You are on page 1of 904

TEXTE

UiNl)

UNTERSUCHUNGEN

ZUR GESCHICHTE DER

ALTCHRISTLICHEN LITERATUR
HERAUSGEGEBEN
VON

OSCAE

VON

&EBHARLT

und

ADOLF

HARMCK

VIERTER BAND

GRIECHISCHE APOLOGETEN

LEIPZIG
J.

a HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG
18881893

INHALT DES VIERTEN BANDES.


GRIECHISCHE APOLOGETEN.
Heft
1.

Schwartz, Eduardus, Tatiani Oratio ad Graecos.

X, 105

S.

1888.

Heft

2.

Athenagorae

libellus pro Christianis.

Oratio

de resurrectione cadaverum.
Heft
3.

XXX,

143

S.

1891.

Hennecke, Edgar, Die Apologie des Aristides.

XIX, 63

S.

1893.

Von

der Verffentlichung der fr

Band IV

bisher noch in

Aussicht

genommenen
Theophili
libri tres

ad Autolycum und

Justini martyris Apologia et Dialogus

cum Tryphone Judaeo

wird an dieser Stelle abgesehen, weil die von der knigl. preuss. Akademie
der Wissenschaften geplante Ausgabe der griechischen altchristlichen Schriftsteller

auch diese Stcke wird umfassen mssen.

Digitized by the Internet Archive


in

2011 with funding from


University of Toronto

http://www.archive.org/details/texteundunter04v5akad

TATIANI
ORATIO AD GRAECOS
RECENSVIT

EDYARLTJS SCHWARTZ.

LEIPZIG,
J.

C.

HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG
1888.

8T.

MIOHAEL'S

^
S'

coLLEce

SEP

'^^57

PEAEFATIO
Ante hos sex annos 0. de Gebhardt mihi, quem apologetarum Graecorum codicibus operam dare compererat, liberaliter et benigne proposuit ut societate facta libros apologetarum Grae-

corum

saeculi alterius ex codicibus ederemus.

rem

ita institui-

mus

ut Codices antiquos,

quoad

fieri

potuit,

et ille et

quisque opera conferremus, recentes inspiciendos et

ego sua examinandos

ego solus, cui plus temporis praesto esset, susciperem; deinde lustini apologiarum et dialogi recensio Gebhardto contingeret, mihi Tatiani Athenagorae Theophili Cohortationis quae fertur lustini ad Graecos. iam primus huius societatis fructus prodit,
Tatiani Oratio ad Graecos.

Haec non

aliter

atque Athenagorae scripta una Arethae arest.


1,

chiepiscopi Caesareae opera seruata

iam enim, quod primus


1

Adolphus Harnack [Texte


certo constat
titisse,

u.

Unters.

p.

24

sq.]

coniecit,

pro

eam olim
qui

in codice celeberrimo Parisino 451 ex-

in quaternionibus
1,

usque ad X
est.

[cf.

Gebhardt, Texte

u.

Unters.

3 p. 169].

cum

excidissent, archetypus ex tribus

apographis antiquis restituendus

sunt hi:

343 [V], ex bibliotheca Bessarionis, sXI scriptus. continet fol. 6^ 204^^ Eusebii Praeparationis euan238 eiusdem librum gelicae primos quinque libros, fol. 204^

Codex Marcianus

'^

contra Hieroclem [evoslov xov jtafKpiXov jcqoO xa (piloxQarov


sig OLioXlmviov ia xrjv iSQOxXst jiaQaXrjcpd-elav

avxov xh xal

Orationem [xaxcavov jtQo tXXrjvao]. codicem semel 0. de Gebhardt, ego bis contuli. Codex Mutinensis III D 7 [M]. ex duabus partibus com-

xov

/{?

ovyxQtcv],

fol.

239^

276^ Tatiani

positus

est.

quarum

prior
s.

summa

diligentia a librario orthogra-

phiae ualde perito

XII scriptus continet Clementis Protreptiet Serel.

cum

et

Paedagogum, Pseudoiustini epistulam ad Zenam


*

Texte und Untersuchungen IV,

IV

PRAEFATIO
Cohortationem,
altera pars

num,
fidei.

[M ^]

Tatianum, fragmentura

Pseudoiustini

Expositionem

est codicis saeculo uetustioris

neglegenter
'Iva

scripti: seruata
|p.

sunt ultima Tatiani pars inde a uerbis


parte priore in
et De resurrecunum coniunctum

6\ xal

42, 16],

Athenagorae Supplicatio

tione.

hoc fragmentum cum tempore antiquo quoniam utriusque partis marginibus a librario s. XII scholia adscripta sunt, ultimae codicis paginae nonnulla de Sibyllis continent a duobus librariis temporis recentioris
est

scripta,

ipse contuli.

Codex Parisinus
uerbis quae litteris
s.

174

|P].

cuius olim fuerit, apparet ex

XIV

prima pagina adnotata leguntur worrj

evreXov iaxovov: yaQTO(pvXaxo vjqx^ yscoQylov: sjtLOxojtrjo rrj jiagjov tov xal QcoyQdg)ov zov Iv jt^arav/jTStav orAr/OLV t^cov. eidem debentar uersus in ultima pagina scripti tj iXo avxri VTskovO yaQzo^vXaxoo jiiXu yacoQylov rov xZf/Qdrov

iaxovov rrj jtdg)ov\ priore codicis parte usque ad fol. 84 uaria, quae huc non pertinent, a uariis librariis scripta leguntur. altera pars a librario s. XII scripta et scboliis instructa continet 92^ Pseudoiustini epistulam ad Zenam et Serenum, fol. fol. 85^ 92r_ii2j. Cohortationem, fol. 112^1321 Tatianum, fol. 132^ 171" eiusdem De 153^ Athenagorae Supplicationem, fol. 153"

resurrectione, in fine Eusebii librum contra Hieroclem. codicem


et 0. de

Gebhardt

et

ego contulimus.
illis,

Hi

Codices pro unico recensionis fundamento habendi sunt:

qui praeterea extant recentes recentissimique, eos ex


lere alio loco fuse

im-

primis ex codice Parisino, descriptos esse neque quicquam ua-

demonstrabo.

Quod fieri solebat in libris ueterum Christianorum per apographa plerumque priuata et sine ordine propagatis, id Tatiani quoque Orationi accidit ut plurimis et grauissimis corruptelis
mutilaretur.

uel Eusebio,

cum Praeparationi
[cf.

et Historiae Tatiani

locos insereret, exemplar praesto erat uitiis refertum et ne ab

interpolatione

quidem liberum

p. 41

4].

tamen huius

codi-

cumque nobis seruatorum comparatio ad

ipsa scriptoris uerba

restituenda certamque emendandi rationem constituendam pluri-

mum
omni

affert.

itaque

cum

Eusebii

quae circumferuntur editiones

carere neque quicquam certi de codicibus constare nouissem, in itineribus Italico et Parismo operam dedi ut omnes Praeparationis et Historiae Codices inspicerem et eruerem qui
fide

PRAEFATIO

diligenter conferendi quique pro apographis habendi et abiciendi


essent.

Historiae igitur a
[A],

me

inspecti sunt Codices hi:

Parisinus 1430
tus,

olim numeris 1902. 2343. 2440 signas.

ex bibliotheca cardinalis Mazarini,

XL
ex

Vaticanus 399
mero 26
1434 1435
s.

|V|

s.

XI, simillimus codici Mazarinaeo.

eo transscripti sunt Codices Florentinus Abbadiae 196 [olim nusignatus]


s.

XV, Ottobonianus 108

s.

XVI,

Parisinus

XVI;
XVI.

ex codice Florentino Abbadiae codex Parisinus


|E]

s.

Parisinus 1436

s.
s. s.

XV.
X.
XI/XII.
s.

Marcianus 338
Parisinus 1431

[M]
[]

eins

Parisini 1432 et 1437 uterque

XIV

apographa sunt Codices et Marcianus 339.

Parisinus 1433

[D]

s.

XI;XII.

Praeparationis libri decinii:

Marcianus
monacho
a.

341

[J],

ex bibliotlieca Bessarionis,

s.

eo deriuati sunt Codices Marcianus 342 Bessarionis iussu a

XV, ex Cosma

Ottobonianus 366, denique altera pars codicis Neapolitani II Aa 15 s. XVI inde a libro nono. lectiones codicis Marciani 341 adscriptae sunt margini codicis Ottoboniani 265. eidem codici Marciano ita similis est
1470
scriptus
et

omae

codex Parisinus 468


constat.

[E]

ut apographon esse putes:

lacunas

codicis Marciani in eo ex codice Parisino

467 [D] suppletas esse

est

Bononiensis 3643 [0] bombycinus s. XIV. ei adeo similis codex Laurentianus plutei VI 9 [G] ut mihi quidem

apographon esse uideatur, etsi aliqua semper haesit dubitatio quae ut remoueretur plus temporis opus erat quam mihi praesto hoc uero certissimum est ex codice Laurentiano descriptos erat, alterum codicem Laurentianum plutei VI 6 [F] et Parisinum esse 466 [C]. Neapolitanus [N] II Aa 16 s. XV. eins apographa sunt Vaticanus 1303, Vrbinas 6, prior pars codicis Xeapolitani II Aa 15; ex hoc transscriptus est codex Ottobonianus 265. Parisinus 467 [D] s. XVI. subscriptum est fol. 386^1 Tcal
ravrrjv zrjv d^eiav llov^ fiiyaTJkoo 6a^ua6x?ivdg o xgrjg, eyQaipev.

eiusdem generis est atque codex Neapolitanus tamen ex eo descriptus.

11

Aa

16 neque

Quae de Praeparationis codicibus

in itinere congesseram, ea

TIS .T3

yj

PRAEFATIO
et

ab Yseiiero
continuauit

me

ipso admonitus denuo examinauit et diligenter

specimine nouae recensionis addito I. A. Heikel in libello Helsingforsiae nuperrime edito ,De Praeparationis euangelicae Eusebii edendae ratione'. quem, si quidem ad haec studia

admonitum esse uelim ne uanis coniecturis de codicum affinitate operam det inutilem, sed imprimis, id qijod grauissimum est, ad liquidum perducat qui Codices apographa sint et qui non. nam libello illo ne id quidem planum fecit codicem
rediturus
est,

ex

esse descriptum.

ceterum

et Historiae et Praeparationis

ea recensio

quam

criticam dicere possis opus

riculosum neque suscipi poterit

arduum erit ac peantequam omnes Codices quam


pro unico duce

diligentissime et usque ad puluisculum collati et explorati erunt.

nusquam unum codicem


sequi
dici
licet,

uel

unum codicum genus

ut

e.

g.

Historiae nihil magis nocuit


fidei

quam quod

co-

Mazarinaeo nimium

ab editoribus tribuebatur.
est ut

deinde
arclie-

Eusebii codicum fere


censiones.

omnium proprium

non extent

typorum exemplaria accurata, sed iterum iterumque nouatae

re-

Alterum neque spernendum adiumentum ab eo qui Tatianum recensurus est ex ipso scriptore peti debet. quamuis enim se
artem
oratoriam,

quam

antea

exercuerat,

prorsus

abdicasse

omnes sententiae omnia uerba rhetorem produnt artiquidem artificiosum. ex istis artificiis est lex quam seuerissime sibi ipse scriptor imposuit ut hiatum euitaret. neue re negligenter examinata hiatum a Tatiano modo admissum, modo euitatum esse dicas. quodsi hiatum admissurus erat, unde mira ista uerborum coUocatio quae legitur p. 37, 16? uel cur non posuit quam quiuis desiderat particulam alXa, sed xdi i p. 36, 8? etiam hoc diligenter obserues ultima Orationis
pronuntiet,

ficiosum et male

parte,
erat,

ubi

tanta

nominum multitudo

in

sententias

redigenda

seuere hiatum euitatum esse praeter paucissimos locos atque eos quidem qui omni labori resisterent. denique grauissimi momenti est quod multos hiatus qui olim legebantur culpa

brariorum intrusos esse codicum Mutinensis et Marciaui uel Eusebii ope edocemur. magis magisque igitur mihi persuasi in Tatiani Oratione hiatum tolerari non posse et siqui traditus sit

non legitimus, id corruptelae certum esse indicium. cetemm talibus locis plerumque aliis quoque de causis codicum lectiones damnandae sunt, saepe facillima mutatio praesto est.
hiatus

PRAEFATIO
siue

VII
p. 5,

per casum siue per errorem factum est ut

12 inter

signum lacunae non ponerem uel p. 17, 2 non adnotarem legendum esse rfjg yag vXr/g eiolv ajtavydnaxa xal jiovrjQiaq. Tarnen plurima restant difficillima et obscura. accedit quod scriptorum paganorum editoribus semper uel saepe praesto sunt
Tcp reXdcp d^em et aXX' ovdt

aliorum inuenta quibus uia aut

recta

aut falsa indicetur, qui


est,
ei

autem Christianorum

libros recensurus

plerumque

soll
est.

omne
quod
sunt:

ingenii periculum in re integra et intacta faciendura


in Tatiano

quoque

euenit.

ex antiquioribus enim unus Con-

radus Gesner, inter recentiores Augustus


sed
ille

Nauck mentione

digni

operam ut laudabilem neque infelicem ita subitariam suo more Tatiano dedit, hie paucos tantum locos in dissertatiuncula Philologi tomo 9 inserta tractauit. at optime non libris sed ab ipsis uiris adiutus sum cum a Roberto Mnzel amico tum ab Vdalrico de Wilamowitz qui totum libellum mecum
perlegit et
pertractauit tantoque

opere mihi succurrit ut

eum

non adiutorem sed alterum editorem dicere deberera. quoniam uero curae secundae nusquam tantum ualent quantum in re critica, cum indicis conficiendi causa denuo Tatianum tractare coepissem, haud pauca uel mihi uel Wilamowitzio uel utrique non feliciter cessisse intellexi. ecce quae iam corrigenda esse mihi uidentur. p. 4, 5 traditum est n ni] d^eoq ov tov^\ ojieq sXsyeVf sivai xareipevevo.

melius

quam

dt

ojvjsq est coieq: se

quod dixit etnentitus est. p. 4, 14 xaxa S TO ajtsXd^ov exaorog Xjt6q)wv'f]X8 recte se habent, dummodo ex eis quae praecedunt obiectum uerbo lxjie(pc6v7]XB suppleatur. p. 5, 11 scribendum esse censeo SojtsQ s ipvx^ spiritum materialem ipse animam dicit p. 12, jaQcofcoiojfisvov.
esse,
esset, eo

deum

cum non

18.

animam

igitur

imperfectam dei xojXvTTjq retinenda

mundi sicut animam humanam [cf. p. 16, 18J imaginem esse credidit. p. 7, 23 codicum lectio
est;
cf.

indicem

s.

u.

p.

8, 2 distinguo et

aipmv djioEtxvvraL, xal rovrov ol fitfi7]afiV0i TOVTOv T T (pavcccf/ara atfcovcov rgarjteov djtoerjxai. neque enim intellego quomodo diaboli phantasmata daemones fieri possint qualeue sint ista phantasmata. certo non ea per liberum arbitrium peccavere et cecidere, sed angeli
conicio o iQcoxoyovog

a deo creati et diabolum diabolique uanas cogitationes secuti.


p.

8, 12 sq.

locum

difficilem

et

perobscurum commutationibus

vxii

PRAEFATIO

bene turbauimus. priino uerba ol yaQ rovg fiovofiayovptag quae secuntur ojiovda^cjv 0.6. av d^tarQco spectare constat. cum illuc iion spectent aliterque constructa sint, lacuna statua11011

tiir
11011

necesse
ita

est.

deiude jtcoq ov/\ d^vr/rog tivat vofiL^?]etai

intellegenda sunt ut

daemones

re

uera mortales esse

quae iion erat sententia Tatiaui, sed dolum mihi describere uidentur daemonum homines sub specie humana affectibusque humanis susceptis fallentium. atque tale quid toti loco
dicantur

subesse

quod sequitur jtstpavsQcoxaoi. aperte proditur. iam uero summopere miror quod ii daemones hominibus natuuerbo
reuelasse dicantur

ram suam
magis
quouis
eis

interfuerit

quam

ut deciperent

quorum ex Tatiani sententia nihil ueramque indolem suam

modo

absconderent.

neque uideo qua ratione haec cum

praecedunt coniungi possint. denique in eo haereo Cjuod cum iidem et doceantur et admoneantur, modo rotg dvd^Qcojcoig modo xovg dxovovrag positum est. conicio igitur 6t

quae

cov yccQ lavTOvg


jrg)avQc6xaOi.
ipsi illi fato

6t t ofioiol riveg

jtecpvxaot rotg dv^QODjtocg


se adsimilassent,

cum uero daemones hominibus

quod hominibus imposuerant, succubuere.

ne nimis
12, 24
u.
vXrj^

audacter coniecisse et explicasse uidear, conferri iubeo fabulam

quae de daemonibus narratur homil. Clem. 8, 12 sq. nescio an ajtoQov mutandum sit in ajioiov cf. ind.
p. 12,
p.

p.
s.

2S restituo vjt avxrig. p. 13, 27 scribo ia xcv almvcov, 15, 4 non sufficit articulum supplere ut otpia definiatur: e.
(xfi

g.

propono

d-sia)

oocfia.

p.

17, 10

codicum

lectio prorsus

corrupta

est:

exempli

gratia et ut aliquo
(f]

modo

sententia indi-

cetur, talia

propono rlg de kxiv avTij


x6 dd^dvaxov.
p.

xXrjcg).

svovvojtxov

exac xolg ovloftevoig (fia^slv iagd xov jcvsvfiaxog o lcot


xolg)
avd-Qcojioig
ijv.

17, 29

post vvaxov addi

oportet

p. p.

19, 5 Gesneri coniecturae t'/MOxov 19, 8

iam praefero
literis

c^dxag.
cr/ad^ov

av delendum
p.

est:

ex primis
ev

uerbi

ortum

esse uidetar.

19,

15 hiatus uitandi causa non


p.

oJteQ,

sed ajtetjtsQ scripserim.

19, 26

avxy sana
e.

esse

uidentur: hiatu non corruptela, sed lacuna proditur.

g.

suppleo

d^tgandag.
xovfied-a.

mutaui lectionem traditam nagaixtvog dittographiam eins quod sequitur xiveg esse censuerim. p. 22, 23 temere de e/ovoi dubitationem moui.
p. 20, 1

non

recte

ibid.

p.

24, 13 clarior euadet sententia

si

post vjiaQyovxag addideri-

mus

vjtooxdeig uel tale

quid.

p.

26, 29 non

mutandum

erat

PRAEFATIO
jtdXiv re slvcu.
cf.

IX

p.

29, 7 ra

tJttTTjevftara

vv i\idv T p. 14, 15. p. 28, 5 locus neque emendatus neque explicatus est. p. 28, 12 locum ita constituam: tj^oola fihv yaQ jto^ujtevers Tovg Xoyovg, ** ijcl rag ymviag djtoxQVJCTsre. e. g. suppleas rag de ov^(poQdg. p. 30, 10 infelicissime pro h^aioiov conieci avre^ovLov. neque Wilamowitzii eB^iov diuinis mandatis appositum est. in mentem mihi uenit e^agziC^ov: cf. 2 Tim. 3, 17
&eQlT7]v yiverai,
p. 34,

5 ta ro

firj

xaza tov eivai; de naliv


. .

jtoa

YQa^r d^sojtvevTog
i]

Tcdl

cocpeZifiog JiQog

LaxaXlav, jtgog

eXeyfiov, jiQog sjtavoQ&coocv, jtQog jtaielav xrjv ev dixaiovv)],

iva aQTLog

6
et

rov d-sov dvd^Qcojcog JtQog Jtav egyov dyad^ov


Sap. Sal.

s^r/QTifievog

9,9?/
p.

O(pia

ejnarafzerrj

zl

ev^eg ev svzoZalg ov.

ipse Tatianus IleQl


30,

tov xaza zov

co-

zfJQa xazagzc/nov scripsit.

17 ut locus obscurus de hoad-

minis materialis ortu et corroboratione melius intellegatur,

scribo Valentini doctrinam in exe. Theod. seruatam [52 p. 982]:

Tovzo z6 oaQxiov dvzlixov 6


QacvEl
.
. .

cozrjQ

etjtsv

xal TJoac Jta-

ofiOLcog
z?j
7]?j

de

xal

evvoelv avzcp

ft?)

zQecpovzag
aXX*

xal

Qoavvvvzag
vexQovvzag
Qiag Yva
Xdd-i}^

rmv

df/aQzrjfidzcov

a^ovola,

evzevd^ev
T^fjg

xal e^lzrjXov djtocpalvovzag


6ta2.voet zavzrj
xaO-^

djto'/ri

Jiov?]-

ev

zTj
firj

ca(poQ?]0'ev xal cajvevoav


uc jtvQog iesocp.
praeterea

dXXd

avzo ztvog vjioOzaoecog laofievov


Z7J

zriv ixvv exi]

taQanovov ev

adnoto 19, 3 vevQcov reponendum esse; p. 32, 9 margini adscribendum numerum 124, infra numerum 124 in 126 corrigendum.

usque ad hoc tempus Tacommemorari uelim Adolphi Harnack uersionem Germanicam programmate Gissensi 1884 publici iuris factam: Augustus Kalkmann sagaci et docta dissertatione quam Musei Rhenani t. 42 inseruit magis argumenta quaedam indicauit quam uerba explicauit. commentarium scricfuam emendatio,
tiani interpretatio neglecta iacuit.

Haud minus

bere
bis
et

nee uolui nee potui:


uel
locis

sed

cum

per indicem quaecunque in


ea adieci quae parata
re

Tatiani oratione notabilia esse uidebantur componere constituissem,


illis

interpretationis

gratia

coUecta
et
si

habueram.

magis enim ex
aliis

fore

duxi

si

pauca
in-

darem

imperfecta quibus ab
nihil

meliora

superstruerentur

quam

proferrem ne

in

nituperationis

periculum

currerem.

PRAEFATIO

Denique fragmenta et testimonia ipse de integro disposui scliolia Arethae 0. de Gebhardt edidit. cui non et minus quam ceteris qui de hoc libro optima meriti sunt, gratias ago quam maximas.
recensiii.

Rostochiae mense Martio 1888.

Codices Tatiani

M =
M'=
P

= =

codex Mutinensis III D 7 codicis Mutinensis pars altera codex Parisinus 174 codex Marcianus 343

Codices Eusebii Historiae ecclesiasticae

= B = D = E = M = Y =
A
D G
J

codex codex codex codex codex codex

Parisinus 1430
Parisinus 1431
Parisinus 1433

Parisinus 1436

Marcianus 338 Vaticanus 399

Codices Eusebii Praeparationis eyangelicae

= = = = = = =

codex codex codex codex codex

Parisinus 467 Laurentianus VI 9 Marcianus 341

Neapolitanus II Aa 16 Bononiensis 3643

M Wi

R.

Mnzel
quae

V. de Wilamowitz-Moellendorf

in indice graeco uoces quae Scripturae propriae sunt, cruce, eas

apud Tatianum solum inueniuntur,

asterisco signaui

TATIANOY nPOI EAAHNA2


ed. Otto
2
1.

My) jtavv g>iXt/Q(Dc iatid^sodE JtQog rovg agaQovc,


fXf]6e (p{)^ovrjoi^T

avQtg ^'EXhjvtg,
4 yiiQ ljiLT7]6f.v^a

totg tovtcji' oyLiaiv.

jtolov

jzaQ

i\ulv

rrjv

ovoraoiv ovx djto aQaQcov


opsIqcov
5

lxTi]oaro; TsXftTjOOtcv ftev yaQ oi doxi/io^raroi rijV dt

k^evQOv fiavTixf/v^
jiTTJoeig

KQsg OQvid^ov ^Qvyeg xal 'lavQwv


rrjv

6ia

rcov

aOTQWV

jtQoyvcoiv^

ol jiaXalraTOt, KvjiQtot

^vTixrjv, aOTQOvofittv BavXojvtoi^ jLtayeveiv lQaL^ Y803fiSTQeTv

AlyvjiTLOi,
Gac({hB

T7^/P

6ia yga^if-idtcDV jtaideiav


svQ^oeig

^oivLxig. oO-ev jtavjtobjOiv fiev

rag

/itifi/joeig

djtoxaXovvreg.

ydg

doxelv xal aeiv ^QCpevg vfig 6l6a^ei\ o c avrog xal nvelod^ai' 10

Tovxavol jtXaTTeiv, lozoQiag owrarxetv al jiaf) Alyvjtrloig Tcov xQovoJV dvayQaq^ai Magovov de xal OXvujiov rrjv avXrjTixrjv djt?]Vyxad^6' ^Qvysg 08 [ol] df/fporeQoc rrjv dtd vQLyyog aQfioviav dyQoixot vrsor/japTO. TvqqtjvoI odXjtiyya, yaXxevtiv KvxXojJttg. xal tJtiroXdg ovvraOetv ?] JJbqcov jiote ?i'/7^afievrj

15

Axoooa 61 ovona airfi [tiv]. xaradXXeTs roiyaQovv zovrov rov rv^ov fi?] jtgodXXeB'e
yvp/j,

xaO^d

(pr^iv

"^EXXdvixog

QTjf/dtwv

svjcQtJtstav^

oiTtvsq

vip'

OwrjyoQovg rovg otxoc xexzrjode. yoij 6t

vfiwv avxcov tJiacvovfiaj^oi rov vovv eyovra rrjv d(p


Greg. Naz.
4,

416

usus est Clem. strm.

1,

16 p. 361 sq.

109 p. 137

16 frg. 163 a

PV
corr.

Soyuccai post mii^eoS^e rasura M. 2 cd avgsa PV (fd^ovriaexai 4 rirXfjiiaotoJv fih' ex corr. add. P 6 TiakalrazoL ex naXaiarazot

MPV

7 ccatQOvofxsTi'

om.
ta.

S 6i
11

om.

8.

9 ncvaaad^e] e in ras.

M
in
17

10 fwitlG&ai'M., corr.
ras.

al.

ex n/ArFAv corr.

al.

m.
1^

nao']
tjv

(xq

13 ex

vn^vtyxaa&s
per

corr.

oi del.

Wi

14 rvQprjvol]

ex zvqt]eieci

V vol corr. M r ex tt xaraaksre ex xazattXX^xai corr. M xaraaksis PV nQo/J.ea^cu V 19 xsyQfj^^^ ^^ x^X()??(T^at corr. Y
i-as.

corr.

15

gvitcctzsiv

vovxov om.
1

Texte und Untersuchungen IV.

1.

TATIANOY
rrj

kxlQcov jSQifitveir ftaQxvQiav ovvaeiv re xal ev


jtQO(f)OQa.

rov Xoyov

vvv dt (iovoiq vfilv ajtoirpce ft7]6e tv xalq ofttXlaig OfiocpwveTv. JcoqUcov fitv yccQ ovx ^ avrrj Xt^ig roig ajto rrjg 'Arrix^g, AioXelg rs ovx ofiolcog xolg latot g^O^tyyovxai' oxdoemg de ovai]g xoavxrjg jtaQ (vfilv Iv) oig ovx exQ^v ajtoQco xlva fie el xaXtlv^EXXrjva. xal yag x6 Jiavxcov dxojtojxaiov, xag ft?) ovyyevelg
vfiwv
tQfiTjveiag xexi^iixaxe^

aQagixatg xe (pmvalg

tod^

oxe

xaxccxQcofisvoL

ovfKfVQrjv
avxij.

vfimv

jtsjroirjxaxs

xrjv

iaXexxov.

Tovxov
10 OSfivog
^

x^Q^"^ xig tjv ev

djtsxa^afisO-a rfj jiag

vfiW co<pLa
x(Ofiix6v

xaxd ydg xov

xav u jtdw xavxd loxtv


X(x>rjxal

kti.q)vXXLdeg

xal

oxoifivXfiaxa,

x^^^^^va)v
ejt*

fiovsta^

xixvrjg*,

XaQvyyicoi xe ol xavxrjg 6(pi8fisvoc xal


Q?]xoQcxrjv
fiid^ov
[ilv

xogdxwv
xal

dfjpUv-

xat

(pmvTjv.

ydg

dixia

avxogjavxla
vficov

Cvvt6xi'j0a6^y
15

jtiJtQaxovxeg

xcov

Xoycov

x6

avxeovOiop xal jtoXX.dxig x6 vvv lxaiov avd^ig ovx dyaB-ov 7taQioxcovxeg\ jtoirjxixrjv 6t, fidyag Iva ovvxdOrjxe d^emv xal BQOxag xal ipvx^g 6ia(pd^0Qdv. 2. xi ydg efivov (jpcX.oo^ovvxsg
e^rjvtyxaxe; xig de xcov jcdvv

ojtovalcov dXaC^ovelag ( xa-

d-ioxrjxev; /lioyevrjg jtiO-dxvjjg xavx?/,uaxi xrjv


20 v6fivog

avxaQxeiav

sf4vv-

jtoX^vjtoog oyfiooQla jtdd^ei OvoxsS^tlg

eiXeS 6td xrjv


vzo

dxgaolav

djioxt^vrpcsv.

^4QLoxijijzog

Iv jiog^vgii jtegijraxcov
lo

25

Aiovviov did yaoxgifiagylav ejttjrgdoxtxo. xal l4giOxoxeXrjg d^aB^cog ogov xf] jtgovoia d-slg xal xrjv evaifiovlav Iv oig ^gtoxexo negi7(>^^j ^'^ djtaievxwg ^AXt^avgov x6 f/efirjvog fiecgdxcov exoXdxsvev, ooxig agLOxoxtXixoZg jtdrv xov tavxov (piXov td
d^iojtixmg

^Ocoxsvaxo.

Xdxcov

<ptXooo<p(DV

x6

firj

ovXtod^ai jtgoxvvtlv aixbv

xa^ug^ag

^ jtdgaXiv jtgu<pegs. jtdvv yovv


10 Aristoph. Ran. 92 sq.
1

tjttid^sxo

dgxxov xolg xov iaoxdXov


coOjieg

TteQifitveLv] tQ in ras.

inde a ovvadeiv locus confusus


4 Te\ de

2 tiqoh/Litv
f'v

(puQO.

V
Wi

ovy^

//]

ov'/l

Wi

(payyovtcci

V
12.

suppl.

6 TidvTwv Gesner nccv


11

MPV
13

avyyevtZq]

in ras.

hn^\

e in ras.

oxofjLvkixcaaN

fiovala

MV
Y

12 ol

om.Y
yal
20

13 acfi^vrai
i

Gesner
corr.

iiplevtcci

MPV

ai in ras.

yuQ om.

V V

avxo(favzla]

ex

fi

16 avvzaoariKXL

awraoarjoS-t
18.

S-etov

Wi

18 at

MV

dXXau^wvslaa
(OfxooQSia

19 xa^iotrjxe
cXt<S,

&80)vMVY w^olgiai P oj^oxal

oQeiai

M
r

V
Y

iXewt

MP

22 Siovvaov

23 ex ^tcqu-

axero

corr.

a/naS-wg] fia&w in ras.

25 ex vnesvzwa corr.

V
P

cc?.8Sav-

Qoa

/LLSfjirjvog

Nauck

et ego zt [xfvrifjLhoa

MPV

26 ex nQLOZoie-

Xixoa

corr.

(piXujp

27 avzov nQoaxvvtXv

xcc^O-eiQ^aa

nPOS EAJHNAS

doyfiaiv t?)v avQsiajf xal rrjv aQsrrjv {Iv) vfiJtooiotg kjtLdeixvv^nvog xal Tov olxelov xal jtdrv (pikrarov iajteiQwv rS ogaTi

xal jtaXiv xXaicov xal ajtoxaQTEQCJV jtQ0(pa6t Xvjcrjq^

'iv

vjio

Tcov olxtimv
xolq

fiTJ

niOrj&xi.

yeXdaifii

ccv

xal rovq

f-^t/Qi

vvv
5

by^iaoiv

avrov xaraxQoyfitvovg^
elvac^

ot

rd fiatd

oeXr/VTjv

djtQOvofjra

Xiyovreg

jtQoyeLoreQoi jtagd zrjv osXtjvtjv

vtaQxovteq xal xarcorsQOi rov ravrrjg dgofiov, jtQOvoovCt tcov ojtQOi'oriTwv' jtaQ^ olg 6b ovx eotl xdXXog, ov jiXovtogy ov
Qojfirj

cofiazog,

ovx evytveia^ jcagd xovroig ovx eori xaxa rov


10

12

14

ro evaif^ov. xal ol roiovrot (fjcXoOotpslrmaav. ^. TOV ydg '^UQaxXuxov ovx dv djtot^aifirjv tfiavxov iida^dHjcovxa 6id x6 avxolaxxov elvai xal vjteQrjcpavov ovo* fiTiv dv sJtaivtoaifiL xaxaxQvipavxa xrjv jtohjOiv Iv xco xrjg 'Aqxtfiiog vam, fivxfjQtcQmg ojtcog vxsqov tj xavxrjg exooig yiVTjxai. xal yaQ olg (iiXov exl jieqI xovxatv^ (paolv EvQijtlrjv xov XQCcyqjojtoiov xaxiovxa xal dvayivcoxovxa id fiv^firjg xar oXlyov xo HQaxXslxeiov oxoxog xoTg OJtovaioig jtagatwxivai. xovxov fiev ovv x?)v d^ad-iav o d-dvaxog vvrjXey^sv vdQcojti ydQ ovoxtd^Hg xc xrjv laxgtx^v wg ^iXoOO(pLav Ijttxr/svciag oXlxoig X6 jtBQiJiXdoag lavxov xijg xotcqov xQaxvvd^elor/g ovvoXxdg xs xov jiavxog djtsQyaoafth^g cofiaxog Ojcao^elg txsXsvxTjOev. xov ydg Z7jva)va id xrjg exjtvgwoswg djco(paLv6/itvov dvlxaod-ai jtdXiv xovg avxovg ^Jtl xotg avxotg, Xbyo) 6s "Avvxov xal M6Xr}Xov sjil xco xaxrjyoQSlVy BovOlqlv 6e ajtl xm gsvoxxovelv xal HgaxXia jidXiv hjil xm a&Xstv^ jtagacxrjxtov
liQiOTozeXrjv
' *

15

20

25

ooxtg 8V Xp xaxd xrjv axjivgwOLV Xoycp jiXelovagxovgfiox^^fjgovg

xwv

6txala)v elrjyalxaL^ ^coxgdxovg Ivog

xal

HgaxXiovg xal

xit>cov

dXXov Toiovxwv^ ysyovoxtov oXiymv


frg. 80

xal ov jcoXX,cov.

Soy/btaai

PV
P

xal om.
Skxtci'iqojv

tV add. corrector cod. Paris. 2376 2

tcc-

TielQcjv] El in ras.

MV

ex wQaxi corr.

4 fiiaiS^y

9 xccza

corrector codicis Paris. 2376


adfiTjv Heraclitus

ncc^aMFY

10 ccQiororeXi]
14 l'xdoaia in

MY

11. 12 sStt^t]' 14. 15 ytvrjTai

12 ovo* ego oi't'

MPV

mg. P

15

ex fisklov corr.

17

rjgaxXtixeiov

cod. Paris. 2376 rj^axketzov


aiiOQ
corr.

MP
MV

r/QdxXeiov

MPV

ex OTiovcoa corr.

18

M m. rec. V Tolq n^kty^ei' V

TjQaxXtitiov corrector

anovSaloiq ego anov19 (piXooo(piccv] v ex


24 in (xDuzov per ra26 ^v

22 ire?.evTTjoe

V
(bis)

23 post zovg rasura

suram

corr.

rwj ro

25 x6 dd-keZv M.Y

rrjv
1*

in ras.

28 toiovTwv] oiov in ras.

4
Ol

TATIANOY

yag xaxol navv jtXsiovg evQsd^rjovraL toov dyad-wv, xal o &e6g xaxcov ajtoetx^TJosrai xar avrov jtoi7]T?)g, Iv fiaQaiq TB xal ox(6Xrji xal aQQrftovQyoiq xarayivonevoq. 'EfiJteoxXtovg yoLQ t6 alaC,ovix6v al xara trjv 2iX8Xiav rov jtvQoq avah g)vo^ig djteai^av, ort fi?) &e6g mv rovd' ojtsQ sXbybv eivai xaxB^tvETO. yeXat xal rrjv ^EQtxvovg ygaoXoylav xal rov Uvd^ayoQOv rrjv jtEQi ro 6by\ia xX?jQovofitav xal rov nXdrcovog^ xav rivsg fit} d^iXmOi^ rrjv jcsqI rovrovg filfirjiv. rlg ydg dv eJiifiaQTVQi]Oai t(] Kgarr^tog xvvoyafiLa xal ov to fiXXov jtaQairr^dfisvog rrjv evrv^ov rcov 6/Jolcov avT(p yXoGoofiavlav IjcI to ^rjTelv t6 xaT dXrjd^uav ojtovalop TQs^sTai; iojteg fiTJ jtaQavQkTcaoav vfiag al tcov (piXoip6(f)mv xal ov g3iXoo6g)03v JtavrjyvQsig, ocTcvsg travTia (ibv tavTOlg oyfiaTL^ovoiv., xaxd 6e to ejteX&ov txaorog xjcag)(6vr/xe. noXXd 6e ftiOH f/ev yaQ eTsgog top 15 xal jtaQ avTOlg Iotl jtQooxgovOfiaxa BTSQov^ dvTto^ovi b tavTOlg di ttjv dX.aC^ovBiav Tonovg bjiXByofiBVOL ^* Tovg tQovxovxag. BXQtp hfirjh aciXatag jtQoXr//JJiegifiej^sip da fiBXQtg di^ fiaxi xoXaxBVBiv Tovg rjyovfiavovg
'

16

nQog avTovg
20
4.

ol fiayioxvag d(f>ix(ovxaL.

z/t TL yaQ, avQBg EXXrjvBc. cojibq bv Jtvyfif] ovyxQOVBiv ig


rjficov;

ovXad^B Tag jtoXiTsiag xaO-'

xal

ti

fi^

Tolg TLVcnv vo-

f/ifioig vyxQtjod^ai ovXofiac, Ttvog x^Q^^ xa^djtag fiiagcoTaTog fiBfiiT]fiai; jiQoOTaTTBL (poQOvg tbXsIv o aoutvg, kTOiftog jtag-

BXBtv,

ovXbvblv

BOJtOT/jg

xal

vjtTjQSTBtPj

T7)p

ovXaiap

25 yipcoxo).

ydg dpd^gmnop dpd^gcojtipcog Tifirjxiop^ g:orjTBOP 6b fiopop TOP d-BOP^ oTtg dpd^gojjtipotg ovx botlp ogaTog 6(p^a?.fcolg^ ov tb/p^J JtBgiXr/jtTog. tovtop fiopop dgvBld^ai XBXavofiBPog ov jtBid^rjOonai^ TB&pr'j^ofiaL ob fidXXop^ i'pa /zrj ipavTTjg xal dxdgiTog djzoBcx^w. ^Bog 6 xaO' rjudg ovx r/H
f/BP
2 ex avto corr.

TOP

P
b

dfjLaQaiq] conicio
firj

a^dyvaig

3 ex aoewXt'^L corr.
otieq]

V^

tov S^sov ntQ rov V xal ttjv MP xoivoyarovrovg ego xovrov MPV 9 xoivoyafilai 8 r^ erasum P 11 inl ro t,rirelv ro Gesner snl ro trjTHv inl ro MV fzla PV em. Worth iniL^TjTSiv inl ro P 12 <piXoip6(fwv Thirlby cf. lustin. apol. rp^xi/ai MV 2, 3 ^i/.oa6(fojv 13. 14 doyfxarll^ovci PV 14 xara] conicio kxdarit} ro ex corr. add. P ex ineXQ-wv corr. ineX&cav V 15 in nQOCXQOVfiara per ras. corr. P 17 lacunam ind. Wi ^rfs ego (jirirt MPV 18 ^e^antveiv xoXaxeveiv V Tjyovfi^vovg] rjyov in ras. 21 ex ovXead-ai corr. MP 7J
4, 5

m'tt<pvaeLG

ex corr.

add,

xovd-^

Nauck cum

hiatu: proposuerim

xomo

6i

wvnsQ

7 xal

MW

25 yiviuaxwjjl

nPOr EAAHNAi:
vraiv kv
'/jqovco^

fiovoq avaQXog g)V xal avrog vjcagxcov zcov

oZwv

ccQx^'

Jtvavfia 6 d^sog^

ov iijxwv ia

TTJg

vXtjc^

jcvav-

fiCLTOV 6e

vXixwv xal xmv kv

avtfj ox^f^ccrcDv xaraoxevaozfjg,


5

20 jtarrjQ.

dogarog re xal dva^fjg, alod-ijTcov xal oQaxcov avrog yeyovcog xovxov did xtjg jcoi?}oa>g avxov lOfiev xal xTig wd6t]fieajg avxov x6 dogaxov xolg jioirjfiaoi xaxaXafiavofied^a. fiiovQylav xtjv v:jt avxov fByBvr^nevrjv yaQiv f]fimv jqooxwsIv ov &6X(o. ytyovev rjXiog xal aXfjv?] 6i ^,ug' eixa ncog xovg hfiovg vjtrjQixag jtQooxvvrjacj ; jtcog h ^vXa xcu Xld-ovg {heovg djro^avovfiac; jcvevfia ydg x6 dcd x/jg vXrjg ir/xov^ eXaxxov vjidgxov xov dsioxigov jtvsvfiaxog^ oiojctQ e x(j vXij jtaQOjfioicof/tvov, ov XLfirjfziov lii iorjg xm xeXsio) d^em. dXX ova xov dvcovoiiaoxov d-eov wQooxrjxaov 6 ydg Jtdvxatv dvevdsijg ov
'

10

iaXrjxeog

v^
rjv

rjumv (og

ever/g.

(pavtQcoxtQOV de axd^t^oofiai
15

xd

Tj^bXBQa.
5.

Beog
6
Tj

ev dQxrj^ xfjv 6e dgxrjv Xoyov


eOioxrjg

vvaficv jiagei-

22 Xrj^afiev.

ydg

xwv

6Xa)v avxog
firjdajo}

vjtdgxo^v

xov
[av20

jiavxog

vjtoxaig xaxd fiev x^v

yeysvri^kvijv jcohjiv

fiovog rjv xad^o 6e Jtaa vvaficg

ogaxmv

xs xal

doQdxmv

24

26

ovv avxcp^ xd jidvxa vv avxm id Xoytxijg SvvdfiBwg avxog [xai 6 Xoyog^ og 9jv sv avxm^] vjttoxtjev. d-e6 6e Xoyog ov Xi^fiaxi de xrjg djtXoxrjxog avxov jtQ0ji]6a Xoyog xaxd xevov x<xiQ^]Oag egyov jigmxoxoxov xov taxQog ylvexac. xovxov tOfisv xov xoo/iov xijv dQx^]v. yiyovev ^h xaxd fiegifiov, ov xaxd djioxojirjv x6 ydg djioxfiJjd-sv xov jiqcoxov xexejQiOxah x6 08 HBQid^ev oixovofiiag xrjv iaigBiv jiQOXaov ovx Bvsd xov od'BV BcXr^jtxac jtBJtol7]XBV. oiJtBQ ydg djto fitg aog dvdjiXBxog vjcooxaig]
ijv
'
*

25

5.

Rom.

1,

20

16 loann. 1,1

23 Coloss.

1,

15

2 Sirixwv] >

ej.

o corr.

3 ^v avriji ex kavz^i corr.

oQaxwv

Wi

dopdrwv

MPV
V

11 xmaQXBL

avtov del. Wi <^fov> lOfiev ego post xal erasit icc ry vXig ego ^rv^V ^^ "^^-^ melius Wi tpvx^t MP xpvx'^ V

coTT. V 13 dvovouaatovMV 16 iv dgxy] /^^*^ 19 21 avzog vnoataatg dittographiam censeo, avtdf ex ^ corr. ^ avxi ex seriore imioTTjCsv hiatum intolerabilem praebet, xal 6 Xoyoq fide interpolata esse mihi probauit Wi 19 6vva(j,iq\ i ex et corr. V 24 yayovs PV 26 iv olxovofiia ego aiQsaiv MPV ialgeaiv ego cl. Athe11. 12

ex nap)fxoi)fi8V(ov

ci^XV V

nag. suppl. 10 p. 48 xr^v iv xy svciati vvaiMV xal xriv iv xy xd^si ialgeaiv 12 p. 56 xlg t] xwv xooovxvdv i'vwoig xal iaigeoiq hvovfihwv tiqoo-

Xaov\ TCQoa in fine lineae

27 eiX^nxai] ai in ras.

TATIANOY

Tai uhr jtvQcc jTO?.Xa, rr/g de jrQmrrjg daog dia xtjv tccipiv rojr

ovx IXarrovrai xo 9Jc>5, ovkd xal o Xdyog jiQOhlrov targog vvafjevjg otx aXoyov Jttjioirjxe rov yeyeiyvTjxoxa. xal yaQ avxog lytD XaXc, xal vfietg axovexe' xal ov 6/jjcov 6ca xrjg fisxaaoecog xov Xoyov xevog o jiQOofiiXmv xov Xoyov ylpofiac, jtQoaXX.6ftevog s xrjp liiavxov ^covr/v tajioXXcv adojp
rrjg

&(op Ix

xoOfiEtv xrjv Iv vfitv <xx6ofir]xov vXr/v jtQ0iiQ7]fiai xal

xad^ajreQ

o Xoyog kv aQXlj yevvrj&^elg avxeytvv?ie x?]v xad-^ ^Jf^ccg jtoir/Otv avxog tavxS^ xrjv vXtjv dTjf/iovQy?jag^ ovxa> xdy(D xaxa x?)v
10

xov Xoyov
Xrjtpir

filfirjOcv

avayevvr/d-elg xal xrjv

xov aXtjd^ovg xaxa-

15

f/exaQQv&fil^o^ xrjg ovyyevovg vXtjc xrjv yaQ avaQ'/og r/ vXrj xa&ajtSQ xal o d-sog, ovxe ovyxvoiv. ovxe 6ia x6 avaQXOv [xal avxri] iovvafiog xw O^sm, ysvrjxrj de xal ovx vjto aXXov yeyovvla, fiovov de vjto xov jcavxmv rjfiiovQyov jtQoeXfjfisv?]. 6. xal ia xovxo xal acofidxmp dvdoxaoip
j[8jtoiT]fievog

80sa^ac jtjcioxvxafi8P (lexd xtjv x<5p


cog

oXrov ovpxtXecap^ ovx

ol

^xm'ixol

ytPOfievojv del
oifiop^ djtas l

xaxd xtpag xvxXcov jtegiodovg xal djtoyiPOfiva}v xcjp avxdop ovx sjcl xc XQV'
oyfiaxl^ovCi

xwp xad^

^)ftdg

almvayp jiEJteQauepcov

[xdi] eig

20

x6 navxeXhg 6id fiovap xo3v dvd^Qmjimv x^v voxacv [esoB-ai] yaQiv xQloa)g. ixd^vi 6h 7)filp ov MLvo^g ove ^Padafiai^vg^
cov jtQo xTjg xsksvxTJg ovsfila

28

x^p

y^vx^v^

mg

fivO^oXoyoviv,

exQipexo, oxifiaoxrjg de avxog o ^oifjxrjg ^edg yipexac.

xdp yaQ
yoQ
fit)

jtdvv
25

(pXrjvdffOvg xe xal

OJceQftoXoyovg

^fig vofilof^xe, fieXop


oiojteQ

ovx exLv riiilp^ Inel xovxco xo} ovx wp jiqIp rj yepeod-ac xlg
SP vjtoxdoeL
x?jg

Xoycf) ycejttoxevxafiep.
7]fi7]p

ovx tyipwxop^ fiopop de


yeyopcog de 6

oaQxixTJg vXf]g vjtrJQxop,

jtdXai did xrjg yeptoemg xo elpai Jtenixevxa'

xov avxov xqojiop

6 yepofispog xal dcd B-avdxov firjxex' Sv avd-ig xe firjxed-* oqcj80 fiBVog eofiai jtdXiP ojtsQ /ifj jtdXac yeyovcog elxa yspin^eig. xap jtvQ ea(pavior] fiov xo caQxlop, e^axfiioO^eloap xijv vXr^p
19 Hebr.
9,

26

24 Act. 17, 18
5 ngoaeo/iikiv

3 n87ioirjX6v\

in ras.

10

filfjiijaiv] fi

prius ex

o&rf Wi Wi ex ysvtTjrrj per ras. corr. P 14 imo Tov )./.ovT 16 neneioTsvxafiev Y 19 xal del. Wi 20 coeod^ai eieci 24 nXiv Tcvv V xs om. P vofuarjte] et e in ras. V fjiiXXov V ftiX/flov P ex corr. P intl] im V 27 aapxtjxtja M o PV 80 yevrj^sla V 25
corr.
ovrfe

11 fieTa(}V&(xll^(o

MPV
del.

12

avag^oa ex avayoa

corr.

MPV

13

xal

ctirtr]

rj

TjfjiLv]

r/

81 i^aTfxia^elaav] ca in ras.

nPOr EAAHNAS
xav
ra/ieloig

6 x6a/iog xexo^Q^pcE' xav ev jtorafiolg xav tv d^aXaOOaiq Ixttjcavt/d-w

vjto

d^r^gicav

caJiad^co ^

kvajioxeifiai

80

ra r^v ogar^v djtoxslfisra, d^eog h 6 aotXevcov, ore ovlerai^ aQXCdov. avr(p fiopov vjtoOratv dstoxararrjaet jtQog xo 7. Xiyog yaQ o IjtovQaviog jtvevfia yeyovmg djio tov Jtvev* fiarog xc Xoyog ix Zoycxijg wafiemg^ xard rf]v rov yevvrjavrog avTOv jtatQog (ilfirjOiv slxova XTJg dd^avalag xov av&Qcojtov ejtolrjOsv, iv\ mjteg ^ d(pd'aQ6ia Jiag xm ^(, xov avxov xqojcXovolov ejioTov.
xal 6 fisv

xxwxoq

xal a&eog ovx olev

jtov d^Bov fiolgag i^Qcojtog fisxaXacQV txu xal xo dd^avaxov, 10

6 fisv ovv

Xoyog jcqo

xfjg

xmv

dvd^QWJtcov

xaxaxevrjg ayjtoi7]06(jog

yiXoav TjfiiovQyog ylvexaiy xo de txdxBQOV xrjg

elog

avxe^ovoiov ysyove xdyad-ov (pvoiv firj exov, o ** jcXr/v {lovov tagd xcp ^em, xfj e kXevd-BQia x^g jtQoatQiswg vjto xc5v avd^QOjjtcov exxeXeiovfievov^ ojccog 6 (ihv (pavXog dixatmc xoXdC,i]xai dl vxov yeyovcog fiox^iJQog^ o 61 ixacog xdQi'P '^cov dvgaya-

15

xaxd xo avxe^ovotov xov d-sov fi?] nagadg xo ovXrjfia. xal xd fiev JitQi xovg dyyeXovq xcu dpd-Qmjtovg xovxov ^x^i xov xqojcoV aJ h xov Xoyov dvvafiig ^Xova jtaQ kavifi xo nQoyvmoxtxov ** xo (itXXov djioalveiv
{^rjfjidtcov dla)g

sjtaiv^xai

20

32

ov

xad-^ slfiaQfiivTjv xij de

xSv

aiQOVfiva}v avxeovocq} yvm/i7^j^

xmv fieXXovxmv
kyxmutaoxrjg.

JtQovXsye xdg djtodceig xal x^g fisv iovrjglag

xoXaaxrjg hyivtxo 6t xal

djcayoQsvBtav
bjiblti

xwv

6b fiBvovxcov dyad-Sv

xivl

(pQOv^i^oaxigcp

naget

xovg Xoi-

jtovg ovxi 6id xo Jtgwxoyovov o\)VBrjxoXov-?]av xal d-BOV avi- 25

34

xov BJcaviOxdfiBVov x) vofim xov ^BOVf xoxB 7} XOV Xoyov 6vvafug xov xb ag^avxa xfjg djiovolag xal xovg vvaxoXovd-rjavxag xovxoi xrjg Ovv avxco 6ialxr]g jiagxjxrjaxo. xal 6 (ilv xax^ Btxova xov ^bov yByovcog avxov xov nvevfiaxog xov vvaxoxBgov Xcogiod-Bvxog an ^t^Tjxog ylvBxar 6id 6b xfjv nagdaoiv xal x^v ayvoiav o ngm6Bi,av ol dvd^gatjtoi xal {dyyBXoi)

30

xX(ogTjxtv
Of(fc///

jy

in ras.

Wi

otrfe

m. xtx'^ugixt V < in ?? corr. fiovov ego fiovrjv MP fiovo) V


al.

al.

m.

3 a^7,L0(i

nagarov

7 ix trjo P 11 rdiv avS^QwnoDv ego 5. 6 nvfVfiatog ego JirQoa MPV t dvS^wv MPV in raiv dv^Qdiv corr. m. rec. P 11. 12 dtyyiXa>v fifiiovQsuppleuerim Tt'Af /ov /uev Ta^f yo<7 ex corr. P 18yeyovf//M o uperscr. vnaQxov ovctfiov 17 inttivsTzai V 20 ro ante TtQoyvajazixov om. P xccra 26 xal Tthv suppl. Wi 23 xoXttatTjQ Wi xwkvxrja MPV 25 ngoxoyovov erasit P uyyfXoi addidi 27 ccQ^a^svov V 31 voiav proposuit Otto

TATIANY

Toyovog al^wv ajtoslxvvrat xal rovzov ol fiifirjCafisvot. tovTov h T g^arrafiara aLfiovcov OTQatojteov ajtoerjxai xcci ia x6 avre^ovocov rf] dcpcjv aeXxBQia jtaQeo&rjC^v,
8.

'rjiod-soig 6h

avrolg

rrjg

djtocraoiag ol avO-Qwjioc ylvov-

5 rai.

idygafifia yaQ avrolg dorgod-solag dradsl^avrsg oiojteQ ol

Tolg xvoigjtl^ovTsg, tipf HfxaQfitvriv eiorp/rjoavxo (aoiXslav) Xlar


dLXOP. o T6 ydg xgivcov xal o xQivofievog xad-^ elfiaQfitvr/v elolv ye-

yovoreg, xal ol (povevovxeg xal ol ^ovevofievoi xal ol JtXovrovvrsc

xal ol Jtevofisvoi Trjg avrrjg slf/aQfitvijg vndgxovOLv jtoyevvtj10 piara^

jiaod rs yevsoig wojceg ev O-eargcp


oig^ cig (pr]LV Ofirjgog,
ol

regjtwZ/jv
(T dg*

jragiox^

TovToig^ Jiag

aexog

evcogxo 36

yiXmg fiaxdgeooi ^aoloiv.

ydg rovg fiovofiaxovvrag Xejiov-

Tf^ xal d^Tsgog d^arigco JtovdC^wv ** xal o yaficov xal jtaio<pd-ogojv xal [ioixi^vcov yeXcQV xe xal ogyi^ofisvog ^pevymv re
15

xal XLxgo:>x6f/evog jtcjg ovx} ^vijxog elvai


cov

voficoO-TJosxai;

ydg tavxovg
xal

ojtoloi xtveg :t(pvxaOi xolg dvd-gcojiotg nE(paajil

vsgcoxaoi, 6td

xovxmv rovg axovovxag


ye ol

xd

ofioia jtgovxgt-

Tpavxo.

firjxt

ai^oveg avxol fiexd


xal

xov 7]yovfitvov
6e jtojg xifi?^
"^Pea

[avxcov] diog vsco xrjv eifiagfisvrjv jtsjtxwxaOi xolg avxolg jidd^Biv


20 oljiBQ xal ol dvd^gcajiOL xgaxrjd-ivxeg.

dXXwg

X80V xovxovg nag


fihv ydg, i}v ol djto
x/iTjeig aioicov

oig doyiidxcov

evavxioxTjg ixl JtoXXrj;

xmv

^g^yyi(DV ogcov KviX7]v (paiv, djto-

vsvofio^ixrjxev 6id xov egcofiEVov xavxrjg


[idyog eoxlv
7]

Axxiv

'4(pgo6lx7] de

ydfiov jiXoxalg ritxai.

^'Agxsfitg^

25 d^sgajtevsi o lijt6XXa)v.

xal fiexd xrjv Fogyovg xagaxofilav xijg


i]g

Iloetdjvog tgcoiiivrjg, d<p

Uriyaoog o
tj

Yjtjtog

xal o

Xgvodmg

dvtd^ogs, xdg oxayoiHig xcov aifidxwv

^Ad-rjva xal 6 ^AoxXrjJttog

cf.

Eph.

4,

14

11

599

326

3 T^<j

de?.t?](>icca

xova xvova V
10 ex Tcdaye corr.

V aelregiat noiltiav add. Wi

altero e in ras. aeXxrjgiaL

7 elcl

PV

9.

10 dnoyevijfxaTa

13 ^dxsQoq] S^dtego
TiTQ>ax(vfjisvoa 'V

V naQia/iv P 11 xolo roiovzoia V 12 fiaxageat P V lacunam indicaui 13. 14 o 7iai6o<pd-0(j(Sv V 15 16 wvnsQ P neipvxaai] ne in ras. V 17. 18 TtgoetpS"

xpavzo
1.

P 1820

xal

x^arrj^ivreg ante ol
V

13

non

indicata, ego post

yag (1. 12) collocat hanc lacunam, acribens xal yccQ 6


20 olantg ego

Wi

lacuna
19

yafddiv

avxiv eieci
21. 23

ndd^eatv om.
.

waneQ

Qbav

vFvofioS^sxrjxtvui

MPV em. Gesner

MPV 23 avxrjg V

21

amova V
V

25 o ^ATi/.kwv
axaydivatr

d^tganevti ego

26 o

Xgvadwg] ygvaoQ P

27 dveOogs//

IlPOi:
38 ievEifiavTo' xa\ o fitv djt'

EAAHNAi:
rj

9
h cpto t(5v of/oiatv
fioc

avrv eocp^sv,

Zvd^Qwv av&QODjtoxTOVog [?} jioXsfiojioiog] hylvsto, Tavrrjv oxoviv !A^/]valoi firj ovXrjd^ivreq iaaXXeiv xal top djco
^H(paiTOV [iis^oyq yLv6(ievov
xT] Frj

XTJg

jtQodjtreiv, tva

fi?)

votii^rjrai
?/

xad^dneg

ri

^AraXdvr/j id rov MeXtaygov, ovrco xal

^AO^tjv

cd TOP "HipaiTOV rrjq dvgelag eoreQrjd^ai.

6 ydg dfiq)iyvTj6tg,
Ilooeidojv
[o]

cog sixog, 6 noQjtag xal yva^jtxdg tXixag fjfiiovgyojv xolg xoqo-

xofiloig ^JtdvrjOe rr/v dfi/jxoga jcala xal oQ^avrjv.

vavxiXXexai, jtoXefioig "Agr^g rjtxai^ xid^aQixrjg lxiv


Xa>v,
XXI

ijtoX10

Orjaloig Jtojwoog xvgawel,

^^yccT^Ql

Ovyylvaxai^ xal

?)

Kgovog xvQavroxxoveL Zevg d^vydxrjQ di avxov xvtL fiag-

xvQTjBL (AOL

^d^vgag d*

vvv 'EXsvlg xal gdxoiv 6 fivOxixog xal OQ<pevg o 'Aidmvsvg dgjtd^ei xyv eJtl^EO^e ei)XoLg X^ycov.

40 KoQTjv^ xal al jigd^eig

avxov ysyovat

fivox?]Qia

xXaist Jr^nrixtiQ
15

T^v ^vyaxiga^ xal xiveg djtaxcovxac id xovg \4d^r}vaiovg. hv xm xefiivsi xov Atjxolov xaXeTxal xig 6fig)aX6g' o 6 ofKpaXog
xdg)og loxlv Alovvov.
tJiaivco oe vvv, cb Jdfpvri' xijv

axQaiav

xov ^AjioXXovog VLXtjOaoa ovvtjX.ey^ag avxov X7)v fiavxixr/v, oxi X.eyixo^ fitj jiQoyvovg xd jtegl oh x?jg avxov xexvrjg ovx covaxo. Ze^i^Qog. dte/Qr/oaxo fiot vvv o axaxt/oXog xmg ^Vdxivd^ov Zi(pvQog avxov vsvlxrjxsv xal xov xgaymojtoiov Xtyovxog avga d-ecov 0X7]fict xcfiC(Dxaxov\ '^tto gaxelag avgag vtxi]&dg ajtcoXeos alfioveg [ovxoi] ot xov kgojfievov. 9. xoioi xol xivig sitv

20

xtjv eifiaQfiiVTjv

mgiav.

xd ydg
sjtl

km

xijg yrjg

xoixeioig de avxolg tj ^mmoig i]v. egjtsxd xal xd Iv xolg vai vrjxxd xcu xd 25

xolg 0Q6C xsxgdjtoa^ fie^'

mv

Inoiovvxo

xrjv iatxav exXrjX7jg

xoi xrig Iv ovgavc talxTjg yeyavfjfitvot,


xifirjg

xavxa

Ijtovgaviov

70a)aav, tva xe vofiid^coGLV avxol caxglecv Iv ovgavm xal xrjv dXoyov ejtl yrjg jtoXixeiav evXoyov id xrjg dxgod-tolag
7

^401
ii

21 frg. adesp. 471

MV

^soa
Xfia

V
P

4 fii^ ex corr. add. nokefionoioQ eieci iyiverai yvan7 eixwa Y w ex w corr. ttjq dv^eiaq ego 6 iatsQTJad^ai ex vavxlXsxaL corr. P o eieci SrjfxsiovQywv V 9 ravTi/HExai

ri

l TVQavveZ] sl in raa.

11
al.

MV

in f.ni^a&ai corr.

t^ m.

MPV M aiovtla V
M
xal
,

12 Q&te^iov

V
P

13

d*

om.

16 Xrjxwtov

17 Jio-

vvoov xd<poq saxlv ego eaxiFV aaiY 18 avvi^key^ag ego TjAfy^aa MPV. 20 Zscum aa abscisso margine intercidissent ev suppleuit m. rec. 23 ovioi tpvQoq om. V 21 vevUtjxs PV 22 axxlao, in mg. ^axEiao 26 texQanott] x alterum ex q corr. V eieci ol [pro oV] superscr.

10

TATIANOY
mOre 6
d-vfiixog xal o ejtifioxO-oq xal o iyx^avevo-

ajtoH^wLV.

fievog xal 6 dxQartjg xal 6 jtrayx^vfav xal o

JcXovtmv sti rcav


yQotprj

42

tfOfio&ezTjavTOJV ttjv ysvsiv.


d-ecov eOXL Jtoirjfia^ xal
5 (p(5q

7]

yaQ xov ^rpiaxov xvxXov


<oq g)aOcv, tvog

ro ejtixgarijav,

avxmv

Tovg JtXelovag jra(jaQa6vei, xal o vixcofisvog vvv stavO^ig ejtixQaxBlv elmd-BV svagexovi 6h avxolg ol ejcxa jcXavrjxac
oji6Q ol
[ev]

xolg .iteooolg dd-vgovxsg.

rjfiBlg

e xal etfiaQfievrjg

eOfiBV dvcixsQOL xal dvxl Jtkav7]xmv aiftovcov eva

xov

cbcXavTJ

EOJioxTjv fiefiadrjxafiev xal

ov

xad-^ ELfiaQfievrjv

ayofievot xovg

10 xavxfjg vo[iod^txag jiaQt^jxrjfis^a.

Xtye

fioi

JZQog

xov
fir

d-eov'

Tqi-

jrxoXefiog EJteiQS xovg jtvQOvg^ xal fisxd x6 jiivd-og BVSQysxBl xovg

'A^Tjvalovg

rj

ArmrjxrjQ' cd xl 6e x^g O-vyaxQog

djtoZmXvlag

xmv dv^QmJcmv
SV
15

evsQyexig ovx syevexo; xvoov o xrjg ^llQiyovrig


xal oxoQJtiog o xrjg ^AQxtfiiog oTjd^og xal
rj

ovQavm dxvvxac XsIqwv 6 KevxavQog

(xe) i^filxofiog

^Qym
xivi

xal

rj

KaXXioxovg

CLQxxog' elxa Jtc5g jcglv xovxovg jzsqI xdg jtQosiQTjfzevag xa^eig

ysveO^ai dxoOfirjxog rjv

o ovgavog;

ob ov yBkolov Blvac 44

o^Bt xo

xaxd

(ibv

xtvag id xrjv ^txBXiav dxgod-BxovfiBVOV

JbXxo)x6v, xax* hvlovg 6b {(^g) xrjg xov Jiog jcQoOwvv/ilag jtQwxo20 xvjtov Oxoix^tov, 6id xl yag ov^i xal rj 2aQ6o xal rj Kvjcgog hv ovgavm xBxlfirjvxai; xivog 6b bvbxbv ov/l xai xcov xov Aiog d6BX'
^cov, ot 6iBVBi/iavxo xdg aOiXBlag^
xaxTjOXBgiB^TjOav; jtcog

** ygafifidxov xb 6 jcB6ri&Blg Kgovog xai

Oxi]fiaxovgyla
xrjg

aiXBlag

BxXfjxog yBVOfiBi^og xijg slfiagfiBVTjg olxovofiog xa&loxaxai; jtmg


2i XB aOiXBiag

fitjxixi
[xrj

aotXBvov 6l6a}Civ; xaxadXXBXB xoiyagovv


rjfiag

xov Xijgov xal


10.

6id xo (iiBlv

dixcog JtagavofirjCfrjXB.
fiBxafiog*

MBxa(i6g(p(oOLg dvd-gcojioig fiBfivd-oXoyrjxat'


jtag
vfilv

q)Ovvxat 6b

xal ol d-BoL

6iv6gov

6gdxa)v 6b 6 ZBvg 6id xrjv ^Bgoifpaoav^ aXyBigol

Pia ylvBxai^ (xb) al xov ^airj

ante inlfiox&og ex corr. add. P fxox^oa xal 6 ex corr. P 2 xal 1 o nXovTcv ego xal 6 nXovxiv an avtcHv Gesner an avxiv 5 ela av^ia vvv MPV em. Mii 6 lacunam indicaui 12 6ia 7 iv del. Wi

MPV

xl

Tj eve^i]fi^tt]g MPV em. Wi 13 {ex ivsQyezTjc per ras. corr. yhija V 15 addidi 16 rd^eiq Wi nga^fia MPV 16. 17 yevka&ai td^ecg ego 17 ov Sn ras. elvai om. P 19 cy^ add. Wi 20.21 ivolvfjinwY 22 tr^v aaiXelav V auppleo a\ nQOOOJVVixiai 23 xaZTjazEQla^ijaav Nauck xaxecxriQli^aav MPV 25 lmai PV xaxadkexi MV xadXsxt P 26 naQavofxrjarfF Gesner 7ia()avofjilarjxs MPV t ei ai corr. V 27 dvS-Qwnojv Wi fxtfxv&oXoysixai V 28 de ex corr. add. P 29 xe addidi

nPOS EAAHNAi:
0-ovTog d6sXq)al xal
rj

11
fjV

A?]to) C^wov evvtXtg, di


d^toq,
eijie fioi,

^QTvyia J?j-

Xoq

7/

vvv

xtxXr^Tai.

asTov
46 xal

fiOQq)ijv

dvaXafzaveL xal l
Xdcjoiv;

xvxvg yiverai xal Trjv olvoxotav rov rapvfir/ovg


6

rrjv jtaisQaorlav oefivvvexat; ri (loi oeeiv d-eovq mQoXrjjiraq

ogyc^ofievovg av

firj

ixtrooav ovroc ri^v etfiaQ'


rlg boxlv 6

fiEVTjV'

Tovg

jvXav'rjrag

jtQOxvvelv ov ovXofiai,

BtQevlxr^g JcXoxafzog;
BiQrjiJiivi^v

Jtov de ol drtgeg avrrjg jtQip

r^v

jtQO-

djtod^avtlv;
tf^

Jimg e 6 red^vscog jivrlvoog (ibiqclxlov

ogalov iv

0X?]vij

xaMQvrai;

rlg 6 dvaidoag

avrov,

ei

48

rovg aotXeag fito&ov 6c sjctoQxlag rig rov &eov xarayeXmv eig top ovQavov dveXrjXv^evac (prjoag jtsmTSvrai xaxa rov Ofioiov {^foXoyrjag rifi^g xal rngsg rjlG)rai; ri fiov rov d^eov osovXrjxars; ri de avrov rrjv Jtoirjtv ariftd^ere; ^veig JtQoarov, ro (T* avro xal jtQoxvvstg' ravQog eortv ev ovQavcp, xal rrjv elxova 6(pdrreig avrov. C,oov jcovTjQov 6 ^Ev yovaiv exd-Xier xal (o) rov dvd-gmjtojtoidv gofdfj&ea xaraipaycov derog rerifir^rac. xaXog 6 xvxvog, ort fioiXog rjv xaXol de xal ol eregorjuegot Aloxoqol rc5v Aevxmjtidmv ol aQiaOral. xgeirrmv tj '^EXevrj rov fiev xagt] ^avd-ov
ojg

f^Ti xal TOVTOV

10

15

MeveXaov xaraXtjtova,
Qidi xaraxoXovO^ovoa.

ro) de fitrQtjqjoQoi xal jtoXvxQvcp

Ud-

20

dixaiog xal 0(6g)Q0)v 6 rrjV exjtOQvevaa'HXvia jtedia fierareO^ecxcog. dXX^ ovdh rj TvvdoQlg djirj^avarirac, xal otpcg o Evgijcidrjg vjto 'OgeOrov rrjg jtQoeigrjfitvTjg yvvaixdg rrjv dvaigeiv jcaQeior'jyays.

oav

elg

50

ovv yeveotv rijv xa9^ dfiaQfiivrjv djtode^ofiai roiovrovg avr^g rovg oixovofcovg &^ea>Qc5v; atXeveiv ov d^eXm, jtXovrelv ov ovXof/ai^ rrjv arQartjyiav jcagi^rrj/iai^ jtogveiav fie/iiorjxa, vavriXXeo^at did r?)v djtX?jOriav ovx emrrjdeva}^ ore(pdvovg exetv ovx dymvi^ofiatj do^ofiaviag djcrjXXayfiai, d^avdrov xara(pQovm^ voov jtavrodajtijg dvwregog yivofiaif Xvjftj fiov r^v tpvxijv ovx dvaXioxei. dovXog edv co, r^v dovXeittv
11.
31
1

nSg

25

30

Cor.

7,

21 ai

ci6eX<pal]

ex e corr.

lirw

V
x'^l

zrjv

ex rov corr.

4 t^v
corr.

nccLeQaaxEiav
add.
11

t^ neSaQaoxsiai

6 TCQoaxvveTv]
aski^vrji

9 iv x^i

nQoax in 7 wQaTov P 10 ante wg IV

M ras. M

nai6eQaaxicci
sQOvixrja

P
6al

-5^

^^ ex

MV

8 dal

M
V

literae eraa.

xov ^eov Wi xoia &sov<j MPV 12 xaxa MV 13 fioi P 6al 16 o alterum addidi 17 xaxa(pay6v V 19 aQ7taaxa[\ naa in ras. xQdxwv P corr. m. rec, XQslxxov'iiliN 21 xoXov^ovoa\ 23 dni^avaxiaxttt

P xaxa P

7jSi67tioQxlaa

ex aoipoa corr.

2S ex vavzlXead^ai corr.

'

12
vjtofitvo)'

TATIANOY
xav eXev^egog
6l
r^6ov/jg

vjcaQxco, ttjv evyiveiav

ov

osfivvvofiai.

''

Tov

rjXiov o()c5 jiavxcov

rov avrov,

^Iva

6e

xaxa jtavrcov rov


jceigei,

^i

^avarov
5

xal iXartojfxaroc.

o jtXovOiog

':

xal 6 xtVTjq TTjg avTTJg JtOQaq fieraXafiavet'

reXevrcoiv ol
diO'

jtXovotcoraroi xal ol fieratrovvrsg xrjv avTrjv /oi? rov lov


jt6Qr/Qaq)7Jv.

jiksLOvcov XQii^ovoiv ol jcXovrovvreg xal 6i


rrjg o^rjg

jiiriag fierd

yivovrai

jttvrjg h

xal 6 (iSTQKorarog
rl fioi

Tojv xad-^ eavTOV


xad-^
elfiaQfitv7]v

e^teftevog svfiaQtzeQov jisgcylverai.

dyQvjtvelg id (jptXaQyvQiav;

ri

de fiot xad-^

10 alfiaQfitvr/v
d-v7;jOxe

jtoXXdxig OQsyofzsvog jioXXdxig djtod^viQOxetg;

dno^^j^i

TW

xouco jtaQaiTovfierog rrjv ev

avxS

fiavlav'

'

xcp d-eS 6cd xr/g

avxov

xaxaXrjipecog xyjv iaXaidv yeveOiV tagat52

15

20

25

xo djto^vrjoxeiv^ djto^t]Oxof/ev 6e 6c eavxovg. djtojXeoev ^ftag x6 avxs^ovtov ovXoi yayovafisv ol D-Bvd^eQOi^ cd x?)v afiagxiar tJtQad^riiJLev. ovev (pavXov vjto xov d-eov jrejcolr^xai, x^v jiovrjQlav ^fieig dvsslsdfiev' ol de dvael^avxeg vvaxol jtdXiv jcagacx^jacd-ai. 12. Jvo jtvevfidxwv ia^ogag ifiev rjiielg^ cov x6 fiev xaXetxai xo 6e [lelC^ov fiev xTjg tpvx^g, ^eov de eixcov xal ofioiah^f^-vyji exdxega 6e tagd xolg dvd^gcojtoig xolg jigcoxotg vjijgxsv, <iig: Lva xo fiev xt cbotv vXixoL xo de dvmxegoi xrjg vXrjg. exet de ovxo. jcoav eoxiv idetv xov xoofiov xrjv xaxaxevTJv ovfitaodv xe xtjv jioItjolv yeyovvlav e vXrjg xal xrjv vXtjv de avxTJv vjto xov O-eov jcgoeXrjfievrjv^ wa xb [lev xt avxrjg ajtetgov xal doyjifjtdxixov voijxac jtgo xov dcdxgitv Xaelv^ xb de xeecxiv xoofifj/ievov xal evxaxxov fiexd xrjv ev avxTJ dialgeoiv, avx^] o ovgavbg e^ vXrjg xal xd doxga xd Iv avxm ovv \ev xal 7] yrj de xal jtdv xb en avx^g ^moyovovfievov xrjv ofioiav x ovx cov de exet voxaoiv cog eivat xocvrjv jtdvxmv yeveiv.
xoi\uvog.
eysvofied^a jtQog
,

ovx

30

ovxwg vnagxbvxwv
10 Col
1 2,

dtaq)ogal xiveg xcv eg vX?]g eiolv (6g elvac


7,

20

15

Rom.

15

TTJ

evyeveta
6.

corr.

xal fxetQiojzazog]

aefj.vvvovo/j,ai

2 rttJv

avzov

V
V
21

6 ex nksovcuv
zrjg

fxet^

d^ionioTiag xal 6ia


et ego

So^ijc yl-

vovtai

Ttsprjzeg'

xal 6 fxez^iwzEQog

Wi

8 savziv

9 ai

MV
V

12

avxov Maranus kavxov


a7rf/()ov

MPV

19

d*

20 vtiTiq^ov

tuJ fiiv

24

Wia7ro()OvMPV

26 v avr^] atTz/v

Y
P

27 ^v ut^ eieci
ein

postaarpa
'Qiooyo-

add. xal et del.

28 amrig\ vzrja ex corr.

vovfAsvov

ego

mg. add

voovfievov MPV 29 yj post elvai rasura P

in ego ytvtaiv om.

MPV

30 ovzio in

II

POS Kl AHN Ah:

13

64

ro fitv TL xaXXiov, ro e xal avro ulv xaXov, jtXi^v vjto rivoc xgelzTOvog IZaTTOvfievop. oijttg yag tj ulv rov cofiarog vOraig fiig ioriv oixovofilag, jtSQl 6e avrm hon ros ysyevTJO&ac ro alxLov^ xal rovrwv ovxmg orrcov diarpoQal riveg tioi o^rjg
EV avr(pj xal ro fi^v ri o^d^aX^og eortv^ ro s ovg^ ro e tqiXoov iaxoOfiTjig xc hvtooMwv oixovofua fiveXc^v re xal oorawv
5

d-artQov e ^ateQOv ov iacpoQov xar olxovof/lav vfi(pa)VLag iorlv agfiovla' jtaQajiXr/olog xal o xoxal

vsvQwv
xcrca

OvfiJtTj^ig,

56

ryv rov jtejconjxoTog avrov vvaftiv ra fiiv riva (paLQOTbQa^ T de [riva] rovxoig drouoia xexrrjf/tvog d-sXJjfiarL rov TjftcovQyrjoavTog jtvevfiaxog ^erdXrjffjSv vXcxov. xa 6\ xad^ txaoxa vvaxov xaxavoTJOai reo ni) xevoo^ayg ajtoOxoQaxl^ovxi xag ^Bioxaxag tQ^rjvBiag, dl xax xQOVov 6ia yQacpTJg s^eX?]XsYfiivai jidw d^so^iXelg xovg nqodiyovxag avxalg jijtocrjxaoiv. ofiog 6* ovv xal ol alfioveg^ ovg vfielg ovxco (paxi^ 6vfijt7]tv i vXrjg Xaovxeg xxijdftsvol xe jivsvfxa x6 dji avxrjg awxoi xcu Xixvoi yeyovatv^ ol (liv xiveg avxwv ejtl x6 xad-agtDXiQOV xqa:jtiiVxeg^ ol h xTJg vXtjg tJiiXe^df/eroL x6 aXaxxov xal xaxd x6 ofioiov avxij jtoXixevofievoi. xovxovg 6t, dvgeg EXXrjveg, jtQooxvvelxe ysyovoxag fiev i vXrjg^ fiaxQav de xTJg evxa^lac evged^ivxag. ol ydg jtQoeiQ7]fievoi. xij gxvv deXxfgia jtgog xo
(log

10

15

20

xevoo^elv

xgajcevxeg

xal dcprjvidavxeg Xijoxal d-eoxrjxog ye6 6e

vtd^at Jtgov&vfi7j0^7]av'

xSv

'Xow eojtoxr/g evxgvtpav

avxovg eiaoe

ftexgig

dv 6 xoOfzog
,

jrtgag Xacov draXvO-f], xal o

ixaxTjg iagayev7]xaL

xal jtdvxeg ol avi^gcoioi id xrjg xcv 25 aifiovwv ejtavaxdewg d^iifievoi xrjg xov xeXelov -sov yv(6-

oemg xeXeioxtgav id rcov dywvojv Iv rjiiiga xgloeojg xrjv [tagxvgiav Xdwoiv. eoxiv ovv jtrevfia av g:a)X7JQiv^ jrvevfta ev
dyyiXoig, Jtvevfia ev (pvxolg xal vaoc, Jtvevfia ev avd^gcojiotg,
jivevfia ev ^qyoig' ev 6e vjtdgxov xal xx7]xac.

xavxov 6ia(pogdg ev avxS xa-

30

xavxa de ^fdSv

X,ey6vxo)v ovxdjto yXmxxTjg ov6e djto

xSv

elxoxojv (oi6t dt) evvoicjv upxaeoyg xe oo^ioxtxrjg, d^eioxegag


2 XQEixxovoq ex corr. add.

temptaui 4 eial ex
xi

evl 6e xal tccvxw xovxo ^.aziv


8i<jIv corr.

3 avro V iXaxxovhvov] ov in ras. M avxw xov yeyev?jad-ai xo ai'xiov

5 xi oif&aljuoc

1 S superscr.

6La<poQov ov ego
10 xiva eieci

noL-qxoxoijla

M
rf'

xiV
om.

ego 6(f^aX(jLoa xla S ex av/u<porlaa xovxoics ex xoia corr.

MP
V

o<f&a),fx6a

corr! M'

9 nt-

14 Ttsnoi^-

xaai

15

V
P

20 ex n^oaxwecxai corr.
23 nQoe&t)fx^S^rjcav

21 dskxrjQla

PV

22

post X^axal rasura

MPV

27

dyovoiv

28 (pwcxfjQOi

26 o<fd(uvoi ego itpiifievoi 32 oiSa an add. Wi

14

TATIANOY
[ox)c\

M Tivog ex(f(Dr?]Oifog Xoyoig xaxaxQco^tvmv


^avS^avHP ojcevoars' oxoQaxl^ovreg xal vvv
5 ii>
fir/

ol ^ov),6/uroi
firj

xal ol top ^xvd^rjv 'Avd^aQtv

ojio-

ava^iojtad^r/Or/TS jtaQu tolg aQaQixPj

vof/o&ia jtaQccxoXoi^ovi jtaievsod^at.


Tjucv

yQrjoaod^e rotg dayfia58

xaxa BavXcovlovg JtgoyvatOTiXTJ' xaxaxoi)aT XeyovTOJV ?jftcjv xav cog Qvog fiavtevof/tvrjg. xal xa
tri

xav mg

^Bv jtQoeLQrj[iiva jiaqai^OQmv aiy-ovcov aoxlv dpxiooq:ixevfiaxa, xd de TTJg 7]fi6XtQag Jtaisiag eOxlv dvmxkQco xr/g xoo^uixrjg xaxaJLfjTpewg.

10

13.

