Sie sind auf Seite 1von 70

[.

iIIQid1.ef .o1lClHldl.

HGIbi~ RM ',-, ~Gftd 1M l:fr.

.......

.. ..;Ioullc u luf cllll'l~ t.mGt

dmI 12 HcIten ~ Ii ... ~ MDnat

ello"'- e'" H ...

«

UfIHIt ~"'r NJtW .. ~ _ l~e~ de:t UtIIDn luft~ Iii ~ lilftiQ'hrtmiiribtllrlwlll.

H~~ 1M l2.-t Au$I_1M 1I.~

Dli( U I il.ln ,1 r

1111'1'''' in) 1,.JI rj ,'~ U u~~11 leu I

Nit i,I l-I! I,' u

\" ..

II' d ~ a T' III ~ f' h ." r

I, Ijl II

n. RI'flIl. "'0 iJrm f~ ~IP

Oi,~ ri~n 19~O Iq \'!lfI.J~ ~iJJ:w,. urttl. 1"",(. bllg! Or.I!bi:III~~ Il lrI,uill"U1.l; .. ,ildI!i, ~1'II11I.>W1""I<jtl""I,,,,qrll

1111 ."1 _ h'll lla.lh,ju

! r I" I l;o ,I !!.~ ... ,.. 7,,~ ron '1II'Bi':; d ':- .l~lt ...

II ",I -II rtl h'II!'1 .i,i Ii '1 'fl" jIll" t "', I JJ ""j[ I HI'" III ..u~! ~. II 11 I Ii ltt\l'l li;ntlrtfWII-:· it 1I I III U U i 8" i'llIil.uhJiu·p'll; 1'1''' II 11 II tli l.\H'r.klll lUI-!' .\11'

IIJ

L .'f If 1 '.

L v

\'-.1 ffi nrl III

J. mJ~IllI' UlltrJ .l'\U t'bml d~ f . ~n~-

ll.

.Z D'Il._

B. :m - cbIlij dO' b.n blClb.Hill.u 131m

Kill -pfst~U

I. Toollnbicbll!' BlEm>a,lzmil'IUlllblllll' III bRlil' ltliklidfoendl9: KDtmJLE1I.11IB :lur Bel naS"il!rgj.ltUIID d nl rOI SBftb ligkdl im Gelimdg

1. \1 uu«

ri . _ .

, f. 1111. (I ",'11 III' LII h\ I H'I' ,

!l. tLl~lz ~1W' IJ SOlJli' 111'11111' -n _ 10

,In~ 1. hH'T~l 1 I nlerr I~I

D. 8D1)ds11IIfheleD!DiUO llD.d. WI k1l.l!lWi-

~g_ :1

B. BdeulmJID HI' b&l1l' Cl1.!itllllDlillllDD om::Jl!'duU:e ~tir d:lle KDmpUDhnTDD ]'2

liidnro nm:llm- Schulz. Ile -en IJ.ec.

}ioldcllmp 1hI- JA

B. ' 'Mob dUI'Cib EnlBUi HI

n. "u~,'jfjhnn~"'J1niU f uud -m\.Ji 1 __ ill'n dIu'! 'h li,~- Truj'I'1

A,. Cb'Ii'mis,cb~ En.gUlung tuU. 8. Em WeD. IdImch BUn

e, llCi:llanbcl'l E1tUuml!Jll d Ge-

Uilnde1h.mpf~iIlIlfe ,

\~. fJ."i1" I hml ... t 'imljti

A. WJrlutnO dIu' It u ~biillJaDDdl!ll. mp: Iollle'

B. D- BjJgl'1ll!1J Ug:D - 'mili I nnd 1Iiln~-, endllDJfl.

I _,\

III JJJR'h ~ ~

., l"-"'r.lu·"jhLl,II~ ~l~I'''' Hnull:d.g~r-

IlU[iWl'lUliUlll~ ~l

~ Zflliflllol"a'PI'h'lp IU~ "lul'Hn~ :.!I

~ t;;,1~hJ'IlUl'l~ ,J ','" H.uui('1d l~JlhlL~g~-

mlU'l!ol _!!

Ill'. Ikfil'au«ih aDd :I r EJilr10Ut IllIiIf, lnUJ.e.E

Zi ED. ~ eo I 'i!!.t Haul _ "'J'1,i

J. '''I.'l\ Num h.!U!un • I 11i''1,01 .f'

:to 1~ u tl!i;iI 111I~~·t rr. :. ;

DOl Beb1!1I!!m1IDJg Hnr III brmdl111lJ!' _I(

~ J ... u;';'IHlrll,1Il~' ~,It

2 '\F/_l'1W'l.Ij'IWllllllll~ :n

Ii. ·1i'nr.kl·lI~ Yc-huilli II.m~ > .:.l

"). R:~IIiI~~ir'I!I'U \r~Ull Il.'lld"id~1IU ~-.

'~ r.~ dh'k,p, I Im]1 LI·,(~"'r • ~:J

.

..t. V~1i Ito d~l 'Ge'tud'llkn_ pl~I1UB

etl:Btfinilli~ 'l!lib~'!;Ift'n d Led_ ~~

t, Eiu'\'j_ ku LlK HU r V\ 'h lurfl'

;!, '11"" rkung nn] Li~1I 'I'

" II

17

II:. 110 hm.en m 5100.- gil . ede.r-

en'lIm g tUu:J!N Us~b} .i'

1. All" jHI1 me 1'1111 "" 'l - 1111' II,.,·

~111·IIINI.. IH

ElIl~ifl II ·\~u JlI" I ~hI1Jhlf!li~ uiul

\"ii~1 l~"~~ IwlH' ~I ;,1'

~l g11' Jhm \'uH ~ .. I'~~Ar _ :L ..

D. AnJreU II Z'Pm pmkti&eho 1!Dt~

nUl mit den B.S.';U1nw mJtt 1;0 liJ

I ~ I II

11' U. n Ii nil \\ ant·u. f' .... ii~ Imtl

. - . . . ,,;

:IE D'g_ .

1. t\,lIS'lJUpjJl.(!S •

~ ~'hu 18:'.1" cbl'l1. Eill .-] tan ~t H~lwlr"'lal HH,i!: r~lItgmr.Di

• NI

II

3, nil- to.11 S"1 hH rlr;:,,,"ll1 iTtel !.i'll'

llllrci1fuiJt JUI!; dl!5 r·rl'lf.f~Hr u ~ . 6;;!

11 ~ flc!l1nu .. h.l.' l.Ii,lfW ~ 11. • t;r,

til r".I1IF,!'HI ~n VlJiJII 'slrn !'blll lmd VI, "'I'l"~~ 6S:

c. PJ"nk"lsc'. 4Q.!libndQiD 0 Ii.;,ll

I. \'v,~~h&nl IUlliGndt.l~ ElmgirlUlllI-:!>

U~!q'r~~ , 0

ffi.tu-I! S(n.1'J,u., \.u,lpIWl'll lUJ[l hl~

I"Uli r~nnJ; j.-

3. f:klrulmill~ip:1€! Einlfu~lrung loll din

prt1.l U,; f11l! \rlu til • i :i

It) mil- ~lfId IHk I 'hil'!! 1,'-1

1I~ no .... 'MlHljOj:g:'H.d~HJjFiOO'.t1 !'~I ~[I.lf I, 'll~"

,..,,, (;Ml"'k lilbll~H1 > • • j~

~ H'nllt(UlLg.I!.b d~& In:11JJ1ru lll,Ulpn

i(llgnl~m 1!l

In EflH~.I1'lC.1l ~'Otl t :mnn1lr!r.!rUiltn '1 '

Jl Srhulf.LlJ1UIlg!1S Enl.W [i!~lJi 1"e.rsch!l!1.1ollIUT Ho11"1I.nrhul M~'U

VAl'schh~rI~nN' Dl:!W lI'h81U1t! ?ti

IX. B -·i Iliel t'ur gJt'ldDfBmiHJ:ig~~

Eutmften .. oJ

. . ,,~

.I... E!I1I.g:l!Mm:!! mtUi!li ein~e-u (I. II! -

J fJi D d rap 'U D II: I e ,!'iii lnnlc1!t1 duch .. In;gj'lQDd ¥T1l'l'gDt tllllll GcJlhnI..Il'

B. btgUien eiQn k 11 .. ' ,I D III D BclfflMhp

pUlIkJtn l'Ilblltli'h" Ih cmOll' dmDll.b_ ..

innlenJlon KnDllLpfiRrltD:Hs;P€i1'l1! S1i'

D., Lt:~rllJ:! allilu l&eisse ihwcb.. dimen

is 1:' II m n I, 'e .l1li. V-~'IIIIDl!DS;!!b'eUgn fl t

D. ~~rOmWl 'Ii!lD Wegll1l udll~r

Dvdnnd'e;eh,cr •• !14

X. I, Ju~U5miUiel~l1!r Vln!f'1¥1l1de:E1J

~ f'gi ~it,· t,~ r G '"~,iiJ:lJdc Inti ft II, '97

A." in ,lc.:r.u...B~e •• ~. .. 9.

B. :ID 1S£hm.~llill~dlnldU1l. IGc'IJiDd!1)i ~9

XI. iEl]tgi;fic'IJlI '1~IIlI\tuUl Ito, Dnuf'Jhdlen..

I mUil:'D..riii.lIDH~11TI1 . • . • • .~ u l A. miRS~biIio!i500ill B:Cia:m!l' WIld Mff!i.!J~m. . J(11

D. StdDJJ~d"g_~l Ztutllm:l~ Batt.. 1llm'.

81:1., " . . .. .. . 102

0. :Elsgg, nmL Simi l{).!J

1\.11. E1l1lli.;UIl- D \r ""r:~lllct"li), " assers uud D,ehol1d1ml]i~ mit C ~mud p

ka"lIJ,fston VCfglR: 'r r L, b· lEu.iuet ..

• ](1.;)

.I.. £RtIlU~8D deS"WIlS9C1lS • 1'05;,

1. (iF rGBbm1jJ.sl.we~'k:e . I (Jill

2. fw' l'ril~:lul,\l~l,lkrC. • , . liJ'l

B. BifibJmfilllDg \'V,g'l1Hutu ~. 1l,q~ ow.

IURel. ....".... l~!i

C. Wa ab]l.l fib lPl',al&ehs '0 b[Im'lIim

Ddt aao IB'~'''''''lIrUl gRlLiWtli!" , . ..11 ~ ri< 1.. VOl'· u'nd 'E: tgUien ',,1'(Irn,WDS~tlir . lUI

1. Ih!hoMitIl'll.g .,:Vi\ll't!'Mte~er" LttbDrn-

nndl cmIHlBIlfiMUc].. ...• 11B

~.:

'II

Y~'Il(C:bni8 des dlml "rnI~.pBnlltUt3- bUliIer. ro:r die AUIl]jlli1~D.g kD.' m'!J~- 8iUII~pdh!:~s:t ~~I!iI8-1kbllu s,brln.

t~mf.4. . . . . . • . . •. 1m

I\.

t lJn.Flllli(W n nd AHl'b~lll del" All ~ bihblUg' i:n~ EJltgif~ U11M' ,Uellfi!t

Ulfli :.il'll'iM.·kaufin~gJ! Dm'cllJlllrn"'lIimg i.hW ~p.ftlThh: 11Uti:'8"tElIl En.lgmUllgi\o.w.~nlh"n~ wlo sta strb fUr d:lie j'ruPJ'n ('rgelnm 1,{iuTI,nu, flu' Umfm'llg 11::1Jid rl'1lBI ~n.. 1 n U~Ut[cr~vr~ fl, 'I;1'l'fflcM.E'~~~ 111ll' Ell t ~Uh1J II K:.mh f!~ hflhmuu ~[l ~r!~j.l!~I~Il~m ~o~+tIt{)~~ al"FljJrt,~~1'i 11m fH"'!iilllul~ Kf.\II'I1ll!-.r~l~

D1IullWIUe'~' /ilU~IMl1.J dll)l! :11 ~!tIIil/lirdl1 \.lnteID'l"hjbl'1:i. ~L.i J if I i. e J I !', l wi iiJI.l ~ I' III ~ lis I:! h.1l- tl tJi! 11 ~~ ,g (j [,I U IHI !i£l'il'Uh,lt(!'i!i3!1i!~Ol'tbn(l~n! nUl$1l1l n1l!f1I: Ol'und'It'~en m1' ~li.n ~]~r I Jug!.!' .ll]lgQ:!filtH~ ""'vfliltkmHitf,lI'!!'! 1~lItglllrlt \fF'iJ'cm~U;clJl. RfQ W1sacbUJ!m~IliE'.s wit'!: ~"i'i:~~llrW'Ugl?~ ~\rhI!lU(!n leit E.!lt[t;1$tl!!l1 b:~l";gI" Go,n~mH~hlr j(!rh~f1 P.h~~ ln~n :!lI{'~list """'if' aueh ffif' 'ill~~r-1'

Um I'lulr:h F'flh,I~l" zU' v,cr!!L'W;[!,WIlU1. \"/~l.tdnn nlre !~I~iD Tm,pe. ber-rulrll![!I~m] Pl"Qgt'D, die mit fl""m E1HI'[nell h:u Z'Uaalllm~n.bill1ig g~ebml. [1'1 di~r!l' n!ltllJ nUrl;;lH!lHH~!JLlbl~~. E.bil'uSQ ~ ... yrd~rt lin. !Jeu uin~e~nflU A~:;,"~mit~on dln .MoDrw"bmau ~u!.' Y!i!t"h inrl.e1"IH1!g" Iilhu'l'1" V!rrlRH.l1i!I'BPF1IJJtl von Gelfill!nl'!J~ k(~jt11d~tGD' tJi~rahfh"'m3 b~n!Ol"~~llJ:lb(lfl.

nif!. Alt$lbiLr~unK trn lI!I1Ill:1:ifhltl~(J~jCfl~ ~ ul:llf~~ lol~~~~I!II' fiel~·h)t,!.)!

flh' E"i~{'u~~hn.tIL'n di"'ir illii ,"ll.,'l,"~i[i(lli~~n-

~~c!!ll Il.nmp:rg;l'.llrr!! m Std.

m~ lIISlfli!'lrtl2!ruogUd.ikfllhm haHb~'~~bit{i~'&~n(li;ir rifi_mflr~ "U

Bf ran def G I uml eknmpf wff,f,l uuu

lll,fl! A.b"'eolrr {~J I e:1n~lb) 1-$ . 1ft

ltaUiL eb ~it - HQ:.uloolgtn.t?i1

'J'i ,81 r n wOrn OnHQJ'Ill-, W· Ito"t U1il:tl

1.llU Lml@f

. hlgml.'m \\'f,H1, 1m, MW"itlQf1 ~'lillIJ

IG~I'dl tI

o!; ,.

Itnl,U I'll von IJi'llLh non ell. Gt. eh fitz R 'J

En '8m _"_ Vfln G IIlllde uu 1 traft,liIl1,

A~!:a,nd1l1'Er von £l'Itgdlungstt-uPII'!!I H. j;,

Beb~lf n Bi es Vb ·t'~·ind~n \1, rgiU t n G ~4"deg

2 .' •

t "

..

• . ,

nUll" UIlLi d.ill 'if ~nUl~ t1lmg dmi U e I 4 n d. (l • Ii. a m)!l , r s 1 (I r £. ~ ~h:i lIa u t-, 1'l1fc!llt Q~wn !lIt'! .'t t B m ~~n. R!II soU ruf':n ~lie \h'Ir';!i~'h~eTjJJl!IHg II1[ml Ub .... tn:lItgul~H' dar h 8 U ll;i e II h tl J g Ir. 11 _ rl II!'i H 1{m.llIJIprstl:llJ'e '\-~IW Ger(i.ndH Q~:hl'r 'Gtol'itI: llut dCl'.tiJ S-(Jldah~'n \'llrhhHIf'?t',t wl!rdrn. Illf! druo;\Jc t'l'fDlhl"rlfr.b l'I'erd~tll.(l~n MnlJlHI1JtlU~h \'Ir'[~'d jl'til'i!r H~J.s}!miM~,e Snldut ]I'~.iiTl 'ioF!!ltBrHlusmiil1~goli:mi;! ~'I,·.,yHI!'I'p..~ nll~ri1hrell ~{i I'lII'Ie:n

. \\fi,rr!l ill~. T.Ii'UipfW tOI l.,J'l,U!l@ ~lM UblLtlgs lcEtliJfll'S kl111f~ "!;~o:r l.'i1)~cl:hlJ Ln~eH go!"li\lnt, se ~.e\\'ianll ,,,h· r'He E'M'(Jl"at'il'lioi1e Sil'he['h0cft in dClJ" l'UjIJ,V(!~' uud ,\ ~1~i:-'l~b!Lllul~" d~I' clcelll (jelilhth~ I~ tl!IiDJ,~sJ:Gm 'QigenUirn I i:f1Jr!~ I SlilJ.llIdlg\P.Tl d(;i'~ W ~ r-k:q;mg. FolllEin. dil:! dl~1' lCDtlmfsio'n'o ,!;'t1ge-il cmc Unge:gclluJ lQ uw.d lllm~ I.E! il1H.llfirto 'fl'MPflf' iJ,Ufih'i3"(!lF~ ltignntel1. slnn (!'tInli nli:'M ~~ 'bP'riD'rb'h:lh

.'

It. IGI"lUUn.'(Tr,"'U IiJJld (;rund~

. ,i~~z~ Ih~'Ii" t~ellindl~ \~ 'r gi EtLing

~-

\. Zvn'Jillk

N'ae.1::D ~.H' lm gQ!!lfilfDhn PI 1.I!illl[[~~~~il·-W tum veerlll"lf' l,~·th~ II l!.. !'i~ I r hi ,ditlJm~ n G,e.lfilm:J l' rgln'gillltII g':C-f1 dllZtI, C!llP.nI l"lII!llld dn:!.l l'hllf'QhC!JJ[ :bO~U!IITlLlllta~ G~· Uln:dnr:il.uIDe \t1llJ dQin t!.J,uonl1na.U:. in ~bn,(ln 7,1Iili ('111"t<1·h' ... ·'~.ltl;'ll1 ~r."I\\'I,-, 1J1.w \'I!'I'~ UBLu :;::uzlllhl~ell,

I~t lRi~n t-oha:Ren der bouj};;cl.ill:'d.il7ill~U(h·n Kmnr~ ~on-~

Uh,' bl!k'l\:lIuL~.sI~1..1, oI'ilnhRJt~,u ~J&\I L~I[~:8i.til}e'tl~~n Kwn~f~W:lle (tl._Ug.I1tllIQlliii alit G(!'ml'!dr(!kamplal,aftfe hoarir. h mt1 sill']. el L I) l'I tU1ll rl L 10 lit I ~ H.

I L ill •. L i§t III 1''IIhHH1.l Z\'LHII~,~Jl~ n~~ ~L~ 1l,JI·Uge. rub- mJ.d f,as ~ ge.lI"uuh I.~Q Fl n.Ul:S.ig'k~l'L j[i'Wj don F~~l.1S:l!bJ'iIlU.lih im lV!i!Uh,riitgo rjieD'ton :a.tHU· m I ~'I~in~ f"clm~l-u.:b'" PfiI)tLilJJde vain bu!~~L :tlllhw~1" Ul'fJ.Uner FarDullg., A.ul d~!!&!'n Vm'ijJJlj'c~lljgun"en !l11l:,j' lQcbnlsdJ:!eI1 Pnr'u1ita baruht deJ·l.lblU"~1er1s\ l§dw Geli'uCi h IJJ. ~ $ art:!:. ]i,!h~e:rl'e I tll!:b, Knn'bJlli~ldiJ ,nt1 I:! I' .Z\\1@!r!t d,t ~lr.ll fI!1!1ih tl~!lil Bl'tulD tIIn1i' n~:n..bclt liih~s m.\lI;m;nlf.lit,QJil~ nichl TJiUf' tu iIiICI' Stiitk0. ~on(l&m RIlJ!ilh 1m G:bam..kter canrulert

'lost \'w-l'I.Oi.mpcTL seb..r J Q;l~g!lQm llntl hru L 1>jrlJl 'VO'l"futU wi ~llllWlg I fmge: lm Gee I a.J1d~,

S~ e S II!;: l} "IV IHi, e u ~iud lIm. 'aJ lltUm~1ir~{l n bEd 1J<f!I..-:~e:m w~tter 1J1b:ef'b.Il.Upt IlJrhl ... bQl 'We.bt~~, k:Uiht'9m wetter ~U[' gllLUfo I:i!~h",,·ac.b sjr;btoor.,

~tJmYHJ "l.'irtill v,on S e h n ~ Q' 'hetwe,ltMIli L~t 1111!!b lint" Sr. h T1I!"CS.;' 1~"lueh .. 1;' ill, n ljx'a' \:Vh,)k:lll. rrl~iU t W i~lrlr'l" rrf'~

