Sie sind auf Seite 1von 9

B1 TELC MÜNDLICH

PLANEN KALIPLARINI UYARLAMA


PLANEN: die Reise / der Ausflug

Ihr Lehrer möchte, dass Sie für Ihren Deutschkurs eine Reise zum Bodensee
organisieren. Öğretmeniniz, Almanca kursunuz için Konstanz Gölü'ne bir gezi düzenlemenizi istiyor.

Sie haben die Aufgabe, zusammen mit Ihrem Gesprächspartner/Ihrer


Gesprächspartnerin diese Reise zu planen. Bu geziyi partnerinizle birlikte planlama göreviniz var.

Überlegen Sie sich, was alles zu tun ist und wer welche Aufgaben übernimmt. Sie haben
sich schon diese Liste gemacht. Ne yapılması gerektiğini ve kimin ne yaptığını düşünün. Bu listeyi zaten yaptınız.

Hotel Otel. Snacks & Getränke. Atıştırmalıklar ve içecekler. Kosten? Maliyet? Anreise? Ulaşım? • Wann und
wo? • ...

TELC B1- PLANEN


LÖSUNG
PARTNER A.

Görevi dönüştürme:

Ihr Lehrer möchte, dass Sie für Ihren Deutschkurs eine Reise zum Bodensee organisieren.
Öğretmeniniz, Almanca kursunuz için Konstanz Gölü'ne bir gezi düzenlemenizi istiyor.

Unser Lehrer möchte, dass wir für unseren Deutschkurs eine Reise zum Bodensee
organisieren. Öğretmenimiz Almanca kursumuz için Konstanz Gölü'ne bir gezi düzenlememizi istiyor.

Sie haben die Aufgabe, zusammen mit Ihrem Gesprächspartner/Ihrer Gesprächspartnerin


diese Reise zu planen. Bu geziyi partnerinizle birlikte planlama göreviniz var.

Wir haben die Aufgabe, zusammen diese Reise zu planen. Bu geziyi birlikte planlamak bizim görevimiz.

Unser Lehrer bietet uns das.


PARTNER B.

Hallo A; Ja ich weiß, wir müssen dafür das gemeinsam planen. Evet biliyorum, bunu birlikte planlamalıyız.

Ich habe schon mir ein paar Notizen gemacht. Ben zaten bazi notlar aldım.
PARTNER A.

Was sollten wir zuerst tun? İlk önce ne yapmalıyız?


PARTNER B.

Also gut, dann machen wir es so: Tamam, şu şekilde yapalım:

Wir müssen zuerst einen Bus für die Reise mieten. Önce gezi icin otobüs kiralamaliyiz.

Hast du einen Bekannten, der das kann? Senin bunu yapabilecek bir tanıdığın var mı?
PARTNER A.

Ich habe einen Freund, den ich kenne, er kann es schaffen. Tanıdığım bir arkadaşım var, bu işi yapabilir.

Kannst du das machen? Sen bunu Bunu yapabilir misin?

Ja, das kann ich. Evet yapabilirim.

Wir können online eine Firma finden, die diese Aufgabe übernimmt. Bu işi yapmak için online bir
şirket bulabiliriz.

PARTNER B.

Okey, das ist wunderschön. Tamam, bu çok güzel.

Wir brauchen eine Hotelreservierung. Otel rezervasyonuna ihtiyacımız var.

Wir können online buchen. Online rezervasyon yapabiliriz.

Wie viel Budget haben wir für diese Aufgabe? Bu görev için ne kadar bütçemiz var?
PARTNER A.

Wir haben ein Budget von 2000 Euro für diese Mission. Bu görev için 2000 Avro bütçemiz var.

Unser Budget reicht für diese Aufgabe aus. Bütçemiz bu görev için yeterli.

Dafür können wir von jedem 50 Euro sammeln. Bunun için herkesten 50 Euro toplayabiliriz.

Wie soll das Catering sein? Yemek servisi nasil olmali?


PARTNER B.

Es sollte ein sehr praktisches und leckeres Essen sein. Çok pratik ve lezzetli bir yemek olmalı.

Werden Tee und Kaffee im Bus serviert? Otubüste çay ve kahve servisi var mı?
PARTNER A.

Natürlich werden Tee und Kaffee serviert. Tabii ki, çay ve kahve servis edilir.

Dann müssen wir Tee, Kaffee und Snacks kaufen. O zaman çay, kahve ve atıştırmalıklar satın almak zorundayız.
PARTNER B.

Wir können auch diese online bestellen. Bunları internetten sipariş edebiliriz.

Das ist eine gute Idee. Ich kann mich darum kümmern. Bu iyi bir fikir. Bununla ben ilgilenebilirim.

Was müssen wir noch erledigen. Başka ne yapmamız gerekiyor?

