Sie sind auf Seite 1von 16

Filosofie Anul II

Formule de adresare
Hallo! (Salut!)
Guten Tag! (Bună ziua!) Guten Morgen! (Bună dimineaţa!) Guten Abend! (Bună seara!) Gute
Nacht! (Noapte bună)
Ich will mich vorstellen! (Eu vreau să mă prezint!)
Ich heiße ……. (Mă numesc …..)/ Mein Name ist…. (Numele meu este….. – include aici
atât prenumele cât şi numele de familie)
Mein Nachname ist…… (Numele meu de familie este…)
Mein Vorname ist…. (Prenumele meu este….)
Ich bin ….. Jahre alt. (Eu am ….. ani.)

Wo wohnst du? Woher kommst du? (Unde locuieşti? De unde vii?)


Ich wohne in Iaşi. (Eu locuiesc în Iaşi), aber ich komme aus Suceava/Bacău/Botoşani (dar vin
din Suceava/Bacău/Botoşani).

Mein Name ist…… und ich bin Student/Studentin an der Fakultät für Philosophie,
Spezialisierung: Philosophie/Internationale Beziehungen und europäische
Studien/Politikwissenschaft/Humanressourcen sau
Humankapital/Sozialhilfe/Soziologie/Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit aus Iaşi.
(Numele meu este ….. şi sunt student/studentă la facultatea de filozofie, specializarea
filozofie/relaţii internaţionale şi studii europene/ştiinţe politice/resurse umane/asistenţă
socială/sociologie/comunicare şi relaţii publice din Iaşi.)

Ich habe braune/grüne/schwarze/blaue Augen. (Eu am ochi căprui/verzi/negri/albaştri.)


Meine Augen sind braun/grün/schwarz/blau. (Ochii mei sunt căprui/verzi/negri/albaştri.)
Ich habe braune/schwarze/blonde Haare. (Am părul şaten/negru/blond. )
Meine Haare sind braun/schwarz/blond. (Părul meu e şaten/negru/blond.)
Meine Hobbys sind: Musik hören, lesen, tanzen, Filme ansehen, Computerspiele spielen.
(Hobbyurile mele sunt: muzica, cititul, dansul, filmele, jocurile pe calculator).

Wie geht es dir? /Mir geht es gut. (Cum îţi merge? sau Ce mai faci/Îmi merge bine. )
Und dir? (şi ţie?)
Auch gut! (tot bine!)
Danke sehr/schön! (Mulţumesc mult/frumos!)
Bitte! (Cu plăcere!)

Hallo! Was machst du? (Bună! Ce faci?)


Wer sind deine Freunde? (Cine sunt prietenii tăi?) Meine Freude sind X, Y, Z….. und sie
haben diegleichen Hobbys wie ich. (Prietenii mei sunt …….. şi au aceleaşi hobby-uri ca şi
mine).

1
Meine Familie hat 5 (fünf) Mitglieder: ich, meine Schwester, mein Bruder, meine Mutter und
mein Vater. (Familia mea are 5 membri: eu, sora mea, fratele meu, mama mea şi tatăl meu.)
Meine Mutter ist Lehrerin und mein Vater ist Lehrer. (Mama mea e profesoară iar tatăl meu e
profesor).
Meine Mutter heißt …./Mein Vater heißt…. /Meine Schwester heißt…./Mein Bruder heißt….
(Mama mea se numeşte…Tatăl meu se numeşte….. Sora mea se numeşte…. Fratele meu se
numeşte…..)
Meine Mutter/Mein Vater/Meine Schwester/Mein Bruder ist…… Jahre alt.
Mama mea/Tatăl meu/Sora mea/Fratele meu are ….. ani.

Was machst du beruflich? / Was bist du von Beruf? (Ce meserie ai?) / Was machen Sie
beruflich / Was sind Sie von Beruf (Ce meserie aveţi dvs.?)

Ich bin Verkäufer/Verkäuferin in einem Schuhgeschäft. Ich bin Mechaniker in einer


Werkstatt. Ich bin Arzt in einem Krankenhaus.

Auf Wiedersehen! (La revedere!)


Tschüss! (Pa!)

