Sie sind auf Seite 1von 282

T

D
D
B
A
T
U
Z
A
H
I
D
B
U
U
H
Z

.
Din bube, mucegaiuri şi noroi Aus Beulen, Schimmel, Schlamm und böser Pest,
Iscat-am frumuseţi şi preţuri Hab ich die neuen Schönheiten gepreßt.
noi. Mein Wort schlägt wieder, wo die Peitsche schlug
Biciul răbdat se-ntoarceîn Und langsam strafend sühnt es Zug um Zug
cuvinte Das hohe Kind, das aller Welt Verbrechen trug.
Si izbăveşte-ncet pedepsitor Das ist der Trieb, durch den des Zweig sich reckt,
Odrasla vie-a crimei tuturor. Der sich aus Finsternis zur Sonne streckt -
E-ndreptăţirea ramurei Wenn auch die Warze an der Spitze bleibt,
obscure Sie ist der Schmerz, der Frucht aus Ewigkeiten treibt.
Ieşită la lumină din pădure
Si dând în vârf, ca un ciorchin Auf seinem Diwan trag ein Fräulein liegt
de negi Und leidet stark, von meinem Buch besiegt.
Rodul durerii de vecii întregi. Das Wort des Dichters und das Feuerwort,
Sie pflanzen sich in meinem Buche fort,
întinsă leneşă pe canapea, Wie rotes Eisen, das in Zangen zuckt.
Domniţa suferă în cartea mea. Nun liest der Herr, was ihm sein Knecht gedruckt
Slova de foc şi slova făurită Uns spürt doch nicht, was in den Seiten ruht:
împărechiate-n carte se Der Ahnen Groll und ihre ganze Wut.
mărită, (Heinz Kahlau)
Ca fierul cald îmbrăţişat în
cleşte.
Robul a scris-o, Domnul o
citeşte,
Făr-a cunoaşte că-n adâncul ei
Zace mânia bunilor mei.
. 4 5
CÂNTEC DE ADORMIT MITZURA SCHLAFLIED FÜR DIE KLEINE MITZURA

Doamne, fă-i bordei în soare, Mach ihr ein Haus im Sonnenschein,


într-un colţ de ţară veche, In einer Ecke Märchenland.
Nu mai nalt decât o floare Hoch wie die Blumen soll es sein
Si îngust cât o ureche. Und schmaler als die Hand.

Şi-n pridvor, un ochi de apă Stell ihr ein Boot hin - streichholzbreit,
Cu o luntre cât chibritul, Leg ihr ein Wasserauge an,
Ca-n crâmpeiul lui să-ncapă Damit sich als Unendlichkeit
Cerul tău şi nesfârşitul. Dein Himmel darin spiegeln kann.

Dă-i un fluture blajin Send ihr den Frosch smaragdengrün,


Si o broască de zmarald. Schick ihr den sanften Falter hin,
Şi-n pădurea de pelin Laß einen Wald aus Wermut blühn,
Fă săi stea bordeiul cald. Und mach ihr Haus geschützt darin.

Şi mai dă-i. Doamne, vopsele Und bring ihr alle Farben, Herr,
Şi hârtie chinezească, Chinesisches Papier dazu.
Pentru ca, mânjind cu ele, Dann kleckst und kritzelt sie noch melir
Slava ta s-o zmângălească. Zu deinem Ruhm und gibt nicht Ruh.

Şi cânt totul va fi gata Wird das erst alles fertig sein,


S-o muta la ea şi tata. Zieht auch ihr Vater bei ihr ein.
(Heinz Kahlau)

6 7.
MUNTELE MĂSLINILOR DER ÖLBERG

Munte-ndreptat pribeagă între noi,


cu piscul în 1 îşi lasă urma slabă, ca o roată
arie Cu spiţele de aur, în noroi.
Şi neclintit în
visul de azur,
Bătut de-a mării
veche duşmănie
Cu bici de
lanţuri împrejur,
Pândind să
crească peste
tine
Şesul turtit,
flămând de
înălţime,
Şi să te-ajungă
praful care vine
Stârnit de turme
şi desime;
Munte, cădelniţi
de izvoare,
Altar de şoimi,
sălaş de sori,
Care nu suferi
floarea
trecătoare
Să te îmbete cu
miros de flori -
Tu, în hotarul
marilor mistere,
Eşti ca un semn de-
a pururea putere,
Al vieţii noastre
cea fără de
leac,
Impresuratule
de astre!
Sufletul nostni.
şubred şi sărac,
Nu ştie de izvor
şi roadă.
Nădejdea-ne
Dein Gipfel ragt ins Quellen sind geweiht -
Blaue, stolz und Altar des Adlers, der die Sonne ruft,
schwer. Du duldest nicht, daß die
Berg, du stehst Vergänglichkeit
reglos im azurnen Der Blume dich berauscht mit ihren
Traum. Duft.
Mit alter Der großen Rätsel Wächter bist du
Feindschaft schlägt wohl -
dich nur das Meer, Du bist ein ewig mächtiges Symbol
Peitscht dich mit Für unser Leben, heillos und voll
Ketten, doch sein Harm -
Zorn ist Schaum. Du Berg, von Sternen ewig übersät!
Die platte Ebne - Denn unsre Seele, anfällig und arm,
voller Höhengier, Die weder weil» von Quelle noch von
Um dich zu Frucht,
übersteigen, lauert Irrt in der Hoffnung, findet keine
sie Rast
Und weht von allen Und läßt so schwache Spuren, wie
Seiten Staub zu dir, das Rad
Der aufgewirbelt Mit goldnen Speichen, mitten im
wird von Volk und Morast.
Vieh. (Heinz Kahlau)
Die Schalen deiner

8 9
TÂRZIU DE TOAMNĂ SPÄTHERBST

Prin singurătatea lui brumar In Einsamkeit, die den November traf,


Se risipeşte parcul, cât cuprinzi, Dehnt sich der Park, soweit das Auge reicht.
învăluit în somnul funerar Gehüllt in einen leichenhaften Schlaf
Al fumegoaselor oglinzi. Von Wasserspiegeln, welchen Dunst entweicht.

Căci prin mijloc, bolnav de mii de In seiner Mitte, tausend Jahre krank,
ani, Der See, des Tiefe dunkel ist, und Blut,
întunecat în adâncimi un lac e-ntins, Das vom Kastanienlaub und Weinberg sank,
Şi sângele, din vii şi din castani. Gerann auf seiner Wellen rostiger Flut.
Pe faţa ruginie a undelor s-a prins.
Und meine Traurigket sieht durch den leeren Garten,
Tristeţea mea străvede printre arbori Den Horizont, des Schwermut die Frage macht verstummen:
zarea, Verhüllt den Pfad im Grunde Gebüsch oder Erwarten?
Ca-ntr-un tablou în care nu-nţelegi: Die Stille ist das Echo der heimatlosen Blumen.
Boschet sau aşteptarea opreşte-n
fund cărarea? Im Krankenhaus der Schwermut und der Reue
Si liniştea-i ecoul buchetelor pribegi. Klagst du um Liebe, die du stets vermißt,
Und denkst in Sehnsucht und verlorener Treue
Spital de întristare, de căinţă, Des Wesens, dem du nie begegnet bist.
în care-şi plângi iubirea nentâmplată
Şi-ţi aminteşti cu dor, cu-o suferinţă, Der Garten murmelt, zum Gebet entschlossen.
Făptura nentâlnită niciodată. Begegnet sind einander ein paar Eichen.
Der Abend hat sich wie ein Buch geschlossen
Molifţi, câţiva, s-au întâlnit departe, Und deine Seele ist das Lesezeichen.
Pe când murmurul parcului se (Alfred Margul-Sperber)
roagă...
Se-nchide înserarea ca o carte
Si sufletul în foi, ca o zăloagă.
10 11
PSALM PSALM

Aş putea vecia ospeţe-al bronzului


cu tovărăşie lovit?
Să o iau părtaşa Pâinea nu mi-o caut să
gândurilor mele; te cânt pe tine
Noi viori să Şi nu-mi vreau cu stele
farmec, nouă blidu-nvăluit.
melodie
Să găsesc - şi Trupul de femeie, cel
stihuri sprintene îmbrăţişat.
şi grele. Nul voi duce ţie, moale
şi bălan;
Orişicum lăuta Numai suferinţa cerului,
ştie să grăiască, păcat
De-o apăs cu Nu-i cu ea să turburi apa
arcul, de-o din Iordan.
ciupesc de
coarde, Vreau să pier în beznă şi
O neliniştită în putregai,
patimă cerească Ne-ncercat în slavă,
Braţul mi-1 crâncen şi scârbit,
zvâcneşte, Si să nu se ştie că mă
sufletul mi-1 dezmierdai
arde. Şi că-n mine însuţi tu vei
fi trăit.
Ştiu că steaua
noastră, ageră-n
Tărie,
Creşte şi
aşteaptă-n
scripcă s-o
scobor.
Port în mine
semnul, ca o
chezăşie,
Că am leacul
mare-al morţii
tuturor.

Pentru ce,
Părinte,-aş da şi
pentru cine
Sunetul de-
Ich könnte die als die Gewähr:
Ewigkeit samt ihren Es gibt nun kein Sterben der
Siebensachen Menschen mehr!
Zur Vertrauten
meiner Gedanken Für wen geb ich, Vater, und
machen; wessentwegen
Neue Geigen Das Zeichen des Gastmahls
erzaubern, neue mit Bronzeschlägen?
Töne Ich suche mein Brot nicht, um
Erfinden und Verse, dich zu lobpreisen
strenge und schöne. Und mag nicht Sterne aus
Schüsseln speisen.
Meine Geige kann
alles singen, Den Leib des Weibes weich
Streicht der Bogen und weiß,
sie, macht der Den ich umarmte, geb ich dir
Finger sie klingen. nicht preis;
Eine rastlose, Das Leiden des Himmels, das
himmlische mir geblieben,
Leidenschaft Mag ruhig das Jordanwasser
Zuckt mir im Arm, trüben.
verzehrt meine
Kraft. Ich will in Fäulnis und
Finsternis sterben,
Ich weiß, unser Stern Erbittert, voll Ekel, nicht
dort am Ruhm erwerben.
Himmelsrand Und niemand ahne: du warst
Wartet und wächst, mir gut
daß mein Bogen ihn Und hast in mir gewirkt und
bannt. geruht.
Ich trage ein Zeichen (Alfred Margul-Sperber)

12 13
VÂNT DE HERBSTWIND
TOAMNĂ

E pardosită lumea cu Die ganze Welt ist von Licht


lumină, übergössen,
Ca o biserică, de fum Wie ein Kircheschiff,
şi de răşină. weihrauchumflossen,
Si oamenii, de ceruri Und Menschen, die
beţi, him.nelstrunkenen Fremden
Se leagănă-n stihare Wiegen sich in Prophetenhemden;
de profeţi. Neu, jungfräulich, und kalt und bloß
Rece, fragilă, nouă, Hält das Licht die Menschheit in
virginală. seinem Schoß;
Lumina duce Sein seidenweiches Tasten und
omenirea-n poală, Greifen
Si pipăitu-i neted, de atlaz, Läßt Schmuck auf Herz und Nacken
Pune găteli la suflet şi reifen.
grumaz. Seine Blütentrauben, die es zerstreut.
Pietrişul roşu, boabe, Sind roter Kies im Garten heut.
al grădinii, Und schwere Decken webt das Licht,
îi sunt, bătuţi şi Bestickt mit welken Blättern dicht.
risipiţi, ciorchinii. Von der Auferstehung des Herzens,
Plocate grele se urzesc dem Quellentrunk.
treptat Schlürfen die Ziegen der Erinnerung;
în care frunzele s-au Und im Lied der Finkenflöte aus
îngropat. Glas
Din învierea sufletului, de Spielen Katzen und Geißlein im
izvor, Gras.
Beau caprele-amintirilor, D<e Stimme der Erde hörst du im
Si-n fluierul de sticlă Wind,
al cintezii Wie den Ruf des Kindes gelind.
Se joacă mâţele cu Das Kind, in mir geboren, bleibt
iezii, Kind:
Deosebeşti chemarea Ich schenk ihm des Lichtes
pruncului în vânt Blumengewind.
Cântată de o voce din (Alfred Margul-Sperber)
pământ.
Născut în mine,
pruncul, rămâne-n
mine prunc
Si sorcova lumii în
braţe i-o arunc.
14 15
MÂHNIRI BANGIGKEIT

E trist 1, îl dispreţuiesc.
diaconul
Iakint Căci pe când schivnicii
Şi cu toţii
temerile Se pedepsesc amar, ca
lui nu hoţii,
mint. Cu post uscat şi
Fur şi ascultare,
tâlhar Jertfind în Săptămâna
întru Mare,
Hristos,
El printre La el, aznoapte, în chilie,
fraţi A-ntârziat o fată vie,
trecu Cu sânii tari, cu coapsa
sfiios. fină
De alăută florentină.
Trupu-i
bălan de Si Dumnezeu, ce vede
osândit, toate,
Cu In zori, la cinci şi
pravila s- jumătate,
a Pândind, să iasă, prin
răzvrătit perdea,
Si, făcând O a văzut din cer pre ea.
cruci,
bătând
mătănii
Se simte
stârv
între
jigănii.

Toţi sfinţii
zugrăviţi
în tindă
Cu
acuarelă
suferindă,
Ai cinului
monahice
sc,
Scrutându-
Iakint ist Die Heiligen, die an der Wand,
bango, dem Hier in das Kloster
Diakone, mitverbannt,
Und seine Gemalt mit Leidensfarben
Angst ist stehn,
nicht so Verachten ihn, wenn sie ihn
ohne: sehn.
Ein Schuft
in Christo Denn währen alle Brüder nun
und ein Sich streng kastein und Buße
Dieb, tun
Galt er den Mit Trockenkost und Sich-
Brüdern Bescheiden
fromm und Und in der Osterwoche leiden,
lieb.
War heute zur Vigilienzeit
Sein blasser Bei ihm eine lebendige Maid
Leib hat, Mit harten Brüsten, Hüften
unerhört! weich
Gegen die Den florentinschen Leiern
Regel sich gleich.
empört;
Trotz Kreuz Und Gott, der alles sieht und
und Knien weiß
und Und morgens um halb sechs
Bodenscheu mit Fleiß
ern Es durch den Vorhang wollt'
Ein Aas nur erspähn,
unter Sah sie aus seiner Zelle gehn.
Ungeheuern. (Alfred Margul-Sperber)

16 17
PSALM PSALM

Sunt /inovat că gustul otrăvit şi tare.


am râvnit Mă scald în gheaţă şi mă
Mereu numai la bun culc pe stei,
oprit. Unde dă beznă, eu
Eu am dorit de frământ scântei,
bunurile toate. Unde-i tăcere, scutur
M-am strecurat cu cătuşa.
noaptea în cetate Dobor cu lanţurile uşa.
Si am prădat-o- Când mă găsesc în pisc
n somn şi-n vis. Primejdia o caut şi o isc,
Cu braţu-ntins, Mi-aleg poteca strâmta
cu pumnu-nchis. ca să trec,
Pasul de Ducând în cârcă muntele
mannur, tăcut, întreg.
Călca lin, ca-n Păcatul meu adevărat
lut, E mult mai greu şi
Steagul nopţii, neiertat.
desfăşat cu Cercasem eu, cu arcul meu,
stele. Să te răstorn pe tine,
Adăpostea Dumnezeu!
faptele mele Tâlhar de ceruri, îmi făcui
Si adormea solia
străjerii-n uliţi Să-ţi jefuiesc cu vulturii
Răzimaţi pe Tăria.
suliţi.
Iar când plecam Dar eu, râvnind în taină
călare, cu la bunurile toate,
trofeie, Ti-am auzit cuvântul
Furasem şi câte- zicând că nu se poate,
o femeie
Cu părul de tutun.
Cu duda ţâţii
neagră, cu ochii
de lăstun.
Ispitele uşoare
şi blajine
N-au fost şi nu
sunt pentru
mine.
In blidul meu, ca
şi în cugetare,
Deprins-am
Ich trage die Versuchungen läßlich und
Schuld: ich habe leicht
begehrt Haben niemals für mich
Ewig das Gut, das gereicht.
mir verwehrt. In meinem Denken, in meinen
Und aller Güter ließ Gedecken
ich mich gelüsten. Muß ich Gift und Stärke
Ich schlich des schmecken.
Nachts in die Stadt Ich bade in Eis und schlafe auf
mit Listen Steinen,
Und hab in ihrem Wo Nacht ist, laß ich Flammen
Schlafen und scheinen
Träumen gehaust Wo Schweigen ist, laß ich
Mit gerecktem Arm Fesseln schrein
und geballter Faust. Und renn mit den Ketten die
Wie in weichen Ton Türen ein.
trat mein Schritt Wenn ich schon auf dem Gipfel
Auf stummen war,
Marmor, der alles Suche und schaffe ich die
litt; Gefahr.
Das Banner der Ich suche den Pfad durch das
Stemnacht in seine Felsengezack
Schatten Und trage den ganzen Berg
Hüllte schirmend huckepack.
meine Taten Doch meine wirkliche Sünde
Und ließ alle war
Wächter einnicken Um vieles schwerer und
In den Straßen, unsühnbar:
gelehnt auf die Mit meinem Bogen suchte
Piken. verwegen
Und wenn ich Dich selber, Herrgott, ich
davonritt mit umzulegen.
meinen Trophäen, Ein Himmelsräuber, hatt'ich
Ließ ich auch den Glauben,
manche Frau Ich könnte dir Adler und Stärke
mitgehen rauben.
Mit Haaren, die
Tabakduft in sich Alle Güter begehrend in
saugen, heimlicher Pein,
Mit schwarzen Hörte dein Wort ich: Es kann
Brustbeeren und nicht sein.
Schwalbenaugen. (Alfred Margul-Sperber)

18 19
PRIGOANA DIE WILDE JAGD

Porniră şi norii. fără număr.


Convoaie duc Statui se răstoarnă în holde
toamna-n de fum.
mormânt. Se cleatină cerul în drum
Grămezi de linţolii Si frigul străpunge golanii
se sfâşie-n vânt, Şi bântuie ploaia castanii
In luptă cu corbii, Şi sufletul geme muşcat, de
vârtej cu cocorii, trecut,
Sosesc în cohorte, Ca fiara de-o fiară cu pas
se duc în cirezi, cunoscut.
Ca bivolii negri,
întinşi după Si totul se-ncheagă şi-n gol
coame. se prăvale
Năvală de şuier, Cu scrâşnet, cu spaimă, cu
de suflet şi came - jale.
Şi doliul înfaşă în râpi stau la pândă satirii,
Tării şi livezi. ciclopii,
Frecându-şi spinarea de
Din negură marginea gropii.
fulgerul sare. Puternicii beznei şi răii
L-astupă un pădurii
munte ce trece S-au strâns pentru pradă,
Şi-apoi se despică ca furii.
în zece.
Pe culmi zboară
spume şi valuri de
sare,
Cu monştrii de
mână aleargă
zmintite
Femeile slute, cu
muget de vite,
Subt biciul din
haos ce şerpuie-n
zare.
Mânat de gigantul
Satan gol, călare.

Mari ţeste se-


azvârlă din umăr,
De streaşini
atârnă martiri
Die Wolken brechen Mit Peitschen des Chaos hetzt sie
auf geschwind: weiter und weiter
Ihre Scharen fahren Der nackte Satan, ein riesiger
den Herbst begraben. Reiter.
Viel Leichentücher
zerriß der Wind Große Schädel werden aus
Im Wirbel mit Schultern gerissen.
Kranichen, Kampf mit Von Vordächern hängen Märtyrer
den Raben. verbissen
Sie kommen in Zügen Und Standbilder stürzen in Fluren
und ziehn in Herden von Rauch.
Wie schwarze Büffel Der Himmel wankt auch.
gestreckt in die Der Frost geht den Nackten durchs
Längen, Mark.
Sturm: Sausen, Seelen Der Regen quält die Kastanien im
und fleischiges Park.
Drängen. Die Seele stöhnt, gequält vom
Und Trauer umspinnt Gewissen,
die Himmel und Wie ein. Wildtier vom Wildtier
Gärten. zerrissen.
Ein Blitz zuckt aus der Und alles gerinnt und rollt in die
Nebelnacht. Leere,
Ihn verstopft ein Berg, Als ob nichts als Knirschen und
der vorüberschwellt Schrecken wäre.
Und dröhnend in zehn
In Schluchten lauem Zyklopen,
Stücke zerschellt.
Satyren
Von salzigem Schaum
Und reiben die Rücken an Gräbern
sind die Gipfel
gleich Tieren,
umfacht.
Die Herren der Nacht und die böse
Hand in Hand stürmen
Meute,
Vetteln verrückt und
Wie Räuber gerottet, erwarten die
Untiere
Beute.
Ins Dunkel hinaus und
(Alfrec Margul-Sperber)
brüllen wie Stiere.

20 21
CREION SKIZZE

Vino joc de strânge. Cerul


vorbe goale. O dogoare şi-o sărută.
Suntem Unde trece-n câmp, ca fierul,
singuri. Tara caldă face-o cută.
Ce să-i
spun? Si din toate, singur eu
Numai gura Nu-ndrăznesc s-o prind
dumisale de mână
Se aude subt Si, c-un şold în pieptul
un prun. meu,
Să o sprijin la fântână.
Plouă
crengile
lui rouă.
Cade
câte-o
picătură,
Una-n
păr,
găteală
nouă.
Una-n
gene,
alta-n
gură.

Floarea
mică,
iarba
toată,
Sub
dantela
albei
rochi,
Spre
genunche
ridicată,
Plină-i de
pândiri de
ochi.

Aerul o
Komm nun, Auf die Wimper, in den
Spiel der Mund.
leeren
Worte. Kleine Blume, Gras von
Wir allein. oben,
Ich stumm. Unterm weißen Spitzenkleid,
Ein Traum. Zu den Knien
Doch ihr emporgeschoben -
Plaudern ist Späherblicke lauern weit.
die Pforte
Unterm Luft erdrückt sie. Himmel
alten kreisen,
Pflaumenba Sengen sie mit ihrem Kuß.
um. Und sie schweift, ein
Bügeleisen,
Regnet es? Daß das Land sich falten
Die Zweige muß.
tauen,
Tropfen Nur die Worte geben nicht
fallen leis Dem Gedanken ein Gesicht.
zum Grund, Nur mein Auge darf nicht
Auf ihr wagen
Haar, als Ihn ihr auch nur halb zu
Schmuck zu sagen.
schauen, (Alfred Margul-Sperber)

22 23
MORGENSTIMMUNG MORGENSTIMMUNG*

Tu ţi-ai strecurat cântecul Eu veneam de sus, tu veneai de jos.


în mine Tu soseai din vieţi, eu veneam din
Intr-o dup-amiază când morţi.
Fereastra sufletului
zăvorâtă bine
Se deschisese-n vânt.
Fără să ştiu că te aud
cântând.

Cântecul tău a umplut


clădirea toată,
Sertarele, cutiile, covoarele,
Ca o lavandă sonoră.
Iată,
Au sărit zăvoarele.
Si mănăstirea mi-a rămas
descuiată.
»
Şi poate că nu ar fi fost
nimic
Dacă nu intra să sape.
Cu cântecul, şi degetul
tău cel mic,
Care pipăia mierlele pe
clape -
Şi-ntreaga ta făptură,
aproape,

Cu tunetul se prăbuşiră
şi norii
în încăperea universului
închis.
Vijelia aduse cocorii,
Albinele, frunzele... Mi-s
Şubrede bârnele, ca foile
florii.

De ce-ai cântat? De ce te-am


auzit?
Tu te-ai dumicat cu mine
vaporos -
Nedespărţit - în bolţi.
Du träufeltest dein Lied Das wäre vielleicht noch zu ertragen,
verstohlen in mich War' nicht auch dein kleiner Finger gewesen,
Am Nachmittag, als einen Mit deinem Lied, um mich zu plagen,
Augenblick lang Die Amseln der Tasten anzuschlagen,
Das Fester des Herzens, das Und mit ihm beinahe dein ganzes Wesen.
sorgsam ich
Immer verwahrt hielt, vom Von Donner und Wolkenbrüchen ein Schwall
Winde aufsprang Stürmte das verschlossene All,
Und ich nicht wußte, wer da Und Kranichscharen brachte das Wetter
sang. Und Bienen und Laub von überall.
Meine Balken sind morsch wie Blumenblätter.
Dein Lied erfüllte das ganze
Haus, Warum hast du gesungen? Warum mußt' ich
Schubladen, Schachteln, mit dich hören?
seinem Schalle. Unzertrennlich, in Dunst zerstoben,
Wie tönender Lavendel. Wie Beisammen zu bleiben ist uns geboten.
sieht es nun aus! Du kamst von unten, ich kam von oben.
Aufsprangen die Riegel alle Du kamst aus dem Leben und ich von den
Und mein Kloster steht offen Toten
dem Sturmgebraus. (Alfred Margul-Sperber)

Im Original deutsch (n.t.).

24 25
INSCRIPŢIE PE PARAVAN INSCHRIFT AUF EINEM WANDSCHIRM

Pe pietrişul iOşu-n parc Hier im Park auf rotem Kies


Zboară pâlcuri frunze roşii Stiebt das Laub mit grellen Fahnen,
Cu fazanii şi cocoşii Wie die Hähne und Fasanen
Subt al cerurilor arc. Unter hellem Himmelsvlies.

Din fântâna bate-n soare Strahlen peitschen kalt das Licht,


Biciul rece-al apei vii. Die im Schatten Bninnen speien,
Papagalii-n colivii Wo im Käfig Papageien
Se frământă pe picioare. Zum Geschwätz sich scharen dicht.

Norii lungi, în hore pure, In die Welt in reinen Reihn


Trec şi ei pe calea lumii Zieht die gute Wolkenherde,
Si se coace turta humii Und der dunkle Saft der Erde
i Reift im Sonnenbrand wie Wein.
In arşiţa şi pădure.
Ach, zu spielen ist gewillt
Si, cu toamna-nfierbântată, Mit dem Herbst das Herz, das wunde,
Joacă sufletul în noi. Liebste, die mit ihrem Munde
Scumpă! care-ai pus altoi Meines Schmerzes Blutstrom stillt!
Gura pe durerea toată.
Nun entlockt dem schlanken Ried
Căci, în parc, pe trepte, jos. Auf den Stufen hingesunken.
Scoate, dintr-un pai subţire.
Glühend von Erinnerungen,
Pan, aprins de amintire,
Pan sein altes Lügenlied.
Cântecul lui mincinos.
(Alfred Margul-Sperber)

26 27
ÎNTOARCERE IN ŢARANA RUCKKEHR ZUR ERDE

De prin adâncul nopţii vin Die Kraniche s>-hon kommen aus dem Grunde
cocorii Der Nacht, die ich erst Abschied nehmen sah.
Pe care i-am văzut plecând. Im Schweigen des Gedankens und der Stunde
Şi cu tăcerea gândului şi-a orei Sind ihre Worte ganz der Erde nah.
Vorbele lor le-auzi de pe
pământ. Sie sind im Paradiese nicht geblieben:
Durch Sternenwelten kommen sie aufs neu.
Vin înapoi din raiuri fericite Eines verlaßnen Turm verschworne Lieben,
Şi lumea-ntreagă-a stelelor Dem arme» Kirchlein eines Dorfs getreu.
străbat.
Vechi credincioşi ai turlei In meinem Herzen, krank von den Gebeinen
părăsite Der fremden Götter, nur in Tempeln schön,
Si ai bisericii sărace dintr-un Will plötzlich hart ein heißer Trieb erscheinen.
sat. Und meine Kranichflügel spür ich wehn.
(Alfred Margul-Sperber)
în sufletul bolnav de oseminte
De zei străini, frumoşi în
templul lor.
Se iscă aspru un îndemn
fierbinte
Şi-mi simt sculate aripi de
cocor.
28 29
DESCÂNTEC BESCHWORUNGSLIED

Lacăte, cine te-a caută să vază.


închis Lacătul simte şi tresare
La uşa marelui Cu bezna mea, ca de o
meu vis? sărutare.
Unde ni-i cheia, Stea, nu poţi tu intra-n
unde-i veriga lui
păzitorul. Si lacătul tăcerii să-1 descui?
Să sfărâme
zăvorul
Si să vedem în
fundul nopţii
noastre
Mişcându-se
comorile
albastre?
Un pas din timp în
timp, greoi,
Se-apropie, dar a
trecut de noi.
Toţi paşii se
sfârşesc şi pier
Pentru urechea ta
de fier.
De-o vână-
ntoarsă peste
tine
Cred că atârnă
din văzduh
glicine
Şi, de pe bolţi,
zorele
Şi muguri şi
ciorchini de
stele.
Cine va pune-n
uşa noastră
cheie
O singură
scânteie?
Lumina ochiul
şi-1 aşază
Si-n încăpere
Du Schloß, wer dein Eisenohr.
sperrte dich zuvor Von einer über dich gespannten
An meines großen Trahmhaften Sehne hängen
Traumes Tor? Eisdemanten
Wo ist der Und von dei Wölbung dicht und
Schlüssel, der golden
Wächtersmann, Der Steme Knospen, Blüten,
Der dieses Schloß Dolden.
zerbrechen kann. Wer wird durch unsre Türe dringen,
Daß wir in unsrer Als Schlüssel einen Funken
Nächte tiefen bringen?
Stollen Der Blick des Lichts sucht meine
Den Tanz der Nabe,
blauen Schätze Daß er die Innenwelt erspähe.
sehen sollen? Das Schloß erahnt ihn und
Von Zeit zu Zeit erschreckt
kam schwer wie Mit meinem Dunke:, wie vom Kuß
Blei erweckt.
Ein Schritt und Stern, kannst du nicht durch seinen
ging an uns vorbei. Riegel dringen,
Docli jeder Schritt, Des Schweigens Schloß zu sprengen
der sich verlor, und bezwingen?
Klang lautlos für vZoltan Franyö)

30 31
LUMINA LINĂ LEISES LICHT

Cum te frumoasa mea albină,


găseşti, uşoară Că sarcina chemării tea ucis?
zburătoare,
Zăcând aci, pe-
o margine de
drum,
Si nu dormind
într-un polen
de floare,
Invăluită-n aur
şi parfum?

Neascultând de
vântul de la stup,
Te-ai aruncat în
plasa verde-a zilei
Si darurile-
acum, ale
zambilei,
Puterile-
amorţite ţi le
rup.

Voind să duci
tezaurul de
ceară,
Te prăbuşişi din
drumul cel
înalt.
Cine-o să vie,
trupul tău de-
afară
Să-1 caute şi-n
jur să sufle
cald?

Cu âripa-n
ţărână şi în vis,
Strânge la
piept comoara
ta deplină.
Cât te iubesc,
Wie kommst du Sie brachen deine schon betäubte
her, du leichter Kraft.
Gast der Lüfte,
Der hier am In dem Bemühn, die Wachslast
Wegrand so festzuhalten,
vergessen liegt, Bist du gestürzt vom Pfad, den du
Und nicht vom geschwebt.
Gold und Wer sucht noch deinen Leib, den
Blumenstaub der kleinen, kalten,
Düfte Daß ihn die Wärme seines Hauchs
In einer Blüte sanft belebt?
in Schlaf gewiegt?
Die Flügel schon im Staub und
Ach, dem Gesumm Traumeslicht,
des Bienenstocks Drückst du den Schatz an dich,
entrafft. daß er uns diene.
Ließt du ins grüne Wie ich dich liebe, meine schöne
Netz des Tags dich Biene!
fallen Dich tötete die Bürde deiner
Und die Geschenke Pflicht.
von den Blumen (Alfred Margul-Sperber)
allen,

32 33
INSCRIPŢIE PE O CASA DE INSCHRIFT AUF EIN LANDHAUS
TARA
Ich baute dich hoch oben bei den Quellen,
Te-am ridicat pe-o coastă cu Den Sternenzaun zog ich um deinen Frieden.
izvoare Ich laß dich weiß durch Apfelbäume leuchten -
Si-mprejmuindu-şi liniştea cu aştri, Du zauberhaftes Nest der blauen Reiher.
Te las albind prin pomi, din
depărtare, Aud deiner Schwelle will ich mich erinnern,
Cuib fermecat, ca de cocori In deinem Fenster an das Später denken,
albaştri. Heiligen Vögeln will ich dabei zuschaun,
Wie sie ihr Nest aus Lehm am Sims erbaun.
Din prispa ta vreau să-mi aduc
aminte, Und jeden Abend will ich dafür sorgen,
Din geamul tău gândi-voi la trecut, Daß stets der Stem brennt über deinem Giebel,
Privind în sus, la pasările sfinte, Der einsame, den ich entzünden werde
Ce-n streaşini cuib de-argilă şi-au Mit den Gebeten meiner frommen Seele.
făcut.
Doch für die Kinder und die sanften Augen
Voi îngriji ca-n fiecre seară Madonnas, die den Weg zu uns versperrten,
Să-ţi ardă-n vârf nestinsa noastră Will ich in allen Stuben Duft verbreiten,
stea, Damit die Herzen sich zu Blumen wandeln.
Pe care voi aprinde-o solitară
Cu sufletul şi ruga mea. Li einem Winkel machen wir aus Teppich
Ein tiefes Bett mit vielen weichen Kissen,
Iar pentru prunci şi ochii-odihnitori Daß Jesus, sollte er herniedersteigen
Ai Preacuratei ce ne-nchise Nackt und verhungert, eine Heimstatt findet.
drumul. (Heinz Kahlau)
Vom răspândi prin încăperi
parfumul
Care preschimbă inimile-n flori.

