Sie sind auf Seite 1von 62

#NIEUMIEM #UMIEM

wk idę wk idę
ła
da
m t
z e s
ła
da
m n pie
wa to ac
szo
rz
do pą zy
nia
zm do
i yw zm
k ar i yw
a ki k ar
i
n i a ki
m n
e em
zi o dz ę! z i !
c h z am
am i e i w y a m
oz wi e s
i er m pra n
ie
r
i j e r
z b
a k ł ada ob p ra n i e
ro z i ę
rob
d z i ś k u c h nię ę d z i ś c i a sto
piekę piek

NIEMIEC
KI
ANTY-SZ
KOLNIE

TYLKO PRAKTYKA:
LUKI, ODPOWIEDZI, LEKTOR

50 CZA
SOWNI
REGUL KÓW
ARNYC
H 500 ZDAŃ

WWW.WARSZTATJEZYKA.PL
PROSTY SCHEMAT:

UZUPEŁNIJ ODMIANĘ CZASOWNIKA W ZDANIACH

SPRAWDŹ ODPOWIEDZI I TŁUMACZENIA

POSŁUCHAJ LEKTORA

NAGRANIA LEKTORA ZNAJDZIESZ W FOLDERZE

"LEKTOR - CZASOWNIKI REGULARNE".

POSŁUCHAJ CAŁEGO E-BOOKA ZA JEDNYM

ZAMACHEM, BĄDŹ WYSŁUCHAJ ZDAŃ Z

PODZIAŁEM NA CZASOWNIKI.
1. KOCHEN - GOTOWAĆ
Kochst du heute das Mittagessen?
Czy ugotujesz dzisiaj obiad?

2. BRINGEN - PRZYNOSIĆ
Bringst du mir etwas zu trinken?
Czy przyniesiesz mi coś do picia?

3. KAUFEN - KUPOWAĆ
Ich kaufe alles.
Kupię wszystko.

4. MACHEN - ROBIĆ
Was machst du heute Abend?
Co robisz dziś wieczorem?

5. GEHEN - IŚĆ
Ich gehe zu Monika am Montag.
Idę do Moniki w poniedziałek.

6. TRINKEN - PIĆ
Ich trinke nur Wasser.
Piję tylko wodę.

7. WOHNEN - MIESZKAĆ
Ich wohne bei Ola.
Mieszkam u Oli.

8. LIEBEN - KOCHAĆ
Ich liebe dich.
Kocham cię.
9. LERNEN - UCZYĆ SIĘ
Wir lernen Deutsch seit zwei Wochen.
Uczymy się niemieckiego od dwóch tygodni.

10. LIEGEN - LEŻEĆ


Wo liegt meine Handtasche?
Gdzie leży moja torebka?

11. STEHEN - STAĆ


Mein Auto steht vor dem Haus.
Mój samochód stoi przed domem.

warsztatjezyka.pl
kochen - gotować

1. Was _____ du heute?

2. Wann _____ Sie das Mittagessen?


3. Ich _____ gleich etwas zu essen.

4. _____ du heute?

5. Wer _____ heute?


6. Was _____ ihr gerne?
7. Was _____ du mir heute?

8. Ich _____ dir Nudeln.


9. Wir _____ dir, was du willst.
10. _____ Sie mir bitte einen Kaffee?

bringen - przynosić

1. _____ du mir bitte mal ein Handtuch?


2. Kannst du mir ein Handtuch ins Bad _____?
3. Ich _____ dir morgen ein paar Kilo Äpfel aus unserem Garten.
4. Soll ich dir die Äpfel nach Hause _____?
5. _____ Sie mir meine Tasche?
6. Soll ich dir etwas zu trinken _____?
7. _____ Sie mir die Rechnung?
8. Ich _____ euch ein Glas Wasser.
9. _____ ihr uns etwas Suppe?

10. Ich _____ Ihnen etwas gegen Kopfschmerzen.

1
ODPOWIEDZI
kochen - gotować

1. Was kochst du heute?

2. Wann kochen Sie das Mittagessen?


3. Ich koche gleich etwas zu essen.

4. Kochst du heute?
5. Wer kocht heute?
6. Was kocht ihr gerne?
7. Was kochst du mir heute?

8. Ich koche dir Nudeln.


9. Wir kochen dir, was du willst.

10. Kochen Sie mir bitte einen Kaffee?


TŁUMACZENIE:
1. Co dziś ugotujesz? 2. Kiedy ugotuje Pani obiad? 3. Ugotuję zaraz coś do jedzenia. 4. Gotujesz dziś? 5. Kto dziś gotuje? 6. Co chętnie
gotujecie? 7. Co mi dzisiaj ugotujesz? 8. Ugotuję ci makaron. 9. Ugotujemy ci co chcesz. 10. "Ugotuje" mi Pani proszę kawę?

bringen - przynosić

1. Bringst du mir bitte mal ein Handtuch?


2. Kannst du mir ein Handtuch ins Bad bringen?
3. Ich bringe dir morgen ein paar Kilo Äpfel aus unserem Garten.
4. Soll ich dir die Äpfel nach Hause bringen?

5. Bringen Sie mir meine Tasche?


6. Soll ich dir etwas zu trinken bringen?
7. Bringen Sie mir die Rechnung?
8. Ich bringe euch ein Glas Wasser.
9. Bringt ihr uns etwas Suppe?
10. Ich bringe Ihnen etwas gegen Kopfschmerzen.
TŁUMACZENIE:
1. Przyniesiesz mi proszę ręcznik? 2. Możesz przynieść mi ręcznik do łazienki? 3. Przyniosę ci jutro parę kilogramów jabłek z naszego
ogrodu. 4. Mam ci przynieść te jabłka do domu? 5. Przyniesie mi Pan moją torebkę? 6. Przynieść ci coś do picia? 7. Przyniesie mi Pan
rachunek? 8. Przyniosę wam szklankę wody. 9. Przyniesiecie nam trochę zupy? 10. Przyniosę Pani coś na bóle głowy.

2
kaufen - kupować

1. Ich muss mir eine neue Brille _____.

2. Wann _____ du dir endlich eine neue Hose?


3. Warum _____ ihr wieder einen Opel?

4. Er _____ ein Handy auf Raten.

5. Wir _____ diese Woche ein gebrauchtes Auto.


6. Warum _____ Sie ein gebrauchtes Auto?
7. Wo kann ich eine Fahrkarte _____?

8. Wo _____ Sie normalerweise Obst?


9. Er _____ Medikamente in der Apotheke.
10. Soll ich dir etwas _____?

machen - robić

1. _____ du das bis Freitag?


2. Wir _____ es am Wochenende.
3. Ich _____ es heute oder morgen.
4. Wann _____ Sie es endlich?
5. Warum _____ ihr es wieder?
6. Wer _____ heute das Mittagessen?
7. Wir _____ es gleich.

8. Was _____ du heute Abend?


9. Wir _____ es später.
10. Er _____ das Mittagessen nach 12 Uhr.

3
ODPOWIEDZI
kaufen - kupować
1. Ich muss mir eine neue Brille kaufen.
2. Wann kaufst du dir endlich eine neue Hose?

3. Warum kauft ihr wieder einen Opel?


4. Er kauft ein Handy auf Raten.

5. Wir kaufen diese Woche ein gebrauchtes Auto.

6. Warum kaufen Sie ein gebrauchtes Auto?


7. Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen?
8. Wo kaufen Sie normalerweise Obst?
9. Er kauft Medikamente in der Apotheke.

10. Soll ich dir etwas kaufen?


TŁUMACZENIE:
1. Muszę sobie kupić nowe okulary. 2. Kiedy kupisz sobie w końcu nowe spodnie? 3. Dlaczego znowu kupujecie Opla? 4. On kupuje
telefon komórkowy na raty. 5. W tym tygodniu kupujemy używane auto. 6. Dlaczego kupuje Pan używane auto? 7. Gdzie mogę kupić
bilet (na przejazd)? 8. Gdzie kupuje Pan zwykle owoce? 9. On kupuje leki w aptece. 10. Kupić ci coś?

machen - robić

1. Machst du das bis Freitag?

2. Wir machen es am Wochenende.


3. Ich mache es heute oder morgen.
4. Wann machen Sie es endlich?
5. Warum macht ihr es wieder?
6. Wer macht heute das Mittagessen?
7. Wir machen es gleich.
8. Was machst du heute Abend?
9. Wir machen es später.

10. Er macht das Mittagessen nach 12 Uhr.


TŁUMACZENIE:
1. Zrobisz to do piątku? 2. Zrobimy to w weekend. 3. Zrobię to dziś albo jutro. 4. Kiedy w końcu Pan to zrobi? 5. Dlaczego znowu to
robicie? 6. Kto robi dzisiaj obiad? 7. Zaraz to zrobimy. 8. Co robisz dziś wieczorem? 9. Zrobimy to później. 10. On zrobi obiad po
godzinie 12.

4
gehen - iść

1. Ich muss zum Arzt _____.

2. Wann _____ du zum Arzt?


3. Er _____ morgen zu Alex.

4. Wohin _____ ihr?


5. Ich _____ zum Arzt, denn ich bin krank.
6. Warum _____ Sie wieder zum Arzt?
7. Wir _____ gleich in den Laden. Brauchst du etwas?

8. Wie oft _____ du in den Laden?


9. Mein Mann _____ zum Arzt in 2 Wochen.

10. _____ du am Mittwoch zum Arzt?

trinken - pić

1. Wie oft _____ Sie Wasser?


2. Ich _____ Kaffee zweimal pro Tag.
3. Er _____ wenig Alkohol.
4. _____ du viel Tee?
5. _____ ihr lieber Kaffee oder Tee?
6. Ich _____ Kaffee sehr selten.
7. Wieso _____ du überhaupt Kaffee?
8. Warum _____ deine Frau keinen Kaffee?
9. _____ Sie überhaupt Kaffee?

10. Ich _____ nie alleine, denn das macht für mich keinen Sinn.

5
ODPOWIEDZI
gehen - iść

1. Ich muss zum Arzt gehen.

2. Wann gehst du zum Arzt?


3. Er geht morgen zu Alex.

4. Wohin geht ihr?


5. Ich gehe zum Arzt, denn ich bin krank.
6. Warum gehen Sie wieder zum Arzt?
7. Wir gehen gleich in den Laden. Brauchst du etwas?

8. Wie oft gehst du in den Laden?


9. Mein Mann geht zum Arzt in 2 Wochen.

10. Gehst du am Mittwoch zum Arzt?


TŁUMACZENIE:
1. Muszę iść do lekarza. 2. Kiedy idziesz do lekarza? 3. On idzie jutro do Alexa. 4. Dokąd idziecie? 5. Idę do lekarza, ponieważ jestem
chora. 6. Dlaczego znowu idzie Pani do lekarza? 7. Idziemy zaraz do sklepu. Potrzebujesz czegoś? 8. Jak często chodzisz do sklepu?
9. Mój mąż idzie do lekarza za 2 tygodnie. 10. Idziesz w środę do lekarza?

trinken - pić

1. Wie oft trinken Sie Wasser?


2. Ich trinke Kaffee zweimal pro Tag.
3. Er trinkt wenig Alkohol.
4. Trinkst du viel Tee?
5. Trinkt ihr lieber Kaffee oder Tee?
6. Ich trinke Kaffee sehr selten.
7. Wieso trinkst du überhaupt Kaffee?
8. Warum trinkt deine Frau keinen Kaffee?
9. Trinken Sie überhaupt Kaffee?

