You are on page 1of 52

2.

4 - ORTOGONAL KOORD NAT S STEMLER

2.4.1 - KARTEZYEN KOORD NAT S STEM

-1sauelektrikelektronik.blogspot.com

-2sauelektrikelektronik.blogspot.com

-3sauelektrikelektronik.blogspot.com

-4sauelektrikelektronik.blogspot.com

-5sauelektrikelektronik.blogspot.com

-6-

sauelektrikelektronik.blogspot.com

-7-

sauelektrikelektronik.blogspot.com

-8-

sauelektrikelektronik.blogspot.com

-9sauelektrikelektronik.blogspot.com

-10-

sauelektrikelektronik.blogspot.com

-11-

sauelektrikelektronik.blogspot.com

-12sauelektrikelektronik.blogspot.com

-13sauelektrikelektronik.blogspot.com

-14-

sauelektrikelektronik.blogspot.com

-15-

sauelektrikelektronik.blogspot.com

-16sauelektrikelektronik.blogspot.com

-17sauelektrikelektronik.blogspot.com

-18sauelektrikelektronik.blogspot.com

-19-

sauelektrikelektronik.blogspot.com

-20sauelektrikelektronik.blogspot.com

sauelektrikelektronik.blogspot.com

sauelektrikelektronik.blogspot.com

sauelektrikelektronik.blogspot.com

sauelektrikelektronik.blogspot.com

sauelektrikelektronik.blogspot.com

R

sauelektrikelektronik.blogspot.com

sauelektrikelektronik.blogspot.com

sauelektrikelektronik.blogspot.com

sauelektrikelektronik.blogspot.com

sauelektrikelektronik.blogspot.com

b:

3.8 - ELEKTROSTAT K ALANLAR Ç N SINIR KOŞULLARI

-31-

sauelektrikelektronik.blogspot.com

*

*

*

-32-

sauelektrikelektronik.blogspot.com

*

*

ÖRNEK 3.13 -

ÖRNEK (ÖDEV) :

-33-

sauelektrikelektronik.blogspot.com

3.9 - KAPAS TANS ve KAPAS TÖRLER

*

1234-

*
5ÖRNEK 3.15 -

ÖRNEK 3.16 -

-34sauelektrikelektronik.blogspot.com

r

r

-

ÖRNEK (ÖDEV)

a) b)

,

ÖRNEK (ÖDEV)

-35sauelektrikelektronik.blogspot.com

3.10 - ELEKTROSTAT K ENERJ ve KUVVET

*
*

*

*

*

3.10.1 - ALAN N CEL KLER C NS NDEN ELEKTROSTAT K ENERJ

-36sauelektrikelektronik.blogspot.com

ÖRNEK 3.17 -

*
ÖRNEK 3.19 -

-37-

sauelektrikelektronik.blogspot.com

3.10.2 - ELEKTROSTAT K KUVVET

ÖRNEK 3.20 -

-38sauelektrikelektronik.blogspot.com

3.11 - ELEKTROSTAT K SINIR DEĞER PROBLEMLER N N ÇÖZÜMÜ

3.11.1 - POISSON ve LAPLACE DENKLEMLER

*
3.11.2 - KARTEZYEN KOORD NATLARDA SINIR DEĞER PROBLEMLER N N ÇÖZÜMÜ

-39sauelektrikelektronik.blogspot.com

a) b)

a:

b:

-40sauelektrikelektronik.blogspot.com

ALT

ALT

3.11.3 - S L ND R K KOORD NATLARDA SINIR DEĞER PROBLEMLER N N ÇÖZÜMÜ

*

-41sauelektrikelektronik.blogspot.com

*

ÖRNEK 3.22 a)

b)

a:

b:

-42sauelektrikelektronik.blogspot.com

ÖRNEK (ÖDEV)

3.11.4 - KÜRESEL KOORD NATLARDA SINIR DEĞER PROBLEMLER N N ÇÖZÜMÜ
ÖRNEK 3.23 -

-43sauelektrikelektronik.blogspot.com

3.11.5 - GÖRÜNTÜ YÖNTEM

*

ÖRNEK 3.24 a) b)

a:

b:

-44-

sauelektrikelektronik.blogspot.com

ÖRNEK -

ÖRNEK -

*

-45-

sauelektrikelektronik.blogspot.com

BÖLÜM 4 - DURGUN ELEKTR K AKIMI
12-

4.2 - AKIM YOĞUNLUĞU ve OHM YASASI

A) KONVEKS YON AKIMI

*
*

*
*

-46sauelektrikelektronik.blogspot.com

ÖRNEK 4.1 -

a)

b)

a:

b:

B) LETKENL K AKIMI

*
* *

*

-47sauelektrikelektronik.blogspot.com

4.3 - SÜREKL L K DENKLEM VE KIRSCHOFF AKIM YASASI

*

*

*
-48sauelektrikelektronik.blogspot.com

4.4 - GÜÇ HARCANMASI VE JOULE YASASI

*
4.5 - DURGUN AKIM YOĞUNLUĞU DENKLEMLER

*

SINIR KOŞULLARI

n

n

-49sauelektrikelektronik.blogspot.com

4.6 - D RENÇ HESAPLAMA

*
*

ÖRNEK 4.3 -

*
-50sauelektrikelektronik.blogspot.com

123-

45-

ÖRNEK 4.3 ' ÜN DEVAMI = 1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.

4.

5.

-51sauelektrikelektronik.blogspot.com

ÖRNEK 4.4 1. 2. 3.

4.

5.

=SON=
HAKAN PAÇAL SAKARYA ÜN VERS TES ELEKTR K - ELEKTRON K MÜHEND SL Ğ

sauelektrikelektronik.blogspot.com

-52-

Related Interests