Sie sind auf Seite 1von 42

Niveau A1- B1 Niveau A2

Verbindung
einen Fehler begehen - (machen -einsehen-
Verbindung
einräumen) die Ruhe bewahren

Bedeutung
Bedeutung
etwas Falsches machen
einsichtig sein" ruhig bleiben

Niveau A1 Niveau A2
Verbindung Verbindung
Angst haben + vor eine Bedingung stellen + D

Bedeutung Bedeutung
sich ängstigen etwas verlangen

Niveau A2 Niveau A2
Verbindung Verbindung
Abschied nehmen + von eine Lösung finden

Bedeutung Bedeutung
sich verabschieden von etwas lösen können

Niveau A2 Niveau A2
Verbindung Verbindung
alles beim Alten lassen einen Antrag stellen + auf

Bedeutung Bedeutung
nichts verändern etw. beantragen

Niveau A2 Niveau A2
Verbindung
Bescheid geben/sagen + D
Verbindung
Bescheid wissen + von/über einen Entschluss fassen

Bedeutung
Bedeutung
informieren, Nachrichten weiterleiten
informiert sein, Informationen bereits haben" etwas beschließen / entscheiden
1a
sakin kalmak "Yanlış bir şeyler yapmak.
Anlayışlı ol "
Bei Feueralarm sollten Sie in jedem Fall Ruhe
bewahren und nicht in Panik ausbrechen. Ich habe zwar einen Fehler gemacht, aber ich
werde nicht hingehen und Abbitte leisten.
Bir yangın alarmı durumunda daima sakin
kalmalı ve panik yapmamalısınız. Bir hata yaptım ama gidip özür dilemeyeceğim.

bir şey talep etmek Endişeli olmak

Wenn du solche Bedingungen stellst,


Viele haben Angst vor der
werden wir nie zu einer Einigung kommen.
Zukunft.
Böyle şartlar getirirseniz asla bir anlaşmaya
varamayız.
Birçoğu gelecekten korkuyor.

bir çözüm bulmak


vedalaşmak
Wir mussten daher für diese logistische
Herausforderungeine Lösung findenundhaben dies
Leider müssen wir jetzt voneinander
mit unserem Seco Point Liefersystem auch getan.
Abschied nehmen.
Bu nedenle, bu lojistik zorluk için bir çözüm
bulmalıydık ve bunu Seco Point teslimat sistemimizle
yaptık.
Maalesef şimdi vedalaşmak zorundayız.

birşey için başvurmak


hiçbir şeyi değiştirmemek

Wir haben einen Antrag auf Den Euro fallen zu lassen wäre eine
Verlängerung der Frist gestellt. Katastrophe,aberalles beim Altenzulassenauch.

Euro'nun düşmesine izin vermek felaket olur ama


Sürenin uzatılması için başvuruda
her şeyi olduğu gibi bırakmak da bir felaket olur.
bulunduk.

bir şeye karar vermek "bilgilendirmek, mesajları iletmek, haberdar olmak,


zaten bilgisi var "

Wir sollten nicht mehr länger diskutieren, Gib mir Bescheid, wenn du Hilfe brauchst!
sondern endlich einen Entschluss fassen. Über dieses Thema weiß ich leider gar nicht
Bescheid

Artık tartışmamalı, sonunda bir karar Yardıma ihtiyacınız olursa bana bildirin!
vermeliyiz. Maalesef bu konuyu bilmiyorum bile
1b
Niveau A2 Niveau A2
Verbindung Verbindung
einen Rat geben/erteilen etw. in Auftrag geben

Bedeutung Bedeutung
einen Tipp geben / Hilfestellung geben
etw. herstellen lassen

Niveau A2 Niveau A2
Verbindung Verbindung
etw. in Ordnung bringen
eine Rede halten vor
Bedeutung
Bedeutung ordnen, etw. richtig stellen,
einer Gruppe Menschen reden wiedergutmachen

Niveau A2 Niveau A2
Verbindung Verbindung
ein Verbrechen begehen etw. unter Kontrolle bringen

Bedeutung Bedeutung
gegen das Gesetz verstoßen kontrollieren, beherrschen

Niveau A2 Niveau A2
Verbindung Verbindung
ein Versprechen brechen
jmd. Hilfe leisten
Bedeutung
etwas, das man versprochen hat, nicht Bedeutung
tun. jemandem helfen

Niveau A2 Niveau A2
Verbindung Verbindung
ein Versprechen halten jmd. in Ruhe lassen

Bedeutung Bedeutung
etwas, das man versprochen hat, tun. nicht stören
2a
yaptırmak ipucu vermek /yardım etmek

Ich habe meine Möbel bei dieser Obwohl er selbst keine Ahnung hat, glaubt er
allen Leuten Ratschläge erteilen/geben zu
Schreinerei in Auftrag gegeben. müssen

Mobilyalarımı bu marangozdan Kendisi hakkında hiçbir fikri olmamasına rağmen


yaptırdım. herkese tavsiye vermesi gerektiğini düşünüyor.

bir şey koymak, düzeltmek için bir grup insanın önünde konuşmak

Ich habe das Gefühl, du hast ihn mit dieser Politiker halten oft lange, aber unnütze
Aussage beleidigt.Das solltest du wieder in
Ordnung bringen.
Reden.

Bunu söyleyerek ona hakaret ettiğini Politikacılar genellikle uzun ama faydasız
hissediyorum, bunu düzeltmelisin. konuşmalar yaparlar.

kontrol, hakim olmak suç işlemek

Aus diesem Konzept folgt unmittelbar, dass das Julia ist ein Opfer wiederholter häuslicher
Controlling Normen und Regeln große Aufmerksamkeit
schenkt und alles unter Kontrolle bringen will.
Gewalt, die sie dazu bringt ein Verbrechen
zu begehen.
Bu kavramdan, kontrolün normlara ve kurallara büyük
önem verdiği ve her şeyi kontrol altına almak istediği Julia, kendisini bir suç işlemeye sevk eden
hemen anlaşılır.
tekrarlanan aile içi şiddetin kurbanıdır.

birine yardım etmek Vaat edilmiş bir şeyi yapmamak.

Man ist verpflichtet, bei einem Unfall Das bedauere ich zutiefst, doch
ich werdemeinVersprechenmeinen Wählern
Hilfe zu leisten.
gegenüber nichtbrechen.

Bir kaza durumunda yardım sağlamakla Bundan büyük pişmanlık duyuyorum, ancak
yükümlüsünüz. seçmenlerime verdiğim sözü bozmayacağım.

rahatsız etmemek Yapmaya söz verdiğin bir şeyi yap.

