Sie sind auf Seite 1von 4

Startanweisung für Legende 10 1. Jeder Spieler wählt eine Heldentafel mit der 2.

der Spieler wählt eine Heldentafel mit der 2. Legt das Schiff und die Schiffs- Andorban a “királyi béke” időszakában, Earának, Eara futott is Riet várába, hogy
dazugehörigen Heldenfigur und erhält in der tafel bereit. Alle Ausbauten werden Hadria veszélyben?
Folgt den Nummerierungen und legt folgendes Material a varázslónak megjelent egy látomás... elmondja mindezt Thorald királynak.
Farbe des Helden 2 Holzscheiben, 1 Holzstein so eingelegt, dass sie die
bereit. Lest anschließend die Karte O1 der Legende 10 vor. und die Würfel. Jeder Spieler markiert auf seiner Seite mit dem Gold-
Heldentafel seine Startwerte: Der Holzstein münzen-Symbol zeigen.
kommt auf 1 Stärkepunkt, eine der Holzschei- Andor hősei, titeket hívlak!
17. Legt alle Gold- ben auf 7 Willenspunkte. Jeder Spieler legt seine Segítsetek nekünk! Hadria a
münzen und die zweite Holzscheibe auf das Sonnenaufgang-Feld. 5. Legt folgende Plättchen verdeckt végpusztulás határára jutott.
Ausrüstungstafel bereit: 3 Heilkräuter, 3 Gaben des Jöjjetek északra és segítsetek!
(mit der „Hadria“- Nordens, 6 Federplättchen.
Seite) bereit und 3. Legt die START-Windkarte (grüne Pfeile) auf die Ablage neben 40 Schneeplättchen. Remélem
verteilt alle Gegen- dem Sonnenaufgang-Feld, mit dem schwarzen Punkt nach oben. Wichtig: Die Plättchen werden noch Chada és Thorn
stände auf der Tafel. Mischt die übrigen 13 Windkarten und legt sie bereit. nicht auf den Spielplan gelegt.
18. Stellt die Figur is ott lesznek a
várban.
„Barde“ auf das Feld 4
der Ruhmeshalle. 4. Legt den großen
roten Feuer-Würfel
und den blau-grünen
Winter-Würfel bereit.
16. Legt die 4 kleinen Karten
„Feuerzauber“ und die 3 kleinen 6. Legt folgende Plättchen
Karten „Turmzauber“ bereit. bereit: 2 Holzstämme, 2 Eisen, Végül bejutottak a trónterembe. Egy hajóra? Mi, Andor népe nem
3 Fässer, 1 Pergament, 5 Portale, igen rendelkezünk hajókkal! Nehéz
15. Legt die 2 schwarzen Holz- den Markierungsring, das Taren-
Szükségünk lenne egy hajóra, dolgot kérsz, varázsló. Ám legyen!
steine auf die „Gemeinsam Symbol und alle Sternchen.
kämpfen“-Leiste. Felség! Hadriába kell utaznunk, Nektek adom az Aldebarant.
hogy segíthessünk nekik!
14. Legt die 3 Brunnenplättchen Felség, az Aldeba-
des Grundspiels mit ihrer farbigen ran már egy ősöreg
Seite nach oben auf bárka. Ráadásul
die Brunnenfelder
(Sechsecke).
fegyverzet nélkül!

13. Legt folgende Gegenstände


bereit: Hadrisches Stundenglas,
Sturmschild, 2 x Trank der Hexe, 7. Steckt je 2 Flammen- Ez az egyetlen hajónk.
Vigyétek ezt vagy úszatok!
3 Runensteine, 3 Magische Waffen teile zu einem „Ewigen
(Helm, Schwert und Hammer) Feuer“ zusammen. Stellt
diese 4 fertigen „Ewigen
Feuer“ bereit.