Was denkst du, haben wir etwas vergessen? Ne düşünüyorsun, bir şey unuttuk mu?

Was denkst du, haben wir alles erledigt? Ne düşünüyorsun, her şeyi yaptık mı?

Haben wir an alles gedacht? Her şeyi düşündük mü?

PARTNER A.

Wir haben noch Probleme zu lösen: Hala çözmemiz gereken sorunlar var:

Zum Beispiel: Hotel. Otel. Snacks & Getränke. Atıştırmalıklar ve içecekler. Ruhezeiten einplanen.
Dinlenme sürelerini programlama. Kosten? Maliyet? Anreise? Ulaşım?

Wir dürfen auch nicht vergessen, dass … Bunu unutmamalıyız ki ...

Wir können ja Folgendes machen: … Aşağıdakileri yapabiliriz: ...

PARTNER B.

Ich kann (auch) diese Aufgaben erledigen. Bu görevleri yapabilirim.

Kein Problem, ich mach’ das. Sorun değil, yapacağım

Es ist für mich kein Problem, … (zu+Inf.) Benim için sorun değil ...
PARTNER A.

Das ist großartig! Bu harika!

Es ist ja toll, dass wir alles besprochen haben. Her şeyi konusmamiz harika.

Ich denke, wir könnten uns noch einmal treffen, um noch einmal alles zu
besprechen. Her şeyi tekrar tartışmak için tekrar görüşebileceğimizi düşünüyorum.

Wann treffen wir uns?


PARTNER B.
Am nächsten Samstag um 10:00 Uhr.

PARTNER A.

Einverstanden.

Wo treffen wir uns?

PARTNER B.

Wir treffen uns am Bahnhof. Ok. Bis Samstag.

Telc B1 GEMEINSAM ETWAS PLANEN

Wir müssen zuerst einen Bus für die Reise mieten. Önce gezi icin otobüs kiralamaliyiz..

Wir müssen zuerst einen Stand machen. Önce bir stant yapmalıyız.

Wir müssen zuerst uns für den Stand anmelden. İlk önce stand için kayıt olmamız gerekiyor.

Wir müssen zuerst die Wände streichen. Önce duvarları boyamalıyız.

Wir müssen zuerst die Erlaubnis bekommen. İlk önce izin almalıyız.

Wir müssen zuerst uns für den Kurse anmelden. İlk önce kurs için kayıt olmamız gerekiyor.

Wir müssen zuerst eine Bilderecke machen. Önce bir resim köşesi yapmamız gerekiyor.

Wir brauchen eine Klassenparty, um uns besser kennenzulernen. Birbirimizi daha iyi tanımak için sınıf partisine
ihtiyacımız var.

Wir müssen zuerst ihm helfen, ein Haus zu finden. Önce bir ev bulmasına yardım etmeliyiz.

Wir müssen zuerst ein digitales Bilderalbum für ihn vorbereiten. Önce ona bir dijital resim albümü hazırlamamız
gerekiyor.

Wir brauchen eine Hotelreservierung. Otel rezervasyonuna ihtiyacımız var.

Wir brauchen Getränke. icecekler

Dafür brauchen wir Vorräte. / Material / Werkzeug Bunun için malzemeye ihtiyacımız var.

Außerdem brauchen wir Flyer und Broschüren. Ayrıca broşürlere ve el ilanlarina ihtiyacımız var.

Wir brauchen eine Umzugsunternehmen. Nakliye firmasına ihtiyacımız var.

Wir brauchen eine Anzeige in der Lokalzeitung. Yerel gazetede bir ilana ihtiyacımız var.

Wir brauchen nicht nur Stühle, sondern auch Tische und ein großes Zelt. Sadece sandalyelere değil,
masalara ve büyük bir çadıra da ihtiyacımız var.
Wir brauchen lustige Zeitschriften und Bücher. Eğlenceli dergilere ve kitaplara ihtiyacımız var.

Wir brauchen eine Einladungskarte, um unsere Gäste einzuladen. Misafirlerimizi davet etmek için bir davetiyeye
ihtiyacımız var.

Wir haben noch Probleme zu lösen: Hala çözmemiz gereken sorunlar var:

Zum Beispiel:

Hotel. Otel.

Snacks & Getränke. Atıştırmalıklar ve içecekler.

Ruhezeiten einplanen. Dinlenme sürelerini programlama.

Kosten Maliyet?

Kostenrahmen. Bütçe

Anreise Ulaşım?.

Material. Malzeme

Dekoration dekorasyon

Klassenzimmer dekorieren Sınıfı dekore et

Tisch- und Zimmerdekoration. Masa ve oda dekorasyonu.

Getränkeautomat/Teeküche? Otomat / çay mutfağı?

Wände streichen? Duvarların boyanmasi?