Nur dUl"l;h ... a I ~ h I 1,(' 11 I!! \'V J1 ~, s e tm. IJ n l:!' e R ill~f'r f1Il,[1l~1''-l1it1'll1Jt~an Dnu.lJlI"Tc.gen. ~rQlk"Unbrul"l1i. w lrd LH.~t unechl!i~'if::I~h: 1;"~n Gtfl. ern U8\.\. hwf;l.l!J,.. KlliJohl(l;.gen, Wi vf'M~1 kl,r!. n, it ~HHI Wll~ {It" ill diu

~~~!'fh"' fHtmr wj]"~1 f'lIlrtg.e.c:pIl:1U

Hhl1?1nh I ~lr.h st(:fIUer' Vi! I :r ku IIil IJ nut L Q ~ t d~c m!J!m~;\llrtln('~it~h. rtrrD ,'!Ie bGl'f'-Ilff'Ondl;J1n L(l'ufli di.e \'l'rg1fhma dW"t'h r],rl1 nilS':'l'[~ltt :I.{l1.fOp~6tOtr n~t,'!h~

'r'lforl bQmn"'l':Kt"n. IDs slhHl I~ch nichL l.fI'lll1JiUE!Lllllf :te.hLIl(j:t"!RIJ[~hl rldtt Unbe:'hng,('IH ''''~11. thlD .mr~fi~hl ! n~!HHl St.ofT J::I(WIH1~ nlr ~nd'DIIv.' lnJl,ltll'iseke, VII!1' u PllIhmg b~fmdcrt'!'l M,l2'mgl'I0.1 rhe- Sym!!l t om!.' ~\1111.'1 ~~mnv~(lknml),[GtnR'~~I'S'U~lIlI~ (FPllln lin nH~NijI 'im;'TI Jl' TtEUlh .'~t ZI!11f:. d~1' ~~lt d'i!T GT!'HttUk" "~l~.tl1 r1 'U 11 J: 1]IJl'j,1m_ (i alii ('.,[i 1!'UP'l" "II't!.r8 u,l eh em ];st., rill'! n docllw.,d" n~{lJ,dil!'hon Al]~""i.tJofllTlgel"l fir!' WllL'9- 1'11111{ tmrl df"'l" MoE'ng(' (lIP" l\nmpl~l"1i1!"i;R ,e;m HllLllb ~ hl~ .\ !'l.~lInc1il!ll. ~mh!t'" UmE!Ui.n'lt!'l~ 111m]" I)i.tlClhp,r~1 IUlI'II rr orlnt mel:l r Sl:hH'lld€':I1 1'i1tr ('I1gl ~. l1 u, 221

":! L .l> \\1' t !'l i' lilt '" bpn fl' II ~ ji!i 1"1 ~ 1)1,l'Ll'l!g!!'1 rnrh~.lol;ll his ~lhnuh['. N~,·tI,J' ~lnrk. nt!.:fh GIloJ'Ilul('n rh. ~ IU'HJ~ F]U"l1l:lglt.cltt ,eri!ll'ltnsi[lt I'I:be~~ 1m ~Qi f11 Hl~ 1.l'hnrnn1 ~fl ~r'hmq I owl,,"' La·F!i{ EQ 1'81 ['0 rh,'n~(1' mil' rlmh-fC'!l t)'I'g~ II iil.fl'hIH'l Lt"is1.mlP~!ruiit-tC~TlI I u~Hrh. AUJt~'I'di]m ~~l"1i('!1~.'r 1]8 811"t1. Im G~n~b· .. m L!:I~l. bri'l r~,or~~~hrl1\rle: rnH W~'"S"r (R gL'ln. Th"lll) 'l.rhnf'll urnl \\'h"l'l .-1f1r'hwr'h l1UwtrloHntt

\'''TI~~'~'l'Ulll llll Gf"I:'r:!mt~rb; 'Zll Lrlti.t 'i'e'II'iI"'IH ~''''.1 Lo\\';si l irn 'G9'1 t~rJ~ ln !S e il W :{l,1 fI '!'I. ~ 0 f rn rturt"b ::v.i1l'llf!11 ty~~sC'hJ'u (jillrr:l'LlllIl"'~'iI!(C!lIul"'h unrl ~ 01 - ~ (I ,. L ~jllllt(l:re.rHl(' nei~{'IIJ'~'I'li,"»U:mn'~'1jfU r Al1~(!'!1 ~md ,'t't!'m~e~e. L~\.\"']!orl~·'Sfl"l,u~1f1 ~iltu'11~t1 ~ slch (hI'f'tI] Iflrn~ Ei'IH'~"'_gG 1Il a SIt! h i! TlQll~\"h"h.lJng ~J~l kttln} !it!! drlo- Hanl tmmcIf'il:l:1Ul]i unrl r,rmflg"

11. tllir.rj.Qdlul}'l.al Iwtl dJ'T.lw.t~J"1! '''1'1 Nt Irllj~rr "i'.i1rltr" nCl l_~l1b~U du fU)i;hb.cltTp Auw>endilll de:r (lie H!l,ll~~ril"klUllf. r:EbBclhdlnbir:lIdjJ'~ ode:1" guftll1ob~ndml

!SeJ'ilu.;i~nuU~1 .

ll,U ~el[',jl!:nn HnUiltl L"\",, J,td twu ficl(!~ II'Uclil'i?r und w~n.Lt~l' fi]l n1s Lot-lwlIJ-niDel1,

Co, receln~iiif'll," Eiin obmilll~iclJk~dt:1E hfllH~ l'lli~l~,gfll ndt"'~' KruU,f)fB~oWp,

Nn~ Au~lll-nilim,Q,dwlriht n ~i[OJgt (Ue G,!:!.lnrnJllil. ve't'gfrlUng ,Ja iIl~r'h dolt~ ben:lJ~dJiU;llfII.m~ t.ilkti'S.::hmJ. Zwcek, n~~ G~&il'!~1 reO~n ~h'I' MUn.llrlf~ dm'cb. djjo Lu:l'1wnffl! hi F,I!!.nn dP.;'!l U'I!:JInb"fl'~~"Urrs odor 1i:~l;lh de~ ~J1T'!1'hvwabli'I(!'Il~ Llhltt'b bB~'lEIInJl~rc cliEl'ITLI:5;cbO' T,rtJ,PpcrI o,flt'l· (rQr~.b Ph;l]Jhn~ UelImnL~flt'llll:hMd p.[,5iel!l!!~~d .~Injllil dr.'I' G(>1nlldll'l:\IlHtmpf~toH' ;!llil wfn:IH!(~J]ld.Q.1l1 l(lll>itohLtll1f Ij'e.f' EI'!:'Io 11lJd ihnr BiM'fUbmJliiIIl (8m.wok!', !llll'! Au.sdvlmunp': d.n:r Bes' 1€I!NnjJ) unu bm:!ll1f!~r-U tJ~cJlLirl"h dl'l,H ,rerha1t~ rhnr Tti.lj'}~f' ~lId dR.mJt nuC'11 ~lle FllIlIIt!i\l"LlltH~:n !.m,d ~\\I'lH;;lk till !'til ! I'r'h fJ II Mil fllI,uJlID "11 iJ-Q ~1 Entgill.nlll.

I.. D.D!!I, v~.gmug:n_c,bJ.!HI.£I1m 14~b ~node 'IlIndl Gt~IIII:Ii' !!il'.

, ~i~ 'l:llmrr!stoHvJ;!i"h:IJhluger: -I Ii'j"Iri{it o;feb je IHliE'''h !\lit. ll'1J11II"Ig, tuUhf'l' urtrl Bl)d~nn"tl tn mQJlro 'oder ~eDJ~'r (J:r(I!lr.n 2;w~[1'l!"1umrj1Jmf;m fth~r nfl.S g8.n:l!~ 'frl5:Mowpf!Uinlh", ,IIJL' I{&rnpfslnt:r !~clol'~ fW~.J" W(). ftl,"r d Ir-ht lind ~-r1JWBt,';rH",1"'?,;'i\'it;lr:hNI .len Tr,i!!h~Hrr~ n I s .i~1. UUH"!iI U III I ihl'f'll" m 1 ~'}lt(!ir:l tlm E:'obu 1lB"hi lien l.t"lI!h l~"'~1 ~1I&st ~'~h:'l ::;:itli 11M' ''\l't't irkf'lll"tf'o RlUltpf!tlfoff mH 1'-II"(!111:111' %aI':lJ:me,t:liE reo~l. 51!! llun lrier der:k'Ull~ul"lwflJ{l' 'i'I"lIlr1I1i'li fll\lr:h Juu'h \Vnl"l'u;m $chy.',,,r ge(mllr(l1'.1 ,~,' 'rli!'It!n k utuen.

1 m1-j fl. (ff.(( P ffl"/l,,,,'n~" Truifgtl'l'1t1: Lli:g:l!um n ~

,!J.bhtl'lJ!:fJB'kll'~,l vun \vi11~rung (ali~g:e.n(lmml1~ b~r N~7.ieT:C11). Gl<!l'fuul!? ll.ml Tn.,gtU'i!'rH GlF'lffinG11i!\1I!r;gJ1'~illl'g ItUiull ,illl reiruID11.l}h!JIf1 B;il"~t.~ll ill' nnftliL SiC'h u11\\I' • n UI 11(11 r!i1,

J~trl"1tif'/b' ill!fj rr..If'llllti~~n .~ ntOiIl ~II" MbI1"l1Ii(l'fl~~ mlf\Ymr~, b'~lSdw(mk:fp.lHiurml" NtUI]~~~l~lrr1i'~li'lnJjt

d urch 't1l·.ll~ ·k.a-!j~l Im 8p,r'~u.(trhlbtl:tlf', V\,' h:;kwJg I~ur S'I'lhul,h"EI]ll! tI~ch:rdIlIkL

a. ~Bk duqib. IDD l.ult:wuUitl~ nl Ii Ifl ill b!ll n. (I, ib w n r r :

~m s: 'll. W:!>~l.lla G- UJi~U Z~lti W1,1l~l' 111 u~.lLIlh. Kl!i.wp C<4L I illl!W ~ab i ll~ L.:i:i.gtlJlt!1l~l~ ~UJJ.i ~\.JJsJ..rtJLh v i3 rJ.aUf\elll uus l"luH~nU~ltH lilU.c.h aus ~\lial!['aiJij 1:loJ1c~ b],j)gIII! 11. ~ ~1.1aS l r J!W'j' 'II i!lr'll.ulLl ~li:il' 'Vim. KHlJ1.,.llitO:tl~ ff.!llllUJlo. zum GB.£idlODg{JXyh.:LLlH,m Irel JU,(ml!rle-. UHlIlH[u~. B'Lll 8(jlrnbe.iJ m1r, AIJ15Ilb~nw;lilldQJr i·u~.p'l"jl).IH KtutljJr~,l~~(lICK~lll!f (!jjc~ t.l l&1UJe9 lhlli" 1"~1l ilrlW l!ri(lget'l.~il.llI'l.tl.:.IH1_

lhn:llbCJI. IUn Zqjuwldelr dirutt O:b1.lI: d@Ul B~eJIl

~'f'lW &U Ult ~1J7-UIldU'~1 e:1'H~CHgl~l(!'lUJJiWfileJ'>~

r< I.l.lJJp.fstloU1! til lw 1l!ID,tI '

I aJ'b,riH: Gl'o.JHq Rweb 'ioUi lQ, U 11 (il.l:lh B.!).S'ts.k:e~t , In 11 ti e.lU u II.l,l'.ti • b..wT ru-J~l!:litIl:l:en.

nMJk1 ik,' DI~~cbrijukt(l JhiWJi.le: !:I~ll!!s' boi mLL~ L t!" fUfi.lJi,g S lIl.l'k sm 1" I uf' .... eul:eimsn:lt.

b) .\ h r c g u e u des ttu. m Ii r ~ ~ 0 f t es U u.s b !it .. U n ~ I..! r u 'm] 111 tl b Ii. I, ~ ill r II"

,I" l~.tuIlLt Jo\b!'pJ'llihl1tilb,{! ~~'h'd dc~' Jilimplsl!!lIt fain \'(!:l'l.ctlt; bnftBL lill~(U' I11l1'Wrull!l:Ji \;\.' LOO:rUil1g3l'Il''t''hlU tn i f.'GW4 U Ill' ['0;; e!l n ill d~1r' Gellau de.g;b B.!·WI!ueho

um! I1LimDl{ selloH II1lch ~.vc1.d :SlWldlfafl 1n

SuiLES \Vjcr,ksD,mkait i'llSth Rfu, , geUulgt in

TI't1ji1fe!li! (iJ.i\1.1?1i lIhtdel~~er Jtmh~ UlMt'f;~ ll}QI HlJ Mchl I LllAl\Ish~t l ,d;uJ cliJ.c Kt~t,o UJul ~a hi ~1; d.a:llU J eo n=tJ1!h Wi'l1.m:UGC uml G,ilhin.Ui~ 1 bitil 2, ra:~ nU1 d~r Olld!!;lUibe~~Ull:.ctl,lIil. ho EnLll'lliich w.S'~.- 1!1Ls. nl,m~~iI[I~ l'Iug"

10 J::Ui~ch VJ;M.Ii:bbllo iiS~ ~l(fr l~c~l~~kli:J ~~J"',Diteu nruhr' odti'li' ~\'eniJf''f b~i~,

r'ortf!fl.: G'IlllIs~l!II~::I Vtlll"hB:ll:nJb van Hl!lu il!lll"H~wlt:lg,t au Ko~uJ!f~\1IrflHong~ {t : 2}, G~ul$!I~liDI8 ~ta"'ka KnmJlf$ul~8'IQgQ ng dj,iijl G~~u.nda.Bl 1f,'1"'fimtlJ ~t~h!li\ .... eH.~, ilJ;j.e'r.rID>clIiI1!mlltl' .GiIHUl~ iii ~eswr JGII_!oU (nu,l:ll l'iul.<lnm:hDQI'J.lI!r.i;'chh;ly etuo Strcrki:l VOII t bi!l :1 .:kIll w, ao Siaftundit!)Jll,

II Ilk , ili ~[! djjJ' 1I~' I~re .Ilk, )J.:s~e lJmg,~bunlil , III N:ohn u

I~i VIl'.kuua' '10 lrlKlil.mpfstn:llmiI\ea 6r-Uhlh

III'~J, nat, (!fz,[ (1 ooJ!r:ver-llaJtni mUJliS hO'b Be'" IllglJl]~ill 11.t;J;l I1I.'li.d o"'d],werl W!ilQ'I!'Ii'iJJJ1sn ,('Ie 'Jl;lIt t I'!l Sperr!m:a.l ria.]:s.

U. Oluptelolt --[ngtwg' und \'til·klllllil!~". dUlllfef'

HI! u~r ill ... \Vili] slt~Jk"e,~l ,o'i.neJ." GII~ II d W 'JI'@jf~UlJl~ )1!1 bQ'1!30Qlder" g(lnstigel.l \lrttt - 1 IIIL~- IJIld Cohiml' v' I:UllUHlB"r",'lHl geg.JJU I!fn~1I ! I 11 1" 1 11 iOn I, 1 F:e:ind uh\1 'S tJ:nI I I I 1\ u-[ .. 1'i!if 91 ~ Bodell 1 a. B ~ r II d If' "'lll'lI'

It H J:cnd "rrulJpDIITI Ja.un II dW', '}J tJ.m fm Bud l, \ N' 'Ie k rl~LL 1\ ,mpr. Un 'IJ)th!r's 111 Dt1.napUl nllC'tJ. II h \i'Ddi u ehwe gef' hl'tluL wi;t~d(ln.

nIL ~ich tUe Scbu.dJgU:I.I~lm lhll'('.h !ilsilJ,ll,a:H

I nUlp~hJlI1j t_uh !1ltMilqj·ll;ildij'il ... .l I'M{lrlmug nJ 1.11igUl je 1!Ji~eU i11I'm' r.::1.l .. enlisclio ~ Zl,l!$illunell" !1l·r .... Ulig e o [QJ' f ~E!'\ ... i!O.,it) !lB' ',I:"$,( 14 III' 1" ~r.ll {L':I~:m DlJi.,b. J3"giml der iuw.luJUg be Ic:rt.IIlr ~mle~um lctiW1(lD. hI ibl dru.- rl1j~!d. we Ul f'U UIli(cunLl Is tIm' lI,mhu- bQ\~rnlJ ~r M.UlruililWl&' de'

• ·ruJII' wll UUli'1i n B illrnmg gi!k{l.JJimofi 1.!llt. ),j' um:h - {Uu· d.I!i.;u~h _ll WJ,dlll"!I'tnnWrl'tl.klgkflU 11, II oU,'1I. il:wl1i bj mal hmdoo Iu.rupmiJdl~

Bel 'eubJ(IIec:b!i.mde~ AuIklIltrillinD uml .sbD,~ &no Wild d,er Tn'p,l!J lUll Gblii!:tIttlebml8 Sc'b.eu 101' die mi KIWI, _toiJle~ g,eD.(i1m'(Ueo. Iil'fmpl&1!IJlf~ .,UlE'libD ~11!]hn fib frio .lk.eJn MD.b a;nrimdUe~

WodDflIib. ,tiM. _ondiem !ldl!,e fmd.lllBh~ SPan'· m. JiliOn1tme. atD mil ,dOD ,dIU' :hoppe, ZlU' 'Var" lit D.DD IIOlehuDden IWItmlftda abaBa buwan· dltP OdR b -I,oat wudQ'D k DB ' Je plo:ol81110.-

III - .nahmMt ,die dem. d!l'lllGOJDD '1':D~D::b.leD.d n Aii'ealhilil 'b1u4lBe,g, Uil~f 1'eiJ;UB'I plrllJI1,Co iliUm,

-'I.,i, H" d,eulUDg d r luau 'f'Jdidjrr "0' (("II K:!UlIU'(lf:.l m- fiir di,e :':Ull~,(l' -ruuun ..

, I ft -t dm> kauts.chili(llig, mil R.nrnpJatQJll"l

llll' die 'ko.,mlPfHlru·UlI b~l·!lht BU (olg ndcu

ruB olum lkh ku Len! .

I O'~~ baurti!;; lIii~jgm~d[m .nuil. f i~JlIr roeh;t

W r~~"rjlhllilll1~OJ'm un 'G:oH~JfJldo ha;~~Il.1.uJ: - oS ruJ lm \t~.rHleJ.Cb eu ,l'llni[,aIr'iaEl Kllm.lllSllO'Ue:rt ortl,oon"li hm!Pt Im Ge.lud " 0 Il .Ill Il tw:d werIhm i.I han, aueb al - GeUl.rll1 knJllJifis'tnll b ... ;.«.1; b

6.

g(_'l d I· cilutz,e - ,we ' n ,I llaud, ~kanll)f:'~ to'II'

Ub .. nil ",,"Ird de:n 'Vfu'sI1Med, nl'ltl ]lli"!l"I!\linlic:ben is h'UtzmaJil,nnbmlllii I'lj,e tpJj;U rb, FOl'ltleJfuog ",OJ'nng,~1 Ilt, v,ergi! elo Golti'1l}d bU b~'clI' till, - Lr1i'tcn fief' rum S'llhul~ J:' en aue Flu.p:~sell abgosprll:tlhm Q{llitmwka:mpf toll' in Uflu:a(P:f un I 1111t< r ltum ,z:p ~(ft u, Aile StildfLf.el1. iMbes rrd-r I jnz~Jne ,~Iahlel', =: (i:.d_lrl 11 C1fIlII fe'; Sriibli!ulln:I'kurildlms:!!lru:pps~ S~cberLUliJJ'~n, mU en ~' CJri'!.:Ogon !lmn, i'JeJr 8ie bill-im VOl'ifl}~h Ode.r g,,ke':'lua VO!l:l '-'~ ~develtf ft1lI'lgen l~dD 1l1! bl'WJV mil -v t'giltcten Pllnm: II.,..B r1 nsf, 11 'II. GmnatricIHBTI1., tU V'011 Gclrund!!k!irn,,~llf.l:«g{'~cho~rm Jlliie-fll'ilh:rOfl 1k:anr1l0n, PlQ'M TI,

n. ,I" Glmlul i, i folgefJ, I r: 1i'ott aU, r '\ ~r.'ru(· ,'" ist IJ bf~ h(!u~e inllDCfi, klllhl. Staal g hm II. e1m,~n Ua'Ut- rq J4ll' lii~1 n;clnd"l, zu Ih:,lcluo. d~l' dte Einwirkung u. It~l'W1.pmi O'~ fl."'! d~f! Jt;5~>p£l. -

il:u,_rOIi che. ~'''rbmllll!ort.. otme gl, ~chz_e:H1F dj nuunfulJu:lIl 1- J11eflUrh 1 nZ1ll:lclJlrdnk, n o~, r !nfOllw' h~!lWldm'.QL· Jl ~lJibethallg ~if-r 'tQ~ ... di& ~~M Sill 1,1atE!.n In $(dnQ:~ hmpnati9'kQ!~L erll~Uct1 meehnn£ ch tu hhlndnr-1i.

l»loll £II de 11', ' 1 ns efnes . 4lWl"-llll"tlg-n mrf:i.~!1"'I1· den ,,~huttel9 u,r clie TII"UPP tn Illtrer G;fi~nulh ~t 1 uU .sh:lhlI LilJn h';tU~ mI dC:!1 [Ul:rpomctilltze:s lli!.ll al 'Von ~: W II r Igen-dU' Wl!g rrk nn ~

erheu DU r I "lmtz U _.tiit.'ld PO 111 plm to If

;') .D1~J~tl~H n nldnl'I£m, die ils nt,ls-pllJ'-e.)!' rur F ~I [lrmg IoWmp~' B'vl8nli,l::h1 'Sell Itld r lI'e:rgino'i:en G lil1t'd:esi lTu'ese!I bntrl.!lo!lll ,rfil:'~Dn, tU ' T 1" 'p p" dl zurn e h u I· djegm' Tat f gk~ It tf'U ,·l'd.JL _ t n.ll; n 8mB. l-Ind 'lie ]I D if gi Bung'sl uJ!fJ I, die dhl 'G1A.nd nlgifhm 1ll1d dill! "ron 1!ife_l'gUh~.'ll)l:JI Fa-hl'lit Ug{!,ll, Gi2IWlill~ )iI. WlW. "V,Op.Huutllman. hllb H, 'w'l:'ll'l:len m l e1ne'1I" gIl'm _,_oi1ckamp:f!;!(oH Ie en 11 Gln.!ib!kJ idull au e· rtI!Slet..

I \' ~ I·~nt . i litu ng . miUel ,lmd -Illt.W ...

Ut"h keiten dn .·ch (~j,," Ttl) ppe

.\. (:b~IUi d1~ LEnlH~lfhllt'i'~ ,~,~nf.

1,."(.11' den LclJrBr und A1lll.bi~r.ll\r !!>.Ill M'@J' 'l1~nC' I dwr ~l an ltd h~1~fI d:&lSSI:!H, ,Mil)'; 'Ii ~,r gi<l'\\Tilillm U c lu! ~uldl'l,~ Ui'ili&l~ll II11Mn, h.iunlt~gQh!'lfId~ Awmhhll:i1,B Ii t'I' VOI"JiiC hi alJ.clfumnn tg-U tuTlI!fsstl"l,lfe gpg(lbO~I, sO"' W L It mil h ~i ~l'i;l1l Fril'w ~l]; I .m.tl'lB velr'i e]llflli!l unll h!ll MI~~~~o'l ,1111] IUHGvmbl','~1li l.\l;W cln '\.I, U Irn tl'w·tl~tj Lull. :Hi_1~'lG1'liG.nrl ntigttJlI.H1Jdr:n lmd: fUr dk 'I l'~HI~U h rn'"IIDgli'~Q~'~'ll W'ltrd Il"I1i k It'h~1I eu,

l;'r~18I1dt"lk.ampfi!'ltillff"" \!i'(!n]eu t1!ul'{'ll S:~lI:l'ke UX!IrlllmIllmHlll1 \l',olUg ~ufB'e:s.~JiL.lt8n ~\wL fln[jm~h unwlrksnm, Fsl~.iJep,dit r I} !oJ- ~ I' II -S'~nD'@ k",J1HII-l'lil hh'l'"ml~ In B~tl'B,I;M~

n~ T iii e h [.I J ': .~ h 'I..' r 'l- LL I fl J' k t~ I It mil' t;'Lu IL ~ ~l;! uknv~ C[,]O~. All ~i~1l 8'i;i'hl' \yiI'knrlgl,mll

:Srll~hlci"}: 'eeh'l1iaiithiIJf C:l.l\ul·k.tl!.ll~ lr.nlllk~ ~,Hru ta~~'rTi 'Ztmalllwc:n 1I1lIJ hfldlilt alEliiliTuu'fe l{tm][ljlIl1ll., ~'in ,.'ltf ~1rJil101nGrI """,,~\h~r~ m1!~Qn, urn ~I', uti hfll ~U !ol,'llu. n,JjI'elL LIlIfo~II'lJIIF ill IIJHllh:hl lo'lJIl:2lc:l:IJ1'MSlmcn G - flli;l'n t"EJlilBr>~ru; IElfidlhllli!iU) karm arr bl ~I 16 lulu'

Ludlfn1 ~g go1.nr,flllll't \f u D'!iila IJi TQ Il:tm is.c.!Ul~- Chi r fill1 k 'l'1'l'~ ~ol"l l11i1l ,ilIr. r 1.n Rat".1:1;8 hRl tJ Il im'lI T·n .11.11& lJ.'ktt~ren l~liIlJl;l mnl rturrrlt unl RIHlrtttu1lS4run

IJ) -P' l'u u 1 D l' P h ~\t]l1 'l.lo~huldh'l1fli 'tJ.%~ail:;\ hi~U· Imril!.i!,lnglilw~l~hl¥"'~ mIlA :~;l-('("LLrI1Jbl~ CLLlol·k.nJlIp~t.K" ~IOlll, ~11Ul ilJnl.ll:l' ,,·£U'mJIHIQrlG£n 1.uf~.Allr~lr nlsp in gu. \~ltll:i11iUdi "'.i'~ld~::j;! @W1'DIl I~I Inljl~~l:!rn, wAu.r:l"(j,·~ ~~lh'oIl. ~01fir: ,,'ii!mIJi_l'!>1.st ut.w·(1 d~'II~~lll' lIl.D B!nik 'wl'£} ~n· !ll!.~ ndl~rkIL1:&W, pm (til s~ltr lokhl j~L. '1& TIn:!. Wi }lIOllt'lllIllN·;il htl~ :stui"kllm\VindflQhr l!.lli!.!'1J VDTW~hf.P~·rIltl1~ljwn

17

und ll!chnJ);r!:h. l' Cl:.L1D'l''kJu:L1t wirkefl IlU,r Lm:I~ klG~ SOli '!,'In I 'on wc-~ ill ib"il' ,6a.mn M~'#W:I, z. m. PHirnHI. ullrll. - !lcltl:' It ftdg wl.et gmllJ!f Hfbecn.t,wfukhmg m:uJi l,'Iu.Dili1IQPlljldll[]g" "w, iSiI Lln,l! m del' Holde adQl' ,S'~I!P~JI.:. in, nlJsgJ:lll'rJ.Cil.uatilMl, '!Vt&:e:n~ fm

iil!!i..hilpJ1ll11 ", seh !bel '!J'i;lOltcmem. beU! to W, tte:r

n.,'uru]g- lfil.lr bon lit,

III • Q_ a II t r n, etn '!ilam elil ri'W,~lt li.h1JlllOhcl" sum n1.I.(uh,.c1 10 % 11k3-h1'~m' Ii 1 (II'. Uclbl Z~wn__lllilli Lnrtl'en UI1l it..O!lJL wlrkt 'Oli mdfllll' und ZIH'llrli'1.siig, Bnu1~Ge1td!II' f5L .Illchl 9}'U lJae .r 1I tan tmI hi. bl mL-, L111 "lfUru ng IInh!l' etlUind,fU'liu"Q _r~lrfrl t, n1so ill p ;v'ClludU::h "'l1l$oli~o • T.I.I,m [i~JJfD, '11'1'0, al1el, mm'h J I'I.hJ'en KtH i!ilr'fI'l1mhl'g~ Eli ,,'~!jiUl'rl jc_doull mll~llm t1WWl TIrlI tlll.S tiJd:ivan f:llli=!li'l'I, ~ - hilllJ lIefl'll:! I ag,nr 11 19k;ciL I egnm7:r .

