Sie sind auf Seite 1von 1918

nmet

jelents

A
Aal (r)
Aar (r)
Aas (s)
ababndern
abarbeiten
abarbeiten s.
Abb. (Abbildung)
Abbau (r)
abbauen
abbeien
abbekommen
abberufen
abbezahlen
abbiegen
Abbild (s)
abbilden
Abbildung (e)
abbinden
abbitten
abblasen
abblenden
Abblendlicht (s)
abblhen
abbrauchen
abbrechen
abbremsen
abbrennen
abbringen
abbrckeln
Abbruch (r)
abben
Abbrsten
abdmpfen
abdanken
abdecken
Abdecker (r)
abdichten
abdrrigen
abdrehen
abdrehen s.
Abdruck (r)
abdrcken
abds. (abends)

A; von A bis Z: elejtl vgig


angolna
sas
dghs
le-; ab und zu: hbehba
megvltoztat; mdost
ledolgoz
agyondolgozza magt
. (bra) /rv./
lepts
1. lebont; 2. lept
leharap
kap; er hat es gut abbekommt: jl megkapta a magt
visszahv
trleszt
1. elhajlt; 2. elkanyarodik
kpms
1. brzol; 2. msol
kp; bra
elold
bocsnatot kr
elfj
tompt
tomptott fny
elvirgzik
elhasznl
1. eltr; 2. eltrik; 3. flbeszakt; 4. lebont
lefkez
1. leg; 2. leget
eltvolt; jn. von etw. abbringen: valakit valamirl
lemorzsoldik
lebonts
megbnhdik; meglakol
kikefl
elprologtat
lemond; lekszn
1. kitakar; 2. leszedi az asztalt
sintr
elszigetel
kiszort
elzr; elcsavar
elfordul
lenyomat
1. elst; 2. kinyomtat; 3. megnyom
este /rv./
este; Guten Abend!: J estt!; von frh bis Abend:
reggeltl estig; Man soll den Tag, nicht vor dem Abend
loben: Nyugtval dicsrd a napot
esti lap
vacsora
vacsora
esti tanfolyam
vacsora
esti mese
este; estnknt
kaland

Abend (r)
Abendblatt (s)
Abendbrot (s)
Abendessen (s)
Abendkurs (r)
Abendmahl (s)
Abendmrchen (s)
abends
Abenteuer (s)

Abenteuerfilm (r)
abenteuerlich
Abenteurer (r)
aber
Aberglaube (r)
aberglubisch
aberkennen
abermalig
abermals
abfahren
Abfahrt (e)
Abfall (r)
Abfallbehlter (r)
abfallen
abfllig
abfangen
abfrben
abfassen
abfegen
abfertigen
abfeuern
abfinden
abfinden s.
abflieen
abfliegen
Abflu (r)
Abflug (r)
Abfolge (e)
abfondern
abformen
abfragen
Abfuhr (e)
abfhren
Abfhrmittel (s)
Abgabe (e)
Abgang (r)
abgngig
Abgangszeit (e)
Abgas (s)
abgeben
abgeben s. +mit +D
abgebraucht
abgelegen
Abgeordnete (r)(e)
Abgeordnetenhaus (s)
Abgesandte (r)(e)
abgeschmackt
abgespannt
abgestanden
abgewinnen
abgewhnen
abgewhnen s.
abgleiten
Abgott (r)
abgrassen

kalandfilm
kalandos
kalandor
de; azonban; pedig; hanem; aber und abermal: jra meg
jra
babona
babons
megtagad
ismtelt
ismt; jra
1. elindul; 2. elvisz
induls
1. ess; 2. hulladk
szemttart
1. elprtol; 2. leesik; 3. lejt
1. eltl; 2. lejts
elkap
1. befog (szn); 2. megfakul
1. megfogalmaz; 2. rajtakap
lespr
1. elintz; 2. tovbbt
elst
1. krtalant; 2. kielgt
belenyugszik; beletrdik
1. elfolyik; 2. elmlik
elszll; elrepl
lefoly
1. elrepls; 2. felszlls
sorrend
kvetel
formz; mintz
kikrdez
1. elszllts; 2. visszautasts
1. elszllt; 2. elvezet
hashajt
1. ad; 2. kzbests; 3. szolgltats
1. induls; 2. vesztesg
hinyz
indulsi id
gstermk
1. elmegy; 2. hinyzik; 3. jvedelmez; 4. lead
valamivel foglalkozik
elhasznlt
tvoli; etw. abgeneigt sein: idegenkedik valamitl
kpvisel
kpviselhz
kvet
1. zetlen; 2. zlstelen; abgesehen davon, da...: nem
tekintve azt, hogy...
kimerlt; elcsigzott
1. cska; 2. poshadt
elnyer
leszoktat
leszokik; von etw. abgewhnen: elidegenedik vmitl
lecsszik; lesiklik
blvny
1. lekaszl; 2. lelegel

abgrenzen
Abgrund (r)
abhalten
abhandeln
Abhang (r)
abhngen
abhngig
abhrten
abhauen
abheben
abhelfen
abhetzen
Abhilfe (e)
abholen
abhren
Abirrung (e)
Abitur (s)
Abiturient (r)
abjangen
Abk. (Abkrzung)
abkaufen
abkehren
abkehren s.
abklopfen
abknpfen
abkochen

abkommen
Abkommen (s)
abkmmlich
Abkmmling (r)
abkratzen
abkriegen
abkhlen
Abkunft (e)
Abkrzung (e)
Abla (r)
abladen
ablagern
ablassen
Ablauf (r)
ablaufen
Ableben (s)
ablecken
ablegen
ablehnen
ableiten
ablesen
ableugnen
ablocken
ablsen

elhatrol
szakadk
megtart; visszatart
megtrgyal; abhanden kommen: elkalldik
lejt
1. leakaszt; 2. lelg; das hngt davon ab: az attl fgg
fgg; von jm. abhngig sein: fgg valakitl
edz
1. levg; 2. meglg
1. felvesz (pnzt); 2. leemel
1. lesegt; 2. orvosol
agyonhajszol
segtsg; orvosls
elvisz; rte megy; rte jn
1. kihallgat; 2. kikrdez
eltveds
rettsgi
rettsgiz
agyonhajszol; kimert
rv. (rvidts) /rv./
megvesz
lespr
elfordul; sich von jm. abkehren: cserbenhagy valakit
lekopog
legombol
1. felforral; 2. leforrz
eltvolodik; mit jm. abkommen: valakivel megllapodik;
bei etw. billig abkommen: valamit olcsn megszik; er ist
damit gut abgekommen: jl jrt vele
egyezmny
nlklzhet
ivadk
lekapar
kap; ich kann es nicht abkriegen: nem tudom eltvoltani;
jm. etw. abkriegen: kicsikar valakitl valamit
1. lehlik; 2. leht
eredet
megrvidts
engedmny
1. lerak; 2. lerakdik
elraktroz
1. abbahagy; 2. leereszt
lefolys
1. elkoptat; 2. elmlik; 3. lejr; 4. leszalad
hall
lenyal
letesz; einen Eid ablegen: eskt tesz; Rechenschaft
ablegen: szmot ad
elutast; visszutast
1. eltrt; elterel; elhrt; jn. ablenken: eltereli valaki
figyelmt; 2. levezet
leolvas
letagad
elcsalogat; kicsal
felvlt

abmachen
abmagern
abmalen
abmelden
abmelden s.
Abmeldeschein (s)
abmessen
Abmessung (e)
abmhen
Abnahme (e)
abnehmen
Abnehmer (r)
Abneigung (e)
abnorm
abntigen
abnutzen
Abonnement (s)
abonnieren
abordnen
abpassen
abpflcken
abplagen
Abprall (r)
abpressen
abputzen
abraten +D +von +D
abrumen
abrechnen
Abrechnung (e)
Abrede (e)
abredeb
abreiben
abreien
Abreise (e)
abreisen
Abri (r)
abrichten
abrollen
abrcken
abrunden
abrsten
abrutschen
Abs. (Absatz)
Abs. (Absender)
Absage (e)
absagen
Absatz (r)
abschaffen
Abschaum (r)
abscheiden
abscheren
Abscheu (r)(e)
abscheuern
abscheulich

eltvolt; etw. mit jm. abmachen: megllapodik valakivel


valamiben; das Geschft abgemacht: megkti az zletet;
abgemachen abgemacht !: rendben van!
lefogy
lefest
1. lemond; 2. visszavon
kijelentkezik
kijelentlap
1. megmr; 2. mrlegel
mret
fradozik
fogys
1. fogy; 2. levesz
vsrl
ellenszenv
abnormlis
kicsikar
elkoptat
elfizets; brlet
elfizet; brel; jrat (jsgot)
kikld
1. lemr; 2. megles
leszed; leszakt
agyondolgozza magt
visszaverds
1. kicsikar; 2. lenyom
letisztt
lebeszl vkit vmirl; ich rate dir (davon) ab: nem ajnlom
eltakart; letakart; den Tisch abrumen: leszedi az
leszmol; elszmol
leszmols
megllapods; in Abrede stellen: letagad
megllapodik
lesrol
1. flbeszakad; 2. lebont; 3. letp
elutazs
elutazik
vzlat; krvonal
betant; idomt
1. lejtszdik; 2. lepereg; 3. leteker
1. eltvolt; 2. eltvolodik
lekerekt
leszerel
lecsszik; jn. abrutschen lassen: leget valakit
bek. (bekezds) /rv./
fa. (felad) /rv./
1. lemonds; 2. visszautasts
1. lemond; 2. visszautast
1. bekezds; 2. cipsarok; einen reienden Absatz
finden: nagyon kelend; 3. megszakts
megszntet; kikapcsol
1. hab; 2. spredk
1. elvlaszt; 2. meghal
megnyr
undor; utlat
lesrol
utlatos

abschicken
abschieben
Abschied (r)
Abschiednehmen (s)
abschieen
abschirmen
Abschlag (r)
abschlagen
abschlgig
abschleifen

abschlieen
Abschlu (r)
abschmelzen
abschneiden
Abschnitt (r)
abschrauben
abschrecken
abschreiben
Abschrift (e)
abschssig
abschtteln
abschwchen
abschweifen
abschwenken
absegeln
absehbar

absehen
abseits von +D
absenden
Absender (r)
absetzen
Absicht (e)
absichtlich
absinken
absolvieren
absondern
absparen
absperren
abspiegeln
abspielen
abspielen s.
absplittern
absprechen
abspringen
absplen
abstammen
Abstammung (e)
Abstand (r)
abstatten
abstauben
abstechen
Abstecher (r)

elkld
kiutast
bcs
bcsvtel
1. elst; 2. lel
felfog; megvd (tv.)
1. cskkents; 2. elutasts
1. elhrt; visszautast; 2. levon
elutast
lecsiszol
bezr; befejez; den Vertrag abschlieen ber
Alterversorgung: eltartsi szerzdst kt; eine Wette
abschlieen: fogadst kt
befejezs; zum Abschlu kommen: befejezdik
1. kiolvad; 2. kiolvaszt
levg; gut/schlecht abschneiden: j/rossz eredmnyt r el
szelet; szakasz; fejezet
lecsavar
elijeszt
1. ler; 2. lemsol
msolat
lejts; meredek
lerz
1. cskkent; enyht; 2. legyengt
elkalandozik
lekanyarodik
elvitorlzik
elrelthat
1. elrelt; jm. etw. an den Augen absehen: vkinek lesi a
kvnsgait; von etw. absehen: eltekint vmitl; er hat es
auf sein Geld abgesehen: plyzott a pnzre; 2. eltanul
flre; tvol vmitl; sich abseits halten: a httrben marad;
tvol tartja magt
1. elkld; 2. felad
felad
1. elad; 2. letesz; 3. megfoszt hivataltl
szndk; mit guter Absicht: jhiszemen
szndkos
lesllyed; almerl
elvgez; befejez
elklnt
megtakart
lezr
visszatkrz
eljtszik
lejtszdik
1. leforgcsol; 2. leforgcsoldik
1. ktsgbe von; 2. megbeszl; egyeztet
1. lepattog; 2. leugrik
leblt
szrmazik; ered
leszrmazs; eredet
tvolsg; Abstand gewinnen von jm.: eltvolodik vkitl
teljest
leporol; letrlget
1. klnbzik; elt; 2. leszr
kerl

abstecken
abstehen
abstehlen
absteigen
abstellen
Abstellraum (r)
abstempeln
absterben
Abstieg (r)
abstimmen
Abstinenzler (r)
Absto (r)
abstoen
abstoend
abstrakt
abstreichen
abstreiten
abstrmen
abstumpfen
Absturz (r)
abstrzen
absuchen
absurd
Abt. (Abteilung)
abtasten
Abteil (s)
abteilen
Abteilung (e)
Abteilungsleiter (r)
abtippen
abtten
abtragen
abtransportieren
abtreiben
abtrennen
abtreten
Abtritt (r)
abtrocknen
abtrocknen s.
abtropfen
abtrnnig
abtun
Abverb (s)
abwgen
abwlzen
abwandern
abwarten
abwrts
abwaschbar
abwaschen
abwaschen s.
Abwaschwasser (s)
abwechlungsreich
abwechseln

kitz; kijell
tvolll; elll; etw. mu abstehen: rnie kell; sich die
Beine abstehen: belefrad az lldoglsba
ellop
1. leszll; 2. megszll vhol
1. eltesz; 2. megszntet
trolhelyisg; raktr
lepecstel
elhal; elsorvad
1. hanyatls; 2. leszlls
sszehangol
antialkoholista
kapukirgs
ellk; eltaszt; visszataszt
visszataszt
elvont; absztrakt
1. lesimt; 2. letrl
letagad
lefolyik
1. eltompt; 2. eltompul; elfsul
1. buks; 2. szakadk; 3. zuhans
1. lebukik; 2. letaszt; lednt; 3. lezuhan
tkutat
kptelen; abszurd
oszt. (osztly) /rv./
letapogat; vgigtapogat
1. flke; 2. szakasz
1. beoszt; 2. elvlaszt
1. beoszts; 2. csoport; 3. elvlaszts; 4. osztly
(ruhzi; krhzi); 5. szakasz (kat.)
osztlyvezet
legpel
elfojt
1. lebont; 2. lehord; 3. trleszt
elszllt
1. elhajt; elkerget; 2. elsodrdik; eltr
1. elvlaszt; 2. lefejt
1. tenged; truhz; 2. letapos; 3. tvozik
tvozs; lelps
1. elszrad; 2. megszrt
megtrlkzik; megtrlkzik
lecsepeg
htlen; hitehagyott; abtrnnig werden: elprtol
1. elvgez; sich von jm./etw. abtun: elszakad
vkitl/vmitl; 2. letesz
hatrozsz
1. megmr; 2. mrlegel
1. thrt; 2. legrdt
kivndorol
kivr; abwartende Haltung: vrakoz llspont
lefel
lemoshat
lemos
lemosakszik
mosogatvz
vltozatos
felvlt; mit jm./etw. abwechseln: felvlt vkit/vmit

Abweg (r)
Abwehr (e)
abwehren
abweichen
abweisen
abwenden
abwenden s.
abwerfen
abwerten
abwesend
Abwesende (r)(e)
Abwesenheit (e)
abwickeln
abwickeln s.
abwischen
abzhlen
abzapfen
abzehren
abzehren s.
Abzeichen (s)
abzeichnen
abziehen
abzielen
Abzug (r)
abzupfen
abzweigen
abzwingen
ach
Achse (e)
Achsel (e)
Achselhhle (e)
Achselzucken (s)

acht
Acht (e)
achte
Achtei (r)(s)
achten
achtens
achtenswert
Achter (r)
Achterbahn (e)
achterlei
Achterschiff (s)
achtgeben
achthundert
achtjrig
achtlos
achtmal
achtmonatig
achtsam
achtseitig
achtstellig
achtstndig

1. mellkt; 2. tvt
vdelem
visszautast
1. eltr; klnbzik; 2. leztat
visszutast; elvet (nem fogad el)
1. elfordt; 2. megakadlyoz
elfordul
1. jvedelmez; 2. ledob
lertkel
1. szrakozott; 2. tvollev
hinyz
tvollt
lebonyolt
lejtszdik
letrl
leszmol; megszmol
lecsapol; megcsapol
elsorvaszt
elsorvad
jelvny
lerajzol
1. elvonul; elkltzik; 2. kivon; 3. lehz
clba vesz; cloz
1. elkltzs; 2. lefolys; 3. levons
letp; lecsp
elgazik
kicsikar
; ah; jaj
tengely
vll; mit der Achsel zucken: vllat von
hnlaj
vllrndts
nyolc; Haus Nummer acht: nyolcas szm hz; Seite
acht: nyolcadik oldal; wir waren unser acht: nyolcan
voltunk; heute ber acht Tage: mhoz egy htre;
Mittwoch vor acht Tagen: szerdn mlt egy hete
1. nyolcas (szm); 2. vigyzat; figyelem; auer Acht
lassen: figyelmen kvl hagy
nyolcadik
nyolcadrsz
1. figyel; 2. tisztel; becsl
nyolcadszor
tiszteletremlt
nyolcas
hullmvast
nyolcfle
hajfar
vigyz; gyel
nyolcszz
nyolcves
gondatlan
nyolcszor
nyolchnapos
gondos; figyelmes
nyolcoldalas
nyolcjegy
nyolcrs

achttausend
Achtung (e)
achtungsvoll
achtzehn
achtzehnjhrig

nyolcezer
1. tisztelet; 2. vigyzat; figyelem
tiszteletteljes
tizennyolc
tizennyolc ves
nyolcvan; er ist in den Achtzigen: a nyolcvanas vekben
jr; in den actziger Jahren: a nyolcvanas vekben; er ist
achtzig
ein hoherachtziger: jval tl van a nyolcvanon
achtzigste
nyolcvanadik
chzen
1. nyszrg; 2. shajtozik
Zacke (e)
1. g; fok; 2. csipke; 3. fok; orom
Acker (r)
szntfld
Ackerbau (r)
fldmvels
Ackerbauer (r)
fldmves
Ackerbestellung (e)
sznts-vets
Ackerweg (r)
dlt
a.d. (an der)
mellett /rv./
a.D. (auer Dienst) szkv./rv./
(szolglaton kvli)
addieren
sszead
Adel (r)
nemessg
adelig
nemes; nemesi
Ader (e)
vredny
aderig
eres; erezett
dern
erez
Adjektiv (s)
mellknv
Adler (r)
sas
adlig
nemes; nemesi
Administration (e)
adminisztrci
administrieren
adminisztrl
Admiral (r)
admirlis
adoptieren
adoptl; rkbe fogad
Adressant (r)
felad
Adressat (r)
cmzett
Adresse (e)
cm
adressieren
megcmez
Advokat (r)
gyvd
Aeroplan (r)
replgp
Affre (e)
eset; gy
Affe (r)
majom; er hat einen Affe: be van rgva
Affekt (r)
indulat
affektieren
affektl; knyeskedik; kelleti magt
Affektierheit (e)
affektltsg; modorossg
ffen
1. majmol; 2. rszed; ugrat
Afrika
Afrika
Afrikaner (r)
afrikai (ember)
afrikanisch
afrikai
After (r)
vgblnyls
Afterdarm (r)
vgbl
Aftermiete (e)
albrlet
Afterweisheit (e)
lblcsessg
A.G. (Aktiengesellschaft)/rv./
rt. (rszvnytrsasg)
a.G. (als Gast)
m.v. (mint vendg) /rv./ (sznhz)
Ag. (Arbeitsgemeinsaft) munkakzssg /rv./
Agent (r)
gynk
Agentur (e)
gynksg
agil
agilis
Agitation (e)
agitci

Agitator (r)
agitieren
Agram
agrarisch
agressiv
Agrikultur (e)
Agronom (r)
gypten
gypter (r)
gyptisch
Zahl (e)
Ahle (e)
Zhler (r)
Zahlkenner (r)
Zahlung (e)
Zahlungsfrist (e)
Zahlungsmittel (s)
Zahlwort (s)
Zahlzeichen (s)
Ahn (r)
Zahnarzt (r)
Zahnbrste (e)
hneln
ahnen
Zahnfleisch (s)
Ahnfrau (e)
Zahnfllung (e)
hnlich
Zahnrad (s)
Zahnradbahn (e)
Zahnschmerzen (Pl.)
Zahnstocher (r)
Ahnung (e)
ahnungslos
ahnungsvoll
Zahnwasser (s)
Zahnweh (s)
Ahorn (r)
hre (e)
Akademie (e)
Akazie (e)
akkumulieren
Akt (r)
Akte (e)
Aktemappe (e)
Aktentasche (e)
Aktie (e)
Aktiengesellschaft (e)
Aktion (e)
Aktionr (r)
aktiv
Aktiv (s)
Aktivist (r)
Aktivitt (e)
Aktslu (r)

agittor
agitl
Zgrb
agrr; mezgazdasgi
agresszv
mezgazdasg; fldmvels
agronmus
Egyiptom
egyiptomi (ember)
egyiptomi
1. csoport; 2. mennyisg; tmeg; 3. szm; szmjegy
r (szerszm)
1. szmll (mat); 2. szmol
fizetpincr
kifizets; megfizets
fizetsi halaszts; fizetsi hatrid
fizeteszkz
szmnv (nyelvt)
szmjegy
1. fog; bei jm. auf den Zahn fhlen: puhatolzik vkinl; 2.
sapa
fogorvos
fogkefe
hasonlt
gyant; sejt
foghs; ny
sanya
fogtms
hasonl; er sieht mir hnlich: hasonlt rm; das ist so
hnlich wie... ez olyasfle, mint...
fogaskerk
fogaskerek vast
fogfjs; Zahnschmerzen haben: fj a foga
fogpiszkl
1. fogazs; 2. fogazat; 3. sejtelem
gyantlan; mit sem sejt
sejtelmes
szjvz
ld. Zahnschmerzen
juhar
kalsz
akadmia
akc
akkumull
1. akt; 2. cselekedet; 3. felvons
irat; akta
dosszi; irattska
aktatska
rszvny
rszvnytrsasg
akci
rszvnyes
aktv
cselkv md (nyelvt)
aktivista
aktivits
felvonsvg

aktuell
Akzent (r)
akzeptieren
Alabaster (r)
Alarm (r)
alarmieren
Alaun (r)
Albaner (r)
albanesisch
Albanien
albanisch
albern
Album (s)
Alexander
Algebra (e)
Algerien
Algerier (r)
algerisch
Alibi (s)
Alkohol (r)
Alkoholeinflu (r)
alkoholfrei
alkoholhaltig
alkoholisch
Alkoholverbot (s)

all
All (s)
allbekannt
allbeliebt
alledem
Allee (e)
allein
Alleinhandel (r)
alleinig
Alleinvertreter (r)
allemal
allenfalls
allenthalben
allerbest
allerdings
allererst
allergrt
allerhand
allerhchst
allerlei
allerletzt
allerliebst
allermeinst
allernchst
allerseits
alles

aktulis
akcentus; hangsly
ekfogad; elismer
alabstrom
riad
felriaszt
tims
albn (ember)
albn
Albnia
albn
ostoba; egygy
album
Sndor
algebra
Algria
algriai (ember)
algriai
alibi
alkohol
alkoholos llapot; ittas llapot; unter Alkoholeinflu:
alkoholos llapotban
alkoholmentes
alkoholtartalm
alkoholtartalm
alkoholtilalom
1. minden; 2. teljes; alle acht Tage: hetenknt; auf/fr
alle Flle: mindenesetre; in aller Frh: kora hajnalban;
unter allen Umstnden: mindenkppen; wer in aller Welt
konnte das sein ?: ki a csuda lehetett az ?; alles eins:
mindegy; alles in allem: mindent egybevve; mein Geld
ist alle (geworden): elfogyott a pnzem
vilgegyetem; mindensg
kzismert
kzkedvelt
mindamellett; trotz alledem: mindennek ellenre
fasor
egyedl
1. egyedrusts; 2. monoplium
egyedli; kizrlagos
kizrlagos kpvisel
mindig; ein fr allemal: egyszer s mindenkorra
mindenestre
mindentt
legeslegjobb
1. ktsgtelenl; 2. valban; persze
legeslegelszr
legeslegnagyobb
mindenfle
legeslegmagasabb
mindenfle
legeslegutols
igen kedves
legesleginkbb
legeslegkzelebbi
mindenfell; am allerwenigsten: legkevsb
1. minden; 2. teljes

allgemein
Allgemeinbefinden (s)
Allgemeinbildung (e)
allgemeingltig
allgewaltig
Allheit (e)
Allianz (e)
Allierte (r)
alljhrlich
allmchtig
allmhlich
allnchtlich
allseitig
allstndlich
Alltag (r)
alltglich
Alltagsleben (s)
allviel
allwissend
allwchentlich
allzu
allzuviel
Alm (e)
Almossen (s)
Alois
Alpen
Alpenveilchen (s)
Alphabet (s)
alphabetisch
Alpinismus (r)
als
alsbald
also

alt
Altar (r)
Altbau (r)
altbewhrt
altdeutsch
Alte (e)
Alte (r)
Alter (s)
ltere (r)(e)
altern
Altersheim (s)
Altertum (s)
altertmlich
Alteseisen (s)
althochdeutsch
altklug
ltlich
altmodisch
Altstadt (e)

ltalnos; allgemeint bekannt: kztudoms; im


allgemeinen: ltalban
kzrzet
ltalnos mveltsg
ltalnos rvny
mindenhat
sszessg; mindensg
szvetsg
szvetsges
vente
mindenhat
fokozatosan
jjelente
ltalnos; sokoldal
rnknt
htkznap; aus dem Alltag herauskommen: kiszakad a
mindennapokbl
1. htkznapi; 2. megszokott
mindennapi let
tl sok
mindentud
hetente
tlzott; tlsgos
tl sok
alpesi legel
alamizsna
Alajos
Alpok
ciklmen
bc
betrendes
alpinizmus
1. amikor; als ob/wenn: mintha; so bald als mglich:
amint lehet; sowohl... als...: mind..., mind...; 2. mint
csakhamar
teht; gy; szval
reg; rgi; cska; wir sind gleich alt: egyidsek vagyunk;
er ist zwanzig Jahre alt: () hsz ves; alt werden:
megregszik; jung und lt: apraja-nagyja
oltr
rgi plet
jl bevlt
nmet
regasszony
regember
1. letkor; regsg; 2. korszak
vkinek az idsebb fia/lnya
vnl; regszik
szocilis otthon
1. kor; 2. rgisg
1. don; 2. rgies
cskavas
felnmet
koravn
reges
divat; maradi; elavult
vros

altvterisch
Amateur (r)
Ambition (e)
Ambo (r)
ambulant
Ambulanz (e)
Ambulatorium (s)
Ameise (e)
Amerika
Amerikaner (r)
amerikanisch
Amme (e)
Ampel (e)
Ampfer (r)
Amsel (e)
Amt (s)
amtlich
Amtsarzt (r)
Amtssitz (r)
amsant
amsieren
amsieren s.
an +A

an +D
Analgetika (e)
Anarchist (r)
Anatomie (e)
anbahnen
anbandeln
Anbau (r)
anbehalten
anbei
anbeien
anbelangen
anberaumen
anbeten
anbetreffen
anbetreffs
anbieten
anbinden
Anblick (r)
anblicken
anbohren
anbrechen
anbrennen
anbringen
Anbruch (r)
anbrllen
Andacht (e)
andchtig
andauern

divat; rgimdi
amatr
ambci; becsvgy
ll
ambulns
1. ambulancia; 2. mentkocsi
ambulancia
hangya
Amerika
amerikai (ember)
amerikai
dajka
kzlekedsi lmpa
sska
feketerig
1. hivatal; 2. telefonkzpont; 3. vonal (tel.); von Amts
wegen: hivatalbl
hivatalos
tisztiorvos
hivatali szkhely
szrakoztat
szrakoztat
szrakozik
1. -hoz,-hez,-hz; 2. -nak,-nek; 3. -ra,-re
-on,-en,-n; ein Brief an mich: nekem szl levl; sie ist
an die 20 Jahre alt: kb. 20 ves; an der Reihe sein:
(soron) kvetkezik; an und fr sich: lnyegben; von
morgen an: holnaptl; von nun an: mostantl
fjdalomcsillapt
anarchista
anatmia; bonctan
vminek tjt egyengeti
kikezd vkivel
vets
magn tart (nem vet le)
mellkelve; csatolva
beleharap
illet vkit/vmit; was mich anbelangt: ami engem illet
kitz (idpontot)
imd; in Anbetracht dessen...: tekintettel arra, hogy...
illet
vonatkozan
knl; ajnl
1. kapcsolatot ltest; 2. odaktz
ltvny; einen eintnigen Anblick bieten: egyhang
ltvnyt nyjt; bei diesem Anblick: ennek lttn
rtekint
megfr
1. feltr; 2. kezddik; der Tag bricht an: hajnalodik; 3.
megreped
1. meggyjt; odaget; 2. odag
1. elhelyez; 2. felerst; 3. tlad vmin/vkin
kezdet; bei Abbruch des Tages: virradatkor
rordt
htat
htatos
1. eltart; tovbb tart; 2. tarts

Andenken (s)
Zander (r)

emlktrgy
fogas (hal)
msik; ein/jemand anderer: ms valaki; alles andere:
minden egyb; etwas anders: valami ms; unter
anderem: tbbek kztt; einer/eins nach dem andern:
andere
egyms utn; ein andermal: mskor
ndern
megvltoztat
ndern s.
megvltozik
anders
1. msknt; 2. valami ms
anderseits
msrszt
anderswie
mskppen
anderswo
mshol
anderthalb
msfl
nderung (e)
vltoztats; vltozs
andeuten
sejtet
Andrang (r)
tolongs
andrngen
odaszort
andrngen s.
odatolakodik
andringlich
srget; tolakod
androhen
megfenyeget
andrcken
rnyom
aneignen
eltulajdont
aneinander
egymshoz; ssze
anempfehlen
javasol; beajnl
anerbieten (s.)
ajnlkozik
anerkennen
elismer
elismers; Anerkennung finden: elisemrst kap;
Anerkennung (e)
elismersben rszesl
1. elindul (jrm); 2. megrkezik (jrm); 3. odaszllt; 4.
anfahren
rtmad
Anfahrt (e)
1. kikthely; 2. megkzelts (jrmvel)
Anfall (r)
tmads; roham
anfallen
megtmad; megrohan
anfllig gegenber +D hajlamos vmire
Anfang (r)
kezdet
elkezd; von neuem anfangen: jrakezd; was fangen wir
anfangen
nun an ?: mihez kezdjnk most ?
Anfnger (r)
kezd
anfangs
eleinte; kezdetben
anfassen
megfog
anfechtbar
megtmadhat
anfertigen
megcsinl; elkszt
anfeuchten
megnedvest
anflehen
knyrg; krlel
1. induls (rep.); ein Anflug von etw.: egy kis/leheletnyi
Anflug (r)
vmi; 2. odarepls
anfordern
ignyel; kr
kvetelmny; jm. gegenber Anforderung stellen:
Anforderung (e)
megkvetel vkitl
Anfrage (e)
1. rdelklds; 2. krds; 3. krdezskds
anfragen nach +D
krdezskdik; rdekldik; tudakozdik vmirl
anfreunden (s.)
megbartkozik
anfgen
hozztesz; mellkel; csatol
anfhlen
1. megtapint; 2. vkin vmit megrez
anfhren
1. emlt; idz; 2. vezet
Anfhrungszeichen (s) idzjel
Angabe (e)
1. adat; 2. kzls; 3. utasts

Zange (e)
angeben
angeblich
angeboren
Angebot (s)
angebracht
angeheitert

angehen
angehren
Angehrige (r)(e)
Angeklagte (r)(e)
Angel (e)
angelangen
angelegen
Angelegenheit (e)
angeln
angelschisch
angemessen
angenehm
angesehen
angesessen
Angesicht (s)
angesichts
angespannt
Angestellte (r)(e)
angewandt
angewiesen +auf +A
angewhnen
angleichen
angleichen s.
angliedern
angreifen
Angreifer (r)
angrenzen
Angriff (r)
Angst (e)
ngstigen
ngstigen s.
ngstlich
angucken
Anh. (Anhang)
anhaben
anhaften
Anhalt (r)
anhalten
anhalten s.
Anhalter (r)
Anhaltspunkt (r)
Anhang (r)
Anhnge (Pl.)

harapfog
1. llt; 2. feljelent; 3. henceg
lltlag
veleszletett
ajnlat
helynval
spicces; pityks
1. megkezddik; 2. megtmad; das geht an: megjrja;
das geht mich nichts an: semmi kzm hozz; jn. um
etw. angehen: kr vkitl vmit
hozztartozik
hozztartoz
vdlott
horog
megrkezik
1. fontos; er lie es sich angelegen sein: szvn viselte;
2. szomszdos
gy; dolog
horgszik
angolszsz
1. alkalmas; megfelel; 2. ill
kellemes
tekintlyes; tisztelt; angesen da...: tekintve,hogy...
letelepedett
1. arc; 2. ltoms
tekintettel vmire
megfesztett
alkalmazott
alkalmazott; angewandte Kunst: iparmvszet
vmire rszorul
rszoktat vmire
hasonlv tesz
hasonul
1. bekebelez; 2. hozzcsatol
1. megfog; 2. megkezd; 3. megtmad
tmad
hatros
1. hozzkezds; 2. megfogs; 3. tmads; in Angriff
nehmen: hozzkezd vmihez
flelem; Angst haben: fl, aggdik
aggaszt; ijeszt
aggdik
flnk; aggodalmas; ijedt
megnz
fgg. (fggelk) /rv./
visel; hord vmit; ihm kann man nichts anhaben: nem fog
ki rajta senki
rtapad
tmasz
1. megll; 2. megllt; 3. megmarad
1. fogdzkodik; 2. vmihez tartja magt; den Atem
anhalten: visszafojtja a llegzett; um etw. anhalten:
1. stop; 2. stoppol; stoppos; per Anhalter fahren: stoppal
utazik
tmpont
fggelk; ptls
hozztartozk

anhngen
Anhnger (r)
anhnglich
Anhngsel (s)
anhauchen
anhufen
anhufen s.
anheften
anheimfallen
Anhhe (e)
anhren
Ank. (Ankunft)
Zank (r)
Ankauf (r)
Anker (r)
anketten
anklagen
Anklger (r)
anklammern
anklammern s.
Anklang (r)
ankleben
ankleiden
ankleiden s.
anklingen
anklopfen
anknpfen
anknpfen

ankommen
Ankmmling (r)
ankndigen
Ankunft (e)
Ankunftseite (e)
ankurben
Anla (r)
anlcheln
anlachen
Anlage (e)
anlagen
anllich
anlassen
Anlasser (r)
Anlauf (r)
anlaufen
anluten
anlegen
anlehnen
anlehnen s.
Anleihe (e)
anleiten
anlernen

1. csatlakozik; 2. rakaszt
1. kvet; 2. ptkocsi
ragaszkod
1. fgg (kszer); 2. kolonc; 3. pereputty
rlehel
felhalmoz; gyjt
felhalmozdik
rkt
1. osztlyrszl jut; 2. rszll
magaslat; domb
meghallgat; das lt sich anhren: ez mr beszd
rk. (rkezs) /rv./
civakods
megvtel
horgony; vor Anker liegen: horgonyoz
meglncol
vdol
vdl
odakapcsol
belekapaszkodik
1. csengets; 2. visszhang
1. rragad; 2. rragaszt
felltztet
felltzik
felcsendl
bekopog; kopogtat
1. felgombol; 2. rsz
1. kapcsolatot ltest; 2. odaktz
1. elr (sikere van); 2. elfog; damit kommt er bei mir nicht
an: ezzel nem rt clt nlam; es kam ihn ein Grauen an:
elfogta az irtzs; schlecht ankommen: rosszul jr; es
kommt darauf an: attl fgg; es kommt ihm sehr darauf:
nagyon fontos szmra /; 3. megrkezik
jvevny
bejelent
rkezs
rkezsi oldal
beindt (motort)
1. alkalom; Anla nehmen: megragadja az alkalmat; 2.
indok; indtk
rmosolyog
rnevet (vkire)
1. kpessg; 2. ltestmny; park; 3. mellklet
1. megrkezik; 2. vonatkozik
alkalmbl
1. elindt; beindt; 2. magn tart (nem vet le)
nindt
1. csdlet; 2. nekifuts
1. befut (haj); 2. elhomlyosodik; 3. megrohan; 4.
nekiiramodik
1. becsenget; 2. felhv (tel.)
1. befektet; 2. kikt (haj); 3. ltest; 4. rtesz
nekitmaszt
tmaszkodik
klcsn
1. rvezet; 2. tba igazt
betant

anliegen
Anliegen (s)
anliegend
anlocken
anlgen
Anm. (Anmerkung)
anmachen
anmalen
anmarschieren
Anmaung (e)
anmelden
Anmeldeschein (r)
anmerken
anmessen
Anmut (e)
anmuten
anmutig
annageln
annagen
annhen
annhern
Annahme (e)
annehmbar
annehmen
annieten
Annonce (e)
annullieren
anordnen
anpacken
anpassen
anpassen s.
anpflanzen
anpochen
anprallen
anpreisen
anprobieren
anpumpen
anrauchen
anrechnen
Anrecht (s)
Anrede (e)
anreden
anregen
anreiben
Anreiner (r)
Anreiz (r)
anreizend
anrennen
anrichten
anrchig
anrcken
Anruf (r)
anrufen

1. hozzsimul vmihez; 2. vmivel szomszdos


1. cl; 2. krelem
1. mellkelt; 2. szoros; szomszdos
odacsalogat; odacsbt
hazudik; anlgen jn.: hazudik vkinek
megj. (megjegyzs) /rv./
1. megcsinl; 2. odaerst; felszerel
befest; bemzol
elnyomul; kzeledik
arctlansg; so eine Anmaung !: van kpe ! mit nem
kpzel !
1. bejelent; 2. benevez
bejelentlap
megjegyez; megjell; etw. jm. anmerken: szrevesz vmit
vkin; es lt sich nichts anmerken: nem rul el semmit
1. mrtket vesz; 2. vmihez hozzmr
bj
tetszik; tnik; jm. etw. anmuten: vkitl vmit elvr; das
mutet mich eigenartig: klnsnek rzem
1. kecses; 2. kedves; bjos
rszegez
megrg
felvarr
kzelt
1. tvtel; 2. elfogads; 3. feltevs
1. elfogadhat; 2. feltehet
1. tvesz; 2. elfogad; 3. felttelez; sich js./etw.
annehmen: vkinek/vminek gondjt viseli
rszegecsel
aprhirdets
rvnytelent
1. elrendel; 2. elrendez
megfog
1. hozzidomt; 2. hozzillik
alkalmazkodik
beltet
bekopog
nekitkzik vminek
felmagasztal
felprbl
megvg
rgyjt
felszmt
1. igny; 2. jog
megszlts
megszlt
1. biztat; kezdemnyez; 2. sztnz
bedrzsl
ottlak
sztnzs; csbts; ingerls
csbt
1. megrohan; 2. nekiiramodik
1. elkszt; elkvet; Schaden anrichten: krt okoz; 2.
hrhedt
1. elnyomul; kzeledik; 2. odatol
1. felhvs; 2. felszlts; 3. telefonhvs
felhv (tel.)

anrhren
Ansage (e)
Ansager (r)
ansammeln
ansssig
Ansatz (r)
anschaffen
anschauen
anschaulich
Anschauung (e)
Anschein (r)
anscheinend
Anschlag (r)
anschlagen
anschlagen s.
Anschlagsule (e)
Anschlagzettel (r)
anschleichen
anschlieen
anschlieen s.
anschlielich
Anschlu (r)
anschmieden
anschmiegen s.
anschmieren
anschnallen
anschnauzen
anschneiden
anschrauben
anschreiben
anschreien
Anschrift (e)
anschuldigen
anschwrzen
anschwellen
anschwimmen

ansehen
Ansehen (s)
ansehnlich
ansetzen
ansetzen s.

Ansicht (e)
Ansichtskarte (e)
ansiedeln
ansiedeln s.
Ansiedler (r)
anspannen
anspeien
anspielen
Anspielung (e)
anspitzen
anspornen
Ansprache (e)

1. elkever; 2. hozznyl; megrint


bejelents; bemonds
bemond
sszegyjt; felhalmoz
1. illetsg; 2. letelepedett
1. hajlam; 2. kezdet; 3. sszeg; 4. tolds; toldalk
1. megrendel; 2. megszerez
megnz; rnz
szemlletes; szemlltet
1. megnzs; 2. szemllet; nzet; vlemny
ltszat; allem Anschein nach: minden valsznsg
ltszlag
1. kltsgvets; 2. mernylet; 3. ts
1. adogat (sp); 2. hirdet; 3. odaver; megt; 4. rfog
megti magt
hirdetoszlop
falragasz; plakt
odalopzik
1. csatol; mellkel; 2. illeszkedik; 3. sszekapcsol
csatlakozik
kapcsolatban vmivel
1. csatols; csatlakozs; 2. ismeretsg; trsasg
hozzkovcsol; hozzidomt
hozzsimul
1. becsap; 2. beken
felcsatol
rfrmed
1. felvg; 2. felvet (tmt)
rcsavar
felr
rordt; rkiabl
cmzs
vdol
befekett
1. megrad; 2. megdagad; 3. megduzzaszt
odaszik
megnz; rnz; man sieht es an: megltszik rajta; wofr
siehst du mich an ? minek nzel engem ?; sieht man an
!: no lm !
1. megtekints; 2. tekintly
tetemes; tekintlyes
1. elkezd; elindt; 2. megszab; 3. rtesz
lerakdik; letelepedik
1. megtekints; 2. szemllet; nzet; vlemny; ich bin der
Ansicht: az a nzetem; nach meiner Ansicht: nzetem
szerint
kpeslap
telept
letelepedik
telepes
1. befog (lovat); 2. megfeszt
lekp
1. cloz; utal; 2. jtkba kezd
clzs; utals
kihegyez
1. megsarkantyz; 2. sarkall; serkent
1. beszd; 2. megszlts

ansprechen
ansprengen
anspringen
Anspruch (r)
anspruchtslos
anspruchtsvoll
anstacheln
Anstalt (e)
Anstand (r)
anstandhalber
anstndig
anstndlich
anstandslos
anstarren
anstatt +D
anstaumen
anstecken
anstecken s.
Ansteckung (e)
ansteffen
anstehen
ansteigen
anstelle +G
anstellen

anstellen s.
anstengen
Anstieg (r)
anstiffeb
anstiffen
anstimmen
Ansto (r)
anstoend
anstig
anstreben
anstregend
anstreichen
anstrengen
Anstrengung (e)
Anstrich (r)
anstrmen
Ansturm (r)
anstrmen
Ansuchen (s)
antasten
Anteil (r)
Antenne (e)
Antike (e)
Antiquar (r)
Antiquariat (s)
Antiquitt (e)

megszlt; jn. um etw. ansprechen: vkitl vmit kr; das


spricht mich an: ez tetszik nekem
meglocsol
1. beindul; 2. nekiugrik; 3. odavgtat
igny; kvetels; in Anspruch nehmen: ignybe vesz
ignytelen
ignyes
sarkall
intzet; intzmny; Anstalten machen: kszl vmire
1. aggly; ohne Anstand: minden tovbbi nlkl; 2. illem
a tisztessg kedvrt
tisztessges
1. illedelmes; tisztessges; rendes; 2. tetemes; derekas
akadlytalanul
rbmul
helyett; anstatt meiner: helyettem; anstatt da...:
ahelyett, hogy...
megbmul
1. felgyjt; 2. feltz; 3. megfertz
megfertzdik
fertzs
ingerel
1. ll (kzel); 2. sort ll
emelkedik; nvekedik
vmi/vki helyett
1. alkalmaz; 2. odallt; bellt; 3. rendez; tesz
odall; sort ll; bell a sorba; er hat etwas angestellt:
rossz ft tett a tzre; Was hat er angestellt ?: Mit kvetett
el ?; sich krank anstellen: betegnek teteti magt; sich
anstellen als ob...: gy tesz, mintha...
megerlteti magt; einen Proze anstrengen: pert indt
emelked
okoz
odaszegez
rzendt
1. lendlet; 2. megbotrnkozs; an etw. Ansto nehmen:
mmegbotrnkozik vmin; 3. tkzs
hatros; szomszdos
illetlen; megbotrnkoztat
trekszik vmire
megerltet
bemzol
megfeszt; megerltet
erfeszts
mz; mzols
odaznlik
1. roham; 2. tolongs
megrohamoz
krelem; krvny
megrint; js. Ehre antasten: a becsletbe gzol vkinek
1. rdeklds; 2. osztlyrsz; 3. rszvt; an etw. lebhafen
Anteil nehmen: rdekldik vmi irnt
antenna
1. kor; 2. rgisg; antik trgy
antikvrius; rgisgkeresked
antikvrium
rgisg

Antlitz (s)
Anton
Antrag (r)
antragen
Antragsteller (r)
antreffen
antreiben
antreten
Antrieb (r)
Antritt (r)

antun
Antwort (e)
antworten
anvertrauen
anverwandt
anwachsen
Anwalt (r)
Anwandlung (e)
anwrmen
Anwrter (r)
anweisen
Anweisung (e)
anwenden
anwerben
anwesend
Anwesenheit (e)
Anwesenheitsliste (e)
anwidern
Anwuchs (r)
anwurzeln
Anzahl (e)
Anzahlung (e)
anzapfen
Anzeichen (s)
Anzeige (e)
anzeigen
anziehen
anziehen s.
Anzug (r)
anzglich
anznden
anzweifeln
Apfel (r)
Apfelkuchen (r)
Apfelmus (r)
Apfelsine (s)
Zapfen (r)
Zapfenstreich (r)
Zapfstelle (e)
Apostel (r)
Apostroph (r)
Apotheke (e)

arculat
Antal
1. ajnlat; javaslat; indtvny; krelem; 2. hzassgi
ajnlat; einen Antrag stellen: krvnyt nyjt be
1. felhord; 2. javasol; indtvnyoz; 3. odahoz
indtvnyoz; krelmez
1. rtall; 2. tallkozik
hajt; sarkall; siettet; serkent
1. odalp; 2. sorakozik; 3. vhova bell
1. hajts; 2. indts; 3. sztnzs
belps; kezdet
1. okoz; elkvet; das darfst du mir nicht antun: ezt nem
teheted velem; er hat mir die Ehre angetan: megtisztelt;
2. rad; felltztet
felelet; vlasz; keine Antwort wissen: nem tud mit szlni
felel; vlaszol
rbz; bizalmasan kzl
rokon
1. nvekedik; rad; 2. sszen
1. meghatalmazott; 2. gyvd; gysz; 3. gyviv;
hangulat; kedv
felmelegt
jellt; vromnyos
1. kiutal; 2. megjell; 3. tant; 4. utast
1. megjells; 2. utalvny; 3. tmutats; utasts
1. felhasznl; alkalmaz; 2. vmie fordt
1. kr; 2. szerzdtet; 3. toboroz
jelenlev
jelenlt
jelenlti v
undort; das widert mich an: undorodom ettl; ez undort
nvekeds; szaporods
gykeret ver
1. darabszm; mennyisg; 2. sokasg
elleg; foglal
megcsapol; csapra ver
1. eljel; 2. ismertetjel
1. feljelents; 2. jsghirdets
1. feljelent; 2. hirdet; 3. kzl; bejelent
1. felhz; felvesz; felltztet; 2. meghz; 3. odavonul; 4.
vonz
felltzkdik; felltzik
1. els lps (sakk); es ist etwas im Anzug: vmi
kszlben van; 2. kzlekeds; 3. ltny
1. clzatos; 2. szemlyesked
felgyjt
ktsgbe von
alma
alms lepny
1. almalekvr; 2. almapr
narancs
1. csap; 2. toboz
takarod (kat)
benzinkt
apostol
hinyjel
gygyszertr

Apotheker (r)
Apparat (r)
Appell (r)
appellieren
Appetit (r)
appetitlich
applaudieren
Applaus (r)
Aprikose (e)
April (r)
quator (r)
Zar (r)
ra (e)
Araber (r)
arabisch

Arbeit (e)
arbeiten
Arbeiter (r)
Arbeiterbewegung (e)
Arbeiterklasse (e)
Arbeiterpartel (e)
Arbeitgeber (r)
Arbeitheim (s)
Arbeitnehmer (r)
arbeitsam
Arbeitsbuch (s)
Arbeitsklima (s)
Arbeitskraft (e)
Arbeitskreis (r)
Arbeitslohn (r)
arbeitslos
Arbeitslose (r)(e)
Arbeitslust (e)
arbeitspflichtig
Arbeitsplatz (r)
Arbeitsproze (r)
arbeitsscheu
Arbeitsschicht (e)
Arbeitsstelle (e)
Arbeitstag (r)
arbeitstchtig
arbeitsunfhig
Arbeitszeit (e)
Arbeitszimmer (s)
Archologie (e)
Arche (e)
Architekt (r)
Architektur (e)
Archiv (s)
Archivar (r)

arg

gygyszersz
kszlk; berendezs; szerkezet; mszer; appartus
1. felhvs; 2. fellebbezs; 3. sorakoz; 4. szzat
fellebbez; appelll
tvgy
gusztusos; kvnatos; tvgygerjeszt
tapsol
taps
srgabarack; kajszibarack
prilis
Egyenlt
cr
korszak
arab (ember)
arab
1. munka; feladat; 2. m; jm. alle Arbeit abnehmen:
leveszi rla a munka minden terht; in der Arbeit
stecken: rengeteg a dolga; an die Arbeit gehen:
munkhoz lt; zur Arbeit gehen: munkba indul
1. dolgozik; 2. megmunkl; 3. mkdik
munks; gelernter Arbeiter: szakmunks; qualifizierter
Arbeiter: szakmunks
munksmozgalom
munksosztly
munksprt
munkaad
munksszll
munkavllal
dolgos; tevkeny
munkaknyv
munkahelyi lgkr
munkaer
munkakr; munkaterlet
munkabr
munkanlkli
munkanlkli
munkakedv
munkakteles
munkahely
munkafolyamat
munkakerl
mszak
munkahely
munkanap
munkabr
munkakptelen
munkaid
dolgozszoba
rgszet
brka
ptsz
ptszet
levltr; archivum
levltros
1. gonosz; 2. nagyon slyos; arger Fehler: durva hiba;
das ist wirklich zu arg: ez mr tbb a soknl; was zu arg
ist, ist zu arg: ami sok, az sok

Argebtinier (r)
Argentinien
argentinisch
rger (r)
rgerlich
rgern
Arglist (e)
arglos
Argument (s)
argumentieren
Argwohn (r)
argwhnen
argwhnisch
Arie (e)
Arithmetik (e)
Arkade (e)
arm
Arm (r)
armanisch
Armband (s)
Armbanduhr (e)
Armbinde (e)
Arme (r)(e)
Armee (e)
rmel (r)
rmelkanal (r)
Armenier (r)
Armhhle (e)
-armig
Armleuchter (r)
rmlich
Armrelf (r)
armselig
rmste (r)(e)
Armstuhl (r)
Armut (e)
Aroma (s)
arragieren
Arrest (r)
Arsenal (s)

Art (e)
Arterie (e)
artig
Artikel (r)
Artillerie (e)
Arznei (e)
Arzt (r)
rztin (e)
rztlich
As (s)
Asche (e)
Aschenbecher (r)
schern

argentin (ember)
Argentina
argentin
mreg; bosszsg; harag
1. bosszant; 2. bosszs; haragos; mrges
1. bosszankodik; 2. bosszant
lnoksg
1. rtatlan; jmbor; 2. gyantlan
rv
rvel
gyan
gyanakodik; gyant
gyanakv
ria
aritmetika
rkd
szegny; arm an etw.: vmiben szegny
1. g (foly); die Beine unter die Arme nehmen: nyakba
szedi a lbt; 2. kar
rmny
karkt
karra
karszalag
szegny
hadsereg
ruhaujj
La Manche-csatorna
rmny (ember)
hnalj
-kar
karos gyertyatart
szegnyes
karperec
szegnyes
szegnyke
karosszk
szegnysg
aroma
elrendez
fogsg; bezrs
arzenl
1. jelleg; termszet; 2. md; fajta; 3. viselkeds;
magatarts; es ist keine Art,da...: micsoda dolog,
hogy...; Mbel aller Arten: mindenfle btor
artria
illedelmes
1. rucikk; 2. cikk; fejezet; 3. nvel
tzrsg
gygyszer
orvos; doktor; der praktische Arzt: krzeti orvos; der
diensthabende Arzt: gyeletes orvos
doktorn
orvosi
sz
hamu
hamutart
elhamvaszt

aschgrau
sen
Asiat (r)
asiatisch
Asien
Aspekt (r)
Assistent (r)
Assistentin (e)
assozieren
Ast (r)
stchen (s)
sthetik (e)
sthetisch
Astronaut (r)
Astronautik (e)
Astronom (r)
Asyl (s)
Atelier (s)

hamuszrke
legel
zsiai (ember)
zsiai
zsia
1. eljel; 2. kilts; 3. szemszg
1. adjunktus; 2. asszisztens; 3. munkatrs; 4. tanrsegd
asszisztensn
trst; prost; asszocil
g; von Ast zu Ast: grl gra
gacska
eszttika
eszttikus
rhajs; asztronauta
rhajzs
csillagsz; asztronmus
menedk; menhely
mterem
llegzet; lgzs; lehelet; mir verschlgt es den Atem: elll
tle a llegzetem; auer Atem sein: kifulladt; in einem
Atem (r)
Atem: egy szuszra
atemlos
llekszakadva
Atemweg (r)
lgutak
Atemzug (r)
llegzetvtel
athenisch
athni
Athlet (r)
atlta
Athletik (e)
atltika
Atlantik (r)
Atlanti-cen
atlantisch
atlanti; der Atlantische Ozean: az Atlanti-cen
atmen
1. raszt; terjeszt; 2. llegzik; lehel; liheg
Atmosphre (e)
lgkr; atmoszfra
Atmung (e)
lgzs
Atom (s)
atom
atomisieren
atomizl
Atrozitt (e)
kegyetlensg
Attacke (e)
roham
Attentat (s)
mernylet
Attentter (r)
mernyl
Attest (s)
tanstvny
tzen
marat
au
jaj
Au (e)
liget; rt
Zauber (r)
varzs; varzslat
Zauberer (r)
varzsl
Zauberknstler (r)
bvsz
Zauberspruch (r)
varzsige
Zauberstck (s)
bvszmutatvny
is; mg ... is; auch gut !: gy is j !; auch wenn ...: mg
auch
akkor is
Audienz (e)
kihallgats; audencia
kvl; kinn; kint; auer und innen: kvl-bell; nach auer:
auen
kifel
Auenbezirk (r)
kls kerlet
Auenbordmotor (r)
csnakmotor (kls)
Auenhandel (r)
klkereskedelem
Auenhandelsunternehmen
klkereskedelmi
(s)
vllalat
Auenminister (r)
klgyminiszter

Auenseite (e)
auenstehend
Auenstelle (e)
Auenstrmer (r)

kls oldal
kvlll
kirendeltsg
szls csatr
kivve; auer Atem: llekszakadva; alle auer dir: rajtad
kvl mindenki; auer sich: magnkvl; auer da ...:
auer
csak gy, ha ...; auer wenn ...: csak akkor, ha ...
auer +D
kvl
auerdem
azonkvl; ezenkvl
uere
kls; klkls megjelens; klalak; das uere wahren: a
uere (s)
ltszatot vja; Minister des uere: klgyminiszter
auergewhnlich
rendkvli; szokatlan
Auerhahn (r)
fajdkakas
auerhalb
kinn; kint; kvl
auerhalb +G
kvl
Auerkraftsetzung (e) hatlytalants
uerlich
kls; ltszlagos
uern
1. kifejez; kinyilvnt; 2. kijelent
uern s.
megnyilvnul
auerordentlich
rendkvli
1. legnagyobb; 2. legszls; 3. legtvolabbi; 4. legvgs;
5. rendkvl; nagyon; auerstand setzen: kptelenn
tesz; auerstand setzen: hasznlhatatlann tesz; er ist
uerst
auerstande etw. zu tun: kptelen vmire
uerung (e)
kijelents; kifejezs; nyilatkozat
auf +A
-ra, -re
-on, -en,- n; auf jeden Fall: mindenesetre; aufs Jahr:
mhoz egy vre; auf Wiedersehen !: viszont ltsra !; auf
diese Art: ily mdon; auf der Stelle: azonnal; auf der
Universitt: az egyetemen; auf deutsch: nmetl; auf und
auf +D
ab: fel s al; ide-o
aufarbeiten
feldolgoz
aufatmen
felllegzik
Aufbau (r)
felpts; ptmny
aufbumen (s.)
1. gaskodik; 2. fellzad vmi ellen; 3. vonakodik vmitl
aufbehalten
fenntart; fennhagy
aufbewahren
eltesz; megriz
aufbieten
1. felhasznl; bevet; 2. felszlt; felhv; 3. kihirdet
aufbinden
1. felkt; 2. megold; felold; 3. rakaszt (tv.); rsz
aufblitzen
felvillan; felragyog
aufblhen
felvirgzik
aufbrauchen
felhasznl; elfogyaszt
aufbrechen
1. elindul; tra kel; 2. feltr /felfakad
aufbringen
1. divatba hoz; 2. elteremt; 3. felingerel; 4. felnyit
Aufbruch (r)
1. elinduls; 2. feltrs /felfakads; 3. ugar
aufbgeln
tvasal
aufdecken
1. felfed; feltr; 2. feltert; megtert
aufdrngen
rerszakol
aufdrehen
felcsavar; einen Hahn aufdrehen: csapot kinyit
aufdriglich
erszakos; tolakod
aufdrcken
1. felnyit; 2. rnyom; kinyom
aufeinander
1. egymson; 2. egymsra
Aufeinanderfolge (e)
egymsutn; sorrend
idzs; tartzkods; der Zug hat hier keinen Aufenthalt: a
Aufenthalt (r)
vonat itt nem ll meg
Aufenthaltsbewilligung (e)tartzkodsi engedly

auferlegen
auferstehen
auferwecken
auferziehen
aufessen
auffahren
Auffahrt (e)
auffallen
Auffallen (s)
auffllig
auffangen
auffassen
Auffassung (e)
auffinden
auffliegen
Aufflug (r)
auffordern
auffressen
auffrischen
auffhren
auffhren s.
Auffhrung (e)
Aufgabe (e)
Aufgang (r)
aufgeben
Aufgebot (s)
aufgebracht

aufgehen
aufgeklrt
aufgelegt
aufgerumt
aufgeweckt
aufgieen
aufgliedern
Aufgu (r)
aufgtern
aufhaben
aufhalten
aufhalten s.
aufhngen
aufhumen
aufheben
aufheitern
aufhelfen
aufhellen s.
aufhetzen
aufhren
aufjagen
aufjubeln
aufkaufen
aufklren

kiszab; kir
feltmad
feltmaszt
felnevel
megesz; elfogyaszt
1. felmegy; felvonul; 2. kinylik; felpattan
1. felhajts; 2. felhajt szakasz (autplya); 3. felvonuls
(kocsi); 4. kocsifeljr
1. feltnik; 2. resik
feltns
feltn
felfog; felkap
1. felszed; felfog (tv. is); felkap; 2. megrt
felfogs; felfogkpessg
feltall
1. felrobban; 2. felszll; 3. kivgdik
felrepls
felszlt; felkr
felfal
felfrisst; feljt
1. elad; eljtszik; 2. felhoz; 3. felsorol; 4. felvezet; 5.
ltest; emel
viselkedik
elads
felads; feladat
feljrat; Aufgang der Sonne: napkelte
felad vmit; lemond vmirl; felhagy vmivel; seinen Geist
aufgeben: kiadja a lelkt
1. bevets; 2. felhvs
ingerlt
1. feljn; 2. felkel; megkel; 3. felnylik; 4. felolvad;
felenged; 3 geht in 9 ohne Rest auf: 9 3-mal maradk
nlkl oszthat; jetzt ging mir ein Licht auf: most mr
felvilgosult
jkedv
vg; jkedv
eleven esz
felnt; felereszt
1. felbont; 2. tagol
felnts; fzet
felcsatol
fejn visel; ich habe viel auf: sok feladatot kaptam
1. feltartztat; 2. nyitva tart
tartzkodik; idzik; sich mit etw. aufhalten: idt veszteget
vmire; sich ber etw. aufhalten: megbotrnkozik vmin
felakaszt
felhalmoz
1. rvnytelent; 2. felemel; 3. megriz
felvidt
felsegt
kivilgosodik
felbujt; felizgat
megsznik; abbahagy
1. felhajt; 2. felver
ujjongsban tr ki
felvsrol
1. feldert; 2. felvilgost; 3. megvilgt

Aufklrung (e)
aufkleben
aufknpfen
aufkochen
aufkommen
aufkndigen
Aufl. (Auflage)
aufladen
Auflage (e)
Auflagenhhe (e)
auflassen
auflauern
Auflauf (r)
auflaufen

auflegen
auflehnen
auflehnen s.
auflesen
auflockern
auflodern
auflsen
aufmachen
aufmachen s.
aufmarschieren
aufmerken
aufmerksam
Aufmerksamkeit (e)
Aufnahme (e)
Aufnahmeprfung (e)
aufnehmen
aufnorchen
aufntigen
aufopfern
aufopfernd
aufpassen
aufputzen
aufrumen
aufrechnen
aufrecht
aufrechthalten
aufregen
aufregen s.
aufregend
Aufregung (e)
aufreiben
aufrichten
aufrichten s.
aufrichtig
Aufruf (r)
aufrufen
Aufruhr (r)

1. felderts; 2. felvilgosts; 3. megvilgts


felragaszt
felgombol
felforral
1. elretr (sp); 2. felemelkedik; 3. felgygyul; 4. feln; 5.
keletkezik; elterjed
felmond
k. (kiads) /rv./
felrak; megrak
1. feltt (tel); 2. kiads
pldnyszm
1. felereszt; 2. fennhagy; nyitva hagy; abbahagy
megles
1. csdlet; 2. felfjt (tel)
1. felgylemlik; 2. felszalad; 3. ztonyra fut
1. feltesz; 2. kiad (knyvet); die Ellbogen auflegen:
rknykl az asztalra; das Tischtuch auflegen: megtert;
3. kirak; 4. kir
megtmaszt
fellzad
felszed
meglazt
fellngol
1. felold; megold; 2. megfejt; megold; der nebel lst sich
auf: felszll a kd
1. elkszt; 2. kinyit
felkerekedik
felvonul
1. feljegyez; 2. odafigyel; felfigyel
figyelmes; jn. aufmerksam machen auf etw.: figyelmeztet
vkit vmire
1. figyelem; 2. figyelmessg
1. felvtel; 2. fogadtats; 3. megkezds
felvteli vizsga
1. befogad; 2. felfog vmit vmilyen rtelemben; 3. felvesz;
4. folytat
felfigyel
rknyszert
felldoz
ldozatos; nfelldoz
vigyz; figyel
felcicomz
1. felszmol; 2. kitakart; rendet rak
felszmt
egyenes
fenntart
felizgat
felizgul
izgalmas; izgat
izgalom
1. feldrzsl; 2. felmorzsol
1. felllt; 2. felemel; 3. megvigasztal; btort
kiegyenesedik; felegyenesedik
szinte
1. felhvs; felszlts; 2. felkilts
felhv; felszlt
zendls; lzads

aufrhren
Aufrhrer (r)
aufrtteln
aufsagen
Aufsatz (r)
aufsaugen
aufschauen
aufscheuchen
aufschichten
aufschieben
aufschieen
Aufschlag (r)
aufschlagen
aufschlieen
Aufschlu (r)
aufschnallen
aufschneiden
Aufschnitt (r)
Aufschrei (r)
aufschreiben
aufschrenken
Aufschricht (e)
Aufschrift (e)
Aufschub (r)
aufschwatzen +D +A
Aufschwung (r)
aufsehen
Aufsehen (s)
Aufseher (r)

aufsetzen
aufsitzen
aufsperren
aufspielen
aufspreizen
aufsprengen
aufspringen
aufspren
Aufstand (r)
aufstndisch
aufstapeln
aufstehen
aufsteigen
aufstellen
aufstellen s.
Aufstieg (r)
aufstbern
aufstoen
aufstren
aufstruben
aufstreifen
aufsttzen

felkavar
lzt
felrz; tettre serkent
felmond
1. cikk; tanulmny; fogalmazs; 2. toldat
felszv
feltekint
felriaszt
rtegekbe rak
1. elhalaszt; 2. feltol
felszkik; feln
1. becsapds (lvedk); 2. felr; ptdj; 3. feltrs;
felcsapds; 4. hajtka; felhajts
1. felnyit; feltr; felt; felhajt; 2. felver (strat); ein Lager
aufschlagen: tbort ver; 3. odatdik; nekitdik
felnyit; kinyit
felvilgosts
felcsatol; rcsatol; sich den Grtel aufschnallen: kinyitja
az vt
felvg
1. felvgs; 2. felvgott (tel)
felkilts
felr
1. felriad; 2. felriaszt
felgyelet
1. cmzs; 2. felrs; felirat
halaszts
rsz vkire vmit
fellendls
felnz
feltns
felgyel; Aufsehen erregen: feltnst kelt
1. feltesz; felrak; 2. felltet; 3. megfogalmaz;
megszerkeszt; ein dummes Gesicht aufsetzen: buta
arcot vg; das setzt allem die Krone auf: ez mindennek a
fell
kinyit
muzsikl
felpeckel
1. felfeszt; 2. felrobbant
1. felugrik; 2. kireped
felkutat
felkels
felkel
felhalmoz
1. felll; 2. felkel; 3. nyitva ll; nyitva van
1. felszll; felemelkedik; 2. feltp
1. felllt; elhelyez; 2. feltesz; 3. sszellt; ltest
odall
felszlls; felemelkeds
felkutat
1. belk; betaszt; 2. felbfg; 3. felbukkan; feltnik
felzavar; felver
felborzol
felgyr
megtmaszt; feltmaszt

aufsuchen
auftauchen
auftauen
aufteilen
Aufteilung (e)
Auftrag (r)
auftragen
Auftraggeber (r)
auftreiben
auftrennen
auftreten
Auftritt (r)
auftun
auftun s.
aufwachen
aufwachsen
Aufwand (e)
aufwrmen
Aufwrmung (e)
aufwarten
aufwrts
Aufwartung (e)
aufwecken
aufweichen
aufweisen
aufwenden
aufwerfen
aufwiegeln
aufwinden
aufwirbeln
aufwischen
aufwhlen
aufzhlen
aufzehren
aufzeichnen
Aufzeichnung (e)
aufziehen
Aufzug (r)
aufzwingen +D +A
Augapfel (r)

Auge (s)
ugeln
Augenarzt (r)
Augenblick (r)
Augenbraue (e)
augenfllig
Augenglass (s)
Augenlicht (s)
Augenlid (s)
Augenmerk (s)

megkeres; felkeres; megltogat; den Auftakt zu etw.


geben: bevezet vmit; megadja a jelt vmihez
felmerl; felbukkan
felolvaszt
feloszt
beoszts
1. megbzs; 2. megrendels
1. felhord; felrak; 2. feltlal; 3. megbz
megbz; megrendel
1. felhajt; megszerez; 2. felver
felfejt
fellp; tmad; keletkezik; megjelenik
1. fellps; jelenet; 2. lpcsfok
1. feltesz; 2. kinyit; felnyit
kitrul; feltrul; megnylik; kinylik
felbred
feln
1. kltekezs; pazarls; 2. rfordts
felmelegt
felmelegeds
felszolgl
felfel
1. felszolgls; 2. tisztelg ltogats
felbreszt; felkelt
1. tzik; 2. felzik; 3. felztat
felmutat; feltntet
rklt
feldob; felvet; die Lippe aufwerfen: elbiggyeszti az ajkt
felbujt; bujtogat
felteker
felkavar
felmos
1. felbujt; bujtogat; 2. felkavar
felsorol
elfogyaszt; felemszt
1. feljegyez; 2. felrajzol
felvtel
1. felhz; kihz; 2. felnevel; 3. felvonul; 4. kzeleg; 5.
1. felvons; 2. felvon; 3. menet
rknyszert vkire vmit
szemgoly
szem; die Augen vor Wut rollen: dhben forgatja a
szemt; er hat nur ein Auge: flszem; groe Augen
machen: nagyot nz; Auge in Auge: szemtl szembe;
sich etw. vor Augen halten: szem eltt tart vmit; etw. im
Auge behalten: szem eltt tart vmit; etw. ins Auge
fassen: szemgyre vesz vmit; er ist dem Vater wie aus
den Augen geschnitten: szakasztott az apja
szemez
szemorvos; szemsz
pillanat
szemldk
szembe tl
szemveg
vkinek a szeme vilga
szemhj
figyelem

1. ltszat; 2. megszemlls; in Augenschein nehmen:


szemgyre vesz; in Augenschein nehmen: szemrevtelez
szemmel lthat; szemltomst
szemtan
gost
augusztus
kantr; im Zaum halten: fken tart
kerts; svny
krszem (madr)
ki; er kommt aus Ungarn: Magyarorszgrl jn; aus und
ein: ki-be; er war aus: hzon kvl volt; die Schule ist aus:
aus
vge az iskolnak
aus +D
-bl, -bl
ausarbeiten
kidolgoz
ausarten
elfajul
ausatmen
killegzik; kilehel
ausbacken
kist; kirnt
Ausbau (r)
kipts
ausbessern
kijavt
Ausbeute (e)
1. haszon; nyeresg; hozam; 2. kihozatal
ausbeuten
kizskmnyol; kiaknz
ausbiegen
1. kihajlik; kitr; 2. kihajlt
ausbieten
ruba bocst
ausbilden
kikpez
Ausbildung (e)
kikpzs
ausbitten
kikr
ausbleiben
kimarad; elmarad
Ausblick (r)
kilts
ausborgen
1. klcsnkr; 2. klcsnz
ausbrechen
1. lre tr (sp); 2. kifakad; 3. kitr; kitrik
ausbreiten
1. kibont; kitr; 2. kitrul; 3. kitereget; elterjeszt
Ausbruch (r)
1. asz (bor); 2. kitrs
ausbrten
1. kiagyal; 2. kiklt
Ausdauer (e)
kitarts
ausdehnen
1. kinyjt; 2. kiterjeszt
ausdehnen s.
1. kinylik; megnylik; kitgul; 2. kiterjed
Ausdehnung (e)
kiterjeds
ausdenken
kigondol
Ausdruck (r)
kifejezs; zum Ausdruck bringen: kifejez
ausdrcken
1. kifejez; 2. kinyom
ausdrcklich
kifejezett; nyomatkos
ausdruckslos
kifejezstelen
ausdrucksvoll
kifejez
auseinander
szt; szjjel
auseinanderbringen
sztvlaszt
auseinanderfahren
sztmegy; sztrebben (hirtelen)
sztmegy; elvlik; die Meinungen gehen auseinander: a
auseinandergehen
vlemnyek megoszlanak
auseinanderkommen
1. elvlik; sztkerl; 2. sszeklnbzik
auseinanderlegen
1. elklnt; sztszed; 2. fejteget
auseinanderliegen
egymstl tvol van; egymstl tvol fekszik
auseinandernehmen
sztvesz; sztszed
auseinandersetzen
1. megmagyarz; kifejt; 2. sztltet
1. megmagyarzs; kifejts; 2. sztltets; 3. vita;
Auseinandersetzung (e) nzeteltrs
auseinanderspreizen
1. sztfeszt; kifeszt; 2. sztterpeszt
auseinanderziehen
1. klnkltzik; 2. szthz
Augenschein (r)
augenscheintlich
Augenzeuge (r)
August
August (r)
Zaum (r)
Zaun (r)
Zaunknig (r)

auseinanderziehen s.
auserlesen
ausersehen
userste (s)
auserwhlen
ausfahren
Ausfahrt (e)
ausfallen
ausfllig
ausfertigen
ausfliegen
Ausflu (r)
Ausflucht (r)
Ausflug (r)
Ausflger (r)
ausfressen
Ausfuhr (e)
Ausfuhrbewilligung (e)
ausfhren
ausfhrlich
Ausfhrung (e)
ausfllen
ausfttern
Ausgabe (e)
Ausgang (r)
Ausgangspunkt (r)
Ausgarbungen (Pl.)
ausgeben
ausgeglichen

ausgehen
ausgelassen
ausgenommen
ausgerechnet
ausgeschlossen
ausgezeichnet
ausgiebig
ausgieen
Ausgleich (r)
ausgleichen
ausgleiten
ausgraben
Ausgu (r)
aushalten
aushndigen
Aushang (r)
aushngen
ausharren
aushauen

1. kinylik; megnylik; 2. szthzdik


vlogatott
kivlaszt; kiszemel
1. legnagyobb; 2. legvgs; bis zum uersten:
krmszakadtig
kivlaszt
1. elindul; 2. kicsszik; 3. kikocsikzik
1. induls; 2. kijrat; 3. kikocsikzs; 4. kivezet szakasz
(autplya)
1. elmarad; 2. kihull; kiesik; 3. kirohan; 4. tmad; 5.
vgzdik vhogyan; sikerl vhogyan
srt; tmad
1. elkszt; 2. killt; ausfindig machen: kinyomoz
1. kirndul; 2. kirepl
1. kifolys; 2. kvetkezmny
kibv; kifogs
kirepls; kirnduls
kirndul
1. felfal; 2. kimar; er hat etwas ausgefressen: rossz ft
tett a tzre
kivitel
kiviteli engedly
1. kidolgoz; 2. kifejt; fejteget; 3. kivezet; 4. vgrehajt;
rszletes
1. kidolgozs; 2. kifejts; fejtegets; 3. kivezets; 4.
vgrehajts; kivitelezs
1. kitlt; betlt; elfoglal; 2. kivisz; exportl
1. hzlal; 2. kiblel
kiads; kltsg
1. kijrat; 2. kimen
kiindulpont
satsok
kiad; kibocst
kiegyenslyozott
1. elfogy; 2. kialszik; kihamvad; 3. kiindul; 4. kimegy;
elmegy; 5. szrmazik; frei ausgehen: megssza
szrazon; megmenekl; leer ausgehen: res kzzel
tvozik; 6. trekszik; 7. vgzdik
csintalan; pajkos
kivve
ppen; pont
lehetetlen; kizrt
kitn; elsrang
kiads; bsges
kint
1. kiegyegyezs; 2. kiegyenlts
kiegyenlt
kisiklik; kicsszik; elcsszik
kis
1. kints; 2. lefoly
1. kibr; elvisel; es ist nicht zum Aushalten: ezt nem lehet
kibrni; ez kibrhatatlan; 2. kitart; eltart
kzbest
1. cgtbla; 2. hirdetmny
kiakaszt
kitart
kivs; kifarag

ausheben
aushecken
ausheilen
aushelfen
aushhlen
aushorchen
aushungern
auskennen
auskleiden
auskleiden s.
ausklopfen
Auskocherei (e)
auskommen
auskommen +fr +A
auskommen +mit +D
auskmmlich
auskundschaften
Auskunft (e)
Auskunftsbro (s)
ausl. (auslndisch)
auslachen
ausladen
Auslage (e)
Ausland (s)
Auslnder (r)
Auslandsreise (e)
auslassen
auslaufen
Auslufer (r)
auslaugen
auslauten
ausleeren
auslegen
ausleihen
Auslese (e)
auslesen
ausliefern
auslschen
auslsen
auslften
Ausma (s)

ausmachen
ausmalen
ausmessen
ausmisten
ausmustern
Ausnahme (e)
ausnahmlos
ausnahmweise
ausnehmen
ausnehmen s.

kiemel; kis; kitermel


kieszel; kist
kigygyt
kisegt
kivj
kihallgat; kiflel
kiheztet
kiismer
1. burkol; kiblel; 2. levetkztet
levetkzik
kiver; kiporol
1. kifzde; 2. kifzs
1. beri vmivel; 2. kijr; 3. kijn; 4. kijn vmibl
megfizet; megtrt vmit; krptol vmirt
megfr vkivel; kijn vkivel; er kommt mit seinem Gehalt
gut aus: jl kijn; megl a fizetsbl
1. bks; 2. elegend; elg
kikmlel
felvilgosts
tudakoziroda
klf. (klfldi) /rv./
kinevet
kirak; kirakodik
1. kiads; 2. kirakat
klfld
klfldi
klfldi utazs
1. kiereszt; kibocst; 2. kihagy; akadozik
1. kifut; elindul; kiindul; 2. vgzdik; das luft darauf aus
...: ennek az a clja ...
1. kifuts; 2. nylvny
kilgoz
vgzdik (nyelvt)
kirt
1. rtelmez; magyarz; 2. kiad; klt; 3. kitesz; kihelyez
1. klcsnad; 2. klcsnvesz
1. kivlogats; kivlaszts; 2. szemelvnyek
1. elolvas; vgigolvas; 2. kivlaszt; kivlogat
kiad; kiszolgltat
1. kiolt; elolt; 2. kitrl
1. kiold; 2. kivlt; kelt; okoz
1. kiszellztet; 2. szellzik
mret; kiterjeds; mennyisg; erschreckende Ausmae
annehmen: ijeszt mreteket lt
1. befejez; 2. elolt; kiolt; 3. elvgez; 4. jelent; 5.
kikapcsol; 6. kitesz (sszeg); 7. megegyez; 8. szmt;
das macht nichts aus: nem tesz semmit
kifest; kisznez
kimr; megmr; felmr
szemttl megtisztt; kitrgyz
kivlogat; kiselejtez
kivtel; mit jm. eine Ausnahme machen: kivtelez vkivel
kivtel nlkl
kivtelesen
1. kiszerel; 2. kivesz; kiszed; 3. kivtelez; 4. meglt;
meghall; felismer
ltszik vminek

ausnutzen
kihasznl
auspacken
kicsomagol
auspannen
kipiheni magt
ausplndern
kifoszt
Auspuff (r)
kipufogs; kipufog
Auspuffrohr (s)
kipufogcs
ausputzen
1. felcicomz; 2. kitisztt; 3. lehord; leszid
ausquartieren
kilakoltat
ausrauben
kirabol
ausrumen
1. kitakart; kitisztt; 2. kirt
ausrechnen
kiszmt
Ausrede (e)
kifogs; mentsg
ausreden
vgigmond
ausreden +A +von +D lebeszl vkit vmirl
ausreden s.
kifogssal l; mentegetzik
ausreichen
elegend
ausreien
1. elfut; megfutamodik; kereket old; 2. kihz; 3. kitp
Ausreise (e)
kiutazs
ausrenken
kificamt
ausrichten
1. kiigazt; 2. teljest; elintz; tad (zenetet)
Ausrollstecke (e)
kifutplya
ausrotten
kiirt; kipusztt
Ausruf (r)
felkilts; kikilts; kihirdets
Ausrufungszeichen (s) felkiltjel
ausruhen
pihentet
ausruhen s.
kipiheni magt
ausrsten
felszerel
aussen
elvet (magot)
Aussage (e)
llts; kijelents; valloms
ausschalten
kikapcsol
Ausschank (r)
italmrs
ausschauen
kinz
Ausscheidung (e)
1. elvlaszts; kivlaszts; 2. kivls; vladk
Ausscheidungskampf (r) selejtez mrkzs
ausscheiten
sszeszid
ausschenken
kimr (italt)
ausschimpfen
megszid
ausschl. (ausschlielich) kizrlag /rv./
ausschlafen
kialszik vmit; den Rausch ausschlafen: kialussza
1. brkits; das gibt den Ausschlag: ez a dnt; 2.
Ausschlag (r)
dnt tnyez; 3. kilengs
1. bevon; 2. kibillen; kilendl; 3. kicsapdik; 4. kirg; kit;
ausschlagen
kiver; 5. rgyezik; 6. szthajtogat; kihajt; 7. vgzdik
ausschlaggebend
dnt; mrvad
ausschlieen
1. kinyit; felnyit; 2. kizr
ausschlielich
kizrlag
Ausschlu (r)
kizrs
ausschmcken
feldszt
ausschneiden
kivg; kiszab
Ausschnitt (r)
1. kivgs; 2. metszet; szelet; rsz
ausschpfen
kimert
ausschreiben
kir; kihirdet
ausschreiten
1. kihgst kvet el; 2. kilp
Ausschreitung (e)
1. kicsapongs; 2. kihgs; 3. rendzavars
Ausschu (r)
1. bizottsg; 2. selejt
1. elkalandozik; kicsapong; 2. eltr; 3. kanyart; 4.
ausschweifen
blget (ruht)

1. keres; kmlel; 2. ltszik; tetszik; tnik; gut aussehen:


j sznben van; das sieht nach ihm aus: ez r vall
kinzet (kls); klszn; ltszat; dem Aussehen nach:
Aussehen (s)
ltszatra
1. flbeszakad; megszakad; 2. kifogsol; 3. kihagy; 4.
aussetzen
kiszab; 5. kitesz; kirak; 6. kitz; 7. kiltet (nvnyt)
Aussicht (e)
kilts; in Aussicht nehmen: tervbe vesz
aussichtlos
kiltstalan; remnytelen
aussickern
kiszivrog
ausshnen
kibkt
aussondern
elklnt; kivlaszt
ausspannen
1. kifeszt; megfeszt; 2. kifog (lovat); 3. kikapcsoldik;
Aussprache (e)
1. kiejts; 2. megbeszls; megvitats
aussprechen
kiejt; kimond; kifejez
aussprechen s.
kibeszli magt
Ausspruch (r)
kijelents
Ausstnde (Pl.)
kinnlevsg
ausstndig
htralkos
ausstatten
1. felruhz; ellt; 2. felszerel; berendez; 3. killt
Ausstattung (e)
1. felszerels; 2. kelengye; 3. killts
ausstechen
1. kiszr; 2. kit a nyeregbl; kiszort
ausstecken
1. kitz; 2. ltet
1. elvisel; eltr; kibr; 2. esedkes; er ist nicht
ausstehen
auszustehen: killhatatlan; ausstehende Summe:
aussteigen
kiszll; leszll
ausstellen
1. killt; 2. kifogsol
Ausstellung (e)
1. killts; 2. kifogs
Ausstieg (r)
kiszlls
1. kibocst; einen Schrei ausstoen: felkilt; 2. kinyom;
ausstoen
3. kitaszt
ausstrahlen
sugroz (adst)
ausstrecken
kinyjt
ausstreichen
1. elsimt; elken; 2. kihz; 3. kitrl
Austausch (r)
csere
Austrag (r)
elintzs
1. eldnt; 2. elhresztel; 3. elintz; lebonyolt; 4. hzhoz
austragen
szllt; 5. kihord; elhord; elny; 6. megszl
Australien
Ausztrlia
Australier (r)
ausztrl (ember)
austreiben
kikerget; kihajt
austreten
1. eltapos; kitapos; 2. kilp
Austritt (r)
kilps
austrocknen
1. kiszrad; 2. kiszrt
1. gyakorol; folytat; 2. kifejt; Rache ausben: bosszt ll;
ausben
3. vgrehajt
Ausverkauf (r)
kirusts
ausverkaufen
kirust; ausverkauftes Haus: telt hz
Auswahl (e)
1. kivlaszts; 2. vlasztk
auswhlen
kivlaszt
Auswahlmannschaft (e) vlogatott csapat (sp)
auswrtig
kls; klauswrts
1. kifel; 2. kinn; kint
auswechseln
kicserl
Ausweg (r)
kit
ausweichen +D
kikerl vkit; elkerl vkit; kitr vki ell
Ausweis (r)
igazols; igazolvny
ausweisen
1. kiutast; 2. mutat
aussehen

ausweisen s.
ausweiten
auswendig
auswerten
auswetzen
auswickeln
Auswirkung (e)
auswischen
auswringen
Auswuchs (r)
Auswurf (r)
auszacken
auszahlen
auszahlen s.
auszeichnen
ausziehen
ausziehen s.
Auszug (r)
Auto (s)
Autobahn (e)
Autobiographie (e)
Autobus (r)
Autofahrer (r)
Autofahrt (e)
Automat (r)
Automechaniker (r)
Automobil (s)
Autor (r)
Autorennen (s)
autorisieren
avancieren
Axt (e)
azurn
b. (bei/beim)
Ba (r)
Baby (s)
Bach (r)
Backbord (r)(s)
Backe (e)
backen
Bcker (r)
Bckerei (e)
Bckerladen (r)
Backfisch (r)
Backhendel (s)
Backhuhn (s)
Backofen (r)
Backstein (r)
Backwerk (s)
Bad (s)
Badeanstallt (e)
Badegast (r)
Badelaken (r)(s)
baden
Badewanne (e)
Badezimmer (s)
Bageige (e)

igazolja magt
1. kibvt; 2. kitgul
1. knyv nlkl; betve; kvlrl; fejbl; 2. kls
kirtkel
kikszrl; kifen
kibont; kigngylt
1. kieszkzls; 2. kihats
kitrl
kifacsar
1. kinvs; 2. visszs helyzet; fonksg
1. spredk; 2. vladk; kpet
kicsipkz
kifizet
kifizetdik; megri
kitntet
1. kihz; 2. kikltzkdik; kivonul; 3. levet
levetkzik
1. kikltzs; kivonuls; 2. kivonat
aut
autplya
nletrajz
autbusz
autvezet
1. autt; 2. autzs
automata
autszerel
automobil
szerz
autverseny
feljogost
ellp
fejsze; balta
azrkk
-nl, -nl /rv./
basszus
bbi; baba
patak
baloldal (haj)
arc; pofa
1. megst; 2. ragad; tapad; 3. sl
pk
1. pksg; stde; pkrubolt; 2. pkstemny
pkbolt
bakfis
1. csirke (rntani val); 2. rntott csirke
rntott csirke
st; kemence
tgla (getett)
stemny
frd
kzfrd; uszoda
frdvendg
frdleped
1. frdik; 2. frszt
frdkd
frdszoba
nagybg

Bagger (r)
Bahn (e)
Bahnarbeiter (r)
Bahnbeamte (r)
Bahnbrecher (r)
bahnen
Bahnhof (r)
Bahnkarte (e)
Bahnsteig (r)
Bahre (e)
Bai (e)

bald
Blde (e)
baldig
Balg (r)
balgen
balgen s.
Balken (r)
Balkon (r)
Ball (r)
ballen
Ballen (r)
Baller (r)
Ballettnzer (r)
Ballspiel (s)
balzen
bammeln
Banane (e)
Band (e)
Band (r)
Band (s)
bndigen
Bandit (r)
Bandreif (r)
bang
Bangwesen (s)
Bank (e)
Bankguthaben (s)
Bankier (r)
Banknote (e)
bankrott
Bankrott (r)
Bankschein (r)
Bann (r)
Banner (s)
Bannkreis (r)
bar
Bar (e)
Br (r)
Baracke (e)
Barauslage (e)

kotrgp
plya; t; vast; Ungarische Staatseisenbahnen: MV
(Magyar llamvasutak)
plyamunks
vasti alkalmazott
ttr
utat tr (egyenget)
plyaudvar
vasti jegy
peron
ravatal
bl
1. majd; nemsokra; 2. majdnem; bald ..., bald ...: hol ...,
hol ...; bald dies, bald das: egyszer ez, mskor az; auf
bald !: viszont ltsra !
hamarosan; nemsokra
mielbbi; gyors
irha; br
megnyz
dulakodik
gerenda
erkly
1. bl; 2. labda
1. labdzik; die Faust ballen: klbe szortja a kezt; 2.
sszenyom
kteg; csomag
labdz
balett-tncos
labdajtk
drg
1. figyeg; 2. hintzik; 3. lbl
bann
tnczenekar
1. kts; 2. ktet
1. bilincs; bkly; ktelk; am laufenden Band:
futszalagon; 2. szalag
megszeldt; megfkez
bandita
abroncs
aggd; fl; ihm ist bang: fl; aggdik
bankgy
1. bank; 2. pad; 3. ztony
bankkvetels
bankr
bankjegy
tnkrement; csdbe jutott
csd
bankutalvny; bankjegy
1. kikzsts; 2. varzs; tok
zszl; lobog
bvkr
1. csupasz; fedetlen; mentes; nlkli; 2. mer; tiszta;
bares Geld: kszpnz; in bar zahlen: kszpnzzel fizet
br; mulat
medve; jm. einen Bren aufbinden: vkit orrnl fogva
barakk
kszkiads

Barbara
barbarisch
brbeiig
Barbier (r)
Barertrag (r)
barfu
Bargeld (s)
barhuptig
Barke (e)
barmherzig
barock
Barock (r)(s)
Baron (r)
Barren (r)
Barriere (e)
barsch
Barschaft (e)
Bart (r)
brtig
Base (e)
basenschaft
basieren
Basis (e)
Bassin (s)
Bast (r)
Bastard (r)
Bastei (e)
basteln
Batterie (e)
Bau (r)
Bauart (e)
Bauch (r)
Bauchfell (s)
bauchig
buchlings
Bauchweh (s)
Baudenkmal (s)
bauen
Bauer (r)
Bauer (r)(s)
Buerin (e)
Bauernfngerei (e)
Bauerntum (s)
baufllig
baufest
Baugrund (r)
Bauhalle (e)
Bauholz (s)
Bauindustrie (e)
Bauklotz (r)
Baum (r)
Baumaterial (s)
Baumchen (s)
baumeln
bumen

Borbla
barbr
mogorva; morcos
borbly
tiszta haszon
meztlb
kszpnz
fedetlen fej
brka
irgalmas
barokk
barokk
br
korlt
soromp
nyers; csps
kszpnz (kszlet)
szakll
szakllas
unokanvr; nagynni
vnasszonyos
1. alapt; alapoz; 2. nyugszik; alapul
1. alap; 2. bzis
medence
hncs
1. fatty; 2. korcs
bstya
barkcsol
1. telep; elem; akkumultor; 2. teg (kat); die Batterie ist
leer: az akkumultor lemerlt
1. alkat; 2. ptkezs; 3. plet; 4. mvels; 5. mvelet
(bnya); 6. odu; reg; barlang; 7. szerkezet; 8. termels
ptsmd; stlus
has
hashrtya
hasas
hason
hasfjs
memlk
1. pt; alkot; szerkeszt; 2. megmvel; termel
1. pt; 2. paraszt
kalitka
parasztasszony
balfogs
parasztsg
rozzant; dledez
ers; tarts; teherbr
telek
szerelcsarnok
pletfa
ptipar
ptkocka
fa (l)
ptanyag
fcska
1. himblzik; lg; 2. lbl
felgaskodik

Baumrinde (e)
Baumstamm (r)
baumstark
Baumstumpf (r)
Baumwolle (e)
Bausch (r)
bauschen
bauschen s.
Bauweise (e)
Bauxit (r)
bayerisch
Bayern
bayrisch
Bazille (e)
Bd. (Band)
beabsichtigen
beachten
beachtlich
Beachtung (e)
Beamte (r)(e)
Beamtin (e)
bengstigen
beanlagt
beanspruchen
beanstanden
beantragen
beantworten
bearbeiten
beaufsichtigen
beauftragen
bebauen
beben
Becher (r)
Becken (s)
Bedacht (r)
bedchtig
bedanken (s.)
Bedarf (r)
Bedarfhaltestelle (e)
bedauerlich
bedauern
bedauernswert
bedecken
bedeckt
bedenken
Bedenken (s)
bedenklich
bedeuten
bedeutend
Bedeutung (e)
bedienen
bedienen s.

fakreg
fatrzs
izmos; vllas
fatnk
1. gyapot; 2. pamut
1. dudorods; 2. gngyleg; csom; in Bausch und
Bogen: mindenestl
1. dagaszt; 2. rncol
felduzzad
ptsmd
bauxit
bajor
Bajororszg
bajor
bacillus
kt. (ktet) /rv./
szndkozik
figyelembe vesz
figyelemre mlt; jelentkeny; jelents
figyelembevtel
hivatalnok; tisztvisel
hivatalnokn
megflemlt
tehetsges
ignyel; ignybe vesz
kifogsol
indtvnyoz
megvlaszol
1. megdolgoz; 2. megmunkl; kidolgoz; feldolgoz;
tdolgoz; 3. megszerkeszt
felgyel
megbzik
1. bept; 2. megmvel
remeg
serleg; pohr
1. medence (testrsz is); bedacht handeln: megfontoltan
cselekszik; 2. tl
megfontols; krltekints
vatos; megfontolt
megkszn
szksg; szksglet; igny; im Bedarfsfall: szksg
feltteles megllhely
sajnlatos
sajnl
sajnlatos; sajnlatra mlt
befed; bebort; elbort
1. borult; bors; felhs; 2. fedett
meggondol; megfontol; sich eines Besseren bedenken:
jobb beltsra jut
ktely; ohne Bedenken: habozs nlkl
1. ktes; 2. komoly; aggaszt
jelent
jelents
1. jelents; 2. jelentsg
1. kezel; 2. kiszolgl
hasznl; ignybe vesz; bitte, bedienen Sie sich !: vegyen,
krem !

Bedienund (e)
kiszolgls
Bedienung (e)
1. kezels; 2. szemlyzet
Bedienungsanleitung (e) hasznlati utasts
Bedingung (e)
felttel; unter keiner Bedingung (e): semmi szn alatt
bedingungslos
felttlen; felttel nlkl
bedrngen
szorongat
bedrohen
megfenyeget
bedrohlich
fenyeget
bedrcken
1. aggaszt; 2. szorongat
bedfnislos
ignytelen
rszorul vmire; wir bedrfen deiner nicht mehr: nincs
bedrfen
tbb rd szksgnk
Bedrfnis (s)
szksglet
megtisztel; ich beehre mich ...: van szerencsm ...; ich
beehren
beehre mich ...: tisztelettel ...
beeifern (s.)
iparkodik; buzglkodik
beeilen
siettet
beeilen s.
siet; iparkodik
beeindrucken
benyomst kelt
beeinflussen
befolysol
beeintrchtigen
korltoz
beenden
befejez
beerdigen
eltemet
Beere (e)
bogy
Beet (s)
gys
Befhigung (e)
1. kpests; 2. kpessg
befahren
bejr; megjr
befangen
elfogdott
befassen s. mit +D
foglalkozik vmivel
Befehl (r)
parancs
befehlen
megparancsol
Befehlshaber (r)
parancsnok (kat)
befestigen
megerst
megersdik; etw. an der Wand befestigen: a falra erst
befestigen s.
vmit
befeuchten
megnedvest
befinden
vmilyennek tall
befinden s.
1. hogylt; llapot; 2. vhogy rzi magt; 3. vhol van
beflecken
bemocskol
beflissen
serny; szorgos
beflissentlich
szndkos
befolgen
1. engedelmeskedik; 2. kvet
befrdern
1. ellptet; elmozdt; 2. elszllt
befragen
megkrdez; kikrdez
befreien
megszabadt; felszabadt; kiszabadt
Befremden (s)
megtkzs
megbartkozik; sszebartkozik; mit jm. befreundet sein:
befreuen (s.)
vkivel bartsgban van
befriedigen
1. kielgt; 2. kielgl; 3. megelgszik
befriedigt
elgedett
befristet
hatrids
befruchten
megtermkenyt
Befugnis (e)
jogosultsg
befugt
illetkes; jogosult
befhlen
megtapogat
Befund (r)
ltlelet

befrchen
befrworten
begabt
Begabung (e)
begatten (s.)
begeben
begeben (s.)
Begebenheit (e)
begegnen
begehen
begehren
begeistern
begeistern s.
begeistert +von +D
Begeisterung (e)
beggern
begieen
begierig
Beginn (r)
beginnen
beglaubieren
begleichen
Begleiter (r)
begleitern
Begleitung (e)
beglcken
beglckwnschen
begnadigen
begngen (s.)
begraben
Begrbnis (s)
begreifen
begrenzen

Begriff (r)
begren
begrnden
begnstigen
begutachten
begtert
behaart
behbig
behagen
behaglich
behalten
Behlter (r)
behandeln
Behandlung (e)
behngen
beharren
beharrlich
behaupten
behaupten s.

fl; tart; es ist/steht zu befrchen, da ...: attl lehet


tartani, hogy ...
prtfogol; tmogat
tehetsges
tehetsg
prosodik
1. odamegy; 2. trtnik; megesik; sich eines Rechtes
begeben: jogrl lemond
lemond
eset; esemny
1. szembeszll vmivel; kzd vmi ellen; 2. tallkozik; 3.
trtnik; elfordul; 4. viselkedik vkivel
1. bejr; 2. elkvet; ein Fest begehen: nnepet l
kvn; hajt
lelkest
lelkesedik
lelkes vmirt
lelkeseds
kikotor
megntz
moh; svr
kezds; kezdet
1. elkezd; megkezd; 2. elkezddik
1. hitelest; 2. megbz; meghatalmaz
kiegyenlt
ksr
ksr
ksret
boldogt
szerencst kvn
megkegyelmez
beri; megelgszik vmivel
eltemet
temets
1. felfog; megrt; 2. megtapogat
elhatrol; korltoz
1. felfogs; schwer von Begriff sein: nehz felfogs; er
ist im Begriff fortzugehen: menni kszl; das geht ber
alle Begriffe: ez tltesz mindenen; 2. fogalom
ksznt; dvzl
megalapoz; alapt
1. elsegt; 2. kedvez vkinek
szakvlemnyez
vagyonos
szrs
komtos; elnehezedett
tetszik; nyre van
knyelmes; kellemes; jles
megtart
1. tartly; 2. tart
kezel vkit/vmit; bnik vkivel/vmivel
kezels; bnsmd
teleaggat
megmarad; kitart
llhatatos
1. llt; kijelent; 2. megtart
helytll; tartja magt

Behauptung (e)
Behausung (e)
beheben
Behelf (r)
behelligen
behend
beherbergen
beherrschen
beherrschen s.
beherrscht
beherzigen
behindern
Behrde (e)
behten
behutsam

bei +D
beibehalten
Beiblatt (s)

beibringen
Beichte (e)
beide
beiderlei
beiderseits
beieinander
beien
Beierde (e)
Beifahrer (r)
Beifahrersitz (r)
Beifall (r)
beifllig
beifolgen
beifgen
Beigabe (e)
beigeben
Beigericht (s)
Beigeschmack (r)
beigesellen
Beihilfe (e)
Beil (s)
Beilage (e)
beilufig
beilegen
Beileid (s)
beiliegen
beimessen +D +A

llts
hajlk
megszntet; kikszbl; elhrt
segdlet
zaklat; hborgat
frge
szllst ad
1. tud (tkletesen); 2. uralkodik; ural
uralkodik magn
fegyelmezett
megszvlel; jm. behilflich sein: segtsgre van vkinek
megakadlyoz; gtol
hatsg
megv; megriz
vatos
1. mellett; bei seiner Abreise: elutazsakor; bei der
Arbeit: munka kzben; bei Gelegenheit: alkalomadtn;
bei dieser Gelegenheit: ez alkalommal; bei jm. anrufen:
vkit felhv; beim Regen: esben; etw. bei sich denken:
gondol vmit (magban); Geld bei sich haben: van nla
pnz; bei weitem nicht: korntsem; 2. -nl, -nl
megtart
mellklet
1. elad; 2. felhoz; jm. etw. beibringen: vkivel vmit
megrtet; megtant vkit vmire; jm. etw. beibringen: vkinek
vmit tudtra ad; jm. etw. beibringen: vkit vmivel ellt; jm.
eine Wunde beibringen: vkin sebet ejt; vkit mewgsebest
gyns
mindkett; mindkt; wir/ihr/sie beide: mindketten
mindktfle
mindkt oldalon; klcsnsen
egyms mellett
1. csp; mar; 2. megharap
vgy; vgyakozs; svrgs
1. kocsiksr; 2. oldalkocsi utasa
vezet melletti ls
1. helyesls; tetszs; taps; 2. taps
helyesl
1. kvetkezik; 2. mellkelve van
mellkel; csatol
1. hozzads; 2. rads
hozzad; mellad; klein beigeben: beadja a derekt; klein
beigeben: albb adja
krts
mellkz
csatlakozik; trsul
segtsg
fejsze; balta; brd
1. krts; 2. mellklet
1. hozzvetleges; megkzelt; krlbell; mintegy; 2.
mellesleg
1. elintz (bksen); elsimt; 2. flrerak; eltesz; 3.
mellkel; csatol
rszvt
mellkelve van; csatolva van
tulajdont vkinek vmit

1. csont; 2. lbszr; ich werde dir schon beine machen:


majd megmozgatlak; er stellt mir ein Bein: gncsot vet
nekem; er macht sich auf die beine: felkerekedik; auf den
Bein (s)
Beinen sein: talpon van
beinah
majdnem; csaknem
Beinkleid (s)
nadrg
beiordnen
kirendel; mellrendel
beipflichten
helyesel
Beiprogramm (s)
ksrmsor
Beirat (r)
tancsad
beirren
megtveszt; megzavar
beisammen
egytt
Beisatz (r)
1. rtelmez (nyelvt); 2. kret; 3. ptlk
beischlieen
mellkel /csatol
Beisein (s)
jelenlt
beiseite
flre; Spa beiseite: trfn kvl
beiseitenehmen
1. elvesz (tv.); 2. flrevon
beisetzen
1. eltemet; 2. hozztesz
plda; mit schlechtem Beispiel vorangehen: rossz pldt
mutat; mit gutem Beispiel vorangehen: j pldt mutat;
Beispiel (s)
zum Beispiel: pldul
Beistand (r)
segtsg
beistehen
segt; tmogat
beisteuern
hozzjrul vmivel
beistimmen
helyesel
Beistrich (r)
vessz (rsjel)
Beitrag (r)
1. adalk; 2. jrulk; hozzjruls; 3. tagdj
beitragen
hozzjrul
beitreten
csatlakozik; belp
Beitritt (r)
csatlakozs; belps
Beiwagen (r)
oldalkocsi; ptkocsi
beiwohnen
rszt vesz; jelen van
Beiwort (s)
mellknv
Beizahn (r)
metszfog
Beizange (e)
harapfog
Beize (e)
pc; csva
beizeiten
idejben; idejekorn
bejahren
igennel vlaszol; helyesel
bejahrt
ids; reg; koros
bekmpfen
kzd vmi ellen; lekzd vmit
1. ismers; jratos; bekannt machen: megismertet;
bekannt
bekannt werden: megismerkedik; 2. ismert; ismeretes;
Bekannte (r)(e)
ismers
bekanntgeben
nyilvnossgra hoz; tudtul ad
bekanntlich
tudvalev
bekanntmachen
bemutat; sszeismertet
1. ismeretsg; 2. ismers; js. Bekanntschaft machen:
Bekanntschaft (e)
megismerkedik vkivel
bekehren
megtrt; ttrt
bekennen
bevall; beismer; elismer
Bekennentnis (s)
valloms
beklagen
sajnl; fjlal
beklagen s. +bei +D +ber
panaszkodik
+A
vkinek vmirl
bekleckern
sszekoszol; sszeken; bemocskol
bekleiden
1. felruhz; ltztet; burkol; 2. visel (hivatalt)
beklommen
1. elfogdott; 2. szorong

bekommen
bekrftigen
bekmmert
bekunden
belachenswert
beladen
belagern
Belang (r)
belangen
belanglos
belasten +durch +A
belasten +mit +D
belstigen
Belastung (e)
belaufen (s.)
belauschen
beleben
Beleg (r)
belegen
Belegschaft (e)
belehren
beleibt
beleidigen
Beleidung (e)
belesen
beleuchten
Beleuchtung (e)
Belgien
Belgier (r)
belgisch
Belieben (s)
beliebig
beliefern
bellen
Belletristik (e)
belohnen
belgen
belustigen
bemchtigen
bemchtigen s.
bemalen
bemngeln
bemannt
bemerken
bemerklich
Bemerkung (e)
bemitleiden
bemittelt
bemhen
bemhen s.
Bemhung (e)
benachbar
benachrichtigen

megkap; Hunger bekommen: meghezik; als sie ihn zu


sehen bekam: amikor megltta; das bekommt mir gut: ez
j nekem; ez jt tesz nekem
igazol; bizonyt
1. aggd; 2. szomor
nyilvnt
nevetsges
megrak; megterhel
ostromol
rdek; rdekeltsg; von Belang: fontos; jelents
1. rint; illet vkit; 2. perbe fog
jelentktelen
megterhel; sjt vmivel
megterhel; sjt vmivel
terhel; zaklat
megterhels; teher
elr; kitesz (sszeg)
megles
letre kelt; fellnkt
bizonylat
1. befed; bort; 2. bizonyt; altmaszt; 3. illet vmivel; 4.
lefoglal; 5. sjt vmivel
szemlyzet; belegtes Brtchen: szendvics; belegte
Stimme: ftyolos; rekedt hang
felvilgost; kioktat
testes; elhzott; kvr
megsrt; srteget
srts
olvasott
kivilgt; megvilgt
megvilgts
Belgium
belga (ember)
belga; belgiumi
kedv; tetszs; haj; nach Belieben: tetszs szerint
tetszs szerinti
ruval ellt
ugat
szpirodalom
megjutalmaz
hazudik
mulattat
felhatalmaz
hatalmba kert
befest
1. hinyol; 2. kifogsol
legnysggel elltott
1. szrevesz; szrevtelt tesz; 2. megjegyez; megjell
szrevehet
szrevtel; megjegyzs
szn; sajnl
tehets; mdos; gazdag
fraszt; terhel
frad; fradozik; igyekszik
fradozs; igyekezet
szomszdos
rtest

benachteiligen
benhen
benssen
benebeln
Benedikt
Benediktier (r)
benehmen
benehmen s.
beneiden
benennen
Bengel (r)
benommen
benummern
bentzen
Benzin (s)
Benzol (s)
beobachten
bepacken

bequem
beraten
beraten s.
beratschlagen
Beratung (e)
berauben
berauschen
berauschen s.
berechnen
berechtigen
berechtigt
Berechtigung (e)
bereden
beredt
Bereich (r)(s)
bereichern (s.)
bereit
bereiten
bereithalten
bereitmachen s.
bereitmechen
bereits
Bereitschaft (e)
Bereitschaftsdienst (r)
bereitstehen
bereitstellen
bereitwillig
bereuen
Berg (r)
bergab
bergabwrts
bergan
Bergarbeiter (r)

megkrost; megrvidt
kivarr; beszeg
megnedvest
elkdst
1. Bence; 2. Benedek
bencs
1. levesz; 2. megfoszt
1. viselkeds; magaviselet; 2. viselkedik
irigyel
elnevez; megnevez
klyk
kbult
megszmoz
1. hasznl; 2. hasznl
benzin
benzol
megfigyel; szlel; megnz; megszemll
megrak
1. kellemes; 2. knyelmes; 3. knny; eine bequeme
Lsung: knyelmes megolds; er macht es sich etwas
bequem: knnyebbik vgrl fogja meg a dolgot;
machen Sie es sich bequem: helyezze magt
knyelembe; wenn es Ihnen bequem: ha nnek
1. megbeszl; megvitat; 2. tancsot ad
tancskozik
tancskozik
1. tancsads; 2. tancskozs
kirabol; megfoszt
megrszegt
bergik; megittasodik
kiszmt; felszmt
feljogost
jogos
jogosultsg
megbeszl
beszdes
hatskr; terlet
meggazdagodik
kszenltben lev; sich (fr) bereit erklren: ksznek
nyilatkozik
1. elkszt; 2. szerez; 3. tesz; okoz
kszen tart
felkszl
ld. bereithalten
mris
kszenlt; kszltsg
orvosi gyelet
kszen ll; kszenltben ll
elkszt; kszenltbe helyez
kszsges
megbn
hegy; unten am Berg: a hegy lbnl; ber den Berg
sein: tl van a nehezn; ber alle Berge: rkon-bokron tl
lefel (hegyrl)
lefel (hegyrl)
felfel (hegyen)
bnysz

Bergbau (r)
bergen
Bergfahrt (e)
Bergfhrer (r)
Berggipfel (r)
bergig
Bergkette (e)
Bergland (s)
Bergmann (r)
Bergschuch (r)
Bergsee (r)
Bergspitze (e)
Bergsteigen (s)
Bergsteiger (r)
bergber
Bergung (e)
Bergveilchen (s)
Bergwerk (s)
Bergwesen (s)
Bergzug (r)
Bericht (r)
berichten
Berichterstatter (r)
Berichterstattung (e)
berichtigen
Berichtigung (e)
Berichtsteller (r)
berieseln
beritten
Bernstein (r)
bersten
berchtigt
bercksichtigen
Beruf (r)
berufen
berufen s. auf +A
beruflich
Berufskenntnis (e)
Berufskrankheit (e)
berufslos
berufsmig
Berufsschule (e)
berufsttig
Berufsunfall (r)
Berufswahl (e)
Berufung (e)
beruhen
beruhigen
beruhigen s.
beruhigend
beruhigt
Beruhigung (e)
berhmt
berhren
berhren s.
bes. (besonders)
besagen

bnyszat
1. magba zr; 2. megment; biztonsgba helyez
hegyi tra
hegyi vezet
hegycscs
hegyes
hegylnc
hegyvidk
bnysz
tracip
hegyi t; tengerszem
hegycscs
hegymszs
1. hegymsz; 2. tracip
hegyeken t
megments
ciklmen
bnya
bnyagy; bnyszat
hegyvonulat
beszmol; jelents; tudsts
beszmol; jelent; tudst
tudst
tudsts
1. helyreigazt; kijavt; 2. rendez; kiegyenlt
javts
jelentstev
permetez; megntz
lovas
borostynk
1. megreped; repedezik; 2. sztpukkad; megpukkad
hrhedt
tekintetbe vesz; figyelembe vesz
hivats; plya; foglalkozs
1. beidz; 2. hivatott; 3. illetkes; 4. meghv
hivatkozik vmire
hivatali; szakmai
szakrtelem
foglalkozsi betegsg
munkanlkli
hivatsszer
szakiskola
dolgoz; hivatst gyakorl
zemi baleset
plyavlaszts
1. hivats; 2. hivatkozs; fellebbezs; 3. meghvs;
alapul; nyugszik; auf jm. beruhen: fgg vkitl
megnyugtat
megnyugszik
megnyugtat; csillapt
nyugodt
megnyugtats; megnyugvs
hres
megrint
rintkezik
klnsen /rv./
megmond; kzl; jelent

besagt
besnftigen
Besatz (r)

emltett; nevezett
lecsillapt
szegly
1. legnysg; szemlyzet; 2. megszlls; 3. megszll
Besatzung (e)
csapat; 4. rsg
besaufen (s.)
leissza magt; bergik
Beschdigung (e)
1. megrongls; megkrosts; 2. srls; kr
1. megszerez; beszerez; 2. minsg; kikpzs; alkat;
die Sache ist anders beschaffen: a dolog mskpp ll;
beschaffen
von Natur so beschaffen sein: termszetnl fogva ilyen
Beschaffenheit (e)
minsg; llapot; sajtsg
beschftigen
foglalkoztat
beschftigen s. +mit +D foglalkozik vmivel
beschftigt
elfoglalt
Beschftigung (e)
foglalkozs
beschmen
megszgyent
beschauen
megszemll; megvizsgl
beschaulich
szemlld
1. rtests; 2. vlasz; 3. vgzs; hatrozat; jm. Bescheid
Bescheid (r)
geben: tbaigazt vkit; er wei Bescheid: tjkozott
1. rtest; 2. juttat (osztlyrszl); megad; 3. rendel; idz;
bescheiden
4. szerny
Bescheidenheit (e)
szernysg
Bescheinigung (e)
elismervny; igazols
beschenken
megajndkoz
Bescherung (e)
ajndkozs; meglepets
beschieen
tzel; l
beschimpfen
szid
Beschl. (Beschlu)
vgzs /rv./
Beschlag (r)
veret; patkols; in Beschlag nehmen: lefoglal; elkoboz
beschlagen
1. bevon; bort; 2. megvasal; kiver; megpatkol
beschlagnehmen
lefoglal; elkoboz
beschleunigen
siettet; gyorst
beschleunigen s.
gyorsul
beschlieen
1. dnt; hatroz; 2. lezr; bevgez; befejez
hatrozat; vgzs; einen Beschlu fassen: hatroz;
Beschlu (r)
vgzst hoz; zum Beschlu: vgezetl
beschmutzen
bepiszkt
beschneiden
megnyes; levg
beschnigen
szpt; szptget
beschprechen
megbeszl
Beschprechung (e)
1. ismertets; 2. megbeszls
beschrnken
korltoz
beschrnken s.
1. korltozdik; 2. szortkozik
beschrnkt
korltolt
beschreiben
1. ler; jellemez; 2. teler
beschuldigen
megvdol
Beschuldigung (e)
vd
beschtzen
megvd; megv
1. baj; bntalom; panasz; 2. teher; alkalmatlansg;
Beschwerde (e)
Beschwerde erheben: panaszt emel
beschweren
megrak; megterhel
beschweren s. +ber +A panaszkodik; panaszt tesz vmi miatt
beschwerlich
1. nehz; fradsgos; 2. terhes
beschwichtigen
megnyugtat
beschwindeln
rszed; becsap
beschwren
1. eskszik; megeskszik; 2. felidz; 3. knyrg

besehen
beseitigen
Beseitigung (e)
beseligen
Besen (r)
besessen
besetzen
besetzt
Besetztzeichen (s)
Besetzung (e)
besichtigen
Besichtigung (e)
besiedeln
besiegeln
besiegen
besingen
besinnen (s.)
Besinnung (e)
besinnungslos
Besitz (r)
besitzen
Besitzer (r)
Besitzergreifung (e)
besitzlos
Besitzstck (s)
Besitzum (s)
Besodung (e)
besoffen
besohlen
besonder
besonders
besonnen
besorgen
Besorgnis (e)
besorgniserregend
besorgt
Besorgung (e)
bespotten
besprengen
besprhen
besser
bessern
bessern s.
Besserung (e)
Bestand (r)
bestndig
bestandlos
Bestandteil (r)
besttigen
besttigen s.
Besttigung (e)
bestuben

szemgyre vesz
eltvolt; den Fehler beseitigen: megsznteti a hibt
eltvolts; megszntets
lelkest; boldogt
sepr
megszllott
1. lefoglal; elfoglal; betlt; 2. megszll; elfoglal (kat); 3.
szeglyez; dszt
foglalt
foglalt jelzs (telefon)
1. megszlls; 2. szereposzts
megtekint
megtekints
betelept; benpest
lepecstel; megpecstel
legyz; gyz
megnekel
1. emlkezik; 2. gondolkozik
eszmlet; jzan sz; komm zur Besinnung !: trj szhez !
eszmletlen
birtokls; birtok; etw. im Besitze haben: vminek a
birtokban van
birtokol; br
birtokos
birtokbavtel
vagyontalan
vagyontrgy
birtok
fizets; br
rszeg
megtalpal
sajtos; jellegzetes; klns; szokatlan
kln; klnsen
megfontolt; higgadt
1. aggdik; fl; tart vmitl; es ist zu besorgen, da ...:
fl, hogy ...; 2. gondoskodik; ellt; 3. megszerez;
aggodalom; Besorgnis hegen: aggdik; agglyoskodik
aggaszt
1. aggd; nyugtalan; 2. gondos; gondoskod
beszerzs; Besorgung machen: bevsrol
kignyol; kicsfol
meglocsol; bepermetez
megszr
jobb (mn.); das wre noch besser !: mg csak az kne !;
besser werden: megjavul
megjavt
megjavul; nicht zu bessern: javthatatlan
1. javts; 2. javuls
1. llandsg; 2. fennlls; 3. kszlet; llomny
1. lland; 2. llhatatos
ml; muland
alkatrsz
megerst; igazol
beigazoldik; bebizonyosodik
1. beigazolds; bebizonyosods; 2. megersts;
igazols; elismervny
beporoz

beste
Beste (r)(e)(s)

Beste (s)
bestechen
Besteck (s)

bestehen
bestehlen
besteigen

bestellen
Besteller (r)
Bestellung (e)
bestenfalls
bestens
besteuern
Bestie (e)
bestimmen
Bestimmheit (e)
bestimmt
Bestimmung (e)
Bestimmungsort (r)
Bestleistung (e)
bestrafen
bestreben (s.)
bestreiben
bestreiten
bestreuen
bestrmen
Bestrzung (e)
Besuch (r)
besuchen
Besuchszeit (e)
besundeln
betagt
betasten
bettigen
bettigen s.
Bettigung (e)
betuben
beteiligen
beteiligen s.
beteiligt +an +D
Beteiligung (e)
beten
beteuern
betiteln
betonen

legjobb; zum besten halten: lv tesz


a legjobbik
java; rdeke; mein Bester: kedvesem; mein Bester: des
bartom; sein Bestes geben: megteszi, ami tle telik; er
tut sein Bestes: megteszi, ami tle telik; zu deinem
Besten: a te rdekedben
megveszteget
eveszkz
1. fennll; ltezik; van; 2. fennmarad; megmarad; 3.
helytll; kibr; eine Prfung bestehen: leteszi a vizsgt;
aus etw. bestehen: ll vmibl; auf etw. bestehen:
ragaszkodik vmihez; 4. kill; megll; 5. kibr
meglop
megmszik
1. tad; kzbest; 2. elintz; 3. ellt; 4. kinevez; 5.
kirendel; wie ist es damit bestellt ?: hogy ll ez a dolog ?;
6. megmvel; 7. rendel; megrendel
megrendel
1. megmvels; 2. megrendels
legjobb esetben
legjobban; danke besten: nagyon ksznm
megadztat
vadllat; bestia
1. intzkedik; 2. megllapt; 3. meghatroz; 4. megjell;
5. rendel; 6. rendelkezik
hatrozottsg; bizonyossg; mit aller Bestimmheit:
hatttrozottan
1. bizonyos; biztos; 2. meghatrozott; hatrozott
1. elhatrozs; 2. hatrozsz (nyelvt); 3. rendelkezs; 4.
rendeltets
rendeltetsi hely
1. cscsteljestmny; 2. rekord (sp)
megbntet
1. iparkodik; 2. trekszik
visel (kltsget)
ktsgbe von
megszr; teleszr
ostromol
megdbbens
1. ltogats; 2. ltogat; vendg; 3. ltogatottsg
megltogat; die schule besuchen: iskolba jr
ltogatsi id
bemocskol
ids; reg; koros
megtapogat
mkdtet; mkdsbe hoz; elindt; beindt
mkdik; tevkeykedik
tevkenysg
1. elkbt; die rote Bete: ckla; 2. megskett
rszest
rszt vesz; rszesedik
rszese vminek
1. rszeseds; 2. rszests; 3. rszvtel
imdkozik
erstget; bizonygat
1. megcmez; 2. megszlt
hangslyoz

Betonung (e)
hangsly
betren
elszdt
betr. (betreffend,betreffs)ill. (illetleg,illetve) /rv./
trgy (levelezsben) /rv./; in Betracht kommen: szmba
betr. (betrifft)
jn
betrachten
1. szemll; megnz; megbmul; 2. tart; tekint vminek
betrchtlich
jelents
Betrachtung (e)
megtekints; megszemlls; szemllds
Betrag (r)
1. kldemny; 2. sszeg
betragen
rg (tv.); kitesz (tv.)
betragen s.
viselkedik; das drfte ein Liter: ez egy liter lehet
betrauen
megbz
betrauern
meggyszol; in betreff: vmire vonatkozan; vmit illeten
betreffen
1. illet; vonatkozik; 2. megdbbent; 3. rajtakap; tetten r
betreffend
illet; emltett
Betreffende (r)(e); die Betreffenden:
illet
az illet szemlyek; az rdekeltek
betreffs +D
illeten
betreiben
1. hajt; srget; 2. z; folytat
betreten
1. kitaposott; 2. megilletdtt; 3. rlp; belp
betreuen
gondoz
Betrieb (r)
1. mkds; 2. zem; auer Betrieb sein: nem mkdik
betriebsam
tevkeny; serny
Betriebskapital (s)
forgtke
Betriebskosten (Pl.)
zemkltsg
Betriebskche (e)
zemi konyha
Betriebsleiter (r)
zemvezet; vllalatvezet
Betriebsleitung (e)
zemvezets; zemvezetsg
zemi szervezet; Betriebsorganisation der Partei: zemi
Betriebsorganisation (e) prtszervezet
Betriebsrat (r)
zemi bizottsg; zemi bizottsgi tag
Betriebsstoff (r)
zemanyag
Betriebsstrung (e)
zemzavar
Betriebsvorgang (r)
gyrtsi folyamat
Betriebswitrschaft (e)
zemgazdasg
betrinken (s.)
bergik
betroffen
megdbbent
betrben
elszomort
Betrbnis (e)
szomorsg
betrbt
szomor; bnatos
Betrug (r)
csals
betrgen
csal; megcsal
Betrger (r)
csal
betrgerisch
csalrd; csal; csalka
betrunken
rszeg; ittas
Bett (s)
1. gy; 2. folymeder; franzsisches Bett: franciagy
bettelarm
koldusszegny
betteln
koldul; kreget
betten
meggyaz
bettlgerig
gybanfekv (beteg)
Bettler (r)
koldus
Bettberzug (r)
gyhuzat
Bettuch (s)
leped
Bettwsche (e)
gynem
beugen
hajlt
beugen s.
hajlik
Beule (e)
daganat
beunruhigen
nyugtalant

beunruhigen s.
nyugtalankodik
beurlauben
szabadsgol
beurteilen
megtl
Beute (e)
zskmny
Beutel (r)
zacsk; erszny
bevlkern
benpest
Bevlkerung (e)
1. benpests; 2. npessg; lakossg
bevlkerungszanahme (e)
npszaporulat
bevollmchtigen
meghatalmaz; felhatalmaz
bevor
mieltt
bevormunden
1. gymkodik; 2. gymsg al helyez
kzel van; vrhat; ein Unglck steht ihm bevor:
bevorstehen
szerencstlensg fenyegeti
bevorstehend
kszbn ll; kzeled
bevorzugen
elnyben rszest
bewachen
1. megfigyel; 2. riz
Bewachung (e)
rkds; rizet
bewaffnen
felfegyverez; felszerel; ellt
Bewaffnung (e)
felfegyverzs; fegyverzet
bewahren
1. bizonyt; 2. megriz; megv; megtart
1. beigazoldik; 2. bevlik; 3. bizonyul vmilyennek; 4.
vakodik; einen klaren Kopf bewahren: megrzi a
bewahren s.
jzansgt
Bewhrungsfrist (e)
prbaid
bewaldet
ers
bewltigen
legyz; legyr
bewandert
vilgot jrt
jrtas; jratos vmiben; es ist um/mit etw. so bewandt: vmi
bewandert +in +D
gy ll; vmivel ez a helyzet
helyzet; llapot; damit hat es diese Bewandtnis: ezzel ez
Bewandtnis (e)
a helyzet; ez gy ll
bewssern
megntz
bewegen
1. megindt; meghat; 2. mozgat; megmozdt; 3. rbr;
bewegen s.
1. jr; 2. mozog; elmozdul; megmozdul
Beweggrund (r)
indok; indt ok
beweglich
1. ing; 2. mozgathat; 3. mozgkony; 4. mozg
bewegt
1. meghatott; 2. mozgalmas
1. felindultsg; in Bewegung setzen: mozgsba hoz; in
Bewegung bringen: mozgsba hoz; 2. mozgalom; 3.
Bewegung (e)
mozgs; mozdulat
bewegungsarm
mozgsszegny
bewegungslos
mozdulatlan
beweinen
megsirat
Beweis (r)
bizonyts; bizonytk; unter Beweis stellen: bebizonyt
beweisen
bebizonyt; igazol; tanst
beweisen s.
mutatkozik
Beweisgrund (r)
rv; bizonytk
Beweiskraft (e)
bizonyt er
Beweismittel (s)
bizonytk
trgyi bizonytk; es bei/mit etw. bewenden lassen:
Beweisstck (s)
annyiban hagy vmit
plyzik vmire; megplyz vmit; er hat sich um das
bewerben s. +A
Mdchen beworben: megkrte a lny kezt
Bewerbung (e)
1. lenykrs; 2. plyzat
bewerksteiligen
1. elintz; vgrahajt; 2. megcsinl; megvalst
bewerten
rtkel
bewilligen
1. engedlyez; 2. megad

Bewilligung (e)
bewillkommen
bewirken
bewirten
bewirtschaften
bewog
bewohnen
Bewohner (r)
Bewohnerschaft (r)
bewlkt
Bewlkung (e)
bewundern
Bewunderung (e)
Bewurf (r)

engedly
dvzl; ksznt; fogad
1. kieszkzl; 2. okoz; mvel
megvendgel
1. gazdlkodik; 2. zemben tart; fenntart
ld. bewegen
lakik vmit
lak; lakos
lakossg
felhs; bors
felhzet
megcsodl
csodlat
vakols
1. ismeretes; sich einer Sache bewut sein: a tudatban
bewut
van vminek; 2. ntudatos; 3. tudatos
bewutlos
ntudatlan; eszmletlen
Bewutsein (s)
tudat; eszmlet
bez. (bezahlt)
1. kiegyenltett /rv./; 2. kifizetett /rv./
Bez. (Bezeichnung)
megjells /rv./
Bez. (Bezirk)
ker. (kerlet) /rv./
bez. (bezglich)
illet /rv./; vonatkoz /rv./
bezahlen
kifizet; megfizet
Bezahlung (e)
megfizets; kifizets; fizets; fizetsg
bezhmen
megszelidt; megzabolz
bezaubern
elbvl
bezeichnen
1. jelez; 2. kifejez; 3. megjell
bezeichnend
jellemz
Bezeichnung (e)
jel; jells
bezeigen
mutat; kifejez
bezeugen
bizonyt; tanst
bezichtigen
megvdol
1. beburkol; bevon; 2. fizetst kap; 3. hozat; beszerez; 4.
beziehen
vonatkoztat
beziehen +A
bekltzik vhova
1. hivatkozik; utal; das Bett beziehen: gyat hz; ein
Lager beziehen: tbort ver; die Universitt beziehen:
beziehen s.
beratkozik az egyetemre; 2. vonatkozik
Beziehung (e)
1. sszefggs; kapcsolat; 2. viszony; 3. vonatkozs
beziehungsweise
illeten; illetve
Beziehungswort (s)
viszonysz
Bezirk (r)
1. kerlet; krzet; 2. megye
1. beszerzs; 2. bevonat; huzat; 3. jrandsg; 4.
Bezug (r)
vonatkozs; vonatkoztats
illet; vonatkoz; Ihres Schreibens vom bezglich ...:
levelvel kapcsolatban ...; bezgliches Frwort:
bezglich
vonatkoz nvms
Bezugnahme (e)
hivatkozs
Bezugsquelle (e)
beszerzsi forrs
bezw. (beziehungsweise)ill. (illetve) /rv./
bezwecken
szndkozik; cloz
bezweiten
ktsgbe von
bezwingen
legyz; legyr
BH (r)
ld. Bstenhalter
Bhf. (Bahnhof)
pu. (plyaudvar) /rv./
bi
ld. beien
Bi (r)
haraps; ein bichen: egy kicsi; kevs; cseppnyi

Bibel (e)
Bibliothek (e)
Bibliothekar (r)
Biege (e)
biegen
biegen s.
biegsam
Biene (e)
Bienenstock (r)
Bienenzucht (e)
Bier (s)
Bierbrauerei (e)
Bierdose (e)
Bierstube (e)
bieten
bieten s.
Bilanz (e)
Bild (s)
Bildbereicht (r)
bilden
bilden s.
Bilderbuch (s)
Bildhauer (r)
bildlich
Bildnis (s)
Bildrhre (e)
Bildschirm (r)
bildschn
Bildstrung (e)
Bildung (e)
Bildwand (e)
Billard (s)
Billardstock (r)
Billet (s)
billig
billigen
Binde (e)
Bindeglied (s)
binden
binden s.
Bindestrich (r)
Bindewort (s)
Bindfanden (r)
Bindung (e)
binnen +D/+G
Binnengewsser (s)
Binnenhandel (r)
Binnensee (e)
Binnensee (r)
Binnenverkehr (r)
Biologie (e)
Birke (e)
Birne (e)

Biblia
knyvtr
knyvtros
hajlat; grblet
1. hajlt; meghajlt; 2. ragoz
grbl; hajlik
hajlkony
mh
mhkaptr
mhszet
sr
srgyr; srfzde
srsdoboz
srz
felajnl; knl; ad
addik; akad; knlkozik; das lasse ich mir nicht bieten:
ezt nem trm
mrleg
kp; sich ein Bild machen von etw.: kpet alkot vmirl; im
Bilde sein: tisztban van a dologgal
kpriport
1. alakt; mvel; 2. kpez; alkot
1. kpzdik; kialakul; alakul; 2. mveldik; bildende
Kunst: kpzmvszet
kpesknyv
szobrsz
kpletes
arckp
kpcs
kperny
gynyr
kpzavar
1. kpzettsg; mveltsg; 2. kpzds; kialakuls; 3.
mvelds
filmvszon; vettvszon
bilird
dk
menetjegy
olcs; mltnyos
helyesel; mltnyol; jvhagy
1. kts; 2. ktszer; 3. nyakkend
kapocs; lncszem
megkt; sszekt
lekti magt; lektelezi magt
ktjel
ktsz
zsineg; sprga
1. kts; 2. ktttsg; lektelezettsg
1. alatt; 2. bell
belvz
belkereskedelem
beltenger
t
1. belfldi forgalom; 2. szrazfldi forgalom
biolgia
nyrfa
krte

bis
bis +A/+D
bischer
bischerig
Bischof (r)
Bissen (r)
bissig
Bistum (s)
bisweilen
Bitte (e)
bitten
bitter
Bl. (Blatt)
bla
blhen
blamieren
blamieren s.
blank
Blankett (s)
Blase (e)
Blasebalg (r)
blasen
blasig
Blsse (e)
Blatt (s)
bltterig
blttern
Bltterteig (r)
Blattverlust (r)
blau

Blau (s)
blauugig
bluen
blulich
Blaulicht (e)
Blech (s)
blechern
Blechmusik (e)
blecken
Blei (r)(s)
Blei (s)
bleiben
bleich
bleichen
bleichen (s.)
Bleichmittel (s)
bleiern
Bleiot (s)

1. amg; 2. mg nem; bis dahin: addig; bis jetzt: eddig;


mostanig; bis wann ?: meddig ?; bis wohin ?: meddig ?;
2 bis 3 Kilometer: 2-3 km; bis auf weiteres: tovbbi
intzkedsig
-ig
eddig; a mai napig
eddigi
pspk
falat; haraps
1. csps; 2. les; 3. haraps
pspksg
olykor; nha
krs; krelem
kr; megkr; wie bitte ?: tessk ?; darf ich bitten ?:
szabad ?; um Geld bitten: pnzt kr; zu Gast bitten:
keser
l. (lap) /rv./
halvny; spadt
1. dagaszt; 2. felfj
szgyenbe hoz; blaml
felsl; blamlja magt
fnyes; tiszta; sima; csupasz
rlap
hlyag
fujtat
fj; megfj
hlyagos
spadtsg; halvnysg
1. falevl; 2. lap; jsg; 3. paprlap; cdula; er nimmt sich
klein Blatt vor den Mund: nem tesz lakatot a szjra
leveles
lapoz; lapozgat
leveles tszta
levlhulls
kk; blau anlaufen: elkkl; du wirst noch dein blaues
Wunder erleben: mg csodlkozni fogsz
kksg; kk szn; ins Blaue hineinreden: zldeket beszl;
eine Fahrt ins Blaue: utazs az ismeretlenbe; Soproner
Blaufrnkischer: soproni kkfrankos (bor)
kkszem
kkt
kkes
szirna; mit Blaulicht: szirnzva
bdog
bdogbl val
rezesbanda
vicsort
ceruza
lom; ich habe heute keine Bleibe: ma nincs nyugtom;
maradsom
marad; etw. bleiben lassen: abbahagy vmit
spadt
fehrt
megfakul; elhalvnyul
fehrtszer
lombl val
mrn

bleirecht
fggleges
bleischwer
lomsly
Bleistift (r)
ceruza
Blende (e)
1. fnyrekesz; 2. szemellenz
blenden
1. elkprztat; 2. fnyt cskkent; 3. megvakt
blendend
kprzatos
blich
ld. bleichen
Blick (r)
tekintet; pillants
blicken
tekint; pillant; nz
Blickfeld (s)
ltkr; im Blickpunkt stehen: szem eltt van
blieb
ld. bleiben
blind
vak
Blinddarm (r)
vakbl
Blinddarmentzndung (e)vakblgyullads
Blindekuh (e)
szembektsdi
Blindenanstalt (e)
vakok intzete
Blindheit (e)
vaksg
blindlings
vakon; vaktban
blinken
1. hunyort; 2. indexel; 3. villog; csillog
Blinker (r)
1. index; irnyjelz; 2. villanlmpa; 3. villog
Blinkleuchte (e)
indexlmpa
blinzeln
pislog; pislkol
Blitz (r)
villm
Blitzableiter (r)
villmhrt
blitzen
1. villmlik; 2. villan; felvillan
Blitzkochplatte (e)
gyorsfzlap
Blitzschlag (r)
villmcsaps
blitzschnell
villmgyors
blo
1. csupn; csak; csakis; pusztn; 2. csupasz; fedetlen
Block (r)
1. hztmb; 2. tmb; blokk; 3. tnk; rnk; tusk
Blockade (e)
blokd
Blockhaus (s)
fahz
blockieren
1. blokd al vesz; zr al vesz; 2. elreteszel
bld
hlye; bamba; buta
Bldsinn (r)
hlyesg
Ble (e)
1. gyengje vkinek; 2. meztelensg
blofig
meztlb
blolegen
feltr; feldert; felfed
blond
szke
blostellen
nevetsgess tesz; meghurcol
blostellen s.
szgyent vall; felsl
blhen
1. virgzik; 2. virul
Blume (e)
virg; durch die Blume: virgnyelven
Blumenbeet (s)
virggy
Blumenkohl (r)
kelvirg; karfiol
Blumenkrippe (e)
virgllvny
Blumenstnder (r)
virgtart
Blumentopf (r)
virgcserp
Blumenzucht (e)
virgkertszet
blumig
virgos
Bluse (e)
1. blz; 2. zubbony
Blut (s)
vr
blutarm
vrszegny
blutbefleckt
vrfoltos; vres
Blutbild (s)
vrkp
Blutdruck (r)
vrnyoms
Blte (e)
1. virg; 2. virgzs

Blutegel (r)
bluten
Bltezeit (e)
Blutfleck (r)
Blutgef (s)
Blutgier (e)
Bluthund (r)
blutig
blutjung
Blutkreislauf (r)
Blutlache (e)
blutlos
Blutprobe (e)
blutriefend
Blutsenkung (e)
Blutspendaktion (e)
Blutspender (r)
Blutsturz (r)
blutsverwandt
Bluttat (e)
Bluttropfen (r)
blutberstrmt
Blutbertragung (e)
Blutung (e)
blutunterlaufen
Blutvergieen (s)
blutwenig
Blutwurst (e)
Bock (r)
Bocksprung (r)

Boden (r)
Bodenbesitz (r)
Bodenertrag (r)
Bodenfrost (r)
Bodenkunde (e)
bodenlos
Bodenmarkierung (e)
Bodenreform (e)
Bodensatz (r)
Bodenschatz (r)
Bodenturnen (s)
Bodenverteilung (e)
bog
Bogen (r)
Bhmen
bhmisch
Bohne (e)
Bohnenkaffee (r)
Bohnensuppe (e)
bohnern
bohren
Boiler (r)
Boje (e)
bombardieren
Bombe (e)

pica
vrzik
1. virgkor; 2. virgzs ideje
vrfolt
vredny
vrszomj
vreb
vres
egszen fiatal
vrkerings
vrtcsa
vrtelen
vrvizsglat
vrtl csepeg; vres
vrsllyeds
vrad akci
vrad
vrmls
vrrokon
vrengzs; gyilkossg
vrcsepp
csupa vr
vrtmleszts
vrzs
vralfutsos
vronts
deskevs
vreshurka
bak
bakugrs
1. fenk; alj; alap; Boden fassen: megveti a lbt;
gykeret ver; an Boden gewinnen: trt hdt; 2. fld; talaj;
padl; padlzat; 3. padls
fldbirtok
fldhozam
talajmeni fagy
talajtan
feneketlen
tfelfests
fldreform
ledk
termszeti kincs
talajtorna
1. birtokmegoszts; 2. fldoszts
ld. biegen
1. j; 2. v; kanyar; kanyarulat; 3. von
Csehorszg
cseh
bab
babkv; szemeskv
bableves
fnyest (padlt); kefl (padlt); vikszel
fr
bojler
bja
bombz
bomba

bomben
Bombenangriff (r)
bombenbeschdigt
Bombenerfolg (r)
Bomber (r)
Bon (r)
Boot (s)

Bord (r)
Borg (r)
borgen
Brse (e)
Borste (e)
Borte (e)
bsartig
Bschung (e)
bse
bse +auf +A
bse +D
bse +mit +D
Bsewicht (r)
boshaft
Bosheit (e)
bswillig
bot
Botanik (e)
Botaniker (r)
Bote (r)
Botschaft (e)
Botschafter (r)
Bttcher (r)
Bottich (r)
Boulette (e)
Bourgeoisie (e)
Boutique (e)
Box (e)
boxen
Boxen (s)
Boxer (r)
Boxkampf (r)
brach
Brache (e)
brachliegen
brachte
Brackgut (s)
Branche (e)

Brand (r)
Brandbombe (e)
branden
Brandherd (r)
Brandmal (s)
brandmarken
Brandmauer (r)

bombz
bombatmads
bombasrlt
bombasiker
bombz
utalvny; blokk
csnak; naszly
1. haj (pl. pleten); an Bord bringen: behajz; an Bord
gehen: hajra szll; Mann ber Bord !: ember a vzben !;
2. hajoldal; fedlzet; 3. perem
1. klcsn; 2. klcsnads; hitelezs; 3. klcsnvtel; auf
Borg: hitelre
1. klcsnad; hitelez; 2. klcsnvesz
1. pnztrca; erszny; 2. tzsde (plet)
srte
szegly
alattomos; rosszindulat
rzs; tlts
rossz; komisz; gonosz
haragos; mrges vkire
haragos; mrges vkire
haragos; mrges vkire
gonosztev; gazember; gazfick
rosszindulat; gonosz
gonoszsg
rosszakarat
ld. bieten
botanika
botanikus
kvet; kldnc
1. nagykvetsg; kpviselet; 2. zenet; hr
nagykvet
kdr
1. dzsa; 2. kd
fasrozott; fasrt
burzsozia
butik
hangszr; hangfal
klz; bokszol
klvvs
klvv; bokszol
klvv mrkzs; bokszmrkzs
1. ld. brechen; 2. parlagon hever; parlagon hagyott
ugar
parlagon hever
ld. bringen
selejt
1. szakma; 2. zletg
1. begetett jel; in Brand geraten: meggyulladt;
kigyulladt; in Brand setzen: felgyjt; in Brand stecken:
felgyjt; 2. gets; kigets; 3. tzvsz; 4. szg
gyjtbomba
megtrik (hullm)
tzfszek
gsfolt
megblyegez
tzfal