10. Ich trinke nie alleine, denn das macht für mich keinen Sinn.
TŁUMACZENIE:
1. Jak często pije Pani wodę? 2. Piję kawę dwa razy dziennie. 3. On pije mało alkoholu. 4. Pijasz dużo herbaty? 5. Pijecie chętniej kawę,
czy herbatę? 6. Piję kawę bardzo rzadko. 7. Po co ty w ogóle pijesz kawę? 8. Dlaczego twoja żona nie pije kawy? 9. Czy Pan w ogóle
pija kawę? 10. Nigdy nie piję sam, bo to to nie ma dla mnie sensu.

6
wohnen - mieszkać

1. Wir _____ zusammen seit zwei Wochen.

2. Seit wann _____ ihr zusammen?


3. Meine Frau _____ in Polen und ich _____ in Deutschland.

4. Wo _____ dein Mann?

5. Ich _____ bei Alex.


6. _____ ihr auch in Berlin?
7. Wo _____ Alex und Ola?
8. _____ du weit von hier?
9. Wir _____ in der Nähe von Berlin.

10. Wie lange _____ Alex schon in Berlin?

lieben - kochać

1. Ich _____ meinen Mann.


2. _____ du deine Frau?
3. Meine Frau _____ mich.
4. _____ du mich?
5. _____ Sie mich eigentlich?
6. Er _____ sie seit 4 Jahren.
7. Ich denke, er _____ dich.

8. Dein Vater _____ dich.


9. Meine Mutter _____ mich.
10. Niemand _____ mich.

7
ODPOWIEDZI
wohnen - mieszkać

1. Wir wohnen zusammen seit zwei Wochen.

2. Seit wann wohnt ihr zusammen?


3. Meine Frau wohnt in Polen und ich wohne in Deutschland.

4. Wo wohnt dein Mann?


5. Ich wohne bei Alex.
6. Wohnt ihr auch in Berlin?
7. Wo wohnen Alex und Ola?

8. Wohnst du weit von hier?


9. Wir wohnen in der Nähe von Berlin.

10. Wie lange wohnt Alex schon in Berlin?


TŁUMACZENIE:
1. Mieszkamy razem od dwóch tygodni. 2. Od kiedy mieszkacie razem? 3. Moja żona mieszka w Polsce a ja mieszkam w Niemczech.
4. Gdzie mieszka twój mąż? 5. Mieszkam u Alexa. 6. Czy wy też mieszkacie w Berlinie? 7. Gdzie mieszkają Alex i Ola? 8. Mieszkasz
daleko stąd? 9. Mieszkamy w pobliżu Berlina. 10. Jak długo Alex mieszka już w Berlinie?

lieben - kochać
1. Ich liebe meinen Mann.
2. Liebst du deine Frau?
3. Meine Frau liebt mich.

4. Liebst du mich?
5. Lieben Sie mich eigentlich?
6. Er liebt sie seit 4 Jahren.
7. Ich denke, er liebt dich.
8. Dein Vater liebt dich.
9. Meine Mutter liebt mich.
10. Niemand liebt mich.
TŁUMACZENIE:
1. Kocham mojego męża. 2. Kochasz swoją żonę? 3. Moja żona mnie kocha. 4. Kochasz mnie? 5. Czy Pani właściwie mnie kocha? 6. On
kocha mnie od 4 lat. 7. Myślę, że on cię kocha. 8. Twój tata mnie kocha. 9. Moja mama mnie kocha. 10. Nikt mnie nie kocha.

8
lernen - uczyć się

1. Er _____ viel von dir.

2. Wir _____ heute 20 neue Wörter.


3. Ich möchte endlich kochen _____.

4. Mein Sohn _____ Deutsch seit 2 Monaten.

5. _____ ihr schon Autofahren?


6. Meine Tochter _____ sehr gern.
7. Wo kann ich kochen _____?
8. Ich _____ Deutsch bei Anna.
9. Wir _____ Deutsch mit Duolingo.

10. Seit wann _____ ihr Deutsch?

liegen - leżeć

1. Das Marriott Hotel _____ links.


2. Wo _____ diese Apotheke?
3. Das Restaurant _____ ganz rechts.
4. Ich _____ schon im Bett.
5. Warum _____ du auf dem Boden?
6. Warum _____ ihr schon im Bett?
7. Sopot _____ am Meer.
8. Wo _____ dein Schlüssel?
9. Deine Handtasche _____ im Badezimmer.

10. _____ dein Buch auf dem Tisch?

9
ODPOWIEDZI
lernen - uczyć się

1. Er lernt viel von dir.

2. Wir lernen heute 20 neue Wörter.


3. Ich möchte endlich kochen lernen.

4. Mein Sohn lernt Deutsch seit 2 Monaten.

5. Lernt ihr schon Autofahren?


6. Meine Tochter lernt sehr gern.
7. Wo kann ich kochen lernen?
8. Ich lerne Deutsch bei Anna.
9. Wir lernen Deutsch mit Duolingo.

10. Seit wann lernt ihr Deutsch?


TŁUMACZENIE:
1. On wiele się od ciebie uczy. 2. Nauczymy się dzisiaj 20 nowych słów. 3. Chciałbym w końcu nauczyć się gotować. 4. Mój syn uczy się
niemieckiego od 2 miesięcy. 5. Uczycie się już jazdy autem? 6. Moja córka uczy się bardzo chętnie. 7. Gdzie mogę nauczyć się
gotować? 8. Uczę się niemieckiego u Anny. 9. Uczę się niemieckiego z Duolingo (aplikacja). 10. Od kiedy uczycie się niemieckiego?

liegen - leżeć

1. Das Marriott Hotel liegt links.


2. Wo liegt diese Apotheke?
3. Das Restaurant liegt ganz rechts.

4. Ich liege schon im Bett.


5. Warum liegst du auf dem Boden?
6. Warum liegt ihr schon im Bett?
7. Sopot liegt am Meer.
8. Wo liegt dein Schlüssel?
9. Deine Handtasche liegt im Badezimmer.
10. Liegt dein Buch auf dem Tisch?
TŁUMACZENIE:
1. Hotel Marriott leży po lewej. 2. Gdzie leży ta apteka? 3. Restauracja leży całkiem po prawej stronie. 4. Leżę już w łóżku. 5. Dlaczego
leżysz na ziemi? 6. Dlaczego leżycie już w łóżku? 7. Sopot leży nad morzem. 8. Gdzie leży twój klucz? 9. Twoja torebka leży w
łazience. 10. Czy twoja książka leży na stole?

10
stehen - stać

1. Mein Auto _____ in der Garage.

2. _____ dein Auto vor der Garage?


3. Wir _____ am Fenster.

4. Was _____ am Fenster?

5. Wer _____ am Fenster?


6. Er _____ an der Tür.
7. _____ ihr an der Tür?

8. Ich _____ neben Alex.


9. Das Bett _____ im Schlafzimmer.
10. _____ der Stuhl im Wohnzimmer?

11
ODPOWIEDZI
stehen - stać

1. Mein Auto steht in der Garage.

2. Steht dein Auto vor der Garage?


3. Wir stehen am Fenster.

4. Was steht am Fenster?


5. Wer steht am Fenster?

6. Er steht an der Tür.


7. Steht ihr an der Tür?
8. Ich stehe neben Alex.
9. Das Bett steht im Schlafzimmer.
10. Steht der Stuhl im Wohnzimmer?

TŁUMACZENIE:
1. Mój samochód stoi w garażu. 2. Czy twoje auto stoi przed garażem? 3. Stoimy przy oknie. 4. Co stoi przy oknie? 5. Kto stoi przy
oknie? 6. On stoi przy drzwiach. 7. Stoicie przy drzwiach? 8. Stoję obok Alexa. 9. Łóżko stoi w sypialni. 10. Czy krzesło stoi w salonie?

12
12. STELLEN - STAWIAĆ
Ich stelle die Lampe an die Wand.
Postawię lampę przy ścianie.

13. SAGEN - MÓWIĆ


Er hat in der Firma nichts zu sagen.
On nie ma w tej firmie nic do powiedzenia.

14. HÖREN - SŁUCHAĆ


Ich höre nichts.
Nic nie słyszę.

15. SUCHEN - SZUKAĆ


Was suchst du?
Czego szukasz?

16. SCHAUEN - PATRZEĆ, SPOGLĄDAĆ


Sie schaut auf die Uhr.
Ona patrzy na zegarek.

17. NOTIEREN - NOTOWAĆ


Einen Moment bitte, ich notiere mir das.
Chwileczkę, zanotuję to sobie.

18. REPARIEREN - NAPRAWIAĆ


Wer repariert die Waschmaschine?
Kto naprawi pralkę?

19. FUNKTIONIEREN - DZIAŁAĆ


Mein Laptop funktioniert nicht.
Mój laptop nie działa.
20. BESUCHEN - ODWIEDZAĆ; UCZĘSZCZAĆ
Ich besuche euch später.
Odwiedzę was później.

21. STUDIEREN - STUDIOWAĆ


Ich studiere im zweiten Semester Informatik.
Studiuję informatykę na drugim semestrze.

22. WECKEN - BUDZIĆ


Ich wecke dich nach 10 Uhr.
Obudzę cię po godzinie 10.

www.warsztatjezyka.pl
stellen - stawiać

1. Ich _____ die Tasche in die Küche.

2. _____ du das Glas auf den Tisch?


3. _____ ihr den Koffer in das Schlafzimmer?

4. Wir _____ den Koffer an die Wand.

5. Du sollst es _____, nicht legen.


6. Kannst du das Glas in den Küchenschrank _____?
7. Ich _____ die Gläser in den Schrank.

8. Warum _____ du das Auto nicht in die Garage?


9. Soll ich die Flasche in den Kühlschrank _____?
10. Kann ich den Koffer in das Schlafzimmer _____?

sagen - mówić

1. Was _____ er?


2. Was soll ich dir _____?
3. Kannst du ihm etwas _____?
4. Wir _____ dir nichts.
5. Er _____, er hat keine Zeit.
6. Max und Ola _____, er kauft eine neue Wohnung.
7. Soll ich ihm etwas _____?
8. Max _____, sie ist seit zwei Wochen krank.
9. Ich muss dir etwas _____.

10. Wer _____ das?

13
ODPOWIEDZI
stellen - stawiać
1. Ich stelle die Tasche in die Küche.
2. Stellst du das Glas auf den Tisch?

3. Stellt ihr den Koffer in das Schlafzimmer?

4. Wir stellen den Koffer an die Wand.


5. Du sollst es stellen, nicht legen.
6. Kannst du das Glas in den Küchenschrank stellen?
7. Ich stelle die Gläser in den Schrank.

8. Warum stellst du das Auto nicht in die Garage?


9. Soll ich die Flasche in den Kühlschrank stellen?
10. Kann ich den Koffer in das Schlafzimmer stellen?
TŁUMACZENIE:
1. Postawię torbę w kuchni. 2. Postawisz tę szklankę na stoliku? 3. Postawicie walizkę w sypialni? 4. Postawimy walizkę przy ścianie.
5. Powinieneś to postawić, nie kłaść. 6. Możesz postawić tę szklankę w szafce kuchennej? 7. Stawiam te szklanki w szafie. 8. Dlaczego
nie postawisz auta w garażu? 9. Mam postawić tę butelkę w lodówce? 10. Mogę postawić walizkę w sypialni?

sagen - mówić
1. Was sagt er?

2. Was soll ich dir sagen?


3. Kannst du ihm etwas sagen?
4. Wir sagen dir nichts.
5. Er sagt, er hat keine Zeit.
6. Max und Ola sagen, er kauft eine neue Wohnung.
7. Soll ich ihm etwas sagen?
8. Max sagt, sie ist seit zwei Wochen krank.
9. Ich muss dir etwas sagen.

