Sie sind auf Seite 1von 11

"

, .

. ,'-,:

'" "

I.~

.. , .-~.:

II ~bl'o t. ~troifrllrr ~olblltrl1t1J1'I1~: ~;II11lllroll ilonnllnrlr nlil jlllll1rr ~ttlOctic·.I!eutllnllt 11111d) bem :l.Iilbr 111)11 ~o:tlo {~trI*'.. ..

" ' ..

" j.;,

. o.

Etatiflif btt' ~~~fifdlrn 1111'0 ~fl)d)ifd)fn Jfrit'!}0$ h'ld)ti!lfcit blonber 1I1t'O 'Ottl1felraffiscr ~t'npl'rl1,l

Tic prJt)njd)e~ciihtllg~fii{Jigfeit unb bet QSeift bet ®olhoten finb 3um eil'gc cbcnfo notmenbiq lUie bns ~iiflrer·@enie. Um ein flores taHenllllthro~lorogif1)rs milb ott gctvinncn, nmf3 bet (let Untet{ud)ung bie ~l (J lJ j i i dJ e non bet ~ i 1) ell i i a) e n Strie!lstiicf)tigfeit getrcnnt merben. ~iilo hie l' IJ t) iii d) e ~iicf)tigfeit eincr A:ruNle ift ihr n·or~erbau enihhcihrllll. ®ns ben Sli.irprr bc~ IDlcllfrl.,clt bel' l)crojfcf)CI1 ~rtung behllllll'rs IUltl3cid)llet, ift oie !pCltlllonie 3tviid)en S'folJf, 9h111llJf uno <t!iremitritcn, ~(llf bicier ,\)nnnonie bcruht hie ~ntlnL)nie 310iia)en bem @ei •

. Hincn unh SWr~erIidJen. 1;ie ~oulJticf)iin!)eit bes l)eroijdjen IDlen;cf)en. ilt nor (l{[CIII bie \lIO(1Io11S0cbilbrtc mcin. unb ~(nllllluSfllICltur. ~iefe [tcllt uber gctCIbe ben l.1l)l)iHcllcn m\crt eincr fricgstiicf)tigcn ~Tup~e bor, 2ic IIll1h morldiicrcu Hili) fd)IOIll'1t fi.inlH'il, ::Die mci:Jeutung ber 2lrm. muetulutur * im mobcrueu Shil'{JC Illl'lJC1l bcr i)cllerlooffen Ilicf)t 11Ie~r io Clllsjn)foggrbenb: ::tofiir crjurbern bic ~l'llctlUllffcn, befollbcrs obee l'Iie ~lrtiHl'ril', rrI)i.i(ltl'lI ~lItclll·ft. ~ie ~Bl'il1ll1llsftll(1tllr nub bie ID'lClTfd). tiililti\1fl'it iit ubcr nud: im moberucu .\irirgc nOlf) uou cinia)IlCibellbCt ~~l'lll·lIhl1l!l. ~cibcr "bel" uinunt hie Whnfd)tiidltil1fdt bet ~rlllcell grgen . l'Iic ncuelte .Rl'it inuucr utebr nb. ":tic tiigli.ill' Tllrnlid)llitt~l1Inridl(ciftunlJ i'l'r nnuolcoulldu n ~!n1ll'rn Illllr 20 Ii 111 , Illohrcnb mnn hcute 1)i.id)ftclIs

.1 ~I 1>111 rcdmcu tonu, 11ll'il eben bie nlteu ~~cTltft\()cere blonber unb hl'l"lliict)t'r murcn III ~ bic mobcnuu itnrf III if bun llcn (!{clllcnten ucricatcn ~":lllr~[ll'nr.~1lI ~nrd:;dll1itt uturjdiiercn oic '.ll:oltfwhlihl'1t 1mb Wlcbi. tcrruuolbeu II, II I' [uu 1 er , 3. 1).1. oic ~ II, licncr 1 ~ 1S u nb 1 ~r)B nur 11 kill, oic ~nIlHl'lI tS2·V~!) ,~irfn t2''; kill, IH:lt: t~ kill.

~il' i.ijtl'l"rl'ichifcl)·111111nriidll' ~(1"IIIl'C nibl ill iurer I,II~ ~lInltliiifctJm 9Mfcn. !lIPl'lt ucrcinincuben (l~l·rtnltIlIlO eiu uuucmein Irhrrcid)l'(t mlleuoutbrc-

, ~~!lr. ~Ut (!q;iinaung bet tlodiCllCl1brn ~(blJnllbhlttg "O~nrQ" 9lr. 62: ~ic ti(on-

ben IInb 'l)untlen nt~ ~en. IIl1b ~ruvvenliH)rn. . ..

~:- -,

. '.

, _" :

·'

I

i I

t

\

t 1 J,

rill 00113 iibcrrold)cnb f((\r~5 unb nnqentein bl'lneisfrattigcs rnllenI1nt!)roVP{ollijd)cs ~il~. Will relntiu unclIIPfinbliaJftcll gegen blutiqe ~l'rllIjIC fil1~ hie nrouectciben VluHcn gewcfcn, fie edilten 3· m. bei $Mni'lol'f 1lI111 ~i unncrsbor] 43~~, bei :t. ~IJIl111 28?,o, bci (jricbloltb ~V;,., £lei mlll'l~bino 311<:, bri '.\3ll'lUllO 28'}'0 9Jerluftl'. 'l,;a$ liene, till ~lIh\lllllll'lll)lllte mit bel' l1ncIlIPfi nMid)fcit ber ~(\po1tcr unb muIgorclt

in ben ~llir!Jl'1I lBO·' IInb Hlt2 bnruu] idjlirncn, bah bie mongoIifef)e ~)llliic bci ihrer 1'l1ficnhWiid1rll (l~cfiiI)I. unb ~l'raloiigteit febr miber> iillllb<:,fCihio ilt, -:tCI1I1 11111 bie n~rctlc! cines mobcrucn Zdllad)tfdbrS lldoHcl1 311 crtronen. bmf 1111111 nia)t 1I1HfiilJlcnb [ein, (fs fd)cint mir fllit, al~ nb ill' bider ,~illlidlt hie lI1onooli1d)c 910Hc bcm mobernen uno ocm ~~ufllllft{ifricge 1.1l'lh'r nn{Jcpobt mdre a(~ bie [)croHd)c. Tod} luirll nic (\~cfiihltofigrcit burd) (\SnlU;111I1fcit, 8tuIIIPfiinniofeit, W'lnngcl an ,~ilf~,bm~iHdloftt uub \nMll'\llllberc hurd) bie ifru!Jc[[ofc Storrul.1tion iut t:l'\'~lfkos, ttlll'l ZI"litCitstlicnjtl' nlls!JcgHa)CIl. 1:ie W(oilgoloiben [inb uuqcutcin 'gclc{)rio, entbehrcn noel" bel' fdjopferHn)cl\ ~t1itiotibe. It.ntl't (';Ill'11I Il~nillll'n ~iihrer i)croHct;ct malic hobcn lie iuuncr (Zr;tounltd)l's odcijtet (0' !!_\ •. nie ~Jhtl\l'I1 untcr S u III o r 0 11l unb m I' 1\ n i n I e 11). ~l'hlt H)IIl'11 nber hie lJilbl.'tl' &iibl'ullg, [o l'tHld;t oona UT~l(iit3[jd} il)r '

.trienerijd)cr lmert. :til' \iclll)nftctl .\111nncn., ~lbOrel1" WcolIgo(en- uno liirfennnli'illfc hmdicn ftd~ jill) mit bcm l'obc bel' ~ii{)rer nb.

'tl'n (Ikgcnion 3U bell ~Q?ol1go1clt hilbert mic inuncr fo ouef) ~ier bie ~l)1ittdliil1ber. (f~ Ht nuffI1((rl111, iuie iibcrcllI~lfillblict:) iie in hC1dlriegrlt IWOrll bllltigr ~erlllitc iilltl. So murbcn bic '0tolicllcr bei Zt. ~uci(\ (11'111'1) !Liloll mit 2~, bci liuilll3QO (18'18) gar mit 1'2~{" bci ID1oritm, iuit :;t2(/r, bci ~1111l11H'(t (I~Hl) mit i)~,~, bci Z·olfnino (1Sii!) 111it 8%, bl'i lilljll\\30 (1l'jrili) JIIit ,I(it blllth1l'1I1 ~gcrlllltc nicllergcfUngc.n. wm ~lll'eU bClid)tcic ~nnlJoll'ol1 l'iB7 Oil bntl TireftoriulI1, oie ~tol1cl1er {ricll cine hil'n<;.untiid)fiOl' 91ntioll, bie bel' 'Jrei,lJcit nid]t inert iei. 9rll~' Al'1'iifl'IIC, 1I1ll1~11111t1t11dc tiilfiic()c Lffi~icrc uiujjtcn bit l.l3olfl1ltfricg lUI2 jci:nrl'llll1cHc rl'fd;l1\iclI mcrbe It. Tcr (_i.\cl1Crnlijjilltlt~ ~Oailll [ofl ielbjt III it ocm mctloll11'r in bie tlelllorl1lHicrtcn ~ruNrcn l,Jincinodd)t'lHc,! (hllll'II.2 ~\.\iihrCl1b hir IHIIICII, hUIIGriOl'1t Zolbntcn bcr tiidiid,c'lI mori:m· 1I11b 2trI1II1l'.~11'I1I1'l' ~II ,~l1nbcrtcll nu] lI('1I strohI'll I III c{} 2n{onid)i nil ,~lIl1ilrr uub ~riilll' iturbcn, illh 1I1111l ill ben linfl;~ bic\r[ brfo IIUti in) Itur! ucr] II lld \'II 21nM l'hwlII tc, lliill in uuucrteutc l lInotiirfiidJl' 5:ffi3im' ill hllclljll'l' (\h'lIliillirl~fl'it iln cu ~l'ltlffll triutcu" 1I11b ihre 3ignrdtctl 1I1l11h'll. ,:!11"wid~IIl'llb [iir ben l'(UI'lI ~l)littdliillbl'T\1l'iit il'lIl'~ ,,~cerc~·" ilt cic ~lllhlI1~1'. 11111\ bil' (\l1nhridll'iI1Iict: tiidiiell'l1ril'{I,i!:trll) 2l111:1oh'll iln r llh'll1l'1m' uirhl 1'1 II hH11 l\l1'111l11Uil'll, ioubcru (l\l~lhriC(willliC(~ 1111 2"11,, l1i(('iic!:t' 0I1bl'lI) n e r f " II f t c II.~ ~n ill Ill' lHld~ rincr, 111,il ilie ~llittd· liilll'l'I rl'illl' tiid:lil1l'l1 (ikil'l:ii f I c:1l' 11 h' iI'il'lI! ~'II '.tll'nillll lll't\ ~dll,'III'C~' 1~lfI/71, bll ill lIfr ilnl1iiiii'd~l'lI ~llrllll'I' Iwell 1I'!1uliil'l' lIttil 11l1rllfrlllt·

J'"

-.