8. Stellt den Erzähler auf Anleitung


das Feld O der Legenden- Az első játék előtt
leiste. • A kisméretű kártyákból csak a 14 szélkártyára lesz
• Óvatosan nyomkodjátok ki a játék kartonelemeit a 6 kinyomókeretből.
szükségetek. Ezekhez tartozik a zöld nyíllal ellátott
12. Stellt folgende Wichtig: Auf dem Hadria-Spielplan
• Tegyétek a 38 játékfigurát a hozzájuk tartozó műanyag talpakba.
Ügyeljetek, hogy minden figura olyan színű talpba kerüljön, ami a figura
szélkártya is. A fennmaradó kisméretű kártyák az első
Figuren bereit: hat das Feld 90 nicht 2, sondern legenda során nem kerülnek játékba, ezeket tegyétek
3 Ablagefelder. Der Erzähler wird alján látható. A figurákat és a kinyomkodott kartonelemeket helyezzétek a vissza a játék dobozába.
also erst bei der dritten besiegten játéktábla mellé.

11. Legt die 4 schwarzen, Kreatur weitergesetzt. • A következő oldalon találjátok, hogy milyen komponensekre van szükségetek • Az “Új hősök” kiegészítőt is használhatjátok az összes
legendához, így 5-6 fővel is játszható a játék. Az “Új
2 roten und 5 weißen Würfel az első legendához. A többi elemet tegyétek vissza a játék dobozába.
bereit und legt neben die Krea- 9. Sortiert die Legendenkarten von Legende 10 nach A kísérőfüzet 2. és 3. oldalán megtalálhatjátok a játék hősöket” használva is a következő oldalakon található
1 x Taren Merrik Grenolin Qurun turenanzeige den weißen Holz- 10. Legt alle dem Alphabet, so dass die Karten O1, O2 usw. oben liegen komponenseinek képeit és neveit. Benötigtes Material
aus dem Grundspiel
előkészületeket hajtsátok végre. 5-6 játékos esetén
ragasszatok négy öntapados korongot a megjelölt
stein für die Stärkepunkte und Kreaturen und als unterste Karte die Legendenkarte Z2.
die weiße Holzscheibe für die neben dem Wichtig: Von den Karten O2 und Q gibt es je 3 Versionen! • A nagyméretű legendakártyákból csak arra a 17-re lesz helyekre a két extra lénysáv hátoldalán, majd így
Willenspunkte der Kreaturen. Spielplan bereit. Ihr zieht zufällig 1 x O2 und 1 x Q und sortiert sie in den szükségetek, amelyeken a “Legend 7” felirat található. helyezzétek a játéktáblára
Legendenkartenstapel. Die übrigen Karte O2 und Q kom- Emellett még szükségetek lesz a “Materials Required From A további szabálymódosítások 5-6 fős játék esetére, a
men aus dem Spiel. the Base Game” feliratú kártyára, amelynek kövessétek az Auf dieser Karte findet ihr eine Liste aller
Spielmaterialien, die ihr aus dem Grundspiel
benötigt, um „Die Reise in den Norden“
kísérőfüzet 8. oldalán találhatók.
Alle anderen Legendenkarten von Legende 10 ohne utasításait. Az összes többi nagyméretű kártya maradjon a
spielen zu können.

Zauberer
Legt diese Karte in einen der Sortierbeutel
und die aufgezählten Teile dazu.