10. Wer sagt das?


TŁUMACZENIE:
1. Co on mówi? 2. Co mam ci powiedzieć? 3. Możesz mu coś powiedzieć? 4. Nic ci nie powiemy. 5. On mówi, że nie ma czasu. 6. Max
i Ola mówią, że on kupuje nowe mieszkanie. 7. Mam mu coś powiedzieć? 8. Max mówi, ona jest chora od dwóch tygodni. 9. Muszę ci
coś powiedzieć. 10. Kto to mówi?

14
hören - słuchać

1. _____ du etwas?

2. Ich _____ nichts.


3. Wie oft _____ ihr Radio?

4. Ich kann das nicht mehr _____!


5. _____ Sie das?
6. Alex, _____ du mich?
7. Er _____ uns bestimmt nicht.

8. Ihr _____ ihn, aber er _____ euch nicht.


9. Du _____ mich, aber ich _____ dich nicht.

10. Ich _____ Sie, aber Sie _____ mich nicht.

suchen - szukać

1. Was _____ du? - Ich _____ meine Schlüssel.


2. Seit wann _____ Sie eine Arbeit?
3. Ich _____ meine Brille.
4. Er _____ dich.
5. Wir _____ Alex schon seit Stunden.
6. Entschuldigung, ich _____ den Ausgang.
7. Ola _____ eine gute Putzfrau.
8. Warum _____ ihr Alex nicht alleine?
9. Warum _____ du dir denn keinen Babysitter?

10. Alex, wann _____ du dir endlich eine Freundin?

15
ODPOWIEDZI
hören - słuchać

1. Hörst du etwas?

2. Ich höre nichts.


3. Wie oft hört ihr Radio?

4. Ich kann das nicht mehr hören!


5. Hören Sie das?
6. Alex, hörst du mich?
7. Er hört uns bestimmt nicht.

8. Ihr hört ihn, aber er hört euch nicht.


9. Du hörst mich, aber ich höre dich nicht.

10. Ich höre Sie, aber Sie hören mich nicht.


TŁUMACZENIE:
1. Słyszysz coś? 2. Nic nie słyszę. 3. Jak często słuchacie radia? 4. Nie mogę już tego słuchać! 5. Słyszy to Pan? 6. Alex, słyszysz mnie?
7. On z pewnością nas nie słyszy. 8. Wy go słyszycie, ale on was nie słyszy. 9. Ty mnie słyszysz, ale ja ciebie nie słyszę. 10. Ja Panią
słyszę, ale Pani mnie nie słyszy.

suchen - szukać

1. Was suchst du? - Ich suche meine Schlüssel.


2. Seit wann suchen Sie eine Arbeit?
3. Ich suche meine Brille.
4. Er sucht dich.
5. Wir suchen Alex schon seit Stunden.
6. Entschuldigung, ich suche den Ausgang.
7. Ola sucht eine gute Putzfrau.

8. Warum sucht ihr Alex nicht alleine?


9. Warum suchst du dir denn keinen Babysitter?
10. Alex, wann suchst du dir endlich eine Freundin?
TŁUMACZENIE:
1. Czego szukasz? - Szukam moich kluczy. 2. Od kiedy szuka Pan pracy? 3. Szukam moich okularów. 4. On cię szuka. 5. Szukamy Alexa
już godzinami. 6. Przepraszam, szukam wyjścia. 7. Ola szuka dobrej sprzątaczki. 8. Dlaczego sami nie poszukacie Alexa? 9. Dlaczego
nie poszukasz sobie zatem opiekunki do dziecka? 10. Alex, kiedy w końcu poszukasz sobie dziewczynę?

16
schauen - patrzeć, spoglądać

1. Er _____ wieder auf die Uhr.

2. Ich muss ständig ins Wörterbuch _____.


3. Wir _____ nur aus dem Fenster.

4. Er _____ auf die Straße. Es regnet und regnet.

5. Du _____ mir in die Augen.


6. Ich _____ in das Buch.
7. Kannst du bitte in die Küche _____?
8. Wie oft _____ Sie in den Spiegel?
9. Wir liegen auf dem Boden und _____ in den Himmel.

10. Ich lege mich auf den Rücken ins Gras und _____ in den Himmel.

notieren - notować

1. Ich _____ mir deine Nummer.


2. Was brauchen wir für die Party? Ich _____ alles.
3. Wo _____ du dir deine Termine?
4. Er _____ sich deine Bankverbindung.
5. Ich _____ Ihnen gleich alles.
6. Wir _____ dir, wie du es machen musst.
7. Max _____ dir die Adresse.

8. Hier kannst du _____ wie viel du online arbeitest.


9. Du musst dir _____, wann du beim Hausarzt warst.
10. Ich muss es _____, damit ich es nicht vergesse.

17
ODPOWIEDZI
schauen - patrzeć, spoglądać

1. Er schaut wieder auf die Uhr.

2. Ich muss ständig ins Wörterbuch schauen.


3. Wir schauen nur aus dem Fenster.

4. Er schaut auf die Straße. Es regnet und regnet.


5. Du schaust mir in die Augen.
6. Ich schaue in das Buch.
7. Kannst du bitte in die Küche schauen?

8. Wie oft schauen Sie in den Spiegel?


9. Wir liegen auf dem Boden und schauen in den Himmel.

10. Ich lege mich auf den Rücken ins Gras und schaue in den Himmel.
TŁUMACZENIE:
1. On znowu patrzy na zegarek. 2. Muszę ciągle spoglądać do słownika. 3. My tylko wyglądamy przez okno. 4. On spogląda na ulicę.
Deszcz pada i pada. 5. Ty patrzysz mi w oczy. 6. Spojrzę do książki. 7. Możesz proszę zajrzeć do kuchni? 8. Jak często spogląda Pani
w lustro? 9. Leżymy na ziemi i patrzymy w niebo. 10. Kładę się na plecach w trawie i spoglądam w niebo.

notieren - notować

1. Ich notiere mir deine Nummer.


2. Was brauchen wir für die Party? Ich notiere alles.
3. Wo notierst du dir deine Termine?

4. Er notiert sich deine Bankverbindung.


5. Ich notiere Ihnen gleich alles.
6. Wir notieren dir, wie du es machen musst.
7. Max notiert dir die Adresse.
8. Hier kannst du notieren wie viel du online arbeitest.
9. Du musst dir notieren, wann du beim Hausarzt warst.
10. Ich muss es notieren, damit ich es nicht vergesse.

TŁUMACZENIE:
1. Zanotuję sobie twój numer. 2. Czego potrzebujemy na imprezę? Zanotuję wszystko. 3. Gdzie zapisujesz sobie swoje
terminy/spotkania? 4. On zanotuje sobie twoje dane konta bankowego. 5. Zaraz wszystko Pani zapiszę. 6. Zapiszemy ci jak musisz to
zrobić. 7. Max zapisze ci adres. 8. Tu możesz zapisywać ile pracujesz zdalnie. 9. Musisz sobie zapisać kiedy byłeś u lekarza rodzinnego.
10. Muszę to sobie zapisać, żebym nie zapomniała.

18
reparieren - naprawiać

1. Mein Mann _____ mein Auto.

2. Ich _____ meine Waschmaschine selber.


3. Bis wann können Sie den Laptop _____?

4. Wer _____ das Auto?


5. Wann _____ Sie die Heizung?
6. Seit wann _____ er den Fernseher?
7. Wann _____ du endlich das Waschbecken?

8. Wie oft _____ ihr eure Elektrogeräte bevor ihr euch neue kauft?
9. Max und Ola _____ alles selbst.

10. Ich _____ das Dach und der Ofen geht kaputt.

funktionieren - działać

1. Die Kaffeemaschine _____ richtig.


2. Wie _____ das Internet?
3. Mein Handy _____ ohne Probleme.
4. Der Drucker _____ nicht normal.
5. Der Kühlschrank _____ seit zwei Wochen nicht.
6. Seit wann _____ Whatsapp auch auf PC?
7. Die Waschmaschine _____ nur, wenn das Kabel angeschlossen ist.

8. Wie _____ das kabellose Laden? Welche Vorteile hat das Laden ohne
Kabel?
9. Die Heizung _____ ohne Strom nicht.
10. Meine Heizung _____ seit 7 Tagen nicht mehr.

19
ODPOWIEDZI
reparieren - naprawiać
1. Mein Mann repariert mein Auto.

2. Ich repariere meine Waschmaschine selber.


3. Bis wann können Sie den Laptop reparieren?

4. Wer repariert das Auto?


5. Wann reparieren Sie die Heizung?

6. Seit wann repariert er den Fernseher?

7. Wann reparierst du endlich das Waschbecken?


8. Wie oft repariert ihr eure Elektrogeräte bevor ihr euch neue kauft?
9. Max und Ola reparieren alles selbst.
10. Ich repariere das Dach und der Ofen geht kaputt.
TŁUMACZENIE:
1. Mój mąż naprawia moje auto. 2. Sama naprawiam swoją pralkę. 3. Do kiedy mogą Państwo naprawić tego laptopa? 4. Kto naprawi
auto? 5. Kiedy naprawią Państwo ogrzewanie? 6. Od kiedy on naprawia ten telewizor? 7. Kiedy w końcu naprawisz umywalkę? 8. Jak
często naprawiacie swoje sprzęty elektryczne zanim kupicie sobie nowe? 9. Max i Ola naprawiają wszystko samodzielnie.
10. Naprawiam dach, a psuje się piekarnik.

funktionieren - działać

1. Die Kaffeemaschine funktioniert richtig.


2. Wie funktioniert das Internet?
3. Mein Handy funktioniert ohne Probleme.
4. Der Drucker funktioniert nicht normal.

5. Der Kühlschrank funktioniert seit zwei Wochen nicht.


6. Seit wann funktioniert Whatsapp auch auf PC?
7. Die Waschmaschine funktioniert nur, wenn das Kabel angeschlossen ist.
8. Wie funktioniert das kabellose Laden? Welche Vorteile hat das Laden
ohne Kabel?
9. Die Heizung funktioniert ohne Strom nicht.
10. Meine Heizung funktioniert seit 7 Tagen nicht mehr.

TŁUMACZENIE:
1. Ekspres do kawy działa poprawnie. 2. Jak funkcjonuje Internet? 3. Mój telefon komórkowy działa bez problemów. 4. Drukarka nie
działa normalnie. 5. Lodówka nie działa od dwóch tygodni. 6. Od kiedy Whatsapp działa też na komputerze? 7. Pralka działa tylko, gdy
kabel jest podłączony. 8. Jak działa bezprzewodowe ładowanie? Jakie zalety ma ładowanie bez kabla? 9. Ogrzewanie nie działa bez
prądu. 10. Moje ogrzewanie nie działa już od 7 dni.

20
besuchen - odwiedzać, uczęszczać

1. Wir müssen Alex im Krankenhaus _____.

2. Wie oft _____ du ein Cafe?


3. Wie oft _____ ihr unsere Webseite?

4. Wie oft _____ Sie den Deutschkurs?

5. Wann _____ ihr uns in Österreich?


6. Mein Sohn _____ die Grundschule seit zwei Wochen.
7. Seit wann _____ deine Tochter den Kurs?

8. Wann _____ wir endlich unsere Eltern?


9. Warum _____ du diese Schule?
10. Ich _____ euch in der Weihnachtszeit.

studieren - studiować

1. Was bist du von Beruf? - Ich _____ noch.


2. Welche Grundschule besucht dein Sohn? - Er _____ schon.
3. Ich _____ im zweiten Semester Medizin.
4. Wir _____ seit zwei Jahren in Berlin.
5. _____ du auch in Deutschland?
6. Nein, ich _____ in Polen.
7. Was _____ Sie?