Ovx

txiv dO^dvaxogy

avdgeg EXXi^vEg^
rj

i]

^'vyji

xa^^
60

15

20

dXX vpaxog avxtj xal firj djto{hP7jxeip. yaQ xal Xvexai fisxd xov cofiaxog ft?) ytpojoxovoa xrjv dXijd^eiaPj dvlxaxat s slg vxsqop am ovpxeXho. xov x6o//ov ovv reo mfiaxc d^dpaxov id xiticoglag sp ddapaoia Xafzdpova* jtdXcp xe ov d^prjxsi, xap jtgog xaiQOP Xvd^^j, xtjv bjtlypcooip xov d^eov jtejtoirjfievrj. xad^ eavxrjv yccQ xoxog txlp^ xal ovev ev avxTJ (pcoxeivov, xal xovxo Icxiv kqa xo EtQTjfitoxoxia xo (pmg ov xaxaXaftdpai. ipvyrj yccQ ovx avxij pop' x6 Jtvevf/a aoco7\ toyO^rj de vjt avxov' xal xo cwg xtjp xoxiap xaxiXaep {] Xoyog [itp lxi xo xov &80v (pcog^ oxoxog de id xovxo iiopr] fthp iaixcofiej^rj jtgog dvejtioxrjfiofv ^vyrj. y)
tavxi^p, d^pr^xrj 6i'
d^pijxEL fisp
*^?J

62

x'^v vXtjV vevec xicxm avpajto^prjxova x(] oaQxl^


xexxrjiiiprj

vC,vylav de

25

30

xov ^elov Jtpevfiaxog ovx eoxip do7}0^7^xog, dpeQ/txai 6e jtgog ajiSQ avx7]p oriyel xcoQia xo jtptvfia' xov fitp ydg eoxLP dpm xo olxr}X7iQiop^ xTJg de xdxm^tp toxtp 7) yeveoig. yeyopsiy f.iev ovv ovpdiaixov aQyjjd^ap xfj ipvyjj xo Jtpevfia' t6 de jcvevfia xavxtjv ^neod-at fir ovXofuvrjp avxm xaxaXtXoiJtev. rj de cojieg evavOfia XTJg dvpd^ecog avxov xsxxTjfftpr/ xal did xop x^Qf^<^f^op xd xaXeca xaf^OQap firj dvpa/np?]^ ^.rjxovoa XOP d-eop xaxa :iXdp7]p jioXXovg deovg dptxvjtmoe xolg dpxiooqixhvovL dalfioOL xaxaxoXovd^ova. jtptviia dh xo xov O^eov
xtjp
18 loann.
1
1,

ovo

MP

oio

eiecit

Otto
.ur/

2 ol

ex

corr.

add.

ZxvS^rjv]

r^v

ex

coiT.

3 d^ionccd-T^orjve

4 ex /Qt]aaS^aL corr.

ante lolq add. l V


nagatfQiov]

5 xav] xal V post xav add. anaQaifOQOJV Y 8 dvLoxeQa

m.
11

rec.

7 TtQOtLQtjfxtva

vvazoq ego vvazai MP Svrazdv V 15 Tf] 6h V 16 ^Gti V 20 yi MV 18 oxoxvZa V 19. 20 axonlav V 23 d-hiov] eiov in ras. 26 yi-.24 orjyTj V 25 za olxrjtrjQLa V ri P yove PV z6 Jtvtvfxa zTji ^vxrji P 31 xaxuxokovi^itoaca P

nPOZ EAAHNAZ
jtaQo,

15

ovx sorc^ jiaga da ric rolq ixaicog jtoXirevoftsvoig xaTayivofHvov xal ov/ijzeQiJcZsxofisvov rij tpvxfj tcc JCQoayoQEvBcov ralg Xotjtalg tpvxatg ro xexgvfifitvor dvT^yyetXe'
:joiv filv

xal al f/ev jtsid^6fievai(T7J) ooffla OfpLoiv avralg trpelXxov ro jtvei\ua


Ovyyeveg, al 61
(irj

jtei^ofievai xal

Tog

d-eov

JtaQaiTOVfisvai
14.

top loxovov rov Jtejtovd-o^sofidxoi ^XXov rjjteg d^tootslg


vfielg,
co

64 dveg)alvovro.

roiovtol rirtg sOrs xal

EXXrjvsg^

QrjfiaGL fiev rcofivXoi^ yvca^rjv

6e eyovreg dXXoxorov^

xal rr/v

jtoX.vxocQavlrjv f^XXov r/jtSQ rrjv fiovag/Jav b,T]Oxi^oaT xad-djteQ

ixvQOtg vo/dCovreg (rolg) alfioot xaxaxoXovd-elv.


X7^]Ct6Vcov djtdv(^Qco:xog

(oOjtsQ

ydg o

10

mv

id roXfirjg rcjv Ofiolcov IjnxQaxelv

xaxlav e^oxeiXavreg rag fi 6fiovcofitvag jtaQ* vfilv tpvxdg i ayvoiviv xal (parraimv t^7]jtaT7]xaiv. OL d^tnjoxovi fiev ov gadlmg, oaQxog ydg df/oiQovt ^Si^sg de ^avdrov jtQdrTovcv eJiLxrjdevfiara rooavrdxig xal avTol d-vi]OxovrEg odxig dv rovg ijcofih^ovg avrolg rag aftagriag exjrai6evocooii\ ro^' ojteg lrh' avrolg jteQiTTov
dcod^Ei\ ovTO? xal ol al/iovsg slg :ioXXrjv
'

15

66

rov^' ** ov fie&e^ovoiv ojioxav fitXXwt xoXdCeod-ac jtixQov avxoTg dilov ^coTJg dvxl d-avdxov ev dd-avdxq) fisxaXafidvovxeg. oiojteQ de yjfietg, oig ro ^vrjOxetv gdiov djcoaivei vvv, eioavd^ig fiexd djtoXavoemg ro dd^dvarov rj ro Xvjit^qov //er dd^avaolag jtQoX.afidvofieVj oirco xal ol alfioveg r(j vvv Ccorj JtQog ro jtXrjfifieXetv xaraxQOJfievoi 6td jtavxog xal id rov ^rjv djiod-vilpxovreg eioavd-ig t^ovacv rijv avxrjv d&avalav ofioiav rtjg iaQ ov eC,(ov XQ^^'O^ xaxd fiev xr/v vxaiv ofioiav dv^Qoyjtoig xolg xaxd yvmfiTjv ianga^afiivotg djteg avxolg jcag ov eCo3V ygbvov vevofiod-exrixaOL. xal fii]xi ye rolg {fih^)
Iv
Tc

vvv,

firj

ofiolcjg

rolg

dvS-Qojjtoig

djtod-vrjxsiv,

20

'//

25

Tici

P
P

xarayivofxevov ego xarayofJLtvov MPV"

3 XvTcaX

V
fitj

xexQi\ubvov corr.
corr.

4 t^ add.

Wi
om.

iipeikxovzo

MPV
V

em.

ex ex

add.

5. 6 TttTtovS-ozog

azofivXoi

10 zoTg

add.

Wi

yaQ om. V 12 ^(oxei)MvreG MV 14 SvrjoxovGil/ 16 civ xova ex civToio [corr. P 19 tcixqov Wi nagov MPV suppleuerim itoriaezat' zjv yag vvv aiwvwv nagsXrilvd^zoyv 20 avzl d-avazou tv d^avazco] conicio dvzl zavzTjg iv ccS-ccvccz) &avc/.zov 22 r/ fxfzcc dnoXavGewg ego laeza ditokttvGEwa 71 MP (jLera unoXavoeioq V 25 s'^ovai V 25. 26 zrjv o.uolav] conicio xaza /uev z?]v ovozuolv Zfjv ai-zr^v d^avaalav zrjg nag^ ov b'C.cjv XQOVov, xcczcc h z6 dnoerjxog ofiolccv 28 TtaQ^ XQ^^(*^ dittographiam censuerim scripserimque ixsivoi 28. p. 16, 1 /Ltsv hnofjLsvoig avzoTg ego

knOfxlvOlG ZOLG

MPV

16
Ijio^tvoiq

TATrAyOY
avTOlg aXdrrova ttjc, a/iaQrlac l^avd^ovL xa eXTj jioXvyQovUoq iovv^ rote, de jtQoeiQrifievoig aifiooiv
ia ro ajteiQov rrjc iOTTjzog.
rjiiaq ojieq

dia Tu

liij

TO
5

jcXrjfifieXatv fiel^ov djtotrpcev

15.

Kai XQV ^oijtov

sxovzeg ajioXcoXi'AafiBV rovJtvsvfiart, reo

ro vvv dvaCriTELV yevyvvvac re rrjv rpvxr/v ro}


dyicp xal rijv

xard ^eov ov^i^ylav


cog elvat

Jigayfiarsveod-ac.

ipvx^ ftsv

ovv

Tj

rcop dvO^Qcojicop jtoZvfieQi^g lori xal ov fiovofieQ/jg. Cvv-

ovrs yg dv avT?) (paveuj jiorh x^Q^^ Oojfiarog oxne aviozaraL [rj] opg iO x^^Q^Q y^'^X^i^' ^^^^ 7^Q civd^QOJjiog ovx^ coJteQ ol xoQaxorpcovoi 6oyfiazlC,ovOi, ^rpov loytxov vov xal hjnozrjfirjg dexztxov duyi^f]OEzaL ydg xaz avzovg xal zd aXoya vov xal htizt^iirjg dexzixd' yovog 6\ o av^gcojtog eixcov xal oiioio^otg zov -d^eov, Xaya) de dvd^QWJiov ovxl zov ofioia zolg ^cootg jigazzovza, dXkd zov 15 TzoQQOJ filv zTJg di'dQcojtozrjzog JtQog avzov 6e zov dsov xs/coQr/x6za. xal jieqI fihv zovz(X)v sv zm Uegl ^cpa)v dxQttozsQOv ?/titv vvzezaxzai^ z6 dt vvi* ovvty^ov qt/zsov jtozajtrj zig tztv {hsov dxojv xal 0(iol(DOig. z6 /lev dvyxQizov ovsj^ 7j xazd hOZLV tZEQOV 7] aVZO z6 ov, zd 61 OVyXQtVOfiSVOV OVZt ^ZBQOV 20 // z6 zagopioiov. doagxog /xhv ovv o ztXeiog d^sog, dv^Qcjjtog e odg^' tOfiog de zrjg aQxog '(pvx^J, oxstixt/ 6e zrjg ipvx7^/g ^ z6 de zoiovzov zTjg ovzdoeoyg eidog et fiev mg vadg eltjj ()|. xazoLxelv ev avzw &e6g ovXezat did zov JZQeevovzog xvev[lazog' zoiovzov de /irj ovzog zov oxrjvojf^azog jiQOvyei zSv 25 drjQi(X)v 6 dvd^QWJtog xazd "zrjv evagO^QOv rpojvrjv fwvov, zd de Xoijtd zrjg avzrjg Ixeivoig dtalzTjg ezlv, ovx mv Ofiolcooig zov d-eov. daliioveg de jtdvzeg oaQxlov filv ov xexzrjvzat, jzvevfzad^exTj

ydg lriv

^avsQav avrrjv did

Ov^fiazog'

69

70

zixi) de

lZLV avzolg

tj

ovfiTrrj^ig cog JtvQog

xal dtQog.

fiovoig

yovv zolg
30

jcvtv/zazi d^eov (pQovgovf/tvoig evovvotza xal

zd zmv

daifiovwv ezl oojftaza, zolg XotJioTg de ovdaii(g^ Xeyo? de zolg


rpvxixolg.

z6 ydg eXazzov xazdX?/^iv ovx loyyei jtOLelodai zov

22
2

Cor.

3, 16.

6,19

-2

001.6,16
ego

Eph.

2,

22

aifioaiTY

3 fitltov

11 STCiarlfit^a
fiv]

12 iniazlfirja

noQQW^ivY
&e6a P
SO FLOl

dnolrixtVY 9 rj eieci n^dzTovra roTg^owig ego \h ttoqq) li 16 xovxwv ego tovxovW^Y 17 noSanrjY, sed pro
fSi'^ovoja

MW
ecT]

scribebat z
lezcci

20 avro ro nccQo/xoiov

P
28

22

ego

r]

rji

MV

23 oi29 yovv]

npsasi/ljovroa

xal

Wi wa MPV

66

nPOi:

EAJHNAZ

17

XQHXTOVOQ. lo. tovto jotn^ t] ratv daifiovcov vjtoxaoig ovx b'/^u nhxavoiaq rojtov. TTJg yag vh/g xal jtovr/Qiag eiolv ajtavyaOfiata^ vh] 61 T?jg tpvx^/g xaTsovOidC,etv rj{h8?.r/6ev' tcol y.axa x6 avxa^ovior ol f/ev d-avaxov vofiovg xoig avOQoyjtotg JiagascoyMOtv' ol i avO^Qcojtoi (itxa xrjv xTJg ad^aralag ajtooh/v d^araxq) xco Slcc jcixecog xor davaxov vtvixy]y.aiv^ xal ia fitxa5

voiag xX^/ig avxolg eojQf/xai xaxa xov djiovxa


QCiX^
'^^

lyov

Ijtui]

^^Q

72 i^svcxf/f^avco

vvaxov de jcavxl xqj jiaXtv vLxv, xov davaxov xrjv voxaiv jiaQatxovccyyD^ovg r}Xaxxoj{hr/Oav\
10

liivov xlg dt toxiv avxrj^ evvvojtxoi^ exai xolg ovXofitvotg 1(3. avd^QcojiOLg x6 ad^avaxov. alf^ovtg h ol xoig avd^Qcojtoig
tjttxdxxorxsg ovx doiv al xcov dvd^Qomcov ipvyai.

Jtmg ydg av

x6 ajiod^avelv yo^glg ei fii] C^rov uev 6 av&QCDjtog dv^]xog xal dvvaxog yivoixo^ vexQog 6e ysvosvog XoLJtov QaxixmxtQag jzlOxbvolxo fiexa?Mfjdvstv vvdyivotvxo Qaxixal
xal fisxd
fiS(x>g;

15

dXjC ovxe xovd^ ovxcog aoxlv,

wg

ev dXXotg djisei^ai^iev,

xal yaXsjtov oieoOai x?]v di}^dvaxov vjto xcov xov mfiaxog f/SQcov
efijrodc^ofibVf]v

g^QovificoxtQar,
xfj

tJsidv

di

avxov

fiexavax)/,

ylveoOat.

alfioveg ydg

ocpojv xaxo7]d^eia xolg avd-Qcojioig

tfzaxysvopxsg^jtoixMig xal trpav^uevaig ga^uaxovQylaig xdg yvoj- 20


fiag

avxcov JiaQaxQbjtovL xdxco vsvevxvlag^ ojt(Dg fiexagtovO^ai, jiQog xTjv iv ovgavolg Jiogdav l^avvaxSLV. aXX ovxs rjfig xc
8V xoOfwy XbXr^^s^ xal vfilv evxaxdXj/jtxov soxat x6 d-slov xrjg ajta*4-

d^araxiC^ovTig xdg ipvydg

v[^uv jiQo0X.^ov7]g.
ol 6aifioveg, td-

BXtjiovxat 6t xal vjio xc5v ifwyixmv


74 eivai xcrsg

oxe

25

xolg avO^Qcojtoig tavxovg txeivmv 6sixrvvxo:>7\ iva x vonid^coiv


?}

xal xl XMXpmoi xaddjitQ jioXt^iovg^ g)Uot xaxol

yvmn7]v vidqyovxtg^ ?} XTJg dg avxovg d^Qrjxsiag xolg ofioloig avxolg xdg dg)OQfidg jiaQdycoOLiK d ydg 6vvaxov avxolg, JiavxrjV

7 Ps. 8, 5

2 r^(7

novtiQia

3 r^d-ekrjoe

V
P
16

6 xal d-avdzw

vevix^xaoi
10.

PV
11

7 EajQrj/'ljTcci

ziq

ad-dvazov
P

8 ex

^Xazzwoav

corr.

grauiter corrupta
23 iozL

navtl zw] nag zoiv Y ovzoo V 20 ivax/svovzea

tx-

ccxyevovzso

23.

24 dnd^^avazriQovGriG
v/jilv]

24 vveojq suppl.

Gesner, praetulerim '/.yov vvccfzeojg


corrector cod. Par. 2376 vofjiigojaiv

v in ras.

26 vo/xioQ-waLV
ita
zTjg]

MPV.
28

totum locum
rJ/

Vr
coiT.

elvc'J

zi

vofALod^woiv

t]

xal zivag
i.

yvajfir]

constituam zolo P ex

9^Q7^xtLag zolg om.

P
2

Texte und Untersuchungen IV,

lg

TATJAyOY
xal rov

rmc av
de
ri]

ovQavor ovvafja

tT] AoiJifj jtou'/oei

xad^silxvoav'

vvv de TOVTO

jigarrovOLv ovdaficog' dvvarovoi yaQ' oh;/ xaxoi jtQoq rrjv Ofioiav avrolg vXtjv jro^^ei/ovOiv. rovrovg
[ilv
d^eXr/rj,

de vixav av rig
:xtfevfiaTog

rrjv

vh/p

jtaQacT?]Oc'c0^9oy'

^oi(jax( yccQ
jieQieyo-

eJiovQavLOVxa^cctjrZiGfitvog jtav ro vjt


elolv fxhv
6"

avrov

f/evov oojoai vvardg tOrat.


rrjg ev ^fin^ vZr/g'

ovv xal

j^ool xal oraoeig


tjtei-

dalfioveg

tavrolg tovtcov rag alzlag^


ri/g

6dv ov/jaivco6tv.
10

[eavrotg] JiQooyQccfpovOiv^ ejctovreg OTtorav y.ara-

cpwv deXreQLag xQadaivovOiv ttjv e^iv rov Oo^iiarog' oc Xdyco d^eov dvrdi-ieojg jtZrjtTO^uevot eioreg djtlaaiv, xal o xdiivmv d^egaeOTC
de
jteverai.
17.

XaLidvtj zduarog.

ore xal avrol yetiimvi

JteQl

yaQ

rcoi^

re xal dvTLjiad^eLcov ri

xard rov Atjuoxqltov ^vnjtad^euov xal liyeiv eyoiiev ?} rovd-^ oxi xard rov

xoLVOV loyov dTiQoloyog ezlv o djto


15

rmv

Ji^^Qow dvd^QcO'
airiog (plXog coVj
xazegcoO^r/j
T/fiega

xog; oiJtsQ de o

ttj toXet

T?jg jtQoriyoQtag

oig ^aoiv, ^FlQaxleovg vjto tojv Atofirjdovg

ijtjtCDV

TQOtm Top avTfp xal o

t6/'

udyov ^OTdvijV xavycoiievog ev

20

wreXelag jtvQog aicoviov oQo. jtaQadod-rjeTac. xal vfielg de^ Tov yOxoxog r/v fi?) djtojtavotjo^e. tojv avTcov oJvjieQ xal ol dtojiSQ, oj EXXrjveg^ xexgayoTog ydrfceg tliiojqlcov djtoXaveTe. mOJieg ajto tov fieTeojQov xaTaxovaTe iiov fiyjd" ejtiTcod^d^ovTf^ TT/V vfieTegav dXoyLTiav ejtl tov x?]Qvxa T7]g aX7]d^elag fiexdyeTe. Jtdd^og ovx eTt di dvTCJtaOelag djtoXXvfievov^ ovde o
(iefi)]vojg

76

xvTldojv

tsccQTrjfiaot

d-egaiteveTai.

datfiovojv

elolv

25

ejtig:oiT7joeig'

xal 6 voOojv xal 6 XJyojv egv xal o fitomv xal

tqoTOVTOvg Xaitdvovotv orjd-ovg. jtog de avToig TTJg fi7]yavrjg ovTog. coOjteQ ydg ol tSv yQafiHaTCDV yaQaxTTJQeg OTiyoi Te ol an avxmv ov xad^ tavTOvg elc dvvaTol rjtialveLV t6 ovvTaTTOj^ievoVy 07]fiela de tcv evvouov
o ovXofievog diivveod^ai
2,0

cpioiv (avTOlg) dvd^gojjioL dedrj^tovQyrixaOi^ jcagd xrjv ioidv av)4 Eph.


'kvtc^i

6,

11 sq.

Thess.

5, S

2 Cor. 10, 4

3 7to).eov(Jt

PV

{}().?'iOf//]

hiatus intolerabilis, temptaui itv oJoai

sarai

7ja

in ras.

6 tarcci elolv

vvaxoq

elal

PV
i

7 rifilv

P m.

rec, xijllv

MPV

6^

havxolq ego de avxol


11

MPV

8 eccvroic eieci

10

aelrriQLaaVY
GVfXTiaS^EiMv

HQudaivovoLVY
13 Tf] 6 in ras.

anlaoiV

12 JrjfioxQiTov]

in ras.

M
M

16 rjQaa/Jova cba (paaivV

21. 22 tni-

Tco/I/Q^a^ovrea
corr.
xcicji]

24 ecalv om.

25 o ante ?Jy(ov om.

26 ex xovxoia

V
Ol

/Mfj-avovoi
d in ras.

PV

30

avxotg add. Wi.

v^Qionoi erjfuovQyri'

nPOH EAAHNA^
xvjv vvd^eoiv yivojxovreg ojtcog xal
t/^aiv
7)

19
ra^ig rcov -/Qa^^orojv
ql^vjv
al
jtotxi-

vVOf/o^tT?/Tai,

jaQccjiZrjolcog

xal tcv

Xiai vavQOJV ze xal oortojv JzaQah]\pHq

ovx avTal xad- tavrag


.>

QOTixal TLveg

sloi^

oroiyslcoOLg dt Iotl rijg rcor atfiovcov ^lo-

7S

XO f/Qiccg, OL JcQog ajteQ txaoror avrojv ioyvetr ojoixaOLV^ tJteiddp jtaQcX7]fifiivrjV Cjto rmv av&Qcojtcov {^aaocovzat t?/v 6c avTMV cjtf/Qiai\ vjcoXa^idvovreg afpiLV avrolg ovXsvetv rovg avd^Qco:jiovg ajiQyaC,ovxaL. jcwg * av dyad^ov (lor/eiaig vjirjQtrtlv; Jiojg h

xal ojtovalov
Jtcg

jcQog

xaXov ftefirjvorag o7]d^eiav xal (i?) reo dem; Ttyvij '/dg rtig ^eossiag rovg dvd^Qvmovg jca{)aTQtjtovi, jioaLg avroig xal (ji^aic: jtHd^todai jiaQaxsvdCovreg' o 6e d^eog, siJteQ avrd jtQog to jiOLtlv ajiBQ OL dvd^ijcojiot ovXovrac xazsoxsvdxsi^ jtov?/Qo3r av ?)r jiQayiidzcov rjfiLOVQyog, ejtsl avzog fihv Jtdv zo sv Jicog if txov a?/^ULOVQy?]Oep, ?/ de zcov aifioi^mv domzia zolg Iv zm x6Oficp JtQog zo xaxojiocelv txQ7']azo, xal zovzmv iozl zr/g xaxiag zo biog xal ovyl zov zsZetov (O^sov). jccog ydQ {av) C^cov fisv ijXLza fwy^r/Qog slr/v, vexqov h ovzog fiov Idxpavov zo av afiol fi?jav a^uov jtgdzzovzog [zo] fir/za xtvovfiavov aXXd fir/a aioS^avo- 20
rag
otfB^Blv;
?/

vXtj

ro inoelv rtvag jiaQtovjtQoodjtrtiv zrjv dg rovg \o

80 fievov aio&)/z6v

zc

djtaQydoazai: jtcdg da o zad^vacog olxzlozco

O^avdzqj vvrjazac JiQog zifiojQiav

zcvog avjtr]Q6ziJ6at: zovzo

aavzov zov oixatov ay^Qov ydg xal aXXotg orjd^alv axixog jtoXXco dfivvalzat' vvdf/avog [idXXov aavzov xazazrjezac. 18. (paQfiaxala a xal jiv zo av avzfj alog z/jg avzfjg aziv ajtizayvy]acog. al ydg zig vjio
ydg
al
atrj^

ovzmg

jtoXXco ^udXXov dcp*

25

zTjg vXr/g

d^agajtavazat jiiozavmv avzfj, ^agajtavd^/joazai ^.idXXov


.

avzog vvd[iaL d^aov jtQOavayoov


avz/jg vjiozdaojg aziv.
al

ojjiaQ

ydg zd

ijXrjziiQLa

owO-aaig alolv vXixaL zov avzov zQOJtov xal zd Icofiava zrjg


da zi/v (pavXozagav v)j]v nagai- 30

2.

TtvxiXiai
7

sed corr. m. 2
al.

hxaaxov Gesner exaozoa

MPV

avTov
16

ex lafjiavovxao corr.

m.

ovX?MfjiccvovTeg

Wi

9 6cd

10 TiQoanxeiv ego 7iQoaava.7ixeiv


ax(i)v

MP

nQoaavaTtxaiv

15 tjrft] ooitSQ ego

V 6e ex corr. add. P 18 xov xeXeiov d^sov ego xov xeXelovMF xov zeXelov Y 18 uv add. Wi 19 oyjjQog 20 zo del. Wi jLiTjh ego firixe MPV 21 dal 22 dvvtjaezai i^vTtT^QazT^aai ex corr. add. V 22 25 xovxo kavzov] ex corr. V 23 d(p' ex corr. add. V zov om. V 24 d/j.vv8LXCii ego dfivvrjxai MPV 25 (faQjxaxLa V tpaQfiuxL M a add. m. al.. 26 71* cdxTJg ego inaoir^g speciose Wi 28 e.rjxtjQia V 30 (pavXojxtgav 2*
Tov
S^v

20
Toliitd^a,

TATIANOY
jtolXay.iq xal i zTJg
l(f)

trsQov zcov xaxojv rtvog

IjtijiXoxTjg laaod^al riveg tjnrrjdevoovi xal xolq xaxolg

xav

jiqoq

t6 dya^ov xaTayQ?jOOPTai.
sijiv7jag^

xad^djisQ da o

rm hjorevovxL
avrq? xal o
fi?)

ovv-

xav

firj

X7jOT?}g

avzog

?},

dX^.'

o^cog id ro oweoria-

5 {)^t(raL Ttf/coQtag fietalafiavec^ rQOJioj

rm

xaxog
S2

10

xaXov vyyQrjodavzov xocvcovlav vjto zov xQivovzog zovzov id zi ydg o Jtiozevcov vXr/g oixovofila {)-sov xoZao^f/Oazat. jtiozavsiv ov ovlazaL zqj ^erp; zLvog 61 yl'Qiv ov zo3 vvazcoztQco j[()oi(jyji 6e0Ji6z7j, ^e^ajcsveig s [laXXov avzov coojcsq o fier
TCO t cpavlco dvaficyelg jiqoq zo i'0/itC,6{/avov
fierog 6id zTJv slg

xi'ow id jtoag, o de aXacpog i


jtoza/ioTg xaQxivcov^
d^aojioiaig

lylvrjg^ o h

ovg dcd zojv ev

o h licov id zcov JiL^rjXcov; zi a (loi

15

20

zd av xooficp; zi a &aQajtavcov zov Jthjoiov avaQyazr/g djtoxaXfi; Xoyov wd/iat xazaxoXovd^rjOov ov d^aQajtavoviv ol aifiovag, rayv?] h zovg avd^Qoojtovg alyjtaXoDzavovof xal 6 {^avfiaoiojzazog lovozZvog OQd^cog a^ag:iOjvrjav aotxavat zovg jtQoatgr/fiavovg Xr/zaig. coJiaQ yaQ axaivoig a&og aozl ^wyQalv ztvag, alza zovg avzovg fic^ov zolg oixalotg ajtoxa^LOzdv, ovzco xal ol vofu^ofiavoL {}^aol zolg zlvcw ajtc<poLzojvzag (laXaiv, ajtaiza t ovaiQcov zrjv aig avzovg jtQayf/azavofisvot o^av 7]fioLa za zovg zoLovzovg jigoXavat xaXavoavzeg jtdvzmv oqcovzcov, ajiaidv

zwv

ayxcofiimv djtoXavoojtv^ djtojtzdfiavot zojv xaf/vovzwv, fjv

ajiQay i-iazavavzo

vooov

jiaQLyQd(f,ovzag,

zovg av^QOjjcovg

eig

zo

aQyaiov djioxad^iOzcoOLV.
25

zovzcov ovx ayovzag zip xazdXr/ipiv jcag' 7/iJcov 84 zcov alozojv axTraiavaGd-a, ** Xayovzag ^avdzov xazacpQOvalv xal
19. Ifialg a

zijv

avzdgxaiav doxaiv.
zrjg

ol

ydg

jzag* vfilv <piX6oo^ot

zooovzov
aotXaoog

ajtoaovL
azTjiovg
30 ftov
(7j)

dx7]Oacog

coza jcagd zov

Pcof/aicov

ygvoovg t^axoiovg Xafidvacv ztvdg eig ovav XQ7]0tojtcog (irjh zo yavaiov ooQadv xad^atfiavov avzmv ayoooiv.

15

17

xca

?.^iazc/.LQ

exscripsit Eus. bist. eccl.

4, 16, 7

p. 19, 30. 1

TtaQaiTovfis&a
3 h

MPV

ein.

ego

2 iTfLtijdsvovoi
//.'

MPV

xav ego av 6 h om. P


13 6aL
corr.

MPV
V

ex corr. add.

A ^] ojv ego

em. ego ofA.u)g om. V

avvavafj.iytlQ

Wi
corr.

zo in rov corr.

xoiVOviavY ex xoivovlav

M
P

xovxov om.
^oy^atv

P P

avxo^'] ov ex corr.

12 noxafjLj

dal

17 ^wy^Hl/sTv

18 fiiod-i

21

V da/ MV oqovxwv M

m. al., V 22 tyxco/ulwv Wi ^yy.oofjLLOJv MPV suppleuerim naveod^e 6h 30 /} addidi xa&7ifi8vov V

ccTtooxccfxevoi

26

tyajai

nP02:
KQ7]X7jq
iihv

EAAHNA^
rt'i

21

yovv o erveoTTSvag

fieyaX?]

iolu
jiavv

jtaLeQaTia
jiqoosx^IQ

JzavTag vjiSQ/jVsyxsv^

(ptlaQyvQia

dt

V^-

i^avarov dl 6 xaTa^QOvslv vf/ovXsvcov ovrcog avzog esiei Tov ^drazov cog xal 'lovxlvov xaO^djtsQ xai tfih ovg xaxm xm
d^ctvdrco

cttQLaXav jzQayfiarsvoa&ai,

lotl

x)]QVTTCor

rrjv

fi

dXrd-aav Xi'ivovg xovg rptZooocfovg xal djiaxsojvag vp?]?.eyx6V. XLPag 6" dv xal eel ccoscct xor fpMOfpov sl firj ftovovg vfig; od-8v d (faxe fir) elv Eitvat xov {kdvaxov, xoivmvovvxeg
iiHmv
xolg

bynadi

{ii)

id xrjv dvd^Q(D7iV7]v osofiaviav,


X^Q'-^'

(X>g

\ivdsaQyog, djtod-v/jxexs^

^eov yvcooecog xov B^avdxov xaxacpQOVTjxal yivBOd^e. xofiov ftev ydg ri xaxaxevrj xaXi], x6 6\ SP avxrp jto?uxeh\iia (pavlov xal xad^dozeQ Iv n:av7/yvQSL ^eaxQOxojiovfitPOvg tvexLV islv xovg ovx ddoxag
^^ '^% '^^^

10

Tor
xal

d^eov. XL

ydQ eoxt

fiavxr/Jj; xl h

vn

avx7]g jtejiXavTjd-s;

xcjv Lv xoofjcp jtXsove^LCDV toxi ool idxovog.

JtoXsfisW dtXeig 15

xcor

cpovmv

Xafidvetg

6v(.iovXov

xov ^Ajiollco

xoqtjv

dQjtdoai

^iXug xal xo dainoviov

ooc ovvaycovladai jtQoaiQTJ'

oeavxov xal^ cojtsq !Ayafi8fi7^wv txa ovfupgdfiovaQ, tlvai {^tXeig fiexd oeavxov deovg. jttovd xig vcqq fiahexat xal id Xidpojv ex(pQ(D2^ ylvexat. xal ov X7)v xoLavxijV fiai^xevefhac
i'ooelg id

20

Xeyeig. rtQoyvc6x7]g vjitJQxep 6 IAjzoXXgjv xal

xmv

fiavxevofievcov

idoxaXog'
SS

sjtl

xTJg Jd(pv7]g

tavxov eipevCaxo.

Qvg,

eijte fioi^

fiavxevexac xal jtdXiv ogvL^eg jtQoayoQevovoi, 6v 6e


xal (pvxmv

xmv

Ccoodv

eXdxxmv

vJidgxBLg;

xaXov aga ooc yeved-at ^vXop


xov jzXovxelv oi fzavxevexat'
18
i>

fiavxixfp xal

xmv

deQogjolxcov xi)v jcxTJoiv Xafidvetv. o jtoimv 25


jzegl

oe (piXdgyvQov^
1

ovxog xal

KQTjaxT]^

ovvTiXeyx^v
AV

exscripsit Eus. bist. eccl. 4, 16, 8

372

MPV Eus. E evvevoxrevaaa V ivvsozevacca Eus. BM TtaiEQaoreiai M rcaLegaoTeZa V 2 vneQTf3 y.axacpQOVElv avfjiovXevwv vfyxs P Eus. E (fi/.ccQyvQui] ai in ras. M ovq P 'Aal ih Eus. xarcc(fQOVjv MPV avxoz Eus. avxov MPV 4 xcd M xal ifih oiov V fxeydXo) Eus. locus WC signo adnotationis in mg. posito
1

xQiGxrjG

Eus.

yovv Eus.

AVDM

ovv

^fjLS

uel Eusebii tempore mutilus nee


rec.

iam sanandus
Eus. xal
.

ex

xriQvxxci)

corr.

m.
ex

xovQ (fi/.ooocpovg xal ansxEivaq corr. P anaxaijvaG vri'/.eyye V icfi/.eyyev Eus. AVM
6

d.

xovg (pi/.oGocpovG
Gvvri).eyxv

MPV
V
V
6al

Eus.

MD
E

MP
sei

ictj/.eyye

7 d'

av xal

BD gvSiw^ai Wi d*
Eus.

dvf'r/XT]

dij^ai

(fi/.OGocfcov

Gebhardt av xal icv^ai P m. rec. 8 o&sv] Etiod-ev P


6'

MP

xal Lj3ai 6av

xwv
11

10 ex

ava^yoG
egxiv

corr.

yt'vsG&s ego yveGd^e

MPV

14 S-eov] ov in ras.

P P

ai

16 xov anoV.o) GVfiov'/.ov

xwv

(povcov ka(.<avEiG

18 GvvtpQaiiovaG

V N

2-2

TATTANOY
y.ai ficcyccg

oratiQ

o tydQOJV
jiad^ffjv

y.al

jn()l

T?jg

Ir Jio^Jfim VLX?jg

jTQOcr/oQtvtL

Tcov

av

vjiaQyrjc avoyrsQog,
t^f^iag

tojv Iv
iirj

rm

xooufp jiavTcov xarag^Qovrjfiig. roiovrovg


0Tvy7j?]Tt,

ovrag

ajt.o-

rovg daifiovag d^em rm (lovo) yMTaxolovt'ioaTt. jiarra vjt avrov xal yojQlg avrov ytyovev OVl tV. H dl tOTLV h' TOig CfVOf/tVOig d7]?.9/T?/()tOV^ TOVTO ia TO ivafiQTOV iinuiv tJiLOviit^ixev. tym siyrvstv rrjv rovratv ^Ixovofiiav r\utig xaraxovoara, y.al o jtLOxevow ejnyvcoosrat. 20. yav d^eQajitvTjOd^t (faguayoig iyaxa ovyyvojfiriv ejtiTQtJtco

ccVm

jtaQaizrjodfiEiwt

10 ooC),

Trjv

LiaQTVQLar jtQoajiretv ot sl reo


y.ai

d^em.

y.oOf/og

yag

f/ug eri ya^tZyti,

6l

aroi^lav ttjv vhjv

sJciCr/rco.

jtrtQoytg

yaQ

7/

T%

y^^vyi/g

jtvevita

afiaQTLav

tjiTJjB^ev

ro reXatov, ojctQ ajtoQQiipaoa ia ttjv coJteQ veooog xal yafiaLjrerTjg ayeveTO^ fiera-

oa de
15 rroO^r/oev.

rrjg

ovgaviov ovvovoiag
xal ol fiev
djt

rmv llaxrbvow
ovQavov

fisrovolai^ tjrs-

fisrcpyuoO^r/oav (yccQ) ol aiimreg, ^ojQto{}^7joav dh ol


'

jTQODTOjtXaOToi
dio yifg (lev

xars^Jp^^r/oav^ ol
rr/g

61

dXX oh[x

ex] ravTr/g^

xgeirrovog de

evravd^ol

diaxoinioecog. xal yQri Aoijroi^ ^^c ejnjro&7/OavTag ro agyalov O


jiaQaiT7](}a(jd^ai Jiav

ro efijiocov yu^of/erov. ovx eort yaQ


ol

ajtei'

20 Qog 6

ovQavog,

avd^Qcojze. jtejteQaoixevog

6e xal ev reQuari

rd de vjteQ tovtov alcoveg


eyovreg, t

xQeirroveg ov fieraokrjv ojQmv

cor JtoixiZat vooot

xaMOTavrat,

jcdorjg de

evxgaolag
ev-

ueTeJjCfOTeg 7ineQav eyovoi taiievovoav xal cpeyyog roTg

revO^ev avi^QOJJtoig ajiQOirov. ol lv ovv rag yeojyQacplag exjto'2b

vvardv dvd-QOjjioj, rmv yo:>Qimv t7)v dvayQacpiiv InoirjOarTO^ rd 6" litexeiva leyeiv ovx eyovreg id TO dvvaxov rrjg d^emgiag dnjtojTetg Jjzidoavro xal &aZaocoi'
veoarreg.
i^tyQig
ijv
T7/1'

[iev

jigaco?/.

ri/v

de

jtr/Xo:>6r/,

xojodv

de

rSv

fiev

ro
vcp
rij

exjtvQov, TOJV dl TO TpvyQov xal [dta]jijt7jy6g.


30
7j(ifoj}

7)uelg de

rd

ayvoov^eva did jtQ0^7jT(5v


6 loann.
1,

^uef/ad^r/xafiev,

oirtveg afia

5.

v7ic:Qytia

coiT.
coiT.

add.

V h' hardt dxova


TigoGTccTzeii'

P 3 in y.axa(fQovi]oriG corr. V 6 ante 67]h]T?j(^nov ex y^al P dei/.rizrjQiov V 7 ex ^^ c.[ia(iTOJV 6. 7 dm ro om. V vdfjLaQZov P ex corr. t//V om. V 8 OLXOvofiiav 0. de Gebixicv

MPV
l

10

fjLa(jxvQiav]

d-t(jci7itiav

superscr.
13 tTiTtjcei'

m.

al.

12 t6 Ttvtvjucc TO

uTzoQQf'/i^'CioaY

Wi

tVir?/

MPV
20
ev]

15 yccQ addidi
STtl

vi'iGavxe

ego yaQ MV om. P 17 ^>r del Wi 18 lomjv V 21 OL ex ov coii: m. rec. P 23 iyovatjg ego 24. 25 f/r-To1^ de V om. V 27 afiTTiTia P 29 dta del. Wi.

npoy; ijaahnai^
ipvxij

23

JiejcHOfitvoi
xijv

oxi

Ttvivfia

^V7jx6x?jxog

a&avaolav

ovquviov tjitvvfia x/jg xtxx/jexai xd ooa f/i/ lyivcoxo

xop

al XoLJidi ^f/a/, jtQovXtyov. vvaxov de Jtavxl yvfivrjxevovxt xx/ja&aL xd liixodiirma xal jtgdg xyv ovyytvuav xrjv aQyaiav avaQa^elv. 21. ov yaQ ficoQaivo/jev^ avgeg EXXr/vag, ovt XijQovg
auiayyi:lXoy.h.v
,

^eov Iv dvdQcojiov
7)fig

(iOQcpii

yeyovtvaL xaxayytl-

^2 Xovx8g. OL

XoidoQOvvxtg

ovyxQivaxe
,

xovg (ivd^ovg vficov


tj

xolg JJfisxtQOig ir/yr^fiaOLv.

A//l(poi:iog

ojg (paLV, ?jv

Ad^r/v

id xov'Exxoga, xal x^Qiv Adfi//xov ^olog o axsQOsxofifjg xg


eiXijiodag

ovg tjtolfiaive^ xal jigsovxig dcptxvslxat jiQog xi)v 2!efJtX7/v 7) xov Aiog yafiaxt'j. xoiavxa ds fieXex(DVXg Jiojg tjfig diayeXxe; xtd^vrpctv vficov o AoxXfjjtLog, xal o xdg jisvxr/xovxa Jiagd^tvovg fua vvxxl Sejnaoi iaxogevag jivQog tavxov oQa jiaQadovg olxsxat. nQ0fi7/dtvg xm Kavxdoco jtQ0a()X7jd^alg

10

xmcoQiav /()fr X7ig dg dv&QojJtovg avegysoiag vjirjvtyxa. (pd^ovegog 6 Zsvg xad^ vfig xal xqvjixu ^^ xov ovslqov xovg
dv&Qo'jjiovg

15

ovXofiavog
-ms^

djroXXvd^ai.

tojitg

ajzoXtipavxsg

jtQogxdoixela

djtof/vf]fiovsvfiaxaxav cog Ofwlojg

(iv&oXoyovv20

xag 7^jfig djro8ao{}^. xal 7)^slg fihv ovx d(pQaivoiiv^ (pXriva(pa xd vfiexsQa. ytvtotv dv Xtynxe d^eotv^ xal d'V7]xovg avxovg djtoqavslods. id xl ydg ov xvsl vvv r) Hga; JcoxeQOV yayt]-

Qaxev 7] XOV fi7jPvoovxog vfilv djtogal; jtal{)^7jxa fioi vvv, [co] dvQsg "EXXijveg^ (.17/08 xovg fiv^ovg (iTjh xovg O^eovg vfiojv aXX7jyoQ7'/7jX8' xdv ydg xovxo jzgdxxeiv tjtiXiQ7]7]xe^ d^eoxTjg rj

8.

.226

sq.

16. 17

6 sq.

1 asxxrifjLkvoL sed TieneiOtvot in m^. 2 ztjv dO-avaaiav in mg. P 1.2 7ie7C8tO(j.tvoi nvevfxa tl^ zriv aO^avaex ^ieazTjaeTe corr. m. al. S^vrjzozrjzog za ooa Wi (iiav xexzT^aS-ai za ooa ego y.Exz^fitvoi Ttrsv/xa

000a V ^Tf] ex corr. add. P zrjv d&avaoiav xsxz^aszai Wi


2

post vaQayiv
f/.OQ(pi]a corr.

ins.

nentio^bvov

ozi

6 ex

M
V

8 6ir]yrjaai

PV

dxeioexouTjo
TiLog

10 ex tnolfievF corr.

TtgeovzTjo

12 o ante liox?,?]-

ex corr. add.
TivQoa

60VQ ego

eavzov

eavzov Tcagadova P suppl. z6 TiiQ xal Tte/jiTtsi


S-elag TiQOfptQovzag

V 13. 14 nvQoq eavzov oQo. na(jana^adovo ogi {o^ V) MV oQccL hvqog 14 Kavxaix)] xaa in ras. P 15 etaQ/j/ysolaG V 16
13

diaxoQtaao

Wi

16.

17

zovo dvd-^MTcovo zov OVSLQOV V


za
et

18 TiQog] tt

zov oveiQOV zolo ccv&qwtioig P y e. g. suppleo zrjg /.?/-

fxoicDg] coa in ras.

M
eieci

18.

19 fiv&okoyovvzag] v

primum QBL Nauck

in ras.

21

dnoipavela^aL

V
lo

xveX

vvv]^

xvelv

22 drco-

clnoQtlzaL

PV

djtOQEize

22

24 eni/llixeiQijGrjze

24
'ACiS

TATIAJKOY
J

i]

vfiac avtj()f/TCu y.ai v(p


vfiiv

ijfioyv

yMc vcp viwjv.


tcol

yaQ roiovfpavy.ot

Toi jtaQ

ovreg ol ai^ovec. ojtoToi

ZtyovTat,

Tor TQOJiov eIcAv, 7} ftsrayoiisvot JtQoq t6 tpvoixmreQov ovx 94 Hiv oioi y.ai HyovxaL. otetv de rcov oroLydow xriv vjtooraOLv ovT ai> jtHad^elr/v ovr av Jtslatf/t rov JtXr/oiov. xal M^/zQowQog
08 6 Aafiipax?/v6g Iv reo IIsqI Of/TjQov )lav evrid^o^q ielZexrca^

jravra dq aXhiyoQiav iieraycov. ovrt yctQ

Ilgav ovre 'A^7]rv

10

ovT Jia TOVT sivcd ff7/0iv ojtSQ ol Tovq JtSQLoXovq avTOlq xal TSfitV7j yM&LQvoavreq voul^ovOiv. (pvea)q h vjtooraoaiq xal tolydcov dLayoGiirjeiq. yal xov Exroga de yal rov 'AyiVJcc 67] ?mrj

yal rov 'Ayafitfivova xal Jtdvraq ajtazajcXwq ElXrjVaq re xal


tT]

agaQOvq ovv

'^E/Jv7]

yMi ro) UaQit rr/q avrr/q

(pvotcoq

vjtaQyovraq yaQiv olyovoniaq Igeire jiaQU7f/ai ovsvoq orzoc


rcov jtQoeLQ7]iitvcov avd^QOijtojv.
15 coJtsQ
bJtl

ravra

h rjuslq

jtQOSTelvafisv

vjtod^toecoq'

rrjv

yag

7](ieT tQav

jtSQt

yara^r/iptv ovh ovyyQivuv olov toTq

dq

vXtjv

rov d^eov xmI ogoQOV

yvXivovuiVOLq.

20

Oia yag eozLv vfimv xal xa tcr/fzara; xiq ovx av yXfzvaOeLe raq r/iioreXeiq v\uojv JtavrjyvQSLq, dl jtoo(pau 7iov7]Qcov ejtirekovf^evai aifWVODV eiq ao^lav rovq avO^Qcojtovq jreQi- 96 TQtJtovtv; elov TLva jtoXXdxtq, xal Idojv 8&ah\uaa xal fistd
22.

t6

^avfidoat

yaTsg)Q6v7/oa

t^q

eomd-sv

[itv

tortv

aD.oq^

s^oDd^si' 08 ojreQ

ovx 8TL

il^everat,

(zdv) dQvvof/evov ocfoQa xal


{J.8v

jtavTolcoq LaxZojftevov xal


25

rovro

rolq ofpd^aX[iolq fiapfja-

Qvovra, tovto h xal toj yelge Xvyt^6fC8vov xal id jnj)lv7]q


h\p8coq aifiovcoj'xa xal jcorh fihv ojq

Ag)goLT7]v, jtozh

coq

'AjtoZZcova yiv6n8Vov, 8va xazijyoQov Jtdvzojv zcov d^ecov, 8itaif/ovlaq Ijilzohtiv, idoXov 7)Qcoixcov jigd^ecov^ (povow vjioxQLzrjv,
f/oiyelaq
vjto!ivr/fiazioz7)v^

&7/0avQdp piaviaq, xivalcov


et

rio

ex

ri^io corr.

P
ex
rec.

])

Maranus
m.

MPV

3 /jtsrayosvoi

ego

fzsTayevofxevoi
6 6/nr/Qoj

MPV
rec.

4 oioi

corr. al.

vtcootkgiv]

v in ras.

ex avzovc corr. M 9 ex tib^c MPV PV 13 hQHxaL naQSiGTJyai M iv tTj TtOLrieL TiaQBLOriyriaav V 16 xal firjsvog Wi 15 ex vfiez^QCcv corr. P om. V 17 y,v),LV0fjLbV0LO V 18 ovllxav V 19 TiavrjyvQSiG vfiwv P 20 6ai/u6v)v 87tLT8/.oviiievai P aijuovcov in ras. V 20. 21 nsQizQtTiovGi V 21 LovY 23 rov addidi 23.24 ycddicc}{?.oj,uevov in mg. P 24. 25

8 oTtEQ OL

P m.

TSfitvei corr.

m.

vo/xitovai

aQ/biaQVGGOVTa] vg in
rec.

ras.

25 aal prius oni.


del.

toj

in ra corr. m.

aal alteram om.

26 aal

Wi

dl

om. P

29 S^tjGavQOa-

viaG

MP

77P02"
jtcudevrrjv,

EAAHNAy:

25

rMrar/ca^ofitvcov dffOQfir/v ymI tov toiovtov vjto


jiaQijrriOccfirjv

jtavTCOv ljtaivoi\u8Vov. tyco 6h avrop

Jtdvra rpev-

ofievov xal rr/v dd^sorrjra xal


98 S^QODjiov.

rct

6JttT7]6evfiaTa y.al

vfielc

vjto

tovtojv

avXayw/Bid^e

Tcdi

tov avrovq fi?)


5

xotrcovovvTag vfi(DV rcclg jtQcr/fiarelaig XoioQslrs. xsyrjVtvai jioV.ojv aoincov ov d^iXco xal reo vevovri xal xivovfitvcp jtaQcc (fiiv Oh ovXofiai 6vv6iaTL^so&ai. ri {^av^aorov ov jiaQ vfilr l^rjvgrj^ivov LajigccTrsrai: ()ivavlov6L ffsv yccQ xal laXovOL rd
al/Qa, Tctvovvrat de xivrjOeig
(kl

dg ovx

tyQrjv^ xdi
dt

rovg ojtmg
d^vyareQeg 10

ftoiysvcv
Tcdi

tJtl

rrjg

oxrjvijg

og^trevorzccg
jiaQ*

vfimv

Ol

Jtaleg ^eojQovi.

xaXd

x7]QVTT0VTa
t
eiiv

:i:dvd^ djrsQ iv vvtctl

vfdv rd dxQoaT?jQia ^loyrjQcog nQayiiax^v^rai y,di


Ixepoji^rj^iaOLV.

TEQtovra Tovg dxQoardg aiyQcov lycov


vficov

y,aXo\

xdi ol Jtotr/rdL,

^psvoXoyot xdt did oyr/fidrcoi^


1

e^ajtarcovTsg rovg axQocofitvovg.

Elov dvd^Qcojiovg vjto T?jg <ja>fiaxiag eaQr/jxtvovg xdt (fOQTLOv Tcov Iv avToTg XQwi> jtEQifpeQOVTag, oig ejtad^Xa xdi recpavoc nQoxuvxai jiQoxaZovf/evcov avxovg tcov aycovo^Tcoi> ovx sjt dvQayala *vf vQscog h xdt rdoeoDg (pilovcxia,
23.
,

xdi TOV

fiXX.ov jtXrjXTrjv TSCpavovfisvov.


'

xdi Tavra fitv eOTi 20

tSv xaxcov rd IXaTTOva


sie

rd de
'

fiel^ova rig

ovx av

b^eijtsiv

oxvrjHev; dgyiav Tivsg tJiavijQrjiiivot id ttjv acoTiai^ eavTOvg

TO (povsvd^rjvai jcLjtQdoxovoiv xdi jtojXsl ^uev tavTov o Jtetvcov^ o S JtXovTcov 0JVlTac TOvg (povsvovrag. xdi Tovroig ol
ol

100

fiQTVQovvTeg xad^lCovrai, [iovo^iayovi rs


v^coi> xaXcog tjtiTsXelTat',

jtvxTSvovTsg

jisq! 25

ovsvog, xdt o o7]&-?]cov ov xdTstotv. dgd ye rd TOtavTa v^'

ydg TQaTOJteov tcov fiiatg)ovovvTCQV jtQovycov V v^ulv vvayHQt Xr]TOTQoq)8iv sJtayysX.X6f.fVog^ ol h X7]OTvovTeg an avTov jigoiaoiv, xdt jtdvTsg jtl T?]v d^mv vvtT xQiTdt yiv6fivot TOVTO (ihv jcovtjQiag dycovoto
fihv

30

1 xoQaxiL)Ofi6V)v Wi rov toiovtov ex corr. P 3 post ipsvo/uerov addiderim eXvTTOfxevog 4 GvV.aycoyELG&e P ovlayojyelaQ^ai V 5 /.oioQHTCiL Y 7 ov in 1] corr. al. m. P /m/.ovgi] av/.ovoi 8 i^8VQt]iJ.h'ov V P 10 Ost ex 6tj corr. V 11 vfxaivY ex axQOTr^Qia corr. V 13 ixcpojvr^ficcai

tx(fcovrj[xaTC(.

14

v[jLwv

elol

16 Yov

V
P

17 bTCLiftQOVTao

18

TtQOxeivTe
ifiloveixia

V
"V

19

lacunam indicaui v^iewo P 6h om. P (piXoveiy.iai 22 ccgysidv V 23 nntQaaxovoL P 23. 24 noviv P 24


27
vjjljv]

MP
(fo-

vevGccvTaa
TtQoi'aGL

tovtovg P

v in ras.
GvvLSTt

28 /.i]igtotqo^tjv
yivofJLSvoi]
i

29

TiQo'iGL

30 GvvtTS

Wi

MPV

in ras.

2G
{)^tTO(\

TATIANOY
zovTO
t xai

avTcov t(v iiovouayovvrcov. o


lotl
iii]

(Yt

reo q:6-

vo)

fii]

jitgiTV'/j/h' XvjtslTai,

xarsxQl^?/

jtov?/QSv xc

fuaQwr eQyojv {HaT7)g ysvto&at.


'Aal

d^vtrt

^om

dt rijv xQBcoq)ayLar
av{^QOjjtoO(fayiaj'

avOQOjJtovg

(oi'tlo&s

rii

ipvyj/

[(^ici.]

rrjv

jcaQtyiuPOt^

TQi(povTi:q

avTt)r

alfiartxyvolatg

dO^scoTaraig.

6 fthv ocv hjOrtvcov cpovevsL yaqiv rov Zaetv, 6 l JiXovrmv fiOi'Ofidyovg covslrat yaQiv rov (fovsvoai.
24.

TL

iiOL

ov^ii^dllExaL

Qi-ridy/v fiaLrotJtvog xmI t?]p


10 Xcor,
(p fxrje

ojg:aXsiav o xaxd xov EvAly.nalmvog {ii]TQ0XT0viav djiayy.-

jiQog

t6

oixsioi^ jiqoOstl yjjfja, xtyrjvsi^ 6t [ibya xal /-

g:og jiQig:tQSi xal


S^Qcojtov.

bQQtrco

xexQaycog jtLfijcQarat xal (fOQ to?j}v ajtavxal xd Hy7]Lov fivO-o^Myr/fiara xal Mt-

vavQog Ttjg sxelvov yXcorzr/g o Orryojioiog. rl (iOL xal xtd^rjjttvai TOP IIvd^Lxov avlfjTijv; xl 6t fioi xal xaxd ^QLxo^tvor
15

20

xov &7]alov 'Avxr/VL6r/v jtoXvjtQayfioveli'; jtaQaycoQOvfisv t\uiv xd [it) oj(pi)u{J.a' xal i\uLg 7/ jcl^?]X xolg 6oyiia(jiv vy-wv i] xaxd xo ofiOLOV xcov v^aextQcov 7]{iiv IxycoQiqaxt. 25. TL litya xal davfiaoxov ol jca(/ vfilv tQyaCpvxai (piX6O(fOL; daxbQOv ydQ xcov cDftcov e^af/eZovoi x6^U7]v(x) ajucfitvoL jtoDSjV jt(joyojvoxQO(povOcv ovvyag d^7]Qicov neQicptQOvxtg xal Ityovxeg fihv siOd^ai (i7]68v6g^ xaxd 61 xov IlQmxia xvxotipov i/ev yQi'jCovxeg 6id X7)v jt7]Qav, vcpdvxov 61 id xo lixdxiov xal 6id xo gt/or Qvoxofwv^ 6td 6h xtjv yaoxQifiaQyiav

102

xmv jilovxovrxmv
25

xal

oipojtotov.
Ijil

6
xtjv

C^rjlmv

avd-Qwjie
iii[irjiv

xov

xvva, xov d^sov ovx olag xal


tr/xag'

dlbycov
ylvexal
tjtJj

ftsxa-

6 6t xtxgayojg fjfzoia ^tx" d^iojicxlag tx6ixog ylvn


fi?/

oavxov^ xdv
jcoQlZtiv

Xd)]g,

XoLoQtlg,

xal

oot

xiyyi]

xov

xo

(piloijO(ptlv.

xolg

Uldxcovog

6oynaOL, xal o

xax" ^EjtlxovQov ooffioxtvojv tajtQviog avd^ixaxai oot' jioXi30

xtveo^at d-tMig xaxd xov jiQtxoxtkr/v^ xal xig xaxd xov


1

A7]fio-

dl

alterum in

ras.

2.

rcovrioojv xal dS^icov


5

aal fiiaQojv
8

y.Qtoif^ayiav
corr.

MV

covsXaQ-aL

Y
]

alyLaxoyyoiaLO
10 xtyr^vt

V
l

ex

ovfid'/./.txt

V
P

9 ex fxijxzgoxzoviav coir.

Y
V

Wi

re

MPV

11

(fOQtei

MVY
i

V2 rjyrjoi/.dovF

cd(f8?ujbia] al.

in ras.

corr. in

rjfJLuJv al.

Hv^ixor m. P

Wi

vS^ixov

MVY

6aiM.Y

16

iifjLOJv

17 corr. in jjfieztQojr

m.

18 ol TcaQ']

v:iaQ

V V

19 xe addidi

23 qvoxovov

24 nlov-

xovvxcDv] 7t/Mxovvxojv ^chB^nz [Rh. M. 38, 138] temptaui oiponoiov xal die: 28 tnt^ii] ndvxa xiv n/.ovxovviojv o] o) P 25 d/.oywv Wi d/.oyov

MPV

ri

in ras.

29 dtaiXQvalcoo

29. 30 nolixaveoS^ai

ego jid/uv

xs^

elvai

MPV

30 aQioxoxi/,}]

tjv

in ras.

xor om.

IIPOi:

EJAHNAS

27
q:?]L

ZQLTOV XoLoQTal
i')4

oi.

TIvd^ayoQa:; Kv(poQog yeyovtpai

xal rov ^SQBXvovg oyf/arog xXriQov6{ioq triv' o dt jiQiOxo-

Thhig

rriq ipvyj/g

tadXksi zr/v athavaolav.


rig eivat

raOu/jtig t txov-

T8g Tcov oyiiaxcov rag iaoxccg aovfKpcovoc jiQog rovg vficpcovovg

lavrolg tafzdyed^s.

ocofzd

liyu rov rtXeiov

d^tov.

vai rov xofiov, ayco 61 Zvo/ievor' txjtvQcoOLV ajtoalveLi> xard xaiQovg^ lyoj 6b eioajtac,' xQirdg tivai Mivw xal Pa6diiavd^vv, tyco 6h avrov rov d-eov d:iiad^arariCs&ai fiovrjv rrjv ipvyj)v\ tyco 6t xal t6 vv avxfj oaQxiov. TL XdjtroiiBV vfig^ [co] av6Qg ElX^iveg; rl 6t rovg Xoyoj ^60v xaraxoXov^ovvTag xa^djitQ fiiaQCOTdrovg fitfiir/xart; jtaQ 7] luv ovx tOTiv avO^QOJjiO(payia' \psv6onaQTVQtg ol jttJtailyco 61 docfiarov' a/.vrov

lo

6Vfitvot
yivBTCxL

ysyovart'

jiaQ

vfilv

6t

IltXoxp

6tijivov

rmv

9^ tcov

xav IIoti6covog tQcofitvog, xal KQOvog rovg viovg va)Axtty xal o Zevg rriv Mr/riv xarajtlvsi. 26. jtavoaod-t loyovg dXXoTQiovg d-QiafitvovTtg xal cojitQ o xoXotog ovx l6ioig
txdT?] jtoXig tdv dcptXr/Tac r/jv i6iav
v\ulp rd ocpiOficcTa. rd tv i\ulp, dyvotlxt' xeyr/vortg 6t rov ovQavoj' xaxd a^dd^^ow Jiiixtrt. XavQivd^oig tolxaiv

15

loG tjccxooftovfisvoi JtTSQolg.

avTrjg acp

v^icv

Xi^iv\

tc,a6vvat/jovn^

C,TjTOvrTtg Tig o ^og^ xiva


slg

20

vficov

xmv

cXlcov al dvaO^isig, ol 6s avayLvcoxovxtg xco


xl /iol fitgl^ext

Jild^cp

xcov AavcLi6cov.

XL eivat iaQcpyjjXog avxov,

xov xQovov, Xiyovxtg xo y.iv xo 66 evtxcog, xo 6e fitXXov; jtcog

ydg vraxaL jtaQtX^tlv o

(itXX.cov^

txiv 6 evtoxcog; cjieg

6t ol 8f^JtXtovxtg xTJg vtcog

cptQOf-itvrjg

olovxai 6id xijv dfiaOlav

25

oxt xd OQTj XQtxovLV^ ovxco XML vfitlg ov yivcoxtxt jtagaxQtyov-

xag

litv vfidg,

ilvai ^tXJiJ].

toxcoxa 6t xov almva. fitxQcg dv avxov 6 jZOu)ag 6icc XL ydg tyxaXovfiat X.tycov xd tfid, xd 6h rov
7](ilv

xoOfiov jtdvxa xaxaXvttv Jtev6txe;


dfiOLOV xQOjtov
ftEXtLX7]cp6x8g;
ytytvjjd^t^

ydg ovx vfieig xaxd xov xijg avxrjg xov xoOfiov 6L0Lx/]0tG)g
fxr/

30

xi

cpdoxtxt ocplav tlvaL jtaQ^ vfilv fiovoLg^ ovx

yeysvTjod^cci

PV

(peQexvov

V P

1.

2 (priol

xcd Wesseling

(friolv 6

Ss aQioTOT&Xrja

2.

taxiv 6
5

h ^AQiGxoxe'/.riq

Wesseling kaxlv xal


cy

M
1

boxi xal

lxi xal

Uyoi

anaB

eieci

al

MV
18 xriv

xaxaxo?.oS-ovvTaG
xiv &(Jjp

V ilnvov V
V

12. 13 7C87iatSei\utvoi] at et ev in ras.

P
P

13 Ttslw^p
17.

14 xav ego xal

MPV

16 xo).v6o

vfxiv] aipvfijv xijV Idiav

18

v/xlv in riiuv corr.

m.
28.

rec.

23 naQoyri-

xoo
fAOV

24 vvaxs 30
rifXLV

27 ex xa

aicovia corr.

29 xov

xooov ego

MPV

XQOTCOV

28
r/ovTFQ alXov
Qsrov: agyj)
Ol
5

TAriAyoY
/'/ho7'

ovt oreQfor tJiiffOfrf'jOug yMt ytvtLi^

iaffOQCOTtQciv d-arccTOV re jtaQO. rovq


ttjq cpjivaQiag t\ulv

aXXovq
oi

djA^-QOJJiovg tsai-

yhyovaoiv

yQafif/artxol,

yMc

UEQiCovTeg ryv oocflav


t)1>

rrjg y.ara alrid-uctv og:iag djtSTfitj^rjTS,

T 6f ovoiiara

ftQcov dvd-Qcojcoig jtQOOFvslfzars'

xmI top

idr j9^f02' dyroecTS, ^oXeiiovvreg dl tcwTOig dJjjjlovg Tcad^aLQHTt. y.al dia tovto jtdvTEg ovtv tozs^ OfpersQiCovTEg fiev rovg Xoyovg, 108
ri xartysTS oxav?/ iaXsyouevoi 61 yMd^djtsQ TvrpXog ycog)(p. TSXTorixd rexTalvstv f/rj yivoDOxovreg; rl Xoyovg ajtavaiQEiod^s

10

Tcov hoyow naxQav dfpermrsg; (pvo^^avoi

fiEi>

id 6^7]g, tr

de ralg oviicpoQaTg zajteivovf/sroi JtaQa 7J)yov yarayriao^a toXz


oyj]HaC)i'

rinoola ptbv yaQ jrofijcevers^ rovg de Xoyovg

Im

rag

15

rotovzovg vfig sjtr/vovzsg xaraXsXoijraf/V yML Tcv vfiETSQOJV 0VX8TI rpavof/V. d^sov dh Xoyoj yaxatl yag^ dvd^QooTcs. ro)V yQafifidro^v a^aQxveig top y.oXovd^ovusv. TL S ojg er ^^Jf^iXl ovyxQovstg Tag excpmvTjetg avTcov jtoXefWP:
yojjiag djroyQVjtrere.

6id

TOP

^Ad^rjvaicDV ipeXXiOuov^

eov e XmXeTv (pvOiycoTsgov;

et

yciQ aTTixlCeig

ovx cor

'Ad^rivaTog, Xeye fioi

tov
Tijg

fi?)

o^glCetv tt/p

cuTiap' jtcog t6 (iev etvai ooi doxet aQaQLxojTeQOv, ro de jtgog


20 T?}r

ofjiXtav

IXaQmzsQOp;
cctojtop

27.

ei

de v

exelvwv avreyr/

jtaLdeiag. tl fioi
jt(og yctg

doB,ag algov^ievco dtdayiiaTcov cor d^eXm diauayri;

ovx

top
rj

fiep X^tjott/p did


TaX.Tjd^eg eji

xo sjcixaTriyogovi^epop
Acajzag

opofia
f/f(g

fiTJ

xoXd^eip

:jtgLP

dxgtela xaTatiapO^m^eiP,

dh jtgoX?]UfmTL X.oidoglag ape^eTCcOTcog iie/JiOr/xepai:


r^p
^

25

yogag jid'r]paiog
'A^r/paioig
X.oyoig

dXXd

tovtop

esogyr/df/epop

tu

no

fivOT?]gLa

TeT L'xojgrjxaTe

xai

Tolg

fpgvyloig

avrov

ePTvyydpoPTSg rjnag nenirixaTe. AeoPTog xexT^mepot Ta vjionp^naTa jigog Tovg dcp riiicp eXJyyovg dt)OyegaLPT' xai Tag jzegl toZp xmt AryvjtTOP d^ecop do^ag Ajcicopog eyoPTeg
eavTolg cog
dd^eoDxaTovg
tjfig

30

^ag

exxrjgieTe.

Tatpog

OX.vtjjciov

Aiog xad-^ vfiag deixpvTac xdp ipevdeod^ai

tov Tig tovq

5 a.vQ-Qa)TcoiQ\

temptaui

ccD.olq

a)Xa

xaS-ccTieg

om.

xocpii

artysTccL

MV
cit

10 hcpeoTJTe

10. 11 recte distinxit

/.oyovg confusa et lacunosa


16 dal

13 ex d7toifpv:TTeTai

Wi con\ V

12 no/nTteveze
15 iBaQzvsii'

M
If

MV
25

17 TOV ego riv

MPV

\pf?.?jo\ubv

we/uoixjvMF

GF m. rec.

df

MPV

Ib ttiytr]o'^

ego rptUuof-iuiv V 21 iayxiov ego

doyackwv
TiaQa
f

MPV

23 :xqIv\ v ex corr. m. rec.

24 avsciixox)0

28 lUyovo P 29 cctitiuovog P 30 af^eorccTTova ex ai corr. tov om. P 31 ante /Jiog add. fi^v V

hXTjQvTTete

'

npi: eaahna:
KQTJxag Uyi/.
tojv JioUJv 'Jtdtv
//

29

ovdtv tozcv xav 6 xaTaq)Qovmv avrcdv 'EjtUovQog aovxij, rovg aQyovxag ovlv jtXbOV {bco) Tov d^sov xaTaX7(ipLV yv lyco jttQl rdJv olmv, xavoii/jYV()ig
'

TJjV

ovx ajioxQVJiTOfiac.

rl (iol

viiovXtvetg

^pevoaod^ai rriv
5

jtoXtrelav; zl e liycov

112

^avarov yELV axjxov xaxayytlXug; lym {Av ovx tyco xaglav M(pov T S xjv vfitxtQcov loymv iTtLxrjtvnaxa y,axa xov ay,'cXQOyMTacfQOvelv^ ia xiyvrig (ptv&EQ01X7JV
ylrtxai.
jijg jtsLOd^/jOofiai

ejtrj

xm

Xiyovxi fivQov
10

x yaQ xocavxa XoycDV lxlv rj jicog ovx 7]/dd^tov ((fiiVM xal ovx dh/{^8Lag LaxoGfitjOtg. .Ttd-aoO^ai xolg 'Hqoojqov i/Jocg jcsql xov xad-' ^llgaxUa loyov, yi^v avco x/jqvxxovOip xaxshiXvdbvat xt aji avxTJg Xtovxa xov

xov

i]XLOv xal X7)v j'ivrjv ytiv^

i(p

^HQaxXtovg q)Ovev{>tvxa\

xi '

av

coiftX/jSLS

Xt^ig

Axxcxy
15

xal (pLXo6q)(v ocoQsia xal vXXoytfidjv ja0^av6x7]xeg xal fitxga yfjg xal aoxQcov d^tosig xal ))Xiov QOfior, x6 yag jtsqI xoiavx7jv

vofioO^bxovvxoglXLv Igyov tavxov xa oyfiaxa. 2S. ia xovxo xal xFjg jiaQ vfilv xaxtyvcov vo^uod^eolag. (Aav vvvl fiiv ydg tyQTJv elvat xal xoiv?}v djtavxojv xr/v jtoXtxelav h oa yiV7j jioXewv, xooavxat xal xcov vo^(dv d^toug cog
aoxoXei^aL
L,7/x fjtv
'

xd jiaQ IvLotg aioxQa jtaQcc xll ojiovala. vofilC^ovocv yovv EXXtjvtg (fsvxxov slvaL x6 ovyyevtoO^ac ii7]XQi, xdXXtxov da xo xoLovxov txiv ejitxtjevfxa Jiagd xolg IIsQjv fiayoLg' xal Jtacelvai

20

egaxla

fthv vjto

fialmv }]^ia)xaL,

aQdgcov iojxaxac^ jtQOVOfilag e vjto Pa>jcalcov dytXag oiJtSQ ijcjtmv (pogacov vva25

ysigatv avxolg Jsigcofiavwv.


29.

Tavx' ovv

lcov, Ixt a xal fivoxtjglojv fiaxaXaojv xal

xdg jiagd jtaot d^gyjxalag oxtfidoag td d^rjXvgtmv xal avgoyvvcov vvLxa(iavag, avgcov a jtagd fiav Pcofialoig xov xax
114

avxovg Aaxiagwv Ala Xv^gotg dvd^gcojiojv xal xolg ajio xmv dvgoxxaOLmv ainaoi xagjioiiavov, 'Agxafiiv a ov [laxgdv xrg
1

30

Callim.

hymn.

in lou. 8

6 .4 225

212

11 frg. 9

Kbya

3 Obo) add.

Wi

4 xl ex corr.

in ras.

5 dat

MV
xri-

11 ''QocQov

C. Mller

^qooxov

MPV
17

6 in ras.

M
P

L/.OLG

P
19

12

QvzzovGL

PV
P
i

13 ex dxixri corr.

14 ex oco^ia corr.

15 xal

ultimum
xov v6-

om.
(lov

M
Y

16 eavxov ego tavxdj

MPY

xaxbyvov

o in ras.

20

vo/Ltl'C,ovai

PY

21 cpevxxov ex corr. add.

ovyyevi:oQ-ai\ tod^ai

ex corr.
25 avxolg

22.

23

naidegaaxda

naLSQaoxeZa

23 TCQOvofJLBiaa

Wi

avxiv

MPY
a in

28
ras.

/j,v

om.

28.

29 xaxa xova

29 Aa-

XMQiov]

in ras.

30 ex fiixgccv corr.

30
f(8yu?.i]g

TAT[A.\Y
JioXscog
Tfc

nov a^roJv

jiQa^scov tJcaviiQ?/^utvriv ro

Uog
ra-

iO.Xov

aXXayJi

aifiova xaxojiQayLag tjravaoratig jtQayfta-

zevofievov, xar
Xrjihtg
5 it/

tfiavzdv ysvofisvog tC^rjTovv


jtSQCvoovvrt 6t
f/ot

oxm

tqojic/)

t^svQSiP vvoDfiaL.

r jtovdala ovvittv cog

yQag)aig riOiv tvrvxslv aQaQixalg^ jiQtOvriQaig

jtQog

TU ^EXXr/vmv oyfiara, {heiortQaig dh


jtXavrjV
T()

cog jtQog ttjv txet-

vow
rijg

xal

[iol

Jtsid^rjvai

rawaig

vvtrj ta

t6 tojV

Xt^ecov

rvcpov xal

tSv diovrow ro

dvejtLrrjevrop

xal

10

Tov jravTOg jioujOeojg xo evxaxaXrjjtTov xal rcov fieXXovTOJV t6 jtQoyv com 1X07' xal rmv jtaQayytXfiarojv xo l^aioioi^ xal TOJV oXojv t6 liOvaQyixov. S^sodiaxTOV t iiov yevofitvrjg TTjg i})vx^g vvf/xa otl tu fihv xaTaixr/g lyu tqojiov^ tcl 6\
OTL

Xvu

T/jV tv
Tjfig

xofiq:)

ovXslav xal aQyovTOJV


,

(J,hv

jtoXXojv

xal fivQtoJv
15
,w?}

djtojta tvqccvvojv
oJtSQ

bXMofiev, dXX
30.

lwt de //filv ovy ojtsQ XaovTsg vjto T^jg jXdvrjg tysiv excottjv xaTccXr/rpiv jtejtotrji^itvog ov-

Xv&rjfisv.

TovTow ovv

20

25

ttjv ra vrjjiia tcov Qsrpojv -^* djiovoad^at, yaQ Tr/g jtovr/Qlag ovOTaocv toixvlav ttj twv ga/maTOJV JtSQficcTOJV 'lOfiev aTS id fiixQag dcpoQfiijg tovtov XQaTiw^tVTog^ JdXiv 6' av Xvd^rjontvov^ rniojv jceid^ofitvojv Xoym d^eov xal id Tivog yaQ d:jioxQV(pov d^rjOavQov firj oxoQJti^ovTOJV tavTOvg. TWV r/fiSTkQOJV ejcEXQaTrjCBV, ov oQVTTOVTsg xovioQTOv fihv rj(ielg Tovrqy de tov vvsOTccvai Tfjv dcpoQfiy/v jtaQttvsjtXa/Oi}^r]usv oyofiev. TO ydg avxov jiag o djtoeyofisvog XTfjfia tov jioXvtl[lOTtQov jXovTOv Tijv l^ovolav lytiQojoaTO. TavTa fihv ovv olxeiovg slgr/doj' jiQog e vfig Tovg EXXrjJtQog Tovg 7]{icov vag TL av tTSQOV t) t6 [iri Tolg XQSiTTOiv XoioQSl^at firj", st dgaQOC XtyotvTO. TavTfjv Xafidvsiv Trjg yXevrjg ttjv d(poQfi7]v: TOV yaQ jcdvTag dXXi]XoJv tjtaxov^iv Trjg iaXtxTOV [irj vva-

Xoftat xa^*)dj8Q

116

16. 17 Coloss. 3, 9

Eph.

4,

22

21 iMatth. 13, 44
[op. 3, 447]

TO

f:Ldoq]

TovveiSog
vvafiai

Haupt

sed

cf. p. 16, 1. 19, 17

4 vvoj-

fiai

HStephanus

MPV

10 ^'^cdoiov] de^iov

Wi

ametovaiov ego

11 ante ^^oixxov rasura P 15 /14 rjiJLq om. V xal xvQavviv M ovTEG V7t6 in ras. P 16 (xtfxvrifxbvoa xal 7i enoii^/btivoa V 17 e. g. suppleuerim yspt^ad-ac xal tov xo'lxov avi^()(o7tov 18 r^] t] ex con-. P 19 tovtov referendum ad ea quae in lacuna interierunt xQaTvi^tvToa V 20 nsiS^o^LVwv rjjjiwv ego 22 xojviov tov V xovioqtojv P 23. 24 TcaQ^ayo/biev

Maranus TcaQtxofiev
TtQov

MPV
PV
P

24

ng

b ego

nv

MPV

24. 25

noXmi/bKo-

V
vTi

27

xqeItto(jl
corr. add.

Ivogad^ai

29 hiiaxoveiv ego vnaxovfiv

MPV

ex

IIPOl^

/'LUHNAS

31 (rolg) es^raCeiv
jiou]rjo{iai

&ai

rrjv

ahlav

svqsIp, rjv t^thjre, vvt/soB^t'


r/iitraga

yag ovXof/tvoig ra
rrfv iiiyrpLV.
118

(miav xal

acp^orov

31.

iSvv h jiQ06?]Xivliioi vofiL^oj jcaQaOTTJat jcQSovrtQccr


fpiXooocfiav

xTjv rinexbQav

tojv

xaQ

"EXXrjOiv tJttT7]dVfidT0JV'

'<>

OQOi 61

xdovrai Mcorjq xal OfnjQog. reo yccQ cVMrtQov avTcov eivai naXalrarov xai ror (isv jtOLi/Tjp xal lotoqlxojv eivai jtQsvraTOv, top t jza7]g aQccQOV o(fiaq aQ/rp/op, xal tvQTiOofitp i{p riiimv PVP sie vyxQtOLP jtagaXaf/apeod^cDap' yaQ ov ftopop r/yg '^EIXtjpcop jtacdeiag ra JtaQ ?jfnP^ src dt xal j/aQTVQag de ov rovg T^4: Tcop ygafifiarcop svQsoscog dpcorsQa.
rjfilv

l'>

oixoL :itaQaXrjipofmi^ ojjd^oig 61 [idlXop "EXXrioi xaxayQriOoiiaL. ro fiep yccQ ypcofiop, ort fo/de vg)' ?/(/djp jtaQa6exT6p, ro 6

120

ap djto6ixiw?iTac d^avfmorop^ ojtorap vuip 6td tcop vueregcop ojiXcop dpTQeL6cop dpvjtojcTovg Jiag vficop rovg eXeyyvg Xa^iJtegl ydg T?jg '^0/i/]Qov jtotr/ecog ytpovg re avrov xal dpcQ. ygopov xad^ op rjxftaoep j[Q07jQevP7jap jtQevTaroc fdp 0eayeP7/g re o ^Prjylpog

15

xard KafivTjP yeyovmg xal ^rrjolfigorog


20

6 Gdiog xal 'Apzlfiayog o KoXocfcopiog IlQooTog re o AXtxag-

paevg xal Atopviog o 'OXvpd^iog, fterd 68 exeivovg Ecfogog o Kv[iaiog xal ^iloyoQog 6 \id'7]paiog MeyaxXei6rig re xal XafiaiXecop OL liegt jraT7]TLxol' ejtecra ygafifiartxol Z?]p66oTog AgtT0(pdp7]g

KaXXiozgarog Egdzt/g ^Egaro^epr^g Agioragyog jtoX-

4 p.
est

32, 22 exscripsit Eus. praep. ev. 10, 11,

15

24 p.

32, 15

usus

Clem.
1

AI. strm.
2

1,

21 p. 388

Tolq addidi

Eus. om.
vov] xal
11

KaLoxEQOv

MPV 7 MPV Eus. N in

ovXfxtvoa MPV em. Maranus 6 ro V Eus. GD ya(> avzjv post TtcO.aizaxov coli. Eus. J TtalaiiaTov Eus. na10 or {jlo8 TtQeavTSQOv MP Eus. ND Tta/.aioxEQOv V
ras.,

D
P

ht

6h

VEus.

tri

(}?.a

tri

dl

a/J.'

hi P
Jtcc-

TS Eus. J

12 xcaax^rjaofxccLEus.

xQTiOOaiMFY

13 i\awv Eus. J

QCiexTov Eus. TKXQasxr^ov

ex nagaeixtbov corr.

Eus. xoGojL Eu-.

xoGi

P P

ro

(75

V V

14 nodeixvvxai Eus.
15.

nagaeixTsovY xo OGND onxar


16 xi^o
ol Tt^Eov-

6V av

MPV
17.

15 onlcov

om.

16

naga/Minchoj Eus.

Ttoitjaswa xov o(X}]qov

17 ijxf/aos

TCQEovxaxoL /nev Eus.


(Jijyioo

xaxoL
corr.

MPV V xcd
JOGND

18 d-eoyavtja

18

Qi'iyioQ

PV
xal

ex xafxvGr]v
19 xcc?M\ua'/oa

xijal/uQOXog Eus.
19.

axyjoluQoxoa xe
6

MPV

Eus.

20

7jQ6ox6Gxe

alixagvaGGevG'

arxifia^OG
Yius.

xokocfOJViOG
20 fzex
o

bis

om. Eus.
fxexa
rf'

aXixaQvaGSVGF dXixagvaGSVG

JOGND
p^-cd

de Eus.

JOG

ND

/isx'

MPV

21 ixsyaxeirjG

Eus.

MPV

22 xal

l-Tieixa

ego

23

KaVJoxQaxoc

Wi

xa/.Xi/iiayoG

MPV

Eus.

;J2

TATIANGY
TOVTOJV 61
ol fi8v JitQL J\QaTrjTa jiQo zFjg

/McoQo^.

IlQaxZsi-

ojv y,ai)()dov cpaolv

avrop

T/xi/axtvai, {itra
jte()l

xa

TQOj'Cx IvoTtQoi 122

Tcjv oydot'i'/COVTa trojv ol l

E()azo{)tv7j fiexa
jttQt

trog rijg 'Duov


'iXtaxojv

a?.oj80jg'
?/

ol

de

txazoorov AgloraQ/ov xaz zf]v

o IcovixTJv djioixlar,

lzi (itza Ixmzov zsooaQccxovza lz7j zcov

<Pil6xo()og 6h fiaza ttjv ^Icovix?jv ajtoixlav^ Ijtl agy^ov-

zog

^AO^rivrjLV

Aq/ljuiov, zcov DuaxJv vzsqov tztLV txazor


ol

oy6orfxovza'
djiOLxim>
10 ezti

de

ieQi

AjioZZ66coqov

fiezd

zi/v

^lojvixijv

IzeLV Ixazov, o ytPOLz'

dv vOzsqop zcov IXiaxmv

6caxoioig zeaQaxovza.

zivtg 6e jiqo zvjv olvfiJiid6ojv

Icfaav avzov yeyovtvat^ zovztozt fiezd zr/v

Dlov dXojOiv

ezei

zszQaxoiocg.

tzeQoi 6e xdzco zov yj^ovov vjiiiyayov^ ovv Aq/lo 61 ^AqylXoyog


rjxfiaoi:

Xoyjo yeyovbvai zov Ofi7jQov eijtovzag'


jSQc
15

6Xh\ujiLd6a zQLZTjv xai dxoozrjv^

xazd rvyi]v zov Av66v,

20

vzEQov zcov 'IXtaxajv tzsoi jttvzaxoolotg. xcd jitgl ^Iv zcov yjQOvcov zov jtQOHQr//nivov jioujzov Xtyoj 61 OfiyQov^ ozdotcog ze zcov djiovzojv zd jieqI avzov xal aoviicfojviag zolg tji dxochg b^szd^uv wa^tvoig avzdgxcog r/filv cog Im xtq.aXalcov eiQrjoO'O). 6vvaz6v ydg jiavzl ^pev6elg djtog:?'jva&at xal zdg jttQl zovg Xoyovg o^ag' TtaQ olg ydg dvvdQZ7]z6g tziv ?/ zojv ygovojv dvayQacpi]^ jtagd zovzoig ov6e zd zr/g lzoglag dXrjO^evscv 6vpaz6v. zi ydg zo alztov z?]g tv zco yQv.cpuv jiXdvrig^ d y.!] zo Ovvzdzzuv zd //?} dX7]0^rj;
,

124

MPV 2 tu ex corr. add. P 3 tieql tov ^Eqctotov liQiGTccQyov Eus. 5 7]Tiq Wi IxaTov xul MPV cagazovTa V X-Tr] om. V 6 dnoixiav om. V dnoi/dav Xttj TfoaaQCcxovTa Eus. J tTeai fx OGN XxeoL xeaoaQaxovxa D cf. Clem. 1. c. utio dl tjv Tqwixwv tnl Ttjv '0fj.T^Q0v yiveaiv xaxa fAv 4>LX6yoQOv hxaxov oyo)]xovTa bTTj ylvETai, voTtQOV TrjQ 'lojvixrjg dnoixiaq 7 dQ^LTcnov MPV Eus. 10 hTEGL Eus. om. MPV Laxooloio TtooaQxovTa Eus. JD a/x OGN diaxoalwv TtevTi^xovTa MPV 11 yeyovai V TovTkOTiv V 12 TeTQdxoaloio
1

ol fihv

Eus. o\
4 tceqI

od-bvrjv Eus.