des Feuers 3 x Zauberer des Turms Seeriese 4 Buchstaben werden neben dem Spielplan bereitgelegt. dobozban. Ezekre más legendáknál lesz csak szükségetek. 1
Előkészületek a 7. legendához 1. E kiegészítő 2. Minden játékos választ egy hőstáblát és elveszi az
Neue Regeln für „Die Reise in den Norden” Boote
legendáiban a ehhez tartozó figurát, továbbá a megfelelő színben két
A játéktábla északi oldalán kezdődik a legendák sora. A szám- törpe hős nem fakorongot, egy fakockát és a dobókockáit. A játé- Wenn nicht anders angegeben, gelten alle Regeln des Grundspiels! Ein Held, der die Aktion „Laufen“ wählt,
sorrendet követve az alábbi komponenseket készítsétek elő: használható. kosok elhelyezik a hőstáblájukon az induló értékeknek darf seine Figur von einem Landfeld, von
Helyére a Sea megfelelően a jelölőket: a fakocka az erősáv 1-es he- dem eine gestrichelte Linie ausgeht, ent-
Warrior (tengeri lyére, az egyik fakorong az akaraterősáv 7-es helyére, a Segeln lang dieser Linie auf das andere Landfeld
harcos) hős került. másik korong pedig a napfelkelte-mezőre kerül. Wählt ein Held die Aktion „Laufen“, kann er jetzt auch mit dem Schiff segeln. versetzen. Das kostet ihn 2 Stunden auf
Dazu muss er sich an Bord des Schiffes befinden (seine Heldenfigur steht auf der der Tagesleiste. Wenn er noch Stunden
Schiffstafel). Dann kann er das Schiff für 1 Stunde auf der Tagesleiste in gera- übrig hat, kann er danach weiterlaufen.
3. Helyezzétek az induló szélkártyát (zöld nyíllal) a napfelkelte- der Linie so viele Felder weit bewegen, wie die aktuelle Windkarte anzeigt. Alle
Richtungen sind erlaubt – also senkrecht, waagerecht oder diagonal. Beispiele für die Aktion „Laufen“
mező mellé úgy, hogy a fekete pötty felfelé legyen. A maradék 13
szélkártyát keverjétek meg és tegyétek a tábla fölé. 5. Készítsétek elő az alábbi Beispiel: Der Held möchte mit dem Schiff nach Norden segeln. Die aktuelle Wind- 1. Ein Held läuft zunächst 2 Felder weit (2 Stunden), dann geht er an Bord
19. Tegyetek minden érmét és a 4. Tegyetek egy piros X-et a
lapkákat képpel lefelé: karte zeigt in Richtung Norden eine 2. Der Held setzt seinen Zeitstein 1 Stunde (1 Stunde), segelt anschließend mit dem Schiff 2 Felder nach Norden (1 Stunde)
felszereléstáblát (a North Game 20. Készít-
roncs-szimbólumra a napfelkelte-
4 kagylót, 3 gyógynövényt,
3 északiak ajándékát.
weiter und darf das Schiff bis zu 2 Felder nach Norden bewegen. und 1 Feld nach Osten (1 Stunde).
Board oldalával felfelé) rajta a sétek elő a 2. Ein Held geht von Bord (1 Stunde), läuft 1 Feld (1 Stunde), benutzt dann ein
mezőn. Ebben a legendában a Wichtig: Es muss nie die volle Windstärke gesegelt werden.
felszerelésekkel a játéktábla mellé. “bárd”
roncsoknak nincs jelentősége. Boot (2 Stunden) und läuft 2 Felder weiter (2 Stunden).
figurát.
18. Tegyétek az Kurs ändern
alapjáték három kút- Wenn ein Held in seinem Zug mit dem Schiff je nach aktueller Windkarte einige Meeresfelder, Landfelder, Klippenfelder, Angrenzende Felder
6. Készítsétek elő a csillagokat
lapkáját a színes olda- Felder in eine Richtung gesegelt ist, kann er dies anschließend erneut machen