8. Wie lange _____ ihr schon an der Universität Wien?


9. Was kann ich an der Universität Wien _____?
10. Kann ich an der Universität Wien auch Medizin _____?

21
ODPOWIEDZI
besuchen - odwiedzać, uczęszczać
1. Wir müssen Alex im Krankenhaus besuchen.
2. Wie oft besuchst du ein Cafe?

3. Wie oft besucht ihr unsere Webseite?

4. Wie oft besuchen Sie den Deutschkurs?


5. Wann besucht ihr uns in Österreich?
6. Mein Sohn besucht die Grundschule seit zwei Wochen.
7. Seit wann besucht deine Tochter den Kurs?

8. Wann besuchen wir endlich unsere Eltern?


9. Warum besuchst du diese Schule?
10. Ich besuche euch in der Weihnachtszeit.
TŁUMACZENIE:
1. Musimy odwiedzić Alexa w szpitalu. 2. Jak często odwiedzasz kawiarnie? 3. Jak często odwiedzacie naszą stronę internetową? 4. Jak
często uczęszcza Pani na kurs niemieckiego? 5. Kiedy odwiedzicie nas w Austrii? 6. Mój syn uczęszcza do podstawówki od dwóch
tygodni. 7. Od kiedy twoja córka uczęszcza na ten kurs? 8. Kiedy w końcu odwiedzimy naszych rodziców? 9. Dlaczego uczęszczasz do
tej szkoły? 10. Odwiedzę was w okresie świąt Bożego Narodzenia.

studieren - studiować
1. Was bist du von Beruf? - Ich studiere noch.

2. Welche Grundschule besucht dein Sohn? - Er studiert schon.


3. Ich studiere im zweiten Semester Medizin.
4. Wir studieren seit zwei Jahren in Berlin.
5. Studierst du auch in Deutschland?
6. Nein, ich studiere in Polen.
7. Was studieren Sie?

8. Wie lange studiert ihr schon an der Universität Wien?


9. Was kann ich an der Universität Wien studieren?
10. Kann ich an der Universität Wien auch Medizin studieren?
TŁUMACZENIE:
1. Kim jesteś z zawodu? - Jeszcze studiuję. 2. Do której podstawówki uczęszcza twój syn? - On już studiuje. 3. Studiuję medycynę na
drugim semestrze. 4. Studiujemy w Berlinie od dwóch lat. 5. Czy ty też studiujesz w Niemczech? 6. Nie, studiuję w Polsce. 7. Co Pan
studiuje? 8. Jak długo studiujecie już na Uniwersytecie Wiedeńskim? 9. Co mogę studiować na Uniwersytecie Wiedeńskim? 10. Czy na
Uniwersytecie Wiedeńskim mogę również studiować medycynę?

22
wecken - budzić

1. Der Alarm _____ mich am nächsten Morgen um 6:30 Uhr, aber ich möchte

noch 5 Minuten länger schlafen.


2. Können Sie mich bitte um sieben Uhr _____?

3. Ich _____ dich gegen neun Uhr.

4. Sei leise, sonst _____ du die Kinder.


5. Soll ich dich morgen ____?
6. Sie schlafen noch. Soll ich sie _____?

7. _____ ihr mich vor zehn Uhr?


8. Wir _____ Sie nach elf Uhr.
9. Mein Handy _____ mich viel zu früh (um 6:55 Uhr), dann stelle ich den
Alarm nochmal auf 7:10 Uhr. Mein Wecker klingelt um 7:15 Uhr.
10. Mein Mann kommt mitten in der Nacht nach Hause und _____ mich.

23
ODPOWIEDZI
wecken - budzić
1. Der Alarm weckt mich am nächsten Morgen um 6:30 Uhr, aber ich
möchte noch 5 Minuten länger schlafen.

2. Können Sie mich bitte um sieben Uhr wecken?

3. Ich wecke dich gegen neun Uhr.


4. Sei leise, sonst weckst du die Kinder.
5. Soll ich dich morgen wecken?
6. Sie schlafen noch. Soll ich sie wecken?

7. Weckt ihr mich vor zehn Uhr?


8. Wir wecken Sie nach elf Uhr.
9. Mein Handy weckt mich viel zu früh (um 6:55 Uhr), dann stelle ich den
Alarm nochmal auf 7:10 Uhr. Mein Wecker klingelt um 7:15 Uhr.

10. Mein Mann kommt mitten in der Nacht nach Hause und weckt mich.
TŁUMACZENIE:
1. Alarm budzi mnie następnego ranka o 6:30, ale chciałabym pospać jeszcze 5 minut dłużej. 2. Czy może Pan proszę obudzić mnie o
godzinie 7? 3. Obudzę cię około godziny dziewiątej. 4. Bądź cicho, w przeciwnym razie obudzisz dzieci. 5. Mam cię jutro obudzić? 6. Oni
jeszcze śpią. Mam ich obudzić? 7. Obudzicie mnie przed godziną 10? 8. Obudzimy Pana po godzinie jedenastej. 9. Moja komórka budzi
mnie o wiele za wcześnie (o 6:55), potem ustawiam jeszcze raz alarm na 7:10. Budzik dzwoni o 7:15. 10. Mój mąż przychodzi do domu w
środku nocy i mnie budzi.

24
23. BEGINNEN - ZACZYNAĆ SIĘ
Meine Arbeit beginnt gegen 8 Uhr.
Moja praca zaczyna sie około godziny 8.

24. DANKEN - DZIĘKOWAĆ


Wir danken dir für die Einladung.
Dziękujemy ci za zaproszenie.

25. ZEIGEN - POKAZYWAĆ


Zeigst du mir das Büro?
Pokażesz mi biuro?

26. VERSTEHEN - ROZUMIEĆ


Ich verstehe dich nicht.
Nie rozumiem cię.

27. DENKEN - MYŚLEĆ


Ich denke an dich jeden Tag.
Myślę o tobie każdego dnia.

28. DAUERN - TRWAĆ


Wie lange dauert der Film?
Jak długo trwa ten film?

29. FEHLEN - BRAKOWAĆ


Mir fehlen hundert Euro.
Brakuje mi 100€.

30. JUCKEN - SWĘDZIEĆ


Mich juckt die Hand.
Swędzi mnie ręka.
31. RIECHEN - PACHNIEĆ
Du riechst nach Knoblauch.
Pachniesz czosnkiem.

32. STINKEN - ŚMIERDZIEĆ


Du stinkst nach Schweiß.
Śmierdzisz potem.

33. STECKEN - WKŁADAĆ


Ich stecke das Ladegerät in die Schublade.
Wkładam ładowarkę do szuflady.

www.warsztatjezyka.pl
beginnen - zaczynać (się)

1. Wann _____ der Film?

2. Der Deutschunterricht _____ um acht Uhr.


3. Wir _____ mit dem Hausbau im Sommer.

4. Es _____ zu schneien.

5. Wann _____ es endlich zu regnen?


6. Der Kurs _____ in der Regel am Montag um 10:00 Uhr.
7. Wann _____ du mit dem Studium?
8. Wann _____ der Lockdown in Niedersachsen?
9. Mein Urlaub _____ nächste Woche.

10. Wir haben noch etwas Zeit, bis der Unterricht _____.

danken - dziękować

1. Wir _____ euch für die Einladung.


2. Nichts zu _____!
3. Ich _____ dir für deine Hilfe.
4. Wie sollen wir dir _____?
5. Warum _____ du uns erst nach fünf Jahren?
6. Warum _____ Sie mir, Frau Schneider?
7. Warum _____ du deinem Vater nicht?

8. Wir _____ euch für alles, was ihr für uns macht.
9. Ich _____ dir für alles, was du für mich machst.
10. Er _____ dir für deine Geduld.

25
ODPOWIEDZI
beginnen - zaczynać (się)
1. Wann beginnt der Film?

2. Der Deutschunterricht beginnt um acht Uhr.


3. Wir beginnen mit dem Hausbau im Sommer.

4. Es beginnt zu schneien.
5. Wann beginnt es endlich zu regnen?

6. Der Kurs beginnt in der Regel am Montag um 10:00 Uhr.


7. Wann beginnst du mit dem Studium?
8. Wann beginnt der Lockdown in Niedersachsen?
9. Mein Urlaub beginnt nächste Woche.
10. Wir haben noch etwas Zeit, bis der Unterricht beginnt.
TŁUMACZENIE:
1. Kiedy zaczyna się film? 2. Lekcja niemieckiego zaczyna się o godzinie 8. 3. Zaczynamy budowę domu latem. 4. Zaczyna padać
(śnieg). 5. Kiedy w końcu zacznie padać (deszcz)? 6. Kurs zaczyna się z reguły w poniedziałek o 10. 7. Kiedy zaczynasz studia? 8. Kiedy
zaczyna się lockdown w Dolnej Saksonii? 9. Mój urlop zaczyna się w przyszłym tygodniu. 10. Mamy jeszcze trochę czasu aż (dopóki nie)
zacznie się lekcja.

danken - dziękować
1. Wir danken euch für die Einladung.

2. Nichts zu danken!
3. Ich danke dir für deine Hilfe.
4. Wie sollen wir dir danken?
5. Warum dankst du uns erst nach fünf Jahren?
6. Warum danken Sie mir, Frau Schneider?
7. Warum dankst du deinem Vater nicht?

8. Wir danken euch für alles, was ihr für uns macht.
9. Ich danke dir für alles, was du für mich machst.
10. Er dankt dir für deine Geduld.
TŁUMACZENIE:
1. Dziękujemy wam za zaproszenie. 2. Nie ma za co (dziękować)! 3. Dziękuję ci za twoją pomoc. 4. Jak mamy ci podziękować? 5. Dlaczego
dziękujesz nam dopiero po 5 latach? 6. Dlaczego mi Pani dziękuje, Pani Schneider? 7. Dlaczego nie podziękujesz swojemu tacie?
8. Dziękujemy wam za wszystko, co dla nas robicie. 9. Dziękuję ci za wszystko, co dla mnie robisz. 10. On dziękuje ci za twoją cierpliwość.

26
zeigen - pokazywać

1. Ich _____ dir, wie ich das mache.

2. Ich muss Ihnen etwas _____.


3. Können Sie mir das Büro _____?

4. Wer _____ uns das Büro?

5. Wir _____ Ihnen ein Foto.


6. _____ du mir den Weg zum Badezimmer?
7. Magda Gessler _____ dir den Weg zur Küche.
8. Kannst du mir _____, wo der Ausgang ist?
9. Könnt ihr uns _____, wie ihr das macht?

10. Können Sie mir _____, wo er ist?

verstehen - rozumieć

1. _____ Sie mich?


2. _____ du Deutsch?
3. Ich _____ ihn leider nicht.
4. Wir _____ den Text nicht.
5. Kannst du lauter sprechen? Ich kann dich nicht gut _____.
6. Ich hoffe, wir _____ uns richtig.
7. Ich kann dich gut _____.
8. Meine Mutter _____ meine Probleme nicht.
9. Mein Chef _____ meine Situation nicht.

10. Welche Sprachen _____ dein Kind?

27
ODPOWIEDZI
zeigen - pokazywać
1. Ich zeige dir, wie ich das mache.

2. Ich muss Ihnen etwas zeigen.


3. Können Sie mir das Büro zeigen?

4. Wer zeigt uns das Büro?

5. Wir zeigen Ihnen ein Foto.


6. Zeigst du mir den Weg zum Badezimmer?
7. Magda Gessler zeigt dir den Weg zur Küche.
8. Kannst du mir zeigen, wo der Ausgang ist?
9. Könnt ihr uns zeigen, wie ihr das macht?

