Sie sind auf Seite 1von 2

Duits Was macht die Welt gegen Hunger? Eigentlich gar nicht so viel, leider.

Wir haben ein reiches Leben. Ja, der Wohlstand ist ungleich verteilt in der Welt. Nimmst du die Hungersnot ernst? Ja, ich habe auch mit Geld geholfen. Hilft unsere Regierung auch? Ja, die Situation ist sehr ernst. Welche Kritik hatte der Prsident? Dass man zu wenig fr die Armen tut. Wie siehst du das Problem? Ich wei es nicht so genau. Finden die Politiker eine Lsung, denkst du? Wenn sie wollen, sicherlich. Warum hat die Regierung ihn freigelassen? Weil er wahrscheinlich bald stirbt. Brauchen wir eigentlich noch eine Marine? Nein, es wre besser, wenn wir die Schiffe verkaufen wrden. Nimmt der Bundeskanzler auch an der Konferenz teil? Nein, er ist krank. Was kritisierte diese Politikerin? Sie hatte vor allem Kritik an der Friedenspolitik. Was ist heute aktuell? In den Niederlanden, meinst du? Vieles. Gibt es in sterreich einen Knig? Nein, sterreich ist eine Republik. Fr welchen Krieg interessierst du dich am meisten? Fr den Ersten Weltkrieg.

Nederlands Wat doet de wereld tegen honger? Eigenlijk helemaal niet zo veel, helaas. Wij hebben een rijk leven. Ja, de welvaart is ongelijk verdeeld in de wereld. Neem jij de hongersnood serieus? Ja, ik heb ook met geld geholpen. Helpt onze regering ook? Ja, de situatie is heel ernstig. Welke kritiek had de president? Dat men te weinig voor de armen doet. Hoe zie jij dat probleem? Ik weet het niet zo precies. Vinden de politici een oplossing, denk je? Als ze willen, vast wel. Waarom heeft de regering hem vrijgelaten? Omdat hij waarschijnlijk binnenkort sterft. Hebben wij eigenlijk nog een marine nodig? Nee, het zou beter zijn als we de schepen zouden verkopen. Neemt de bondskanselier ook deel aan de conferentie? Nee, hij is ziek. Wat bekritiseerde deze politica? Ze had vooral kritiek op de vredespolitiek. Wat is er vandaag actueel? In Nederland bedoel je? Veel. Is er in Oostenrijk een koning? Nee, Oostenrijk is een republiek. In welke oorlog ben je het meest genteresseerd? In de Eerste Wereldoorlog.

Was hltst du von unserem Parlament? Meiner Meinung nach ist es zu schwach gegenber der Regierung. Findest du unser Land demokratisch? Ich finde, wir leben in groer Freiheit. Was hltst du von dieser Partei?

Wat vind je van ons parlement? Naar mijn mening is het te zwak tegenover de regering. Vind jij ons land democratisch? Ik vind dat wij in grote vrijheid leven. Wat vind jij van deze partij?

Ich habe viel Vertrauen zu dieser Partei und ihren Politikern. Findest du diese Regierung nicht auch zu schwach? Ja, sie knnte ruhig mehr gegen die Kriminalitt tun. Findest du seine Politik gefhrlich? Nein, eigentlich nicht so sehr. Kann man das so behaupten? Ich finde schon. Wird der Krieg bald zu Ende sein? Nein, es wird nur schlimmer. Seit wann wird hier nicht mehr gekmpft? Seit gestern 23.00 Uhr wird nicht mehr geschossen. Seit gestern wird nicht mehr geschossen. Hoffentlich kehrt bald das normale Leben wieder zurck. Was braucht das Land als Erstes? Vor allem Frieden, wrde ich sagen. Was kann man in dieser Situation machen? Eigentlich nur mit Geld helfen. Was ist im Moment wichtig? Dass die beiden Lnder einen Vertrag schlieen. Wie viel Hilfe hat die Bundesregierung zugesagt? Ungefhr eine Milliarde Euro. Ich mchte noch etwas hinzufgen. Was denn? Was hltst du davon? Ich bin da ganz anderer Meinung.

Ik heb veel vertrouwen in deze partij en haar politici. Vind jij deze regering niet ook te zwak? Ja, ze zou gerust meer tegen de criminalteit kunnen doen. Vind je zijn politiek gevaarlijk? Nee, eigenlijk niet zo erg. Kun je dat zo beweren? Ik vind van wel. Zal de oorlog binnenkort afgelopen zijn? Nee, het wordt alleen maar erger. Sinds wanneer wordt hier niet meer gevochten? Sinds gisteren om 23.00 uur wordt er niet meer geschoten. Sinds gisteren wordt er niet meer geschoten. Hopelijk keert het normale leven binnenkort weer terug. Wat heeft het land het eerst nodig? Vooral vrede, zou ik zeggen. Wat kun je in deze situatie doen? Eigenlijk alleen met geld helpen. Wat is op dit moment belangrijk? Dat de beide landen een overeenkomst afsluiten. Hoeveel hulp heeft de Duitse regering toegezegd? Ongeveer een miljard euro. Ik zou nog graag iets willen toevoegen. Wat dan? Wat vind jij daarvan? Ik heb daarover een heel andere mening.