Sie mag dich vielleicht jetzt noch ein wenigin Ruhe Gehen Sie Ihre Verpflichtung einfach noch mal
lassen,jedoch zu ihrer Zeit wird sie dich ungnädig neu ein und halten Sie Ihr Versprechen ein, ihn
und grausam am Kragen packen. nur an dem ausgemachten Tag zu füttern

Seni biraz daha yalnız bırakabilir, ama zamanında seni Taahhüdünü baştan yap ve onu sadece o gün
nezaketsizce ve zalimce yakasından kavrayacak. besleyeceğine dair sözünü tut.
2b
Niveau A2 Niveau A2
Verbindung Verbindung
jmd. in Schutz nehmen sich Mühe geben

Bedeutung Bedeutung
jmd verteidigen, schützen sich bemühen / sich anstrengen

Niveau A2 Niveau A2
Verbindung Verbindung
(keine) Ahnung haben + von von Vorteil / Nachteil sein

Bedeutung Bedeutung
(nicht) kennen / (nicht) können gut / schlecht für einen sein

Niveau A2 Niveau A2
Verbindung Verbindung
Platz nehmen zur Folge haben

Bedeutung Bedeutung
sich setzen aus etwas folgen

Niveau A2 Niveau B1
Verbindung Verbindung
Schluss machen + mit Anforderungen stellen + an

Bedeutung Bedeutung
etw. beenden etwas fordern / etwas verlangen

Niveau A2
Niveau B1
Verbindung
Verbindung
sich an die Arbeit machen /an die Arbeit
ans Licht kommen
gehen
Bedeutung
Bedeutung
aufdecken, entdeckt/bekannt werden
anfangen, beginnen
3a
çabalamak / çaba göstermek savunmak, korumak

Wenn du dir mehr Mühe geben würdest,


Warum nimmst du ihn eigentlich
dann könntest du diese Arbeit auch
schaffen. immer so in Schutz?

Daha çok çabalarsan, bu işi de yapabilirsin. Neden onu hep böyle koruyorsun?

avantaj / dezavantaj olmak bilmiyorum


senin için iyi / kötü olmak

Auch für das Klima wird das Biomasse-Kraftwerk, das Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo
Mitte 2008 nach zweijähriger Bauzeit in Betrieb
gehenwird ,von Vorteil sein. er sich aufhält

İki yıllık bir inşaat süresinin ardından 2008 yılı ortalarında


devreye girecek olan biyokütle santrali de iklim açısından
Nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim
faydalı olacak. yok

neden olmak, sonuca sahip olmak oturmak,yer almak

Die Massenarbeitslosigkeit hatte soziale Sie müssen nicht stehen. Nehmen Sie
Unruhen zur Folge. doch bitte Platz!

Kitlesel işsizlik toplumsal huzursuzluğa Ayakta durmana gerek yok. Lütfen


neden oldu. oturunuz!

bir şey istemek ,talep etmek bir işi bitirmek

Diese Aufgabe stellt hohe Die Steuerreform muesse Schluss machen


mit der Umverteilung der Lasten zugunsten
Anforderungen an Mensch und Material.
der Vermoegenden.

Bu görev, insanlara ve malzemelere Vergi reformu, yüklerin zenginlerin lehine


yüksek talepler getiriyor yeniden dağıtımına son vermelidir.

ortaya çıkarmak, keşfetmek / bilinmek işe dönmek,başlamak

Erst nach und nach kommt ans Licht, was uns Wenn du bis heute Abend fertig sein willst,
von der Industrie jahrelang verschwiegen dann solltest du langsam an die Arbeit
wurde. gehen.

Sektörün yıllardır bizden alıkoyduğu şeyi Bu geceye kadar bitirmek istiyorsan, yavaştan
ancak yavaş yavaş gün ışığına çıkarıyor. çalışmaya başlamalısın.
3b
Niveau B1 Niveau B1
Verbindung
auf dem Laufenden halten
Verbindung
auf dem Laufenden sein außer Atem sein

Bedeutung
Bedeutung
Neuigkeiten berichten
gut (über etwas Aktuelles) informiert sein" erschöpft sein

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
auf eine Idee kommen außer Sichtweite sein

Bedeutung Bedeutung
eine Idee haben nicht mehr gesehen werden können

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
auf Kritik stoßen Bezug nehmen + auf

Bedeutung Bedeutung
kritisiert werden sich auf etwas beziehen

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung
Verbindung die Verantwortung tragen + für
aus den Augen verlieren die Verantwortung übernehmen + für

Bedeutung
verantwortlich sein
Bedeutung für die Haftung übernehme
keinen Kontakt mehr haben für sich verantwortlich zeigen

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
aus der Puste sein eine Ehe führen

Bedeutung Bedeutung
erschöpft sein verheiratet sein
4a
bitkin olmak,nefessiz kalmak Güncel tutmak

Website, so dass sich alle Interessierten über


Sie war so schnell gelaufen, dass sie aktuelle
ganz außer Atem war Ereignisse im Unternehmen immer auf dem
Laufenden halten konnten.

O kadar hızlı koşmuştu ki nefessiz Web sitesi, böylece ilgili tüm taraflar şirketteki güncel
kalmıştı olaylardan haberdar olabilir.

gözden uzak olmak bir fikre sahip olmak


Vor der Grenzlinie auf der Brücke verharrt es,
bis der Konvoi und die Zuschauer außer Auf so eine Idee muss man erst
Sichtweite sind.
einmal kommen.
Köprü üzerindeki sınır çizgisinin önünde, konvoy
ve izleyiciler gözden kaybolana kadar durur. Önce böyle bir fikir bulmalısın.

bir şeye atıfta bulunmak Eleştirilmek

Das brutale Vorgehen der Ordnungskräfte


In der Antwort bitte Bezug nehmen
stieß in der Öffentlichkeit auf Kritik.
auf Rundschreiben 8
Kolluk kuvvetlerinin acımasız eylemleri
Lütfen cevaptaki 8. sirkülere bakınız. kamuoyunda eleştiriyle karşılaştı.

+ için sorumluluk taşımak gözden kaçırmak


+ için sorumluluk almak
Dabei dürfen wir aber unsere grüne Vision
Obwohl sie eigentlich nicht schuld war, übernahm
sie dennoch die volle Verantwortung für den
der Nachhaltigkeit nicht aus den Augen
Fehlschlag. verlieren.

Aslında suçlanmasa da, başarısızlığın tüm Ancak sürdürülebilirlik konusundaki yeşil


sorumluluğunu üstlendi. vizyonumuzu gözden kaçırmamalıyız.

evli olmak

Im Herzen der Steiermark führen Industrie und


Natur eine eiserne Ehe,und das schon seit
hunderten von Jahren. bitkin olmak
Steiermark'ın kalbinde sanayi ve doğa demirden
bir evlilik içindedir ve yüzlerce yıldır böyle.
4b
Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
eine Erklärung abgeben eine Pflicht erfüllen

Bedeutung Bedeutung
etwas erklären / erläutern etwas tun, das man tun muss

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
eine Forderung stellen ein Gespräch führen

Bedeutung Bedeutung
etwas fordern etwas besprechen / sprechen

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
einen Anteil haben + an etw, aufs Spiel setzen

Bedeutung Bedeutung
beteiligt sein an etw. riskieren

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
einen Auftrag erteilen (+ an / für)
etw. in Angriff nehmen
einen Auftrag vergeben (+ an / für)

Bedeutung Bedeutung
jemanden beauftragen mit etw. anfangen

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
einen Kompromiss schließen etw. in Kauf nehmen

Bedeutung Bedeutung
sich einigen etw. riskieren / akzeptieren müssen
5a
yapılması gereken bir şey yapmak bir şeyi açıklamak
Das militärische Eingreifen gegen diesen
skrupellosen Tyrann ist nicht nur gerechtfertigt, Der Minister wird heute vor der Presse
sondern eine Pflicht,die wir erfüllen müssen. eine Erklärung abgeben
Bu vicdansız zorbaya askeri müdahale sadece haklı
değil, yerine getirmemiz gereken bir görevdir. Bakan bugün basına açıklama yapacak

tartışmak / konuşmak bir şey talep etmek

Mit ihr kann man wirklich sehr lange Ich möchte jetzt jedoch einmal als
Gespräche führen, ohne dass es langweilig
Bürger eine Forderung stellen.
würde