Eus.

JND
15.

OG
14

dQyiloyoG

TtTQaxoaioLO bvtvrixovxa MPV xaTu Eus. xal MPV y.oiov

12.

13 aQ'/jloyajL 15

13

yQOvov MPV ri Tdoiyq Eus. GvaTaonG MV ovGTaGtwG P 17 xal post TB coli. MPV Eus. em. Wi t tibqI avTov Eus. negl avTov MP neQiavTov V dGv/u(pavojG Eus. N aGvixnavjG D 17. 18 toZq dwafikvoig om. Eus. ND 18 (og om. Eus. ND xe(fa?Mico V Eus. JND 19 vvaxdv] tlxoG Eus. ND TCavTl om. MPV Eus. ND 19. 20 iptvri Eus. ND dno(paiviG&ai Eus.
16 Tcyj' /(JovcDv Eus. tov

MPV
ND

vGTeQOv Eus. om. l om. Eus 16 tov

Eus.

OG

xal
t6

ogag]
P

/Lit]

rj del.,

trorg Eus. TO firj

ND V

20 dGvvdvz7]T6G

22 dvvataiEus.

23 t6]

nPOH EA^HNAS
32.

33

IlaQ

?/fdr 6h r/yc fihv

xevoo^lag o ifisQog ovx toriv,

Xoyov yaQ rov 6r/fioiov xal tJtcyelov xsycoQLOfitvot xal Jtsidofievoi &sov Jta^ayytZf/aOt xal vofim JtazQog acpd^aQOiag tjto^EVOi^ Jtav xo Iv 66^^] xslfispov avd^Qcomvi] JtaQatTovf/8i)^a, (piZoocpovl re ov fiovov ol JcXovTOvvTsg, alXa xal ol Jttvrjtsg jtQOlxa r/jg 6L6axaXiag djtoXavovOiV TCc yag naga d^^ov rrjg tv xofio? 6coQsg vjibqoffiarmv 6t jtoixiZlaig ov xaTa^Qm^tiha.
jtaiti

r?)v

afioiijv.

rovg 6h dxQod-ac ovXofitvovg jtdvrag


?jfdv

ovToog jtQOOit/xsd-a xdv jcQ8vTt6eg cool xav fisigdxia, jiod re


ajta^ajcXcQg TjXtxia Jtag

yeiag jtoQQco xsxcoQirat,


d^a'
si

xvryydvu niirig' rd 6h rrjg asXxal Tjfislg (ihv Xtyovxeg ov ^pv66fi-

10

ra 6h

rijg vfierigag jisgl rrjv ajitrlav tJttfiovrjg


et

xaXov

fihv

XafiavoL jtQLyQa(p7]v'

d'

ovv,

rd

?ji:itTeQa (fihv)

torco d^eov

yvm^i] eatovfiEva, ysXrs 6h vfielg^ mg xal xXavovzsg. ncog ydg ovx arojiov NixoQa (ihv xaO- vfig rcov ijtJtwv rag jtaQrjOQiag Qa6tcog ajtOTtf-CVovxa 6Ld
7]Xixiag O-avfid^e^ac

15

t6 axovov xal
xal

vcoS^hg rrjg

jSCQmfisvov sjtiotjg

rolg veoig jroXsfielv,

rovg 6h

Jtag^

7]fiip

rm

yrjQo.

jiaXalovrag

rd

jeqI

^eov

jtQayfiarsvofcevovg ysXoO^ai; rig 6h ovx dv ysXdasiev ^Afia^ovag


fihv xal ^sfilgaf/iv xal
128

nvag dXXag

jtoXeiitxdg (paxovrcov viicov 20

yeyovivaL^ rdg 6h Jiag

rjulv JtagO^evovg

Xoi6oQOvvrcov; (ibcgd-

xLov

rjv

o ^iyiXXsvg xal ysvvalog

slvac jcejrlrsvrat g)66Qa'

dXXd i^vgog r]v' ^iXoxrrjrrjg a^evrjg, dXX sxQtj^ev avrov xard Tgolag rd 6aLn6rLov. 6 &QOLrrjg ojiolog rjv; dXX* lorgar^yw ro 6h d^usrgoejihg ei {.irj jtQOTJv avrcp 6id rijv dfiaO^lav, ovx av mg (po^og xal \pe6vdg 6iedXXero. jtdvreg ol ovXofievot (piXoGocpelv *^ jtag rn-ilv
xal o NsojiroXenog vemregog^
ot
OV)

25

ro

OQmiievov

6oxL(idC,onev

ov6h

rovg

JtQoOtovrag

7jfilv

djto x^liarog xQivofiev

ro ydg

rrjg yvmfZ7]g

eggmfievov

jtagd jidLV eivat 6vvao&^ai XeXoylfie&a xdv doO-evetg cbot rolg 30


omf/ai.
15

rd
87

6h vfierega

(pd^ovov fierd xal Xaxeiag jioXXrjg.

26. 27

212. 219

1 ex ijfiSQoa corr. V eari PV 4 nvevuaroa V cf. Orig. de orat. 25 240c xrjv TtazQixrjv cc&avaalav o^y] r]i in ras. M 7 dnoXavovai PV 13 fxhv add. Wi 14 xal xXavaovzeq] xexXavaovxsa V 15. 16 nagriioQuca MP, sed per ras. corr. nagriioQiaa V 18 tw] x6 V 19 al V 21 nag'

p.

ri[XLv\ Q }i(x in ras. sxQiKsv V 25 (f P

loioQElad^ai

22

yevvaloq] oa in ras.

24

26 ccfxa&LCcv] fia&i in ras.

xpsvdg]

o in ras.

27

28 dt ego avQ-Q(OK0L Texte und Untersuchinigeu ly, 1.

lacunam indicaui

MPV
3

34
33. LCc
filcov
[tf]]

TATIANOY
TOVTO
jr()()v^v[/r,^r/v ajio

tcov vofiL^Ofiivcov JtaQ vfttv tlyccQ Iv

jiaQLrv ort ra fitv T]fiTSQa OcocpQovel, r dt vfitTSQa


fiavlag

lytxai jioXlriq.

ol

yvvatsl
?){ig

^ycal

fieiQaxioig
lcc

jiaQd^tvotq
5

re xal jtQevTaig (pXvagelv

Xtyopzsg xmI

10

TO ///} ovv vfiiv HvaL ykevaC^ovreg axovoc.TS tc5v jiaQ Ellrfii jtQcquarmv rov ItjQOV. XrjQaivsc yccQ }iallov lo. o^r/g jioZZrjg Tojv jiaQ vidp lO^cov ra IjtLTf/evfiara xal i rrjg yvvaixcDUga^LlXav fiev yag AvOcjtjiog eyakxovgvLTLog aoyjjiiovsT. y?jev jit/lv dnovav c tojv Jtotr/fidrcov yQT]OLiiov, Aeagyla 61 MeveTQazog, 2l)mvlo3v 6e ^ajicpcD t7)v tzaigav, HQLVvav r^jV elav Navxvrjg, Botoxog MvQxia, Mvqco rrjp BvC,avTiav
Kr/(ft6oTog^
Tt

130

FoiKpog

IlQa^ayoQla
Xtyecv

xal

^AficpirQarog

KXstrco.

ydg

fiot

jisq! ^AvvTr/g

Te?>sllXr/g

re xal
Mvrj^

Noiog;
oagylog

rrjg

fthv yccQ

Evd-vxQarrjg re xal Krjcftoddorog^ rrjg


KoQtvvrjg ^iXavicov

15 de NLxrjQaTog^ zTJg de lgtOTodoTog div ol r/fciovQyoi'

rr/g

^Eg)eLag Ev&^vxQCcrrjg,

Oa-

Xiagylog rrjg 'Agysiag E^S^vxQccrr/g.


fiijd^7]v^

ravrag 6s
fi?}

eljttlv jtQovd^v-

Iva

fzrj68

jtaQ
vji

Tjfilv

^evov tl jigdtre^^^at

vo(iiCp]T8 xal

ovyxQLvavreg rd

oipiv ejttT?]68t\uaTa

yXsvd^7]Tt rag otag

20 rj^ilv (piXoocfjOvag.

xal

?y

(lev Zajt(pco yvvaiov toQvixov egco-

TOfiaptg, xal riiv tavxrjg ailyuav a68i'

jidoai 6^ ai iaQ

riyXv

ooj<pQovovtv^ xal jcegl zag riXaxdzag al jcagO^evoc

rd xaxd

d-eov

25

laXoviv lx(p(ovri(iaTa Ojiov6ai6TQOV rr/g jcag vfzlv %ai6og. TOVTOV ydgiv ai6ed^7/TS, fia^rjral filv vfietg tojv yvvaiow evQtxofisvoi^ rag 6e ovv rjfilv JtoXLT8vo(iivag ovv rij /isr avxcv xi ydg vfilv tj rXavxijijcrj oefivov hOt]oiirfyvQU yXevd^ovxEg.
yrjoaxo^ jiat6iOV rjxig xegdoxcov ayevvr/Osv xa&cog 6tLxvvcv av-

132

TCQoeS^vrjS^Tjv

fxhv

ex corr. add.

corr.
icc

yvve^l

5 zwv]

rov

V
8.

o^rj fj.?J,ov

7 rjfiTv
corr.

MV
ex
ras.

ex aoyofjLovTS

P 3 td-rj eieci ex sx^re xov vd-Xov in mg. P v&kov MV 8 acxrifxoveZ Wi daxvovelze d^ecjv P 10 olmvlojv P ojv tyukxovQyriaE V 9
6 yQ.

coiT.,

ahkavecv

M
P

o^Xccvacov

oafKfoj

ezalgcDv

i^Qivav

in

11 vavxLriG

MPV
14

oiaxoia

12 TlQ^ayogida Keil n(jaBiyoiJida

15 post drjNoaalog Brunn fivaxioa MPV MP 15. 16 MvijaaQylog OJahn fjLLOVQyoi add. x'/.ELXova de a^KpiaxQaroo v^oiaQyJoG MP fxvTjOLaQyjoa de V 16. 17 ^alaQyioa MPV em. OJahn 17 ex avxaa con*. V 18 ex vofxlar]xe corr. P 20 aufxip) V 22 awcfQOvovoL PV T xaxa i^eov] xaxa S-v V, in mg. xa d-v 23 xTia naQ vfiTv naiba 26 TtavrjyvQSi P Alcippen 25 ex v/nIv corr. al. m. P a7iovai6xe(jov P

MV

TiQacriyoQida

nominat Plin

7,

34

27

?]

xla

iyivvrjae

nP02 EAAHNAS
TTJg
Tj

35
rr)

elxcov, NiTtrjQarov

rov EvxTyfiOVog 'A&rjvaiov


tU(pavra^ rl
rXavxijiJtrjv;

ytrog
?]f/o-

XaXxsvaavTog;

/(> ixvr/si^
zifii/g rr/v

ro alrtov rov

lag djioXavac
vfilv IlQa^tTtXrjg

fpQvv?]v t?]v traigav

xal 'JlQoorog

jtejiou/xatv,

xal UavTSvyla
Brj5

vXXaiiavovav tx (pd^oQtcog Evd^vxQaxJig IxaXxovQyrjEV.


Jstvof^tVTjg ia rrjg

OavTLa TTJv UaLOvmv aoiXiOav, ort jcailov f^tXav axv7]0sv^

tavrov rr/vrjg fivrjfioveve6{)^aL jtaQSOxevasv. tym xal TIvd^ayoQOV xaxtyvorxa rriv EvQWJcriv tzl rov ravQOV xad^iQvavxog xal vfiolv^ ohivsg rov Atog rov xarriyoQOV ta

txHvov xhxvriv TBTinrixate. yeXco xal rrjv Mixowog ejtiT//,w/yr noyov jcoujavTog, am h avrov NIxtjv, ort rrjv 'Ay?/TTJv

10

voQog aQjtaag d^vyarlQa f/oiyag xal dxQaiag gaslov djtr/rtyxaro. id ri rX.vxtQap rijv tralQaj^ xal 'Agyslap rr/v rpdX.tQiav o 'OXvv^iog 'HQOoTog xarsxavaasv; BQva^ig IlaOicpdrjv lrrj0V^ 7)g T?}v dotXysiav fiv7](iovvavTg ftovovovyl xal rag
yvvatxag rag vvv roiavrag slvat
ijv

1^

jtQ07]Qr]^.

MeXavijtjtr} rig

134

Tovro zavTTjv 6 Avolcrgarog arjuLovQyipev 34. jcavv vfistg S eivai jtag* rjulv o(pdg ov jtsjtLTavxare. yovv sfivog xal 6 rvQavvog ^dXagig, og rovg ajtLiia(>TL6lovg {)^oiPc6fievog JcaTag 6id rrjg UoXvTQaTOV rov AfUCQaximrov xaraxevijg fieyQ^ ^^^ <^? '^^S dviJQ ^avfiarog Selxvvrat' xal ol fiev 'AxgayavTiPoc Xajtetv avrov ro jzqoCcojiov ro jcqohqtjocpy]'

id

20

[livov

La rrjv dvO^Qcojtog)aylav ort l

haleav^

oig s fisXov
Jicg

erl

yag ov yaXatbv dsXcpoxrovlav jtag vfilv rercfirjd^ai^ ot IloXvvdxovg xal 'EreoxXeovg ogmvreg rd yrjiiara \xaX\ firj vv rm jtoc?]avri Ilvd-ayoga xarao^gcoCavrsg vvajtoXXvre rrjg xaxlag
jtaidslag avyoviv

elxovog avrov d^ecogovOt.

25

rd

vjtofiv7]fiara;

ri fiOL

id rov IlsgixXvfisvov yvvaiov, ojtsg

txvTje

rgidxovra
P

jtatag, cog
4 nsTioii^xaai

^avfiarov

Tjysio^s

xal xaravostv

3 (fQvvrjv T6

OJahn
8

xaxeyvoxa

ex (poQioja corr. P V 9 ex v/xlv corr.

ex navrvyja corr. iyakxovQyriae Y e ex ai corr.

PV

Havvv/ia
6 ixvrjoe

PV

ex xazrjyoQiov corr.
11. 12

V
13

10 fit'jxwvoa
icc

Kalkom. V mann LO. TTjv MP diazrjv V 14 '^HqoSojqoq Loewy xaxsaxsvaasv 15 fjLOvovovyl post vvv coli. V 16 TtQorjiQrjaS-ai V tjl in ras. 19 yovv] ov ex corr. V 20 S^vvoj.uevoa V ZTJg] asfivog om. V <Pd?MQiQ] i in ras. P 23 fiFlXov P ex fxeXrov zov om. P ex afXTCQccxiozov corr. al. m. 27 avvaTtoX26 xal eieci Xov corr. V 25 zEzi^oS^cci nao' vZv ego 29 28 zov Gesner z6 MPV Xvzs Wi evanoXXvze MP hanoXXoizo V
11 TtoiTjaavToa fxayov

MPV

dytjvvoQoa

xi

TiyElad^s

i^yeloS^ai in riyslod-e corr.

ijysTad^ai

xal ex corr. add.

xa-

3*

36
jcohj^ua;

TATIANOY
jtoXXfjg

yag
?)v,

axQaoiaq
xtj

djtveyxafitv7jv

r a^cQO&ivia

deZvTTto^ai -/mIov
ijTtg

xara

Pojfialovg vt jta()8iy,a^ofiiV7/v,
(og cpaiv^ q^lojrai
,

xal avT?)

lcc

t6 ofiOLOV fivrixcoTtQag,
vfilv

d^tQajtdag.
5

tfwixsvev 6s 'Agjjg xrjv 'AgiQodizrjv

xal rrjv

an

avTcov ^Qiioviav "Argcov


(fXvaQiag

xarsoxsvaoev.

XrjQovg re xal

^cocpQov

Sia
[i]]

wrayuaTayv jiagaovg

tvosorsgog

10

20

(ir/Qt vvv tCnv' xal top tpevo?,6yov ov [lovov xd ^vd^oloytinaxa^ xal ?] xaxd Alocojtov ddiiV)]TOV xov 'Aqix67]uov de jtXaxtx?) jtsQiOjtovaOxog djctei^sv. elxa jrojg ovx aldsTOs xoavxag fiav eyovxeg JtotrjxQiag ovx Ijtl xc YQriLnov^ jtoQvag de djteigovg xal noyrjQovg avgag, xcov e jtaQ rifilv yvvaixcov tadV.ovzeg x?)v oefivorrjxa; xi hol Ojiovalov fiav&dvstv Evap^^jV Iv UsQijtdxco xtxeiv xal jiQog xriv KaXXixQaxov xtyjivtvaL xtyv7/v; [xal jigog] xd KaXhdov NeaiQO. jiQotyuv xovg 6(f:d^aZfiovg; txaiQa ydg yv. Alg ejtoQvevsv. xal o JtoQvog avxrjv VTio^vriiia xrjg jioQvdag tJtOL7]08v. id XL xrjv Hcpatoximvog ovx aielo^e jtOQvdav xal d jtdvv ^iXcov avxov Ivxiyvcog jiolh; xivog 6t yaQiv 6Ld Aeorydgovg Favv117)61] xov dv6Q6yvvov cog xi OJcov6aiov ryovxeg xxTJfia xtxLiirjxax xal ipshovfievov xi yvvaiov Ugac^ixilrig l6ri{iiovQyrj(jev lyjQT^v 6\ jtv xd xoLovxov d6og JtaQatx?jOafitvovg xd xaxd dlr^^tav jiov6alov C^rjxelp xal (ii) ^UaLvi6og firj68 'EAe(favxl6og

ygu^

Tijg

ylxevTLxrig

136

xmv
25

aQQTixojv IjtLvotmv dvxLjtOLOv[itvovg

xi]v

rifisxtQav jzoXl-

xeiav 6eXvxx^at.
35.

Tavxa

fiev

ovv ov

JtaQ*

aXXov /ja&cdv
fisp

e^e^ifiriv^ jtoX-

)j)v 6e ljtL(foix)iag y7]v xal

xovxo

00(ftxvag xd vf/ixega,
jtoXXalg,

xoixo 68 xtyvaig xal Ijuvolaig lyxvQTjOag


ravoeiv]
H'cvriv

eoyaxov de
unevEyxa-

^iov xov xatavoeZv temptaui


ciTteveyy.aijitvriL

conicio

noirjaav

ego

an^vtyyMixlvr]

PV
5

dyiQoS-rjvia

naQSi-

yML,o^iht}v ego naQeixai^Ofxei^rji


fih'Tji corr.

itaQei/catoixbvri

VP, sed ex naQeixaC,0'

(prjolv

4 bfxoiyevae
ras.,

PV
V

xazeGxevaoe
7
t]

PV

Xrivov

V
ex

6 ivoQOTSQov

ov in

PV em

Gesner

eieci

rov om.

V
rec.

ipevoXoywv
9 dg del,
Gx^ai

corr.
al.

8 xpevdoXoy/jfiaza

ante xal add. AA m.

m.

11 de

P neQLonovaoxoq ego neQiOTiovaarov MPV 10 aldeZalterum om. P ante rtyvtjv 14 ex xa/uor^drov corr. P
xal ngoq deleui
xa] xi 6e

add. dgav P sed punctis circumpositis del,


id ego 15 TiQoobyeiv ego

naQtytLV

MPV

tnoQvtvat

xovQvoa
read^ai

MPV
25 ex

17 ciLelo&ai

ovxov] ov in ras.

P ddoo
d'/./.w

in

V 18 avx^v V 18. 19 mg. add. P 22 ^^ ego firids


26
k7ii<f

nQvoa Wi 21 roiyavviui,r]v V

PV

16

MPV
27

24 ekkv-

corr.

01x1)0 aq\

71t

in ras.

kyxvQOaa

/7P0Z
138 rij

EAAHNAZ
vfiolr o?g

37

avrovg ov yaQ, o)g dvaxofiio^eiaq dvQtavrcov jtoixiXiag xarafiad^cov. e^og brl xolg JtoXXolg^ dXXoxQicug o^aig rafiavrov xQarvvetv jisiQojfiai^ jtdvrcov h mv (^dv) avrog JtoirjOcofiai ttjv xaxaXrjiptVj xovxcov xal xrjv dpayQag)7)p vvxdostv ovXofiai. 6iojtQ yaiQeiv
Pojficdcov

tviaxQiipag iolu xal rag afp

eljtcov xal xT] '^Pcofiaiojv ftsyaXavxla xal xrj Ad^rjvaicov y^vxQOXoyia *^ bynaciv dvvagxrixoLg^ x?jg xad^ ?]fig agaQov cpi-

Xoo<piag dvxejtoi7]odfi7]v'

?]xig

ov xqojiov eOxl

xmv nag

vfilv

tJtixTjdevudxov dQxatoxtQa, ygarpeiv fihv dQ^dfievog, id h x6


xaxejtetyov xrjg t^TjyrjOecog vjteQ^tfievog^ vvv oxe xacQog jisqI xp3v 10

xax' avxriv oy^dxcov Xeysiv, ^* jcsiQaofiai.


VTjxe x?]v

[irj

ydg vytQacof/oXoyiag

7j(iextQav

jtaiELav

firjs

(pXvaglag xal

fisxr/v

dvxiXoytav xad^ ruimv jtgayfiaxsvrjd^s Xeyovxeg' Taxiavog vjtsg xovg 'EXXrjvag vjtig (xe) x6 ajteigoi^ xcov (piXoOfprj-

dvxcov
X^Tiov

jrXij^og xaipoxofiel

xd agdgcov 6yy.axa.
xl

avdgcojtovg

Jtefprjvoxag
;

o^oiOJtad^ovg vvsXeyysdac
vficv (jocf)i6x?}v
140

ydg yaavd-gojjtov vvv dfiad^tlg vjto h xal axojtov xaxd xov olxelov
xl

15

yrjgdxscv asl jtdvxa iaxofievovg;


'Of/?]gog

soxm fi?) fiovov vxegog xcov IXiaxcov, dXXd xax txelvov avxov vjtEiXrifpO^co xov xov jioXefiov xaigov^ hxi de xdi xolg Jtsgl xov ^Ayafxifivova vvsOxgaxsvoO^ac xal^ d
36.

nXrjv

20

ovXsxai xig^ Jtglv xal


(pavTjsxai

xmv xotysimv

yeyovsvat xrjv svgsotv.


[ibv xrjg ^IXiaxijg

ydg 6 jrgoatgrjfievog Matr/g avxrjg

aXwswg Jtgevxsgog
xal xov

Jtdvv jtoXXolg sxsi, xrjg 6e IXlov xxlecog

Tgcoog xal Aagdi^ov Xiav

dgyatoxegog.

ajtoei^ecog 25

18 Solo frg. 18

19

p. 43, 15
MPV

exscripsit Eus. praep. ev. 10, 11,


2

635

v(pN

(jja

ccvTcoa

em. Gesner

wg ex

corr. add.

3 iariv

4 av addidi 5 ovvTcareiv

avxbo

Ttoirjacofiai

M
7

dnoTtoirjao/^ai

avxoo P noi^aofiai
e.

V
V

6 fxeya/M/lcci

M
Wi
M
V

lacunam indicaui, suppleas


princeps vi^q

g.

xal

roLQ
10

rriQ

vfxsrsQaa (piXooo(piaq
11 6;><r^(7^6 suppl.

j^fxq ed.

MPV

8 iaxiv

vvvlY
in

12

nailavWS^ ^rixeY

(plvccQiaia xal
15 7t?J]-

oj[jLo).oyiaLG

MPV

em.

Wi

13 TtQayfxaTsvrjaS-e

P
V

14 re addidi
17 dal

&00

mg. add. P

16 'post yaksTiov add. stTts fzoi

MV

18 v/lkvv

ego vfitv MPV voxsQOv MPV

iaaxofzevoa

19 fxovov Eus. cm.


vTieiXi^cpS^o)

MPV

vaxEQoa Eus.

yeyovevai Eus. 21 xov om. Eus. avvsaxQaxevad-ai Eus. avvaxQaxeveaO-ai P v del., V avaxQaxeveo&ai xijv svqsgiv ytyovhai Eus. 23 M)G?jg Eus. ut 22 xal tcqIv Eus. semper fiojvafja MPV 24 exeai Eus. exeai yeyovwa MPV h Eus. om. MPV
20 vTteilsKfd^ai

ante '/A/ov add. yeyovvLaq Eus.

3S
dt

TATIANOY
trextv
iiaQTVOL
'/QijOOfua

Xcdaioig ^oivisiv u4iyvjtTioig. yaQ rov jcdd^ttv IjtayyEXXoiievov y.c TL iiot Xr/HV :t).tiova: vvTOfWJTtQag jtoieiod^ai rag ntQi rcv jcQayf/arov jtQog rovg axovovrag 6i7/yij08tg /J ** ByjQOJodg avtjQ BavXcopiog^ hgevg
ygi]
5

10

Tov jtaQ avTOlg B/jXov. '/mt ^AXtsavQov ytyovojg^ 'Avrioyco TCO tier avTov tqlto? rrjv XaXaiow loroglav Iv tqlX iXloig 'xarardsag y.al r JttQl xcov aotltow txO-tfierog, acfiiyrai TLvog avTcov ovoua jyaovyoovoooQ rov orQartvavTog tm ^oivixag y.al ^lovalovg' riva i xcov XMd^ '/.wac JCQotprjTOJV jtoXv rr/g Mo^otcog riXcxiag 'io/uev xey7/Qvyfitva ysyovora fisv xaxmxtQa^ iqo \ X7]g HeQOcov 7/y8fioviag extOiv tdoft7]xovxa. B7jQcoo6g 6t toxLj' avrjQ ixavojxaxog' y.al xovxov xtxfi7iQtov, 'loag UtQL 'AoovQiojv yr)dg:cov uiagd Br/Qo:i6ov (frjOL iitfialoxoQiav eiol de avxm lXot UtQl 'Aoovd^TjxtvaL x?]v
,

142

144

i5 Qicjv ovo.

xovg XaXaiovg xd ^olvlxojv ovxwg axsi. ytybvaoi jiaQ avxolg avQtg xgtlg. Otooxog Fipixgaxrjg Mmyog' xovxojr xdg iX.ovg tlg EXX7jVia xaxixa^tv (fowrjv Aalxog xal xovg iovg xcov g:iXoo6f/ojv tji dxQitg Jiqayiiaxtvod37.

Mtxd

dt

20 [J-trog,

xaxd xLva xcov cLiXtcov EvQc6jc7/g aqiayr^ ytyovev MevtXdov xt tig xijv ^otvixr/v a^i^ig xal xd jttQi Xtigafiov, ooxig ^0X0tv
67)

xaig

xmv

iQotLQrnitvojv lxoQiaig rjX.ovxai

415

usus est Clem. AI. strm.

1, 1,

21 p. 391

4 frg. 14 a
18. 19

13 frg. 21

18 p,
1

39, 6

usus est Clem. AI. strm.

21 p. 387

FHG

4 p. 437

necn om. Eus. ND 4 ;) ^* ego, e. g. supplens TOV tcanuTav neigwfxevov Taq Tiegl twv ogwv fiaxQokoylccg. xal om. P Eus. tjQCoooo VEus. 5 TOV om. P xarcc Y Eus. JOGD yevdnevoq Eus. 6 [jLtTa Zt?.8vxov Eus. 7 IxTid^lfJtvo!; Eus. 8 ovofiu] acfiyelTai P
ovcc

yao

^^vexe in '^vtxtv corr.

tvexe

V Eus.

2 6el ?.tyeiv

Eus.

ND

7i?.et-

om. Eus.

ND

MV

P post del. vaovyoovooojo MY in vaovyoovoaoQ corr. P ovotquTBvaavToa Eus.JOGND 9 a Eus. ND 10 Tr^q om. Eus. ND f^ojvatoja P rjXixiaq om. V Eus. ND 13 'Uaq oq 11 de om. P 12 i,Qa)Oo6o Y Eus. Eus. ex aavoicov coit. Y rjQGGov Y, Eus. ut solet (ftiolv Y om. Eus. J 16 Xa).6aiovq Eus. '/a?,6aiojv MPY 17 ccvQsq TQsZq Eus. TQela avgea MPY "YxpixQcariq] in ras. Y 18 xaTeracs YEus. xaTtTacav P AalToq Clemens yv.lToo MPY aiToa Eus. JOGN aoiToa D 19 xal 6 P (fi'/.ooioi

(f)v

20

f/

Eus. 06

MPY

XoTOQiaiq 6}j/.oiTai Eus. 6r]),ovTai toTOQiaia

MPY

21 aQTiayri Eus. a^Ttaytjv


i

MPY

yeyovev

Wi

ysyovavai

MPY Eus.
4

22 cuficiq]

prius iu ras.

El'f)Cf.[xov

Eus. ut semper

I
)

77POr
fiojvc

EJAHNAS
dq

39

rm %vdalo)v

aiZsl jtQog yafiov ovg rrjv tavroZ d^vyaTrjV

TtQa xal

^vZcov jtavTOajijv vXrjv

rov vaov xara-

xevtjv ecoQfjaro.

xal MtvavQoq de o UfQyafiT/rdg jceqI

rmv
5

avTcov rrjv dvayQacpr/v tjtoifjaro.


rjr/

Jtov Tolg ^Ihaxoig syyl^sf

rov h XeiQccfiov o yQovog ^oXoficov 6e o xar XeiQa/tov

jtoXv xarojTSQog tn, rr/g Mo^tcog 7/Xixlag.


146

38.

AlyvTCTLcov t eioiv axQielg y^Qovmv avaygafpai^ xal

Tcov

xat

avTovg ygafiftarcov

o aOtXsvg^ Isgevg h MtvrjTog.


^6ig 8XTc{^tfisvog

xar
$,

'Af^coiv

ovx ovrog rag rmv aiXtcov jtQaAlyvjiTOv aiXta ysyovtvaL 'lovtQfir/i'evg

tn

IlToXsfiaiog^

10

aloig

g)rjol

rrjv

Aiyvjtrov jtoQeiav
llyet de ovrcog'
f/srd h

eig ajtSQ rjd-EXov ;fc()/,

Mmoiwg

rjyov[itvov.

6e

Aficooig

sytvsTO

xar Ivaxov aOiXta\

rovrov Azlwv o yga^ifjarixog


g)7]ol

dv7jQ oxif/wTarog^ tv ttj tstccqtij tcoi^ Aiyvjtriaxcov (jttvxs t

div avrqj yQacpai) jtoXXd


xaxpe
rrjv

fihv

xal aXXa,

h (xal) oxi

xaxt-

15

Xov^ cog
148 o

Avagiav Afjojig xard rov Agyetov ysvofievog 'ivaV rotg Qovoig dvtyQaxpev 6 MevrfOiog IlroXafialog.^
^Ivdxov

yqovog ayjQi rrjg ^IXiov aXcoOecog djtojtXrjQol yevedg elxoL xal rd rrjg djtosl^ewg rovrov syn rov rgojtov. 39. FeyovaLv ^AQydmv atXslg ol's' "ivdyog <PoQmvevg "Ajtig 'Agyelog Kglaoog ^ogag Tgiojtag KgorcoTiog ^{hsveXaog Javaog Avyxsvg "Aag Ugolrog ^4xQiiog UsQOevg Zd^sveXaog
h djt

20

EvQvB-svg Argsvg Gve6rr]g 'Ayafis^uvojv, ov xard ro oxrmxat-

txarov srog Ovvuvat fiard


3 frg. 3
frg.

rrjg

aiXslag IXlov tdXm.

xal ygrj rov vovvsyrj

jtdorjg axgceiag

ort xard rrjv '^EXXr/vmv Jtagd- 25


1,

19

usus est Clem. AI. strm.


1.

21 p. 378

12 frg.

15

23.

24 Clem.

c.

p. 381

kavTov Eus. om.


axQLeZa

MPV
ai

2 veoj

Eus.

6 (xoyvatwG

MPV
11

dxQieZg
TiQayfici-

Eus. cd in
T)v
10

MP

bnaxQLtta

8 yQafi(xx(ov Eus.

MPY
MP

eoTL om. Eus.

nxoXe/xaiog om.

Alyimrov aailta Eus. aoiHa alyvnxov


lovalovo

V 9 MPV

rx fxavrjzoo Eus.
10.

ND
(p?]-

yeyovbvai
12

alv ^lovaioiq ego

1 1

rjd^eXov

Eus. rj?.&ov

MPV"

fiojv-

Gicoa

ficovaewG

ex ovroa corr.

Eus. J

xov ccaiXta Eus.

V 13 xataxivaxov V xov l'vayov xovxov Eus. xovxojv MPV aTtniajv PEus. ND

15 xal add. VV^i 15. 16 xaztaxQexpe xs Eus.G xaxeaxQSxpe OND 16 Avagiav Clemens At"()/v MV XvaQiavV vaQivYiWQ. 19 xovxov /f ^ Eus. exei xovxov MPV 21 ^Qyeloq KQOXionoq Eus. XQlaaia XQioTtaa agyeloa cpoQao XQOXojnaa MPV 22 Javaog SO^evMog om. Eus.J ^'Aag Qoixog Eus.

TiQoTxoG

25 avvibvai Eus.

aaaMFY ZS-evlkaog om.FEus.'N'D ND X7jV xjv Eus.J

24 fA/oa

Eus.OG

vo/l/veyrY

40
dooiv ovo" lTOQiag rig
6 rd
rrjg

TATIANOY
7]v jtaQ^

avroTg

dvaY()ag)rj.

Kadfiog yaQ

OTor/Ha rolg
BoiojTiag

jiQ06iQ7]f/evoig

JtaQaovg fierd iiolXdg yevsdg

ejttr].

fierd de 'ivaxov vjto ^oQcovtcog noyig

rov

0-7/Qic6ovg lov xal vofidog jieQiyQacprj


5

yiyov^v ii^r^xoiiyfiriodv
6

Tf Ol

dv^Qcojioi.

tojtSQ

ei

"/taxd

'ivayov Jtt^r/vsv

Mcooijg 150

ytyovmg^ jtQEOvxeQog aOri rmv 'iXiaxcov trsoc rsTQaxooloLg. djiodxvvrat de xovd^ ovrcog eyov djto [ts] rrjg rmv 'Attlxcqv aiXtcov iaoyjjg [xal MaxeovLxcov xal Iltoksfiaixmv^ erc dh
xal jivT LoyLxoJv]'
10 jtQa^sig jcaQ

od^Ev

fiexd

rov Ivayov

al

iacpavtOTSQai

''EXkrjoiv

cog xal fiezd

Mojta.
jtag

dveyQa^rjodv re xal yLvcoxovrai, tjXov xard fihv ydg ^oQcovta rov [ier 'ivayov
l(p

livrjuoveverai

^Orjvaloig Slyvyog^

15

xard dh ^ogavza Axratog^ dcp ^AttlxIj' xard de TQLOJtav IlQOfirjf^-evg xal ^Ejttfi7]0^tvg xal ArXag xal 6 Lfpvrjg KtxQoxp xal tj ^lor xaxd de Kqotcojiov tj sjtl ^^atd^ovrog sxjtvQcoOLg xal rj Im JevxaXiojvog ejtofiQia' xard
jtQWTog'
de ^d^evelaov
rj

ov xaraxZvfidg o ov xal ^Axrala r/

re ^Afiq)ixTvovog atkela xal

r/

eig

UeZojtov-

152

vrjov

Javaov
7]

jcagovla xal

xriotg
20 (iLTj'

re ex ^oivixrjg rrjg
rijg

AaQdvov EvQomrig eig Trjv


?]

vjto

AaQaviag KgrjTrjV dvaxorrjg


7]

xard de Avyxea
eig

KoQr/g
xal
tj

rj

aQjtayi^ xal

rov ev ^EXev7/

lvi

refievovg xa^lgvig

TQijzroXefiov
re
r/

yeayqyia xal

Kdfiov

&r^ag jtaQovoia

Mivmog

aiXela'

xard 6b

25

Ugolrov o EvhoXjzov jtgog ^A^7]vaLovg jtoXefiog' xard 6e AxqIOiov Tj IleXojtOQ djto ^Qvylag idaoig xal (tj) 'imvog eig rdg ^Ad-Tjvag dg)i^ig xal 6 evreQog KexQOip di re Ueqemg xal Alovvoov JtQd^eig xal ^QCfeojg fia0^7/r/)g Movalog' xard e riiv
^Ayane^vovog aOiXeiav edXco ro IXiov.
6.

Clem.

1.

c.

p.

379

1127 usus

est

Clem.

1.

c.

p. 380. 381

3
corr.

vno Eus.

t-JXL

P
. .

5 Tf Eus.

MPV (jl/.lq Eus. de MPV iori V


xe Eus.
9

4 ytyove
7 tyojv

VEus.

ex fietexofitjG&rjoav 7. 8. 9 ex tyojv corr.

TS

xal MaxeovixJv

^Avxioyixojv

eiecit

Wesseling

xal (laxeovi-

xetjv

MPV

Maxeovixwv

xaxa Eus.

ND

iacpavtaxaxoi Eus.

JO

GND 10 iyQacfi^adv Eus. 11 xal ex corr. add. P ^af v Eus. om. MPV 13 XQLnav e-^ tcqloaxxaloo Eus. OG ;^o;^ om. Eus. 14 de Eus. om. MPV
Ttav corr.

V 15 xal xaxa de Y 16 tnl om. Eus. OG 17 d-sMP od-lve&lov V 17. 18 ex ntOTCOvtjaov corr. P 20.21 eXtvalvt] V ex 18 post z/(jrfo:i^/ag rasura P 19 tnl xQr'ixrjo Eus. OG om. Eus. 23 6 om. V 24 ^levhri corr. M 22 elc; Orjag Kcc6/iov ego addidi l'ojvaa M 25. 26 xal Jiovvaov om. Eus. 26 xal om. Eus.
P
XQicanav
ve?.aov Eus. o&av?.ov
rj

rj

TJ

Movaatoc om. Eus.

6 o^tfewa

27 .iov edXoj Eus.

JND

i'Xioo

eXw

OG

nPOS EAAHNAi:
40.

41 ye

Ovxovv

jttcpTjvs

MooOTjq

ajto

rmv

jiQoeiQr/fievojv

jQiOvTtQog

f/Qo'jcov

jtoXecov aLfiovow.

xal yQrj reo jiQeosvovTt

xard

xrjv ?/kixiav

jtiTSvstv i]jiQ rolq ajto nrffriQ aQVOafiiVotg

154

'EXXrjiv ov xax tniyvcoiv xa kxeivov doyfiara. jtoZXij yaQ ol xar avxovq ocpiOxal xsyQTjfttvoi jteQttQyla xa ooa jtaQa xmv xaxa Mcoota xal xSv ofiolcog avxco (piXooo(povvxcov eyvcooav^ jiaQayaQaxxuv IjiuQad^rjOav jzqojxov [iev %va xi Xiyuv \iov vo^ui^mcv svxsQov h ojtcog xa oa [irj owltav ia xivog
, ,

tJiLJiXxov QTjxoXoylag jtaQaxaXvjixovxeg^ cog fivd-oXoylav xtjv

aX7]d^uav jiaQaQasvcoLV.
IleQl fiev

10

ovv

xijg xaO-^ rjfig jtoXixelag

loxoQiag xs xrjg xaxa

xovg T/fiexeQOvg vofiovg 6oa xe eiQrjxatv ol jtaQo. xolg EXh/t Xoyioi xal Jtooi xal xivsg dolv ol fivrjfiovsvOavxsg, sv xm Qog xovg djtofpt]vafitvovg xa jte()l ^ov styrjOexai' 41. x6 h vvv
vvtyov^
jtevxeov fiexd
jtdorjg

dxQtelag oarfrjvl^etv
McoTjg^ exi h xal

wg ovy
Jtgo

15

OfitjQov fiovov JtQSvxsQog txLV

xmv

156

avxov vyyQacptcov, ivov ^tXdfifiwvog Gaf/vgiog A(/q)iovog ^rjpiiov SivXXrjg ^Ejttfisvlov 'OQg)(X)g Movalov J?jfio6xov xov KQTjxog, oxig dg xriv ^jcaQxriv d(fixexo, (xal) ^Agixalov xov IjQoxovpyjlov xov xa Agifidojcia OvyyQccjpavxog 'AooXov xs xov KivxavQov xal Bdxiog Agvfzcovog xe xal EvxXov xov Kvjiqlov xal S^QOv xov I^a^LOv xal IlQovajtldov xov Ad^rjvaiov. Alvog
1

20

7t8(pT]ve /xcovofja

MPV

Ttacprjvev 6 ficoorjg

Eus. {f^cuvo^a N)

ys Eus.
7ta).aLwv

re

MPV
f^TTf^)

Tz^savzaxoQ Eus.

noXecov Eus. nalaiwv no/Ji^iajv


Ttoksficov

xal
3

7ioXt/ji(i)v

nakaidiv dnoTS

TtoAAjy

V ND
5.

dno Eus. dno 6 r oaa MPV


6

r)J(T MPV
o^l

nQsavxevovxL Eus. 4 noXX^ ego noklol MPV Eus.


TfCiQcc

JOG JOG

ooa Eus.

Eus.

JOGN

TieQt

MPV

Eus.

T(Sv xar]

zovY

6 avxjv Eus.

ND

syvcooavYiM^.eyvojoav

a xal MP eyvcoaav 7 sneiQccaS-rjoav P insxeiQrjaav Eus. OG 8 vo^lad-woL Eus. vofiiQwoiv PV 10 nagagaeiwai Eus. naQavofjiit,(oL TtQeaevaojOLV nagaTiQeoevojOL P a altero ex corr. add., V 11. 12

xe

vfiovq]
c'xov

xal xiv rjEX^Qcov vofxojv Eus.

etalv OL Eus. eiaiv

M MV

etol

PV
PV

14.

vvv

Eus.

15

OTievxsov
16 fxcovarjg

MPV

ND 12 tcpaaav Eus. ND vvv avvaxov Otto avvkxov nevaxeov Eus. JG Ga(pi]viax8ov


15

13

MPV ND
M

omisso
corr.

aa<fi]vi'C,8LV

fxojvarjO

tcqo

17 ex (piXdfxcDvoa

P
19

dfzifijvoa

18 ^Qcp^ajq

Movaaiov Eus.
ras.

jjiovaaiov OQ^scoa

PV OG

6a Eus.

QVfiaGTiia

XLoq ego LGaxLoo

evnXov

OG

yQaipavxoa Eus. ND 21 MPV Eus. /iQVfxcDvq xe corrupta evxkov Eus. eifxixXov MPV 22 UQOvavxiov MPV TtQovaLxiov Eus.
a in

ND xal addidi D aQifxonia N

20 xal xov xa Eus.

Qifxdarcia Eus. J
Bcc-

JND JOG

TiQoxaiviov

NP

42
fitr yccQ

TATIANOY
IlQxXtovg erl iaoxaXog. o dh IfQaxXr/g
[iia

rcov

TQcoixJv jiQoytviTtQoq jttg^7jV8 yeva' tovto dt


ajto

Ion

(paveQov

rov jiaiog airov TX7/jtokfiov rov xQarevoavTog Im'lXuov. XjQCfSvg de xara rov avzov '/qovov ^HqxX yiyovhv aXlwg re xcd r slg avrov tJiufSQOfievd (paiv vjio ^OvoiiaxQirox) rov 'AO^?]vaiov vvTTayai yevofttvov xara t7)v IleitOTQaTiojv
ccQyjjV JteQL Tf/v jtevT7jxoOT?]v oXvijjiidda.

15S

rov

61 ^Qfptmg

Mov-

ocog

fiad^r/T?}g.

Afitplow de vol jtQodycov ysvtalg rcov ^IXiaxmv

10

rov jcXelova jiQog rovg g^tX.ofia^elg wtccttsiv r/f/g djtdQyei. Aiffwoxog t xai ^rmiog xar avrov rov Tgofixop jt6X.fiov ytyovaOiV iezQiov ydg o fiev jtaQcc rolg fivf/Ozr/QOtv^ 6 s
jtagd rolg <Paiacv.
xai o OdfivQig h xal o 4^i/Miifioyv ov jtoXv

TOVTcov slolv dgyaioTSQOt.


15

xad^ txaorov (tojv) X^oyicov JtQayftazeiag xQovojv z xal dpaygacpi/g avzcov cog olf^ac og^oga ^- ftezd idTjg vfilv dxQiag dvsyQdi^m/isv iva de xal zo lieyjQi vvv eveov
[ilv
TTJg

egl

ovr

160

ajzo7t)j]Qo^oa>nev

tzi xal jregl zcov voinCof/tvoJv

oocpmv

jiou)-

oofcat zTjV ajtotL^Lv.

MivoDg

[ilv ydg^ o jidorig iqovyeiv vofiiod^elg


ejtl

O(fiag ayyivo'iag ze xal vofioO^eolag^


20

vyxemg zov fnzd Ja-

vaov aoiXevoavzog yeyovev evexdz?] yevea (lezd 'ivayov. AvxovQyog de, jtoXv fiezd rrjv 'iXlov yevvyjO^elg aXoiOiv^ jiqo zwv Agdxwv oX.vfijiLaojv ezeiv txazov i^ofiod^ezel Aaxeaifiovloig.

p. 3S1

412 usus est Clem. 21 p. 43, usus


1

AI. strm.
est

1,
1

21 p. 397
c.

1820 Clem. strm.

1,

21

Clem.

p.

383

yiyovt Eus.
5

MPV
/j.8vd

Eus.

OGND (favsQOvzai Eus. ND 3 rov alterum Eus. om. i7ti(f8Q6/xeva V eni] (ftQOfXEva M enricfSQOfxtva P ineiaifSQOTov om. Eus. ND 6 yeyovoxoo V t^v tojv ovofjLxQiToa V

Eus. JND

7 ex TtevrixoGTr/v corr.

MV

7.

8 fzad^rizija fj.ovaatoa

8 yavejv

Tqj'lxjv

Eus

9 (piko^aQ^eXo] ei in ras.

^fJ.<;

aneiQysL Eus. aneLQyet

xax avrov rov T^jw'lxov Eus. xara zov avrov rwv rQiLxwv MPV 11 yeyovaot PV yeyove Eus. ND ol 6h Eus. N, D 06 in o corr. 12 cfalaqi V ai in ras. xal om. P de om. Eus. ex cpika14 rJv ?,oyiojv Wi Aoyov MPV Eus. fiCDv corr. m. rec. P ov tcoav in ras. P 15 avrwv om. Eus. OG 15. 16 ocpoQa axQieiaq] axgioja Eus. ND e. g. supplet ini/Ae/.jQ r xartnelyovza Wi 16 i\ULV dxQielag Eus. dxQieiaa i?^rv MPV inde ab 'Iva incipit Mi 17 dnoTi/.riQatoaJiJLtv in dnonltiQataoixev dito 7i/.tjQojGo,uev M^ corr. 17. 18 Tcoif/Gw/uev Eus. J 18 dnodooiv Eus. ND MivoG M^ iiev Eus. om. MM'PV 19 dy/^ivoiag Eus. dyyivolai
ijjuo

MPY

10 de] re Eus, J

dy/ivoia

M^PV
P

j^o//o^6a/? Eus. vo/nod^eolaiM vo/jtoS^eoia^nVFV

inl

in ras.

P
Zfjv

zov om. Eus.


D.iov

ND

fzez

zov Eus.

ND

20

.wtr'

21 yevvrjd^ela

^tzd

22 vofxoO^ezTj

M'

?.axedat/xoviota in ras.

npoi: EAAHNAi:

43

dl jisqI 6Xv}/jiida TQiaxoorrjV xal Ivarr/v EVQixsrai ytyovojg^

162

rag t 6Xvf/jruc6ag ^oXojv jttQi ,wc;, IJvOayoQaQ jtEQl ^. vTiQOV Tcov 'iZiaxSv erstv djitH^afiSP yeyovvlag rtTQaxooloig
bjtra. xal rj
jtbQt Tijg

rovzcov ovrcog djto6t6tiy[iiV(DV^ 6id Qaxtcov eri xal TCOV tjtrd O(pmv rixiag dvaygdipo^utv. rov yaQ jtQtvjiQoeiQrnitvcov Sdlrirog yevontvov jieqI t?)v jisptt]jtiiQi

rdrov tcov

xorrjv oXvfjJcida, xal xd


OvvTOficog elQ7/Tat.

tcov fiT

avTOV X8ov

r/fitv

Tavd^ vfilv, dvQsg oq)cov TaTiavog ovveTa^a,


42.

'EXXrjveg^ o
yEvvrjd^iug

xaxd aQaQOvg
(ilv

cfiXol'^

ev

xij

tcov [4ov-

Qicov yij, jcaLevd^Big 6\ jiqcotov fiev ciTiva vvv x7]QVTTStv tJcayytZXoftai.

r vfitTtga^ svtsqov de yivcoxwv de Xoljiov zig


tToifwv tfiavTOv
vfitv

O^sog

xal

Tig

7/

xaT

avTov

7toii]Lg,

jtQog TTjV dvdxQLOiv TCOV oyfiaTcov jtaQiT7]fii fievov67ig fioi TTJg

xaTa
1

d^eov jtoXiTelag dve^aQvrizov.


7tQl]

15

fiETcc

Eus.

ND

1.

bvxriv

(xg]

exrrjv Eus. J

ivvaxrjv

MM'P
atrjv
3.

2 (xg] g in ras.

evztQCiv

voxeQov enx] anedei^a^ev yeyovevai vaxeQov axsaiv {heat D) vt, Xjv tXiaxwv Eus. ND 4 hnxa in ras, P 3 riXiaxJv M* 5 xria negl M^ dvayQccyjoj/xev Eus. ND 5. 6 ngsavxsQov xovxcov Eus. ND 7 xal ^ M' om. Eus. ND avxwvW rjfilv Eus. t/^rvMM'PV 9 cJ MMiPV, om. Eus. 10 avvaxa^a] a alt. in ras. P 10. 11 avvtxa^a ytj] ovvixacev daavgioa 1 2 fiev wv Eus. ND 1 6s (prius) om. Eus. OG a Eus. ND inayy>.o4

oaQaxoaxov exrov etoa V xarcc rrjv s^tjxoEus. JOD xara Tf]v ^ GN neQi s^tjxootov evxEQOv V

fxaL

15

subscr.

TATIANOY HPi: "EAAHNAZ MV TATIANOY


M' subscriptione
caret

nPCZ "EAAHNAS

'

Aretliae scholia
ex coclice Parisino 174 (P) exscripta
ad
6x1 ov\v rcov eJctT?]66v/iaTcop oig EXXrjVEc, xaXty,

p.

1.

1:

XojjrlCoprat '^EXZrjvixov, al)!

aQctQow r?}r evQeLV

ad
5

p.
p.

1.

16: ycara

xoivov x6 vveorrjaod^s.
vXrjq' oiovsl

ad
ad

4
5

1.
1.

24:
2:

yMr xoivov ro jrQoOraTTSi.


ov trjxcov 'i rrjg UBV vXfj i] drs mfia,

p.

10

xar Ifirpvyiap. rr/g 6e ipvyjjg Xoyov Ijctyri i'va i) jtdvra wraOcov xal diaxoOfiaJv. dXX 6?]fitovQyi7c65g 1. 10: Jtvtvfta rrjv dfjffiovQyr/crjv t^iv axovxiov vvv ht ohv vvaniv^ tjv ttj vXjj ey/caraTislgag ^eog rag 6ia(poQovg ev

rm OQarm

tovtco djtsxtXes (pvtig^

C^ojojv

yeQaicop, Ivvqojv, jcxr/vmv, C^mo(pvxcov, cpvxmv.


1.

16

SS.

toLxtv ovxog o dvr/Q

firj

jtdvv djt7]XXdyai xrjg

15

OQyavtxov alxLov v^coxa xov vLov Iv oig cpTjL' Kad^o jioa vva^uig oQaxcov xs xal aoQccxcov avxog vjtoxaig 7jv\ rf/ovv ovloytg^ Ovv avxco
\4Qiaptxrjg IgeyeXlag.

xd jidvxa. vv avxcp id
o Xoyog
20

Xoyixr/g vjmfiecog'

avxog xal
ov xaxd

og

Tjv

ev avxco vjttx?]ej^' ^eX/jfiaxL e xrjg


jtQOJtr/a Xoyog' 6 de X.6yog

djtX6x?]xog

avxov

xsvov

ycoQT/Oag.

25

xovxov lfiev filv xov dvcoxtQoo fiixQov jiQO xTjg OQaxyg xxiosog fcovov dodyu xov d^tov ovxa^ tyovxa fitvxot Iv avxm xTjv xov xofiov oviojotv, coOjteQ drj xal xov vlov o xal avxo oy^a Quavmv. Ev (paol yd{) ovxoi xo
.

iQyov JtQfox6xoxo7> xov jtaxQog yivaxai' xov xotxov X7)v dQyj)v iov yaQ did

23 OvoveiQ
I

elayei

Arethae scholia
6

45

dQx(]

loyoQ, tv aQxli rov TiartQa (paxiLV rov svayyeZtaTrjv' ovrog h xal dstrsQov txEivcov id rov ovlojiv oQaxmv re xal dogarcov (pdxuv rov
^iv i]v

vlov,

oviwOip vvaiiiv tos^v


eQv{}^Qta

ovoftdC^eLv^ jtQoal5

vcop
vlov.

ovx

ofioraytj

rrjg

xrioecoq jrotcov rov

djtcov 08 vv avrco rd jtdvra id loyixr{Q, 6vTcp


'

vd^scog vjtorijaL rov {^sov^ t(peQfirjV8V0DV tavrov r7]v


Xoyixrjv ovksrai vvafiLV xaXelv.
d^aX?]fiart
ri]c,

tjiLcptQEL'

djiXorrjroq

avrov

kxii]a ?.6yog

ov xal
10

sgyov jcQOjroroxov rov jiargog xal aQX^/v (tov xoOfiov) ovx evaQxrjOsv eljtslv. elra oagjtreQOv rij ?.a(f7]fjta ov (xard djtoxotrjv aXXa) XOJQcov, "^Ftyovsv.^ tjtdysi^
^

xard

^f:QL6{i6v\ ri] jtoirjoec xal

dd^trmv.,

xal

id

rrjv

jtargog

iQoayonivi]g
ejtsl

ro OvvaCLOV rov vlov XQ^'^^^ '^V^ xrlecog vjto rov vlm Lovg reo oQyavixrjv
eg)7]fiv,

15

n)v

alriav.

xal rovro ar6?.{/?]av, (Dg

eijtelv Ol

'QScavol ex rwv rov nXdra)vog


cog^

OQfirjO-tvrsg

X?jQOJV.

eJiSLi]

o d^sog vjtsQ jtav wfiarixrjv evvjieQaverrjXcog

votdv en xal (pd^oQag ajtdo?]g


aloS-rjOEi

xal

djcQoJitXarog xal dgxrjg ajtdrjg ajttxeiva, 20

xonog rrjg rovzov jtQoayojyrjg, jtQorjyays rov vlov mg dv {id) oQydvov jiQoaydyoi rovB rov al^7]r6v xal q)d^0Qa vvof/iXov xofiov. ravri] s xa\ o vlog, dre aQyjiv lyjfxfhg^ rd svreQsla
di'd^iog S 6 vjto aQx^jv
r?jg

dxQaL(pvovg d^eorrjrog djiofptQerat.

25
//'

ad

p.

1.

1:

vve^axovoreov ro alfiovsg^ iva

xal rovrov

ol fiifi7]odiivoi alfiovsg djcoelxvvvrac.


1.

21:

xard xolvov ro

(paiv.

ad
ad

p.

1.

16: o ev

rS

vaco

rm

ev zleXq)Olg ofKpaXog ovofiaC^o30

fievog rd(pog rjv Atovvov.


p.

10

ro av Aiyvjtrcp xaXovfievov AiX^ra (paolv^ o jtoiOvOiv dvo)0^v fihv o NeTXoq iirdftsvog d(p hvog rov tavrov Qsvfiarog eig dro, xdrcoO^av h t]
1.

19: rt^eg xal id

7 insQfxrjvevcov P 10 rov xoofiov 4. 5 post TCQoaiviov m. rec. add. de 12 ov expunxit m. rec. xara dnoxoTirjv d/.Xcc om. om. P, add. m. rec. P 15 TtQoayojXbvriq Wi TtQoayo^evov P 17 ^AQSiavol Otto avQ-QOiTioL P 22 TCQOriyayE Schw naQriyays P praem. 18 Q^eoq\ Xoyoq supra lin. m. rec. nQoaydyoL Oiio TtQoaccydyoi ia. om. P, add. m. rec. eI ya.Q ^fo? m. rec. P 24 S del. m. rec. 29 tj alt.] zwv P 32 o m. rec. ov P

46

Arethae scholia
iQoq ^AXss^vQeiav d^dXaOa^

dg

rjv

r rofiara rov
tj-

NstXov txiol.
ad
5
p.

13

1.

11:

Jtrevfia

xal rr/v ev rolq

oviv dxovortov

xa^ tjv txaorov stog^ rolq vji Tov jtQoayayovTog vtplotrjtv. avTO t6 ofioiov 1. 15: xal Tovg alfiovag vvd^txovg 8$, vXrjg xdi uovg. 1. 17: xovTO Ulaxmvixov slg <5vo iaiQovv sirj rovg aifiovag^ v?.OTiQOvg xal vXtxcortQovg^ xal rovg /lev avXortQovg aya^ovg sivai^ rovg de vlLxcoxtQovg JtofU0VQyix7/v vvafiiv^
^

10

vrjQovg xal xaxojtoiovg.

ad

p.

14

1.

11: rrjv

^cooyovov Ityu vvanLv^


?/

rjTLg xou^?)

navrmv
//c

C,c6cov eoriv,

xal v{i(fd^dQ8Tat rotg Ocofiaip' ov ^tv-

TOL xal

Tj

XoyixTj vvafiLg^ avr?] yccQ ^7']Q7]Tac^ a(p

al xh^vat xal sjtiTyfiai jtQoalZovrai.


15
1.

28: olovel
1:

aj/jyrjfia.

ad

p. 15

1.

tovto ov xaXcog, aXXa xal jcaga tov Alovvlov

20

25

ad
ad

p. p.

TOV iavv xojtov. 1. 5: aXla ye xal IlavXov tov ^dov anoroXov tI to Ajtoxa?.vjtTSTac OQyrj tov d^eov ajc ovQavov Ijtl Jia(^civ aOtHav xal atxiav vd-QCDJtcov tojv ttJv aX?/{^uav TOV {heov Iv aixia xaTv/ovTow^ ovXsTai; ioTt q)9]ol^ yvovTsg ^sov ovx ^^ ^eov so^aoav ?/ xal to. rovToig 87Jg. si yag fi7] elyov rjvxaQl6T7/Cav jtvevfia d^eov^ tI xal xaTaxQtToi In aiaxQiTcp vvafiec TOV am TO. XQHTTco jtorjyelv oiov xe ovrog; ri 6e xal Tj SV dixla TOV d-sov dXy]d-Ha xaTeyofitvT]; 16 1. 16: xal jzbqI t,cocov ovTog dvrjQ tyQaipsv. 17 1. 1: lcc tL alfioOiv sjtiTQOCpy) jtgog to xqsIttov
,

ovx sTcv;
30

ad

p. p.

18
19

1.

17: ^OoTccvat ol ftdyoi jtaQo. rolg

Utgoaig IxaXovvro.

ad

1.

19:

tovto ovx
^uaQTVQcov

allcog jca()8X?](pd-rj, xal

xar
TTJg

Trjg

tcov

hgmv
ad
35
p.

twv dylmv Xu^dvow

d^av^ia-

TOVQyiag.

22

1.

17:

xaT

e^ovlav taxaXixcQg^ ovx djtostXTtxcog

TavTa.

ad
ad

p. p.

24
25

1. 1.

25: ftaQfiaQvOovTa TOlg ev Tolg S^eaTQOig vjioxQiTatg.


8:

QLvavXoviV r/ToiQtvoxTVjtovOcv^olovelTo
Schw
iaxQivci)

Jtvevf/a

24 in

cciaxQiTu)

ijil

Arethae scholia

47

Tolq QCJihot vvtXxovreq jtoiov y)^ov

tm

TcaraytlcoTL

ajcoreXovtv.
1.

20: Tovq fiovofiaxovg Xtysi.


18:
5:

ad ad
ad

p. p.

26 27 30

1.
1.

zovg KvvLxovg
rcov

Xtyec.

2Tonxmv

avrr]

rj

o^a.

p.

xo rov ^^ejteolov IlavXov xal ovrog Ovvr}yogel^ Xtyovzog zF/p aXr)0^eLav zov deov tv aixla
1.

15: ort,

xazijBLV ^'EXlrjvag.

ad
ad

p.

31

1.
1.

5:

tcol fi?jv

Movalov

jiqo ^Ofi?]Qov q)7]0lv.

p.

32

14: o fisvzoc &7]alog lllvagog '^HQaxXta

zov

^AZxfi?}- 10

V7]g zTJac

za ^OXv^ima^

'^'Uzol 'OXv^uiia fiev lzjjtv

HQaxXrjg^ (pxojv.

ad
ad

p.

34
43

1.

23: rXavxljiTtrjv Xtyei.


2: xal nr)v

p.

1.

lvagog 6 XvQixog ovzcog

(prjiV

Hzoi
15

^OXv^jtia fisv szrjsv IlQaxXTjg*.


(ita

JtSg ovv IlQaxX?jg^

ysvea zcov ^IXiaxcov JtQovxcov, o xaza UivaQov za


slys

OXvniia 6z7}6ag^ vzeqov svQedrjOszai zcov ^IXiaxcav

V szecv^
1

avzog szrjev za

^OXvfiJiia;
fxjarjg

xaxaysXcoTi Otto xatayekcov

MovoaZov] in textu

15 '^HgaxXrjg alt,] tjQaxXeovg

FAaMENTA
Tatian.
oftoicoOig
or.

15 p. 16, 13 /jovog 6h o avO^Qcojtog


d^Eov'

slxojv xal

^cpocQ

Xiym \ v&qoxtov ovyl xov oiiota toIc jtQarxovTa^ aXXa xov joqqco fisv x?jg dv&^Qcojt6x7]xog, JtQog
Tov
de xov d^sov TceyooQTjxoxa.

avxov
5 IIsQi

xal jieqI fih^ xovxcov ev

xm

C^oDcov

axQitOxEQOv

9]fuv

0vvx8xaxxai
ego xovxov

3 TCQcxTTOvza zoZq L^ojoig

ego

4 tovtojv

MPV
2

ibid.

16 p. 17, 11

alfiovsg

h ol

xoTg avd^Qomotg liixax-

xovxg ovz siotv al xcav avd^Qo^nmv ipvyaL jtcog yg av ye. votvxo Qaxrycal xal fisxd x6 ajto&avslv yojQlg ei //?} C^cov fJtv o avd-Q(DJtog dvorjxog xal avvaxog yevotxo, vexgog h yevofzevog loLJtov QaoxixojxtQag jtLxtvotxo f/sxccAaf/drLV vvdfiecDg; dX)l

ovxs xovd^ ovxcog sxlv


p.

cog ev
xr/g

dXXoig djtesl^a^usv
3

ibid.

40

41

lxoQiag xs xr/g
OL jtQa xoig
15

xad^ rniag jtoXixag xaxd xovg 7]fixeQ0vg vofiovg oa xe slgrjxaoiv


,

11

jisqI

fisv

ovv

EXXrji Xoyioi xal jzool xal xivsg eiolv

ol fivrj-

fiovsvOavxsg,
styd^rjsxat

Iv

xm Qog xovg

ajio(p7]vaftavovg

xd

jttgl

^sov

x(p

Rbodo ap. Euseb. HE TaxLavm QoXji^dxcov

5.

13, 8

cpr/ol

h xal eJtovdo&ai

LXiov, l

cov x6 doag)6g xal Ijit-

xXQh\ufitvov xcov d^Hcov y()a^(5v jiaQaoxyouv vjtooyof/tvov xov


20

TaxLavov avxog Poojv Iv iico ovyygdfinaxL xdg xcov vov jtQoX7]fidxcov jtLXvLg ex^Tjsad^aL sjcayytXXsxaL
Clem. AI. strm.
3,

txel-

12 p. 547, 17 ov ydg^

mg

XLvtg e^rjyrj-

avxo, eOLV yvvaixog JtQog dvga xrjv agxog JTQog xrjv (pd^oQav
tjiLjiXoxijV H7jVVd^aL vjtoxojiijXtov xcov
25

yaQ dvxLXQvg LaoXco


tjil-

jiQoajixovxcov xyv xov yd^ov svqeolv dO^tcDv dvd^gcojtcDv

Fragmenta

49

vOLav xaTtjyoQsl^ yMl (ov) xivvvevec Xaipri^tlod-aL o vofio&tTaxiavov olfiat rov 2vqov ra xocavTa roXfiv doy^iarlzTjg'

YQdtpu yovv xaza )J$,lv ev X(d IqI xov xaxa xov oco^vfi(fcovla\v\ [ikv ovv aQ^uoQei JiQOevyjj, xfJQcc xaxaQxiOfiov' xoLVOJvia dt (fihoQag Imt xriv tvxsv^iv. jtavv yovv vocojcrjxt^ecp.

'

xwg

c x/jg ovyyojQrjoscog siQyw

JidZu^ yaQ

Qt)ijag

ysvt&ac id xov axavdv xal xrjv Oi}^7]o6fisvov vol xvQLoig ffbV.eiv ovXevetv djteg)rjvaxo, uc fihv ov^ucpcovlag ^6), w 6h xrjg dvfi<pcoviag dxQaia xal jzoQvda

xavxo ovyyojaxQaolav, xov Jttiejtl

xal taoXm.
agitur de
1

xavxa de
Cor.
oV

cpTjOi

xov djtodxoXov

6$,7]yovfC6Vog
533.
dia}/,i-

lo

22 eiolv

S-'

Tatianum perstringere uidetur etiam 3, H p. 7, 5. noQvelav (IvzixQvq xbv ydfxov ?Jyov(Ji xal vno xov
TiaQaeoihca {jtaQaloaO^aL cod.)
(hy/xcalgovai-

okov
fiavxa

TccvTtjv

fjieTad-ai d'

WiJ oi tydXavxol cpaoi lov xvqlov ftrixn xntw) xxtjorlfxsvov, fxXXov TCaga xovq a}J.ovq vtvotjXbvai xb evayyi?.iov xccv/cf^nvoL et 18 p. 561, 16 oxi ov xov yaovxioq [ein.
xi iv xoj
yrjjut'jxs

uov :ioQVELav

X^ysi, sTCKpsQei

neque tarnen recte ad Tatianum


,

re-

lata esse censeo quae leguntur 12 p. 550, 31 xaxaxQ^yji ds xig yevixal iat^exal xiq ejil xexvo(jFjg (pD-agxTjv xal nokXvfXbv^v Xkywv
Tioiiaq Xtyjv
orjq

etQrjx^vai

xbv aojxrJQa

''

inl yJjq

fzjj

d-riaavQiQeiv

onov

xal xd xov TtQOcprjXov tcqooTiaQaxL^svaL xovxoiq ovx aloyvvtxai ''navxeq vueZq ojq idxiov naXailO-rjaeoO^s, xal arjq gcjoexai vfxq [les. 50, 9]' et p. 551, 3 ofiolioq h
xal giaiq dcpaviQei [Matth. G,
19]'

xdxelvo xofxit^ovGi xb Qrjxbv [Luc. 20, 35] ol vlol xov aiwvoq exaivov\ xb tisqI vEXQiv dvaoxdaecoq, ovxe ya/A-ovOLV ovxe yaixCQovxai 9 cf. Orig. de orat. 2 p. 198d xb dovfxcpcjvov xov nd&ovq
'' '^

ibid. p. 548,

16 ywQi^sc h xal xov jiaXaiov avga xdi xov


d?J.
ovy^
f'^?

xatvov o Taxtavog,

^fi^^G cpaf/sv.

jtaXaiov fthv av-

xal avxol Xiyovxeg'jtXrjV ovy

Qa xov vfiov, xaivov 6h x6 evayyeXiov vfi^wvovfisv avxco 7j oiXexat sxslvog xaxaXvcov xov vofiov (Dg aXXov d-eov
agitur de

15

Rom.

7,

eclog. propli. 38 p. 999, 28 Jtgog 6h

xov eivat x6 yEvrjd-t^xco xov vjtsQxelfievov d^sov, dXXog ov6sig'


17

cpcog

jtcog

Taxiavov Xsyovxa svxxiXsxxsov et xolvvv svxo^usvog Tjai Xsyst ^syco ^eog xal jcXtjv sfiov

Semler rjt] cod. 18. 19 les. 44, 6 19 quae secuntur eine fihv [Maranus, sinofiev cod.] ajq xoXdaeiq elol Xaocprjfxiojv, (pXvaglaq, dxoXdoxcov QTjdxcov, Xyo) xoXa'Qof.dvojv xal TtaievofisvcDV 6(paaxsv h xal id xdq XQixaq xoXd^ead-at xal xbv xocov xdq yvvaTxaq vTtb vvdfxeoyq xfjq enl xovxoiq XExay/^svtjq, ^ xal xov [x(J5 cod.]
Gen.
1,

i'/st

Texte uud Untersuchungen IV,

1.

50

Fragmenta
Safji\p(x)v vvafiLv tkxqeZx^ f^cg d-Qi^lv, r\xiq xoXt^tL
'/jv

raq 6lu x6a/j,ov zqi-

enl jcoQvelav oQwccq a Tatiano sunt aliena

Origeii.
yerrjd-rira)

de orat. 24

p. 2i^7f

,w?}

vvlojv e o Tariavog ro

ov jiavTor^ 7]iiaivecp ro svxtlxov, alX tx)-' ojtov xal jtQooraxTixov. attaxaTa vjislhjtps jsqI zov djimnoq /vrjd^rjTO) (pcg' d^eov cog sv^afjtvov iiaXlov r/jeg jtQoTd^avTog
5 yv?jd^?jvai

xozqy

ijv

ro g)(5g, o ^sog

ajtel.

ojg

<p?jOiv

txslvog

ad^icog

vomv, Iv

2 GTjfiaiveiv

Bentley ovfjiaiveLv cod.


in

Hieronym.
tetis'

Arnos
et

2,

12

t.

VI

p.

247 Vall.

'et

propinabatis

^'

Nazaraeis uinum
....

prophetis mandabatis dicentes ne propheloco

de hoc

baeresim suam Tatianus Encratitaruni

10

non bibendum cum et lege praeceptum sit ne Nazaraei bibant uinum et nunc accusentur a proplieta qui propinent Kazaraeis uinum
princeps straere nititur

uinum

asserens

15

Hieronym. in ep. ad Tit. praef. t. VII p. 686 Vall qui et ipse nonnullas Pauli Tatianus Encratitarum patriarches epistolas repudiauit, hanc uel maxime, hoc est ad Titum, apostoli pronuntiandam credidit parui pendens Marcionis et aliorum
,

10

qui

cum

eo in hac parte consentiunt assertionem

de Tatiano nihil certi discitur ex loco Hieronymi in ep. ad. Gal. 6. 8 Vall. quoniaui qui seminat in carne sua, de carne et t. VII p. 526

metet corruptionem' .... Tatianus, qui putatiuam Christi Carmen introducens omnem coniunctionem masculi ad feminam immundam arbitratur, Encratitarum vel acerrimus haeresiarches, tali aduersum nos sub occasione praesentis testimonii usus est argumento: Si qui seminat in carne, de carne nietet corruptionem; in carne autem seminat qui mulieri inagitur; ergo et is qui uxore utitur et seminat in carne

Cassianus. at ab Hieronymo Irenaeum Eusebiumque secuto Tatianum Encratitarum principem dici solere non minus constat quam Cassiani propriam eam fuisse opinionem qua putatiua Christi caro introducebatur
eins,

de carne metet corruptionem.

in codicibus legitur

[cf.

Clem. AI. strm.

3.

13 p. 552 b

xtjg

doija^ojg

b^iCQ^oJv lov'/.ioz

Kaaaic'.vq et 17 p. 558]. ita igitur quaestionem soluerim ut ab Hieronymo scriptum esse putem Tatianus, postea tarnen errorem, nescio an ab ipso, correctum esse uerbis Encratitarum haeresiarches per neglegentiam non deletis.
. .

Testimonia

51

TESTIMONIA
Euseb.

HE

5,

13,1 ev rovrm
kjtl

y,di

^Pomv^

yivoc. tcov djto

Alag, nad7]revd^eLq

Po^f/?jc, rag

avroc
'^

loroQsl,

Tariavm,

ia^poQa OvvTCc^ag tXla, (itra tcov Xoljicov xal JtQog rr/v


xicovog jtaQartTaocrai aiQeiv
fiaxL
.
.

Mqejtl

hv

zw avxm

de ovyjQa^5

KalXicnlmvL tQ06(pmvcv o avrog


Taziavco tavxov of/oXoyel
.
.

ftEftaO-Tjzevo^ai

Pc6f///g

Clem. AI. strm. 3, 23 p. 553, 10 t jiaQanh]ia TaTLavcp xara rovro oyfjarlCcov o ^ ex r^g OvaXevrtvov effoirrjs OyoXrjg

Origen. de orat. 24 p. 238 c dvayxaiov


ralg jtQOraxTLxatg (pmvalg
6lQi]fttv7]g vx^]g,

6t fioc so^sv^
vJtOfiJ^rjOd'^i^ai

tv

lo

xc5v

jtaQEXoxcov avTOv td rovg TjJtazTjfzsvovg xal jtaQas^afievoiK


r/jv dsij

LaoxaUav avroZ^ mv xal

rjfialg

jioxe JtsjteiQdfisi^a

probabiliter ad Tatianum refertur locus Clem. AI. strm. 1,1p. 322, 3


.
.

aXkoi t dva x^v ccvazoXrjv, xal ravTtjq 6 fisv

zrjq

zwv ^Aggvqiojv

Euseb.
II()6g

HE

4, 29,

rjXot 6e ElQrjvalog sv reo jiQcorqj tcov I0


tcc

zag aiQEscg ofiov algtscog ovtco yQacpcov


dio

ts jceQL

avTOv xal

TTJg

xaT avTOV

^aTOQvivov

xal

MagEyxga-

xlcovog Ol

xa}.ovnvoi

28 aSaturnino etMarcione qui uocantur Continentes


Iren.
1,

Tslg dyafilav IxrjQv^av d-STOVv-

abstinentiam

niiptiis

annun20

T8g

T/)v

dQxaiav jtXdiv xov


sig

tiauerunt frustrantes

antiquam

ihsov xal tjQEna xaT/jyoQOvvTeg

plasmationem
cusantes
et

dei et oblique ac-

Tov aQQSv xal


ccvOqcojov

{^7J?.v

yavsoiv
xal

eum

qui et

masculum

jtejiOLijXOTog'
jcag"

Tmv

lEyo^iEvojv
djtoyj/v

avxolg

tjuipo/cov

HOfjy?]avTo

feminam ad generationem hominum fecit; et eorum quae dicuntur apud eos animalia abstinentiam
existentes
;

25

dxaQLTOvvTsg
jtoirixoTi
Ti]

tco

jtavTa

jte-

induxerunt
ei

ingrati

d^eop

avTJyovi tb
co-

Tov

iQcoTOildTOV

TTjQia.

xal TOVTO

vvv 8evQ8^7]
Tivog

jcag'

avTOlg

TaTiavov

JiQcoToog TavTYjV sisveyxavTog


Ti^v Xao^?]fdav, og

%vtIvov

omnia fecit deo contradicunt quoque eius saluti qui primus plasmatus est. et hoc nunc adinuentum est apud eos Tatiano quodam prirao banc introducente blasphemiam qui
qui
,

30

4*

52
axQoazfjg
yeyovcog,

Testimonia

ooov h(p ovdhv s^sfisv vvrjv txHvcp, ^f/vs roiovTov^ fibra h xrjv
bXfivov fiaQTD()lav ccTtordg rrjq

cum
niliil

esset

lustini

auditor,

in

quantum quidem a])ud eum


enarraiiit tale,
illius

erat,

post uero

raartyrium
et

absistens

ab

txxhjOiaQ
(psQcov

oiritiaxL

LaoxaXov

ecclesia
gistri

praesumptioue maet

EJcagd^Hg xc rvcpcodHg cog ia-

elatus

inflatus

quasi

tSv

XotjtSv, iiov ya-

prae ceteris

esset,

proprium chaconstituit,

QaxzrJQa iaxaXslov owbttjoazo, aicovag rtvag dogarovg


10 ofiolcog

racterem
hi

doctrinae

aeonas quosdam similiter atque


qui a Valentino sunt uelut

Tolg dio OvaXsvTtvov

f/vd^oZoyi/oag Tdvyaf.iovTS (f-o-

Qav xal jtoQvslav jtaQajih]6L(D^


MaQxicovL xal JEaxoQVivqy avayoQbvoag,
15 ttjqUc xfi

fabulam enarrans, autem corruptelas


tiones
similiter

nuptiarum
et

fornicaet

ut Marcion

jiQ

rov tavTov
61

^Adfi
TTJv

o:>-

Saturninus dicens, Adae autem


saluti

dvTL-

ex

se

contradictionem

Xay'iav Jtoirjodfisvog
15. 16
sit

faciens

i^r<Aoy/v^interpresLatinus ahiokoylav cocld. Irenaeum exscrip8,

Hippolyt. adu, omn. haer.


fzccd-TjTTjq

16 p. 432, 22 Taxiavoq h xal avxoq

yivofSvog
ToXg

'lovazivov rov }xa<)XVQoq ovy^ o^oia toj iactxloj


bTtiyeiQi^Gag
e(pr]

tcpQOvrjGSv,

aXka xaiva ziva

alwvdg zivag

ofioliog

and OvaXevzlvov

[ivd^oXoyriGag.

yd/jiov h (f&0(jdv sivai 7ia()a-

7t).7]oi)g

Magxioji'i Xsyei.

rov h

jidfx

(pdaxei fxy oaj(l,aS-ai


1

6m

ro

aQyriyov TtaQaxorjg yeyovevai.


TcXrjaijg

10, 18 p. 522,

xco OvaXtvxlvco xal xoTg txtQOig (prjalv doQaxovg, ic (ov vn6 xivog xdx) xor xoofiov tdrmiovQyrioB^aL xal xd ovxa. xvvixojxeQ) 6h loj daxelxai xal aytbr ovhv MaQxlojvog dnefAcpaLvei itQog xe zdg 6vG(pr/fxiag xal xag negl ydfjLwv vo^od^sGiag. neque aliter Pseudotert. adv. omn. haeres. 7

Taxiavbg de naQaaiwvag elvai zivag

Iren. 3, 23, 8 mentiuntur ergo


saluti

omnes qui contradicunt


Tatianus

eins

mendax
et

igitur

is

qui haue sententiam,

immo banc
quidem

ignorantiam
20 factus

caecitatem

induxit

connexio

omnium haereticorum sicut ostendimus, hoc autem a semetipso adinuenit, uti nouum aliquid praeter reliquos inferens, uacuum loquens uacuos a fide auditores sibi praepararet, affectans
magister baberi, tentans et subinde uti huiusmodi a Paulo assidue dictis

quoniam

in

Adam omnes
Rom.
5,

morimur*, ignorans autem


gratia'

25

quoniam ubi abundauit peccatum, superabundauit


24
1

Cor. 15, 22

24. 25
1,

20

Clem, AI. strm.


vcor rri Xbxxiov^ i

21 p. 378, 7 teQl

rmv xard Mmvia

ygo-

cor eix^^ezac dva//(prjQlztog Jidorjg oo-

Testimonia
a{iyaiox6.Tii

53

(piaq,

.nsQi

y xara 'EQaiovg (ptXooo(fjla. siQTjzai /ihv ovv TovTCDV axQicog Tanavm tv to) IJQog EXX)]vaq. HQ7/Tai

dh xal

Kaiavm ev rS jtQmrm rcov


c.

'J^7]yriTixo'7P

Origen.
//(>0l;

Geis.

1,

16

p.

335 a

Tarcavov

(ptQkrat o
-^

"EXXtjvaq loyog jcoXvfia^eraza txzi^efttvov tovq lroQr/-

tiai^tag jteQi

ryg ^lovalcDV xal Mcootcog a()yaiovf]Tog

Tertullian. de ieiun. 15 reprobat etiam illos qui iubeant cibis


abstinere,

sed

de prouidentia Spiritus sancti, praedamuans iam


l<^

perpetuam abstinentiain praecepturos ad destruenda et despicienda opera creatoris quales inueniam apud Marcionem apud Tatianum apud louem bodiernum de Pytbagora baerehaereticos

ticum
7
1

Tim.

4,

13

Anonym, ap. Eus. HE 5, 28, 4 xal daXrpcov dt rtvwv hrl y^annara jtQsovreQa tcv BlxroQog %q6vow a Ixuvoi JtQog
rrg aXrjd^dag xal JiQog rag tote algteic tygaipav, Xtyco h %vtIvov xal MiXrtaov xal Tanavov xal KXrjHevtog xal tregcov jtXecovcov ev olg ajiaoi ^soXoyeirai o XQirog

ra

d^V7]

vjtsQ

^'^

Euseb.

HE

4, 29,

fi

6 fisvrot ys jiqotsqoc avrcov aQx^iyog 6

Tanavog
xal jtaQo.

vvdcpecav rcva xal ovvaycoyrjv ovx oi' OJtoig rcov


TiLV siirt vvv q)tQeTaL.

svayyeXlcov ovv^slg to Aia rtOaQcov rovro jtQocovofiaOev o 20

rov 6t atoroXov

(paol

ToXfiTJal Tivag

avrdr f/eracpQaai
ovvra^iv.