Si-ntr-un ungher, vom face din covoare


Un pat adânc, cu perinde moi,
Dacă Isus, voind să mai scoboare,
Flămând şi gol, va trece pe la noi.
34 35
NICIODATĂ NIEMALS WAR DER HERBST NOCH...
TOAMNA...

Niciodată toamna nu fu Niemals war der Herbst noch schöner für uns
mai frumoasă beide
Sufletului nostru Und für unsre Herzen, froh dem Tod
bucuros de moarte. ergeben.
Palid aşternut e şesiu cu Bleich ist jetzt die Heide, ausgelegt mit
mătasă. Seide,
Norilor copacii le urzesc Wo den Wolken Bäume reich Brokate weben.
brocarte. Und geschart wie Krüge, Häuser auf dem
Lande,
Casele-adunate, ca Deren Wein wie Öl ist, schwer zum Grund
nişte urcioare gesunken,
Cu vin îngroşat în Stehen auf des Sonnenflusses blauem
fundul lor de lut, Strande
Stau în ţărmu-albastru- Und aus seinem Tümpel hab' ich Gold
al râului de soare, getrunken.
Din mocirla cărui aur
am băut. Und die schwarzen Vögel steigen auf im
Westen,
Pasările negre suie în Wie ihr krankes Laub die grauen
apus. Hagebuchen
Ca frunza bolnavă-a Aufwärts sträubend nach den langen
carpenului sur Sommerfesten
Ce se desfrunzeşte, Eine neue Heimat im Azure suchen.
scuturând în sus
Foile,-n azur.
Wen's zu klagen drängt um die verlorne
Helle,
Cine vrea să plângă,
Komme, daß er suche unverstandne Spur,
cine să jelească
Starrend in der Pappeln Fackel, beigeselle
Vie să asculte-ndenwul
Seinen Schalten ihrem Schatten auf der Flur.
nenţeles.
(Alfred Margul-Sperber)
Si cu ochii-n facla
plopilor cerească
Să-şi îngroape umbra-n
umbra lor, în şes.
36 37
HERUVIM BOLNAV KRANKER CHERUB

îngerul meu îşi Căci neştiută-ncepe să-


mai aduce-aminte ncolţească
Din fericirile-i de Pe trupu-i alb o bubă
mai nainte. pământească.
Cerul la gust i-
ajange ca un blid
Cu laptele amar şi
agurid,
Stelele lui nu şi le
mai trimite
Ca nişte steaguri
sfinte zugrăvite,
Si vântul serii nu-i
mai dă îndemn
Cu-aromele-i de
vin şi undelemn.
Livada, câmpul şi-
au pierdut şi
floarea
Si roadele şi
frunza şi culoarea.
Apele negre duc
subt cerul cald
Nămoluri fierte,
grele, de asfalt.
Oriunde capul
caută să-şi puie
Locu-i spinos şi
iarba face cuie.
Cocorii trec Tăria
fără el
Si nu-1 mai
cheamă zborul lor
defel.
Viaţa veciei, cuibul
din ogivă,
Inimii lui ajuns-au
deopotrivă,
Si-ntâia dată
simte, cât de cât,
In dumicarea
timpului, urât;
Mein Engel kann bei Raub;
tiefem Sich-Ver^enken Der Lauf der schwarzen Wasser
Der Seligkeit von überwallt
ehedem gedenken. Von heißem, trägem, schlammigem
Wie bittre Milch und Asphalt.
Herlingsbeeren hat Wo immer er sein Hapt zur Ruh will
Schon im Geschmack legen,
er seinen Himmel satt. Schießt Dornen gleich der Ast und das
Und seine Sterne läßt Gras Nägel.
er schon seit langem Und seine Kraniche von einstmals
Nicht als gemalte ziehn
heilige Banner Durch ihren Himmel, aber ohne ihn.
prangen; Das ewige Leben, sein Spitzbogennest,
Der Abendwind Sind beide ihm zuwider wie die Pest.
beschwingt ihn auch Zum ersten Male spürt er, ganz im
nicht mehr stillen,
Mit seinem Duft von Sieht er die Zeit zerbröckeln,
Wein und Öl so Widerwillen.
schwer; Denn aus dem weißen Leibe keimt
Wiese und Feld, mit herfür
Blüte, Frucht und Laub Ganz ungeahnt ein irdisches
Und Farbe, wurden Geschwür.
längst des Winters (Alfred Margul-Sperber)

38 39
CÂNTARE GESANG

M-am apăiat zadarnic ce piere,


şi mă strecor din luptă Apropiată mie şi totuş
în umbra lunii albe, cu depărtată,
lancea naltă ruptă. Logdnică de-a pururi, soţie
Pusei pământ şi ape, niciodată.
zăgaze între noi,
Si suntem,
pretutindeni, alături,
amândoi.
Te întâlnesc pe toată
poteca-n aşteptare,
Necontenita mută a
mea însoţitoare.
Pe la fântâni iei unda
pe palme şi mi-o dai,
Iscată dintre pietre şi
timpuri, fără grai.
Ti-ai desfăcut cămaşa
şi-ntrebi cu sânii-n
mână
De vreau s-astâmpăr
setea din ei sau din
fântână.
Ai dus la ţurţur gura
cu gura mea plecată,
Voind să bei cu mine
scânteia lui deodată.
Amestecată-n totul,
ca umbra şi ca
gândul,
Te poartă-n ea lumina
şi te-a crescut
pământul.
în fiecare sunet
tăcerea ta se-aude,
în vijelii, în rugă, în
pas şi-n alăute.
Ce sufăr mi se pare
că-ţi este de durere,
De faţă-n tot ce
naşte, de faţă-n tot
Ich wehrte mich vergebens Ob ich aus ihnen stille, ob aus dem
und muß nun in den Quell den Brand?
bleichen Zum Brunnenmund drängt immer dein
Mondschatten aud dem Mund mit meinem Mund,
Kampf mit gebrochner Lanze Daß uns ein Funke sprühe zugleich aus
schleichen. solchem Spund.
Ich setzte Land und Wasser Und jedem Ding verschwistert wie
als Damm, um uns zu Schatten und Gedanken,
scheiden, Bist du im Licht enthalten, der Erde zu
Und überall zusammen sind verdanken.
wir, wenn wir uns meiden. In jeglichem der Laute vernehmbar ist
Dich finde ich auf jedem dein Schweigen,
der Pfade auf mich warten, Im Wirbelsturm und Beten, im
Du ewige und stumme Schreiten und im Geigen.
Gefährtin meiner Fahrten. Und was ich leide, scheint auch zum
Du schöpfst mit deinen Leid dir ausersehn,
Händen mir Wasser Im Werden gegenwärtig bist du und im
immerfort, Vergehn,
Erstanden zwischen Steinen Entrückt mir durch die Nähe, durch
und Zeiten, ohne Wort. Feme mir erwählt,
Gelöst das Hemd, die Mir angetraut, doch niemals für immer
Brüste hältst du in deiner mir vermählt.
Hand, (Alfred Margul-Sperber)

40 41
PSALM PSALM
Ruga mea e fără Si zilnic se-ntregeste cu
cuvinte, metal.
Si cântul, Sufletul meu, deschis cu
Doamne, mi-e şapte cupe,
fără glas, Aşteaptă o ivire din
Nu-ţi cer nimic. cristal,
Nimic şi-aduc Pe un ştergar cu brâie de
aminte. lumină.
Din veşnicia ta
nu sunt măcar Spune tu, Noapte, martor
un ceas. de smarald,
în care-anume floare şi
Nici rugăciunea, tulpină
poate, nu mi-e Dospeşte sucul fructului
rugăciune, Său cald?
Nici omul meu
nu-i poate Gătită masa pentru cină,
omenesc. Rămâne pusă de la
Ard către tine- prânz.
ncet, ca un Sunt, Doamne, prejmuit
tăciune, ca o grădină,
Te caut mut, te- în care paşte-un mânz.
nchipui, te
gândesc.

Ochiul mi-e viu,


puterea mi-e
întreagă
Si te scrutez
prin albul tu
vestmânt
Pentru ca
mintea mea să
poată să-
nţeleagă
Nengenuncheat
ă firii de
pământ.

Săgeata nopţii
zilnic vârfu-şi
rupe
Ganz ohne Worte verneig ich mich nicht.
ist mein Gebet Dich will ich greifen - mit dem
Und ohne Stimme Verstand.
mein Lied -
Will von dir nichts Täglich zerbricht die Spitze der
und ermahne dich Nacht,
nicht - Täglich ergänzt sich des Pfeiles
In der Reihe des Metall.
Ewigen bin ich ein Meine Seele, wie sieben
Glied. Kelche so weit.
Hofft auf ein Funkeln, sucht
Ist mein Gebet deinen Kristall,
vielleicht kein Gebettet auf ein Linnen von
Gebet, Licht.
Ich nicht der
Mensch - der ich Sag nur. smaragdener Zeuge - o
bin? Nacht:
Langsam wie In welcher Blüte, in welchem
Kohle brenne ich Kelch,
ab - Gärt heiß Seiner Frucht süßer
Such dich stumm, Saft?
denk dich mir hin.
Zubereitet wartet das Mahl
Wach ist mein Auge Auf den verspäteten Gast.
und heil meine Ich bin, Herr, umgeben von
Kraft. einem Zaun,
Forsche nach dir Nur ein Garten dem Fohlen, das
durch dein blaues grast.
Gewand. (Heinz Kahlau)
Vor deinem Wesen

42
43
BELŞU FÜLLE
G
»
El, singuratic, până ce, rotund,
duce către Luna-şi aşează ciobul pe
cer moşie.
Brazda
pornită-n Din plopul negru,
ţară, de la răzimat în aer,
vatră. Noaptea, pe şesuri, se
Când îi desface lină,
priveşti La nesfârşit, ca dintr-un
împiedicaţi în vârf de caier,
fier, Urzit cu fire de lumină.
Par, el de
bronz, şi E o tăcere de-nceput de
vitele-i de leat.
piatră. Tu nu-ţi întorci privirile-
napoi.
Grâu, Căci Dumnezeu, păşind
popuşoi, apropiat,
săcară, îi vezi lăsată umbra
mei şi orz, printre boi.
Nici-o
sămânţă n-
are să se
piardă.
Săcurea
plugului,
când s-a
întors,
Rămâne-o
clipă-n
soare ca să
ardă,

Ager, oţelul
rupe de la
fund
Pământul
greu, muncit
cu duşmănie
Si cu
nădejde,
Einsamer Pflug: Tief wühlend bricht das Eisen
zum aus dem Grund
Himmelsrande Die schwarze Scholle, die er
weisen auf der Brache
Die Furchen, In Haß und Hoffnung zwingen
deren Spur am muß, bis rund
Herd begann. Der Mond den Krug hebt
Siehst du die überm Scheunendache.
Rinder
angeschirrt ans Die Nacht enthaspelt sanft sich
Eisen, in den Weiten
Sie scheinen
Von einer Pappel, die in Lüften
steinern und aus
lehnt
Erz der Mann.
Und einer Kunkel gleicht, aus
der im Gleiten
Die Gerste und
Sich rot ein Faden letzten
die Hirse und Lichtes strähnt.
der Mais
Und Weizen, Es ist ein Schweigen wie im
Korn: kein Grund der Zeiten.
Saatkorn wird Du wirf den Blick nicht
verschwendet. rückwärts auf die Welt:
Die Pflugschar Denn Gott wird bald durch
in der Sonne diese Fluren schreiten,
flimmert weiß, Bis groß sein Schatten auf die
Wenn sie der Ochsen fällt.
Bauer an der (Alfred Margul-Sperber)
Feldmark
wendet.

44 45
EX LIBRIS EX LIBRIS
Carte Dar jerfa lui zadarnică se
frumoasă, pare,
cinste cui te- Pe cât e ghiersul cărţii
a scris, de fmmos.
încet Carte iubită, fără de
gândită, folos,
gingaş Tu nu răspunzi la nici-o
cumpănită; întrebare.
Eşti ca o
floare,
anume
înflorită
Mâinilor
mele, care
te-au
deschis.

Eşti ca
vioara,
singură, ce
cântă
Iubirea toată
pe un fir de
păr,
Şi paginile
tale, adevăr,
S-au tipărit
cu litera cea
sfântă.

Un om de
sânge ia din
pisc noroi
Si zămisleşte
marea lui
fantomă
De reverie,
umbră şi
aromă,
Şi o pogoară
vie printre
noi.
Dem Meister, Wahrheit sind,
schönes Buch, Gedruckt sind sie mit heilige
will Dank ich Buchstaben.
sagen,
Der zart dich Ein Mensch holt hoch vom
wog und webte Gipfel Erdenstaub
im Gemüt. Und formt sein großes
Du bist die Wunschbild in den Lüften
Blume, nur für Von Träumen, Schatten,
mich erblüht, unbekannten Düften
Für meine Und bringt ins Tal herab uns
Hände, die dich seinen Raub.
aufgeschlagen.
Doch wie vergeblich scheint
Du bist die sein kühnes Wagen,
Geige, die der Wie schön des Buches Klang
Liebe Gaben auch sei und klar.
Einsam auf Geliebtes Buch, so ganz des
einem Haare Nutzens bar,
spielt im Wind; Du gibst uns Antwort nicht auf
Und deine unsre Fragen.
Seiten, die die (Alfred Margul-Sperber)

46 47
PSALM PSALM

Nu-ţi cer un vremea ceea


lucru prea cu Si pruncul şi bărbatul şi
neputinţă femeea.
în recea mea-
ncruntată Doar mie, Domnul,
suferinţă. veşnicul şi bunul,
Dacă-ncepui ue- Nu mi-a trimis, de când
aproape să-ţi mă rog, nici-unul...
dau ghes,
Vreau să
vorbeşti cu
robul tău mai
des.

De când s-a
întocmit Sfânta
Scriptură
Tu n-ai mai pus
picioru-n
bătătură
Si anii mor şi
veacurile pier
Aici sub tine,
dedesubt, sub
cer.

Când magii au
purces după o
stea,
Tu le vorbeai - şi
se putea.
Când fu să plece
şi Iosif,
Scris l-ai găsit în
catastif
Si i-ai trimis un
înger de povaţă
-
Si îngerul stătu
cu el de faţă.
îngerii tăi
grijeau pe
Ich will von dir nur, Da folgten einst drei Könige
was dir möglich ist, dem Stern,
In meinem Sie hörten dich, mit ihnen
Schmerz, der kalt sprachst du gern.
und finster frißt. Als Joseph aufbrach ins
Bis auf die Rippen Ägypterland,
rückte ich dir fast, Warst du es, der ihn in den
Drum will ich, daß Büchern fand.
du Ohren für mich Du sorgtest, daß der Engel ihm
hast. erschien.
Und Aug in Auge sprach er da
Seit man die Schrift, mit ihm.
die Heilige, verfaßt, Denn deine Engel hüteten
Warst du in meinem fortan
Hause hicht zu Gast. Dein eingebornes Kind, das
Die Jahre sterben, Weib, den Mann.
die Jahrhunderte
verwehn Mir aber, ewiger und guter
Und unter deinen Herr,
Himmeln ist so viel Schickst, so sehr ich bitte,
geschehn. keinen mehr.
(Heinz Kahlau)

48 49
POATE CĂ ESTE CEASUL VIELLEICHT KOMMT NUN DIE STUNDE

Poate că este ceasul, de vreme ce Vielleicht kommt nun die Stunde, oa alle Blätter fallen,
scoboară Da alles, was noch glänzte, von seinen Bäumen fällt.
Din arbori toată frunza ce-a fost şi Damit wir uns besinnen, was das, was war, enthält,
strălucit, Wenn seine Schatten schmerzen, als wären in uns Krallen.
Să ne privim trecutul în faţă, liniştit, Wenn wir uns ohne Demut und ohne alles Prahlen
Când urma lui de umbră începe să ne Uns auf uns selbst besinnen - in einer solchen Nacht.
doară. Die feinen Zickzackspuren, die unser Fuß gemacht,
Sehn wir auf Kreidefelsen als unsre Initialen.
Şi, fără umilinţă şi fără de mândrie,
Să ne-amintim în noapte, de noi, din fir Tag sprüht zu Kleinigkeiten, Nacht strahlt in Sternenfeuern,
în fir, Mal frei, mal groß, mal winzig, mal wie ein Kreuz gestreckt.
Si să privim zigzagul, pe stânci, de Ein Hirt für Clirysanthemen, Prophet für ein Insekt -
tibişir, Und oben sehn wir Geier duch blaue Himmel steuern.
In care-şi puse pasul fragila mărturie.
Obwohl die Knie zerschunden von all den Dornenwegen,
O zi mărunţi, o noapte aprinşi cu foc de Soll uns denn traurig machen, was einmal mit uns war?
aştri, Ist Herbst? - So laßt uns sammeln, die Wärme wird sonst rar,
Când răstigniţi, când slobozi şi mari şi- Laßt uns tür neue Zuflucht erneut die Hände regen.
adesea mici,
Păstori de crizanteme, profeţi pentru Laßt uns erloschne Kohle von den Altären nehmen,
furnici, Wir wollen sie entzünden, daß sie erstrahlt von neu'm.
Deasupră-ne vulturii pluteau în cer So wollen wie der Zukunft die neuen Samen streun -
albaştri. Auf späte Ernte hoffend - in Schmerzen - unter Tränen.
(Heinz Kahlau)
Şi de ni-s rupţi genunchii de căile
spinoase.
De ce pentru-ntristare să fie tot ce-a
fost?
Nu-i toamnă? Să ne facem din noi un
adăpost
Şi s-adunăm deşertul, la cald, pe lângă
case.

Să luăm cenuşa stinsă pe vechile altare,


Să-i dăm din nou văpaia şi-un fum mai
roditor.
S-o-mprăştiem, sămânţă, pe şesul viitor,
Nădăjduim culesul târziu, cu întristare.
50 51
DOLIU TRAUER

Mai mult, carte.


tu nu vei Şi ochii tăi, de gura ta.
mai Vor trece mai departe,
vedea Decât un nufăr de o
Nimic, stea
nici cer,
nici flori. Orbit-a viaţa şi, cu ea,
S-au Şi cântecul şi luna.
prăfuit Si unda-n care
din strălucea
zarea S-a stins pe totdeauna.
ta,
Ca nişte Tu pe vecie n-ei mai fi,
nori. Si-ai fost, mă-ntreb,
Nici vreodată?
zare nu Pustiul mă învălui,
vei mai Când subt un plop mi
avea. se trezi
Nici Tot dorul de-altădată!
ochi cu
care s-o Durerea mi se pierde-n fum.
masori Tot căutând un vreasc
în de rost
geamur într-aste drumuri fără
i prin drum,
perdea. în care toate doar au
fost.
De- Si nu mai sunt acum.
acum
străină
mâna
ta
îţi va
şedea
deopart
e,
Ca un
condei,
pe
undeva,
Alăture
a de-o
Du wirst Und abseits von dir liegen,
von nun Wie eine Feder, irgendwo,
an nichts Bei einem Buch vergessen.
mehr Die Augen werden deinem
sehn - Mund
Nicht Von nun an ferner sein
Himmel Als eine Seerose vom Stern.
und nicht
Blumen. Erblindet ist das Leben und
Sie sind mit ihm
vor Der Mond und auch die
deinem Lieder.
Blick Die Welle, die ihn spiegelte,
verweht Erlosch für alle Zeiten.
Wie
Wolken. Du wirst in Ewigkeiten nicht
Nun hast mehr sein,
du keine Ich frage mich schon, ob du
Weite jemals warst.
mehr So große Leere hat mich
Noch eingehüllt.
Auge, sie Denn unter einer Pappel
zu sitzend, ist in mir
messen - Die längst vergangne
Im Sehnsucht wach geworden.
Vorhang
deiner
Gedanken schwinden hin im
Fenster.
Rauch
Und suchen grüne Zweige
Von nun
Auf diesen Wegen ohne
an wird
Weg,
die Hand
Auf denen alles einmal war
ganz
Und nichts geblieben ist.
fremd
(Heinz Kahlau)

52 53
PSALM PSALM

Te drămuiesc în şi să urlu: «Este!»


zgomot şi-n
tăcere
Si te pândesc în
timp, ca pe vânat,
Să văd: eşti
şoimul meu cel
căutat?
Să te ucid? Sau
să-ngenunchi a
cere.

Pentru credinţă
sau pentru
tăgadă.
Te caut dârz şi
fără de folos.
Eşti visul meu, din
toate, cel frumos
Si nu-ndrâznesc
să te dobor din
cer grămadă.

Ca-n oglindirea
unui drum de
apă,
Pari când a fi, pari
când că nu mai
eşti;
Te-ntrezării în
stele, printre
peşti,
Ca taurul sălbatec
când se-adapă.

Singuri, acum, în
marea ta poveste.
Rămân cu tine să
mă mai măsor,
Fără să vreau să
ies biruitor.
Vreau să te pipăi
Ich wittere dich im Himmel dich zu rauben.
Lärmen und im
Schweigen Und wie die Spiegelung in
Und Iaure auf dich in einer Welle,
der Zeit, du Wild. Bist du bald da, bald wieder
Bist du mein Falke, nicht mehr da.
mein ersehntes Bild? In Sternen, zwischen Fischen
Soll ich dich töten? bist du nah
Mich dir betend Dem wilden Stier gleich an der
neigen? Wasserstelle.

Zu leugnen dich oder Im großen Sagenkranz, der dich


an dich zu glauben, umschwebt,
Such ich dich zäh und Muß ich mit dir mich doch im
hoffnungslos im Kampfe messen.
Raum, Dich zu besiegen, bin ich nicht
Dich, aller meiner vermessen.
Träume schönsten Dich fassend, will ich brüllen:
Traum. „Ja, er lebt!"
Ich wage nicht, dem (Alfred Margul-Sperber)

54 55
INSCRIPŢIE PE INSCHRIFT IN EINER BIBEL
BIBLIE

O mie de neamuri te- Dich haben ungezählte Geschlechter


au strâns cu zăbavă, zusammengetragen,
Trecându-te tainic prin Haben dich heimlich geschleust durch den
somn tuturor, Schlaf und den Staub.
Cules, pe-nserate, de Dich in dem Dämmern gesammelt durch
cugetul lor, Sinnen und Fragen
Prin pomii nădejdii cu Von allen Bäumen der Hoffnung mit
frunza bolnavă. todkrankem Laub.

O sută de veacuri, Viele Jahrhunderte, in deinen Einband


cusute-n cotoare, gebündelt,
Aduc mărturie şi semn Geben ein Zeugnis in Zeichen, die uns
cunoscut vertraut.
Că oameni în vremuri, Daß dich einst Menschen - Erwählte - in
aleşi, te-au văzut Leiblichkeit sahen
întreg, în odăjdii de Und dich, gekleidet in Tau und in Sonne,
brumă şi soare. erschaut.

Poteca de suflete Der Pfad aller Seelen durchmißt eine endlose


şesul străbate, Ebne,
Ca nişte săcară cu Die wie ein Acker mit reifenden Ähren
spic. gefüllt.
Puterea dospeşte-n Immer noch schwellen im winzigsten Korne
grăuntele mic die Kräfte,
Si holdele-aşteaptâ Immer noch warten die Fluren und sind nicht
tot nescuturate. gestillt.
O mie de neamuri,
Tausend Geschlechter, demütige, sanfte und
plecate, domoale stille,
Te caută-n ceruri, în Suchen dich noch in der Erde, im Himmel, irren
vis, în pământ. in Träumen umher,
Ascuns te-au găsit în Fanden dich immer nur wieder versteckt in
Cuvânt. den Worten,
Sfărâmă Cuvântul: Aber zersprengt man die Worte - die Worte
cuvintele-s goale. sind leer.
(Heinz Kahlau)
56 57
PRINŢUL DER PRINZ

Biruitor de întreagă şi vitează


lifte şi jivine, Ascultă-n noaptea de
Aşteaptă, safir şi lut,
dârz, la Din depărtare, calul că-i
rându-i nechează.
biruit, Care prin adieri I-a cunoscut.
Si ochii lui,
de patru Si când îl rod păduchii
timpuri câteodată
pline, Pe dedesuptul platoşei
încremeniţi domneşti,
pe zare, n- Prinţul te simte, spadă
au dormit. fermecată,
Prinsă de şold, c-ai
Pe locul tremurat şi creşti
unde şi-a
răpus
vrăjmaşii,
Si slava lor
ţărână a
căzut,
S-au arătat,
în urmă,-n
sânge.paşii
Curtenilor
şireţi ce l-au
vândut.

închis în
tumul morţii
din poruncă,
Prinţul e-
ntreg, dar
gândurile-1
dor,
Ca nişte
vulturi negri
ce-şi aruncă
între coteţe
rotirile lor.

Puterea lui
Vor dessen die ihn verriet.
Streichen jeder
Feind Im Todesturm gefangen, doch
gesunken, am Leben:
Er wartet nun, Seine Gedanken können
daß er, besiegt, niemals ruhn,
zerbricht. Wie schwarze Geier zwischen
Und seine Gitterstäben
Augen, von Des Hühnerstalls noch lahme
vier Zeiten Flüge tun.
trunken,
In Femen Und seine Kraft, die nie
starrend, Gefahren scheute,
schlafen nicht. Vernimmt in Nächten wie
Saphir und Lehm
Und wo er Des guten Rosses Wiehern
Recken raffte voller Freude,
auf den Fluren Das ihn auf Meilen kannte
Und mit dem ehedem.
Schwert der
Länder Los Und wenn zuweilen ihn die
entschied, Läuse beißen
Sah später Unter dem Fürstenhamisch, den
mann im Blute er trägt,
noch die Fühlt er dich, Schwert, an
Spuren seiner Seite gleißen,
Der feilen Dich Zauberschwert, das
Höflingsbrut, wächst und sich bewegt!
(Alfred Margul-Sperber)

58 59
EVOLUŢII De câte ori, oprindu-ne, din grabă,
Nu am zărit lumina lui Isus
Pământul antic s-a civilizat. Si-am auzit că vocea lui ne-ntreabă?
Nici nimfe, nici naiade, nici
sirene. Pavel din Tars e-acum zaraf sărac,
Crucificate ritmic şi alene Şi Chrisostom băiat de prăvălie,
în aşternutul undei ondulat. Iar Sfântul Duh, închis în colivie,
Făcutu-s-a pui mic de pitpalac.
Pe coaja bulevardului de
smoală,
Subt ochii guarzilor, în cete,
Nepoţii lui Orfeu se duc la
şcoală
Cu plăcile de piatră cu
burete.

•Toţi, abdicaţi din funcţia


divină,
Au renunţat la slăvile eterne.
Apolo-i profesor de
mandolină,
Pan lecţii dă, de limbile
modeme.

Hercule-i petrolist dactilograf,


Şi Joe însuşi, farmacist de
treabă,
Serveşte-n cutiuţe la tarabă
Câte un hap, câte un praf.

Odinioară, ne soseau prin


curte
Si stau de vorbă-n cântece
cu noi,
îngerii mici cu aripile scurte
Si sfinţii candizi în stihare noi.

Si câteodată, seara, prin


grădină,
Se năruia rănit din zbor
Câte-un seraf cu mâna la
picior,
Ciocnit în aer cu-o albină.

Dar la fereastra staulului,


sus,
ENTWICKLUNGEN Herkules lippt als Handelsmann für Erdöl.
Zeus steht ais Pillendreher seinen Mann.
Zivilisiert ist die antike Erde. Als guter Apotheker preist er Leuten
Nymphen, Najaden und Sirenen Die neusten Pülverchen und Salben an.
gibt's nicht mehr.
Fort ist die lose, rhythmisch-sanfte Vorzeiten kamen noch auf unsre Höfe
He/de, Und neue Lieder lehrerd, schön im Chor,
Des Meeres Wellenbetten stehen Die kleinen Engei mit den kurzen Flügeln.
leer. Neuste Gebete trugen sie uns vor.

Brav auf der Asphaltstraße Kruste Und manchmal, abends, stürzten noch Seraphe,
traben, Die Hand am Fuß, verwundet aus der Luft
Von Polizei behütet, aus dem Stamm Herab in unsren sommerlichen Garten,
Des Orpheus viele Enkel, brave Weil sie bei einer Biene angebufft.
Knaben,
Zur Schule hin mit Tafel und mit Und durch des Stalles Fenster, wenn wie aufsahn
Schwamm. Vom Werken, sahn wir da nicht das Gesicht
Des Gottesssohnes, der uns Fragen stellte?
Entlassen aud den göttlichen Sahn wir nicht Jesus in des Himmels Licht?
Funktionen
Entsagten sie der Ewigkeiten Ruhm. Paulus von Tarsus lebt als armer Wechsler.
Apollo lehrt das Spiel auf Chrysostomus wiegt als Ladenjunge Lachs.
Mandolinen, Der Heilige Geist hat sich im Vogelbauer
Pan lehrt jetzt Sprachen anstatt Erwandelt in ein Vögelchen aus Wachs.
Satyrtum. (Heinz Kahlau)

60 61
JIGNIRE KRANKUNG

Nepreţuind şi şold a-ntârziat


granitul, o, Mâna-mi aprinsă, eu sunt
fecioară! vinovat
Din care-aş fi Că n-am oprit statuia-n
putut să ţi—1 cingătoare.
cioplesc,
Am căutat în Şi c-am voit să simtă şi
lutul rumânesc să umble
Trupul tău zvelt Şi să se-ndoaie-n pipăitul
şi cu miros de meu,
ceară. Din chinul dulce, dat de
Dumnezeu,
Am luat Care-a trecut prin mine
pământ şi te umple.
sălbatec din
pădure Femeie scumpă şi ispită
Si-am moale!
frământat cu Povară-acum, când, vie,
mână de olar, te-am pierdut,
In parte, fiecare De ce te zămislii atunci
mădular, din lut
Al finţei tale Si nu-ţi lăsai pământul
mici, de pentru oale?
cremene uşure.

Zmălţându-ţi
ochii, luai tipar
verbina,
Drept pleoape,
foi adânci de
trandafiri,
Pentru
sprâncene
firele subţiri
De iarbă nouă
ce-a-nţepat
lumina.

Luai pildă
pentru trunchi
de la urcioare,
Şi dacă-n sâni
Ich habe dich nicht Mimosen,
in Granit gegraben Vom ersten
Um deine Form mir Frühlingssonnenlicht
Meißeln zu durchschienen.
ergründen -
Im Lehm Von alten Krügen nahm ich
Rumäniens wollte deine Maße.
ich dich finden, Wenn mein Hand an Hüften und
Mit seinem an Brüsten
Wachsduft deinen Zu lang verweilte, zürne meinen
Leib zu haben. Lüsten,
Daß ich dich nicht am Gürtel
Ich holte aus dem enden lasse.
Walde wilde Erde
Und knetete mit Du solltest fühlen und mein
meinen Streicheln kennen.
Töpferhänden Du solltest unter meinen Händen
Jedes Gelenk, daß beben
sie zu Gliedern In süßer Qual, wie sie uns Gott
fänden gegeben -
Und jedes leicht Was mich durchströmte, soll
wie deine Jugend auch in dir brennen.
werde.
Du weiches Weib, Versuchung
Den Schmelz der ohne Maßen!
Augen fand ich bei Weil ich dich schuf, hab ich dich
Verbenen, nun verloren.
Die Augenlider bei Warum hab ich dich aus dem
dem Samt der Lehm geboren
Rosen, Und nicht als Stoff für Töpfe
Zu Wimpern liegenlassen?
Gräser, zarter als (Heinz Kahlau)

62 63
OSEMINTE PIERDUTE nimănui.

Iubirea noastră a murit aici.


Tu frunză cazi, tu creangă te ridici.

Atât amar de ani e de atunci!


Glicină tu, tu florile-ţi arunci.

A mai venit de-atuncea să v-


asculte,
Voi plopi adânci, cu voci şi şoapte
multe?

Voi aţi rămas întorşi tot spre


apus,
Voi creşteţi toţi de-a pururea în
sus.

N-o mai zăriţi, din vârfuri,


nicăieri?
Stiti voi ce vorbă este vorba
«ieri»?

La poartă, umbr-aceluiaş stejar,


Mă rog, intrând, de domnul
grădinar.