',.",

, ."

I ~U\)1. ,,'llme ~reic I.lltcllt" IJlr. 1 731;.\ .. ~l\ bell ~)(li~'itiHnl1 6LllJflin~·. I .9I.'ut :\cilllll"", 7. 91otlflllbc\' 1'.112. ' ,,'Jlflle gl'illlllnN, 'IDiCl1, 9. 9!llbimbcr 1m2. • ."I(lle ~rcic '.l!Hiie", ir, ~1Lll1Clll()rr 1!1I2.

3i;fjici)l' (nlill bfOllllrre 1I11l'1 lnffig lliH)l'rIDl'rtine) l:rup~lelt fiilll~itt'lI, 1h1 hirltcu fie l'IlIl'dlfcf)l1ittJid) 91/:!/~,igl' IUl'rllljte (\119, nliibn'ull' fidl bie ipiilrrrll uortuieqenb fiihfrntt30fifdlCI1 Wlili3lruNlt'1I id)oll bci ciucm i1'i iOl'1I Illcrfufte Qufloftrn. Wenio m!ibcrjtLlllllsftoft [JOUCtt ficis nllrl, bic ~'LI1\1IJorrll (meilt lIIiltcUiinbjfd).1II011I1oljfdlc IDlifd) 1111 0) bnuicicn. ~III ~lIillrrdtion~frirric J8'18/19 licleu [ie [dion uri 1 ~~'lr incm [,llIlilll'lI ~lrrlllftc nuecinnubrr. 'tod) niut cs in lllt(Jltrlt, lIort IUD I£clItid)e mohueu, 11111'1 uud] in Irootjfn)rrt lint! f1olUllriin)rlt (Ikbidrn dill' bdferc, mehr • Ijeroibe 9iOffClllllild)III1{l, in i'lic obrrull!1llrijd)!'1t ".~l'nll,\!'I1", bir ~Ollllh'r

.. 2(balllbclI" unb 8irbcnbiirocr ".cnd)fclI" mellen oft nO 11,\ (Jrrllor. roucnf fdlot"! beUe l:t)~lell nu] uub hnbrtt fid) - bl'f(llll'lcT~ bie bcriifnuten (i.lrrIlJl'rtruvt,lrn ._- ill hen edllnd,ll'n iunucr llllt\gcArid)lH't qehultcu. ::til' mJibcrftlll1Mfrltft her l'ruN)clI I,crojfrllcr !nnHe firbt normnlcrtncilc anl)lclllniifJio ill oer Wlittc 3luijd)cll brill mcnnctcinen unb IIIl'lIi. tcrruuoiben (!t~trclII. mloll fonn im nllgcmcinen nr~ normulc (ljreIl3~ ocr 5mibcrftonb~froft 2570igen ltlcrIurt nnucfnnen. m.\orullt bictl [o ilt, ift Icidit bC(ll'riflid,.~rllll [olnnqc nut 1Il'r nlerte ~V:1l1111 in cincr ~liinfIHlillil' (hie llClllii{JIlIid)c nnb I)iiufiofie @eft'dltSforlJlntion her mobcrucn :tnftif) foUt, hot iuuuer nodi [eber nicrte unnernmnbete IDlnnll nebeu fidl cincn unucnnnubeteu nub Ocfcd)tstllll!1£icfJrn 9~lld)borll. ~ft. cinmul nbcr jcber britte IDlllllli uermunbct. brunt bot jeber unnemxmhctc ~Ulnnlt fd)on cinen lBfcffierirn nlf1 91cbcnlllollll, IUOS ill bcoreiflid)l'rlurik hie ~rngrifff.froft fOIl>Or){ bes ~iIl3clIllOIlIlC!j n{5 lIer OSCilllllttruNll' utorulihf r)ernlJfctt. ~nbcij iit Olin) hie flcrojfd)e 91llffe imltnuoe, fidl brill r)eikeftrn ·2d)rod)tcnfillrm mutuoll ou53l1jrljclI. ~hrc ~fllf(lpfcrttlln~< fiibiOfcit iff ii b e r l e 11 t unb jill gcgcbcnl'1l 9(1I0cnl,licf orOl'n oheuhiu ungcmcin behnbnr. (f:bl'lt bnrin (icllt her oronc frirorrHdlr mll'tt eiucr :l..ruPl'!c blouher, (ll'l"oHd)cr 9lnfjl' bl'IlI'iilllll't. ~lIn ~~lfrrlllllt ift [iir hie hoherc ,\trir!l~{lIl1ft nur hnun bon ~crt, mcnn er 1111 ridltinrr 2tdl~

• unll mit rid)tinCl' ~lll<:Ollnlll'I' IIlIh Illl~ !UrociUCl"llIlO, lIin,t Ollt\ 25hllll~If> [inniqfcit, l'illndcbt tnirb. lInnl'l.1et1n~ mn!urtc hielten jill Hrh'oe lIfiO/il bit' bcutfd)clI 9leoimcntrr bei lDlllt"s.ln·l:oll\· OllS: [c bll~ ~II f .·~llrllt. 91r, Hi : (iSje; bo~ (\jrrllllbier·mcgt. 9lr. 11 : 51 %: lIntl ~lIf.·~Jh'llt. ~lr, :-)2: :)2(/c.. mrfllllllt ift her ,,!obrsriW br~ ~lriidltillclI (nicber-) iiict'iiid)l'1l ~l'iiroffirr,mrllilllrlttr. ~Hr. 7' (~~IIO!'ld'ltl·O). (f:c:t hotte hei lIicfrr ~Ittllrrc ailiinl'lI ~~l'rltlft. ~IIS bl'r blunben ~:trll~I~ll' [ll'roifrlJrr ~)lllffr uormulcnueilc 1111 1l1Il'III~lfilllllidlfl'it Ill'lll'1I bllliinl' ~!.ll'rillitl' im ~Ul'l" {lldd)c 311 ben ~'iOIlI101l1ihrll nlw'hclI 111011, l'I11'S rril'ot jic rl'idllictl llllrd) ocn (\il'iit klbitiillllinl'l' frir!ll, r iid)l'r ~1Ii1intilll', ~c~lllt'Ill'1I irfllnnl'lI lid! hl'tllijd)l' t ruupcu irlbft bd 1I11111!ll'Ulnftcr ober ohnc i'iihrtlllil nut. ~ith' 111ictltioc l)iehl'l' Ilehiirinl' <rrjrfll'illllllil Illi;d)tc id) nnliibrcu. Zl'Ibft ill 1l1'II ~(rllll'l'lI uou ~{lilfl'rn l'illl'S lIl1l1fll'rrn ~Jlllfil'UtlWIlt\ finll bie t:'ffi,liL'n'

I ~.J retrutiert fid) QuI einer - tutniRften~ ba~lImor, triltueife aUrfJ fjcute lIor~ -- ralrilrI) ~orIll"rttigc" 1Il1b biiuerlicben, ecl]t arioQermonifrfJen fnnbfrfJnft. 'l)CIll menimcnt murce in Dueblinbllrg ein !Ulonument IItlru!, bn3 eluen aureitenben Sronbortentriillcr bnTfleUt. ~er ~ilb~nu~r (Ylltber~) ~Qt einen rc~t rJrroifr~en ~ihllllit1g'It)I>II' grttlll[)It.

I

. '.

tlt,fJ. 2 .. l;!enen!!dJr ~linplIlIRr all '·IHrtll (1IIIntlrlf)i!If,e 6rull1tnt III brt (Win be.' 'll,'tll enen) 'I)' bmdlle .1111' )"1rndJlipcn ~lelnl1lMllllalllren IIlIb 11m !dJUllrll ~IIJ bet :lIeilcr q';nllll n:,b "'oi! ·tl~ bon Qlrld, eblet mnlle IInb '~t11UII()clt :t',c Rall,if GIlIll'llIt arlnl III bet lIOii,'I''''iII''" i;id .II!' 91almll1nflT~elt. ~1I1 111111 liilllllnll111c il"nrnbllllll. ':i:'rt 'tHllI~llItft ~t Alllrlfrll~f 1101) Ir6:~~:~

~.I1ollcllrn Ilr,ltb\'llrl. '

~uirb bcr~d)tct, bOB er 16.00n gmnonijd)c ~iing(jn(Je linter bie romil~lrll s:!~9101!CIt nujgenomnteu bobe ; benn bie mCIUO()IIer ~tlllirllS lllltl ~Il'!cr ~robl~3en moren bcr 3iif)rung ber m30ffelt nio)t ntehr gCI1.1on)lrll. _~CI her stl'l(ung brs ~nein)r~ «.l)ioffrtion{l befmu (Io II rt 011 t i 11 t\ ~ (~ I 0 ~. u~, ber ~otrr cs: 0 n it 0 II t i n s, ben roffenl}oft nxrtnolljtcn ~C1f: 1I00.nhd) illoUlen unb !Uritannien. ~brnfo be6rid)lll'l1b ift cs, bnr~ lillltltonhn gerabe bon ben rf)einifd)en s:!cgionell ols ~(lIguftu?' nusqeru f~n murbe. 91od) ull bent iit e~ berfinnblid), bon gerobe (Io II ft a nt t It In be!, lIod}fo(genben ~liintl'fen eiegH blieb unb ber t3Sriinber cines ncucn meld)e~, ollerbing~ bon nid)t OUall Innqer 'l)ouer rourbe, )DCIlIl nunmehr trot hie ()HoUrI)e mnHe hurd) hie ~imer ber ariogcrlllnnifnll'1I Ur~eim.at in. bie ID3dt.~lo[itif eiu. ~Olt ber grilllllligen unb bod} bnbci ~ur.~) ntterhd).c (lkbroud)e firclIg gcrrorUen .~toll1lJffreubc ber [)croijn)l'1I .H~II1C bes Whtt~lo(ters beriditen bic llerlllonifo)cn ~elllellfoOCIl UlIlI ~}~lttcrClJC.!t auf. )l'be,llI. mlottr. UnfercJ~ ~orfnl)rcl1 nxircn bie blutiqcu .'lnl1l~lflllll[)Cn lilt Slt'lror nod) 3U 0('n110 unb fie iibtcn fin} oud) im 3riclle,n. in ~elt ~~tt(':lid)clI ~tnltlpfitlidrll, belt ~ullicrclt, UIII m,qll'r 111.111 (I)C}ft fn('~~\tllrl)ttg au erbnlten. ll(l[en cornu Ieudjtcte bie bl'Utjrl)l' 9ltttniCl)aft. '::DIe 8'd)lacf)t bei ~iirnfrllt (1278; 31\1jfd}C1t 9hlllolf I. uou ~(lbt4flu~o unb Dttofllr non mol) 111(,11) , oie nnfnllllS fiir mllbolf it'hr !rI)il'dlt Itnub: nmrbr 311 [eineu (\~llllftl'lI burn) bell ~(1I0ri ff II III I 11111'