lukkal felfelé a nekik und dieselbe oder eine beliebige andere Richtung in gerader Linie einschlagen. Das Schiff kann nicht auf Landfelder oder Klippenfelder segeln.
kijelölt hatszögletű és a két farönköt. Heldenfiguren können sich nur auf Landfeldern bewegen. Klippen-
mezőkre. felder gelten nicht als Landfelder.
Vom Schiff aus können Kreaturen auch auf angrenzen-
17. Keverjétek össze a 7. Állítsátok a “látomás” den Landfeldern angegriffen werden. Hinweis: Dies
megmaradt 11 ködlap- wird im Laufe der Legende noch ausführlich erklärt.
figurát a 107-es mezőre.
kát és tegyétek a körrel Auch Felder, die nur mit der Spitze angrenzen, gelten
jelölt mezőkre. Mivel als „angrenzend“.
pár lapkát kivettünk a
játékból, ezért az alábbi
8. Készítsétek elő Merrik, Garz,
Grenolin és a tengeri
mezők üresen marad-
óriás figuráját. Auf der Schiffstafel
nak: 52, 55, 105 és 111. Solange das Schiff noch keine Ausbauten hat, ist es egal, wo sich die Helden an
16. A ködlapkák Beispiel: Ein Held an Bord segelt mit dem Schiff für 1 Stunde auf der Tagesleiste
Bord befinden. Wenn im weiteren Verlauf Ausbauten ins Spiel kommen, kann es
wichtig sein, dass Helden die Positionen auf dem Schiff wechseln. Dieses Wech-
közül válogassátok ki 2 Felder nach Norden. Für 1 weitere Stunde segelt er 2 Felder nach Nord-Osten
a 4 gort ábrázoló seln der Positionen kostet keine Stunden auf der Tagesleiste. Das kann jederzeit
(obwohl er bis zu 3 Felder weit hätte segeln können). gemacht werden – nur nicht während einer Kampfrunde.
lapkát és tegyétek Merrik tengeri óriás
félre. Garz Grenolin Der Held kann in seinem Zug beliebig oft mit dem Schiff segeln (so lange er da- Helden, deren Figuren sich an Bord befinden, können jederzeit Gegenstände und
für Stunden zur Verfügung hat). Wenn er seinen Zug beendet hat, ist der nächste Gold miteinander tauschen.
15. Helyezzétek a két 9. Állítsátok a mesélőt Spieler im Uhrzeigersinn an der Reihe. Falls dieser Held ebenfalls an Bord ist,
kann auch er mit dem Schiff segeln.
fekete fakockát az “Egyesült a legendasáv O mezőjére. Gemeinsam kämpfen
erővel”- sáv aljára. Tipp: Es ist sinnvoll, wenn sich mehrere Helden an Bord mit dem Segeln ablösen Auf dem Spielplan findet ihr eine neue Anzeige. Mit den zwei
und damit die Stunden gleichmäßig verbrauchen. schwarzen Holzsteinen markiert ihr vor einer Kampfrunde die
10. Rendezzé- DIE
LEGENDEN
VON
Hinweis: Im Begleitheft auf Seite 5 findet ihr weitere Beispiele zum Thema Segeln. 10er- und die 1er-Stelle eurer gemeinsamen Stärkepunkte. Auf
tek a 7-es legen- diese Weise erleichtert ihr euch, euren gemeinsamen Kampfwert
da legendakár- Legende
zu ermitteln.
tyáit ábécé sor- 7 Die Suche nach Von Bord gehen / An Bord gehen
12. Készítsétek elő a 4 fekete, a 2
dem Kartographen
rend szerint egy Wenn das Schiff angrenzend zu einem Landfeld
tengeri- pakliba úgy,
piros és az 5 fehér dobókockát. troll steht, kann ein Held an Land gehen und seine Figur
Arrog hogy legfelül
Tegyétek a fehér fakockát, ami a
Diese Legende besteht aus 17 Karten:
von der Schiffstafel auf das Landfeld stellen. Dies
13. Állítsátok a
O1, O2, O3, P, Q, S, V, Z,

