Sie sind auf Seite 1von 190

ROBERT SC,HUMANN

LIEDER

,FOR EINE. SlNGSTIMME MIT KLA VIERBEGLE]TU'NG BAND'I

AUSG ASE :f1Jll, MI TT1ER B S,TIMMJ:

NACH U~N HANDSiCHRIFTEN UND ERSTDRUCKEN HERAUSGEGEB,RN VON

l-W,;S M I'~alb

~<S3' F<1

~'IU/t'YI.

\f i I

C. F. PETERS

F:l~ANKf''[JltT . LONDON· NBW' YORK

INHALT

M-y-fi"T~ DN'·'· .Q fi'!o ";c::;:

.... & . D.:.._ .• 1 ·:_:_· C·11I .'-,,;J

:l. Wi~rmlruiiJ:g - ••••• " ••.••• , ••••• " ••••• '" •• " ••• , •••• ",. Dn .~(!fn,· 05,,1;' ~. mtfIHn.,~ a , , H •.•• "., a H a ., Z, F'ifil:i~il!l[I1I., •• , •••• ".", ••. ,." '" ••. " ..... n •• '" , .'" • ..... LD_j!$ milD "Jlr 611/ mtrill'llm Stitt,,; • , .... , .... , .• , ... , ••

3, [I~:~ ,l\I'u0haum ., "' ". '" '" • "''' . "," . "' .. '" • "'. /i$' "tff:tJtiI ~ir NlIfihum , ..••. , • , .. , ••••.. , ••.. , , .•• " .• , •

i., JCI1li;;liI1l;i! •••• " •• " " •• " " •• '" •••• '" • ! " , ,.". M,,,ln .Jl",~: .'isi: .6,,1ri'i6t • , ..• , 'j, • , , • " , ••• , •

$, A!lJ!~ 4cilrn Sdl!e1l!~i!:i'i1:;Wi~ im Div.ati ,. ' ••• ' ! , " • , .•• ,. ,. .5f~ N:b flffem .W'J!l! .k1:l11n· itb 6,~'f1" ;J,,,f~ 'I •..... i ... a .• II)., A~~ dem Sdl,l!ll~trlblllldi. im Div.aD ,." ! " •• , ! , • , a .! .5~~ mIT .K~;. ~ G~d.!1'"'' •• '" •• '" •• , '" • "' '" • , ••• 7, [l~~ LootMbhu[u: •. , ••. " •. !" •• ,,,.,' ,.,! •.. , ••••. , ••..• Dt" L(JiIM'$(_I!;_tt!," ~f:jifSJ'lgt' ;!,ifl ••• ". , .•• " •• ' •••••••

s. r.;iliiutl~mol! •• , .•• , ..••••• + ••. , • , ., " , ..•• " G()!""$ l;l$ ,rill' ,Orifiil I

'9" l~cd: dtr Sui!:iillla. ,. , , ., • , .. , • , ..... , ..• , , ..• , '" •• '" ••••. ". .~ .miJ' fl1l1fl1stci#m .tJelHJg,VIt , , ,. , , .. , , •.. , , ., , , .. , , •. , , •. ,

I!O. mE: Hocfu~~'IlId~r:· W!~!Woll •• , •• " •• , •• , '" • " ••••• '!" l~ 6;11 p:thmtmpyj ,I~£ MMor:rf~'{j,rf , ., ••.• , .•.•• , ., , U. l.;u~ d",r' Br';IIil;!:~ • ,.,. , •• i· ...... ", ..... ", .•• ",.,',. , ••• , •• Mutl¥!i'l.Mllrttrrl GlaJ/b,r niw •••••• ,.... "".,' .!., m:z. l.iE:d 1l!("1!l~ll!It ,;,. i, rio •• , ••••••• ,. , , •• , •• ! ,." ! • , • , , •• up .mi0 ibm: ,rim .Bw'ti'l1i ho'fJp1f ., i , .. , a ., a •. , ,., s • s 1;3:" H@d!r"'r,j~n Ab:t&Ii!:dI ••••••••• ,., , we , .. , ! ,. + ., ,., Meft;t HtI~ {§.l i~ H~!f(l.· .. "' . i,' , a " • " .• a , a •• i l·t HQ.dtiri~.dUsdll!:l 'WiegciII;lltld •••• ,. , ••. , ••••• , • , •. ,. StbI4/'~ i$lJjlll! 1.{;JJ'!N'l)(},~rM¥I'·, • "' • "' •.• " •• , .. , • ",., •• i

U. Ag~ d'iI!fi :h~Mii~>I!11i 'G~iill1g~n ••• ,., • ,;, , •. , • •. • • •.• M~iH' H~~ f~JI /SdJ/N,I." ..... "' .. '" ......•..• "' ... ,;, .

:I!6.. I;tiii!$oiid, •. "." •.•••• , .. , a ,;, • , .••. " • , ..•• " .• ,." .... '" • ,,' •• ". L jl'dJf,tl't'',1,' ""I' Hfmmrl'", •• '" • "'" •• '" • "' '" • "' •• '" • "' .

1.7. VllfitI1:a:rni5dll~ L1~d i •• i ••• , • "' , • "' •• "' ••••• '" •• '" •• ,L~i~ t:I!ISTtr. Goftr:,. m~in G.~ltdWt~r ,," , , ..

la, VI!III~:'i;l!iIli~di~; t!~' '" . "' , .. , '" .. ,," '". ~Jl',i'l" .ilJ:JrdJ' oIilr P:ia.;r..,thi: ••• , .• , ., , •• , , , • '" •• " ,

19., H,;r[l;P~~~firu:W!'.:!b '" ••. '" ••.•• " •• "." • '" '" • , ,. rlrx£.i:;g p/ic,.r I St~g tlll./':tlT/;tIm LtlG6 ,.,., •• ,

·ZO'. 'Wdt, ow,e;lt: ."'". '" • '" '" • '" ... '" • '" , • '" • "' .• , '" • "' •• , s , .. , ,. Wtf..' hnn: ,fdJ'fr06 J#!I.;f mJliJ1!t.,r .s,lIlJ' !, ! , ..• ! •• ". , • s Zt W.;I!$ .. ~DI dre l!:iMlIfi't'C:: T'I'.ilInr. n, , e , " .,.,!." ... ,."". IPa,f Ii:!tIfd~' ,,~.~ 1J!"li\!ii!!,'P"'" " •• ,.., "". "" •••

II N~I!!m;iljnd: .• ", .• " •.• "'!"'!""'" ,., , .. ,! •. , ••.• ,., •• , 1m Jiaoi ~'l!lhi6,of(im' . , .• ,.,. "., ••..• ,'" , .. , ••. , a . ,. 21 ]m W'il!Ji:en ,."!" •• ",,.! a . e e , .•• " , , .. , ••.• , .•• , .••. ,. M S,~M ib'Tr f'ortB 5111iJhr ••••.••• , .•••.•••••..• , ., •

2.+, [iu '~;s,t wili: >l!:ifii!: Blul'lle ". ,., , ., ••.••• i.·. i , .••. " •• Du i.1!tI' w:t, tt:lM'#' li:m!!1'l1i " ••••.•• "' •• "' •• '" .

2:5. Alii ,dj:." oD5t1ilCbc[I ~iA • a a ., i a .•• " a a , • '" •••• ". }'ttJ' ;$,~iul, ,tm,rn r3iVtjJ •••• " '" ••••

'ili:t:l!m SmhnB, 'i··. i •••• i.·. , .• , ... , •.. , .........•... ,Hle;r III tfit.Still ~J'tJl.ril().mmfi.~n Lij'ttln '.,' , , • ! '" ,

lIEDERKREIS" 'Op, 39'

27. rlfl &1:1' Prtrndi!l: " •• , ••••••• " .•• " ••• , , .• , ,. , " , , , .,' A~ 61' H"l'm@:l' G11U:tr tltn .!J.lilU;t .toil ,,... ••• ,,, lIS :2.8, rlfil:t!~t.m!ijiro , ...... ,,, ... '" •••••• "' '" ! .... '" • , .•••.•• , • •.• Dti'n 1J.ilillicls wtli!uf~;,.J'r.~ " ...... ,., •• ,., a • s , ., s ., a 60

~9',. 'W'~DiI~:iiil:c~p:ridJ, ., , • s • , " , .. ! ,. s a-. , , •••. , a , s • '" .L t~i .stJ(Jf:t .1ipOt ."$/$.f JSr:bon·lol; i • , , , a ., i ,. , ~

30, ,Die: St!~~e ' .•.. ,;, • , , ..••...• , •..••. "' , , •. ~'!M/ft ~~mr "';' d'bf!J.t"irf.t:r •. , "' •. , .. , . . 6tlo

J~. ·!!"itQmd!1!~mt "' .•• ,;, ,;, " " .••. , •• , .••• , • • •• ~. Wf!IT'1 qfJ!' MIl dtr Hlmmtrf "' . , ,,, .. '" - .. " . M.

.32,. ~i5:i:lt :F~,emd:C' '" • "' "' •• '" •• " ••• " •• ,,' '" .,,' • "' •• '" •• ," & f'(1lljrfitlf .fir W/Jtli.tl"tul:u:l!QJI~m •• " '" •• '" • 10

JiJ;.Auf !limll!!r Bti:i'g " ! " • •• Ei"''PJ~n ou/ .f!!J,r !Atirt' .......••...... ". . .. . . .. • 1:2:

~'" JXi. dl£r f'iDi:mdil!: .•• ,"',.,. , .• , , •• , • " •••••.•••• ". •• l~ _ ~ .lJ~rbf~ .. ilJ· :r~~~Yn •. , .••.•••••..••••••••• , 1· ... 1S. 'W'oIlhmut ...• , ... , , ... , •.. , •.. , . , .• i •.•••. , .... , ., • , •• , tdfJ i.ann wa$fmQfj'li6mi},{iSin'B"lI • , ,. , ,. , , .. , •• , ., • 16

~, :;'w~~limt ." ••. "', ..•. " .•. , 'i, , , .. , , .• , '. , •. " Damml'U1tf} WIt( tft~ ~lu,.'d.s'l"''f!itll':''" , ., , , .. i ,., i ., {,is-

31, hil~ W<l~cl!!:. ,. ",."',."' " , •• , J:4 .~'!W ,i_J;,f H(Jfl5$~il ~~, lJ~rt!' ""{(Jf!g-, i '. i 80

18"F'riiMil'1l.fr~na.;bt ••.••••••• '" ••. , • '" " ". tJ'.trm (ifatttn 4i!,m ,fill, .lIJ.jI.,· ." " , '" •• '" 8,~.

,~:u:

FR,AUENL[EBE UND IillJ31B,BN, iOP, 4:2

'~ Sci]lt

39. Sclit i~I~~ ,~clw;!!! • '" •• ",. i ",. i ... i ; .• i •. , i ,." i ;,. i.· .s~,f1' (f5 ~ pS'~~it '" , , .!, , , ••••• ' •• , -u •• '" ••. " •• " •• ,. • • 84

"fO. IE!':,..:III!!' if'ltrr'~dl!siill: VOl'!! ;il!UC!I!I •• ;,. i +. • i " • i,,;, • ",;, •• , ,. U" ,~I' li'rNf'UIku 'VM tdIr~ • ' •• '" ' •....... , ' •. , '. ! ,. S5 iJll.ldlJ ·k;illJ'UI:'.~i 'Ithit bssrn • " •• " •• , '" ' •• '" •• '" •• ' ••• '" • " •• ItA it,,1tn''d' nlo"iijli1S.itfi'fJ' .,',.'., •• , ' ••••••••••• , , ,. 9l) ~Z.Oy Rill!'li: :i!!!~ !Mei~~m fI!!J.ell'r • "' •• ,. , ••• , •• ", •• '" ... '" •• VI! ,R!¥tg ,,:!In mtilJ.,m 'F~l""""'; ... , ••.• " . .. ~

4.:LtIDcUlt ~!~s 'ifn Sdi,Wl~1iem " ' •• '" ... '" ! .. ' H.~1lf mir:. i"lf.r 5dJ.w.t:sti'm, •• a •. , a +. i a ., i ; •• ; ••••• ,. 91:

'H. SOfi.!:r' :F,r'~I;!:[Iif. ,~y ~~!&;ut •• '" '" '" •• ' '" •• , Si!Jw fir#lImi ,fi§ 6't«J:r.cst ., , •• , +. • , " i ••• , •• " •• '" W

4.s,,, Ami lIJI!!:iMIltl (ierz,1!lf) " ••• ", " • ," '" • , ,.. A:Ii' -m.~jtl,r'm H,rl/,'iflJ' '., •• !.' ' ••• '. , + • , " •• ' ••• ' ••• , •• '" JOO

46" N~ '~t ,diu mh'd'(1Ii il:ulfl(n SdJm!'.:t% ,gCiiilill • ", •• ,,,. NftfJ' hst au mtt- din «,si'#II' S~~ I#/~~ •• '" .. '~o-!

'D' 1- 'CH- -T'R'R"L' IUr 18:''-8' ·0···· 1Ii'!; AO

, -_'.- ",:' ,I l I, ". ~." - ~ l C " ,-" Ii '.,'.::-.' ~ .... ;:; ~O

47. hI:! Wt!il,f~"",&li~n MOE1~i: M~i '". '" '. ! , '" •• '" ••• ,lm U/i;f.f:lrft.rS!i.6J.lI'cn ~:l,;ail' .Mar .. "' ••• ' ..... , .•• " ." 100

~.e... AlI)!s m~1!!!~iI1 T lI"iiF!~E1 ,SPiii.!li'Hlil' , ., '" •• , .. ! '" .. " ! • " •• "' Alii's m"r'Jf.rlf "b:all,tllI ¥":drj!~ • ' •• '" ' •.. " .. ' •. , .. , , ." !~

~. D~!'.:' :rt0ll'C., d~ Ulit.. d~r: '["auk •. , ,,, .• , ,,, .. m •• "' •• "' •• Dlt: RO$:~ ... d'"LJ'w, tfM 'Tau-h' •• " ••. ' •. " •. , .... '" ]00 50. W;e!I'!!'l, imi;rn oill.:!Ii'i~ Jl.!1JIif,e.ffI, t't'h •• , ••• " •• "' ••••• "' •• W,;-!lilt lob ,I~ !hi"",, AII'I,Il'1I'1l'.$.M • , •••• "'" •••• " •••• " ]1'0 S:t ~dJ. wiij~ m!!:~r.i!t 5«1e. t~JIJ~~r.j, ' •• "' '" • ". i .' , ••• ", •• '" •• '" ,1..0& will'mtflt'll' .raft tam£.m •• ;. rio •• '" ••• , " • • • •• ] i Z

n. 1m R~I!'I~ !~ l1>~mS~!'! :Srt~m>e. •••• " i.;, •• ",." 1m RIi#f.I!f.., tm~itf~rr StI'O:IJ'J," .," .' •• '"'.0., .. 0 .. n n,t

!l.J;. :~m Iro~rf.: 'ri.qd}r" yni!l"lI;l:ID d~.:!I iFJ'ltir:%: ;"ii , .. ;". 1m g~{(, nitGt;, ululw"lIn diD 1:-f;'r~: "'." ....... " n,6

,~, Ulr.ld! Tr!I:Rj~I'I,'~, i!U~ BlllJlm~ ., ••• ' ••• ' •• " •• "' ••• '" •• '. Uft(jf w~fo~f!j'$ oilt· BlUm,!/J.' ., •• , '. , ; '. i •••• " •• " •• ~ leo '3;, ID';Ii~,i$~ tiltl'lfll"'~~ I.!f!'!t (j~;ge!'!i ."' ••• , •• "' •• " '" • "' '". l>M fit" i,~"jj mti,'fj' ,jjfU'i G,:fp'fj ,+, i + ••••• " •• " •• !,~:!

