Sie sind auf Seite 1von 175
 
III.
RK
xurcles
1329 1794.
Von
«l.
 V. Kuli.
Universitätsbibliothek Regensburg
Historischer Verein fürOberpfalz und Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0111-9
 
Universitätsbibliothek Regensburg
Historischer Verein fürOberpfalz und Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0112-5
 
äon Familien- uuäIV. mit äsn bmäou 8öbu6u uuä äsm8SM63 Lruäors liolk I. am 4. ^ußust 1329 2U ?aviaßS8obi0886n katto,*) 6rllie ten äis ?kal2Frakyu Luäoltll.,Lnport l. mit ikrem ^6ss6u Luport
 II.
 äis klalx am Lbom,^vio »olobe äsrsu Vatsr bs8S886u liatto uuä vomliobsu La^oru äsn ßrö88tbn
 I bsil
 ä68 Vi26äomiuatmit äor llauptstaät ^mbs, ^velobsr 8eitäem al8äsr obsrou klal» bekannt ßowmäou i8t.Im L68it2S Xai3or3
 I^uä^iß
 uuä Hy88eu Lödueu ver-dliokon : äa8 ^auxo Vi^bäomiuat NUuolion uuä vom(staätambot), ß
iu,
 llemau, Il.loäeubur^ uuä alle lisellw 2U«ur Lur^raksotlalt Lioäouburß
dörtou.
 Daotl6U8toiu äio Lu, LFK6r8d6rß,
8olu8tsiu,
 ViskiiaWou uuä Lod^vauäorl.^Vädreuä äio8Vr Lksiluuß rsFiortsu iuäis üorLäßO: Uomriob II. mit 8biuem Lruäsr Otto IV.äom ^bbaolior uuä Loiunob III. äem ^atteruborßvr, 2Uäoron uutsrom ViLoäomiuat 8traudiuF vomtzueUsn unä Nrörtorungsn VI. 8. 298 ^r. 277, küker:8. 221.**) LavM» II, ^btk. 1, 8. 430.
Universitätsbibliothek Regensburg
Historischer Verein fürOberpfalz und Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0113-0

Ihre Neugier belohnen

Alles, was Sie lesen wollen.
Jederzeit. Überall. Auf jedem Gerät.
Jederzeit kündbar
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505