legyen az O1,
Grenolin, Sonnenaufgang, Die Gaben des
Nerax Nordens, Ankunft in Silberhall, Ankunft in

lények erőpontját jelöli és a fehér Gor


Sturmtal, Ankunft in Werftheim, Ankunft in
kostet ihn 1 Stunde auf der Tagesleiste. An Bord Beispiel:
11. Tegyetek minden
der Ruinenstadt, Garz gefunden, Die Hardok

majd az O2 és
hajót a játéktábla fakorongot, ami pedig az akarat- gehen funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Gemeinsamer
így tovább egészen a Z kártyáig,
mellé. erejüket a lények területe mellé. lényt a játéktábla mellé.
ami a pakli legaljára kerül. A Wichtig: Ein Held kann an allen angrenzenden Stärkewert 14
megmaradt kártyákat (mint pl.: Landfeldern an Land gehen, nicht nur an solchen

14. Készítsétek elő a hajótáblát. A hajó kivehető 21. Olvassátok tovább a következő oldalon találha- “Arrival in Sturmtal” és “Garz mit einem Steg. Angrenzend sind auch Felder, die Lest jetzt die Karte O1 laut vor.
found”) helyezzétek a tábla nur mit der Spitze an das Meeresfeld grenzen.
elemeit az aranyérmés oldalukkal felfelé tegyétek a tó új szabályokat, mielőtt elkezdenétek a kalandot! mellé. Ezekre csak a legenda Damit beginnt eure Reise in den Norden!
hajótáblába. Ezeket a legenda folyamán tudjátok majd lejátszása folyamán kerül majd Beispiel: Das Schiff grenzt an Feld 113 an.
megvásárolni. 2 sor. 3
Startanweisung für Legende 7 1. Der Held Zwerg 2. Jeder Spieler wählt eine Heldentafel mit der dazuge- Az “Utazás északra” új szabályai Csónakázás
kann in dieser hörigen Heldenfigur und erhält in der Farbe des Helden
Hier beginnt die erste Legende auf dem Nord-Spielplan. Folgt Erweiterung nicht 2 Holzscheiben, 1 Holzstein und die Würfel. Jeder Spie- Ha nem jelezzük másként, akkor az alapjáték szabályai az érvényesek! A hős, amnnyiben olyan mezőn áll,
nun den Nummerierungen und legt folgendes Material bereit: verwendet werden. ler markiert auf seiner Heldentafel seine Startwerte: Der ahonnan egy szaggatott vonal indul, a
Der neue Held See- Holzstein kommt auf 1 Stärkepunkt, eine der Holzschei- “lépés” akciót választva, átmozoghat a
krieger ersetzt ihn. ben auf 7 Willenspunkte. Jeder Spieler legt seine zweite Hajózás szaggatott vonal mentén a vonal
Holzscheibe auf das Sonnenaufgang-Feld. A hősök a “lépés” akciót választva most már hajózni is tudnak. Ehhez a hősnek célmezőjére. Mindez 2 órájába kerül az
a hajó fedélzetén kell lennie (a hősfigura a hajótáblán áll). Ekkor 1 óráért az idősávon. Ha maradt még ideje, akár
idősávon annyit mozoghat a hajóval egyenes vonalban, amennyit az aktuális egyből tovább is mozoghat.
3. Legt die START-Windkarte (grüne Pfeile) auf die Ablage neben szélkártya mutat. A hajóval bármely irányban lehet mozogni, tehát vízszinte-
sen, függőlegesen vagy akár átlósan is. Példa “lépés” akcióra
dem Sonnenaufgang-Feld, mit dem schwarzen Punkt nach oben.
Mischt die übrigen 13 Windkarten und legt sie bereit.
5. Legt folgende Plättchen Például: A hős észak felé szeretne hajózni. A szélkártyán ebben az irányban 2-es 1. A hős elsőként mozog 2 mezőt (2 óra), majd beszáll a hajóba (1 óra),
19. Legt alle Goldmünzen und verdeckt bereit: 4 Muscheln, szám található. A hős 1 órával előrébb tolja az időkövét és mozgatja a hajót hajózik 2 mezőt északi irányba (1 óra) és 1 mezőt keletre (1 óra).
