Sie sind auf Seite 1von 5

Vrijeme – vremenska prognoza

Regnen – kišiti
Es regnet. – kiša pada (može samo sa 3 licem jednine „ES“)

schneien – snježi
Es schneit. – Snije pada. (također samo sa trećim licem jednine)

Die Sonne – sunce


scheinen – sjati
Die Sonne scheint. – Sunce sja.

Die Wolke – oblak


bewölkt – oblačno
Es ist bewölkt. – Oblačno je.

Der Wind – vjetar


windig – vjetrovito
Es ist windig – Vjetrovito je.

kalt – hladno / heiß – vruće / warm – toplo


Es ist heiß/ kalt/ warm. – Vruće/ hladno/ toplo je.

Das Wetter – vrijeme


Wie ist das Wetter in Sarajevo? – Kako je vrijeme u Sarajevu
Es regnet in Sarajevo. - kiša pada u Sarajevu
ALTERNATIVA: IN SARAJEVO regnet es.
(glagol obavezno na drugom mjestu, subjekat i lokacija mogu mjenjati pozicije.)

Der Norden – sjever der Frühling - proljeće


Der Süden – jug der Sommer – ljeto
Der Westen – zapad der Herbst - jesen
Der Osten – istok der Winter - zima

Wie ist das Wetter im Norden? – Es ist bewölkt im Norden.


Im Norden ist es bewölkt.

Wie ist das Wetter im Sommer? – Es ist heiß im Sommer.


Im Sommer ist es heiß.
Perfekt
Složeno prošlo vrijeme
Tvori se pomoću pomoćnog glagola i punog glagola u past participu
Pomoćni glagol je u prezentu i stoji na drugom mjestu te se mjenja po licima
Particip perfekta stoji na samom kraju rečenice i ne mjenja se po licima.
Pomoćni glagoli su „sein“ i „haben“ (sein rjetko kada, najčešće kad je glagol kretnje puni
glagol) „haben“ se koristi mnogo više

Tvorba Partizip perfekta za slabe/pravilne glagle

machen
1. korak (odbaci se infinitivni nastavak -en) mach – en
mach (glagolska osnova)
2. korak (dodaje se prefix ge- i suffix -t) ge- mach –t
gemacht

NPR. kochen – kuhati reisen - putovati

Ich habe das Mittagessen gekocht. Ich bin nach Italien gereist.
Du hast das Mittagessen gekocht. Du bist nach Italien gereist.
Wir haben das Mittagessen gekocht. Wir sind nach Italien gereist.

Izuzeci!

glagoli koji počinju sa:


be- besuchen (posjetiti) besucht
er- erzählen (ispricati) erzählt
ver- verlieben (zaljubiti) verliebt

glagoli koji završavaju na:


-ieren telefonieren, organisieren telefoniert, organisiert

ovi glagoli sljede princip tvorbe particip perfekta kao pravilni glagoli ALI U DRUGOM
KORAKU NEĆE DOBITI PREFIX GE- NEGO SAMO SUFFIX –T

Ich habe Oma besucht


Er hat das erzählt.
Ihr habt die Party gut organisiert.
Präteritum

Jednostavno prošlo vrijeme


1.i 3. lice jednine su identični
1.i 3. lice množine su identični

„haben“ „sein“

Ich hatte wir hatten ich war wir waren


Du hattest ihr hattet du warst ihr wart
Er hatte sie hatten er war sie waren

Tvorba za pravilne/ nepromjenjive glagole

Odbije se infinitivni nastavak –en


Dodaju se nastavci –te, -test, -te -ten, - tet, -ten

machen  mach

ich machte wir machten


du machtest ihr machtet
er machte sie machten

Akkusativ

Odgovara na pitanje: koga ili sta?  Wen oder Was?


U svakoj rečenici može biti samo jedan subjekt, ostale ienice moraju biti objekti.
Npr: u rečenici „JA nosim torbu“ JA je subjekt tako da torba nemože biti subjekt već objekt
Pitanjem „koga ili šta nosiš“ slijedi logički odgovor „torbu“

maskulinum neutrum femininum Plural


Nominativ Der Monat Das Jahr Die Woche Die Monate
Akkusativ Den Monaten Das jahr Die Woche Die Monate

Ich habe einen Hund. – ja imam jednog psa


Wir nehmen einen Kaffee. – mi uzimamo jednu kafu
Dativ

Odgovoara na pitanje: kome/čemu?  Wem?

maskulinum neutrum femininum Plural


Nominativ Der Monat Das Jahr Die Woche Die Monate
Akkusativ Dem Monat Dem Jahr Der Woche Den Monaten

Vor einer Woche. – prije jedne sedmice


Seit acht Monaten – već 8 mjeseci

Dani u sedmici

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Wochenende


ponedeljak petak nedelja vikend

Za dane se koristi prijedlog: am

Am Montag  u ponedeljak
Am Wochenende  za vikend

Priloške odredbe za vrijeme

Podjela dana

Der Morgen Der Vormittag Der Mittag Der Nachmittag Der Abend Die Nacht
jutro prijepodne podne poslijepodne večer noć

I ovdje se koristi prijedlog: am

Am Morgen frühstücke ich.  ujutru doručkujem ja.


Ich frühstücke am Morgen  ja doručkujem ujutru.

Izuzetak je noć
Tada se koristi: In der Nacht

Priloške odredbe za vrijeme stoje na trećem mjestu ali mogu zamjeniti mjesto sa subjektom pa
će na prvom mjestu stajati priloška odredba za vrijeme a na trećem mjestu subjekat. Glagol
zadržava drugo mjesto u rečenici
Djeljivi glagoli

Radi se o glagolima koji imaju djeljivi suffix. Taj Suffix se odcjepi od glagola i stoji na
samom kraju rečenice.

aufstehen – ustati  ich stehe um 6 Uhr auf – ja ustajem u 6 sati


anrufen – nazvati  Marko ruft sein Oma an – Marko zove svoju baku
aufräumen – pospremiti  Ich räume meine Wohnung am Wochenende auf – ja äu
pospremiti svoj stan za vikend
einkaufen – kupovati  wir kaufen am Samstag im Supermarkt ein – mi kupujemo u subotu
u supermarketu

Modalverben

Modalni glagoli stoje na drugom mjestu i mjenjaju po licu dok puni glagol (koji opisuje
radnju u rečenici) stoji na zadnjem mjestu i to u INFINITIVU!
Modalni glagoli koji imaju preglas, gube preglas u jednini
u množi se pojavljuje opet preglas

wollen können
Ich will wir wollen ich kann wir können
Du willst ihr wollt du kannst ihr könnt
Er will sie wollen er kann sie können

dürfen müssen
ich darf wir dürfen ich muss wir müssen
du darfst ihr dürft du musst ihr müsst
er darf sie dürfen er muss sie müssen

npr: Ich muss morgen zum Arzt gehen – ja moram sutra ići kod doktora
Wir müssen morgen zum Arzt gehen – mi moramo sutra ići kod doktora

Das könnte Ihnen auch gefallen