Brandschaden (r)
Brandsohle (e)
Brandstiftung (e)
Brandung (e)
brannte
Brantwein (r)
Brasilianer (r)
brasilianisch
Brasilien
braten
Braten (r)
Brathnchen (s)
Bratpfanne (e)
Bratwurst (e)
Brauch (r)
brauchbar
brauchen
Braue (e)
bruen
Brauer (r)
Brauhaus (s)
brulich
braun
Braus (r)
Brause (e)
brausen
brausen s.
brausend
Braut (e)
Brutigam (r)
Brautleute (Pl.)
Brautpaar (s)
Brautring (r)
Brautstand (r)
Brautwerbung (e)
brav
Brecheisen (s)
brechen
brechen s.
Brechreiz (r)
Brei (r)
breiig
breit
Breite (e)
Breitenrad (r)
Breitleinwand (e)
breitmachen
breitspurig
Bremse (e)
bremsen
Bremslicht (s)
Bremspedal (s)

tzkr
talpbls
gyjtogats
1. hullmtrs; 2. hullmvers
ld. brennen
plinka
brazliai (ember)
brazliai
Brazlia
st; megst
slt; pecsenye
slt csirke
serpeny
slt kolbsz
szoks
hasznavehet; hasznlhat
1. felhasznl; alkalmaz; 2. szksgel; kell neki; es
braucht drei Wochen bis ...: kell neki hrom ht, mg ...
szemldk
1. fz (srt); 2. kotyvaszt; 3. megbarnt; barnra st
srfz
srfzde
barns
barna
zgs; zsivaj; er lebt in Saus und Braus: dnom-dnom
az lete
zuhany
1. pezseg; forr; 2. zg; morajlik; hborog
zuhanyozik
1. viharos; 2. viharz
menyasszony
vlegny
jegyesek
jegyespr
jegygyr
jegyessg
lenykrs
1. btor; vitz; 2. derk; j; becsletes
fesztrd; emelrd
1. eltr; sszetr; megtr; kitr; 2. hny; 3. megszeg; 4.
sszeroskad; lerogy
megtrik
hnyinger
ksa; pp
kss; ppes
szles; tgas; weit und breit bekannt: messze fldn
ismeretes
szlessg; tgassg
szlessgi fok
szlesvszon (moziban)
terpeszkedik
szlesnyomtv
fk
fkez
fklmpa
fkpedl

brennen
brennend
Brenner (r)
Brennerei (e)
Brennessel (e)
Brennholz (s)
Brennpunkt (r)
Brennstoff (r)
Brett (s)
brettern
Brezel (e)
Brief (r)
Briefbogen (r)
Briefkasten (r)
brieflich
Briefmarke (e)
Briefmarkensammler (r)
Briefpapier (s)
Brieftache (e)
Brieftrger (r)
Briefumschlag (r)
Briefwechsel (r)
briet
Brille (e)

bringen
Brise (e)
Brckchen (s)
brckeln
Brocken (r)
brodeln
Brombeere (e)
bronzefarbig
Bronzmedaille (e)
Brosame (e)
Brosche (e)
broschieren
Broschre (e)
Brsel (r)
Brot (s)
Brtchen (s)
Broterwerb (r)
Brotlaib (r)
Brotrinde (e)
Brotscheibe (e)
Bruch (r)
brchig
Bruchstck (s)
Bruchzahl (e)
Brcke (e)
Brckenkopf (r)

1. g; 2. get; perzsel; tz; csp; mar; es brennt !: tz van


!; 3. ft; 4. lngol; 5. vilgt
g; lngol
g
szeszfzde
csaln
tzifa
gyjtpont
tzelanyag
1. deszka; 2. slc; 3. tbla
deszkbl val
perec
levl
levlpapr
levlszekrny; postalda
levlbeli; levlben
levlblyeg
blyeggyjt
levlpapr
levltrca
levlhord
levlbortk
levlvlts; levelezs
ld. braten
szemveg
1. elr vmit; viszi vmire; 2. hoz; visz; 3. jvedelmez; hoz;
4. juttat; nyjt; 5. okoz; elidz; jn. auer sich bringen:
kihoz a sodrbl vkit; jn. aus der Fassung bringen: kihoz
a sodrbl vkit; das bringt mich auf den Gedanken: ez
eszembe juttatja; es zu nichts bringen: semmire sem
viszi; er brachte es zuwege: megvalstotta; jm. um etw.
bringen: vkit vmitl megfoszt; 6. rbr; rvesz; 7. rvezet
szell
morzsa; darabka
1. elmorzsol; letrdel; 2. elmorzsoldik; letredezik
morzsa; falat
1. bugyborkol; buborkol; forr; 2. buzog; forr
fldiszeder
bronzszn; bronzvrs
bronzrem
kenyrmorzsa
bross; mellt
fz
brosra
zsemlemorzsa
1. kenyr; 2. kenyrkereset
zsemle
kenyrkereset
cip; kenyr (egsz)
kenyrhj
kenyrszelet
1. kbnya; 2. srv; 3. trs; 4. trt (szm)
trkeny
tredk; trmelk
trtszm
hd
hdf

Bruder (r)
brderlich
Brhe (e)
brhen
brllen
brummen
brnett
Brunnen (r)
Brust (e)
brsten (s.)
Brustfell (s)
Brustkorb (r)
Brusttasche (e)
Brustwarze (e)
Brut (e)
brutal
Brtapparat (r)
brten
Bruthenne (e)
Bub (r)
Bube (r)
Bubenstreich (r)
bbisch
Buch (s)
Buchbinder (r)
Buchdrucker (r)
Buchdruckerei (e)
Buche (e)
buchen
Bcherbrett (s)
Bcherei (e)
Bcherkunde (e)
Bcherregal (s)
Bcherwurm (r)
Buchfhrung (e)
Buchhalter (r)
Buchhaltung (e)
Buchhandel (r)
Buchhandlung (e)
Bchse (e)
Bchsenfleisch (s)
Bchsenffner (r)
Buchstabe (r)
buchstabieren
buchstblich
Bucht (e)
Buchtel (e)
Buchtung (e)
Buckel (r)
buckelig
bcken (s.)
buddeln
Bude (e)

1. bart; 2. fitestvr; fivr


testvri; testvries
leves
fz; forrz
ordt; bmbl; bg
morog; drmg; brummog; mir brummt der Kopf: zg a
fejem
barna haj
kt
mell; eml; sich in die Brust werfen: veri a mellt;
pffeszkedik
bszklkedik; pffeszkedik
mellhrtya
mellkas
bels zseb; mellzseb
mellbimb
klts; ivadk
brutlis
keltetgp
1. kotlik; klt; 2. tpreng; tpeldik; Rache brten:
bosszt forral; Unheil brten: bajt okoz
kotlstyk
fi
1. fi; 2. gazfick
gaztett
gyalzatos
knyv
knyvkt
nyomdsz
knyvnyomtats; knyvnyomda
bkkfa
1. bkkfbl val; 2. elknyvel; eljegyez; einen Platz
buchen: egy helyet eljegyez
knyvespolc; knyvllvny
knyvtr
knyvszet; bibliogrfia
knyvespolc
knyvmoly; knyvkukac
knyvvitel; knyvels
knyvel
knyvels; knyvelsg
knyvkereskedelem
knyvkereskeds
1. konzerv; 2. puska; 3. szelence; doboz; persely
hskonzerv
konzervnyit
bet
betz; betzget
bet szerint; sz szerint
bl
bukta
blsds
1. ht; 2. pp
ppos
lehajol; meghajol
tr
bd

Budget (s)
Bue (e)
ben
Bfett (s)
Bffel (r)
bffeln
Bug (r)
Bgel (r)
Bgeleisen (s)
Bgelfalte (e)
bgelfrei
bgeln
Bhne (e)
buk
Bukett (s)
Bulgare (r)
Bulgarien
bulgarisch
Bullauge (s)
Bulle (e)
Bulle (r)
bummeln
Bund (r)
Bndel (s)
bndelweise
Bundesrepublik (e)
Bundesstaat (r)
bndig
Bndnis (s)
Bundschuh (r)
bundweise
Bunesgenosse (r)
bunt
Buntstift (r)
Buntwsche (e)
Brde (e)
Burg (e)
Brge (r)
brgen
Brger (r)
brgerlich
Brgermeister (r)
Brgermeisteramt (s)
Brgerschaft (e)
Brgersteig (r)
Brgschaft (e)
Bro (s)
Brostunden (Pl.)
Bursche (r)
Brste (e)
brsten
Bus (r)
Busch (r)
Bschel (r)(s)
buschig
Busen (r)

kltsgvets
1. bnhds; vezekls; 2. bntets; brsg; 3. tredelem
vezekel; lakol; bnhdik
bf
bivaly; blny
magol; biflzik
1. grblet; hajls; 2. hajorr; 3. nadrg le; 4. szgy
1. ramszed; 2. kengyel; 3. vllfa; ruhaakaszt
vasal
1. levasalt rnc; 2. nadrg le
1. gyrtelentett; sima; 2. vasalt
vasal
1. dobog; 2. sznpad; dobog
ld. backen
1. virgcsokor; 2. zamat
bolgr (ember)
Bulgria
bolgr
krszemablak (haj)
bulla
tenyszbika
1. kszl; 2. lazsl; piszmog
1. kteg; 2. kts; csom; nyalb; 3. szvetsg; frigy;
ktelk
1. batyu; 2. csom; kteg; 3. nyalb; csomag
1. csomagonknt; 2. ktegenknt; nyalbszmra
szvetsgi kztrsasg
szvetsgi llam
1. felttlen; 2. meggyz; 3. tall; 4. vels; tmr
szvetsg; ein Bndnis schlieen: szvetsget kt
bocskor
ktegenknt
szvetsges (trs)
tarka; sznes; es wurde ihm schon zu bunt: megsokallta /
sznes ceruza
sznes fehrnem
teher
vr; vrpalota
kezes; jtll
kezeskedik; jtll
polgr
polgri
polgrmester
polgrmesteri hivatal
polgrsg
jrda
kezessg; jtlls
hivatal; iroda
hivatalos rk
1. fick; 2. legny; fiatalember
kefe
kefl
busz; autbusz
bokor; bozt; auf den Busch klopfen: puhatolzik
csom; nyalb
sr; boztos; bozontos
1. mell (ni); kebel; 2. bl

Busenfreund (r)
Bste (e)
Bstenhalter (r)
Butter (e)
Butterbrot (s)
Buttergebck (s)
Buttermilch (e)
b.w. (bitte wenden)
Bz. (Bezirk)
bzw. (beziehungsweise)
Caf (s)
Cafeteria (s)
Campingkocher (r)
Campingliege (e)
Campingplatz (r)
Cassette (e)
Cellist (r)
Cello (s)
Cellophan (s)
Celsius (r)
Champagner (r)
Champignon (r)
Champion (r)
Chance (e)
Chanson (s)
Chaos (s)
chaotisch
Charakter (r)
charakterfest
charakterisieren
charakteristisch
charakterlos
Charge (e)
Charlotte
Chauffeur (r)
chauffieren
Chaussee (e)
Chauvinismus (r)
Chef (r)
Chefarzt (r)
Chefredakteur (r)
Chemie (e)
Chemikalien (Pl.)
Chemiker (r)
chemisch
Chiffre (e)
Chile
Chilene (r)
chilenisch
China
Chinese (r)
Chinesin (e)
chinesisch
Chinin (s)
Chirurg (r)
Chirurgie (e)
Chlor (s)

kebelbart
1. mell (ni); 2. mellszobor
melltart
vaj
vajaskenyr
vajas stemny
r
fordts ! /rv./
ker. (kerlet) /rv./
ill. (illetve) /rv./
kvhz
kvhz
campingfz
campinggy
camping
kazetta
csellista
gordonka; csell
celofn
Celsius-fok
pezsg
csiperkegomba
bajnok
esly
dal; sanzon
kosz
kaotikus
jellem; jelleg
1. llhatatos; 2. gerinces
jellemez
jellemz; jellegzetes
jellemtelen
rendfokozat
Sarolta
sofr
vezet (autt)
orszgt
sovinizmus
fnk
forvos
fszerkeszt
kmia
vegyszerek
kmikus
vegyi; kmiai
rejtjel (rs); titkosrs
Chile
chilei (ember)
chilei
Kna
knai (ember)
knai n
knai
kinin
sebsz
sebszet
klr

Cholera (s)
Chor (r)
Chor (r)(s)
Chorist (r)
Christ (r)
Christbaum (r)
Christentum (s)
christlich
Chrom (s)
Chronik (e)
chronisch
chronologisch
Cicerone (r)
City (e)
Clique (e)
Clown (r)
Cmputertechnik (e)
Cola (e)
Computer (r)
Copilot (r)
Copyright (s)
Cornflakes (Pl.)
Couch (e)
Couchtisch (r)
Coup (s)
Coupon (r)
Courage (e)
Cousin (r)
Cousine (e)
Creme (e)
Cuba

da

dabei
dabeibleiben
dabeisein
dabeisitzen
dableiben
Dach (s)
Dachboden (r)
Dachdecker (r)
Dachfenster (s)
Dachgescho (s)
Dachrinne (e)
Dachs (r)
Dachstube (e)
dachte
Dackel (r)
dadurch

kolera
krus; kar
krus (templomban)
karnekes
keresztny
karcsonyfa
keresztnysg
keresztny
krm
krnika
idlt; krnikus
idrendi; kronologikus
idegenvezet
belvros
klikk
bohc
szmtstechnika
kla
szmtgp
msodpilta
szerzi jog; kiadi jog; copyright
kukoricapehely
hever; rekami
dohnyzasztal
kup
szelvny; kupon
btorsg; kurzsi
unokafivr
unokanvr
krm
ld. Kuba
1. ekkor; akkor; 2. hogy; da doch: csakhogy; auer da
...: azon tl, hogy ...; ohne da ...: anlkl, hogy ...; nicht
da ich wte: nem mintha tudnk rla; nicht da ich
wte: fogalmam sincs; 3. itt; ott; 4. midn; amikor; 5.
minthogy; mivel; mivelhogy; bis da: idig; von da: innen;
sieh da, sieh da !: lm ! lm !; da haben wir's !: na tessk
1. amellett; azonkvl; mghozz; 2. ennl; annl; 3.
ppen; 4. mellett; wir bleiben dabei: ebben maradunk;
was ist schon dabei ?: ugyan, mi van abban ?; es ist
nichts dabei, wenn ...: nincs abban semmi, ha ...; er war
dabei zu kommen: ppen azon volt, hogy jjjn; 5.
ottmarad; megmarad (vmi mellett)
jelen van; rszt vesz; benne van
ott l (szintn)
ittmarad
1. fedl; 2. fej; kobak; 3. hztet
padls; tettr
tetfed
padlsablak
tettr
ereszcsatorna
borz
padlsszoba
ld. denken
tacsk
1. ezltal; azltal; 2. ezen t; ezen keresztl

dafr
dafrhalten

dagegen
daheim
daher
daherkommen
dahin
dahinaus
dahinbrausen
dahingehen
dahingehren
dahinsiechen
dahinter
dahinterkommen
dalmat
Dalmatien
damalig
damals
Dame (e)
Dameeinzel (s)
Damenbekleidung (e)
Damenkonfektion (e)
damit
Damm (r)
dmmen
dmmern
Dmmerung (e)
Dampf (r)
dmpfen
Dampfer (r)
dampfig
danach
Dne (r)
daneben
Dnemark
danieder
Daniel
dnisch
dank +A/+D

Dank (r)
dankbar
Dankbarkeit (e)
danken
dann

1. ezrt; azrt; 2. helyette; 3. viszont; es gibt Grnde


dafr, da: megvannak az okaim arra, hogy ...; ich bin
dafr: helyeslem; 4. vmi rdekben; rte
gondol; gy vl
1. ellenben; viszont; ich habe nichts dagegen: nincs
ellene kifogsom; 2. ez ellen; az ellen; ezzel szemben;
azzal szemben; 3. hozz kpest; ehhez kpest
otthon; itthon
1. ennlfogva; 2. ezrt; azrt; 3. innen; onnan
erre jn; arra jn
1. oda; odig; addig; 2. gy
erre ki; errefel; will er dahinaus ?: ide akar kilyukadni ?
elszguld; tovaszguld
1. elmlik; eltelik; 2. meghal
odatartozik
elsorvad; elhal
1. emgtt; amgtt; 2. mgtte; mg
rjn; kidert
dalmciai; dalmt
Dalmcia
akkori
akkoriban
hlgy; dma
ni egyes (sp)
ni ruhzat
ni konfekci
1. avgett, hogy; 2. ezzel; azzal; 3. vele
gt; tlts
gtat pt
1. dereng; virrad; es dmmert mir: dereng nekem; 2.
szrkl; alkonyodik
1. szrklet; alkonyat; 2. virradat
gz; pra; illat
1. fstl; pfkel; 2. gzl; prol; 3. gzlg; prolog; 4.
tompt; csillapt; elnyom
gzs; gzhaj
prs
1. azutn; utna; 2. szerint; mrten; 3. vmi utn; 4.
vmirt; rte
dn (ember)
1. azonfell; 2. mell; kzelbe; 3. mellette; kzelben; 4.
ugyanakkor
Dnia
1. le; 2. lent; lenn
Dniel; Dani; Danika
dniai
hla; dank seinem Fleie: szorgalma rvn;
hla; ksznet; habe Dank !: ksznm !; besten Dank !:
nagyon ksznm !; hls ksznet !; schnsten Dank !:
nagyon ksznm !; hls ksznet !; vielen Dank !:
nagyon ksznm !; hls ksznet !; zu Dank
verpflichten: hlra ktelez
hls
hla
1. megkszn vmit; ksznetet mond vmirt; 2.
visszakszn; danke !: ksznm !
1. akkor; aztn; azutn; 2. azonfell; azonkvl; s mg

daran
darangehen
daranhalten (s.)
darankommen
daranmachen (s.)
daransetzen
daranstoend
darauf
darauffolgend
Daraufgabe (e)
daraufhin
daraus
darben
darbieten
darbringen
darein
dareinreden
dareinschauen
darin
darlegen
Darlehen (s)
Darm (r)
darstellen
Darsteller (r)
Darstellung (e)

darber

darum
darumbringen
darunter
daruntergeben
daruntermischen
dasein
Dasein (s)
daselbst
Daten (Pl.)
datieren
Dattel (e)
Datum (s)
Dauer (e)
dauerhaft
Dauerkarte (e)
Dauerlauf (r)

1. benne; ebben; abban; 2. r; erre; arra; ein Haus und


ein Garten daran: hz, mellette kert; er ist daran:
kvetkezik; van soron; er ist daran: azon van; azon
fradozik; ich mu daran: hozz kell fognom; 3. rajta;
belefog; hozzfog; hozzlt
ahhoz tartja magt
sorra kerl
hozzlt
rfordt
szomszdos
1. r; erre; arra; es kommt darauf an: azon mlik; attl
fgg; tags darauf: msnap; 2. rajta; ezen; azon
rkvetkez
ld. Draufgabe
1. ebbl a szempontbl; abbl a szempontbl; 2. erre fel;
3. eszerint
belle; ebbl; abbl; daraus folgt: ebbl kvetkezik;
mache dir nichts daraus !: fel se vedd !; oda se neki !
nyomorog; nlklz
1. elad; 2. nyjt; knl; felknl
1. bemutat; 2. felajnl
bele; ebbe; abba
beleszl; belebeszl
nz; bmul
benne; ebben; abban
kifejt; elterjeszt; fejteget; magyarz; ismertet
klcsn
bl
1. brzol; szemlltet; 2. alakt; jtszik; 3. megmutat;
szem el tr; 4. vzol; elbeszl; elad
szerepl
1. alakts; 2. megmutats; brzols; szemlltets; 3.
vzols; elbeszls; elads
1. ekzben; akzben; 2. ezen; azon; 3. ezentl; azontl;
4. ezrt; azrt; 5. felette; efelett; afelett; 6. flje; efl;
afl; 7. rla; errl; arrl
1. ezrt; azrt; es ist mir darum zu tun: ez fontos
szmomra; es sei darum !: m legyen !; 2. krl;
krltte; ekrl; akrl; 3. rla; arrl; errl
megfoszt
1. al; alja; 2. albb; 3. alatta; ezalatt; azalatt; 4. kz;
kzjk; 5. kzte; kztte
alad; altesz
hozzkever; kzkever
itt van; jelen van
lt; jelenlt; ottlt
helyben; ugyanott
1. adatok; tnyek; 2. ld. Datum
1. keltez; 2. szrmazik
datolya
kelet; dtum; welches datum haben wir ?: hnyadika van
ma ?
idtartam; tartssg; auf die Dauer: hosszabb idre
tarts; lland
brletjegy
tvfuts

1. elhzdik; 2. kitart; eltart; tart (idben); 3. megmarad;


4. sajnl; sajnlkozik
tarts; lland
tarts ru; tartstott ru
tarts hajhullm; dauer
szrazkolbsz
hvelykujj; jm. den Daumen drcken: szort vkinek
pehelytoll
1. belle; ebbl; abbl; 2. rla; errl; arrl; 3. tle; ettl;
tvol marad
tovasiet; elsiet
elszabadul; megszik vmit; mit einem blauen Auge
davonkommen
davonkommen: nagyobb baj nlkl megssza
davonmachen (s.)
meglp
davontragen
1. elvisz; 2. megkap; felszed (betegsget)
davor
1. el; elje; elbe; 2. eltte; az eltt; 3. tle; ettl; attl
dawider
ellene
1. ezrt; azrt; 2. hozz; ehhez; ahhoz; 3. r; erre; arra;
dazu
4. tetejbe (mg)
dazugehren
hozztartozik
dazukommen
1. hozzjn; 2. odajn; csatlakozik
dazwischen
1. kzben; 2. kz; kzjk; 3. kzte; kztk
dazwischenkommen
kzbejn
DDR (Deutsche Demokratische
NDK (Nmet
Republik)
Demokratikus Kzt.) /rv./
Debatte (e)
vita
debattieren
vitatkozik
Debkwrdigkeiten (Pl.) emlkiratok
Deck (s)
fedlzet
Decke (e)
1. mennyezet; fdm; fedl; 2. takar; tert
decken
1. befed; betakar; 2. fedez; vd
1. egyezik; egybevg; 2. fedezi magt; vdi magt; 3.
decken s.
fedi egymst
Deckmantel (r)
palst; lepel
Deckname (r)
fednv; lnv
Deckung (e)
1. fedezs; fedezk; 2. fedezet
defekt
1. hinyos; 2. hibs; srlt
defensiv
vdelmi
definieren
meghatroz; definil
Defizit (s)
hiny; vesztesg; deficit
deformieren
eltorzt; deforml
Degen (r)
kard
degradieren
lefokoz; degradl
dehnbar
nyjthat
dehnen
megnyjt; kinyjt
dehnen s.
1. elhzdik; 2. kinylik; megnylik; 3. nyjtzkodik
Deich (r)
gt
Deichsei (e)
kocsird
dein
1. a tied; 2. ld. du; wir dender dein: megemlkeznk rlad
dein/deine/dein
a magad; dein Vater: apd
Deine (s)
az, ami a tied; a magad
deiner/deine/deines
a tied
deinerseits
rszedrl
deinersteils
rszedrl
deinesgleichen
hozzd hasonl
deinethalben
rted
deinetwegend
miattad
deinetwillen
kedvedrt
dauern
dauernd
Dauerware (e)
Dauerwellen (Pl.)
Dauerwurst (e)
Daumen (r)
Daune (e)
davon
davonbleiben
davoneilen

deiniger/deinige/deinigesld. deiner
Dekan (r)
dkn
deklamieren
szaval
Deklination (e)
nvszragozs
dekriniern
ragoz
Delegation (e)
kldttsg; delegci
Delegierte (r)
kldtt; delegtus
delikat
1. finom; knyes; 2. gyenge; gynge
Delikatesse (e)
csemege
dem
ld. der
demagogisch
demagg
demaskieren
leleplez
dementgegen
ezzel szemben
dementieren
megcfol
dementsprechend
ennek megfelelen; annak megfelelen
demgegenber
ezzel tellenben; ezzel szemben
demgem
eszerint
demnach
eszerint; ennlfogva
demnchst
legkzelebb
demobilisieren
leszerel (kat)
Demokrat (r)
demokrata
Demokratie (e)
demokrcia
demokratisch
1. demokrata; 2. demokratikus
demonstrieren
1. demonstrl; tntet; 2. kimutat; bebizonyt
Demut (e)
alzat; alzatossg
demtig
alzatos
demtigen
megalz
demzugfolge
eszerint; ennek kvetkeztben
den
ld. der
denen
ld. der
Denkart (e)
gondolkodsmd
gondolkodik; gondol; kpzel; das gibt einem zu denken:
ezen van mit gondolkodni; er denkt bei sich: azt gondolja
denken
magban; er lt sich denken, da ...: elkpzelhet,
Denker (r)
gondolkod
Denkmal (s)
emlkm; memlk
Denkvermgen (s)
gondolkodsi kpessg; gondolkodsi kszsg
denkwrdig
emlkezetes; nevezetes
Denkwrdigkeit (e)
nevezetessg
Denkzettel (r)
1. emlkeztet; 2. int (iskolai)
denn
mert; mivel; teht
dennoch
mgis
Depesche (e)
srgny
deponieren
lettbe helyez
deportieren
deportl
Depot (s)
raktr; telep
der
ld. die (G, D s Pl.G alakja)
derart
gy; oly mdon
derartig
ilyen
derb
durva; goromba
1. a,az (nvel); 2. aki; amely; ami; 3. ez a, az a, ez az,
der/die/das
az az (mutat nm.)
dereinst
egykor; valamikor
deren
ld. der
derer
ld. der
dergestalt
1. ilyenformn; 2. olyannyira
dergleichen
ilyen; effle

derjenige/diejenige/dasjenige
amaz; az a, az az
derlei
ilyen; effle
derselbe/dieselbe/dasselbe
1. aki; amely; 2. ugyanaz
derweil
1. ekzben; ezalatt; 2. mg; kzben
derzeit
most; akkor; akkoriban
desertieren
dezertl
desgleichen
gy; hasonlkppen
deshalb
1. emiatt; amiatt; 2. ezrt; azrt
designieren
kijell
desinfizieren
ferttlent
desperat
ktsgbeesett
Despot (r)
zsarnok
dessen
ld. der
dessenthalben
azrt; amiatt; akirt; amirt
dessenungeachtet
1. ennek ellenre; 2. mindamellett; mindazonltal
Dessert (s)
csemege; desszert
destillieren
leprol; desztilll
desto
annl; desto besser: annl jobb
destrueren
bomlaszt
deswegen
azrt
Detail (s)
rszlet
detailieren
rszletez
deuteln
csr-csavar; magyarzgat
deuten
1. rtelmez; magyarz; 2. jelent; jelez; 3. mutat
1. rtelmes; 2. rthet; kivehet; vilgos; 3. nyers (tv.);
deutlich
4. szinte
deutsch
nmet; auf deutsch: nmetl; zu deutsch: nmetl
Deutsch (s)
nmet (nyelv)
Deutschland
Nmetorszg
Deutschtum (s)
nmetsg
Deutung (e)
magyarzat; rtelmezs
Devise (e)
deviza
Dezember (r)
december
Dezimalsystem (s)
tzes szmrendszer
dgl. (dergleichen)
ilyen /rv./; effle /rv./
d.h. (das heit)
azaz /rv./
d.i. (das ist)
azaz /rv./
Diagnose (e)
diagnzis
Dialekt (r)
dialektus
dialektisch
nyelvjrsi; dialektikus
Dialog (r)
dialgus; prbeszd
Diamant (r)
gymnt
dit
dits
dich
tged; magad; magadat; fr dich: neked; rszedre
dicht
1. kzvetlenl; 2. sr; tmtett; szoros
Dichte (e)
srsg
dichten
1. klt (verset); 2. srt; tmt
Dichter (r)
klt
dichterisch
klti
dichtgedrngt
zsfolt
Dichtkunst (e)
kltszet
Dichtung (e)
1. kltemny; 2. kltszet; szpirodalom; 3. srts;
1. sr; sie sind dicke Freunde: puszipajtsok; ich habe
die Sache dick: torkig vagyok vele; durch dick und dnn:
dick
tzn-vzen t; tzn-vzen keresztl; 2. vastag; kvr;
dickbuchig
pocakos
Dickdarm (r)
vastagbl

Dickicht (s)
Dickmilch (e)
Dieb (r)
Dieberei (e)
diebisch
Diebstahl (r)
Diele (e)
dielen
dienen
Diener (r)
dienlich
diensstuend
Dienst (r)
Dienstag (r)
dienstgig
dienstglich
dienstags
dienstbar
Diensteifer (r)
dienstfrei
Dienstgrad (r)
Dienstleistung (e)
Dienstleiter (r)
Dienstreise (e)
Dienststelle (e)
diensunfhig
diesbezglich
dieser/diese/dieses
diesesfalls
diesjhrig
diesmal
diesmalig
diesseitig
diesseits
diesseits +G
Dietrich (r)
Differenz (e)
Differenzen (Pl.)
Diktat (s)
Diktatur (e)
diktieren
Dill (r)
Dimension (e)
Diner (s)

Ding (s)
dipl. (diplomiert)
Diplom (s)
Diplomat (r)
Diplomatie (e)
diplomatisch
Diplomingenieur (r)

bozt (sr)
aludttej
tolvaj
tolvajls
tolvaj
lops
1. deszka; 2. elszoba; 3. lokl; br; 4. pall
padlz; kideszkz
szolgl; damit ist uns nicht gedient: ez nem segt rajtunk;
womit kann ich dienen ?: mivel szolglhatok ?
szolga
hasznos
szolglattev; gyeletes; napos
szolglat
kedd
keddi
keddenknt; minden kedden
kedden; keddi napokon; keddenknt
szolglatksz
gybuzgalom
szabad; szabadnapos
rendfokozat
szolgltats
szolglatvezet
szolglati t; szolglati utazs
1. hivatal; szerv; hatsg; 2. parancsnoksg (kat); 3.
szolglati lls; 4. szolglati hely
szolglatkptelen
erre vonatkoz
ez; az; emez; amaz
ez esetben
ez vi; idei
ezttal
mostani
innens
ezen az oldalon; az innens oldalon
vmin innen
tolvajkulcs
klnbsg; klnbzet
nzeteltrs
1. dikttum; 2. tollbamonds; diktls
diktatra
diktl
kapor
mret; dimenzi
dszebd; dszvacsora
1. dolog; trgy; holmi; 2. jszg; pra (llat); teremts;
vor allen Dingen: mindenekeltt; unterrichteter Dinge:
dolgavgezetlenl; er ist guter Dinge: jkedvben van;
die armen Dinger: szegny teremtsek; 3. gy; 4. valami;
okl. (okleveles) /rv./
1. diploma; 2. okirat; 3. oklevl
diplomata
diplomcia
1. diplomciai; 2. diplomatikus
okleveles mrnk

neked; magadnak; mit dir: veled; neben dir: melletted;


neben dir: hozzd kpest; von dir: tled; von dir: rlad; es
dir
gehrt dir: a tied
Dir. (Direktion)
ig. (igazgatsg) /rv./
Dir. (Direktor)
ig. (igazgat) /rv./
Direktion (e)
1. igazgatsg; 2. irny; 3. tmutats
Direktive (e)
utasts
Direktor (r)
igazgat
Direktbertragung (e) egyenes ads; kzvetlen ads; l ads
Dirigent (r)
karmester
dirigieren
igazgat; dirigl; veznyel
Diskus (r)
diszkosz
Diskussion (e)
vita
Diskuswerfen (s)
diszkoszvets
diskutieren
megvitat; vitatkozik
disputieren
vitatkozik
Distanz (e)
tvolsg
Distel (s)
bogncs
Distrikt (r)
kerlet; krzet
Disziplin (e)
1. fegyelem; 2. tudomnyg; szak
disziplinarisch
fegyelmi
fegyelmi eljrs; ein Disziplinarverfahren einleiten:
Disziplinarverfahren (s) fegyelmi eljrst indt
disziplinieren
fegyelmez
divers
klnfle
Dividend (r)
osztand
dividieren
oszt
Division (e)
1. hadosztly (kat); 2. oszts
d.J. (dieses Jahres)
f.. (foly vi) /rv./
DM (Deutsche Mark)
nmet mrka /rv./
d.M. (dieses Monats)
f.h (foly h) /rv./
1. br; brcsak; freilich doch !: ht persze !; 2. de igen;
doch
dehogynem; 3. hiszen; ht; br; 4. mgis; de
Docht (r)
kanc
Dock (s)
dokk
Dogge (e)
dog
Doktor (r)
doktor
Doktorat (s)
doktortus
doktorieren
doktorl
Dokument (s)
okmny; dokumentum
Dokumentarfilm (r)
dokumentumfilm
Dolch (r)
tr
Dolmetscher (r)
tolmcs
Dom (r)
dm
dominieren
dominl
Dominikaner (r)
domonkos (szerzetes)
Donau (e)
Duna
Donner (r)
mennydrgs
donnern
mennydrg
Donnerstag (r)
cstrtk
donnerstgig
cstrtki
donnerstglich
cstrtknknt; minden cstrtkn
donnerstags
cstrtkn; cstrtki napokon; cstrtknknt
Donnerwetter (s)
gihbor; zum Donnerwetter !: mennydrgs mennyk !
Doppel (s)
1. ketts (sp); pros (sp); 2. msolat
Doppeladler (r)
ktfej sas
Doppelgnger (r)
hasonms

doppelgleisig
kettsvgny
Doppelkassettenrakorderktkazetts
(r)
magn
doppeln
1. megkettz; 2. megtalpal
Doppelname (r)
ketts nv
Doppelpunkt (r)
kettspont
doppelsinnig
ktrtelm
Doppelspiel (s)
1. ketts jtk; 2. pros (sp)
doppelt
ktszeres; ketts; dupla
vminek a ktszerese; vminek a duplja; ums Doppelte
Doppelte (s)
grer: ktszerakkora
Doppelzentner (r)
mzsa
Doppelzimmer (s)
ktgyas szoba
doppelzngig
ktszn
Dorf (s)
falu
Dorfgemeinde (e)
kiskzsg
drfisch
falusi
dorfmig
falusias
Dorn (r)
tvis; tske
Dornbusch (r)
csipkebokor
Dornschuh (r)
ugrcip; futcip
Dorothea
Dorottya
drren
1. aszal; szrt; 2. szrad; aszaldik
dort
ott; amott; von dort an: onnantl
dorther
onnan; onnt
dorthin
oda
dortlassen
otthagy
Dose (e)
1. csatlakoz (dugs); 2. doboz; 3. dzis; 4.
Dosenffner (r)
konzervnyit
dosieren
adagol
Dossier (r)(s)
dosszi
Dotter (r)(s)
tojssrgja
dottergelb
tojssrga
Dozent (r)
docens
Drache (r)
srkny
Drachen (r)
srkny
drachten
1. sszedrtoz; 2. srgnyz
Draht (r)
huzal; drt
drahtlich
tvirati
drahtlos
drtnlkli
Drahtseilbahn (e)
drtktlvast; drtktlplya
drall
feszes; kemny
Drama (s)
drma
Dramatiker (r)
drmar
dramatisch
drmai
drang
ld. dringen
1. igyekezet; trekvs; 2. tolongs; 3. tmeg; 4.
Drang (r)
unszols; 5. vgy; sztn
1. srget; hajszol; unszol; 2. szorongat; 3. tolong;
drngen
tolakodik; tolakszik
drasch
ld. dreschen
drastisch
drasztikus
Drau (e)
Drva
drauen
odakint; kinn; kvl; von drangen: kintrl
Draufgabe (e)
1. foglal; 2. rads
Draufgnger (r)
rmens ember
Dre (r)
dressz; mez (sp)
drechseln
eszterglyoz

Drechsler (r)
Dreck (r)
dreckig
Dreh (r)
Drehbank (e)
Drehbuch (s)
Drehbhne (e)
drehen
drehen (s.)
Dreher (r)
Drehorgel (e)
Drehstrom (r)
Drehung (e)
Drehzahl (e)
drei
Drei (e)
dreiarmig
dreibltterig
Dreieck (s)
dreieinhalb
Dreier (r)
dreierlei
dreifach
dreifarbig
dreihundert
dreiig
Dreiig (e)
dreiiger
dreiigjhrig
dreiigste
dreijhrig
dreimal
dreiseitig
dreist
dreistckig
Dreistufenrakete (e)
dreistndig
dreitgig
dreitausend
dreiviertel
Dreiviertel (r)(s)
dreiwchig
dreizehn
dreizehnte
dreschen
Dresden

dringen
dringend
drinnen
dritt
dritte
drittehalb
drittel

eszterglyos
1. ganj; szar; 2. piszok; szemt; kosz; 3. sr
piszkos; szutykos
trkk; fogs
esztergapad
forgatknyv (film)
forgsznpad
1. csr-csavar; elferdt; 2. eszterglyoz; 3. forgat; teker;
fordt; csavar; 4. sodor
forog; megfordul; csavarodik
eszterglyos
verkli
vltakoz ram
forgats; tekers; fordulat; csavarods
fordulatszm
hrom; unser drei: mi hrman; zu dreien: hrmasval; zu
dreien: hrman
hrmas szm
hromkar; hromg
hromlevel
hromszg
hrom s fl
hrmas
hromfle
1. hrmas; 2. hromszoros
hromszn
hromszz
harminc
harmincas (szm)
harmincas
harmincves
harmincadik
hromves
hromszor
hromoldal
mersz; hetyke; pimasz; szemtelen
hromemeletes
hromlpcss rakta
hromrs
hromnapos
hromezer
hromnegyed
hromnegyedrsz
1. hromhetes; 2. hromheti
tizenhrom
tizenharmadik
cspel
Drezda
1. benyomul; keresztlhatol; thatol; behatol; 2. eljut; auf
etw. dringen: srget vmit; in jn. mit Bitten dringen:
krsekkel ostromol; zaklat vkit; 3. srget; kvetel
srgs
bent; benn; bell
harmadik; das dritte Mal: harmadszor; zu dritt:
harmadik
harmadfl; kt s fl
harmad

Drittel (r)(s)
drittens
drittjhrig
droben
Drogerie (e)
Drohe (e)
drohen
drhnen
Drohung (e)
drollig
Dromedar (s)
Droschke (e)
Drossel (e)
drben

harmadrsz
harmadszor
harmadves; harmadikos
fent; fenn; fell
drogria; illatszerbolt
here (mh)
fenyeget
dbrg; zg
fenyegets
fura; furcsa; mulatsgos
dromedr; egypp teve
brkocsi
rig
odat
1. elnyoms; 2. levonat; 3. nyoms; szorts; 4. nyomat;
Druck (r)
5. nyomtats; 6. nyomtatvny; 7. szorongs
Drckeberger (r)
lgs
drucken
1. nyom; szort; 2. nyomtat
drcken s.
1. lapul; 2. szorong; 3. szorul
drckend
nyomaszt
Drucker (r)
nyomdsz
Druckerei (e)
nyomdszat; nyomda
Druckfehler (r)
sajthiba
druckfertig
nyomdaksz
Druckknopf (r)
patent
Drucksache (e)
nyomtatvny
Druckschrift (e)
1. nyomdabet; 2. nyomtatott rs; 3. nyomtatvny
drunten
lent; lenn
Drusch (r)
cspls
Drse (e)
mirigy
Dtzd. (Dutzend)
tucat /rv./
du
te
ducken
lenyom
ducken s.
lapul; lapt
Duell (s)
prbaj
Duft (r)
illat
duften
illatozik
D-Zug (r) (Durchgangszug)
gyorsvonat
dulden
tr; eltr; elvisel
duldsam
trelmes; bketr
buta; ostoba; hlye; das wird mir schon zu dumm: ezt
dumm
kezdem mr unni
Dummheit (e)
butasg; ostobasg
Dummkopf (r)
tkfilk
1. dohos; flledt; 2. nyomaszt; nyomott; 3. szorong; 4.
dumpf
tompa; fojtott
dumpfig
dohos
dngen
trgyz
Dngen (s)
trgyzs
Dnger (r)
trgya
dunkel
stt; homlyos
dunkeln
sttedik; elsttedik
dnn
vkony; sovny; gyr; hg
Dnndarm (r)
vkonybl
Dnne (e)
vkonysg; vznasg
Dunst (r)
1. pra; kigzlgs; 2. prols; dunszt
dunsten
1. prol; dinsztel; 2. prolog; gzlg

Duplikat (s)
durch

durch +A
Durchblick (r)
durchblicken
durchbrechen
durchbrennen
durchbringen
Durchbruch (r)
durchdenken
durchdrngen
durchdrngen s.
durchdringen
durcheinander
Durcheinander (s)
durcheinanderbringen
durchfahren
Durchfahrt (e)
Durchfall (r)
durchfallen
durchfinden (s.)
Durchflu (r)
durchforschen
Durchfuhr (e)
durchfhren
Durchgang (r)
Durchgangszug (r)
durchgehen
durchgliedern
durchgreifend
durchhauen
durchhelfen
durchhelfen s.
durchjagen
durchkmpfen
durchkommen
durchkreuzen
Durchla (r)
durchlassen
durchleben
durchlesen
durchleuchten
durchmachen
Durchmesser (r)
durchmustern
durchnssen
Durchnssung (e)
durchnehmen
durchprgeln
durchqueren

msodpldny
tl
1. keresztl; t; 2. rvn; ltal; durch und durch: keresztlkasul; durch und durch: gykeresen; durch Luftpost:
lgipostval; durch mich: rajtam keresztl; ltalam; tlem
kilts
1. tlt (tv.); 2. tltszik; kiltszik; 3. keresztllt; 4.
keresztlnz; 5. kitkzik
1. betrik; beszakad; 2. eltrik; ketttrik; 3. keresztltr;
4. ketttr; ttr; 5. kitr
1. tg; kig; 2. tget; kiget; 3. meglp
1. tvisz; tvezet; tsegt; 2. befejez; 3. eltkozol
1. ttrs; 2. rvnyesls
tgondol
tnyom
tnyomul; thatol
1. thatol; 2. eltlt; that; 3. rvnyesl
sszevissza
sszevisszasg; zrzavar
sszekever
1. tmegy; keresztlmegy; thalad; keresztlhalad; 2.
tutazik; tjr; 3. bejr; beutazik; 4. vgigfut
1. thajts; tjr; 2. tutazs
1. buks; kudarc; 2. hasmens
1. tesik; 2. megbukik; jn. durchfallen lassen: megbuktat
1. tvergdik; 2. kiigazodik
tfolys
tvizsgl; tkutat
1. tmen forgalom; 2. tvitel
1. tvezet; 2. vghezvisz; vgrehajt
tmens; tkels; tjrs; tjr
gyorsvonat
1. tgondol; 2. tnz; 3. bejr; 4. rvnyesl; 5.
keresztlmegy; tmegy; 6. megszkik; 7. vgighzdik
feloszt; tagol
hathats; erlyes
1. elver; elnspngol; 2. keresztlvg; tvg
megsegt; tsegt
elboldogul vhogy; segt magn
keresztlhajszol
vgigharcol
1. gyz; 2. keresztljut; tjut; tvergdik
1. keresztez; 2. keresztlhz; meghist
tjr
tereszt; tenged
megl; tl
tolvas
tfnylik; tvilgt
tl; elszenved
tmr
tvizsgl
1. tzik; 2. tztat
bezs
tvesz; megtrgyal
elphol
1. keresztez; keresztlmegy; 2. keresztlutazik; tmegy;
tutazik

Durchreise (e)
durchreisen
Durchreisevisum (s)
Durchsage (e)
durchsagen
durchschauen
durchscheinen
durchschieen
Durchschlag (r)
durchschlagen
durchschlagen s.
durchschlpfen
durchschneiden

tutazs; auf der Durchreise: tutazban


1. tutazik; keresztlutazik; 2. beutazik; bejr
tutazvzum
bemonds
bemond
1. tlt; 2. kiismer
tszrdik; tfnylik
1. tl; keresztll; 2. keresztlszguld
tts; msolat
1. thatol; 2. tlyukaszt; 3. tt; keresztlt; elver; 4.
keresztlvgja magt
tbjik; tcsszik
tvg
1. tlag; im Durchschnitt: tlagosan; 2. tvgs; 3.
Durchschnitt (r)
keresztmetszet
durchschnittlich
tlagos
Durchschnittslohn (r)
tlagbr
Durchschnittsmensch (r) tlagember
Durchschrift (e)
msolat
durchschweifen
bebarangol
1. tlt; keresztllt; 2. tltszik; kiltszik; 3. tnz;
durchsehen
ttekint; tvizsgl
durchsetzen
1. rvnyest; 2. keresztlvisz
durchsetzen s.
1. rvnyesl; 2. fellkerekedik
1. ttekints; tnzs; tvizsglat; 2. keresztllts; 3.
Durchsicht (e)
keresztlnzs
durchsickern
tszivrog
durchspalten
ketthast
durchsprechen
megbeszl; megtrgyal
Durchstich (r)
1. tvgs; 2. szrs
durchstbern
tkutat
durchstoen
1. keresztltaszt; keresztllk; 2. kilyukaszt
durchstreichen
thz; trl
Durchstrich (r)
thzs; trls
durchstudieren
ttanulmnyoz
durchsuchen
tkutat; vgigkutat; megmotoz
durchtrieben
agyafrt
durchwachen
tvirraszt
durchwhlen
kzvetlenl hv
Durchweg (r)
tjrt
durchwegs
ltalban; kivtel nlkl
durchweichen
megpuht
durchwirken
1. tsz; besz; 2. vghezvisz
durchwollen
t akar jutni
durchwhlen
feltr; sszeturkl; sszekever; feldl
durchwhlen s.
keresztlfurakodik
durchzhlen
vgigszmol; megszmol
durchziehen
1. keresztlhz; 2. keresztlvonul; tvonul
durchzucken
1. tvillan; 2. belenyilallik
Durchzug (r)
1. tvonuls; 2. kereszthuzat; 3. keresztlhzs
durchzwngen
terszakol

1. -hat, -het; 2. kell; szksges; 3. lehet; lehetsges; ich


darf nach Hause: hazamehetek; darf ich bitten ?: szabad
krnem ?; das htte er nicht tun drfen: ezt nem lett
volna szabad megtennie; das drfte so sein: meglehet;
das drfest du wissen: tudhatnd; er darf sich dessen
nicht schmen: ezrt nem kell szgyenkeznie; das drfte
drfen
so sein: lehet, hogy gy van; 4. szabad (neki); 5. teheti
durfte
ld. drfen
drftig
szks; silny
drr
szraz; kiaszott; termketlen
Drre (e)
aszly; szrazsg; aszottsg
dursichtig
tltsz
Durst (r)
szomjsg
drsten
szomjazik; drsten nach etw.: vgyik vmire
durstig
szomjas
Dusche (e)
zuhany
Duschkabine (e)
zuhanyzflke; zuhanyozflke
Dse (e)
fvka
Dusel (r)
bdultsg; mmor
Dsenflugzeug (s)
sugrhajts replgp
dster
homlyos; bors; komor
Dte (e)
zacsk
Dutzend (s)
tucat
dutzendmal
tucatszor
dutzendweise
tucatszmra
duzen
tegez
duzen s.
tegezdik
D-Wagen (r) (Durchgangswagen)
tjrkocsi (vast)
Dynamik (e)
dinamika
dz. (derzeit)
e.i. (ez id szerint) /rv./
dz (Doppelzentner)
q (mzsa) /rv./
ebar
ehet
Ebbe (e)
aply
ebben
apad; cskken
ebd. (ebenda)
uo. (ugyanott) /rv./
1. egyenes; 2. pontosan; persze; das ist es eben !: ppen
eben
ez az !; 3. sk; sima; egyenletes
Ebenbild (s)
hasonms
ebenbrtig
egyenrang; egyenrtk
ebenda
ugyanitt; ugyanott
ebendaher
ugyaninnen; ugyanonnan
ebendahin
ugyanide; ugyanoda
ebender/ebendie/ebendas
ugyanez; ugyanaz
ebendeshalb
ppen ezrt; ppen azrt
ebendieser/ebendiese/ebendieses
ugyanez
ebendort
ugyanott
Ebene (e)
sksg
ebenerdig
fldszintes
ebenfalls
szintn; ugyancsak
Ebenholz (s)
benfa
ebenjener/ebenjene/ebenjenes
ugyanaz
Ebenma (s)
arnyossg
ebenmig
1. arnyos; 2. szablyos
ebenso
ugyangy; ugyangy
ebensolange
ugyanaddig
ebensolcher/ebensolche/ebensolches
ugyanolyan
ebensooft
ugyanannyiszor

ebensosehr
ebensoviel
ebensoweit
ebensowenig
ebensowohl
Eber (r)
Ebesteck (s)
ebnen
Zebra (s)
Zebrastreifen (r)
Zeche (e)
Echo (s)
echt
Echtheit (e)
Ecke (e)
eckig
Eckwohnung (e)
Eckzahn (r)
edel
edelherzig
Edelmut (r)
Edelstein (r)
Edelwei (s)
Zeder (e)
Ediele (e)
Edmund
Efeu (r)
Effekt (r)
Effektenbrse (e)
effektiv
effektvoll
egal
Egeschirr (s)
Egge (e)
egoistisch
egrnden
ehe

Zehe (e)
ehebaldigst
Ehebruch (r)
ehedem
Ehefrau (e)
Ehegatte (r)
ehemals
ehen
Ehepaar (s)
eher
Ehering (r)
Ehescheidung (e)
Eheschein (r)
Eheschlieung (e)
ehest
ehestens
Zehn (e)

ugyanannyira
ugyanannyi
ugyanolyan tvolsgra
ppoly kevss
ppgy; csakgy
1. kan; 2. vadkan
eveszkz; tkszlet
egyenget
zebra
zebra; gyalogtkelhely
1. bnyazem; 2. ch; 3. szmla (kocsmai)
visszhang
igazi; valdi; eredeti
valdisg
sarok; szglet; jn. um die Ecke bringen: eltesz lb all
szgletes
saroklaks
szemfog
nemes
nemesszv
nagylelksg; nemeslelksg
drgak
havasi gyopr
cdrus
tkez; ebdl
dn
borostyn
hats; effektus
rtktzsde
effektv; tnyleges
hatsos
1. egyenl; egyforma; 2. mindegy; kzmbs
edny
borona
nz; egoista
kinyomoz; kikutat; kidert
1. amg; 2. mieltt; 3. gyis (Ausztriban)
1. gerezd; fokhagymagerezd; 2. hzassg; zwecks Ehe:
hzassg cljbl; eine Ehe zu dritt: szerelmi hromszg
hzassgban; 3. lbujj
mielbb
hzassgtrs; Ehebruch begehen: hzassgtrst
kvet el; hzassgot tr
hajdan; azeltt
felesg
frj
egykor
rc-; vashzaspr
1. azeltt; 2. elbb; hamarabb; 3. inkbb
jegygyr
vls
hzassglevl
hzassgkts
mielbbi
mihamarbb
tzes szm

Zehner (r)
Zehntel (r)(s)
ehrbar

Ehre (e)
ehren
Ehrenbeleidigung (e)
Ehrenbezeigung (e)
E#hrendiplom (s)
ehrenhalber
Ehrenlohn (r)
Ehrenmitglied (s)
Ehrenplatz (r)
Ehrensache (e)
ehrenschnderisch
ehrenvoll
Ehrenwort (s)
ehrerbietig
Ehrfurcht (e)
Ehrgefhl (s)
Ehrgeiz (r)
ehrgeizig
ehrlich
ehrlos
ehrschtig
Ehrung (e)
ehrwrdig

Ei (s)
Eiche (e)
Eichel (e)
Zeichen (s)
Zeichenbrett (s)
Zeichenfilm (r)
Zeichenheft (s)
Eichhrnchen (s)
Zeichnung (e)
Eichung (e)
Eid (r)
Eidechse (e)
Eidotter (s)
Eierkuchen (r)
Eierschale (e)
Eierspeise (e)
Eifer (r)
eifern
Eifersucht (e)
eiferschtig
eifrmig
eifrig
Zeigefinger (r)

tzes
tizedrsz
derk; tisztes; tisztessges
1. becslet; tisztessg; 2. tisztelet; megtisztels; auf Ehre
!: szavamra !; auf Ehre und Gewissen !: szavamra !; jn.
wieder zu Ehre bringen: rehabilitl vkit; jm. zur Ehre
gereichen: becsletre; dicssgre vlik vkinek; ich
habe die Ehre !: van szerencsm !
becsl; megbecsl; tisztel; megtisztel
becsletsrts
tisztelgs; tiszteletads
dszoklevl
becsletbl; tiszteletbl
tiszteletdj
tiszteletbeli tag; dsztag
dszhely
becsletbeli dolog
becsletsrt
tiszteletteljes; megtisztel
becsletsz
1. mly hdolattal; 2. tiszteletteljes
tisztelet; hdolat
becsletrzs
becsvgy
becsvgy
becsletes
becstelen
becsvgy
megtisztels; megtiszteltets; nnepeltets
tiszteletremlt
1. pete; faules Ei: zptojs; gerhrte Eier: tojsrntotta;
das hartgekochte Ei: kemny tojs; das weichgekochte
Ei: lgy tojs; Eier legen: tojik; 2. tojs
tlgyfa
makk
1. eljel; 2. jel; jelzs; jells; 3. jelkp; 4. jelvny
rajztbla
rajzfilm
rajzfzet
mkus
1. jegyzs; 2. rajz; 3. rajzols
hitelests (msz)
esk
gyk; Schweizerische Eidgenossenschaft: Svjci
llamszvetsg
tojssrgja
1. omlett; 2. palacsinta
tojshj
tojsrntotta
buzgsg; buzgalom; mit groem Eifer: nagy
1. felhevl; tzbe jn; 2. vetlkedik; trekszik
fltkenysg
fltkeny
tojs alak
szorgos; buzg
mutatujj

eigen
Eigenart (e)
eigenartig
eigenbrtlerisch
eigenhndig
Eigenheit (e)
eigenmchtig
Eigenname (r)
Eigennutz (r)
eigens
Eigenschaft (e)
Eigenschaftswort (s)
Eigensinn (r)
eigensinnig
eigentlich
Eigentor (s)
Eigentum (s)
Eigentmer (r)
eigentmlich
Eigentmlichkeit (e)
Eigentumswohnung (e)
eigenwillig
Zeiger (r)
eignen (s.)
Eiland (s)
Eilbote (r)
Eilbrief (r)
Zeile (e)
eilen
eilen (s.)
eilends
Eilgut (s)
eilig
Eilzug (r)
Eimer (r)

ein
einander
einarmig
einschern
einatmen
einugig
Einbahnstrae (e)
Einband (r)
einbauen
Einbaumbel (Pl.)
Einbauschrank (r)
einberufen
einbezglich
einbiegen
einbilden
Einbildung (e)

1. furcsa; fura; 2. jellemz; sajtos; sajtsgos; 3. kln;


4. klnleges; 5. sajt; tulajdon
sajtsg
sajtos
magnak val; klnckd; bogaras
sajtkez
sajtossg
nhatalm; nknyes
tulajdonnv
nzs; haszonless
kln; klnsen
tulajdonsg; sajtossg; minsg
mellknv
nfejsg; makacssg
nfej; makacs
tulajdonkppen; voltakppen
ngl
tulajdon
tulajdonos
sajtos; klns
sajtossg
rklaks
akaratos; nfej; makacs
mutat
1. beleillik; 2. bevlik; alkalmas; 3. illik
kis sziget
futr; kldnc; durch Eilbote: expressz (posta); mit
Eilbote: expressz (posta)
expresszlevl
1. siets; sietsg; in Eile sein: siet; 2. sor
1. srget; 2. srgs
siet; igyekszik; die Zeit eilt: rohan az id; eile mit Weile:
lassan jrj, tovbb rsz
sietve; sebtben
gyorsru
siets; es tut ihm eilig: srgs a dolga
sebesvonat
vdr
be; ein und aus: ki-be; er weit nicht ein und aus: nem
tudja mihez fogjon; tancstalan; er weit nicht weder aus
noch ein: nem tudja mihez fogjon; er weit nicht weder
aus noch ein: tancstalan
egyms
flkar; egykar
elhamvaszt
bellegzik
flszem
egyirny t; egyirny utca
kts
bept; beszerel
beptett btor
beptett szekrny; mit einbegriffen: beleszmtva;
behv; sszehv
1. beszmtva; beleszmtva; 2. bezrlag
1. behajlik; bekanyarodik; 2. behajlt; 3. behajt
elhitet; sich etw. einbilden: nagyra van magval
1. kpzelet; kpzelds; 2. nhittsg

Einblick (r)
einbrechen
Einbrecher (r)
Einbrenne (e)
Einbrennsuppe (e)
einbringen
Einbruch (r)
einben
einbffeln
einbrgern
einbrgern s.
eindeutig
eindrinden
eindringlich
Eindringling (r)
Eindruck (r)
eindrucksvoll
eine
ein/eine/ein
eineinhalb
einen
einer
Einer (r)
einer/eine
einerlei
Einerlei (s)
einerseits
eines
einfach
einfdeln
einfahren
Einfahrt (e)
Einfall (r)
einfallen
Einfalt (e)
einfltig
Einfamilienhaus (s)
einfangen
einfarbig
einfassen
Einfassung (e)
einfeuchten
einfinden (s.)
Einflu (r)
Einflug (r)
einflureich
einfrmig
einfressen
einfressen s.
einfrieren
einfgen
einfgen s.

betekints; bepillants
1. betr; 2. betrik
betr
rnts
rntott leves
1. behoz; 2. betakart; 3. helyrehoz; beptol; 4.
jvedelmez; hoz
1. betrs; mit Einbruch der Nacht: az j belltval; 2.
vminek a bellta
elveszt; elveszt
bebiflz; bemagol
meghonost
meghonosodik
egyrtelm; flrerthetetlen
behatol; benyomul
nyomatkos; behat
betolakod
benyoms
hatsos
ld. ein
egy
msfl
egyest
ld. ein
egyes (szm)
egyvalaki
1. egyfle; egyforma; 2. mindegy; kzmbs
egyformasg
egyrszt; rszint; egyrszrl
egyvalami; mit einer Hand: flkzzel; was fr
ein/eine/eines ?: milyen ?; einer/eine von euch: egyiktk
1. egyszeres; 2. egyszer
befz
1. befut; 2. behajt (jrm); 3. behord; 4. bejr; 5.
bajrs; behajts; kapubejr; Einfahrt verboten !:
behajtani tilos !; in der Einfahrt: a kapu alatt
1. ellensges betrs; 2. tlet
1. bedl; beomlik; 2. betr; beront; 3. eszbe jut; eszbe
tlik; 4. kzbeszl; kzbevg
egygysg
1. egygy; 2. jmbor
csaldi hz
1. elfog; 2. sszefogdos
egyszn
1. befoglal; 2. bekert; 3. beszeg
foglalat; keret
megnedvest; benedvest
1. beletrdik vmibe; 2. megjelenik; bellt
1. bemls; befolys; 2. hats
berepls
befolysos
egyforma; egyhang
1. beleeszik; 2. bemar
bemardik; belemardik
befagy
beilleszt; beiktat
beilleszkedik

Einfuhr (e)
einfhren
Einfhrung (e)
Einfuhrzoll (r)
Eingabe (e)
Eingang (r)
eingangs
eingebildet
Eingeborene (r)
eingedenk
eingefleisch

eingehen
eingehend
eingeladen
Eingemachte (s)
eingenommen
eingeschrieben
eingesessen
eingestehen
Eingeweide (Pl.)
eingewhnen
eingewhnen s.
eingewurzeit
eingleisig
eingliedern
eingreifen
Eingriff (r)
Einhalt (r)
einhndig
einhndigen
einhngen
einhngen s.
einheimisch
Einheimische (r)(e)
Einheit (e)
einheitlich
Einheitspreis (r)
einheizen
einher
einholen
einhllen
einhllen s.
einhundert
einig
einige
einigen
einigen s.
einigermaen
Einigkeit (e)
einjhrig
Einkauf (r)
einkaufen
Einkufer (r)

behozatal; import
1. bevezet; 2. bevisz; behoz; importl
1. behozatal; bevitel; import; 2. bevezets
behozatali vm; beviteli vm
beads; beadvny
1. berkezs (napja); kein Eingang !: belpni tilos !; 2.
bejrat; bemenet
1. elljrjban; 2. kezdetben; az elejn
1. bekpzelt; nhitt; 2. kpzelt
bennszltt
emlkezve arra
megrgztt
1. befut; megrkezik; 2. belp; bemegy; 3. elpusztul;
megsznik; auf etw. eingehen: beleegyezik; belemegy
vmibe; 4. sszezsugorodik; sszemegy
1. befut; berkez; bejv; 2. behat; tzetes
meghvott
beftt
elfogult
ajnlott (posta)
1. megteleptett; 2. otthonos
bevall; elismer
1. belek; 2. zsigerek
rszoktat; hozzszoktat; betant
beleszokik; beletanul
meggykeresedett
egyvgny
beiktat; beilleszt
1. beavatkozik; beleavatkozik; 2. bekapcsol; 3. bekt; 4.
benyl; belenyl; 5. kzbelp
beavatkozs
megszakts; Einhalt gebieten: vget vet
1. egykezes; flkezes; 2. egykez; flkez
tad; kzbest
beakaszt
belekarol
hazai; honi; belfldi; einheimisch werden: meghonosodik
helybeli; odavalsi; slakos
egysg
egysges
egysgr
beft
ide-oda; fel s al
1. elr; utolr; 2. megszerez; beszerez; 3. ptol; behoz
beburkol; betakar
betakarzik
egyszz
1. egyetrt; 2. egysges; einig sein sich: megegyezik
1. egyesek; 2. nhny; 3. nmi
egyest
1. egyesl; 2. megegyezik
1. nmikppen; nmileg; 2. valamelyest
egyetrts; egysg
egyves
1. bevsrls; 2. vtel; vsr
bevsrol
bevsrl

Einkaufsbummel (r)
Einkaufskorb (r)
Einkaufswagen (r)
Einkehr (e)
einkehren
einkerkern
Einkind (s)
einklagen
einklammern
Einklang (r)
einkochen
einkommen
Einkommen (s)
einkreisen
Einknfte (Pl.)
Einla (r)
einladen
einladend
Einladung (e)
Einlage (e)
einlagern
einlassen
Einlauf (r)
einlaufen
einleben (s.)
einlegen
einlegen s.
einleiten
Einleitung (e)
einliefern
einlsen
einmachen

einmal
Einmaleins (s)
einmalig
einmarschieren
einmischen (s.)
einmonatig
einmonetlich
einmtig
Einnahme (e)
einnehmen
einnehmend
einnicken
einnisten (s.)
Einde (e)
einordnen
einordnen s.
Einordung (e)
einpacken

bevsrlsta
bevsrlkosr
bevsrlkocsi
1. betrs; 2. vendgfogad; Einkehr halten: betr vhova
1. bespr; 2. betr
bebrtnz
egyke
bepanaszol
zrjelbe tesz
sszhang
befz
1. befolyik; bejn (pnz); 2. folyamodik; krelmez
bevtel; jvedelem
bekert
jvedelem
1. bebocsts; 2. kiskapu
1. berak; berakodik; 2. meghv
hvogat; csbt
1. beraks; berakods; 2. meghvs; meghv
1. betevs; bett; 2. levesbett; 3. mellklet
1. beraktroz; 2. beszllsol (kat)
beereszt; bebocst; beenged; sich in etw. einlassen:
vmibe belebocstkozik
1. berkezs; 2. bents
1. berkezik; befut; 2. sszemegy (anyag)
1. beleli magt; 2. megszokik
1. becsavar; berak (hajat); 2. behelyez; betesz; 3.
benyjt; 4. elad; 5. eltesz; elrak (telt tlite); 6. mellkel
kzbenjr; ein guter Wort fr jn. einlegen: szt emel vki
rdekben
bevezet; megkezd; megindt
1. bevezets; 2. elkszlet
1. beszllt; 2. beszolgltat
kivlt; bevlt; teljest
befz; eltesz
egyszer; egykor; auf einmal: egyszerre csak; nicht einmal
...: mg ... sem; nun einmal: gy ht; es war einmal ...:
egyszer volt, hol nem volt ...; es war einmal ...: hol volt,
hol nem volt ...
egyszeregy
egyszeri; egyedlll; pratlan
bevonul
beleavatkozik
egyhavi
1. egyhavi; 2. havonknti
1. egybehangz; egyetrt; 2. egyrtelm
1. beszeds; 2. bevtel; jvedelem; 3. elfoglals
1. beszed; 2. betlt; elfoglal; 3. bevesz; 4. bevtelez; 5.
bevon; 6. elfogyaszt; 7. megnyer; meghdt
megnyer
elszundt; elszunnyad
befszkeldik; befszkeli magt
puszta; pusztasg
besorol
beilleszkedik
besorols
becsomagol

einpauken
einprngen
einrahmen
einruchern
einrumen
einrumig
Einrede (e)
einreden
einreiben
einreichnen
einreien
einreihen
einreihig
Einreise (e)
einrichten
einrichten s.
Einrichtung (e)
einrcken
eins
einsam
Einsamkeit (e)
Einsatz (r)
einschalten
einschrfen
einschenken
einschiffen (s.)
einschl. (einschlielich)
einschlafen
einschlfern
Einschlag (r)

einschlagen
einschlieen
einschlieen s.
einschlielich
Einschlu (r)
einschneiden
einschneidend
einschneidig
einschneien
einschrnken
einschrnken s.
einschrauben
Einschreibebrief (r)
Einschreiben (s)
einschreiten
einschchtern
einschwrzen
einsehen
einseitig
einsenden
Einsender (r)
Einser (r)
einsetzen

1. bemagol; bevg; 2. bemagoltat


1. benyom; belenyom; 2. bevs; belevs; 3. eszbe vs
bekeretez
megfstl
1. tenged; 2. berendez; 3. elismer; rhagy
egyszobs
ellenvets; kifogs
1. beleszl; 2. rbeszl; rbr
bedrzsl
benyjt; bead
1. beszakt; 2. lebont
besoroz
egysoros
beutazs
1. berendez; felszerel; 2. helyreigazt; 3. intz; elrendez
felkszl
1. berendezs; felszerels; 2. intzkeds; 3. intzmny
1. beiktat; 2. betesz; 3. bevonul (kat)
ld. ein
1. lakatlan; 2. magnyos; elhagyatott
magny
1. belps (zene); 2. betevs; bett; 3. bevets (kat); 4.
1. bekapcsol; 2. kzbeiktat
lelkre kt; schrfe es dir gut ein: vsd jl az
tlt (italt)
1. behajzik; 2. hajra szll
bez. (bezrlag) /rv./
1. elalszik; 2. elzsibbad
elaltat
1. becsaps; 2. becsapds; 3. bets
1. beburkol; becsomagol; eine neue Richtung
einschlagen: j irnyban halad; 2. betr; bezz; 3. bet;
belet; 4. bever; belever
1. bezr; becsuk; 2. krlzr; 3. mellkel; csatol
bezrkzik
belertve
beszmts; beleszmts; mit Einschlu von etw.: vmit
beleszmtva; beszmtva
bevg; belevg
lnyegbevg; fontos
egyl
behavaz
korltoz
szksen l; sszehzza magt
kig (lmpa)
ajnlott levl
ajnlott kldemny
1. beavatkozik; beleavatozik; 2. kzbelp
megflemlt
1. becsempsz; 2. befekett
megtekint; betekint; belt
floldali; egyoldali; egyoldal
bekld
bekld
egyes
1. bellt; alkalmaz; 2. betesz; berak; 3. beltet; elltet; 4.
kinevez; beiktat; 5. megszlal; rzendt

Einsicht (e)
einsichtig
Einsiedler (r)
einsilbig
einspannen
einsparen
einsperren
einsperren s.
einsprechen
einsprengen
einspringen
Einspruch (r)
einst
einstampfen
einstecken
einsteigen
einstellen
einstellen s.
Einstellung (e)
Einstieg (r)
einstig
einstimmen
einstimmig
einstmalig
einstckig
einstndig
Einsturz (r)
einstrzen
einstweilig
eintgig
eintauchen
eintauschen
eintausend
einteilen
einteilig
eintnig
Eintopfgericht (s)
Eintracht (e)
eintrchtig
eintragen
eintragen s.
eintrglich
eintreffen
eintreiben

eintreten
Eintritt (r)
Eintrittsgeld (s)
Eintrittskarte (e)
einben
einundzwanzig
einverleiben

betekints; bepillants; belts


belt
remete
1. egytag (sz); 2. sztlan
befog
megtakart
bezr
bezrkzik
1. ellenvet; 2. kzbeszl; beleszl; 3. szt emel
befrcskl
1. bereped; einsprungen fr jn.: beugrik vki helyett; 2.
beugrik
ellenvets; tiltakozs
egykor; hajdan; majd
1. betapos; letapos; bedngl; 2. bezz; 3. zzdba ad
1. bedug; 2. zsebre vg
beszll; bemszik
1. bellt; 2. megszntet
1. bell; beksznt; 2. megjelenik
1. bellts; 2. belltottsg; magatarts; 3.
megszntets; beszntets
felszlls
egykori; hajdani
1. csatlakozik; bekapcsoldik; 2. sszehangol;
1. egyhang; 2. egyszlam
egykori
egyemeletes
egyrai; egyrs
beomls
beomlik
ideiglenes
egynapi; egynapos
bemrt; belemrt
becserl
egyezer
beoszt
egyrszes
egyhang
egytltel
egyetrts
egyetrt
1. behord; 2. bejegyez; ber; 3. bevezet; bejegyez; 4.
jvedelmez
beratkozik; felratkozik
jvedelmez
1. bekvetkezik; 2. megrkezik
1. behajt; beterel; 2. bever
1. bell; bekvetkezik; fr jn./etw. eintreten: vkirt/vmirt
skraszll; 2. belp; 3. belk; 4. berg; 5. betapos;
beletapos; kitapos
1. belps; 2. kezdet; vminek a bellta
belpdj
belpjegy
1. begyakorol; 2. betant
huszonegy
bekebelez

1. egyetrts; 2. rintkezs; 3. kihallgats; ich bin damit


einverstanden: beleegyezem
egyetrts; beleegyezs
ellenvets
bevndorl
kifogstalan
befel
bevlt (pnzt)
befz; konzervl
befttesveg
1. beavat; felavat; 2. beztat
beavat (titokba)
egyelre; ideiglenesen
1. beint (autnak); 2. beutal; 3. bevezet
ellenvet; kifogst tesz
1. bedob; behajt; 2. kzbevet; megjegyez
becsomagol
beleegyezik
beleegyezs; seine Einwilligung geben zu etw.:
Einwilligung (e)
beleegyezst adja vmihez
einwirken
hat; befolysol
Einwohner (r)
lakos; lak
Einwurf (r)
1. bedobs; 2. bedobnyls; 3. ellenvets
Einzahl (e)
egyes szm (nyelvt)
einzahlen
befizet
einzunen
bekert
einzeilig
egysoros
Einzelfall (r)
klnleges eset
Einzelheit (e)
rszlet
einzeln
1. egyenknt; kln; rszletekben; 2. egyes; 3.
Einzelreise (e)
magnutazs
einzelstehend
1. egyedl ll (magnyos); 2. egyedlll (kivl)
Einzelstck (s)
egyedi darab
einzelweise
egyenknt; kln
Einzelwirtschaft (e)
egyni gazdasg
Einzelzimmer (s)
egygyas szoba
1. befz; 2. behajt; beszed; 3. behv (kat); 4. behz; 5.
einziehen
bekltzik; bekltzkdik; 6. beszv; 7. bevon; 8. bevonul
einzig
1. csupn; 2. egyedl; 3. egyetlen; pratlan; egyedlll
einzigartig
egyedli; pratlan
Einzug (r)
bevonuls; bekltzs
eirund
tojs alak
Eis (s)
1. fagylalt; 2. jg
Eisbr (r)
jegesmedve
Eisbecher (r)
fagylaltkehely
Eisen (s)
vas; altes Eisen: cskavas
Eisenbahn (e)
vast
Eisenbahner (r)
vasutas
Eisenbahnfahrkarte (e) menetjegy; vasti jegy; vonatjegy
Eisenbahnkarte (e)
menetjegy; vasti jegy; vonatjegy
Eisenbahnzug (r)
vonat
Eisenbeschlag (r)
vasals; vasveret
Eisenbeton (r)
vasbeton
eisenhaltig
vastartal; vasas
Eisenhttenwesen (s) vaskohszat
Eisenzeit (e)
vaskorszak
eisern
vasbl val; vasEinvernehmen (s)
Einverstndnis (s)
Einwand (e)
Einwanderer (r)
einwandfrei
einwrts
einwechseln
einwecken
Einweckglass (s)
einweichen
einweihen
einweilen
einweisen
einwenden
einwerfen
einwickeln
einwilligen

Eisfeld (s)
eisig
Zeisig (r)
Eiskunstlauf (r)
Eiskunstlufer (r)
Eislauf (r)
Eismeer (s)
Eistreiben (s)
Eiszapfen (r)
Eiszeit (e)

jgmez
jeges; fagyos
csz
mkorcsolyzs
mkorcsolyz
korcsolyzs
Jeges-tenger
jgzajls
jgcsap
jgkorszak
1. id; 2. idpszak; korszak; zu unserer Zeit: a mi
idnkben; ich habe keine Zeit: nincs idm; es ist Zeit:
ideje mr; seit der Zeit: azta; amita; whrend der Zeit,
da ...: mikzben ...; stille Zeit: holt idny; aus der Zeit:
korabeli; morgen um diese Zeit: holnap ilyenkor; zu jeder
Zeit (e)
Zeit: brmikor; akrmikor
eitel
1. hi; 2. mer; csupa; 3. res
Eitelkeit (e)
hisg
Eiter (r)
genny
Eiterbeule (e)
tlyog
Zeitgenosse (r)
kortrs
Zeitmangel (r)
idhiny
Zeitpunkt (r)
idpont
Zeitraum (r)
idszak; idtartam
Zeitrechnung (e)
idszmts
Zeitschrift (e)
folyirat
Zeitung (e)
jsg; hrlap
Zeitungskiosk (r)
jsgosbd
Zeitungsredaktion (e)
lapszerkesztsg; jsgszerkesztsg
Zeitungsverlag (r)
lapkiad vllalat
Zeitunsschau (e)
lapszemle; sajtszemle
Zeitvertreib (r)
idtlts
Zeitwort (s)
ige
Zeitzeichen (s)
idjelzs (rdiban)
Eiwei (s)
tojsfehrje
ekel
1. kellemetlen; 2. knyes; 3. undort
Ekel (r)
1. melygs; 2. undor; utlat
ekelerregend
undort
ekelhaft
ld. ekel
ekeln
undort
ekeln s.
undorodik
elastisch
elasztikus; rugalmas
Elbe (e)
Elba
Elefant (r)
elefnt
elegant
vlasztkos; elegns
elektisieren
megvillanyoz; felvillanyoz
Elektizitt (e)
villamossg; elektromossg
elektrifizieren
villamost
Elektriker (r)
villanyszerel
elektrisch
elektromos
Elektrische (e)
villamos
Elektrizittswerk (s)
Elektromos Mvek
Elektroherd (r)
villanytzhely
Element (s)
elem
elementar
elemi
Elementarunterricht (r) elemi oktats
elend
nyomorult; pocsk

Elend (s)
nyomor; nyomorsg; nsg
elf
tizenegy
Elf (e)
1. csapat (tizenegy fs) (sp); 2. tizenegyes (szm)
Elf (r)
man; tndr
Elfenbein (s)
elefntcsont
Elfer (r)
tizenegyes
elferlei
tizenegyfle
elfjhrig
tizenegyves
elfmal
tizenegyszer
elfmalig
tizenegyszeri
elfte
tizenegyedik
Elftel (s)
tizenegyedrsz
elftens
tizenegyedszer
Elisabeth
Erzsbet
Ellbogen (r)
knyk
Zelle (e)
1. cella; zrka; 2. flke; kamra; 3. sejt
Ellenbogen (r)
knyk
ellenlang
rfnyi
Ellenware (e)
rvidru
ellenweise
rfszmra
Ellipse (e)
ellipszis
Elffel (r)
evkanl
Eloquenz (e)
kesszls
Elster (e)
szarka
Zelt (s)
stor
Eltern (Pl.)
szlk
elternlos
aptlan-anytlan; rva
Email (s)
zomnc
Zement (r)(s)
cement
emigrieren
emigrl
Emmerich
Imre
empfahl
ld. empfehlen
Empfang (r)
1. tvtel; 2. fogads; fogadtats; 3. vtel (rdi)
empfangen
1. tvesz; elfogad; 2. fog; vesz (adst); 3. megkap
Empfnger (r)
1. tvev; vevkszlk; 2. cmzett
Empfngnis (e)
1. fogamzs; 2. megkaps
Empfangsbesttigung (e)tvteli elismervny
Empfangsbro (s)
recepci
empfehlbar
ajnlhat
empfehlen
ajnl
1. ajnlkozik; 2. elbcszik; es empfehlt sich: ajnlatos;
empfehlen s.
sich empfehlen lassen: dvzlett kldi
empfehlenswert
ajnlatos
Empfehlung (e)
1. ajnls; 2. dvzlet
empfinden
rez
empfindlich
rzkeny; fjdalmas
empfindsam
rzkeny; rzelmes
Empfindung (e)
rzs; rzet
empfing
ld. empfangen
empfohlen
ld. empfehlen
empfunden
ld. empfinden
empor
felfel
emporbringen
felvirgoztat; felemel; fellendt
empren
felhbort
empren s.
felhborodik; fellzad
emporkommen
feljn; felemelkedik; feljut
emporragen
kimagaslik

emprt
emportauchen
Emprung (e)
emsig

Ende (s)
enden
endgltig
endigen
Endlampf (r)
endlich
endlos
Endresultat (s)
Endspiel (s)
Endstation (e)
Endung (e)
Endziel (s)
Energie (e)
energisch
eng
Engagement (s)
engagieren
Enge (e)
Engel (r)
engherzig
England
Englnder (r)
englisch
Englisch (s)
Engpa (r)
engsichtig
Zenit (r)(s)
Enkel (r)
Enkelin (e)
enorm
Enquete (e)
Ensemble (s)
Zensur (e)
Entartung (e)
entbehren
entbehrlich
entbinden
entblen
entbrennen
entdecken
Entdecker (r)
Ente (e)

felhborodott
felmerl
felhborods; lzads; zendls
serny; igyekv; dolgos
vg; befejezs; Ende Juli: jlius vgn; letzten Endes:
vgeredmnyben; ein Ende haben: vgetr; ein Ende
nehmen: vgetr; etw. ein Ende machen: vget vet
vminek; befejez vmit; etw. ein Ende bereiten: vget vet
vminek; befejez vmit; es nimmt kein Ende: se vge se
hossza; zu Ende fhren: befejez; vghezvisz; zu Ende
bringen: befejez; vghezvisz; zu Ende gehen: vghez
kzeledik; vgt jrja; zu dem Ende, da ...: avgett,
hogy ...; azrt, hogy ...; das dicke Ende kommt nach:
1. befejezdik; vgzdik; 2. bevgez; befejez
1. vgrvnyesen; 2. vgleges
ld. enden
vgs kzdelem
1. vgles; 2. vgl; vgre
vgtelen; vg nlkl
vgeredmny
dnt (sp)
vglloms
vgzds
vgcl
energia
erlyes; energikus
szk; szoros
szerzds; szerzdtets; ktelezettsg
szerzdtet; alkalmaz
1. szk hely; in die Emge treiben: sarokba szort; 2.
szkssg; szorossg; szorultsg
angyal
szkkebl
Anglia
angol (ember)
angol
angol (nyelv)
1. hegyszoros; 2. szk keresztmetszet
szk ltkr
tetpont; zenit
unoka
lenyunoka
roppant nagy
ankt
egyttes
osztlyzat; rdemjegy
elfajuls
nlklz
nlklzhet; jm. seinen Gru entbieten: dvzlett kldi
vkinek
1. felold; 2. feloldoz; 3. szlst levezet; sie wurde eines
Knaben entbunden: fit szlt
kitakar; felfed
fellobban; lngra lobban
1. felfed; 2. felfedez
felfedez
kacsa

entehren
enteignen
Entericht (r)
entfachen
entfallen
entfalten
entfalten s.
entfernen
entfernen s.
Entfernung (e)
entfert
entfesseln
entflammen
entfliehen
entfremden
entfremden s.
entfhren

entgegen +D
entgegenbringen
entgegenkommen
Entgegenkommen (s)
entgegenkommend
entgegennehmen
entgegensetzt
entgegnen
entgehen
entgelten
entgleisen
entglhen
enthalten
enthalten s.
enthaltsam
enthaupten
entheben
enthllen
enthusiastisch
entkeimen
entkleiden
entkleiden s.
entkommen
entkrften
entkrftet
entladen
entladen s.
entlang
entlang +A/+D
entlassen
entlasten
Entlastungszeuge (r)
entledigen (s.)

meggyalz
kisajtt
gcsr
lngra lobban
1. jut; esik vkire/vmire; es ist mit entfallen: elfelejtettem;
2. kiesik; kihull; elesik; 3. megsznik; elfelejtdik
1. kibont; kifejt; 2. kibontakoztat
kibontakozik
eltvolt
eltvolodik; eltvozik
1. eltvolts; eine Entfernung zurcklegen: tvolsgot
megtesz; 2. tvolsg; 3. tvozs
tvoli
1. bilincsitl felold; 2. kirobbant
fellngol
megszkik
elidegent
elidegenedik
megszktet
ellen; ellenre; ellenkezen; dem Befehl entgegen: a
parancs ellenre; entgegen sein: ellenttben van;
entgegen sein: ellenez
szembehoz /ellenttbe hoz; jm. Mitrauen
entgegenbringen: bizalmatlan vkivel
1. el megy; el jn; 2. eleget tesz
elzkenysg
elzkeny
tvesz
ellenttes; ellenkez
viszonoz; vlaszol
1. elkerl; 2. elmenekl
1. krptol; visszafizet; 2. lakol; megszenved; 3. viszonoz
kisiklik
felizzik
tartalmaz
tartzkodik
nmegtartztat
lefejez
1. felment; 2. kivesz; kiemel
leleplez
lelkes
csrtlant
kivetkztet; levetkztet
levetkzik
megmenekl
1. rvnytelent; 2. gyengt
ertlen; elgyenglt
1. kirak; kirakodik; 2. kist (elektromossg); 3. rt
(lfegyver)
1. elsl; kisl; 2. lerak
mellett; mentn; entlang den/dem Strom: a folyam
mentn; entlang des Stromes: a folyam mentn
hosszban; mentben
1. elbocst; 2. elenged
1. jvr; 2. tehermentest
menttan
megszabadul

entleeren
entlegen
Entlehnung (e)
entlohnen
entmilitarisieren
entmutigen
Entnahme (e)
entnehmen
Zentner (r)
Zentrale (e)
Zentralheizung (e)
entrtseln
Entrechtung (e)
Entree (s)

kirt
tvoli; flrees
1. tvtel; 2. klcsnvtel
djaz; megfizet
demilitarizl
elcsggeszt
1. kivtel; 2. kivevs
kivesz; mert
1. fl mzsa; fl mtermzsa; 2. mtermzsa (Ausztria)
kzpont
kzponti fts
megfejt; kibetz
jogfoszts
1. bejrat; 2. belpdj
elragad; elvon; ich entri mich ihm: kitpem magam a
entreien
kezei kzl
entrichten
megfizet; ler
entrinnen
1. kifolyik; lefolyik; elfolyik; 2. megmenekl
entrcken
1. elragad; 2. eltol; elmozdt
Zentrum (s)
kzpont; centrum
entrsten
felhbort
entrsten s.
felhborodik
entsagen
lemond
entschdigen
krptol; krtalant
Entschdigung (e)
krtrts; krptls
entscheiden
eldnt; elhatroz
entscheiden s.
eldl; elvlik; sich entscheiden fr etw.: dnt vmi mellett
dnts; hatrozat; eine Entscheidung treffen: hatrozatot
hoz; dntst hoz; hatroz; eine Entscheidung fllen:
Entscheidung (e)
hatrozatot hoz
entscheidungsberechtigt dntsre jogosult
Entscheidungsspiel (s) dnt (sp)
entschieden
hatrozott
entschlieen (s.)
elhatrozza magt
Entschlossenheit (e)
elszntsg; eltkltsg
1. elhatrozs; 2. hatrozat; dnts; einen Entschlu
Entschlu (r)
fassen: elhatroz vmit; elsznja magt vmire
entschuldigen
1. megbocst; 2. ment; 3. menteget
entschuldigen s.
1. bocsnatot kr; mentegetzik; 2. kimenti magt
1. bocsnatkrs; mentegetzs; jn. um Entschuldigung
Entschuldigung (e)
bitten: bocsnatot kr vkitl; 2. mentsg
entschpfen
kicsszik; kisiklik
entschwinden
1. elenyszik; 2. eltnik
entsenden
elkld; megkld; kikld
entsetzen
1. felment (kat); 2. letesz; 3. megfoszt; 4. megrmt;
entsetzen s.
1. iszonyat; rmlet; 2. megborzad; megrml
entsetzlich
szrny; iszony; rmt
entsinnen (s.)
emlkezik
entspinnen (s.)
tmad
entsprechen
megfelel
1. megfelel; 2. szerint; vminek megfelelen; dem Befehl
entsprechend
entsprechend: a parancs szerint
1. elszkik; megszkik; kereket old; 2. ered; fakad;
entspringen
szrmazik
entstammen
ered
entstehen
keletkezik; tmad
Entstehung (e)
keletkezs

entstellen
enttuschen
enttuschen s.
Enttuschung (e)
entvlkert
entw. (entweder)
entwachsen
entwaffnen
entwssern
entweder
entwenden
entwerfen
entwerten
entwerten s.
Entwerter (r)
Entwertung (e)
entwickeln
entwickeln s.
entwickelt
Entwicklung (e)
entwirren
entwischen
entwhnen
entwhnen s.
entwlken (s.)
entwrdigen
Entwurf (r)
entwurzeln
entziehen
entziehen s.
entziffern
entzcken
entzckent
Entzckung (e)
entznden
entzndlich
Entzndung (e)
entzwei
entzweien
entzweien s.
Epidemie (e)
episch
Episode (e)
Epoche (e)
Zepter (r)(s)
er
erachten
Erachten (s)

erbarmen
Erbarmen (s)
erbrmlich
erbarmungslos
erbauen

eltorzt; elcsft
csaldst okoz; kibrndt
csaldik; kibrndul
csalds; kibrnduls
elnptelenedett
v. (vagy) /rv./
kin
lefegyverez
kiszrt; lecsapol
vagy; entweder ..., oder ...: vagy ..., vagy ...
eltulajdont
eltervez; vzlatot kszt
elrtktelent; lertkel
elrtktelenedik
jegylyukaszt
rtktelents; elrtkteleneds
1. elhv (fnykpet); 2. fejleszt; kifejleszt; 3. felfed; 4.
kifejt; fejteget; kibogoz
kifejldik; fejldik; keletkezik
fejlett
1. elhvs (fnykp); 2. fejlds; fejleszts
kibonyolt; kibogoz
megszkik; elillan; kereket old
1. elszoktat; leszoktat; 2. elvlaszt (gyermeket)
leszokik; elszokik
kitisztul; kiderl (g)
lealacsonyt; megalz
terv; tervezet; tervrajz; vzlat
kitp (gykerestl)
elvon; megvon
kivonja magt
kibetz; megfejt
elragad; elbjol; entzckt sein von etw.: el van ragadtatva
vmitl
elragad; elbjol
elragadtats; rajongs
meggyjt
gylkony
gyullads
kett; szjjel; szt
sszeveszt; prtokra szakt
sszeveszik
jrvny
epikai; epikus
epizd
korszak; idszak
jogar; kormnyplca

tart; vl
nzet; vlemny; meines Erachtens: nzetem szerint
megindt (sajnlatra); js. sich erbarmen: megknyrl
vkin; megszn vkit; ber jn. sich erbarmen: megknyrl
vkin; megszn vkit
knyrlet; irgalom
1. gaz; nyomorult; 2. siralmas; 3. sznalmas
knyrtelen; kegyetlen
1. felpt; emel; 2. termel

erbauen s.
Erbauer (r)
erbaulich
Erbe (e)
Erbe (s)
erbeben
erben
erbeuten
Erbin (e)
erbitten
erbittert
erblassen
Erblasser (r)
erbleichen
erblich
erblicken
erblinden
erbost
erbrechen
erbrechen s.
erbringen
Erbschaft (e)
Erbse (e)
Erbteil (r)(s)
Erdapfel (r)
Erdbagger (r)
Erdball (r)
Erdbeben (s)
Erdbeere (e)
Erdboden (r)
Erde (e)
erden
erdenken
erdenklich
Erdgas (s)
Erdgescho (s)
erdichten
erdig
Erdkarte (e)
Erdkunde (e)
Erdnu (e)
Erdl (s)
erdrosseln
erdrcken
erdrcken (r)
erdrckend
Erdteil (r)
erduiden
ereifern (s.)
ereignen (s.)
Ereignis (s)
ereilen
Zeremonie (e)
ererbt
erfahren
Erfahrung (e)

1. pl; 2. gynyrkdik
pt; ptsz
pletes
rks
rksg; js. Erbe antreten: vki rkbe lp
megremeg
rkl
zskmnyol
rks (n)
1. krlel; kiengesztel; 2. kikr
elkeseredett
elhalvnyodik; eltnik; elfakul
rkhagy
elspad; elhalvnyodik
1. rklhet; 2. rklt; 3. rks
meglt; szrevesz
megvakul
haragos
feltr
1. hnys; 2. kihny; kiokd
meghoz; den Beweis erbringen: bebizonyt
rksg; hagyatk
bors
rkrsz
burgonya; krumpli
fldkotr; exkavtor
fldgoly
fldrengs
szamca; fldieper
fld; a fld felszne; dem Erdboden gleichmachen: fldig
lerombol
talaj; fld
1. fldbl val; agyagbl val; 2. fldel
elgondol; kigondol; kieszel
elkpzelhet; gondolhat
fldgz
fldszint
1. kohol; 2. klt
fldes
a Fld trkpe; vilgtrkp
fldrajz
fldimogyor
kolaj
megfojt
elnyom; agyonnyom
fldht
1. nyomaszt; 2. nyoms
fldrsz; knstlicher Erdtrabant: mhold
eltr; elszenved
felbuzdul; nekihevl
megtrtnik; megesik; elfordul
esemny
1. behoz; 2. elr; ber
szertars; ceremnia
rkltt; rklt
1. megtud; rtesl; 2. tapasztal; tl; 3. tapasztalt
tapasztalat; in Erfahrung bringen: tudomst szerez rla

Erfahrungsaustausch (r) tapasztalatcsere


Zerfall (r)
bomls
erfassen
1. elragad; 2. felfog; megrt; 3. fellel; 4. megfog;
erfinden
1. feltall; kitall; 2. kohol
Erfinder (r)
feltall
erfinderisch
lelemnyes
Erfindung (e)
1. koholmny; 2. tallmny; kitalls
erfolderlich
1. megkvnhat; 2. megkvnt; 3. szksges
siker; eredmny; Erfolge erzielen: sikereket r el; Erfolge
Erfolg (r)
erreichen: sikereket r el
erfolgen
bekvetkezik
erfolglos
eredmnytelen; sikertelen
erfolgreich
sikeres
erfordern
megkvetel; megkvn
Erfordernis (s)
kvetelmny
erforschen
kikutat
erfreuen
megrvendeztet
erfreuen s.
rl
erfreulich
rvendetes
erfrieren
megfagy; elfagy
erfrischen
felfrisst; feldt; hst
erfrischen s.
felfrissl
Erfrischung (e)
1. felfrissts; 2. frisst (ital)
Erfrissungsgetrnk (s) dt ital
erfllen
1. megtlt; 2. teljest; vghezvisz
erfllen s.
teljesl; beteljesedik
1. megtlts; 2. teljests; teljesls; in Erfllung gehen:
Erfllung (e)
teljesl; beteljesedik
ergnzen
kiegszt; ptol
Ergnzung (e)
kiegszts; ptls
1. alzatos; Ihr ergebener: ksz hve (levlben); 2.
ergeben
engedelmes; 3. eredmnyez; 4. h; hsges
ergeben s.
1. kvetkezik; addik; 2. megadja magt
Ergebnis (s)
eredmny
ergebnislos
eredmnytelen
Ergehen (s)
hogylt
ergiebig
1. jvedelmez; jl fizet; 2. kiads; 3. termkeny
ergieen
kint; elraszt
1. elznlik; sich in Trnen ergieen: knnyekre fakad; 2.
ergieen s.
mlik; torkollik
erglhen
izzsba jn; felhevl
gynyrkdtet; sich an etw. ergtzen: gynyrkdik
ergtzen
vmiben; sich an etw. ergtzen: derl vmin
ergrauen
megszl
1. fog; 2. folyamodik; einen Beruf ergreifen: plyra lp;
von etw. Besitz ergreifen: birtokba vesz vmit; die Flucht
ergreifen: megfutamodik; auf frischer Tat ergreifen: tetten
ergreifen
r; 3. megragad; megfog; meghat; 4. nyl
ergreifend
meghat; megkap
ergriffen
meghatott
Ergu (r)
1. kimls; kiramls; 2. mlengs
1. fensges; fennklt; ber etw. erhaben sein: vmi fltt
erhaben
ll (tv.); 2. kiemelked; dombor
erhalten
1. eltart; megtart; fenntart; megriz; 2. megkap
erhalten s.
1. fennmarad; megmarad; 2. fenntartja magt
erhltlich
kaphat
Erhaltung (e)
eltarts; megtarts; fenntars

erheben
erheben s.
erhebend
erheblich
Erhebung (e)
erheitern
erhellen
erhitzen
erhitzen s.
erhben
Erhhung (e)
erholen
erholen s.
Erholung (e)
erhren
erinnerlich
erinnern
erinnern s.
Erinnerung (e)
erklten
erklten s.
Erkltung (e)
erkmpfen
erkennen
Erkenntnis (e)
Erker (r)
erklren
erklren s.
Erklrung (e)
erklettern
erkranken an +D
erkundigen (s.)
Erla (r)
erlahmen
erlangen
erlassen
Erlaubnis (e)
erlutern
Erle (e)
erleben
Erlebnis (s)
erledigen
erleichtern
Erleichterung (e)
erleiden
erlernen
erleuchten
erlogen
Erls (r)
erlosch
erlschen
erlsen

1. beszed; behajt; 2. emel; 3. rvnyest; 4. felemel; 5.


kidert; megllapt; 6. tesz
1. felkel; felemelkedik; 2. fellzad; 3. felmerl; felvetdik;
4. tmad; keletkezik; kerekedik
felemel
tetemes; jelents
1. beszeds; behajts; 2. felemels; kiemels; 3.
felkels; 4. magaslat; halom; 5. nyomozs
felvidt; feldert
megvilgt
felhevt; tzest; izzt
felhevl; kimelegszik
1. felemel; emel; 2. megnagyobbt; fokoz; nvel
1. felemels; 2. fokozs; fokozds; 3. magaslat; halom;
4. nagyobbods; nagyobbts
1. elhoz; 2. kikr
sszeszedi magt; kipiheni magt
1. felpls; 2. dls
meghallgat
emlkezetes
emlkeztet
emlkszik
emlkezs; emlkezet; emlk
1. elhidegl; 2. kihlik; 3. leht; kiht
megfzik
megfzs
kivv; kiharcol
felismer; megismer; elismer
felismers; megismers
erkly
1. kijelent; kinyilvnt; 2. megmagyarz
nyilatkozik; den Krieg erklren: hadat zen
magyarzat; nyilatkozat; valloms
megmszik
megbetegszik vmiben
tudakozdik; rdekldik
1. elengeds; 2. rendelet; kiadvny
1. elfrad; lankad; 2. megbnul
elr; elnyer
1. elenged; megenged; 2. kibocst; kiad
engedly
megmagyarz
gerfa
tl; megr
lmny
elintz
megknnyt; enyht
knnyts; megknnyebbls
szenved; elszenved; Totalschaden erleiden: totlkros
lesz; totlkrt szenved
megtanul
megvilgt
koholt; hazug
bevtel
ld. erlschen
kialszik; elhamvad; megsznik; hatlyt veszti
megvlt

Erlsung (e)
ermchtigen
ermahnen
ermigen
ermigt
ermangeln
Ermattung (e)
Ermessen (s)
ermitteln
ermglichen
ermorden
ermden
ermdend
ermutigen
ernhren
ernhren s.
ernennen
erneuern
erniedrigen
ernst

Ernst (r)
Ernte (e)
Ernteentrag (r)
ernten
erobern
erffnen
erffnen +D
errtern
erpressen
erproben
erquicken
erquickend
erraten
Zerrbild (s)
erregen
Erregung (e)
erreichen
errichten
erringen
errten
Zerrung (e)
Errungenschaft (e)
Ersatz (r)
Ersatzmann (r)
Ersatzteil (s)
erscheinen
Erscheinung (e)
erschlaffern
erschlagen
erschlieen
erschlieen s.
erschpfen

megvlts
felhatalmaz
figyelmeztet
mrskel; leszllt
kedvezmnyes; mrskelt
1. elmulaszt; 2. hjn van
bgyadtsg; fradtsg
1. belts; 2. megtls; nach meinem Ermessen:
megtlsem szerint
kidert; kinyomoz
lehetv tesz
meggyilkol
1. elfrad; kifrad; kimerl; 2. elfraszt; kifraszt; kimert
fraszt
btort; buzdt
tpll
tpllkozik
kinevez
megjt; feljt
lealacsonyt; megalz
1. Ern; 2. komoly
komolysg; Ernst werden: komolyra fordul vmi; Ernst
werden: elkomolyodik vki; Ernst werden: megkomolyodik
vki; ist das Ihr Ernst !: komolyan gondolja !; komolyan
mondja !; im Ernst: komolyan
1. arats; 2. terms
termshozam
arat
meghdt
1. feltr; 2. megnyit; megkezd
kzl vkivel
trgyal; fejteget
megzsarol
kiprbl; kitapasztal
feldt; felfrisst
dt
eltall; kitall
torzkp
1. breszt; felbreszt; kelt; 2. izgat
izgalom; izgatottsg
elr; utolr
emel; felllt; ltest; alapt
kikzd; kivv; djat elnyer
elpirul
rnduls; hzds (testrsz)
vvmny
1. krptls; 2. ptanyag; 3. ptls; kiegszts; 4.
ptszer; ptlk
tartalk (sp)
alkatrsz
1. megjelenik; feltnik; 2. tnik; ltszik
1. jelensg; 2. ltoms; 3. megjelens
elernyed; ellankad
agyont; agyonver
1. felnyit; kinyit; 2. feltr; 3. kikvetkeztet
feltrul
kimert

erschpft
erschrecken
erschreckend
erschttern
erschweren
ersetzen
ersichtlich
ersinnen
ersparen
Ersparnis (e)(s)

kimerlt
1. megijed; 2. megijeszt
ijeszt
1. megrzkdtat; 2. megrendt; megrz
megnehezt
kiptol; megtrt
lthat; vilgos
kieszel; kiagyal
megtakart; jm. etw. ersparen: megkml vkit vmitl
megtakarts; megtakartott pnz
1. csak; fr erste: elszr is; fr erste: egyelre; erst
erst
dann: majd csak akkor; 2. elszr; elbb; eleinte; 3. els
erstarken
megersdik
erstarren
megdermed; megmerevedik
1. megtrt; 2. megtesz; Bericht erstatten: jelentst tesz;
erstatten
einen Besuch erstatten: ltogatst tesz
Erstauffhrung (e)
bemutat elads (sznhz)
erstaunen
1. csodlatba ejt; 2. csodlkozik; bmul
Erstaunen (s)
meglepets
erste
1. elszr; elbb; eleinte; 2. els
Erste (r)
elseje
Erste (r)(e)
els helyezett
erstechen
agyonszr; leszr
erstecken (s.)
kiterjed; elnylik
erstehen
1. keletkezik; ered; szrmazik; 2. megvesz; vsrol
Erste-Hilfe-Ausrstung (e)
elsseglydoboz
megmszik; das erstemal: elszr; zum erstemal:
ersteigen
elszr; beim erstemal: els alkalommal
ersterer/erstere/ersteres az elbbi
Ersthilfestation (e)
elsseglynyjt hely
ersticken
1. megfojt; elfojt; 2. megfullad
erstklassig
elsosztly; elsrend
erstmalig
els; elszri
erstmals
els zben
erstrangig
elsrang
erstreben
1. elr; elnyer; 2. trekszik
1. sztszrs; sztszrds; 2. szrakozs; 3.
Zerstreuunug (e)
szrakozottsg
erstummen
elnmul
erstrmen
megrohamoz
ersuchen
1. felhv; 2. megkr; 3. megkeres
ertappen
tetten r
erteilen
ad; megad; adomnyoz; osztogat
ertnen
felcsendl; felhangzik
Ertrag (r)
jvedelem; hozam
ertragen
elvisel; eltr
ertrglich
elviselhet; trhet
ertrnken
1. elfojt; 2. vzbe fojt
ertrinken
vzbe fullad
ertsens
elszr is
erbringen
flretesz; fenntart
erbringen s.
felesleges; szksgtelen
erwachen
felbred
erwachsen
1. ered; felmerl; tmad; 2. feln; serdl; 3. felntt
Erwachsene (r)(s)
felntt
erwgen
megfontol; mrlegel
Erwgung (e)
megfontols; in Erwgung ziehen: fontolra vesz

erwhlen
erwhnen
erwrmen
erwarten
Erwartung (e)
erwartungsvoll
erwebslos
erwecken
erweichen
erweisbar
erweisen
erweitern
Erwerb (r)
erwerben
erwerbsfhig
erwidern
erwirken
erwischen
Zerwrfnis (s)
erwrgen
Erz (s)
erzhlen
Erzhlung (e)
Erzbischof (r)
erzeugen
Erzfeind (r)
erziehen
Erzieher (r)
Erzieherin (e)
Erziehung (e)
Erziehungsurlaub (r)
erzielen
erzittern
erzrnen
erzwingen
es
Esche (e)
Esel (r)
Espresso (s)
essen
Essen (s)
Essig (r)
Este (r)
estnisch
Etage (e)
Etagenbett (s)
etappenweise
Ethik (e)
ethisch
Etisch (r)
etlich
etlichemal
etliches
etnisch

megvlaszt
megemlt
megmelegt; felmelegt
elvr; megvr
vrakozs
1. vrakozsteljes; 2. vrakozva
munka nlkl; kereset nlkl
breszt; felkelt
meglgyt; megpuht
bizonythat
1. ad; nyjt; 2. bebizonyt; kimutat; 3. tesz; erweisen sich
als ...: vmilyennek bizonyul
tgt; szlest; szlesbt; bvt
1. ipar; foglalkozs; 2. kereset; 3. megszerzs; 4.
szerzemny
1. keres; 2. megszerez
keresetkpes
1. vlaszol; felel; 2. viszonoz
kieszkzl; elr
elkap; elcsp
viszly
megfojt
rc
elbeszl; mesl; man erzhlt sich ...: azt beszlik ...
elbeszls
rsek
termel; gyrt
rk ellensg
felnevel; zur Selbstndigkeit erziehen: nllsgra nevel
nevel
neveln
nevels
gyermekgondozsi szabadsg
1. cloz; trekszik; 2. clt r; elr; 3. megcloz; clt
megremeg
1. megharagt; 2. megharagszik
kierszakol; kicsikar
; az; es friert mich: fzom; es regnet: esik; es ist Zeit: itt
az id
krisfa
szamr
eszpressz
tkezik; eszik; zu Mittag essen: ebdel
1. tel; 2. evs
ecet
szt (ember)
szt
emelet (Ausztria)
emeletes gy
szakaszonknt
etika
etikus; etikai
ebdlasztal
nhny
nhnyszor
nmi; valami
etnikai; npi

Zettel (r)
Etui (s)
etwa
etwaig
etwas
Etzel
euch

euer/eure/euer
euerseits
euersgleichen
E-Zug (r)

Zeug (s)
Zeuge (r)
Eugen
Zeugenaussage (e)
Zeughaus (s)
Zeugnis (s)
Eule (e)
eurethalben
euretwegen
Europa
Europer
europisch
Europameister (r)
Euter (s)
evakulieren
evangelisch
eventuell
Ewaren (Pl.)
ewig
Ewigleit (e)
Examen (s)
examinieren
exekutiv
Exekutive (e)
Exempel (s)
Exemplar (s)
exemplarisch
exerzieren
Exil (s)
exilieren
Existenz (e)
existenzfhig
existieren
Exkrement (s)
exotisch
Experiment (s)
Experte (s)
Expl. (Exemplar)
explizieren
explodieren
Explosion (e)
explosiv

cdula
1. doboz; 2. tok; tart
mintegy; krlbell
esetleges
1. kevss; kiss; 2. valami; kevs; nmi; 3. valamivel
Etele; Attila
1. magatoknak; 2. nektek; 3. titeket; benneteket;
a ti -tok, -tek, -tk; a titek; a magatok; wir denken
euch: gondolunk rtok; megemlkeznk rlatok; euer
Kind: gyermeketek /
rszetekrl
hozztok hasonl
sebesvonat
1. dolog; iz; dummes Zeug: hlyesg; buta beszd;
verworrenes Zeug reden: ssze-vissza beszl; 2. eszkz;
holmi; 3. szvet; anyag
tan
dn
tanvalloms
1. arzenl; 2. hadtrtneti mzeum
1. bizonytk; 2. bizonytvny; 3. tanvalloms
bagoly
rtetek; vgettetek; miattatok; kedvetekrt
ld. eurethalben; um euretwillen: ld. eurethalben
Eurpa
eurpai (ember)
eurpai
Eurpa-bajnok (sp)
tgy
kirt
evanglikus
esetleg; esetleges
lelmiszer
rk; rkkval; auf ewig: rkre
rkkvalsg
1. vizsga; sein Examen bestehen: levizsgzik; 2.
1. megvizsgl; 2. vizsgztat
vgrehajt
vgrehajt hatalom; karhatalom
plda
pldny
plds; pldaszer; pldamutat
1. gyakorlatozik; 2. gyakorol
szmzets
szmz
lt; ltezs; ltfenntarts
letkpes
ltezik; fennll
rlk
egzotikus
ksrlet
szakrt
pldny /rv./
megmagyarz
felrobban
robbans
robban; robbankony

Export (r)
exportieren
Expositur (s)
Expre (r)
Exprebrief (r)
extemporieren
Exterritorialitt (e)
extra
Extraausgabe (e)
Extrakt (r)(s)
extraodinr
Extraschicht (e)
Extrawurst (e)
extrem
Extrem (s)
Extremitt (e)
Exze (r)
Ezimmer (s)
Fa (s)
fabar
Fabel (e)
fabelhaft
Fabinder (r)
Fabrik (e)
Fabrikanlage (e)
Fabrikant (r)
Fabrikat (s)
Fabrikation (e)
fabrizieren
fabulieren
Fach (s)
Fachabteilung (e)
Facharbeit (e)
Facharbeiter (r)
Facharbeiterbrief (r)

Facharzt (r)
Fcher (r)
Fachgeschft (s)
Fachliteratur (e)
Fachmann (r)
Fachmittelschule (e)
Fachschule (e)
Fachwerk (s)
Fachzeitschrift (e)
Fackel (e)
fdeln
fdeln s.
Faden (r)
fhig
Fhigkeit (e)
fahl
fahnden
Fahne (e)
fahnenflchtig

export
exportl
kirendeltsg
expresszvonat
expresszlevl
rgtnz
terletenkvlisg
klnleges
klnkiads
kivonat
rendkvli
rendkvli mszak
prizsi (felvgott)
szls; tlz
vglet; szlssg; tlzs
1. vglet; szlssg; tlzs; 2. vgtag
kilengs
ebdl
hord; Bier, frisch vom Fa: frissen csapolt sr
felfoghat; rthet
llatmese; fabula
mess; csodlatos
1. bodnr; 2. kdr; 3. pintr
gyr
gyrtelep
gyros
gyrtmny
gyrts
gyrt
mesl
1. rekesz; fik; 2. szakma; 3. tantrgy
szakosztly; gyosztly
szakmunka; szakdolgozat
szakmuks
szakmunks-bizonytvny
szakorvos; der Facharzt fr rheumatische Erkrankungen:
rheumaorvos; reumaorvos; der Facharzt fr innere
Krenkheiten: belgygysz
legyez
szakzlet
szakirodalom
szakember; szakrt
szakkzpiskola
szakiskola
1. favzas szerkezet; 2. szakknyv
szakfolyirat; szaklap
fklya
befz; felfz
1. kirojtosodik; 2. szlaz
fonal; szl
1. alkalmas; rtermett; er ist zu allem fhig: mindenre
kpes; minden kitelik tle; 2. tehetsges
kpessg; rtermettsg
fak; spadt
keres; kutat; nyomoz
zszl; lobog
szkevny

Fahrbahn (e)
Fahrbahnleitstreif (r)
fahrbar
Fahrdamm (r)
Fhre (e)

ttest
terelvonal (autton)
jrhat; hajzhat
ttest
komp
1. fuvaroz; szllt; 2. hajt; 3. megy; jr (jrm); 4. siet; 5.
ugrik; felszkik; er fuhr ihm an die Kehle: torkonragadta;
ein Gedanke fuhr ihn durch den Kopf: egy gondolat
villant t az agyn; sie fuhren in die Kleider: magukra
kaptk ruhikat; in die Tasche fahren: hirtelen a zsebbe
fahren
nyl; 6. utazik; 7. vezet
Fahrer (r)
gpkocsivezet; sofr
Fahrerlaubnis (e)
vezeti jogostvny
Fahrgast (r)
utas
Fahrgebhr (e)
viteldj; fuvardj; menetdj
Fahrgleis (s)
vgny
Fahrkarte (e)
menetjegy
Fahrkartenschalter (r) jegypnztr
fahrlssig
gondatlan; hanyag
Fhrmann (r)
rvsz
Fahrplan (r)
menetrend
Fahrpraxis (e)
vezetsi gyakorlat
Fahrpreis (r)
menetdj
Fahrpreisermigung (e)utazsi kedvezmny
Fahrrad (s)
kerkpr
Fahrschule (e)
tanulvezet iskola
Fahrstuhl (r)
felvon; lift
1. jrat; die Fahrt antreten: tra kel; der Zug befand sich
in voller Fahrt: a vonat teljes sebessggel haladt; sich in
Fahrt setzen: elindul; regelmige Fahrten: rendszeres
Fahrt (e)
jrat; 2. t; 3. utazs; menet
Fhrte (e)
nyom; csaps
Fahrtreqqe (e)
mozglpcs
Fahrunterbrechung (e) tmegszakts
Fahrzeug (s)
jrm
faktisch
tnyleg; tnyleges
Faktur (e)
szmla
Fakultt (e)
1. kar; fakults (egyetemen); 2. kpessg
falb
fak
Falke (e)
slyom
1. cskkens; 2. ess; zuhans; buks; hanyatls; 3.
Fall (r)
eset; dolog; gy; 4. lejts; lejt; 5. vzess
Falle (e)
csapda; kelepce
1. cskken; esik; 2. dl; 3. dnt; dntst hoz; ein Urteil
fllen: tletet hoz; 4. esik; elesik; 5. kerl; jut; 6. lednt;
kidnt; kivg; 7. leereszt; 8. leesik; lehullik; lezuhan; 9.
lejt; 10. megbukik; elbukik; 11. megbuktat; lebuktat; 12.
megdnt; 13. meghal; 14. nekiesik; megtmad; ins Land
fallen: betr az orszgba; jm. id die Rede fallen: a
szavba vg vkinek; fallen lassen: elejt; leejt; jm. auf die
Nerven fallen: az idegeire megy vkinek; idegest vkit; es
fllt an der Staat: az llamra szll; der Verdacht fllt auf
ihn: a gyan rtereldik; die fllt allen ins Auge: ez
mindenkinek feltnik; szembe tlik; die Tr fllt ins
fallen
Schlo: az ajt bevgdik; die Augen fallen mir zu:
fllig
esedkes
Fallobst (s)
hullott gymlcs

falls
Fallschirm (r)
Falltr (e)
falsch
flschen
Falschheit (e)
Faltboot (s)
Falte (e)
falten
Faltenrock (r)
Faltenwurf (r)
Falter (r)
faltig
falzen
familir
Familie (e)
Familienangehrige (r)
familienlos
Familienmitgleid (s)
Familienname (r)
Familienstand (r)
Familienzulage (e)
famos
Fanatiker (r)
fanatisch
fand
Fang (r)
fangen
fangen s.
Fangspiel (s)
Fangzahn (r)
Farbaufnahme (e)
Farbe (e)
frben
Farbfernseher (r)
Farbfilm (r)
farbig
farblos
Farbstift (r)
Frbung (e)
Farn (r)
Fasan (r)
Fasching (r)
faseln
Faser (e)
faserig
Fassade (e)
fassen

fassen s.

ha; az esetben, ha ...


ejterny
csapajt
1. hamis; l-; 2. hibs; tves; csalfa; lnok
meghamist
hamissg; lnoksg; csalfasg
sszecsukhat gumikajak
rnc; red; gyrds
rncol; behajtogat; sszehajtogat
rakottszoknya
redzet; rncvets
lepke; pillang
rncos; reds
1. hajtogat; 2. karcol; 3. peremez
1. bizalmaskod; 2. csaldias; bizalmas
csald
csaldtag; hozztartoz
gyermektelen
csaldtag
vezetknv; csaldnv
csaldi llapot
csaldi ptlk
pomps; kitn
vakbuzg; fanatikus (ember)
vakbuzg; fanatikus
ld. finden
1. agyar; 2. csapda; 3. fogs; zskmny; 4. karom; lb
(llat)
1. elfog; megfog; elkap; befog; 2. utolr (sp)
megakad; megreked; Feuer fangen: tzet fog
fogcska
tpfog
sznes felvtel
1. festk; 2. szn
fest; sznez
sznes tv
sznes film
sznes
szntelen
sznes ceruza
sznezs; sznezds; sznezet
haraszt; pfrny
fcn
farsang
1. hazudik; ldt; 2. locsog; fecseg
rost; szl
rostos; szlks
homlokzat
1. befogad; 2. elfr; befr; 3. elfog; megfog; megragad;
4. felfog; megrt; 5. magban foglal; tartalmaz
sszeszedi magt; krzer fassen: lervidt; er fat ihn bei
seinem Worte: szavn fogja; einen Beschlu fassen:
hatrozatot hoz; Mut fassen: sszeszedi btorsgt; etw.
ins Auge fassen: szemgyre vesz vmit; sich kurz fassen:
rviden fejezi ki magt

1. felfogs; felfogkpessg; 2. fogalmazs; aus der


Fassung kommen: kijn a sodrbl; auer Fassung:
Fassung (e)
magnkvl; 3. foglalat; 4. nyugalom; nuralom
Fassungsvermgen (s) befogadkpessg
fast
majdnem; csaknem
fasten
bjtl; koplal
Fata Morgana (e)
dlibb
fatal
vgzetes
faul
1. lusta; rest; 2. rothadt
faulbar
romland; romlkony
Fule (e)
rothads
fulen
1. rothad; poshad; 2. rothaszt
faulenzen
henyl; lustlkodik
Faulheit (e)
restsg; lustasg
faulig
rothadt; rothad
Fulnis (e)
rothads; korhads
Faulpelz (r)
naplop
Faultier (r)
lajhr
Faust (e)
kl; marok; auf einige Faust: sajt szakllra
klmnyi; klnyi; eine faustdicke Lge: szemenszedett
hazugsg; er hat es faustdick hinter den Ohren: minden
faustdick
hjjal megkent ember
Faustkampf (r)
klvvs; klvv mrkzs
Fauteuil (r)
karosszk; fotel
Favorit (r)
1. eslyes; favorit (sp); 2. kedvenc
Feber (r)
ld. Februar
Februar (r)
februr
fechten
vv
Fechten (s)
vvs
Fechtkunst (e)
vvs
Feder (e)
1. rug; 2. toll
Federball (r)
tollaslabda
Federbett (s)
dunna
Federdecke (e)
pehelypaplan
federfhrend
tollforgat
federleicht
pehelyknny
krlmnyessg; teketria; nicht viel Federlesens
Federlesen (s)
machen: nem sokat teketrizik
Federmappe (e)
tolltart
Federmesser (s)
zsebks
federn
rugzik
federn s.
vedlik; tollt hullatja
Federvieh (s)
baromfi
Federwisch (r)
tollsepr
Fee (e)
tndr
fegen
1. kispr; 2. vgigrohan; vgigspr
Fehde (e)
viszly
Fehlbetrag (r)
hinyz sszeg
1. elhibz; eltveszt; vt; was fehlt dir ?: mi bajod van ?;
fehlen
was fehlt dir ?: mid hinyzik ?; 2. hinyzik
Fehler (r)
hiba; vtek
fehlerfrei
hibtlan
fehlerhaft
hibs
fehlerlos
hibtlan
fehlgehen
1. eltved; utat tveszt; 2. eltveszt
Fehlgriff (r)
mellfogs; baklvs
Fehlschlag (r)
kudarc

fehlschlagen
Fehlschlu (r)
Fehlschu (r)
Fehltritt (r)
Feier (e)
Feierabend (r)
feierlich
feiern
Feiertag (r)
feiertags
feig
Feige (e)
Feigheit (e)
Feigling (r)
feil
feilbieten
Feile (e)
feilen
feilschen

fein
Feind (r)
feindlich
Feindschaft (e)
feinern
feinfhlig
Feingefhl (s)
Feingold (s)
Feinheit (e)
Feinkost (e)
Feinmacheniker (r)
Feinschmecker (r)
Feinsinn (r)
feist
Feld (s)
Feldarbeit (e)
Feldflasche (e)
Feldherr (r)
Feldkche (e)
Feldmarschall (r)
Feldstecher (r)
Feldwebel (r)
Feldweg (r)
Feldzug (r)
Fell (s)
Fels (r)
Felsen (r)
felsenfest
felsenreich
felsig
fenrsichtig
Fenster (s)
Fensterbank (e)
Fensterbrett (s)

rosszul sikerl; balul t ki; kudarcba fullad


tves kvetkeztets
rossz lvs; baklvs
hibs lps; flrelps; ballps
nnep; nneply; nnepsg
1. munka befejezse; a munkaid vge; 2. nnep
nneplyes; nnepi
megnnepel
nnepnap
nnepnapon; nnepnaponknt
gyva
fge
gyvasg
gyva (ember)
elad; megvsrolhat
ruba bocst; rust
reszel; rspoly
megreszel
alkudik; alkuszik
1. apr; finom; 2. les; 3. jmodor; feines Gold:
sznarany; 4. kitn; kivl; 5. pontos; 6. tiszta; 7.
vlasztkos; 8. vkony
ellensg
ellensges
ellensgeskeds
kifinomt
finomrzs
gyengdsg
sznarany
finomsg
csemege
finommszersz
nyenc
tapintat; lelki finomsg
kvr; elhzott
1. ertr; 2. harctr; 3. mezny; plya (sp); 4. szntfld;
mez; 5. terlet; terep
mezei munka; fldmvels
kulacs
hadvezr
tbori konyha
tbornagy
tvcs; ltcs; messzelt
rmester
dlt
hadjrat
szrme; prm; bunda; irha; jm. das Fell gerben: elphol
vkit; jm. das Fell ber die Ohre ziehen: megkopaszt vkit
kszikla; sziklaszirt
kszikla; sziklaszirt
sziklaszilrd
szikls
szikls
tvolll
ablak
ablakprkny
ablakdeszka

Fensterscheibe (e)
Ferien (Pl.)
Ferienlager (s)
Ferienplatz (r)
Ferkel (s)
fern
Fernbediegung (e)
fernbleiben
Ferne (e)

ablakveg
sznet; sznid
sznidei tbor
beutal (dlsi)
malac
messze; tvol
tvirnyts
tvolmarad
tvolsg; messzesg
1. tovbb; azonkvl; 2. tovbbi; tvolabbi; 3. tovbbra
ferner
is; ezentl; a jvben
Ferngesprch (s)
tvolsgi beszlgets
Fernglas (s)
tvcs; ltcs; messzelt
fernhalten
tvol tart
fernhalten s.
tvol marad
Fernheizung (e)
tvfts
fernher
messzirl
fernhin
messzire
fernliegen
tvol esik; tvol van
Fernrohr (s)
tvcs; ltcs; messzelt
Fernruf (r)
telefonhvs
Fernsehapparat (r)
tv-kszlk
fernsehen
tv-t nz
Fernsehen (s)
tv (fogalom)
Fernseher (r)
tv-kszlk
Fernsehfilm (r)
tv-film
Fernsehgert (s)
tv-kszlk
Fernsehkrimi (r)
tv-krimi
Fernsehsendung (e)
tv-ads
Fernsehserie (e)
tv-sorozat
fernsein
tvol van
Fernsprechamt (s)
tvbeszl hivatal
Fernsprecher (r)
tvbeszl
Fernsprechnummer (e) telefonszm
Fernsteuerung (e)
tvvezrls
Fernverkehr (r)
tvolsgi forgalom
sarok (testrsz); jm. auf den Ferse sein: a nyomban van
vkinek; jm. auf den Ferse sitzen: a nyomban van vkinek;
Ferse (e)
jm. auf den Ferse folgen: a nyomban van vkinek
fertig
1. ksz; 2. gyes; jrtas
fertigbekommen
ld. fertigbringen
fertigbringen
1. elkszl vmivel; 2. kpes vmire
fertigen
elkszt; gyrt
Fertigkeit (e)
1. jrtassg; 2. kszsg; 3. kzgyessg
fertigmachen
elkszl vmivel; elkszt vmit
fertigmachen s.
elkszl
kszenll; elkszl; mit jm. fertigwerden: zldgra
fertigstehen
vergdik vkivel; mit jm. fertigwerden: elbnik vkivel
fesch
csinos; takaros; fess
Fessel (e)
bilincs; bkly
fesseln
1. lekt; lebilincsel (tv.); 2. megbilincsel
fesselnd
lebilincsel
fest
1. lland; 2. szilrd; ers; kemny; tarts
Fest (s)
nnep; nnepsg; nneply
festbinden
lekt; megkt; odakt
Festessen (s)
dszebd; dszvacsora
festfahren
1. elakad; megreked; 2. ztonyra fut (haj)

festhalten
Festhei (e)
festigen
Festigkeit (e)
Festigung (e)
festklammern s.
Festland (s)
festlegen
festlich
festmachen
Festmahl (s)
festnehmen
Festpreis (r)
Festrede (e)
Festsaal (r)
festsetzen
Festsitzung (e)
Festspiele (Pl.)
feststehen
feststellbar
feststellen
Festtag (r)
festtreten
Festung (e)
festwurzeln
fett
Fett (s)
fettbuchig
fetten
fettig
fettlos
Fetzen (r)
feucht
feuchten
Feuchtigkeit (e)
Feuer (s)
feuerbestndig
Feuerbrunst (e)
feuerfangend
feuerfest
feuergefhrlich
Feuerglut (e)
Feuerherd (r)
Feuermauer (e)
feuern
Feuernstein (r)
Feuerschaden (r)
Feuerschutz (r)
feuersicher
Feuerung (e)
Feuerversicherung (e)
Feuerwaffe (e)
Feuerwehr (e)
Feuerwerk (s)

1. fogva tart; 2. megfog; sich festhalten an etw.:


megkapaszkodik vmiben
1. szilrdsg; kemnysg; 2. tmrsg
erst; szilrdt
ld. Festheit
1. megersts; megszilrdts; 2. megersds;
megszilrduls
megkapaszkodik; belekapaszkodik
szrazfld
1. lefektet; 2. megllapt
nneplyes; nnepi
megerst; odaerst; lergzt
nnepi lakoma
elfog; foglyul ejt
szabott r
nnepi beszd
dszterem
1. letartztat; sich irgendwo festsetzen: megtelepszik
vhol; 2. megllapt; megszab
nnepi ls; dszls
nnepi jtkok
megll; fennll; helytll (tv.); das steht fest: ez bizonyos
megllapthat
megllapt
nnepnap
kemnyre tapos
vr; erd
meggykerezik
zsros; kvr
zsr; zsiradk; hj
pocakos; nagy has
megzsroz; megken
zsros; hjas; elhzott
zsrtalan
rongy; cafat
nedves; nyirkos
benedvest; megnedvest
nedvessg; nyirkossg
1. hv (tv.); lelkeseds; 2. tz
tzll
tzvsz
gylkony
tzll
tzveszlyes
parzs
1. tzfszek; 2. tzhely
tzfal
1. ft; 2. l; tzel
tzk; kovak
tzkr
tzvdelem
tzll
1. fts; tzels; 2. tzelanyag
tzkrbiztosts
lfegyver
tzoltsg
tzijtk

Feuerzeug (s)
Feuilleton (s)
feurig
Fiasko (s)
Fichte (e)
fidel
Fieber (s)
Fieberblten (PL.)
fieberfrei
fieberhaft
fieberig
Fieberkranke (r)(e)
Fiebermittel (s)
fiebern
Fieberthermometer (s)
Fiedel (e)
fiel
Figur (e)
figurieren
figrlich
Filiale (e)
Film (r)
filmen
Filmleinwand (e)
Filter (r)(s)
filtern
Filz (r)
filzig
Finanz (e)
finanziell
finanzieren
Finanzjahr (s)
Finanzministerium (s)
Finanzwesen (s)

finden
findig
fing
Finger (r)
fingerdick
Fingerhut (r)
Fink (r)
Finne (r)
finnisch
Finnland
finnlndisch
Finsernis (e)
finster
Firma (e)
Firmament (s)
Firmenzeichen (s)

ngyjt
novella
tzes; izz; heves; lngol
kudarc
lucfeny
vidm; jkedv
lz
lzrzsk
lzmentes; lztalan
lzas
lzas
lzas beteg
lzcsillapt
lzas; nach etw. fiebern: eped vmi utn
lzmr
heged
ld. fallen
1. alak; alakzat; 2. alak; termet; megjelens; 3. bb; 4.
figura; bra
brzol; alakt (szerepet); szerepel
kpes; szemlletes; kpletes; jelkpes
fikzlet
film; im Film: filmen
filmez; megfilmest
vettvszon
szr
megszr
nemez; filc
1. fukar; 2. nemezszer
pnzgy
pnzgyi; anyagi
pnzel; finanszroz
pnzgyi v; kltsgvetsi v
pnzgyminisztrium
pnzgy
1. eljut; eltall; 2. megtall; 3. s. elkerl; 4. s. nmagra
tall; 5. s. tallkoznak; megtalljk egymst; 6. s. van;
akad; 7. s. vmilyennek tallja magt; nach Hause finden:
hazatall; sich in etw. finden: beletrdik vmibe; es wird
schon etwas finden: majd csak akad valami; es wird
schon etwas finden: majd csak elintzdik; es fand sich
so, da ...: gyaddott, hogy ...; 8. vl; tart; tall
lelemnyes; tletes
ld. fangen
ujj
ujjnyi vastag
gysz
pinty
finn (ember)
finn
Finnorszg
finnorszgi
sttsg
stt; komor; vszjsl
cg
cgbolt
cgjelzs

Fisch (r)
fischbltig
fischen
Fischer (r)
Fischerei (e)
Fischfang (r)
Fischgericht (s)
Fischnetz (s)
Fischotter (e)
Fischrogen (r)
Fischsuppe (e)
Fischteich (r)
Fischzucht (e)
Fisole (e)
fit
Fittich (r)
fix
fixieren
flach
Flche (e)
Flachland (s)
Flachs (r)
flackern
Flagge (e)
Flak (e)
Flame (r)
flmisch
Flamme (e)
flammen
Flandern
flandrisch
Flanell (r)
Flanke (e)
Flasche (e)
Flaschenmilch (e)
Flaschenzug (r)
flatterhaft
flattern
flau
Flaum (r)
Flause (e)
Flaute (e)
Flechse (e)
Flechte (e)
flechten
Fleck (r)
fleckig
Fledermaus (e)
Flederwisch (r)
Flegel (r)
flegelhaft
flehen

hal
halvr
halszik; im Trben fischen: zavarosban halszik
halsz
halszat
halfogs
haltel
halszhl
vidra
halikra
halszl
halast
haltenyszts; haltenyszet
zldbab
fit
szrny
1. lland; szilrd; rgztett; fix; 2. gyors; gyes; fixe
Idee: rgeszme; fix und fertig: teljesen ksz
1. megllapt; meghatroz; 2. rgzt; fixl
1. lapos; 2. sekly; 3. seklyes; 4. sima; 5. szellemtelen
(tv.)
1. felszn; fellet; 2. sklap; 3. trsg
sksg; alfld
len
1. lobog; 2. villan
lobog; zszl
1. lgvdelem; 2. lgvdelmi gy
flamand (ember)
flamand
lng
lobog; lngol
Flandria
flandriai
flanell
1. lgyk (llat); 2. oldal; szrny (kat)
1. csiga (msz); 2. palack; veg
palackozott tej
csigasor (emel)
cslcsap; csapodr; ingatag
1. csapkod; verdes; 2. csapong; 3. lobog; leng; 4. szll;
szllong; rpkd
bgyadt; ertlen; lanyha; gyenge; enyhe
pehely; pihe
hazuds; hazudozs; fllents
szlcsend
n; mcsing
1. hajfonat; 2. zuzm
befon
1. folt; pont; 2. hely
foltos; piszkos; pettyes
denevr
1. kard; 2. ld. Federwisch; 3. szablya; 4. szllelblelt
teremts
1. csphadar; 2. kamasz
pimasz
knyrg; esedezik

Flei (r)
fleiig
Fleisch (s)
Fleischbank (e)
Fleischbrhe (e)
Fleischer (r)
Fleischerei (e)
fleischig
fletschen
flicken
Flieband (s)
Flieder (r)
flieen
flieend
Fliege (e)
fliegen
Flieger (r)
Fliegerabwehr (e)
Fliegeralarm (r)
Fliegerangriff (r)
fliehen
Fliese (e)
fliesen
Flimmer (r)
flimmern
flink
Flinte (e)
Flirt (r)
Flitterwochen (Pl.)
flitzen
Flo (r)(s)
flocht
Flocke (e)
flockig
Fler (r)
flog
floh
Floh (r)
florentinisch
Florenz
Florettfechten (s)
florieren
Flosse (e)
Flte (e)
flott
Flotte (e)
Flu (r)
Fluaustritt (r)
Flubett (s)
Fluch (r)
fluchen

Flucht (e)

szorgalom; igyekezet; mit Flei: szntszndkkal; zu


Flei: szntszndkkal
szorgalmas; serny
hs
mszrszk
hsleves
hentes; mszros
hsbolt
hsos
vicsort
megfoltoz
szlltszalag; futszalag
orgona (nvny)
1. folyik; mlik; 2. kvetkezik vmibl; szrmazik vhonnan
(tv.)
foly; ml; folykony
lgy
1. repl; szll; 2. rohan
repl; pilta
lgvdelem; lgelhrts
lgiriad
lgitmads
1. megfutamodik; 2. menekl vmi ell; kerl vmit
klap; csempe
csempz
1. csillm; 2. csillogs; villogs
csillmlik; csillog; villog
frge; gyors
puska; die Flinte ins Korn werfen: elcsgged
flrt
mzeshetek
1. robog; 2. siet; rohan
tutaj
ld. flechten
pehely; pihe
pelyhes; bolyhos
tutajos
ld. fliegen
ld. fliehen
bolha
firenzei
Firenze
trvvs (sp)
virgzik
uszony
1. furulya; 2. fuvola
1. gyors; 2. szabad; 3. gyes; 4. vidm; jkedv
hajhad; flotta
1. r; radat; das Gesprch kam wieder in Flu: a
beszlgets jra megindult; 2. foly; folys
rads
folymeder
tok; kromkods; szitkozds
kromkodik; szitkozdik; eltkoz
1. menekls; 2. sor; die Flucht ergreifen: megfutamodik;
kereket old; jn. in die Flucht schlagen: megfutamt vkit;
Flucht der Zimmer: szobk hossz sora

flchten
flchten (s.)
flchtig
Flchtling (r)
Flug (r)
Flugbahn (e)
Flugblatt (s)
Flgel (r)
Flgeltr (e)
flgge
Flughafen (r)
Fluglinie (e)
Flugplatz (r)
Flugpost (e)
flugs
Flugverkehr (r)
Flugwesen (s)
Flugzeug (s)
Flur (e)
Flur (r)
flssig
Flssigkeit (e)
flssigmachen
flstern
Flut (e)
fluten
Flutwelle (e)
focht
fderativ
Fogasch (r)
Fohlen (s)
Fhre (e)

Folge (e)
folgen
folgend
folgendmaen
folgenlos
Folgenreihe (e)
folgerichtig
folgern
Folgerung (e)
folglich
folgsam
Folter (e)
foltern
Fn (r)
fnen
foppen
Frdermaschine (e)
fordern
Forderung (e)
Forelle (e)

megment
menekl
1. felletes; 2. fut (tv.); 3. gyors; muland; illan; 4.
hevenyszett; 5. menekl
szkevny; meneklt
repls
rpplya
rplap; rpcdula
1. szrny; 2. zongora
csapajt
nllsul; nllsult
lgikikt; repltr
replsi tvonal
repltr
lgiposta
nyomban; tstnt
lgiforgalom
repls
replgp
1. mez; dl; 2. mezny (sp)
1. folyos; elszoba; 2. pitvar
1. folykony; cseppfolys; 2. folysthat (kszpnzben)
1. folyadk; 2. folykonysg; folyamatossg
folyst
sg; suttog
1. r; rads; rvz; 2. radat; zn (tv.)
rad; ramlik; mlik; znlik
rhullm; daglyhullm
ld. fechten
szvetsgi
fogas (hal)
csik
erdei feny
1. engedelmessg; jm. Folge leisten: szt fogad vkinek;
2. vfolyam; 3. kvetkezs; 4. kvetkezmny; 5. sorozat;
6. sorrend
1. engedelmeskedik; 2. kvet; 3. kvetkezik
kvetkez
kvetkezkppen
kvetkezmny nlkl
sorrend
kvetkezetes
kvetkeztet; kvetkezik
kvetkeztets
kvetkezskpp; teht
engedelmes; szfogad
1. knpad; 2. knvallats
knoz; knpadra visz
hajszrt
szrt (hajat)
ugrat; ktekedik
szlltgp
1. bnyszik; kitermel; 2. elmozdt; elsegt; 3. elszllt;
elhord; 4. kihv; provokl; 5. kvetel
1. kihvs; provokls; provokci; 2. kvetels;
kvetelmny; kvnalom
pisztrng

Form (e)
Formalitt (e)
formalitisch
Format (s)
formbar
Formel (e)
formell
formen
formen s.
formfest
formgewandt
formieren
frmlich
Frmlichkeit (e)
formlos
Formular (s)
formulieren
forsch
forschen
Forscher (r)
Forschung (e)
Forschungsinstitut (s)
Forst (r)
Frster (r)
Forstkunde (e)
Forstwesen (s)
Forstwirtschaft (e)
fort
fortan
fortbestehen
fortbilden
fortbleiben
fortbringen
fortdauern
fortfahren
fortfhren
Fortgang (r)
fortgehen
fortgeschritten
Fortgeschrittene (r)
forthin
fortjagen

fortkommen
fortlassen
fortlaufen
fortlaufend
fortlegen
fortmachen
fortmachen s.
fortnehmen
fortpflanzen
fortpflanzen s.