die Ausrüstungstafel (mit der Seite 20. Stellt die 4. Legt ein rotes X auf das Wrack- 3 Heilkräuter, 3 Gaben des északi irányban két mezővel. 2. A hős kiszáll (1 óra), mozog 1 mezőt (1 óra), használ egy csónakot (2 óra),
„Nord-Spielplan“) bereit und ver- Figur „Barde“ Nordens. végül továbbmozog 2 mezőt (2 óra).
symbol des Sonnenaufgang-Feldes. Fontos: Nem kötelező a szélkártyán látható számértéket teljesen lehajózni.
teilt alle Gegenstände auf der Tafel. bereit.
Wracks haben in dieser Legende keine
Bedeutung.
18. Legt die 3 Brun- Irányváltoztatás
nenplättchen aus dem A hős azt követően, hogy a körében az aktuális szélkártya szerint már hajózott
Grundspiel mit ihrer Tenger- és szárazföld-mezők, sziklás-mezők, szomszéd-mezők
farbigen Seite nach 6. Legt alle Sternchen und egy irányban néhány mezőt, megteheti, hogy ezután ugyanabba vagy egy
másik irányba továbbhajózik. Hajó nem léphet szárazföld- és sziklás-mezőre. Hősfigura csak
oben auf die Brunnen- 2 Holzstämme bereit. szárazföld-mezőre léphet. A sziklás-mezők nem számítanak
felder (Sechsecke). szárazföldnek.
A hajóról megtámadhatók, a szomszéd-(szárazföld-)
17. Mischt die übrigen 7. Stellt die Figur mezőn álló lények. Megjegyzés: ezt majd még a
11 Nebelplättchen und legendák előrehaladtával részletesebben is kifejtjük.
„Vision“ auf Feld 107.
legt sie auf die Felder Szomszédosnak számítanak azok a mezők is, amelyek
mit dem Nebelzeichen csak egy csúcsukkal szomszédosak.
(Kreis). Da Plättchen
aussortiert wurden, blei-
8. Stellt die Figuren Merrik,
Garz, Grenolin und
ben folgende Felder frei:
den Seeriesen bereit. A hajótáblán
52, 55, 105 und 111. Ameddig a hajót nem fejlesztettétek, nem számít, hogy a hősfigurák hol
tartózkodnak a hajótáblán. Később, ha már lehetőségetek lesz fejleszteni a
16. Sortiert aus den Például: a hajótáblán álló hős egy óráért az idősávon 2 mezőt hajózik északra.
Egy további óráért cserébe továbbhajózik északkeleti irányba (bár megtehetné,
hajót, fontossá válik, hogy a hősök megváltoztathassák a pozíciójukat. Ez a
Nebelplättchen die pozícióváltoztatás nem kerül időbe az idősávon és bármikor végrehajtható,
hogy akár 3 mezőt is megtegyen északkelet felé).
4 Plättchen mit einem Merrik Seeriese kivéve, ha éppen harcoltok.
Gor darauf aus. Garz Grenolin A hős bármennyit hajózhat a körében (egészen addig, amig van elegendő ideje A hajótáblán lévő hősők egymás közt bármikor kicserélhetik vagy átadhatják
az idősávon). Ha befejezte a körét, az óra járása szerint következő hős kerül felszereléseiket, aranyaikat és tárgyaikat egymásnak.
15. Legt die 2 schwarzen 9. Stellt den Erzähler auf sorra. Abban az esetben, ha ő is a hajótáblán tartózkodik, akár tovább is
hajózhat.
Holzsteine auf die „Gemeinsam das Feld O der Legenden- Harc egyesült erővel
kämpfen“-Leiste. leiste. Jótanács: Ha több hős is a hajótáblán tartózkodik és hajózni szeretnétek,
A játéktáblán egy újfajta jelölővel találkoztok. A harc kezdete
érdemes a hajózásra szánt időt arányosan szétosztani közöttük.
előtt a két fekete kockával jelöljétek meg az egyesült erőtök
10. Sortiert DIE
LEGENDEN Megjegyzés: a kísérőfüzet 5. oldalán további példákat is találtok a hajózásra. értékét: a baloldali oszlopon a 10-es, a jobboldali oszlopon
die Legenden-
VON

