Sie sind auf Seite 1von 10

Die Grundzahlen (Temel sayılar): eins, zwei, drei, …..

Ordinalzahlen
(1 – 19 arası: -te) (20‘den sonra: -ste)
erste
zweite
dritte zwanzigste

vierte einundzwanzigste

fünfte fünfundzwanzigste

sechste dreißigste

siebte vierzigste

achte fünfzigste

neunte achtundfünfzigste

zehnte achtzigste

sechzehnte neunzigste

siebzehnte hundertste

Welches Datum ist heute?

Heute ist der erste Januar.

Heute ist der zwanzigste April.

Wann hast du Geburtstag? (an + Dativ)

Mein Geburtstag ist am ersten Januar.

Ich habe am ersten Januar Geburtstag.

Öğr. Gör. Çimen ATAY


Wann bist du geboren?

Ich bin im Januar geboren.

Ich bin am ersten Januar 1987 geboren.

die Jahreszahlen (yılların tarih olarak okunuşu)

1995 : neunzehnhundertfünfundneunzig

2012 : zweitausendzwölf (zweitausendundzwölf)

der Tag, -e

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag

 am Montag
 am Wochenende
 in der Woche
1. Welcher Tag ist heute?
Heute ist Montag.
2. Welcher Tag war gestern?
Gestern war Samstag.

der Monat, -e
Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli August, September, Oktober, November, Dezember

 im Januar
 am zweiten Januar
 vom zweiten bis (zum) fünften Januar

die Jahreszeit,-en
Sommer, Winter, Frühling, Herbst

 im Sommer
DIE PERSONALPRONOMEN (KİŞİ ZAMİRLERİ)

Nominat Akkusati
iv v

ich mich
(beni)

du dich (seni)

e ihn

r sie

(onu)
s es
i

es

wir uns (bizi)

ihr euch (sizi)

sie sie (onları)

Sie Sie (Sizi)

1. Du: Ich rufe dich morgen bestimmt an.

2. Er: Ich kann ihn sehen.

3. Wir: Kommen Sie uns einmal besuchen!

4. Ihr: Ich mag euch sehr.

5. Du: Ich kann dich nicht gut hören.

6. Anna: Ich frage sie.

7. Er: Wir möchten ihn am Sonntag besuchen.


8. Meine Freundin: Ich lade sie ins Cafe ein.

9. Sie (Höfliche Anrede): Darf ich Sie anrufen?

10. Silvia und Hans: Wir sehen sie nicht oft.


1
DIE PERSONALPRONOMEN (KİŞİ ZAMİRLERİ)
Adların yerini tutan, onların yerine kullanılan kelimelere zamir (Pronomen) denir.
Nominativ, Akkusativ ve Dativ halde çekimlenirler:

Nominativ Akkusativ Dat


iv

ich mich (beni) mir (bana)

du dich (seni) dir (sana)

e ihn ihm
r sie ihr (ona)
s (onu) ihm
i es
e

e
s

wir uns (bizi) uns (bize)

ihr euch (sizi) euch (size)

s sie ihnen
i (onları) (onlara)
e Sie Ihnen
S (Sizi) (Size)
i
e

 Artikeli der, das, die olan kelimeler de 3. Tekil şahıs gibi çekimlenirler:

der Mann, der Computer : er/ihn/ihm

die Frau, die Tasche : sie/sie/ihr

das Kind, das Buch : es/es/ihr

2
Wortstellung im Satz (Cümle Dizilimi)

 Cümle içinde hem Dativ hem de Akkusativ isim tamlaması varsa, bunlar zamire

dönüştürüldüğünde yer değiştirerek yazılır. Yani önce Akkusativ, sonra Dativ zamir

kullanılır:

Dativ ve Akkusativ ile kullanılan fiillere örnek:

geben (birine bir şeyi vermek)

zeigen (birine bir şeyi göstermek)

schreiben (birine bir şey yazmak)

schenken (birine bir şeyi hediye etmek)

erklären (birine bir şeyi açıklamak)

kaufen (birine bir şeyi satın almak)

empfehlen (birine bir şeyi tavsiye etmek, önermek)

Ich gebe Arthur eine Tasche. (Arthur: Dativ + eine Tasche: Akkusativ)
(Arthur’a bir çanta veriyorum.)

