Sie sind auf Seite 1von 35

tN t6t6 B|( & CR IN I7O3 GBK

But1alo lll Topeca II

eq
ff

tN t 616 BK Koliber635/Gehöuses47nm/BAR3/35Steine/Dotum/Tog/Monot/Tog/Nocht/24Stunden/Zifferblottschworz/Lederbond!21 mm/Minerolglos/Glosboden


tN t616 cR Koliber635/Gehäuses47mm/BAR3/35Steine/Dotum/Tog/Monot/Tog/Nocht/24Stunden/Zifferblottcreme/LederbondH2l mm/Minerolglos/Glosboden

IN I7O3 GBK KoliberT35/Gehriuses40mm/BAR3/35Steine/0ffeneUnruh/BigDote/Tog/Monot/Zifferblottschworz-weiss/Lederbondrllgmmi Minerolglos/Glosboden

rN 1207 RWH Koliber634/Gehöuseo45mm/BAR10/21 Steine/Dotum/Tog/Monot/ToglNorht/24Stunden/Zifferblottweiss/Lederbondi l27mm/Minerolglos/Glosboden


tN 1207 BK Koliber634/Gehöuses45mm/BARl0/21 Steine/Dotum/Tog/Monot/Tog/Norht/24Stunden/Zifferblottschworz/Lederbondii2Tmm/Minerolglos/Glosboden
tN 1206 BK tN 1206 wH IN 7304 BR & BK
Fillnrorr- Fillrlorc Abcline ohnc AbbildLrng
tN 7304 WH

&u n-rit wcif.lcnr


Zillbrblatt

?/
s

061 07

tN 2709 BK Koliber52l /Gehriuses42mm/BAR3/20Steine/Skelett/Dotum/Zifferblottschworz/Lederbondll23mm/Minerolglos/Glosboden


rN 2709 RG Koliber52l /Gehöuseo42mm/BAR3/20Steine/Skelett/Dotum/Zifferblottrreme/Lederbondrr23mm/Minerolglos/Glosboden

rN r206 BK Koliber434/Gehöuseo46mm/BAR3/20Steine/Big Dote/Tog/Monot/24Stunden/Zifferblottschworz/Lederbond I i2l mm/Minerolglos/Glosboden


tN 1206 wH Koliber434/Gehöuseo46mm/BAR3/20Steine/BigDote/Tog/Monot/24Stunden/Zifferblottweiss/Lederbondu2l mm/Minerolglos/Glosboden

tN 7304 BR Koliber6l5/Gehöuses45mm/BARl0/2.l Steine/Dotum/Tog/Monot/24Stunden/Zifferblottbroun/Lederbondf l24mm/Minerolglos/Glosboden


tN 7304 BK Koliber6l5/Gehöuseo45mm/BARl0/2.l Steine/Dotum/Tog/Monot/24Stunden/Zifferblottsthworz/Lederbondll24mm/Minerolglos/Glosboden
IN 7904 WHG & WHS rN 7302 SL tN 8005 sL
Arizona Il (ictlvsl-rurs ll Ro[-rr-rt

.J(IL ,

_ffi#
k'1
,.I
/,1

# tofr;

,
\'_
-.vq-+ur;>

.,,.q,.
(e/

08loe
|N7904viHsKo|iber4l7/Gehtiuseo46mm/BAR3/l7Steine/5kehsi|ber/Hondouüug/Stun
|l.l7904l{HGK0Iibet4l7/GehöU5e046mm/BAR3/l7steine/skehngo|d/Hondouhug/5tunde/lr4inute/k|.Sekunde/Zife

|l'l7302s|.Ko|iber734/Gehöuro42mm/BAR3/25steine/D0lUm/Tog/lirlonot/of|enelJnruh/2.Zeitzone/Ziflerb|otsi|ber/|-e{g1|q1{H23'nr7inero|g|os/G|osboden

lN 8005 St Koliber52l / Gehiiuse 041 mm i BAR3/21 Steine / Doturn / Zifferblott silher / Lederbond H2l mm / Sophkglos/ Glosboden

lN 8004 RCR l(oliber52l /Gehäuseo4l mm/BAR3i 2l Sieine / Dotum / Zilferblon aeme / Lederbond l2l mm / Sophkg los / Glosboden
IN 4I02 BGY IN 4I02 BBGM IN 4I02 BKRW
Anztconda Attaconda r\ nacclncla

ff
{A
w

r0|il
IN 4I02 BGY Koliber633/Gehtiuses46mm/BAR5/20Steine/Dotum/Tog/Monot/24Stunden/Zifferblottschworz/PU-Bondil2l mm/Minerolglos/Glosboden
IN 4I02 BBGM Koliber633/Gehöuseo46mm/BAR5/20Steine/Dotum/Tog/Monot/24Stunden/Zifferblottsrhworz/Metollbondf r2l mm/Minerolglos/Glosboden
IN 4I02 BKRW Koliber633/Gehöuseo46mm/BAR5/20Steine/Dotum/Tog/Monot/24Stunden/Zifferblottsrhworz/Lederbondir2l mm/Minerolglos/Glosboden
IN 2807 RGOR Koliber 615/ Gehöuse o 47 mm / BAR l0 / 2l Steine / Dotum / Tog / Monot/ 24 Stunden / Zifferblott schworz-oronge / Lederbond tl20 mm / Minerolglos / Glosboden
IN 2807 BKBK Koliber6l5/Gehciuseo4Tmm/BARl0/21 Steine/Dotum/Tog/Monot/24Stunden/Zifferbloftsrhworz-grün/Lederbondrr20mm/Minerolglos/Glosboden
IN I612 BKMB Koliber520/Gehöuseo44 mm / BAR20/20 Steine/ Doy Dote lJohr lMonot/24Stunden/Zifferblottschworz-weiss/Metollbond i i22 mm/Minerolglos/Glosboden
IN I612 BKRM Koliber520/Gehöuseo44 mm/ BAR20/20Steine/ Doy Dote lJshr lMonot/24Stunden/Zifferblottschworz-ros6/Metollbond | 122 mm /Minerolglos/Glosboden
IN 3209 BBKM & BKMB tN l8l7 BK
llcll C'ooliclgc