pedig az 1-es értékeket. Ez megkönnyíti az egyesült erőtök


karten von Legende

Legende 7 nach 7 Die Suche nach Beszállás / Kiszállás


nyomonkövetését a harc folyamán..

12. Legt die 4 schwarzen, 2 roten


dem Kartographen
dem Alphabet, Amennyiben a hajó egy szárazföld-mezővel
Meeres- so dass die Kar-
und 5 weißen Würfel bereit und legt troll szomszédos tenger-mezőn áll, a hősfigurát át lehet
Arrog ten O1, O2 usw.
neben die Kreaturenanzeige den
Diese Legende besteht aus 17 Karten:
tenni a hajótábláról a szárazföld-mezőre. Mindez
13. Stellt das
O1, O2, O3, P, Q, S, V, Z,

Nerax oben liegen


Grenolin, Sonnenaufgang, Die Gaben des
Nordens, Ankunft in Silberhall, Ankunft in

weißen Holzstein für die Stärke- Gor 1 órába kerül az idősávon. A beszállás ugyanígy
Sturmtal, Ankunft in Werftheim, Ankunft in

Például:
11. Legt alle Kreaturen
der Ruinenstadt, Garz gefunden, Die Hardok

und als unterste


Holzschiff neben punkte und die weiße Holzscheibe működik. Egyesült erőtök
Karte die Legendenkarte Z.
dem Spielplan für die Willenspunkte der Kreaturen. neben dem Spielplan bereit. értéke: 14
Legt die übrigen Karten dieser Fontos: a ki- és beszálláshoz bármely szom-
bereit.
Legende (z. B. die Karten „An- szédos mező használható, nem csak a mólóval

14. Legt die Schiffstafel bereit. Alle Ausbauten werden 21. Lest jetzt die neuen Regeln auf der kunft in Sturmtal“ oder „Garz
gefunden“) neben dem Spielplan
rendelkezők. Szomszédosnak számítanak azok a
mezők is, amelyek csak egy csúcsukkal érintik a
Most olvassátok fel az O1-es kártyát.
so eingelegt, dass sie die Seite mit dem Goldmünzen- nächsten Seite, bevor das Abenteuer beginnt! bereit. Sie werden erst im Laufe tenger-mezőt. Ezzel kezdetét veszi az utatok északra!
Symbol zeigen. Sie sind also noch nicht vorhanden und der Legende benötigt.
Például: a hajó szomszédos a 113-as mezővel.
werden erst im Laufe der Legende gekauft. 2 3
Előkészületek a 10-es legendához 1. Minden játékos választ egy hőstáblát és 2. Készítsétek elő a hajót és a Es herrschte der „Königsfrieden“ in Andor, als Eara, So schnell sie konnte rannte Eara zur
elveszi az ehhez tartozó figurát, továbbá a hajótáblát. A hajótábla fejleszté-
die Zauberin, eine Vision hatte ... Hadria ist in Gefahr? Rietburg. Sie musste zu König Thorald.
A számsorrendet követve az alábbi komponenseket készítsé- megfelelő színben két fakorongot, egy fakockát seit úgy illesszétek a táblába,
tek elő, majd olvassátok fel a 10-es legenda O1-es kártyáját. és a dobókockáit. A játékosok elhelyezik a hogy az érmés oldaluk
hőstáblájukon az induló értékeknek megfelelően legyen felfelé.
a jelölőket: a fakocka az erősáv 1-es helyére, az Helden von Andor, ich rufe euch!
17.Tegyetek egyik fakorong az akaraterősáv 7-es helyére, a Helft uns! Das Land Hadria steht
minden érmét és a másik korong pedig a napfelkeltemezőre kerül. 5. Készítsétek elő az alábbi lapkákat kurz vor dem Untergang.
felszereléstáblát képpel lefelé: 3 gyógynövényt, Kommt in den Norden und rettet uns!
(a Hadria oldalával 3 északiak ajándékát, 6 toll-lapkát,
felfelé) rajta a 3. Helyezzétek az induló szélkártyát (zöld nyíllal) a napfelkelte- és 40 hólapkát. Ich hoffe, Chada
felszerelésekkel a mező mellé úgy, hogy a fekete pötty felfelé legyen. A maradék 13 Fontos: a lapkákat még ne tegyétek und Thorn sind
játéktábla mellé. szélkártyát keverjétek meg és tegyétek a tábla fölé. fel a játéktáblára.
ebenfalls an der
18. Állítsátok a “bárd” 4. Készítsétek elő a Rietburg.
figurát a Dicsőség
csarnoka 4. mezőjére. nagyméretű piros
tűz-kockát és a
kékeszöld tél-kockát.

16.Készítsétek elő a
4 kicsi “tűzmágia” és a 6. Készítsetek elő: 2 farönköt,
3 kicsi “toronymágia” kártyát. 2 vasrudat, 3 hordót, 1 perga- Endlich erreichte sie den Thronsaal. Ein Schiff? Wir Andori haben
ment, 5 portált, a jelölőgyűrűt, a kaum Schiffe! Was du verlangst, ist
15.Helyezzétek a szarv-szimbólumot és az összes
Wir brauchen ein Schiff, nicht wenig, Zauberin. Aber gut.
két fekete fakockát az csillagot.
“Egyesült erővel”-sáv aljára. mein König, und müssen Hadria Ich gebe euch die Aldebaran.
zu Hilfe kommen. Bitte!
14.Tegyétek az alapjáték 3 Herr, die
kútlapkáját a színes oldalukkal Aldebaran ist uralt.
felfelé a nekik kijelölt Ein Einmaster
hatszögletű mezőkre.
ohne Waffen!

