Sie sind auf Seite 1von 25

HOBBYS

PROJEKT 5
CIELE:
1. Zopakovanie lekcie 5
2. Upevniť si osvojené vedomosti
získané z čiastkových tém v 5.lekcii
3. Vizualizácia základných slovných
spojení a fráz na lepšie
zapamätanie si
4. Rozvoj kľúčových kompetencií:
rozprávanie, počúvanie, písanie a
čítanie
5. Získanie spätnej väzby od žiakov –
overenie pochopenia učiva...
HOBBYS
PROJEKT 5 / OBSAH
 Was ist dein Hobby? (slov. zásoba – hobby, šport;
vyjadrenie vo vete)
 Stavba vety – sl. „spielen“, zápor, iné slovesá

 Bist du sportlich? (druhy športov, tvorenie viet)

 Časovanie slovies – prav. / neprav.

 Was machst du gern / nicht gern? (dialógy vo dvojiciach)

 Musik und Sammlungen (slovná zásoba, vyjadrenie vo


vete)
 Was machst du am Wochenende?

 Tvorba vety – 3. os. – prítomný čas

 Dialógy vo dvojiciach
Mein Hobby Was ist dein Hobby?
ist _________. Was sind deine Hobbys?

Meine Hobbys
sind Sport
und Lesen.

Mein Hobby Mein Hobby


ist Sport. _____
Mein Hobby ____________.
_____
____________.
Mein Hobby
_____
____________.
WAS IST DEIN HOBBY?
WAS SIND DEINE
HOBBYS?

Mein Hobby ist Rollschuhfahren.

Meine Hobbys sind Lesen und Musik.

Ich habe kein Hobby.


o Tennis.
spiele o Fußball.
o Golf.

Ich schwimme.
turne.

treibe keinen Sport.


BIST DU
SPORTLICH?

Baseball
_________

_________

_________ _________
_________

_________ _________
_________
BIST DU
SPORTLICH?

Baseball
Korbball

Basketball

Golf Tennis
Fußball

Badminton Volleyball
Tischtennis
WAS SPIELST DU?
WAS FÜR EIN SPORT
TREIBST DU?
Korbball
Baseball Ich spiele
Baseball.

Ich spiele
Korbball.

Und du?
_________
_________
_________
WAS MACHST DU GERN?
WAS MACHST DU NICHT GERN?

Ich tanze Ich tanze nicht


sehr gern. gern.
„FERNSEHEN“

ger fern
Ich sehe
n .

nicht fern
Ich sehe gern .

Sloveso s odlučiteľnou predponou, kt. ide vždy na koniec vety!


WAS MACHST DU GERN?
WAS MACHST DU NICHT GERN?

A: Was machst du
gern?

A: Und was machst du


nicht gern?
B: Ich angle gern.

B: Ich spiele nicht


gern Schach.
WAS MACHST DU GERN?
WAS MACHST DU NICHT GERN?
DIALOGE:

A: Was machst du
gern?

A: _____________
B: ______________ ______________?
______________ .

B: ______________
_________________ .
WAS MACHST DU GERN?
WAS MACHST DU NICHT GERN?
DIALOGE:

A: _____________
______________?

A: _____________
______________?

B: _____________
______________?

B: _____________
______________?
WAS MACHST DU GERN?
WAS MACHST DU NICHT GERN?
DIALOGE:

A: _____________
______________?

A: _____________
______________?

B: _____________
______________?

B: _____________
______________?
WAS IST DEIN LIEBLINGSHOBBY?

Mein Lieblingshobby Skateboardfahren ist


ist Skateboardfahren. mein Lieblingshobby.

Ich fahre am liebsten


Skateboard.
MUSIK
Ich spiele
_________.
Ich spiele
Klavier.
Ich spiele
_________
________.
_________.

_________
_________.
Ich spiele
_________.
SAMMLUN
Ich sammle
GEN ___________.

Ich sammle Ich sammle


Briefmarken. __________.
Ich sammle
___________.

Ich sammle
___________.

Ich sammle
__________.
SAMM ELN (*REGELMÄSSIG
ich sammle wir sammeln

-e ●
- en
du sammelst ihr sammelt

- st ●
-t
er/sie/es sammelt Sie/sie sammeln

-t ●
- en
FERNSEHEN
(*UNREGELMÄSSIG

ich sehe fern wir sehen fern-e ●
- en
du siehst fern ihr seht fern

- st ; e ie ●
-t
er/sie/es sieht fern Sie/sie sehen fern


-t;e ie ●
- en
WAS MACHST DU AM WOCHENENDE?

Ich sehe fern


und ich
spiele
Tischtennis..

Sie sieht fern


und sie spielt
Tischtennis..
SATZSTELLU
NG

ger fern
Ich sehe
n .
sieh ger fern
Er t n .
sehe ger fern
Sie
n n .
Susi und Dirk
FRAGESTELL
UNG

Sieh ger fern


st du
n ?
Sieh ger fern
t er
n ?
ger fern
Sehe sie
n n ?
Susi und Dirk
ERGÄNZE DIE TABELLE

spielen sitzen sammeln fernsehen


Ich
Peter
Susi sitzt
Susi und Peter

machen fahren stehen schwimmen


Ich
Er
Sie
Sie
BILDE FRAGEN UND ANTWORTEN
DAZU!
Fragen Antworten


 Was spielst du gern? 
 Ich spiele Gitarre.


 Was sammelt Peter? 
 Peter sammelt Briefmarken.
 Ich fahre gern Rad.


 Fährst du gern Rad?

 …

 …
DANKE FÜR IHRE
AURMERKSAMKEIT!

ITMS 26110130436
VI. Klasse
Mgr. Lucia Krčmáriková