~, H~!d), d;l!$ !L1:(c£d1,!!jr.! ~I;~~t.rlj , ••. , ..• '" .. '" , •. "' ' , '.. JUr I~d"~ £J.'rr/;iklf .J€IInB;rn, ~ a i a , •••• , • • • • •• Je:!.,

5]" Eln JUI1;glir.i~ ~~.;;bt ;~I'I M~~ff:!!t!+ .. '" •• ' '" .. " "'. Eiri Jbtlsn."g {ii,li 1i"1l! ,M'Jtf.£~lf . a • ' ••••••• , •• "' •• '. ] 26

313. Am nnlldil:cmdro SomiIRCJr\r!'IIfl4~M' • 0, • i ,. i i .' '" •• Affl' l JJJ,~.mdt:n. JO:JIlflJPT.MDIDpn ••• ' ••• ' •••••• '" •• ' '" ~ 28

59'. 1m l'liilb fill! J rn;r;r:rn .fCw'dl'llf:t ••.•••••• ' •••••• ' •• ' •.•• Jitb &-6 1m 7t(U:!I11 I'fW,~Mt •... e •• , •• ' ••• , , • ,', i .' '. 130 ,00'" J.il.:llniidulidil im '1 falllml!: :5lI!'~ idl ilIidr. .••• ' ' •• ,,' ••• ' •••. M~.Iiinlli1i f~ 'Ttid~itff:fJ M .:Inn, • " ! " , a •• , + ] 32 .fli~" A~!5 '!lh~11i M1iirdr.~ '(!!'inJIl:~ ~, • " , ., '. i ", •• ,,'" •• ' •• i,'. A~ 4:N~" ,MrJ~ ,wi,,', ,'liS ,. ! • ,. ! , ..... , ••••• ; • ,+ ] l4 6l. Dii!!' :i!h~, I~I'I Li~r , + .• i ;. " i • " i • , ••• " •• "' •• "' •• 1).1.v #!f,ili't. li.1tn llttlw- • '. , ",. , " •••••• , , , ••• ' ••• ' '. J lS

,{l'), ;Q~ ~4 MI~ My~!'(~ !.!!~d, R!l!~M ." '" • "' '" "' ' ••• ' MIl' My"u'n I#id R(iJ.'~n •• ,.,' +. • a ., •• ;, '" • "' '" 1,.1

54. O~'- lS W;l!1!4eo~a~ ", .. "' '" i .. " •• , I ••• " •• '" • "'"' • "''' •• ' '~6~tjl nerD ,~tt:mlf.j.,n . , •• , • i ., •• ., •• 0 ••• '" •• '" 1.' g~.O~ .l~: E~!~ OrO!'!! • "' '" • ., I ••• , •• "' •• "' .... '" • "' I •• 01 I. ,D~'.J"i4h;{/t$ Gdi:II.. tfu fii!;m~ GM4' •.•••• "."' ,,, .. ,e 1 ~'8 (i6. Oil''' 16 S~'lm!~@~;ii:lll I£.tlldn , •• " •• " •• ", ' •• ". i • I •• " D.r:t S(}~II~.:t:I$ ilf ,ii/,r M~l'il"'lM:fNmI ..• ' ••• ' ..• , '" .. '. I ~ tii.Qp., 16 An ilIi;!;I, S!;l:!'l[li~Rid!,dl'!l ... '" .. " ... "" .,,, • .,,, 0 SaItItIf.M.A,ln" 0 Sffi':I,fJ'j"lu;.;i,in:l. ii ., .. " ... , ' •• "" I ~ 68_ OJic "I, 69.0 p, 'IiQ' mop', .51. 7:t Cp. S~

72" Op" 5J 7::t (liP' .:53 71 O~. $3 7,3. 0", ,S:),

f'~', Q-f!,' 164: I[)il~' So~d':~!!tml);r,:lut ••••• "' '. ! OJ , •• OJ ••• ' •• ,. M W'Nn~' 1'I',1Iiti'" ,"'fir K&"ll ' . " , .• ' •••••• '. , • '. • • •• 178

1S'_ Op. '79 ~b,rl't!'ll'&"a:I':i:!'!!dJ;t.:!'I! ":""'''' '" ..... "" • -, ." M:ar~,,'W.(j:r,m,;£;tn~ ,s,tt~, .1M ." '" , " • ,. ,'" .'" 18l

'lfil$.. Op, 1 :2.7!);f11~ Ai!lllf1~~t ." I •• ", •• " " ••••• '" • "' I ••• I, D#in AlI;qIiY,r!aN, ;it} fi~1J Milt! ~'£-M "... 1 &'-:1

1'/- O!p1 jJ~ R:O-rI'!;iI!i'!lu:." •• '" •• ,,, , e •• Ie • •• • ''FlilrUZ1i#u6;1' E6'1'{1, ••••• " •. " •• , .•• OJ ~ +., • +, :1 M

lE:ifi~ ~1'P:~ii!b~:li'ilri~~ alK~1.du s.illll~ri~~r L!i~;iI",,' .'!.!'~ ,Sc'&JII.!R1c;11!'1!'!W~.d!;~ ~k~, :,11111 SCh.h..l~' ~t5 hrn~~

f'Qt!o1~!'l_8~f~~rt ." •• " .. '" .. '" .. " •...•• "". L z'~n 'Z....w TiMJI'eit' G~£it"f~,'fJ. •• , a ; ••••••••• ,,,. 156· .D~1f: ~id(ill (J~~~~ '.!'"'' '" •• ,", • "' ..... N..(:!i6 ''FrofJ.ir.i!i~' ~i':lf. , , •.• ~ , + a a , i ;. i ,., • , ., •• ",. 1,6(\1

Volk~DI~4!if!!!:~ i ••••• " •• '" •• , '" •• "' •• 'WII'~I'li.irIi fr.M III .t1l1~ Gal1'lfll:"h 'i' •••••••• "" • ",. 1 ~

mfll ",;illllidrli !!11m'! ," •• "' •• "' '" • "'" •• , .. ! .' '. ! ., "! It'QJ!'II<\i'l'l'..JM fi/, t1e~:fj' .!l1lM!,;/W"" ••• ' ' ••• "' •• ",. 156,

Bl.ol'ld~hi [.1(.:11 '" '" • ", •• "' ••• " •• ," •• , '" • "''' •• " .sp..ih,,'d'I'I'_ dAm Er!NlltjJ:iIJltll'" • 'i' , •••• , ' ••• '" •• ,,,. 1.69, U'\'I

!Duo ;;;r:mli: Ptl.'tf H .".!" •• "",. , .• ' ••• e .,' J1:I.' ,mljn~r f1f~". d{j' sltz.·, ....... i a .• i •• i '" i ••• i ;.... :l16 iDlir ~1:imc Ptt<lf UI ."."' .. ! •••• - ! , ., • '. '. Dtr tirme ,Ptrkr ",,'{/lfkt 1I!CI.r:6"!l,,, a .' s a e ' ••• + • a + ' •• + '.. 1,71

I. 'Wid'inung

Ruu'ke:r11

lloog! le.bhmft

1.

I

*fria * fQ

*

_',-

v

dMi !iilJet~e We)"", __ ;::"','

ln d,e.,r ich

~.", 'i~~

'1'-

_J _' I

.', "

:in, as bin, ., ,lib, :i,c.b, e ,

I

I ' __ ' _

, I

DiU! ~

h,ld die ~~

._:I!

r- - lC

,

, ,

:: :t-'-~, ~~ ~~::; ':I; ~ == p_

"

-_--

.n

'_'_'_' '_ -_. -

il II

'01, ~
~, .ill, ~.", I. I ,
, ,
, , "
, , ,
,
~' .. ' :'-'" , I '~r" i d,ll - ·:b,g./ -
w'ert: ,~ejg :JUi,et litl\~ mli",tiI_, "Villi' rutl" veil' .1 :i!!I:r'l" __ ! itJ:i" ' " 1('111
.' 'l!' ~~, "'" '. I.
~ ,JiI, I I I I .~'.', I
, , , , , , , , , ,
'I , , " , ,
, , , , , ,
, , , , , , " , ,
t!J , '.' .. I. II!' 'I!!' !II!' '. "'~I -._j " _, I!!I 'I!!I 111 '.
, , ~I" '''' ''I!I ,... .".
~ .. ,. II!! ~
,I ~ ',I !II I I i I Ii
,
, , , I~'
, ,
, , , ,
11' "I 'li ' 'I ~'"lil III I II' 11 III I I - "

II~ -~

"

------ -

-,,----~-,

He,.

• bend

1111 - t~]'G,~i.st,mem'b,tas"JM:S t'(t(J,'~'jMlQ'

*

1 _

-11---

•• 1

., le, ,d,u me'in EIDerz: i

,I

d!1.ai lIlE!i.DeI WeU,!~ ~.'

I

----

, 1-

'--1-

-,-,I

drl!i". _

1

ifW.

I

~L

____jl I,

r

U.

Frefslnn

Go,dhe

.. Frisch

~ Iii

.f'. .

l l.

,.

t t

j,'.

, ,

_.

J.,'l.sst miC:b IlU'r _,

,

~ -y auf mei-llle.m S.a:1 _1tiflJ.l

~I-

.,

,

. -,

.~ I

:>. .......,.._,

,. ,

- ,

.n ,

~, II I j, ".
te' "~ bl!e'ibt ill
gel., ~ te.ll!
.:.r ...... ':: .... -
I'l ,il I -I; ~I
i'
, , .u ,
,
I' r I!I" ~ ~' "'I" 11'" r r i. ...
r II r
,. .- .- .II! .' "-_ ._
i , , - , ', ,
1·-, - ., , - ,
" , .- ,
.= , !
I II I"" I ....... , ~ ;-. I.

r.,

I I ~ .1

I. [ I.

- _" .,r... .1. .. ".." !

eu ~ -e- Rim: J1U!t. '_"~\LI" ,ell .... teirJI

. f".1. '

Ze~ ._ • "iem,! 1"llltd

llIi

..-...

, It .!l!..
, ,
,
, ,
kh 'N"~ 1e fl;Q,h ~rn, al ,. l<G!
I i. tJl

I .._.

.... '

, ,

_._

,

I ,1"- T'"'--I
, , , ,
II r r
.. .. L_ •
,
"" .... _,'

~II

'I I I

. "

,. L

-

11 I

, .,

, "1

• :oe.

, .

~ • ~e'~ ~J11I(~j • Je:I' ;;!'tit~ :tiru.l' d~e S~te:r _ :ne-

I

I • I •

1', I .. I"I!- .t i, I '.' 11''''''''

I j_ .11 '11f~

I::'" tu ,

nI .. ~'i/ .a:~!tt.

41'

, ,

.·~h .t_

IIo."r _4, .~ ~~jil ~ ~

, .

;;-"_' ~

• 'c'

IV

, 11-:.1 r i'

.' ,Iiii'.',_ J

,., -,

,

,

I--'!!i .

_.

::5:

~, i

I: . ,."

s:

l

r ,

., ,

, .

tJ

II, I

" " " _." I.

JIl'f' bat~ ~ll1l!Q!'li dIe I~e ~ sfl]r., &9 i~sJ~:d illS . Ll!lt. 'u,r- Zll Land und Se-e~

..- =- :1 I I I I~

II I - 'I _j I I

'. ,

,

... ~

., .

'- .'

_. -

... V" ~,

rc ...

II:: ,',

. I·' I I I

I III

,

r~tf t "

II _

I I

"l ._

.' I,

,

._ .

~,

,. ,

if.

'Ii I

I __ '

"

, .,

ste·ts li~j(ik'mldJ tn, diel Hob".=

- .. I . '~I'-' ~,l -. I'

, ,

,

,i "

I ., •

. ~

.:. <Ill

- .. ~,

" II

I· ' ..

Ir-', I i I' I . 1 I

r~rF~I'~ '1'11"'~ . II I -I' I~ « > '~'"j' ...

'"~I I. ~=.~ ... ~,

.- ==--.... ..... ~J~h'_;___""'~ J.

I . I II

II

m, I

"";;_ .... ~I

. - l

r.

I, • •

i. .

~ il

_.

Lus~ 'm:ich 'our' ~ _:::r-~.

a:uf'lb:Lu mJiat .{;l tel ,. t~ll! ~ ::;.~

I II '_

I I . ~ '~

, , "

_,

, ,

- u

,~ I -I -.
I,'. I'_' , ,
, nt ". ; :1
, , , .. ,
'" , ,
t bleib~ lin - Jel- 'ai·tt~.. {u :e~ Zi(jl feD!'~M r~b'
eu . ren Y. n, I. .
I ~I >~ ~I I:r-
~, II I~II r [, -~ II I ['I
, , , .. ,
I "' '. , , . , ,.
, - --. -, " " ,
, . " ,
t:. "I" - I r r 1- ... ... II r r ~I
~
_,_ -,.- .' _L_ 'ill, • • ,. .' .. II. liiI ,,., ' .. -.-
, , " , . , , I
:. , I , , , ,
I , , r , I , , ,
., , , i , I , .
I I~ II I!I" -.oil I ~I i
I , " .

r __ .

I I I I

"

I ..

I ,',

",,' . .!.

rei ., ~~, fNb in aW '. ~e lPer'.. • ue,

, ,. J .. ~'" , ......... I

, '-

I' 'I

" , .. 1' ~' .. --.' . .. ..... .-

u ~bel' mei.llu MlI,t.ze 'nILu·d.ie S,hr~me.

, ,

_., I

J. • I

'I." ~ ~

..... ,.'1f .-

.,

I I " I I , •

.

. ~ L..i:i I "i, "11,..-,. -~'1I" 11 II~C~ ... ~,

j_ •.• ~ _ .•. ~, ./ I I 11.I'r~ I ~_=

I"

r I .~

-

, ,

. - I I

~~

, ' ,

nr.

Der Nussbaum

S,'

I

-1- ~

" 1'--

"

~L

__ II _ "

IE,~i~~JrlIP,e'~~.

J; 1;lI"'1I""._"' ..... , ..... 'h ... ~ .. ," ''IlU.:;: iii! .. ",," ';ft M,,,,,,_,,,

to

-. '"

,. sterlil

und

''i'~}mnidl ~~·tM·(/,".

DasMligd!

:tHill'

es :rauscbt

--:1

It

- I

IV,

.

.

Jemaad

:UI!!IJI",lllS

lOll!JJ'ig', aucD. leide\ll'~~aftlich

" P,L

"

i

~I I,

I'

I ,

I

M@]n lmen i~'~ 'be' ,. 't~tibt, _, ~ch s.a(

I 0,

I

~' -.... ''-:;' '-
I "'1-
, ,
I , I i I ['0, ,
- " , , I' I,
'~ ,~ ,I ~ q. , ;:; ff;'
I "
, .,,-
"
" -
, ,
, .. r .. r II 'II!'

II.,"

I ~ ;

, ,iii,' ...........

I - He::rz Ist 'bc _ t:!'ij,b~ um

'11_

~i

I,

I

, L.

. I, iI

II

I I

" -

_ ......

~. ~' ,

,II

;t!'io:.._,... ,

~ ....

I

I

'--'

" ,

,

-,

"

I' eu,

t

,i!I,

,,' I

~ II!!I!!'"

tm, mer

I I.

t.· r L ,raumem'i'On

I

I '·'1"4 It

.'_"'_' .. _. --""----..

.-;- l .

" ,

I '!!!' •• ,,.',

I

'r

j".

i V G

,01'!1

'.!'II I

"''"'';, . ;.-

M~~, ,C.~'

1-:; '"

/1,

I ,jI,

,""

rs-:

'~I

,~-

I.

"'11

_,'

~In"'(ib,. st.ret.feu,.ij'nJD!f 1c.h dl~e

, .'

Ii

r

I •

I • I I I I

,

i

, '

::-- ~ ,

J& - m8Jllid" IlII1r

'Y'trtar.d,

, ,

I

I

II'\::--.-l L- _

.~~.

I

'~II

L,allg" 'samer ill; 1)

,. . II I-·il

.,.l/a;rt/.

~ ~

I"

t,3,

_j I I I I

.. ' ' -~' .~' ~' t~ -'

Macb, _ ~e" die.i h:r delf Lle _ be .uJJ0~d"1 0'

Ui. _,U'!'oeU freull'id~~eb, auf '1!'~('a:,ril, r:-- ~' ~':l: "~

~ I

I

J~ -fiflli.U1,dJ '!' b I?,

.~

I I

,

II L I

ill' "

r

~I

II

'1 ,

II

I.,

~,~ ~ rl·ar(;·.~
,I -- ",""' "'" ~
i
~ I
I I I I
I
,t ~ ihn,:o. Go., talll ::('180 d,!fj'c~hiil." geb'l; ~c d:~m
,sdir.,md !':i:!, ~,~'hil!!([' G'!!;!: ,., lei ~ je - ~ -
riln'tlfl.
il'iiJJ: II .: JbL J_i :::::l "
,
I
I I I I
'. , ~ ~~: .!II .... #""1' .. r ~.
:;;ii' ~
I~ J
..E. ra- Ltl~ -~ "
I I
i I I" I I
I I I
I I II I I I
I P I I 1-...., 'S?' I' ____... ~~,

I,

I!.,' fill

~ "

,I.,.. - I

mandT

I I

--.'

Wo:n _ ne! deiii

s

II I

-..-..,.

II~n,lI..' I

, ' ,

Hi f~ ~:;r~ diem .11

,

J<el~. m~I1'r.'ll jc,b II

Ii)

I

. ./1

~..J,.

....'~--' ...

" I

"

ff'

,I 1

mel

1,'

,~ , '

• DCiIiI'l !'lI,ew

I

~ .. ~.~~ Jill. _ m~QM_

"_".;- , "

~

.,.

.

,

.

.

... "'.

1 .. , '. b'" ,1'~1'!i !!ue~

iii,1i"

, I •

~ .

~ "

~ • .:....:: ~~~~: =~~:t==; ==_=,:,

-I ~ _1:~1 ~

I . ,. I' ',I

I,

,.' .

.1 '1

'.'.""" ',::;.i;I ,...oiI ,

~k

j'

J

I

" I

I .. ,

~.

r~->---""'---' '-..0'1

I

Ii

5.

V.

Lieder

au:s dem Sehen'k:e.Db'Uleh im D'i,va;l!I, GGeth.,e

N?:t

.

I

' .. ,

,~ JIi -I'

I

I ' I

'~:j f

II 'fJI'

,il.

I: ".:

I

""'I

I

l:~ .

. .L

I ..

oc; I

I

,.;iiII!!Ii!I1 ,

" ,

Ii· . "'

. ... 1"

I i 'j. •

I " I
V'1 ,~ I ~ ~ ~ . ~ I'
,ii, ~, I . .... -. ~' I '-
I., , I
I
I I ,
r . , '!! -I I ~,
'. "'Ii
. a~ l.!l)~fflnt & 1 . "" 7'~ip;Td • ~,I! Il, .f

,_,"

ioJI li:ib' ,!l'I!) mei. :Ile I;! ig .. I)re:~ '~,e. d~u-! ~kie(n ._. ,

_I J,!, Irtla'Td:,

"I

>-

., ,1,."

I

.n " ,

" ,

'.

, .

I ", .

r~ _. J, i~1 it'

~

.,. ".'1;.,

, ",.

I

I

. ~&!IL

~l ,.

~!LW~~

I:~I "

,

). t .. ··. r.~ ,;b;:.-"", :;

. I': . ,

I" ._.
'j p r=:
"
.~ ~ .- .- .- .' - i">
,
"
'_", I r r

" ,

I, Il:J

I, 'I"J JIi,I. .: '. ,w, -~~

I '

I

,

I I :1

I . I'

I

~

VI~ Li.eder

aUiIi! "em. SrOb.ellike:m.b1lll.ch i., D i V&''Q..

Oo;eIUJ:e.

N~2.

Ie

f.

,

," I'

,

, ~

r

, .

IL

r

• .....1V

die Nn~ _ _ s! Wet"

~ ~ .

. '!: ~ i!.'~ LC-

mir

,

,-

..

- ,

.. ..

.

I.

Ii I ,

~. I.