:>0 tOlll'r,lIl11tIOl'lI bl'ut{d)cII \VI1II3l'lTritrnt l'lItfd)irbrl1, bic non bcr ~(Illlfl' !~l'l' ill hie bli()lIIijnll' Zd,lnd)trcil)r Il!il' bntl 2tll1'lltllll'ttrr rinfidl'n 1I11'll Ill' Ituorbuuun hrudrten. ~()IIr bicle ;,0 ~'ll'ih'l' Illiirr hl'lIt(' t1il'lll'idlt Cit elhicn nllil '!clltid)i.ijtrl'l'l·in) Unl\liicb. 'til' uuvrhorteu 2h'lll' bcr nltvu \l<:Olllllllii(i;L'1l .,"'ICl're, bic burdl illli ,1110 ;:,\o()rc ocr 2dll'l'rfl'I1 l5"unl~'Il':' hllll'l'lI, Itlnl'll'll IlIIr roi;rlllldrl)idlt(icb \ll'rjtLiIlMidl. 'tCIIII ~il' ~Il'nltrn~'~ll'l! i't.l'l·. :tiirfclI Illlln'lI bit' .:~ollitidllm'II", tlil' Illl~ bl'lI fchi.illjil'lI 11I11I rriif· It nlll'lI Ol'~l.IIIll'lIl'lI d)r! fll id)l'1t M I III [lL'1I lIl'!' l'l'llbntl'll 'l~nl\li 1I,\l'lI l1l'bllllet 1llIlrl'l~'n. ~Il' IVllrllrll Ihtl'l~ {rltl'rn, i1)rclII t:L)1f IIlIll (\HIlII()CII nl'IIllIIlIlIl'I: '.!_1I11 .111 ftl'l'!IO~'1I1 9:~Offl'lIl1ICnU ll(~ ~i;,\lllll1itl'lI l'I·30lll'lI. 'tl'l' bl'riilllllh' .:::;d:~·lcf) 4)llllld)t ~h'ntllldt 1lllb ihllCII (Iri H,rrr Ztiftulill ~1l'1I 9:nlllclI, illlll'lli

t'r hlOh': ,,~hr ~iolll~ fri ,lIrllt' :truN'c' (~rlli l:fdll'l'i), i b r ~r Uill" t i dl t III (' i h, ihr ~(\'III fil'Ofl'iefl •.. illllll~r joUrll fil' 3miirHd)rrll lItit

{'

I I

I

'.

'r.

. .: - ~ ... .; ~~:.; .. ;:l:.1:.!4~·~:t"t ;.:·;·f~.~~ . SEJseEJEJee~ I. ~sssssas~···":.·~;:'~::

t: ••

, .

,..'

" ,

"

" ," o.

'. "

~1l1l'. :1. 'l'lr IIHIII'll1ifd)e 1!cilianrile ~ti\ ~11l\frr,;l ::ttnjnn (olltumildjc 611111,I"t bon bn lrajanfftlllel. !lJ1,'1I 1,,',111,11' b,ic l'riidllinc ~illllll'f' IIl1b YlrmlltuMnltl111r nllb ble billlil\c iiberri"llilmnllnQ bef <lie. fldtl~· IIl1b .llorl'rrllll)ll(' 11111 brm 11)\111" bet :;\!iIlRlillllr III '!!lbb. 2. :l:tou !Ironer rRuntlidjet unb

;rillldll't lrrllnllllll prnrll bribe tlilbll'n-Ic bl'lI!fl~rll !lllrnfd)rll, unb ~olbnlrnll)~ll! bat.

.. -:,

f "

~ ,.,

t

, .

2icg ... "1 wm ber ~rU~rottullg ber ~oniHd}aren IOOr ber Untergang i:ll'~ ~5IJ1nllrttrcid)cs (lcfiegclt.

Tic ciltidlllribcnbcll f03iolen unb luirtfcI)aftIid)cn ~anb£ungen, bie noel) bcm t l. ~nhr()ullbl'rt in ~eut;d)lanb eintmtcn u nb iut @runbe auf mniil'lIl1crmjfct'lltng, rc1pcfiioe auf ben ~Iuffticg uiinberrnertiger (!(emente ill hli(wl'e 8nJidJtcn, auriirfgcl)cn, hnttcn ben nlteu urioqermoniidjen uebel 11111'1 ~lricger1tollb cntrcditet unb enteiqnet, '.:De5roegen rocnbette [eit bicicr Brit hie fricgstiid)tige beutfd)e ~ugenb noo) nller ,\)erren s:!iinber ill. jill Iller groner merbcnoen Sd/orcn cus. ~n ~talicn, . 'ijranfreid}, . 1111911 rn unb ZlJnn icn [odjtcu bieie neuen ,,@cfo(gld)aften~' og .. '2dpuciacr" obcr "s:!oIl3fned}te" in [rcmbem Eolbc. Baft immer rocren ile, menu [ie ben 8'o(b piinftlicI} crbiclten, topfer unb trcu big built 5tob. Giucr bl'r glilll3cnbftcn lEirgc beutldjer Slriegstiid)tigfcit tum bie ®d}ladjt 11('i 'l..~llllin, mo bie neue llclItfd)e ~l1n3fttcd)tgilbc unter ihrem uxideren 9lnjiihl'cr, bcm ~ 0 r 9 ~ run b S be r g, ihre 'ijcuertaufc bejtnnb uall tlil' i)rol130fcl1 tros bcr mutigeu ~cgelllUeflr bcr ous Id)roeiaerHd)en unb bcutidreu 9lci?li,ufcrtt beitchcnbcn "fd}lUor3en l8onile" nieberronq. ~hHI Y j IT. non t}ronfrcid1 crfoc!)t mit beut;cf)cn sonmern uub ecf)lUei. ,\l'l'1I ill '0tnlil'n {I(oll3cnbc '2iicgc (5. l8. 14B5 bei BlIorntlooo). :Iliclcs ~Hl'i~'lllIlfelt innr ill 3weifodlcr .~infid)t cin gro\wl' Sd)abclI [iir <,I)euthf)· luub. 1:l'IIll l'I'ih'lIt-ll1lt1'tlr 1I11~ ~ci1llatlolli) orrnlle [ciucr ro!jclltiid)tiglten ~tliiilll1l'r bcruub}, ~llIritcllr, tom bicfr~ trrfflid,c ~lllrlllcl)eltlllaterio[ bCII utrhr oocr uwniucr 1'lllil'ltllliltllrrll1l'rti(ll'n ~Hlldlbllt'loll~Crll 3ugute, beneu ~I' I'll I I'h 11l'Ill'<:\ It It b (1l'fil'n'~~ '1.\lllt ,\ It !1l'f ii hrt murbc. "<£l'lI tjd)l'1l iYiirftl'1l blil'b l·(· bcidiicbcn. iiOI mit l'Il'r nr1if\h'll 2dllllnd) ullrr 3l'itl'lI, mit ~l'r 211'lIhl({J bl'o:I llIl'if;rll 2fhll'l'nllllnlld~ ~1I bdkdl'lI. 11m iIJl' t1ro13iocs tlrr· Illiltl'l(i\ltl'll'rh'~ .~l'fldll'll ~II fiihl'l'1I Hltb ndl '.l:ldl11ll1111Irll Ill~ ~ofid)rtll1actt 1111111'11 ,)u fiilllll'lI, hnbrll IiI' .\It lnuh'lIt1l'li bil' Inl'hrfiil)il.1c brutfd)c ~1I0CI1i) ill 111',' ~llll"ltlltl'l, b('jolll'll'rr, Ihld) ~lIntnllll, tll'rfnllil.

~lll·:, 2iiltlnl'l' 1I11t1 ~hojc:'(iitlfrr IV(H lll'r blonl'lc (l\l'I'lIIllllr nud) jpCitrr nodl l'in Illlhl~'fl'rll~l'r Ulltl llidlll'illlilil'l' 21111'1111. ~rlllt30fl'n, bmllllter h'\lllt' ~inil,lttnIN'l'II,! itiirllltw illl mellLl(lItiLln~iLlhr tiS!) bit' ma{tilll' •

I ilr. 1.8 e d e T, ti1eltgejdjir(Jte, VlII, 6. 57. ' ~om lRtnimtnte "RLlnigln· untet '3iif)T11l1g einti [)ffi6iuO mit bc", lfmitildjrn !)lamcn l! It e (11).

lI!e.yon beutfd)l!n 6d)luci3I!rn linter belli Sf o III umnbc be~ t,wfrrell ~lll. ~ldollS b ~ 11 be r .~. I u e I~it nU~r (flltfd)[oHenIJeit nub ltllljid)t llcrtci~i!lt ronrbe. Sl)te frnnaoftfd)t'n ,\.\l1boltbcn unb her QSoul1erltcur b c So! n 1111 c lJ IUl~rbell nber 3ltll.' ed)h~r3 lunnfeIlltiitig unb fnt,lituIiertcll gcOCtt ocn ~tIIl'n ber ~d)IU~t3er. ,pntte mon bent frcinen .pollflein 8'd)ltlci3cr [reie ,pattl) gell1ffen, hie ~'nfiiIIc iudre lIid)t erjtlirmt morben,' '.l.\l'il1l eturllt