Wer fährt auf die Messe? Fuara kim gidiyor?

Abendessen mit Kunden? Müşterilerle akşam yemeği?

Tische vorbereiten Masalari hazırlamak

Wir müssen Küchen- und Haushaltsartikel kaufen. Mutfak ve ev eşyası almak zorundayız.

Wir können mit ihm eine Stadtrundfahrt machen. Onunla şehir turuna çıkabiliriz.

Geschenk und Überraschung. Hediye ve sürpriz.

kleine Geschenke, küçük hediyeler,

Süßigkeiten, Kekse Tatlılar, kurabiyeler

Laptop dizüstü bilgisayar

Musikanlage mieten. Bir müzik sistemi kiralamak


Musiker Müzisyen

Wie soll das Catering sein? Yemek nasıl olmalı?

Wie sollen wir dekorieren? Nasıl dekore etmeliyiz?

Wie soll … sein? … nasıl olmalı?

Wie sollen wir …? Nasıl … etmeliyiz?

NÜTZLICHE AUSDRÜCKE ZUM PLANEN Planen için faydalı ifadeler


Welche Getränke sollte es geben? Hangi içecekler mevcut olmalıdır?
Man kann Getränke vor der Party einkaufen. Partiden önce içecekleri satın alabilirsin.
Wir sollten uns eine Artikelliste fertigen: z.B. Tischdecken aus Tuch oder Papier,
Gläser für jedes Getränk. Bir ürün listesi yapmalıyız: ör. Bez veya kağıt masa örtüleri, her içecek için bardak.
Mit der richtigen Organisation wird unsere Party zum Erfolg. Doğru organizasyonla partimiz başarılı
olacak.

Wenn wir eine gute Party planen möchten, erstellen wir am besten einen
Menüplan. Iyi bir parti düzenlemek istiyorsak, bir menü planı oluşturmak en iyisidir.
Ich kann z.b. Süßigkeiten mitbringen oder einen Kuchen backen. Ben tatlılari getirebilirim veya
bir pasta pişirebilirim.

Wir brauchen dazu einen Platz, vielleicht können wir das Kulturzentrum
Anfragen, gibt es dort viele Möglichkeiten. Bizim bunun için bir yere ihtiyacımız var, belki kültürel merkeze
sorabiliriz, birçok orda imkan var.

Wann meinst du, welcher Tag ist am besten für das Konzert/ die Party/
Organisation. Meiner Meinung nach ist Sonntag am besten, da die Leute viele
Freizeit haben. Konser/parti/organizasyon için hangi günün en iyi olduğunu düşünüyorsun? Bence Pazar en iyisi çünkü insanlar çok boş zamanları
var.

Wie wäre das schön, wenn wir ein Programm für Kinder vorbereiten. Çocuklar için bir
program hazırlarsak bu nasıl iyi olurdu?

Was wird im Besprechungsraum benötigt? Toplantı odasında nelere ihtiyaç vardır?


Was denkst du, was sollten wir zuerst machen/organisieren? Sence ilk önce ne yapmalı /
düzenlemeliyiz?

Was schlägst du vor? Ne önerirsin?


Wir könnten vielleicht mit ... ... ile başlayabiliriz.
Zuerst könnte man … İlk önce ... yapilabilir
Ich finde diese Idee so gut. Bu fikri çok sevdim.
Ich meine, das ist eine gute/keine schlechte Idee. Bu iyi / kötü bir fikir değil.
Das hört sich gut an. Kulağa hoş geliyor.
Ja, das können wir machen. Evet, bunu yapabiliriz.
Was soll ich machen/tun? Ne yapmalıyım?
Welche Aufgabe/Was soll ich übernehmen? Hangi görevi / neyi devralmalıyım?
Was möchtest du machen? Ne yapmak istersin?
Was würdest du lieber machen? Ne yapmayı tercih edersiniz?
Welche Aufgabe würdest du lieber machen? Hangi görevi yapmayı tercih edersiniz?
Was möchtest du übernehmen? Neyi (hangi görevi) üzerine almak istersin?
Ja, ich würde das gerne machen. Evet, bunu yapmak istiyorum.
In Ordnung. Tamam.
Selbstverständlich, das übernehme ich gern. Tabii, devralmayı seviyorum.
Das ist zu viel für mich. Bu benim için çok fazla.
Es fällt mir schwer, … (zu+Inf.) Benim için zor ... (zu infinitiv kalibi ile)
Für mich ist es nicht leicht, … (zu+Inf.) Benim için kolay değil ... (+ inf.)
Hast du Zeit für nächstes Wochenende? Ö nü mü zdeki haftasonu zamanın var mı?
Hast du am Samstag um acht Uhr Zeit? Cumartesi saat sekizde vaktin var mı?
Hast du Zeit am Samstag? Cumartesi vaktin var mı?
Ja, ich habe Zeit für das Wochenende. Evet haftasonu icin zamanım var
Ja, ich habe Zeit, aber warum hast du gefragt? Evet zamanım var ama neden sordun?
Warum hast du gefragt? Neden sordun?