Wein. l'lr:ing't,. se _ 'be m i~h

'.. .'

',IjI

r.

.J.

,

:;.

,.

. , ,

~ ~~

, . . ,

i.

,.

I

, u.

"W: .~'~.

'o~ ., ~se!

, ,

_ 'i!!P ,_~

rr~YndJ .' ,I j,ei],

,.

.;I'

I

1':'\ 1) ~ .~
~.
IDUJ
,1.1 1;1
, ,
~ 'Y jJ'
. . , l~ Il
" rt
" ..
, .. ....
I~; tr t ,.
~~ " JII'

I '~

,,

., .._

': ',.

~.'

I

... ~

., .

r

f. J

.] i

..

. .

t6

I~

i,. ,

"

" -

r· - I·

,---

,

.

r-...I

~

,

,

,h, ,SJI!)D.st mir kiim:t _, 'U,g ,i!hf.1I' Seihelil ,. ~e S~11fL1 J ill ~ diet

I ~ ,iI, .N'

- ,

Ir-..

"

,

~"--,,p ~""""""_¥,"III;:,..,.,L.l" - - ,,.

l I~ I -'h J

I~ .. r :iii_ ~.

,'l

..

J

IL I

T

I., ,I

1~-;--~~---- __ --~--~-11~~~~~11

~II;.I' ~'

,,'

, I. _

1st se(Iii.8J,GkJfan U_b;rl

II -~

le.

- -

'~-

~ ~:'·l

I:

" I".

"

,

'I!!!""'".-" >~

~-

1·'-

-(_-~

k-r ..j" ~;I

I _ I I

I ~, "1]'

r '_

,:::.p~-

,,~

!

,

r

,"_

1'-, .', "

I

,./' r~,

'-

10l

I'~' I~'~,

f'1 .~ -Ii .., .......,1

-,

I 1

,: J-

,

I

"

r

--

- 1

,.. -ill'

.~

I

VII.,

Dlle Lotosblume

.,.

, ~

7.

I." ,

-, .,

,-t -I' ... i ' ~"'"

I ,,--.' ", • __:;r.

.~ I ,
, , , -
1- " "
,. "
, -
,~, "JI' • II -- ~I
_ sotJ:nk .
, :I'clJi 'VOl die ... So.lD ~ ne Pli-aoht, ODd! mit ge . tem,
A II -
"
."
_
I~ :~, '. ~ 4 ~ ,~ d I j'l.
... _.;, ~:4 I! -I I! .. j!: ~:tr. _;~ l1li, ;tI ,~
" , ' .
\ - , " -
~ ~. ~ ...:t,~ :~ =f-
'u- " , . ",.
.._ '~ '~'~ I
~ I

Haup _~(I!

,

er _ wa,r~, t,et de t'ri!!l.meltd d,~eN',~tht..

_,~ I

" tJ

,

1;1" _,.'

I

,
"
"
,
I!!!I ''!!I, ..
.J J J iii Ik J 1 .J~ J • ,J
~ -r 1-
.... ,
i _ l .
jlim.- Bub 1~ ,1_, W~c:tl' si!;: mit sel, II
~ nem
1 I I II ,I I
-;,
,
,
,
~~F p' ,~ t ,. : " 1\1"1 '" f'" r 1"'1- r '" I , I

I

",'" I

t_.u 1

Mandl' de:r :i.$t,~

~ I

uu '-:

~ > ••• -

r

, .. ,

'to I

III ~' "..'

,,' ,t.'

~"-liu! ~Dd lbm elID~. :scl.)Ie:j @rt ;e;;ili!JI
I-!I!IJ', ' ~" .'
:-- II I I ~ 'I I N I, ~
" ,
!/.'"- -.' -~. • • ,-_' '_ -_ "I' 'I' '1'
,I~I. -., .. ,.' ,.' .! .. ,. • Iq~& of ..
, , ,
-r ir-.e'u:n,d ~ Ueb. :Ib:r
I 'I ~ i i
- ,
_ , , _ ~ -_
.. .. --_ _!~I" ,,. ,.
, , ~ i.!i~~ ~~
I -I
I:'
l:1 "
from, . mss Blu - me.II,·!Ife' - :s:i;G\ttii~ • ,s:i,e blii:h!t lind, g]:liih~ U!I!ld
A ~ II II .
III-
,- ,
" , , , , -
,I~ .' 'I!I" !!II" .' ,.' ,. '.' .. ' - ~'-- ''''" !I!!IlF- '1!iI!C ~ ,..-
.. . ' •• -iii .. iii J J II I I II
, ,
, ,
,
! ~ II
,~ i'M-'!1li!llh!1" . -
I :.
, -.--
Ie;~, , , ,-. II 11"
J.eii:!li~ ~ 't,erl,! 'trod ,$~ar :ret st,umm :In dj,e, H,!1b>, :s:~,e
"'~=
~ I, ,I'
" , , ,
"
I " , '·'1
,~III: !V I!"II!!.' 'II!! .. - iI!!!'- I!!I!'"-' I!!I"- !,,'f!I!J" .,..,. ' ..... - .... .". 'I!!'" 'Ii'-'" 'I!! I!!I- '.- . - ,..,'
,
~
I _I J II !I ~ I I ~ I ,j II ~ I II '~I"- - . .-
, , , , " , , , , ,
,-
,
_' ~ I

"'" II I·

,

r .1, •

d,'t!I:f ,.~!{l'~ iU![[Ijd ~j

I _ 1 - ,

, r .

Lie,. hi tuu,d !IAQ ,.

II I

,

" -

, ,

- , ,

,

,': ":" -7 ~ '~'

~E. L .. L ....

_;..... I'

.'.. .Ib~~"

, ' ,

, -,.

~r'

t

I ,"li ~ I

"

I - ,

, I

I

' .. :-'.;

r~

,I. J u,J ~ ""t~r4,
'j .d~ ........... 1
, -
,
l I' T~ - ~".
~ !to .
______...,
6'1."', ~ .!

I

I

VITI. 'I'a.Hsmane

1

II I ' ..

" ,

. " ,~

Go:t .tes ,i~5t\ d~1I' Cle.!(l i . dC',n~!'

ot. ~"'l' 1-" "ut i~j' .0- ''"I :"':~'II

'u;".' ,',. -,e~ ~~I ~~.er _ •• ". , ~ ,.,,..,~,,

~ . ,. ~

I~

, ,

1

1 " ,

1
8,., ,. v' V '.-
.I I :>- ,r r ,.f'~ .
I
I : ,.
I' ._0. ,
I, ,
,
,_ .. 1i i' ..
11-
~W. ' •. l - ... -

If' f r

II: .", - ' - ,e ,

I,

,

,

to' ! r

:mord!Ji:ittd siidU tli_.es G,e- • hlUill6

I 1,1

'_' .,f#,.'

ru 1Ji11r:l'i, fi'l"ie,Q,(!n 5~l.lj.e,r J-Ui,!b,dlc.

.' EI" d!~1.' F.i~,iil,_ zi .,g,e, Ge.

'. "" \

, ~, ,I

I 1-_

, ,

I" II

,ii ' li.. i,'1Il r-- jl "~l- ,.n, '0 I.~,

r,CoI1!'LII .,1), '!Nt', ~I], _ e • Yle",r.mElilll~, I~ia,s, ~,elCllI,.ll(l"

,~_ --... I • l •

, 1

1

- _, ~" - I

S~:i, 'l'iQ,b'l ss~.niHJ: h:UD • >t;h~['l lli"!!'lrJ1!eQ

,

, ,

" 1

i. if I

~ :1

, "'i: .. ' -..

~

'. 1.,--- ..

- "',

r' £1 ~ IL,.JI~

-II "

I I I I

. L., I

-. .. -~: -.__

_~.l '

~'

Jl"- •

,- I ,I

,"

'I' .,

1 ,

I I

I

I

I

I

,I"i

, I',

',!_ - Ill"

Go:LteiS,i~'!; ,:~ Q ,_ rej _ '~.mt!

.. h,

" ,

~ot Jcs h.t; de'rije .. el.d~lt!' ~.:;'

,

; I ...

' •. P I

::>;- Fi

-",

,

I " •

,:;;..

- ,.,.' 1*

,:':' ..f ~" ~

.t' - I .,. 1\

R':I,,'!!

iI" r

._. l ...........

v

~:r ~ Je.R; d.~ch dlu

. _

_ - ...... "

I -II

I, J •

II

.!!'

r _,'

r- I

.

!!:'.

I

". ,

l J.

.h I~~I

,

't.;' ...... , , .. I ~.

...... 11. ~ nem. Weg'

~

d~e .RIch .•.

I'

L. •

,. ,.,!~.

..1 ..

ff _A

'_." r ~ F\

, -,

r 0" ,.

,-. """""

i i:

. ,

,.'

, ,

r

r

I.

I l.f~
of. ' -
;,i.'
,
,
r-
,
I~ 11 .. ["ublt im ~

/i

L

-- ,

I~'"

:>

Ed Itmm i" te .

I;.·,

'.I ,P' 'P
,. '.
I
'" fl' - i :; 'H~ I. .. : ...
'-fl'e.dlen se . ~ . .'; iIJ..D _,de, .A. - . tI1ErD! A ~ ,. meD~
~ I 'P'~ .PI. .P'~ P
.
, ,
,
,
of! - 'l 'ill 1~lta ~.
>. ;;;. J §~II. .~ fb. ,J* ~.*~,~. * * p. P
-i" , ,
~ ,
, , , "
, , , ,
, ,
'F r I" E· . !ii. I f; :p, ..ii= .~
~ "- r;' ~ s
I····· I,' '. I':!i. -.- Ziemlieh Iangsam

21

-,

,-

, ~

ur

'.

II; S:iDll!

'" ,r'''

tj,e, .' ~'il' _ voU AM! sG:tniliJJstl.Ul sa • ge:D,;L

~P-!liil ;:;;';;;'II-:L -----, . --......1 J ..

- ,

d1ass .i.,~1lli

I'). I ~

, ,

, I.

""-._, - ....................... -~-.

I I,

tl;gc..!li '!U~d na>e.l ~Mmllf}r ;.

, ,~

,

"

~ " _'

I t) ,diD ~ :rr,et,

r,i __ .

Ue, be S-e ~ ~ Wig'

II

I I,'·

~I

"

, ,

. ,

11'10 ,~:I,., If,,' U '."': 11

Ijbnt, "'~ - • '-:-r=.

, ,

., I~~.' ,~ ."r~

11'- 1\,

, c·

.J! I • _ I

-

I ............

- I -

~.

m'8tn ,p',

.~

, '

'-

I I

.II

, .-

"

J!III

,

t.diltJIilll'll Pet;;;;'

I I I,

I ! 1I-.!!i!!- ...... ~8!!!~.,~4 ......

r

-

,1~

.f!!I .!II-

. """ I

..

!.. .f .1

J8. Imej n ~:r;z.; es ist 4er SilJ'le ~ gell'

,- ~

Fr.-eu nd~ '11'0_

if;

~ . .-

I'

I-I

./

I

-

r r

fw.

.. 1:.1

. I

.'_ ,

;;1 JI

• I I

-_I

I(

,
Kuss auf
" ... I ~ Si@ w gle1 '"JI_ l.

.KUS;5, e:

, ,

'-------1 .

dss

Ii

-

- p _,

-.....

I ~

-

ill

_. _

,

II' ,ld'l:'itekt.

II, .d

, ,

,~"

I'· 1_

I

I

l~' I

'.' I' I

r ,I

I

.

','" -,

'f) "Wab_l'hei't

I I

, '':-:---'

in Synni! ~ [paJ ~h j,e, I_

I I,

Mi,'n, Wift_

... I'

t IIr r J '" "" 1" r lt _r: 1: r t.r 'It;..;"I; •. - ,--

I

l~l

I

I r 1-

rE:.dltlO'III f1'1i~1~.

I

, I

I I J ._.

I I

:2~

IliI_Jll._ ~ .~ i l

I~~~~~.~~n~r.~' ~.~p~e~r~~~~.~i~~~,- ~_~'~bC~S~.~t,~~~.r~.~:b~Oi~-t~j~~~~i:m~.~~~~.~~~~i,~~rn~d~~~_~_~_~'~de~-r~~p~'~iO~=~el~.'

~

" lili I !

i, ,

"

.1' ~

I 1 II

1.,- r ,.. _-r r '1" 1" ~1r '''_II.ii!!' .r_..l"_r, t:J', p. , .. _If I ! 'Jv r ~ ~ ~ b, - . "', - ,_'

T I~ ~ _y ~:,r=. _ ~

II

, "

, -

" ,

, ,

.- - I ,

" ,

, n.

,

:t ,I

,1"

, ,

,

,~

',--.

ste,

I"JiJl,_

, ' "

. I :1 I

,

.. V

I,~/

I'

_tII_, _.

1- "

n-t

• ,~~ StUD!

l'tJpnnUl,'

,,. 1II ,

~ "I

I I I

.1 ,I)! -~" '"I~~r~ I -l--'.. 'I -- I

~. Jl 11 ,iJ, d .. '. __ .. ,iIIri_ iflil ~.: ._~;r~J ... ~ J, h) #- .~. ~'&:

I I I I I

I - I 'I

I'

I

I I II

, ,

r ~_~~~_

i

t,J'

, "

'd~ss ]cll [b.m ,~l.Ior :Sei m re {til, ZUl S,e:i ~~e

bi:n:.

sa. ,g.-e1'!, llJll_ ....... ,.

, I

II

,.

I'

Lirlflul

I', II ," I

II~

'--'

"I

, I

x

, .

(in:lg.: iiiiol~.)

Dle Hoehlander-Wttwe

.Bu.iIi"lnS

Kalllioir!'h- . --G, ... hand 11 ... ·1r jIo-o:>.O-· '1' 0"

__ "''1.1) BR!'UU, un D __ ~ JIlL.., .t:I'.

~ PII. ~ Ii.

. ,

_h_

, ,

L

,

_l

11.J ,i1"II

feb

p

'.

1 "- J

_. IltJ'

10~,

~ ... , :>

'" --I ~ .r.:~ ~:"_'!i ,.

'.

";

:a;~

.• if",~

.... '~'

- '!!iI""""

~ L. ,1IIIIIIIIIIIi!I1 J.r. ..JL .. .. I;. II> It
, ,
, , " , ,
, , , ,
i~ . •• ti!·~_ So' I-t! - pliin ~ d.e:rt, ib a, _ m~dLJ cd_,BJsi8:
web~ 11) 'we_b~ 0, .aUiS ~ ,~I.e
~ 1\ . I!\
,
, . , ,
, , , . ,
,
Ii'· '. 'II • 'I' 1'1
,i i; • • ',i' i f . "
" _... - ...
, ,
" ,-
,
,
_I 1 ~ I .. ~ __l. L. L _

,---

"

I t.ill ,fi

,I:. -

III'

,

:i¢h,:gr HU:II._;grergr' ~ reb! __ ~. 1\

,

I [' r

, - :0 W.iU'~ ~~

17\

.',

I ,-~-

, .

" ,

I

- - ,

1.1 J

l

"

IL

, ,

,,

, L___J

, 'Olilil

I
'o~ '" ,
.. :i. ,q :1- ~f ~t' I~j .. ,

, , -

" ,

.._.

.. ...

• ,

-- ,

l

L ,
'.,
:!' 'Jl
DielruDI da.
"
,
".
,-

........ " -

-~-

-

-

_... I.

, ,

- ,

, ..

'I'

1

.~Ili~

",

'" r:

~.- _.

- ,

~5, I..

'wnl= __

~I',

dj,61

I

. . .

L

,

" ,

I I,'

und wei '.' ,Ie _ ,t~1aJ

I'

" ·'i

I

'I'

i-"!!!!ll

I'

I.

II

,

- 1-- I'

: ... , I '_"

I:'

,
;
" , , ,
, , ,
7 • ,:I :I ,.
r-"'I r--= ~, ~,
, II
"
• • -. • I~ r- "

! -.

II I'

l_j -:_____j
II'
II , ,
IP"ll.":~::"'- ... ' -.,.
~ I I -!"" ~
, "' ,
.,
II
, ,
.' • .' ..
l ~ " mit

I, _lL _. ----'1_ .~.I

I. 'I. I

w;eji, .. o)J:emVli'Bss bel l'h<i1lt, lIud ~i!!i!i .. ~r _ s·oo!!lice'" __

I - ... ': 4,' .,.
... '"' I -I ' ..
,
,
, ,
• .. ' I![I' IIIJ!I!' '!II "', ' ""!

I -9- ~' "!II.

I_I~

I':'

II J .twDJ., ,~~, k~~n' ~"

'I, 1\ ""

-Ii.

., " 'f' ~"f.'
-:.
., , ,
.,!!' 'ii ~

I~ .. ~ t -

l;nlin,; _ (lenD

I ~t.:_' ..

'.'. ,.'

I

, ,

/roI ~,~ 'ClalflJ sic:ll

II,

, ,

, I,

I

,

. ..

,iii'

I'

,iii

1-, I· I;

I" m-

I I I. I

l)c' ~ ~ald, w~~ di&, soluij:q_, a'te .M~nl' ~~~ ,Do ~ iU.ld!,'~ "'.rm~~

~

,

, , n-

2-6

;;1

_3":_

,

"

I,

~,

I
" " I ,
, ~ ,
". ., II .. '. "i," t.. i" .. 'I I~
I'
, ,- ,
I, , , I
I. l1!!!!!l1 ~ 10.......= ~ ..... 'I"'" !...I:I ~i ~
- " ,

,

r

,',-, 1"1

- ,

,

, I

r

"

.. .- .. ',.

sei ~ m;!!iliL Ar!'irJl,

. ,.

~-- ';,J ." I ~,~, '" '

,I h,m I.lilltd dem, Lan _ de lelJrn':_

~,t • __ , I I,

, i

II n.