Cifre şi numere:
1 (eins)
2 (zwei)
3 (drei)
4 (vier)
5 (fünf)
6 (sechs)
7 (sieben)
8 (acht)
9 (neun)
10 (zehn)
11 (elf)
12 (zwölf)
13 (dreizehn)
14 (vierzehn)
15 (fünfzehn)
16 (sechzehn)
17 (siebzehn)
18 (achtzehn)
19 (neunzehn)
20 (zwanzig)
21 (einundzwanzig)
22 (zweiundzwanzig)
23 (dreiundzwanzig)

2
24 (vierundzwanzig)
25 (fünfundzwanzig)
26 (sechsundzwanzig)
27 (siebenundzwanzig)
28 (achtundzwanzig)
29 (neunundzwanzig)
30 (dreißig)
31 (einunddreißig)
32 (zweiunddreißig)
33 (dreiunddreißig)
………
40 (vierzig)
41 (einundvierzig)
42 (zweiundvierzig)
………
50 (fünfzig)
51 (einundfünfzig)
52 (zweiundfünfzig)
…………..
60 (sechzig)
70 (siebzig)
80 (achtzig)
90 (neunzig)
100 ([ein] hundert)
101 (hunderteins)
102 (hundertzwei)
103 (hundertdrei)
110 (hundertzehn)
111 (hundertelf)
112 (hundertzwölf)
113 (hundertdreizehn)
114 (hundertvierzehn)
115 (hundertfünfzehn)
116 (hundertsechszehn)
120 (hundertzwanzig)
121 (hunderteinundzwanzig)
122 (hundertzweiundzwanzig)
130 (hundertdreißig)
131 (hunderteinunddreißig)
140 (hundertvierzig)
150 (hundertfünfzig)
160 (hundertsechzig)
170 (hundertsiebzig)
180 (hundertachtzig)

3
190 (hundertneunzig)
200 (zweihundert)
201 (zweihunderteins)
202 (zweihundertzwei)
210 (zweihundertzehn)
214 (zweihundertvierzehn)
220 (zweihundertzwanzig)
300 (dreihundert)
400 (vierhundert)
500 (fünfhundert)
1000 (eintausend – tausend)
1235 (tausendzweihundertfünfunddreißig) – ca număr
(zwölfhundertfünfunddreißig) – ca an

1985 (tausendneunhundertfünfundachtzig) – ca număr


(neunzehnhundertfünfundachtzig) – ca an

2000 (zweitausend)
2010 (zweitausendzehn)
2015 (zweitausendfünfzehn)

*De la 1100 până la 1999 există două modalităţi de exprimare: ca an şi ca număr.


Numerele până la 1099 şi de la 2000 încolo se pronunţă la fel atât ca număr, cât şi ca an.

Ich habe 1258 (tausendzweihundertachtundfünfzig) Bücher. (Eu am 1258 de cărţi)


Der Krieg hat im Jahre 1258 (zwölfhundertachtundfünfzig) stattgefunden. (Războiul a avut
loc în anul 1258)

1995 – ca număr: tausendneunhundertfünfundneunzig)


1995: - ca an: neunzehnhundertfünfundneunzig)

1765 – ca număr: tausendsiebenhundertfünfundsechzig


1765 – ca an: siebzehnhundertfünfunfsechzig

Exprimarea orei:
Ora poate fi exprimată în două moduri: un mod oficial (prima variantă de la fiecare exemplu)
şi unul neoficial (colocvial – a doua variantă expusă)
Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es? (Cât e ora?)
7:00 – Es ist 7 Uhr morgens. (E ora 7 dimineaţa).
19:00 – Es ist 19 Uhr/Es ist 7 Uhr abends. (Este ora 19/Este ora 7 seara).
01:00 – Es ist 1 Uhr nachts
13:00 – Es ist 13 Uhr./Es ist 1 Uhr mittags.
13:10 – Es ist 13 Uhr 10. /Es ist 10 nach 13.