1. alak; forma; 2. illem; klssg; der Form wegen: az


illendsg kedvrt; die Form wahren: betartja a
formasg; formalits
formalista
formtum; alak
alakthat
minta; formula; kplet
alaki; formlis
kialakt; kiforml; formz; megmintz
kialakul; megalakul; formldik
alaktart
jmodor
1. felfejldtet; sorakoztat (kat); 2. kialakt; megalakt;
kiforml; megforml; kikpez
1. formaszer; 2. ld. formell; 3. valsggal; 4. valsgos
1. formaszersg; alakszersg; 2. klssg; formasg
1. alaktalan; 2. ktetlen; kzvetlen; fesztelen
rlap
megfogalmaz
derk; karakn; beleval
kutat; nyomoz; tudakozdik
kutat
kutats
kutatintzet
erdsg
erdsz
erdszet
erdszeti gy
erdszet; erdgazdasg; erdgazdlkods
el; tovbb; fort mit dir !: tvozz !; takarodj !; in einem fort:
egyfolytban; und so fort: s gy tovbb
ezentl
fennmarad
tovbbkpez
elmarad; tvol marad
elvisz; eltvolt
megmarad; fennmarad
1. elmegy; elutazik; 2. folytat
1. elvezet; elvisz; elszllt; 2. folytat
1. elrehalads; folytats; 2. tvozs
elmegy; tovbbmegy
1. elrehaladott; 2. halad
halad
ezentl
1. elkerget; elz; 2. elvgtat; elrohan
1. boldogul; 2. elmegy; eltvozik; 3. elrehalad; 4.
virgzik; fejldik; mach, da du forstkommst !: tnj el !;
hordd el magad !
1. elbocst; elereszt; elenged; 2. elhagy; kihagy
1. elfut; 2. folytatdik (megszakts nlkl)
foly; folytatlagos
flrerak; eltesz
folytat
elhordja magt
ld. wegnehmen
1. tltet; 2. tenyszt
szaporodik; terjed

Fortpflanzung (e)
fortreien
fortschaffen
fortschreiten
fortschreitend
Fortschrift (r)
fortschrittlich
fortsein
fortsetzen
Fortsetzung (e)
fortwhrend
fortziehen
Foto (s)
Fotoapparat (r)
Fotografie (e)
fotografieren
Fr. (Frau)
fra
Fracht (e)
frachten
Frachter (r)
Frachtzug (r)

Frage (e)
Fragebogen (r)
fragen
fragen s.
Fragezeichen (s)
fraglich
fraglos
Fragment (s)
fragwrdig
Fraiheitsstrafe (e)
frankieren
Frankreich
Franse (e)
Franz
Franziskaner (r)
Franzose (r)
Franzsin (e)
franzsisch
Franzsisch (s)
frsen
Fratz (r)
Fratze (e)
Frau (e)
Frauenarzt (r)
frauenhaft
Frulein (s)
frech
Frechheit (e)

szaporods; fajfenntarts; tovbbterjeds


kitp; elragad; sich zu etw. fortreien: vmire ragadtatja
magt
1. elhord; elszllt; 2. elrak; 3. eltakart
tovbbmegy; elrehalad
halad
halads; elmenetel
halad szellem; lenjr; modern
tvol van
folytat
folytats
1. folyton; 2. folytonos; lland
1. elhz; 2. elvonul; elkltzik
fnykp; fot
fnykpezgp
1. fnykp; 2. fnykpszet
lefnykpez
asszony /rv./
ld. fressen
teher; fuvar; rakomny
1. felad; 2. fuvaroz; szllt
teherhaj
tehervonat
krds; eine Frage stellen: krdst intz; das steht auer
Frage: ez nem ktsges; in Frage kommen: szba kerl;
in Frage stellen: ktsgbevon
krdv
1. rdekldik; tudakozdik; 2. megkrdez
tndik; fragen nach etw.: krdezskdik vmi fell; fragt
sich, ob ...: krdses, vajon ...
krdjel
ktes; krdses; szban forg
ktsgtelen; biztos
tredk
krdses; ktes
szabadsgveszts
brmentest; felblyegez; blyeggel ellt
Franciaorszg
rojt
Ferenc
ferences
francia (ember)
francia n
francia
francia (nyelv)
1. mar (msz); 2. marat (msz)
klyk
fintor; pofa
1. asszony; n; 2. felesg; Frau Gro: Nagyn
ngygysz
asszonyos; nies
kisasszony
szemtelen; arctlan; pimasz
szemtelensg; arctlansg

frei
Freie (s)
freien
Freier (r)
Freigabe (e)
freigeben
freigebig
freigiebig
freihalten
Freiheit (e)
freiheitlich
Freiheitskampf (r)
freiherzig
Freikarte (e)
freilassen
freilich
Freilichtbhne (e)
Freilichtsmuseum (s)
freiliegen
freimachen
Freimut (r)
freimtig
freisinnig
freisprechen
freistehen
Freisto (r)
Freitag (r)
freitgig
freitglich
freitags
freittig
freiwillig
Freizeichen (s)
Freizeit (e)
fremd
fremdartig
Fremde (e)
Fremde (r)(e)
Fremdenfhrer (r)
Fremdenverkehr (r)
Fremdsprache (e)
fremdsprachig
fremdsprachlich
fressen
Freude (e)
freudig
freuen
freuen s.
Freund (r)
Freundin (e)
freundlich
Freundschaft (e)

szabad; Eintritt frei: belps djtalan; frei von etw.:


mentes vmitl; frei zu haben: ingyen kaphat; bist du
heute frei ?: rrsz ma ?; hast du heute frei ?: rrsz ma
?; ich bin so frei: btorkodom
szabad tr; in Freien: a szabadban
felesgl vesz; elvesz; um jn. freien: megkri a kezt
kr
szabadon bocsts; felszabadts
szabadon bocst; felszabadt
adakoz; bkez
adakoz; bkez
1. kitart; ellt; 2. szabadon hagy
1. eljog; kivltsg; 2. szabadsg
szabadsgszeret
szabadsgharc
nylt; nyltszv; szinte
szabadjegy
1. elereszt; elenged; 2. szabadon enged; szabadon
1. persze; hogyne; 2. termszetesen
szabadtri sznpad
skanzen
1. feltr; 2. kibont
kiszabadt; felszabadt; szabadd tesz
nyltsg; szintesg
nylt; mersz
szabadelv
felment
jogban ll
szabadrgs (sp)
pntek
pnteki
pntekenknt; minden pnteken
pnteken; pntekenknt
spontn
nknt; nkntes; freiwillige Haltestelle: feltteles
megllhely
szabad jelzs (telefon)
szabadid
idegen; ismeretlen
klns
idegen orszg; klfld
idegen; klfldi
idegenvezet
idegenforgalom
idegen nyelv
idegen ajk
idegen nyelv
1. mar; 2. zabl
rm; boldogsg; Freude haben an etw.: rmt leli
vmiben; Freude finden an etw.: rmt leli vmiben
1. rmest; rmmel; 2. rvendetes; 3. rvendez;
megrvendeztet; rmet szerez
rl; rvend; rvendezik; freut mich: rvendek
bart
bartn
1. bartsgos; 2. ders; kellemes
bartsg

freundschaftlich
Freundschaftspiel (s)
Frevel (r)
frevelhaft
Friede (r)
Frieden (r)
Friedenskmpfer (r)
Friedensvertrag (r)
friedfertig
Friedhof (r)
friedlich
friedliebend
friedlos
Friedrich

bartsgos; barti
bartsgos mrkzs; barti mrkzs (sp)
bn; vtek; kihgs
vtkes; bns; gald
bke; bkessg
bke; bkessg
bkeharcos
bkeszerzds
1. bks; 2. bkeszeret
temet
bks
bkeszeret
bktlen; nyughatatlan
Frigyes
1. fagy; megfagy; es friert mich: fzom; ich friere: fzom;
es friert mich an den Fen: fzik a lbam; es friert: fagy;
frieren
2. fzik
Frikadelle (e)
fasrozott; fasrt
1. friss; 2. hvs; 3. j; de; lnk; frge; frische
Wsche: tiszta fehrnem; aufs frische: jra; frisch
gestichen !: vigyzat ! frissen mzolva !; frisch gewagt ist
frisch
halb gewonnen: aki mer, az nyer
Frische (e)
1. frissessg; 2. hvssg; 3. desg; lnksg;
frischen
feldt; felfrisst
frischweg
frissiben; szaporn
Friseur (r)
fodrsz
Friseurin (e)
fodrszn
frisieren
megfsl
Frisr (r)
fodrsz
Frist (e)
hatrid
fristen
1. elhalaszt; 2. tengdik
fristgemig
hatrid szerint
fristlos
azonnali hatllyal; haladktalan; hatrid nlkl
Frisur (e)
hajviselet; frizura
frit
ld. fressen
Frl. (Frulein)
k.a. (kisasszony) /rv./
froh
vidm; vg; rvendetes
frhlich
vidm; vg
Frhlichkeit (e)
vidmsg
frohlocken
ujjong; rvendezik
fromm
1. jmbor; szeld; 2. kegyes; 3. trelmes; bketr
Frmmigkeit (e)
1. jmborsg; 2. kegyessg
Front (e)
1. homlokzat; 2. tzvonal; front (kat)
fror
ld. frieren
Frosch (r)
bka
Frost (r)
fagy
Frostbeule (e)
fagydaganat
frsteln
borzong; fagyoskodik
frostig
fagyos
Frostschutzscheibe (e) fagyll veg
frostsicher
fagyll
Frucht (e)
1. gymlcs; 2. magzat
fruchtbar
termkeny
fruchtbringend
gymlcsz
1. eredmnytelen; 2. medd; 3. terms nlkli;
fruchtlos
gymlcstelen

kora; korn; korbban; am frhen Morgen: korn reggel;


frh am Morgen: korn reggel; in frheren Zeiten:
hajdanban; rgebben; heute frh: ma reggel; frh
aufstehen: korn kel fel; frher oder spter: elbb-utbb;
frh
von frh bis spt: reggeltl estig; ltstl vakulsig
Frhe (e)
reggel
frher
ld. frh
Frhjahr (s)
tavasz
frhjahrs
tavasszal
Frhjarsmesse (e)
tavaszi vsr
Frhling (r)
tavasz
frhlings
tavasszal
frhmorgens
kora reggel
frhreif
korarett
Frhschicht (e)
dleltti mszak
Frhstck (s)
reggeli; das zweite Frhstck: tzrai (tel)
frhstcken
reggelizik
frhzeitig
1. jkor; idejben; 2. korai; id eltti
lb; lbfej; er folgte uns auf dem Fue: nyomon kvetett
bennnket; zu Fu: gyalog; von Kopf bis zu den Fen:
tettl talpig; von Kopf zu Fu: tettl talpig; die sache
hat weder Hand noch Fu: se fle, se farka; auf gutem
Fu (r)
Fue stehen mit jm.: jban van vkivel
Fubad (s)
lbfrd
Fuball (r)
futball; futball-labda; Fuball spielen: futballozik
Fuballauswahl (e)
vlogatott (labdarg)
Fuballmannschaft (e) labdarg-csapat
Fuballplatz (r)
futballplya
Fuballspiel (s)
labdargs
Fuballspieler (r)
labdarg (jtkos)
Fuboden (r)
padl; padlzat
fubreit
talpalatnyi
Fuchs (r)
rka
fuchsig
1. dhs; 2. rkaszn
Fchsinn (e)
nstny rka
fuchteln
hadonszik
Fugnger (r)
gyalogos; jrkel
Fugngerberweg (r) gyalogtkelhely; zebra
Fugngerzone (e)
stlnegyed
Fugelenk (s)
boka
fgen
1. hozztesz; ptol; 2. sszellt; 3. rendel; vgez
fgen s.
1. engedelmeskedik; 2. illeszkedik; 3. trtnik; megesik
fgsam
engedelmes; alkalmazkod
Fgung (e)
1. beletrds; 2. megads; 3. sszeilleszts; 4. vgzs
fhlbar
rezhet; rzkelhet
fhlen
rez; sich wohl fhlen: jl rzi magt
Fhlung (e)
1. rints; rintkezs; 2. sszekttets
fuhr
ld. fahren
Fuhre (e)
rakomny; fuvar
1. elvezet; elvisz; irnyt; visz; 2. folytat; z (tv.); 3. hord;
fhren
4. tart (pl. rut az zletben); 5. tartalmaz; 6. tesz; 7. visel
viselkedik; was fhrt sie zu uns ?: mi szl hozta erre ?;
etw. zu Ende fhren: befejez; vghezvisz vmit; einen
Proze fhren: pert folytat; das gro Wort fhren: viszi
a szt; zu etw. fhren: vezet vmire; eredmnyez vmit;
fhren s.
etw. in Schilde fhren: sntikl vmiben
Fhrer (r)
1. tikalauz; ismertet (knyv); 2. vezet; vezr

Fhrerschein (r)
Fhrersitz (r)
Fuhrmann (r)
Fhrung (e)
Fuhrwerk (s)
Fuknchel (r)
fulang
Fling (r)
Flle (e)
fllen
fllen s.
Fllfeder (e)
Fllstift (r)
Fllung (e)
Fumarsch (r)
Fund (r)
Fundament (s)
fundamental
Fundgeld (s)
fundieren
Fundort (r)
fnf
Fnf (e)
Fnfer (r)
fnferlei
fnfhundert
fnfjhrig
Fnfjahrplan (r)
Fnfkampf (r)
Fnfkirchen
fnfmal
fnfstckig
fnftausend
fnfte
fnftel
Fnftel (r)(s)
fnftens
fnfzehn
Fnfzehner (r)
fnfzehnte
fnfzig
Fnfzig (e)
fnfziger
Fnfziger (r)
Fnfzigerin (e)
Fnfzigjahre (Pl.)
fnfzigste
fungieren
Funk (r)
Funkanlage (e)
Funke (r)
funkeln
funkelnagelneu
funkelneu
funken
Funken (r)

jogostvny
vezetls
fuvaros
1. magaviselet; viselkeds; magatarts; 2. vezets
jrm
ld. Fugelenk
lbnyi (hossz)
harisnyafej; bokafix
1. bsg; gazdagsg; 2. teltsg
megtlt; teletlt
megtelik
tlttoll
tltceruza
1. kitlts; megtlts; 2. tltelk; 3. tlts
gyalogmenet
1. lelet; 2. megtalls
alap; fundamentum
alapvet
megtalli jutalom
1. alapt; 2. altmaszt; megalapoz
lelhely
t; wir sind unser fnf: ten vagyunk; zu fnfen: tsvel;
zu fnfen: ten
ts (szm)
ts
tfle
tszz
tves
tves terv
ttusa
Pcs
tszr; t zben
temeletes
tezer
tdik
td
tdrsz
tdszr
tizent
tizents (szm)
tizentdik
tven
tvenes (szm)
tvenes
tvenes
tvenves n
tvenes vek (letkor)
tvenedik
1. mkdik; 2. szerepel
rdi
rdilloms
szikra
szikrzik; csillog
vadonatj
vadonatj
1. szikrzik; 2. tviratozik
szikra

Funker (r)
Funkgert (s)
Funksendung (e)
Funkspruch (r)
Funkstreife (e)
funktionieren
Funkturm (r)
Funkwesen (s)
Funote (e)
Fupfad (r)

fr +A
Frbitte (e)
Furche (e)
furchen
Furcht (e)
furchtbar
frchten (s.)
frchterlich
furchtsam
freinander
Frsoge (e)
Frsorger (r)
Frsorgerin (e)
frsorgerisch
frsorglich
Frsprecher (r)
Frst (r)
Frstbischof (r)
Frstentum (s)
frstlich
Furt (e)
frwahr
Frwort (s)
Fusohle (e)
Fuspitze (e)
Futritt (r)
Futter (s)
Futteral (s)
Futtergetreide (s)
fttern
Futterstoff (r)
Futtertrog (r)
futuristisch
Fuweg (r)

1. rdis; 2. szikratvrs
rdikszlk
rdiads
rditvkzls
1. kocsi; 2. rjrat; 3. URH
mkdik
adtorony (rdi)
rdizs
lbjegyzet
gyalogsvny
1. ellen; fr sich: magnak; fr sich: magrt; fr sich:
magban; fr sich: kln; fr wen kaufst du das ?: kinek
veszed ezt ?; fr sein Alter: korhoz kpest; wenn du es
fr gut hltst: ha jnak tartod; ich fr meine Person:
szemlyemet illeten; ami engem illet; ich halte es nicht
fr wahrscheinlich: nem tartom valsznnek; etw. die
Kopfschmerzen einnehmen: bevesz fejfjs ellen vmit;
das ist eine Sache fr sich: ez kln fejezet; an und fr
sich: tulajdonkppen; ein fr allemal: egyszer s
mindenkorra; fr und wieder: pro s kontra; Mann fr
Mann: egyms utn sorjban; Tag fr Tag: nap nap utn;
naprl napra; Wort fr Wort: szrl szra; was fr ... ?:
milyen ... ?; 2. ellenben; 3. -rt; 4. helyett; 5. javra;
szmra; 6. kpest; 7. ltre; 8. -nak, -nek; 9. vmit
kzbenjrs
barzda; rnc; red
barzdl; rovtkol; rncol; redz
flelem
flelmetes; rettenetes
fl; retteg; sich vor etw. frchten: fl vmitl
flelmetes; rettenetes; borzalmas
flnk
egymsnak; egymsrt
gondoskods; gondozs
gondoz
gondozn
1. gondozi; 2. jlti
elrelt; gondoskod
kzbenjr; szszl
fejedelem
hercegrsek
hercegsg; fejedelemsg
hercegi; fejedelmi
gzl
igazn; valban; bizony
nvms
talp
lbujjhegy
1. lbnyom; 2. lps; 3. rgs
1. bls (ruha); 2. takarmny
tok; hvely
takarmnygabona
1. etet; abrakol; 2. kiblel
blsanyag
etetvly
futurista
gyalogt

gab
Gabe (e)
Gabel (e)
Gabelfrhstck (s)
Gabriel
gackeln
gafangengeben (s.)
gaffen
Gage (e)
ghnen
Galanteriewaren (Pl.)
Galeere (e)
Galerie (e)
Galgen (r)
Galgenfrist (e)
Galgenstreich (r)
Galle (e)
Gallenanfall (r)
gallenkrank
Gallenstein (r)
Gallerte (e)
galoppieren
Galosche (e)
galt
Gamasche (e)

Gang (r)
gangbar
Gngelband (s)
Gans (e)
Gnsebraten (r)
Gnsefchen (s)
Gnsehaut (e)
Gnsekeule (e)
Gnseklein (s)
Gnseleber (e)
Gnsemarsch (r)
Gnsenblmchen (s)
Gnserich (r)
ganz
Gnze (e)
Ganze (s)
Ganzheit (e)
gnzlich

gar
Garage (e)
Garantie (e)
Garantischein (e)
Garbe (e)
Garde (e)

ld. geben
1. ajndk; adomny; 2. tehetsg; adottsg
villa
villsreggeli
Gbor
kotkodcsol
megadja magt
bmszkodik; bmul
gzsi; fizets
1. st; 2. ttong
dszmruk
glya
1. folyos; tornc; oszlopcsarnok; 2. karzat (sznhz); 3.
kptr; galria
akasztfa
rvid haladk
gaztett
epe
epegrcs
epebajos
epek
kocsonya; zsel
vgtzik; vgtat; galoppol
srcip; kalocsni
ld. gelten
lbszrvd; bokavd
1. csavarmenet; 2. fogs; tel; 3. folyamat; lefolys; 4.
folyos; 5. fordul; menet (sp); 6. jrs; mens; sta; 7.
sebessgfokozat (gpkocsi); 8. telr (bnya)
1. divatos; kelend; 2. ismert; 3. jrhat
prz
liba; ld
libaslt
idzjel
libabr
libacomb
libaaprlk
libamj
libasor
szzszorszp
gnr
1. csupa; er ist ganz Ohr: csupa fl; 2. egsz; teljes; 3.
egszen; 4. elg; elgg
teljessg
az egsz; das Ganze geht sie gar nichts an: semmi kze
az egszhez
vminek a teljes volta; sszessg
1. teljes; tkletes; 2. vgkpp
1. ksz; 2. megftt; porhanys; megslt; ksz; 3. nagyon;
igen; ugyancsak; 4. st; mg; 5. taln; gar macher:
szmos; gar nicht: egyltaln nem; gar nichts: semmi
garzs
garancia
garancialevl; jm. den Garaus machen: kitekeri a nyakt
vkinek
kve
testrsg; grda

Garderobe (e)
Gardine (e)
gren
gren s.
Garkche (e)
Garleder (s)
Garn (s)
Garnierung (e)

ruhatr; gardrb
fggny
1. erjed; forr; 2. forrong; nyugtalankodik; 3. megerjeszt
kiforr; megforr
1. kifzde; 2. lacikonyha
kiksztett br
1. fonal; crna; 2. hl; ins Garn gehen: lpre megy
krts (tel)
felszerels; kszlet; garnitra; eine Garnitur Wsche: egy
Garnitur (e)
vlts fehrnem
garstig
1. csnya; csf; 2. undok
Grteig (r)
kelt tszta
Garten (r)
kert
Gartenbau (r)
kertmvels; kertszet
Gartenlokal (s)
kerthelyisg; zldvendgl
Grtner (r)
kertsz
Grtnerei (e)
kertszkeds; kertszet
Grtnerkohl (r)
kelkposzta
Grung (e)
1. erjeds; 2. forrongs
Gas (s)
gz
Gashahn (r)
gzcsap
Gasheizung (e)
gzfts
Gasherd (r)
gztzhely
Gaspedal (s)
gzpedl
Gasrechaud (s)
gzrezs
Gasse (e)
utca
Gassenbube (e)
utcagyerek
Gassenhauer (r)
slger
Gast (r)
vendg
Gstebett (s)
vendggy; ptgy
Gstezimmer (s)
vendgszoba
gastfreundlich
vendgszeret
Gastfreundschaft (e)
vendgszeretet; vendglts
Gastgeber (r)
hzigazda
vendgl; vendgfogad; Gasthaus im Grnen:
Gasthaus (s)
zldvendgl
Gasthof (r)
vendgfogad; vendgl
gastieren
vendgszerepel (sznhz)
gastlich
1. laklyos; kedlyes; 2. vendgszret
Gastronomie (e)
szakcsmvszet; gasztronmia
Gastspiel (s)
vendgjtk
Gaststtte (e)
vendgl
Gaststttengewerbe (s) vendgltipar
Gastwirt (r)
vendgls; fogads
Gastwirtschaft (e)
vendgl; fogad
Gatte (r)
frj
Gatter (s)
1. keretfrsz; 2. rcs
Gattin (e)
felesg
Gattung (e)
1. fajta; 2. minsg
1. alakoskods; 2. bvszmutatvny; szemfnyveszts;
Gaukelei (e)
kprzat
gaukelhaft
szemfnyveszt
gaukeln
1. bvszkedik; 2. lebeg; libeg
Gaukler (r)
mutatvnyos; bvsz
Gaul (r)
gebe; l
Gaumen (r)
szjpadls; ny
Gauner (r)
csal; gazember; csirkefog

gaunerhaft
Gaunersprache (e)
Gaze (e)
Gbf. (Gterbahnhof)
geartet
geb. (geboren)
geb. (gebunden)
Gebck (s)
Geblk (s)
gebar
Gebrde (e)
gebrden (s.)

csal; szlhmos
tolvajnyelv
gz
teherpu. (teherplyaudvar) /rv./
termszet; magaviselet
szl. (szletett) /rv./
kve (ktve) /rv./
stemny
gerendzat
ld. gebren
1. kls; arckifejezs; 2. mozdulat
viselkedik
1. mutatkozik vminek/vmilyennek; 2. szl; 3. tnik
gebaren
vminek/vmilyennek
gebaren s.
viselkedik
Gebrmutter (e)
anyamh
Gebude (s)
plet
Gebein (s)
csontvz
Gebeine (Pl.)
tetemek; fldi maradvnyok
Gebell (s)
ugats
gebeln
felszr (villra,szarvra)
gebeln s.
kettgazik
1. ad; megad; idead; odaad; 2. oszt (krtya); 3. van;
geben
ltezik; akad
1. addik; 2. albbhagy; cskken; das gibt zu denken: ez
elgondolkodtat; auf etw. viel geben: sokra tart vmit; zur
Antwort geben: vlaszol; was gibt's Neues ?: mi jsg ?;
heute wird es Regen geben: ma esni fog; es wird sich
schon geben: majd csak lesz valahogy; majd kialakul; 3.
geben s.
kiadja magt; 4. megadja magt; 5. viselkedik
Gebet (s)
ima; imdsg
gebeten
ld. bitten
gebeugt
hajlott; grnyedt
Gebi (s)
1. fogazat; mfogsor; 2. zabla
Gebiet (s)
terlet
1. megparancsol; kvetel; 2. uralkodik; rendelkezik; hier
ist Vorsicht geboten: itt vatossg ajnlatos; ber eine
gebieten
laute Stimme gebieten: ers hangja van
Gebieter (r)
parancsol; r
Gebieterin (e)
rn
gebieterisch
parancsol
gebildet
kpzett; mvelt
Gebirge (s)
hegysg
gebirgig
1. brces; 2. hegyes; hegyes-vlgyes
geblmt
virgos
geboren
1. ld. gebren; 2. szletett
geborsten
ld. bersten
Gebortsort (r)
szletsi hely
1. rajnlat; jm. zu Gebote stehen: rendelkezsre ll
Gebot (s)
vkinek; 2. parancs; parancsolat
Gebr. (Gebrder)
testv. (testvrek) /rv./
Gebrauch (r)
1. hasznlat; 2. szoks; divat
gebrauchen
felhasznl; alkalmaz
gebruchlich
szoksos; hasznlatos
Gebrauchsanweisung (e)hasznlati utasts
gebrunt
napbarntott
Gebrechen (s)
testi fogyatkozs

gebrechlich
gebrochen
Gebrder (Pl.)
Gebrll (s)
Gebhr (e)
gebhren
gebhren s.
gebhrend
gebhrenfrei
gebunden
Gebundenheit (e)
Geburt (e)
gebrtig
Geburtshelferin (e)
Geburtsjahr (s)
Geburtsschein (r)
Geburtstag (r)
Geburtsurkunde (e)
Gebsch (s)
Gedchtnis (s)

Gedanke (r)
gedankenlos
Gedrm (s)
Gedeck (s)
gedeihen
Gedeihen (s)
gedeihlich
gedenken
gedenken +G
Gedenken (s)
Gedicht (s)
gediegen
gedieh
Gedonner (s)
gedrrt
Gedrnge (s)
gedrngt
Gedrhn (s)
gedroschen
gedrckt
Gedrcktheit (e)
gedrungen
Geduld (e)
gedulden (s.)
geduldig
gedunsen
geehrt
geeignet fr +A
Gef (s)
Gefahr (e)

1. elregedett; beteges; 2. gyenge; trkeny; 3. hinyos;


tkletlen
ld. brechen
testvrek; fivrek
ordts; ordtozs; bgs
1. illetk; 2. jrandsg; 3. ktelessg
megillet
illik; illend
1. ill; illend; 2. kell; illkppen; kellkppen
djmentes; illetkmentes
1. ktve; gebunden sein an etw.: vmihez kttt; 2. ld.
ktttsg
szls; szlets; szrmazs
szletett; szlets
szlszn
szletsi v
szletsi bizonytvny
szletsnap
szletsi anyaknyvi kivonat
cserje; bokor; bozt
emlk; emlkezet; emlkezs; im Gedchtnis behalten:
emlkezetben tart
gondolat; eszme; kein Gedanke !: sz sincs rla !; sich
ber etw. Gedanken machen: gondolkodba esik;
elgondolkodik vmin; mach dir keine Gedanken darber:
1. meggondolatlan; elhamarkodott; 2. nfeledt
belek
tertk
1. fejldik; gyarapszik; tenyszik; 2. vlik; vezet vmire; es
gedeiht dir zur Ehre: becsletedre vlik
fejlds; siker
dvs; hasznos
szndkozik; gedenke meiner !: emlkezz rm !; dessen
nicht zu gedenken, da ...: arrl nem is beszlve, hogy ...
visszaemlkezik vmire; megemlkezik
emlk; emlkezet; emlkezs
vers; kltemny
1. derk; alapos; 2. megbzhat; 3. szold
ld. gediehen
mennydrgs
aszalt
1. szorultsg; 2. tolakods; tolongs; tmeg
1. sszetmrlt; 2. szoros; szk
drgs; robaj
ld. dreschen
nyomott; gedrchtes Obst: trdtt gymlcs
lehangoltsg
1. ld. dringen; 2. tmzsi; zmk
trelem
trelemmel van; trtzteti magt
trelmes; bketr
puffadt
tisztelt; becslt
alkalmas vmire
1. edny; 2. vredny; r
veszly; veszedelem; Gefahr laufen: veszlynek teszi ki
magt; auf die Gefahr hin, da ...: azt kockztatva. hogy

gefhrden
gefhrlich
Gefhrte (r)

gefallen
Gefallen (r)
Gefallen (s)
Gefallene (r)
gefllig
Geflligkeit (e)
Gefangene (r)
gefangenhalten
Gefangennahme (e)
gefangennehmen
Gefangenschaft (e)
Gefngnis (s)
gefrbt
Gefaser (s)
gefat
Gefecht (s)
gefedert
Gefieder (s)
Geflecht (s)
geflickt
Geflimmer (s)
geflissentlich
geflochten
Gefluche (e)
Geflgel (s)
Geflgelpastele (e)
Gefolge (s)
Gefolgschaft (e)
gefrig
Gefreite (r)
gefrieren
Gefrierfleisch (s)
Gefrierpunkt (r)
Gefrorene (s)
Gefrorne (s)
Gefge (s)
gefgig

Gefhl (s)
gefhllos
Gefhlssinn (r)
gefhlvoll
gefllt
gefunden
gefurcht
gefrchtet
gegangen
gegebenfalls
Gegebenheit (e)

veszlyeztetett
veszedelmes; veszlyes
lettrs
tetszik; sich in etw. gefallen: vmiben rmt leli; vmiben
tetszeleg; sich etw. gefallen lassen: vmibe belenyugszik;
vmit elvisel; eltr; sich etw. gefallen lassen: vmit helyesel;
das lasse ich mir gefallen !: ez igen !; ez mr beszd !
szvessg
tetszs; kedv
elesett (kat)
1. kellemes; 2. szves; szolglatksz
szvessg; haben Sie die Geflligkeit: szveskedjk
fogoly; rab
fogva tart; fogsgban tart
elfogs; elfogats; foglyulejts
foglyul ejt
fogsg
foghz; brtn
festett
rostozat; erezet
1. eltklt; elsznt; gefat sein auf etw.: fel van kszlve
vmire; 2. nyugodt; megfontolt
tkzet; csata; harc
rugs; rugzott
tollazat; tollak
fonat
foltozott
villogs; csillogs
szndkos
fonott
szitkozds; tkozds
szrnyas; baromfi
baromfipsttom; geflgeltes Wort: szllige
1. ksret; 2. kvetkezmny
ksret
falnk
rvezet (kat)
megfagy
fagyasztott hs
fagypont
fagylalt
fagylalt
1. sszeilleszts; 2. szerkezet; felpts
1. alkalmazkod; 2. engedelmes
1. rzs; rzet; rzelem; rzk; megrzs; 2. tapints; ich
habe das Gefhl, da ...: az az rzsem,; gy rzem,
hogy ...
rzketlen
tapints
rzelmes; rzkeny
tlttt
ld. finden
barzds; rncos
rettegett
ld. gehen
adott esetben
adottsg; helyzet

gegen +A
Gegenbeweis (r)
Gegend (e)
Gegendienst (r)
gegeneinander
gegenfalls
Gegenmittel (s)
Gegensatz (r)
gegenseitig
Gegenstand (r)
gegenstandlos
Gegenteil (s)
gegenteilig
gegenber
gegenber +D
Gegenverkehr (r)
Gegenwart (e)
gegenwrtig
Gegenwartsstck (s)
Gegenwert (r)
gegessen
Gegner (r)
gegnerisch
Gegnerschaft (e)
gegolten
gegr. (gegrnget)
Gehaben (s)
gehackt
Gehalt (r)
Gehalt (r)(s)
gehalten
gehaltleer
gehaltvoll
Gehnge (s)
gehssig
Gehuse (s)
geheftet
Gehege (s)
Gehei (s)
geheim
geheimhalten
Geheimnis (s)
geheimnisvoll
geheimtuerisch

gehen
Geheul (s)
Gehilfe (r)

1. ellen; 2. fejben; ellenben; 3. fel; irnyban (tv. is);


4. irnt; 5. mintegy; krlbell; es ist gegen 8 Uhr: nyolc
ra krl jr; er ist gerecht gegen mich: igazsgos velem;
gegen Quittung: nyugta ellenben; gegen 20 Mann:
mintegy hsz ember; 6. szemben; 7. tjt; krl; 8. vmihez
ellenbizonytk
vidk; tj
viszontszolglat
egyms mellett
ellenkez esetben
ellenszer
ellentt
1. ellenttes; 2. klcsns
1. tantrgy; das Buch hat ... zum Gegenstand: a knyv
trgya ...; 2. trgy
trgytalan
ellentte vminek; im Gegenteil: ellenkezleg
ellenttes; ellenkez
szemben
1. tellenben; szemkzt; szemben; 2. ellenttben;
ellenforgalom; szembejv forgalom
1. jelen; jelenkor; 2. jelenlt
1. jelenlegi; 2. jelenlev
kortrs darab
ellenrtk
ld. essen
ellenfl
ellensges; szembenll
1. ellenfelek; 2. ellensgeskeds
ld. gelten
alap. (alaptva; alapttatott) /rv./
viselkeds; magatarts
vagdalt
tartalom
fizets; jrandsg
1. emelkedett; nneplyes; 2. kteles; 3. tartott; 4.
tartzkod
tartlamatlan; res
tartlamas; magvas
1. derkszj (fegyvernek); 2. fggny; 3. flbeval
gyllkd
tok; hvely; szelence
fztt
1. svny; 2. vdett terlet
parancs
titkos
titokban tart
titok
titokzatos; rejtlyes
titkolz
1. gyalogol; was geht vor sich ?: mi trtnik ?; nach
Norden gehen: szak fel megy; nach Norden gehen:
szakra nz; szakra nylik; es geht nicht: nem megy;
wie geht es dir ?: hogy vagy ?; hogy megy sorod ?; vor
sich gehen: trtnik; vgbemegy; 2. jr; mkdik; 3.
vlts; vltzs; ordts; ordtozs
segttrs; segd

Gehirn (s)
Gehft (s)
geholfen
Gehlz (s)
Gehr (s)
gehorchen

gehren
gehrig
gehrlos
Gehrn (s)
gehorsam
Gehorsam (r)
Gehsteig (r)
Gehverband (r)
Gehweg (r)
Gehwerk (s)
Gei (e)
Geibock (r)
Geiel (e)
geieln
Geier (r)
Geifer (r)
geifern
Geige (e)
geil
Geisel (r)(e)
Geist (r)
Geisterarbeiter (r)
Geistergegenwart (e)
geistesabwesend
geisteskrank
Geistesruhe (e)
geistesschwach
geistig
geistlich
Geistliche (r)
Geistlichkeit (e)
geistlos
geistreich
Geiz (r)
Geizhals (r)
geizig
Geklagte (r)
Geklapper (s)
geklungen
gekocht
gekrnkt
gekrmmt
geknstelt
Gelchter (s)
Gelnde (s)
Gelnder (s)
gelang
gelangen

agyvel
tanya; majorsg
ld. helfen
erdcske; bozt
1. halls; 2. meghallgats
szt fogad; engedelmeskedik
vki; vki tulajdona; hozztartozik; odatartozik; wem
gehrt dieses Buch ?: ki ez a knyv ?; es gehrt mir: az
enym; das gehrt sich nicht: ez nem illik
1. alapos; 2. ill; 3. kell; megfelel; 4. odatartoz
sket
szarv; agancs
engedelmes; szfogad
engedelmessg; szfogads
jrda
jrkts
jrda
raszerkezet
1. nstny kecske; 2. suta (vad)
kecskebak
ostor; korbcs
ostoroz; korbcsol
kesely
1. nyl; 2. tajtk; hab
tajtkzik
heged
1. buja; 2. melyt
tsz
1. elme; rtelem; 2. szellem; ksrtet; 3. szellem; llek; 4.
szellemesssg; leselmjsg; 5. szesz; eszencia
szellemi dolgoz
llekjelenlt
1. elgondolkozott; elgondolkodott; 2. szrakozott
elmebajos; elmebeteg
lelki nyugalom
gyengeelmj
szellemi
egyhzi; papi
lelksz; pap
papsg
szellemtelen
szellemes; elms
fsvnysg
fsvny; zsugori
fsvny; zsugori; fukar
alperes
kelepels; kopogs
ld. klingen
ftt
srtdtt
grbe; grbtett
mesterklt
1. nevets; kacags; 2. nevetsg
terep
karfa; korlt
ld. gelingen
eljut; megrkezik

gelassen
Gelatine (e)

gelufig
gelaunt
gelb
gelblich
Gelbsucht (e)
Geld (s)
Geldbrse (e)
Geldbrief (r)
Geldgier (e)
Geldsendung (e)
Geldstrafe (e)
Geldwechsel (r)

gelegen
Gelegenheit (e)
gelegentlich
gelegentlich +G
gelehrig
Gelehrsamkeit (e)
Gelehrte (r)(e)
Gelehrtheit (e)
Geleibte (r)(e)
Geleise (s)
Geleite (s)
Geleitwort (s)
Gelenk (s)
gelenkig
gelind
gelingen
gellen
geloben
Gelbnis (s)
gelt

gelten
geltend
Geltung (e)
geltungslos
Gelbde (s)
gelungen
gem
gemach
Gemach (s)
gemchlich
Gemahl (r)

higgadt
zselatin
1. folykony; 2. knnyed; in gelufigem Deutsch:
folykony nmetsggel; das ist mir gelufig: ebben jrtas
vagyok; 3. kzismert; 4. kzkelet; 5. szoksos
kedv; wie ist er heute gelaunt ?: milyen kedvben van
srga
srgs
srgasg
pnz; nicht bei Gelde sein: nincs pnze
pnztrca; erszny
pnzeslevl
pnzsvrsg
pnzkldemny
pnzbntets; pnzbrsg
pnzvlts
1. alkalmas; zu gelegener Zeit: alkalmas idben; jkor;
idejben; es ist ihm daran gelegen: fontos r nzve;
rdeke; 2. fekv; 3. ld. liegen
alkalom; Gelegenheit haben zu etw.: lehetsge van
vmire; bei Gelegenheit: alkalomadtn
alkalmi; alkalomadtn
alkalmbl; kapcsn; kapcsolatban
tanulkony
tanultsg; tuds
tuds
tanultsg; tuds
1. szeretett lny; 2. szeret; kedves
ld. Gleis
ksret
ajnls; elsz; utsz
1. csukl (msz); 2. zlet
hajlkony; csukls
lgy; enyhe
sikerl
1. cseng; 2. svt; vist
megfogad
fogadalom
nemde; ugye
1. rvnyben van; rvnyes; alles das gilt nichts: mindez
nem szmt; diese Bemerkung gilt dir: ez a megjegyzs
neked szl; gelten lassen: helybenhagy; elfogad; das
lasse ich gelten: megengedem; das lasse ich gelten:
elfogadom; es gilt zu ...: arrl van sz, hogy ...; es gilt:
rendben van; ll az alku; nun gilt es das Leben: let-hall
krdse; nem babra megy; 2. felr vmivel; r; szmt vmit
rvnyes; hatlyos
rvnyessg; etw. zur Geltung bringen: rvnyre juttat
rvnytelen
fogadalom
ld. gelingen
1. +D szerint; -hoz, -hez, -hz kpest; rtelmben; 2.
megfelel
lass; nyugodt
szoba; helyisg
1. kedlyes; knyelmes; meghitt; 2. less; nyugodt
frj

Gemahlin (e)
gemigt
Gemlde (s)
Gemldegalerie (e)
gemein
Gemeinde (e)
Gemeineigentum (s)
gemeingltig
Gemeinheit (e)
gemeinntzig
Gemeinplatz (r)
gemeinsam
Gemeinschaft (e)
gemeinschaftlich
gemeinverstndlich
Gemeinwohl (s)
Gemenge (s)
gemessen
Gemetzel (s)
Gemisch (s)
gemischt
Gemsbock (r)
Gemse (e)
Gemurmel (s)

hitves; felesg
mrskelt
festmny
kptr
1. ltalnos; 2. kznsges; aljas; 3. kzs
1. egyhzkzsg; hitkzssg; gylekezet; 2. kzsg
kztulajdon; kzkincs
kzrvny
aljassg; kznsgessg
kzhaszn
kzhely
kzs; egytt
1. egyttlt; 2. kzssg; egyttes
kzs
kzrthet
kzj; kzrdek
1. keverk; zagyvasg; 2. kzelharc
kimrt; tartzkod
mszrls
keverk; elegy
kevert; vegyes
zergebak
zerge
moraj; mormogs
1. fzelk; der Gemse- und Obstladen: zldsgGemse (s)
gymlcs bolt; 2. zldsg
Gemsegarten (r)
vetemnyes kert
Gemsekohl (r)
kelkposzta
Gemt (s)
kedly; kedv
gemtlich
kedlyes; knyelmes; otthonos
gemtlos
kedlytelen; rideg
gemtskrank
kedlybeteg
gemtsvoll
melegszv; rzlelk
gemtvoll
melegszv; rzlelk
Gen. (Genosse)
elvt. (elvtrs) /rv./
genas
ld. genessen
genschig
nyalnk; torkos
1. ppen hogy; ppen csak hogy; die genaue Zeit:
pontos id; genau um 4 Uhr: pontban ngy rakor; mit
genau
genauer Not: nagy nehezen; 2. pontos; szigor; 3.
genaugenommen
szigoran vve
Genauigkeit (e)
1. pontossg; szigorsg; 2. takarkossg;
genauso
ld. geradeso
Gendarmerie (e)
csendrsg
Gen.Dir. (Generaldirektor)
vig. (vezrigazgat) /rv./
genehm
kellemes; tetsz
genehmigen
jvhagy; beleegyezik; engedlyez
Genehmigung (e)
beleegyezs; engedly
1. hajland; kszsges; hajlamos; 2. jindulat; kedvez;
geneigt
3. lejts; dlt
General (r)
tbornok
Generaldirektor (r)
vezrigazgat
Generalprobe (e)
fprba (sznhz)
Generalsekretr (r)
ftitkr
Generalstab (r)
vezrkar
Generalstreik (r)
ltalnos sztrjk
Generalberholung (e) generljavts

Generalversammlung (e)kzgyls
Generalvertretung (e) vezrkpviselet
Generation (e)
emberlt; nemzedk; generci
generell
egyetemes; ltalnos
genesen
felgygyul; felpl
Genesung (e)
felgygyuls; felpls
genial
lngesz; zsenilis
Genick (s)
nyakszirt; tark
Genie (s)
lngsz; zseni
geniebar
lvezhet; ehet
1. lvez; elfogyaszt; megeszik; 2. rszesl vmiben; etw.
genieen
in vollen Zgen genieen: nagyon lvez vmit
Genieer (r)
lvez; lvhajhsz
genieren
feszlyez
genieren s.
restelkedik
geno
ld. genieen
genommen
ld. nehmen
genormt
szabvnyostott
Genosse (r)
bajtrs; pajts; elvtrs
Genossenschaft (e)
szvetkezet; egyesls; szvetsg
genossenschaftlich
szvetkezeti
Genossenschaftsbauer (r)
termelszvetkezeti paraszt; tsz-paraszt
Genossin (e)
bajtrsn; elvtrsn
Genu (r)
1. lvezet; 2. fogyaszts (tel/ital)
genug
elg; elgsges; elegend
Genge (e)
elgsgessg; megelgeds; zur Genge: elgg
elg; elgsges; elegend; sich an etw. gengen lassen:
gengen
megelgszik vmivel
gengend
elg; elgsges; elegend
gengsam
szerny; kisigny
genugtun
eleget tesz vminek
Genugtuung (e)
elgttel
Genumittel (s)
lvezeti cikk; fogyasztsi cikk
Geographie (e)
fldrajz
Geolog (r)
geolgus
Geomatrie (e)
mrtan; geometria
Georg
Gyrgy
Georgien
Grzia
Gepck (s)
poggysz; csomag
Gepckablage (e)
csomagtart
Gepcksaufbewahrung (e)
csomagmegrz
Gepckschein (r)
poggyszvevvy
Gepckstck (s)
poggyszdarab; csomag
Gepcktrger (r)
hordr
Gepckzuschlag (r)
csomagptdj
gepfeffert
borsos
gepflegt
gondozott; polt
Gepflogenheit (e)
szoks
Geplnkel (s)
csetepat
Gepltscher (s)
csobogs; pacskols; pancsols
Geplauder (s)
csevegs; fecsegs
gepkelt
szott; ss
Geprge (s)
1. blyeg; 2. jegy; 3. jelleg; 4. veret
Geprnge (s)
1. dsz; 2. fny; 3. pompa
1. egyenes; 2. ppen; pontosan; ppensggel; annl
gerade
inkbb; 3. merleges; 4. szinte; nylt; 5. pros

1. becsletesen; geradeaus gehen: toronyirnt megy; 2.


egyenesen; egyenest
ppoly; ppgy; pontosan gy; pontosan gy
ppgy
ugyanannyi
musktli
zrgs; csrgs
1. sportszer; 2. szerszm; kszlk; eszkz
1. esik; 2. fejldik; vlik vmiv; 3. kerl; jut; 4. sikerl; 5.
tencsos; auf den Gedanken geraden: eszbe jut; auer
sich geraden: kijn a sodrbl; er ist nach dem Vater
geraden: az apjra ttt; hasonlt; ich halte es fr
geraden: tancsosnak tartom; aufs Geratewohl:
geraten
vaktban; tallomra; 6. t; hasonlt vkire
Gerteturnen (s)
szertorna
geruchert
fstlt
gerumig
tgas; kiterjedt
Gerusch (s)
zrej; zaj
gerben
kicserez
Gerber (r)
cserzvarga; tmr
Gerbung (e)
kicserzs
1. igaz; igazsgos; jogos; 2. megfelel; alkalmas; den
Ansprchen gerecht werden: megfelel az ignyeknek;
allen Wnschen gerecht werden: minden kvnsgnak
gerecht
eleget tesz
gerechtfertig
igazolt; indokolt
Gerechtigkeit (e)
igazsg; igazsgossg; igazsgszolgltats; jogossg
Gerede (e)
fecsegs; szbeszd
gereichen
szolgl vmire
Gereizheit (e)
ingerltsg
gereizt
ingerlt
gereuen
megbn; sajnl
1. brsg; 2. fogs; 3. tl; ber jn. Gericht halten:
Gericht (s)
trvnyt l; brskodik vki felett
gerichtlich
brsgi
Gerichtshof (r)
trvnyszk; brsg
Gerichtskosten (Pl.)
perkltsgek
Gerichtssaal (r)
brsgi trgyalterem
Gerichtsverhandlung (e) brsgi trgyals
gerieben
1. minden hjjal megkent; 2. reszelt; drzslt
csekly; kevs; kicsiny; alacsony; silny; nicht im
gering
geringsten: legkevsb sem
geringfgig
csekly; jelentktelen
Geringschtzung (e)
lekicsinyls; mit Gerinschtzung: flvllrl; lenzen
gerinnen
1. megalvad; 2. sszefut; sszemegy
Gerippe (s)
1. bordzat (haj); 2. csontvz; 3. vz (msz)
Germane (r)
germn (ember)
germanisch
germn
szvesen; rmmel; jm./etw. gern haben: vkit/vmit szeret;
gern
gern geschehen !: szvesen !; szra sem rdemes !
Gerll (s)
grgeteg
geronnen
ld. rinnen
pirtott; gerstetes Brot: pirts; gersteter Kaffee: prklt
gerstet
kv; gerstete Kartoffeln: slt krumpli
Gerste (e)
rpa
Gerte (e)
vessz; plca
Geruch (r)
szag; szagls; szimat
geradeaus
geradeso
geradesogut
geradesoviel
Geranie (e)
Gerassel (s)
Gert (s)

Gercht (s)
Gerchtemacherei (e)
geruhen
gerungen
Gerst (s)
Ges. (Gesellschaft)
Ges (s)
gesamt
Gesamtausgabe (e)
Gesamtbild (s)
Gesamtflche (e)
Gesamtheit (e)
Gesandte (r)(e)
Gesandtschaft (e)
Gesang (r)
Gescgwtz (s)
Geschft (s)
geschftig
geschftlich
Geschftsfreund (r)
Geschftshaus (s)
Geschftsmann (r)
Geschftsreise (e)
Geschftsreisende (r)
Geschftstrger (r)
geschah
geschtzt
geschehen
Geschehnis (s)
gescheit
Geschenk (s)
Geschichte (e)
geschichtlich
Geschichtlichkeit (e)
Geschichtsbuch (s)
Geschick (s)
geschickt
geschieden
geschiedenen
Geschirr (s)
Geschlecht (s)
geschlechtlich
Geschlechtswort (s)
geschlossen
geschlungen
Geschmack (r)
geschmacklos
geschmackvoll
geschmeidig
geschnitzelt
Gescho (s)
gescholten
Geschpf (s)
Geschrei (s)

hr; hresztels
rmhrterjeszts
kegyeskedik
ld. ringen
1. llvnyzat; 2. vz
1. t.; tv. (trvny) /rv./; 2. trs. (trsasg) /rv./
far
sszes; ssz-; egsz
teljes kiads (knyv)
sszkp
sszterlet
sszessg
kvet
kvetsg; kldttsg
nek; dal; nekls
fecsegs; szsztyrkods
1. foglalkozs; das Geschft fr Gemse und Obst:
zldsg-gymlcs bolt; 2. gy; dolog; 3. zlet; bolt
dolgos; munks
zleti
gyfl
zlethz
zletember
zleti t; zleti utazs
kereskedelmi utaz
gyviv
ld. geschehen
becslt; becses
megtrtnik; megesik; geschehen lassen: eltr vmit;
hagy vmit; es war um ihn geschehen: vge volt
esemny; eset
okos; rtelmes
ajndk
1. eset; esemny; 2. histria; trtnet; elbeszls; mese;
3. trtnelem; 4. gy; dolog
trtnelmi; trtneti
gyessg; jrtassg
trtnelemknyv
1. sors; vgzet; 2. gyessg
gyes
elvlt
elvlt
1. edny; 2. lszerszm
1. nem; 2. nemzetsg; nemzedk
1. nemi; 2. nemzetsgi
nvel
zrt; csukott
ld. schlingen
1. z; 2. zlels; 3. zls
1. zlstelen; 2. ztelen; zetlen
zlses
simulkony
faragott
1. emelet; 2. lvedk
ld. scheleten
1. teremtmny; teremts; szlemny; 2. termk
kiabls; lrma

Geschtz (s)
1. gy; 2. lveg
Geschwader (s)
1. egysg; 2. hajraj; replezred; 3. ktelk
geschweige
nemhogy; ht mg; geschweige denn: annl kevsb
geschwind
1. gyors; sebes; 2. hamar; szaporn
Geschwindigkeit (e)
gyorsasg; sebessg
Geschwister (Pl.)
testvrek; fivrek; nvrek
geschwollen
dagadt; felfuvalkodott
geschwommen
ld. schwimmen
geschworen
ld. schwren
Geschworene (r)
eskdt
Geschworne (r)
eskdt
Geschwulst (e)
daganat
geschwunden
ld. schwinden
geschwungen
ld. schwingen
Geschwr (s)
kels; fekly
gesegnet
ldott
geselch
fstlt
Geselle (r)
1. iparoslegny; mesterlegny; 2. trs; pajts
gesellen (s.)
1. egyesl; 2. trsul; csatlakozik
gesellig
1. bartsgos; bartkoz; 2. trsas
Gesellschaft (e)
1. trsadalom; 2. trsasg
gesellschaftlich
1. trsadalmi; 2. trsas; trsasgi
Gesellschaftsauto (s)
trsas aut
Gesellschaftskleid (s) estlyi ruha
Gesellschaftsreise (e) trsas utazs
Gesellschaftsspiel (s) trsasjtk
Gesellschaftswissenschaft
trsadalomtudomny
(e)
gesessen
ld. sitzen
Gesetz (s)
trvny; szably
Gesetzgeber (r)
trvnyhoz
gesetzlich
trvnyes
nyugodt; higgadt; zur gesetzten Stunde: a meghatrozott
gesetzt
rban; gesetzen den Fall, da ...: feltve, hogy ...
gesetzwidrig
trvnyellenes
1. arc; arckifejezs; pofa; kp; 2. kls; ltszat; 3. lts;
Gesicht (s)
ltkpessg; 4. ltoms
Gesichtskreis (r)
ltkr; lthatr
Gesichtspunkt (r)
szempont
Gesims (s)
prkny
cscselk; irgewie gesinnt sein: vmilyen szellem;
Gesindel (s)
rzelm; felfogs
Gesinnung (e)
1. rzlet; rzs; 2. felfogs
gesittet
mvelt; csiszolt; kifinomult
gesondert
elklntett
gesonnen
ld. sinnen
gesotten
ftt
Gespann (s)
fogat (l)
feszes; feszl; feszlt; ich bin gespannt darauf: roppant
gespannt
rdekel; feszlten vrom
Gespenst (s)
ksrtet
gespickt
tzdelt
Gespinst (s)
fonat
gesponnen
ld. spinnen
Gesptt (s)
gny; gnyolds; csfolds
beszlgets; trsalgs; ins Gesprch kommen:
Gesprch (s)
beszlgetni kezd
gesprchig
beszdes

gesprochen
ld. sprechen
gesprungen
ld. springen
Gestalt (e)
alak; forma; termet
gestalten
alakt; forml
gestalten s.
alakul
Gestaltung (e)
1. alakts; formls; 2. alakuls; formlds
Gestndnis (s)
valloms; beismers
Gestank (r)
bz; bdssg
gestatten
megenged; engedlyez
Geste (e)
gesztus
gestehen
megvall; bevall
Gestein (s)
kzet
Gestell (s)
1. llvny; 2. alvz
gestern
tegnap
gestiefelt
csizms
Gestirn (s)
csillagzat
gestirnt
csillagos
gestochen
ld. stechen
gestohlen
ld. stehlen
gestorben
ld. sterben
Gestruch (s)
cserjs; bozt
gestreift
cskos; svos
gestrig
tegnapi
Gestrpp (s)
bozt
gestunken
ld. stinken
Gestt (s)
mnes
Gesuch (s)
krvny
gesund
egszsges; gesund werden: meggygyul
Gesundheit (e)
egszsg
gesundschreiben
kir egszsgesnek
gesungen
ld. singen
gesunken
ld. sinken
getfelt
faburkolat; tbls
Getse (s)
robaj; zaj; lrma
Getrnk (s)
ital
Getrnkekarte (e)
itallap
Getreide (s)
gabona
Getreidebau (r)
gabonatermels
Getreideernte (e)
arats
Getreidefeld (s)
gabonafld
Getreidemhdrescher (r)kombjn
getreu
h; hsges
getreulich
hven; hen; hsgesen
Getriebe (s)
1. hajtm (msz); 2. nyzsgs; forgatag
getrost
btran; nyugodtan
getrunken
ld. trinken
Getmmel (s)
tolongs; sokadalom
getupft
pettyes
Gevatter (r)
koma
1. kinvs; gewachsen sein jm.: vkivek szemben llja a
sarat; er ist der Aufgabe nicht gewachsen: a feladat
meghaladja erejt; er ist mir gewachsen: mlt
Gewchs (s)
ellenfelem; 2. nvny
Gewchshaus (s)
veghz; meleghz
gewagt
mersz
gewhlt
vlasztkos; jn./js./etw. gewahr werden: szrevesz
Gewhr (e)
biztostk; kezessg; er leistet Gewhr dafr: jtll rte

gewhren
gewhrleisten
Gewalt (e)
gewalthaberisch
gewaltig
gewaltsam
Gewalttat (e)
Gewand (s)
gewandt
gewann
gewrtigen
Gewsser (s)
Gewebe (s)
geweckt
Gewehr (s)
Gewehrkolben (r)
Gewehrlauf (r)
Geweih (s)
Gewerbe (s)
Gewerbeschein (r)
Gewerkschaft (e)
gewerkschaftlich
gewesen
gewi
Gewicht (s)
Gewichtheben (s)
gewichtig
Gewieher (s)
Gewiheit (e)
gewillt
Gewinde (s)
Gewinn (r)
gewinnbringend
gewinnen
Gewissen (s)
Gewissenbi (r)
gewissenhaft
gewissenlos
gewissenmaen
Gewitter (s)
gewogen
gewhnen
gewhnen s.
Gewohnheit (e)
gewhnlich
Gewlbe (s)
gewlbt
gewlkt
gewonnen
geworben
geworden
geworfen
Gewhl (s)
gewunden
gewrfelt

1. engedlyez; 2. szrevesz; meglt; felismer; 3. megad;


nyjt; 4. rbz; 5. rhagy; 6. teljest
1. jtll; biztost; 2. nyjt
1. erszak; 2. hatalom; er
erszakos; zsarnoki
hatalmas; ers
erszakos
erszakos tett; erszakos cselekedet
ruha; knts
gyes; jrtas
ld. gewinnen
elvr
vz; vizek
1. szvet; 2. szvevny
lnk; eleven
lfegyver; puska
puskatus
puskacs
agancs
1. iparg; mestersg; 2. kzmipar
iparigazolvny
szakszervezet
szakszervezeti
ld. sein
bizonyos; biztos
sly
slyemels
slyos; nyoms
nyerts
bizonyossg
hajland
1. csavarmenet; 2. gombolyag; 3. virgfzr
1. nyeremny; 2. nyeresg; haszon
jvedelmez
1. gyarapszik; n; 2. kitermel; 3. megnyer; elnyer
lelkiismeret
lelkiismeretfurdals
lelkiismeretes; becsletes
lelkiismeretlen
nmikpp; gyszlvn; mintegy
zivatar; ich war gewitzig: rsen voltam; durch etw.
gewitzig: okulva vmin/vmibl
jindulat
rszoktat; hozzszoktat
rszokik; megszokik; hozzszokik
szoks
1. ltalban; 2. kznsges
boltv
1. boltves; 2. velt; dombor
felhs
ld. gewinnen
ld. werben
ld. werden
ld. werfen
tolongs; nyzsgs; sokasg
ld. winden
kocks

Gewrz (s)
Gewrznelke (e)
gez. (gezeichnet)
Gezcht (s)
Gezwitscher (s)
gezwungen
ghaneisch
Gicht (e)
Giebel (r)
gieen
Gieerei (e)
Giekanne (e)
Gier (e)
gierig
Gift (s)
giftig
gigantisch
Gimpel (r)
ging
Gipfel (r)
Gipfelleistung (e)
gipfeln
Gipfeltreffen (s)
Gips (r)
Gipsverband (r)
Giraffe (e)
Giro (s)
girren
Gischt (r)
Gitter (s)
Gitterwerk (s)
Glanz (r)
glnzen
glanzlos
Glas (s)
Glaser (r)
glsern
Glashtte (e)
glasig
Glaspapier (s)
Glasscheibe (e)
Glasscherbe (e)
Glasur (e)
glatt
Glatteis (s)
gltten
glattweg
Glaube (r)
glauben

Glauben (r)
glaubhaft
Glubige (r)(e)

fszer
szegfszeg
s.k. (sajt kezleg) /rv./; es geziemt sich: illik
tenyszet; fajzat
csicsergs; csiripels
1. knyszertett; knyszeredett; erltetett; er war
gezwungen: knytelen volt; 2. ld. zwingen
ghanai
kszvny; csz
oromzat
1. nt; tlt; 2. ntz; locsol; 3. szakad (es)
1. nts; 2. ntde
ntzkanna; locsolkanna
mohsg
moh
mreg
mrges; mrgez
risi; gigszi; gigantikus
1. pirk (madr); 2. tkfilk; balek
ld. gehen
cscs; tet
cscsteljestmny
tetfokra hg
cscstallkoz
gipsz
gipszkts
zsirf
forgatmny; htirat
turbkol
hab; tajtk
rcs; rostly
rcsozat; rostlyzat
ragyogs; tndkls
1. fnylik; ragyog; csillog; 2. kitnik (tv)
fnytelen
veg; vegpohrpohr
veges
vegbl val; veges; vegszer
veggyr
veges
drzspapr
tblaveg; vegtbla
vegcserp; vegdarab
mz
1. kereken; tisztn; 2. nyilvn; 3. sima; akadlytalan;
egyszer; 4. teljesen
1. jegeseds; 2. tkrjg; lmos es
simt; fnyest; csiszol
magyarn; kereken; er hat eine Glatze: kopasz
hit; valls; felekezet
elhisz; an etw. glauben: hisz vmiben; das will ich glauben
!: meghiszem azt !
hit; valls; felekezet; jm. Glauben schenken: hisz vkinek;
aus gutem Glauben: jhiszemen; in gutem Glauben:
jhiszemen
1. hihet; szavahihet; 2. hiteles
hv

Glubiger (r)
glaublich
glaubwrdig

gleich
gleichbedeutend
gleichberechtig
gleiche
Gleiche (s)

gleichen
gleichfalls
gleichfrmig
gleichgesinnt
Gleichgewicht (s)
gleichgltig
Gleichheit (e)
gleichmachen
gleichmig
Gleichmut (r)
gleichmtig
Gleichnis (s)
gleichnisweise
gleichrangig
gleichsam
gleichseitig
gleichsetzen
Gleichstellung (e)
Gleichstrom (r)
Gleichung (e)
gleichviel
Gleichwelle (e)
gleichzeitig
gleien
Gleis (s)
gleiten
gleitend
Gleitflug (r)
glich
Glied (s)
gliedern
gliedern s.
Gliederung (e)
gliederweise
glimmen
Glimmen (r)
glimpflich
glitt
global

hitelez
hihet
szavahihet
1. azonnal; rgtn; mindjrt; tstnt; zu gleicher Zeit:
ugyanakkor; es ist mir ganz gleich: nekem teljesen
mindegy; zwei mal zwei gleich vier: ktszer kett ngy;
das mu ja nicht gleich sein: rr; nem srgs; 2.
egyforma; ugyanolyan; egyenl; hasonl; azonos; 3.
sima; sk; egyenletes
azonos rtelm
egyenjog
ugyanaz; es kommt aufs gleiche hinaus: egyremegy; ins
gleiche bringen: rendbehoz
egyenl; egyforma; ein Gleiches tun: hasonlan
cselekszik; jr el
1. egyenget; simt; 2. hasonlt; sie gleichen sich:
hasonltanak egymsra; sie gleichen einander:
hasonltanak egymsra; 3. kiegyenlt
is; ppgy; szintn; hasonlkppen
egyforma; egyenletes; egyhang
egynzet; rokonrzelm
egyensly
kzmbs
egyenlsg; azonossg; jm. an etw. gleichkommen: felr
vkivel vmiben
egyenlv tesz; kiegyenlt
1. egyenletes; 2. egyntet
1. egykedvsg; 2. higgadtsg
1. egykedv; 2. higgadt
hasonlat; pldabeszd
hasonlatknt; pldakppen
egyenrang
mintha
egyenl oldal
egyenlv tesz
1. egyenlv ttel; 2. szembellts; sszevets
egyenram
egyenlet
mindegy
kzs hullmhossz
1. egyidej; 2. egyttal; ugyanakkor
fnylik; csillog
1. kerkvgs; 2. vgny; sn
siklik; csszik
ktetlen
siklrepls
ld. gleichen
1. z; 2. rend; sor; 3. testrsz; tag; vgtag
tagol
tagoldik
1. szerkezet; 2. tagolds; tagols; 3. tagozat
tagonknt; zenknt
izzik; parzslik
1. csillm; 2. csillogs; csillmls
1. pen; baj nlkl; 2. kmletes
ld. gleiten
globlis

Globus (r)
fldgmb
Glocke (e)
harang; cseng
Glckner (r)
harangoz
glomm
ld. glimmen
glorreich
dics; dicssges
glotzen
bmul; bmszkodik
Glck (s)
szerencse; boldogsg
Glucke (s)
kotlstyk
glcken
sikerl
glcklich
szerencss; boldog; kedvez
glcklicherweise
szerencsre
glckselig
nagyon boldog
Glcksfall (r)
jszerencse; szerencss vletlen
Glckwunsch (r)
jkvnsg
Glckwunschtelegramm (s)
dsztvirat
Glhbirne (e)
izzlmpa; villanykrte
glhen
1. hevt; izzt; 2. izzik; hevl; lngol
Glhwein (r)
forralt bor
Glut (e)
1. hsg; 2. parzs; tz
GmbH (Gesellschaft mit beschrnkter
kft /rv./
Haftung)
Gnade (e)
1. bocsnat; 2. kegy; kegyessg; jindulat; kegyelem
Gnadengesuch (s)
kegyelmi krvny
gndig
jakarat; kegyes; kegyelmes; nagysgos
go
ld. gieen
Godmnze (e)
aranyrme; aranypnz
Godwert (r)
aranyrtk
Gold (s)
arany
golden
1. aranybl val; arany-; 2. aranyos (tv.); 3. aranyszn
Goldfisch (r)
aranyhal
goldig
aranyos; aranyozott
Goldmedaille (e)
aranyrem
Goldschmied (r)
aranymves
Goldstck (s)
1. arany (rme); 2. aranydarab
Goldwhrung (e)
aranyvaluta
Golf (r)
tengerbl
Golf (s)
golf (jtk)
Golfstrom (r)
Golf-ramls
Gondel (e)
gondola
gnnen
kvn vkinek vmit
Gnner (r)
prtfog; jakar
gor
ld. gren
Gosse (e)
utcai lefoly
Gotik (e)
gtika
gotisch
gtikus
Gott (r)
Isten; isten
Gottesdienst (r)
istentisztelet
Gttin (e)
istenn
gttlich
isteni
Gtze (r)
blvny
gr. (gro)
nagy /rv./
Grab (s)
sr
graben
1. s; 2. belemlyeszt; 3. belevs; fr; 4. vj; tr
Graben (r)
rok
Grabung (e)
ss; sats
Grad (r)
1. fokozat; mrtk; 2. hfok; 3. rendfokozat
gradweise
fokozatosan
Graf (r)
grf

Grfin (e)
grflich
grlich
gram
Gram (r)
grmen
grmen s.
Grammatik (e)
Grammel (e)
gramvoll
Gran
Granate (e)
Granzpolizist (r)
Graphit (r)
Gras (s)
grasen
Grasfutter (s)
Grashalm (r)
Grashpfer (r)
grasig
Grat (r)
grtig
gratulieren
grau

grfn; grfn
grfi
borzaszt; iszony
haragos
bbnat
gytr; elkesert
bnkdik; bsul
nyelvtan
tepert
bnatos; bs
Esztergom
grnt
hatrr
grafit
f
1. kaszl (sznt); 2. legel
zldtakarmny
fszl
szcske
fves; gyepes
1. fok; hegygerinc; 2. szl (vminek a szle); perem
szlks
gratull
1. sz; 2. szrke
1. borzad; retteg; irtzik; es graut mir/mich vor ihm:
grauen
iszonyodom tle; 2. szl; 3. szrkl
Graupe (e)
dara
grausam
kegyetlen
Grausamkeit (e)
kegyetlensg
grausen
ld. grauen
grausig
htborzongat; irtzatos
gravieren
vs
Gravierung (e)
1. rzmetszet; karc; 2. vss
Graz
Grc
grazls
kecses
greifbar
1. kzzelfoghat; nyilvnval; 2. megfoghat
1. rint; um sich greifen: maga krl tapogatzik; um sich
greifen: elterjed; zu etw. greifen: nyl vmihez; zu etw.
greifen: kezd vmibe; die Sge greift gut: jl fog a frsz;
das greift an seine Ehre: a becslett rinti; srti; 2. hat;
greifen
3. megragad; megfog; elfog; elkap; 4. nyl
greiflich
megfoghat; elrhet
greifzange (e)
harapfog
Greis (r)
aggastyn
grell
1. kirv; rikt; 2. rikolt; les
Grenzabsperrung (e)
hatrzrlat
Grenze (e)
hatr
grenzen an +A
hatros vmivel; rintkezik vmivel
grenzenlos
hatrtalan
Grenzstation (e)
hatrlloms
Grenzberschreitung (e) hatrtlps
Greuel (r)
irtzs; irtzat; borzalom; szrnysg
greuelhaft
irtztat; iszonyatos; borzalmas
Greueltat (e)
rmtett
greulich
irtztat; iszonyatos
Grie (r)
1. grz; bzadara; 2. homok; 3. kavics
Griebe (e)
tepert

Grieche (r)
Griechenland
Griechin (e)
griechisch
grieig
griesgrmig
griff
Griff (r)
Grille (e)
Grimasse (e)
Grimm (r)
grimmig
grinsen
Grippe (e)

gro
groartig
grougig
grob
Grobetrieb (r)
Grobheit (e)
Grobritannien
Gre (e)
groelterlich
Groeltern (Pl.)
Grenwahnsinn (r)
grerenteils
groherzig
grojhrig
Groll (r)
grollen
gromachen
gromachen s.
gromulig
grmglichst
Gromut (e)
gromtig
Gromutter (e)
Groreinemachen (s)
Grostadt (e)
grtenteils
Grotte (e)
grotuerisch
Grovater (r)
Growirtschaft (e)
groziehen
grozgig
Gru (r)
grub
Grube (e)

grg (ember)
Grgorszg
grg n
grg
dars
mogorva
ld. greifen
1. fogs (tv.); 2. karom; 3. markolat; foganty; nyl
1. hbort; rigolya; szeszly; 2. tcsk
fintor; grimasz
harag; dh; mreg
bsz; dhs
vigyorog
influenza; nthalz
nagy; wie gro ?: mekkora ?; amgrten ist etw., wenn
...: vmi akkor a legnagyobb, ha ...; Eva ist schon gro:
va mr nagy; felntt; im groen: nagyban; im groen
und granzen: nagyjban; im groen und granzen:
egszben; gro werden: megn; feln; umein groes:
nagyon; umein groes: sokkal jobban; da liegt mir nichts
gro daran: nem nagyon izgat
nagyszer; pomps
nagyszem
durva; goromba
nagyzem
durvasg; gorombasg
Nagy-Britannia
1. kivlsg; elkelsg (tv.); 2. magassg; termet; 3.
mennyisg; szm; mret; 4. nagysg; kiterjeds
nagyszli
nagyszlk
nagyzsi hbort
nagyobbrszt
nagylelk
nagykor
neheztels; harag
1. mennydrg; mit j. grollen: haragszik vkire; mit j.
grollen: dhs vkire; 2. neheztel; haragszik
felnagyt; megnagyt
henceg
nagyszj; szjas
lehet legnagyobb
nagylelksg
nagylelk
nagyanya; nagymama
nagytakarts
nagyvros
1. jrszt; 2. tlnyoman
barlang; reg
nagyzol; henceg; dicsekv
nagyapa; nagypapa
1. nagygazdasg; 2. nagyzemi gazdlkods
felnevel
nagyvonal; nagyszabs
kszns; ksznts; dvzls; dvzlet
ld. graben
1. bnya; 2. gdr; verem; 3. od; barlang

Grbelei (e)
grbeln
Grubenbau (r)
gren
Gruft (e)
grn

tprengs
tpeldik; tpreng
bnyszat; bnyamvelet
kszn; ksznt; dvzl
srbolt
1. retlen; 2. zld
1. alapozs; 2. fenk; alap; vminek a mlye; 3. lnyeg; 4.
ok; auf Grund dessen, da ...: annak alapjn, hogy ...; im
Grunde genommen: alapjban vve; von Grund aus:
alaposan; teljesen; mit Grund: alaposan; mit Grund:
Grund (r)
okkal; joggal; 5. talaj; fld; 6. telek
Grundbau (r)
alapptmny
Grundbedingung (e)
alapfelttel
Grundbesitz (r)
fldbirtok
grundehrlich
talpig becsletes
grnden
alapt; megalapoz; ltest
grnden s.
tmaszkodik vmire (tv.)
Grnder (r)
alapt
grundfalsch
egszen tves
Grundfarbe (e)
alapszn
Grundfehler (r)
alapvet hiba
Grundidee (e)
alapeszme
Grundlage (e)
alap (tv.)
grundlegend
alapvet
grndlich
alapos
grundlos
1. alaptalan; 2. feneketlen
Grundri (r)
alaprajz; vzlat
Grundsatz (r)
alapelv
grundstzlich
elvi; elvileg; elvbl
grundschlecht
teljesen rossz; nagyon rossz; csapnival
Grundschule (e)
ltalnos iskola
Grundstellung (e)
alaplls; alaphelyzet
Grundstck (s)
ingatlan; telek
Grundstufe (e)
alapfok
Grundstufenprfung (e) alapfok vizsga
Grndung (e)
1. alapts; 2. alapzat; fundamentum
grundverschieden
1. alapjban klnbz; 2. egszen ms
Grundwasser (s)
talajvz
Grundzahl (e)
tszm
Grundzahlwort (s)
tszmnv
grnen
zldl; zldell
Grnkohl (r)
kelkposzta
grnlich
zldes
Grnspan (r)
rzrozsda
grunzen
rfg
Grnzeug (s)
zldsgfle
Gruppe (e)
csoport
Gruppenreise (e)
csoportos utazs
gruppieren
csoportost
gruppieren s.
csoportosul
Grtze (e)
ksa
1. cukormz; 2. nts; 3. ntet; 4. ntvny; aus einem
Gu (r)
Gu: egysges; egyntet; 5. zpores
gucken
nz; kukucskl
Gucker (r)
ltcs
Gueisen (s)
nttt vas; ntvny
gugelfest
golyll

Gulasch (r)(s)
Gulden (r)
gltig
Gltigkeit (e)
Gummi (r)
Gummi (r)(s)
Gummimatraze (e)
Gns
Gunst (e)
gnstig
Gurgel (e)
gurgeln
Gurke (e)
Grtel (r)
grten

gut
Gut (s)
Gutachten (s)
gutarig
gutaussehend

Gte (e)
Gterproduktion (e)
Gterwagen (r)
Gterzug (r)
Gteverkehr (r)
gtevoll
Gtevorschrift (e)
gutgelaunt
gutgesinnt
gutglubig
Guthaben (s)
gutheien
gutherzig
gtig
gtlich
gutmachen
gutmtig
Gutsbesitzer (r)
gutschreiben
Gutsherr (r)
Gutshof (r)
gutstehen
gutwillig

gulys (tel); die Szegediber Gulaschsuppe: szegedi


gulysleves
forint
rvnyes
rvny; rvnyessg
radrgumi
gumi
gumimatrac
Kszeg
1. elny; zu meinen Gunsten: az n javamra; 2. kegy;
kegyessg; jindulat
kedvez; jindulat; ein Kredit zu einen gnstigen
Zinssatz: kedvez kamatozs klcsn
gge; torok
blget
uborka
v; derkszj
vez
j; guten Abend !: j estt !; guten Morgen !: j reggelt !;
guten Tag !: j napot !; gute Nacht !: j jt !; j jszakt !;
guter Dinge sein: jkedv; guter Letzt: legutoljra; guter
Letzt: vgl is; gute Reise !: j utat !; ein gutes Stck:
hibtlan darab; ein gutes Stck: jkora darab; nach einer
guten Stunde: egy j ra mlva; mir ist nicht gut: rosszul
vagyok; kurz und gut: egyszval; du hast es gut reden: te
knnyen beszlsz; jm. gut sein: szeret vkit; lassen Sie es
gut sein: jl van mr; hagyja csak
1. rtk; dolog; 2. fldbirtok; 3. jszg; 4. rakomny; 5.
vagyon
szakvlemny
jindulat
jkp; csinos
1. jsg; jindulat; 2. minsg; haben Sie die Gte:
szveskedjk; Ware ertster Gte: legjobb minsg ru;
ach meine Gte !: szent g !
rutermels
teherkocsi; tehergpkocsi
tehervonat
teherforgalom; ruforgalom
jsgos
minsgi elrs
jkedv; vidm
jrzs; jindulat
jhiszem
pnzkvetels
jvhagy
jszv
jsgos
bartsgos; bks
jvtesz; helyrehoz
jlelk; jindulat
fldbirtokos
jvr
fldesr
birtok; tanya
jtll; kezeskedik
kszsges; nkntes

Gymnasialschler (r)
Gymnasium (s)
Ha (r)
Haag (r)

Haar (s)
Haarbreit (s)
haaren
haaren s.
Haarflechte (e)
haarig
haarklein
haarscharf
Haarschneiden (s)
Haarschnitt (r)
Haarspalterei (e)
haarstrubend
Habe (e)

haben
Habgier (e)
Habicht (r)
Habseligkeiten (Pl.)
Hackbraten (r)
Hacke (e)
hacken
Hacken (r)
Hader (r)
hadern
Hafen (r)
Hafenkapitn (r)
Hafer (r)
Hafergrtze (e)
Haferkorn (s)
Haft (e)
haftbar
Haftbefehl (r)
haften
Hftling (r)
Haftung (e)
Hgebrcke (e)
Hagebuche (e)
Hagebutte (e)

gimnziumi tanul
gimnzium
gyllet
Hga
1. haj (hajszl); 2. szr (szrszl); mir standen die Haare
zu Berge: gnek llt a hajam; sie hat Haare auf den
Zhnen: fel van vgva; les a nyelve; an den Haaren
herbeizogen: erltetett; aufs Haar: pontosan; szakasztott;
auf ein Haar: pontosan; szakasztott
hajszl
kopaszt
1. hajt hullatja; 2. szrt hullatja; vedlik
hajfonat
1. hajas; 2. szrs
aprra; tvirl hegyire
1. borotvales; 2. hajszlpontos; hajszlnyira
hajvgs
hajvgs
szrszlhasogats
hajmereszt
vagyon; jszg
van vmije; ich habe etwas: van valamim; Durst haben:
szomjas; Hunger haben: hes; Geld bei sich haben: van
nla pnz; was hast du ?: mid van ?; was hast du ?: mi
bajod ?; ich htte eine Bitte: volna mg egy krsem; ich
habe nichts dagegen: nincs ellene kifogsom; nem
ellenzem; was habe ich davon ?: mi hasznom belle ?;
etw. ist noch zu haben: vmi mg van; vmi mg kaphat;
ich habe noch zu arbeiten: mg dolgoznom kell; mg van
dolgom; ich habe damit zu tun: dolgom van vele; er hat
es eilig: siets a dolga; siet; er hat es gut: j dolga van;
ich habe es satt: megelgeltem; ich habe geschrieben:
rtam; ich habe Geld gehabt: volt pnzem; da hast du !:
nesze !; da haben wir's !: na tessk !; ez az !
kapzsisg; js. habhaft werden: kzre kert vkit
hja
holmi; ckmk
fasrozott; fasrt
1. balta; fejsze; 2. kapa
1. kapl; 2. vg; vagdal; aprt
sarok
perpatvar; civakods; veszekeds
civakodik; veszekszik; perlekedik
kikt; rv
rvkapitny
zab
zabdara; zabpp
zabszem
1. elzrs; 2. letartztats
felels; szavatos
letartztatsi parancs
1. jtll; szavatol; 2. tapad; hozzragad
fogoly; fegyenc
szavatossg
fgghd
gyertynfa
vadrzsa; csipkebogy

Hagedorn (r)
Hagel (r)
hageln
hager
Hahn (r)
Hai (r)
Haifisch (r)
Hain (r)
hkeln
Haken (r)

galagonya
jges
zuhog; es hagelt: jges esik
sovny; szikr
kakas
cpa
cpa
liget; berek
1. csipkeldik; gnyoldik; 2. horgol
horog; kapocs
fl; flig; es ist halb fnf: fl t van; mit halbem Ohre:
flfllel; halben Ohren: flfllel; halb und halb: flighalb
meddig; halb ..., halb ...: egyrszt ..., msrszt ...
Halbbruder (r)
fltestvr; mostohafivr
Halbdunkel (s)
flhomly
halber +G
miatt; kedvrt; okbl
halbfertig
flksz
halbieren
megfelez; kettoszt
Halbinsel (e)
flsziget
Halbjahr (s)
1. fl v; 2. flv (iskolai)
halbjhrig
flvi; flves
Halbmesser (r)
sugr
halbnackt
flmeztelen
Halbschlaf (r)
fllom
Halbschuh (r)
flcip
Halbschwester (e)
mostohanvr
Halbstock (r)
flemelet
Halbstrumpf (r)
trdharisnya
halbstndig
flrai; flrs
halbstndlich
flrnknt
halbtgig
fnapi; fnapos
halbtot
flhalott
halbvoll
flig telt; flig tele
halbwegs
1. flig-meddig; 2. flton
halbwchsig
serdletlen; fejletlen
Halbzeit (e)
flid (sp)
half
ld. helfen
Hlfte (e)
fele vminek; fl
hlich
csnya; csf; rt
Halle (e)
csarnok
hallen
1. hangzik; 2. visszhangzik
Hallenschwimmbad (s) fedett uszoda
Halm (r)
fszl; gabonaszl; szalmaszl
nyak; torok; sich den Hals brechen: nyakt szegi; Hals
ber Kopf: hanyatt-homlok; fejvesztve; das geht ihm an
Hals (r)
den Kopf: ez a fejbe kerl
Halsband (s)
1. nyaklnc; 2. nyakrv
halsbrecherisch
nyaktr
Halsentzndung (e)
torokgyullads
Hals-,Nasen-,Ohrenarzt (r)
fl-orr-ggsz
halsstarrig
nyakas; konok; makacs
Halstuch (s)
sl
Halsweh (s)
torokfjs
Halswirbel (r)
nyakcsigolya
halt
ht; persze
Halt (r)
1. meglls; zu Halt bringen: megllt; 2. tmasz
haltbar
tarts

halten

halten s.
Haltestelle (e)
haltmachen
Haltung (e)
hmisch
Hammel (r)
Hammer (r)
hmmern
Hamster (r)
hamstern

Hand (e)
Handarbeit (e)
Handballspiel (s)
Handbuch (s)
Handel (r)

handeln
handeln s. um +A
handeln von +D
Handelsvertrag (r)
Hnderingen (s)
Handfertigkeit (e)
Handfessel (e)
Handflche (e)
Handgelenk (s)
Handgemenge (s)
Handgepck (s)
handgreiflich
Handgriff (r)
handhaben
Hndler (r)
handlich
Handlung (e)
Handlungsweise (e)
Handschlag (r)
Handschrift (e)
Handschuh (r)

1. megll; ll; 2. megfog; tart; 3. tart vkit vmilyennek


1. kitart; 2. tartja magt; sich ber Wasser halten: pp,
hogy megl; sein Wort halten: llja; megtartja a szavt;
eine Zeitung halten: jsgot jrat; auf etw. halten: tart
vmire; auf jn./etw. halten: becsl vkit/vmit; fr jn./etw.
halten: vkinek/vminek tart; von jm./etw. halten:
vmilyennek tart vkit/vmit; viel von sich halten: nagyra
tartja magt; halt ! wer da ?: llj ! ki vagy ?; Obst hlt sich
nicht: a gymlcs nem ll el; das Wetter hlt sich: az
idjrs nem vltozik; jn. zum besten halten: ugrat;
becsap vkit; jn. zum Narren halten: ugrat; becsap vkit
megllhely
megll
1. magatarts; 2. testtarts
kajn; krrvend
r
kalapcs
kalapl
hrcsg
1. halmoz (kszletet); 2. rejteget
kz; es kommt jm. in die Hnde: vkinek a kezbe kerl
vmi; eine Hand: flkz; die flache Hand: tenyr; die hohle
Hand: marok; an Hand genauer Daten: pontos adatok
alapjn; jm. an die Hand gehen: segt vkinek; auf Hnden
und Fen: ngykzlb; etw. liegt auf der Hand:
kzenfekv vmi; von der Hand weisen: elutast; er hat es
zur Hand: keze gybe esik; es hat weder Hand noch
1. fizikai munka; 2. kzimunka
kzilabda
kziknyv
1. alku; 2. cvds; 3. kereskedelem; zlet; 4. gy
cselekszik; mit etw. handeln: kereskedik vmivel; mit jm.
handeln: alkudozik vkivel; um was handelt es sich denn
?: mirl is van sz ?; worum handelt es sich denn ?: mirl
is van sz ?; wovon handelt dieses Buch ?: mirl szl ez
a knyv ?
sz van vmirl
szl vmirl
kereskedelmi szerzds
kztrdels
kzgyessg
bilincs
tenyr
csukl
verekeds; kzitusa
kzipoggysz
kzzelfoghat; nyilvnval; handgreiflich werden:
tettlegessgre vetemedik
fog; foganty; markolat; fogs
kezel; alkalmaz
keresked; rus
gyes; kzhezll; kzhezsimul
1. cselekedet; cselekmny; 2. kereskeds; zlet
eljrs
parola
1. kzrs; 2. kzirat
keszty

Handstreich (r)
Handtuch (s)
Handvoll (e)
Handwerk (s)
Handwerker (r)
Handwrterbuch (s)
Handwurzel (e)
Handzeichen (s)
Handzeichnung (e)
Handzug (r)
Hanf (r)
Hang (r)
Hngematte (e)
hngen
hngen s.
hngenbleiben
Hans
hnseln
hantieren
Harfe (e)
Harfenist (r)
Harke (e)
Harm (r)
harmlos
harmonisch
Harn (r)
Harnblase (e)
harnen
Harnisch (r)
Harpune (e)
harren

hart
Hrte (e)
hrten
hartgesotten
hartherzig
Hartherzigkeit (e)
harthrig
hartnckig
Harz (s)
haschen
Haselnu (e)
Haspell (e)
haspeln
hassen
Hast (e)
hasten
hastig
hat
htscheln
Haube (e)

rajtats
trlkz
mark
kzmipar; kisipar; mestersg
iparos
kzisztr
kzt; csukl
kzjegy
szabadkzi rajz
kzvons
kender
1. fggs; fggeszkeds; 2. hajlam; 3. hegyoldal; lejt;
lejts; 4. vonzalom
fgggy
1. csng; fgg; lg; 2. felakaszt; 3. fggben marad; 4.
leereszt; lgat
felakasztja magt
fennakad; megakad
Jnos; Jancsi
csfol; csfoldik
1. dolgozik; bnik vmivel; 2. tesz-vesz; foglalatoskodik
hrfa
hrfs
gereblye
b; bnat; bntalom
rtalmatlan; rtatlan
harmnikus
vizelet
hgyhlyag
vizel
vrt; pncl
szigony
vr
1. kemny; szigor; rideg; 2. nagyon; ersen; herter
Wein: szraz; fanyar bor; herte Zeiten: nehz idk; hart
sein gegen jn.: kemnyen bnik vkivel; hart werden:
megkemnyedik; hart am Wege: szorosan az t mellett
1. kemnysg; szigor; szigorsg; ridegsg; 2. szilrdsg
(msz)
kemnyt; edz
1. htprbs; edzett; 2. kemnyre ftt
kszv; szvtelen
szvtelensg
nagyothall
makacs; konok
gyanta
1. elkap; elfog; megfog; 2. vki/vmi fel kap; nyl
mogyor
1. csrl; 2. motolla
gombolyt; felteker; csvl
gyll
sietsg
siet
gyors; izgatott
ld. haben
ddelget
1. fkt; 2. hajszrtbra

Hauch (r)
hauchdnn
hauchen

lehelet; fuvallat
hajszlvkony
lehel; susog
1. kszt; 2. levg; vagdalzik (karddal); 3. odavg;
hauen
rvg; rcsap; rver; 4. vs; farag
Hufchen (s)
kis raks
hufen
felhalmoz
1. halom; raks; 2. sokasg; tmeg; es kostet einen
Haufen (r)
Haufen Geld: egy halom pnzbe kerl
haufenweise
tmegesen
Haupt (s)
1. f; fej; 2. vezet; vezr
Hauptabteilung (e)
fosztly
Hauptbahnhof (r)
fplyaudvar
Hauptdarsteller (r)
fszerepl
Hauptgericht (s)
ftel
Hauptmann (r)
szzados (kat)
Hauptperson (e)
fszerepl
Hauptpostamt (s)
fposta
Hauptquartier (s)
fhadiszlls
Hauptsache (e)
fdolog
hauptschlich
fkppen; leginkbb
Hauptstadt (e)
fvros
Haupttreffer (r)
fnyeremny
Hauptverkehrsstrae (e) ftvonal
Hauptwort (s)
fnv
1. csald; nach Hause: hazafel; zu Hause: otthon; er
und sein genzes Haus: s az egsz hza-npe; von
Hause aus: otthonrl; von Hause aus: szletstl fogva;
Haus (s)
2. hz; otthon
Hausarbeit (e)
hzimunka
Hausarzt (r)
hziorvos
Hausaufgabe (e)
hzi feladat
Hausbesorger (r)
hzfelgyel
Huschen (s)
hzik; aus dem Huschen geraten: kijn a sodrbl
Hauseingang (r)
a hz bejrata
hausen
1. garzdlkodik; 2. tanyzik; lakik; lakozik
Huserblock (r)
hztmb
Hausfrau (e)
hziasszony
Hausgehilfin (e)
hztartsi alkalmazott
1. hztarts; 2. kltsgvets; die universale
Haushalt (r)
Haushaltmaschine: hztartsi robotgp
Haushlterin (e)
hzvezetn
Hausherr (r)
hzigazda; hzir
Haushund (r)
hzrz kutya
hausieren
hzal
Hausleute (Pl.)
hziak; hzbeliek
huslich
hzi; hzias
Hausmeister (r)
hzmester
Hausnummer (e)
hzszm
Hausrat (r)
1. hztartsi eszkzk; 2. holmi
Hausschlssel (r)
kapukulcs
Haustier (s)
hzillat
Haustr (e)
bejrati ajt; kapu
br; eine ehrliche Haut: becsletes ember; aus der Haut
Haut (e)
fahren: kibjik a brbl
Hautarzt (r)
brgygysz
huten
lenyz; megnyz

huten s.
Hautentzndung (e)
Hebamme (e)
Hebel (r)
heben
heben s.
Heber (r)
Hebung (e)
hecheln
Hecht (r)
Heck (s)
Hecke (e)
hecken
Heckenrose (e)
Heer (s)
Heeresdienst (r)
Heerwesen (s)
Hefe (e)
Hefrflocken (Pl.)
Heft (s)
Heftel (r)(s)
heften
heften s.
heftig
Heftklammer (e)

hegen
hei
Heide (e)
Heide (r)
Heidelbeere (e)
Heidentum (s)
heidnisch

heien
heikel
heil
Heil (s)
Heilanstalt (e)
Heilbad (s)
heilbar
heilen
heilig
Heilmittel (s)
heilsam
Heilung (e)
Heim (s)
Heimarbeiter (r)
Heimat (e)
heimatlos

vedlik
brgyullads
bba; szlszn
emel
1. elintz; rendez; 2. felemel; kiemel; 3. nvel; fokoz
1. felemelkedik; 2. kiegyenltdik
tolvaj
1. felemels; kiemels; kiss; 2. felemelkeds; 3.
hangslyos sztag (verstan); 4. nvels; fokozs
csipkeldik; piszkl; piszkldik
csuka
far (haj); farok (repl)
1. klts (madr); 2. svny
kiklt; klykezik; fiadzik
vadrzsa
hadsereg; ein Heer von Beamten: egy sereg hivatalnok
katonai szolglat
hadgy
1. alja vminek; 2. leszt; 3. sepr
zabpehely
1. folyiratszm; 2. fzet; 3. nyl
kapocs
1. sszefz; frcel; 2. rszegez (tv.)
1. kapcsoldik; fzdik; 2. szegezdik; 3. szegdik
heves
gemkapocs
1. pol; 2. gondol; 3. tpll; rez (tv.); Verdacht hegen:
gyanperrel l; er macht kein Hehl daraus: nem rejti vka
al; ohne Hehl: minden titkolzs nlkl
forr
puszta; pusztasg; hanga
pogny
fonya
pognysg
pogny
1. hvnak; mondanak; neveznek vminek; jn. willkommen
heien: dvzl vkit; wie heit du ?: hogy hvnak ?; ich
heie Eva: vnak hvnak; das heit ...: azaz ...; es
heit, er kommt morgen: lltlag holnap jn; im Text
heit, da ...: a szvegben az ll, hogy ...; was soll das
heien ?: ht ez mit jelentsen ?; und jetzt heit es:
schlafen: most pedig alszunk; 2. nevez; mond vminek; 3.
knyes
p; egszsges
boldoguls; dvssg
gygyintzet
gygyfrd
gygythat
1. meggygyt; kigygyt; 2. meggygyul; kigygyul
szent
gygyszer
dvs; jtkony
gygyuls; gygyts
otthon
bedolgoz
szlfld; haza
haztlan; hontalan

Heimbefrderung (e)
Heimfahrt (e)
heimfhren
heimgehen
Heimindustrie (e)
heimisch
Heimkehr (e)
heimkehren
heimlich
Heimsuchung (e)
Heimtrainer (r)
heimtckisch
heimwrts
Heimweh (s)
heimzahlen
Heinrich
Heirat (e)
heiraten
heiratsfhig
heiser
heiter
Heiterkeit (e)
heizen
Heizer (r)
Heizkrper (r)
Heizsonne (e)
Heizung (e)
Hektik (e)
Held (r)
Heldentat (e)
Heldin (e)

helfen
Helfeshefter (r)
hell
Helle (e)
Heller (e)
hellhrig
Hellseher (r)
Helm (r)
Hemd (s)
Hemdrmel (r)
hemmen
Hemmung (e)
hemmungslos
Hendel (s)
Hengst (r)
Henkel (r)
henken
Henker (r)
Henne (e)
her

hzhozszllts; hazaszllts
hazautazs
1. felesgl vesz; 2. hazavezet
hazamegy
hziipar
1. hazai; otthoni; 2. otthonos; jrtas
hazatrs
hazatr; hazajn
titkos
csaps; megprbltats
szobakerkpr
alattomos
hazafel
honvgy
megfizet; visszafizet (tv.)
Henrik
hzassg
meghzasodik; elvesz vkit; felesgl megy vkihez
hzasuland; elad (tv. pl. lny)
rekedt
1. derlt; 2. ders; vidm
der; vidmsg; derltsg
ft
ft
fttest; raditor
hsugrz
fts; tzels; elektrische Heizung: villanyfts
idegeskeds; hajsza
hs
hstett
hsn
1. hasznl; jm. den Mantel helfen: felsegti a kabtot
vkire; es hilft nichts: hiba minden; nincs mit tenni; es hilft
nichts: itt mr nem segt semmi; sich zu helfen wissen:
feltallja magt; tud magn segteni; 2. segt; megsegt
cinkostrs
1. cseng; 2. ers; nagy (tv.); 3. vilgos; fnyes;
rthet; tiszta (tv. is)
vilgossg; fnyessg; tisztasg
fillr; das ist keinen roten Heller wert: lyukas garast;
fabatkt sem r
1. les felfogs; lesesz; 2. les halls
js; ltnok
sisak
ing
ingujj
1. megakadlyoz; 2. megakaszt
1. akadly; akadlyozs; 2. fkezs; 3. gtls
gtlstalan
csirke; csibe
csdr; mn
fog; fl
felakaszt
hhr; bak
tyk
erre; ide; her zu mir !: ide hozzm !; hin und her: ide-oda;
sszevissza; von alters her: rgtl fogva; rgta

herab
herabblicken
herabkommen
herablassen
herablassen s.
herabsehen
herabsetzen
herabstrzen
herabstrzen s.
heran
herangehen
heranmachen (s.)
herantreten
heranwachsen
heranwagen (s.)
heranziehen
heraufbeschwren
heraus
herausbekommen
herausbringen
herausfinden
herausfordern
herausgeben
Herausgeber (r)
herausholen
herauskommen
herausnehmen
herausnehmen s.
herausplatzen
herausrcken
herausstellen
herauswachsen
herb
herbei
herbeieilen
herbeikommen
herbeischaffen
Herberge (e)
herbergen
herbringen
Herbst (r)
herbstlich
Herd (r)
Herde (e)
herein
hereinbrechen
hereinfallen
hereinlegen
hereinziehen
Herfahrt (e)

lefel
letekint
1. lejn; 2. lezllik; tnkremegy
leereszt; lebocst
leereszkedik
lelt; lenz; letekint; auf jn. herabsehen: megvet; lenz
1. cskkent; 2. lejjebb tesz; 3. lekicsinyel; 4. levesz
1. lerohan; 2. letaszt; lelk; 3. lezuhan
leveti magt
ide; erre
1. kzlekedik; 2. nekilt; belefog
1. hozzfog; nekilt vminek; 2. megkzelt;
megkrnykez vkit
odalp; an jn. mit einer Bitte herantreten: krssel fordul
vkihez; an eine neue Sache herantreten: j dologba kezd
feln
1. nekibtorodik vminek; 2. odamerszkedik
1. felnevel; 2. felvonul; 3. kzeledik; 4. odavon; bevon;
beavat
felidz
kifel; heraus mit der Sprache !: ki vele ! beszljen !
1. kihz; kiszed; 2. visszakap; visszaszerez
1. kihoz; 2. kivesz; kiszed
rjn; kitall
kihv; provokl
1. kiad; kiszolgltat; 2. visszaad; visszaszolgltat
kiad
kihoz; das Maximum herausholen aus etw.: kihozza a
maximumot vmibl
1. eljn; kijn; 2. eredmnyre vezet; 3. kituddik; es
kommt auf eins heraus: egyremegy
kivesz; kiszed
1. kivesz magnak vmit; 2. megenged magnak vmit
1. kikotyog; 2. kirobban; 3. kitr (tv.)
1. elhozakodik; kirukkol vmivel; 2. kivonul
1. kitesz; killt; kirak; 2. rmutat vmire; kidombort vmit;
es stellte sich heraus, da ...: kiderlt, hogy ...
kin; aus den Kinderschuhen herauswachsen: ben a
feje lgya
1. fanyar; csps; 2. hvs; rideg
ide; erre
idesiet; odasiet
megkap; megszerez
1. elteremt; megszerez; 2. idehoz; odahoz
szlls; fogad
elszllsol
elhoz; idehoz
sz; es herbstelt: szre hajlik az id
szi; szies
1. gc; fszek (tv.); 2. tzhely
nyj; csorda
befel
1. bell; beksznt; 2. beront; betr
1. beesik; beront; 2. lpre megy; felsl
1. becsap; rszed; 2. befektet; 3. betesz
1. behz; bevon; 2. bevonul; bekltzik
idejvetel; ideutazs

herfallen
hergeben
hergebracht
hergehen
hergelaufen
herhalten
herinnen
herkommen
Herkommen (s)
Herkunft (e)
hermachen
hermetisch
hernach
hernehmen
hernieder
heroisch
Herr (r)
Herreise (e)
Herrenanzug (r)
Herrenbekleidung (e)
Herrenkonfektion (e)
herrenlos
Herrenpilz (r)
Herrgott (r)
herrichten
herrichten s.
Herrin (e)
herrisch
herrlich
Herrschaft (e)
herrschen
Herrscher (r)
Herrschsucht (e)
Herrstellerpreis (r)
herrhren
herstellen
Hersteller (r)
herber
herum
herumarbeiten
herumdrehen
herumdrehen s.
herumhauen
herumliegen
herumreden
herumschlagen
herumschlagen s.
herumsprechen
herumstehen
herumtreiben
herumtreiben s.
herumwerfen
herumwerfen s.

elesik; ber jn./etw. herfallen: nekiesik vkinek/vminek


idead
hagyomnyos; szoksos
trtnik; vgbemegy; lefolyik; neben/hinter jm. hergehen:
mendegl; megy vki mellett/mgtt
jttment
1. helytll; 2. idetart; 3. odanyjt
idebenn; idebent
1. eljn; idejn; 2. szrmazik; ered
1. szrmazs; eredet; 2. szoks; hagyomny
eredet; szrmazs
idecsinl; odacsinl; sich ber etw. hermachen: nekiesik
vminek
hermetikus
ezutn; azutn
1. elvesz; elvesz; elkert; 2. megvisel; kimert
lefel; al
hsi; hsies
1. tulajdonos; gazda; 2. r
ideutazs; idejvetel
frfiltny
frfi ruhzat
frfi konfekci
gazdtlan
vargnya
Uristen
1. elkszt; rendbehoz; 2. kikszt
kicsinostja magt
rn
1. bszke; 2. parancsol
gynyr; nagyszer; pomps
uralom; urasg; meine Herrschaften !: hlgyeim s uraim
uralkodik
uralkod
uralomvgy
termeli r
ered; szrmazik
1. gyrt; elllt; kszt; 2. helyrellt; 3. idellt
gyrt; elllt
idet
krl; im Kreise herum: krbe
eldolgozgat; bajldik
krlforgat
forgoldik; krlfordul
vagdalzik; vagdalkozik
szanaszt hever
ssze-vissza beszl; es redet sich herum, da ...: az a
hr jrja, hogy ...
1. krlcsavar; krlteker; begngyl; 2. ssze-vissza
csapkod
verekszik
mindenfel beszl; es spricht sich herum: elterjed (hr)
1. lldogl; csorog; 2. krlll
1. hnydik; 2. krlkerget; krlhajt
csavarog; kszl
ide-oda dobl
hnykoldik

herumziehen
herunter
herunterkommen
hervor
hervorbringen
hervorgehen
hervorragen
hervorragend
hervorrufen
hervorsprieen
hervortun (s.)
herwrts
Herweg (r)

Herz (s)
herzbrechend
herzensfroh
herzergreifend
herzhebend
herzig
Herzinfarkt (r)
Herzklappe (e)
Herzklopfen (s)
herzkrank
Herzleid (s)
Herzleiden (s)

herzlich
herzlos
Herzog (r)
Herzschlag (r)
herzu
herzzerreiend
Hetze (e)
hetzen
hetzen s.
hetzerisch
Heu (s)
heucheln
Heuchler (r)
heuer
heulen
Heurige (r)
Heuschober (r)
Heuschrecke (e)
Heuschuppen (r)
heute
heutig
heutzutage
Hexe (e)

1. kborol; 2. krlhurcol; 3. krljr; 4. meghz; megvon


al; lefel
1. lejn; 2. tnkremegy; lezllik
1. el; el; 2. ki
1. elhoz; kihoz; 2. ltrehoz; elllt
1. keletkezik; szrmazik; vmibl kvetkezik; 2. kijn;
felbukkan
1. kiemelkedik; kitnik (tv.); 2. kimagaslik; kill
kivl; kimagasl
kihv; elhv; elidz; okoz
kihajt; kifakad
kivlik; remekel
errefel
1. az erre vezet t; 2. idejvetel
1. kr; piros (krtya); das Herz auf dem rechten Fleck
haben: helyn van a szve; ein Herz von Stein: kszv;
mit Herz und Hand: szvvel-llekkel; ein frhliches Herz:
vidm llek; ich kann es nicht bers Herz bringen: nem
visz r a llek; ein Herz fassen: nekibtorodik;
megembereli magt; 2. szv
szvszakaszt
nagyon boldog
llekemel
llekemel
helyes; kedves; bjos
szvinfarktus
szvbillenty
szvdobogs
szvbajos; szvbeteg
szvfjdalom
szvbaj
1. kedves; szves; 2. nagyon; igazn; mein herzliches
Beileid !: szinte rszvtem !; mit herzlichen Gren !:
szvlyes dvzlettel
szvtelen
herceg
1. szvszlhds; 2. szvvers
ide; ehhez; erre
szvettp
hajsza
1. hajszol; hajt; 2. rohan; lohol; 3. uszt
siet
uszt; lzt
szna
sznlel
kpmutat
idn
1. bg; jajveszkel; 2. svt (szl); 3. vlt; ordt; bmbl
1. jbor; idei bor; 2. zldvendgl; kiskocsma
sznakazal
sska; szcske
csr
ma; heute ber eine Woche: mhoz egy htre; von heute
an/ab: mtl fogva
mai; am heutigen Tage: a mai napon
manapsg
boszorkny

Hexerei (e)
hg. (herausgegeben)
hie
hieb
Hieb (r)
hielt
hiemit
hier
hierbleiben
hiergegen
hierher
hierhin
hiermit
hierber
hiervon
hierzu
hiesig
Hilfe (e)
hilflos
Hilfsarbeiter (r)
hilfsbedrftig
Hilfszeitwort (s)
Himbeere (e)
Himmel (r)
Himmelbett (s)
himmelblau
himmelhoch
Himmelschlssel (r)
himmelschreiend
Himmelskunde (e)
himmlisch

hin
Hin und Her (s)
hinab
Hinabfahrt (e)
hinabsteigen
hinabwrts
hinan
hinarbeiten
hinaufwrts
hinaus
hinausbefrdern
hinausbringen
hinausgehen
hinauslaufen
hinauslehnen
hinauslehnen s.
hinausschleppen
hinausziehen
hinausziehen s.
Hinblick (r)
hindern

boszorknysg
kiadva /rv./
ld. heien
ld. hauen
vgs; csaps
ld. halten
ld. hiermit
itt; hier !: jelen !; hier und da: itt-ott; hbe-hba
ittmarad
ezzel szemben; holott
ide; erre
idefel; errefel
ezzel; ezennel
1. efltt; 2. ezen t
ebbl; innen
erre; ehhez
idevalsi; helybeli
segly; segtsg
gymoltalan; tehetetlen
segdmunks
segtsgre szorul; szklkd
segdige
mlna
g; gbolt; menny
mennyezetes gy
gsznkk
gigr
tavaszi kankalin
gbekilt
csillagszat
gi; mennyei
oda; arra; fel; hin und her: ide-oda; sszevissza; hin und
wieder: nha; olykor; hin und zurck: ide-oda; an etw.
hin: vmi mentn; auf etw. hin: vminek alapjn
1. huzavona; 2. ide-oda futkoss; 3. sszevisszasg
lefel
leszlls; leutazs
lemegy; leszll; lelp
lefel
felfel
dolgoztat; auf etw. hinarbeiten: trekszik vmire
felfel
kifel
kiszllt
kivisz; den Mll hinausbringen: kiviszi a szemetet
1. kimegy; 2. nylik; nz vmire; 3. vmire irnyul (tv.);
ber etw. hinausgehen: fellmlik vmit
1. kifut; kiszalad; 2. vgzdik; es luft aus eines dasselbe
hinaus: egyremegy
kitmaszt
kihajol
1. halogat; 2. kicipel; kihurcol
1. halogat; 2. kihz; kivon; 3. kivonul; kikltzik;
elnylik; elhzdik
1. odapillants; 2. tekintet; tekintetbevtel; im Hinblick
darauf, da ...: tekintettel arra, hogy ...
megakadlyoz

Hindernis (s)
hindeuten
hindurch
hinein
hineinfallen
hineingehen
hineinlegen
hineinlegen s.
hineinwrts
Hinfahrt (e)
hinfallen
hinfllig
hing
hingegen
hingehen
hingehren
hingeraten
Hingeschiedene (r)(e)
hinhalten
hinhauen
hinken
Hinkunft (e)
hinlnglich
hinlegen
hinlegen s.
hinnehmen
hinreichend
hinreien
hinreiend
Hinreise (e)
hinrichten
hinscheiden
hinschlagen
hinschleppen
hinschleppen s.
hinsetzen
hinsetzen s.
Hinsicht (e)
hinsichtlich +G
Hintegedanke (r)
hinten
hintenan
hintennacht
hintenber

hinter
hinter +A
hinter +D
hinterbleiben
Hinterbliebene (r)(e)
hinterbringen
hinterdrein
hintereinander
hintergehen
Hintergrund (r)

akadly
rmutat; utal
t; keresztl
bele; bel; belefel
1. beesik; beleesik; behull; belehull; 2. lpre megy; felsl
bemegy; befr
1. befektet; belefektet; 2. rszed; becsap
befekszik; belefekszik
befel
odautazs
elesik; sszerogy
1. gyenge; roskatag; 2. trgytalan
ld. hngen
ellenben; viszont
1. elmegy; megjrja (tv.); 2. elmlik; meghal; 3.
odatartozik; hozztartozik; odaval
odajut; odakerl
elhunyt
1. hz; halogat; 2. odatart; odanyjt
1. elkpeszt; lesjt; 2. odavg; odacsap
sntt; sntikl
odarkezs; in Hinkunft: a jvben
elegend
1. flretesz; flrerak; 2. lefektet; odafektet
lefekszik
1. elfogad; eltr; elvisel; 2. elvisz; 3. megvisel
elg; elegend; elgsges
1. magval ragad; elragad; 2. rvesz; sich zu etw.
hinreien lassen: ragadtatja magt vmire
elragad
odautazs
kivgez
elhallozik; elhuny; meghal
1. elvgdik; 2. odat
odacipel
elhzdik; hosszra nylik
1. odatesz; 2. odaltet
odal; lel
szempont; in jeder Hinsicht: minden tekintetben
figyelembe vve vmit; tekintettel vmire
hts gondolat
htul; nach hinten: htrafel; von hinten: htulrl
mgtte; htul; nyomban
utna; ksbb
htra
1. htra; 2. hts; htuls; er ist hinter mir her: nyomon
kvet; hinter die Sache kommen: rjn a dolog nyitjra;
zu hinterst: leghtul
mg; tl
mgtt; tl
1. htramarad; elmarad; 2. megmarad
htramaradott; utd
besg; hrl ad
1. mgtte; nyomban; utna; 2. utna; utlag
egymsutn
rszed; becsap
httr

Hinterhalt (r)
hinterhltig
hinterher
hinterlassen
hinterlegen
Hinterlist (e)
hinterlistig
Hinterrad (s)
hinterrcks
hinterst
hintertreiben
Hintertreppe (e)
hinterwrts
hinber
Hinberfahrt (e)
hinunter
hinunterwrts
hinwrts
hinweg
Hinweg (r)
hinweggehen
hinwegsetzen
Hinweis (r)
hinweisen
hinwenden
hinwenden s.
hinwieder
hinzeigen
hinziehen
hinziehen s.
hinzu
hinzufgen
hinzugeben
hinzukommen
hinzusetzen
hinzusetzen s.
hinzuziehen
Hirn (s)
Hirnhaut (e)
hirnlos
hirnverbrannt
Hirsch (r)
Hirse (e)
Hirt (r)
hissen
Historie (e)
Historiker (r)
histosisch
Hitze (e)
hitzig
hob
Hobby (s)
Hobel (r)
hobeln

1. csel; trbecsals; 2. leshely


1. alattomos; 2. bizalmatlan
1. mgtte; nyomban; utna; 2. utbb; utna
1. htraenged; 2. rkl hagy; hagyomnyoz
1. htratesz; htrahelyez; 2. lettbe helyez
lnoksg; alattomossg; ravaszsg
lnok; alattomos; ravasz
hts kerk
htulrl; orvul
leghts; legutols
1. akadlyoz; htrltat; 2. htraz; htrahajt
mellklpcs; hts lpcs
1. htrafel; 2. htul
t; tl; a msik oldalra
tkels; tutazs
lefel; al
lefel
arrafel; odafel
el; tova
1. odamenetel; 2. odavezet t
elmegy; ber etw. hinweggehen: tsiklik vmin
1. tugrik; tugrat; sich ber etw. hinwegsetzen: tlteszi
magt vmin; 2. odbbtesz; flretesz
utals; rmutats
rmutat
odafordt
odafordul
ismt; jbl; jra
odamutat; rmutat
1. halogat; 2. odahz; 3. odamegy; 4. odavonul;
1. elhzdik; sich zu einer Sache hingezogen fhlen:
vonzdik vmihez; 2. elvonul
1. hozz; oda; 2. radsul; mghozz
hozztesz; odailleszt; hozzfz
hozzad
1. hozzjrul; 2. odajn
hozztesz
odal
bevon; belevon
agy; agyvel; Hirn mit Nieren: vesevel
agyhrtya
esztelen; ostoba
eszels; rlt
szarvas
kles
psztor
felhz; felvon
1. histria; trtnet; 2. trtnelem
trtnsz
trtneti; trtnelmi
1. hv; hevessg; 2. hsg; forrsg; hv
1. ers; 2. forr; izz; 3. heves; forrfej; indulatos
ld. heben
hobbi
gyalu
1. kicsiszol (tv.); 2. meggyalul; 3. megnevel

hoch
Hoch (s)
hochachten
Hochachtung (e)
hochachtungsvoll
Hochbahn (e)
Hochbau (r)
hochbedeutend
hochbegabt
hochbejahr
Hochbetrieb (r)
Hochdeutsch (s)
Hochebene (e)
hochgebildet
Hochgebirge (s)
hochgeehrt
hochgelegen
hochgeschtzt
hochgeschossen
hochhalten
Hochhaus (s)
hochherzig
hochinteressant
Hochland (s)
Hochmut (r)
hochmtig
hochnsig
Hochofen (r)
Hochruf (r)
Hochschule (e)
Hochschler (r)
Hochschlerin (e)
Hochsee (e)
Hochsommer (r)
hochsommerlich
Hochsprung (r)
hchst
Hchst (s)
hochstapeln
Hochstapler (r)
hchstens
Hchstleistung (e)
Hchstma (s)
Hchststufe (e)
hchstwahrscheinlich
hochverdient
Hochverrat (r)
Hochwasser (s)
hochwertig

1. magas; nagy; 2. sok; wie hoch wrde da kommen ?:


mennyibe kerlne ez ?; wie hoch wrde da stehen ?:
mennyibe kerlne ez ?; das wird ihm hoch zu kommen:
sokba fog ez kerlni neki; das wird ihm hoch zu stehen:
sokba fog ez kerlni neki; vier Mann hoch: ssze-vissza
ngyen; er ist hchst wahrscheinlich, da ...: flttbb
valszn, hogy ...; hoch !: ljen !
1. ljenzs; 2. magas lgnyoms leveg; anticiklon
nagyra becsl
nagyrabecsls; tisztelet
tisztelettel (levlben)
magasvast
magaspts
nagy jelentsg
nagy tehetsg; nagyon tehetsges
ltes; koros; ids; reg
cscsforgalom; fidny; fszezon
felnmet; irodalmi nmet (nyelv)
fennsk
nagy mveltsg
magashegysg
nagyrabecslt
magas fekvs
ld. hochgeehrt
nagynvs; hrihorgas
1. magasra tart; 2. nagyrabecsl; nagyratart
toronyhz
nemeslelk
rdekfeszt
felvidk
gg; dlyf; nhittsg
ggs; dlyfs; nhitt
dlyfs; felfuvalkodott
nagyolvaszt; koh
ljenkilts
fiskola; technische Hochschule: megyetem; mszaki
egyetem; mszaki fiskola
fiskolai hallgat; dik
fiskolai hallgatn; diklny
nylt tenger
nyrkzp; im Hochsommer: a nyr derekn
meleg nyri
magasugrs
ld. hoch
cscsteljestmny
szlhmoskodik
szlhmos
legfeljebb; die zulssige Hchstgeschwindigkeit:
megengedett legmagasabb sebessg
ld. Hchst
maximum; im Hchstmae: a legnagyobb mrtkben
felsfok (nyelvt)
nagyon valszn
nagyrdem
hazaruls
rvz
1. kivl minsg; 2. nemes

Hochwild (s)
Hochzeit (e)
Hochzeitsreise (e)
hocken
Hcker (r)
Hockey (s)
hoclugig
Hof (r)
hoffen
hoffentlich
Hoffnung (e)
hoffnungslos
hoffnungsvoll
hflich
Hofthaltung (e)

Hhe (e)
hhen
Hhenluft (e)
Hhenzug (r)
Hhepunkt (r)
hohl
Hhle (e)
Hohlhand (e)
Hohlraum (r)
Hohlweg (r)
Hohn (r)
hhnen
hhnisch
Hkerin (e)
hold

holen
Holland
Hollnder (r)
hollndisch
Hlle (e)
holperig
holpern
Holunder (r)
Holz (s)
Holzblock (r)
hlzern
Holzfller (r)
Holzhaus (s)
Holzklotz (r)
Holzkohle (e)
Holzscheit (s)
Holzschnitt (r)
Holzschuppen (r)
Holzwirtschaft (e)
Holzwurm (r)

nagyvad
eskv
nszt
guggol; gubbaszt
pp; dudor
hoki
beesett szem
1. tanya; jm. den Hof machen: udvarol vkinek; 2. udvar
reml; remnykedik
remlhetleg
remny; remnysg
remnytelen
remnyteljes
udvarias; figyelmes
udvartarts
1. cscspont; tetpont; schnell in die Hhe fahren: hamar
felfortyan; schnell in die Hhe gehen: hamar felfortyan;
nicht ganz auf der Hhe sein: nincs a legjobb formban;
2. magaslat; cscs; 3. magassg
emel
magaslati leveg
hegyvonulat
cscspont
1. homor; 2. mly; 3. tompn hangz; kong; 4. res;
reges; odvas
barlang; reg
tenyr
r; reg
mlyt
gny
kignyol; kicsfol
gnyos
kofa
1. kegyes; 2. szende
1. elmegy; eljn vmirt; 2. hoz; visz; 3. szed; 4. szerez;
etw. holen lassen: hozat vmit; elkld vmirt; Atem holen:
llegzetet vesz; sich eine Krankheit holen: betegsget
szerez; 5. vesz
Hollandia
holland (ember); hollandus
1. holland; 2. hollandul
pokol
grngys
botorkl
bodzabokor
1. erd; 2. fa
fatnk
fbl val; fafavg
fahz
fatusk
faszn
fahasb
fametszet; fametszs
fskamra; auf dem Holzweg sein: rossz ton; nyomon jr
erdgazdasg
sz

Honig (r)
Honigkuchen (r)
Honorar (s)
Hopfen (r)
hopsen
hrbar
horchen
Horde (e)

hren
Hrer (r)
Hrerschaft (e)
hrig
Horizont (r)
horizontal
Hrmuschel (e)
Horn (s)
Hrnchen (s)
hrnen
hrnern
Hornsignal (s)
Hrsaal (r)
Hrspiel (s)
Hort (r)
horten
Hortensie (e)
Hrvermgen (s)
Hose (e)
Hosenbein (s)
Hosentrger (r)
Hospital (s)
Hostie (e)
Hotel (s)
Hptst. (Hauptstadt)
Hr. (Herr)
Hrn. (Herrn)
Hub (r)
hben
hbsch
Hubschrauber (r)
hudeln
Huf (r)
Hufeisen (s)
Hfte (e)
Hgel (r)
hgelab
hgelan
hgelig
Hgelland (s)
Hgelzug (r)
Huhn (s)
Hhnchen (s)
Hhnerauge (s)

mz
1. lp; 2. mzeskalcs
tiszteletdj; honorrium
koml; an ihn ist Hopfen und Malz verloren: remnytelen
eset
ugrl; szkdcsel
hallhat
1. figyel vmire/vkire; 2. hallgat vkire; 3. hallgatzik; flel
horda
hall; hallgat vkire; schwer hren: nagyothall; ich habe
sagen hren ...: azt hallottam ...; azt hresztelik ...; da
lt sich hren !: ez mr beszd !
1. flhallgat; telefonkagyl; 2. hallgat
hallgatsg; kznsg
alrendelt; fgg
lthatr; lthatr; horizont; einen engen Horizont haben:
szk ltkr
vzszintes
flhallgat; telefonkagyl; hallcs
1. krt; 2. szaru; 3. szarv; tlk
1. kifli; 2. mkus; 3. szarvacska
szarubl val; szaruszarubl val; szarukrtjel
eladterem
hangjtk
1. kincs; 2. mentsvr; 3. napkziotthon
sszegyjt; felhalmoz
hortenzia
hallkpessg
nadrg
nadrgszr
nadrgtart
krhz
ostya
szlloda; hotel
fv. (fvros) /rv./
r /rv./
rnak /rv./
1. emels; 2. lket
itt; ezen az oldalon; hben und drben: itt is, ott is
1. csinos; takaros; rendes; j; szp; 2. meglehets
helikopter
1. bosszant; 2. hebehurgyskodik; sszecsap; elsiet;
elfuserl vmit
pata
patk
csp
domb; halom
vlgynek le
dombnak fel
1. dombos; 2. grngys; hepehups
dombvidk
dombvonulat
tyk; csirke (tlapon)
csibe; csirke
tykszem

Hhnerbrhe (e)
Hhnerei (s)
Hhnerhund (r)
Hhnersuppe (e)
huldigen
Hlle (e)
hllen
hllenlos
Hlse (e)
Hlsenfrchte (Pl.)
hlsig
human
Humanitt (e)
Hummel (r)
Hummer (r)
humoristisch
humpeln

Hund (r)
Hndchen (s)
Hundehtte (e)
Hundeklte (e)
Hundeleine (e)
hundert
Hundert (e)

Hundert (s)
hunderteins
Hunderter (r)
hunderterlei
hundertfach
hundertgradig
Hundertjahrfeier (e)
hundertjhrig
hundertmal
hundertprozentig
Hundertsatz (r)
hundertste
Hundertste (r)(e)(s)
Hundertstel (r)(s)
hundertstens
hunderttausend
hundertweise
Hndin (e)
hndisch
hundsgemein
hundsmde
Hundstage (Pl.)
Hunger (r)
hungern
Hungersnot (e)
hungrig
hupen

tykleves; tykhsleves
tyktojs
vizsla
tykleves; tykhsleves; die Hhnersuppe jhzer Art:
jhzi tykhsleves
hdol
burok; burkolat; lepel; in Hlle und Flle: nagy bsgben
betakar; beburkol; sich in etw. hllen: burkolzik vmibe
burkolatlan; csupasz
1. hvely; hj; burok; 2. persely; tok; cssze (msz)
hvelyesek
hvelyes
humnus
humanits
poszmh; dong
homr
humoros; mulatsgos
sntikl; botorkl
1. csille (bnya); ein scharfer Hund: haraps kutya;
blder Hund: barom; auf den Hund kommen: lezllik; 2.
dg; llat (tv.); 3. kutya; eb
kutyus
kutyal
farkasordt hideg
prz
szz; zehn von hundert: szzbl tz; Seite hundert:
szzadik oldal
szzas szm
szz; fnf Mark das Hundert: szz darab t mrka; vier
vom Hundert: ngy szzalk; zu Hunderten: szzval;
Hundert gegen eins, da ...: szzat egy ellen, hogy ...
szzegy
szzas
szzfle
szzszoros
szzfokos
szzves vfordul; centenrium
szzves
szzszor
szzszzalkos
szzalk
szzadik
a szzadik
szzadrsz
szzadszor
szzezer
szzval; szzszmra
szuka
meghunyszkod; megalzkod
aljas; komisz
dgfradt
knikula
hsg; Hunger leiden: hezik
hezik; koplal; es hungert mich: hezem
hnsg
hes
dudl; tlkl

1. ugrl; ugrndozik; szkell; szkdcsel; 2. ugrl;


ugrndozik; szkell; szkdcsel
1. akadly; gt (sp); 2. karm; lcllvny
gtfuts
gyors; frge; szapora
huszr
elsuhan; surran
khcsel
khg; Blut husten: vrt hny; auf etw. husten: ftyl
khgs
khgs elleni kanalas orvossg
oltalom; unter einen Hut bekommen: kzs nevezre
Hut (e)
hoz; auf der Hut sein: rsen van
Hut (r)
kalap
hten
megv; riz; vigyz; gyel vkire
hten s.
rizkedik
Hter (r)
r; rz; felvigyz
Hutmacher (r)
kalapos
Htte (e)
1. koh; 2. kunyh; menedkhz
Httenwerk (s)
kohm; olvaszt
Hyne (e)
hina
Hyazinthe (e)
jcint
hybrid
hibrid
Hydrant (r)
1. tzcsap; 2. vzcsap
Hygiene (e)
egszsggy; higinia
hygienisch
higinikus
Hymne (e)
himnusz
Hypnose (e)
hipnzis
hypnotisieren
meghipnotizl
Hypothek (e)
jelzlogjog; jelzlogklcsn
Hypothese (e)
feltevs; hipotzis
hysterisch
hisztris; hisztrikus
i. (in; im)
-ban, -ben /rv./
i.allg. (im allgemeinen) ltalban /rv./
ich
n
ideal
1. eszmei; 2. eszmnyi; idelis
Ideal (s)
eszmnykp; idel
idealisieren
idealizl
idealistisch
idealista
Idee (e)
1. eszme; idea; 2. fogalom; 3. tlet
Ideegehalt (r)
eszmei mondanival
identifizieren
azonost
identisch
azonos
Identitt (e)
azonossg
Identittsausweis (r)
szemlyazonossgi igazolvny
Ideologie (e)
ideolgia
Idiom (s)
nyelv
Idiot (r)
idita; hlye
Idol (s)
blvny
Idyll (s)
idill
Ziege (e)
kecske
Ziegel (r)
1. tgla; 2. tetcserp
Ziegelstein (r)
tgla
Ziegenbock (r)
kecskebak; bakkecske
Zieheltern (Pl.)
nevelszlk
Ziehharmonika (e)
harmonika
Ziehkind (s)
nevelt gyermek
hpfen
Hrde (e)
Hrdenlauf (r)
hurtig
Husar (r)
huschen
hsteln
husten
Husten (r)
Hustensaft (r)

Ziehmutter (e)
Ziehung (e)
Ziehvater (r)
Ziel (s)
Zielpunkt (r)
Zielscheibe (e)
Zielsetzung (e)
Zierde (e)
Zierpuppe (e)
Ziesel (r)(s)
Ziffer (e)
Zigarette (e)
Zigarettenspitze (e)
Zigarre (e)
Igel (s)
Zigeuner (r)
Zigeunerbraten (r)
Zigeunerkapelle (e)
Zigeunermusik (e)
ihm
ihn
Ihnen
ihr
Ihre (s)

Ihren (Pl.)

ihrer/ihre/ihres
ihrerseits
ihresgleichen
ihrethalben

ihr/ihre/ihr
i.J. (im Jahre)
ill. (illustriert)
illegal
illuminieren
Illusion (e)
illusorisch
Illustration (e)
illustriert
Iltis (r)
Imbistand (r)
Imitation (e)
imitieren
Imker (r)
Imme (e)
immens
Immenstock (r)

nevelanya
sorsols; hzs
nevelapa
cl
clpont
cltbla
clkitzs
kessg; dsz
divatbb
rge
1. bet; 2. szmjegy
cigaretta
szipka
szivar
sndiszn
cigny
cignypecsenye
cignyzenekar
cignyzene
neki
t
1. nekik; 2. nnek; nknek
1. neki; an ihr: rajta; in ihr: benne; mit ihr: vele; von ihr:
tle; von ihr: az v; 2. ti
1. az n; az nk; 2. az v; a mag; 3. az vk; a
maguk
1. az ni; a magi; 2. az nki; a maguki; ich
gedenke ihrer: gondolok r; rjuk; megemlkezem rla;
rluk; ich verga ihrer nicht: nem feledkeztem meg rla;
ich verga ihrer nicht: nem feledkeztem meg rluk; 3. az
az v; ich gedenke Ihrer: gondoltam nre; nkre; ich
gedenke Ihrer: megemlkeztem nrl; nkrl; ich
verga Ihrer nicht: nem feledkeztem meg nrl; nkrl
1. az ; a maga rszrl; 2. az ; a maga rszkrl
hozzfoghat; hozzjuk foghat; hozzjuk hasonl
1. rte; miatta; 2. rtk; miattuk
1. az vmije; az vmijk; 2. az n vmije; az nk vmije;
3. az n; a mag; 4. az nk; a maguk; 5. az v; a
mag; 6. az vk; a maguk
... vben /rv./
kpes; illusztrlt /rv./
illeglis
kivilgt
brnd; illzi
csalka
illusztrci
kpes; illusztrlt
grny
falatoz
utnzs; utnzat
utnoz
mhsz
mh
mrhetetlen
kaptr

immer
Zimmer (s)
Zimmerdecke (e)
immerfort
immergrn
immerhin
Zimmermann (r)
Zimmernachweis (r)
Zimmerpflanze (e)
immoralisch
Imperialismus (r)
imperialistisch
impfen gegen +A
imponieren
Import (r)
importieren
improvisieren
Impuls (r)
imstande
Zimt (r)
in +A

in +D
Inangriffnahme (e)
Inanspruchnahme (e)
Inbegriff (r)
inbegriffen
Inbetriebsetzung (e)
inbrnstig
indem
Inder (r)
indesen
Indianer (r)
indianisch
Indien
Indier (r)
indirekt
indisch
indiskret
individuell
Individuum (s)
Indonesien
Indonesier (r)
indonesisch
industrialisieren
Industrie (e)
Industrieartikel (r)
Industriegebiet (s)

mindig; mindenkor; folyton; immer mehr: egyre jobban;


mindinkbb; immer wieder: szntelenl; fr immer:
rkre; mindenkorra; auf immer: rkre; mindenkorra;
wann immer: brmikor; akrmikor; was immer: brmi;
wer immer: brki; wie immer: akrhogy; wohin auch
szoba; Zimmer frei: szoba van kiad
mennyezet; plafon
folyvst
rkzld
mindamellett; mgiscsak
cs
szobanyilvntarts
szobanvny
erklcstelen
imperializmus
imperialista
beolt vmi ellen
imponl
bevitel; behozatal; import
behoz; importl
rgtnz; improvizl
impulzus
kpes
fahj
1. -ba, -be; 2. -ra, -re
-ban, -ben; in den Wagen einsteigen: beszll a kocsiba;
in drei Teile teilen: hrom rszre oszt; in einem fort:
egyfolytban; in dem Hause: a hzban; im Winter: tlen;
in einem Jahre: egy ven bell; in der Nacht: jjel; in
kurzem: rvidesen
munkba vtel; megkezds
ignybevtel
1. belerts; 2. egsz; 3. lnyeg; foglalat; mit Inbegriff
von: belertve; beleszmtva
belertve
zembe helyezs
htatos; buzg
1. mg; mialatt; midn; ekzben; ezalatt; ekkor; 2. mivel;
azzal; azltal, hogy ...
hindu (ember)
1. azonban; de; mgis; 2. ekzben; ezalatt; mikzben
indin (ember)
indin
India
ld. Inder
kzvetett
indiai; hindu
indiszkrt
egyni
egyn; egyed
Indonzia
indonziai (ember)
indonz; indonziai
iparost
ipar
iparcikk
iparvidk

industriell
ineinander
infam
Infanterie (e)
Infinitiv (r)
infizieren
infolge +G
infolgedessen
Information (e)
Informationsbro (s)
informieren
Ing. (Ingenieur)
Ingenieur (r)
Inhaber (r)
Inhalt (r)
inhaltsreich
Initative (e)
Injektion (e)
Zink (s)
inklusive
inkognito
Inkognito (s)
Inkonsequenz (e)
Inkraftsetzung (e)
Inland (s)
Inlnder (r)
inlndisch
Inlandsreise (e)
inmitten +G
Zinn (s)
Zinne (e)
innehaben
innehalten
innen
Innenhandel (r)
Innenministerium (s)
Innenpolotik (e)
Innenstadt (e)
Innenstrmer (r)
inner
Innere (s)
innerhalb +G
innerlich
innerst
innig
inoffiziell
Zins (r)
Insasse (r)
insbesondere
Inschrift (e)
Insekt (s)
Insel (e)
Inserat (s)
inserieren
Zinseszins (r)

ipari
egymsba; egymsban
aljas; alval
gyalogsg
fnvi igenv
megfertz
kvetkeztben
ennek kvetkeztben
tudsts; tjkoztats; informci
informcis iroda
rtest; felvilgost; tjkoztat; informl; sich informieren
lassen: informldik; tjkozdik
mrn. (mrnk) /rv./
mrnk
birtokos; tulajdonos
tartalom
tartalmas
kezdemnyezs
injekci
cink; horgany
1. belertve; 2. bezran
inkognitban; rangrejtve
inkognit; rangrejtettsg
kvetkezetlensg
letbelptets
belfld
belfldi (ember)
belfldi
belfldi utazs
kztt; kzepette
n; cin
orom; tetprkny
br; birtokol
1. megll; sznetet tart; 2. megtart
bell; benn; bent
belkereskedelem
belgyminisztrium
belpolitika
belvros
bels csatr
bels
bels rsz; a belseje vminek; der Minister des Innern:
belgyminiszter
bell
bels
legbels
1. bels; 2. benssges
nem hivatalos
1. kamat; 2. lakbr
lak; lakos
klnsen
felirat
rovar
sziget
aprhirdets
hirdet
kamatoskamat

Zinsfu (r)
insgeheim
insgesamt
insofern
Inspektion (e)
Inspektor (r)
inspizieren
Zinssatz (r)
Installateur (r)
instndig
Instandsetzung (e)
instiktiv
Instinkt (r)
Institut (s)
Instruktion (e)
instruktiv
Instrument (s)
inszenieren
Inszenierung (e)
intakt
Integritt (e)
Intellekt (r)
intellektuell
Intellektuelle (r)
intelligent
Intelligenz (e)
Intensitt (e)
intensiv
interessant
interessantweise

Interesse (s)
interessieren
interessieren s.
intern
international
Internationale (e)
Internationale (r)(e)
internationalisieren
Internationalismus (r)
Interne (r)(e)
internieren
Internierte (r)(e)
Internist (r)
interpellieren
interurban
Interview (s)
intigieren
intim
intolerant
intrigant
invalid
Invasion (e)
Inventar (s)
Inventur (e)
investieren

kamatlb
titokban; titkon
sszesen
1. addig; eddig; 2. annyiban; ennyiben; 3. ha;
1. szemle; ellenrzs; 2. gyelet; felgyelet
felgyel
megszemll
kamat
szerel; instadn halten: karbantart; gondoz
1. esdekl; 2. srget
helyrellts; rendbehozatal
sztns; sztnszer
sztn; aus Instinkt: sztnsen; sztnszeren
intzmny; intzet
utasts
tanulsgos
1. hangszer; 2. mszer; szerszm; eszkz; kszlk
rendez
rendezs
p; srtetlen
srtetlensg
rtelem
rtelmi; intellektulis
rtelmisgi
rtelmes; intelligens
1. rtelmessg; 2. rtelmisg; 3. intelligencia
intenzits
intenzv
rdekes
rdekes mdon
1. rdek; 2. rdeklds; Interesse haben fr etw.:
rdekldik vmi irnt; rdekli vmi; Interesse haben in etw.:
rdekelt vmiben
rdekel
rdekldik
bels; belnemzetkzi; internacionlis
Internacionl
vlogatott (sportol/jtkos)
nemzetkziv tesz
nemzetkzisg; internacionalizmus
bennlak nvendk
internl
internlt (ember)
belgygysz
interpelll
interurbn
interj
intrikl
meghitt; bizalmas; intim
trelmetlen
intrikus
rokkant
invzi
leltr
1. leltrozs; 2. raktrllomny
beruhz

inwrtig
inwrts
inwendig
inwiefern
inzwischen
i.P. (in Pension)
Zipfel (r)
Zips (e)
i.R. (im Ruhestand)
Irak (r)
Iraker (r)
irakisch
Iran (r)
Iraner (r)
Iranier (r)
iranisch
irden
irdisch
Ire (r)

bels; benti
befel
bels
amennyiben
idkzben; ekzben; ezalatt; azalatt
ny.; nyug. (nyugalmazott) /rv./
cscsk
Szepessg
ny.; nyug. (nyugalmazott) /rv./
Irak
iraki (ember)
iraki
Irn
irni (ember)
irni (ember)
iranisch
agyagbl val; cserpfldi
r (ember)
1. csak; 2. egyltaln; irgend etwas: brmi; akrmi;
valami; irgend jemand: brki; akrki; valaki; irgend so ein:
irgend
valamilyen; amilyen
1. akrmilyen; valamelyik; zu irgender Zeit: brmikor; 2.
irgendein
valami; valamilyen; brmilyen
1. akrmelyik; irgender von beiden: valamelyik; egyvalaki
irgendeiner/irgendeine/irgendeines
a kett kzl; 2. brmelyik; 3. valaki; 4. valamelyik
irgendeinmal
egyszer valamikor
irgendwann
1. akrmikor; 2. valamikor; brmikor
1. valamelyik; brmelyik; akrmelyik; 2. valamifle;
irgendwelch
brmifle; akrmifle; 3. valamilyen; brmilyen;
irgendwelcher/irgendwelche/irgendwelches
1. akrmelyik; 2. brmelyik; 3. valamelyik
irgendwer
valaki; brki; akrki
irgendwie
valahogyan; brhogyan; akrhogyan
irgendwo
valahol; brhol; akrhol
irgendwoher
1. brmikpp; 2. valahonnan; brhonnan; akrhonnan
irgendwohin
valahova; brhova; akrhova
Irin (e)
r n
irisch
r
Zirkel (r)
1. kr; trsasg; 2. krzet; 3. krz
Zirkular (s)
krlevl; krzvny
Zirkus (r)
cirkusz
Irland
Irorszg
Ironie (e)
irnia
ironisch
irnikus
1. rlt; tbolyult; irr sein: tved; irr werden:
megzavarodik; im Kopfe irr sein: megrlt; meghibbant;
irr
2. tvelyg; zavart; zavarodott; 3. tves
irrefhren
megtveszt
irregehen
eltved
irreleiten
ld. irrefhren
irremachen
megzavar
irren
1. bolyong; tvelyeg; 2. megtveszt; tved
irren s.
hibzik; hibt kvet el; tved
Irrenanstalt (e)
tbolyda; elmegygyintzet
irrereden
flrebeszl
irrig
tves
Irrlicht (s)
lidrcfny

Irrsinn (r)
irrsinnig
Irrtum (r)
irrtmlich
Irrweg (r)
Ischias (e)
isolieren
Israel
Israeli (r)
Israelit (r)
Ist-Bestand (r)
Zisterne (e)
it
Zitadelle (e)
Italien
Italiener (r)
italienisch
Zitat (s)
Zither (e)
Zitrone (e)
Zitronenwasser (s)
Zivilbevlkerung (e)
Ivrit (s)
ja
Jacht (e)
Jacke (e)
Jackett (s)
Jagd (e)
Jagdflugzeug (s)
Jagdhund (r)
jagen
Jger (r)
jh

Jahr (s)
Jahrbuch (s)
jahrelang
Jahresfeier (s)
Jahresplan (r)
Jahreszahl (e)
Jahreszeit (e)
Jahrg. (Jahrgang)
Jahrhundert (s)
jhrig
jhrlich
Jahrmarkt (r)
Jahrtausend (s)
Jahrzehnt (s)
jhzornig
Jammer (r)
jmmerlich
jammern
Jammerruf (r)

elmebaj
rlt; elmebajos; esztelen
tveds; im Irrtum sein: tved
tveds
tvt
isisz
elszigetel; izoll
Izrael
izraeli (ember)
izraelita
tnyleges; valsgos llomny
ciszterna
ld. essen
fellegvr; citadella
Olaszorszg
olasz (ember)
olasz
idzet
citera
citrom
limond
polgzi lakossg
jhber (nyelv)
1. bizony; st; 2. biztosan; ja, warum nicht ?: mirt ne ?;
ja nicht: dehogy; 3. hiszen; 4. igen; 5. nos; ht; 6. ugyan
jacht
kiskabt; zak
zak; kosztmkabt
1. hajsza; ldzs; 2. vadszat
vadszreplgp
vadszkutya
1. z; kerget; hajszol; sich mde jagen: agyonhajszolja
magt; 2. vadszik
vadsz
1. hirtelen; 2. meredek
v; esztend; fnf Jahre alt: tves; von fnf Jahren:
tves; in den besten Jahren: a legszebb korban; jahraus
jahrein: vrl vre
vknyv
ves; vekig tart
vfordul
ves terv; zum Jahreswechsel: az jesztend alkalmbl
vszm
vszak
vf. (vfolyam) /rv./
vszzad
ves
vi; venknti
orszgos vsr
vezred
vtized
hirtelen harag; indulatos
jajgats; nyomorsg
nyomorsgos
1. jajgat; 2. sirat; sajnl; er jammert mich: sajnlom; er
jammert mich: megesik rajta a szvem
jajkilts

jammervoll
Jnner (r)
Januar (r)
Japan
Japaner (r)
japanisch
jten
Jauche (e)
jauchen
Jause (e)
jausen
jawohl
Jazz (r)

je
Jeans (Pl.)
jedenfalls
jeder/jede/jedes
jederlei
jedermann
jederzeit
jedesmal
jedoch
jemals
jemand
Jemen (r)
Jemenite (r)
jemenitisch
jener/jene/jenes
jenseitig
jenseits
jenseits +G
Jenseits (s)
jetzig
jetzt
Jetztzeit (e)
jeweilig
jeweils
Jg. (Jahrgang)
Jh. (Jahrhundert)
Job (r)
Joch (s)
Jod (s)
Joghurt (r)(s)
Johann
Johannes
Johannisbeere (e)
johlen
Josef
Journal (s)
Journalist (r)
Jubel (r)
jubeln
Jubilum (s)
jucken

nyomorsgos; siralmas
janur
janur
Japn
japn (ember)
japn
gyomll
trgyal
ujjong
uzsonna; tzrai
uzsonnzik
igenis
dzsessz; jazz
valaha; valamikor; je fnf: t-t; je ..., je ...: minl ...,
annl ...; je ..., umso ...: minl ..., annl ...; je ..., desto ...:
minl ..., annl ...; je nachdem: aszerint
farmer
mindenesetre
minden egyes; mindegyik; mindenki
mindenfle
mindenki
mindig; mindenkor
mindannyiszor
mde; jeher seit: kezdettl fogva; mindig is; von jeher:
kezdettl fogva; mindig is
valamikor
valaki
Jemen
jemeni (ember)
jemeni
az; amaz
tls
a tls oldalon
tl; jenseits der Donau: Dunntl
msvilg; tlvilg
mostani; jelenlegi
most
jelenkor
mindenkor; mindenkori
mindig
vf. (vfolyam) /rv./
sz. (szzad) /rv./
lls; munkahely
1. hold (terletmrtk); 2. jrom; iga
jd
joghurt
Jnos
Jnos
ribiszke
kurjongat
Jzsef
1. napl; 2. jsg
jsgr
ujjongs
ujjong
vfordul; jubileum
viszket

jucken s.
Jude (r)
Jdin (e)
jdisch
Jugend (e)
Jugendalter (s)
jugendfrei
Jugendgericht (s)
jugendhaft
Jugendherberge (e)
Jugendjahre (Pl.)
jugendlich
Jugendliche (r)(e)
Jugendmannschaft (e)
Jugendzeit (e)
Jugoslawe (r)
Jugoslawien
jugoslawisch
Juli (r)
Julius
jung
Junge (r)
Junge (s)
Jnger (r)
Jungfrau (e)
Junggeselle (r)
Jngling (r)
jngst
Juni (r)
Jurist (r)
juristisch
Jury (e)
Justiz (e)
Juwel (s)
Juwelier (r)
Jux (r)
ZK (Zentralkomitee)
Kabarett (s)
Kabel (s)
Kabeljau (r)
Kabine (e)
Kabinett (s)
Kachel (e)
kacheln
Kachelofen (r)
Kadaver (r)
Kader (r)
Kfer (r)
Kaffee (r)
Kaffee (s)
kaffeebraun
Kaffeehaus (s)
Kaffeelffel (r)
Kaffeemhle (e)
Kfig (r)

vakarzik
zsid
zsid n
zsid
1. fiatalok; fiatalsg; 2. ifjkor; ifjsg; fiatalsg
ifjkor
korhatr nlkl
fiatalkorak brsga
fiatalos
ifjsgi szlls
ifjkor
fiatalos
fiatalkor
ifjsgi csapat (sp)
ifjkor
jugoszlv (ember)
Jugoszlvia
jugoszlv
jlius
Gyula
1. fiatal; ifj; j; 2. idei; mein jngerer Bruder: az csm;
junges Fleisch: gyenge hs; 3. korai
1. bubi (krtya); 2. fi; 3. inas; tanul
klyk; fika
tantvny; die alte Jungfer: reglny
hajadon; szz
agglegny
fiatalember
1. ld. jung; 2. legjabb; 3. legutbb; a minap
jnius
jogsz
jogi
zsri
igazsgszolgltats
kszer
kszersz
trfa; mulatsg; csny
KB (Kzponti Bizottsg) /rv./
kabar
kbel; vezetk
tkehal
kabin; ltzflke
1. flke; 2. kormny; kabinet; 3. szertr
csempe
csempz
cserpklyha
hulla
kder
bogr
kv; Kaffee komplett: tejeskv cukorral; Gste zum
Kaffee haben: uzsonnavendgei vannak
kvhz (Ausztria)
kvbarna; kvszn
kvhz
kvskanl
kvdarl
kalitka; ketrec

kahl
Kahn (r)
Kai (r)(s)
Kaiser (r)
Kaiserin (e)
Kajak (r)(s)
Kajte (e)
Kakao (r)
Kaktus (r)
Kalb (s)
kalben
Kalbsbraten (r)
Kaldaune (e)
Kalender (r)
Kalk (r)
kalken
kalkhaltig
kalkulieren
Kalorie (e)
kalt
kaltbltig
Klte (e)
kltefest
kaltherzig
kaltlassen
kaltstellen
Kaltwellen (Pl.)
kam
Kamel (s)
Kamera (e)
Kamerad (r)
Kameradschaft (e)
kameradschaftlich
Kamin (r)
Kamm (r)
kmmen
kmmen s.
Kammer (e)
Kammermusik (e)
Kammgarn (s)
Kampf (r)
Kampfbahn (e)
kampfbereit
kmpfen
Kmpfer (r)
kmpferisch
kampffertig
Kampfflugzeug (s)
kampflustig
Kampfplatz (r)
Kampfrichter (r)
Kampfsport (r)
kampfunfhig
kampieren
Kanada
Kanadier (r)

kopasz; tar; kopr; csupasz


csnak
rakpart
csszr
csszrn; csszrn
kajak
hajflke
kaka
kaktusz
borj
borjadzik
borjslt
pacal
naptr
msz
meszel
msztartalm
kalkull
kalria
hideg (tv. is); rideg; hvs; fagyos; kalte Kche:
hidegkonyha; mir ist kalt: fzom
hidegvr
hideg
fagyll
rzketlen; szvtelen
hidegen hagy
flrellt
hideghullm
ld. kommen
teve
fnykpezgp
bajtrs; pajts
1. bajtrsiassg; 2. bartsg
bajtrsias
1. kandall; 2. kmny
1. fs; 2. hegygerinc; 3. tarj; 4. tarja
fsl
fslkdik
1. kamara; 2. kamra
kamarazene
1. fssgyapj; 2. kamgarn
harc; kzdelem; verseny (sp); viadal (sp)
kzdtr; sportplya
harcra ksz
harcol; kzd
harcos
harcias
ld. kampfbereit
harci replgp
harcias
kzdtr
versenybr (sp)
kzdsport
harckptelen
tborozik
Kanada
kanadai (ember)

