Sie sind auf Seite 1von 11

Starftaten gegen die Körperliche unversehrtheit

art. 223 StGB Körperverletzung

I. Objektiver Tatbestand:

1. Tathandlung

2. Körperliche Misshandlung
1. Tathandlung - aktives Tun (z.B. Spritze, Medikamente geben) oder unterlassen (gefährliche
Gegenstände nicht wegräumen, Prophylaxe nicht durchführen).

Ein Unterlassung ist nur vorwerfbar, wenn die Pflegekraft eine Rechtpflicht zum Handeln gehabt
hat, denn die Pflegekraft hat eine Garantenstellung (Garantenpflicht: Gesetz, arbitsvertrag...): sie
ist verantwortlich für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Patienten.

Wann eine Rechtpflicht zum Handeln besteht, ergibt sich aus 4 Kriterien, die der Bundesgerichthof
aufgestellt hat:

a. Vertrag (Arbeitsvertrag)

b. Gesetz

c. enge Lebensgemeinschaft

d. vorgangenes gefährliches Tun, setzen einer gefährlichenstelle (z.B. liegen lassen einer
Spritze).

2. Körperliche Misshandlung - übles, unangemessene Verhalten gegenüber einer Person, welche


zu einem physische oder psyhiche Schaden oder Gesundheits-beeinträchtigung führt.

Folgen:

- Substanzschaden: Hämatom, Fraktur, Wunde (wie man sieht)

- Substanzeinbuße (z.B. Verlust eines Organes oder Körperglieders)

- Verunstaltung des Körpers (Verbrennungen, schneiden von Haare)

- hervorrufen körperlicher Funktionsstörungen ( Durchfall, Erbrechen)

- Psychische Beeinträchtigung
Infractiuni contra integritatii fizice
art. 223 StGB vătămare corporală

I. Obiectul infractiunii:

1. Fapta

2. Abuz fizic

1. Fapta - actiunea (cum ar fi injectarea, administrarea medicației) sau abținerea/omisiune


(nu îndepărtați obiectele periculoase, nu faceți profilaxie).

Abtinerea/omisiune poate fi acuzabila, doar dacă îngrijitorul are o obligație legală de a


acționa, deoarece îngrijitorul are o obligatie legala: este responsabil pentru bunăstarea și sănătatea
pacientului.

Atunci când există o obligație legală de a acționa, aceasta rezulta din patru criterii stabilite
Curtea Federală de Justiție:

a. Contract (contract de muncă)

b. lege

c. parteneriat strâns

d. Făcând lucruri periculoase, punând ceva intr-un loc periculos (de exemplu, lăsând o
seringă în spate).

2. Abuz fizic - comportament necorespunzător, nepotrivit/neadecvat față de o persoană


care dăunează fizic sau mintal sau duce la o afecțiune de sănătate.

Consecinte:

- Deteriorarea substanței/tesut: hematom, fractură, rană (ce se poate vedea)

- Pierderea substanței (de exemplu, pierderea unui organ sau a unui membru)

- prejudiciu corpului (arsuri, tăieturi de păr)

- afecțiuni ale functiei corpului (diaree, vărsături)

- tulburări mintale
II. Rechtswidrigkeit
Jedes Fehlerhafte Handeln ist verboten, es seidem, es liegt ein Rechtfertigungsgrund vor:

1. Einwilligung :

 schriftlich (krankenhausaufnahme, Behandlungsvertrag)

 mündlich

 konkludentes Verhalten (Mimik, Gestik)

 mutmaßlicher Wille (bei Komapatienten)

 Einwilligungsfähigkeit:

- Patient muss die Maßnahme verstecken

- sonst kann auch eine andere Person einwilligen (Betreuer)

 Fachgerechte Ausführung

 durch eine entsprechende ausgebildite Pflegekraft

2. Notwehr = Abwehr eines Angriff

 Abwehrreaktion muss das mildeste Mittel darstellen

- mit dem Patient sprechen

- aus der Schusslinie gehen

- Hilfe herbringen

- Gegenstand wegnehmen

 Zeitnah

 Überschreitung der Kompetenz

3. Notstand = vorliegen eines Unglücklichesfall

 lebensrettende Maßnahmen sind erforderlich

 bei Reanimation kann es zu einem Rippenbruch kommen

 es liegt strafbares Verhalten vor.


