Sie sind auf Seite 1von 5

Test z języka niemieckiego sprawdzający wiadomości

i umiejętności z działu „Dom”


dla klasy VIII szkoły podstawowej.

...................................................................... .................. ................. / 50p


Imię i nazwisko Klasa Ilość punktów

I. Wybierz właściwy rodzajnik w odpowiednim przypadku. B P (0-5 pkt.)

1. Der Stuhl steht auf ….............Balkon.


a) dem b) den c) der
2. Die Stehlampe steht in …................. Wohnzimer.
a) den b) die c) dem.
3. Der Fernseher steht auf ….............. Kommode.
a) die b) der c) dem
4. Die Hefte liegen in …...................... Bücherregal.
a) den b) das c) dem
5. Das Bild hängt über …............ Bett.
a) dem b) der c) den

II. Gdzie co można robić? Dokończ zdania. A P (0-4 pkt.)

1. In der Küche kann man …............. a) schlafen b) kochen c) duschen


2. In dem Bad kann man ….............. a) kochen b) duschenc) frühstücken
3. In dem Schlafzimmer kann man …... a) Pipi machen b) schlafen c) fensehen
4. In dem Arbeitszimmer kann man …... a) duschen b) schlafen c) arbeiten

III. Odpowiedz na pytania? C K (0-6 pkt.)

1. Wo isst du zu Mittag?
…..............................................................................................................
2. Wo lernst du für die Schule?
….............................................................................................................
3. Wohnst du in einer Wohnung oder in einem Haus?
….............................................................................................................
4. Wie viele Zimmer hat deine Wohnung / dein Haus?
…...............................................................................................................
5. Gefällt dir deine Wohnung/ dein Haus?
…..............................................................................................................
6. Hast du dein eigenes Zimmer?
…..............................................................................................................
IV. Posłuchaj i zaznacz. C D (0-6 pkt.)

1. Martin wohnt in …..... a) Bamberg. b)Nürnberg. c) Heidelberg.


2. Martins Wohnung ist …....... a) 90 m² b) 95 m² c) 99 m² groß.
3. Martin hat …... a) einen Bruder. b) eine Schwester. c) keine Geschwister.
4. In Martins Zimmer steht ….......... a) ein Sofa. b) ein PC. c) ein Kleiderschrank.
5. Martins Wohnung hat.... a) zwei Schlafzimmer. b) drei Schlafzimmer c)vier
Schlafzimmer
6. Martins Wohnung hat …......... a) einen Flur. b) einen Balkon. c) eine Terrasse.

VII. Przeczytaj tekst i wybierz A, B lub C. C D (0-4 pkt.)

Familie Weinbacher wohnt in Konstanz und hat eine Wohnung, aber sie ist jetzt zu
klein.
Sie hat nur zwei Zimmer, ein Bad, und eine Küche. Für diese Wohnung bezahlt Familie
Weinbacher monatlich 420 Euro/ Monat Miete (czynsz). Familie Weinbacher hat aber zwei
Kinder, Jakob ( 7 Jahre alt) und Celine (4 Jahre alt) und braucht also eine größere Wohnung.
Frau Weinbacher möchte 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon und zwei Bädern. Herr Weinbacher
ist Lehrer und möchte sogar ein eigenes Arbeitszimmer haben.
Sie haben schon viele Wohnungen gesehen, aber sie sind alle zu teuer. Eine 4-Zimmer-
Wohnung kostet in Konstanz mindestens 750 Euro Miete pro Monat! Herr und Frau
Weinbacher suchen also weiter.

1. Die Wohnung von Familie Weinbacher kostet....


a) 420 Euro pro Monat.
b) 750 Euro pro Monat.
c) 750 Euro alle zwei Monate.

2. Die Weinbachers finden ihre Wohnung ….....


a) zu teuer.
b) zu klein.
c) zu groß.

3. Frau Weinbacher sucht eine Wohnung mit ….......


a) einem Balkon und einem Keller.
b) einer Terrasse und einem Bad.
c) einem Balkon und zwei Bädern.

4. Herr Weinbacher will …... haben.


a) ein Schlafzimmer.
b) ein Arbeitszimmer.
c) einen Abstellraum.

V. Przetłumacz słówka lub wyrażenia. A K (0-7 pkt.)

1. pokój - ……………………………
2. robić zadanie domowe- ……………………………..
3. duży- ……………………………..
4. robić siku- ………………………
5. przytulny- ……………………….
6. na wsi - ………………………….
7. dom z ogrodem - ………………………

VI. Przetłumacz zdania. B P (0-8 pkt.)

1. Moja rodzina mieszka w centrum.


…......................................................................................
2. Pokój dla dzieci jest mały ale jasny.
….........................................................................................
3. Pies leży na dywanie pod stołem.
…........................................................................................
4. Komputer stoi na biurku obok lampy.
….......................................................................................

VII. W 6 zdaniach opisz swój pokój. C W (0-10)

…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................

Adnotacje nauczyciela dotyczące stopnia opanowania wiadomości i umiejętności:

Umiesz już:
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Musisz jeszcze popracować nad:

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Ilość uzyskanych punktów ..........................., co stanowi........................................ %.

Ocena: ............................................................................
Podpis nauczyciela .............................................................
Legenda:

A, B, C, D- taksonomia celów poznawczych w/g Niemierki.

K (konieczny), P ( podstawowy), R ( rozszerzający), D ( dopełniający), W ( wykraczający)-


- poziomy wymagań według Niemierki.

Obowiązują oceny: 6, +5, 5, -5, +4, 4, -4, +3, 3, -3, +2, 2, -2, 1

Punktacja dla osób posiadających opinie lub orzeczenia z poradni psychologiczno -


pedagogicznej z powodu, np. specyficznych trudności w uczeniu się, stwierdzenia
niedosłuchu, niepełnosprawności sprzężonych.

100 - 98% celujący


95 - 97 % + bardzo dobry
90 - 94 % bardzo dobry
86 - 89 % - bardzo dobry
80 - 85 % + dobry
71 - 79 % dobry
66 - 70 % - dobry
61 - 65 % + dostateczny
51 - 60 % dostateczny
46 - 50 % - dostateczny
41 - 45 % + dopuszczający
35 - 40 % dopuszczający
30 - 34 % - dopuszczający
0 - 29 % niedostateczny

Punktacja dla uczniów bez dysfunkcji:

100 - 98 % celujący
97 - 90 % bardzo dobry
89 - 75 % dobry
74 - 60 % dostateczny
59 - 36 % dopuszczający
0 - 35 % niedostateczny
Uzyskanie % granicznych pozwala na podwyższenie
oceny o + lub zmniejszenie o -

Das könnte Ihnen auch gefallen