Sie sind auf Seite 1von 1

mandag den 11.

januar 2016 Kultur 17

Kunstnerkoloni ud af glemslen
Kunstmuseet Brundlund
Slot i Aabenraa viser en RESMEE
srudstilling om Egern- Knstlerkolonie
sund-kolonien. For godt wiederentdeckt
140 r siden forlod store Das Kunstmuseum Schloss
tyske kunstnere akade- Brundlund in Aabenraa zeigt
eine Sonderausstellung ber
mierne og samledes ved die Egernsund-Kolonie. Vor gut
teglvrker, sejlskibe og 140 Jahren verlieen deutsche
det nordiske lys nord Knstler die Akademien und
versammelten sich bei Ziege-
ved Flensborg Fjord. leien, Segelschiffen und dem
nordischen Licht nrdlich der
Flensburger Frde. Die Ausstel-
udstilling lung ist uerst relevant, denn
die Knstlerkolonie gehrt zu
Aabenraa. Ud af atelieret og ud i na- einer Periode dnischer Kunst-
turen. Da det moderne maleri fik und Kulturgeschichte, die in
sit gennembrud i anden halvdel af Vergessenheit zu geraten droht.
1800-tallet, forlod kunstnerne i som-
mermnederne akademierne og
samledes i kolonier.
Danmark havde Skagen, Tyskland at vise sig p kunstakademierne og
Worpswede, Frankrig Barbizon. Og forsgte derfor at fr privat under-
i det, der i 1875 var den preussiske visning hos deres mandlige kolleger.
provins Slesvig-Holsten, blev det Det var ikke alle mandlige malere,
Egernsund ved Flensborg Fjord. Kun der flte sig smigret. I begyndelsen
f kilometer fra de skanser, hvor var kvinderne ugleset og blev ned-
den nationale kamp mellem dansk sttende kaldt Malweiber.
og tysk blev udkmpet med krudt Men som i andre kunstnerkolonier
og kanonkugler. kom det ogs til at handle om andet
Den 16. januar bner Kunstmuseet Eugen Dcker: Fiskerbde ved morgentide, olie p malerpap. Privateje. (Fotos: Museum Snderjylland) end kunsten, nr mand og kvinde
Brundlund Slot en udstilling med mdtes ved skitserne. Alex Eckener
vrker fra Knstlerkolonie Eken- og Sophia Eisenlohr forelskede sig
sund, som den hed p tysk. Kunstnerkolonien fik dog aldrig hinanden, det samme gjorde Anton
Kolonien var nemlig et tysk be- den samme intensitet som kolonier- Nissen og Maria Schlaikier.
greb. Kunstnerne kom overvejende ne i Skagen eller Ahrenshoop, men
sydfra, og kun et par af dem var kan i kvalitet og omfang sammen- Sjldent udstillet
dansk orienterede. Med Parasol og lignes med de tyske kunstnerkolo- Udstillingen er yderst relevant, da
pensel hedder udstillingen, der kan nierne i Dachau i Bayern og Nidden i kunstnerkolonien er en del af et
ses til og med den 1. maj. stpreussen. stykke dansk kunst- og kulturhisto-
Skumringen og lyset var en anden rie, der er ved at glide ud i glemslen.
end i lngere sydp i Tyskland. Og Orientering mod syd P grund af grnsedragningerne
landskabet omkring Flensborg Fjord I den danske helstatstid kom ho- i det 19. og 20. rhundrede er kunst-
var pittoresk. De stille, rde tegltage vedparten af de slesvig-holstenske nerkolonien faldet ud af bde dansk
spejlede sig i vandet, her var knorte- kunstnere p kunstakademiet i K- og tysk kunsthistorie. Det er frst i
de fiskere, og sejlskibe, der ventede benhavn. Men efter at 1864-grnsen de senere r, at man p tysk side for
p fragt. Mens kunstnerkolonien ek- var trukket, gik orienteringen mod alvor er begyndt at interessere sig
sisterede fra omkring 1875 til 1910, syd. for kolonien. I Danmark er der kun
l mere end 60 teglvrker spredt Nogle flte sig frastdt. Blandt skrevet ganske lidt, og Egernsund-
rundt i landskabet. Til de mest be- dem var den danske maler og dra- kunstnernes vrker er kun sjldent
tydelige kunstnere hrte Walter matiker Holger Drachmann, der i al blevet udstillet nord for grnsen.
Leistikow, en af Berliner Sezessions sin nationalromantik umuligt kunne Dette forsger Kunstmuseet
grundlggere, Dsseldorf-professo- Heinrich Petersen-Angeln: I Egernsund, 1893. Olie p lrred. Tilhrer Museumsberg male s tt p Dybbl Banke, hvor Brundlund Slot at rde bod p, og
ren Eugne Dcker og Louis Gurlitt. Flensburg. der var dryppet s meget dansk blod. sammen med den omfattende udstil-
Men nogle danske kunstnere ma- ling bliver kunstnerkolonien belyst
Fiskernes dagligliv lede i Egernsund og omegn for at pny med et medflgende forsk-
I den frste generation af Egern- fikken p fjorden. Emil Nolde holdt sig langt vk fra vise kbenhavnerne, hvad Danmark ningsbaseret katalog.
sundmalerne var Wilhelm Dreesen Fra omkring 1900 var Schumanns kredsen. Han var netop ved at rive havde tabt efter 1864. Agnes Slott-
(1840-1926) fra Flensborg en af de dri- Kro i Egernsund bde mdested og sig ls fra landskabsmaleriet og sg- Mller spillede p den nationale Kunstmuseet Brundlund Slot:
vende krfter. Han var en af de fr- indkvarteringssted for kunstnerne. te bevidst senekspressionismen. Fra identifikation og malede historiske Med parasol og pensel. Egern-
ste i Tyskland, der beskftigede sig Lokale kunstnere havde boliger i Flensborg kom blandt andre Jacob billeder fra blandt andet Okseerne, sund, den glemte kunstnerkolo-
med kunstfotografi. De mest yndede nrheden, Wilhelm Dreesen havde Nbbe og Alex Eckener. hvor Margrete den Frste mdte sin ni. 16. januar-1. maj.
motiver var de talrige teglvrker et sommerhus i Sandager, mens An- Alle sammen tegnede de skitser skbne.
med trrelader med lysende rde ta- ton Nissen (1866-1934) byggede sig et om sommeren og malede i deres ate- Andre flte sig tiltrukket. Isr Hans Christian Davidsen
ge, fiskernes dagligliv samt skibstra- solidt hus med atelier ved Alnor. lier om vinteren. kvinderne. De havde forbud mod hcd@fla.de