Sıkıcı hale gelmeden onunla gerçekten uzun Ama şimdi bir vatandaş olarak bir ricada
konuşmalar yapabilirsiniz. bulunmak istiyorum.

riske atmak
parçası olmak
Wenn du dich an diesem unsauberen
An der Verwirklichung dieses Ziels wird Kolluru
Geschäft beteiligst, setzt du deinen guten
Krishan einen maßgeblichen Anteil haben.
Ruf aufs Spiel.
Kolluru Krishan bu hedefin gerçekleştirilmesinde
Bu dağınık işe dahil olursanız, itibarınızı önemli bir rol oynayacaktır.
tehlikeye atmış olursunuz.

birşey ile başlamak Birini işe almak,sipariş vermek

Es wird höchste Zeit, dass wir die Man erteilte uns den Auftrag, alle
Sache in Angriff nehmen. Papiere zu sortieren

Tüm kağıtları sıralama görevi bize verildi


Başlamamızın tam zamanı.

riske atmak / kabul etmek zorunda


uzlaşmak
Wenn du immer auf den Preis schaust, dann
Wir wollen einen Kompromiss schließen und
musst du auch Qualitätsmängel in Kauf
möchten daher an diesem Datum festhalten.
nehmen.
Bir uzlaşmaya varmak istiyoruz ve bu
Her zaman fiyata bakarsanız, kalite kusurlarını
nedenle bu tarihe bağlı kalmak istiyoruz
da kabul etmeniz gerekir.
5b
Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
etw. unter Beweis stellen Gebrauch machen + von

Bedeutung Bedeutung
etwas beweisen etw. benutzen

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
etw. zu Ende bringen/führen im Griff haben
in den Griff bekommen
zu Ende sein beenden
Bedeutung
Bedeutung eine Situation kontrollieren, etwas bedienen können
eine Situation unter Kontrolle bekommen"
beendet sein

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung
etw. zum Abschluss bringen
Verbindung
zum Abschluss kommen im Zusammenhang stehen + mit

Bedeutung
Bedeutung
etw. beenden
fertig werden zusammenhängen

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
etw. zur Sprache bringen in der Lage sein

Bedeutung Bedeutung
etw. ansprechen etw. können, beherrschen, fähig sein

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
für den Schaden haften / aufkommen in Kraft treten

Bedeutung Bedeutung
den Schaden bezahlen müssen
gültig werden
6a
bir şeyden yararlanmak bir şeyi kanıtlamak
Nach ihrer Rückkehr können sie dann Gebrauch
machen von der Terrasse mit Gartenmöbeln und Bei dieser Arbeit kannst du dein ganzes
Grill im Garten mit Liegewiese. Können unter Beweis stellen
Dönüşünüzün ardından bahçe mobilyalı terastan
faydalanabilir ve çimenli bahçede mangal Bu çalışma ile tüm becerilerinizi test
yapabilirsiniz. edebilirsiniz.

Bir durumu kontrol etmek, bir şeyi yönetin ayrılmak,bitirmek


durumu kontrol altına almak
Wir müssen diese unangenehme Sache
Du reagierst immer sehr emotional. Du
endlich zu Ende bringen.
solltest deine Gefühle besser im Griff haben

Her zaman çok duygusal tepki veriyorsun. Bu rahatsız edici işi sonunda bitirmemiz
Duygularını daha çok kontrol etmelisin gerekiyor.

ilişkili bitirmek ,hazır olmak


Die Forscher untersuchten mit Hilfe von
Genchips insgesamt 130 Gene, welche im Wir sollten die Arbeit bald zu
Zusammenhang stehen mit Schmerz und Angst. einem Abschluss bringen.
Araştırmacılar, gen çiplerinin yardımıyla ağrı ve
korku ile ilişkili toplam 130 geni inceledi. İşi yakında bitirmeliyiz.

dile getirmek,gündeme getirmek


yapabilmek

Darüber hinaus müssen wir in der Lage sein, Bei der nächsten Versammlung muss ich die
hinsichtlich der Regionen in der Welt bzw. der Probleme in meiner Abteilung zur Sprache
Länder bringen.
Bununla birlikte, dünyanın bölgelerine ilişkin
öncelikleri belirleme yeteneğine de sahip olmalıyız Bir sonraki toplantıda departmanımdaki
sorunları dile getirmem gerekiyor.

geçerli olmak zarardan sorumlu olmak

Müssen die Mitgliedstaaten für den durch


Das Gesetz soll am 1. Januar in die betrügerische Handlung entstandenen
Kraft treten finanziellen Schaden haften?

Dolandırıcılık faaliyetinin neden olduğu mali


Yasa 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek zarardan Üye Devletler sorumlu tutulmalı mı?
6b
Niveau B1 Niveau B1
Verbindung
in Schwierigkeiten geraten
Verbindung
jmd. in Schwierigkeiten bringen jmd. einen Vorwurf machen
Bedeutung
in eine schwierige Situation kommen
Bedeutung
jmd. Probleme bereiten jmd. etwas vorwerfen

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
jmd. Angst machen jmd./etw. in Sicherheit bringen

Bedeutung Bedeutung
jemanden ängstigen retten

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
jmd. aus dem Weg gehen jmd. / etw. zum Einsatz bringen

Bedeutung Bedeutung
jmd meiden, nicht treffen wollen jmd. / etw. einsetzen

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
jmd. Auskunft erteilen
jmd. Gesellschaft leisten
jmd. Auskunft geben

Bedeutung Bedeutung
informieren, Informationen weitergeben" jemanden begleiten

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
jmd. im Stich lassen
jmd. die Erlaubnis geben
Bedeutung
Bedeutung jmd. nicht helfen, mit Problemen allein
etwas erlauben lassen
7a
bir şeyle suçlamak
zor bir duruma girmek,birisi için sorunlara neden olmak.

Willst du mir jetzt wirklich einen Vorwurf Es ist jedoch festzustellen, dass die Winterterminpreise
machen, weil ich mich fünf Minuten seit der Zeit, als BE in Schwierigkeiten geraten ist,stark
verspätet habe? gestiegen sind.

Ancak BE'nin sıkıntıya girmesinden bu yana kış dönemi


Beş dakika geciktiğim için beni gerçekten mi fiyatlarının keskin bir şekilde arttığı belirtilmelidir.
suçlayacaksın?

kurtarmak birini korkutmak

Als das Unwetter begann, brachten wir Die Beine tun mir von dem ganzen Gelaufe
weh, Kaffee und Angst machen mich
uns in einer Berghütte in Sicherheit.
unruhig.

Fırtına başladığında güvenli bir dağ Bacaklarım tüm koşudan ağrıyor, kahve ve
kulübesine gittik. korku beni huzursuz ediyor.

sb./sth kullanmak birinden kaçınmak, tanışmak istememek

Bei der Bergung der Schiffbrüchigen Sag mal, warum gehst du mir eigentlich ständig
brachte man die neuen Rettungsboote zum aus dem Weg? Habe ich dich irgendwie
Einsatz. beleidigt?

Yeni cankurtaran botları kazazedeleri Söyle bana neden benden kaçıp duruyorsun?
Ben seni bir şekilde gücendirdim mi?
kurtarmak için kullanıldı.

birine eşlik etmek bilgi vermek,

Er ist die ganze Zeit allein. Kannst du Leider kann ich Ihnen hierzu keine
ihm nicht ein wenig Gesellschaft leisten? Auskunft erteilen.