(pcovag

mg

etiiOQd^ov ^isvor

avrcov rrjv
Ti jtX7]d-og

trjg (pQatojg

xaraXtXotJte de ovrog JioXv


25

taoTjTog

ovyyQafifiarmv cov fiaXira jtaga jtoX.Xolg fiv?]fiov8VSTat avTov Xoyog o Ugog EXXip^ag, hv co rmv avtxad^ev

XQOvmv
(prjvev

[iV7]{iovvag^

jtQoysvsOrsQOP
og
67)

rmv jiag 'EXX7]iv evoxlficop ajcavxmv Mmvia za xal zovg Egaimv jtQoq)7]zag ajitxal oxsl zmv vyyQafinazojv ajtavzcov avror
Hieronym. de
uir.
111.

xdXXczog zs xal m(ps?.ific6zazog vjtaQxaw


Eusebium
exscripsit
a.

29

Euseb. cbron.
pascb. 486, 2]
7)

Abr. 2191 [176

p.

C]

p.

172 Scb. [chron.

Bo

zmv 'EyxQazizmv

aiQScg agzi (pvela 8V7]v xal

(pd^OQOJCOLOV ipevoo^lav eidyovoa ev lqy Taziavov aQX^yor eOXev. Hieronym. Tatianus haeresiarches agnoscitur ex quo Encratitae

Hieronym. adu. louinian.

1,

t.

p.

239 Vall. neque uero

35

54

Testimonia

nos Marcionis

Manichaei dogma sectantes nuptiis detrahimus nee Tatiani principis Encratitarum errore decepti oinnem coitum spurciim putamus, qui non solum nuptias, sed eibos quoque q.uos
et

deus creauit ad utendum damnat et reprobat


de Encratitis
5
et*.

23

p.

274

ibid. 2,

16

p.

351 Vall. reprobat quidem apostolus eos qui


et

prohibebant nuptias
auit ad

iubebant cibis abstinere quos deus cre-

utendum cum gratiarum actione, sed et Marcionem designat et Tatianum et ceteros haereticos qui abstinentiam indicunt perpetuam ad destruenda et contemnenda et abominanda
10

opera creatoris
5

Tim.

1,

4
1,

sixor? sxttj rj xal fic;: Tariavog rig dvsrr/ rovrovg ias^ccfievog, rjToc xara rovg avrmv ygvovg mv r fier avzovg jtaXiv rrjv savrov rr/g xevo^ojvlag iaxaUav jtQOTT/Oafj,8vog. xal ra fiev jtQcora^ ola tj
Epiphan.
3,

46

Kaxa Tartavcov

15

djto '^EXkrjvcov oQfiojfisvog xal ri/g


yjjv^

rmv

EXXrjVCfW jtaislag vjiaQ(pilc/)

vvaxfid^st '[ovtivco

zw

cpLXoocpqj ccvqI aylco xal

^sov TW djio ^anaQuxmv elg Xqltov jcejcctsvxoti,. ovzog yaQ 6 ^lovOTivog ^afiaQelrrjg rjv xo ytvog, elg Xqltov iejiiOTSVXcog' xal fieydXwg asaxrfd^slg dgeTT/g ts lov ivei^dfisvog.
20

TO TsXog vjtsQ Xqltov fiaQTVQ7]ag teXslov TS(jpdvov xaTaLovTL hll TT/g Pojfialmv ejtl Povtlxov rjyeiiovog xal ^AQLavov aLliwg, BTWV TQLaxovTa vjtaQycov sv xad-aTOJ)} rjXLxla. TOVTcp jtQOLQ7jfitvog TttTiavog vvaxfidag, zd jiQmTa xaXcog
(pBQOiiBvog xal
ti] jiltsl

eQQcofitvog STvyyavsv, oov

/)v

vv

tw

25 aylcp

lovTivcp

tw

fidQTVQL' 0T8 S eTeXsvTa ^lovTlvog o dyLog,

cojtsQ TV(pX6g

yeLQaymyoviiBvog (xal) vjto tov yuQcoyayov [xaTaxaTaXeLfpd^elg


ejtl

lu^pd-urj
zrjv

xal]

XQ7/fipdv

tavzdv exovg id

jtQOovav

avzm zvcpXwLV

xazarpsQszaL dvJiLybza>g eojg

30

dg d^cvazov xaztvtyehj, ovzcog xal aizog. xal r/v fihv 2vQog zo yivog mg // dg TjfAag eZfhova yvcoLg jtsQLtyei, z6 6s avzov
LaxaXelov jiQOz?/aTo djt
aQyjig
(.ilv

ev

tTj

fierj

twv

Jto-

TafKDV mg jzsqI t6 ojtxaTov ETog 'Avtwvlvov tov Eveovg KaiaQog sjtLxXr/^svTog. dio ^Pmiirig ydQ //er tt/v tov dyiov lovTLVov TsXeimLv LaXd^mv sjcl ra Trjg dvaToXig ntQTj xal
17 TOV nsTtLOzevxzoa cod.

26 ante vno add. tl Cornarius Petauius

oq Oehler

26. 27 xaraXeKpS^eli]

xal eieci

Testimonia
sxelOf

55

taxQicov

xaxii iavoia jieQtjietov

aiSvag rivag xara

Tovg fivd^ovg OvaXsvTivov xal aQXctg rivag xal JtQooXag xal fivTog elr/yt/Oaro. ro 6h jtXsiOrov rov avrov xrjQvyfiarog djto
'Arrioxdag
trrl
6()/(7\v

rr/g

jtQog -la(pv)]v

xal

tJtl

jiXelov 6h tv ni6t6la IxQarvvsv.


OL

ra rc5v KtXixrov fieQ?/^ nno rovrov yaQ xara 6ia-

^EyxQarlrca Itynii^voi rov lov fiiTh^^/xoTsg vjiagyovL.

To Jia thjccqojv svayysXiov vjt avrov ytysvrjOd^ai, ojttQ Kara EQalovg rivhg xaXovOi. rd avrd 6h ralg JcaXacalg aiQsst xal ovTog 6oyfiaTi^i. xal jiqcjtov fihv (pdxet fi?) ojOod^ai xov ^A6dfi' lyxqdxuav 6h ovzog xr/Qvrrei' rov 6s ydfior jcoQvdav xal (pd^ogdv rjyelTac q)dcxmv firj6hv 6LaXXdxxeiv noQvdag xov ydfiov, dXXd x6 avxo eivat' o&ev Iv xco Jtgox^ ficcxi
Xirj^xai 6h
xijg

'^

iyxgaxslag xal xov tyxQaxfjXixov

7/S^ovg

xvevxixr/v eo^t
1^

Tf)v dymyi/v mg Xvxog agjta^ Ev6v6fievog jtQoaxov xcp6iov xal jtXarmv xm jiQoOxaiQco JiQOOx^liccxt xovg djtaxwfitvovg. fivoxr/-

Qioig 6h coavxcog xexQyjxai

xaxd

f/l/irjtv

xrjg

ayiag hxxXrjoiag,

v6axi 6h (lovcp XQ^I^^^^^ ^^ ^^^^ avxov fivOxrjQioig. jtsoslxat 6h xal ovxog xaxd jtdvxa xqojiov dvxaxov eymv x6 xriQvypia'
rj6t]

6h xal ovxog xaxaeod'elg ol^uai

sXrj^e xal

x6 avxov

6t-

6axaXelov.
17 avxol cod.

20

Index auctoruiii
Apio:
\4.

y()aiiifiaTix6g, avrJQ o-

rust. 11,3,64

Democritus in eolibro
Nie.

xifjiojraTog,

ev \z^
[frg.

zattcQzy
2],

xwv
6e

qui Graece inscribitur neQt dvxiTtaS^eiwv.

Alyvnxiaxwv

Tthxe

schol.
.

Ther.
iv

764

siaiv avxijj ygatpai 39, 13. xaq negl xwv xax* AXyvnxov^eojv o^ac
'inlojvoQ 28, 29.

Bikoq

ArifjioxQixfLOq

xw

Ttegl ovfi7ia&ei(x)v xccl dvxmad^sijv.

Suid. s.Y. B)?.oq: (pvaixcc vvccfiSQd'


s'/ei

Apollodorus

32, 8.
4.

S TtsQL

ovji7iaS^eic5v

xal dv-

Aristarchus 32,

xma&eiiv
sup.

'/Jd-ojv

xaza oxaiytlov.
/lr]y.oxQLZov

[Aristoplianes Ran. 92 sq.] 6 xcofiixog


2,

qui hodie in cod. Ambrosiano Rill


extat
libellus
ttsqI avTiaS^etwv

10.

Berosus: BrjQojaog dvt]Q BavXvjvioq,


IsQSiq xov nag' avxolq B^Xov, xai 'AU^avQOV ysyovwq, vxioxoj xc fiex" avxbv xqlx) [i. e. Antiocho Eusebius suo arbitrio I ^(xrJQi.
x( fxtTo.

xal dvzmad-eiaiv,

Byzantinae est

originis. uid.

GemoU

2e/,vxov xQixo) correxit

cum

Berosi dedicationem ad Antio-

chumll fovreferret Quodsirecte


fecit, certe

inprogrammate progymnasii Striegauiensis a. 1884. ad rem cf. Plut. sympos. 2; 7 p. 641 b 7]Gav dl xal ol zaq dvzma&siaq S^Qv/.ovvzf^q. xal d/.Xa nolla dvxiitaO-vza. i)v dxovsiv oxi /uaivofisvov s?Jg)ccvza
xazanavEL XQioq
(ftjyov
ocpS^elq,

Berosus librossuosaltero
ille

bXLvav l

Antiocho tum dedicasse censendus


est,

x?.(viov

idv TCQOGayyi^(q

cum commune
cf.

regnum cum patre


i.

xal d^lyaq,

obtineret

e.

ante

a.

261;

Trog. prol. 26 ut in Syria

rex

Antiochus
filio

cognomine
altero

Soter

^ioztjoiv, ayQioq 6e zavQoq dxQSfieT xal TCQavvexai avxy TtQoaE&ei'q, x6 h tjXsxxqov nv.vzu xivH xal TiQoadytzai xovfpa nXriv

aitero

occiso,

rege

wxifiov xal
7]

xwv

i}.aioj

QE'/ofiivwv,

nuncupato
xrjv

Antiocho

decesserit.]

06 ait]Qixiq /Q-oq

ovx ayei xov


/.o-

Xa/.dal)v lOxoQiav iv xqio\

GidtjQOV av axoQOoj yQiod^rj].

i/.loiq

xwv
[frg.

xuxaxa^aq xccl xcc ne^l aaiXscDV ix&s^fvoq 38, 4.


7.

Diagoras: xoTq
yOLq
28,

4*QvyioLq avxov
[cf.

26

Lobeck, Aglao-

14a] 38,

pham.
8] 28,

I p.

369],

[Callimachus in lov.
Crates 32,
1.

31.

Eratosthenes 32, 3. Euripides [in Oresta, sed falsa refedrifio-

Democritus:
AQLXOv

xjv

xaxa xov
xe
[cf.

runtur]

1 1

,23. [in

Alcmaeone, histrio
8.

^vfjLJiad^eiiv

xai dvxire-

qui Furiae partem agebat descnbi

7ia&8i)v 18, 12

Colum. de

uidetur WilamowitzioJ 26,

Index noininuni
Hegesias
TTJg

57

iQQiXa)

xal tu 'Hytjiov
xal

fiv&okoyrj/iaicc

MtvavQOQ
oriyonoic

Leo [epistula pseudonyma Alexandri ad Olympiadeui de mendaciis sacerdotum]:

ixslvov

y?.(i>ZTT]c

Atovzog
Hegesias.

vito-

26, 12.

locum non
[frg.

intellego.
1,

/Ltv/jfzaza 28, 27.

Hellanicus
Heraclitus

163 a]

16.

Menander

cf.

[frg.

80] 3, 11.

Herodorus: xolq '^Hqocoqov i'/Jou


20,
11.

Menander: MhavQog b IJegyaiiiivog 39, 3 [Ephesium eum dicit


loseph.
c.

[frg. 9] ibid.
[.4

Graec.

1, 18]. [frg- 3]

ibid.
ri

Homerus
9,
7.

599

320]

8, 11. [2"

401]
8.

Metrodorus
TltQl

Lampsacenus:
24, 6 [cf.

iv

[B 372]

21, 18.

[X

226] 23,

''Ofii'jQOV

Schrader,
p. 384].

[B 212. 219]29,7. 33,25.[087]33,15.Homerica ^olog b dxeQOexofjiriq 23, 9. c(/ji(fiyvrjSig 9, 6. dvQOxzaaia 29,


[5
6]

23, 16. [A 225] 29, 6.

Porphyr, quaest. Homer,

Mochus
9,

38, 17

cf.

Laetus.
I

Orpheus [Lobeck Aglaoph.


12.

p. 439]

30. dia7i(^>voiog 26, 29. el/Tiovg 23,


10.

Philochorus

[frg. 52] 32,

6.

kxaztjoXog

9,

20, xd^rj ^avS-og

Proteus Peregrinus

26, 21.

11,19.
8,

noXvxoLQavb}
cf.

15,9. regniXi)

Ptolemaeus
xal
Z(j)V

Mendesius:

Aiyvnzimv

10.

elolv dxQitlg y^QOvojv dvoLygatpuly

Hypsicrates 38, 17 dotus Mochus.


Eial

Laetus Theo-

xaz avzovg yQa^fidzwv


ov/ b
IsQevg de Mivrjzog 39,
39, 9.

6Q,u7]veig SOZI Ilzo/.ejbiaZog,

luba: ^loag IIsqI lioovoiatv y^dipcuj'


.
.

aaiXsvg,
8.

avTi

iXoL

IIeqI

[frg.

1]

liaavQLwv io
lustinus 20, 16.

38, 13. [frg. 21] ibid.

Theodotus
21.

38,

17

cf.

Laetus.
[frg. ad.

Tragicus anonymus

471]

9,

Laetus: ysyovccai Ttaff iror? [Phoeniciis] dvg^g TQsTg Oeoxog'^YxpLXQccTTjg


elg

Mwxoc' zovrwv zdgiXovg

Scriptura [loann.
8,

1, 5]
1,

14,

18.

[Ps.

xazaza^ev (fwvfjv Aaizog 6 xal zovg iovg zwv (piXo(joiffov tn dxQihg TCQayfxaztvad'E/.?.T]ri6a

5]

17,
7,

7.

[loann.
22.

3] 22, 5. [1
7,
1.

Cor.
11.
2,

5] 48,
1, 3]

[Rom.

2]

49,

[Gen.

49, 16. 50,

[Amos

fievog 38, 17.

[FHG

4 p. 437] 38, 20

12] 50; 7.

Index noininum
lAag 39, 22.
"AtiQa 18, 14. driQoXoyog ibid.

'A^^vatoi
15.

9,

3.

15. 10,

12. 28,17. 18.

25. 26. 37, 6. 40, 12. 23.

Abderus

18,

Alymzioi
liUiovevg

1,

8.

11. 38, 1. 39,


11.

7.

lAya[is[xv(ov 21, 18. 24, 11. 37, 21. 39,


23. 40, 27.
liyilvojQ 35, 11.
"AdjLi^zog 23, 9.

A^yvitzog 39,
9,

10.

13.

Alolelg
5.

2,

4. 8.

Ai'awTtog 36,
23, 8. 24, 7.

k&Tjvcc

8, 27. 9,

Aetna

4, 4.

k^vut

40, 25.

li&i]vr}aiv 32, 7.

'AxQayavzlvoi

35, 22.

58
'AxQLLoq 39, 22. 40, 23.

Index

nominum
AQLaxo(pdvrjq 31, 22.
^AQfxovicc 36, 5.

^Axxala 40,

13.

^AxTaXoQ 40, 13.

AQXt(JLiq 3, 13. 8, 24.


38,
5.

10, 14.

29. -SO

"AXt^av^QOQ

2,

2.5.

'AQyJloyoq 32,
^AQyLTCTioq 32,

12.
7.

13.

A^ia'C,6veq 33,

19.
17.

\4/i((fixrvo)t' 40,

ffoXoq:
41, 20.
'l(y;fA7;7rfo<;

^AaoXov
27. 23,

xov KtvxavQov
12.

AfKflnrQCCTog 34,
l4fi(pl)V 41,

12.

17. 42, 8.
12.

8,

"A/U)Gig 30, 10.

16.

AaavQiOL
Axa?Mvxj]
llt-;.? 40,

43, 10.
9,
5.

Anaxagoras
AvucaQ'/oq
14, 2.
^'Av6q(jdv 36,

29, 8.

21. 10.

14.
16.

WvyaQOiq: xbv SxvO^rjv AvdyaQoiv


5.

^xoooa

1,

^T()6t'S 39, 23.


kxxiy.}] 2, 4. 40,
14.

ylvTf/fr/tfjyg :

rov &?jaTov lAvtiysvidrjV

axxixit,LV 28,

18.
7.

26,

15.

'Axxixoq 29, 13. 40,


"AxxLQ
8,

lAvrifxaxoq o Ko?,0(pajviOQ 31, 19.

23.
39,
16.

livzivooq

11,

8.

AvaQia

livTioyoq 38,
Mfj^T?/ 34, 13.

5.

'A(pQo6ixri 8, 24. 24, 26. 36, 4.


',4x//;.t-? 24,

10. 33, 22.


1,

'vvToq

3,

24.

BavXioviOL
BegeviZT] 11,
18. 21,
16.

7.

14, 5.

r47rfg 39,

21.

5;ffC 41, 21.


7.

.^TroAAorfcM^o? 31, 23.

kTtoU.cov
24, 27.

8, 25. 9, 9.
9,

21.

16. 23, 9.

B^Ao? 38, BrjQwooq


12.

5.

dvrjQ

BavXojvioq

38,

4.

lAQyela 35, 13.


'AQysLOi 39, 20.

13.

Bfjoavxlq: Btjoavxla xrjv Ilcaovojv

'AQyeToq 39, 21.


l4^y(6 10, 15.
'QTiq 9, 9. 36, 4.

aoDuaaav
conferam
tatuin

35,

5
7,

[nescio

an
no-

Plin.

HN

51 indubi-

exemplum

est

Nicaei

Aricia:

ov

(jiaxQav

t^q

fisydlrjq

bilis

TtoXeioq 29, 30.

pyctae Byzanti geniti qui adulterio Aethiopis nata matre


a
ceteris

aries zodiaci 11, 14.


liQifxciGmcc 41, 20.

nihil

colore

differente

ipse

anum

regenerauit Aethiopeni
42, 500].

AgiGzciLoq:

liQiazaiov xov
23.

Uqoxov-

vid.

Kalkmann Rh. Mus.


11.
3.

V7]0L0V 41, 19.

^AQiaxaQxoq 31,
Aristides
situs
20, 22

esse

Smyrnaeus a lustino lacesuidetur Wilamowitzio


[cf.
2,

Botcxoq 34, BoLWxla 40, BovoiQiq 3, BQva^Lq 35,


Fri
9,
4.

24. 14. 18.

xjv
21.

ByxwfjLLwv],

Farvfjiririq 11, 3. 36,

^QlXLTtTtOq

jiQLOXOrjfzoq 36, 9.

rXavxijtnri 34, 26. 35,

3.

liQiGxooxoq
'AQiaxoxelriq
2.

34.

15. 14.

VXvxbQa
Toynpoq
2,

35, 13.
34,
12.

lA^ioxo^evoq 26,

2,

23. 3, 10. 26, 30. 27,

27, 6.

aQiTOxeXiy.jq

26.

de nomine dubitat OJahn [Abhdlg. d. schs. Ges. d. Wiss. YIII p 753].

Index nominum
ro^yo)
S,

59
14.

25.
14.

^Eitiixri^Bvg 40,

Fvyijq o Avdog 32,


davatf^FQ 27, 22.

*E(>axo(TS^VTjg 31, 23.

^ExtoxXrjg 35, 26.


40,
18. 42, 19.

Javuoq

39,

22.

Evavxh] 36,

13. 14.

/laQavla 40,

18.

Ev&vxQCiXijg 34,

16.

17.

35,

5.

JuQavoq
Jri(pvri 9,

37, 25. 40, 18.

EvxXog: EvxXnv xov KvtiqIov

41. 21.

17

21, 22.
7.

EvfioXnog
EvQinLrig

40, 23.
3,

Jeivofievtjq 35,

15.

deXTiotov Delphi 9,

10,

19.
19. 26,
14.

EvQV^evg
EvipoQog
Zeig
11.

39, 23.

16. 21,

EvQa)7tri 35, 8. 38, 21. 40, 19.


27,
1.

-35, 11.

JfvxaXicDV 40,
/IrjLipoog 23, 8.

16.

"EifOQog 6 KvfxaTog 31,


8,

20.

JTjXog 11,

1.

19. 9,

10.

10,
15.
.

19.

21. 29. 23,

Jrjfn^zrjQ 9, 14. 10, 12.

16. 24, 8. 27,

xov
.

'OXvjutcIov

Jrjfiodoxog 41, 18. 42, 10.

diog

28,

31.

Tov

Aaxidi)Lov
17. 21.

Ai]n6xQLXog

18, 12. 26, 30.

18, 17.

dla

29, 29. 35, 9.


9,

11, 2.

AiayQag
dioyevtjg

28, 24.
2,

yJcpvQog

20. 21.

19.

Zijvooxog 31, 22.

/Iio^tig 18, 16.

Z^VMV
tyrannus

3,

22.

27, 5. 7.

Jiovvaiog
2,

Syracusarum

'HXvaia ntla

11, 22.

22.
31, 20.

"HQa
40, 25.

23, 21. 24,

7.-23,
1.

11.

diovvaiog 6 ^OXvvO-iog

'^HQaxXeXaL 32,
'^HQccxXeixog
3,

dLOwaog 9, 10. 17. JwaxoQoi 11, 18.


Jgaxcov
42,
22.

11.

ro ^HQccxXeixeiov
16. 29, 11. 13.

axoxog
'HQaxXriq
9,

3,
3,

17.

25. 27, 18,

QCcxwv 6 fxvGXLXog

12 cf. 10, 29.

42,

1.

4.

23,

12.

jQVfCovogAl, 21 corruptum; litterae QVfx repetitae uidentur ex uoce


Qi/iiccaTtia

^H^iyovrj 10, 13.

'Hqivvk: ^'HQLVvav xrjv


10.

Aecfiav 34,
tsLiigiS4:,

quae in Euseb codicibus in QifidaTfia comimpebatur.


14, 6. 21, 22.
2,
3. 9.

Carmen ^HXaxdxrjv cognouit Wilamowitz.

22

Dodona
diQielg

'^HQoSoxog 6 \iXixaQvaoosvg 31, 19.


18

o)Qlt,eiv 28,

''HQodoxog b ^OXvvQ-ioq 35,


''Hifcuoxiwv 36,
17.
6.

4.

14.

"Exx)Q 23,
"EXEvaig

24,

10.

'EXevri 11, 19. 24, 12.


9,

38,

11,

22.

'H(paiaxog

9,

4.

12. 40, 20.

aXT]g 43,

6.

ad historiolam Tha-

'Elecpavig 36, 22.

letis et ancillae alluditur 27, 20.


18. "EXXri10.

"EXXriv

2,
1,

6. "EXXrivig
2.

0c(XiccQxk 34, 16.


edfjLVQig 41, 17. 42, 12.

veg

4,

20.

13,

19. 14,

18,

20. 23, 5. 23. 24,

11, 27,

10.29,21.
14.

OeaysvTjg o Pr^yivog 31, 17.


e^Qcixrig 29,
8.

30, 6. 26. 31,5. 10. 12. 39, 25. 40,


10. 41, 4.

34,5.37,
12. 43, 9.

33, 25.

samoi
e^ai
BriaTOL

23, 13.

^EfXTtsoxXrjg A, 3.

40, 22.
9,

^Evyovaaiv
Enifxsvirjg:

11,

16.
2.

10.

'Eni'xovQog 26, 29. 29,

GvsaxTjg 39, 23.

^EitLfjLeviov

xov KQrj-

"IXiov 32,

4.

11.

37,

24.

39,

18. 24.

xg

41, 18.

40, 27. 42, 3. 21. 'IXiaxog 32, 6. 7.

60
0.

Index
15. 37, 19. 23. 39, 5.
3.

nominum
AvaiTiTcog 34,
8.

40, 6. 42, 8.

43,

AvaiaxQaxog
39, 13.
K;.

35, 17.

IvaiOQ

IS.

20.

40, 3, 5. 9.

Maera

10, 13.
1, 12.

11.42, 20.
"lovficoi 38. 9. 39,
1.

Ma/jovag
10.
4.

MeyuxXelTjg 31,
Mf'/.ai'iTtTirj
^;

21. 35, 16.

^lovazTvoQ 21,

(709)7/

"laavQOL

1,

6.

Me'/.iayQog
Me?.T}Xog
3,

9, 5.

7w

40,

15.

24.

"Imv 40, 24.


^IcortQ 2, 4. ^Iwri/!q 32, 5.
6. 8.

Mfvt'Aao? 11,20.
MtvtGXQCf.xog 34,
Mfjxig 27, 15.
M/;;a)v 35, 10.
1.

38, 21.
10.

Kc'cuoQ 40,

22.
1

Ka/.'/.id6r]C 36,

4.

Callisthenes

2, 26.

.l/iV>? 6, 21. 27. 8. 40, 22. 42, 18.

Ka/./.tOTQazog gramniaticus 31.


Kak/.LTQaxo:; sculptor 36, 14.

23.

yivrioagyig:
Giccg 34,

MvrjaaQ/Jog
15.

xrjg

*E(p8-

KcO'UGXU)
KfcQsg
1,

10,

15.
18.

i)/ot'(?arog 40, 26. 41. 18. 42, 7.

Kaiivariq 31,
5.

Mi'Qxlg 34, 11.


i>/i;()>:

MvQw

xrjv

BvC^avxiav 34,

11.

Kavxaoog

23, 14.

3/a)(7^c 31, 6. 37, 23. 38, 10. 39, 6. 12.


40, 5. 11.41,
1.

KfrXQOxp 40, 15. 25.

6.16.
38. S.

Kri(fia66oTOc 34,
Clitus
3, 2.

12. 14.

yaovyooioooQ
jSavy.vr^g 34, 11.

KketTw
ro>/

34, 13.

9, 14.

40, 20.

NeaiQU
10, 12.

36, 14.

IStonxo/.ef^wg 33, 23.

KQLVva

34, 16.
4, 9.

ytoxcjQ
.A'/p^t;

33, 15.

KgciTTjc Thebaniis

35, 11.
34, 15.

KQCLxriq Maliota 31, 23.

yixriQaxog

Nu7]rjxov xovEvx6 yevog


35,
1.

Kqt/oxtjc 21,

1.

y.xrjfjLOvog ^Ad^rjvcdov

KQrixeq 29,

1.

Noaalg

34, 14.

Kgrixri 40, 19.

"O/.vfiTtoq 1, 12.

KQlaaoq

39, 21.

"OuriQog 31,
41, 16.
15.

6. 16.

32,

13. 16. 37,

19.

A'()oro$ 9, 10. 10, 23. 27, 14.

KQxjJtog 39, 21. 40,


KveXrj
KVTIQIOI
8, 22.
1,

'Ovo^dxQLXog:
l4&TjvaLOV 42,
'OQsaxr^g 11, 23.

^Ovofiaxglxoi
5.

xov

Kvyj.oynec

15.

1, 6.

'OQXvyiu 11,
'OQcfBvg
1,

1.

KvTiQog

10, 20.

10. 40, 26. 41. 18.

42, 4. 7.

yiaiC 36, 15.

'Oaxdvrjg 18, 17.


22.

Auxeuijuovioi 42,
AtaQ'/Jg 34,
9.

TIavxevyig
72f!()^c

35, 4.

nomen incertum,

11, 20. 24, 12.

Aevy.mnleg

11, 18.
18.
9, 16.

naaicpd?] 35, 14.

AecDxaQrig 36,

rieiaiGXQcalai 42,

6.

^T^rcJ 11,1. ArjxotTjg

Tle/.OTCovvriaog 40, 17.


TZt'Aoi/;

AivogAl,

17. 22.

27, 13. 40, 24.


28.

^typffvc 39, 22. 40, 20. 42,


/li';^oi)())'oc 42, 20.

19.

TLtQLyXvBvog 35,
JleQiTcaxog 36. 13.

Index nominutn

61
34, 13.
1,

mgaai
nsQoevg

1, 7.

15.29,22. 38,
26.

11.

TeXsaiXXa

39, 22. 40, 25.


8,

TsXfXTjaatlg

4.

Tlrjyaaog

'n.TjTioXa/xog 42, 3.

mdxjv

2,

22. 4, 8. 26, 28.

Tovoxavoi
xol

1,

11.

tbinia

nominis

in-

TIolvvEiXTiq 35, 25.

audita est et per

errorem deriuata

IIoXvaxQaxoq
noasijv

Uo'/.vatfichov

lifiTiQaxiojxov 35, 20.


8, 26. 9, 8. 27, 14.

ex Latino uocabulo Tuscanicus. TfiiOTtag 39, 21.40, H.

TginxoXsfog
r()o/a 33, 24.

10, 10. 40,21.

Qa^ayoQig n^d^iXka 34,

34, 12.
8.

T()a>4W? 32,
T()a;? 37, 25.
23.

2. 42, 2. 10.

IlQCC^iXblrjg 35, 4. 36, 20.

IlQOlxoq 39, 22. 40,

TvQQi^voi

1, 14.

TlQOfxrj&Evg 11, 16. 23, 14. 40, 14.


IlQOVccTtirjg:

'YdxLV^og

9, 20.

QOvaniov xov
4,
7.

'4^//-

'Pcc&)v 10, 29. 40, 16.

va/ov 41, 22.


IIvB^ayoQag philosophus
43, 2.
27,
1

fpalaxeg 42, 12.


*PdXciQig 35, 19.

fPeQSXvrjg 4,
35, 8. 27.

6. 27, 2.

lIv&ayQag artifex
'Padd/itav&vg
6,

<PeQa8(paaaa
'/>7;^^os 41,

10, 29.

21. 27, 8.

18. 42, 10.

"Pta

8, 21.

10, 28.

fpiXaivlg 36, 22.

"Pio^alOL 20, 28. 29, 23. 28. 36,


6. 1.

xy
30,

'^Pwfiaijv TiltL 37,


1.

1.

2.

37,
21,

flnXdfxtLicov 41, 17. 42, 12.

*PiXoxxrjXt]g 33, 23.

4>iX6yoQog b l-i&rjvaiog 31,


<i>aa)v 36, 17.
</>or/9og 23,
9.

21.

^aTC(p(jj 34, 10. 20.

:EaQ6( 10,20.
^efisXrj 23, 11.
SsfxlQcc/xig 33, 20.

^oivixsg
22. 40, 17.

1, 8.

38,

1. 9.

16.

<PoLVLxri 38, 22. 40, 19.

^^svEXaog 39, 21. ^ivkka 41, 18.


SixeXla
4, 4. 10, 18.

^PoQag

39,

21.40, 13.
3.

<PoQ(i)vd'g 39, 20.40,

11.

^Qvytg
14.

1,

6.

13.

Hilccvicuv 34, 10. 16.

4*Qvyia 40, 24.


<pQvyLog
8,

axoQTCLog in astris positus 10,

22.
3.
1.

2oXofxwv

38, 22. 39, 5.


2.

4*Qvvri 35,

2J6Xa)v 43,

XaArfato/ 38,

6.

16.

UTtdQXfj 41, 19.


Sx7]aif/.QOxog 6

XafjLaiXeojv 31, 21.

Odoiog

31, 18.

XeiQafjLog 38, 22. 39, 4.


Xf/()>v

5.

SzcDixoi

6, 17.
3,

KevxavQog
8, 26.

10, 15.

ScDxgdxrjg

27.

X(pv(7awp

^(6(pQ(j)v 36, 6.

"^yvyog

40,

12.

Taxiavg 37, 13. 43, 10. xavQog zodiaci 11, 15.

'i2()o?: "^i()Oi'

Tov

J!afJLiov 41, 22.

62

Index graeciis

Index oraecus
jusx dO^avaoiag 15, 22.
loci cor^

x^ aipwr d. TQanbVT^q xfvoo^tlv

aav

8,

3.

tcqoc;

to
21.

rupti 15, 20. 17, 11.

13,

dy^^v^eiv: 8vaQsaxovGi h avxoig oi


87ixd TtXavrjxai **

ytifxwvL xiiQ acfwv a. 18, 10.


ayyi'koQ,'.
rr/g

wotcsq oc xoTq
10, 7

fxhv

oiv

Xoyog tiqo

jiEoaolg dS-VQOvxeg

[compa-

xwv dvQ^Qionwv xaxaoxtvTiq dyyiXwv rjfiiovQyog yivtzcci 7, 11.

rasse uidetur scriptor Stellas per

xd nsgl xovg dyytXovg xal avd-QcoTtovg 1, 18/^0L v&Q(7toi xal {ayyeXoL)


13, 29.
7,

26. [Ttnifia iv

dyysXoig

zodiacum uagantes hominibus qui promouent et reducunt; cf. de hac comparatione Bernays, ges. Abhdlg. I p. 572. ceterum ineptissime xolg Tteaoolg
in lusu calculos

ayroia:
uyvoiav

icc

xrjVTiaQdaaiv xalxyv
31.
l

dd-vQtLV posuit pro Ttsaaevsiv: ne-

7,

dyvoijv

xal

que enim dd-VQSiv est simpliciter


ludere,

(favxaai)v 15, 13.

sed puerili

modo

ludere

dyvjficDv:
OXL
31,
fXTjSs

x6
V(p'

/xiv
TjfAcor

yccQ

ccyvwfiov

sine prudentia et certo fine],

TiaQaexxov

aificcxexxvoia: atfxaxaxxvoiaLg d^ecoxdxaig 26, 5 [Hebr.


9,

13.

22].

dyaiv:

Ttdvxeg

ot
icc

xeXsLOXBQav
ritibQO.

avO^Qwnoi xwv dywvcov tv


.

alQ^lad^ai: xy
avxe^ovalj
iXofjLfvovg

xjv

algovfxtvojv
7,

yv(f/,y

21

[ov/
Plut.

XQioscog
13,

xr/v

aQXVQiav

ove

XQivavxag
8
p.

idioOLV

27.

locus corruptus

de

uitios.

pud.

532 b]. (lol

est scripserimque al(i)vo)v.

dogag
do^lav

cct^ov//,6V(

iay/xdxcDV dtv

do^ia:
xovg
24, 20.

Ttavrjyvpeig
dvd-Q(67iovg

tig

S-X) 28, 21

[xd xjv

llv&ayo^eiwr

TtSQLXQsnovoiv

ccvxov x hXofjLbvovg fj.txi8vai oy-

dsQOipo Lxog:

xjv dsQO(polx(v
,

Xf/i'

f^axa Porphyr, uit. Plotin. 21]. ataS-rjxog: alo&i]Xwv xal OQaxwv


5, 4. alad-rjxov xl 19, 21.

Ttxyaiv Xafdveiv 21

25 [IxaiiaZg

xvGiv deQO(foixoig Aristoph. Ran. 1292 in parodia Aeschyli. substantiue


uidetur].

alatv: hox(xa xov alwva 27, 27. xwv xad^ rijxg aiojvwv TCSTteQaafivcov
6, 19.

unus

Tatianus

posuisse

alwvsg ol XQsixxovsg

22, 21.

iu xJv at>v(wv[ex coni.] 13, 27.

dfharaala:
ipv/Jig
21, 3.

o lAQioxoxa/.Tjg
xrjv

xr/c

alcviog: nvQog aiojviov og.


18..

18,

iadlXsL

dQ^avaoiav

d&avaalag zov avd^QOJTCOv 7, 8. ^xa xrjv xijg dO-avaoiag dTtooXriv 17, 5. &dvaxov 6id xi/j.)Qi(xg av dO-avaoia
eixova
zrjg

dxQ0axi}QL0V\ xd dxQOaxr^Qia
Qvxxovxa
fjLoyriQJg
TtdvS-^

xri-

dnsQ ev vvxxl

novxa
XoycDv

TCQay^axavtxai xal xtQxovg dxQoaxdg cciayQwv


i:X(p(i)vri(jLaaLV

/Mfidvovaa 14, ^exd d&avccalag ruptus 15, 25.


dii^dvccxog:

14.

xo XvnriQov

25,

11.

de
lo-

15, 22. locus cor-

dxQoaxrjQioig

philosophorum
32, p.
f.,

cuntur Dio Chrys.


. .

363 Plut.

dvd-QOjnog
7,

e'iVi

^^'^

de

rat.

aud.

p. 45
cf.

praecipue

xo dd^dvaxov

10.

ry

[jiexd

dno-

Epictet.

?Mvos(og xo dd-dvaxov

tJ

xo

?.v7t?jQ0v

3, 23; sed xal ^tdxQoig Plut. de am. et adul.

iv dxQodoeOL

Index graecus
p.

63
id
XTjv
dfiad-lccv

58

c.

Epictet. enchir. 33,11 elq


V TO

ol'ovxai
oQTi

oxt xd
dfj.8-

XQbxovaiv 27,
8L
fi7]

25.

x6 Sh

lcog
voi-

TKXQlS-L'
y.al

TCCiQLOJV

08 fXcivs-

x(J08Tteg

7i()0G^v avxo)

<hr.

EvaTcc-sg

xcd u.ua

xriv d/LiCiS^lav 33, 26.

Tiax^sg (pvkaoGS.

dkat,ovLa:
OTtovdaloJV
GTTJX8V
2,

tLq

zmv

Ttdvv

duaQxia:

dfjLaQa: uox cormpta 4, 2. id zrjv djua^xlav ijiQd&r]fi8v 12, 15.

dXat,oveiaq e^co xad^i18.

Ttvfvaa xd xi-X8iov
djjLCCQ-

ia TTjv u),aC,ovt(av

0718Q dnOQQixpCCGC. ld X7/V

xonovq i7ti/.ey6fievoi 4, 16. d?.a^ovix6g: ^E/j-Ttsoxkeovg z6 dkaL,ovix6v 4,


cc/.TjS-sicc:
d?.r]&8i(xg
4.

xiav 22,13. oGdxig dv (daemones) xovg knofievovg avxoXg xdg ufxaQxlag

8xnaL8VGa)Giv
eI'tj

15,

17.

xrjg

XoycDV ufxikXa xal

ovyf

dfxaQxUig xd (cfxiXXa:

16, 1.

6iax6a^i]Gig29, 10. to xar


4,

zd

yaQ
xal

xoiavxa

?.6y)v

d?Jj&eiav TCovaXov
xrig
ixri

11. 36, 22.


4.

bGxlv afjtiXXa

ovx

dXrid-8Lag

xcixd

aXtid^eiav oocpiag 28,


ttjv dki]d^8iav
trjg

iaxoGfiriGig 29,

10 [d{.iiXXav yd()

yiviaxovaa

14,

Gv 7T()ov&7jxag Xoycov Eur. Med.


546.
8Lg

13.

xov xriQvxa

dXrjS^Eiag 18,

Suppl. 428. /.ycov ixazcdojv


ccjLi.Xav
e^ioji'

22. XTiQVTTOjv X7jv d?.rix^iav 21, 6.

frg.

347.

(fi-

oTicog

(og /uvd-oXoylav xrjv

dh]-

XoGocpcjv
Hei.
13].

Xywv
GaQxog

(c(ii'XXg

Gorg.

^8iav nccQaQasvGiOiv
d).rjd-rig:
xrjV

41, 10.

xov
4. /urjh

dXrjd^ovg

xaxddfxo LQELv:
15, 14.

a^uoiQOVGi

Xri^pLV 7T87foi7]jiibvog 6, 10. xdXrjS^hg

i^8VQLV 30,

d?.Xrjyo Q8Tv:
Tjdh

xoig

fxvS^ovg

dvayEvvGd'ai:
ysvvtj&Eig

xu.B^diiEQ
.

o Xoyog

xovg d-80vg
23, 23.

vf^jv dXXrjyoQrj-

iv d^/Jj yEvvTjd-Etg

xdyoj ccvadXr]d-ovg
[etiei-

Grs

xal
v(p

xriv

xov

dXXriyoQia: ndvxa
fiexdycDV 24,
7.

8ig ccX/.7]yogiai'

xaxdXrjipiv 7T87iou]fievog 6, 10

xa dyovxai
v/biex8Qav

ij/iiv ivO-cc

vcdq

dXoyiGxlcc:
Gxlav
yTjg

xrjv

dXoyi-

EGxl xal xQOTtov dvayEvv/jGEojg ov

18, 22.
^Iva
.
.

xal
.

riuElg

dXoyog:

noXixEiav

dXoyov EvXoyov icc


xrjv

trcl

xrjg

doxQO&EGiag dnoeiqojGiv 9, 29. o Xoyog 7iQ08X&(V 8x xrjg xov naxoog 6vvd[A.8(j)Q ovx dXoyov 7i8TtoirjXE xov y8y8vviix6xa 6, 3. rd dXoya 16, 12. xriv dXyojv ^ljxtigiv
26, 25.

ovofxaxog ydg xov TiaxQog xtv oXwv xal egtcoxov d-Eov xal xov GojxrjQog ijfiwr
dvayEvvojvxai.
Itjgov

avxol hi

dvEyEVVi]d^rifjLEV,

Xqlgxov
Ev x)

xal

nvEVfjiaxog

dyiov x6
'

vazL xoxe Xov-

xQov noLOvvxai. xal yd^ 6 XQioxbg ELTtEv dv jLirj dvayEvvTjd-TJXE, ov fiy)


8LGEXd-t]ZE
Eig
xrjv

aGlXELav X)V
1,

d (a&Tjg:
Ttov
S-sTg

ji()iGX0X8/.rjC duaO^cg
d^Eig 2,

oqov
ya?.8dficc-

oiQav)v lustin. apolog.


66 loann.
3, 3.
5.

61

cf.

xy TtQovoia
vTio

23. xi

dvayevvccGd-ai in

dvd^QWTCOvg 7i8(p7]v6xag
dvd-Qconov

vvv ofxoio37, 16.

N. T., quod nobis traditum est, tantummodo legitur 1 Petr. 1,


3.

naS-ovg Gvv8?Jyx8Gx)^(xi;
dficcS-icc:

23].

xovxov
xrjg

X7]v
3,

dfxa&lav 6
18.

dvaiQELv:
^Qr]xai
vfj.(j)V

d-EOxrjg

rj

xaS-' vfxg dv-

Q-dvaxog ovv^XEy^tv
TtXtovxsg
vscog

ol

ei^i-

xal
1.

icp'

rj/bijv

xal

v(p^

(pEQOfxsvrig

24,

64
avaklxtiv:
ovx
arjzt
/('tt//

Index ^aecus

uov

ttjv wv/t]i'

xci/.slzcci

06 C,ojov ixkv did zrjv

"QojrfV,

civa).iaxti

11, 31.

?.oytx6v de du: z6 votQov, S^vtjzov


()t

ui zb

Gj/Lia.

Orig.

c.

Cels.

4,

7ic((jic

Tolq ccQaQixf^ vouo-

d^eoia

7iaQ(xxo).ovB^ovaL
[cf.

niueve-

74 p. 559b ztv dnb zijg ^zog (f^i/.OGOifojv ov xaxjg tcqozcczzovZjv


TTjv

oV-ai 14, 3

Hesych. fjtiO-v.
.

zov

dv8-f)OJ7tov

xcd anaqaTi/.ojg
Tcavzojv Zjy
soll,

verai

Ucv)c(^i07ra()-tL

infini-

?.oyiXT]v

(pvGiv

tiuu3 pro participio positus est ex

d?.6y(i)v; uid.

etiam Plut. de
.

usu recentioris Graecitatis Porphyr,


ytlad-ai
uit.

cf.
.

eg.
duj-

anim. 2
ii-eov,

Plot.

ovzi:

b dvp. 960 b] fivog xhfjwTtog elxdjv xal b/uolojGig zov


.

i]vh'/^{:To].

?Jy) 6e dv&fJtoTiov ovyl zbv

dvaazccaig:
6, 15.

oojfxdziov

uvaaraaiv

uvar Qe'iELV'.

rcQoq rrjv ovyyivsic.v

zrjv d^yalav dvaQHLLv 23, 5. dvQaydd-rjfCc yuQiv nv dr^a-

zoig t,(voig Tt^dzzovza, dXhd zbv TtoQQO) (xev ZTJg dvx^QojTCozrjZog TiQog avzbve zbvS-ebv xeyojQrjxoza 16, 14. zoiovzov fxrj bvzog zov oxr/ofJLOia

yaS-Tjfzdrcov 7, 16.

f)-<joj7iog

vwfxazog 7Cqov/8i zwv d^riQiojv^b dvxazd zt]v evaQ-QOv (pojvrjv

dvt^d()vi]Tog: /nevovotjg (iol r^c y.cad B^sov nohxskig dve^dQvt'iTov


43, 15.

uovov, zu
exelvotg

6e

),oi7id

zijg

c.vzrjg

dvS-QOJTio
ovy

g:

tan

dvS-QOJTto g

ojOTiEQ OL xoQaxifOJVOL
'/.oyiy.bv

doy-

ficait^ovai "C^wov
LTtiGT^fxrjg

vov xcu
[d?,?.oi

uclztjg eGzlv ovx wv buoiwGig zov d-eov 16, 25. ?.6yog xazd zr/v b enovQaviog zov yevvTjGavzog avzbv nazQbg julfiTjGiv eixova zrjg dS^avaolag rov
.

EXTixov 16, 10
dvS-Q(O7C0V

dv&(joj7tov eTToirjGev^

<V, ojgtisq
S^eoj,

tj

^^(pCCGXOV

L,WOV

ELVCCl

difd^aQGia TcaQa zc

zbv av(jieza/.a-

vov xcd eTiior/jSext. hypotyp. 2, ,ur]g exxixov 26, idein refert adu. dogm. 7, 269.
oyixov
i)^VT]Tov

zbv zQonov d^eov /uoi^ag


)v ey^
Tcvev/Lidzojv

xalzo dS-dvazovljS, ovo


iaipoQag iGfxev
xpvyj'j,
i]/LieTg

aimal intellegens et rationis ca

ojv
.

zb
.

fiev xc.elzaL
.
.

zb 6e

pax Lactant.
Cic.

diu. instit.
1,

2,

1.

cf.

xf^eov

eixdjv xal b^oicoGig'

de

leg.

22

animal ....

exdzeQa 6e naQa zoig dvd-Q0}7C0ig


zoTg
iiev ZI

plenum rationis et consilii, quem uocamus hominem. Pseudoplat.


definit.
p.

TiQOJzoig

vTirJQyev

"va
b

zb

WGLV

v).ixol,

zb 6e dvojzegoi
. .

415a uv-Qojnog t,wov


OVZCDV tTClGZr]-

zT/g vXtjq 12, 20.

aGaQXog
GaQg

...
urig

fjlVOV ZJV
ZTJg

S-eog,

dvS^QOJTtog de

16, 20.

xazd

/.oyovg

txzixov

6UC

(JLOVOJV

ZOJV

dvd^QJTlOJV

zrjv

Athenag. de resurr. lDp.248 o xal vovv xal oyov ecd/uevog EGZLV uvx^Qomog. Seneca ep. 41, 8 rationale animal esthomo.Epictet.
eaziv.
2, 9,
(pi]Gl,

GVGzaGiv hominum causa quippe qui ex anima et corpore compositi sint 6, 20 \nGa xoivwg ij zojv
dvS-QojTiojv (fVGig ex ipvyJig dr^avd-

2 zi 8GZIV

dvS^QOJTiog;
3,

Qiov,
1,

).oyix6v d^vrjzov. id.


6^

25

er zovzo zov Qiov '/Q7]Gzix6v


dvd^QOjjiog

tGzlv d-vn(fCivzaGiccig

zov xal zov xazd zijv yevsGiv avzy GvvaQfiOGS^ivzog Gajfuczog lytL ztjv GVGzaGLV Athenag. de resurr. 15 p. 246 Otto, zd avzd de

Xoyixig.
ecl.
1,

Herm. Trism.
3

ap. Stob,

xazd
eozai

ZTjv

lid'QovGav
iaXvH^evzoov

c'rwGiv

49,

p. 321,

Wachsm.

ziv

ndXiv

Index graecus
kveoS-tvTojv

65

TiQoq

rr/v

zov Cotov
chx}^()Oj-

voijv divxLnoiov^iEvovg 36, 23. xrjg


xaS-' rifxag

oviacuv.
7i)V

ri

s zojv avrajv
fcg

aQuQOv

(pi/.oaocpi'fcg

avaxaaig
tlXVVaiV

dvdyxTjg
TIV

tno-

dvxE7toirjadfii]v 37, 8.

flkVt]V

TljV

VtXQCt)-

dvx i(JO(pi(JXEVEiv:

xolg

aviiao-

d-evTJv xal ia/.v-bvxov acofxcaojv

(fioxEvovai atfioaL 14, 31.

dvdoxaOLV' V V)9^eiT]
(fvaiv
x<jjv

tccvrrjg yciQ XiQlg ot'r'

dvx L a 0(pi ox Ei\ua:


14,
7.

naQacpofJwv

xa

avxd

/Lti()rj

xaxcc

aifiovojv Eoxlv dvxioocpiaxEVjuccxcc

dXXriXoiQ

oiV dv
. .

avaxairj

p.

avxojv dv&QOjJiojv ^ <pv<jiQ ibid. xtjg aaQxbq 248]. cf. eG[xbq


G/exiXfj

drojXEQog:
jUEvr^g

xrjg

x(v

yQafXfxdxwv
E^.fxaQ-

EVQEOEitig dv(j)XEQa^\, 11.

xpv'/t],

6h

xfjg

ipv/rjg

dvojXEQOi

10, 8.

avojXE^OL

(j^$.

xo de xoLOvxov
. .

xrjg

ovaxd-

xrjg v/.rjg

12,21. xjv TzaS-dJv dvoj-

Gscog elog
O^QojTtcjv
jLidxijv

16, 22 [xrjg xcv dv(jL-q

(pvOEiog
T]

6iafievov(j7]g

Tf^oc 22, 2. voGov navxoanrjg dvojxEQog yivofxai II, 30. xd dh

ixsv

^vyjj

ovvi^QfOGxai

xrjg

rifXEXEQag TTaiEiag egxIv dvojxrjg

xy xov ao'jjjiaxog bvtia xcu xolg xovxov Ttdd^eair, /xdxrjv h xo (jjf/.a .leTiedtjxai TiQog xo xvyyaveiv d)v
OQbyexai, xaZg
vtceZxov
xijg

XEQ)
14, 8.

xoG/xix^g xaxa?.^xpE(og
ea species qiiae quamuis
falsa esse possit, homi.

d^LoniGxla
et

riwytjg

qviaig

nera

et

xal

yaXivayojyovfJtevov

nibus imponat: 6
cus corruptus

xExgaywg
[Lobeck.

rj-

Athenag. de resurr. 15 p. 250] 6 xax' elxva xov Q-eov yeyovojg


.

/uoGicc fXEX^ d^iOTtiGxlag 26, 26. lo12, 6

ad
4,
.
.

1,

29.
i-iev

Phryn.
xrjg

dvS-Q(07i6xTjg: xov noQQio


d^eov xeyojQi]x6xc( 16, 15.

505

p. 567 attulit Maneth. &r]kvyEVELg s yvvaZxEg


.

r.vd-QOJitoxrjxog, 7i()dg ccvxov de

xov

(fVGOVxai

).a{j.7iQal

ad^vyQrjfjiovEg
/UE-

olOfXElaO^QOL, dc,L07lLGZ0GVVt^]
fXE/.rjfXEvai,

dvlaxaad-a
xrjg

i:

xov

dX'Ka TtQog

Z-qvoiva

uc

dvQag nay[cf.

xoivojgL,r]GovGivE7ti\poya.smemtudjiocpaivofisvov

sxTivQcoGScog

dvioxaad-aL 7cd?uv xovg ccvxovg tnl


xoig avxoXg
3,

peratione
Aristid.

ex

rbetorum usu
fertur art.

quae

23.
vfilv i xcov t\uXE-

rhet. p.

dvxEQeiELv:
xEQeieLV

463 sq. Jebb.] de sublim. 16 p. 32, 14 Vahl. xr/v x^g ccTtoEigEcog


. .

Qcov txXojv dvx()8i6ajv 31, 15. dv-

(fVGiv fxEd-EGxaxarg Ecg

^evojv

non pro

renitendo, sed

xal vTiEQcpvwv oQxarv d^iOTiiGxiav.

pro certando positum apud scriptores profanos non legi':


simpliciter

ceterum ad
8 XI

12, 6

cf.

Sap. Sal.

5,

Ttlovxog fZExd d?ML,ovEiag


rj/iLv;].

GVfx,-

sed

cf.

Sap. Sal.

15, 9

dvxsQEie-

Elrjxai

xca yQvaovQyolg xal aQyvQoyoig.

dvx lyEvvv.
vr]d-Elg

o '/.oyog ev

agyy
8.

yEV'
r/fig

d^ioTCLGxog: d^ioniGxojg //GcuxevGaxo 2, 22 ita luxuriatus est


ut
aliis

dvxEyavvrjGE xr/v xaS-^

bene se
cf.

facere fallaciter

TtoiriGiv

avxog kavxi

6,
.

persuaderet.
.

ApoUon. ap. Eus.


6 xr]v d^ioriynfiEGiJLEvog,

dvxio^ELv: avxLo^ovL
yo/xEvoi ** 4, 16.

kavxoTg
etcl/.e-

HE
jurj

5,

18, 5 0E,uiGojv

Sid xr]V ccAaC,ovEiav xoTiovg

niGzov n/.EovE^iav

aGxaGag
xd

xrjg

ofioXoylag xo

Grj-

dvx LTtOLELod-ai:
^E}.E(pavxi6og

fjLr]

^i/Mtvlog/HTjh

fXELOV, ciXXa nXrid^EL /Qrjfidxcjv

dno-

xojv

dpQi^xcov

etil1.

d-EfXEVOg

EGfxd, EOV ETll XOVXiO

Texte und Untersucliungen IV,

66
Ta7itiyo(f()oyHr,
/id/ufvoQ
.

Index graecus

wc (xuqxvq xuv2,

xb
16,

7i?.7]/n/u8XsTv
3.

/utiLov djiosrjxer
.
.

Plotin

9,

10 xcu-

OL

/uijurjGafitvoL

6ai-

Toi avToi [Christiani] ovx oxroiai


Tcc

Ijioviov
8,

avTwv

ed^.ovitq
//

oxtlv

eivcci

GXoazoTi&ov cmoerixaGL [nQOGiytzt (xrj zi xovxwv

(}?.f]S^Fj

d!^io7iiaT(i);z

xmI olfisvoi
a.

dTioTjxe
1,

xwv

dxvy7j/udzojv Epictet.

za uvTJv
/.tyaiv

ovToj-: r/fiv keyeiv


8,

6^

3,9].

k'iTivQWGLV dnoaivtLV xa27,


7.

?JyovGiy. Polyb. 12,

xal zavta
(oc

xd xaioovg

vvv

/uovoig
bfii-

avir (ft^oiv Timaeus] oiziog dcioTtiorojg

[Aristotelem

vjMV dnotrjxt

/nrja

bv xaTg

SoxHV era
L-TiccQyeiv.
3,

T(v SGT(}aT7jyT]x6ta)v
44, 7

to r^c STtayys28, 4,
elvcii

/ac.

aiTwv

ccQioTiiaxov.

10

neque ita absolute positam ut 27, 7 neque cum simplici infinitivo coniunctamhanc uocem alibi nie legere memini.
'/daig 6/uo(p)vslv 2, 2.

TOVTOv
6iao).g.

iJ[o)Mju(a'cov

rov

dno aG ig: xwv


ccTioaGELg
7,

fXE/./.ovxojv

xa.g

dcL07Xiorco2 svih'za rag


3,

xax avrcv
dcioTCi-

22.
..
9.
e\f.ia(t [ihrig
.
.

33, 17

roTg
tojv

d7Coyevvr]iLia:xTJg
dnoyevvrifjLaxa
8,

OTwg
(peiov.

ovyyQauid. Hesych. Qevpraeterea


ipEvojueioig

an oyiveGd-ai: xaxd
TtEQiovg
cinoyivoiJLf-vojv
X(j)v

xivag xvxXcov
dal
6,

S-vEG&aL
schol.
s.

....

dgioniozeveGS-ca

yivojuevcov

xal
18
se-

Arist.

Nub. 876 ap. Suid.


dcioniGrevLaGyM/.OL

aiTcv

u. dvaTiBLGxrjQlav:
.

[apud lones quos Thucydides


cutus
est
[cf.

ovzai

OL

/AyovreQ

Krger ad

2,

34]

/.arzov zoGovds ov '/.afxdvw inl


TOVTO) T(5 dvayvwofiaxL xal enayye/J.ovxai TtQOvorjGSGS^ai xojv xaiV(V fiad-I^XOJV
fxd'/.LGXu.

mortem

significabat; similiter atyirebist,

que apud Tatianum uerbo G&ai oppositum est in Galen,


(fd^OQuv,
jui]

OGOV
12,

d)V tcqovoovgl

pbilos. 22 p. 612, 15 Diels xrjv e

Polyb.

17, 1 Vr

(irj

oxav c ovziov TCQog x6


inl
in
et

oqcDuev

xjv xri'/.ixovxcDV

dvQwv

ELvai xad^iGxfjxai, xaO-dnEQ

xaxa^ioTiiGzeveGS^ai.

XOJV

dTCoyLyvojUEvcov l.wojv

anaO-avazitsLv: zrjg dTia&avaziL,ovGi]g tag wvyag 17, 23. aTia&avaxiteGQ^aL


8.

Plutarchi quae fertur consolat. ad


Apollon. 15
p.

109f

ol'el
1]

gv 6ia(poyEVO/UEVOV

fxovrjv

xtjv yw/^^v 27,

QaV ELVai

/Xfj

yEVtGd-UL
;

0V8

Tj

TvvaQcg dTirjd^avdxiGxai
l4.(nGX0xt?.r]g ... /.lav
.
.

ccTioyEVEGS^ai

uarios uocabuli usus

11, 23.

non bene
sxo/.d-

distinxit

Wyltenbach
.

dnaievxog:
xevev
2,

dTtaievxojg li/.ecavQOv
25.
xfjg

animadu. in Plut. p. 733 ed. Oxonj. dnoEyEGd-ai: xbv '^HQaxEixov EiTtvxa ovx dv d7ioEcaijU7]v
.
.
.

anavyaa/ua:
cl.Sap. Sal.
7,

yccQ

v'/.rjg

xal
2.

3. 11.

xdv

ojg fioicjg fjivd^oAoyovv-

novriQiag slgIv cmavyaGfjLaxa 17, 26 Hebr.


1,

xag
.
.

7]/ug

dnoeqaG&E
XTjv
11,

23, 19.

nwg

apparet

ylvEGiv

xaS^
25.

EL/uaQjuivrjv

Tatianum
uoce
uti.

xazcc/QrjGxixwg

hac

dnotqoijLaL

to

avxov
24

nag 6 ccnoEyofiEvog
d^e'/.rjfiaxi

xxTJ/bia 30,

an/.oxrig:

xfjg

anXoxrjXog

[cf.

ElyocQ ndvxojgnEQl xiva

xwv sx-

avxov
7,"

5, 22.

xog vkwv (piAoxEyvELv //' ovx exeIx6


/ue/.?,ov

dnoaLvs iv:
20.

dnoatveiv

V7]v

cmoEyofiEvov Epictet.

2, 5,21].

olg

x6

d-vt-fGX8iv
. .

Qaiov
alf/OGiv

dnoxaS-iGxv: w GnEQ

txEivoig [la-

dnoatvEL

15, 21. xolg

tronibus] f^oc egxl twyQElv xivag,

Index graecus
elza

67
.
.

Tovg

airorg

/nio&ov

roTg

dQvetGyhat: xovxov
?,sv6/j.tvoq 4, 27.

d()velGd-at xe-

olxeioiQ

ccTioxa^iarciv,
.
. .

ovtcd xal
rjv

OL vofiit,6fiSvoi S^eol

in^ay-

aQQrjXOVQyoi:
xayivofievoq

(jiaxevGavro vooov nsfJLyQcupovxtq

iv dixaQatqi^) xe xal Gxiolri^L xal dQQ7]XovQyoZq xa4, 3.

xovq

dvS-QomovQ

sig

xb ccQyaXov
S-eog

ccTtoxa^ioxiaiv

20,
.
.

18. 24.
. .

dQyrj: d^yj]

xrjq

(pXvaQiaq

vfv ys-

6 aoikevjv
(Jiv

XTjv

vnooxaxo aQ-

ciTioxaxaaxrjOEi Ttgoq

yatov 7, 5 [cf. x6 tjysfxovixov rj/ucv ig xo ^^ccQX^Q ciTtoxcixeaxr] Epictet.2, 18,


8].

djiojuvTjfiovevjLia:
fiaxcc
tiones.

ccTto/uvrjfiovev-

uerae Christianorum narra-

yovaGiv o\ yQafi/xaxtxol 28, 3. avxoq vnaQycDV xmv oXojv dqyri 5, 2. o Xoyoq iv dg/y yevvtjS^etq 6, 8. S-soq riv iv d^y^, xrjV de dgyrjv Xoyov vvafjtiv naQeiXri(pafi.ev 5, 16 Texte u. Unters. 1, [cf. Harnack, 3 p. 130]. xovxov tGfiEV xov XOGfXOV
XT]V d^yriv 5, 24.

quae fabulis ethnicorum opponuntur 23, 18. cf. 23, 7 avyx(jivax

doaQXoq: doaoxoq
inueni.
(?;(;
7/ (7

S-eoq

XOVQ

/uvO-ovg

v/lkv

xoXq

16,20. huius usus [exemplum non

7j/ji8X6QOiq iriyriaCLV. lustin. apol.


1,

33 p.

102 ajq ol ccTCOfzvrj/iovev-

(?

aavxeq navxa xa
xrJQoq
rifiiv 'Irjoav

xov g)Xqixov slati^qI

(fiXoGocpoL
xrjq

uox philosophorum: ot dnodsovGt xoGovxov


.

dGx^GS); 20, 28.


yrjq
xrjq

av. 67 p. 184'ra dno/uvTj/uovsvuaxa


x)v dnoaxoXcovr]

aGXQod-EGia: x^v dXoyov inl


noXixelav evXoyov 6id
daxQoQ-eoiaq
.
.

xa ovyy^dfi/btaxa

doxQO-

xcov 7tQ0(pi]X}V. 53 p. 142. 66 p. 182.

S^eolaq dnoel^ojaiv 9,29. dtdy^afx(jta


. .

Origen.

c.

Geis. 7, 54 p. 732 f inst


rj/nq

8,

5.

ovv dvanefiTtei

int xov

xXia, dno^vTj^ovsvfzaxcc

Qaxwvkoywv
(xri

doxQod-exEtv: xo
10,
18.
t

6td xr^v Sixe-

Xiav daxQoQ^exovfjiEvov

dsXxioxv

avxov

yfjiiv

nccQaax7]G(xx(o.
xo)

dnoaxoQaxit,eiv:

xevo-

dxovia:

dxoviav
11.

xrjv vXrjv ini-

o^wq dnoGxoQaxi'Qovxi xdq S-eioxdxaq Qfit]veiaq 13, 12. ot xov


^xvd-riv

^rjxc 22,

dxovoq:
xrjq

id xb

dxovov xal vco&sq


Xi^ecov

XvdyaQGiv

fxrj

dnoGxoga. .

TjXixiaq 33, 16.

XLt,ovxeq 14, 3.

dxv(poq:
xrjq

xcov

xb

dxvcpov

dnoGxccGia: vnod-eGiq
GxaGiaq
na.Q
8,

dno-

30, 8.

4.

avx aQxeta
dnsxa^dfie&cc xy
2, 9.

uox

philosophorum:

dnoxdoGSGd-ai:
vfjtlv

/Jioysvrjq niS-ccxvrjq xavyrjfjtaxi X7]v

GO(pia

dnocpegeGd^at: Ma^Gvov xaVOXv^nov XTjv avlrjxiXTjv dntjvsyxaGS^e


1,

avxaQXBtav oe/nvvvo/Lievoq 2, 19. x^v avxaQXBtav daxBtv 20, 27. avxe^ovoioq: ^laQ-ov ntnQaaxovXBq x(v Xoycov vfxwv xb

13.

dnQOvorjxoq uox

philo sophorum:

xd jusxd GeXrjvTjv dnQovtjxa Xtyovxsq elvcct 3, 6. ngovoovGi xcv


dnQovorixajv
3,

8.
:

dgex-q

uox

philosophorum
3,

xi^v

dvQeiav xal

xrjv aQBxrjv iv Gv/n1.

avzs^ovhxdxBQOv , xb Bioq avzB^ovatov yiyovB xdyaS^ov xy S iXsv(fvatv fxrj BxoVt o d-B^la xrjq nQoatQBOBioq ixxBXstov(XBVov [cf. lustin. dial. 88 p. 322 xovxovq iv iXBv&SQa nQoaiQsaBt
iov
2,
15.
.

noGloiq inieixvvfisvoq

xal avxB^ovalovq yevofjtsvovq] 7,13.

5*

68
z/j
.

Index graecus

Twr

ciiiJOi\ubV(ov

avTSgov2 p. 360 R.

(Jiyjj

voOx}8GLu
.
.

14,

3.

yQUcfig

aiio yvwfn/j

[Max. Tyr.
ttjc

1 9,

t6

aitecovaiov

drS^QWTih-tjg

yiojfct^g] 7, 21.

d7ioj).soe%' fjug
[cf.

x6

aQuQixalg 30, 5. i6xj]g: LCc xb tio'/.v/qoviov xrjg i6x7]xog 16, 3. nisi apud poets
XLGiv
aetatis recentioris

avxe^ovaiov 12,14 doctrinam de libero arbitrio hominum animaliura]. diu xo avxcovGiov 8. 3. yMx xb avxe^ovoiov
7,

Gnosticorum

non
.
.

inueni.

/.LXOv: o/.izoig
eccvxoi- 3.

negiTz/MGag

20. cf.

Rutherford, the
462.
vrjv

17.

17, 4.

new Phrynichus p. ogo og: xoTg etg


(j

xal oQ-

d^Tjvicctfiv

desciscere

rebella ri

TiooQ xb y.evodoqeXv XQaTcevxsg xcd


c(frjvi(':Gcaxeg 13, 22.

oQov yv/.ndovubvoig 24. 16. ysyovojg qui fuit: Scjygdxovg erbg


yal "^HQCiykbOvg xai xivwv dk).o)v
xoLOvxojv,

r.cfd-aQGia:
&e(v
d^sbg
7,

7/

clcfS^a^ala

naga
2,

xoj

ov

7to).).(JJv

yeyovoxojv o/.iywv xal 3, 28 [cf. Porphyr, uita

[cf.

Sap.

Sal.

23 b
a:i

Plot. 2 elg Zf]Q-ov '/ojqIov txaiQOv


Tccc/Miov avx)

sxxiae

xbv

vS-QojTiov
xr/g

ysyovoxog
6

xalxeS^vj]-

clifd-agota

xal

elxovcc

Idiag

xoxog].
STtolijaev

iixrjxog

avxov]. vouoj
4.

yrsGig: yeyovcbg
id x^g

fzt]

Ttd/.ai

TiaxQog clcfS^aQoiag 33,


t](fQCcivoj:
rif-ielg
.
.

ovy.

ifQcdvoutv

23,

19.

similiter usus est lustin.

ysvoscag xb elvai tcstiiGxevxa Q,2S. yeveaiv iaipoQcoxbQav i^aiQSxov 28, 1. 76Q-dvaxov XB


.

apol. 2, 11 p. 228 KQi]ay.evxa xal

vbGLV
blvcu

llv

/Jyrixe d-eiv 23, 20.

ojg

xovq
de
not.

bfioijg

avx)

dipQaivovxag.
[Plut.

xoiv})v

Tidvxcov ykvizGiv 12,

ceteris qui afferuntur locis

29. xT\g 6\
rj

(animae) xdxojO^av sgxlv

repugn. Stoic. 11
e.

p.

1037

d.

ylvsGig 14, 25. xtjv Tia/.aidv ys-

31p. 1048
10
a.

35 p. 1051 a. de

comm.
1064
f.

vBGLV TTaQaixoiuEvog 12, 12. itccGa

p.

1063

a.

12

p.

ytvEGLg

8,

10.

yvsGiv xrjv xaS^*

1065
est

Sext. adu.

dogm.

11, 94]

etuaousv7jv

11, 25.

xwv

vofioS^s3.

terminus

technicus

Stoico-

XTjGdvxojv X7]v yhvsGLV 10,

rum.

df)aQog:
ui]d' EL

,utj

(fe/S-QOjg 6ia1,1.

ysvTjxog: y vh] yeojyQaifia: ol


(fiag

yvr]Xi] 6, 13.
.

xdg yswyQa-

xl&ea&e :iQbgxovg aQaQOvg

ixTtovaGavxeg 22, 24.


xi]v dov/.eiav yivcoxoj
/nrj

doaQOi
x?jg

'/.tyoivxo, xccvxr/v

yiv(GXLv:
4, 25.

/.ccfzdveiv
fxi]v

/).sii]g xrjv dcpoQ.

xexxaivtiv

yivcjGxovxeg
svxvcfov

30,28. Tiolov

iTtiXTJtvua

28. 9.

xfjv

aixaaiv ova dnb agdQOJv


1, 3.

"^y'/.mGGO fj-avia:
y/.ojGGOfiaviav
ueni.

Xfjv

ly.xr]Gaxo

ndvxag aTtaccct/.wg
aQade TtaGrjg

4, 10. alibi

non

in-

^'E).h]vc.g Xb

yai aQd.Qovg 24, 12.


19.

t'.Qc'.Qiycdg (fojvalg 2, 7.

QiyojxsQOv 28,

xbv

y/.jxxa: xaira

rjucv /.byovxojv

agaQov
sem]

Gocplag dQ'/jiyov

[Moyccgucccj9.

31, S. xT\g

yaO^

^jniig

gov

(fi'/.oGocfiag 37, 7. o

xaxd

y/.JGGrjg &eoL xXvovxeg Aesch. Agam. 813 nescio unde hoc osculum Tatianus arripuerit]. xrjg
.

ovx d-xb ovx dnb

y'/.iTxrig 13,

31 [ixag

ydg

c.QOvg (pi).OGO(fOJV Taxiavog 43,

ixeivov yJXxrjg b Gxr/onoLog 26,


13.

xa aQdgwv yfiaxa
xoZg xovxojv oynaGiv

37, 15 cf.
c'.occ-

1, 2.

yvojiny.

xif}

xjv aiQOVidvojv avie-

Index graecus
^ovoio)
yviofiriv
yvojfj.7^]

69

7,

21.

rolq
15,

xazu
27.

Qaviriv fiXXov iJtcsq xtjv (xovaQyiav

ianQa^afjLevoiq
fihv

^^7]GxijGaxe xaS-aTtBQ iGyvQoig [explices

^Tjfiaai

OTcofivXoi yvojfitjv dh
15,
8.
(pi).OL
1

exMatth.
.

12, 29] vofiitovxeg

s'/ovrsg lOJ.oxorov

xoXg daifxoGi xaxaxoloviHZv 15, 10.

xaxol 28. z
29.

rrfv yvci/urjv TTJg yvojfiTjQ


.

vTcdg/ovreg
iQQOjfzlvov
.

7,

?iS,

rc(g yvoj/uag

TtaQaxQbTtovoi
17,
20.

xdrw vevevxvlag
yv(/uy 33, 14.

d^Eov

71QOGXVVHX8 /uaxi>dv xrjg svxaSlag evQe^bvxag x^ G(p(v delxEQLO. 7i()6g xo xevoo^sTv XQaTttvxtg xal drprjindGavxovxovg
.

xeg
21,

k^Gxal

S-soxrjXog
13,
21.

yviaig:

rijg

xov d-eov yvwoewg

7tQ0vS^vfiTj&r]Gav

10. 13, 26.

aVX^qOVGLOV

Xf/

G(f)V
3.

yevbG&ai diu xo dXxBQLa


aifiovsg
cf.

yQCcoXoyicc: rrjv ^SQFXvovg yQaoXoyiav 4, 6. yv(xv7]xeveiv: vvaxbv navxl yv/ivtjxevovxi xx^Gaxi-cci xo ^nixoafi'f]IJ.a

TtageSd-riGav 8,

ol

ovg v/uelg ovxoj (paxt 13, 15.


ol
vofii<l,6vof
S-eoi
.

20,

19.

7tk-

(frjvf

MwGtjg

TCQSGvxeQOg
2.

23, 3 [2 Cor.
7jfX)V

5, 2

xo

oixrj-

7]Q(6(ov

TtoXeojv
.
.

aifzoviov 41,

XrjQlOV

xo b^ OVQaVOV

S7t8V-

navTjyvQeig

7tQ0(fidGei novriQJv

(Svaaod^ai tniTiod-ovvxEg eiTisQ xal

bTiLxeXov^evaL

ai/novojv

24,

20.

bvvadfievoi

ov yvfxvol evQS&rjao-

itQayiag
yojvlcc: inl xag ycovi'ag
28,
13.

cmoxQvnxex^
ipecog

xaxoinavaGxdGsig ngay/uandvxeg ol dvxsvofievov 30, 2. &QOjnoL id xfjg xcv 6ai/u6vcv


. .
.

dXXov

d?.Xayrj 6al/j.ova

ccif/ovclv:
(kcijuovjvxa

KC

7ir]?Jvr]g

bTfavaGxaGecjg dcpis/usvoi
S-SGig

xrjg

xov

24,

26.

coniunctio

xeXeiov d^eov yvcoGeojg 13, 26. vno. .


.

durior.

avxolg

xrjg

a.ioveg'.
xrjv

icc xtjv

naQaaaiv xal
,

ol dvd-QCJTtoi yivovxai.

dnoGxaGlag SidyQaa
eiGtj.

yvoLCcv

fX(ov dnoeixvvxcii
fjiilxriadfAevoL

itQwxoyovog aixal xovxov oX

yaQ

avxoXg
.

aGxgod-SGiag dvaeixriv

^avxEg
xolg

elfza^fxbvrjv
.

xovxov xs xd (pavxda(jiaxa aiovoiv oxQaxoneov dnoetjxaoi 8, 1. 2. ol dcd'fxoveg xdg


. .

yriGavxo
ri

8, 4.

GXOixticoGig
Tjv
. .
.

avcov

t,wojGig
xrjv

/usd-^

STCOLOVvxo
xrjg

laixav
ialxrjg

bxXrjxoi
ysysvrjxi-

xpv/dg

l*

dyvoijv xal cpavxaoi-

bv

ovpav)

iov st]7taxi]xaoiv 15, 12. daifxoveg

(jibvoL,
/urjg

xavxa

xfjg

bnovQaviov
8.
/urjxi

xy

ocpcv

xaxot]S^eia xoTg dvd-^oj-

ij^i'jGav

9, 24.

dvxl nXavrj-

Ttoig efjiaxyevovxeg

noixikaig xal

xcv at/xovcov 10,

ye ol

iipevafisvatg
ipv/Jcg

QajxaxovQyiaig xdg
19.

daifxovsg avxol iibxd

xov

rjyovfjLb-

avxjv naQaxQSTtovai 17,


XoDv
el'aae

vov dibg
7C8Q

vTtb xrjv elfzaQfXbvrjv ne-

xwv

eonoxrig svxqv/nb/Qig

7ixit)xaGL xoig

avxolg 7tdd-8Giv olg-

(pdv

avxovg

dv

xal ol dvd^QionoL XQaxrjd^bv8,

xoGfxog TteQag Xacov dvakvd-^ 13, L,T]xovGa xov 23. ^ 6h (anima)


,
.

xeg

18.

xoiovxol xivbg slglv ol


sl/uaQfibvrjv

Sai/Lioveg oi xrjv

wqi-

d^fov

xaxd

7iXdv7]v 7io)J.ovg S^eovg

Gav
vlv

9,

23.

7]

yaQ xoiovxoi nag*


aifjLOveg

dvexvTtioas xoTg dvxioocpiGxevovaL


dalfioGi

ovxeg

ol

bnoloi

xaxaxokovd-ovGa
6ai6v(ov
14,
7.
.

14,

31.

xal ?Jyovxai,

7taQa(p6Q(ov
(fiGxsv/btaxa

dvxiGo-

xrjv

no/.vxoi-

xbv xqotiov 8LGIV, rj [ibxayo^evoL ngbg xb <pvGLXWXbfJOV OVX SLGlV olOL XC(l kbyOV(pav/.ot

70
TUL 24,
2.

Index graecus

nwq

xifXT]ztov

zovzovg na()

zrjg

G(p>v ds/.zEQiag

xgaahovGiv
18, 7.

olg oyficcTcov ivarTU)TT]g torl Tcolh] 8, 20 [suum cuique cleo munus esse

zrjv E^iv

zov Goj/nazog

dai/u6cf. 18,

v(ov elgIv ETtLcpoLZf'jGEig IS, 24


8.

inde a poetis Alexandrinis Stoicisque philosophis magis magisque increbuit opinio. quo modo Tatiani

20,19. /.yMx^EOv vvdEa)g7t/.i]z-

zofJiEvoL

ELOZEg

aTilaGiv

18,

10.

aQ/ovzojv 7ioX'/MV xal


dnoGTCc:
zT^

(j,vqlo)v rjfig

aequales de liac re senserint uideas, ne plura adferam, ex Celso ap. Orig. 8, 68 p. 742 b Aristide 1 p. 71 Jebb.

zvQavvcov
TtQog
zrjv

30,

13.

vky
avzolg

xdzo)

6/xoiav

vlrjv Tio/.EfxovGiv.

zovzovg
v/.rjv

61 vixv

Apuleio de deo Soor. p. 122 Oudend.


ridet talia Lucianus Graecae superstitionis acerbissimus osor quippe

dv zig
TCrj^LV

Q^e'/.riGtj,

zi]V

Tta^aizr].
.
.

GaGd-oj 18,

2.

OL

aifjLOVEg

GV-

fg vXrjg kaovzEg xzrjGa^Evoi


avzrjg
^

qui non
fuerit
1.

minus ex Syria oriundus


Tatianus.
cf.

ZE TtvEVfxa z6 drc
'/.iyvoL

aGozoL xal

quam

bis accus.
.
.

deor.

conc. 16].

aioveg

ot

xolg
eloiv

dvS^QojTtoig
CiL

eTCizdrzovzEg

ovx
e.

zivEg avyEyvaGLV zcv ETtl zo Xad-aQWZEQOV ZQaTtbVZEg, ol 6e zfjg vXr^g 67tL?.Egdfj.V0L zo ikazol
(JLbv

zjv dvd^QOJTicov ipvyaL 17, 11

zov xal xazd zo o/uolov avzf^


ZEvofXEvoL 13,
15.

ito/u-

[impugnantur
15, 6 p.

Platonici:

cf.

g.

z^g

vkrig

xal
2.

Plut. de def. or. p. 431c.

Max. Tyr.
ol
al-

TtovrjQiag elgIv

dnavyaGfiaza

17,

278 R.
Ol'

Apulei. de deo Soor,

Salf/ovEg

JtdvzEg GaQxlov fXEv ov

p.

152].

d^BQaTtavovOLV
'de

xaxzrjvzaL^ nvEVazixrj de egzlv av-

fiovsg,

z^'/vy

zovg

dvd-QOJTiovg

zolg

ri

GVfiTtri^Lg 16, 27.

fiovoig

al'/jJLaXwzevovCL'

xal o &ai\uciGwj-

zolg nvEVfxazL

zazog 'lovGzZvog o^O-cog i^e(pcvj]08i' EOLXtvai zovg TtQosiQtjiLitvovg ^GzaTg z^g d-eo20, 14 cf. 15, 10. ztyv^ Gssiag zovg dv&QOjnovg naQazQk.

EVGvvonza
fiig,

xal

^eov (pQovQovfxevoLg za zjv aL/LLOvojv

EGzl Gojijiaza, zolg XoLTiolg 6e ovaksy) 6h zolg xpvyLxolg 16, 30.


).E7iovzaL 6e xal
OL

vnb

zjv rpv/ixiv

TtovGL Ttoaig avzovg xal

^iC.ciig

nsl&e-

aiOVEg

egS-^

oze zolg dv&QOJTioig


25.

gS-kl 7iciQaGXvdt,ovzeg\9,ll.
.

ZQonog
Gzoi/uo'/-

kavzovg exelvcov 6elxvvvz)v 17,


Q-v{(Gxovgl (xev ov
yciQ

avzolg
.

zrjg fxrj/avfjg 18, 26.


. .

QaLWQt

GaQxog
zoGav-

'/sicGig
d-7]Qiccg

zrjg
Tj

zJv aifjiovcDV
.

djuoiQOVGi' ^(JvzEg 6e d-avdzov


i7tizt]6EVfiaza

19, 4.

zJv daifxvojv

TfQazzovGiv

dGizia zolg iv zd) xogijl) TiQog zo


xaxoTtoieZv i/QjjGazo 19, 16
16.
cf.

zdxig xal avzol S^v^GxovzEg oGaxig

13,

TiQog

ccTiSQ

bxGzag avzdJv iGyv-

ELV (jDQLxaGLV ineidv na(jEi),ri(jLfiivriv


VTCO ZJV aV&QOJTCOJV S^EaGOJVZaL ZTjV
L

av zovg ETtOfxevovg avzolg zag dfzaQziag ixTtaiEVGOJGLV 15, 14. 6id navzog xal 6id zov 'C.fjv dno&v^GxovzEg 24. xazd zo avzE^ovGiov 15
,

avzcv VTCrjQEGiav

GcpiGLV av-

zolg ovIevelv zovg dvd^QcoTtovg dneQ-

d-avdzov vofxovg zolg dv&Qojjioig nafjaEixaGLV 17, 4. zolg 6ai. .

ydt,ovzaL 19,

5.

o vogjv xal 6 kefjLiGojv

fjLOGiv

zo
2.

nkrjjUfiEkElv /aeI^ov

ditoLOzrjC^ojfj

y)V EQv xal 6


(lEvog

afj,vvEG&ai

xal 6 ovkozovzovg ?.afid.


. .

arjXEV 'La zo

dnEiQOV

zfjg

zog
15,

16,

OL 6ai(xovEg
Tthj/LLfiEElv
rj

zy vvv

vovGLV orid-ovg 18, 25. eIgIv voGOL aljuovEg d' kavzoXg zovz(jjv zag alziag TtQOGyQacpovGiv
. .

