Sie sind auf Seite 1von 19

DAS SUBSTANTIV

1. In functie de forma articolului hotarat der,die, das substantivele pot fi masculine, feminine sau neutre. Genul gramatical difera in multe cazuri de cel natural si nu este mereu acelasi ca in limba romana. De aceea este indicat ca substantivele sa se invete impreuna cu articolul hotarat. Cam la 75% din substantive se poate determina genul, respectiv articolul corect cu ajutorul unui set de reguli pe care le vom enunta mai departe. Primul set de reguli se refera la sensul substantivelor: A. De genul masculin sunt urmatoarele grupe de substantive: 1.DENUMIRILE PENTRU ZILELE SAPTAMANII, PENTRU LUNI SI ANOTIMPURI: der Montag, der Dienstag, der Januar, der Februar,der Sommer, der Winter 2.DENUMIRI PENTTRU PUNCTELE CARDINALE: der Osten, der Sden, der Westen, der Norden 3.DENUMIRI PENTRU AUTOMOBILE der Ford, der Fiat, der Opel, der Mercedes B. De genul feminin sunt: 1.Denumiri pentru vapoare si avioane: die Titanic, die Boeing 2.Denumiri pentru motociclete: die Honda, die Aprilia C. De genul neutru sunt: 1.Substantive care arata rezultatul unei actiuni: das Ergebnis, das Resultat, das Fabrikat Al doilea set de reguli este de natura formala (se au in vedere terminatii, sufixe sau prefixe) Masculine sunt substantivele care: 1.se termina in sufixul ling der Lehrling, der Jngling 2. au terminatia -en si care nu sunt infinitive substantivizate: der Garten, der Hafen, der Laden, der Schaden 3.au o singura silaba: der Hals, der Kopf, der Tag, der Tisch De consemnat: exista multe exceptii de la aceasta regula. Feminine sunt substantivele care: 1. se termina cu sufixele: -heit, -keit, -schaft, -ung die Krankheit, die Freundschaft, die Einheit, die Gerechtigkeit, die Mannschaft 2.se termina cu sufixele:-ei,-ie die Linie, die Konditorei, die Familie, die Lauferei

3.sunt bisilabice (doua silabe) si se termina in -e die Wanne, die Sonne, die Bitte 4.se termina in -enz, -ik, -ion, -tt die Konferenz, die Akademie, die Graphik, die Position, die Realitt Neutre sunt substantivele care: 1.se termina in -chen, -lein das Bchlein, das Mdchen 2.au prefixul Gedas Gebirge 3.se termina in:-(i)um,-ment das Datum, das Argument, das Museum, das Studium 1. SUBSTANTIV NACH BESTIMMTEM ARTIKEL SINGULAR

KASUS Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv

Maskulinum der Mann den Mann dem Mann des Mannes

Femininum die Frau die Frau der Frau der Frau PLURAL

Neutrum das Kind das Kind dem Kind des Kindes

KASUS Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv

Maskulinum die Mnner die Mnner den Mnnern der Mnner

Femininum die Frauen die Frauen den Frauen der Frauen

Neutrum die Kinder die Kinder den Kindern der Kinder

2. SUBSTANTIV NACH UNBESTIMMTEM ARTIKEL SINGULAR

KASUS Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv

Maskulinum ein Mann einen Mann einem Mann eines Mannes

Femininum eine Frau eine Frau einer Frau einer Frau

Neutrum ein Kind ein Kind einem Kind eines Kindes

PLURAL KASUS Nominativ Akkusativ Dativ genitiv Maskulinum Mnner Mnner Mnnern Mnner Femininum Frauen Frauen Frauen Frauen Neutrum Kinder Kinder Kindern Kinder

