Sie sind auf Seite 1von 4

KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK

FORUM KOMUNIKASI MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA


(FK-MIS)
PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Nama siswa : ......................... Mata pelajaran : Bahasa Jawa
No. Ujian : ......................... Hari/Tanggal :
Kelas/Semester : 1 (Satu)/ Ganjil Waktu : 90 Menit

I. Wenehono tanda ping (X) aksara a, b utawa c sing paling bener!

Soal kanggo nomer 1 lan 2

Ayo kenalan karo aku

Jenengku nina aku kelas siji umurku nem taun, bapakku asmane pak madi, ibukku
asmane bu dewi, aku seneng maca.Kangmasku jenenge roni, mas roni seneng dolanan
layangan. Mbakyuku jenenge weni, mbak weni kuliah ing yogyakarta.

1. Umure nina ....... taun


a. 5 b. 6 c. 7

2. Mas roni seneng dolanan .....


a. Layangan
b. Nekeran
c. Umpetan

3. Maya lan kanca-kancane lagi dolanan .....


a. Patil lele
b. Mur-jamuran
c. Balap karung

4. Sari budhal sekolah bebarengan karo maya lan siska.


Ing dhalan sari ketemu gurune, asmane bapak joko.
Kepriye sari nglaruhi gurune.....
a. Sugeng enjing
b. Sugeng siang
c. Sugeng dalu
Soal kanggo nomer 5, 6, lan 7
Kasenengane Budi

Budi nduweni kasenengan.


Kasenengane Budi yaiku maca dongeng.
Tokoh dongeng sing di senengi Budi yaiku kancil.
Sak liyane maca dongeng, Budi ya seneng olah raga.
Olah raga sing di senengi budi yaiku bulutangkis.
Budi latihan bulutangkis ana sekolahan bulutangkis.

5. Apa irah-irahane tembang ing dhuwur ?


a. Budi nduweni kasenengan
b. Kasenengane budi
c. Budi latihan bulutangkis

6. Olah raga kasenengane budi yaiku .....


a. Bal-balan
b. Patil lele
c. Bulutangkis

7. Sapa tokoh dongeng sing disenengi budi .....


a. Sapi
b. Kancil
c. Kucing

8. .............sing lunga menyang pasar?


a. Kepriye b. Apa c. Sapa

9. Swarane kewan ing gambar yaiku .....


a. Mbeeek.. mbeeek..
b. Cuit.. cuit..
c. Meong.. meong..

10. Bapak rudi lenggah ing teras lagi .....


a. Ngunjuk kopi
b. Dhahar roti
c. Maos koran

11. Siti lan sakanca-kanca mulih sekolah jam .....


a. Sewelas
b. Rolas
c. Siji
12. Dadi bocah iku sing sregep.
Tembung sregep kosok baline yaiku .....
a. Kesed
b. Loman
c. Bodho

13. Utami kuwi bocahe ceriwis.


Apa tegese tembung ceriwis iku .....
a. Seneng guyu
b. Akeh omong
c. Kendel

14. Mirengake bu guru, menawa didangu.


Didangu tegese .....
a. Di kongkon
b. Diajak
c. Ditakoni

15. Ukara ing ngisor iki sing klebu ukara panyuwun yaiku .....
a. Dimas nyuwun tulung umbahna klambi iki !
b. Banu jupukna kopine bapak ing meja !
c. Lia buku kuwi wacanen !

16. Gambar ing ngarep bahasa kramane yaiku .....


a. Padharan
b. Racikan
c. Pelarapan
17. Gambar ana ngarep gunane kanggo .....
a. Ngingeti
b. Mirengne
c. Ngrasakne
18. Anak bebek arane meri, yen arane anak kodok yaiku .....
a. Kampret
b. Piyik
c. Precil
19. Bapak lan ibu lagi ........ TV
a. Seneng
b. Mriksani
c. Lenggah
20. Dimas izin arep mertamba menyang .....
a. Sekolahan
b. Kantor polisi
c. Puskesmas
II. Isenono titik-titik ing ngisor iki nganggo tembung kang bener!

21. Iki gambar petelot.


Petelot gunane kanggo .................

22. Apa piranti gawe bulutangkis .................


23. Pira cacahe bocah sing main lompat tali ...........

24. Mas rudi dolan gone simbah, mas rudi lagi nothok lawang swarane .................

25. Budi saben isuk tangi jam .................

26. Siji loro telu, astane sedheku.


Tembung asta tegese ..................

27. Ukara pakon : Budi blabake hapusen !


Ukara panyuwun : Budi .............................. hapusen blabake !

28. Gambar ing ngarep gunane kanggo ..............

29. Lah – se – ko yen di tata dadi tembung .....................

30. Saben isuk rini .................. kamar

Das könnte Ihnen auch gefallen