TtQOg

zo

XazaXQ(fJ.EVOL
vtco-

23.

zwv

6ai(x6viov
(jLEzavoiag

GzaGig
17,
1.

ovx EyEL

znov

SGzi e ozE xal avzol /EifidivL

Index graecus

71
Sext. adu.

da i/uoviov: xo^rjv

a()Ttaaai d^.Eiq

mathematica).
7,

dogm.

xal x6 aiixviov aoi avvaywvLaaaS^ai TtQoaiQf/ 21, 17.


()t]),7]xi'i()L0v

54 ix

xijq xojv ataB^TJaeojv 6ia-

oXriq.

[uox lonica ut omnes


;

iayekv: xoiavxa
Tttq rifxq

h /U8?.8x)vx6q
12.

quae a rjXelv deriuantur


tur (fVTOv]
(OGTISQ
x<\

supple-

LayeXxe 23,

rjXtixriQia

vvQ-heiq elalv v)uxai, xov avxov

idyQafjLixa: 6idyQafji!J.a ... daxQOi^toiaq dvaei^avxtq ionsi) ol


xolq

XQOTtov xal xa liofxeva vnoaxaaeojq iaxiv 19,


taxLV kv xoig (pvofievoiQ
22, 6.

xr/g avTfjg

xvoiq

nal^ovxeq 8, 5

[cf.

28.

6h

Moer.

p. 207, 20 Ttexxeveiv xxixol,

di]/.7]xi]()iov

diay(^taf/.fji[ax]t"C.siv 'E?j.7]V8q.

Eust.

ad

II.

p. 633,

64 naidtd xiq b diaiylvexo


h,

riiXLOVQyeiv: xavxrjv b AvalaxQccxoq irj/uiovQyrjaev 35, 17, o ^f/uovfisvov XL yvvaiov Qa^ixalrjq


i6tjfxiov^yi]08v

y^afifiiofxdq'
avxTj xveiaq

cpaalv^

ovaa eioq dtd xwv


/i)^(Jiq

iv 7i?.iv0^loiq yj^cpojv hS,rjxovxa ?.sv-

36, 20.

b TtoQTtaq
7.

xal

f-'kixaq SrjfZLOVQyiv 9,
.

xcv X8 a^a xal fAEkaivojv. xov Tcaiyvlov xove nagd

^ih]ia-

arj/isla

xwv hvoLOJV

otpiaiv

(xovL 8v xo) [frg. 209] ^jU89^v8i iayQa/ijLilt,8i

avxoiq avS^QOJizoi dedtjfiiovQyt^xaGi


[sc. litteras;

xv8V8L.^

Hesych.

dicitur]

18, 30.

neque tarnen hoc bene avxbq nccv xb


.
. .

y^ayL^iiaiioq' naiid xiq h^rixovxa


iprj(p(ov

?.8VX(v

xal ^aXaiviv iv
Poll.
.

ev nioq tyov irjfxiovQytjaev 19, 16.


d^eh]lxaxL
7.

yaj^aiq

klxofjihajv.
. . .

7,

206

xov rj/xiov^yrjaavxoq

13,

xv8iaq
(j.i'C,8iv

Eirj

xal iay^aPoll.
ip^cpcov

rius

x^v v).r]v Tjfiiov^yTjGaq [libedictum est pro xt/v vktjv iased


6,
9.
cf.

xal LayQafAfjLiafMoq.
7]
.
.

9,

99

rkcc

no)J.ojv

xoa/iKJv,

quae

s.

u.

v?/

Ttaiid

nkivd^LOv

saxl

/oj^aq
.

iv
. .

adnotaui]

yQa^fxalq e/ov

iaxaiivaq

SrifjLLOVQyia:

ruxLOVQyiav xrjv vn

6l?jq7]/x8V(ov de 8lq

ovo xdiv ip^<p(v


xiyvri xf/q nai-

avxov
5,

yeyevjj/Ltavrjv

yaQiv

rjf^oiv

xaxd xaq yQoaq


iq

t]

6.

ixl

7i8()i?,^\p8i

ovo

xpi](p(ov

tifxiovQyoq:
XQUXTjq

xrjq

/uev

EvS-v.
.

ofioyQOcov xrjv kxEQoyQOJV dvaXsLv


.

xs xal Krjcfiooxoq
6
xjv

iyyvq de iaxi xavxi^ xy

itai-

elalv OL 67]f.iiovQyoL 34, 15.

i xal

iay^afXfxiGfzbq xal xb

Xoyoq TtQO
xaxaoxevfjq

xrjq

av&Q(67iajv
l

6iayQafifilt,8iv].

dyyskcjv rjfxiovQybq
o
. .
.

alQsa Lq: xb
voiaq
5,
. .
.

(xeQiod-ev oixo-

ylvsxac 7, 12.
.
.

d^abq eiTtSQ
riv

XT]v
cf.

diaiQeaiv TtQoalaov

xaxOxevdxSL, TCovrjQoiv dv
14.

26

adnot.

Vva xb sv xt

TtQayfixojv 6t]/jtiovQy6q\9,15.

vnb
xrjq

aaytjfzdxioxov vofjxai Ttgb xov


in8xd xriv iv

xov ndvxojv TjjniovQyov

6,

idxQiGLV ).a8LV, xb 6e xexoofxi]fA,8Vov


.

iadXksLv:
\pv'/fjq

Qioxoxskr^q
xtjv

avxy

iai-

SiadXXEt

dS^avaaiav

Q8GIV

12, 26.

27, 3

impugnat.

cf.

Plut. adu. Col.

39 p. 1124b
ovxii)

xalq ias/.tj/ubvaiq

laixa: y xov Xoyov vvafiiq xov X8 aQ^avia xijq dnovotaq xal xoiq
GvvaxoXovd-riGavxaq
xovxoj
xfjq
7,
. .

xal vaxaxovaaiq ala&^oeai.


p.
ixvd^cov.

de poet. aud. 4
Xt]8va)v
lun. 17 p.

19e xjv iaede fac. in orbe


(thesis

Gvv avx)
29.

ialxrjq

TtagyxijGaxo

xd

... SQTiExd
.
.

xal xd

930b iadV.Exai

vijxxd xal xd

xsxgdjtoa

/ueS^

'

72 wv

Index graecus
bTCOiovvTO Tijv iaiTCiV txXriOV(JC(VOJ

xazd

ZTjv

EXTtvQcjaiv

?.6ycp tcXeI-

TOL Ttjg iV
VTjfxhoL
tcvtriQ

ldlTt^Q

yiyEZTJq

9,

26.

TCi

/.oma

ovag zovg (j.oyrjQovg zwv ixaiojv ELOi/yELzai, 2ojx()dzovg tvog xal

sxeivoLQ

iai'xTjg

iorlv

16, 26.

HQax?Jovg xai
ovzojv
3,

zivojv d?.?.ojv zoi-

iaixad-ai:
14,

/u6v)j fzev iatzcofiEvr]

27.

21.

y^a:
tjv
tv x6o/i) nXeove21, 15.

etcei^ezo zolg zov iaaxd3,


1.

LUXOvoq:
iaxovov
15, 5.

^liv iazt aoi

iaxovog

rov

rov

TtSTTOvd-OTog

&80v

diaxa/uTjig:
jurjastg 24,

XTJg

ivravS-oZ iaxo o-

zovg (J.EyQL avzov xazavir zolg dy/uaoiv zolg ID.dzwvog yQojfjLEvovg 3, 5. zriv tie^I zo ETtii yfxaai 26, 28. oyixa x).7\Q0V0iav 4, 7. zov

Xov GyiiaoLV

ju/jaecog 22, 18. 10.

otol'/siwv caxoo-

yfjiazog xXrjQOvdixog 27,


oiojEig
.

2.

azanoi2.

tqi'/wv 6iax6a/Li7jiax6afj.r]aig

ziv oy/ndza)v zag ia. .

aig 13
29,
10.

6.

dhjd^dag

oyyizoiv oydg 27, 4. xiXiaig ov xazayQWfJLEd^a

33,
7.

6ia?.kyeod-aL: MrjTQOojQog
el/,

sv

oyjJLaoiv davvaQztjzotg 37,


'^EkXrivoyv

za

TCO Ile^l '^Olitiqov /.luv ev/]&cog di-

yixaza 30,
v(jlojv

6.

TtEiod^rjZE

fxiai 24, 6 dissertiit:


3,

cf.

Fabric.

zolg yaGLV

26,
4.

ad Sext. adu. dogm.


iccifOQCc:
bv
.

9.

EXEivov ypiaza

M,

16. za zd aQ-

vndgy^ov xal rav-

aQwv yixaza
vrjG7jZE

37, 15.

(xriE cpd-o1, 2.

Tov iacfOQag iv avzc xexzrjzai 13, 30. iacfOQcd ziveg zwv fc vh]g
fliv
ocrjg

zolg

zovzwv
.

oyfjLaaiv

vo/j.o&Ezovvzog

12,

30.

LCitpoQai ziv&g bIgl


13, 4.

zd yixaza
olg
Tio'/J.ri

29, 16.

EQyov eavzov zovzovg nag'


iazl

iv ccvzc

ovo nvev-

oy/xdzjv
8, 21.

Evavziz7jg

yQrjaaoQ^E zolg y14, 4.

fxziov SiacfOQag 12, 18.

fxaaiv

Tj/ucv

xoivcovovvzEg
9.

diayfia: ola
zcc

yccQ iaziv vfxwv xal


24,

7]!xjv

zolg yixaOL 21,

tceqI

iyfiaza;
2,
zcc

18

[cf.

lustin.

zwv xaz'

avztjv oy/udzwv 37, 11.

apol.
?,i.av

15

p.

242 ovx eazi de

TiQog zrjv dvdxQLOiv

zwv oyd-

iccyjuaza xazcc xqioiv

zwv

43,

14

[cf.

Athenag, suppl.

GoxfQova aloyQa^ '.u naar^g ev (pL/.oao(piag dv&Qconeiov vneQZEQa EL S jur/, xav Scozaeloig xal ^i?Mivielog xal l-iQyeozQazeioig xal
'ETtixovQsloig xal zoZg d)J.oig zotg

11 p. 50

Otto

avzwv zwv oyovx avzi'vEg

fxdzojv

olg

TiQoOEyofXEv

d-QOJTCixolg

ovoiv dX?M d-EO(pdzoig


.

xal
Tjfxwv

d-EOLdxzoig
ol XoyOL

olg ivzQEcpfXES^a;

zoiovzoig

noitjZixoTg

iccy/uaoiv

?Jyw t'fuv dyanzE zovg sy^QOvg


VfXWV xzX.].

01/ ofioia].
IXEvm

EL e Ol) zTjg exeLvojv

dvztyji 7iaiEiag,zi juoi ogag aiQOV-

oy jxaz itELV.
oyfxazl^ovoiv

Evavzi'a
4, 13.
6,

savzolg
ol

iay/idzcov ojv ^i?.(o

ia-

a>g ol ^zw'C17.

lidyji; 28, 21.

xol oyfxaziC^ovoL
Sext. hypotyp.

wanEQ
//?)

L'qxELV uox Stoicorum: ov irixojv id zrjg vh^g 5, 2. nvEl^a zo


.

xo(jaxg)ojvOL oyfxazi'C^ovL 16, 11


[cf.
1,

13

oyfxa-

ia xrig

v/.Tjg

irixov 5, 10.
7, 16.

zI'Celv keyo/xEv,
(fiaal

xaS^ o oyfxa Elval

i'xaiog: b lxaiog

zloI zoZg
1.

zivEg zrjv zivi TiQdy/xazi


ETiiazrjfJiag

zwv

ixaiojg Tto/.izEvo/Liavoig 15,

ex
zc

xazd zag

Crjzovuf'von'

Stoicorum philosophia oazig iv

d)i?.wv Gvyxazdd^EOiv].

Index graecus
oy.LiA.aTtic:
oxifaortjg

73
QaazLXOJz i()ag
. .

...

17, 13.

(xtzaXafji-

fheoQ ylvetai 6, 23.

()6xLfiog:

Te?.7]aa6(jov
1, 4.

ol

6o-

ziv (nvtiv vvdfjiftog 17, noixiXlai vsvqojv ze xal t^jv ai


15.

xif^czatoi

jiniwv 6 y^afx-

oaziojv
xaO-^
19, 4.

juarixog, avriQ oxLfxwraroq 39, 14.

ovx avzal 7iaQaXr]\pbig havzag Qaazixai zivig f-lai

o^a: do^ag

iSifiay^xojv 28, 21.

rag nsgl tovg Xyovg ^ag 32, 20. oS^tj xelfvov dv&()codlkoTQiaig o^aig zdTiiv^ 33, 4. (jiavxov XQaxvveLV 37, 3. zag 7it()l

nv rb iv

vva/uig: naa dvvufxtg oquzwv ze xal doQazojv ijv avv avzoJ 5,' 19. ix zijg zov itazQog Svvdfiewg 6, 3. xazd ZTjv zov TifTtoirjxozog avzov
vvafjiLV 13, 9.
zf]g dvvdf^tojg

Z(v

xaz^

Al'yvTtzov
6i^

d^swv

6S,ag

av-

^Aniojvog 28, 29.


elg

ovtlfjojv ztjv

avzovg TCQay/xciZFvofAFvoi o^av


cf. zrjg

[constructio insolita sed

eig

zov zo doQazov 5; 5. ^wfiet &eov 19, 28. XoyoJ S-eov dvvd/uecjg Tj zov ?.6yov dvvafiig 18, 11.
.
.

avzovg d-Q^axelag 17, 28. ztjv zovg fitfirjvozag orjO^eiav 19,


20, 20.

slg
10]

7, 19. 27.

5, 16.
5, 21.

20, 14.

Xoyixfjg

dvvd/newg
o/Lia zfjg

7, 7.

jotieq tvav[spiritus

(fvaojevoi dia opjg [hoc

6vvdjUfojg

avzov

a Cynicis usurpabatur cf. Dio Chrys. 4 p. 164R. dno zov zv(pov xal zfjg crjg fxiXQOv ZI dvavTjxpai. 8 p. 286 zov
sensu praecipue
llQ0/ut]S-8cc ooifiozriv

sancti] xexztjfxivj] 14, 28.

vvazg: zov
,

Ttvtvfxuzog zov Svvaot


.
.

ZioztQOV 7 30. zeg vvazol


.

dvael^av-

naQaLZijoaod-ai

ZLva

(bg sfxol

Soxeiv

xazaXawv ino
.
.

?,v/jievov

tTfccvae

ztjg (fjiXovixiag.
^rig

11

iEcpd-a^ixbvoL

Soctjg dnoXzov zvcpov xal p. 309 vno dozag ipvxdg] 28,

vvazog rj avzr] xal firj dno&v^/OxsLV 14, 11. owaaL vva12,


17.

zog sozai 18,6.


vvazol
Gtjfialveiv
fjLEvov 18, 29.

azi'yoL

slal

10.

XriQaivEL
7t

ia o^Tjg noXXrig

zo avvzazzzd xad^ f-xaoza vvazov xazavoTjoai zw (jlti dno.

zjv

aQ

vfA.LV

e&jv za irtizrjev7.

oxoQaxiQovzi zag S^eiozdzag


velag
13, 12.
.

SQfjLrj-

fxaza 34,
13, 4 [cf.
7]

6.

locus corruptus 12,

6ia(poQai zivsg eloi o^rjg iv


1

avxw

zd) vevixr]f/.6vo)

navzl vvazov ndXiv vixv 17, 8.


.

Cor. 15, 40 ezbQa (xhv

vvazov

Ttavzl

yv/Lcvi]ZvovzL

z(vv inovQaviojv dd$, kza^a h

xzrioaod-aL zo

inixdafATjfa 23, 3.

t] z(v euLyeicDV. XXrj o^a tjXlov xal dXXri o^a oeXi]Vi]g xal dXXri o^a dozsQJV. aazrjQ yaQ dazeQog

vvazov

Ttavzl ipsvsTg dnocf)]-

vaoS-ai 32, 19.

ovh zd

zfjg

lazost

Qiag dXrjS^evsiv vvazov 32, 22.


. . .

ia(pb^ei iv

oct//].

vvazov avzolg (post vvazov


tjv)

So^o [zavia

[uox philosophorum
11

cf.

addam
vazov
dens:
zrjg

17, 29.

[x^yQig
25.

rjv

v-

Chrysipp. ap. Athen,

p. 464 d

dvS^Qo'jTio) 22,

ZLVsg 6h xal o^ofiavelg xaXovGL zovg cpi/.oS^ovg]: SoSofiaviag ani'iXXayfxai 11, 29.
Tilvrjv
lcc

vGcoTtTjZixog commouens persua-

ndvv
c.

vGJTtrjZixaig

ta
5

zrjv
9.

dv&Qcoixpev-

ovyya)Qf'])g

stQysi

49,

o^Ofxavlav 21,

[Orig.

Geis. 2, 11 p. 396 e et h
Ttegl

^Qafjiaz ovQyia: noixiXaigxal

eZ xal

zov lova

vgojtct]-

GfjLivaLg Qa/LiazovQylaig 17, 20.

zixov ZLva TtaQad-saS^aL Xoyov de

QaazLXog:

nojg

yaQ dv yivoivzo

uerbo

vaojTttlv

QaazLxal xal iiizd zo dno&avHv

dere conuertere

commouere persiiasc. pudore incusso

74
[//... GirtjO^tia y.td tni xcd Ticioay.altlv TSitiv
Suid.]
cf.

Index graecus
toi
TitlS^eiv

),y.ir-

yal dvGmntlv.

5 p.
?}

531a
dijfiov

y.by(jt(TaL

aG.kojg kvzvyydvovzog
dvGojTTovvzog
cf.
(i.

epist.
5,
1

eccles.
,

Galliae

ap.

e.

2^^^^(^ iubentis

Eus.
Gx^cu

HE

58

z6

vtviyr^-

Epictet. frg. 86 Schweigh. ojoritQ

ibid. avTOvg oix ivocoTtei. homil. 61 ovze htavekc idvaoJ:tei. dvoajTieZ /ut xal 4 Clement. 5,
ttg
i?.7iidag

Tik^&og dxQLZjg alzovv zi Gt


Llojv

zwv

ov

dvGojTiel, ovz) fitje

yXov
vGO)cf.

ddlyojg ae dvGojTtovrza iaz^aTt^^g).


8
13.

ayei.

14

ddvaajTir/-

532b

TicjOGd^bfJLbvovg

xov [immobilem Rufinus].


9,
p.

Hippolyt.
dial.

TiovGiv olyf-ioig yal

(fl/.oig etc.

12

dvoaj:ir,i^tlg.

lustin.

77

etiam Lucian. quom.


sit 41
?}

bist, conscrib.
t]

274

OTL

fjLSV

ycu
ioTi,

TOGavza
ovfJ(ftj/ui

ovv xal zoiaiza vooji:rjoaL lyava


GOL.

alo/vvofjiivog

vgojtiov-

fxevog].
'f

46 p. 154 ia
fiv7jfzr/v

d CO Q
11,
4.

). ri

71

7]

g:

d^eovg cjQoXrjTtzag

TOiTiV voiTidjr ifig ael


t/iLV rot &8oT:

68 p. 244 ycu
VfJLg
fltj

er

tyyvQtlv: zt/vaig yal


yvQy'iGag
7r o'/JMlg

STiLVoiaig ly-

TOVT)

VGOJTII^GOJ

TielS^t-

36, 27.
zijg

Gd-ai ToTg didaGy'/.oig

Vfziv.

Clem.
xr/v

tlog:

zo ... kydzsQov
7, 12.
zrlg
. .

tiou]-

protr.
yjg

p.

avzog
),a).eZ
c.

rjfj

gol ivag-

Gecog elSog
.

d/uagziag

?.6yog

vgojtki'
Geis.
1
,

ccTtiGziai:

Orig.

44

p.

360 c
?.8yoj

zavzcc

Ttoog

zov
6

^lovcov

ovy

driLGziv

XQLGZiavog
v.)j.u.
7t t-

zdi ^WQixu]),

yal
zojv

Z(v

^HGaiff,
t/tv

zd sl'tj 16, 1. z6 zoLOvzov zfjg GVGzdG8cog eidog 16, 22. z^g yaylag zo elog 19, 18. zcv avzo elog 30, 1. zJjv TigdcSiv 7iv zo ZOLOVZOV fidog 36, 21. cor. . .

dvG0J7i)V

iy

yoLvf^
yz)..

rupta sunt Tiv zo iv avz(j eidog


19, 26;
e. g.:

TiLOzevfiavojv

ozi

4,

90

p.

aliquid excidisse uidetur

570 e
jutj

Jf.yog

nov

/usv

dvGmncJv
zoiovzor.

7ia(jadt^ccGS^(u

z6

zo iv avz^ (d^EQaTislag) eidog. elxihv yal ofioifelyojv: &eov


. .

propinqua sunt [Lu38 wGze /ne fxrj aTtoyzalvai, deipwg avzovg 7/ &e6g tdvGOJTirjGe yaual yaS-y/uh^r^ yal ovy e/ovGc:. dnojg oSevoi. sensu angustiore et in malam tantummodo partem inclinato dicit Pluciani]
illa

quibus locis

coGig 12,

19.

elyojv yal 6/uoiwGLg


.

asin.

zov &eov 16, 13. 6 zov S^eov yeyoviog


zfjg

yaz* elyva
29.

7,
8.

elyova

dS^avaGiag 7,

zavQog
elyova

EGziv iv ovQavdi,

ical ZTjv

Gcpdzzeig avzov 11, 15.

elyojg:
.

zavza

7j/li(ijv

leyovzojv

tarch.
zr/j-

de

uitioso

pud.
fie/Qi

p.

528 e
fj.t]6e

ovs djco zwv elyzwv 13, 32.

ciiG/vvzri?.iav

zov

dvzi'/.bJteiv

zolg

to/usvoig

iittl-

yovoav dvGojnlav (ovofjiciGav. etiam magis notionem restringebant Stoici: cf. ibid. p. 529 d oS^ev ei^i"5 OL

elfiaQ fievTj: zo fi8?J.ov d7ioaiveLV ov yad^ EifiaQjievriv zf/ 6h zwv oLQovaevwv avze^ovGiw yvwfxtj 7, 21. yeyovozeg 8, 7. yaO^ eljuaQfxevrjv
. . .

Ol'

yaS^ yaB^

elfia^fitVTjV dyfievoL 10,


eijuaQ/bisvriv 12, 9.

Szoj'iyol yal

zw

Qr/uazi z6

9.

10. yt-

atG/vvEGd-cu yal
alsiGS^ai

dvGOJTCtiGxi^ai
jurje

zov
zrjv

veGiv zf)v yad-' eifxaQ/ubvrjv 11, 25.


alfioveg
o*t

6i6Gzr/Gav ^iva

ztjv eifiaQfitvrjv
. .
.

wqi-

OfKowfjilav zoj Tidd-tL TtQocpaGLV zov

Gav

9, 24.

idyQaixa
.
.

dGZ(jo-

/MTizeiv d7to).in:wGLi'.

uerbum
p.

ac-

&eGiag dvaei^avzeg

zi]v el/xaQ-

tiuum legitur

ibid.

530 b

zw

fiivijv elay^yt'iGavzo 8, 6.

i/izwoav

Index graecus
ovTOi TTjv eifxaQti'Tjv
11,
5.

/o
zoTtiov

zfjg

tx7iv()og:
22, 29.

zo txnvQov

eifiaQfj-tvrjg olxovo/Ltog 10, 24.


zfjg

av-

xovg olxov^ovg

11, 26.
zi]g

zaizrjg vofxoQ-hag
zrjg HfXKQfyiivrjg
.

10, 10.
.

zovg av-

ixnvQioig
.
.

uox Stoicorum:

zov

Zi^vjva

Sid zrjg ix:xv(jojae(i)g

dTCoyevv^/ucczcc

dTtoipaivofXfvov dvLOzaad-ai 7id?.iv

8, 9.
. . .

fxi^zi

ye ol dcuf/,oveg avzol
eifxcc^/uh'rjv

zoig avzovg int zotg avzolg


iv ZO)

3, 22.

iTto

zrjv

Ttenzc-

xazd

zijv

ixnvQwaLV kyo)
6i-

xaat zoTg ccvzoTg Ttd-eair oiontfj


xal ol dvd-QQjTCOL XQazrj&evzeg 8, 19.
H(xaQlJ.bVt}g
.
.

7c/.ti'ovag

zovg fzo/rjQovg zojv

xaiwv

etarjyeizai 3, 26.

ixTtvQOJGiv
27, 7.
//

dvmztQOL

10, 7.

cf.

ditoidveLV

xazd xaiQOvg

exe.

Theod. 69

sq. p. 985.

iKl *Paii)-ovzog ixJivQOJOig 40, 16.


zrjv ex-

slarjyetaQ-cci: iv Z(

xazd

ixzelEioi'v: zdyad-ov, o
ikevS^eQici
zfjg

zy

nvQioaiv koyco nleiovag zoig yLoy&tlQOvg zojv Sixaljv f^lorjyHZcci


27.
8, zi)r
6. 3,

TCQoaiQkaeojg

vito

ZOJV
7,

dvB^QOjTCojv

ixzekeiovfisvov

HfaQibVTjv da^yriaavzo
. .

15.

zl

v[v

//

rkavxlTiTifj

ix(p8Qeiv:

zl

aefxvov (pO.ooo2,

OEfxi'OV eiariyyjaazo 34, 27.


6

(fovvzeg i^t]V6yxaze

18.

xcc 7t (c rv:

xdv iv

Tiozccf^oig

xdv iv
Sap.

ix(p)V8Lv:
ozivog

o d^avfxaaiojzazog ^lovi^EipojvtjOEv 20, 16.


4,

d-ciM(aaciigsx6a7iccvrjS-)7f

1 [cf.

0(jS-jg

Sal. b, IB iv zfj

xaxia y^div xazedaapol.


.

locus coiTuptus

14.

Ttav/jd-tj/xev. lust.

1,

13 p. 40J.

ixcpojvTjfza: aiaxQJV
vrifxaaLV 25, 13.
ix(p(}jvri(j.aza 34,

Yix ixog: exixog


aszai 19, 24
zig
eig
[cf.

aavzo v xazaaztj'
Sap. Sal. 12, 12

Xywv ix(fojxazd S-eov zd


,

23.
.
.

xazdazaclv aoi i?.evo8TC(i exixog xazd dlxcov dvS-QcoTiojr. Luc. 18, 3 ixixrjoov fze dno zov
dvzLixov fxov].
exLXog ylvy aav-

ix(pojvr]aig:
iv

d-8L0Z8Qag

zaog
zl
.

ix(fOJVYia8ojg '/.oyoig 14,


ojg

1.

Ttvyuy

avyxQOVEig

zdg

zov 26, 26
sicut

[cf.

Rom.

12,

19
.

ix(f0JvriO8Lg
fxrj

avzojv

[litterarum]

kavTovg ixdixovvzag.
ultionem

ixLxelv

28,
.

16.

.,

Latinum uindicare,
sumere,
alias

alias est
quoiiis

ixy^ojQ8tv:

zojv

v^8Z8Qojv

ix-

yojQ7]az8 26, 17.


i?.dzTO)fj,a:

modo

arcere iniuriayn.
1

HGrotius

OQJ

8va
cf.

xaza

annotat. in N. T.
ixxt]Qvaaez

p. 873].

Ttdvzojv ZOV d^dvazov


i'/.azzojjLicczog

i' yjdovfjg

ixxrjQvaaeiv: (bgdd-eojzdzovgrifxg
28,

12,
.

3.
.

xal Porphyr,

30

[cf.

Lucian.
s^ijg

uit. Plot. 1

zov

7C8qI xQrjfzaza
6vvf]d-8ig d:io-

Alex. 38 ze?.sz7jv zivcc awlazcczcu

xal zo 6av8it,8LV

fxfj

(Alexander)
ZEOVfxsvcDV

zqicov

dsl

ozfjvai ilazz(o(jLazog.

r/fEQiv

xal iv fxev
T^V

i^axy8V8Lv:
dvS^QCTToig

6alfOV8g

...

zoTg

Zy

TlQWZli

TtQOQQI^ig
si'

dioTtSQ
r}

if/.axy8vovz8g 17, 20.

lA.d-r]vyL

zoiavzTi'
i}

zig dS-tog

i[jiTtol'C,8LV\ Zfjv

dd^dvazov V7t6 Zjv


immortalis
ifino-

XQiaziavbg rjxei xazdoxoTtog zwv OQylwv, (pEvysza)]. ix7tai68Vod-ai: rtaQ^ rjfiwv ziv
'EjtixovQSLog

zov
vtjv
Sit,

oojfjiazog (xeqjv ifX7to6iC,Of^-

quae
18
cf.

qiiamuis
19

corpore se impediri patiatur


22,

slozcDv ixnaievsad-e 20, 26.

17,

nv zo

xixTtoQveveiv:
11, 21.

zrjv

ixnoQvsvaaaav

ojv yLv6(J.8vov. Plotin. 2, 9, 7

oaov

avzfjg TiQog zo Q^elov zo v7i8Qdv>

76
tixtQcuov
fii'vtL

Index graecus
>nd

ovx

hunotj-

/Mcc xoTioig
itaxiai xal

avS^ig hcrivd^rjOav

at

civt^Qocyr/oav

ovavog

^tvfi (c (> TO
fiiv 22, 7.

()ia

rb ivufiaQXOv
rrjv

tvaQ^Qoq:
ifiovi'iv

xaza

tvaQ&QOV
rrjc dv-

16, 25.

xaxtiQyovxog. ovde sympos. 8, 9, 2 p. 731c // ipvxrj xaivov oihv ovdl xolg naXaiolg tgrjv&t]xt xaxiag bidog].
7iUL,ovvzog
. . .

tvavficr. vianf-Q l'vavafxa

igccQxrijutc: orh 6 fxefiTjvibg axvtidojv igaQXTjfiaoi d-sQaTtsvexai 1S,2A.

vdfifiOQ CCVTOV X8XTtjfXV7/ 14, 28.

tvveozrtveiv: o ivvfOTXtvaag
lieyiO.i^

rf/

TtoXei

21,

1.

Plat. legg.

12 p. 949 c bvvtoxtevovxeq iv xf/

t^ccQXVbiv: xiv yQafJLiixiov (>xvEig xbv nltiJLOv 28, 15. dicere uoluisse uidetur Tatianus quid
litterarum bellum concitas?
certo

ex imitatione Piatonis agnosco lustinum. xjv ivvoiwv ivvoLW. otjfxtla


TtOFt.
. .
.

uerbum scaQxifiv non apte


suit.

po-

18,

29.

oi-6h

an tvvoiwv ovvxterra:

bcaoxbZv:

xrjv 7toXvxoiQavlr]v fiX-

csojg xe oo(piGxixfjQ 13, 32.

tvxavQ-ol
2, 9, 4

in

x^g ivxavS^oT
[cf.

6mxoa(jiriOto)g

22, 17

Plotin.
xojv

fzexacpeQOVXiov

dno

dyaXfiaxonouv xojv evxavd^a]. ivxf-v&fv in terra: xotg ivxevS^tv


vd-QomoLg
fiaviav
4,

Xov TJTteQ xtjv fjLOvaQyiav s^tjoxj]oaxb 15, 9 [cf. TtoirjGiv daxv 1,10. xriv avxaQXfiav daxelv 20, 27]. uox philosophob^ax^i'C^eod-ai rum: xdv tcvq b^acpavlaf^^ /uov xo
oaQXtov, b^ax/uio&biGccv
6,

xr/v vX7]V

22, 23.
. .

31.

i'vxvipog: xr/v tvxv(pov


10,

yXwaao-

b^aipavi'Qb iv: xav tivq ^a<pavLa^ [JLOV xo UQXIOV 6, 31.


b^ig:
xbLfjLivL xfjg Gipiv

ivx Qvcpv:
xrjg

xJv oXiov eanohccvx)]

deXxEQiag

8vxQV(pv

[sc.

avxovg

XQaaivovGLV xog
18,
10.

xrjv

s^lv

xov Gwfia-

e}'ao8 13, 23.

i^ccvvaxeZv: juexa^aiovad^ai
i^avvaxdioiv 17, 22.

bBoxbXXtLv:
xeiXavxeg

big TtoXXtjV xaxiccv e|o-

t^avvaxi^-

15, 12.

XU oo(pl(j/j.axa 27, 18 [cf. 18, 2 dvvaxovoi yd^]. i^afiaXeiv: d-axtQOvyuQ xiv oj/ucov
oovaiv
.
. .

b^OQi'QbLV

22,

15

cf.

fjibxoixiQbLV.

b^OQ/bLGr)-cci:

b^OQyrjGfjLbvov

xa

TcaQ^ ^AihivaiOLg fivGxrjQia 28, 25.

8c(xfj.e?.ovai

26,

19

[Lucian.

uit.

b^ovGia: xo
byiibvog

auct. 7 o xr/v Tit/Qav c7jQX7]fA8vog,

xxrifxa

avxov ng 6 dnoxov noXvxifioxrjv

i^oj/bilag.

^Graecanicum pallium
ope-

commune utrumque liumerum


riebat
.
.

xb^ov nXovxov QiGaxo 30, 25.

iSovGiav sysiobscurissisiquis

locum
:

Cynicum uero pallium

mum ita
bona

explicauerim

sua

subiectum et in sinistrum coniectum ante et retro duplicabatur. humerum siquidem

humero dextro

2)fobauit, opportunitatem uel

potius auctoritatem diuinas diuitias possidendi uinxit


i.

e.

se ip-

laeuum duplici textu tegebat et .' dextrum nudabat Salmas. de


.

sum

impediuit quominus diuinis


Ttojg

diuitiis potiretur.

pallio p. 398].

b5,v7iriQbXLv:

xeS^vecbg

i^avQ-tlv: ekxxova xrjg afxa^xiag bcavQ-ovGt z el'T] 16, 1 [cf. Plut. Thes. 6 iv xoZg ne^l xrjv 'iiP.. .

OLXXIGXOJ d-CCvdx) VVTqGbXaL TtQOg


XL^iOQu'.v XLvbg

i^vTtrjQbx^Gai 19,

22

[cf.

7C(vg

6*

dya&bv

fxoi/biaig

iT

Index graecus
\:iHQtztlv 19,
krifjLfikvriv
8.

b:tti(Sv

TtaQtid-8cc-

superauit.

rixoj/u8vog

vvv

f-i-

vno raiv dv^Q(nojv


L

navd-ig inixQaxf-lv el'oj&tv 10,

4. 0.

acovTcci

T7]V

avxojv vTZrjQealav

iniXeyead-ar.
fxevoL ^* 4, 17.

xnovg
13,
18.

iniley-

xfig vlijg inils^f''.-

inavaLQeXad^ai:

aQ-yiav rivhg inccrl ?.6yovg incc-

^evoi xb bXaxxov

v^Qrjsvoi 25, 22.


OTCTBQ 28,

tTllfXaQXVQSLV: Xig .. dv bTCLfMUQXVQi]aaL xy KQCcxrjxog xvvoya/Lila 4, 9


cf.

9.

rojv

aviwv

7t(Jccctoji'
1.

(xaQXVQtlv fxaQXVQia.
e-:ti.

iTtavyQTjjuevTjv

ro tiog

30,
rcc

ijtifxoxS'Og: b d-vixbg xal b


kiit-

enbxtLva

ultra terra m:

6*

xsivcc 22, 20.

fxoyog 10, 1 patiens. huius usus non inueni.


tTCiTikox?]:
icp*

exemplum
xfjg

e7tivv(j.a:
STtbvvfjici
[cf.
T]

:ivei\ucc
Trjg
1

xo

ovqccviov
23,
1

TtoXkdxLQ

xal 6id

d-v?]T6TrjTog
ol'Sa/bitv
. .

bXtQOv xojv xaxojv xivog sni20, 2.

2 Cor. 0,

ori iv
axi]-

niyEioq

r/fCor

olxia zov

vovg xaxaXvd-y, olxoofzrjv ix S-sov


f'/0fji8V,

OLxiav d'/fiQOTiohjXOv aloj-

IdGao&al Xivtq b7tixt]6bvdeleuerim xivog. bTtiavfiaive iv: st Ss eaxiv iv xoTg xovxo id (pvofXbvoig rjXtjxrjQiov
TiXoxtjg

aovoL

viov iv xoXg ovQavolg.

xal ya^) tv

xb bvdfxa.Qxov fjfxwv bTtiavfibijxev


22, 7.

TOVXO) OXtvt^OfXtV x6 OLXtJXtjQlOV


rifjLiv

x6 fc

ov()avov
. . .

oS^ai

b7i iTtod-ovvxtg

ansvvaaxal yaQ

bnixb'/^vriaLg:
avxrjg ioxiv
bTt

(paQixaxeia

rz/c

iTtixe/vj'joeojg 19, 20.

o\ i'xsg hv XO) xrivei xtvaC,Ofj.ev

ixrjevsiv:

xrjv iaxQiX7]v
3,

wc

(fi-

aQOVevoi, V'
voaad-ca AA'

^^ S^akosv ix'Iva

koGOcplav ETtLXTjevGag
xiXXbod-ai
. . .

19.

vav-

STtevvGaad-ccL

xaxaTioB^y x6 d-vr]xbv itto


6
h

xtjq t,a)^g. rj/ng

xaxeQyaadjuevog
d-eog, o

etg

avx xoi'xo
15, 53

dovg ri^lv xbv


i

aQQaivcc xov 7tvft\uaxog.

Cor.

ovx bTiixrjev) 11,28. Idaaa&al xivtg eTiixrjevGovGL 20, 2. STtLxritvjia STCLxrjev^a: nolov Ttao' vf/,iv xijv GvGxaGLV ovx ano aQdgwv bxxr'iGaxo 1, 3. x)vna</
. .

xo (fd-a^xdv xovxo ivvoaad-ai d(pd^aQGiav xal x6 S-Vfjxbv xovxo ev'jaaaS^ai dd-avaalav].


. .

vfxZv

bTCiXTjbvudxojv

37

9.

xcv

7iaQ"^'EX}.r]GLV b7tiXT]dsv//.dx)V 31, 5.

Tjv

TtaQ^

vfv

7tiyivc6ax8iv:
yvcoaexai Tl,
8.

maxevwv emxoiovxovg
i\ug

devfjiaxa 34, 7.
?.6yojv

bS-iv xd bTiLXtixd xojv vfibXbQOjv

bjiixtjdbvfiaxa

29,

7.

xtjv

imyvovxeg

28,
xrjv

13.

dd^b6x7]xa xal

xd

b7tiX7]dbVfiaxa
3.

xal

snlyvwoig:

inlyvw oi v xo v d^so nenoDjfZBvr] 14, 16. ov xav' 67tiyvcoaiv 41,


4.
ii::ii^tjT(

xbv dvd-QOJTtov 25,


bn:ixrj6evjLia 29, 22.

xb xoiovxov
ti^cIt-

davdxov
15,
15.

xovGLV STiLXtjEVfxaxa
22, 11.

i7rit,i]X8Lv: xrjv vlt]v

bTiKpsQeiv: xd
iibva 42,
p. 85, 7
iLik?.ov
5.

big

bTtLXoa fxrifia 23, 4 cf. i7th'6i\ua. eTtixQaxtZv: hjtuq b k^axevojv


.

cf.

avxbv bTtKpe^oPhilodem, de piet,


b

Gomp. xovxovg Aiaygov


nXrifXfXbXblv

dndvd-QWTCog wr dia ro/.a?/c xwv


buoiojv 87iLXQaxHv d'oj&tv 15, 11,
id xivog
.

fdv ydQ

bTtaicbv,

blnsQ 'd^a xal xovx^ av-

ditoxQvcpov Q^ijoavQov

x(5v Ji^EXbQOiv inexQaxTjoei' 30, 22

xoZ bGxiv d}X ovx bTibv/jvexxai, xaQ^aTieQ bv xolg Mavxivbojv i'&bGiv ^QiGxoqevg
(pyjGiv.

per thesaicrum quendam absconditum sermo diuinus res nostras

bTiKfoixv.

:TO?.?.rjv ,.

bTtupoLXriGag

78
yilv 36, 20.

Index graecus
ol
vo/LiiL,6fiFVOi

^eol

19 Zr(V

ZWV

0?.(JDV

(pVOlV

7j

zcc

TOLC Tiviov irrKfOiTMVTeg fiskFOiv


2,
19.

TCQwza

TirjBafiivij

azor/tla zov xvdcoQ


zfi

Gfxov yrjv dsQa


daijJLOvojv
.
.

7tc()

UQog

STtKfOLTrjOig:
(fOLTTiasiq

tminiirci-

dXXrjka zovzcjv STtiyQdaei Tivttoioyovtjaev 8fj.xpv/ov.

18,

25.

doztQwv

(fOiT^aeiQ

[male ponitur pro


1.

Co))Gig:
T]

ozo lyalojOLg
Tjv

dh

avzolg

(pdveia] 28,
8 71

CowjGig

9,

24.

explicandi,
affero

ovQc'cviog: /.oyog o snovQavioz


6.

non excusandi gratia


secuntur 10,
3
r/

quae
8GZl

7,

Tivsv/uaTog snovQaviov 18, 5

yccQ

zov

t,wia-

[nveijua

ro ovqccviov 23,
Ti/jifjg

1].

rijg

xov

y.iy.Xov

yQacprj

d-saiv

BTiovQavLOV

9,

27.

7ioi7]/j.a.

svaQsazeTv: eva^eorovoi
ToZg OL STtza Tt/.avfjrat
e. -x*

dh

av6

d-dvazog: X8yovzeg d^avdzov xaza(fQOvsLV xal ZTJV avzdQX8iav aGxeZv


20,
26.
Zi
.
.

lo,

g.

suppleas rovg xonovg


ifccl

6ia/.-

/.8ya)v

S^avdzov

/.aaaoutvoi

cc/.og

dXXov xaxa-

xaza(pQ0V8LV,

6ia z8'/yrig (pEvyeiv

Xtifxvovxeg.

evaifiovUc
l4.QiZ0T6/.rig

uox philosophorum
.

ztjv

tvaifxoviav
2, 24.

iv oig rjQaaxezo TTSQr/Qccxpug

evdaifxojv:

Tcaga.

zovzoig ovx sazi

xaza
fjiov
3,

zov jiQiozozki]v z6 evai10.

avzov xazayyaXXsig 29, 5. B^uvdzov o xaza(pQ0V8Lv GVfiovA8V0JV ovzcog avzog ielei zov d-dvazov 21 3. eY (paze /urj elv 08zf/g diivai zov S^dvazov , yaQiv Tov d-sov yvojGewg zoT S^avdzov
.
.

yaza(pQOvrjZat yivEoS-a 21,

8.

11.

Evy.azdXriTiz og: evxazXrjnzov azai z6 S-Hov 17, 23. zrjg zov TtavTog TtOLrjaeojg z6 evxazdXrjnzov 30, 9.
EVfjLaQrig: 6 fiezQiwzs^og

S^dvazov did zi/uco^iag iv S^avaGia ?MfxdvovzEg 14, 14.


locus
si-

milis sed corruptus 15, 20.


.

S-avd.

zwv

xai)^

kavzov

icpisjuevog

evfiaQsozEQOv
y.al

Tie^iyivezaL 12, 8.

fvavvoTtzog:
zjv

evavvoTiza

za

cuvwv eozc wfMaza

16, 29.

locus corruptus 17, 10.

tt/zsiv:

L^tjZHv z6 yaz* dXtjS-eiav onovalov 4, 11. 36, 22. i'Qrizovv ozco zQono) zd/.r]S^8g icSVQELV 6vvwixaL 30, 3. tTjzoi'oa zov S-ev

^aTov vofiovg 17, 4. 'QjvzEg vdzov TtQazzovGiv iicizrjEVfiaza zoGavzdxig xal ccvzol d^v^GxovzEg boxig UV zovg 87io/u8vovg avzolg zag afjLKQziag ixTtaiEVGCDGiv 15,15 [cf. 12, 10 ZL Xad^ EL/J.aQfi8Vt]V noD.dxig OQEyofJLEvog noXkdxig aTiod-v^^GXELg; ... 13 ovx iyavo/Li8&a TiQog zo djio&v^/GXELV, dno. . .

S-vf/GxoEv 08
Zio

6l

kavzovg].

Q-avd-

zw

diu 7tiGZE0}g
17,
6

zov S-dvazov
[apocal.
2, 11

14,

29.

trjzovvzsg

zig

d-sog

vEVixrjxuGiv

27, 19.

b vixwv ov

f^rj

dixrjx^y ix

t(o^:

z(/

vvv

t(ofi

15, 23.

ov

/bteS^e-

SovGiv dilov

'C,(i)TJg

15, 20.
.

VUZOV zov EVZEQOV]. ZOV ZTjV GVGZUGLV TlUQUlZOVfJlEVOV


17, 9
[cf.
. .
.

zov S-aZOV d^Uvd-

'CMoyoveiv:
171

t]

yrj

y.al

nv zo
coni.)

12,

10

uTtod-vi^Gxe raJ
&EC].

[codd.

d.Ti,

falso

conieci 87i]
(ex

XOGfJUO

L,^S-t

zw

avzfjg
12, 28.

l^cpoyovovjuevov
cf.

^d^Euz qoxotcelgQ^ul: xuQ-utceq iv


TlUVrjyVQEl d^EUZ QOX07tOVfJ.8VOVg V-

Aet.

1,

6,

10 p. 296 D.

T vTto zrjg ytjg 'Cojoyovovfxtva xal yMQnoyovov(i8va. [Lucian.] amor.

EGZIV lELV zovg OVX ElOZUg ZOV


i^Eov 21, 13.

Index graecus

79
6, 14.

vnb xov TtdvxcDv )]fxiovQyov


ccvTOv 5, 22.
d-ekT^f^ari

rov
..

6rj-

TioiTjXTjg d-sog 6,

23.

o Tioi^aag

fjtiovQytjaavTog 13, 10.

27, 27.
.

6 xoo/uog xaxd xrjv xov

t^f Laxxoq:
4, 9].

d-sodixxov

f/ov

TtsTtoirjxoxog
xf-eX^fiaxi
1 .

yevotievTiq zrjg yjvxrj gbO,l][\ Thess.

&8oXoyeiv:
TiQ

st fxrjzi

xal rovrov wg

Tovg aoiksag

hnioQxlaq rov ^ov xarayeXwv slg rov


juioO^ov l

ovgavbv
TtlaTsvxai

ccve?.i]Xv&bvai (fTJaag 7t-

avxbv 6vvafi.Lv 13, 9. xov dTj/ziovQyf]aavxog 13. 1 Srjfxiovgyiav xrjv vn avxov yiyevt]fu.8VTjv yaQiv rmoyv 5, 7. o d^eog, SLTiEQ avxa TCQog xo TioiBLV antQ OL dv9^Q)7iOL ovXovxai xaxeaxevaxEi, novriQwv dv i^v
.

xaxa rov ofxoiov &sori/Lirjg

TCQayfJLaxiov rifiLOVQyog,

tTiel

avarj-

koyriaag
fi

xal dw^eccg tj^iw-

xog hv nv xo ev ncog Xyov


fjLiovQyrjaev
[cf.

xai 11, 12 [lustin. dial. 56 p. 194

Sap. Sal.

1,

14 e-

xal

xlvo, S^soXoyHv xvQioXoysLV x6 nvevfia x6 ayiv <pax vfieXg naQcc xov nax8Qa Xjv oXcDV xal xov Xqioxov

ovv xal aXXov

xxio yccQ elg xo Eivai xd ndvxa xal


ocaxr'iQiOL al yEvtOEig xov xogjuov xal ovx EGxiv EV avxaZg cpdQfxaxov oXeS-qov ovxe aov aalXEwv snl
yrjg] 19, 13.

avxov].

ovev (pavXov vtxo xov


iGfisv

j&sofxdxog:

d^sofza/oi fxXXov rjne^


5, 39].

S-Eov TiETiolrixai 12, 16.


xrjg

S-eoaesZg 15, 6 [act. apost.

TtoirjOEcog
.

xovxov 6id avxov 5, 5.

^eonosTv:

xi

S^sonoislg xa sv

xi
11,

avxov
7j

xrjv Ttoirjaiv dxi/ndt,EXE

x6a/n) 20, 13.

13.

xax^ aircbv Ttoirjaig 43,


. .

S^eog: d-eog 6 xaS-^ ^/ug ovx eyet

13. doxifiaoxr/g

ovaxaaiv iv/Qovoj, /uovog avaQ/og cor xal avxog VTtgxoiv xiv oX(i)v
agyr] 4, 29.

d^Eog

ytvExai 6, 23.

avxog 6 Tcoiijx^g xQLxdg slvai


,

Mlvo) xal '^Padiiav&vv

syd)

Sh

ovx

avagyog

t]

vXt] xad^ansQ xal o d-sog, ovxs icc xo dvagyov icovva/nog x) d-ec


.
.

avxov xov S^Eov 27, 8. vtio xov xQlvovxog xovxov d^EOv20, 8. xdya ttA^v [jlovov TcaQa &0V ...
X) ^8(0 7,
14.

IXVOV 6h VTtb xov TtdvXCOV TjflLOVQ-

X) xeXelo) S-e) 6,

yov

TCQoeXrifxevri 6, 12.

xriv vXtjv

12

cf.

XEXELog.
S^eco,

ojOTtEQ ^

d^&apala

avxTjv vTto xov S^eov itQosXrjfiavt]v 12, 24.


.

naQa xw

S^Eog

rjv

sv

dgy^

5, 16.

ea7iox7]g

xwv

oXcdv avxog
rj

vTidgywv xov navxbg


5, 17.
.

vnoaxaaig
nXov8.

xov avxov XQOTtov d-EOv fjLOiQag dvd-QcjTcog uExaXaojv xov Eyiil xal xo dS-dvaxov 7, 9. 10. S^EOv xo ovXtifjLa 7, 17 cf. 5,
.
.

Xtiiv

oXcv eoTtoxTjg

21. 13, 11.

^Eov

yva>(jL^ 33, 13.

xo

13, 23. xa/Ltsioig evaTtxeifiai

xov &EOV
19,

(fjg 14, 20. dvvdfXEi S^sov

oiov eoTioxov 7,3. tva xov dnXavT]


6sG7c6xT]v fxsaS-r'jxafisv 10,
xcp

28

cf. vvafjLig.

tielS^o/lievol S-eov
3.

TtaQayyeXiJLaaL 33,

xd
.

naQa
EX(fO)-

vvax(j)XbQo)

dsa:t6x^i 20,

0.

d-eog

&EOV

33, 7.

xd xaxd d^Eov
xrjv

aaiXtiwv 7, 4. nvsva 6 S-eog doQaxog xe xal dvacprjg, alaS^rjxcv xal oQaxiv avxog yeyovwg naxriQ 5, 2. (porixsov fiovov xov d^eov, o'xig dvd-QojnivoLg ovx saxiv oQaxbg dipd^aXfxoZg, ov reyvi;j tisql6
.

vrifMaxa 34, 22. ^^^f xco d^E) id x^g

avxov
.

xaxaXri\i)E)g

naXaidv

yEVEGLV 7iaQaixoi\UEVog 12, 12. xrp'


.

rifjLEXEQav tceqI

Xrjxpiv 24, 15.

xrlg

xov S-eov xaxdxov Seov yv(6ttJv Eniyvo)-

GEwg

21, 10.

13, 26.

XriTCxog 4, 26.

^eoj xc (xovo) 22,

4.

GlV xov SeOV

TtETtOlTjflSVTj

14, 16.

80
yivaiaxjv
.

Index graecus
xig 6

Usog xal

zig y

xax avTOv
avxov
.

noirjaig 43, 13.

^eJ

tw

i^^sovg dvtzvTiojGe 14, 30. z/v


).(jjv d^8(J)V rj

xov S^ebv xazd nXdvrjv noXXovg nokofjLrjiyvQLg

f^ovo) xaruicolovihriGaTS 22, 4.


.

Ttgbg

ov6bv SGZiv

xbv S-tov y.t/WQrixoxa 16, xoLOiTOv XTJg vaxaoEwg 15. x e'idog d /j.hv wg vaog ttTj, xaxoLxeZv SV avxj ^sog ovltxai 16, 23. xr^v
.
.

29;

1.

/Lidxag'^tva
2,

GvvzdGGijzs S^tjv
yavsGiv av Ae-

xal tQCDzag

16.
20.

y7]ze d^ejv 23,

naQ^
..

vfitv

n.oip tlnvov zJv


xal ol d^Eol 10,
28. zrjv
2.

^(x)v yivszat

xaxa

d^eov av^vyiccv 16, 6.

S-sov

27, 13. (xExafiOQ(povvzai

nag* vfxlv
.
. .

stx)v xat bfjLOLWOig 12, 19 cf.


et bfjLoiiOLg.
20, 9.
.
. .

dx(v

d-ebg

xvx-

jtiaxeifiv ... x(p S-ew


xtjv
.

vog yivszai xal


&0L 20,
19.

dtzov

[jLOQ(prjy

nQOOjtxtLV

orjd^eiav

dva?.afxdvi 11,

ol vo/uiC,6fisvOL

xco d^ej

19, 11.

X7jv iJL(XQXV()'Lav
10.

vootTg 6id
Ttwg

Gsavzbv
gvka xal
5,
9.

TtQOOTlXtLV
vvdixei
xa. tcbqI

06 Ott XiO &80) 22,


19,

xal

elvat d-8?.SLg fitzd osav21, 19.


.
.

&eov TtQoaavb'/JV
(jlol

28.

zov &sovg
ZI
(JLOL

d^tov Tt^ayfxaxavoavovg 33,


xtjg

Aid-ovg d-Ovg d7CO(pavov/uai

18.

fxevovoi]g

xaxa &8bv
15.

GL-siv S^EOvg 6a)Q0?.rJTtxag


f/.r]

Ttohxslag dvecagvrixov 43,

xol-

xal OQyit,o/u8VOvg av
11, 4.^

IdojGLV

xov fj.6vov agveXd-aL xO.evfjievog ov TCSLS'^aofxai 4, 27. xovg gyovzccg othv nXtov (oeo)} xov d-FOv 29, 3. XL (jLov xbv d-abv aeovki^xaxa 11, 13. ovds xbv dvajvofxaGxov d^sbv (OQo6oxr]X60v b, 13. tov &0v xaxayeXiv 11, 11. t,r]xovGa xbv d-sov 14, 30. t,7]xovvxeg xig b ^tog 27 19. Tovg ovx eldoxag xov d^sov 21, 14. xbv d^ebv ovx oiag 26, 25. xbv
,

'(S^eoG ieia:

xiyyi;i

..

xrig

&OGe-

alag xovg dvd^QcoTiovg nagaxQb-

novoL

19, 11 [1

Tim.

2, 10.
1].

Pseudo-

ioseph. de rat. imp.

\d^eoGrig: d^EOfxdyoL [jLlXov -^ueq


O-EOGEElg 15, 6 [loann.
9, 31].

Q^Exrig: ?.yGxal &E6x7]xog yEVEG&ai


7iQ0vd^v/iiijS^7]Gav
7]

13,

22.

d-Eoxrjg
vcp
r/-

Q^ebv dyvoelxe 28,

6.

xov d-tov 10, 10. vlv svxaxdXtjTtxov tGxat x6 d^elov 17, 23. xdg d-sioxdxag SQ/utjvelag 13, 13. d^eioxbQag
.

?Jye

(jloi

ngbg

xad^ vfxg dv^QijXaL xal fijv xal vcp* vfxojv 23, 24.
d-0(pL?.^g:
Ttdvv

S^EOcpiXEig

xovg

TtQOGtyovzag avzalg TiETCoii^xaGLV


13,
14.
610.

XLvbg kX(pajvi]Gecog XyoLg


. .

13, 32.

d-EWQla:

xb dvvaxov

xfjg &e(o-

yQaipalg

Qaig fihv
fiaxa,

jg

agaQLxaZg TiQSGvxingbg zd '^E?J.t'/v(ov doy6h


ojg
6.

Qlag 22, 27. d-tjGavQog: &f]GavQbv fxavlag 24, 29.


rfi

&sioxtQaig

Tt^bg xtjv

XLVog

ditoxQVifOv ^rjGavQOv

exeivcov Ttdvtjv

30,

avQ^Qomov

f/.OQ(pf/

ytX'/.ovxeg 23, 6.

7C7iov&6xog d-eov

nvtvfia

xaxjv aTtoer/rjGexai xax' i;rov[Zenonem]


naxriQ.

&sdv iv ysyovevai xaxayxbv idxovov xov 15, 6. cf. loyog


o
%^tbg

XWV

?lfXEXkQ)V i7lEXi)dx7]GEV 30, 21.


i7tv6vjLia
xfjg

d-vijxxijg:

d-vi]x6-

xr/xog 23, 2.
O^Q

lafxEVELv: navoaGd-E Xoyovg dXXoxQiovg i^^QLa^EvovxEg 27, 16


[Suid.
6rj(j.oGLEvGag. id.

TtoiTjxijg

[lustin.

2, 7

xov d-ebv did ze xwv xov oXov iv Tcdofj xaxia yivofxevov] 4, 2. 6 &ebg ov dii^xcov 6id xi^g vhjg
5,
2.

p. 220 avxbv (xtQJv xal id

d-QLafxEVGag alxiaxixy, iSEipoixa iS-Qid(j.EVEV ^b 6e nagd xovg dxE?JGxovg xal ErjXovg i^E^oixa xd

XWV 2afxoS^gax(v bQyia\ Phot.


d^Qiafxog
.
.

rj

6h

[anima]

tyxovGa

xb

OEfJ.vvvEGx)^ai\.

Index graecus
S-vfiixog: 6 d^v/uixog xal bnifioyxovxjv
).rixviv
rj

81
ovx
tyovxtg
.
.

xtjv

xaxaxao/.ojv

^oq 10, 1. LGOvvafiog:


xb
6,

20, 25. xr^v

iifjLtxbQav tceqI

v?.r]

ovte

dir.

xov S^EOv
xd^.r^ipiv

xaxd).Tjipiv 24, 16.


tyo}
tceqI

vaQ'/^ov
13.
.

laovvafjioq xi d-si

r]V

xjv

29, 3.
.

dvojxhQOj XTJg xoG/j.ixrjg xa14,


8.

bkaxzov xaxcD.rixpiv laxvsiv: z6 ovx laxvei TtoinaS-ai xov xqi-Ixxovoq


16, 31.

xaki]\i'e(og

xaxa<pQOVT]xrjg: xov ')-avdxov xaxaipQOVTjxal ylvsG&e 21, 11.

XJv

(Ji'Qdiv

ai 7ioixt?.iai

vevQiv xe xal oaxtojv naQaXfjipsig

xaxayQGd-ai:
(fCDvaig
.

aQagixalg
2,

ovx avxal xad- savxag Qaaxixai


XLveg elai, axor/eiwaig de iaxi xtjg
xjv aLfjLOvcDV fio/}jQiag, oi TiQog
ccTisQ

xaxayttiiJLevoL

8.

rote

xolg oyfxaGiv avxov xa.


. .

Exdoxag [exaaxoa MPY txaaxov Gesner] la/veiv wqlxugiv


i-tio

&eixay^jfdvovg 3, 5. tjfxjv Xoyoig oxEQag xivbg ix(fOJVi]GF(og

xaxayQOJfXivayv 14,
tj7

1.

ol 6aliioveg
n/.riijLjj.e'/.elv

kTteiav 7iaQEi?.tiu/xh't]v

xjv

vvv

L,(?j

Ttobg xb

(xv&QWTt(ov S-ec'cGCDvxai xtjv

6l

ai-

x(v v7tt]Qaiav [jiQog cItibq et

ab

xaxayQWfXEVOL \h,2\. xolg xaxolg xdv TtQbg xb dyaS^bv xaxayQi'iGovxai 20,


3.

Loxieiv et a :iaQeTj,uuivr]v pendet]


19, 5.

naQa Koyov xaxayjiG%^e


orjd-olg
.
.

xolg GyripiaGi 28, 11.

xdfiaxoq morbus:
Xa/udvy xdfiaxog

bnoxccr
18, 9.

xaxa-

Ixkkov^'EXkriot xaxayQTjGOfJLai 31,


12.

oyfj.dxo)v

TCoixiUaig
[cf.

ov

xaxadX/.siv: xaxadkkexexoiyaQovv xotxov xov xvcpov 1. 17. xaxadXXexe xoiyccQOvv xov


10, 25.

xaxayQiofxaO^a 33, 2

yQtiGaGd^E
rj

xolg oyixaGiv

^wv

14, 4.

xwv

/.ij^ov

6aifi6v(ov doojxia xolg iv xoj xogfjLUJ

TtQbg xb xaxonoielv aygi'iGaxo

xaxaylvEG&ai:
gxcdXtjci

bv dfxdQaig xt xal

19, 17.

[xdgxvGL yQi'iGOfxai 38,


v?.tj

1].

xal aQQrixovQyolg xaxa3.

xaxs^ovid'QELv:
yfjg

h xfjg ipv-

yivo/uevog 4,
(xevov 15,

naQa

xiGi

xolg

xaxe^ovGid^siv

^S-8?.ijgsv 17, 3.

ixalcag Ttolixevofiavoig
2.

xaxayivo-

xavyriiia:
[xb

7ti9-dxv7]g xavyijfxaxi xtjv

avxd.Qxeiav
fxsv xaxaixrjg ayei

G8vvv6fj,svog
xrjv

2,

19

xaxaiXTj: xa
XQOJtov 30, 12.
(j.

xaiyi]aa xal
27]

vQiv Plut.
18,

Aem. Paul.
'Gxdvtjv

cf.

o xbv (xdyov
17
[el

X ax aXa dv e iv: xrjq Svvd/isojg aixov xo doQaxov xoXg noiri^aGL


xaxa?Mf.iav6jUd-a
5,

xavyojfxevog
eI,

xavyaGd^ai

xa

xrjg

dG&svEiag

[r

yccQ

fxov xavyi^GOfxat 2 Cor. 11, 30].

doQaxa avxov dno


(lov

xxiGecog xog-

xevoogElv: ngbg xb xevoo^Elv


XQauEVXEg
13, 22.
xrjg
. .

xolg

TioiTJ/uaGiv
1,

voovfieva
20].

xaO-OQx ai Rom.
xaxdXrjxpig:
6id

xEVOo^ia:
[dei]
d?.7j-

xEVOogiag b %uexEvooqojg dno12.


.

xtjg

xaxah]\pe)g 12, 12.


xovxojv

avxov xr]v xov

Qog 33, 1. xEv66oc,og'.

xw

fjLfi

S-ovg xaxdXrjipiv TteTtoirjinevog


.

6, 10.

xtjv xaxdXrixviv TtSTtoirj/ub.


.

x6 e/.axxov, xaxdovx to/vEL TtoieiG&ai xov XQEixxovog 16, 31. wv dv avxbg


16.
Xi^ipiv

vog 30,

GxoQaxiQovxL 13, xE(pdXaiov: avxaQxojg iifxlv ojg enl XE(pa?Mlwv EiQ7]G^(o 32, 18. ita

legendum esse, non per hiatum constat


sermonis.
cf.

xEcpalaio), et

nonqG(i)fjLai

xtjv

xaxd^.rjtpiv

37,
1.

4.

per usurn [Dem.] 60, 6 xavxa


et
6

Texte und Untersuchungen IV,

82

Index graecus
Tiaav tozLV ideiv zov xoo^ov
ztjv

hnl xfifu/Miojv tlixtlv TteiQccoo/uai. Polyb. 1, 65, 5 inl xeifalaiov xal


ia Qa/ecDv
ic7]yriatv.

xazaoxevTjv
12, 22.

yeyovvTav i^
vva/xiv

vXrjg

avzov 7iOLt]aao^ai ttjv


tnl aecfaXalov
13,

xoGfiog xazd ztjv zov

3,5,9

TiSTiotr/xozog
[Xkv

avzov

zu

ditXrj/.vS^afxev.

U
tnl

8 enl xe(pa2,

ziva (paiQOZSQa, za Sk zovd^e?.i^/uazi

/.al(DV \pavovxeq.
11

Clem. strm.
xe(fa?MloJv
Nie.

zoig dv/noia xexztjfitvog

p. 455

r]v

za

zov

dTjfiiovQyrioavTog

nvtvazog
igazfii-

7iQoei()?]fxtva

tgia bdrjlwcev fiirga.


[eth.

/jiezel/.rjcpev

v/.ixov 13, 8.
v?.7]v

apud Aristotelem
p.

G&elGav
gr/XE

zr-fv

o xGfiog xe/aiclv

l]07b
tTtl

14]

vvv /aiv

ovv

tvtcoj

7,1.
z.tyEi
.
.

f^t'/Qig

b xoGfxog
13, 24.

xal

xEcpa'/.uUo keyo/xev et xs-

TiEQag ?.a(ov
.
.

dva?.vd^i'j
.

zig

(fa).alov et xsipaXaufj in codicibus

d/.vzov
6e

ELvai

zov
6.

extat.

x6g/j.ov,

byd)

IvojUEvov 27,

fxTJQV^: TOP
18, 22.

XTjQvxa

ztig arjS^eiuQ

E7tl

fxTj^vTTSLv:
d-eiav 21,
tjfxag
5.

xriQVTta)v

ttjv

a?.7j-

ZOV XOGflOV 14, 14. dm zi yuQ EyxaXovai /.iyojv zd tfxd, zd S zov xGfjLOv [ex coni.]
GVVZEkELCf
[cf.

aziva 6ia xwv xad-'


i'asv

Ttdvza xaza?,vEiv gtceveze


stin.

lu-

7iQ0(ft]T(JtJV

xsxtjQvyutiva. vvv

apol.
. .
.

55 p. 150 xazavoTjioi-

fieva

ysyovoza

38, 10.

GazE
EL

Tcdvza zd iv zc xGfio),
xoivcovlav
fx^

xrjQVTteiv

tTtayyb'/J.OfxaL

43,

12.

dvEv zov GyJ]iiazog zovzov


rj

zu uxQoazriQia xrjQvzzovza nav^ (XTIEQ iv vvxzl juo'/rjQjg Ti^ay/uazsiezai 25, 12.


'\x?.r]OiQ: ia /uezavoiat; xkTjOic ai-

XEttai
27, 29.

E'/eiv

vvazai]

ydg ovx

^I^^^Q

xazd

zov o^oiov zqtiov rj/uiv yEytvr]G&E ztjg avzJjg zov xoGfiov dioixi]GE(og
fj.EZEi/.ij(p6zEg

zoiq eojQTjzcci 17,

7.

27, 30.

ovze

rifjLg
7j

xokoLoq:
Lloig 27, 16.

wauEQ

xo/.oiog

ovx

zd iv xGfXC
xGfjLO) TlQOg

?,E?.rj&E 17, 23.

...

aTtixoGOVfASVoi

TizeQoTg

zJv Saifxovojv

dGwzia zolg iv zw
zd
3.

z6 XaXOTCOlELV i'/QV'
zi {xol d^EonoiElg

xo Q axo (povog:
16,
10. cf.

ol

xoQaxocpcuvoL
<fO)-

Gazo
/nw

19,

16.

xoQuxcov dcfievzai
[cf.

iv xG/xio 20, 13.

zwv

iv

zw xog-

v^v 2, 12
S^ovzsg
de

Find.

ol. 2,

95 [xa-

ndvzwv
.

xazaifQOVT^GEig 22,
7j

).dQOL

nayy}.)oala

xGfzov
S iv
11.

xazaGXEVTj xa/.^, zo
ezl xaQ-iX-

xoQCixeg

wg

xQavza yagvezov

avzw

TtoXlzEVfia <pav/.ov 21,


.

Aiog TCQog OQvr/cc &eiov quibus


uersibus
laudatis addit Aristides

xGfiog

rjfig

xEi 22, 10.

dnod^v^GXE zw x6g(jlw

45 p. 28, 11 xoQaxiov (pr^alv elvai

Tia^aLZOVfXEvog ztjv iv

avzw

fia-

(fwvdg zag zwv fiaS^ovzcov xal tiuq'


yvofjLbvag

vlav 12,

11.

zwv

iv xog/xw tcXeo-

TtQog dezov yizov (fvEi vixjvza xal Ix ^Eov QTfZOQa xal G0(p6v].
uX/.(i)v

el?,r/(f6zajv

VECLWV 21,
/.Eiav

15.

zr^v iv
zrig

xoG/uw 6ov-

30,

13.

iv xoGfiw w-

QEg

33, 7.
zrjg

xoQuxit^od^ai: xoQaxit^oixlvwv
difOQfjL^v ex coni. 25,
1.

XQazvvELv:
d-EiGTjg 3, 20.

xotcqov

XQazvv^

did juixQg dcpoQfiijg

"fxo o/Liix6 g: zTjc xoafiixTjg xazali]-

yjswg 14,

8.
[sc.

^xoG/uog: zovzov i'ofxav zov xoG/j-ov

zov ?.6yov]

zovzov xQazvvS^ivzog, 7iu?uv ^ av dXXovS^rjGOfiivov 30, 19. ov zglaig dqaig zdfiavzov xQazvvEiv
.

zrjv d^/i^v 5, 24.

TiEiQw^ai 37,

3.

Index graecus
fx()iOig:
ilfJiiQa

83

'i^Qiv xoiotiq

6,

21.

kv

perstitionem reliquiarum non esse


Christianae originis.
xcov nag* Xijgalvtiv: X^iQaivtL iQ^JV xd iiiixrieviJiaxa 34, 6. vfxiv xov Xr^gov Xijgog: xaxadXXtxt
.

XQlBioq 13, 27.


xTiQ (jihv TtovijQiaq

x)XvTTiQ\
23.

xcolv-

TTjQ tylvezo l

dnayoQtvoewv 7, recipere non debebam conxoXaaxriQ'.


cf.

iecturam

lustin.

10, 26.

oih XriQOvg dnayylXXo^ev


Xjv nag*
'^'E?.Xr}ai

apol. 1, 44 p. 124 ta

7ia()

avzov

23, 5.

7igay/nd-

xax

ac,iav rcv TtQaTxofxtvojv {[x^X-

xjv xov ?.ijgov 34,

6.

Xrjgovg xe

Xovxa) dcTtccvx^OEO&ai ia xov ngo(prjxixov nvevfxaxog TiQoXbytL eig tniaxaaiv xal dvd/j.vrjOiv dfl ywv
xo xwv dvd-QiTtJV ybvog.

xal (fXvagiag 36,

5.

^Xoyixg:
20.

id Xoyixrjg

wecog
7, 7.

b^

ix Xoyixrjg vvdfiecjg

fXoyog:
fX8v 5,

laQvyyLv: Xa^vyyiwoi
xrig i(pi8fXvoi

xe ot xccv-

d^eog r)v iv dgx^, xrjv 6e dgx^v Xoyov vva/uiv nageiXrnpa16.

xal xoqccxcov dcplsv-

xa&6 Jioa

dvva/uig

)MQvyyiv est xtxi (fwvriv 2, 12. g utture laborare, ut apud A gathiam

avxo),
4

bgaxcv xe xal dogdxiDV i]v avv xa ndvxa avv avx<5 id Xo'

AP

11, 388

xsTxo /ulr

]4.kxi/j.tvTjg

yixrjg

vvdfSwg avxg VTtsoxijoev.


xfjg

xtxaxjfibvog tx tcvqsxoIo xalnegl


?MvxaviTjv

^eXrj^axL h

anXoxTjxog avxov

QCiyx^

XaQvyyiiov.

Tatiano utendum erat uerbo AQvyyl)Siv cf. Harpocrat. XuQvyyl'QtLV xo TiXaxvvsiv xyv (fwvrjv
xal
/ui]

ngomjd Xyog 5, 22. o s Xoyog ov xaxd xevov '/^iogtjoagegyov ngojxoxoxov xov Tiaxgog ylvsxai 5, 22. xovxov i'afj.tv xov xoa/uov xr/v dgyeyovsv 6h xaxd (xeXrjv 5, 23. ov xaxd dnoxon^v 5, 24. giOfJLov, and fzig aog dvdnxedjGTteg xai (xhv nvgd noXXd, xrjg 6h ngoj. .

xax

(pvoiv

(pd^tyyea&ai

ccAA' t7iLxri6evLV

neQiegyoxeQov xw

laQvyyL xQVOd^cci ovxwg ekeyexo. dTjfj.ood^ivrjg SV x) vnsQ KxrjOi(fwvxog


[291].

Suid.
'ot

Xagvyyis

xtjg

^ovai i^owaiv
QvovfjievoL xal
TCoXXtjg

xoQuxeg
d-o-

7i8gii7ixd/uvot dvoj

xal xdxo)

xexQayoxsg exd daeXyeiag oiov ol xogaxsg


.

XaQvyyi'Qovai

Lucian.

Lexiph.

24 xb Qevd^v0&aL xal
t,HV.

Xagvyyi-

locum g^xogag in lexico rhetorico allatum inuenit falsoque intellexit? ceterum cf. etiam Hesych. Xagvyyixg fxaxaioXoyog et quod adnotat M. Schmidt Pherecratis frg. 32. XeLxpavov: vexQOv 6s ovxog fxov
Aristophanis
[equ. 358] XaQvyyid) xovg

num

s^awiv xwv noXovx eXaxxovxai xo (fi(J5g, ovxo) xal 6 Xoyog ngoeX&d)v Ix xrjg xov naxgbg vvdfAswg ovx dXoyov nenoirjxs xbv yeyevvtjxoxa 6,2. ov iqnov id t^c fiexadosiog xov Xyov xsvbg xov Xoyov yivofzai, ngoaXXfxevog 6h
aog id
aojv
xrjv

Xiv

xrjv

ifiavxov

(pwvrjv

iaxoofxsiv

xtjV iv vfALV dxGfxrixov v?.7]v


grjfiai

ngo^-

xal

xaS-dnsg b Xoyog iv

xai}^

dgxf/ yevvrjd-Elg dvxey&vvtjas xrjv nolrjoiv avxbg havxd), 7](jii(.g


XTjv vXtjv 7]fxiovgyj]0agf

ovxcd xdfxi/urjGiv

yio

xaxd

xrjv

xov Xoyov
. .
.

Xelipavov xo iv Sol rjhv 6/uov

dvaysvvTjS-alg
Xfjg
6,

fX8xaggvd^fxlt,(o

TCQaxxovxog
rjh

fxrixe

xivov/xevov dXXd

aiad^avofxavov

aia&Tjxov xi

dnsQydaexaL 19, 19. ex loco ualde notabili apparet et uocem et su-

ovyysvovg vXrjg ztjv ovyyvoiv 10. Xyog b inovgdviog nvsvfia yeyovwg dnb xov nvEVfiaxog [loann. 3, 6 xb ysyevvrjfxevov 6*
8.
.
. .

84
h-/.

Index graecus

xov

TCvtvfjiaxoQ

nvevfjia.

ioxiv.

12,

11.
. .

^rjGavQov (laviag

24,

29.

Tertullian.

de spiritu Spiritus et de deo deus ut lumen de lumine accensum. adu. Prax. 27]
apol.
21

XU

v/jixaQa (xavlag a/axai no).-

Irig 34, 3.

iiaQ ^UQVGG ELv:


(jLaQfjLaQvytj
fJLJV].

xoZg

oipS^a/.fxoTg
[cf.

yal

?.6yog
xijV

xaxa

wdfxtwQ xov yevvrjocivxoc avxov


tx
?.oyixi]g

(xaQfjiaQVGGOvxa 24,24

Hesych.
6<fd-a).-

...

avytj

:xuxQ6q

ftiiLirjoiv

tlxvu
nr()0

xrjq aS^a-

vaoiag

xov
.
.

ccvS-qojtiov
.

eTCoitjoer
xrjg xiv

ffxuQXv galv. xovxoig


cf.

ol

jxagxvQOvv-

7,6. o avd-QWTKov
Tov

?.6yoc

xeg xa&iC,ovxaL 25, 25 approhantes

xuxaaxsvTjg
ylvexai
dvva/Liig

ayyaX(ov
11.

Luc. 4, 22
avxj.

xal Tidvxag a/zag11,

dTj/j.iov(tydg

7,

xvQOw

48

dga

[xaQxv-

a/ovaa nag' XJV taVX7, t6 TlQOyVWGXLXOV e).).6vxajv TiQov'/.hyt xag anodaeig 7, 19. xax xov elnovxa ).6yov 17, 7, Tj xov /.yov dvvaixig xov xs ccQgavxa xfjg dnovoiag xal
/.oyov
.

Qalxa xal Gvvevoxaixa xolg agyoig

xwv TtaxaQOJV vfjjv. i/uagxvQla: xr^v d(p


fxveiv (jLagxvQLav 2,

axgcov TtsQi1.

Tidvxeg ol

dvS^Q)7toi

x8/.sioxagav ... av

r^fxaga XQiGacog xr/v

aQXvgiav Xd-

xoig
xr/g

avvaxo'/.ovd^r'ioavxag
diaixTjg

xovxqj

ojGLV 13,27. xriv /uaQXVQiav tiqog-

ovv avxoj
27.

nag^xi^oaxo
dvvdtxeojg

7,

ol

/.oyco

d^eov

TihjxxjuevoL
10.

dt^ixeg dniaoiv 18^


.
.

xov d^eov xaxaxovg ).6yo) xo?.ovd^TjGov 20, 14. xi^eov xaxaxo/.ov&oivxag 27, 10.
?.6yog

eaxl x6

(fjg 14, 20.

?.6yov vvdjueL

quae atque locutio iudaica et christiana docav ivai xo) d-ew. cf. Pseudoioseph de rat. imper. 6 el ydg xd Tid^rj xov
aTixsiv G acx) S-ai 22, 10,

idem

fere significant

).oytG/J.ov axaxgaxTjxei, xoxrxoig


aTiofjLav xrjv
xijg

av

aJtLXQaxeiag

ii^eov

?.6yo)
7]fx)V

xaxaxo?.ovS^oi\uev
Tieid-ofxavjv
/.oyco
rj-

(xaQxvglav.

28,

14.

fidgxvg: (xdgxvgag
Tcaga/.i^'ipofxai

ov xovg olxol
aTtoaiqeojg

d-EOv

30, 20.

Xoyov
d^eov

xov

31,

11.

fiOGiov xal bTCiyelov xtyiOQLafiivoi

6a avexav judgxvGi xgrjGOfxai Xa),-

xal

nei&ofxevoi
2.

naQayybK-

daioig ^oiviSlv AlyvrtxioLg 38,

1.

fiaOL 33,

\ljLeyLGxdv'. ol fxeyiGxvag
f/,e/.siv:

4,

19.

/.oinv

/QTi ).oi7i6v Tjfig otieq t'/ov-

oig fjilov aGxl nagl xov-

xeg drco/.oAxaEv xovxo vvv dvaL,t]X8Lv 16, 4.

xcov

3, 15.

xdv

votGTjxa, /Liilov

'/.OLTCOV

vaxQog yavofxtvog QaOXLXJXkQag THOVtVOlXO


. .

ovx aGXLV
?.ov
stin. apol.

7jfj.iv

6, 24.

oig

fia-

aGxl naiaiag 35, 24

[cf.

lu-

(jLSxa'/.afjLdvtLV dvvd/jiawg 17,

15.

(jLavd^dvtiv:
nxriv

tva xov

dn'/.avtj deo-

1; 44 p. 124 xal fieXov aGxiv avxqj xal rcgovoelxat avxwv].

fxsfjiccS-rjxaibiev 10, 9.

ol

ov2.

u.a/.exv:

xoiavxa
11.

[res

fabulosas]

kofiavoi fjiav^dvtLV CTievoaxa 14,


XL
fxoL

ijLa'/.axJvxag 23,

anovalov

(jtavB^dvtLV

Ev-

dv&rjv bv IleQiTcdxqj xtxalv 36, 13.

ovjcap' d/.kov fxa&ojv 36,25. 'lag


. . .

(xagLG fJLog: yayove .. xaxd ixegiG(jlv, ov xaxd aTCOXOTtrjV 5, 24 [cf. Clem. strm. 6, 16 p. 810 xo (pdig
xfjg d).T]d^alag cpig

Ttagci

BriQOJGOv

(prjGL /uefxad^rj^

dXrj^ag doxiov,

xavai xtjv iGxoQiav 38,

13.

(xavia: dTtoS^vrjGxe
atxovfjLavog
xtjv

x)

xog/um naQ-

av avx(p (xavLav

dfxagwg iJ.agiQ6fj.evov Tivevfja xvgiov alg xovg 6id mGxaojg r^yiaGfiavovg, ?Mfi7txfjgog an/^ov xd^iv elg

Index graecus
zrjv

85
ipvxdq 15, 13
[cf. 14,

p. 542

zwv ovtojv inr/vcuaiv. rj navenioxonoq xov


(jLtQiaxr].

3, 10

vfjLLV
.
.

21 fiovi]

d^sov
c.

iaixw/nivrj].
23, 5.

vvafiig dfjLEQwq

Orig.
.

WQalveiv. ov ixwgaivotv
v8V8tv:
yvwiiaq
21
/xovTj
.

Geis. 6, 70 p. 685

du

6 &t6q

iaixwfjLtvrj

ngbq
xdq
cf.

fxtxaiojOL

ToTq vvafjLkvoiq [^xi-

xijv vXriv
.

vevEi
.

xdxw

14, 22.

XSiv

xov Liov Tcvsv/uaxoq ov xaxa u7ioxo[j.7jV xal ialgtaiv


ccvxol

xdxo) V8V8Vxvlaq 17,

[de uerbis vev8LV et gsTieiv


ser.

iyyivoiibvov xoiq d^ioiq].

Wyttenbach. ad Plut. de
uind. p. 118].

num.

fxaxdysiv: fxexayofxsvoi n^bq xb (pvLxwxEQOv 24, 3, elq dkXriyoQiav


/uexdycDv 24,
/jiexccLxeZv:
7.

vdfii/LLoqielfii] xoiq xlvwv vofxlfxoiq

GvyxQtJG&aL
Origen.
c.

ovlo[jiai

4,

21

[cf.

ol fxsxaLXOvvreq 12, 5.

Cel. 5, 47 p. 606 a

xwv

fsxdvoia:

id xovxot.

rj

xwv
(it-

aifxovwv vTioaxccGiq ovx

s'/si

aQEGXOVXWV XW ^8W kXSQWV 6vxwv nagd xa aQkGxovxd xici xwv


8V Xaiq 7l6?.8Gl vofzwv].

xavoiaq xnov

[cf.

