Sie sind auf Seite 1von 2

A rendhagyó igék 3 alakja - teszt A rendhagyó igék 3 alakja - teszt

főnévi igenév egyszerű múlt az ige 3. alakja jelentés főnévi igenév egyszerű múlt az ige 3. alakja jelentés
(Infinitiv) (Imperfekt/ (Partizip Perfekt), (Bedeutung) (Infinitiv) (Imperfekt/ (Partizip Perfekt), (Bedeutung)
Präteritum) összetett múlt Präteritum) összetett múlt
(Perfekt) (Perfekt)
beginnen h. begonnen elkezd(ődik) beginnen h. begonnen elkezd(ődik)
bekommen bekam h. bekommen bekommen bekam h. bekommen
bat h. gebeten kér bat h. gebeten kér
bleiben i. geblieben marad bleiben i. geblieben marad
bringen h. gebracht hoz bringen h. gebracht hoz
brennen brannte ég brennen brannte ég
dachte h. gedacht gondol dachte h. gedacht gondol
essen (i) aß h. gegessen essen (i) aß h. gegessen
fern|sehen (ie) h. ferngesehen TV-t néz fern|sehen (ie) h. ferngesehen TV-t néz
fahren (ä) fuhr vezet fahren (ä) fuhr vezet
fuhr i. gefahren utazik fuhr i. gefahren utazik
fallen (ä) i. gefallen esik fallen (ä) i. gefallen esik
geben gab ad geben gab ad
gehen ging megy gehen ging megy
gewann h. gewonnen nyer gewann h. gewonnen nyer
haben (hat) hatte birtokol vmit, haben (hat) hatte birtokol vmit,
van neki van neki
helfen (i) half h. geholfen helfen (i) half h. geholfen
kennen h. gekannt ismer kennen h. gekannt ismer
klang h. geklungen cseng, kong klang h. geklungen cseng, kong
kam i. gekommen jön kam i. gekommen jön
können (kann) konnte tud (csinálni), können (kann) konnte tud (csinálni),
(csinál)hat,-het (csinál)hat,-het
stehen h. gestanden áll stehen h. gestanden áll
springen sprang ugrik springen sprang ugrik
starb i. gestorben meghal starb i. gestorben meghal
treffen (i) traf h. getroffen treffen (i) traf h. getroffen
treiben trieb űz, hajt treiben trieb űz, hajt
trinken h. getrunken iszik trinken h. getrunken iszik
verstehen verstand (meg)ért verstehen verstand (meg)ért

Das könnte Ihnen auch gefallen