Ich möchte einen Ausflug machen. Bir gezintiye çıkmak istiyorum.


Ich möchte eine Party machen. Bir parti yapmak istiyorum.
Ich mö chte eine Feier machen. Bir kutlama yapmak istiyorum.
Ich möchte die Prüfung feiern. Sinavi kutlamak istiyorum.
Ich möchte grillen. Mangal yapmak istiyorum.

Möchtest du einen Ausflug machen? Bir gezintiye çıkmak ister misin?


Möchtest du eine Party machen. Bir parti yapmak ister misin?
Möchtest du eine Feier machen. Bir kutlama yapmak ister misin?.
Möchtest du die Prüfung feiern. Sinavi kutlamak ister misin?.
Möchtest du grillen. Mangal yapmak ister misin?.
Wir könnten Party machen. Parti yapabiliriz.
Wir könnten einen Ausflug machen.
Wir können eine Feier machen.
Wir können das Bestehen der Prüfung feiern.
Wir können grillen.
Wollen wir Party machen? Parti yapmak ister miyiz? Parti yapalim mi?
Wollen wir einen Ausflug machen?
Wollen wir eine Feier machen?
Wollen wir grillen mit unseren Freunden?

Ja, gern! Evet, memnuniyetle!


Warum nicht? Neden olmasın?
Ja, das ist eine gute Idee! Evet, bu iyi bir fikir!
Das ist keine schlechte Idee. Bu kö tü bir fikir değ il.
Das ist ein guter Vorschlag! Bu iyi bir ö neri!
Soll ich dich (von zu Hause / von der arbeit) abholen? Seni (evden / işten) alayım mı?
Wir sind am Wochenende zu der Geburtstagsfeier eingeladen. - Hafta sonu doğum günü partisine
davet edildik.

Wir sollten dorthin gehen. Denn Rita ist unsere gute Freundin. Oraya gitmeliyiz. Çünkü Rita bizim
iyi arkadaşımız.

Was denkst du? Kommst du mit? Sen ne düşünüyorsun? Benimle gelir misin?

Wir wollen uns am Wochenende bei mir treffen, um eine Party zu planen. -Bir parti
planlamak için hafta sonu beraber buluşalim.

Wir wollen uns am Wochenende bei mir treffen, um Deutsch zu lernen. - Almanca
öğrenmek için hafta sonu beraber buluşuyoruz.

Wann kommen sie und wann gehen sie? Ne zaman geliyorlar ve ne zaman gidiyorlar?
Sie kommen mit dem Flugzeug oder mit dem Bus? Uçakla mı otobüsle mi geliyorlar?
Wer wird sie treffen? Onlarla kim buluşacak?
Wo bleiben sie abends? Akşam nerede kalacaklar?
Wo essen sie werden? Nerde yemek yerler?
Ich kann sie von dort abholen. Onlari oradan alabilirim.
Ich hoffe, dass alles gut geht. Umarım her şey yolunda gider.
Schick mir eine SMS, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Herhangi bir sorun olursa bana SMS
gönder.

Wir bleiben in Kontakt, o.k.? Bağlantıda kalıyoruz, tamam mı?


Lass uns in Kontakt bleiben. Bağlantıda kalalım.
Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich einen Freund / eine Freundin mitbringe? Bir
arkadaş getirsem sorun olur mu? (senin icin sakincasi var mi?)

Ich hätte eine Bitte an dich/Sie. Senden/sizden bir ricam var.


Wenn das Wetter schön ist, kann man grillen. Eğer hava güzel olursa, ızgara yapilabilir.
Wie ist die Wettervorhersage? Hava durumu nasil?
Was sagt die Wettervorhersage? Hava durumu ne diyor?
Es soll schlechter / besser werden. Daha kötü / iyi daha iyi olacak.
Es soll wärmer / kälter werden. Daha sıcak / soğuk olacak.
Hast du am Wochenende schon etwas vor? Hafta sonu için planın var mı?
Wir wollen grillen. Willst du mitkommen? Barbekü yapmak istiyoruz. Gelmek ister misin?
Welche Zeit wäre für Sie passend? Sizin için hangi zaman uygun olur?
Was würde Ihnen am besten passen? Size en iyi ne zaman uygun?
Wählen / Entscheiden Sie!/ Mir ist es gleich / egal. Wie / Wann du willst. Sen seç / sen
karar Ver. Benim icin farketmez / önemli değil. İstediğin gibi.

Das könnte Ihnen auch gefallen