Sap. Sal. 12, 10


6id fX8xasojQrjxai

xqLvcdv de xaxa. gayy i-iovq x6Tcov fxexavolaq] 17,


2.

voO&8X6LV: yivwGxovx8q OTiwq xd^iq xwv yQa^fxdxwv P/eLV xal


Tj

volaq
17, 6.

xX^aiq

aixolq

vevofjLO^exrixai
d7ioxfXTjG8Lq

19,

2.

'Pt'a

aioiojv

v8vofioS^8XT]-

fxexaQGLOvad-ai uox lonica: (xexaQGiova&ai ngbq xtjv tv ovQavolq noQtiav t^avvaxwoiv 17, 21. cf. Hippolyt. 6, 44 av fx^xagaiov

X8V

8, 23.

xoiq xaxd yvw/ur]v dia-

TCQaqafXbvoiq cItceq

avxolq

V8-

vofio&8xt]xaGL 15, 28.


fj.od^8xovvx6q 8GXIV

xb

7t8Qt

xoiavxrjv aGXoXelG&ai l,^xi]Giv vo-

tyeiQaq

xrjq

iavolaq voTjfxa.

8Qyov havxov

^xeo) Qoq: xexQayoxoq waneg anb xov (xexEWQOv xaxaxovaaxe (jlov 18, 21 [cf. Plat. Clitoph. p. 407 a
oTioxe

xd oyfiaxa
s.

[cf.

Plut.
p.

lat.

esse

uiu.

an recte dict. 1129a Vv ddQ8xrjV xal dGLWTtr/v cpiko-

fXvrjGxlcf vofjLo9-8xyq

enixifxwv

xoiq

dvQ^Qwnoiq

nQa^iav Xbyyn xal


GOipia

(DOTteg inl fii^yavrjq XQayiXTJq y^sbq

xal

?.r}d-j]v

8V7tQayla.

de
.

vvetq Xeycov et lustin. apol.


p. 236].
fjtex

2,

comm.

notit. p. 1079 f

xb

vo-

fxoS^8X8iv
.

xwv ijiKpavEiwv
d^avfxaGxtjv

(xyj

l'gwv

1x11,8 iv: f/txcoxlod-rjaav


.

ol

ovGwv xd
loa
8ivai

Gojfxaxa GVfiaivELV dv-

6aifXOV8q, tgwglod^rjaav

ol jiqo)ciui-

t^ovGlav
i-

xonXaaxoL
nes

22, 15.

daemones
igitur

avxw xov

ygd(p8iv dxi dv stii^


29, 16.

tate caelesti priuati sunt,

homiredire

ovxoq 8GXl]

o d^vfAixbq xal

domicilio:

hi

b 8nlf.ioxoq xal b eyxQax8v6,u8voq

possunt, Uli non.

[lexovoia: fExaaa

xT/q

ovgavlov

avvovaiaq xwv aXaxxovojv /uexovoiav t7t87t6&i]0V 22, 14.


/A.ova(>x^^' ^V^ noXvxoLQavlrjv [xkXov riTiEQ xrjv ixovaQxtav e^ax^-

xal b dxgaxTjq xal b nxwysvwv xal b TtXovxwv tGxi xwv vofj.od-8X7]Gdvxwv tP/v y8V8Giv [cf. Oenom.
ap. Eus.
. .

PE

6, 7

p.

260c

r]f/8lq

wZsv

xaV'Ano/.Xov, xl ndS^w^ev
al'xioi

ovav bvx8q
0^8xrJG8wq

xT^q

vfX8X8Qaq

aax8
Xrxov

15, 9.

vo/j.o&8Xi^G8wq xovxsGXLv dvayxo-

[lOvaQXLXoq: xwv oXwv xb (xovaQ30, 11.


fA.8fxovwfA.^vaq

uel

doctrinam in
nag'
69 p. 985
//

excerpt.

Valentinianorum Theodot.
gvvo-

^ovovod^ai: xdq

8LfiaQfX6v?j eGxl

86
og
TioX/.Jv

Index graecus
aal

^vavxlmv dvva-

xovo/uiag xov tx

xT^g yfjg

dvaxelXai
476
olxofivaxrjQiojv

jueiv,

avrai t tloiv doQCCxoi xal


eTiiTQOTitvovaai ttjv tjv
(fOQv.v

avxw xixvwva.
vofilai

134 p

dipavetg,

xiveg

fjity'/.ojv

iloTQDv

xal

dl

ixtivjv

Iv

ixdoxf//

Zivi

xoiavx^/

ngd^Ei
ydfJLOig

TCoXixevfxevui. xuS^o
c.vTjv
xivt'ioti
^(fS^cfy.ev

yuQ txaazov
xov xoa/uov
ei'-

d7texe?.ovvxo.

iv

ydg xolg

xy

xov 'laxw
iv

xig oixovo/u/a xal

ngoxal

ovvava(feQ6/i8vov,XMVxax'
inixQuxeiav wq avxov

XTjQVcig d7iexe?.eLXo,

igw

oTCojg

ai'XtfV xr/v poTirjv yevvcD/uevojv


'^.y]'/hv

xovxoig

eniyvdjxe

oxi

ovhv

Xf/v

TiQog xo ^EiojoxeQov 6i

o sxdaTrj

xtxvojv.

ia

xwv

d7i?.ca'jv

xal

7i).avojfjLbvojv

xoivvv doxQcov al enl

Tigcig

yeyovev,

dTceldov v/uiv dal

OL iaGxa/.oi d?J.d Tigog


Tiexrj
d^i]
.

xd yauaiue'/.Xov-

xovxcov doQuxot vvd/ieiQ enoyov(leviu xafjLLEvovai

xal xd iacf^OQg iiXkov nd.


.

xaq yevLoeig xal


3.

xr^g

vTTo

Xgiaxov

TtQOOxoTTovai. 76 p. 987 yereoecog


y.al HfxaQfjibvriq] 10,

orig

dnaQxiQeoS^ai

Tigdcsiog

xvTtoi

Tjoav OL ydfzoi xov ^laxw.

141

p.

\v6 ijloq: xov STiaviaxdfevovxip vofico xov S^eov 7, 26. ol /uhv d-avdxov vfxovg xoTg dvS^QOjTioig nagadedjxaaiv 7, 4, vo/uco naxQog d1

ovy (bg noQvtvovxeg noXXdg aoyov yvvaixag ol naxQiaQyai, dkX'


496
otxovo}xia xig xal [JLVoxriQLa

(xaxd

xavxa) Ttdvxa
elyiJLa

avxwv
p.

ditextXelxo.

(fO-aQolag en/nevoi 33,

4.

Theophil. ad Autol. 2
.

94d xavxa
ixeyd-

ol'xoi:

v(p

i\u(Jiv

avxwv tnaivovxovg
oi'xoi

xal xvnov

tityei

juevoi avvrjyoQOvg
xxTjoS-E
oi'xoi
1, 19.

xs-

Xov
...

fzvoxTjQiov. o

ydg

rjXiog iv xvtiw

(jidQXVQag ov xovg
ol'-

Q-Eov
7j

iaxiV
de

1}

08 GsXrjvr] dvd^gwTCOV

TtaQalrjXVouai 31, 12 [ol

xoi pro Ol OLXSioi solus Tatianus

filav

xwv daxQwv Q-bOig olxovoxal xdciv e/ei xwv dixalojv xal

usurpasse uidetur, tarnen

cf.

Plut.

symp.
oi'xoi

7,

S p.

xal

Tiag'

713d xtjv owxTjgkcv avxwv syovxtg.


7,

sensu contrario dicebatur oixo^ev


6 fiaQxvg
cf.

evaawv xal xt]QOvvxwv xov vofiov xal xdg ivxoldg xov S-eov. p. 91b xfjg fxEV ovv EcarjEQOV ovElg dvS^QojTtwv vvaxog xax dgi'av xrjv i^i]yrjoiv

Diogenian.

29

c.

xal

xtjv

oixovoiiiav

ncav

nott. interpr.].

icEiTiELV.
..

Clementin, hom. 2, 23 iv
tjv

olxovofxia: xbv'^'Exxoga
A/i/./.aa
. .

xal xov

dQid-fxw ixla xig

yvvrj XEyofiEvrj

xal xov lAyafibfjLVOva


'^'E?.?.rjvdg

EXivT], "va /ui]66 xovxo dvoixovofiTj-

xal Ttvxag dnacaTi/.wg xs xal agdgovg ovv


xal
xoj

xf/ ''EXv^i

ndgtdi xrjg avxTjg (fvoewg vTidg/ovxag [suppleuerim vTioaxdoeig]

ydgiv oixovouiag igeixe

Tia-

QEiOTiyai fitjdtvog ovxog xjv tzqoeiQf]fi8vojv dv&Q(o7Cojv 24, 13 alle-

xov ^. Ignat. ad Ephes. 20, 1 tiqoor^Xwow vfiTv r]g i^gcdfiijv olxovofiiag ELg xov xaivov dvd^gwnov ^IijPseudoignat. ad aovv Xqigxov. Ephes. 19 xo tuv dXi^O^Eia, xo e OLXovofxia. Clem. strm. 2, 19 p. 481 t^
. .

olxovofxla avxt] xal 7igo(pr]xiXf)


xvTtiXTj.

goriae causa, in imaginem


boluni disx>ositos. Eph.
xig
rj

et

sym-

xal

XQiywv Siaxoofztjaig

3,

9 (fojxiaai

xal ivxoad-Lwv OLXovofj.ia (jlveXwv xe xal oaxEwv


13, 6.

xov voxriQiov xov dTioxexQVfjLutvov dno xwv alwvojv ev xJ O^Ecp xo) xa rcdvxa xxioavxi. lustin. dial. 107 p. 384 6id xrjg ololxovoijiia

xal
.
.

id XI

vevqwv avfinijgig b niaxEvwv vXrig

oixovofxia TtiaxEVEiv ov ovlExat


S-Eip

xw

20,

8.

Eyw Selxvvelv

xtjv

xov-

Index graecus
T)v OLXovof^iav 22,
8.

87
naxiga nagaaks'/ti

bis locis est

viog TiQog xov

idem quod Attice dicitur xaruaxevt'j. cf. Menandr. ap. Pseudoplut. cons. ad
institutio dispositio constructio,

lofxevog' xal vvafjiiv fikv llav

i'xaoxov xojv Ttvtvjuazixolv xal iSiav


oixovofA.iav'

xa&6

dl

oixov zt eytd7isi?.i](faaii'

103d [Meineke 4 p. 227] daS^sveoraTovyccQ ov (pvati fxeylaToiQ


Apoll, p.

vovxo xal x6 evxsVeg

OL TlQCJXxXiaXOl, XOlVTjV XTjV ?.IX0V(J-

oixovofiELTai 7iQay[A.aaiv.
9, 10 avzri nokizeijv
civxr}

Polyb.

6,

c.vaxiicXajaiq,

inde locus exyiav xal dfi&Qiaxov. plicandus de unitate patris et ser-

(fvofcjq oixovo.ula xaS-^ rjv (xe-

tccccX?.ei

xai fxe&iGTazai xal Tccdiv

iQ ccvTcc

xaravin

xcc

xaxa xaq

no}.i-

xaxd fieQiOfxov, monis: yeyovs ov xaxd dnoxoTtriv' x6 yaQ dnox^r}d^hv xov TtQOJxov xxoj(>i(yxai, x6 6h
.

xsiag. Cels. ap. Origen. 8, 53 p. 780


OLXOvojLtlag

d
.

fifQiaS-hv

olxovofziag xtjv iaiQsaiv

xwv
p.

okcov i'vsxev.

Plut.
. .

de am. prol.
ri

495 d navxaxov

TiQoalabv ovx ivsa xov 6&ev ei'?,r]7ixai 7te7iolt]xevb,2Ci. praeter Athenagorae locos in adnotatione allatos
cf.

(fiGiq dxQirjg xal (fikoxexvog


. .
.

xcci

dvelkinrjg xal dnsQlxfirjXog

(>-

Tertullian.

adu. Prax. 2

unicum
hac
olxovo-

xeZ

7]

xov y<x?Mxxog ^gyaoia xal


Sfj.-

quidem deum credimus,


tarnen dispensatione
{xiav

sub

olxovofiia XTjv ngvoiav avx^g


(frjvat

quam

xal

ijii/bisXeiar.

p. 496

a xov-

xojv ye xiv xoaovxcov

enl xtjv ys-

veaiv iQyaXeiwv xal xoiovxcdv olxovofxiwv xal (piXoxifxiag xal TiQovoiag,

dicimus ut unici dei sit et filius sermo ipsius qui ex ipso processerit haec quae se existimat meram ue. .

Clem. strm. 2, 18 p. 477 dnoOTKov xrjg xov yd/.axxog oixovof.dag x6 xeyhv chi/udc^ei xrjv (pvoiv. Martyr.
Polycarp. 2, 2 judaxigi
h-svxeg
.

xaxaqav-

woxe

fxe/Qi

xwv

saco (pXeojv

dum unicum decredendum quam si ipsum eundemque et patrem et filium et spiritum sanctum dicat; quasi non sie quoque unus sit omnia, dum ex uno omnia per substantiae
ritatem possidere
,

um non

alias putat

xal dQZTjQijv

XT]v xrjg

oaQxog olxo-

scilicet

unitatem,

et

nibilominus

vofxiav S^8)Q8LoS'aL vicefxsivav.


.

r}

custodiatur olxovofxiag sacramentum


nit tres

xov aco/uaxog ovaxaaig

fxig eaxiv
.
.

olxovo/jiiag 13, 3.

S^axegov
aQfjiovia

d^a-

xsQOv ov 6i(f0Q0v xax olxovo^lav


Gv/u(p(ovi'ag

saxlv

13.

8.

per partes ita dispensata itt ipsa no?i deminuatur: cf. Clem. excerpt. Theodot. 11p. 971 tnovQavia ev/iiOQ(pa xal 0(6fj,axa
significatur unitas
.
.

quae unitatem in trinitatem dispodirigens patrem et filium et spiritum sanctum, tres autem non statu sed gradu. nee substantia sed forma, nee potestate sed specie,
,

unius

autem substantiae

et

unius

Status et unius potestatis quia unus

deus ex quo et gradus


et species in
et Spiritus

isti et

formae
filii

voeQo.

oiev

6 drtoaxo/.og.

ncg

d'

nomine
ne
.

patris et

av xal ovofxaxa 6id<poQa avxiv eXbysxo ei fii] G'/junaoiv tjv nsQiyeyQafif^tsva,

sancti deputantur ...

simplices

quique

dixerim
.

im-

fxoQcpf/

xal

ocifiaxi;

wg
xal

prudentes et idiotae
legentes

non

intel-

TtQog XTjv avyxQiOLV xdiv xf^de oco/Lidxwv, olov doxQJv, daojfiaxa

unicum quidem, sed cum

avsiea,

(AA') aig TCQog xtjv ovy-

sua oLxovofxiff esse credendum, expauescunt ad otxovofziav. numerum


et dispositionem trinitatis diuisionem

xQiGiv xov vlov


fitva xal

aojfxaxa /usfxsxQr/-

alaO^Tjx

ovzcog ((og) xal

praesumunt

unitatis,

quando unitas

S8

Index graecus
animali atque in
in

ex semetipsa deriuans trinitatem non destiiiatur ab illa, sed administretur ...

eam speciem pu-

tatiue dispensato et administrato ut

monarchiam

nihil aliud sig-

mundo
dno

uersari posset et animas

quam singulare et unicum imperium; non tarnen praenificare scio

per dolum a morte liberaret. Irenae.


1, 6, 1
. .

rfjg

olxovofxiaq negii^'v/ixrjv

scribere
sit

monarchiam ideo quia unius eum cuius sit aut filium non ha-

Te^sToS^ai

O'otxa

t/ov ov-

Giav,
T8'/v^/,

bere aut ipsiim se sibi filium fecisse aut monarchiam suam non per quos
uelit

xazso/ievuGkvov h d^Qr^xii) n^bq xb xai OQaxbv aal xpTjy.al

'/Mifrixbv

TiaS-rjxbv

yevaGS^ai

administrare
in
filio

qule est
et

[cf

1, 9, 3.

3, 16, 1.

Tertull. adu.

Va-

ut deus diuisionem et dispersionem


pati uideatur
sancto,
in spiritu

lent. 26].

exe. Theodot. 5 p. 968

hu

secundum et tertium sortitis locum, tam consortibus substantiae uide ergo ne tu patris? ... 4 potius monarchiam destruas qui dis.

fi^ o tax IV 6 xvQioq voi^Gavreq dnoo/ojvxai xov b7ti).},eiv xw scvq'k

rag yeTgaq
yivrjxaL

y.al

dxe?.t]q

;/

olxovofJLLa

yul 6
ojq

9-dvaxoq dTtoo'/rjxai
/laxT/v
7ibiq(/.'C,)v

xov xvQLOv
dvrivvxio
[cf.

enl

dispensationem eius positionem euertis in tot nominibus constitutam haec in quot deus uoluit. ... 8
et
.
.

59

p. 983.

61

p. 984].
.

Irenae. 1, 15, 3

dnb xovxiov

dv-

vdfxeiq, (prjolv [Marcus],

anoQQveXaai
yrjq

erit

nQoo'/.i} ueritatis,

custos uni-

iyevEOiov^yt/Gav xbv anl


vbvxa
^ItjgoZv.

(pa-

tatis,

qua prolatum dicimus filium a patre, sed non separatum. protulit enim deus sermonem sicut ra. . .

%al xov

fjiev

Aoyov

dvanenXriQJXbvaL xbv xonov xov dyya?.ov Fa^LTj?., x^q 6s Zojrjq xb dyiov

dix fruticem et fons fluuium et sol

Ilvtl^a, xov 6a
vafxiv

^Avfi-QojTiov

xr^v 6v-

radium. nam et istae species tiqoo).al sunt earum substantiarum ex quibus prodeunt nee frutex
.
.

xov

''Yx^'LGxov,
?/

xbv

6a xtjq

Ex-

a radice nee fluuius a fnte nee radius a sole discernitur sicut nee a

xonov csv ovxojq xe 6 xax^ olxovojXLav 6uc MaQiuq yavfGiovQyaZxui TiaQ* x?jq
x).i]Giaq
i7ia6ei-

aQ&voq

avxc dvS^QOJTtoq ov

o IlaxrjQ

xiv

deo semio.
fons

nam

et radix et frutex

oXcv 6ie).&6vxa 6ia fxrixQaq a^eXa^axo


6La

duae res sunt, sed coniunctae; et et flumen duae species sunt,


sed indiuisae; et sol et radius duae formae sunt, sed cohaerentes. ita
. .

?.6yov slq arilyvojGiv ccvxov

xa&al/.e fiav xbv d^dvc.xov,

(prjolv,

ax
6a

trinitas

per consertos et conexos gra-

OLXOvofilaq gcoxtjq, iyvwQiGS xbv naxhQa Xqigxov [Origen. c. Cels. 2, 16 p. 403 b 'Iva axovGa uav
XTjq

dus a patre decurrens et monarchiae


nihil obstrepit et oiy.ovofjiiaq

xb GJfia
fxriGa^vr]
a7iava?.S^fj

xaxa).i7t?//

ij

xpvyjiq,

olxovo-

statum ceterum animaduertatur protegit. in Gnosticonim christologia maximi

6 xiva sg(o

avxov nd/uv
lustin. dial.

oxe ov?.8xai.

45 p. 150 xov

Xqigxov xovxov xov


.

fuisse

momenti oeconomiam
illos

in

quam

&SOV vlbv oq
xaixi]q XTJq

6icc xr^q

naQd-avov

apud
boli

coaluerunt notiones symet educationis diuinae atque

dnb xov yavovq xov Aavi


oixovofiiaq xavxr^q b no-

ytvvr/&7^vai GaQXononjd^elq vTtajusivev


'Iva 610. xr/q

dispensationiset machinationis.

apud

Yalentinianos enim Christo inuisibili

vtjQSvadfxevoq xrjv dQ'/rjv 6(piq xal ol


bcofjLOuoQ^vxeq
'/.vB^cGi

opponebatur Christus
ol'/iovofxiav awr?/'o,

uisibilis, 6 y.ax

avxw

dyye).oi xaxa-

corpore indutus

xal b x^dvaxoq yaxa(fQ0V7j&tj.

Index graecus
120 p. 428 bxeivoig 6^
bOsad-aL
ibv
tfxe^.Xtv

89

yov^.vai (fdaxovoLv anoow'Qovza zbv

z^v ia XTJg TcaQ&h'Ov Magiaq 6 giazog. Jgnat. ad Ephes. 18, 2 o d^eog tjtrjv

xara

oixovo/iiav

/uojv Irjoovg

Xgiaxdg

txvO(poQr'jy}rj

vTio

MQLag xax^ olxovofiiav &eoc


iy6vv7jS-7j

ix OTCbQ^xaxog /ihv dal, Jivevfxaxog


de

d^/eyovov xal nQwzrjg ztz(jaxzvog, tx ze zov nvev/nazixov o i/v dnb ztjg h^aficux)-, xal ix zov xpvyixov 6 riv dnb zov dT^iovQyov, xal ix zfjg olxovofiiag o ijv xazsoxfvaofxivov dQQiqzu) Tkyvi^, xal ix zov Soj-

zvnov

zfjg

ayiov bg

xal banxiod^ii,
xad-aQiofj].

Z7i()og

7jv

(r/>

xazekd^ovoa

big ai-

^Lva

TW

TtccS-ei

x6 vcoq

enim oeconomiae nomine Demiurgi imperium quod perfectionem non ex origine ingenitam et indelebilem possideretsed
significabatur
ita

omnino

zbv nbQiozsQa .... enaS^sv dh koinbv xaz' avzovg b iiw/ixbg Xgixbg xal b ix Xijg olxovofxlag xaxeaxbvafjievog
f,ivaxi]Qi)dwg, Vv' inidbl^fj {6l)
7/

dispensatum esset ut citra termiet

num imaginum

symbolorum

[x6

avxov zbv zvnov zov dvoj Xqlgzov ixeivov zov inexzad-bvzog zc Szav(jc xal [xoQcpwaavzoz zr^v lAya/ncbO^ ixoq/ji7]X7jQ

evxEQOv xaxanaxao/Ao] remaneret. nam dum in dispensatione esset, per animam corporalem impediri quominus ad perfectionem et cognitionem
perueniret,

(pojaiv ZTJV

xaz^ ovolav. ndvza yaQ


eivai Xiyovoi.

xalza zvnovg ixeivojv

excerpt. Theodot. 27 p. 976 o IbQbvg


bioidiv ivzbg zov xazanbzdafxazog zov bvzb^ov zb [ze del. Bernays] nixaXov dnexiO^bi bLxvvg ztjv anoS^bOiv zov xa&dnsi) nezd?.ov yQVGov xaS-aQO yevo/ubvov xal xovcpov ia zrjv xdd-aQOiv, zov loonsQ acj(xazog ZTJg yjvyfjg dnoS-eaiv dnozi&bzai 6h zovzo zb awfAa, zb nizaXov zb daghg yavofAevov, ivzbg zov xazanbzdof/azog zov evzbQov iv zw voTjzw xoafAw yv/ivrj dh xpvyrj ii' dvvdf/ei zov Gvveiozog 7]
.

tamen ut ipsum pro imagine esset, ita per imagines et symbola


erudiri.

esse generis animalis,

eruditionem uero propriam quoniam genus spiritale natura saluum esset, oixovofxia igitur et dicebatur id quod
dispensatur
ol

xXrjxol,

et

dispenp.

sati eruditio. exe.

Theod. 33

977

Xqigtov
f/.T]XQwag

x6 dvolxELOv (pvyovTog,

ovGxaXh'Xog eig zo 7tX^^},ua ex xyg yevoivov ivvoiag, rj fxijxtjQ avd-ig zov ztjg olxovofxiag TtQorjydyezo CLQXovza elg zvnov zov (pvyovzog avz7jv xaz^ inmod^rjaiv avzov xQELZZovog vTtciQyovzog og ijv zvnog zov naxQog zcv dlwv. 58 p. 983 6 fiayag ciycjviaxrjg ^hjaovg XQioxbg ev kavzj w/uEi ZTjv sxxXjjoiav dvaXa)v zo exkexzbv xal zb xktjzov^ zb fiev TtaQcc xrjg z8xovG7]g, zo Tcvevfjiazixov,

OLOv GJfia

ZTJg

vvd/uawg ybvoivri,
ztjv

fxbzaaivet eig zd nvevazixd ?.oyix7]

zw

tvzL

yevot^ibvrj

dy-

yeXiXTjv LaGxaXiav

vneQoa xal
xal
xazd?,7]iptv

zb bvo(xa zb iaGxofxevov iyygdcpwg,


inl
zojv
ZTjv

yvwGiv

nQay^dzwv
bQXbZaL,

[scripserim nvevfxa-

ZlifWv]
tfrj

OVXbZL

VVf/,(p7]

d'/J^

z.oyog yevofjievog .... ojGze zb

zb dh ix

zijg

olxovofxlag,

jxbv ZTJg OLXovof^iag 7]v,

zb nizahov
slg

zb ipvyjxov, [o del. Bernays] dviaa)Gsv xal dvrjveyxev dne^ dv)Mev, xal L avzwv xal zd zovzoig ofxoiIrenae.

nsQixeiG&ai [naQaxelGd^ai cod. em.

Bernays] xal fxav&dvsiv

yvwGiv

zb 6h 6vvdfi8wg, zo S^eocpOQOv ylvs-

ovGia [bf^oiovoa cod. em. Bernays]. xvqiov 7jihwv 1, 7, 2 zov


.

x zeoadQcov zoizwv ovv&ezov y6-

gS^i zbv dvd^Qwnov n^ooe/wg ivsQyovfxevov vnb zov xvqiov xal xa&dnsQ Gwfxa avzov yero/aerov. simi-

90
liter

Index gi-aecus
Ttaiayioylav
xrjq

sed ex catholicorum doctrina interpretanda esse uidetur oeconolocis qualis est


.

oixovofjitaq

avxov xal b XQonoq avxov Tioixlloq elq


.
.

mia talibus
1
,

Tim.

aojX7]Qiav.

9 p. 146 /ue/jiipi/xoiQia

4 TiaQexdleod oe

^iva

nagay-

Sxl Xdd-Qioq xpoyoq xtyvtxi] orjd-ela

yelk'^q
fxrjt

riolv

/uy

bXfQOidaaxalelv
aiTivtg
r/

xal avxTj

G0JXT]()iav

olxovotiov/utr'i]

TfQoat/eiv juvS^oig xal ysvealo-

SV naQaxa'/.vfi(J.axi.

strm. 3, 17 p.

yiuiQ

cmsQCivzoig
olxoofxrjv]

'C,t]Ti]G8ic

naQtxovGiv
[uar.
1.

(xlXov

olxovofxlav

S^eov ev nlazei

dvEv xov oojfxaxoq rj xaxd X7JV sxxXrjaiav xa^f rjjuq oixovofMia xiloq s?Mfxavv, oTtov ys xal avxoq,
559
Tijq '
T]

tj/ulv ro tov ^e'/.rjjjiaTOQ avzov xaxd Tr]v hvoxiav avzov r]v TtQOkO^bzo iv avzw tlq olxovojuiav zov

uel Ephes. 1, 10 yvioQiaaq

xsifaXrj XTJq
dtjriq

sxx?.7]alaq,

sv aaQxl

IxvaxriQiov

fisv
eiq

ish'jXvd^sv

xal afioQcpoq

n'/.riQwtjLazoq zdjv

'/.majoaGd^ai
.
.

xaiQwv dvay.itpaxd ndvxa 8V xo) Xqloxo)


ex?.7jd^r]/Liev

xo dstsq xal doojfjLaxov XTJqd^siaq alxiaq dnoXsTisiv rj/uq idaxiov. cf. etiam Origen. c. Cels. 2, 76 p.
444 f tdv
d'

ol Ttao' ifiol TtQOiprjxai

SV

oj

xcd

TCQooQtad-lv-

xd Tidvxa ivsQyovvxoq. imprimis uero Clemens Alexandrinus gnoseos catholicae propugnator ingeniosus' iierbo oeconomiae eruditionem praeparatoriam et per uarias machinationes ad ipsam
xsq xaxd

ngd^taiv xov

xal avxbq 6 ^Irjoovq vtisq stucxqo(pTjq xcv dxovovxcov Xsyoi xo oval xal aq vo/aI^si XoidoQlaq, ovsv
ol-

xovo/usixai TiQoq xovq dxovovxaq id

xoiovxojv XoycDV ovs ngoodysL avxolq ojq naiwvLOv (paQ^axov xov xoi-

ueritatem educentem significauit. cf. e. g. strm. 1,1 p. 324 TidvO^' ooa


TiQOOixovo/UTjS^fjvai xcc&rjxti xrjq

xaxd

xrjv iTroTixixrjv S^eojQiav yvojaeojq. 24


p.
y]v

417

iiXi-Qa

ydQ ^v

olxovofjiia xai)^

ovxov loyov; 4, 9 p. 507b riXd-ev noXlovq TCQOfpyxaq snavoQ^ovyLSVovq xd xov ^iGQari'K sxslvov snaXqivoQd^ioxr/q oXov xov xoofiov xaxd ztjv iiQOXSQav axoq ov sofievoq olxovojuiav XTJq xax^ dvQ-Qwnwv yQ7].
.

fiexd

inaidevovxo ''E^aioi 6i i^tjiaq 7C0?.?.rjq xal /qovov (xaxQOv elq ovov

aeojq [xaGxlya)v xal sa^cv xal aGaviGX7]Ql(ov. tJqxsi

ydQ

rj

iaGxa?Ja.
. .

xd
p.

Tiiaxevsiv

xov

S^eov elvai

Si*

vtto-

80

p. 563 b

xal

&8Loq

xaxd

(jLOVTjq

iS^i^ofzevoL

GxpQOvoq.
. .

2,

444 tx TtiGxeojq xal zdq

xrjq

xazd

zrjv

(iiad^->]X7]v

ivzo/.dq,

STceirj

MJvGsa Xoyoq elGrjyaye xovq tcqojxovq dxovovxaq B-sioxsQaq (pcjvtjq xal /Q7]G/u)v xal oQivxaq sgS-^ oxs dyysljv d-eov
TiQoq avxovq.
smrjfxlaq ysysvrifisvaq

dvo avzai ovfiazi xal /qovoj, xaS-^


Vflixiav

xal UQOxonrjv olxovofXLxaJq

xal yaQ elxoq sv aQ/y

deofivai, wd/nei /ula

ovoai

t]

/nhv

Tta/Mid

7]

xaiVTj,

id

v\ov naQ^

fvoq O^sov yoQtiyovvzai.


8 p. 139 aatpiazaza
. .

paedag.

1,

id zov Ufzjq

fii^vvxev

xov nQOiprjxov xtjv olxovojuiav /us6 Koyoq xrjv savxov OQxs Tcwq 6 d-soq xrjv fxtxdvoiav
.
.

xov XOGOV STcl TcksZov soTjS-rjG&ai x^v dvd^QojTCojv (fVGiv, Sioq, TcgoxoTtTJq ysvofisvTjq elq gvvsgiv xal xaq XoiTtdq uQsxdq xal xt]v svqsglv xwv xsyvjv, vvrj&wGL xal xa&^ savxovq
t,rjv

ov yQ(/C,ovxeqdsl STtiXQonsvovxojv
, . .

xal olxovojuovvxcDV avxovq


VTlTjQSXOVlXSVCDV Z(
ixaxi.
5,
(jLSv

xmv
.

vTto

(fiXayad^iaq

t,7]XH

evelxvvzal

ze

nagd

ztjv olxovofjilav ZTJq dneiXrjq

riav/Ji

zb (fikdv&QojTiov z6 aavzov,
TCollri
.

vovq

XOV S^SOV ovXtj589d o Xoyoq /u16 p. dytvGxovq xov nvQoq xal


.

p. 142

Tj

oo(pia tisqI xrjv

xjv xokaGsojv

(ftjGi

iasveiv xovq

Index graecus

91
bfxoionad^fig
rj/xTv.

xa vy/xcixa xal zu
Tovg de
^/}

rjO^rj

aal ro

S^(joj7iog i]v

lu.

rjyefiovixov clxQojq xexaS^aQjUkvovg'

stin. apol. 2,

10 p. 228 Xoyog

toiovtovq xatcc

ztji'

iv Tcavzl

wv

xal 6ia zjv tcqo-

a^iav XQVi^^'^^'i ^^? ^^^^ Ttvpog xokaaecDQ oixovo^iaq iv rovzoig STii


ZIVI zskei (p7jGlv boeod-ai a zuj d^tio
aQfJLo'QEi

(f7jz}V TiQOtiTiojv

zd (jLJ.ovza

yi-

veoO^ai xal i

savzov o/noiOTiaS^ovg

ytvofxivov xal idqavzog zavza.


dial.4S p. 162 rtQovTtrjpye [Christus]

STtdysiv zoTg xaz^ elxova

avzov

nenoirjfjibvoig

xal naQcc zb

xal yevvjjd^fjvai dvd^QOJTtog bfxoioTia&rjg tjuTv

ovXrjfia zfjg xaz^ eixova (pvaeiog

a%Qxa

eyojv

xazd

zrjv
cf.

eiwxoaiv.
ofxt'iyvQig: zojv noXXJv d-eiv
rj

zov 7taz()bg
-

ov?,rjv

vnifXELvev

57 p. 200.

93 p. 340 6 zbv
ti/.tjgiov 6s
rj

Ttlrj-

fi^yvQig 29,

1.

zag 6h

avv

rj^Tv

iov dyanojv'

dv&Qoj-

TCoXiztvofxtvag avv zy (xez^


OfjiriyvQBL '/XevaC,ovzBg

avzwv

nov ov6ev
Tiad-hg

d).Xo iazlv

zb ofxoior7rt(^ ^fxojv

eas quae no-

xal Xoyixbv
2,
1

^(jiov o dvS^Qco-

hiscum uiuunt

et

simul concilium
(i.

nog.

apol.

p.

194

quod cum

Ulis est

e.

totam

ec-

bfioiOTtaS^iv

ovzojv xal d6eX(pJv.

clesiam) irridentes 34, 26.

ofioiog:
11, 12.

zbv o\uoiov d-toXoyriaag


o

bfAiXia: viv h fzovoig


r]xe
fj,ri6e

vfxTv aTtob-

X^zevcDv dTtdvS-QOJTiog
z}v ofxoiojv ini-

iv zatg o/u.iag 6^uo(p(oTtQog ztjv b[jLi)Jav


\).a-

MV

6id

z6Xfj,7]g

V6LV 2,

2.

QiozsQOv

28, 20.
zi
.

xQaztTv si'j&ev \b, 11. c F. Valentin, ap. Pseudoorig. dial. contra Marcion. 4p. 86 Wetst.Tp/r biAOiav ovzcjg

fb^ioiOTcad^Tjg:

yakeribv dv-

i^QiOTCovg 7i8(prjv6zag df^aS^sig vitb


dvd^Q(x>7iov

ivvgi^ev eixova

iitl
. .
.

zbv ofxoior
ov6h
rjXeei

vvv b/noiOTta&ovg ovve37,


17.

dvS^Qionov i/ojgei

XeyxBod-ai
XeyyeoS^ai

vvv ad ovvenecesse
est,

zbv
tJ6i]

b/jioyevJj

ov6e eavzbv 6id

zrjg
.

ret'eratur

elxovog ixeivov Xenen' i]&eXev


6e

etsi hiatus causa ante

b/nowna&ovg
bf^oioTtaS-tjc

xal zb

owfia zw

bfxoio)

collocatum
a
ludaeis
et

est.

nam

ngoaecfege
'\b

oiixazi.
. .

et

Christianis
est et

dicitur

iiolo) Gig: %-eov

elxcbv xal o13.


?/

qui

ipse

homo
cf.

humanita-

fxoLOJGig

12, 19.

16,

xazd

tem patitur:
rat.

Pseudoiosepli. de

imp. 12 ovx yead-rjg dvd-QOJ-

Tcog d)v, d-7j^i(o6bazaz8,


TtaS-eig

zovg

b/Lioto-

xal ix z(v avzjv yeyoazoiysiojv


y?.a)zzozojufJGai

&ebv eixdjv xal oiioiioGig 16, 18. ovx ojv bfioicoGig zov d-eov 16, 26. fovgdviog: ztjg ovgavlov Gwovaiag 22, 14. Ttvevfia zb oigdviov 23, 1.
bxpig: 6id
Ttr]?Jvr]g bipecog

vozag

24, 26.

19

xal Tovzov xazaixiaag zbv zqotiov

zd r.V
[cf.

bif'iv i7iiZ7]6ei\uaza

34,

aaavlai.

Sap. Sah

7,

eI(a.I

fiev

lustin.
t'-V

apol.

2,

p.

214 ix
1,

xdyoj S^vtjzbg dvQ-QWTtog ioog anaot

ZJV

bxpiv yivo^bviov.

55 p.

xal yriyevovg dnoyovog tiqojzoti/mxal iyo) Sh yevfzevog eGzov


.

150 zcdv

vn

bxpiv Tcmz6vz(ov].

ndS-og:
d-eGlV

ol aifxoveg zoZg

avzoZg

Ttd-

anaaa zbv xoivbv dkQa xal


zrjv
bfJLOiOTtad-ri

eitl

OLGTIEQ

Xal

ol

dvd-QCDTlOL

xazeneaov
14,

yfjv

xgazTjS-evzeg
df'

8, 19.

ndxhog ovx eGzi


IS, 23.

7iQ(oztjv

(fojVTjv zrjv

bfxoiav rtiv
15
//-

dviinad^eiag dnoX?.i\uevov

loa xXaicov.
[jLelg

act. apost.

zaiv 7ia&(5v

bfxoioTta&ng aafisv v/lv dvlacob. 5, 17 "^Hllag dv-

ZJV iv zip

dv vTcdgyjjg dvojzsQog, xoGfxo) Ttdvzojv xaza2.

d-Q(onoi.

(pQOvriaeig 22,

92
Tiatdfta:
l.
zrjg '^EX). r'ivw v

Index graecus

n aielag

31

).rj<fafiev

zbv Q^ebv

ibid.

10 p. 30.

TTjg txeivcDV

(Atticonim) nai-

fxovTjv

dciav uvzov
p.

zifiiiv

zavz7jv
yvrJGiov
7ia-

deiac 28, 21.


(Stiag 35, 24.

oig /ut/.ov eorl Tiai-

TtaQa/.auvzeg 13
AlG'/iv7jv

40.

accuratius hanc nai-

^ojxQuzovg (sodalem)
Aristid.

fiai- describit 29, 13 zi 6*


/.y'iotif '/.^ciqIAttixii

av

oj(p-

(jei/ajipafiev

45 p. 20, 17

acd (fi),oo6(fO)v

lebb. oig tvzv/vzeg ziveg avzjv


7JQV7]VTai ovzojg 7iaQEi).rj(pi:Vui

oiogeia xal
TTjTfQ

ov'/.'/.oyiafjtJv TiiO^avo-

Hip-

xal

fJLbTQli
if/.iov

&eoeig xal

y^Q Xal CiOTQCDV za QOfxoi.

polyt.

6,

42].

7taQdl7j\vig: vevqcdv ze xal ogzeojv


:iaQa),r]\peig
.
.

zrjQ ijfiezbgaQ Tiaideiag 14,

8.

Zfjv

19,

3.

cf.
.
.

TiQog cctisq
TtaQELlrjfx-

7,/neTtQav Ttaieiav 37, 12,

LG/veiv ojQixaGLV
. .

naidsvsiv:
naievuf-voi
fif]

yjevo/uaQZVQsg oi ne-

yeyovazs 27,

12.

fXEV7iV

19,

6.

d aVZ(V V717] QSGiav Plut. de an. proer. p.


ZTjV
.

lira^ioTiad^ijasTe

naga

zolg

1027d

TiEgl

zJig '/QEtag

xal

zijg

agaQixfi vojuod^sGla naQaxo7.ov&OVGI Tcaievea&ai 14, 4.


7iaievzt]g:
25,
1.

vvdEojg [numerorum]
7iaQa).a^av6fXEvoi

zi tiolovgl

Tigbg

zr/v gvd. abst,

xivaicov

7iaideiZ7jv

GzaGLV
2, 50
[JLEQ7}

ZTjg ipv/rjg.

Porph.

agxEL ozi za zov d^avdzov


ETCl

Tiav^yvQig: zag
^'PCLZE/.ovjjiEvaL

Tjfiozs/.sTg

v/lkv

ZCOV XaQTlWV slg ZTjV SVL.a}rjr

Ttavt/yioEig, dl Ttgocfaasi novt]Q<J)V


aifjLovojv
flg

zav&a
VOfXEV.

ijfiwv

7raQa).afxd-

do-

^iav zovg dvd-QOJTtovg tisqizqstiovoiv 24, 19.


xa&ccTceg iv 7tavt]yvQei
lslv

TiagdGVQEiv'.
v/Lig

[xtj
. .

nagaGVQkzojGav

al Zjv

(pi/.OGO(pojv Tcavrj-

^eazQOxonovbvovg eveaziv
zoig ovx siozag zbv S^eov
al

yvQEig
fic

21, 13.

zwv

(pi).oxp6(fiov

xal ov (f.otTiixgazrjoav

1 prooem. 4 TiagaGVQEG&ai zovg dvd^QOJTiovg vTcb z^g exeLvwv ni^a-

4, 12. cf.
/jiT]X6Zi

Irenae.

zb

GOifiov navriyvQEig 4, 13.

vo/.oylag.

TiaQugaevEiv: z6
.

nagaz QbTiELV.
yvojjuag avzcv
21.

aiOVEg

zag
17,

trog avzJv

(ftg

nagagaeiEL
(li]

10, 5.

zovg n).eiovag oncog za oaa


iTiLTi/.ccGzov

nagaz qetcovgl

ovvitGav id zivog
zrjv

r^c UEOGEEiag zovg dvS-gwnovg TiagazgtTCovGi 19, 12.

(jy/zo/.oylag TiaQaxa'/.vnzovzeg,
(xvQ^o'/.oyiav
d?.t]S-eiar

wg

nagayagdzzELV.
.

ol

GO(piGzal

Ttaga-

za oGa Ttagd zwv xazd


ofjLoijg

MwGsa
etiel-

QasvGiOGiv
3, 29, 4
.
.

41, 10 [cf.

Euseb.
.
. .

HE

xal Z(v

avzdJ (pi?.OGO(povv'

tceqI tojv
Z},v

Tiaga-

zojv EyrcoGav,

nagayagdzxEiv
[cf.
eI'zi

gaeiGai
QtjXOTCOl].

d/.TJd-etav

byxe/si-

gdS^TjGav 41, 7

Amelium

ap.

Porphyr,
6g: ozl
31.
fir/dh
rcp'

uit. Plot. 17 ozi

z(vv

Ttagaexz

rjfiujv

d.Ttb

ZTJg

oixEiag EGzlag

iiagaya-

TiaQaexzov

13.

gdzzoizo, iogO^ioGt^ Ev/uEvwg, ev


zijv
.
.

naQa).a(jL d veir:

dg/J/v
5,

oia].

/.oyov irafxir TiaQei/.rjtfafxev

16
6i-

TtagEiGdyELv:
iTib

GO(pojg

b EvginiT^g

[naQa/.aoi'TEg zirsg Ttagi: zov

'OgtGzov
zrjv

zr^g 7igOEtg7iutV7]g

yv-

6aGxd).ov Xqlgzov
14.

/u/j

dQveiGd-ai

vaixbg
11,
24.

dvaigsGiv nagEiGfjyayE
.
.

i^ezato/uerof lustin. apol.

1,4p.
dv-

oidh

tSG&ai

r^c

nagd

lAyJ.aa

{f^gojTKv v/uxTJg

TiQOGifOQg naQEL-

xal

xal zbv zbv ^'Exzoga xal zbv ya/nt/urova ndvzag ana^anlig "EkXrivdg
. .

Index graecus
Tf xal

93
..

agQOvq avv ry
. .

'^Ektvy

TiegivosTr: negtvoovvxi
xvytZv agagixaZq 30,

iioixa

xal Tj TlaQiSi
fjLiaq

yccQiv oixovo-

o:Tovdata ovvtrj ygacpaiq xiaiv iv4.

^QeZxt TtccQsiafjyd^ai 24, 13.

Tiagiaxv:

x6

vvv

ixaiov av&ig
2,
16.
rjfis-

mO-dxvTj:
yr/fiaxi

/Jioyh'Tjq ni^dxvy^q

xav-

ovx uyad^ov TraQiarwvTsg

xijv
2,

avxdgxeiav

atfjLvvvo-

TtagaotTjoai Tigeavrtgav rrjv

fxevoq

19.

TQav (pi?.oao(plav zcv Ttag


krjaiv
S7iiTr]66Vfj.dT(ov 31, 4.

Elcctio

7i?.TJxxT]q:

xov

/n?.?.ov 7i/.y}xxt]v 25,20.

f Tt/T/a/ov: S-ega7iev(ov
20, 13.

xov

7i?.7jaiov

T(v vofjii^ofih'iov nag' v/uiv xifiiojv

naQixciv 6x1 xa jxkv tjfiexeQa goj(pQOveT,

xa

h vjxextQU ^laviaq t/e2.

xai TtoXXriq 34,

naQO fjLO loq:


SX^QOV
TtSQ
Tj

x avyxQivof/evor ovxi

x6 TiaQOLOV 16, 20.


.
. .

7ta QOfioiovoQ^ar. Tivevfia


.

wa-

av TisiGxfeirjv ovx av xov 7ih}GL0v 24, 5. ^nvev (j.a: ovo Ttvev/Lidxwv ia(pogaq LGfiSV Tjfxeiq, (OV x6 uhv xaksixai nnyrj, x6 6h eltov fihv xT^c U'vx^q, d^eov 6h elxojv xal o^aolojGtg [cf. exe. Theodot. 86 p. 989 o niGxbq
ovx
7isiGai(j.i

tpV/rj TtaQOJ^OLOJfJLlVOV 5, 11.

ETCiygacpriv

fihv

^syei

6ia

XgiGxov

'\7caxriQ: aiG&rjxojv xal OQaxJr av-

x6 ovofia xov S-soi; xo 6h nvsvfia

xoq yeyovcog naxf'jQ 5, 5. SQyor TiQOJXoxoxov xov TtaxQoq 5, 23. b Xoyoq 7iQoekS-(jt)v sx xrjg xov TCaxQoq

xaxa zfjr xov ysvvTjaavxoq avxov naxQoq /ui/irjaiv elxova xijq dd-avaaiaq xov av&Qojnov iTtoirjOei' 7, 8. v6/ia) naxQoq
vvu/newg
6, 3.

difS^aQGLaq 33,

4.

nsgalveiv:

xcv xaS-^ riq aliovwv


6,

hxdxega 6h nagd xoiq dv&gojTioiq xolq ngwxoiq vTCtjgyev, %'a ib fiev XL wgiv iO.ixoi, xo 6h dvojxegoi xlqq v?^t]q 12, 18. b xogS^ekr'jfjiaxi xov 6)]fiiovgyrifioq GavToq Ttvevfjiaxoq ixexeil7](pev vXixov 13, 11. ol 6aifxoveq gv/untj^LV 8 v?.7]q kaovxeq xxTjGcijuevoi xe Tcvevfia xo dn avx^q 13, 16.
(bq elxova].
.

nsnegaofAbVcov

19.
. .

dneiQoq b ovgavoq

ovx toxi n^negaauk.


.

SGxiv

7tvev/J.a

ev

(fojGxrjgiv,

nvevfxa iv
S^gcoTtoig,

dyye?.oiq,

Ttvevfxa

iv

voq 6h xal 8v xtgfzaxi 22,


yivfxai 12,
8.

20.
Ttegi-

(pvxoXq xal v6aGL., Ttvevfia iv dv-

neQiyiveaS^ai: sv/uagsaxegov
TtegLygacpeiv.
olq
7jv

nvevixa iv tfWOiq' ev 6h
iv

vndgyov xal xavxbv 6ia(fogaq


xijv svaifxovlav tv

avxc x8XX7]xailS,2S.29.B0. nvevfxa

i^giaxsTO

Tiegiygaipaq

2, 24.

6 d-eoq,

ov

6ifjX)v

6id xrjq
.

v?,i]q,

STiQay/xaxevaavxo voooi' negi-

Ttvevfidxcov

6h
5, 2.

vkixaiv

xaxaxo 6id

ygdipovxeq 20, 23.

GxevaGz^q

nvevfia

TiEQLy Qaipr]: xov lov 7cegiyQa(p^v

xrjq v?.r]q 6irjxov,

ekaxxov vndgyov

xa xrjq vfzexsgaq negl xrjv dnioxlav sm/uovrjq xaXov fihv et


12, 6.

kaficcvoi 7tegiyga<fi]v 33, 13. vrcb


4>ogo)VB(j)q

xov S-eioxigov nvevfiaxoq, ojGTteg ov xi6h yjvyjj Tiaga)uoL)fj,6vov fiTjxeov in LGrjq x( xeXeicp S^eoj
,

juoyiq

xov

S-Tjgi(t)ovq

5,

10.

11.

?.6yoq

o iTiovgvioq

iov xal vo/Liccoq negiygacprj ye-

Tcveva

yeyovcbq

dnb
. .

xov

Ttvev-

yovev 40,
Q^goiTtivoiq
(pd-akjbtolq
4, 27.
.

4.

fzaxoq xal Xoyoq ix koyixT^q 6vvd-

TisgiXrjTCxoq:

xov d-eov oaxiq dvovx sxlv bgaxoq oov xeyvy 7iegi?.rj7ix6q

fBioq 1, 6.

Tivev/Lia

nagd nGiv
Theod. 56
faxixol],
p.

fihv

xo xov ^eov ovx SGxt [cf. exe. 983 Gndvioi ot nvev6b xiGi xolq 6ixai(oq

nagd

94
7io).itevo^uevoiQ

Index graecus
xarayivofiivov
rf/

xal
^icc

16,

5.

xo

xoiovxov

xrjg

ovjJ7iepi7i?.fx6fievov

V^^X

Gscug ei6og al fiav

wg vaog

auj,

avaxdxax-

:^()Oa'/OQtiaeojv ralq OiTiaTg y^'v/cg

t6 xexQVfifjLkvov dvijyyee'
..

xal cu

oixelv iv avx(5 &aog ov?.txai 6i xov nQSGevovxog nvevfiaxog 1 6, 23.


/biovoig
.

Tifi&o^svai

Tij

** ooifUc cpiaiv av-

xoTg

nvavfjiaxi

S^eov

raiq bifelXxov zo 7cvev/ua


14, 31.
15, 4.
. . .

avyyevtg locus corruptus 23, 1.


rf/

cp^ovQOVfXbvoig avGvvonxa xal xd


xojv aLfJLOvoDV aoxl

adfiaxa

xoig xolg

ytyovev \pvxii 70
TT]v

ovvdlaixov aQ/rjd^ev

koinoTg 6s ov6afjiwg,
-ipvyixoTg 16, 29.

?.syoj 6s

Tivevfia'

to e nrav/bia xavov).0[Xf:Vriv
rj

tTnad^ai fo)

uvtoj

nvavfiax ixog:
GagxLov
fxsv

xuta/JXomev
&vaio^ta
/biev7/

14, 26. 27.

dh

wonsQ
xsxzf]-

ndvxeg 6aifJL0veg ov xsxxrjvxai, nvev.

rrjg dvva/usojg

avrov

[xaxixTj 6s SGXLV

avxolg

?]

Gvjuni]^ig

[haec referunt Gnosticorum docspiritali, sed adcf.

trinam de semine

wg nvQog xal dsQog 16, 27. noLTja: xolg noirmaGt xaxaXafiavo^eS^a 5


10, 4.
,

modum mutatam
p.

exe.

Theod. 53

6.

d^ajv

noirjfia

982 tG/ev
Ttjg

6 \4dafi utj/.cog avtip

vno
1,

So<piag ivGTiuQtv zo onaQfia


elg xrjv rpv/i^v. Iren.
.
.

TO Ttvevfiarixov
5,

6 xo xirifjiu xrjg fxr^xQog


. .
.

xfjg

liyafjLOjQ^

7ivev(Accxix6v

s/.r/-

nolrjaig: xovxov 6Ld x^g noirJGSwg iG/nav avxov 5, 5. x^g xov navxog noiriGeojg xo evxaxdXrjnxov 30, 9. xi avxov x^v noirjGiv dxijbidt,exe
.
.

S^oxojg xuxaxtS^ela&ai alg

avxov [De-

11, 13.
vt]/j.bvt]v

xaxd

xriv fjLri6snw
18.

yeye-

miurgum] /j.rj eixog avxov, fVa di* avxov elg xtjV an avxov xpv/jiv onaQ%v xal
troifjLOv elg

noir]Giv 5,

6 Xoyog

SV

dgy^

yevvtj&elg dvxeysvvr]Ge xrjv


noi7]Giv
. . .

xo vXixov xovxo ow/ua,


elg

xvo(poQrj&ev iv xovxoig xal aicrjS-hv


yevTjxai

vnodoyr/v xov
o
. .

xe/.eiov

oyov]

14, 28.

xax^

el-

x6va xov &eov yeyovwg ywQLGQ^tvxog an avxov xov nvei/uaxog xov vvaxcjxbQOV S^vr]x6g ylvexai
(tcDGig
.

7,

30.

nxe-

avxog savxc xov xoGfxov xriv xaxaGxavTjv ov/xnaGdr xa xrjv nolijGLV 12, 23. xov ovQavov Gvvd/ua noLi^Gai 18, 1. xo xy Xoiny sxdxsQov xfjg noiriGeojg el6og 7, 12. noiXL)Ja: xwv pit,(v at noixai
tjjug
6, 8.

xaS^

noav

tj

xtjg xpvyfig

nvev/ua xo xi-

19, 2,

6oyfj.dx(ov noixikiaig 33, 2.


.

oneQ dnoQQLXpaGa 6ia xrjvafiagxiav enxTjcev wGneQ veoGGog xal ya).eiov

xdg
[cf. 5,

dv6Qidvxa)V noixiXlag 37, 2

epist. eccl. Gall. ap. Eus.

HE

[xamexr^g tyevexo

22, 12.

^'vyJi

1, 61

xd

fisv

dn

sxaivojv xoi-

ovx avxTj xo nvevfza eocDOev, tGco&Tj 6s vn avxov 14, 19. r^ojQaxi nvevenovQavlov xa&(on?.iG/utvog fiaxog nav xo vn avxov ne^ieya/uerov gjGai Svvaxog eGxat 18, 5. Gvt,vylav xexxri/u&vT] xr/v xov &siov nvevfiaxog ovx eGxiv dor^&Tjxog, dvaQyexai 6h
.

avxriv elye xrjv noLXiXlav].

noLxilog: noixlXaig xal


stin.

sxi'evGs-

vaig 6Qa(jiaxovQylaig 17, 20. cf. luapol.


1,

10

p.

34

XTjv

av

sxdax) xaxTjv ngog ndvxa xal noixi?.T]v (fVGei

anid%'(xlav.
. .

nolLxeia:
oiGneQ av
keod-e
4,
21.

6id xi

dvi)ag 'EXXtjveg,

nQog aneQ
nvevfjLa'

avxriv or/yeZ yco^tla xo


fxev

nvy/bif/

GvyxQOveiv ov^fzcv

xov

yaQ eGxiv
.

dvo) xo
?)

xdg noXixaiag xaS^


. .

olxr/XTJQiov, XTJg 6a

xdxw&tv eoxiv
. .

yvsGig 14, 23. 24. y^i}


.

t^evyvvvai
x(j)

iav xoLvrjv dnuvxiov


18.

ay^rjv
xtjV

aivai

xal

XTjv xpvyriv xc

nvevfiaxL

aylii)

XTjv

nolixaiav 29, dXoyov inl yr^g nokixeiav

Index graecus
9,
29.

95
zag
vvv
35, 16.

ipevaaa&ai

tz/v

nokiztiav
tj/ug

vciTxag

zoiavzaq

sIvcl

29, 5.
23.

Z7]V rj/uezi^av Tto?.izfiav 36,


.
.

7r(>oj/()//(7^f

7i8()l

z^g xad-^

noXizijg

zeiccg

41,

II.

^evovorjg

(loi

7iQoul()8Gig uox Zy ikSvd^SQlfi


. .

philosophorum:
Zr/Q 7l()Oai(J8G80jg

xazci S^eoi' noXiztlag dve^aQvi^zov


43, 15.
71
. .

7,

14.

dX}.8Lv:

7iQoaX).6(ji8vog
//

zrjv
.

7C0?.LZSvead-ar. oi
Xe^dfievoL

zyg vXrjg

iTti-

if^avzov <pwvi]v 6,6.


VTIO

vkrj

kXazzov xal xaza z6 ofjLOLOv avzy noXizf^voixevoi 13, zial zoZg dixalojg no19. Ttafja Xizevofievoiq 15, 1. zag avv falso tj/xZv noXizEvo/uhag 34, 25. conieci noXiz^mad^ai 26, 29.
z6
.

ZOV

7tdvZ(X)V rjfXLOVQyOV tiqozy/v vktjv


.
.

8krj/Li8vr] 6, 15.

VTto

ZOV d^EOV
[xrih

7tQ08).tl(JL8VriV

12, 24.
8V-

7CQodXX8GQ^8
1,

^rjfzdzojv

7lQ87t8LaV
71

17.

Qoy VW GZ rig:

TiQoyvioGxrigvTtriQXiv

Tio'/AzEvixa: xojfzov filv


xtvri xakri^

^ xazcc-

b 'AtioXXcov 21, 21.

zo s tv avzc noki-

TtQoyvcoGzixog:
SvvafjLig

zevfxa (pavkov 21, 12.

TioTteveiv: locus corruptus 28, 12. de sententia cf. Aeschin. 3, 174.


71
()

ay jbiaz ei a: zovg
.
.

firj

xoivwvovv5.

vov Xoyov // syovGa 7ia() kavzy zo TiQoyvwGZLXov 7, 20. zuiv (X8XX6vzojv zo 71 Q oy VW GZ ixov 30, 10. zy xazd BavXwvlovg TCQoyvwGzixy
. .

zccg vtiiv

zaZg nQayfj.azeiaig 25,

14, 5.

Ttegl

zijg xad-'

txaozov zjv ko.

ylDV nQayfjLazsiag 42, 14.

7tQ0 8Qx^^^^'''' ^ Xoyog nQ08Xd-wv 8X zTjg ZOV TtazQog dvvdfiswg 6, 2.


TtQokrifXfjLa

TcgayfiazeveaS^ai: 6
z(v (piXoo6(p(ov
871

zoig iovg

praesumpta
. .

et

falsa opi-

dxQieg ngay^azevadfXEvog 38, 19. zovg zd negl S-eov nQayfxazevofxvovg 33,


.
.

nio: 8/Qfjv
XrjfxiiazL

f/.r]8

aGi/.8iag tiqoi^yovfXE-

xokax8V8LV zovg
regiae
17.
.

vovg ex falsa
aestimatione
Ttov
. .
.

auctoritatis

19.
(}(J5g

Ttdvx)-^

ciTiefj

iv vvxzl f^oyt}12.

4,

7rd5(j

ovx dzokoi-

TiQayfxazEVEzaL 25,

zui

rjf/,g

TtQoXtjfjLfjiazt

d-avdz)

nsgiakelv
21, 5.
zr^v

nQayfxazevd^eov av61'

oao&ai

xazd

"Qvyiav TtQay/LiazeveoS^ai 16, 6.

dv8^8zdGzwg /nEficGTjxsvai ex falsa opinione quae propria est conuiciorum 28, 24. cf. hom. Clem.
doQiag
8,

ov8iQ)v Zi]v 8ig avzovg

ngay^a^V
87lQCCy-

23 8v6v/Lia

8l

ovX8GS-8 y8-

z8v6fx8voi do^ccv 20, 20.

V8GS-aL

IJ.az8voavzo vooov 20, 23.

xaxodvziXo-

aGazE
QV7taQbv
[xiagov

&810V 7tV8VfXaZOg, G710VTiQwzov 8x6vGaGd-aL zo

ngaylag
yiav xaS-^
37, 13.

eJi(xvciazdo8ig
2.

UQay^a.
.

vwv

7iQoXrjiifjia

z8v6yL8vov 30,

^1^68

7tEQikri(xa.

saepius

xal hoc

rjficijv

7tQay/uaz8V(jt]a9^8

sensu

usurpatur7r()oA7yi/;f(j: cf.

hom.

7tQ8GsV8lV: ICC ZOV TtQEOSVOVZOg 7tv8VfA,azog per spiritum tutelarem


16, 23.
ZO)

7lQ8G8VOVZL xazci z^v


2.

Tj?uxlav 41,

TtQoaLQelad-ai:
6, 7.

6iccxoGf>i8Tv zrjv

iv

vfuv axoG/urjzov vXrjv TtQoygrjfxai

zo aifioviov gol Gvvayo)viGdG^ai TCQoaLQ^i 21, 17. zug yv-

xqiG8i, dkXd ov 7lQOXlj\p8l 6 ZOLOVZOg 7l87tLGZ8VX8V yvwfjiy zwv tiqo avzov 87t dTjXw zv/y zr]v llav 87ti68wxwg ikTcla' xal ovx 8GZIV QULWQ aTiovGaGd-ai zi]v TidzQiov TtEQiokriv xdv Ttdvv avzw 68ixvvfjzai ixwgd xal xazazov y8).aGzog ovGa. 2, 22 r

Clem. 4,

11

vofjLOV

lia

7iQoXr'jXf'eL

dkkriyoQsZ.

96
9, 16 TiQog

Index graecus
t
i

raz

TiQO/.riU'eig

exa-

ysiv xs

vojuiG&elg

Gocplag

dyyivoiag
18.

axov
vl'Cei

V'v/Jj

Idkiz daifx6v(i)v uTteixoovy^

xal vo/bto^^sGiag 42,


17.

xovg

xai

o\

/.eyo/uevoi
c.

d^eol
1,

TiQovxovxag 4,
vfuv 25, 28.

6 TCQOvyujv iv

^7ii(fcci'rovTC(i.

Origen.

Cels.

52

p.

367 e

'/((/.tnor

(fi/.ovixi'a

xcu

T7tQ0(fi]xt]g: fjeZg

xa

Vif

^/nwv
X(v

7iQ/.j]\piq

nQoz TO
.w;J

Tioitjoai

xcd zoTg

dyvooiutva
d-iqxafjiav

lcc

TiQocpr/xuiv /ua/xa-

ivagybaiv dvzi/.tpai. Justin, apol.


1
,

22, 30.

axiva

lcc

p.

7tQoh]mL
rft

yLTiS

ccv-

xaS^ Tjug
71

7iQ0(pr/X)V iGfiav xaxrj9.

S^^oj7ia(jeoyeiff.

deiGidccifivojv

Qvytxva 38,

xaTt/Ojusyovg.
. .

2,

4 p. 208 ifig
ccTia?.-

QO(fOQd:
<f0Q
2, 2.

av x^ xov ).6yov ngo-

Tjjc

ddixov

TCQO/.ijU'awg

/.(XQca

vvv GTievdovreg. dial. 17 p. 62


. .

7t

ovx ovTcog

T //

tS^vf]

elg

TavrrfV ttjv dSixiav tt/v slg rj/ug

Qojxoyovog'. id .. xrjv 7iaQdciGiv xal XTjv ayvoiav 6 7iQa)xyovog alojv dnodaixvvxaL xal xovtov
OL jui/bi7]Gdfjiavoi 7, 31.
(fQOVLiJLOJXbQo)
aTtaijj xivi

%al xov Xqioxov Ivi'/ovxaL Soor vfielg oi xdxelvoig xfjg y.axd xov
dixaiov xcu
Tifxiv xijjv d:i^

TcaQa xovg oiTioig

sxalvov

ovxL 6i

x6 7iQ(ox6yovov Gvvagrj-

xaxtjg Ti^o/.TJxvswg aixioi vTtaQXSxe.


71

xoJ'.ovd^rjGav

xal

d^aov

dvtaigav

Qovotlv:

TtQOvoovai xojv dnQO-

OL avQ^QJ7tOL

xal ayya/.oi xov anav7,

rot'/xcjv 3, 7.
71

LGxdjxavov xc vfxu) xov ^aov


:

qvo la uox philosophorum oqov


x^ TiQOvoia
ijilug

25.

cf. 7,

11

... ?.6yog 71q6 x^g


yivaxai.

S-eig

2,

24.
..

x(3v dvS^QWTCwv xaxccGxavfjg dyya-

TiQOVO [JLLa: TiaidsQaoxia


. . .

tiqovo-

?.ojv

6?iuiov(jy6g

tJcIcoxcu 29, 23.


5,

exe.
22.

Theod. 10

p.

969

ol

Clem. dQyy-

rrporr?/dv: nooTCij /d/oc


7i<)oac(
ccrr/ojv 19, 28.
71

ya).OL ol TCQOJXOXXIGXOI.

rs/sir: wfiei &80v tiqogxc.vxfjiiLtOL

T7CQOJx67t).aGxog\

fj.axojxiGd-TiGav

yaQ
doxovGiv

OL ai'juovag, a^o)(jiGB-rjGav da

ooGaTcxELv:
jid-tjvaioi
?.81V
/urj

ol UQioxTCKaGXOL 22, 16 [cf. Sap. Sal. 7,


1

ov'/.rjd^avxeg La).Xr/C

yrjyavovg
10,

dnoyovog
1

7CQ(d-

XCCI

xov UTtO
Ticg
v'/.r^

''H(fcdGXOV

xoTi/.aGxov.

avxr]

tzqcox-

ui^Eiog yivfxevov xf} Ff^ TCQOGaTi-

n'/.aGxov

TtaxaQa

xoG^iov

fxvov

xen- 9,

4.

xa).6v tiqog-

xxLod-avxa Lacpi/.a^a xal aSailaxo

aTcxtiv [ex coni.] xiiv eig

xovg

fxt-

avxov ax naQanxcuaxog

llov].
. .

urjvxag orj^tiav xid


19, 10.

/urj

xc Q^eoj

x'lv S^fQaTtavrjGd-e
.
.

<paQud-

fTiQwxoxoxog:
5,

6 ?.6yog

aQyov

xoig

xr/v

ficcQXVQiav TCQOGaTtd^ed)

TiQOJXOxoxov xov TcaxQog yivaxaL


23 [Col.
1,

xHv

GB del xoj

15 7CQ(i)z6xoxog TiaGrjg

22, 10.

7i^0Ge/T]g: (fi/MQyvQia de Tidvv tiqoGSXVQ


7X

xxiGacog].

V'^ 21, 2.

*()T]xokoyia: xa oGa
710 u.a.
.
.

fitj

Gwlaoav

QOGXQOVG ixa:

TiaQ ai-

id

XLVog iTtiTtlaGxov Qt]XO/.oyiag


9.
.

lolg SGxi TiQOGXQOvGjuaxa 4, 15.

TcaQuxa/.vKxovxag 41,
Qivav'/.alv: QivavkovGL
).ovGi

TIQOGO jUl/.ELV: 6 7lQOGOJUl?.(5v 6,5. TiQ ox eivaiv: TtQoaxeivuut v Sgtzsq


tTtl

xal

).a-

xd alGyQa
19.

25, 8.

uocem Atcf.

v7io&bG8(og 24, 14.


b^riQiiov

ticistanim fuisse testatur Lucianus


6

TtQOV'/eiv: 7iQovytL xojv


f'ivd^QOJTiog 16, 24.

Lexiph.

praeterea
2.

FMarx

o TtaGrjg ngov-

stud. Lucil. p.

Index graecus

97
354

aciQXLXoq: tv vTtooTaoei
xixf/g vXrjQ 6, 27.

t^/q

oaQ-

ecl. 1, 49, 25 p.

W.

fit'inoxE ix-

xcg imvoovfiEVtjg xfjg

aaQxiov uox Cynicorum: xuv nvQ


s^acpavta// juov ro

E/ovGi]gxrjV
XTjV

t,)rjV,

ipv/^g xal x^v xe xaO^ avev

oaQxiov
/novrjv

6,

31.

xal

xrjv

xaxd Gylaiv,
rj/

x^

dnad-avaxiQeod^aL
xhvy iy(o xiov 27,

ywde xal x6 avv avt^ aaQxrjv

xaxd GyiGLV
16, 9.
14, 22.

'QJtfVipiaxaxaixd f.iEQrj\

Gvvanod-V7JjGxovGa

Gagxi

9.

GaQxbg

dfioiQovGi [dae-

faccQ^: accQxog

[xhv 6

d^eog,

av-

&Qoj7iog 6e occq^'

softog 6e Tijg

GUQxog
yfjg
7]

xpvx^, oxsTixij 6t rtjg xpv-

GccQ^
p.

[cf.

Plut.

de

si

ap.

Delph. 20
71(0 g

393 f oaov afxcooyb-

iyyEyovs n xoGfico, roiro


xfjg

Gvvel vrjv ovGiuv xcd XQaxel

mones] 15, 14. GsEiv: GiEiv .. XMV gxoixeIwv x^v vnoGxaGLV ovx* dv nEiGd^Ejv otr' av nEiGaifii xov nh^Giov 24, 5 [cf. Vahlen ind. Berol. 1882;S3 p. 13]. GEfxvg: xy nag' vfv aocpla xdv Etndvv GEjVog xig i^vjv avxf^2, 10.
xi.
. .

nsQi xo Gojaxixbv clG&eveUcg enl (pxhoQav (psQO/Lisvrjg. symp. 5, 10


p.

GE/Livov
2, 17,

(pi?.oGO(povvxEg iqr]xi
. .

veyxaxE

vfitv

^ FXav-

685 c

(jDGTtSQ

ij

yv/Ji S^eioxaxov
L,cci

xinnri ge(jlv6v acGrjyi^Gaxo 34, 26.

ovGCi xcv rjfiexiQCv xa

Gvvtyet
Plo-

ndvv yovv GEfivog xal


4>d),aQig 35, 19.

xvQavvog

xcd QHv ovx ea xbv byxov.


tin.

2,

9, 7

tj^tlg

(xsv
rjSrj

Gii)f.iaxog 6ee(.ied^a

vno xov eGov ye-

GEfxvoxtjg: xwv
36, 12.

naQ^ rifv yvvaixwv LadXkovxEg xrjv ge/voxijxcc


. .

yevrifjibvov.
Tj

ev

yuQ

xf/ TtaG/^^

WWJi

xov Gojfxaxog (pvGig EEfxtVT] rjrj GvveZ o av 7tSQi?.d{^' avxi] Sh t] xov navxog tpv/Jj ovx clv ioixo vno x(v vn avx^g eSsfxavJV. Porphyr, ap. Euseb. PE 15, 12 p. 814b L fxri [xia xig el'?] vvccfxig ujxovGcc lcc xov navxog efAipv'xog xal nvxa GvvovGa xal Gvvsyovaa, ovx^ av svloycog xo nv
. .

GEfivvvE ad-ai: niO-dxvijgxavyi^/uaxL Xfjv avxaQXEiav GEvvvofXEvog 2,19.


xrjv

naiEQaGxiav

[xfj

naiE^aGVia
4.

MP]

GEfivvvExai 11,

xrjv Evyt1.
(.uj

vEiav ov GEfzvvvofiai 12,

fGxijvojfxa: xolovxov de xov Gxriviixaxog 16, 24


13. 14].

vxog
1,

[2

Petr.

vaixo]

ovxE xa?.(g ioixovf^evov slvaL v22. ovxa av aixt) IG, 20

^GxoQni'QELV'. Tjfxiv nEid^o/Lteviov ?,6ycp &EOV xal [xrj Gxogni'Qovxcov eavxovg 30, 21 nisi nosmet ipsi
disslpamifs ex
dia,
cf.

noxh xcoQlg gojfiaxog OVXE dviozaxai od^g '/jvQ'''^


iv W^y.h)
<pc(veiTj

Verhi diuini custo-

loann. 10, 12 o [xiGd^wxbg

ipv/TJg [cf. Tertull.

16 uas
est
[1

de resurr. carn. capacitatis noraine dicta


4,
4]

Tliess.

qua animam.
7 collocauit
.

capit et continet.

(animam) an potius inseruit

et

im-

miscuit carni? tanta quidem concretione ut incertum haberi possit

cov noifzrjv, ov ovx egxlv xd nQoaxa i'Sia, d^EcoQEl xbv Xvxov EQxdfAEVOv xal d(pi7]Giv xd n^oaxa xal (pEvyEi, xal o Xvxog dgnd'QEi avxd xal GxoQni^Ei. GO(pla: 6 ndorjg nQov'/Eiv vouiG&alg

E xal

ovx

GO(piag dyyivolag xe xal vo.uoS-e-

utrumne caro animam an carnem anima circumferat, utrumne animae caro an anima appareat carni.
praeterea uid. Porphyr, ap. Stob. Texte und Untersucliuugeu IV, 1.

Giag 42, 19.


2, 9.

xy nag'

vfiTv Gocpia

XL

(fdoxEXE GO(plav Eivai naQ*


ndorjg uQol fXEQi^ovxEg
7

Vfv fiovoig 27, 31.

aQOv Gocpiag

31, 8.

98
Ttjv oo(piav zfjQ

Index graecus

xaxa

a?.Tjd-iav
4.

aonei-

GzdGig:

tiGlv

vogol xal GzdvQEOjg

(fiaq

dnsTfxtjS^tjTe

28,

al

Gig ztjg iv

r/fiZv v).rjg 18, 6.

d-oi^ievL

**

oo(plci

15, 4.

..xal GzdGOjg(pi?.ovixla2b,'\9. GzddiftV(A.<JJV

ooifio/na: hxdazr] 7i6?.tg tav h}TUL TTjV liav CClTTJg U(p


Xigir, icc(iTca7]aovGtv v/uiv

GEOjg

ovGtjg zoGavz7]g TtaQ vfiZv

iv olg oix tyQrjv uTtOQ) ziva ^e


EL
.
.

za ao-

xa/.fZv E?,?.7]va

2,

4.

Gz.Geojg

(plofiaxa 27, IS.

ZOJV ELTtOVZWV ZCC

TtSQl

aVZOV

GOipLOzeveiv: zovg onwg el OLyeveiv


iicl zrjg oxrjvrjg

GOfpiazsvov-

xal dGVfX(p)viag 32, 16 [cf. Max. Tyr. 17, 5 p. 316 R. iv zogovzo)


fj

zag

25, l.

o xmz^ ^EtxIxovqov ao-

Tto?Jfxoj

xal GzdoEL
i'oig

(fiazevcDV 26, 29.

aoifiozevaag za

(fwvla tva
oficpcovov

vfiszfQa 36, 26.

vfjLOv

xal iaav iv TtdG^ yf/ xal Xoyov ozi

o 0(piozi]g: xaza zov olxeTov


aocpiGzi^v 37, 18.
oi xaz^

vfJLiv

d-eog Big ndvzcov aGiXevg].

avzovg

GO(piGzcu

za oGa na^a zwv


,

GzaGiojrjg: GzaGiojeig Xyovzeg ZOJV oyfidzojv zag iaoydg 27, 3.


. .

xaza MojGka xal zwv ooicog avzoj (fikoGorpovvzcov syvwGav na^ayaQazzeiv t7teiQad^r]Gav 41, 5. G 0(fiGZ ixog: an svvokv ovvzdSeojg ze G0(piGziX7]g 13, 32.

GZ oiyelojGig
siiie

institutio

signorum

astrologicorum siue magicorum

quihus fata humana et destinetitiir et cognoscantur: zoiovzol zivtg etGiv OL alixoveg


ojQiGav.
t,0J0)Gig
o^l

GTtEQ (jioloyog: (plrjvdcfovg ze xal


GTceQfjio),6yovg 6, 24.

ztjv slfzaQfzivrjv

GzotyelcjGig
riv.

avzoZg
zrjg

rj

GTCOvdt^eiv studere: &dz&()og S^azsQ) G7tov6d'C,(i)v 8, 13 [cf. Dion. Chrys. 15 p. 445 R. xal naQTjGav hxazbQO) zoTv dvQolv ovx o'/yoi
GTiovd^ovzeg. Plut. Artax. 21 (?7ror-

zd yaQ inl
iTtl

ytjg

EQTttzd xal zd iv zoZg vaGi vrjx-

zd xal zd
. . .

zoZg oqsgl zEZQa-

dGag

aGi'/.el].

anovaXog:
2, 18.

zig

zjv Tcdvv gtcov-

Ttoa zrig inovQaviov zifir^g rjglojGav [uocem Gzoiyuov astrum zodiaci significare e. g. demonstrauit Salmas. de ann. climacter p.

6ai(ov dXa'Qovelag e'gw xad-tGzrjxev

576

sq.]

9, 24.

ojgtieq

ot ztv

(paalv EvqittItjv

zo'^H^a-

yQafj.^dza)v yaQaxzfjQEg Gz'iyoL ze


OL drc avzoyv

xXeiztLOv Gxozog zoig GTCOvdaioLg

ov

xad-^

Tcaoadedojxevai
.

3, 17.

TtSQivoovvzi
4.

vvazol
fJLEVOV,

Gtj/naivEiv
G7]f^EZa h

fj.0L

za GTCOvaTa 30,

wg

zl

eavzovg eIgl z6 GvvzazzZJV ivVOlWV G(fi-

GTtovaZov exovzeg xz^fia


(og

36, 19.

Giv avzoZg dvS^QWTtot ETjiovQyrjxaGi, Ttagd zrjv Ttoidv

eivai

za naQ

ivioig

aiGy^Qa

avzwv

ovv^

Tcagd ziGi GTtovdaZa 29, 20.


. .

nwg

&EGLV
zd^ig

yiViGxovzEg

OTiojg

xal

GTtovaZov TCQog z6 (XLOeZv zivag

zwv

yQa(jL(xdz)v

vEvofxoS^k-

TtaQiovzag orjQ^eZv 19, 9. zl (ol GTtovaZov /navd-dveiv Evdvd-7]v iv


IleQLTcdzo)

zi]zai, TtaQaTtlriGicag

xal zjv ^f^c5v al Ttoixikiai vevqcov ze xal OGzicov

zsxeZv 36, 12.


4,

z6 xaz'
36, 22.

TtaQah'jxpELg

ovx avzal xad^ kavelgi,

dlri^eiav GTtovaZov
tceqI

11.

zdg

QaGZixai zivtg

gzoi-

zag rp.axdzag al Ttagd^hoi zd


d-eov )m).ovglv bx(f(ovrifjiaza
zrjg

yELCOGig E iGZL zi]g zjv ai/uovwv


(jioyriQiag 19, 4.

xaza

GTtovaiozeQov
og 34, 23.

naQ* iZv

Ttai-

GvyyivELa:
Z7]v

Ttgog

zrjv

GvyyivEiav
23, 4.

aQyalav dva()a/neZv

Index graecus

99
bfjLOionad^ovg

avyyevriq: Tfjg Gvyysvovgv?yr]g(j, TO 7tv{:Vjna avyysvsg 15, 5.

11.

rvv

Gwekly^so^ut
xivl <pQOvi(AO)-

37, 17.

avyxQovsiv:
XQOveiv
xad-^
rjfiwv

ojtieq iv nvyfxy avy-

Gvve^axoXovd-sTv.
xQ(o
7,
.

ovXtoS-e
4,
21.

xaq noliieiaq
(og

ovxi
[xovg

ovveSrjxo?.ovS^r]Gav

iv nvy/ny

25

avvaxokovd-t'fGavxag

ovyxQovsig zag X(pwv^Gtg cwtjv


28, 16.

xovxoj

7,

28].
. .

GWi-xetv. xb
ov'C,vyiav
. .

vvv

gw^/ov
15.

qt)-

ovt,vyia:

rtjv

Ttvsvfiazog 14, 22.


v'QvyLav 16,
rrjv
16,
xpv'/rjv
6.

rrjv
cf.

xov O^elov xar &s6v


. .

xbov

10, 17.
.

xb vvv ovvlyov, GJievxtjv

GXbOV

Ga(pr]vit,eiv 41,

QaiyvvvaL
fidei

GvviGxaGS-ai:
ccQfXOvlav

lu

GVQiyyog

t( Tivevfxazi

no yUo
adaptat,

[catholicorum
to

1,14.

prjxoQixriV

dyQOixoL GvvEGxrJGavxo en dixla xal


.

ut solet, sententias Gnosticorum


cf.

Gvxocpavxlrc

GvveGX7]GaGS^

2, 14.

Iren.

1, 6,

nvevfxaxixov
ipv-

xdg

TtaQcc

nGL

d-Qf/^Gxelag

6oxi-

sx7t7i8fx.(fxi^ai

onojg ivd^dds xco

(xaGag uc d^rf/.vQLJv yvviov GvviGxafitvag 29, 28. xovxoj


.
.

xal dvQO-

"favXayojyeiv:

v/ueig

vno xov2, 8].


.

xov GvviGxdvat

xr^v

dcpOQjLir^v

x(ov avXayojyeioS^s 25, 4 [Col.

TiaQbGXOf^fv 30, 23.

cvfxnsQiTiXexeGS^ai: Ttvevjua Ot\U7tQl7lXsxfZxb xov &0V


.
.

Gvvokxri: xfjg xotiqov xQaxvv&siGrjg Gvvolxdg X xov navxbg dne^yaGafxivrjg Gojfxaxog 3, 21.

vov

xT] if'v/j/

15, 2.
.

Gv/uTtrj^ig: {.ivelcov

xal oGxecov
13, 7.

GvvovGia: fisxaGa
ovGiav ensTtoS^TjGEv

t/)^

ovQa-

xal vevQWv GVfxnri^ig


fiovsg
. .

ol ai-

vlov GvvovGiag x(v e/.axxvcuv fxsx22, 14.

Gi\u7it]^iv

i vXrjg ?m-

vxeg 13, 15. nvet\uaxiX7] CGxtv avxolg Tj Gi\u7i7]^ig ojg nvQog xal

Gvvxa^ig: an

ivvouv Gvvxd^ecig

x GocpiGxixijg 13, 32.

asQog

16, 28.

^Gvvxskeia:
cvfxcpvQtjv:
GVjiC(pvQ6rjv

/nexd xt]v xiv


16. 13.

olmv

vjv

tcb-

Gvvxeleiav 6,

enl Gvvxskeia

7iOLi]xaxE xviv

diaXexxov 2, 8 [de
cf.

constructione
eQVfjia
.
.

Thuc. naXaiov XIS^cdv


c.

4, 31

xov XOGfZOV 14, xEldag 18, 18.

SV ^fXSQCi GVV-

?,oyd6rjv

TteTtOLTifxivov

nott. intt.].
.

GvGxaGig:

GvvUcixog: yeyovev
dgxrjS^Ev

gvvlcclxov

emxi^eva Tiag itolov GVGxaGiv ovx dnb agvfiTv XTJV xal '!(Q(s)v ixxi]Gaxo 1, 3. ^j yrj
.
.