. b~r mro[~tnricl'bn!lbcn nu] .Mc ;tui[l'ricn (to. tll'uguft 17S!J). moren c~ mieber hie ed)ttlCt3el', hie ftd) fiir hie frnll30fifd)e nonio?,foIII ilic uu]opferten: ~I)r('r 700 moren ehrenuoll gefnnC11, bie frnn30fifd)en mafia. nn[gnrlltften .~lIb ~(bclioen abel' hntten ibrcn ('igenelt Sl·i.iltiO in 2tir!) geInnell. ~n~renh ber frnIl30fUd)cn· 9lebolution uertcibiqten l1ic !Benbecr - nls bie ~l~lld)foIllIllCn her rl'dl'l1hnfiC11 £llorllhlllltl'n -- mit aal)er unb loolJrf)oft I,elbHd)cr :tnlJfcrfeit Sii.illiotulIl nub ~lcIioion. :tie Sl'iil1ttJf~ in her [lenh(oc fillb cine ununterbrodieue VleH)c bcr fiihnftclt unb ovtel'boUftcn ~elbelltotell, nie bie rtriellsl1ejn)id)tc Iennt,

ID1eI)r als einmcl llIuf3te ~atJoleon ben jolbntifd)en !tUnellllell her ''1:l'lIt. fd)en unb ber I:fno[ollher nolle ~(nt'rft'nnung uub 18t'IUlll1~l'nIllO 30((rll.' ~a er gcHer)t unununnnben cin, tlot er mit I'lloIifd)cn ober l\I'UtjchcIt ~rrmecn her nubcitrittcue .~err bel' m,\rrt nemorbeu lUore, "lib idl nhw[lc [ebcr militorifd)c i}ad)lIIonn mirb in llicfrlll 2lutllprudl Ieiuc Ilhcrtrcibung fel)en. ~ilt (fnglonbcr· mit eluent tlcincn ~1iuflcin S!llllM[cutr hot b.~r 2£()cnsb~~n bes gro~en norlen cine nnherc 9HdJtuIlO {lc!Jt'bl'll. ~IHt 30~er (fncrglc unh ~lu~bCl11cr llrrteibigtc 17m) e i r 6 ibn c I) '2111 i t h bie i}rfte 81. ~t'nl1 tI' 'lrrc. m.~iirl' 9ItWOTl'OIl bie ~rftiirlllulIll her ~dte grIultgel1, [o [)iittc cr cin grouc!l\ llorhernfiotifd)rs 9ieid) OCnriillllrt, ~II' bil'". crobcrt unb bnmit ~no[nnb ill ieinem 5.!cllen~nrrll odnlffrll. 1:n 9l~rtl1btltti:l mnr 9l'Wo{eoll I. bl'sIVl'OCI1 10 nicl mert. IlJcil er ihm J30.01l0 be!~tidle ~lri rgcr ollfii£lrh', bit' i hili l)oifell, hie nnbercn ~elltidll'l1 .\It bcjicqcn. ,,(35l'l'IIII1ItOntllt nurilin contm mCl'ntollotl", mic ~,11 cit u ~ foot Hllb Illie c~ fid) riorntJirl) in nUCll l'mopiiifdll'll !lirit'!J1'1I i"lIIll'r tuicberf)olte. tlf1s 9llWolc0J1 bil.' $i1fc birfer lllcrtlloIlcn Zrllwcn lll'rlor, brgnnn tro1J ber grltilllrl1 .Uriegsfllnft fein ~lirllcrOllltO. ~.\ci it'iller miirr. rellr 01l~ (fl(1a illt ~nfJrc lRHi micb er bil' llcrmittclliil1l1rrtl' l.l.~nllll'lICl'. ~111 fiiblidlCll 3rtlllfrl'idl foub l'r mIdI Illrllio ~~t'Ol'ifh:ntll\l. UTi! ill (i~n'ltoblc entfd~h'b iidl bie 21illllll1ll111 Hir il)ll, i'll' lit t {lil't' l't'ft bl't1'llt l'f bil' (\Idlictr, Illt~ lIl'lIl'lt i'l1l~ (~rllrlh'il kinrr 'Z(llblltl'1I fhll1llllh', 1I11~ fllll1 in ~h' ~1lI1!lid~nflt'lI, l1ir lll'lI dlll'lIt 1II('hl' Ill'rlliirill'n ~llll'l1idll'ltid:hll1 lll"

'1I!ollnt Irl't'l'1t'll. ~llIll' h'iltr Itrl1f;I'1l 2irlll' hlllh' rr, Illl'll11 Ilitilt mit 1:l'lIl. fd't'Il, lIlldl mil ,~ilh' l'l'l' Ill'nthlllih1ll'lI ~llol'ilfrllll\oil'll t't'h,r!,tcII.

G'~ ijl Cl'ill ~~"fnH, bnfl hrllir 'l.:n'"fWII',!,C"tjdlllllll'l IlIIlI tftl'rrl'irh ~i~ l'rifl'II ~v.'ilifiirflllllh'lI fill~, '!\l'illl' 2tnnh'II hnbl'lI iil'll nll,:\ fll'illl'lI ,,!:ir, IIIllrfCll" bl't\ 'tl'utid)CII ~llt'id)l'·~ l'lItlnirh'lt. :til' !llllll'frll hltHell 1111~'11l" hlrocf)r1t('~ ~I'olllllinl· 1I1l~ IDlilit.iirlollb, !'Idfell '.l~ril1ileoil'II l'~ell bil' h:il" lll'l'ijti)cn, bOllerlid)rtl (f1l'l1Il'lIh', t"t'l~ jillb ebell hie be ft c It mlliil'lI" efl'llll'ntl', mt~ brIll ii~crlli.lIfl'TtCl1 ~nllern bes ~ncidll'S ntl30nrll. :tl'~Il.l'I1~1I fiJlb ill bcr ~'rl'lIf1ifcfJl'II 1'(1'111('(' bic brollbcnburoHd)en 9ll'ointcntl'r r&I'lIhl

",: ~.;.:.

" ... ~ ~ ~ ..

''',. ~.'

.. , ..

" ,

I

" ,

'. t

I

t ,

p

I

..

~ .

. -, ",. ".~, ':··;··;:··'~~i/~;~: I •• '

. • J".-~ .• :', .: ':

~eeaBSSE>e~ 9 ~sesssssS:',' .'_. ,:,

fricor,(lrriiI}tI1tc 2:ru.,pet~ oIS in ber oft~rreid)ild)~ll ~(r!"eebie IJ::O!lClU.1 ,"

1II1~ ~lI~lcn"rutfn)en·9tcgtll1cnter.l ~n beiben etllnten bilbet eben blei~§, fricOtltiirr)tiOl' I)efoifd}c 9loHenelerncllt bcute nod) bos lJo,litild}c unb utili .. ' tiil'ifd)c (JlInbmnent ber illrofilllud)tftl'Uung. ~bcnlo une bon mranben.:

bllro on~ ~rl'uhcn unb burel) bie SBeutf~rittcr _ftur[nnb unb (!ft~r.onb·

l'CIH ;tClItjdltU1tl gl'luolIIH'n murben. [o hef3en bie :tonaubcutld)en t~}rc fil'oreidlclt ~'11I11lCr burri) oon3 Ungarn bH~ !SeIgral) [lottern. ~Cln trtJft,

ill bcr tll'lllt~l'lI{ltlroild)en Wind oun) l)eut3utnoe nod) cbculo nne 3. 18. till oficl'iiftrrl'cid,ijd)en ~nnl'irrte{. auf bent (!nnsfclb, in her Umgebung b~n. ~(t1IUdt('n (9lirbrriiftcrrcidl), auf bern ;tuIIncrfclb UI111 ~nard)felb. bte.,

[clbcn ~11'iid)ti{1t'n bloubcn, l)cIlolIoigen, l)orl)\Jctood)Ienen. l)erotldjl'." 9lojfl'lIhW!'I1. ~6 [inb fcrnr)llfte, fcf)iine Ull11 gute Wlenjcf)en, bie treu [eit WClll'rntionl'1I uu] ihrcn cinjmnen !Blluern~ofclt n~cn. stie I)eroild)e 9lCliie

(1rl'll'iht nut bcjteu bort, ioe quter !Bnuern· uno ~(cfcrb(lbctt ift, Iva bos "lIliilluerna[)rCllbc" StOrti ll.i'cf)lt uno IVO in .mrcf)el~ unb SlnlJellen b.ie rittcrlidicu '.Botrolle 8'1. 9Jlid)acI, elt. @roro, elt. ~lortCln unb @5t. Wlartm (Cinclltlid) m.\otan, :tonner uno ~rOr) bie tanbltrl)c O:lur oeid}iii1en,

<;Dos m!icner ~ClU5rCoiT1lent 9lr. 4~ (,,~od). uno ;.teutfd)11leiiter", im laoUe. \ nun) ,,~llelfnabcll" (Jcnonnt) I)ell an ellen groBen ~d)lad)tcn ber 'oft~r r , rcid)ijd)CIt 9C nuec riil)1111irf)ft teilqenornuteu. So bei Benta (1691) r ,t)uc51l0i (1712), ~onn (1758), (ial11~lO ®anto (1743), .'{lod)fird)en (1758); mctld}lllriler (1793), ~as~lrcs (1794), 9(obi (1799), (!nnsborf, 51lflJern, WnOrlllll (1RO~)), lLlcrotto (1S13), lLlnle(](Jio 08U), 91000[0 (1849), mogo. Iluo (tflG!) ~l1l3ucrit· C18GG). \lOs ilie -lJrcuHildJc SfronlJri1l3enorll1ec fd)on' IIlJlllllI !ll'l;Ollll11C1l butte Ul1~ gegell hie ,voutltriicfs3ltgsllnie bes ofter. nidlifdlCll .3l'lltrull1!3 bor!tirfl, bn nxrrjcn lidJ bas ~nf.·9tgt. 91r. 4 unb

, bllS ftcirjfd)c ~c1biogcr'~lltoiUoll ~lr. 9 in tins brcnncnbe )Dorf mo~., brrir unb brcftcu l)lird) hcroiidjcn ~ibcritallb ben miicf3ug gcgcl1 tile ~1l'l'lIhi;l{)c (I1,lrk mitc [touh hier gl'gCIt mite unb Dracf)te - toil' immer -- llll~' Wded}t 3um etcf)Cll, Z\n b~11I lJlutigen Hanr.,f bet ~bcI~~erg