Fântâna curge, ca şi-atunci,


mereu.
Tu curgi, fântână, pe trecutul
meu.

Si toate sunt precum le-am


cunoscut,
Rămase-aşa, ca dintru început.

I-am spus că vreau să caut un


mormânt.
Pe care l-am săpat, de mult,
cântând.

Si mi-a răspuns că nu e în
grădina lui,
E-adevărat. Nu este mormântul
VERLORENE GEBEINE Ob ihr sie wohl mit euren Wipfeln schaut?
Ist euch das Wort, das „gestern" heißt, vertraut?
Ja, unsre Liebe kam einst hier zur Rast.
Du fällst, o Blatt, und du steigst auf, o Ast. Des Eichbaums Schatten wie in jenen Tagen...
Beim Tore muß ich auch den Gärtner fragen.
Wie viele bittere Jahre ist es her!
Du hast, Glyzinie, keine Blüten mehr. Der Brunnen fließt nich wie in alter Zeit:
Du, Brunnen, rauschst meiner Vergangenheit!
Kam sie seitdem noch manchmal, euch zu
hören, Und alles ist, wie ich es einst gekannt,
Dir tiefen Pappeln mit den Flüsterchören? Verblieben unverändert im Bestand.

Noch immer nach dem Westen blickt ihr Ich sage ihm, ich suche hier ein Grab,
hin, Das singend einst ich hier gegraben hab'.
Und aufwärts immer noch steht euch der
Sinn. Kein Grab gibt es im Garten, sagt er mir
Und hat wohl Recht. Niemandes Grab ist hier.
(Alfred Margul-Sperber)

64 65
VODĂ ŢEPEŞ Să mulţumească Domnului de Pace.
Vlad sade-n jilţ. E liniştit. Si tace.
Pacea e-n ţară, pacea în afară, Cu sufletul în platoşă-mpăcat.
Hotarul, liniştit cum n-a mai fost,
Si pe când prieteni şi curteni în zale
Si şesurile, azi la adăpost,
Plugarii noi le fulgeră şi ară. Ciocnesc în jurui-i cupele cu vin,
în cinstea faptelor Măriei-Sale,
Pe la-nceputul dulce-al El cugetă ce ţepi li se cuvin.
primăverii
Satul şi-aduce-aminte de 66
poveşti,
Şi frunza tremură pe crengi
cereşti,
Si, pasămite,-n taină, şi boierii.
De bună seamă, Vodă
gânditorul
La curăţirea lumii-i hotărât,
îndeasă ţeapa-n oameni până-n
gât
Pentru-a-ntâlni şezutul
omuşorul.
Si nu cunoşti cruţări si amânări
De te arunci dreptăţii
împotrivă.
De-altfel, creştin, cu ţepile,
colivă
îţi pregăteşte Vlad - şi
lumânări.
Cuviincios cu buna rânduială,
Pentru cei mari, fie munteni
sau turci,
Avea mai mari şi osebite furci,
Ca treapta loc să nu dea la-
ndoială.
Vedeai vizirii la-nălţimea lor,
Înfipţi în vârful sprintene de
plopi.
Iar pentru sfinţi, vlădici şi
episcöpi
Avea lemn sfânt şi bun
mirositor.

Si iată Sfatul Tării adunat


VLAD DER PFÄHLER Gibt es für dich nicht Schonung noch Erbarmen.
Als guter Christ bereitet man dir Armen
Im Lande Frieden, frieden rings umher, Zu deinem Pfahl noch Totenschmaus und Kerzen.
Gemarken friedlich, wie zuvor noch nie,
Beschützt die Felder und beschützt das Achtsam bedacht auf die geschätzten Ränge,
Vieh, Geht es um Herr'n, Muntenier oder Türken,
Von neuen Pflügen blitzt der Äcker Meer. Damit nicht Zweifel ob der Ordnung wirken.
Hat Vlad auch Pfähle von besondrer Länge.
Wenn unsre Dörfer süß das Frühjahr
wittern, Man sah Wesire, nach dem Stand zu schließen,
Erinnert man sich märchenhafter Sagen, Gesteckt auf hohe, schlanke Pappelspitzen.
Des Himmels Äste zitternd Blätter Die Bischöfe und Kirchenfürsten sitzen
tragen, Auf duftenden geweihten Tannenspießen.
Als würden die Bojaren heimlich zittern.
Um ihrem Friedensfürsten Dank zu sagen,
Mit gutem Grund. Der Fürst ist fest Sammeln sich um ihn seines Landes Räte.
entschlossen, Vlad sitzt und schweigt, als ob er Frieden hätte
Der Denker Vlad will unsre Erde In seiner Seele unterm Panzerkragen.
säubern,
Er treibt den Menschen Pfähle durch die Und während Höflinge und Freunde prahlen
Leiber, Und ringsum ihre Humpen klingen lassen,
Bis Steiß und Schlund geeint Um ihres Fürsten Ruhm und Lob zu malen,
zusammenstoßen. Erwägt er Pfähle, die zu ihnen passen.
(Heinz Kahlau)
Wagst du es, mit Gerechtigkeit zu
scherzen,
67
ÎNTRE DOUĂ NOPŢI ZWISCHEN ZWEI NACHTEN

Mi-am împlântat lopata tăioasă în odaie. Ich hab meinen scharfen ipaten ins Holz meiner Dielen getrieben.
Afară bătea vântul. Afară era ploaie. Draußen pfiff Wind - ich hörte den Regen zerstieben.

Si mi-am săpat odaia departe subt Ich hab meine Stube tief in die Erde gegraben.
pământ. Draußen ging Regen - ich hörte die Windgäule traben.
Afară bătea ploaia. Afară era vânt.
Den Sand meiner Grube warf ich zum Fenster hinaus.
Am aruncat pământul din groapă, pe Die Erde war schwarz - ihr Vorhang sah blausilbern aus.
fereastră.
Pământul era negru: perdeaua lui, Die Erde hat sich vorm Genster getürmt und dem Himmel vereint.
albastră. Auf ihrem Gipfel hat Jesus gesessen, hat Jesus geweint.

S-a ridicat la geamuri, pământul până Da brach mir mein Spaten. Der mir das Werkzeug zerbrochen,
sus, War Gottvater selber mir seinen steinernen Knochen.
Cât lumea-i era piscul, şi-n pisc plângea
Isus. So kam ich zurück aus den Tiefen der Zeiten, in die ich gestiegen.
Die Stube war leer, und der Gram kam, mich neu zu besiegen.
Săpând s-a rupt lopata. Cel ce-o ştirbise,
iată-1, Ich machte mich auf zu den Höhn - um auf den Gipfeln zu stehn.
Cu moastele-i de piatră, fusese însuşi Da flammte ein Stern auf am Himmel. Zu spät, in den Himmel zu gehn.
Tatăl. (Heinz Kahlau)

Şi m-am întors prin timpuri, pe unde-am


scoborât,
Si în odaia goală din nou mi-a fost urât.

Si am voit atuncea să sui şi-n pisc să


fiu,
O stea era pe ceruri. în cer era târziu.
68 69
CALIGULA Cântecul, lumina, taina, unda, - ntinsurile-albastre,
Noi le ţinem, noi le strângem, cei căzniţi, urâţi şi goi.
Dorm în umbră legănate lebezile-n puf de Temeliile veciei orice-aţi face-s ale noastre.
undă Voi, întoarceţi-vă veseli şi slăviţi, întru noroi.
Cuiburi albe, perini albe, printre stele
furnicar
Câte-o stea însingurată cată-n aripi să se
ascundă
Câte-o lebădă-şi îndreaptă capul, ca un
nenufar.

De pe pod, la miezul nopţii, le aruncă mâna


bună
Pâinea, ce nutreşte truda şi trudeşte
visătorii.
Mâini, lăsaţi-le flămânde să se-nacopere cu
lună
Lebezi, aşteptaţi ca pâinea să v-o dea
semănătorii.

Stea cu stea pe-ntinsul undei liniştite pun


cleştar,
Şi prirtr-însul zugrăvite lebezile par şi luna.
Plângeri de viori şi fluier cad în lac
mărgăritar
Şi se-aud din depărtare lovind unda câte
una.

în palatele aprinse, cu balcoane şi


unghere,
Liturghia bogăţiei are şi-astă-seară loc.
Cine-a scris, în ce odaie, fără pat şi fără
foc,
Imnul ăsta de izbândă, de iubire şi durere?

Folosiţi-vă de cântec, de lumină şi de


taină,
Cupe omeneşti de goluri, pline-n viaţă
câte-o clipă,
Şi cenuşa prin văpaie se-nveştmântă cu o
haină
Şi găseşte ca să cadă înapoi un fulg de-
aripă.
CALIGULA Kristalle,
Daß darin die Schwäne und der runde Mond gemalt erscheinen.
Schwäne schlafen leichtgewiegt im Schatten und im Geigenlaut und Flötenklage tauen perlengleich im Falle
Flaum der Wogen: Und man hört sie in der Feme lautlos aus die Welle weinen.
Weiße Nester, weiße Kissen, Steme ungezählter Chor.
Manchmal hat ein Stern vereinsamt unter Schwingen In erleuchteten Palästen mit Baikonen, lauschigen Lauben,
sich verflogen, Hält der Reichtum jetzt sein Hochamt, mästet er sich breit und fett.
Oder, eine Wasserlilie, hebt ein Schwan das Haupt Doch wer schrieb, in welchem Zimmer, ohne Feuer, ohne Bett
empor. Den erlauchten Sang vom Siege, Schmerz und Liebe, Stolz und Glauben?

Eine gute Hand um Mittemacht streut von der Brücke Ja, schmarotzt am fremden Licde und Geheimnis, Licht und Leiden,
ihnen Ihr, die Becher ohne Inhalt, einmal kaum gefüllt im Leben!
Brot, das jetzt wie immer nährt die Mühe und die Auch die Asche in der Flamme darf in eine Form sich kleiden,
Träumer müht. Und behält vor dem Zerstieben eine Schwinge, um zu schweben!
Hände, laßt sie hungrig bleiben, nur vom Mondenglanz
beschienen; Lied und Licht, Geheimnis, Welle, alle Femen, blauen Weiten,
Schwäne, wartet, bis das Brot euch endlich von den Wir behalten sie und ernten, wir die Menschen nackter Not.
Säern blüht! Unser ist seit altersher der Grundbau aller Ewigkeiten,
Aber ihr, gerühmt und fröhlich, kehrt zuletzt zurück in Kot!
Sterne breiten über glatte Fluten schimmernde (Alfred Margul-Sperber)

70 71
RESTITUIRI RUCKERSTATTUNG

N-au mai rămas prea multe florile otrava,


de-nvins şi de ştiut. Ca să o dăm ţărânii întreagă înapoi.
Şoseaua se strâmtează,
cărările se-mbină,
Le simţi apropiate din ce în
ce mai mult,
Ca spiţele din roată,
crăpate de lumină.

Ne-apropiem. Văzduhul
miroase-a vechi prin
noapte,
Flori vechi răsar de-a pururi
cu vechile lumini.
Un abur slab se cerne, un
cer spoit cu lapte,
Departe,-n orizonturi, se
naşte prin tulpini.

E-o insulă? un munte? o


apă? un deşert?
De ce-ar sfârşi-n pustie
călătoria noastră?
Ne-a mai rămas s-ajungem,
acolo, poate-un sfert
Din calea străbătută, jos
verde, sus albastră.

Să ne oprim? Un cântec ne
vine de la han.
E vinul bun şi patul adânc
şi tu eşti dulce.
Si-ai vrea, învăluită în părul
tău bălan,
Pe jaruri carnea noastră, de
vie, să se culce.

Nu. Mână crâncen, timpul


tu sparge-1 cu potcoava,
S-apropiem vecia mai
repede de noi.
Păstrează-ţi sărutarea, ca
Es ist nicht mehr viel zu besiegen ein Viertel des Weges -
und zu erfahren geblieben. Der unten so grün ist und oben voll blauem
Die Straße verengt sich - die Wege Schein.
verflechten sich.
Du fühlst schon: Sie werden enger Sollen wir bleiben und stehn? Uns tönt ein
und enger getrieben, Lied aus der Schenke.
Wie leuchtende Speichen - am Gut ist der Wein, du bist süß und das Lager ist
Nabenkranz treffen sie sich. weich.
Du wolltest so gerne, umflossen von goldenen
Wir kommen uns näher - uns duftet Haaren,
die Nachtluft gealtert. Daß sich auf Gluten hinlege unser lebendiges
Die ältesten Blumen erblühn und Fleisch.
entsenden ilir uraltes Licht.
Ein schwacher Nebel sinkt nieder - Nein! Treibe rücksichtslos an und zerstampfe
vom milchgriinen Himmel gehalten, die Zeit mit den Hufen,
Der fern an den Horizonten aus Weil ich mich schneller der Ewigkeit ausliefern
schwankenden Zweigen bricht. muß!
Spar deinen Kuß, wie die Blumen die Gifte
Ist es ein Berg, eine Insel, ein aufsparen.
Wasser - die Öde? Und gib ihn heil an die Erde zurück, diesen
Soll diese Reise für uns in der Kuß.
Wüste zu Ende sein? (Heinz Kahlau)
Wie haben bis dahin vielleicht noch

72 73
DESPĂRŢIR ABSCHIED
E

Când am plecat, un Leim Abschied: aus dem Nebel scholl


omic bătea din ceaţă trag der Stundenschlag,
rar, So träge, daß die Zeit fast die Stunde
Atât de rar că timpul überholte.
trecu pe lângă oră, Wir beide hörten deutlich und laut den
l-am auzit întâia bătaie ersten Schlag,
amândoi, Der im November tönend und
Pierzându-se-n langgedehnt verrollte.
noiembre prelungă şi
sonoră. Vielleicht schlägt immer wieder noch
jener Augenblick,
Poate mai bate încă Wenn er nicht gleich verstummte und
secunda de arunci, seither nur verdrossen
Poate-a tăcut îndată şi- Die Wiederkehr der alten
aşteaptă să mai vie Umarmungen erharrt,
îmbrăţişarea veche, Und deiner Tränen, welche am grauen
din nou, precum a fost, Bahnhof flössen.
Şi lacrimile tale, în
gara cenuşie. Denn mit verhaltnen Zeigern auf
bleichem Zifferblatt
Cu limbile oprite pe Sah er wie aus dem Fenster uns
palidul cadran, Abschied nehmen beide,
Ne-a urmărit plecarea, Eines verlaßnen Hauses, das trübe
de sus, ca o fereastră Scheiben hat:
De casă părăsită, cu-o Wie fühlten, daß er teilnahm an unser
rază frântă-n geam. beider Leide.
Nu l-ai simţit că este
părtaş la jalea
Hast du dich abgefunden mit deiner
noastră?
neuen Welt?
Te-ai împăcat sau suferi Und wovon träumst du abends in
de vremea ce-a crescut? trauter Lampenrunde,
La ce visezi când ziua Wenn um die gleiche stunde Schnee
pe lampa ta se curmă an dein Fenster fällt,
Şi cade-n geam Du, die du einst ertragen den Schlag
zăpada la ceasul der letzten Stunde?
cunoscut, (Alfred Margul-Sperber)
Tu, care-ai stat bătaia
s-asculţi, pe cea din
urmă?
74 75
PSALMUL DE TAINA HEIMLICHER PSALM

O, tu aceea de- Si ţărmii-mi cresc în jur cât


altădată, noaptea,
ce te-ai pierdut din pe cât talazul mi se-ntinde,
drumul lumii! Si ai lăsat să rătăcească
Care mi-ai pus pe undele mele suferinde;
suflet fruntea Unde ţi-s mâinile se-
şi-ai luat într-însul ntoarcă
locul mumii, în aer căile luminii?
Femeie răspândită-n
mine
ca o mireasmă-ntr-o
pădure,
Scrisă-n visare ca o
slovă,
înfiptă-n trunchiul
meu: săcure.
Tu ce mi-ai prins de
cântec viaţa
cu braţe stânse de
grumaji
Si m-ai pornit ca să
mi-o caut
la tine-n palme şi-n
obraji.

Pe care te-am purtat


brăţară
la mâna casnică-a
gândirii.
Cu care-am năzuit
alături
să leagăn pruncul
omenirii.
Pur trandafir, bătut în
cuie
de diamant, pe crucea
mea
Si cae-n fiece mişcare
pierzi cu-o petală
câte-o stea.
Cămin al dorurilor
mele,
fântâna setii-
nvierşunate.
Pământ făgăduit de
ceruri
cu turme, umbră şi
bucate.

Tu care mi-ai schimbat


cărarea
şi mi-ai făcut-o val de
mare,
De-mi duce bolta-
nsingurată
dintr-o vâltoare-ntr-o
vâltoare,
Entrückte du aus anderen ich einst das Kind der
Zeiten, Menschheit wiegte;
die sich vom Weg der Welt Du Rose rein, die an mein Kreuz
verloren, demantner Stift geheftet hält,
Ihr Haupt auf meine Seele Daß dir, wenn du dich leise
legte, regst,
der Mutter gleich, die mich ein Stern als Blütenblatt entfällt;
geboren, Du Herd, in dem die Sehnsucht
Du Weib, in mich flammt,
verströmt, gesogen, du Brunnen, stillend die
wie Duft im Wald beim Beschwerden,
ersten Tauen, Vom Himmel mir verheißnes
Du Wort, in meinen Traum Land
gemeißelt, mit goldnen Saaten, Schatten,
du Beil, in meinen Stamm Herden.
gehauen,
Du, die dem Sang Du, die den Pfad, auf dem ich
verschrieb mein Leben wandle,
mit Armen, die mich ganz in eine Meereswoge tauchte,
umfangen, Daß unter dem verlornen Himmel
Mich zwang, daß ich es mir Wirbel über Wirbel rauschte,
ewig suche Und Ufer wachsen wie die
in deinen Händen, deinen Nächte,
Wangen: je weiter sich die Wogen dehnen,
Und läßt die Wellen ruhlos
Die lang als Annring ich wandern
getragen, im Meer des Leids, in meinem
der sich mein Denken Sehnen -
häuslich schmiegte, Wo sind, den Weg des Lichts zu
Oft wähnend, daß mit dir wenden
zusammen hoch in den Lüften, deine Hände?

76 77
Unde sunt degetele tale în ora nopţii, când te chem,
să-mi caute-n cunună
spinii? Ca să auzi, o! neuitată,
Şi şoldul tău culcat în neiertătorul meu blestem.
iarbă,
pe care plantele-1 cuprind
Si-ascultă-n sânul tău
suspinul
iubirii, cucerit murind?

Tu ce-nfiori pe şesuri plopii


când treci, din creştet la
picioare,
Şi prinzi de tot ce te-
ntâlneşte
o plasă caldă de răcoare.
Tu ce scrutezi, scoţându-ţi
sânii
pe jumătate din veştminte
Ca să-i sărute focul gurii,
cuprinşi de mâini cu luare-
aminte
Pustia vremii, străbătută
de şoimi de scrum şi de
nisip,
Cărora vântul le-
mprumută
o-nfăţişare fără chip;

Tu te-ai pierdut din drumul lumii


ca o săgeată fără ţintă.
Si frumuseţea ta făcută
pare-a fi fost ca să mă
mintă.
Dar fiindcă n-ai putut
răpune
destinul ce-ţi pândi
făptura
Si n-ai ştiut a-i scoate-n
cale
şi-a-1 prăvăli de moarte,
ura;
Ridică-ţi din pământ
urechea,
Die Finger, die in allen Kränzen lassen,
die Domen suchten ohne Ende?
Bis sie des Mundes Feuer küßte,
Die Hüfte wo, dem Gras
wenn Hände sorgsam sie umfassen -
verschwistert,
von allen Pflanzen wirr Durchspäht die Wüste lang der Zeit
umschlungen, von Falken, Staub und Sand durchflogen,
Die einen Seufzer noch Wenn ihnen Wind ein Aussehn leiht
erhaschten gestaltlos, wie die Meereswogen:
der Liebe, sterbend erst
erzwungen? Die sich vom Weg der Welt verloren
gleich einem Pfeile ohne Ziel,
Die du die Pappeln auf den Schien deine Schönheit nicht geboren,
Wegen nur weil die Lüge ihr gefiel?
vom Grund zum Wipfel schauern Doch da du es nicht meistern konntest,
machtest, das Schicksal, lauernd auf dein Wesen,
In allem, was den Pfad dir Und seinen Haß nicht hindern konntest,
kreuzte, daß er zum Opfer dich erlesen:
der Kühle warmes Netz
entfachtest, Dein Ohr erhebe aus der Erde,
Du, die, wenn sie die Brüste wenn ich dich nächtlich rufend suche,
lüftet, Daß du mich hörst, du nie Vergeßne,
um halb sie nur erspähn zu wie ich dir unversöhnlich fluche.
(Alfred Margul-Sperber)

78 79
ÎNCHINĂCIUNE ANDACHT

Viaţă ae foc! ce faci Cântecul nostru se-nălţa


în vatra noastră? cântat,
Te-năbuşe chibritul Iar nesfârşitul vieţii nu era
şi te sting stricat
Hârtiile-aruncate în De un canon, un scris, o
flacăra-ţi albastră. zugrăveală.
Zalele noaste nu se mai Unde purcezi? rosteam la
ating despărţire
Să-şi oţelească Si arătam cu braţul în apus,
solzii lor, de tine, In miazăzi, prin aburul
Platoşa noastră n-a subţire
mai oglindit Ce-1 risipea cădelniţa de
Văpaia negurilor sus.
toate, pline In miazăzi, în miazănoapte,
Din răsărituri şi din Pe patru drumurile largi ale
asfinţit. făpturii
Când păstoream cu Veneau cu noi, deasupră-
turmele pământul ne, vulturii,
Si ne purtam uşori Şi ugerii, alături, ai vitelor,
din loc în loc, cu lapte.
Si nu ştiam unde Necăutând în turle şi oraşe
ne-a fost Unde se-nseamnă timpul
mormântul cu-o bătaie,
Si vieţuiam cu Soroacele stau scrise în
zarea launloc stelele urmaşe.
Si ne sculam cu Şi ne simţeam acasă subt
soarele deodată cer, ca-ntr-o odaie.
Si ospătam pe-o
margine de apă
Si ne urma vecia ca
o roată
Şi-aveam toiag şi
fluiere drept sapă
Si plug; şi visul ne
era patul -
Atuncea ochii noştri
zâmbitori
Nu căutau de subt
învelitori
Petecul unui crepuscul.
Necunoscând hârtie
şi cerneală,
Feuriges Leben! Da lächelten die Augen, suchten
strahlst du unsrem nicht
Herde? Unter der Hülle immer ein
Das Streichholz stickt Gesicht,
dich und dich löscht Den Streifen einer Dämmerung im
Papier, Raum.
Gehäuft, daß deine Wir kannten keine Tinte, kein
blaue Flamme werde. Papier,
Und unser Panzerhemd Und unser Sang, er schwebte nur
naht nimmer dir, gesungen,
Damit sich ihm nicht Des Lebens Ewigkeit war nicht
seine Schuppen verschlungen
sträuben. Von Regel, Schrift und einer
Denn unser Harnisch bunten Zier.
spiegelte schon lang Wolün des Weges? fragten wir
Nicht alle Flammen, die beim Scheiden
im Nebel treiben Und unser Arm wies gegen
Vor Sonnenaufgang und Untergang
im Untergang. Und Mittag durch den dünnen
Als wir mit Herden Dunst der Weiden,
weideten die Erde Der aus dem Weihrauchfasse oben
Und leichthin drang.
wanderten von Ort zu Und gegen Mittag, Mittemacht
Ort und weiter
Und niemals wußten, Auf unsrer Schöpfung vier
wo das Grab uns werde, erhabnen Wegen
Und mit der Ferne Zogen zu Häupten Adler
lebten immerfort, allerwegen
Und mit dem ersten Und neben uns der Rinder pralle
Sonnenstrahl Euter.
erwachten, Wir kannten nicht die Stadt und
Und schmausten gern ihre Listen,
an einem Wasserrand, Wo man die Zeiten mißt mit
Und Ewigkeiten sich als Glockenwimmern.
Rad entfachten. Die Sterne gaben Maße uns und
Und Wanderstab und Fristen:
Flöte uns verband, Wir fühlten uns im Himmel wie in
Wie Pflug und Schaufel. Zimmern.
Speicher war der Traum (Alfred Margul-Sperber)
-

80 81
SFARSITUL TOAMNEI HERBSTENDE
J

O! cine-ar zice că pe-aici Wer würde sagen, hier wären einmal


Au fost vreodată flori, Blumen ohne Zahl
Privighetori, Und Nachtigallen gewesen
Si cărţi citite cu ochii mici, Und Bücher, mit kleinen Augen gelesen,
In care latele panglici In welchen Bänder als Lesezeichen
întorsu-s-au de-atâtea ori? Die Grenzen waren von Traumbereichen.

Si totuşi, furăm doi mai ieri, Und doch, als ob es gestern geschah,
Strânşi braţ la braţ, gângavi, Stammelnd, Arm in Arm, und atemnah
Ca doi bolnavi; Waren wir wie zwei Kranke da,
Şi-n legănarea celor seri, Und in jener Abende Wiegen.
Subt plopii negri şi severi, Unter schwarzen Pappeln, die strenge schwiegen.
Blânzi şi supuşi ca nişte Mußten wir mild und fügsam erliegen.
sclavi.
Ich bin ein Fremder in diesem Tal.
Să plec! de-acuma sunt străin Hier waren Linden einmal,
Pe unde fură tei, Nun sind sie kahl!
Pleşuvi şi ei! Etwas wie Schicksal sonderbar
Ceva ciudat ca un destin Läßt mich verweilen, wo alles war.
Mă-mpinge să mă-ntârzii prin Und Laub fällt auf mein Haar.
Căzuta frunză din alei.
Hier, wo mich alles Vergangene bedrängt,
Aici, unde-a murit trecutul, Fühl ich mich lebend in ein Grab gezwängt.
Mă plimb ca-ntr-un mormânt, Mir ist verhängt,
în care sânt Zu lauschen, wie die Erde schweigt und sinnt.
Legat s-ascult cum tace lutul, Während im Herzen stumm Bedauern spinnt,
Pe când în suflet toarce mutul Gehüllt in Wind.
Regret, înfăşurat în (Alfred Margul- Sperber)
vânt.

.82 83.
PSALM PSALM

Vecinul meu a Vecin de-o vreme,


strâns cu Doamne, şi cu tine.
nendurare
Grădini, livezi, Urechea lui, închisă
cirezi, pentru graiuri,
hambare, Cu scamă s-a umplut,
Si stăpânirea de mucegaiuri.
lui se-ntinde- Gingia moale, înţărcată,
acum suge,
Pân' la Ochiul porneşte blând
hotarele de să se usuce,
fum. In pântec spini, urzici şi
Soarele-apune aguride
zilnic şi răsare Dar ştiri de beteşugul
într-ale sale ce-1 ucide.
patru Creştetul gol poţi să-1
buzunare. încerci
Văzduhu-i Puhav subt pipăit, ca
face parte din pe ciuperci.
avut Si-i şubred ca o funie-
Cu-al zalelor nnodată,
de stele Cu căpătâiu-n barca
aşternut. înecată.
Luând şi
lumina-n Doamne, aşa obişnuit
ţarcul lui de eşti, biet.
zestre, Să risipeşti făptura ta
O potcovi şi-o încet.
puse în Prefaci în pulbere
căpestre. măruntă
Din cer ia Puterea dârză şi voinţa
fulgeri, din cruntă.
pământ Faci dintr-un împărat
grăsimi, Nici praf cât într-un
Adâncuri presărat
înmulţind cu Cocoloşeşti o-mpărăţie
înălţimi. mare
Si fostul meu Ca o foiţă de ţigare.
vecin de ţărm Dintr-o stăpânire
se ţine semeaţă
Ai făcut puţină Mein Nachbar rafft
ceaţă. erbarmungslos zusammen,
Was er an Herden, Wiesen,
Scheunen, Feld bekommt.
So schaffte er, sein Reich
hinauszudehnen
Bis an den dunstigen und
fernen Horizont.
So daß in seinen vier
enormen Taschen
Die Sonne täglich auf- und
untergeht.
Die Luft gehört zu seinen
Eigentümern,
Die Sterne sind auf dieses
Tuch genäht.
Um auch das Licht in seinen
Kraal zu treiben,
Hat er ihm Reit- und
Zaumzeug angelegt'.
Den Blitz des Himmels und
das Fett der Erde
Vermischt er so, daß es ihm
Nutzen trägt.
Der Kerl, der einmal
Nachbar war mit mir,
Begibt sich, Herr, in
Nachbarschaft zu dir.

Für alie Worte ist sein Ohr


verschlossen,
Der Schimmel hat es taub
und dicht gemacht.
Ganz sanft beginnt sein Aure
auszutrocknen,
Sein weiches Zahnfleisch
saugt schon ohne Kraft.
In seinem Bauch sticht Dorn,
gärt Essig?pfel -
Sie künden seinen Tod durch
Krankheit an.
Sein kahler Kopf läßt sich
zusammendrücken.
Wie man den Trotzige Kraft und
Zunderbovist ungezähmten Willen
drücken kann. Läßt du in blassen, feinen
Er ist so morsch Staub zerfallen.
und faulig wie ein Die größten Kaiser läßt du
Tampen sacht zerkrümeln,
An einem alten, Kaum eine Prise Salz bleibt
längst versunknen da nach allem.
Kahn. Ein Riesenreich zerknüllst du
mit den Fingern,
So schäbig, Herr, Wie das Papier zum
liebst du dein Zigarettendrehen.
eignes Wesen Und eine stolze Herrschaft
In der läßt du schwinden
Verschwendung Zu Nebelsträhnen, die so
langsam leicht verwehen.
aufzulösen.

84 85
Zidind, schele-nalte şi repezi Bauend errichtest du schnellwachsende Gerüste,
ridici, Setzt kleine Schnecken auf die Bergeshänge,
încaleci pe lespezi cât munţii, Der Wand Geviert ist für dich das Jahrundert,
melci mici. Die Stute das Jahrhundert nach der Länge,
Păretele-i veacul pătrat, Und erst die Treppe ist die Ewigkeit.
Si treapta e veacul în lat, Zerstörst du sie, schickst du den Augenblick
Si scara e toată vecia. Mit seinem ungehörten Flügelschlage,
Şi când le dărâmi, timiţi clipa Schickst du
Să-şi bată aripa Die stumme Mücke der zerrißnen Zeit.
Dedesubt. (Heinz Kahlau)
Musca mută a timpului rupt.

86 87
VRACIUL DER QUACKSALBER

Am un bazar de zări şi Câmpii întinse şi pământ


firmamente destul
De cioburi noi de Subt clopotele câtorva pahare,
lună şi planeţi.
Aştri defuncţi Hlamide albe, mitre şi
atârnă de păreţi, coroane...
împărechiaţi cu zeci Pot unge papi, uzurpatori
de instrumente. şi regi,
Neamuri pierdute şi vecii
Tablouri fără dată, întregi
cărţi, portrete, Stau condensate-n
Pendule-n care rânduri de flacoane.
cucul s-a oprit.
Spade cu vârful ars Un semn, şi tâmpla cerului
şi ruginit, se-apleacă.
Icoane, plajuri, Un semn, şi uraganul s-a
chivote, stilete... trezit.
Un semn, şi neamuri noi s-
Am chei pe toate au zămislit!
uşile-ncuiate, Dar semnul mâna mea nu
Cântare, cumpeni vrea să-1 facă!
şi măsuri
De preţuit cenuşile
necercetate
Din sufletul
imponderabilei naturi.

Am site fine de
cernut polenul
împrăştiat cu-
albinele pe bolţi:
Unelte cu-
ascuţişuri şi cu
colţi
Pentru găsit
volumul, numărul
şi genul.

Corăbii ancorate-n
câte-o mare,
Oraşe grămădite-n
crepuscul,
Bazar von Horizonten, Raub.
Firmamenten, Geräte auch mit Spitzen scharf
Monden, Planeten, und Schneiden,
Scherben allerhand, Um Inhalt, Zahl und Art zu
Verblichne Sterne unterscheiden.
hangen an der Wand
Gepaart mit Dutzenden Schiffe, verankert irgendwo im
von Instrumenten. Meer,
Und in der Dämmerung
Bücher, Gemälde ohne wimmelnd Stadt und Stadt
Zeit, Porträte, Und dunkle Fluren, Erde voller
Und Pendeluhren, deren Saat:
Kuckuck schwand, Glasglocken decken alles und
Degen mit Spitzen viel mehr.
voller rost und Brand,
Ikonen, Adler, Kasten Und Mitren, weiße
und Stilette. Königsmäntel, Kronen...
Ich salbe Päpste, Könige,
Ich habe Schlüssel für Usurpatoren.
verschloßne Türen Jahrhunderte und Völker, längst
Und jede Art von verloren,
Maßen und von Laß ich hier als Extrakt in
Waagen, Flaschen wohnen.
Die unerforschten
Aschen zu erfragen, Ein Wink - schon neigt der
Das dunkle Herz der Himmel sich ergeben.
Schöpfung zu erspüren. Ein Wink - und der Orkan tobt in
den Landen.
Und feine Siebe für den Ein Wink - und neue Völker sind
Blütenstaub, entstanden.
Im Himmelsdom Doch nie wird meine. Hand dies
zerstreut, der Bienen Zeichen geben.