O her zaman yalnızdır. Ona biraz Maalesef bu konuda size herhangi bir
arkadaşlık edemez misin? bilgi veremem.

birine yardım etmemek, onları problemlerle bir şeye izin vermek


yalnız bırakmak
Hier können Sie angeben,wer die Erlaubnis für eine
Da ich dein Freund bin, werde ich dich in dieser Änderungsanfrage geben muss, bevor sie genehmigt
schwierigen Lage nicht im Stich lassen.. werden kann.

Arkadaşın olduğum için bu zor durumda seni Burada, onaylanmadan önce bir değişiklik talebine
hayal kırıklığına uğratmayacağım .. kimin izin vermesi gerektiğini belirtebilirsiniz.

7b
Niveau B1 Niveau B1
Verbindung
jmd. in Gefahr bringen in Gefahr geraten in
Verbindung
Gefahr sein Notiz nehmen + von
Bedeutung
jmd. gefährden plötzlich in einer gefährlichen Bedeutung
Situation sein in einer gefährlichen Situation sein jmd. / etw. wahrnehmen
Niveau B1 Niveau B1
Verbindung
jmd. unter Druck setzen
Verbindung
unter Druck stehen / handeln sich Gedanken machen + über
Bedeutung
jmd. bedrängen viel (Zeit)Druck haben,
Bedeutung
bedrängt sein über etwas nachdenken

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
Kritik üben + an sich ins Zeug legen

Bedeutung Bedeutung
kritisieren sich anstrengen, bemühen

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
Maßnahmen ergreifen/treffen sich zur Wehr setzen

Bedeutung Bedeutung
handeln sich wehren, verteidigen

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
mit dem Tod kämpfen s. in Acht nehmen + vor

Bedeutung Bedeutung
möglicherweise sterben aufpassen
8a
sb./sth algılamak,dikkate almak tehlikeye atmak, sb aniden tehlikeli bir durumda
olmak, tehlikeli bir durumda olmak
Wir warteten über eine Stunde, aber
Niemand will den Qualitätsstandard der
niemand nahm Notiz von uns.
Gesellschaftin Gefahr bringen

Bir saatten fazla bekledik ama kimse bizi Hiç kimse toplumun kalite standardını tehlikeye
dikkate almadı. atmak istemez

bir şey hakkında düşünmek baskı altında olmak

Wenn man die Firma nicht mehr unter Druck


Du bist immer viel sorgloser als ich. Meinst
setzt, wird sie sich auch in Zukunft nicht an die
du ich mache mir zu viele Gedanken?
Umweltschutzbestimmungen halten.

Sen her zaman benden çok daha kaygısızsın. Şirket artık baskı altında değilse, gelecekte de
Çok mu endişelendiğimi mi düşünüyorsun? çevre koruma düzenlemelerine uymayacaktır.

Çaba göstermek
eleştirmek
Wenn du die Arbeit schaffen willst,
Die Opposition übte Kritik am Kurs der
dann musst du dich mehr ins Zeug
Regierung.
legen
Muhalefet hükümetin gidişatını eleştirdi.
İşi bitirmek istiyorsan, daha çok
çalışmalısın
kendin için ayağa kalkmak,kendini savunmak harekete geçmek,davranmak

Dadurch gewannen die Frauen mehr Die Firma steckt in finanziellen Schwierigkeiten.
Zuversicht und entsprechend auch den Jetzt muss man geeignete Maßnahmen ergreifen,
Mut,sich zur Wehr zu setzen. um sie zu retten.

Bu, kadınlara daha fazla güven ve buna bağlı Şirket mali zorluklar içindedir. Şimdi onları
kurtarmak için uygun önlemleri almak gerekiyor.
olarak kendilerini savunma cesareti verdi.

dikkat etmek boğuşmak,ölümüne savaşmak

Zu einer Zeit, da die Welt mit der Finanzkrise und


Vor diesen Menschen solltest du dich dem Klimawandel zu kämpfen hat,brauchen wir mehr
wirklich in Acht nehmen. denn je ein starkes Europa.

Dünyanın finansal kriz ve iklim değişikliğiyle


Bu insanlara gerçekten dikkat boğuştuğu bir zamanda, her zamankinden daha
etmelisiniz. güçlü bir Avrupa'ya ihtiyacımız var.
8b
Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
über die Stränge schlagen von (großer) Wichtigkeit sein

Bedeutung Bedeutung
übertreiben, Grenzen nicht einhalten sehr wichtig sein
Niveau B1 Niveau B1
Verbindung
unter Aufsicht stehen
Verbindung
jmd. unter Aufsicht stellen von Nutzen sein
Bedeutung
beaufsichtigt werden jmd. / etw.
Bedeutung
beaufsichtigen lassen nützlich sein

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
Verständnis zeigen / haben + für /
Vorbereitungen treffen
gegenüber

Bedeutung Bedeutung
jmd. / etw. verstehen etwas vorbereiten

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
Verständnis zeigen / haben Wert legen + auf

Bedeutung Bedeutung
die Handlung eines anderen verstehen
etw, wichtig finden

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
von Bedeutung sein zu dem Entschluss kommen

Bedeutung Bedeutung
bedeutend, wichtig sein etw. beschließen
9a
çok önemli olmak abartmak, sınırlara saygı duymamak

Ich möchte das nur gesagt haben, weil das Als er noch jünger war, schlug er jedes
für die Zukunft von großer Wichtigkeit sein
Wochenende ziemlich über die Stränge.
wird.

Bunu söylemek istiyorum çünkü gelecek için Gençken, her hafta sonu bayağı
çok önemli olacak. çıldırıyordu.

kullanışlı olmak
denetlenmek, sb. / sth. denetlenmesi
Ausgaben informieren, was für das Analyse-Team
beim Versuch, potentielle Ausfallmodi zu Kinder unter 10 Jahren sollten nicht alleine im
identifizieren , von Nutzen sein kann. Internet surfen, sondern immer unter Aufsicht stehen.

Çıktı, olası arıza modlarını belirlemeye çalışırken 10 yaşın altındaki çocuklar internette yalnız
analitik ekibine neyin yararlı olabileceği konusunda gezinmemeli, her zaman gözetim altında olmalıdır.
bilgi verir.

bir şey hazırlamak sb./sth anlamak

Die Teilnehmer der Expedition trafen Ich möchte von Herzen den Schwestern
danken für ihre Offenheit und Freundlichkeit
alle Vorbereitungen für den Aufbruch.
und ihr Verständnis mir gegenüber.

Sefer katılımcıları, kalkış için tüm Açıklık ve samimiyetleri ve bana karşı


hazırlıklarını yaptı. anlayışları için içtenlikle teşekkür ederim.

bir şeye değer vermek anlayış göstermek

Insgesamt legen europäische Unternehmen Ängste erkennen, Verständnis zeigen - und


gesteigerten Wert auf eine gute sein Kind
Schulbildung motivieren

Genel olarak, Avrupalı şirketler iyi eğitime Korkuları fark edin, anlayış gösterin ve
daha fazla değer veriyor çocuğunuzu motive edin

karar vermek önemli olmak

Bist du schon zu einen Entschluss Zudem wird es laut Kommission für Deutschland
gekommen, oder weißt du immer noch von Bedeutung sein,den folgenden Punkten
nicht, wie wir verfahren sollen? besondere Aufmerksamkeit zu schenken

Zaten bir karar verdiniz mi yoksa nasıl Komisyona göre, Almanya'nın aşağıdaki noktalara
özellikle dikkat etmesi de önemli olacaktır.
ilerleyeceğinizi hala bilmiyor musunuz?
9b
Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
zur Verfügung stellen
zum Verkauf stehen
Bedeutung
Bedeutung jdm. etw. geben, jdm. etw. leihen, jdm.
verkauft werden können etw. borgen