10. Können Sie mir zeigen, wo er ist?


TŁUMACZENIE:
1. Pokażę ci jak ja to robię. 2. Muszę Panu coś pokazać. 3. Czy mogą Państwo pokazać mi biuro? 4. Kto pokaże nam biuro? 5. Pokażemy
Pani zdjęcie. 6. Pokażesz mi drogę do łazienki? 7. Magda Gessler pokaże ci drogę do kuchni. 8. Czy możesz mi pokazać gdzie jest
wyjście? 9. Czy możecie nam pokazać jak to robicie? 10. Czy może mi Pan pokazać gdzie on jest?

verstehen - rozumieć
1. Verstehen Sie mich?

2. Verstehst du Deutsch?
3. Ich verstehe ihn leider nicht.
4. Wir verstehen den Text nicht.
5. Kannst du lauter sprechen? Ich kann dich nicht gut verstehen.
6. Ich hoffe, wir verstehen uns richtig.
7. Ich kann dich gut verstehen.
8. Meine Mutter versteht meine Probleme nicht.
9. Mein Chef versteht meine Situation nicht.

10. Welche Sprachen versteht dein Kind?


TŁUMACZENIE:
1. Czy Pani mnie rozumie? 2. Rozumiesz język niemiecki? 3. Ja go niestety nie rozumiem. 4. Nie rozumiemy tego tekstu. 5. Czy możesz
mówić głośniej? Nie mogę cię dobrze zrozumieć. 6. Mam nadzieję, że dobrze się rozumiemy. 7. Dobrze cię rozumiem. 8. Moja mama nie
rozumie moich problemów. 9. Mój szef nie rozumie mojej sytuacji. 10. Które języki rozumie twoje dziecko?

28
denken - myśleć

1. Ich _____, also bin ich.

2. Was werden die Leute _____?


3. Wir _____ an euch jeden Tag.

4. Das gibt mir zu _____.

5. Wie _____ Sie darüber?


6. _____ du, wir kommen rechtzeitig nach München?
7. Ich _____, wir sind in 20 Minuten fertig.

8. _____ Sie, wir haben genug Geld?


9. _____ ihr, er ist wieder gesund?
10. _____ du, er ist noch beim Arzt?

dauern - trwać

1. Warum _____ das so lange?


2. Wie lange _____ der Film?
3. Wie lange _____ der Kurs schon?
4. Der Kurs _____ insgesamt sechs Monate.
5. Die Operation _____ in der Regel zirka 45 Minuten.
6. Wie lange _____ die Schulung noch?
7. Das kann noch _____.
8. Warum _____ die Lieferung manchmal etwas länger?
9. Die Operation _____ zwischen 90 und 120 Minuten.

10. Wie lange _____ es, bis ich die Karte bekomme?

29
ODPOWIEDZI
denken - myśleć
1. Ich denke, also bin ich.
2. Was werden die Leute denken?

3. Wir denken an euch jeden Tag.

4. Das gibt mir zu denken.


5. Wie denken Sie darüber?
6. Denkst du, wir kommen rechtzeitig nach München?
7. Ich denke, wir sind in 20 Minuten fertig.

8. Denken Sie, wir haben genug Geld?


9. Denkt ihr, er ist wieder gesund?
10. Denkst du, er ist noch beim Arzt?
TŁUMACZENIE:
1. Myślę, więc jestem. 2. Co ludzie pomyślą? (Czas przyszły Futur I). 3. Myślimy o was każdego dnia. 4. To daje mi do myślenia. 5. Co
Państwo o tym sądzą? 6. Myślisz, że dotrzemy do Monachium na czas? 7. Myślę, że za 20 minut będziemy gotowi. 8. Czy myśli Pan, że
mamy wystarczająco pieniędzy? ( = Czy myśli Pan, że wystarczy nam pieniędzy?) 9. Czy myślicie, że on wyzdrowiał? 10. Myślisz, że on
jest jeszcze u lekarza?

dauern - trwać

1. Warum dauert das so lange?


2. Wie lange dauert der Film?
3. Wie lange dauert der Kurs schon?

4. Der Kurs dauert insgesamt sechs Monate.


5. Die Operation dauert in der Regel zirka 45 Minuten.
6. Wie lange dauert die Schulung noch?
7. Das kann noch dauern.
8. Warum dauert die Lieferung manchmal etwas länger?
9. Die Operation dauert zwischen 90 und 120 Minuten.
10. Wie lange dauert es, bis ich die Karte bekomme?
TŁUMACZENIE:
1. Dlaczego to trwa tak długo? 2. Jak długo trwa ten film? 3. Jak długo trwa już ten kurs? 4. Kurs trwa łącznie 6 miesięcy. 5. Operacja
trwa z reguły około 45 minut. 6. Jak długo potrwa jeszcze szkolenie? 7. To może jeszcze potrwać. 8. Dlaczego dostawa trwa czasami
nieco dłużej? 9. Operacja trwa pomiędzy 90 a 120 minut. 10. Jak długo potrwa, zanim dostanę ten bilet?

30
fehlen - brakować

1. Mir _____ hundert Euro.

2. Ich möchte dich besuchen, mir _____ nur die Zeit.


3. Er _____ mir.

4. Max und Monika _____ mir.

5. Mir _____ die Motivation zum Trainieren.


6. _____ Ihnen die Motivation zum Abnehmen?
7. Das wird mir _____.

8. Mir _____ die Kinder so sehr!


9. Mir _____ die Zeit fürs Fitnessstudio.
10. Mir _____ die Gäste, das Lachen und der Spaß.

jucken - swędzieć

1. Meine Hand _____.


2. Seit gestern _____ mich dauernd mein Bein.
3. Warum kratzt du dich dauernd am Ohr? - Es _____ so.
4. Warum kratzt du dich dauernd an der Hand? - Sie _____ so.
5. Wenn es mich _____, kratze ich mich.
6. Mich _____ es überall, was kann das sein?
7. Warum _____ meine Haut nach dem Duschen und beim Schwitzen?

8. Warum _____ Wunden?


9. Was tun, wenn die Haut _____?
10. Wenn die Haut _____, kratzen wir uns.

31
ODPOWIEDZI
fehlen - brakować
1. Mir fehlen hundert Euro.

2. Ich möchte dich besuchen, mir fehlt nur die Zeit.


3. Er fehlt mir.

4. Max und Monika fehlen mir.


5. Mir fehlt die Motivation zum Trainieren.
6. Fehlt Ihnen die Motivation zum Abnehmen?
7. Das wird mir fehlen.

8. Mir fehlen die Kinder so sehr!


9. Mir fehlt die Zeit fürs Fitnessstudio.

10. Mir fehlen die Gäste, das Lachen und der Spaß.
TŁUMACZENIE:
1. Brakuje mi stu euro. 2. Chciałabym cię odwiedzić, tylko brakuje mi czasu. 3. Brakuje mi go. 4. Brakuje mi Maxa i Moniki. 5. Brakuje mi
motywacji do trenowania. 6. Brakuje Pani motywacji do chudnięcia? 7. Będzie mi tego brakować. 8. Tak bardzo brakuje mi dzieci!
9. Brakuje mi czasu na siłownię. 10. Brakuje mi gości, śmiechu i zabawy.

jucken - swędzieć
1. Meine Hand juckt.

2. Seit gestern juckt mich dauernd mein Bein.


3. Warum kratzt du dich dauernd am Ohr? - Es juckt so.
4. Warum kratzt du dich dauernd an der Hand? - Sie juckt so.
5. Wenn es mich juckt, kratze ich mich.
6. Mich juckt es überall, was kann das sein?
7. Warum juckt meine Haut nach dem Duschen und beim Schwitzen?

8. Warum jucken Wunden?


9. Was tun, wenn die Haut juckt?
10. Wenn die Haut juckt, kratzen wir uns.
TŁUMACZENIE:
1. Moja ręka swędzi. 2. Od wczoraj ciągle swędzi mnie noga. 3. Dlaczego ciągle drapiesz się po uchu? - Ono tak (bardzo) swędzi.
4. Dlaczego ciągle drapiesz się po ręce? - Ona tak (bardzo) swędzi. 5. Kiedy mnie swędzi, drapię się. 6. Wszędzie mnie swędzi, co to
może być? 7. Dlaczego moja skóra swędzi po prysznicu i przy poceniu się? 8. Dlaczego rany swędzą? 9. Co robić, kiedy swędzi skóra?
10. Kiedy skóra swędzi, drapiemy się.

32
riechen - pachnieć

1. Das Fleisch _____ schon ein bisschen.

2. Das Brot _____ sehr gut.


3. Der Fisch _____ komisch.

4. Du _____ sehr gut!


5. Du _____ wie ein toter Fisch.
6. Es _____ hier wie auf einer Baustelle.
7. Es _____ hier nach Hund.

8. Frischer Fisch _____ nicht nach Fisch.


9. Jeder Wein _____ anders.

10. Wie _____ Gas in der Wohnung?

stinken - śmierdzieć

1. Ich _____ nach Rauch.


2. Du _____ nach Zigaretten.
3. Hier _____ es nach Rauch.
4. Du _____ nach Fisch.
5. Die Wohnung _____ nach Rauch.
6. Max _____ nach Schweiß.
7. Was _____ hier so?
8. Du _____ nach Alkohol.
9. Die Wohnung _____ nach Katze.

10. Mein Auto _____ nach Benzin.

33
ODPOWIEDZI
riechen - pachnieć
1. Das Fleisch riecht schon ein bisschen.

2. Das Brot riecht sehr gut.


3. Der Fisch riecht komisch.

4. Du riechst sehr gut!

5. Du riechst wie ein toter Fisch.


6. Es riecht hier wie auf einer Baustelle.
7. Es riecht hier nach Hund.

8. Frischer Fisch riecht nicht nach Fisch.


9. Jeder Wein riecht anders.
10. Wie riecht Gas in der Wohnung?
TŁUMACZENIE:
1. Mięso już trochę pachnie. 2. Chleb pachnie bardzo dobrze. 3. Ta ryba dziwnie pachnie. 4. Bardzo dobrze pachniesz! 5. Pachniesz jak
martwa ryba. 6. Pachnie tu jak na budowie. 7. Pachnie tu psem. 8. Świeża ryba nie pachnie rybą. 9. Każde wino pachnie inaczej. 10. Jak
pachnie gaz w mieszkaniu?

stinken - śmierdzieć
1. Ich stinke nach Rauch.

2. Du stinkst nach Zigaretten.


3. Hier stinkt es nach Rauch.
4. Du stinkst nach Fisch.
5. Die Wohnung stinkt nach Rauch.
6. Max stinkt nach Schweiß.
7. Was stinkt hier so?
8. Du stinkst nach Alkohol.
9. Die Wohnung stinkt nach Katze.

10. Mein Auto stinkt nach Benzin.


TŁUMACZENIE:
1. Śmierdzę dymem. 2. Śmierdzisz papierosami. 3. Śmierdzi tu dymem. 4. Śmierdzisz rybą. 5. Mieszkanie śmierdzi dymem. 6. Max
śmierdzi potem. 7. Co tu tak śmierdzi? 8. Śmierdzisz alkoholem. 9. Mieszkanie śmierdzi kotem. 10. Moje auto śmierdzi benzyną.

34
stecken - wkładać

1. Ich _____ den Schlüssel in die Handtasche und setze mich ins Auto.

2. _____ ihr Obst in die Flasche?


3. Warum _____ du das Geld in den Umschlag?

4. Kannst du die Wäsche in die Waschmaschine _____?

5. _____ Sie die Bücher in meine Handtasche?