DAS VERB
Verbele sunt parti de vorbire flexibile. Flexiunea verbului se cheama conjugare. Criteriile dupa care se conjuga un verb sunt: persoana numar timp mod diateza Verbele se impart din ratiuni didactice in doua grupe:verbe slabe (regulate) si verbe tari (neregulate). Din punct de vedere al functiunii avem un grup restrans de verbe auxiliare si modale Verbele tari sau neregulate trebuie invatate ca o poezie cu cele trei forme de baza:infinitiv, imperfect si participiu trecut. Pentru aceasta EXISTA TABELE cu aceste verbe. O astfel de tabela oferim si noi la pagina TABEL CU VERBE TARI

I.VERBE AUXILIARE Tempus Infinitiv Indikativ Prsens Person ich du er/sie/es Indikativ Prterium(Imperfek t) ich du er/sie/es II.VERBE MODALE Singular sein bin bist ist war warst war haben habe hast hat hatte hattest hatte werden werde wirst wird wurde wurdest wurde Person wir ihr sie/Sie wir ihr sie/Sie sein sind seid sind waren wart waren Plural haben haben habt haben hatten hattet hatten werden werden werdet werden wurden wurdet wurden

Person Indikativ Prsens ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Indikativ Prterium(Imperfekt) ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie

drfen darf darfst darf drfen drft drfen durfte durftest durfte durften durftet durften

knnen kann kannst kann knnen knnt knnen konnte konntest konnte konnten konntet konnten

mgen mag magst mag mgen mgt mgen mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten

mssen mu mut mu mssen mt mssen mute mutest mute muten mutet muten

sollen soll sollst soll sollen sollt sollen sollte solltest sollte sollten solltet sollten

wollen will willst will wollen wollt wollen wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten

wissen wei weit wei wissen wisst wissen wusste wusstest wusste wussten wusstet wussten

III.MODEL DE CONJUGARE AL VERBULUI MACHEN -LA INDICATIV PREZENT,IMPERFECT, PERFECT COMPUS SI VIITOR I Tempus Prsens Numerus Singular Person ich du er/sie/es Plural wir ihr sie Prteritum(Imperfekt) Singular ich du er/sie/es Plural wir ihr sie Perfekt Singular ich du er/sie/es Plural wir Indikativ mache machst macht machen macht machen machte machtest machte machten machtet machten habe gemacht hast gemacht hat gemacht haben gemacht habt gemacht haben gemacht

ihr sie

Futur I

Singular

ich

werde machen wirst machen wird machen werden machen werdet machen werden machen

du er/sie/es Plural wir

ihr

sie

IV.MODEL DE CONJUGARE AL VERBULUI SPRECHEN LA INDICATIV PREZENT,IMPERFECT, PERFECT COMPUS SI VIITOR I Tempus Prsens Numerus Singular Person ich du er/sie/es Plural wir ihr sie Prteritum(Imperfekt) Singular ich du er/sie/es Plural wir ihr sie Perfekt Singular ich Indikativ spreche sprichst spricht sprechen sprecht sprechen sprach sprachst sprach sprachen spracht sprachen habe gesprochen hast gesprochen hat gesprochen haben gesprochen habt gesprochen haben gesprochen werde sprechen wirst sprechen wird sprechen werden sprechen

du

er/sie/es Plural wir

ihr

sie

Futur I

Singular

ich du er/sie/es

Plural

wir

ihr

werdet sprechen werden sprechen

sie

V. MODEL DE CONJUGARE AL VERBULUI FAHREN -LA INDICATIV PREZENT,IMPERFECT, PERFECT COMPUS SI VIITOR I Tempus Prsens Numerus Singular Person ich du er/sie/es Plural wir ihr sie Prterium(Imperfekt) Singular ich du er/sie/es Plural wir ihr sie Perfekt Singular ich du er/sie/es Plural wir Indikativ fahre fhrst fhrt fahren fahrt fahren fuhr fuhrst fuhr fuhren fuhrt fuhren bin gefahren bist gefahren ist gefahren sind gefahren seid gefahren sind gefahren werde fahren wirst fahren wird fahren werden fahren werdet fahren werden fahren

ihr sie

Futur I

Singular

ich du er/sie/es

Plural

wir

ihr

sie

VI.MODEL DE CONJUGARE AL VERBULUI CU PARTICULA SEPARABILA AUF/MACHEN LA INDICATIV PREZENT,IMPERFECT, PERFECT COMPUS SI VIITOR I Tempus Numerus Person Indikativ

