Sie sind auf Seite 1von 62

Tsiik

TSIIK

8
Tsiik tu najil xook

Ajka’ansaje’ táan u tsikik Felipe

9
Bix a beel
chan xi’ipal. Ma’alob.

Bix a k’aaba’.
In k’aaba’e’ Felipe.

U’uyej yéetel a’alej.

chan xi’ipal
Bix a beel ajka’ansaj Ma’alob.
10
chan ch’úupal Ma’ ma’alobi’
ixka’ansaj

A’al ba’ax ka wilik.

11
XOKEJ

Felipe yéetel u ajka’ansaj.


Felipee’ tu tsikaj
u ajka’ansaj, tu najil
xook.

Chúukbes le xooka’:
Felipee’ tu____________
u_________________, tu ________
xook.

12
Ts’íibt u k’aaba’ le ba’alo’oba’.

13
Xook
XOOK

14
Paalal tu najil xook

15
Rosa yéetel u yéetxookil.

Teresa, ta taasaj wáa u


nu’ukulil a xook, Ba’ax nu’ukulil.
Rosa.

A ch’ilibts’íib yéetel Tin taasaj.


pikju’un. Kux túun teech.

Beeyxan, Ko’ox túun xokik.


tak junp’éel
áanalte’.

A’al le t’aano’oba’.
16
In ch’ilibts’íib A áanalte’ U
pikju’un

In p’isib A tupub
U páawo’

Núuk le k’áatchi’oba’.

- Bix a beel

- Bix a k’aaba’

- Ba’ax nu’ukulil xook ta taasaj

- Bix a tsiik tu najil xook

Xokej yéetel e’esej.


17
- Juntúul ajka’ansaj

- P’isib yéetel áanalte’

- Junp’éel lakam

- Junp’éel páawo’

18
Ts’íibt ba’ax ka wilik.

19
Meya
j
20
MEYAJ

21
Luise’ táan u ts’íib

Luise’ táan u ya’alik ba’ax ku beetik.

Táan in beetik in ts’íib.


Ba’ax ka beetik Kux teech.
Luis.

Tene’ táan in boon.


Ma’alob. Ko’ox
séebkunsik.

22
23
U’uyej yéetel a’alej.
chan xi’ipal ts’íib
chan ch’úupal k’aay
Ba’ax ka ixka’ansaj Táan in xook
beetik ajka’ansaj boon
báaxal

A’al ba’ax ku beeta’al.

24
Xokej yéetel tsol tu beel.

- Ma’alob
- Táan in xook, kux teech
- Ba’ax ka beetik Luis
- Táan in k’aay

25
Ts’íibt ba’ax ku beeta’al.

26
Báax

27
al
BÁAXAL

28
Anae’ táan u báaxal

Anae’ ku ya’alik táan u báaxal síit’ suum.


Ana, ba’ax ka beetik. Táan in báaxal.

Ba’ax báaxalil. Síit’ suum.

29
Ma’, in wojel xan
Chéen wáa le a
báaxal chuukil.
wojelo’.

U’uyej yéetel a’alej.

- Táan in báaxal síit’ - Kin báaxal


suum paywakax
- In wojel báaxal chuukil - Chéen le in wojel

Tsol ba’ax ka wilik.

30
31
Xokej yéetel tsikbaltej.

Báaxal síit’ suum.

Anae’ uts tu yich


u báaxal síit’ suum.
Sáamsamal ku báaxal
yéetel u yéetxookil.

32
Chúukbes le tuukulo’oba’.

- Táan u báaxtik

- Paalal táan u

- Paalal táan u

- Ch’úupal táan u

33
Janal
JANAL

34
Paalal táan u janalo’ob

Juanitae’ táan u ya’alik ba’ax ku jaantik.


Ba’ax ka jaantik Juanita. Ja’as yéetel
ch’ujukpak’áal.

35
Te’ táankabo’. Ba’axten.
Tu’ux ta manaj.
Ma’alob. Xeen a manej. Ku
Tumen taak xan in ko’onol tak chi’ikami’.
jaantiki’.

U’uyej yéetel e’esej.


- Táan u janal Juanita
- Ja’as yéetel ch’ujuk pak’áal
- Anae’ táan u jaantik kay
- Luise’ táan u janal yéetel u yuumo’ob

36
A’al ba’ax ku beetiko’ob.

37
Xokej yéetel beet u yoochel.

Kants’íit ja’as Junp’éel


ch’ujuk

Ka’ap’éel chi’ikam’ Junp’éel


ch’ujuk waaj

38
Ts’íibt junp’éel tsikbal.

39
Xíinb
al
40
XÍINBAL

41
Esthere’ bisa’ab xíinbal

Esthere’ ku ya’alik bin xíinbal.

Esther tu’ux
bisa’abech xíinbal. Chichén Itzá. Kux
teech.

Tene’ bisa’aben Zaci. Jats’uts wáa.

Je’elo’, yaan in bini’.


Jach jats’uts.