Nelegalitatea
Orice acțiune eronată este interzisă, de cind există o justificare:
1. Consimțământul:

 scris (admitere spital, contract de tratament)


 • verbal
 • comportament implicit (expresii faciale, gesturi)
 • presupusa voință (pentru pacienții cu comă)
 • capacitatea de a consimți:
                                          - Pacientul trebuie să ascundă măsura
                                            - altfel o altă persoană poate fi de acord (supraveghetor)
 • Execuție profesională
 • de către o asistentă medicală instruită
2. Autoapărare = apărarea împotriva unui atac
 Reacția în apărare trebuie să fie mai ușoară decit cale de atac
                      - vorbește cu pacientul
                      - ieșiți din linia de foc
                      - a aduce ajutor
                      - inlaturarea obiectului
 în timp util
 Depășirea competenței
3. Urgență = prezintă un eveniment nefericit
 Sunt necesare măsuri de salvare a vieții
 Reanimarea poate provoca fracturarea coastei
 există o infracțiune penală.

Die Rechtswidrigkeit wird im Rahmen des sog. „trichotomischen Aufbaus“ zwischen dem Tatbestand und
der Schuld geprüft:

I. Tatbestand
         1. objektive Tatbestand:     Voraussetzungen der Strafnorm
         2. subjektiver Tatbestand:   Vorsatz / ggf. besondere Absichten
   II.  Rechtswidrigkeit
   III. Schuld

Ilegalitatea este examinată în contextul așa-numitei "structuri trichotomice" între fapte și vină:
I. Fapta
         1. fapte obiective: cerințele legii penale
         2. fapte subiective: intenții / eventuale intenții speciale
   II. Nelegalitatea
   III. vinovăția
III. Subjektiver Tatbestand
(Der subjektive Tatbestand bezieht sich auf das Bewusstsein des/der TäterIn während der Tat)

Schuld: - persönliche Merkmal

- ist für jeden Tatbegleiter gesondert festzustellen

1. Vorsatz

a. Dolus directus 1 Grades: Absicht oder Handeln mit Wissen und Wollen aller Tatumstände
(Sein Wille ist auf diesen Erfolg gerichtet)

b. Dolus directus 2 Grad: Täter kennt die Folge, er hofft, dass sie eintritt

c. Dolus eventualis: Täter kennt die Folge, er hofft aber dass sie nicht eintritt

2. Fahrlässigkeit:

a. bewusste: außen Acht lassen der erforderlichen Sorgfalt, eine Folge wird bewilligend im
Kauf genommen.

b. unbewusste: Täter stellt sich eine mögliche Folge nicht vor.

Versuch : eine Straftat ist versucht, wenn der Täter unmittelbar zur Tatbestandsverwirklichung
angesetzt hat, die weitere Tatausführung unterbleibt.

Rücktritt von Versuch:

 Straffrei: Täter lässt aus autonomen Gründen oder weiteren Tatausführung ab.
 Strafbar: Täter wird der Tatausführung unterbrochen (auf frischer Tat ertappt)
III. Latura subiectiva ainfractiunii

Latuta subiectiva se referă la conștiința făptuitorului în timpul actului

1. intenție

2. neglijență

Vina: - caracteristică- latura personală

- trebuie să fie determinată separat pentru fiecare complice

1. intenție

a. Dolus directus 1 grad: intenție sau acțiune cu voință și cunoașterea circumstanțelor (voința
Lui este îndreptată spre acest succes)
b. Dolus directus 2 grad: făptuitorul cunoaste consecintele, speră că se va întâmpla
c. Dolus eventualis: banuitul cunoaște consecintele, dar speră că nu se va întâmpla

2. Neglijare:

a. Conștienta: a lasa fara de îngrijirea cerută, o consecință este luată in calcul.

b. inconștienta: făptuitorul nu-și imaginează o posibilă consecință.

Încercare: se urmărește săvârșirea unei infracțiuni insa făptuitorul a afirmat imediat că infracțiunea
a fost săvârșită, executare faptică ulterioară nu are loc

Renuntarea la incercare:

• Nepedepsita: infractorul abandoneaza din motive autonome sau abandoneaza executarea infract

• Pedepsita: infractorul este întrerupt pentru executarea infracțiunii (prins in flagrant)


Gefährliche Körperverletzung
Art. 224 StGB

Nr. 1 - Beibringen von Griff oder anderen gesundheitsgefährdende Stoffen

Hauptanwendungsfall: falsche Medikation

Die Strafbarkeit ist abhängig von Intensivität der beigebrachten Menge, denn ein Medikament ist
zunächst nicht gesundheitsschädlich.

Nr. 2 - Gefährliches Werkzeug: Verbandschere, Besteck

NR. 4 - mehrere Beteiligte gemeinschaftlich mindestens 2 Personen

NR. 5 - mittels einer das Leben gefärdenden Behandlung: Ansteckung mit einer
Infektionserkrankung.

Pericol de vătămare corporală

Art. 224 StGB

Nr. 1 – Predarea/aducerea/ aplicarea mânerului/armei sau a altor substanțe periculoase


Principalul caz de aplicare: medicamente greșite

Pedeapsa depinde de intensitatea cantității date, deoarece un medicament, nu poate dăunător


sănătății.