Prsens

Singular

ich du er/sie/es

mache auf machst auf macht auf machen auf macht auf machen auf machte auf machtest auf machte auf machten auf machtet auf machten auf habe aufgemacht hast aufgemacht hat aufgemacht haben aufgemacht habt aufgemacht haben aufgemacht werde aufmachen wirst aufmachen wird aufmachen werden aufmachen werdet aufmachen werden aufmachen

Plural

wir ihr sie

Prterium(Imperfekt)

Singular

ich du er/sie/es

Plural

wir ihr sie

Perfekt

Singular

ich

du

er/sie/es Plural wir

ihr

sie

Futur I

Singular

ich

du

er/sie/es Plural wir

ihr

sie

REGULA PENTRU FORMAREA PERFECTULUI COMPUS CU HABEN SAU SEIN Verbele care arata miscarea cu directie sau trecerea dintr-o stare in alta formeaza perfectul compus cu sein

1. 2. 3.

verbe de miscare: gehen, fahren,laufen, kommen, steigen verbe de trecere din o stare in alta:einschlafen, sterben alte verbe (cu sein):sein, bleiben, werden, passieren, gelingen, geschehen

DAS ADJEKTIV
Exista trei tipuri de declinare a adjectivului: 1.Adjectiv precedat de articol hotarat 2.Adjectiv precedat de articol nehotarat 3.Adjectiv neprecedat de determinant (articol 0) I.ADJECTIV PRECEDAT DE ARTICOLUL HOTARAT Maskulinum N. der rote Ball Femininum die alte Stadt Neutrum das kleine Kind (fr) das kleine Kind Plural die kleinen Kinder (fr) die kleinen Kinder (bei) den kleinen Kindern (wegen) der kleinen Kinder

(fr) den roten Ball

(fr) die alte Stadt

(mit) dem roten Ball

(aus) der alten Stadt

(bei) dem kleinen Kind

(statt) des roten Balls

(inmitten) der alten Stadt

(wegen) des kleinen Kindes

Dupa acest model se mai declina adjectivele precedate de, derselb-, derjenig-, dies-, jed-, jedwed-, jeglich-, jen-, all; II.ADJECTIV PRECEDAT DE ARTICOLUL NEHOTARAT Maskulinum N. A ein roter Ball (fr) einen roten Ball (mit) einem roten Ball (statt) eines roten Balls Femininum eine alte Stadt (fr) eine alte Stadt (aus) einer alten Stadt (inmitten) einer alten Stadt Neutrum ein kleines Kind (fr) ein kleines Kind (bei) einem kleinen Kind (wegen) eines kleinen Kindes Plural kleine Blle/Stdte/Kinder (fr) kleine Blle/Stdte/Kinder (bei) kleinen Bllen/Stdten/Kindern (wegen) kleiner Blle/Stdte/Kinder

Dupa acest model se mai declina adjectivele precedate de formele de singular ale determinantilor:, kein-, mein-, dein-, sein-, unser-, euer-, ihr-, Ihr-; Adjectivele precedate de: kein-,mein-,dein-,sein-,ihr-,unser-,euer-,Ihr- ,la plural primesc fara exceptie terminatia -en

III.ADJECTIV PRECEDAT DE ARTICOLUL 0 (fara articol) Maskulinum N. A D roter Ball Femininum alte Stadt Neutrum kleines Kind Plural kleine Blle/Stdte/Kinder (fr) kleine Blle/Stdte/Kinder (bei) kleinen Bllen/Stdten/Kindern (wegen) kleiner

(fr) roten Ball (fr) alte Stadt (fr) kleines Kind (mit) rotem Ball (aus) alter Stadt (inmitten) alter (bei) kleinem Kind (wegen)