în farmacia mea In meiner Offizin, die alles


atotlecuitoare heilt,
Aleanuri am la Gibt es Arznein für kaum
chinuri le-abia gefühlte Qualen,
simţite,

88 89
Misterioase şi nemaitămăduite, Für rätselhafte Leiden gibt es Schalen -
Pe când prin jur se naşte lumea Rings leben, sterben Menschen unverweilt.
şubredă şi moare.
Auf schwarzer Flut will ich bei Kerzenlicht
Pe şesul negru cu lumini de ceară Den neuen Adam mit den Händen kneten
Pot frământa din tină şi scuipat Aus Kot und Speichel, riesig, ungerächt -
Un nou Adam, gigantic şi nerăzbunat. Nur muß die Plebs erst auf den Knien drum beten.
Aştept, îngenunchiată, plebea să mi-1
ceară. Wie schön, daß meine Schätze nicht zum Spott
Ich, wie die andern es tun, ausschreie!
Eu mă fălesc că nu vând ca atâţia Ist auf dem Markte der lebendige Gott
Tezaurele mele. Nici nu ştiu Nicht billiger zu haben jetzt als Kleie?
Dacă pe piaţă Dumnezeu cel viu
S-a ieftinit mai mult decât tărâţea. Ein Grab, entrückt dem Lärm der Welt, dem Schrecken,
Seh ich Maulwürfe, die seit Zeiten alt
Mormânt închis la zgomotul de-afară, Abgöttisch ihre schleimige Brut belecken,
Contemplu-a cârtiţelor bucurie Hier, wo mein Stem des Nordens mild erstrahlt.
Lingându-şi puii cu idolatrie. (Alfred Margul-Sperber)
Băloşi, subt steaua mea polară.

90 91
DENIE CU CLOPOTE GELAUT IN DER KARWOCHE

Taci. Nu te mişca. Schweig. Rühr dich nicht.


Din întunericul meu s-a In meinem Dunkel ist erwacht
deşteptat Und fliegt nun durch die Sternennacht
Si zboară-n văzduhul înstelat Der Adler der Erinnerung.
Acvila amintirii.
Oh, stör der Sonne Kommen nicht!
O! nu tulbura răsăritul. Wo wohl der blaue Adler war,
De unde vine acvila albastră Daß er so stark geworden ist?
De a crescut atât? Ich ließ ihn aller Flügel bar.
Mică-n cuib şi fără aripi am
lăsat-o. So hab ich mich doch nicht getrennt
Von meines Seins Vergangenheit?
Nu-s prin urmare-nstrăinat Da noch der Trost, die Hoffnung brennt -
Pe totdeauna de trecutul Noch singt im Nichts das weiße Licht!
meu.
Mai e nădejde, mai e Die Wolke, die mich raubte, barst.
mângâiere, Oh, warmer Regen - Mannastrom,
Mai colindă o umbră alba prin Rinn reicher auf mein dürres Feld,
tăcere Damit von Toden tausendfach
Die müde Seele neu erwacht!
Norul ce mă răpise s-a spart! (Heinz Kahlau)
Ploaie caldă! ploaie mănoasă!
Curgi, darnică, pe ogorul
meu.
Din care morţii sufletului
S-au deşteptat.
92 93
BLESTEME VERFLUCHUNG

Prin undele holdei şi câmpi de 94


cucută,
Fugarii-au ajuns în pustie
La ceasul când luna-n
zăbranice, mută,
Intra ca un taur cu cornu-n
stihie,
Si gândul meu gândul acestora-
1 ştie:

în împărăţie de beznă şi lut să


se facă
Grădina bogată şi-ograda
săracă,
Cetatea să cadă-n nămol,
Păzită de spini şi de gol.
Usca-s-ar izvoarele toate şi
marea,
Si stinge-s-ar soarele ca
lumânarea.
Topească-se zarea ca scrumul.
Funingini, cenuşă, s-acopere
drumul,
Să nu mai dea ploaie, şi vântul
Să zacă-nmbrâncit cu
pământul.
Sobolii şi viermii să treacă
pribegi
Prin stârvuri de glorii întregi.
Să fete în purpură şoarecii sute.
Gângănii şi molii necunoscute
Să-şi facă-n tezaur cuibare.
Sătule de aur şi mărgăritare,
Pe strunele de la viori şi ghitare
Să-ntinză păianjenii corzi
necântătoare.

întâi, însă, viaţa, bolind de


durată,
Să nu înceteze deodată,
Si chinul să-nceapă cu-ncetul.
Să usture aerul greu, ca oţetul.
Să şchioapete ziua ca luntrea
dogită,
Să-ntârzie ora în timp să se-
nghită,
Si, nemărginită, secunda
Să-şi treacă prin suflet,
gigantică, unda:
Pe sârma tăioasă-a veciei, în
scame
Şi rumegătură să vi se
destrame.
Gâtlejul, fierbinte de sete,
Să cate scuipat să se-mbete,
Durch Schierlingsgestrüpp und reife Traufen.
Saaten Und der Wind soll mit der Erde raufen.
Sind die Flüchtlinge in das Ödland Maulwürfe und Würmer sollen durch Zeiten
geraten Verwesten Ruhmes ruhelos gleiten,
Zur Stunde, da stumm der Mond im Im Purpur sollen sich Mäuse verbreiten
Flor Und unbekannte Geziefer und Schaben
Wie ein Hörnerstier steigt am Himmel Ihre Brut in Schätzen vergraben
empor. Und sich an Gold und Perlen laben.
Mein Gedanke hat ihre Gedanken Und Spinnen sollen Gitarren und Geigen
erraten; Mit Saiten bespannen, welche schweigen.

Zum Reich von Lehm und Finsternis Das Leben soll vor Länge siechen
werde Und erst allmählich zu Ende kriechen;
Der reiche Garten, die arme Erde. Nur langsam hebe an die Qual.
Die Stadt verfalle in Schlamm ohne Die Luft sei beißend wie Essig und schal.
Schwere, Es humple der Tag wie löchriger Kahn,
Von Dornen bewacht und lauter Leere. Die Stunde fange mit Warten an,
Vertrocknen sollen das Meer und die Daß endlos sich die Sekunde quäle,
Quellen Eine riesige Welle, durch die Seele
Und die Sonne erlöschen, sich nimmer Und auf der Ewigkeit Schneide dehne,
erhellen. In Fasern zerfallend und in Späne.
Die Ferne soll wie Asche zerstäuben Vor Durst soll die Gurgel alles vertauschen
Und Schlacke und Ruß auf den Wegen Und Speichel schlucken, um sich zu berauschen;
bleiben.
Kein Regen ströme mehr aus den
95
Si limba umflată-ntre buze oase
» Să vrei peste mie, să poţi pân'la şase,
Să lingă lumina şi ea să refuze, Necazul tău mare să dea voce mică.
Si-n vreme ce apa din şesuri se Să urli, să n-auzi, să vezi că ţie frică.
strânge,
Să soarbă-n mocirla copitelor Iar ţie, jivină gingaş gânditoare,
sânge. Să-ţi fie şezutul cuprins de zăvoare.
Si strugurii viei storşi cu Ficatul un cui să-ţi frământe.
muşcătură Urechea să ţipe şi nasul să-ţi câte.
Să lase în gură coptură. Să-ţi crape măselele-n gură
Coboare-se cerul, furtuni de alice Si dinţii cu detunătură.
în câmp să v-alunge cu stele-n Să-ţi pută sărutul, oftatul să-ţi pută,
bice. Mormânt cu mocirla stătută.
Despice-se piatra în colţi mici de
cremeni
Vârtej urmărindu-i pe semeni.
Odihnă cerându-i, pământul să-
nţepe
Ivindu-se şerpii când somnul
începe.

Pe tine, cadavru spoit cu unsoare.


Te blestem să te-mpuţi pe
picioare.
Să-ţi crească măduva, bogată şi
largă,
Umflată-n sofale, mutată pe
targa.
Să nu se cunoască de frunte
piciorul,
Rotund ca dovleacul, gingaş ca
urciorul,
Oriunde cu zgârciuri ghiceşti
mădulare,
Să simţi că te arde puţin fiecare.
Un ochi să se strângă şi să se
sugrume
Clipind de-amăruntul, întors către
lume,
Cellalt să-ţi răinâie holbat şi
deschis
Si rece,-mpietrit ca-ntr-un vis.
Când ura te-neacă şi-ţi scânteie-n
Die Zunge, zwischen den Lippen Dein Mark wuchre üppig an allen Tagen,
geschwollen, Auf Pfühlen schwellend, auf Bahren getragen.
Soll Licht schlecken und das Licht soll Man soll deine Stirn nicht vom Fuß unterscheiden,
nicht wollen, Dem Kü;bis, dem brüchigen Krug gleichen beide.
Und während die Wasser sich stauen zu Jedes Glied, das an Knorpeln du glaubst zu erkennen,
Flüssen, Soll dich ganz sänftiglich stechen und brennen.
Aus Tümpeln der Hufspuren Blut Ein Auge sei trüb dir und klein, wie verbrannt,
schlürfen müssen. Umständlich zwinkernd, von der Welt abgewandt.
Der Mund, der im Weinberg aussaugt Das andre weit offen, stier, glotzig und hart
die Trauben, Und kalt, wie in steinernem Traume erstarrt.
Soll deutlich Eiter zu spüren glauben.
Wenn der Haß dich verzehrt, soll der Magen dir flennen,
Aus dem stürzenden Himmel soll ein Wenn du tausendmal willst, sollst du sechsmal nur können;
Schrothagel jagen Dein größter Kummer soll stimmlos verrecken.
Ins Feld euch mit Peitschen, die Sterne Dein Heulen sei tonlos, dein Sehen sei Schrechen.
tragen.
Der Stein zerfalle in Kieselspitzen, Dir aber, Getier, zartfühlend im Denken,
Die hintereinander im Wirbel flitzen. Soll sich das Gesäß mit Riegeln verrenken;
Um Rast angefleht, soll die Erde stechen, Wie ein Nagel soll's dir die Leber durchdringen,
Und Schlangen sollen den Schlaf Das Ohr soll dir gellen, die Nase dir singen;
zerbrechen. Und springen sollen dir Bauch und Gekröse
Und alle Zahne mit Donnergetöse.
Dir Aas, getüncht mit den Salben allen, Dein Kuß sei stinkend, dein Seufzer Gestank,
Soll der lebende Leib in Fäulnis Du Grab, das in fauliger Pfütze versank.
zerfallen.

96 97
O unghie pe săptămână Jede Woche an deiner Hand
Să-ţi coacă la câte o
mână, Schwäre ein Nagel mit Eiter und Brand;
Şi-n zilele de sărbătoare An Feiertagen und Wochenschlüssen
Un deget şi de la picioare. Je eine Zehe an deinem Füßen
De pofte să-ţi sece Vor Lüsten sol sich dein Antlitz verzehren,
obrazul, Du sollst den Hals nicht bewegen vor Schwären;
De bube să nu-ţi mişti Unter dem Hemde an allen Stellen
grumazul, Sollen Buckel und Beulen und Drüsen dir schwellen;
Să-ţi iasă cocoaşă Der Nabel, von Geburt an voll Finnen,
Soll uner dem Gürtel dir blutig rinnen;
Şi gâlci şi cucuie-n
Wie Kugeln an deinem Fußgelenken
cămaşă.
Sollen Schädel plattnasig hängen,
Buricul, bubat din
Grinsend, knirschend, ihr Recht zu finden;
născare,
Gemetzel, Verdammnis, Sünden...
Să-ţi sângere subt
(Alfred Margul-Sperber)
cingătoare.
De glezne târâş să-ţi
atârne
Ghiulele de capete carne
Rânjite, scrâşnite şi
nerăzbunate:
Măceluri, osândă,
păcate...
98 99
MIEZ DE NOAPTE MITTERNACHT

Eu sunt acel pe care Ich bin der Mensch, den nur ein
l-am visat, Traum empfahl,
L-am căutat şi- Und den ich suchte und erfinden
am vrut să-1 wollte.
născocesc, Durch meinen Mtnschenkehricht
Ca prin gunoiul sollte
meu cel Er dringen, scharf und rein, als
omenesc Strahl;
Să treacă rază,
ager şi curat, Er, der den Unrat unbefleckt
berührt,
Acel ce-atinge Der auch den Himmel stürmt zu
neatins noroiul jeder Frist,
Si poate duce Der eisern bleibt, weil er aus Eisen
drum şi peste ist,
cer Und man an ihm kein Stäubchen
Si să rămâie fier Rostes spürt;
de este fier,
Rugina-n el să Der auch im Marmor nach
nu-şi puie altoiul. Verklärung strebt,
Nach Einsamkeit von oben,
Să năzuiască-n Stalaktit,
marmură Der, stets der Zeit enrfremdet, an ihr
schimbare, litt
Singurătăţi, de Und dem die Schwinge stets auf
sus, de stalactit, Reisen schwebt.
Fiind cu toate-n
veac nepotrivit Und ich kann schweigen, ist der
Si aripile findu-i Traum verschwendet.
veşnic călătoare. Ein Denkmal setze stündlich ich dem
Schweigen.
Eu ştiu tăcea Vor mir der Weg, den ich empor muß
când visul a steigen,
murit, Ist unvollendet.
Si-n toată clipa-
(Alfred Margul-Sperber)
nalţ câte-o
statuie
Tăcerii, pe un
drum ce suie
Neisprăvit.
100 101
DUHOVNICEASC KETZERBEICHTE
Ă

Ce noapte groasă, ce Ei! cine străbătu livada


noapte grea! Şi cine s-a oprit?
A bătut în fundul lumii Ce vrei? Cine eşti,
cineva. De vii mut şi nevăzut ca-n
E cineva sau, poate, mi se pare. poveşti?
Cine umblă fără lumină, Aici nu mai stă nimeni
Fără lună, fără lumânare De douăzeci de ani...
Si s-a lovit de plopii din Eu sunt risipit prin spini şi
grădină? bolovani...
Cine calcă fără somn, Au murit şi numărul din
fără zgomot, fără pas, poartă
Ca un suflet de pripas? Si clopotul şi lacătul şi
Cine-i acolo? Răspunde! cheia.
De unde vii şi ai intrat
pe unde?
Tu eşti, mamă? Mi-e
frică,
Mamă bună, mamă
mică!
Ti s-a urât în pământ.
Toţi nu mai sânt.
Toţi au plecat, de când ai
plecat.
Toţi s-au culcat, ca tine,
toţi au înnoptat,
Toţi au murii detot.
Si Grivei s-a învârtit în bot
Si a căzut. S-au stârpit
cucuruzii,
S-au uscat busuiocul şi
duzii,
Au zburat din streaşină
lunii
Si s-au pierdut
rândunelele, lăstunii.
Ştiubeiele-s pustii,
Plopii-s cărămizii.
S-au povârnit păreţii. A
putrezit ograda...
Welch dichte Nacht, welch Auch Strolch schob seine Nase
Dunkel fällt! tief
Es schlug wer an den Grund Ins Fell und starb. Der Mais ist
der Welt. fort,
Scheint es nur - oder ist da Thymian und Maulbeer sind
wer? verdorrt.
Wer tappt dort ohne Licht Vom Dachsims, den der Mond
umher, beschien,
Ganz ohne Kerze, ohne Segler und Schwalben flohn
Mond, dahin.
Und stößt an Gartenbäunie Die Speicher gähnen leer und tot,
an? Die Pappeln starben ziegelrot,
Wer geistert ohne Laut und Die Wände krumm, der Zaun
Schritt, vermorscht.
Wie eine Seele, ruhelos?
Wer da? Gib Antwort! Wer schleicht sich durch den
Wo kommst du her und wie Garten her,
herein? Wer bleibt da stehn?
Mutter, bist duV Ich fürchte Wer bist du und was willst du
mich! hier?
Du, gute Mutter, Mütterlein, Kommst wie im Märchen, stumm
Hast du est satt, im Grab zu und ungesehn!
sein? Es wohnt schon hinter dieser Tür
Alle sind fort! Seit zwanzig Jahren niemand
Sie sind gegangen, seit du mehr!
gingst, Ich bin verstreut bei Dorn und
Sie sanken, so wie du, in Stein!
Nacht, Gestorben auch das Schild am Tor,
Sic schlafen, wo man nie Die Glocke, Schlüssel und das
erwacht! Schloß.

102 103
S-ar putea să fie Cine-ştie- Es könnte der Wer-weiß-wer sein,
Cine... Der niemals kam. Er kommt heran,
Care na mai fost şi care vine Er starrt mich durch das Dunkel an,
Si se uită prin întuneric la Kann alles, was ich denke, sehn!
niine
Si-mi vede cugetele toate. He - wer steht dort im finstem Kleid?
Wer kratzt mit seinem Fleisch ein Loch,
Ei! Cine-i acolo-n haine- Mit seinem Finger, eisengleich,
ntunecate? Daß jede Wunde Antwort gibt?
Cine scobeşte zidul cu Wer steht da obdachlos und müd?
carnea lui,
Cu degetul lui ca un cui, Mit Asche ist mein Mund gefüllt.
De răspunde-n rănile mele? Ich kann schon keinen Schritt mehr fliehn!
Cine-i pribeag şi ostenit la Nachbar, mich dürstet, öffne mir!
uşa? Sieh Heil, sieh Blut,
Sieh Manna. Gift!
Mi-e limba aspră ca de Ich bin von meinem Kreuz geflohn.
cenuşă. Umfange mich, verbirg mich gut!
Nu mă mai pot duce. (Heinz Kahlau)
Mi-e sete. Deschide, vecine.
Uite sânge, uite slavă,
Uite mană, uite otravă.
Am fugit de pe Cruce.
Ia-mă-n braţe şi ascunde-
mâ bine.
104 105
LINGOARE SIECHTUM

Fata noastă e s ta zace-n pat bolnavă,


bolnavă, e Gingaşă şi
Fata mea şi-a a somnoroasă,
dorului, r Ca pe-o tavă
în vârful a De argint, o
piciorului chiparoasă.)
A-nţepat-o cu ş
otravă i Căci nu fui de la-
Spinul prins de - nceput
crini şi laur. n Ca să te fi fost făcut,
Eu, cu degetele mele,
Fată, nu ţi-am z Din luceferi şi inele!
spus să pui o Ti-aş fi pus, ca să nu
Ghetele cu bot r suferi,
de aur, i Pleoape zmulse de la
Sesu-n turn să , nuferi,
ţi-1 încui, T Ochi câte un bob de
Să-şi farmeci o rouă,
cărările, a Licurici în lună nouă.
Să te joci de-a t
Duhul Sfânt e
Şi numai cu ,
zările d
Să te reazimi de e
pământ?
Nu ţi-am spus c
eu, la călcâi, â
Să pui floare de t
sulfină e
Şi, ca steaua,
să mângâi t
Ghimpii, spinii r
cu lumină? e
Să fii floarea ce- i
şi desparte o
Frumuseţea de r
ţărână i
Şi sleieşte sus, ?
departe,
Viaţa ei de-o (
săptămână? F
Nu ţi-am spus, a
U t bang,
n Ein in Gift getränkter Dorn
s Stach sie in die Fußspitz'
e vorn,
r Wo mit Lorbeer Lilien bliihn.
T
ö Hieß ich dich nicht anzuzielm,
c Tochter, Schuh mit goldnen
h Spitzen,
t Eher in den Turm zu flitzen,
e Alle Pfade zu verzaubern,
r Mit dem Heiligen Geist zu
c plaudern,
h Und nur, wo sich Fernen
e dehnen,
n An die Erde dich zu leimen?
i Auf die Fersen allerwegen
s Blüten Honigklees zu legen,
t Wie ein Stern die Dornen,
k Rosen
r Immerdar mit Licht zu kosen,
a Daß der Blume gleich dir
n werde
k
Schönheit, ferne von der Erde,
,
Um sie steigend im
M
Entschweben
e
Schon in Tagen auszuleben?
i
Prägte nicht tagaus, tagein
n
Ich dir dreimal alles ein?
e
s
u Krank im Bette liegt das Kind
n Sommermüde, sonnenblind.
d Wie in einer Silberschale
d Eine Blüte, eine fahle.
e
r Nicht an mich erging der Ruf,
S Als man anfangs dich
e erschuf,
h Könnt ich doch mit meinen
n Händen
s Stern und Ring an dich
u verschwenden.
c Gäbe, lindernd deine Leiden,
h Wimpern dir von
Trauerweiden, G hwürmchen im
Augen, Tropfen l Neumondschein.
Taues klein, ü

106 107
Sânii, ca doi pui de Brüste wie zwei Amselkücken,
mierlă, Perlenglanz, um zu berücken,
I-aş fi pus în câte-o perlă. Auch Topase von den Wangen
Şi de fiece obraz Und Rubine ließ' ich hangen,
Un rubin ori un topaz. Sähe nach, wie durch das Schweben
M-aş fi dus să-1 văd Dichten Laubs die Strahlen weben,
cum ţese Wie der Strom den Fels umschäumt,
Soaiele prin frunze dese. Lauschte, wie der Weizen keimt,
Cum izbeşte-n piatră Wie das Schwingenpaar der Wind
râul An die Erde lehnt gelind.
Şi s-ascult cum creşte Und aus allen diesen Wesen
grâul. Hätt' ich langsam dich erlesen
Cum îşi pune largul Und als Seele dir fürs Leben
vânt Ein gezücktes Schwert gegeben.
Aripile pe pământ.
Si din tot acest ştiut Doch wenn man es recht ermißt:
Ceas cu ceas te-aş fi Lieber bleibe, wie du bist.
cusut, Laß dich stechen, stoßen, leide
Şi drept suflet ţi-aş fi In dem irdischen Getreide!
pus
(Alfred Margul-Spe:'oer)
Sabie cu vârf în sus.

Dai- de stai şi te
gândeşti,
Mai bine să fii cum eşti.
Să te-nţepi, să te
striveşti
Prin bucate pământeşti.
108
109
DE-A V-ATI ASCUNS... VERSTECKSPIEL

Dragii mei, o să mă joc odată Meine Lieben - einmal werd ich spielen
Cu voi, de-a ceva ciudat. Mit euch ein sehr sonderbares Spiel.
Nu ştiu când o să fie asta, tată, Ich weiß noch nicht, wann - ihr lieben Kleinen.
Dar, hotărât, o să ne jucăm odată, Aber sicher ist, daß wir es spielen,
Odată, poate, după scăpătat. Einmal, wenn es dunkel werden will.

E joc viclean de bătrâni Hinterlistig böses Spiel der Alten,


Cu copii ca voi, cu fetiţe, ca tine, Wie man es mit Kindern spielen tut.
Joc de slugi şi joc de stăpâni, Dieses Spiel für Knechte und für Herren,
Joc de păsări, de flori, de câni, Dieses Spiel für Vögel, Hunde, Blumen -
Si fiecare îl joacă bine. Jedermann, der mitspielt, spielt es gut.

Ne vom iubi, negreşit, mereu Immer werden wir uns, ohne Zweifel, lieben,
Strânşi bucuroşi la masă, Fröhlich um den gleichen Tisch vereint,
Subt coviltirele lui Dumnezeu. Heiter unter Gottes Baldachinen.
într-o zi piciorul va rămâne greu, Einmal will der Körper nicht mehr dienen
Mâna stângace, ochiul sleit, limba Und der Fuß wird schwer, die Zunge steif, die Hand versteint.
scămoasă.
Leise, wie ein Wind, wird es beginnen.
Jocul începe încet, ca un vânt, Anfangs lach ich noch, dann werd ich stumm.
Eu o să râd şi o să tac. Auf die Erde werde ich mich legen.
O să mă culc la pământ, Neben einen Baumstamm, meinetwegen,
O să stau fără cuvânt, Dann schau ich mich nur noch schweigend um.
De pildă, lângă copac.
Unser Spiel steht schon in Gottes Büchern.
E jocul Sfintelor Scripturi. Auch Herr Jesus hat es so gespielt,
Aşa s-a jucat şi Domnul nostru Isus Andere, in Schaudern und in Fiebern,
Hristos Haben doch nach kurzem frommem Zittern
Şi alţii, prinşi de friguri şi de călduri, Dieses Spieles Regeln schön erfüllt.
Care din câteva sfinte tremurături
Au isprăvit jocul, frumos. Nehmt es euch nicht allzusehr zu Herzen,
Trägt man mich dann fort - dann tut es not.
Voi să nu vă mânhiţi tare Denn in einer Art Begräbnis eben,
Când mă vor lua şi duce departe Werden sie mich in die Erde geben,
Şi-mi vor face un fel de Den der Anfang von dem Spiel heißt Tod.
înmormântare
In lutul afânat sau tare. Doch auch Lazarus ist auferstanden,
Aşa e jocul, începe cu moarte. Seid nicht zu bekümmert - wartet doch.
Mir ist gar nichts Seltsames geschehen,
Ştiind că şi Lazăr a-nviat,
Voi să nu vă mâhniţi, s-aşteptaţi,
Ca şi cum nu s-a întâmplat

110 111
Nimic prea nou şi prea ciudat. Allzu Neues war da nicht zu sehen,
Acolo, voi gândi la jocul nostru, Doch des Spiels gedenk ich oben noch.
printre fraţi
Vater hat für euch gesorgt und vorbereitet,
Tata s-a îngrijit de voi, Was ihr braucht zum Leben. Dir habt Vieh,
V-a lăsat vite, hambare, Heu und Weiden, Schafe, Hütten, Speicher,
Păşune, bordeie şi oi, Alles ist besorgt, nie ward ihr reicher,
Pentru tot soiul de nevoi Und an leeren Tischen sitzt ihr nie.
Şi pentru mâncare.
Alle werden auferstehn und wiederkehren,
Toţi vor învia, toţi se vor întoarce Eines Tags sind sie bei Haus und Kind,
într-o zi acasă, la copii, Bei den Fraun, die weinen und sich wehren,
La nevasta, care plânge şi toarce. Bei den Kühn und Lämmern, die sich mehren,
La văcuţe, la mioarce, Und sind so, wie andre Menschen sind.
Ca oamenii gospodari şi vii.
Ihr wachst weiter, alles bleibt beim alten,
Voi creşteţi, dragii mei, sănătoşi, Seid verspielt und heiter, niemals krank,
Voinici, zglobii, cu voie bună, Wie wir es seit Väter Zeiten halten.
Cum am apucat din moşi-strămoşi. Anfangs leider, meine kleinen Prinzen,
Deocamdată, feţii mei frumoşi, Fehlt euch Vater einen Monat lang.
O să lipsească tata vreo lună.
Dann wird er sich immer mehr verspäten,
Apoi, o să fie o întârziere, Immer mehr verlängert ihr die Frist.
Şi alta, şi pe urmă altă, Vater wird nicht mehr die Kräfte haben,
Tata nu o să mai aibă putere Diesen langen Weg zuriickzutraben,
Să vie pe jos, în timpul cât se cere, Der schon aus dem Jenseits nötig ist.
Din lumea cealaltă.
Und indessen seid ihr groß geworden,
Şi, voi aţi crescut mari, Habt euch was geschafft. Man ehrt euch sehr.
V-aţi căpătuit, Seid Gelehrte hinter Bücherborden,
V-aţi făcut cărturari, Mutter sitzt und strickt, ist still geworden -
Mama-mpleteşte ciorapi şi pieptari, Aber euer Vater kommt nicht mehr.
Si tata nu a mai venit...
) Meine kleinen Küken, meine Kinder:
So ist dieses Spiel für den, der's kennt.
Puii mei, bobocii mei, copiii mei! Man kann es zu zweit, zu dritt beginnen,
Aşa este jocul. Jeder kann es spielen - doch gewinnen?
II joci în doi, în trei, Daß ein Feuer dieses Spiel verbrennt!
îl joci în câte câţi vrei. (Heinz Kahlau)
Arde-1-ar focul!

112 113
INCERTITUDINE UNGEWISSHEIT

îmi atârnă Parc-aş fi şi nu mai sunt.


la fereastră
Iarba Gândul meu al cui gând
cerului, este?
albastră In ce gând, în ce poveste,
Din care, pe îmi aduc aminte, poate.
mii de fire, Că făcui parte din toate''
Curg
luceferii-n Scriu aici, uituc, plecat.
neştire. Ascultând glasul ciudat
Al mlaştinii şi livezii.
Sufletul, ca un Si semnez:
burete, i

Tudor Arshezi.
Prinde
lacrimile-
ncete
Ale stelelor pe
rând
Sticlind alb
şi
tremurând.

Scama
tristeţilor
mele
Se-ncurcă
noaptea cu
ele,
Genele lui
Dumnezeu
Cad în
călimărul
meu.

Deschid
cartea: cartea
geme.
Caut vremea:
nu e vreme.
As cânta:
nu cânt şi
sunt,
Vor dem Meiner Traurigkeiten Flaum
Fenster sich Mengt mit ihnen sich im Traum.
in Strängen Gottes Wimpern werden naß.
Blaues Gras Fallen in mein Tintenfaß.
des Himmels
hängen! Schlag' das Buch auf: stöhnt es
Aus ihm nah.
strömen Such' die Zeit: sie ist nicht da.
Abendsterne Will ich singen, fragt mein Sinn,
Tausendfältig Ob ich bin, ob ich nicht bin?
in die Ferne.
Wessen Haupt entstammt die
Saugt die Frage?
Seele in ihr Wann gedacht, in welcher Sage,
Sehnen Kann ich einmal staunend lesen,
Wie ein Daß ich auch dabei gewesen?
Schwamm die
sachten Schreibe hier zerstreut, gebückt.
Tränen Lausche Stimmen ganz entrückt.
Dieser Sterne, Aus den Sümpfen und den Wiesen.
die so schön Unterschrift:
Schimmern, Tudor Arghezi
zittern und (Alfred Margul-Sperber)
vergehn.

114 115
FLORI DE MUCIGAI SCHIMMELBLUMEN

1931 1931
FLORI DE MUCIGAI SCHIMMELBLUMEN

Le-am scris cu unghia pe Wo die Zellenwände Schimmel trieben,


tencuială Habe ich sie mit dem Fingernagel
Pe un părete de firidă goală, eingeschrieben.
Pe întuneric, în singurătate, Einsam war ich în der Dunkelheit.
Cu puterile neajutate Nur auf mich gestellt - zur Hilfe nicht
Nici de taurul, nici de leul, nici de bereit
vulturul Waren Löwen, Adler oder Stiere.
Care au lucrat împrejurul Einstmals halfen diese Tiere
Lui Luca, lui Marcu şi lui In des Lukas, Markus und Johannes
Ioan. Schar.
Sunt stihuri fără an, Es sind Verse ohne Tag und Jahr.
Sihuri de groapă, Verse, wie man sie auf Gräber schreibt,
De sete de apă Verse, die der Durst nach Wasser treibt,
Si de foame de scrum, Die der Hunger nach der Asche macht,
Stihurile de-acum. Hab ich in der Finsternis erdacht.
Când mi s-a tocit unghia Als mein Engelsfmger stumpf und
îngerească wund,
Am lăsat-o să crească Hoffte ich, er würde noch gesund,
Si nu a mai crescut - Doch er wuchs nicht wieder aus der
Sau nu o mai am cunoscut. Hand,
Oder ich hab ihn nicht mehr erkannt.
Era întuneric. Ploaia bătea
departe, afară. Es war finster, Regen schlug die Wand,
Si mă durea mâna ca o Meine Hand hat sich vor Schmerz
ghiară verkrallt.
Neputincioasă să se Ließ sich nur noch schließen mit Gewalt
strângă. -
Si m-am silit să scriu cu Und so schrieb ich weiter mit der linken
unghiile de la mâna stângă. Hand.
(Heinz Kahlau)
118 119
CINA DAS ABENDMAHL

în frig şi noroi In Kälte und morastigem Brei


Trec hoţii-n Ziehn die Diebe zu zweit vorbei,
convoi, câte doi, An den Füßen mit schleifenden
Cu lanţuri târâş Ketten,
de picioare, Als wollten sie sich vom Pfuhl
Muncindu-se des Schweißes erretten.
parcă-n mocirli Das Gekochte ist gar und weich.
de sudoare. Abend. Und Regenbraus.
Fiertura e gata. Ein schwerer Löffel, einer
E seară. E ploaie. Schaufel gleich,
O lingură grea, Teilt von zwei Kübeln die Suppe
cât lopata, aus.
Dă ciorba din
două hârdaie. Manche waren auf Mord erpicht,
Manche büßen einen Diebstahl
Câţiva au ucis, oder ein Traumgesicht.
Câţiva ispăşesc Es gibt für keine Tat Erbarmen:
ori un furt, ori un Ob du niederlegst die Reichen
vis. oder erhebst die Armen.
Totuna-i ce faci: Fahl und dürr wie Gespenster aus
Sau culci pe Grüften
bogaţi, sau scoli Gekrümmt die Schulter, die
pe săraci. Beine, die Hüften,
Livizi ca strigoii Als brächten sie in den Schüsseln
şi şui, schwer,
Strâmbaţi de la Gelb dampfend ihr eigenes Blut
umeri, din şold daher.
şi picior, (Zoltan Frany6)
în blidul
fierbinte, cu
aburi gălbui,
îşi duc parcă
sângele lor.
120 121
STRECHE BREMSENSTICH

Nu ştiu ce-mi Pătrunsă despletită


vine: Şi neistovită.
Aş mânca din
fitecine Acum, la lună,
Si mi-aş pune Stau părechile-mpreună.
mintea şi cu tine, Doamne! mâna se pune,
Ca un porc. Trupul se-ncovoaie, se
Mă arde, mă lipteşte, se supune,
frământ, mă Oftatul şovăie, înecul vine,
întorc. Şi se zguduie mădularele,
pline
Mi s-a făcut. Ca nişte struguri, cu chin,
Gem şi zbier ca un Ciorchin în ciorchin
mut. Şi boabe pe boabe.
Mi-a lovit strechea
Şi coapsa şi gura
şi urechea.