Kanal (r)
kanalisieren
Kandidat (r)
kandidieren
Kaninchen (s)
Kanne (e)
kannte
Kanone (e)
Kante (e)
kanten
kantig
Kantine (e)
Kanu (s)
Kanzel (e)
Kanzlei (e)
Kanzler (r)
Kap (s)
Kapaun (r)
Kapazitt (e)
Kapelle (e)
Kapellmesiter (r)
kapieren
Kapital (s)
Kapitalist (r)
kapitalistisch
Kapitn (r)
Kapitel (s)
kapitulieren
kapizis
Kappe (e)
Kapsel (e)
Kapstadt
kaputt
kaputtgehen
kaputtmachen
Kapuze (e)
Kapuziner (r)
Karaffe (e)
Karbonade (e)
Kardinalfrage (e)
kardinalsrot
Karenzurlaub (r)
Karfreitag (r)
karg
kargen
krglich
kariert
Karies (e)
Karl
Krnten
Karo (s)
Karotte (e)
Karpaten (Pl.)
Karpfen (r)
Karren (r)

csatorna
csatornz
jellt; kandidtus; vizsgz; plyz
jell; plyzik; kandidl
hzinyl
kanna
ld. kennen
gy
l (le vminek); szl; perem
legmblyt
szgletes; les
zemi tkezde; zemi konyha
kenu
szszk; katedra
iroda
kancellr
hegyfok
kappan
kapacits
1. kpolna; 2. zenekar
karmester
felfog (tv.)
tke
tks; kapitalista
tks; kapitalista
kapitny
fejezet
kapitull
szeszlyes
1. kreg; 2. kupak; 3. sapka
tok; hvely
Fokvros
sszetrt; szttrt; tnkrement; kimerlt
tnkremegy
tnkretesz
csuklya
1. kapuciner (kv); 2. kapucinus
vegpalack; vegkancs
karaj (tel)
alapvet; kzponti krds
bborvrs
szlsi szabadsg (egyves korig)
nagypntek
1. fukar; 2. szks
fukarkodik
szks
kocks
fogszuvasods
Kroly
Karintia
kr (krtya)
srgarpa
Krptok
ponty; Gebackener Karpfen mit Sauce Tartare: rntott
ponty tartrmrtssal
taliga

1. tlap; 2. jegy; 3. krtya; 4. levelezlap; 5. nvjegy;


Karten spielen: krtyzik; 6. trkp
kartotk
krtyajtk
krumpli; burgonya
trkpsz
trkpszet
karton; doboz
nagyht
Kassa
1. sajt; 2. tr
falfehr
laktanya; kaszrnya
Gspr
paprikajancsi
1. kassza; ich bin nicht bei Kasse: nincs pnzem; 2.
Kasse (e)
pnztr
Kassenbestand (r)
pnztri llomny
Kasserolle (e)
serpeny
Kassette (e)
1. doboz; 2. kazetta
Kassettenrekorder (r)
kazetts magn
Kassier (r)
pnztros
Kassiererin (e)
pnztrosn
Kastanie (e)
gesztenye
Kasten (r)
szekrny; lda
Katalog (r)
katalgus
Katalysator (r)
kataliztor
Katarrh (r)
hurut
Katastrophe (e)
katasztrfa
Katastrophengebiet (s) 1. rvz sjtotta terlet; 2. fldrengs sjtotta terlet
kategorisch
kategorikus
Kater (r)
kandr; ich habe einen Kater: msnapos vagyok
Katheder (r)
katedra
Kathedrale (e)
szkesegyhz; katedrlis
Katherina
Katalin
Kathete (e)
befog
Katheter (r)
katter
Katholik (r)
katolikus (ember)
katholisch
katolikus
Kattun (r)
karton
Ktzchen (s)
1. barka; 2. cica
Katze (e)
macska; cica; alles fr die Katze: minden hiba van
Katzenjammer (r)
macskajaj; msnapossg
Kauderweisch (s)
zagyvasg (beszd)
kauen
rg
kauern
guggol
adsvtel; vsr; vsrls; in Kauf nehmen: beletrdik;
leichten Kaufes: knnyszerrel; das mu man schon mit
in den Kauf nehmen: ebbe mr bele kell trdni; das
Kauf (r)
mu man schon mit in den Kauf nehmen: ez mr vele jr
kaufen
megvesz
Kufer (r)
vev; vsrl
Kuferin (e)
ni vev; ni vsrl
Kaufhaus (s)
ruhz
Kaufkraft (e)
vsrler
Kaufladen (r)
bolt; zlet
kuflich
elad; megvsrolhat; kuflich erworben: vsrolt;
Karte (e)
Kartei (e)
Kartenspiel (r)
Kartoffel (e)
Kartograph (r)
Kartographie (e)
Karton (r)
Karwoche (e)
Kaschau
Kse (r)
ksebleich
Kaserne (e)
Kaspar
Kasperie (r)(s)

Kaufmann (r)
kaufmnnisch
Kaufpreis (r)
Kaufwert (r)
Kaugummi (r)
Kaulquappe (e)
kaum
Kaution (e)
Kavalier (r)
Kaviar (r)
ke
keck
Kegel (r)
Kegelbahn (e)
kegeln
Kegelschnitt (r)
Kehle (e)
Kehlkopf (r)
Kehllaut (r)
kehren
kehren s.
Kehricht (r)(s)
Kehrseite (e)
kehrtmachen
keifen
Keil (r)
Keim (r)
keimen
keiner/keine/keines
keinerlei
keinerseits
keinesfall

kein/keine/kein
keinmal
Kelch (r)
Keller (r)
Kellergescho (r)
Kellerscho (r)
Kellner (r)
Kellnerin (e)
keltern
kennbar
kennen
kennenlernen
kennenlernen s.
Kenner (r)
kennerisch
Kennkarte (e)
kenntlich
Kenntnis (e)

keresked; zletember
kereskedi
vtelr
vsrl rtk
rggumi
ebihal
1. alig; 2. aligha; nemigen; 3. alighogy; 4. az imnt
vadk
gavallr
kavir
jvgs; beleval; fess; drzslt
hetyke; pimasz
1. bb; mit Kind und Kegel: pereputtyostul; 2. kp
tekeplya
tekzik; kuglizik
kpszelet
torok; gge
ggef
torokhang
1. befordul; 2. fordt; 3. spr; seper; 4. visszatr
megfordul; jm. den Rcken kehren: htat fordt vkinek; in
sich kehren: magba szll
szemt
htlap
megfordul
civakodik
k
csra
csrzik
egyik sem; keiner von uns: egyiknk sem; keine wei es:
senki sem tudja
semmifle
egy rszrl sem
semmiesetre sem; semmikppen
1. egy sem; 2. nem; er ist kein Deutscher: nem nmet;
kein Eingang: nem bejrat; er hat keine Eltern: nincsenek
szlei; rva; gar kein Geld: semmi pnz; kein einziges
Stck: egyetlen darab sem; kein gar Stck: egyetlen
darab sem; 3. semmilyen
egyszer sem; einmal ist keinmal: egyszer mg elcsszik
kehely
pince
alagsor
alagsor
pincr
pincrn; pincrlny
tapos; prsel (szlt)
megismerhet
ismer; jn. vom Sehen kennen: ltsbl ismer vkit
megismer
megismerkednek egymssal
hozzrt (ember)
hozzrt
szemlyazonossgi igazolvny
megismerhet
ismeret; tuds; tudoms; zur Kenntnis nehmen:
tudomsul vesz

Kenntnisnahme (e)
kennzeichen
Kennzeichen (s)
Kennziffer (e)
kentern
keramisch
Kerbe (e)
kerben
Kerker (r)

Kerl (r)
Kern (r)
kernen
Kernfrucht (e)
kerngesund
kernig
Kernphysiker (r)
Kernproblem (s)
Kernseife (e)
Kerze (e)
Kessel (r)
Kesselgulasch (s)
Kesselpauke (e)
Kette (e)
ketten
Kettenglied (s)
Kettenreaktion (e)
Ketzer (r)
keuchen
Keuchhusten (r)
Keule (e)
keusch
Kfz. (Kraftfahrzeug)
Kicherjahr (s)
kichern
kiebitzen
Kiefer (e)
Kiefer (r)
Kiel (r)
Kieme (e)
Kies (r)
Kiesel (r)
Kilo (s)
Kilometer (r)
Kilometerstein (r)
Kind (s)
Kinderarzt (r)
Kinderbett (s)
Kinderei (e)
Kinderfunk (r)
Kindergarten (r)
Kindergrtnerin (e)
Kinderhort (r)
Kinderkrippe (e)
kinderlos
kinderreich

tudomsulvtel
1. jellemez; 2. megjell
1. ismertet jel; 2. rendszm
mutatszm
felborul (haj)
kermiai
rovtka
rovtkol; er hat viel auf dem Kerbholz: sok van a rovsn
brtn
fick; legny; teremts; ein ganzer Kerl: legny a talpn;
netter Kerl: helyes teremts; ein tchtiger Kerl: beleval;
talpraesett fick
mag
kimagval; kimagoz; kifejt
magvas gymlcs
makkegszsges
magvas; ers; szemes
atomfizikus; magfizikus
dtn; sarkalatos krds
sznszappan
gyertya
1. kazn; 2. st; katlan
bogrcsgulys
stdob
lnc
meglncol; megktz
lncszem
lncreakci
eretnek
liheg; zihl
szamrkhgs
1. bunk; buzogny; 2. comb (llat)
tiszta; szz; szemrmes
gjm. (gpjrm) /rv./
egyhzi v
vihog
kibicel (krtya)
erdeifeny
llkapocs
1. hajgerinc; 2. tollgerinc
kopolty
kavics
kavics; kovak
kil
kilomter
kilomterk
gyerek; gyermek
gyermekorvos
gyerekgy; gyermekgy
gyereksg; gyerekessg
gyermekrdi
voda
vn
iskolai napkziotthon
blcsde
gyermektelen
sokgyermekes

Kinderspiel (s)
Kinderzimmer (s)
Kindeskind (s)
Kindheit (e)
kindisch
Kinn (s)
Kinnbacke (e)
Kino (s)
Kipfel (r)(s)
kippen
Kirche (e)
Kirchhof (r)
kirchlich
kirren
Kirsch (r)
Kirschbranntwein (r)
Kirsche (e)
Kissen (s)
Kiste (e)
kitschig
Kitt (r)
Kittel (r)
kitzeln
kitzlich
Kl. (Klasse)
klaffen
Klage (e)
klagen
Klger (r)
klglich
Klamm (e)
Klammer (e)
klammern
klang
Klang (r)
klangreich
Klappe (e)
klappen
klappern
Klappsitz (r)
Klappstuhl (r)
Klapptr (e)
klar
klren
klren s.
Klarheit (e)
klarlegen
klarmachen
klarstellen
Klasse (e)
klassenbewut
Klassenkampf (r)
Klassiker (r)
klassisch
Klatsch (r)

1. gyerekjtk (tv.); 2. gyermekjtk


gyerekszoba
unoka
gyermekkor
gyerekes; gyermeteg
ll
llkapocs
mozi
kifli
billen; billent
1. egyhz; 2. templom
temet
egyhzi
turbkol
cseresznyeplinka
cseresznyeplinka
cseresznye
prna; vnkos
lda
giccses
gitt
1. munkakpeny; 2. ruha; 3. zubbony
1. csiklandoz; ingerel; 2. viszket
csiklands
oszt. (osztly) /rv./
1. csahol; 2. meghasad; 3. ttong
1. kereset; 2. panasz
1. bepanaszol; panaszkodik; 2. perel
felperes
siralmas; sznalmas
szurdok
1. szort; 2. zrjel
hozzkapcsol; hozzfz; sich an etw. klammern:
kapaszkodik vmibe
ld. klingen
hang; csengs
hangzatos
1. billenty; 2. csapajt; 3. fedl; 4. szelep
1. egyezik; 2. sikerl
csrg; zakatol; kerepel
csapszk; felcsaphat ls
sszecsukhat szk
csapajt
tiszta; derlt; vilgos; rthet; ksz; sich im klaren sein
ber etw.: tisztban van vmivel
1. dert (msz); 2. tisztz
1. derl; tisztul; 2. tisztzdik
vilgossg; rthetsg
megvilgt
megmagyarz
tisztz
osztly; von Klasse: kivl
osztlyntudatos
osztlyharc
klasszikus
klasszikus
1. csattans; 2. pletyka

klatschen
Klatschmohn (r)
klatschna
klauben
Klaue (e)
Klausel (e)
Klausenburg
Klausur (e)
Klavier (s)
Klavierspielen (s)
kleben
klebenbleiben
Klebenpflaster (s)
klebrig
Klebstoff (r)
Klecks (r)
klecksen
Klee (r)
Kleid (s)
kleiden
kleiden s.
Kleiderbgel (r)
Kleiderhaken (r)
Kleiderstnder (r)
Kleidung (e)
Kleidungsstck (s)

klein
Klein (s)
Kleinarbeit (e)
Kleinasien
Kleine (e)
Kleine (r)
Kleine (s)
Kleingeld (s)
Kleinigkeit (e)
Kleinkind (s)
kleinlaut
kleinlich
Kleinmut (r)
Kleinstadt (e)
kleinweise
Kleister (r)
Klemme (e)
Klempner (r)
klettern
Klient (r)
Klima (s)
Klimaanlage (e)
klimatisch

1. cuppan; loccsan; 2. csattan; csattog; 3. pletykl;


pletyklkodik; fecseg; 4. tapsol; 5. t; paskol
pipacs
csuromvizes
szed; szedeget
karom; krm
1. kikts; 2. zradk
Kolozsvr
zrthelyi dolgozat
zongora
zongorzs
1. tapads; ragads; 2. tapaszt; rragaszt
ottragad; megragad
ragtapasz
tapads; ragads
ragaszanyag
paca
foltot ejt; paczik
lhere
ruha
1. felruhz; felltztet; 2. formba nt (tv.); 3. illik; ll
(jl/rosszul)
ltzkdik; das kleidet !: ez jl ll !
ruhaakaszt; vllfa
ruhafogas
ruhafogas; llfogas
ltzk; ltzet; ruhzat
ruhadarab
kis; kicsi; kicsiny; apr; ein klein wenig: kevske; egy kis
...; ein klein wenig: kevss; kiss; ein klein bichen:
kevske; egy kis ...; ein klein bichen: kevss; kiss;
von klein auf: kiskortl fogva; von klein an: kiskortl
fogva; klein denken: kicsinyesen gondolkodik; klein
beigeben: beadja a derekt; gro und klein: aprajanagyja; ins kleinste: a legaprbb rszletekig; um ein
aprlk
aprmunka
Kiszsia
kislny
kisfi
kicsi; kisgyermek; klyk
aprpnz
cseklysg; kicsisg
kisded
megszeppent
kicsinyes
kislelksg
kisvros
aprnknt
csiriz
1. csiptet; szort; 2. kutyaszort (tv.)
bdogos; vz- s gzvezetkszerel
felmszik; kszik
gyfl; kliens
ghajlat; klma
lgkondicionl berendezs
ghajlati; klimatikus

Klimawechsel (r)
klimpern
Klinge (e)
Klingel (e)
klingeln
klingen
Klinik (e)
Klinke (e)
Klippe (e)
klirren
Klistier (s)
klitschig
klitschna
Klo (r)
klopfen
Kloster (s)
Klotz (r)
Kluft (e)
klug
klgeln
Klugheit (e)
Klumpen (r)
klumpfig
knabbern
Knabe (r)
knacken
Knackwurst (e)
Knall (r)
knallblau
Knalleffekt (r)
knallen
knallrot

knapp
Knappe (r)
knarren
knattern
Knuel (s)
knauserig
Knebel (r)
knebeln
Knecht (r)
Knecht Rupprecht (r)
Knechtschaft (e)
kneifen
Kneifzange (e)
Kneipe (e)
kneipen
knetbar
kneten
knicken
knickerig
knickern

ghajlatvltozs
kalimpl; klimproz; csrg; csrget
penge
cseng
csenget
1. cseng; hangzik; 2. elhallatszik; mit den Glsern
klingen: koccint
klinika
kilincs; er klinkt an der Tre: lenyomja az ajtkilincset
szirt
csrg; csrmpl
bents
nyls; ragacsos
csuromvizes
1. gombc; 2. grngy
1. dobog; lktet; 2. kopog; kopogtat; 3. porol; 4. ver;
vereget; t; tget
kolostor
tusk; fajank
szakadk
okos
okoskodik
okossg
1. csom; 2. rg
csmps
rg; rgcsl
fi
1. feltr; 2. reccsen; pattan; 3. ropogtat
szafald
durrans; csattans; Knall und Fall: hirtelen
hupikk
csattan
durran; csattan; pattan; die Farbe knallt: a szn rikt; der
Motor knallt: a motor kopog; es knallt: lnek; lvldznek
tulipiros
1. ppen; alig; der Vorrat ist schon knapp: a kszlet mr
fogytn van; mit knappen worten: szkszavan; kevs
szval; 2. feszes; szk; szoros
1. aprd; 2. bnysz
csikorog
ropog; pattog
gombolyag
zsugori
pecek
1. gzsba kt; 2. kipeckel
szolga
Tlap
szolgasg
1. beszort; 2. megcsp
cspfog
kocsma; csapszk
kocsmzik
gyrhat
megdagaszt; meggyr
eltr; letr
fukar
fukarkodik

Knicks (r)

bk
trd; das kann man nicht bers Knie brechen: ez kemny
Knie (s)
di
Kniebeuge (e)
trdhajlts
kniehoch
trdig r
knien
trdel; trdepel
Kniescheibe (e)
trdkalcs
kniff
ld. kneifen
Kniff (r)
1. csps; 2. fortly; 3. rnc; gyrds
1. csattint; kattint; 2. lefnykpez; 3. levg; 4. lyukaszt
knipsen
(menetjegyet)
Knirps (r)
1. sszecsukhat erny; 2. vakarcs; tkmag
knirschen
1. csikorgat; ropogtat; 2. csikorog
knistern
serceg
knitterfrei
gyrhetetlen
knittern
gyr; gyrdik
Knoblauch (r)
fokhagyma
Knchel (r)
boka
Knochen (r)
csont
kncherig
csontos
knchern
1. csontbl val; csont-; 2. csontos
Kndel (r)
gombc
Knollen (r)
1. csom; 2. dudor; btyk; gum; 3. gombc
knollig
gums
Knopf (r)
gomb
knpfen
gombol
Knorpel (r)
porc
Knospe (e)
bimb; rgy
knospen
bimbzik; rgyez
knospig
bimbs
knoten
csomz; csomt kt
Knoten (r)
1. csom (hajzs is); bog; grcs; 2. konty
knpfen
kt; csomz
knpfen s.
kapcsoldik
Knppel (r)
furksbot
knurren
morog; korog
knurrig
morgs
knusperig
ropogs; friss; de
knuspern
majszol
knusprig
ld. knusperig
Knttel (r)
dorong
Koalition (e)
koalci
Koalitionsregierung (e) koalcis kormny
Koch (r)
szakcs
Koch (r)(s)
felfjt
kochen
1. forr; f; 2. fz
Kocher (r)
fzkszlk
Kochgeschirr (s)
fzedny
Kchin (e)
szakcsn
Kochlffel (r)
fzkanl
Kochnische (e)
fzflke
Kochsalz (s)
konyhas
Kochtopf (r)
fzfazk; lbas
Kder (r)
csaltek
Koexistenz (e)
egyttls
Koffer (r)
koffer; brnd
kofferfest
gyrtelentett

Kofferradio (s)
Kofferraum (r)
Kogel (r)
Kohl (r)
Kohle (e)
Kohlendioxid (s)
Kohlendioxidgehalt (r)
Kohlenmonoxid (s)
Kohlenpapier (s)
Kohlensure (e)
Kohlenstoff (r)
Kohlrabi (r)
Kohlsprosse (e)
Kolben (r)
kolbig
Kolik (e)
Kolleg (s)
Kollege (r)
Kollektiv (s)
Koller (r)
Koller (s)
kollern
Kolloquium (s)
Kolo (r)
Koloniakbel (r)
Kolonie (e)
Kolonisation (e)
kolonisieren
Kolonne (e)
kolorieren
kolossal
Kolumne (e)
kombinieren
Komet (r)
Komfort (r)
Komik (e)
komisch
Komissar (r)
Komission (e)
Komitat (s)
Komitee (s)
Komma (s)
Kommandant (r)
kommandieren
Kommando (s)

kommen
kommentieren
kommunal

tskardi
csomagtart
hegykp
1. badarsg; 2. kposzta; kelkposzta
szn
szndioxid
szndioxidtartalom
sznmonoxid
indig
sznsav
szn
karalb
kelbimb
1. bunk; fej; bra; 2. dugatty; 3. lombik; 4. puskatus; 5.
torzsavirgzat; kukoricacs; 6. t (sp)
bunks
blgrcs; klika
kollgium
munkatrs; kollga
kollektva
dhroham
brmellny
1. dhng; 2. gurul; 3. korog
kollokvium
kolosszus
kuka
1. gyarmat; 2. telepls
gyarmatosts
gyarmatost
hadoszlop
sznez
risi
oszlop; hasb
kombinl
stks
knyelem; komfort; mit allem Komfort: sszkomfortos
komikum
furcsa; komikus
biztos
1. bizomny; 2. bizottsg; 3. megbzs
megye
bizottsg
vessz (rsjel)
parancsnok
veznyel; parancsol
1. parancsnoksg (kat); 2. parancssz (kat)
1. jn; eljn; elmegy; 2. jut; kerl; kommen lassen: hozat;
der Gedanke kam mir, da ...: az a gondolatom tmadt,
hogy ...; wie hoch kommt das Stck ?: mennyibe kerl
darabja ?; es kommt mir schwer: nehezemre esik; auf die
Beine kommen: talpra ll; sszeszedi magt; hinter die
Wahrheit kommen: rjn az igazsgra; um etw. kommen:
eljn vmirt; um etw. kommen: elveszti vmijt; zu Geld
kommen: pnzhez jut; zu Worte kommen: szhoz jut; wie
komme ich dazu ?: mi kzm hozz ?
kommentl
kzsgi

Kommunismus (r)
Kommunist (r)
kommunistisch
Komdie (e)
Kompa (r)
Kompanie (e)
Komparativ (r)
komplett
Komplikation (e)
Kompliment (s)
komplizieren
Komplott (s)
komponieren
Komponist (r)
Kompresse (e)
Kondensmilch (e)
Kondition (e)
Konditorei (e)
Kondukteur (r)
Konfekt (s)
Konferenz (e)
Konfession (e)
Konfitren (Pl.)
Knig (r)
Knigin (e)
Knigreich (s)
Konjugation (e)
Konkurs (r)

knnen
Knnen (s)
konnte
Konserve (e)
Konsonant (r)
konsrurieren
Konstitution (e)
Konstruktion (e)
Konsul (r)
konsularisch
Konsulat (s)
Konsum (r)
Konsumgut (s)
konsumieren
Kontakt (r)
Konterrevolution (e)
Kontinent (r)
Kontingent (s)
Konto (s)
Kontor (s)
Kontrakt (r)
Kontrolle (e)
kontrollieren
Kontur (e)
konvenieren

kommunizmus
kommunista
kommunista
vgjtk; komdia; Komdie spielen: komdizik
irnyt
1. szzad (kat); 2. trsasg
kzpfok
teljes
komplikci
bk
komplikl
sszeeskvs
komponl
zeneszerz
borogats
srtett tej
1. felttel; 2. kondci
cukrszda
kalauz
dessg
konferencia
felekezet
kandrozott gymlcs; dzsem
kirly
kirlyn; kirlyn
kirlysg
igeragozs
csd
tud; rt; kpes; -hat, -het; er kann Deutsch: tud nmetl;
ich kann nicht nach Hause: nem tudok hazamenni; er
konnte es nicht begreifen: nem volt kpes; nem brta
felfogni; er kann hereinkommen: bejhet; er kann es tun:
megteheti; er kann nichts dafr: nem tehet rla
kpessg; tuds
ld. knnen
konzerv
mssalhangz
szerkeszt
1. alkat; 2. alkotmny
szerkezet; szerkeszts; konstrukci
konzul
konzuli
konzultus
fogyasztsi szvetkezet
fogyasztsi cikk
elfogyaszt
kontaktus
ellenforradalom
1. fldrsz; kontinens; 2. szrazfld
hozzjruls; rszeseds
szmla
iroda
szerzds
ellenrzs
ellenriz
krvonal
megfelel

Konversation (e)
konzentrieren
konzentriert
Konzept (s)
Konzert (s)
Konzession (e)

Kopf (r)
Kopfarbeit (e)
Kopfbedeckung (e)
Kpfchen (s)
kpfen
kpfig
kopflos
Kopfnicken (s)
Kopfsalat (r)
Kopfschmerz (r)
Kopfschtteln (s)
Kopfsprund (r)
Kopfstand (r)
Kopfsto (r)
Kopftuch (s)
kopfber
Kophkohl (r)
Kopie (e)
kopieren
Kopilot (r)
koppeln
Korb (r)
Korbball (r)
Koreaner (r)
koreanisch
Kork (r)
korken
Korkzieher (r)
Korn (r)

Korn (s)
Kornblume (e)
Kornbrot (s)
krnen
krnig
Kornspeicher (r)
Krper (r)
Krperbau (r)
Krpergewicht (s)
krperlich
Krperschaft (e)
Krperteil (r)
Korps (s)
Korrespondent (r)
korrespondieren
Korridor (r)

trsalgs
koncentrl
srtett; tmny; koncentrlt
fogalmazvny; piszkozat
hangverseny; koncert
1. engedly; 2. engedmny
1. fej; f; 2. fejlc; durch den Kopf gehen lassen:
meggondol; ich wei nicht, wo mir der Kopf steht: azt
sem tudom, hol ll a fejem; den Kopf in den Stand
stecken: struccpolitikt folytat; den Kopf hngen:
lehorgasztja a fejt; den Kopf hngen: levert;
agymunka
fejfed
fejecske
lefejez
nfej
fejetlen
fejblints
fejes salta
fejfjs
fejcsvls
fejesugrs (sp)
fejenlls
fejels (sp)
fejkend
1. fejjel lefel; 2. hanyatt-homlok
fejes kposzta
msolat
msol
msodpilta
kapcsol
kosr; kas
kosrlabda
koreai (ember)
koreai
parafadug
1. bedugaszol; 2. parafbl val; parafadughz
gabonaplinka
1. clgmb; 2. gabona; aufs Korn nehmen: clba vesz;
megcloz; die Flinte ins Korn werfen: elcsgged; 3. mag;
szem
bzavirg
rozskenyr
szemcsz
szemcss
magtr
test
testalkat; testfelpts
testsly
testi
testlet
testrsz
hadtest; testlet
1. levelez; 2. tudst (sajt)
levelez
folyos

korrigieren
kosen
Kost (e)
kostbar
Kostbarkeit (e)

kosten
Kosten (Pl.)
Kostenanschlag (r)
kostenfrei
kostenlos
kstlich
kostspielig
Kostm (s)
Kot (r)
Kotflgel (r)
kotig
kotzen
Kotzen (r)
kra
krabbeln

Krach (r)
krachen
Krad (s)
Kraft (e)
kraft +G
Kraftanlage (e)
Kraftfahrer (r)
Kraftfahrzeug (s)
krftig
krftigen
krftigen s.
kraftlos
Kraftrad (s)
Kraftstoff (r)
Kraftstoffmarke (e)
kraftvoll
Kraftwagen (r)
Kraftwerk (s)
Kragen (r)
Kragenspiegel (r)
Krhe (e)
krhen
Krakeeler (r)
Kralle (e)
krallen
Kram (r)
kramen

korrigl
beczget
1. ellts; 2. koszt
rtkes
rtk; rtkessg; drgasg
1. kerl; was kostet das ?: mibe; mennyibe kerl ez ?;
jm./jn. Geld kosten: vkinek pnzbe kerl; 2. megzlel;
megkstol
kltsgek; auf seine Kosten kommen: megtallja a
szmtst
kltsgvets
djmentes; kltsgmentes
ld. kostenfrei
pomps
kltsges
1. jelmez; 2. kosztm
sr; rlk
srhny
sros; saras
hny; okd
pokrc
1. feltn; 2. vaskos
mszik
1. cvds; 2. csd; einen Krach mit jm. haben:
sszeveszett; haragban van vkivel; einen Krach machen:
patlit csap; mit Ach und Krach: nagy nehezen; mmelmmal; unter Ach und Krach: nagy nehezen; mmelmmal; 3. recsegs; ropogs; 4. robaj; lrma
1. feltr; sich mit jm. krachen: sszeveszik vkivel; 2.
recseg; ropog
ld. Kraftrad
1. er; kpessg; 2. hatly; rvny; nach Krften: tle
telheten; von Krften kommen: legyengl
vminl fogva; vmi szerint
ermtelep
gpkocsiz
gpjrm
ers
erst; megerst
ersti magt; megersdik
ertlen
motorkerkpr
zemanyag
benzinjegy
erteljes
gpkocsi
erm
gallr; das kann ihm/ihn den Kragen kosten: fejbe
kerlhet a dolog
hajtka
varj
1. krog; 2. kukorkol
kteked
karom
megkarmol
limlom; holmi; ckmk
1. kotorszik; keresgl; 2. tesz-vesz; piszmog

Krampf (r)
Krampfader (e)
krampfhaft
Kran (r)
Kranich (r)
krank
Kranke (r)(e)
krnkeln
krnken
krnken s.
Krankengeld (s)
Krankenhaus (s)
Krankenlager (s)
Krankensaal (r)
Krankenschein (r)
Krankenschwester (e)
Krankenstand (r)
Krnkenwrter (r)
Krankenzimmer (s)
krankhaft
Krankheit (e)
krankheiterregend
krankheitshalber
krnklich
krankschreiben
Kranz (r)
Krnzchen (s)
krnzen
Krapfen (r)
Krtze (e)
kratzen
kratzen s.
Krtzer (r)
kratzig
kraulen
kraus
Krause (e)
kruseln
kruseln s.
Kraut (s)
Krawall (r)
Krawatte (e)
kraxeln
Krebs (r)
krebsig
Kredenz (e)
kredenzen
Kredit (r)
kreditieren
Kreditkarte (e)
Kreditsgesuch (s)
Kreide (e)
Kreis (r)
Kreisarzt (r)
Kreisaufstrung (e)

grcs
visszrtgulat
grcss
daru (gp)
daru (madr)
beteg
beteg
betegeskedik
megbnt
bsul; bnkdik
tppnz
krhz
beteggy
krterem
beteglap
poln
betegllomny
betegpol
betegszoba
beteges
betegsg; die ansteckende Krankheit: fertz betegsg
krokoz
betegsg miatt
beteges
betegnek kir; betegllomnyba vesz
koszor
1. koszorcska; 2. sszejvetel
megkoszorz
fnk
rh
1. megvakar; kapar; karmol; karcol; 2. szr; drzsl
vakarzik; er kratzt mich im Halse: kapar a torkom
1. kapar; vakar; 2. karcols; karmols; 3. karcos (bor)
rdes
kallzik (sp)
gndr; bodor; rncos; rncolt; kusza
fodor
gndrt; bodort; fodroz
gndrdik; fodrozdik
1. dudva; gaz; 2. gygyf; 3. kposzta (Ausztria); das
gefllte Kraut: tlttt kposzta
lrms tntets; csdlet; rendbonts; Krawall machen:
botrnyt csinl; Krawall machen: lrmt csap
nyakkend
mszik; kszik
rk
rkos
pohrszk
felszolgl; tlal
hitel
hitelez
hitelkrtya
hitelkrelem
krta
1. kr; 2. krzet; kerlet; jrs
krzeti orvos
keringsi zavar

kreischen
kreiseln

1. csikorog; 2. rikcsol; 3. serceg


kering; forog; prg
1. forog; mozog (krben); 2. kering; krz; krben jr; 3.
kreisen
megprget
Kreislauf (r)
1. krforgs; 2. vrkerings
Kreisumfang (r)
krkerlet
Kreisverkehr (r)
krforgalom
Krempe (e)
karima
krempeln
felgyr; feltr
Kren (r)
torma
krepieren
elhull; megdglik
Kresse (e)
zszsa
Kreuz (s)
1. derk; 2. kereszt; 3. keresztcsont
kreuzen
1. cirkl; 2. keresztbe tesz; 3. keresztez
Kreuzer (r)
1. cirkl (haj); 2. krajcr
kreuzigen
keresztre feszt
Kreuzotter (e)
keresztes vipera
Kreuzung (e)
keresztezs; keresztezds
Kreuzverband (r)
keresztkts
Kreuzwortrtsel (s)
keresztrejtvny
Kreuzzug (r)
keresztes hadjrat; keresztes hbor
kribbeln
1. csiklandoz; 2. nyzsg; 3. viszket
kriechen
1. kibjik; bebjik; 2. mszik; kszik
kriecherisch
talpnyal; csszmsz (tv.)
Kriechpflanzen (Pl.)
ksznvnyek
Kriechtiere (Pl.)
csszmszk
Krieg (r)
hbor
1. hborzik; hborskodik; hadakozik; jn. zu Gesicht
kriegen: tallkozik vkivel; das werden wir schon kriegen:
majd megkapjuk; das werden wir schon kriegen: fog ez
menni; Durst kriegen: megszomjazik; jn. klein kriegen:
kriegen
elbnik vkivel; 2. megkap; elfog; megfog
Krieger (r)
harcos
kriegerisch
harcias; hbors
Kriegfhrung (e)
hadvisels
kriegsbeschdigt
1. hborban megrongldott; megsrlt; 2. hadirokkant
hadzenet; mit etw. auf Kriegsfustehen: hadilbon ll
Kriegserklrung (e)
vmivel
Kriegsgefangenschaft (e)hadifogsg
Kriegslist (e)
hadicsel
Kriegsminister (r)
hadgyminiszter
Kriegsschauplatz (r)
hadszntr
Kriegsschiff (s)
hadihaj
Kriegsverbrecher (r)
hbors bns
Kriegszustand (r)
hadillapot
Krimi (r)
krimi
Kriminalbeamte (r)
rendrtisztvisel; nyomoz
Kriminalfall (r)
bngy
Kriminalfilm (r)
krimi
Kriminalitt (e)
bnzs
Kriminalroman (r)
detektvregny
Kriminelle (r)(e)
bnz; brtntltelk
Krippe (e)
1. blcsde; 2. jszol
Krise (e)
vlsg; vlsghelyzet; krzis
Kristall (r)
kristly
Kristall (s)
kristlyveg
Kritik (e)
brlat; kritika

Kritiker (r)
kritisch
kritisieren
kritzeln
Kroate (r)
kroatisch
kroch
Krokodil (s)
Krokus (r)
Krone (e)
krnen
Krnung (e)
Kropf (r)
Krte (e)
Krcke (e)
Krug (r)
Krmchen (s)
Krume (e)
krmeln
krumm
krmmen
krmmen s.
krummfig
Krmmung (e)
Kruppe (e)
Krppel (r)
Kruste (e)
krustig
Ku (r)
Kubaner (r)
kubanisch
Kbel (r)
Kubikma (s)
Kche (e)
Kuchen (r)
Kchengeschirr (s)
Kuchenteig (r)
Kcken (s)
Kuckuck (r)
Keschner (r)
Kufe (e)
Kugel (e)
Kugellager (s)
kugeln
kugelrund
Kugelschreiber (r)
Kugelstoen (s)
Kuh (e)
Kuhhandel (r)
khl
Khle (e)
khlen
Khler (r)
Khlschrank (r)

brl; kritikus
1. brl; kritikai; 2. vlsgos; kritikus
megbrl; kritizl
firkl
horvt (ember)
horvt
ld. kriechen
krokodil
sfrny
korona
megkoronz
koronzs
1. begy; 2. golyva
varangy
mank
kors; kancs
morzsa
morzsa; kenyrbl
1. elmorzsol; sztmorzsol; 2. elmorzsoldik;
sztmorzsoldik; 3. morzsl; morzsldik
grbe
elgrbt; meggrbt; meghajlt
1. begrbl; meggrbl; 2. sszegrnyed; meggrnyed
csmps
grblet; hajlat; kanyarulat
far
nyomork
kreg
krges
csk; Gru und Ku: sok cskkal s lelssel; mit
tausend Ku: sok cskkal s lelssel
kubai (ember)
kubai
vdr
kbmrtk
konyha
1. kalcs (Ausztria); 2. stemny
konyhaedny
stemnytszta
ld. Kken
kakukk; wei der Kuckuck: fene tudja; geh zum Kuckuck
!: menj a csudba !
szcs
1. csbr; 2. szntalp
goly; gmb
golyscsapgy
1. golyzik; 2. gurt; 3. gurul
gmbly
golystoll
slylks (sp)
tehn; blinde Kuh: szembektsdi
alkudozs
hvs
hvssg
ht
htgp
htszekrny

Khltheke (e)
Khlwasser (s)
khn
Kuhschelle (e)
Kken (s)
Kukuruz (r)
Kulisse (e)
Kult (r)
kultisch
kultivieren
Kultur (e)
kulturell
Kulturgesichte (e)
Kulturgut (s)
Kulturgter (Pl.)
Kulturleiter (r)
Kmmel (r)
Kummer (r)
kmmerlich

kmmern
Kumpan (r)
kund
kndbar
Kunde (e)
Kunde (r)
knden
Kundenbuch (s)
Kundenkreis (r)
Kundgabe (e)
kundgeben
kundgeben s.
Kundgebung (e)
kundig
kndigen +D
Kndigung (e)
Kundin (e)
kundmachen
Kundmachung (e)
Kundschaft (e)
kundschaften
kundwerden
knftig
knftighin
Kunst (e)
Kunstausstellung (e)
Kunstdenkmal (s)
kunsterfahren
kunstfertig
Kunstgewerbe (s)
Kunstlauf (r)
Kunstleder (s)
Knstler (r)
Knstlerin (e)
knstlerisch

htpult
htvz
mersz
1. kolomp; 2. kkrcsin
csibe
kukorica
dszlet; sznfal; kulissza
kultusz
kultikus
megmvel; kultivl
mveltsg; mvelds; kultra; mvels
kulturlis
mveldstrtnet
kultrkincs
kultrjavak; kulturlis javak
kultrfelels
kmny
bnat; gond
nyomorsgos; satnya
1. bnt; gondot okoz; 2. rdekel; sich um etw. kmmern:
trdik vmivel; sich ber etw. kmmern: bnkdik vmin;
was kmmert Sie das ?: mi kze hozz ?; mit rdekli ez
cimbora
ismeretes
felmondhat
1. hr; tudoms; 2. ld. Kundin
vsrl; vev
hrl ad; tudtul ad
vsrlk knyve
vevkr; vevkznsg
kzzttel; kzhrr ttel
kinyilvnt; kimutat; kzl; tudtul ad
megnyilvnul; megnyilatkozik
1. kinyilatkoztats; 2. tntets
jrtas; hozzrt; der deutschen Sprache kundig sein:
brja a nmet nyelvet
felmond vkinek
felmonds
vsrl; vev (n)
kzhrr tesz; kzztesz; tudtul ad
hirdetmny
vevkr; vevkznsg
hreket szerez; tudakozdik; feldert
kituddik; kzhrr vlik
jv; jvend
ezentl; a jvben
1. mvszet; 2. tuds (mesteri); 3. tudomny
trlat
memlk
mrt
gyes
iparmvszet
mkorcsolyzs
mbr
mvsz
mvszn
mvszi

knstlich
kunstmig
Kunstmaler (r)
Kunstschaffende (r)
Kunstschatz (r)
kunstsinnig
Kunststoff (r)
Kunststck (s)
Kunstwerk (s)
kunterbunt
Kupfer (s)
kupfern
Kupferstich (r)
kupieren
Kuppe (e)
Kuppel (e)
kuppeln
Kupplung (e)
Kupplungspedal (s)

Kur (e)
kurabel
Kuranstalt (e)
Kuratel (e)
Kurbel (e)
kurbeln
Krbis (r)
Kurfrst (r)
Kurgast (r)
Kurier (r)
kurieren
kurios
Kurort (r)
Kurpfuscher (r)
Kurs (r)
Kursbuch (s)
Krbung (e)
Kurve (e)

kurz
Kurzarbeit (e)
Krze (e)
krzen
kurzerhand
Kurzfilm (r)
kurzfristig
kurzgefat
kurzhalten
kurzhin
krzlich
Kurzmeldung (e)
Kurzschiftler (r)

mestersges; mmvszi
festmvsz
alkot mvsz
mkincs
mrt
manyag
trkk; bvszmutatvny
malkots
tarkabarka
vrsrz
vrsrzbl val; vrsrzrzmetszet
levg; elvg
hegykp
kupola
1. kapcsol; 2. kert
1. kapcsols; kapcsol (msz); 2. kuplung
kuplungpedl
1. gygyts; gygymd; kra; 2. kr; szabadon
vlasztott gyakorlat (sp); 3. udvarls; die Kur machen:
udvarol; die Kur schneiden: udvarol
gygythat
gygyintzet
gondnoksg
forgatkar; forgatty; kurbli
forgat
tk
vlasztfejedelem
frdvendg; dlvendg
futr
gygyt; gygykezel
furcsa; klns
gygydlhely
kuruzsl
1. rfolyam; 2. tanfolyam; kurzus; 3. tirny; menetirny
menetrend
szabadon vlasztott gyakorlat (sp)
grbe; fordul; kanyarulat
rvid; kurta; in kurzen Worten: nhny szval; binnen
kurzem: rvid idn bell; vor kurzem: nemrg; kurz
darauf: kisvrtatva; kurz nachher: valamivel azutn; kurz
eingekocht: srre lefzve; kurz entschlossen: hirtelen
elhatrozssal; auf das krzeste: legrvidebben; auf das
krzeste: leghamarabb; zu kurz kommen: megrvidl
cskkentett munkaid
rvidsg; in Krze: rviden; in Krze: rvidesen
rvidt; kurtt; cskkent; egyszerst
gyorsan; haladktalanul; rvid ton
rvidfilm
rvid lejrat
rvidre fogott
rvidre fog
gyorsan; sebtiben; sebtben
a minap; legutbb
rvid jelents; hr
gyorsr

Kurzschlu (r)
Kurzschrift (e)
kurzsichtig
kurzsinnig
Kurzstrecke (e)
kurzum
Kurzverstammung (e)
Kurzwaren (Pl.)
kurzweg
Kurzwelle (e)
kuschen
kuschen s.
Kusine (e)
kssen
Kste (e)
kstennah
Kutsche (e)
Kutscher (r)
kutschieren
Kutte (e)
Kuttel (e)
Kuvert (s)
l.Z. (laufende Zeit)
laben
laben s.
labil
Labor (s)
Lache (e)
lcheln
lachen
lcherlich
Lachs (r)
lackieren
Lade (e)
Ladegewicht (s)

laden
Laden (r)
Ladenpreis (r)
Ladislaus
Ladung (e)
lag
Lage (e)
Lager (s)
Lagerbier (s)
lagerfhig
Lagerfeuer (s)
lagerfrei
lagern
lagern s.
Lagerraum (r)
Lagerung (e)

rvidzrlat
gyorsrs
rvidlt
feledkeny
rvidtv (sp)
rviden; egyszval
rpgyls
rvidruk
hatrozottan; tstnt
rvidhullm
csendben lefekszik (kutya)
meglapul; kussol
unokanvr
cskol; cskolzik
tengerpart
tengerparthoz kzel
hint; kocsi
kocsis
1. kocsikzik; 2. kocsit hajt
csuha / kmzsa
1. belsrsz; 2. pacal
bortk
foly szm /rv./
feldt; felfrisst
feldl; felfrissl
ingatag; labilis
laboratrium
tcsa
mosolyog
nevet
nevetsges
lazac
lakkoz
1. fik; 2. lda; szekrny
raksly
1. hv; hvat; idz; er ist auf mich geladen: dhs rm;
das hat er mir auf den Hals geladen: nyakamba varrta;
szta; jn. zu Tische laden: ebdre meghv vkit; 2. rak;
megterhel; 3. tlt
1. ablaktbla; Laden mit Selbstbediegung: nkiszolgl
bolt; 2. bolt
bolti r
Lszl
1. idzs; 2. rakomny; 3. tlts
ld. legen
fekvs; helyzet; llapot; in der Lage sein zu etw.:
alkalmas vmire
1. csapgy; 2. fekvhely; 3. raktr; telep; 4. tbor
szoksr
trolhat; raktrkpes
tbortz
fekbrmentes
1. helyez; 2. nyugszig; fekszik; 3. pihentet; rlel; 4.
raktron van; 5. raktroz; 6. tboroz; 7. trol
1. elhelyezkedik; 2. tborozik
raktrhelyisg
raktrozs

lahm
lhmen
lahmlegen

bna; snta
megbnt
megbnt
1. bnuls; ein Laib Brot: egy egsz kenyr; cip; 2.
Lhmung (e)
megbnts
Lai (r)
1. laikus; 2. vilgi
Laken (r)
leped
lallen
dadog; gagyog
Lamm (s)
brny
Lampe (e)
lmpa
1. falu; vidk; auer Landes gehen: klfldre megy;
emigrl; auer Landes sein: klfldn van; 2. fld; talaj;
Land (s)
3. orszg; 4. szrazfld; 5. vidk; tj
Landbevlkerung (e)
1. falusi lakossg; 2. vidki lakossg
1. kikt; partra szll (haj); 2. leszll; landol (rep); 3.
landen
partra tesz; partra szllt
Lnderkampf (r)
nemzetkzi mrkzs (sp)
Lndername (r)
orszgnv
Lnderspiel (s)
nemzetkzi mrkzs (sp)
Landesgrenze (e)
orszghatr
Landesmeister (r)
orszgos bajnok (sp)
Landestracht (e)
nemzeti viselet
landesblich
orszgszerte; szoksos
Landesverrat (r)
hazaruls
Landesverwaltung (e) kzigazgats
landfremd
idegen
Landgemeinde (e)
kzsg
landgltig
orszgos rvny
Landhaus (s)
vidki lak; kria; villa
Landkarte (e)
trkp
lndlich
falusi; vidki
Landmann (r)
paraszt
Landnahme (e)
honfoglals
Landpartie (e)
kirnduls
Landregen (r)
orszgos eszs
Landschaft (e)
tj
Landsitz (r)
ld. Landhaus
Landsmann (r)
honfitrs; fldi
Landsmnnin (e)
honfitrsn; fldi
Landstrae (e)
orszgt
Landstreicher (r)
csavarg
Landstreifen (r)
fldsv
1. landols; leszlls (rep); weiche Landung: sima
Landung (e)
leszlls; 2. partraszlls; kikts (haj)
Landungsplatz (r)
kikthely; leszllhely
landwrts
a szrazfld fel
Landwirt (r)
gazda; gazdlkod
Landwirtschaft (e)
mezgazdasg
landwirtschaftlich
mezgazdasgi
Landwirtschaftsminister (r)
fldmvelsgyi miniszter
1. t; keresztl; 2. hosszban; mentn; mentben; einen
Finger lang: ujjnyi hossz; lnger machen:
meghosszabbt; lngere Zeit hindurch: hosszabb idn t;
hosszabb ideig; lange Ohren machen: csupa fl; mein
lang
Leben lang: egsz letemben; 3. hossz; 4. -ig; -hosszat
langbeinig
hossz lb; nyakiglb

sokig; wie lange ?: meddig ?; nicht lange und er kam:


nemsokra jtt; am lngesten: legtovbb; am lngesten:
legrgebben; lange nicht: rgta nem; lange nicht:
lange
sokig nem; lange nicht: korntsem
Lnge (e)
hossz; hosszsg; magassg (embernl)
langen
1. elegend; kitelik; beri vmivel; 2. utnanyl
Lngergrad (r)
hosszsgi fok
Langeweile (e)
unalom
langfristig
1. hosszan tart; 2. hossz lejrat
langher
rgta
langhin
messzire
langjhrig
sokvi
langlebig
hossz let
lnglich
hosszks
lngs
hosszban
lngs +G/+D
hosszban; mentn; mentben
langsam
lass
Langschlfer (r)
lomszuszk; htalv
langsichtig
1. hossz lejrat; 2. messzelt; tvollt
Langspielplatte (e)
mikrobarzds lemez
langsseits
hosszban; oldalt
lngst
rg; rgen
lngstens
legksbb
Langstreckenflugzeug (s)tvolsgi replgp
langweilen
untat
langweilen s.
unatkozik
langweilig
unalmas
Langwelle (e)
hosszhullm
langwierig
hosszas; hosszadalmas
Lanze (e)
lndzsa
Lappalie (e)
semmisg
Lappen (r)
rongy
Lrche (e)
vrsfeny
Lrm (r)
lrma
lrmen
lrmzik
Larve (e)
1. larc; lca; 2. lrva
las
ld. lesen
1. beenged; kienged; 2. enged; hagy; ...-ni enged; ...-ni
hagy; nach Hause lassen: hazaenged; la das !: hagyd !;
ne bntsd !; la das !: ne beszlj rla !; gren lassen:
tiszteltet; das lt sich denken: ez elkpzelhet; lat uns
gehen !: gyernk !; etw. lt viel zu wnschen brig: sok
kvnnivalt hagy maga utn; 3. meghagy; otthagy; 4. lassen
tat, -tet; -at, -et
lssig
hanyag
Last (e)
teher; zur Last fallen jm.: terhre van vkinek
lasten
megterhel; auf jm. lasten: rnehezedik vkire; terhel vkit
lastenfrei
tehermentes
Laster (r)
teheraut
Laster (s)
bn
lstern
kromol; gyalz
lstig
terhes
Lastkraftwagen (r)
tehergpkocsi; teheraut
Lasttier (s)
mlhs llat
Lastzug (r)
tehervonat
Latein (s)
latin (nyelv)
lateinisch
latin

Laterne (e)
Latte (e)
Lattenzaum (r)
Latz (r)
Ltzchen (s)
lau
Laub (s)
Laube (e)
Laubfrosch (r)
laubig
Laubwald (r)
Lauch (r)(s)
lauern

Lauf (r)
Laufbahn (e)
Laufband (s)
Laufbursche (r)

laufen
laufend
Lufer (r)
Lauferei (e)
Laufschritt (r)
Laufzeit (e)
Lauge (e)
laugig
Lauheit (e)
Laune (e)
launenhaft
launig
launisch
Laus (e)
Lausbub (r)
lauschen
lausig
laut
laut +G/+D
Laut (r)
Laute (e)
luten
lauter
lautlos
Lautsprecher (r)
lauwarm
Lavendel (r)
Lawine (e)
Lazarett (s)

lmps
lc
lckerts
hajtka; elke
elke
langyos; lagymatag
lomb
lugas; tornc
levelibka
lombos
lomboserd
hagyma
leselkedik
1. fegyvercs; der Lauf des Blutes: vrkerings; der Lauf
der Dinge: a dolgok alakulsa; menete; im Laufe der
Jahre: az vek folyamn; sorn; mlsval; 2. futam
(zene); 3. futs; folys; jrs; mkds; 4. futs;
futszm (sp); 5. plya; t
plyafuts; futplya
futszalag
kifutfi
1. fut; szalad; jr; megy; gyalogol; 2. tart; folyik;
folytatdik; es luft wie geschmiert: megy, mint a
karikacsaps; Schi laufen: sel; szik; Schlittschuh laufen:
korcsolyzik; leer laufen: resen jr; fut (msz); er luft
Gefahr ...: az a veszly fenyegeti, hogy ...
fut; foly; das laufende Jahr: foly v; auf dem
laufenden sein: jlrteslt
1. fut; futr; 2. futsznyeg
futkoss; utnajrs; jm. den Laufpa geben: kiadja az
tjt vkinek
futlps
futamid
lg
lgos
langyossg; lagymatagsg
1. kedv; kedlyllapot; hangulat; 2. szeszly
szeszlyes
tletes; trfs
szeszlyes; bogaras
tet
csirkefog
1. figyel; hallgat; 2. hallgatzik; flel
tetves
1. hangos; 2. ismert; tudott
szerint; rtelmben
hang
lant
1. hangzik; szl; cseng; 2. harangoz; csenget
1. csupa; mer; lauteres Gold: sznarany; das sind lauter
Lgen: ez csupa hazugsg; 2. tiszta; valdi
hangtalan
hangszr
langyos
levendula
lavina
katonai krhz

leben

l; in den Tag leben: egyik naprl a msikra l


let; das Leben und Treiben auf der Strae: az utca
Leben (s)
forgataga; ums Leben kommen: lett veszti
lebendig
l; eleven; lnk
Lebensalter (s)
letkor
Lebensart (e)
1. letmd; 2. jmodor
Lebensbahn (e)
letplya; plyafuts
Lebensbeschreibung (e) letrajz
lebensfhig
letkpes
lebensfroh
letvidm
Lebensgefahr (e)
letveszly
Lebensgefhrte (r)
letveszly
Lebensgenosse (r)
lettrs
lebensgro
letnagysg
Lebenshaltungskosten (Pl.)
meglhetsi kltsgek
lebenslnglich
letfogytiglan
Lebenslauf (r)
1. ld. Lebensbahn; 2. nletrajz
lebenslustig
letvidm
Lebensmittel (s)
lelmiszer
Lebensmittelgeschft (s)lelmiszerbolt
Lebensniveau (s)
letsznvonal
lebensberdrssig
letunt
Lebensunterhalt (r)
ltfenntarts; szksglet; meglhets
Lebensverhltnisse (Pl.) letkrlmnyek
lebenswichtig
letfontossg; letbevan fontos; ltfontossg
Lebenszeichen (s)
letjel
Leber (e)
mj; Gebackene Leber: rntott mj
Leberkndelsuppe (e) mjgombcleves
Leberwurst (e)
mjashurka
Lebewesen (s)
llny
Lebewohl (s)
bcs
lebhaft
lnk
Lebkuchen (r)
mzeskalcs
leblos
lettelen; mein Lebtag: letemben
lechzen
eped; svrog
leck
lyukas
Leck (s)
lk
lecken
kinyal; lenyal; megnyal
lecker
1. finnys; 2. zletes
Leckerbissen (r)
nyalnksg; nyencfalat
Leder (s)
br
ledern
1. brbl val; br-; 2. rzketlen; 3. rgs
ledig
1. mentes; szabad; 2. ntlen; hajadon
lediglich
csupn
leer
res; szabad
Leere (e)
ressg; r
leeren
rt
leeren s.
rl
Leerlauf (r)
resjrat
leerlaufen
1. kifolyik; 2. kirl
legal
trvnyes; leglis
legalisieren
trvnyest; legalizl
1. becsavar; berak (hajat); 2. kirak; felrak; berak; kitesz;
legen
feltesz; betesz; 3. lefektet; lerak; letesz; elhelyez
elfekszik; lefekszik; Eier legen: tojik; Eier legen: pett
rak; petzik; der Wind legt sich: elll a szl; sein Zorn
legen s.
legt sich: lecsillapodott

legendr
legieren
Legitimation (e)
Lehm (r)
lehmig
Lehne (e)
lehnen
lehnen s.
Lehnstuhl (r)
Lehranstalt (e)
Lehrbuch (s)
Lehre (e)
lehren
Lehrer (r)
Lehrerin (e)
Lehrfilm (r)
Lehrgang (r)
Lehrgeld (s)
lehrhaft
Lehrling (r)
Lehrmdchen (s)
Lehrplan (r)
lehrreich
lehrsam
Lehrstuhl (r)
Lehrstuhlleiter (r)
Leib (r)
Leibarzt (r)
Leibchen (s)
Leibeigene (r)
Leibesfrucht (e)
Leibesvisitation (e)
Leibgericht (s)
leibhaftig
leiblich
Leibwsche (e)
Leiche (e)
leichenbla
leicht
leichtfertig
leichtglaubig
Leichtigkeit (e)
leichtin
Leichtindustrie (e)
Leichtsinn (r)
leichtsinnig
Leid (s)
leiden
leiden an +D
Leiden (s)
Leidenschaft (e)
leidenschaftlich
leidenschaftlos
leider
leidig

legends
tvz
igazols; igazolvny
agyag
agyagos
tmla
tmaszt; hajt
tmaszkodik
tmls szk
tanintzet
tanknyv
1. mrce; 2. tan; tants; 3. tanuls; inaskods; 4.
tant
tant; tanr
tantn; tanrn
oktatfilm
tanfolyam
tandj
tanulsgos
tanonc
tanul lny
tanterv
1. pletes; 2. tanulsgos
tanulkony
tanszk
tanszkvezet
1. altest; 2. has; gyomor; 3. test (emberi)
hziorvos
mellnyke
jobbgy
magzat
motozs
kedvenc tel
megtesteslt
testi; vr szerinti
fehrnem
hottest; hulla
hallspadt
1. knnyelm; 2. knnyen; egyknnyen; knnyedn;
leicht erkltet: kiss meghlt; 3. knny; csekny
knnyelm; meggondolatlan
hiszkeny
knnyedsg; mit Leichtigkeit: knnyszerrel; knnyedn
knnyen; knnyedn; odavetve
knnyipar
knnyelmsg
knnyelm; jd./etw. tut jm. leid: vki sajnl vkit/vmit; jm.
etw. leid machen: elveszi a kedvt vkinek vmitl
bnat; srts; bnts
elszenved; tr; br; elvisel; an etw. leiden: szenved
szenved vmiben
1. betegsg; 2. szenveds; bnat; baj
szenvedly
szenvedlyes
szenvtelen
sajnos
knos; rossz; gyatra

leidlich
leidlos
Leier (e)
Leihbibliothek (e)
leihen
Leihgebhr (e)
Leim (r)
leimig
Lein (r)
Leine (e)
leinen
Leinen (s)
Leintuch (s)
Leinwand (e)
Leipzig
leise
Leiste (e)
leisten
Leisten (r)
leisten s.
Leistung (e)
Leistungsfhigkeit (e)
Leistungskontrolle (e)
Leistungssport (r)
Leistungssportler (r)
leistungsstark
Leitartikel (r)
leiten
Leiter (e)
Leiter (r)
Leitersprosse (e)
Leitfaden (r)
Leitlinie (e)
Leitung (e)
Lektion (e)
Lektre (e)
Lende (e)
Lendenbraten (r)
lenken
Lenkrad (s)
Lenkstange (e)
Lenz (r)
Leopold
Lerche (e)
lernbar
Lerndurchschnitt (r)
lernen
lernsam
Lese (e)
Lesebuch (s)
lesen
Leser (r)
Lesezeichen (s)
Lette (r)

trhet
fjdalmatlan; zu meinen grten Leidwesen: legnagyobb
bnatomra; sajnlatomra
1. kintorna; verkli; immer die alte Leier: mindig a rgi
nta; 2. lant; lra
klcsnknyvtr
klcsnz; klcsnvesz
klcsnzsi dj
enyv; auf den Leim gehen: lpre megy
enyves
len
1. ktl; 2. prz; die Wsche auf die Leine hngen: a
szrtktlre teregti a ruhkat
1. lenbl val; len-; 2. vszonbl val; vszon1. fehrnem; 2. vszon
1. leped (Ausztria); 2. vszon
lenvszon
Lipcse
halk; csendes
1. lgyk; 2. lc; 3. szegly
teljest; nyjt; tesz
kaptafa
megenged magnak
1. szolgltats; 2. teljestmny; teljests
teljestkpessg
teljestmny ellenrzse
versenysport
versenysportol
nagy teljestkpessg; nagy teljestmny
vezrcikk
vezet; igazgat; irnyt
ltra
vezet
ltrafok
vezrfonal
felezvonal
1. vezetk; 2. vezets; vezetsg
lecke; megleckztets
olvasmny
gyk
1. blszn; 2. vesepecsenye
1. hajt; vezet; 2. irnyt; kormnyoz
kormnykerk
kerkprkormny
kikelet; tavasz
Lipt
pacsirta
megtanulhat
tanulmnyi tlag
tanul
tanulkony
1. szret; 2. vlogats
olvasknyv
1. elolvas; 2. elad (egyetemen); 3. szed; szretel
olvas
knyvjelz
lett (ember)

lettisch

lett
1. legutols (tv.); legsilnyabb; 2. mlt; elmlt; 3. utols;
legjabb; letztes Endes: vgl is; bis zum letzten:
vgskig; frs letzte: vgl; utolsnak; zu guter Letzt:
letzt
vgl is; 4. utols; vgs
Letzte (r)
1. a hnap utols napja; 2. utols (frfi)
letzte (r)(e)(s)
utols (sorrendben)
Letzte (s)
1. legvgs (dolog); das letztemal: utoljra; 2. utols
letzterer/letztere/letzteresutbbi
letzterwhnt
utbb emltett
letztjhrig
mlt vi
letztwillig
vgrendeleti
Leuchte (e)
1. kivlsg; 2. lmpa
leuchten
vilgt; fnylik
Leuchter (r)
gyertyatart
Leuchtturm (r)
vilgttorony
leugnen
letagad
Leumund (r)
hrnv
Leumundzeugnis (s)
erklcsi bizonytvny
Leute (Pl.)
emberek
Leutnant (r)
hadnagy
leutselig
nyjas
Levkoje (e)
viola
Lexikon (s)
lexikon; sztr
lfd. (laufend)
f. (foly) /rv./
libanenisch
libanoni
Libanon (r)
Libanon
Libelle (e)
szitakt
Libretto (s)
szvegknyv
licht
1. bels; lichte Weite: belvilg; 2. gyr; 3. vilgos
1. fny; vilgossg; 2. gyertya; das Licht brennt: g a
villany; g a lmpa; es wird Licht: vilgosodik; jetzt geht
mir ein Licht auf: most mr dereng; rmlik valami; da
geht mir ein Licht auf: most mr dereng; rmlik valami;
Licht (s)
hinters Licht fhren: becsap; flrevezet
Lichtausfall (r)
ramsznet; ramkimarads
Lichtbild (s)
fnykp
lichtblond
vilgosszke
lichten
ritkt; den Anker lichten: felszedi a horgonyt
Lichtspielhaus (s)
mozgkpsznhz
Lichtstrke (e)
fnyerssg
Lichtung (e)
1. ritkts; 2. tiszts
Lid (s)
szemhj
lie
ld. lassen
1. kedves; szeretett; 2. kellemes; illedelmes; szves;
bjos; ich habe ihn am liebsten: t szeretem a legjobban;
es war mir lieb, da ...: rltem, hogy ...; lieb sein, Kinder
lieb
!: jk legyetek, gyerekek !
liebugeln
kacsingat
szeretet; szerelem; Liebe auf den ersten Blick: szerelem
Liebe (e)
els ltsra
lieben
szeret
liebenswrdig
szeretre mlt
lieber
inkbb; jobban
Liebesbrief (r)
szerelmeslevl
Liebesdienst (r)
szvessg
liebevoll
szeretetteljes

liebhaben
szeret
Liebhaber (r)
1. mrt; mgyjt; 2. szeret; udvarl
Liebhaberei (e)
kedvtels
liebkosen
beczget
lieblich
bjos
Liebling (r)
kedvenc
Lieblingsbeschftigung (e)
kedvenc foglalatossg
Lieblingsfach (s)
kedvenc tantrgy
lieblos
rideg
liebst
ld. lieb
Lied (s)
dal; nek
liederlich
lha; ledr
lief
ld. laufen
Lieferant (r)
szllt
1. szllt; 2. szolgltat; ad; nyjt; ins Haus liefern: hzhoz
liefern
szllt
Lieferschein (r)
szlltlevl
Lieferung (e)
szllts; szlltmny
1. elterl; elfekszik; 2. fekszik; hever; 3. van; ll; im
Sterben liegen: halln van; wie die Dinge liegen: ahogy
a dolgok llnak; a dolgok llsa szerint; jm. im Wege
liegen: tjban ll vkinek; ihm liegt viel daran: rdeke;
fontosnak tartja; das liegt mir: ez nekem val; die Preise
liegen hoch: az rak magasak; die Preise liegen niedrig:
liegen
az rak alacsonyak; es liegt auf der Hand: kzenfekv;
liegenlassen
elhagy; htrahagy
Liegestuhl (r)
nyuggy
Liegesttze (e)
fekvtmasz
lieh
ld. leihen
Likr (r)
likr
Lilie (e)
liliom
Limonade (e)
limond
Linde (e)
hrsfa; Debrer Lindenbltter: debri hrslevel (bor)
lindern
enyht; csillapt
lindern s.
enyhl; csillapul
Lineal (s)
vonalz
Linie (e)
vonal
Linienrichter (r)
partjelz (sp)
1. bal; 2. gyans; mit dem linken Bein aufstehen: bal
link
lbbal kelt fel
Linke (e)
1. bal kz; 2. baloldal
linkerseits
bal fell
linkisch
flszeg; gyetlen
links
1. balra; 2. balrl; bal fell
linkshndig
balkezes
linksherum
balra
linksum
balra
Linoleumbelag (r)
linleumpadl
Linse (e)
lencse
Lippe (e)
ajak
Lippenstift (r)
ajakrzs
liquidieren
felszmol; likvidl
List (e)
csel
Liste (e)
jegyzk; lista
listig
cseles; ravasz; alattomos
Litauer (r)
litvn (ember)
litauisch
litvn

Liter (r)(s)
literarisch
Literatur (e)
Litfasule (e)
litt
Lizenz (e)
lizitieren
l.J. (laufenden Jahres)
LKW (Lastkraftwagen)
Lob (s)
loben
lobenswert
lblich
Loch (s)
lochen
lcherig
Locke (e)
locken
locker
lockerlassen
lockern
lockern s.
lockig
lodern
Lffel (r)
lffeln
lffelweise
log
Loge (e)
Logik (e)
logisch
Lohn (r)
Lohnabrechnung (e)
Lohnarbeit (e)
lohnen
lohnen s.
Lok (e)
lokal
Lokal (s)
Lokalbahn (e)
Lokalverkehr (r)
Lokomotive (e)
Lorbeer (r)
Lorbeerblatt (s)
Lore (e)
Lorenz

los
Los (s)
lsbar
losbinden
losbrechen
lschbar

liter
irodalmi
irodalom
hirdetoszlop
ld. leiden
engedly
rgr; licitl
f.. (foly v) /rv./
1. tgk. (tehergpkocsi) /rv./; 2. tgk. (tehergpkocsi)
dicsret
dicsr
dicsretes; dicsretre mlt
dicsretes
lyuk
lyukaszt
lyukas
hajfrt; tincs
1. csalogat; 2. gndrt
laza
kienged
meglazt
meglazul
frts; gndr; hullmos
lngol; lobog
kanl
kanalaz
kanalanknt
ld. lgen
pholy
logika
logikai; logikus
br; dj; fizets
brelszmols
brmunka
1. djaz; megfizet; megjutalmaz; 2. jvedelmez; 3. megr
vmit
kifizetdik
mozdony
helyi; helybeli
helyisg
helyi vast
helyi forgalom
mozdony
babr
babrlevl
csille
Lrinc
1. elszabadult; megszabadult; der Knopf ist los: leszakadt
a gomb; den bin ich los: megszabadultam ettl; los !:
rajta !; was ist los ?: mi trtnt ?; mi van ?; mi a baj ?; es
ist nichts damit los: nem valami klns; nem tl klns;
2. szabad; mentes vmitl
1. sorsjegy; 2. vgzet; sors
megoldhat; feloldhat
elold
letr; kitr
olthat

lschen
Lschgeld (s)
Lschpapier (s)
losdrcken
lose
losen
lsen s.
losfahren
losgehen
loskaufen
loskommen +von +D
loslassen
lossagen (s.)
lossprechen
losstrzen auf +A
lostrennen
Lsung (e)
loswerden +A
losziehen
Lot (s)
lten
lotrecht
Lotse (r)
Lotterie (e)
Lwe (r)
Lwin (e)
Luchs (r)
Lcke (e)
lckenhaft
lckenlos
lud
Ludwig
Luft (e)
Lftchen (s)
luftdicht
Luftdruck (r)
lften
luftig
Luftmatraze (e)
Luftpost (e)
Luftschlo (s)
Lftung (e)
Luftverkehr (r)
Luftwaffe (e)
Luftweg (r)
Luftzug (r)
Lge (e)
lugen
Lgner (r)
Lmmel (r)

1. felitat (papr); 2. kitrl; kihz; die ladung lschen:


kirakodik (haj); 3. olt; elolt; 4. olt; enyht
rakbr; rakoddj
itatpapr; itatspapr
elst (fegyvert)
laza; pajkos; knnyelm; ein loses Maul haben:
szabadszj; eine lose Zunge haben: szabadszj
1. felold; 2. kiold; elold; meglazt; 3. kivlt; megvlt; 4.
megfejt; megold; 5. sorsol
1. felolddik; 2. feloszlik; 3. megolddik
1. megindul; elindul (jrm); 2. nekimegy vkinek; rtmad
vkire
1. elkezddik; 2. elsl (fegyver); 3. megindul; 4.
nekimegy vkinek; rtmad vkire
kivlt
elszabadul; megszabadul vmitl
elereszt; elenged
szakt vkivel/vmivel; megtagad vkit
felment
rront vkire
1. elvlaszt; 2. lefejt
1. jelsz; 2. megolds; 3. oldat
megszabadul vmitl
nekiindul
1. forrasz (msz); 2. mlysgmr (haj); 3. merleges;
4. mrn
forraszt
1. fggleges; 2. merleges
rvkalauz
sorsjtk
oroszln
nstny oroszln
hiz
rs; hzag
hzagos
hzagtalan; teljes
ld. laden
Lajos
leveg
szell
lgmentes
lgnyoms
1. felfed; 2. kiszellztet; 3. megemel
levegs; knny
felfjhat gumimatrac
lgiposta
lgvr
szellztets
lgi forgalom
lgier
lgi t
huzat; Lug und Trug: csals s mts
hazugsg; eine Lge vorbringen: hazudik; jn. Lgen
strafen: meghazudtol vkit
1. hazudik; hazudozik; 2. kmlel; kandikl
hazug
1. fajank; 2. kamasz

Lump (r)
lumpen
Lumpen (r)
lumpig
Lunge (e)
Lungenentzndung (e)
Lunte (e)
Lupe (e)
Lust (e)
Lster (r)
Lusthauch (r)
lustig
lustlos
Lustreise (e)
Lustrhre (e)
Lustspiel (s)
Lustverderber (r)
lustwandeln
luxuris
Luxus (r)
Luzerne (e)
Lymphdrse (e)
Lyrik (e)
Lyriker (r)
lyrisch
ma
Ma (e)
Ma (s)
Mache (e)

machen
Macht (e)
Machthaber (r)
mchtig

mchtig +G
machtlos
machtvoll
Machwerk (s)
Mdchen (s)

korhely
mulat
rongy
hitvny; rongyos
td
tdgyullads
kanc; Lunte riechen: gyant fog
nagyt
kedv; lvezet; rm
1. csillr; 2. csillr; 3. luszterszvet
fuvallat
1. mulatsgos; sich lustig machen ber jn.: mulat vkin;
kinevet vkit; 2. vg; vidm; jkedv
kedvetlen
kjutazs; Lustreisen machen: kedvre utazgat
lgcs
vgjtk
nnepront
andalog
fnyz
luxus
lucerna
nyirokmirigy
1. lra; 2. lrai kltszet
lrikus
lrai
ld. messen
pint
mrtk; mret; nach M nhen: mrtk utn varr; Ma
fr Ma: szeget szeggel
1. elkszts; ksztsmd; 2. tettets; mts
megcsinl; megtesz; elvgez; elkszt; was ist da zu
machen ?: mit lehet itt tenni ?; was ist da zu machen ?:
mit kell itt tenni ?; was macht der Kopf ?: hogy van a
fejed ?; machen lassen: csinltat; elkszttet; machen
lassen: megrendeltet; machen lassen: megjavttat; den
Anfang machen: elkezd; megkezd vmit; jm. Angst
machen: megijeszt vkit; Ende machen: vget vet;
befejez; Holz machen: ft vg; aprt; Kaffee machen:
kvt fz; berstunden machen: tlrzik; zur Aufgabe
machen: feladatul kitz; mglich machen: lehetv tesz;
das macht nichts: nem baj; mach, da das aufhrt: tgy
rla; intzd el, hogy ez megsznjn; mach, da du
fortkommst !: ajnlom, tnj el !; mach dir nichts daraus:
ne fjjon emiatt a fejed; er machte mich glauben: elhitette
velem; er macht von sich reden: szbeszd trgya; sich
an die Arbeit machen: munkhoz lt; es macht sich:
hatalom
hatalmon lv
1. hatalmas; 2. nagyon; ersen; roppant
ural vkit/vmit; einen mchtigen Durst haben: irt szomjas;
seiner selbst nicht mchtig sein: nem br magval; der
deutschen Sprache mchtig sein: tud nmetl
ertlen; tehetetlen
hatalmas
tkolmny
leny; lny; Mdchen fr alles: mindenes

Mdchenname (r)
Made (e)
Madjare (r)
Maen (Pl.)
Magazin (s)
Magd (e)
magebend
Magen (r)
Magenbitter (r)
Magengeschwr (s)
magenleidend
Magensure (e)
Magenverderben (s)
Magenwurst (e)
mager
Magere (s)
magisch
Magistrat (r)
magnetisch
mahalten
Mhdrescher (r)
mhen
Mahl (s)
mahlen
Mahlzeit (e)
Mhne (e)
mahnen
Mahnung (e)
Mhren
Mai (r)
Maibaum (r)
Maienbaum (r)
mig
migen
Maiglckchen (s)
Migung (e)
Maikfer (r)
Mailand
Main (r)
Mais (r)
Maiskolben (r)
majesttisch
Major (r)
Majoran (r)
Majoritt (e)
Makel (r)
makellos
mkeln
mal

1. lenykori nv; lnykori nv; 2. lenynv; lnynv


ny; kukac
magyar (ember)
mrtk (tv.); in Maen genieen: mrtkkel lvez; mit
Maen: mrtkkel; ber die Maen: szerfelett
1. kpes folyirat; magazin; 2. raktr; 3. tr (kat)
szolgllny
irnyad; mrvad
gyomor
gyomorkeser
gyomorfekly
gyomorbajos
gyomorsav
gyomorronts
disznsajt
sovny; silny; szks
a hs sovnya
bvs; mgikus
vrosi tancs
mgneses
mrtket tart
arat-cspl gp; kombjn
kaszl
tkezs; ebd
rl; darl
tkezs; tkezsi id; Mahlzeit !: kedves egszsgre !
srny
1. buzdt; 2. emlkeztet; 3. int
ints; int
Morvaorszg
mjus
mjusfa
mjusfa
1. mrskelt; kzepes; 2. mrtkletes; mrtktart
mrskel
gyngyvirg
nuralom
cserebogr
Miln
Majna
kukorica; tengeri
kukoricacs
fejedelmi
rnagy
majoranna
tbbsg (szavazsnl)
szepl; szgyenfolt
makultlan
gncsoskodik; kicsinyeskedik; akadkoskodik
1. egyszer; csak; 2. -szor, -szer, -szr

1. emlkm; alle Male: minden alkalommal; mindig;


dieses Mal: ezttal; das eine Mal: ez egyszer (most);
jedes Mal: minden egyes esetben; mindig; manches Mal:
nmelykor; nha; olykor; das nchste Mal: legkzelebb;
ein nchstes Mal: legkzelebb; beim ersten Male: az els
alkalommal; zum ersten Male: az els alkalommal; mit
einem Male: egyszeriben; zum wievielten Male ?:
Mal (s)
hnyadszor ?; 2. folt; jegy
malen
lefest; megfest
malen s.
1. festi magt; 2. tkrzdik (tv.)
Maler (r)
fest; szobafest
Malerei (e)
1. festszet; 2. festmny
malerisch
festi
malnehmen
megszoroz
malos
mrtktelen; szertelen
Malve (e)
mlyva
Malz (s)
malta
<< ltalnos alany >>; man klopft: kopognak; man sagt:
azt mondjk; man sieht: az ember lthatja; man wende
sich an die Direktion: forduljon az igazgatsghoz; man
man
kann nie wissen: soha nem lehet tudni; soha nem
intzkeds; Manahmen ergreifen: intzkedik;
Manahme (e)
Manahmen treffen: intzkedik
manch
nmelyik; nem egy; tbb
mancherlei
tbbfle
nmelyik ember; nem egy valaki/valami; mindenfle; ich
habe so manches gehrt: mindenflt hallottam; in
mancher/manche/manches
manchem hast du recht: nmely dologban igazad van
manchmal
olykor
Mandarine (e)
mandarin
Mandat (s)
1. bntetparancs; 2. mandtum; megbzs
Mandel (e)
mandula
Mandelentzndung (e) mandulagyullads
manehmen
mrtket; mretet vesz
Mangel (r)
hiny; hinyossg
Mangelartikel (r)
hinycikk
Mangelberuf (r)
hinyszakma
mangelhaft
hinyos
1. hinyt szenved; szklkdik; 2. mngorol; es mangelt
jm. an etw.: hinyzik vkinek vmije; an mir soll es nicht
mangeln
mangeln: rajtam ne mljon
mangels +G
hinyban
Mangelware (e)
hinycikk
Manie (e)
mnia
Manier (e)
1. md; 2. modor; stlus; viselkeds
manieriert
modoros
manierlich
illedelmes
Manifest (s)
kiltvny
manifestieren
1. kinyilvnt; 2. tntet
manifestieren s.
megnyilvnul
manikren
manikrz

Mann (r)
Mnnchen (s)
mannhaft
mannigfach
Mannigfaltigkeit (e)
mnnlich
Mannschaft (e)
mannshoch
manvieren
Manschette (e)
Mantel (r)
manuell
Manuskript (s)
Mappe (e)
Mrchen (s)
Mrchenfilm (r)
mrchenhaft
Marder (r)
Maregel (e)
Margarete
Margarine (e)
Marie
marienblau
Marienkfer (r)
Marille (e)
Marine (e)
Marionette (e)
Mark (e)
Mark (s)
Markbein (s)
Marke (e)
Markensammlung (e)
markieren
markig
Markstein (r)
Markt (r)
Marktfrau (e)
Markthalle (e)
Marktschreier (r)
Markttasche (e)
Marmolade (e)
Marmor (r)
marmorn
Marone (e)
Marsch (e)
Marsch (r)
Marschall (r)
marschieren
marschnereit
Marter (e)
martern

1. frfi; ember; 2. frj; 3. f; auf den Mann: fejenknt;


Mann bei Mann: egyms mellett; Mann an Mann: egyms
mellett; Mann fr Mann: mind egy szlig; Mann fr Mann:
egyms utn; alle Mann an Bord: mindenki a fedlzetre;
er hat seinen mann gefunden: emberre tallt; er steht
seinen Mann: megllja a helyt; er stellt seinen Mann:
megllja a helyt; mit Mann und Maus: mindenestl;
1. emberke; 2. hm; nach Mnnerart: frfi mdra
frfias
sokfle; klnfle; sokrt
sokflesg; sokrtsg
1. frfi-; hm-; 2. frfias; 3. hmnem (nyelvt)
legnysg; csapat
embermagassgnyi
manverez
1. kzel; 2. mandzsetta; 3. vdbortk
1. kabt; 2. kpeny; palst; 3. lepel; ftyol (tv.)
manulis; kzi
kzirat
1. irattska; mappa; 2. trkp
mese
mesefilm
mess
nyest; nyuszt; grny
rendszably
Margit
margarin
Mria
tengerszkk; matrzkk
katicabogr
kajszibarack; srgabarack
haditengerszet
bb
1. hatr; mezsgye; 2. mrka (pnz)
csontvel
velscsont
1. blyeg; 2. jegy; jel; 3. mrka; vdjegy
blyeggyjtemny
1. kihangslyoz; 2. kijell; kitz; mrkz; 3. sznlel; tettet
vels
hatrk
piac; vsr
kofa
vsrcsarnok; piaccsarnok
1. szlhmos; 2. vsri kikilt
szatyor
gymlcsz
mrvny
mrvnybl val; mrvnyszeldgesztenye
lpfld; lpvidk
1. indul (zene); 2. menet; menetels
tbornok
menetel; masroz
menetksz
kn; knszenveds
megknoz; gytr

martern s.
knldik; gytrdik
Mrtyer (r)
vrtan; mrtr
Mrz (r)
mrcius
Masche (e)
1. csokor; szalag; 2. szem (kts)
Maschine (e)
gp
Maschinenbauingenieur (r)
gpszmrnk
Maschinengewehr (s) gppuska; leichtes Maschinengewehr: golyszr
maschinenschreiben
gpel
Maschinenschrift (e)
gprs
maschineschreiben
gpel
Maschinist (r)
gpsz
Masern (Pl.)
kanyar
Maske (e)
larc
Maskenball (r)
larcosbl
maskieren
lruhba ltztet; lcz; leplez
maskieren s.
larcot lt; beltzik vkinek/vminek
Massage (e)
masszzs; gyrs
Masse (e)
tmeg
Massenartikel (r)
tmegcikk
Massenauflage (e)
tmeges pldnyszm
Massengebrauch (r)
tmeghasznlat
massenhaft
tmeges
Massenkundgebung (e) tmegtntets
Massenquartier (e)
tmegszlls
Massensport (r)
tmegsport
Massenversammlung (e)tmeggyls
massenweise
tmeges
Masseur (r)
masszr; gyr; nach Magabe: vmihez mrten; kpest
massiv
1. masszv; 2. slyos; tmr
Mast (e)
hizlals
Mast (r)
rboc
Mastab (r)
1. mrvessz; mrce; 2. mrtk; lptk
Mastdarm (r)
vgbl
msten
hizlal
Mastschwein (s)
hz; diszn
Mastvieh (s)
hzmarha
Material (s)
anyag
Materialeinkauf (r)
anyagbeszerzs
materialistisch
materialista
Materiallieferung (e)
anyagszllts
Materie (e)
anyag
materiel
anyagi; anyagias
Mathe (e)
matek
Mathematik (e)
matematika
mathematisch
matematikai
Matraze (e)
matrac
Matrikel (e)
anyaknyv
Matrose (r)
matrz
1. lottyadt; bgyadt; 2. vesztes; ich bin ganz matsch:
matsch
egszen kivagyok
Matsch (r)
latyak
matt
1. bgyadt; lankadt; 2. fak; tompa fny
Matte (e)
gykny
1. bgyadtsg; lankadtsg; 2. fnytelensg; faksg;
Mattheit (e)
tompasg
mattherzig
lagymatag; gyva
Mattigkeit (e)
bgyadtsg

Matur (s)
Matura (e)
maturieren
Matutatreffen (s)
Mauer (e)
Maueranschlag (r)
Maueranwurf (r)
mauern
Maul (s)
Maulbeerbaum (r)
maulfaul
Maulheld (r)
Maulkorb (r)
Maulschelle (e)
Maultier (s)
Maulwurf (r)
Maurer (r)
Maus (e)
Muschen (s)
Musebussard (r)
Mausefalle (e)
mausen
Maut (e)
mavoll
Max
Mzen (r)
mebar
Mechanik (e)
Mechaniker (r)
mechanisch
meckern
Medaille (e)
Medikament (s)
Medizin (e)
medizinisch
Meer (s)
Meerbusen (r)
Meerenge (e)
Meeresgrund (r)
Meerretich (r)
Meerspiegel (r)
Megert (s)
Mehl (s)
mehlig
Mehlspeise (e)

mehr
Mehrausgabe (e)
mehrdeutig
mehren
mehren s.
mehrere
mehreres

rettsgi
rettsgi
lerettsgizik
rettsgi tallkoz
fal
falragasz; plakt
vakolat
falaz
pofa; szj
eperfa
szkszav
szjhs
szjkosr
pofon
szvr
vakond
kmves
egr
egrke; er ist muschenstill: meg semm mukkan
egerszlyv
egrfog
1. egerszik; 2. elcsen; er war mausetot: szrnyethalt; er
war maustot: szrnyethalt; 3. vedlik
vm
mrtktart
Miksa
mecns; prtfog
mrhet
1. mechanika; 2. mechanizmus; gpezet
mszersz; szerel
1. gpies; mechanikus; 2. mechanikai; gpi
1. elgedetlenkedik; 2. mekeg
rem; medl
orvossg; gygyszer
1. orvossg; gygyszer; 2. orvostudomny
orvosi; medizinische Fakultt: orvostudomnyi kar;
medizinische Klinik: belgygyszati klinika
tenger
tengerbl
tengerszoros
tengerfenk
torma
tengerszint
mrmszer
liszt
lisztes
tszta
1. inkbb; jobban; 2. mr (Ausztria); was will er mehr ?:
mit akar mg ?; kaum mehr: mr alig; nur mehr: mr
csak; mehr und mehr: hovatovbb; mehr und mehr: mind
tbb s tbb; 3. tbb; 4. tbb mr nem; 5. tbbet
tbbletkiads
tbbrtelm
szaport; gyarapt
szaporodik; sokasodik
tbb; tbben; tbbek
tbbfle

mehrerlei
mehrfach
Mehrheit (e)
mehrjhrig
mehrmals
Mehrparteiensystem (s)
mehrtgig
Mehrwert (r)
Mehrzahl (e)
meidel
Meiel (r)
meieln
Meile (e)
meilenlang
mein

tbbfle
tbbszrs
tbbsg
tbb vi; tbb ves
tbbszr; tbbszrsen; tbb zben
tbbprtrendszer
tbb napos; tbb napi
rtktbblet
1. tbbes szm (nyelvt); 2. tbbsg
elkerl
vs
vs; farag
mrfld
mrfldnyi
ld. meiner
az enym; a magam; az n rszem; die Meinen: az
Meine (s)
enyim; die Meinen: a hozztartozim
Meineid (r)
hamis esk
1. gondolkodik; 2. vl; vlekedik; rt; 3. vmilyennek szn;
du bist gemeint: rlad van sz; er meinte es ja nur gut:
hiszen csak jt akart; jszndkbl tette; das will ich
meinen !: meghiszem azt !; gedenke meiner !: gondolj
meinen
rm !; emlkezzl meg rlam !
meiner/meine/meines az enym
meinerseits
rszemrl
meinesgleichen
magamfajta
meinethalben
1. fellem; 2. miattam
meinetwegen
1. fellem; um meinetwillen: miattam; 2. miattam
meiniger/meinige/meiniges
ld. meiner
az n -m (vmim); az enym; meine Mutter: az n anym;
mein/meine/mein
meine Eltern: a szleim; meines Wissens: tudtommal
vlemny; szndk; die ffentliche Meinung:
kzvlemny; der Meinung sein: azon a vlemnyen van;
Meinung (e)
meiner Meinung nach: vlemnyem szerint
Meinungsaustausch (r) eszmecsere
Meise (e)
cinke; cinege
1. ld. meistens; am meisten: leginkbb; am meisten:
legtbbet; am meisten: legersebben; legjobban; die
meist
meinsten: a legtbben; 2. legtbb
meistens
legtbbszr; a legtbb esetben; leginkbb
Meister (r)
1. bajnok; 2. mester
meisterhaft
mesteri; remek
meistern
1. jl rt vmihez; 2. legyz; legyr; lekzd
meistern s.
uralkodik magn
Meisterschaft (e)
1. bajnoksg; 2. mesteri tuds
melancholisch
melankolikus; mlabs
Meldeamt (s)
bejelenthivatal
melden
1. bejelent; kzl; jelez; 2. benevez (sp); 3. feljelent
melden s.
jelentkezik; sich krank melden: beteget jelent
Meldezettel (r)
bejelentlap
Meldung (e)
1. jelents; hr; 2. jelentkezs
meliert
vegytett; grau meliertes Haar: szbe vegylt haj
melken
megfej
Melodie (e)
dallam; meldia
Melone (e)
dinnye
mennyisg; sokasg; tmeg; halmaz; eine Menge Geld:
Menge (e)
egy csom; j sok pnz

mengen
mengen s.

elvegyt; elkever; sszekever


1. beavatkozik; 2. elvegyl; elkeveredik
ember; alle Menschen: mindenki; minden ember; es ist
Mensch (r)
kein Mensch da: nincs itt senki
Menschengedrnge (s) embertmeg
menschenleer
nptelen
emberileg lehetsges; er hat das menschenmgliche
menschenmglich
getan: megtette, ami emberileg lehetsges
menschenscheu
emberkerl
emberi sz; der gesunde Menschenverstand: a jzan
Menschenverstand (r) emberi sz
Menschheit (e)
emberisg
menschlich
emberi; embersges
Menkarte (e)
tlap
Mergel (r)
mrga
merkbar
szrevehet
1. feljegyez; megjegyez; 2. figyel; gyel; merken lassen:
merken
elrul; 3. megjell
merklich
ld. merkbar
Merkmal (s)
ismertetjel
merkwrdig
rdekes; klns; figyelemremlt; furcsa
Merkzeichen (s)
ismertetjel
Messe (e)
1. tkezde (kat); 2. mise; 3. vsr
1. felmr; vgigmr (tv.); 2. megmr; lemr; 3.
messen
tartalmaz; magban foglal
1. hmrzi magt; 2. megmredzkedik; ich messe 1,77
m: testmagassgom 1,77 m; sich mit jm. messen:
messen s.
megmrkzik vkivel
Messer (r)
mr
Messer (s)
ks
Messerspitze (e)
kshegy; eine Messerspitze: kshegynyi
Messertisch (r)
ksszrs
Messestadt (e)
vsrvros
Messing (s)
srgarz
Messung (e)
mrs
Metall (s)
fm
Metallgegenstand (r)
fmtrgy
Metallgeld (s)
fmpnz
metallisch
fmes; rces
Metallurgie (e)
fmkohszat
Meter (r)(s)
mter
Meterzentner (r)
mtermzsa
Methode (e)
mdszer
metzeln
lel; ldkl
Metzger (r)
mszros
meuchlings
orvul
Meute (e)
1. banda; 2. kutyafalka
Meuterei (e)
zendls
meutern
fellzad
Mexikaner (e)
mexiki (ember)
mexikanisch
mexiki
Mexiko
Mexik
miachten
megvet; lenz; semmibe vesz
miauen
nyvog
Mibehagen (s)
kellemetlen rzs
mibehaglich
kellemetlen; knos
mibilligen
rosszall; helytelent

Mibrauch (r)
mibrauchen
mich
Michael
mideuten
mied
Mieder (s)
Miene (e)
Mierfolg (r)
Miernte (e)
miesmachen
mietbar
Miete (e)
mieten
Mieter (r)
Miethaus (s)
Mietshaus (s)
Mietwohnung (e)
Mietzins (r)
mifallen
mifllig
Migeburt (e)
migelaunt
Migeschick (s)
miglcken
Migriff (r)
Migunst (e)
mihandeln
Mihelligkeit (e)
Miklang (r)
Mikrophon (s)
milang
Milch (e)
Milchbar (e)
Milchbrot (s)
Milchglas (s)
Milchhandlung (e)
Milchkaffee (r)
Milchpulver (s)
Milchreis (r)
Milchschokolade (e)
Milchzahn (r)
mild
mildern
mildern s.
Milderung (e)
mildttig
milich
milingen
Militr (s)
Militrdienst (r)
militrisch
Milliarde (e)
Million (e)
Millionr (r)
milungen

visszals
visszal (vmivel)
engem; magamat; neben mich: mellm
Mihly
flremagyarz
ld. meiden
fz
1. arckifejezs; 2. kp (arc)
balsiker
rossz terms
csrol
brelhet
brlet
brel
brl; albrl (laks)
brhz
brhz
brlaks
lakbr
1. nem tetszik; 2. visszatetszik
eltl
torzszltt
rosszkedv; kedvetlen
balsors
nem sikerl; rosszul sikerl; jm. etw. mignnen: sajnl
vkitl vmit
balfogs
irigysg; rosszakarat
bntalmaz
viszly
disszonancia; rossz hangzs; hamis hang
miktofon
ld. milingen
tej; saure Milch: aludttej
tejbf; tejcsrda
kalcs
tejespohr; tejesveg
tejbolt
tejeskv
tejpor
tejberizs
tejcsokold
tejfog
lgy; gyenge; enyhe; szeld; jtkony
enyht; csillapt
enyhl
enyhts; enyhls
jtkony
fonk; kellemetlen
nem sikerl
hadsereg; katonasg
katonai szolglat
katonai; katons
millird
milli
milliomos
ld. milingen

Milz (e)
Mimik (e)
mimisch
Mimose (e)
mimutig
Min. (Minute)

minder
Minderheit (e)
minderjhrig
mindern
mindern s.
minderwertig
mindest
mindeste
mindestens
Mine (e)
Mineral (s)
mineralisch
Mineralogie (e)
Mineralwasser (s)
Miniatur (e)
minimal
Minister (r)
Ministerium (s)
Ministerprsident (r)
Minute (e)

mir
Mirakel (s)
miraten
Misch (r)
mischen
mischen s.
mischen s. +in +A
Mischmasch (r)
Mischung (e)
miserabel
Mispel (e)
missen
Missetter (r)
Mist (r)
Mistel (e)
Misthaufen (r)
mistimmen
Mistkiste (e)
mit

mit +D
mitarbeiten

lp (szerv)
arcjtk; mimika
mimikai
mimza
rosszkedv; kedvetlen
perc /rv./
1. cseklyebb; silnyabb; 2. kevsb; mindere Qualitt:
gyengbb minsg; mehr oder minder: tbb-kevsb;
mehr oder minder: tbb-kevesebb
kisebbsg
kiskor
kisebbt; cskkent
cskken
cseklyebb rtk; silny
legkevsb; nicht im mindesten: a legkevsb sem
legkisebb; legcseklyebb
legalbb
1. akna (kat); 2. ceruabl; golystollbett
svny
svnyi
svnytan
svnyvz
miniatra
minimlis
miniszter; Minister fr auwrtige Angelegenheiten:
klgyminiszter
minisztrium
miniszterelnk
perc
nekem; magamnak; es gehrt mir: hozzm tartozik; az
enym; mir ist, als ob ...: gy rzem, mintha ...; sie sa
neben mir: mellettem lt; von mir aus !: fellem !; bnom
is n !; vor mir: elttem
csoda
1. nem sikerl; 2. rossz tra tr
keverk
megkever; vegyt
keveredik; vegyl
beleavatkozik vmibe; er mischt sich in alles: mindenbe
belertja magt
zagyvalk; zagyvasg
1. keverk; elegy; 2. kevers
sznalmas; siralmas
naspolya
nlklz
gonosztev
trgya; szemt
fagyngy
szemtdomb
elkedvtelent; elkedvetlent
szemtlda
1. egytt; 2. szintn; is
-val, -vel; mit der Bahn: vaston; ein Kind mit blauen
Augen: kkszem gyermek; mit Freunde: ksz rmmel;
mit fnf Jahren: tves korban; mit fnf Jahren: tves
korban; mit mir: velem
kzremkdik

Mitarbeiter (r)
mitbegriffen
mitbekommen
mitbenutzen
mitbesitzen
mitbeteilig
mitbringen
Mitbrger (r)
miteinander
Mitesser (r)
mitfahren
Mitfahrer (r)
mitfhlen
Mitgefhl (s)
mitgehen
mitgerechnet
Mitgift (e)
Mitglied (s)
Mitgliedsausweis (r)
Mitgliedsbeitrag (r)
Mitgliedschaft (e)
mithaben
mithalten
Mithilfe (e)
mithin
mitkommen
Mitlaut (r)

Mitleid (s)
mitleidig
mitmachen
Mitmensch (r)
mitnehmen
mitrauen
mitrauisch
mitreden
mitreiend
Mitreisende (r)(e)
mitsammen
mitsamt +D
Mitschuld (e)
Mitschler (r)
mitspielen
mittag
Mittag (r)
Mittag (s)
Mittagessen (s)
mittgig
mittags
Mittagspause (e)
Mittagsschlaf (r)

Mitte (e)
mitteilen

munkatrs
belertve
magval kap
egytt; kzsen hasznl
egytt; kzsen birtokol
rszes
magval hoz
polgrtrs
egytt; egymssal
mitesszer
egytt; szintn utazik
1. kocsiksr; 2. titrs
egyttrez; vele rez
egyttrzs
megy vkivel; elksr vkit
beleszmtva; beszmtva; belertve
hozomny
tag
tagsgi igazolvny
tagdj
tagsg
vele; nla van
tart vkivel
segtsg; kzremkds
teht; ennlfogva
egytt; szintn; ... is jn
mssalhangz
rszvt; sznalom; Mitleid fhlen mit jm.: egyttrez
vkivel; in Mitleidschaft ziehen: megkrost; in
Mitleidschaft gezogen werden: krt szenved
1. rsztvev; 2. rszvtet rz; knyrletes
ld. mittun
embertrs; felebart
1. elvisz; magval visz; 2. megvisel
bizalmatlankodik; gyanakodik
bizalmatlan; gyanakv
hozzszl; beleszl
magval ragad
titrs; utastrs
mind; valamennyi
egytt; egyttesen
bnrszessg
tanultrs
jtkban rszt vesz; jm. arg mirspielen: rtul elbnik
vkivel; jm. bel mirspielen: rtul elbnik vkivel
ld. mittags
dl; dlid; zu Mittag: dlben; des Mittags: dlben
ebd; zu Mittag essen: ebdel
ebd
dli
dlben
ebdsznet
ebd utni alvs
1. derk; 2. kr; kebel (tv.); in die Mitte nehmen:
kzrefog; aus unserer Mitte: kzlnk; a mi krnkbl;
die goldene Mitte: az arany kzpt; 3. kzp
kzl

mitteilsam
Mitteilung (e)

kzlkeny
kzls; kzlemny
1. kzepes; kzpszer; die drei mittleren Finger: a
hrom kzps ujj; ein mittlerem Betrieb: kzepes zem;
mittel
2. kzps
anyagiak (pnz); Mittel und Wege finden: megtallja a
mdjt vminek; durch jedes Mittel: minden ton-mdon;
Mittel (Pl.)
aus einigen Mitteln: sajt pnzbl; sich ins Mittel legen:
Mittel (s)
1. eszkz; md; 2. kpessg; 3. kzvetts; 4. szer;
Mittelalter (s)
kzpkor
mittelalterlich
kzpkori
mittelbar
kzvetett; kzvetve
mitteldrein
kells kzepbe
Mitteleuropa
Kzp-Eurpa
mitteleuropisch
kzp-eurpai
Mittelgre (e)
kzepes nagysg
Mittelhhe (e)
tlagmagassg; kzepes magassg
mittellndisch
fldkzi-tengeri
Mittellufer (r)
kzpfedezet (sp)
mittellos
vagyontalan
Mittelma (s)
tlag
mittelmig
tlagos; kzpszer; kzepes
Mittelmeer (s)
Fldkzi-tenger
kzpont; kzppont; im Mittelpunkt des Interesses
Mittelpunkt (r)
stehen: az rdeklds kzppontjban ll
Mittelschule (e)
kzpiskola
Mittelsperson (e)
kzvett (ember)
mittelst +G
segtsgvel; tjn
Mittelstand (r)
polgri kzposztly
Mittelstufe (e)
kzpfok
Mittelstufenprfung (e) kzpfok vizsga
Mittelstrmer (r)
kzpcstr (sp)
Mittelweg (r)
kzpt
Mittelwelle (e)
kzphullm
Mittelwort (s)
hatrozi; mellknvi igenv
mitten
1. kzepn; kells kzepn; 2. kzepette
mittendrin
kells kzepben; bent; benn
mittendruch
ktfle
Mitternacht (e)
jfl
mitternchtlich
jfli
mitternachts
jflkor
mittler
ld. mittel
mittlerweile
idkzben
1. rszt vesz; tu mit !: tarts velnk !; er wollte mittun: is
mittun
rszt akar venni; 2. tart vkivel
mittwegs
flton
Mittwoch (r)
szerda
mittwochs
szerdn; szerdknt; szerdai napokon
mitunter
kzbe-kzbe; olykor
Mitverfasser (r)
trsszerz
Mitvergangenheit (e)
flmlt (nyelvt)
mitverstanden
belertve
Mitwelt (e)
1. jelenkor; 2. kortrsak
mitwirken
egyttmkdik; kzremkdik
Mitwissen (s)
tudoms
Mitwohner (r)
laktrs
Mivergngen (s)
bosszsg; kedvetlensg

mivergngt
miverstndlich
Miverstndnis (s)
miverstehen
mixen
Mbel (s)
Mobilien (Pl.)
mobilisieren
mblieren
mochte
Mode (e)
Modeartikel (r)
Modeberuf (r)
Modeblatt (s)
Modell (s)
modellieren
Modenhaus (e)
Modenschau (e)
Modenzeitung (e)
moderig
modern
modernisieren
Modeschau (e)
Modezeitung (e)
modifizieren
modifizieren s.
modisch
Modistin (e)
mogeln

mgen
mglich
mglicherweise
Mglichkeit (e)
mglichst
Mohammedaner (r)
mohammedanisch
Mohn (r)
Mohr (r)
Mhre (e)
Mohrrbe (e)
Mokka (r)
Molch (r)
Mole (e)
Molekl (s)
molestieren
molett
molk
Molkerei (e)
molkig
mollig
Moment (r)

kedvetlen; mivergngt werden: kedvt szegi;


rosszkedv lesz
flrerthet
flrerts
flrrt
kever; mixel
btor
ingsgok
mosgsg
bebtoroz
ld. mgen
divat
divatcikk
divatszakma
1. ld. Modenzeitung; 2. ld. Modezeitung
minta; modell
megmintz; modellez
divatruhz; divatkereskeds
divatbemutat
divatlap
dohos; korhad
1. mllik; dohosodik; 2. modern; divatos
korszerst; modernizl
divatbemutat
divatlap
mdost
mdosul
divatos
1. divatrusn; 2. kalaposn; 3. varrn
csal
1. akar; szvesen -na, -ne; 2. -hat, -het; lehet; ich mag
nicht nach Hause: nem akarok; nincs kedvem
hazamenni; ich mag nicht essen: nem akarok enni; es
mag sein, da ...: lehet; meglehet, hogy ...; es mag sein,
da ...: elismerem, hogy ...; wer mag des sein ?: vajon;
ugyan ki; 3. kedvel; szeret
lehetsges; lehetleg
esetleg; taln; lehet, hogy ...
lehetsg
lehetleg; lehetsg szerint
mohamedn (ember)
mohamedn
mk
szerecsendi
srgarpa
ld. Mhre
feketekv; mokkakv
gte; szalamandra
ml
molekula
zaklat; molesztl
kvrks; molett
ld. melken
tejgazdasg
savs
1. dundi; molett; 2. meleg; jles; lgy
pillanat

Moment (s)
momentan
Monat (r)
monatelang
monatlich
Monatskarte (e)
Monatsrate (e)
Monatsschrift (e)
monatsweise
Monatszimmer (s)
monatweise
Mnch (r)
Mond (r)
mondn
Mondfinsternis (e)
Mondschein (r)
Mongole (r)
Mongolei (e)
mongolisch
Montag (r)
montgig
montglich
montags
Monteur (r)
montieren
Monument (s)
Moor (s)
Moorbad (s)
moorig
Moos (s)
Moped (s)
mopsen
mopsen s.
Moral (e)
moralisch
Morast (r)
morastig
Mord (r)
morden
Mrder (r)
Mordshunger (r)
Mordskerl (r)
morgen
Morgen (r)
Morgen (s)
Morgenbrot (s)
Morgenland (s)
Morgenrock (r)
Morgenrot (s)
morgens
Morgensstunde (e)
morgig
morsch
morsen
Mrser (r)
Mrtel (r)

1. mozzanat; momentum; 2. nyomatk


pillanatnyi
hnap
1. hnapokig; 2. hnapokig tart
1. havi; hnapi; 2. havonknt; havonta
havijegy; brlet
havirszlet
havi folyirat
havonknt; havonta
hnaposszoba
havonknt; havonta
bart; szerzetes; Grauer Mnch: szrkebart (bor)
hold
nagyvilgi
holdfogyatkozs
holdvilg
mongol (ember)
Monglia
mongol
htf
htfi
htfnknt
htfn; htfnknt; htfi napokon
gpszerel
felszerel
emlkm; szobor
lp
iszapfrd
lpos; ingovnyos
moha
robog
elemel; elcsen; megfj; ellop
1. mrgeldik; 2. unatkozik
1. erklcs; 2. tanulsg
erklcsi; erklcss
mocsr; ingovny
mocsaras
gyilkossg
gyilkol
gyilkos
farkastvgy
fenegyerek
1. holnap; 2. reggel
1. hold (terletmrtk); 2. reggel; hajnal
holnap
reggeli
Kelet
pongyola
hajnalpr
reggel; reggelenknt; reggelente
reggeli ra; Morgensstunde hat Gold im Munde: ki korn
kel, aranyat lel
holnapi
korhadt
morzzik
mozsr
habarcs; vakolat

mrteln
Moschee (e)
Moschus (r)
Moskau
Most (r)
Motel (s)
Motiv (s)
Motor (r)
Motorgehuse (s)
Motorhaube (e)
Motorpanne (e)
Motorrad (s)
Motorradrennen (s)
Motte (e)
mottig
Mwe (e)
Mu (s)
Mcke (e)
mucken
Mckenstich (r)

vakol
mecset
pzsma
Moszkva
must
motel
motvum; das Motiv seiner Tat: tettnek oka
motor
motorhz
motorhztet
motorhiba
motorkerkpr
motorverseny
moly
molyos
sirly
szksgessg; knyszersg
1. szeszly; 2. sznyog
megmoccan
sznyogcsps
fradt; mde machen: elfraszt; mde machen: kifraszt;
mde
mde werden: elfrad; mde werden: kifrad
Mdigkeit (e)
fradtsg
Mue (e)
szabadid; pihen
Muff (r)
1. doh; dohossg; pensz; 2. muff
fradsg; fradozs; veszdsg; keine Mhe scheunen:
nem sajnlja a fradsgot; sich Mhe geben: veszi
magnak a fradsgot; sich Mhe geben: fradozik;
veszdik; sich Mhe machen: fradozik; veszdik; mit
Mhe (e)
Mh und Not: ggyel-bajjal
mhevoll
fradsgos
Mhle (e)
malom
Muhme (e)
1. nagynni; 2. unokahg
Mhsal (e)
fradsg; fradozs; nehzsg; gond; veszdsg
mhsam
fradsgos; nehz
mhselig
fradsgos
mig
1. hibaval; cltalan; 2. szabad; rr
Miggnger (r)
henyl; naplop
Mulde (e)
tekn; vly
Mll (r)
szemt
Mllabfuhr (e)
szemtszllts
Mlleimer (r)
szemtlda; szemeteslda
Mller (r)
molnr
Mllhalde (e)
szemtdomb
Mlltonne (e)
kuka
Mlltrennung (e)
szelektv szemtszllts
Mllverbrennungsanlage szemtget
(e)
Mllwagen (r)
szemeteskocsi
Multiplikation (e)
szorzs
multiplizieren
szoroz
Mumie (e)
mmia
Mumm (r)
mersz; den Mumm haben zu etw.: van mersze vmihez
mummen
bebugyoll
szj; mit offenem Mund: ttott szjjal; szjttva; reinen
Mund halten: titoktart; der Mund wssert ihmdanach:
csurog a nyla utna; etw. im Munde fhren: emleget
Mund (r)
vmit; vor der Hand in den Mund leben: mrl holnapra l

Mundart (e)
Mndel (s)
mnden
mundgerecht
mndig
mndlich
Mundstck (s)
mundtot
Mundtuch (s)
Mndung (e)
Mundvoll (s)
Mundvorrat (r)

nyelvjrs; tjszls
gymgyerek
1. zlik; 2. torkollik
szjze szerinti
nagykor
szbeli
1. csvg (msz); 2. szopka
elnmtott; mundtot machen: elnmt
asztalkend; szalvta
torkolat; betorkols; nyls
1. falat; haraps; 2. korty
traval
beszlke; ihr Mundwerk steht nie still: be nem ll a
Mundwerk (s)
kereplje; szja
Munition (e)
lszer
munkeln
rebesget
Mnster (r)(s)
szkesegyhz
lnk; ber; munter werden: felbred; er ist schon
munter
munter: mr bren van
Mnze (e)
1. rme; rem; 2. fmpnz; 3. pnzverde
mnzen
pnzt ver
Mnzenfernsprecher (r) pnzbedobs telefon
Mnzkunde (e)
remtan
Mur (e)
Mura
porhanys; lgy; puha; mrb machen: megpuht; mrb
mrb
werden: megpuhul
murmeln
1. csobog; 2. mormog; drmg
Murmeltier (s)
mormota
murren
morog; mormog
mrrisch
mogorva; morcos
Mus (s)
lekvr
Muschel (e)
kagyl
Museum (s)
mzeum
Musik (e)
zene; muzsika
musikalisch
zenei; zenert
Musiker (r)
zensz; muzsikus
musizieren
zenl; muzsikl
Muskatnu (e)
szerecsendi
Muskel (r)
izom
Muskelfieber (s)
izomlz
muskelig
izmos
Muskelkater (r)
izomlz
Muskulatur (e)
izomzat
muszj; kell; wir mssen nach Hause: haza kell
mennnk; das mu ich: ezt meg kell tennem; ich mu
arbeiten: dolgoznom kell; er mu viel Geld haben: sok
pnz kell neki; das mu sein: ennek meg kell lenni; das
mu schwer sein: ez nehz lehet; das mut du nicht tun:
mssen
ezt nem szabad megtenned; das mut du nicht tun: ezt
Muster (s)
minta
Musterbild (s)
pldakp
mustergltig
plds
musterhaft
mintaszer
1. megmintz; 2. soroz (kat); 3. vizsgl; vizsglgat;
mustern
szemgyre vesz
Musterwerk (s)
remekm

1. btorsg; mersz; 2. kedv; hangulat; es ist jm. gut zu


Mute: jkedv; Mut fassen: btorsgot mert; Mut
schpfen: btorsgot mert; nur Mut gefat !: csak btran
!; sie sind eines Mutes: teljes kztk az egyetrts;
Mut (r)
leichten Mutes: knny szvvel
mute
ld. mssen
mutig
btor
mutlos
btortalan
mutmaen
sejt; felttelez
mutmalich
sejthet; feltehet
Mutmaung (e)
feltevs
Mutter (e)
1. csavaranya (msz); 2. desanya
Mtterchen (s)
1. anycska; 2. anyka
Muttergottes (e)
Boldogasszony
mtterlich
anyai
mtterlicherseits
anyai rszrl
Mutterliebe (e)
anyai szeretet
Muttermal (s)
anyajegy
Muttermilch (e)
anyatej
Mutterschaft (e)
anyasg
gyermekgondozsi szabadsg; keine Mutterseele: egy
Mutterschaftsurlaub (r) ldott llek sem
mutterseelenallein
egyes-egyedl; anytlan rvn
Muttersnchen (s)
anymasszony katonja; mama kedvence
Muttersprache (e)
anyanyelv
Mutterwitz (r)
egszges humor; talpraesettsg
mutuell
klcsns
mutwilllig
1. pajkos; csintalan; 2. szndkos; 3. szeszlyes;
Mtze (e)
sapka
Myrte (e)
mirtusz
mysteris
rejtlyes
mystisch
misztikus
Mythe (e)
mtosz
Mythologie (e)
mitolgia
Mz. (Mehrzahl)
tb.; tsz. (tbbes szm) (nyelvt) /rv./
N (Norden)
(szak) /rv./
na
nedves; vizes
Nabe (e)
kerkagy
Nabel (r)
kldk
1. -ba, -be; -ra, -re; fel; -rt; dem Anschein nach: ltszat
szerint; ltszlag; nach senier Meinung: vlemnye
szerint; senier Meinung nach: vlemnye szerint; der
Reihe nach: sorjban; es ist zehn Minuten nach vier:
nach +D
ngy ra mlt tz perccel; nac; 2. utn; mlva; szerint
nachahmen
utnoz
Nachahmung (e)
1. utnzs; 2. utnzat
Nachbar (r)
szomszd
Nachbarin (e)
szomszdasszony
nachbarlich
szomszd; szomszdos
Nachbarschaft (e)
szomszdsg
Nachbehandlung (e)
utkezels
nachbessern
javtgat
nachbestellen
utnrendel
nachbilden
utnoz; alkot vmi mintjra
Nachbildung (e)
utnzat
nachbringen
utnahoz; utnavisz

1. minthogy; je nachdem: aszerint, hogy; je nachdem:


mikor, hogy; 2. miutn
elgondolkozik; ber etw. nachdenken: elgondolkodik
1. gondolkod; 2. gondolkoztat; gondolkodtat
1. lenyomat; 2. nyomatk (tv.); 3. utnnyoms
nyomatkos; kifejezett
utnasiet
egyms utn; sorjban
1. kvets; 2. utdls
1. kvet; 2. kvetkezik
1. kvet; 2. utd
nyomoz; utnajr; tudakozdik
1. krdezskds; tudakozds; 2. kereslet
krdezskdik; rdekldik
1. albbhagy; 2. enged; 3. utnaad
1. ksik (ra); 2. utnajr
utnamegy vkinek; kvet vkit
hasonlt; t vkire
utz
engedkeny
utntlt
visszhang
tarts; kitart
1. tadja magt vminek; 2. hajhsz; kvet; 3. rakaszt;
nachhngen
utnakaszt
nachhelfen
segt; tmogat
nachher
aztn; azutn; utna
nachherig
ksbbi; utbbi
Nachhilfe (e)
segtsg; tmogats
nachholen
1. ptol; 2. utnahoz
Nachkomme (r)
utd; ivadk; leszrmazott
nachkommen
1. eleget tesz; 2. utnajn; utnamegy; kvet
Nachkommenschaft (e) utdok; ivadkok; leszrmazottak
1. elengeds; 2. enyhls; cskkens; albbhagys; 3.
Nachla (r)
hagyatk; 4. htrahagys
nachlig
hanyag; gondatlan
1. elenged; leenged; felenged; 2. enyhl; cskken;
albbhagy; 3. htrahagy; hagyomnyoz; 4. megereszt;
nachlassen
utnaereszt; meglazt; 5. utnafolyat
Nachlassenschaft (e)
hagyatk
nachlssig
hanyag; gondatlan
Nachlssigkeit (e)
hanyagsg; gondatlansg
nachlaufen
utnaszalad
Nachlese (e)
tallzs
nachmachen
utnacsinl; utnoz
nachmalig
ksbbi; utbbi
Nachmittag (r)
dlutn
nachmittglich
1. dlutni; 2. dlutnonknt
Nachnahme (e)
utnvt
nachprfen
fellvizsgl
nachrechnen
utnaszmol
1. megszls; jn. in ble Nachrede bringen: hrbe hoz;
Nachrede (e)
megszl vkit; 2. utsz
nachreden
1. megszl; 2. utnamond
nachreisen
utnautazik
hr; tudsts; das mu man ihm nachrhmen: ezt ell kell
Nachricht (e)
rla ismerni
nachdem
nachdenken
nachdenklich
Nachdruck (r)
nachdrklich
nacheilen
nacheinander
Nachfolge (e)
nachfolgen
Nachfolger (r)
nachforschen
Nachfrage (e)
nachfragen
nachgeben
nachgehen
nachgehen +D
nachgeraten
Nachgeschmack (r)
nachgiebig
nachgieen
Nachhall (r)
nachhaltig

nachsagen
Nachsatz (r)
Nachschau (e)
nachschicken
nachschlagen
Nachschlaggewerk (s)
Nachschlssel (r)
Nachschrift (e)
Nachschub (r)
nachsehen
Nachsicht (e)
nachsichtig
nachsichtlos
Nachsilbe (e)
Nachsommer (r)
Nachspeise (e)
Nachspiel (s)
nchst
nchst +D
nchstdem
nchste
Nchste (r)(e)
Nchste (s)
nachstehen
nachstehend
nachstellen
nchstens
nchstgelegen
nchstjhrig
nachsuchen
nacht
Nacht (e)
Nachteil (r)
nachteilig
nachtelang
Nachtgleiche (e)
Nachthemd (s)
Nachtigall (e)
nchtigen
Nachtisch (r)
Nachtlager (s)
nchtlich
Nachtmahl (s)
nachtmahlen
nachtraben
Nachtrag (r)
nachtragen
nachtrglich
nachts
Nachtschicht (e)
nachtsber
nachtun
Nachtverkehr (r)
nachwachsen
Nachweis (r)

1. megszl; 2. utnamond
fggelk; utsz
utnanzs; ellenrzs
utnakld
1. fellapoz; utnanz (knyvben); 2. utnat; utnavg
kziknyv; tbaigazt m
lkulcs
utirat
utnptls
1. elnz; 2. utnanz
elnzs
elnz; trelmes
kmletlen
rag; kpz; toldalk
nyrut
uttel; desszert
utjtk
kvetkez; der nchste beste: az els jttment
1. mellett; 2. utn; kvl
legkzelebb; nemsokra
legkzelebbi; kvetkez; in nchster Nhe: kzvetlen
kzelben
felebart
legkzelebbi; kvetkez
1. ll vki utn/mgtt; 2. elmarad vki mgtt (tv.)
albbi; kvetkez
1. htrbb tesz; htrbb tesz; 2. utnallt; 3. ldz; 4.
visszaigazt
legkzelebbi
legkzelebbi
jv vi
1. kr; 2. keres
ld. nachts
j; jszaka; jjel
1. htrny; 2. kr
1. htrnyos; 2. kros
jszakkon t
napjegyenlsg
hling
flemle; csalogny
1. jjeli szllst ad; 2. meghl; jszakzik
uttel
1. jjeli fekvhely; hlhely; 2. jjeli szlls
jjeli; jszakai
vacsora
vacsorzik
utnaget
ptls; kiegszts
1. haragot tart; orrol; 2. utnavisz
1. utlag; utn; 2. utlagos
jjel; jszaka
jjeli mszak; jszakai mszak
egsz jjel
utnacsinl; utnoz
jjeli forgalom
utnan
1. igazols; bizonytk; 2. kimutats

nachweisen
Nachwelt (e)
Nachwinter (r)
Nachwirkung (e)
Nachwort (s)
Nachwuchs (r)
nachzahlen
Nachzeit (e)
nachziehen
Nachzgler (r)
Nacken (r)
Nackheit (e)
nackt
Nadel (e)
Nadelhr (s)
Nadelwald (r)
nafest
Nagel (r)
nagelfest
nageln
nagelneu
nagen

nahe
Nhe (e)
nahelegen
nhen
nher
Nherin (e)
nhern
nhern s. +D
nahestehen
nahm
Nhmaschine (e)
nhren
nhren s.
nahrhaft
Nhrmittel (s)
Nahrung (e)
Nahrungsmittel (s)
Nahrverkehr (r)
Naht (e)
nakalt
nlich
Name (r)
namenlos
namens
Namensschild (s)
Namenstag (r)
Namenszug (r)

1. felmutat; 2. kimutat; igazol


utkor
tlut
uthats
utsz; uthang
1. j hajts; 2. j nemzedk; utnptls
utnafizet
utkor
1. kihz; utnarajzol; 2. maga utn hz; 3. maga utn
von (tv.); 4. utnavonul; utnakltzik
1. elmarad; elmaradoz; 2. ksn jv
nyak; nyakszirt; tark
meztelensg
meztelen; csupasz
t
tfok
tlevel erd; fenyveserd
nedvessgll; vzll
1. krm; 2. szeg; szg
elmozdthatatlan
megszegez; leszegez; odaszegez
vadonatj
1. als; tnkretesz; 2. mardos; furdal; 3. rg; rgcsl; 4.
rgdik; tpreng
1. kzel; kzeli; 2. kzelben; -hoz, -hez, -hz kzel;
nhre Erkundigungen: kzelebbi; bvebb
felvilgostsok; in naher Zukunft: a kzeljvben; nahe
am Fenster: az ablak kzelben; es steht nahe bevor:
kszbn ll; des nhren auseinandersetzen:
kzel; kzelsg; kzellt; es liegt nahe: kzenfekv;
nyilvnval
kzeli
1. kzeledik; kzeleg; 2. varr; megvarr
ld. nahe
varrn
kzelt
kzeledik vmihez
kzel ll vkihez; barti viszonyban van vkivel
ld. nehmen
varrgp
1. eltart; fenntart; 2. tpll
tpllkozik
tpll
tpszer
tpllk
lelmiszer
helyi forgalom
varrs; varrat
nyirkos
nedves
nv; wie ist Ihr Name ?: hogy hvjk nt ?; dem Namen
nach: nvleg
nvtelen
1. nv szerint; nev; nevezet; 2. nevben
nvtbla
nvnap
1. kzjegy; alrs; 2. monogram

namentlich

nevezetesen
1. megnevezett; namhaft machen: megnevez; 2. neves;
namhaft
nevezetes; jelents
nmlich
1. tudniilik; ugyanis; mart; 2. ugyanaz; ugyanez
nannte
ld. nennen
nanu
naht; ejha
Napf (r)
1. cssze; 2. tlacska; kis tl
Napfkuchen (r)
kuglf
Narbe (e)
heg; forads
narbig
heges; forradsos
Narr (r)
bolond
nrrisch
bolond; bolondos
Narzisse (e)
nrcisz
naschen
torkoskodik; nassol
naschhaft
torkos; nyalnk
Nase (e)
orr
nseln
orrhangon beszl
Nasenflgel (r)
orrcimpa
naseweis
kotnyeles
Nashorn (s)
orrszarv
Nsse (e)
nedvessg
nssen
megnedvest
Nation (e)
nemzet
national
nemzeti
Nationalbewutsein (s) nemzeti ntudat
Nationalfarben (Pl.)
nemzeti sznek
Nationalfeier (e)
nemzeti nnep
nationalisieren
1. llamost; 2. honost
nationalistisch
nacionalista
Nationalitt (e)
1. llampolgrsg; 2. nemzetisg
Nationalmannschaft (e) nemzeti vlogatott csapat (sp)
Nationalspieler (r)
vlogatott jtkos (sp)
Natter (e)
sikl
Natur (e)
termszet
Naturalien (Pl.)
1. termnyek; 2. termszetbeli jrandsg
Naturell (s)
termszet; lelkialkat
naturfarben
termszetes szn; nyers szn
Naturforschen (r)
termszetbvr; termszettuds
naturgem
termszetes; termszetszer
Naturgesichte (e)
termszetrajz
naturgetreu
termszeth
Naturkunde (e)
termszetrajz; termszetismeret; krnyezetismeret
natrlich
1. termszetes; 2. termszetesen; persze
Naturschtze (Pl.)
termszeti kincsek
Naturschutz (r)
termszetvdelem
naturverbunden
termszetkedvel; termszetszeret
naturwidrig
termszetellenes
n.Chr.G. (nach Christi Geburt)
Kr.u. (Kriszus szletse utn) /rv./
Neapel
Npoly
Nebel (r)
kd
nebelhaft
kds; kdszer
nebelig
kds
neben +A
mell
neben +D
mellett
nebenan
mellette; a szomszdban
nebenbei
mellkesen; amellett
Nebenbuhler (r)
vetlytrs

nebeneinander
Nebeneinkommen (s)
Nebenflu (r)
Nebengasse (e)
Nebengeschmack (r)
nebenher
nebenhin
Nebenkosten (Pl.)
Nebenmann (r)
Nebenordnung (e)
Nebensache (e)
nebenschlich
Nebensatz (r)
nebenstehend
Nebenstrae (e)
Nebenumstand (r)
Nebenzimmer (s)
neblig
nebst +D
necken
neckisch
Neffe (r)
negativ
Neger (r)

nehmen
Neid (r)
neiden
neidisch
Neige (e)
neigen
neigen s.
neigen zu +D
Neigung (e)
nein
Nelke (e)
nennen
nennen s.
nennenswert
Nenner (r)
Nennfall (r)
Nennform (e)
Nennwert (r)
Nennwort (s)
Neonrhre (e)
Nerv (r)
Nervenarzt (r)

1. egyms mell; 2. egyms mellett


mellkjvedelem
mellkfoly
1. mellkutca; 2. szomszd utca; szomszdos utca
mellkz
1. egyidejen; egyidejleg; 2. mellette
1. mellesleg; 2. mellette; mell
mellkkltsgek; rezsi
szomszd (a sorban)
mellrendels; mellrendeltsg
mellkes; nem fontos dolog
mellkes; nem fontos
mellkmondat
1. mellkelt; 2. mellette ll; szomszdos
mellktvonal
mellkkrlmny
szomszd szoba
kds
-val, -vel; egytt; -stul, -stl
1. ktdik; 2. ugrat; hz; ktekedik
1. ingerked; incselked; 2. negdes
unokacs
negatv
nger
1. bevesz; elfoglal; Abschied nehmen: elbcszik; den
Hrer nehmen: felveszi a kagylt; Platz nehmen: helyet
foglal; Taxi nehmen: taxit fogad; ein Zimmer nehmen:
szobt vesz ki; brel; in Empfeng nehmen: tvesz; wie
mann's nimmt: ahogy vesszk; etw. auf sich nehmen:
felvesz; magra vesz vmit; zu sich nehmen: maghoz
vesz; zu sich nehmen: elfogyaszt; bitte, nehmen Sie !:
tessk ! parancsoljon !; 2. elfogad; 3. elvesz; kivesz;
levesz; megfog; 4. felvesz; felfogad
irigysg
irigyel; irigykedik
irigy
1. fogyta; vge vminek; 2. lejt; ereszked
lehajt; meghajt; megdnt
lehajol; meghajol; megdl; meghajlik
hajlik vmire; hajlamos vmire
1. dls; ereszkeds; 2. hajlam; vonzalom; 3.
hajlandsg; 4. maghajls
1. nem; 2. st; nein, so etwas !: no de ilyet !; mg ilyet !;
aber nein !: dehogy !
szegf
1. benevez (sp); 2. elnevez; megnevez
1. hallgat vmilyen nvre; 2. megnevezi magt
emltsre mlt
nevez
alanyeset
fnvi igenv
nvrtk
nvsz
neoncs; neonlmpa
ideg; meine Nerven halten nicht mehr aus: nem brom
idegekkel
idegorvos

nervenkrank
Nervenschwche (e)
nervig
nervs
Nesselnrand (r)
Nest (s)
Nesthkchen (s)

nett
Netz (s)
Netzflgler (Pl.)
netzhaut (e)
neu
neuartig
Neuauflage (e)
Neubau (r)
Neubauwohnung (e)
neudrings
Neuerer (r)
neuern
Neuerung (e)
neuestens
neugeboren
neugestaltet
Neugier (e)
Neugierde (e)
neugierig
Neuheit (e)
Neuigkeit (e)
Neujahr (s)
neulich
Neuling (r)
Neumond (r)
neun
Neun (e)
Neuner (r)
neunerlei
neunfach
neunhundert
neunjhrig
neuntausend
neunte
neunzehn
neunzig
Neunzig (e)
neunziger
neunzigste
Neusiedler See (r)
neutral
neutralisieren
Neutralitt (e)
Neuzeit (e)

nicht

idegbajos; idegbeteg
ideggyengesg
izmos
ideges
csalncsps
fszek
1. legfiatalabb gyermek; 2. madrfika
1. csinos; takaros; 2. kedves; szves; 3. tiszta; vilgos; es
war nett bei euch: nagyon kellems volt nlatok; das kann
ja nett werden !: szp kis histria !
hl
recsszrnyak
recehrtya; ideghrtya
j; aufs neue: jra; jbl; vom neuem: jra; jbl
jszer
j kiads
1. j ptkezs; 2. j plet; panelhz
j laks; modern laks
1. nemrgiben; jabban; 2. jbl; jra; jonnan
jt
jt
jts
jabban; legjabban
1. jjszletett; 2. jszltt
jjalaktott
kvncsisg
kvncsisg
kvncsi
jdonsg
jsg; jdonsg
jv; jesztend
1. mltkor; minap; nemrg; 2. mltkori; legutbbi
kezd; jonc
jhold
kilenc
kilences szm
kilences
kilencfle
kilencszeres
kilencszz
kilencves; kilencvi
kilencezer
kilencedik
tizenkilenc
kilencven
kilencvenes szm
kilencvenes
kilencvenedik
Fert t
semleges; kzmbs
semlegest; kzmbst
semlegessg
jkor
nem; sem; ne; se; nicht mehr: mr nem; tbb nem;
noch nicht: mg ne; mg nem; soviel ich wei, nicht:
tudomsom szerint nem; hier ist es nicht: nincs itt; nicht
wahr ?: nemde ?; ugyebr ?