" ,

, "

, ,---------------

I I I I

' ...... ' -,.,' .. ,

'Was s~e Ifle,,,,riell wer- weiss es

._ I 'I~

.' ..

n]41ht1i" ,dmm

'"

I il

~,~il

, ,

i I ''_ "

,

",~

;::..-

I'

"

r I I I I I

't' .... i.I, !""'J.: J/i" ' R~ .,"IiI' ',,!! , .. i:,''';O !J",];r ~ J,~"'" i.]" ,t" '~- ,r;;"'e'_·I',~", '!!!" I'" .. "'Llf1!1~, :".:1

I!i.!lI'iI ,. rel!:llL'L~ W]~u 'YJiIlS lC~~1 '" U. 'OJLI.~ Q ,,1/0 • !!I!I:iI'llB !.' g" _ pm ~"~I;I, ie(!; ,. ~'a. gm .o.erl!' Ijnl~l

t,~~~-~~"~~~~I~~~'l~:~~~I~~t~~~~~~~I~~~~~.~' ~,~

_..,._ I_';:; I~ II"'"""""'!!! ~ ~ ,~ ~

I I " .

. I . ! I

,

iii'

,~ ,

II ~ I,

"

I , I .

U.'O, ~ Jiij;~t~,se~l. '~Ii'-' e'jb ~~m H~,h .I[odl bi SZIU' See~

,ii,

" •

- "

,

"

- [I

#,.',.1.'..,--- ..

- , I

, ,

~ "

,

I·'

i_

,.,'

-

- , I

',. I I

, I

l-...,;!iil 1---

XI.

Lledder Brant

mta~~,

NQ'1.

p ni!1c!i! sM:nell

- ,

, - ,

ill '

:NJut ~~ ~- Mnt ~:.!:

·F_ /r- ~.,~

II -

II

bduti.'DI'

i:C I~ ~I

~ be ,.....,..

it,.

.... ,I

, .

IP--

I~

i I . , ,

II _ I

'b'~oht~

~

,

-_[~. ~-~~-~--_",,----·'tt~,udj~ a:

., I

,

, ,

(~"'beu~Wi~ 'vo!r.h~, Jll.iJt '. t>el.'j, MUil:[U!

~

~ ~ /.. 'Ii~ ,4':: ~ ....

, ,

II , II

-

:MIl

~

"

'-'l

11- .'

,

"

~''''

~ II

~e' ~~~~I

::.., ,- ,""_I

I"

II

iP""'" P ~' 'I r il

, ,

"

II 0,-

:I'V

'~

Woo _ ~

II _ I"

l

I

I,~-

'lI,

....

i!I:r.6~. __ 1"'_~~"_

~ .. ~

.,., - I!""'I-

~

"

I'

I.

,-

1

" 1

·1

I~

'.,

, .

tr;t\il' .i.as

It}

b G- II ..:I - ." ~'~:.r

C.!B '. dUI z~, ~a,!,~ ..... J

" - " ,.

1 -

-

tf """"""
'l ,Ill =:
-.
Ii: •. 1
..... '_ . ':;i-.

,.". ,.' -

I'

IE=~

.' I

~,'

i

1

.__"

' .• I

~.m _ ,dl,Cm G·bnz. __ ----- ........ _~

I.. ../1: Plo!io.. _____

.."..,r /" ,,",

1<,.'

I '"

I

rl,t~r4. i .,

t,.,...J1

.~

L 1"'"-'[_1#- L~"I 'I

-Ii...! I JI. If!!'"

--

I II r+~

• I ... it' I.,:''''

" . ,

~ '." ~ __ .. ~ j II

1'1'

I

I

!II

_"

r

IJ 1

, Largll,etto

xn.

Lied del" Beaut

R'ii~~,ert

NY ,2.

---,

"

-.

Ii·

"

II If I

Lass mi~ Ihm alit

I

, ,

.' - .. .----. .. - il;iHilll.geIl'j M'Uit,. it-Ui,

1'1

l

, ", ,

, "

... r- P f

II ~ I •

I

I' I

!

I

II

I

_. - , 1-

!SoU S~!!lfi-s wend.em? Fl"a. gt'lil!t!'eltt" 'w:i,e

II

'.

.

'!II!'

.'

I

- ,

I

, ,

" .r End.;,n?

I, ,

, , ,

, ,

"-'---'

I~I~'~I-"'.--.'_~-' '-:Uartt.

"I ~1

I Fi' r I _1"-!

:.::: ...

" , ,

,

.. bu,u(i"n,

.....

I :1

[

,

-- v 'Wei,:;:; 'ithl1"'"

,

I~-

"

11_,1 1-

,_, ~ ,;i'!J

, '--:"'

1!fJ

----,

I -:.!. _

lass IIll ~ ('h~

-~

,

.. _,=--

-I, I

I I··,

..

r,-,:~"

I , ,~ '~

"!'. "! 'ill! "II "-li

.....,_..

I II

r

- --- :, \--:~

1 I :J I'" t -',J, oI~, __ ='

rr: - ,1";:Jal~.

.ii#'.' •

I 'I'

, ",'" , - 'r:i!I'~" 1.1

,80

XIII ..

Hoehlanders A.bsohi,ed

BUJ':Ili:ill

,II ,~ ~ IF.risch

, ..

It.

"I .&I..

r - - .-;

r

,
.., ;"~
1I,lIi,
"
'i!.' , U;~r:z roo
lJ:,t
w(J\bl, :me'ill
/;I, JJ,
J
II'~ .,: it t
, ,
,
,
_I
~iII,
,
-"""';j.
'.::, .im
:~[ert ~s.t
l;\fje - ge di'r'
,lilli,
,
, ,
1'1) I'··' • ..
' .
I
I . J ."!:.

l.

, ,

'Meim Leb.:

.' p

i , , ,

i\

: s

-

,

r

HO'Ill!iL _ la~,d1, meln

,~och ~ ~ag!,dl~ mein

,

II '~:;_...;.

~ . ~

"I II . I

I I _ I

,.'

,Is,t

...

hie~; meir:l,

,rlt-"! ,d j,e

''It' "

'. !'

, ... ' 'II '

11'

... '

, , " '1

,II' r

Roc!JJ ,. ~ai:id" :1m

F:I'B~ = luei't, des

',.

........ .l ~~I
Wa,1 Jte yje:r;
- es .- , ,dfY'rt
Mu . ~~ tst dor't. Wo, ., if

, , .

L

~.,

1!"~hH".

'!

II I - I

- "

II-;~~ .

,1:. I -~ ._

~

, ,

i:
l
,
r I'"
,me~llI
a,ul d,j , ' , .

, .

r -

.

He:rll :!9e:r,g"!

I

I II.' , , '

'i:i'>:t.~ rm If il,l!!!' die

I

'~,,'

H.o!:IJi!i.Will.u,di:;wQ • htn

IeI' _o ge 1)i;eihlt as

'~"'II

iC' _, ...

hi!!.t

;~

• ! ~ •

!II ,f'
a' I #' ,_
.
, .
,
'II!' ft',!
P ,~ ~,
'telblt wold, :i,b.F
~I- i---' ".

'I:J!

I

, , ,

Belli' _ I~e, be.

!I! .iii,
I,.
~ JI!, >~ ;k
k, "
" -
V '"::' ~ -- ~
.
-:-:~_ _b 1\
, ,
, I ,-
-- ~ ~ '~ V I " tl

'"

"1,;11; I,

I I

,

..

Schnee!

~ oF

1'f!\, • ](I;r

r '!.',~II'!I

.:--"""'"-'

" "

~ 1;- ",

, "

"J I

.

,I C". I ~

I '.....___ ,,' .'

, '~~-- ............... ------ ' ,

l~.,-'

,

..".' _1ki'

"'(ii'j ,_ Urur

~ 'J1i

'Wi!i~ • ,tl!e:r.; be

-

'1 -n s-: 11 .' __ .. If= -- '11- .1' 1'1'
"#n 1·<l(j~:iif.,., ...
I I '. !iI '_ -I I I
. ' 11 '~' :i- :t. ;,,' ; .. , :j. " .
,~I- iii - .

'(iUu ,_ mell!i und

, "

far •. 'Ii:i., gen, iEklie'i 11' II

, , .~

'~'

Bi.eMei,fI, I~

~

''l! ~ - 10'" •
, . .. .. l._' -!: I .- '. •
"
I
,
I
V
~'l!'I~, , "

'-' ,

s." ,11.,

I

i ~'II~'

I"·, '" ·

I ... , ~ I -

,

,

I' . _ l'

1:.'~ltlQn ~e'ti~Ii'$.

~2,

I'JI.d

_ ...
:
.M:e~n Hen i st hri:
;:::-
.-1
I
II '~ ":' • , . J .'
~. r-.. 1'1,
- "! "'!' ~ .. -';Ill I

'I· ~

~[(I;(:ta. .Iud, meill

_. JI"j
Ilers I.S~, :n.icl]t
'I" 11' I
t ., '.'
I'Ij~r; metn. BJCr:z; is·t im
I .
#!f~ :I 1 ., 1 '1,
.,.
__._-------,
I!' , ~-I. U 1I'II .... .Iii<

-

_l

I'

r J

HOiCh .• l~:!'ld, ~m

I.

_I r

WaJ ~ des· Be

....

:_-,

l'tJ'

I

I I

'I

,I .. -.' ,.'

. ..._

"

q'i .1'

_'

I ..

I .1

,I'"

1.1

r

.: r-::I~

I

r

iii.e:nn

..I

f

ioch.l~nd_ WQ III ~lll lch ,~u.~, iii

II I· I--

I I

I

.a. I

~:~" -It- ..

I •

" I

I

. I

. I

I.

.. ,.

• I ~I

I: ., "f!!!---II

.II I I .:. :

-.......__.,

XIV; Hoehlanddsches Wiegenli:ed

B;uh!l:

'_

" ,;}

t" S'CbJa, ~ fe~ 3. IS!ille~m,; HiBl a:. !)i!lI:rll':$'&," iII

r-rI

!, .1

:¥ " , ij:..'l, .. -

so. • SS't1i(f~ ,iIi,!!Ii!~. :Ile:r

lug _ ,t,eim~,wa:rz, wie.

Nie df!,f ]iRtid ni'Gbl

..--

'~'

Do, ,~Ii.alii:ll! E bel:!. bUd d.eiil

Kob .' ~en! wenn d.l.ll g:ross iltJ;i.st,

"ell leil:li; diod j :m.e.i:o, ,D:ifb • chen,

-.,.. ..-- r--.

I I

9:' !

_rf\ '

I'

" t po • .' :ISseI!

2. s:Ueld~ e[iiil ~t 'I'Dil,gS"t ~ &0

u

I

, I

~' r

_~ J

r r

II t-..

I I I

I" i-"-·~I

W'e:r ihm, ~h" die st!i!ehl, llil!ir

-

!k t~i '., :neD

iE~' • De

'IJeJ,di '!;l,nd

Dirt'b__ ge • b-ar'l'

,!]Jib , lind ZIII,.

IStieh l__ d:i!r -G~i.iik!l

R.,o-;- .ndd'! iFoh. ~ 1('111., stoll' iii. ,. ,leiB.j

-, :

_=---,--

t)l. ''iilI~i:Si$ '2. blrIn, a. !ll:ldi iIj

I I I

, ~' ~ .. __ .1 _

-I_._

P
'I
,I
I
~.ss d:e.1r ~~. ' .
brhi, ,. gle helm
'Iutd WiI:!liS: Elo~:b
I
I
I
__., J~ 'III" -ell" II'
h I PI III ~, ed ,. . tel 'r:Jaliil: auts RilIar"
Uil'b ;ne !!Jar H:sJ.e Kllb,
,I~emn. ~ lad k.4lim'ln :li1ill ~ :riUJll:t~ .le 'ne ~ab.d

, .. ~

I ",

~.

I'j;

u

I <C

1'tJ tClan

~ .. ICaili' ,.

3. ~omm,

.-

au,fs ,~mau. ]js~~ ~:Ilib! ru . ,I.'iii)t'ki

,..-<r,I,

.il

ir-,.1 II .,

I . ~ .

1- ,1: • -fJ

I~ ~

_ r--, __ ' .. ---"i?' '~

xv

Aus den hebralsehen 'Ge,s3'ogen

Bpolll

15. ' L

,~

! ,A lIi

I '

f

~

I

"

I

~' .... J,' H.Il

~ ~ i

---

"

"

dit*, Lw _ iiier

w:r

's:ld.

I_._I_'_:____ _ _::_

" ,

I

1"-,, £I' ,::=.;;;;~~~ I

"

I "

_1

,

~"

I' ,~ -

I~I

,

" r

'!!IIIIIiI!!Ii!I'

c •

85

-:1

, , ,

,

,,~~-o:~

_ Ita her,

Illildl

, .

!

I _-,

I~

, ,

I'

Au ,.

~. ,I'!!t..

,

, ,

I ': II, ~,bi~~ II, .

:mein

1l',i!'iil,,:I!IiJ9 rbe .-i

"

I 1 I I I ,

_j_j

,

II . I

)

, ,

._ .....

\ II')

,·-t. '_ 1 I

I 1- 1 r-- i

~ ~.',J. )' I '~"~' ~ •. ~

'. II'

,.

,i'I jJ ,I!f

.

h,,_

I

..- --

,,,I

" , ,-

1 • ~ .' •

~

••.. oli,

'~,'

, ' "

~ E.ditIOi'! P-etil'il'$.

'_

II _ ,"

'''_,

,N1tI_,!!"

l,,~. _h.

I ,

, .-

, -'

,. I

. .

-"·~ ... ·.··.·········· .. ·I

IJ' ....

C,',., ~:__'.,'" -: ~f!_~

.,_

.P

I _

I

--_,1=== "

I I

ge :IlI~.b

:mc.m. Wa

.~.iII,

I I'!H', I 't,.lI'

1 I

.,

hicn, ,

Qud. jd:d.;

u.iEId ,j,e1::zt ~

re~,.

~ '~ ,/ I ._ ">~
,;;...
V .1
I ~

I

L!

"

_.1.

I II'

:>'.'

_I'

.. .

.~

XVI4 R.iit:s,el

BYii'I).i}

_tj_lI5, H ~nf l 1 ,
, , ,
,
, ,
'lJ ~ ~. ~. ~~ . H"I ~Ie :Jur
Es rUi . Ste:!1I'S der ]~ O'm~IN~f:l, ,es: m1!JJ:r:rt if'S e .,I]II._":!,
il.~ * l L
,
, ,
,
,It) - 'tf'* - .. .... ., -. ... _ .
..
!-_~ tf iIJ
~ -'. ,ill I - ... .. --.,.
I , ,
, , ,

., ,

. 1-'

t. . ..~

s('ll,wach Id i i!tgt's: 11Mb

~,.;Ii fI: I~

lUJoo.

. I .

_ ..

L.

r

~t~~~~~' i~~"-' ~~~~==~~'~:;i"Ir~' ~:;~ir~1~' ~t~_ ~~j:~, i~t:- ~~~_7~.f'~_'

_ 01. _

.".

... ..

u :

wi.Ji'd ~ Ji Ii,

, _ .

. . " - _. ~~. ~

dUJ sein ,z;W'ie:. rac.h Ge.s~m,

D;,!l:fi l

l ..

, ,

I.

I

9'9

~. t r. .1, ,

" ,

m.Qsst d'gS 6. 'eie·r(llllj' d!~("il

:1 ~. •

1.:..,

,

" ,

-:i" ,.'. ' f:·

'.

' ..

II,

. iii.

,..

, ::::1'1

' '

.. ~ .

, ' "

" ,

, __J

,

, '

,_.

, ~ .

. !,

I I" I I I

I:, "_'-. I

"i!'_ -r -~ >~.]". 'L II"" .... ,., .; .' ... ,. I

u .~,,__,,-=;:; .. ,~.=---- ...... _~.~~ ~ .... ' ~~~ ~

_' I I

,~ l

,

"

" -

~ ,

,-----

, , .

sle ZU c:r •. S[p,ii.I''eD} die \lTws _ iSJ;.iS![;I~.n bat es,

I~ • :~

, "
. 4:J .. "'" ' •.. II -Mil' "'~I .- '1'
, 1'1"'--: .. .. -..... . .. ,lLIoH!

[' " ,

I ;

'u r-

- . -

, ,

_., ~

lill.m sic, VO,I" al IlelW s"i.~,

l.

-

, .

,

,I ; I

'~. ~~ .. , I N~1!r ~'~.~ •

I. -' _'~ r .

I·.··

! :

'I'V

.. '

~ ,

, ' "

,',

, , '

j: -j'

II r _I '

I

,

I

E .,

.' ..

..

"

-

&11}

1"i,Iii -I!'

• •

I

I ,

f .. ~,~' _

iIilIlUi • g-.fl'Iit.'siIll,e.,ii i!iiclhwillnb,!(:'!'l iIlJ'Q!dl!

,r. ~ ,H" _ ,-,

I

I ..

I,

.. ..

:rin

I

, ,

,..,'.

.,

.ILl, _

I. r-

I~ II

':' I Ii

je • ri,e)'m lIlit'I!IlS} d~lil Lie = I~(l m'~:S, reb I,e;g~ :SQWAr' es ,~U_5.

~~fa~tl. ·h

I

~I

, ,

I -

I t:,1l'

<til"

_'I

','.,. II

I~

l

" 'II

I •

~ I _

:~

be]' 'BO,Nen. ~stt.~ gt.6 _ :s~et~ .~i!lli, g,[9if;,s, •. ten in

l

I

II -r

I

,-

'W

,. -..,.

;iI_, ---

.. ~ - 'Gr:ie'., '41!J.e:n.mill:Qd, k~erun, a~ den 'ii

_lit »,iI; i..

p"

lL~- ,.