. (180H) - eiuent bcr berhlfitlollUcn ber Stri~gsg~id)idl.te, bor b~11t. f~{bft . , ~)~n~loll'o1t I. 3uriirfld)aubrrtr, -- Dellecften ltd} ilte ~lcner i}rcllUtIItgen Hill' lI('1s2icbcllbiirger ~nf.,mot. 9h. 31 mit ullt'lergonglid)em ~elbcn.

ruhnt. '

·:ttl<.:; lIil'bni.iitl'l'rcidlijdlc ~l1VHn1. ~)lr. ,1£1 ('21. ~ii(tcll) 3l'id)l1cte fid) ill \llll'lI 2dilnn)h'l1, lll';olllll'r~ 1l)(J!1 illl (1Idl'ct)te ('Ill Ill'[ ;:2dllV<H3CIl ~ClCfc" 1111-:1. ':.tll'i .~llilli!1l1r'''; (tMiG) itllllll l'~ im Bl'UtrUIlt t'lrr i,lftcrrcid)ifdll'tl 2rhilldlliinic tllIlI irlllllO ndl lI11ter ;ciul.'llt fiih!tclt t:bcrft lU i Il b c r mit II'l1 hrn 1: ll!ll'"tll'rllCht U.III1. '

~l~irht 1I1111[\l'r idlllldllbrriihmt iinl:l ~il' (il'i~l'll (s·litl'"~Hc(1illlcllter 911'. H (n'l'riiitnrl'itill'r) 1111~ ~l~r. ~7 (~(1l'rildfl'r). Tl'r 2il'\l ll(1n ~llitll'rnll)lIr~C l'omdl !lil' lh'r, !lil' 11111 ~. ?rh!t1l11tltlll mit .,iihl'r ~Il'htlnlidlfl'it IlI',lW ble fral1,)iijild)c(\~arbcnllt\{)il'ltell, erftr1tten. ~(lId) I)icr fiilll~lflc f)croi;mc ~rll~·

; 3· ·~i, 3;,f,'.mQt. 9h: . .t u. tl-l (~icn), -In cst. l.UilItcn), U (S!ina), 2; (Olma) unb

bann bie ~itult'C., 6teitet. lInb Uiltlltnet ~ilnettruppen. ,

~ (N bl'[iut In !Bien Ruf bem 6r~ottcllriltg tin prOrfJtigtl !IJlonument. : .

!l1l'1'. 4. ~folfcflrr ~olbnlrIlIIlVIH'. 'f,rtll'lifrlll'r'!'ml1onrr. I1l'1ll1l11nb. 1110111;1111111. h1l111nrridltin. Idultnlr. 1I"mb, :11111", Iltilr" 1holil. \'oUrl' nlnn.

Ieje gcgcn I)crClHd)e ~fu~fcfc unb brod)tc bllS Q}cfrdlt 311111 ZtCl)CII. ~oe. enudhnte rtl'irijcf)c ~nf.·VIgt. onr. 27) 3cid)ltcte fid) fd)l1n 1700 bci (£binri ou~. '1:'CllIIt fed)t c~ 1S0n gl'lIIeinfllllt mit belli 2. (J)roacr ~lllli)ll1cbr' 9J~ltnilfCla mit lllirflid) f~lmtollHd,elll, toi)l'spcrnd)ll'nbcn ~l'lbl'lIl11t1t bci Ji·t5.~ll'gl)l'r o HmJ). ~ci 8t. ~UCill nerteibiqten ~I~i !tIHlIvogniclt bcs 10. 3c1bjiigl'rblltniHo1t5 (3t. mi.Htcltcr Ilu6 91irberoficrreid» ben 3rirl:!·. Clot burdl brei elunbcn Grocn brei itnlicuildie ~riooben. (fs Hnb bic~ bie beriilnnten fl' o.IJ 0 I· ~oocr, bic oitd) 1881 im ~htfftOllll in bcr <Iribosric fid) mit gri.inter !o~lferfeit id)luO~Il. SDQfcIbft aeid)ltl'tc fid) uud) b05 1. Stoiferjiigcrbotoillolt (~nltsbrttrl) ouS. ~It ber 8d)Il1li)t bl'i ~1l onoru (11;49) nertei bi ot bo~ 2. Sfoijcrj iioerbatniUon (~rin'n) III i t I)c1llCnmiitigl'r ~£tlsbotll'r()ll'ItOo, unb bn~ 3. ~irolcr noiicriiigcr'~\ll' tuillon lRiiU (bei Zo{frrino) ben ~Vlolttc f:Josco scuro.

~n~ obcriijterr. (14.) 0I1f.·mgt. !"l'ttd (,ri IDlo!ll'lIbl (lIW») mit bClII 27.~Jll1t: untcr 3d). U. (£ o ttl) bie f. f. i.iftrH. 1. ~rrlller nor ber .8erfdll11cttl'I'II11!l lHlrd) ben l1odj~ril10ellllcll 3-cillb IIl1h itiirrut f i e b c It III n I IDlnOl;l1tn. ·~rbcr mit IllOI)l'cl1l s:!i.ilucltlllut fd)luOl'll fidl bic brnbenCbcrilflerrdct)l'r

(14.) nub 8trirrr (~lIf. ~lr. 2;,~iinl'r 9lr. !I) im lIonijd)l'lI ~l'llI,'II!J (J /i(4) bl'j t'bl'rklf Ulli) ['runit'c. ~ki (clIferrlll tlh'krbt ucrlnuute 1I11t1 milt. ~j', obtnohl c~ kit 21 ZtUlIlll'1I l1irltt nbododJt hotte, 1111 tlil' 2l1il;\' lIl'r ~~l'rhlllll1l1!lHl'lollm' ol'ftl'llt All turrhrn. ~111~ Cfift'rfurht UUll 1'l'IIl'III il.trtlilrrit. ucrlnnuteu llnfiir lIil' l:bl'I·i.ifh'rt'('idlrr OUr. 1·1) (wi \l_ll' i I r. ('Il'lI ~ln{lrHf l't'l'fflll'lI ,\11 ~ii!'fl'l1. 'tn{;fl'lbr ~lll'ilillll'lIt IlltU l.wi bcr Unit'!" l'IriidulIll l'Il'~ ~llIfitnllllr~ ill lin (!ritl(lo;lric (IHSt, 2iiblll11111otil'lll hCI'lIL'!" mOl'lIl1 bctcilijtt.

:tll~ iHtl'fh' unb brriihllltrih' i5;tl'l'rridliid)l' .\')uhUl'IIl'eoilllellt iit ~l:1'. !), bn~ fid) Olli:l bcr fllit rciubcutjrhcu UIIl:! [chr [,Ionbell (\}l'!1l'l1l1 11011 -tlll'lI' burn l'roiilt3t. ij!) 3cid:nl'lc iidl [diou im fPOIlj(d)clI €rbfolorfrh'll 11m, uub llurd]brod) 1,()2 ill ciuem l1il'lbl'IUultllcrtrll mitt lind) ~Vl"illlllb bir fl'llllAiififdJl'n ·Zh·lIUII!.1l'11.1 ~III biiniict)clI 3db3ttO uml l'ollbmd)tc r~

I ~ n 9 e r, O:IerrfJlrf)te b. Oflttr.olll1n. 9lrmte, !Bien 1900, II, 6. 1111.

., :!i.yf ~~;.- .

. .. ' •.• '_._ t ':0.'

... .~~ ....

':''': .:.

~ ..I I

I

. I ,'\

, ,

.~ . ~

. ,

~. , ~ Ii) ~ ~l ti1 .
I II II I ...
I
I I
I
I
I \

- .......

..

. r.

, . ":-'~~l

S5)SSll3S1S~ 12 ~~aaae=ss \'\

In~it 1IIl'!)l' l)urd) ,,~rrl~Ol1b'\Ii.~IIIU!" infolge her 3oulI)cit, ber \.lHl'iiitllliioa

Ieit lint! run oUerl)ouftoftcn IItfofge her loud}erifd)cll '.l.~rofitgier ber lIullf.

Icu Wll'~i terrnncl ben uub 9legro iben elttftonben fil1~.' '\11 her ~Ilt (IC'

rirutcu aeitgenofiifcf,c DueIlcll, tin» ~IaridJ unb [eine U}lltl'1I in m01l1 oie ~~ird)cn 1lI1~ 5t.l'lIfllliill'r fd;onten, unb ols 5-1(j :t 0 til 0 ~JlLIIII [tiinntc,

glllO cr rUr)1g .o(~ outer crr)rift auerU in bie ml'tersfil'd,c, 11111 ciu 'tllllf.

g('bc~ o~l uerriditen, "nOU1I1 [)otten bie m3eftgotcl1, mie ciu rOllli id'l'r Sd)l'lfiJtcUer fogt, in Epnnien ~ol1b crlollot, fo llCrfil1ehtcli lie inrc ed)ID~rtcr unb croriffclt (len l-l3fluo; ill tnir ()obCII fid)cn' Hl'Utllliffl' lIllfiir, b.OB ~tc (hoberer n~ ~cn IIIci!tl'11 ..ortcn ols !Ucfrcil'r non l'IC1I1 lllll'ririio' Iidicn 'trude ()er ~'OIferl)errldJClft ollgcfcI)l'1t murben unb lIOfl bic ~ll" biHfcl"Ungell in ihnen in ber :tnt mehr !Uunl)csocl1offcn unb 3rcHlIlIl'

nls '~l'rren fonben."z .