(statt) roten

Balls

Stadt

kleinen Kindes

Blle/Stdte/Kinder

Dupa acest model se mai declina adjectivele precedate de :, dessen, deren,derer, IV.GRADELE DE COMPARATIE ALE ADJECTIVULUI Adjectivul are trei grade de comparatie:pozitiv, comparativ si superlativ. model de comparatie regulata a adjectivelor adjektiv schnell positiv schnell komparativ schneller superlativ der,die,das schnellste/ am schnellsten der, die, das leichteste/ am leichtesten

leicht

leicht

leichter

model de comparatie neregulata a adjectivelor adjectiv gut viel nah positiv gut viel nah comparativ besser mehr nher superlativ der, die, das beste/ am besten der, die, das, meiste/ am meisten/meistens der, die, das nchste/am nchsten

IV.SUBSTANTIVIZAREA ADJECTIVULUI Adjectivele pot deveni substantive. Ele se scriu atunci cu litera mare si pastreaza terminatiile dadjectiv.De exemplu: der Alte, ein Alter, ein Deutscher, der Deutsche, die Deutschen

DAS PRONOMEN
Pronumele poate inlocui un substantiv sau poate face o referire, o identificare sau o atribuire. In mod curent se face distinctia intre 7 feluri de pronume:

1.PRONUMELE PERSONAL
Singular 1.Person N A D G ich mich mir meiner 2.Person du dich dir deiner 3.Person er, es, sie ihn, es, sie ihm, ihm, ihr seiner,seiner,ihrer 1.Person wir uns uns unser Plural 2.Person ihr euch euch euer 3.Person sie, Sie sie, Sie ihnen, Ihnen ihrer, Ihrer

2. PRONUMELE DEMONSTRATIV
Maskulinum N dieser Neutrum dieses, dies Femininum diese Plural diese

A D G

diesen diesem dieses

dieses, dies diesem dieses

diese dieser dieser

diese diesen dieser

Pronumele demonstrativ de identificare Maskulinum N A D G derselbe denselben demselben desselben Neutrum dasselbe dasselbe demselben desselben Femininum dieselbe dieselbe derselben derselben Plural dieselben dieselben denselben derselben

3.PRONUMELE RELATIV
Die Relativpronomen der, die, das
Singular Maskulin Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv ...., der ...., den ...., dem ...., dessen Feminin ...., die ...., die ...., der ...., deren Neutrum ...., das ...., das ...., dem ...., dessen Plural M, F, N ...., die ...., die ...., denen ...., deren

Pronumele wer poate fi folosit si cu functie interogativa Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv wer wen wem wessen

4. PRONUMELE POSESIV
Singular ich du mein dein Plural wir ihr unser euer

er sie es

sein ihr sein

sie Sie

ihr Ihr

5. PRONUMELE REFLEXIV
Pronumele reflexiv apare in propozitie ca si complement direct sau indirect si se refera la aceeasi persoana sau obiect ca si subiectul.Acest pronume are forme numai pentru acuzativ si dativ ( ele coincid de multe ori).Pentru a face inteles fenomenul vom da si exemple.
ich du er/sie wir ihr sie/Sie A/D A/D A/D A/D A/D A/D mich/mir dich/dir sich/sich uns euch sich Ich interessiere mich fr Sport.Ich kann mir das nicht leisten. Freust du dich?/Du stellst dir etwas vor. Er/sie freut sich./Er/sie wscht sich die Hnde. Wir unterhalten uns/Wir waschen uns die Hnde. Ihr freut euch./Ihr wascht euch die Hnde. Sie freuen sich./Sie waschen sich die Hnde.

