Sie sind auf Seite 1von 36

Online Deutsch A1.

1
Wortschatz

die Uhrzeit: gün saati


vor: var ( saatlerde )
nach: geçmek ( saatlerde )
viertel: çeyrek
halb: yarım
viertel vor: çeyrek var
viertel nach: çeyrek geçiyor
Die Uhrzeit

Wie spät ist es ?


Wie viel Uhr ist es ?

9:00 =) Es ist neun Uhr


11:00 =) Es ist elf Uhr
17:00 =) Es ist siebzehn (fünf) Uhr
22:00 =) Es ist zweiundzwanzig (zehn) Uhr
vor – nach

9:15 =) Es ist neun Uhr fünfzehn - formell


=) Es ist viertel nach neun - informell

9:45 =) Es ist neun Uhr fünfundvierzig


=) Es ist viertel vor zehn

18:15 =) Es ist achtzehn Uhr fünfzehn


=) Es ist viertel nach achtzehn

18:45 =) Es ist achtzehn Uhr fünfundvierzig


=) Es ist viertel vor sieben ( neunzehn )
17:10 =) Es ist siebzehn Uhr zehn
=) Es ist zehn nach fünf

21:50 =) Es ist einundzwanzig Uhr fünfzig


=) Es ist zehn vor zehn

6:30 =) Es ist sechs Uhr dreißig


=) Es ist halb sieben

10:30 =) Es ist zehn Uhr dreißig


=) Es ist halb elf
Verben

• Regelmäßige Verben (Düzenli Fiiler)


• Unregelmäßige Verben (Düzensiz Fiiler)
• Trennbare Verben (Ayrılabilen Fiiler)
Regelmäßige Verben

Almancada her fiil kişi zamirlerine göre çekimlenir (ich,du,wir)


düzenli fiillerden kasıt ise her düzenli fiile uygulanabilen bir
kuralının olması.Fiil çekimlemelerini yaparken ‘kommen’ ‘komm-en’
en mastar ekini atıp çekimlemelerimizi yaparız.
Regelmäßige Verben

gehen

ich gehe
du gehst
er/sie/es geht  in die Schule
wir gehen
ihr geht gehen : gitmek
Sie/sie gehen Schule : Okul
Regelmäßige Verben

trinken
er : der Junge
ich trinke sie : die Frau
du trinkst es : das Kind
er/sie/es trinkt  Wasser
wir trinken
ihr trinkt trinken : içmek
Sie/sie trinken das Wasser : Su
Regelmäßige Verben

• Eğer fiilimizin en ekini attıktan sonra kalan son harf ‘-d,-t,-m,-n’


harflerinden biri ise telaffuzun kolaylaşması açısından araya
kaynaştırma ‘e’si alır. Sadece ‘du, er/sie/es ve ihr’ kişi zamirleri
için geçerli
z.B – d,t,m,n

warten

ich warte
du wartest
er wartetwarten : beklemek
wirwarten
ihr wartet
Sie/sie warten
z.B

finden

ich finde
du findest
er findet finden : bulmak
wir finden
ihr findet
Sie/sie finden
z.B

arbeiten

ich arbeite
du arbeitest
er arbeitet arbeiten : çalışmak
wir arbeiten
ihr arbeitet
Sie/sie arbeiten
Regelmäßige Verben

• Eğer fiilimizin en ekini attıktan sonra kalan son harf ‘-s,-ß,-ss’


harflerinden biri ise telaffuzun kolaylaşması açısından ‘du’
çekiminde mastarı attıktan sonra sadece ‘t’ ekleriz.
heissen

ich heisse
du heisst
er heisst heissen : ismi olmak
wirheissen
ihr heisst
Sie/sie heissen
Unregelmäßige Verben
Düzensiz fiillerin köklerindeki sesli harflerden a, o, u, e harfleri üzerlerine
nokta alarak ä, ö, ü, i haline gelir.

Almancada bu sesli harflerin üzerlerine gelen noktalara Umlaut denir.

Şimdiki zamanda kökteki sesli harflerin üzerine nokta gelmesi sadece ikinci ve
üçüncü tekil şahıslarda görülür. ( du , er/sie/es )
Köke Umlaut geldiğinde fiilin okunuşunda da önemli değişiklikler olabileceğini
unutmamak gerekir. Laufen fiilinin kökünde a ve u olmak üzere iki sesli harf
vardır. Bu gibi hallerde genellikle ilk sesli harfin üzerine nokta gelir. A ve u
sesli harfleri Umlaut’tan sonra äu haline gelince ä harfi e olarak okunduğu için
kökteki äu harfleri de “oy” olarak telaffuz edilen eu gibi işlem görür. Bu gibi
hallerde telaffuza dikkat etmek gerekir.
z.B

laufen

ich laufe
du läufst
er/sie/es läuft laufen : koşmak
wir laufen
ihr lauft
Sie/sie laufen
z.B

fallen

ich falle
du fällst
er/sie/es fällt fallen : düşmek
wir fallen
ihr fallt
Sie/sie fallen
Unregelmäßige Verben

Kökleri değişen düzensiz fiiller


Bir grup düzensiz fiil ise şimdiki zamanda 2. ve 3. tekil şahıslarda
daha büyük bir değişim gösterir. Bu gruptaki köklerinde 2. ve 3. tekil
şahıslarda tam bir değişim olur.