~od) bieje cble orillgCrlllOllijdJc ~llittcrIid)frit tlel'fd,IUtllll'l 11I1t' 311 611 Ill. [~O,JIl 13. ~nhrr)utll'll'rt (\11 mirb bcr ~r)\Jfild)c ~lnlll~ 1Il'[ ~Jljttr.r 1II111 ~l':tcger (lUcl1iI)olbl'll ein nuberer, mrilllitillc, lIIongoloibe IlUl'I bcfol1brl'~

[eit belli 15. unb 16. ~nrJrlJllnbcrt mitteIHillbijd)l' ::ttWCI1 merhen inuuer l)iiufiger. ~icfr .Hi.ilJfl' uub (.ijrfid)ter nc1)UICli fieh inben ii6l'rtrir6ell fries g~ri;dJ(Jt ,!niiffllllOCIl im (~rullbc OCIIOIllIltl'1I reef)t Iiid)erIicf, 01l!S. (f~ iit

bll~s. bl',3e1d)lll'lIl1el'IUl'ife bie lIl1fiiolin, tTOUrigC 3l'it her ffinnflrittcr, (5olls hotticri, uno her 3ii!1cllofl'1I eilIl'Iner~ol'br.ll, her lIufittlidwlI, mi.iri:lcrihi1en

mou~. unb meIigion~fTiege, bic bos 3iirftcnhlll1 in tt)ronnifd)cll ~16. foluhsnllls UtnlD{lIIl'1l'ficlt, bit' cllro~oifdJ(,lI !l~i.i{fcr llcrrolJtell tlllb rullcn-

boft llCTlllifd)tcn, unb hie fdli.illrtl'1t ~iillbrr her m,lrft ill IIIl'nlcr)l'lIl~l'rc

li'i ndben 1I111tuOllbd tCII. 'i)i c i iibl idien bunffen Sl'rieO{(l1i.Hfl'r (®~111II ier, ~to[jcllcr, ~oIlonell, 6iibfl'Cl1l30jl'n, Iluqnru) ~c~ lInfclioclI SDreifji!liiiI)tigcll ,(tricol'~, nn bcHen ~Ofl1l'l1 hie ':tclItjdJCII lIod) Iieutc frnllfl';I, rnubtcn, ~'Iiinbcrtcn, quiiUl'1I uno bcrtuiifldcll nll~ rcincr 3crfti.irunno:,.

[reube. (lSrcife, ,q.illl'lcr UlIlI 5li~cibl'r tuurheu l'rbOrll1l1l1!l~ILlS OClII<lrtcrt

coer crfcf1InOl'I1, innhcrirrcnbc mnllCr ollf!lcf~licf3t uub int: 3CIIl'I' Ill" fd)(l'ullcrt, (lkI1i.ift~, ~llIr!ll'I1, ,\)iillll'r IIl1l'1 etiiMc l'illodilcf)~l't 11IIi:I rciucm IDcutmiIIl'll, :C6[tbiiIllIlC 1II110l'h1111l'1I, hie ~l'IlIfrlld)t llCl'lIicf)tct, ~lWhlclt niebcrgl'riffclI, ff~rlJ[ nllll (ISrtrcibc nn] bil' (£=rbc nl'id)iittd ohrr ill<3

m,lnffer grrool'h'lI IIl1b fo ~tJlrllid), ::tirr IIl1l1 (£=I'~c ol'in)iillbd, ,'I'dlle .iJil1ili.'

fntioll fIll 111 111111 Illir~ ~il'~ iclltn(~ iiubcl'II, fOlllll'l'lI lIl'l' lIil'lIl'l'miii~l~

~Jiclljd) Illirll fid1 nlld1 hl'lIlt' - .. - ~n<:s ~ciO(,1I bil' IIIllbcrlll'll ,qriCIll' 111111.)

~rlltlin1 .. _. MII"U ill (1l'1Il'l11ll l'lI , hlil' killl' ~((1I1l'1I illl 1i, ~nhl'hllll~l'rt.

1I1111 llorI!l'l' IIl1ll i II ~l'r 11 ql'i t. ZOlltl'1I llil'k ,\)lll'lIl'lI Wh'lICI' f rl'i hI,: ..

nrlnficli ll1l'rllrll --. ;tmllfl'l'idJ JIIoflilijil'l't 111111 inftl'uirl't (ll'rcit~, ~k

~lil'!1l'r UII~ ~Il~ '!clltrcfll' ml'irh ~il' ~IWll1u'irn tIIllI (5()illl'\l'n .-. io 1I11'l'l1l'lI

iir lUiri'lcr fd1inbl'II, llfilhll'II, llil'l'h'ifrll, rnbCI'II, ft'[lCllbil1 (l~nrn('(,II. r bn'lI

11111) 9~ofcl1 nbfd,lIeibclI, ~rl1gcl1 Oll!Htl'~)l'II. !lcfdJllloI3clle~ ~Hl'i in ~l1illllb

tIIllI £',I)rl'1I nirfll'lI, Wlnllllcr fofiricl'l'IllIl1b ~l'i(lcr bcrOl'lllllrti{1CII, 'ta enl:lif\lIIl1~ OC£)i.irt AU iI,rclII fflnHcnd)oroftl'r.

I 6D, in hum S8eHpid bie ~crr(icl)e fi(\t~ebtQfe bon tofebo inrofge bel QjeiAe~ ber

irA~llcfJ!)fe bem ~nfQne lIQ~l'1 t !P. ~T. ~ e d e T, !IDertgerdjidjte, v, a;), .

I

. \ ~".' .

, . , ,'j: :~> ·:;'j~~;?/~~~r·:~'~.~ i~

'SsS>'S'Se'S'S~ :13 ~SS~~~~SI'::".',.:.:? 2. Tic ~'lIl1felronigelt filll) ols 5trllppen ftets unau\)l'rl?,lfiG unb bie ge·'

, borcneu IDl cut ere r, ,s';linter IDleutercicn unb ~(Ufft(lIl~CIl, ~cr~orgcn lief) unh ucrbcrgcn fid) inuner 1I1~ttcnanb,ifd)e (ba~lIntcr I1ICtft J u btl d) c) ~cl3cr. ~il' IDHttelll'll.,e~ Hni:l tnfolge tbr~.r rol1en()af!ell ~1ebegelUanbt. hcit hie tt)l:lijd)cll ~{Uftull·oler. 5trul-ll:lcnfu[)rcr unb mcgl~reni:lc .forr~Jt oicie l'Offcltgrjti)id)tlidJe ~rfd1cin1lng mobl bccditen. 'tc.r m~lrgerfmg tit i IIII11C[ rill .8cirI)cll bcs iiber[)nlli:lncIJ1lI~ns bunf(~r IDl~ld)I,lIlgseIe1l1entl', bdllllbcr~ her ~llclIitcrrolloiben. 1)05 I\lll'bcd)o(t ftcf1 mit ~lI1er ger~be3~ p!)l)jifnlild)CIl (f~aftI)eit 11Il'()rmo[s in ber ~e(tgeld)lcf)te: til ~er gr~~d)ts [drcu QScjd)id)te, im ucnni ttcl1Cinbl'rt~n, ~lOIll, un~cr ell ~Io'ID1anus, (£afo~.

. \VOllt~lcjll$, foritl1o()rcnl'l in her Sfmleqclt, till IDlltieln[ter unb bt~ in bil' ueueite ~Jl'it herein,

stic 9li.imcl·3iine her bcutfrf)clI Haifer unb bie 5l'~eu3?iige ~d)eit~rten .. in~. odnltlt 011 bcr lucljc[)cn unb gricd)i{cf)cn 5tr~~loflgf~lt. '.DIC lll1tte,lIanbt. [dicu ZllllltCIl (('ocnfo mie 8entror. unb ellba1l1c~tfa) Iormnen ttlfoI~e bel' 311liJtloligfeit unb m10llfcfllliitigfeit ihrer norroieqcub ill!,nflen I,ncbl' tcrruucn I.!JelliHfctllng unb ~ru~~en nidJt mehr nus lien mlltger,fneg(,R UII1\ ~lo[itHdJcn Ilnrubeu f)l'rnu5. ~Il bieien 5:!Cinllcrn. merbeu ~~c 601- ootcn 1I11l'1 Cffi3icl'e inuuer nolitijieren, in,lTllcr III{'hr ihre ®d,nobe~ o[s ihrc 2iibcf mchcn. ~ic fl'o113i:ifildJe !ne\)oIutton (17R!)) tum m bern nl1tt~l. riillbiidJCIl BrnnfrcidJ IllCitOU5 blutiqer uub gl'OtI\mner uerluujen 015 in 9~Llrlifroilfrcicf) (moris ~r~ ZidJallb~Icnf~~bt ntISQCIIOtt~IlIC,~t !)', m:b~et, hoI} hieicr !Brut. IIl1b ~Jlorll{JI('r mnren hie @5l1bfrnn30lcn me tllcbhge ,Stneger, ''tide ~ll·lli.iHl'I'IIt1!1 hnttl' nil' l1IiIitiirifd){'~,illl1i'll'l'n nur ~OIl~CI{\I!~tl'r,e_ffc. ~ll\lCnl'l1 tntcn fidl oic bcrilrhtinicu ,,9)eClrfd[cr" (~Ifo 1t1ttieIIollbtlcf)e @3iil1irllt130fcn) 11liil)Tl'ni:l t'lerZdjl'ccfensto\le bunf btl' bejonhcre (I)ro11' inmtcit ~Cl'bor .

. ~1II'''nhrc 18181Dl1tCn cs 3IUei ~lIhclt (i}Hd)[)of tint! @0[b1llnrf), bic burnt irllc :1ufl'l'i3Cllbm mellen ben blutinen ID10qruUlIlIcI in ~il'n Cl~13ettcltell. ~lllI U. l2ftnbcr 18,18 mer es rill itO[iClli\d1~,~ Q.\r~noblcrootCl1Uon, (b~r lijlcrrcid)ijdJI'II ~(rllll'e), bos meutcrte uub lId) Hut bCIII !nc\)oluhol,t". lliibd ucrbrllbcrtc, {1r~ l'~ {Jcgl'n bie ou fftCinbi\cf)CIl U l1~nrn. nus m!len 1111,'lIlnrjd)il'rl'lI fl1Htc, '!olttit IUnr IDie imll1cl', l\lcnn Zedc ~tner ~{nllcl' iid! l1l'lI ~rllfriiIJl'Cri\lf)l'n IHlfdJlichl'lI, !lie mc\)olutioll orfCi(JrIln) ltllb 311111 l'i !ll'1I11 hfll'1I '.!_lii rncrfril'O Ilcll1orbl'll. 1;nltll1 g lumen llie ~llln~l)11 fCII lInll "tnlil'lll't' Illic il1tllu'!' mit lten roHcllllcl'll)l1l1bicn ~l1hl'n bcrbltllbd, born 1111 til' ,01~b~.bllrn nUl1l'fnHclI, ::ric IIlll1ntijrhl'lI ~Jll'!Jillll'nh:r l,nnrJd)i,rrt{,1I {'illhHh nll~ ~t'llil·1t 0[1, l,l!l1e jClllonb ~11 fmn.l'n, 1111." ~IC, Itl1ltclI1f~~cl1 11'11\'lll'lI brh'l'til'l'h'lI in ZdlorClI, 011 l'Il'l' hir lIll' t'lll'Trrtdlcr 1Il1nlllcfIhill'lI '2111111d11 lIon ~llllnl'ltto (tRG!l) lunrrn IIlltcr bcn WOO (ISdnIlOCl1CI1 .\11111 nrlii;h'lI :t l'i I 11n\1l'hliri!l(' i'll'r itl'! il'lI i;rl1l'11 ~llt-Il i IIll'lI la, bic iii'll lll'r· riilniilhl'r ~\.tl'iic IIntiitin lll'r!JIlltl'll hnttclI, :',cfl hllbr mir lIon ~(lInl'll' ,)!';II1l'1I ~l'l' 2d1lnrf)t llon fli.inill!lroll rqiihlel1 10iil'lI, (lnfi ~~c IlIO{ll)n· riinJl'1I Zolbnh'lI tJil'lfod) (lor nid}t ob~r ill bie ~uft gcfd)oflcn hobert. ~il'Zrl)"ld}t in eincntlid) 11m bon ~rn ':t'~nth1Iliftl'rrl'idlm' Ocfd)~ngrn \l1orbcn. ~.1rfnlllltlidJ if! all her i,iHl'rrl'icfJifd1el1 9liebl'r1ooc bniJ !Dl'rIQlll'n