42
U’uyej yéetel a’alej.

- Tene’ bisa’aben xíinbal


- Binen xíinbal Zací
- Bisa’aben xíinbal Chichén Itzá
- Jach jats’uts Zací

Núuk le k’áatchi’oba’.

- Ka bisa’al wáa xíinbal

- Tu’ux suuk a bisa’al xíinbal

- Máax yéetel ka bin xíinbal

- Tu’ux ts’o’ok a bisa’al xíinbal

43
Xokej yéetel tsikbaltej.

Esther yéetel u yéetxookil

Esthere’ tu tsikbaltaj ti’ u yéetxookile’,


bisa’ab xíinbal Chichén Itzá. Tu ya’alaje’
jach jats’uts yéetel naats’ ti’ Zací.

Ts’íibt ba’ax ku beeta’al.

44
45
K’iinbes
aj

46
K’IINBESAJ

47
U kúuchil u ko’onol pa’ap’úul

Pedroe’ táan u k’áatik ti’ Luisa ba’ax ken u


k’iinbesej.
Tu’ux ka bin
Nika’aj maan.
Luisa.

Pa’ap’úul yéetel
Ba’ax ken a
ch’ujuk.
manej.

Ba’ax ken a U k’iin u k’aaba’ in


k’iinbesej. wíits’in.

Ba’ax k’iin. Bejla’e’.

48
U’uyej yéetel a’alej.

- U pa’ap’úulil k’iink’aaba’. - Pa’ap’úul yéetel


ch’ujuk.
- U k’iin u k’aaba’ in kiik. - Nika’aj k’iink’aaba’.

A’al ba’ax ka wilik.

49
Nup yéetel jarat’ts’íib.

- Paalal táan u pa’iko’ob pa’ap’úul

- Chan xi’ipal yéetel u siibal

- U pa’ap’úulil k’iink’aaba’

- Chan ch’úupal táan u janal

Ts’íibt u tuukulil le oochelo’oba’.

50
51
K’oja’a
nil

52
K’OJA’ANIL

Teresa yéetel u yéetxookil


53
Teresae’ ku tsikbaltik k’oja’anchaji.
Teresa ba’axten ma’
taalech xook jo’oljeaki’.
Tumen k’oja’anchajen.

Chokwil yéetel xej.


Ba’ax k’oja’anil tu
ts’áajtech.

Bisa’abech wáa Bisa’aben.


ts’akbil.

54
U’uyej yéetel a’alej.
- Ma’ binen xook jo’oljeaki’
- Bisa’aben ts’akbil
- Yaanten chokwil yéetel chi’ibal pool
- Ts’o’ok u ts’áaikten k’oja’anilo’ob
A’al ba’ax ka wilik.

55
Tsol tu beel le tsikbala’.
A.-Bisa’abech wáa ts’akbil
B.-Tumen k’oja’anchajen
A.-Teresa ba’axten ma’ taalech xook jo’oljeaki’
B.-Chokwil, xej yéetel chi’ibal pool
A.-Ba’ax k’oja’anil tu ts’áajtech
B.-Bisa’aben

Ts’íibt ba’ax ku beeta’al.

56
57
Maan

58
MAAN

Andrese’ táan u bin maan

Andrese’ ku k’áatik ka’a láak’inta’ak.


59
Tu’ux ka bin Táan in bin man pikju’un.
Andrés.

Wey naats’ile’.
Tu’uxi’. Je’el wáa a
láak’intikene’.

Je’ele’. Ko’ox túun.

U’uyej yéetel e’esej.

60
Núuk le k’áatchi’oba’.
- Ba’ax ku ko’onol tu najil a xook
- Ba’ax nu’ukulilo’ob xook yaantech
- Máax láak’intikech maan
- Tu’ux suuk a bin maan

61
Nup yéetel jarat’ts’íib.

Andrés yéetel u yéetxookile’


táan u maano’ob.

Rubie’ táan u manik u


ch’ilibts’íib.

Ixka’asaj táan u koonol.

Davide’ táan u koonol.

Ts’íibt junp’éel tsikbal.

62
63
Cha’a
n
CHA’AN

64
Cha’an tu najil xook

Luisae’ táan u ya’alik yaan u yóok’ot.


Javier, tene’ táan in
kanik óok’ot. Ba’ax utia’al.

65
Utia’al u cha’anil u ts’o’okbal
xook. Máax ka’ansikech.

Ma’alob, tene’ yaan in


In ixka’ansaj. k’aay.

U’uyej yéetel a’alej.


- Tene’ yaan in - Yaan in cha’antik óok’ot
wóok’ot
- Teche’ yaan a k’aay - U cha’anil u ts’o’okbal
xook

66
Tsol ba’ax ka wilik.

Nup yéetel jarat’ts’íib.

Paalal táan u yóok’oto’ob.

67
Paalal táan u k’aayo’ob.

Máako’ob táan u cha’ano’ob.

Táan u tsi’ikil lakam.

Ts’íibt ba’ax ku beeta’al.

68
69