6. _____ du die Flaschen in eine Tüte?
7. Warum _____ ihr die Kleidung in die Mülltonne?
8. Herr Pfeizer _____ den Schlüssel in die Schublade.
9. Er _____ mir eine Blume in die Haare.

10. Du solltest Dokumente, Telefon und Geld in deine Handtasche _____.

35
ODPOWIEDZI
stecken - wkładać

1. Ich stecke den Schlüssel in die Handtasche und setze mich ins Auto.

2. Steckt ihr Obst in die Flasche?


3. Warum steckst du das Geld in den Umschlag?

4. Kannst du die Wäsche in die Waschmaschine stecken?

5. Stecken Sie die Bücher in meine Handtasche?


6. Steckst du die Flaschen in eine Tüte?
7. Warum steckt ihr die Kleidung in die Mülltonne?
8. Herr Pfeizer steckt den Schlüssel in die Schublade.
9. Er steckt mir eine Blume in die Haare.

10. Du solltest Dokumente, Telefon und Geld in deine Handtasche stecken.


TŁUMACZENIE:
1. Wkładam klucz do torebki i wsiadam do auta. 2. Wkładacie owoce w butelkę? 3. Dlaczego wkładasz pieniądze do koperty? 4. Czy
możesz włożyć pranie do pralki? 5. Włoży Pan te książki do mojej torebki? 6. Włożysz te butelki do jakiejś reklamówki? 7. Dlaczego
wkładacie te ubrania do pojemnika na śmieci? 8. Pan Pfeizer wkłada klucz do szuflady. 9. On wkłada mi kwiat we włosy. 10. Powinieneś
włożyć dokumenty, telefon i pieniądze do swojej torebki.

36
34. TEILEN - DZIELIĆ
Ich teile das Zimmer mit Monika.
Dzielę pokój z Moniką.

35. PACKEN - PAKOWAĆ


Ich packe die Hose in den Koffer.
Pakuję spodnie do walizki.

36. KOMMEN - PRZYCHODZIĆ; POCHODZIĆ


Kommst du nach oben?
Przyjdziesz na górę?

37. BEZAHLEN - OPŁACAĆ


Wann bezahlst du die Rechnungen?
Kiedy opłacasz rachunki?

38. KENNEN - ZNAĆ


Wir kennen uns schon.
My już się znamy.

39. PRÜFEN - SPRAWDZAĆ


Ich prüfe die E-Mails regelmäßig.
Sprawdzam maile regularnie.

40. PARKEN - PARKOWAĆ


Ich parke das Auto hier.
Zaparkuję auto tutaj.

41. LEGEN - KŁAŚĆ


Legst du das Dokument auf den Tisch?
Położysz ten dokument na stole?
42. HÄNGEN - WISIEĆ; WIESZAĆ
Er hängt meine Jacke in den Schrank.
On wiesza moją kurtkę w szafie.

43. PFLEGEN - OPIEKOWAĆ SIĘ; PIELĘGNOWAĆ


Ich pflege meine kranke Mutter.
Opiekuję się moją chorą mamą.

44. RUFEN - WOŁAĆ; WZYWAĆ


Er ruft den Krankenwagen.
On wzywa karetkę.

www.warsztatjezyka.pl
teilen - dzielić

1. Wir _____ die Schokolade in Stücke.

2. Die Klasse ist zu groß. Wir müssen sie _____.


3. Er _____ die Klasse in zwei Gruppen.

4. Mit wem _____ ihr das Zimmer?

5. Wir _____ das Zimmer mit Alex.


6. Ich _____ deine Meinung.
7. Wir _____ uns die Kosten für das Essen.
8. Er _____ das Fleisch in zwei Teile.
9. Wie _____ ihr euch die Kosten für Einkäufe?

10. Wir _____ uns die Kosten für das Internet. Das sind rund 2€ pro Person.

packen - pakować

1. Ich muss endlich die Koffer _____.


2. Er _____ die Hose in den Koffer.
3. Soll ich deine Sachen _____?
4. Was muss ich in meine Reisetasche _____?
5. Wir _____ unseren Koffer und nehmen ein Paar Schuhe mit.
6. Wann _____ ihr euch für den Umzug?
7. Mein Sohn _____ für die Schule morgen.

8. Ich _____ den Koffer und mein Mann überprüft meine Krankenversicherung.
9. Wie soll ich meinen Koffer für die Reise _____?
10. Wir _____ unsere Tasche für Hamburg.

37
ODPOWIEDZI
teilen - dzielić
1. Wir teilen die Schokolade in Stücke.

2. Die Klasse ist zu groß. Wir müssen sie teilen.


3. Er teilt die Klasse in zwei Gruppen.

4. Mit wem teilt ihr das Zimmer?


5. Wir teilen das Zimmer mit Alex.

6. Ich teile deine Meinung.

7. Wir teilen uns die Kosten für das Essen.


8. Er teilt das Fleisch in zwei Teile.
9. Wie teilt ihr euch die Kosten für Einkäufe?
10. Wir teilen uns die Kosten für das Internet. Das sind rund 2€ pro Person.
TŁUMACZENIE:
1. Dzielimy czekoladę na kawałki. 2. Ta klasa jest zbyt duża. Musimy ją podzielić. 3. On dzieli tę klasę na dwie grupy. 4. Z kim dzielicie
pokój? 5. Dzielimy pokój z Alexem. 6. Podzielam twoje zdanie. = Jestem tego samego zdania. 7. Dzielimy się kosztami za jedzenie. 8. On
dzieli mięso na dwie części. 9. Jak dzielicie się kosztami za zakupy? 10. Dzielimy się kosztami za Internet. Jest to około 2€ na osobę.

packen - pakować
1. Ich muss endlich die Koffer packen.
2. Er packt die Hose in den Koffer.
3. Soll ich deine Sachen packen?
4. Was muss ich in meine Reisetasche packen?

5. Wir packen unseren Koffer und nehmen ein Paar Schuhe mit.
6. Wann packt ihr euch für den Umzug?
7. Mein Sohn packt für die Schule morgen.
8. Ich packe den Koffer und mein Mann überprüft meine
Krankenversicherung.
9. Wie soll ich meinen Koffer für die Reise packen?
10. Wir packen unsere Tasche für Hamburg.
TŁUMACZENIE:
1. Muszę w końcu spakować walizki. 2. On pakuje spodnie do walizki. 3. Mam spakować twoje rzeczy? 4. Co muszę spakować do swojej
torby podróżnej? 5. Pakujemy naszą walizkę i bierzemy ze sobą parę butów. 6. Kiedy pakujecie się na przeprowadzkę? 7. Mój syn
pakuje się na jutro do szkoły. 8. Pakuję walizkę a mój mąż sprawdza moje ubezpieczenie zdrowotne. 9. Jak mam spakować swoją
walizkę na podróż? 10. Pakujemy naszą torbę na Hamburg ( = wyjazd do Hamburga).

38
kommen - przychodzić; pochodzić

1. Woher _____ Sie?

2. _____ du auch aus der Schweiz?


3. _____ ihr zu mir nach unten?

4. Kannst du zu uns nach oben _____?

5. Ich _____ gleich!


6. _____ Sie zur Party?
7. Ich _____ nach Hause spät.

8. Ich denke, er _____ aus Polen.


9. Wann _____ du nach Hause?
10. Wir _____ zu Fuß.

bezahlen - opłacać

1. Wir _____ die Miete einmal pro Monat.


2. Wie _____ ihr eure Rechnungen?
3. Du musst die Raten pünktlich _____.
4. Wir _____ die Raten für das Auto immer Mitte des Monats.
5. Mein Sohn _____ die Kosten für seine Unterkunft selbst.
6. Kann ich die Kosten in zwei Raten _____?
7. Er _____ die Kosten für die Lieferung.

8. Wann muss ich die Kaution _____?


9. Du solltest die erste Rate pünktlich _____.
10. Wer _____ die Hotelkosten?

39
ODPOWIEDZI
kommen - przychodzić; pochodzić

1. Woher kommen Sie?

2. Kommst du auch aus der Schweiz?


3. Kommt ihr zu mir nach unten?

4. Kannst du zu uns nach oben kommen?

5. Ich komme gleich!


6. Kommen Sie zur Party?
7. Ich komme nach Hause spät.
8. Ich denke, er kommt aus Polen.
9. Wann kommst du nach Hause?

10. Wir kommen zu Fuß.


TŁUMACZENIE:
1. Skąd Pani pochodzi? 2. Czy ty też pochodzisz ze Szwajcarii? 3. Przyjdziecie do mnie na dół? 4. Czy możesz przyjść do nas na górę?
5. Zaraz przyjdę! 6. Przyjdą Państwo na imprezę? 7. Przyjdę późno do domu. 8. Myślę, że on pochodzi z Polski. 9. Kiedy przyjdziesz do
domu? 10. Przyjdziemy pieszo.

bezahlen - opłacać
1. Wir bezahlen die Miete einmal pro Monat.
2. Wie bezahlt ihr eure Rechnungen?
3. Du musst die Raten pünktlich bezahlen.
4. Wir bezahlen die Raten für das Auto immer Mitte des Monats.

5. Mein Sohn bezahlt die Kosten für seine Unterkunft selbst.


6. Kann ich die Kosten in zwei Raten bezahlen?
7. Er bezahlt die Kosten für die Lieferung.
8. Wann muss ich die Kaution bezahlen?
9. Du solltest die erste Rate pünktlich bezahlen.
10. Wer bezahlt die Hotelkosten?
TŁUMACZENIE:
1. Opłacamy czynsz raz na miesiąc. 2. Jak opłacacie swoje rachunki? 3. Musisz punktualnie opłacać raty. 4. Opłacamy raty za samochód
zawsze w środku miesiąca. 5. Mój syn samodzielnie opłaca koszty swojego noclegu (= za swój nocleg). 6. Czy mogę opłacić koszty
w dwóch ratach? 7. On opłaci koszty dostawy (= za dostawę). 8. Kiedy muszę opłacić kaucję? 9. Powinieneś opłacić pierwszą ratę
punktualnie. 10. Kto opłaci koszty hotelu?

40
kennen - znać

1. Wir _____ uns schon.

2. _____ du ihn?
3. Ich _____ ihn vom Sehen.

4. _____ ihr euch schon?

5. Alex und Ola _____ sich seit zwei Wochen.


6. _____ du schon deine Pflichten?
7. Er will dich nicht _____.

8. Ich _____ diese Stadt nicht.


9. _____ ihr Berlin gut?
10. _____ du Ola?

prüfen - sprawdzać

1. Kannst du die Temperatur _____?


2. Du musst _____, ob er noch atmet.
3. Ich muss das schnell _____.
4. Wie kann ich _____, ob ich Viren auf meinem Handy habe?
5. Wie _____ Sie, ob sie noch atmet?
6. Kannst du bitte _____, ob das Wasser warm genug zum Baden ist?
7. Ich _____ meine E-Mail.
8. Wie _____ ich, ob der Kuchen fertig ist?
9. _____ du bitte wie warm das Wasser ist?

10. Warum _____ Sie meinen Ausweis?

41
ODPOWIEDZI
kennen - znać
1. Wir kennen uns schon.
2. Kennst du ihn?

3. Ich kenne ihn vom Sehen.

4. Kennt ihr euch schon?


5. Alex und Ola kennen sich seit zwei Wochen.
6. Kennst du schon deine Pflichten?
7. Er will dich nicht kennen.

8. Ich kenne diese Stadt nicht.


9. Kennt ihr Berlin gut?
10. Kennst du Ola?
TŁUMACZENIE:
1. My się już znamy. 2. Znasz go? 3. Znam go z widzenia. 4. Czy wy się już znacie? 5. Alex i Ola znają się od 2 tygodni. 6. Znasz już swoje
obowiązki? 7. On nie chce cię znać. 8. Nie znam tego miasta. 9. Znacie dobrze Berlin? 10. Znasz Olę?

prüfen - sprawdzać
1. Kannst du die Temperatur prüfen?
2. Du musst prüfen, ob er noch atmet.
3. Ich muss das schnell prüfen.