îmi caut leacul


Si la Dumnezeu si la
Dracul,
Degeaba.
Văzduhul mă
ustură ca
leuşteanul şi
ceapa.

Am un piron în
ţâţă
Şi-un vătrai în
vintre mă aţâţă.

Vreau să beau
sânge şi să rup
Ca un şarpe, ca un
lup.

Când se vâră-n
uşă cheia
Parcă scrâşneşte
femeia
Ich weiß nicht - ich in der Brust,
bin besessen! Mein Bauch wird von Feuer
Fleisch möchte ich durchtost.
fressen!
Auch in dich schlug Blut will ich saufen - will beißen!
ich gern meine Zähne Wie Schlange und Wolf will ich
hinein - reißen!
Wie ein Schwein.
Mich fiebert, es quält Dreht sich des Schlüssel im
mich, ich wälz mich Schloß,
herum. Knirscht mit den Zähnen ein
Schoß.
Ich stöhne, es packt Durchbohrt und gespreizt.
mich Unersättlich gereizt.
Ich brülle wie stumm.
Die Bremse bohrte Jetzt bei solchem Mond
mich wund, Wird sich beigewohnt.
Ins Ohr, in die Hüfte, Herrgott! Die Hand packt an -
den Mund. Es windet ihr Leib sich, er schmiegt
sich und preßt sich heran.
Ich suche nach Trost Ihr Stöhnen zögert, sie ringen
Beim Satan, bei Gott nach Luft,
selber auch - Die Glieder beben, sie schwellen
Umsonst - vor Duft
Die Luft beißt im Wie Trauben voll Qual.
Halse wie Lauch. Wie Traube zu Traube,
Wie Beere auf Beere gehört.
Ein Nagel steckt quer

122 123
La uşă, drugii zac în Die Tür ist mit Stangen aus Eisen versperrt.
scoabe. Die Wächter reden, murmeln und stehn.
Paznicul numără şi Hier wird kein Wunder geschehn.
spune.
Nu se face nici o Petru Marin, der Bursche, jung, schmal,
minune. Unten aus dem Ceahlău-Tal,
Hat noch klare
Patru Marin, flăcău Zehn Jahre.
De pe subt Ceahlău, (Heinz Kahlau)
Mai are
Zece ani de închisoare.

124 125
ION ION ION ION

în beciul cu jalea mămuchii,


morţi, Ion e Pe trupu-i cu pete şi peri
frumos, în cârduri sunt morţi şi
întins gol pe păduchii.
piatră, c-un
fraged surâs
Trei nopţi
şobolanii l-au
ros
Si gura
băloasă-i ca
un sacâs.

Când cioclu-
1 ridică-n
spinare
Ion parcă-ar
fi de
pământ.
De-1 pui poate
sta în picioare.
Dar braţul e
moale şi
frânt.

în ochii-i
deschişi, o
lumină,
A satului
unde-i
născut,
A câmpului
unde iezii-a
păscut,
A-ncremenit
acolo
străină.

Departe de
vatră şi prins
de boieri,
Departe de
Schön ist ini Doch sein Arm ist gebrochen
Totenkeller Ion. und hält sich nicht mehr.
Nackt auf den
Fliesen, lächelt Die Augen sind offen. Ein
er zart; fremdes Licht
Drei Nächte Vom Dorfe, wo er geboren
benagten die war,
Ratten ihn Vom Feld, wo er trieb seine
schon: Geißenschar,
Sein Mund ist Versteinte in seinem leeren
geifrig, wie Gesicht.
Harz so hart.
Fern vom Herd, den Herren
Als der verfallen,
Grabknecht ihn Fern von Mütterchens
hob, um mit Totenklagweise.
ihm zu gehn, Auf dem Leib mit den Flecken
Schien Ion wie und Haaren allen
Erde schwer. Ligen auch haufenweise tot
Stellt man ihn die Läuse.
auf, so bleibt er (Alfred Margul-Sperber)
vielleicht stehn;

126 127
TINCA TINCA

Coşul ei cu soare, In braţele lui noduroase,


Proptit în şold, pe păroase,
cingătoare, Şi te-a-nfrigurat fierbinte
Ducea znopi de ochi până-n oase?
galbeni, ca gene de Tu n-ai voit să spui
lapte,
Nimănui
Si garoafe de noapte.
Unde înnoptai,
In sânul ei ca mura
Curvă dulce, cu
îşi pironea
mărgăritărel de mai!
căutătura
Domnii zvelţi din
jurul mesii, Vezi, Năstase osânditul
- „Cine mai ia florile Nu te-a pătruns decât o
miresii?" dată;
Şi atuncea toată.
Fă, Tinco, fă! Cu tot cuţitul.
papucii de mătase,
Mărgelele, cerceii
nu ţi i-a dat
Năstase -
Si-n fiecare deşti
câte-un inel
Nu şi 1-a pus cu
mâinile lui, el.

Cine ţi-a frământat


carnea de abanos
Si li-a băut oftatul
mincinos?
Cui i-ai dat, fă, să
ţi-o cunoască
Făptura ta
împărătească?

Cine ţi-a dezlegat


părul cu miros de
tutun?
Cine ţi-a scos
cămaşa, ciorapul?
Cine ţi-a îngropat
capul
Nebun
Die braunen Arme im verlogenen Seufzer aus?
schneeweißen Hemd, Dein göttlicher Körper, wem
Den Korb in die hat er gehört,
wiegenden Hüften Wem hast du dich so zu
gestemmt, erkennen gewährt?
Hat sie leuchtende
Margeriten georacht Wer löste dein Haar mit dem
Und die Nelken der Duft von Tabak?
Nacht. Wer streifte die Strümpfe, das
Hemd von dir ab?
Die Brombeeren ihrer Wer umschloß deinen Kopf,
Brüste sind reif, wer hat dich verzückt,
Sie machen die Blicke An seine brennenden Lenden
der Herren steif, gedrückt?
Die schlanken Herren Wer hat dich in haarige Arme
am Tisch fragen laut: genommen?
„Wer möchte noch Wer hat dich durchfierbert - ist
Blumen für seine auf dir geschwommen?
Braut?"
Hast du geschworen, es keinem
He, Tinea, zeig mal die zu sagen.
silbernen Schuh, So viele dich fragen?
Die Perlen, die Ringe, Wo hast du die Nacht,
wer steckt sie dir zu? Du süße Maiglöckchenhure,
Und Ohrringe trägst du verbracht?
von sündiger Pracht,
Die hat dir doch nicht Sieh, Năstase, der von
dein Năstase Richtern veidammte,
gebracht! Der dich ein einziges Mal nur
erkannte,
Wem trugst du dein Drang dir sofort bis ins Mark -
Ebenholzfleisch in das Denn sein Messer war stark.
Haus? (Heinz Kahlau)
Wer trank deine

128 129
SERENADA SERENADE

De cu noapte, câte Wenn uie Nacht kommt, dann beginnt:


toate: Eine Glocke peitscht ihr Kind,
Clopotul toacă şi bate, Frösche ratschen, patschen, hasten,
Broaştele, nu ştii de Tanzen auf versunknen Tasten.
unde, Wie sie ihre Gurgeln spülen
Calcă-n clapele afunde. Mit zersplitterten Gefühlen.
Se clătesc în beregată Erst um ein Uhr, wenn sie sterben,
Cu faianţă sfărâmată Schlucken sie die spitzen Scherben.
Si înghit la ceasu-ntâi Krähen beißen sich im Baume.
Cioburile ei scârţâi. Knatternd schießt ein Stern im Räume.
Ciorile din pomi se
Sägen nagen an den Gittern,
muşcă.
Hobel lassen Hölzer zittern.
Steaua cade, foc de
Dann um drei
puşcă,
Kommt das Läusevolk herbei.
Fierăstraie şi rindele
So um fünf
Rod în ciurciuvele.
Pe la trei, Steigen Wanzen in die Strumpf.
Vin păduchii mititei; Graues Rattennachtgewächs,
Pe la cinci, Das beschnuppert dich um sechs.
Ploşniţele cu opinci. Platzt um achte dein Geschwür,
Şobolanul te miroase Schlurft der Doktor durch die Tür.
Pe la şase. Kalte Mauer, finstrer Schacht,
Gâlcile dacă ţi-au copt, Vierzehn starben in der Nacht.
Doctorul vine la opt. (Heinz Kahlau)
Bezna rece, zidul rece.
Mai muriră paisprezece.

130 131
FATALAUL DER ZWITTER

Cu vreo mărgăritare.
câteva tuleie,
Mă, tu
semeni a
femeie.
La
sprinceană
Fetişcană,
Subsuoară
De
fecioară.
Ai picioare
Domnişoar
e,
Coapsa
lată
Adâncată,
Ca-n zuvelci;
Urechile, ca
doi melci;
Doi zulufi cu
doi cârcei;
Două
boabe de
cercei
Dezlipite, de
muiere.
Si - al
dracului! - a
miere
Şi a
tiparoase
Hoitul tău
miroase.
Ti-este mâna
*
Ca
zmântâna.
Degetele ţi-
s-
Parcă ţi le-
a scris -
Gemene,
Să semene;
Degetele:
ca
viermuşii,
Pielea:
pielea
corcoduşii.
Solz de
sticlă-n
unghie.
Ochiul tău
înjunghie.
Gura ta
subt
firişoare-i
Pafta cu
Hör mal, mit Wie Wickelranken, zwei
deinen paar Schraubenlocken.
Bartstoppeln, Zwei Perlen gebrochen
beileib'. Aus Ohrringen von Frauen
Siehst du Und - hol mich der Teufel! deine
ganz aus wie Klauen
ein Weib, Verpesten die Luft
Die Brauen Mit Tuberosen und Honigduft!
Wie bei Deine Hand ist zahm
Frauen; Wie Rahm;
Unterm Arm Deine Finger
Wie ein Sind sehr kostbare Dinger,
Mädchen Wie Zwillinge zart
warm; Gepaart,
Jedes Bein Finger, die wie Würmer quellen,
Ein Fräulein; Die Haut wie die Haut von
Die vertieften Mirabellen,
Breiten Die Nägel wie Schuppen von
Hüften Molchen.
Wie unter Deine Augen erdolchen,
Weiberröcken Dein Mund mit den spärlichen
, Härchen gleicht
Die Ohren, Einer Schnalle mit Perlen
zwei vielleicht.
Schnecken;

Buzei tale Gibt der Brunnen deinem


apă dă Mund
Fântâna şi Wasser, so erbricht sein Grund;
leapădă. Mädchen, die am Wiesenanger
Fata, de cum Dich erblicken, macht der
te-o vedea, Wind schwanger;
Ca din vânt Brauchst nur deine Stirn zu
rămâne weisen
grea, Und sie stechen drei Ameisen!
Căci pleoapa
de ţi-o ridici
O ciupeşti cu
trei furnici.

132 133
O fi fost mă-ta vioara War dein' Mutter eine Geigen,
Trestie sau căprioară Die dem Wind sich gab zueigen,
Si-o i"i prins în pântec plod Eine Gems', i.n Schilf ein Rohr.
De strigoi de voievod? Das ein Alb als Schatz erkor?
Că din oamenii de rând Aus der Menschen Liebesbanden
Nu te-ai zămislit nicicând. Bis du keinesfalls entstanden:
Doar anapoda şi spare, Einem Sumpf in Lieb ergeben,
Cine ştie din ce zmârc, Gab ein Werwolf dir das Leben,
Morfolit de o copită Nur ein Schoß, vom Huf befleckt.
De făptura negrăită Eines Wesens, unentdeckt,
Cu coame de gheaţă, Aus Eis - Horn und Zähne,
Cu coama de ceaţă, Auz Nebel die Mähne,
Cu uger de omăt - Aus Schnee die Lenden,
Iese aşa fel de făt. Kann solche Mißgeburt vollenden.
Din atâta-mpărechiere şi Aus allen diesen Paarungen in langer Kette
împreunare Erwuchst du zum Straßenräuber, mit dem Schlimmsten um die Wette,
Tu ai ieşit tâlhar de drumul Hier hast du eine Zigarette!
mare. (Alfred Margul-Sperber)
Na! ţine o ţigare.

134 135
DIMINEAŢA FRÜHE
»
Time hergebracht!
Aduceţi cerneala: Jetzt wird Rechnung gemacht.
Se face acum socoteala.
Heut nacht waren Mond und Pappeln verregnet:
Aznoapte, cu luna şi plopii, Acht Kranke haben das Zeitliche gesegnet.
Opt bolnavi au dat ortul popii. Vor Hunger und qualvollem Dulden
De foamea şi chinul răbdării Sanken die Bäuche wie Mulden,
Lipită li-i burta de şira spinării, Und am Grunde, zerstreut und lamentabel,
Si-n fundu-i, distrat şi ridicul,
Äugen tückisch die Nabel.
Ocheşte sinistru buricul.
Sie liegen nackt in ihrer Haut
Cu toţii-s în pieile goale,
Von klebrigen Schwären überblaut
Au bube cleioase pe şale,
Und auf Brust und Beinen Blutpfützen breit
Noroaie de sânge pe piept şi
Des Todes grausame Schamlosigkeit
picioare.
Läßt zynisch noch erahnen
A morţii atroce şi grea
Den Lebenszweck von Organen.
impudoare
Dezvăluie cinic ce vor,
In der Ecke verzeichnet die Feder genau
în viaţă, organele lor.
Auch die Leiche einer Frau.
Dir Leib, blond und zart, liegt offen für jeden
în coiţ, un condei
Auf den Fliesen, ein erstorbenes Eden.
înseamnă cadavrul şi-al unei
Und häßlich ist nur das rohe Lachen
femei.
Der Wächter, die ihre Bemerkungen machen.
Bălaie, subţire, ea-şi ţine
deschis (Alfred Margul-Sperber)
Pe lespede trupul, defunct
paradis,
Pe când îşi arată gândul hâd
Paznicii vii, care râd.
136 137
CÂNTEC MUT STUMMES LIED

La patul smirnă şi tămâie.


vecinului meu
A venit Lumânări de ceară
aznoapte Se încrucişară.
Dumnezeu, Seara din cereasca-
Cu toiag, cu mpărâţie
îngeri şi sfinţi. Scoboraîn infirmerie,
Erau aşa de Pe trepte de cleştar,
fierbinţi, Peste patul lui de tâlhar.
Că se făcuse Cei de faţă vorbeau pe
în spital deşte
Cald ca subt Cu el, şi bisericeşte.
un şal. în tindă,
Creşteau plopi de oglindă
Ei au cântat Şi o lună cât o cobză de
din buciume argint,
şi strune, L-am auzit şoptind.
Câte o Şi toată noaptea a vorbit cu
rugăciune, ei
Si au Şi cu icoana Dumneaei
binecuvântat
Lângă doftorii
138
şi lângă pat.

Doi îngeri au
adus o carte
Cu copcile
sparte,
Doi o icoană,
Doi o cârjă,
doi o
coroană.
Diaconii-n
stihare
Veneau de
sus, din
depărtare,
Cădind pe
călcâie
Cu fum de
Zu dem Bette Buche
meines armen In Deckeln aus gesalbtem Tuche.
Nachbarn Zwei mit der Ikone,
Ist heut nacht Zwei brachten Krücken, zwei die
der liebe Gott Krone.
gekommen. Und Diakone im Ornatsgefieder,
Mir dem Die schwebten aus der Ferne
Hirtenstab, mit nieder.
Heiligen und Dicht auf ihren Fersen folgten
Engeln Die Weihrauch-, Zimt- und
Ist er glühend Myrtenwolken.
mild
herabgeschwom Wächserne Kerzen
men, Bildeten Herzen.
Und est wurde Die Treppe vom himmlischen Hain
im Spital Reichte ins Krankenzimmer hinein
Wann wie unter Mit Bergkristallstufen und Stufen
einem Schal. aus Malachiten,
Bis an das Bett des Banditen.
Sie spielten auf In der hochheiligen Bibelsprache
Hörnern und Besprachen die Gäste mit ihm
Saiten seine Sache.
Jeder ein Im Vorzimmer und im Korridor
schönes Gebet. Sprossen Spiegelglaspappeln
Frohlockten und hervor.
benedeiten Und ein Mond wie eine Silberlaute.
Neben den Mein Nachbar, der sich nur zu
Medikamenten flüstern getraute,
und neben dem Hat in Gesprächen die ganze Nacht
schäbigen Bett. Mit der Ikone des Himmels
verbracht.
Zwei Engel
kamen mit dem . 139
A de-a pururea Fecioare, Auch mit der sottgebärenden Jungfrau
De Dumnezeu Născătoare. Besprach er alles genau.
Gehen Sie, Schreiber, mit Ihrem Krankenbuch!
- «Lăsaţi-I: nu poate să v- Sie sehn doch, er kann Sie nicht hören,
asculte. Er hat hohen Besuch!
Nu vedeţi? Azi are vizite Voll Himmelswaben sind Gitter und Türen.
multe, Die Lampen waren mit Sternen
Domnule grefier.» Bestückt wie Laternen.
Zăbrelele s-au îndopat cu An den Fenstern die Gitterstangen
faguri de cer Waren mit gestickten Decken verhangen,
Si atârnau candele de stele Und die Stubenwände voll Schimmel
Printre ele. Rochen die ganze Nacht nach Himmel.
Ferestrele închise
S-au acoperit cu ripide şi Wir fanden ihn nach diesem Besuch.
antimise, Krumm und verdorrt
Şi odaia cu mucegai Lag er auf seinem Tuch.
A mirosit toată noaptea a rai. Wo ist seine Seele? Weiß nicht - sie ist fort.
(Heinz Kahlau)
L-am găsit
Zgârcit.
El stă acum în pat.
Unde-i sufletul lui? Nu ştiu. A
plecat.
140 141
MORŢII DIE TOTEN

Ies morţii... drum i-a oprit


Subt bolta Si-i numără-n boltă cu
cu clopot a băţul.
porţii, Mort pare şi calu-nlemnit
Surit zece la Si omul ce mânuie hăţul.
număr
Si, umăr la Drum bun! către groapa
umăr, comună.
Se duc, câte Ţărâna vă fie mai bună
doi, în »
coşciuge, Ca domnii ce v-au
Fără mumă, osândit.
fără popă, Ca preoţii ce nu v-au
fără cruce. citit.
Se duc
împreună Si băgaţi
Pe-ngheţ şi De seamă, să nu vă-
pe lună. ncurcaţi.
Căci mâine seară, poate
Din condică chiar diseară,
zece s-au Pe la aprinsul stelelor de
şters, ceară,
Vărsaţi în Mai treceţi o dată
univers, La judecată.
Cu braţele
puse domol
Pe pântecul
gol.

Flămânzi, ei
nu ştiu de
foame
Si, ţepeni,
uitat-au de
ger.
Răni vinete,
semne
infame
Vor fi vindecate
la cer.

Portarul în
Tote treten haben die Kälte vergessen.
hervor... Infame Zeichen: blaue Wunden
Unterm Werden im Himmel gesunden.
Gewölbe, die
Glocke am Tor. Der Pförtner, der ihnen den
Sie sind ihrer Weg verwehrt,
zehn, Zählt sie in der Einfahrt mit
Die Schulter an dem Stock;
Schulter stehn Tot scheint zu sein sogar das
In ihren Särgen, Pferd
je zu zweit, Und selbst der Kutscher auf
Ohne Mutter, dem Bock.
Kreuz und
Priestergeleit; Gute Fahrt ins Massengrab!
Nun ziehn sie Leichter sei euch nun der Rase,
schlicht Als das Gericht war, das euch
Durch Frost und die Strafe gab;
Mondeslicht. Als die Priester, die keine
Messe lasen.
Zehn wurden
aus der Liste Gebt nur acht,
gestrichen, Seid unentwegt auf euch
Sie sind ins All bedacht.
entwichen; Denn morgen abends, vielleicht
Sie pressen ihre schon heute,
Hände Wenn die Sterne erglühn mit
Auf leere wächsernem Licht,
Magenwände. Dann kommt ihr, tote Leute,
Vor das Gericht.
Sie hungern -
doch wissen sie (Im Gefängnis von
nichts vom Văcăreşti, 1918)
Essen, (Zoltan Franyö)
Sie frieren - und

142 143
RADA RADA

Cu o floare-n Statuia ei de chihlimbar,


dinţi Ai răstigni-o, ca un
Rada-i un potcovar
măceş cu Mânza, la pământ,
ghimpi Nechezând.
fierbinţi. Spune-i să nu mai facă
Joacă-n tină Sălcii, nuferi şi ape când
Cu soarele-n joacă,
păr, ca o Şi stoluri şi grădini şi
albină. catapetezme.
Se-apleacă, se Sunt bolnav de mirezme.
scoală, sare, Sunt bolnav de cântece,
Cu sălbile mamă.
zornăitoare, Adu-o, să joace culcată
Ca nişte zăbale şi să geamă!
spumate.
Se încovoaie
pe jumătate.
Opreşte şoldu-n
loc, zvârle
piciorul
Spre pâlcul, în
cer, unde
Săgetătorul
Aţine noaptea
drumul
vulturilor de-
argint.

Si-a dezvelit
sărind
Bujorul negru şi
fetia.
Parcă s-a
deschis şi s-a
închis cutia
Unui giuvaier, de
sânge.
Ai pune gura şi-
ai strânge.
Wenn ihr Blumen Im Sprung enthüllt für eines
zwischen den Augenblicks Dauer
Zähnen hängen, Sie ihrer Mädchenschaft
Ist Rada ein schwarze Rose,
Wildrose mir Als öffnete, schlösse sich
Dornen, die schnell die Dose
sengen. Eines Goldschmieds mit
Sie tanzt im blutfarbenen Gemmen.
Morast, Fast möchte der Mund das
Wie eine Biene, im Verströmen hemmen.
Haar der Sonne
Glast. Dir Bildnis aus Bernstein, ihre
Mit Neigen und Gestalt
Heben und Kreuzigen möcht'ich sie mit
Springen; Gewalt,
Ihre Halsketten Wie der Hufschmied das
klingen Füllen, an die Erde,
Wie ein Zaum, Das sich wiehernd wehrte.
bedeckt mit Sag ihr, ich kann nicht länger
Schaum, die Weiden,
Sie beugt sich zur Seerosen und Wasser ihres
Hälfte kaum, Tanzes erleiden,
Läßt die Hüfte Und Vogelschwärme, Gärten,
stillstehn und hebt Altäre und Lüfte.
und wirbelt das Krank gemacht haben mich
Bein ihre Düfte,
In die himmlische Mutter, ihre Sänge und Töne!
Sternschar des Bring sie nur, daß sie liegend
Schützen hinein, tanze und stöhne.
Der den Weg nacht
(Alfred Margul-Sperber)
der silbernen Adler
belauert.

144 145
CEASUL DE APOI

în cer, DER JÜNGSTE TAG


Bate ora de bronz şi
de fier. Im Himmelsblau
într-o stea Schlägt die Stunde bronzen und eisengrau.
Bătu ora de catifea. In der Sternenrunde
Ora de pâslă bate Schlug die samtene Stunde.
In turla din cetate. Die Stunde von Filz wird geschlagen,
In ora de lână Wo Burgtürme ragen.
Se-aude vremea In der wollenen Stunde
bătrână Gibt die Vergangenheit Kunde.
Şi se sfâşie Raschelnd zerreißt -
Ora de hârtie. Was Papierstunde heißt.
Lângă domnescul Neben der Fürstengruft
epitaf Der Schlag der Staubstunde ruft.
Bate glasul orei de praf.
Heute nacht, Schwester, Mund am Munde,
Aznoapte, soră, Schlägt keine Stunde.
N-a mai bătut nici-o (Heinz Kahlau)
oră.

146 147
CĂRTICICĂ DE SEARĂ ABENDBÜCHLEIN

1935 1935
CÂNTEC DIN FRUNZA AUF EINEM BLATT GESUMMT

O să-ţi spui un basm cu Ich erzähl dir ein Märchen. Von Bäumen, ganz
copacii goi kahl -
Care ţipă noapte în vale la noi Sie schrein in den Nächten in unserem Tal,
Cuiburi de cioci, Von Elstern im Nest,
Veveriţe flământe, melci Von kranken Schnecken, von hungrigen
betegi în găoci, Eichhörnchen im Geäst.
Valea se vaită toată Das ganze Tal weint über sie -
Si tu n-o auzi niciodată. Du hörst es nie.

O să-ţi spui... Mă frămâit pe Ich will dir erzählen: Der Acker frißt meinen
moşie. Schweiß.
Cât mi-e de dragă nimeni n-o Ich liebe ihn so, wie niemand es weiß.
să ştie. Ich war gern so klein, wie lustige Spatzen sind.
Aş vrea să fiu mai mic, să fiu Bin wie des Ackers Vater, bin wie sein Kind.
vrabia ei bucurată. Bin wie Sklave und Herr vor lauter
îi sunt ca un copil şi-i sunt ca Sklavenpflicht.
tui tată,
Diesen Strich zwischen Himmel und Erde
Si-i sunt ca un rob şi ca un
bemerkst du nicht.
stăpân, de rob ce-i sânt
Tu nu vezi crâmpeiul ăsta de
Ich will dir so viele Märchen erzählen -
cer şi pământ.
Such dir eins heraus.
Aber kein einziges deutest du aus.
O să-ţi spui multe poveşti. Ai
(Heinz Kahlau)
s-alegi.
Dar pe nici-una nu ai s-o
dezlegi.
150 151
MAICA SCINTILA SCHWESTER SCINTILA

Mâna Maicii Scintila de Descuie şi încuie, deschide şi


la uşe închide
îi moale ca o mânuse. Cu chei palide şi livide.
Ochii lungi ai cuvioşiei Cunoaşte toate domnişoarele
sale, mititele
Ca nişe migdale. Care poartă pe Hristos între
Cu pleoapele apropiate mărgele,
Dorm pe jumătate. Si pe cele care s-au măritat,
Sângele candelei obrazului e Cu diplomă şi certificat.
de undelemn. Maica mai descuie uşa din
O Madonă de majolică. coridor
Un crucifix de lemn Fetelor fetiţelor.
Un surâs de înger întristat
A trecut, i-a zburat Maică tristă, maică suavă,
Ca o columbă, pe Eşti bolnavă
dinainte. De seninătate şi slavă.
Pasul, nesimţit de
veştminte,
Vrea tot mai încet să o
ducă
Imaterial şi lin, de
nălucă.

Florile şi fluturii au
rămas într-un vis
De stingere în
aghiesmele din
Paradis.
Nimic nu mai luceşte şi
cântă.
De dincolo de zarea
sfântă
Se-aude-abia corul
cetelor sfinte
Cu peruci de aur şi cu
încălţăminte
Uşoară, de catifea
stelară.

Maica Scintila îngheaţă


La uşa şcolii de-o
viaţă,
Die Hand Schwester Und erloschen in Weihwasser im
Scintilas vom Tor himmlischen Raum.
Lugt weich wie ein Nichts mehr leuchtet und singt.
Handschuh hervor. Von jenseits der heiligen Fernen dringt
Die länglichen Augtn der Kaum der Chor der heiligen Scharen
Segensreichen, Mir Goldperücken und wunderbaren
Mandeln zu vergleichen, Schuhn aus Sernensamt.
Scheinen, wenn sie ihre
Lider senken, Schwester Scintila friert sich krank
Sich halb dem Schlaf zu Vor dem Tor der Schule ein Leben lang,
schenken. Sperrt auf und ab, öffnet und schließt
Das Blut der Ampel ihres Mit dem Schlüsselbund, der bleich und
Gesichtes ist Öl. bläulich ist.
Eine Madonna aus Bei ihr kann man die kleinen Fräulein
Majolika. Ein Holzkreuz erfragen,
ohne Fehl. Die Christus zwischen Glasperlen
Das Lächeln eines tragen,
trauernden Engels umzog Und die mit Diplom und Zeugnis
Ihre Züge und flog versehn
Dir wie eine Taube voraus. In den Hafen der Ehe wehn.
Ihr Schritt, unfühlbar schon Sie öffnet heute, wie stets zuvor,
im Flaus Schon den Mädchen der Mädchen das
Des Kleids, will sie leiser Tor.
an allen Tagen,
Unkörperlich, sanft, wie ein Traurige Schwester voll Lieblichkeit:
Traumbild tragen. Du bist krank für alle Zeit
Von Glanz und himmlischer Heiterkeit.
Blumen und Schmetterlinge
blieben in einem Traum (Alfred Margul-Sperber)

152 153
MIERE SI CEARA HONIG UND WACHS
»
Mägdelein, die Bienelein,
Fetele, albinele, Stehlen Honigblümelein,
Au furat sulfinele, Sonnen- Ackerkrumen,
Ţărâna de soare, Von den leichten Blumen,
De pe flori uşoare, Mondstaub von den schönen
Pulberea de lună, Blühenden Verbenen,
De pe mătrăgună, Flaum vom Löwenzahn,
Scrumul de şofran, Schnee vom Majoran,
Nea de mărghiran, Und vom schlanken Hopfen
De pe izma-creaţă Weiße Nebeltropfen,
Broboane de ceaţă, Weihrauchwolle, weiche,
Lână de tămâie Myrrhendüfte, reiche,
Şi smirnă, molâie - Licht von allen Sorten
Soiuri de lumină Ist zu Mehl geworden.
Făcută făină.
Und als Linnen säuberlich
Li se-aştern ca pânzele Breiten Nachtmittage sich
Toate după prânzele, Und zur Augenweide
Si la toate ceasurile Schönster Samt und Seide.
Trâmbele, atrasurile.
In den Stock geht ein
Cred că va-ncăpea Stern wohl auch hinein:
într-un stup şi-o stea, Denn er kam geschwirrt.
Care a venit Hat sich her verirrt
Şi s-a rătăcit Aus dem Himmelsschwarm.
Dintr-un roi de sus. Wachs und Honig ist
Si care diseară Er zur Abendfrist.
E miere şi ceară. (Alfred Margul-Sperber)

154 155
HAR HEIMSUCHUNG

îmbrăcaţi în pui
strai de iască în fiecare vârf de cucui.
Sunt gata
cartofii să
nască.
S-au pregătit o
iarnă, de soroc,
Cu cârtiţele
launloc,
Cu întunericul,
cu coropijniţa
şi râmele,
Si din toate
fărâmele
Au rămas grei
ca mâţele,
Umflându-li-se
ţâţele.
Auzi?
Cartofii sunt
lehuzi.
Ascultă, harul a
trecut prin ei
Virginal, candid
şi holtei,
Dumnezeieşte.
Cel-de-Sus şi
din veac
binevoieşte
Să-şi scoboare
sfintele scule
Până la
tubercule,
Si pentru negul
cartofilor cald
Face descântece, ca
pentru zmarald.
într-o noapte
Li s-au umplut
straiele cu lapte
Ca să-şi
hrănească un
Angetan mit davon gesprochen:
Kleidern aus Die Kartoffeln sind in den
Zunder, Wochen!
Erwarten die Ihnen ward die Gnade, das Heil
Kartoffeln dar Unbefleckt, jungfräulich, lauter
Gotteswunder zuteil!
Der Geburt. Den Sie ruhen in göttlicher Hut.
endlosen Der über ihnen hat gnädig
Wintertraum geruht,
Verbrachten sie Mit seinem Instrumenten von
mit Maulwürfen ewigen Leben
im Raum Zu den Kartoffelknollen
Des Dunkels, mit herabzuschweben;
Regenwürmern Über ihrem Grund die Sprüche
und Grillen, Murmelt er der uralte
Gehorchend dem Schöpfungküche.
unsichtbaren Über Nacht
Willen Ist der Ammentrieb der
Nun sind sie dick Kartoffeln erwacht:
wie die Katzen, die Wie die Milch durch die feinen
vollen, Gewänder quillt,
Und ihre Brüste Wen jedes Knollenende ein
sind merklich Säugling stillt!
geschwollen. (Alfred Margul-Sperber)
Überall wird schon

156 157
CÂNTEC DIN FLUIER LIED AUF DER HIRTENFLÖTE

Inima mi-e drumul cu cer.


ploile, In fierăstrăul de fier
Mi-e drumul cu praful şi Al mărăcinilor de pe mormintele pustiei,
oile, în şoarecii de câmp ai stihiei,
Drumul sterp dintre In viespea şi în tăun.
copaci, Cântecul nu e bun,
Mi-e via strâmbă pe Cuvântul e oftat,
haraci, Braţul tărăgănat,
Mi-e satul cu câinii, mi-e Moleşită aripa.
bătătura,
Cenuşa din brazde şi Mă bate vremea, mă bate ziua,
arătura, mă bate clipa.
Mi-e cireada care paşte
pământ,
Mi-e cârdul de ciori din
vânt,
Mi-e bivolul sculat din
noroi
Cu capul greoi
Si care se uită în golul
mare.