Niveau B1 Niveau B1
Verbindung Verbindung
zu Ohren kommen Zweifel haben + an / dass

Bedeutung Bedeutung
von etwas hören zweifeln / nicht sicher sein

Niveau B1 Niveau B2
Verbindung Verbindung
zur Kenntnis nehmen an der Spitze stehen

Bedeutung Bedeutung
etw. wahrnehmen eine führende Position haben

Niveau B1 Niveau B2
Verbindung Verbindung
zur Ruhe kommen an die Öffentlichkeit geraten

Bedeutung Bedeutung
ruhig werden etwas wird unerwartet veröffentlicht

Niveau B1 Niveau B2
Verbindung Verbindung
Anerkennung finden
zur Verfügung stehen
Bedeutung
Bedeutung Akzeptanz, Lob, Respekt, Ansehen
verfügbar sein/vorhanden sein bekommen
10a
birine ödünç vermek satılabilir

Lage in Deutschland besteht das Risiko, dass


Kannst du mir bis morgen deinen weniger Unternehmen in Krisensituationen
Wagen zur Verfügung stellen? geraten und daher zum Verkauf stehen.

Almanya'da daha az şirketin kriz durumlarına


Arabanı yarına bırakabilir misin? girme ve bu nedenle satışa çıkma riski vardır.

şüphe etmek / emin olmamak bir şey duymak


Sollten Sie Zweifel haben, welche Maßnahmen zu
ergreifen sind, wenden Sie sich bitte an die Mir ist zu Ohren gekommen, dass Eva
Rechtsabteilung. einen neuen Freund hat.
Hangi önlemi alacağınız konusunda herhangi bir
şüpheniz varsa, lütfen Hukuk Departmanı ile iletişime Eva'nın yeni bir erkek arkadaşı olduğunu
geçin. duydum.

zirvede olmak,lider pozisyona sahip olmak not almak,birşeyi algılamak

Seit einem Jahr steht sie nun schon an der Ich nehme Ihre Anregung gerne zur
Spitze der Firma und alle sind sehr zufrieden
Kenntnis und werde darüber nachdenken
mit ihr.

Bir yıldır şirketin zirvesinde ve herkes ondan Önerinizi not aldığım için mutluyum ve
çok memnun. dikkate alacağım.

kamuoyuna(halka) ulaşması dinlenmek,sakin olmak

Insbesondere Menschenrechts- und Oft haben wir den Wunsch, dass wir auch
Umweltproblematiken lassen China immer wieder in
den Fokus und die Kritik der Öffentlichkeit geraten.
einmal fertig werden,zur Ruhe kommen.

Özellikle insan hakları ve çevre sorunları Çin'i Genellikle bir günü bitirip dinlenebilmek
odakta ve halkın eleştirisinde tutuyor.
isteriz.

Kabul, övgü, saygı, prestij alın


mevcut / mevcut olmak
Nachdem man diese Theorie lange
Wenn versprochene Angebote nicht zur
verspottet hat, findet sie nun die nötige
Verfügung stehen, können Sie reklamieren.
Anerkennung.
Söz verilen teklifler mevcut değilse, şikayet
Bu teori uzun süre alay edildikten sonra,
edebilirsiniz.
şimdi kabul görüyor.
10b
Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
ans Tageslicht bringen Beschwerde / Einspruch erheben +
ans Tageslicht kommen
gegen
Bedeutung
etw. aufdecken / bekannt machen etw. wird Bedeutung
aufgedeckt / bekannt gemacht sich beschweren / widersprechen

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
auf der eigenen Meinung beharren Bilanz ziehen

Bedeutung Bedeutung
nicht nachgeben, stur sein etwas abschließend betrachten

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
auf sein Recht bestehen / pochen
den Eindruck gewinnen
Bedeutung
nicht nachgeben, beharren, zu keinem Bedeutung
Kompromiss bereit sein denken/meinen/glauben, dass...

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
außer Kraft setzen die Hoffnung haben/hegen

Bedeutung Bedeutung
ungültig machen auf etwas hoffen

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
Beachtung finden die Sorge tragen + für

Bedeutung Bedeutung
beachtet werden sich kümmern um
11a
şikayet / katılmıyorum ortaya çıkarmak / bilinmesini sağlamak
sth. ortaya çıkar / bilinir
Gegen den Beschluss der Firmenleitung
will der Betriebsrat Beschwerde Nach zehn Jahren kam die Wahrheit
einlegen. endlich ans Tageslicht.

İş konseyi, şirket yönetiminin kararına On yıl sonra gerçek nihayet ortaya çıktı.
karşı şikayette bulunmak istiyor

sonuç olarak bir şeyi düşün teslim olma inatçı ol

ısrarcı olma,hakkını arama, sebat etme, uzlaşmaya


izlenim edinmek
isteksiz olma(hazır olmama)
Am Anfang habe ich gar nichts durchschaut.
Du solltest dich ein wenig kompromissbereit zeigen
Langsam gewinne ich doch einen Eindruck davon,
und
wie hier alles läuft.
nicht immer nur auf dein Recht pochen.
İlk başta hiçbir şey görmedim. Yavaş yavaş burada
Kendinize biraz ödün vermeye istekli olmalısınız ve
her şeyin nasıl gittiğine dair bir izlenim ediniyorum.
her zaman haklarınız konusunda ısrar etmemelisiniz.

bir şey ummak geçersiz kılmak

Wir hegen die Hoffnung, dass sich die Im Krieg werden meist viele Rechte
Situation bald bessert. außer Kraft gesetzt.

Durumun yakında düzeleceğini Savaşta birçok hak genellikle geçersiz


umuyoruz. kılınır.

uyarıyı dikkate almak

Diese Experimente fanden in der


önemsemek Fachwelt große Beachtung.

Bu deneyler uzmanlardan büyük ilgi


gördü.
11b
Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
Druck ausüben + auf eine Niederlage erleiden

Bedeutung Bedeutung
jmd. unter Druck setzen, zwingen verlieren / scheitern

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
eine Ansicht vertreten einen Vertrag abschließen

Bedeutung Bedeutung
eine Meinung haben einen Vertrag unterschreiben

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
eine Auswahl treffen eine Wahl treffen

Bedeutung Bedeutung
auswählen sich entscheiden
Niveau B2 Niveau B2
Verbindung
eine Meinung vertreten
Verbindung
der Meinung sein Einfluss nehmen/ausüben + auf
Bedeutung
etwas meinen
Bedeutung
eine bestimmte Meinung haben beeinflussen

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
ein Referat halten
einen Anspruch erheben + auf
Bedeutung
Bedeutung zu einem bestimmten Thema etwas vor
etw. beanspruchen Schülern / Studenten erklären/erzählen
12a
kaybetmek baskı yapmak, zorlamak

Du wirst bei ihm nichts erreichen, wenn du


Bei der Abstimmung erlitt die keinen Druck
Opposition eine Niederlage. ausübst.

Ona baskı yapmazsan onunla hiçbir yere


Oylamada muhalefet mağlup oldu. varamazsın.

bir sözleşme imzalamak

Die beiden Parteien haben einen


bir fikrim var
Vertrag abgeschlossen.

İki taraf bir sözleşme imzaladı.

Seçim yapmak

Auch wenn es schwer fällt, wir können nicht alle


Vorschläge annehmen. Wir müssen wohl oder
karar ver übel eine Auswahl treffen.

Zor olsa bile tüm teklifleri kabul edemeyiz.