4
13:15- Es ist 13 Uhr 15./Es ist Viertel nach 13. (Este ora 13:15/ Este ora 13 şi un sfert – A
trecut un sfert după ora 13.)
13:30 – Es ist 13 Uhr 30/Es ist halb 14. (Este ora 13 :30/Este ora 1 jumătate )
13:45 – Es ist 13 Uhr 45/Es ist Viertel vor 14. (Este ora 13:45/Este 14 fără un sfert – Mai e un
sfert până la 14.)
13:50 – Es ist 13 Uhr 50/Es ist 10 vor 14.
13: 20 – Es ist 13 Uhr 20/Es ist 10 vor halb 14.
13:25 – Es ist 13 Uhr 25/Es ist 5 vor halb 14.
13: 35- Es ist 13 Uhr 35/Es ist 5 nach halb 14.
13: 40 – Es ist 13 Uhr 40/Es ist 10 nach halb 14/ Es ist 20 vor 14.
00:00 – Es ist 24 Uhr./ Es ist Mitternacht. /Es ist Null Uhr.
12:00 – Es ist 12 Uhr./ Es ist Mittag.

Pronumele personal
ich – eu
du – tu
er – el
sie – ea
es – el (neutru) sau pronume impersonal
wir – noi
ihr – voi
sie – ei, ele
Sie – dumneavoastră

Declinarea pronumelui personal


Persoana Nominativ Acuzativ Dativ Pronume/adjectiv posesiv
I.sg. ich (eu) mich (pe mir (mie) mein (al meu, a mea, ai mei,
mine) ale mele)
II. sg. du (tu) dich (pe tine) dir (ţie) dein (al tău, a ta, ai tăi, ale
tale)
III. sg. er (el) ihn (pe el) ihm (lui) sein (al său, a sa, ai săi, ale
masc. sale)
III. sg. fem. sie (ea) sie (pe ea) ihr (ei) ihr (al ei, a ei, ai ei, ale ei)
III. sg. es es ihm sein
(pentru
subst.
neutre)
I. pl. wir (noi) uns (pe noi) uns (nouă) unser (al nostru, a noastră, ai
noştri, ale noastre)
II. pl. ihr (voi) euch (pe voi) euch euer (al vostru, a voastră, ai
(vouă) voştri, ale voastre)
III. pl. sie (ei, ele) sie (pe ei, pe ihnen (lor) ihr (al lor, a lor, ai lor, ale lor)
ele)
Pron. de Sie Sie (pe Dvs.) Ihnen Ihr (al, a, ai, ale Dvs.)
politeţe (Dumneavoastră) (Dvs.)

5
Ich gebe dir ein Buch. (Eu îţi dau ţie o carte.)
Du sagst ihm die Wahrheit. (Tu îi spui lui adevărul.)
Er bewundert dich. (El te admiră.)
Wir schreiben ihnen einen Brief. (Noi le scriem lor o scrisoare.)
Er macht sich über euch lustig. (El îşi bate joc de voi.)
Mein Bruder arbeitet viel. (Fratele meu lucrează mult.)
Seine Mutter ist krank. (Mama lui este bolnavă.)
Unser Geld ist verschwunden. (Banii noştri au dispărut.)

Unele verbe din limba germană cer cazul dativ: helfen, glauben, vertrauen, chiar dacă în
limba română se foloseşte acuzativul.

Du hilfst mir bei der Arbeit. (Tu mă ajuţi la treabă.)


Ich glaube dir. (Te cred.)
Du vertraust ihr nicht. (Tu nu ai încredere în ea.)

Declinarea adjectivului posesiv.


Pronumele posesiv se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul pe care-l însoţeşte.
Genul Masc. Fem. Neutr. Plural
mein (al meu) meine (a mea) mein (al meu) meine (ai, ale
mele)
Nominativ mein Vater meine Mutter mein Kind meine Bücher
Acuzativ meinen Vater meine Mutter mein Kind meine Bücher
Dativ meinem Vater meiner Mutter meinem Kind meinen Bücher
Genitiv meines Vaters meiner Mutter meines Kindes meiner Bücher

Conform modelului acestuia, toate celelalte adjective posesive expuse în primul tabel primesc
aceleaşi terminaţii.
Mein Vater ist Arzt. (Tatăl meu este medic)
Ich sehe meine Mutter. (O văd pe mama mea).
Die Spielzeuge meines Kindes sind sehr teuer. (Jucăriile copilului meu sunt foarte scumpe).
Ich schenke meinem Bruder ein Buch. (Eu îi dăruiesc fratelui meu o carte)

Deine Frau ist sehr nett. (Soţia ta este foarte amabilă).