>

xy

y^'vxy

^0

7tvt\ucc 14, 26.

Tiv xb VTC
xrjv

avxfjg ^woyovov/bisvov

avvLaxl&eGd^ai:
xivov^tvco

xc vsvovxl

xal
ov-

bfxoiav E/ei GvoxaGiv 12, 19.

naQo,

(pvGiv

ov
7.

Xofiai GvvSiaxlB-SG&aL 25,


.

GvveXsy/eiv: xovxov xtjv d^aS^iav &dvaxog Gvvrikey^ev 3, 18.


.

ovx 8/ft GvGxarj xov Gc65, f.iaxog GVGxaGig ig egxlv otxoxolovxov xTjg volag 13,2. xb
9-ebg b

xaB^

rjfig

Giv ev xQovco

1.

dxQaGiav xov ^n/.lcovog vixtjGaGa Gvv/]?.eycag avxov xrjv (xavxixrjv 9, 18. /J'/vovg xovg (pikoGOxt]v

GVGxdGSwg elog
[cf.

16, 22.

id ^u6-

VCOV XJV dvd^QOJTCOJV xi]v


clvO-QJTtog]

GvGxaGiv
xrjv
9.

6, 20.

locus cor-

<povg xal
21. 6.

dnaxsivag Gwi^key/sv
. .

ruptus 15,

26.

xov S-avdxov
17,

XL

xf^Xenbv dvO^QMTiovg

GiGxaGiv
xriv
.
.

TtaQaixoviBvov

ns(prjv6xag dfxad-elg

vnb dvS^QConov

xy]g TCOvriQiaq

GvaxaGiv

ioL-

T^

100

Index ffraecus

xvlav ry TJV Qayyxiacov otcsq(xrojv t'afiev 3u, 18.

a(ftTe^)it,8iv:

a(peTeQi'C,ovT8Q

fxhv

Tovg XoyovQf
d-CiTTSQ

dicc?.ey6i^evoi 6h xa-

xvipog uox Cynicorum: xaxad).?.exe xoixov xov xupov \, 17. dva^yog^ vkrj xaS^aTiSQ vXri: ovxe xal b d-eog, ovxe Ld x6 dva^yov
. . .
.

xv(p).bq xcixfo) etsi eloquen-

LGOvva^og

xj

&ew,

yevrjxt] de

xal

tiam

uohis

solis

art'ogatis,

nihil

nisi ineptias scitis proferre 28, 7-

ovy VTCO d)j.ov yeyovvla, (jlovov e vno xov ndvxojv 7]fxiovQyov tiqoeh}!J-kvt} 6, 12.

OXET IX 6g:
\
Gc'iQ^ [cf.

G/STixt]

rrjg

^pv/^g

nGav

eGxiv ieXv

aQc]
.

16, 21.
. .

xov xoGfiov

XT]V

xaxaGxevr/v Gvfi-

cy^ri^a'. OL Ttonjxcd

icc

oxrKiaxwv

i^anaxjvxeg
25,
14.

xovg

TtaQo.

dxQOWfihovg loyov xaxayQod^e

xolg

GyJ]fxaGi

28, 12.

TtaGav xe xijv TtohjGLV yeyovvlav i^ vkr^g xal xi]V vlrjv 6s avxrjv V7td xov d-eov 7ipoe?.7]fj.ev7]v %a xo
fiev XL

x(dv v
5,

avxf^ Gyri^xojv xaxaoxevaGxrig


3.

avx^gneLQOV [?] xal ove xovg ccGyij^udxiGxov 12, 25.


cf.

x6 nhv

XL

avxrigdneiQOV [aVro^ovMPV* nescio an melius scribatur ditOLOv Maxim, ap. Euseb. PE 7, 22 cl.
340 b
ri
.

p.

i:?j]

dnoiog

r/r

xal

TiQOGLOvxag

7}fJ-LV

dno
fxrjde

Gyjifiaxog

aGyrjfjtdxLGxog]

xal

aGyrjfiaXLGXov

XQtvofxsv 33, 29.

x6 olxelov

TtQOGSGXL GyJifxa 26, 10. veixovg xal ^Exeoxlbovg

IIoXv-

vorjxaL TCQO xov 6idxQiGiv XaeXv, xo 66 xexoGfxrifjLevov xal evxaxxov

oqwvxsq
Gyi]-

xd

GyjjjjLaxa 35, 26.

oyjjfiaxovQyia: y^afxfxccxwv

[xaxovQyia xaxyjGXSQiG&rjGav 10,22.


G(t)ficiGxicc: dvy}Qc67iovg V7i6 xrjg go)-

avxy 6LaiQeGiv [cf. 10 p. 32 ndvva xrjv ovxa 67]jULOVQyrjGaL aQyJjv dyad-ov avxov e^ dfio^cpov v?.t]g 6l dvliexd
xi/v

ev

lustin. apol.

1,

d^QWTtovg 6e6i6dy/bied^a.
iVa
.
.

59 p. 158

fxaGxiag eccQtj/uevovg 25, 16.

xsksLog:
26.

xc xekeloj S^eo) 5, 12.


19, 18.
27, 5.

13,

xov ?.6yov xov TCQO(pi]XJv /Movxa xov 6Ld xojv


TtaQd
.

16, 20.

nvexfia

mdxojva

/udO-i]xe

xo elnelv vXrjv
67 p. 188 o S^eog vXyjv xQeipag

x6 xiy.iLOv Tl, 12. La xov yayQLG(lov xd xl'/.eLa xad^OQv fxr] Svvaevr] 14, 29.

dfxoQ(pov ovGav XQexpavxa xov S^ebv


xoGfjLOv TtoirJGaL.

xo Gxoxog xal
.

xtjv

xeQfxa: TtensQCiGevog
fxaxL 22, 20.

xal kv xtQ-

xoGfwv
15 p. 68

enolriGe.
(Jtjg
. .

Athenag. suppl. 6 xEQafxevg xal 6


xal
o
d-ebg
6t]rj

zeyvt]: xlyvTj

xrjg

S^eoGeeiag xovg
dolose

nriXbg, vXri fxev b TtrjXog, xeyvixrjg


6e

dv&Q(onovg
19,
11.

naQaxQtnovGL
..

xsQa/uevg,

Tkyvf//

xovg dvS^QOJTiovg
xi
. .

fjLLOVQyg,
vXri

vnaxovovGa

6e avxoj

alyjjLaX(i)XVOVGL 20, 15.

Afc-

TCQog XTjV xeyyrjv.

d?X

ojg b

yojv

^avdxov xaxacpgoveiv,

La

xeyv7]g cpevytLV
29, 5.

avxov xaxayybkkeig
X)V [xhv xo ex-

kavxbv oxavt] yevtGd^aL yoiQlg xlyvrig d6vvaxog, xal rj nav6eyrjg vh^ dvev xov S-eov xov 6rjnrj^.bg xad-^

TOTto?: xoTtcov
TCfjyog 22, 28.

fxiovQyov 6idxQLGLV xal GyJiua xal


xoGf-iov
aclu.

TivQov, xcv de t6 xpvyQov xal ne-

ovx

i?.df/avev.

Tertullian.

dvxio^ovGL
dlat,ovsiav
tj

kav-

xoXg

id

xrjv

xonovg
xJv ai-

iitiXeyoiusvoL ** 4, 16.
fOvojv

vnoGxaGig ovx P/el (xtxavoiag xonov [cf. fxexdvoLa] 17, 2.

Hermog. 33 satis est quod omnia et facta a deo constat et ex materia facta non constat, quae etiam si fuisset, ipsam quoque a
deo faci^i credidissemus.
15 et

COLLEGE

OPARV

Index graecus

101
7/

Hermogenes

expugnat quorundam argumentationes dicentium mala necessaria fuisse ad illummationem

zoj'
z/jg

xal

yfj 6s

xal Tiv zo

vii

av-

Qiooyovovjxsvov ztjv b/uoiar sysi


12, 27.

GVGzaGiv
b^
v'/.tjg

6ia(fOQaL zivsg

zwv

bonorum ex
rum]
12, 23.

contrariis intellegendo-

slgIv jg sivai zo ^usv zi xu).68

6 ?.6yoQ

ttjv vXtjv

),iov,

zo

xal

avzo

julv

xaXov,

67]fj.iovpyrjGag

[oze /jfiiovQyeTv t?/v

Ttktiv vTto

zivog XQSizzovog slazzovTiaig t'///

vXtjv rJQ^cao

Maxim,
p.

ap. Eus.
6, 9.

PE

7,

juevov 12, 30.

xa'/.ov tcqog-

22 p. 344c
riveq avziv

cf.

338c]

oi (xtv

dnzsiv

zt]v etg
(jLTi

zovg fie/urjiozag
z(p d-e) 19, 10.
v).rjg

orjet
.
.

[daemonum]

eicl

ro xa-

d^siav xal

d-aQiTFQOV TQcmtVTtg, ol 6h
b7ii/.e^c(f/8V0L

zijg v?.7jq

zig VTto

ZTJg

d^sgansiszai

rti-

zo 8/Mzzov xal y.aza


13, 18.

GzsvcDV avzy, S^SQajisvd-tjGszai ).).ov

zo f-iOLOv avzy TioXizevofievoi

rA^

zy xazo) tiqoq

zrjv

fiolccv
3.

civzoLQ vXj]v TtoksjLiovaiv 18, 2.


.

el

avzog 6vvdfiei &80v itQOGavsywv 6td zl b niGzevwv vXrig OLXovofAia TtiGzsveiv ov ov?.ezai zo)
19, 27.
. .

zrjv

(pavXozbQccv vXtjv jiaQaizov-

d^ed)

20

8.

ojGTiSQ

zd

6j]?.7jZ^Qia

f-ieS-a.

19,

30

[cf. c.

Valentin. ap.Pseudop.

Gvvd-sGSig sIgIv

v/.ixal,

zov avzov
ZTJg

origen. dial.
lTfiQ
ctvz) CO

Marcion. 4
fXOi
vXt],

88 Wetst.
ZI

ZQOTtov xal

zd Iwfxeva

avzTjg
.
.

bO^kV

GVrVTTc'iQ'/eiV

vTioGzaGsojg sgziv 19, 29.

sIgIv

zovvofia

eg

rjg

za ovza
tjg

iyj^uovQyyjae tbyyi] oocff] LCcxQivag

xal SiaxoGftjoag xa/.ig'

ig

xal

voGOL xal GzaGsig z^g sv rifv vkrig IS, 7. JGTISQ ovx (V OVOV SV vnoGzdoei zT^g GaQxixtjg v?.r]g
.

za xc(xa eivai

oxel.

djtoirjzov

yg

xcd (xa/tjfiazlazov ovorjg avzfjg, TtQog 6s zovzoig xal azdxzcog (psQO/uevtjg


680f^evr]g

vnTiQyov 6, 27. xclv tlvq s^a(paviG7^] fxov zo GaQxlov, s^azfxiGd-eLGav ztjv


v/.7]v

xoGog
.
.

x8y)Q7]xs

6, 31.

ze

zrjg

ovx

b(pd-6vt]oev

zov ^eov zt/vt/g ovzog ovze 6ia navr'iQyezo

xoGj-iog

&87'jf,iazi

zov
ov

6rjfjLiovQyri-

Gavzog
13; 11.

TtvEVfjiazog /uszlkr](f8v

v/uxov

zog xaz.iTttv avzrjv ovzwgcps^soD^ai,


cl/./M

Ttvsvfxa

d-sog,

6l7]xlov 6id

6rifXL0VQyHv

xal ano

zTjg v?.rjg,

Tcvsv/xdzwv 6s i'uxdiv xal

z)v

yeiQiazcov

avzrjg

iaxQLVsiv

tJS-sXs.

za xd?.XiGza xal ovzcog yovv


avzrjg ojg-

Z(v SV

b6rffj.L0VQyrjGe'

zd

^ OGa

TtSQsl [cbg 8710181 uulgo] ZQvyc66rj 8zvy-

Gytjdzov xazaGxevnvsv^a zo 6id zfjg rA7;c 6i7Jxov, s'/.azzov vitaQyov zov &810Z8QOV Tivsvfiazog, Sgtisq 6h xpvyi]
avzfi
2.

aGztjg 5,

3.

yavs, zavza-, dvaQfjLOGza ovza TtQog


6i,f.iiovQyiav,

TtaQjfioicofisvov 5,

10.

11.

ol 6ai-

wg

siys xaz8?.8iU'8, xaz'

fxovsg

G{\u7r7]qiv

s^

vXrig

Xa-

ov68v aizcp TiQOGijxovza.


xet fxoL

sc

wv

6o-

ovzsg xz7]Gdfivol ze nvsvfia zo


ai'ZTjg

an

vvv

nagd
.

dvS^Qionoig stciq'^Eq-

aGojzoL xal Xiyvot yeyovaGiv

Q8LV zd xazd.
fxoysvTjg
. .

Hippolyt. 8, 17
scprj

13, 16.

zovzovg
(jlsv

TtQOGxvveXze ys-

zov S-sov sc
f-isv

vlrig
tis-

yovozag

t| vXrjg, fxaxQdv 6s ztjg

GvyyQOvov xal dysvijzov Tzdvza


TioiJjxsvai
.

evza^iag svQS^^svzag 13, 20.


6aifi6v(ov

y zojv

xal zo

sx zov

Ttavzog

68 zo sl'aGSv dzdxzwg (fSQsa&ai, xal zo rjfxsQcuS^sv zovzo slvai xgjjlov ksysi, zo 6s dyQLOv fisvsiv xal v?.7]v xa-

Xajv

7jU8Q)GS,

voiag zonov.
v7}Qiag
ZTJg
[cf.

vnoGzaGig ovx sysL fiszazTJg ydg vXijg xal noslgIv dnavyaGfxaza, vXrj 6s
xazs^ovGid'Qsiv rjd-sXTjGSV
. .

xpvyfjg

XeiGS^ai axoG/Liov].

soziv

6 oiga-

vog | vXrig xal zd aGZQa zd sv av-

Theodot. exe. 56 p 983 z vXixbv (fVGsi aTio/J.tTai. Iren. 1, 6, 1 iXixov zo xazd dvdyxr]v dnX.
.

102

Index graecus
avxijg
ri

/.vo&aL ?Jyovaiv[Ya\ent\msim] llxe


fiTjds/nlav

iTtoGxaGEojg

sgxlv 19, 30.

tTCidiccioO^aL

Ttvot/V

d-

<fx)-aQGiag vv/uevov] 17, 2. 3. xov-

vnoGxaGig 17, 1. V(piGxdvai: xd ndvxa gvv ahzu) rfm


xjv 6aifi6v)v

Tovg [daemonas] vixv av rig


>.7/(jj;,

d^e-

Xoyixrjg 6vvdjbiEa)g vtisgxtjGEv

5, 2-1.

Ttjv vXi]v TtaQatxtjuoS^oj 18,

(pavxaGia:
Giwv
xal
15,

6l

dyvoiwv xal (favxa. .

i'O

nvevfxxcDV LacpoQaq lg^ev

13.

rjfxsTg,

wv

r fisv xaXeZzai xpvx^,

(pdvxaG (xa:
XTjv

6td

xtjv

TCCQdaGiv

To de

/nelt^ov jxev ztjg ij-'v/^g, S^eov

6h eixojv y.al oiioaig'

exarega 6s
xl ojglv

naga
xotg
v).iy.oL

xolg dvd-Qionoig xolg tiqc-

v7itJQ'/ev, ^Iva

x6

f.ibv

dyvoiav b ngwxoyovog 6ai/nwv d7io6Eixvvxai xal xovxov ol fiifXTjGdfievoi. xovxov 6s xd (pavxdGfiaxa 6ai(ji6va)V GXQax67iE6ov
dnoErjxaGi xal 6id xb avxE^ovGLOV Xy
Q^rjGav
G(p(JuV

x6

6s

dvwxsQOL

xrjg
.
.

vXr]g
xi)v

12,

21.

TiQoaX/.iJLSvog

ds/.xEQia 7iaQE66esse

Sfxavxov <f)V7)v 6iaxoGjitELV xtjv iv

8, 2.

locum corruptum
scripserimque

VfV dyOGfTjXOV
6,
7.

V?.r/V TtQO^jQrj/LlCil

crediderim
xdG/Liaxa.

XTjv

rjfisxsQav tieqI

xov

ol fii/ut^GafiEvoL

xovxov xovxov XE xd (fav.

S^sov xaxd/.tjipiv

ov6s

GvyxQiveiv

vh]v xal oQoQOV xv).iv6oi\usvoig 24, 16. Xf]y xov


oGiov xolg
ci/.7]Q-ovg

elg

xal nv (faQfjiaxEla: (faQfxaxsia xb SV avxy S^EgaTtEiag) Etog xrjg


.

xaxd?.r]ipiv

Tteicoirj/isvog
v/.rig

avxrjg sgxlv S7iixEyvi]GE(og 19, 25.

fxexaQQvQ-fJLi'C.oj xi^g

Gvyyevovg
fiovr] jusv

X7JV

Gvy/vGiv

6, 11.

6miv?.7]v r/7

(f&o QEvg: navxEvyi6a ovl/MfidvovGav sx (fSoQsojg Evd^vxgdxrjg


syalxovQyrjGEv
xal
TtaXaiiv,
Sb, 5. [cf. cpS-o

X)fj.evi]

[anima]

Tigog

xr/v

Qsa
xwv

rsvei xdxco

Gvva7to&v{^GXovGa
rjixg

S(pS-aQfj.sv7]v

ov6Elg

GaQXi 14, 22. xoGfxog xaS-s/.xei xal 6^ dxovLuv


STll^TiXC 22,

exi

dkkd

xov

iaodfjiEvov

xr^v

vh]v

xal Eiaofisvrjv.

(pQ-OQSvg 6s xal

11.

S(fd-aQfxsvt]^'E/J.rjvg
. .

Moer.

p. 212,
3, 13.

iTCoS^SGig: vTi&tGig

avxolg

5.

xrjg

ad sensum

cf.

Sap. Sal.

16

ciTCOGxaGiag ol dv&QWTioi yivovxai


8, 4.

fiaxagia

Gxslga ^ d/niavxog

r/xig

xavxa

yjfisig

TtQOSxelvaf^ev

OJGTISQ STIL VTtod-SGEOJg 24. 15.

V710 ^vriixiix LGX7]g:


[xv7iuaxiGxriv 24, 29.

iiOLyslag

vtio-

vTto GxccGig: o

6eG7i6x7]g xeSv
rj

oXwv
vno-

ovx syvJ xolxrjv sv TzaQaTcxajfxaxt xsxva 6s fxoiyjv dxsXsGxa sGxaL xal sx naQavofxov xolxrjg PseudoGTCSQ^a d(paviGd^i]GExai. ios. de rat. imp. 18 syoj syEV)]x}-r]V ov 6is(fd-EiQS TtaQS-lvog dyvt]
. . .
. .

avxog vndgywv xov navxbg


GxaGig 5,
18.

fj.E

kv[JLE(i)v

SQrifxiag

(pS-o^Evg

sv

iv vTiOGxdGSL xijg
6, 27.

7iE6i(p ov6'

slvurjvaxo fiov xd dyvd


b(fig].

GagxixTJg vhjg

d^eog

oxe
(p

xrig

naQd-Evlag dnaxri'/.bg
XI
. .

ovXsxai, xtjv ogciXTjv aixoj (xovov

L?.0G0(pELV:

GEfJLvbv (flXo-

vTioGxaGiv

dnoxaxaoxriGEL

ngog
.

xb dgy^alov 7, 5. xiv GxoiyEiojv xr^v vTCOGxaGiv 24, 4. (piGscog vJtoGxdGELQ xal GXOiysiojv 6taxoG.

Gocfovvxsg s^rjvsyxaxE 2, 17. Ilkdxojv (f.oGocpwv vTib JlovvgIov 6ia

yaGXQijxaQyiav STtmgdGXEXO
OL

2, 22. B, 10.

XOLOVXOL (ptXoGocpEixjGav

!-irjGEig

24, 9.

ojG:ncEQ

xd

6j]?.r/,

xiqQia Gvvx^sGEig elgIv v?uxal

xov

avxbv XQOTCov xal xd

l(o[XEva xrjg

Taxiavbg vtisq xovg"E/./.r/vag insQ XE xb djiEiQOv xwv (piX0G0(p7]Gdvx)v n)Si^og xaLvoxo/xsZ xd aQ-

Index graecus

103
[jLixayfitvoi
3.

naQU aQCDV oyfxaxa 37, 14. T(t)v xazcc M)Oba xal ruiv of^oicDg
avz(jj (piXoao(povi'TOJv

(fVGixog:

UQog xb

cpv-

GlXOJTfQOV 24,

dbOV GE XaXSLV

Al,6.

aQccQovg
43,
9.

(pi).oO(fJv
.

xaxa Taxiavoq
o
OL nivri-

(fVGtxJXfQOV 28, 17.

(fikoaocpovai

ov /uovov

(pvGig: xdyaO^ov (pioiv rj s/ov, b {xbXeiov fiv i'G/uev vitdQ'/ov ova(lov)


TtXrjV

OL TfXovTOvvTsg,
TTjg

dl?M xal

TtaQa
zfjg

TtQoZxa

TTiq

iaaxa^Jag ano-

iXEvS^SQia
ziv

zy 6h TtQoaiQbGeojg vnb
zco
Q^eio

Xavovoiv
fxevoL
27.

ndvrsg oc ovXo(piXoooipeZv ** nag* rjfxZv BS,


33, 5.
y/uiv

dvO^QOJTiwv

txzeXeiovixEvov

[omne genus
turali

humanum bono
ut
Gnostici
exe.
.

na-

zag na^'

(piXoaocpovaag

priuat
cf.

genus
p.

34, 20.
(fi'/.oo 0(pla\ zrjv icczQixfjv

psychicum

Theod. 56
.
.

wg

(pi).o-

GO(plav eniztjdevaag 3, 19.


7]/uez6Q(xv

ztjv

(pvGsi go)983 zb Ttvevfjtazixbv L,6fxsvov, zb 6s xpvyixbv avze^ov-

(piXoao(fi(xv

31,

5.

z^g

Giov bv anizrj6i6z7]za eysi TtQog


zs niGXLV xal dcp&aQGiav xal

xaQ^ ^fig agtxQOv (piXoGO<flag [cf. Clem. Strom. 2, 2 p. 430 ^


.
.

ngog
zt]V

djtiGxiav

xal

(pQ^OQav
7, 13.

xaxd

dgaQog

(f.oaocpia

rjv /j,8d-7iofisv

olxeiav aiQeGiv]

zc vevovzl

rjelg] 37, 7.

xal XLVOVfXbvo)
(pvGEjg
.
.

naQa

(piGtv 25,

7.

(pikooocpog: al z(ov cpiXoxpcpwv xal ov (pi),oo(f)v navTjyvQeiQ 4,


13. ol nao' v/uiv Govzov dnobovoi
. .

vTtoGzd.GEig xal
9.

gxoi-

yeijv 6iaxoGfj.rjGEig 24,


zfjg

zfjg

av-

(pi?.6ao(poi zozT^g

(pvGEojg

vnaQyovzag (vnoGzd-

doxi'iaeiog

GEig) 24, 12.


^(p CD

jaze

nugd

ez7]Oiovg

zov'^Pwfj.aitDV aaJcog ygvaovg k^ccxoolovg Xa/nelg

G z 1^ Q

iv <po)GzriQGLV 13, 28.


zi ixol GitovaZov
XEyr]-

yatvEiv:
ov
.
.

xEyt]ve:vai tioXXjv d66vzojv

dvBLV zivdg
i]

OTCjg fxtje

ovhv /Qyjoif^ov zb ysvsiov coQsav


dXri^Eiav

S-eX) 25, 5.
.

TtQog ztjv

KaXXiGZQazov

xa&sifi^vov avzjv ey^waiv 20, 27.


xriQvzziv
zriv

VEvai zeyvTjv 36, 14.

Xr/vorg

yEiQOVG&ai:

zov noXvzifxozsQOv

zoig (fiXoadcpovg xal dnazecvag dv xal ovv^Xeyxev 21, 6. zlvag


.
.

TtXoVZOV ZTjV E^ovGiav EyElQ(l)GaXO


30, 25 cf. E^ovGia.

idei

K^ai zov (ptXGOipov


vfjLg

el

fir/

yQovog:

xi fiOL /ieqICexe

xov yQO-

fidvovg

21,

7.

zi f.ieya xal

&avfxaGz6v ocnaQ
(fiXoGocpoL 26, 18.

vfjv iQyd<l,oviai

vov 27, 22. tempus paratur 27, 24.

cum naui com-

(piXoGoffoJV

gw-

\pEv6oX6yog:
yoL 25, 14.

ol noirjxal xpEv6o?.6-

geia 29, 14.

xbv xpEv6oX6yov Aigcool

(fXrivaipog: <pXr]vd(povg

xal gtceq4, 101


o3

oXoyovg
(pXrivacpe.

[cf.

Menand.
p. 211,

nov 36, 7. \pEv66 txaQXvg'. ipEv6o/bidQXVQEg


7iE7iai6EV(A.EV0L

Moer.

29

(fXr'j-

yEyovaxE
(OV

27,

12.

vacpog^AzxLXol, fioQoXyog EXXi]veg] 6, 24.

xpvytj:

6io

TivEVfixojv

6ia(poQag

zd vfibzega 23, 19. hoc pessime dictum est; (fXjjva(pog et nugatorem et nugas
(pXriva(pa
.
.

iGfXEv rjfiEZg,
ipvyj],

xb

fxEv

xaXEZxat

xb 6e

iueZl,ov fxhv xfjg xpvyfjg,

S-Eov 66 eIx(i)v xal bixoiwGig 12, 19.


ipvyji
. . .

significat.

Tj

xwv

avd^QojTtcov TtoXv[cf.

"fipQOVQSLGS^ai: zoTgnvevfjLazL O^eov


(pQOVQOvfisvoig 16, 29
Phil. 4, 7].
[1

fXEQjjg

EGXL xal ov /UOVOflEQI^g

Petr.

1, 5.

exe. Theod. 50 p. 981 Xacbv dnb xrjg ytjg, ov xfjg ^riQg, dXXd xfjg

104
nokvfiEQOvq xal noixD.rjg
Qog, \pv/rjv yfojri xai
TTjvazo

Index gi-aecus
v?.r]g, fxa-

iXixrjv

izsx-

ukoyov xal

ifjg

xdJv &t]Qla)v

bfjLOoiaiov uid. Tatian. IG, 12. 14. He-

racleon. ap. Origen.


p. 962 Stier.

comm. in loann.
ovt(t)v

tniGi^fiaiverai xo

noX-

"koC

(og

TioXjv

ipvyjxiv,

TT]v 6e (xiav Xbyei rrjv (fiS^aQTov xrjg

txXoyrig (fvoiv xal fxovoeirj y.al bvixt]v] 16, 6.

ovx avxrj xo 7ivsv/ua sgwgsv, avxov 14, 18. xo (fojg xrjV Gxoziav xaxk/.aev y ?.6yog fzv tGXL xo xov ^tov (pg, Gxxog 6e rj dveniGxriiJLOJV wvyj} xaS^ 14, 21. havxrjv Gxoxog ioxlv, xal ov6hv SV avx^ (fojxeivov, xal xovxo SGXLV dga xo slgtj/bivov rj Gxoxla xo (fcg ov xaxa?.a/udvei^ 14, 16. ovr]
yjvyj]
.
.

iGojS^f] 6h V7i

GvvQ^exy

iaxiv (vg elvai

6iaixoj/Ltsvr]

Ttgbg

xrjv vXtjv vsvsl


x[/

(fccveQv atzr/v 6ia

acofiaxog'

ovxe

xdxoj
14, 21. 13.

GvvanoQ^viJiGxovGa

Gagxl

yaQ

clv

avxt] (faveirj Ttoxh xcoQig

aw-

xdg
.
.

f/efxov(o/Lisvag tpvyag 15,

fiaxog

ovxe dvlaxaxac
dsGjLiog
. .

oag^ /ojQig
Xfjg

v?.7]

XTJg xpvyjig

xaxecovGidL,eiv
.
.

xpv'/r^g 16, 10.

GccQxog
rj

7]d^s).riGSV

17, 3.

TCXbgcGLg

rj

xr^g

ipv/jj,
[cf.

0'/8XiX7] 06 XTJg xpvyjjg


16, 21.

oq^

wvyrig nvevfxa xo xs?.siov,

onsg dnog-

og^]
7)

ovx saxiv dd^dva-

giipaGa
ojGTieg

6id

xr/v

d/xagxiav stixi^qsv
ya/naLTisxrjg syt-

Tog ...
S'

U'V'A^ ^ci^^ kavx7]v, S^vrjx)/

veoGGog xal
X(I)V

vvaxbg ?] avxrj xal fx?] dno&v^axeiv [cf. Heracleon. ap. Orid?.Xd

vsxo, fjLSxaGa 6s xrjg ovgaviov avv-

ovGiag

slaxxovwv
22,
12.
fit]
t)
.

sxovGiav
.

gen.

comm.
.

in loann. 18; p. 964 ovx


etg

iTtsnoS^rjGEv

d^v^oxeiv

x6 JjeXkev dnooi'sxai dvaxgsTteoS^ai xd y^xaxa xqjv vnoxid^epihOLa


.

TtcDQ

xavxr/v sTcsoS-at

nvev^a xo ovXosvtjv avxc

xivrjd-slg

xaxaXslomsv
xr^g

6s GTteg ^svavGfxa

vojv dd-dvaxov elvcci xtjv ipv/i]v, elg

xo avxo avfxd?J.eoS^ai v7to?Mfj.dva)v xal {xo) XTjv ipv/rjv xal xo GJixa

avxov xsxxTj/bibvi] xal 6id xov ycogiGfjidv xd xD.sia xa&ogv jirj 6vva(jLSvrj, t,r}XOVGa xov S-sov xaxd Ti/.dvrjv nollovg d^sovg dvsxvvvdfxscog

ovx dd-dvaxov ye eIvl rjyeZxai xr^v xpvyjjv b Hqkx/Jwv, d?X eTCiXTjdeiyg eyovaav ngog GcoxrjQiav, avxr/v Xeywv sivai xo ivvofxsvov d(p&agGiav (fO^agxov xal dd-ccvciGiav S^vrjxov, oxav xaxen&t] b &dvaxog avx^g eig vXxog.
c7i6)J.vaQ^aL bv ytevv^. xal

nOJGE XOtg dvXlGOifLGXSVOVGL 6aijU0GL

xaxaxoXovQ^ovGa [cf. Sap. Sal. 13, 6 xal ydg avxol xdya nXavwvxai d^eov tnxovvxsg xal ^.ovxeg sigsiv] 14, nagd xo xov d-eov 28. Tivevfia xigI xoXg 6ixai(ag noXixsvo^hoig
.

xaxayiv6fJ.vov xal av/LiTtsgiTcXexofxs-

similiterTatianus in loco corrupto23,


1] 14, 10.

d7ia&avaxi'C,eGS^ai fzovrjv xr/v

xpv/TiV, eyoj 6h

xal xo gvv aixy Gag.

ngoayogsvGsojv xaXg XoiTcatg ipvyalg [xd oGa /nrj iyivwGxov al loiTtal xpvyal 23, 3] xb xsxgvfAvov
xiff

xpvyf/ id

xlov 27,
iiExd

9.

&v^GXL

xal /.vexai

xov Gojfzaxog rj yivojGxovGa xrjv d?.7JS^eiav, dviGxaxai 6h slg vGxeQov tili GvvxeXeia xov xoGfiov gvv
X(p
G(vfj.axL

xal ai fisv nsiavxatg G(fiGiv ^ofisvai GO(fLa scftllxov xo nvsvfia Gvyyevsg, al 6s fxrj neiS-Ofisvai xal xov 6idxovov xov
IIvov dvtjyyi?.s
*-;:. .

S^dvaxov

610:

xi^ojQiag

TtSTCOvS^oxog

^sov

TtagaLXOvyiSvai
TiTceg

iv d&avaGia /.ajj-dvovGa' ndXiv xe

^soiidyoL
vvvai
dyloj

(xdllov
xrjv xpvyJiV
xtjv

S^eoGseTg

ov

d-v^/Gxeif

xr/v 87ilyv(Giv
14, 13.

xdv TiQog xaigov Xv&[/, xov &eov TiETtotrjfXivrj yeyovev Gvv6laixov dg.

dvscpaivovxo 15, 2.3.


.

ygrj ... ^evyTtvev/naxi xo)

xw
5.

xal

xaxd

i^sov

GvCvyiav
.

XV^V

T^fj

V^v'/S/

^^ TTvsvfxa 14,

26.

TigayfxaxsvsGS^ai 16,

Gv'Qvylav

Index graecu8
xsxzrjivi] trjv

105
dvS^QJTtoig

rov

d^Eiov nvsvfxaxoq
avc-Q'/erai dh

OL

zoTg

imzdzzovrsg

ovx eariv
TTQOg CCTtSQ
Tivevfzcc

dotjO^tjzog^

ovx ELOiv ai ZJv


[cf.

avO^QojTioji' xpvxai
12.
. .

KVTTJV orjysL X(o()la t6


[ihv yctg saziv avo)

aifUJv]

17,

xov
[cf.

ro
?/

\pvyix6g' fxovotg
zd
z)v

xotg Tivsvfiazi

olxritriQiov, ttjq 6h xarcjS-tv ^gtiv

S^Eov (pQOVQOvixkvoig
aif^ovjv

evavvonza xal
tazl
oojfxaza,

yiveaig

Heracleon. ap. Origen.


. .

comm.

in loann. 14 p. 957 ta

rov
14,

xotg XoiTtotg 6s ov6afi(g, Xhyoi de


zoXg ^pvyixoZg
fxhv
[cf. Iren. 1, 5, 4 zov KoafxoxQazoQa yivwaxeiv zd

nvevfiaxoq xal vito rov TtvEv/navog

nQoaccyexai
23.
ZTJg

i]

'ipvxTj

xo)

a(OTfj()i]

dnad-avaxLQovariq zag \pv-

yag **
27,
3.

17, 24.

VTCSQ avzov,
TiovriQiag'
8LV

OZL Ttvsvfxd tazi zrjg

!4QiozozE?ajg

zov 6h /Itjf^iovQydv dyvo-

zfjg xj'V/Jjg

SiadXkei

zrjv

dS-avaalav
d-dva-

yalenov

ol'saO^ai t/}v

zov vno z)V zov ocfxazog fiSQdv


i'/ii7io6iL,Ofxtvy]v

dze xpvxixby vndQyovza. exe. Theod. 81 p. 988 zb dvojS^sv 6o&hv TjfxTv nvevfjia daojf^azov ov
. .

(pQOvifXioziQav, tnei-

dv an
11,
et

avzov f.iezavaozy, ylveoB^ai


dS^dvazog et Plotin.
ZL
.

n
d*

[cf.

2, 9,

ov azoiyslcov fiovov, dXXa xal 6vvdfxecov XQazti xal dQydJv Ttovi]Q(vv] 16, 31. Xtnovzai xal vnb
.
.

dixf^,
1
.

Eivov z) dd-avdzo).

Zjv \pvyix<J)v ol 6alfioveg, saB- ozs

2, 9,

ooov avzfjg TiQog zo z6 d-Hov rb vTtegdva), dxtQaiov /nevsi xal ovx 8/ji7toiL,zai]. alfxoveg
. .

zoig avB-Qcoitoig

havzovg kxeivwv

eixvvvzojv 17, 25.

Druck von

August Pries

in Leipzig.

ATHENAGORAE
LIBELLVS PRO CHRISTIANIS
ORATIO DE RESYRRECTIONE CADAVERYM

RECENSVIT

EDVARDVS SCHWR TZ

J.

C.

LEIPZIG HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG


1891

PAEFATIO
Athenagorae Libellnm ad Caesares pro Christianis missum saeculo tertio iu ecclesiis non sine auctoritate fuisse Metliodius [ap. Epiphan. 64, 20. 21 Phot. cod. 234 p. 293b] testis est, sed

eum

in altera saeculi parte

cum

rixae de trinitate ortae essent,

prorsus neglectum esse

profundam obliuionem abiisse ex nulla re magis apparet quam inde quod in bibliotbeca Caesareensi eins non modo exemplar, sed etiam omnis uel leuissima notitia
et in
defuit.

saeculo quinto Philippus Sidetes paucissima de libri in-

ipsum librum neque legit neque omnino uidit. Orationis de resurrectione cadauerum testimonium extat nullum. neque est cur Athenagorae doctrinam et elegantiam a Christianis tarn parui aestimatam esse miremur. ne ceteris quidem apologetis ecclesia multum fauebat postquam et Caesarum potentiam et doctrinam philosophorum uicit, inerat tarnen aliis aliud quo a damnatione memoriae defenderentur. ut de demente et Origene taceam, quid in Aristide placuerit, nunc
scriptione protulit et ea falsa, sed

didicimus; lustinus adsancti sanctae philosophiae doctoris

gradum

euectus est; Tatiani Theophilique libris utiles erant et chronologiae


et barbaries Graecis inimica.

Melitonis et Miltiadis aHas propter

causas celebrium
Miltiade

libri

seruari magis
est.

pergebant

quam

legi;

de

incertum

iudicium

Athenagoras autem

fidelibus

quoniam ut Platonicus in usum Platonicorum acute disputabat, non Christianorum aedificationi pie seruiebat, neque Alexandrinis placebat propter simplicitatem doctrisine dubio
displicebat,

nae de resurrectione.

denique carebat chronologia, carebat narra-

tionibus de confessorum constantia, ne decreta

quidem Caesarum
altissimis

memoriae tradebat. iacuit bris semperque iacuisset,


cui
et

igitur
nisi

Athenagoras in

tene-

Arethas archiepiscopus Caesareae,


gratias

philologi

et

theologi

debemus quam maximas,

IV

PRAEFATIO

utrumque librum inuenisset inuentosque per Baanem notarium Athenagoram enim in celebre illud a. 914 describi iussisset. corpus apologetarnm recepit quod codice Parisino 451 continetur. utruro Arethas libros Athenagorae in unum uolumen coniunctos an separatim scriptos reppererit, sciri nequit; hoc tantum constat Libellum pendere ex codice archetypo coiTuptelis omnis generis deuastato, Orationem ita integre et pure traditam esse ut paucissima exemplaria iuter ipsam scriptoris manum et Arethae codicem
intercessisse eluceat.
et 0. de Gebhardt et ego quidem ut alter alterius collatione non contulimus atque ita uteretur. accuratissirae 0. de Gebhardt codicem descripsit in huius ephemeridos uol. 1 fasc. 3 p. 162 sq., addo a librario s. XV iu ultimo folio scripta esse haec: anoTo iXlov tovto ya r ndvv icoo (wo compendio), Ioltiowto TSToaSa nivre: et ab alio librario eiusdem saeculi in eodem folio: rj iXo avxrj necpv'/.a (.Lovayw (.is'ktTuo, oIktqg iovvTO'/,al naga^Lav d-vrov:

Arethae codicem Parisinum 451

praeter paucas correcturas

s.

XV

siue

XVI

factas

duae manus

antiquae

in

codicis

correcturis

scholiisque

marginalibus facile

quarum alteram Baanis alteram Arethae esse 0. de Gebhardt sagaciter euicit; idem eodem loco Arethae adnotationes ad Orationem de resurrectione publici iuris fecit. iam uero Baanis correcturae paucissimae omnesque tales sunt ut dubium
distinguuntur,

non sit quin librario de Arethae iudicium


Spiritus
et

in scribendo se

et difficilius est et grauioris

accentus apposuit fere

ipsum corrigenti debeantur, momenti. quod omnes, uerba saepe a Baane

uuo tenore perscripta distinxit, itacismos uel grauiores correxit, non mirum in uiro pro saeculo illo docto et sermonis Graeci antiqui perito, quoniam uel librarios monachosque, quos ineptos editores solent inepte ap^^ellare, multa ex suo ingenio et notitia
etiam melius corrigere potuisse

quam
notum

qui hodie se artis criticae


est et infra

compotes
rebit: sed

esse gloriantur, peritis

saepe appanequis

extant loci haud pauci quos ab Aretha ex alio exemesse facile

plari

mutatos

quis crediderit.

cui

opinioni

temere cedat, primo moneo Athenagorae scriptoris fere ignoti duo uel plura exemplaria ab Aretha reperta esse credi non posse, cum uel ceteri apologetae ad unum omnes, lustinus Tatianus
Theophilus Clemens, unius codicis ope seruati
loco
sint,

deinde nullo

Signum

yo.

in codice extare,

denique

ommes

correcturas ita

PRAEFATIO
esse comparatas ut aut aperte falsae sint aut
si

V
placent, ad coniec-

turam

referri possint.

locos grauissimos afferam.

p. 8,

27 ov yaq,
oj-ioioi.

-d^eol,

of.iOLoiy

dlloTHIialHevriTolf

ov^

ofiocoi A.
zoi,

hide facile petitur unice uera lectio AZ' ozi ayevrj-

tantum locum habere quae ex uno eodemque exemplari expressa i. e. facta sint, Athenagoras in eis quae secuntur exponitPlatonicorum de ideis doctrinam mire detorquens: t fiiv yaq ytvrjxa of-ioia zolg 7i(XQadeLyf.iaoLv^ ra de aysvrjza dvofioiaf ovxEa.no xivoo, ovze ngog rn'a yero/tieva.
ovx
sinlitudinem enim in
iis

quae Arethas
distinctionem

cum non
inter

intellexisset

et in eo haesisset

quod

dei

aeterni propter ipsam aeternitatem

non
et

similes

esse dicerentur,

deum aeternum

deos non aeternos latere

ratus locuui ita correxit AA' oui dyevrjTol ze xal yeviqToi,


ojLioLoi^

otj

quae correctura quin falsa esset, nemo dubitauit. p. 10, 26 v(p^ ov yByhr^cai xo iiav iavtov loyoi A, Arethas restituit did xov avxov Xoyov. sed Graece dicitur o Xyoo,

naq avTOv Xoyog usurpare solet cf. ind. s. u. loyog. scripsi igitur i (xov TTaci') cwTov Inyov, litterae enim omissae sollemne est uitium in
avToij non o avTOv loyog, praeterea Athenagoras 6
scriptura uuciali.
p.

11,

19 lllyovTao d-Lov itaxtqa


at

x((i

vwv

d-abv xtA. A,
cf.

Xf'-

yovrag Arethas.
s.

usu scriptoris postulatur ayovrag,


elGOQWvzoo
d-siov

ind.

u.

dyeiv.
p.

33, 23 Ticog ouv xdd'


7]

ij

yevog eivai

M-

ywfiev

vofioiGL

yocuj-isd-a

A. in sIgoocovtoo latere doogiovieg


participium falso ad deos rettulisset,

certum

est;

sed Arethas

cum

correxit slooocuPTag.
p.

Athenagoras fuco oratorio [cf. ind. p. 92 b 3] ut iudici maligno et nasuto Philostratos uel Aelianum in memoriam nocet, quas elegantias cum bonus archiepiscopus non nosset, scripsit quae a Graecorum usu prorsus aliena sunt og dviqo rtov
rifiag

ro

35, 10 ^

f.isv

NsQvlXivov slxovag 8%i


in Libello

dvrjQ xcov

ymS^

ds fldgiov xtX.

non

parcit et saepe sententias ita interrumpit

xa!>

iq/Lig.

p.

36, 26. 37, 6. 38,

13 Athenagoras locos ex Herodoto ex-

cerptos, ne

oratio

grammaticum magis saperet quam oratorem,


et

abrupte et artificiose introduxit simpliciter 'f/t^odo^og siue 6 avcog

'HgooTog
sunt in

positis

omissis

cprjol

uel talibus

quae frequentia
p.

grammaticorum

libris.

similiter loquitur

39,

6.

10.

VI

PRAEFATTO

haec integra reliquit Arethas, illa mutaiiit uel f-iiv addito uel (hq-XeysL uel pro o avroQ 'HooSoxog inepte posito log avrog ^HoooToc. iisdem locis Arethas formas lonicas et ueras et falsas
40, 10.
restituit; ille

enim

scire

non

poterat,

quod uel nunc pauci


p. Chr.
n.

intel-

legunt, Herodoti exemplaria saeculo altero


et uolgares uarie

formas lonicas

commixtas exhibuisse, sicut nunc in Bibliorum uersionibus Lutheranis formae antiquae modo seruatae sunt modo
euanuere.
p.

45, 7 Tig ctv SV q)QOvajv A. deesse particulam

qua sententia

cum eis quae praecedunt coniungeretur Arethas intellexit, sed cum av in oiv mutauit, peccauit contra grammaticam. scribendum est av (ovv). p. 49, 25 yMTcto(.iEv de ovTcog el noa aTtioxia ui) nooxeiQiog
.

syyivojiievri

tloIv

aXX

(.lexa

rivog

alxiag loxvgg

ytai

xr^g v.ax xr^v

aX7]d^eLav ccGcpaXeiag xoxe xov sixoxa oottei

loyov

oxav avxo xo nQaya neql ov anioxovGLv dmGxov aivaL haec coiTupta esse apparet. miro quodam modo Arethas
syyLvouevr^
latere ratus

o/.f^

in el

A.

sententiam

siue

conditionalem siue

interrogatiuam
sensu pes-

yao post xoxe insent

et constructione et

sumdatis.

litteris

ov^otoei significari

sumas

ovxoioij

iam ommia

plane procedent.
p.

59, 2 ovxe

yag

X7]v ipvxrjv

aSizelod^ai

q}r^nei xig oiocpoo-

vojv'

Xr^oexaL ye xavxrj ovve/.al?.wv xai xriv

naqovav

twriv

A..

Arethas in margine ascripsit otl ut legeretur oxt Irjosxai at non oti, sed hrei reponendum erat et ye omnino falsum

ye.
est.

Athenagoras sine dubio scripsit Irioexai yag. p. 59, 6 cf. quae ad ipsum locum adnotaui
euSy^log.
p. 64, 8
rj

et

ind.

s.

u.

xiov xr^g aXrjd^eiag doy/naxiov

^t]

xajv

oncooovv

elg

i^exaoiv TCQo(x).Xof.ilvcov ctnoei^ig xi^v a7T}Mvrj

xoilg Xeyof.ievoig

enLCp^oova nioxiv
xcv xLOL o/.ovvxcv

ovv.
^1^

eBtoO^ev

nod^ev eyei

xijv

agyr^v ovo

iy,

all ey, xrjg ynivrjg v.al q)var/.rjg irvolag t] xrjg rcohg xa TTOtoxa xwv evxeQCov azolov^iag A. quae omnia recte et ex Athenagorae ipsa et intima mente perdeoyf.ievcov,

scripta sunt, ueritatis decreta ita probari et posse et debere rati

ut ad primas notiones diuinitus reuelatas referrentur.

sed in dog-

matum
fides

probatione

ita

haesit archiepiscopi Byzantini scrupulosa

ut et sententiam et
scribi

grammaticam penitus corrumpere nrj

deret;

enim uoluit

diu.

xajv

x{^g

alrid^eiag

doy/.iaxiuv

PRAEFATIO
7]

vn
iq

TCv

OTicOovv elg e^exaiv ngoaHoiiisviv

a/roi^tg

tiJv

anXavi]xlg Isyof-ievoig s/u(pQOvoa nioitv


l'xei

rJTig ory, t^cod^iv

nod-ev

Triv aQxy'iV.
p.

67,

31

ovd^

S7[iri

xcooiofiog xpixi^g

ano %ov

oiu/iiaTog

l^iEQCov

xal fioolcv ialvotg xr^v ovvtyfj iay.onTEi


yor^ tv^v

tcoriv^

di
inse-

TOVT ccnoyivioOASLv
ruit Tcov.

avaoTcxoiv A, Arethas post

anb

quoniam jlisqcv yml uoqiojv separari non possunt qnippe quae ab Athenagora semper coniimgi soleant; immo inter GC/nazog et jusgcov hiat lacima parua sane sed ea quae

quod falsum

est

certo expleri nequeat.


13,
19.
1.

praeterea
18,

cf.

p.

1,

18. 2,
1.

1.

9,

25.

10, 15.

15,

1.

2.

16, 20.

15. 25, 24. 28,

30, 12. 32, 11. 17.


1.

35,

39, 16. 44, 13. 46, 8. 51,

14. 60, 33. 62,

64, 20. 65, 12.

14. 69, 21.

73, 32. 74, 9. 77, 14.

15.

imicum
eruenda
est.

igitur

artis

criticae

fundamentum

in

Athenagora
diligentia

recensendo est prima manus codicis Arethae: haec

summa

quod in Omnibus qui hoc codice continentur libris, si Eusebii Praeparationem excipias, ualere moneo imprimis propter Clementis Protrepticum et Paedagogum. nihil magis dolendum quam quod Tatianus in ipso codice Arethae deest; qua de causa haud pauci loci in illo insanabiles manebunt. ex codice Arethae correcto ceteri Codices pendent ad unum omnes. ex ipso codice antiquo tempore descripti sunt codex Mutinensis III D 7 s. XL contuli ipse. 1) n

3) c

= p = codex Parisinus 174 in praefatione egi de = codex Parisinus 450


2)

s.

XI. contuli ipse.

his

Tatiani.'

celeberrimus quippe qui lustini

libros genuinos
fol

unus seruauerit,
Orationem.

a.

1364

p. C. conscriptus.

continet

433^

46P"

extat subscriptio haec: eTSAeuod^ri t6

jraqov iXlov snl e'T0VGg^'>^)''0''^'''N'^vf.irjviG7iTQi(i)T:


his in codicibus Arethae correcturae si per rasuram factae sunt, semper redeunt, uerba super lineam uel in margine scripta aut

recepta aut reiecta sunt, loci


faciles et

difificiles

nunquam sanantur,

coniecturae

bonae et malae saepe inueniuntur, omuia denique ea praesto sunt uestigia quibus eorum nullam esse auctoritatem concludatur. ualde tamen inter se difFerunt. Mutinensis fidele exemplar archetypi est, sed neglegenter scriptum uitiisque refertum, postea tamen ab homine ingenioso correctum. a quo correctore diuersus est scriba recentissimus qui primas Orationis paginas foedissimis interpolationibus maculauit.
Parisini interpolati sunt a librariis

non

indoctis

VIII

PRAEFATIO

qui non

modo in

v paragogicum iierborumque collocationem saeuie-

runt, sed saepe ipsa uerba miitauere,

inuenirent; ut uere et ex re

haud raro tarnen ita ut uerum loquar, hi Codices non exemplaria sunt,

sed recensiones neque eae peiores

quam Decbairiana

uel Marani-

qua de causa tabulam infra proposui omnium lectionum Mutinensis et Parisinorum quae ab Arethae codice correcto discrepant, ut bomines artis criticae male periti bbrariis istis desinant et temere maledicere et caecam
ana, ut de editionibus huius saeculi taceam.

fidem tribuere.

lam accedo ad negotium molestum


recentiores
ter

et

inutile,

ad

Codices

recentissimosque enumerandos et recensendos.


iis

prae-

paucos de quibus ultimo loco agam, pendent ex quos modo euumeraui.


ex codice Mutinensi III
a)

codicibus

7 [n] deriuati sunt


[s]

codex

Argentoratensis 9

bombyc.
Orationem.

a.

absumptus. continebat Libellum


Ottoue in praefatione lustini
in
t.

et

1870 incendio descriptus est ab


libri

II p.

XIII

sq.

Atbenagorae

usum

Ottonis ab Eduardo Cunitz collati sunt,

omnes

lectiones

ex Ottonis uotis
ut

excerpsi et in tabulam infra propositam recepi

codicem
s infra

et

ex

n descriptum
est,

et

turpiter interpolatum esse

appareret.

quodsi liaud raro uaria lectio ex n tantum


proposita
ea re

neque

ex

moneo ne

quis perturbetur: neque

enim ea
b)

est siue ipsius collationis siue

Ottonis notarum fides ut

ex silentio quicquam concludi possit.

codex Ottobonianus

94 ebart.
continet

s.

XVI
ipse.

[bj,

'ex codicibus
181^'

loannis Angeli ab Altaemps'.


fol. 182^'

fol.

164^'

Libellum,

195^'

Orationem. partim contuli

in Oratione recen-

tissimas codicis n interpolationes recepit.


c)
32i'

codex Ottobonianus 274 cbart.


Libellum.

s.

XVI

|k].

continet

fol.

67^"

partim contuli

ipse.
s.

d)

codex Ottobonianus 275 cbart.


11

XVI

[1],

'ex

codicibus

loannis Angeli Ducis ab Altaemps, ex Graeco manuscripto'.


tinet fol.
e)

con-

60

Libellum.

partim contuli

ipse.

codex Vaticanus 1261 cbart. s. XVI [oj, 'Antonii Cardinalis Garafae bibliotbecarii munus ex Testamento^ continet fol.
1^

20^
[p.

Libellum usque ad uerba


18,
5j,

cor

oidu dvO^QOjjiovo

r,(.iioiQ-

yoLO

in qiiibus seriba desiit.


ita

partim contuli ipse.

ceterum Codices bklo

ex codice n pendent ut ad
et

unum

idemque exemplar redeant ex n descriptum

ex alio

quodam

PRAEFATIO
codice recentiore correctum, lo riirsus ad

IX

nouum exemplar
attulit

ex

illo

desumptum.
f)

lectiones Bigotianae ad

Orationem quas

Maranus.

quae in codice Mutinensi redeunt omnes praeter TQvcpiqv p. 56, 22 [rQocpi]v n] et vMxdyveLv i] p. 70, 16. 17 [ytaTaystv r/ nj, de quibus
sunt,
locis
iiisi

falsa

uel ab

Emerico Bigot uel a Marano


fideliter

relata

usus est codice ex Mutinensi hae lectiones Athenagorae multum nocuere quippe quae ceterum

Bigot

descripto.

interpolationes

illas

codicis

Mutinensis
e.

Maranique

asseclis

praebuerint.

g.

Marano initium Orationis quod in


recentissimas

A ita

traditum est navxl doy/ncat xal


interpolatum

Xny(x) Tr]g ev

iovcolq aXrj-

S^eiciQ F.yotniv(i),

inde a Marano usque ad hunc diem ex lectioniita

bus Bigotianis
X6y(i)

legebatur

jcavTi

doyitiazi

-/ml

Ti]g

f.v

Tolg oioiv aXtj&elag iinjuevco,

quam

coniecturani

interpolator iste codici Mutinensi intulit


et

cum

it^

rovioig ad dny(.ia
se habere

Xoyov referendum esse non

intellexisset.
18. 48,

omnia recte
16. 64, 18.

apparet ex locis similibus

p. 49,

g) codex Sirletianus quo praeter codicem Parisinum 174 in corrigenda Gesneri editione Libelli Henricus Stephanus usus est.

haec enim editio


esset,

cum

ex codice Monacensi 81 simillimo desumpta


huius
codicis

paucas lectiones praebet quae ab


alienae sunt

familia

prorsus

neque

in
p. 2,

ullo

codice inueniuntur nisi in

Mutinensi eiusque progenie:


p. 46, 2 ovz ciQxovieo.

19 ye ovia; p. 12, 23 yQ oxatov;

ex codice Parisino 174


a)

[p]

pendent:

codex Mutinensis

III

20
a

s.

XV
[u]

It].

continet Libellum

et

Orationem. partem ipse contuli.


b)

codex Neapolitanus II
p.

a Valeriano Foroliuiensi

a.

1534

C. scriptus.

continet

fol.

ir 23^

Libellum.

fol.

23^'

tsIoo ad^iqvayoQov aOtjValov cpiloocpov XQ^OTLavov 7iQeoelag tisqI ^oLOTiavcdv xagia toj d^co d-toi iovToo oviv loxcec cpd^ovo xai i^iri diovzoo ovdev ioxvei 710V0O OvaXeoiavbg 6 cpoQoXiieio fiovaxdg zrig noXiTeiao
subscriptio
extat:
\
|
\

toi)

ayiov
I

oqo

ri^icov

Tavxv^v

lXov

ev

t(o

^lovaoirjQiq) xov

aylov
acpl
c)

af.iQooiov xov evyovlov e^syQaiptv:


(.irivb
\

bTiq

tov xv'
con-

aenTSfiglov ioTafnepov: partim contuli ipse.

codex Angelicanus
1^

10

[v]

a Valeriano scriptus.

tinet fol.

18*^^

Orationem, folio

18^^

extat subscriptio ^A6eX-

q)6o

alsQiavoG cpoQol^iieug 6 allvov eyqaipe tov iXov:

PRAEFATIO
fol.

20*'

41^
Y-al
I

Libelliiru,

fol.

41" extat subscriptio

OLaXagiavoa

ddelffoo lygaipe zavzrjV ikov:

i^tov lovto oviv layvei

(f^ovoo
d)

fiTf

lovtoo ovdiv loyvet tcovog.

codex Bodleianus misc 212 olim Claromontanus 83 [ci\ a Valeriano a. 1532 p. C. scriptus. descriptns est Ottone teste a Coxio in catalogo codicum mstorum Bibliothecae Bodleianae I
p.

770,

qui

ber

milii

praesto non

fuit.

continet Libellum et

Orationem; iu fine extare dicitur subscriptio:


ivov
y.c(rovr/,6o TTigTtoXiTeiao

OvakiqQiavdo 6 dXTavTr^v eyQuipev

Tov oonriQOO

iqiicov

iXov. 1532. neglegentissime ut solebat Marauns contulit.


c)
1.

codex Bodleianus Barocc. 98 [\


169.

descriptus est a Coxio


sine
a.

c.

p.

continet Libellum.

non

diligentia

contulit

Dechair, ex cuius editione quae Oxoniae


lectiones desumpsi.
f)
1.

1706 facta

est,

uarias

codex Bodleianus Barocc. 145


247.

\y].

descriptus est a Coxio

c.

p.

continet Libellum.

contulit Dechair.

g) codex Etonensis
scriptus. continet
tulit

88

[d|

a Valeriano,
in

ut fertur,

a.

1534

Libellum

et

Orationem

usum

Dechairii con-

Worth.
Codices y etsi artiore uinculo inter se

coniuncti adeo ta-

rnen codicibus Valeriani wvad affines sunt ut ex Valeriani aliquo


codice
descripti

esse

uideantur.

ceterum

omnium

Valeriani

codicum unus arclietypus est aut codex Mutinensis III D 20 aut quod credere malim codex buius simillimus. omnes neglegenter scripti omnisque generis uitiis inquinati sunt.
similiter codici t

quam maxime
S.

affines sunt
[x|.

h) codex Florentinus

Marci 690
32

continet Orationem.

contuli ipse.
i)

codex Lauren tianus

[y].

continet Orationem.

con-

tuli ipse.

ex codice x transcriptus esse uidetur.

codice

borum

simillimo Petrus Naunius

cipem faceret, usus est. Stephanus Parisinum 174 totius huius familiae archetypum adbibuerit,

cum editionem prinquam ad corrigendam cum Henricus


facile

non multum fructus eum inde petere potuisse

apparet.

denique ex ipso Parisino 174 transscriptus esse uidetur

codex Laurentianus IV 3 fr] a loanne Rhoso Cretensi a. 1491 p. C. scriptus. continet Orationem, in fine extat subscriptio baec: idzaygdffr^oav vml lavza lov 7i()l draoiaoewo Xoyov xi"
k)

PRAEFATIO
XioCTii)

XI
loviiov,

zGToaAOOLOOTC Evbvi/.ooxi TTQioTO):

f-irivoo

l/.xri^

di x^iQoo xccfiov lioavvov uoicoo, qcooov tov /.Qrixo: ovevexiaio:


contuli ipse. codex impudentissime interpolatus est.

ex codice c transcriptus est

codex Claromontanus 82 nunc in bibliotheca Phillippsiana, a Georgio a. 1541 conscriptus. ab Ottone in praefatione lustini
t.

I p.

XXIII descriptus est. lam propono tabulani iiariarum lectionum oranium quae a

codicis Parisini 451 correcti lectionibus discrepantin codicibnsnpc;

quae in editione Ottoniana ex codice s enotatae sunt, ex codicibus recentibus ad p. 1, 1 usque ad p. 7, 29 et ad p. 71, 21 usque ad finem eas lectiones adnotaui quae
addidi
lectiones

omnes

complurium codicum communes sunt, omisi singuli propria uitia, ne haec moles ipsi Athenagorae prorsus

cuiusque
inutilis in

nimium

cresceret.

n codex Mutinensis
s

IIE

codex Argentoratensis 9 h codex Ottobonianus 94 k codex Ottobonianus 274 1 codex Ottobonianus 275 codex Vaticanus 1261 p codex Parisinus 174 r codex Laurentianus IV 3 t codex Mutinensis III D 20 u codex Neapolitanus II Aa 13 V codex Angelicanus B 1. 10 X codex Florentinus S. Marci 690 y codex Laurentianus X 32 a codex Bodleianus misc. 212 [Claromontanus 83] codex Bodleianus Barocc. 98 y codex Bodleianus Barocc. 145 6 codex Etonensis 88 c codex Parisinus 450. asterisco lectiones ueras sed per coniecturam repertas signaui.

1,

4 avTOXQaroQOL

inay ks

1,

7 fxeyccXoL ex ^eyaXri Goxr.

fxe-

avTOXQaroQGi v erasa h
dvrwvlcDi ptva om. u
lAvxioviv(o

ylrj
1,

hk y

AvQriXia)

10 dgaoTQiccv tuvd
12 (f.ovOTjv uv

om. d

1,

Aovxl(p om. tuv

*xvv6dQS( n hklo

XII

PRAEFATIO
3,

2 EL xiq

att]
1,

3,

4
5

xriv

om. tu y ex v nihil enoex corr.


u,

13 nooiJVL no

tatum
3. 3,
(prifjLl

1,

xal (altemm) om. y 14 dS-t]vaLOi om. ptuv

8 JTIEQ UV

yovai
COIT.
1, 1,

ptuv k,

ex

ayovaiv
^3,

EVEoybxuLO tuv
9
tXj/jiEV

/?y

ex E/o^EV corr.

p, f^a>-

16 ala

iMfv
3,

tuv oh
V/J.LV

17 td^.ioGiv ptuv

10 yuQLv

p tuv
p,

/9(J

1,

19 ioia't,ovGi ptu vo/iil^ovGiv v

3,

11 /() ex corr. add.


Tj/nEXEQua

om. iuv y

TOVTcov tuway
*1,

nhk

20
22
1

ot'v del.

n m. rec, om. so

3,

14

EL

om. p tuv y

daeaZo tvy
1,

riixriOE
3,
3.

T(p]

t6 U

14.

p tuv dl/iTjOE y 5 ETii'Qyjxovvxajv om. tuv ^;'d


lxtjfjia

2,
2,

t6 ovoiJLUXL nohl

15 w(76^

in cydf t acxr/iia

2 dTtt/dvEoO^e ptuv, ex

2^
2.'

dne/dvtxai corr. n dTze/dveod-ai h 4 ctnavtaa k 6 tjEtQfc uvy

corr. (yg ft dlxt][xa skl


fi daixtjfxa
3,

wq

dlxrjfia

w^ h

16 E(pavxov UV
01;

om.

2^

S vyyio^rixaiw *ovyyo)QHTe'^iw\
13 didayO^f'/aeaO^ai n dLdayt\oexaL
3,

otTf yQijoxov om. tuv /9yd

18
19

cpav'/.a

(fav).a

ex

(f),avQa

u diayj^oea&e, e eK aicorr.y
S om. p tuv
2, 2,
/9/rf

corr.
3,

2!

UV y dayovxEQ y 15 r^ficv] vfitv n


14
7i:f()

*3,

21 (fEvywOL ex (fEvyovai corr. n


p,

15

7t

(fbvyovoL tud h

(fEvyov-

GLV u
rf
1

2, 2,
2.

16 7tavo6ued-a tuv

i^EXUGGEXE tuv
3,
^3,

18 xoixio
19
rfo;!:fr

xovxip

eQOVxa in yf oVr corr. m. ant. n ye ovxa bQovxu n ye ovxa ex corr. h ye ovxa


in
s 2,

22 TCQOGd^riGEGd^aL n 27 orcy ex OT>v corr. p m. 1, n m. rec, orcy s ohkl v /9yd


ora> ex orcyv corr, t or>^ u

3,

29 d?.t]Gxofxh'ova nk d/XiGxoni1

mg. bQOvxa
kovxa tuv

aiQOvia
4, 4,

a/9yrf

vovg L ex ?/ corr. h naQaxQLGE(oq u 7iQ0X(jLGE)q v


in dyaO-og et 7tov?](j6g g in ras.
t,

20 dyovai p tuv
21 8fxiad-7]-^6zeo y

2 post xE/yriv add. ltcmv ol

2,

xdv om.
2,

dya&OLG
y
Eyxrj/ua
/9yd

22

7i(j07Tr]?.a>iiL,a)Oi

p tuv

4, 4, 4,

3 do'c? /^V] EOqaGflEVOG ol

TtavEiv
2,

3 dL/iOv

23 ex /cu^ corr. m. ant. u yixova


in ras.

4
9

Eyxha n
a5

uv

h
4,

om. UV

d(fEQ0LVX0 UV
;;at
2,

ft)

uoci /usyiGxoi superscr. tuv,

2.0 yQr\iJLaoL

om. tuv y n oh 1

w
4,

fzyiGXoi

y
Tif-

10

(prifjLL

UV

/9d

y.axaaxEva'C^ovxEG
2,

GvvaTiEVEytvxEG n ohkl
veyd^bvxaG
s

27 do'/.EoyoloL p tuv

PRAEFATIO
*4,

XTII

12 i^afxaQTi^oeTS pt ohl i^aficcg-

5,

23 inl in

i7tl corr. t, iriEl

n^OETdiuY, in b^afiaQxriaexE
corr.
*4,

5,

nk
oll

24 S-(vv om. tuv y LanoQJv in icctcoqelv corr.


tv y ia7iOQLV ianoQiv

15 S-vtazicc p tuv

S^vatreia k

*4, 16 oliTtoelova p tuv oh 4, 17 tne^sl&axe s ine^.O^szai li, in

5,

25

dj(pkr]h

ovv u ovEv del. n (jj(p?J.V


t

r)v [ri

iTte^tk&eTE corr.
4,

nunc perieruntj p
[sXX in iX corr.]
T]V

(0(pXXv
dj<piXv

18 ex

7to()()/^oi'?corr.t,7ro()()/^ot'(7

U TlQOQQLXOVa V 7t^o()()/5oi;s
5 ex T corr. o
4,

u
V

/9yd

)<piXv

ovhv

TfEV
5,
/9

20

aTtsxcci
;fai

UV

26 xaS-eaxdvai ptu yd xaxeoxdvai u

(alterum) om. tuv

*4, 21 /uiyvvxai s

5, 5,

29

xal

v(p

(hv S (^skelxai yvoj-

30

Qit,eL

p tuv y yvwQLL^ei xal


6,
]

v<p'

(6v (ucpeksLxai 6

d(p^ ol

4,

tjtj

dv7]jblQ0JXe()0O

p dv7j/H^6x-

6,

QOQ tuv
4, 4,
4, 4, 4,
5,

26

VOfl)] (JLOVO)
s

UV 6

6, 6, 6,

27 xovxov

4
6

29 xTio aaiXLao p tuv y 30 vfZLV nkl v/UtV


31 7tX)V UV /9J o ;(ra2 ex corr. add. p compendio parum claro, h tuv y

T^v UV /9y d[in mg. y^i^] Tovro UV t^rifxa uv T(f> UV xov ol /9y at u d om. y h e(y()a om. tuv y t,TJfia UV VTCOXSlfXEVOV U VTtOXElf^EVOV y TtXecDv u /9d cc6()a in dsQOO corr. t, dtQoa
yT^v]

UV
6,

oi;()vov /9y

llllleia

xaZa

d?.T]S^8Laia

//i//iv

n
p

ft"

rar^

dXrj&elaiOLV ohkl

aocpLOxalG d?.7]&8iaia "v


d[a'a],ef (>[ex

5,
5,

4 xjv OQcpixwv n ohl 5 xaiQ(v pt xalQOv UV


riQOV

jo^t dratacorr.]
t, e^(7

ra-

rarer dXrj&elaiaiv [ex dXTjd-ei-

aia tV
s
/?/rf

corr,]

rara

A?y-

5,

6 rjQaxXizOO

d^daia %v UV
6,

/9y

pVa

/9y]

yoyyvao uv
*5,

10

r*

om. UV

y,

xexev^e ex xexsv^E

7 d7tO(paivo,uvov, ov in a> corr.

corr. t exbxv^ev ol
6,

n m. rec,
5,

dnoipaivofxsvcp u

10 sxsv^e p tuv y
12 d^r (prius) del.

8 ixvvaovoiv ex eixvvovoiv corr. u, EixvvGOVGi v


11 de om. tuv yd

6, 6,

om. uv /9yd 13 ante Ldoxwv add. tov ^fov


t,

5, 5,

p tuv
corr.
t,

/9yd

12 d/.oywa

ex

d?.6yu}

df] ;^a^
c,

dXoyaj uv d
d^6xT]X0a ol d-EOXrjTO
0,

14- 16

tu y om. v 7iQiiX7](p&ai fiEylaxov

in
*6, 15

mg.

/9

om. y

13 if)Q0V0i4iv u /9yd ex v nihil

ro ex Twt corr.nt xo uv o

om.h

enotatum
5,

16 xat

do^at in mg. add. m.

6,

XvoEia nhk Xvaio p XvarjO ol 20 Tovro n TotTtov tuv /9


22 7rAT0v n

ant. p
5,

6,
t,

20 dkoyajG ex dXoyio corr.

Ad-

6,
6,

24 a\ av

yw UV

/9yd

25 laxvei n corr. m. rec. laxvi-

Tcdax(Ji>^iv

xai

0,

la'/vsi

uv

XIV

PRAEFATIO
*VTt8gaxsTe p tuv n m. rec.,ok XQaisTze p tuv n. m. rec, ok

10 aiV^tr ccikor
11

13

TT^v

dXi]d-8iav

7ra()a

2 xatOQ&ovvzai n xazoQ&ovT8 n m.rec, sk xazoQ&ovTsaol

^foi] xijv dXi]S^8iav ovx fvQrjvxo' ov ov TtaQu S^ov

yMXOQQ^ovvx80

h.

anaixovv-

xea

[in

mg.m.

xaxoQS-ovv-

xea] p tuv

xo aovxov Sh 6vvrjd^8vx8a oaov 7t8Qivorj(yai in textu p, Laec del. et in mg. add. m.


ant. zrjV
dXrjd^8LCLV'

uv tv avxoZq dnoxEfjLv6[jLevoL nohkl


iv avxola 5 ^TtLXQanofjLT^v
i^nv ^ b om. nohkl
G.

roaov-

XOV

08

dvV7]&8VX8(J

OGOV

tuv

STtetQano-

7t8Qivorjaai p [xTjV d/.rjS-8iCiV roaovxov 6l 6vv7]B^8vx8a


7i8Qivorjaai,

tum

pergit

7 8lq

ndvxaq om.

sed in nag.

718qI d-Eot a]

add.

ant.p, f t(? t postea add.

12 8VQr]vx8 n
17 8XTC8(pa)vixaaL n

n?SiS-oa,

da

nXfjS-oa

uv yd

8 ofdf p tuv
OE/.Lvrjv

20 naQcc /.8L7t6vxaa n
21 x8xivT]x6xi
corr.

ex

x8xivrjxxa

9 yevvTjxova p tuv ol wv om. p tuv y


12 Xiv] xov UV
*dy&vr]XOV
s
/9

np

24 oxsipaaS-ai n
25 OL &8ol ns
8,

27 rivvaxo p
l\

14 T om. tuv yd
d^fov

OL S

om. tuv
t,)vx8G

/9y(y

dyivvTjxoi X8 xal y8vv7oi


8,

np

n corr. m. rec, ^cyo^' k in mg. t^divxa 17 aiToD] oi3r UV y


15
t,)Ov]

28 y8vrrjxc( np 29 n(XQa8iy[iaai p
dysvvrjxa np

18 xvxloifOQixi p tuv sk 21 xfjGxoo n xdvxaZo tuv


22
7C/.r]9^vvovai

9,

1 8Lal

9,
9,

2 y8vvr]x6o p

4 dna^8la n
5 8xaaxoa
ovxjq n
s

ex

7t).f]S^vr)0i

*9,

corr. pt 7i).t]d^vvovaiv

ex

ttA?/-

S^vvcDOiv corr.

7i).tj&vvi6ovrf

9,

G ex 871011^08X8 n ex 87toujaax8 p
8x6a/birjG8

LV y

nXrjd-vvovGLV u

ttAt/-

Svvwaiv
7,

9,

7 ^aej' ya() o

ns

24 adlt^cov p tuv /9y(^ yevtoia n in ysveaiv corr. m. rec, ytveoLV ohkl yevaasi s
25
tfi7ieQiei?,i](pwG

9,
9,

11 Tovrwi'

9,

12 Vt2 p 13 vn8Q n 19 Ttdvxa


in

7,

tfiTitgisikf]-

9, 18.

6Tf()0' om.n, add.

(fwa [(j) ex corr.] p tuv ^yrf, ex 8/j.7ieQi8Tj(pda corr. k


26 yiv8xai
s

mg.
s

9, 9,

19 xal om.

u 6 h

28 gtVor UV ^yd 2 n).8LGXoa v /9yd


3 7TaQayivofi8VOvg nohkly

9,

ovx 0)0 n 22 TU) xoofjLO} ns


20
(bis)

xov XOG^lOV
9,

25 APv np

r/

om. UV
Ol'

/?y

ex
9. 25.

//?ydtr oi;(ji' corr.

aduot.

do;ff^a^oi'(jf>' s

2C xuL

TCQOVor^L

n om.

[?]

PRAEFATIO
9,

XV
zovq om.
s

26 sl

fiT]

ex elntTv corr. n

12, 13

*7i^ovosL
10,
10,

np

12, 14 ofi(6vv/ua 12, 16 OL add.

corr. al.
rec.

m.
post

4 ivo/Liiae p 6 Tjfza ns

m.

evalfxovaa
corr.

dnozeXelv
p

10,

8 TJaaia in ^aaiov
u, rjaaiov

m.
ti.

alt.

zovTCDV
12, IS elolv

coli,

n
al.

10,
10,

9 Xoyia/xov

ii

12, 19 xol\ zo] zovz)


12,

10 iveiQyovvTO n

10, 13 rai (alterum)

om.
n
al.

p.

10, 15 post f/^oi; adcl. acJ^cor p


10, 17 oocodo/UTjaezal

n corr. m. 20 XoiioQiaa n 12, 22 kavzoia 8 za zoiavza p ex xaxov 12, 23 axaiov corr.

*10 ,22 Tov ex TO corr.

m. p
12,
12, 12,
al. ni.

Aoyov n
24
ft'^jofr'

*ayfV7yTov in a/fVi^T^rov corr.

p
coli,

p ayvr]TOv
10,

26 TcaQiazv post Ao)'w

26 iaxexoafirjze n

4 ovTwa n 12 bxiccG in oxeiaG corr.

28 hTtieixvvovL p
2

n
13,
13,

o/Jaa in oyelaa
13
irfffa ;(fai

corr.

n corr. m. al. avzovo n corr. m al. 5 v(p^8iv corr. al. m. ex t^f/noLOfjLBvoL


(J
ft>C

ivsQysiai p 14 *7ivev/ucc ex nvsvfxari corr. m.


rec.

Ttf tV

p
p
Tjf/div corr.

np

13,

8 ivravd^a xaxov TtelasaS^ai


9 T^^aa ex
s
al.

15 exzTjaev n sxxiae p 18 axTtjva n


ovj'

13,
13,
13,

10

7r^

ELXOV n corr. m.

om. p
s

12 Sixccaaeiv xal xokccaaeti' n

11

22 TOVTova ns
fieXoa

13, 13 zig
13,

om. p 14 6ia(pev^ccad-ai n

11, 11,

24

6i6vr]/iZ

13. 17 ivfxdovaL
v/Lidco

corr.
s

m.

al.

df-

11.

25 iha^e p 26 rot;rft'] postquam primae ma-

ex corr.

13, 19

nus scriptura euanuit,


Tt'

ai;-

m.

rec. restit. s
periit,

13,

11,

27 /<^ in textu nunc


in m.

extat

13, 13,

mg.

rec.

zovzov in zovzov corr. n, om. p sed in mg. add. zoitov 21 V(zrja n corr. m. al. 24 xgeizzcv n xqelzzcd s 27 supra (flkovg add. AA Ptfcct
roi? ixO^QOva
s

12,

2 f/fTf n
ftVaf ns [corr. m. recentiss.]
14,
1

6avit,ezaL

*6avsit,rjze s

12,
12,

5 i'^dJv p corr. m. rec.

avi'C.ovOLV

6 Tjfzwv ns
evXoyELxaL n corr. m.
al.

^zai
14,
14,

n
m.
rec. p^

2 (//ftd p corr. m. rec.


7 post eneirj add.
rfe

12

ngba
TTTO

svxsaO^ai np, corr. p

*14,
14,

ftJTt

^fO)^ ni

12 9 QccxEi n corr. m. al. * 12 10 in iniTQSxpaze per ras. coit. n, 2,


in iniazQtipaa&s m. rec. p

10 enixaXovoi p

14, 11 axtipaaS-cii n, n^ corr.

m.

rec.

14, 12 14,

12

11 in yeywvozoa corr. m. rec. p, sed correctura post deleta

n *^^ ^i^e^v p 16 zova ovQavova post i^ezeivs


firj

/ur/S^veLV

coli, p^

dyaytJv p

14, 17

GvveaifaiQwoB p

XVI
14,

PRAEFATIO
18 avvTjyays p dxQLve pp^
pp^ 20 inoujaa 20 dvadlsiv n rbv avd^QCDTtov p 22 yMd-^ tv coiT. m. al. n^
(bis)

17,
17,

3 tvxvx)vxea n 4 slaxsifievrjv n,
al.

ft

in

?J

corr.

14, 19.

m.

14,

dyovacc
17,

14, 14,

17,

6 yeyoj^f p 9 aQ'iJGd/Lisvov n
TOI' TcXricaovxa

24 kxatriv n^

14, 25

xola
OLV

17, 13 (Trf [del. al. m.]

n fWaf

p, in

14, 20

naQazQOTtwa n naQaxQonios

mg. m.
scripto
17, IG. 17

rec. tocrrf etVf super-

7p

15,

1 o oin. p
,

axor/ela

itoi;? om. ns

*15

3 nEQl zov
corr.

/XTj

ex p

^ar/

7CQl

xov

17,

22 TcXeov^osiixsXsva&rjaavcoW.-p

m.

rec.

17, 23
al.

xaXbv
ai;ra]

15,

4 rclsoL p
d^ebv

coiT.

m.

ov

17, 15,

6 ov[i(p)vovaL p
(ptQOVOL p

25 87i(i>v6fxaxs p

*15 ,9 iXiEla p

*18, 7 axaipaaS-e p
18, 11 TTcca

n5 ,10 dgLxalov
15, 13
(jLr'iLav

18, 12 avyyLyvwfjLtvoL

ovyyivofie-

n
p

VOL p
18, 15 post "OfiriQOV add.
^rat

15,

14 xaQ'/iovLOL n

elalo-

15, 16 LCLifWViaL
15, 17 87iixa?.ovoi
15,

ov elvai, xola vn avxwv


kEyO(JL8VOLG S^toZO'

^aQXVQSl
,

19 TcavrjyviJio n
Tf xeXevxjjxcijaiv n xexsksvXTj-

6h xal

riQooxoa

ijolodov

yccQ xal Ofir]QOVf sed

omnia

xooi p
15, 15,

punctis superpositis del. m.


al.

20 yoi;(7fp
21 unod-vi^oxovai p
sifioxeXsLG n
18,
18,

n
ns
corr. al.

18, 17 d^soyovlxrjv

18 ex

si'r]

m. p

15,

22 xoivba n
25 uyovxaa n corr.
in dytVTjXov corr.
in yevrjxov corr.
al.

22 GxiayQacffiao n
23 roi; aavQLOv p 24 XeXEVxofihi n

15 23 7r(7 ^fj^ noXiO n


15,

18,
18,
ii,

ne ,3

m. al. m. al. m.

s s

18, 25 xoQOTiXa&ixrj
19, 19, 19,
1

n,

yevv7]x6v p
IG,
IG, 16,

4 rTOv n
5 TCQoaxvvTjacev

n
p
19,

n 2 ela&ela n corr. m. al. 3 de del. m. rec. p ante dvaykvipdQ add. ;xrt m.

rr/w

t;

in ras.

ov add. m.
11
;i(fat

rec.

rec.

p
add. xal m.

IG, 10.
IG,

xeQafxsvq om. ns

5 ante eocogoq
rec.

12 ^

i;A?/

avxwL p

p p

16, 14 7faVX8V'/J]0 p
16,

IXlltlOLO
;><fat

16 sxcofxev n

Tt).aaxixr]V

om.

p, in

mg.

16,

22

ft zr

om. n,

ex corr. add.

;>(ri

nXaaxLXi'jV ita add. m.

dvcciaS-rjXTjV

n
19, 11 '

1 ut ante dvgiavxonoiijxixTjv legatur

IG, 23
16,

ovzoa p
7r()a

28

Afmovrfi n

tdkov n

PRAEFATIO
19, 13 texzbov

xvu

19,

n ayyeklovoa n 16 avTov n

*21, 14 yf^T/rov s

ioxi p 15 X(ov n 21,


21, 16 yej'vcwMfj'ov

19, 17 6ianb(pevye p

*19, 18 6e tlal p s

fitv

om.

s s

*19, 19 e p
19, 22 nQoaiaai p 19, 23 avacpsQeaO^e n
19,

*21, 17 dyivTjxov
21, 18 yevvTjxv

np

21, 19 ToiJro
21, 21,
22,

24 rf om. ns
1

n 21 ovxcoa n
2 axdaia p 5 ovaxeZvtti n

naQByovai np 5 uXXa om. in fine lineae n, s 20, *20, 6 in TiaQS/) corr. m. rec. p *20, 7 ir.rnfoiv del. m. rec. p, aoiXslav om. i^ezaCeiv
20,

22 xal om. ns

22,

azoixtLOV vvaxo o in ^ corr.