Nichtbeachtung (e)
Nichte (e)
nichtentsprechend
nichtig
Nichtigkeit (e)
Nichtraucher (r)

nichts
nichtsahnend
nichtsbedeutend
nichtsdestoweniger
Nichtsnutz (r)
nichtssagend
Nichtstuerei (e)
nichtswrdig
nicken
nie
nieder
niederbeugen (s.)
niederdrcken
Niedergang (r)
niedergehen
niedergeschlagen
niederkommen
Niederkunft (e)
Niederlage (e)
Niederlande (Pl.)
niederlndisch
niederlassen
niederlassen s.
niederlegen
niederlegen s.
niederreien
Niederschlag (r)
niederschlagen
niederschlagen s.
niedersetzen
niedersetzen s.
niedersitzen
niederstrecken
niederstrecken s.
niedertrchtig
Niederung (e)
niederwrts
niederwerfen
niedlich
niedrig
niemals
niemand
Niere (e)
Nierenbraten (r)
niesen
Niet (r)(s)
nieten

figyelmen kvl hagys; semmibe vevs


unokahg
nem megfelel
1. rtktelen; semmitmond; 2. rvnytelen; semmis
semmisg
nem dohnyz
semmi; das ist nichts fr uns: ez nem neknk val; er hat
nichts zu essen: nincs mit ennie; er hat nichts zum
Essen: nincs mit ennie; das macht nichts: nem tesz
semmit ! nem baj !; das tut nichts: nem tesz semmit !
gyantlan
jelentktelen
mindazonltal; nemkevsb
mihaszna
semmitmond
semmittevs; ttlensg
semmirekell; senkihzi
1. bbiskol; 2. blint; blintgat; bivccent
soha; sohasem
1. alacsony; als; alsfok; alsrend; 2. lefel; al;
niederes Land: alfld; auf und nieder: fel s al; fel-le; idelehajol; meghajol
1. elnyom; elfojt; lever; 2. lenyom
1. hanyatls; 2. lemenet
lemegy; leszll; alszll
levert; csggedt
szl; mit einem Kind niederkommen: gyermeket szl
szls
1. elhelyezs; 2. lerakat; 3. veresg
Nmetalfld
nmetalfldi
leereszt; lebocst
1. leereszkedik; 2. letelepedik; 3. lel
1. lefektet; lergzt; 2. lemond; 3. letesz; lerak
lefekszik
1. lebont; 2. letp; leszaggat
1. csapadk; 2. kits; lets
1. letert; 2. let; lever
lelepedik; kicsapdik
letesz; leltet
lel
lel; letelepszik
letert
elterl
gald; alval
laply
lefel
1. ledob; vet; 2. lever
csinos; takaros
alacsony
soha; sohasem
senki
vese
vesepecsenye; es nieselt: szitl; szemerkl az es
tsszent
szegecs
megszegecsel

Nikolaus
Nil (r)
Nilpferd (s)
nimmer
Nimmersatt (r)
nippen
nirgendhin
nirgends
nirgendshin
Nische (e)
nisten
Niveau (s)
niveauvoll
Nixe (e)
n.J. (nchsten Jahres)
nobel
noch
nochmalig
nochmals
Nockerl (s)
Nomade (r)
Nominalwert (r)
nominell
Nonne (e)
Nord
Nordamerika
Norden
Norden (r)
nordisch
Nordkap (s)
Nordlnder (r)
nrdlich
Nordost
Nordosten
nordstlich
Nordpol (r)
Nordsee (e)
nordwrts
Nordwest
Nordwesten
nordwestlich
nrgeln
Norm (e)
normal
normen
Norwegen
Norweger (r)

norwegisch

Not (e)
Notar (r)

Mikls
Nlus
vzil
soha; sohasem
telhetetlen
1. csipeget; 2. kortyint
sehova
sehol; seholsem
sehova
falbemlyeds; flke
fszkel
sznvonal; nv
sznvonalas
hableny; sell
j.. (jv vi) /rv./
1. elkel; nemes; 2. nagyvonal; nagystl
mg; noch so: brmilyen; nicht ..., noch ...: sem ..., sem
...; weder ..., noch ...: sem ..., sem ...
ismtelt
mg egyszer
nokedli; galuska; Salzburger Nockerln: salzburgi galuska
nomd
nvrtk
nvleges
apca
szak
szak-Amerika
szak (vilgtj)
szak (vidk)
szaki
szaki-fok
szaki (ember)
szaki; nrdlich des Meeres: a tengertl szakra;
nrdlich vom Meere: a tengertl szakra
szakkelet
szakkelet
1. szakkeleti; 2. szakkeletre; szakkeleten
szaki-sark
szaki-tenger
szak fel
szaknyugat
szaknyugat
1. szaknyugati; 2. szaknyugatra; szaknyugaton
akadkoskodik
1. szably; 2. szabvny; norma
norml; normlis
szabvnyost
Norvgia
norvg (ember)
norvg; es tut not, da ...: szksges, hogy ...; etw. tut
mir not: szksgem van vmire; etw. ist mir not:
szksgem van vmire; wenn es not tut: ha kell; wenn es
1. baj; es hat Not: srgs; Not leiden an etw.: szklkdik
vmiben; ohne Not: szksgtelenl; ok nlkl; zur Not:
nagynehezen; ppen csak hogy; zur Not: szksg
esetn; 2. szksg; szksgessg; knyszersg;
jegyz; kzjegyz

Notausgang (r)
Notbett (s)
Notbremse (e)
Notdurft (e)
notdrftig
Note (e)
Notebank (e)
notfalls
Notgeschrei (s)
Nothelfer (r)
notieren
ntig
ntigen
ntigenfalls
Notiz (e)
Notizbuch (s)
Notlage (e)
Notlandung (e)
notleidend
Notleine (e)
Notruftelefon (s)
Notsitz (r)
Notwehr (e)
notwendig
Notwendigkeit (e)
Novelle (e)
November (r)
Nr. (Nummer)
Nu (e)
Nu (s)
nchtern
Nudeln (e)
Nukern (r)
Nuknacker (r)
null
Null (e)
numerieren
numerisch
Nummer (e)
Nummernscheibe (e)
Nummernschild (s)
Nummernwhler (r)

nun
nunmehr

vszkijrat
ptgy
vszfk
szksglet
szks
1. bankjegy; 2. hangjegy; kotta; 3. jegyzk; szmla; 4.
jegyzet; 5. osztlyzat; jegy
jegybank
szksg esetn
seglykilts
elsseglynyjt
feljegyez
szksges; kell; ich hab's nicht ntig: nincs r
1. biztat; unszol; sich ntigen lassen: kreti; knltatja
magt; 2. knyszert
szksg esetn
1. jegyzet; feljegyzs; 2. tudoms; von etw. Ntiz
nehmen: tudomst szerez vmirl
notesz; jegyzetfzet
knyszerhelyzet
knyszerleszlls
szklkd; nsges
mentktl
seglykr telefon
ptls
nvdelem
szksges
szksg; szksgessg; knyszersg
novella
november
sz. (szm) /rv./
di
egyszeriben; egy pillanat alatt; egy csapsra
1. jzan; 2. res (gyomor); nchternen Magens: res
gyomorral; tlen; auf nchternen Magen: hgyomorra
metlt
dibl
ditr
nulla; zrus; eins zu null: egy null (1:0) (sp); null und
nichig: rvnytelen; semmis
1. nulla; zrus (szmjegy); 2. semmi; semmisg
megszmoz
szmszer; szmbeli
szm; szmjegy
szmlap
rendszmtbla
ld. Nummerscheibe
1. ekkor; aztn; 2. miutn; minthogy; nos ht; bis nun:
mostanig; von nun an: mostantl fogva; mostantl
kezdve; nun gerade: csak azrt is; was nun ?: most mi
lesz ?; nun aber: igen m; mde; nun denn !: m legyen
!; lssuk csak !; sagen wir nun: mondjuk ht; 3. most;
immr; most mr; most aztn

nur
Nuschale (e)
Nster (e)
nutzbar
ntzen
Nutzen (r)
ntzlich
nutzlos
Nutzpflanze (e)
O (Osten)
Oase (e)

ob
ob +D
ob +G
Obdach (s)
obdachlos
oben
obenan
obendrauf
obendrein
ober
Ober (r)
Oberarm (r)
Oberflche (e)
oberflchlich
oberhalb
oberhalb +G
Oberhaupt (s)
oberirdisch
Oberkellner (r)
Oberkrper (r)
Oberleitungbus (r)
Oberleutnant (r)
Oberlicht (s)
Obersterreich
Oberrock (r)
Oberst (r)
Oberstleutnant (r)
Oberstufe (e)
Oberstufenprfung (e)
Oberteil (r)(s)
oberwrts
obgenannt
Obhut (e)
obig
Objekt (s)
objektiv
Oblate (e)

1. csak; csupn; 2. ugyan; csakis; br; brcsak; nur


dann, wenn: csakis; nun mehr eine Stunde: mr csak egy
rig; nun noch eine Stunde: mr csak egy rig; sieh
nur !: nzd csak !; so oft nur: valahnyszor csak; wer nur:
aki csak; akrki; brki
dihj
orrlyuk (llat)
felhasznlhat; nutzbar machen: hasznost
1. hasznra van; hasznot hoz; hasznot hoz; hasznl; 2.
kihasznl; 3. ld. nutzen
haszon; nyeresg; von Nutzen sein: hasznos
hasznos
haszontalan; hibaval
haszonnvny
K (Kelet) /rv./
ozis
1. ha; es fragt sich, ob ...: krds, vajon ...; als ob:
mintha; ob ..., ob ...: akr ..., akr ...; na, und ob !: mi az
hogy !; 2. vajon; -e; hogy
felett; fltt
miatt
hajlk; menedk
hajlktalan
fenn; fent; fell; nach oben: felfel; von oben: fentrl;
legfell
legfell; legfellre; legtetejre
azonfell; radsul
fels; felsbb
1. fels (krtya); 2. ld. Oberkellner
felkar; felskar
fellet; felszn
1. felletes; felsznes; 2. felleti; felszni
fell; fenn; fent; die Oberhand behalten: fellkerekedik;
die Oberhand haben: fellkerekedik
felett; fltt
f; feje vminek; das Oberhaupt des Staates: az llam feje
fld feletti
fpincr
felstest; machen Sie den Oberkrper frei !: vetkzzn le
derkig !
trolibusz
fhadnagy
fels vilgts
Fels-Ausztria
felskabt; fellt
ezredes
alezredes
1. fels tagozat; 2. felsfok
felsfok vizsga
felsrsz
felfel
fent nevezett; fent emltett
oltalom; gondozs
fenti; fentebb
trgy
trgyilagos; objektv
ostya

obliegen
Obmann (r)
Obrigkeit (e)
Obsorge (e)
Obst (s)
Obstbaum (r)
Obstgarten (r)
Obstladen (r)
Obstsaft (r)
obwalten
obwohl
Ochse (r)
de
de (e)
denburg
oder
Oder (e)
Zofe (e)
Ofen
Ofen (r)

offen
offenbar
offenbaren
offenbaren s.
Offenheit (e)
offenherzig
offenkundig
offenlassen
offensichtlich
Offensive (e)
ffentlich
ffentlichkeit (e)
offiziell
Offizier (r)
offizis
ffnen
ffnen s.
ffnung (e)
oft
fter
oftmalig
oftmals
Zgling (r)
Oheim (r)
Ohm (r)
ohne
ohne +A
ohnedies
ohnehin

foglalkozik vmivel; vgez vmit; vminek szenteli magt; es


liegt jm. ob: vkinek a ktelessge; dolga; es obliegt jm.:
vkinek a ktelessge; dolga
1. bizalmi (ember); 2. vezet
felsbbsg; felettes hatsg; von Obrigkeits wegen:
hivatalbl
gondozs; gondoskods
gymlcs
gymlcsfa
gymlcsskert
gymlcsbolt
gymlcsl
1. fennl; 2. uralkodik
br; habr; mbr; noha; jllehet
kr
puszta; magnyos; sivr
1. egyhangsg; sivrsg; 2. da; 3. pusztasg; sivatag
Sopron
vagy; oder aber: vagy pedig; oder auch: illetve; vagy
Odera
komorna
Buda
klyha; tzhely; kemence
1. nylt; nyitott; trt; nyitva; trva; 2. szinte; nylt; offener
Wein: foly bor; offen gestanden: szinn szlva; az
igazat megvallva; offen gesagt: szintn szlva; az igazat
megvallva
nyilvnval
1. felfed; 2. kinyilvnt; kinyilatkoztat; kijelent
megnyilatkozik; megnyilvnul
nyltsg
nyltszv
kztudoms
nyitva hagy
ld. offenbar
offenzva
nyilvnos; nylt; kz-; ffenltiche Bibliothek: kzknyvtr
nyilvnossg
hivatalos
katonatiszt
flhivatalos
kinyit; felnyit; megnyit; kibont; felbont
kinylik; felnylik
1. kinyits; felnyits; megnyits; 2. nyls
gyakran; sokszor; wie oft: hnyszor
gyakori; tbbszri; fters: gyakran; gyakorta; des fteren:
gyakran; gyakorta
gyakori; tbbszrs
gyakran; sokszor
nvendk
1. bcsi; 2. nagybcsi
1. bcsi; 2. nagybcsi
anlkl; mit oder ohne ?: cukorral vagy anlkl ?; ich bin
ganz ohne: nincs egy fillrem sem
nlkl; -tlanul, -talanul, -tlenl, -telenl
ld. ohnehin
gyis; amgy is; klnben is

Ohnmacht (e)
ohnmchtig
ohnmhtig
hr (s)
ohrenbetubend
Ohrensausen (s)
Ohrfeige (e)
ohrfeigen
Ohrgehnge (s)
Ohrlppchen (s)
Ohrmuschel (e)
okkasionel
okkupieren
konom (r)
konomie (e)
konomisch
Oktober (r)
okulieren
l (s)
lbild (s)
len
lgewchse (Pl.)
lheizung (e)
Olive (e)
Zoll (r)
Zollamt (s)
Zollangabe (e)
Zollbeamte (r)
Zollerklrung (e)
Zollkontrolle (e)
Zllner (r)
Zollstelle (e)
lsaaten (Pl.)
lsardine (e)
lstand (r)
Olympiasieger (r)
olympisch
Omelett (s)
Omnibus (r)
Zone (e)
Onkel (r)
Zoo (r)
Zoologie (e)
Oper (e)
Operation (e)
Operationsraum (r)
Operationssaal (r)
Operette (e)
operieren
Opernglas (s)
Opernhaus (s)
Opernsnger (r)
Zopf (r)
Opfer (s)
opfern

1. juls; 2. tehetetlensg
eszmletlen
1. jult; allt; 2. tehetetlen; ohnmhtig werden: eljul
1. fl; fog; foganty; 2. fl; jn. bers Ohr hauen: rszed;
tejt vkit; bis ber die Ohren: nyakig; flig; 3. lyuk; fok
flsikett
flzgs
pofon
megpofoz; felpofoz; pofon vg
flbeval
flcimpa
flkagyl
alkalmi
elfoglal; megszll
1. kzgazdsz; konmus; 2. mezgazdsz
1. szszer gazdlkods; konmia; 2. kzgazdasgtan
1. gazdasgos; konomikus; 2. kzgazdasgi
oktber
szemez
olaj
olajfestmny
megolajoz; beolajoz
olajosnvnyek
olajfts
olajfa
1. hvelyk; col (mrtk); 2. vm
vmhivatal
vmbevalls
vmtisztvisel; vmhivatalnok
vmru-nyilatkozat
vmvizsglat
vmos
vmkirendeltsg
olajosmagvak
olajos szardnia
olajszint
olimpiai bajnok
olimpiai
omlett; tojslepny
busz
vezet; sv; zna
1. bcsi; 2. nagybcsi
llatkert
llattan
opera
1. hadmvelet; 2. mtt; operci; jn. einer Operation
unterziehen: megoperlnak vkit; 3. mvelet
mt (helyisg)
mt (helyisg)
operett
1. megmt; megoperl; 2. mkdik; tnykedik
sznhzi ltcs
operahz
operanekes
hajfonat; copf
ldozat; zum Opfer fallen jm.: vki ldozatul esik
felldoz

opfervoll
opponieren
oppositionell
Optik (e)
Optiker (r)
orange
Orange (e)
Orange (s)
Orchester (s)
Orden (r)
ordentlich
ordinr
Ordination (e)
Ordinationsraum (r)
ordinieren
ordnen
ordnen s.
Ordnung (e)
ordnungsgem
ordnungshalber
Ordnungsliebe (e)
ordnungswidrig
Organ (s)
Organisation (e)
organisatorisch
organisch
organisieren
Organismus (s)
Organist (r)
Orgel (e)
Orient (r)
orientalisch
orientieren
orientieren s.
orientiert
Orientierung (e)
original
Originalitt (e)
originell
Zorn (r)
Ornament (s)
Ort (r)
rter (r)
rtlich
Ortographie (e)
Ortophde (r)
ortsansssig
Ortsbehrde (e)
Ortschaft (e)
ortsfest
Ortsgesprch (s)
Ortsgruppe (e)
Ortskunde (e)
Ortsname (r)
Ortstafel (e)
ortsblich
se (e)

ldozatos
1. ellenez; 2. ellenkezik
ellenzki
optika; fnytan
ltszersz
narancssrga; narancsszn
narancs
narancssrga (szn)
zenekar
1. rendjel; rdemrend; 2. szerzetesrend; lovagrend
1. derekas; alapos; 2. gondos; 3. rendes; szablyos
szoksos; mindennapi; kznsges
1. orvosi rendels; 2. orvosi rendel
orvosi rendel
rendel (orvos)
1. elrendel; elr; 2. elrendez; rendbehoz
elrendezdik; rendbejn
rend; Ordnung machen: rendet rak
rendes; szablyszer
a rend kedvrt
rendszeretet
rendellenes; szablytalan
1. hang; orgnum; 2. szerv; 3. szerv; kzeg
1. szervezs; szervezkeds; 2. szervezet
szervezeti
1. szerves; 2. szervi
megszervez
l szervezet; organizmus
orgonista
orgona (hangszer)
kelet; Kelet
keleti; keleties
tjkoztat
tjkozdik
tjkozott
1. tjkozds; 2. tjkoztats
1. eredeti; 2. sajtos
1. eredetisg; 2. sajtossg
ld. original
harag; in Zorn geraten: hhbe gurul; dhs lesz
dsz; dszts; dsztmny
hely; an Ort und Stelle: a helysznen
navigtor
helyi
helyesrs; ortogrfia
ortopdorvos; ortopd szakorvos
helybeli
helyi hatsg
helysg
helyhez kttt
helyi beszlgets
helyi szervezet; helyi csoport
helyismeret
helysgnv
helysgtbla; helysgnvtbla
szoksos
ld. hr

Ost
Ostbahnhof (r)
Osten
Osten (r)
ostentativ
Osterei (s)

Ostern (s)
sterreich
sterreicher (r)
sterreichisch
Osteuropa
osteuropisch
osthin
stlich
ostwrts
Otter (e)
Otter (r)
Ouvertre (e)
oval
Overall (r)
Ozean (r)
Ozon (s)
Ozonloch (s)
Ozonschicht (e)
p.A. (per Adresse)
Pa (r)
Paamt (s)
paar
Paar (s)
paaren
paaren s.
paarig
Paarlaufen (s)
paarmal
Pabild (s)
Pacht (e)
pachten
Pchter (r)
Pack (r)
Pack (s)
Pckchen (s)
packen
packen s.
packend
Packpapier (s)
Packtier (s)
Packtrger (r)
Packung (e)
Pdagog (r)
Pdagogik (e)
pdagogisch
Paddelboot (s)
paddeln
Page (r)

kelet
Keleti Plyaudvar
kelet (vilgtj)
Kelet (vidk)
tntet; kihv
hsvti tojs
hsvt; frohe Ostern !: kellemes hsvti nnepeket !;
frhliche Ostern !: kellemes hsvti nnepeket !; zu
Ostern: hsvtkor
Ausztria
osztrk (ember)
osztrk; ausztriai
Kelet-Eurpa
kelet-eurpai
keletnek; kelet fel
keleti
keletre; kelet fel
vipera
vidra
nyitny
ovlis
overall; munksruha
cen
zon
zonlyuk
zonrteg
cmn
1. szoros; hg; 2. tlevl
tlevlhivatal
1. nhny; pr; ein paar Nsse: pr; nhny szem di; 2.
pros
pr
prost
prosodik; prosul
pros
pros mkorcsolyzs (sp)
prszor
tlevlfnykp
1. brlet; 2. haszonbr
brbe vesz; brel
brl; haszonbrl
csomag; kteg
cscselk; banda
kis csomag
1. csomagol; 2. megragad; megfog
elhordja magt
megkap; lebilincsel
csomagolpapr
mlhs llat
hordr
1. borogats; 2. burkolat; gngyleg; 3. csomagols
pedaggus
nevelstan; pedaggia
pedaggiai
kajak (sp)
kanalaz (evezsnl); ich bin paff: szhoz sem jutok
1. aprd; 2. boy

Paket (s)
Paketannahme (e)
Paketausgabe (e)
Paketbeflderung (e)
Pakistan
Pakontrolle (e)
Pakt (r)
paktieren
Palast (r)
Palatschinke (e)
palich
Palme (e)
panieren
Panne (e)
Pannendreieck (s)
Panther (r)
Pantoffel (r)
Panzer (r)
Panzerkasse (e)
panzern
Panzerzug (r)
Papagei (r)
Papier (s)
Papiermesser (s)
Pappband (r)
Pappdeckel (r)
Pappe (e)
Pappel (e)
Pappendeckel (r)
papperlapapp
pappig
Pappschachtel (e)
Paprika (r)
Paprikahuhn (s)
Paprikapulver (s)
Papst (r)
ppstlich
Paradeis (r)
Parademarsch (r)
Paradies (s)
Paragraph (r)
parallel
Parallele (e)
Prchen (s)
Pardon (r)
Parfmerie (e)
parieren
Paris
Pariser (r)
Paritt (e)
Park (r)
Parkanlage (e)
parken
Parkett (s)
Parkettsitz (r)
Parkplatz (r)
Parkwrter (r)

csomag
csomagfelvtel
csomagkiads
csomagszllts; csomagkzbests
Pakisztn
tlevlvizsglat
szerzds; egyezmny; paktum
1. megllapodik; 2. szerzdik
palota
palacsinta
1. alkalmas; 2. trhet
plma
panroz; kirnt
defekt
elakadsjelz hromszg
prduc
papucs
1. harckocsi; pnclkocsi; 2. pncl; vrt
pnclszekrny
pncloz; vrtez
pnclvonat
papagj
1. rtkpapr; 2. irat; papr; igazolvny; 3. papr; papros
paprvg ks
kartonkts
kregpapr; karton
1. kemnypapr; karton; paprlemez; 2. pp; ragaszt
nyrfa
kregpapr; karton
lrifri
ragacsos; ragads
kartondoboz
paprika; Gefllte Paprikaschoten: tlttt paprika
papriks csirke
darlt paprika; paprikapor
ppa
ppai
paradicsom
dszmenet
paradicsom; den
szakasz; cikk; paragrafus
prhuzamos
1. prhuzam; 2. prhuzamos
procska
kegyelem; megbocsts; bocsnat
illatszertr
1. elhrt; kivd; 2. engedelmeskedik
Prizs
prizsi (ember)
parits
park
park
parkol
1. fldszint (sznhz); 2. parketta
tmlsszk (sznhz)
parkolhely
parkr

Parlament (s)
Parole (e)

orszggyls; parlament
jelsz
1. lak; fr jn. Partei nehmen: vkinek a prtjt fogja; fr
jn. Partei ergreifen: vkinek a prtjt fogja; beklagte
Partei: alperes; klgerische Partei: felperes; 2. prt (tv.
Partei (e)
is); 3. gyfl
Parteibuch (s)
prttagsgi knyv; tagknyv
Parteienverkehr (r)
gyflforgalom
parteiisch
1. prtos; 2. rszrehajl; elfogult
Parteimitglied (s)
prttag
Parteiorgan (s)
1. prtlap; 2. prtszervezet
Parteisekretr (r)
prttitkr
Parteitag (r)
prtkongresszus
Parteiverstammlung (e) prtgyls; prtnap
Parteivorstand (r)
prtvezetsg
parteiwidrig
prtellenes; prtszertlen
Partellose (e)
prtonkvli
Parterre (s)
fldszint
Partezettel (r)
gyszjelents
1. ruttel; 2. hzassg; parti; 3. jtszma; parti; 4.
Partie (e)
kirnduls; tra; 5. rsz; rszlet; 6. szlam
partiell
rszleges
Partikel (e)
rszecske
Partisan (r)
partizn
Parzelle (e)
telekrsz; parcella
Parzellenzahl (r)
helyrajzi szm
parzellieren
feldarabol; felparcellz
Passage (e)
tjr
Passagier (r)
utas
Passagierliste (e)
utaslista
Passagierverkehr (r)
szemlyforgalom
Passant (r)
jrkel; gyalogos
1. figyel; les; 2. hozzilleszt; odailleszt; 3. megfelel; illik;
passen
4. passzol (sp); 5. rillik; jl ll
illik; ill; val; die Schuhe passen mir nicht: a cip nem j
a lbamra; er pat darauf: figyel; gyel r; es pat sich
passen s.
nicht: nem illik
passend
ill; illend; megfelel
1. thalad; tmegy; 2. ttr; passzroz (telt); 3. elmegy
(tv.); was ist passiert ?: mi trtnt ?; es mag passieren:
passieren
mg megfelel; 4. megtrtnik; megesik
Passierschein (r)
belpsi engedly; kilpsi engedly
Passion (e)
1. kedvtels; passzi; szenvedly; 2. passi
passiv
passzv
Paste (e)
paszta; kencs; krm
Pastete (e)
psttom
Pastor (r)
lelkipsztor; lelksz
Pat. (Patent)
szab. (szabadalom) /rv./
Pate (e)
keresztanya
Pate (r)
keresztapa; koma
Patekind (s)
keresztgyermek
Patenschaft (e)
1. keresztapasg; keresztanyasg; 2. patronls
Patent (s)
szabadalom
Patient (r)
beteg
Patriot (r)
hazafi
patriotisch
hazafias

Patron (r)
Patrone (e)
patschna
patzig
Pauke (e)
pauken
Paul
Pauschale (s)
Pause (e)
pausen
Pazifik (r)
pazifisch
Pech (s)
Pechvogel (r)
pedantisch
Pegel (r)
peilen
Pein (e)
peinich
peinigen
peinvoll
Peitsche (e)
peitschen
Pelargonie (e)
Pellkartoffeln (Pl.)
Pelz (r)
Pelzmantel (r)
Pendel (s)
pendeln
Pension (e)
Pensionr (r)
Pensionat (s)
pensionirien
Pensionist (r)
Pensionistin (e)
per +A
perfekt
Periode (e)
periodisch
Perle (e)
perlen
Perlhuhn (s)
Perlmutter (e)
permanent
perplex
Perser (r)
Persien
persisch
Person (e)
personal
Personal (s)
Personalabteilung (e)
Personalausweis (r)

1. fick; alak; 2. tulaj; tulajdonos; fnk; 3. vdnk;


prtfog; patrnus
1. patron; minta (msz); 2. tltny
csuromvizes
hetyke
stdob
1. betant; 2. elnspngol; 3. magol; 4. stdobot ver;
dobol; 5. t
Pl
talny
sznet
trajzol; tmsol
Csendes-cen
csendes-ceni; der Pazifische Ozean: Csendes-cen
1. baj; pech; balszerencse; 2. szurok
peches ember; szerencstlen flts
pedns
vzllsmutat
1. betjol; 2. meghmoz
kn; szenveds
1. knos; kellemetlen; 2. knz; gytr
knoz; gytr
knos; gytrelmes
ostor; korbcs
megostoroz; megkorbcsol
musktli
hjban ftt krumpli
1. bunda; 2. szrme; prm
bunda
inga
leng; ing
1. nevelintzet; 2. nyugdj; 3. panzi; ein Zimmer mit
voller Pension: szoba teljes elltssal
1. bennlak; 2. kosztos; 3. nyugdjas
nevelintzet
nyugdjaz
nyugdjas
nyugdjas n
-on, -en, -n; -knt; ltal; ellenben; per Adresse: vkinek
a cmn; per Schiff: hajn; per Stck: darabja;
tkletes; perfekt
peridus
periodikus
gyngy
gyngyzik
gyngytyk
gyngyhz
lland
elkpedt
perzsa (ember)
Perzsia
perzsa
szemly
szemlyi
szemlyzet
szemlyzeti osztly
szemlyi igazolvny

Personalien (Pl.)
szemlyi adatok
Personalschef (r)
szemlyzeti fnk
Personenbeschreibung (e)
szemlylers
Personenverkehr (r)
szemlyforgalom
Personenwagen (r)
szemlykocsi; szemlygpkocsi
Personenzug (r)
szemlyvonat
personifizieren
megszemlyest
persnlich
1. szemlyes; szemlyi; 2. szemlyesked
Persnlichkeit (e)
szemlyisg
Perspektive (e)
tvlat
Percke (e)
parka
pessimistisch
pesszimista
Pest
Pest
Pest (e)
pestis
Petersilie (e)
petrezselyem
Petroleum (s)
petrleum
petzen
besg; rulkodik
Pfad (r)
svny
Pfadfinder (r)
cserksz
Pfahl (r)
clp; kar
pfhlen
1. clpz; karz; 2. karba hz
Pfand (s)
1. vegbett; 2. zlog
pfnden
lefoglal; zlogol
Pfanne (e)
serpeny
Pfannkuchen (r)
1. fnk; 2. omlett; 3. palacsinta
Pfarre (e)
plbnia
Pfarrer (r)
plbnos
Pfau (r)
pva
Pfeffer (r)
bors; roter Pfeffer: paprika; ungarischer Pfeffer: paprika
Pfefferkuchen (r)
mzeskalcs
Pfefferminze (e)
borsmenta
Pfeife (e)
1. pipa; Pfeife rauchen: pipzik; 2. sn
pfeifen
ftyl; spol
Pfeil (r)
nyl
Pfeiler (r)
pillr; oszlop
pfeilschnell
nylsebesen
Pfennigabsatz (r)
tsarok
Pferd (s)
l
Pferdeherde (e)
mnes
Pferdehirt (r)
csiks
Pferdekutsche (e)
lovaskocsi
Pferderennen (s)
lverseny
Pferdestrke (e)
ler (msz)
Pferdewagen (r)
lovaskocsi
pfiff
ld. pfeifen
Pfiff (r)
1. fortly; csel; cselfogs; 2. ftty; fttyents
rkagomba; csirkegomba; nylgomba; ich kmmere mich
keinen Pfifferling darum: ftylk r; keinen Pfifferlin wert
Pfifferling (r)
sein: fityinget; fabatkt sem r
pfiffig
furfangos
Pfingsen (s)
pnksd
Pfirsich (r)
szibarack
Pflanze (e)
nvny
pflanzen
1. elltet; 2. feltz
Pflanzengarten (r)
fvszkert
Pflanzenkunde (e)
nvnytan
Pflaster (s)
1. kvezet; 2. tapasz

pflastern
Pflaume (e)
Pflaumenmus (s)
Pflege (e)
Pflegeeltern (Pl.)
pflegeleicht
pflegen
pflegen s.
Pfleger (r)
Pflegerin (e)
Pflicht (e)
Pflichtfach (s)
Pflichtgefhl (s)
pflichtgem
Pflichtbung (e)
pflichtvergessen
Pflock (r)
pflcken
pflog
pflcken
Pflug (r)
pflgen
Pforte (e)
Pfrtner (r)
Pfosten (r)
Pfote (e)
Pfriem (r)
pfropfen
Pfropfen (r)
Pfuhl (r)
Pfund (s)
pfuschen
Pfuschenzettel (r)
Pfuscher (r)
Pftze (e)
Phnomen (s)
Phantasie (e)
phantasieren
phantastisch
Phase (e)
Philipp
Philippien (Pl.)
Philosoph (r)
Philosophie (e)
philosophieren
phlegmatisch
phonetisch
Photo (s)
Physik (e)
Physiker (r)
Physiologie (e)
physisch
Pianist (r)
Picke (e)
Pickel (r)
picken

1. kikvez; 2. letapaszt
szilva
szilvalekvr
1. pols; gondozs; 2. mvels
nevelszlk; gymszlk
knnyen kezelhet (ruha)
1. pol; gondoz; 2. folytat; gyakorol; 3. szokott
polja magt; was pflegen Sie zu trinken ?: mit szokott
inni ?
pol
poln
ktelessg
ktelez tantrgy
ktelessgrzet
ktelessgszer
ktelez gyakorlat (sp)
1. htlen; 2. ktelessgmulaszt
cvek; kar
cvekel; kikarz
ld. pflegen
1. leszed; leszakt; 2. megkopaszt
eke
sznt
kiskapu; porta
kapus; ports
clp; dc
talp; mancs
r; frt
1. bedugaszol; 2. olt (nvnyt)
dug; dugasz
pocsolya
font
1. kontrkodik; 2. puskzik (iskolban)
puska (iskolai)
1. csal (krtya); 2. kontr
pocsolya
jelensg; tnemny
fantzia; kpzelet; brnd
1. brndozik; kpzeldik; 2. rgtnz (zene)
fantasztikus
fzis; szakasz
Flp
Flp-szigetek
filozfus
filozfia
blcselkedik; filozofl
egykedv; flegmatikus
fonetikus
ld. Foto
fizika
fizikus
fiziolgia
1. termszeti; 2. testi; fizikai
zongorista
cskny
hegymszcskny
1. csipeget; 2. megragaszt (Ausztria)

pickig
ragads
piepen
1. cincog; 2. csipog
Piett (e)
kegyelet
pikant
pikns
Pilger (r)
zarndok
pilgern
elzarndokol
Pille (e)
pirula
Pilot (r)
1. pilta; 2. rvkalauz
Pilz (r)
gomba
Pinie (e)
mandulafeny; pinia
Pinscher (r)
pincsi
Pinsel (r)
ecset
pinset
ecsetel
Pinzette (e)
csipesz
Pionier (r)
ttr
Pirat (r)
kalz
Pirol (r)
srgarig
pirschen
1. becserksz; 2. oson
Piste (e)
1. kifutplya; leszllplya (rep); 2. versenyplya (sp)
Pistole (e)
pisztoly
Pkt. (Punkt)
p. (pont) /rv./
PKW (Personalkraftwagen)
szgk. (szemlygpkocsi) /rv./
Plache (e)
ponyva
placieren
elhelyez
placieren s.
elhelyezkedik
Plafond (r)
mennyezet; plafon
Plage (e)
1. fradsg; bajlds; 2. szerencstlensg; csaps
plagen
knoz; gytr
plagen s.
knldik; veszdik
Plaid (r)(s)
takar; pld
Plakat (s)
falragasz; plakt
plakatieren
kifggeszt; kiplaktol
Plakatsule (e)
hirdetoszlop
Plakette (e)
rem; emlkrem
Plan (r)
terv; tervezet
Plane (e)
ponyva
planen
tervez
Planet (r)
bolyg
planieren
egyenget
Planke (e)
deszka; palnk
plnkeln
csatroz
planlos
1. cltalan; 2. tervszertlen
planmig
tervszer
planschen
lubickol; pancsol
Plantage (e)
ltetvny
Planung (e)
tervezs
Planwirtschaft (e)
tervgazdasg; tervgazdlkods
plappern
fecseg; csacsog
plrren
bg; bget
Plateau (s)
fennsk; plat
pltschern
1. csobog; 2. lubickol
platt
lapos; seklyes
1. hanglemez; kalte Platte: hidegtl; 2. lemez; lap; 3. tl;
Platte (e)
tlca
pltten
simt; vasal
Plattensee (r)
Balaton
Plattenspieler (r)
lemezjtsz

Plattform (e)
Plattfu (r)
Platz (r)
Platzanweiser (r)
platzen
Platzkarte (e)
platzkartenpflichtig
Platzregen (r)
plaudern
Pleite (e)
Plenarsitzung (e)
Plombe (e)
plombieren
pltzlich
plump
Plunder (r)
plndern
Plural (r)
Pneumatik (e)
Pbel (r)
pochen
Pocke (e)
Pocken (Pl.)
Podium (s)
Poesie (e)
Poet (r)
poetisch
Pogatsche (e)
Pokal (r)
pkeln
Pol (r)
Polarkreis (r)
Pole (r)
polemisieren
Polen
polieren
Poliklinik (e)
Polin (e)
Politik (e)
Politiker (r)
politisch
politisieren
Politkonomie (e)
Polizei (e)
polizeilich
Polizeistube (e)
Polizeistunde (e)
Polizist (r)
Pollen (r)
Pollenallergie (e)
polnisch
Polnisch (s)
Polster (r)(s)
Polsterer (r)
polstern

emelvny
ldtalp
1. hely; 2. tr; Platz haben: elfr; Platz nehmen: helyet
foglal; Platz greifen: elharapzik
jegyszed
pukkan; sztpukkad
helyjegy
helyjegykteles
zpor
1. cseveg; elbeszlget; 2. pletykl; kifecseg
csd; pleite gehen: tnkremegy; csdbe jut; pleite sein:
tnkrement; csdbe jutott
plenris ls
1. fogtms; 2. plomba
1. leplombl; 2. tm (fogat)
hirtelen
esetlen; otromba
cskasg; vacak
kifoszt; fosztogat
tbbes szm (nyelvt)
gumiabroncs
cscselk
zrget; kopogtat
himlhely
feketehiml
emelvny; pdium; dobog
1. kltemny; 2. kltszet
klt; pota
klti; potikus
pogcsa
serleg; kupa
besz; pcol
1. plus; sarok (msz); 2. sark (fldrajzi)
sarkkr
lengyel (ember)
vitatkozik
Lengyelorszg
csiszol; fnyez; polroz
klinika
lengyel n
politika
politikus
1. politikai; 2. politikus; clszer
politizl
politikai gazdasgtan; polgazd.
rendrsg
rendri; rendrsgi
rszoba
zrra
rendr
pollen
pollenallergia
lengyel
lengyel (nyelv)
prna; vnkos
krpitos
kiprnz

Polstersitz (r)
prnzott ls
Polter (r)
zrej
Polterabend (r)
legnybcs
poltern
1. zrg; drmbl; 2. zsrtldik
Polyp (r)
polip; Pommes frites: hasbburgonya
pomps
pomps; pompzatos
Popelinemantel (r)
ballonkabt
Popmusik (e)
popzene
populr
npszer
Popularitt (e)
npszersg
populrwissenschaftlich ismeretterjeszt
Pore (e)
prus
pors
lyukacsos; porzus
Portefeuille (s)
1. levltrca; 2. miniszteri trca
Portier (r)
kapus; ports (Ausztria)
Portion (e)
adag
Porto (s)
postadj; port
Portrt (s)
arckp; portr
Portrtist (r)
arckpfest
Portugal
Portuglia
Portugiese (r)
portugl (ember)
portugiesisch
portugl
Portugiesisch (s)
portugl (nyelv)
Porzellan (s)
porceln
Posaune (e)
harsona
Pose (e)
helyzet; pz
posieren
pzol
Position (e)
1. lls; pozci; 2. helyzet; llapot
positiv
pozitv
Positur (e)
testtarts
Posse (e)
trfa; bohzat
possenhaft
mks; bohks
possierlich
bohks
Post (e)
posta
postalisch
postai
Postament (s)
lbazat; talapzat
Postamt (s)
postahivatal
Postanweisung (e)
postautalvny
Postbote (r)
posts; levlhord
Posteinlieferungsschein (r)
postai feladvevny
1. lls; 2. ruttel; Posten stehen: rt ll; immer auf dem
Posten sein: mindig a helyn van; immer auf dem Posten
sein: mindig egszsges; mindig jl van; 3. rsg;
Posten (r)
rszem; rhely
Postfach (s)
postafik
Postgebhr (e)
postailletk
Postgeheimnis (s)
levltitok
Postillion (r)
postakocsis
Postkarte (e)
levelezlap
Postkasten (r)
postalda
Postkutsche (e)
postakocsi
Postleitzahl (e)
postai irnytszm
Postmarke (e)
levlblyeg
Postpaket (s)
postacsomag
Postsachen (Pl.)
napi posta
Postschliefach (s)
postafik
Postskript (s)
utirat

Postsparbuch (s)
Poststempel (r)
Postulat (s)
Postverkehr (r)
postwendend
Potential (s)
potentiell
Potenz (e)
potenzieren
poussieren
Pracht (e)
Prachtexemplar (s)
prchtig
Prachtstck (s)
prachtvoll
Prdestination (e)
Prdikat (s)
Prfix (s)
Prag
prgen
prgen s.
Prager (r)
prgnant
Prgung (e)
prahlen
Prahlerei (e)
prahlerisch
Praktik (e)
Praktikant (r)

praktisch
praktizieren
Prliminarien (Pl.)
Praline (e)
prall
prallen
Prludium (s)
Prmie (e)
prmiieren
Prmisse (e)
prangen
Pranke (e)
Prparat (s)
prparieren
Prposition (e)
Prrie (e)
Prsens (s)
prsentieren
Prsenz (e)
Prsident (r)
Prsidentschaft (e)
Prsidialrat (r)
prsidieren

postatakarkknyv
postablyegz
1. feltevs; posztultum; 2. kvetelmny
postaforgalom
postafordultval
potencil
potencilis
1. hatvny; 2. potencia
hatvnyoz; hatvnyra emel; potztausend !: teringettt !;
kutyafjt !
1. szerelmeskedik; flrtl; 2. tmogat; prtol; 3. udvarol;
teszi a szpet
pompa; dsz
dszpldny
ld. prachtvoll
ld. Prachtexemplar
pomps; nagyszer; remek
predesztinci; eleve elrendels
1. lltmny (nyelvt); 2. osztlyzat
eltag; prefixum (nyelvt)
Prga
1. alkot; forml; 2. bevs; belevs; 3. pnzt ver
bevsdik; belevsdik
prgai (ember)
tmr; vels
pnzvers; veret
dicsekszik; henceg; krkedik
dicsekvs; hencegs; krkeds
dicsekv; henceg; krked
1. fogs; fortly; praktikum; 2. gyakorlat
1. gyakorl orvos; 2. gyakornok
1. gyakorlati; 2. gyakorlatias; praktikus; gyes; 3.
gyakorlatilag; praktisch bewhrt: a gyakorlatban bevlt;
4. gyakorl; 5. hasznlhat; hasznos; praktikus
gyakorlatot folytat; praktizl
elzetes megllaptsok
pralin
ruganyos; rugalmas; kemny; feszes; in der prallen
Sonne: a tz napon; an der prallen Sonne: a tz napon
1. tz (napfny); 2. tkzik; verdik
eljtk; preldium (zene)
prmium; dj; jutalom
djaz; jutalmaz
elzmny
1. dicsekszik; krkedik; 2. dszeleg; pompzik
mancs
1. gygyszerksztmny; 2. prepartum
kipreparl
elljrsz; viszonysz; prepozci (nyelvt)
prri
jelen id (nyelvt)
1. tnyjt; felajnl; 2. elterjeszt
jelenlt
elnk
elnksg
elnki tancs
elnkl

Prsidium (s)
prasseln
prassen
Prteritum (s)
Pratze (e)
Praxis (e)
przis
Preburg
Prebro (s)
predigen
Prediger (r)
Predigt (e)
Prehaus (s)
Preis (r)
Preisangebot (s)
Preisausscheiben (s)
Preisbestimmung (e)
Preiselbeere (e)
preisen
Preisenhhung (e)
Preisermigung (e)
Preisfrage (e)
preisgeben
preisgeben s.
preisgekrnt
preisgeschenkt
Preisherabsetzung (e)
preislich
Preisliste (e)
Preisnachla (r)
Preispolitik (e)
Preisreiten (s)
Preisrichter (r)
Preisschwankung (e)
Preissenkung (e)
Preisstufe (e)
Preissturz (r)
Preistrger (r)
Preistreiber (r)
Preisunterschied (r)
preiswert
prekr
Prekohle (e)
prellen
Preluft (e)
Premiere (e)
Premierminister (r)
Preproze (r)
Presbyterianer (r)
Presse (e)
Presseagentur (e)
Pressedienst (r)
Presseerklrung (e)
Pressefreiheit (e)
pressen

elnksg; fkapitnysg
1. henceg; krkedik; dicsekszik; 2. sustorog; sistereg;
serceg; pattog; 3. zuhog; kopog; ver
tobzdik; dszl
mlt id; praeteritum (nyelvt)
mancs; pracli
1. gyakorlat; praxis; 2. tapasztalat
pontos; precz
Pozsony
sajtiroda
prdikl (tv. is)
prdiktor; igehirdet; hitsznok
szentbeszd; hitsznoklat; prdikci
prshz
1. r; 2. dicsret; um jeden Preis: minden ron;
mindenron; zum halben Preis: flron; 3. dj; jutalom
rajnlat
plyzati felhvs
rmegllapts
vrs fonya
dicst; magasztal; dicsr
remels; remelkeds
rengedmny
versenyttel
kiszolgltat; felad; felldoz
kiszolgltatja magt; felldozza magt
jutalmazott; djazott
kedvezmnyes; leszlltott r
rlaszllts
dicsretes
rjegyzk
rengedmny
rpolitika
djlovagls (sp)
versenybr; zsritag
ringadozs
rleszllts; rengedmny
rkategria
rzuhans
djnyertes; kitntetett
rdrgt
rklnbzet; rklnbsg
jutnyos
ktes; bajos; knyes
brikett
becsap; rszed
srtett leveg
bemutat; premier
miniszterelnk
sajtper
presbiterinus
1. baj; szorultsg; 2. nyomda; sajt; 3. prs
sajtgynksg
sajtszolglat
sajtnyilatkozat
sajtszabadsg
prsel; megszort; nyom; sszeszort; sszezsfol

Presseschau (e)
Preue (r)
Preuen
Preuin (e)
preuisch
prickeln
Priester (r)
Priesteramt (s)
priesterlich
Priesterrum (s)
Priesterschaft (e)
Priesterweihe (e)
prima
Primaner (r)
primr
Primas (r)
Primel (e)
primitiv
Primogenitur (e)
Primus (r)
Primzahl (e)
Prinz (r)
Prinzessin (e)
Prinzip (s)
prinzipell
Prinzipienfrage (e)
prinzlich
Prinzregent (r)
Prioritt (e)
Prise (e)
Prisma (s)
Pritsche (e)
priv. (privat)
privat
Privatangelegenheit (e)
Privatbeamte (e)
Privatbesitz (r)
Privatdetektiv (r)
Privateigentum (s)
Privateingang (r)
Privatgesprch (s)
privatisieren
Privatklinik (e)
Privatleben (s)
Privatlehrer (r)
Privatmann (r)
Privatpraxis (e)
Privatreise (e)
Privatschule (e)
Privatstunde (e)
Privatwohnung (e)
Privatzimmer (s)
Privileg (s)
pro

Probe (e)

sajtszemle
porosz (ember)
Poroszorszg
porosz n
porosz
ingerel; csiklandoz
pap
papsg; papi hivats
papi
ld. Priesterschaft
papsg
papszentels
elsrend; prma
<< a nmet kzpiskola 8. vagy 9. osztlynak tanulja
elsdleges; eredeti
prms
kankalin
primitv
elsszlttsgi jog
osztlyels; vfolyamels
prmszm; trzsszm
herceg
hercegn
elv
1. elvbl; 2. elvi
elvi krds
hercegi
rgensherceg
elsbbsg; priorits
1. csipet; 2. tubk; 3. zskmny
1. hasb; 2. prizma
1. ndplca; 2. priccs; 3. sulyok; verfa
magn /rv./
szemlyes; privt; magn
magngy
magntisztvisel
magntulajdon
magnnyomoz
magntulajdon
klnbejrat
magnbeszlgets
privatizl
szanatrium
magnlet
magntanr
magnember
magnrendels
egyni utazs
magniskola
magnra
magnlaks
fizet vendgszoba
kivltsg; privilgium
-knt; -rt
1. bizonytk; eine Probe mit etw. machen: kiprbl vmit;
eine Probe mit etw. anstellen: kiprbl vmit; jn. auf die
Probe stellen: prbra tesz vkit; 2. prba; ksrlet

Probeflug (r)
Probejahr (s)
proben
Probensammlung (e)
Probestck (s)
Probezeit (e)
Probierbste (e)

prbarepls
prbav
prbl
mintakollekci
1. mintadarab; 2. prbamunka
prbaid
prbababa
1. kiprbl; megprbl; megksrel; 2. megkstol;
megzlel; 3. megvizsgl; elemez; kmlel; man probiert !:
prba szerencse !; probieren geht ber Studieren:
probieren
gyakorlat teszi a mestert
Probierglas (s)
kmcs
Problem (s)
problma; krds; gy
Problematik (e)
problematika
problematisch
problematikus
Produkt (s)
1. szorzat; 2. termk; gyrtmny
Produktenhandel (r)
gabonakereskedelem
Produktion (e)
1. hozam; 2. produkci; mutatvny; 3. termels
produktionsfhig
termkpes
Produktionsgenossenschaft
termelszvetkezet
(e)
Produktionskraft (e)
termeler
Produktionsleiter (r)
gyrtsvezet
Produktionsmittel (s)
termeleszkz
Produktionsweise (e)
termelsi md
produktiv
alkot; termel
Produktivitt (e)
termkenysg
produzieren
1. bemutat; produkl; 2. ltrehoz; termel; elllt
produzieren s.
produklja magt
Prof. (Professor)
prof. (professzor) /rv./
profan
1. avatatlan; 2. vilgi
Profession (e)
hivats; foglalkozs; mestersg
professionell
hivatsos
1. egyetemi tanr; professzor; 2. kzpiskolai tanr
Professor (r)
(Ausztria)
Profi (r)
profi (sp)
Profil (s)
profil; oldalnzet; arcl
Profit (r)
profit; haszon; nyeresg
profitabel
nyeresges
profitieren
profitl; hasznot hz
Prognose (e)
prognzis
Programm (s)
1. msor; program; 2. program
programmatisch
programszer
programmgem
programszer
programmieren
1. programba iktat; programba felvesz; 2. programoz
Programmusik (e)
programzene
Programmvorschau (e) filmelzetes
progressiv
halad; progresszv
Projekt (s)
terv; tervezet
projektieren
megtervez
Projektil (s)
lvedk
Projektion (e)
1. vetts; 2. vetlet
Projektionsapparat (r) vettgp; vettkszlk
Projektionsschirm (r)
vettvszon
projizieren
vett
Pro-Kopf-Produktion (e) egy fre jut termels
Prokurist (r)
cgvezet
Prolog (r)
1. eljtk; 2. elsz; bevezets; prolgus

Promenade (e)
Promenadenweg (r)
promenieren
Promille (e)
prominent
promovieren
prompt
Pronomen (s)
Propaganda (e)
propagieren
Propeller (r)
Prophet (r)
Prophetie (e)
prophetisch
prophezeien
Prophezeiung (e)
Proportion (e)
proportional
Proportionalitt (e)
proportioniert
Proposition (e)
Propst (r)
Prosa (e)
Prosaiker (r)
prosaisch
Prospekt (r)
Prostituierte (e)
Prostitution (e)
prot. (protestanisch)
Prot. (Protokoll)
protegieren
Protektion (e)
Protest (r)
Protestant (r)
protestantisch
protestieren
Prothese (e)
Protokoll (s)
Protokollfhrer (r)
Prototyp (r(s)
Protz (r)
protzen
Prov. (Provinz)
Proverb (s)
Proviant (r)
proviantieren
Provinz (r)
provinzial
Provision (e)
Provizstadt (e)
Provokateur (r)
Provokation (e)
provokatorisch
provozieren
Proz. (Prozent)

1. sta; 2. stny
stny
stl; stlgat
ezrelk
kivl
1. doktorl; 2. doktorr avat
kszsges; gyors; azonnali
nvms
propaganda
propagl; hirdet; terjeszt
propeller; hajtcsavar; lgcsavar
prfta
jslat; jvendls; prfcia
prftai
megjsol; megjvendl
jsls; jslat; jvendls
arny; viszony
arnyos
arnyossg
1. arnyos; 2. ld. proportionieren
javaslat; indtvny; propozci
prpost (katolikus); esperes (protestns)
prza
przar
przai; prosit !: egszsgre ! (koccintskor); prosit
Neujahr !: boldog j vet !
prospektus; ismertets; tjkoztat
prostitult
prostitci
protestns /rv./
jkv. (jegyzknyv) /rv./
prtfogol; protezsl
protekci
vs; tiltakozs
protestns
protestns
tiltakozik; protestl
1. mvgtag; 2. protzis; mfogsor
jegyzknyv; zu Protokoll nehmen: jegyzknyvbe vesz
jegyz
prototpus
pffeszked; hivalkod (ember)
pffeszkedik; hivalkodik
tartomny /rv./
kzmonds
lelem; lelmiszer; elemzsia
lelmez
1. tartomny; provincia; 2. vidk; in der Provinz: vidken
vidki
jutalk
vidki vros
felbujt; provoktor
kihvs; provokls; provokci
kihv; provokl
provokl
% (szzalk) /rv./

Proze (r)
Prozedur (e)
Prozent (s)
-prozentig
Prozentrechnung (e)
prozentual
prozessieren
Prozession (e)
prde
prfen
Prfer (r)
Prfflug (r)
Prfling (r)
Prfstein (r)

Prfung (e)
Prfungstermin (r)
Prfungsverfahren (s)
Prfzeit (e)
Prgelei (e)
Prgelknabe (r)
prgeln
prgeln s.
Prunk (r)
prunken
prunklos
Prunksaal (r)
Prunkstck (s)
prunkvoll
PS (Pferdestrke)
PS (Postkriptum)
Psalm (r)
Pseudonym (s)
Psyche (e)
Psychiater (r)
psychisch
Psychoanalyse (e)
Psycholog (r)
Psychologie (e)
psychologisch
Psychopat (r)
Pubertt (e)
Publikation (e)
Publikum (s)
publizieren
Pudding (r)
Pudel (r)
Pudelmtze (e)

1. lefolys; folyamat; jm. einen Proze anhangen: pert


indt vki ellen; beperel vkit; gegen jn. einen Proze
anhngig machen: pert indt vki ellen; gegen jn. einen
Proze fhren: pereskedik vkivel; mit jm. einen Proze
fhren: pereskedik vkivel; kurzen Proze machen: nem
sokat teketrizik; 2. per
eljrs; procedra
szzalk; zu hohen Prozent: nagy kamatra
-szzalkos
szzalkszmts
szzalkos
pereskedik; pert folytat
felvonuls; krmenet
szemrmesked; lszemrmes; prd
1. levizsgztat; 2. megvizsgl; tvizsgl; ellenriz; tnz;
kivizsgl; 3. prbra tesz
vizsgztat
prbarepls
vizsgz
prbak
1. megprbltats; die Prfung bestehen: tmegy a
vizsgn; die Prfung machen: vizsgzik; 2. vizsga; 3.
vizsglat; prba
vizsganap
vizsglati eljrs
prbaid
verekeds
bnbak
megver
verekedik
pompa; fny; dsz; ragyogs
pompzik; dszeleg
egyszer; dsztelen
dszterem
dszpldny
pomps; fnyes; dszes; ragyog
LE (ler) /rv./
ui.; u.i. (utirat) /rv./
zsoltr
lnv
llek
elmegygysz; pszichiter
lelki; pszichikai
pszichoanalzis
pszicholgus
llektan; pszicholgia
llektani; pszicholgiai
pszichopata
serdlkor; puberts; publik machen: nyilvnossgra
hoz; kzztesz
kzlemny
1. kznsg; publikum; 2. nyilvnos elads (egyetemen)
kzl; publikl
puding
uszkr; das ist also des Pudels Kern: erre megy ht ki a
jtk
kucsma

Puder (r)
pder; hintpor
pudern
bepderez
Puderzucker (r)
porcukor
Puff (r)
1. buggy; puff; 2. ts; lks; puffans
puffen
1. durrant; pufogtat; 2. puffan; durran; 3. pfl; lk;
Puffer (r)
1. borgonyafnk; puffancs; 2. tkz; lkhrt (msz)
P-Zug (r) (Personenzug) szemlyvonat /rv./
Pullover (r)
pulver
rvers; szvvers; pulzus; jm. den Puls fhlen:
megtapogatja vkinek a pulzust; jm. den Puls fhlen:
Puls (r)
tapogatzik vkinl (tv.)
Pulsader (e)
tr
pulsieren
lktet; pulzl
Pulsschlag (r)
rvers
Pult (s)
1. emelvny; 2. polc; pult
Pulver (s)
1. por; 2. puskapor; lpor
pulverig
poros
pulverisieren
porlaszt
Pulvermagazin (s)
lportr (kat)
Pulverturm (r)
lportorony
Pump (r)
klcsn
Pumpe (e)
szivatty; pumpa
pumpen
1. kiszivattyz; 2. klcsnz
Pumps (pl.)
krmcip
punkt
pont; ppen
1. pont; 2. szempont; toter Punkt: holtpont; ein wunder
Punkt: fj pont; rzkeny pont; auf dem Punkt stehen:
azon a ponton van; mr ott tart; auf dem Punkt sein:
azon a ponton van; mr ott tart; bis zu einem gewissen
Punkte: bizonyos fokig; bizonyos mrtkben; etw. Punkt
fr Punkt durchgehen: pontrl pontra megvizsgl vmit;
etw. von Punkt zu Punkt durchgehen: pontrl pontra
megvizsgl vmit; wir einigten uns ber diesen Punkt:
Punkt (r)
egyetrtettnk ebben a krdsben; Sieg nach Punkten:
Pnktchen (s)
pontocska
Punktekampf (r)
pontverseny (sp)
pnkteln
pettyez; kipontoz
pontos; er kommt immer pnktlich: mindig pontos; mindig
pnktlich
pontosan jn
Pnktlichkeit (e)
pontossg
Punktrennen (s)
pontverseny
Punktrichter (r)
pontozbr
Punktzahl (s)
pontszm
Punsch (r)
puncs
Pupille (e)
pupilla
Puppe (e)
1. baba; bb; bbu; 2. prbababa
Puppengesicht (s)
babaarc
Puppenspiel (s)
bbjtk
Puppenspielertheater (s)bbsznhz
Puppentheater (s)
bbsznhz
Puppenwagen (r)
babakocsi
pur
tiszta; puszta; mer; pures Gold: sznarany
Pree (e)(s)
pr; pp
purgieren
megtisztt
Purgiermittel (s)
hashajt
Puritaner (r)
puritn
puritanisch
puritn

Purpurmantel (r)
purpurrot
Purzelbaum (r)
purzeln
Puste (e)
Pustel (e)
Puta (e)
Pute (e)
Puter (r)
puterrot
Putsch (r)
Putz (r)
putzen

putzen s.
Putzfrau (e)
putzig
Putzlappen (r)
Putzmacherei (e)
Putzmacherin (e)
Putzmittel (s)
Putznarr (r)
putzschtig
Putztuch (s)
Putzwerkzeug (s)
pw. (postwendend)
Pygme (r)
Pyjama (r)(s)
Pyramide (e)
Pyrenen (Pl.)
Pyrenenhalbinsel (e)
pyrenisch
Pyrotechnik (e)
Pyrotechniker (r)
pythagoreisch
Pz. (Parzellenzahl)
q (Quintal)
Quacksalber (r)
Quadrat (s)
Quadratmeter (s)
Quadratwurzel (e)
quadrieren
quken
Qual (e)
qulen
qulen s.
Qulerei (e)
Qualifikation (e)
qualifiziert
Qualitt (e)
qualitativ
Qualm (r)
qualmen
qualmig

bborpalst
bborvrs
bukfenc; einen Purcelbaum machen: bukfencet vet;
einen Purcelbaum schlagen: bukfencet vet
bukfencezik
szusz; szufla
pattans
puszta
pulykatoj; dumme Pute !: buta liba !
pulykakakas
pulykavrs
llamcsny; puccs
1. cicoma; dsz; 2. vakolat
1. dszt; cicomz; 2. megtisztt; megpucol; 3. vakol
1. kiltzik; cicomzkodik; 2. tisztlkodik; Pferde putzen:
lovat csutakol; sich die Zhne putzen: fogat mos; sich die
Nase putzen: kifjja az orrt /
takartn
mks; bohks; furcsa; fura
tiszttrongy
kalaposmhely
kalaposn
tiszttszer
divatbolond
cicomzkod
porrongy
tiszttszerszm
postafordultval /rv./
pigmeus
pizsama
1. gla; 2. piramis
Pireneusok
Pireneusi-flsziget
pireneusi
pirotechnika; tzszerszet
pirotechnikus; tzszersz
pithagoraszi; pthagoraszi; pythagoreischer Lehrsatz:
Pitagorasz ttele; Pitagorasz-ttel
hrsz. (helyrajzi szm) /rv./
q (mzsa) /rv./
kuruzsl; sarlatn
ngyzet
ngyzetmter
ngyzetgyk
1. egybevg; 2. ngyzetre emel
1. brekeg; 2. kuruttyol; karattyol; 3. nyafog
kn
knoz; megknoz
1. gytrdik; knldik; 2. knozza magt
knzs
minsts
1. minstett; 2. szakkpzett
1. kpessg; 2. minsg
minsgi
fstgomoly
1. fstl; 2. gomolyog
1. fsts; 2. gomolyg

qualvoll
Quantitt (e)
quantitativ
Quarantne (e)
Quark (r)
Quart (e)
Quart (s)
Quartal (s)
Quartier (s)
Quarz (r)
quasseln
Quaste (e)
Quatsch (r)
quatschen
quatschna
Quecksilber (s)
Quelle (e)
quellen
Quellenwerk (s)

quer
Querbinde (e)
Quere (e)
queren
querfeldein
Quergasse (e)
Querschnitt (r)
querber
quetschen
Quetschung (e)
quieken
quietschen
Quirl (r)
quirlen
Quitte (e)
quittieren
Quittung (e)
Quiz (s)
Quizz (s)
quoll
Quote (e)
Quotient (r)
Raab
Raab (e)
Rabbiner (r)
Rabe (r)
Rabenmutter (e)
rabenschwarz
Rache (e)
rchen
Rachen (r)
rchen s.
rackern (s.)
Rad (s)

gytrelmes; knos
mennyisg
mennyisgi
vesztegzr
1. tr; 2. vacak; semmisg
1. kvart (sp/zene); 2. negyed
negyedrt
negyedv
szlls; kvrtly
kvarc
fecseg
bojt
sletlensg; hlyesg
locsog
csuromvizes
higany
forrs
1. bugyog; 2. kiduzzad; megdagad
forrsm
1. tls; harnt; rzstos; 2. keresztbe; keresztben;
ferdn; harnt; kreuz und quer: sszevissza; keresztlkasul; 3. visszs; fonk
keresztkts
keresztirny; jm. in die Quere kommen: keresztezi vkinek
az tjt
keresztez
toronyirnt
keresztutca
keresztmetszet
szemben
1. sszezz; 2. sztnyom; prsel
zzds
sivt; vist; sivalkodik
1. csikorog; 2. sivalkodik
habar
1. habar; 2. prget; quitt mavhen: kiegyenlt; elintz; wir
sind quitt: kvittek vagunk
birsalma
nyugtz
nyugta; elismervny
kvz; ki mit tud ?; ki miben tuds ?
kvz; ki mit tud ?; ki miben tuds ?
ld. quellen
hnyad; kvta
hnyados
Gyr
Rba
rabbi
holl
szvtelen anya
hollfekete
bossz; an jm. Rache nehmen: bosszt ll vkin
megbosszul
torok; garat
bosszt ll
grcl
1. kerk; 2. kerkpr; bicikli

Radatt (r)
radeln
radfahren
Radfahren (s)
Radfahrer (r)
radieren
Radiergummi (r)
Radierung (e)
Radieschen (s)
radikal
Radio (r)(s)
Radrennen (s)
Radweg (r)
raffen
raffen s.
raffinieren
raffiniert
Rage (e)
ragen
Rahm (r)
rahmen
Rahmen (r)
Rahmkse (r)
Rain (r)
Rakete (e)
rammen
Rampe (e)
Ramschware (e)
Rand (r)
randalieren
Randnote (e)
rang
Rang (r)
Range (r)
rangieren
rangweise
rank
Ranke (e)
Rnke (Pl.)
ranken
Rnkenschmied (r)
rann
rannte
Ranunkel (e)
Ranzen (r)
ranzig
rapid
Rappe (r)
rappelig
rappeln
rar
Raritt (e)
rasch
rascheln

zsivaj; zenebona; er radebrecht das Ungarisch: tri a


magyart
kerkprozik; biciklizik
kerkprozik
kerkprozs; biciklizs
kerkpros
1. karcol; rzkarcot kszt; 2. radroz
radr; radrgumi
rzkarc
hnapos retek
gykeres; radiklis
rdi; Radio hren: rdit hallgat
kerkprverseny
kerkprt
1. feltz; redz; 2. megragad
sszekapja; sszeszedi magt
finomt
1. finomtott; 2. kifinomult; 3. rafinlt; krmnfont
dh
emelkedik
tejfl
1. keretez; 2. leflz
keret; rma
krmsajt
mezsgye
rakta
1. dngl; clpz; 2. nekimegy
1. feljr; felhajt; 2. rakod (vast); 3. rivalda (sznhz)
maradk ru
szl; perem; auer Rand und Band kommen: kijn a
sodrbl
garzdlkodik
szljegyzet
ld. ringen
1. emelet (sznhz); 2. rang; rendfokozat; ersten Ranges:
elsrend; jm. den Rang ablaufen: fellml vkit
klyk; csibsz
1. rendez; tolat (vast); 2. sorol (rangsorba)
rang szerint
karcs; hajlkony
kacs; inda
rmnykods; fondorlat
felkapaszkodik
cselszv
ld. rinnen
ld. rennen
boglrka
1. iskolatska; 2. tarisznya
avas
gyors
fekete l
hbortos
csrmpl; zrg
ritka; gyr
ritkasg
gyors; hirtelen
zizeg; zrg

1. rjng; tombol; 2. szguld; vgtat


pzsit; gyep
1. rjng; tombol; szguld; 2. rettenten; rasender
rasend
Beifall: tombol siker
Rasenmher (r)
fnyr
Rasenmhmaschine (e) fnyr
Rasierapparat (r)
borotva; elektrischer Rasierapparat: villanyborotva
rasieren
megborotvl
rasieren s.
borotvlkozik
Rasierklinge (e)
borotvapenge
Rasiermesser (s)
borotva
Rson (e)
belts; szszersg; rtelem
raspeln
reszel
Rasse (e)
faj; fajta
rasseln
1. csrmpl; zrg; 2. csrtet
Rast (e)
pihens; pihen
rasten
megpihen
rastlos
szntelen; nyughatatlan
Raststtte (e)
pihenhely
1. tancs; 2. tancs (testlet); 3. tancskozs; 4.
tancsos (szemly); sich Rat holen: tancsot kr; jn. um
einen Rat fragen: tancsot kr vkitl; jn. um einen Rat
bitten: tancsot kr vkitl; keinen Rat wissen:
tancstalan; mit jm. zu Rate gehn: tancskozik vkivel; jm.
Rat (r)
zu Rate ziehen: kikri vki tancst
Rate (e)
1. rszeseds; jrulk; 2. rszlet
raten
kitall
raten +D +zu +D
tancsol vkinek vmit
ratenweise
rszletekben
Ratenzahlung (e)
rszletfizets
Rathaus (s)
vroshza
Ration (e)
adag
rationalisieren
szszerst; racionalizl
rationell
1. szszer; 2. gazdasgos
rationieren
adagol
rtlich
1. tancsi; 2. tancsos; ajnlatos
ratlos
tancstalan
ratsam
tancsos
ratschen
1. hadar; 2. kerepel
Ratschlag (r)
ld. Rat
ratschlagen
tancskozik; tanakodik
Rtsel (s)
1. rejtly; 2. rejtvny
rtselhaft
rejtlyes
Ratte (e)
patkny
rattern
kattog; zakatol
Raub (r)
1. rabls; 2. zskmny
rauben
elrabol
Ruber (r)
rabl
Rauberei (e)
rabls
ruberisch
rabl
Raubmord (r)
rablgyilkossg
Raubtier (s)
ragadoz llat
Raubberfall (r)
rabltmads
Raubwild (s)
dvad
Raubzug (r)
rablhadjrat
Rauch (r)
fst
ruchen
1. dohnyzik; 2. fstl; 3. megfstl
rasen
Rasen (r)

Raucher (r)
Rucherkse (r)
Rauchfang (r)
Rauchfleisch (s)
rauchfrei
rauchig
Rauchwaren (Pl.)
Rude (e)
raufen
raufen (s.)
Rauferei(e)
rauh
Rauhreif (r)
Rauhware
Raum (r)
rumen
Raumfahrt (e)
Rauminhalt (r)
Raumkapsel (e)
rumlich
Rumlichkeit (e)
Raumschiff (s)
Raupe (e)
Rausch (r)
rauschen
Rauschmittel (s)
ruspern (s.)
Reagenzglas (s)
reagieren
Reaktion (e)
reaktionr
real
realisieren
Realitt (e)
Reallohn (r)
Rebe (e)
Rebell (r)
rebellieren
rebellisch
Rebhuhn (s)
rechen
Rechen (r)
Rechenmaschine (e)

Rechenschaft (e)
Rechenschieber (r)
Rechenzentrum (s)
rechnen
Rechnen (s)
Rechnung (e)

dohnyos
fstlt sajt
kmny
fstlt hs
fstmentes
fsts
1. dohnyru; 2. szrmeru
rh
tpdes; szaggat
verekedik; dulakodik
verekeds
1. rdes; durva; 2. zord; nyers
zzmara
ld. Rauchwaren
1. helyisg; 2. tr; hely
1. kirt; 2. sszetakart
rhajzs; rrepls
trfogat; kbtartalom; befogadkpessg
rkabin
trbeli
helyisg
rhaj
herny
mmor
zg; zsong; zuhog
kbtszer
krkog; torkt kszrli
kmcs
reagl
reakci
reakcis
relis
realizl
realits
relbr
szlvessz; venyige
lzad
fellzad; lzadozik
lzad
fogoly (madr)
gereblyz
1. gereblye; 2. ruhafogas
szmolgp
szmads; Rechenschaft ablegen: szmot ad; beszmol;
jn. zur Rechenschaft ziehen fr etw.: vkit felelssgre
von vmirt
logarlc
szmtstechnikai kzpont
1. szmt; 2. szmol
1. szmols; 2. szmtan
1. szmts; tervezs; Rechnung tragen: szmtsba
vesz; szmol vmivel; 2. szmla; 3. szmols

recht
Recht (s)
Rechtberater (r)
Rechte (e)
Rechte (r)(e)
Rechte (s)
Rechteck (s)
rechterseits
rechtfertigen
rechtglubig
rechthaberisch
rechtlich
rechtlos
rechtmig
rechts
Rechtsanwalt (r)
Rechtsauen (r)
Rechtschreibung (e)
Rechtsfall (r)
rechtsfllig
Rechtsgrund (r)
rechtsgltig
rechtshaffen
Rechtshandel (r)
rechtshin
rechtskrftig
rechtskundig
Rechtsregel (e)
rechtzeitig
Reck (s)
Recke (r)
recken
recken s.
Recycling (s)
Redaktieur (r)
Redaktion (e)

Rede (e)
Redegabe (e)

reden
Redensart (e)

1. helyes; kell; ill; 2. igaz; 3. jobb (oldal); 4. valdi;


igazi; eben gerade recht: pp jkor; es geschieht ihm
recht !: gy kell neki !; das ist mir recht: ez nekem
megfelel; es ist mir nicht recht: nincs nyemre; jm. recht
machen: kedvre tesz vkinek; jm. recht tun: kedvre tesz
vkinek; er hat recht behalten: neki lett igaza; du hast
recht: igazad van; ich wre ein rechter Narr: tisztra
bolond volnk; rechter Winkel: derkszg
jog; igazsg; trvny; Recht sprechen: tlkezik;
trvnykezik; von Rechts wegen: igazsg szerint
jogtancsos
jobboldal (parlament)
1. a jobb oldali ember; 2. az igazi; 3. igaz ember
a helyes; igaz; etwas Rechtes lernen: valami hasznosat
tanul
derkszg ngyszg
jobbra; jobboldalt
igazol
igazhit
nfej; akaratos; mindig neki van igaza
1. jogi; 2. tisztes; derk; rendes
jogtalan
jogszer; jogos; trvnyes
jobbra; jobboldalt; rechts der Rheines: a Rajna jobb
gyvd
jobbszls (sp)
helyesrs
jogeset
pervesztes
jogcm
jogrvnyes
jraval; derk
per (jog)
jobb fel; jobbra
jogers
trvnytud
jobbkzszably
kell idben; jkor; idejben
nyjt (sp)
dalia
kinyjt
kinyjtzkodik
jrahasznosts
szerkeszt
1. szerkeszts; 2. szerkesztsg
1. beszd; 2. szbeszd; mendemonda; pletyka; davon
kann nicht die Rede sein: sz sem lehet rla; keine Rede
davon !: sz sincs rla !; es ist nicht der Rede wert: szt
sem rdemel; jm. Rede stehen: szmot ad; beszmol
vkinek; in Rede stehend: szban forg; jn. zur Rede
stellen: krdre von vkit; es geht die Rede: azt beszlik;
groe Reden fhren: fontoskodik; 3. sznoklat
beszdkszsg
1. beszl; 2. beszlget; du hast gut zu reden: knnyen
beszlsz; knny neked; du hast letch zu reden: knnyen
beszlsz; knny neked; 3. szl; mond
szlsmd

redigieren
redlich
Redner (r)
redselig
reduzieren
Reeder (r)
reell
Referat (s)
Referenz (e)
referieren
reflektieren
reformieren
Regal (s)
Regatta (e)
rege
Regel (e)
regelmig
regeln
regelrecht
regelwidrig
regen
Regen (r)
regen s.
Regenbogen (r)
regendlich
Regenfall (r)
Regengu (r)
Regenhaut (e)
Regenmantel (r)
Regenschauer (r)
Regenschirm (r)
Regent (r)
Regenwetter (s)
Regenwurm (r)
Regie (e)
regieren
Regierung (e)
Regiment (s)
Regisseur (r)
Register (s)
registrieren
Regler (r)

reglos
regnerisch
regsam
regulr
regulieren
Regung (e)
regunglos
Reh (s)
rehabilitieren
Reibeisen (s)
reiben

1. tdolgoz; 2. szerkeszt
becsletes
sznok
bbeszd
cskkent; redukl
hajtulajdonos
1. komoly; megbzhat; 2. valsgos; tnyleges; relis
elads; beszmol
ajnls
elad
1. gondolkodik; gondolkozik; elmlkedik; 2. ignyt tart; 3.
visszaver (fizika)
megreforml
llvny; polc
evezsverseny (sp)
eleven; frge; lnk; ein reges Leben: mozgalmas let;
rege werden: felled
1. szably; 2. szoks; in der Regel: rendszerint
1. rendszeresen; rendszerint; 2. szablyos; szablyszer
szablyoz
szablyos; szablyszer
szablyellenes
mozgat; mozdt
es
megmozdul; mozog
szivrvny
vzhatlan
eszs
zpor
eskpeny (tltsz,vkony)
eskpeny; eskabt
fut zpor; zpores
eserny
uralkod
ess id
fldigiliszta
1. jvedelem; 2. rendezs (film; sznhz); 3. rezsi
uralkodik
1. kormny (hatalmi szerv); 2. uralkods
1. ezred (kat); 2. uralom; vezets
rendez (film; sznhz)
1. jegyzk; 2. nvmutat; trgymutat; regiszter
1. bejegyez; iktat; 2. feljegyez; regisztrl
szablyoz
mozdulatlan; es regnet wie aus Strmen: szakad az es;
zuhog az es; es regnete Bomben: csak gy hullottak a
bombk
ess
lnk
szablyos
szablyoz
1. indulat; 2. megmozduls; mozdulat
mozdulatlan
z
rehabilitl
reszel
1. megdrzsl; drgl; 2. megtr

Reiberei (e)
Reibrett (s)
Reibung (e)
reibungslos
reich
Reich (s)

reichen
reichhaltig
reichlich
Reichsbahn (e)
Reichtum (r)

reien
reiend
reif
Reif (r)
Reife (e)
reifen
Reifen (r)
Reifeprfung (e)
reiflich
Reigen (r)

Reihe (e)
Reihefolge (e)
reihen
reihen s.
Reiher (r)
reiheweise
reihig
Reim (r)
reimen (s.)
rein
Rein (e)
Reinagel (r)
Reinemachen (s)
reinfallen
Reinheit (e)
reinigen
reinigen s.
Reinigung (e)
reinlich
Reinmachen (s)
Reinschrift (e)
Reis (r)
Reis (s)
Reise (e)
Reisebro (s)
Reisefhrer (r)
reisen
Reisende (r)(e)
Reisepa (r)

srlds
rajztbla
1. drzsls; 2. srlds
srldsmentes
gazdag; ds; bsges
birodalom
1. elr; terjed vmeddig; 2. futja; elg; soweit das Auge
reicht: ameddig a szem ellt; es reicht: elegend; 3. nyl
vmirt; 4. odanyjt
tartalmas
bsges
birodalmi vast
gazdagsg; bsg
1. cibl; rngat; tpdes; 2. elrnt; felrnt; lernt; 3.
elszakad; megszakad; sich um etw. reien: tri magt
vmirt; 4. eltp; kitp; letp; elszakt; kiszakt; leszakt
1. hasogat; szaggat; 2. ragadoz; 3. sebes; rohan
rett; reif werden: megrik; kifejldik
dr
rettsg
1. megrik; rleldik; es reift: deresedik; dr van; 2.
karika; abroncs; gumiabroncs
rettsgi vizsga
alapos; behat
krtnc
sor; sorrend; die Reihe ist an mir: rajtam a sor; ich bin an
der Reihe: rajtam a sor; nach der Reihe: sorban;
sorjban; an die Reihe kommen: sorra kerl
sorrend
sorakoztat
felsorakozik
kcsag
soronknt
soros
1. rigmus; versike; 2. rm
1. sszeillik; sszefr; 2. rmel
1. ld. herein; 2. nagyon tiszta; 3. tisztra; tisztn;
pusztn; reines Gold: sznarany; rein werden: megtisztul
lbas; serpeny
rajzszeg; rajzszg
1. nagytakarts; 2. tisztogats
bedl; felsl
tisztasg
megtisztt
tisztlkodik
tisztt; die chemische Reinigung: vegytisztt
tiszta; rendes
1. nagytakarts; 2. tisztogats
tisztzat
rizs
g; gally; vessz
t; utazs
utazsi iroda
tikalauz (knyv)
utazik; elutazik
utas
tlevl

Reiseverkehr (r)
Reisfeld (s)
Reisig (s)
reiten
Reiter (r)
Reitpferd (s)
Reiverschlu (r)
Reiz (r)
reizbar
reizen
reizend
Reizeug (s)
reizvoll
Reklamation (e)
Reklame (e)
reklamieren
rekommandiert
Rekord (r)
Rekrut (r)
Rektor (r)
Relation (e)
Religion (e)
religis
Reliquie (e)
Remise (e)
Renaissance (e)
Rendezvous (s)
rendtieren
rendtieren s.
Rennbehn (e)
rennen
Rennen (s)
Rennfahrer (r)
Rennpferd (s)
Renntier (s)
Rennwagen (r)
renovieren
rentabel
Rente (e)
Rentne (e)
Rentner (r)
Rentnerin (e)
reorganisieren
Reparatur (e)
Reparaturwerkstatt (e)
reparieren
repatriieren
Reportage (e)
Reporter (r)
Reprsentant (r)
reprsentieren
reproduzieren
Reptilien (Pl.)
Republik (e)
republikanisch
Requisiten (Pl.)

utasforgalom
rizsfld
rzse; Reiaus nehmen: kereket old; megfutamodik
lovagol
lovas
htasl
cipzr
1. bj; 2. inger
ingerlkeny
felingerel; felizgat
1. bjos; 2. ingerl
krzkszlet; rajzkszlet
bjos
felszlamls; reklamci
reklm; fr etw. Reklame machen: reklmoz vmit
reklaml
ajnlott
rekord; cscsteljestmny
jonc
rektor
viszonylat
valls
vallsos
ereklye
kocsiszn
renesznsz
randev; tallka
1. jvedelmez; 2. kamatozik
kifizetdik
versenyplya
1. ellk; fellk; eltaszt; 2. fut; szalad; szguld; 3. futkos;
rohangl; szaladgl; 4. versenyez (sp)
verseny
autversenyz; motorversenyz; kerkprversenyz
versenyl
rnszarvas
versenyaut
renovl
jvedelmez
nyugdj; jradk
nyugdj
nyugdjas
nyugdjas n
jjszervez
javts
javtmhely
1. megjavt; kijavt; 2. orvosol
visszahonost
tudsts; riport
tudst; riporter
1. kpvisel; 2. reprezents
1. kpvisel; 2. reprezentl
1. felidz; reprodukl; 2. msol
hllk; csszmszk
kztrsasg
kztrsasgi; republiknus
kellkek

Reserve (e)
reservieren
reserviert
Residenz (e)
resolut
Resolution (e)
resp. (respektive)
Respekt (r)
respektieren
Rest (r)
Restaurant (s)
restaurieren
restlich
restlos
Resultat (s)
Retikl (s)
Retourfahrkarte (e)
rettbar
retten
retten s.
Rettlich (r)
Rettung (e)
Rettungsdienst (r)
Rettungsleute (Pl.)
Rettungswagen (r)
Reue (e)
reuen
reuig
Revanche (e)
revidieren
Revier (e)
Revier (s)
Revision (e)
Revolte (e)
Revolution (e)
revolutionr
Revolutionr (r)
Revolver (r)
Rezept (s)
rezeptfrei
Rezeption (e)
rezeptpflichtig
Rhein (r)
Rheinland (s)
rhythmisch
ri
Ri (r)
Ribisel (e)
Ribisl (e)
richten

richten s.
Richter (r)

1. tartalk; 2. tartzkods
fenntart; tartalkol; lefoglal
1. fenntartott; 2. tartzkod
szkhely
elsznt
hatrozat
ill. (illetve; illetleg) /rv./
tisztelet; tekintly
tisztel
maradk
tterem; vendgl
helyrellt; restaurl
megmarad; maradk
maradktalan; teljes
eredmny
kzitska
menettrti jegy
menthet
megment; kiment; kiszabadt
megmenekl; er war nicht zu retten: menthetetlen volt
retek
1. a mentk; 2. menekls; 3. ments
mentszolglat
mentk
mentaut
bnat; megbns
megbn; sajnl
bnbn; tredelmes
1. bossz; 2. revans; viszonzs; 3. visszavg
tvizsgl
bnyakerlet
1. gyenglked (szoba); 2. kerlet; krzet; 3.
tvizsgls; revzi
lzads
forradalom
forradalmi
forradalmr
revolver; pisztoly
recept; nach einem uralten Rezept: egy srgi recept
szerint
recept nlkl vehet (gygyszer)
recepci
receptkteles (gygyszer)
Rajna
Rajna-vidk
temes; ritmikus
ld. reien
1. rejz; vzlat; 2. szakads; repeds
ribiszke; ribizli
ribiszke; ribizli
1. eltl; kivgez vkit; 2. elkszt; elkszt; 3. megigazt;
helyreigazt; rendbehoz; 4. rirnyt; 5. szegez; intz
1. igazodik; 2. irnyul; szegezdik; 3. kszldik; richte
das Essen !: ksztsd el az ebdet !; tlalj !; eine Frage
an jn. richten: krdst intz vkihez; in die Hhe richten:
felllt; zugrunde richten: tnkretesz
br

richtig
richtigstellen
Richtlinie (e)
Richtung (e)
rieb
riechen
Riegel (r)
riegeln
Riese (r)
rieseln
riesig
riet
Riff (s)
rigors
Rigorosum (s)
Rille (e)
Rind (s)
Rinde (e)
Rinderherde (e)
Rindfleisch (s)
Rindsuppe (e)
Ring (r)
Ringelnatter (e)
Ringelspiel (s)
ringen
ringen s.
rings
ringsum
Rinne (e)
rinnen
Rippe (e)
Rippenfell (s)
Rippenfleisch (s)
riskieren
rissig
Rist (r)
ritt
Ritt (r)
Ritter (r)
ritterlich
Ritze (e)
ritzen
Rivale (r)
rivalisieren
Ro (s)
Robbe (e)
robust
roch
rcheln

1. helyes; j; igaz; 2. rendes; csakugyan; igazn; das


richtige Alter: a megfelel letkor; richtiges Deutsch:
helyes nmetsg; ist das der richtige Zug ?: ez a mi
vonatunk ?; die Uhr geht richtig: az ra jl jr
helyreigazt; helyesbt
1. irnyelv; 2. irnyvonal
1. irny; 2. irnyzat; 3. megigazts
ld. reiben
1. megszagol; es riecht gut: j szaga van; riechen lassen:
megszagoltat; 2. szagot raszt
1. retesz; 2. szelep
elreteszel
ris
1. csrgedezik; 2. permetez; es rieselt: szemerkl; szitl
az es; es rieselt mir kalt ber den Rcken: borsdzik a
risi; ich freue mich riesig: borzasztan rlk
ld. raten
szirt; sziklaztony
szigor
szigorlat
rovtka; barzda
szarvasmarha; Rinderrouladen mit pkanter Soe:
marharold pikns mrtssal
kreg; hj
gulya; csorda
marhahs
marhahsleves
1. gyr; karika; 2. krt; 3. szort; ring (sp)
vzisikl
krhinta
1. birkzik; kszkdik; vvdik; 2. kicsavar; 3. kzd vmirt
1. birkzs; 2. csavarodik; gyrzik; nach Atem ringen:
levegrt kapkod; die Hnde ringen: kezt trdeli
krl
krs-krl
lefoly
folyik; csepeg; cspg; csurog; der Regen rinnt: zuhog
az es
borda
mellhrtya
oldalas (hs)
kockztat
repedezett; szakadozott
lbfej hta; rszt
ld. reiten
lovagls
lovag
lovagias
karcols; repeds
megkarcol
vetlytrs; versenytrs; rivlis
vetlkedik; rivalizl
l; paripa; hoch zu Ro: lhton; lhtrl (tv.)
fka
robusztus
ld. riechen
hrg

Rock (r)
1. kabt; 2. szoknya
Rockmusik (e)
rockzene
Rodel (r)(e)
sznk
rodeln
1. irt (erdt); 2. sznkzik; sznkzik
Rogen (r)
halikra
Roggen (r)
rozs
roh
1. nyers; durva; 2. nyers; ftlen
Rohaar (s)
lszr
Roheit (e)
durvasg
Rohgewicht (s)
nyers sly
Rohirt (r)
csiks
Rohkost (e)
nyerskoszt
Rohmaterial (s)
nyersanyag
Rohmaterialversorgung (e)
nyersanyagellts
Rohr (s)
1. cs; 2. nd
Rhre (e)
1. cs; 2. st
Rohseide (e)
nyersselyem
Rohstoff (r)
nyersanyag
Rolladen (r)
redny
1. mngorl; 2. ors; csiga; grg; henger; 3. szerep; 4.
Rolle (e)
tekercs
1. dbrg; morajlik; 2. grdt; gurt; 3. grdl; gurul;
rollen
forog; 4. mngorol; 5. sszecsavar; felgngylt
rollen s.
hempereg; gurul
Rollenbesetzung (e)
szereposzts
Rollenverteilung (e)
szereposzts
Rollfeld (s)
kifutplya (rep)
Rollfilm (r)
tekercsfilm
Rollstuhl (r)
tolszk
Rolltreppe (e)
mozglpcs
Rom
Rma
Roman (r)
regny
Romanik (e)
romn stlus
romanisch
romn stlus
romantisch
romantikus
Rmer (r)
rmai (ember)
rmisch
rmai
rntgen
megrntgenez
Rntgenarzt (r)
rntgenorvos
Rntgenstrahl (r)
rntgensugr
rosa
rzsaszn
Rschen (s)
rzscska
Rose (e)
rzsa
rosenfarbig
ld. rosa
Rosenkohl (r)
kelbimb
Rosenstock (r)
rzsat
rosig
rzss
Rosine (e)
mazsola
Rosmarin (r)
rozmaring
Rssel (s)
ld. Springer
Rost (r)
1. rostly; 2. rozsda
Rostbraten (r)
rostlyos
rostbraun
rozsdabarna
rosten
1. megprkl; megpirt; 2. megrozsdsodik; berozsdl
rostfrei
rozsdamentes
rostig
rozsds
rot
piros; vrs

rotbckig
rotbrtig
Rte (e)
Rteln (Pl.)
rten
rten s.
rotfleckig
rothaarig
Rothirsch (r)
Rotkehlchen (s)
rtlich
Rotte (e)
rotten
Rotwein (r)
Rotwelsch (s)
Rotwild (s)
Rotz (r)
Route (e)
routiniert
Ru (r)
Rbe (e)
Rubrik (e)
ruchbar
ruchlos
Ruck (r)
Rckantwort (e)
rckbezglich
Rckbleibsel (s)
Rckblick (r)
rcken
Rcken (r)
Rckenmark (s)
Rckenwirbel (r)
rckerstatten
Rckfahrkarte (e)
rckfllig
Rckforderung (e)
rckgngig
Rckgrat (s)
Rckhalt (r)
Rckkehr (e)
rcklings
Rucksack (r)
Rckschlag (r)
rckschrittlich
Rckseite (e)
Rcksicht (e)
rcksichtslos
Rcksichtsnahme (e)
rcksichtsvoll
Rcksitz (r)
Rcksprache (e)

pirospozsgs
rtszakll
pr; vrssg
rubeola
pirost
pirosodik; kipirul
pirosfoltos; vrhenyes
vrs haj
gmszarvas
vrsbegy
pirosas; vrses
1. banda; horda; 2. csapat; csoport
1. csoportosul; sszeverdik; 2. irt; gyomll
vrsbor
nmet tolvajnyelv
rtvad; szarvas
takony
tirny
gyakorlott; gyes; rutinos
korom
rpa; dei gelbe Rbe: srgarpa; gelben Rben:
srgarpafzelk; rote Rbe: ckla
rovat
kztudoms; ruchbar werden: hre kel
elvetemlt
lks; megrnts
vlasz
visszahat (nyelvt)
maradk
visszapillants
1. eltol; elmozdt; 2. htrl; jm. scharf auf den Lieb
rcken: hevesen megtmad vkit; 3. mozdul; indul
1. ht; 2. hegyht; hegygerinc
gerincvel
htcsigolya
visszaszolgltat; visszatrt
menettrti jegy; retrjegy
visszaes
visszakvetels
visszamenen; rckgngig machen: rvnytelent
htgerinc
1. tmasz; 2. tartzkods; fenntarts
visszatrs
htrafel
htiszk
1. csaps; 2. visszacsapds; 3. visszahats; 4.
visszeses; hanyatls
maradi
htlap; htoldal
tekintet; kmlet; tapintat; Rcksicht nehmen auf etw.:
tekintettel van vmire
kmletlen; tapintatlan
odafigyels
kmletes; figyelmes; tapintatos
hts ls
megbeszls; rtekezs; mit jm. Rcksprache nehmen:
megbeszli a dolgot vkivel

Rckstand (r)
rckstndig
Rckstrahler (r)
Rcktritt (r)
rckwrts
Rckweg (r)
Rckzug (r)
Rudel (s)
Ruder (s)
Ruderboot (s)
Ruderer (r)
rudern
Rudern (s)
Rudersport (r)
ruen
Ruf (r)

rufen
Rufname (r)
Rufnummer (e)
Rufweite (e)
Rufzeichen (s)
Rge (e)
rgen

Ruhe (e)
ruhelos
ruhen
Ruhepause (e)
Ruhesessel (r)
Ruhestand (r)
Ruhetag (r)
ruhevoll
Ruhezustand (r)
ruhig
Ruhm (r)
rhmen
rhmen s.
rhmlich
ruhmvoll
Ruhr (e)
Rhrei (s)
rhren
rhren s.
rhrend
rhrig
rhrselig
ruig
Ruin (r)
Ruine (e)
ruinieren
Ruland
Rumne (r)
Rumnien

1. htralk; ksedelem; 2. maradk; ledk


1. elmaradt; maradi; 2. htralkos; htralev
macskaszem (jrmvn)
lemonds; visszalps
1. htrafel; visszafel; 2. mgtt
1. visszatrs; 2. visszat
visszavonuls; htrls
falka; csapat
1. evez; 2. kormny
evezs csnak
evezs
1. evez; 2. kormnyoz
evezs
evezssport; evezs
bekormoz
1. hrnv; 2. kilts; 3. meghvs
1. hv; szlt; 2. kilt; kiabl; einen Arzt rufen: orvost hv;
um Hilfe rufen: segtsgrt kilt; du kommst wie gerufen:
pp jkor jssz
utnv; keresztnv
hvszm
halltvolsg
1. felkiltjel; 2. hvjel
megrovs; dorgls
1. kifogsol; 2. megr; megdorgl
nyugalom; csend; pihens; la mich in Ruhe !: hagyj
bkn !; zur Ruhe gehen: lefekszik; zur Ruhe kommen:
megnyugszik; megll
1. nyugtalan; 2. sznet nlkl
1. nyugszik; pihen; 2. sznetel
sznet
nyugszk
nyugllomny
sznnap
csendes; bks
nyugalmi llapot
nyugodt; csendes
dicssg
dicst
dicsekszik
dicsretes
dics; dicssges
1. Ruhr (foly); 2. vrhas
rntotta
1. kever; kavar; 2. meghat; 3. megmozdt; elmozdt; 4.
szrmazik
megmozdul
meghat
serny; tevkeny
rzelgs
kormos
romls; wirtschaftlicher Ruin: gazdasgi sszeomls;
rom
tnkretesz
Oroszorszg
romn (ember)
Romnia

rumnisch
romn
Rummel (r)
felforduls; zrzavar
Rumor (r)
zaj; zsivaj
Rumpf (r)
trzs
rmpfen
fintorgat
rund
1. kerek; gmbly; 2. krl; krbe
Runde (e)
1. fordul; menet (sp); 2. kr; 3. rjrat
runden
1. kerekedik; gmblydik; 2. kerekt; gmblyt
Rundfahrt (e)
krutazs
Rundflug (r)
starepls
Rundfrage (e)
krkrds
Rundfunk (r)
rdi; rdiad
Rundfunksender (r)
rdilloms
Rundfunksendung (e) rdiads
Rundfunkbertragung (e)rdikzvetts
rundherum
krbe; krs-krl
rundlich
kerekded; gmblyded
Rundreise (e)
krutazs
Rundschau (e)
1. kilts; 2. krltekints; 3. szemle
Rundschreiben (s)
krlevl
rundum
krs-krl
rundweg
kereken; kerek-perec
Rune (e)
rovs (rs)
Runzel (e)
rnc
runzelig
rncos
runzeln
rncol
runzeln s.
rncosodik
runzlig
rncos
rupfen
1. cibl; megtpz; 2. megkopaszt
Russe (r)
orosz (ember)
Rssel (r)
ormny
Russin (e)
orosz n
russisch
orosz
Russisch (s)
orosz (nyelv)
rsten
1. elkszl; elkszl; felkszl; 2. felszerel
rsten s.
1. felfegyverkezik; 2. felkszl; kszldik
rstig
erteljes
1. fegyverkezs; 2. fegyverzet; 3. felkszls;
Rstung (e)
kszlds; 4. felszerels
Rute (e)
vessz
rutschen
csszik; csszkl
rutschig
csszs; skos
rtteln
megrz; felrz
S. (Seite)
old. (oldal) /rv./
s. (siehe)
ld. (lsd) /rv./
S (Sd; Sden)
D (Dl) /rv./
sa
ld. sitzen
Saal (r)
terem
Saat (e)
vets
Saatgut (s)
vetmag
Sbel (r)
kard
sabotieren
szabotl
Sachbearbeiter (r)
elad; gyintz
Sachberater (r)
szaktancsad
Sachbestand (r)
tnylls
Sache (e)
1. dolog; 2. gy

Sachen (Pl.)
sachgem
Sachkenner (r)
sachlich
Sachschaden (r)
Sachse (r)
Sachsen
sacht
Sachverhalt (r)
Sachverstndige (r)(e)
Sachverstndnis (s)
Sachverzeichnis (s)
Sack (r)
Sackgasse (e)
sen
Saft (r)
saftig
Sage (e)

sagen
sagenhaft
sah
Shmaschine (e)
Sahne (e)
Saison (e)
Sakko (r)(s)
Sakristei (e)
Salami (e)
Salat (r)
Salbe (e)
Salbei (e)
salben
Salbung (e)
saldieren
Sle (r)
Salm (r)
Salon (r)
Salte (e)
Salto (r)
salutieren
Salz (s)
salzen
Salzfchen (s)
salzig
Salzsure (e)
Salztreuer (r)
Same (r)
Samen (r)
Sammelbogen (r)
sammeln
sammeln s.
Sammelwerk (s)

holmi; das ist so eine Sache: ez olyan dolog; an einer


Sache auszusetzen haben: vmi kifogsolnivalja van
vmin; kleine Sache: kisdolog; groe Sache: nagydolog
szakszer
szakrt
1. dologi; 2. semleges (nyelvt); 3. trgyi; 4. trgyilagos
anyagi kr
szsz (ember)
Szszorszg
enyhe; csendes; lass; nur sachte !: csak lassan !
tnylls
szakrt
szakrtelem
trgymutat
1. zsk; 2. zseb
zskutca
vet
nedv; l
1. leves; 2. vaskos (tv.)
1. frsz; 2. monda; mendemonda
1. frszel; 2. mond; megmond; ich sage nichts: nem
mondom semmit; man sagt: azt beszlik; jm. sagen
lassen, da ...: megzeni vkinek, hogy ...; das hat nichts
zu sagen: nem tesz semmit; was soll das sagen ?: mit
mondaszer; csods
ld. sehen
vetgp
tejszn; sauere Sahne: tejfl
szezon; idny
zak
sekrestye
szalmi
salta
kencs
zslya
1. beken; megken; 2. felken
felkens; felavats
kiegyenlt
terem
lazac
szalon
hr
szalt
tiszteleg (kat)
s
megsz
start
ss
ssav
start
mag
mag
gyjtv
sszegyjt; sszeszed
1. gylekezik; 2. sszeszedi magt; frische Kraft
sammeln fr etw.: j ert gyjt vmihez
gyjtemny

Sammler (r)
Sammlung (e)
Samstag (r)
samstgig
samstglich
samstags
samt +D
Samt (r)
samten
samtig
smtlich
Sanatorium (s)
Sand (r)
Sandale (e)
Sandbank (e)
Sandesamt (s)
sandig
sandte
sanfmtig
sanft
snftigen
sang
Sang (r)
Snger (r)
sanitr
Sanitter (r)
Sanittszug (r)
sank
sann
Sardine (e)
Sardinien
Sarg (r)
sssig
Sssigkeit (e)
Satellit (r)
Satire (e)
satirisch
satt
Sattel (r)
satteln
Sattelschlepper (r)
sttigen
sttigen s.
Sattler (r)
Satz (r)
Satzgefge (s)
Satzung (e)
Sau (e)
sauber
Sauberkeit (e)
saubermachen
subern
sauer
Sauerampfer (r)
Sauerkirsche (e)

gyjt
1. gyjtemny; 2. gyjts; 3. sszeszedettsg (szellemi)
szombat
szombati
szombaton; szombatonknt
1. szombaton; 2. szombatonknt; szombati napokon
-val,-vel egytt; -stul,-stl
brsony
brsonybl val; brsonybrsonyos
sszes
szanatrium
1. homok; fveny; 2. porond; arna
szandl
homokztony
anyaknyvvezetsg
homokos
ld. senden
szeld
szeld; enyhe; csendes
csillapt; enyht
ld. singen
nek
nekes
egszsggyi
mentorvos
krhzvonat
ld. sinken
ld. sinnen
szardnia
Szardnia
kopors
megtelepedett
illetsg
1. csatls; 2. mellkbolyg; hold
szatra
szatrikus
1. jllakott; 2. teltett; sich satt essen: jllakik; das habe
ich satt: ebbl elegem van; 3. vmvel betelt
nyereg
felnyergel; megnyergel
nyerges vontat; kamion
1. jllakat; 2. kielgt; 3. telt
1. jllakik; 2. teltdik
szjgyrt; nyerges
1. adag; 2. menet; fordul; jtszma (sp); 3. mondat; 4.
sorozat; kszlet; 5. szeds (nyomda); 6. ttel; 7. ugrs
alrendel mondatszerkezet
alapszablyzat
1. sz (krtya); 2. diszn; koca
1. j; finom (gny); 2. tiszta; takaros
tisztasg; takarossg
kitakart
megtisztt
1. keserves; keser; 2. savany; fanyar
sska
meggy

suerlich
suern
Sauerstoff (r)
saufen
Sufer (r)
sugen
Sugetler (s)
Sugling (s)
Saugpapier (s)
Saugpumpe (e)
saugrob
Sauherde (e)
Sauhirt (r)
Sule (e)
Saum (r)
sumen
sumig
Sumnis (e)
saumselig
Saumtier (s)
Sure (e)
sausen
Sauwetter (s)
Schabe (e)
schaben
Schabernack (r)
schbig
Schach (s)
Schachbrett (s)
schachern
Schacht (r)
Schachtel (e)
schckern
schade
Schdel (r)
schaden

savanyks
1. megsavanyodik; 2. megsavanyodik; 3. savanyt
oxign
iszik; vedel; iszkoskodik
iszkos; rszeges
1. szv; 2. szopik; 3. szoptat
emlsllat
csecsem
itatspapr
szivatty
nagyon goromba
konda
konds; kansz
1. oszlop; 2. tmasz; pillr
szegly
1. beszeg; 2. ksik; kslekedik
ksleked; hanyag
ksedelem
ksleked
mlhs llat
1. fanyarsg; savanysg; 2. sav; 3. savanysg
1. szguld; rohan; 2. zg; svlt
pocsk id
svbbogr
1. hntol; 2. levakar
csny
1. fukar; 2. ttt-kopott; cska
sakk
sakktbla
kufrkodik
akna (bnya)
doboz; skatulya
1. enyeleg; vdik; 2. trflkozik
kr
koponya
rt; krt tesz
kr; mit schaden verkaufen: vesztesggel elad; zu
Schaden (s)
Schaden kommen: krt szenved
Schadenersatz (r)
krptls
Schadenfreude (e)
krrm
schadenfroh
krrvend
Schadfleck (r)
szgyenfolt
schadhaft
1. romlott; 2. ronglt; srlt
schdigen
rt; megkrost
Schdigug (e)
1. krosts; 2. krosods
schdlich
kros; rtalmas
Schdling (r)
krtev
Schdlingsbekmpfungsmittel
permetszer;
(s)
permetezszer
Schaf (s)
birka; juh
Schafblattern (Pl.)
brnyhiml
Schfchen (s)
brny
Schfenwolke (e)
brnyfelh
Schfer (r)
1. juhsz; 2. psztor

schaffen
Schaffner (r)
schaffnerlos
Schaffung (e)
Schafhirt (r)
Schafott (s)
Schafsbock (r)
Schaft (r)
schal
Schal (r)
Schale (e)
schlen
schlen s.
Schalk (r)
Schall (r)
schalldicht
schallen
Schallplatte (e)
schalt
schalten
Schalter (r)
Schalthebel (r)
Schaltjahr (s)
Scham (e)
schmen (s.)
schamhaft
schamlos
Schande (e)
schnden
schndlich
Schandtat (e)
Schankwirt (r)
Schanze (e)
Schar (e)
Schar (e)(s)
scharen
scharen s.

scharf
Schrfe (e)
schrfen
scharfsinnig
Scharfstze (r)
Scharlach (r)(s)
Scharm (r)
scharmant
Scharnier (s)
Scharre (e)
scharren

1. elteremt; alkot; etw. aus dem Wege schaffen:


flretesz vmit az tbl; damit habe ich nichts zu schaffen:
ehhez semmi kzm; er macht mir viel zu schaffen: sok
gondor okoz nekem; Rat schaffen: tancsot ad; mdot
tall; schafft euch: mozogjatok; 2. megcsinl; megtesz;
elintz; 3. munklkodik; veszdik; tesz-vesz; 4. okoz; 5.
szerez; 6. visz; szllt
kalauz
kalauz nlkli
alkots; ltests
juhsz
vrpad
tkfilk; hlyag
1. csizmaszr; 2. nyl; szr; 3. puskaagy
1. llott zetlen; 2. sletlen (tv.)
sl
1. cssze; 2. hj
meghmoz; lehmoz
vedlik
kp; csnytev
1. hangzs; csengs; 2. zaj; zrej
hangszigetel
1. hangzik; zeng; 2. visszhangzik
hanglemez
ld. schelten
1. bekapcsol; 2. rendelkezik; intzkedik; schalten und
walten: tesz-vesz
1. kapcsol; 2. pnztrablak
sebessgvlt
szkv
1. szgyen; 2. szemrem
szgyenkezik; szgyelli magt
szemrmes; szgyenls
szemrmetlen
szgyen
1. meggyalz; 2. megszgyent
gyalzatos
gaztett
kocsmros
snc
sereg
ekevas
sszevon; csoportost (kat)
sszesereglik; tmrl
1. les; metsz; csps; 2. ers; csps (tel); 3. heves;
hirtelen; scharfe Getrnke: rviditalok; 4. szigor;
knyrtelen
l
1. lest; kikszrl; kihegyez; 2. szigort
les esz; les elmj
mesterlvsz
vrheny; skarlt
bj
bjos
csuklpnt; sarokvas
1. lekapars; levakars; 2. vakarvas
1. kapar; 2. sszeharcsol

Scharte (e)
schartig
Schatten (r)
schattieren
schattig
Schatz (r)
schtzbar
schtzen
schtzenswert
Schtzung (e)
Schau (e)
Schaubude (e)
Schaubhne (e)
Schauder (r)
schauderhaft
schaudern
schauen
Schauer (r)
Schauer (r)(s)
schauerlich
schauern
Schaufel (e)
schaufeln
Schaufenster (s)
Schaukel (e)
schaukeln
Schaum (r)
schumen
Schaumgummi (r)
schaumig
Schauplatz (r)
schaurig
Schauspiel (s)
Schauspieler (r)
Schauspielerin (e)
Schaustck (s)
Scheck (r)
scheckig
scheel
Scheibe (e)
Scheibenhonig (r)
Scheibenwischer (r)
Scheich (r)
Scheide (e)
Scheidelinie (e)
Scheidemauer (e)
Scheidemtze (e)
scheiden
scheiden s.
Scheideweg (r)
Scheidung (e)
Scheidungsproze (r)

csorba
csorbult
rnyk
rnykol
rnyas
kincs
1. becses; 2. felbecslhet; megbecslhet
1. felbecsl; megbecsl; rtkel; 2. megbecsl; rtkel;
3. tart vminek
megbecslend; becses
becsls
1. killts; zur Schau stellen: killt; bemutat;
kzszemlre kitesz; 2. nzs; szemlls; 3. szemllet
mutatvnyos bd
sznpad
borzads; borzongs; irtzat
borzaszt
1. borzong; remeg; 2. iszonyodik; 3. megborzongat
nz; tekint; sich umschauen: krlnz
1. borzongs; 2. fut zpor; 3. jges; 4. nz; szemll
1. fedl; 2. pajta
morzongat
remeg; borzong
lapt
laptol
kirakat
hinta
1. himbl; 2. hintzik; 3. hintztat; 4. ring; 5. ringat
hab
tajtkzik; habzik
szivacsgumi; laticel
habos; tajtkos
sznhely
borzongat
sznm
sznsz
sznszn
ltvnyossg
csekk
tarka; foltos
sanda
1. ablaktbla; 2. cltbla; 3. korong; trcsa; 4. szelet; 5.
szlvdveg
lpes mz
ablaktrl (autn)
sejk
hvely; tok
vlasztvonal
kzfal; vlasztfal
vltpnz
1. elklnt; elvlaszt; 2. elvlaszt (hzastrsakat); 3.
megvlik; eltvozik
megvlik; elvlik; sie lassen sich scheiden: elvlnak
vlaszt
1. elklnts; 2. elvls; Scheidung der Ehe: hzassg
felbontsa; vls
vlper

Schein (r)
scheinbar
scheinen
scheinheilig
Scheinwerfer (r)
Scheinwert (r)
Scheit (s)
Scheitel (r)
scheiteln
Scheiterhaufen (r)
scheitern
schellen
Schelm (r)
schelmisch
Schelte (e)
schelten
Schema (s)
schematisch
Schemel (r)
Schenk (r)
Schenke (e)
Schenkel (r)
schenken
Schenkung (e)
Schenkwirt (r)
Scherbe (e)
Schere (e)
scheren

scheren s.
Schererei (e)
Scherz (r)
scherzen
scherzhaft
scheu
scheuchen
scheuen
scheuen s.
scheuern
Scheuernmittel (s)
Scheuklappe (e)
scheulich
Scheune (e)
Schi (r)
Schicht (e)
schichten
schichten s.
schick
schicken
schicken s.
Schicksal (s)
schieben
Schieber (r)

1. bankjegy; 2. elismervny; 3. fny; 4. ltszat


1. sznleg; ltszlag; 2. sznleges
1. fnylik; vilgt; 2. ltszik; tnik; 3. st (nap); mir
scheint: gy ltom; gy tnik; es scheint so: gy ltszik
lszent
fnyszr
ltszlagos rtk
hasb
1. hajvlasztk; vom Scheitel bis zur Sohle: tettl talpig;
2. orom; cscs; 3. tetpont; cscspont
elvlaszt (hajat)
mglya
1. meghisul (tv.); 2. ztonyra fut (haj)
csenget
kp
csintalan
szids; Schelte bekommen: kikap; megszidjk
megszid; leszid; szidalmaz
minta; vzlat
vzlatos; sematikus
zsmoly
csapos; csaplr
csapszk
1. csont; 2. lbszr
1. ajndkoz; 2. tlt (folyadkot)
adomny
ld. Schankwirt
cserp
oll
1. megnyr; nyes; 2. nyz; zaklat; gytr
1. elkotrdik; was schert es dich ?: mit izgat ez tged ?;
mi kzd hozz ?; sich um etw. scheren: trdik vmivel;
schere dich zum Teufel !: menj a pokolba !; 2. gytrdik;
knozza magt
veszdsg; bajlds
trfa; mka
trfl; trflkozik
trfs; mks
flnk; btortalan
elhesseget
1. irtzik; megriad; visszariad; 2. megbokrosodik (l)
fl
1. drglzik; 2. drzsl; srol
srolszer
szemellenz
frtelmes; szrny
csr; pajta
slc (sp); Schi laufen: sel; szik; Schi fahren: sel; szik
1. mszak; 2. rteg
rtegez; halomba rak
rtegezdik
elegns; sikkes
elkld
1. addik; trtnik; 2. illik; nach jm. schicken: elkld vkirt
sors; vgzet
1. elhrt; thrt; 2. tol; cssztat
tol; cssztat

Schiebkarren (r)
schied
Schiedsrichter (r)
schieen
Schieerei (e)
schief
Schiefer (r)
schiefgehen
schiel
schielen
schien
Schienbein (s)
Schiene (e)

schier
Schiewaffe (e)
Schifahrer (r)
Schiff (s)
Schiffahrt (e)
schiffbar
Schiffbau (r)
schiffbrchig
schiffen
Schiffer (r)
Schiffswerft (e)
Schigelade (e)
Schikane (e)
schikanieren
Schilufer (r)
Schild (r)
Schild (s)
schildern
Schildkrte (e)
Schilf (s)
Schill (r)
schillern
Schimmel (r)
schimmelig
schimmeln
Schimmer (r)
schimmern
Schimpanse (r)
Schimpf (r)
schimpfen
schimpflich
Schimpfname (r)
Schimpwort (s)
Schindel (e)
schinden
Schinken (r)
Schippe (e)
Schirm (r)

talicska
ld. scheiden
dntbr
1. burjnzik; 2. lel; 3. l; rg (sp); 4. szkell; szkken;
szguld
lvldzs
1. ferde; 2. hibs; tves
pala
balul t ki; flresikerl
ld. scheel
kancsalt
ld. scheinen
spcsont
sn
1. csaknem; majdnem; szinte; schier unmglich: teljesen
lehetetlen; es soll mich schier bednken: gy rmlik; gy
vlem; 2. mer; csupa
lfegyver
sel; sz
haj
hajzs
hajzhat
hajpts
hajtrtt
1. hajn szllt; 2. hajzik
hajs
hajgyr
stelep
1. bosszants; zaklats; 2. fortly
bosszant; zaklat
sel; sz
pajzs
1. cgr; cgtbla; 2. cmke; 3. nvtbla; 4. szemellenz
ecsetel; ler
teknsbka
nd
sll
csillmlik; csillog
1. fehr l; 2. pensz
penszes
penszedik
csillogs; fny; ich habe keinen Schimmer davon:
sejtelmem sincs rla
csillog; fnylik
csimpnz
1. csfsg; gyalzat; mit Schimpf und Schande:
szgyenszemre; 2. gny; gnyolds; szidalom
1. szid; gyalz; szidalmaz; 2. szitkozdik; kromkodik
szgyenletes; csfos
gnynv
szitok
zsindely
1. kszkdik; grcl; 2. lenyz; megnyz; 3. nyz; gytr
(tv.)
sonka
lapt
1. ellenz; 2. erny; 3. menedk; oltalom

schirmen
Schirmleder (r)
schirren
Schlacht (e)
schlachten
Schlachtenbummler (r)
Schlchter (r)
Schlachtfeld (s)
Schlacke (e)
Schlaf (r)
Schlfe (e)
schlafen
Schlfer (r)
schlfern
schlaff
schlaflos
Schlafmittel (s)
schlfrig
Schlfrigkeit (e)
Schlafrock (r)
Schlafsack (r)
schlaftrunken
Schlafwagen (r)
Schlafwandler (r)
Schlafzimmer (s)
Schlag (r)
Schlagader (e)
Schlaganfall (r)
Schlagbaum (r)
Schlge (Pl.)

schlagen

schlagen s.
Schlager (r)
Schlgerei (e)
schlagfertig
Schlagobers (r)
Schlagsahne (e)
Schlagwort (s)
Schlagzelle (e)
Schlamm (r)
schlammig
schlampig
schlang
Schlange (e)
schlngeln
schlngeln s.
schlank
schlankweg
schlapp
Schlappe (e)

oltalmaz; megvd
sapkaellenz
felszerszmoz
csata; tkzet
1. lemszrol; 2. levg (llatot)
szurkol; drukker
mszros
csatatr
salak
alvs; im Schlaf: alvs kzben; lmban
halntk
alszik
alv
1. bbiskol; 2. elaltat
petyhdt; ernyedt
lmatlan
altatszer
1. lmos; 2. lmost; unalmas; schlfrig werden:
ellmosodik
lmossg
pongyola
hlzsk
lomittas
hlkocsi
alvajr; holdkros
hlszoba
1. csaps (tv.); 2. csattans; 3. faj; fajta; 4. gutats; 5.
ts (r is)
tr; verr
gutats
soromp
vers; tsek; tlegek; Schlag zehn Uhr: pontosan tz ra
1. lever; legyz; 2. rg; 3. t; ver; tr; zz; 4. ver; lktet;
dobog; 5. verdik; tdik; 6. vet; 7. vv; 8. vkire t;
hasonlv vlik vkihez
verekedik; prbajozik; einen Rekord schlagen: rekordot
megdnt; eine Schlacht schlagen: csatt megvv; zu jm.
schlagen sich: vkihez ll; csatlakozik; ein schlagender
Beweis: dnt bizonytk
slger
verekeds
talpraesett
ld. Schlagsahne
tejsznhab
cmsz; vezrsz
cmsor (nagybets) (nyomda)
iszap; sr
iszapos; sros; saras
lompos; rendetlen; slampos
ld. schlingen
kgy
1. sszeteker; 2. tekerzik; kanyarog; kgyzik
csszik; kszik; mszik
karcs; sovny
egyszeren; kereken
gyenge; lagymatag; puha; ernyedt
kudarc; veresg

schlau
Schlauch (r)
Schlauheit (e)
schlecht
schlechtdings
schlechtgelaunt
Schlechtheit (e)
schlechthin
schlechtweg
schlecken
Schlegel (r)
Schlehdorn (r)
schleichen
Schleichhandel (r)
schleien
Schleier (r)
Schleife (e)
schleifen
Schleim (r)
schleimig
schlemmen
schlendern
Schlendrian (r)
schlenken
Schleppboot (s)
Schleppe (e)
schleppen
schleppen s.
schleppend
Schlepper (r)
Schlepptau (s)
Schleuder (e)
schleudern
Schleudern (s)
schleunig
Schleuse (e)
schli
schlich
Schlich (r)
schlicht
schlichten
Schlichtheit (e)
schlieen
schlieen (s.)
Schlieer (r)
schlief
Schliefach (s)
schlielich
schliff
Schliff (r)
schlimm
Schlinge (e)
Schlingel (r)

ravasz
tml
ravaszsg
1. gonosz; es ist mir schlecht: rosszul vagyok; schlecht
und recht: gy, ahogy; 2. rossz; silny; hitvny
teljessggel; egyltaln; ppensggel
rosszkedv
rosszasg
ppensggel; egyenesen
ld. schlankweg
nyal; nyalakodik
1. comb (llat) (Ausztria); 2. dobver; 3. sulyok
kkny
1. csszik; mszik; vnszorog; 2. lopzik; oson
zugkereskedelem; feketekereskedelem
elkoptat
ftyol
1. csszka; 2. hurok; 3. kanyar; kanyarulat; 4.
keresztkts; 5. szalag
1. csiszol; 2. csszik; vonszoldik; 3. kszrl; fen;
megfen; 4. vonszol; hurcol; cipel
1. nyk; 2. nylka
nylas; nylks
dszl; dskl
1. ballag; bandukol; 2. kszl; barangol; csavarog
1. nemtrdmsg; rendetlensg; 2. rendetlen ember
lbl
uszly (haj)
1. ksret; 2. uszly (ruha)
1. cipel; 2. hurcol; hz; vonszol; 3. vontat
1. cipekedik; 2. vnszorog
vontatott
1. csills (bnya); 2. vontat; traktor; 3. vontathaj
vontatktl
1. centrifuga; 2. parittya
1. centrifugz; 2. dob; hajt; 3. farol (jrm); 4. forgat;
farols; megcsszs
gyors; srgs
zsilip
ld. schlieen
ld. schleichen
1. furfang; mesterkeds; 2. lopakods; lopzkods
1. egyszer; 2. sima; 3. szerny
1. lesimt; elsimt; elegyenget; 2. mglyz; lbe rak (ft)
1. egyszersg; 2. szernysg
1. befejez; bezr; lezr; berekeszt; 2. bezr; lezr;
becsuk; 3. kvetkeztet; 4. megkt; 5. zrul
bezrdik; becsukdik
1. brtnr; 2. kulcsr
ld. schlafen
1. rtkmegrz; 2. postafik
vgl; elvgre; mgis
ld. schleifen
1. csiszols; 2. csiszolat; 3. kszrls
1. beteg; fjs; 2. gonosz; rossz; komisz
1. hurok; 2. kszinda
csibsz; klyk

schlingen
schlingen s.
Schlips (r)
Schlitten (r)
Schlittschuh (r)
Schlitz (r)
schlitzen
schlo
Schlo (r)
Schlosser (r)
Schlosserei (e)
Schlot (r)
schlotterig
schlottern
schlottrig

Schlu (r)
Schlubein (s)
Schlucht (e)
schluchzen
Schluck (r)
schlucken
Schlucken (r)
Schlucken (s)
Schlufolgerung (e)
schlug
Schlulicht (s)
Schlummer (r)
schlummern
Schlund (r)
schlpfen
Schlpfer (r)
schlpfrig
Schlupfwinkel (r)
Schlurechnung (e)
schlrfen
Schlssel (r)
Schlsselbein (s)
Schlsselblume (e)
Schlsseldienst (r)
Schlsselloch (s)
schlssig
Schmach (s)
schmachten
schmchtig
schmachvoll
schmackhaft
schmhen
schmhlich
schmal
schmlern
Schmalfilm (r)

1. fal; mohn nyel; 2. fon; hurkol; kt


fondik; csavarodik
nyakkend
szn; sznk
korcsolya; Schlittschuh laufen: korcsolyzik
nyls; rs
felhast
ld. schlieen
1. lakat; zr; 2. palota; kastly
lakatos
lakatosmhely
kmny; krt
reszket; ltyg
1. inog; remeg; 2. inogva jr; reszketve jr; 3. ltyg
reszket; ltyg
1. befejezs; vg; 2. kvetkeztets; 3. megkts; 4. ni
derkbsg; jetzt ist aber Schlu !: most aztn elg !;
Schlu machen: vget vet; vgez; zum Schlu: vgl;
befejezsl; beim Schlu dem Geschftes:
zletktskor; 5. zrs
cspcsont
szakadk; szurdok
zokog
korty
lenyel
csukls; den Schlucken haben: csuklik
nyels
vgkvetkeztets
ld. schlagen
hts lmpa; fklmpa
szendergs; szunnyadozs
szendereg; szunnyad; szunnyadozik; szundikl
1. nyelcs; 2. nyls; torok; 3. szakadk; 4. torok; garat;
gge
1. belebjik; 2. bjik; csszik
bugyi
1. csszs; skos; 2. knyes; veszlyes; 3. sikamls;
ktrtelm
bvhely; rejtekhely
vgs szmla
1. csoszog; 2. szrcsl
kulcs
kulcscsont
kankalin; primula
kulcsmsol
kulcslyuk
1. hatrozott; eltklt; 2. kvetkezetes
1. megalzs; 2. szgyen; gyalzat
1. eped; svrog; 2. szenved; snyldik
vzna; cingr; csenevsz
szgyenteljes
zletes; jz
gyalz; szidalmaz; csrol
gyalzatos; csfos
1. keskeny; 2. szks; kevs
1. gyalz; csrol; 2. kisebbt; megrvidt
keskenyfilm

schmalspurig
Schmalz (s)
schmalzen
schmarotzen
Schmarotzer (r)
Schmarren (r)
schmatzen
Schmaus (r)
schmausen
schmecken
Schmeichelei (e)
schmeichelhaft
schmeicheln
schmeien
Schmelz (r)
Schmelze (e)
schmelzen
Schmelzgrenze (e)
Schmelzkse (r)
Schmer (r)(s)
Schmerz (r)
schmerzen
schmerzhaft
schmerzlich
schmerzstillend
Schmetterling (r)
schmettern
schmi
Schmi (r)
Schmied (r)
Schmiede (e)
schmieden
schmiegen
schmiegen s.
schmiegsam
schmieren
schmierig
Schmiersalbe (e)
Schmierseife (e)
Schminke (e)
schminken
schminken s.
Schmker (r)
schmollen
schmolz
Schmorbraten (r)
schmoren
schmuck
Schmuck (r)
schmcken
Schmucksachen (Pl.)
Schmuggel (r)
schmuggeln
Schmuggelware (e)

keskeny nyomtv
zsr
megzsroz
lskdik
lskd; lsdi
1. morzsa; 2. vacak
1. cuppant; 2. csmcsog
lakoma; vendgsg
lakmrozik
1. zlik; vmilyen ze van; -z; nach Einbrenne
schmecken: rntsze van; rntsz; 2. megzlel
hzelgs
hzelg
hzeleg
1. dobl; hajt; 2. megdob
1. hamvassg; lgysg; 2. zomnc
1. olvads; 2. olvaszts
1. megolvad; elolvad; 2. megolvaszt
olvadspont
mlesztett sajt
hj
1. bnat; unter heftigen Schmerzen: heves fjdalmak
kzepette; 2. fjdalom
fj
1. fjdalmas; 2. fjs
fjdalmas
fjdalomcsillapt
lepke; pillang
1. harsog; 2. odavg; odacsap
ld. schmeien
forrads; sebhely
kovcs
kovcsmhely
1. kiagyal; kohol; 2. kovcsol
hajlt; illeszt
1. illeszkedik; 2. simul; hajlik
hajlkony; simulkony
1. beken; megken (tv. is); 2. firkant; firkl; 3. maszatol;
mzol
1. fukar; kicsinyes; 2. kencss; 3. piszkos; 4. ragads
kencs
kenszappan
arcfestk; smink
kifest
kifesti magt
ponyvaregny
duzzog
ld. schmelzen
prolt hs; dinsztelt hs
1. f; izzad; 2. prol; dinsztel
takaros; nyalka
1. dsz; kessg; 2. kszer
dszt; kest
kszerek
csempszet
csempszik
csempszru

Schmuggler (r)
schmunzeln
Schmutz (r)
schmutzen
schmutzig
Schnabel (r)
Schnalle (e)
schnallen
schnalzen

csempsz
mosolyog
piszok; sr
bepiszkt; beszennyez
1. fsvny; fukar; 2. piszkos; 3. romlott
csr
csat; kapocs
felcsatol
csettint; pattint
1. csapdik; csattan; Luft schnappen: levegt szv; 2.
schnappen
csettint; 3. megkaparint; elfog; 4. vmi utn kap
Schnappschlo (r)
csapzr
Schnappschu (r)
pillanatkp
Schnaps (r)
plinka
schnapsen
plinkzik
schnarchen
1. hortyog; horkol; 2. nyikorog
schnattern
1. hpog; ggog; 2. karattyol; fecseg
schnauben
liheg; fjtat
schnaufen
liheg; fj; szuszog
Schnauze (e)
1. orr; pofa (llat); 2. szj; torok; csr (edny)
Schnecke (e)
csiga
Schnee (r)
1. h; 2. tojshab
schneebedeckt
hfedte; hfdte; hval bortott
schneeblind
hvaksgban szenved
Schneefall (r)
hess; havazs
Schneeflocke (e)
hpehely
Schneegestber (s)
hvihar
Schneeglckchen (s)
hvirg
Schneeregen (r)
havas es
Schneeschuch (r)
hcip
Schneeverhltnisse (Pl.) hviszonyok
schneewei
hfehr
Schneid (r)
btorsg; mersz
Schneide (e)
le vminek
schneiden
1. elvg; elmetsz; szel; 2. nyr; vg
schneiden s.
megvgja magt; megvgja vmijt
Schneider (r)
szab
Schneiderin (e)
szabn
Schneiderlei (e)
1. szabmestersg; 2. szabmhely
schneidig
jvgs; nyalka; es schneit: havazik; esik a h
schnell
1. gyors; 2. srgs; hitrelen; mach schnell !: siess !
Schnellbahn (e)
gyorsvonat; gyorsvast
Schnellbfett (s)
gyorsbf; automata bf
Schnelle (e)
1. gyorsasg; 2. zuhatag; vzess
schnellen
1. felpattan; felszkik; csapdik; 2. lendt; elpattint
Schnelligkeit (e)
gyorsasg; sebessg
Schnellkochtopf (r)
gyorsfz; kukta; kuktafazk
Schnellschrift (e)
gyorsrs
Schnellsieder (r)
gyorsforral
schnellstens
legsrgsebben
Schnellverkehr (r)
gyorsforgalom
Schnellzug (r)
gyorsvonat
Schnepfe (e)
szalonka
schneuzen
orrot trl
schneuzen s.
orrot fj
schniegeln
kiltztet
schniegeln s.
kiltzik; kicspi magt

Schnippchen (s)
schnippen
schnippisch
schnitt
Schnitt (r)
Schnittblume (e)
Schnitte (e)
Schnitter (r)
Schnittlauch (r)
Schnittpunkt (r)
Schnitzel (r)(s)
schnitzeln
schnitzen
Schnitzer (r)
Schnitzerei (e)
schnd
Schnrkel (r)
schnrkeln
schnffeln
Schnuller (r)
schnupfen
Schnupfen (r)
Schnupftabak (r)
Schnupftuch (s)
schnuppern
Schnur (e)
Schnrband (s)
schnren
schnren s.
schnurgerade
Schnrlsamt (r)
Schnurrbart (r)
schnurren
schnurrig
Schnrsenkel (r)
schnurstracks
scho
Scho (r)
schob
Schober (r)
Schock (r)
Schffe (r)
Schoffr (r)
Schohund (r)
Schokind (s)
Schoko (e)
Schokolade (e)
Schling (r)
scholl
Scholle (e)

1. fricska; 2. trfa; jm. ein Schnippchen schlagen:


megtrfl vkit; felltet vkit
fricskz; pccint
hetyke; nyelves; kotnyeles
ld. schneiden
1. bevgs; hasadk; 2. szabs; metszs (tv.); 3.
szabs (ruha); 4. szelet; 5. vgs; metszs
vgott virg
szelet
arat
metlhagyma
metszspont
1. darabka; hulladk; 2. hsszelet (tel); das Wiener
Schnitzel: bcsi szelet
farigcsl; vagdos; szeletel
farag (ft)
1. baklvs; 2. faszobrsz
fafaragvny
gald; hitvny
cikornya; kacskaring; kacskarings vonal
cifrz; cikornyz
szimatol; szaglsz
cucli; didli
szipkol
ntha
tubk
zsebkend; das ist mir schnuppe: bnom is n; nekem
mindegy
szimatol; szaglszik
zsinr; zsineg; ber die Schnur hauen: kirg a hmbl
cipfz
1. lekt; elkt; 2. sszefz; felfz; sszekt
fzt hord
nylegyenes
kordbrsony
bajusz
1. berreg; bg; 2. dorombol
bolondos; mks
ld. Schnrband
egyenest; nylegyenesen; tstnt
ld. schieen
1. anyamh; 2. emelet; 3. frakkszrny; 4. hajts; sarj; 5.
l (emberi); 6. szoknya
ld. schieben
1. boglya; kazal; asztag; 2. pajta; szn
1. halom; raks; 2. idegsokk; 3. lks; rzkds; 4. t
tucat; hatvan darab
lnk; eskdt
ld. Chauffeur
leb
kedvenc gyerek
csoki
csokold
sarj; hajts
ld. schallen
1. grngy; rg; 2. jgtbla

1. br; ugyan; hiszen; biztos; csak; 2. mr; mg; amgy


is; 3. sok; alapos; jkora; schnen Dank !: ksznettel !;
ksznm !; sei schn brav !: fogadj szpen szt !;
meinen schnen Gru: szvlyes dvzletem; 4. szp; 5.
schn
szvlyes; kedves
schonen
kml
schonend
kmletes
Schnheit (e)
szpsg
Schnheitsmittel (s)
szptszer
Schonkost (e)
dita
schnmachen
szpt; csinost
schnmachen s.
szpti magt; csinostja magt
Schonung (e)
1. erdltets; erdtelepts; erdsts; 2. kmlet
schonungslos
kmletlen
schonungsvoll
kmletes
Schonzeit (e)
tilalmi id
Schopf (r)
1. bbita; 2. stk
1. mer; mert; 2. mert; vesz; vmihez hut; Mut schpfen:
schpfen
btorsgot mert
Schpfer (r)
alkot; teremt
schpferisch
alkot; teremt
Schpflffel (r)
mertkanl
Schpfung (e)
1. alkots; m; 2. teremts
schoppen
bevsrol
Schoppen (r)
l bor; l sr; beim Schoppen sitzen: srzik
Schps (r)
r
Schorf (r)
var
Schornstein (r)
kmny; krt
Schornsteinfeger (r)
kmnysepr
Schote (e)
1. borshvely; 2. zldbab; 3. zldpaprika
Schotte (r)
skt (ember)
Schotter (r)
kavics; sder; murva
schottern
kavicsoz
schottisch
skt
Schottland
Skcia
schrg
ferde; rzsutos
schrgber
rzsut; tellenben
schrak
ld. schrecken
Schramme (e)
karcols; forrads
Schrank (r)
szekrny
Schranke (e)
korlt; soromp
schrnken
keresztbe rak; sszefon
schrankenlos
korltlan
Schrankwand (e)
szekrnysor
Schraube (e)
csavar; srf
schrauben
megcsavar; felcsavar; odacsavar; csavaroz; srfol
schraubenartig
csavarszer
Schraubenmutter (e)
csavaranya
Schraubenschlssel (r) csavarkulcs; villskulcs; franciakulcs
Schraubenzieher (s)
csavarhz
Schraubstock (r)
satu
Schrebergarten (r)
konyhakert
Schreck (r)
ijedtsg; rm
schrecken
1. megijed; megrml; 2. megijeszt; megrmt
Schrecken (r)
1. borzalom; rm; rmsg; 2. rmlet; ijedelem
schreckhaft
ijeds
schrecklich
1. borzaszt; rettenetes; rmes; 2. rm; rmesen (tv.)