Du liebst deine Frau sehr. (Tu o iubeşti mult pe soţia ta)
Du kaufst deiner Frau einen Rosenstrauß. (Tu îi cumperi soţiei tale un buchet de flori)
Der Beruf deiner Frau ist interessant. (Meseria soţiei tale este interesantă)

Sein Kind ist gut erzogen. (Copilul lui este bine educat)
Die Freunde seines Kindes sind höfflich. (Prietenii copilului său sunt politicoşi)
Er liest seinem Kind ein Märchen vor. El îi citeşte copilului lui o poveste.
Er ruft sein Kind ins Haus. (El îşi cheamă copilul în casă)

Ihre Eltern sind Lehrer. (Părinţii ei sunt profesori)


Der Beruf ihrer Eltern ist schön. (Profesia părinţilor ei este frumoasă)
6
Sie dankt ihrer Mutter für ihre Unterstützung. (Ea îi mulţumeşte mamei sale pentru sprijinul
ei)
Sie besucht ihre Eltern ziemlich oft. (Ea îşi vizitează părinţii destul de des.)

Unsere Kollegen sind sehr fleißig. (Colegii noştri sunt foarte silitori)
Die Kinder unserer Kollegen sind sehr höfflich. (Copiii colegilor noştri sunt foarte silitori)
Wir schätzen unsere Kollegen sehr. (Noi îi preţuim mult pe colegii noştri)
Wir erzählen unseren Kollegen vom Film. (Noi le povestim colegilor noştri despre film)

Declinarea articolului hotărât


Cazul Masculin Feminin Neutru Plural
Nominativ der die das die
Acuzativ den die das die
Dativ dem der dem den
Genitiv des der des der

Pentru masculin am ales substantivul: der Mann (bărbatul); pentru feminin: die Frau
(femeia); pentru neutru: das Kind (copilul) şi pentru plural: die Blumen (florile)

Cazul Masculin Feminin Neutru Plural


Nominativ der Mann die Frau das Kind die Blumen
Acuzativ den Mann die Frau das Kind die Blumen
Dativ dem Mann der Frau dem Kind den Blumen
Genitiv des Mannes der Frau des Kindes der Bumen

Der Mann ist Schauspieler. (Bărbatul este actor.)


Ich sehe den Mann. (Eu îl văd pe bărbat)
Die Frau ist wunderschön. (Femeia este minunată)
Du wartest auf die Frau. (Tu o aştepţi pe femeie)

Articolul nehotărât
Articolul nehotărât nu are forme de plural. Acesta primeşte aceleaşi terminaţii ca adjectivele
posesive.

Cazul Masculin Feminin Neutru


Nominativ ein eine ein
Acuzativ einen eine ein
Dativ einem einer einem
Genitiv eines einer eines

Cazul Masculin Feminin Neutru


Nominativ ein Mann eine Frau ein Kind

Acuzativ einen Mann eine Frau ein Kind

7
Dativ einem Mann einer Frau einem Kind
Genitiv eines Mannes einer Frau eines Kindes

Ein Freund von mir kommt zu Besuch. (Un prieten de-al meu vine în vizită)
Der Vater eines Freundes ist Arzt. (Tatăl unui prieten este medic)
Ein Kind spielt im Garten. (Un copil se joacă în grădină)
Du siehst eine Frau auf der Straße. (Tu vezi o femeie pe stradă)

Verbul
În limba germană, verbele regulate (verbe slabe) se conjugă la prezent indicativ după
următoarea regulă:
- Se îndepărtează terminaţia –en de la infinitiv, obţinând astfel rădăcina verbului, şi
apoi se adaugă următoarele terminaţii: e, st, t, en, t, en.

Verbul sagen (a spune) are astfel rădăcina sag. Verbul fragen are rădăcina frag.
*90 % din verbele din limba germană se termină la infinitiv în –en. Sunt câteva care se
termină în –n. În cazul acestora, se îndepărtează doar n-ul (verändern – a schimba)
Exemple:

lachen (a râde) machen (a face)


ich lache ich mache
du lachst du machst
er/sie/es lacht er/sie/es macht
wir lachen wir machen
ihr lacht ihr macht
sie, Sie lachen sie, Sie machen

Unele particularităţi:
1. Verbele ale căror rădăcină se termină în t, d, tm, dm, gn, chn, ffn, mn mai primesc un e de
legătură între rădăcină şi terminaţiile respective. Această vocală e apare doar la persoanele a
II-a sg, a III-a sg şi la a II –a pl.