İstersen bir seçim yapmalıyız.

etkilemek

Manche Leute bestechen Politiker, um so


Einfluss auf bestimmte Entscheidungen zu bir şey ifade etmek belirli bir
nehmen. fikre sahip
Bazı insanlar, belirli kararları etkilemek için
politikacılara rüşvet verir.

+ üzerinde hak talebinde bulunmak

Öğrencilerin / öğrencilerin Auch die Kinder, die nicht im Testament


genannt werden, erhoben Anspruch auf
önünde belirli bir konuyu einen Teil des Erbes.
açıklayın / anlatın
Vasiyette adı belirtilmeyen çocuklar da
mirasın bir kısmını talep etti.
12b
Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
ein Urteil fällen etw. in Erfahrung bringen

Bedeutung Bedeutung
etwas beurteilen herausfinden, recherchieren

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
etw. auf den Grund gehen etw. in Frage stellen

Bedeutung Bedeutung
überprüfen, nachgehen, recherchieren
anzweifeln

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
etw. außer Dienst stellen etw. in Zweifel ziehen

Bedeutung Bedeutung
etw. nicht mehr benutzen etwas anzweifeln, infrage stellen

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
etw. einer Prüfung unterziehen etw. über die Bühne bringen / bekommen

Bedeutung
Bedeutung
etwas vollenden, zum Abschluss bringen
etwas prüfen / kontrollieren

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
etw. in Betrieb nehmen etw. zum Vorschein bringen
zum Vorschein kommen
Bedeutung
Eine Maschine anschalten, anfangen zu Bedeutung
nutzen etw. sichtbar machen sichtbar werden
13a
bulmak, araştırmak bir şeyi yargılamak

Ich muss unbedingt in Erfahrung bringen,


Der Richter fällte ein sehr hartes
wer solche Lügen über mich erzählt.
Urteil.
Benim hakkımda kimin böyle yalanlar
söylediğini gerçekten bulmalıyım. Yargıç çok sert bir ceza verdi.

soru sormak/bir şeyden şüphe kontrol et, takip et, araştır


etmek
Wir müssen der Angelegenheit
Man hat die Aussage der Zeugin in unbedingt auf den Grund gehen.
Frage gestellt.
Kesinlikle meselenin altına inmemiz
gerekiyor.
Tanığın ifadesi sorgulandı.
bir şeyden şüphe etmek, onu sorgulamak

Glaubst du mir nicht? Willst du meine


Worte etwa in Zweifel ziehen? artık sth kullanmıyorum
Bana inanmıyormusun? Sözlerimden
şüphe etmek ister misin?

bir şeyi tamamlamak, bitirmek

Bis Mitte der Woche müssen wir alles


über die Bühne gebracht haben.
bir şeyi kontrol et / kontrol et

Her şeyi haftanın ortasında yaptırmalıyız.

bir şeyi görünür kılmak görünür olmak

Als wir das alte Zimmer aufräumten, kamen


auch uralte Bir makineyi açın, kullanmaya
Spielsachen zum Vorschein. başlayın
Eski odayı temizlerken eski oyuncaklar da
çıktı.
13b
Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
Gefallen finden + an im Widerspruch stehen + zu

Bedeutung Bedeutung
gefallen, mögen widersprüchlich sein

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
im Begriff sein / stehen + Inf. mit zu in Betracht kommen

Bedeutung Bedeutung
gerade anfangen,gerade etwas tun etwas ist möglich, wird überdacht

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
im eigenen Interesse liegen / handeln
in einen Streik treten
Bedeutung
einen eigenen Nutzen / Vorteil von Bedeutung
einer Handlung haben mit einem Streik beginnen

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
im Recht sein in Erfüllung gehen

Bedeutung Bedeutung
Recht haben wahr werden, erfüllt werden

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
im Stande sein + Inf. in Ohnmacht fallen

Bedeutung Bedeutung
fähig sein ohnmächtig werden
14a
beğenmek

Anfangs mochte ich diese Arbeit gar nicht,


çelişkili olmak aber langsam finde ich Gefallen daran.

İlk başta bu işi hiç sevmedim ama yavaş yavaş


zevk almaya başlıyorum.

bir şey mümkün, düşünülüyor sadece bir şeyler yapmaya başlamak istiyorum

Die Umwelttechnologien sind im Begriff, zur


Es kommt nicht in Betracht, dass ich dir mein
neuen Leitindustrie in der Bundesrepublik zu
Auto borge, da ich es selbst benötige.
werden.

Sana arabamı ödünç vermem söz konusu Çevre teknolojileri, Federal Cumhuriyet'te yeni
değil çünkü ona ihtiyacım var. lider endüstri haline gelmek üzeredir.

greve gitmek

Die Metallarbeiter wollen ab Montag in


bir eylemden kendi yararına /
Streik treten.
avantajına sahip olmak
Metal işçileri Pazartesi'den itibaren
greve gitmek istiyor.

gerçekleşmek, yerine getirmek

Hoffentlich geht dein Wunsch in


haklı olmak
Erfüllung.

Umarım dileğin gerçekleşir.

bayılmak yapabilmek

14b
Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
in Vergessenheit geraten jmd. aus dem Konzept bringen

Bedeutung Bedeutung
vergessen werden jmd. stören, aus dem Takt bringen
Niveau B2
Verbindung Niveau B2
in Verlegenheit geraten Verbindung
in Verlegenheit bringen jmd. aus dem Takt bringen

Bedeutung Bedeutung
in eine unangenehme Situation geraten jmd. stören, aus dem Konzept bringen
jmd. in eine unangenehme Situation bringen

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
jmd. auf die Probe stellen jmd. außer Acht lassen

Bedeutung Bedeutung
nicht beachten, nicht berücksichtigen
jmd. testen

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
jmd. auf eine Idee bringen jmd. beim Wort nehmen

Bedeutung Bedeutung
anregen, vorschlagen, auf einen jmd. auffordern ein Versprechen
Gedanken bringen einzuhalten

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
jmd. auf einen Gedanken bringen
jmd. / etw. außer Gefecht setzen
Bedeutung
anregen, vorschlagen, auf eine Idee Bedeutung
bringen jmd. / etw. kampfunfähig machen
15a
rahatsız etmek unutulmak

rahatsız edici bir duruma


rahatsız etmek, bozmak, girmek hoş olmayan bir
duruma sokmak

önemsememek test etmek

Diese Faktoren dürfen wir bei unserer


Mit dieser Aufgabe stellt man uns
Kalkulation nicht außer Acht lassen.
auf eine harte Probe.
Hesaplamamızda bu faktörleri göz ardı
etmemeliyiz. Bu bizim için zor bir sınav.

herhangi birinden sözünü tutmasını istemek

Immer hast du gesagt, dass du mir helfen


würdest, wenn ich Probleme hätte. Jetzt nehme teşvik etmek, önermek, bir
ich dich beim Wort.
düşünceye yol açmak
Her zaman bir problemim olursa bana yardım
edeceğini söyledin. Şimdi sözünü alacağım.

sb / sth etkisiz hale getirmek teşvik edin, önerin, fikir üretin

15b
Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
jmd. etw. in Aussicht stellen
jmd. in Kenntnis setzen
Bedeutung
etwas versprechen, als möglich Bedeutung
darstellen jmd. informieren

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
jmd. / etw. in Betracht ziehen jmd. über alle Maße loben

Bedeutung Bedeutung
etwas erwägen, überlegen außerordentlich stark loben

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
jmd. in Angst versetzen jmd. vor den Kopf stoßen

Bedeutung Bedeutung
jmd. Angst machen jmd. verletzten / brüskieren

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
jmd. in die Enge treiben jmd. vor Gericht bringen /zerren/ziehen

Bedeutung Bedeutung
jmd. verklagen
jmd. alle Auswege versperren

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
jmd. zur Auswahl stehen
jmd. in Erstaunen versetzen
Bedeutung
Bedeutung zwischen verschiedenen Möglichkeiten
jmd. erstaunen, überraschen wählen können
16a
bilgi vermek mümkün olduğunca bir şey için söz vermek

Man hatte mich über den neuen Termin Man hatte ihr eine Prämie in Aussicht gestellt
für den Fall, dass sie die Aufgabe innerhalb
zu spät in Kenntnis gesetzt.
eines Monats erledigte.