Schrecknis (s)
Schrei (e)
Schreibart (e)
Schreibblock (r)

ijedelem; rmlet; ijedtsg; borzalom


kilts; sikoly
rsmd; stlus
jegyzettmb
r; ein Reine schreiben: letisztz; gro schreiben:
nagybetvel r; krank schreiben: betegnek kir; wie
schreiben
schreiben Sie sich ?: hogyan rja n a nevt ?
Schreiben (s)
rs; levl
Schreiber (r)
1. rnok; 2. r
Schreibewarengeschft (s)
rszerbolt
Schreibfehler (r)
elrs; flrers; rshiba
Schreibgert (s)
reszkz
Schreibkraft (r)
gpr
schreibkundig
rstud
Schreibmaschine (e)
rgp
Schreibtisch (r)
rasztal
schreien
1. kilt; kiabl; ordt; jajgat; sikolt; 2. rikt; kirv (szn)
Schreierei (e)
kiabls
Schrein (r)
szekrny; lba
Schreiner (r)
asztalos
schreiten
1. hozzfog; hozzkezd; 2. lp; lpked; halad
schrie
ld. schreien
Schriffhrer (r)
jegyz
Schrift (e)
1. felirat; 2. rs; 3. irat; m; 4. kzrs
Schriftdeutsch (s)
irodalmi nmet (nyelv)
Schriftleiter (r)
szerkeszt
schriftlich
rott; rsbeli
Schriftsteller (r)
r
Schriftstck (s)
gyirat
Schriftzeichen (s)
rsjel; rsjegy
Schriftzug (r)
1. rsjegy; 2. tollvons
Schriftzge (Pl.)
kzrs
schrill
that; les; metsz (hang)
Schrippe (e)
zsemle; cip
schritt
ld. schreiten
lps; Schritt fr Schritt: lpsrl lpsre; fokrl fokra;
Schritt um Schritt: lpsrl lpsre; fokrl fokra; auf
Schritt (r)
Schritt und Tritt: lpten-nyomon
schrittweise
lpsenknt; lpsrl lpsre
schrob
ld. schrauben
1. grngys; szikls; 2. hirtelen; les (tv.); 3. meredek;
schroff
4. rideg; nyers; goromba
Schrot (r)(s)
1. durva dara; 2. srt
Schrott (r)
cskavas; zu Schrott fahren: sszetr (autt)
Schrulle (e)
szeszly; rigolya
schrullig
szeszlyes; bogaras
schrumpfen
1. sszezsugorodik; 2. rncosodik
Schrunde (e)
repeds; karcols (brn)
Schu (r)
1. adag; 2. gyors mozgs; lendlet; 3. lvs
1. eltols; lks; 2. szlltmny; rakomny; auf einen
Schub (r)
Schub: egy dobsra (tekzsnl)
Schubfach (s)
fik
Schubkarre (e)
talicska
Schublade (e)
fik
Schublehre (e)
tolmrce
schchtern
btortalan; flnk
schuf
ld. schaffen

Schuft (r)
schuften
Schuh (r)
Schuhband (s)
Schuhleisten (r)
Schuhmacher (r)
Schulabschlu (r)
Schularbeit (e)
Schulbuch (s)
Schuld (e)
schulden
schuldig
Schuldigkeit (e)
schuldlos
Schuldner (r)
Schule (e)
schulen
schulen s.
Schler (r)
Schlerin (e)
Schlerkarte (e)
Schulferien (Pl.)
Schulgeld (s)
Schuljahr (s)
Schuljunge (r)
Schulkind (s)
schulmeistern
Schulpflicht (e)
Schulter (e)
Schulterblatt (s)
Schulung (e)
Schulzimmer (s)
schund
Schund (r)
Schuppe (e)
Schuppen (r)
schuppig
Schur (e)
Schreisen (s)
schren
Schurf (r)
schrfen
Schurke (r)
Schurz (r)
Schrze (e)
schrzen
Schssel (e)
Schuster (r)
Schutt (r)
Schttboden (r)
Schttelfrost (r)
schtteln

gazember
robotol; grcl
cip; jm. etw. in die Schuhe schieben: rken vkire vmit
cipfz
kapmafa; smfa
cipsz
iskolai vgzettsg
iskolai dolgozat
tanknyv; an etw. schuld sein: vminek az oka; an etw.
schuld haben: vminek az oka
1. bn; vtek; hiba; jn. Schuld geben: okol vkit; hibztat
vkit; schuld sein an etw.: az oka vminek; 2. tartozs;
tartozik; ads
1. ads; 2. kteles; 3. vtkes; bns; er ist nicht schuldig
zu helfen: tem tartozik segteni
ktelessg; ktelezettsg
rtatlan
ads
iskola
1. idomt; 2. leckztet; 3. tant; oktat; iskolz; kpez
tanul; kpezi magt
1. tantvny; 2. tanul
1. tantvny (lny); 2. tanul (lny)
tanulbrlet
sznid; vakci; heute ist schulfrei: ma nincs tants
tandj
tanv
iskols fi
iskols gyermek
leckztet; kioktat
tanktelezettsg
vll; mit den Schultern zucken: megvonja a vllt;
Schulter an Schulter: vllvetve
lapocka
1. iskolzottsg; 2. tants; oktats
tanterem
ld. schinden
szenny; szemt
1. korpa (fejen); 2. pikkely
pajta; kocsiszn
1. korps (fej); 2. pikkelyes
birkanyrs
piszkavas
1. piszkl; 2. szt (tzet)
1. vjs; 2. vjat
1. s; kutat; 2. felhorzsol
gazember; gazfick
1. gykkt; 2. ktny
ktny
1. felgyr; feltr; 2. hurkol; csomz; zu etw. schrzen
sich: nekigyrkzik vminek; nekikszl vminek
tl
cipsz
trmelk; omladk
1. feltlttt talaj; 2. magtr
hidegrzs
rz

schtteln s.
schtten
Schutz (r)
Schutzbefohlene (r)(e)
Schutzblech (s)
Schtze (r)
schtzen vor +D
Schutzgebiet (s)
Schutzhaft (e)
Schutzhtte (e)
Schutzimpfung (e)
Schtzling (r)
schutzlos
Schutzmann (r)
Schutzmarke (e)
Schutzscheibe (e)
Schutzweg (r)
Schuwaffe (e)
Schuwunde (e)
Schwabe (r)
Schwabenkfer (r)
schwbisch
schwach
Schwche (e)
schwchen
schwachkpfig
schwchlich
schwachmtig
schwachsinnig
Schwager (r)
Schwgerin (e)
Schwalbe (e)
Schwall (r)
schwamm

megrzza magt; megrzkdik


nt; tlt; es schttet: szakad az es
vdelem; oltalom
vdenc
srhny
1. lvsz; 2. vadsz
vd; vdelmez; v; oltalmaz vmitl
1. vdett terlet; 2. vdnksg
vdrizet
menedkhz
vdolts
vdenc
vdtelen
rendr
vdjegy
szlvd veg
gyalogtkelhely; zebra
lfegyver
ltt seb
svb (ember)
ld. Schwabe
svb
gyenge
1. gyenge oldala vkinek; 2. gyengesg; ertlensg
gyengt
buta; ostoba
1. beteges; 2. gyenge; gyengcske
kishit; csggedt
gyengeelmj
sgor
sgorn
fecske
1. rads; 2. radat
ld. schwimmen
1. gomba; Schwamm darber !: vessnk r ftylat !;
Schwamm (r)
spongyt r !; 2. szivacs
schwammig
1. szivacsos; 2. tapls
Schwan (r)
hatty
schwand
ld. schwinden
schwang
ld. schwingen; in Schwang kommen: divatba jn
schwanger
terhes
Schwangerschaft (e)
terhessg
Schwangerschaftsurlaub szlsi
(r)
szabadsg
Schwank (r)
1. bohzat; 2. trfa; mka
schwanken
ingadozik
Schwankung (e)
ingadozs
Schwanz (r)
farok
schwnzen
lg; iskolt kerl
Schwre (e)
kels; fekly
Schwarm (r)
raj
schwrmen
1. kborol; 2. nyzsg; 3. rajzik (mh)
schwrmen fr +A
rajong vmirt
Schwarte (e)
szalonnabr; brke
fekete; schwarz machen: befekett (tv. is); ihm wird
schwarz
schwarz vor den Augen: elsttl krltte a vilg
Schwarzbrot (s)
rozskenyr
Schwrze (e)
1. fekete festk; 2. feketesg

schwrzen
1. befekett; megfekett; 2. feketzik; zrkedik
Schwarzfahrer (r)
potyautas
Schwarzhandel (r)
feketekereskedelem; zugkereskedelem
Schwarzhndler (r)
feketz
Schwarzknstler (r)
bvsz; varzsl
schwarzsehen
stten lt
schwarzsehn
stten lt
Schwarzwald (r)
Fekete-erd
Schwarzweiaufnahme (e)
fekete-fehr felvtel
Schwarzweifilm (r)
fekete-fehr film
Schwarzwild (s)
vaddiszn
Schwatzbase (e)
pletykafszek
schwatzen
fecseg; locsog
Schwtzer (r)
fecseg
schwatzhaft
fecseg; locsog
1. fggeszkeds (sp); die Sache ist noch in der
Schwebe (e)
Schwebe: a dolog mg fggben van; 2. lebegs
Schwebebahn (e)
fggvast; libeg
Schwebebalken (r)
gerenda (sp)
schweben
1. fggben van; 2. szabadon lebeg
Schwede (r)
svd (ember)
Schweden
Svdorszg
Schwedin (e)
svd n
schwedisch
svd
Schwedisch (s)
svd (nyelv)
Schwefel (r)
kn
Schwefeldioxid (s)
kndioxid
schwefeln
megknez
Schwefelsure (e)
knsav
Schwei (r)
izzadsg; verejtk; vertk
schweien
hegeszt
Schweier (r)
hegeszt (munks)
Schweif (r)
farok
schweifen
1. vel; 2. kborol; kszl
Schweifung (e)
kanyarulat; vels
hallgat; csendben van; die Musik schweigt: nem szl a
schweigen
zene; ganz zu schweigen davon ...: nem is szlva arrl ...
schweigsam
sztlan; hallgatag
Schweihund (r)
vreb
schweiig
izzadt; verejtkes; vertkes
diszn; serts; Gefllte Schweinsrouladen: tlttt
diszntekercs; Schweinskotelett mit Reis: disznkaraj
Schwein (s)
rizzsel
Schweinebraten (r)
disznslt
Schweinehund (r)
gazember
Schweinerei (e)
disznsg
schweinigeln
disznlkodik
Schweinskarree (s)
sertskaraj
Schweiz (e)
Svjc
Schweizer (r)
svjci (ember)
schweizerisch
svjci
Schweizerkse (r)
ementli sajt
schwelgen
dzsl; in etw. schwelgen: dskl vmiben
Schwelle (e)
1. kszb; 2. vasti talpfa
schwellen
1. dagad; duzzad; emelkedik; 2. dagaszt; duzzaszt
schwemmen
1. elraszt; 2. sodor; 3. sztat
schwenken
1. kanyarodik; 2. kiblt; blget (vzben); 3. lobogtat;

schwer
Schwerarbeiter (r)
Schwere (e)
Schwerelosigkeit (e)
schwerfallen
schwerfllig
schwerhrig
schwerkrank
schwerlich
Schwermetall (s)
schwermtig
Schwerpunkt (r)
Schwert (s)
Schwertlilie (e)
schwerwiegend
Schwester (e)
schwieg
Schwiegereltern (Pl.)
Schwiegermutter (e)
Schwiegersohn (r)
Schwiegertochter (e)
Schwiegervater (r)
Schwiele (e)
schwiemeln
schwierig
Schwierigkeit (e)
Schwimmbad (s)
schwimmen
Schwimmer (r)
Schwimmhalle (e)
Schwimmhaut (e)
Schwindel (r)
Schwindelanfall (r)
Schwindelei (e)
schwindelhaft
schwindeln
schwinden
Schwindler (r)
Schwinge (e)
schwingen
schwingen s.
Schwingtr (e)
Schwingung (e)
Schwips (r)
schwirren
schwitzen
schwoll
schwren
schwl
Schwle (e)
Schwulst (r)
schwlstig
Schwund (r)
Schwung (r)

1. igen; nagyon; schwere See: nagyon hullmz tenger;


schwer von Begriff: nehz felfogs; schwer Atem holen:
nehezen llegzik; schwer hren: nagyothall; schwer
krank: slyos beteg; nagybeteg; 2. nehz; slyos
nehz fizikai munks
nehzsg; sly
slytalansg
nehezre esik
nehzkes; esetlen
nagyothall
slyos beteg
nehezen; bajosan
nehzfm
bskomor
slypont
kard
nszirom
nyoms
1. lnytestvr; lenytestvr; nvr; 2. nvr; betegpol
ld. schweigen
aps s anys
anys
v
meny
aps
brkemnyeds
1. korhelykedik; 2. tntorog
fradsgos; nehz; bonyolult; knyes; knos
nehzsg
uszoda
szik; szkl
sz
fedett uszoda
szhrtya
1. csals; szdelgs; szdts; szlhmossg; 2.
elszdls
csals; szdelgs; szdts; szlhmossg
szdt; szdletes
1. csal; szdeleg; szdt; szlhmoskodik; 2. szdl
1. elfogy; elenyszik; 2. eltnik
csal; szdelg; szlhmos
1. lengs (sp); 2. szrny
1. leng; lebeg; inog; 2. lenget; lendt
lendl
csapajt
1. lengs; lebegs; ings; ingadozs; 2. lengets;
spicc; Schwips haben: spicces
1. kavarog; 2. rezeg; 3. zg; zmmg
izzad
schwellen
megeskszik; eskdzik
1. nyomaszt; 2. tikkaszt; flledt
flledt meleg
1. dagly; 2. felfuvalkodottsg
dagadt; duzzadt
1. apads; 2. eltns; 3. megfogyatkozs; 4. sorvads
lendlet

Schwungbrett (s)
schwunghaft
Schwungrad (s)
schwur
Schwur (r)
Schwurgericht (s)
sechs
Sechs (e)
Sechser (r)
sechserlei
sechsfach
sechshundert
sechsjhrig
sechsmal
sechstausend
sechste
Sechstel (s)
sechstens
sechszehn
sechszehnjhrig
sechszig
Sechszig (e)
sechsziger
sechszigmal
sechszigste
See (e)
See (r)
Seeadler (r)
Seebad (s)
Seefahrer (r)
Seefahrt (e)
Seegang (r)
Seehund (r)
seekrank
Seele (e)
seelengut
seelenlos
seelensgut
seelenvoll
Seelenzustand (r)
Seemann (r)
Seeruber (r)
Seesolger (r)
Seetreitkrfte (Pl.)
Segel (s)
Segelboot (s)
Segelflugzeug (s)
segeln
Segeln (s)
Segelregatta (e)
Segelsportler (r)
Segen (r)
segnen
sehaft

ugrdeszka
lendletes
lendtkerk; lendkerk
ld. schwren
esk
eskdtszk
hat
hatos (szm)
hatos
hatfle
hatszor; hatszoros
hatszz
hatves; hatvi
hatszor
hatezer
hatodik
hatodrsz
hatodszor
tizenhat
tizenhat ves
hatvan
hatvanas (szm)
hatvanas
hatvanszor
hatvanadik
1. hullm; auf hoher See: nylt tengeren; 2. tenger
t
rtisas
tengeri frd
1. tengersz; 2. tengerjr haj
1. tengerhajzs; 2. tengeri utazs; tengeri t
hullmvers; hullmzs
fka
tengeribeteg
llek
jlelk; jsgos
lelketlen
jlelk; jsgos
mly rzs; csupa szv
lelkillapot
tengersz
kalz
lelkipsztor
tengeri hader
vitorla
vitorls
vitorlz replgp
vitorlzik
vitorlzs
vitorlsverseny
vitorlz
lds
megld
lakos; megtelepedett

sehen
sehenswert
Sehenswrdigkeit (e)
Seher (r)
seherisch
Sehne (e)
sehnen (s.)
sehnig
Sehnsucht (e)
sehr
seichen
seicht
Seide (e)
seiden
Seidenraupe (e)
seidig
Seife (e)
seifen
Seihe (e)
Seil (s)
Seilbahn (e)
Seiler (r)

sein
Sein (s)
Seine (e)

Seinen (Pl.)
seiner/seine/seines
seinerseits
seinerzeit
seinesgleichen
seinethalben
seinige
sein/seine/sein
seit
seit +D
seitdem

Seite (e)

1. lt; 2. nz; tekintettel van vmire; gyel vmire; seh' ich


recht ?: jl ltok ?; mit ltnak szemeim ?; das sieht dir
hnlich: ez hozzd hasonlt; das sieht dir hnlich: ez rd
vall; das lt sich sehen: ez mr igen; ez jl nz ki; er
lt sich nicht sehen: nem mutatkozik; nach der Arbeit
sehen: gyel a munkra; nach der Arbeit sehen:
ltvnyos; megtekintsre mlt
ltvnyossg; ltnival; nevezetessg
ltnok
ltnoki
1. hr; 2. n
eped; vgydik
inas; izmos
svrgs; vgy
nagyon; igen; so sehr: annyira; olyannyira; zu sehr:
tlsgosan; nagyon is
fstl (hst)
1. sekly; alacsony; 2. seklyes; felletes
selyem
selyembl val; selyemselyemherny
selymes
szappan
szappanoz
1. szr; 2. ledk
ktl
ktlplya; drtplya
ktlver
1. ld. seiner; 2. ltezik; van; ich war in Wien: Bcsben
voltam; es sei !: m legyen !; alles, was ist: minden, ami
van; zweimal zwei ist vier: ktszer kett ngy; wie ist
Ihnen ?: hogy van ?; es ist zu machen: meg kell tenni; ich
bin der Ansicht ...: az a nzetem ...; ich bin der Meinung
...: az a vlemnyem ...; es ist zu sehen, da ...: lthat,
hogy ...; es kann sein, da ...: lehet, hogy ...
lt; ltezs
1. az n; a mag; 2. az nk; a maguk; 3. az v; a
mag; 4. az vk; a maguk
az vi; hozztartozi; ich gedenke seiner: gondolok r;
ich gedenke seiner: megemlkezem rla; ich verga
seiner nicht: nem feledkeztem meg rla
az v; az vk
a maga rszrl; az rszrl
annakidejn
hozz hasonl
1. felle; um seinetwillen: az kedvrt; miatta; vgette;
2. miatta; rte
ld. seiner/seine/seines
1. az -je,-jei; 2. az v; a mag; sein Kleid: a ruhja;
das ist das seine: ez az v
amita
ta; seit damals: azta; seit heute: mtl kezdve; mtl
fogva; seit landem: rgta; seit wann ?: mita ?
1. amita; azta; 2. azta, hogy ...
1. fl; rsz; prt; zur Seite stehen jm.: vki mell ll; von
meiner Seite: rszemrl; etw. auf die Seite legen:
flretesz vmit; jn. auf die Seite schaffen: eltesz lb all

Seitenblick (r)
seitens +G
Seitenweg (r)
seither
seitlich
seitwrts
Sekretr (r)
Sekretariat (s)
Sekretrin (e)
Sekt (r)
Sekte (e)
Sektion (e)
Sekunde (e)
sekundieren
selber
selbig

oldalpillants
rszrl
mellkt
1. amita; 2. azta
1. oldals; 2. oldalt
oldalra; oldalt; flre
1. rasztal; 2. titkr
titkrsg
titkrn
pezsg
szekta
1. boncols; 2. krzet; kerlet; csoport; 3. gyosztly
msodperc
segdkezik; szekundl
sajt maga; szemlyesen
ugyanaz
1. mg; selbst dann: mg akkor is; 2. sajt maga;
selbst
szemlyesen
selbstndig
nll
Selbstndigkeit (e)
nllsg
Selbstandlasser (r)
nindt
Selbstbediegung (e)
nkiszolgls
Selbstbediegungsgaststtte
nkiszolgl
(e)
tterem
Selbstbediegungsgeschft
nkiszolgl
(s)
bolt
Selbstbeherrschung (e) nuralom
selbstbewut
ntudatos
Selbstbewutsein (s)
ntudat
Selbstbildnis (s)
narckp
Selbstbiographie (e)
nletrajz
Selbsterkenntnis (e)
nismeret
Selbstgefhl (s)
nrzet
selbstgefllig
nelglt; ntelt
Selbstkosten (Pl.)
nkltsg
Selbstkritik (e)
nbrlat; nkritika
Selbstlaut (r)
magnhangz
selbstlos
nzetlen
Selbstmord (r)
ngyilkossg
selbstsicher
magabiztos
selbstschtig
nz; egoista
magtl rtetd; zur Selbstverstndlichkeit werden:
selbstverstndlich
magtl rtetdv vlik
Selbstverteidigungssportart
nvdelmi
(e)
sportg
Selbstvertrauen (s)
nbizalom
selig
1. boldog; 2. megboldogult
Seligkeit (e)
boldogsg
Sellerie (e)
zeller
selten
ritka; uerst selten: nagyritkn
seltsam
sajtsgos; klns; furcsa
Semester (s)
szemeszter; tanulmnyi flv
Semifinale (s)
kzpdnt (sp)
Seminar (s)
szeminrium
Semmel (e)
zsemle
Sendbote (r)
kldnc
senden
1. kld; 2. lead; sugroz (adst)
Sender (r)
1. ad; lloms (rdi; tv); 2. kld
Senderaum (r)
stdi; rdistdi
Sendeschlu (r)
msorzrs

Sendung (e)
Senf (r)
sengen
senil
Senkel (r)
senken
senken s.
senkrecht
Senkung (e)
Senne (e)
Senne (r)
Senner (r)
sensationell
Sense (e)
Sentimentalitt (e)
separat
separieren
separieren s.
September (r)
Serbe (r)
serbisch
serbokroatisch
Serie (e)
Serienbau (r)
seris
servieren
Serviette (e)
servil
Sessel (r)
Sessellift (r)
Session (e)
setzen

setzen s.
Setzer (r)
Setzerei (e)
Seuche (e)
seufzen
Seufzer (r)
Sibirien
sibirisch
sich
Sichel (e)
sicher
Sicherheit (e)
sicherheitshalber
Sicherheitsnadel (e)
Sicherheitsrat (r)

1. ads (rdi; tv); 2. kldemny; 3. klds; 4. kldets


mustr
prkl; perzsel; get
szenilis
cipfz
leereszt; sllyeszt
sllyed; spped; ereszkedik; den Blick senken: lesti a
szemt; den Kopf senken: lehorgasztja a fejt
fggleges
1. leereszts; sllyeszts; 2. leszllts; cskkents; 3.
sllyeds; sppeds
havasi legel
ld. Senner
havasi psztor
szenzcis
kasza
rzelgssg; szentimentalizmus
kln; elklntett
elklnt
elklnl
szeptember
szerb (ember)
szerb
szerb-horvt
sorozat; szria
sorozatgyrts; szriagyrts
komoly
felszolgl; tlal
asztalkend; szalvta
szolgai; szolgalelk
karosszk; fotel
slift; llift
ls; lsszak
1. tmegy; tkel; tugrik; 2. elhelyez; tesz; 3. fell; 4.
leltet; 5. szed (nyomda)
1. lecsillapodik; alles daran setzen: mindent belead;
beiseite setzen: flretesz; auf Probe setzen: prbra
tesz; aufs Spiel setzen: kockra tesz; megkockztat; ein
Denkmal setzen: emlkmvet llt; einen Termin setzen:
hatridt kitz; in Bewegung setzen: mozgsba hoz;
elindt; in Musik setzen: megzenst; 2. letelepedik;
megtelepedik; 3. lel; helyet foglal; 4. lelepszik; sllyed
szed (nyomda)
szedterem (nyomda)
jrvny; ragly
shajt; shajtozik
shaj; shajts
Szibria
szibriai
1. egymsnak; 2. egymst; 3. magnak; maguknak; 4.
magt; magukat
sarl
1. biztos; bizonyos; 2. biztos; biztonsgos; veszlytelen
1. biztonsg; 2. biztostk; 3. biztossg; bizonyossg
a biztonsg kedvrt
biztostt
Biztonsgi Tancs

sicherlich
sichern
sicherstellen
Sicherung (e)

Sicht (e)
sichtbar
sichten
Sichtvermerk (r)
Sichtweite (e)
sickern
sie
Sieb (s)
sieben
Sieben (e)
Siebenbrgen
Siebener (r)
siebenerlei
siebenfach
siebenhundert
siebenjhrig
siebenmal
Siebensachen (Pl.)
Siebenschlfer (r)
siebentausend
siebente
Siebentel (s)
siebentens
siebte
Siebtel (s)
siebtens
siebzehn
siebzehnjhrig
siebzig
Siebzig (e)
siebzigste
siechen
siedeln
sieden
Siedler (r)
Siedlung (e)
Sieg (r)
Siegel (s)
siegeln
siegen
Sieger (r)
siegestrunken
Siegeszug (r)
Siegmund
siegreich
Signal (s)
Signatur (e)
signiseren
Silbe (e)

bizonyra; biztosan
biztost; biztonsgba helyez
biztost; biztonsgba helyez
1. biztosts; 2. biztostk (msz); die Sicherung brennt
durch: kig a biztostk
kilts; auf Sicht zahlan: ltra fizetend; auer Sicht sein:
ltkrn kvl van; Schiff in Sicht: haj a lthatron; in
Sicht kommen: lthat lesz; ltni lehet
lthat; szembe tl
1. trostl; kivlogat; 2. megpillant; meglt
vzum
lttvolsg
szivrog
1. maga; n; magt; nt; 2. maguk; nk; magukat;
nket; 3. ; t (nnem); 4. k; ket
szita; rosta
1. ht; 2. megrostl; kivlaszt; 3. szitl; rostl
hetes (szm)
Erdly
hetes
htfle
htszer; htszeres
htszz
htvi; htves
htszer
ckmk; holmi
lomszuszk; htalv
htezer
hetedik
hetedrsz
hetedszer
hetedik
hetedrsz
hetedszer
tizenht
tizenht ves
hetven
hetvenes (szm)
hetvenedik
betegeskedik; snyldik
1. letelepl; letelepedik; 2. telept
1. forr; gzlg; 2. fz; forral
telepes
1. laktelep; 2. telepts; 3. telepls
gyzelem
pecst
lepecstel
gyz
gyztes
diadalittas
diadalmenet
Zsigmond
gyztes
1. jel; jelzs; jelads; 2. jelzberendezs
1. alrs; 2. ellenjegyzs; 3. jelzs; jells
1. alr; 2. megjell
sztag

Silber (s)
Silbermedaille (e)
silbern
Silvester (s)
simpel
Sims (r)(s)
Sinfonie (e)
sinfonisch
singen
Singvogel (r)
sinken

Sinn (r)
Sinnbild (s)
sinnen
Sinnesorgan (s)
sinngem
sinnlich
sinnlos
sinnreich
Sintflut (e)
Sippe (e)
Sippschaft (e)
Sitte (e)
sittenlos
sittlich
sittsam
Situation (e)
Sitz (r)

sitzen
sitzenbleiben
Sitzgarnitur (r)
Sitzung (e)
Skandal (r)
skandals
Skelett (s)
skeptisch
Ski (r)
Skilufer (r)
Skispringer (r)
Skisprung (r)
Skizze (e)
skizzieren
Sklave (r)
Sklaverei (e)
Skrupel (r)
Slang (r)(s)
Slawe (r)

ezst
ezstrem
ezstbl val; ezstSzilveszter napja; Silvester feiern: szilveszterezik
1. egyszer; szimpla; 2. egygy
prkny; prknyzat
szimfnia
szimfonikus
nekel
nekesmadr
1. cskken; esik (tv. is); 2. leereszkedik; hanyatlik;
sllyed; spped
1. rtelem; jelents; anderen Sinnes werden: ms
nzetre jut; mit frhlichem Sinn: vidman; von Sinnen
sein: noncs sznl; Sinn fr Humor haben: van
humorrzke; bildlicher Sinn: tvitt rtelem; 2. sz;
jelkp
elmlkedik; tndik; auf etw. sinnen: tervel vmit; forral
rzkszerv
rtelem szerinti
1. rzkelhet; 2. rzki
rtelmetlen
1. elms; 2. rtelmes
znvz; vzzn
1. nemzetisg; csald; 2. rokonsg
1. csald; nemzetsg; 2. pereputty; 3. rokonsg;
vrrokonsg
1. erklcs; szemrem; 2. szoks; hagyomny; 3. szoks;
illem
erklcstelen
1. erklcsi; 2. erklcss
illemtud; illedelmes
helyzet; szituci
1. lland lakhely; 2. ls; lhely; 3. ls; lhelyzet
1. tartzkodik; lakik; auf den Spielplan sitzen: msorra
tz; sitzen bleiben: lve marad; der Nagel sitzt fest: a
szg jl tart; der Rock sitzt gut: a szoknya jl ll; der
Rock sitzt gut: a zak jl ll; 2. l; 3. van vhol
megbukik (vizsgn); kein Sitzfleisch haben: nincs
maradsa; kein Sitzfleisch haben: nincs kitartsa
lgarnitra
ls; gyls
1. botrny; 2. lrma
botrnyos
csontvz
ktked; szkeptikus
s; Ski laufen: sel; szik
sel; sz
sugr
sugrs
1. karcolat (irodalom); 2. vzlat; vzlatrajz
felvzol
rabszolga
rabszolgasg
aggly
szleng; zsrgon
szlv

slawisch
Slowakei (e)
slowakisch
Slowakisch (s)
Smog (r)

szlv
Szlovkia
szlovk
szlovk (nyelv)
szmog
1. ennyire; annyira; 2. gy; gy; ilyen mdon; olyan
mdon; 3. teht; akkor; so komm doch !: gyere mr !; um
so besser: annl jobban; so ... auch: brmennyire ... is;
so sehr ... auch: brmennyire ... is; so, wie ...: gy, mint
so
...; gy, ahogy ...; 4. gy; krlbell; vagy; mintegy
sobald
mihelyt
Socke (e)
zokni
Sockel (r)
talapzat
sodann
majd; azutn
Sodbrennen (s)
gyomorgs
Soe (e)
mrts; szsz
soeben
pp most; ppen most
Sofa (s)
pamlag; kanap
sofern
ha; hogyha; amennyiben; hacsak
soff
ld. saufen
sofort
rgtn; tstnt
sog
saugen
sog. (sogenannt)
n. (gynevezett) /rv./
sogar
st; mg
sogenannt
gynevezett
sogleich
azonnal; nyomban
Sohle (e)
talp
Sohn (r)
vkinek a fia
solange
ameddig; amg
ilyen; olyan; solch ein Mann: ilyen frfi; olyan frfi; ein
solcher Mann: ilyen frfi; olyan frfi; solche guten
solch
Sachen: ilyen j dolgok; olyan j dolgok
solcherei
ilyen; olyan; effle; affle
Sold (r)
1. br; 2. zsold
Soldat (r)
katona
Sldner (r)
zsoldos
solid
szold
Solidarutt (e)
szolidarits
Solist (r)
szlista (zene)
Soll (s)
1. elirnyzat; norma; 2. knyszersg
kell; du sollst ins Bett !: menj aludni !; menj az gyba !; du
sollst glcklich sein: lgy boldog; legyl boldog; ich htte
schon lngst schreiben sollen: mr rgen rnom kellet
volna; das soll ein Witz sein: ez vicc akar lenni; man
sollte glauben, da ...: azt hinn az ember, hogy ...; sie
soll es getan haben: azt mondjk, hogy tette; er soll
krank sein: lltlag beteg; sollte er krank sein ?: csak
sollen
nem beteg ?; wenn es regnen sollte: ha esne az es
sollte
ld. sollen
Solosnger (r)
szlnekes
somit
teht; kvetkezskpp
Sommer (r)
nyr
Sommerferien (Pl.)
nyri sznet
Sommerfrische (e)
nyarals
nyri; nyrias; es sommer: kezddik a nyr; es sommer:
sommerlich
nyriasodik
Sommerschluverkauf (r)nyri vsr

Sommersprosse (e)
sommersprossig
Sonde (e)
Sonderabdruck (r)
Sonderausgabe (e)
sonderbar
sonderlich
Sonderling (r)
sondern
sondern s.
Sonderzug (r)
Sonnabend (r)
Sonne (e)
sonnen (s.)
Sonnenaufgang (r)
Sonnenblume (e)
Sonnenbrand (r)
Sonnenfinsternis (e)
Sonnenschein (r)
Sonnenstich (r)
Sonnenstrahl (r)
Sonnenuntergang (r)
sonnig
Sonntag (r)
sonntgig
sonntglich
sonntags
Sonntagsjger (r)
sonst
sonstig
sonstwo
sooft
Sorge (e)
sorgen
Sorgfalt (e)
sorgfltig
sorglos
Sorte (e)
sortieren
Sortiment (s)
Souffleur (r)
Souper (s)
soviel
sovielmal

soweit
sowie
sowieso
Sowjet (r)
Sowjetunion (e)
sozial
sozialisieren
Sozialismus (r)

szepl
szepls
szonda
klnlenyomat; klnnyomat
klnkiads
klns; furcsa; fura
1. klns; furcsa; fura; 2. rendkvli; klns; nicht
sonderlich geschickt: nem valami gyes
klnc
1. elklnt; elvlaszt; 2. hanem; de
elklnl; elvlik
klnvonat
szombat
nap; Nap (gitest); in der Sonne liegen: napozik
napozik; stkrezik
napfelkelte; napkelte
napraforg
lesls; legs
napfogyatkozs
napfny; napsts
napszrs
napsugr
napnyugta; naplemente
1. ders; 2. napos
vasrnap
vasrnapi
vasrnaponknt; minden vasrnap
vasrnaponknt; vasrnapi napokon
kocavadsz
1. mskpp; egybknt; msklnben; 2. mskor; egykor
1. egyb; ms; 2. egykori
mshol
ahnyszor; valahnyszor
1. aggds; aggodalom; 2. gond; 3. gondoskods
1. aggdik; 2. gondoskodik
gondossg; igyekezet
gondos
gondtalan
fajta; minsg
osztlyoz; kivlogat; szortroz
vlasztk; sosehr auch: brmennyire is
sg
vacsora
amennyi; amennyire; soviel als: annyi, mint; soviel wie:
annyi, mint
1. ahnyszor; 2. oly sokszor
1. amennyire; ameddig; 2. idig; sowenig ... als ...:
ppoly kevss ..., mint ...; sowenig ... wie ...: ppoly
kevss ..., mint ...
1. amint; mihelyt; 2. valamint; tovbb
gyis; amgy is
szovjet
Szovjetuni; sowohl ... als ... auch: mind ..., mind ...;
sowohl ... wie ... auch: mind ..., mind ...
szocilis
szocializl
szocializmus

Sozialist (r)
sozialistisch
Sozialversicherung (e)
Sozius (r)
Soziussitz (r)
sozusagen
Spa (r)
spaen
Spagat (r)
sphen
Spalier (s)
Spalt (r)
Spalte (e)
spalten
spalten s.
Spaltung (e)
Span (r)
Spanferkel (r)
Spange (e)
Spanien
Spanier (r)
spanisch
Spanisch (s)
spann
Spanne (e)

spannen
spannend
Spannteppich (r)
Spannung (e)
sparen
Spargel (r)
Sparkasse (e)
sprlich
sparsam
Sparte (e)

spt
Spaten (r)
spterhin
sptestens
Sptling (r)
Spatz (r)
spazieren
Spaziergang (r)
Spaziergnger (r)
Specht (r)
Speck (r)
speckig
Spediteur (r)
Spedition (e)

szocialista
szocialista
trsadalombiztosts
1. titrs (motorkerkpron); 2. zlettrs
hts ls; ptls
gyszlvn
trfa
trfl; trflkozik; bolondozik
sprga
kmlel; frksz
1. korlt; lckerts; 2. sorfal; Spalier bilden: sorfalat ll
hasadk; nyls; rs
1. hasb (nyomda); 2. ld. Spalt
1. behast; felhast; hasogat; 2. felbont; 3. megbont;
ellentet szt
hasad; reped
repeds; hasads
forgcs; szilnk; szlka
szopsmalac
csat; kapocs
Spanyolorszg
spanyol (ember)
spanyol
spanyol (nyelv)
ld. spinnen
1. arasz; 2. idkz; auf eine Spanne Zeit: egy kis idre
1. befog (llatot); 2. beszort; befog; 3. felcsigz; felajz;
felizgat; 4. feszl; 5. feszlten figyel; ich bin gespannt:
kvncsi vagyok; 6. kifeszt; kihz; 7. megfeszt; meghz;
felhz
rdekfeszt
sznyegpadl; padlsznyeg
1. feszts; 2. feszltsg; 3. vkz; vnyls; mit groer
Spannung: feszlt figyelemmel
1. kml vmt; 2. megtakart; sprol; 3. takarkoskodik
sprga
takarkpnztr
gyr; ritka
takarkos
1. osztly; 2. szakma; szakterlet
ks; ksn; zu spt kommen: elksik; bis spt in die
Nacht: ks estig; sptes Obst: ksn r gymlcs;
ksei gymlcs; wie spt ist es ?: hny ra van ?; mennyi
az id ?; frher oder spter: elbb vagy utbb
s
ksbb
legksbb
1. ksei llat; 2. ksei szltt; 3. ksn r gymlcs
verb
stl; stlgat
sta
stl
harkly
szalonna
szalonns
szllt; szlltmnyoz
szllts; szlltmnyozs; fuvarozs

Speer (r)
Speiche (e)
Speichel (r)
Speicher (r)
speichern
speien
Speise (e)
Speisekammer (e)
Speisekarte (e)
speisen
Speisenfolge (e)
Speiserhre (e)
Speisesaal (r)
Speisewagen (r)
Speisezimmer (s)
Spektakel (s)
spekulieren
Spende (e)
spenden

spendieren
Spengler (r)
Sperber (r)
Sperling (r)
Sperrbaum (r)
Sperre (e)
sperren
Sperrgeld (s)
Sperrlinie (e)
Sperrsitz (r)
Sperrstunde (e)
Sperwerfen (s)
Spesen (Pl.)
Spezerei (e)
spezialisieren
spezialisieren s.
Spezialist (r)
Spezialitt (e)
Spezialwrterbuch (s)
speziell
spezifisch
Sphre (e)
spicken
spie
Spie (r)
spieen
Spieer (r)
Spiegel (r)
spiegelblank
Spiegelei (s)
spiegeln
spiegeln s.
Spiel (s)

1. gerely (sp); 2. lndzsa; drda


kll
nyl
1. csr; pajta; magtr; raktr; 2. vztrol; vztroz
elraktroz; felhalmoz; trol
kp; hny; okd; Gift und Galle speien: dl-fl
tel
lskamra
tlap
1. tkezik; eszik; 2. tpll
trend
nyelcs
tterem
tkezkocsi (vast)
ebdl
1. lrma; 2. ltvnyossg
spekull
adomny
ajndkoz; adomnyoz; jm. Lob spenden: dicsretben
rszest vkit
ajndkoz; ad; wer hat das spendiert ?: kinek
ksznhetjk ezt ?; er spendierte mir ein Glas Bier:
fizetett nekem egy pohr srt
bdogos
karvaly
verb
soromp
1. lezrs; 2. zr; soromp; gt; torlasz; 3. zrlat; 4.
1. bezr; elzr; lezr; becsuk; 2. kizr; eltvolt (sp); 3.
kapupnz
zrvonal
zrtszk (sznhz)
zrra
gerelyhajts
kltsgek; kiads
fszer
rszletez
specializldik
szakember; specialista
klnlegessg; specialits
szaksztr
klnleges; specilis; er speziell ...: ami t illeti; ppen
1. fajlagos; spezifisches Gewicht: fajsly; 2. lnyeges;
sajtos; klnleges
1. gmb; 2. szfra; ggmb
1. megtm; megtzdel; 2. tzdel; spkel
ld. speien
1. kopja; 2. nyrs
felnyrsal; tszr; felszr
nyrspolgr
1. hajtka; paroli; 2. tkr
tkrfnyes
tkrtojs
1. fnylik; ragyog; 2. tkrz; tkrztet
visszatkrzdik; visszaverdik
jtk; di Olympischen Spiele: Olimpiai Jtkok; etw. aufs
Spiel setzen: kockra tesz vmit

spielen
Spieler (r)
Spielerei (e)
Spielkarte (e)
Spielleiter (r)
Spielschule (e)
Spieluhr (e)
Spielzeug (s)
Spinat (r)
Spindel (e)
spindeldrr
Spindeltreppe (e)
Spinne (e)
spinnen
Spinnengewebe (e)
Spinnerei (e)
Spinngewebe (e)
Spion (r)
Spionage (e)
spionieren
Spirituosen (Pl.)
Spital (s)
spitz
Spitzbart (r)
Spitze (e)
spitzen
Spitzenleistung (e)
Spitzensportler (r)
Spitzenverkehr (r)
spitzfindig
Spitzname (r)
Splitter (r)
splittern
splitternackt
spontan
sporadisch
Sporn (r)
spornen
Sport (r)
Sportanhnger (r)
Sportart (e)
Sportbericht (r)
Sportfest (s)
Sportler (r)
sportlich
Sportplatz (r)
Sportstadion (s)
Sportbertragung (e)
Sportverein (r)
Spott (r)
sptteln
spotten
Spottgeld (s)
spttisch
sprach
Sprache (e)

1. jtszik; 2. lejtszdik; megtrtnik


jtkos
1. jtszadozs; 2. semmisg; gyerekjtk
jtkkrtya
rendez (sznhz)
voda
zenl ra
jtk; jtkszer
paraj; spent
ors
vzna
csigalpcs
pk
fon
pkhl
fonoda
pkhl
km
kmkeds
kmkedik
szeszes italok
krhz
1. csps; les (tv.); 2. hegyes; 3. vkony; sovny
kecskeszakll
1. csipke; 2. cscs; hegy; l; 3. le vminek (tv.)
kihegyez; meghegyez
cscsteljestmny
lsportol
cscsforgalom
1. agyafrt; 2. szrszlhasogat
csfnv; gnynv
szlka; forgcs; szilnk; repesz
1. szthasad; 2. szthast
anyaszlt meztelen
spontn
szrvnyos
1. sztnzs (tv.); 2. sarkanty
1. megsarkantyz; 2. sarkall; sztkl
sport; Sport treiben: sportol
sportbart; szurkol
sportg
sporttudsts; sportkzvetts
sportnneply
sportol; sportember
sportszer; sportos
sportplya
stadion
sportkzvetts
sportegyeslet
1. csfsg; 2. gny
gnyoldik; csfoldik
gnyol; csfol; gnyoldik; csfoldik
potom r
gnyos; csfondros
ld. sprechen
1. beszd; 2. beszlkszsg; beszlkpessg; 3. nyelv
(beszlt)

sprachfertig
Sprachfertigkeit (e)
Sprachforscher (r)
Sprachfhrer (r)
Sprachgebiet (s)
Sprachgefhl (s)
sprachkundig
Sprachkurs (r)
Sprachlehre (e)
sprachlich
sprachlos
Sprachohr (s)
Sprachprfung (e)
Sprachstudium (s)
Sprachwissenschaft (e)
sprang

j nyelvrzk
beszdkszsg
nyelvsz
trsalgsi zsebknyv
nyelvterlet
nyelvrzk
nyelvekben jrtas
nyelvtanfolyam
nyelvtan
nyelvi
nma; sztlan
szcs
nyelvvizsga
nyelvtanuls
nyelvtudomny
ld. springen
beszl; szl; mond; es spricht fr sich selbst: nmagrt
sprechen
beszl
1. bemond; konferl; 2. beszl; 3. felszlal; 4.
Sprecher (r)
sznok; elad
Sprechstunde (e)
1. fogadra; 2. rendels
Sprechstundenhilfe (e) asszisztensn
Sprechzimmer (s)
1. fogadszoba; 2. orvosi rendel
spreizen
1. megtmaszt; 2. sztterjeszt; sztterpeszt
spreizen s.
1. terpeszkedik; 2. vonakodik
Sprengeisen (s)
fesztvas
1. behint; locsol; 2. betr; feltr; 3. felrobbant; 4. vgtat;
sprengen
ugrat
Sprengstoff (r)
robbananyag
Sprengwagen (r)
ntzkocsi
sprenkeln
1. hint; locsol; 2. pettyez
Spreu (e)
pelyva
Sprichwort (s)
kzmonds
sprieen
sarjad; sarjadozik; kihajt
Springbunnen (r)
szkkt
1. lepattogzik; 2. megreped; megpattan; 3. szalad; ugrik;
springen
4. szkell; szkken; 5. ugrik; magasat ugrik (sp)
Springer (r)
1. l; huszr (sakk); 2. ugr (sp)
Springflut (r)
szkr
Sprit (r)
zemanyag; benzin
Spritze (e)
fecskend; injekci
1. fecskendez; spriccel; 2. frcskl; frccsen; spriccel; 3.
spritzen
ntz; locsol
spro
ld. sprieen
Spro (r)
1. hajts; sarj; 2. magzat; ivadk; sarj
sprde
1. rdes; 2. rideg; merev; 3. tartzkod; rideg (tv.)
Sprosse (e)
ltrafok
sprossen
1. rgyezik; 2. sarjad
Spruch (r)
1. tlet; 2. jelmondat; 3. monds
Sprudel (r)
szkforrs
Sprudelbad (s)
pezsgfrd
sprudeln
pezseg; buzog
sprhen
1. szikrzik; 2. sziporkzik
Sprung (r)
1. repeds; hasads; 2. ugrs
sprungbereit
ugrsra ksz
Sprunggrube (e)
ugrgdr

nyl; da bleibt einem die Spucke weg: megll az ember


esze
kp; kpkd
ksrt
mosogat
1. gombolyag; ors; tekercs; 2. mosogat
1. mos; sodor (vz); 2. blt; blget; mosogat
mosogatszer
1. dug; csap (hordn); 2. eresztk
1. cseklysg; semmisg; auf die Spur bringen: nyomra
vezet; 2. jel; nyom; 3. nyom; csaps; 4. nyomtvolsg
Spur (e)
(vast)
spren
1. rez; ich spre Hunger: megheztem; 2. nyomoz
Sprhund (r)
kop
spurlos
nyomtalan
Spurt (r)
hajr (sp)
spurten
hajrzik; finisel (sp)
Spurweite (e)
nyomtv
sputen (s.)
siet; igyekszik
St. (Stck)
db. (darab) /rv./
Staat (r)
1. llam; 2. pompa; dsz
staatenlos
hontalan
staatlich
llami
Staatsangehrige (r)(e) llampolgr
Staatsangehrigkeit (e) llampolgrsg
Staatsanwalt (r)
llamgysz
Staatsbrger (r)
llampolgr
Staatsexamen (s)
llamvizsga
Staatsmann (r)
llamfrfi
Staatsoberhaupt (s)
llamf
Staatsoper (e)
llami operahz
Staatssekretr (r)
llamtitkr
Stab (r)
1. bot; kar; rd; 2. kar
Stabhochsprung (r)
rdugrs (sp)
stabilisieren
llandst; megszilrdt; stabilizl
stach
ld. stechen
Stachel (r)
1. fullnk; 2. tske
Stachelbeere (e)
pszmte; egres; piszke
Stacheldraht (r)
szgesdrt
stacheln
1. csipked; piszkl; bszt; 2. sztkl; hajt
Stadion (s)
stadion
Stadt (e)
vros
Stadtbesichtigung (e)
vrosnzs
stdtlich
vrosi; vrosias
Stadtrundfahrt (e)
vrosnz krsta; vrosnzs
Stadtsiedlung (e)
vrosi laktelep
Staffel (e)
1. lpcsfok; ltrafok; 2. vlt; stafta (sp)
Staffelei (e)
festllvny
Staffellauf (r)
vltfuts
stahelig
tsks
stahl
ld. stehlen
Stahl (r)
acl
Stahlampe (e)
lllmpa
sthlen
acloz
sthlern
1. aclbl val; acl-; 2. aclos; aclszilrd
stahlig
tsks
Stall (r)
istll
Spucke (e)
spucken
spuken
Splbecken (s)
Sple (e)
splen
Splmittel (s)
Spund (r)

Stamm (r)
Stammbuch (s)
stammeln
stammen
stmmig
Stammtisch (r)
Stammvater (r)
stampfen
stand
Stand (r)
Standard (r)
Standardhaus (s)
Standarte (e)
Standbild (s)
Stndchen (s)
Stnder (r)
standesgem
Standgeld (s)
standhaft
standhalten
stndig
Standort (r)
Standpunkt (r)
Stange (e)
stank
stnkern
Stapel (r)
stapeln
Stapelplatz (r)
Star (r)
starb

stark
Strke (e)
strken
strken s.
starr

starren
Starrheit (e)
starrkpfig
Starrsinn (r)
Start (r)
starten
Station (e)
statt
statt +G
Sttte (e)
stattfinden
statthaft
Statthalter (r)
stattlich
Statue (e)

trzs
1. trzsknyv; 2. vendgknyv; emlkknyv
dadog; hebeg
szrmazik
zmk; vaskos
trzsasztal
sapa
1. dobog; 2. dngl; 3. toporzkol
ld. stehen
1. lls; llapot; helyzet; 2. lls; llhelyzet; 3. rang; 4.
szokott helye vkinek/vminek
sznvonal; mrtk; norma
tpushz
lobog
szobor
jjeli zene
llvny; tart
ranghoz ill
helypnz
1. lland; 2. llhatatos; kitart; 3. tarts
helytll; kitart
lland; tarts
szkhely; llomshely
llspont; szempont
pzna; rd; jm. die Stange halten: prtjt fogja vkinek;
bei der Stange bleiben: a trgynl marad
ld. stinken
ktekedik
lerakat; vom Stapel lassen: vzre bocst
sszerak; felhalmoz
rakodhely
1. hlyog; 2. seregly; 3. sztr
ld. sterben
ers; nagy; eine starke Familie: npes csald; wir waren
10 Mann stark: tzen voltunk; er ist stark in den
Vierzigern: j negyvenes
1. er; erssg; 2. kemnyt; 3. ltszm
1. erst; 2. kemnyt
1. btortja magt; biztatja magt; 2. ersdik
merev; dermedt
1. megmerevedik; ins Blaue starren: belebmul a vilgba;
starren von ...: telis-tele van ...-vel; hemzseg ...-tl; 2.
rmered
merevsg
makacs; nfej
makacssg; nyakassg
1. felszlls (rep); 2. induls; rajt; start
1. felszll (rep); 2. indt; 3. indul; startol; rajtol (sp)
lloms
ahelyett
helyett; statt meiner: helyettem
sznhely
megtrtnik; vgbemegy
megengedhet; helynval
helytart
1. dalis; 2. derk; kivl; 3. tekintlyes
szobor

Statur (e)
Stau (r)
Staub (r)
stuben
Staubgef (r)
staubig
Staublappen (r)
staubsaugen
Staubsauger (r)
Staubtuch (s)
Staudamm (r)
Staude (e)
stauen
staunen
Stauung (e)
Stde. (Stunde)
stechen
stechen s.
stechend
steckbleiben
Steckdose (e)

stecken
Stecker (r)
Steckkissen (s)
Steckkontakt (r)
Stecknadel (e)
Steckpferd (s)
Steg (r)

stehen
stehenbleiben
stehenlassen
stehlen
stehlen s.
stehn
Stehplatz (r)
Stei (r)
steif
steifen
steifen s.
steifnackig
steigen
steigern
Steigerung (e)
Steigleiter (e)
Steigung (e)
steil
Stein (r)

testalkat; termet
kzlekedsi dug
por; Staub wischen: port trl; sich aus dem Staub
machen: kereket old; meglp
1. behint; meghint; 2. leporol; kiporol; 3. porlik; 4. porzik;
5. porzik; 6. sztporlik; sztporlad
porz
poros
porrongy
porszvz
porszv
porrongy
duzzasztgt
cserje; bokor; bozt
torlaszol; duzzaszt
csodlkozik; bmul
kzlekedsi dug
. (ra) /rv./
1. csp (rovar); 2. leszr; levg; 3. szr; df; bk; 4. t
(krtya)
megszrja magt
szr; nyilall
megakad; fennakad
csatlakozaljzat; konnektor
1. bedug; betesz; 2. befektet; 3. feltz; letz; felhz;
rhz; 4. tele van; in Brand stecken: felgyjt; wo steckt er
denn ?: hol a csudban van ?; 5. van; rehtzik
1. banndug; 2. dugs csatlakoz
plya
1. aljzat (msz); 2. dugs rintkez; csatlakoz (msz)
gombost
vesszparipa
1. szvny; gyalogt; 2. pall; aus dem Stegreife:
rgtnzve; kapsbl
1. ll; 2. kerl vmennyibe; auf dem Spielplan stehen:
msoron van; Schlange stehen: sort ll; sorakozik;
sorball; es steht mir teuer: sokba kerl nekem; es steht
dafr: rdemes; jm. Rede stehen: megfelel vkinek; er
steht sich gut: jl keres
megll
1. llni hagy; llva hagy; 2. otthagy; elhagy
lop
lopakodik; lopzkodik
ld. stehen
llhely
far
1. ers (ital); 2. merev; rideg; kemny; 3. sr; vastag
1. kemnyt; 2. merevt
megmakacsolja magt
nyakas; makacs
1. emelkedik; felszll; 2. leszll; 3. megindul; elkezddik
emel; nvel; fokoz
1. rvers; rverezs; 2. emels; nvels; fokozs
hgcs
1. emelkeds; 2. emelked
meredek
k

steinalt
Steinamanger
Steinbruch (r)
steinern
Steingarten (r)
steinig
steinigen
Steinkohle (e)
Steinmetz (r)
Steinobst (s)
Steinpilz (r)
steinreich
Stellage (e)
stellbar
Stelldichein (s)
Stelle (e)
stellen

stellen s.
stellenlos
stellenweise
Stellung (e)
Stellungnahme (e)
stellungslos
Stellvertreter (r)
Stelze (e)
Stemmeisen (s)
stemmen
Stempel (r)
Stempelmarke (e)
stempeln
Stengel (r)
Stenographie (e)
stenographieren
Stenotypistin (e)
Stephan
Steppdecke (e)
Steppe (e)
steppen
sterben an +D
sterbend
sterblich
Sterblichkeit (e)
Sterlet (r)
Stern (r)
Sternschnuppe (e)
Sternwarte (e)
stetig
stets
Steuer (e)
Steuer (s)
Steueramt (s)
Steuerbord (s)

nagyon reg; nagyon vn


Szombathely
kbnya
kbl val; ksziklakert
kves; szikls
megkvez
kszn
kfarag
csonthjas gymlcs
vargnya
dsgazdag
llvny
igazthat; llthat
tallka; randev
1. lls; 2. hely; 3. hivatal; an Ort und Stelle: helyben;
nicht von der Stelle kommen: nem halad
1. llt; helyez; rak; tesz; 2. bellt; beigazt
1. ll vhova; 2. jelentkezik; 3. sznlel vmit; eine Frage
stellen: krdez; krdst tesz fel; Forderungen stellen:
kvetelseket tmaszt; jm. stellen sich: szembeszll
vkivel; jm. stellen sich: kill vki ellen; indul vki ellen (sp)
llstalan
helyenknt
lls
llsfoglals
llstalan
helyettes
1. glyalb; 2. mlb
vs
1. kinyom (sp); 2. nekiszort; tmaszt; feszt
1. blyegz; 2. pecst
okmnyblyeg
1. felblyegez; 2. leblyegez; 3. megblyegez
szr
gyorsrs
gyorsr
gyors- s gprn
Istvn
tztt paplan
sztyepp
tzdel; kivarr
meghal vmiben; vor Hunger sterben: henhal
1. elhal (tv.); kein Sterbenswort: egy rva szt sem;
egy kukkot sem; 2. haldokl
1. hallos; 2. haland
halandsg
kecsege
csillag
hullcsillag
csillagvizsgl
folytonos; lland; tarts
mindig; folyvst
ad
kormny (jrm)
adhivatal
jobboldal (haj)

steuerfrei
Steuermann (r)
steuern
steuerpflichtig
Steuerrad (s)
Steuerung (e)
Stewarde (e)
stibitzen

Stich (e)
Stichel (r)
sticheln
stichhaltig
Stichprobe (e)
Stichwort (s)
sticken
Stickerei (e)
stickig
Stickoxid (s)
Stickstoff (r)
stie
stieben
Stiefbruder (r)
Stiefel (r)
Stiefeltern (Pl.)
Stiefmutter (e)
Stiefmtterchen (s)
stiefmtterlich
Stiefvater (r)
stieg
Stiege (e)
Stieglitz (r)
Stiel (r)
Stier (r)
Stift (r)
stiften
Stifter (r)
Stiftung (e)
Stil (r)
Stilart (e)
Stilepoche (e)
stilgem
stilisieren
stilisiert
stilistisch
still
stillbleiben
Stille (e)
Stilleben (s)

admentes
kormnyos
1. adzik; 2. kormnyoz; 3. vezrel (msz)
adkteles
kormnykerk
1. kormnyzs; vezrls; 2. vezrm; kormnym (msz)
pincrn; lgikisasszony; stewardes
elcsen
1. csps; 2. enyhe mellkz; 3. levgs; ls (llat); 4.
metszet (kp); 5. lts; 6. sznrnyalat; 7. szrs; dfs;
bks; 8. szr fjdalom; nyilalls; 9. ts (krtya); die
Butter hat einem Stich: a vaj kicsit avas; die Farbe hat
einen Stich ins Blaue: kkes szn; kkbehajl szn; jn. im
Stich lassen: cserbenhagy vkit
r; vs
csipkeldik; ktekedik
helytll
szrprba
1. cmsz; 2. vgsz (sznhz)
hmez
hmzs
fojt; fullaszt
nitrognoxid
nitrogn
ld. stoen
1. sztporlad; porlik; 2. sztszrdik
mostohafivr
1. bakancs; 2. csizma; 3. magasszr cip (nem
Ausztriban)
mostohaszlk
mostohaanya
rvcska
mostoha
mostohaapa
ld. steigen
lpcs
tengelice
1. foganty; nyl; 2. szr; kocsny
bika; Erlauer Stierblut: egri bikavr (bor)
1. alaptvny; 2. aptsg (Ausztria); 3. ceruza; 4. szg;
pecek
1. adomnyoz; ajndkoz; ad; 2. alapt; ltrehoz; 3.
elidz; okoz (kros dolgot)
1. alapt; adomnyoz; 2. ok; okoz
1. alapts; 2. alaptvny
stlus
stlusirnyzat
stluskorszak
stlszer
stilizl
stilizlt
stilisztikai
1. csendes; halk; 2. nyugodt; mozdulatlan; stille Zeit:
holtszezon; im stillen: csendben; titokban
nyugton marad; csenben marad; veszteg marad
1. csend; nmasg; hallgats; 2. mozdulatlansg
csendlet

stillegen

stillen
stillhalten
stillos
stillschweigend

Stillstand (r)
Stilmbel (s)
Stimmband (s)
Stimme (e)
stimmen
stimmhaft
stimmlos
Stimmung (e)
stimmungsvoll
stinken
stinkend
Stipendium (s)
Stirn (e)
Stirne (e)
Stirnhhle (e)
Stirnseite (e)
Sto (r)
stob
stbern
stochern
Stock (r)
Stock (r)(s)
stockdumm
stockdunkel
Stckel (r)
stocken
stocken (s.)
stockfinster
stockfremd
stocktaub
Stockung (e)
Stockwerk (s)

stoen
stoen auf +A
Stoff (r)
Stoffwechel (r)
sthnen

lellt; beszntet; megszntet


1. csillapt; enyht; elllt; 2. lecsendesedik (szl; tenger);
den Hunger stillen: csillaptja az hsgt; 3. lecsendest;
megbkt; 4. szoptat
nyugton marad
stlustalan
1. csendes; hallgatag; 2. hallgatlagos
1. lells; meglls; nyugalmi helyzet; 2. ttlensg;
zemsznet; zum Stillstand bringen: megllt; lellt; zum
Stillstand kommen: megll; lell
stlbtor
hangszalag (ggben)
1. hang; 2. szavazat
1. hangol; er ist lustig gestimmt: vidm hangulatban van;
2. sszhangban van; rendben van; 3. szavaz
zngs (nyelvt)
1. hangtalan; 2. zngtlen (nyelvt)
hangulat; kedv
hangulatos
bzlik; hier stinkt's: itt bds van; hier stinkt's: itt bzlik
valami
bds
sztndj
1. homlok; 2. homlokzat; front; die Stirn runzeln: rncolja
a homlokt; jm. die Stirn bieten: szembeszll vkivel
ld. Stirn
homlokreg
homlokzat
1. dfs; szrs; 2. halmaz; raks; 3. lks; taszts; 4.
ts; rgs
ld. stieben
kutat; keresgl; es stbert: kavarog a h; es stbert:
permetez az es
piszkl
1. alaptke; 2. bot; plca; 3. fatusk; fajank (tv.); 4.
raktri llomny; rukszlet; 5. tke; tusk; fatnk
emelet; ber Stock und Stein: rkon-bokron keresztl
tkkelttt
koromstt
magas cipsarok
1. megakaszt; megrekeszt; elllt; megllt; 2. megalvad;
megalszik; 3. pang; torldik
1. bokrosodik; 2. megakad; megreked; akadozik
koromstt
vadidegen
sket, mint az gy
1. fennakads; megakads; kzlekedsi dug; 2.
pangs; torlds
emelet
1. csatlakozik vmihez; az etw. stoen: hatros vmivel; 2.
df; szr; 3. meglk; taszt; 4. sszetol; sszeilleszt; 5.
sszetr; megtr; 6. rbukkan; rakad; rtall
vkire/vmire; 7. t
nekitkzik vminek; belebotlik vmibe
1. anyag; 2. kelme; szvet
anyagcsere
nyg

stolperig
stolpern
stolprig
stolz
Stolz (r)
stolzieren
stopfen
Stoppel (e)
Stoppel (r)
stoppeln
stoppen
Stopplicht (s)
Stoppuhr (e)
Stpsel (r)
stpseln
Str (r)
Storch (r)
stren
Strenfried (r)
stornieren
strrig
Strung (e)
Stostange (e)
Stostunde (e)
Stotrupp (r)
stottern
Stozahn (r)
Str. (Strae)
stracks
Strae (e)
Straenbahn (e)
Straenbahninsel (e)
Straenbau (r)
Straenkehrer (r)
Straenkreuzung (e)
Straenverkehr (r)
Straenzimmer (s)
Strafanstalt (e)
strafbar
Strafe (e)
strafen
straff
straffen
straffen s.
Straffheit (e)
straflos
strafrechtlich
Strafsto (r)
Strafverfahren (s)
Strahl (r)
strahlen
strahlend
Strahlung (e)
stramm
strampeln
Strand (r)

grngys; hepehups
1. botladozik; botorkl; 2. megbotlik
grngys; hepehups
1. bszke; 2. dlceg
bszkesg; voller Stolz: bszkesggel telve
feszt; peckesen lpked
1. foltoz; stoppol; 2. megtm; betm; eldugaszol; 3. tm;
hizlal
1. borosta; 2. tarl
dug; dugasz
1. innen-onnan sszeszed; 2. tallz; tarlz
1. idt mr; 2. lellt; megllt; stoppol; 3. megll; lell
stoplmpa
stopperra
dug
bedugaszol
tok
glya
megzavar
rendbont
trl
nyakas; csknys; makacs
1. zavar; 2. zavars
tkz; lkhrt
cscsforgalmi ra
rohamcsapat
dadog; hebeg
agyar
u. (utca; t) /rv./
1. azonnal; 2. egyenest; egyenesen; 3. mereven;
1. t; utca; 2. tvonal
villamos
villamossziget
tpts
utcasepr
tkeresztezds
kzti forgalom
utcai szoba (utcra nz)
foghz; fegyhz; fegyintzet; brtn
bntethet; bntetend; bns
bntets; fenyts
megbntet
feszes; szoros
megfeszt; kifeszt
megfeszl; kifeszl
feszessg
bntetlen
bntetjogi
bntetrgs; bntetdobs (sp)
bnteteljrs
fnysugr
sugroz; ragyog
ragyog; sugrz
sugrzs
1. feszes; kemny; 2. katons
1. pedloz; 2. rgkapl; kaplzik
1. strand; strandfrd; 2. tengerpart

stranden
Strang (r)
Strapaze (e)
strapazieren
strapazieren s.
Strau (r)
Strauch (r)
straucheln
strauchig
streben
strebsam
Strecke (e)
strecken
strecken s.
Streckenkarte (e)
Streich (r)
streicheln

streichen
Streichholz (s)
Streichkse (r)
Streichquartett (s)
Streichung (e)
streifen
Streifen (r)
streifig
Streiflicht (s)
Streifzug (r)
Streik (r)
streiken
Streikende (r)(e)
Streit (r)
streitbar
streiten
Streitfrage (e)
streitig
Streitkrfte (Pl.)
Streitmacht (e)
streitschtig
streng
Strenge (e)
Streu (e)
streuen
Streupulver (s)
Streuzucker (r)
strich
Strich (r)
stricheln
Strichpunkt (r)
Strick (r)
stricken

1. partra vetdik; 2. ztonyra fut


ktl
1. koptats; 2. veszds; fradsg; strapa
1. fraszt; strapl; 2. koptat
frad; tri magt
1. cserje; bokor; bozt; 2. csokor; bokrta; 3. strucc
cserje; bokor; bozt
megbotlik
cserjs; boztos
trekszik; trekedik; tri magt
trekv; igyekv
1. tvolsg; szakasz; 2. vasti plya; zur Strecke bringen:
letert; lel (vadat); zur Strecke bringen: elfog (tv.)
1. elejt; letert (vadat); 2. elnyjt; elhz (tv.); 3. kinyjt;
kiterjeszt; 4. letert; fldre tert
1. leheveredik; elnylik; 2. nyjtzkodik
szakaszjegy
1. tett; csny; cselfogs; 2. ts; csaps
simogat; cirgat
1. befest; bemzol; 2. hz; vonul; repl (madr);
Nichtzutreffendes streichen !: a nem kvnt rsz trlend
!; 3. ken (vmit vmire); 4. kihz; trl; 5. megy; bejr;
kborol; 6. simt; simogat; 7. terjed; elnylik
gyufa
kensajt
vonsngyes
trls
1. cskoz; svoz; 2. rint; horzsol; 3. feltr; felgyr; 4.
gyorsan lehz; 5. kszl; barangol; 6. portyzik
csk; sv; szalag
cskos; cskozott; svos
fnycsva
1. kszls; barangols; 2. portyzs
sztrjk
sztrjkol
sztrjkol
1. harc; viaskods; Streit anfangen mit jm.: sszeveszik
vkivel; sszevsz vkivel; 2. viszly; veszekeds; 3. vita
1. harcias; 2. vits
1. harcol; kzd; 2. veszekedik; 3. vitzik; vitatkozik
vits krds
1. veszeked; civakod; 2. vits; ktes; krdses
fegyveres erk
hader
veszekeds
szigor
szigor; szigorsg
alom
szr; hint
hintpor
porcukor
ld. streichen
1. vonal; vons; Strich fr Strich: pontosan; 2. vons;
vonalkz
pontosvessz
ktl; madzag; zsineg
kt (kzimunka)

Strickware (e)
striegeln
Strieme (e)
strikt
strikte
Strippe (e)
stritt
strittig
Stroh (s)
Strolch (r)
strolchen
Strom (r)
Stromanschlu (r)
strmen
Stromkreis (r)
Stromschnelle (e)
Strmung (e)
Strophe (e)
strotzen
strckeln
Strudel (r)
strudeln
Strumpf (r)
Strumpfhose (e)
Strunk (r)
struppig
Stube (e)
Stubenfrau (e)
Stck (s)
Stckchen (s)
Stckgut (s)
stckig
stckweise
Student (r)
Studentenheim (s)
Studentin (e)
Studie (e)
Studienpa (r)
Studienreise (e)
studieren
Studium (s)
Stufe (e)
stufenweise
Stuhl (r)
Stuhlgang (r)
Stuhlweienburg
Stulle (e)
stumm
Stummel (r)
stummelhaft
Stummfilm (r)
Stmper (r)
stmpern
stumpf

ktttru
lecsutakol
sv
pontos; szigor
pontosan; szigoran
1. csizma fle; 2. madzag; 3. talpall
ld. streiten
ld. streitig
szalma; die Strohblume: szalmavirg
csavarg
csavarog
1. r; radat; 2. ram (msz); 3. folyam; foly
villanyvezetk
1. ramlik; rad; mlik; 2. elraszt; nt
ramkr (msz)
zuhatag; vzess
1. r; ramls; folys; sodrs; 2. irnyzat; ramlat (tv.)
versszak; strfa
duzzad; dagad; von Gesundheit strotzen: majd kicsattan
az egszsgtl
1. feldarabol; sztdarabol; 2. told
1. rvny; forgatag; 2. rtes
1. forgat; sodor; 2. forog; rvnylik; kavarog; 3. kavarog;
harisnya
harisnyanadrg
1. torzsa; 2. tusk; fatnk
bozontos; borzas; lompos
szoba
szobalny
1. darab; rsz; 2. szndarab; 3. tett; csny; groe Stcke
auf jn. halten: nagyra tart vkit; aus freien Stcken: nknt
1. csny; 2. darabka
darabru
darabos
darabonknt
dik; fiskolai hallgat; egyetemista
dikotthon; dikszll; kollgium
diklny; fiskolai hallgat lny; egyetemista lny
tanulmny
index (egyetemi)
tanulmnyt
1. gondolkodik; tpreng; 2. tanul; tanulmnyoz
felsfok tanulmny
1. fok; fokozat; 2. lpcsfok; 3. raktalpcs
fokozatosan; fokonknt
szk
1. szkels; 2. szklet
Szkesfehrvr
vajas kenyr; zsros kenyr
1. hallgatag; nma; sztlan; stumm werden: elnmul;
megnmul; 2. nma
csutak
csonka
nmafilm
kontr
kontrkodik
tompa; letlen

1. csonk; 2. tusk; fatrzs; mit Stumpf und Stiel: tvestl;


Stumpf (r)
gykerestl
stumpsinnig
eltompult; brgy
Stunde (e)
ra (idtartam; iskolai)
Stundelkilometer (r)
kilomter/ra; km/h
Stundengeschwindigkeit rnknti
(e)
sebessg
stundenlang
raszmra; rk hosszat
Stundenlohn (r)
rabr
Stundenplan (r)
rarend
stundenweise
rnknt; rnknti
Stundenzahl (e)
raszm
Stundenzeiger (r)
kismutat
stndlich
rnknt
stupid
ostoba; brgy
stur
1. korltolt; 2. makacs; csknys
Sturm (r)
1. roham (kat); 2. vihar
1. megrohamoz; ostromol; 2. ostromol vkit; rtmad
strmen
vkire; 3. rohan; szguld; 4. viharosan fj; szguld (szl)
Strmer (r)
1. csatr (sp); 2. ostroml
strmisch
viharos (tv. is)
sturmvoll
viharos
Sturz (r)
1. bura; fed; 2. ess; buks
Sturzbach (r)
hegyi patak
Sturzbad (s)
zuhany; tus
1. bebort; kibort; lebort; rbort; lednt; rdnt; 2.
beront; 3. elbuktat; felbuktat; eldnt; feldnt; taszt; 4.
strzen
elesik; leesik; elbukik; felbukik; ledl; 5. sszeomlik
strzen s.
1. rohan; siet; 2. vetdik
Sturzgut (s)
mlesztett ru
Stute (e)
kanca
Sttze (e)
tmasz; tmasztk
1. lenyr; megnyrbl; 2. meghkken; visszahkl; 3.
sttzen
megtmaszt; tmogat
Stutzen (r)
1. cscsonk (msz); 2. kttt lbszrvd
sttzen s.
tmaszkodik
1. lenyrt; lenyesegett; 2. meghkkent; zavart; stutzig
stutzig
werden: meghkken; stutzig machen: meghkkent
Sttzpunkt (r)
tmaszpont
s
des
s.u. (siehe unten)
lsd lent /rv./
SU (Sowjetunion)
SZU (Szovjetuni) /rv./
Subjekt (s)
1. alany (nyelvt); 2. szemly
subjektiv
1. alanyi (nyelvt); 2. szubjektv
Substantiv (s)
fnv (nyelvt)
Substanz (e)
anyag
substrahieren
kivon
Substraktion (e)
kivons
Suche (e)
keress; nyomozs
suchen
1. igyekszik; trekszik; 2. keres; kutat
Sucht (e)
1. kr; 2. szenvedly; mnia
Sd
dl (gtj)
Sud (r)
1. fzs; 2. fzet
sdafrikanisch
dl-afrikai
sudeln
1. kontrkodik; fuserl; 2. maszatol; piszkol
Sden
dl (gtj)
Sden (r)
dli rsz; dli vidk
sdlich
dli; dl fel

Sdosten
sdstlich
Sdpol (r)
Sdsee (e)
sdwrts
Sdwesten
sdwestlich
Suffix (s)
Shne (e)
Shnegeld (s)
shnen
Sigkeit (e)
slich
Sulz (e)
Summe (e)
summen
Sumpf (r)
sumpfig
Snde (e)
Sndenbock (r)
sndigen
Suppe (e)
Susanne
Swaren (Pl.)
Swarengeschft (s)
sva. (soviel aus)
svw. (soviel wie)
Sweatshirt (s)
symbolisch
symmetrisch
Sympatie (e)
sympatisch
Symptom (s)
syntetisch
System (s)
Systematik (e)
systematisch
Szene (e)
Szepter (s)
Tabak (r)
Tabakladen (r)
Tabelle (e)
Tablett (s)
Tablette (e)
Tadel (r)
tadellos
tadeln
Tafel (e)
tfeln
Tafell (s)
Tafelrunde (e)
Tfelung (e)

dlkelet
dlkeleti
Dli-sark
Csendes-cen
dlnek; dl fel
dlnyugat
dlnyugati
kpz; rag (nyelvt)
1. bnhds; 2. engesztels; engesztelds
brsg
bnhdik; vezekel
dessg
desks
kocsonya
sszeg
1. sszegez; 2. zmmg; dong; zg; ddol
mocsr
mocsaras; ingovnyos
bn; vtek
bnbak
bnzik; vtkezik
leves
Zsuzsanna
dessgek
dessgbolt
a.m. (annyi mint) /rv./
a.m. (annyi mint) /rv./
pamut sportpulver
jelkpes; szimbolikus
szimmetrikus
rokonszenv; szimptia
rokonszenves; szimpatikus
tnet; szimtma
szintetikus
rendszer
rendszertan; szisztematika
rendszeres
1. jelenet (sznhz); 2. sznpad
jogar
dohny
dohnybolt
tblzat
tlca
tabletta
1. fedds; ints; 2. gncs (tv)
kifogstalan
1. fedd; megint; leszid; 2. hibztat
1. asztal; 2. tkezs; die Tafel aufheben: asztalt bont; 3.
tbla
1. tkezik; lakomzik; 2. kitblz
tolaj
asztaltrsasg
faburkolat

Tag (r)
Tagebau (r)
Tageblatt (s)
Tagebuch (s)
tagelang
Tagelohn (r)
tagen
Tagesanbruch (r)
Tageslicht (s)
Tagespresse (e)
Tagesschau (e)
Tagesschicht (e)
Tageszeit (e)
-tgig
tglich
tags
tagsber
tagtglich
Tagung (e)
Taille (e)
Takelung (e)
Takt (r)
taktlos
taktvoll
Tal (s)
talab
talauf
Talent (s)
talentiert
Talg (r)
Tand (r)
Tndelmarkt (r)
tndeln
tanken
Tanker (r)
Tanklastwagen (r)
Tankstelle (e)
Tanne (e)
Tannenzapfen (r)
Tante (e)
Tanz (r)
tanzen
Tnzer (r)
Tnzerin (e)
Tanzmusik (e)
Tapete (e)
tapezieren
tapfer
Tapferkeit (e)
tappen
tppisch
Tarif (r)
tarnen

1. nap (idegysg); 2. nappal; alle Tage: mindennap;


jeden Tag: mindennap; heute in vierzehn Tagen: mhoz
kt htre; unter Tags: napkzben; es wird Tag: virrad;
derend; hajnalodik; etw. an den Tag legen: tanst; mutat
vmit; tagaus, tagein: naprl napra
klszni fejts
napilap
napl
1. naphosszat; 2. napokig tart; napokon t
napszm
lsezik; es tagt: virrad; dereng; hajnalodik
virradat; hajnal
napfny; ans Tageslicht kommen: kiderl
napi sajt
tv-hrad (napi)
nappali mszak
napszak
-napos
1. mindennapi; mindennapos; 2. naponta; napjban
nappal; tags darauf: msnap; tags zufor: elz nap
napkzben
nap mint nap; naponknt
ls; gyls
1. derk; 2. derkbsg
vitorlzat
1. tapintat; 2. tem; taktus
tapintatlan
tapintatos
vlgy
lefel
felfel; flfel
tehetsg
tehetsges
faggy
limlom; kacat
cskapiac
1. enyeleg; 2. jtszadozik
tankol
tartlyhaj
tartlykocsi
benzinkt
feny
toboz
nagynni
tnc
tncol
tncos
tncosn
tnczene
tapta
1. krpitoz; 2. taptz
1. btor; vitz; 2. derelas; derk
btorsg; vitzsg
1. botorkl; 2. topog
esetlen
djszabs; tarifa
lcz

Tasche (e)
Taschenbuch (s)
Taschenlampe (e)
Taschenradio (s)
Taschenspieler (r)
Taschentuch (s)
Taschenuhr (e)
Tasse (e)
tastbar
Taste (e)
tasten
Taster (r)
tat
Tat (e)
Tatbestand (r)
tatenlos
Tter (r)
ttig
Ttigkeit (e)
tatkrftig
Tatsache (e)
tatschlich
ttscheln
tttlich
Tatze (e)
Tau (r)
Tau (s)
taub
Taube(e)
Taubenschlag (r)
Tauber (r)
Taube(r)(e)
Tauberich (r)
Taubheit (e)
taubstumm
tauchen
Taucher (r)
Tauchsieder (r)
tauen
Taufe (e)
taufen
Taufpate (r)
Taufpatin (e)
taufrisch
Taufschein (r)
taugen
Taugenichts (r)
tauglich
tauig
Taumel (r)
taumelig
taumeln
taumlig
Taupunkt (r)
Tausch (r)
tuschen
tuschen s.

1. tska; 2. zseb
zsebknyv; notesz
zseblmpa
tskardi
bvsz
zsebkend
zsebra
1. cssze; 2. csszealj; 3. tlca
tapinthat
billenty
tapint; tapogat
1. billenty; 2. csp; tapogat
ld. tun
tett; in der Tat: valban; tnyleg
tnylls
ttlen
tettes
tevkeny
tevkenysg
tetters
tny
valban; tnyleg
1. cirgat; 2. paskol
tettleges
mancs
harmat
hajktl
1. sket; 2. res; taub werden: megsketl
galamb
galambdc
hm galamb
sket (ember)
hm galamb
sketsg
sketnma
1. lemerl; almerl; albukik; 2. mert; mrt
bvr
merlforral
1. olvad; 2. olvaszt
1. keresztels; 2. keresztsg
megkeresztel
keresztapa
keresztanya
1. friss; de; 2. harmatos
keresztlevl
alkalmas; hasznlhat
mihaszna; naplop
alkalmas
harmatos
1. mmor; kbulat; 2. tntorgs; tmolygs
tntorg; szdl
tntorog; szdeleg
tntorg; szdl
olvadsi pont; fagypont
csere
1. kicserl; 2. megtveszt; ltat
csaldik; tved

tuschend
Tuschung (e)
tausend
Tausend (e)
Tausend (s)
Tausender (r)
tausenderlei
tausendfach
Tausendfer (r)
Tausendfler (r)
tausendjhrig
Tausendknstler (r)
tausendmal
Tausendschn (s)
tausendstel
Tausendstel (s)
tausendstens
tausendweise
tausensdste
Tauwerk (s)
Tauwetter (s)
Taxe (e)
Taxi (r)(s)
taxieren
Technik (e)
Techniker (r)
technisch
technologisch
Tee (r)
Teer (r)
Teich (r)
Teig (r)
teigig
Teigwaren (Pl.)
Teil (r)
Teil (r)(s)
teilen
teilen s.
Teiler (r)
Teilfrage (e)
teilhaben
Teilhaber (r)
teilhaftig
Teilnahme (e)
teilnehmen
Teilnehmer (r)
teils
Teilstreckenkarte (e)
Teilung (e)
teilweise
Teilzahlung (e)
Telefon (s)
Telefonapparat (r)
Telefonbuch (s)
telefonieren
Telefonzelle (e)

megtveszt; csalka
1. csalds; 2. megtveszts
1. ezer; 2. ezernyi; szmtalan
ezres (szm)
ezer
ezres
ezerfle
ezerszeres
szzlb
szzlb
ezerves
1. bvsz; 2. ezermester
ezerszer
szzszorszp
ezred
ezredrsz
ezredszer
ezrvel
ezredik
ktlzet
olvads
1. becsls; 2. djszabs
taxi
rtkel
technika
technika
technikai; mszaki
technolgiai
tea
ktrny
t
nyerstszta
tszts
tsztarru
rsz
1. fl; 2. osztlyrsz
1. feloszt; eloszt; kettoszt; 2. megoszt
1. eloszlik; megoszlik; kettoszlik; 2. megosztozik; 3.
osztdik
oszt
rszletkrds
rszesedik; rsze van
trs
rszese vminek
1. rszessg; 2. rszvt; 3. rszvtel
rszt vesz (vmiben)
rsztvev
rszint; rszben
szakaszjegy
1. oszts; 2. osztds; 3. osztozs; osztozkods
rszbeni; rszleges
rszletfizets
telefon
telefonkszlk
telefonknyv
telefonl
telefonflke

Telefonzentrale (e)
Telegraf (r)
Telegramm (s)
Telegraph (r)
telegraphieren
Telephon (s)
telephonieren
Teller (r)
Tellerfleisch (s)
Tempel (r)
Temperament (s)
Temperatur (e)
Tempo (s)
Tendenz (e)
Tennis (s)
Tennisspieler (r)
Teppich (r)
Teppichboden (r)
Termin (r)
termingem
Terminplan (r)
Terrain (s)
territorial
Testament (s)
testamentarisch
testen
teuer
Teuerung (e)
Teufel (r)
teuflich
Text (r)
Textilien (Pl.)
Theater (s)
Theaterstck (s)
Theatervorstellung (e)
Thei (e)
Theke (e)
Thema (s)
theoretisch
Theorie (e)
Thermosflasche (e)
These (e)
Thomas
Thron (r)
Thronfolger (r)
ticken
tief
Tief (s)
tiefdringend
Tiefe (e)
Tiefebene (e)
Tiefgang (r)
tiefgekhlt
tiefgreifend
Tiefkhltheke (e)

telefonkzpont
tvr
tvirat
tvr
tviratozik
telefon
telefonl
tnyr
ftt marhahs
templom (nem keresztny)
vrmrsklet; temperamentum
hmrsklet
temp; sebessg
irnyzat; tendencia
tenisz; Tennis spielen: teniszezik
teniszjtkos; teniszez
sznyeg
sznyegpadl; padlsznyeg
hatrid
hatridre
temterv
terep
terleti
vgrendelet
vgrendeleti
tesztel
drga; teuer werden: megdrgul; wie teuer ist das ?:
mennyibe kerl ez ?
drgasg; drguls
rdg
rdgi
szveg
textlik
sznhz; sznpad
szndarab
sznielads
Tisza
pult
tma; trgy
elmleti
elmlet; teria
hpalack; termosz
ttel; tzis
Tams
trn
trnrks
ketyeg
mly; tiefes Schwarz: jfekete; tief im Winter: a tl
derekn; tief nachdenken: elmerlten gondolkodik
alacsony lgnyoms leveg; ciklon
mlyrehat
mlysg
alfld; sksg
merls
mlyhttt
mlyrenyl
mlyhtpult

Tiefkhlung (e)
Tiefland (s)
Tiefsinn (r)
Tiefstand (r)
Tiegel (r)
Tier (s)
Tierarzt (r)
tierisch
Tierzucht (e)
Tiger (r)
Tinte (e)
Tintenfa (s)
tippen
Tisch (r)
Tischdecke (e)
Tischler (r)
Tischlerei (e)
Tischtennis (s)
Tischtuch (s)
Titel (r)
Titelbild (s)
titschieen
titulieren
toben
tobschtig
Tochter (e)
Tod (r)
Todesanzeige (e)
Todesfall (r)
Todfeind (r)
tdlich
Toilette (e)
Toilettenpapier (s)
toll
Tollheit (e)
tollkpfig
tollkhn
Tollwut (e)
tlpelhaft
Tomate (e)
Ton (r)
Tonband (s)
Tonbandaufnahme (e)
Tonbandgert (s)
tnen
Tonfilm (r)
Tonne (e)
Tonsetzer (r)
Tonstrung (e)
Tnung (e)
Topf (r)
Topfblume (e)
Tpfchen (s)
Topfen (r)
Topfenfleckerln (Pl.)

mlyhts
alfld
1. bskomorsg; 2. mlyrtelmsg
mlypont
tgely
llat
llatorvos
llati
1. llattenyszet; 2. llattenyszts
tigris
tinta
tintatart
1. gpel; 2. megrint; 3. tippel; tallgat
1. asztal; 2. asztaltrsasg; 3. tkezs; ellts; koszt
abrosz; asztalert
asztalos
1. asztalosmhely; 2. asztalossg
asztalitenisz; pingpong
abrosz; asztaltert
1. cm; felirat; 2. jogcm; 3. kltsgvetsi ttel; 4. rang
cmkp
agyonl
titull
tombol
rjng; eszeveszett
lnya; lenya vkinek
hall
gyszjelents
halleset
hallos ellensg
hallos
1. illemhely; WC; 2. ltzet; toalett; 3. ltzasztal;
toalettasztal
toalettpapr; WC-papr
1. eszeveszett; rlt; 2. fktelen; tolle Sache !: pokoli egy
dolog !
rltsg
szertelen; heves vr
vakmer
veszettsg
bamba; esetlen
paradicsom
1. agyag; 2. hang; 3. tnus
hangszalag; magnszalag
magnfelvtel
magnetofon; magn
1. rnyal; sznez; 2. hangzik
hangosfilm
1. hord; 2. tonna
zeneszerz
hangzavar
rnyalat; tnus
fazk; lbas; lbos
cserepes virg
1. bili; 2. csupor
tr
trs tszta; trs csusza

Tpfer (r)
Tor (r)
Tor (s)
Toreinfahrt (e)
Torf (r)
Torheit (e)
Torhter (r)
tricht
torkeln
Tormann (r)
torpedieren
Torschlu (r)
Torschtze (r)
Torte (e)
Tortur (e)
Torwart (r)
tosen
tot
total
totarbeiten (s.)
Tote (r)(e)
tten
Totenbahre (e)
Totenfeier (e)
Totengrber (r)
Totenschein (r)
totfahren
totglauben
totmachen
Toto (r)(s)
totschlagen
totstellen (s.)
Tour (e)
Tourist (r)
Touristenhaus (s)
Trab (r)
traben
Trachenkleid (s)
Tracht (e)
trachten
Tradition (e)
traditional
traf
Trafik (e)
trg
Tragbahre (e)
tragbar
Trage (e)
tragen
Trger (r)
Trgerrakete (e)
tragfhlig
Trgheit (e)
Tragik (e)
Tragiker (r)

fazekas
balga; bolond
1. gl (sp); 2. kapu
kapualj; bejrat
tzeg
balgasg; bolondsg
kapus
balga; bolond
botorkl; tntorog
kapus (sp)
megtorpedz
kapuzrs
gllv
torta
tortra
kapus
zg; morajlik
1. dgltt; 2. halott; holt
teljes
agyondolgozza magt
halott
megl
ravatal
gyszszertarts
srs
halottlevl
agyongzol
halottnak hisz
megl
tot; im Toto spielen: totzik
agyont
halottnak tetteti magt
1. fordulat (msz); 2. fordul; 3. sorrend; 4. tra; menet;
krutazs; portya; 5. turnus (tkezsi)
trista
tristahz
gets
get
npviselet
1. rakomny; teher; 2. ruhaviselet
trekszik; iparkodik
hagyomny; tradci
hagyomnyos
ld. treffen
trafik; dohnybolt
rest
hordgy
hordhat; hordozhat
1. heveder; 2. hordgy
1. hoz; terem; jvedelmez; 2. tart; elbr; 3. visel; hord; 4.
visz; hoz; szllt
1. hordr; 2. tart; 3. viv; hordoz
hordozrakta
teherbr
1. restsg; 2. tehetetlensg
tragikum
1. tragdiar; 2. tragikus sznsz

Tragdie (e)
Tragdin (e)
Tragtier (s)
Tragweite (e)
Trainer (r)
trainieren
Training (s)
traktieren
trllern
Trampeln (s)
Trampeltier (s)
Tran (r)
Trne (e)
trnen
trank
Trank (r)
Trnke (e)
trnken
Transdanubien
Transfer (r)
Transport (r)
transportfhig
transportieren
Trappe (e)
trat
tratschen
Traube (e)
Traubenlese (e)
trauen
trauen s.
Traueranzeige (e)
Trauermarsch (r)
trauern
trauervoll
Traufe (e)
trufeln
traulich
Traum (r)
trumen
Trumer (r)
Trumerei (e)
trumerisch
traumhaft
traurig
Trauring (r)
Trauschein (r)
traut
Trauung (e)
treffen
Treffen (s)
treffend
Treffer (r)
trefflich
Treffpunkt (r)
Treibels (s)

tragdia
tragika; tragikus sznszn
mlhs llat
1. horder; 2. hordtvolsg (kat)
edz; trner
edz
edzs
1. bnik; kezel; 2. megvendgel
ddol; ddolgat
lbdobogs; hangos jrkls
1. ktpp teve; 2. tenyeres-talpas (ember)
halzsr; halolaj
knny
knnyezik
ld. trinken
1. ital; 2. kanalas orvossg; 3. moslk
1. itat; 2. moslk
1. titat; ztat; 2. megitat
Dunntl
tutals
1. szllts; 2. szlltmny
szllthat
szllt; tovbbt; fuvaroz
tzok
ld. treten
pletykl; trcsel; tereferl
szlfrt
szret
1. bzik; 2. megesket
1. megeskszik; egybekel; 2. mer; merszkedik
gyszjelents
gyszindul
1. gyszol; 2. szomorkodik; bnkdik; bsul
gyszos
csurg; vom Regen in die Traufe: csbrbl vdrbe
1. csepegtet; csurgat; 2. lecsepeg
meghitt
lom
1. lmodik; 2. lmodozik
lmodoz; brndoz
1. brnd; 2. lmodozs; lom
brndos; lmodoz
lomszer
szomor; bs
jegygyr
hzassglevl
meghitt; kedves; drga
eskets
1. eltall; 2. r vkit (tv); 3. foganatost; eszkzl; 4.
megsrt; megbnt; 5. rbukkan; rakad; rtall; 6.
1. elfordul; megesik; eine Wahl treffen: vlaszt; 2.
eltalls; 3. mrkzs (sp); 4. tallkozs; 5. tallkozik; 6.
tall
1. nyer (sorsjegy); 2. tallat; 3. tall (clba)
pomps
1. metszspont; 2. tallkozhely; gylekezhely
zajl jg

treiben
Treiber (r)
Treibhaus (s)
Treibhauseffekt (r)
Treibholz (s)
Treibjagd (e)
Treibstoff (r)
treifna
trennen
trennen s.
Treppe (e)
treppenartig
Treppenhaus (s)
treten
treu
Treue (e)
treuherzig
treulich
treulos
Trichter (r)
Trick (r)
trieb
Trieb (r)
triebfeder (e)
Triebkraft (e)
triefen
triftig
Trikot (r)(s)
trillern
trinken
Trinker (r)
Trinkgeld (s)
trinkwasser (s)
trippeln
Tritt (r)
Triumph (r)
triumphieren
trocken
Trockenei (s)
trockenhaube (e)
trockenheit (e)
trockenlegen
Trockenmilch (e)
trockenreiben
trocknen
Trdel (r)
trdeln
trog
Trog (r)
trollen
trollen (s.)
Trommel (e)
trommeln

1. rad (kavarogva); 2. bever; 3. erjed; 4. hajt; kerget;


terel; 5. hajt; kerget; unszol; srget; 6. meghajt; kihajt;
hajtat; 7. sodrdik; 8. z; folytat; csinl
1. hajcsr; 2. hajt
meleghz; veghz
veghzhats
hordalkfa
hajtvadszat
zemanyag
csuromvizes
elvlaszt; sztvlaszt; felbont; megbont
elvlik; sztvlik
lpcs
lpcszetes
lpcshz
1. lp; peget; jr; megy; 2. megrg; rugdal; 3. tapos;
hsges
hsg
nyltszv
1. hven; 2. megbhatan
1. hitszeg; 2. htlen
tlcsr
fogs; trkk
ld. treiben
1. hajts; kergets; 2. hajts; rgy; sarj; 3. sztn; 4.
sztnz er
hajtrug
hajter
csepeg; cspg; csurog
nyoms
trik
trillzik
iszik
iszkos (ember)
borraval
ivvz
tipeg-topog
1. lbnyom; 2. lpcsfok; 3. lps; 4. pedl; 5. rgs
diadal
diadalmaskodik
szraz; trocken werden: megszrad; ins trocken bringen:
biztonsgba helyez
tojspor
szrtbra
szrazsg
1. lecsapol; 2. tisztba tesz
tejpor
szrazra drgl
1. megszrad; felszrad; 2. megszrt
zsibru
piszmog; pepecsel
ld. trgen
tekn; vly
baktat
elkotrdik
dob
dobol

Trommler (r)
Trompete (e)
trompeten
Tropen (Pl.)
trpfeln
tropfen
Tropfen (r)
tropfenweise
Tropfstein (r)
tropisch
Trost (r)
trostbringend
trsten
trsten s.
trstlich
trostlos
Trstung (e)
Trottel (r)
trotten
trotz +G/+D
Trotz (r)
trotzdem
trotzen
trotzig
Trowagen (r)
trb
Trubel (r)
trben
trben s.
Trbsal (e)
trbselig
Trbsinn (r)
Truer (e)
Trffel (e)
trug
Trug (r)
trgen
trgen s.
trgerisch
trughaft
Truhe (e)
Trmmer (Pl.)
Trmmerhaufen (r)
Trumpf (r)
Trunk (r)
trunken
trunkschtig
Trupp (r)
Truppe (e)
truppenweise
Truthahn (r)
Tscheche (r)
tschechisch
Tschechisch (s)
Tschechloslowake (r)
Tschechloslowakei (e)

dobos
trombita
trombitl
trpusok
1. csepegtet; 2. csepereg
1. csepeg; 2. csepegtet
csepp
cseppenknt
cseppk
tropikus
vigasz; Trost suchen: vigaszt keres; du bist nicht ganz
bei Troste: nem vagy sznl
vigasztal
vigasztal
vigasztaldik
vigasztal
1. sivr; 2. vigasztalan
vigasz; vigasztals
hlye; flkegyelm
baktat; ballag
ellenre; dacra
dac; makacssg; dir zum Trotz: ellenedre
1. br; mbr; 2. mgis
1. dacol; 2. duzzog
dacos; durcs
trszekr
1. bors; 2. szomor; 3. zavaros; homlyos
1. tmeg; 2. zrzavar; forgatag
zavaross tesz
1. beborul; 2. megzavarodik
bnat; bbnat; Trbsal blasen: bsul
bs; bnatos
bskomorsg
gysz; bnat; szomorsg
szarvasgomba
ld. tragen
mts
csal
csaldik
csalfa
csalka
lda
romok; roncsok
romhalmaz
tkrtya
1. iszkossg; 2. ital; 3. ivs
ittas; mmoros
iszkos
csapat
1. csapat; 2. szntrsulat
csapatonknt
pulyka
cseh (ember)
cseh
cseh (nyelv)
csehszlovk (ember)
Csehszlovkia

tschechloslowakisch
T-Shirt (s)
Tube (e)
Tuberkolose (e)
Tuch (s)
tchtig
Tcke (e)
tckisch
Tugend (e)
tugendhaft
tugendlos
Tulpe (e)
tummeln
tummeln s.
Tumor (r)
Tmpel (r)
Tumult (r)

tun
Tun (s)
Tnche (e)
tnchen
Tunke (e)
tunken
tunlich
tunlichts
Tunnel (r)
tpfelig
tupfen
Tupfen (r)
tpflig
Tr (e)
Trdrckel (r)
Trke (r)
Trkei (e)
Trkin (e)
trkisch
Trkisch (s)
Trklinke (e)
Turm (r)
trmen
trmen s.
Turnanzug (r)
turnen
Turnen (s)
Turner (r)
Turnier (s)
Turnsaal (r)
Trstock (r)
turteln
Turteltaube (e)
Tusche (e)
tuscheln
Tte (e)

csehszlovk
pl
tubus
tuberkolzis
1. kend; 2. szvet; poszt
1. derekas; 2. ugyancsak; nagyon; 3. gyes; rtermett
1. lnoksg; 2. furfang
lnok
erny
ernyes
erklcstelen
tulipn
siettet; kerget
1. siet; 2. srg-forog; nyzsg
daganat; tumor
tcsa; pocsolya
tumultus
1. tesz; cselekszik; csinl; 2. tesz; helyez vhova; 3.
vgbemegy; trtnik; folyik; seine Artbeit tun: munkjt
vgzi; dolgozik; jm. bses tun: rt vkinek; vmi rosszat
tesz vkivel; er hat zu tun: dolga van; das tut gut: ez
jlesik; es tut mir leid: sajnlom; mir tut der Kopf weh: fj
tevkenysg
meszels
meszel
mrts
mrt; mrtogat
1. ajnlatos; tancsos; 2. lehetsges
lehetleg
alagt
pettyes; pttys
1. megbk (ujjheggyel); 2. pettyez; pttyz
petty; ptty
pettyes; pttys
ajt
kilincs
trk (ember)
Trkorszg
trk (n)
trk
trk (nyelv)
kilincs
1. bstya (sakk); 2. torony
1. felhalmoz; 2. meglp
tornyosul
tornaruha
tornszik
torna
tornsz
verseny; torna (sp)
tornaterem
ajttok
turbkol
gerlice
tus (festk)
sugdolzik
1. krt; duda; 2. paprzacsk

tuten
krtl; dudl
Typ (r)
tpus
typisch
jellegzetes; jellemz; tipikus
Typus (r)
ld. Typ
Tyrann (r)
zsarnok
Tyrannei (e)
zsarnoksg
tyrannisch
zsarnoki
tyrannisieren
zsarnokoskodik
u.Z. (unserer Zeitrechtung
i.sz. (idszmtsunk szerint) /rv./
u.a. (und andere)
s msok /rv./
u.a. (und anderem; und anderen)
tbbek kztt /rv./
u.a. (und anderes)
egyb /rv./
U-Bahn (e)
fldalatti; metr
Zubehr (r)(s)
hozzval; kellk
rossz; mir ist bel: rosszul vagyok; nicht bel: nem rossz;
bel
wohl oder bel: knytelen-kelletlen
bel (s)
1. baj; rossz; 2. betegsg; baj
belnehmen
rossz nven vesz; zokon vesz
beltrter (r)
gonosztev
ben
1. gyakorlatozik (kat); 2. gyakorol; 3. z; folytat; gyakorol
nagyon; teljesen; die Nacht ber: egsz jjel; az jszaka
folyamn; er ist mir ber: flnyben van velem szemben;
ber
ber und ber: telis-tele; teljesen; nyakig
1. t; keresztl; er ist weit ber Dreiig: jval tl van a
harmincon; er freut sich ber den Erfolg: rl a sikernek;
Fehler ber Fehler: hiba hiba htn; Hals ber Kopf:
hanyatthomlok; fejvesztve; ber die Hlfte: tbb, mint a
fele; bers Jahr: mhoz egy vre; fr Jungendliche 14
Jahre: 14 ven fellieknek; das geht ber meine Krfte:
ez meghaladja az ermat; er klagt ber Kopfschmerzen:
fejfjsrl panaszkodik; fejt fjlalja; ber Nacht: mrl
holnapra; sich ber etw. wundern: csodlkozik vmin; ber
Sie: magrl; ich hrte ber ihn: hallottam rla; 2. felett;
ber +A
fltt; 3. fl; -ra,-re; 4. -rl,-rl; 5. tbb, mint
felett; fltt; -on,-en,-n; ber der Grenze: a hatron tl;
ber mir: felettem; flttem; wir wohnen ber der Strae:
ber +D
az utca tloldaln lakunk
berall
mindenhol
berallher
mindenhonnan
berallhin
mindenhova
beranstrengen
megerltet
berantworten
tad; kiszolgltat
berarbeit (e)
tlrzs
berarbeiten
1. tdolgoz; 2. tlrzik
berarbeiten s.
megerlteti megt; agyondolgozza magt
beraus
szerfelett
berbau (r)
1. thidals; rpts (ptszet); 2. ptmny; 3. rpts
berbeansprucht
tlterhelt
berbehalten
1. megtart; 2. ruht magn tart
berbelasten
tlterhel
berbieten
1. fellml; 2. megdnt (sp); 3. rgr
berbleiben
1. megmarad; letben marad; 2. megmarad (vmibl)
berbleibsel (s)
1. cskevny; 2. maradk
berblick (r)
1. ttekints; 2. kilts
berblicken
ttekint; tnz
berbringen
tad; kzbest; kzvett
berbrcken
thidal

berbrden
berdach (s)
berdachen
berdauern
berdem
berdenken
berdies
berdru (r)
berebot (s)
bereilen
bereinander
bereinkommen
bereinkunft (e)
bereinstimmen
Zubereitung (e)
berfahren
berfahren +A
berfahrt (e)
berfall (r)
berfallen
berflieen
berflu (r)
berflgeln
berflssig
berfluten
berfhren
berflle (e)
berfllen
berfllt
bergabe (e)
bergang (r)
bergardine (e)
bergeben
bergeben s.
bergehen
bergenug
bergewicht (s)
berglcklich
bergriff (r)
bergro
berhandnehmen
berhngen
berhasten
berhufen
berhuft
berhaupt
berheblich
berholen
berholverbot (s)
berhren
berklug
berkochen

tlterhel
eresz
befed
tll
1. azonfell; ezenfell; 2. kzben
tgondol; meggondol
ezenkvl; ezenfell
1. csmr; berdrssig sein: elege van; sie ist seiner/ihn
berdrssig: megun vkit; 2. unalom
rgrs
elhamarkodik
1. egyms fl; 2. egyms fltt; egymson
megegyezik; megllapodik
megegyezs
1. egybehangol; sszhangba hoz; 2. sszhangban van;
egyezik
elkszts
1. tfut; vgigfut; 2. elgzol
tkel vmin; tmegy vmin
tkels
rajtats; megtmads
1. tbukik; tesik; 2. meglep (tv); 3. rajtat; megtmad;
megrohan
1. elnt; 2. tlfolyik; kicsordul
bsg; flsleg; felesleg
tlszrnyal
flsleges; felesleges
1. elraszt; 2. kirad; tlrad
1. tvezet; tszllt; 2. tvisz; talakt; 3. elhalmoz;
tlterhel; 4. rbizonyt
bsg; flsleg
1. ttlt; tnt; 2. tlteljest; 3. tltm; tlzsfol
zsfolt; tlzsfolt
1. tads; kzbests; 2. megads (kat)
1. tmens; tkels; 2. tmenet
sttt fggny
1. tad; 2. rad; rbort
hny
1. tmegy; 2. tprtol; ttr; 3. kifut; tlfut; 4.
megszemll; ttekint; 5. mellz; 6. tllp; 7. utolr; behoz
untig elg
1. tler; flny; 2. tlsly
vgtelenl boldog
tlkaps
tl nagy
elharapzik; elterjed
1. elakaszt; 2. rakaszt; rbort; 3. vmit vmivel bort
elhamarkodik; elsiet vmit
elhalmoz
tlzsfolt
1. egyltaln; 2. tulajdonkppen
felfuvalkodott; ggs
1. thoz; tcipel; 2. fellml; 3. megelz; utolr; tlhalad
elzsi tilalom
1. kihallgat; lehallgat; 2. nem hall meg
tl okos; tudlkos
kiforr; kifut

berkommen
berladen
berlandautobus (r)
berlassen
berlassen s.
berlasten

berlaufen
berlaut
berleben

berlegen
berlegen (s.) +A
berlegenheit (e)
berliefern
berlieferung (e)
berlisten
berma (s)
bermacht (e)
bermchtig
bermig
bermensch (r)
bermessen
bermitteln
bermorgen
bermden
bermden s.
bermut (r)
bermtig
bernachten
bernahme (e)
bernatrlich
bernehmen
bernehmen s.
berordnen
berplannmig
berprfen
berqueren
berragen
berraschen
berraschend
berraschung (e)
berreden
berreich
berreichen
berreichlich
berreif
berreizt
berrest (r)
berrumpeln
bersatt

1. elfog (tv); 2. eljut; 3. rmarad; rszll


1. trak; trakodik; 2. tlhalmoz; tlzsfol; 3. tlterhel
tvolsgi autbusz
1. tad; odaad; tenged; 2. tenged (a msik oldalra); 3.
meghagy; 4. rbz; rhagy
tengedi magt; rbzza magt
tlterhel
1. tfut; futlag tolvas; es berluft mich: borsdzik a
htam; 2. tszkik; 3. elhagy (futs kzben); 4. ellep;
elnt; 5. megrohan; lerohan; 6. tlfolyik
nagyhang
tll
1. ttesz; thelyez; 2. befed; 3. fektet; tesz (vmire/vmi
fl); 4. flnyes; ersebb; hatalmasabb; jm./etw.
berlegen sein: klnb vkinl/vminl
meggondol; megfontol vmit; etw. bei sich berlegen:
vmin magban tpreng
flny
1. hagy; hagyomnyoz; 2. kiszolgltat
1. hagyomny; 2. kiszolgltats
rszed
tlzott mrtk; tlmret; im berma: tlsgosan
tler
tl ers; nagyhatalm
tlsgos; szertelen
emberfeletti ember
felmr; felbecsl
tad; eljuttat
holnaputn
elcsigz; agyongytr
kifrad
1. elbizakodottsg; nteltsg; 2. pajkossg; jkedv;
fktelensg
1. elbizakodott; ntelt; 2. pajkos; fktelen
1. jjeli szllst ad; 2. meghl; jszakzik
tvtel
termszetfeletti
1. tvesz; 2. elfog (tv); 3. elvllal; 4. felvesz; fellt
1. megerlteti magt; 2. pffeszkedik; die Angst
bernahm ihn: elfogta a flelem
fl rendel; er ist mir bergeordnet: felettesem
terven fell
fellvizsgl
keresztez; keresztlhalad
1. kiemelkedik; fellml; 2. kimagaslik
meglep; rajtakap; rajtat
meglep
meglepets
rbeszl
1. tl gazdag; 2. vmiben bvelked
1. tnyjt; tad; 2. tnylik; tr
bsges; kiads
tlrett
tlizgatott; tlingerlt
maradk; maradvny
meglep; rajtat
tlsgosan jllakott

berschatten
berschtzen
berschau (e)
berschauen

bernykol
tlbecsl
ttekints
ttekint; vgigpillant
1. tforduls (sp); 2. hozzvetleges kalkulci;
berschlag (r)
kltsgvets
1. tcsap; talakul vmiv; 2. tugrik; kihagy; 3. befed;
bebort; 4. hozzvetlegesen kiszmt; kltsgvetst
berschlagen
kszt; 5. megbillen; felbillen; 6. sszehajt; egymsra rak;
berschlagen s.
1. bukfencet vet; 2. felbukik; felborul; felfordul
berschlaglaken (s)
paplan
berschnappen
1. tcsapdik; 2. megbicsaklik (hang); 3. meghibban
berschreien
tlkiabl
berschreiten
tlp; tllp
berschrift (e)
cm; felirat
berschu (r)
flsleg; tbblet
berschuh (r)
srcip; hcip
berschtten
1. tnt; 2. elhalmoz; elraszt; 3. lent; vgignt; 4. tlnt
berschwang (r)
bsg; tlrads
berschwemmen
elraszt; elnt
berschwemmung (e) rads; rvz
berschwenglich
fellengzs; radoz
bersee (e)
tengerentl
berseedampfer (r)
cenjr gzs
berseeisch
tengerentli
bersehbar
ttekinthet
bersehen
1. tsiklik (vmin); 2. ttekint; tnz; tfut
bersenden
megkld
1. tkel (vzen); 2. ttesz; transzforml (msz); 3. tugrik;
4. tvisz; tszllt (a tls partra); 5. lefordt; 6. tlterhel;
bersetzen
elraszt
bersetzer (r)
fordt
bersetzung (e)
1. tttel (msz); 2. fordts
bersicht (e)
1. ttekints; 2. tvizsgls
bersichtlich
ttekinthet
bersiedeln
1. tkltzik; tkltzkdik; 2. tkltztet
1. tvel; sszekt; 2. bebort; bevon; 3. flfeszt;
berspannen
flvon; 4. tlfeszt
berspannt
1. hbortos; bogaras; 2. tlfesztett
berspielen
1. tjtszik (sp); 2. tmegy; tjtszik; tprtol
berspitzt
kilezett
berspringen
tugrik (vmin)
berstahlen
1. beragyog; 2. tlragyog
berstanden
killott; elszenvedett
berstehen
1. kill; elszenved; 2. kill (vmibl)
berstehn
1. kill; elszenved; 2. kill (vmibl)
1. tlp; tmszik; 2. tmszik; megmszik vmit; 3.
bersteigen
fellml; meghalad; 4. kirad
berstempeln
fellblyegez
berstrmen
1. tfolyik; tznlik; 2. elraszt; elnt; 3. kirad; tlrad
berstunde (e)
tlra; berstunde machen: tlrzik
berstundengebhr (e) tlradj; tlrapnz
1. trohan; tvgdik; 2. elhamarkodik; elsiet; 3. felborul;
berstrzen
4. rbort
kapkod; sietve cselekszik; die Ereignisse berstrzen
berstrzen s.
sich: egymsba torldnak az esemnyek
berstrzt
elhamarkdott; mit berstrzter Eile: elhamarkodva;

bertlpein
bertnen
bertrag (r)

lv tesz; becsap
tlharsog
tvitel; thozat (szmvitel)
1. thord; tvisz; thoz; 2. truhz; rruhz; 3. tltet; 4.
bertragen
tvitt; kpletes; 5. elterjeszt; 6. kzvett (rdi); 7. lefordt
bertragen s. auf +A
tterjed
bertragung (e)
kzvetts
bertreffen
fellml; tltesz (vkin/vmin)
bertreiben
1. eltloz; 2. tlzsba visz
bertreibung (e)
tlzs
1. tlp (vhova); 2. tprtol; tll; tlp; 3. ttr (valls);
4. belp; 5. kint; kirad; 6. megrndt; kificamt; 7. tllp;
bertreten
megszeg
bertretung (e)
1. thgs; megszegs; 2. kihgs; szablysrts
bertreuen
1. kiuzsorz; 2. megdrgt
bertrieben
1. szertelen; tlz; 2. tlzott
bertriebenheit (e)
1. szertelensg; 2. tlzottsg
bertritt (r)
1. tprtols; tlls; tlps; 2. ttrs (valls)
bertnchen
1. bemeszel; tmeszel; bemzol; tmzol; 2. leplez;
bervlkern
1. tlnpest; 2. tlzsfol
bervlkert
tlnpesedett
bervlkerung (e)
tlnpeseds
bervoll
csordultg telt; telis-tele
bervorteilen
becsap; rszed
berwach
nagyon ber
berwachen
rkdik; felgyel
berwltigen
legyz; legyr
berwltigend
lenygz
berweise
tl okos
berweisen
1. tutal; ttesz; 2. rbizonyt
berweisung (e)
tutals
berweisungskonto (s) tutalsi bettszmla
berweltlich
tlvilgi
1. tdob; tvet; 2. bebort; 3. rvet; rbort; 4. tldob; sich
berwerfen
mit jm. berwerfen: sszeveszik vkivel
berwichtig
1. rendkvl fontos; 2. slytbblettel br
berwiegend
1. tlnyom; 2. tlnyomrszt
berwinden
legyz; legyr
ert vesz magn; er konnte sich nicht berwinden: nem
berwinden s.
tudott uralkodni magn
berwintern
1. ttelel; 2. tteleltet
berwunden
1. legyztt; 2. tlhaladott
berwurf (r)
kpnyeg
berzahl (e)
1. szmbeli flny; tler; tbbsg; 2. tbblet
berzhlig
fls; flsleges
berzeit (e)
tlra
berzeugen
meggyz
berzeugen s.
meggyzdik
meggyzdses; ich bin berzeugt, da ...:
berzeugt
meggyzdsem, hogy ...
1. thz (vhova); 2. tkltzik; tkltzkdik; 3. tvonul;
4. bevon; bebort; huzattal ellt; 5. elraszt; ellep; 6.
berziehen
felhz; rhz; 7. felvesz; felhz
berzieher (r)
fellt
berzug (r)
huzat
betsttigen
tltelt
betsttigen s.
megterheli a gyomrt

blich
U-Boot (s)

szoksos; szokott
tengeralattjr
htralev; fennmarad; maradk; felesleges; plusz; ich
habe nicht viel fr ihn brig: nem tartok rla sokat; er hat
wenig zeit brig: alig van ideje; ein briges tun: kelletnl
brig
tbbet tesz; im brigen: egybknt; klnben
brigens
klnben; egybknt
briglassen
meghagy
bung (e)
1. gyakorls; 2. gyakorlat
bungshalber
a gyakorlat kedvrt
1. illem; 2. nevels; fegyelem; 3. tenyszet; 4. termels;
Zucht (e)
tenyszts
Zuchthaus (s)
foghz; fegyhz; fegyintzet; brtn
Zucker (r)
cukor
Zuckerbcker (r)
cukrsz
Zuckerdose (e)
cukortart
Zuckererbse (e)
cukorbors
Zuckerl (s)
cukorka
Zuckermelone (e)
srgadinnye
Zuckung (e)
rngatzs; rngs; vonagls
u.dgl. (und dergleichen) s ms hasonlk /rv./
Zudrang (r)
tolakods
Zufahrtstrae (e)
sszekt t; bekt t
Zufall (r)
vletlen; vletlensg
Ufer (s)
part; folypart; tpart
uferlos
hatrtalan; vgtelen
Zuflucht (e)
menedk
Zufuhr (e)
1. felhozatal; 2. szllts; odaszllts
1. felvonuls; menetels; 2. hzs; rnts; vons; 3.
lghuzat; 4. szvs; szippants; 5. vons; vonal; aus dem
Zug kommen: kijn a lendletbl; Zug um Zug: azonmd;
Zug (r)
nyomban; 6. vonat
Zugabe (e)
rads
Zugang (r)
1. bejrat; 2. felmens
Zuganschlu (r)
vonatcsatlakozs
Zugehrigkeit (e)
1. hovatartozs; 2. illetkessg
Zgel (r)
gyepl
Zugestndnis (s)
1. beleegyezs; engedly; 2. engedmny
Zuhrer (r)
hallgat
ra; seine Uhr geht nach: ksik az rja; seine Uhr geht
Uhr (e)
vor: siet az rja; wieviel Uhr ist es ?: hny ra van ?
Uhrband (s)
raszj
Uhrmacher (r)
rs
Uhu (r)
uhu
Zukost (e)
krts; mellktel
Ukraine (e)
Ukrajna
ukrainisch
ukrn
Zukunft (e)
1. jv id (nyelvt); 2. jv; jvend
Zuknftige (r)(e)
jvendbeli
UKW (Ultrakurzwellen) URH (Ultrarvidhullm) /rv./
Zulage (e)
1. mellklet; 2. ptlk; ptdj
Zulauf (r)
csdlet; jm. etw. zuleide tun: megbnt; bntalmaz vkit
Zulieferfirma (e)
szllt cg
Ulk (r)
trfa; mka
ulken
mkzik
ulkig
trfs; mks
Ulme (e)
szil; szilfa

Ultraschall (r)
um

um +A
umndern
umarbeiten
umarmen
umbauen
umbetten
umbiegen
umbiegen s.
umbilden
umbilden s.
umbinden
umbringen
umdrngen
umdrehen
umdrehen s.
umeinander
umfahren
umfallen
Umfang (r)
umfangen
umfangreich
umfassen
umfassend
umformen
Umfrage (e)
Umgang (r)
umgnglich
Umgangssprache (e)
umgeben
Umgebung (e)

umgehen
Umgehungsstrae (e)
umgekehr
umgestalten
umgrenzen
umgrten
umhaben
Umhang (r)
umhngen
umher
umherblicken
umherfahren
umherforschen
umherirren
umhertreiben

ultrahang
krl
1. -rt; rund um den Balaton: a Balaton krl; um die
Ecke: a sarkon tl; um Mittag: dl krl; dltjban;
dlben; um zwei Uhr: kt rakor; kt ra krl; sich um
etw. erkundigen: rdekldik vmi irnt; schade um ihn: kr
rte; es tut mir leid um ihn; 2. krl; -kor
talakt
tdolgoz
tkarol; meglel
tpt; talakt
1. ms gyba fektet; 2. jragyaz vkinek
elhajlt; meghajlt
elhajlik; meghajlik; elgrbl; meggrbl
1. talakt; 2. tkpez
1. talakul; 2. tkpezi magt
1. tkt; jrakt; 2. bekt; bektz; 3. felkt
megl
krltolong
megfordt; megforgat
megfordul
egyms krl
1. elgzol; elt; 2. megkerl
elesik; sszerogy
1. kerlet; 2. terjedelem; mret
1. tkarol; meglel; 2. fellel; 3. krlvesz
terjedelmes
1. tfog; tkarol; 2. bekert; krlvesz; 3. fellel;
magban foglal
tfog; kiterjedt
talakt; tforml
1. krdezskds; 2. krkrds
1. bnsmd; 2. krljrs; krsta; 3. trsas rintkezs;
kr
bartsgos
kznyelv
1. felad; rad; 2. krlvesz
1. krnyk; vidk; 2. krnyezet
1. bnik vkivel/vmivel; 2. rintkezik vkivel; 3. jrkl; 4.
kerlt tesz; 5. kijtszik; megkerl; es geht das Gercht
um: az a hr jrja; mit umgehender Post: postafordultval;
6. krben jr; forog; 7. megkerl; elkerl
elkerl t
fordtott; ellenkez; umgekehre Seite: vminek a
htoldala; visszja
talakt; tdolgoz
krlhatrol
1. felcsatol; felkt; 2. vez
visel (ruht)
1. fggny; 2. krgallr; kpeny; 3. lepel
1. takaszt; 2. rakaszt; rad
1. ide-oda; 2. krs-krl
krltekint
ide-oda utazgat; er fhrt umher in Europe: beutazza
kmleldik; krltekint
ide-oda bolyong; tvelyeg
ide-oda hajt

umhertreiben s.
umhllen
Umkehr (e)
umkehrbar

csavarog
beburkol
visszaforduls
megfordthat
1. tfordt; megfordt; 2. felforgat; forradalmast; 3.
umkehren
kifordt; 4. megforgat
megfordul; visszafordul; das Feld umkehren: felszntja a
umkehren (s.)
fldet
umkippen
tbillen; felbillen; felborul
umklammern
tkulcsol; tkarol
umkleiden
tltztet
umkleiden s.
tltzik
umkommen
elpusztul; tnkremegy
Umkreis (r)
1. kerlet; krzet; 2. krnyk
umkreisen
1. bekert; 2. krbejr; krlkering; 3. krlvesz
umladen
trak
Umlage (e)
hozzjruls; illetk
1. fordul; 2. forgalom; 3. krforgs; kerings; 4.
Umlauf (r)
krzvny; krlevl
1. forgalomban van; 2. futkos; szaladgl; 3. kerlt tesz;
umlaufen
4. krben jr; kering; 5. krlfut; krlszalad
Umlaut (r)
umlaut (nyelvt)
1. tfordt; megfordt; thelyez; trak; 2. thelyez; 3.
behajt; kihajt; 4. feltesz; rtesz; felrak; rrak; 5. kidnt;
umlegen
lednt; 6. krlrak; 7. letert
umlegen s.
oldalra dl
Umleitung (e)
terelt
umliegend
krnyez
umnehmen
1. felvesz; magra vesz; 2. krlvesz; krlfog
umprgen
tforml; talakt
umrahmen
bekeretez
umrechnen
1. tszmt; 2. rejtjelez
umreien
1. feldnt; 2. lebont
umreisen
krlutazik
Umri (r)
krvonal
umrhren
felkever; megkever; felkavar; megkavar
Umsatz (r)
forgalom
umschalten
tkapcsol
umschauen s.
1. krlnz; krltekint; 2. visszanz
umschiffen
krlhajz
1. tcsaps; hirtelen vltozs; 2. bortlap; bortk; 3.
Umschlag (r)
borogats; 4. hajtka; felhajts
1. tcsap; tcsapdik; hirtelen fordulatot vesz; 2. tfordt;
lapoz; 3. borogat; 4. csapssal/tssel feldnt; kidnt; 5.
felhajt; kihajt; behajt; 6. hirtelen felborul; felfordul; feldl;
umschlagen
7. rbort; 8. rosszra fordul
umschlieen
1. krlvesz; krlzr; 2. magban foglal; tartalmaz
umschlingen
1. tfog; tkarol; tlel; 2. krlcsavar; krlteker
umschreiben
1. tr; 2. krlr
Umschrift (e)
1. trs; 2. krfelirat
Umschulunglehrgang (r) tkpzsi tanfolyam
umschtten
1. tnt; 2. feldnt; felbort
umschwrmen
krlrajong
kertels; elkalandozs; Umschweif machen: kertel;
Umschweif (r)
kntrfalaz; ohne Umschweife: kertels nlkl;
Umschwung (r)
fordulat
umsehen (s.)
1. krlnz; htranz; visszanz; 2. megfordul;

umseits

tloldalt; a tls oldalon


1. talakt; 2. thelyez; tltet; 3. tvlt; bevlt; becserl;
umsetzen
4. forgalmaz; 5. vmivel krlrak; krlltet
Umsicht (e)
1. kilts; 2. krltekints
umsichtig
krltekint; megfontolt
umsiedeln
1. ttelept; tkltztet; 2. ttelepl; tkltzik
umsinken
sszeroskad; felborul
umsonst
1. hiba; 2. ingyen
umsphen
1. kmlel; krltekint; 2. kikmlel; kifrksz
umspannen
1. fellel; tfog; 2. krlfog; tfog
1. flnyesen; szeszlyesen bnik vkivel; 2.
umspringen
krlugrndoz; 3. ugrsszeren megvltozik
1. llapot; 2. hatroz (nyelvt); Umstnde machen:
teketrizik; unter allen Umstnden: mindenkppen; 3.
Umstand (r)
krlmny
1. krlmnyes; 2. terjengs; um nicht umstndlich zu
umstndlich
sein: hogy rvid legyek
umstehen
krlll
umstehend
1. krlll; 2. tloldalt
umstehn
krlll
umsteigekarte (e)
tszlljegy
umsteigen
tszll; nach Berlin umsteigen !: Berlin fel tszlls !
Umsteigkarte (e)
tszlljegy
umstellen
1. tszllt; trak; 2. krlfog; bekert; 3. krlrak;
umstellen s.
alkalmazkodik vmihez
umstimmen
thangol
umstoen
1. fellk; feldnt; 2. megdnt (tv)
umstritten
vitatott
umstlpen
kifordt
Umsturz (r)
1. hirtelen vltozs; 2. lednts; 3. sszeomls
umstrzen
1. elesik; feldl; 2. felfordt; 3. lednt; 4. megdnt (tv)
Umtausch (r)
csere
umtauschen
1. tvlt (pnzt); 2. elcserl; kicserl
umwlzen
1. tgrget; tfordt; megfordt; 2. megdnt; forradalmast
umwlzen s.
1. tfordul; megfordul; forog; 2. hempereg
umwandeln
1. megvltoztat; 2. transzforml (msz)
umwandeln s.
megvltozik; talakul
umwechseln
vlt; cserl
Umweg (r)
kerlt; ohne Umweg: egyenes ton
umwegig
kerl
Umwelt (e)
krnyezet
Umweltschutz (r)
krnyezetvdelem
Umweltschtzer (r)
krnyezetvd
Umweltverschmutzung (e)
krnyezetszennyezs
umweltvertrglich
krnyezetbart
umwenden
1. kifordt; kiforgat; 2. megfordt; tfordt
umwenden (s.)
megfordul; visszafordul
1. felbort; feldnt; 2. felsznt; megforgat; 3. levesz a
umwerfen
lbrl; 4. magra kap
umwickeln
1. begngyl; krlktz; 2. krltekercsel (msz)
umwlken
1. bernykol (tv); 2. felhbe bort
umwlken s.
elborul; sttedik
umwlkt
bors
Umzunung (e)
kerts; svny
1. tkltzik; elkltzik; tkltzkdik; elkltzkdik; 2.
tltztet; 3. bevon; bebort; 4. hzva lednt; 5. krljr;
umziehen
krlvonul; 6. magra vesz; felvesz; 7. vlt

umziehen s.
Umzug (r)
unabnderlich
unabhngig
Unabhngigkeit (e)
unabkmmlich
unabllich
unablssig
unabsehbar
unabsichtlich
unachtsam
Zunahme (e)
Zuname (r)
unangebaut
unangebracht
unangenehm
unannehmbar
Unannehmlichkeit (e)
unanstndig
unantastbar
unappetitlich
Unart (e)
unartig
unauffllig
unaufhaltsam
unaufhrlich
unauflsbar
unaufmerksam
unaufrichtig
unaufschiebbar
unausbleiblich
unausgeglichen
unausgesetzt
unausgiebig
unauslschbar
unaussprechbar
unausstehlich
unbndig
unbarmherzig
unbeantwortet
unbedacht
unbedenklich
unbedeutend
unbedingt
unbefahrbar
unbefangen
unbefleckt
unbefriedigt
unbefugt
unbegabt
unbegreiflich
unbegrenzt
unbegrndet
Unbehagen (s)

tltzik; tltzkdik
1. felvonuls; 2. kltzs; kltzkds
megvltoztathatatlan
fggetlen
fggetlensg
nlklzhetetlen
elengedhetetlen
1. elengedhetetlen; felttlen; 2. szakadatlan; folytonos
belthatatlan; unabsehbare Mglichkeiten: korltlan
lehetsgek
akaratlan; nem szndkos
gondatlan; figyelmetlen
gyarapods
csaldnv
megmveletlen
helytelen
kellemetlen
elfogadhatatlan
kellemtlensg
illetlen; tisztessgtelen
1. elidegenthetetlen; 2. rinthetetlen
gusztustalan
illetlensg; rossz szoks
illetlen; neveletlen
szrevtlen; feltnst nem kelt
feltartztathatatlan
szntelen; szakadatlan
feloldhatatlan
figyelmetlen
nem szinte
halaszthatatlan
elmaradhatatlan
1. kiegyenltetlen; 2. kiegyenslyozatlan
szntelen; szakadatlan
nem kiads
1. kitrlhetetlen; 2. olthatatlan
kimondhatatlan
1. killhatatlan; 2. trhetetlen
fktelen
knyrtelen
megvlaszolatlan
meggondolatlan; unbedacht dessen, da...: nem
gondolva arra, hogy ...
1. gyantlan; 2. habozs; meggondols nlkl; 3.
jelentktelen
jelentktelen
felttlen
jrhatatlan
1. elfogulatlan; 2. tiszta; rtatlan
szepltlen; szepltelen
1. elgedetlen; 2. kielgtetlen
jogosulatlan; illetktelen
tehetsgtelen
megfoghatatlan
hatrtalan
alaptalan
kellemetlen; szorong rzs

unbehaglich
unbehindert
unbeholfen
unbekannt
unbekmmert
unbelesen
unbeliebt
unbemerkt
unbequem
unberechenbar
unberechtigt
unberufen
unberhrt
unbeschdigt
unbescheiden
unbescholten
unbeschrnkt
unbeschreiblich
unbeschrieben
unbesetzt
unbesonnen
unbesorgt
unbestndig
unbestimmt
unbestraft
unbestreitbar
unbetrchtlich
unbeugsam
unbewachsen
unbewacht

unbeweglich
unbewohnbar
unbewohnt
unbewlkt
unbewut
unbezahlbar
unbezahlt
unbezweifelt
unbiegsam
Unbilden (Pl.)
unbillig
unbrauchbar

und
undankbar
undenkbar
Znder (Pl.)
Znder (r)
undeutlich
Zndholz (s)
Zndholzschachtel (e)

kelletlen; kellemetlen
akadlytalan
gymolatlan; gyetlen; tehetetlen
ismeretlen
gondtalan
kis olvasottsg
npszertlen
szrevtlen
knyelmetlen
kiszmthatatlan
jogosulatlan
1. hivatlan; 2. illetktelen; unberufen !: lekopogom, hogy
el ne kiabljam !
rintetlen
srtetlen
szernytelen
feddhetetlen
korltlan
lerhatatlan
tele nem rott; tiszta
nem foglalt; szabad; res
meggondolatlan
1. elintzetlen; 2. gondtalan
llhatatlan
hatrozatlan; bizonytalan
bntetlen
vitathatatlan
jelentktelen
hajlthatatlan
kopr
rizetlen
1. elmozdthatatlan; megmozdthatatlan; 2. krlelhetetlen;
hajthatatlan; unbewegliche Meine: merev arckifejezs; 3.
mozdulatlan
lakhatatlan
lakatlan; diese Zimmer sind unbewohnt: ezekben a
szobkban nem laknak
felhtlen
1. ismeretlen; 2. ntudatlan; 3. tudatlan
megfizethetetlen
kifizetetlen
ktsgtelen
hajthatatlan; hajlthatatlan
viszontagsgok
mltnytalan
hasznavehetetlen; hasznlhatatlan
s; s; mg; und ob !: de mg mennyire !; und wie !: de
mg mennyire !; und so weiter: s gy tovbb; und so
fort: s gy tovbb; na und ?: na s aztn ?
hltlan
elkpzelhetetlen; hihetetlen; seit undenkbarer Zeit:
emberemlkezet; sidk ta
gyufa
1. gyjtogat; 2. gyjtzsinr
homlyos; rthetetlen
gyufa
gyufsdoboz

undicht
undiszipliniert
unduldsam
undurchdringlich
undurchfhrbar
undurchsichtig
uneben
unecht
unehelich
unehrerbietig
unehrlich
uneigenntzig
Zuneigung (e)
uneingenommen
uneingeschrnkt
uneinig
Uneinigkeit (e)
unempfindlich
unendlich
unentbehrlich
unentgeltlich
unentschieden
unentschlossen
unentwickelt
unerbeten
unerbittlich
unerfahren
unerforschlich
unerfllbar
unerfllt
unergiebig
unergrndlich
unerheblich
unerhrt
unerkenntlich
unerllich
unerlaubt
unermdlich
unerquicklich
unerreichbar
unerschpflich
unerschrocken
unerschtterlich
unersetzlich
unertrglich
unerwachsen
unerwartet
unerwidert
unerwnscht
unerzogen
unfabar
unfhig
unfahrbar
unfair
Unfall (r)
Unfallstation (e)
Unfallversicherung (e)

tmtetlen; laza
fegyelmezetlen; neveletlen
trelmetlen
1. thatolhatatlan; 2. kifrkszhetetlen
keresztlvihetetlen
nem tltsz
egyenetlen
hamis; valtlan
hzassgon kvli
tiszteletlen
tisztessgtelen
nzetlen
1. kedv; hajlam; 2. vonzds; rokonszenv
elfogulatlan
korltlan
egyenetlen; egyenletlen; nem egysges
egyenetlensg; egyenletlensg
rzketlen
vgtelen
nlklzhetetlen
ingyen; ingyenes
1. eldntetlen; 2. hatrozatlan
hatrozatlan
fejletlen
kretlen
krlelhetetlen; knyrtelen
tapasztalatlan
kiderthetetlen; kikutathatatlan
teljesthetetlen
teljestetlen
1. nem kiads; 2. termketlen
1. kifrkszhetetlen; 2. mrhetetlen; feneketlen
jelentktelen; csekly
1. hallatlan; 2. meg nem hallott; hallgatott
1. felismerhetetlen; 2. hltlan
elengedhetetlen
tilos
fradhatatlan
kellemetlen
elrhetetlen
kimerthetetlen
rettenthetetlen; rendletlen
rendthetetlen
ptolhatatlan
elviselhetetlen
serdletlen
vratlan
viszonzatlan
nem kvnatos
neveletlen
megfoghatatlan
1. kptelen; tehetetlen; 2. tehetsgtelen; alkalmatlan
jrhatatlan
tisztessgtelen; sportszertlen
baleset
1. baleseti osztly; 2. mentlloms
balesetbiztosts

unfehlbar
unfein
unfertig
unfolgsam
unfrmig
unfrankiert
unfreundlich
Unfriede (r)
unfruchtbar
Zunft (e)
Unfug (r)
unfgsam
ungangbar
Ungar (r)
Ungarin (e)
ungarisch
Ungarisch (s)
Ungarn
Zunge (e)
ungeachtet +G
ungeahnt
ungebndigt
ungebeten
ungebildet
ungebhrlich
ungebunden
ungedeckt
ungedruckt
Ungeduld (e)
ungeduldig
ungeeignet
ungefhr
ungefhrlich
ungefllig
ungehalten
ungeheuer
Ungeheuer (s)
ungeheuerlich
ungehrig
ungehorsam
Ungehorsam (r)
ungekocht
ungeknstelt
ungeladen
ungelegen
ungelenk
ungelernt
ungelst
ungem
ungemchlich
ungemein
ungemtlich
ungenannt

1. csalhatatlan; 2. ktsgtelen; biztos; felttlen


durva
befejezetlen
engedetlen
idomtalan; alaktalan
brmentests nlkl; ingyen
bartsgtalan
bktlensg; egyenetlensg
1. hibaval; 2. termketlen; medd
ch
helytelenkeds; garzdasg
1. engedetlen; 2. nehezen alkalmazkod
1. jrhatatlan; 2. szokatlan
magyar (ember)
magyar n
magyar; magyarul
magyar (nyelv)
Magyarorszg
nyelv (testrsz); zunichte gehen: megsemmisl; zunichte
werden: megsemmisl; zunichte machen: megsemmist
ellenre; ungeachtet dessen: ennek ellenre; dacra
nem sejtett
fktelen
hivatlan; kretlen
mveletlen
1. alkalmatlan; 2. illetlen; 3. mltnytalan
1. fztt (nyomda); 2. ktetlen; szabad
1. fedezetlen; 2. tertetlen; fedetlen; 3. vdtelen;
fedezetlen (sp)
kiadatlan; ki nem nyomtatott
trelmetlensg
trelmetlen
alkalmatlan
1. hozzvetleges; 2. krlbell; mintegy; von ungefhr:
vletlenl
veszlytelen
nem kszsges
1. bosszs; auf jn. ungehalten sein: neheztel vkire; 2.
meg nem tartott; nem teljestett
1. hallatlan; 2. roppant; hatalmas; 3. szrny; iszonyatos
szrny; szrnyeteg
szrny; szrnysges; iszonyatos; felhbort
illetlen; helytelen
engedetlen; szfogadatlan
engedetlensg; szfogadatlansg
fvetlen; nyers
mesterkletlen; keresetlen
1. hvatlan; 2. res; tltetlen
alkalmatlan; rosszkor jv
esetlen; gyetlen
1. meg nem tanult; 2. tanulatlan
megoldatlan
nem megfelel
veszdsges; kellemetlen
1. rendkvli; ritka; 2. szerfelett
kellemetlen; kedlytelen; bartsgtalan
meg nem nevezett; nvtelen

ungenau
ungeniebar
ungeniert
ungengend
ungepflegt
ungercht
ungerade
ungeraten
ungerecht
ungereimt
ungern
ungeschehen
Ungeschick (s)
ungeschickt
ungeschliffen
ungeschult
ungesehen
ungesellig
ungesetzlich
ungesittet
ungestrt
ungestm
Ungestm (s)
ungesund
ungeteilt
ungetreu
ungetrbt
Ungetm (s)
ungebt
ungewi
Ungewitter (s)
ungewhnlich
ungewohnt
ungewollt
ungezhlt
ungezhmt
Ungeziefer (s)
ungezogen
ungezwungen
unglubig
unglaublich
unglaubwrdig
ungleich
ungleichartig
ungleichmig
Unglck (s)
unglcklich
Ungnade (e)
ungndig
ungrade
ungreifbar
ungltig

pontatlan
lvezhetetlen
fesztelen
elgtelen
polatlan; gondozatlan
megbosszulatlan
1. egyenetlen; 2. grbe; ferde; 3. nem egyenes; nem
szinte; 4. pratlan (szm)
sikerletlen; flresikerlt
igazsgtalan; jogtalan
1. kptelen; rtelmetlen; 2. rmtelen
kedvetlenl; nem szvesen
meg nem trtnt
balsors
gyetlen
1. csiszolatlan; 2. faragatlan (tv)
iskolzatlan; gyakorlatlan
ltatlan
emberkerl; magnyos
trvnytelen
1. civilizlatlan; vad; 2. modortalan
zavartalan
fktelen; heves
fktelensg; hevessg
egszsgtelen; allzuviel ist ungesund: jbl is megrt a
osztatlan
htlen
zavartalan
szrny; szrnyeteg
gyakorlatlan
bizonytalan; ktes
zivatar; fergeteg
szokatlan
szokatlan
akaratlan
szmllatlan; olvasatlan
szilaj; zaboltlan
freg
neveletlen
1. fesztelen; termszetes; er tut es ungezwungen: nknt
teszi; 2. nem knyszertett
hihetetlen
hihetetlen
1. hihetetlen; 2. nem szavahihet
1. egyenetlen; 2. egyenltlen; klnbz; 3.
hasonlthatatlanul; sokkal; 4. pratlan
klnnem; klnbz
egyenltlen
szerencstlensg; baj; balszerencse
1. boldogtalan; unglcklich lieben: viszonzatlanul szeret;
2. szerencstlen
kegyvesztettsg
bartsgtalan; elutast
1. egyenetlen; 2. grbe; ferde; 3. nem egyenes; nem
szinte; 4. pratlan (szm)
megfoghatatlan
rvnytelen

ungnstig
unhaltbar
Unheil (s)
unheilbar
unheilbringend
unheimlich
unhflich
unhold
Uni (e)
Uniform (e)
uninteressant
universal
Universitt (e)
unkenntlich
Unkenntnis (e)
unklar
unklug
Unkosten (Pl.)
unkrftig
Unkraut (s)
unkultiviert
Unkultur (e)
unkundig
unlngst
unleidlich
unleserlich
unleugbar
unlieb
unliebsam
unlogisch
unlsbar
Unlust (e)

unma
Unma (s)
unmageblich
unmig
Unmanier (e)
unmnnlich
Unmasse (e)
Unmenge (e)
unmenschlich
unmerklich
unmittelbar
unmiverstndlich
unmodern
unmglich
unmoralisch
unmndig
unmusikalisch
Unmut (r)
unnahbar
unnatrlich
unnennbar
unntig

kedveztlen; ungute Worte: bartsgtalan szavak; etw.


fr ungut nehmen: rossz nven; zokon vesz vmit
tarthatatlan
baj; vsz
gygythatatlan
vszt hoz
1. flelmetes; ijeszt; 2. szrnyen; 3. szrny; irtzatos
udvariatlan
1. ellenszenves; 2. gonosz; rosszindulat
egyetem (kznyelvben)
egyenruha
rdektelen; nem rdekes
egyetemes; univerzlis
egyetem
felismerhetetlen
tudatlansg
1. bors; 2. zavaros; homlyos
oktalan
kltsgek
1. ertlen; 2. rvnytelen; 3. hatstalan
gyom; gaz
1. kulturlatlan; mveletlen; 2. meg nem mvelt
mveletlensdg; kulturlatlansg
jratlan; tudatlan
nemrg; a minap
elviselhetetlen
olvashatatlan
tagadhatatlan
kellemetlen; bosszant
kellemetlen; bosszant
logiktlan
1. feloldhatatlan; 2. megoldhatatlan
1. bosszsg; 2. kedvetlensg; kelletlensg
rosszkor; alkalmatlan idben; unpa sein: nem rzi jl
magt; gyenglkedik; sich unpa fhlen: nem rzi jl
magt; gyenglkedik
mrtktelensg; im Unma: mdfelett; mrtktelenl
nem mrvad
mrtktelen
modortalansg
frfiatlan; nem frfias
roppant tmeg; eine Unmasse Gold: tengersok pnz
tmeg
1. emberfeletti; 2. embertelen
szrevtlen; szrevehetetlen
kzvetlen
flrerthetetlen
rgimdi
lehetetlen
erklcstelen
kiskor
botfl
rosszkedv; kedvtelensg
megkzelthetetlen
1. mesterklt; erltetett; 2. szokatlan; 3. termszetellenes
kimondhatatlan
szksgtelen

unntz
unordentlich
Unordnung (e)
unpaar
unparteiisch
unpassend
unpersnlich
unpraktisch
unpnktlich
unqualifizierbar
unrasiert
Unrast (e)
unratsam

haszontalan; mihaszna
rendetlen
rendetlensg
pratlan
pratlan
1. alkalmatlan; 2. illetlen; helytelen
szemlytelen
gyetlen
pontatlan
minsthetetlen
borotvlatlan
nyugtalansg
nem tancsos; nem ajnlatos
1. helytelen; rossz; 2. igazsgtalan; unrecht haben: nincs
unrecht
igaza; zur unrechten Zeit: rosszkor
igazsgtalansg; jogtalansg; es geschieht ihm Unrecht:
Unrecht (s)
igazsgtalansg ri
unrechtmig
jogtalan; trvnytelen
unredlich
tisztessgtelen
unregelmig
1. rendetlen; 2. rendhagy (nyelvt); 3. szablytalan
unreif
retlen
unrein
piszkos; tiszttlan
unrettbar
menthetetlen
unrichtig
tves; helytelen
Unruhe (e)
1. nyugtalansg; izgalom; 2. zavargs; forrongs
Unruhestifter (r)
lzt; bujtogat
unruhig
nyugtalan
1. magunkat; 2. magunknak; 3. minket; bennnket; 4.
uns
neknk
unsachgem
szakszertlen
unsagbar
kimondhatatlan
unsauber
szennyes; tiszttlan
unschdlich
rtalmatlan
unscharf
1. letlen; 2. gyenge; 3. homlyos
unschtzbar
felbecslhetetlen
unscheinbar
jelentktelen
unschicklich
illetlen
unschlssig
hatrozatlan; ttovz; tancstalan
unschmiegsam
merev
unschn
csnya
Unschuld (e)
rtatlansg
unschuldig
rtatlan
ldatlan; szerencstlen; gedenke unser: gondolj rnk;
emlkezz meg rlunk; er verga unser nicht: nem
unselig
feledkezett meg rlunk; wir sind unser drei: hrman
Unsere (r)(e)
mink; a mi -nk
Unsere (s)
a mink; a magunk
unsereiner
magunkfajta
Unseren (Pl.)
a mieink; hozztartozink
unsererseits
rsznkrl
unserer/unsere/unseres a mink
unseresgleichen
magunkfajta
Unsern (Pl.)
a mieink; hozztartozink
unserseits
rsznkrl
unsersgleichen
magunkfajta
unserthalben
1. rtnk; 2. fellnk; 3. miattunk

unser/unsere/unser
unsicher
unsichtbar
Unsinn (r)
unsinnig
Unsitte (e)
unsittlich
unsrer/unsre/unsres
Unsrigen (Pl.)
unsriger
unstatthaft
unsterblich
unstet
unstillbar
Unstimmigkeit (e)
unsympathisch
untadelig
untadlig
Untat (e)
unttig
untauglich
unteilbar
unten
untenher
untenhin

unter +A
unter +D
Unterarm (r)
Unterbau (r)
Unterbewutsein (s)
unterbleiben
unterbrechen
unterbreiten
unterbringen
unterdes
unterdessen
unterdrcken
untereinander
unterernhrt
Unterfangen (s)
Unterfertige (r)(e)
Unterfhrung (e)
Untergang (r)
untergehen
untergehn
untergeordnet
untergraben
Untergrund (r)
Untergrundbahn (e)
unterhalb
unterhalb +G
Unterhalt (r)
unterhalten

a mi -nk; a mink; a magunk; einer unserer Freunde:


bartaink egyike; unseres Wissens: tudomsunk szerint
1. bizonytalan; 2. megbzhatatlan
lthatatlan
badarsg
ostoba; esztelen
rossz szoks
erklcstelen
a mink
ld. Unseren; Unsern
ld. unserer; unsrer
megengedhetetlen; tilos
halhatatlan
1. llhatatlan; 2. vltozkony
csillapthatatlan
nzeteltrs
ellenszenves
kifogstalan
kifogstalan
gaztett
ttlen
alkalmatlan
oszthatatlan
lenn; lent; alul
alulrl
alulra
1. al; 2. kz; krbe; unter anderem: tbbek kztt;
tbbek kzt; unter der Bedingung: azzal a felttellel;
unter aller Kritik: pocsk; minden kritikn aluli; unter uns
gesagt: kztnk szlva; kztnk maradjon
1. alatt; alul; 2. kztt; kzepette; krben; kzben;
alkar
alptmny; alap; alapzat
tudatalatti; im Unterbewutsein: tudat alatt
elmarad
flbeszakt; megszakt
1. alter; 2. elterjeszt
elhelyez
azalatt; ezalatt
azalatt; ezalatt
1. alnyom; 2. elnyom; elfojt
egymskzt
alultpllt
vllalkozs
alulrott
aluljr
1. elsllyeds; 2. lemenet; 3. pusztuls; buks
1. elpusztul; tnkremegy; 2. elsllyed; 3. lemegy;
1. elpusztul; tnkremegy; 2. elsllyed; 3. lemegy;
alrendelt
als
altalaj
fldalatti; metr
alatta
alatt
meglhets
1. eltart; kitart; 2. fenntart; folytat; 3. szrakoztat

unterhalten s.
1. beszlget; 2. megl; fenntartja magt; 3. szrakozik
unterhaltsam
szrakoztat
Unterhaltung (e)
1. beszlgets; 2. fenntarts; 3. szrakozs
Unterhaltungsliteratur (e)szrakoztat irodalom
unterhandeln
trgyal
Unterhandlung (e)
trgyals
Unterhose (e)
alsnadrg
unterirdisch
fldalatti
unterjochen
leigz
unterkommen
1. elhelyezkedik; 2. fedl al kerl
Unterkrper (r)
alstest
Unterkunft (e)
szlls
Unterla (r)
sznet; ohne Unterla: szntelenl
Unterlage (e)
1. altt; 2. bizonytk; igazols; dokumentci
unterlassen
1. abbahagy; 2. elmulaszt
1. altmaszt; bizonyt; igazol; 2. altesz; alrak; 3. blel;
er ist ihm sehr unterlegen: sokkal gyengbb nla; 4.
unterlegen
rfog; tulajdont
Unterleib (r)
altest
alulmarad; veresget szenved; es unterliegt keinen
unterliegen
Zweifel: ktsg nem fr hozz
Untermiete (e)
albrlet
Untermieter (r)
albrl
unternehmen
vllalkozik; megtesz
Unternehmen (s)
vllalat; vllalkozs
Unternehmer (r)
vllalkoz
unternehmungslustig
vllalkoz kedv
unterordnen
alrendel; alvet
Unterpfand (s)
zlog
unterreden (s.)
beszlget; trgyal
Unterredung (e)
trgyals
Unterricht (r)
tants
unterrichten
1. rtest; tudst; 2. tant; oktat
unterrichten s.
1. rtesl; 2. tanul; kpezi magt
unterrichtet
jrtas; tjkozott
unterrichtsplan (r)
tanterv
Unterrock (r)
alsszoknya
untersagen
eltilt; megtilt
unterschtzen
albecsl; lebecsl; lekicsinyel
unterscheiden
megklnbztet
unterscheiden s.
klnbzik
unterschieben
1. altol; 2. kzcssztat; 3. meghamist; 4. rfog
Unterschied (r)
klnbsg; eltrs
unterschiedlich
klnfle; klnbz
unterschlagen
elsikkaszt
Unterschlupf (r)
bvhely
unterschreiben
alr
Unterschrift (e)
alrs
Unterseeboot (s)
tengeralattjr
unterseeisch
tengeralatti
untersetzt
zmk; kpcs
untersinken
elmerl
unterstehen
1. alll; 2. vki/vmi al tertozik
unterstehen s.
merszel; merszkedik
unterstehn
1. alll; 2. vki/vmi al tertozik
unterstehn s.
merszel; merszkedik

unterstellen
unterstellen s.
unterstreichen
Unterstufe (e)
untersttzen
untersuchen
Untersuchung (e)
Unterstzung (e)
Untertagbau (r)
Untertagebau (r)
untertags
untertan
Untertan (r)
Untertasse (e)
untertauchen
Unterteil (r)(s)
unterteilen
untervlkern
Unterwchse (e)
unterwrts
unterwegs
unterweisen
Unterwelt (e)
unterwerfen
unterwerfen s.
unterwhlen
unterzeichnen
Unterzeichnete (r)(e)
unterziehen
unterziehen s.
untief
Untiefe (e)
Untier (s)
untrennbar
untreu
untrstlich
unberbrckbar
unberdacht
unberlegt
unbersehbar
unbersichtlich
unbertrefflich
unberwindlich
unumgnglich
ununterbrochen
unvernderlich
unverndert
unverantwortlich
unverbesserlich
unverblmt
unverbraucht
unverdaulich
unverdaut
unverdient
unverdorben

1. alllt; alhelyez; altesz; 2. alrendel; alvet; 3.


rfog; felttelez
alll
alhz
als tagozat
1. altmaszt; 2. tmogat; segt
megvizsgl
1. nyomozs; 2. vizsglat
1. altmaszts; 2. segtsg; segly; 3. tmogats;
fldalatti fejts (bnya)
fldalatti fejts (bnya)
nappal; napkzben
alvetett
alattval
csszealj
1. almert; 2. almerl; elsllyed
alsrsz
sztoszt; feloszt
gyren lakott
alsnem; fehrnem
1. lefel; 2. lenn; lent
tkzben; er ist unterwegs: ton van; unterwegs gelegen:
tbaes
kioktat
alvilg
1. alvet; 2. meghdt
1. alveti magt; 2. meghdol
als
alr
alulrott
1. alhz; alvesz; 2. vmi al rak
1. alveti magt; 2. vllal; elfogad vmit
sekly
1. mlysg; szakadk; 2. ztony
szrnyeteg; fenevad
elvlaszthatatlan
htlen
vigasztalan
thidalhatatlan
meggondolatlan
meggondolatlan
belthatatlan
ttekinthetetlen
fellmlhatatlan
legyzhetetlen
elkerlhetetlen
szakadatlan
vltozatlan
vltozatlan
1. feleltlen; 2. megbocsthatatlan
javthatatlan
1. egyszer; 2. leplezetlen
elhasznlatlan; friss
megemszthetetlen
megemsztetlen
meg nem rdemelt
romlatlan

unverdrossen
unvereinbar
unverflscht
unvergnglich
unvergelich
unvergeltlich
unvergessen
unvergleichbar
unverhltnismig
unverhiratet
unverhofft
unverhohlen
unverkuflich
unverkennbar
unverllich
unverletzbar
unverletzt
unvermeidlich
unvermischt
unvermitteln
Unvermgen (s)
unvermutet
unvernnftig
unverschmt
unverschuldet
unversehens
unversehrt
unvershnlich
unversorgt
Unverstand (r)
unverstndig
unverstndlich
unvertrglich
unverzagt
unverzeihlich
unverzglich
unvollendet
unvollkommten
unvollstndig
unvorhergesehen
unvorsichtig
unwahr
Unwahrheit (e)
unwahrscheinlich
unweit +D/+G
unwert
Unwetter (s)
unwichtig
unwiderruflich
unwiederiegbar
unwiedersprechlich
unwiederstehlich
Unwille (r)
unwillig
unwillkrlich
unwirklich
unwirksam

elsznt; fradhatatlan
1. sszefrhetetlen; 2. sszegyeztethetetlen
hamistatlan
elvlhetetlen; rk
felejthetetlen
ingyen
emlkezetes
sszehasonlthatatlan; pratlan
arnytalan
ntlen; hajadon
vratlan
leplezetlen
1. eladhatatlan; 2. nem elad
flreismerhetetlen
megbzhatatlan
srthetetlen
srtetlen
elkerlhetetlen
1. vegytetlen; 2. zavartalan
hirtelen
tehetetlensg
vratlan
oktalan; ostoba
arctlan; pimasz
1. rtatlan; bntelen; 2. el nem adsodott; tehermentes
vratlanul
srtetlen
engesztelhetetlen
elltatlan
tudatlansg
rtelmetlen
rthetetlen
1. elviselhetetlen; 2. sszefrhetetlen
rettenthetetlen
megbocsthatatlan
haladktalan
befejezetlen
tkletlen; hinyos
nem teljes; hinyos; befejezetlen
elre nem ltott
elvigyzatlan
1. lnok; 2. valtlan; hamis
valtlansg
valszntlen
nem messze; kzel
1. rtktelen; megvetett; 2. mltatlan
vihar; tletid
nem fontos; jelentktelen
visszavonhatatlan
megcfolhatatlan
vitathatatlan
ellenllhatatlan
bosszsg; felhborods
1. bosszs; 2. kelletlen
nkntelen
nem valsgos; nem ltez; valtlan
hatstalan; unwirksam machen: hatstalant; semlegest

unwirsch
unwissend
unwissenschaftlich
unwissentlich
unwohl
Unwohlsein (s)
unwrdig
Unzahl (e)
unzhlbar
unzeitgem
unzerbrechlich
unzerstrbar
unzertrennbar
unziemend
unzunglich
unzufrieden
unzugnglich
unzulssig
unzurechnungsfhig
unzureichend
unzustndig
unzuverlssig
unzweideutig
ppig
Urahn (r)
Urahne (e)
uralt
Urauffhrung (e)
urbar
Urbewohner (r)
Zurede (e)
ureigen
Ureltern (Pl.)
Urenkel (r)
Urgemeinschaft (e)
urgewi
urgieren
Urgromutter (e)
Urgrovater (r)
Urheber (r)
Urheberrecht (s)
Urheberschaft (e)
Urin (r)
Urkunde (e)
Urlaub (r)
Urlauber (r)
Urlaubsplan (r)
Urlaubsplatz (r)
Urlaubstermin (r)
Urmensch (r)
Urmutter (e)
urpltzlich
Ursache (e)
urschlich
Urschrift (e)

mogorva
1. tudatlan; 2. vmirl nem tud
nem tudomnyos; tudomnytalan
nem tudatos
gyenglked; er fllt sich ist unwohl: rosszul van
rosszullt; gyenglkeds
mltatlan
sokasg
szmtalan; zur Unzeit: rosszkor
idszertlen
trhetetlen
sztrombolhatatlan
elvlaszthatatlan
illetlen
elgtelen
elgedetlen
megkzelthetetlen
megengedhetetlen
beszmthatatlan
elgtelen
illetktelen
megbzhatatlan
egyrtelm
1. buja; 2. gazdag; ds
sapa
sanya
1. si; srgi; 2. vn; von uralters her: sidk ta; seit
uralters her: sidk ta
sbemutat
megmvelhet
slakos
biztats; rbeszls
sajtos; eredeti
sszlk; sk
ddunoka
skzssg
egszen biztos; bizonyos
srget
ddanya; ddnagymama
ddapa; ddnagyapa
1. elidz; okoz; 2. szerz
szerzi jog
szerzsg
hgy; vizelet
okmny; oklevl
szabadsg
szabadsgon lev
dlsi terv
beutal (dlsi)
dlsi idpont
sember
sanya
nagyon hirtelen; egyszerre csak
ok; Ich danke vielmals ! Keine Ursache !: Nagyon
ksznm ! Nincs mit !
okozati
1. eredeti kzirat; 2. eredeti okmny; okirat

Ursprung (r)
ursprnglich
Ursula

eredet; kezdet
eredeti
Orsolya
1. tlet; das ffentliche Urteil: kzvlemny; ein richtiges
Urteil (s)
Urteil haben: helyesen tl; 2. vlemny; megtls
urteilen
1. tl; tlkezik; 2. tl; vlekedik
urteilsfhig
tlkpes
Urteilskraft (e)
tlkpessg
Urtext (r)
eredeti szveg
Zuruf (r)
1. biztats; 2. odakilts
ururalt
srgi
Urureltern (Pl.)
1. sszlk; 2. kszlk
Urvater (r)
sapa
Urwald (r)
serd
urwchsig
trlmetszett
Urzeit (e)
skor
Zusage (e)
1. hozzjruls; beleegyezs; 2. gret
Zusammenarbeit (e)
egyttmkds
Zusammenbruch (r)
sszeomls
Zusammenfassung (e) sszefoglals
Zusammenhang (r)
sszefggs
Zusammenkunft (e)
sszejvetel
Zusammenleben (s)
egyttls
Zusammensein (s)
egyttlt
Zusammensto (r)
1. sszetzs; 2. sszetkzs
Zusammensturz (r)
sszeomls
Zusatz (r)
1. kiegszts; ptlk; 2. tolds; ptls
Zusatzzug (r)
mentest vonat
Zuschauer (r)
nz
Zuschauerraum (r)
nztr
Zuschauertribne (e)
nztribn
Zuschlag (r)
1. ptdj; felr; 2. rads
Zuschlagskarte (e)
ptjegy
Zuschrift (e)
1. ajnls; 2. levl
Zuschu (r)
jrulk; hozzjruls
Zuspeise (e)
kret
Zusprechung (e)
odatls; megtls
llapot; zustande bringen: vghezvisz; megcsinl;
Zustand (r)
zustande kommen: vgbemegy; ltrejn; megvalsul
Zustndigkeit (e)
1. illetkessg; 2. illetsg (Ausztria)
Zusteller (r)
kzbest
Zustimmung (e)
1. beleegyezs; hozzjtuls; 2. helyesls
usurpieren
bitorol
Usus (r)
szoks
usw. (und so weiter)
stb. (s a tbbi) /rv./
Zutat (e)
hozzval; jm. etw. zuteil werden lassen: vkinek vmit
Utensilien (Pl.)
eszkzk
utopisch
utpisztikus; utpista
Zutrauen (s)
bizalom; jm. Zutrauen schenken: bzik vkiben
Zutritt (r)
1. behatols; 2. bemenetel; bejrs; belps
u.U. (unter Umstnden) esetleg; adott krlmnyek kztt /rv./
bizalom; bizakods; ich bin der festen Zuversicht, da ...:
Zuversicht (e)
ersen bzom abban, hogy ...
UV-Strahlen (Pl.)
UV-sugarak
Zuwachs (r)
nvekeds; gyarapods
Zuwendung (e)
rfordts; kiads
Zuwuchs (r)
ld. Zuwachs

Zuzug (r)
u.zw. (und zwar)
v (von; vom)
vag
vakant
Vakuum (s)
Valeur (e)
Valuta (e)
Vase (e)
Vater (r)
Vaterland (s)
vaterlndisch
vterlich
vterlicherseits
vaterlos
Vegetation (e)
vegetiern
Vehemenz (e)
Veilchen (s)
veilchenblau
Vene (e)
Venedig
venerisch
Ventil (s)
Ventilation (e)
Ventilgummi (r)(s)
ventilieren
verabreden
verabreden s.