Exemple:
warten (a aştepta) ihr wart + e (de legătură) + t = wartet, şi
ich warte nu wartt
du wart + e (de legătură) + st = wartest, şi sie, Sie warten
nu wartst
er/sie/es wart + e (de legătură) + t =
wartet, şi nu wartt
wir warten
leiden ( a suferi)

8
ich leide wir leiden
du leidest (şi nu leidst) ihr leidet (şi nu leidt)
er, sie, es leidet (şi nu leidt) sie, Sie leiden

Acelaşi tratament suferă şi verbele arbeiten (a lucra), atmen (a respira), widmen (a


dedica), leugnen (a nega), zeichen (a desena), öffnen (a deschide), vervollkommnen (a
desăvârşi)

2. Verbele ale căror rădăcină se termină în s, ss, ß, z, tz, x nu mai primesc terminaţia –st la
persoana a II-a sg., ci doar –t. La restul persoanelor se conjugă normal.
du genest – şi nu - du genesst (genesen – a se însănătoşi)
du lässt – şi nu - du lässst (lassen – a lăsa)
du heißt – şi nu - du heißst (heißen – a se numi)
du tanzt – şi nu - du tanzst (tanzen – a dansa)
du sitzt – şi nu - du sitzst (sitzen – a şedea)
du hext – şi nu - du hexst (hexen – a face vrăji)

Prezenţa e-ului de legătură de la punctul 1 sau doar a terminaţiei –t la pers. a II-a sg de la


punctul 2 nu reprezintă neregularităţi, ci doar numite particularităţi.

3. Verbele auxiliare haben (a avea), sein (a fi) şi werden (a deveni) şi verbele modale:

haben sein
ich habe ich bin
du hast du bist
er/sie/es hat er/sie/es ist
wir haben wir sind
ihr habt ihr seid
sie, Sie haben sie, Sie sind

werden
ich werde
du wirst
er/sie/es wird
wir werden
ihr werdet
sie, Sie werden

Verbe modale: müssen (a trebui); sollen (a trebui – mai puţin autoritar); können (a
putea); mögen (a plăcea, a dori); wollen (a vrea); dürfen (a avea voie)

9
Verbele modale au forme speciale pentru persoanele de la singular, în timp ce la plural
se conjugă la fel ca orice verb regulat. Dacă în cadrul propoziţiei mai apare un alt verb
pe lângă cel modal, acesta va fi plasat la sfârşitul propoziţiei la infinitiv.

Ex.: Ich muss heute bis 19 Uhr arbeiten. (Eu trebuie să lucrez până la ora 19.)
Du sollst jetzt nicht schlafen. Du kannst deiner Schwester helfen. (Nu trebuie – cu sensul de
Nu ar trebui să dormi acum. Tu poţi să o ajuţi pe sora ta. )
Darf man hier rauchen? Nein, Rauchen ist hier verboten. (Este voie să se fumeze aici? Nu,
fumatul este interzis aici.)
Ich mag Abenteuerfilme ansehen. (Îmi place să mă uit la filme de aventuri). Sie mag
Blumen. (Ei îi plac florile)
Was willst du später werden? Ich will Arzt werden. (Ce vrei să devii mai târziu? Vreau să
devin medic).

Indicativ prezent
müssen sollen
Ich muss Ich soll
Du musst Du sollst
Er/sie/es muss Er/sie/es soll
Wir müssen Wir sollen
Ihr müsst Ihr sollt
Sie müssen Sie sollen

können mögen
Ich kann Ich mag
Du kannst Du magst
Er/sie/es kann Er/sie/es mag
Wir können Wir mögen
Ihr könnt Ihr mögt
Sie können Sie mögen

wollen dürfen
Ich will Ich darf
Du willst Du darfst
Er/sie/es will Er/sie/es darf
Wir wollen Wir dürfen
Ihr wollt Ihr dürft
Sie wollen Sie dürfen

10
4. Unele verbe prezintă alternanţe vocalice la nivelul rădăcinii. La punctul 2 apare verbul
lassen, care la persoana a II-a se transformă în lässt, şi nu lasst, cum ar fi de aşteptat. Această
schimbare vocalică apare doar la persoanele a II-a şi a III-a singular. La celelalte persoane,
conjugarea se face după regula iniţială. În tabelul cu verbele neregulate, în căsuţa a doua,
veţi găsi formele de persoana a II-a şi a III-a singular pentru toate verbele neregulate, printre
care şi cele care prezintă alternanţă vocalică, din limba germană.