4. Wie kann ich prüfen, ob ich Viren auf meinem Handy habe?
5. Wie prüfen Sie, ob sie noch atmet?
6. Kannst du bitte prüfen, ob das Wasser warm genug zum Baden ist?
7. Ich prüfe meine E-Mail.
8. Wie prüfe ich, ob der Kuchen fertig ist?
9. Prüfst du bitte wie warm das Wasser ist?
10. Warum prüfen Sie meinen Ausweis?
TŁUMACZENIE:
1. Możesz sprawdzić temperaturę? 2. Musisz sprawdzić, czy on jeszcze oddycha. 3. Muszę to szybko sprawdzić. 4. Jak mogę sprawdzić,
czy mam wirusy na swoim telefonie komórkowym? 5. Jak Pani sprawdza, czy ona jeszcze oddycha? 6. Czy możesz proszę sprawdzić,
czy woda jest wystarczająco ciepła do kąpania się? 7. Sprawdzam swojego maila. 8. Jak sprawdzę, czy ciasto jest gotowe? 9.
Sprawdzisz proszę jak ciepła jest woda? 10. Dlaczego sprawdza Pani mój dowód?

42
parken - parkować

1. Wo kann ich _____?

2. Ich _____ das Auto hier.


3. Er _____ auf der Straße.

4. Darf man hier _____?


5. Ich _____ mein Auto und gehe zum Parkautomaten um ein Ticket zu ziehen.
6. Wo kann man kostenlos in Köln _____?
7. Er _____ sein Auto auf dem großen Parkplatz an der Schule.

8. Wir _____ das Auto direkt vor dem Supermarkt.


9. Wir müssen das Auto draußen _____.

10. Alex _____ sein Auto unter Bäumen, deshalb ist es wieder dreckig.

legen - kłaść

1. Ich _____ mich ins Bett.


2. Er _____ das Buch auf den Tisch.
3. Wir _____ den Schlüssel unter die Fußmatte vor der Tür.
4. Warum _____ du dich schon ins Bett? - Ich fühle mich nicht wohl.
5. Mein Sohn _____ die Füße auf den Tisch.
6. Ich _____ das Fleisch direkt in den Kühlschrank.
7. Wir _____ das Kissen auf das Bett.
8. Mein Mann _____ die Kinder schlafen.
9. Kannst du die Wäsche in den Schrank _____?

10. Ich _____ mich in die Sonne.

43
ODPOWIEDZI
parken - parkować
1. Wo kann ich parken?

2. Ich parke das Auto hier.


3. Er parkt auf der Straße.

4. Darf man hier parken?

5. Ich parke mein Auto und gehe zum Parkautomaten um ein Ticket zu ziehen.
6. Wo kann man kostenlos in Köln parken?
7. Er parkt sein Auto auf dem großen Parkplatz an der Schule.

8. Wir parken das Auto direkt vor dem Supermarkt.


9. Wir müssen das Auto draußen parken.
10. Alex parkt sein Auto unter Bäumen, deshalb ist es wieder dreckig.
TŁUMACZENIE:
1. Gdzie mogę zaparkować? 2. Zaparkuję auto tutaj. 3. On parkuje na ulicy. 4. Czy wolno tutaj parkować? 5. Parkuję auto i idę do
parkomatu żeby wyciągnąć bilet. 6. Gdzie można bezpłatnie parkować w Kolonii? 7. On parkuje swoje auto na dużym parkingu przy
szkole. 8. Zaparkujemy auto bezpośrednio przed supermarketem. 9. Musimy zaparkować auto na zewnątrz. 10. Alex parkuje swoje
auto pod drzewami, dlatego znowu jest brudne.

legen - kłaść
1. Ich lege mich ins Bett.
2. Er legt das Buch auf den Tisch.
3. Wir legen den Schlüssel unter die Fußmatte vor der Tür.
4. Warum legst du dich schon ins Bett? - Ich fühle mich nicht wohl.

5. Mein Sohn legt die Füße auf den Tisch.


6. Ich lege das Fleisch direkt in den Kühlschrank.
7. Wir legen das Kissen auf das Bett.
8. Mein Mann legt die Kinder schlafen.
9. Kannst du die Wäsche in den Schrank legen?
10. Ich lege mich in die Sonne.
TŁUMACZENIE:
1. Kładę się do łóżka. 2. On kładzie książkę na stole. 3. Kładziemy klucz pod wycieraczką przed drzwiami. 4. Dlaczego kładziesz się już
do łóżka? - Nie czuję się dobrze. 5. Mój syn kładzie nogi na stole. 6. Kładę mięso prosto do lodówki. 7. Kładziemy poduszkę na łóżku.
8. Mój mąż kładzie dzieci spać. 9. Czy możesz położyć pranie w szafie? 10. Kładę się na słońcu.

44
hängen - wisieć; wieszać

1. Er _____ das Bild an die Wand.

2. Wir _____ die Lampe an die Decke.


3. Soll ich deine Jacke in den Schrank _____?

4. Die Lampe _____ über dem Tisch.

5. Warum _____ du das Bild nicht neben das Regal?


6. Kannst du meine Jacke auf einen Bügel _____?
7. Was _____ an der Decke?
8. Das Bild _____ an der Wand.
9. Wo _____ die Schlüssel?

10. Warum _____ du das Bild nicht ins Wohnzimmer?

pflegen - opiekować się; pielęgnować

1. Ich _____ mein krankes Kind.


2. Er _____ seine kranke Mutter.
3. Wir _____ unseren kranken Vater.
4. Meine Oma ist krank und ich muss sie _____.
5. Ola _____ ihre Mutter, denn sie ist ernsthaft krank.
6. Wie soll ich meine Haare richtig _____?
7. Wie _____ du deine Schuhe?

8. Wie _____ ihr eure Beziehung?


9. Wie _____ du deine Kleidung? Wie wäschst du Jeans?
10. Wir _____ unsere Patienten zu Hause im Zwei-Schicht-System.

45
ODPOWIEDZI
hängen - wisieć; wieszać
1. Er hängt das Bild an die Wand.
2. Wir hängen die Lampe an die Decke.

3. Soll ich deine Jacke in den Schrank hängen?

4. Die Lampe hängt über dem Tisch.


5. Warum hängst du das Bild nicht neben das Regal?
6. Kannst du meine Jacke auf einen Bügel hängen?
7. Was hängt an der Decke?

8. Das Bild hängt an der Wand.


9. Wo hängen die Schlüssel?
10. Warum hängst du das Bild nicht ins Wohnzimmer?
TŁUMACZENIE:
1. On wiesza obraz na ścianie. 2. Wieszamy lampę na suficie. 3. Mam powiesić twoją kurtkę do szafy? 4. Lampa wisi nad stołem. 5.
Dlaczego nie powiesisz tego obrazu obok regału? 6. Czy możesz powiesić moją kurtkę na wieszaku? 7. Co wisi na suficie? 8. Obraz wisi
na ścianie. 9. Gdzie wiszą klucze? 10. Dlaczego nie powiesisz tego obrazu w salonie?

pflegen - opiekować się; pielęgnować

1. Ich pflege mein krankes Kind.

2. Er pflegt seine kranke Mutter.


3. Wir pflegen unseren kranken Vater.
4. Meine Oma ist krank und ich muss sie pflegen.
5. Ola pflegt ihre Mutter, denn sie ist ernsthaft krank.
6. Wie soll ich meine Haare richtig pflegen?
7. Wie pflegst du deine Schuhe?
8. Wie pflegt ihr eure Beziehung?
9. Wie pflegst du deine Kleidung? Wie wäschst du Jeans?

10. Wir pflegen unsere Patienten zu Hause im Zwei-Schicht-System.


TŁUMACZENIE:
1. Opiekuję się moim chorym dzieckiem. 2. On opiekuje się swoją chorą mamą. 3. Opiekujemy się naszym chorym tatą. 4. Moja babcia
jest chora i muszę się nią opiekować. 5. Ola opiekuje się swoją mamą, ponieważ jest poważnie chora. 6. Jak powinnam odpowiednio
dbać o swoje włosy? 7. Jak pielęgnujesz swoje buty? 8. Jak pielęgnujecie swój związek? 9. Jak dbasz o swoje ubrania? Jak pierzesz
jeansy? 10. My opiekujemy się naszymi pacjentami w domu, w systemie dwuzmianowym.

46
rufen - wołać; wzywać

1. Wir müssen einen Arzt _____.

2. Soll ich die Polizei _____?


3. Er _____ mich nur, wenn er Probleme hat und Hilfe braucht.

4. Kannst du mir antworten, wenn ich dich _____?

5. Wenn ich dich _____, musst du kommen.


6. Soll ich ihn _____?
7. Du kannst mich _____, wenn du Hilfe brauchst.
8. Sollen wir ihn _____? - Ja bitte… Das wäre sehr freundlich von euch.
9. Wen _____ du: Krankenwagen, Polizei oder Feuerwehr?

10. Er _____ mich nur, wenn er etwas braucht.

47
ODPOWIEDZI
rufen - wołać; wzywać
1. Wir müssen einen Arzt rufen.

2. Soll ich die Polizei rufen?


3. Er ruft mich nur, wenn er Probleme hat und Hilfe braucht.

4. Kannst du mir antworten, wenn ich dich rufe?


5. Wenn ich dich rufe, musst du kommen.
6. Soll ich ihn rufen?
7. Du kannst mich rufen, wenn du Hilfe brauchst.

8. Sollen wir ihn rufen? - Ja, bitte… Das wäre sehr freundlich von euch.
9. Wen rufst du: Krankenwagen, Polizei oder Feuerwehr?

10. Er ruft mich nur, wenn er etwas braucht.


TŁUMACZENIE:
1. Musimy wezwać jakiegoś lekarza. 2. Mam wezwać policję? 3. On woła mnie tylko, kiedy ma problemy i potrzebuje pomocy. 4. Możesz
mi odpowiadać kiedy cię wołam? 5. Kiedy cię wołam, musisz przyjść. 6. Mam go zawołać? 7. Możesz mnie zawołać, jeśli będziesz
potrzebować pomocy. 8. Mamy go zawołać? - Tak, proszę. To byłoby bardzo miłe z waszej strony. 9. Kogo wzywasz: karetkę
pogotowia, policję czy straż pożarną? 10. On woła mnie tylko, gdy czegoś potrzebuje.

48
45. LÜGEN - KŁAMAĆ
Ich weiß nicht, ob sie lügt oder die Wahrheit sagt.
Nie wiem czy ona kłamie, czy mówi prawdę.

46. REKLAMIEREN - SKŁADAĆ REKLAMACJĘ


Ich reklamiere den Mantel.
Reklamuję płaszcz.

47. SCHREIBEN - PISAĆ


Er schreibt eine Nachricht an mich.
On napisze do mnie wiadomość.

48. SCHMECKEN - SMAKOWAĆ


Schmeckt dir die Suppe?
Smakuje ci zupa?

49. SCHÄLEN - OBIERAĆ


Wann schälst du die Kartoffeln?
Kiedy obierzesz kartofle?