--

I ... '

!_ --

I

'"

~ I DeuitSlehhnd ~ ,JI ,I

-"

I

II ,,-

~~t t •

~

I II

... '. ::::::::=

I

, '

I

"I

.' !i!\!l,~ig • ~ieb ~ @s

I ,

1,'- I

I' I

I

r iRs, isl~ :n:I!IJ:r ~~lilI

t

i'

, ,

:I

I i

• .. '. :t~,'--

Ir\o:.l

-J rlerM{~",,!k~'r- SI!!H!ib'~ d~li'$b, V~!I':li .. !!iW~I!,g.~!l 4,;;11' !i!'{~~~f.illi ~,Ub!!!l!' i>i:'h oiIlliJll!th(:.h it:R!!@, ,;i,ii.i:l!g.t;'iip(Md,en IIU. :i:lili.!i;(::r.:. {L'lh,!"ijl!i'i;!!~~ ~!ll B1i,t~~~ t:r1t!. ~Ju~ ~,!lItr <n-t~~Il!;jo,I·~'iii!ljl'l!Jb ... w!lo di.;; ]i"'Mil .. l,{f>t.e. ei!!IJ A :i!!lt, 'th.r. ;loti, T~ge )

,XVII.

Zwei. Vene:,tianische Lieder

_ H: ;I1'i1ljlil1~""·~I .• I;:!,t,:rIl!o:m!P'" iim Tald

,~,.Iii' ""~~ ;!,~,",,_="" _~ -- - _

1.7.

~ I,'"

1""--

I !' , ,

I

Leis'

r

"'

r

I

. 1·

r

II • I·

p~_ r-11~ ~--t.~.~~ ~ ~r~ ~ ~~'~

I

I - ~ I

~'" I~"""

~. IA'""," .],,-, •

r

r

I I 'I.

i ,

I

[

~f!1l .fl'lliit

_ I,' 1.

"'~'m ~fw. de'''' !i,pru.hn, ~Q;

i ._: :

tI,

tj."

. ~,

_tlUil

pp_

I. ,

,', II'

!

-

Zg dJeg;

_II. WI!'

........ 1

,I~I

42

~, JIi,

Il

"

I"

.'-

w 1l]"e;1

,
t, - , ,
.» """ '~ ''!' '~' ~" -'1 ~ "
" .
I ~
." " ,
-t "
, "
, II ,
I ., I~I''!' ' '!!' T .:" ", ..

• ' -; I C -

'!' ... !I'- ,~

..

--:::

,I,

, ,

,

~ '~ '"'r'? ~~'" '~ ;~!,,~

f~~~, ~~~~~~~~~I~~_:~~~~~-~~~,~,. ~'~"'-I~~~~JI;~il~~~'lIiie~:i

• ,I '~I ": '!":, ._'

er

spl."i • 'I!:~e!i'je • les

1.1"

, "

I' I

_[, -'- .- .- ,.'. . '.

''lWibit WD ,d!eml, WM, N,acMsi!lie, iSlel" ~ :U,EI'

Il, ,II

~-y, 1!_' - l
, - -,
" ' , ,
iI} ,!'.
--=- ~ ~ ,N':~!1 I'a ., iSl~n
;11i\ 1- , 'I ~
,,' ,
, , "
I 11', " - " ,
" , "
I t:J ~r~ r~ K~ "t.. ~I~~I r -.' ...... .r !!' I'
,A
, ,I -..... ~ -- ~' __.' I:
~ , ,;. - " , I 'J l: ~- !
, " ,
-.:; , ,
,
,- .n "
T - Ir ~r "'"r r
,I " '

~ ,~

BiOQ<t _/j jJ;.

-

,

i~ '. deiWl

m u

, ,

,tt-~

I .'

1-

, --,I

Co

''--_.~~_~~T~~~ __ ·~·r'~~~~~r

, ,-

I

S€::Jwillg' ,~ m~cb~ d~cb

. I ."

I. :-;-------t

I ' ..

" ill'

, , '---- ,

t'

I. ,'.,

, ,-

I"

, ,

. ,

l

-"-.. ,

w

,f'i ,iJ

!.f' - "-en: .. ,~~S;

~

ilia I'

, ..

, .

'.'

ilfem,

.. . .. JUm _ me.~ wtr

"

..

lUIS

. ,

'~' ~' -"'!'"- - ~

'''.' '-' ..". '! . " t • .. .'
. . . .
" ... ;Ii .
'\ '. _I .it

,.

_IL~

tJ! sch~ nel!:" W;e1, 1ii8(i"
., .
i'!I ,Ii
"
-,
. II.
,lJl' -~" '~ - .. -~ ..

,

,

I I n.

,

i

,

f'

,_-,

• 'II"

r\

--
~ . .. .' !II!'
ko'oo ~e11 ,iE!ru ge~
, -n
"
•• -. -. ,t
;.
!' .
"'III I
, ,ftP~'~- _....a-".,..-~~: e:

, ,

~t:'-. __ ' __ 1.··",

11 I 'I"

,. ,NIt,.,

~ , ....

r

Ill:dllii!lifll 'P,el'Ii!!!~.

, --

,

II

llI,n",

rn

r

.,.' I •

XVIIl.,

:Z:\vei Venelianfsche Lieder

Mooire

18.

~ r-- __ r-

+u "

__ :>_' I

, ,

, -

I. Weno

,

d:~UiIT'h.

lro-...,

"

I ,".

. I

I'"

1\tJ

I:' I

-- ".-,',,,~ "" ll';~ !."iIi

Sch,i:t • tel" _ kl,'" i,d, • "EJ ,[JJ "' ..

-

I'l ,~ . :&,

,

I

~ I 0._ J ~

.. '..... ' .. # I ~~ .. ":I

,

,

. ~ ~I I!I" ~

_;._ II

I· II ,~

I -r 1

, ,
A" we hi; dillJU'1i we~S$~ dli), :Nrn i!'.1~.!~ ~i!i\!, '~:r.'
_fLu, r-.......
, , ,
t b- l~1i 'f ._ -- 1 {
set .1 ., Z,ett, g,Dd ;z,j:t ,. Ul'nwJ d]T ,6J.i,~r ~1Z!1l,; !1M
~ JIi,
,
,
,
I ~

" L1't: ., :: I !r --_ ~, 'I: , J.. , ~ ., .- '", ,4
j 1·-'.
"
"
.. .. I ;r '~ ~ I


(,;Ili't: til!i'l' IPetli!~. $'~4i, _"l ~ I-
e: - I d bier :s.teM.
w;a;]"- ~emr' ,
1 ~I ~ l
"
!: I
_I
1..' ,iB 01 ot ,w, eg1, be reit!
! ,~ IL
: '. ~ ,- ,I ~,
'J' 'F ID-
~JI I,
I
I -----;,
~- M~Bls -!r di.ei1 Ik: I t
t,e ,~erm',
I'j~ i.
:
,t "flat J&n T -.
1U,m, ~ ,zlellil3l1,
t'!JJII. -~ - :;,..
_,
U '-- "" :fi+ •
~ ~
I
• ')
~» I ,-
I
U Nac;bt fir I
. . ma = III IDIt,
,,"i _AI, --.,- i. I

IDn w-ei,::;st j weii:'" ~,ir!lt.:z Sch,I;~i

I_M ell

,OIiltJ!~

,::;:;..

I I

-.-

Ii'I,U5 rm

l

die;

,,-,'

! ,tJ' ,.

o. :::'1

. . .~

If

,

T .11'2.

u, "

t,!in

--

_I I

: I ~ .,- :

V iii.

E tUl·~ n Pe'O'elJ15

I

_i

::...

I ,

"'1

I ,

I

I ,

~. '.

i,

, ,

r"'. !II

-l, .,

' •..-1

..

,

"

XIX., Ilauptmanns Weib

lh[1':111!!1

1 _t

II ~ I I

'----- .

I, •.

'.. ir

Sbbl ,a;lIf' Al'· •. \em. Lei. be, Hdmg~d

L

locill b pr~,nll!' b.

I ' --

, ,

I-U

.. .-.

'-:==:a_ J -_

" 'I_ , ,

I .,..,.

,r·-

,- . ,

II

T

I

,

I 'r , , !

.~ '- ~-, ... - ->~ '::..,..r

'I ,

m,

, ,

"

I II II I

(.'

I I II'

, ,

-, ,

• I II

~ 1'-'- ..•• J ~~-

,~

.. ....oo!"J

I'

-

-'I)

........

T;rl;lm • meW. so:b1ag"

-- .... - J

h~, _ qr:.~a:mp:rJ S,le'bst du. b~u.L~~geiiil Tag ii.JId ddn.

r~

,.

" ,

---. ----.
- ,a·
,
'-' II

I'

II

._ 1'.

1.-,

1-

.m:..i.'eh UB Eamp.r ...

, I'll

... '

,

'3f '''t ~ - oIiIUJ~ ~ '9: .,

-, 1;;.-----=_ ,....- '- - .... _

V ------~--~~

'"

',~. ~. .~ ~,~-t

:::;,~, ..-

-!!:_.;' ~----.-- --_"..-~:::- ::;..~'

I" I I

'I

, - ,

&~:: .~

I . ,.J ' ..

,

.'1

Oat .• t~l'ij

....-

.. '.' &.

-

, . ."1

.- - ,

, '.

._ 1-

_ein'l~ i:o

",.~

.. -. - .:

" ,

p

,-

=

--- -

n-r I

I. , .• -

....

~ -"

, ,

.1. ~ 4,:

'. • ~, 7

"-- ;,._:!!I' ~ ~

~.

tk' f.I

,

__.....

I

~ d'ElS Fde .. d'eibS

- •. ., _- ..

. ,

I II. ..,

::;ii,- ...

1 -=

I .If'

,

."' .. ,. ~

,~,.,

. ,

1:':"--

; ", ~
,. ~ .£. "-
,.
, , , ,
, I· ,
1'1 SbM ;[lu.i!' 1:4:1'. tom :l~l~ 'btl'" H~~m ~litd. Scknr't, ZWt!91 ~ 1'.!l.J'!i!IIP~ f
. :m,Cig, ~ rna,IaIiS
_Ill I . ::.or ~ _, .: •
, I ,
, I , , I
, , I , I
I
,V I,; I ... .. ,
~ it'., It, :1 I: I~ :!. ! :1 ••
. , .. 'I.~'
',;. I
,I I
I' , I I I I
I , , I
,
- " ,

. ," -

,., .' -~ I,.

..... --.,,__ IJI

~ t

,

- ~ 'I'

I

'-.._J

" I

XX,, Weit, weit

Bl!!Il"lls

_ll_ Jl Z,i,e,.l ieh, la,Rgs am"

! • ,"- 1'-

- , '

I

!, :

, ,

J

l

-

- .

_

'" t Y~I. . If.ll =~ r" -b.1- I:.L. -b " '7 'iir ·~ti , • 11l'i!Ul_~er ~1Ii~n QDg,& ;,~~Ua. B:n~ - w-'ewi :el9!,el. _, !!lie-!» .l!i.!el'uu'

~. Wi:ntil!i'ti Pl"CS~,{iIl~ ob ~!i, dni1t5Slw' s~,n'fi:d bd sOlbimlill~1i?

:8:. m,[1r ,g~!9!(!1tieli'l.lI~:'_; ,dlu Wit • ie T\ui~ IUI!!!!l: id' ~ De :n(lld;

hi.. ,7, 'i"

-,t,

f , I

1._, ~! """=---

pJJl!:.. ..' I.

-- 1

" - " I

r

-.-

'. ,,.

:r I r

- '·1 -r', .

, .

Il,. I'

'I

'I I'

I

II

.

!

t.l1 i ,

_I I ....

...:.t______ ,

.11 "

'L.:' .

:1 -I. I

-, r-wt

" ,

1

II 1.1

"'1 ~I, l-...a' • .. '1_

~\-.._ .. ~ nL.o~ ~

,~-~ ..;_. _;.;~~-'.._ "'-, ill.

.... 'E' r '-!r_ _.... .." .l-

< 1 '~

,

I

I ~,

,

'!II

,.- ,

,I Ii t,

I, J

_I"

I _ - ~.

II I • I I

----,

, '

1 ,

r

I'

r~~r ~

8'1t-41XXl.

W:tlS will die elnsame TI".a.ne

Hi0 i~;e

:21.,

Z iemH~h l~Ul gsam, mit hi!i1l.ige.r H.mp,fl!i1l.dlullg

~.~ P II. i ,

, I

."'~. '~iI'fl' 1,.,1, ,!! ... ,'~ d -<> W.., I~ I.lIIn , ... 1.. ,jI1B._ ' ,elO.

1..-"'

"

,

. "

. -.~

I "

"

i!~ :; ti.1I ... J iI'

·1' .

~"I! •

'I"-'i:~-"'~ ~

l~H-I'l'-U·

,

I

I, ,",

, '.,' .

.En'i:~l: ,

!'JI .!II.

'-' ,

I .. .. .

. i!li me i!!:!~m AlIA. "e ?;~ ~ rijek .

---====---~.

,..- -- ~ ':I"!:~I~~

'.-.

. .,... "..,- ,""

t}

1 • ,. -."

ff. =~==---

'! , J

1.- iii I

,·0, II' III

_. ____j

I I

I '1

I "

-T ~1f"!",,-- .,1., __.;

'-~'-- .................. ---

, I I

II

I

t~ f

, Ie

I.

~

i I

, ' :1

i

I.' . ..- ''!!I'' - '~"", . __

hat. 't~1 viern le'l,i!~'ht~i!. d.,e iSli:iIlrwe. de!t!l, die 81. Ie zer·. f[~s _ lil'e\D S:iM~

~.

I I

It

'I

:1 I

I 1--------, !

';""~'i =I"'" ~r1' ... I ~~"1'" .. ~r;'; ,,~!'" '.' ",

PI ~ 1 I~ 1

I~

II I

'I l' I'

--

I. I.. I

. ..."."...

mei

"

~" W]e

r'

I: .

,-I'

r - iftJ ~I!!I'., ..

I Ne •. bG~ s i.fild

. _jj~jjf-

~

aueh 1;1:\1'. ~ U'MJ;

;:"

~~. '.J:UG

>V'

U)

'~,

.' ..., ..

...

I 4~

'..

~

I

II'j I

d!:ie

htn ,

'"' I' II I

I ,Ii I I _ 1 ;1, I

, _' I II I

'~, I .>: : ~

,

I I

.... ~

~

-n ,

I

-111 ..

.

p

,I.

'I'it

'''~

eln,

.tU _.noss~1.iie e i. ~daa .

.;. II··

1. ·l te_

~,

'L I~a:uc:b ~~u

. Llilo I. ::.;-

,-

:""-1 I

T";'I:ti~,~~f":;~-::::. ~=:::d::::::- J

I I

~

rtJI aueb'~

. I!I.~ ~

- I

- I

II·,

.' 'I

. t.JIl 1-

,. ,

, L__jI=~~_~~I~ pp i:

I~j-'~' .. ~ I h·_· •

-+ ~' .. J:ii!" ~ ,
-~ ,.' 3'
Il II
_I
I ~.

-

-'

if. ~ .i .... : '~

..._. ........ - ~

IE diitiorl IP .. t Ii"'"

22"

,~ 'il I.

XXIii, Ni:em,Et"RCI

Seit@inflitiii.Qk ZiD J1J!e'm.a:nd~ B\i'i:",(i;~

- , : , :' "I

'.

,t} 1_ ~ ,

,

,

i .~

,

_.' I II

~- I·..,. =-'1:;:~~1 ..... ,.~-" 1;;1 ,*' ' • .,. V

f~! . '. .. J, - ... ~

, ,

'I - -I

~I

"'"' I

,J.-.

.--

moe • DlJllfllld ~

,

I· I ,I

" -

,

. ·'-1

" , ,0

If_ _r, _n,

-wlWi ~!\'~ se 11l~,

,

z;u_ni

"'" ~: - ... .. '.- >"j"
.
- i- ,., ~~ -~-

'"

.

I.':

fjil:h :oie. m.8!1ldi. iI_...._

, '

I~

I ._ - -

_ ,'''; 1'1

I.

;! , ,!~" - d - k" l~ ea • ~liI iI" ana 1111: Bil,

J' "

~''!'" '!" • "1 ~,.
.- .. a ~ . "

f ~~ ~ ~ _t::,. ,. ~.~

, ,

I

r

v

,~ I

r , ,

.. J,] -, I, l r=..

,

...

:i .. J, 1 '..-L I

I ~

h-'

, , ,

I I...........,J' r

, "ti!' :1: & .i,

. '~ 1-:-' j IY' :! .,,', If

'~

~, tTl I, ,,,

5;~,

'~, 1-

,I, ,r ,.,;.. -' '

Ieh 'MII'i 0,1,[,111 I o.nd .rer 11 ~~I:'r, UJiul

---=-

I'.,

Il t

-I, I

~ " , m.

I I •. I

'III"' ~ j,oj i 1~ ~9:~ I~

"

. .

_'c!-'1'¥ ~ '"!' >

,~,

Il _IL I;

- .....

,

"

I,

- I,.

I -II

, ,

I'

~,i~!~,rQr ]lie • Mti!!tllld

II

; , ,

!" ,:..., .'"

.. ... '.'110:"

- .' ::>-

,,......-.,. .

~ ~ i

,., ~ ;. I~IJ ;J ]1

,',

"

." .

liD .1,cll' _li,L. !l~r ni, •• lIlla,ndi;

ill, IlL

,~, II ,

I

,

"

.. ..

' .

, ,

,

r , "

bill • ge. Il'~scb ii:Il!l.~

I

I'.}

,

',,'. " ~

~, ... ...' ",.j,;. Lit:., .. ...

, '

"

, ,

J" r- ~( II. r I -r JII!II"

,llleJlMlel!t iDi'enutlmdi 6~~h um !Jlooh, se :6che.r.' i,eb. m[!l:b, um niemand, -"'_',

,~. , ' ~.-..i .. ~ L--. lr

, "
,
, ..
r I -
- I~
.j.
,
.. , ,

..

.

'.