în toate inima bate şi


trasare,
în pruncul tăvălit de
lingoare,
în slăbănoagele lui
mădulare,
în stolul de muşte
Tăbărâte să-1 muşte.
N-am iaz curat
De adăpat.
Vitele mele-n păşuni
Rumegă tăciuni şi
rugăciuni.
Caut izvorul cu undele
noi
Si sorb din borş de noroi
Mocirlă şi zmârc.

Mi-e inima şi-n cocostârc


Si în săgeata-i vânătă din
Mein Herz ist der Weg mit Stechen hinsetzt.
dem Regen, Ich habe kein klares Wasser zum Tranken
Ist der Staub, in den Schafe Den Rindern auf meinen Weiden zu
sich legen, schenken.
Ist der steinige Weg zwischen Sie wiederkäuen an Holz und Gebeten
Bäumen, Ich möchte vor neue Quellen hintreten
Ist der Weinberg, wo Und schlürf aus dem Sud von Sümpfen
Rebstöcke träumen. und Moor
Ist das Dorf mit den Hunden, Den Schlamm eines fauligen Moders
ist der Hof vor dem Haus, empor.
Ist die Asche der Furchen, man
ackert sie aus. Mein Herz wird im Fluge des Kranichs
Ist der Schwärm schwarzer gewiegt,
Krähen im nördlichen Wind, Der schnell wie ein Pfeil durch den
Ist die Herde, die Erde zu Himmel hinfliegt.
fressen beginnt, Es ist in der Eisensäge der Disteln,
Der Büffel, der aufsteht, im In den Giäbern der Ödnis, es ist in den
Schlamme verharrt, Misteln,
Und mit schwerem Schädel ins Wie es in den Feldmäusen der Elemente,
Endlose starrt. Wie es auch in Wespen und Hummeln sein
könnte.
In alledem schlägt und zittert Mein Lied ist nichts wert.
mein Herz. Wird als Stöhnen gehört
Es ist in der fierbernden Denn schlaff ist mein Arm,
Sänglinge Schmerz, Meine Flügel sind lahm.
In ihren gebrechlichen
Knochen, im Schwärm, Mich schlägt jede Stunde, die Zeit schlägt
Im Surren der Mücken, in zurück
ihrem Alarm, Und schmerzlich schlägt mich den
Der sirrend die Augen mit Augenblick.
Irrlichtern hetzt (Heinz Kahlau)
Und der sich auf alles zum

158 159
ORA TÂRZIE ZU SPAT

Stai, călăreţ! De când aţi plecat


întoarce-ţi Nu s-a mai secerat.
calul semeţ Cuptoarele s-au stins.
Fă un ocol şi Vetrele
lasă - Au îngheţat cu pietrele.
Vecia e mare,
deasă, Apele, oamenii, vitele,
Pâinile, străchinile,
Ai pierdut-o. cuţitele,
Ce-ai făcut? Cu toate lucrurile de
Tu n-ai aramă şi fier
ospătat, calul S-au înălţat într-o noapte
n-a păscut. la cer.
Ai căutat
Steaua
Polară.
Te-a aşteptat
aci pânâ-
aseară.

Bine! Daţi
fuga. Iute!
Mai aveţi
câteva
minute.
Aţi intrat
In lumea
numărului
pătrat.

Vă e foame,
vă e sete,.
N-aveţi
potcoave, nici
ghete.
Dar pâinea s-
a mâncat,
apa s-a
băut...
Aţi întârziat
un minut.
Halt, Reiter! ihr vielleicht
Wende dein Schon erreicht.
stolzes Roß.
Mach einen Hungrig seid ihr, durstig bist
Umweg, reite du,
nicht weiter, Habt keine Hufeisen, habt keine
Die Ewigkeit ist Schuh.
zu weit und zu Das Brot ist gegessen, das
groß. Wasser verweht -
Ihr kommt um eine Minute zu
Hast sie verloren, spät.
was hast du
gemacht? Seit ihr euch fortgemacht von
Hast nicht ans zu Haus.
Essen, ans Wächst auf den Halmen die
Füttern gedacht. Ernte aus.
Nach dem Die Backöfen schlafen, das
Polarstern Feuer schlief ein.
suchtest du hier. Die Herde smd kälter als Stein.
Bis gestern
abend rief er Die Menschen, das Vieh und
nach dir das Wasser,
Die Brote, die Pfannen, die
Auf denn, Messer
gesputet, ab! Samt allen kupfernen, eisernen
Eure Minuten Waren
süid knapp! Sind eines Nachts in den
Die Welt der Himmel gefahren.
Quadratzahl habt (Heinz Kahlau)

160 161
TRANSFIGURARE VERKLARUNG
Cu toate că i- Obwohl ich ihr sagte, daß ich's
am spus că nu nicht will,
vreau, Gab mir die Nacht im Schlaf ganz
Mi-a dat still
noaptea-n Die Urne des Dunkels, ich trank sie
somn să beau leer.
întuneric, şi ani Nun komme, was wolle, bald
băut urna wissen wir mehr.
întreagă.
Ce-o fi să fie, o Wie konnte ich ahnen, daß dem
să se aleagă. Getränk,
Dem dünnblauen milchigen, Gift
Puteam să ştiu beigemengt?
că-n zeama ei Bin ich nur berauscht - oder bin ich
suavă gestorben?
Albastră- Nun laßt mich schlafen - bin
alburie, era kindisch geworden.
otravă?
M-am îmbătat?
Wer da auch anklopft, ich bin nicht
Am murit?
zu Haus.
Lăsaţi-mă să
Fragt wer nach mir, denkt euch
dorm... M-am
Antworten aus.
copilărit.
Wem kann ich denn so in das
Angesicht sehn,
Cine mai bate,
Vor wem mit der jetzigen Seele
nu surit acasă,
bestehn?
Cine întreabă,
(Heinz Kahlau)
lasă...
Cui mai pot să-i
ies în drum
Cu sufletul meu
de acum?...
162 163
LOGODN VERLÖBNIS
Ă

Vrei să fii cânta cocoşul.


pământiii
meu Vom aduce florile cu
Cu coşul.
semănături, Din nuiele de răchită
cu vii, cu Vom face împreună zestre
heleşteu, împletită
Cu pădure,
cu izvoare, Si din lână oilor,
cu jivini? Culcuşuri pisoilor.

Vacile ne vor Vrei tu să fii grădina mea


aduce ugerii De iarbă-mare şi de
plini catifea?
Si vor mugi
la poarta
noastră
De salcâmi
cu floare
albastră.

Nevăstuicile
se vor juca
în ogradă
Cu purceii şi
cu raţele,
grămadă.

Puii de
borangic
Vor număra
meiul cu
bobul mic
Şi vor fugări
ţânţarii.

în faţa
prispei vor
tremura
arţarii
Pestriţi şi va
Willst du s Kühe:
meine Erde Sie
sein, weit und muhn
reich. vor dem
Mit Saaten, Tore dir
Weinbergen und mir,
und Teich, Wo die
Wäldern, Robinien
Queilen und blau
Getier? erblühen.

I Im Hof werden Wiesel mit den


h vielen
r Ferkeln und Enten tollen und
e spielen.

v Die seidenen Küken


o Zählen Hirsekörner mit den
l Schnäbeln
l Und jagen die Mücken.
e
n Vor dem Flurgang die bunten
Ahorne beben
E Und der Gockel kräht.
u
t Wie holen im Korb uns Blumen
e aus dem Beet.
r Aus Weidenruten flechten
Wie den Brautschatz, den
b rechten.
r
i Und aus der Wolle der Schafe,
n der fetten,
g Für die Kater weiche Bette.
e
n Willst du mein Garten sein
Mit hohem Gras, wie Samt so
u fein?
n (Alfred Margul-Sperber)
164 165
ÎNGENUNCHIERE
KNIEFALL
Tu miroşi ca
mamura şi apa din Dein Duft ist dem Marmor, den
fântână Quellen verwoben.
Ai scos din uitare o Die Hand hast du aus dem
mână, Vergessen gestreift,
Te-ai deşteptat cu Du hast deine dichten Wimpern
genele dese gehoben
Peste minunile Zu Wundem, die dein Sinn kaum
puţin înţelese. begreift.

Vino să te ascundă Verborgen in Binsen und Schilf


în trestii şi papuri sollst du ruhen,
Până-or sosi Bis die Kleider dir kommen aus
hainele din cufere Koffern und Truhen,
şi dulapuri, Die hohen Schuh',
Pnatofii înalţi Bald schnürst du eng sie zu,
Cu care-ai să te- Aus seidnem Glase deine Strümpfe
ncalţi, auch,
Ciorapii de sticlă Die weichen Spitzen, hausgewebten
de mătasă, Hemden, grau wie Rauch,
Horbota moale, Und meine Hände, die beiden,
cămeşile fumurii Werden dich in Duft und warmen
de acasă. Rauhreif kleiden.
Mâinile mele vor să
te-mbrace Mit Kirschen als Ohrgehängen
în aromate, calde Wollen wir uns unter die Ferkel
promoroace. mengen
Und den Kühen Kleie reichen
Cu cireşe la cercei Und ihre Euter melken, die
Să mergem la weichen,
purcei. Über dem Kübelrand.
Să dăm vitelor Gib mir deine kraftlose Hand,
taratele Mit den Strähnen von Heu, die sie
Mulgându-!e ţâţele bedecken.
în ciubere.
Dă-mi mâna ta Der Stier will deinen Handteller
fără putere lecken.
Cu fânul de-a valma.
(Alfred Margul-Sperber)
Taurul vrea să-ţi
lingă palma.
166
167
CĂSNICI EHE
E

Sopârlele verzi şi Die kleinen grünen and die


cenuşii, clin grauen Echsen
chiparoşi, Beäugen dich aus ihren
Se uită la tine, Dornenhecken.
şopârîă Sie sehen dich, du große weiße
Albă; cum coşi Echse,
Pe mal, cu Die Füße stickend in die Quelle
piciorul în gârlă. stecken.

Şerpii casei nu Des Hauses Schlangen sahen


te-au mai văzut, dich noch nie.
Oile se opresc, vacile Die Schafe schauen, Kühe muhn
rag. von fern,
Si măgarilor Sogar die Esel, tief verstrickt
încurcaţi în sind sie
muşte, le-ai In Krieg mit Bremsen, sehen
căzut dich so gern.
Cu drag.
Wir müssen gehen, ihnen alles
Trebuie să zeigen:
mergem să Die Weide, alle Ställe und den
cunoască Teich.
Târla, coteţele, Sie sollen wissen, wem sie einst
grajdul, balta, zu eigen.
Cine are să le Da - unser Igel, er erkennt dich
domnească. gleich!
Poftim... Ariciul (Heinz Kahlau)
nostru, până
una-alta.
168 169
GHICITOAREA RÄTSEL

Ghici Avea două portocale,


glücitoarea Si la sân (ascunde-le!)
mea. Ouăle, rotundele.
S-a pogorât
un păianjen Şi, să-mi mai aduc aminte
dintr-o stea, Unde să fi văzut şi-un bob
Din Carul de linte...
Mic, din Carul Nu ştiu, am uitat,
Mare, Cu toate că l-am pupat.
Pe un fir de
cânepă Ghici...
lucitoare. Am împletit ibrişim cu
arnici
Şi nu era Şi i-am tivit sprincene si
păianjen, era gene
păinjeniţă. Ca să-ngreuieze pleoapele
Avea, ca tine, alene.
o guriţă Ghici (mânca-o-ar tata!)
(Mânca-o-ar Cine era fata?
mama!)
Si părul ca
arama,
Ochii ca nişte
dude
Brumate,
negre, ude.

Si a scos
nişte picioare
lungi
Din două
pungi
Flutureşti, de
mătase,
Nu prea
subţiri, nici
prea groase,
Cu călcâie
Mirositoare a
lămâie.

La şale
Ratest du ein Und es zog zwei Beine,
Rätsel gern? Lange und feine,
Eine Spinne ließ Aus zwei Schmetterlingsnetzen
sich nieder von aus Seide,
einem Stern, Nicht zu dünn, nicht zu dick
Vom Kleinen beide,
Wagen, vom Mit zwei Füßchen an die Luft,
Großen Wagen, Die hatten einen Zitronenduft.
Von einem
schimmernden Bei den Lenden
Hanffaden Hatte es zwei Pomeranzen an
getragen. den Enden,
Und auf der Brust (schnell
Und es war verstecken!)
keine Spinne, Zwei runde Eier an den Ecken.
sondern ein Und wo war es nur, irgendwo
Spinnelein. vorn
Es hatte wie du Sah ich auch ein Linsenkorn.
ein Mündchen Daß mir das entfallen ist!
fein, Und ich hab es doch geküßt.
(Ein Ding ganz
wunderbar) Hast du schon zu raten
Wie Kupfer das begonnen?
Haar, Ich habe Baumwolle und Seide
Die Augen wie gesponnen,
zwei Und damit Wimpern und
Maultbeeren Augenbrauen besäumt,
weich, Damit sich die Lider senken
Verschleiert, verträumt.
feucht und Rate doch (ist das nicht
schwarz wunderbar?)
zugleich. Wer das Mädchen war?
(Alfred Margul-Sperber)

170 171
BĂRĂGANUL DER BĂRĂGAN

Tii firea ta de la pământ. Dein Wesen ist von der Erde allezeit.
Dai tuturor cu jurământ Du gibst einem jeglichen unter Eid
Un petec de brazJă şi-o Einen Streifen Acker und ein Grab.
groapă. Und deine Hand, die ihm Brot und
După ce le-ai dat pâine şi Wasser gab,
apă Holt sich beides wieder
Li le iei înapoi Und nährt die nackten Melonen, der
Si-ţi hrăneşti buruiana Disteln Purpurgefieder
ţăpoasă şi pepenii goi Mit gedoppelter Kraft:
îndoit, Gegorener Seele, gelebtem Saft.
Cu mâzgă trăită şi suflet
dospit. In deiner Seele sind ihrer aller Seelen
Und keine darf fehlen.
în sufletul tău sufletele lor, Wie weiche Wäsche geschichtet in
Ale tuturor, leeren Schubladen,
Se aştern ca rufăria moale Gewirkt aus verchiedenem Faden:
în sertarele goale Kattunene, wollene, seidene Tücher und
Teanc. Năframe, tulpane, Weben,
barişe Schräg zugeschnitten vom Leben.
Cu croiala piezişe.
Aus einem Leben verblieb allein
DLntr-o viaţă, a rămas Ein viereckiges Taschentuch rein.
curată Wennn das Taschentuch schwindet,
O batistă pătrată. bleibt
Dacă s-o topi şi batista, or In der Lade vesperrt und ihr einverleibt
să rămâie Der Duft von Zitronen, von Wermut der
în dulap, încuiate, miezuri Dufu
de lămâie. Von Rainfarn und Waldrebe und erfüllt
De pelin, de calomfir, de clematite. die Luft.
Plămădite.
Und hat, o Wind, die Zeit weder Leib
Când nu mai are timpul nici trup, mehr noch Gebein,
nici os Dannn werden mir Sippen und Ahnen
Vântule, îmi cunosc am Dufte kenntlich sein.
neamurile şi strămoşii după (Alfred Margul-Sperber)
miros.
172 173
o zi EIN TAG

Ziua de ieri s-a Der Tag von gestern ist mir


ţinut după mine, nachgelaufen,
crezând, Ich hörte ihn gehetzt und hungrig
Ca un câine schnaufen,
flămând, Er glaubte wohl, er sei gleicn andren
Că e legată cu Hunden
ceva, cu vre o curea, Mit einer Kette an mein Ich
Cu vre o frânghie, gebunden
de viaţa mea - An einem Kreuzweg vor Statuen
Şi la o răspântie blieb er stehn.
cu statui Da merkte er, er muß nicht mit mir
S-a întors, văzând gehn.
că nu-i.
Er verlor sich, ohnmächtig,
S-a pierdut heimatlos verwirrt -
neputincioasă şi Denn all die Zeit ist er mir
pribeagă nachgeirrt,
După ce vremea Hat mich verfolgt bei jedem Schritt
întreagă und Tritt,
M-a urmat, pas cu Bis in den Mittag lief er mit mir mit.
pas, până azi
La amiazi. Wer einen Tag verlor, vielleicht ein
Leben,
Cine şi-a pierdut o Der suche schnell, weil Nacht
zi cât o viaţă kommt und die Nebel sich erheben.
S-o caute repede.
Se înnoptează. Se (Heinz Kahlau)
lasă ceaţă.
174 175
PRIVEGHERE NACHTWACHE

Nu-nchide ochii, nu Strigă: - „Nu-i adevărat! Nu


adormi. sunt răstignit!
Ceasul e pe-aproape, Dovadă pălmile şi tălpile
pe-aci. inele".
Trebuie să treacă.
Poate cam pe la Si pune câinii pe ele.
toacă,
Poate cam între
vecernii şi utrenii,
Cam după amurgul
cu mirodenii.
Pe la greieriş,
Când îşi iveşte în
papuri, furiş,
Luna creasta.
Cam pe vremea asta.

Ia seama bine.
Ceasul o singură
dată vine.
Bagă de seamă.
Nu tăcea dacă auzi
că te cheamă.
Spune-i ceasului: - „Ti-
am auzit aripa de se
Cată-ţi de drum".

Vezi uşile să-ţi fie


încuiate.
Ferestrele ferecate
Şi poarta de la
ogradă.
Că or să vie
grămadă
Si sfintele femei,
Care se vor înălţa
din călcâie
câteştrei.
Cu făclii de ceară
Până la geamuri, ca
să ceară
Trupul tău adormit.
Schließ deine Augen Rüste dich gut!
nicht. Schlafe nicht ein! Schweige nicht wenn sie dich ruft!
Die Stunde ist nahe, sie Sage der Stunde: Ich hab deinen
kann es schon sein. Aschenflügel gehört.
Veilleicht kommt sie Geh deines Weges - mach kehrt!
heut -
Nach dem Paß auf, daß die Türen verschlossen
Abendgeläut? sind,
Vielleicht zwischen Verriegle die Fenster gegen den Wind!
Morgen - und Dein Hoftor mach dicht!
Abendgebet, Sie kommen in Haufen,
Wenn Dämmerung mit Die heiligen Frauen!
ihren Düften vergeht, Sie kommen nicht einzeln, sie
Zum Grillenkonzerte ist kommen zu drein.
es soweit. Auf Zehen, mit Lichtern werden sie
Vielleicht, wenn im schaun
Röhricht der Abend Bis in deine Fenster hinein.
verraucht. Sie fordern deinen schlafenden Leib!
Wenn heimlich die
Sichel des Mondes Schrei ihnen zu: „Es stimmt nicht, ich
auftaucht -
bin nicht gekreuzigt wie er!
Etwa um diese Zeit!
Ich zeige euch Hände und Fußsohlen
her!"
Sei auf der Hut!
Sie naht sich nur
Dan hetze die Hunde auf sie.
einmal.
(Heinz Kahlau)

176 177
DE DINCOLO
AUS DEM JENSEITS
Si-a răzimat scară
Drept, cu coarnele afară. Er hat eine Leiter angestellt,
Si s-a suit abea Die sich mit Haken am Himmel hält.
Până la o stea, Mühsam ist er hinaufgestiegen,
Să-şi facă loc de căpătâi. Um für sich einen Platz zu kriegen
Auf einem der Sterne vielleicht.
Si ajunse-n ceruri cel dintâi.
So hat er als erster den Himmel erreicht.
Scuturarea frunzelor nu 1-a îngropat,
Vântul nu 1-a înecat, Die fallenden Blätter begruben ihn nicht.
îngheţul nu 1-a-mpietrit, Den Atem nahm ihm kein Wind vom Gesicht,
întunericul nu 1-a înnegrit. Er wurde im eisigen Frost nicht zu Stein,
Die Finsternis färbte sein Antliz nicht ein.
în turlele rămase jos
Clopotele spânzurau de In den Türmen der Kirchen, die unten geblieben,
prisos Sind die Glocken sinnlos getrieben
Cu funiile de pulbere, An ihren Stricken, in Staub eingetaucht,
scufundate Wie Dochte, zur Hälfte verbrannt und verraucht
Ca nişte feştile arse pe Vom Bodensatz einer öligen Nacht.
jumătate,
în drojdiile nopţii uleioase. Das Funkeln des Sterns war gerade erwacht.

Steaua tocmai scăpărase. Das Wort war verstummt, es stak in der Kehle,
Im Schimmel der aufgeschriebnen Befehle.
Slova se isprăvise Die vergiftete Zeit hat auf Gräbern gesessen
în mucegaiul poruncilor scrise. Und alles vergessen.
Timpul otrăvit, răzimat de Mühsam schleppten sich über das Land
morminte, Die erloschenen Seelen, zu Asche verbrannt.
Nu şi mai aducea aminte. In Kirchen, in Häusern, an uralten Türen
Se târau pe pământ sufletele, Quält sich ein Kind, will das Leben verlieren,
cenuşile Ein sterbendes Kind, zertreten von Nacht.
La biserici, la case, la toate
uşile (Heinz Kahlau)
Se chinuia să moară, de
şapte
Nopţi, un copil călcat de
noapte.
178
179
HORE
REIGENTANZE
1939
1939


IARBĂ TREAZĂ WACHES GRAS

Cu urechea la pământ Mit dem Ohr am warmen B<jden


Lunecând l-ascult prin foi Hör ich in der Blätter Raunen,
Lungi, de cârji de popuşoi. In des Maises Stauden hör ich
Graiul apelor din vânt. Und im Wind der Wasser Stimme.

I-aud undele-aşternute Hör, wie sich die Wellen breiten,


Giulgii moi, ca de hârtie. Wie Papier, wie weiches Leinen -
Şoapte cum îi întârzie Hör den saumbeseelten Seufzer,
Sufletul să i se mute. Mit dem ihre Seele wandert.

Sculele mele cântate All mein selbstgesungnes Werkzeug


Le-aş zvârli vârtej în foc. Würde ich ins Feuer werfen.
Vreau un singur pai, în loc Möchte einem gelben Strohhalm
De unelte-ncnicişate. Statt gekreuzter Instrumente.

Dintr-o strună de o sfoară Aus der Saite eines Halmes


Voi să mă căznesc să scot Müh ich mich hervorzuholen
Geamătul şi-aleanul tot, Alles Stöhnen, allen Jubel,
Pâcla grea şi ceaţa rară. Feuchten Dunst und schüttren Nebel.

Treceţi toate pe o coardă, Sammelt euch auf einer Saite -


Iarbă trează, floare Waches Gras und tote Blume.
moartă. (Heinz Kahlau)

182 183
NU V-AM SĂDIT NICHT ICH HAB EUCH GEPFLANZT

Nu v-ani sădit şi nu v-ara cerceiat. Nicht ich hab euch gepflanzi, nicht ich erforscht.
Aţi încolţit în drojdii de ţărână. Ihr seid gestiegen aus den Erdensäften.
Bezna Uin zguri v-a pus şi Die Finsternis der Schlacken hat euch ausgesetzt,
semănat. An jede Krume krallt ihr euch mit Kräften.
Si de ogor v-aţi prins cu o ţâţână.
Ihr habt dem Garten alle Luft geraubt.
înăbuşind slăbatice grădina Erdrosselt habt ihr seine edlen Früchte.
Şi roadele alese le-aţi ucis. Nicht mal die Aprikosen habt ihr mir erlaubt
Nu m-aţi lăsat să mângâi nici Noch sacht zu streicheln. Alles war zunichte.
blajina
Căutătură galbenă-n cais. Wild, ungesellig, widerspenstig, hart.
Habt ihr mit eurem Fluch den Sieg errungen.
împotrivite, aspre, solitare. Ich hielt euch nutzlos und von bittrer Art,
Aţi biruit cu blestem şi năpastă Verfluchtes, dummes Unkraut, ohne Zungen.
Si vă crezusem strepezi şi
amare, Doch Segen dem, der euch geschaffen hat,
O blestemată bălărie proastă. Ihr habt sogar die Steine überwunden!
Und Friede euch, ich trage euch nicht nach,
Dar aţi răzbit în piatră: Pace Daß meine Gemüse aus der Welt verschwunden.
vouă!
Şi binecuvântare cui v-a dat. Und wenn mir auch kein Kraut, kein Obst mehr blieb.
Sunt bucuros de mulţumirea Mit Feenfingern aus den Furchen grabe
nouă Ich einer namenlosen Wurzel Trieb,
Că s-a stârpit gustosul zarzavat. Des unbekannten Unkrauts Honigwabe.
(Heinz Kahlau)
Şi de n-am luat nici poame, nici
legume,
Am scos cu degetele Cosânzenii
Din brazdă rădăcina fără nume
Si neştiuta miere-a buruienii.
184 185
FRUNZĂ PALIDĂ, FLOARE GALBENĂ BLEICHES LAUB, GELBES LAUB
Frunza când moare Sinkt ein Blatt tot zur Erae,
Se face o floare. Darf es eine Blume werden.
Au adunat lună şi lumină Die Bäume, im Garten versunken,
Pomii-n grădină Haben Mond und Licht getrunken
Si scutură soare. Und ertblättern Sonne mit feierlicher Gebärde.

Aţi fost nişte Dir wart nur Dinge,


trupuri Nun seid ihr Schmetterlinge.
Si v-ati făcut Nußbaum, deine Seelen schwinge!
fluturi.
Nucule, suflete Lorbeer, Maulbeerbaum und Mandelbaum im Freien
scuturi. Waren voller Papageien.
Sie veloren Flügel und Federn und Flaum
Dafini, duzi şi migdali Gemächlich und träge
Erau plini de papagali. Auf alle Wege,
Le-au căzut aripi şi pene, Und nur die Gerippe blieben auf jedem Baum.
Fulgii, alene
Şi pe-ndelete. Es duftet nach Wachs und Stein
Le-au rămas în arbori scheletele. Und wird bald Abend sein.
Im Nebel mit Erde verschlammt irgendwo
Miroase a piatră şi ceară, Schwindet der Karren voll Reiffroststroh,
Si ziua intră în seară. Ein blauer, schiefer Leichenwagen,
Prin ceaţa mânjită cu humă Von halben Rädern zum finstern Diebsfriedhof getragen.
Se micşorează carul cu paie de
brumă, Im Wasser und Pfützen achtlos ganz
Dric vânăt, strâmb, pe jumătăţi de Patscht ein einarmiger, lahmer Popanz,
roţi, Und, unvermögend, den Wagen zu schieben,
Şi cimitir întunecat, pe hoţi. Treibt er die Mähren mit Peitschenhieben.

în mocirlă şi apă Das Heute hat noch nicht deutlich begonnen


Calcă momâia ciungă şi şchioapă Und doch ist es, als wär's schon verronnen.
Şi duce carul ei cu gloabe mici, Dann konunt der Morgen, oder auch nicht...
Ca un jeluitor singuratec, cu bici. Der Schatten, gebückt, sammelt Stunden aus Licht.

Azi n-are-nceput desluşit (Alfred Margul-Sperber)


Şi pare o zi de sfârşit.
Mâine va fi, nu va fi... Iată,
Umbra strânge orele aplecată...

186 187
MOSTENIRE ERBSCHAFT

I-a luat plugar,


moşului Dar psalt bun şi lăutar.
din gura
Luleaua, Zicu-ţi şi eu o cântare
pe De alean şi înuistare,
arătură, Urcă-n Slăvi, într-o stihie.
Cu Scripca, taică, ţi-este
scuipatul vie.
de
mohârcă Ghiersul meu nemaicântat
. încâlcitu-i si uitat.
Si-a luat
si pe mos De te va trezi
în cârcă. urcuşul,
Dă-i băiatului
Moşul, arcuşul,
nedeprin Alăuta şi luleaua...
s cu
somnul, Ceru-i palid ca laleaua.
Adormis
e întru
Domnul.

Si ziua
nămiaza
mare,
Cu
unchiaşu
l în
spinare,
A-nvăţat

cânte-
aşa,
Din
scuipat
şi din
lulea.

Erai,
taicule,
Mitten Lern er mit Spucke und Pfeife,
beim Sang er ihm leis:
Pflügen
nahm er Du, Väterchen, warst nur als
dem Alten Bauer bekannt,
Die nasse Doch warst du ein
Machorkap Kirchensänger und Musikant.
feife
heraus. Jetzt singe auch ich dir ein Lied
Dann lud vor,
er den Voll Kummer und Traurigkeit.
Alten auf Es steigt dir zum Lob in den
seinen Himmel -
Rücken In dir ist die Fiedel lebendig alle
Und trug Zeit.
ihn nach
Haus. Noch niemals hat einer mein
Ghiersul gehört,
Der Alte,
Drum klingt es verworren,
des drum ist es verstört.
Schlafes
Gewohnhei Wenn du beim Weg in den
ten fern, Himmel erwachst,
Entschlief Möchte ich gerne, daß du mir
ihm im gleich
Herrn. Die Geige und deine Pfeife
vermachst.
Und mitten
im Tage, Der Himmel ist wie eine Tulpe
Auf dem so bleich.
Rücken (Heins Kahlau)
den Greis,

188 189
A VENIT VORBEI..
.

De zeci de vieţi în arcul streaşinii de


îl cheamă la cerdac,
Pe ce fără Le cârpeau cu aţă şi
vârstă, fără ac.
ţărm, fără
vamă, într-un plop cu turle
Din singurătate. subţire
Corbii-şi alegeau
Are să vie mănăstire.
vântul, poate, Mişunau omizile-n
Cu sulurile albii uscate
desfăşurate. De ape adevărate.
Poate o umbră Luna spartă
albă Căzuse-ntr-o scorbură
Cu lima în moartă.
salbă. Ca un urcior de lut.
Poate veni
pasărea Când a venit? Când a
înstelată trecut?
Cu aripa tăiată, Nu era vânt,
Acvilă, Nici pasăre, nici de
drumeaţă cer, nici de pământ,
Prin ţărână şi Nici om, nici vis.
ceaţă. Era ca un lucru scris.
Poate vântul Făptură de şoaptă şi
mării, pribeag pe scamă,
talaz.

Nu venise până
la amiaz'.
N-a venit nici
până la toacă.
Strigătul în
pustiu începuse
să tacă.
Păianjenii, preoţi
şi arhierei,
Puricând
odăjdiile de
scântei,
Seit zehn Leben ruft Der Schrei in der Wüste
er nach ihm wurde langsam leiser.
Ruft er den Spinnen, Popen und
Namenlosen, den Erzpriester,
Uferlosen, Die ihre Talare nach
Aus seiner Funken durchsuchten,
Einsamkeit. Hickten sie unter der Traufe
des Vordachs
Vielleicht wird der Mit Nadel und Zwirn.
Wind kommen
Mit aufgerollten In dem schlanken Kopfe
Schriften? einer Pappel.
Vielleicht kommt Machten Krähen ihre
ein weißer Schatten, Klöster.
Den Mond im Die verdorrten Betten
Halsgeschmeide? früherer Flüsse
Vielleicht der Waren voller Raupen.
gesternte Vogel In die tote Höhle eines
Mit dem Baumes
zerschnittenen Fiel der zersprungene
Flügelkleid? Mond,
Der Adler, der Wie ein tönerner Krug.
Wanderer,
Durch Länder und Wann kam er vorüber, wann
Nebel - ging er vorbei?
Vielleicht auch der Das war kein Wind!
Meerwind auf Weder ein irdischer noch
Wogen verirrt? himmlischer Vogel,
Weder ein Mensch noch ein
Bis Mittag sah er ihn
Traum.
immer noch nicht.
Es war wie Geschriebenes.
Auch nicht zum
Ein Wesen aus Flüstern und
Rufe des Flocken,
Stundenholzes.