6. PRONUMELE NEHOTARAT (NEDEFINIT)


amanunte despre fiecare din pronumele de mai jos .... click one; foloseste "Back" sa te intorci in acest punct
all ein bichen, ein wenig, ein paar einer, eine, eines jeder jemand, niemand kein man

Singular Maskulin Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv aller (Stolz) allen (Stolz) allem (Stolz) allen (Stolzes) Feminin alle (Freude) alle (Freude) aller (Freude) aller (Freude) Neutrum alles (Glck) alles (Glck) allem (Glck) allen (Glcks)

Plural M, F, N alle (Freunde) alle (Freunde) allen (Freunden) aller (Freunde)

Pronumele nehotarate ein bichen, ein wenig, ein paar

Aceste pronume au forme fixe. Componentele bichen, wenig, paar raman nedeclinate. Ein bichen, ein wenig = etwas. Ein paar = einige wenige = etliche

PRONUMELE einer, eine,ein(e)s


Fara plural Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv Maskulinum einer einen einem ein[e]s eine eine einer einer Femininum Neutrum ein[e]s ein[e]s einem ein[e]s

PRONUMELE NEHOTARAT jeder


nu are forme de plural Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv Maskulinum jeder jeden jedem jedes Femininum jede jede jeder jeder Neutrum jedes jedes jedem jedes

PRONUMELE jemand/ niemand


Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv jemand jemand(en) jemand(em) jemandes Jemand wartet hier Ich sehe jemand(en). Er spricht mit jemand(em). Das liegt in jemandes Interesse.

PRONUMELE keiner,keine,keines
SINGULAR Nominativ Maskulinum keiner Femininum keine Neutrum keins

Akkusativ Dativ Genitiv

keinen keinem -

keine keiner -

keins keinem -

Plural Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv

M,F,N keine keine keinen keiner

PRONUMELE man
Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv man einen einem Wie kommt man zum Bahnhof? Er sieht einen und grt nicht. Ich helfe einem gern.

PRONUMELE INTEROGATIV
Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv wer wen wem wessen was was Maskulinum Wer ist am Apparat? Wen ruft sie an? mit wem hast du gesprochen? Wessen tasche ist das? Was ist passiert? was willst du lesen? Femininum Neutrum Plural

Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv

welcher welchen welchem welches

welche welche welcher welcher

welches welches welchem welches

welche welche welchen welcher

DAS ZAHLWORT
Numeralele sunt de doua feluri: 1. NUMERALE CARDINALE

2.

NUMERALE ORDINALE 1. NUMERALE CARDINALE 0-null 1-eins 2-zwei 3-drei 4-vier 5-fnf 6-sechs 7-sieben 8-acht 9-neun 100-hundert 101-hunderteins 102-hundertzwei 116-hundertsechzehn 142-hundertzweiundvierzig 189-hundertneunundachtzig 200-zweihundert 300-dreihundert 400-vierhundert 500-fnfhundert 10-zehn 11-elf 12-zwlf 13-dreizehn 14-vierzehn 15-fnfzehn 16-sechzehn 17-siebzehn 18-achtzehn 19-neunzehn 20-zwanzig 21-einundzwanzig 22-zweiundzwanzig 23-dreiundzwanzig 24-vierundzwanzig 25-fnfunfdzwanzig 26-sechsundzwanzig 27-siebenundzwanzig 28-achtundzwanzig 29-neunundzwanzig 1000-tausend 1001-tausendeins 1100-tausendeinhundert 1109-tausendeinhundertneun 2000-zweitausend 3000-dreitausend 10 000-zehntausend 20 000-zwanzigtausend 100 000-hunderttausend 1 000 000-eine Million 2. NUMERALE ORDINALE

1.der, die, das erste 2.der, die, das zweite 3.der, die, das dritte 4.der, die, das vierte 5.der, die, das fnfte 6.der, die, das sechste 7.der, die, das siebte 8. der, die, das achte 9.der, die, das neunte 10.der, die, das zehnte

11.der, die, das elfte 12.der, die, das zwlfte 13.der, die, das dreizehnte 14.der, die, das vierzehnte 15.der, die, das fnfzehnte 16.der, die, das sechzehnte 17.der, die, das siebzehnte 18.der, die, das achtzehnte 19. der, die, das neunzehnte 20.der, die, das zwanzigste

21.der, die, das einundzwanzigste 22.der, die, das zweiundzwanzigste 30.der, die, das dreiigste 40.der, die, das vierzigste 50.der, die, das fnfzigste 60.der, die, das sechzigste 100.der, die, das hundertste 1000.der, die, das tausendste 10 000.der, die, das zehntausendste 1 000 000.der, die, das millionste