ri~ ,(; b I ,r:& m j n 11 UZI 1l1., 20 ~ IllltlveBl [Ill r

U!ill "'lilt h~t lInl,~SJ"t![li'i' lo,gurrhi ;, rn ;$etlll, r W''J!'kI!l11g i l lllIO Il .IL UlllrJt' unil wtrk nul Ln;1' Ljethm~i.lfld hU1G am . nill ala 'Q~lin.

\V Ii!: Ul1 IJJDWtI] wurd. I} VQ CIU] Oi'nmm rwd

~a' uiu'iJt tm~griUmt. ])e-ab.IilfJ' wird ~. ZUU:JI lxih~1f ~ UIII.J]f~ 11r.1~l'n 1.·~11 ~'II hlllJft~hln!lrull l'U v~m.JI1iI1 /I.u h ;mm W - b Jl del' mnn tlaiclif!jj UllHL~nlJ ChJllI'Ulmllnl lull E!~U'l!rI, l I'd n, Chllilf'nmitL wirtl 5tf!'bl in WIl.!!Iii!ll" gill6lii~ TJ 1lWQ.I1t1t, itJ. , I II:l u Inirhl IOBUcl •. lst. r t In.l3 ! D Lift, l I, ... 1:1 n hI: IIUJ d ~ d ureh Be81:Feu 1P iIIt, CII I o,rQu.W:1 'I<I~! S 0 0 j linu 't,

norl. l ,0 d pUl v~cl e EDt (1111gb on ,\,'~ n fil~r ' 1J!1m.lfolll (It d r Dl~lm (z. a. Bi"il.cl 11- M:lJJii:.nct 'W', sch male E,j,Ill~l'lt(!_fll(! l1l1IW.) J1~Obc' haUQl ()llur \,. !l'ne T f a If 'Il' n '1f1 r k u n II dl!' EnlgU. LllngssLQ[iI'cs.ge , n MJ'lg,~iI!k'l!l't U GeUh dc1uunpfs\s fI or o! d.i rUeh wi,.1iI tz, D. Hob;~ Mlllll!fml. \VI.1'Ide), mull i'lt'Ji" 111"dB~nu:n~,trlD 11~ M r e iI.,:r sn lJ~i!I]' all'l li" L Lh: 1>11 Sk o! L "'~U\l;l~mde~ 'Iii'" ,}'d n~

&) Lo sa nt u h r- I ~ r 'ClbrIHk~ld' bl'ot !lAW \vkfl (1 (l:t !lui ,rt~i:ut.l1.B:5Iltoff m h Wo.l:l r Ve:rFLHIJ ~ iilO< dQ.'D Blch elba i:lrllliM"!e ~~n2ffEl bl~dIH. \YIimIiIUJ.ldl ltl1,

thill dUt· I.e' fI un- . ur L!1lO 1I1'kulkotrr i ~ II g I I'

:It ill t f If 11 h 1 8 'Ii • .0. 1 ~ IfI ilIkl" d'w" AltJufl1w lll""lI r IlIuJ - eJ'l!'LI!\lJl,1Irl II\! jril.

I :., ~rfe ·lLu.i 'lob Ent1l I'D.

G~liindtekHml,'J!' ifl'lir~·.

v ~ De." Illutfscbldz

\. nil'~' V"~r1kun~ d~' lluu!liolf"hiidigenrleom KmI11~' loU~

I II f' I '~~Il ~ B II I soa d tgll'Ud!il W, rkl.u~8' dlir

II I t,,!~'rj' \,ofioU Gpllmtle.kE.m'Upf,~toffNI' Itru'JliI Jim nAh. IUIUI lH • .a~ .. Tul!il(!s 1'li~10Bl' 'Btft'nc\lt bh~ll·J1.

l HI'! thu'" h d le Ii fi n iI..' ;se,h ft,dh.;cnd'(II'!;'i ~rklmK 1.'1' (~dl1ni:lekarul'~fj,l~nt.I1!1pfn~p-r nll),mHi:llHm \'m'" Ir,U',ullR'N. ~a He-Jill eteh ~TI ?!n<~~ &ltuPlf~(lgl seh .. chlof1.

n) ~ ff'1 n I, k ItDITl fl:l'l,Q,lF rl ~ rn P [ ~ v~rul"Aa.dn[m hqJ I r'l.lII-C"J!rIH' ]J.~hill:''i' lrktu IB c nli:rull,d]Hl' h ~ ~~t£1,~111:! fUIUlli!t irL (IU!tung) ,1i:Ie:r ninde"- uml ~1f'1J.J :O~)~~!ni fl~rll1'h Iter UorJlhaul fh"~ Aug ~\ $0, dl~ 901$ 1~'I'!l j lull-ll!u ~ll.uIlINI IHIUl!J'["kb1l.1' mlil.ch~n, fjQj ~~I 1~~'1- 1.1. 'II !loeb. ~ t u rh !l'W' AllN·,rQ.'IMU'1"'I~ 111[lr' [Htnlpj(· "JlUn InUlllh~ nn:re In AU::IPlildl lP.:&omlTl0'l1'

~'rn]~I'I. I;,~' ill'untl &p.-1 !iohwru"!'rIJm t{l"Ill:wn(rf1.ltorum ,Hf!o Er1iN;hahumg, II ~ln dpl~ A Ugll11 mei~i >LdnlTl IUH'h l h~ "4: ~1'"~1'1l'I uhlir \\'I.llh'u'e r:li·hfliltfhUll!' 'I.f(l'rl1l~i'I·IiIL'lH~o

til d~~ '\ 1] ~ a n tt'eh:LI~gtc ifi,elillll~'ll>'k{lmp'lfllt')f1- Il ~. i l7. e r'i'("I"~lr'Eliidji£'lfI "llnrr'ken TI'f,iunu'R'I..l:l]i. ~~,rNUlnlel nrlt i!{rn:iu(JfhnfhHu ~eld~1] r'lIZlJ' i\uPOmI Mew uurl l~nhl nuftli"at'f-ndnUl ~;_Ujl:.r'ig(1m :\ Hsfl1ill K" k~I'IHI in ltu''!IinmJI.lI'& dl.\~·l!lll"U!l F.llhm 111 !~hll'lii' r~lr'hl illl'h1llg krl,mtni;'$l·, dl j~do{::I:I. tJ~1 sf:il:l'tfl"l ,!)irlJ,{ltl toI~ dru- ilr~U leher Beht:mrlhloJ!1!l' nur j;.fl!l r>n bl'· , t l!'h~n 1M end

h) 1\ II r dlolf ub i'~'11 Ii' ~'I'P e .'oU le.r OOr. he w l1'lhlH ~U j' n.lllt u dl!'h~lll\JlJs Ilile l]nJ'l am s.tlil'k:shm, WtI dl~ Unu.t :t-'r:U"~6l' i.itl f[iD1IJIt!'lh'nf'll ';f.wil!ich..:m fir'll Flngal'n, Zen ], EIJhmKLli':nbf~'Ic'lge. An!"I", GI'~I·hlllL·ul .. - ~ l'U ~~ om! b(' \~H~~M: llh)l'L ~~ IJ bill k,uI'l~tlI'lillh 1111 f\.Il:lLII"!!n~lim ,e'n !'l;rhwomnb'80l.llt~l'YIlP, !'!In't l'ftrHJl:!L

· -

nnd

t. ABgemdD ,

1\1 l der Be:;pJI bnug dw- 'U' 0 1"lb u g II (t ll!

MuOnWrnu1i1 gc "iUl elD Hm:Jlsel!l.~ng j tetn !oI .. ~lIHI di,Q F'r8gQ a~oo~e&t., WJ dt,(I ch dWg1l1ug 1l1a~u IJ n.d or 1) 'IiH3rlundel-l WM'idlm kilnnt. d.a n I1'iHn 1:11"11 plml~er~' J!:ijll']l~r ron I IfillI' 9d~O,bifmden SI'I.Ib ehwfdbl Au dli"w Grbnden 1s1 diesel[ Vl!rQ:

Iliclll Kl1nHW. , .

n) B~ .ml d!iese albia ems (Ii. _el' f ttl IlUlgOfl

, e.~' wir sl In kYI:tfW Z'Illt v' iJi dlilli' llIlul

w'gnl>QgcD nil na,m1t wir.kung&lo _

II) B I and I' n Milooln beat-ll die G il~lI" d·D., 411 Hau imm:Jl zlll !OMlI' bet6n~ tilt mtt,~

I ' S 'Iit. I ~ IU! ,M.._Ie ufl r" 8ei11 I) leu 'l.'ir"tJ, tl' 'r

d' j f .ch te'iI(! ule" l lUI h'l:ll l; willd:s:

g ra I .. tUl dNI .KOI·PO'Ji' [)~f). IiJjig bMQlll' , 'DJllilLllJJ!:IiI lulJ. 1hfoica d'" R thumg mi1 Lkl:'J' l. lb-

"'! '1:1 IV, Igg~~dHnJICI"il

Eh.l Um\ rk~LI;mIIC'ht'll ud Jr 'e.rniclJl rn l!, j lmub;chfidl!l'i'9ull:h'm l(,lHtlpr~(I1lEfIil i,-l df'~hi'llb uur dUif'l'h E'h~ lutrh'lrr'lB~HI!b.ru:r :E!Ll ( g J [ ~ Q II rljer Iilit!. r 'llrrJel'lll ,tr.lh· rrut oIf'tJi) Br%uhmtll!iflUn8$m:lUI!~ ~ logl idt.

G,s !llpl!! Ilt.lnn ,11 !hI' ."M l_JI!Iut~niJlO

wtli'rJ el' NAmp'stofi '!!'flol'n1 ) t, ~ fl~:I]. tiillrkl'lT ",'iOhU Ii _rIg n l1inh( -I1uf~Q'1 IL nia Sll.15 M:lnu'- iii 114.1:';11 cl; \ "'rgiJrtlllnl lilr llH.u~ kllnn b i Anwell.-.11,J11 S" ote~ Htm terJ'tgin 1Ll11pm it e,1 • fw u ~ I Y"Qi __ lJl!o'Dn uueh qt ,_jlllilJ' 1\.b8Chw,n, ~1UJilg dill' HB,lll'VQy«jt~ LIHli ~uN;lflh-H~j '~f 'rdeu AILH'h c'twill ~-l StulJld:o nne ~ dwr V efg-trl uu, kruU! d1J e A'mll"ll'll'H dun, 1 il~ Il IJ lptU,liH tdH'srmUtc.h; no'Ch \I' [J"8U hi 'werden, ba on ,n no .. sIeu UQiI, filtn:rk b haara HalLit Wl'llde:l!' .xu o1neru ~p:5.t(fl' :u .z:eU:punk, jst dI».I qu te. t 'It npm-ittel ,gnllnd _ z.llcb mchi muhl' MZUWeil'll a,

\\'ir.1 \

HI!; \'\If;r 1 IlIU('1! bhH' vf:l'Sl.J(ll\l. dll'lll ~1u.'!:>(gl·B l{r)m[llfst(liCF, (l)h,1I11 ihn 1:IU '!it' ... rmb~m. 1':11 ~1IFI1.~e:I'llB.lI.

Uh .. 'r,UJleHe wi.rd vilUiK: '?l!l"rii!3bEftl. dat:; PulVl.:r {jut IlFlo "'f!t'~nttQ Si~U,!.'l a:lilJf~l!LI'fU~lJnd vlilrnhm- 1 i,g Vm:7tQl~e:n. '[!Jtn\"'~"~nnggdaUfl1' ttt'\'wll:; U'I bl~ lFl J!.f1mttQ)lI.

• ell Ii"Iu,,1 I IUlderev EfI~J.iflUillgamUh!'~1

1. DQi r(.>blm~ I]~m ntH..! 1',j'lDI:l.rmmi~f~Mh~1 kiln II u.oHtlll~ uuuh f4!W·\~,riEl Ue.n un~g11'1.u~mma~ zutn .En.llB'~ MI bLHl1.dZi~ '",lIr~I"h E1'l wU'il auf dL~, '\I'~Bmo'l:e,S uno liMlL-ri:ufIllU 1lllL1I nW jFillef]:l 'Tu.e~~ l;j·ltef'tlll 'IIorsicMig nlt!tg'ililWs,chl DI~!Il'~ Atmb:IDUe kAHH !ih'4lt iifJT [.rl~b; IlIU 'Ilfll,~ind!~,~ill!~ '[(auf uf r IJ t ~ IlTl'Jlrob hm ,v ~rd!ifa '

2. fl: ILl C h OI!J' ~'lJo"d!hnll~h ~ rn..nJ I..g ilL U lI] .u:.s 0::1 n r f IU1J[111 .an soon~ dM RI1iY.le:n(gtftll;JJgliI' mIT tols VCMIllmt l 'l~C'rtl!'l1 ~l'ja;t1,I$l'lttJ.lIf1hmJJ nneh "). .htdll~ll knn II !!'liiClh J)1Hr;~~ dlr 'llhembtl]t{j· ~111iL.1~tlOifl (Ih~0' i:H~.hW;J.dw,' A,I3';Wj~!",·~u,.ng nur~o:r Un.ut b(:lml'!'klm't mf1Qh'i'lmJ. m~ ~IIlJ nh~:11 L$ ·~tI bfll'fI ')'l~t.E!n •

Bbl EldgirtE'n ~11 ~" r Ii. 'r ~ fElluih Waft n~nfgJJf;m~@.fl[Im(oI,. EntruiJL1'OI!r.!l!Jl~1ir} all ,den It u Ii:l'tl, U 1111'1'1 w~n dlW GurllltlJ' fjn VeirDfz'Ilf!l8' ,il,OI!' AiUglilll dur.rli ,Hrum :l!:t~tgUhm1lis~fHol ~j i e nlltlJCiwaudl ~~rrl'r]([n. '1J\r.alll1l kp,ill J\.r:d ,!ttlli" ~ll'!ll~ ~~., s ]1lc-Jblll]:s R:e'hnH nur Au:ssp('U'm mn v r e [ W,(lf..~s.E'lr ('&:IJuI ~lt I'l~ ,e It r' e r e r fi'itll dfl Willhcn) 9d 1Ji' Anrel4-UnE!: Ll~~ ,i\~i':S 1.1J ''.fri:uI<'!ntl'IJ[1.

D. 11. -lei} 'lfSlU,i Qip't~~ IThd ·r'."n .St'l,'\bt l!or:linerh·j ~nl1l', Htu.u.b'l:i~tli}m!'llll" 'V~1'1f1J1II1g. 'sO kanm mnn ~11 fb1g('m~len ,nflheltsmnll311!ihmlllfl R'l'ttJr~n ~

1', i\rJ Hn't!t' StR'I1(' ka:ml~aEM~{!um •. lIl, AUHlbo'l l:i;]';'I, $;,ph11n.~'!:i, rl ,ndl1 i :U~l:ilzol Odfll' jeLlllr ~n!ilei'6 11"{lnul:l~ofl VAH ~lnH!lu~eu;erJ'iII'C~·a.mJt"11 wrT'"

~h

II" F II lU~lle.hn.ndLU:l1~ mn tb'U'lEln Imao Jib_il'l" ilPI UII"~ 'fIII~,it~, dfl!J [IUO diesl1l SfflfT~ (Jeri (;i!l11'ilLrle:. IUI1'1' 11,~r ]l t c h t z c~' s L6 r () n, DBt" lIaID]l(· L- wl ... tl~ '\I~'Hl nml')n go (! 1,11 st un(1 tnl di(og~n

lonlllll 'IW ITem!

~J " II n 11 III f': E'1laJlW'b!l'I)~hli. CllIthfiH Blllli II~ II It rI i ~ ~ 3 1. ('51 lfll '1'1 ]ellit r.llll1b,,*'IlH~lWj,~n. EfI,~· HIUf'I'I iJ~ VP1l'Wf!n.d~i tllHtn, In ~t!inc.lI'~ M'ilng~n ".'1'\.\ ~'Ijll~l, kll..trl ·1lIS illa ,Ei.t.z!J~ld.c Wh'Im:rH~' d~1

I 'lMm~~ilk[H1\i¥1~tnl:fl;! nrh:ahetll .

n I.n , .~ \1/ ID n d1Q 11 I8idie~et' Mlttrl h1 rn1gl"l'nl:llG!:

"~ i~ n I rl'f'"i~ Cltt t!~s G.{~lilli nd Il ~;;;IILIDfD'!'~t,('im l'o)Hel'l:il wi!"

h,,1 ~ lL .

j" ~~hl W"U~I·in· Twi1l~r wil'di vOIra\clUls m~l d,om 1.?I~lln~Ut;G:l bl;)'W(ll:d.~t Urn£! d'Hm1,t tbifl ~E'lruW Icl\f' S'lfiUifl. Ilhu>ll' s-io ~tl ,,~r~!llI&~l'm::I,. n ~ g - l 1 t [I ~ L Dt'l" 'E'u t'itI}I' rlat( J,~"!:lui' 111 J1II I e 11 t "Q r I L~'~ h l ",MD. sol'fSL ltun WI!! Lo~ng lUI dt'i'f' nln.n~ ~IH'!Jllill~~ uurrl !1If'hfidi~t unl 'r Umi;H1tlihm '\ (,HI'I·6Eil:e1hm.

m'Ugll':! V'e;rrn:hren wlm'd. 'D;lU ~uri'1Ql1 Tnpf~n

menrmnls '!!vi Ild~r.hal L.

" F.inc lu~:tll>c M(!g1h:h!'i.i,h bi!ill1<P1~ die tnr.:~ha. 111~1'11t n~lw~rkS.n.IlIilD'I!I.~~IU'lg (iN'! GoUl.nl!:'lA'l'kn~11f· I qlrr.<:: nllUt Is ,\\TnsgBr, ]n~m, m~I'!1'Inm ~"'l'I,w;a· r.ItM"r~lImj}F1. v,!lIl'Builllit. WiS'~'Iiln mil''h r~t 1l~~8 ~n\ 1"11(hrnll: ",fin y II! I\"~~. WO es mlliJ(t~~h ~t Ii.Hol n:'!IHI clilen. Wqe,l":1tlrom ('\~llllS~I'!T'~IilH!ilIl!K) ~mM-' IHil beb-e:ri'andl! Sene' o-ri;rar mllilO! b,rl.I~ te hi ,>tn flfr'M".~ GtlWUI=>iCi!' TIiI]~ sts:rltU SttllrJ]:D~n!f_(Hl~ f~pr l ip._ Nflc'h 'lilil'lip;,t!l' Z'iJ.U "~~ dul" OCIlIllpfstaU

u cgp,tii{.nl.) 1. ., , . , .

t'l,m- 'Not klfiln !nan a ifl Krumpf'51!orrnecll!. ~oL

~~l,"~nat(l'm Sehfid1'euj]g~fI a,pel11Lmhfj" J\l"IIwf'nduq Wi~~ff:lellt"m.nbge\VGf;.h:il;llte'tlrl S fl ~ f ~ ~ WH.!1l-irr dut'r.!h lEiilll- ~ml 1l(l'l"!o!f111W«lnk~n a:bw.ll<Btili~f'II od:Gr' I hllN"b \VR~CihGill ~l SeJifo :Il,uUQl"(!'!ln.. ~ro II 'Q t 0.0,1:1 Wru!Sm", \' [ll'fi1gllnf' i s.L. ,lvlflrrl MfJtJO" ~ri Ie' I'nbtlfl,etll,dlll W~rkung ,",rhMH und L'I!!9tch]lJunlg,L

Inul Led "'.w"

\. "II"rimH An ~I ~[. Celandpl Ulmpfi 'hdf; • ~"nm er \1., b.,tolf~n nmJ tcod ,I'

I. Ille BlDwDlmna aut WeJjstoU - •

8'l!~ ud Bhi'l"iirlill.tts: du GIJIUludekumprlStlj'{f~ Q.u[ StMfo Wiut WiI!!!i'tll, LRb~u wir ttl' I ¥1l1"riCWEt'n~ fiUe ToU Wlbl >6>cbeiden~

0.) dl ur bJ · .. i; t die CI' 'tI1_' rW' ~ 'I"

• C'.Ii no a dl e n 1:1 11a.ngen:![Ll \uJclllUaH In ver:gl.hulMl GQ}aU,de otl r b I 'BilduID.g von 'lQr,k "r~ .Dlhi;ruptoen iItftl'ltp VQU, YarwrUurlg d,er BOklel 'IlT1,l!: ru ,et"hebLicbem. Undll.IlG"

Ere auf IH D,p,U( inIX'irkeodOJ Galu..nd '. k.amfllslInJl • b " . n, d ~J] h , I ken ~m 5'!nrk,e UOl,unB: t1 ~illl g Jp"f'O rIll rni f hebl~1!bulll 13, ann n JUI Wlionh Ihl ,EmtJtu,aJIj 'U·lud1 11~ ~hn:aw!.U'j lo:.motibJje,l1.

Bol I Ln,gere~ ,itiuwirkUr.lJg kAlllli ~ drum (l,u!lb zu ~ tt?;ih duu u komm ftil. J.J"tlll cb .. Bobl'l.l:idlWlH hit iD ,ru is n E' 111m mei.s;t eI" fm. d rlil!!l1, \\;'lisdJ,e- uml Bl~i~-'\\ ,clljJ!iid u ud doren E,Il.lI.glften I:1ind Bl"Slns E.r~[)~d.ul1iil, ,~ID Eo l!ll:fkm VI~n'J Sta.ilJlm, Wle uur DWnJD~~ abel)" k-cl!11[lfl l~u~1iig~ II Ilie1li. u du'llturu ptstoill' ,a,ulge UQlUlInI.lU hahen, :(s,iIc mO!i:s~ ducch m,e~1!i ~(J nd~gC"-'1 L'iiWm Ii in mogU~1L

- '

........... - li.ll'lfI'i' 1ilI!!!1"]!I.'r ,_

'Hili! I

b) OJ - ,ul!'k&, Dle.lte oller B~aeI1Ue!lllhQ,i1 d

l _Upw hea 1I'e:rWnd'q;r. in, ,,3mS' . Dlilt'oh~ rD.d.llg'IDn dom" G'CliQ,aak4m~rstofU r 0 p 'f 'I'D b ~h], u'om' dll!mnW llsB'tnlth:UII B~I.fI'bd,oillll ,l1md 1) 01 d 1': d-1i!J' flilOOg-tlI BlIIJllplato:UtTopf&n !ilut'lilb

.HI

PUd 3

1

'12

I ~

. .

..

, . .

..

lIrltJ :'i

:r

'k .. r.u

all

31

II Uu

o. . uJ ~it ml!:;~um ~j I!'ukf[!'! .·llel1l(£n 19iri en lIII~ i ~ i(::. ~,.-lJlnJllg _ j[~ i ~ h:·ln

1. Ber:clt.Uung ~an 'a bg:nOJJmrifleltt.

r~~ ~~t \"'][!1I~. dnO Jf.dcl' M!llUi IiIfe \"~Fl~hhu,,~I'l1i>'n IlJtfJiftlmB'~una,llI1:nbrrU:'n an liIh!'h S!~lblsl 'hlr,~'h/i;i!fnh"'l hfJ.'. U~I' ~1t1.hcl V{)H ibm ~(1lbs1 fl*l~ gMt!lIrh·tl llllmlgriWl rl~'il!;l:~l1 h:1I linn l~retsl,t' dn~ ;ltls; wellli 1'1' 1I~~ F.Jlt,lfHbIIll nnr on (!e'~11 1\1:1 lilrun g' l'lu' I I ilnr '\1{'1lt rI'l1 'YorHt'ILh:ldl!)nf11 Mog-l:iIll1Ik~II(!I'~ n UJ' g(llltJ,rt hnt

UH.1i_ lilntllJifwn SCnli'ii1 lst nfctil !-lU sch~\ i8'r~~_ n":i" ~oI!lIl'~~ I~ 1111 ~ ~Trllh nur ~~ml ... nul IIh~"ll.'glJn, un illr f.li(!tu l]m'cll :r.uJfill.lgb Ill'dJlu-ulJ!f Hl thm Gin t, d f \\'eU c:rtrGgt lUi, Iso i III n L·~r wi !J:{hlT h ij U " ~U~hB'rlip c:.atHlJ.rrt Illl" !,ImJ uurl fiT! idlJorl::'l:Jl !fQfghr- 111::11 We]1LllJn T lin unn

1·'lllJ:t;£ltulf' t1bungsm~U"l'l :.':IuuJ ZliI 'lfiOSil~i IJll'l1I.kli~l1ht!DI 'l(Jlmll(;'~n 'l'r[OJ-..It:I'Hda:

[ [~nb"","f.uh!,~u aull ,,{;!'_ r

Ifin!,.tO'l~l,(lrr [UJ1 Sp~lJ'_ 1.1.iiI lJiLJrt~L Ihwl! JOJ' Itb~w'flIfi1W' ,Gl,hm,1 II:~U'lL1pt~(Un ~!t~aill' irgNllla]1I1o)1I" i'lll- II ~JIJ'i1~L'I'"

~n Flu~sjG.k{']1 i

I ~1.I.r Lhl.1'~1 'Utili!;: II~foI uJJ,l{p~"Nrh h·LlJ II1.iili.~u . \~l~r~~III tf'n!l; von \VrU$!i('o1" tis

1 U~~'hl\j' nth Wrt~{'p 1 .. f:tI1lJ[flUI~~U mpl~Lf1if~"

f~ilJ~jch I nc]l W!s EluI.htinB:Ull~VI!l·luugcn:'l in Wlllhd IHtI

IiJl:!hr('l"\l Ett'!ljUlIIIL ... e~J,ml. IIi it Wn);!$: e;r O:~] 6't l{ldfee U~,\ geti1lll

r l2. ~ iH'l:lJ", HlH ,\,r~L""~ r

!!l'llfOIH

~lew·'il're' i'lIlckulIg'U:IJ HAll h,mgi1l1Jl11 ~rn n 1,,1

~O

t.lrlr ~Uh!i.l~·'~H1 m IT-' ninur HEll 1 1::1 flm ~f}"'"

tl11 !SIslp,;~ 1(l1 l· (Sot h~ fnh.

~ ii1l1lJl' ~nb~rot"'Hl~ , .

i L,),nr J1."~RiHuu~~rlLl!;"'l~ .. I kutt,

1 Z,!jUl ITnt~r:lch"illNI ILlI- 1'\ ,",a!o1 :Spuril'~~1 'I,'~" I ~nlt·1I.Li hiuLl'l" uuil vurJ!i It HW $hdl'ln

. ~ :'.tH11 .'::irll ~U~ S1itg'@n \ ,'r·

J\rb(!U . .;~mhfl"~o[I~l. $,.il\.l"iw giTUIII~~If!:lhd~J·. ~.: fI

und flirt J tltd lill ut!,ilH!lllU.l. 11 I tl!!'l,

1. Pl'llhtkc1to Alt5bU:dUJ1[1).

Di", P ro Jl l 1 '" il 11 n 5 0: 'p u I lIJ [i ~ d i:'" r 'l' I"U f! U ~ 'ilT"~:P 'gl Illli.'i1 'I. \vlll Rrt u l'l p.;!1,d lL ... •

I""u II ~t.ell ~

1 DIC!:r Ii:blUlilw' :;IIU f'hl atl r! ,"null b~;k1"1'U1I1 ~'i, \\'10 £th',hIulll~'ILUllke, L('ill~rh~~Ja: I.i~~\ uusIi:: heu. weua ~io [n I( G,(!~ [utl,ni{Rmprstorr 'h lseh bafi e1fk I a~J1ll pdw wenn (n~ .."oo'nl ill t1:l1" G~wQh~ (lrngcdru"@~u l~L

~ f.:r TIl'llJl die J'nl'l~1 1!Jj]d\'\' 'g,t! ,k!.llll\['h, ~H~ llio. toQrilhr II~],; IJul'ch Ildlllit'llU!I """till fif'lttmt ... :IHUlJpr~;toITcl~iJi1l1t II ful,('l' vr:nl tUlt\.~'igNn t~~Iliurlrrklmi'lrlrl:l~llrr nul itlp Uaut ~;rl:clllcel