:.\

be9 rediten glii g cIS. her faijel'Iid)en Wrmee fd)ulb. SOicfcr ['CftOl1b nl1~ ~l'm S?~rp5 g e rt e t i t 5 unb X bUll mit foloenben !trll~~en: II "11 n I' j •. I dj e ~nf.·9lgte~. Wr. 57, 51, 67, 68, 12, 26, 6, 61, einige l>oIniidlr .~ru~'~:n unb c t n betltrd)r~ (fnrntnrrHd)es) 5elbitigerbotnill01l (~lZr. :-;). ~nt; !l'orlJS 1: T) U II bcUmlb nus: lien 11 It 0 n r if-d) e It ~nf .• ~notl'rll. 91r. 69 unb ~4 unb b~t~ 1I110nrjfn)en 3elbjiiocrn 9Lr. 19 unb 11. (jl'rI1Cr nus hen .po]mfd)cn 9lcOlll1entcrn 9lr. 40 unb 80, ben rtrirjfd;rn mr(Jitl1l'lI' tern ~lr. 21 unb 47 11111'1 froinijd)clI gclbjii(Jrrn ~lr. 20. ~lllllI Iuun lItlhl'l • [nqen, boh bel' i.lftcrrcid)jfii)l' rcdrtc ~riiOrl fnft gl1l13 ntl~ 11110nrn bcfftll1l1, l>!C bcn, bcrnntltJo~!1I119sl10UUelt \lJoften oeOl'1I lIie linter bCIII ~lretlhi;dl1'1! Sf~·01l.pnn3~n nnltiinncnbe (f{itl'- unb Q5nrbrtruWl'n 311 batten hnttcn. Tlle merlVlrrllllO ridiletcu I)nuPifiin)lid) hie ~lleoil11entcr 9lr. G7 (21t" uxifcu) unb bl'[onbl'ts 9lr. GH (~loOl)orl'n) uu. 9I1II linfcn 3liiOl'l ocr 8d)(od)tftclIuItO ncrjnqten hie ::tfd)edICII (~nfAJlgt. 9lr. ,.1).1 ~.11 ~llhrl' H)OH mcuterten micbcr tfd)cd)ifd)c 60lbntrn in !8oSllten uno [duicn ,:~orlJ. Serbic!l':'~ fo (Inn fie enttuaffllct nxrbeu lI1unfclI. ~III ruliiid» 11l~1l11l fd)clt .(I,I'Il'ge (1 nOl· - H)05) hoben bie ~ubelJ fin} 0{-3 cin l1ll1q [l'1eot\ulltollohdll'~ IDloteriol erqebeu, etc IUttren fein, mcuterteu, 111111 . ncroutnfsteu \.l,3ollifcll. ,9115 hie e~lonier 190n i It bell IDlmoffolUil'l'l'U l:ru4J~en lIocI) ~[frifn [nubtcn, bu fum cs oft ",I ~l)lclIteTeil'lt. 20 lIIuiitt' alii, 22. ~.uli ci • .' ~nfolltcricbotoiHon in ~orccrono rllhl)(lffl1l't incrncn, 111CI ( c£l hdr iucinerte, lIod) IDMiUo ob3I1{1eI!l'lI. ~ ~III i tol i cnidj-tri pol j. tnnijrbeu ~tricoc (tnt 1/12) l1t'riontcll ble I1IclIitcrrnn'l1l'gl'oibell 2m.,. !tn(!cl1c1' bollftiinbio nub IIII1f!h'lI bmd) bie bl'roi~ gl'lIljfd)h'n tl1l'ritnliencr CI'nnn3t merbcn, ~Il 2iibitnlirn ol'lOlln Inurn hie (finbc1'ufllll!1 bel' mde1'llCl110lllH'r. 1:rllll hie SiibitnlieIlL'l"illllt'n, bie fiir lICII ,(iril'!l

io lnnqc l}l'lIcr unb 31nll1111C tnnrc II , ol~ ihrc ~Vlill1l1Cr nic()t l'in311riirft'll brnurhtcu. ucrhinbcrtcu hurd) ~Irolllllnl' hie ~lilitiirtrnm"qlortl'. 011l· ~~olfllnhil',ll' CHlt2) 1I11ll'l'It oic nrcutcrifrhcu lIIittl'lliinilHd)C1l ~llliil'II' l'~l'lllrJtte ('0UlIl'l1, ~llnlll'1tirr, Nrtl'd;l'n Itlll'! Zcrbcn) ber tiirfihijl'lI ~lll'll1l'I' em ~ouptornlll! ocr ~ltil'l'Il'l'l(lO('. 'tIdllltl1t1id) l1il10 ~il' jllll!ltiirfiidl~ WCilitiirrl'l1ofutiolt (1908), bie mit brr ~(b;('tHlI10 be~ ~ult(ll1!1 ~rl1l111!· 4'5oll1i~ ~I_'bctc, lIon Snlonifi !l115. :tic 8'ttl~t iit lIie ''Ollll~lt,\Clltmll' 1I1"~ kll(lnttntldlrn ~l!bl'lIh1l11~, I:1l'l1l1 bon l'!l'n HO,OO() (!inl1lol)nl'lI1 iin~ ·1.\fll)O 2l111l1il1!I'n (~, f. .,irfll H!12 (111~ 2l1nnil'n l'illIlCllltllll!l'1'tl' 011l!I'Il) 1I1!i) nur 10.0110 ~lIlolJnI1111Il'lItllll'r. WUII tlhl'l' iillll IInh'l" ~idl'n, wiL' lIIH; ,.~l/l'll~' !lI,lil'I!.l'r ~ tll1blntt" llOI1l ~. ~'llllI1'lIllwr 1!1I ~ bcridJtct, h'hl' llil'll' .. 1: llt 111 h'·:, " , LIM Hili' ,\11111 ~l'lllh(ll1ll1ll'lInl1i~lIl1l<:1 iibnlldll'll'l1l' ~l1l1l'l1. 'tidl' Tllll1l10 InUl'1! ~h' ~iihl'l'I' l1!'r jlll1ntiil'ri;ctll'n 't'l'l 11 l'!l II 11 11. 211 !lli,' lIil' 'i1ti)I'lIIj[ll'l"llh'lI !llll' WI'f!I'III'Olliiih1)l'l1 2i(lllft'll llLlliliict, ,,('rh'llt hllbl'lI hl'11I1[11':1

iil' t1l1ctJ lIit' '!iirfd 1I1ll! ih1'l' ('(ll'III(115 fo hwft'l'l' ~1t1nl'I' ,wrh:!;t. '3:I'!11t

I "'l)cl1lir~tr 9Jlirf)el", 11. Ottobct' 1110;).

I IiJ !un,nn bie'! nnc£, tiller i In In 11 nil i e r t e 11 nm 11). I!II',~cmGer 19m1 illl i)llcrrctr~lfrf1cn \!lflncorbllctcnf,n113 cinqcbrnrlJtcn ~nter"enntioll :101) 9Jlnllll br·:' ~nf :_:'linti. ~llr, 31i. ln~ im lelllclI IDlilitdquB &cfil1blir~e bellti(~M()tnirrf)e mOt. 91r, 4:! IdjlOll lin) tlntiirlir(, birler 9Jlrlltmi lIirfJt Cln. (,,'i)clItlrr,cr IDlid)dN 1. 31il1uer Hlf)\lI. • "\neue ijreie lllreffe." 21). ~llfi H,ml.

. ',} j. ·;.f.:::· r.· .

. i,.

j

I

I

I.

I

I

i i

·l

, , ~. L ...