.:.' 'I',

! I I

'.1 .1 . I

I I I I I

i, ~! '-:-V ~I

._ ....... , :1' 'I_'

~.. j::.," " • '

,

, I:

r

XXIII., I'm Westen

B:urinB

. 'IJIL__, -_, ~_I

,

~~b $fhi!liU~ g • be::r PQ:rlh. no . u .~

I •

b I, reg mi r NOlld 'und

" "

p

,.

,- 7Itr .....

! .

, .,..

..... ', ~ :; ~. ~11!'"

"

L~I -. -

,~

-

, L.rii ,

'11 IlL

~ .

Uoeb _ l,fnuls Schnee'tWas

I "

,

, _II

ij ~ $t~p ~ndl Slld ~, ~e

. t. 1"'11' ~

r r:

,

,

~- :;j

: - d~. ~

,. ..

......

...

I-

f

-11

... I I

'~'~ II

.• ~ ~~M<y!M'

I r---:-

·__j_i

,~. _.'

.,

, .

i

\.:I ntp;'d.Jieri_ ~,.~d_rfi~kt. ~

'.'

1".'"

:SQ.

XXIVj

Du bist wie eine Blume

~, i Langs,a.:nw. ~'

k ~ T

I I.

" r.

"

I

-_ .1.

I .~

I -.

I·' I

. t,

I , i

. I ' I I I

I. I." I' >' I 'I

nin,; irlt S~a.Uldr~h!~,~ u:[ldW~lIl - mot $~h~~i,dtt ,'1r iDS H.~N h'in •

.... ' ... Poi ... _... 1\...' -~ ~~It !I '1,,. '11,1.'1 I, I;_~,_A

. ", _. ,

, I _-

. 1-." . I"

,,'lI I

.1 :

··1

-,

.!I I

I

I '

,~

,~.

" "

I--

I

I"

,I

" ,

~,_I

-r...... . r

_I

..

m:-

I I

I'· 1 II.

II',

I

'"#.',~Y!iiii!iiiil'--.;;;;;;;r. F. '

..... .." 'f' , -,

.,...... '-', - .

if.

".I, I'

- ,

I 1"1

-vt-,

So' [1'e:i:llllllilcli iSli':illi,,[iili liIbcli -..,;-Un1r,li,

__j r i

I

-",

111'

*

XX'V:"

.. ,," "_.,'II!

Aus den ostlichen Rosen

IUi,cll!r!;rrt

p

:J II

-I

III'· II

= rita·nJ.

''- ' r

011 I.

,~ i.

-

,

III...

'I -

I*'

Ilt:

~l

".

~ '1.,1={'

~II~ ~i

" I

II

r

==

---,

nwm

II, __:_ .-;--

,.

--.-. -

(O.l'ig i\, dl.lr,)

'l' i • ,

.XXVI.

Z;U1D Sehluss

R.ijck.f.."f·t

, .

.r I

'1 JL •

11

.~~~t.r 1111 d.ie. ~(,D,

"

. I "

~

II

U

i ,

-u

t.'~' ~. 1:

t_=;: I

:" ~~ I

,

, ,

I. I .11

., ,

*,. ~ .... .-

~

.

"

',1_' I

11-, "I

, . .

It

I~ .j

u.,

U,~t-:-:~U.·k,0mlD::~~~

,. ..

, '.

"

,

"

1 '£' ;i!l,.. ~ .~ .. "'" .
. ""-= . __.:.
I I ,I !!II 't! '~

!k ~II

" '1-

, ..

, , -

~.

I" .... ; 'I ~: ~h .1

I r

"

,

I ,.. . I I

'"rII'~

..

, I'

~re]l[1 I~ us Ii 1"0_ ben

.' I~. "

8ill I: _ g:e _ :Ob.1!m1 _ men

'"

r

','

,

[~l t .1
I
;!!' ='.
~ ~
l! ____./ I -.J'

t.

, - "

,
, , . I
,
~ ~ .'
.... "

I I,"

'I,' ... ,=.

-li

p

',. -II"

,

~'.

I ~~

1.:'-

l"i'Ul/ni, .•

I. I .......

_ ,_ ~. :!. Ib'!1 ~.
~ s· ::t ~ =. ,~
1! ---...___ n L "

• • ~ I ,

, -,.1, I ',' ,',' .1,

11::: ~~, I .. ·· ... If 'T [14""::·: '1

r II 11: '-.._L'

L ',' --."

. : 1-

. ,

I ".,' ..... I

ijUI

111

f~ ~

. . , - , . .,
~,: 'III ... .., 1, ·iII . ~ ;I, tl, , I': 1, 1'~ , ...
oi. i
,P' r-.. I
J
Ij I I I r "n I,

., ,

~I

, _ill, .1'. ,

,.'

,

, .

iI"Il

J -

, ''It' I

II

, .

_j

L'" d' k ·

rcr er _ .. rots

I.,

In del" Fremde

S:iogstimrrle

"N:h~ht schllell

1------:-' ;-:---

I I

'2/""

1.-_' I ~

~ !'l!i,[iiJ h'in • ~

I,

1"-

Mit ,Pedo:l.

Ztlilll["uL

da

1

da

,~

I~ II~ ..

,

I

I:

___ 1 __ -

tHe sch,ij. __ I

ke,i.

,I

-h me.hr

,_ ne:r.lcernnt

-I

n.

Intermezzo

28.,

III, 1',"

,

[

• 58 ,_ • Ug

u ...

'.,

_._

,,~,

'I, .;*

'6Vil.,

'_

, n-

! ..-

Sh~l1dl"

'''I" ' I=:=!I . ~, r.,~~ > .. ' .... »"'J. "II

- ._

, ,.

"

II

, , ,

..

Meiiil

-.'

s;tiil.

at .

,

, '-

~'$. ., I

._

'v .J: ,S " t:;'

.- ....

,. ", ~ 1~1 ;I ~ .-t~.... I ..<.:31_ .... - .. 'II!" 'I!~II
II' - --";;:1 /" >1

..... I ' ..-.J
- IL ~ ~
,_ ...... :... ... I

. I- ., .~: I

, .'

:0::::;;

I

- ..

, ,

" das:

,

iii" in

r'

I 'I I

;~~ 'L,'1!d1 ~ slc-h s~t,wi 1'1. ~d

~-~

-

- ,

,.,__ V,_""=~~

,p. , .. rll .. it ...

~, '>K... ~t.,'" ~-

.' .. " r7 ... :1& ,., '.

,~,

l

.

,

, .,

P'

'. 11'1,

IL

,

~ '::::i

. __.-""

l

IL

, ,

""!'_~,I III

:: .. ,... :t .b#,

.!'

,

, '

, .

,

'b

'iii:: (tw.I -.:;,

"

;sIe~t,

I

_I '. !

g,-"tQ,ml _l

I>;

_Ii.

,.

:P' iLlI~d mh .licli micb aD ZY.

~, ~ II!!!!!:II

, ,

"

Ie:. .1iI.~rj' j~' • dm!' ,St,'liII'i:cll:, 'n/{i..M.

"'!",', !'1,,'., p'" , 7' t p

.. '

~ _.."

... ., 'I~I,I

, , ,

, '_

, "

" ,

•• '~- ~I~ 1= I

;='

, ,

I

"

, .

11"

HI.

Wald,esgespliich,

-

,

,~, --.!!~ ....

-'." .' .... " ... /' ..

~

,,'

. I I I. ,

,'L' .

I -:: ~ '. , ,-;,;

,I

.""I,

II II

~

,

'Il'

,

" ,

=I '(!.1--

r-

, ,

x: ~: ... <c:»

,I II I

~'=I'

r"l

,I_~'

,

,

,E; - --- d1- -'i. J - --

~ .;:.'.Ii!l!il,_ l)l!!:,~c!!, 'I;!.e!t!!

-

DIe:!" 'WaldIll,

-r.

, "

l~_

M:i-"

_7 I.

I < 'I I I .1 I I·

.

lug~

. I I I

" "1

~ ~b~t' - "'I I' ~ , •

'l!lJ1l ' .. ~5i:' iIiI,~, ~ ,'I,lI~!n,~

L

"I

, I,

iEGiilian Pete,r5i.

,r :

I

, ,

'f: .. :

tJ

'I. h"

"

,

~'

_,

11

'.

___ - :__I

" - "

_I I

__ I.=:..=_I

~ ,/ '~ ./"
-i.
I I I
.' Ibr:o ~ .Iii:~~!!l L$11 nrlt i;r,rt, ,du Wdd, ~ !bOlD
~ '.
!'II. .... ~
, ,
I
I I ,
It' I I 'I" V '1" I
iii! .. ill I:. ' .. Ii' ;>,
, ,I
! , ,
I , , I I
.' .,
n~ e.1~' I) .. , 71'·
~
~ I

,ni~:!~

~,

I .- I

I I·

, '

.~. -

, ,

-,I I

. if;. I",

_.1

lIIo I.,

t-

'!I,

-~~" ..

",]11.

, --

II

; I

~

t"j,7jj

M

II u, ,II,

. .1'

~'-'

• 1 -

~ .",So midi re :~hmiic"

I;

.. - -~.-

~ ..

1

r- '.

I"

,.- I

- !

WY~D ., dle.r.. s~bJjin" so Wll:n. ,der~scbij~ Ieii'

-

1

.. ';I" = ... ~- I "'--_.... . .• - ... 4J_- .. --:.:. ~ ---

... ~~ ... ~

. -

Jmt - = g.-e

I

,~ Leillb~_

ritanl.

r'

r

:tellD~ icb die.b.,=Gol1:

Inii ftI:m;po

b~std.h, fie ~:n to' -rltQ.nJ.

"e'i!'~'i!!

,"

Im nf!9lo

,=

I 1:.1

----,

,

--,-

_1./

Spl.~l'

l'l, ~ ,~., " •• _ ..

es

~st _

'1..11

seb!O\ll hl1~

01

IL.

11,1

., . .. ,

,.

, ,

••

"~

l

,.

t, ~.
1.1. •
~
V
"',,&j,, I.
" ' •. 'I

L_ ,

.....
, -:
1L·· '. ,,' '~:
I If'
I
"
,
-." ~, ...... ~"
j. :; .. ~' .

-:;~,.; ft·

•• I,.' ._.

_II;. _ •.

I,.

:1 II

:: '1

,II I

., II.

" a

, , ,

,.

14 'Wa~dl"

L~,~1t

- . '!II7L '

r'

, ,

- ::' l' ;. .'- . ....",..._!!!!!!!!!5~"""'""...-_.7~

.r ",*';dt;;" ~ ~:

. ,

. ,

'I,:

I I ·1 I iii

"~, '.' •...

~

.

.

I. ,

• ill/'

r"

r

. __

lFIT JL .- •

Die Stille

._1 r

,

"
ts _~ ,0 und }at
W,EliIC:OS r-
i' t
,. '=
- 'i, JII.,~ .'
" n,

k:el • lij.l';~r. k

WI e m:mJ' ~(!!, wold lst,

,

I !.' I I

A eh I "'&85,1' ,1'5 n'u r ~I _, JerI nur

u

, ' ,

~li , ner; k~in M~nseb, ~s. ~!]llist w~ _ ,SeD

J r.""' 11;,,- ~

"

'!

.

,

, ' ... !

--=

.'," ,

, ' ,

1 •

, ' "

I!:,

""~,'.

__.... .. '

----- ...... - .... ~-

p,

I, Ii l

I

,

1]'

SlO :s,tumm UJld. lIer _,

I "'.-1

, " 1:1
" '
.. _i 'I~ " .' '.' ii .' 0- ".~
h P' I'I._
.::. --"'c a.
, ,
,
r ,.. "I~ '"

.1 I

,

nt

, "

d ~,"-i'

, "e.!!' uob I

,";"

I.,., I-II

, "

,

"', I

"

I '~~" ii

~"

't. mel. fie ~e .d,aq ;;. ~MI ,s:iiadl,_ mcb.wWI,&t'!litj, j,~b wlr.~ ,eig Vij,g -e • tejn Uimd

'r:! ", ...--;-. -, ---:--:.- J~!!~'L .I

, ,

"

II ._ -

~~,,,,

~ ,.

I" .' ~

"

C I

II 'I

'11I,'.

t :-

=: _r !

ii . ib~,r' Us: Meer' UIEI,t) w.e.i.~'Ler~ flis

I _t ~:-....

'''I' 11" '.,.

'-----=~=-~ .•

1

'~I, 'r

._' !I!!'

..

,n

I~j: &141. ~ ..

.! ~

r

"

, .

If

-- r

1

r

.

'-1 II I

es (1,"31 :~e:i _ nl(l'~

_l I.

- I'·'

II)

da.~, ~th tiim

I:! JJ;..,.....

" 1

Is, ,.ttss, lmd.~

~ - I~

,

~' _r:-.

.r.,

Him .' mel will"'!

___ .

I

.. ,....~"".il ...... W'I!I\I,H.

I':

l~b.t wIisst' ,[s Dur ~l ~ ~$~I mil"

_~ _j

I

,-

"! \
p'
. ..::.. • .11'" _.
.-
, ~
, ,.
, " '~,'

~

v:Pi~

~e~D .i!!L~h es ~i!ln;s,t W1~, .. ~eg :$QU I'

[ ,...-=-..,. I . 1 I

. ,.

iii 11 h

" 1-

,,",' .

"J_,

.. ,

.. '. ~

II'

1M t ~
.. '. .
.'
, ,-, .• L·

': '":'. P ..
i:_ -- AliA .. , II'

1 •

t,' Menscb t,S] :~onstl ",,;m;'~ S~ s:l.lj

I=·:'~ ~

,

, .

1 .1

~t -:r f~' .~ ~ .

. ~ ~

'-.:;

.i!I JIi,

n L·

• '. 1:11*_ ~ -

I

_. 1,

. "

1',-'

. ",--' .

it··

II

1 •

I

..

. ~_!_

.1 .1

I 'i

V.

Mondnacht

f.l1 I _:I -j' . - I p.
,
, ,
I~ , 'ro!I'''~ .~ ~ h
~ II' ,~ ..... ~.,.~~'I'-;I,I<.
.. I. I
, I , =- , , ,
, ,
, " ,
, , ,
~ - I I' ,.e QI; ~ ,\
1" : .. ~ Iii-
,
, , ,
, ,
"
. ,I 'iIIJ -~ ~ St.

~ I •

, ,

I

;

-'

I-

-_

I~'.

II ..

il,t Li r,-:

, , ,

..,

-:: ."

If"