Dcid&:!lS UtliU sleh rnl I IJ~ll (Irpl" TnolIJ.lJ1{· '7.L1I:i!P-

.... oJc!Joofl'll UbU~lg.lfluH eh~ ~mtl iul,SP.JI t\IWH

II

4!' II" 'III

[;1]

FiiliJ~[l\l e !hll.n Imlg

.. , ,

Ilr r IllJdl [I:: '!!!ii.dllllll' lJ!:bd~"'f) IlI.I:lliOll:O!J1l 11'!i1 Iij~hll rP: I n I YIn, uruer UW8I11.od'''H J,!,~rh SDtr.1f1hNll1' I \'urWllIJdl·l U!' fil IJ,

j Uld"lllHD1' mU DJIIl~ ulpcl:l'luu - lolT.

Elmer 1 ;!:1riI:n ;\.n,'illJrw1 tlliU'I 'r~IJi!MW 111~p..'fI~)rrl.Jll'U,

J'I i n J r,h' (.(, F.m,"rlnn \IJR .'l.IIIl'rll II[I',I! 1~llrl

Wi!. l' 1) ~flrll D n,

'!;1l1l],i1ijll\'ITJ 7.Ui£Iii 11.1.1;$('11 ~uwn \l\crg{fl 'e" ,,' IJ~nl

.. JHmwr-\Vllr UIUlt "IF! LI In ~I i "'8'1 $ ~rJ} mil _

'U11I 1"11. lfl~nrlfmll1ms· und I'll h11B1aqPllIj,iJl~li'll 111" hln(l1Jl(lllu un ['~l,dW'l~'IK"11 lIIld (c. )lii1~ liIlrFt _II., III h~ 1lI1f/1'11, \'N":;t'bW&iq 115W.

tI) ,luntl('hloli[ .. t!t-d'il nun lHIJ .1 U Q l! U II n i'

{ll till gel uurl Ws """jill , VIli!Fgi(tut, UU' '",~lfIji. J.{Hr 11 (III . Wllfl ,mS .lifl(!h,1 I\~ It roiG" "1lI(!J"'~ IIm.f:lnN:

.\W'£Ul'I·£I1! dmr EntgiIfTlI1g1 nUR_ itJ:k'IJH (EnrgiffIllJIlg:ttilufr mH \nll~:j pr' IfI"T \'el'biUtlli 1: W}:

AbFdaen,lN' ~(1r lI.'r",,· HI l~ 11 SI,'U 'II f1' i1 1.JJ1~ J.l.iThUJI~n(j3.' knn mtu 11> ~lIelbuj'!llf'n DII.'.r 1.1IPP h:

11m. hllnlfl·en( }UJ.bm·~tl n d J' u'lgtel I fI Sr 11~1l JIlJl viii!i ·\VQlt:l"tlr.

e. f

lJI!" IH .~ ZU Il'Ige II"

"IU \ IOU (~f ~iil1cl

urn rl 111'1 ~

L~N~ II· ",II~SiJ.

II

I, ftu, I. dl ,1114 -

n.. _ h 'j rctrL duo '\ II t ild une

i teres IP-D mat

beti U m f. n grl1i .~~ n G Jan de-Vl'r, lltun.! ] ,e

.11IlS ,e~ a m '1.1 vergiU[ltn G IIl~Hh~ ~d l f t 0 11 li:.M.HI. E~ k'um . ~Il'h ]!.b' dl 1'I"Upptl h.rm1(w nur' l1:t1l'!;j];(1'1 h8mt{lln~ au In. k t i!ll b wi' t t ~ ~ 11 StElllIDI kllIDflf.1D rr(rl,' :n II r "" b gill H - 'dtr 1 U l" l u II:U a~hn!l'eD.

hllll \_b-

r'I!3:JI wr,;'hn[:;mboo MIUet zu euts 'J1eid on ... Blc~l T tri! .11 r1i :I r i'll81

\\~, I~ , 1 1,1 Q lLI'\ 1'1 B h U maB a.h.m,

{V 'gl. AlI~l:hni t X batrOlbru gel1l.Bichl we II n ki'rnlen

Es (Io1r!Tdi bll steil. dl1.i:i _£nlgtf~Q.l.1 591 gr 'ntUt~ \,\1'10 moglhib fallrch"l.lf'ilI.u"!~J], um eler Jdrl1p, antllllll "rm~Jle au ,rertt.';tl.Mb Z!LI IliWn EElg:I~tUn,! - tt'Uuh:unh! nil n t dili zu iI"Iehmi!fh

AUe ih!1fgifttLn.p1IDaOnabme~ 1;t1~(ln in luich. lei' G.w<h kl ItlulIg 00(.111' d 1- Gns.m.Wtk,l.'I el'lfjI,IIP"I'I. Di.eae. l\o.Li.rleiL 1,,1. selir anstre ntl, t] din

. \!"t b>idll n rmnl il!Imdttnsten Ikrum, 1iJII&rong

i: l ILulig 11 n Lind .. p r~l:lIi ~u -. eln, I!. t.I aine:r Arb it U "'1' v n etwa 0JU rll.Hllb-n

LlllllL .:a,o I d011D !l.llliIJI~ iiJlnll Rub PI.ll~·8 Hcguntl!l w_d 11. AI gnt LIli13t1lU1g 11 -uruten 1m 8omn;te'p e:lntd:nhnlb Shllidloo. 1m Winto: drej $tl!lll:l(!ten nnguebon wm:~c.n.

fle~ GQ~ ndc:kOJij}n[st~~'r winA 'blilld. nueh Se-

ilh:ru lqc t III 11em E ntgU. UD ~'IOifl "flrl'1 i ulUe E:iI iai ~lI\'e(lkmfiOil dIU! Guliliule m-s ,c.twa W b- I~ '~tWdfl - j naeh L~ - DIlCh d,em Ent. gin !.l ~1I hRj !"I'!tl'lll W InUl Iii _ dt n got I «r [;, l a.l~ eu h, U IlImUtnlltllll 'o.ch dem RntgiU 'H. muglid!~. Je, tD '1l muD, J 11iIltb rlslIllhe un . wk-= ~er Vr' ltl i' II ":II ii!.in7.e~ n {'In . u: fiU J n Ifl!rlt ~ " 14' 1.. We d )1, I S IsL nbv su JiI:.e-nuhllm. Will rfihar dJl.s md If 'eta< I mit! hiuwog di~ Iillm ~.sl,Q". t:'bwadQ(l II 1 . dom hBnB~bbruL' n G t 'nib !l;i~IbIl'U!, Es 'flrd dohcl' ffede:r ~UlWl, dall" mil EfllI'Ultml':t>StQU HO'leB1f! Gll..SS1iDli usw, t;l(~trnt. dio {i(j.Sma'sko uur~(J't:.i:en ru'Chil'lW'l.

MlglWiI ~in knnn won dem Gell[u.dtllttlltJ:i1tcu p-

sa.gl 'rd ,It; J B (I d e R. b 111,\'11' B e b u h '

0'· -h,IfI,'lut da Entglftl)D, otter- III tbt. GllUW unmO'gUclJ, derul d1er lUtwplBwU tilt n1cbt nur oberlLc.nu h D den BHtttern,ond rh, ar nlts.cll bdol@8 d8~ B(Q1t1!U~woRUng' iJJ !lieseD

~nUA!1g un If bliJlgl II Id-Ur'clt odcl' tUN:h llor'il!l· rni:mllmH lll1a_~rm liIHi.U.o.rn ouch uliltnr dj~Q, Kbenso m tilt d er lfu:to~)f5I.f)f~ au U r ~t!'lll'n l.1Iil \ , na. h do:r\UIi':t;I1lI ~Ur filii, WLrd 11~J' 'li!:fttgl1hm:gflstoD' nur (Ill r r I fi h 1 i: e l au[ il~l,lh UalletIb~ l.\ flchSlffiK gje~:l1·c'Ut. I) bliillll di ~lil'upp i ~ t· en ttl IGt!ltindtJ'D1,.i!.dem IWl'l:a gl.·f hrdet

Wleo iQl,' EJll!fln~n im Q'l;ntOhlq\l tll'lreb~[!ifabrl ,vietl. Ist ItWl u ehelIJ1Ulnl':'len Ab~c'hum(lrn .2:1;1 QI" ~. tlWI. Doll i wnrdeu n ur dle techntschen ' 1@. lid kelt 11,. \\t1 lp atch f1.Di"!i.I Trl1-P mmlgiU ru- ,Iilieu liOn n,mesp,rol'lbm, Dm;: Hh1d'll nt gutr n hr eb cheml 11;11 Iru 'PII weE"h t U· weise hiol,'VO.lii ab. Wh!'l101:t es hn mnll:il]n·n du:rr, b..'OO.lI rbtl.t l'$'l~ h dlllgl j Il doc h :altlti3 ~on ,uir.:lJ"

LnSC' fiqlL!;lI 10' il1.dahli~·ipl.ulJ;l.S ah. •

ZWI"J Vii llil!dJi!ol1e La en "illd bJMbr' "HI

urftcr,sr:ll. rd.1 ~

~ ILl',!! T:ru~f1i, lu r' l~ b . co L4 t' (. l l I! t ""mrR"Ut@!'~ GDliln~l :id ,nlll~ n i Ii3 h 1. g oil 'l '" D n g!l n, $Lii!ih L1n !i1'lYaiHdJeJn G 1 nd.. h ["~IDgen.

a D'io 1Tupp ~ Ui n; lim 'iI l'gir.ft.t n G.elAIide in

S l iii 11 u n g tPllHi: n ndfi.f De. su u ~:u ~ f'n.

ral fll'Bterc.!:I dm- ,a:11. 8-0 wird eOn EnlgUto.n 'dllfillb .l\,lIifl;j,tl'e~~ sn dRiJ 1 n l g t r I u n go '. s to, fr e A a I 1 ~ 1 It! lilr .a.ul'Ir lcuonu ilbalten, \V,I)U !i!:lch SUiltl!l l1nd unter UmlSHi 'Ilo:n I.mp.h UQM1li 1jI@ erhebUc mit "En1s11lu • of1 ,,' ut,I ttul1ii1n"'" • Dilwa.. m ( den SUGl~lu U "' j[u. ~ • rO.lI:l ~\lnl" komme:l'uJn. nLdodek.ampfs, ,frspM{7,e.1 YTI \\rj rk$ m \\'cnl en.

Brol lIln'lmoeWil.chge[~li!tliBbd:ll'n. IUId ch\VMb!j!ili'

GIi'U- UISW. Nlll'be ab:Jd ntwo. 3ofIl{] I ErttB1itong!Ol-

taU jl{l m~ znm EntgUtem BUSi1l h~b.d ~ l! I uin· .

1l<od.,e.n.e\\'Jt;~llIISl dj.a' StlftfeJb6b ern Ieh

ka.llfi Inri! Belegiu:tpsULrkl! hi'S an [j00 g nf it ~ m' ifWlwd ll~b w~rlll~n.

,ld dhl "[ruP'fJe ,[m 'IIIe'fSlliewD. Gollililidl L 1 1 a II U 0 fl' 8 be'" ~d.6Ii" wtrd !lte :tilil Dodoo ge-

111

lIlWU~.' flU. SO m!ll B" DJI,! ';b Robe nnd I' dar B~lll1nbQ'I,y.~]cbmng. elll 1Jr1.'i1"D~lh:be." En~ UtBlJ . ei,l'llI'obl.r"~.

Im ,ru.1Wl In ~1:iI "l;ud ~L~I n fnls: nde 'fI' m ~u IlIll'UW lIi:I'i~ u.

1\) f1 0 I 11 e e II t if' I r l e TI

~lJll Ue-1 III k!llJ!"eI11 '\!::kiil"l"bQ~~W1 'lJb.u"iI!. B Ij~Gdl~ ~u.lag btl ad!ID~J.;"D.d~ V"I·~n.hIl'EN] dm R,e' ~.f"l.

D au N.dgt.nfmd GfJlll..llCl i(o.ckw~il'd D1H

tlEl'irn pR {!I 1 ~ 5 IiIl • em' [t(l - Jl!>;;A. ~1l.n.z

fltl.l'lI1 - • bueh 11 11'11 ntH] U.ttl Ie· oilWi" [illeh in I,' '\'\"lni'iIi'J['11 U 'In din \!l!fJ,f:nt,o'lo i(~cl- 'I!Jt,~,V"wr~(!J1 Am::chll:e(l~nd ,\'i!'d ~i' I!I r ti'"Jcek; mit El~,lgiEhmgssrnn h streut,

Dru '\ bJJ b 11 usu 'e JI ~ n l' u dOl" "!lJ0.

)fl rt~l~ EI'cklbe,.Uioh lJ~"iI;ck do.s ~lfq.rmm dP-f' nm t " .. II luti l~lilldl·mHrmpf~Lofr AeIll'li.luk'le BIilJ, ri Ii[h. Ie di'lifluclJ. .mil III:!JI U'l.!I'di Me 'C!il!:1igIH't! nl!I'~u. mlt Uht~Ut~J n~· ~t(iln etn Hnu:>.h:SJhfi1J m~t den Vfl"fil~.bfd"(!11 MIFIUi'n R~l~gifHmg& tlllrr.

Durell' dJiLs U m I €!g n Ard lllnich, dun

rri~bt vnLlI1!!' \"111", i k -rt r ICttmprR-tafr ul ern

~Il . ubar . '~1l1' E li.cttkld mil !!; ring rl!cl' \rlil'~jfLung Illl.e~ oben Gl«:tw~ und dnmi"t 1'1.8JI.lnU.· ~n(m fill ng-e.a; t (Iff flfn QflS!lIllli.l'" w h'ir1

DIih o~ r Ii,· fl u de' BflSI]"I~\I'm dar .Irel- udur mlJ,ge~elrlen mlod ms bi 11 mlt EntgUwng ili(]CI s II I~h ~11 1I1r1f'bn.mJI!Ili! 'TC! I nrJ 'kiD mpl LllH' {l11J' ~I't mu, S.iI~h rheH v 1'1 lehleu,

T m N p, I J nil @ gcnr\i:8t (i,u'uh d .' h us b~H~n de..'1 RTI~![f'rlnlill1i~ ·I"f'f[·~ nllW:il. m.lt ~,'hl'z'>I!I~\~n' ,b~r lien \vird t1111li~ ofler: ffillll!'fi. g'oor"~1t1lI'!l Wie)' len iIlIUS!l9IL

bb) G Hi.m.18' !'Hi • ehwach r 'Q,'OJ,IiHl.1'b.. um I

nirl rer' '(lwo.,,', llfl~ bl~ 10 HI nOhII' "iUI ~ii

nncll fiR b hp.n~ll.!ll1,

1Zr.) U'll.l"t 0 rre!l; 0, 'fS:ohl. lLHH1 'Rutmuilt~l~(M~ w, :rd(fll Iltgflm1 lnrlr-rn rllf' P"HiIlJ11f,il''iil vt>1i1 l'lfillrruppeli

!If)

8D tg-utiefD 1t:U.l!!if,e;rk:3~1I u n iI Lu tia.'i LLW h!l~iltull: !jIm'gH'lIt~ GBID"'IJ ~:h'!' g~\\II!J:rrIlU Wt"rd~Jl, ~\[Ii'cl~ll~~ UllflU wirld dn.l' {ii'~lg,~h!~gt~, Aier.t,~rb{llll~H tHl.CI1' an b('!l'g.3 n fb~~' I

dd) <Gal ~~de mi~ bolli"iHl1. ,GrllS, Oetrnlde" 'rall,,-k '1m!! S~WJf l:ltllt ~1cl:w.taMt El1tglftt1ng;:3~hd'r n III h t (j~h.n(! w.r,[1:~1'l~ ,I! tll H U l f' II. DIM! Entbtilft(ll1 w.jr~! ~ J Illmuh]' fO~~HJttUJrl Ell:! an 11w~h ~ul[uh:rl :

Nl:IlIrb 1lLic.:bt, .stbn[Hre[f~s al~1l$I uruJ eeJrr,.hlt~ Ol.uSIil~m~ ~~I1JliC:h!:il tI_~gf!mil;Q.t. mit IlIllI1 Spnllr!I1 nh~ ~il'J,U;II!lIit'EfCII. n'llt ~~fHmu':',if1,:,gfi_l~ n1,"j]"rft~,"lr~r.'~L olioII' 'Irolll Leu Le]l] m G~e:ik h'! Id_n fig rdbIlQ]J'g-.e· 't re~1.A w~~·d en, A n~r h I le ['l'r'lru:ll ,.;f.ircl dns 1,I'e.j gA!I ~gt,e 5H'ih! It uaeh iII1I bl't!.1l n d f.' ~I, tj ~m.ttl rnH li)n (. I'U'hll'1Jl1S~tlJ rr b![1~'e~

llil (lui!! GI'l'ltl!li,u;(! \II.1!-\ v, !lllllmHltp.U, S(II H1Bl s:;11::.11 !!In,'!, ~ntg:i.tm1 dUGh l!I'bbrenn~n. d'~~ G<othidOOI II" rm.t;)gll r It", IJ U",r' oCj f'l 1'1 d ok,UA_tpf!il toft \Vm~ I-iuf['h dt~ 9~~cugl Rlf'iilfl vJmllll"l4.nIUg: Vl1Nlichilta'i n~!J 'J'pjr~N;. ItMl'LD. dq,fw'tlH ·rJ:Jm-e1e<1fLil :!:d:mr 0111- ~c III ~ftj]el'!Jtj, Ill,Lrm~ jl'gQm,~b\·e1I"'t,f'W (>:~ hll'~!'l ErIIHU~ ll.mp:urn.Dl'I!.lLl.\ m t! U b~U'{lh.l~l

7.11 11~ithl»l.lJ hoh::~lIl nl!u.l'; d~ Y-loL llfl111l 'l..bhl'VIl1il\.1U L1L.l~!t'1 ,~ 'r(ll'd~llfo[l ~e!li r:il!lil.ll.l!l!'kmlilrliltof~ Wll" gl ~l hr~ s h.rtl'~li!:ili:i. hhd 1'1, diu. ttl ar.b \~'I'. rlol:l1 Liliillj{MIschhQrlmR..m m~f~ ~1~"'lI!MlI[Jytl_[1 diU· UililT ~UhrDf! kbnnufl~ ,riO:!llliulll! hUMS rf1il tLl'lfm' \,'lm1 tf(l!gnllll,~' 'trl¥PlI~l'I \'Qli d&H .l\h!Il·~n(ffl 3Jal.!il nlllll r],!,-"1I1 IIJU.!urrh 'WI1I~II"~tlhH~ GuH! nd Ii! I~'i r~g'!JtJ "·l'l'druJ.

III I '-1.~ R n, l,~ I rill n i1l' tHe 'I' I::'oll'U1 II. I I! ]a, , tn U illie: h. ~lIImuD dill 'frll).1po- SO'll-lll1.';; ,r:!!MrIJl.J~ 11 J;!\gil I~ a'l tl.

!il!ilJ DItS G:~BtcIi1ll' !)'i1t 'ViOD mit klmr~cm JIll 5 ~ 11>w ~ r [{ I4!nd W~ I, ~i 0 k II' ~ u l bestnndil-Ilfm IG~'· ]I!,nj~. Fnlls .Al!l'lI~llm(llJ (I-id ,'\.US'~I~eD ~tmJ~ITIm:' HIl'[~El\t.mul$l.rfl.u(lhe1i' nfc.b~ l]],uglillh f~. '".ll',~ G!H \'If'l'!~rll 11; U III \!.H11!UiJnrl!i" ,:iU;!~lMU be-Iflll!:! I" I\.!,. bid L Ul!:I'!Il tr Iilirnfg(jh Rf' S r:~1'tvt~llgkc~ itJ;:!t'1 h~t~"'i n i ~ h t (,_1'!.l'~mllt

n, Mit 11 i TIS l e ,r tHi~ia(ljtl;l!_l.lliil'::i G-eIOttd:~ litlt ,;ji!l'1l:nc idbt'.u f-tl] hi. nIe h l. ~ntgU~ltfj,. Nu,jI' iTiU lili"l'lT m'ijJlh:91~Ug~r, lI!:oI! i l~n u '1m en tfc 1,' Allllo:il ~a:S!mn ii\Oidm dw"ll')~ A1JsliIlL1I:!i!l:U lem'i!1' tU.ili21.ili! ~lStllHl Gf:Ii~e-Q !lchf.tJ~e It, b(liS.hQ?~b wi rd :II '0 llll b"D G Q • ~ in f] 8 OOt die l~nmf1fll:lllll'e 'rrup,e Iln e i !;It u n - ~HI t T' ~ t h lll" bh!iibcn.

gs') In \1i-nll ~ '-', f-' In, lasseu ~hrb nur $ trn.D['h , w ~fl. W{1'lds '':I:i[1L{:I~'i;ln Us\I,1', enlgl.Iw.fi. Dle \I',i!l!l!'~ (I hl G1;IJlU_1'IgS.ffe~lJ..h]' b~1 rn .,\ I ta1Njr£'QJ ~J 11 li'nr~t rliIlle .,1t.l1ln und ZWIl!Igt' "e'tmVorb i1tillm':ieh Ull)il Mill! rn 11 l' dm'cl1 AbbJI'i!,}Il[J :Ill tHo \Vi:J''''iI!' stul Strn:B'fln lrI[n~lIlf!l;i:g~ndet' A&a ,n:n~m~[£1f.,1i11, "rl!.~clm' m,UoJl~htcll1 '[In ~rJ!'tU:l'li. lasml if'B h j c ~~t ,MHgilrt(ll'1. S~le1,H!: '"\>'r:ih_lm' kJlnncn llL'sl f.Hl1i11 V~nlllJintH-.en d.e~ ,G(lI.tm~!lllo.mpri5!rlIiffe:t; ff~Ol' na.llb ~ M gel'[lfl~ .!1 ~li:(l ru n~gc!(l [j)r:;lt'r:t-ull. W'l.lf1t1en.,

hh) 0- ~ II. nat t rill b [ (l'r" !tie -..;r.-:lO Gefand~ 'k ltJlI1pfs~Dfr:g~dl'(;~~Jl" Q dill' -bomh en berJ;;il.I:wml. ~O'v-hl' G to I ':l J1 ~ ~' k a m JIll f B t Q f ~ P Fil I! .... ill n ~r· r~FIiE'~:rm zu Ihrem l1.nl~jnlln 011 IJrh[lbilcrlOMj·J.1l~ Goo (J e 11 n ~h I h ".1l1' f~lI'fij] a nt(lI1:l"~l"lJ kg) En 19i1- tu.ng,agjoU.

"In soldll1l1 TrI,cIlllLc'rn vothltnl;.~~f1urf 1 ~;,-, ~ I ~ ~ Ii! r: Ge~a1UlnkHlmpr(4or1' daFf l"I [ r: b. t rlorch un ~ m i' r t ill 1 b til. T D to A \dstVt;lUftl'l V(llll: lEntgfnu,D,g::;ft{Or~ "'f!'!'ll\d[l~ R'L W@1taen. weill'1 si!l'b bit''i einm' ~mtl'!r U.iliE'itiilnh:!1.li Jl·g0b'"tlh. f!~hf·' Il!l'ft~g~n. R~u~Ul]ri f1inht. DUl" !boc.h~rtigle DlI.m~fll,,_b11(t{!DJ. so:m:tm"n dcr El~la:Utel' r:h~I'~b ~1tlO 'IlltlSU~[MIl F~IUbm~!tiE!:i':.r.I'1:' l:nung< ~IU:l'rd~l \1,·Gl"t'1Qr.i klillUl.

Din Entltlfhm.g :!'i{:!~.a!luw Cranb.'twlC'.1Iru:Wr, rh:l"tHl WlWt'le: Vie.! G(!lftrll:!!~knrlJl:p:Em6rf o11fgm}Qmuum II rill C_ll , IIlnQ[' vnn Vf).ttlcIUlll!KEUlll ruU flllssJ(fHU l(nm p:tt"B LQlrf edlJ~G'~ fol;:etIDd:iWlfud! en:

nrc TI~!l!hlnl!Wl3:[~t'l '!.vlltd.","on (jJ,b('u begffi.rulElmt rn6g1rchsl A'Ptl!u!ullrili.lJlbr~it t]ll~m o..bg!}l!)itop.1l'()!Ii uull in Ilhl' 11l~}dudli!ku.mpts:tDUp1iVtz~ 1'~~V:QilifruJ.

Iff

b~ I n ~ g i r l 0 fi V I) n "r 1(' 1! B: iI1 Ii d is I r fi! D e D ~l"I·,It·n",'l~ Fr'ldl"'iOg~ uhd [I~d~,e IQ~lI:'1:e lIdl!!:ollt :!f'te

BCldi.'t11d!(l~ wlll'dell oha'lltioll ~,vie IJJdl'i@U"H~h.g -

n 1''1" r ke:rbolillen.

~) DID; ,G e a, ' ~ d C en 'SUl u \''lird hl~ nUge.W{!blen erst daun tliIlseUlrt!n, W'lHH 1i)9tstel~t~ doB ~11t8fi("b.1i~h line 'V, rgjthllli In ir!f~rnle'ller ."'lrm \'rH~ 'I Di' Fci; t~1 UJI!I knnu -~ !~.. n1Jge-

" n 'Von weni n FoJI n, ih [I h\~u 10

rupp; im m :rt,g_clIf mU G I :ndc :8.l'UJpf. l U

UlW1JltMIIb.IlI' m1:f,g~'8~l ",'(U' {z. B. Gtl- IlhioBuu) uUj,' 'VOh rllm Gnssplilim~'n ~ntt ~'I:I f:UU Gll.58]I]lW·a mUr~ln ~ma ~~ wnrrd~. I i!nljJJiD. wlJ'r] ;8.u{'h tillllll'

I,l bed I.hJU Im Ii n I G' ill L u n g ~ d J us t ~lc

(J I'I.'! ~m GasspG.rrlJen t ,'urn.ns iu!"" 111 .. TI. r

1.:_bw.m1\l'u1lktJ!ar AusblldUIl(l' Int ObE'n Ind n \l'1I!I1 (~ hl~]. v 1'~ntull']I :lest also 11!1 dBr .' II ~ ,.." mel II lhlt III 'I t ~fil u~h~trl'lcll1(l.8.f!n]l.m:llll.

d) Dlia [4,'W' k;J;rri~JIr b nd A:w;ftlhr'Wl,IJ dle!l;u ,c\rlJ ji I'll. 11 . JOh IJ!.Sll,al ~ mil. tll!'l m '1' eomntl.8ig !JOg krtII.l..k:rnn E..!uginun~tDU0n und me n{l.f. ~I d~1" L ge g ·botlmll' lEnlll.ufu.h~L :rIOI'd ru eht ' gl1lmdHr.li!ilo Aush hlWJ·. mo Scl UJUII nllecl" Leu.l:.e hi(!rlill IJ;,.Vil'mrdil bill, dem ,d~~~ nQU~on Z:lli~~ bef.!:aYr ~dIllielll1cbluu" Iluf Kc- 'en der G~uJ!_l au blldi1,Jfl m6g1 ieLi! aln,

a, SUldWj Au.fgnll1m unll A = T' blAu d r EDt_ lUlu __ 'rap.

1nl ~U R r ke 1.1 11 d A u ~«a b (I n,

Da hit a.Ue'~ttLebl n liJ Bntgi1'l(.lO' .iI,lIlg;!lben

ilion !leu G, p' fi iii" 10.1P lilusgI!ffitu:t " '0: o. isl

, - ;{\VeC' mlUU. diu 1I1rleJu:KaIlIl mnnrhllJb

