Sie sind auf Seite 1von 4

lanovi i deklinacija

lan
Imenice u njemakom jeziku su: mukog roda (der Mann ovjek), enskog roda (die Strae ulica) ili srednjeg roda (das Hotel hotel). To oznaava lan ili zamjenica pred imenicom. lan obvezno ide uz imenicu. Neodreeni lan se upotrebljava kada se imenica spominje prvi put. Neodreeni lan znai i broj 1. U mnoini se ne koriste neodreeni lanovi.

maskulin ein Tisch ein Pullover


Auf der Strae luft ein Hund. Ich kaufe heute pfel.

feminina eine Lampe eine Jacke

neutral ein Bett ein T-Shirt

Plural fr alle Nomen Sthle Schuhe

Odreeni lan se upotrebljava kada je imenica poznata ili poblie opisana.

maskulin der Kse der Tisch der Pullover

feminina die Schokolade die Lampe die Jacke

neutral das Brot das Bett das T-Shirt

Plural fr alle Nomen die Lebensmittel die Sthle die Schuhe

Der Schrank in der Ecke kostet 240 EUR. Negacija kein upotrebljava se pred imenicom koju nijeemo.

maskulin kein Kse kein Tisch kein Salat

feminina keine Schokolade keine Lampe keine Idee

neutral kein Brot kein Bett kein Wetter

Plural fr alle Nomen keine Lebensmittel keine Sthle keine Schuhe

Wir haben leider keine Orangen mehr.

Deklinacija
Imenice se dekliniraju promjenom lana i ponekad dodavanjem nastavka na imenicu.

Padei:
Nominativ (wer? was?) - Nominativ (tko? to?) Genitiv (wessen?) - Genitiv (wessen?) Dativ (wem?) - Dativ (kome?) Akkusativ (wen? was?) - Akuzativ (koga? to?) Veina imenica mukog i srednjeg roda u genitivu jednine imaju zavretak "-s" ili "-es". Zavretak "-es" pojavljuje se kod jednoslonih imenica i kod imenica koje zavravaju na: -s, -ss, -, -sch, -z, tz, -x. Veina imenica u dativu mnoine imaju zavretak "-n" ili "-en".

maskulin Nominativ (wer? was?) ein Tisch ein Pullover ein Wohnwagen eines Tisches eines Pullovers eines Wohnwagens einem Tisch einem Pullover einem Wohnwagen

feminina eine Lampe eine Jacke eine Altbauwohnung einer Lampe einer Jacke einer Altbauwohnung einer Lampe einer Jacke einer Altbauwohnung

neutral ein Bett ein T-Shirt ein Bauernhaus eines Bettes eines T-Shirts eines Bauernhauses einem Bett einem T-Shirt einem Bauernhaus

Plural fr alle Nomen Sthle Schuhe Huser Sthle Schuhe Huser Sthlen Schuhen Husern

Genitiv (wessen?)

Dativ (wem?)

maskulin Akkusativ (wen? was?) einen Tisch einen Pullover einen Wohnwagen

feminina eine Lampe eine Jacke eine Altbauwohnung

neutral ein Bett ein T-Shirt ein Bauernhaus

Plural fr alle Nomen Sthle Schuhe Huser

Neodreeni lan
maskulin Nominativ (wer? was?) der Tisch der Pullover des Tisches des Pullovers dem Tisch dem Pullover den Tisch den Pullover feminina die Lampe die Jacke der Lampe der Jacke der Lampe der Jacke die Lampe die Jacke neutral das Bett das T-Shirt des Bettes des T-Shirts dem Bett dem T-Shirt das Bett das T-Shirt Plural fr alle Nomen die Sthle die Schuhe der Sthle der Schuhe den Sthlen den Schuhen die Sthle die Schuhe

Genitiv (wessen?)

Dativ (wem?)

Akkusativ (wen? was?)

Odreeni lanovi
maskulin Nominativ (wer? was?) kein Tisch kein Salat keines Tisches keines Salates keinem Tisch keinem Salat keinen Tisch keinen Salat feminina keine Lampe keine Idee keiner Lampe keiner Idee keiner Lampe keiner Idee keine Lampe keine Idee neutral kein Bett kein Wetter keines Bettes keines Wetters keinem Bett keinem Wetter kein Bett kein Wetter Plural fr alle Nomen keine Sthle keine Schuhe keiner Sthle keiner Schuhe keinen Sthlen keinen Schuhen keine Sthle keine Schuhe

Genitiv (wessen?)

Dativ (wem?)

Akkusativ (wen? was?)

Negacija kein