190 191
Se urzeşte, se Das sich zusammenballte und wieder zerging
destramă
Ca o licărire de icoană. Wie das Aufglänzen einer Ikone.
Avea inel, cu o Es trag einen Ring mit der Perle,
broboană Wie eine Hagebutte so groß. Sein Blick war kummervoll,
Ca o măceaşă, privirea Wie bei Gemsen.
amară Mehr ein betrübtes Lächeln.
De căprioară.
Zâmbetul întristat. Du hast ihn erwartet,
Bist eingeschlafen.
L-ai aşteptat. Er ist gekommen -
Ai adormit. Und ging vorbei.
A venit. (Heinz Kahlau)
Aplecat.
192
193
BÂLCI ÎN ALDEBARAN JAHRMARKT AUF DEM ALDEBARAN

Hai mărgele! Ia mărgele! Glaskorallen, Glaskorallen,


Cerul meu e plin de ele. Seht, mein Himel hat von allen:
Giuvaere, cruci, po loabe. Schmuck, Juwelen, Kreuz und Kranz,
Câte trei şi patru boabe, Größe nach Belieben ganz,
Cu scântei mai tari, mai slabe. Stärkern Glanz und schwachem Glanz.

Vând şi un mărgăritar, Hab auch eine Perle licht,


Cinci ocale la cântar. Wohl fünf OkJca an Gewicht,
Dar păcat de greutate, Doch sie muß, 's ist nicht zu fassen,
Că scade la jumătate Davon eine Hälfte lassen.
Si pierde câte-o câtime Täglich eine kleine Menge
De crâmpei din îngustime. Schwindet ihr von ihrer Enge:
Vineri seara, la lucarne, Durch die Luke Freitag abend
O să-1 am cu două coarne. Sehn wir sie, zwei Hörner habend.
Dar aduce şi noroc. Gut, daß sie dann weiter rollt,
Că se face iar la loc... Weil sie später sich erholt.

Toată noapte ţiu deschis: Offen ist bei Nacht mein Stand;
Vând pe dragoste şi vis Traum und Liebe, allerhand
Şi numai pe datorie. Findet ihr auf Borg darin:
Plata la Sfânta Mărie, Zahltag erst zu St. Marien,
Ori la un soroc, ştiu eu? Oder sonst zu jeder Frist,
Când o vrea şi Dumnezeu. Wenn es Gott gefällig ist.

Ia numai un pumn şi du-te: Eine Handvoll nimm und geh!


într-o palmă ţii opt sute. Du hast tausend, wie ich seh.
Dacă merge bine treaba Geht es flott, geb' in den Kauf
Dau şi Carul Mic - degeaba. Ich den Kleinen Bären drauf.
Wenn mein Licht schon schwankt und zagt,
Când lumina se aciua, Weiß ich, daß es draußen tagt.
în oblon se face ziuă. Ladenschluß: die Steinennacht
Incui uşa pe la clanţă Wird verpackt im Schubkarm sacht
Si strâng bolta-n Und verstohlen heimgebracht.
lărăboantă Morgenrot darf mich nicht sehn,
Şi o car tiptil acasă: Morgenwind nicht auf mich wehn.
Zorile să nu mă vază,
Vântul să nu mă Noch ein Sern ist mir verblieben:
miroasă. Mädchen, wer von euch will lieben?
(Alfred Margul-Sperber)
Azi, mi-a mai rămas stea.
Fetelor, care o ia?

194 195
DENIE ABENDANDACHT

Seara sfoară, groasă


stau cu Cât o umbră de mătasă.
Dumnez Si se leagă de pridvoare
eu Mirodenii dulci de floare.
De Ca o punte de poteci
vorbă-n Pentru fluturi-n scurteici.
pridvoru
l meu. Pe drumul de el ales
El e Graiul n-are înţeles.
colea, Mai mult spune cucuruzul
peste Decât gura şi auzul.
drum, Domnul tace.
în altarul Glasul nu-şi trimite-
lui de ncoace.
fum, Domnul face.
Aprinzân
d între
hotare
Mucuri
mici de
lumânar
e.
Din
cerdacul
meu la
el
E un
zbor de
porumbi
el.
îmi
trimite
danie
Câte o
gângani
e,
Paianjini
pe sanie
Sau pe o
metanie,
Atârnaţi
de-o
Abends zur Ewigkeit.
unterhalt Er schickt mir sogar Geschenke
ich mich her -
mit Gott, Mal ein Käferchen, so still wie
Sitze ich er,
vor meiner Schlitten voller Spinnen - danke
Tür. Herr!
Auf des Oder wie in einem Rosenkranz
Weges Hängen sie an einem dünnen
andrer Seil -
Seite sitzt Dünn wie Schatten, aber fest
er auch - und heil.
Im Altar Und es knüpfen sich von Tür zu
aus Tür
Rauch. Blumendüfte, süß und schwer,
Zwischen zu mir,
unsren Die wie Brückenstege durch
Grenzen den Wind
hat er Für die bunten Schmetterlinge
Licht sind.
entfacht -
Kerzenstü Auf dem hier von ihm
mpfe gewählten Weg
flackern in Hat die Sprache weder Sinn
der Nacht. noch Zweck.
Denn von Mehr als möglich zwischen
meiner Mund und Ohr
Tür ist es Bringt wohl eine Staude Mais
nicht weit hervor.
- Und so schweigt der Herr -
Einen Seine Stimme sendet er nicht
Taubenflu mehr -
g Denn nun schafft der Herr.
vielleicht (Heinz Kali lau)
196 197
GESANG VON DER KRANKHEIT
CÂNTEC DE BOALA
Gott, der große Herrgott mein,
Domnul, Dumnezeul mare
Schenkte mir zwei Gläser ein
Mi-a umplut două pahare
Vom berühmten Himmelsschnaps,
Din cerescul lui rachiu
Aus dem Monde frisch gezapft,
Scos din lună cu burghiu.
Tat in jedes ein Stück Gnade,
Şi-n fiecare pahar
Daß das Trinken mir nicht schade.
A lăsat şi-un drob de har.
Und mit einem stummen Winke
Amândouă-s ale tale,
Reichte er sie mir: Nun trinke!
Zise Domnul, ia-le, bea-le.
Doch nach dieser Kommunion
După ce m-a-mpărtăşit,
Machte sich mein Ich davon,
Insul mi s-a risipit.
Schwand, als ob ich es vertrieb,
L-am pierdut jurîmprejur,
Wie ein Nebel durch ein Sieb,
Ca o ceaţă dintr-un ciur.
Und ich blieb, leer im Gemüte,
Si-am rămas pribeag în
Wie ein Duft ohne die Blüte,
boare,
Deren Stengel matt im Glas
Ca un miros fără floare.
Seine Wurzel lang vergaß.
Al căreia lemn uscat
Wie ein Feuer ohne Brand,
Rădăcina şi-2. uitat.
Wie ein Rauch, des Feuer schwand.
Ca un foc fără cărbune.
Ca un fum fără tăciune.
Den ich trank, der heilige Trank
Gärt in mir und macht mich krank
Sfintele sale potire
Und mein Geist irrt trunken weit
Au intrat în clocotire.
In und außer jeder Zeit.
Sufletul îmi umblă beat
Von des heiligen Trunks Gewalt
Pe subt veac şi peste leat.
Wird es mir bald heiß, bald kalt.
Si de sfânta băutură
Und, als hätt ich Gift getrunken,
Mă ia cu frig şi căldură.
Ist mein Fleisch ganz eingesunken.
Carnea n-ar fi mai bolnavă
Dac-aş fi băut otravă.
Such ich über das Gebresten
Meine Seele sanft zu trösten,
încerc sufletul să-1 mint
Ist's umsonst, denn ihr ist klar,
Că boala nu mi-e de-
Daß nur schuld die Gnade war.
argint.
Linderung schafft ihr allein
Beteşugul, în zadar
Nacht für Nacht der Mondenschein:
Că nu-mi vine de la har.
Dar un leac întotdeauna
1-1 aduce noaptea luna,
199

198
Si când luna-n ceruri nu e Wenn der Mond am Himmel fehlt,
» Stöhnt sie, wie vom Alb gequält.
Geme ca străpuns de
cuie. Ja, darum beschwör ich's dreist:
Alles kommt vom Heiligen Geist,
Din ce văd, cu Und fortan ist mir nicht schade
jurământ, Um mich oder um die Gnade.
Boala-i de la Duhu! (Alfred Margul-Sperber)
Sfânt,
Si nu mi-e milă
măcar
»
De nu de mine, de har.

i
200 201
DACICA El ţi-a dat glas. Eu îţi voi da cuvânt.

Mă uit la tine, şubred vas de lut.


Trei mii de ani ai încăput.
Veci de vecii, pe care le înfrunţi,
S-au adunat în golul tău, mărunţi,
Si fiecare vârstă din vecie,
Lăsând un fir de praf drept
mărturie,
L-a pus tihnit în ciobul păstrător.
Clipa trăieşte, veacurile mor.

Tu, plin de taine şi ştirbit în gură,


Ai stat ascuns adânc în arătură.
Nici oasele nu i s-au pomenit
Ale aceluia ce-n zmalţ te-a-
ncremenit
Si, frământând, ţi-a dat obârşii noi.
N-a mai rămas măcar din el gunoi.
Tot un pământ, la fel de bun, la fel
de prost:
Tu eşti aici. El parcă nici n-a fost.

Dar înmuiată-n sânge şi sudoare.


Unghia lui ţi-a pus un zbenghi de
floare
Si, ocolindu-şi coapsa cu subţire
Chenar, i-a dar noroiului simţire.

Tu poţi să fii, el poate să nu fie,


Zgâriitura-i teafără şi vie.
Nu eşti al singurului Dumnezeu,
Ca luna, ca o stea, ca o pustie,
Eşti şi al semenului meu.
Brâul tău viu, când mâinile-au
murit,
Dă biruinţă gângaşului pipăit.

Olarul drept pe palma lui te-a pus


Şi-ai scos răspuns, la deget, în
auz.
Fragedul sunet, dulce, lin,
E-ntreg şi nou ca la-nceput, şi plin.

Urciorule de vis şi de pământ,


DAKISCHER KRUG Du stehst vor mir und er schien niemals da.

Du stehst vor mir, gebrechliches, Gefäß. Doch feucht von seinem Blute und vom Schweiß,
Dreitausend Jahre nahmst du in dich auf. Hat dir sein Finger Blumen eingeritzt.
Die Ewigkei.en, denen du getrotzt, Mit zartem Muster gürtend deinen Leib,
Sie sind in deiner Wölbung Hat er dem Lehm Empfindsamkeit verliehn.
eingeschrumpft.
Und jedes Alter dieser Ewigkeit So kannst du dauern, er braucht nicht zu sein.
Ließ dir zur Zeugenschaft ein Körnchen Heil und lebendig ist dein Blumenkranz.
Staub, Und so gehörst du nicht allein dem Gott,
Behutsam hat dein Scherben es bewahrt. So wie der Mond, die Wüste und der Stern,
Jahrtausende vergehn, der Lidschlag lebt. So bist du meinesgleichen Eigentum.
Dein Gürtel lebt, wenn auch die Hand zerfiel.
Geheimnisvoller, mit verletztem Mund, Verleiht dem zarten Tasten seinen Sieg.
Tief unterm Acker ruhtest du verwahrt.
Von dem, der dich im Schmelz erstarren Der Töpfer setzte dich auf seine Hand,
ließ Du gabst vom Finger Antwort in das Ohr.
Und der dir. knetend, eignes Leben gab, Dein süßer, leiser, wundersamer Klang
Fand man nicht einmal mehr die Knochen Ist heil und voll, wie er am Anfang war.
auf.
Kein Staubkorn ist, das von ihm übrigblieb. Du brauner Krug aus Erde und aus Traum.
Es war der gleiche Lehm, gleich schlecht, Er gab dir Stimme, ich geb dir das Wort.
gleich gut. (Heinz Kahlau)

202 203
STRIGOI PRIBEAG HEIMATLOSES GESPENST

Dintre vrăjmaşii tăi mai Unter deinen Feinden hast du einen.


nempăcat, Der verlegt dir deinen Weg bei jedem Schritt.
Unul aţine drumul la tot pasul, Schurkischer als die, die nie verzeihen.
Mai ticălos ca toţi câţi n-au Nicht der Stunde, noch dem Schoß, der dich erlitt.
cruţat
Că te-ai născut, nici pintecul, Schwerelos steigt Mond aus dunkler Erde,
nici ceasul. Auch die jüngste Blüte bebt in seinem Tau.
Nie kann er das Heilige vergessen.
Slobodă iese luna din pământ, Jede Ähnlichkeit färbt ihn vor Ärger grau.
Si-n rouă ei trasare nouă floarea,
El nu putea să uite lucrul sfânt Leise wie ein Marder zieht er Kreise,
Si-1 tulbură jignit asemănarea. Will dein Kind vergiften, legte dir den Brand
Gern an Haus und Hof, an Stall und Scheune,
îţi dă tiptil ocoale de dihor. Doch aus Furcht vor Kohlen zittert ihm die Hand.
Ti-ar otrăvi odrasla şi ţi-ar pune
Foc în părul, în staul şi pridvor, Könntest ihn dir an den Sattel hängen,
De nu si-ar teme mâna de Daß dein Fuchs ihn über taube Erde schleift.
tăciune. Ihm die Schlinge um die Kehle knoten,
Bis das Gras ihn wetzt und sich sein Hals versteift.
Ai fi putut să ţi-1 agăţi de şea.
Si roibul să-1 târască târna Nachts im Traume, unter den Gespenstern.
oarbă Flüstert er dir dennoch unterwürfig zu.
Cu funia-nnodată de grumaz, Fleht um Mitleid, du sollst ihn erlösen,
aşa, Er will Licht und Trost und bettelt um die Ruh.
Pân' la tocirea oaselor de iarbă...
Plagt er dich am nächsten Tag von neuem,
Dar noaptea-n vis, printre strigoii Laß ihn immer wieder Gift und Galle spein,
reci, Weil du weißt, aus Schmutz ist seine Seele,
Vine smerit, şi şoapta lui blajină Will er auch an Zweifeln leiden und bereun.
îţi face rugăciune să-1 dezlegi (Heinz Kahlau)
Si să-1 mângâi cu milă şi lumină.

Si când, a doua zi, te-nfruntă iar,


îl laşi să scuipe bale şi scăpau,
Pentru că ştii că sufletu-i murdar
Se îndoieşte şi că-i pare rău.
204 205
DOI COPII S-AU DUS
ZWEI KINDER GINGEN FORT
Doi copii s-au dus de mană
Colindând o săptămână Zwei Kinder gingen Hand in Hand.
După scoici, după ghioace. Sie wanderten eine Woche lang
Nach Muscheln und Schneckenhäusern umher.
Vrând cu mare să se joace, Sie wollten spielen mit dem Meer.
Ea, pierdută-n hora ei.
Nu s-a prins la rând cu ei, Das Meer, versunken in seinen Tanz,
Aţâţată să-şi destrame Übersah die Wünsche der beiden ganz.
Păturile de năframe. Es wollte sich aufgeregt und allein
Von seinen Hüllen und Tüchern befrein.
Se dezbracă şi se-mbracă,
Singură ca să se placă, Es hat rieh entblößt, es hüllte sich ein.
Fermecată să se scalde Um vor sich selber schöner zu sein.
în sidefuri şi zmaralde. Von sich bezaubert, wollte es baden
An seinen Smaragd- und Perlmuüergestaden.
Nu ştiu ce le-a căşunat
Pe la ceasul înnoptat, Ich weiß nichts über ihr kindliches Spiel
Că pe un drumeac stingher Um die Abendstunde, als Dämmerung fiel.
S-au pierdut, intrând în cer... Sie verloren sich still, einsam und klein,
Auf ihrem Weg in den Himmel hinein.
(Heinz Kahlau)

206
207
ALTE CUVINTE POTRIVITE ANDERE WOHLGEFÜGTE WORTE

1940 1940
EPIGRAF ÜBERSCHRIFT

Stihuri, zburaţi acum din Ihr Verse, schwingt euch auf aus meiner Hand
mâna mea Und hinket durch die Luft zu allen Sternen.
Şi şchiopătaţi în aerul cu Wie kleiner, samtner Vögel Unverstand
floare, Im Mai beginnt zu fliegen und zu lernen.
Ca păsările mici de catifea
Ce-ncep în mai să-nveţe şi să Nun brecht, ihr Verse, auf zur Todesfahrt,
zboare. Wie goldenes Laub im Herbst entsinkt in Scharen.
Die jungen Klausner werden still und zart
Stihuri, acum, porniţi, vă Im Sarge eines Buches euch bewahren.
scuturaţi,
Ca frunzele-aurite, pentru Herzverse, die man zwischen Dornen bricht.
moarte. In Halm und Wurzel ganz erfüllt mit Schmerzen,
Pustnicii tineri, trişti şi So dringet nun, verstanden oder nicht,
delicaţi, Den Freunden und den Fremden in die Herzen!
Păstra-vă-vor într-un sicriu de
carte. Und gleich der Nacht, in welcher Verse reifen.
Sät Scheu und Zweifel durch das ganze Land,
Stihuri de suflet, dintre spini Denn Er, der Wissen hat und kein Begreifen,
culese, Sreut weißes Dunkel aus mit meiner Hand.
îndurerate-n spic şi-n (Alfred Margul-Sperber)
rădăcini,
Pătrundeţi, înţelese şi
neînţelese,
în suflete de prieteni şi
străini.

Si semănaţi, ca noaptea ce
vă naşte,
Sfiială şi-ndoieli unde-ţi
cădea,
Acel-ce-ştie, însă nu
cunoaşte,
Varsă-nruneric alb cu mâna
mea.
210 211
SCHIVNICIE EINSIEDELEI

Subt povârnişul In der schilfgedeckten Dächer


caselor de şiţă Neigung
întârzia din Hat ein Streifen Himmel sich
ceruri o şuviţă, verspätet -
Oprită-n marea Aufgehalten durch den Tod der
moartă a Bauernnächte,
nopţilor din sat; Aufgehalten von dem trocknen
De-o cracă Ast des Unheils.
neagră de potop
uscat. Weiße Herden von Azur und
Feuer
Turmele albe de Wandern langsam über ihre
azur şi foc Weiden,
încet s-au Drehen um sich selbst das Licht,
strămutat din wie Locken -
loc. Denn den Blasbalg hat der
S-a răsucit Himmel eingezogen.
lumina-n sine ca
zuluful. Ist es ein Wind, ein Seufzen,
Cerul, Agonie?
dezumflat, şi-a Überall herrscht hier das stumme
strâns burduful. Grauen.
Wem gehört die Stimme, die ich
Vânt e? Geamăt höre?
e? Agonie este? Kann sie aus dem Psalter
Spaimă liniştită kommen, aus dem Kloster?
stăpâneşte
preste. Schwarze Trappen rutschen
Al cui e glasul mare knieend vorwärts.
care bate? (Heinz Kahlau)
Au vine din Psaltire?
Au vine din cetate?

Dropii de beznă
se târăsc
îngenunchiate.
212 213
INSCRIPŢI INSCHRIIT
E
»
Când mi-a alăturea s-au dus.
sărit pe
dinainte,
Râul mi-a
spus:
Vine cu
mine,
Si nu in-ara
dus.
Când îmi
trecu pe
maluri,
Vântul mi-a
spus:
Vino cu
mine,
Si nu m-am
dus.
Când mi-a
zburat de sus
în jur,
Şoimul mi-
a spus:
Vino cu
mine,
Şi nici cu
şoimul nu
m-am
dus.
Si au
trecut pe
lângă
mine,
Către
apus,
Apele,
vântul,
stelele,
şoimii.
Si au
trecut si-
Als er vor Komm doch mit!
mir Ging ich dem Wind nicht nach.
hersprang, Als sogar der Falke
Sprach zu Kreizend kam und sprach:
mir der Komm doch mit!
Bach: Nicht einmal dem Falken gab
Komm doch ich nach.
mit! Und so zogen sie an mir vorbei,
Ich ging Westwärts, in den
dem Bach Abendsonnenschein -
nicht nach. Wasser, Winde, Sterne und die
Als der Falken
Wind auf Zogen fort und ließen mich
Wellen allein.
Weiterzog (Heinz Kalilau)
und sprach:

214 215
ŞAPTE CÂNTECE CU GURA- SIEBEN LIEDER MIT GESCHLOßNEM MUND

NCHISA 1940

194Ü
DUREREA MEA MEIN SCHMERZ

Durerea mea de vineri duminica- Süßer wird mein Freitagsschmerz


i mai dulce. am Sonntag,
O gust mai mult când Besser schmeck ich ihn, tönt eine
sună un clopot dintr-o Glocke.
turlă. Werktag ekelt mich, ist mir zuwider.
De ziua săptămânii mi-e Dunstig ist das Jahr, die Zeit zu
milă şi mi-e silă. dicht.
Anu-i opac şi vremea s-a- Die vergangne Stunde ruft mich:
ngroşat, Folge!
Mă cheamă ora din Doch es ist kein Raum, durch Ruß
trecutul isprăvit und Asche
Si nu e loc să ies din cea Aus der jetzigen hinauszutreten.
de-acum, Dennoch ist die Gegenwart mir
Prin funingini şi scrum. teuer,
Timpul mi-este însă Denn ich spüre, sie wird mir
scump, gehören
Căci mi se pare că-i al In der Furcht wie in den
meu, Tapferkeiten.
în vitejie şi-n înfricoşare. Bist du Held? Bist du vielleicht ein
Eşti un erou? Eşti un Flüchtling?
fugar? Mensch, getragen wie ein
Omule, purtat ca o manta Reisemantel?
târâş. Von fünf Knöpfen sind noch drei
Din şapte nasturi mai geblieben.
atârnă cinci. Zwei davon vclor man mir den
Doi s-au pierdut, Zeiten.
Unul a rămas pe munte, Einer blieb in den Gebirgen liegen.
Altul a căzut în râpă. Einer ist in eine Schlucht gefallen.
Auzi-1... Cade în eternitate. Hör - er fällt noch in die
Ewigkeiten.
(Heinz Kah
218 219
MAI MULT PĂMÂNT MEHR ERDE

Duc pământ E bine în sufletul tău.


pe tălpi
Cât cuprinde Dă-i puţintică miere şi-o
pământul. prescură,
Mi-am făcut Tine-1 o sută de ani ascuns,
opinci din S-asculte, noaptea,
şesuri, Lângă mâinile tale-
Corăbii din mbătrânite,
talaze Toaca blândă de utrenii.
Si aripi din
vânturi.
Mai mullte
ape clocotesc
în mine
Decât în
matca mării.
Mai multe
stele au
sclipit.
Văzduh mai
mult a fugit,
Umbră mai
multă a
trecut
Prin păsurile
sufletului
Decât prin
piscuri.

Drumeţul
îngheţat pe
creste
A fost adus
pe targa,
încălzeşte-i
mâinile,
maică,
La icoane,
Luniinează-1
cu candela.
E bine în
chilia ta,
Ich habe soviel vorbeigesogen
Erden an den Durch all die Schritte meiner
Sohlen, eignen Seele
So viele Erden es Als zwischen Gipfeln aller hohen
nur gibt auf Berge.
Erden.
Aus Ebnen Der auf dem Grat der Höhn
machte ich mir erfrorne Wandrer,
meine Schuhe Sie brachten ihn zu uns auf einer
Und meine Bahre.
Scliiffe machte Komm, Mütterchen, erwärme seine
ich aus Wogen. Hände,
Der Wind gab Erwärme sein Gesicht vor der
mir den Stoff für Ikone,
meine Flügel Beleucht ihn mit der ewig hellen
Und in mir Lampe.
brodeln sehr viel Es ist so still und gut in deiner
größre Fluten Hütte,
Als auf dem Es ist so warm und still in deiner
Grund der Seele.
ungeheuren
Meere. Gib ihm ein wenig Honig, etwas
Es haben viel Meßbrot,
mehr Sterne in Und halte ihn für hundert Jahr
mir verborgen.
aufgeleuchtet, Damit er neben deinen welken
Es ist mehr Luft Händen
an mir In seinen langen Nächten still
entlanggestriche erlausche
n, Die Nachtgebete sanfter
Mehr Schatten Stundenhölzer.
sind an mir (Heinz Kahlau)

220
221
TOT O BAUERNMANTEL
SARICĂ

Tot o sarică mine


mă-ncape, O carte groasă
Gros şi slab, S câinele de-acasă?
mare şi mic.
Făcându-se
pentru mine
pitic,
M-a bătut pe
umeri
Dumnezeu
Cu mâna lui
femeiască.
Tu eşti? m-a
întrebat; te
cunosc.
Nu am ştiut
răspunde.
Eu eram? Eu nu
eram?
Cum putea să
mă cunoască?
Mă cunoşti,
Doamne, din
vie,
Din lume, din
farmece, din
schit?

O să-mi spuie
altădată,
Dumnezeu,
în ceasurile
mici din
amurg,
Când vom
vorbi în patru
ochi.

Dar când voi


pleca într-acolo
Pot să iau cu
Ein und derselbe War ich es, war ich es nicht?
Mantel des Woher kannte er mein Gesicht?
Bauern hüllte Woher kennst du mich, Herr? Vom
mich ein - Weinberg vielleicht?
Dick oder mager, Aus der Welt, den Beschwörungen,
groß oder klein. aus dem Kloster im Tal?
Mir zuliebe hat Antworten wird er mir sicher ein
Gott sich zum anderes Mal,
Zwerg werden Wenn die schrumpfenden Stunden
lassen, der Dämmerung gehn.
Mich an den Wenn wir unter vier Augen
Schultern zu beisammenstehn.
fassen
Mit seiner Doch wenn ich einmal
fraulichen Hand. hinüberziehen sollte zu ihm,
Bist du es? fragt Wird er mich mitnehmen lassen zu
er, ich habe dich solcher Stund
lange erkannt. Das dickste von meinen Büchern
Mir hat's nicht Und meinen Hund?
zur Antwort (Heinz Kahlau)
gereicht -

222 223
SINGURE VIN SIE KOMMEN VON SELBST

Singure vin lucrurile din Sie kommen von selbst, die Dinge, aus
trecut, dem Vergangnen.
Duhul lucrurilor Der Geist aller Dinge ist wesen- und
fără fiinţă, fără schattenlos.
umbră. Sie kommen vom Unkraut der Zeil,
Vin din buruienile Vom Samte des Moders.
vremii, Sie kommen aus Zunder, aus
Din catifeaua morschendem Kork -
putregaiului, Begleitet vom Sang der Libellen.
Din iasca lui, din Die Traurigkeiten von einst -
pluta scorburoasă, Aus den früheren Leben des Lebens.
însoţite de zboruri Einige kennen mich noch, doch für
de libelule. andre bin ich vergessen.
Tristeţile de Un mir ist so kalt.
demult.
Dintr-alte vieţi ale Sie hat es mir niemals gesagt, wie sie
vieţii. heißt,
Unele mă ştiu, Ich sah sie von oben.
altele m-au uitat, Und wieder -
Mi-e frig... Ich sah sie zum zweiten Male,
Schon ganz entfremdet.
Cum o chema nu mi-a Zum ersten Mal dort am Brunnen der
spus. Samariterinnen,
Dann auf einer Straße mit einem
Am văzut-o de sus
Regenschirm.
încă o dată.
Sie ist schon nicht mehr das schlanke
De două ori o am
Mädchen,
văzut,
Den Krug an der Hüfte -
înstrăinată.
Sie ist ein Ding - vermengt
O dată, la fântâna
Mit Dingen - schattenlos.
Samaritencii,
(Heinz Kahlau)
O dată, pe stradă,
subt umbrelă.
Nu mai e fata
zveltă cu doniţa pe
umăr.
E un lucru, amestecat
Cu lucrurile fără
umbră.
224 225
TOATE STELELE ALLE STERNE

Toate stelele care-au Alle Steme, die hindurchgegangen


trecut sind
Prin zăbravnicul Durch meine Trauer,
meu Sind in andren Schwärmen
S-au ridicat într-alte aufgestiegen,
roiuri, Wo sie in ganz andre Nächte
Intrând într-alte tauchten.
nopţi. In den Pappeln einst - nun in den
Erau în plopi, s-au Tannen,
prins în brazi. In Zypressen hingen sie und nun in
Erau în chiparoase, Linden,
au intrat în tei. Einst in Brunnen tief und nun in
Au fost în fântâni, Himmeln.
sunt în ceruri. Morgenstern, ich wünsche guten
Bună Morgen!
dimineaţa, Stern, du Silberwimper, gleißt wie
luceafăr! eine Rüstung.
Geana de argint Warst auf einem Kettenhemd,
tremură ca Stehst nun an Horizonten!
zaua, Mädchen, einen schönen guten
Ai fost pe un Morgen!
pieptar de fier Bis zur Tagesneige werdet ihr sie
Si-ai răsărit în pflanzen,
zare. Eurer Röcke Säume fest im Gürtel,
Bună- Sterne, die verspätet in der Erde
dimineaţa, wurzeln.
fetelor! (Heinz Kahlau)
O să priviţi,
până la
scăpătat
Cu fotele întoarse
pe brâu,
Stelele
întârziate,
încolţite, în
pământ.
226 227
DE PE PODUL RÂULUI VON DER BRÜCKE EINES FLUSSES

De pe podul râului Von der Brücke eines Flusses


M-am uitat în unda lină, Sah ich in die sanften Wellen
Prin care s-a strecurat Und sie schienen mir durchzogen
Fumul vremii albastru. Von dem blauen Rauch der Zeit.
Au trecut înot păsările albe, Weiße Vögel schwammen weiter,
Cenuşii şi pestriţe, Wie die farbigen, die grauen,
împinse de umbră de sălcii. Mit dem Schatten grüner Weiden.
Au trecut şi luntrile, Weiter zogen auch die Kähne,
Au trecut şi îngerii oglindiţi. Auch die Engel, die sich spiegeln.
Peste umărul meu se uită în Über meine Schulter blickte
ape Eine Menge in das Wasser.
Mulţimea. Sah mich um - leer war die Brücke,
M-am ridicat: podul era pustiu. Beug mich vor - sie kehren wieder,
M-am aplecat: mulţimea s-a Frag ich - hör ich keine Antwort.
întors. Auch ein Kind schaut in das Wasser,
Am vorbit şi nu mi s-a Es bestaunt wia ich die Schönheit.
răspuns. Paß nur auf - du könntest fallen!
Se uita şi un copil în râu, Paß nur auf - du könntest fallen!
Uimit şi el de frumuseţea lui (Heinz Kahlau)
Vezi să nu cazi!
Vezi să nu c?.zi!

228 229
DORMI? SCHLÄFST DU?

Dormi, sufletul Unde umbli noaptea singuratec?


meu? te-ai culcat? încălţămintea ţi-este
Plouă şi singur neatinsă.
mi s-a urât. Nu e gunoi la tine.
Vreau să nu te Te-mbraci cu cămaşă de
supăr. piatră
Te-am văzut Şi te încingi cu funie de-
citind la lampă argint.
Si n-am băgat Tu n-ai nici sudoare,
de seamă Nici praf, nici scuipat.
Când ai închis
oblonul din Un ac îmi înglodeşte
grădină, inima străpunsă,
Tărcat cu Medicule fără de
dungi egale de prihană.
lumină. Sau e un cui de la Crucificat
Sau un ghimpe din cununa lui.
Am bătut încet Vindecă-mă, suflete.
în fereastră Vin-acasă, suflete.
Si iar am Adu leacuri, suflete.
bătut, mai
tare,
Si am intrat în
încăperea ta.
Curată
rânduială!
Cartea sta
deschisă la
pagina albă:
Toate paginile
cărţii erau albe.
Ce citeai tu
într-o carte
fără slove?

Patul era
nedesfăcut.
Cearşaful nou,
perina
proaspătă.
Unde ai plecat?
Meine Seele - dieses Buches.
schläfst du? Sag, was hast du in dem Nichts
Legtest du dich gelesen?
nieder?
Regen rinnt, ich Unberührt dein Bett
bin allein - Und frisch die Kissen.
verdrießlich. Wohin bist du heut noch
Doch ich möchte fortgegangen?
dich nicht ärgern. Wohin streifst du einsam durch
Sah dich bei der das Dunkel?
Lampe lesen, Unberührt stehn deine Schuhe,
Merkte nicht, Doch an dir ist nie ein Schmutz
Daß du die zu finden.
Fensterläden zu Hast ein Hemd aus Stein um
dem Garten, dich geschlagen,
Dem vom Licht Gürtest dich mit einem
gestreiften, längst Silbergürtel.
verschlossen. Du kennst weder Staub
Noch Schweiß - noch Speichel.
An dein Fenster
klopfte ich erst Im durchbohrten Herzen
zaghaft. schmerzt die Nadel,
Wieder klopfte ich, Unermüdlich großer Arzt du;
doch erwas stärker, Oder ist's ein Nagel vom
Bin in deine Erlöserkreuze
Kammer Oder gar ein Dom aus seiner
eingetreten. Krone?
Welche saubre Seele, heile mich!
Ordnung! Komm heimwärts, Seele!
Aufgeschlagen Seele, bringe Mittel, mich zu
lagen weiße Seiten, heilen!
Leer wie jede Seite (Heinz Kahlau)

230 231
UNA SUTA UNA POEME HUNDERTEINS GEDICHTE
1947 1947
ÎNTOARCERE RÜCKKEHR

Copacul, vântul au Şi spune-le că viu


venit de-aseară numaidecât.
Şi cheamă gândul
istovit, afară:
Li-i dor de el, că nu
se mai adună
De multe nopţi, să
umble împreună.