PRPOSITIONEN
Prepozitiile sunt liantul dintre cuvinte. Exprimarea ar fi imposibila fara aceste cuvinte.Cunoasterea lor asigura corectitudinea in exprimarea scrisa si orala. Ele constitue un fel de tabla a inmultirii, deci trebuie invatate de la bun inceput. Va invit sa acordati maxima atentie acestui capitol. Gramatica germana este ca o matematica frumoasa unde totul este logic si previzibil. Pentru orientare sa spunem ca exista 5 grupe de prepozitii:

1. 2. 3. 4. 5.

Prepozitii care cer acuzativul:durch,fr,bis,gegen,ohne,um Prepozitii cu dativul:aus, bei,mit, nach, von, zu, auer Prepozitii cu genitivul: wegen, statt, whrend, trotz, innerhalb, inmitten Prepozitii bicazuale sau alternante cu D sau A:an, auf, hinter, in, neben, ber, unter,vor, zwischen Prepozitii folosite de regula fara articol:ab, als

LA PAGINA EXERCITII CU PREPOZITII OFERIM O SERIE DE EXRCITII CARE AJUTA LA FIXAREA CORESPUNZATOARE A PREPOZITIILOR. EXRCITIILE NU SE POT EFECTUA CORECT FARA O BUNA CUNOASTERE A DECLINARII

SUBSTANTIVELOT , PE CARE O GASITI LA PAGINA DECLINAREA SUBSTANTIVELOR.

KONJUNKTIONEN
Conjunctiile sunt de doua feluri: coordonatoare si subordonatoare. Conjunctiile coordonatoare nu schimba structura frazei si a propozitiilor. Cele subordonatoare fac ca verbul sa stea la sfrarsitul propozitiei pe care o introduc. CONJUNCTII COORDONATOARE GERMANA und oder aber sondern denn entweder - oder weder - noch nicht nur - sondern auch bald - bald teils - teils sowohl - als auch einerseits - andererseits mal - mal ROMANA si sau dar, insa ci caci,pentru ca sau - sau nici - nici nu numai - ci si cand - cand o partial - partial atat - cat si pe de o parte - pe de alta parte cand - cand CONJUNCTII SUBORDONATOARE GERMANA dass als wenn ROMANA ca cand (actiune unica, trecuta) cand,(actiune repetabila)

whrend bevor/ehe bis

in timp ce inainte sa pana cand, pana ce

nachdem sobald seit/dem solange sooft als wie als ob/wenn so dass damit weil da zumal obwohl obgleich trotzdem wenn falls

dupa ce de indata ce de cand atata timp cat ori de cate ori cand, pe cand cum, dupa cum ca si cum/cand asa incat ca sa, pentru ca sa fiindca, pentru ca deoarece mai ales ca desi, cu toate ca desi cu toate acestea daca, cand in caz de

DAS ADVERB

Adverbele sunt parti de vorbire, care nu dispun de un sistem flexionar ca adjectivele, cu care unele adverbe coincid formal. Acestea din urma adverbe pot avea -asemeni adjectivelor cu care coincid grade de comparatie. Ele dispun in cazul acesta numai de o forma de superlativ: cea adverbiala (ex.am schnellsten).Deosebim adverbe locale, temporale si modale.

Adverbe de timp ab und zu bald da, dann damals erst immer nun, jetzt manchmal nie, niemals noch oft schliesslich schon selten sofort zuerst Adverbe de loc hier da von hier von dort drinnen draussen links rechts hinten vorne aici acolo de aici de acolo inauntru afara in stanga in dreapta in spate in fata din cand in cand curand atunci, apoi (pe) atunci abia, intai mereu acum uneori niciodata inca adesea in final deja rareori imediat mai intai

oben unten irgendwo nirgendwo Adverbe de mod gern genau irgendwie lieber am liebsten vergeblich

sus jos undeva niciunde

cu placere precis, exact cumva mai bine cel mai bine in zadar