Sie sind auf Seite 1von 3

Almancada En Çok uyanık

 aufbleiben kalmak
Kullanılan Ayrılabilen
Fiiller Listesi  aufführen
icra etmek

Ön
Fiil Anlamı
ek aydınlatmak
 aufklären

ab kül olmak
 abbrennen gevşemek
 auflockern

teslim etmek
 abgeben
 aufnehme kayıt almak
n
kısaltmak
 abkürzen
temizlemek
 aufräumen
kilo vermek
 abnehmen
 aufschlage açmak
 abschließe bitirmek n
n
 aufwachse büyümek
iptal etmek n
 abtreiben

aus eğitmek
an  anerkenne tanımak  ausbilden
n
 ausbreche kırmak
önermek n
 andeuten

belirtmek  ausdrucke yazdırmak


 angeben
n
suçlamak
 anklagen
 ausdrücke ifade etmek
n
giyinmek
 ankleiden
çıldırmak
 ausflippen
bakmak
 anschauen
harcamak
 ausgeben
kiralamak
 anstellen
buluşmak
 ausgehen
öğretmek
 anweisen
alay etmek
 auslachen
kullanmak
 anwenden
 ausmache södürmek
auf nefeslenmek n
 aufatmen
arabayla
faydalanmak los
 ausnutzen  losfahren gitmek

 ausschließ kurtulmak
hariç tutmak  loswerden
en
farkına
telaffuz mit  mitbekom
 aussprech varmak
etmek men
en
birlikte
nesli  mitfahren sürmek
 aussterben tükenmek
empati
 mitfühlen kurmak
 austausch değiştirmek
en
 mitmache katılmak
n
ein  einbreche zorla girmek
n
beraberinde
 mitnehme
götürmek
akla gelmek n
 einfallen 
birlikte
takdim etmek  mitspielen oynamak
 einführen

alışveriş haber vermek


 mitteilen
 einkaufen yapmak

yerleşmek nach  nachahme taklit etmek


 einleben  n

para üzerine
 einnehme  nachdenk
kazanmak düşünmek
n en 

döşemek yeniden
 einrichten  nacherzäh
anlatmak
len
 einschätze tahmin etmek
n  nachfolge takip etmek
n
 einschlafe uyuyakalmak
n  nachgebe zorla vermek
n
gözdağı
 einschücht
vermek kontrol
ern  nachprüfe
etmek
n
atmak
 einwerfen
kitapta
 nachschla
aramak
taşınmak gen
 einziehen
takip etmek
 nachtun

tekrar
 nachzähle
saymak
n

vor  vorbereite hazırlamak


n

 vorbestell ayırtmak
en

niyet etmek
 vorhaben

meydana
 vorkomm
gelmek
en

yerine
 vornehme
getirmek
n

tanıtmak
 vorstellen

bilgi vermek
 vortragen

weg  wegbleibe uzak durmak


n

alıp
 wegbringe
götürmek
n

çekip gitmek
 weggehen

 wegnehme zorla almak


n

 wegräume temizlemek
n

çekilmek
 wegtreten

çekerek
 wegziehen götürmek