t2 | 13
lN 3209 BBKiI Koliber615/Gehöuseo45 mm /BAR5/21 Sleine/Dolum/Tog/llonot/24 Stunden / Zilleülotl r(hwo r / lllelollbo nd schworz f'22 mm / Minerolglos / Glorboden
lN 3209 BK[{B Koliber615/Gehäuseo45 mm /BAR5/21 Sleine/Dolum/Iog/llonot/24 Stunden / Zifferblon sthwo rz / llletollbo nd t 22 mm / Minero lglos / Glosboden

lNl0l/Bl( Koliber 644/ Gehäuse o 44 mm / 8AR 3 / 33 Sleine/ 0ffene Unfuh / Dolum /Ioq / li,lonof/ Ziflerhlott sthwo rz / Lederbond | 2l mm / Minero lglos / Glosboden

lNl8l6 B|( Kolibef619/Gehöuseo47mm/BARl0/20Steine/Dotum/Iog/Monol/Zifferblottsrhworz/lederbond*23rnm/Minerolglos/Glosboden


lNl0l6C|| Koliber619/Gehöuseo47mm/BARl0/20Steinei Dotum /T0g / Monql / Ziflerblott (hompogner/ Lederbond rt23 mm /l4inerolglos / Glosboden
rN 1001 cR tN 4604 BK tN 4604 CR

[-imitcd Edition Wclls Farso ll Wclls Fargo II


Sir Alan Cobharn

ll{ 0003 (H Koliber52l i Gehtiuse 047 mm / 8AR 3 /21 Steine/ Dolum /Stunde/ lllinute / Sekunde /Zifferblon rreme/ tederbond H2l mm / Minerolglos / Glosboden

It{ 1001 (R Koliber 200 / cehü ure o 47 mm / BAR 3 / I 7 Steine / Stunde / l'linute / kl. Selunde / Zifferblott (eme / tederbo nd H 2l mm / Minerolglos / Gloshoden

|N4604BKK0|ibet944/GehüU'e044mm/BAR3/20steine/H0ndoufzug/(hrono/5tunde/|rlinute/k|.Sekunde/Zi|Ierb|olthworz/LederbondH
lN46MCR Koliher944/Gehöuseo44mm/BAR3/20Steine/Hofldouhug/(hrono/Stunde/l'linute/kl.Sekunde/Zifferblottrreme/lederbondH20mm/Minerolglm/Glosboden
*Q ,*''frr
:.b Le.}-
t ,-
*q.

.r#rmffi""

*ry {b
c.-

*!.
I ,Ys

.Th,

-..,,r-;;r
(/r$l/L.J

w
*
tN 7905 RG tN 3704 RD IN 7208 RWH
( ioldcn ( ia{e A ril<ulcc Santa llosa

iucl. []or -
i tlu 2. Lcclcrbancl
t. t

tN 8006 vvH Koliber52l /Gehöuseo34mm/BAR3/21 Steine/Dotum/Stunde/Minute/Sekunde/Zifferblottweiss/ Lederbondr rl7 mm/Minerolglos/Glosboden


tN 8006 PU Koliber52l /Gehöuseo34mm/BAR3/21 Steine/Dotum/Stunde/Minute/Sekunde/Zifferblottlilo/Lederbond'-l/mm/Minerolglos/Glosboden

tN 7905 RG Koliber4l5/Gehöuseo43mm/BAR5/21 Steine/Skelett/Stunde/Minute/Sekunde/Zifferblottgold/Lederbond t l20mm/Minerolglos/Glosboden

tN 3704 RD KoliberT35/Gehciuseo36mm/BAR3/20Steine/OffeneUnruh/BigDote/Tog/Monot/Zif{erblottrot/LederbondH2l mm/Minerolglos/Glosboden

IN 7208 RWH Koliber4l6/Gehriuse s42nnlBAR5/2.| Steine/Skelett/DuolTime/Tog/Norht/kl.Sekunde/Zifferblottweiss/2xLederbondi r20mm/Minerolglos/Glosboden


wD-077 WD-MB IN 04

r8 I re

{,

7t-2htü o"
-.-
i,p3
TOUIRBTbtONI

(ö ü, 4&
SINCB tr892

!
t

1'
r1\
?::/t-
SXNCE

WILSON tN 5304 Bti

f. / /.
34 35
fine a u /otna/lc
/
/imeplece,s
tN 5304 BK Koliber 978/Gehciuse s42mnl BAR 3/ l9 Steine/ Stunde /Minufe /24 Stunden /Tog/Nocht/Zifferblottschworz/ Lederbond l2? mm /Minerolgios / Glsshoden

lN 5305 BK Koliber9iB/Gehüuse a42mmlBAR3/ lgSteinelstunde/Minute/24Stunden/Tog/Nucht/Zifferbloilweiss/Lederbond ,ll mrni Mineralglos/Glosboden


tN 5305 RG Koliber9/B/Gehöuseo42mm/BAR3i lgSteine/Stunde/Minute/24Stunden/ToglNniht/Zif{erblottweisslLederhond--2.| mm/Minerolglns/Glusboden