dar -BOi.t:nI~Iil')<U ftir dle usbHdln l LIli EuliriJ[~

hUlgsrlil6ru3 ~ DlU.9~ut!'l!lt~li! 11.

D ln S ~ ft; r lit i6 !Oi mr.s "In ~ [~hln G h'lJ pJlfi l!(U 1-

pl"icl t I'll nUsemeltum d r d Illi ptalr f'bllJ,J

Oi ·uf~abJb~lWlu18:

Ebl~U cilU.oil::nJr . e J.r n d e II IJ n EI ••

'hUd1ilL'lh W,I;!I~g. n.-u 'ke.n u :\\'.;

Enl,B!:fI,.(fn v,[jI~ [i',:n h r ;.;: Q B e n Q,JI ~: AII·t u:ni!l "it] n I! h w ,r t! 1111 \\,I,n It IHI:

EmtglUim ~OO' \lllj'!idlle.~fl u 1'r 1I.I~]l ~ is in!' 1:l1 Eli

"," nn J{ fI.7J ,I ~c1l! 1iI stRJ!L !dfull'

71

1I.ntgltt n 1'0.n TJ L I! f II: II n r ~ Eli rfi II U1 a n in m

h hMIIlI.khnn MIlIl, u.;ni;!oru( 1Iij1 Vnru,nl I~~!I'

fTlrer SI'!YITliIllM~

.u~ r\"'1li 'h1llillg l; h·1r (1'1 jllH Gil p F.n Llf II t .:JUi \'. n 11 k;llli~II~' lind .A,lI5I'tJ tun l~nll.1m (1i~)W'{!.i1 HI h' HB AJ.lgill.Jll alll rl'i.ck"riiI't n ~1JJ!!Jt rfl,ll"t! '1'n II .wm;I);

\1l1Il.llu[1 ti1lI f\ViUrliL.iJ!b del' n ':hullllllJ WIlD

y e iI" go , Q t '. D 1.. b III n'liI 'l F u t ~ 'II r ~I nil' n II ~.

rn II ~ u hl, \Va.!!, r lJ!m'll ~ lJ hvll' r·iI, I HI.

)Di'oIAUfll" J:i Ullsd'erGl\,9 lIU~ r fmElllHllfi

rf-

tlom mi l~t!filb!l'~erl l~wtG'a'nuug~.l.I,tnn bn'!"ll ~d'e nw Chl'll;'I]hJIIl IG,~lii,[Ide l~ unit l (!, I n(gIUl:!n.

Dl~ 11. 11 I. H ] f L ~l Ji] IJ~ but II S! e mil eifln 11ila~~ Urh~!. gliJlc:.hm!il!'ig.p, flfJ~m~ \'onnJ1Q111 rrlllS En I g~'nu.lI~toEre:>: Q:ClW-' h ,'I eij ~~Il'n fil i rI d 11~1i!I11- lIm'e E.nlgilnU~i~bilchMI~ ~'liJIr"h~ "iJ'{i'o'l'hnndell .. so Ifr[ollll1 dRS' AuHm!;!{'1(1 iln~ l5l.llt~n~Il,EN':;:rlll'ffEll .. 1:1 h:dt dri'm SfJ1tlillt lOtler (ta~olldol>ij 1m L.!,iilil;lien) mH d[w

Hand. .

DiJn. !':'Um Entg~lt0obeflj),t.igte'[a G 1".!it to (Spat_~nt Elrac' IlS''V'.) ,b~d 11iL1'1i' "\UIH'lll:lttHl,, dt1r Tli'uppe :.mJ ililbluhmll'll. ,\Vo si 1m ]]:I:!,diITWnHe nic~t v.Q!l'hl'lnde.n sj~r~! ",,]iril ;!ji~h dh~ l'rrLliW!'t1l liI'fi $t,~IIil< VIHl IIJI.'!i!1~fI -m1t Z~ ... eraen odt"!· S'lil'fiIH~:h'\""erkt nn JlnHB Yr.I,". Rlm'~"'fIi mU 'V.Q!s~H:l'rb'.p;~~,-,li"'~~H~Jr~,¢~'Ei~'I. SlnhJh!l)lm:!}n ~w. b~'QI {e'lrJ mO.~IIlID

n)f\'1 U [iii b I' U n II cl-.es G!l!f.' All'" 1':.

_Dn:H g'~Rm~!! Kntglf;llJ 19$f:l:o-rIL \\fL-l"d -2!m' Zen n{eld 2:t1SGcIU'mB'11 O1.'u den1 IGM!qJli-rgill!fat. SOmh!l'11 dn'l'-g1Jlt t:ri\ll"(jlilde1"r !Hlf eluem 1"lrQIIl,,~n.bn·l: VIS' J!I!:IH~ C(,lhrL 1'.n~ H~DflO' -mU ~lll!'l'ali:5c.l~IW Trnptajl.n wlr· :m~@n ·d&il-lLuJiun· S~nd:errta:bl"~ tI~ 'll!':O~ I}hrrnrhfln i';\""il'1 m-tl{!'rf.i:!~ B.u,udluLrlien bl s Z I1:m geHtli d ecg-.il:n,lig(ln L'l$tkraltl;'\VlLgl;l'Q.-

.E)~~' ~es.:ld!!ls!ilcllc UnlL~.rbl~lnt'ft!iOf\' uifl::tl nil [)1~I'\mg: ~riea r~lI"rl.h:ti! iIlli;t~~J.:lU! nfnlllf:l 1tm,tz c:~v;:~eli' ~dl!l,\"u'lri~l~cnilm, die sidl f(k ~h' l'1~']IHII!Jl~ ,h'![f' F'li1u.'1.li:uge dlli.rllrn (!rg";ben,vro:~ mir' !iltbh_ Dn'I'!!!!ll U01~h A(;J,(lri gef1lllgile lirufur ,!lin :r;W'liliT~(lrlpW' 11l1.t.1~,<l1kl1bl"ren - Ahnl h'!!h df'ltl ~" ~iG -n;,nHh!r',fi.eg~lu

-, tim' J 0, n~tJb d er L \,>~libl"l? ndl dJe~ lIl.l[ILf'!U: h ('~

,I!;P ah'l TlroH- NI,e)" 11.li='.rabrqcul!f Ill1lrll.hIlIl'l1

und 701'~ ricll:!n r.ll!.~Sfii"lrC'flil {"I~\ hl1l d.ut:'~,~])UCr{ HI'!'!ffi El1[l~llI.\t'l!.(i.S: als llilt!!;l:J1i>1" OJu!2I'Uamlfi"llilf'l t1i'1rll

. Eli in 1I dill IGm-li til :\'Ol!"iJf'Ill un fI' !ifli!JSElfm "!lIi f! hiIw (hm Ucr]IiIT,f ~t z,usammlln~ll~hl 'I.'''!i~iI''l:'II'fI, :!'IQ lbQI'I ~.t~l dins ,!!'1I1H~fI .Zf"I.lwrlu!iL ,Il' r HIlI ~~ "wlu:" Y_llrmjo.don ,~j:rl"(hl~Il'l liiomc. fir!!!, diet' Transpor! di!S 1i:n~~Urun~~tof1, ~ un fili<rh Irl(l'h~ Il I !"tfilU" 1 I f l'

. Lun~t &bm' "$1'0 gc${tmW ':Gi!')t,d, fnd e ~ n 0' In [i'ntli.DI'2Il;UH, ~c kann d~ Fu.hn.~US' I:HlWKit 'W,t!!! D,IOkUe1J VI.iI'rR'!l~oJ~,.nl l\! ~1·afJ,11 (21rlffgw~ 1Ij,~J, U LW ~il! G(l.$.pii.rllW' )i:,fi'[Ul~J"] lll:r~'!!: u m El)~8U[ on Uti ein lD~fttl'IJ~;;le .jh~~I·~ll:l\-u.[Jg III r ,dh-!~WI1 Fn.lm·z llg ~'IlII.il!klmen.

3:. &'iib.If1I..In.:ftil!;' D(l! njgf~1 :bIi, liJj - JI'i:,nklth ell e A~bdt.,

aj .1 u- u n!QI A IIIi 0':1 II: ~ ~ j a Ill' WI -

b eh e If s mdlO :Ii 'r 'B-S E JI ~ I' H I iU~.

J,Ii!Wf! E-rr.1gUhllllgUliUs:Kllii ~ !1ue.llia~(i!i d!31" 5.chU~m1l1IIltg",n~ Au"bihJ~l1g ~ 'IH'folQ't in l(!w~btCil]" iQ~bd.-l~rij!'&rI! llllH .B.l!.I fJ~~~'h~l~l' GlHiiti[l.ll,~ke. Dles{' Ti.tf(l;k!w'~ ~ml.£:l.cll£~ 1..1 h ill i! Gi'WbL-I:kle~!l1.iill'!g d,urrh~r(iJ)~'€!~h I#t "~~\"Il'~Udu~ ~OJ G'g!lIT~tl3i1, rJLJ~ B. '!lTls,~nU::h~llg' Ihs ~n>ltll!ill{~~I'Si ill ¥oll{3'fi A~bJi·ih"lUl.l:l'l 1St !:tU "roD lL!I'ru. kanu sh::h IlUllllleu 1"~1i:lt!JWU G~IlL~I~;;[' IJ w h:lJ'!gkc~ih[j]llml m'lhFlI'IQciliumJ II r ("iililfl! b' J~I.: ~~ SlciSW'lI. d.M.i bnldIfllOMJ,lt'b.l::i" mil ueu IjJbtin,e.n im G~'''iI'tll.rncn [lIJil lilcll ~'U~~l~ £U bellumen Ist,

\Verm Ie:l] n~C}lt :l:IClU-I!J<D bo:i dw' J\.Il~bl.hJ!.IIHg ~i3J" O~il.i"'I' ImG~IJu.nntmtl'L y~:n:,haJ~. bfl I~L IlL~hi_l]b mH tl.en. SctliUe!!"ll l'lm!ii.c.bst u.:n.s ,,\0,- uti d 4'I!l~.I).leb:lllll B1'~,jjW::h .:..u Il.~!ln, Im JjltQ~"~D d~J· n~llhll'tlr8il :iir_1I ["rt.t~'lI1I s.nd'~lHfm dU.Hl!.h:d~~.1Img m1i~f.' G9i9b['Jdmdl.ll~H until ms<c:b~,till' JlZ]Uim12lJlin'oUR sehat] shu:ill gen!luil-lil,u' Beo,cb/LWlg 1Ji1)l" f{lx dM t\UIdC'lcl,w SBiP'be:l:llein J!~nmm!u11gltn Ul~>WI '.rim! ~",",WI;! F~r'ti,gkmL 1m AnJegmtl. Wlf e~ . .uaelnnJ1 l'l.tnll

l!~i!l1rW,lln 11. -

D\~ i\ljI $.Z 1 () 11 e..fl nrfordl;l:,·t .IP'ol:!1.!i Ge<B~~i<lillkJJeh.k.il''i.~1 'l'i~tmll 'Ili!:: G Il~!lht ltinrl' ffa~J,\' t\l·JfLh .. mJig 1l1..whe! v~l"rnied,en \'\!'l.mleEll' !,;!aJU. 'V~ Il':t· tr'll~lj]O ~!!lie!.t~(!' GMbI(iiJ(Ii?'lJ(lung ft'~:n,lt. «mtlneb!t rI!!!i !!I,K 'h. an d6!']'CU :~a'IlUIl die' L 'W,~tl in KIIi'rud!l'fllill~1!1I odeii' 11111 hbUl dt,J! UllHDrm w]~!ls:e[llieu Dr-'I ~ 11~ld.~QUH url:.lll (too su I~sen.

bl Be \V e l' U U I !li. l! bun , I:! ~! u u I_ !1: IJ ~ .: lli ~ f m il b '!l'l' w f In ~1 II! n \' OJl H In tl II;! r-n I ~ s CI ~u_

JillJ~ m..u dill' rugil:!Dlii9C:1l AlIJ.lSblh:HIU..Ilg _b~go.l'l· nan w~J'd. lSlt' ehlC: ins ,ojrlJ:cJwu gahoniI!Jo Qbll1'" Jlf'!lrllllg d lUi: "Q Ii" s 1(1 11 t ii r t is III ti 01 g {' n !:ill i It Z III S dC:l' .1.eic.lHoli1. Gas:~ c:k l~il1lliIDg;. I1Jrn1eIl:t" U~ del' l~uHbDk!\Oldllrg;S. ~IUfIl'O lI~w i[.!}1l1'1lI' ffi..f.w "q1l1iJi"

1m Bmlt11~li)lm. BH~ Sthul~' hi f~liKllcllf.!t klctlHr!1. .t\.btrJllungell JI'I:'a.k'tlsliili. W'beHm,_ 'zu l.!J,..."'-S~n, ,hit p~ ~\vl.li:km~[nll'. ~nl1 LWlr~a.!U.lG' iu ;':'1i\'0:~ Hiilf'lAIn >!.iJ.1 lwllilm~,UI' ~I!ne, b6'inJll:il :!l1l,fr.!1l""l mlll Ll~1liill. se h ul ~l~HI ig'ill\ &tll tindlIDll' ,i1l!ln~, 'V1!lLr~m tl. dja U1C1lih.lI.·O .Ml,1ll!lh~lilB !J:rn:tsf' Jt\U:Fs:l!cbt OO.l!~ U1Hs ... Ifll1l'&I'~ 'l':u.mach.!ilL B<e'V9~I.U:I,gSuwlg'eli i nl leh ... ~Ifll!" GasJj.nk.lch.hmg t1u:r~hfruu-l..': li o~ge,l1IJ.c (JlPrun~ .gan 'h1lb~Hl sleh hh.wlw" ols ;'il';!QJ;;kru:hllJi~ erwil.Q~1a11 :

Ar.<wt!S'l:J~~phh1lii~1 .,~1I' fJ'b !'I_~IlMlf:h mil ~1I11'~,lL ln IlliJi)111.!1lI ~Oltillihl. DlIUlJl": so Minuhl]l ~lIlH ~~ng.QJN\' lim ['i.llJae~i) •

.A~'~!!gtl~aW1l)I'l.[lgl!n 111 H _L n~,l Q n fm Sh::.!U'1lU l:trlucl'1' ~ 111 O\rlI[lD(l1Jl! ~ell,U!!J!ilc. 1;"JlllJ'U- 3~ ~1iJllIl(JII nlmt\rlnltf'1l m.'nmit' 1r:!tfl'~lw:R. p'Heli' aQlhWifJ-I'llfl I1 ~Ird'J:!IJ'TLt&;l~'~ ~(!; :lI.uf dom Kn,~I'II'I~:1111i'l,f i!!ilum 1Il1t1 mil r~l.

UIHlr'l~ mUiii'1l DntuT'UI;!III~1/' InllduJ."J;Ji~iI r!uf Ueru ~~e.r ~t{!f!'lul;!; 01101: ~Jnd mh \.illa~.

l:UeZlMll1ril.uBr. \~~ru.nilJll~ del' dlQ ~;r:]l[U (!~' ela!.tJ:hlltruJilch. ElmitsMtung&tfiU:glI:.uU ii[il del' I(!~~.htlln Gw;bl'U1(lld!LIng runlEr .t'I,~oo{k'Cn~\, .. ruJli8' vcrblmJum. k 1l1:iL U tLuJj~i nll mii:l11 lmge~h]:]g(!"r l \ .... etd,lln:

l.UI SQJam~r 1IJi:s ~u ~~ BhmdQlIl. im\ViI,too' lils ~ :} SUI],{)tlflll'lr.

Um l'O:~'PIJr'liic'hll Sl:'JHld.i~ngW1 dli!:( .Lout!}. cl1Lll'C:)l {UI h(llhe ~Be~'ll~rtlf'I'Ulr~ ZY "IH'm~jdl;!!t1f I..lmNJtI:~U fS l!Iich. su b~I]'ud'o'l'-1iII .lI::l:lSUJilnl;oodell iObu~~gClll !!l[e A bg~vll1lHlg ej~~<Il.i::i' S~uUa.~q)tli~~'r.'ii! au OThIHIlTl.

j'l n l' U u tI 1 a. 8' il U (i[ e S s ~ 1M u ~ .g e ~' e e 11 1 e u H.[J'lg~fhHtJ..

IJh' V,.weUfl:l i:\b[r.Jilu.llff WIrdilIru!Z"!;vi.B~,Wl mIL d'llln BnlJUJlujOiik IrtI'q4> GI:!1IJiIulQQ.ldti'1lftil"lli! V!)l[IlrlLUI~ I"~ lo.aehL Do.l~U. kat ~[lr t.Qi1J'(lII·~'~lilc;H1 \;Qrbot

wm [II j]l ~~I, luh, nul ~le rII J.tal'l~ulmlrrli(d, jde.nlaHs [11 ~~le~1U.irun,. W!~btiWllda~nil)m !lndj'Jil - 'oLl!1) I In~ ~J"oll~ 17L~lllu( !1b~~(lckiil:n Ulld dlUl 211.Um'k IlLllltgUbm

'bllu.O'tlyle C~~1:i.t bal'I'II~'JleglM:!iIa&;a:f.DJ. , ...

f111.J!li Wl'ill~U:~i!lltl WSl WIUl, d:n.l1 ~h ,~,!!:b'iOhlJ' ·';!I'O·lt6U, wie' m'~fJ di'ie' ~1&o1i.m En~gjjt.e~ ibenoLi:gt!() frI'[ B m g1 EbjC-iJI'U.ll:lS.q:!:'llf.dl n~l ILlJU\JI wh~ IU.II!Ildiilif,llm .'11 IInt'i.iI·t d!nm]~ 1II'~~.;rfitlt(ln my",. run 1 Mill BOHll.1uUiin.l'I:H'

- .I.11i:b.fiI·1 g,tQicbmU;~&' ZQ llu'Strou~,

emp:H,e11U g,h:~11 tlei:ihrulib. den SChilll!l:'M dl~f' (~!.Hvi.e!d~'!:n'QlI B~ ~,~1. ~ I!! geu!l1nu dll.l"ll.iLl ~ bJ~Wi'li wlliS~11t daD d' j <e 8!1l lii,1~lll\1~h'",a f1!'i.r 1 m~ uu:t:jI·(i.i~~,~n mlll'1. VlJllh~r ~1J11t ~lUl d~ll~Jb Wl" ~'.~lsPl'!UllH'[Hl~ l!hi:nt~ 'lll:n.m~' !Iigi"fhul(l'El9~off (\Yo II!:S rul:.;h ll'l"mfllfii~hen In.JJI;, lQ (I, n If Ii 'I] rnRrl'iu ~lIm ill ~ chI r lG: IC II ~lItg.~rtUtlp!.itnf~ '1lIllhflJ'l!I!!:hr'f~ II nlr\",.lfJg;Cl1 uuil .IIi cC1.HI]' t1urclJ8tmtIgn 'GI.tl.5Jw;sr!d' mU"llI tllSStln Dllt5clbe, (Ilfeuh""{l lf~bl lUUJI ~ud 'l:ljJ1l!f~ SpF:l.l1-'l1:1. od!!f' ill ~I!' II S~Ji'oIil'!!1lJ ~~" II.~ ,'. ]1fi.m H \'1 lI'a nun ~eofiILI~(l.'leh.n{itl) ttffi!" Jmostlr!!ut, IJ it. II 0 do.!lITHJ.n dijl;l Scll'f.ultlr It\llnucbJil uuf d:l.o 8'(U!!lf!l~· L ... ~,. £i,~ln ... r~lII'i!!l'JreUell Wngawie~n har,

NlI~ \\-ird. dins EJ1~,mlJn n~:C!;i,~s .,mll!'" irn:i Stltluf.lI!

VOl"gtll]]ornmcn uu 1 ~.(ti' 2:0:. Hbu.d;Q,drEl:~l~~hoJt~'k~ ~Ve'I~ffielcl.unH dl"H..1 Zmtlteuarf I.M "L[IlGel;~)', W'lJhllU mu ~inof.ll SpLllteu g'i!lSb"llllll wlr~J,.su l!le:~g1. srnb seh:lrt die Schwiel'jg'kQ]t, dh uul dllllIJ SI,n:l(.\'IlIb11l:-';1 t hl'e8l~ Il Me f:l,If~' fI.1 ttlG~r.'l:~l!LIl,eHl ,f&ll.l<ldlI'TiR~,illg'!l.~ !!"!l!l'l~mH1. J\,rot~l ['oieM dh~l! Mln~ilJe nue zur Becte;c;lmng dO,8 \'iortllrt T\:H~ J'JiIJ!! Z!inJI" AliH'i(l djlBSIlr f'f.m rile, WE'l~1 <rui ",Jail L geU.og'1t. tiM "nlgUt'llugl>~ A.~or( tll,l,~cb !!Jut!lP' C1H]ncl{!QIJ\~I&8ml~ol1 dGl13 Spa" rilnSi Q'h3'ic~ml3!~~g n ~b·Ql.ilIi!iIll

J~ ,hjff1er IfU-l:.l den Spa~~f"I abel" den Bedoll hUlL tlNOlo lili~'!:lr 'Rtll"d tliM ,~aUn!l~m. Ji)>llh.i nfmnn

'l'fI

umu JIMJ s~ Lllll. ... U I lu Nl-lhe db S)l 'Leu.lilJaJl . h' 111. l.JJte hobJe Haud. ~'\lI.ru" nil ':Ui) (lULl 'I' mit dew Sti n cam. ,k\lrz,(!_ lei htl~ W';oP..P- hzw. IiJl'obll . w~gUJ]GeJl nilch bl&idllil SehlJ!.u r.lI~!!lH IWLcl dll!.mU ·111 laJ}8$l11l~ Ahl!'llMIeh~ I[h'• ,Ent[.fU l.mWlstotr·~ hw.r L

In iihulllltHll" Wei1i ia;l Ilru· SU~Qu.m lu..ill En - glftWllf.ib~1;l1l dl.I:l"1:b :li'~(cbI,[lL oaJllr rllilenle~bewet gil >'en ~"V,I ] lLl'cn mu.l CI']I,J"UBB ~u ~,!t.~ n,

Na tH..IeUl nne l...clIilllc dli.oo 30' hlDg'(: IK' 'lbL ~ nbc,""

iBi 'sinjge' ·.!lhldiU -biNd clTuhd:a: 'is\j ll,"'ir,

a tEl "',!IlHE.'l'j'I ll'ul'ln dOt. li Ul.nd,r.."UtJUtCII=:l f!,J.'aku l~ 1 :rl(lr.u. deIlJI1 ul~ lJl'IscbrlD.bou(!' .JUl JijS Ern«i1tcm~ lI" D U1~b ww:b&-e.niuiIJ (IJ(.m' nu.r mil in~' d'O.lr1l13u Grl'l uartt b·tIl tkl til 110 bm ganil t 1m GUgo.l'l1I~ aUl!! ~ I II !!1r~U I; all{lll I ill d (l.ndu L H IL' T J'O PV ao~-uba l~utg:iI C.t~H .'; u,11"1 (l1me ,.tyJ tI~hfdl du h {:lw['Ilte "

. It !lie GI!~\r'IIJJIIKO,u, ::Ikb lli,J[ lmmrU !,jnlgm",,~ l:,elU 'Gelo.n~'o]:l'u.nkJ'iIln h~ H~hti:lJlltd)'J!'(.lr flant'llIlg eln iKe Z~fi J.1 uIzolud l W1 {Fp.u t',!illllU lIJI.Il:j en Qwt. 1- nllr \\10'l", I" lll'nU II, B. llen und iQ{lfechlsstEhDthl'" sn 1, .. 1tI~ das Entgtnefl auf {tinD d r rfllgon!:hm AI'I~~~ durl.:ht,rtlfilh.rl'

~ 'on del" z.~ ~Iil Ifumd u lB'oGlen'ober-r} drill' \ .. ~.trtJ d oil l '~bttld r.m :ehob llUti hl (1M urn 1 iegBndo vergiftcl C Ui.nde 8iilWCllrfen.

b I nh~ aWJ1!i'aln:~l!l[m.a mod. ,MJ'Jl HnT" UIIl,g'li!~'Dgt, 'IV nr liJ;. [t.b um dus EfitgtU I e~nl fiinZ lIi II. dut 1.t Bl'lSC: un miL Gnlillill mop! ton '01 .sonst unvergUtcttlW G 11.illd.1l entstsnden n Cd I ndc' aTllp~ll'll'mIDI8f;keIl3 ~!).tnl,rU.,

E 'I 11.11 drwddinh Ufl['8. r bL.n~ "\'~i~~3"Il! dan

deli' ' pnhm ,t f~ • _' In t.I,~n B .1 11 gmlt'hobc

unci 11' 1" ~$n LII his 6 tim Idjc~ Stu k. iRrdc 1lb1JCbla .~ wlrtl. [Uti Ifh(hwJn.ani:llu1'Ig .r.rnnb ib ist w(lfl1r tul' r~ ngrihi.l urul IHlHrotilJolJ.la

III lHM' en F.!l\len ~lI'ird d' ['rtrlg~Iq\e tu.ck

tb1.:\".". ,~HiIl tim la,ghm 1&11'11 el11111' - n to ~ -I" beM

b' 'I 'b1"lc.b enen " l"f.fle' ml ern El1tstit\rngs. ton

>l"ll' 'lil

Dles Ibeu O"sung II siml nun UIlIt.r tl~m Ge~1C'JJ·,HJ;plln.kt des ~efllll.hlsmMI~ ':I'l[!l''bQ~tQnl3i tm Lie ~ n durtibZiuJfih,I'CH. ~11 tA'c 'V,I)Me<rpl'll Lluie

wtru ill wenn III ~hll. hint'!" lllln' D c:ilIn

~-fals u kllil '.~' die le!,,!!1 set _ Rio "tlTK!wth rle-r ttl beidM F: IWen gcstmpJDhl'l1i ZGl1te-n Ui.ill~ (lim erhtilil.hlli grd1li~bl..ll ZBlL~ und 1b(11~e.f e,dflfl h~ ll.us:[. W'Ullg' 1 . II" _ ::bQlI~0n .m"~, nlloo i1 nn das. ntg!rh!!!iD 1m U 1:' i 1st ., 'hubUell bwlelfls,pr I,mill i3r ttU'd~rl lJ!fin.hJnHhffi in . .:;IlhVl,'olll'l!nI B.(nlfil.'D" hili-

nudare ~I!.mg,

~n sirm1 . t I'll .1 h:b.mUie VOt hlme und ,or oUam d _. EtnhaU n !IIOJ' je m:li '~'or!}ru:Jeh' U ~f e 11 1;\'9 1Jbung-.r;;~ n t:gt Ihl.'[lgl'.l~:d.ofC D1 to d 'm ;po;t'~1) (v"U rU 'I': zu 'nFille a~ B tlen g b'ttl Ian \V(I,rd:m.l InU.m urul mlt d nlgUh.Hlpb~hse kJl1JID 11 rlI UU' ItThell ~,ttSJlT ben dar bllflg mog:! ctl, Au h d,~ EnlrH hmen de!. Rnl(JiltnnC}l Loffe$ ilm dr'Ul1 V,n-a~!'I1J ~~illll~~ .lJJ1.lt l.1em :Sflai\~lI] lsl Jm Lili:llen -', til' el'8Qh\"DJ" Am .nntfllf.lrwifi lI'IUI blffl 11" -iJf'1i rl II' Ell UfunpEt tU lm Li-gcn mf d~r lLand \lerl'ilrp.ul" d, h. 1:11' \' ll'd lluJ'l!:ll eJnlF Al'mlii),l g\ml UAch dan EE'r.lhodllH~ uuUling, ®n~'h"h, wi ... , ll]flU I uuat IOn I' ':fl'l' ut, geWIJ -raft

EhrnK('l psellw, rUt'h IUJJtl mllebll h U1llrlll1. ba]u! r mi. basondm"a, e[ ~~ lWl'lflm'll ~,e,hnImgQm El."nhl;lltiBfh tliUl" m~ gN] (I IbClIl Jm LI Ja-n; I', IP! (fl t"f 011 Idlll. 1M n fir ewissen . _'lIfig.