Exemple:

fahren (a merge cu un vehicul) a - ä


ich fahre laufen (a alerga) a – ä
du fährst ich laufe
er/sie/es fährt du läufst
wir fahren er/sie/es läuft
ihr fahrt wir laufen
sie, Sie fahren ihr lauft
sie, Sie laufen

geben (a da) e – i - du gibst; er/sie/es gibt


sprechen (a vorbi) e – i du sprichst; er/sie/es spricht

essen (a mânca) nehmen (a lua)


ich esse ich nehme
du isst du nimmst
er/sie isst er/sie/es nimmt
wir essen wir nehmen
ihr esst ihr nehmt
sie, Sie essen sie, Sie nehmen

sehen (a vedea) lesen (a citi)


ich sehe ich lese
du siehst du liest
er/sie/es sieht er/sie/es liest
wir sehen wir lesen
ihr seht ihr lest
sie, Sie sehen sie, Sie lesen

11
Perfectul Compus
Perfectul compus se formează din formele de prezent ale verbului haben sau sein +
participiul trecut (sau participiul II) al verbului de conjugat.
Pentru majoritatea verbelor regulate, participiul trecut se formează din particula ge + rădăcina
verbului + t sau et pentru verbele ale căror rădăcină se termină în t, d, tm, dm, chn, gn, ffn,
mn.

La fel ca in limba engleză, orice verb are trei forme:


create – created – created (verb regulat în limba engleză)
lachen – lachte – gelacht (a râde – verb regulat în limba germană).
machen – machte – gemacht
warten – wartete – gewartet

Verbele neregulate au o formă proprie. Particula ge apare, însă forma de participiu se termină
în –en şi nu în t. Formele pentru verbele neregulate se regăsesc în tabel.
laufen – lief – gelaufen (a alerga)
essen – aß – gegessen (a mânca)
fahren – fuhr – gefahren (a merge cu un vehicul)
trinken – trank - getrunken (a bea)
geben – gab – gegeben (a da)
schreiben – schrieb – geschrieben (a scrie)
gehen – ging – gegangen (a merge)

Exemple:
suchen, suchte, gesucht (a căuta) – verb regulat
ich habe gesucht (eu am căutat)
du hast gesucht
er/sie/es hat gesucht
wir haben gesucht
ihr habt gesucht
sie, Sie haben gesucht

warten, wartete, gewartet (a aştepta) – verb regulat


ich habe gewartet (eu am aşteptat)
du hast gewartet
er/sie/es hat gewartet
wir haben gewartet
ihr habt gewartet
sie, Sie haben gewartet

schreiben, schrieb, geschrieben (a scrie) – verb neregulat


ich habe geschrieben (eu am scris)
du hast geschrieben

12
er/sie/es hat geschrieben
wir haben geschrieben
ihr habt geschrieben
sie, Sie haben geschrieben

essen, aß, gegessen (a mânca) – verb neregulat


ich habe gegessen (eu am mâncat)
du hast gegessen
er/sie/es hat gegessen
wir haben gegessen
ihr habt gegessen
sie, Sie haben gegessen

Verbele ce au în componenţa lor o particulă inseparabilă (besuchen, erklären, entkommen,


vergessen, zerstören) şi verbele de origine străină (care se termină în –ieren - studieren,
reparieren, telefoniere - şi care sunt toate regulate) nu mai au nevoie de particula ge- pentru
a forma participiul trecut.
Particulele inseparabile sunt nişte prefixe care rămân fixate de verb în conjugare. Acestea nu
au nici un sens de sine stătător şi sunt următoarele: be, ent, er, ver, zer
besuchen – besuchte – besucht (a vizita)
entlassen – entließ – entlassen (a concedia)
erklären – erklärte – erklärt (a explica)
verkaufen – verkaufte – verkauft (a vinde)
zerstören – zerstörte – zerstört (a distruge)
studieren – studierte – studiert (a studia)
reparieren – reparierte – repariert (a repara)
telefonieren – telefonierte – telefoniert (a telefona)

Ich besuche meine Eltern nächste Woche in Berlin. (Eu îmi vizitez părinţii în Berlin
săptămână viitoare)
Ich habe meine Eltern letzte Woche in Berlin besucht. (şi nu gebesucht) (Eu mi-am vizitat
părinţii în Berlin săptămâna trecută).

