Sie sind auf Seite 1von 4

O B - 7 1 . 0 1 , Re v.

Str.

_/_
SOKRAT

M APA TEAJEVA
Oznaka:

Z A SUBOTNJE I OPTIMUM GRUPE

JEZIK:

Njemaki

STUPANJ:

A2.2

UKUPNI BROJ SATI:


NASTAVNI MATERIJALI:
OBVEZNI
DODATNI
MATERIJALI:

Studio D A2
Sprachtraining
NASTAVNI

POTREBNA RAZINA PREDZNANJA


POLAZNIKA:

A2.1

STATUS TEAJA:

Polaznici su na prethodnom stupnju


usvojili:

Izradio
Odobrio

Polaznici trebaju na ovom


stupnju ovladati sljedeim
gradivom:

IME I PREZIME
Mario Grbavac

Gramatike
konstrukcije koje e
biti informativno
uvedene (npr.

DATUM
15.03.2015.

Relevantni audiovizualni materijal:

POTPIS

O B - 7 1 . 0 1 , Re v.1

Str.

_/_
SOKRAT

M APA TEAJEVA
Oznaka:

Z A SUBOTNJE I OPTIMUM GRUPE

superlativ na razini
leksika; moj
najbolji prijatelj
je...)

Adjektivdeklination im N,D,AKK
Kausalsatz mit weil
Objektsatz mit dass
Modalverben
Perfekt
Adjektivkomparation
Possessivartikel im N,D,AKK
Reflexivpronomen sich und
Reflexivverben
Verben mit Prpositionen (sich
rgern ber)
ob-Stze
indirekte Fragestze
Relativstze im N und AKK

Modalverben
im
Prteritum
Temporalsatz mit
als
Prteritum
von
regelmigen
Verben
Kausalsatz
mit
denn
Konjunktiv II
Konditionalsatz mit
wenn
Verben
und
Prpositionen mit D
und AKK (geben,
schenken, zeigen)
Finalsatz
um...zu
/damit
Passiv Prsens und
Prteritum

SESIJA
PON 30.03.
18:45-20:15
20:30-22

UTO 31.03.
18:45-20:15

Izradio
Odobrio

PLAN RADA
Lektion 1
Wiederholung: Kennenlernen, Modalverben im Prsens
Grammatik: Modalverben im Prteritum
Wortschatz:
Fertigkeiten:
Wiederholung:
Grammatik: Temporalsatz mit als, als (Prteritum) VS wenn (Prsens)
Wortschatz:
Fertigkeiten:
Lektion 2
Wiederholung: Perfekt
Grammatik: Prteritum von regelmigen Verben
Wortschatz:
Fertigkeiten:

IME I PREZIME
Mario Grbavac

DATUM
15.03.2015.

POTPIS

O B - 7 1 . 0 1 , Re v.1

Str.

_/_
SOKRAT

M APA TEAJEVA
Oznaka:

Z A SUBOTNJE I OPTIMUM GRUPE

20:30-22

SRI 01.04.
18:45-20:15
20:30-22

ET 02.04.
18:45-20:15
20:30-22

UTO 07.04.
18:45-20:15
20:30-22

SRI 08.04.
18:45-20:15
20:30-22

ET 09.04.
13.

Izradio
Odobrio

Wiederholung:
Grammatik: Temporaladverbien: damals, dann, heute, einmal
Wortschatz:
Fertigkeiten:
Lektion 3
Wiederholung:
Grammatik: Kausalsatz denn, denn VS weil, substantivierte Verben
Wortschatz:
Fertigkeiten:
Wiederholung:
Grammatik: Konjunktiv II (htte, knnte, wre, wrde arbeiten), werden im Prsens
Wortschatz:
Fertigkeiten:
Lektion 4
Wiederholung:
Grammatik: Verben und Prpositionen mit D und AKK
Wortschatz:
Fertigkeiten:
Wiederholung:
Grammatik: Konditionalsatz (Wenn ich Zeit htte, wrde ich dich besuchen), man
Wortschatz:
Fertigkeiten:
Lektion 5
Wiederholung: Minitest
Grammatik: Verben und Prpositionen mit D und AKK WENN i ALS Saetze
Wortschatz:
Fertigkeiten:
Wiederholung:
Grammatik:
Wortschatz:
Fertigkeiten:
Lektion 6
Wiederholung:
Grammatik: Finalsatz um...zu / damit
Wortschatz:
Fertigkeiten:
Wiederholung:
Grammatik: Passiv Prsens und Prteritum
Wortschatz:
Fertigkeiten:
Wiederholung: Finalsatz, Passiv Prsens und Prteritum
Grammatik: - - Wortschatz: - - -

IME I PREZIME
Mario Grbavac

DATUM
15.03.2015.

POTPIS

O B - 7 1 . 0 1 , Re v.1

Str.

_/_
SOKRAT

M APA TEAJEVA
Oznaka:

Z A SUBOTNJE I OPTIMUM GRUPE

Fertigkeiten: Vorbereitung auf den Test


ISPIT
Wiederholung: Stufe A2.2
Grammatik:
Wortschatz: WH von Stufe A2.2
Fertigkeiten: Testanalyse, Quiz, Spiele
Je li plan rada bio primjenjiv na grupu?
Je li grupa ovladala i u kojoj je mjeri pojedinim gramatikim
konstrukcijama?
PET 10.04.
14.

Izradio
Odobrio

IME I PREZIME
Mario Grbavac

DATUM
15.03.2015.

POTPIS