Es tlat 8 i b B 1s z 'over. k I JI i e:nyic CtfiI" Imi Ibngw. CiI.{lQlll'ndem lmtglnl1llg.su.r~ It ft. 1m m.Wr mAlig n \Vt.ir'llSIJ] .!kl~fil 2!wti 1I1nml. tlQS. .AH~stl'eUOO unrl 1';W i P. .. un das - .h!'Q:ttfl.!'I~ 130 d ns au f'fthnnl ZII l~~~' Dildur h b iii d'f!.I'Il <ilkl] iU(i L' Ilubot 11' hmnJl."l'l S~e: len rridll ReJ!O"f1" ~I.ltti-,. \lfl1d a1.Lll('rd~m 'er8U~t ~trb \'~nl 11 Ibst QJl1iO

b rbahl wp,l~c' .'b 111(l.tlns ,

. ur (11 ll' '\Vl:!'l' klinfli n Ill! rot I unl • "'I'~ r

1,'~I1RM k!f'lnst n 1\'I~nll'h'''' i ril~ f jl'~ \ l""r1 'fi.

r:

..

4l. :Scb'ulm1iinigGS EnIg;U1en versllldeeJe.n,U' Blld.u-o,,ru:I'&D mit ~~-'lDd - BI .pUDO.

n!n.blllll Ich die L"lJlO' elne' Wi<iL Il'oiohaml{' r:O'i"ttgJtoit rll ~lcl· ,'f-Iclrnl It dtili'i- EI1'~~n "n~ vnn llTiiPe-,,\Trul!h~,(lIiI!IU ndoo' filL" rlnvnch g •. li1l'lrbicem EJ. dml n.nge t~lt@tl S~ lI'Illl'del'll dtihn ISchulOmmgem In Inem GellI:ndiilf' 1ge' ~ t, d dnreh selru-

Hodcnb cl1ruill'SlH~h0il {7>' hrnh den .• leiI.d~

geT UnterSfundj '!;IdOf' tie rt t".hwl" neo \fa lI-

tL g 1 I' Im Ab:."'Clw it Ut B n gf",.;I!1hHrt~rl.

~",' c elln·r .. t ~'~ u t { -

,\I

Ied]'L'It~itl n

"l '" . j, ·;rl I Z· n s eh I zum EI] sineI'! t11r' \1(01;"" 1'~m8Y

't

'"i. "aun tU~ "ruppn ~h!>Jt el~t81rt IllI od· n usseu llAzu [hrlJ.t tUW kT Ir,hlJJII; un,!; a IcgtMnd dlm~ En I s:1 U H dU'I'~h UI,Ul fri',iJ'er

Qlufi!hglllilh'l weniJ:rm'l h~d il.Ho9'& S~~lfrl

ei llilBil.zb relt Qder mn.. tli ,,'om .. ~~p,UJr-

dien ~'. nbguJ' ~d 'era:hm'

P. MuD dl~ "l)·Y!.lJJ auf dem ;ru 1M~tgUten,d(ln Gultl n ~ 'Ulll'k in. e W t U II g, h. II ,odW" brnucht sl ea nUJ' xu !!ibn lJ hl'a Ilun~

Wi b rainUlliIs li:l Un rnnd und 8 \Htch~unB 'If \r't de ltn'lg:i1t 0:$1'

7. ''''lic mull dlllllUll 1J. Ufllel'cr !1:Slllem 2,m· 'MIU$ und! b i anar ieh del' ,S[c~grh~U dh:~ VG'rgihuug ab~r\\"TmclIUI WN'd,CJ1I,

o I1ul"1:'ll l1J1I~el1 ,I lhri'n'

b) Dut'lI:h Aurf! It, II VOfl Kni:giUun ,nUc1n?

e) DI1I'.dJ: c\ bhpll 'n cptie-r 11m~ ilfOO d~!:I BfHlla!l 11 II d Ob(WIiI!JL'CUlJoll Inti EI1'tgi1i,lJ!ogs:aLl'.lIU

rH 11&Nfh ,lUi GJil¥L net nUl!ill fidel" dUf'l1 '~U' ll"ClUIU "on lI11tgiftub.~S(o:f.f iIJIJlf DIlf!' b~l:"br 11 1'1 r], f{l!:lplane1

• ''II, I,'bes GeM'f1 Ie U'lIuD, Isntillft "'''Q[I''d,an al ZUt ., il;rmhGrung1

b) ZU111 ~n,tlot Lunmrnlun

I \:\ 1c.H1!1~ ~ au 1 \"'i~"'] U 'U tli I wo, muD da~ En'lg'ffr,lll1 b~inDin I \\'0 au~b@nn'

10. \\" b!t!U,)t d] GIlJ'l:lhllberle £rdl!. dill' v,oJ'gW. tf)]l is I wenn !l"C'l'tuhen ,\v:l:rJ 1, rEf,I ve~~nB lm; 11i~1 n _ \V'rfen nder mI'll" IlUIlIe.g: n'll

1 ~,

d) ntu olmtshl \,P.I·gn'I~11lIi Hr;ibcmt~~ '!I.\·)rli! Ill! l~ ubu;e!'mhan nn,d lImgi!hG'~1 dul'l mn ]£n,g;H~Oil'l,,'1ffl sHIH III l1!'etlL, Nll.dli I!.nr \'ofBUlung!J1n.r fSl tJJe;. d Iii 1:""fI(]k~HB ~t , ... [r4111' 11. l!,\.~~ B1! wl!rl.i~ r ZeU und JIJ-;n:UI!' blmll prllr.IJ,1 I I II]., L no'· 1tUl'!iJ " lind Im .lOlI"onsnllJ; dn1.:U IIRahl IPJ mJIl llru;!lT'.l$l

I iQ) t ee . uet oIIe..r ~un ru illd fl iWil1"1

",WI Me hr,drfJ~t"'11 n10h I 1 eson ,crJ W n'ViU'g'tWJL" lJL~ I llll(!t ":-urumI IDld),

W lllboa tfllf JIQlliUUJle.h '!,rflrrilln iIn nq.ollwn.TJ!.1l .. , ~1IIu1.l' n IntJlI 0:, 'Ilitng:t J I},il'l:wh dll v(l~n rib, wi ¥1IlU!.1:! U tIll! .Ji;ur ~lo~oro.rt\ilJnllrl& ZIJ U" VI"! r ~(i8ur:tjr lrieb ~ u:Jld ,,~ fl\\'I1.if dltl 'llllB!'!!1 ullung 'i/'~l" hg:IJ:m d'~!JI "1,,11"1'" gU1um~' jLi~t!('fl9: i\'!l]l iHIlM, bnul WI~"',. !!SilulJ,In.:1 W~'· h!liIr ~\ Ilr"

DB!!! E\ti I.gi fUm sslllSll !lJrlolgl (Ill!! p I fI d I"lC eh IJ I. , t IlBlp IPlUlll1.H1 \rT. & .kH.l!l[) hl!'T 'fill. i'rlehJ'f'f"ri '..c t.:m, n lllg .. m . 'DJJfi'UDon nlflJtm, RC. 11 nen'dl I..!UNill, dll M:r..-11 til hun' LI:i (~ilgAlOIIIIl

h~ ~um 'l f.1I Jl'll rI~n ,tlleT nIl. s"!iljlil . mH E.ntl'rlftu flU

, I . - 0

!lL, 1".'j 2'.

I). Bnlgut g, ,- k I erlD I~ e, II D dI I P II k ~ A!I 1r1int!!r1tllllli, IlIDU, ' tbl!liUlbn VmmHlllQg_dii~~ van

l!.b.eIlUc 111 BoileuulJ:.QhnllDII·

L Ii a (aild 1h 'l.t -fit. ·4· i:rn 8~lmI1Qus-,:~rl!.m_ilr;l Lw J\i;IgrLn nneb NordDU GI!i;'i::n lLi:DhRt~iUJd, ~e-I'h~unl'1l"JI r.eCDIi!'l' iud Mil &I.!fl, midJi Ulil.lnvi"ndtlm nrnooUJiJl' IUWJ!p [!llP(f'ift6HOl"nm d~ J.,.l)ftT,ll:a., lieh1\ytl ~'llf.l :S~i:!~lel'~ UJ" i1,f~'D dll ~ 8J'I.D~, L1it'll',dllii1 'H!5.ho 110 b:uJlUl1., ,[([Jl':lIIRrlliren.

l:rm &. II\fC, ... Zl,Ig d~ !l/,u8011 ... I'i Balm, {J(J nus del] r'll;OJl'8ChuU. 11 :Hi'illumID. Btl' der Ji'll'l[lllkm un an

~ """
'N ~~ l
r '\_ "><l>' .l
oJ} •

.~ , . '
... .'" ., . . l ~
~ I ..
..
1/~9 ,,' .. .J
. DfL 1

8T

il.

...... iI •• .r'f:".1I'

\ tl

srJ1U":ElH II nmill mil 1(1'1 u.r 1.:nJ;rf! I') IiIII' tl 1111 rno W{'''floll, l~~ r, r d n kummnrul n StI! nlln~'l

~ I J

W:NI' rli'HJr : No '~\'e:.sl",illd., nit· Tem~ U,l"o.llir + I ~ C, Itl mr S mm' ug.

~

- - iii

1

.~ "

--_,,_

n Ii

'n bUI IDJI1 II

V n tI l' 0.814 UiH!.hiilgeHl1i.lh.l:lg LInd JilL'illd In-

",1'1_ tJ"D ~ ktJ 1I.1I11fi.nJ! 'n. 1 IIII uu

til ~DDjj,C.b.sj,.. Ei to IlWZI! (~IJS'fe t.lflllgtMu. un (I.ali!! oral d D ErJllJirtu'DlP 10'" H1ll1 fltllllr b. hn'U 'Wodl!;l '''"' ... rrt1nt",

t/,,/e dfif G.ruspJr!liJtrMhen Bl~a ~,l

Uri (iJ~~ ~ I1lJnrk til'!~' liB

LU~I' [nd den l'"IIJJntl ,,"o:tlrulU'buJj,(lIL 1m lIr~t!J'l1 ~'ur~ Ur.r.stllb1 ,Hll Gm~]JliI1~ ~1i.1f - IHilmll!f1Hll1in In!j AJ,'EiQltl;llll lu gt',[ 'cl.ifa_mljJ},lgcfl!f I:IJlIl..,nm -. !,loCi!!l vu.~~jlt;·t.!J\f.I, Pil:Ullide KoID:p.ll!tlJl1 u.uf flU! I.lTllffi~llll:.ednenll 'liUie:t-L.n~g!.l'n Win!. Dili 'ut 1'I"f!eJn.!I1!J~m VEi'l'lmllen. 1iIJ:l;$ 1.1,1,~1{gij'hJl[lll,gstl'~'~ ~!{tr!1 '~i~ J}ora.lhlr ISO. hlW.nl.l!le~ m.J:Z1rtJ,IlI"1\, dlill l.u .~llI1Il;lfij [iluri hng~ &1 cllhletl JUUlIL ""& mrnil, rum!' dhN,IlJ r R1i!I1l!ht!il:1 WO:l1d:Ull. dn:.U al'4ll tI! t~j,l\JI.~~ ni~li~ ~·I1lcn.::li!1ifS'.m:If vltr,l!.-:i1ll;l~r ~·oiiloJ liilli~li.' tfJiln •

• , il!if~ Gerrftl:lrel~llk~!plnG' iller "Ii" m.de1nwirll:umg 'IrlFali flJ~Blv~,mliI;!3 ,qh$~tud~w"~s: Vqrgti1l1ml d~1! g'egEll 1Se:i:n; Dill l.fJlIl·~ d~ J~Q~8'i!l't'lHIK.gl"lri",,,l:; l~raD, k.11r1z. "or d'P.ifll \'t!'l'lli!a:ren A'o.."l],(1 I~cr lIr~nUfig lJQg1ini![!lUd, 1000L'DOd!IlU ffl, flat h~fw.~1 1IliI~~ ~~mI~.h,'!Stw 1 M:a~. mln~~c~lhlntl I~uf l'Ie<1l 1,;,'!ilIl1d '!.'iJI liJR, ~1l.D.!Il w:lrd dl~ S'lijllk mJ~ :rI:nt!-l'iliHlUllf:!l'ru.Ott hc~ r~uil, i\JU!I"h~IIIl:D;!!.l.IrJ ' .... ird ":00 hlu)" If~.~ti uin. wojh.lrll8: Slank Jm1b:1:i!~ uud",,'i~~l''b~. ~trij'lll 1H1W"l IJ.ls =-'f~ Llafl'llllll.Jl~ ~. '~ IICl'gci:'slent "1ft (vgl. [tItld hi).

s_ N~h Uqli!([:I(1'1gU.,S des ~nlfl'lrf~~~ illl, ;£;l:iiimJcI: a~01 ~ I!I 7Jl1M~'j .. ~Il I. Gru:;ti~k]('f~hmg UJlIitlM' flBl".snmchrn1!i1crl',IiJr!ih;bt ,nlIi!!!u1e~f.L Lind. i,.._. ~1WP1I[Jbll!i!1 rr'l'1Qdun Jlr:iUI_g IllilJ~lJf~iI) n; dflcll:i ,e~lI'L ~1i'liifiUii'mllllntfCS E:!'l1l.':I.U~Jl dill" Oll-rij.t(l: d\i!1'Ch J\.IrIjf'ij iOOD. 1mllL F.mt[j nu.ngg-

I,!'I!] \l<1l'd z.wtilckn!ill}ilJ ~Ill~ pm r!M Vll'l'IICilr~:IlJ!~u:rC1 etw.nJ.lior K:UTIlpfs-r_ll!rI'liprU'J'or Ir.U VcJrl1lnd,!)rf.l;, ~ltW _(£nl.. glrh.~11 l'J'Q~ S IIHwI1ll h'H ttl!:l JCIl:U~ g~ It ulil'l ~ U:lflhr.~I~·IlB r.:., .I'l~l(J1J;I1'J tl ~ ri u ~ver:l!i~1 ctllm li:Iod~[I. \IlIFIBmuIlB. d.DJfl Lut!il oJ.t]ILU 1.1., ~1I.1ltfi !loll .fi_ I!MI d.~ LfJ''IJJ" uilidbm~illMil!m~ lIuer ;\,rbejll'ri!nl1li:fh lOU 8~ilo wfiSlilien.

I!. Ell ~'lIil1.IIi "QiDI. We.n;n. mil r§tu ll'QdJ!!li~~.

Di'ooe' EWi1tg;i'rrnnl$llrl HiJU .s1c,li jD-y].tl'1';Zrai~ 1:.1~

elnetn 81lPO~~!n'~;;>!iI SLl1e~ dlJ:'fi ~:ser~~n~en (smre1Ill'Is~Si) ze~G(I.~, f1!!..ebflism . netle'!'I ¥orb", ln en b>p],Il'~h.I!II'n.d:e 1'lreloUe 1IJ nd! 1'i wfol nm:ll \1'eT~1!biJrl 1b£~ tr.1a:i .. hnet ,vtlr.

L,!WtIl"r!ilio'llfIBT URi! fUll" riia Sel'iJlllQ'I' bd0i1'ilgi.';{lIi.mt(l( ~&t ffi.'!!l wenn DiaJ[~ hnhlttilltlglic.hiiL !!j;B>,S EnlotUolfl fsmec:htawA.lHg Q,ul Gruhdolnulf' kru!ijm~·tI LatD th1r'llbHllitmUlO,L A·US! G!hl~ BCJbo $o,leltJ!:c:r AM, seben. Ri,og~ "01;80doo :B.a.is,JiIill :lIi.lIi1Am~:llq' Id~en'!1ln,

lIclKp' '-ii,

/J'j1tlll {l1d~1 1 H: V1J'.l&t. n,/l.U:. ~O. ,lUI" llIIJi'll['lIol!lm;l~1'I \'IllJ"h~l!IUl!I~ !lIne IUlf'l~ Nl)l'<ieu~ r.m·IU'~k~lilcndim U~g, ~~lnl r.tmrl:l [h~lI'Jl'llI'tI'I'J' Wu.UlllJl)i nr.I~0'8l!f"l, ~li.'CJ." tIi'UJ. Mo~ ~J,I tl!fi:!l .. S, 11. nrn JJn,vl!'l-B. Ullf ~mI!l VBrgiftoto ge. r III -~ U g'f'~ S ke i 1l!h1i'l"ll J!;c g~lmrn III I ~'I n h~ u tll"['iu lUll tr. l1un 8ar.l'I M ~fI uLli',r~l'l1.nlJ nn elfle.' 'ijI\lID dQ~i GtLl:l:ilflf.l'rI1Ui Ilr~nJlld ·ten ImvOf~j,cLM S~I'IJI!J ublll'.rl!i';]u~lthm

TP'e-Nw1l:1l1rr: NlJiah 1'Io1nrl\lt'Dlmlilel kJ !II.l['il.I!' Til It W:tJ;s1 wil'tan, ~ SI¥~ f- 1 T~ (1_

U'.~ Ire k'1L QIH ",'IU. IlIlLlli 11'1 ueh dlJ,r Sl.rU;Jh'Ii1II.f!if to II w,~ lilf' '" ~rgI~tk~'. WIH, ~"jH ~rn 'f; '.11 th:i~. ~llJf.wrnun~tllll)nl !Jl'lcJ fJo[IB ''In.~~ nflf. um Guh!f!lfI9~I11]J'iWug t1bi!!li'rmli':!IHi'TI l\'I}IF~liIDlln ~ O~I IruJ,uUlon ·wltr. rln ihn') !lIfollll dillJ ~i~J', Ifi.I!fII)Yru'l!tiiJhli~.'Ii! d0i.8 Il!p~ol1llIDl R111W:l'h"gfler I8Tmd~~1 I~en .It(lr'''4iHh~nl AufflflUm.n 7.IUlJ \,'IfII"1;iflho[l dil'li" FrI~lr~u~ ~I~ b ro[Hi'llil,ld~i~l1, dm~ Befull.! dalll RIlif:.:i;tll II \V iilI,r d '11"_

I

- .. '" UO"·, hh- Irlul;H~j~t .. r h r\\Tlu1tkhll \ erwjl'te~, r CcHinlle-I~r-'irfn

7

UJ~ l'II. ~'l ll~1' Bphel rSU.I,",n,l.llal1nl'-l.~n rII'lllet l;i.h' ~I 1I!!o.~h At'l Lmul MmlJ~>!J r]ViS 1ll.!rhlgulll'(1II J\luU!'r'ld~. nulL'll .l.i.tn~ll unf1 :a~'i[)itn lhu" h:Uri'llJ~WnOi'l(~lln (;'[!J:l~e, tlfFr.ilIIl:r dttllJl'llr.11,; ob ~ I II ~ e I n ll.~wL~ :rFUrfJ, ,ode:r 8' ~ ~ c 11 J III !O :!I ~ L1 il .!!.!: .1 JI1 .14 I! I t ,,! 111 iLHI!l pf'~l'l1 0:1, ~81'UJ. fin ta Ii a h J' 10: I) U 1J '0 das \"m~ginIllIQ 'GI1'Uind~ Llhe-lI'ql!I,1'!'Mn,

~~ J 1'1 r: {!. I n (i L l' U' l U tl tl !:l.r T.r u rl pi 11 kiJrtnan, 1iIowuj~ nleht rlas tllJ~~"'"inrt '0 u nte'r r1 n ~mch S~i1e as, .,zU.IfI1''r :I, IL lIMI] 1...1. ,~I:IG'i,l,}I'M..~1I \'t~,.hdH~lh~~I,'n ,m(1.gIi'~ll t~t ll'-lf!il"nglJ ::l~~aurlil' SLnUl'!J U_blr.il"~'"iHl:l{"I~ ~IIJ "~h l\,\il:'brOlhm vun tlM.r!~U!I% h'lllm~~m.n'l tltl,t~r Ul1l~\'trlttelll dl'l' ~,Her~1 ndl I1ll~ILdln;l VI3II"~LOl' AI1!{of'llurh((lf,[.lu Sllj,mn.ppll·n, !!H~'IJlhr.'~'.'iH;i,\.'ij1ilchQ:n UIlM' ; djac !IIil~~j sof!ll~"1 nuuh tl~Ulr~fllt~I'1il1~ au dl'r S~nll"'.ro' zu elll.Jl'llrll~.I1 mliJ i\U ,"1'1"-

b J i~1! len, .

Aur k~1L I" I;ol, iii Sh'iU'~,tNll (hi:lll Ie Ill] I:l.llb ql1,r,!' :"l 'l'kQll ('liu 1\J.n SU,l"f,ul ht~Hl:iudhr Erd'dlJlmr~ll'H, ~CH' j.ln.l,Irl'll1l.!1 DLIJ.cll 1llJruow.httiou J(Jr' SPW'I'I_O s.I[I~~~~ji!f ~u lI.l~ilfJ;l1"wm IS:'L

.snll~u gil'tl!,8,el"~ E"I~ll'~(l~11 ml~r '[ill~ fl n ~~ J] !l' lJl!wu vI\J'f!:Ulchw Sl;r~Ut!lil ULHH w h'lIJ6I:m. I'Hi ~'1.miilJd rol!;.elllh]l$ '\tp.rfllh,"en:-

a,) hfli uh'hi ¥lJ it'."I't~tl1 Badall U~II'i:ht-1ttl'rhclI ,~dJI'r Gml~(! .ldqrr i\u~}liibwu ulut~1I" UWhr\!I· .. 1 Q'~~u l,ll'1!ltniilte.l' gIrtlB(m n"]ij,,~1}p. ]n :\11 em ud'~I" iSlmhm !lin. M~Mr 1111., ~lh~fi1i1i1bf'nB ""~~I-l.'lit~ni &JIll!' \'I.\~I'II [11 lbli! 'II'~!I IUCiLu C'.:ul!hu.l,(Io gil" or:ToL:!.II1.

bJ Anlh~nnrll:USi Ub.~rfll~~k~n rt~!'l v'Ur~rjH~'r!itt1 Iln- 1l~IH!i 'IIlH Bl~r>lh~lIf'lI. nlerh~likkelil. tJl'!.!·hi!ar'~H~ Suwh;l'lrJ.; (1 II , ~1L IWHIt }ishnl. HiJhf.ig. ~]ln - 1LJ.~IIt!I· !Urull ... fIms- ilJlm' UjJ'L~chirh.L von '~,tI hil!'l :l~' nn Hbhf.l. ~f!H'h~l'Nl IltnIEll"!'trL, ... I"l"g~Il!Kb'u nl't'kNI, ~fit kc!illl I I f'oW, , ill'i)gj:r:b~1,ltl1lhIUl!l ~\II.lf ....... ~r(~u II j e ~ l lI'·((JI·~Hwt('r . Enla. TOP,fmuU. ~,d:gemoflhl. fllllrOJI~ I r~ (:W bf :h) L'm b~r.I'n}"

[1Iml' F.I u:r.(~lll~!ih.m dur i\,lhj;lulu"pm~ U1LlfJ;u~:illIlI hm, 1::.;1, 1'1;}, lbe!ltl'lldro~ t~e:hnmch9 Kllllnull¥1l ~~k~~t Qlrlll1rd~I'li"'~, stnrl, (H)~"!'.:5I1I."l~ilf,Q!< {.l'<~ nul"

l}fLnllJ f ~LI aehtan, rill ~i L-!~ tliu 1...dl'U~.~ D~] 11l'~ HO~llI~~llul~ belm UIJ1l'91~b~liIL'[I tl]ri!" ,..lilrodu:l" IIU~ .!J!I.I!J I {]jlm t..~nhel;fiJr IiIC:\"II'(!gc~1 (g,u,goMtlili;JFs ~U:f;.\,'e!ch'~n~ 1.1.IHI 8ulrh. uri b BIll.in~l.lh'llll~ bo~m \{.twin-in~t!n tl~ ~'~ln!!'C:s. ~]~\'" ~n~fifl'h Ii I "= ~~ ~ be~ r e t 0' 04 Bruwrll;t.I,!l"IlVQt~j¢bl i5'l bei hfdWI' Uif· "!I!ehs!,!ug (Hol'ldf' UHW,' Orfl'llrfh'r] rl~h~ IElhw bInd sul CIHI tt~lJ'rg;U 11 ~ ij b!!c VI'! I";m f'b_liR' G,('!H'iud,tl '''"I;::t''11 dl'lr OdRh~' rJ~1:' 'Inr'l.li'lrIJ [Ig wH ubU1lI1rtallJ.Wlnililf1 l"ib .. Ulhm fnl~r 'GI"fi~~If'U n~rM xu ~{·h.!nnl ~U mucl~~fl! .h~ J,,,,d'IHIl SUuulrH'l ~bl{'tl1f.a. sich gfil1LUtl1~i~1 (;Ir, IIl,h"Wlh !.~Hl)n. ~II e nur d~1 ldll'U"C'n fJ~ispj!'1! 1Il< ~ hnr1nlli(KlIlIlJJ "'it)!1 ,de,}" ~ ·~m.bjc.k I ~"hkIllH de ... l'"'OJ U'lwg ill! II tl d,~~ al m:(ll n uu wJ rtil e~ ~Jji[~tI.!1 gou, (lb dllQ. nuC':J] dlgr f,..n:ge J;lllbflWlHlJ'lMnJhLuh nlClu j!!'6 l!:Ij.ff~ II n f'iI"t'lI.'II! E,~ h nt ::.ll!h ~1!:i::t'i,J1 t fI'j1!~ :ti i I,l h 'f!~" t rtrpJjjj (lIltuoO lilll!lhw ~erisk If d I~II G,,~a.b ~l1ll1lll \'",n rl~.uI·~~tlQn anz:u;pOO~'im ",'cr;:;t ~~l

~,I. "elliliOU"~-',~~ ~~~f~lIliitil'li' BC~I ",f'fh,,"d,·~>:t.dc.ml 1.~>4liud

A uch lln~ U b c J:' II"" i t1l cl 0' u P hH~ I &i: i~ III I d -s hJ r ~ :iI-~) cu' r,~ iIll.l r W i ill I. £III' 1.: O! 1 L knnu gjl~ (ltd Wf'i'fl('f1. 3"",".j (,'lUJe ~ 11] rI r]lllln'l 7,1] sehtuuu: (I) 'G~Glllll:' bnl !'I~J:i..j;lofI 111H •. Lh.!'I.'1! I ~ ~]hn~hl' ·1.'!'r~1nQ.

~t h It Itlg S rn i! I ~ ~. n ,1.1. 'Ii' to t f!o ~ ~ 111 n I!: (i cH)j;udf,!~lofl fm" SpUl"ubUl~g'''n ,~)dfil1r t!ln 'lIil[ll~"" $c h. ntlr:.l"d~ w i 1i'dl ;.I.J,U· DUr ste I him ~ ll('ll f::'L'lil'1 uhi,\lell'gULtHlg. fluf rwit· ::;b'~li1:ledlll'ke ~'rg:o .. :it1J'l,

'D'!'!, r.;1~ln~H~ 'lH1nJIJJt,toff IJIl~ t]I;lII,I, fml.'h~~ Wrhc J'lHlJG ent:'lJIJ'" :t~erld.tlu T,umllt'mlulJ"etl {H'!:tt.'U"J:"1 ljp,~ I au r rh~fr' Sii!'hnill'~c:lln'rni1llh~ tmn~t. ~\olJ"fltlii'~lf nlh~ \'rl'(fmt!h~ Sr.hm,,[·Jp,clc:f'> nur- Nw.n 1i~Ij.JJPlllil'{ f!h~1Hlbfl~~ U r~(] £11 (1M ,r~iflJ:110 G(!lfiBll[l' ~~n!';1 rtun :l5'U W 1il11"t'\en .

b)' Jhlr Im Cillli1wlu lJ.nh~mh" t.i r. 11 j]; u 1I .' Ii n,m I :l' $ tor r ~$'t ",(fl. ejnm' rIIlil:l'h.iI' U(](ll' 'W'lmjgcr iI>'ll't!" ic'!'!'u :Sdm IlIWW II hill ll;\b "'~'t ~ ~~k L

· ~ I. E11'gj rt ~n , on l\iaucl. U~, RUII ~ luU·,"n .. Inner walLA .urn

.'\. ..~ fOld')i!I toll" Rnunu 11.111] lou -n. ~b"Bomlffr:l un v'~l"putz.(eJ ~n.s~ol1 iclJ se~~:r Ilrhwa,r ~Hllsin~'Ui du d~r (iau..lprston rn~ru'l:It'e MUUm",tmIn' dp-j~ Pute, S~QJI1 (lU(!J' r-'ullbud.clI IIJI mUiJng,t