Der Geschäftsführer entlässt alle seinen Angestellten. (Directorul firmei îşi concediază toţi
angajaţii)
Der Geschäftsführer hat alle seinen Angestellten entlassen. (şi nu geentlassen) (Directorul
firmei şi-a concediat toţi angajaţii.)

Die Lehrerin erklärt die Aufgaben sehr gut. (Profesoara explică bine sarcinile)
Die Lehrerin hat die Aufgaben sehr gut erklärt. (şi nu geerklärt) (Profesoara a explicat bine
sarcinile).

Sein Vater verkauft sein Auto. (Tatăl său îşi vinde maşina)

13
Sein Vater hat sein Auto verkauft. (şi nu geverkauft) (Tatăl său şi-a vândut maşina)

Die Bombe zerstört die ganze Stadt. (Bomba distruge întregul oraş)
Die Bombe hat die ganze Stadt zerstört. (şi nu gezerstört) (Bomba a distrus întregul oraş).

Er studiert sehr viel. (El studiază foarte mult)


Er hat sehr viel studiert. (şi nu gestudiert)

Pe lângă particulele inseparabile prezentate mai sus, mai există şi particule separabile, care
sunt nişte prepoziţii sau adverbe ce au sens de sine stătător şi care se desprind de verb în
momentul conjugării. La perfect compus, particula ge specifică participiului II, se plasează
între particula separabilă şi restul verbului:
de ex: anrufen (a telefona) – angerufen (part. II)
einkaufen (a face cumpărături) – eingekauft (part. II)
aufstehen (a se ridica) – aufgestanden (part. II)
Particulele separabile: ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, fest-, mit-, nach-, vor-, -zu- , zurück-,
zusammen-

Morgen schließen wir einen wichtigen Vertrag ab. (verbul la infinitiv este abschließen)
(Mâine încheiem un contract important)
Gestern haben wir einen wichtigen Vertrag abgeschlossen. (Ieri noi am încheiat un contract
important).

Der Reisende steigt aus dem Zug aus. (vb. la infinitiv este aussteigen) (Călătorul coboară din
tren)
Der Reisende ist aus dem Zug ausgestiegen.

Die Dame mit dem Kind steigt in den Bus ein. (vb. la infinitiv este einsteigen) (Doamna cu
copilul urcă în autobuz)
Die Dame mit Kind ist in den Bus eingestiegen.

Gehst du ins Theater? Ich komme mit. (Mergi la teatru? Vin şi eu. )
Ich bin ins Theater mitgekommen.

Perfectul compus cu haben sau sein


Majoritatea verbelor (atât regulate cât şi neregulate) fac perfectul compus cu haben.
Verbele care fac perfectul compus cu sein se împart în următoarele categorii:
- Verbe care exprimă o deplasare dinspre sau spre o anumită direcţie: gehen (a merge);
fahren (a merge cu un vehicul); kommen (a veni); reisen (a călători); fallen (a cădea);
fliegen (a zbura cu avionul)
- Verbe care exprimă o schimbare de stare: werden (a deveni), wachsen (a creşte),
einschlafen (a adormi); vergehen (a trece – despre timp); erschrecken (a se speria);
sterben (a muri)
- Verbele sein (a fi) şi bleiben (a rămâne)

14
Exemple:
kommen, kam, gekommen
ich bin gekommen (eu am venit)
du bist gekommen
er/sie/es gekommen
wir sind gekommen
ihr seid gekommen
sie, Sie sind gekommen

sterben, starb, gestorben (a muri)


ich bin gestorben
du bist gestorben
er/sie/es ist gestorben (el/ea a murit)
wir sind gestorben (noi am murit)
ihr seid gestorben
sie, Sie sind gestorben