'Ii.,(. t<,

f~·····

,

bie '1:011I11C~ bobel1 fid) in bie einfIufireid)ftell eteUungen eingeid)Hd}en. 20 IoU Hi n tit i I· \Uofdjn tin 5!:i:illl1te~ [ein. \sid)er [iub fo[d)e: '1) f d) c- 111 i b·\lJnfd}o minoll3( !)11Iilljfter), X n I 0 0 t·s,aofd)n (lUoli3ei( lnuinijter), (ISencml 't f di e ro i b • q3oldjo unb ,\?uHcin SD i d) e IU i b (ber fQeraus •. (ll'bcr cincr juttOtiil'fifd)en .8eituII{J .,:tonnin", bie [ortmdbrcnb gd)l'~t hut). ~lorfl befonntem tue!teuropiiHd)en Iibernlen Wluiter murbcn bie Zo(botelt 3111' ~lcllterci aufocftad)clt. ~n bie !UerlJoduno be~ S\DiebodfS t1l111 bcr ZdlOfl,!tlbl' umrbcn ~{ufrl1fc l'ingeid]lIlugOl'lt.' ::til'~ubell hctten i0I111t' 0.,1l3e C\,OtllliintioItCII eingcrid)tet, \lI1I bell tiirfiirl)cn mebifs (Qnnb. mchrurduncr) gcorn @clb hie ::tl'fcrHon nU ctmoolid;cll.2 1)ic brnlifionjfd)c ~lc(licruJtiJ 11I11f3te HH2 nor bcr mcutemben Blotte fnpituliercu, ircnn fie lIid)t hie bier nrucn ~iri('gs;d)iffl' ber 3cTftorttng ousfeuett mollte. ::tic ID1onnld)oft befillllb foft burd)ltlcOS ous 91egern unb IDlu· Iuttcn. 'tie 3l'utrol. unb [iibnmcrifnnildjen 8tooten tnumeln mit ibren nonuiencnb ous bunllen 9Rcitiaen bejtchcnben ~Tmeen bon eiuer 9Rilitii1'· rcuolufiou in bie nnbere. ~{us ber Tufiilcf)Cn BloHc 1ft [eit 1905 ber (ikijt ber 9let'lollltioll nin)t QU$3Ul1IcraCIt. ~os ~fd)anbnlentul1t tueib fim eben linter bCIII Sn)Iagn>orte bcr .. ~{ltffliirung" bcfonbcrs in bie ,;intel· . Icftuellcn" Streife, nllo ber ~ed~nifrr, ber WLorin'ciif3te unb ber - nerfr{)ulbdcn rolarineoffi3ierc, cin3ujd)lrid)cn. @erobe bic Qicferungen all hie ID"lnrtnc, hie ill bic t'lielcll 9RiUioncn {lrhl'lI, mobci hie iibrrnal)ms.· unb iibenlriifungsoffi3icre birclt mit ben (~rof3inlluftri('IIcn in meT' . binbuuq tretcn miilicn, geben millfonuncnen unb fclbflt1critiinblhf}en ~(lIlon 311 ,\{ornl~IHon nub !!3c!tl'd)ung, toouon biefortgrlel3icll IDlClrine· itnubnlc in 3ronfteid), ~tolil'n (sterni.~erfe) uno bic Slieler ID.!erft. llffiirc (HlO!l) nUT ~l'ilerjd)cinl1l1gen iiull.

:tOlllit iiull mir bci ciucr britten, I)od;it bcbcnflid;cn <!igen\cf)oft ber llunfclrtliiigcn ZrUlJl>ett oll{lclollgt. ;:Lenll 3. lin II { i c b i c 9 e b 0 r e- 11 c 11 ,(1' 0 r r 11 ~I t i 0 11 i lt c It. stl'~turgelt unb mcil men fid) obcnbrein fd)lin riilfllJnrHl foit3entricrel1 Iuun, iinb hos 'i}lottcll" 1:roin· unb ~rOt1illl1tlllcirn unb in ueucitcr :'3l'it (lltd; bil' tcdmiirhen unb [ouitdrcn .\)ecrl't:nnftllltclI llOIt bcn ~ul1fcImHigen (lcionberi3 betJor3uot. 1;-Cl1n e~

- ernibt Hd) bei ellt;~lrerf)enherZ(llrnl1lJett lcid)t asclegcnIJcit, lluTel) !l)etrug llIlll llntcrfdllcif· lJIiiI}elo~ 9..IWlioncn ciIl3uftreid)cn. ~icin ~l'er bct Ill'UCn ~~dt iit l10ll ilieie1l1 ,(hl'('~icl;ob(,1l (J1l1l3 frei. ~rbl'1' in be;onbcrcr '.!\l iite itl'ht b icier ~r l' IIII'd ieh,l'ItllO c:,jcljlui II bcl borl) ill bCIl n inltgcrlll11IlHcf)l'l1 etootclI. 00, tlil' gri.ihc1'c 2d)lonfcrtigfcit ber 11r.t1110Ili\lill'll ~neic{Jc beftel)i

. I'i!r ill ihrrr t11'r!1lrid)':<lnciic Itlrllil1rr fllrnli,trll ~:l'n'flel1r,o .. gtl1tHotion. :,II Itd1 tln(' Itlnr ill11llC1' 10. 'til' ~ll'l'l1~;,ii\le llrrlidl'1I Hur beillUcgcn ~o 11l1nliitrlidl. weir lid) lIic 1I11HfdroiiiflL'H Hllb. t'l'rl11ittl'lliini.'ll'rtl'll (,\11111 Xci[ \ll'l"1l111111lL1ltl'lI 111111 tlrrHl'\11'rh'l1)0hllh'nrr, (lirird1l'l1, ~\IMI11ltincr Ulll'l 11ii.lli;rill'lI lihriitl'lI (;0 1\lil' hl'l1td 111<:, ein lwlriil1niid;Ci\, f.1lichcG UIll'! bL1<:,l!lli!l't\ (\kfil1~r1 [ll'lllich'lI 1I1111 lIil' ~lrrI1Mittl'f 11m!) ~lrilftrll Oil!;' bl'lItl'll'lI ullb llcrrictclI. 2il' llrrftlllftrn ihlll'lI nl'gell tl'ure{\ (~l'(b UIt-

I ~I.lie iit bM milglidr~ 'llocf) nut bnburr[J, bllU bie ~tmctlieletQl\tel\ tbelt mit

bcrbi\nbet Illnren. .

I ~~icller ,,'Xeutidjel ~DIt~bIQtt". 2G. Ortober 1912.

, '

o_ ._

" .

!lbb. G. l!lUtlelTilnblld)~t ~olbnlellll)"lh~.1!nllllll~lld,l, Idlll1nt4f)a.lrlll, rdill!"ra~, runbe, brcilli~etIQt, ljoljllicl1fllbe !llll1tll, ~\[l1l11l11ll1llt, Arollt nblld)rllb~ C4wn. "bb. 7. !"!llollQoloiber E:ol~lllrlll\ll'"~. ~lInrrlljlh1tit1cJ 11111> bll1lldld)li\liill1l1nr!l !8rrll{lrlid)l,

I'lnlle bulle 'lair, nrobe nbflrljrlll\r O~rrn.

l'lmUa)[)nre 9lo()rung~l1Iitte(, rcidjtcu ihuen ftott IDleI,l IDler) I mit ungdi.ijd}telll St'nIf bermiidjt, bcrgiftetcn ~tllllnCn nub fiil,rtl'll bie ,~ccn' oojid}tlicf} in bie ~rre obcr in ben ,tiinter[)oIt. eic Iiefcrteu Iciue coer ~ lII11ltgcH)ofte !tronstJortmittel, ourf uxnn fie be30I)1t mnrben, ~er ~(nllee· Hefcrungslcr,winbcl ilt, meil cine ~Oll4Jtrcin)tulIIsQlleUc, bon ben bunflcn ~mcbitet"toltoiben unb IDlongoloibcn ftet~ mit [)od)rter IDirtuoritiit betricbcn morben. ~(Is' uu ~r uouft HltO bo~ in ~1l0lonb gl'boute Shiegs. fdjiff .. lnulfnn" nn bie ~lortugiciifn)c megicrtlng aboelicfert rourbc, Iont bie 8ollbc[)orbe bornu], bnn hie .IDlorincofliaicre ~orel1 .einfd)lIluggeln mcllten. bie mit iiber ciucr IDliUion 3ronfcn 3U ber30Ucn IVOrCIt.1 $Die .!Ul'rfottctung bet mit ben ~{rll1cclieferultflCIl berbunbeuen !Brolld)!!n niuunt mit i:lC11I ~{ltlOOd)fell l'!cs ~fd)!llllllllisllllts in allen nirht {lcr·

lJlonifn)CIl Stnntcn (unb nudi in bleien) bie ungcl}ellerlidJ1tcn unb roiberIid)ftcl1 ~otJllel1. un, eelbft hie urmcn ~tronfcl1 unb mcrillunbctell -uub gernbc hiejc (1111 mcijten-> mcrben ill In)otlllofcr ~cifc bctrogcu unb bcltohlcn. WHt unqcheurem ~l' oltcnnu ftllnllll erbnute IDli1itnrf~liliill'r iinb hie ::tlllJ!llIel~l(iibc \1011 ~nnttl'lI, m,tllffcrll'itllngrlt merbcn [o fd)lruber. ~aft ollgeleot, bob fie \lerfeud)tc5 ~oner fiil)rel1uf!v. ~ e It n be r ~ i d) o It 1I nrc b i e ~~ e r lJ f I C {)11 11 {I 11 It b eo It i t ii t ii b c r lJ n t, h n It 11 111 U B f e [ b ft b e r t 11lJ f e r ft c :t5 0 [ b n t II It t e r ( i e 0 C II. 'tic 9lil'brr(o{Je bel' ~rnlt30frlt 1HiO, her murrelt HI04/0r; nub uno :tiirfl'll 1!)J2 Oel)t \lirUnd) uu] nie Imurltrdubcnbe ~forru~ltiolt ill birlrlt ~\rnlln)l'1I &uriid. ~lnll 1I111fJ llliHrll, boh oic tiirfifd)c !Jll'llh'rullO . nllII lrr\II'1I(, iid)h'l\ faufte, bie IllIS he 111 ~hltl'nrricoc iibrinllCblic[lcn ober \101l bcr ~ll{(iiilbijn)l'lt ~'h'llil'rlllll1 !\I~ 1I1111l'IIil'hhtll' 311l'iicflll'\llirjclI morbeu Illllrcn. m.tnl)l'jd)l'illlin) hnt iie rill [inhincr ,"l'brill'[ billill im mnlllld) lll'fllUft nub bnuu untcr':l_:l'tlllittllllll1 (left(ldil'lll'r tffi3irrl' ben 'tiirh'lI UIII trlll"r~ (\~rlb Olll1l" hilll\lt. - . ~ll'Ol'll bil' ~h'mlllhlortlin)l'lt bie ~(lllll'ruIl11l'1l lllt!:.l bCII 11l';d,idltlid)rll l:!lifnd)I'1I 3lt'l!l'lI. HlIll mcnn heute ellcnthulhcu bcr mllf rt tout: liuro~'11 [iir hie (fllro~liil'r! ~inolls mit ben ~Ifrirllltcrn 1I1111 2liintrn! bonn IIIlid)h' id) bicle u 9lllf etniil13rn: .piIlOll{: lIIit ben ~rfri· Inucru IIl1b ~HiCltCl1 nll!\ ben nrijd)Cl1 ~ecrell. borcrft OilS brill l:roin· meteu, fOllft ift ~lIrO~la ·fiir bic ~tlr(lpiier nu! innucr uerlorent

l ,,9lc:llc Btitul1g", t\!icl\ n. 'auguft 1910.

----_._---_._._--------- __ ._---------------- - _. --.--- ------.-

, _., .,.."., ""'- n. ...'., ...