Unde-i, mătuşe, nu-1


văzuşi?
Staţi să mă uit. V-
aduc răspuns acuşi.

întreabă, gândule, de
tine
Vântul pribeag şi
pomul. Nu mi-e bine.
Ce să le spui? Ştiu eu
ce să le spui?
Că gândul, maică, nu
mai e al lui...

Spune-le că m-au
amăgit destul,
Că sunt de vânt, de
drum şi de copaci
sătul,
Că zac olog, mârşav
şi amărât...

Ba nu!
Stai, nu te du.

Dă-mi cârjile, dar


prinde-mi tulpanul
alb de gât
Cu boldul lung de aur
cu gămâlie-albastră.
Şi dă-mi şi-o floare
din ghiveciul din
fereastră,
Der Baum und der Wind Sag, ich gehöre mir nicht mehr
kamen abends vors Haus allein!
Und riefen den müden Sag, sie enttäuschten mich alle zu
Gedanken heraus. sehr,
Sie sehnten sich nach ihm, Wind, Weg und Bäume mag ich
weil er schon seit vielen nicht mehr.
Nächten nicht kam, um Sag, daß ich verbittert, lahm,
mit ihnen zu spielen. bettlägrig bin -
Nein, warte -
Sag, Mutter, wo ist er, hast Geh noch nicht hin!
du ihn gesehn?
Bleibt, ich bring Antwort. Bring meine Krücken, den warmen
Ich will zu ihm gehn. Schal dort!
Steck die Goldnadel fest, mit dem
Hörst du, Gedanke? Es lichtblauen Knopf.
fragen nach dir Brich mir am Fenster eine Blume
Der Baum und der irrende vom Topf
Wind! Schlecht geht's mir! Und sag ihnen bitte, ich komme
Was soll ich nun sagen. sofort!
Mir fällt doch nichts ein! (Heinz Kahlau)

234 235
PĂSTREAZ
Ă BEWAHRE
Păstrează Cândva, de lacrimile toate.
lacrimile în
urcioare
Si-ascunde-o,
copila mea,
departe,
Comoara cu
mărgăritare,
Plânsele lacrimi
sunt mărgăritare
moarte.

Nu trebuie să
moară
Nici-una din
comoară,
E zestrea ta de
teafără fecioară.

Cununa ta
domnească, de
scântei,
Să stea în taina
din firida ei.
Te caliceşte, ■
irauge subt
zăvoare
Neîncepute'e
urcioare de izvoare,
Să nu străbată-n
ele nici, curată,
luna.
Nu cheltui din
lacrimi, tu, nici-una.

întârzie suspinul
şi, la plată,
Să nu plăteşti cu
lacrimi
niciodată,
Că o să ai
nevoie, poate,
Laß deine Tränen in die funkelnde, helle,
ihrem Krug, Halte sie gut in der Nische
Verberge ihn, Kind, verborgen.
vor diesen und Sei geizig, verschließe sie hinter
jenen. Riegeln,
Verbirg deinen Die unberührten Krüge der
Perlenschatz gut Quellen.
genug, Laß nicht einmal den Mond in
Denn tote Perlen ihr Versteck,
sind geweinte Gib auch nicht eine deiner
Tränen. Tränen weg.

Sie dürfen nicht Spar deine Seufzer, mußt du auch


sterben. zahlen,
Keine einzige Perle Zahle doch niemals mit deinen
Darf aus dem Schatz Tränen.
einer Jungfrau Einmal wirst du sie nötig haben,
verderben. Weh, wenn dir dann die Tränen
fehlen.
Deine Fürstenkrone, (Heinz Kahlau)

236
237
COŞARUL DER WEISSE SCHORNSTEINFEGER
ALB
Liebste, Vollmond überm Dach!
Luna plină, draga mea, Geh' ihm it der Lieter nach;
Merg cu scara după ea. Vollmond will mich nicht erwarten,
Nu vrea luna să m-aştepte Schlüpft mir fort zu neuen Fahrten,
Si-mi alunecă prin trepte. Setz* die Leiter an, doch schon
Când o reazăm unde-a Ist er wieder weit davon
fost, Und ich nach mit meiner Leiter:
S-a mutat şi, ca un prost, Rückt er fort, rück' ich auch weiter.
Mut şi eu alături scara. So den Sommer, Nacht um Nacht,
Am pierdut mai toată vara Hab' im Sternkreis ich verbracht
Umblând noaptea-aşa în Mit der Leiter, und ein Leben
dodii, Für ein Nebelbild gegeben.
Cu o scară printre zodii. Wohl ein Jahr hielt mich in Bann
Si mi-am cheltuit o viaţă Weiter Flur im Baragan,
După zările din ceaţă. Eins sah mich durch Berge ziehn,
Am cutreierat un an Ein Jahrzehnt des Lebens bin
Şesul lat din Bărăgan. Ich von Quell zu Regenbogen
Munţii-un an i-am Und von Teich zu Ried gezogen.
colindat. Doch die Leiter, die mich stützt,
Zece ani am căutat Ist zur Hälfte abgenützt,
In izvoare,-n curcubeu, Kaum, daß ich mit ihr noch lange
în rogoz, în heleşteu. Bis zum Stern des Kirchturms lange.
Scara, prin păduri şi sate, Wo die alten Grillen unken.
S-a tocit pe jumătate.
Si de-abia de-ajung cu ea Ja, der Ruß der Mondesfunken,
In clopotniţa cu-o stea, Hast du was mit ihm gemein,
Unde sună gărgăunii. Wird nicht leicht zu waschen sein!

De funinginile lunii Mond, er wartet, immer noch -


Nu mai poate să se spele Sieh ihn dort beim Fenster doch!
Ce ce s-a mânjit cu ele. (Aliud Margnl-Sperber)

Luna însă m-aştepta.


Uite-o la fereastra mea.

238 239
CUPRINSUL INHALT

Pământul, Land und Flur Getreide


ţarina, Mir aufgehalst zur Freude,
bucatele, Und Menschen und Herden und
Puse-n spinarea Rinder,
mea cu toatele, Gesprengte Furchen nicht
Oameni şi minder,
turme şi vite, Und Stoppelfelder und Wege,
Brazdele Und Kummer und Unrast rege,
zguduite, Wind, Regen und Nebelfetzen,
Potecile, Schluchzen, Pein und
miriştea, Entsetzen.
Durerile,
neliniştea, Wie ist das Ganze in mich
Ploaie, negura, geraten,
vântul, Wie faßte das Land ein Spaten?
Hohotul, Ein Blumentopf die Wälder
spaima, schwer,
frământul, Ein Wasserglas das ganze
Meer?
Cum a intrat în
mine ţara Mit allem dem in mir Tropfen
toată? schlammigem Schaum
Cum a-ncăput o Hat Gott wohl auch Raum.
ţară-ntr-o (Alfred Margul-Sperber)
lopată?
Pădurile într-un
ghiveci de lut?
O mare-
ntreagă-ntr-un
pahar băut?

Atuncea,
dimpreună cu
ele-n stropul
meu
De smârc, a
încăput şi
Dumnezeu.
240 241
DE CÂND MĂ ŞTII SEIT DU MICH KENNST...

De când mă ştii, am luat asupra mea Seit du mich kennst, Herr, hab ich schwere Last
Povara-ntotdeauna, Doamne, cea mai Auf mich genommen. Ohne alle Hast
grea, Trug ich dir, was du gabst, den Hang hinauf,
Si tot urcând în coastă, vream s-arăt Denn Lasten hielten meinen Weg nicht auf.
Că nu mă dau poverile-ndărăt.
Wenn zu zwei Leiden noch ein drittes kam,
O suferinţă între alte două Sah ich es nie als neues Leiden an.
Komm, hock auch du dich selber obendrauf.
N-am socotit-o suferinţă nouă.
Ich fühl mich stark, wer müde ist, steig auf.
Haide şi tu, aşează-te-n spinare.
Wer ist da fremd und einsam, sagt nur, wer?
Mă simt voinic. Pe cine ce-1 mai
Ich nehm euch auf den Buckel, kommt nur her.
doare?
Cine-i strein şi singur, cine? Los, Schufte, Sanfte, kommt in einem Zug.
Să urce-n cârcă, pe samar, la mine. Kommt, ihr Geschlagenen; komme auch, wer schlug.
Vielleicht hat Satan selber mich verdingt,
Hai, ticăloşii, blânzii, toţi de-a valma, Daß euch mein Fuß durch Sturm zum Himmel bringt?
Câţi aţi întins obrazul, câţi l-aţi bătut Als euer Sklave setzte Gott mich ein.
cu palma, Ich soll ihm Christi Spott und Zerrbild sein.
însărcinare, poate, am de la Satan
Să vă ridic la cer prin uragan. Wieviel er mir von euch auch anvertraut,
Sunt robul vostru, hotărât de sus, Ich steh euch offen Antwort, klar und laut.
Să fiu caricatura lui Isus. Ich werde den, der Ketten gibt, wie den, der Essen,
Wie den, der peitscht und Klauseln macht, niemals vergessen.
De câţi în seamă mi v-a dat Böse wie Gute, kommt nur - ihr seid mein.
Vreau să-i răspund pe faţă şi curat. Ich bin verpflichtet - ihr sollt selig sein.
Nu-1 uit pe cel ce carne dă şi nici
Pe cel ce dă cătuşe, pravilă şi bici. Doch müde macht mich oft mein enger Pfad,
Sunteţi ai mei, şi răi şi buni. Veniţi. Den mir das Mitleid, das aus Ekel kommt, gewiesen hat.
Dator sunt să vă fac şi fericiţi. Vom Menschen angewidert und von ihm gekränkt,
Hab ich mir nie die Last des Heils geschenkt,
Dar ostenit în drumul meu îngust, Denn nur vergeblich quälte ich mir den Verstand,
Warum mich dein Befehl an solche Pflichten band.
Că sunt ales la milă cu dezgust,
Scârbit de om, jignit de omenire,
Ich trage sie und füge nüch, sind sie auch hart,
Să-mi duc poverile la mântuire,
Du lieber Herr, wie eine Schwalbe zart.
Aş căuta zadarnic a-nţelege Doch muß ich fragen: als du mich geschickt,
De ce mi-ai pus porunci de-atare lege. Wirst du da nicht verrückt?
(Heinz Kahlau)
Eu, Doamne, le-am primit şi mă
supun,
Stăpâne drag, gingaş ca un lăstun.
Vreau să te-ntreb: când m-ai ales, ai
fost nebun?
242 243
DE MULTE ORI WIE OFT

De multe ori neagră pe ţărână.


mi-a fost
ruşine Duc sângele-n ele vechi,
Sculându-te cu ca un năuc.
soarele pe tine, Al cui e sângele şi cui îl
Că-n raza lui duc?
din aşternut
O nouă zi a şi-
nceput.
Nu se sfârşise
încă-n
amorţire
Ziua de ieri din
amintire
Cu
nedreptatea,
groaza şi
dezgustul ei
Că alta vine
fără să i-o cei
Destinului din
negurile grele,
Pribeag între
mocirlă, vânt
şi stele.

De cobiliţa
dusă în
spinare
Mi-atârnă
zilele în câte o
căldare
Şi calc încet,
să nu le vărs
în mers.
De câte ori le-
am clătinat,
am şters
Cu talpa şi
opinca, la
fântână,
O vărsătură
Wie oft hast du Stellt dich in Schlamm, Wind,
dich schon Steme - obdachlos.
gescnämt,
Wenn früh die Am Joch, das ich im Nacken
Sonne auf dir lag. trag,
Mit ihrem Strahl In jeden Eimer schwankt ein
in deinem Bett Tag.
Begann für dich Behutsam setz ich Fuß vor Fuß
ein neuer Tag. Damit ich nichts verschütten
War in des muß.
Schlafes Sooft sie schwanken, packt mich
Trunkenheit Schreck,
Der alte Tag noch Mit Sorgfalt wischt mein
gar nicht weit Bundschuh weg,
Mit seinem Was schwarz hinab zur Erde
Schrecken, Ekel, fällt.
Hohn,
Kroch aus der Ich trag das alte Blut der Welt,
Nebel schwerem Ich, der ich schlafbetrunken bin.
Schoß Doch wessen Blut, wem trag
Der Neue, ich's hin?
Unerwünschte (Heinz Kahlau)
schon -

244 245
PRISACA IM BIENENGRUND

1954 1954
TÂLHARUL PEDEPSIT DER BESTRAFTE NICHTSNUTZ

într-o zi, prin asfinţit, Gestern abend, fast schon Nacht,


Şoarecele a-ndrăznit Schwoll dem Mause-Max die Krause
Să se creadă în putere Und er hielts für angebracht,
A prăda stupul de miere. Daß er bei den Bienen mause.

El intrase pe furiş, Heimlich ist er eingebrochen,


Strecurat pe urdiniş. Durch das Flugloch eingekrochen.
Se gândea că o albină-i Dachte: Eine Biene, ach,
Slabă, mică şi puţină, Die ist klein, und die ist schwach,
Pe când el, hoţ şi borfaş, Ist doch er, das große Tier,
Lângă ea-i un uriaş. Fast ein Riese neben ihr.

Nu ştiuse că nerodul Doch er hatte nicht bedacht.


Va da ochii cu norodul Daß das ganze Volk hier wacht,
Si-şi pusese-n cap minciuna Dachte einzeln sie zu kriegen,
Că dă-n stup de câte una. - Dieser Tor - und zu besiegen.

Roiul, cum de 1-a zărit Nun, kaum war der Räuber drin,
C-a intrat, 1-a copleşit. Taten sie sich über ihn.
Socoteală să-i mai ceară? Sollten sie ihn noch viel fragen?
Nu! L-au îmbrăcat cu ceară, Nein! Sie faßten ihn am Kragen
De la bot până la coadă. Und sie packten diesen Max
Tăbărâte mii, grămadă, Ein in eine Hülle Wachs.
Si l-au strâns cu mestesu«, Von der Schnauze bis zum Schwanz
Încuiat ca-ntr-un coşciug. Überzogen sie ihn ganz.
Und so sperrten sie ihn fein
Nu ajunge, vream să zic, Wie in einen Sarg hinein.
Să fii mare cu cel mic,
Că puterea se adună Warum hab ich dies erzählt?
Din toţi nucii împreună. Wer die Nase hochträgt, fehlt,
Den es wächst die Kraft der Kleinen
Wenn sie alle sich vereinen.
(Oskar Pastior)

248 249
FETICA KLEINCHEN

Ce duh dulce şi un pui.


ai şi ce Scule, numere, cântare
putere Au spus la măsurătoare
Să- Că-ncăperea cea mai
mpleteşt mare
i ceară în găoacea cea mai mică
cu E ghiocul tău, fetică.
miere, Eşti, pe lumea de subt
De la cer,
floarea Cel mai mare inginer.
din Pe-ntuneric, făr' să ştii,
grădină, Ai făcut bijuterii
Ostenită Si minuni în toată clipa
de Cu musteaţa şi aripa.
albină? Si, cum ştii, muncind, să
Tu aduni taci,
de pe Nu te lauzi cu ce faci.
meleagu
ri,
Pentru
stupi şi
pentru
faguri,
Pulberi,
rouă,
stropi şi
leacuri,
Poate că
de mii
de
veacuri.
Ca din
lână, ca
din ace.
Teşi
reţeaua
de
ghioace,
De
celule-n
care pui
Mierea
Was Waben:
beseelt Balsam, Tau und Sonnenhaare
dich, Wohl schon aber tausend
welche Jahre.
Kraft Wie mit Wolle, wie mit Fäden
Ist's, die in Fügst du Zellen, Kästchen,
dir werkt Läden,
und Um in diese dünnen Hüllen
schafft, Honig und ein Ei ZU füllen.
Daß die Zirkel. Ziffern, Lupenglas
Blüten, die Sagten, ak man maß und las.
du biegst, Daß das allergrößte Maß
Du zu Drinsteckt in dem kleinsten
Wachs und Lädchen.
Honig Es ist deine Kanuner,
fügst, Mädchen.
Immer Bist von Erde, Himmel, Meer
draußen, Wohl der größte Ingenieur.
immer Dort im dunklen Schrein der
hier, Nacht
BienleLn, Hast Juwelen du gemacht,
abgemühte Kleine Wunder,
s Tier? Sechseckspiegel
Sammelst Mit dem Fühler, mit dem
vor. den Flügel.
Wiesen Und wie du beim Bauen
Gaben schweigst,
Für den Lobst du niemals, was du
Bienenstoc zeigst.
k, die (Oskar Pastior)

250 251
ZDREANŢ STROLCH
Ă

L-aţi la coteţ,
văzut Ciufulit şi-aşa lăieţ,
cumva pe Aşteptând un ceas şi
Zdreanţă, două
Cel cu O găină să se ouă,
ochii de Care cântă cotcodace,
faianţă? Proaspăt oul când şi-1
E un face.
câine De când e-n gospodărie
zdrenţuro Multe a-nvăţat şi ştie.
s Si, pe brânci, târâş,
De flocos, grăpiş.
dar e Se strecoară pe furiş.
frumos. Pune laba, ia cu botul
Parcă-i Si-nghite oul cu totul.
strâns din -„Unde-i oul?" - a-ntrebat
petice, Gospodina, - „L-a mâncat!"
Ca să-1 -„Stai niţel, că te dezvăţ,
tot Fără mătură şi băţ.
împiedice Te învaţă mama minte."
, Si i-a dat un ou fierbinte.
Ferfeniţel Dar de cum l-a îmbucat,
e-i atârnă Zdreanţă l-a şi lepădat
Şi pe Şi-a-njurat cu un lătrat.
ochi, pe
nara Când se uită la găină,
cârnă, Cu culcuşul lui, vecină,
Şi se- Zice Zdreanţă-n gândul
ncurcă şi lui:
descurcă, „S-a făcut a dracului!"
Parcă-i
scos din
câlţi de
furcă.
Are însă o
ureche
De
pungaş,
fără
pereche.

târcoale
Habt dir eir. Ohr wie keiner,
nicht den Dieser Gauner, dieser Streuner.
Strolch So verstnibbeh zieht er leise
gesehn Um die Hiüriersteige Kreise,
Mii den Wartet eine Stunde, zwei,
Augen aus Bis die Henne legt ein Ei,
Porzlan? Und er weiß, sie gackert laut,
Ganz Wenn das neue Ei sie schau'..
zerlumpt ist ui üer \virtsciiaft ist zu Haus
der F. seit iwige. Kennt -ich aus.
Kumpan Und geduckt, auf allen vieren
Und so Schleicht er zu den
zottig - aber Ilühnertieren,
schön! Heimlich tappt er zu der Stelle:
Scheint wie Schluckt das Ei mitsamt der
aus dem Pelle.
Flickenkast Fragt: „Wo ist das Ei?" die
en, F^au.
Alles hangt Doch sie kennt den Strolch
an ihm in genau,
Quasten, „Warte nur, dich will ich
Wuschelsträ lehren,
hnen von Will dir's ohne Stock erklären!"
den Augen, Queruliert sie, und dabei
Schnauzbar Legt sie hin ein heißes Ei.
tzotten, die Strolch, der fand es, und nicht
nichts faul.
taugen Nahm es - dampfend -
Und er schwupp ins Maul -:
müht sich Fallen ließ er's mit Gejaul.
ab, der
Zwerg, Sieht er nun die Henne an
Und gleicht In- dem Nest gleich nebenan.
einem Sagt er sich, der kluge Mann:
Klumpen „Schau nur, was dies Biest nun
Werg. kann!"
Doch er hat (Oskar Pastior)

252 253
INIMĂ DE CÂINE DER GUTMÜTIGE

La coteţul toţi.
lui Dulău,
Paznic Si, gingaş cum nu se
bun şi poate,
câine rău, Le-a lăsat-o jumătate.
Vrăbiile
se adună

prânzeasc
ă
împreună.

Zgribulite
-n pod şi-
n pom,
Au văzut
ducând,
pe om,
Troaca
mare cu
păsat,
Si Dulău
a si
lătrat.

Uria
şul
negr
u
ştie
Că a
pus
tovă
răşie
Şi cu
vrăb
ioii
hoţi
Măm
ăliga
pent
ru
Scharf als Aufgeplustert auf dem Dach
Wächter, gut Sahen sie dem Manne nach,
als Hund Der den Maisbrei hingestellt.
Ist Dulău. Und Dulău hat auch gebellt.
Aus diesem
Grund Riesig, schwarz, im Hundehaus
Stellten Weiß Bescheid er, kennt sich aus
Spatz und Mit den Spatzen, mit dem Brei
Spätzeleiri alleburrten sie herbei.
Alle sich zur
Mahlzeit Sanft gab er es zu verstelui:
ein. Ließ für sie die Hälfte stehn.
(Oskar Pastior)

254 255
CLOCITOAREA DIE BRUTMASCHINE

Omul zici c-a născocit, Sagt man doch: die Brutmaschine


El, maşina de clocit. Schuf der Mensch, daß sie ihm diene.
Dar, pe cât mi-aduc aminte, Doch, wenn ich es recht vernoimien,
L-a luat cucul înainte; Ist ihm wer zuvorgekommen:
Căci în tagma păsărească Kuckuck! Rares Exemplar
In der Vogelwelt, fürwahr,
Pune pe-alţii să clocească, Stellst dir andre an zum Brüten,
Hoţule, oule cu pui, Dir die Kucküklein zu hüten!
Ca să-i scoată cucii lui. Auf der Lauer, im Geäst
El pândeşte, pe furiş, Späht er nach dem fremden Nest.
Cuiburile din frunziş, Wenn's der Vogel dann verläßt -
Un minut fără dădacă, Niemand sieht's, da ist er schon,
Si-ntr-o lipsă de oleacă, Legt sein Ei und fliegt davon.
Ouă-n cuib strein şi Hier ein Ei und dort ein Ei,
pleacă. Prächtig geht das: eins, zwei, drei!
Un ou ici, un ou colea, Mietet sich bei andern ein,
Mai frumos nu se putea. So auf Borg geht das ganz fein.
Cuiburile, cu chirie, Sieben Meilen ringsum hucken
Brütend für ihn fremde Glucken.
El le ia pe datorie Lohn dafür? - Auf jeden Fall
Şi, la şase, şapte posti, Zahltag ist Sankt Wartemal!
Face pasările cloşti. Hier im Baum, dort im Gebüsch
Cât priveşte plata Legt er seine Eier frisch
dreaptă, In das Nest der Heckenschmatzer,
E soroc la Moş-Aşteaptă. Grasmücken und andrer Patzer,
Când prin pomi, când prin urzici. Welche, wenn sie heimgekehrt.
Ouă-n cuib la pitulici, Glauben, es sei unversehrt.
Care nici nu au habar Da die Eier ohne Zeichen
întorcându-se-n cuibar. Wie ein Ei dem andern gleichen.
Ouăle lor, cam la fel. Und dann kann Frau Grasmück weder
Se şi potrivesc niţel, Zählen noch mit einer Feder
Şi-apoi gazda nu prea ştie Auf ein Blatt sich alles schreiben:
Nici să numere, să scrie Wieviel da zum Brüten bleiben,
Wenn ein Weilchen sie das Nest
Pe o frunză, pe-o hârtie. Einmal ohne Aufsicht läßt.
Câte ouă a lăsat Keiner von den Vögeln spürt,
în cuibar, bob numărat. Wie der Schelm sie angeführt.
Pitulicile, cinstite,
Rămân dară păcălite. Eines wüßt ich gern: was meint,
Wenn das Kuckücklein erscheint
Eu aş vrea să ştiu: ce zice Mitten in der Kükenschar
Amăgită pitulice Dann dazu das Elternpaar?
Când bobocii ei năuci (Oskar Pastior)
Dau, în cuib, de pui de cuci?

256 257
1907 - PEIZAJE 1907 - LANDSCHAFTEN

1955 1955
DOINĂ DOINA

îi ţes Şi-i păstrează pentru


ţării, supt;
pe Iar păianjenul cel
ghergh mare
ef, Stă în mijloc, ca-ntr-un
Fire-n soare
jur, ca De mătase.
de Coase firul şi-1
sidef, descoase
Să ne Si-1 aşează, să se
sugă, joace,
ca pe Mai încolo, mai
muşte, încoace;
Când îl înnoadă, îl
se ţin deznoadă,
să nu împletit tot pe-altă
ne- pradă,
mpuşt Ca să prindă, ca
e. năvodul,
Toţi înlăuntru tot norodul.
păianje Poate nici nu te-ai
nii gândit
domne Că un băţ doar, de
şti chibrit,
Stau la Ar da foc într-o clipită
pândă- La mătasea împletită.
n
Bucure
şti
Şi
apucă,
pe
furiş,
Oamen
ii-n
păinjen
iş.
Făcuţi
ghem,
pe
dedesu
bt,
Spinnend Heimlich in ihr Netz die
ziehn sie Leute.
ihre Ihrer einen ganzen Häuf
Fäden Sparen sie fiir's Saugen auf.
Um das Doch der Spinnen
Land allergrößte
und Lauert in dem Spinnenneste:
einen Her und hin im raschen
jeden, Lauf,
Wie die Spinnt den Faden, trennt ihn
Fliegen auf,
uns zu Knüpft und löst der Fäden
saugen. viele
Bis wir Auf und nieder, wie im
nur für Spiele,
Kugeln Daß sie den Empfang
taugen. bereite
Dieser Immer einer neuen Beute,
Spinnen Um das ganze Volk zuletzt
Herrenpe Einzulangen in ihr Netz.
st Doch du hast es nicht
Lauert bedacht.
hier in Daß ein Zündholz, jäh
Bukarest entfacht.
Und Schon genügt: und hell in
verwicke Flammen
lt Fällt das ganze Netz
gestern, zusanunen.
heute, (Alfred Margul-Sperber)

260 261
DOINA DIN FRUNZA DOINA AUF EINEM BLATT GESUMMT

La Mitropolie-n faţă Dort vor der Metropolie


Parcă-i slujbă, parcă-i piaţă. Ist ein Auflauf wie noch nie
Droaia de cu dimineaţă, Seit dem frühen Morgengrauen,
Ca la urs, ca la paiaţă, So, als gab es dort zu schauen
Ca la târg şi iarmaroc, Bärenztanz und Narrentreiben,
S-a-mbulzit, şi nu e loc Ein Gewühl, nicht zu beschreiben,
Să arunci de sus un ac. Eng gekeilt steht alles, kaum
Târgoveţii totuş tac, Fand noch eine Nadel Raum.
Si-ntr-atâta omenet Doch kein lautes Wort erschallt
Scapă şoaptele încet, Aus dem dichten Menschenwald;
Numai şoapte, Flüstern sacht
Parc-ar fi un miez de noapte, Hört man wie um Mittemacht,
Pe muţeşte, ca de frică. Mit Gebärden, wie um Schrecken,
Spaima mută că se strică. Der noch stumm ist, nicht zu wecken,
E o mare Tagt der Rat
Adunare. Der großen Stadt,
Deputaţi şi senatori Deputierte, Senatoren,
S-au trezit la cântători. Haben diesen Ord erkoren.
Carnea tremură pe ei Alles Fleisch an ihnen bebt,
Ca frecată de ardei. Wie von Krämpfen wild belebt,
Ochii nu şi-i mai închid. Haben kaum ein Aug geschlossen.
De opt nopţi n-au mai Tagelang nicht Schlaf genossen,
dormit. Schlummert man in kurzem Lauf,
N-aţipesc niţel măcar, Fährt man wild aus Träumen auf.
Că se-neacă si uesar. Und ein Schaudern eisig kalt
Câte un fior de gheaţă Hat die Herzen in Gewalt.
Le furnică pielea creaţă Und man fragt sich fassungslos.
înlrebându-se-alandala Wie der Aufruhr aus dem Schoß
Cum s-o fi ivit răscoala Der Vernichtung konnte steigen -
Şi de ce şi pentru ce. Aber besser ist's zu schweigen
Dar mai bine-i a lăce Und zu knien auf allen vieren.
Si-aîngenunchie pe brânci Als in Schuld sich zu verlieren.
Că păcatele-s adânci. (Alfred Margul-Sperber)

262 263
CÂNTARE OMULUI GESANG VOM MENSCHEN

1956 1956
A FOST O NOAPTE OARBA
EINE BLINDE NACHT
A fost o noapte oarbă, cu îl caută norodul: împărăţia-i goală.
luna-n ceruri lipsă. Şi una după alta i-s uşile-ncuiate.
Stăpânii-şi amintiră, Le-a sfărâmat pe toate
treziţi, de-Apocalipsă. Si într-a doua sută cămară dărâmată
1
Cetăţi, oraşe, cuiburi de Răscoala dă de Vodă pitit într-o
lene şi păcate privată...
S-au zguduit deodată,
răsturnate. Când cumpăna răbdării, Măria-Ta, se
Ospeţele-n furtună, frânge,
zburate de vârtej, O ciutură-i de lacrimi şi-o ciutură-i de
Opriră dumincaţii-n sânge.
gingie şi gâtlej.
Amestecaţi cu cioburi,
stăpânilor, subt mese,
Li se trezea beţia de
prinţi şi de prinţese.
Un urlet, ca de mare-n
răzvrătire.
Linţoliul gros al morţii-
ncepu să se deşire.
Irumptă, omenirea din
ghizduri şi zăgaze
Isca vâltori, prăpăstii şi
piscuri de talaze.
S-au prăbuşit în haos
statuile, pe rând,
Cu slava lor de idoli, de
piatră şi pământ.
I se părea lui Vodă că
dorme şi visează.
Beţia lui de noapte se
pomenise trează.
în gloata răzvrătită,
puhoi ca de catarge,
O negură se-ngroaşă, o
negură se sparge.
El vede ce nu vede şi ce
i se năzare:
Un uriaş cu-o falcă
aprinsă intră-n zare.
E-adevărat, e-aievea, e
răscoală,
Blind war die Nacht, am Schmach Erinnerungen.
Himmel kein Schimmer Mond Dem König schien, ihm wolle ein Traum nur
zu schauen. bange machen,
Apokalypse! dachten die Doch sehr bald wich sein Nachtrausch dem
Herren voller Grauen. nüchternen Erwachen.
Die Städte und die Stätten von Den die empörte Menge, ein dichter
Müßiggang und Sünden Mastenwald,
Erschütterte ein Beben, das Verdichtet sich zum Nebel, nun birst der Nebel
Ende anzukünden. bald.
Den Gästen, die vom Er sieht, was nicht zu sehn ist, er starrt: äfft ihn
Sturmstoß auffuhren voller ein Wahn?
Schrecken, Ein Riese mit entflammtem Fesicht betritt den
Blieben die Leckerbissen im Plan.
Mund, im Halse stecken. So ist der Aufstand wirklich und wahr, kein
Prinzessinnen und Prinzen, die Märchen mehr!
unter Tischen lagen, Das Volk sucht nach dem König, allein das
Vermengt mit Scherben, mußte Reich ist leer.
der Schreck den Rausch Ein Zimmer nach dem andern ist unbewohnt
verschlagen. verschlossen
Ein Brüllen scholl, als nahte Man öffnet unverdrossen.
das Meer mit Donnerschritten: Zweihundert Zimmer werden mit Hieben
Des Todes dickes Bahrtuch aufgebrochen.
zerriß entzwei inmitten. Dann findet ihn der Aufstand, in ein Klosett
Die Menschheit, ausgebrochen verkrochen.
aus Schächten und aus
Dämmen Herr König, bricht am Ende die Waage der
Spie aus dem Abgrund Wirbel Geduld,
mit hohen Wogenkämmen. Ist Blut in einer Schale und in der anderen
Bildsäulen wurden alle vom Schuld.
Chaos jäh veschlungen, (Alfred Margui-Sperber)
Die Götzen eitlen Ruhmes, der

266 267
CEL CE GÂNDEŞTE ER, DER EINSAM DENKT
SINGUR

Cel ce gândeşte singur şi cremene şi gheaţă.


scormone lumina Pornise de cu seară, s-a-ntors de
A dat o viaţă nouă şi-un om dimineaţă.
de fier, ma