Von Vt1J1l:tlllr.ttn Ma.1I.I!ilrll und )VBnd,OOl. !lie nul" ~llJlJ.euw r ''''I{H'g'lrle'l ~ hul, klO]ln Ulat( don Pul1> no 11!1d bi!!s:l.r h::kl rJlfl CrclrnL" t II ~ l 11 n mil Brol nus .Enl.gif ung!!~toU.

:tich 'Ii' pU~ 10 M

\ crt! [I, 10Th I "01 de lli.U

'SJ,inli. m~L (tl{j_[lI:nm1s:sj~w ~rIlt aus Ent;g:~t~II~S' stoff blit!:i'ITh'lmll, D,i1,dIJJ'~'~ ,w~l1'd ~l(Ir. ill] d,m' W,rum.1ohQr-,lIfillhe hQ:ft~t1e B:OI~Jltst(lff flnl(Jlrnt. ;EljQ' t~n.1l keinll. :u:nmiUQ~bij]'l() Ge1DLllr iii Ell" JlJm~Ulg rui] rh'bi~~li!itll1l l\&npfstoU mehr b ~tLJ,ibL ,Eilwl1i. uneh ,1m MaWln~rk IIld,er.t Pl:ltnn.diSiI' GnU'i.ftd~~ kfinl"fslo,f~ JliiTde1 b~j~~~,1tlJ' n~lmfliJbh~ahQ'IJ. \'e~ fhl~~I"Y!J1g k~e Getllltr m~l!l.;r hrr d.ie f"ru:pJlQ...

ij ,:;;; i' l"IJ los ~ ~. n. 0 n 8. Il InQ (Wo'hntll\lJml'!l~

:-;1 ml pl'alll111r:h kll'1l.m ~ii.m il[nlsH't("~'I.. 2;;u 'Iinu~c;bt~n bhl'lbt: !llril:l l!..~nOg[1I!, Riuch IIJ n. e b d!lm EntgHltilll'! o,[n m ('i' i\ll'lIiIkl~ - H'I!u!h 1'I1!:1 ;)uAreicl'l!l'il"[Ii\H'LiUtl.u11M -erfllJ. lUI. ,lit me~rli!'lt(ln ·.rag;M liIlltrGtml ~Ian kOmHllI. \,It(l~1 siob inrQJ8'~ r1lCT' Erl\rdL'tUUI1K nil1~ d~n \vilVlrl~1l T1~C'h Hrul'lflf~toli'dti.fnpIQ GE!cLnril2kll\fi1 1 iimum,.rl~ ,till' tliilt Trup,c. ID11fil1.rUllh ShH~.

H. '~·ilJhndP'R .. Z,~·mf'n'. UuIz II'\'\'.

1\\) A I]J1I ilp,,;h, f~ ~ ussan gi·jj II ~~flIe h !'ii l~:ill n - Qd ?"

1. in (I I <E1 U m .f'llil;b6d n mit ~l'\tl'1 "1.1_U;~ ElIl!!ri r bl;nlt-"!>trJoU l!rl~ilfilm. Wdl bh~I' d'J~:r GI,§.lltl(~kllUlpt"ItJ[J,fj am w-enl~liIl~n lief I'jllll:h~mgot. Im Nolf4il.1

i.tL'l"nU;gt tdOT: mll1bn1ullig\;lSi grullllUdJe... Au

!"i'ilhwt'UI1JiHln od~' A~ibillo:;ttl.U~1 ron \Vll~l'.

h) n til >'l r u t[1 b (j. d' 1]' lim. dt"! n i e h t :Ilnt rOUIil.I"~H'! gll"slri~ha.1I slnrl If.LSflen s~l)ib ~~1Im'O'r ~l)J,~InOI

• m8!.r :i::itib~]r.\!i'le KafHPfBl"r~d16'el!t:ut~ (lHIi :rrop$l1l bQs~t*f .. ,.'"ro, \'~iife-h '!ilJ'rnQglicbao IU~d 1m D~'a'j,ll;ll'elDen £1$ ~'lIorteus.

\VfI d~~!l1 mdit ilIti_sll·rJJ fa'L, m'lJi,{!. lief' l!':H.l~II'lJii:llag· IIdt ~:nl!:.l' d1.CK€ll'll .leuebL ZUf. ho.Ulillde.<fIi SddchL GU'5 £nt~Ht1J..IDg~ti)f(bnli beh;!,B'~ wm-dou" di(l L bb.i :l! ·r,~.st1 1J.~llin blolbi. uud dmm wegg(l" ':ol"I'I'Il ~ ( wil'd.

1M ili!;St'lll dill! iii iurnc fi 0fD'rj. b~1 r·e:l:eJ:i wru-lliI.'$ ~t:lCiI sJNcl ~L'IJiU l' Uri.bID" ~IW 1l1NII. z'U IQ~en, woi! .E.niglU un ~lQ:U d(tt;; :St~ 8'1'0:1'110 tliflr' Jl;Ugi.·alIn ..

]00;

.~'al gw,".Illg',fU' \' e:rg[ftu fig Qdur- fW,(u n 0'0'1. ,a n. En l ..

MU111n~~o11 kanl"l man slt"h ~.Odlll'eh be,lle.w.L. da'D nUl .. dJilIf~ ;a'od~1i1I ~u!lt l!~:[1~'" ~~ \\Ifi:. tQI tlW ho:h~n S't:h~ ~Jd n us 'E;td e. Bn n n1. S ~lg't!l11~m, '1"c~~~~nun 1..1.$'1\1. hiH'I C8't. dlU" e:tWIlIll Entgittufllg~tor! bi!ig;e., ... ftt lY[[i . [t! l

c) Z e m (! n .~~, 'r *' .Ii' rn. z ~ D ,f ~ I b 0 IJ I!' 111 YS\ v mt Lvi to1 \IV:aii;SI)[" gnJ:1I dH.e:rn~ nbSJlM len, :I:u·,.ilS roo ,e:beu falls wle !ljtrnfl~1i JDH fu1l,er loclemlflcl-:e lI:!c,ha.n ~]~IJI. Dei Mm!g~ RU WMflll,r uill<l:r Enl;Eiitllllgrl: ~h~n dllil. [oi"1Ljj[!:ti~lIlZ!n mlt ~In(ir :Mli!i~~h1ll1f~ fillS EnL· mfhl.nlIT'.slorf t1lTLd ~n~'il' heloseu m~E!' 1I~b{'!hllI1R !'1~JTI n~ljlJ:l[~"~gf!nLltl' I(lIm['lr~'lnrNii.llIpre vlI'rnh:l1te-n, SI~) daill die, TruplIrl - \\ ann d~e\\{findct Hi.iIl!~1L \·~.r· IJU~(!t liinr'l - ,lEen RI[l{ttm Q h 11 n l\<h~'kf1I1~ hut-~ betlree-n lilllfIl.

llUi, f(l1d':lmhm,~ 1!:nDpUl'Un~:::'L.of{ kdllB~h ~lIto: \"ID'H~fl!l1]""1 ~Odl"ll"rdl~ r~ln Hrlf>~'!.~iI'"n u .... I\~, tU~[f't",rlefkt ~'!e'l"lh~u. ndami. (He 1"rullfll! - hh· ... Judm'lI fl'li I. l n u .~ ~ (!j il (! t j'., I or Gn~luo$kf! ~ 1!IIHt'l."tn'tI11l ktmW'l.

. ~~) " ... .1.1. n .1' u, AU'Illl'_giJ!'fd(ll! W.~luhldh'lll ~fi

!JL1!tlgUellst ~f!' Pul.z 2!U e!1I['F';rU~D •• llu IJ~~ln~"h',I\"1 .stoHa: 1Wi~H '\\,":f,I.*,i!'ir' a)ozqqrJt!.tHI un(lJ; IHI!lI'hIJl' I~~~d 'mil Dtlll<l aUl:> .EJ]J.m.n'l.lJI~ ~tll)n eu ~~[hl.iiu itl~}ln.

NEl.t:h ·IILmi.Qro]" Ansicl:d sullen k.t,aill "{!~JUI'

:fn,H~h l1un'l'h t"IlILu..:Ill"IHlhalni ~Uu.k()< BclJel!?11t'lg ICIlL~LlU!il !i,l.'iJljil,l!gfl k~~n(Ml- Va. ,sjuli be.im ~m.tTI~~ tI,er Yl!.tlIllWW uud dunb dli~ l\b~u.h~u~lB J~~9.cb llhl T,l'I.Ji III (I'i !ile!"i"'h.w''-Illl!ih~n Geluw~ki'lmp,rr"b1l!'l,r,re"'l lIIl ~l'~" lVli.wlll.u n~~tliU'l!id IfI,gl, n.1J.ull drui! \1ru'1n.,lJrtln ~Ill(thr~nah . wimlsl'!b elt werdeu

I... ~i '~ll uml Str]hl

,~. li!I. WlI'QJi!.kIiHl,g~I1.i.1~.,fhwl~a$~II .. slcL Rill ,(iinl'n~'hc ei.o:u d n.J] IJ-"!h Q"I'Itai'fleID.. lllaD mrU"D: J) n h n..nn'll dan 6~~,it1l d ekrunp fstu r~ dun~ll d!t! lELl'lzu enh.,.rlC!lfhl,flg nll1i~r LuUa.rup~ JliDiSW !l!!iu'[Ild\"teL AnL~ Jl'lIfll.U.Ii]

SW!h',V(;!W1JlL mnn cl~JJ U:I'HI'1.~iilfalLiff mill \\rrul'$cr Im'l IJl'ld UUil.I'«lti Ii if!' v{!I'[tirtcte:rI St.¢T1,en gUllhITIud ... wU 1!.1T1gi~~im£.<l.H.h·ln lul"'I' ~~3~I·j'~l;';hi ~.1(' b~~~(lr rliU Drl"~ aus EIIlH.t[junK~h1}H F'chllJll E~ll~~I.UI:1g."l8tOU oder 'r.ill: ]ntiili(!(I.iI:;ill U[;!il'I", ... q JiUn skh rUe! VUl"gmm~8's,~'f.nlr d 11l'I'lL i\lI'"f:~LW.·'lfHnlt'~1 urlt " .1 (. I "FUSf'1'lc1'l tntl" nn~~H·rnl1.li~~1'1 UI\!IThjl'~lI'n mU lJ"nib::lloHhnlUlJf!TI t.a,I~pE1n bps.liHi~lCn tDa'llei ,r~r,::'II+'rd'\"IJI' rh'r H"~"'~ll'nlll! 'III TI <;\11 rod II'I~ I.j I rli'n! I

Dlo lW!{~l! AlIi'rb~hhltlg" W!i', ~ ~.lll..Illlll· uarlu M ","1ecluln, (In!! J.~dI"!I Mlllm satb!!ll [lfuk; iJ::i!'IJ ru1T~H tel II Pl' Dor Ft"W~' ""h'd 1~llh!l11Ji';!hL~lil )'IIIi."'f.;~n. lli~1 er fUr di u .'sl· pl'~klt~chl.ll L C'1l1iflgeI1 !ffill,llilIgS enlg]H,ullB'!"fimU lJel"{!tfl;shllliilFI konl! urlt'll" flirl f'r ,:sich. lldl lNr~lf,mH1 (lll~ '. St'!. m tJlI'li~lfr(lI!,l~, SflJ;l' 1]lltI,\M, mJ~1" LiSt, b"biJlhm lLlUl! J'.he .,Jr{ldlljAt .. h:w 1\ USlim n' w~nl ~ich I::l:y~h in ,jlP.S'tl[f1 nil'1~~1 :r.m"ig. wf" ~o il~tlfjj;f 111~1 .11·r ,\ Llf&II~I~w 1Ij.g' fll~ Knm'lp[ ge-,glli,1 ~hl·IUI!.l!r'h~ Li:n.:U1~j!m U Hil, l1('\\lil..T~II·fi'U mih~.I.·n,

xu. Ilas Enl~ril'h~u r],e. \"n~s~rs" Itlh~ nf"h8.11dlnn~ nlif I~' :eHi ndf~'k,fUJlmJ.~f!iJ.Hn· 1, l~f~ij·b!o~C'"'r

I (Jih~IISlllhl ~ n "'I.,

\. Un,to. En~~~fh'n dPb \V,n;;;'l"it"'I'lo!

nfit .I"HI IT.Jll.gU~l'U \'OIl\~·J.l~Otl('t r~1 zu uutvri,lJi'hr1d'lYlI rlil' Vc:.rnid';ltI,HlII lips G(1o~nraj1'1(~:nm~t ~l"n,,; in !;I'hrMllIC'l~!'I~w\~'r' LI~l,1 "h~ 111 T 1'1 Ii k ~~ O:::;~CI'

!~ ,~\'I i!i I 'r, .\ .• nl 'Yom '\'\'UI"!'lf'I' ~t'b r rfl!!l:i!1J am ~{':wnll,~'H~ UJ~II Ih~h1H n~~ u., Il I I In 11t1,\h'lol,.~[1'11I

G(lIIXJll~1 lou s l I.U !\\'tll!l,,_,r, '1) Ht.td t'ot it'll. (I uf dr>p Grum) U Ill] lInj,~i~,~ fiUI'1 ~~~hr IljnR~ Zl·j I UI IlJldii '(..indh' Ih'" 'fa'tilJ~Jj.·1t I J I II IIIf'1u"'r,I'1I \'Ii II chClul nO~l!n_ DIe Ol~'m rIaL'lli L.~ uwti ~".~l HIli flJtll'1' !Il1f!r~iGcn .Ilnu~ ~jl.f,.':1'k1 •. dl~ .. k~ HIlHljl,1I Ikl~ !lllfln'li.r hlt\\r:L~t."1!' t'Ul.:-;1 hl~ lilLI' 'I!' 'n' sellwindNJI~ I,,\'(ll'li~ l.OjIF~ t'lnthrllt{\ll B~{nl WtIL<:iSOil' ::idHlJl!h'n wlrd jlj11fln~l1 dr,·' (ir-lrlllll.QkrLmJpE~lnrr ,,,'hut, J' l.iiol·hl!:of1,"rlf'lI~·U ulurl 1lt.\Jtj; \VI~~ PI' ~'rJ'IINU lIi'M'giIleL

Jll'ih'l) nrir- f'li{m.( ~~rl+, in rlmLiC!J!1 GlldlililynknUlp~ .,hllr hI "bt'lll 1..LI iIo'TnBfl.l !\hUl8~ll rrdtg",liilu'l w irJ ~ 9IUe-H til n :.'l ~ t!lI l'I"U,J~ I, u'uil tIJ e "-l"ro]J r()[~ (I:lwd'l "Iio llflw1lllgunS' dll,'f\·~'n.r,:,; ~'jlsch '~elr.kl(l~WU'l ~HHI' \'1l.J'lIh:'l'IJu-,L w~'1"dr'"

stml'(!fl(10' Gcn"'~~.ut, ,'/Ii" ttai(_r.m .Pfiltze.ll il.11 Ciru~ mit~~'iIlt[tf'['l1. l.Ile "\'!fl'"' til('l.nndl'Ii'&mJlrs-tllrfK~~t.4IIP!li' ":'f!1i hr,r~u1.ari2.n, blhh~11 c.bLl·L~ l!'~n ..... ~~)Ib' r:[!f;:il.ll' fUr dI, 'rruppe. SDil'lllQ!'l- \\~nstl;f'i ~~I1d ~I,r;dtlill' Imm'i!t' C-!1'1 nflIT'll ['·W'"fltgnfl,-. rl;m·"h ~~~n ~~IR..n.IHibJ:~ l)!fiid(Jt lU']'1 ~J11".1 W~ .. ~lliJJ,

105

t. Di!I E.nIUUl'eIl Ji't Oebrn:m!lb IIcke.

n,'ltS.ii r k.~lm1 flu! rnlG:(lf~di ';Vl!"l~o ,il baUs1I1'I'tiJ,r,g l'1~tS'U~-l k]lld rdr "R;C;hJJInJIlIfI.'f'" uud \Yas&l\\",i!<r](n hl!llut2.hJl1' ,I!! fluu'b \'\'OJ"di"!ll:

III run HI tit ~1I Will'ill . 131 cl gMHn rnf iorclifil Iler~l'lB ri It 11 wh tl uri 'amJ. d r hit" l' r tgp~lJb(~];) r!~r~i It I"{L'rl !;\afo.'H .. dUlD the PH _. mQ,SSl' IJ! V,I) r~I)...'" IQ- ttl '~f"I-(lJ,chl [h]~ I"U . 'nlgUh'm'''I'l \V'!!v 'flIi'Ull'!'lll:fi!: 11 In bri- DUllo glent mnn rl I h n[Jtlgte Mi:n 'I'll t.1 ~ 'fl1.J'gl1t0um Wru;,SOJ'lO ~I'~J Iltlg UTlIIJ Iun nru in d 1i'l III L .!llld ,,'1)!' I '.

I h -II II. - r. Dru II u -11 lU i.Jdc! [fie: er I'l u -

k'(!1 ml~. iu ' In m VI. tteren ct I 8\1fgl'ran~01ne \~ruI&er Iuuln ,otml"' ~r" '1'IL;ijfi(l hI ..... Lie' ~~I1IIi1lUHl Zw(', 'ke' b"11 U ~l'.l \'VI,,"rdetL

11) F.i:l"I'n eJ enso eiml' e'4 B~t'~U'I3:rru.t'h.lillli1m", au

n gift~t m W1J..t.;' I' fi1r Gp lMUcl~\\' tiki' 7.1IJ ~

lu,n '.en. ltlL r I IlIH:iLf'c!

3 11110 In '110m Uf(!r\" d s J{a.mpf! tloUvc]'~lltrh

U m ba w 'fOIi' ~1l [Ibm t 1 • '\. JI ..... ~e!r:> t' nU"Tn L r;riibl 1III1IIh Wfolr!IU IIHI H(II.~lrmnm:"l ,Jh~~ Zu.~'fiJjl, A~II enl·

prechcvl!lI il'I)UOS tll~11 S:1ill n~l, 111· mnn .ttu[ tir~'n"'\'1 .. r knmmt, niP. ~~ \V!-1 • kalln nbn

W Ji I If ~ W -(~lll'Uul;b !;.W, eke 1li'l'lr'\'1l11 'I L \\"eli-

thm, lti ... ·lJt\[lwa....~(l'l' hi !Ii Ji' ,h '\lnll r l j 0 1.'I.b d I' n G WHR>-;em rnplh-hn Cfii h'h IUltfoi • h:ll'~I·hofl.sglf'i1Hdt·I1. In ur dltll Obmrtluil"h 1J}''I;:,M<S~t (j,e!l ,\t~.i"h'u:tI~ ;(;.u ~"11 Ut~ll.

V\", nJ] ~ hI I nnll> n oiIl r nlll' "119 VP',J.'!g]1'I~1 i l, " !;II nllldJ Ii, Pta' z hi..r a"l ~tl rrull mle " 1lS5erJotil IlJsirtet f'ldQ.f IiH vllrgiUl11(.' htll,

orgralUg 'nlrf'!nH "'N(t~1I , .

1(1) NfJ~fL1Jll; b.p~l'hl lLiJcbi JI'i;lilf,e.J'ilo M5g1wmkeh .• fiUS st'nl'llL'Il~1cll G lWn~('l'lI, 11111 Vl'll~1 n I ;iiurl. V ~er ml' die II II!; II II'Ul{H Z'I\", llJ., it:u 'HtII ) nllh;

lJie a,ui d[H"I "~Oli' h~lml'n krunpf In{flli.u.l- 11· .1'111 .. 111 wh'r! mil, ,Z\\ l'lgf:'U urnJ dill. VOt.ltkll I ig "0 zur Sl!oite. ~ whlchl., tl1l.ttI ,hl!JoO lVn!t~li!r mogl,il:'h~1 niidlt hI :B11l\'l!lfllfiS" ~'II"u:L

l •

101

\ U 1~'t11 I~j J.-I/It'fi Ire \,1',111' r

on -h F.Hwl seiner \JqHd HIIH \ 'itA!'!) m bl~ti m,lll' , h\\ ~I'o ~h .. gt·u- urul r)i)IJ'nnJrrkl'nnl~un_gll"li

l.W' T" ~l ~ hFl.,

Or. .... r ('II 1 aiu 1 1;\..,..;111 dll .. lnJJb 2.U 81' B'Ir-1"

V P!'Iich L be,lm Genu D j C' I.!l: 'I 1 r L vOJ'pHcttnl \~/,;l, m ......

u. n."luuull,m~~ \ t·r.!.;m,j;"I,~".' Lf"t.en ,-.

Ccmull.mUh·1' 'II w.

IThe Q~' en IJj ... Vr'rgjJhmg von Lf'hf'lilS- 1I'IIrl ~,'IJ I, I'll I Itt I U "I'fol'.l{!rn hill! !>;; '1ml p.nHll-llllH~ IIU't>1 lllrll'liebill IJ V 11I'n.'(~kutll( IUU] Ln "run ltli'l!CO , nrJI(!f11O.Ih r1i1l8t"'f U 11'llcht'ltg .... n ._1' komwH iu II '11 "in _ ~hJ MK II Ii '111IlUUUIl,~1 II niH h ,..,1 ~.I'l, \\'4)1'.1 III. Hlol" ~Iilll ,~'lCif:l \ aruen \\'lO ~ cit ~~h' TJ"uP-P. s e l-b st Im Hrkronltrm und ill I~I' I - hn~I,llIlJnJ; in '~~f'e[[]ll B,~~,~lll ~l!rh:.um'iih~t' v~

Uter ... 1," Lahenautittal g~ch1J' l ,"veoJ't!m.l. knn Il.

Imrnnr wh~IIN' l.!iIl lI,ur ~lh~ G~'Ghl' hil'li~,uwei."€m. rl1e. "\""W:gjfteto 1£Ilbf')['lSimIUel mr "oldfJ.l~11 in ~ili'lh bill C-U I)ip. v·~,...,hl·lld f'If1 ElT'1H hi!tilJll! it II ,0. i Hamll'fi~tnrfl' fUh~T LUll tlmiill.d~. ,[l!IJeberw unt!li

flrl[ldll b,~ Beh.!mci.lnng rl r L ben l.1lhll'll_ (Vld

I'I! II 1"11 nl1ei:i :;'IJ!l1 (111 dt "Nnlfo;llR"-"raf II1J

lllWlt( r J: h.nu Sol'illlan huknrml Bein, Vld) sidl P.'l'Bl: Itehen JIl.nt, I' t or d Till ,(, lIun ~l·1'.e IhrmlH I t;oUhd "I" MU !Rat 7.. J i'lL bt:u On r.'It lHl~hl8C1JLh~'1 ntnes SanillUs mz~ rs j)(J14U' me! A,dglie)':lkeJt. s~~n rUlf!.d1~n 1[1 .l!ttiJululn La~u

~U!1:UJtuh."Il. J,"~lof!I..I' I,I~. 1i"~1!111. die j.\~i'lril]hJJ~.o:.~jj_ ilnn wir nil. 19'1 e~ 7,\1;"('1(' Io! DI Ll[i,m. W~[Il1 uer I'l"UP J~rullJrrbueI' rU., Hntw·hlhnn' ~IHH~ d!l1l {1a::Js~)l1rC~ Abel' fH . E. 1I\\'ll'k mG ll,r 1uunl chou f{rubrj:(-· 'lorie [l.ul Ilia V r fl r 1 n I! U fB g S urul Gil: U U [l;III 1 .. I und die en p'rl' hf!m·h," KII'l ~nluny~

IULriml.hml,>n (lln "L~p.1I1l UIIL· Ti'l MI j, inrl.

Fr ~ 'II ~In;whllm hum u (J l' PI I'll !;oH GrW1 r::I~ b !:in I IInti Nabrun ~~milw~, rHo ui [ott

Rn~ilpr lOU'Ii II r ~'hll" n ille rh, ~I,er Form In B II'lil'inHI~ g 11unl1111 r ,hlll. un U1fl'liUHU' §rud. 1\11 WI'IIn s nul' fJ I !~Irm'h' lOU 1\; I1mf, tnn· utimp Poll UJj f("] f~Ullllm .lm1mll. • iml ~ ~ 0, ~ I~:se cd· 1I11p;'t)n~8I1hn_] n n z u.s e n.e n, wlu iJm ~H tl~I' ~~1'1'11 ;1'1 nnh H~~

Mu.lI Illtm dk'l' Mml"nJ 'm~ d'~lI' ti'nml jIl<lllntl'ro Gu, r~dll rnl] ~Olll'hHl LI~~~~L~- uw~ fiP.llU:J]tnUtf1I. U' uiu h'B nth' Ill"h !iIJUI'Nb 011 P'IR'I. !"*k(iUnH Gt~ Ihl1~11 r~l,,'('lilm 51r,ll' l1li111 dtw ~ Ill.ht~hi fillf ;"', Himl kluu]I£tIluU hi"~lPM, II~( ... \ri'llItr[ll '11'/ Nehd

~. I un b ,klLIIhl. daD dull' G(luum vllH rrt

1.. tum ill Hcl r.hlnwljl 1\hl,g3n. W.d (lili'rI1 'dil IU~ gml .~" lour ,0"(11 p hn' Eb n 0 \vi ' II \\ Ir, dl.iJl I ~ w iii] \I li'gi ~e Lil Genuil3:mih:tll US\ '; 'U~LS -V{\I"~ t)ll;1h~ , wf:t'df'n my.l'$~en, dnB :nC,8f'11' P'!'I l vel'· gir Ale hi der R.gel ~'hiRh Kl'I 'lWfl ~'mh F1 IStC:}" r.;Olnt~1H11 (){h~t' Al'ilP('iii.nnn mid ,'"rnj 'ht~n 'It'lilrgll t ilWT 'f~U e (,'~Q f"1!qlil. WUJ'io'f 1 S'~1l1 [)!lirJ I Q.d'O US"'" wlriJil[' g~Hih.nhn.r :gR[nni'~~~ tnll'.htll kn"U~H.

E Lfit ulse lib:' L1.ie 'f r u.p IJ ,e hlmjJclLlll~ll ibn!"

V J.ba.Uem, tJl· [(lIlIJ'lkinlof rlll~ruH~lll' F'ragen ~\TI_.c1l ttl'

I, Haun _-I,e ~ '~b en sn, Db v ,'d. hOg!: 'rrt.lJJr II tn. B: htlll'b ;.Gell"de'kaotptsl.urr" Ednrl 'f "rllidrlh.

lIiiol l r. Ir Pridtl1f1y E\Jl,r \/edii.Wlillltol1

Wi, liiJ); Ieh uruer "I h] II. bllno 1'[.

O(]l' L \ l"vffi"jwlun "forli gL ~

3. WI slrtdl I ~ s f 'oIorgiHnte 1.' ~Imslll'nnl lilli\" zn lIuh.n.mlel u, urn sl Wilmar- gen111Ubnl" :l:tJl nUl~bO.n 'I

.:.'.11 I. In U;ml~k{1UJlli;l'.oIYYIlJ1l.'IUlihl t~111.f1nf!IJ~ II! 11:1

Ji'uII"IU"mtUfll TIIllrl,'oIIlln_L 5{Lli! mllilil durdl llrron 11.: nulh,

Ver~IIClLlilJ;'l! Stoil!!!1 und TL' vkr ~ 1 i'I !lLd ~KI ~Il

~'P1J! lnen r 'Lli!lIDuliwe ~&lP,-, IIlIIl '~h)l tllB nen (,!lir It lLlml~n hi 'dill' Tru p ~PIJf'J)ul' 11') ,d,ii.lI'Clh dlln".tt[1 ?"I!.rf Ii Ult; l1~l1~r nnF"1rw,loj, lib ,'.J ¥ e-J ntL - mill ,!I-"li.II! VIl- milnE"!'},

ZII ./, Eln UIitJ. r"lC Je'r 11 U~ ,"'nil tj(l!l, und I~e\\'udl du, h 11l·'1 fiml1hlu.t.ll!TrUllllO rB-1 1.1 i qULll'hl!1J J1C:tLlI

109

DMI!I H:"~)

nlll'kl< qml Z"" 1t11U'\ln. mit nl'-! fill knrnpr.t(1Jr hi Irnl~rl tAil rlHUmh, S SlLl"l1lruhm ludl !~et \111.!i1rtIJJl,p:~