Exemple de propoziţii:
Wir haben heute neue Wörter gelernt. (Noi am învăţat azi cuvinte noi.)
Hast du meinen Kuli gesehen? (Mi-ai văzut pixul?)
Er hat sie sehr geliebt. (El a iubit-o foarte mult.)
Wir haben nur einen Kaffee getrunken. (Noi am băut doar o cafea.)
Wir haben einen Artikel aus dem Deutschen ins Rumänische übersetzt. (Noi am tradus un
articol din limba germană în limba română.)
Er hat sich in eine Kollegin verliebt. (El s-a îndrăgostit de o colegă.)
Er hat sich heute nicht rasiert. (El nu s-a bărbierit azi.)
Wie lange hast du hier gearbeitet? (Cât timp ai lucrat aici?)
Ich habe lange auf den Bus gewartet. (Am aşteptat mult timp autobuzul.)
Gestern hat es geregnet. (Ieri a plouat.)
Es hat den ganzen Tag geschneit. (A nins toată ziua).
In der Nacht hat es geblitzt und gedonnert. (În timpul nopţii a fulgerat şi a tunat.)

Er ist nach Hause gegangen. (El a mers acasă/El s-a dus acasă).
Wir sind nach Deutschland gefahren. (Noi am mers în Germania – cu un vehicul)
Mein Onkel ist zu Besuch gekommen. (Unchiul meu a venit în vizită.)
Meine Schwester ist Ärztin geworden. (Sora mea a devenit medic/doctoriţă).
Ihr Kind ist zu schnell gewachsen. (Copilul ei a crescut prea repede.)
Ihr seid kurz vor Mitternacht eingeschlafen. (Voi aţi adormit cu puţin înainte de miezul
nopţii.)
Die Ferien sind schnell vergangen. (Vacanţa a trecut repede.)
Die Kinder sind sehr erschrocken. (Copii s-au speriat tare.)
Wo bist du gewesen? (Unde ai fost?)
Die Touristen sind eine Woche in Iaşi geblieben. (Turiştii au rămas o săptămână în Iaşi)

15
După cum se observă, în limba germană, participiul trecut (participiul II) este plasat la
sfârşitul propoziţiei, la fel ca şi verbele cu particulă separabilă.
Ich rufe dich an. (Eu îţi dau telefon. (anrufen – a da telefon)
Ich stehe dir bei. (Eu stau de partea ta.) (beistehen – a sta de partea cuiva, a sprijini moral pe
cineva)

Deplasarea şi situarea la persoane şi acasă


1. La persoane
Se utilizează prepoziţia zu → pentru deplasare şi bei ↓ pentru situare. Ambele
prepoziţii cer cazul dativ.
Exemple:
Ich gehe zu dir. Ich muss mit dir reden. (Eu mă duc/plec la tine. Eu trebuie să discut cu tine.)
Die Kinder kommen zu uns. Sie wollen Fußball mit uns spielen. (Copiii vin la noi. Ei vor să
joace fotbal cu noi.)

Du bist jetzt bei ihm. Du machst deine Hausaufgaben. (Tu eşti acum la el. Tu îţi faci temele
pentru acasă.)
Ihr bleibt bei mir. (Voi rămâneţi la mine.)

2. Acasă
Se utilizează prepoziţia nach → pentru deplasare şi zu ↓ pentru situare.

Exemple:
Wir gehen jetzt nach Hause. (Noi mergem acum acasă.)
Unsere Freunde fahren mit dem Zug nach Hause. (Prietenii noştri merg acasă cu trenul.)

Er schläft heute Nacht zu Hause. (El doarme în noaptea asta acasă.)


Ich bin heute zu Hause. (Eu sunt astăzi acasă.)

Indicaţii de drum (Weganweisungen)


Entschuldigung, wo ist die Hermannstraße?
Sie müssen immer geradeaus gehen bis zur Kreuzung, dann gehen Sie die erste Straße
links.

Wie kommen wir zum Vereinigunsplatz? (Einheitsplatz)/Alexanderplatz?


Ganz einfach. Gehen Sie die Straße entlang bis zur Ampel, dann die zweite Straße rechts.
Sie müssen danach dem Stadion (+ Dativ) vorbeigehen. Dann sehen Sie den
Einheitsplatz/Alexanderplatz.

16

Das könnte Ihnen auch gefallen