"I I p' ..-, "
,
, ,
n-
,t 6ic luff. ,gi,!II!g ~u~ d'" 'eW _ ~ deir,
.s. ~ - rc._ ~ - j!ie
til I ,,_ ~:
, , "
I , ,
,
,
, t '\ leJ~ ~.
~'~, 1, .. ~ r. I,~·
.
, , , ,
, -
, ,-
.._ ~- ~ _- ~ I • i .1 fi'!;
" ,
, , II ,
,. , II , "
, , ,
.. d'Uu l~ = ren wog:-- .,t'~D ,S:aJ.l'bt., 'S, -ia~~~iIlli • .,&D,
I 'lI i • ... ... . .... - ~ - - - -
I ,
, , , , ,
II , i , n n ,
" . :1. , , , 'I ,
, I , ,
I • I, 11_1'4'."1 , "!I!I.'!I!I'IJ!'tI .. -I'
,,r _,..- ~ Id'- I:':
" " n. i'
II I " I
, , I
,
------.:. V r_ = .,.,',
~~~'.
--I
!Ii I """""" ~ .M' ,. il"iill1!N',
" , I I ,
, I
ie~dliic ,
I
, t)1 W§.l_ = de]'1 i!:iO :stel'l!lI :kWar w~ lie NadlLt.
1 "ii, I • - ~
-
, , .. i
I I " I
I , I , , ,
, I , ,
ill! II .... 't! .' • 1141 " "',. ..
':t ~~ "J,:: I:. I I t't:taM.
,~ .~ ~ I I ......
, ,
~ II
I
I
,. ~ V r _.-i ;p:'
~, I u ~ l - r
I
,
" .n
't" l.'"l:Ild ID(,] !lrie "".:;--". ~ P fe, ,'ie :r (tard',
. ~ i:l1f:~1 _ _, _, ~
~. %11'" ~, """" ~
IJI I .. .• Ii:I'
I - Ii 1
, , "
, , " I ,
~ "Ii ..... !~ ,' ... ' ............ I""" ...... ' 'ot ~' ... P't'
.. " ............. , ,_ .. , ... i -
I I , , ,
I , I
" , , I , I
, . II
"!tiI 1;)4 ,,;;1, ... 'iI,. ,pI "'", .' '''''.1 ~~ J
.,_.'-

-rc

.,:re Fto, '. rem aus

", I' ,

",

,--1-1:--;- II

I 0-

'"

I' 1-.

VI-

.

-,

, ,

, .

. -- ,'- - -

ShllliliclJ' '1llll d:!,e.b1:iJlb,,:eIl:'.slil!nktlln~n

.:;:.,

,.

-·c _

..-

i

I I

.

'.i.·.~S, ~.

tft '"",.,. .. ' ........

d .-iI . .J..J1 n.-I I J

, ....

71

'_ :1 I

t)' I,I'~ ~1!:'"lqlft''-:-''' =I "":11r; I,

•• III ~ .-.~ I~'

II'

- -, ~ I

I

I

~'r'- .......... -

-6Q. ~

I ,--

, . I

--~~~~

---,

VII.

Auf' elner Burg

'. ,t,.:1

,S3".

.,

.hn . pS~\lil,la! •. :r;"

,. i - , ,

~ 'n' ~

ll'L1lf d~' LaiU '" el

I" .,

,,-

I

,

,I ,

I P'

, -

f'"__,-'" .- ......... .,..,..-~;c: \1>;r I

.J~ --... I

r

J -

- I

, ,

I·~· ..•. -"~

. -

---' -----

"

,

.-- I _-,

_, I I

Ii - I .~ - I

.----1 I

R'Ili' ., ~1l.s:cibll:U. _ cr, I

,;f.J

I I II""

I _ ~ il'""l!i_., _ ........... -jl.I_-.,J

'" ,

f'

I

fl"-.

I'~I

~I- ,

_. ... "!!I" "!!I" ","' .' ..

Bart Uilld. .El:iilill.. :r~jI uIJld. ''!re:r _ stcei ,.nert Hl· u ;s;t ~!mi~. )(ra;J,i} _ se,

I~...f '['.'

, -

., I f' :::!!:, 00- r ;;IS F f
,- . e ~r
~
m
-!
'V r _...,/F ~ r r ~r ft·
........ - ~ "il

.. , r r 11 r ~ ~"r~ r u
f
>,
t '- Ii
li- r-
"
"
"
-r r _.J ?i J .... ."? <, :F. ~'
~ =-=*' ~ .
. ~
~dltll!~ Pelil!ll'lS" S71'" ~ "

, -

, I

,lil!lilfij ~del!'~ J._h _ :re

, ' ,

I I' Ii

II "I

o ~ b;f!~ :i:1l ,tbu' sm .

I. ";3;.dI .

'I~'''II'

I

1'·-, 1-

II"'_ I' -'1' . I'

r~-- ~. j);

I .' ~ .J

.

.f)

I'

:.;. ~. ;;

~"f'" -_/.

~.

'l<

.

,

SiD(!J~S

. ,

, .

I I. ._

, '. ~ .... '.'l·!lJj I' jj .... ~...iI 'i~ io.

"'11 'UlIu ~.In,el!.!l ., ,~~CIII ~

'I f'r

~.

I

Tal

II

II

i.Q

-

d,e.il l'~e '" re:n

~ 11'

(11m. 16am. :s:iQ. " leD

,

{I '!l.

I I~ l

I ~",,-,'''.'

'11

r

I

- ~

Feili!! ~ s,ler r bo ~ g;~"

, -,

r

...... 'I!!I'

~!Llf diem IRbeh!,i m

u

:MiUi ~ ;g,g: _ kiln .• teu

,

,.' .. I

Sm!1 _ !Il~ltli .!ili(::lucffi • ne~

.- _I'

;j!1i ~

:tf' r r '9; P' ~. I: r:
t' I r
.
r(__ r r' _______...r r~ r
. f

,

, II.,

! ,.

I 'It.. s,ie .. ~l'IflJ,

r!i __

I

, "

L :.

: -----1ttI,

_ net. ~

I·~r.-

,. ,

--

'11 'I

'~,~:tt!M'" .. ~" _ t:" u.--~. ;:=;:"'::::;:. :+i?~~'O~: .....

--'

VIII.

In der Fremde

Z,.3.:rrt,. h·eimJith.

~I p

I

B)':i

I_~'I!!'

, ,

~'~b bjjr'die :B3C.Ii_l,e·~irJJ

,

, c

• _j

' .. ,.

{w.t_.~h!f1)m ~,:~ "'"-

:: I 'I I

-n ,

··~I

I,~

..... - ..

I I I . I.' ,-

.LJ I ., I

" il I' I

• ~: l' \Ii'"

-- r

-'-'--'1 '--'

I . ','"

,- - - - == -- - ,-- ,"

.:' ,-

I.

t.·

r',"

I . . ,-~

,.

, ,

"

':I I

,

I . ~. - I .'

I I I .

~'.. • .. ~ 11;1' __ '_ ,,'.,1 .:I" .. '~" 11!1I1 r,

I """"'--=::::::=IL.~== I, .~rtard. --r";:::;::,~_=,=,: ~ ,~~:. ~..l~~

I ' - •

,,'

,"

't ..

II I

i

I I

M,OOl. di(lj(ssebi;mmcl'

i",i i :rgrUpO iii. _Ik

..

t

II· II

. I __j I

I

. -

I I I

_s; I

. ,..

--

Il, I • .1 . n... I
Iii I I I I
I , I
I I ,
I I. , I
SrMo;ss hn fa le 'i:··-=I lI:nd. Jd .... " ,.' ,...,~ '1.- hif'r! A!:~
- dloeh so' '!oI.'\ut \!,C)y~
~. j L L _10.. ....
I , I ~
I I I I , ,
.. I , I I
I. I I
It: ~I ._ I - '[I _]I ~ .. a '.' 5'·' ' .. ~ I. I
I _:' !~':#
. ' ' . I ~"'3 '-.~ ... ~ ~ -..
I I
I I
, I I
I I I
'I' ___,,! r !" I I
.....,.",.;jl ~

. I

--- -_.

:rot'~le

u.nd I,sl'

IX.

Wehlnnt

, ,

S(l;hF' Iangsa ..

~ 1'__

I',

-,-

,. g'C!:I"

-:

I'ir«l l!a'om wob'limal1c'h

S:.e,/l .. ge.Qu,till~tI,

, ~

35.

r-

. ,-'.. il":; .

- '-1

d!oclill llie1md]d'I Tr,a., • nSD,

~I

r'

t,

1_- _ ,

Es

~

las

r'

i

sr,i,e]t).,,;=,=~_ ---

r:

~'

~ sl.!Ieh!: Li,l(nll 'I

I '

, ,"'"

'-=l~ .

II, -

'. ,~

,_

1~ 1 r I

"l.l' Ii.

p

",11

• res ; ,iii' ,. k~f'S, Grill.ft.

,

----- -

, ,

'~

--

,

1'I,

II

, '

_ ,Mr f~ld,t ~ ,i~ ~

-,_..

Srh_me'l' - ;;:;en'J

... ..---.. -...

I '- __

-..- I'

LIed das U,e

.' te

i

r'.

.. , __

-I,

1_--'

, ,, ,

Lojd!.

-, r.,"

x.

Zwii eli eht

,

1-"

.

I.ii III uf. :riCi ng w.i.lW dJIe'

C'

I

I. I'

I' II

-~tI - II -, -'''1-

u, II

I

I I

," I'

It)

J

J )t.J

II

. 1tG

nr-

~ ,!1I1'-tJ ~r

I'

"II ~r II

.-.

I -". I". 'I·,

It :sd!!!lJ~ - irig rUb. ~ ~fl -Lid. J~" liu.mi@J, ."01 ,. [t,!!:1tlI ziidillw1;e, $(iliW'i;l "" :re Trn!Ui"me_

I!t~· r~·J .. ~i.r-~.~.~ ... ~'I'~ c~......."""" ........... ....",~--f~.;~

I, .11

,'P'

. II I

I! ,

,e;i;g, R.d! dlll'J ~

'~[b 1

_., I. .JI. _

v,olra:n .,IY,e.J':mJ.1

II. I

11-

~

:1

, I

;

,,,",, IJI

j: b ~ : ~

. ..;:,]

II

" ,

__j' II

:ri(.(!;rn"

I

11-1

~ I' .'

Ie:SnID€bt; d, _ lc~ _ '8 P,&,_ 50:0,

--=- ~ I l. _L~

-""".

wu.d b~a _sell I

1 '!':,: ~., ~.

iEdlll·~n '''''~'I." t'~. '..__-....,,_~==-- ........ ---

-----

,

-, ,

- , I

P-fte~f!d!. hie~ie., d!e~,

, ,I

,

---

,

- ,

" -~_'I

, 'I-

'L' u t_____

mil

I!(ach~ 'lier ~ ~G ~ leg,~

":I JI, :;,

u

r

JI

~

Uittion Peur:s;,

XI.

Im Walde

.- -

V

_~I~ II:

, ,

,

t., ,

- - -," - D -,.., Jt". d~-

E[o; zog e~= Ir.!!IJI !iII1D~llJI_::Ilel~ )~!lll

Tita.1"-tJ;.

,

I I' I

=:;:::=;:!!!IiiI'T: I ~ ~t f'~

, ,

, "

n,, ,----,

- ~I I

,It. ' -

. L _ .•.•

,

I : W:a:~d[b;orii 1':1 i':Ili8'l

f .ii oil + •

. , rr

rr ,

~ .. -I: j- :t'".11:

'._ I

_ L__

- rr

--I'

'.

, ,

I'

, ... I

, '

I

I

': '.1

. ,

, - -

,

- --

,

, '

m - "

I "iii -

II ,

II '.,

(, ~'r--

~ ~: ,. "~ ~-'~~=::::::

Ill. 'II ,1 "fT

- , I I _.

,

" .:- I,

, ,

, ,

.,-.,' '*'1*1··

"

I

r~-. -. _==-==----'

,

1 r!

811 .

. ,.

lUI .Ii

. ,

.

_.'

'\I"On den

"

, .,'

-'

Waldl_-

.,

,

~

_1,iI' "h

111.01,1' !'ill1C'

,
[ . '"
., t-.:., ~. ,:
.
I ~ ..J
,,' I , ,
,
" ,
" "'-"
- ,
-, 11'-- I , ,

--~~~~_II--~~I. ~~ __ ~~~~~ __ ~.'

.r'! ~ f ~ "
,
,
, , , ,
,
'. I I -- -~~ ~~ _to
sehau _ " =eri.~s~ im II-r', 0 .z,elils - g:rI.lI]1!~
dOl "I. st< ~.~ . .. -~ -...,
, . ,
,
,
,
pp II I
LI. JJ."P -
, , ,
,
, .,
i'. 'i b. 41- 1 ~F" ·~t:_j· j
._" ~" . ", .
Etf1itr~n p. :- !!il~1'.\1 . . .~ .....
" XII

.

Fr'Uhlingsna eht

01:8-',_

lJ :__.'!,

Ziemli:6h. raseh

iii . tie~·.m GH.r' _.

7

"-1-.

I ,

''1 ~ ,~. ,I. ~ .~ I-
, ,
,
It: ~tl'f ~ {E' C'ijrtl' icb "";tu!derfa._ pi Z~:ll"hilill d"as be,
I '.~iil·. *.~ •• ,. J.I. - . "J .' ..... ,
I 'hi I,
, ,; 1,1 ;. ,~J ~ . I
I I .,
II I
I I I ,
,
it; .i. !!!I I!! I!!!!! !!!!!I I!!!!!!!!!! 1!!!!!!iiiI I!!!!!!i!i!! _1- - ~
!!!!!
I I I. I
, . , 'W .. ··lI-. I I I
, , I
I r I r . I
' .... !J!!"'" I" ••• ', •. ! ·'.!'I.'I .. ''1 "II!! 't. -I!II'. -,. ~ -,.. .... ~ ........... • !III'I!!I · .. ·11 '11''1' "'.,IILft III

,L

1 "_

I· II

,

1101

~e,

i:S:I.~: t; I'" t

,

. I,

.' -.. ,,"'"

tim f'.iillJijfL"s sllibon, ,0 :;;;111.

Ii iIgs _ duor

... , ....

':,-.- '.

~» 1+. ......
, ,
, ,
'iI! "h " . •
S(; et '" flen! mit, ,dem M,o 11 ,. .. .d, . IMZ ~e'r ~ eln.
~'Ull I. ~ ~~ !!!!II! ~~ ..! ... i> /1t~ Tffl1'P(). ~iI: •. ,.
. 01. .~ ...
, '1'1 ,
, . , , ,
I , " ,
, L !!I'!!!'I!!I'!II - '" = I.: :"i II = ~!! !i@!
.,.,(ta.Rl • I II.. ,." 4#"~";i4"_' ~ ,.
Il ,,101 •• ~ '-~" -. • ,~:t Ii..
I , ,
, , ,
, " , , ,
, , ,
,. liliiil _!iii - - ~4J . ,--

,

. c--1' ,

!:_ ,

. ~ ..

dje Ster

,

, .

I I] I I

I'!I~~. ,,,,.1#'b, ....

I~ ......• -~ ~-~~- ~

----

, ,

, ,

i . I I

r I ... ., ............. ·"""r: ... :"".. i!r."''II''

: " I I __ , I,

'","'III·" III ,.. ' ••• ' ...... 'I!!' •

.

, . ,

frau. .

, , -

iii~d d.ie N~cl'l: _ ral ~ rar. iellJ

!~~.~~ q,l' I'lfl 'I· ,iI.I.;I· ~ •.

. ,- ._ - -

~» I. !..I I.U.

, ,

- -I I

, ,

. _I II!B~ 111 '!!! ~I .f

-I I :..," I

, .

,
,
, r-
... !iii ii!!i!iII!!!! r I! !li!!IIl
, , ,.
'J -
-
, .. ,
'"' .'.".,"' . .' r ,'"" It:.

• 1. ,

I-,ll

, , ,

I 1-

"'fI' ....

.,. r- ,.. ' , ....

,

, ,

':UflfWW up' UfUf f' r i

. ~....-::-------I--"::~. - ~ I

, I:"

---

:~--

I.

Selt lch ihn gesehen

L.argh,ctt~)

,(I ,

Sj::ng$tb~m,e

. : - 'I

jr

gtSJuil¥' [;ctb

~

i"J1 I

" ,-

~- l~ 'f: _j~

1':' I II --..,=-....-----

, ' ,

, ,

LAo.3li""'_; , ".,., '

, , -

,

'- ,,,_ '~ ~.

• tiI.- '.

~

.

I

~.

~ I.

r~ittI aID _ le:lmiwle 1m

I~i ~

, , r ,. =:I

'"

I, I I _-I

~:~ .. .. ~'. I L __ .... _·· __ ~'

IL.~' Ih, It" JI 1\

-,

'* i

I

III'

'...._

_II. ,

11_,

'.'

''\Va, •

I

j . ' ".II

I

~.

-

'. '. ,.

I" .• ; I •

,

"

I

, "

I' "-L. II"

......... - ......... _,.._,.--

I

I

~

--- --

,

1_-'

~:id.,

, .

• s~~m 'lD'!.!liiDI

I em • :pOl'~

~,JF.'"

i -,

i

-, I I

~

i"!I I

I, , .

.~

II,

at . les

'OIIHI

':arb" lo~ ,/

. I '

,

<:»

T _:~'

~. ~ :l

II __ ...... ~....,__F-"

I

I

I

r

I

- 'II

I •

'V 1 I!- 1 i"

~..". -'-I""!!!!!'!O-~""; I

I

I 'I

_;

"

T, Hie-hi

I

!.".

._ ..

"r.! I

,

I

'I!!

...

if: I

.f;! 1_

I'

·~I~_"'~ II

II

.

~ .. .=:

L.J'. ~

-

u:m mic:b

I 'I

\!'~,e1. aen ~ sEiU lit, Kail1ll o. • J.el'

I , ' ... f~ 'I ~:, I' ~,f;h:1-

·1

,

I I •

r

I

I I

I

I I

.. ., I'"' "'"" ..

I '1'

:$ifj' ~ 'h'enl g].ao.~' ]i~':h 011 nd '~II

JF~""";"m""!!!!!'!O"""!!!!!'!O~~~' . .lJ1• N'

'. I I

~

I

I

.

....

'I

I

!,.' , ,

rue~[!(~ _ sei t; ieltiJ ibn ~=~

~i~J .~. ----r_ru

r 11

~ ~ 'II

I I'

I.

sem,

, ·.1

~·t----'~-1,1 ~-"...,.. ~_3' ..

__ I

,

I

II

- . "

-"" "!, ~

-_ JIlt

I .

I ,

I I

, I

I

'=t

Q

It

E~ der Herrflehste von allen

..

. ~)'

'I!II'" 'r

Ell. dcli' U(!'rl' _ Wi,~b _ s~!e WIll ;!I!l ~ le:n~ wu\e ~(I

.u

,

I I" -. I .

-~ i ~.~. 1,1" t 't· 'I 'II.~·I" I:

I I,

,

[j -._.~ II

I.

,

. ,.

~ I

;

~, II .,

~ I'

Iii

-.

Siiiilill.

-:1

, _j

,

"

I: II

,

, ,

...

~. 9Q;

.

-. 'I' ',_' ',". ,F I' .... ~

_I .• ' ' ..... ' .. ' '.' '.

, .

;j i'r "i,~t :":'~i:J t t·f- t_'~i; ;, ; ~"

II . " Iij II

"

I -I

, "

.r ~t,· ~ =1....__..~

-"

i

" I~ I

I:·

"

l

, " Ii

. ...

r I I' _ 1-. l.