Ich gebe sie ihm. (sie: Akkusativ + ihm: Dativ)


(Onu ona veriyorum.)
KONJUNKTIONEN (BAĞLAÇLAR)

1. und (ve): Cümlelerin yapısında bir değişiklik yapmadığı için sıfır pozisyonlu bağlaç olarak
adlandırılır. Bağlacın önünde virgül kullanmak şart değildir. Ancak anlam karmaşıklığı
oluyorsa virgül kullanılabilir.

Ich frage. Hans antwortet.

Ich frage und Hans antwortet. (Ben soruyorum ve Hans cevap veriyor.)

 Sadece iki cümle değil, cümlenin öğeleri de bağlanabilir:


Ich studiere Germanistik. Berk studiert Germanistik.
Ich und Berk studieren Germanistik.

 Cümlelerde aynı özne varsa, bir sonraki cümlede özne tekrar yazılmaz:
Er fährt am Wochenende nach Izmir. Er bleibt im Hotel.
Er fährt am Wochenende nach Izmir und bleibt im Hotel.

 İki cümlenin hem fiili hem öznesi aynı ise ikisini de tekrar kullanmaya gerek yoktur:
Ich esse einen Hamburger. Ich esse später einen Kuchen.
Ich esse einen Hamburger und später einen Kuchen.

2. aber (fakat, ama, ancak): İkinci cümlenin başında kullanıldığında cümle yapısında
değişiklik göstermez. Virgül kullanılmalıdır.

Ich will nach Berlin fahren. Ich habe nicht genug Geld.

Ich will nach Berlin fahren, aber ich habe nicht genug Geld.
(Berlin’e gitmek istiyorum, ama yeterli param yok.)

 Cümle içindeki vurguya göre bağlaç farklı yerlerde de bulunabilir:


Ich möchte meine Mutter besuchen, ich habe aber Kopfschmerzen.
 Cümle öğelerini de bağlar:
Diese Frau ist arm, aber glücklich. (Kadın fakir, ama mutlu.)

3. oder (veya, ya da, değil mi): Virgül koymak zorunlu değil. İki cümlenin hem fiili
hem öznesi aynı ise ikisini de tekrar kullanmaya gerek yoktur.

Ich esse eine Pizza oder (ich) trinke nur Wasser.


Ich kann ins Kino gehen oder (ich kann) zu Hause bleiben.

 Cümle öğelerini de bağlar:


Möchtest du eine Tasse Kaffee oder Tee?

 ‘değil mi’ anlamında kullanımı:


Du kannst schwimmen, oder? (Yüzebiliyorsun, değil mi?)

4. sondern (aksine, bilakis): Bu bağlaçla iki cümleyi bağlarken, birinci cümlenin


olumsuz yapıda olması gerekmektedir.

Ich arbeite heute nicht, sondern (ich) gehe ins Theater.


(Bugün çalışmıyorum, aksine tiyatroya gidiyorum.)

Der Student lernt nicht Japanisch, sondern Deutsch.


(Öğrenci Japonca değil, aksine Almanca öğreniyor.)

5. denn (çünkü): Virgül kullanılır.


Ich kann heute nicht zu dir kommen. Ich habe eine wichtige Prüfung.
Ich kann heute nicht zu dir kommen, denn ich habe eine wichtige Prüfung.
(Bugün sana gelemiyorum, çünkü önemli bir sınavım var.)
 Bu bağlaç soru cümlelerinde acaba, ya, yahu gibi anlam güçlendirmek için de
kullanılabilir:
Was machst du denn? (Acaba ne yapıyorsun?)
Warum rennst du denn so? (Ya, niçin böyle koşuyorsun?)

KAYNAKÇA

• Schritte International Neu A1.2, Kursbuch+Arbeitsbuch, Hueber.

• Menschen A1.2, Arbeitsbuch, Hueber.

• Zengin, D. (2019). Her Yönüyle Modern Almanca. Nika Yayınları.

• Ders notlarının başka sitelerde paylaşılması yasaktır.

Das könnte Ihnen auch gefallen