Yeni tarih konusunda çok geç İşi bir ay içinde yaparsa kendisine bir
bilgilendirildim. ikramiye sözü verilmişti.

bir şey düşünmek, düşünmek

Sie muss eine Geldstrafe bezahlen, aber sie


zieht in Betracht dagegen Einspruch zu
son derece güçlü övgü erheben.

Para cezası ödemek zorunda, ancak itiraz


etmeyi düşünüyor.

sb incitmek / küçümsemek birini korkutmak

Diese Entscheidung dürfte so manchen Die Polizei steht ratlos vor einer Reihe
mysteriöser Fälle, die die Stadt in Angst und
vor den Kopf stoßen.
Schrecken versetzen.

Bu kararın bazılarını rahatsız etmesi Şehri dehşete düşüren bir dizi gizemli olay
muhtemeldir. karşısında polisin kafası karışır.

köşeye sıkıiştırmak
dava etmek
Wenn man mich weiter in die Enge zu
Mein Nachbar hat mich schon zweimal
treiben versucht, werde ich mich zu wehren
wegen einer Kleinigkeit vor Gericht gezerrt.
wissen.
Komşum küçük bir mesele yüzünden beni iki
Biri beni köşeye sıkıştırmaya çalışırsa, kendimi
kez mahkemeye çıkardı.
nasıl savunacağımı bilirim.

farklı seçenekler arasından seçim şaşırtmak


yapabilmek
Immer wieder setzt es mich in Erstaunen,
Es stehen drei Bilder zur Auswahl. Welches wie simpel sich manche Menschen betrügen
möchtest du? lassen.

Aralarından seçim yapabileceğiniz üç resim Bazı insanların bu kadar kolay aldatılabilmesi


var. Hangisini istersin beni tekrar tekrar şaşırtıyor.
16b
Niveau B2 Niveau B2
Verbindung
Verbindung
jmd. zur Besinnung bringen
Rechenschaft ablegen
Bedeutung
jdn veranlassen, sich zu besinnen,jdn. Bedeutung
beruhigen sich verantworten, sich rechtfertigen

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
jmd. zur Rechenschaft ziehen s. ein Beispiel nehmen + an

Bedeutung Bedeutung
jmd. verantwortlich machen jmd. als Vorbild haben

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
mit der Mode gehen sich im Klaren sein + über

Bedeutung Bedeutung
immer modern gekleidet sein etwas richtig einschätzen, beurteilen

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung
Verbindung sich in Verbindung setzen + mit
Nachforschungen anstellen mit jmd. in Verbindung stehen

Bedeutung
Bedeutung mit jmd. Kontakt aufnehmen
untersuchen mit jmd. Kontakt haben

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung
Verbindung unter Strafe stehen
(nicht) in Frage kommen unter Strafe stellen

Bedeutung
Bedeutung gegen das Gesetz sein, Handlung die eine Strafe zur
Folge hat
(nicht) relevant sein / Eine Handlung strafbar machen, die zukünftig gegen das
etw, (nicht) beabsichtigen zu tun Gesetz verstößt.
17a
sorumlu olmak,kendini haklı çıkarmak Birini düşünmeye teşvik etmek, birini
sakinleştirmek
Vor Gericht musste er für alle seine
Es wird höchste Zeit, dass die Konfliktparteien
Aktionen Rechenschaft ablegen. zur Besinnung gebracht werden.

Mahkemede tüm eylemlerinden Çatışmanın taraflarının aklını başına getirmenin


sorumluydu. tam zamanı.

bir rol model olarak sahip olmak sorumlu tutmak

Nimm dir ein Beispiel an deiner Schwester! Man zog den Verbrecher für seine
Die ist nicht so unzuverlässig wie du. Untaten zur Rechenschaft.

Kız kardeşinizden bir örnek alın! Senin kadar Suçlu, işlediği suçlardan sorumlu
güvenilmez değil. tutuldu.

bir şeyi doğru değerlendir, her zaman modern bir şekilde


yargıla giyin

sb ile iletişime geçmek sb ile


muayene etmek
iletişim kurmak.

kanuna aykırı olmak, cezayla sonuçlanan eylem


ilgili (değil) olmak / yapmak niyetinde
İleride kanunu ihlal edecek bir eylemi cezalandırın. olmak
Das Verlassen der Wege im Nationalpark ist unter
Strafe gestellt.
Nicht alle kommen für diese Aufgabe in
Frage.
Milli parkta patikadan çıkmak cezalandırılacak bir
suçtur.
Hepsi bu görev için uygun değil.
17b
Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
von Sinnen sein zum Stillstand kommen

Bedeutung Bedeutung
außer sich sein, verrückt sein stehen bleiben

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
zu der Überzeugung gelangen / zur Besinnung kommen
kommen
Bedeutung
Bedeutung sich besinnen/beruhigen / aus der
überzeugt werden, einen Standpunkt Bewusstlosigkeit erwachen
einnehmen
Niveau B2 Niveau B2
Verbindung
zum Ausdruck bringen
Verbindung
zum Ausdruck kommen zur Diskussion stehen
Bedeutung
äußern / deutlich machen
Bedeutung
deutliche / sichtbar werden diskutiert werden

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
zum Opfer fallen zur Einsicht kommen / gelangen

Bedeutung Bedeutung
zu einem Opfer werden etw. einsehen

Niveau B2 Niveau B2
Verbindung Verbindung
zum Schluss kommen zur Last fallen / werden

Bedeutung Bedeutung
etw. beenden / etw. erkennen lästig sein / werden
18a
Durmak

Der negative Trend kommt langsam zum


Stillstand. Yanında ol deli ol
Negatif eğilim yavaş yavaş durma
noktasına geliyor.

düşünmek / sakinleşmek / bilinçsizlikten uyanmak

Bevor der Streit eskaliert sollten wir wieder zu


Besinnung kommen.
Kurz nach der Operation kam sie wieder zu Besinnung. tavır almaya ikna edilmek
Anlaşmazlık tırmanmadan önce aklımızı tekrar almalıyız.
Operasyondan kısa bir süre sonra kendine geldi.

tartışmaya hazır ifade et / netleştir açık / görünür hale

Bis jetzt ist noch nichts entschieden. Die Ich möchte meine Freude über euren Erfolg
zum Ausdruck bringen und euch weiterhin
Sache steht immer noch zur Diskussion.
viel Glück wünschen.