Mestervrker i Alsion
forlade sit elskede fdreland for al- cert for orkester? Bartk skelede til
symfonikoncert tid, og et af hans frste stop var Dan- sin ven Kodly, der havde kompo-
mark. I et rs tid boede han i en villa neret en Koncert for orkester i 1939,
i Gentofte, som blev base for hans og i Tyskland havde Paul Hindemith
Snderborg. En klaversolist, som har turner rundt i Norden. fundet p genren allerede i 1925: En
indspillet Rachmaninovs klaverkon- Han lngtes voldsomt efter Rus- opdateret udgave af barokmusik-
certer med Berliner Filharmoniker- land, og der gr en melankoli gen- kens concerto grosso, hvor orkester-
ne, er med, nr Snderjyllands Sym- nem meget af hans musik. Selv gen- instrumenterne p skift trder frem
foniorkester har to mestervrker p nem den musik han skrev, inden som solister.
programmet torsdag den 21. januar i han mtte rejse vk. Den 3. klaver- Bartks Koncert for orkester blev
Alsion i Snderborg og den 22. janu- koncert er fra 1909. Det var en uro- uropfrt i Boston 1944 og blev kaldt
ar i Harmonien, Haderslev. lig tid, hvor Rusland f r tidligere det bedste nye orkesterstykke, der
Klaverkoncert nr. 3 af Rachmani- havde vret gennem et revolutions- var skrevet i 25 r. Succesen udl-
nov, fremfrt af Lilya Zilberstein, er forsg og en hbls krig mod Japan. ste flere vrkbestillinger til Bartk,
flankeret af ungarsk dramatik i form Det gamle Rusland stod for fald, og men tiden var ved at rinde ud. Han
af Bartoks Koncert for Orkester. melankolikeren Rachmaninov har dde kort efter krigens afslutning i
Chefdirigent Shao-Chia L frer utvivlsomt mrket, at det lakkede 1945 med flere ufuldendte vrker p
taktstokken ved koncerterne. mod enden. skrivebordet. Kun ti mennesker duk-
Rachmaninov var konstant p far- Bartoks titel Koncert for orkester kede op til hans begravelse i New
ten med sine fire klaverkoncerter er egentlig selvmodsigende. Der fin- York.
og mange andre klavervrker. Efter des koncerter for klaver, for violin Begge steder begynder koncerten Den 50-rige Lilya Zilberstein stammer fra Rusland og bor i dag i Hamborg.
den russiske revolution mtte han osv., men hvem er solisten i en kon- klokken 20.  hcd  (Foto: Lisa Khler)

Das könnte Ihnen auch gefallen