Verabredung (e)
verabreichen
verabsumen
verabscheuen
verabschieden
verabschieden s.
verachten
verchtlich
Verachtung (e)
verallgemeinern
veralten
vernderlich
verndern
verndern s.
Vernderung (e)
verngstigen
verngstigt
verankern
veranlassen
Veranlassung (e)
veranlegt
veranschaulichen
veranstallen
Veranstaltung (e)

1. bevndorls; 2. odakltzs
mgpedig /rv./
-tl, -tl; -bl, -bl /rv./
bizonytalan; homlyos
megresedett; szbad
vkuum; r
rtk
valuta
vza
apa; atya
haza
1. hazafias; 2. hazai
apai; atyai
apai rszrl
aptlan
nvnyzet
tengdik; vegetl
hevessg
ibolya
ibolyaszn
verr; vna
Velence
nemi
szelep
szellzs; szellztets
szelepgumi
szellztet
megbeszl
1. megllapodik; 2. sszebeszl
megbeszls; megbeszlt tallkoz; eine Verabredung
treffen mit jm.: megegyezik; megllapodik vkivel; mit
Verabredung: kzs megegyezssel
tad; bead; tnyjt
elmulaszt
megvet
elbocst
elbcszik
megvet
1. megvetsre mlt; 2. megvet
megvets
ltalnost
elavul; elregszik
vltoz; vltozkony
megvltoztat
megvltozik
1. vltozs; 2. vltoztats
megflemlt
ijedt; megflemltett
1. lehorgonyoz; 2. rgzt
1. intzkedik; zu etw. veranlassen: sztnz vmire; 2.
ltrehoz; elintz
1. indtk; sztnzs; 2. intzkeds
hajlamos vmire; gut veranlegt fr etw.: nagyon
tehetsges vmiben
szemlltet
szervez; rendez
rendezvny

verantworten
verantworten s.
verantwortlich fr +A
Verantwortung (e)
verantwortungslos
verantwortungsvoll
verarbeiten
verargen
verrgern
verrgert
Verarmung (e)
veruern
verausgaben
verausgaben s.
Verb (s)
Verband (r)
Verbandskapitn (r)
Verbandzeug (s)
verbannen
verbeien
verbergen
verbergen s.
verbessern
verbessern s.
Verbesserung (e)
verbeugen (s.)
Verbeugung (e)
verbiegen
verbiegen s.
verbieten
verbinden
verbinden s.
verbindlich
Verbindlichkeit (e)
Verbindung (e)
verbissen
verbittern
verbittert
Verbleib (r)
verbleiben
verblenden
verblendet
verblffen
verblhen
verbluten
verbluten s.
Verbogenheit (e)
Verbot (s)
verboten
Verbrauch (r)
verbrauchen

felel; felelssget vllal


1. felel vmirt; 2. vmirt igazolja magt
felels vmirt
felelssg; zur Verantwortung ziehen: felelssgre von;
die Verantwortung bernehmen: felelssget vllal
feleltlen
felelssgteljes
1. feldolgoz; 2. kidolgoz; megmunkl
zokon vesz
bosszant
bosszs
1. elszegnyeds; 2. elszegnyts
elad; elidegent
1. kiad; elklt; 2. kiad; veszteget (ert)
kltekezik
ige
1. ktelk; 2. kts; illeszts (msz); 3. kts (seben); 4.
szvetsg
szvetsgi kapitny (sp)
ktszer
1. elz; 2. szmz; szmkivet
1. elfojt; elnyom; 2. elnyel; elharap; 3. lerg
elrejt; rejteget
elrejtzik; elbjik
megjavt; kijavt
1. helyesbti magt; 2. javul; jobbra fordul
javts
meghajol
meghajls
elgrbt
elgrbl
1. betilt; 2. kitilt; 3. megtilt
1. bekt; 2. ktelez; 3. sszekt; sszekapcsol; egyest;
4. prost; sszekt
1. egybekel; 2. ktelezi magt; 3. szvetkezik
1. ktelez; knyszert; 2. lektelez; elzkeny; sich
verbindlich machen zu etw.: ktelezi magt vmire
1. elzkenysg; 2. ktelezettsg
1. kapcsols; 2. sszekttets; kapcsolat; 3. szvetsg;
egyesls; egyeslet; 4. vegylet
1. elfojtott; 2. elkeseredett; 3. lergott; megrgott; 4.
mogorva; konok; sich etw. verbitten: kikr magnak vmit
megkesert; elkesert
elkeseredett
tartzkodsi hely
marad; idz
1. elkprztat; 2. elvakt
elvakult
megdbbent; elkpeszt; verblfft sein: elhl; elkped
elhervad; elvirgzik
1. elvrzik; 2. vrt ont
elvrzik
rejtettsg; visszavonultsg
tilalom
tilos; tiltott; Rauchen verboten !: Dohnyozni tilos !
fogyaszts
1. elhasznl; elny; elhasznl; 2. fogyaszt

verbrauchen s.
Verbraucher (r)
verbrechen
Verbrechen (s)
Verbrecher (r)
verbrecherisch
verbreiten
verbreiten s.
verbreitern
verbrennen
verbrennen s.
Verbrennung (e)
verbringen
verbrhen
verben
verbummeln
verbnden
verbnden s.
verbndet
verbrgen
verbrgt
Verdacht (r)
verdchtig
verdchtigen
verdammen
verdammt
verdampfen
verdanken
verdarb
verdauen
verdaulich
Verdauung (e)
Verdeck (s)
verdecken
verdenken
verderben
verderblich
verdeutlichen
verdichten
verdichten s.
verdicken
verdienen
Verdienst (r)
Verdienst (s)
verdient
verdientermaen
verdingen
verdingen s.
verdoppeln
verdoppeln s.
verdorben
verdorren
verdrngen
verdrehen

felemsztdik
fogyaszt
elkvet; vt
bntny; bntett
tettes; bnz; gonosztev
bns; vtkes
elterjeszt
elterjed
kiszlest
1. get; megget; 2. elg; 3. felget; 4. leget; odaget
meggeti magt
1. gs; 2. elgets; 3. hamvaszts
1. eltkozol; 2. eltlt
leforrz
elszenved
1. elpocskol; elveszteget; 2. elzllik
szvetsgbe tmrt
szvetkezik; szvetsget kt
szvetsges
kezeskedik
hiteles; megerstett
gyan; in Verdacht haben: gyanakszik
gyans; ktes
gyanst
eltkoz; eltl
1. tkozott; zu etw. verdammt sein: krhoztatva van
vmire; 2. elkrhozott
1. elfstl; 2. elprolog; 3. elprologtat
kszn (vkinek vmit)
ld. verderben
megemszt
megemszthet
emszts
fedlzet (haj)
1. eltakar; 2. takargat
zokon vesz
1. elpusztul; tnkremegy; 2. elromlik; megromlik; 3.
elront; tnkretesz
1. kros; 2. romland
megmagyarz; megvilgt
srt; tmt
srsdik; tmrl
1. besrt; 2. vastagt
1. keres (pnzt); 2. megrdemel
kereset
rdem
1. rdemes; sich verdient machen: rdemeket szerez; 2.
megrdemelt
megrdemelten
kiad; brbead
elszegdik
megkettz; megduplz
megkettzdik
1. ld. verderben; 2. romlott
1. elszrad; kiszrad; 2. szrt; elszrt; kiszrt
kiszort
1. elferdt (tv.); 2. kicsavar; elcsavar; elfordt; kifordt

verdreht
verdrieen
verdrielich
verdro
Verdru (r)
verduften
verdunkeln
verdunkeln s.
verdnnen
verdunsten
verdursten
verdstern
verdutzt
verebnen
veredeln
veregen
veregern
verehelichen (s.)
verehelicht
verehren
Verehrer (r)
verehrt
Verehrung (e)
vereidigen
Verein (r)
vereinbaren
Vereinbarung (e)
vereinen
vereinfachen
vereinigen
vereinigen s.
Vereinigung (e)
vereinsamt
vereinzeit
vereist
vereiteln
verekeln
Verelendung (e)
verenden
vererben
vererben s.
verewigen
verfahren
verfahren s.
Verfall (r)
verfallen
verflschen
verfangen
verfangen s.
verfnglich
verfrben (s.)
verfassen
Verfasser (r)

hbortos
bnt; bosszant
1. bosszant; 2. bosszs
ld. verdrieen
bosszsg
elprolog; elillan
elsttt; elhomlyost
elsttl; elhomlyosul
1. elvkonyt; 2. hgt; 3. ritkt
1. elprolog; 2. elprologtat
szomjan hal
elsttt
meghkkent; elkpedt
kiegyenlt; egyenletess tesz
nemest
leszkt
leszkt
ld. verheiraten
hzas; ns; frjezett
tisztel; jm. etw. verehren: vkinek vmit ajndkoz
tisztel
tisztelt
tisztelet
megesket
egylet; egyeslet; im Vereine mit jm.: vkivel egytt;
megllapodik; megegyezik; sszeegyeztet
egyezsg; megllapods
egyest
egyszerst
1. egyest; 2. sszeegyeztet
1. egyesl; 2. megllapodik
1. egyests; 2. egyesls; 3. szvetsg
elhagyott; elhagyatott
egyes; szrvnyos
jeges
meghist
megutltat
elszegnyeds
elhull; kimlik
1. trkt; 2. rkl hagy; rksgl hagy
trkldik
megrkt
1. bnik; 2. eljr; cselekszik; 3. jrhatatlann tesz; 4.
utazssal eltlt
1. belegabalyodik; megreked; 2. eljrs; 3. eltved
(jrmvel)
1. hanyatls; romls; 2. lejrat; esedkessg
1. beesett; 2. dledezik; 3. dledez; 4. hervadt; 5. lejr;
elvl; 6. leromlik
meghamist
1. hasznl; hat; 2. visszafog; visszatart
1. beleakad; belebonyoldik; 2. egymsba akaszkodik
fogas; knyes
1. befog; megfog (ruhaanyagot); 2. elspad; 3.
elszntelenedik
megfogalmaz; megr; szerez
szerz

Verfassung (e)
verfaulen
verfault
verfechten
verfehlen
verfeinden
verfeinden s.
verfeinern
verfertigen
verfilmen
verfinstern
verfinstern s.
verflachen
verflechten
verflechten s.
verflieen
verfliegen
verflixt
verfluchen
verfolgen
Verfolger (r)
Verfolgte (r)(e)
Verfolgung (e)
verfrachten
verfrhen
verfrht
verfgen
verfgen s.

Verfgung (e)
verfhren
Verfhrer (r)
verfhrerisch
verga
Vergangenheit (e)
vergnglich
vergeben
vergebens
vergeblich
Vergebung (e)
vergehen

Vergehen (s)
vergelich
vergelten
Vergeltung (e)
vergessen
vergessen s.
Vergessenheit (e)
vergeuden

1. alkotmny; 2. llapot (testi; lelki); 3. megfogalmazs


elrothad; elkorhad
rothadt; korhadt
vd; vdelmez; skraszll vmirt
1. elhibz; eltveszt; 2. elkerl; 3. elksik; den Zug
verfehlen: leksi a vonatot; 4. elmulaszt
sszeveszt
sszeveszik; sszevsz
kifinomt; kicsiszol
kszt
megfilmest
elsttt
elborul; elsttl
1. ellapt; ellapost; 2. ellaposodik
1. befon; sszefon; 2. belekever (tv.)
sszefondik
1. elfolyik; 2. eltelik; lejr; 3. sszefolyik; elmosdik
1. elprolog; elillan (tv. is); 2. elszll; elrepl; elrppen
tkozott; verflixt noch einmal !: teringettt !; a kutyafjt !
eltkoz; im weiteren Verfolg: a tovbbiakban
1. fradozik; 2. nyomon kvet; figyelemmel ksr; 3.
ldz; kerget
ldz
ldztt
1. kvets; 2. ldzs
1. brbe ad; 2. elszllt; 3. fuvardjat fizet
elsiet
korai
elrendel; intzkedik
elmegy; ber etw. verfgen: rendelkezik vmivel; vmi fltt
rendelkezs; intzkeds; zur Verfgung stehen:
rendelkezsre ll; jm. etw. zur Verfgung stellen: vkinek
rendelkezsre bocst vmit
1. elcsbt; 2. tvtra vezet
csbt
csbt
ld. vergessen
mlt; etw. gehrt der Vergangebheit an: vmi a mlt
muland; mlkony
1. elajndkoz; 2. kiad; brbe ad; 3. lemond; 4.
megbocst; 5. odaad; kiad; 6. odagr
hiba
hasztalan; hibaval
1. bocsnat; 2. odaads; kiads
1. elmegy (tv.); 2. elmlik; megsznik; 3. elstl;
stlssal; jrklssal eltlt; 4. eltelik; elmlik
1. vtkezik; der Appetit vergehnt: elmegy az tvgya; vor
etw. vergehen: belepusztul; belehal vmibe; vor etw.
vergehen: elsllyed vmiben; 2. vtsg
feledkeny
1. megfizet; 2. megtorol; 3. viszonoz
1. megfizets; 2. megtorls; 3. viszonzs
elfelejt; megfeledkezik
1. feledsbe merl; 2. megfeledkezik magrl
feleds; felejts; in Vergessenheit geraten: feledsbe
elfecsrel; elpazarol; eltkozol; die Zeit vergeuden:
elvesztegeti az idt

vergieen
vergiften
Vergimeinnicht (s)
vergittert
verglasen
Vergleich (r)
vergleichen
vergleichen s.
vergleichsweise
vergngen
Vergngen (s)
vergngt
Vergngung (e)
vergngungshalber
Vergngungslokal (r)
vergolden
vergnnen
vergttern
vergraben
vergraben s.
vergrml
vergreifen

vergreifen (s.)
vergriffen
vergrern
vergrern s.
Vergrerungsglas (s)
vergten
verh. (verheiratet)
verhaften
Verhaftung (e)
verhalten
verhalten s.
Verhltnis (s)
verhltnismig
Verhltnisse (Pl.)
Verhltniswort (s)
verhandeln
Verhandlung (e)
verhngen
Verhngnis (s)
verhngnisvoll
verharren
verhrten
verhat
verhtschen
verhauen
verheien
verheimlichen
verheiraten
verheiraten s.

1. kiont; 2. kint
megmrgez
nefelejcs
rcsos
bevegez
1. hasonlat; 2. megegyezs; egyezsg; 3.
1. kibkt; 2. kiegyenlt (msz); 3. sszehasonlt
1. kiegyezik; 2. vkihez hasonltja magt
hasonlatkppen; sszehasonltsul
mulattat; szrakoztat
1. lvezet; rm; szrakozs; 2. mulat; szrakozik; 3.
mulatsg
jkedv; vidm
szrakozs; mulatsg
kedvtelsbl
szrakozhely; mulathely
bearanyoz
nem irigyel; nem sajnl
blvnyoz; istent
els; eltemet
eltemetkezik (tv.)
mogorva; komor
elkapkod; sztkapkod
mellfog; elhibz; sich an etw. vergreifen: hozznyl
vmihez; sich an jm. vergreifen: kezet emel vkire; sich an
jm. vergreifen: megront vkit
kifogyott; elkelt
megnagyobbt; felnagyt
nvekszik; megnagyobbodik
nagytveg
1. djaz; fizet; 2. megtrt; krptol; 3. nemest
hzas; ns; frjezett /rv./
letartztat
letartztats
visszatart; visszafojt; elnyom
1. ll vhogyan; wie verhlt es sich damit ?: hogy ll ez a
dolog ?; 2. arnylik; viszonyul; 3. magatarts; 4.
1. arny; viszony; 2. viszony; kapcsolat
1. arnylag; viszonylag; 2. arnyos; 3. viszonylagos
viszonyok; krlmnyek
viszonysz
1. ruba bocst; 2. megtrgyal; 3. trgyal; tancskozik
trgyals
1. befggnyz; 2. elrendel; kir
sors
vgzetes
megmarad; kitart (vmi mellett); ich verharre ...: maradok
... (levlben)
1. kikemnyedik; megkemnyedik; edz; 2.
megkemnyedik; edzdik
gyllt; gylletes
elknyeztet; ddelget
1. eltol; 2. elver; sszever
meggr
eltitkol; titokban tart
meghzast
meghzasodik; frjhez megy

verheiratet
verhelfen
verherrlichen
verhindern
verhhnen
Verhr (s)
verhren
verhren s.
verhllen
verhungern
verhten
verirren
verirren s.
verjagen
verjhren
verjngen
verjngen s.
verkalken
Verkauf (r)
verkaufen
Verkufer (r)
Verkuferin (e)
verkuflich
Verkaufspreis (r)
Verkaufsvertrag (r)
Verkehr (r)
verkehren
verkehren s.
Verkehrsampel (e)
verkehrsgnstig
Verkehrsinsel (e)
Verkehrsschild (s)
Verkehrsunfall (r)
Verkehrsvorschrift (e)
Verkehrszeichen (s)
verkehrt
verkennbar
verkennen
verketten
verketten s.
Verkettung (e)
verklagen
verklrt
verkleiden
verkleiden s.
verkleinern
verklingen
verknittert
verknpfen
verknpfen s.
verkohlen
verkommen
verkrpern

hzas; ns; frjezett


hozzsegt
dicst
megakadlyoz
kignyol
vallats; kihallgats
1. kihallgat; 2. kikrdez
flrert; rosszul rt
beburkol; eltakar; betakar
hen hal
megakadlyoz; megelz
tvtra vezet
eltved
elz; elkerget
elvl
1. keskenyt; 2. kisebbt; 3. megfiatalt; feljt
1. elvkonyodik; 2. kisebbedik; sszemegy; 3.
elmeszesedik
elads
elad
elad; elrust
eladn; elrustn
1. eladhat; kelend; 2. elad; kaphat; 3.
megvsrolhat (tv.)
eladsi r
adsvteli szerzds
1. rintkezs; kapcsolat; sszekttets; 2. forgalom;
kzlekeds
1. tvltoztat; 2. rintkezik; 3. kzlekedik; 4. megfordt; 5.
megfordul (vhol) (tv.)
1. tvltozik; 2. kifordul; visszjra fordul
kzlekedsi lmpa
kzlekedsi szempontbl elnys fekvs
jrdasziget
tjelz tbla
kzlekedsi baleset
KRESZ-szably
kzlekedsi jelzs
1. bolond; hbortos; 2. fonk; 3. fordtott; 4. fordtva
flreismerhet
flreismer; js. Worte verkennen: flrert vkit
sszelncol; sszekt; sszekapcsol
sszekapcsoldik
1. sszekapcsols; 2. sszekapcsolds; 3. sorozat;
lncolat
beperel; bevdol
tszellemlt; megdicslt
1. lcz; 2. bort
lruhba ltzik
1. cskkent; kisebbt; 2. felaprt; 3. lekicsinyel; leszl
elhangzik; elhal
gyrtt
sszekapcsol; sszefz; sszekt
sszekapcsoldik
elszenest
1. elvsz; elveszik; 2. elzllik; 3. tnkremegy
megtestest

verkrpern s.
Verkrperund (e)
verkstigen
verkstigen s.
verkrachen (s.)
verkriechen (s.)
verkrppeln
verkrppelt
verkhlen (s.)
verkmmern
verknden
verkuppeln
verkrzen
verkrzen s.
verladen
Verladung (e)
Verlag (r)
verllich
verlangen
Verlangen (s)
verlngern
verlngern s.

verlassen
Verlassenschaft (e)
Verlauf (r)
verlaufen
verlaufen (s.)
Verlautbarung (e)
verlauten
verleben

verlegen
Verlegenheit (e)
Verleger (r)
verleiden
Verleih (r)
verleihen
verleiten
verlernen
verlesen
verletzen
verletzen s.
verletzt

megtestesl; testet lt
1. megtestests; 2. megtestesls
lelmez; ellt
kosztol
sszezrdl; sszeveszik; sszevsz
elbjik
1. elnyomort; elkorcsost; 2. elnyomorodik; elsatnyul;
elkorcsosul
nyomork; csenevsz; korcs
meghl; megfzik
1. elcsenevszesedik; 2. elront; megkesert; 3.
megrvidt; csorbt
kihirdet; kzhrr tesz
1. sszeboronl (tv.); 2. sszekapcsol; egybekapcsol
1. cskkent; kisebbt; 2. megrvidt; megkurtt
megrvidl
berak; felrak; berakodik
berakods; beraks
1. kiads (knyv) (Ausztria); 2. kiad (cg, vllalat)
(Ausztria)
megbzhat; mit Verlaub: engedelmvel
megkvn; megkvetel; kr; nach etw. verlangen:
vgydik vmire; vmi utn
kvnsg; vgy; haj; auf allgemeines Verlangen:
kzkvnatra
meghosszabbt
meghosszabbodik
1. elhagy; auf etw./jm. verlassen sich: megbzik
vmiben/vkiben; das Bett verlassen: felkel az gybl; 2.
elhagyott; elhagyatott
hagyatk
lefolys; alakuls; leforgs; menet
1. elfolyik; lefolyik; sszefolyik; 2. elszaladgl (idt); 3.
lefolyik; megtrtnik; 4. sztoszlik
1. eloszlik; sztszled; 2. eltved
kzzttel; hirdetmny
ismertt vlik; wie verlautet: ahogy hrlik
eltlt; lel; tl
1. ttesz; thelyez; 2. elhny; elrak; 3. eltorlaszol; elzr;
4. kiad (sajttermket); auf etw. verlegen sich: vmire adja
magt; nekifekszik vminek; 5. zavart; zavarodott; jn.
verlegen machen: zavarba hoz vkit; verlegen sein:
zavarban van
zavar; zavarodottsg
knyvkiad
meggylltet
klcsnz
1. ad; adomnyoz; 2. klcsnz; klcsnad
csbt; rvisz
1. elfelejt (tanultat); 2. tanulssal eltlt; den ganzen Tag
verlernen: az egsz napot ttanulja
1. felolvas; 2. hibsan olvas; rosszul olvas; 3. nvsort
olvas; 4. olvasssal eltlt
1. megbnt; 2. megsebez; megsrt; 3. megsrt; megszeg
(tv.)
megsrl
srlt; verletzt werden: megsrl

Verletzte (r)(e)
Verletzung (e)
verleugnen
verleumden
Verleumdung (e)
verlieben (s.)
verliebt
verlieren

verlieren s.
Verlierer (r)
verloben
verlobt
Verlobung (e)
Verlobungsring (r)
verlocken
verlockend
verlogen
verlohnen
verlor
verloren
verlorengehen
verlorengehn
verlschen
Verlust (r)
vermachen
Vermchtnis (s)
vermhlen
vermhlen s.
Vermhlte (r)(e)
Vermhlung (e)
vermaledeit
vermauern
vermehren
vermehren s.
vermeiden
vermeinen
vermeintlich
vermengen
Vermerk (r)
vermerken
vermessen
vermessen s.
vermieten
vermindern
vermindern s.
vermischen
vermischt
vermissen
Vermite (r)(e)
vermitteln
Vermittler (r)
Vermittlung (e)
vermodern
vermge +G

1. srtett (jog); 2. srlt; sebeslt


1. megszegs; megsrts; 2. srls
letagad; megtagad
megrgalmaz
rgalom; rgalmazs
szerelmes lesz; beleszeret vkibe
szerelmes
elveszt; elveszt
1. elvsz; elveszik; eltnik; 2. megfeledkezik magrl;
der Motor verliert l: a motorbl folyik az olaj; etw. aus
dem Gedchtnis verlieren: teljesen elfelejt vmit
vesztes
eljegyez
jegyes; eljegyzett
eljegyzs
jegygyr
elcsbt; elcsal
csbt
hazug; hazudoz
kifizetdik; megri
ld. verlieren
elveszett; hibaval; krbaveszett
elvsz; krba vsz
elvsz; krba vsz
elalszik; kialszil
1. elveszts; 2. vesztesg; kr
1. elzr; eltm; eltmt; 2. rhagy; hagyomnyoz
1. hagyatk; vgrendelet; 2. hagyomny
1. egyest; prost; 2. frjhez ad; megnst
egybekel
fiatal hzas; ifj frj; ifj felesg
egybekels; eskv; nsz
tkozott
befalaz
szaport; nvel; gyarapt
szaporodik; sokasodik; nvekszik
elkerl; kikerl; kitr
vl
vlt; lltlagos
sszekever; elegyt; vegyt
megjegyzs (rott); mit Vermerk versehen: lttamoz
feljegyez; megjegyez
1. felmr; 2. mersz; elbizakodott; er war so vermessen
...: nem tallott ...
1. mrsnl tved; 2. merszel; merszkedik
brbe ad; kiad; Zimmer zu vermieten: kiad szoba
cskkent; kevesbt
fogy; cskken; kevesbedik
sszekever
vegyes
nlklz; hinyol
eltnt
kzvett; kzbenjr
kzbenjr; kzvett
kzvetts; kzbenjrs
1. elporlad; 2. megdohosodik
vminl fogva; vmi kvetkeztben

Vermgen (s)
vermgen +zu +Inf.
vermgend
vermuten
vermutlich
Vermutung (e)
vernachlssigen
vernarben

vernehmen
Vernehmung (e)
verneigen (s.)
verneinen
verneinend
vernichten
Vernichtung (e)
Vernunft (e)
vernnftig
vernnftigerweise
vernunftlos
verntzen
verdet
verffentlichen
verordnen
Verordnung (e)
verpachten
verpacken
Verpackung (e)
verpassen
verpfnden
verpflanzen
verpflegen
Verpflegung (e)
verpflichten

verpflichten s.
Verpflichtung (e)
verpfuschen
verpnen
verprgeln
verpuppen (s.)
Verputz (r)
Verrat (r)
verraten
verraten s.
Verrter (r)
verrterisch
verrauchen

1. kpessg; tehetsg; 2. vagyon; soviel in meinem


Vermgen steht: amennyi tlem telik; das geht ber mein
Vermgen: fellmlja kpessgemet
kpes vmire; megtehet vmit; jn. zu etw. vermgen: vkit
rbr vmire
vagyonos; jmd
sejt; gyant; vl; feltesz
valszn; hihet; feltehet
gyants; sejts; feltevs
elhanyagol
beheged
1. kihallgat; 2. megrt; felfog; mit jm. vernehmen sich:
megrteti magt vkivel; dem Vernehmen nach: halloms
szerint; mit jm. in gutem Vernehmen stehen: jl megrtik
egymst; 3. meghall; megtud
kihallgats
meghajol; meghajtja magt
tagad
nemleges; tagad
megsemmist
1. megsemmists; 2. megsemmisls
sz; rtelem; zur Vernunft bringen: szhez trt
eszes; rtelmes; okos; sei doch vernnftig !: legyen mr
eszed !
szszeren; rtelmesen
esztelen
elhasznl
puszta; sivr
1. megjelentet; kiad; publikl; 2. nyilvnossgra hoz;
kihirdet; kzl
elrendel
1. rendelet; 2. vny; recept
brbe ad
becsomagol; elcsomagol
csomagols
elszalaszt; elmulaszt; leksik
elzlogost
1. ttelept; thelyez; 2. tltet
gondoz; ellt; lelmez
ellts; lelmezs
1. ktelez; 2. lektelez
1. elktelezi magt; lektelezi magt; 2. kezessget
vllal; jn. zu etw. verpflichten: ktelez vkit vmire; jn. zu
Dank verpflichten: hlra ktelez vkit
1. felajnls; eine Verpflichtung eingehen:
ktelezettsget vllal; 2. ktelezettsg
elront; elpuskz
1. eltilt; megtilt; 2. szmz; krhoztat (tv.)
elver; sszver; elphol
begubzik; bebbozdik
vakolat
ruls
1. elrul; 2. mutat; tkrz; vall vmire
elrulja magt
rul
rul
1. elfstl; 2. elfstlg

verrechnen
verrechnen s.
verredn (s.)
verreisen
verrenken
verrichten
verriegeln
verringern
verringern s.
verrinnen
verrosten
verrostet
verrotten
verrucht
verrcken
verrcken s.
verrckt
Verruf (r)
verrufen
Vers (r)
versagen
Versager (r)
versalzen
versammeln
versammeln s.
Versammlung (e)
Versand (r)
Versandhaus (s)
Versatz (r)
Versatzamt (s)
versauern
versumen
Versumnis (s)
Versumte (s)
verschachern
verschaffen
verschmt
verschrfen
verschrfen s.
verschenken
verscherzen
verscheuchen
verschicken
verschieben
verschieben s.
verschieden
verschiedentlich
verschieen
verschiffen
verschimmeln
verschimmelt
verschlafen

1. elszmol; kiszmol; 2. felszmt


elszmolja magt
megbotlik a nyelve
1. elutazik; 2. utazssal eltlt; elutazgat
kificamt
elvgez; elintz
elreteszel
cskkent; kisebbt
cskken; kisebbedik
1. elfolyik; 2. eltelik; elmlik
berozsdsodik; megrozsdsodik
rozsds
1. elrothad; elkorhad; 2. elrothaszt; elkorhaszt
elvetemlt
eltol; elmozdt
eltoldik; elmozdul
bolond; eszeveszett; verrckt machen: megbolondt;
verrckt werden: megbolondul
rossz hr; hrhedtesg
1. hrhedt; rosszhr; 2. rossz hrbe hoz
1. vers; 2. versszak
1. elakad; felmondja a szollatot; cstrtkt mond; 2.
megtagad
kudarc; csalds
elsz
sszegyjt
gylekezik; sszegylik
1. gylekezs; 2. gyls
elklds; sztklds; expedci
csomagkld szolglat
ellogosts
zloghz
1. megsavat; 2. megsavanyodik
elszalaszt; elmulaszt; leksik
mulaszts
mulasztott dolog
elktyavetyl
megszerez
szgyenls; szemrmes
1. fokoz; 2. meglest; kilez; 3. megszigort
1. fokozdik; 2. kilesedik
1. elajndkoz; 2. kimr
1. eljtszik; eltkozol; 2. trflkozssal eltlt
elriaszt; elijeszt; elz; elhesseget
1. elkld; sztkld; 2. szmz
1. csempsz; zrkedik; 2. elhalaszt; 3. eltol; elmozdt
eltoldik; elmozdul
1. klnbz; eltr; ms; 2. klnfle; mindenfle; 3.
nmely; sok
1. klnflekppen; tbbflekppen; 2. tbbszr;
1. ell; 2. elpackz; eltol; 3. kifakul
1. berakodik; 2. hajn szllt
megpenszedik
penszes
1. aluszkony; lmos; 2. talszik; 3. elalszik vmit; ich
habe mich verschlafen: elaludtam; 4. kialszik

verschlagen
verschlechtern (s.)
Verschlei (r)
verschleiern
verschleimt
verschleppen
verschleppen s.
verschleudern
verschliebar
verschlieen
verschlieen s.
verschlimmern
verschlimmern s.
verschlingen
verschlissen
verschlossen
Verschlu (r)
verschlucken
verschlucken s.
verschmachten
verschmhen
verschmelzen
verschmerzen
verschmitzt
verschmutzen
verschmutzt
Verschmutzung (e)
verschnaufen (s.)
verschneiden
verschneit
verschnupft
verschollen
verschonen
verschnern
verschnern s.
verschrnken
verschreiben
verschreiben s.
verschreien
verschrien
verschroben
verschrumpfen
Verschub (r)
verschulden

Verschulden (s)
Verschuldung (e)

1. alattomos; ravasz; mit Ngeln verschlagen: beszegelt;


beszgezett; nach ... verschlagen: vhova vetdtt;
elkerlt; 2. belfojt; torkra forraszt; 3. elrekeszt;
bedeszkz; 4. elver; elhny; 5. elvetdik; das verschlug
mir den Atem: ettl elllt a llegzetem
rosszabbodik; romlik
1. foszls; 2. kicsinybeli rusts (Ausztria); 3. kops
leftyoloz; elftyoloz; leplez; kendz
hurutos
1. elhurcol; szthurcol; 2. elnyjt
elhzdik
1. elhajt; 2. elktyavetyl; elveszteget
zrhat
1. bezr; lezr; 2. elzr; 3. magba zr; magba fojt
1. elzrkzik; 2. elzrdik; die Augen verschlieen vor
etw.: becsukja a szemt vmi eltt
rosszabbt; ront
rosszabbodik; romlik
1. elnyel; felfal; 2. sszefon; egymsba fon; sszefz
kopott; elnytt
1. zrkzott; 2. zrt
1. elzrs; elzrds; 2. retesz; zr
1. elnyel; elfojt; 2. lenyel
rosszul nyel; flrenyel
1. eleped; elsenyved; elpusztul; 2. elepeszt
megvet; lenz
1. sszeolvad; egybeolvad; sszeforr; 2. sszeolvaszt;
egybeolvaszt; sszeforraszt
kihever
furfangos; hamisks
szennyez
szennyezdtt; piszkos
szennyezds
kifjja magt
1. bort hzast; bort vg; 2. elszab; 3. kiherl; 4. kiszab;
kivg; 5. megnyes; levg
behavazott
nths
1. nyoma veszett; eltnt; 2. rgmlt; letnt
megkml
szpt
1. megszpl; 2. szptkezik
sszekapcsol; sszeilleszt; seine Arme verschrnken:
keresztbe rakja a karjt
1. elr; rsra elhasznl; 2. rendel; elr; felr (orvossgot)
1. elr; flrer; hibsan r; 2. elktelezi magt
1. elkiabl; 2. hrbe hoz
hrhedt; rossz hr
1. hbortos; klnc; 2. nyakatekert; zavaros
sszezsugorodik
1. halaszts; halads; 2. tolats; ohne Verschub:
haladktalanul
1. hibzik; vt; 2. okoz
1. eladsodik; sich an jm. verschulden: vtkezik vki ellen;
2. hiba; vtek; bnssg; aus eigenem Verschulden:
nhibjbl
1. eladsods; 2. hiba

verschtten
verschweigen
verschwenden
Verschwender (r)
verschwenderisch
Verschwendung (e)
verschwiegen
Verschwiegenheit (e)
verschwinden
verschwindend
verschwitzen
verschwollen
verschwren
verschwren s.
Verschwrer (r)
Verschwrung (e)

1. betemet; betlt; 2. kint; kiloccsant


elhallgat; eltitkol
eltkozol; elpazarol
tkozl; pazarl
tkozl; pazarl; kltekez
tkozls; pazarls
1. csndes; csendes; rejtett; 2. hallgatag; 3. titoktart
1. hallgatagsg; 2. titoktarts
eltnik
elenysz
1. tizzad; 2. kiizzad
feldagadt
1. eltkoz; 2. eskvel fogad; gr
sszeeskszik
sszeeskv
sszeeskvs
1. ellt; felszerel; flszerel; 2. elnz; elvt; elhibz; 3.
versehen
elvgez; teljest; ellt
versehen s.
1. elltja magt; 2. hiba; tveds; elnzs; 3. tved; elnz
versehentlich
tvedsbl; tvesen
verselbstndigen (s.)
nllsul; nllstja magt
versenden
1. elkld; felad; 2. sztkld; sztkldz
Versender (r)
kld; felad
versenken
elsllyeszt
versenken s.
elmlyed; elmerl; auf etw. versessen: megbolondul
1. thelyez; elhelyez; 2. tltet; 3. rmr; ad; 4. rossz
versetzen
helyre tesz; 5. vlaszol; felel; 6. vmilyen helyzetbe hoz
versetzen s.
belekpzeli magt
versichern
biztost
Versicherung (e)
1. llts; bizonysg; 2. biztosts
Versicherungsblatt (s) biztostsi bettlap
Versicherungvertrag (r) biztostsi szerzds
versiegeln
lepecstel
versiegen
kiapad; elapad; kimerl
versinken
elsllyed; elmerl
versoffen
iszkos; rszeges
vershnen
kiengesztel; kibkt
vershnen s.
kibkl; megbkl
versnlich
bklkeny; bkt
versorgen
1. ellt; betlt; 2. ellt; gondoskodik
Versorgung (e)
ellts
verspten (s.)
elksik
versptet
ksi; elksett; versptet kommen: ksn jn; ksn
Versptung (e)
kss; ksedelem
verspeisen
elfogyaszt; elklt
versperren
elzr; bezr
verspielen
1. eljtszik; elkrtyz; 2. jtkkal eltlt; 3. veszt
versprechen
meggr
1. elgrkezik; 2. elszlja magt; etw. versprechen sich:
versprechen s.
reml; vr vmit; 3. gret; 4. megbotlik a nyelve
verspren
megrez
verstaatlichen
llamost
Verstand (r)
rtelem; elme; sz; Verstand haben: rtelemes; van esze
verstndig
1. rtelmes; eszes; 2. megrt
verstndigen
rtest; tudst
verstndigen s.
1. rintkezik; 2. megegyezik; 3. megrteti magt
Verstndigung (e)
1. rtests; tudsts; 2. megegyezs; 3. megrts

verstndlich
Verstndnis (s)
verstndnislos
verstndnisvoll
verstrken
verstrken s.
verstauchen
Versteck (r)(e)
verstecken
verstecken s.
verstehen
verstehen s.
versteifen
versteifen (s.)
versteigern
verstellen
verstellen s.
verstimmt
Versto (r)
verstockt
verstohlen
verstopfen
verstopfen s.
Verstopfung (e)
Verstorbene (r)(e)
verstrt
verstreichen
verstreuen
verstricken
verstricken s.
verstmmeln
verstummen
versuch (r)
versuchen
Versuchung (e)
versuchweise
versen
versndigen
versndigen s.
vertagen
vertagt
vertauschen
verteidigen
verteidigen s.
Verteidiger (r)
Verteidigung (e)
verteilen
verteilen s.
Verteilung (e)
verteuern
verteufelt
vertiefen
vertiefen s.

rtelmes; rthet
1. rzk; Verstndnis fr etw. haben: megrt vmit; 2.
megrts
rtetlen; rtelmetlen
megrt; egyttrz
megerst; felerst; fokoz
megersdik; fokozdik
kificamt
bvhely; rejtekhely; Versteck spielen: bjcskzik
elrejt; eldug
elrejtzik; elbjik
1. rt vmihez; tud; 2. rtelmez; 3. megrt; felfog
megrtik egymst; das versteht sich: magtl rtetdik
merevt; szilrdt
megmerevedik; megszikrdul
elrverez
1. tllt; 2. thelyez; ttesz; 3. elll; 4. megvltoztat;
elvltoztat
tetteti magt; sznlel
lehangolt; kedvetlen
vtsg
konok; megtalkodott
1. lopva; titkon; 2. titkos; rejtett
eltm; betm; bedugaszol
bedugul; eldugul; verstopft sein: eltmdtt
1. betms; betmds; 2. szoruls; szkrekeds
elhunyt
zavart; feldlt
elmlik; eltelik; lejr
elhint; elszr
1. belevon; belekever; 2. ktssel elhasznl; elkt
belebonyoldik; belekeveredik; jn. in seine Netze
verstricken: behlz vkit
megcsonkt
elnmul
ksrlet
1. megzlel; 2. megksrel; megprbl; 3. megksrt;
ksrtsbe hoz
ksrts
ksrletkppen
dest
bnbe visz
vtkezik
elnapol
lejrt; esedkes
1. elcserl; kicserl; felcserl; 2. sszetveszt;
megvd; vdelmez
vdekezik
1. htvd (sp); 2. vd (jog is); vdelmez
1. vdekezs; 2. vdelem; megvds
eloszt; kioszt; sztoszt; osztogat
1. eloszlik; megoszlik; 2. rosszul oszt; hibsan oszt
1. eloszls; megoszls; 2. eloszts; kioszts
1. drgt; 2. drgul
tkozott; rdngs
1. bemlyt; homort; 2. elmlyt
elmlyl; sich in Gedanken vertiefen: gondolataiba merl

vertikal
vertilgen
vertoen
vertonen
Vertr. (Vertreter)
Vertr. (Vertretung)
vertrackt
Vertrag (r)
vertragen

vertragen s.
vertrglich

vertrauen
vertrauen +D
Vertrauen (s)
Vertrauensmann (r)
vertrauensselig
vertrauenweckend
vertraulich
vertrumt
vertraut
Vertraute (r)(e)
vertreiben
vertreten
Vertreter (r)
Vertretung (e)
Vertrieb (r)
vertrocknen
vertrocknet
vertrdeln
vertrsten
vertrsten s.
vertuschen
verben
verunglimpfen
verunglcken
verunreinigen
verunreinigen s.
Verunreinigung (e)
verursachen
verurteilen
vervielfachen
vervielfachen s.
vervielfltigen
vervollkommen
vervollkommen s.
vervollstndigen

fggleges
kiirt; elpusztt
kitaszt; eltaszt; elz; kiz; gegen etw. verstoen: vt vmi
ellen
1. elhangzik; 2. megzenst
kpvisel /rv./
kpviselet /rv./
1. bosszant; kellemetlen; zavaros; 2. hibbant; 3. torz;
eltorzult
szerzds; den Vertrag auflsen: felbontja a szerzdst
1. elbr; elvisel; eltr; kill; 2. elhord (ruht)
1. kiegyezik; egyezsget kt; sie vertragen sich gut: jl
megvannak egymssal; Blau und Grn vertragen sich
nicht: a kk s a zld szn ti egymst; 2. megfr;
1. bks termszet; 2. knny (tel; ital); 3.
sszeegyeztethet; sszefr
rbz; jm. vertrauen: megbzik vkiben; auf jn. vertrauen:
megbzik vkiben; vertrauen Sie mir !: bzzon bennem !;
jm. etw. vertrauen: rbz vkire vmit
megbzik vkiben
bizalom
bizalmi
1. bizalomteljes; 2. hiszkeny
bizalomgerjeszt; bizalomkelt
meghitt; bizalmas
1. lmodoz; 2. lmos; 3. csendes
1. bizalmas; 2. jrtas; ismers; mit etw. vertraut werden:
megbartkozik vmivel
bizalmas bart; bartn
1. rust; forgalomba hoz; 2. elz; kiz; szmz
1. eltapos; letapos; 2. helyettest; 3. kpvisel; jm. den
Weg vertreten: elllja vkinek az tjt; 4. megrndt
1. helyettes; 2. kpvisel
1. helyettests; 2. kpviselet
rusts; terjeszts; forgalomba hozatal
1. elszrad; kiszrad; 2. elszrt; kiszrt
szraz; szikkadt
elveszteget; elfecsrel
vigasztal
vigasztaldik; auf etw. vertrsten: kecsegtet; ltat vmivel
elsimt; eltussol; jm. etw. verbeln: rossz nven vesz;
zokon vesz vkitl vmit
vghezvisz; elkvet
1. eltorzt; elcsft; 2. gyalz; rgalmaz
1. balul t ki; 2. szerencstlenl jr
bepiszkt; beszennyez
bepiszkoldik; beszennyezdik
szennyezds
okoz; szerez
eltl
1. megsokszoroz; 2. szoroz
megsokszorozdik
sokszorost
tkletest
tkletesedik
1. kiegszt; 2. kiegszl

verwachsen
verwhlen s.
verwahren
verwahrlossen
Verwahrung (e)
verwaisen
verwalten
Verwalter (r)
Verwaltung (e)
verwandeln
verwandeln s.
verwandschaftlich
verwandt
Verwandte (r)(e)
Verwandtschaft (e)
verwanzt
verwechseln
verwegen
verwehren
verweigern
verweilen
Verweis (r)
verweisen
verwelken
verwendbar
verwenden
verwerfen
verwerflich
verwerten
verwesen
verwickeln
verwickeln s.
verwickelt
verwildern
verwinden
verwirklichen
verwirklichen s.
verwirren
verwirren s.
verwirrt
Verwirrung (e)
verwischen
verwischen s.
verwittert
verwitwet
verwhnen
verwhnen s.
verworren
verwundbar
verwunden
verwundern
verwundern s.

1. ben; beheged; 2. bentt; 3. ferde nvs; 4. kin; 5.


sszen; 6. sszentt; 7. rosszul n; elferdl
melltrcsz
1. lezr; elzr; 2. megv; gegen etw. verwahren sich:
vst emel; tiltakozik vmi ellen; 3. megriz
1. elhanyagol; 2. lerongyoldik; lezllik
1. vs; 2. rizet
elrvul
1. intz; igazgat; 2. kezel
intz; igazgat; gondnok; kezel
1. igazgats; 2. kzigazgats; 3. gyintzs
tvltoztat; talakt
tvltozik; talakul
rokoni
rokon
rokon
rokonsg
polosks
sszetveszt; sszecserl; felcserl
vakmer
1. meggtol; megakadlyoz; 2. megtilt
megtagad
idzik; tartzkodik
1. ints; fedds; 2. iskolai int; 3. utals
1. elutast; 2. kiutast; kitilt; 3. megint; megfedd; 4.
megtilt; 5. utal; felhvja a figyelmet; 6. utal; utast
elhervad; elfonnyad
alkalmas; hasznlhat
1. alkalmaz; felhasznl; 2. kzbenjr; skraszll
1. eldob; flredob; eldobl; sztdobl; 2. elvet; elutast;
visszautast
1. elvetend; 2. megvetend
felhasznl; rtkest
elrothad; elkorhad
1. belekever; belevon; 2. sszekuszl
1. belebonyoldik; belekeveredik; 2. sszekuszldik
bonyolult; kusza
elvadul; elburjnzik
1. kihever; 2. sszekuszl; sszefon
megvalst
megvalsul
sszekuszl; sszezavar
sszezavarodik; megzavarodik
sszekuszlt; zavart; verwirrt machen: zavarba hoz;
verwirrt sein: zavarban van
zilltsg; zavar; in Verwirrung geraten: sszekavarodik
elmos; eltrl
elmosdik
1. mllott; korhadt; 2. viharvert; kopott
zvegy; megzvegylt
elknyeztet; elkapat
elknyesedik
bonyolult; kusza
sebezhet
megsebest; megsebez
mulatba ejt; csodlatba ejt
elmul; elcsodlkozik; elbmul

Verwunderung (e)
verwundet
Verwundung (e)
verwnschen
verwsten
verzagen
verzrteln
verzaubern
verzechnen
verzehren
verzehren s.
verzeichnen
Verzeichnis (s)
verzeifeln
verzeihen
verzeihlich
Verzeihung (e)
verzerren
verzerren s.
Verzicht (r)
verzichten +auf +A
verziehen
verziehen s.
verzieren
Verzierung (e)
verzinsen
verzinsen s.
Verzinsung (e)
verzogen
verzgern
verzgern s.
verzgerung (e)
verzollen
verzuckern
verzug (r)
verzweifelt
Verzweiflung (e)
verzweigen (s.)
verzwickt
Vesper (e)
Veterinr (r)
Vetter (r)
vetterschaft (e)
vgl. (vergleich)
Videokamera (e)
Videorekorder (r)
Videothek (e)
Videoverleihstelle (e)
Viech (s)
Vieh (s)
Viehherde (e)
viehisch

csodlkozs; csodlat; jn. in Verwunderund setzen:


csodlatba ejt vkit
sebeslt; verwundet werden: megsebesl
sebesls
eltkoz
elpusztt; feldl
elcsgged
elknyeztet
elvarzsol; megbvl
eldorbzol
1. elfogyaszt; elklt; 2. felemszt
1. elhasznldik; 2. emsztdik
1. elrajzol; 2. feljegyez; bejegyez
jegyzk; lista
ktsgbeesik
megbocst; verzeihen Sie !: bocssson meg !; bocsnat
!; verzeihen Sie eine Frage: engedjen meg egy krdst
megbocsthat
bocsnat; megbocsts
eltorzt
eltorzul
lemonds
lemond vmirl; elll vmitl; auf etw. verzichten: lemond
vmirl; elll vmitl
1. elhz; flrehz; 2. elknyeztet; 3. elkltzkdik; 4.
ksleltet
elhzdik; elvonul
feldszt; kest
dszts
kamatot fizet
kamatozik
kamatozs
elknyeztetett
ksleltet; halogat
kslekedik; elhzdik
1. ksedelem; 2. ksleltets
elvmol
1. cukrost; 2. cukroz; 3. elcukrosodik
1. elkltzs; 2. htralk; 3. ksedelm
1. tkozottul; verzweifelte Lage: ktsgbeejt helyzet; ich
bin verzweifelt: ktsgbe vagyok esve; 2. ktsgbeesett
ktsgbeess; jn. zur Verzweiflung: bringen ktsgbe ejt
elgazik; sztgazik
bonyolult; knyes
1. munkanap vge; esti pihen; 2. uzsonna; 3. vecsernye
llatorvos
unokafivr
atyafisg
v. (vesd ssze) /rv./
videokamera
videomagn
videotka
videoklcsnz
1. llat; 2. marha; barom (tv.)
szarvasmarha; jszg
gulya; csorda
beromi; llati

viel
vielerlei
vielfach
vielfltig
vielgeliebt
vielleicht
vielmal
vielmehr
vielseitig
vielversprechend
vier
Vier (e)
vierbeinig
Viereck (s)
viereckig
viereinhalb
Vierer (r)
viererlei
vierfach
vierhundert
vierjhrig
vierseitig
viersitzig
vierstckig
viertgig
Viertakter (r)
viertausend
vierte
viertel
Viertel (s)(r)
Vierteljahr (s)
Viertelstunde (e)
viertens
vierzehn
vierzehntgig
vierzig
Vierzig (e)
vierziger
vierzigste
violett
Violine (e)
Viper (e)
visafrei
visieren
Visite (e)
visitieren
Visum (s)
Visumzwang (r)
Vitamin (s)
Vizeprsident (r)
v.J. (vorigen Jahres)
Vogel (r)
Vgelchen (s)
Vogelschau (e)

sok; fr viele: sokaknak; sokak szmra; viel besser:


sokkal jobban; viel zu gro: tl nagy
sokfle
sokszor; tbbszr; gyakran
1. bsges; gazdag; 2. ld. vielfach; 3. sokfle; vltozatos
nagyon kedves; szeretett
taln; esetleg
1. nagyon; 2. sokszor
inkbb
sokoldal
sokat gr
ngy; unter vier Augen: ngyszemkzt; auf allen vieren
gehen: ngykzlb megy; zu vier: ngyen; ngyesvel
ngyes (szm)
ngylb
ngyszg
ngyszg; ngyszglet; ngyszgletes
ngy s fl
ngyes
ngyfle
ngyszeres
ngyszz
ngyves; ngyvi
ngy oldal
ngylses
ngyemeletes
1. ngynaponknti; 2. ngynapos; ngynapi
ngytem motor
ngyezer
negyedik; vierter Juli: jlius negyedike; der vierte Juli:
jlius negyedike
negyed
negyedrsz
negyedv
negyedra
negyedszer
tizenngy; heute in vierzehn Tage: mhoz kt htre
kthetes; ktheti
negyven
negyvenes (szm)
negyvenes
negyvenedik
ibolyakk
heged
vipera
vzummentes
1. hitelest; igazol; 2. lttamoz; 3. megirnyoz; megcloz
ltogats; vizit
tvizsgl; megvizsgl; ellenriz
vzum
vzumknyszer
vitamin
alelnk
mlt vi /rv./
madr
madrka
madrtvlat

Vogelscheuche (e)
Vokal (r)
Volk (s)
Vlkerrecht (s)
Vlkerwanderung (e)
vlkisch
Volksabstimmung (e)
Volksarmee (e)
Volksbildung (e)
Volksbrauch (r)
Volksdemokratie (e)
volkseigen
Volksernhrung (e)
Volkskunde (e)
Volkskunst (e)
Volkslied (s)
volksmig
Volksmrchen (s)
Volksmusik (e)
Volksrepublik (e)
Volksschule (e)
Volkstanz (r)
Volkstracht (e)
Volkstum (s)
volkstmlich
Volksweise (e)
Volkswirtschaft (e)
Volkszhlung (e)
voll
vollauf
vollbckig
Vollbart (r)
vollberechtigt
vollbesetzt
vollbltig
vollbringen
vollenden
vollends
Vollendung (e)
Volleyball (r)
vollfhren
vollgestopft
vllig
volljhrig
vollkommen
Vollkommenheit (e)
Vollmacht (e)
Vollmond (r)
Vollpension (e)
vollschlank
vollstndig
vollstopfen
vollstrecken
Volltreffer (r)
Vollverpflegung (e)
vollzhlig

madrijeszt
magnhangz
1. np; 2. sereg
nemzetkzi jog
npvndorls
npi
npszavazs
nphadsereg
npmvels
npszoks
npi demokrcia
llami; nemzeti
kzellts
nprajz
npmvszet
npdal
npies
npmese
npzene
npkztrsasg
npiskola
npi tnc; nptnc
npviselet
nemzetisg
1. npi; npies; 2. npszer
npdal; npi dallam
1. kzgazdasg; nemzetgazdasg; 2. npgazdasg
npszmlls
1. teljes; egsz; volle Zahl: kerek szm; voll und ganz:
teljes egszben; 2. telt; tele; teli
bven; bsgesen
telt arc; pufk
krszakl
teljes jog
1. elfoglalt; 2. zsfolt
1. nemes; 2. telivr (l)
vghezvisz; elvgez; teljest
lezr; befejez
1. azonkvl; 2. teljesen; egszen
1. befejezs; 2. befejezettsg; 3. tkly
rplabda
befejez; megvalst; vghezvisz
teletmtt; zsfolt
teljes; egsz
nagykor
tkletes; teljes
tkletessg; tkly
meghatalmazs; felhatalmazs
telihold
teljes ellts
teltkarcs
teljes; egsz
teletm
vgrehajt; foganatost
telitallat
teljes ellts
teljes szm; hinytalan

vollziehen
vollziehen s.
vom

vgrehajt; foganatost
vgbemegy; megtrtnik
ld. von (von dem)
-tl,-tl; -rl,rl; -bl,-bl; von allem: mindenkirl; von
allem: mindenki kzl; von allem: mindenki; von
gleichem Format: ugyanolyan alak; vom gleichen
Format: ugyanolyan alak; von heute: mai; von heute:
von +D
mrl; von heute an: mtl fogva; .
1. azeltt; ezeltt; 2. el; elre; vor allem: mindenekeltt;
vor Hunger sterben: henhal; vor vielen Jahr: sok vvel
ezeltt; sok ve; Furcht vor jm. haben: fl vkitl; sich vor
jm. frchten: fl vkitl; vor Klte zittern: didereg; vacog;
vor
nach wie vor: tovbbra is
vor +A
el
vor +D
eltt
Vorahnung (e)
sejtelem; elrzet
voran
1. ell; 2. elre
vorankommen
halad; elbbre jut; gut vorankommen: jl boldogul
Voranscjlag (r)
elirnyzat; kltsgvets
vorarbeiten
elradolgozik
Vorarbeiter (r)
elmunks
voraus
1. elre; jm. voraus sein: megelz vkit; 2. eltt
Vorausbedingung (e)
elfelttel
vorausbezahlen
elre fizet
vorausgehen
1. ell megy; 2. elremegy; 3. megelz
vorausgesetzt
feltve
voraussagen
megjsol; elre megmond
voraussetzen
felttelez; feltesz; voraussetzen, da: feltve, hogy
Voraussetzung (e)
felttel
voraussichtlich
elre lthat
Vorbedacht (r)
1. meggondols; 2. szndk (elre megfontolt)
Vorbedigung (e)
elfelttel; kikts; fenntarts
Vorbehalt (r)
fenntarts; kikts
vorbehalten
1. kikt; fenntart; 2. magn hagy; fenntart
1. el; 2. elmlt; vge; an ihm vorbei: mellette el; bei ihm
vorbei
vorbei: mellette el; es ist zwlf Uhr vorbei: tizenkett mlt
1. elmegy; elhalad mellette; 2. elmlik; er geht daran
vorbeigehen
vorbei: elmegy mellette; er geht daran vorbei: mellzi
vorbeikommen +bei +D beugrik vkihez; benz vkihez
vorbereiten
elkszt
vorbereiten s.
elkszl
1. elkszts; 2. elkszlet; Vorbereitungen treffen:
Vorbereitung (e)
elkszleteket tesz
vorbeugen
megelz; elvg
vorbeugen s.
elrehajol
vorbeugend
1. elrehajolva; 2. megelz
Vorbeugung (e)
megelzs
pldakp; mintakp; jn. zum Vorbild nehmen:
Vorbild (s)
pldakpnek tekint vkit
vorbildlich
pldaszer; plds
Vorbote (r)
hrmond; elhrnk
vorbringen
1. elhoz; elre hoz; 2. szba hoz; elad; felhoz
vordem
azeltt; ezeltt
vorder
ells; mells
Vorderbein (s)
ells lb; mells lb
Vordergrund (r)
eltr
vorderhand
egyelre

Vorderplatz (r)
Vordersitz (r)
Vorderteil (r)
vordrngen (s.)
vordringen
Vordruck (r)
voreingenommen
vorellig
vorenthalten
vorerst
Vorfahr (r)
vorfahren
Vorfahrt (e)
Vorfall (r)
vorfallen
Vorfrhling (r)
vorfhren
Vorfhrung (e)
vorgabe (e)
Vorgang (r)
Vorgnger (r)
vorgeben
Vorgefhl (s)
vorgehen
Vorgesetzte (r)(e)
vorgestern
vorgreifen

vorhaben
Vorhaben (s)
vorhalten
vorhanden
Vorhang (r)
vorher
vorherbestimmen
vorhergehend
vorherrschen
vorhin
vorig
Vorjahr (s)
vorjhrig
Vorkauf (r)
Vorkehrung (e)
vorkommen
Vorkommnis (s)
vorladen
Vorlage (e)
Vorlufer (r)

els hely; els ls


els ls
elrsz; vminek az eleje
elretolakodik; elrefurakodik
elrenyomul
nyomtatvny; rlap
elfogult
elhamarkodott
1. eltitkol; 2. visszatart
elbb; mindenekeltt
eld; s
1. elll; 2. megelz
elsbbsg (thaladsi)
1. elreess; 2. eset; esemny
1. becsapdik (pl. ajt); 2. elreesik; 3. megtrtnik;
megesik
kora tavasz
1. bemutat; elad; 2. elllt; elvezet; 3. elrevezet
elads; bemutat
elny (sp)
1. elsbbsg; elzs; 2. esemny; trtns; 3. lefolys;
folyamat
eld
1. llt; rgyl felhoz; 2. el ad; el tesz; 3. elnyt ad; 4.
elread
megrzs; elrzet
1. eljr; 2. elbbre val; die Uhr geht vor: az ra siet; 3.
elremegy; 4. siet; 5. vgbemegy; trtnik
feljebbval D elljr; fnk
tegnapeltt; von gestern: tegnapelttrl; tegnapeltti
1. elvg; megelz; 2. elrenyl
szndkozik; tervez; Bses vorhaben: rosszban tri a
fejt; was hat er mit mir vor ?: mi a szndka velem ?;
mit akar velem ?
szndk; terv
1. el tart; elre tart; 2. szemre vet
meglev; rendelkezsre ll; vorhanden sein: megvan;
ltezik
fggny
elbb; ezeltt; elzleg
elre elrendel
1. elzetesen; elzleg; im vorhergehenden: az
elbbiekben; a fentiekben; 2. megelz
uralkodik; tlslyban van
az elbb; imnt; nemrg; im vorhinein: eleve
elbbi; elz; im vorigen Jahre: tavaly; a mlt vben;
voriges Jahr: tavaly; a mlt vben
elz v
tavalyi; mlt vi
elvtel
intzkeds; elkszlet
1. elfordul; megtrtnik; 2. eljn; elrejn; 3. megelz;
el vg; 4. tnik; ltszik
1. elforduls; 2. esemny; eset
megidz
1. elterjeszts; javaslat; 2. minta
1. elfutr; 2. hegynylvny

vorlufig
vorlaut
vorlegen
Vorleger (r)
vorlesen
Vorlesung (e)
vorletzt
Vorliebe (e)

vorliegen
vormachen
vormalig
vormals
vormerken
vormittag
Vormittag (r)
vormittgig
vormittags
Vormund (r)
Vormundschaft (e)
vorn
Vorname (r)
vornehm
vornehmen
vornehmen s.
vornehmst
vornber
Vorort (r)
Vorortbahn (e)
Vorortsbahn (e)
vorragen
Vorrang (r)
Vorrat (r)
vorrtig
Vorrecht (s)
Vorrede (e)
vorreif
Vorrichtung (e)
vorrcken
vorsagen
Vorsaison (e)
Vorsatz (r)
vorstzlich
vorschieben
vorschieen
Vorschlag (r)
vorschlagen
vorschreiben
vorschreiten
Vorschrift (e)

1. egyelre; 2. ideiglenes; elzetes


kotnyeles; hangoskod
1. bemutat; 2. el helyez; el tesz; 3. elterjeszt; 4.
felmutat; elr
1. gyel; 2. frdszobasznyeg; 3. lbtrl
felolvas
1. elads (egyetemi); 2. felolvass
utols eltti
elszeretet; eine Vorliebe haben fr etw.: klnsen
szeret vmit
1. eltte van; eltte fekszik; ell van; ell fekszik; 2.
megvan; fennforog; 3. rendelkezsre ll; es liegt nichts
gegen ihn vor: nincs ellene semmi (folyamatban)
1. bemutat; megmutat; 2. elmt; becsap; 3. el tesz; el
hajdani
korbban; ezeltt
eljegyez; feljegyez
dleltt
dleltt; des Vormittags: dlelttnknt
dleltti
dlelttnknt
gym
gymsg; gondnoksg
ell; von vornan: ellrl kezdve
keresztnv; utnv
elkel; vornehm tun: elkelskdik
1. elvesz; foganatost; 2. hozzlt; nekifog; 3. lehord;
leszid; 4. maga el vesz
elhatrozza magt
1. legelkelbb; 2. legfontosabb; von vornherein: eleve;
zum vornherein: eleve
elre
klvros
helyirdek vast
helyirdek vast
kiugrik; kill
elsbbsg
kszlet
meglev; kaphat; kszletben lev; raktron lev
eljog; kivltsg
elsz; bevezet
korarett
1. berendezs; kszlk; szerkezet; 2. elkszts
1. ellp; 2. elnyomul; elrenyomul; 3. elretol;
1. bebeszl; 2. elmond; felmond; 3. sg (iskolban)
elidny; elszezon
1. eltt; ellenz; 2. szndk; elhatrozs; 3. szegly;
prkny
szndkos; zum Vorschein kommen: elkerl; napvilgra
kerl
1. elretol; rtol; 2. eltrbe tol (tv.); 3. rgyl felhoz
ellegez
javaslat; indtvny
javasol; indtvnyoz
1. el r; 2. elr
1. ell halad; ell megy; 2. elrehalad; elremegy
elrs; utasts; szably

vorschriftsmig
vorschriftswidrig
Vorschu (r)
Vorschub (r)
vorsehen
Vorsehuung (e)
vorsetzen
Vorsicht (e)
vorsichtig
Vorsichtsmaregel (e)
Vorsitz (r)
Vorsitzende (r)(e)

Vorsorge (e)
vorsorgen
vorsorglich
Vorspeise (e)
Vorspiel (s)
vorspielen
vorsprechen
Vorsprung (r)
Vorstadt (e)
Vorstand (r)
vorstehen
vorstehend
vorstehn
vorstellen
vorstellen s.
Vorstellung (e)
vorstrecken
Vorteil (r)
vorteilhaft
Vortrag (r)
vortragen
vortrefflich
vortreten
Vortritt (r)
vorber
vorbergehen
vorbergehend
Vorurteil (s)
Vorverkauf (r)
Vorwahlnummer (e)
Vorwand (r)
vorwrts
vorwrtskommen
vorweisen
vorwerfen
vorwiegen
vorwiegend
vorwitzig

elrsos; szablyszer
elrsellens; szablyellenes; szablytalan
elleg
1. elretols (msz); 2. tmogats; jm. Vorschub leisten:
tmogat vkit
1. elre lt; 2. tervbe vesz; szmol vmivel
1. elrelts; 2. gondvisels
1. elrehelyez; elretesz; 2. fl helyez; etw. vorsetzen
sich: elhatroz vmit; 3. megknl; el ad; tlal
1. elrelts; 2. vatossg; elvigyzat
vatos; elvigyzatos
vintzkeds
elnksg; elnkls; Vorsitz haben: elnkl; Vorsitz
fhren: elnkl
elnk
gondoskods; elkszlet; fr etw. Vorsoge tragen:
gondoskodik vmirl; fr etw. Vorsoge treffen:
gondoskodik vmirl
gondoskodik
elrelt; gondos
eltel
eljtk
1. eljtszik; 2. elread (sp)
elmond; bei jm. vorsprechen: megltogat vkit
1. elny; 2. kiszgells; nylvny
klvros
1. elljr; elnk; fnk; 2. elljrsg; elnksg;
1. len ll; vezet; 2. eltte ll; eltte van; 3. kill; kinylik
kill; im vorstehenden: az elbbiekben
1. len ll; vezet; 2. eltte ll; eltte van
1. brzol; mutat; 2. alakt; elad (sznh); 3. bemutat;
megismertet; 4. el tesz; 5. elrellt; elretesz
1. bemutatkozik; 2. el ll; etw. vorstellen sich: elkpzel
1. brzols; 2. bemutats; 3. bemutatkozs; 4. elads
(sznh); 5. elrelts; 6. kpzet; elkpzels
1. ellegez; klcsnad (pnzt); 2. elnyjt; kinyjt
elny
elnys; hasznos; kedvez
eladsmd
1. elad; 2. elrevisz
kitn; remek; kivl
1. ellp; elrelp; 2. kill; kiszgellik
elsbbsg
1. elmlt; vge; 2. mellette el; eltte el
ld. vorbeigehen
tmeneti; ml
eltlet
elvtel
krzetszm; tvolsgi hvszm
rgy; kifogs
elre; mehr vorwrts: elbbre
elrejut; elrehalad
bemutat; felmutat
1. el dob; el vet; 2. elredob; 3. szemre vet; felr
tlslyban van; elhatalmasodik
1. tlnyom; 2. tlnyomrszt; fknt
kvncsi; kotnyeles

Vorwort (s)
Vorwurf (r)
vorwurfsfrei
vorwurfsvoll
Vorzeichen (s)
vorzeichnen
vorzeigen
Vorzeit (s)
vorzeitig
vorzeitlich
vorziehen
vorziehen +A +D
Vorzimmer (s)

elsz
1. szemrehnys; 2. trgy; tma
kifogstalan; feddhetetlen
szemrehny
eljel
elrajzol
bemutat; felmutat
1. hajdankor; 2. skor
korai; id eltti
1. hajdani; 2. skori
1. el hz; 2. elhz
elnyben rszest vmit vmivel szemben
elszoba
1. elny; elsbbsg; das hat den Vorzug, da ...: ennek
Vorzug (r)
megvan az az elnye, hogy ...; 2. erny; rdem
vorzglich
1. jeles; kitn; kivl; 2. klnsen; kivltkppen
Vorzugspreis (r)
kedvezmnyes r
Vorzugsschler (r)
kitn tanul
vorzugsweise
1. elnys; 2. kivltkppen
v.u.Z. (von unseren Zeitrechnung)
i.e. (idszmtsunk eltt) /rv./
vulgr
kznsges
Vulkan (r)
tzhny; vulkn
vulkanisch
vulkanikus
W (Westen)
NY (Nyugat) /rv./
Waage (e)
mrleg; in die Waage werfen: latba vet
waagerecht
vzszintes
waagrecht
vzszintes
Wabe (e)
lpsejt (mhszet)
1. ber; eleven (tv.); wach bleiben: bren marad;
wach
virraszt; 2. bren lev; nem alv; lmatlan
1. r; rszem; 2. rkds; 3. rsg; rszemlyzet; 4.
Wache (e)
rsg; rszolglat; 5. rszoba
wachen
1. bren van; virraszt; 2. rkdik; vigyz
Wachmann (r)
rendr
Wachmannschaft (e)
rendrsg
Wacholder (r)
borka
wachrufen
1. felidz; felelevent; 2. felkiabl; felbreszt
Wachs (s)
viasz
wachsam
ber
Wachsamkeit (e)
bersg
1. ld. wchsern; 2. n; terem; 3. nvekszik; megn;
wachsen
nagyobbodik; gyarapodik; fejldik; 4. viaszol
wchsern
1. viasz-; viaszbl val; 2. viaszos
1. fejlettsg; 2. nvs; nvekeds; gyarapods; fejlds;
Wachstum (s)
3. tenyszet; terms
Wachtel (e)
frj
Wachtelbohne (e)
tarkabab
Wchter (r)
r; rz; cssz
Wachtmeister (r)
rmester
wackelig
ing; ingadoz; rozoga
1. botorkl; imbolyog; 2. inog; ingadozik; billeg; reszket;
wackeln
3. mozgat; rz
wacker
1. btor; 2. derk; derekas
wacklig
ing; ingadoz; rozoga
Wade (e)
lbikra; vdli
Waffe (e)
1. fegyver; 2. fegyvernem
Waffel (e)
ostya

waffenlos
Waffenstillstand (r)
wagehalsig
wgen
Wagen (r)
wagen s.
Wagennummer (e)
Waggon (r)
waghalsig
Wagnis (s)
Wahl (e)
whlen
Whler (r)
whlerisch
Wahlfach (s)
wahlfrei
Wahlheimat (e)
wahllos
Wahlpflichtfach (s)
Wahlrecht (s)
Whlscheibe (e)
Wahlspruch (r)
Whlton (r)
Wahlzettel (r)
Wahn (r)
whnen
Wahnsinn (r)
wahnsinnig
wahnwitzig
wahr
whren
wahren s.
whrend
whrend +G/+D
wahrhaft
wahrhaftig
Wahrhaftigkeit (e)
Wahrheit (e)
wahrheitsgem
wahrlich
wahrnehmen
Wahrnehmung (e)
wahrsagen
Wahrsager (r)
wahrscheinlich
Wahrscheinlichkeit (e)
Whrung (e)
Wahrzeichen (s)
Waise (e)
Waisenkind (s)
Wal (r)
Wald (r)

fegyvertelen; vdtelen
fegyversznet
mersz; vakmer
1. lemr (slyt); 2. megkockztat; 3. mer; merszel; 4.
mrlegel; latolgat
kocsi; aut
merszkedik
rendszm
vasti kocsi; vagon
mersz; vakmer
1. kockzat; 2. merszsg
vlaszts
1. dnt; vlaszt; 2. feltrcsz (tvbeszl); 3. kivlaszt;
megvlaszt; 4. vlogat; vlaszt
1. trcsa (telefonon); 2. vlaszt
vlogats; finnys
vlaszthat tantrgy
szabadon vlaszthat
vlasztott haza
vlogats nlkl; vaktban
ktelezen vlaszthat tantrgy
vlasztjog
telefontrcsa
jelige; jelsz; jelmondat
bg hang (telefon)
szavazlap
1. elvakultsg; vaksg; 2. rlet; tvhit
vl; sejt; gondol
rltsg; rlet; tboly
1. rlt; tbolyult; 2. szrny; rletes
eszels; rlt
1. igaz; igazi; valsgos; 2. tnyleges; valdi; nicht wahr
?: ugye ?; nemde ?; igaz ?; wahr werden: megvalsul;
1. megv; megriz; 2. tart; folyik (id); es wird kein Jahr
whren: nem telik bele egy v
vakodik; rizkedik
mialatt; mikzben; amg
alatt; folyamn; kzben
igaz; igazmond; szinte
ld. wahrhaft
szavahihetsg
igazsg; valsg
igaz; igazsgnak megfelel
valban; bizony
1. szlel; rzkel; szrevesz; 2. megragad; l vmivel; 3.
szemmel tart; gyel
szlels; rzkels; szrevevs
jsol; jvendl
js; jvendmond
valszn
valsznsg
pnznem; valuta
ismertetjel; jellegzetessg; jelkp
rva
rva
blna; cet
erd

waldbedeckt
Wldchen (s)
Waldgebirge (s)
Waldgegend (e)
waldig
Waldung (e)
Wall (r)
wallen
Wallfahrt (e)
Wallung (e)
Walnu (e)
Walro (s)

walten
Walze (e)
walzen
wlzen s.
Walzer (r)
Wams (s)
wand
Wand (e)
Wandel (r)
wandelbar
wandeln
wandeln s.
Wanderer (r)
wandern
Wanderschaft (e)
Wanderung (e)
Wandkarte (e)
Wandlampe (e)
Wandleuchter (r)
Wandlung (e)
Wandmalerei (e)
Wandputz (r)
Wandschrenk (r)
wandte
Wandverkleidung (e)
Wandzeitung (e)
Zwang (r)
Wange (e)
wankelmtig
wanken

wann
Wanne (e)
Wanst (r)
wanstig
Wanze (e)
Zwanzig (e)

erds
erdcske; liget
erds hegysg
erds vidk
erds
erdsg
1. gt; 2. snc; tlts; 3. vrfal
1. buzog; pezseg; forr; 2. hullmzik; rvnylik; 3. libeg;
lobog; 4. megy; vonul
bcsjrs; zarndoklat
1. buzgs; forrongs; 2. hullmzs; 3. izguls; izgalom
(tv.)
di
rozmr
1. ellt; gyakorol; mit etw. walten und schalten: szabadon
rendelkezik vmivel; 2. rendelkezik; irnyt; 3.
tevkenykedik; mkdik; hat
henger
1. forog; prg; 2. gyr; nyjt; 3. hengerel; 4. hengert;
grget; 5. keringzik
hnykoldik; forgoldik
kering
zeke
ld. winden
fal
1. magatarts; 2. mens; jrs; jrkls; 3. vltozs
1. jrhat; 2. vltoz
1. l; tevkenykedik; mkdik; 2. jr; jr-kel; mendegl;
3. megvltoztat
talakul; megvltozik
vndor
1. gyalogol; trzik; 2. vndorol
vndorls; vndort
1. kirnduls; gyalogtra; 2. vndorls
falitrkp
falilmpa
falikar
1. vltozs; talakuls; 2. vltoztats; talakts
1. falfestmny; fresk; 2. freskfestszet
vakolat
faliszekrny
ld. wenden
falburkolat
falijsg
knyszer
arc; orca
ingatag; llhatatlan
inog; ingadozik; tmolyog; tntorog
1. amikor; bis wann ?: meddig ?; seit wann ?: mita ?;
dann, wann ...: akkor, amikor ...; wann immer: akrmikor;
brmikor; 2. mikor
kd
bend; pocak
pocakos
poloska
hszas (szm)

Zwanziger (r)
Zwanzigstel (r)(s)
Wappen (s)
Wappenschild (r)(s)
war
warb
wre
Ware (e)
Warenhaus (s)
Warenliste (e)
Warenzulieferer (r)
warf
warm
Wrme (e)
wrmebestndig
wrmefest
Wrmegrad (r)
wrmen
wrmen s.
Wrmer (r)
Warmfront (e)
Warmheit (e)
wrmlich
Warmluftheizung (e)
warnen
Warnung (e)
Warschau
Warte (e)
warten
Wrter (r)
Wartesaal (r)
warum ?
Warze (e)
warzig

was
was ?
Waschautomat (r)
Waschbecken (s)
Wsche (e)
waschecht
waschen
waschen s.
Wscherei (e)
Wscherin (e)
Wscheschrank (r)
Waschfrau (e)
Waschkche (e)
Waschlappen (r)
Waschmaschine (e)

hszas (szm); ein Zwanziger sein: a hszvesekhez


tartozik; ein Zwanziger sein: hszas szlets
huszadrsz
cmer; Kopf oder Wappen: fej vagy rs
cmerpajzs
ld. sein
ld. werben
ld. sein
ru; Waren von guter Qualitt: j minsg ruk
ruhz
rujegyzk
ruszllt
ld. werfen
meleg; mir ist warm: melegem van
meleg; melegsg; h
hll
hll; hszigetel
hfok
megmelegt; felmelegt; hevt
megmelegszik
melegt
melegfront
hmrsklet; melegsg
langyos
hlgfts
int; v; figyelmeztet
ints; figyelmeztets
Vars
megfigyelhely
1. gondoz; pol; ellt; 2. vr; vrakozik
1. pol; 2. r; rz; felgyel
vrterem
mirt ?
szemlcs; bibircsk
szemlcss; bibircskos
1. ami; 2. valami; was ist das ?: mi ez ?; was ist los ?: mi
a baj ?; mi trtnt ?; mi van ?; was kostet es ?: mennyibe
kerl ?; mibe kerl ?; was du nicht sagst !: ne mondd !;
naht !; was willst du ?: mit akarsz ?; was mich betrifft:
ami engem illet; was noch mehr ist: st mi tbb; gibt es
was Neues ?: van valami jsg ?; was fr ein ...: milyen
...; mifle ...
mi ?
automata mosgp
mosdkagyl
1. fehrnem; schmutzige Wsche: szennyes; 2. moss
1. hamistatlan; igazi; 2. moshat; szntart
mos; megmos; mosogat
1. moss; das Waschen mit der hand: kzi moss; 2.
mosdik; mosakszik; mosakodik
1. moss; mosogats; 2. mosoda; patyolat
mosn
fehrnems szekrny
mosn
moskonyha
1. mosdkeszty; 2. pipogya ember
mosgp

Waschmittel (s)
Waschraum (r)
Waschschlssel (e)
Wasser (s)
Wasseranschlu (r)
Wasserbad (s)
Wasserball (r)
Wasserbecken (s)
wasserblau
wasserdicht
Wasserfall (r)
Wasserfarbe (e)
Wasserflche (e)
Wasserglas (s)
Wasserhahn (r)
wsserig
wasserkpfig
Wasserkrug (r)
Wasserleitung (e)
wasserlos
Wassermangel (r)
Wassermelone (e)
Wasserscheide (e)
Wasserscheu (e)
Wasserspeichter (r)
Wassersport (r)
Wasserstand (r)
Wasserstiefel (r)
Wasserstoff (r)
Wassersucht (e)
Wasserversorgung (e)
Wasserweg (r)
Wasserwerek (s)
waten
Watsche (e)
watscheln
Watte (e)
wattieren
weben
Weber (r)
Weberei (e)
Webestuhl (r)
Webstuhl (r)
Wechsel (r)
Wechselfieber (s)
Wechselgeld (s)
wechselhaft
Wechselkurs (r)
wechseln
wechseln s.
wechselnd
wechselseitig
Wechselstrom (r)
Wechselstube (e)
wechselvoll

mosszer
mosdflke; mosdhelyisg
mosdtl
vz
vzvezetkcsatlakozs
vzfrd
vzilabda
vzmedence
tengerkk
vzll; vzhatlan
vzess
vzfestk
vzfelszn; vztkr; vzfellet
vizespohr
vzcsap
1. hg; felhgtott; 2. vizes; vizenys
vzfej
vizeskancs
vzvezetk
vztelen; vz nlkli
vzhiny
grgdinnye
vzvlaszt
vziszony
vzgyjt; vztartly
vzisport
vzlls
vzhatlan csizma
hidrogn
vzkr
vzellts
vzit
vzm
gzol (vzben)
pofon
biceg; dcg; kacszik
vatta
kivattz
sz
takcs
1. szvedk; szvet; 2. szvs; 3. szvde
szvszk
szvszk
1. csere; kicserls; 2. vlt (pnz); 3. vltozs;
talakuls; 4. vltoztats
vltlz
aprpnz; vltpnz
vltozkony
valutarfolyam
1. bevlt; felvlt; tvlt (pnzt); 2. megvltoztat; vlt;
vltogat; cserl; 3. vndorol (vad)
1. megvltozik; 2. vltakozik
vltoz; vltakoz
klcsns
vltram
pnzvlt hely
vltozatos

wechselweise
Wechsler (r)
Zweck (r)
wecken
Wecken (r)
Wecker (r)
wedeln
Weekend (s)

weg

Weg (r)
wegbegeben (s.)
wegbekommen
wegbleiben
Wegebrcke (e)
wegen +D
wegen +G/+D
Wegestunde (e)
wegfahren
wegfallen
weggehen
wegkommen
Wegkreuzung (e)
wegkriegen
weglassen
weglaufen
weglegen
wegmachen
wegmachen s.
wegnehmen
wegreien
wegreisen
wegschaffen
Wegscheide (e)
wegschleppen
wegschleppen s.
wegsehen
wegstehlen
wegstehlen s.
wegweisen
Wegweiser (r)
wegwerfen
wegwerfend
wegziehen

weh
weh !

felvltva; vltakozva
pnzvlt
cl; rtelem; das war der Zweck der bung: ez volt a cl;
az egsz erre ment ki
felbreszt; felkelt; felklt; den Appetit wecken: meghozza
az tvgyt
cip; vekni
bresztra
1. csvlja a farkt; 2. legyez
htvge
el; flre; oda; tvol; weg da !: el innen !; es ist weg: eltnt;
elveszett; er ist ganz weg: egszen odavan; in einem
weg: egyfolytban; egy szuszra
t; sich auf den Weg machen: tra kel; felkerekedik;
elindul; seines Weges gehen: megy a maga tjn; seinen
Weg gehen: megy a maga tjn; auf Weg und Steg: tontflen; gut bei Wege sein: jl brja magt; jl van
elmegy; eltvozik
eltntet; eltvolt
elmarad; tvol marad
felljr
-rt; vgett; wegen seiner: miatta; wegen ihm: miatta; von
Amts wegen: hivatalbl; von wegen !: Isten ments !
miatt; vgett; -bl,-bl; -tl,-tl
egy rnyi jrs
tnak indul; elutazik
elmarad; elesik
elmegy; eltvozik; jn. weggehen heien: elkld vkit
1. elmegy; elkerl; 2. tljut vmin; gut wegkommen: jl jr
(tv.)
tkeresztezds
ld. wegbekommen
1. elenged; elbocst; 2. elhagy; kihagy
elfut; elszalad
eltesz; flretesz
eltntet
eltnik; elkotrdik
elvesz
1. elragad; 2. lebont; lednt
elutazik
eltvolt; elhord
telgazs
elhurcol
elvonszolja magt
flrenz; ber etw. wegsehen: szemer huny vmi fltt;
elnz vmit
ellop
ellopakodik; eloson
elutast
tjelz tbla
1. eldob; elhajt; elvet; 2. kidob
lekicsinyl; lenz
1. tkltzik; elkltzik; 2. elhz; flrehz; 3. elvonul
fjdalmas; fj; jm. weh tun: fjdalmat okoz vkinek; hast
du dir weh getan ?: megttted magad ?; mir tut den
Kopf weh: fj a fejem
jaj !

Weh (s)
wehen
wehleidig
Wehmut (e)
wehmtig
Wehr (e)
Wehr (s)
wehren
wehren s.
wehrfhig
wehrlos
wehrpflichtig
wei
Zwei (e)
Weib (s)
Weibchen (s)
Zweibettzimmer (s)
weibisch
weiblich
weibrot (s)
weich
Weiche (e)
weichen
weichherzig
weichlich
Weichling (r)
Weichnachtsbaum (r)
Weichsel (e)
Weide (e)
weiden
weidlich
Weidmann (r)
weien
Zweier (r)
Zweifel (r)
Zweig (r)
Zweiganstalt (e)
Zweigbahn (e)
weigern
weigern s.
Zweigstelle (e)
Weihe (e)
weihen
Weiher (r)
Weihnachten (Pl.)
Weihnachtsmann (r)
Weikohl (r)
Weikraut (s)
weil
weiland
Weilchen (s)
Weile (e)
weilen
weilich

fjdalom; baj
1. fj; 2. lobog; es weht: fj a szl
knyes; nyafka
bnat; szomorsg; borongs hangulat
bnatos; szomorks
1. fegyver; fegyverzet; 2. vdekezs
duzzasztm; gt
1. megakadlyoz; 2. megtilt
1. tiltakozik; 2. vdekezik
katonai szolglatra alkalmas
vdtelen; tehetetlen
hadkteles
1. fehr; wei machen: kifehrt; 2. ld. wissen
kettes (szm)
n; asszony
1. asszonyka; 2. nstny
ktgyas szoba
nies; elniesedett
ni; nies
fehr kenyr
puha; lgy
1. lgyk; 2. puhasg; lgysg; 3. vasti vlt
1. enged; kitr; htrl; 2. lgyt; lazt
lgyszv; gyengd
elpuhult
puhny
karcsonyfa
1. meggy; 2. Visztula
1. fzfa; 2. legel
1. fzfbl val; fzfa-; an etw. weiden sich:
gynyrkdik vmiben; 2. legel; 3. legeltet
derekasan; jl
vadsz
1. kifehrt; 2. meszel
kettes
ktsg; ktely; Zweifel haben: ktelkedik; Zweifel haben:
habozik
1. g; gazat; 2. g; gally
fikintzet
szrnyvast
megtagad
vonakodik; szabdik; tiltakozik
fik; kirendeltsg
1. felavats; 2. nneplyessg
1. felavat; 2. felszentel
halast
karcsony
tlap
fejes kposzta
fejes kposzta
mert; mivel; mivelhogy; miutn; minthogy
1. hajdan; 2. nhai
kis id; wart' ein Weilchen !: vrj egy kicsit !
idtartam; ich habe eine gute Weile gewartet: j ideig
vrtam; eile mit Welie !: lassan jrj, tovbb rsz !
1. idzik; tartzkodik; 2. ksik
fehres

Wein (r)
Weinbau (r)
Weinbauer (r)
Weinberg (r)
Weinbrand (r)
weinen
weinerlich
Weingarten (r)
Weingeist (r)
Weinlese (e)
Weinrebe (e)
Weinschank (r)
Weinstock (r)
Weinstube (e)
Weintraube (e)
weise
Weise (e)
Weise (r)
weisen
Weisheit (e)
weislich
weismachen
weissagen
Weisung (e)

weit
weitab
Zweitakter (r)
weitaus
weitblickend
Weite (e)
Zweite (r)
Zweite (r)(e)
Weite (s)
weiten
weiten s.

weiter
weiterbilden s.
Weiterbildung (e)
Weitere (s)
Weiterfahrt (e)
weitergehen
weitergehend
weiterher
weiterhin
weiterkommen
weiterleiten
weitermachen

bor; Wein in Flaschen: palackozott bor; Wein vom Fa:


hords bor; den Wein lesen: szretel
bortermels; szlmvels
bortermel; szlsgazda
szlhegy
borprlat; brandy
sr
1. elrzkenyt; 2. sirnkoz; sr
szlskert
borszesz
szret; Weinlese halten: szretel
szlvessz; venyige
boroz
szlt
boroz
szlfrt
blcs
1. dal; dallam; nta; auf keine Weise: semmikpp; in
keiner Weise: semmikpp; 2. md; szoks
blcs
1. megfedd; megr; 2. megmutat; 3. utast; irnyt
blcsessg
blcsen; okosan
elhitet; bebeszl
megjsol; jvendl
1. utasts; 2. tmutats; irnyelv
1. jval; sokkal; nagyon messze; die Tr stand weit offen:
az ajt trva-nyitva volt; weit und breit: szltbenhosszban; mindenhol; 2. messzi; tvoli; 3. szles; tg;
tvol; messze; sich weitab besser fhlen: sokkal jobban
rzi magt
kttem motor
sokkal; jval
szles ltkr; messzetekint
1. bsg; nagysg; 2. szlessg; 3. tgassg; 4.
tvolsg; messzesg
msodika
msodik helyezett
tvol; messzesg
1. szlest; tgt; 2. tvolodik
szlesedik; tgul
1. messzebbi; tvolabbi; 2. szlesebb; tgasabb; 3.
tovbb; tvolabb; 4. tovbb; tbb; ezentl; bis auf
weiteres: egyelre; ohne weiteres: minden tovbbi nlkl;
und so weiter: s gy tovbb; weiter oben: feljebb; weiter
unten: lejjebb; albb; 5. tovbbi
tovbbkpezi magt
tovbbkpzs
tovbbi; tbbi
tovbbmenetel; tovbbutazs; tovbbhajts
1. folytat (tv.); 2. tovbbmegy
messzemen
messzebbrl; tvolabbrl
tovbbra; ezentl
1. tovbbjn; 2. tovbbjut
1. tovbbt; 2. tovbbvezet
folytat; tovbbcsinl

weitern
weitern s.
weitfaltig
weither
weithin
weithinaus

kitgt; kibvt
kitgul; kibvl
brnc
messzirl
messzire
messze
1. hosszadalmas; terjengs; 2. nagy kiterjeds; tgas;
weitlufig
3. tvol ll; tvoli
weitrechend
messzehat
Zweitschrift (e)
msodpldny
weitschweifig
terjengs
weitsichtig
1. elrelt (tv.); 2. tvollt
Weitsprung (r)
tvolugrs
Weiwsche (e)
fehrnem
Weiwein (r)
fehr bor
Weiwurst (e)
<< virsliflesg fleg borjhsbl >>
Weizen (r)
bza
welcherlei
milyen; mifle; min
1. aki; ami; amelyik; 2. egyes; nmely; nmi; brmely;
welcher/welche/welches brmi; 3. melyik; milyen; micsoda
welk
fonnyadt; hervadt
welken
fonnyad; hervad
Welle (e)
1. hullmvonal; 2. kelep (sp); 3. tengely (msz); 4.
wellig
hullmos
Welt (e)
vilg; alle Welt: mindenki
Weltall (s)
vilgegyetem; vilgmindensg
weltanschaulich
vilgnzeti
Weltanschauung (e)
vilgnzet
weltbekannt
kzismert
weltberhmt
vilghr
Weltbestzeit (e)
vilgrekord; vilgcscs(id) (sp)
Weltbund (r)
vilgszvetsg
weltfremd
vilgtl elzrkzott; vilgtl idegen
Weltfrieden (r)
vilgbke
Weltgeschichte (e)
vilgtrtnelem
Weltkarte (e)
vilgtrkp
Weltkrper (r)
gitest
Weltkrieg (r)
vilghbor
weltlich
vilgi
Weltmacht (e)
vilghatalom
Weltmarkt (r)
vilgpiac
Weltmeister (r)
vilgbajnok (sp)
Weltraum (r)
vilgr
Weltraumfahrer (r)
rhajs
Weltraumfahrt (e)
rhajzs
Weltreise (e)
fld krli utazs
Weltrekord (r)
vilgrekord; vilgcscs (sp)
Weltstadt (e)
vilgvros
Weltteil (r)
vilgrsz
wem
akinek; mit wem ?: kivel ?; wem gehrt das ?: ki ez ?
wem ?
kinek ?
Wemfall (r)
rszes eset (nyelvt)
wen
akit; an wen schreibst du ?: kinek rsz ?
wen ?
kit ?
Wende (e)
forduls; fordulat; fordul
Wendeltreppe (e)
csigalpcs

wenden

wenden s.
Wendepunkt (r)
Wendung (e)
Wenfall (r)

wenig
wenigstens

wenn
wennschon
wer
wer ?
Werbefilm (r)
Werbemittel (s)

werben
Werbung (e)
Zwerchfell (s)

werden
werdend
Werfall (r)
werfen
werfen s.
Werft (e)
Zwerg (r)
Werk (s)
Werkfhrer (r)
Werkkche (e)
Werkstatt (e)

1. elfordt; kifordt; megfordt; kiforgat; megforgat; 2.


fordul (jrm)
elfordul; megfordul; sicj wenden an jn. mit Vertrauen:
bizalommal fordul vkihez; sich an jn. wenden: vkihez
fordul; sich zu jm. wenden: vkihez fordul
fordulpont
1. elfordts; kifordts; megfordts; 2. elforduls;
kiforduls; megforduls; 3. fordulat; 4. szlsmd;
trgyeset (nyelvt)
1. kevs; ritka; nhny; 2. kevss; keveset; kiss; kicsit;
dazu habe ich wenig Lust: nincs sok kedvem hozz; in
wenigen Tagen: nhny nap alatt; nhny nap mlva; so
wenige: olyan kevesen; die wenigen: az a pr ember; um
so weniger: annl kevsb; am wenigsten: legevsb;
zum wenigsten: legevsb; acht weniger fnf ist drei:
nyolc mnusz t az hrom
legalbb
1. brcsak; wenn auch: habr; noha; auer wenn ...:
hacsak ... nem; kivve, ha ...; wenn nicht ...: hacsak ...
nem; kivve, ha ...; 2. ha; hogyha; amennyiben; 3.
valahnyszor; amikor csak
habr; mbr; wennschon dennschon: ha ld, legyen
1. aki; halt ! wer da ?: llj ! ki vagy ?; wer immer: akrki;
brki; wer es auch sei: brki legyen is az; 2. valaki
ki ?
reklmfilm; propagandafilm
propagandaeszkz
1. reklmoz; 2. toboroz; fr etw. werben: reklmot csinl
vminek; nach etw. werben: trekszik vmire; um etw.
werben: versenyez; verseng vmirt; er wirbt um sie:
plyzik a kezre
1. hirdets; reklm; 2. lenykrs; 3. toborzs
rekeszizom
1. fog; -tatik,-tetik; lesz; gesund werden: felgygyul;
meggygyul; wird's bald ?: na mi lesz ?; es wird Tag:
hajnalodik; es wird Zeit: ideje mr; du wirds es noch
bereuen: ezt mg meg fogod bnni; er wurde i.J. 1917
geboren: 1917-ben szletett; das wird so gemacht: ezt
gy kell csinlni; es wird ihm doch nichts passiert sein ?:
csak nem trtnt vele valami ?; ich wrde es sagen:
megmondanm; er wird es getan haben: valsznleg
tette ezt; wie Sie es wissen werden: amint ezt n
bizonyra tudja is; 2. keletkezik; ltrejn; trtnik; lesz; 3.
vmiv vlik; vmilyenn vlik
leend; werdend Mutter: leend anya; die krzer
werdenden Tage: a rvidl; rvidebb vl napok
alanyeset (nyelvt)
dob; hajt; vet; hny (tv. is)
1. leveti magt; rveti magt; beleveti magt; 2.
megvetemedik (fa)
hajgyr
trpe
1. cselekedet; tett; 2. gyr; gyrtelep; zem; 3. munka;
m; alkots; 4. szerkezet; gpezet
mvezet
zemi konyha
mhely

Werkstoff (r)
Werktag (r)
werktags
werkttig
Werkttige (r)(e)
Werkzeug (s)

wert
Wert (r)
Wertangabe (e)
Wertbrief (r)
werten
wertlos
Wertmarke (e)
Wertpapier (s)
Wertsachen (Pl.)
wertvoll

Wesen (s)
Wesensart (e)
wesentlich
Wesfall (r)
weshalb
weshalb ?
Wespe (e)
wessen
wessen ?
West
Westbahnhof (r)
Weste (e)
Westen
Westen (r)
westlich
westwrts
weswegen
Zwetsche (e)
Zwetschge (e)
Zwetschke (e)
Wettbewerb (r)

Wette (e)
wetteifern
wetten
Wetter (s)
Wetterbericht (r)
wetterfest
Wetterhahn (r)
Wetterlage (e)
Wetterleuchten (s)
wettern
Wetterscheibe (e)
Wettersturz (r)

ipari nyersanyag
munkanap
munkanapokon
dolgoz
dolgoz; munks
szerszm
1. becses; kedves; drga; 2. rdemes (tv.); werter Herr
!: tisztelt uram !; es ist der Mhe wert: megri a
fradsgot; 3. valamennyit r; valamilyen rtk
rtk; auf etw. Wert legen: slyt helyez vmire; fontosnak
tart vmit
rtkmegjells
rtklevl
rtkel; felbecsl
rtktelen
utalvny; bn
rtkpapr
rtktrgyak
rtkes; becses
1. llapot; 2. hh; felhajts; sein Wesen treiben:
garzdlkodik; ohne viel Wesens: minden teketria
nlkl; 3. lny; teremts; teremtmny; 4. lnyeg; valsg;
termszet; 5. lt; ltezs; 6. modor; viselkeds; 7.
1. sajtsg; sajtossg; jelleg; 2. vminek a lnyege
lnyeges; im wesentlichen: lnyegben
birtokos eset (nyelvt)
amirt; ami miatt
mirt ?; mi okbl ?
darzs
aki; akinek a ...
ki ?; kinek a ... ?
nyugat
nyugati plyaudvar
mellny
nyugat
nyugat; nyugati terlet
1. nyugati; 2. nyugatra; nyugat fel
nyugat fel; nyugatnak
ld. weshalb
szilva
szilva
szilva
versengs; verseny; plyzat
fogads; was gilt die Wette ?: mibe fogadunk ?; um die
Wette: versengve; versenyezve; um die Wette laufen:
versenyt futnak
verseng; versenyez
1. fogad; fogadst kt; 2. megfogad; megtesz vmit
1. idjrs; 2. vihar; zivatar
idjrsjelents
1. viharll; 2. vzhatlan
szlkakas
idjrsi helyzet
tvoli villmls
szitkozdik; tkozdik; es wettert: vihar van
szlvd
hirtelen idvltozs

Wetterumbruch (r)
Wettervorhersage (e)
Wetterwarte (e)
Wetterwechsel (r)
Wettkampf (r)
Wettlauf (r)
wettmachen
Wettrennen (s)
wetzen
Wibegier (e)
Wibegierde (e)
wibegierig
wich
wichsen
wichtig
Wichtigkeit (e)
Wichtigmacher (r)
Wicke (e)
Wickelkind (s)
wickeln
wickeln s.
Wickelung (e)
Zwickmhle (e)
Widder (r)
wider
wider +A
widerfahren
Widerhall (r)
widerlegen
widerlich
widerraten
widerrechtlich
Widerrede (e)
Widerruf (r)
widerrufen
Widersacher (r)
Widerschein (r)
widersetzen (s.)
widerspenstig
widerspiegeln
widerspiegeln s.
widersprechen
Widerspruch (r)
Widerstand (r)
Widerstandskraft (e)
widerstehen
widerstreben
widerwrtig
Widerwille (r)
widerwillig
widmen
widmen s.
Widmung (e)
widrig
widrigenfalls

gyors, jelents idjrsvltozs


idjrsjelents
meteorolgiai intzet
idjrsvltozs
mrkzs; versny (sp)
versenyfuts
1. jvtesz; kiegyenlt; behoz; 2. kiegyenlt; kifizet
1. lverseny; 2. verseny (tv.)
1. fen; kszrl; 2. koptat
tudsvgy; tudnivgys
tudsvgy; tudnivgys
tudnivgy
ld. weichen
1. fnyest; 2. viaszol
fontos
fontossg
fontoskod
bkkny
plys gyermek
1. begngyl; bebugyoll; 2. felcsavar
csavarodik; tekerdzik
1. tekercsels; 2. tekercsels
kutyaszort (tv.)
kos
ellen
ellen; wider seinen Willen: akarata ellenre
megtrtnik; megesik; es widerfuhr mir: megtrtnt
velem; ihm ist ein Unglck widerfahren: szerencstlensg
visszhang
megcfol; rcfol
ellenszenves; undort; utlatos
lebeszl; ellenez
jogtalan
ellenvets; ellenkezs; ellentmonds; felesels
visszavons
1. visszakiabl; 2. visszavon
ellenfl
visszfny; ellenfny
ellenll; ellenszegl
makrancos; dacos
visszatkrz
visszatkrzdik
ellentmond
1. ellentmonds; 2. tiltakozs
ellenlls
ellenller
1. ellenll; 2. visszataszt; undort kelt; der Klte
widerstehen: jl brja a hideget
1. ellenszegl; 2. idegenkedik; visszataszt
kellemetlen; visszataszt
ellenszenv; undor
kelletlen; idegenked
1. ajnl; 2. vmit vkinek/vminek szentel; rfordt
vminek szenteli; odaadja magt
ajnls
1. ellenkez; ellenttes; 2. kellemetlen
ellenkez esetben

1. amilyen; ahogyan; wie bitte ?: hogyan ?; tessk ?; wie


geht's dir: hogy vagy ?; wie spt ist es ?: hny ra van ?;
wie lange ?: milyen hoss ?; wie lange ?: meddig ?
mennyi ideig ?; wie schade !: milyen kr !; und wie !: de
mg mennyire !; wei wie Schnee: fehr, mint a h; wie
sich's gehrt: ahogy illik; wie dem auch sei: akrhogy is
wie
ll a dolog; wie dem auch sei: elg az hozz; 2. mint
wie ?
1. hogyan ?; miknt ?; 2. milyen ?
Zwieback (r)
ktszerslt
Zwiebel (e)
vrshagyma
wieder
ismt; megint; jra; jbl
Wiederaufbau (r)
jjpts
wiederauffhren
jbl elad; feljt (sznhz)
Wiederaufnahme (e)
jrafelvtel
wiederbeleben
felleszt; jjleszt; jraleszt
wiedereinsetzen
visszahelyez; visszatesz (a helyre)
wiedererkennen
felismer
wiedererlangen
visszanyer; visszakap
Wiedergabe (e)
1. utnzs; brzols; 2. visszaads
wiedergeben
1. elad; brzol; 2. visszaad
wiedergren
visszakszn
wiedergutmachen
jvtesz
Wiedergutmachung (e) jvttel
wiederherstellen
helyrellt; er ist wiederhergestellt: meggygyult; felplt
wiederholen
1. rtemegy (ismt); 2. megismtel; 3. visszahoz
1. ismtlsekbe bocstkozik; ismtli nmagt; 2.
wiederholen s.
megismtldik
wiederholt
ismtelt
Wiederholung (e)
ismtls; auf Wiederhren !: viszonthallsra !
wiederkuen
krdzik
Wiederkuer (Pl.)
krdzk
wiederkehren
1. hazatr; visszatr; 2. visszefordt
wiedersehen
viszontlt; auf Wiedersehen !: a viszontltsra !
wiedersehn
viszontlt
Wiederstandsfhigkeit (e)ellenllkpessg
wiederum
1. ismt; jra; 2. msrszt; msfell
wiederverwenden
jrahasznost
Wiederverwendung (e) jrahasznosts
Wiege (e)
blcs
wiegen
1. lemr; 2. ringat; 3. slyt nyom
wiegen s.
ringatzik
Wiegenfest (s)
szletsnap
Wiegenlied (s)
blcsdal
Zwiegesprch (s)
prbeszd
wiehern
nyert
Zwielicht (s)
flhomly
Wien
Bcs
Wiener (r)
bcsi (ember)
Wienerin (e)
bcsi n
wienerisch
bcsi
Wiener-Neustadt
Bcsjhely
wies
ld. weisen
Wiese (e)
rt; mez; kaszl
Wiesel (r)
menyt
Wiesenteppich (r)
pzsitsznyeg
wieso ?
hogyan ?; hogyhogy ?
Zwiespalt (r)
ellentt

Zwietracht (e)
wieviel ?
wievielmal ?
wievielste ?
wieweit ?
wiewohl

wild
Wild (s)
Wildbret (s)
Wilddieb (r)
Wilde (r)(e)
Wildente (e)
wildfremd
Wildgans (e)
Wildgarten (r)
Wildkatze (e)
Wildleder (s)
Wildling (r)
Wildnis (e)
Wildschwein (s)
Wildstand (r)
wildwachsend
Wilhelm
Wilhelmine
will

Wille (r)
willenlos
Willensuerung (e)
Willensstrke (e)
willentlich
willfhrig
Willi
willig
Zwilling (r)
Willkomm (r)
Willkommen (r)(s)
Willkhrherrschaft (e)
Willkr (e)
willst
Willy
wimmeln
Wimmerl (s)
wimmern
Wimper (e)

1. harag; 2. viszly; viszlykods


mennyi ?; hny ?
hnyszor ?
hnyadik ?
mennyire ?; mennyiben ?
mbr; jllehet; noha
1. durva; vad; mveletlen; gondozatlan; polatlan; 2.
mveletlen; lakatlan; vad (vidk); 3. szablyellenes;
jogellenes; trvnytelen; 4. vad; fktelen; bsz; wild
werden: megvadul; wild machen: megvadt; mach mich
nicht wild !: ne dhts fel !; du treibst es zu wild: tlzsba
viszed; 5. vad; nem szeldtett
vadllat
vadhs
vadorz; orvvadsz
vadember
vadkacsa
vadidegen
vadld; vadliba
vadaskert
vadmacska
szarvasbr; zbr
vadllat
vadon
vaddiszn
vadllomny
vadon term
Vilmos
Vilma
ld. wollen
1. akarat; akars; szndk; kvnsg; 2. akarater; es
fehlt nicht an gutem Willen: jszndkban nincs hiny;
beim besten Willen nicht: a legjobb akarattal sem; der
letzte Wille: vgakarat; vgrendelet
tehetetlen
akaratnyilvnts
akarater
szndkos
szolglatksz; kszsges
Vilmos; Vili
szves; kszsges; szfogad
iker
dvzls; ksznts
dvzls; ksznts
nknyuralom; zsarnoksg
1. nkny; nknyeskeds; 2. szabad akarat; szabad
dnts
ld. sollen
Vilmos; Vili
nyzsg; hemzseg
pattans (Ausztria)
nyszrg; nyg; vinnyog; nyivkol
szempilla; ohne mit der Wimper zu zucken:
szemrebbens nlkl

szl; es macht Wind: feltnst kelt; in den Wind


schlagen: elereszti a fle mellett; den Mantel nach dem
Winde hngen: kpnyeget forgat; woher hat dich der
Wind (r)
Wind geweht ?: ht tged mi szl fjt erre ?
Windel (e)
1. pelenka; 2. plya
puha; lgy; er wurde windelwich geschlagen: alaposan
windelweicht
elpholtk; laposra vertk
winden
1. csr-csavar; kibvt keres; 2. teker; gombolyt; csavar
1. kertel; hmez-hmoz; sich vor Schmerz winden:
vonaglik fjdalmban; fetreng knjban; mit Windseile:
winden s.
szlsebesen; 2. tekeredik; csavarodik; gombolyodik
windfrei
szlvdett
Windhauch (r)
szell; fuvallat
Windhose (e)
forgszlk
Windhund (r)
agr
windig
1. knnyelm; szeleburdi; szeles; lha; 2. szeles; szells
Windjacke (e)
viharkabt
Windmhle (e)
szlmalom
Windpocken (Pl.)
brnyhiml
Windrichtung (e)
szlirny; aus allen Windrichtung: a vilg minden tjrl
Windrose (e)
szlrzsa
windschief
1. ferde; megvetemedett; 2. rozoga; 3. torz; kitr
Windschutzscheibe (e) szlvd
Windspiel (s)
agr
Windstrke (e)
szlerssg
windstill
szlcsendes
Windstille (e)
szlcsend
Windsto (r)
szlroham
1. clzs; ints; figyelmeztets; jel; ein Wink mit dem
Wink (r)
Zaunpfahl: flrerthetetlen clzs; 2. integets; jelads
1. szg (matematikai); spitzer Winkel: hegyesszg;
Winkel (r)
stumpfer Winkel: tompaszg; 2. szglet; szeglet; zug
Winkeleisen (s)
sarokvas
Winkelgeschwindigkeit (e)
szgsebessg
winkelig
1. szgletes; 2. zegzugos; szablytalan
Winkelma (s)
szgmr
winkelrecht
derkszg; merleges
Winkelzug (r)
fogs; praktika; fondorlat
winken
int; integet; ein Gewinn winkt ihm: nyeresg kecsegteti
Winker (r)
1. irnyjelz; index; 2. szemafor; intjelz (vast)
winseln
1. nyszrg; vinnyog; 2. vont; vonyt; szkl
Winter (r)
tl; mitten im Winter: a tl derekn
winterfest
fagyll
Winterfrucht (e)
szi gabona
winterlich
tlies
Wintermantel (r)
tlikabt
Wintermonat (r)
december
Wintermonate (Pl.)
tli hnapok
wintern
ttelel
Winterschlaf (r)
tli lom
Wintersport (r)
tli sport
Wintertag (r)
tli nap
Winterzeit (e)
tlid
winzig
parnyi; apr; icipici
Winzigkeit (e)
kicsinysg; trkenysg; parnyisg
hintzik; billeg; billen; in den Hften wippen: riszlja a
wippen
cspjt

mi; gedenke unser: gondolj rnk; wir sind unser fnf:


ten vagyunk; gre ihn von uns: add t neki
1. csigolya; 2. kavarods; zrzavar; 3. rvny; forgatag;
Wirbel (r)
4. rvnyls; kavargs; 5. trilla; dobpergs
1. csattog; zeng; nekel (madr); 2. forgat; perget; 3.
wirbeln
forog; rvnylik; kavarog; der Kopf wirbelt mir: szdlk
Wirbelsule (e)
htgerinc; gerincoszlop
Wirbelsturm (r)
forgszl; ciklon; tornd
Wirbeltiere (Pl.)
gerincesek
Wirbelwind (r)
forgszl
wirbt
ld. werben
wird
ld. werden
wirft
ld. werfen
1. cselekszik; tesz; alkot; 2. hat; hatst gyakorol; 3.
wirken
hurkol; kt; 4. mkdik; munklkodik; tevkenykedik
Wirker (r)
cselekv; hat; alkot
wirklich
1. igazn; valban; tnyleg; 2. igazi; valdi; valsgos
Wirklichkeit (e)
valsg; realits
Wirklichkeitsform (e)
kijelent md (nyelvt)
wirksam
hatkony; hatsos; eredmnyes
1. hatly; rvny; 2. hatsossg; hatkonysg;
Wirksamkeit (e)
eredmnyessg; 3. mkds; tevkenysg
Wirkstoff (r)
hatanyag
Wirkung (e)
hats; eine Wirkung auf jn. ausben: hatst gyakorol
Wirkungsbereich (r)(s) hatskr
Wirkungsgrad (r)
hatsfok
Wirkungskraft (e)
hater
wirkungslos
hatstalan
wirkungsvoll
hatsos
Zwirn (r)
crna
Zwirnfaden (r)
crnaszl
1. kcos; zillt; rendetlen; er ist ein wirrer Kopf: kelektya
wirr
ember; 2. zavaros; kusza
Wirre (e)
zrzavar; rendetlensg; sszevisszasg
wirren
sszekuszl; sszezavar
Wirren (Pl.)
zavargsok; bonyodalmak
wirren s.
1. megzavarodik (tv.); 2. sszekuszldik;
Wirrnis (e)
zrzavar; kavarods
Wirsingkohl (r)
kelkposzta
wirst
ld. werden
Wirt (r)
1. gazda; 2. hzir; hzigazda; vendglt
Wirtin (e)
gazdasszony; hziasszony
wirtlich
1. laklyos; 2. vendgszeret; szves
Wirtschaft (e)
gazdasg
wirtschaften
1. garzdlkodik; 2. gazdlkodik
Wirtschafter (r)
gazda
Wirtschafterin (e)
gazdasszony; hzvezetn
Wirtschaftler (r)
1. gazdasgi vezet; 2. kzgazdsz
wirtschaftlich
1. gazdasgi; 2. gazdasgos; kifizetd
Wirtschaftlichkeit (e)
gazdasgossg; jvedelmezsg
Wirtschaftsdirektor (r) gazdasgi igazgat
Wirtschaftsgebude (s) gazdasgi plet
Wirtschaftsleben (s)
gazdasgi let
Wirtschaftsleiter (r)
gazdasgi vezet
Wirtschaftspolitik (e)
gazdasgpolitika
wirtschaftspolitisch
gazdasgpolitikai
Wirtschaftswissenschaft kzgazdasgtudomny
(e)
wir

Wirtschaftswissenschaftler
kzgazdsz
(r)
Wirtsfrau (e)
kocsmrosn
1. eldrzsl; elmos; 2. elillan; elsurran; eloson; 3.
wischen
megtrl; letrl
Zwischenfall (r)
kzbejtt esemny; vratlan esemny; incidens
Zwischenhandel (r)
kzvett kereskedelem
Zwischenlandung (e)
kzbens leszlls (replgp)
Zwischenrede (e)
kzbeszls
Zwischenreihe (e)
sorkz
Zwischenruf (r)
kzbekilts
Zwischensender (r)
kzvett lloms (rdi)
Zwischenspiel (s)
kzjtk
Zwischenwand (e)
kzfal; elvlasztfal; in der Zwischenzeit: idkzben
Wischer (r)
1. ablaktrl; 2. trlruha
Wischlappen (r)
trlruha; trlrongy
Wischtuch (s)
trlruha; trlrongy
wispeln
suttog; pusmog
tud; ich wei es nicht: nem tudom; ich wei schon !:
tudom mr !; er lt nicht von sich wissen: nem ad hrt
magrl; jm. etw. zu wissen geben: tudtra ad vkinek
vmit; nicht da ich wte: tudtommal nem; ich wute ihn
krank: gy tudtam, hogy beteg; darf ich wissen ?: szabad
tudnom ?; er will wissen, da ...: gy tudja, hogy ...; weit
wissen
du noch ?: emlkszel mg ?
1. tuds; meines Wissens: tudtommal; tudomsom
Wissen (s)
szerint; 2. vmirl val tudoms
Wissenschaft (e)
tudomny
Wissenschafter (r)
tuds
Wissenschaftler (r)
tuds
wissenschaftlich
tudomnyos
wissenswert
tudni rdemes
wissentlich
tudatos
Zwist (r)
viszly
wittern
szimatol
Witterung (e)
idjrs
Witwe (e)
zvegyasszony
Witwer (r)
zvegyember
1. elmssg; szellemessg; das ist der ganze Witz: ennyi
Witz (r)
az egsz; 2. trfa; vicc
Witzbold (r)
trfacsinl; mkamester
witzig
trfs; vicces; szellemes
1. ahol; 2. amikor; von wo ?: honnan ?; wo anders ?: hol
mshol ?; wo immer: akrhol; brhol; wo nicht: ha nem;
wo
ach wo !: dehogy is !; 3. valahol
wo ?
hol ?
wob
ld. weben
1. amelynl; aminl; ahol; ami mellett; amely mellett; 2.
wobei
mikzben
wobei ?
minl ?; hol ?; mi mellett ?
Woche (e)
ht (naptri); jede Woche: hetenknt; hetente; minden
Wochenblatt (s)
hetilap
Wochenende (s)
htvge
wochenlang
hetekig; heteken t
Wochenschau (e)
tv-hrad (heti)
Wochentag (r)
htkznap
wochentags
htkznaponknt
wchentlich
heti; hetenknti

wochenweise
Wchnerin (e)
wodurch
wodurch ?
wofern
wofr
wofr ?
wog
Woge (e)
wogegen
wogegen ?
wogen
woher
woher ?
wohin
wohin ?

wohl

Wohl (s)
Wohlbefinden (s)
wohlbekannt
wohlbeleibt
Wohlergehen (s)
wohlerhalten
Wohlfahrt (e)
wohlgebildet
Wohlgefallen (s)
wohlgefllig
wohlgemeint
wohlgestaltet
wohlgestaltt
wohlhabend
Wohlklang (r)
wohlmeinend
Wohlsein (s)
Wohlstand (r)
Wohltat (e)
Wohltter (r)
wohlttig
wohltuend
wohltun
wohlunterrichtet
wohlverdient
Wohlwollen (s)
wohlwollend
Wohnblock (r)
wohnen
wohnhaft
Wohnhaus (s)
wohnlich

hetenknt; htrl htre


gyermekgyas n
ami ltal; amely ltal; amelytl; amitl
mi ltal ?; mitl ?
amennyiben; hacsak; wofern nicht ...: kivve, ha ...
1. amelyrt; amirt; 2. amelynek; aminek; 3. amelyre;
1. mirt ?; 2. minek ?; 3. mire ?
1. ld. wgen; 2. ld. wiegen
hullm
ami ellen; amely ellen
mi ellen ?
hullmzik
1. ahonnan; ahonnt; woher bist du ?: hov val vagy ?;
ach woher denn !: , dehogy !; 2. akrhonnan;
honnan ?; honnt ?
ahova
hova
1. alkalmasint; bizonyra; mir ist wohl: jl vagyok; jl
rzem magam; wohl nicht: alighanem; das mag wohl
sein: ez bizony lehetsges; meglehet; wohl bekomm's !:
egszsgedre !; leben Sie wohl !: Isten vele !; 2. jl;
kellemesen
jlt; boldogsg; fr js. leibliches Wohl sorgen: ellt vkit
minden fldi jval; auf Ihr Wohl !: egszsgre !; zum
Wohl !: egszsgre !
1. hogylt; 2. j rzs; j kzrzet; j egszsg
jl ismert
testes; kvr
1. egszsg; 2. jlt; boldoguls
p; egszsges
jlt
jl megtertmett; j alak
tetszs; kedv
1. elgedett; 2. tetszets; kedves
jszndk
forms; deli
forms; deli
jmd; tehets
jhangzs; dallamossg
jszndk
j egszsg; zum Wohlsein !: egszsgre !;
egszsgkre !
jlt; jmd
jtett; jttemny; jcselekedet
jtev
jtkony
jles
1. hasznl; kellemes; jlesik; 2. jt tesz
jl rteslt
kirdemelt; megrdemelt
jakarat; jindulat
jakar; jakarat
hztmb; laktmb
lakik; lakozik
vhol lak
lakhz
laklyos; bartsgos

Wohnort (r)
Wohnsiedlung (e)
Wohnsitz (r)
Wohnung (e)
Wohnungsbesitzer (r)
Wohnungstr (e)
Wohnungsverwalter (r)
Wohnviertel (s)
Wohnwagen (r)
Wohnzimmer (s)
wlben
wlben s.
Wlbung (e)
Zwlf (e)
Wolf (r)
Zwlfer (r)
Wlfin (e)
Wolfshund (r)
Zwlftel (r)(s)
Wolke (e)
Wolkenbruch (r)
Wolkenkratzer (r)
wolkenlos
Wolldecke (e)
Wolle (e)

wollen
wollig
wollte
wollstig
womit
womit ?
womglich
wonach
wonach ?
Wonne (e)
wonnig

woran
woran ?
worauf
worauf ?
woraus
woraus ?
worein

lakhely; lakhely
laktelep
lakhely; lakhely
laks
lakstulajdonos
laksajt; bejrati ajt
lakskezel; gondnok
laknegyed
lakkocsi
nappali; lakszoba
1. vel; boltoz; 2. kidombort; kidlleszt
kidomborodik
1. boltozat; 2. domborulat
tizenkettes (szm)
farkas
tizenkettes
nstnyfarkas
farkaskutya
tizenkettedrsz
felh; felleg
felhszakads
felhkarcol
felhtlen
gyapjtakar
gyapj
1. akar; wie du willst: ahogy akarod; wohin wollen Sie ?:
hov akar menni ?; ich will arbeiten: dolgozni akarok;
jetzt will ich aufstehen: most pedig felkelek; wir wollen
jetzt essen: egynk; er wolle sofort zu mir kommen:
azonnal jjjn hozzm; was will das werden ?: mi lesz ez
?; mi lesz ebbl ?; das wolle Gott werhten !: Isten rizz
!; er will es gehrt haben: azt lltja, hogy hallotta; keiner
will es gewesen sein: senki sem vllalja, hogy tette;
niemand will es gewesen sein: senki sem vllalja, hogy
tette; das will ich meinen !: az m !; meghszem azt !; wir
wollen sehen !: majd megltjuk !; das will ich mal sehen !:
azt szeretnm n ltni !; 2. gyapjbl val; gyapjgyapjas
ld. wollen
kjes
amellyel; amivel
mivel ?
lehetleg; taln
1. ami szerint; amely szerint; wonacht fragt er ?: mit
krdez ?; wonach richtet er sich ?: mihez igazodik ?; 2.
1. mi utn ?; 2. mihez ?; mi szerint ?
gynyr; rm
lvezetes; rmteli
1. amely; ami; 2. amelyre; amire; 3. amelyrl; amirl;
woran liegt es ?: min mlik ?; er weit nicht, voran er ist:
nem tudja, hnyadn ll
1. min ?; 2. mire ?; 3. mirl ?
1. amelyen; amin; 2. amelyre; amire
1. min ?; 2. mire ?
1. ahonnan; 2. amelybl; amibl
1. honnan ?; 2. mibl ?
amelybe; amibe

worein ?
worin
worin ?