~ ;~ I ti- t:·") - S· .. .. .. -.. I' fI! ",. -lI! - -.I'!" ;; ~ • ~ ~ '- ~ .

'II III~ I... -

I I' r _

,

.1 !

,

, -

'.; ~~r'~ ~:~ . ~jJ'

IL.

, .:....!.

II

, , ,

II II

t r II

. I I II - I

? :Ii ~.," i~ ~-~= ;.: - ~~~~" ~ ~ :,-~L,:~ 1"= ~,":t ;". l S Ib:i' jr

"' ,

t'

~ f~i,.l.irln p"j., ...... -iii'

I'l. !. ,

,. ,

, 1-

III!: I ~e:rr

, ,

, ,

=fJ. ,I ..

n.

, I

't.

I'j, r ,

WaUiill. •. :I,e·, WBJildle ,clIei.ii~B:a.!IJJ.Uii.en ~ 'rllllr.!Je_

.'~.

~-

.tll,I~I,~

I'::"

I ~ n '-

-

rnr "

- ,

1:1 I

-_. -- ... -... _. '!!II" II!!I" ',,"'

I.I, ........ ~ L:~ ,J

, ,

"r ..

II!!!I!"-

'fW.

, .

II!!:.

rl' !

.

" I:

r r

,

,

• '!!II" !IJ!I.' ,.

I:"

I~

,

,!i

. , ,

~ ._. -

p ........

, :1'

n-

,

, ,

..

'it!' -:11::'1 .... ' .• ' '!II!' • 1:J

,:fi'a1"4 =

,

.J I',

, , ,

.

'" Ii'

"

• II .u

',_. ,I

III

1:I'a1ch '. ·til!n,

I

'. • • '... 11 -.. -.,.

L

,i

, , I

I' , ,.

I

l _J.

Hu

-

ne , h:liiij

' ..... . 1M
-u-'- I
~
- _. --
d.l1:tllcrn GUik . ., kc m'tli"-- gr . I

II_.~ 1'61"

, ,

,

! ..... ~. !II!! ' •. • . ~I

i

, ,

I ,

::1 oj ii' ::t~. ~. ~ .. ~:!i- I:

I ,

,!"IS

,'Ii II

~ I

. ,

... '.,

~.

. ,

, , .

" ,

I - f J I ~ -' I

i ~ -; ::i' ~~',I"~ i~'~'~ :: ::~, ·;-:i t·i',i .~ ~!~I-: 'i I'" It r If !III ,". ""Ii'. ! I

I, -. I I !

I , ,. I r -

.111 I.

, ,

~_ ........... _~.- l ~ • i ;ll~ __ ____... __ }: :i., ~I' :i'

1"

"

I L -,

_ I I J

, , .

I I _ 1_:: I I

! ,r ~! ,r., .~' . (iii' '. '.' r II

,110_ her S~e.1'iD di!1!.l'· Den •. Uii:J!I_:lm:;Ur NUl dje Wir ,. drigst,e

~-

! •

I·,'

, ..

I

1 -

!

'. ',,111 :·1', •.

1_ ~~" ... II_'c"" J • .b"";j

, .1

-I I'" ~ --..! ---- .P'p' !!fi!!!iiI!ii!iii!,

.' J1, t~1 , • ~.. -." , .. .. ~. . .J: J! .J ,.I J ,J

r-r-

.,'1

I, .

, t; ..

I AJIL_._

I I"",

, ,-

f' ,"

I

, !-

I 1 I I

,-

Wahll, '""'I!l ~d tob. w:iijJ, ,me.]IQ ., It~

L~

I ,-

8i;l .' le~

- " r'

d! rr be ~ gltik • ,kern dm. _ lite

,>--

r .

I! I j

_ .. _.

, !,

I I I 1 .

I II I

'. :"i" ",t :~'I'I::tl _~! .~

, "

~.' ...

! ,

, ,

~' m

, ,

....... 1 .. 1 uioooollll ...... 1

'0'

-

,

, ,

1-'"

seg_IbliO:'n

~L11I. , .. - I

, ,

, '

__ ._ - I

... e'ellid.~m.at

tau _

;:." ,

, .

, ,

,

I', '. I ,

4e'f.i~·1 ~~-P'~!11_~"~-'~' 'l!!I!'g""I!!I!'~'l!!I!'i' 'l!!I!'i' ' .. ~~~ .. i ... i'-j'···i~~ .. ~'~·· ~ .. '~1'3"- ~'~ ~-'·~·~i'--i·,~1 ~'r:~ri'r~' ~r~~II~I":I~t;~~,=~. :I~'- '~l~:i~.:'~fj~~i~:

! I .~ Jr]' _ 'I ~ L- . , '

.' I " I,

II I I

I . . l~

. r I ~ ,~

'0"

_ ...

,

, 'II

I I I' I·'

~e ~ mig! Sldlg lbi trih dlantiJl, '~ sol.tte Dljr

:::.,...-.,

r

das ne:rz .HJllill'llI,

;:,..

,

._,

, 1

, +

.. ";fI' •• 1II'".:. ...... ;;,...;p.

1)1

I' .. ; ..

~L.·

[-11 .•

"

j !

*

ill, II "

:=>-'

~,

~"""' .

,

"<.c

1·'1

1;1' ntr[Whsh·~ .~ .le~"

iI'1I.il

---

de,'Wj:~, 50

,. r

. -

II _I.._ __ 1.._ 1-._ .. _'""'

nl

, .

,

~

- I " :1

.. .

Ilda..Rs, ,Alu _ &C"

". "

,

'PiE • ':oj ~ :j~!t., ~ _ . .. :;:ii"- ~.'~,.'_

"'--.--~-- '" .' '"-....-. -~-=-- ',. .

i-

, r-

, -

- l.

~ IEdilM!\ItrI 1~~ei1l

'r-

,f'l'l'm4,

'90 m:~

Ieh kanns :moh.t fass'en" n:ichtt, glauben Mtt L,eideuse·haft,

'ii II e

41 ..

1

, ' "

es ,Iu,t, em Tr~um mielt be ~". I'i~t;

II I I " ,

III ..,.

I

II' '"

11""'i!~1 Ilmo'~

,

-! ,-

w!/e ~ilt~f el!' .i:locb, 'IIitli ,. '~e:r'

, '.

,

~, I
I' ,,'
,- , - :
, ,
" -a
~: 'j- G,~ t
~.
,
, - , , "
c. - '- ,-
-'I I~;~ ~'l ~ ... III· I'

"'I~

rui~~

,

nr

, '----. ';!~-'

~, I_

,!'II I

- ...... _

.iIIIllr .. _:rs, Ill:!' :ba .•. btI ge. ~ spn..C1be:n.:~.

rita.nI.

, - J

, .'

:!~ II_!!:

~ ---"",P'"CJI

~.'" ,,' _,

"

"

iii II

I:. II L.

II -',

,,

II II,

"
"
~j ~ ,. II J ' .. II~:=~~
,
I L. -II II J -1\ J'. I e:
,
..
"-'II ' I I I .,

,~

--

I, ,I. .' III' I;

"

wal'S_. ~~b.

k; '.,J:

. I [ ,.'"

es .lltaliii JII D]mIJU~-r SG

-I ,'I

, .

nr : , .

'. Y

iSem~.~

"

! . Y:

'ill'S ka!!!!m .J,~

I , }Ii

,- ,

,... .'"

i ,

, ,.

,
... Ilv,' _,0 1111' .,. II _:!I'""
';;
"",'
I. ~ J I
" , ---, ,
, ,. "
" ,
'~ - .,_, I"j I

,. . .rt,afl"-d·.

_. -

I ''Ih

~f

Itt

ii3tlitlWiiEiiit' iSO' I

.1 '

~

,-

ke· ~ ~eg~1. all ~eLl~r' I

I I I.'

I t ---.~ _!'-[;

l!S5 1m Tlra1lme. mi.dll, st,el"

I

I "

I • ~c • -,

1iI, .Ie

. ,

. , ff. , .... If
.
.
... • _ . ~ I.
.. --1..,;,
"'l'
.
8':~", 'Edition ,Pelt-ellS.

1-.1' "

r'l ,no

, ,

91 !IIi ,te.mI)'IJ

i. ; Iii.. ~ ,

n-:

- -
II' , , "
-t , '

. I.' ,

- ...........

Ii, I

, • ,I

I' ~! J ,

I: " :'

I!I "

I ,. ' .. I

es ,b,filt ,e:i!tll 'Itaum, llnitb be ,.k' 'I'~

I '. -I·

I' 4!~'

I 1'1 I

JI.

'I

-In -.- '~"
'r ,_
1?
"
:c ~ "~!
'I II, 'i'"

I

..

.

'~ I

, "

,

-11""'-1

"

1"1 !I ,,--,.,;._~.
, , "
I , , , ,
" , Z: - .. h"·llt' d b l~~kt~
hitt ,erdoc:b: 'lID ~ t.w a.Ll€1Ii :micb ,.m@ ell'_ (I ,1I.Illi _,e.g lie ' •
iii!.. L II L
, " "
I ,I
Y II ; , II , , ,
" , , II , I
I 'II! I ,j ~ : & , Ilq:, .: '!IIi s: ,
,.. '" ~
~, ....... ,.' ... 11f'
,
I
I I I
, " ,
~l· ~, 1: ... ~r' ; 'F I'
, '~ 1~ " • ,I'll r.

_1!_'

I IL.. I Ii- II, I il ~[.._ II

, .,

"

~'I _r-n '~l

I!

I ' ... ~~ 1 "

'''''-~''----'''""""'''''''--*~r

_, ,

,

- I

II

I ,

II

I' ." I '.

,_

, .

,I I I I ..

,III I

~ _,.,

, '

I 1_.,'

" '

,

,

g].u, ~ b;eJljl ~

~

_,', u·. _ .' ,. • •• Co -

bat 'C'11li 1'lraum 11':1:1!i,cb be: _r'u>c,k:t,, __

,~:oif'__ J •

~i ft"i'" ..

-

'Il.

,-

~ EdIltl~n Peti!li'id:.

,~,

- ,I

:, .

I' •

'W1!~

II

I

Du Rin,g' an melnem Finger

.

42.

I' .

,

, ,

Do ,Kllig !n me~lIiJem

, ,

.. ,?"~ ~ II

'rn~[, .. " -, u ,. 'L dl' RIO

L":o. ~, gfiit') ,rue:o !r(l,~ "'.' e:ges ,.Im

: ,I

ge,.lein,

,_. ,

~C'h ~

: :1

, '

, .,

::iI

" ,

.:=1 L.. I

j"

,

~iI' ;~ ,. .1

"l, II' , _I. I
~ ,
, ,
, , , ~ , , , "
, ~ . , " ,
t ,drik:..b dJ!i:h &1Q!,mm an, ,clime ~" .. ~ {- r " I I ~~b
Lip ~ pelil:" di.eb. t'romlm ,81 III d.ie. _ ! ppen'I 8l!i das H, :r' '. zc< D'I,,~,m.
'Ll .- _i I 1'--'1 I ~ _I
, , , , , , -
., . , " " ~
, . , - , , "
'-.1 , , " ,
,to I ~r r r'prr' r '!!II" - r rt__~[!J '~U [LI _l:I (l_
-, 1..1 1..1
I -.:.f ~ I I ~
. I ,
,
, , ,
, , i ,
... 'r 11'" • '~' .. 1 '. I!!I" ! '~ ;
-
.. , i' I " ,

,'--. -

.'

,

I. " I

-'

ia I

. ..-

t:).

""J i

:Pmwe:rt

I.

It' •

H

,_ bei!JJ. ibm

,- I

I -I ~.

I II I

r..~ ''''~:l_'., b d iIi:,~" " .. -

nn • yen w~:r,~-,~ rrru~ ,li!...!'I _ ,lill,.l4ImvertlHr1 miliJu ~fii

I I I

t:.

iii J.

gtmz"

,htD ,I~

I - I

- _.

•. I!! •

..

. I,

I' I

I

.'. -

I

- ..' .·"41'

" ,

1...l ... L III II

IL ""t, _'~;,(J'.

11'-' ....

'" '.',

,I -I

I

_I

,iii,., •• ' ',_ ..... _ ...

.... , ,

.,

Ilo..l.. ,

!'!I __ L

• IL ,"

I I!I I

. ,

~ II . I

r pr r r II r ' 'I r :,~ . il ~r r

'fJJ I..! 1,1 ,

,

" .

-~

:8 i.

,~

Min Ghm7.!. !DO. R,w,g:

.---.....

'~JtJ,t

.I ..,,_

n.'

L I f,l'J ,I,

I.

J

.'

r

.

I

I., I'

-v:

Belf' mir~, ihr Sehwestern

Zth~~:m.1L:ijch, :scJoileD. ~'

"

A'Q! ~o,.,I fI, Ii

I

Him mill~~iH1tr· SdJ~, " S't~:rimJ,

~ -

1-",,'"

,1-'

_;r"

"

, , ,

, I

I

,

. ,. .

I I,

II I I ,

... _.;r

.%.j~. ~

'ii,

- , I

II ii I I

I ,_ II I!I

'I I I

"

r ll'_t: ~ f ~~ ~" r

I, :r 'r -I

I~-

I

r

f.JI I,

;,

I", I.

," I.

- -

IIUD die 'S~it ::....- ,.,

1'1 -

I

II ~---rl ..... ' ........... ",!",,;r ~~W=':.,...;.-'" -":1

---

I

_._----- - -

I ur

• teZi,er.

"

" II

,. ",

-----

,

Ii ",

I').~I'II

IL

L ,~

,

"

I, I I', II

I

.' .~

SilIii!.si doe~ !{le. ,rui'eb "", t~ LID

V I~I .1

im ~,

I'J, I.

, ... --

l J __ L

t(J

I

"

, "

_I r I 'f' f" , r 't_ I ~II J r ~r r r t ~~,

J J. :.b ,~.,J. llL I, ' - I

- - _, ~" - "'"= J]I 'L :1:1 _r-J~..l ,

I

I i1 II n

, ,

, ..
,. , "
""I I i _l J' I~ I I I I 1 I r
~
~ I .• ,--- ~I «: ..' .. ,

~ ...

,

.. --

~ ~ 'I~'

., ._!

~.--r= __

" - ,

, .

, ---

- -

,dass i.d'.IIi:i~ !da. _ r~liII!

,

-,

-I

f'iI n •
- ,
'- , ,
,. rt I I I ,
, I r-
It! - .-.' , i
!Ji~ll DlJe:in Ge[~eb. • ,Ie:l"~ ,1lIi1ll . mIl!" e:l" •. s~liLie ~ ,nOilll, g:lbst ,du :mi.r, Son,. ,.lie,
, .11 II
I I
r • - , .n I , , ,
I I I , , I , ,
t ~~,' , I , I
it) t~ r~, t , Iqli, ~'= 'i' ~~ -~:tt t :I I i" t' ~i" -iI- i ~ , i~il-
1m, : ; , , '
.... Ii !F ~ c·,
I. .r' -- ~
I I , ,
,
, ,
I I I I I
"til, ~l:' ~f- ~ .. ' ;jj' j' ¥:
'-- ,
--- .. ti. I

'V

!~i~~:. ~I ~'I$~~ .':!~'1~. ~~~~' ~>~-'~' "'~'I~~" 'i~., iq~II:I~, i~. ~~--i~_-~~:: :~' ~~~I ~1~~' :I~'~'~~. mJ~: .~' 7~' ~1~;~ ~~r~"1 . ~' .. ~' t~~"I' F~

96·

'lI II

.-.

, ,

.,'" qll

.- '~i':

. ,

IL-~'

--

, "

,

~tIii'~'

~, L

_t,I I '

:1'

I

Ik

, , I ' , '

,

II I·,

,

uiI I I 'I

- - -- "':'.' r, =-' -

S'I::NIlld :iihm,i&lifwe!1lrteiliJJ, s'~ii!'f!ii.ie~ihm BliUI ..me:II{J' brJnt.;pt.iIbm }UliOspe.ii.d,e Ro ~ :sell duo

I~ ~~I ~ , --"'!!lI, 1"-- _~ ~,

t..

, ,

,

, '

I I I "-, I

-

II

I:reu ~ ,dig schei.,dcnd,luis a tttn,',~

,~ II

p

I.

'0

, ' ,

I-

~ r .

, '

II

eu _ :i'er:' Se.h:p.J: I I

. - .,.

f'r.ell.li • ,~ffig' Slrtlll.'e.i .. ~. de~d aus: ell .• J'-I!fr' :Srl:ti'iII!l.

~ ,

" ,

II "

: 'I

~. I

...........

"

"

, ,

[_ J _rJ~_ II

II.. ·t. ~,!t.11 *'

, ' ,

....

.......

I

-fJ-;"L
" ,
,
.
iI!;.lI =--.
.'!1 L """ -.-.. . __ , I
_ , , ,
,
, ,
,. , ,
t:-" ''iii ' ... '" .. ""t fI' - r"'if-j' "r -cy ~."~
.
;:,. <::r:
d'f:l',t~tA •.• I ~ r-!I I - . ~.
, I I n~ ~
~ " , , i
. , . , ; " , '. -, ,
, , , .-~. -.1-, , ;
," __j • .' "'- .r- , ,
,-, I I U , !i r r .. ",~' =
! - VI.

S'iis,s,er Fr,eu'od, du hliekest _ LangS8im, mit :iinnigem Ausdl'llek

~ .iLI, ,v- _......._ IL.

, .,

, ,

"

44·1~·eJ~.~ .. §I'~ .. ~~:R'~-~:_~~'I~~;" ... ~' ~I ~i~~·~·'~~:~~:~~'~· ~~~~~~: ~~~~:I ..... ~'. ~ .. ~~' ~'-~."'~-' ~~

,. . . ,

n,

I

.

, ..

"I I I

iieji ., nell bun ~ ..-

'. ,

II ~.> I

I' '!Ii' .....

I'

1-""

'.'

~ -~

, .

, ,

L

,

"iJ ~llelu.;L'. 0 Per. IDm

_'·,_II_ I

, ,

'0 . te ~wohil!li _lie Z~fl1' I

,-

if'n':u ~ ,d:lg h WI ·er _ ;ziktefJI ~n dem

,

",

·"lb

~ ..

,

1- .:

I

:11 M' 1"-. I . • .. 10..
, , ,
~., , " " ,
I I
, ,
A\IiI .g.e mtt. 'W]!!L. SG ba~g' :mei!'!. Bue:ll. wj.e SiD ,r;i)n~:Ilie,. 11\0] ~!

!I!i .Ii, ...- ,_;ii, ".-"
, ,
, , i ,
II " , ,
, , ,
I'· A· ' .... Sf"l~" ~4" loQI-"- I !l' ~' :j: I ~
, .e:.. p p
I' ,
,
I <, _,; =t ....

~ti

Ij,,~

,.

, . ,

,!, ·17~o~I,1-I.JAi--~,.

,!I'IL u-t~b 11~(l1r. ~1tI ~l'Icr

I, i

-II .....

II . ...._

.,'!"

ins

, ,

O~:it ,~H!" I! ij _ sl~]"n '1. Ie

, -II

--4 j,

~

'I

.

i i_

I

,

die ,i(!',~ ,!rei ,_ lU?I~ k~nn",

,

srillist

• I"'__

.--

-I' ;

,

I

,

II I I

"ll •

1.1,

,

I.

'-

1_,'

--,

,

, , , ,

""""""", -~

,~ ,IL II,! ~"""--,,,~ ~hl-

" .

m ,

,I ' _ _'I I

•• 91··""'- - p'---""==

I ..... -'" _.._ ,

"

"

.Ji&1 --..., I ~

,,.. "" ' .....

, , .

.-

_I ,

,

, ,

~~'I .

I t1.

1

'I i'iI

.L.. -.

fij iii, _ ,Ir des •

I,

'ill 'j,