Sie sind auf Seite 1von 2

Ministerul Educaţiei și Cercetării

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A


Anul şcolar 2019 - 2020

Probă scrisă
Limba şi literatura germană maternă
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Test 6

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit prin barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (45 de puncte)


1. 15 Punkte
Kohärenz des Inhaltes 4 Punkte
logischer Gedankengang 3 Punkte
Einhalten der Zeilenangabe 1 Punkt
Verwenden der Ich-Form 1 Punkt
Einhalten der Zeitenfolge Präteritum-Plusquamperfekt 2 Punkte
Sprache 4 Punkte

2. 6 Punkte
Passende Antwort 2 Punkte
Einhalten der Zeilenangabe 1 Punkt
Sprache 3 Punkte

3. 10 Punkte
Logischer Gedankengang 4 Punkte
Textbezogenheit 1 Punkt
Einhalten der Zeilenangabe 1 Punkt
Sprache 4 Punkte

4. 14 Punkte
logischer Gedankengang 6 Punkte
Textbezogenheit 3 Punkte
Einhalten der Replikenpaare 1 Punkt
Sprache 4 Punkte

SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte)


1. 6 Punkte
Gebrauch des Kommas nach dem Begleitsatz 1 Punkt
1 Punkt/Richtiges Verwenden der Pronomen (er, seinen) 2 Punkte
Richtige Verborm im Konjunktiv (bringe...mit) 2 Punkte
Richtige Wortstellung im Nebensatz 1 Punkt
z.B. Bert spricht, er bringe sicher seinen Bruder zum Training mit.

2. 4 Punkte
Richtige Passivform 2 Punkte
Sprachlich korrekter Satz 2 Punkte
z.B. Lebensmittel werden täglich vom fleißigen Jungen eingekauft.

3. 6 Punkte
1 Punkt/richtiges Wort 6 Punkte
z.B. Gewissen, Wissenschaft, gewissenhaft, wissenswert, Bewusstsein, ungewiss

Probă scrisă la limba și literatura germană maternă Test 6


Barem de evaluare și de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

4. 4 Punkte
2 Punkte/richtiges Beispiel 4 Punkte
z.B. verwundert, erstaunt

5. 6 Punkte
Richtiges Identifizieren des Inhaltes: Konditionalsatz 2 Punkte
Richtiges Identifizieren der Form 2 Punkte
Richtige Umwandlung in das Satzglied 2 Punkte
z.B. Wenn es regnet, trainiert die Mannschaft nicht.

6. 5 Punkte
1 Punkt/richtiger Fall 5 Punkte
z.B. Dativ, Akkusativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ

7. 4 Punkte
1 Punkt/Gebrauch des Kommas 2 Punkte
1 Punkt /Endung: seinen kleinen Bruder 2 Punkte
z.B. Bert nahm das Baby, seinen kleinen Bruder, in den Arm.

8. 4 Punkte
Bilden eines verkappten Nebensatzes 2 Punkte
Sprachlich korrekter Satz 2 Punkte

9. 6 Punkte
2 Punkte/richtiges Beispiel 6 Punkte
z.B. schwach, nervös, langsam

Probă scrisă la limba și literatura germană maternă Test 6


Barem de evaluare și de notare
Pagina 2 din 2