50. BEKOMMEN - OTRZYMYWAĆ, DOSTAWAĆ


Sie bekommt 15 Euro für die Stunde.
Ona dostaje 15€ za godzinę.

www.warsztatjezyka.pl
lügen - kłamać

1. Er behauptet, er war beim Arzt, aber ich glaube, er _____.

2. Die Wahrheit ist: Wir alle _____. Sogar mehrmals am Tag.


3. _____ Männer häufiger als Frauen?

4. Fast jeder Mensch _____.

5. Wie soll ich mich verhalten, wenn mein Kind _____?


6. Wie reagierst du, wenn deine Kinder _____?
7. Mein Sohn _____ und macht keine Hausaufgaben.

8. Warum _____ wir überhaupt und was können wir dagegen tun?
9. Was tun, wenn mein Partner _____?
10. Darf man in einer Beziehung _____?

reklamieren - składać reklamację

1. Ich möchte etwas _____... An diesem Hemd hier fehlen drei Knöpfe.
2. Das kannst du problemlos _____.
3. Wie kann ich bei Zalando _____?
4. Warum _____ Sie das Handy nicht?
5. Nicht alles lässt sich _____.
6. Wenn du online kaufst, kannst du auch online _____.
7. Welche Dinge _____ ihr? Wie reagieren die Verkäufer?

8. Kann man Schuhe _____?


9. Warum _____ du das nicht einfach solange die Garantie noch läuft?
10. Warum _____ du den Laptop nicht einfach da, wo du ihn gekauft hast?

49
ODPOWIEDZI
lügen - kłamać

1. Er behauptet, er war beim Arzt, aber ich glaube, er lügt.

2. Die Wahrheit ist: Wir alle lügen. Sogar mehrmals am Tag.


3. Lügen Männer häufiger als Frauen?

4. Fast jeder Mensch lügt.

5. Wie soll ich mich verhalten, wenn mein Kind lügt?


6. Wie reagierst du, wenn deine Kinder lügen?
7. Mein Sohn lügt und macht keine Hausaufgaben.

8. Warum lügen wir überhaupt und was können wir dagegen tun?
9. Was tun, wenn mein Partner lügt?
10. Darf man in einer Beziehung lügen?

TŁUMACZENIE:
1. On twierdzi, że był u lekarza ale myślę, że kłamie. 2. Prawdą jest: my wszyscy kłamiemy. Nawet kilka razy w ciągu dnia. 3. Czy
mężczyźni kłamią częściej niż kobiety? 4. Prawie każdy człowiek kłamie. 5. Jak mam się zachowywać, gdy moje dziecko kłamie? 6. Jak
reagujesz, gdy twoje dzieci kłamią? 7. Mój syn kłamie i nie odrabia zadań domowych. 8. Dlaczego w ogóle kłamiemy i co możemy na to
poradzić? 9. Co robić, gdy mój partner kłamie? 10. Czy wolno kłamać w związku?

reklamieren - składać reklamację

1. Ich möchte etwas reklamieren... An diesem Hemd hier fehlen drei Knöpfe.
2. Das kannst du problemlos reklamieren.
3. Wie kann ich bei Zalando reklamieren?

4. Warum reklamieren Sie das Handy nicht?


5. Nicht alles lässt sich reklamieren.
6. Wenn du online kaufst, kannst du auch online reklamieren.
7. Welche Dinge reklamiert ihr? Wie reagieren die Verkäufer?
8. Kann man Schuhe reklamieren?
9. Warum reklamierst du das nicht einfach solange die Garantie noch läuft?
10. Warum reklamierst du den Laptop nicht einfach da, wo du ihn gekauft hast?
TŁUMACZENIE:
1. Chciałabym coś zareklamować... W tej koszuli brakuje tutaj trzech guzików. 2. Możesz to bezproblemowo reklamować. 3. Jak mogę
złożyć reklamację na Zalando? 4. Dlaczego nie zareklamuje Pani tego telefonu? 5. Nie wszystko da się reklamować. 6. Kiedy kupujesz
online, możesz też online złożyć reklamację. 7. Które rzeczy reklamujecie? Jak reagują sprzedawcy? 8. Czy buty można reklamować?
9. Dlaczego po prostu nie złożysz reklamacji dopóki gwarancja jeszcze "działa"? 10. Dlaczego po prostu nie złożysz reklamacji tego
laptopa tam, gdzie go kupiłaś?

50
schreiben - pisać

1. Wie _____ man das?

2. Ich _____ dir eine WhatsApp Nachricht sobald ich an der Tür der Wohnung bin.
3. Er _____ über seine Reisen.

4. Meine Tochter _____ Programme. Sie arbeitet als Programmiererin.

5. Meine Kinder _____ in 2 Wochen eine Klassenarbeit.


6. Ich _____ dir eine E-Mail.
7. Ola _____ mir, dass sie wieder gesund ist.
8. Kann dein Sohn schon _____?
9. _____ du mir eine Whatsapp Nachricht oder SMS?

10. Am besten _____ Sie mir eine E-Mail an supp@gmail.com.

schmecken - smakować

1. Das _____ nach Fisch.


2. _____ Ihnen die Suppe?
3. Der Salat _____ sehr gut.
4. Wie _____ dir der Schinken?
5. Warum isst du so wenig? _____ es dir nicht?
6. Das _____ nach Schokolade, aber es riecht nach Kaffee.
7. Das Essen _____ nach Papier.
8. Wie _____ es dir?
9. Der Kaffee _____ nach Seife.

10. Wonach _____ der Wein?

51
ODPOWIEDZI
schreiben - pisać

1. Wie schreibt man das?


2. Ich schreibe dir eine WhatsApp Nachricht sobald ich an der Tür der Wohnung bin.
3. Er schreibt über seine Reisen.
4. Meine Tochter schreibt Programme. Sie arbeitet als Programmiererin.
5. Meine Kinder schreiben in 2 Wochen eine Klassenarbeit.
6. Ich schreibe dir eine E-Mail.
7. Ola schreibt mir, dass sie wieder gesund ist.
8. Kann dein Sohn schon schreiben?
9. Schreibst du mir eine Whatsapp Nachricht oder SMS?
10. Am besten schreiben Sie mir eine E-Mail an supp@gmail.com.

TŁUMACZENIE:
1. Jak to się pisze? 2. Napiszę ci wiadomość na Whatsappie jak tylko będę przy drzwiach mieszkania. 3. On pisze o swoich podróżach.
4. Moja córka pisze programy. Pracuje jako programistka. 5. Moje dzieci piszą za dwa tygodnie pracę klasową. 6. Napiszę do ciebie
maila. 7. Ola pisze mi, że jest znów zdrowa ( = wyzdrowiała). 8. Czy twój syn potrafi już pisać? 9. Napiszesz do mnie wiadomość na
Whatsappie czy SMS? 10. Najlepiej niech napisze Pani do mnie maila na adres supp@gmail.com.

schmecken - smakować

1. Das schmeckt nach Fisch.


2. Schmeckt Ihnen die Suppe?
3. Der Salat schmeckt sehr gut.
4. Wie schmeckt dir der Schinken?

5. Warum isst du so wenig? Schmeckt es dir nicht?


6. Das schmeckt nach Schokolade, aber es riecht nach Kaffee.
7. Das Essen schmeckt nach Papier.
8. Wie schmeckt es dir?
9. Der Kaffee schmeckt nach Seife.
10. Wonach schmeckt der Wein?
TŁUMACZENIE:
1. To smakuje rybą ( = jak ryba). 2. Smakuje Państwu zupa? 3. Sałata smakuje bardzo dobrze. 4. Jak ci smakuje szynka? 5. Dlaczego jesz
tak mało? Nie smakuje ci? 6. To smakuje czekoladą, ale pachnie kawą. 7. To jedzenie smakuje jak papier. 8. Jak ci smakuje? 9. Kawa
smakuje jak mydło. 10. Jak ( = czym?) smakuje wino?

52
schälen - obierać

1. Ich _____ die Kartoffeln.

2. Soll ich dir das Ei _____?


3. Du musst noch ein paar Zwiebeln _____.

4. Er _____ das Gemüse.

5. Wir _____ das Obst und schneiden es in kleine Stücke.


6. Alex _____ die Karotte.
7. Ich _____ die Tomaten nur für Soßen und Suppen.
8. Er _____ die Äpfel mit dem Messer.
9. Wir _____ die Karotten nie.

10. Welches Obst muss man _____?

bekommen - otrzymywać, dostawać

1. Er _____ starke Medikamente.


2. Wann _____ ich die Zahlung?
3. Ich verkaufe 5 Betten im Monat, und ich _____ 5 Prozent vom Verkaufspreis.
4. Wann _____ ich meine Corona-Impfung?
5. Wann _____ du deine nächste Periode?
6. Mama, wann _____ ich ein Handy?
7. Wann _____ wir unser Geld zurück?

8. Du kannst eine Sozialwohnung _____.


9. Wann _____ ich meine Kaution zurück?
10. In Deutschland _____ Sie Kindergeld für Kinder unter 18 Jahren.

53
ODPOWIEDZI
schälen - obierać

1. Ich schäle die Kartoffeln.


2. Soll ich dir das Ei schälen?

3. Du musst noch ein paar Zwiebeln schälen.

4. Er schält das Gemüse.


5. Wir schälen das Obst und schneiden es in kleine Stücke.
6. Alex schält die Karotte.
7. Ich schäle die Tomaten nur für Soßen und Suppen.

8. Er schält die Äpfel mit dem Messer.


9. Wir schälen die Karotten nie.
10. Welches Obst muss man schälen?
TŁUMACZENIE:
1. Obiorę ziemniaki. 2. Mam ci obrać to jajko? 3. Musisz jeszcze obrać kilka cebul. 4. On obiera warzywa. 5. Obieramy owoce i kroimy je
na małe kawałki. 6. Alex obiera marchewkę. 7. Obieram pomidory tylko do sosów i zup. 8. On obiera jabłka nożem. 9. Nigdy nie
obieramy marchewek. 10. Które owoce trzeba obierać?

bekommen - otrzymywać, dostawać

1. Er bekommt starke Medikamente.


2. Wann bekomme ich die Zahlung?
3. Ich verkaufe 5 Betten im Monat, und ich bekomme 5 Prozent vom Verkaufspreis.
4. Wann bekomme ich meine Corona-Impfung?
5. Wann bekommst du deine nächste Periode?
6. Mama, wann bekomme ich ein Handy?
7. Wann bekommen wir unser Geld zurück?
8. Du kannst eine Sozialwohnung bekommen.
9. Wann bekomme ich meine Kaution zurück?
10. In Deutschland bekommen Sie Kindergeld für Kinder unter 18 Jahren.

TŁUMACZENIE:
1. On dostaje silne leki. 2. Kiedy otrzymam płatność? 3. Sprzedaję 5 łóżek w miesiącu i otrzymuję 5 procent od ceny sprzedaży. 4. Kiedy
otrzymam moje szczepienie na koronawirusa? 5. Kiedy dostaniesz kolejny okres? 6. Mamo, kiedy dostanę telefon komórkowy? 7. Kiedy
otrzymamy z powrotem nasze pieniądze? 8. Możesz dostać mieszkanie socjalne. 9. Kiedy otrzymam z powrotem moją kaucję?
10. W Niemczech otrzymują Państwo zasiłek rodzinny na dzieci poniżej 18 roku życia.

54
www.warsztatjezyka.pl

ODKRYJ POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ SERII

"NIEMIECKI ANTY-SZKOLNIE":

50 CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH
200 PRZYKŁADÓW ZDAŃ Z CZASOWNIKAMI MODALNYMU
100 PRZYKŁADÓW ZDAŃ Z CZASOWNIKAMI POSIŁKOWYMI

I WIELE INNYCH!