Wort (s)
wortbrchig
Wrtchen (s)
Wrterbuch (s)
Wortfolge (e)
Wortfhrer (r)
wortkarg
wrtlich
wortlos
Wortschatz (r)
Wortspiel (s)
Wortwechsel (r)
wortwrtlich
worber
worber ?
worum
worum ?
worunter
worunter ?
wovon
wovon ?
wovor
wovor ?
wozu
wozu ?
Wrack (s)
wringen
Wucherer (r)
wuchern
wuchs
Wuchs (r)
Wucht (e)
Wuchtel (e)
wuchten
wuchtig
whlen
Wulst (r)
wulstig
wund
Wunde (e)
Wunder (s)
wunderbar
wunderlicht
wundern
wundern s.
wundersam

mibe ?
1. amibe; amelybe; 2. amiben; amelyben
1. mibe ?; 2. miben ?
1. becsletsz; gret; 2. rott szveg; sien eigenes Wort
kaum verstehen knnen: a sajt szavt alig rti; im Sinne
des Wortes: a sz szoros rtelmben; das Wort
ergreifen: felszlal; Wort fr Wort: szrl szra; sz
szerint; 3. sz; 4. sz; beszd; kifejezs
szszeg
szcska; szavacska
sztr
szrend
szviv
szfukar; szkszav; etw. hat folgenden Wortlaut: gy
hangzik (sz szerint) vmi
1. szrl szra; sz szerint; 2. szszbeli
sztlan; nma
szkincs
szjtk
szvlts
sz szerint
1. amin; 2. amirl
1. min ?; 2. mirl ?
amirl; worum handelt es sich ?: mirl van sz ?
mirl ?
1. amelyen; amin; worunter zu verstehen ist, da ...: amin
azt kell rteni, hogy ...; 2. ami al; amely al; 3. ami alatt
1. mi al ?; 2. mi alatt ?; 3. min ?
amirl; amelyrl
mirl ?
1. ami eltt; amely eltt; 2. amitl; amelytl; wovor hast
du Angst ?: mitl flsz ?
1. mi eltt ?; 2. mitl ?
1. amelyhez; amihez; 2. amelynek; aminek; amelyre;
amire; amely clra
1. mihez ?; 2. minek ?; mire ?; mi clbl ?
roncs
kifacsar; kicsavar; die Hnde wringen: kezt trdeli
uszors
1. burjnzik; 2. uszorskodik
ld. wachsen
nvs; nvekeds
sly; er; lendlet
bukta
nehezedik
slyos; nehz
1. bujtogat; lzt; 2. tr; turkl; vjkl
dudor
duzzadt; dudoros
1. fj; fjdalmas (tv.); 2. sebes; sebzett; srlt
seb
csoda
csods; csodlatos
klns; fura; furcsa
csodlatba ejt; meglep
csodlkozik; mul
csods; csodlatos

wunderschn
wundervoll
Wundfieber (s)
Wunsch (r)
wnschen
wnschenswert
Wunschtraum (r)
wurde
Wrde (e)
wrdevoll
wrdig
wrdigen
Wurf (r)
Wrfel (r)
wrfeln
Wrfelzucker (r)
Wurfscheibe (e)
Wurfspeer (r)
wrgen
wrgerisch
Wurm (r)
wurmstichig
Wurst (e)
Wrstchen (s)
Wrze (e)
Wurzel (e)
wurzellos
wurzeln
wrzen
wrzig
wusch
wst
Wste (e)

Wut (e)
Wutanfall (r)
wute
wten
wtend
Wwe. (Witwe)
X-Beine (Pl.)
x-beinig
x-beliebig
X-Haken (r)
x-mal
X-Strahl (r)
x-te
Yacht (e)
Yankee (r)
Zylinder (r)
Yoghurt (r)(s)
Zypern
Zypresse (e)

csodaszp
csods; csodlatos
seblz
kvnsg; haj
kvn; hajt; kr
kvnatos
vgylom
ld. werden
mltsg
mltsgteljes
mlt
mltat; mltnyol
1. dobs; hajts vets; 2. ells
kocka
kockzik
kockacukor
diszkosz (sp)
gerely
1. fojtogat; megfojt; 2. nyeldekel; nehezen nyel
fojt; fojtogat
freg
fregrgta
1. hurka; 2. kolbsz
virsli
fszer
1. gyk; 2. gykr; t
gykrtelen
gykerezik; gykeret ereszt
fszerez
fszeres; zes; illatos
ld. waschen
1. kicsapong; zlltt; 2. kopr; sivr; 3. vad; 4. zillt
sivatag; pusztasg
1. dh; dhngs; mreg; 2. dh; rlet; 3. veszettsg; in
Wut geraden: dhs lesz; mrges lesz; sich in Wut
reden: mregbe lovalja magt
dhroham
ld. wissen
dhng; tombol; dl
1. dhs; dhng; dhdt; 2. veszett; wtend werden:
dhbe jn; elfogja a mreg
zv. (zvegy); er will mir ein X fr ein U vormachen: be
akar meslni nekem valamit
x-lb
x-lb
tetszs szerinti; tetszleges; akrmelyik
kphorog
x-szer
X-sugr; rntgensugr
x-edik; zum x-ten Male: x-edszer; zum x-tenmal: x-edszer
jacht
jenki
1. cilinder; 2. henger
joghurt
Ciprus
ciprus (nvny)

z.Z. (zur Zeit)


zacken
zackig
zagen
zh
zahlbar
zhlen
zahllos
zahlreich
zahlungsfhig
zahm
zhmen
zahnrztlich
zahnlos
zahnlckig
zanken
zankhaft
znkisch
zapfen
zappeln
zart
zrtlich
zauberhaft
zaubern
zaudern
z.B. (zum Beispiel)
zechen

zehn
zehneinhalb
zehnerlei
zehnfach
zehnjhrig
zehnmal
zehnmonatig
zehnstndig
zehntgig
zehntausend
zehnte
zehntel
zehntens
zehren
zeichnen
zeichnen s.
zeigen
zeigen s.
zeitgem
zeitgenssisch
zeitgetreu
zeitig
zeitigen
zeitlich

1. e.i.sz. (ez id szerint) /rv./; 2. e.i.sz. (ez id szerint)


/rv./
fogaz; csipkz
1. fogazott; fogas; csipkzett; 2. peckes
fl; elcsgged
1. ers; tarts; 2. rgs; inas; 3. sr; nyls; 4. szvs;
kitart
fizetend; fizethet
1. kifizet; megfizet; 2. megszmol; 3. szmt
szmtalan
nagyszm; szmos
fizetkpes
szeld; kezes; jmbor
megszeldt
fogorvosi
fogatlan
foghjas
civakodik
civakod
civakod; hzsrtos
megcsapol
ficnkol
1. finom; gyenge; zsenge trkeny; rzkeny; 2. finom;
gyengd; tapintatos
1. gyengd; 2. szeld
varzslatos; bvs
elvarzsol
habozik; ttovzik
pl. (pldul) /rv./
iszik; mulat
tz; zehn Jahre alt: tzves; alle zehne: mind a tz; mit
zehne: tzzel; mit zehne: tzves korban; um zehne:
tzkor; tz rakor; um zehne: tz krl; tz ra krl
tz s fl
tzfle
tzszeres
tzves
tzszer
tzhnapos
tzrs
tznapos; tznapi
tzezer
tizedik
tized
tizedszer
1. elfogyaszt; elklt; 2. felemszt; felrl; 3. lefogy;
leromlik; an etw. zehren: rgdik vmin; 4. vmibl l
1. jegyez; 2. megrajzol
kirajzoldik
megmutat; mutogat
megmutatkozik; ltszik
1. ezidben; most; 2. idszer; korszer
korabeli; egykor
korh
1. korai; 2. korn; idejben; jkor
1. megrik; berik; 2. megrlel; ltrehoz
1. idbeli; 2. korai; kornr; 3. muland

zeitweise
zeitwellig
zentral
zentralisieren
zerbrechen
zerbrechlich
zerbrckeln
zerdrcken
zerebral
zeremoniell
zerfahren
zerfallen
zerfetzt
zergehen
zergliedern
zergliedern s.
zerhacken
zerhauen
zerknirscht
zerknittert
zerlegbar
zerlegen
zermalen
zerplatzen
zerquetschen
zerrauft
zerreien
zerreien s.
zerren
zerrinen
zerschellen
zerschlagen
zerschmettern
zerschneiden
zerschrammen
zersetzen
zersetzen s.
zersplittern
zersprengen
zerspringen
zerstren
zerstreuen
zerstreuen s.
zerstreut
zerstckeln
zerstcken
zerteilen
zerteilen s.
zertrmmern
zerwerfen
zerwerfen s.
zerzaust
zeugen
zieh
ziehbar

idnknt; nha-nha
ideiglenes
kzponti; centrlis
kzpontost; centralizl
1. eltrik; sszetrik; 2. szttr; sszetr
trkeny
1. szttrdel; 2. szttredezik
sztnyom; sszenyom
agyi
szertartsos
zavaros
1. feloszlik (tv.); 2. meghasonlik; 3. sztesik; felbomlik
sztrongyoldott
elolvad; sztolvad
1. sztdarabol; feldarabol; 2. taglal (tv.)
tagozdik
sszevagdal
elvg; kettvg; sztvg
letrt; megtrt
gyrtt; zerknittert werden: sszegyrdik
sztszedhet
1. elemez; 2. sztbont; felbont; sztszed; sztrak
sszezz; sszetr
sztpukkad
sztzz; sszelapt
kcos; borzas
1. elszaggad; sztszaggat; sszeszaggat; 2. sztszakad;
elszakad
megszakad (tv.)
rncigl; rngat
sztfolyik; elolvad
sztzzdik
1. lever; lesjt (tv.); 2. szttr; sztzz; sztver
1. lesjt; 2. sztzz
sztvg; sszevg
sszekarcol
1. bomlaszt (tv.); 2. felbont
felbomlik
1. sztforgcsol; 2. sztforgcsoldik
1. sztrobbant; sztrepeszt; 2. sztugraszt; sztszr
sztpattan; sztreped
1. feldl (tv.); 2. sztrombol; elpusztt
1. elszr; sztszr; 2. elszrakoztat
1. sztszrdik; sztoszlik; elszled; 2. szrakozik
1. elszrt; sztszrt; 2. szrakozott; sztszrt
feldarabol; sztdarabol
feldarabol; sztdarabol
feloszt; sztosztogat; elosztogat
eloszlik; feloszlik; rszekre oszlik
sszetr; sszerombol; sztroncsol
sztdobl
sszeveszik; sszevsz vkivel
sztzillt; borzas
1. megteremt; alkot; von etw. zeugen: tanskodik vmirl;
2. nemz
ld. ziehen
nyjthat; hzhat

ziehen

ziehen s.
zielbewut
zielen
ziellos
ziemen (s.)
ziemend
ziemlich
zieren
zieren s.
zierlich
zimmern
zimperlich
zinsbar
zinsen
zinsfrei
zirkulieren
zirpen
zischeln
zischen
zitieren
zittern
zivil
zivilisieren
zog
zgern
zollfrei
zollpflichtig
zoologisch
zornig
zottelig
zottig
z.T. (zum Teil)
zu
zu allererst

zu +D
zuallerletzt
zuuerst
zubereiten
zubetten
zubilligen
zubleiben
zubringen
zchten
zchtig
zchtigen
zuchtlos

1. elkltzik; elkltzkdik; 2. hz; von; 3. megy; vonul


1. elhzdik; hosszra nylik; in Betracht ziehen:
tekintetbe vesz; in Frage ziehen: ktsgbe von; es zieht:
lghuzat van; 2. kinylik; megnylik
cltudatos
cloz
cltalan
illik
ill; illend
meglehets; elg
dszt; kest
1. knyeskedik; 2. kreti magt; 3. szpti magt;
csinostja magt
finom; kecses
csol
finnys; finomkod; zimperlich tun: knyeskedik
kamatoz; kamatkteles
1. adzik; 2. kamatozik
1. admentes; 2. kamatmentes
kering; cirkull
ciripel; cirpel
susog; pusmog
1. pisszeg; 2. sistereg; 3. sziszeg
idz
reszket; remeg
polgri; civil
civilizl
ld. ziehen
habozik; ttovzik
vmmentes; nem vmkteles
vmkteles
llattani
haragos; dhs
bozontos
bolyhos
rszben /rv./
1. nagyon; tlsgosan; die Fenster zu !: csukjtok be az
ablakokat !; nur zu !: nosza !; rajta !; 2. zrva; csukva
mindenekeltt; elssorban
1. -ba,-be; 2. -ban,-ben; 3. -hoz,-hez,-hz; 4. -kor; 5. nak,-nek; 6. -on,-en,-n; 7. -ra,-re; 8. -val,-vel; 9. -v,-v;
zu Ende fhren: vghezvisz; bevgez; zu Felde ziehen:
hadba szll; zur Schule gehen: iskolba jr; zum ersten
Mal: els zben; elszr; zu Mittag: dlben; geboren zu
Wien: szletett Bcsben; von Haus zu Haus: hzrl
legutoljra
vgkpp; szerfelett; vgskig
elkszt
begyaz
megad; megszavaz; jvhagy
zrva marad
1. becsuk; bezr; 2. eltlt (idt); 3. odahoz; odavisz
tenyszt; nevel
illedelmes; jl nevelt
megfenyt; megbntet
fegyelmezetlen

rngatzik; megrndul; ohne mit einer Wimper zu


zucken
zucken: szemrebbens nlkl
zuckerkrank
cukorbajos; cukorbeteg
zudecken
bebort
zudecken s.
betakarzik
zudem
mghozz; radsul; ezenfell
zudringlich
tolakod
zueinander
egymshoz
zuerkennen
odatl; megad
zuerst
1. elszr; elssorban; 2. elsnek
zufllig
1. alkalmi; 2. vletlen
zufrieden
1. bkn; bkben; nyugton; 2. elgedett
zufriedengeben s. +mit +D
megelgszik vkivel
zufrieren
befagy
zufgen
1. hozztesz; 2. okoz
zugnglich
1. kaphat (tv.); 2. megkzelthet; elrhet;
zugeben
1. elismer; bevall; zugegen sein: jelen van; 2. hozzad;
1. bezrdik; bezrul; 2. trtnik; folyik; megesik; jm.
zugehen
zugehen: vkihez rkezik; befut; eljut; 3. vmi/vki fel megy
zugehrig
vki; vkinek a ...
zgellos
fktelen; fegyelmezetlen
zgeln
megfkez
1. elismer; 2. megenged; megad; jm. zugetan sein:
zugestehen
vonzdik vkihez; szeret vkit
zugig
huzatos
zugleich
egyszerre; egyttal
hozzlt; nekilt; greifen Sie zu !: tessk venni !;
zugrunde gehen: tnkremegy; elpusztul; etw. zugrunde
richten: tnkretesz; elpusztt vmit; etw. zugrunde legen:
zugreifen
alapul vesz vmit; zugrunde liegen: alapul szolgl
zugunsten +G
javra
javra; elnyre; hasznra; jm. etw. zugute halten: javra
zugute
tud be vkinek vmit
zuhalten
1. befog; becsuk; zrva tart; 2. vmi fel tart; halad
kznl lev; zuhanden kommen: kezre kerl; zuhanden
zuhanden
kommen: kapra jn; zuhanden sein: kznl van
zuhren
hallgat
zukleben
leragaszt
zuknallen
bevg; becsap
zuknpfen
begombol
zuknpfen s.
begombolkozik
1. jn; kzeledik; 2. megillet; kijr; jm. etw. zukommen
zukommen
lassen: juttat vkinek vmit; 3. odarkezik; eljut
zuknftig
jv; jvend
zulcheln
rmosolyog
zulangen
hozzfog; hozzlt
zulnglich
elg; elegend
1. csukva tart; zrva tart; 2. megenged; 3. odaenged;
zulassen
odabocst
zulssig
megengedhet
zuletzt
utoljra; ihm zuliebe: a kedvrt
zum
ld. zu (zu dem)
zumachen
1. becsuk; bezr; 2. betm
zumal
kivlt; fkpp
zumeist
tbbnyire; leginkbb
zumindest
legalbb; es ist ihm gut zumute: j kedve van; jl rzi
zumuten
kvn; elvr

zumuten +D +A
zunchst
zunchst +G/+D
znden
zunehmen
zuneigen
zunicken
zupfen
zur
zurechnen
zurechnungsfhig
zurecht
zurechtbringen
zurechtfinden s.
zurechtkommen
zurechtmachen
zurechtmachen s.
zurechtweisen
zureden

zurichten
zuriegeln
zrnen
zurck
zurckbegleiten
zurckbleiben
zurckbringen
zurckdenken
zurckdrngen
zurckerhalten
zurckerstatten
zurckfahren
zurckfallen
zurckfordern
zurckfhren
zurckgeben
zurckgehen
zurckgewinnen
zurckgezogen
zurckhalten
zurckhalten s.
zurckkehren
zurckkommen
zurcklassen
zurcklegen
zurcklegen s.
zurckleiten
zurcknehmen
zurckreisen
zurckrufen
zurckschieben

felttelez; kpzel vkirl vmit


mindenekeltt
vmihez legkzelebb
1. fellelkest; 2. meggyjt; 3. meggyullad
1. gyarapodik; hzik; 2. hozzvesz; 3. nvekszik; 4.
szaporodik
1. vmi fel hajlik; 2. vmi fel hajlt
odabiccent; odablint; sich etw. zunutze machen:
hasznost; kihasznl vmit
1. cibl; rngat; 2. foszt; tp
ld. zu (zu der)
hozzszmt
beszmthat llapotban lev
1. helyn; idben; 2. helyesen; rendben
rendbehoz; helyrehoz; elrendez
eligazodik; tjkozdik; kiismeri magt
1. eligazodik; 2. idben megrkezik
1. elkszt; 2. helyrehoz
1. felkszl; 2. rendbehozza magt; kicsinostja magt
rendreutast
biztat; rbeszl
1. egyenget; jn. arg zurichten: jl helybenhagy vkit;
megver vkit; jn. bel zurichten: jl helybenhagy vkit;
megver vkit; 2. elkszt; kikszt
bereteszel
haragszik; er zrnt mit mir: haragszik rm
vissza; htra
visszaksr
1. elmarad; lemarad; 2. htramarad; 3. visszamarad;
megmarad
visszahoz
visszagondol
visszaszort
visszakap; visszanyer
visszatrt
1. visszahkl; visszahkken; 2. visszautazik
1. visszaesik; htraesik; 2. visszafejldik; hanyatlik; 3.
visszaverdik
visszakvetel
1. szrmaztat; levezet; 2. visszavezet; visszatst
1. tolmcsol; 2. visszaad
1. htramegy; htrl; 2. visszafejldik; 3. visszamegy
visszanyer
zrkzott; visszavonult; er will es zurckhaben: vissza
akarja kapni
1. vakodik; tartzkodik; 2. visszatart; tartztat
trtzteti magt
visszatr; visszajn
visszajn
1. elhagy; megelz; 2. htrahagy; visszahagy
1. eltesz; flretesz; 2. megtesz; 3. visszatesz
1. htrafekszik; 2. visszafekszik
visszavezet
visszavesz; visszavon
visszautazik
visszahv
htratol; visszatol

1. visszahajt; 2. visszat; 3. visszat; visszafajzik; 4.


visszaver; visszavet
1. elriaszt; visszariaszt; 2. visszariad; visszahkl
1. flrerak; 2. flretesz; kiselejtez; 3. mellz; 4.
zurcksetzen
visszahelyez; visszatesz; 5. visszaltet; htra ltet
1. elintzsre vr; hinter etw. zurckstehen: elmarad vmi
zurckstehen
mgtt; 2. htul ll
zurcktreten
visszalp
zurckweisen
elutast; visszautast
zurckwenden
visszafordt
zurckwenden s.
visszafordul; htrafordul
zurckwerfen
1. visszadob; visszavet; visszahajt; 2. visszaver
zurckwerfen s.
htraveti magt
zurckzahlen
visszafizet
1. visszahz; flrehz; flrevon; 2. visszakltzik; 3.
zurckziehen
visszavon
zurckziehen (s.)
1. visszahzdik; 2. visszavonul
zusagen
1. meghvst elfogad; 2. meggr
zusagen +D
megfelel vminek
zusammen
1. egytt; kzsen; 2. ssze; 3. sszesen
zusammenbleiben
egytt marad
1. sszeroskad; sszeroppan; 2. szttr; eltr; 3.
zusammenbrechen
szttrik; eltrik
zusammenfallen
1. egybeesik; egybevg; 2. sszeesik; sszedl
zusammenfassen
1. egyest; 2. sszefoglal
zusammenfgen
sszeilleszt
zusammenfgen s.
sszeillik; egymshoz illeszkedik
zusammengehen
1. egybeesik; egybevg; 2. sszemegy; sszezsugorodik
zusammengehrig
sszetartoz
zusammenhngen
sszefgg
zusammenhanglos
sszefggstelen
zusammenhangslos
sszefggstelen
1. egymsba szald; egymsba fut; 2. sszefolyik;
zusammenlaufen
egybefolyik; 3. sszefut; sszeszalad
zusammennehmen
1. egybevesz; 2. sszeszed
zusammennehmen s. sszeszedi magt
zusammenpacken
1. sszacsomagol; becsomagol; 2. sszerak
zusammenpassen
1. sszeilleszt; 2. sszeillil
zusammenprallen
sszetkzik
zusammenraffen
sszeszed; sszekapkod
zusammenraffen s.
sszeszedi magt; erre kap
zusammenrechnen
sszeszmol
zusammenrufen
sszehv; egybehv
zusammenschlieen
1. sszefog; egyest; 2. sszezr
1. becsukdik; sszecsukdik; 2. sszefog; szvetkezik;
zusammenschlieen s. egyesl
zusammensetzen
1. sszetesz; 2. sszetevdik
zusammenstellen
sszellt
zusammenstimmen
1. egybehangzik; 2. sszehangol; egybehangol
zusammenstoen
sszetkzik
zusammenstrzen
sszeomlik; sszedl
zusammentragen
sszehord
zusammentreffen
sszetallkozik
zusammentreten
sszel
zusammenziehen
1. sszehz; 2. sszekltzik; 3. sszevon
zusammenziehen s.
sszehzdik
zustzlich
kiegszt; jrulkos; ptzurckschlagen
zurckschrenken

zuschauen
zuschlagen
zuschlagfrei
zuschlagsfrei
zuschlieen
zuschnallen
zuschneiden
zuschnren
zuschreiben
zusehen
zusehends
zusehn
zusenden
zusetzen
zusichern
zusprechen
zusprechen +D +A
zustndig
zustehen +D
zustellen
zusteuern
zustimmen
zustoen

zustrmen
zuteilen
zutiefst
zutragen
zutrglich
zutrauen
zutraulich
zutreffen
zutreffend
zutun
zuungunsten
zuunterst
zuverlssig
zuversichtlich
zuviel
zuvor
zuvorderst
zuvorkommen
zuvorkommend
zuwachen
zuweilen
zuweisen
zuwenden
zuwenden s.
zuwenig

nz; szemll
1. becsapdik; 2. bevg; becsap; 3. t-ver; pfl
portmentes; ptdjmentes
portmentes; ptdjmentes
bezr; becsuk
bekapcsol
kiszab
befz
1. ajnl; 2. hozzr; hozzfz; 3. tulajdont
szemll; nz; megtekint; bei nherem Zusehen:
kzelebbrl nzve
szemltomst
szemll; nz; megtekint
elkld; bekld; megkld
1. hozztesz; hozzad; hozzfz; 2. megvisel; meggytr
biztost
1. megfelel; kedvre val; 2. rbeszl; meggyz
odatl vkinek vmit
1. illetkes; 2. illetsg (Ausztria); 3. vkit megillet
illet vkit; jr vkinek
1. elllt; elzr; 2. hozzigazt; 3. kzbest
1. hozzjrul; jm. Geld zusteuern: vkit pnzzel tmogat;
2. vhov tart; irnyt vesz vmerre
1. beleegyezik; hozzjrul; 2. helyesel
1. becsap; betaszt; 2. megtrtnik; megesik; 3. odalk;
odavet
odamlik; odaznlik; etw. zutage bringen: kidert;
napfnyre hoz vmit; etw. zutage frdern: kidert;
napfnyre hoz vmit; zutage kommen: kiderl; napvilgra
kerl; zutage treten: kiderl; napvilgra kerl
1. beoszt (vhova); 2. kioszt; kiad; odaad
1. legalul; legmlyn; 2. teljesen; legbell; mlysgesen
1. besg (tv.); 2. odavisz; 3. trtnik; megesik
hasznos; elnys
felttelez; dem ist alles zutrauen: ettl minden kitelik
bizalmas
igaznak bizonyul; helyesnek bizonyul
helyes; tall; jm. zutrinken: vkinek az egszsgre iszik
1. betesz; becsuk; 2. hozztesz; hozzad
htrnyra
legalul
1. megbzhat; biztos; 2. megbzhat; lelkiismeretes
bizakod; zuversichtlich sein: bizakodik; bzik
tl sok
elbb; azeltt
legell
megelz; el vg
elzkeny; szolglatksz
ben; sszen; etw. zuwege bringen: ltrehoz; sszehoz
vmit; zuwegen kommen: ltrejn
nha; nmelykor; hbe-hba
kijell; kiutal
vmi fel fordt
1. foglalkozik vmivel; jm. etw. zuwenden: juttat vkinek
vmit; 2. vki/vmi fel fordul
tl kevs

zuwerfen

zuwider
zuwider +D
zuzahlen
zuzeiten
zuziehen
zuziehen s.
zwang
zwngen
zwanghaft
zwanglos
zwangslufig
zwangsweise
zwanzig
zwanziger
zwanzigerlei
zwanzigjhrig
zwanzigste
zwanzigstel
zwar
zwecklos
zweckmig
zwecks +G
zwei
zweiarmig
zweideutig
zweidrittel
zweieinhalb
zweierlei
zweifach
zweifarbig
zweifelhaft
zweifellos
zweifeln
zweifelsohne
zweigig
zweigleisig
zweihundert
zweijhrig
zweimal
zweimonatig
zweischlfig
zweischlfrig
zweischneidig
zweiseitig
zweisprachig
zweistckig
zweistndig
zweistndlich
zweitgig

1. becsap; bevg; 2. behny; befldel; 3. odadob;


odavet; odahajt
ellenszenves; es ist dem Gesetz zuwider: ellenttben van
a trvnnyel; es ist mir zuwider: nem brom; es wird mir
zuwider: megutlom
vmi ellenre; vmivel szemben
1. hozzszmt; hozzszmol; 2. rfizet
idnknt; nmelykor; nha
1. behz; sszehz; 2. bekltzik; odakltzik; 3. vmibe
bevon
sszehzdik; sich etw. zuziehen: megszerez vmit; sich
etw. zuziehen: magra von vmit
ld. zwingen
1. erszakol; erltet (tv.); 2. szort; nyom
knyszeredett
fesztelen
knyszer; szksgszer
1. knyszertve; 2. knyszer
hsz; mit zwanzig: hsszal; mit zwanzig: hszves
korban; hszvesen
hszas
hszfle; hszflekppen
hszves; hszvi
huszadik
huszadrsznyi
ugyan; noha; jllehet; und zwar: spedig; mgpedig
cltalan; rtelmetlen
clszer
cljbl; vgett
kett; kt; zu zweien: kettesvel; prosval; zu zweien:
kettesben
ktkar
1. ktrtelm; 2. ktszn (tv.)
ktharmadnyi
kt s fl; kett s fl
ktfle; ktflekppen
ketts; ktszeres
ktszn
ktes; krdses
ktsgtelen
ktelkedik
ktsgtelenl
1. gas; 2. elgaz
ktvgny
ktszz
ktves
ktszer
kthnapos
ktszemlyes (gy)
ktszemlyes (gy)
ktl
ktoldali; ktoldal
ktnyelv
ktemeletes
ktrs
ktrnknt; zu zweit: kettesben; zu zweit: kettesvel
ktnapos; kt napig tart

zweitglich
zweitausend
zweite
zweitens
zweitgeboren
zweitjhrig
zweitklssig
zweitletzte
zweiwchig
zwicken
zwingen
zwingend
zwinkern
zwischen +A
zwischen +D
zwischendurch
zwitschern
zwlf
zwlferlei
zwlffach
zwlfjhrig
zwlfmal
zwlfstndig
zwlftgig
zwlfte
zwlftel
zwlftens
zyklisch
zynisch
zyrillisch

ktnaponknt
ktezer
msodik; aus zweiter Hand: msodkzbl
msodszor
msodszltt
msodves
msodrend; msodosztly
utols eltti
kthetes; ktheti
megcsp; csipked
1. erltet; 2. knyszert
1. ellenllhatatlan; 2. knyszert; 3. meggyz
hunyort; pislog; kacsint
kz
kztt
1. keresztl; 2. kzbe-kzbe; kzben
csicsereg; csiripel
tizenkett; tizenkt
tizenktfle
tizenktszeres
tizenktves
tizenktszer
tizenktrs
tizenktnapos
tizenkettedik
tizenketted
tizenkettedszer
ciklikus
cinikus
cirill

magyar sz
. (bra) /rv./
a,az (nvel)
abbahagy
bc
ablak
ablakdeszka
ablakprkny
ablaktbla
ablaktbla; Laden mit Selbstbediegung:
nkiszolgl bolt
ablaktrl
ablaktrl (autn)
ablakveg
abnormlis
brnd
brnd; illzi
brndos; lmodoz
brndozik; kpzeldik
brzol
brzol; alakt (szerepet); szerepel
brzol; mutat
brzol; szemlltet
brzols
abroncs
abrosz; asztalert
abrosz; asztaltert
acl
aclbl val; aclaclos; aclszilrd
acloz
cs
csol
ad; adomnyoz
ad; megad; adomnyoz; osztogat
ad; megad; idead; odaad
ad; nyjt
adag
adagol
adakoz; bkez
adalk

ads (rdi; tv)


adsvtel; vsr; vsrls; in Kauf nehmen:
beletrdik; leichten Kaufes: knnyszerrel;
das mu man schon mit in den Kauf nehmen:
ebbe mr bele kell trdni; das mu man
schon mit in den Kauf nehmen: ez mr vele
adsvteli szerzds
adat
adatok; tnyek
addig; eddig
adjunktus
adminisztrci
adminisztrl
admirlis
ad
ad; lloms (rdi; tv)
addik
addik; akad; knlkozik; das lasse ich mir
nicht bieten: ezt nem trm
addik; trtnik
adogat (sp)
adhivatal
adkteles
adomny
adomnyoz; ajndkoz; ad
admentes
adoptl; rkbe fogad
ads
adtorony (rdi)
adott esetben
adottsg; helyzet
adzik
affektl; knyeskedik; kelleti magt
affektltsg; modorossg
fonya
Afrika
afrikai
afrikai (ember)
g; gazat
g; fok

g (foly); die Beine unter die Arme nehmen:


nyakba szedi a lbt
g; gally
g; gally; vessz
g; von Ast zu Ast: grl gra
gacska
agancs
agr
gas
gaskodik
aggly
aggly; ohne Anstand: minden tovbbi
nlkl
aggastyn
aggaszt
aggaszt; ijeszt
aggaszt
agglegny
aggodalom; Besorgnis hegen: aggdik;
agglyoskodik
aggds; aggodalom
aggdik
aggdik; fl; tart vmitl; es ist zu besorgen,
da ...: fl, hogy ...
aggd
aggd; fl; ihm ist bang: fl; aggdik
aggd; nyugtalan
agilis
agitci
agitl
agittor
agrr; mezgazdasgi
agresszv
agronmus
gy
agy; agyvel; Hirn mit Nieren: vesevel
agyafrt
agyag
agyagbl val; cserpagyagos
agyar
gys

gybanfekv (beteg)
gyk
gykkt
gyel
agyhrtya
gyhuzat
agyi
agymunka
gynem
agyondolgozza magt
agyongzol
agyonhajszol
agyonhajszol; kimert
agyonl
agyonszr; leszr
agyont
agyont; agyonver
gy
agyvel
ahnyszor
ahnyszor; valahnyszor
ahelyett
ahhoz tartja magt
htat
htatos
htatos; buzg
ahol
ahonnan; ahonnt; woher bist du ?: hov
val vagy ?; ach woher denn !: , dehogy !
ahonnan
ahova
ajak
ajakrzs
ajndk
ajndk; adomny
ajndkoz; ad; wer hat das spendiert ?:
kinek ksznhetjk ezt ?; er spendierte mir
ein Glas Bier: fizetett nekem egy pohr srt
ajndkoz
ajndkoz; adomnyoz; jm. Lob spenden:
dicsretben rszest vkit

ajndkozs; meglepets
ajnl
ajnls
ajnls; elsz; utsz
ajnlat
ajnlat; javaslat; indtvny; krelem
ajnlatos
ajnlatos; tancsos
ajnlhat
ajnlkozik
ajnlott
ajnlott kldemny
ajnlott levl
ajnlott (posta)
ajt
ajttok
juls
jult; allt
akc
akadly
akadly; akadlyozs
akadly; gt (sp)
akadlyoz; htrltat
akadlytalan
akadlytalanul
akadkoskodik
akadmia
akar; wie du willst: ahogy akarod; wohin
wollen Sie ?: hov akar menni ?; ich will
arbeiten: dolgozni akarok; jetzt will ich
aufstehen: most pedig felkelek; wir wollen
jetzt essen: egynk; er wolle sofort zu mir
kommen: azonnal jjjn hozzm; was will
das werden ?: mi lesz ez ?; mi lesz ebbl ?;
das wolle Gott werhten !: Isten rizz !; er
will es gehrt haben: azt lltja, hogy
hallotta; keiner will es gewesen sein: senki
sem vllalja, hogy tette; niemand will es
gewesen sein: senki sem vllalja, hogy tette;
das will ich meinen !: az m !; meghszem azt
!; wir wollen sehen !: majd megltjuk !; das

akar; szvesen -na, -ne


akarat; akars; szndk; kvnsg
akarater; es fehlt nicht an gutem Willen:
jszndkban nincs hiny; beim besten
Willen nicht: a legjobb akarattal sem; der
letzte Wille: vgakarat; vgrendelet
akarater
akaratlan
akaratlan; nem szndkos
akaratnyilvnts
akaratos; nfej; makacs
akrhonnan; brhonnan
akrmelyik
akrmelyik; irgender von beiden:
valamelyik; egyvalaki a kett kzl
akrmikor
akrmilyen; valamelyik; zu irgender Zeit:
brmikor
akasztfa
akcentus; hangsly
akci
aki; halt ! wer da ?: llj ! ki vagy ?; wer
immer: akrki; brki; wer es auch sei: brki
aki; amely
aki; amely; ami
aki; ami; amelyik
aki; akinek a ...
akinek; mit wem ?: kivel ?; wem gehrt das
?: ki ez ?
akit; an wen schreibst du ?: kinek rsz ?
akkor; aztn; azutn
akkori
akkoriban
akkumull
akna (bnya)
akna (kat)
akt
aktatska
aktv
aktivista
aktivits
aktulis

al
al; alja
al; lefel
alad; altesz
alll
alllt; alhelyez; altesz
als
als; tnkretesz
alabstrom
albb
albbhagy; cskken; das gibt zu denken: ez
elgondolkodtat; auf etw. viel geben: sokra
tart vmit; zur Antwort geben: vlaszol; was
gibt's Neues ?: mi jsg ?; heute wird es
Regen geben: ma esni fog; es wird sich schon
geben: majd csak lesz valahogy; majd
albbhagy
albbi; kvetkez
albecsl; lebecsl; lekicsinyel
alacsony
alacsony; als; alsfok; alsrend
alacsony lgnyoms leveg; ciklon
alagsor
alagt
alhz
alhz; alvesz
alr
alrs
Alajos
alak; alakzat
alak; forma
alak; forma; termet
alak; termet; megjelens
alaki; formlis
alakt; elad (sznh)
alakt; forml
alakt; jtszik
alakt; mvel
alakts
alakts; formls
alakthat

alakoskods
alaktalan
alaktart
alakul
alakuls; formlds
almert
almerl; elsllyed
alamizsna
alany (nyelvt)
alanyeset
alanyeset (nyelvt)
alanyi (nyelvt)
alnyom
alap
alap. (alaptva; alapttatott) /rv./
alap (tv.)
alap; fundamentum
alaplls; alaphelyzet
alapelv
alapptmny
alapeszme
alapfelttel
alapfok
alapfok vizsga
alapt
alapt; alapoz
alapt; ltrehoz
alapt; megalapoz; ltest
alapts
alapt
alapt; adomnyoz
alaptvny
alapjban klnbz
alapos
alapos; behat
alapozs
alaprajz; vzlat
alapszablyzat
alapszn
alaptalan

alaptke
alapul; nyugszik; auf jm. beruhen: fgg
vkitl
alapvet
alapvet hiba
alapvet; kzponti krds
alapzat; fundamentum
larc
larc; lca
larcosbl
larcot lt; beltzik vkinek/vminek
alrendel; alvet
alrendel mondatszerkezet
alrendelt
alrendelt; fgg
altmaszt
altmaszt; bizonyt; igazol
altmaszt; megalapoz
altmaszts
alter
altesz; alrak
altt
altol
alatt
alatt; alul
alatt; folyamn; kzben
alatta
alatta; ezalatt; azalatt
alattomos; ravasz; mit Ngeln verschlagen:
beszegelt; beszgezett; nach ... verschlagen:
vhova vetdtt; elkerlt
alattomos
alattomos; rosszindulat
alattval
alvet
alvetett
alveti magt
alzat; alzatossg
alzatos
alzatos; Ihr ergebener: ksz hve (levlben)
albn
albn (ember)

Albnia
albrlet
albrl
lblcsessg
album
lcz
lds
ldatlan; szerencstlen; gedenke unser:
gondolj rnk; emlkezz meg rlunk; er
verga unser nicht: nem feledkezett meg
rlunk; wir sind unser drei: hrman vagyunk
ldott
ldozat; zum Opfer fallen jm.: vki ldozatul
esik
ldozatos
ldozatos; nfelldoz
alelnk
alptmny; alap; alapzat
alezredes
alfld
alfld; sksg
algebra
Algria
algriai
algriai (ember)
alibi
alig
aligha; nemigen
alighogy
alja vminek
aljas; alval
aljas; komisz
aljassg; kznsgessg
aljzat (msz)
alkalmbl
alkalmbl; kapcsn; kapcsolatban
alkalmas; zu gelegener Zeit: alkalmas
idben; jkor; idejben; es ist ihm daran
gelegen: fontos r nzve; rdeke
alkalmas
alkalmas; hasznlhat
alkalmas; megfelel

alkalmas; rtermett; er ist zu allem fhig:


mindenre kpes; minden kitelik tle
alkalmas vmire
alkalmasint; bizonyra; mir ist wohl: jl
vagyok; jl rzem magam; wohl nicht:
alighanem; das mag wohl sein: ez bizony
lehetsges; meglehet; wohl bekomm's !:
egszsgedre !; leben Sie wohl !: Isten vele !
alkalmatlan
alkalmatlan; rosszkor jv
alkalmaz
alkalmaz; felhasznl
alkalmazkodik
alkalmazkodik vmihez
alkalmazkod
alkalmazott
alkalmazott; angewandte Kunst:
iparmvszet
alkalmi
alkalmi; alkalomadtn
alkalom; Gelegenheit haben zu etw.:
lehetsge van vmire; bei Gelegenheit:
alkalom; Anla nehmen: megragadja az
alkalmat
alkar
alkat
alkatrsz
alkohol
alkoholmentes
alkoholos llapot; ittas llapot; unter
Alkoholeinflu: alkoholos llapotban
alkoholtartalm
alkoholtilalom
alkot; forml
alkots; ltests
alkots; m
alkotmny
alkot mvsz
alkot; teremt
alkot; termel
alku
alkudik; alkuszik
alkudozs

lkulcs
ll
ll (kzel)
ll vhogyan; wie verhlt es sich damit ?: hogy
ll ez a dolog ?
ll vhova
ll vki utn/mgtt
llam
llamcsny; puccs
llamfrfi
llamf
llami
llami; nemzeti
llami operahz
llamost
llampolgr
llampolgrsg
llamtitkr
llamgysz
llamvizsga
lland
lland lakhely
lland; szilrd; rgztett; fix
lland; tarts
llandsg
llandst; megszilrdt; stabilizl
llapot; zustande bringen: vghezvisz;
megcsinl; zustande kommen: vgbemegy;
ltrejn; megvalsul
llapot
llapot (testi; lelki)
lls
lls; llapot; helyzet
lls; llhelyzet
lls; munkahely
lls; pozci
llsfoglals
llspont; szempont
llstalan
llat
llati

llatkert
llatmese; fabula
llatorvos
llattan
llattani
llattenyszet
llattenyszts
lldogl; csorog
llhatatlan
llhatatos
llhatatos; kitart
llt
llt; helyez; rak; tesz
llt; kijelent
llt; rgyl felhoz
llts
llts; bizonysg
llts; kijelents; valloms
lltmny (nyelvt)
lltlag
llkapocs
llni hagy; llva hagy
llhely
lllmpa
lloms
llott zetlen
llvny
llvny; polc
llvny; tart
llvnyzat
alma
almalekvr
almapr
alms lepny
lmatlan
lmodik
lmodozs; lom
lmodozik
lmodoz
lmodoz; brndoz

lmos
lmost; unalmas; schlfrig werden:
ellmosodik
lmossg
lnv
lnok
lnok; alattomos; ravasz
lnoksg
lnoksg; alattomossg; ravaszsg
lom
lomittas
lomszer
lomszuszk; htalv
alperes
alpesi legel
alpinizmus
Alpok
lruhba ltzik
lruhba ltztet; lcz; leplez
als tagozat
alsnadrg
alsnem; fehrnem
alsrsz
alsszoknya
alstest
lszent
alszik
ltalban
ltalban; kivtel nlkl
ltalban /rv./
altalaj
ltalnos; allgemeint bekannt: kztudoms;
im allgemeinen: ltalban
ltalnos
ltalnos rvny
ltalnos iskola
ltalnos mveltsg
ltalnos; sokoldal
ltalnos sztrjk
ltalnost
altatszer

altest
aludttej
alulrott
aluljr
alulmarad; veresget szenved; es unterliegt
keinen Zweifel: ktsg nem fr hozz
alulra
alulrl
alultpllt
aluszkony; lmos
alvajr; holdkros
alvs; im Schlaf: alvs kzben; lmban
alvz
alvilg
alv
a.m. (annyi mint) /rv./
amatr
amaz; az a, az az
mbr; jllehet; noha
ambci; becsvgy
ambulancia
ambulns
mde; jeher seit: kezdettl fogva; mindig is;
von jeher: kezdettl fogva; mindig is
ameddig; amg
amellett; azonkvl; mghozz
amellyel; amivel
amely; ami
amelybe; amibe
amelybl; amibl
amelyen; amin
amelyen; amin; worunter zu verstehen ist,
da ...: amin azt kell rteni, hogy ...
amelyrt; amirt
amelyhez; amihez
amelynek; aminek
amelynek; aminek; amelyre; amire; amely
clra
amelynl; aminl; ahol; ami mellett; amely
mellett
amelyre; amire

amelyrl; amirl; woran liegt es ?: min mlik


?; er weit nicht, voran er ist: nem tudja,
hnyadn ll
amennyi; amennyire; soviel als: annyi, mint;
soviel wie: annyi, mint
amennyiben
amennyiben; hacsak; wofern nicht ...: kivve,
ha ...
amennyire; ameddig
Amerika
amerikai
amerikai (ember)
ami
ami al; amely al
ami alatt
ami ltal; amely ltal; amelytl; amitl
ami ellen; amely ellen
ami eltt; amely eltt
ami szerint; amely szerint; wonacht fragt er
?: mit krdez ?; wonach richtet er sich ?:
mihez igazodik ?
ami utn
amibe; amelybe
amiben; amelyben
amirt; ami miatt
amg
amikor; als ob/wenn: mintha; so bald als
mglich: amint lehet; sowohl... als...: mind...,
mind...
amikor; bis wann ?: meddig ?; seit wann ?:
mita ?; dann, wann ...: akkor, amikor ...;
wann immer: akrmikor; brmikor
amikor; von wo ?: honnan ?; wo anders ?:
hol mshol ?; wo immer: akrhol; brhol; wo
nicht: ha nem; ach wo !: dehogy is !
amilyen; ahogyan; wie bitte ?: hogyan ?;
tessk ?; wie geht's dir: hogy vagy ?; wie spt
ist es ?: hny ra van ?; wie lange ?: milyen
hoss ?; wie lange ?: meddig ? mennyi ideig
?; wie schade !: milyen kr !; und wie !: de
mg mennyire !; wei wie Schnee: fehr, mint
a h; wie sich's gehrt: ahogy illik; wie dem
auch sei: akrhogy is ll a dolog; wie dem
amin

amint; mihelyt
amita
amita; azta
amirl
amirl; amelyrl
amirl; worum handelt es sich ?: mirl van
sz ?
mts
amitl; amelytl; wovor hast du Angst ?:
mitl flsz ?
mulatba ejt; csodlatba ejt
anarchista
anatmia; bonctan
andalog
anlkl; mit oder ohne ?: cukorral vagy
anlkl ?; ich bin ganz ohne: nincs egy
Anglia
angol
angol (ember)
angol (nyelv)
angolna
angolszsz
angyal
ankt
annakidejn
annl; desto besser: annl jobb
annyiban; ennyiben
Antal
antenna
antialkoholista
antikvrium
antikvrius; rgisgkeresked
anycska
anyag
anyagbeszerzs
anyagcsere
anyagi; anyagias
anyagi kr
anyagiak (pnz); Mittel und Wege finden:
megtallja a mdjt vminek; durch jedes
Mittel: minden ton-mdon; aus einigen
Mitteln: sajt pnzbl; sich ins Mittel legen:

anyagszllts
anyai
anyai rszrl
anyai szeretet
anyajegy
anyaknyv
anyaknyvvezetsg
anymasszony katonja; mama kedvence
anyamh
anyanyelv
anyasg
anyaszlt meztelen
anyatej
anyka
anys
apa; atya
apca
apad; cskken
apads
apai; atyai
apai rszrl
aply
aptlan
aptlan-anytlan; rva
aptsg (Ausztria)
pol
pol; gondoz
pols; gondozs
polatlan; gondozatlan
polja magt; was pflegen Sie zu trinken ?:
mit szokott inni ?
pol
poln
aps
aps s anys
apostol
aprnknt
prilis
apr; finom
aprd
aprhirdets

aprlk
aprmunka
aprpnz
aprpnz; vltpnz
aprra; tvirl hegyire
r
r; rads; rvz
r; radat
r; radat; das Gesprch kam wieder in
Flu: a beszlgets jra megindult
r; ramls; folys; sodrs
r; frt
r (szerszm)
r; vs
arab
arab (ember)
rad; ramlik; mlik; znlik
rad (kavarogva)
rads
rads; rvz
radat
radat; zn (tv.)
rajnlat
rajnlat; jm. zu Gebote stehen:
rendelkezsre ll vkinek
ram (msz)
ramkr (msz)
ramlik; rad; mlik
ramszed
ramsznet; ramkimarads
arany
arany (rme)
arny; viszony
aranybl val; aranyaranydarab
aranyrem
aranyrme; aranypnz
aranyrtk
aranyhal
arnylag; viszonylag
arnylik; viszonyul

aranymves
arnyos
aranyos; aranyozott
aranyos (tv.)
arnyossg
aranyszn
arnytalan
aranyvaluta
arasz
raszt; terjeszt
arat
arats
arat
arat-cspl gp; kombjn
rboc
arc
arc; arckifejezs; pofa; kp
arc; orca
arc; pofa
arctlan; pimasz
arctlansg; so eine Anmaung !: van kpe !
mit nem kpzel !
arcfestk; smink
arcjtk; mimika
arckp
arckp; portr
arckpfest
arckifejezs
arculat
rdrgt
remels; remelkeds
rengedmny
rfolyam
argentin
argentin (ember)
Argentina
rhullm; daglyhullm
ria
ringadozs
aritmetika

rjegyzk
rkd
rkategria
rklnbzet; rklnbsg
rlaszllts
rleszllts; rengedmny
rmnykods; fondorlat
rmegllapts
rnyal; sznez
rnyalat; tnus
rnyas
rnyk
rnykol
rok
aroma
rpa
rpolitika
arrafel; odafel
rt; krt tesz
rt; megkrost
rtalmatlan
rtalmatlan; rtatlan
rtatlan
rtatlan; bntelen
rtatlan; jmbor
rtatlansg
artria
ru; Waren von guter Qualitt: j minsg
ruk
ruba bocst
ruba bocst; rust
rucikk
ruhz
rujegyzk
ruls
rul
rust; forgalomba hoz
rusts; terjeszts; forgalomba hozatal
ruszllt
rutermels
ruttel

ruttel; Posten stehen: rt ll; immer auf


dem Posten sein: mindig a helyn van; immer
auf dem Posten sein: mindig egszsges;
mindig jl van
ruval ellt
rva
rvcska
rvers; rverezs
rvz
rvz sjtotta terlet
arzenl
rzuhans
s
s; kutat
ss; sats
satsok
st
s
asszisztens
asszisztensn
asszony; n
asszony /rv./
asszonyka
asszonyos; nies
svny
svnyi
svnytan
svnyvz
sz
sz (krtya)
aszal; szrt
aszalt
aszly; szrazsg; aszottsg
szoksr
asztal
asztalitenisz; pingpong
asztalkend; szalvta
asztalos
asztalosmhely
asztalossg
asztaltrsasg

asz (bor)
t akar jutni
t; keresztl
t; keresztl; er ist weit ber Dreiig: jval
tl van a harmincon; er freut sich ber den
Erfolg: rl a sikernek; Fehler ber Fehler:
hiba hiba htn; Hals ber Kopf:
hanyatthomlok; fejvesztve; ber die Hlfte:
tbb, mint a fele; bers Jahr: mhoz egy
vre; fr Jungendliche 14 Jahre: 14 ven
fellieknek; das geht ber meine Krfte: ez
meghaladja az ermat; er klagt ber
Kopfschmerzen: fejfjsrl panaszkodik;
fejt fjlalja; ber Nacht: mrl holnapra;
sich ber etw. wundern: csodlkozik vmin;
t; tl; a msik oldalra
tad
tad; bead; tnyjt
tad; eljuttat
tad; kzbest
tad; kzbest; kzvett
tad; kiszolgltat
tad; odaad; tenged
tads; kzbests
tadja magt vminek
takaszt
talakt
talakt; tdolgoz
talakt; tforml
talakul
talakul; megvltozik
talny
tllt
talszik
tzik
tztat
tbillen; felbillen; felborul
tbjik; tcsszik
tbukik; tesik
tcsap; talakul vmiv
tcsap; tcsapdik; hirtelen fordulatot vesz
tcsaps; hirtelen vltozs

tcsapdik
tdob; tvet
tdolgoz
tg; kig
tget; kiget
tl; elszenved
tl; megr
tellenben; szemkzt; szemben
tenged
tenged (a msik oldalra)
tenged; truhz
tengedi magt; rbzza magt
tpt; talakt
tereszt; tenged
terszakol
tesik
tfnylik; tvilgt
tfog; tkarol
tfog; tkarol; tlel
tfog; kiterjedt
tfolys
tfolyik; tznlik
tfordt; lapoz
tfordt; megfordt
tfordt; megfordt; thelyez; trak
tfordul; megfordul; forog
tforduls (sp)
tforml; talakt
tfut; futlag tolvas; es berluft mich:
borsdzik a htam
tfut; vgigfut
tgondol
tgondol; meggondol
tgrget; tfordt; megfordt
thgs; megszegs
thajts; tjr
thalad; tmegy
thangol
thrt
that; les; metsz (hang)
thatol

thatolhatatlan
thelyez
thelyez; ttesz
thelyez; tltet
thelyez; elhelyez
athni
thidal
thidals; rpts (ptszet)
thidalhatatlan
thord; tvisz; thoz
thoz; tcipel
thz; trl
thz (vhova)
thzs; trls
tr
trs
titat; ztat
tvel; sszekt
tizzad
tjr
tjrkocsi (vast)
tjrt
tjtszik (sp)
tkapcsol
tkarol; meglel
tkel (vzen)
tkel vmin; tmegy vmin
tkels
tkels; tutazs
tkpez
tkpezi magt
tkpzsi tanfolyam
tkozott
tkozott; rdngs
tkozott; verflixt noch einmal !: teringettt !;
a kutyafjt !
tkozott; zu etw. verdammt sein: krhoztatva
van vmire
tkozottul; verzweifelte Lage: ktsgbeejt
helyzet; ich bin verzweifelt: ktsgbe vagyok
esve

tkltzik; tkltzkdik
tkltzik; elkltzik
tkltzik; elkltzik; tkltzkdik;
elkltzkdik
tkltztet
tkt; jrakt
tkulcsol; tkarol
tkutat
tkutat; vgigkutat; megmotoz
tlag
tlag; im Durchschnitt: tlagosan
tlagbr
tlagember
tlagmagassg; kzepes magassg
tlagos
tlagos; kzpszer; kzepes
atlanti; der Atlantische Ozean: az Atlanticen
Atlanti-cen
tlt
tlt (tv.)
tlt; keresztllt
tltszik; kiltszik
tltsz
tlp; tmszik
tlp; tllp
tlp (vhova)
atlta
atltika
tls; harnt; rzstos
tl; keresztll
tlyukaszt
tmszik; megmszik vmit
tmegy
tmegy; tjtszik; tprtol
tmegy; tkel; tugrik
tmegy; keresztlmegy; thalad;
keresztlhalad
tmens; tkels
tmens; tkels; tjrs; tjr
tmenet
tmeneti; ml
tmen forgalom

tmr
tnz
tnz; ttekint; tvizsgl
tnyom
tnyomul; thatol
tnyjt; tad
tnyjt; felajnl
tnylik; tr
tok; kromkods; szitkozds
tolvas
atom
atomfizikus; magfizikus
atomizl
tltzik
tltzik; tltzkdik
tltztet
tnt
trkt
trkldik
tprtol; tll; tlp
tprtol; ttr
tprtols; tlls; tlps
trajzol; tmsol
trak
trak; trakodik
trohan; tvgdik
trostl; kivlogat
truhz; rruhz
tsiklik (vmin)
tszll; nach Berlin umsteigen !: Berlin fel
tszlls !
tszllt; trak
tszlljegy
tszmt
tszellemlt; megdicslt
tszivrog
tsz; besz
tszkik
tszrdik; tfnylik
ttanulmnyoz
ttekint; tnz

ttekint; tnz; tfut


ttekint; vgigpillant
ttekints
ttekints; tnzs; tvizsglat
ttekinthetetlen
ttekinthet
ttelel
tteleltet
ttelept; thelyez
ttelept; tkltztet
ttelepl; tkltzik
ttr (valls)
ttrs (valls)
tterjed
ttesz; thelyez
ttesz; transzforml (msz)
tttel (msz)
ttlt; tnt
ttr; passzroz (telt)
ttrs
tugrik
tugrik; tugrat; sich ber etw.
hinwegsetzen: tlteszi magt vmin
tugrik; kihagy
tugrik (vmin)
tutal; ttesz
tutals
tutalsi bettszmla
tutazs
tutazs; auf der Durchreise: tutazban
tutazik; tjr
tutazik; keresztlutazik
tutazvzum
tltet
tt; keresztlt; elver
tts; msolat
tvg
tvgs
tvlt; bevlt; becserl
tvlt (pnzt)
tvltozik

tvltozik; talakul
tvltoztat
tvltoztat; talakt
tvasal
tvergdik
tvesz
tvesz; elfogad
tvesz; megtrgyal
tvtel
tvteli elismervny
tvev; vevkszlk
tvezet
tvezet; tszllt
tvillan
tvirraszt
tvisz; talakt
tvisz; tszllt (a tls partra)
tvisz; tvezet; tsegt
tvitel
tvitel; thozat (szmvitel)
tvitt; kpletes
tvizsgl
tvizsgl; tkutat
tvizsgl; megvizsgl; ellenriz
tvizsgls
tvizsgls; revzi
tvonul
tvonuls
atyafisg
augusztus
ausztrl (ember)
Ausztrlia
Ausztria
aut
autbusz
automata
automata mosgp
automobil
autplya
autszerel

autt
autverseny
autversenyz; motorversenyz;
kerkprversenyz
autvezet
autzs
avas
avatatlan
avgett, hogy
az; amaz
az, ami a tied; a magad
az egsz; das Ganze geht sie gar nichts an:
semmi kze az egszhez
az elbb; imnt; nemrg; im vorhinein: eleve
az elbbi
az n -m (vmim); az enym; meine Mutter: az
n anym; meine Eltern: a szleim; meines
Wissens: tudtommal
az enym
az enym; a magam; az n rszem; die
Meinen: az enyim; die Meinen: a
az erre vezet t
az igazi
az imnt
az ; a maga rszrl
az ; a maga rszkrl
az -je,-jei
az vmije; az vmijk
az n vmije; az nk vmije
az n; a mag
az n; az nk
az ni; a magi
az nk; a maguk
az nki; a maguki; ich gedenke ihrer:
gondolok r; rjuk; megemlkezem rla;
rluk; ich verga ihrer nicht: nem
feledkeztem meg rla; ich verga ihrer nicht:
nem feledkeztem meg rluk
az v; a mag
az v; a mag; sein Kleid: a ruhja; das ist
das seine: ez az v
az v; az vk

az v; ich gedenke Ihrer: gondoltam nre;


nkre; ich gedenke Ihrer: megemlkeztem
nrl; nkrl; ich verga Ihrer nicht: nem
feledkeztem meg nrl; nkrl
az vi; hozztartozi; ich gedenke seiner:
gondolok r; ich gedenke seiner:
megemlkezem rla; ich verga seiner nicht:
nem feledkeztem meg rla
az vik
az vk; a maguk
azalatt; ezalatt
azaz /rv./
azeltt
azeltt; ezeltt
azrt
azrt; amiatt; akirt; amirt
azonban; de; mgis
azonfell
azonfell; azonkvl; s mg
azonfell; ezenfell
azonfell; radsul
azonkvl
azonkvl; ezenkvl
azonnal
azonnal; nyomban
azonnal; rgtn; mindjrt; tstnt; zu
gleicher Zeit: ugyanakkor; es ist mir ganz
gleich: nekem teljesen mindegy; zwei mal
zwei gleich vier: ktszer kett ngy; das mu
ja nicht gleich sein: rr; nem srgs
azonnali hatllyal; haladktalan; hatrid
nlkl
azonos
azonos rtelm
azonost
azonossg
azta
azta, hogy ...
aztn; azutn; utna
azrkk
azutn; utna
zsiai
zsiai (ember)

-ba, -be
-ba, -be; -ra, -re; fel; -rt; dem Anschein
nach: ltszat szerint; ltszlag; nach senier
Meinung: vlemnye szerint; senier Meinung
nach: vlemnye szerint; der Reihe nach:
sorjban; es ist zehn Minuten nach vier: ngy
ra mlt tz perccel; nac
bb
bb; mit Kind und Kegel: pereputtyostul
baba; bb; bbu
bba; szlszn
babaarc
babakocsi
-ba,-be
babr
babrlevl
bbjtk
babkv; szemeskv
bableves
babona
babons
bbsznhz
bacillus
bcsi
badarsg
bdog
bdogbl val
bdogos
bdogos; vz- s gzvezetkszerel
bagoly
bgyadt; ertlen; lanyha; gyenge; enyhe
bgyadt; lankadt
bgyadtsg
bgyadtsg; fradtsg
bgyadtsg; lankadtsg
bj
baj; bntalom; panasz
baj; es hat Not: srgs; Not leiden an etw.:
szklkdik vmiben; ohne Not:
szksgtelenl; ok nlkl; zur Not:
nagynehezen; ppen csak hogy; zur Not:
baj; pech; balszerencse

baj; rossz
baj; szorultsg
baj; vsz
bajrs; behajts; kapubejr; Einfahrt
verboten !: behajtani tilos !; in der Einfahrt:
bajnok
bajnoksg
bajor
Bajororszg
bjos
bajtrs; pajts
bajtrs; pajts; elvtrs
bajtrsias
bajtrsiassg
bajtrsn; elvtrsn
bajusz
bak
bakancs
bakfis
baklvs
baktat
baktat; ballag
bakugrs
bl
bal fell
bal kz
Balaton
baleset
balesetbiztosts
baleseti osztly
balett-tncos
balfogs
balga; bolond
balgasg; bolondsg
balkezes
ballag; bandukol
ballonkabt
blna; cet
baloldal
baloldal (haj)
balra

balrl; bal fell


balsiker
balsors
balta; fejsze
balul t ki
balul t ki; flresikerl
blvny
blvnyoz; istent
bamba; esetlen
bmszkodik; bmul
bmul; bmszkodik
-ban, -ben; in den Wagen einsteigen: beszll
a kocsiba; in drei Teile teilen: hrom rszre
oszt; in einem fort: egyfolytban; in dem
Hause: a hzban; im Winter: tlen; in einem
Jahre: egy ven bell; in der Nacht: jjel; in
kurzem: rvidesen
-ban, -ben /rv./
bann
banndug
bnsmd
bnat; bbnat; Trbsal blasen: bsul
bnat; gond
bnat; megbns
bnat; srts; bnts
bnat; szomorsg; borongs hangulat
bnat; unter heftigen Schmerzen: heves
fjdalmak kzepette
bnatos; bs
bnatos; szomorks
-ban,-ben
banda
banda; horda
bandita
bnik
bnik; kezel
bnik vkivel/vmivel
bank
bankr
bankjegy
bankkvetels

bnkdik; bsul
bankutalvny; bankjegy
bankgy
bnt; bosszant
bnt; gondot okoz
bntalmaz
bnya
bnyakerlet
bnysz
bnyszat
bnyszat; bnyamvelet
bnyszik; kitermel
bnyagy; bnyszat
bnyazem
br; mbr
br; brcsak; freilich doch !: ht persze !
br; habr; mbr; noha; jllehet
br; mulat
br; ugyan; hiszen; biztos; csak
barakk
brny
brnyfelh
brnyhiml
bart
bart; szerzetes; Grauer Mnch: szrkebart
(bor)
bartn
bartsg
bartsgos
bartsgos; barti
bartsgos; bartkoz
bartsgos; bks
bartsgos mrkzs; barti mrkzs (sp)
bartsgtalan
bartsgtalan; elutast
barzda; rnc; red
barzdl; rovtkol; rncol; redz
barzds; rncos
barbr

brcsak; wenn auch: habr; noha; auer


wenn ...: hacsak ... nem; kivve, ha ...; wenn
nicht ...: hacsak ... nem; kivve, ha ...
brka
barkcsol
barlang; reg
brmelyik
brmikpp
barna
barna haj
barns
br
barokk
baromfi
baromfipsttom; geflgeltes Wort: szllige
brsony
brsonybl val; brsonybrsonyos
basszus
bstya
bstya (sakk)
btor
btor; vitz
btort; buzdt
btortja magt; biztatja magt
btorsg; kurzsi
btorsg; mersz
btorsg; vitzsg
btortalan
btortalan; flnk
btran; nyugodtan
batyu
bauxit
bzis
be; ein und aus: ki-be; er weit nicht ein und
aus: nem tudja mihez fogjon; tancstalan; er
weit nicht weder aus noch ein: nem tudja
mihez fogjon; er weit nicht weder aus noch
ein: tancstalan
beads; beadvny
begyaz

beakaszt
bell; beksznt
bell; bekvetkezik; fr jn./etw. eintreten:
vkirt/vmirt skraszll
bellt
bellt; alkalmaz
bellt; beigazt
bellts
belltottsg; magatarts
bearanyoz
bernykol
bernykol (tv)
beavat; felavat
beavat (titokba)
beavatkozs
beavatkozik
beavatkozik; beleavatkozik
beavatkozik; beleavatozik
bezs
beztat
bebarangol
bebeszl
bbi; baba
bebiflz; bemagol
bebizonyt; igazol; tanst
bebizonyt; kimutat
bebocsts
bebort
bebort; bevon
bebort; kibort; lebort; rbort; lednt;
rdnt
beborul
bebrtnz
bebugyoll
beburkol
beburkol; becsomagol; eine neue Richtung
einschlagen: j irnyban halad
beburkol; betakar
beburkol; bevon
beburkol; eltakar; betakar
bebtoroz
beczget

Bcs
becsap
becsap; betaszt
becsap; bevg
becsap; rszed
becsaps
becsapds
becsapds (lvedk)
becsapdik
becsapdik (pl. ajt)
becsavar; berak (hajat)
becsempsz
becsenget
becserl
becserksz
becses
becses; kedves; drga
bcsi
bcsi (ember)
bcsi n
becsls
becsomagol
becsomagol; elcsomagol
becstelen
Bcsjhely
becsuk; bezr
becsukdik; sszecsukdik
becsl; megbecsl; tisztel; megtisztel
becslet; tisztessg
becsletbeli dolog
becsletbl; tiszteletbl
becsletrzs
becsletes
becsletesen; geradeaus gehen: toronyirnt
megy
becsletsrts
becsletsrt
becsletsz
becsletsz; gret
becslt; becses
becsvgy

becsvgy
bedob; behajt
bedobs
bedobnyls
bedolgoz
bedl; beomlik
bedl; felsl
bedrzsl
bedug
bedug; betesz
bedugaszol
bedugul; eldugul; verstopft sein: eltmdtt
begetett jel; in Brand geraten: meggyulladt;
kigyulladt; in Brand setzen: felgyjt; in
Brand stecken: felgyjt
beenged; kienged
bept
bept; beszerel
beptett btor
beptett szekrny; mit einbegriffen:
beleszmtva; belertve
beereszt; bebocst; beenged; sich in etw.
einlassen: vmibe belebocstkozik
beri; megelgszik vmivel
beri vmivel
berkezs
berkezs (napja); kein Eingang !: belpni
tilos !
berkezik;
befut
beesett
beesett szem
beesik; beleesik; behull; belehull
beesik; beront
befagy
befalaz
befed
befed; bebort
befed; bebort; elbort
befed; betakar
befed; bort
befejez
befejez; bezr; lezr; berekeszt

befejez; megvalst; vghezvisz


befejezs
befejezs; vg
befejezs; zum Abschlu kommen:
befejezdik
befejezetlen
befejezettsg
befejezdik; vgzdik
befekett
befekett; megfekett
befekszik; belefekszik
befektet
befektet; belefektet
befel
befest
befest; bemzol
befszkeldik; befszkeli magt
befizet
befog
befog (llatot)
befog; becsuk; zrva tart
befog (lovat)
befog; megfog (ruhaanyagot)
befog (szn)
befogad
befogadkpessg
befoglal
befog
befolysol
befolysos
befolyik; bejn (pnz)
befon
befon; sszefon
befordul
beftt
befttesveg
befz
befz; eltesz
befz; konzervl
befrcskl
befut

befut (haj)
befut; megrkezik
befut; berkez; bejv
befggnyz
beft
befz
befz; felfz
begombol
begombolkozik
begngyl; bebugyoll
begngyl; krlktz
begrbl; meggrbl
begubzik; bebbozdik
begy
begyakorol
behajlik; bekanyarodik
behajlt
behajzik
behajt
behajt; beszed
behajt; beterel
behajt (jrm)
behajt; kihajt
behny; befldel
behast; felhast; hasogat
behat; tzetes
behatol; benyomul
behatols
behavaz
behavazott
beheged
behelyez; betesz
behint; locsol
behint; meghint
behv (kat)
behv; sszehv
behord
behoz
behoz; importl
behozatal; bevitel; import

behozatal; import
behozatali vm; beviteli vm
behz
behz; bevon
behz; sszehz
beidz
beigazolds; bebizonyosods
beigazoldik
beigazoldik; bebizonyosodik
beiktat
beiktat; beilleszt
beilleszkedik
beilleszt; beiktat
beindt (motort)
beindul
beint (autnak)
beratkozik; felratkozik
bejr
bejr; beutazik
bejr; megjr
bejrat
bejrat; bemenet
bejrati ajt; kapu
bejegyez; ber
bejegyez; iktat
bejelent
bejelent; kzl; jelez
bejelents; bemonds
bejelenthivatal
bejelentlap
bek. (bekezds) /rv./
bka
bekapcsol
bke; bkessg
bekebelez
bkeharcos
beken
bkn; bkben; nyugton
beken; megken
beken; megken (tv. is)

bekpzelt; nhitt
bekeretez
bekert
bekert; krlvesz
bks
bks termszet
bkeszeret
bkeszerzds
bktlen; nyughatatlan
bktlensg; egyenetlensg
bekezds
bekopog
bekopog; kopogtat
bekormoz
bekltzik; bekltzkdik
bekltzik; odakltzik
bekltzik vhova
bekt
bekt; bektz
bekvetkezik
bekld
bekld
bklkeny; bkt
bl
belts
belts; szszersg; rtelem
belthatatlan
belthatatlan; unabsehbare Mglichkeiten:
korltlan lehetsgek
belt
bele; bel; belefel
bele; ebbe; abba
beleakad; belebonyoldik
beleavatkozik
beleavatkozik vmibe; er mischt sich in alles:
mindenbe belertja magt
belebonyoldik; belekeveredik
belebonyoldik; belekeveredik; jn. in seine
Netze verstricken: behlz vkit
belebjik
beleegyezs; engedly

beleegyezs; hozzjtuls
beleegyezs; seine Einwilligung geben zu
etw.: beleegyezst adja vmihez
beleegyezik
beleegyezik; hozzjrul
beleli magt
belerts
belertve
beleeszik
belefog; hozzfog; hozzlt
belfojt; torkra forraszt
belegabalyodik; megreked
beleharap
beleillik
belek
belekapaszkodik
belekarol
belekpzeli magt
belekever (tv.)
belekever; belevon
blel; er ist ihm sehr unterlegen: sokkal
gyengbb nla
bellegzik
belemlyeszt
belenyilallik
belenyugszik; beletrdik
belp
belp; bemegy
belps
belps; kezdet
belps (zene)
belpsi engedly; kilpsi engedly
belpdj
belpjegy
bls (ruha)
blsanyag
beleszmtva; beszmtva; belertve
beleszokik; beletanul
beleszl
beleszl; belebeszl

beletrds
beletrdik vmibe
belevs; fr
belevon; belekever
belfld
belfldi
belfldi (ember)
belfldi forgalom
belfldi utazs
belga; belgiumi
belga (ember)
Belgium
blgrcs; klika
belgygysz
belkereskedelem
belk
belk; betaszt
belle; ebbl; abbl
belle; ebbl; abbl; daraus folgt: ebbl
kvetkezik; mache dir nichts daraus !: fel se
vedd !; oda se neki !
belpolitika
bels
bels; belbels; benti
bels csatr
bels; lichte Weite: belvilg
bels rsz; a belseje vminek; der Minister des
Innern: belgyminiszter
bels zseb; mellzseb
belsrsz
blszn
beltenger
belgyminisztrium
bell
bell; benn; bent
belvros
belvz
blyeg
blyeggyjtemny
blyeggyjt

blyegz
bemagol; bevg
bemagoltat
bemar
bemardik; belemardik
bemrt; belemrt
bemzol
bemegy; befr
bemlyt; homort
bemenetel; bejrs; belps
bemeszel; tmeszel; bemzol; tmzol
bemocskol
bemond
bemonds
bemond
bemond; konferl
bemutat
bemutat; elad
bemutat; felmutat
bemutat; megismertet
bemutat; megmutat
bemutat; sszeismertet
bemutat; produkl
bemutats
bemutatkozs
bemutatkozik
bemutat elads (sznhz)
bemutat; premier
bna; snta
Bence
bencs
bend; pocak
Benedek
benedvest; megnedvest
benpest
benpests
benevez
benevez (sp)
benne; ebben; abban
bennlak

bennlak nvendk
bennszltt
ben; beheged
ben; sszen; etw. zuwege bringen:
ltrehoz; sszehoz vmit; zuwegen kommen:
bentt
benssges
bent; benn; bell
bnuls; ein Laib Brot: egy egsz kenyr;
cip
benzin
benzinjegy
benzinkt
benzol
benyom; belenyom
benyoms
benyomst kelt
benyomul; keresztlhatol; thatol; behatol
benyjt
benyjt; bead
benyl; belenyl
beolt vmi ellen
beomls
beomlik
beoszt
beoszt (vhova)
beoszts
bemls; befolys
bents
bepanaszol
bepanaszol; panaszkodik
beperel; bevdol
bepiszkt
bepiszkt; beszennyez
bepiszkoldik; beszennyezdik
beporoz
bepderez
br
br; dj; fizets
beragyog
berak; berakodik
berak; felrak; berakodik

beraks; berakods
berakods; beraks
berakodik
beraktroz
brbe ad
brbe ad; kiad; Zimmer zu vermieten: kiad
szoba
brbe vesz; brel
brces
brel
brelhet
brelszmols
berendez
berendez; felszerel
berendezs; felszerels
berendezs; kszlk; szerkezet
bereped; einsprungen fr jn.: beugrik vki
helyett
berepls
bereteszel
brhz
brkocsi
brlaks
brlet
brletjegy
brl; albrl (laks)
brl; haszonbrl
brmentest; felblyegez; blyeggel ellt
brmentests nlkl; ingyen
brmunka
beromi; llati
beront
beront; betr
berozsdsodik; megrozsdsodik
berreg; bg
berg
bergik
bergik; megittasodik
beruhz
besorol
besorols
besoroz

besz; pcol
bespr
besg; rulkodik
besg (tv.)
besg; hrl ad
besrt
beszakt
beszll; bemszik
beszllsol (kat)
beszllt
beszmts; beleszmts; mit Einschlu von
etw.: vmit beleszmtva; beszmtva
beszmthatatlan
beszmthat llapotban lev
beszmtva; beleszmtva
beszmol; jelent; tudst
beszmol; jelents; tudsts
beszd
beszed; behajt
beszdes
beszeds; behajts
beszdkszsg
beszeg
beszl
beszl; szl; mond; es spricht fr sich selbst:
nmagrt beszl
beszlget
beszlget; du hast gut zu reden: knnyen
beszlsz; knny neked; du hast letch zu
reden: knnyen beszlsz; knny neked
beszlget; trgyal
beszlgets
beszlgets; trsalgs; ins Gesprch
kommen: beszlgetni kezd
beszl
beszlke; ihr Mundwerk steht nie still: be
nem ll a kereplje; szja
beszlkszsg; beszlkpessg
beszerzs
beszerzs; Besorgung machen: bevsrol
beszerzsi forrs
beszv

beszolgltat
beszort
beszort; befog
betjol
betakar; beburkol; sich in etw. hllen:
burkolzik vmibe
betakart
betakarzik
betant
betant; idomt
betapos; beletapos; kitapos
betapos; letapos; bedngl
beteg
beteg; fjs
beteggy
betegllomny
betegpol
beteges
betegeskedik
betegeskedik; snyldik
beteglap
betegnek kir; betegllomnyba vesz
betegsg
betegsg; baj
betegsg; die ansteckende Krankheit: fertz
betegsg
betegsg miatt
betegszoba
betekints; bepillants
betekints; bepillants; belts
betelept; benpest
betemet; betlt
betr
betrs
betesz
betesz; becsuk
betesz; berak
betevs; bett
betilt
betolakod
betlt; elfoglal

betm
betms; betmds
betr
betr; beront
betr; bezz
betr; feltr
betrs; mit Einbruch der Nacht: az j
belltval
betrik
betrik; beszakad
betr
bet
bet szerint; sz szerint
betrendes
betz; betzget
beugrik
beugrik vkihez; benz vkihez
beutal
beutal (dlsi)
beutazs
beutazik; bejr
beltet
beltet; elltet
bet; belet
bets
bevegez
bevg; becsap
bevg; belevg
bevgs; hasadk
bevlik
bevlik; alkalmas
bevall; beismer; elismer
bevall; elismer
bevlt; felvlt; tvlt (pnzt)
bevlt (pnzt)
bevndorls
bevndorl
bevsrls
bevsrl
bevsrlkocsi
bevsrlkosr

bevsrlsta
bevsrol
bevgez; befejez
bever
bever; belever
bevs; belevs
bevsdik; belevsdik
bevesz
bevesz; elfoglal; Abschied nehmen:
elbcszik; den Hrer nehmen: felveszi a
kagylt; Platz nehmen: helyet foglal; Taxi
nehmen: taxit fogad; ein Zimmer nehmen:
szobt vesz ki; brel; in Empfeng nehmen:
tvesz; wie mann's nimmt: ahogy vesszk;
etw. auf sich nehmen: felvesz; magra vesz
vmit; zu sich nehmen: maghoz vesz; zu sich
nehmen: elfogyaszt; bitte, nehmen Sie !:
bevtel
bevtel; jvedelem
bevtelez
bevets
bevets (kat)
bevezet
bevezet; bejegyez
bevezet; megkezd; megindt
bevezets
bevisz; behoz; importl
bevitel; behozatal; import
bevon
bevon; bebort
bevon; bebort; huzattal ellt
bevon; belevon
bevon; bort
bevonat; huzat
bevonul
bevonul; bekltzik
bevonul (kat)
bevonuls; bekltzs
bez. (bezrlag) /rv./
bezr
bezr; becsuk

bezr; befejez; den Vertrag abschlieen ber


Alterversorgung: eltartsi szerzdst kt;
eine Wette abschlieen: fogadst kt
bezr; elzr; lezr; becsuk
bezr; lezr
bezr; lezr; becsuk
bezrkzik
bezran
bezrdik; becsukdik
bezrdik; bezrul
bezrlag
bezz
Biblia
bborpalst
bborvrs
biceg; dcg; kacszik
bika; Erlauer Stierblut: egri bikavr (bor)
bili
bilird
bilincs
bilincs; bkly
bilincs; bkly; ktelk; am laufenden Band:
futszalagon
bilincsitl felold
billen; billent
billenty
bimb; rgy
bimbs
bimbzik; rgyez
biolgia
br; birtokol
brlat; kritika
brl; kritikai
brl; kritikus
birka; juh
birkanyrs
birkzs
birkzik; kszkdik; vvdik
br
birodalmi vast
birodalom

brsg
brsgi
brsgi trgyals
brsgi trgyalterem
brsg
birsalma
birtok
birtok; tanya
birtokbavtel
birtokls; birtok; etw. im Besitze haben:
vminek a birtokban van
birtokmegoszts
birtokol; br
birtokos
birtokos eset (nyelvt)
birtokos; tulajdonos
bitorol
bivaly; blny
bizakod; zuversichtlich sein: bizakodik;
bzik
bizalmas
bizalmas bart; bartn
bizalmaskod
bizalmatlan
bizalmatlan; gyanakv
bizalmatlankodik; gyanakodik
bizalmi
bizalmi (ember)
bizalom
bizalom; bizakods; ich bin der festen
Zuversicht, da ...: ersen bzom abban, hogy
bizalom; jm. Zutrauen schenken: bzik
vkiben
bizalomgerjeszt; bizalomkelt
bizalomteljes
bzik
bizomny
bizony; st
bizonyra; biztosan
bizonyt
bizonyt; altmaszt
bizonyt; tanst

bizonyts; bizonytk; unter Beweis stellen:


bebizonyt
bizonytk
bizonytk; eine Probe mit etw. machen:
kiprbl vmit; eine Probe mit etw. anstellen:
kiprbl vmit; jn. auf die Probe stellen:
bizonytk; igazols; dokumentci
bizonythat
bizonyt er
bizonytvny
bizonylat
bizonyos; biztos
bizonyossg
bizonytalan
bizonytalan; homlyos
bizonytalan; ktes
bizonyul vmilyennek
bizottsg
biztat; kezdemnyez
biztat; rbeszl
biztat; unszol; sich ntigen lassen: kreti;
knltatja magt
biztats
biztats; rbeszls
biztonsg
biztonsg kedvrt
Biztonsgi Tancs
biztos
biztos; bizonyos
biztos; biztonsgos; veszlytelen
biztosan; ja, warum nicht ?: mirt ne ?; ja
nicht: dehogy
biztost
biztost; biztonsgba helyez
biztosts
biztostsi bettlap
biztostsi szerzds
biztostk
biztostk; kezessg; er leistet Gewhr dafr:
jtll rte
biztostk (msz); die Sicherung brennt
durch: kig a biztostk

biztostt
biztossg; bizonyossg
blokd
blokd al vesz; zr al vesz
blz
bbiskol
bbita
bocsnat
bocsnat; megbocsts
bocsnatkrs; mentegetzs; jn. um
Entschuldigung bitten: bocsnatot kr vkitl
bocsnatot kr
bocsnatot kr; mentegetzik
bocskor
bd
bodnr
bdultsg; mmor
bodzabokor
bogncs
bogr
boglrka
boglya; kazal; asztag
bogrcsgulys
bogy
bohc
bohks
bohzat
bja
bojler
bojt
bk
boka
bokor; bozt; auf den Busch klopfen:
puhatolzik
bokrosodik
-bl, -bl
boldog
Boldogasszony
boldogt
boldogsg

boldogtalan; unglcklich lieben:


viszonzatlanul szeret
boldogul
boldoguls; dvssg
bolgr
bolgr (ember)
bolha
blint; blintgat; bivccent
bolond
bolond; bolondos
bolond; eszeveszett; verrckt machen:
megbolondt; verrckt werden: megbolondul
bolond; hbortos
bolondos; mks
bolt
bolt; zlet
bolti r
boltv
boltves
boltozat
bolyg
bolyhos
bolyong; tvelyeg
bomba
bombasrlt
bombasiker
bombatmads
bombz
bombz
bomls
bomlaszt
bomlaszt (tv.)
boncols
bonyolult; knyes
bonyolult; kusza
bor; Wein in Flaschen: palackozott bor;
Wein vom Fa: hords bor; den Wein lesen:
Borbla
borbly
borda
bordzat (haj)

borgonyafnk; puffancs
bort
bortk
bortlap; bortk
borjadzik
borj
borjslt
borogat
borogats
borka
borona
borosta
borostyn
borostynk
borotva
borotva; elektrischer Rasierapparat:
villanyborotva
borotvales
borotvlatlan
borotvlkozik
borotvapenge
boroz
borprlat; brandy
borraval
bors; roter Pfeffer: paprika; ungarischer
Pfeffer: paprika
borsmenta
bors
borshvely
borsos
borszesz
bort hzast; bort vg
bortermels; szlmvels
bortermel; szlsgazda
borult; bors; felhs
bors
borz
borzad; retteg; irtzik; es graut mir/mich vor
ihm: iszonyodom tle
borzads; borzongs; irtzat
borzalom; rm; rmsg

borzaszt
borzaszt; iszony
borzaszt; rettenetes; rmes
borzong; fagyoskodik
borzong; remeg
borzongs
borzongat
bosszankodik
bosszant
bosszant; zaklat
bosszants; zaklats
bosszant
bosszant; kellemetlen; zavaros
bossz
bossz; an jm. Rache nehmen: bosszt ll
vkin
bosszs
bosszs; auf jn. ungehalten sein: neheztel
vkire
bosszs; haragos; mrges
bosszsg
bosszsg; felhborods
bosszsg; kedvetlensg
bosszt ll
boszorkny
boszorknysg
bot; kar; rd
bot; plca
botanika
botanikus
botfl
botladozik; botorkl
botorkl
botorkl; imbolyog
botorkl; tntorog
botrny
botrnyos
boy
bozontos
bozontos; borzas; lompos
bozt
bozt (sr)

bbeszd
bg; bget
bg; jajveszkel
bjtl; koplal
blcs
blcselkedik; filozofl
blcsen; okosan
blcsessg
blcs
blcsdal
blcsde
br
br; eine ehrliche Haut: becsletes ember;
aus der Haut fahren: kibjik a brbl
brnc
brbl val; brbrgygysz
brgyullads
brkemnyeds
brkits; das gibt den Ausschlag: ez a dnt
brmellny
brtn
brtnr
bsg; flsleg
bsg; flsleg; felesleg
bsg; gazdagsg
bsg; nagysg
bsg; tlrads
bsges
bsges; gazdag
bsges; kiads
bsz; dhs
bven; bsgesen
Brazlia
brazliai
brazliai (ember)
brekeg
brikett
bronzrem
bronzszn; bronzvrs
bross; mellt

brosra
brutlis
b; bnat; bntalom
bbnat
bubi (krtya)
bcs
bcsjrs; zarndoklat
bcsvtel
Buda
buggy; puff
bg hang (telefon)
bugyborkol; buborkol; forr
bugyi
bugyog
buja
bjik; csszik
bujtogat; lzt
buks
buks; kudarc
bukfenc; einen Purcelbaum machen:
bukfencet vet; einen Purcelbaum schlagen:
bukfencet vet
bukfencezik
bukta
Bulgria
bulla
bunda
bunk; buzogny
bunk; fej; bra
bunks
bura; fed
burgonya; krumpli
burjnzik
burkol; kiblel
burkolat; gngyleg
burkolatlan; csupasz
burok; burkolat; lepel; in Hlle und Flle:
nagy bsgben
burzsozia
bs; bnatos
bskomor

bskomorsg
bsul; bnkdik
busz
busz; autbusz
buta; ostoba
buta; ostoba; hlye; das wird mir schon zu
dumm: ezt kezdem mr unni
butasg; ostobasg
butik
btor
bvr
bvhely
bvhely; rejtekhely
bvhely; rejtekhely; Versteck spielen:
bjcskzik
bza
bzavirg
buzdt
buzgs; forrongs
buzgsg; buzgalom; mit groem Eifer: nagy
igyekezettel
buzog; forr
buzog; pezseg; forr
bds
bf
bkkfa
bkkfbl val
bkkny
bn
bn; vtek
bn; vtek; hiba; jn. Schuld geben: okol vkit;
hibztat vkit; schuld sein an etw.: az oka
vminek
bn; vtek; kihgs
bnbak
bnbn; tredelmes
bnbe visz
bnhds
bnhds; vezekls
bnhdik; vezekel
bns; vtkes

bnzs
bnzik; vtkezik
bnz; brtntltelk
bnrszessg
bntny; bntett
bntets; brsg
bntets; fenyts
bntethet; bntetend; bns
bntetlen
bnteteljrs
bntetjogi
bntetparancs
bntetrgs; bntetdobs (sp)
bngy
bszke
bszklkedik; pffeszkedik
bszkesg; voller Stolz: bszkesggel telve
bvsz
bvsz; varzsl
bvszkedik
bvszmutatvny
bvszmutatvny; szemfnyveszts; kprzat
bvkr
bvs; mgikus
bz; bdssg
bzlik; hier stinkt's: itt bds van; hier
stinkt's: itt bzlik valami
camping
campinggy
campingfz
cpa
cr
cdrus
cdula
cg
cgbolt
cgr; cgtbla
cgjelzs
cgtbla
cgvezet

ch
cl
cl; rtelem; das war der Zweck der bung:
ez volt a cl; az egsz erre ment ki
clba vesz; cloz
clgmb
cljbl; vgett
clkitzs
cella; zrka
celofn
cloz
cloz; trekszik
cloz; utal
clpont
Celsius-fok
clszer
clt r; elr
cltbla
cltalan
cltalan; rtelmetlen
cltudatos
clzs; ints; figyelmeztets; jel; ein Wink mit
dem Zaunpfahl: flrerthetetlen clzs
clzs; utals
clzatos
cement
centrifuga
centrifugz
crna
crnaszl
ceruabl; golystollbett
ceruza
Chile
chilei
chilei (ember)
cibl; megtpz
cibl; rngat
cibl; rngat; tpdes
cica
cicoma; dsz
cicomzkod

cifrz; cikornyz
cigny
cignypecsenye
cignyzene
cignyzenekar
cigaretta
cikk; fejezet
cikk; tanulmny; fogalmazs
ciklmen
ciklikus
cikornya; kacskaring; kacskarings vonal
cilinder
cm
cm; felirat
cimbora
cmn
cmer; Kopf oder Wappen: fej vagy rs
cmerpajzs
cmke
cmkp
cmsor (nagybets) (nyomda)
cmsz
cmsz; vezrsz
cmzs
cmzett
cincog
cinikus
cink; horgany
cinke; cinege
cinkostrs
cipekedik
cipel
cipsz
cip; kenyr (egsz)
cip; vekni
cip; jm. etw. in die Schuhe schieben: rken
vkire vmit
cipfz
cipsarok; einen reienden Absatz finden:
nagyon kelend
Ciprus

ciprus (nvny)
cipzr
cirill
ciripel; cirpel
cirkl
cirkl (haj)
cirkusz
cirgat
ciszterna
citera
citrom
civakods
civakodik
civakodik; veszekszik; perlekedik
civakod
civakod; hzsrtos
civilizl
civilizlatlan; vad
cvds
ckmk; holmi
comb (llat)
comb (llat) (Ausztria)
clp; dc
clp; kar
clpz; karz
cvek; kar
cvekel; kikarz
cucli; didli
cukor
cukorbajos; cukorbeteg
cukorbors
cukorka
cukormz
cukortart
cukrsz
cukrszda
cukrost
cukroz
cuppan; loccsan
cuppant

csbt; rvisz
csbt
csahol
csak
csak; csupn
csak; fr erste: elszr is; fr erste: egyelre;
erst dann: majd csak akkor
cskny
csakhamar
csaknem; majdnem; szinte; schier
unmglich: teljesen lehetetlen; es soll mich
schier bednken: gy rmlik; gy vlem
csal
csal; megcsal
csal; szdeleg; szdt; szlhmoskodik
csald
csald; nach Hause: hazafel; zu Hause:
otthon; er und sein genzes Haus: s az egsz
hza-npe; von Hause aus: otthonrl; von
Hause aus: szletstl fogva
csald; nemzetsg
csaldi llapot
csaldi hz
csaldi ptlk
csaldias; bizalmas
csaldnv
csaldtag
csaldtag; hozztartoz
csaln
csalncsps
csalrd; csal; csalka
csals
csals; szdelgs; szdts; szlhmossg
csaltek
csalfa
csalhatatlan
csal
csal; gazember; csirkefog
csal (krtya)
csal; szdelg; szlhmos
csal; szlhmos

csalds
csalds; kibrnduls
csaldst okoz; kibrndt
csaldik
csaldik; kibrndul
csaldik; tved
csalogat
csalka
csmcsog
csmps
csap
csp; tapogat
csapadk
csapgy
csaps
csaps (tv.)
csaps; megprbltats
csapssal/tssel feldnt; kidnt
csapat
csapat; csoport
csapat (tizenegy fs) (sp)
csapatonknt
csapda
csapda; kelepce
csapkod; verdes
csapajt
csapdik; csattan; Luft schnappen: levegt
szv
csapong
csapos; csaplr
csapszk; felcsaphat ls
csapzr
csapszk
csarnok
csszr
csszrn; csszrn
csat; kapocs
csata; tkzet
csatr (sp)
csatroz
csatatr

csatlakozs; belps
csatlakozik
csatlakozik; bekapcsoldik
csatlakozik; belp
csatlakozik; trsul
csatlakozik vmihez; az etw. stoen: hatros
vmivel
csatlakoz (dugs)
csatlakozaljzat; konnektor
csatls
csatol; mellkel
csatols; csatlakozs
csatorna
csatornz
csattan; csattog
csattans
csattan
csattint; kattint
csattog; zeng; nekel (madr)
csavar; srf
csavaranya
csavaranya (msz)
csavarg
csavarhz
csavarkulcs; villskulcs; franciakulcs
csavarmenet
csavarodik; gyrzik; nach Atem ringen:
levegrt kapkod; die Hnde ringen: kezt
trdeli
csavarodik; tekerdzik
csavarog
csavarog; kszl
csavarszer
csecsem
cseh
cseh (ember)
cseh (nyelv)
Csehorszg
csehszlovk
csehszlovk (ember)
Csehszlovkia

csekly; jelentktelen
csekly; kevs; kicsiny; alacsony; silny;
nicht im geringsten: legkevsb sem
cseklyebb rtk; silny
cseklyebb; silnyabb
cseklysg; kicsisg
cseklysg; semmisg; auf die Spur bringen:
nyomra vezet
csekk
csel
csel; trbecsals
cslcsap; csapodr; ingatag
cselekedet
cselekedet; cselekmny
cselekedet; tett
cselekszik; mit etw. handeln: kereskedik
vmivel; mit jm. handeln: alkudozik vkivel;
um was handelt es sich denn ?: mirl is van
sz ?; worum handelt es sich denn ?: mirl is
van sz ?; wovon handelt dieses Buch ?:
cselekszik; tesz; alkot
cselekv; hat; alkot
cseles; ravasz; alattomos
cselkv md (nyelvt)
csellista
cselszv
csemege
csemege; desszert
csempe
csempsz
csempsz; zrkedik
csempszru
csempszet
csempszik
csempz
csend; nmasg; hallgats
csendben lefekszik (kutya)
csendlet
csendes
csendes; bks
csendes; halk

csendes; hallgatag
Csendes-cen
csendes-ceni; der Pazifische Ozean:
Csendes-cen
csendrsg
cseng
cseng; hangzik
csenget
csengets
cseng
csepeg
csepeg; cspg; csurog
csepegtet
csepegtet; csurgat
cspel
csepereg
csphadar
cspls
csepp
cseppenknt
cseppk
csere
csere; kicserls
cserebogr
cserp
cserepes virg
cserpklyha
cseresznye
cseresznyeplinka
cserje; bokor; bozt
cserjs; bozt
cserjs; boztos
cserksz
cserzvarga; tmr
cssze
csszealj
csetepat
csettint
csettint; pattint
cseveg; elbeszlget
csevegs; fecsegs

csibe
csibe; csirke
csibsz; klyk
csicsereg; csiripel
csicsergs; csiripels
csiga
csiga (msz)
csigalpcs
csigasor (emel)
csigolya
csk; sv; szalag
csiklands
csiklandoz
csiklandoz; ingerel
csik
csikorgat; ropogtat
csikorog
csiks
cskos; cskozott; svos
cskos; svos
cskoz; svoz
csillag
csillagsz; asztronmus
csillagszat
csillagos
csillagvizsgl
csillagzat
csillm
csillmlik; csillog
csillmlik; csillog; villog
csillapt; enyht
csillapt; enyht; elllt
csillapthatatlan
csillr
csille
csille (bnya); ein scharfer Hund: haraps
kutya; blder Hund: barom; auf den Hund
kommen: lezllik
csills (bnya)
csillog; fnylik
csillogs; csillmls

csillogs; fny; ich habe keinen Schimmer


davon: sejtelmem sincs rla
csillogs; villogs
csimpnz
csinos; takaros
csinos; takaros; fess
csinos; takaros; rendes; j; szp
csintalan
csintalan; pajkos
csny
csp; mar
csp (rovar)
csipeget
csiperkegomba
csps
csipesz
csipet
csipke
csipkebokor
csipked; piszkl; bszt
csipkeldik; gnyoldik
csipkeldik; ktekedik
csipkeldik; piszkl; piszkldik
csipog
csp
cspcsont
cspfog
csps
csps; les (tv.)
csiptet; szort
csra
csrtlant
csrzik
csiriz
csirke; csibe
csirke (rntani val)
csirkefog
csiszol
csiszol; fnyez; polroz
csiszols
csiszolat

csiszolatlan
csz
csizma
csizma fle
csizms
csizmaszr
csobog
csobogs; pacskols; pancsols
csoda
csodlat
csodlatba ejt
csodlatba ejt; meglep
csodlkozs; csodlat; jn. in Verwunderund
setzen: csodlatba ejt vkit
csodlkozik; mul
csodlkozik; bmul
csods; csodlatos
csodaszp
csk; Gru und Ku: sok cskkal s
lelssel; mit tausend Ku: sok cskkal s
csoki
cskol; cskolzik
csokold
csokor; bokrta
csokor; szalag
csomag
csomag; kteg
csomagfelvtel
csomagkiads
csomagkld szolglat
csomagmegrz
csomagol
csomagols
csomagolpapr
csomagonknt
csomagptdj
csomagszllts; csomagkzbests
csomagtart
csom
csom (hajzs is); bog; grcs
csom; kteg

csom; nyalb
csomz; csomt kt
csnak
csnak; naszly
csnakmotor (kls)
csonk
csonka
csont
csontbl val; csontcsonthjas gymlcs
csontos
csontvz
csontvel
csoport
csoportos utazs
csoportost
csoportosul
csoportosul; sszeverdik
csorba
csorbult
csordultg telt; telis-tele
csoszog
csvlja a farkt
cs
csbr
cscselk
cscselk; banda
cscselk; irgewie gesinnt sein: vmilyen
szellem; rzelm; felfogs
cscsonk (msz)
csd
csd; einen Krach mit jm. haben:
sszeveszett; haragban van vkivel; einen
Krach machen: patlit csap; mit Ach und
Krach: nagy nehezen; mmel-mmal; unter
Ach und Krach: nagy nehezen; mmel-mmal
csd; pleite gehen: tnkremegy; csdbe jut;
pleite sein: tnkrement; csdbe jutott
csdr; mn
csdlet
csdlet; jm. etw. zuleide tun: megbnt;
bntalmaz vkit

cskevny
cskken
cskken; esik
cskken; esik (tv. is)
cskken; kisebbedik
cskkens
cskkent
cskkent; enyht
cskkent; kevesbt
cskkent; kisebbt
cskkent; redukl
cskkents
cskkentett munkaid
csmr; berdrssig sein: elege van; sie ist
seiner/ihn berdrssig: megun vkit
csndes; csendes; rejtett
csr
csrgedezik
csrl
csrg; csrmpl
csrg; zakatol; kerepel
csrmpl; zrg
csrtet
csvg (msz)
cscs; hegy; l
cscs; tet
cscsforgalmi ra
cscsforgalom
cscsforgalom; fidny; fszezon
cscspont
cscspont; tetpont; schnell in die Hhe
fahren: hamar felfortyan; schnell in die Hhe
gehen: hamar felfortyan; nicht ganz auf der
Hhe sein: nincs a legjobb formban
cscstallkoz
cscsteljestmny
csfnv; gnynv
csfol; csfoldik
csfsg
csfsg; gyalzat; mit Schimpf und Schande:
szgyenszemre

csuha / kmzsa
csuka
csukls; den Schlucken haben: csuklik
csukl
csukl (msz)
csuklpnt; sarokvas
csuklya
csukva tart; zrva tart
csnya
csnya; csf
csnya; csf; rt
csupa; er ist ganz Ohr: csupa fl
csupa; mer; lauteres Gold: sznarany; das
sind lauter Lgen: ez csupa hazugsg
csupa vr
csupn
csupn; csak; csakis; pusztn
csupasz; fedetlen
csupasz; fedetlen; mentes; nlkli
csupor
csurg; vom Regen in die Traufe: csbrbl
vdrbe
csuromvizes
csszik; csszkl
csszik; kszik; mszik
csszik; mszik; vnszorog
csszik; vonszoldik
csszka
csszmszk
csszs; skos
csutak
cscsk
csng; fgg; lg
csr
csr; pajta
csr; pajta; magtr; raktr
csr-csavar; elferdt
csr-csavar; kibvt keres
csr-csavar; magyarzgat
cstrtk

cstrtki
cstrtkn; cstrtki napokon;
cstrtknknt
cstrtknknt; minden cstrtkn
D (Dl) /rv./
+D szerint; -hoz, -hez, -hz kpest;
rtelmben
dac; makacssg; dir zum Trotz: ellenedre
dacol
dacos; durcs
dadog; gagyog
dadog; hebeg
dagad; duzzad; emelkedik
dagadt; duzzadt
dagadt; felfuvalkodott
dagly
daganat
daganat; tumor
dagaszt
dagaszt; duzzaszt
dajka
dk
dal; dallam; nta; auf keine Weise:
semmikpp; in keiner Weise: semmikpp
dal; nek
dal; sanzon
dalia
dalis
dallam; meldia
Dalmcia
dalmciai; dalmt
dn (ember)
Dnia
dniai
Dniel; Dani; Danika
dara
darab; rsz
darabru
darabka
darabka; hulladk
darabonknt
darabos

darabszm; mennyisg
darlt paprika; paprikapor
dars
darzs
daru (gp)
daru (madr)
datolya
db. (darab) /rv./
de; azonban; pedig; hanem; aber und
abermal: jra meg jra
de igen; dehogynem
december
ddanya; ddnagymama
ddapa; ddnagyapa
ddelget
ddunoka
defekt
dkn
dl; dlid; zu Mittag: dlben; des Mittags:
dlben
dl (gtj)
dl-afrikai
dlben
dlceg
dleltt
dleltt; des Vormittags: dlelttnknt
dleltti
dleltti mszak
dlelttnknt
dli
dli; dl fel
dli rsz; dli vidk
dlibb
Dli-sark
dlkelet
dlkeleti
dlnek; dl fel
dlnyugat
dlnyugati
dlutn
dlutni

dlutnonknt
demagg
demilitarizl
demokrcia
demokrata
demokratikus
demonstrl; tntet
denevr
deportl
dr
derk
derk; alapos
derk; derekas
derk; j; becsletes
derk; karakn; beleval
derk; kivl
derk; tisztes; tisztessges
derekas
derekas; alapos
derekasan; jl
derkbsg
derkszj (fegyvernek)
derkszg; merleges
derkszg ngyszg
derelas; derk
dereng; virrad; es dmmert mir: dereng
nekem
dert (msz)
der; vidmsg; derltsg
derl; tisztul
derlt
ders
ders; kellemes
ders; vidm
deszka
deszka; palnk
deszkbl val
detektvregny
deviza
dezertl
dzsa

diadal
diadalittas
diadalmaskodik
diadalmenet
diagnzis
dik; fiskolai hallgat; egyetemista
diklny; fiskolai hallgat lny; egyetemista
lny
dikotthon; dikszll; kollgium
dialektus
dialgus; prbeszd
dicsekszik
dicsekszik; henceg; krkedik
dicsekszik; krkedik
dicsekvs; hencegs; krkeds
dicsekv; henceg; krked
dicsr
dicsret
dicsret; um jeden Preis: minden ron;
mindenron; zum halben Preis: flron
dicsretes
dicsretes; dicsretre mlt
dics; dicssges
dicst
dicst; magasztal; dicsr
dicssg
dita
dits
dj; jutalom
djaz; fizet
djaz; jutalmaz
djaz; megfizet
djaz; megfizet; megjutalmaz
djlovagls (sp)
djmentes; illetkmentes
djmentes; kltsgmentes
djnyertes; kitntetett
djszabs
djszabs; tarifa
diktl
dikttum

diktatra
dinamika
dinnye
di
dibl
dihj
ditr
diploma
diplomcia
diplomciai
diplomata
diplomatikus
disszonancia; rossz hangzs; hamis hang
dsz
dsz; dszts; dsztmny
dsz; kessg
dszebd; dszvacsora
dszeleg; pompzik
dszhely
dszt; cicomz
dszt; kest
dszts
diszkosz
diszkosz (sp)
diszkoszvets
dszlet; sznfal; kulissza
dszmenet
dszmruk
diszn; koca
diszn; serts; Gefllte Schweinsrouladen:
tlttt diszntekercs; Schweinskotelett mit
Reis: disznkaraj rizzsel
disznlkodik
disznsg
disznsajt
disznslt
dszoklevl
dszpldny
dsztvirat
dszterem
divat

divatruhz; divatkereskeds
divatrusn
divatba hoz
divatbb
divatbemutat
divatbolond
divatcikk
divatlap
divatos
divatos; kelend
divatszakma
dob
dob; hajt
dob; hajt; vet; hny (tv. is)
dobl; hajt
dobs; hajts vets
dobog
dobog; lktet
dobog
dobol
dobos
doboz
doboz; skatulya
dobver
docens
dog
doh; dohossg; pensz
dohny
dohnyru
dohnybolt
dohnyos
dohnyzik
dohnyzasztal
dohos
dohos; flledt
dohos; korhad
dokk
doktor
doktorl
doktortus

doktorn
doktorr avat
dokumentumfilm
dolgos; munks
dolgos; tevkeny
dolgozik
dolgozik; bnik vmivel
dolgoz
dolgoz; hivatst gyakorl
dolgoz; munks
dolgozszoba
dolgoztat; auf etw. hinarbeiten: trekszik
vmire
dolog
dolog; iz; dummes Zeug: hlyesg; buta
beszd; verworrenes Zeug reden: ssze-vissza
dolog; trgy; holmi
dologi
dm
domb; halom
dombnak fel
domborulat
dombos
dombvidk
dombvonulat
dominl
domonkos (szerzetes)
dorombol
dorong
Dorottya
dosszi
dosszi; irattska
dzis
df; szr
dfs; szrs
dg; llat (tv.)
dgfradt
dghs
dgltt
dl
dls; ereszkeds
dlyfs; felfuvalkodott

dngl
dngl; clpz
dnt; dntst hoz; ein Urteil fllen: tletet
hoz
dnt; hatroz
dnt; vlaszt
dnts; hatrozat; eine Entscheidung treffen:
hatrozatot hoz; dntst hoz; hatroz; eine
Entscheidung fllen: hatrozatot hoz
dntsre jogosult
dnt; mrvad
dnt (sp)
dnt tnyez
dntbr
drgs; robaj
drglzik
drg
drzsl; srol
drzsls
drzspapr
dszl; dskl
dtn; sarkalatos krds
dzsl; in etw. schwelgen: dskl vmiben
drga; teuer werden: megdrgul; wie teuer
ist das ?: mennyibe kerl ez ?
drgak
drgasg; drguls
drgt
drgul
drma
drmai
drmar
drasztikus
Drva
dressz; mez (sp)
Drezda
drogria; illatszerbolt
dromedr; egypp teve
drtktlvast; drtktlplya
drtnlkli
dudl; tlkl
ddol; ddolgat

dudor
dudor; btyk; gum
dudorods
dudva; gaz
dugatty
dug
dug; csap (hordn)
dug; dugasz
dughz
dugs csatlakoz
dugs rintkez; csatlakoz (msz)
dulakodik
Duna
Dunntl
dundi; molett
dunna
durran; csattan; pattan; die Farbe knallt: a
szn rikt; der Motor knallt: a motor kopog;
es knallt: lnek; lvldznek
durrans; csattans; Knall und Fall: hirtelen
durrant; pufogtat
durva
durva dara
durva; goromba
durva; vad; mveletlen; gondozatlan;
polatlan
durvasg
durvasg; gorombasg
dsgazdag
dvad
duzzad; dagad; von Gesundheit strotzen:
majd kicsattan az egszsgtl
duzzadt; dudoros
duzzasztgt
duzzasztm; gt
duzzog
dbrg; morajlik
dbrg; zg
dh
dh; dhngs; mreg
dh; rlet
dhng

dhng; tombol; dl
dhs
dhs; dhng; dhdt
dhroham
dledezik
dledez
dlt
dzsessz; jazz
(szak) /rv./
ebbl a szempontbl; abbl a szempontbl
ebbl; innen
ebd
ebd utni alvs
ebd; zu Mittag essen: ebdel
ebdl
ebdlasztal
ebdsznet
benfa
ber
ber; eleven (tv.); wach bleiben: bren
marad; virraszt
bersg
ebihal
bren lev; nem alv; lmatlan
bren van; virraszt
breszt; felbreszt; kelt
breszt; felkelt
bresztra
ecet
ecset
ecsetel
ecsetel; ler
eddig; a mai napig
eddigi
edny
des
desanya
dest
desks
deskevs
dessg

dessgbolt
dessgek
edz
edzs
edz; trner
effektv; tnyleges
efltt
g
g; gbolt; menny
gbekilt
egr
egerszik
egerszlyv
gerfa
egrfog
egrke; er ist muschenstill: meg semm
mukkan
gs
gsfolt
gstermk
egsz
egsz jjel
egsz; teljes
egszges humor; talpraesettsg
egszen
egszen biztos; bizonyos
egszen fiatal
egszen ms
egszen tves
egszsg
egszsges; gesund werden: meggygyul
egszsgtelen; allzuviel ist ungesund: jbl is
megrt a sok
egszsggy; higinia
egszsggyi
get; megget
get; perzsel; tz; csp; mar; es brennt !: tz
van !
gets; kigets
ghajlat; klma
ghajlati; klimatikus
ghajlatvltozs

gi; mennyei
gigr
gihbor; zum Donnerwetter !:
mennydrgs mennyk !
gitest
g
g; lngol
gsznkk
egzotikus
egy
egy fre jut termels
egy rnyi jrs
egy rszrl sem
egy sem
egygyas szoba
egyltaln
egyltaln; irgend etwas: brmi; akrmi;
valami; irgend jemand: brki; akrki;
valaki; irgend so ein: valamilyen; amilyen
egybeesik; egybevg
egybehangol; sszhangba hoz
egybehangzik
egybehangz; egyetrt
egybekel
egybekels; eskv; nsz
egybevg
egybevesz
egyb; ms
egyb /rv./
egyedrusts
egyedi darab
egyedl
egyedl ll (magnyos)
egyedlll (kivl)
egyedli; kizrlagos
egyedli; pratlan
egyelre
egyelre; ideiglenesen
egyl
egyemeletes
egyn; egyed

egyenram
egyenes
egyenes ads; kzvetlen ads; l ads
egyenesen; egyenest
egyenest; egyenesen
egyenest; nylegyenesen; tstnt
egyenetlen
egyenetlen; egyenletlen; nem egysges
egyenetlensg; egyenletlensg
egyenget
egyenget; jn. arg zurichten: jl helybenhagy
vkit; megver vkit; jn. bel zurichten: jl
helybenhagy vkit; megver vkit
egyenget; simt
egyni
egyni gazdasg
egyni utazs
egyenjog
egyenknt; kln
egyenknt; kln; rszletekben
egyenlet
egyenletes
Egyenlt
egyenl; egyforma
egyenl; egyforma; ein Gleiches tun:
hasonlan cselekszik; jr el
egyenl oldal
egyenlsg; azonossg; jm. an etw.
gleichkommen: felr vkivel vmiben
egyenltlen
egyenltlen; klnbz
egyenlv tesz
egyenlv tesz; kiegyenlt
egyenlv ttel
egyenrang
egyenrang; egyenrtk
egyenruha
egyensly
egyrtelm
egyrtelm; flrerthetetlen
egyes

egyes; nmely; nmi; brmely; brmi


egyes (szm)
egyes szm (nyelvt)
egyes; szrvnyos
egyes-egyedl; anytlan rvn
egyesek
egyest
egyest; prost
egyests
egyesl
egyesls
egyetem
egyetem (kznyelvben)
egyetemes; ltalnos
egyetemes; univerzlis
egyetemi tanr; professzor
egyetrts
egyetrts; beleegyezs
egyetrts; egysg
egyetrt
egyetlen; pratlan; egyedlll
egyves
egyezer
egyezik
egyezik; egybevg
egyezmny
egyezsg; megllapods
egyfle; egyforma
egyforma; egyenletes; egyhang
egyforma; egyhang
egyforma; ugyanolyan; egyenl; hasonl;
azonos
egyformasg
egyhang
egyhangsg; sivrsg
egyhavi
egyhz
egyhzi
egyhzi v
egyhzi; papi
egyhzkzsg; hitkzssg; gylekezet

egyidej
egyidejen; egyidejleg
egyik sem; keiner von uns: egyiknk sem;
keine wei es: senki sem tudja
Egyiptom
egyiptomi
egyiptomi (ember)
egyirny t; egyirny utca
egyke
egykedv
egykedv; flegmatikus
egykedvsg
egykezes; flkezes
egykez; flkez
egykor
egykor; hajdan; majd
egykor; valamikor
egykori
egykori; hajdani
egylet; egyeslet; im Vereine mit jm.: vkivel
egytt; karltve
egyms
egyms fl
egyms fltt; egymson
egyms krl
egyms mell
egyms mellett
egyms utn; sorjban
egymsba akaszkodik
egymsba; egymsban
egymsba szald; egymsba fut
egymshoz
egymshoz; ssze
egymskzt
egymsnak
egymsnak; egymsrt
egymson
egymsra
egymst
egymstl tvol van; egymstl tvol fekszik
egymsutn

egymsutn; sorrend
egynapi; egynapos
egynzet; rokonrzelm
egyrai; egyrs
egyntet
egyrszes
egyrszt; rszint; egyrszrl
egysg
egysgr
egysges
egysges; einig sein sich: megegyezik
egysoros
egyszz
egyszer; csak
egyszer; egykor; auf einmal: egyszerre csak;
nicht einmal ...: mg ... sem; nun einmal: gy
ht; es war einmal ...: egyszer volt, hol nem
volt ...; es war einmal ...: hol volt, hol nem
egyszer sem; einmal ist keinmal: egyszer mg
elcsszik
egyszer valamikor
egyszeregy
egyszeres
egyszeri; egyedlll; pratlan
egyszeriben; egy pillanat alatt; egy csapsra
egyszerre; egyttal
egyszer
egyszer; dsztelen
egyszer; szimpla
egyszeren; kereken
egyszersg
egyszerst
egyszn
egyszobs
egyszlam
egytag (sz)
egytltel
egyttal; ugyanakkor
egygy
egygysg
egytt

egytt; egymssal
egytt; egyttesen
egytt; kzsen
egytt; kzsen birtokol
egytt; kzsen hasznl
egytt marad
egytt; szintn; ... is jn
egytt; szintn utazik
egyttls
egyttrez; vele rez
egyttrzs
egyttes
egyttlt
egyttmkds
egyttmkdik; kzremkdik
egyvgny
egyvalaki
egyvalami; mit einer Hand: flkzzel; was fr
ein/eine/eines ?: milyen ?; einer/eine von
euch: egyiktk
hen hal
hes
ehet
hezik; koplal; es hungert mich: hezem
hnsg
hsg; Hunger leiden: hezik
e.i. (ez id szerint) /rv./
e.i.sz. (ez id szerint) /rv./
j; jszaka; jjel
jfl
jfli
jflkor
jjel; jszaka
jjelente
jjeli; jszakai
jjeli fekvhely; hlhely
jjeli forgalom
jjeli mszak; jszakai mszak
jjeli szlls
jjeli szllst ad
jjeli zene

jszakkon t
ejterny
k
eke
kessg; dsz
kesszls
ekevas
ekfogad; elismer
ekkor; akkor
ekkor; aztn
ekzben; akzben
ekzben; ezalatt
ekzben; ezalatt; mikzben
kszer
kszerek
kszersz
l
l (le vminek); szl; perem
el; flre; oda; tvol; weg da !: el innen !; es ist
weg: eltnt; elveszett; er ist ganz weg:
egszen odavan; in einem weg: egyfolytban;
l; in den Tag leben: egyik naprl a msikra
l
el nem adsodott; tehermentes
l; tevkenykedik; mkdik
el; tova
el; tovbb; fort mit dir !: tvozz !; takarodj !;
in einem fort: egyfolytban; und so fort: s
gy tovbb
elad
elad; elidegent
elads
eladsi r
eladhatatlan
eladhat; kelend
elad; elrust
elad; kaphat
elad; megvsrolhat
elad; megvsrolhat; kuflich erworben:
vsrolt; megvett
eladn; elrustn
eladsods

eladsodik; sich an jm. verschulden: vtkezik


vki ellen
elgazik
elgazik; sztgazik
elgaz
elajndkoz
elakad; felmondja a szollatot; cstrtkt
mond
elakad; megreked
elakadsjelz hromszg
elll
elllt; elzr
ellogosts
elalszik
elalszik; kialszil
elalszik vmit; ich habe mich verschlafen:
elaludtam
elaltat
elmt; becsap
elmul; elcsodlkozik; elbmul
elraszt
elraszt; ellep
elraszt; elnt
elraszt; nt
elrul
elrulja magt
elrverez
elrvul
els; eltemet
elasztikus; rugalmas
eltkoz
eltkoz; eltl
eltkoz; im weiteren Verfolg: a tovbbiakban
elavul; elregszik
Elba
elbeszl; mesl; man erzhlt sich ...: azt
beszlik ...
elbeszls
elbr; elvisel; eltr; kill
elbizakodott; ntelt
elbizakodottsg; nteltsg
elbocst

elbocst; elereszt; elenged


elboldogul vhogy; segt magn
elborul; elsttl
elborul; sttedik
elbcszik
elbcszik; es empfehlt sich: ajnlatos; sich
empfehlen lassen: dvzlett kldi
elbjik
elbuktat; felbuktat; eldnt; feldnt; taszt
elbvl
elcukrosodik
elcsbt
elcsbt; elcsal
elcsalogat; kicsal
elcsen
elcsen; er war mausetot: szrnyethalt; er war
maustot: szrnyethalt
elcsenevszesedik
elcserl; kicserl
elcserl; kicserl; felcserl
elcsigz; agyongytr
elcsgged
elcsggeszt
eldob; elhajt; elvet
eldob; flredob; eldobl; sztdobl
eldolgozgat; bajldik
eldorbzol
eldl; elvlik; sich entscheiden fr etw.: dnt
vmi mellett
eldnt
eldnt; elhatroz
eldntetlen
eldrzsl; elmos
el
el ad; el tesz
el ll; etw. vorstellen sich: elkpzel vmit
el dob; el vet
el; elje; elbe
el helyez; el tesz
el hz
el r

el megy; el jn
el tart; elre tart
el tesz
el tesz; el rak
le vminek
le vminek (tv.)
elakaszt
elefnt
elefntcsont
elg
elg; elegend
elg; elegend; elgsges
elg; elgg
elg; elgsges; elegend
elg; elgsges; elegend; sich an etw.
gengen lassen: megelgszik vmivel
elegns; sikkes
elgedetlen
elgedetlenkedik
elgedett
elegend
elegend; elg
elegend; kitelik; beri vmivel
eleget tesz
eleget tesz vminek
elgets
elgsgessg; megelgeds; zur Genge:
elgg
elgtelen
elgttel
eleinte; kezdetben
elejt; letert (vadat)
elektromos
Elektromos Mvek
lelem; lelmiszer; elemzsia
lelmez
lelmez; ellt
lelmiszer
lelmiszerbolt
elem
elemel; elcsen; megfj; ellop
elemez

elemi
elemi oktats
len ll; vezet
elenged
elenged; elbocst
elenged; leenged; felenged
elenged; megenged
elengeds
elengedhetetlen
elengedhetetlen; felttlen
lnk
lnk; ber; munter werden: felbred; er ist
schon munter: mr bren van
lnk; eleven
elenyszik
elenysz
eleped; elsenyved; elpusztul
elepeszt
elr; ber
elr; elnyer
elr; kitesz (sszeg)
elr (sikere van)
elr; terjed vmeddig
elr; utolr
elr vmit; viszi vmire
elereszt; elenged
elrhetetlen
elernyed; ellankad
elrtktelenedik
elrtktelent; lertkel
elrzkenyt
les
les esz; les elmj
les felfogs; lesesz
les halls
les; metsz; csps
elesett (kat)
elesik; feldl
elesik; leesik; elbukik; felbukik; ledl
elesik; sszerogy

elesik; ber jn./etw. herfallen: nekiesik


vkinek/vminek
lest; kikszrl; kihegyez
lskamra
leszt
let; das Leben und Treiben auf der Strae:
az utca forgataga; ums Leben kommen: lett
veszti
letbelptets
letfogytiglan
letfontossg; letbevan fontos;
ltfontossg
letjel
letkpes
letkor
letkor; regsg
letkrlmnyek
letlen
letmd
letnagysg
letplya; plyafuts
letrajz
letre kelt; fellnkt
letsznvonal
lettrs
lettelen; mein Lebtag: letemben
letunt
letveszly
letvidm
elvg; megelz
eleven esz
eleven; frge; lnk; ein reges Leben:
mozgalmas let; rege werden: felled
elvl
elvlhetetlen; rk
elfajul
elfajuls
elfrad; kifrad; kimerl
elfrad; lankad
elfraszt; kifraszt; kimert
elfecsrel; elpazarol; eltkozol; die Zeit
vergeuden: elvesztegeti az idt

elfekszik; lefekszik; Eier legen: tojik; Eier


legen: pett rak; petzik; der Wind legt sich:
elll a szl; sein Zorn legt sich: lecsillapodott
elfelejt; megfeledkezik
elfelejt (tanultat)
elfr; befr
elferdt (tv.)
elfog
elfog (tv)
elfog; damit kommt er bei mir nicht an: ezzel
nem rt clt nlam; es kam ihn ein Grauen
an: elfogta az irtzs; schlecht ankommen:
rosszul jr; es kommt darauf an: attl fgg;
es kommt ihm sehr darauf: nagyon fontos
elfog; foglyul ejt
elfog; megfog; elkap; befog
elfog; megfog; megragad
elfogad
elfogad; eltr; elvisel
elfogads
elfogadhatatlan
elfogadhat
elfogs; elfogats; foglyulejts
elfoglal; megszll
elfoglals
elfoglalt
elfogdott
elfogulatlan
elfogult
elfogy
elfogy; elenyszik
elfogyaszt
elfogyaszt; elklt
elfogyaszt; felemszt
elfojt
elfojt; elnyom
elfojtott
elfolyik
elfolyik; lefolyik; sszefolyik
elfordt
elfordt; kifordt; megfordt; kiforgat;
megforgat

elfordts; kifordts; megfordts


elfordul
elfordul; megfordul; sicj wenden an jn. mit
Vertrauen: bizalommal fordul vkihez; sich
an jn. wenden: vkihez fordul; sich zu jm.
wenden: vkihez fordul
elfordul; sich von jm. abkehren: cserbenhagy
valakit
elforduls; kiforduls; megforduls
elfj
elfut
elfut; elszalad
elfut; megfutamodik; kereket old
elfstl
elfstlg
elgzol
elgzol; elt
elgondol; kigondol; kieszel
elgondolkozik; ber etw. nachdenken:
elgondolkodik vmin
elgondolkozott; elgondolkodott
elgrbt
elgrbt; meggrbt; meghajlt
elgrbl
elhagy; auf etw./jm. verlassen sich: megbzik
vmiben/vkiben; das Bett verlassen: felkel az
gybl
elhagy (futs kzben)
elhagy; htrahagy
elhagy; kihagy
elhagy; megelz
elhagyott; elhagyatott
elhajt
elhajlik; meghajlik; elgrbl; meggrbl
elhajlt
elhajlt; meghajlt
elhajt; elkerget
elhal; elsorvad
elhallozik; elhuny; meghal
elhalaszt
elhallatszik; mit den Glsern klingen: koccint
elhallgat; eltitkol

elhalmoz
elhalmoz; elraszt
elhalmoz; tlterhel
elhal (tv.); kein Sterbenswort: egy rva
szt sem; egy kukkot sem
elhalvnyodik; eltnik; elfakul
elhamarkdott; mit berstrzter Eile:
elhamarkodva; elsietve
elhamarkodik
elhamarkodik; elsiet
elhamarkodik; elsiet vmit
elhamarkodott
elhamvaszt
elhangzik
elhangzik; elhal
elhny; elrak
elhanyagol
elharapzik; elterjed
elhrt; thrt
elhrt; kivd
elhrt; visszautast
elhasznl
elhasznl; elny; elhasznl
elhasznlatlan; friss
elhasznldik
elhasznlt
elhatrol
elhatrol; korltoz
elhatrozs
elhatrozza magt
elhelyez
elhelyez; tesz
elhelyezs
elhelyezkedik
elhervad; elfonnyad
elhervad; elvirgzik
elhesseget
elhibz; eltveszt
elhibz; eltveszt; vt; was fehlt dir ?: mi
bajod van ?; was fehlt dir ?: mid hinyzik ?
elhidegl

elhint; elszr
elhresztel
elhisz; an etw. glauben: hisz vmiben; das will
ich glauben !: meghiszem azt !
elhitet; bebeszl
elhitet; sich etw. einbilden: nagyra van
magval
elhomlyosodik
elhord; elszllt
elhord (ruht)
elhordja magt
elhoz
elhull; kimlik
elhull; megdglik
elhunyt
elhurcol
elhurcol; szthurcol
elhz
elhz; flrehz
elhzdik
elhzdik; elvonul
elhzdik; hosszra nylik
elhzdik; hosszra nylik; in Betracht
ziehen: tekintetbe vesz; in Frage ziehen:
ktsgbe von; es zieht: lghuzat van
elhzdik; sich zu einer Sache hingezogen
fhlen: vonzdik vmihez
elidegenedik
elidegent
elidegenthetetlen
eligazodik
eligazodik; tjkozdik; kiismeri magt
elgrkezik
elijeszt
elillan; elsurran; eloson
elindt; beindt
elindul
elindul (jrm)
elindul; tra kel
elinduls
elintz
elintz (bksen); elsimt

elintz; lebonyolt
elintz; rendez
elintz; vgrahajt
elintzs
elintzsre vr; hinter etw. zurckstehen:
elmarad vmi mgtt
elintzetlen
elr; flrer; hibsan r
elr; rsra elhasznl
elrs; flrers; rshiba
elismer
elismer; bevall; zugegen sein: jelen van
elismer; rhagy
elismers; Anerkennung finden: elisemrst
kap; elismersben rszesl
elismervny
elismervny; igazols
eltl
eltl; kivgez vkit
eltl
eljr
eljr; cselekszik
eljrs
eljrs; procedra
eljtszik
eljtszik; elkrtyz
eljtszik; eltkozol
eljegyez
eljegyzs
ljenkilts
ljenzs
eljn; idejn
eljut
eljut; auf etw. dringen: srget vmit; in jn. mit
Bitten dringen: krsekkel ostromol; zaklat
eljut; eltall
eljut; megrkezik
elkbt; die rote Bete: ckla
elkalandozik
elkalandozik; kicsapong
elkanyarodik

elkap
elkap; elcsp
elkap; elfog; megfog
elkapkod; sztkapkod
elkprztat
elkrhozott
elkedvtelent; elkedvetlent
elknyesedik
elknyeztet
elknyeztet; ddelget
elknyeztet; elkapat
elknyeztetett
elkpedt
elkpeszt; lesjt
elkpzelhetetlen; hihetetlen; seit
undenkbarer Zeit: emberemlkezet; sidk
elkpzelhet; gondolhat
elkerget; elz
elkerl
elkerl; kikerl; kitr
elkerlhetetlen
elkerl t
elkeseredett
elksik
elksik; den Zug verfehlen: leksi a vonatot
elkszt
elkszt; elkvet; Schaden anrichten: krt
okoz
elkszt; elkszt
elkszt; gyrt
elkszt; kszenltbe helyez
elkszts
elkszts; ksztsmd
elkszl
elkszl; elkszl; felkszl
elkszl vmivel
elkszl vmivel; elkszt vmit
elkever
elkezd; elindt
elkezd; megkezd

elkezd; von neuem anfangen: jrakezd; was


fangen wir nun an ?: mihez kezdjnk most ?
elkezddik
elkiabl
elkoptat
elkotrdik
elkotrdik; was schert es dich ?: mit izgat ez
tged ?; mi kzd hozz ?; sich um etw.
scheren: trdik vmivel; schere dich zum
Teufel !: menj a pokolba !
elktyavetyl
elktyavetyl; elveszteget
elkdst
elkltzs
elkltzik; elkltzkdik
elkltzkdik
elknyvel; eljegyez; einen Platz buchen: egy
helyet eljegyez
elktelezi magt
elktelezi magt; lektelezi magt
elkvet; ein Fest begehen: nnepet l
elkvet; vt
elkld
elkld; bekld; megkld
elkld; felad
elkld; megkld; kikld
elkld; sztkld
elklds; sztklds; expedci
elklnt
elklnt; elvlaszt
elklnt; kivlaszt
elklnt; sztszed
elklnts
elklntett
elklnl
elklnl; elvlik
ellapt; ellapost
ellaposodik
ellt
ellt; betlt
ellt; felszerel; flszerel

ellt; gondoskodik
ellt; gyakorol; mit etw. walten und schalten:
szabadon rendelkezik vmivel
ellts
ellts; lelmezs
elltatlan
elltja magt
ellen
ellen; ellenre; ellenkezen; dem Befehl
entgegen: a parancs ellenre; entgegen sein:
ellenttben van; entgegen sein: ellenez
ellen; fr sich: magnak; fr sich: magrt;
fr sich: magban; fr sich: kln; fr wen
kaufst du das ?: kinek veszed ezt ?; fr sein
Alter: korhoz kpest; wenn du es fr gut
hltst: ha jnak tartod; ich fr meine Person:
szemlyemet illeten; ami engem illet; ich
halte es nicht fr wahrscheinlich: nem
tartom valsznnek; etw. die
Kopfschmerzen einnehmen: bevesz fejfjs
ellen vmit; das ist eine Sache fr sich: ez
kln fejezet; an und fr sich:
tulajdonkppen; ein fr allemal: egyszer s
mindenkorra; fr und wieder: pro s kontra;
Mann fr Mann: egyms utn sorjban; Tag
fr Tag: nap nap utn; naprl napra; Wort
ellen; wider seinen Willen: akarata ellenre
ellenll
ellenll; ellenszegl
ellenlls
ellenllhatatlan
ellenller
ellenllkpessg
ellenben; viszont
ellenben; viszont; ich habe nichts dagegen:
nincs ellene kifogsom
ellenbizonytk
ellene
ellenben
ellenre; dacra
ellenre; ungeachtet dessen: ennek ellenre;
dacra
ellenrtk

ellenez
ellenfl
ellenfelek
ellenforgalom; szembejv forgalom
ellenforradalom
ellenjegyzs
ellenkezik
ellenkez; ellenttes
ellenkez esetben
ellenriz
ellenrzs
ellensg
ellensges
ellensges betrs
ellensges; szembenll
ellensgeskeds
ellenszegl
ellenszenv
ellenszenv; undor
ellenszenves
ellenszenves; es ist dem Gesetz zuwider:
ellenttben van a trvnnyel; es ist mir
zuwider: nem brom; es wird mir zuwider:
ellenszenves; undort; utlatos
ellenszer
ellentt
ellenttben; szemben
ellentte vminek; im Gegenteil: ellenkezleg
ellenttes
ellenttes; ellenkez
ellentmond
ellentmonds
ellenvet
ellenvet; kifogst tesz
ellenvets
ellenvets; ellenkezs; ellentmonds; felesels
ellenvets; kifogs
ellenvets; tiltakozs
ellenzki
ellenz
ellep; elnt

ells
ellipszis
ellop
ellopakodik; eloson
ell
ellk; eltaszt; visszataszt
ellk; fellk; eltaszt
elmarad
elmarad; elesik
elmarad; lemarad
elmarad; tvol marad
elmarad vki mgtt (tv.)
elmaradhatatlan
elmarad; elmaradoz
elmaradt; maradi
elme; rtelem
elmebaj
elmebajos; elmebeteg
elmegy
elmegy (tv.)
elmegy (tv.); was ist passiert ?: mi trtnt ?;
es mag passieren: mg megfelel
elmegy; elhalad mellette
elmegy; eljn vmirt
elmegy; elkerl
elmegy; eltvozik
elmegy; eltvozik; jn. weggehen heien:
elkld vkit
elmegy; elutazik
elmegy; megjrja (tv.)
elmegy; tovbbmegy
elmegy; ber etw. hinweggehen: tsiklik
vmin
elmegy; ber etw. verfgen: rendelkezik
vmivel; vmi fltt
elmegygysz; pszichiter
elmlet; teria
elmleti
elmlkedik; tndik; auf etw. sinnen: tervel
vmit; forral vmit
elmlyed; elmerl; auf etw. versessen:
megbolondul vmirt
elmlyt

elmlyl; sich in Gedanken vertiefen:


gondolataiba merl
elmenekl
lmny
elmerl
elms
elmssg; szellemessg; das ist der ganze
Witz: ennyi az egsz
elmeszesedik
elmond; felmond
elmorzsol; letrdel
elmorzsol; sztmorzsol
elmorzsoldik; letredezik
elmorzsoldik; sztmorzsoldik
elmos; eltrl
elmosdik
elmozdthatatlan
elmozdthatatlan; megmozdthatatlan
elmulaszt
elmlik
elmlik; eltelik
elmlik; eltelik; lejr
elmlik; er geht daran vorbei: elmegy
mellette; er geht daran vorbei: mellzi
elmlik; meghal
elmlik; megsznik
elmlt; vge
elmlt; vge; an ihm vorbei: mellette el; bei
ihm vorbei: mellette el; es ist zwlf Uhr
vorbei: tizenkett mlt
elnapol
elnspngol
elnmtott; mundtot machen: elnmt
elnmul
elnptelenedett
elnevez; megnevez
elnz
elnz; elvt; elhibz
elnzs
elnz; trelmes
elnk

elnki tancs
elnkl
elnksg
elnksg; elnkls; Vorsitz haben: elnkl;
Vorsitz fhren: elnkl
elnksg; fkapitnysg
elnyel; elfojt
elnyel; elharap
elnyel; felfal
elnyer
elnyom; agyonnyom
elnyom; elfojt
elnyom; elfojt; lever
elnyoms
elnyomort; elkorcsost
elnyomorodik; elsatnyul; elkorcsosul
elnyjt
elnyjt; elhz (tv.)
elnylik; elhzdik
elold
elolt; kiolt
elolvad; sztolvad
elolvas
elolvas; vgigolvas
eloszls; megoszls
eloszlik; feloszlik; rszekre oszlik
eloszlik; megoszlik
eloszlik; megoszlik; kettoszlik
eloszlik; sztszled
eloszt; kioszt; sztoszt; osztogat
eloszts; kioszts
el; el
l; eleven; lnk
el; elre; vor allem: mindenekeltt; vor
Hunger sterben: henhal; vor vielen Jahr:
sok vvel ezeltt; sok ve; Furcht vor jm.
haben: fl vkitl; sich vor jm. frchten: fl
vkitl; vor Klte zittern: didereg; vacog;
l szervezet; organizmus
elad
elad; brzol

elad (egyetemen)
elad; eljtszik
elads
elads; bemutat
elads; beszmol
elads (egyetemi)
elads (sznh)
eladsmd
elad; gyintz
eladterem
elll
elllt; elvezet
elbb; azeltt
elbb; ezeltt; elzleg
elbb; hamarabb
elbb; mindenekeltt
elbbi; elz; im vorigen Jahre: tavaly; a
mlt vben; voriges Jahr: tavaly; a mlt
elbbre val; die Uhr geht vor: az ra siet
eld
eld; s
eltel
elfelttel
elfelttel; kikts; fenntarts
elfizet; brel; jrat (jsgot)
elfizets; brlet
elfordul; megesik; eine Wahl treffen: vlaszt
elfordul; megtrtnik
elforduls
elfutr
elhv (fnykpet)
elhvs (fnykp)
elhoz; elre hoz
elhoz; idehoz
elhoz; kihoz
elhozakodik; kirukkol vmivel
elhz
elidny; elszezon
elidz; okoz (kros dolgot)
elidz; okoz
elr

elirnyzat; kltsgvets
elirnyzat; norma
elrs; utasts; szably
elrsellens; szablyellenes; szablytalan
elrsos; szablyszer
eltlet
eljtk
eljtk; preldium (zene)
eljegyez; feljegyez
eljel
eljog; kivltsg
eljn; elrejn
eljn; kijn
elke
elkel; nemes
elkel; vornehm tun: elkelskdik
elkszt
elkszt; kikszt
elkszt; rendbehoz
elkszts
elkszl
elkszlet
elkszlet; Vorbereitungen treffen:
elkszleteket tesz
ell
ell halad; ell megy
ell megy
ell; von vornan: ellrl kezdve
elleg
elleg; foglal
ellegez
ellegez; klcsnad (pnzt)
llny
ellp
ellp; elrelp
ellptet; elmozdt
elljr; elnk; fnk
elljrjban
elljrsg; elnksg; fnksg
elljrsz; viszonysz; prepozci (nyelvt)
elmond; bei jm. vorsprechen: megltogat
vkit

elmozdt; elsegt
elmunks
elnt
elny
elny; elsbbsg; das hat den Vorzug, da ...:
ennek megvan az az elnye, hogy ...
elny (sp)
elny; zu meinen Gunsten: az n javamra
elnyben rszest
elnyben rszest vmit vmivel szemben
elnyomul; elrenyomul
elnyomul; kzeledik
elnys
elnys; hasznos; kedvez
elnyt ad
elnyjt; kinyjt
elradolgozik
elrajzol
elre
elre elrendel
elre fizet
elre; jm. voraus sein: megelz vkit
elre lt
elre lthat
elre; mehr vorwrts: elbbre
elre nem ltott
elread
elread (sp)
elrellt; elretesz
elredob
elreess
elreesik
elregedett; beteges
elrehajol
elrehajolva
elrehalad
elrehalad; elremegy
elrehalads; folytats
elrehaladott
elrehelyez; elretesz
elrejut; elrehalad

elrelt; jm. etw. an den Augen absehen:


vkinek lesi a kvnsgait; von etw. absehen:
eltekint vmitl; er hat es auf sein Geld
abgesehen: plyzott a pnzre
elrelts
elrelthat
elrelt (tv.)
elrelt; gondos
elrelt; gondoskod
elremegy
elrenyomul
elrenyl
elrsz; vminek az eleje
elretol; elregazt
elretol; rtol
elretolakodik; elrefurakodik
elretols (msz)
elretr (sp)
elrevezet
elrevisz
elsegt
lskdik
lskd; lsdi
elszeretet; eine Vorliebe haben fr etw.:
klnsen szeret vmit
elsz
elsz; bevezets; prolgus
elsz; bevezet
elszoba
elszr; elbb; eleinte
elszr; elssorban
elszr is
eltag; prefixum (nyelvt)
eltr
eltrbe tol (tv.)
elteremt
elteremt; alkot; etw. aus dem Wege
schaffen: flretesz vmit az tbl; damit habe
ich nichts zu schaffen: ehhez semmi kzm;
er macht mir viel zu schaffen: sok gondor
okoz nekem; Rat schaffen: tancsot ad;
mdot tall; schafft euch: mozogjatok

elteremt; megszerez
elterjeszt
elterjeszts; javaslat
eltt; ellenz
eltt
eltte ll; eltte van
eltte; az eltt
eltte van; eltte fekszik; ell van; ell
fekszik
elvesz (tv.)
elvesz; foganatost
elvtel
elvigyzatlan
elzkeny
elzkeny; szolglatksz
elzkenysg
elzsi tilalom
elzetes megllaptsok
elzetesen; elzleg; im vorhergehenden: az
elbbiekben; a fentiekben
elzmny
elz v
elznlik; sich in Trnen ergieen:
knnyekre fakad
elpackz; eltol
elphol
elprolog
elprolog; elillan
elprolog; elillan (tv. is)
elprologtat
elprtol
elpirul
elpocskol; elveszteget
elporlad
elpuhult
elpusztt; feldl
elpusztul; megsznik; auf etw. eingehen:
beleegyezik; belemegy vmibe
elpusztul; tnkremegy
elrabol
elragad

elragad; elbjol; entzckt sein von etw.: el


van ragadtatva vmitl
elragad; elvon; ich entri mich ihm: kitpem
magam a kezei kzl
elragad
elragad; elbjol
elragadtats; rajongs
elrajzol
elrak
elraktroz
elraktroz; felhalmoz; trol
elrnt; felrnt; lernt
lre tr (sp)
elrejt; eldug
elrejt; rejteget
elrejtzik; elbjik
elrekeszt; bedeszkz
elrendel
elrendel; elr
elrendel; intzkedik
elrendel; kir
elrendez
elrendez; rendbehoz
elrendezdik; rendbejn
elrepls
elreteszel
elriaszt; elijeszt; elz; elhesseget
elriaszt; visszariaszt
elromlik; megromlik
elront; elpuskz
elront; megkesert
elront; tnkretesz
elrothad; elkorhad
elrothaszt; elkorhaszt
elspad
elspad; elhalvnyodik
elseje
elstl; stlssal; jrklssal eltlt
elsiet
elsikkaszt
elsimt; elken

elsimt; eltussol; jm. etw. verbeln: rossz


nven vesz; zokon vesz vkitl vmit
elsodrdik; eltr
elsorvad
elsorvad; elhal
elsorvaszt
elsz
els
els; elszri
els hely; els ls
els helyezett
els zben
els lps (sakk); es ist etwas im Anzug: vmi
kszlben van
els ls
elsbbsg
elsbbsg (thaladsi)
elsbbsg; elzs
elsbbsg; priorits
elsdleges; eredeti
elsnek
elsosztly; elsrend
elsrang
elsrend; prma
elsseglydoboz
elsseglynyjt
elsseglynyjt hely
elsszlttsgi jog
elsttt
elsttt; elhomlyost
elsttl; elhomlyosul
lsportol
elsuhan; surran
elsl (fegyver)
elsl; kisl
elsllyed
elsllyed; elmerl
elsllyeds
elsllyeszt
elst
elst (fegyvert)

elszab
elszabadul; megszabadul vmitl
elszabadul; megszik vmit; mit einem blauen
Auge davonkommen: nagyobb baj nlkl
megssza
elszabadult; megszabadult; der Knopf ist los:
leszakadt a gomb; den bin ich los:
megszabadultam ettl; los !: rajta !; was ist
los ?: mi trtnt ?; mi van ?; mi a baj ?; es ist
nichts damit los: nem valami klns; nem
elszaggad; sztszaggat; sszeszaggat
elszguld; tovaszguld
elszakad; megszakad; sich um etw. reien:
tri magt vmirt
elszaladgl (idt)
elszalaszt; elmulaszt; leksik
elszll; elrepl
elszll; elrepl; elrppen
elszllsol
elszllt
elszllt; elhord
elszllts
elszmol; kiszmol
elszmolja magt
elsznt
elsznt; fradhatatlan
elszntsg; eltkltsg
elszrad
elszrad; kiszrad
elszrt; kiszrt
elszdt
elszdls
elszegnyeds
elszegnyts
elszegdik
elszenest
elszenved
elszenved; tr; br; elvisel; an etw. leiden:
szenved vmiben
elszigetel
elszigetel; izoll
elszntelenedik

elszoktat; leszoktat
elszlja magt; etw. versprechen sich: reml;
vr vmit
elszomort
elszr; sztszr
elszrakoztat
elszrt; sztszrt
elszkik; megszkik; kereket old
elszundt; elszunnyad
eltakar
eltakart
eltakart; letakart; den Tisch abrumen:
leszedi az asztalt
eltall
eltall; kitall
eltalls
eltanul
eltapos; kitapos
eltapos; letapos
eltart; fenntart
eltart; kitart
eltart; megtart; fenntart; megriz
eltart; tovbb tart
eltarts; megtarts; fenntars
eltvolt
eltvolt; den Fehler beseitigen: megsznteti
a hibt
eltvolt; elhord
eltvolt; etw. mit jm. abmachen:
megllapodik valakivel valamiben; das
Geschft abgemacht: megkti az zletet;
abgemachen abgemacht !: rendben van!
eltvolt; jn. von etw. abbringen: valakit
valamirl lebeszlni
eltvolts; eine Entfernung zurcklegen:
tvolsgot megtesz
eltvolts; megszntets
eltvolodik
eltvolodik; eltvozik
eltvolodik; mit jm. abkommen: valakivel
megllapodik; bei etw. billig abkommen:
valamit olcsn megszik; er ist damit gut
abgekommen: jl jrt vele

eltkozol
eltkozol; elpazarol
eltelik; elmlik
eltelik; lejr
eltemet
eltemetkezik (tv.)
eltp; kitp; letp; elszakt; kiszakt; leszakt
eltr
eltr; klnbzik
eltrt; elterel; elhrt; jn. ablenken: eltereli
valaki figyelmt
elterjed
elterjeszt
elterl
elterl; elfekszik
eltervez; vzlatot kszt
ltes; koros; ids; reg
eltesz
eltesz; elrak (telt tlite)
eltesz; flretesz
eltesz; megriz
eltved
eltved (jrmvel)
eltved; utat tveszt
eltveds
eltveszt
eltilt; megtilt
eltitkol
eltitkol; titokban tart
eltol
eltol; elmozdt
eltols; lks
eltoldik; elmozdul
eltompt
eltompul; elfsul
eltompult; brgy
eltorlaszol; elzr
eltorzt
eltorzt; deforml
eltorzt; elcsft
eltorzul

eltklt; elsznt; gefat sein auf etw.: fel van


kszlve vmire
eltlt
eltlt; that
eltlt (idt)
eltlt; lel; tl
eltm; betm; bedugaszol
eltr
eltr; letr
eltr; sszetr; megtr; kitr
eltrik
eltrik; ketttrik
eltrik; sszetrik
eltulajdont
eltloz
eltns
eltnik
eltnik; elkotrdik
eltnt
eltntet
eltntet; eltvolt
eltr; elszenved
elutast
elutast; visszautast
elutast; visszutast
elutasts
elutast
elutazs
elutazik
ells lb; mells lb
ells; mells
elltet
elz
elz; elkerget
elz; kiz; szmz
elv
elvadul; elburjnzik
elvg; elmetsz; szel
elvg; kettvg; sztvg
elvgdik
elvgtat; elrohan

elvakt
elvakult
elvakultsg; vaksg
elvls; Scheidung der Ehe: hzassg
felbontsa; vls
elvlaszt
elvlaszt (gyermeket)
elvlaszt (hajat)
elvlaszt (hzastrsakat)
elvlaszt; sztvlaszt; felbont; megbont
elvlaszts
elvlaszts; kivlaszts
elvlaszthatatlan
elvlik; sztkerl
elvlik; sztvlik
elvllal
elvlt
elvmol
elvr
elvr; megvr
elvarzsol
elvarzsol; megbvl
elvbl
elvgez
elvgez; befejez
elvgez; elintz
elvgez; sich von jm./etw. abtun: elszakad
vkitl/vmitl
elvgez; teljest; ellt
elvegyt; elkever; sszekever
elvegyl; elkeveredik
elvkonyt
elvkonyodik
elver; elhny
elver; elnspngol
elver; sszever
elver; sszver; elphol
elvrzik
elvesz
elvesz; elvesz; elkert
elvsz; elveszik

elvsz; elveszik; eltnik


elvsz; krba vsz
elvesz; kivesz; levesz; megfog
elveszett; hibaval; krbaveszett
elveszt; elveszt
elveszt; elveszt
elveszteget; elfecsrel
elveszts
elvet; elutast; visszautast
elvet (magot)
elvetemlt
elvetend
elvetdik; das verschlug mir den Atem: ettl
elllt a llegzetem
lvez; elfogyaszt; megeszik
lvezet
elvezet; elvisz; elszllt
elvezet; elvisz; irnyt; visz
lvezet; rm; szrakozs
lvezetes; rmteli
lvezeti cikk; fogyasztsi cikk
lvezhetetlen
lvezhet; ehet
lvez; lvhajhsz
elvi
elvi; elvileg; elvbl
elvi krds
elvirgzik
elvisel; eltr
elvisel; eltr; kibr
elviselhetetlen
elviselhet; trhet
elvisz
elvisz; eltvolt
elvisz; rte megy; rte jn
elvisz; magval visz
elvitorlzik
elvon; megvon
elvonszolja magt
elvont; absztrakt
elvonul

elvonul; elkltzik
elvt. (elvtrs) /rv./
elzlogost
elzr
elzr; bezr
elzr; elcsavar
elzr; eltm; eltmt
elzarndokol
elzrs
elzrs; elzrds
elzrkzik
elzrdik; die Augen verschlieen vor etw.:
becsukja a szemt vmi eltt
elzllik
elzsibbad
ember; alle Menschen: mindenki; minden
ember; es ist kein Mensch da: nincs itt senki
emberek
emberfeletti
emberfeletti ember
emberi; embersges
emberi sz; der gesunde Menschenverstand:
a jzan emberi sz
emberileg lehetsges; er hat das
menschenmgliche getan: megtette, ami
emberileg lehetsges
emberisg
emberke
emberkerl
emberkerl; magnyos
embermagassgnyi
emberlt; nemzedk; generci
embertrs; felebart
embertelen
embertmeg
emel
emel; felllt; ltest; alapt
emel; nvel; fokoz
emels
emels; nvels; fokozs
emelet

emelet (Ausztria)
emelet (sznhz)
emelet; ber Stock und Stein: rkon-bokron
keresztl
emeletes gy
emelkeds
emelkedett; nneplyes
emelkedik
emelkedik; felszll
emelkedik; nvekedik
emelked
emel
emelvny
emelvny; pdium; dobog
melygs
melyt
ementli sajt
emszts
emsztdik
emiatt; amiatt
emigrl
emlk; emlkezet; emlkezs
emlk; emlkezet; emlkezs; im Gedchtnis
behalten: emlkezetben tart
emlkezs; emlkezet; emlk
emlkezetes
emlkezetes; nevezetes
emlkezik
emlkeztet
emlkeztet
emlkezve arra
emlkiratok
emlkm; alle Male: minden alkalommal;
mindig; dieses Mal: ezttal; das eine Mal: ez
egyszer (most); jedes Mal: minden egyes
esetben; mindig; manches Mal: nmelykor;
nha; olykor; das nchste Mal: legkzelebb;
ein nchstes Mal: legkzelebb; beim ersten
Male: az els alkalommal; zum ersten Male:
az els alkalommal; mit einem Male:
egyszeriben; zum wievielten Male ?:
emlkm; memlk

emlkm; szobor
emlkszik
emlktrgy
emlt; idz
emltsre mlt
emltett; nevezett
emlsllat
emgtt; amgtt
n
nek
nek; dal; nekls
nekel
nekes
nekesmadr
energia
enged
enged; hagy; ...-ni enged; ...-ni hagy; nach
Hause lassen: hazaenged; la das !: hagyd !;
ne bntsd !; la das !: ne beszlj rla !;
gren lassen: tiszteltet; das lt sich
denken: ez elkpzelhet; lat uns gehen !:
gyernk !; etw. lt viel zu wnschen brig:
sok kvnnivalt hagy maga utn
enged; kitr; htrl
engedkeny
engedelmes
engedelmes; alkalmazkod
engedelmes; szfogad
engedelmeskedik
engedelmessg; jm. Folge leisten: szt fogad
vkinek
engedelmessg; szfogads
engedly
engedlyez
engedetlen
engedetlen; szfogadatlan
engedetlensg; szfogadatlansg
engedmny
engem; magamat; neben mich: mellm
engesztels; engesztelds
engesztelhetetlen

ennek ellenre
ennek kvetkeztben
ennek megfelelen; annak megfelelen
ennl; annl
ennlfogva
ennyire; annyira
enyeleg
enyeleg; vdik
enyhe; csendes; lass; nur sachte !: csak
lassan !
enyhe mellkz
enyht; csillapt
enyhts; enyhls
enyhl
enyhl; csillapul
enyhl; cskken; albbhagy
enyhls; cskkens; albbhagys
enyv; auf den Leim gehen: lpre megy
enyves
p; egszsges
p; srtetlen
epe
epebajos
eped; svrog
eped; vgydik
epegrcs
epek
pen; baj nlkl
eperfa
epikai; epikus
pt; alkot; szerkeszt
ptsmd
ptsmd; stlus
ptsz
ptszet
ptkezs
ptmny
pt
pt; ptsz
ptanyag
ptipar

ptkocka
epizd
pp most; ppen most
ppen
ppen; alig; der Vorrat ist schon knapp: a
kszlet mr fogytn van; mit knappen
worten: szkszavan; kevs szval
ppen ezrt; ppen azrt
ppen hogy; ppen csak hogy; die genaue
Zeit: pontos id; genau um 4 Uhr: pontban
ngy rakor; mit genauer Not: nagy nehezen
ppen; pont
ppen; pontosan; ppensggel; annl inkbb
ppensggel; egyenesen
ppoly; ppgy; pontosan gy; pontosan gy
ppoly kevss
ppgy
ppgy; csakgy
pl
plet
pletes
pletfa
r vkit (tv)
rc
rc-; vaserdei feny
erdeifeny
rdek
rdek; rdekeltsg; von Belang: fontos;
jelents
rdekel
rdekel; sich um etw. kmmern: trdik
vmivel; sich ber etw. kmmern: bnkdik
vmin; was kmmert Sie das ?: mi kze hozz
?; mit rdekli ez magt ?
rdekes
rdekes; klns; figyelemremlt; furcsa
rdekes mdon
rdekfeszt
rdeklds
rdeklds; Interesse haben fr etw.:
rdekldik vmi irnt; rdekli vmi; Interesse
haben in etw.: rdekelt vmiben

rdekldik
rdekldik; tudakozdik
rdektelen; nem rdekes
rdelklds
Erdly
rdem
rdemes (tv.); werter Herr !: tisztelt uram !;
es ist der Mhe wert: megri a fradsgot
rdemes; sich verdient machen: rdemeket
szerez
rdes
rdes; durva
erdsz
erdszet
erdszet; erdgazdasg; erdgazdlkods
erdszeti gy
erd
erdcske; bozt
erdcske; liget
erdgazdasg
erds
erds hegysg
erds vidk
erdsg
erdltets; erdtelepts; erdsts
ered
ered; fakad; szrmazik
ered; felmerl; tmad
ered; szrmazik
eredet
eredet; kezdet
eredet; szrmazs
eredeti
eredeti kzirat
eredeti okmny; okirat
eredeti szveg
eredetisg
eredmny
eredmnyez
eredmnyre vezet
eredmnytelen

eredmnytelen; sikertelen
ereklye
erlyes; energikus
rem; emlkrem
rem; medl
remtan
erny
erny; rdem
ernyes
eres; erezett
eresz
ereszcsatorna
eresztk
retlen
eretnek
rett; reif werden: megrik; kifejldik
rettsg
rettsgi
rettsgi tallkoz
rettsgi vizsga
rettsgiz
rez
rez; ich spre Hunger: megheztem
rez; sich wohl fhlen: jl rzi magt
rezhet; rzkelhet
rint; horzsol
rint; illet vkit
rint; um sich greifen: maga krl
tapogatzik; um sich greifen: elterjed; zu
etw. greifen: nyl vmihez; zu etw. greifen:
kezd vmibe; die Sge greift gut: jl fog a
frsz; das greift an seine Ehre: a becslett
rints; rintkezs
rintetlen
rinthetetlen
rintkezs
rintkezs; kapcsolat; sszekttets
rintkezik
rintkezik vkivel
erjed
erjed; forr

erjeds
rk. (rkezs) /rv./
erkly
rkezs
rkezsi oldal
erklcs
erklcs; szemrem
erklcsi
erklcsi bizonytvny
erklcsi; erklcss
erklcss
erklcstelen
rme; rem
Ern
erny
er; erssg
er; kpessg
erfeszts
erltet
erm
ermtelep
ers
ers; csps (tel)
ers (ital)
ers; nagy (tv.)
ers; nagy; eine starke Familie: npes csald;
wir waren 10 Mann stark: tzen voltunk; er
ist stark in den Vierzigern: j negyvenes
ers; tarts
ers; tarts; teherbr
erst
erst; megerst
erst; szilrdt
erstget; bizonygat
ersti magt; megersdik
ersdik
erszak
erszakol; erltet (tv.)
erszakos
erszakos tett; erszakos cselekedet

erszakos; tolakod
erszakos; zsarnoki
ert vesz magn; er konnte sich nicht
berwinden: nem tudott uralkodni magn
erteljes
ertr
ertlen
ertlen; elgyenglt
ertlen; tehetetlen
erre; ehhez
erre fel
erre; ide; her zu mir !: ide hozzm !; hin und
her: ide-oda; sszevissza; von alters her:
rgtl fogva; rgta
erre jn; arra jn
erre ki; errefel; will er dahinaus ?: ide akar
kilyukadni ?
erre vonatkoz
errefel
rsek
-rt
-rt; rund um den Balaton: a Balaton krl;
um die Ecke: a sarkon tl; um Mittag: dl
krl; dltjban; dlben; um zwei Uhr: kt
rakor; kt ra krl; sich um etw.
erkundigen: rdekldik vmi irnt; schade um
ihn: kr rte; es tut mir leid um ihn
-rt; vgett; wegen seiner: miatta; wegen
ihm: miatta; von Amts wegen: hivatalbl;
von wegen !: Isten ments !
rt vmihez; tud
rte; miatta
rted
rtk
rtk; auf etw. Wert legen: slyt helyez
vmire; fontosnak tart vmit
rtk; dolog
rtk; rtkessg; drgasg
rtkel
rtkel; felbecsl
rtkes
rtkes; becses
rtklevl

rtkmegjells
rtkmegrz
rtkpapr
rtktrgyak
rtktelen
rtktelen; megvetett
rtktelen; semmitmond
rtktelents; elrtkteleneds
rtktbblet
rtktzsde
rtelem
rtelem; elme; sz; Verstand haben:
rtelemes;