~l 1) I cliitl r i_ IJj. m Fin .. ~um III' I ,OJ A,~ u.

lIi co II t e r {if] i lUiIFu 0'1 ot" 0111111 man,

i} 'gil, P_fi, ulwintullQ,l,' ~-Ulu:.hu~ !lUI ~ 1!!0,

llO

Zum '!JtI:ssctCD Ventudllht di@el' Illnd d1»' rGlg,en~hm Zeihm ~tfl[ll!lJ:jiS~ !l]nr}~I' IHil~~fugl, ,~c "mJe' ''rtdl 0.0 .'I!u[~bwn va~i tl II." ~ till F s· mil .' im)1i' G~iM~hu.U~Hlg entnnmmen :8wld. S.is "'-OI11(t1 '\T&J!&U!'i ~lLuliib'lrlolm, wl dJ \\'Icl::lUp1 n dJlm JiillEU:Jlfm ,;u, ,ngllulHm L CI5[1ltill','1_ nas-

n'Il!'H, \\ nu d r (~(li'iindeko.l1'l~ f'tpU u' k~ ZaH nder w l!rcrn • tunderl 6lid I, iHhtl ewlrkl

hat. '

u

l'UXd II

1i.rJr,., ,,,jl c. 111.'11 ' ko:mp[l'ILln~J1rH~ rn

,A! I fnu. hltltl Sluruhl"li! Il'iJII tI 1.1, - \' - ~ t"lltI'~

:llIuu' h e d h~ er Lebe usm] l~liIl. z;. D. Zw ~tlbr In, .. "\'u'k b. _Apr 'I, atTn JD,. .:1protghl,~J], ~llllilrl1iblm U,&W , bll'~'Z .1U in Ulirefl I U O(!t' n hi, ht fIll!! beH1'lif:.!.t Z j ein n l_;i(1'wi fill]') turUduUl Sd,u l; vor IUi::;!;IIg1'Iu. J{fi~fil~f6hYI~~rl. I!I 9ict Ifj I.a'( Gur~'Im (,and ~2.) ural M~I:!IIli!rt1l1eu lli;!f' G(!1iml(!k_Wj]lp[.

It]'fl '111 d n Tr-oJ f~1 lI,rlD 11\n!1 Ii@IlZ lllllJlat UdJ jill lil,e nl'erfl '1l1~'1 ~ben .:1,,1 ~lllru~ t!'~n lUI 1 billl • d-ll'b~t eilmnY-.okt yj~lJ.iflc~le' De'illan.

Bci . [If In (Bilder 13 IU'II:! U) betrtlgt (!iii

rbJf 1lI1 he En, drhlp;lll1 - lief, in Ii Fru hl·

lIcl~ch, WD!I, bt e. DIm, ,vlIrhrem -~II • bnJ ,.. r Ap.r'~lih'l II (and 15) nicM dur.d__J!\e'till wlrd, [Hal jl~ fh!J'I'1I trtwkl!i~.'n • r~~:n~fm r'!r'r Zwil!bt<lu (JjW~ I::!) Im~ :!Iehr ht(' tJulIJsfi i, B I Ka.rt r(; Iu (Dnd' :1m v~1i"loIH sic'll nus j!lr r G ~ nd k lnflf~ :-tlf'l'H !<iCi1ii sehnell nul rI~r OliHmidu" unrl Ilr:lnlB'"~ hahl h lI'frn lnnc:l'(!, J di(l'~h nur I "iflig . MUUrncL I' und un till' Uti ic:dnll!~lI.IIing bll'Rmne . 'Iell i!wluu.1 Il'ilir. il.'bu ~ult:tr' FI eke, Allf Iff' Blifih'i ii11{! tDoH11 11} !,A..-hlltt t1el~ Wl~ '~il:~ fhl-l'llili' l4.lrHrr)!JI_ el "fe-r-

lUi!

tUW m

r ':5Ilno ml] 11 .lftntllllllaHi .

t ,uhllll~lm; ,. St\lIIthm 00 I

q bjP.' I I '[I1. It uud.! Bl1J'Il'tllammhoH nne! Dir'k" Il . BrotriI lh bl ibt Hl r Trfll-.r'~H I !i trh - ( skhtbnv ndoel' er verfli I rl I uf, ~_r [lin' ~. Dum,iii' _'liP!:' nbmu[ zlnhl ~'r m.:llIr' nder w IUai3 1l~ I.)rti, lJn ::rir'h dire IDhl[~I'inHYIlg:sIir;fc mo. Jt III' ht ~ n~\' mUre- e ~ll U 'II I I'll, ~ ~ :l"O~I·l,(! .. Urn1 rill' .lel 'rl upre im nil .!Jm '!_tHJil'~ uIlgcni ilbur lll~ hrm utnl HtuIl daher \"N"mnl1h'1I wertl '1

DlH'llb til u,dilrlU13 ,"Oil ,,·(t~'t'~n [Ilihl _lS)

rlringt dl!1' I . ",1 l G rlll!l~~I(luupIsl vc hWl··

n. liililli ~ I Iehl HUIlI rasuh li'Jlindv-ch clH~lWl

"

liI'l.d I (BU n:I 1'9) I~I If U !'t IJ Zo~J Q:l j)J:!j fl~(lJl" S la:n&io I ,Ilft"f~ iYt.n ... F.1mdl;IkUM~ n.~I~I"('Ih~hNII1 II !>I!bOt:r.f,.

G';)Of't11mlhlb .s f1'ar1hJI' 'fm'~r "f1'~i,~' t1i g~ml1r,dd VI "ht! un rl ~ l 0.1 SJ'II'IJtY.hua w rO(l!il:

~iil ZIlB WIUII!I~!J!l1l dfllU I' 1'1111 r 1 h uUcl'1

h.lin· an tUn I .efii:lhr. tUo II r TruPllQ I:lI'oh • w~ r

t'Il' , I I U I lnmn eJ'S'irt l u Bl.nd IU.ll:HuiU:H1II

n er, II. lleul ~I eb: 11l IJ.lr 'hlff.nngrlU

Bl1l1, 17

'\'IJrnNt0 Urold Jodi. fl.J fl['! rlw Vcl1tHhm' II) urm I:) ~lHlll~\iJi:l\ 'I"r' 'cmH~n~ I1dt SpOTpnh~.li'l \\lIh!lll' $1nlll h ] hl um lIim> muhrl'fil .llldll'n 7:l1II'~ do I il~n ~flll lad ~) IMII 111m Id!'ll'[ll!1 "'I:l~.'KtflllJll", Ihlnll~~'lI. ,\ur 1M'! !11m ~h)U .~~ 11111 . ~I'h !.l~l' I.. .. rd'trl~.f n ,[Iur dor r h[!q I\lll"'lln

"hv/iJ,! v,'r'tll ~ Ill.

u

BUd J Wllntl Il,l t .:.! 1.0· trl~nrpTl 1" I. -11. [Iold LOSIJlfilUl illi.J Ullr II I, I"Jllfw'loig II DRllfl. I lb d 'llU h t. 1!Ii', I I'WII J, [Ir'r .IIITI den (liij'pnt II 'hrn I'. 'ul'O~lr"n I ~h 11m ~I unt"lll h~lIIl fltll.! HuI l':ltjgt. In~, J!.:I-, irku¢lg' IIlli'll I'hld\ 15 .'1:rinulnl'l.

~, V't!:t- und £:QtU;i:ftlDD li~ WBlilil)!l\S.,

'''tf. !:lit-hi 1l(IUll,]l6it[lfl'trQplm h 'l!I'hn I t.ll 1.1,. 'IV nu

I' I n WKri::ifiT t'hrrall~1l (BUd In Inar &uJ au r der "Vms i!'lobl,'l'SId he. ~""(' zeu do I"I'upf'IYH nul ~ II G.'un ). knnn mit Ohut)gltlm t JII llir:u ti', - . • t H ~ W 1'll~11, B~ IItOt . i'll uur z. is Ib, , 18

1.\\' 11I'1!U IIllUll [lui dlir O.bm~mil:JJ,e ~u~i.hl

lUi

'j·hlll!tol 'dl.', urll II,) Q:lil' ']'rnprl!fi :')' n

hil HTiI:r~rn6BltU.I'. II) LI'l1:l11 ijfJlI ktJVnd

]~J'II Illn! [)LI t'h tIKI' b-

Ib

i:ll;r:het'l!..!!m Boden \ ... ~h,,[JWAml'~1' el3'rm!;lrl, btl dlli9 ,l'l'i~~ G~IIJ.I~.J'~!l-t(ltf 11:111' SpiiTiiillbu!'1::gl}n gagus!>~Jl II,vtlr-. mil ~!!!l~~~ .. Ef'[UIllI~IlI~.nCf k'lUIll ,b!l" Velr'sud~

III i L Kn.lk '''deer B OllSl \l,H.lIJ.:h I,} V I.!n.JI II re.~ n .l§llitJ:gcn

OIII~ t tw l tm:J: durn \\rns~o:r n:v iElIlIDh bl'ftbt\) dtJ£(!hgtlhTh.r11 W{'f'Ui!l1. DaB. CI .;1.re .. glfl\lQ~" \VMl:1tll' wfrd ltml .l"ldl~UP;ClHill 'V!ll'hillhdil (Ji.if Jl'tr'li;],1'1 T.IH' W~IH'Ulr"iLg&l' nenh dilillJi 11'1~ trier 11 :mool:lr und g,c-, ' o!Ill\m 1'91:1:1 r n~. I'lJti U Ii! III m: '111i 11Le,r 1"1'i'~pllI

ltl.lt:l~ ~~!U !liinem aU!:ljP:o!d'iii~(J'II~I~1 Gii~mlU3'kj'Ullbwn~me,r' (jnfQJ~(! DU:l'cl'lnuSWi}g' ~~ilC:r eu . Inrkl'lr \·~I'~E!l!IUII!rl k.;rlUl ~!~t \'·l>~llcb gjj!i;,.lli~~ n'ill'tit'tl. bt ,I~'S Ulel' j~U;[lrh ..In k,ruJllpr~L'rrJUbalU~~r t.ldt gebmuelll ""oro'mk. ~b kfiDD'I'I'(f.U Im ~(I II W(1I'i'l1~:fJH Le~' Il:e~t Vllh S It lil \'V ,~ b s I ~") f f - t u 1 I ali "n itlqn:l~"k.gtJ.;tUln II :!I'.}IJ,!!,~. lUll' ,ptl'!U dUJ"k'hHJl'p~enG:l;l ",'9~8m' "'liFg1ft~n DIJI'a.JfII~t) !"IU.::r !iltml U 1'1 b II" !I. Will!'.b b, 11 T },{l}lImm 1rnt!Su(lbl.! m1! F',morn ~Hcrhl !lHgtJ~I~Cm \'1eJ'don. f!~' ge:.I:iL1iG'1 .in LII.1H ww llUi: w@ lthirnnlllrBlefi:. ~[Ck(li"&r.hiidlte u, I1gl

i!~. Bo1mtltUlUIID ,~ve1'"g;Ut"'u.inlL:I!!biClDl'i" '~,ud

Celn!OmJhl!li~

. D:te'f' IfUU Rteb ~nl' U.r.D.I~lfr~~h I ~1NI'l;'b to!pOd.iln kll,IHIIUlII V j'l,i"tlUdl lebl~!D,mgl!'l~ ill s tal1n.~ ~

1. Zlu;tfl h 1. kann ITlh, d~t1 S,*(lIom lIrtglll1.. \\rr_ lHl' I ; o'IJlpd !!ka!u'Ipf.c3tn:r ,r!!! au rler Oht1r nil lih 11'_g!.md r Wllililb~r LC:bo'tiiCllmjHI!l!l 'HL~tell lmtl IJllh~J' tJ.Ql.!ft '1- diill:1 II U e) ~ :Bl'lI'U. Ilo'i,r ~lI',~f:t jn!J '·ftljfi,le.~1 jill Dill'\! ~nr!l~~(Il!I€lh~1TerlhGU 1I1f!1 dfO~'b.l'((l· drlnMiIl~" Brfl{ Jill dn:&! .shdii:l vornlc1lllfir. ItU ~ l~111! \I ~lfI fI:b.:>f 11 il b'{!lD 1J!3iW. k~[me.l'.l OCil.t"lofflJlo. lI.iO'.~~m' ~lJcli l..,'1(!lil.ll~, hill.i!IIII l'l'll 'Wtlr iii 0 11. \11i1ll'1e<il'M .~t1rWt d~1f' AulVIJj ]tIftlu'le ,,] Q:z.u;I!Il1ab clmrl Tilfd Sh::h'll ~ Ililnld!l ullle>'I' ~In ,5ilileTt WUI'S~.

Eilf1[ge "'!I'~.lJ'i!'I!1' "~il]!.UJl!leALofor nl;r $~ih·!::rI'UI!fllUl ol1l:cv 11! Irfl~ 1r~mljId.Lm~ ~]'I:'M $l"il wart lOiI!I.!!il;llllJ O~Cl!f~ liul!' l~lo Ol!lcdl ~hr. pd'l"l" !;>~ItHI 9"huIlUUlt. • 1K .. I ... lH~1I" ~i!.ll(lk[)lJlllj'mll tit, Kilb~~ nin .q.rmtiho:r:u ~Q.:; BHd '\'1ilJ ~ A~~~h~ll di1f1 ~!lll'hl1w JIulIl!WflliorlD ml<th ulch~ :1m

II

]lIj..llgm:· ltio''''j F)t,tlI1WS!;11J>'u(ij'. ~nll 1ffiJ1lS611 :v ort '!lJl!JJItum i.s~ U::ll'i~brlldll .. I!il1'Jilli V, rglaliitll d]I!:!iIdIl1iIl~ V()i"~ ITIl]'}!! attH.if 11'1 it do fl :!fQ['l unn t en Fll.'IBldg~~~U en jtl~r.t1~, mit wu~ eli' dlU'cli1!n{Qhl'f:1iIJ,

",'!, A.uch dQ~ Ul'lh~li'.s;t'huld~l! oohlllJ' r:;'ll]lIL1dl!kItl:iri~d tihlf1Q Dneh tlil~ (;l!II"QQh litlElt '-1:1011 11TI~f!lJ]pllmdil el~]i]. !n~hlti WliI8C dl1r~W~hmt

J$1~.u t, I) \~. 118 I L rostglQ"ll.el u, M' Ilf d: 11111, :!m rg]:bJi ~ m:Jltl ~'~lIg ;>ill umlfil'$u hli!:fil:lf' ~'i1i11:' Lc:'Mdfl I]~U ~ll'Il.:!nl Gm):n';lduu'nblO:lll~f!JTJ UJII:I !fun ·,(lhd~ 1'Uflr!Jn l'!_iIlQ;;I. (!:~II"U[ h lasen OI'M dl~r!lLJljr. ID)h~ L 'I;)" ~ L U"n!ptun W[!I~iln dlJii'th !ilcnrliH. OO-U liilll" U1i.l!b iIl.li)lll',ttUilll'b r[:!:itl:!1ttfl[lil VI {I !i! gkSlit 'fll"$'Lrtl~ IJtJf!.i'D R '!w.h.tlll':t(l111' lrJ ilal1' Mbm~J.rt~.!J MIOIil~ ki'm,iIl ]J1lQ"flllluwiolllctll' j·\.I~~li.LHl: lIIum~clJI ~ ~l dmkiwnlJ.

n ~l(} OUar(I!I"ilflm,!.!' IlU':r.h'lM dUvt.:h ih,rcn. Gnrudl !,rOi'l((li,~t.Har sr(;U~I] k.I1UTJ ubu il1ll~ Ii!IlliJllf1flJ~1!ii InU dan d,or "r-.:·t..l,W11 ~~Jr ""GrPIS" IIttil.liin",dOln tl'l1l!1ip:gag~PliirltlIl:t~h! (hil'l"hscf rt. ~~,(!lrdi'lli. jlt!:i~oilh "ifni :;;Yr \~r-glUun.g ]! ~!8o~.d(J" SWckll' r;u 'II,'letU'IlIi,1fII 1I, lililll [i1 r 111 !l :et e 11 Z .... Q k [.[1 it c.r1ll.1iI(j,mH,! f'r Un" :SpllriUHJ.I:!,HO lJ~trliurll H illud_

SrbJ I~DU.rh bum 8.1il:'h !]1(' B""bD4~dluflJ.l "gil r,e.hmQ;l~an. lind Sp~llmcrnrmiil!D. ill{!' mH ("i'~· ~lillde:tam:pjlil!Q.{fe~~ l!l!1 J]~arabl'Jijng 19knm;mrm tlIJ0r a:hle~ ~oh:hJ;!i!1 \lilrTlfillhlJg &~nd. be..~~flcl~t!n wli!rd~n_

uo

V4!~.c,fut!llis

de!il. dent TI'UPDen~rn9l!;nd!l!lf rib; ·1iIle AWl'l'IMllDDl '1i1n Entoill.V!D pdit!Jl!iIE .zu(JliDglll ~helll SokdJHullJ;,lii.

G.JL"sc~l'lll,lnl!iI'6'tbi"HI.

"fQ!dAuI1.11c Mwn:t5Ul1l1JI Ethr ldien. GaIbil'lIilUlili.h. d!ft1Jj rlliC,'bitLi:iII lIl~bDk!:gJd'!:!L!!!i:I. dcr 3piitJ'mftt!!ll 'imtill iSC'I' IG,~'hU~:r: .... !ibu nlPJlL~UIL

V~ 0 !lmd~Uarl.ItfiDJ!. 'D(UIUI I: "S!!bcgll:ll ]11, Dell d,1l .. 'm~~ 9.'1I!mptlli11i1'UB". Va:rlnR \~O:I!'f;iDl'qt~Olf, f'rd'iilj.JI.li(I.

·N.nl[.nrgtl1l1'!!m. [Jod r ~Om]l. n~~ U~'. (I tl!11l:J91tI I 11 ).'

Wltrol·l.) l'>t.nJ!u ErVlltrl :II" Ul;irH n- L..l dll{' i'fi't I tJt" :~, I hi hNI-

blJ'·1lJJ ~ :I.

IG.JI:!iscbabIeflJ d>tiI:L\'t1n MnjlJr ~bnl!'.} Ilr_-mng S ~ hoi I~. (l.l..i'ln (.~"l;'bUl~"Ii'o~["ll.~ GifliTird'g,) NaU _iiiv; rl.!lQ', l1M'llll·Ljctih'li"h~ld,tl il'I~ \,aUClllflf:lMI·. 5.

Xl!It. IIlrirHl .. G~u.~ 'Wadi lou!Jt MI 11"'. Vfl'rln . (j1lJ!~ SOhIJL~ un~ L1J[l ('fnm:.l;:lr I~bcllng 1~0lil.1Aht.&~ ill l'ltimClJliflollcllilul'M ilo, hi:sllttl.t.l.Iifm UV

~wh'k~!lO t'Ire~ IfbGimlH'ttol:l. HMD]'JIIlIll,llla Dol reld~Ul!tleaOOlJ;mI!Il'!I!J!, !:1c:biUib: ;run) CntgUHI.!Ilillllllmiirlln.oll"l me!ll.. Y~n GCflornhlllterillili1r ,Prill I, IIJr Hi ~ h ~ IU'

i'~IlT~I~.r.J" 1m!' tJlfl' n~li'q~iQ W~!YI1l " ()l!;~~~r- 1Q11 ItiSl1. W'!!;jinmm:br'~'rnQll-'l1'orllE1;l1l Rai( & 'Cfr.. D~l"Iml sw mf. Z.lrnl!ril'r, tr !l5 ~'1.

lM:IJ:wlirl~1I i:ibtBminfiili! K,:nmp.k1"mb !II.ullIdilJil· !1uDD5Ituolfe" BIlb uk.. 'Plndi lI'nll:gtRw:! g;S:mQiOllJJlllbmil;l:~ \'>tI1[! OLwrsl~lilt, l?nfe\l~lMr Dr, D ,~, ~ L t g- r U;;1i Iljll. ]n"lll~ '1'IffiCU M"tl:l:t

G~lIw'!l'llill L1lQ1Q Cn~~fIolf\Qb:r. ".Ibn (:il;l:liI!llruimnH!I:r '1,:. 'r tI m ~,~. I Ii Il ~ r VB rhlR P.. S. 1I1'i ttl€lr & Sl!Jhrl. l:'I'Iu:lh~, .Rm: ti'~k 1.~'71.

DiH" ~liambi.il)JG K'dtll,· Von li1f', l~1J.dnlf !EillIr ;.il.!:! I i a a, V~iI'llJ!I K S. !l;fll11~'l" /Fl, Stl'hll, HC:l'Un. Ko&:'I1S;1 ir. M/11

DinI! 'l'~iIlljl ~ lllIo~~ ~1I'. \'Uill:':ol:]iIW'IIl.hilUfrli:lIlr i?mrfl.8B.OI" DI' n i e Iii I t6 rs . - A1!lI_'ltLIH1. V~tl{Ji~ur.I~~

1WJ11l11U11K RidlUdrrl ScJlio ,llGrtLu, W:Illi.niruBtl'. ~

l:m

f{)tffl/ ?UmfrxeJmf;(Jr~ It1]hi:J/lw KdmJJ/S t~!k ifJsI ~'IrN sptlJ' (Jsr/Jt;n Ih.tldiQn fOr Lo~f

~.. • ~ .""..Jj

UltideIWCUJ

'lJV!nfl ~ 1emJ. ~

L I;lb ... .J~ , lU .• t'U2

IJwdSllnlftllll ~ rWhi. 'U') J!), &.v.n .. i{ul\r, 1BEI,d~(H! 0{8, 3JJICrru:lum IJ

GASHANDSCHUHE

l' .rJrllJi I "1iI1.f!l rl!!1" !41[

],11 ~"Illll;~t' trll,' - F!lhl'l#,(ln; ~ - 'r ..... l'li ... IUJ'II::n t'I'U.A Arlbrul" "~Jl\rwr;II~\ln - "tlldmIHik.,n Im~li"lI'

I'M 'lilr. ,mil f', I I Ii allfwol".fn

IGa,sanZUQI,e Kenn-Nr, RL 1~31139

nebs kompl Aus.rijsllJl'Igen

Gasspur-l"orl'lbstlilt .. GrubBs" Gel ate 'Clgen

rUJ Enlgi terrrupp.s I.JJ'1d ~lIas andere il1r den Gasschutz

Ka,rl, Grube, ~.H.: Hannover-Linden 2

'P~ltrll1:alllllf11 \'011 LutW:l'itllt'z-, GIl-$ithlitz~" Flllllilrli!c:hu'lqlU:it~11

u •• ".IfII,.tiI Unrl.mc-fih .. gll~ ,IPCh1nllil iii . ".'I1 .. ,.j i lilli.;llIr.lllltlidl 1fII~.t,

l:r.rl1,u1 III ~.ojl.~ Mf'''''Ii"I!I.U ..cIu ~bc~lJ!fm"". IPr!ll1 Or. QtI~, M"'I1II~ '«If> Ijlll~

W ,"sl,an :n ftI,. willen.cihlilrftll~h . 1I.eJ'I'lFmtneJII ".i'l 'Iif'DL.BOW, S.c1l6!n.I~D 111.11 IrJlIII - "'JfiI!!'ra. " .. II-B!!! Iii, HerD" i- O~!i!.-51n iU"

F. a • .tIH ~ ,au

,SDl'Idka: t" Ill'" - ullotattua8sn

~il, Jm111! "-~TJII]fIlIi mil rn III ft. !\j-!I' f1l!.,-:RA Ulilli Nr •

• ad! n.d' h .... nr.rlfvlIDgiDI i~"~~1 Ii t SldH

Zl,nn I'liuren

fur Krl-g,s- gnCl W,alf-nruhu'lell

~.IIl I,n F~~ .II dafl !'Ill Jl'11Iil.1I-Il:~.r.I' toIIl6-, WIlI:J\- ~i\d ~!Pid~~l.iip:ijr~_ 1i.1II1;rt!l 1'01 "i~ t 'MIMJ~n rb; ~.~ I~ m~t Wllil~~ 'I'iI ail ... P!,!1'~~lltl1

plla illllungSl-Ma,kJ rilg,urern, bUM~ii.!rbig

.. Jib BIIi'l!nI.~ ~ili!l Pti I il . _ _ _ F IlWIIijI Lilt ... Ii!. Ub dl!" WI!.~liilll.d!lill • FIIJ'IiIII. LIII,,,, 1:3

Aiichardl Zaum 1'", Dresden ,A l' g,Safi,lu:a5tr: 22

r.l'IIl'jIf. r~

F:RIIE:DIRICH ,M ·'U5G,IN:

G.ra ~ und .'Ppd~rabau fUr LUi -- '" unci F.'H!!I.I'\~chll,l BerUn W 3 _~ utlJnrlWdf'.7,0., Frnruf S • ..'.N.,. 2146,61

VE,I,L -:G GASSCHUU U -_ID' I.IUFT'S'I:H' Z D . 11 ' !LING ROMM ND-ITGESEllS'CH_ - FI

. ."lInmCharlotNnb"llII 5, Kalnrdgmm 117 ,'.nu...-.!I!r'1 ~A" 24 1 lilt ~QM'a1 '_He'll

»D'.e' 'wi,ch,tigsf,e n t'uRschutz", geb'D,'e ulAd 'ihre Er,liiut rU,Rgen«

• 'muil.l'll It di.·, 'ZA:il.~r;:Tt"i1t nOm1t.liul. mltl. l"l.lft .• r:lnlf:' (OM 11 ~8). ,.. \I1€r:b.JI l .. 0. 1rJ J'(I_lHtUlI/'

8mu'fl!lIlt! fl:lcl116UI" bl!lhllndl!llI 1111 eiru!f Rclh(! \I Dill, A.!!JhGmm eli _ g rllll!l-d,l 'm IiIdcm GIlbG1e d ~ mil III, l.U'I~!i . Die IJn-wprmlndMe f.,IamrrQge baweisl dru: In~l! .... e dar I'fe-Hl'latnoal em dimm' Dru*sehrift '"'''' Tllill".'t, rllO.i, ... ~ Illd~r~~ ~. 1II,.l;Ih, •• l,.sPlIM.'im. 1;0;., oCTll 10 ~ J_:» 1lIoI. n =nfi ~ IU ~. <Ill! 100 '!iI, o,'I'iIIllM, 1"","11' to! !II. ~¥I~ Y I'· ~., pm~~.

)),D,_ r de,uIr5d1e Gas.,nlg'r •• b,eiY'pe,rn ,am 22. April 19t ~,

N tr r ,,,·{'luiJ.llu 'U~ • hI/hi! OU i 1. Rmlol{ IJUilS/'fIIl

D' W~GI~Il' &llJdl . - ricin, gil .d n' AmNiln; n dell ~1q!;eJ 'm W.a:lkriftg. lhr _~di'um mf .Ur den iFrolihQlilG len, LInd ~ed n mil d r Gm""bwekf a faafltll g'fa"ld1 illdJu ''I(.

r..tp'.IlW Ii, IU iii .. ~ '~;t, II I ~I.'" ~"'I~=tO. "'"'Ii.,'''' .. ,\I ~

~~'Der G. ,abw'Bhll"llHens,t lliler Trup_pe"J Iiln, t-'l:bn.tUUI'~h HI d ef.'l TnJ pp(!n~ ~b1!rtf):;T'

r flU n~l('r.fl"'ntIllJt<fl U.,,..hr.r

In zweIl~r fIoIemill •• iIl,;:1 r AII~.aJJe endil-" all ,It;lnd m

)) Gr .nd 'g 'BD fUr cUe - as ' ,'utl:au-bltdung und Ih',s'blldun,,- i - Su' pUl"d_ ILt~

1 hliJOl!ll1 Iillill I 0; I 15(1 Sill' ~ ,,12'1 }!ill!! I v"a.JI~. 6 AII~illIi

.... ' !,,",IM .... :,- ~ Jl! IP. IIoOlI "" .... [po&,,'t;II

Das könnte Ihnen auch gefallen