Nr. 2 - Instrumente periculoase: foarfece de bandaj, tacâmuri

NO. 4 - mai mulți participanți în comun cel puțin 2 persoane

NO. 5 - prin intermediul unui tratament care pune viața în pericol: infecție cu o boală infecțioasă.
Misshandlung von Schutzbefohlenen
Art. 225 StGB

1. Schutzzweck: bestimmte Personengruppen - z.B. Kinder, Jugendliche, Kranke, Alte.

2. Konstellation

a. Obhut - Fürsorge, Pflegekraft - Patient

b. Hausstand - Pflegekraft lebt im Haushalt von Pflegebedürftigen

c. Opfer wird vom Fürsorgpflichtigen der Gewalt des Täters überlassen, z.B. pornografische
Darstellungen häusliche Gewalt.

d. Dienst - Arbeitsverhältnis, z.B. Arbeitgeber-Arbeitnehmer, Azubi

3. Tathandlung:

 quälen

 misshandeln

Maltratarea celor ce sint la ingrijire/ subtutela

1. Scopul urmărit: anumite grupuri de persoane - de ex. Copii, adolescenți, bolnavi, bătrâni.
2. Relatia/Legatura

a) Îngrijire - îngrijire, îngrijitor – pacient


b) Gospodărie - îngrijire medicală a bolnavilor în gospodăria persoanelor care au nevoie de îngrijire
c) Victimele sunt lăsate la sub supravegherea făptuitorului de îngrijitor, de ex. reprezentări
pornografice ale violenței domestice.
d) Serviciul - relație de angajare, de ex. Angajator, ucenic

3.Infracțiune: - tortura, - maltratarea

Schwere Körperverletzung Art. 226


Substanzeinbuße:

 Hauptanwendungsfall in der Pflege ist die falsche Wundebehandlung bei Diabetikern

 Folge: Amputation (z.B. Fuß, Zehn, Unterschenkel)


Răni corporale grave = Pierderea substantei:
• principal caz de utilizare în asistenta medicala este greșita ingrijire a ranilor cu diabeticii
• Consecinte: amputare (de exemplu, picior, zece, picior inferior)

Straftaten gegen das Leben


Art. 211 StGB: Mord

1. Tod eines Mensch

- Beginn: mit der Geburt ( Eröffnungswehen)

- Ende: Hirntod

2. Voliegen eines Mordmerkmals

 Mordus - Spaß am Töten

 zur Befriedegung des geschlechtstriebs (jede Sexualstraftat)

 Habgier = Vermehrung des Vermögens

 niedrige Beweggründe - Gründe, die moralische auf tiefster Stiefe stehen (z.B. Eifersucht,
Hass, Ehrenmord)

 heimtückisch = ausnutzen der Arg- und Werlosigkeit:

- arlos, wer nicht mit einem Angriff rechnet

- wehrlos ist, wer sich alters - oder krankheits- bedingt

nicht gegen einen Angriff wehren kann.

 grausam = brutale Art des Tötens

 mit gemeingefährlichen Mittel = Mittel, die für eine Vielzahl von Menschen gefährlich sind
(Brandanschlag, Gasexplosion)

 um ein Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken = zeugenbeseitigung

3. Vorsatz - muss auch bezüglich des Mordmerkmals vorliegen


Infracțiuni împotriva vieții
Art. 211 StGB: Criminalitate

1. decesul unei persoane


- Start: cu nașterea (deschiderea forței de muncă)
- Sfârșitul: moartea creierului

2. Situația de crimă
 Mordus - uciderea din placere
 pentru a satisface unitatea sexuală (orice infracțiuni sexuale)
 Lăcomia = creșterea bogăției
 motive negative - motive profund morale (de exemplu, gelozie, ura, crimă de onoare)
 trădătoare = exploatează Arg și Werlosigkeit:
                                - arlos, care nu se așteaptă la un atac
                                - fără apărare este cel care se datorează vârstei sau bolii
                                 - nu se poate apăra împotriva unui atac.
• brutalitate = ucidere cu brutalitate
• cu substanțe periculoase = mijloace care sunt periculoase pentru un număr mare de
persoane (atac de incendiu, explozie de gaze)
• ca să permită sau să acopere o infracțiune penală = eliminarea martorilor
3. Intenție - trebuie să existe și în ceea ce privește caracteristica crimei
Totschlag
Art.212 - Totschlag

1. Tod eines Menschen

2. ein Mördermerkmal liegt nicht vor

3. Vorsatz (sonst auch fahrlässig möglich (art.222 StGB)

 lebenslange Freiheitsstrafe kann verhögt werden

 sonst: Zeitbestimmung (zurzeit ca. 7 Jahre)

 bei Fahrlässigkeit ist die Verhängung einer Geldstrafe möglich