Şimdiye kadar hiçbir şeye karar Başarınızdan duyduğum sevinci ifade etmek
verilmedi. Konu hala tartışmaya açık. ve başarıların devamını diliyorum.

görmek için

Ich bin zu der Einsicht gelangt, dass ich


diese Situation ändern muss, denn so kann
es nicht weiter gehen.
kurban olmak

Bu durumu değiştirmem gerektiğinin farkına


vardım çünkü daha ileri gidemez.

yük olmak

Kümmert euch nicht um mich! Ich will


euch wirklich nicht zur Last fallen. sth bitirmek / sth tanımak
Beni rahatsız etme! Sana gerçekten yük
olmak istemiyorum.
18b
Niveau B2 Niveau C1
Verbindung Verbindung
zu Stande kommen außer Dienst sein

Bedeutung Bedeutung
erreichen, schaffen, stattfinden nicht mehr tätig sein

Niveau B2 Niveau C1
Verbindung Verbindung
Zweifel haben / hegen
außer Frage stehen
Bedeutung
bezweifeln, von etw. nicht überzeugt Bedeutung
sein sicher zutreffen, sicher sein

Niveau C1 Niveau C1
Verbindung Verbindung
Anstoß nehmen + an a außer Zweifel stehen

Bedeutung Bedeutung
blehnen, sich stören, kritisieren zweifelsfrei feststehen

Niveau C1 Niveau C1
Verbindung Verbindung
auf Distanz gehen + zu das Wort ergreifen

Bedeutung Bedeutung
sich distanzieren, Abstand halten anfangen zu reden

Niveau C1 Niveau C1
Verbindung
Verbindung
die Weichen für etw. stellen
aus der Fassung geraten / kommen
Bedeutung
Bedeutung etw. durch Vorbereitung möglich
sich nicht beherrschen können machen
19a
artık aktif değil ulaşmak, yaratmak, yer almak

söz konusu bile değil şüphe etmek, ikna olmamak

Das Gericht hegt Zweifel, ob der Zeuge


Die Gefährlichkeit dieser neuen
die Wahrheit gesagt hat.
Drogen steht außer Frage.
Mahkeme, tanığın doğruyu
Bu yeni ilaçların tehlikesi tartışılmaz. söylediğinden şüphe ediyor.

reddetmek, rahatsız etmek, eleştirmek

Man nahm Anstoß an seinem


kesin olarak kurulmuş unhöflichen Benehmen.

Biri onun kaba davranışına gücendi.

konuşmaya başlamak

Sie ergriff bei der Versammlung das Wort


und erklärte ihre Unzufriedenheit mit der Kendine mesafe, mesafeni
Situation. koru
Toplantıda konuştu ve durumdan
memnuniyetsizliğini açıkladı.

hazırlık yoluyla mümkün


kendilerini kontrol edemezler
kılmak

19b
Niveau C1 Niveau C1
Verbindung Verbindung
etw. in Erwägung ziehen
einen Beruf ausüben + als
Bedeutung
Bedeutung über einen möglichen Plan nachdenken,
arbeiten als etw. erwägen

Niveau C1 Niveau C1
Verbindung Verbindung
etw. mit Humor nehmen
etw. auf die lange Bank schieben
Bedeutung
Bedeutung ein Missgeschick mit einem Witz oder
etw. verzögern, hinausschieben einem Lächeln ertragen

Niveau C1 Niveau C1
Verbindung Verbindung
etw. aufs Wort glauben etw. zum Anlass nehmen

Bedeutung Bedeutung
ohne Bedenken glauben / vertrauen sein Handeln mit etw. begründen

Niveau C1 Niveau C1
Verbindung Verbindung
etw. für sich in Anspruch nehmen Groll hegen + gegen

Bedeutung Bedeutung
etwas für sich selbst beanspruchen zornig, verärgert sein über
jemanden
Niveau C1 Niveau C1
Verbindung Verbindung
etw. in Besitz nehmen
in Aufregung versetzen
Bedeutung
etwas übernehmen, anfangen zu Bedeutung
besitzen jmd. aufregen
20a
olası bir plan hakkında düşünmek olarak çalışmak
Deine Vorschlag erscheint mir so unvernünftig,
dass man ihn wirklich nicht in Erwägung ziehen Weißt du, welchen Beruf er
muss. ausübt?
Öneriniz bana o kadar mantıksız geliyor ki,
gerçekten dikkate alınması gerekmiyor. Ne iş yaptığını biliyor musun?

şaka veya gülümsemeyle


sth geciktirmek
kazaya katlanmak

bir şeyi fırsat olarak kabul etmek

Wir wollen dieses Treffen zum Anlass


nehmen, unsere tereddüt etmeden inan /
Freundschaft zu bekräftigen. güven
Bu görüşmeyi dostluğumuzu yeniden teyit
etmek için bir fırsat olarak kullanmak
i ti
birine kızmak kendin için bir şey talep etmek

Warum hegst du einen Groll gegen Obwohl alle mitgearbeitet haben, wollte er
den Erfolg für sich allein in Anspruch
mich? Was habe ich dir denn getan?
nehmen.

Neden bana kin besliyorsun? Ne yaptım Herkes çalışmasına rağmen, başarısını kendisi
sana için talep etmek istedi.

bir şeyi devralmak, bir şeye sahip olmak


çok üzgün
Wenn du etw. findest, kannst du es nicht
Kaum etwas hat in der letzten Zeit die Fachleute mehr in
Aufregung versetzt, als die Entwicklungen dieser Firma.
einfach in Besitz nehmen. Das musst du
zurückgeben.
Son zamanlarda uzmanları bu şirketin gelişmelerinden
daha fazla heyecanlandıran hiçbir şey yok. Bir şey bulduğunuzda, onu öylece ele
geçiremezsiniz. Onu geri vermelisin.
20b
Niveau C1 Niveau C1
Verbindung
Verbindung in Verzug geraten
in Fahrt kommen im Verzug sein

Bedeutung
Bedeutung hinter dem Zeitplan sein Eine Verspätung /
schneller werden Rückstand haben

Niveau C1 Niveau C1
Verbindung Verbindung
in Gang bringen /setzen
jmd. / etw, in Anspruch nehmen
Bedeutung
etw. anschalten, etw. veranlassen,etw. Bedeutung
auslösen jmd. / etw. beanspruchen

Niveau C1 Niveau C1
Verbindung Verbindung
in Gang kommen jmd. in Fahrt bringen

Bedeutung Bedeutung
einsetzen, anfangen, starten jemanden anstacheln

Niveau C1 Niveau C1
Verbindung Verbindung
zur Verzweiflung bringen /treiben
in Rage geraten
Bedeutung
Bedeutung jmd. verrückt machen, verzweifeln
wütend werden lassen

Niveau C1 Niveau C2
Verbindung Verbindung
ins Wanken geraten in Versuchung kommen

Bedeutung Bedeutung
unsicher werden die Gelegenheit haben etwas zu tun
21a
Takvimin gerisinde olmak
hızlandırmak
Gecikme / borçlarınız var

bir şeyi açmak, bir şeye neden olmak, bir


şeyi tetiklemek

Mit ihren provokativen Bemerkungen wollte


sb./sth iddia etmek sie nur eine Diskussion in Gang setzen.

Kışkırtıcı sözleriyle sadece bir tartışma


başlatmak istedi.

dağıtmak, başlamak

Es hat zwar lange gedauert, aber


birini kışkırtmak langsam kommt das Geschäft in Gang.

Uzun sürdü ama işler yavaş yavaş


yükseliyor.

Birini çılgına çevirmek, çaresiz bırakmak

Flugzeuglärm kann die Leute wirklich


zur Verzweiflung treiben. sinirlenmek
Uçak gürültüsü insanları gerçekten
umutsuzluğa sürükleyebilir.

bir şeyler yapma fırsatına


güvensiz olmak
sahip olmak

21b