Bu gruptaki fiillerin 2. ve 3. tekil şahıslarada köklerinde meydana


gelen değişikliğe bakalım.
z.B

lesen

ich lese
du liest
er/sie/es liest  ein Buch.
wirlesen
ihr lest lesen : okumak
Sie/sie lesen
z.B

essen

ich esse
du isst
er/sie/es isst eine Pizza
wiressen
ihr esst essen : yemek yemek
Sie/sie essen
z.B

befehlen

ich befehle
du befiehlst
er/sie/es befiehlt befehlen : emretmek
wir befehlen
ihr befehlt
Sie/sie befehlen
z.B

wissen

ich weiß
du weißt
er/sie/es weiß wissen : bilmek
wir wissen
ihr wisst
Sie/sie wissen
Unregelmäßige Verben List

fahren erschrecken
geben fressen
nehmen helfen
treffen messen
stehlen sprechen
vergessen sterben
brechen treten
Trennbare Verben

Almanca dilinde Berlinde yapılan araştırmalara göre 5,3 milyondan fazla kelimenin olduğu
bilinmektedir. Almanya Dil Kurumu neredeyse her yeni kelimeyi kendi diline özgün bir şekilde
aktarmaktadır. Bu yüzden almancada, çoğu dilde olduğu gibi ingilizceden arapçadan
yunancadan çok fazla kelimeler göremezsiniz.

Bu dilde bulunan çoğu fiil ise önüne ekler alarak çeşitli anlamlar üretilebilimektedir. Bu
kullanılan ön ekler ise şu şekildedir: ab,- an, -auf,- aus,- ein,- los,- mit,- nach,- vor,- weg,-
zu. Bu ön ekleri defalarca farklı kelimelerin önünde görebilmeniz mümkündür. Bu ekler
sayesinde asıl kök fiil farklı anlamlar kazanır.

Ayrılabilir fiiller, cümle içinde mastar halinde bulunduğundan daha farklı bir biçimde
cümlede kullanılırlar.Fiil çekimlerimizi her zaman olduğu gibi öznemize göre yapmaktayız.
Küçük bir örnek vermek gerekirse sehen fiili görmek anlamındayken,
aussehen fiili görünmek anlamına gelmektedir.

Cümle içinde kullanım örneği verirsek:


Ich sehe einen Mann.
Bir adam görüyorum.

Dieser Mann sieht sehr dick aus. (aussehen)


Bu adam oldukça şişman görünüyor.
z.B

aufmachen

ich mache …… auf


du machst …… aufaufmachen : açmak
er/sie/es macht …… auf
wirmachen …… aufIch mache das Fenster auf.
ihr macht …… auf
Sie/sie machen …… auf
z.B

zumachen

ich mache …… zu
du machst …… zu zumachen : kapatmak
er/sie/es macht …… zu
wirmachen …… zu Ich mache das Fenster zu.
ihr macht …… zu
Sie/sie machen …… zu
z.B

anrufen

ich rufe …… an
du rufst …… an anrufen : aramak
er/sie/es ruft …… an
wirrufen …… an Ich rufe jetzt meinen Bruder an.
ihr ruft …… an
Sie/sie rufen …… an
z.B

aufstehen

ich stehe …… auf


du stehst ……aufaufstehen : kalkmak ( bir yerden )
er/sie/es steht …… auf
wirstehen …… auf
ihr steht …… auf
Sie/sie stehen …… auf
z.B

aufräumen

ich räume ……auf


du räumst…… auf aufräumen : toparlamak
er/sie/es räumt…… auf Ich räume das Zimmer auf.
wir räumen…… auf
ihr räumt…… auf
Sie/sie räumen…… auf
z.B

Meiner Bus fährt heute abend um 21.30 ab. (Otobüsüm bu akşam 21.30’da kalkıyor.)
ab:fahren

Wann fängt unsere Prüfung an? (Sınavımız ne zaman başlıyor?) an:fangen

Wann kommt der Zug an? (Tren ne zaman varacak?) an:kommen

Ich wache immer um 9 Uhr auf. (Ben her zaman saat dokuzda uyanıyorum.) auf:wachen

Wir machen unser Projekt mit. (Projemizi birlikte yaparız.) mit:machen

Das könnte Ihnen auch gefallen