13. Készítsétek elő: a Hadriai Dies ist das einzige Schiff,


homokórát, a viharpajzsot, 2 x das ich erübrigen kann.
boszorkányitalt, 3 rúnakövet, a 3 7. Illesszétek egymásba Nehmt es oder schwimmt!
mágikus-fegyvert (sisak, kard és kettesével a lánglapká-
kalapács). kat, így létrehozva az
“örök lángokat”.
Készítsétek elő ezt a 4
“örök-lángot”.

8.Állítsátok a mesélőt a Anleitung


legendasáv O mezőjére. Vor dem ersten Spiel
• Löst vorsichtig alle Teile aus den 6 Stanztafeln. • Von den kleinen Spielkarten werden nur die 14
Wind- karten benötigt. Dazu gehört auch die Karte
12.Készítsétek elő Fontos: A játéktábla Hadria oldalán a
• Steckt die 38 Spielfiguren in die zugehörigen Kunststoffhalter. Der farbige
Balken unten an der Figur muss mit der Farbe des Kunststoffhalters überein-
mit den grünen Pfeilen.
az alábbi figurákat: 90-es mező nem 2, hanem 3 raktár- Alle übrigen kleinen Karten bleiben für spätere Legenden
mezővel rendelkezik. Így a mesélő stimmen. Stellt die Figuren zusammen mit den übrigen ausgestanzten Teilen in der Schachtel.
csak a harmadik lény legyőzésekor neben dem Spielplan bereit.

11. Készítsétek elő a 4 fekete, lép elsőként a legendasávon. • Auf der nächsten Seite wird erklärt, welche Materialien ihr für die erste • Mit der Ergänzungspackung „Neue Helden“ könnt
ihr alle Legenden auch mit 5 – 6 Helden spielen.
a 2 piros, illetve az 5 fehér dobó- Legende
kockát. Tegyétek a fehér fakoc- 9. Rendezzétek a 10-es legenda legendakártyáit ábécé benötigt. Die übrigen Teile kommen in die Schachtel zurück. Wenn ihr die „Neuen Helden“ besitzt, baut ihr zunächst
1 x taurok Merrik Grenolin Qurun kát, ami a lények erőpontját 10. Tegyetek sorrend szerint egy pakliba úgy,hogy legfelül legyen az Im Begleitheft sind auf den Seiten 2 und 3 alle Figuren und Benötigtes Material
aus dem Grundspiel
alles wie auf der nächsten Seite beschrieben auf.
Bringt auf den Rückseiten der beiden Kreaturenleisten
jelöli és a fehér fakorongot, ami minden lényt a O1, majd az O2 és így tovább egészen a Z2 kártyáig, ami a Teile mit ihren Namen abgebildet.
pedig az akaraterejüket a lények játéktábla mellé. pakli legaljára kerül. für 5 Spieler bzw. für 6 Spieler je 4 Klebepunkte an den
területe mellé. Fontos: Az O2 és a Q kártyákból háromféle is van. • Von den großen Spielkarten werden nur die 17 Legenden- markierten Stellen an.
Véletlenszerűen húzzatok egy O2-est és egy Q-t. A karten gebraucht, auf denen „Legende 7“ steht. Außerdem Die besonderen Regeln für „Die Reise in den Norden
maradék O2-es és Q kártyák nem kerülnek játékba. A braucht ihr die Karte „Benötigtes Material aus dem Grund- Auf dieser Karte findet ihr eine Liste aller
Spielmaterialien, die ihr aus dem Grundspiel
benötigt, um „Die Reise in den Norden“
mit 5 – 6 Helden“ findet ihr im Begleitheft auf der
spiel“, die ihr befolgen müsst. Alle übrigen großen Karten Seite 8.
spielen zu können.

tűz- betűjelzés nélküli 10-es legendakártyákat készítsétek a Legt diese Karte in einen der Sortierbeutel
und die aufgezählten Teile dazu.

varázslók 3 x torony varázslói tengeri-óriás 4 játéktábla mellé. bleiben für spätere Legenden in der Schachtel. 1