22, 22,

6 yi'7]iai ns 9 yivofJLSviv ps
e^iftyv

et

tD.rjcpoJi

in

stkTjcpoTsa

corr. s

22, 11

n
n
s

20,
20,

8
9

L?.rj(p6ai
>(7

^?/(yt

p p

22, 12 7tiedix(oa

*yevrjXov
oi;;f
fi)

20, 11 8X8 IV )

idki/tov p

oxbxpaa^ai n 12 to'e om. ns 20,


20, 13 yivojusd-a

22, 13 in7t()ayf^'o/^//r' corr.al.m.p,3

22, 16

;tfai

i^/urjzfjoa del.

m.

rec. p

22, 17 ri(j.rjxtQoa

20, 15

wxeavwv n
22, 18

p
rec.

20, 16 i^ev^s tvQ in ras. p, s


20, 17

Tov del. m. dnojv n


d^7]/.7jv

ysvsaia n
6ie^^/.S-e
ftTTf

22, 21 xr]v

avx^i p

(xvaxrixjo

corr.

m.

al.

p *20, 18 adnot. aaiksiav


del.

ccvcoS-ev

22, 23 in

mg. m.
VO/Lt8V7]

rec.

yQ xogarja ye-

m.

ndwa]
20, 21
20, 25

rec. p ndvxiv s

p 22, 24 olov xe ns
6ie^e/.i]Xv&aai p
^xefj.e

wansQ n
avTOV n 1 QaxXtl n

p
corr.

22, 25 alocc 22,


22,

n
s

m.

al.

*21, 2 in dxQOTCov corr. np, in p fuit

26 xov n 28

om.

*21, 3 xe] e

n
23,

inokfiTjas p

yvvvfv p
21,
21,
21,

5 in 7iQO(p6vfj corr.

5 fxad^wv TTJo (XQXV^ P


7 yt'cc

23,
23,

6 dvdyxTj post ltclv coli, p 7 Tt G/xv6v xl rj Xi)'qox6v p

9 TirjO(i)aL

tum
p
s

spatium

VI

XOOaVTTjG p
23, 10 To' ante ^60i; add. sed postea
del.

litterarum

xi/j-i^Govai

adaS^sv
21, 11 sxetvo

p
corr.

xed^eoXoyrifjLbvcDV del.
p

23, 12 23,

m.

rec.

ixaiv) ns

dv m. rec. in xdv 17 &dv om. s TiQOXoyovov n

*21, 13 dyevTjxov s

23, 19 xcixccnod^tjvai]
2.

no

abscissa in

Texte

u.

Untersuchungen. IV,

XVIll

PRAEFATIO
p,

m.

rec. in

mg. nwd-f^vai

25, 15 xovQi}oxe

n
n

7i(o

tarnen in zs corr.

25, 18 EQrjXVEOva
25, 19 yEvvTjzoa p arf p

28,

20 Si8V7]v6'/aai p

23, 21 vTtoiaXaoELV
23,

np

22 dnoxQivofiSvov in mg. m. rec.p


slal p
*rfe

26,
s

*25, 21 in dfi^zEia con*. p 2 ^cJvrj' n

np

26,
corr. al.

23,

24 vaisZa n

m.

26,

3 (folov p 5 xpEvdofj.dvz7]v

n n

corr. al.
s

m.
al.

23, 25 aaQ/eoEidrja

n
corr.

in TioA/wv corr.
26, 11 EfiTiE6ox?,ELa

23,
24,

30

fihv

1 jUTjv

om. s n jiiOL p
p
{?]

corr.

m.
s

m.

rec.
s

26, 12 z^inl xovQtia vwfi s

aiQTJi

in ras.) aiQTJ

24,

6.

7 d^sjvrai

xal yalav xal tiequ 26, 22 avvxQLfxaza n


26, 18

*24 ,

9 /UOIQ n fXOL^^ p
fzevoiziE 6

*26, 26 dyVJ]Z(o
corr. al.

m.

26, 27 t,eva 6h s

*24, 10 dvvaziji
24.

p
ras.

*27,

5 dyEV7]zov
*vo/j,iL,EZ

12 zvovToia n

24,

14 TiZQcoaxio&wav oav in

27,

m.

rec.

27, 27,

dcpQOLzriv
rjo/itjdova
24.

n n

n (f ex at dlXov ovojucc n corr. 8 ijrj n corr. al. m. 11 /jisv ovzoa p


7

corr.),
al.

m.

27, 12 TtlGZEVG?] s 27, 14 avy.a/udvovaav


p,

15 xvewa

24, 24,
24,

16 dgeoa
19

18 in dQi6t]?.ov corr. m.

rec.

p
27,

n abscissa in mg. m, rec. avD.aixdvovaav kXoLO,8edd?J.oia


in
del.

(alterum) detritum p
Toi;

24,

20

Jfo? om.

15 vo/J.l^zai

ndvzmv p

24, 20.

21 (paivezai io/uTJova p
corr.

27, 17

aQGEVoq n

24, 21 jualvero o in ras. p or' Cv'pT^d] dzagric n


ai.,

m.

xal zEfxvovGav ns 20 E om. n 27,


27, 21

r aQr]0

xaiQov p
yEvofjiEvov ns
TJi
Tj

e/EOTtaXoG p i'/JanaXoG
*24, 23 ujyrJL
24,

p 26 Exvvzo om. p 24, 27 TOf n


1 xazcidXovaL
).rJQOV

27,

25 To]

corr. al.

m.

27,
27,

26 eI] 28 dXXoLOvzE n

corr. al.

m.

25,

27, 29 E in 6el corr. al.

zov doEfj p
corr.

27, 31 7CE(pvGio?.oyix6z(ov 28, 1


7]

25,

2 o

ovQavoa s xazaQzaQOvzai n
t()t()o{;t4 s
^'
d>|^

m. n n abscissum in p, in mg. m. a
rec.

m.

1,

xal
al.

TtaQa n corr.
28,

m.
al.

25, 10 in

p *25 ,11 in l'^og corr. per ras. p 25, 12 OZTj&EGl p

corr.

2 EiGodoG n corr.
(pvGLV ai)V0G

m. n (paGLV alwva

28,

3 eIgl p

ex EfjLucEv

corr. p,

Ed/xa28,

XiyovzEG n
6 in wxrjGEv corr.
za(pri
s

OEV

25. 13 iSioviTjO 25,

(i

et

in ras), p

om.

14 dxQioiovria ns

wGiQLaxEL n

corr. al.

m.

PRAEFATIO
28, 28,
7

XIX
InixaXovfJLEvoa ns

xal add.

al.

m. p

31, 31,

8 dnoTCLTttovai p *in xov corr. s

2 Toi; TTo] dito xov p sed rov


del.

28, 13

xtgawjv n
Tj

corr. al.

m.
restituit

31,

3 xovxo n
5.

*28, 14

in el corr.

1.,

r]

31,
31,

6 xji

d-oj

n
s

xj i^ec

m.
28,

al.

8 ;f^o^fv ps
9 dytvTjXov
*7f^'?^roi5 s

16 vn

ns

*31,

XoyoL n
eaLOvOL p saiovoi n 28, 18 ///|f(7 rov ioa p *28, 19 in dnoTtinxovxeo corr. m.rec. p 28, 20 hovoL p
28, 21 inel
31, 19. *31, 21

*31, 12 h ps

20 ayiov nvevfxa p
V60(T 8

31, 23 in avxrjv corr.


31,

p
xrj (piXia

corr.

m.

al.

26 post

d-e(p

add. oja

xa

28, 21 avvTEZfjxy]oavnavvTST7]xsiaav
s,

vtLXO

xaxd xov

ifiTzedo-

siipra ovvzeTt'ixaoi
d-SL

m.

rec.

xXia. xal x^ tj^squ vv^ xatcc

y()

m.

rec.

p praeterea in mg. avvie&slxaaiv r/ ovv-

x <paiv6fiva'
xtj (fiXlci

STtel

xdv

si

av&etaxrjxi xi xj

S^cdi

wq

t'jxaaiv

xo vslxoo xaxd xov

28, 25 xveQvirriv

bfjLTieoxXba'

xal

xrj

rjfntQa

wipeXoo n
29,

29,

4 aVZ p 7 ylvEoS-al ps

xaxd xd (paivo/ueva' inel xdv et avd^eioxijxsi xi xJL &(oi n wG xf] (fiXia xc


vv^
vsixoa
31, 27 vvdfxt] n 32, 1
s

29,
29,

fr()Oi'(T s

10 voiiltexaL ns

29, 11

doXa n
p ante dxgiovvxsa add.
;irt

GvvvnaQ'/wv n
XQia corr. al. m. n Gioaxa n Gw/naxoG
s

29, 15 (xaQxvOL

al.

29, 19

m. p xovG (favXovG ns
s s

32,
32, 32,
32,
32,

2 ovxioG n

3 Gvyxr/Qojfxtvov n
5
t'/o)v

*29, 20 dyavTjxov

*29, 21 ayej^/^TOv

6 Xvnol n
7 niGxsvof^evov s

xov n
29,

23 SLQrjxGL p 29, 26 TToi;] xoi p


30,

32,

8 yiyovai n

corr. al.

m.

32, 10 ysvrjx^v

ot;itf/a

corr. al.

m.

32, 11 de
32,

nps

aTcayyeXeiv
30,

n
1

14 avxovG n
7]

3 ytvvrjaia n

32, 15 Tjfxwv s

30,

4 xal Xsysad-) add. m. 30, 11 imxsofxsvov p *30, 12 xov p


30, 17 insiTj s 30, 19 yLvofJLtvOL p

32, 17 oloi post

add.

al.

m.
s

n,

post

ysyvaGiv p om.
32, 18
33,
33,
eTtoirjGS

p p

1 yiyavxeq iysvvi^S^TjGav

3 xal S-soXoyixfjG add. m. rec.


Ttsid^avov

rw n
30,

20 daaavlaxov n
ante
d^
superscr.
s

30, 23 fxkv

(ex

33, 33,

Piatone)

S-aXarxovGwv n corr. al. m. 5 xal om. s 7 dyysXoL ol n ot dyyeXoi p

XX
ixneodivTEa n corr.
33, 13
al.

PRAEFATIO
m.
36,

twv om. p
n
al.

33, 14 dioixr^ n

XVOVGL p 8 ex yivofievTj corr. r^g om. p

al.

m. p
al.,

33, 18 d'ivccJiiTiTovtea

36,

9 eidj?.o,uavovGiG n corr. m.
SLCU/.OfjlCCVOVGaG 8

33, 20 aipeola

corr.

m.,

dcpov-

an/Sj

ala

*36, 12 eva7iOG(pQaylGrjzc(L p Tjzat in


ras.
7rf()f

33, 21 inolrjoe p zlvoo avTT] superscr. ^ zoi p 33, 23 elooQJvTBC n [ex silentio]
33, 25 d^iozoTe?,T]v p 33, 26 tnoirjae p 34,

avzi]G ipeveiG p

36, 17

naQeyovGL p
eavzTjv p

36, 18
36,
rec.

5 P.oVw n
in

XoyixoG n 21 7rf()2 om. p


26 post zwv add. 28 7ioX).wv
post
s

Tov tvuvziov corr. m. p zov bvavziov s

36,
36,

wr

34,

6 zavzao post aTtKfogaq

coli,

36,

30 dvd^QwnoLGL p
'^''//7^vf g

34, 12 (f&Qfod^E n

add. TOLTOV

ante ro? add. avzov


34, 14

37, 37,

ovo/J.d^ovGi p

yeyorwo n
n

corr. al.

m.
t^
rarct

6 I'goSog n
riQivozoG n corr. m. al

34, 17 y.OLVwvbv

post lyov add.

;(ri

37,

Tr)v yivsGiv (pvaei, tva xal xoivojvov ins/ovOTj Xoyov n

37,

n 9 aGiktiaG n
7 I'goog

37, 10 S^eoGseiaG 37, 11 iWtv


oi))^

34, 19 (jlsvovzl] /dyovzi p 34, 21 fiV/.oq] d'/J.wa n corr, al.


34, 24 ante ol add. y.al s 34, 27

ps

m.

37, 12

aQGevaG p
fc()ai,

37, 13 in

tum

in legeiai corr. s

34, 28 ovo/uaoi

35,

35,

yeyovKGi p p 3 d(}Zt/L(r]v n corr. 7 zt/.ioa nps


diioo ns
in
>

Ygoog n
37,
al.

14 dya)).[xa
in p,
XlJLCc

y.a^^neQ detrita

m.

m.

rec. in textu restituta

corr. s

xa, alt.

bgzl eav yvvaixri m. rec. superscripta

35, 10

nd^eiov n

corr. al.

m.
37, 15

ev
loj

afxd'/.riG

Gyji^azL itlv Igzl

35, 16 neQialeiipovoL p

oze<pavovoL p

p yQucpovGL p
detrito
o\\
Tj

m.

rec.

in

loco

dvQa p
35, 17 o (alterum)

om.

37, 16
1] de
al.
s

i]

tti

corr. al.
al.

35, 19 Tc5 [ex roi; corr.

m.

zwl
m.,

37, 17 eiGZOQiav n corr.


37, 19 TjQcuozoG n.
e?.eye

m. m.

dli^uvQ) n

corr.

m.

al.

corr.

wdiw
35, 23 Giazio

[?j

dkt^dvQ}

corr. al. m.,

ex azd-

OLG corr. p
*35, 24 de ps

20 LGZOQLCiV p 37, 21 (jiev d^ela vvv ns 37, 22 TjxovcDV n corr. al. m.


37,

avzJv

n eavzov p
s

37, 23 38,

avzeov n

corr. al.

m.
al.

35, 27 veQv).).ov
36,

38,

2 ).6yovG p 3 /uTjevo/iiia&ai n corr.

m.

3 dvan/.dzzovGL p

38,

4 TjXovGL p

PRAEFATIO
38,

XXI
6 in mg. m. rec. yQ tQtxea

5 Tora dvQ^gwnovo xovo dXXovq

*41,
41,

&VT]TOva p
38,
38,

8 in elol corr. p

6 vo(.d'Qov<ji p 8 ovaiQei p vovgIqii [v erorre

41, 11 asfivoTioirioavxso
41. 12 havxiv p
41, 15 iXi^XfXTai p

lectum noXei n noXi s


pro

esse uidetur]

41, 17 xal OiOfjLevoi


41,

*m dvayovoi
38,

corr. p

om. p 21 71 QoanoXffxiav p

9 in

i'ati

corr. p, l'aei s

41, 23 rj()uxXT]ioa n corr. al.

m.

//Of 7r()OTf()ov ps [?]

38, 10

&vaiav

ns,

ex S^volav corr. p
corr. al. in.
s

38, 11 ioTij>
38, 13

dvoiG oa n

38, 15 ex 38,

ro oi^o^m corr. p rovvo/na

15. 16 oTtia&ev
p,

om. p 41, 27 ovd^sv n 41, 28 ex xeivwv corr. n 41, 31 if.iavx)v n corr. al. m. 1 in sxaaxoa corr. al. m. n 42,
S in

'A&rjvalrjg 1

om.

av

corr. s
p.

add. in

mg. m.

*y8voixo
42, 14 in

ex corr.
s

al.

m.

38j 16

Tvxov n

TidgsQya corr.

38, 17 XQinXi s

dTtoXvfisS^a
42, 18 xoia p 42, 20 sxQr^v p

corr. al.

m.

*38, 19 da';<??Aa p 38, 21 tagayeia n


38,

t Qa^ela
s

22

(y^/(Tf

42, 23 nenaLevfxavov

p
p

xo/uiaS^fjvai

yvvaixl S
42, 25 enoirjoe p

d6e?.(prji

TtsQifielyfiara s

39,

38, 24 nsTtoiev/Liai p 1 iXXrivov n

ovxcoo n
42, 20 aotXsvo d-e?,)VTi*ciaiXvaai

39, 12

dyavbv
/()i;(7ov

iad^) s
al.

&X)V

39,

n corr. 13 dvnvoav s
s

m.

43, 43,

2 /ns/Ltoi/svxev avxrjv p 3 sTcXaoe p


6 av om. p
aTiiGXTjSv

39, 16 ft

43,
s

*39, 17 s^iiofjia

corr. al.
tj

QOXOLLV p *39, 23 dfX(pidQS(o p 3 aefivog om. p 40, 5 ex oe/uriQafiia 40,


40,
9.

43,

vjuTv

p superscr.

al.

m. m. sed

postea del.
eGTTOxrjG superscr.
corr. n.
al.
co

m.

rec

*40, 7 asfxigafziv ex corr.

m.

n,

43,

p aGTtoxai 10 OG in mg. s

10 xa9^ avzova p

40, 14

*aoiXeva8
scr.

aa.eva superp

43, 25. 26 /usvEi p 43, 29 xw n


44,
1 x(i

m.
s

rec, rh

n n

40, 17

saaav

44,

7 fjLoixxe

40, 18 S (prius) p 40, 20 ex /Ltsxeiioav corr.


40, 21 ^sTsxsiv

iniTigeTKov p

40, 27 67tiaxidL,siv p 41, 1 in avrgov corr.

9 xsd^vrjxe p ^Ti p 44, 11 snXaGe p


44,

p aw/l/ov n

44, 12 ante roi' add. fta p


44, 14 dxoico/jisv

m. rec,

41,

Xeneia s 2 ex (7a>()ov

n
s

corr.

44, 16

aQQsvwv
om. p

*41, 3 dysvrjToa s

44, 17 iv

XXIl

PRAEFATIO
oaov n
*49, 9 vyiELViv
49, 10

44, 10 ccTLovvrai p
44, 20 a.)X

n ex corr. m. nQoxaO^aQaa pc
p

1,

dno

49, 11. 12 eS-&Xajv idoxeiv

44, 25 avfxTteodvra s
45,

49, 13 vnoixoiQovaTjG
49, 15
])

4 axovovai p
5 ex e^eari corr.
oi'df >'(^

45,

P
corr.

QoozaGGOfSv p, ex tiqogzaGGOfAEv corr. c 49, 18 zotG GxonovGi s


71

ex inaQxel
45,

p
49,

eVQLGX(JD(JlEV

6 in iyMioavvrjO corr. p dkE^ixc'cxoiG p

24 tanoQovGL c

49, 25 fij oTi c 49^ 26 iyyivezaL ezai in ras. al.

45,

8 GTcaaoQ-aL ps

m. n

45, 14 rrjXixovra
45, 15
;<rv

corr. al.

m.

49, 27 adn. yccQ


49, 29 ex 49,

om. c
corr.
al.

om. p
ri\

*45, 16 dvQOcpovLav p

ovx
45, 21 xal]

ovyl p

ovgl corr. p 30 bQycov n w in o 1 dxQLZojG om. c 50,


3 in
/j.7]6fj.iav

m.

45, 19 <fo)Vv6[ievov

50,

alziav corr. al. m. n


al.

in z^f corr.
50,

m. n

45, 22 Xoyojv

n
ot';!f

4 ante yaveGiv add. cpvGiv p sed


del.

45, 25 /usXkeiv ps
46,

46.
46, 46,

xQarovvxeo p n Dl. al. 3 V om. p


2
ot'

ccQ/ovzeo
50,

in yev8GL corr. al.

m. n

8 oV om. c
9 TtdvzTj
ri

50,
50,
al.

in ras. n Ttdvza s

zc'Apo)

10 avzjv om. p
corr.
s

6 dvaatTjacofieva n corr.
7

m.

50, 11 ex zovzo) corr. al.


50, 13 ex dXrjS^evGiv

avxoa detritum in p, m. rec. avzwv 46, 18 Aoyovd n corr. al. m. 46, 28 ex yevo/xevojv corr. m. rec. p 3 snier/oTi n corr. al. m 47, 6 raa dQydo n 47, 7 xaxa om. ns 47, ixaiojzazov n
46,
47, 10 superscr. xeXsvofxsva s

m. n m. rec. p

50, 14 yV7]G8zat

om.

50, 15 per rasur. corr. in ylvezai n


50,

17 ze om. p

50, 18

ovzaL m.
al.

al.

in ovze,

in

om

av

corr.

tum m. n
p

50, 19

zb

naganav
n

6vv7]d-eiri

ayvofj

50, 22 syxEiQr^GSie pc
s

47, 11 superscr. vnriQSZoirifjiev 48, 48,

50, 23 in

GOJcpQOvoit]

al.

m.

corr.

3 in T0t(7 oilv n corr.

al.

m.

4 TA om.

G(U(pQ0V0l7] p OLxeiav c (Ottonis testimonio)

48, 12 xazeXsLTiov 48, 15 xal


I

iTtiGxiipezai

m.

rec.

in

loco

;>!rai

48, 16 dTioyivojaxovGL p *48, 17 ex avzova corr. 48, 19. 20 ziv de


49, 49,

detrito p ex iv/eiQf'jGaG

al.

m,

corr.

dXri^slaa om.
m. kxazsQO)
al.

m.

al.

50,
s

24 BTCLzeXeGBie pc

*50, 25 zt

om. p

1 ri

om.

c
al.

50, 26 onri c
c

2 superscr.

50, 27 in zojv Gzocxstcov corr. al. 50,

in /()f/o;(7 corr. s

29 in oxoit] m.
o in w,

al.

49,
49,

6 TCQoarjxovzoa n corr.

m.
50,

tum

in 6t
al.

OTteQfjLaL p

30 in i'xciGza

corr. n m. rec. corr. p m. corr. n

PRAEFATIO
50, 32 sfieXle pc
*52, 20 yevvTjaafxbVJv c ex
litteris

xxrii

ysvriaa-

ex x6 o^av Xi^xpead-ai
cc

(jLSvwv corr. al.


in

et

superpositis corr. p
corr.
al.
in.

m. n iTjsafxavova corr. n

^rjdo-

50, 33 ex dvd^Qjniov

fj.svova c

51,

1 ELAricpe pc

52, 22 inLOvvsLQovoLv
al.

51,

3 in a<psTQiov corr.
yivoixeva p 6 yivfieva p

m. n

aQOLa
sXXrjaL
52. 31 ex

fj-ovov dX/.a

ov ntxga <xQxai na^y

eXhjai c

51,

51,

9 inolrjoe pc

p TOTf corr.
s

al.

m. n

51, 12

ex TovTO)
al.

corr.

al.

m. n

53, 53,

3 yevvwfxkvojv

51, 14 TtQizwv pc

ex TiQnov corr.
al.

4 nv] nag'
8 o] oVf ns

m. n

53,

51, 15 r]a in xria avrtja corr.

m. n *7caQ^ avxoXa c ex nao' avz^a corr. m. al. n TtaQ* avrfja s


TcaQCc rrjO

^dvdyxrja pc jjjdvdyxi^

\\

av

dvdyxtja
53,

9 7iQoa(pv)a

53, 14 oi'v
53, 15
71 Q

om

51, 16 vevofxiOfxivijG p *in ovaiav corr.

an 8 Xdt,e IV npcs
p

m.

al.

ex dvrieov pc om. 8 51, 20 X)


51, 17 fi'dfdf

corr. al.

n m, n

53, 16

T^v om. p
ex inaxi]
corr.

53, 17 dnoxQivafjievajv

53, 18

m.

al.

iazi pc
51, 22 a^S-aQTOV s
51,

53, 19 ex zQS(p7]v corr. sxsfjxf pc

al.

m. n

24 nXrj&si c ex

nkr^d^ij corr.

al.

53,

ys] 6e p 20 yivofzevtja om. c

m. n
51, 25 fi'w^f pc

io p
53, 21 7t8(pVX8 c

51, 27

;ifa'

prius] xal

n
al.

53,

XcoQTJaca corr.
()?ya///

m. ex
s

;k>-

53,

22 xazal8L(pd-riot}o 24 n8QizT8vovzoa

s
ri

nX80vdt,ov-

ycDQtiaeLV

zoa
ni.

51, 29 in GvvLaXvd-Tj corr

al.

7i8Qizz8vovzog in sXk8i7tovzoa
corr. al.

in ivExB-fjvai corr. al.


51,
52,

m. n
al.

m. n

30 00^8 pc
2
rfe

53, 25 8La)&6z(oa

rw

in ras. c 8L(d-6-

ye in ^^ yccQ corr.

m. n
53, 27

zoo
corr.

ex

8ioO-6Toa

m.

reo.

(paal c
52, 52,

3 L/vai pc

p kxdazov c
p

5 TtQoarvy/ccvovai pc

53, 29 yEvofxevfjO
53, 31 Tf

52. 11

rwv

dvd-QCTCJv in

mg. habet p
s

52, 12
52,

bnoaa] ofxolcD wa c 14 ex Ttaiv corr. al. m. n naiv


ysyove pc

om. p oaov c

54,
54,

3 6vvdf8ai pc

52, 15

4 7i8(pvxs pc
7 ovofxda8i8 pcs

52, 16 Tovxiov c

54,

52, 18 fj^aVovro c
52, 19 STtLXQaydDovoL pc
A/jt<c5

54,

9 8TtLaxvS-8vzcc in msioyvd-svzcc

c
corr.

ex smzok/Liijd-elaaa
zexvocpaylaia p

54;

mg. add. 8n8LOaxmg. 87tiaa/8vza n 10 T^v 8ihxQiv8azdz7]v in mg. ns


corr.
s

in

S^svzcc, in

zavzrjv fxhv zi^v 8l?uxqiv8G-

XXIV
TUTTJV p

PRAEFATIO
56. 14 inexelvoi

n
al.

54, 11 ex ccfKf lorjTJ^aiev corr.al.jn.n


X(p

ex avTov corr.
56, 18 fxiav&jai pc
56, 19 T/vf?

m. n

ac6,UUTl Tip TQSipOfXbVU) C

avfX7t?,exouevr]v p
54, 12 juegsai pc

om.

56, 22 in zQV(firjv con*. c


56,

54, 13 S

54,

np P/ovxoa n 15 evfiaQia n

23 dTio x?.rjgod-tvz)v n 24 in fie/uoiQaafievcov corr.


s

56.
.56,

54, 18

54, 21 ex

dkoywa superscnpto dlya ndvToa corr. al. m. n


s

25 zov avzov p 56, 26 yivezai n


56, 27 sxovai pc

54, 24 iyQTjrai c 54, 28 TtOlOl] TOIOVTOV

dv&Q(v7toig om. c
56, 29. 30 (vOTieg

avyxex(OQi]fiev(i)v
(prjciv
s
f/

54,

30 ovev dv et post noxe c


57,
1

in

mg. p
pc

54, 31 eazi pc
55, 55.

a^/cTf

n ^7ya2

2 nltov c 5 e?.T{coGiv n 6 vvdfisaiv TjtTrjd-ev c


7 ex

57,
57,

2 ovr' om.

5 ante ovx add. Qwoeoja


^foor ns
eo/btsvTja

7r()cf-

55,

55,
55,

(pegwv corr.

al.

m. n
s

8 ex davyxazov corr. n ex davy15 ix avviata^svwv om. ns

fiegeai pc
57, 57,

XQiTOv

corr.

p davyxQLZOv

55, 14.

6 ycDQioia p 9 7rf()t s
6(j;<f

55, 15 ex 6vT(OG corr. al.

m. n

57, 12

pc
s

ove

rrjv]

ov&^

o/.(oa c

57, 19 dQfxoviao

55, 16 w?] eh ns 55. 18 zoZg om. c


55, 19

57, 20 i]-6ia?.vd-svzog om. ns 57, 21 dxtxLQOv c


57,

55,

ov /oA^cr ot- ttvct in mg. n om. s, ov Tivsv/uazog om. c 24 ex iJLeza7.Tjd-T,oav corr. al. m. n
28 TCQoaeiXrj^s pc
ravzrji pc

22

firi

om.

57, 25

xal om. n

58,

55, 24. 25 zoiavzTja c


55,

6 (peloai superscnpto ^ p Ttagd pc

vvazov
Ttt>

nttQCi S-ecp c
s

^5ty

55,

30 (pQOvziL pc 55, 31 ex XvTCOia corr. al. m. n ex xavdzoic corr. al. m. n


1 ex

58, 10
58,

avzwi n rrw c ccrrw p 11 post dvd^iov add. r) ttxr df;fOv s

56,

xavaecD

ex aiziv corr.
58, 12 S^ecogf/zai

al.

m. n

eTtiyevofxevaLO n
56,

2 avfifxezaa?.ofi6V(i)v
*7tifj.eX7Ji

n
58,

*avz6v p
58, 16 kdt] s

pc

56, 56,

3 yivojutvcDv c

18 ex ifixpvx(ov corr.

al.

m. n

7t?.ei(0Giv

n nXeloai pc

58, 19 ztc ex tt^ct corr.

56,

9 Tce(pvxe pc

*56, 10 e^ei?.eyfi6VTjv c ex i^TjXeyfxeVTjV corr.

p
pc

56, 11 ovveSe7C?.Tjae

ex

ovvece-

20 zavzT] p vnelxovza vvv p 58, 25 ^ n 58, 27 zoTa avzol c


58,

58, 21

TcXri^e corr. s

zovzria n
58,

56, 13 pfttT] Trap

30

ovF.

xov dixaiov

fila

PRAEFATIO
58, 31 ovh ps
59, 59, 59,
59,
1
1.

XXV

61,

7 7is(fQ6vxT]xev c

(pi^aeit s

61,

8 ohx^ c
x2 (pvaixf^ oxo^yf/ c

2 aw(pQ(i)v

wv

2 oxL in

mg
n

habet n

61, 11 olxBiav c
61, 17 fTTft

3 xazoixovaav c

59,
59,

ccTcaS-TJ

*T(5 c

xw ex ro

corr.

6 <pd-aQTOV] (p&CiQTi c
ov^
dipS^ctQTixLXT^&rjaexixi
r\

oi'ovxe

n *otoV rf pc m. n

61, 18 ex yev)/j.8vova corr. al.

ov^

(p&apTOv
s

dixrjS^i^ae-

yevofzevovG c
61, 21 i7ioir]08 pc

rai

ovS* d<pd^ccQT) ddixrj-

&TjasT(xi

rjXov

p ovx dixeixai ort ovs ucpd^aQTOv

61, 24

ovdev uv post v om. c dv ex corr. add. p

d(p&d^T) avvov d6iX7]&i]asrai c ovdh p Tov in


corr.

61, 25 7tolrjas

xov p

62,

xQV^^^ ^
SOXttL s

59,

71(5(7

p
n,in textu

62,

59, 10

onsQ'dna^k

in

mg.

n vnoxdxxcDV n *i7rorrrffV c
r7rj'?^^'
ot'(7f

Tovxsaxivxo (fx^agxov noirjOai aw/ua xal nad^rjxov sed del.


59, 11 7ip(xov
59, IG yc(Q ex

pc

62,

5 xov S-eov ns

n
corr. add.

p
al.

*kyeiv pc

ex Xiyei corr.

m. n
59,

7 ffT s *r/ p jM/^Tf c 8 xoivwxe^ov n 9 ex kavxcv corr. n 62, 62, 10 xov dvd^Qdtnov pc

62,

62.

18 xexiOQiCfievov ns

62, 12 ex eSa7ixofj.8va)v corr.


62, 13 a8vvofA8VTjv

59, 21 o add. al.


59, 27 TtQoaTjxe
60,
1

m. n
al.

pc

62,

n n 14 xoLV(X8Qov
p
(>

ex TCQodvriQyeiv corr.

m. n

62, 15 d7l8V8LfjL8
^6()(>

9 xb (alterum) om. p 60, 10 in svxsQOv m. rec. corr. p 60, 11 ^1 om. n 60, 12 inKpvet ns
60,
60, 14 TtQOxad^aiQOiv

c C

C(VT(t/V

62, 16 87ti(p8gofi8voia c

*62, 17 iji8fioiQa/ii8voic pc ex fi8/uoi-

Qafjihrja corr.

/x8iLioiQao-

60, 19

60,

anaai c 20 liaq om. c

fiivota

noirjxria p in jioi^aao corr.

60, 21 XLOL c 60, 25 exelvcDv


60,

n
c

62,

m. 1 n 18 Tf om. p

26 xal om.

62, 19 avv87t(fX8V0L

n n n y8yov8 c

60, 60,

30

/M^ sivcci c

ovviaia)ViL,ovaiv

33 post noxsQOv add.


fidxTjv

dnXwa
del.

xal

62, 22 ex ysycavsv corr.

ysyovev sed

yeyorf pc
62, 23 7iav8xaL s

*60, 33 xc c

*avx6v c
61.
61,
1
1.

62, 24 fv
al.

om. p

6ia/j.6V7]v corr.

m. n
s

ft

62, 26 n8<pvx8 pc
62, 27. 62,

Tivog om.

61,
61,

4 X01V0JX8Q0V n
6 ex TCQood^sv corr. p

28 ov8fxlav om. c 28 0108710) X8 n 62, 31 y8yov8 pc

XXVI
63,

PRAEFATIO
o ysyovs pc
in dtaxoioi07jG corr.
s
>
.

65,

30 ex ysvj/xvoiG
IJLbvoiG
s

corr.

n ysvo-

ex yvv)/usvoiG corr.

63,

3 nttpvyev nttfvxe p
Tcacpvxs c

ne(fvx

yevo/utvoiG c

yivovtaL c ex yevvwvruL coit. s


al.

63,
63.

4 ex 7TQoa7n'7tT(ov corr.
6 TCSipvxe pc
t

m. n

65, 31 xaTah'j^ojGi pc

66, 66,

63,

rrio tj/.iyiaa ns

ovTwG n TW n
rovTOf? om. c
igov n
al.

63, 14 i'/TtltcDixev

66. 11

63, 18 d^avccTOv] aojurov c 63. 20 eof.dv(vv pc 63, 21 xareaxevaGe pc

66, 12 f(jT^ pc
66, 14

*6S1, 24 x)L pc *62\, 2 5 TiGL p ex nccGT]


63, 26 d^ewQeia

ex n^Qov corr. 66, 17 eixvvGL pc


66, 17.

m. n

al.

in. corr.

n ravzy n

18 xat diaXvB-svrcov om. p 24 iafiav7]v n 66, 66, 27 T)v n


66,

Gvviafitvsiv
63, 27 dXri'/e pc 63, 32
64,
TtaQJjyCtaL
Jfor

(Ist

d^eojQiaL p

28 sGael c

66. 28. 29

ddvvaxov iasvsiv p

om.

66, 29 yevofxevr]G ns

om.

66,
67,

32

TtdS-sGi pc
TTot^)' c?v9^()(J-

onoGOVv n
64,

3 TTf^ aV^^cyTTo^an
710LG S

9 ^ om. c

^4, 10 ijTig

om. c

oid ix p
64, 15. 16 /^t

10 ).oyiL,6evoi p 67, 12 ante cpiGig add. f/ff ns


67,

TiQjToig

om. ns

64, 17 dxo?.ov&ij
*r<i>

67, 22. 23 ),6yoG oi'/.exai p 67, 25 6).7ll^Ofjl8VT]V c


67,

pc

28

fzrj

om. ns

64, 18

7/]

.MT/rf c

67, 68,
corr.

30 d^scDQelxe n
3 iaxoTtxTjv n
7 t,)'^v Xsyeiv p

64, 19 GVyXOJQSLV s

64, 20 XQTJvai in

Z()^7*^

X()r/v

68, 68,

ns /Qfjvai
64, 24 ft'/T^/f pc

9 7iaxt:Q)v
7]

t}

TiQoyovwv c

*68, 16 TjXiG

in ras. p

64, 25

?J]

t/ S p

avxfj c
*68, 18 iaxoTixt^xai pc
68, 24 t'arf'pwv c

64, 26 71Q(X0V C

64, 27 ZOVTSGTl C
64, 31
;>!ra^

p
[in (jvvt-n'^p/or'a'

*68, 25 in ddian/.aGXcoi corr. al.


69,

m.ns

6 xovxov n 9 nQ(X7]v .om. ns

yovGav n
al.

69,

m.

corr.]

ai^vvnrap/oraav

69,

10 ex

xE?.ei)G7jG corr. al.

m. n

64. 32 TcaQV/ovxai

npc

69, 12 ovv om. c 69, 14

65, 11

xaxoQd-wGavTOG n
tcrr^

65, 12. 13 rorr'

ysvofxevwv p

driGzaGS^ai

69, 16 7io).k(jj c

om. p
65, 14
0*6

69, 19 xy}G dhjS^elaG c


>ri

Pfat

p om. c

65, 19 GJuaGi pc 65, 28 d7lx).7}QOJGS p

26 kafidvovGL pc 69, 27 ;;a^ dl ^^v om. s 69, 31 rJQX7]vtE n


09, 69,

^60^

32 e/ei c

PRAEFATIO
70,

XXVII

S yivofj.6V)v

72,
72,

22

c
c
al.

70, 10 (pQOvovvxBG n 70, 11 T^v yflv c

23 oia xt\ ivazai

72,
al.

24 (jLVQLOia ex /uvQiova corr.

ex iniTQonevxov corr.
70, 14 inifjLeXeLaa c
(7

m. n
72,
72,

m. n
26 ex kvoiev corr. n XvasLE pcrtxy 27 ex vQTi corr. al. m. n vQi] r

ex

corr.

70, 14. 15 alzai


70, 15 n^(pvx pc

hufjielelaa om. c
m. n m. n
s

72,

28 vQioai
1 Ttuv

70, 17 ex dLEQEL corr. al.

72, 30 xovzoig]
73,
73,

xavzy

vvv om.
70, 18

prtxyd

ex

id-k7]v corr. al.

2 xau (pd-aQX<jj owiaxL prtxy

*70, 25 de c
Afcycw
(Je

ccQxsoHE pcrtxy
vvafjLcpozsQov om.
73,
73, 73, 73,

3 xaxd. ty

post (rvva^^oTe()oi' add.^f^ofjiivTja.

4 EQyaafXbvwv
6 ex

sTiLxovxov [inl zov(peQsaS-ai

asauo
m. n

corr. al.

m. n
corr.
al.

zov

c]

xal
d/)

zrjv

7 ex avvLCikvcDfxBvria

[xTjv c] lxTjv

ksyw

[de c]

avva/KpzsQOv nc
70, 27 TiSTtQayfxevov c
70, 71,
71,

73, 73,

t]

ipvx^ post dXvxoq coli, prtxy

10 ex gcolQwv corr. al
12 ex tovxwv corr.

28 To ovv(Xf(p6zsQ0v
3 hxdazov c

73,
73,

11 (xlv om. ns, ex corr. add. m. Ip


al.

m. n

4 avjuaivojv
corr.

ii

in

av/uaZvov

73,

14 sneioxvkriQ-rjaexaL

p
add.
rfs

*73, 16 dS^eozTja pc rtxy

71,

5 post
7

Xo^oh] n
73, 19 ZTJa ixaioovvrjo c

71,

dnEiQcczov

71,

9 snriQLaLa

n
c
73,

ensLr] txy
S^SfZTjzov

71, 10 oi; c
71, 16 pcai

oxeaazov om. iaoxeaaxbv p 71, 19 xof/,i]GTjxai n 71, 21 TT^v om. prtxy *71, 23 XQi'iaoiLx' nc prtxy
71,

21 ov

n
s

ixaiov om.

73,

22 iccTiQCc^afzevov
add.
al.

zrjv

om.

m
xrjv

73,

23 post iauQa^dfievoq add. t^v Sixatoavvtjv sed post del. p,


zrjv LxaioavvTjv
7)

7], 24 ex nX(j)L corr. al.

m. n
73,

avo-

27

7r()o]

TTf^t c

(xlav t

71,

28 dodL,ovai per

26 Tf] ^sv c
dix^aexai
t

zavxa ns
72,
72,

2 yevoivwv c

73,
73, 73,

28 xaxoQ&ojfzaat c 29 nolhlxLO zvyxdveiv c 32 avvi^vsyxs c 6ii]veyxs superscripto crtv p iijveyxe r 2 ex ivoxkovvzsG corr. al. m. n

4 yiyvoLZO txy
5 nXelcv

72,
72,

n
[xzTjvojr] 6]

8 xzr]V(o6r]a

ioa xal
74,

d-riQL(6ria

txy d
;at

ante dgezri add.


punctis suppos.
72,

^ x [sed

74,

3 TTQog om.

del.],

74,
74,

TT^v

GvvaQTtayrjV txy

10 dyad-ov prtxy

5 ialwzEQav

iauozEQav

xoLvov om. c
*72, 11 S

om. c

74,

72, 15 eiOfievojv

74,

iozEQav i 7 ijvziva ovv ns ^vrfvaovv c 8 oi;;<] or;i(r xy

XXVIll
9

PRAEFATIO l'liAl
10 (i^aQtriijLTiov c

74,

74, 15. 16 xcd TieQL

av e^aixo c
ifi

fr o^c om.

76, 11 id^tajiiae pr iS-aani^ev

txy

74. 15
74.

To xe om. c
76,

b ^fO(7 c

16 TtgcTonaS-rj n

12 ex ^wvoi; corr. n

al.

m.

74, 17

xal xoLVioviav om.


corr. c e/8i

txyrf

76. 76,

14 xb om. txy 15 post


/LiTjxipcc

74,

18 avrov i

add. gov nc

74
74, 74. 74,

20 ex P/EL

76, 17
76,

olxoLOvvxai c

25 juovov ns i 27 TiQoa/jxeiv ravxa c

76,

28 axoTtJfv

adcl

im

m.

V,

76,
76,

19 ixoLysvGTia txy 20 x6 irjXv c 21 ex f^fjgiv corr.

al.

m. n

cxonjjjLev t
74, 75,

23 ovx 8GXLV

oXwG

prtxy

29 ivsTja c 1 xal om.


firjdhv c

txyrf

ydfioG prtxy 76, 25 6t f om. c


76, 76, 76,

75,

3 TteiQCaiv n

27 rov om. c

28

xr]v (pvGixr/V

txy

75, 11 /iTjev t^

29 siio&aGL per
xal]
i]

75, 12 yivjoxofxev eivai c


75. 75,

txy
rec.

13 'iwQLGuivriG

77,

ex frrfA6(7rf()0(y corr, m.

]4 d' txy
18

77, 77,
or;<'

2 (JTtorda^^rfpov n
7 slnslv

*75, 16 avQFiav nc
75, Ib,
Ol?

om

xaxlaa
pcrtxy

xaxlao

77, 77, 77,

8
14

T7y?

om. txy

22
23

bQid-i'i^ovzoo
*rf

12 xov b in ras. c
Tf

xwv ptxy

om. np txy

75,

;tfa2

TtQaxTScov om. txy (hadj

fiiXQiv

juixQjG
s

superscr.

bet

TtQOGd-ev

fxixQbv pr txy

ov&hv n
*75, 25 d pcrtxy
75,

77, 15 ?;^rv in fine lineae post elQti-

fxsvcDV

add.p ELQr/fiavwv yfiZv

26

d?./.rj?Mio c
?}

rtxy
X(J)V

75, 27 b/uoyevcv

om.

77, 15.

16 xaxaliTteTv
t

Vx^? ^^'

Xiv om. c txy

ad
s

ovx eyovoaiq om. prtxy d


75, 28 ex

77,

15 xccxa/.siTtSLV n

dnovi'/uwGi corr.
d7tov&fia)Ot c

al.

77, 16
77,

ovv om.

18 xbv c

xax pr Tawv t in
75,

77,
i'oov corr.

20 xov xoTtov td
81 c

77, 21 77, 22

29

xfjg

om. td
in

75,

30 llav
(pvGiv
;<rt]

M/wv

corr.

liav

77,

75, 31 post fiav add. y() pr

ov om. s 23 inixei/usvov txy d 77, 25 fLQ/ujv n


26 8x om. c

om. txy d

77, 77,

^ txy

28

(og
fit]

om. c
6h prtxy

76,

2 ixaioTtQayiaa c
ipvxTJQ

*77, 29
78,

om. txy d

1 xovx^ prtxy

76,

5 d^eaniQ-tvxaa nt
7
ff*J

*78,

2 fx8X8ii] c, in ras. p, rtxy, in


/ux8Gxi corr.
s

76,

4 td

o om. td

av om.
78.

nsc, ex corr. add. p

ovxoq om. txy d

rj\

xal c

PRAEFATIO
78,

XXIX

5 de txy

78,

25 rar(T xpvyala avzaZa prtxyrf

78,

ex z(v coiT. p Zir r 6 TOVTO z6 ttkoo c

78, 20 78,

av zb p txy 28 yivof^tvTj c txy


(fvaixwG p ex GvvriQ(j.)Ozai corr.
zrixf:

d&cvdzojv ptxy 6
78,

78, 31
corr.
al.

8 ex

;(rat

'/(VQiGflvTjo

al.

m. n

m. n
78,

xexcDQio/xkvi] c

78,

32

Z7j

10 ex

ci(X(poLO corr. al.

m. n
ovvaf/.(po-

z om. prtxy d

Xax<^v zov iov prtxy


78, 12 ante oi'rf add.

ex vzio corr. n, ovzog in

roT

mg.
c

7().

bvzoG txd ovzog cy


al.

Z8Q0V zkXoG
78, 15 fiTjEv c
78, 16 TtavzcDG in

zoi'zo 6e i

78, 33 ex i7taytXlG&ai corr.

ex t,6vz)v corr. n

inayyOJ.SG&ai t

xal i
al.

navzbq n nccvzoa s

m.

corr.

79,

TtQonenovd^ozsG prxy ngonenovd^ozojv


t

78, 20 navzjv c

Praeter Codices npc etiam quartum exeroplar

extitit

ex codice

Arethae deriuatum quod ipsum periisse uidetur, sed per apographa

haud pauca propagatum


a)

est.

huic quartae classi adscribendi sunt


s.

codex Monacensis 81

XV.

continet

fol.

459^ 479^^

Li-

bellum.

extat subscriptio haec: [XL)(^ariXoo oocpiavoo i7cr]va)Q^a)0v

to tiqcototvtiov yiiiqlwo e/ov an:ay.Qi(X)<j(x ovdev \bev ex re corr.] tb aq) eavrov nooo^elo ovx acpehov: ceterum Sophianus codicem non ex archetypo tantum, sed
d)0 evfjv (.laXioia so

etiam ex coniectura
censis

correxit.
est

praefectorum bibliothecae Monaut codicem Rostocbii inspicere

beneuolentia factum

possem.

XVI. continet Libellum. in inuolucro scripta sunt: 'Ad Bibliothecam Lauban: scriptum hoc peruetus e libris peruenit Heinrici Joacbimi Heine. Lauban d. 19. Jun. 1697.' directoris gymnasii Laubanensis beneuolentia factum est ut codib) codex Laubanensis
s.

cem

Rostocbii inspicere possem.


c)
s.

codex Parisinus suppL 143 Georgio Palaeocappa Apterae quae


ius.

XVI, olim Sorbonicus,

est urbs Cretensium' conscrip-

Parisiis inspexi, sed doleo


d)

me

paucissima enotasse.

codex Parisinus bibliothecae Mazarinaeae 1298, olim Oratorianus, non uidi; pauca inde euotauit Maranus.
e)

codex Suffridi Petri, cuius lectiones praesto sunt in notis


est

Suffrido Petro translationi latinae Libelli [Colon. 1567] adiectis.

omnium horum codicum communis


[p.
2, 2]

lectio

d/isx^ccveTat
p. 6, 8

quae

nisi

ex ipso codice Arethae deriuari nequit.

XXX

PRAEFATIO

Monacensis habet ut codex Arethae oocpoy.leovo oocpela zalo dlrjd-elaio h'\ Laubanensis Goq)0'A)JoiG spatium rala dkr^^siaio p. 25, 13 'iv, Parisinus suppl. 143 oocfo/Movo tol u'/.r^&eiaio %v
.

Monacensi est ut in codice Arethae ^ lectio in Laubanensi ita correcta est r^Qr^c sfif^o dloxoLO. p. 46, 2 codicis Arethae lectionem corruptam fideliter seruauit ov/. agieo cazov ; correxit codicum Laubanensis et Petrini archetypus ovt, dovouvTr.n avxov. neque enim ullus ex his codicibus ex ipso codice Arethae transcriptus est, quoniam in omnibus e. g. extat sed ad communem quendani lectio v(,v [p. 2, 1] ab illo aliena archetypum ex codice Arethae transcriptum redeunt. artius inter 86 cohaerent codex Laubanensis et Petrinus; plura dicere non possum quoniam Parisinorum lectionibus careo. neque tarnen operae pretium est has sordes ad amussim expedire. hoc unum
in
iqLovLr^o
,

dlnxoio quae,^

scitu

dignum

est,

fundamentum

editionis Gesnerianae Libelli codi;

cem fuisse Monacensis simillimum in uno enim Monacensi haud pauca uitia editionis principis redeunt: p. 6, 12 7ilii]Qov^irci'j

p.

16,

10.

11 7ir^l6s

>tai

6 om.,

p.

26, 20.

21 xeo^eva^

p. 47,

8 STTLX^LQUOV.

Restat ut gratias

agam quam maximas

uiris

de hac editione

praeclare meritis Ydalrico

de AVilamowitz-Moellendorf,
et

quem

et

Athenagorae alterum editorem dicere debeo,


Rostochii mense Augusto 1891.

Oscari de Gebhardt

cuius indefessa sedulitas in plagulis corrigendis optime

me

adiuuit.

Ediiardus Schwartz.

CORRIOENDA
p. 13,

24 legas xgeizTov

p.
p.

13, 28 legas Gorg. p. 524 a 18, 28 legas in loco Piatonis

ccvr),

non tuvtc

p. 21,
p. 24,

22 legas xataQyofievov 19 initio lineae signum lacunae excidit


3 legas tlvl

p. 29, p. 30,

25 legas Pseudoplat.

epist.

2 p. 312
(firj)

p. 34, 32. p. 47,


p. 64,

33 deleas uerba *^scripserim

xolvov

14 legas

nPEZBEl

praeterea haud paucae

30 in margine excidit 244 litterae et prosodiae signa per typothetae culpam

post plagulas correctas exciderunt.

A=
a

codex Parisiuus 451 per aanem in usum Arethae

a.

914 scriptus

= correcturae ab Aretha factae D 7 ex Aa transscriptus n = codex Miitinensis p = codex Parisinus 174 ex Aa transscriptus = codex Parisinus 450 ex Aa transscriptus s = codex Argentoratensis 9 ex n transscriptus W = Y. de Wilamowitz-Moellendorf'
III

AQHNArPOY AOHNAIOY 0IAO2O0OYXPISTIANOYnPE2BEIA


IIEPI XPI2TIA1SQN
ed. Otto

uvTOV.QCaOQlV MCXQ/Ji) ^VQTjXl) ^^VT(Ovlv(x)


uivgr^lLdj

'/Ml

ytoV'Aqt
^

Kofiodif)

rQf.iavrAolg

^aQf.icai'Aig,

i (.isyiOTOv

0iXna6fpoig.
'^H vjuereQa,

(.isydXoi

aoi/Jcov,

ol'AOV(.ievri

aXXog alloig

s&eoi XQ^^^^^ '^'^^ vo^ioig, vmI ovdelg avTcuv vojlio) xal (poco 4 Sixrjgf y.av yeXola fj, (xi] orsgyeiv t norroia stoyszai^ d?.l^ 6 (J.ev
\

iXieig d-eov "EzToga Xeyet

xal

trjv ^E?Jrriv

^^gaGteiav

imyial

10

ordf-ievog nQOGv.vvei^

6 de ^azsaif-ioviog

^u4y(x(.t8(.ivova

Jia

WvXovoTjv Tr^v Twagso) d-vyaxtQa xal Tevvrjvolav oeei, o s


Idld'iqvalog ^Eoexd^ei TIoosiivi i^vei

xal t^yoavXq) l^^riva [xal

reXerg xal
fj.idriGav

f-ivoTTJQia ^^d^r^valoi

ayovGtv] xal ITavgoocp, at svo-

doev avoi^aoai

ttiv

XaQva/Mj xal

svl Xoyo) v.axa lo

e^vY\ xal Tifiotg d-viag (xal nvTriQia xal leXeTag^ dyovGLv ag


6

av ^eXcGiv dvd^Qconot,
\

[xal (.ivoTirJQia].
[ocpeig]

ol

de ulyvnTLOi xal

aiXovQOvg

xccl

xQOxosiXovg

xal doTcidag xal xvvag dsovg xal


vf,iig

vofu^oioiv.
vo^ioi^

xal TOuToig naoiv


[ovv]
iLirj^

errLTgeneie

xal

o\

10

f.iev

oXcog -d-eov iqyelod-ai deeg xal dvoOLOv 20

voj.iioavTeg,

xb de olg exaoTog ovXeraL XQ'ijo^aL

wg ^eolg dvaydixelv.

xalov y

%va

%Q nqog

lo

S^e7ov

deei

dnexcovxat tov

5 rsQfiavixotg
aQfJLeviaxola a

iMommsen
ttjv

aQfZ8//liaxoia

[a

11 STCiorafxsvov
xaS-cc

corr.

m. 1
d-volaq

erasum esse videtur] 12 TvvaQEwa A xal


ego aB-rivaLOi A ayovaiv ego d^voiaa

TSW7]vodl(xv
13.

14

xal

Evoiav ego
16

13 d-r]v

ayovoiv

deleui

xaryovaiv A 17 xal fxvaxijQia deleui glossema vocabuli aanidaq eieci 20 ovv


Texte
u.

18 6(pio
del.

A
1

xal ocpeia a,

n m.

reo.

Untersuchungen IV,

2.

2
[riiiuv

AeHNArOPOY
i,
'Aal
/tirj

Tragaxgovo&rJTe

wg

ol 7tol)^ol

i^ >co^g, Tcp

6v6fi(xii

anExd^aveTai. ov yg z ovofiaTa (xioovg d^ca, dXh


di/.rig
'/.al

t6

ddi/.iqf.La

TifuwQlag.]

lotieq t6

Tigaov vinojv

v.ai

rjliiegov

y.al

z ngog

dnawa
Ti/xrjg,

elgr^vLAOv ymI cp^avS^gtonov x^^av/nd^

tovTsg ol ^iv y,ad^ eva ioovo/uovviai, al i noleig ngog a^iav


TTJg
I

l'oYjg

^lexexovGL

xal

iq

ov^Tiaoa

oiy.ovfxevrj
i^fielg

tq

v/tiezegc^

fol. 32

ovveOL ad-elag

elgt^vrjg
i^ri

anoXavoviv,

e ol leyo^evot
ixr^ev

XgLGTiavoij oxi
\

Tcgovevorjod-e /.al

i]li(jv,

vy/Mgeire de

dL'/.ovvTag^ a)^X y.al ndvTcov,

10 Tai,
y,al

wg ngo'iovxog tov Xoyov deLyd^r^oeEvGseoiaza ia/.Eifxevovg y.al r/.aiozaza ngog ze zo ^eIov


v/uszegav
fj,6va)

zijv

aacXEtav,

sXavvEGd-ai

yal q)igod^aL
tj/Iv

y.al

LWAEGi^aiy Eni
IXYjVvGaL

ovofxazi ngoGnolEfiovvzcov

z)v nolXojv^

za

y.aiP

lavzovg EzoX(xiqGa^Ev (Ldax^i]GEGd-E i vnb

zov Xoyov dzEg iAZig xal


15

nag ndvza
y,al

vofxov y,al ?.6yov nccGxov-

zag

rifig)

xal so/^iEd^a

vficHv

nEgl ^(xiov zl G/.ixpaGd^aij


Gv/.ocpavzcov
GcpazzoiiEvoL.

oncog

naiGcofisd^d

nozE vnb
ri

zwv

ovi ydg Elg yQrjfxaza


inLZLfALav
r^

nagd
dllo

zcov uoy.ovzwv
i^

^rjjula

ove elg

alGyvvri

r^

Elg

zl zcv fiELovcov

hdri (zovzcov

ydg y.aza(fgovov(XEv,

y.dv zolg

nolXo\g
/nrjv

onfj

Gnovala,

egovza

20 ov (xovov ovy. avzinaiELV ovi

L/,dtEGd^ai zolg dyovGiv y.al

dgndtovGiv

rifxag (.lEfxad-rf/.ozEg,
y.al

d/.% zolg (xiv y.av y.azd y.nggrig

ngonr^ka/.itiGLv )
(xigog,

zo ezEgov

naUiv nagexEtv

zrjg

y.Eq)a).r^Q

zolg de, eI zov XLZCJva dcpatgolvzo, eniiovav y.al zo

i^dziov),
25 zolg

aX%
d

Elg

zd oiofiaza
ove

y.al

zag ipvydg, bzav anEinco/UEV


y.azao/.EdCovzEg
bx)^ov

ygrfxaoiVj

eniovXEvovGLV
rifilv [xev

7]inlv

ey/,lr^\f.Ldziov,

(.Leygig

vnovoiag, zolg i doXe- 10


2.
/.al

GyovGLv

y.al

za

ey.ELvwv ngoGEGzt yevEi.

el f-Uv zig r^/ndg

I
21) Luc.
6,

29

23) Matth. 5, 40

poterat

TLfKQLaq] eieci, quoniam rifjv Athenagoras dicere non antequam explicationem ol /.eyfxevoi XgiariavoL addidisset. Athenagorae locum ita vindicari posse ut post giaziavoL [1. 8] inseratur, censet Wil 2 dTisy&dvazaL A eoB-e in mg. a diieyavofiEvoL Wil 7 d7io?.avovaiv] ovOL in ras. a 8 Tigovevoriad-ai A corr. a Gvyx<oQeLzai A corr. m. rec.
1
7jfj.LV

13 6iday?]GeGd^ai

A corr.
a

18

tJ

om.

add. a

siovojv ego (xeiC^ovojv


corr.

20

ov'/i

ego x6

A
ras.

22 ngonriXaxLQovoLV

25

xaraaxed-

t^ovxsq]

xe in

nPE^BElA UEPI XPISTIANSiN


fo\.

3
'AO\l(X^a&aL

Z23

Vi

iXi /LV

J^L

t]

f.llXQ6v

TQ

fiBitov adi'/.ovvxixq,
ri^ig TiLXQOTcciri

ov

Txa 'LTOvixed-cc,
(-71

aXXa nal

xal avrilerig
tJ

Ti(j.a)Qicc,

siv

a^covfiev

ei de (xlxQig
cc

ovofxaxog

xaTr^yogla (sig yovv


[r[\

TYi'i

77J/.16Q0V TjfieQccv

tteqI rifxwv XoyoTtoLOvOLv,


(prjinrij

xoivri aal

uxirog TCv avd^Qmnwv


eki syycTat), vjliwv rjrj
TOTi V Tri

xal ovslg
(.leyiGzcov

avKv XfJLOziavdg
ycal

eqyov lv

q)Llavd-Q(x)uoiq/naiv vofKi

xal q)ikQf.iad^GTaz(x)v aoilscv aTTOOKevdoai


^'^^

^^V^^^^'j

coGTieQ

ij

GvfiTtaaa zaig

nag

v^cov evaQyeGlatg

y.ai cad-^

eva

%aY.oiV(jviq'/.e

**

yial ycaza TiXeig,

%al

i)(J.elg

exco/uev

vfAi

xaQiv

Gfxvvv6fj.V0t
zrjg

ozL

nETtavf^isd^a

GV'Aoq)avzov/j,voi. 10
(.lev

zori yccQ

ov ngog

vfxszegag iAatoGvvrig zovg


[xri

aXXovg

alt V

kaovzag
eq)

adiv.rifxdzcov

Ttgozegov

r^

sleyx^'^vai AoXd-

^0
fj^

oiiy

ri[xiov

de fxel^ov loxveiv zo ovojiia

zv enl

zfj

Slzij

eXi (OV, ovy, ei ijUriGev zl 6 xgcvcfievog


Cr^-^L

zwv dtxa^ovzwv anievvgL^ovz(ov. 15


tzovyiqov ove
rj

lA

vzwv, dXX' eig zb


i'

ovo^ct
ytcci

(Lg

eig

CLdiY.rifia
|

12 ovi

de

ovo/iia ecp

eavzov

di

avzov

ov

Ki

XQf/bv
r}
<

vojiil^ezaL,

id de zag
iq

vno'/.eif^ievag

avzolg

jcoviqgdg

xd^dg ngd^eig

cpXavga ^

dyadd

oxei.

v/iie7g

de xavza

iGx cpavegczegov, (oGavel


OQf.

dnb

(fcloGocplag ycal Ttatdelag udGrjg


v/luv xgiv6fj.svoi,

uevoL,

did zovro xal ol nag

xdv enl 20

f^ey voig (pevyo)Gi,

daggovGLv^ eidozeg ozl e^ezdGeze avzcuv zov


fj

lo

ica

ovze zlg 6v6f.iaGL ngoGi^riGeod^ey av

xevdj ovze zalg


Yorj

auictv Tiazrjyogcv aizlaig, ei xpevdeTg eiev ** iv


KOLZ
Sol
324:

zd^et zr^v
\

T TiQi

hxd^ovGav zyjg duoXvovGiqg dexovzai anavzag I'gov y,al r^xelg d^covfiev,


fiLGeiG&aL
/.al

\pT^(pov.
fj,r]

zb zoivvv

ozl XgLGziavol 25
ruxlv

Xey led-a
Tigc

-/.oXat^eGi^at

(zl
ecp

ydg
bz(p

zb ovof-ia
evd^vvr^

xaxlav zeXel;), dXXd


rj

y.giveGd^aL

dv aal
tj

ztgyKal

dcpieGd-ai

dnoXvofievovg zag ycazTjyoglag


f,iri

xoXd^e(^ovdslg

gB-c zovg dXiGKOfievovg novr^govg,

enl

z(^ ovofxazt

ydg XgiGztavbg noviqgog,


z(p

ei

(xri

vnoxglvezaL zbv Xoyov), enl de 30

df^riixazi.

ovzcu

xal zovg

dnb

cpiXoGocpiag y,gtv(A.evovg

rj

deleui

Wil pplens Wil JTS A


lacu

em. Stephanus 9 lacunam indicauit 14 ovx el] xei in ras. a 16 ovSh 21 (fEvyovOL A em. p 23 xaTrjyogcov Wil xavrjyoQLiv A indicaui, ieal ins. Maranus s post l'ay Gesner 27 otwv A
6. 7

<pilavS-Q(6n)v

slgrjVTjg

E/ofSv

em. irrectores n et p
1

4
oQC^tV

A0HNArOPOY
oidg avTOJv nqo
t]

y,oieiog
\

dia

ti\v

erciorriur^v

r^

jtx^rjv uyad-og
Ijsv

Tiovr^Qog reo

dixaOTr^ etvau do/M,


Tjj

aXXa do^ag
ngoargiipa^

14

alvai

cir/.og

xoAaffrat, oidsv

(f}LXoGO(pia
ftiij

(.levog ty-Alr^Lia

{sxelvog yag novr^gog 6

cog vo/iiog q)iXoGO(p(v^

r^

di

iniOTTi/iir]
t]

avaiting)^ anoXvocc(.isvog de zag diaokag acplerai.

tOTOj

t6

I'gov

xal

e(p

iqjucv'

6 tcDv y.oivof.iavwv i^ezaCeod^o)

log, To de ovof,ia Tcavxog acpeio^o) ly/X^iaxog.

dvay/Mlov de

^OL dgxojuevoj aTTokaytlod^ai vneg tov loynv


(.leyiotoi avTO/.gdTogg,

anjd^rjvac v/lijv,
/.ai
(xri

l'oovg ri^lv

dy.goazag yevea&ai

10

xf, 'AOivfi

ymI dXoyo)

(pt]!^l/

vvaneveyevzag jigoyaTaoye^r^vaL,
/,al cpikcchr^d^eg

euLTgexpai de vlicov t6 cpLhoi-iad^eg


r^Lig X6y(x),
rijueig

xal

xo) v.ai)^

vf^elg
Tf^g

xe

yag ov ngog dyvoiag e^auagxrioexe ymc


no/Juuv
cprJLii^g

cctvo

dy.gixov xcjv

dTzoXvoduevoL

nava6t.ied-a nols^uovjLievoi.
15
3.

fgla

S7Tiq)r]inlCovGiv r^fuv ey/Zlrif-iaxa^ dd^soxvjxa


(xi^SLg.

QveGxsia

dslnva Olmodsiovg
yevovg
(peiGr^Gd-e^
\

dl^X ei

jtiev

dlrj&ri

xavxa, fxrjdevog

ene^eX^exe de xolg ddixT^juaGi, gvv yvvai^l


'^f.iag

Aal naiGi
iv
Crj

ngogoiLovg

dno/.xeivaxs, eX ye xtg dv&gwTtog

foi.

3:

diy,7]v d^r^giojv'

/mixol ye Kai x ^jgla xwv

b(A.o\yev(jjv 16

20 ovx

anxsxai

y,ai

v6(.up

cfvGewg /ml Ttgbg eva /.aigov xov


fiiyvvxai^ yvcogt^si
xcov

xrjg

xe/.vonouag,
i(pe?.elxai,

ovy.

en ddeiag,
ovv
y.ai

de

y.ai v(p

(bv

el xig

^riglwv dvri(j.eg(jjxegog,
dlxriv
\y.ai]

xLva

ovxog Ttgbg

xd

x'ri?uyMixa

vnooyjv

ngog a^iav
y.ai

y.e/.okaGd^ai vofUG&r^Gexai; ei de

koyoTtouai xavxa

diaoXal

25 y.evai, q)VGr/.cp
y.ai

Xoyo) rcgbg t?;v dgexijv zr^g xa/.lag dvxLy.eLi.ievr^g

7io?.e(jiOV}'xav

dWi^hoig xwv evavzicov


(rif.iag)

d-eiq) v6fi(p,

y.ai

xov
furj

(.ir^dev

xovTwv ddiyelv
\

vf.ieTg

udgxvgeg,

y.eXevovzeg

bf-ioloyelv,

ngbg ngbg

v/licv

Xoitcov e^exaoiv noir^oaG^ai lovy doy- 18

udziov, xrjg

vf-ig y.ai
y.ai

zbv vf.iexegov otyov ymI


ovxo) noxe

xrjv

aGikelav
ovdev

30 GTiovdrjg y.ai vnay.orjg,


Tc'Keov (?;)

Gvyywgioat
yg

t]f.uv

xoig diw/.ovGiv i\uag,

VL/.y\Gouev

avxolg vneg

dkr^d^eiag doy.vojg y.ai xg xlfv^g enididovxeg.

12 Egafxagf^aeTai
15 S^V8GTia

coit,

m.
a

rec.

13 dnovGa/Lievoi
18.

em. Maranus

21
27

A [xiywvxai A
^,ucg

16 otiTCOiova
22
bl in ras.

19 avd-gwnoq <ov ego

dvwv

dvrjjueQOTSQoa

A
31

23 xal del. Wil


?]

addidi

28 dfxoXoyeiv Lindner bfxovoetv

addidi

nPESBEIA nEPI XPIZriAN^N


4. *^'Otl f.iv

ovv

ovY, eofiiv
(.iri

aS^eoi {tiqoq ev t/MTov arcav[inri\

Ti^O)

TCv

yy,lrjf.iaTO)v),

yml yeholov y Tovg Xeyovzag

iliyxeLv.
-0 valoty
Tcc
fii]

JcayoQC^
f.i6vov

(.dv

yuQ

sly^ozcog ad^eoTiqTa e7te/.dXovv L^^tj(.Ltov

Tov ^0Qg)r/.6v elg


Aal xa twv
'Ivqt

zazaTLd^evTL Xoyov xal


f.ivGTriQca yial

ev ^Elevolvt

KatQOv
f.iiqi

TqfiievovTt

To TOV ^HQa/.ltovg

Tag yoyyvlag eipoi yiazaxoTiTovTL ^oavov,


oXcog
eivat d'eov
tj/liiv

avTiAQvg S
iaLQovGLV
325 r

aTiocpaivo/Lievc^
Tfjg

de

cLTco

vlrig tov

-d-ebv

aal elkvvovolv eTSQOv (nev


\

TL ELvai TTiv vlrjv ccXXo


{to
fiev yccQ

s TOV d^Bov

xal TO i

f.ieoov

TtO^V

d^elov

ayaviqiov
ttiv

uvai %al atiov,

vco

(.iov(p
fxr^

xat 10
tl

loyci)

^ecoQOVfievov,

de vliqv yeviqTijv ymI cp^aQTriv),

22

[ov'/,]

aXoyoyg to T^g dd^eoTTjTog emxalovoiv ovofia;


o[xoia Tcp Jiayoqa, TooavTa exovzeg

el fiiev

ydg

ecpQOvov/.iv

nQog d-eooefue-

eiav evexvga, to evTav.TOv to id navxbg vy.q)iovov to


yed-og Ti]v xqolccv to
ox'^jLta rriv

id&eoiv tov

yioo/^uw,

el/.oTcog 15

av

rijiv

Tiai

r)

tov

/htj

d-eoeslv

o^a

y,al

ij

^ou eXavveod^ai
ccyau

alz La 7iQ0OTQiT0'

iusl e 6 Xoyog ruiv eva d^eov

tov

Tove TOV Tiavzbg

noirjTiqv,
fxri

avzbv

(.lev

ov yevo^svov [ozl to ov
Tcaq avTOv Xoyov

ov yiveTaz dXX to

ov),

nuvza de cd tov

nsuoiiqycoTa, eKccTega
ycal

dloywg

Tidoxofiev^ Aal xaxcog

dyogevofie&a 20

ditoyiOjue^a.
5.

Kai

noLiqzal

f.Lev

v.al

(pMaoq)OL ovk eo^av

ad^eoi,

eniGT7jOavTeg Tiegl d^eov.


'/.ocvYiv

6 fiev EvQLTzlrjg enl (xev tcov

xaz
25

TiQoXr^xpLV dveniOTri(,i6vcog 6vo/iiaCo/j.evcv &c5v

iauoQcov

wcpeike

eXjieQ eOT

ev ovgavcu,

Zeig

f.iri

tov avzbv dvoTvyj] y.ad-iOTavar


e7iiozriy.r[v

24 7il e TOV Aaz

vorjTOv

tag

eoTiv

-S^ebg

oyuazlCcov

OQqg TOV vxpov Tov^ aTzeiQOv al^ega


y.al yijv

neQi^ e'xovTa vyQalg ev dy^akaig;


voj-iite

TOVTOv

Zrjva, tov^ rjyov S-eov

25) frg. 900

28) frg. 941

firi

deleui

5 xariQwv

anocpuLVOfxevov

corr.

m.

rec.

10 ccysvvrjTOv

A
w(piX7]

12 ovx del. Wil


S

25

(0(peiXe

6*

in fine supplens

xQCixwv
ixslvoa

Wil

ojcpEile

fjd-ev

Nauck

27 eazLv d^ebq Wil

6
Tiv
f.iiv

AeiiNArOPOY

yag ovre rag ovolag, aig inixarriyogslGd^ai zo ovofxa GVfxtriA.ev, vno-iCL(.i6vag kuga (Zriva yag oorig iorl Zeig, ovy.
olSa 7ih]v loyc) ovzs z ovo^iaza v.ad^ vnoKSifiuvwv /Mzr^yo- 26 Quod^ai ngayfiaztov [wv yaq al ovolai ovx vnoxeivzaLj zl nXeov

ccvzoig Tcjv 6vo/iidT(x)v;), zov de

and

zcov Igycov, oipivTtov dTjXcop


yr^g].

m.

votv Tcc q)(xLv6(A.eva, ecpcoQa [aid-egog


y,(xt

ov ovv zd

7ioir\(,iaT(x

VW

ov

zoj

nvev^azi rivio^uzai,

zovxov y.azeXa/iidveTO

elvai d^eov, avvaovzog Tovzq) y.al Uoq)OzXeovg


slg Toig dlrid-slccLOtv, eig soziv d-eog,

10

og ovgavov z

ezsv^s xal yalav jnaxodv,

Ttgbg Tr^v zov ovgavov cpvoiv zov


f.ivr^v

xaXlovg zov

s/.eivov TiXrjgov-

exdzsga, xal tiov


6.

du

eivai zbv S^eov y,al ozl

eva Sei 28

elvai, SidoyiCv.

y.al

OiXoXaog de oneg
Xeycov,
y.al

ev rpgovga

ndvca
7,ai

VTCO

zov

d-eov
zrjg

negieiXT^cfd^ai
vXrjg

zo eva

eivat

15 t dvcozego)
dgid^/iibv

eiyvveL.

^vGig
6

de

/mV Oxptfxog
el

b fxev
zojv

dggr^zov bgltezat zbv d-eov,

de zov fxeyiozov

dgid^ficov zriv
c(gL&{.ibg
y.al

nag zbv

eyyvzdzco vnegoxiqv,

de /iieyiotog fiev

dexa y.azd %ovg TLv^ayogiyovg b zezgaxzvg xe wv


dgLd^(.LrizL/.ovg

ndvrag zovg
zovzcp
eoziv

yal zovg dg/iiovixovg negieycov


evvea, fnovdg eoziv b
/.leyiGzog

20 Xoyovg^

de eyyvg nagayetzai b
eig'

^eog, zovz
zdzix),

evl

ydg vnegexei b
y.al

z^v eyyv-

ekdyjGzov avzo),

lUdrcov de

^giGzozilrjg {xal ovy

wg

eTTideiyvvcov

zd doy/naza

zcov q)i).0G6cpwv

en dzgiegy ovzcog
y.al

a elgiqyaGL negl dsov

die^eifti'

Oida ydg ozl ogov GvveGei

25 Igxv'C zrjg aGileiag ndvzcov vnegexere, zoGovzov yal tc

naGav

2) cf. frg.

480

9) frg. spur.

1025

5 oipLV ego orpEL A cf. Sext. Pyrrh. hypot. 1, 138 o-ipiq yag xar^ 6 E<pjgci ego dega A cf. Xenoph. avTovg xwv di^Xwv xcc <paiv6/Lieva

Cyrop. 8,
9 Eig

7,
,

17 ovh yag vvv rot zi^v y

ifiTjv

tpvyrjv

ecogre, dkk^ olg

LETiguzTEZo

rovxoiq

avtrjv

wg ovaav xarEcpwgzE
zata dkrj&Eiaia
?v'

zatg

dXrjd-Eiaiaiv]

aocpEia

alS-igog y^? deleui A 10 ezev^ev A


rec.

11 ovgavov ego d^Eov

15 zwl dvcazlgwi

corr.

m.

XvarjO

corr.

m.
19

rec,

"OiptfAog

Meursius oipEi

17 z(v iyyvzdzcov

em. Gesner
extrico

agfiovixoig

25 layvEL

22 EXyiazov avzi non ego agfiovlova A vnEQEyEzai A corr. m. rec. corr. per ras.

nPESBEI nEPI XPISTIANSiN

30 TraiELav ay.Qiovv\ tvccvtcv Y.QaTlTf ovto) xad^ exaarov naielag


f.iQog y.azoQ-9-ovvT6g (hg

ovde

o\ eV avzi^g f-iogiov anoTB(.i6f-ievoL'

aX}^
OTt

BTteiri
f-iij

ccdvvaxov

eixvveLv avEv

naqadloeojg ovof.iaTwv

ixovoi slg f.iovaa xbv ^eov AaTayiXelofisvj int zag do^ag


cpTjGiv

l 826 r eTQanoiiiriv)^

ovv 6

nkaTcov

'tov fuev ovv tioltitt^v

-Aal

Tiariga zove zov navzog evQalv ze l'qyov xal evQOvza elg nav-

zag avvazov Xeysiv* , eva zbv ayevrjzov Kai atLOv vowv


et
*

d^eov.

olev xal aXXovg

olov rjXiov Aal GslTjviqv


^d^eol
juij

y.al

aazegag,

dXX^ cbg ysvrizovg oldev avzovg'

^ewvj

lov iyd)
/lisv

KjfULOVQydg

nazr^Q ze egycov a aXvza

ijiiov

S^eXovzog, zb

ovv ded-ev 10

nv
v(p

Xvrzov

el

zoivvv

ovt.

eozlv

a^sog TlXazwv,
ovde

tva zbv

rifxtovQybv zcov oXcov vocov ayeviqzov d^eov,

i^f-islg

a&Oi,

ov

Xyci)

edri^LOVQyrizaL yial zo)

naq avzov nvevfiazL ovva6

Xszai za rcdvza, zovzov elozeg xal y,oazvvovzeg dsov.


32 l^Qt [ozozeXr^gy.al ol
e/.

an

avzov eva ayovzeg oiovel

t(j)0v

ovvd-ezov^ 15

ipvxrjg

y-cil

oc/iiazog

ovveozr^xoza Xeyovi zbv d-Eov, awfxa


vof-ilCovzeg

fiep

avzov zb ald^eQiov
'Aal zr^v

zovg ze nXavwfxevovg aozey,vy.log)OQ7jZLy.cg,

gag
ov

qtalqav zwv dnXavcov 'ALVOv^ieva


zfj

xpvxr^v

de zbv enl

kivt^gsl

zov

ocufiazog loyov,

avzbv

fiev
ol 20

'Atvovf.ivov,

alz LOV de zrjg zovzov xivijoetg yiv6f.ievov.

de ctnb zrjg ^zoag, y.av zaig nQOOrjyoQiaig y.aza zag nagalld^eig


Tr]g vXr^gj 6l
tjg

cpaoc zb nvev/iia xcjQelv


zcp

zov d-eov, nXrjd^vvcoGi

zb d^elov zolg 6v6f.iaGi,


ei

yovv eqytp eva vo(Xit,ovGi zbv d-eov.

nvg ze%viy,bv ocu ai^ov enl yeveoei KOGfxov ef.ine(jieiXr]cpbg anavzag zovg GneQf,iazrAOvg Xoyovg xa^
yg
6
(.lev

-d^ebg

25

ovg

e/MGza

^a^

eif-iagfievriv

yiyvezaiy

z6

e nvev(j,a avzov

34 dir^Tiet dt
)l.

oXov zov

yoGf-iov, 6 d-ebg eig y.az

avzovg, Zevg fxev


\

326

u y.aza zb Ceov zrjg [;Ai^g ovo^iatof-tevog,

"Hqa

de y.aza zbv

dega,

y.al

za

Xomd y.ad^
5)

eAaozovzr^g vXrjg

(.leqog i iqgy.excQi^Ae

AaXovfxsvog.

Tim.

p.

28 c

9) ibid. p.

41 a

14) Aet. 1, 7, 82 p. 305 D.

20) ibid. 1, 7, 33

xQateLxaL

corr. per ras.

7 dyevvrjzov

10 aXvra Plato
s cf.

avvaxa rovvzea

A A ysvEOEia A

ovv r} Plato 12 dyevvtjzov 23 z6 sgyovA corr. m. 1


. .

14 XQazvvovzeg ego xgaAet. p. 306 D.

24 ysveaei

j9

AOHyAropoY
7.
'

Orav ovv ib
/Liii

(isv

eivau tv rb

d-elov

tag

inl zb nlal-

OToVj '/MV

&elwai, Tolg naOL

v^(po)vr^T(Xi STtl

rag

ccQXccg xojv

okcv Tragayivojuevoig j rn-ieig e '/.(jazvvo/iiev zbv Lay.oO[xr^oavTct

To

nv TovTOy TovTov
e^elvcti
r^i^iv

EivaL zbv ^eoVj Tig


y.al

ri

aizla zolg fisp

if*

adeiag

ymI layeiv

ygacpEiv tcsqI tov d^aiov a


'/.al

^t-

hovoiv, eq)
y.al

de Aeio^ai vo/uov, oi ax^H-^'^ o zi

vooifxsv

agd^wg TzenLazsv/M/LisVj

eva

-S^ebv

eivai, uXr^S^eiag or^fxeioig


y,al (pLl6ooq)otj

y.al

Xoyotg naQaazrjoai; Ttoir^zal ^iev yaQ

cog y.al

zolg aXXoig, eneaJ.ov ozo^aoziTicog,


10 Tidd^eiav zr^g jraqa zov
f-y.aazog trizr^oai
el

yLvrid-ivreg fxev y.aza ifi-

^eov

Tivorjg VTcb zrjg


y.al

avzog avzov ipvxyg

vvazbg evQsiv

vor^oat zr^v alrj&eiavj

zoGovzov de

vvr^d^evzeg ooov Tzegirorjoatj ovx svgezv zb ov, ov 36

naga

S^eov

negl d^eov

d^icuoavzeg

[la&elv

dkX nag
y,al

avzov
negl
de

e/.aOTog'
15 d-eov y.al

ib y.al aXXog

aklwg eoyfidzLoev avzcov


negl elcuv
y.al

negl vXrjg

y.al

negl yoofiov.

r^fxelg

tbv voovfiev y.al

nenLGzav/.afiev exofiev ngocpTJzag fudgzvgag, ol


y.al

nvevy.azL evd-eq) e/.ne(pa)vrf/.aGi

negl zov

-d-eov

yal negl zoJv


zfj

zov

S^eov.

el'noize

"

av

y.al

vfielg

ovvioeL ymI

negl zb

ovzcog d^elov evoeela zovg dlXovg ngovxovzeg cog tazLV


20

aXoyov

nagaXinovzag niozevetv z(^ nagd zov d^eov nvev/^azi cug ogyava y.e'jLLvrjy.ozL zd zcov ngocprizojv Gvo^aza ngooey^eiv oBaig
,

dv&gwnivaLg.
8.
*^

Ozt zoivvv elg i^

ccgx^iG

zove zov navzbg noLtjzrig


y,al

d-eogj

ovzwal
et,

/.expaod^e, %v

exT{ze
ij

zbv loyia/ubv

fjiiiajv

zrig

25 Tflozecog.
y.al

ovo e agxrjg
7]

nXeiovg rjoav ^eoi,


avzwp.
ev fiev

rizot-

ev

evl 38
/.al
ozi^

Tavz(p

r^oav

lla e/^aovog

ovv evl
dXX^

zavz(p eLvai ovy r^vvavio.


ayevr^zoL,

ov ydg,
fxev

el S^eol,

ofioioi,

naga6eLyf.iaGLV, zd de dyevrjza dvofxoia, ovze dno Zivog ovze ngog ziva yevojLieva. el de, wg x^Iq '^-f^l ocp&a?.iiibg /mI novg negl
ovx OfxoLor

zd

ydg yevr^zd

bf-ioia

zolg

foi. 327

2 GV^cjvrjrai inl] r/zai i in ras. a

4 inter

fisv

et

AaSoxifidt^ovaiv insid^ ol noXXol

[p. 14, 7] etc.

usque ad

xvIgtjl xe

in adsiag ins. nagaTQU)-

nwGiv [p. 14, 26] 12 eigslv z6 ov ego evgr]VTO' ov A 21 fcexirr^^oza A con-. np et m. rec. A ra om. A add. a 24 exotre A 26. 27 xal zaizw] xal zav add. a i]6vvazo A corr. a 27. 28 u?.Xozl/Ua/iiepTjZol

AA

ot/I/i

dyevrjzoi ze y.al ysvrjzol a

UPE^BEIA UEPI XPIZriANQN

ev jjiia eloiv oviunXrjQtTr/M f^igT]^ Iva s^ avxajv avfiTilriQOvvzeg,


o

^ehg

6ig'

'/mItoi 6 fiiv ^coxQazi^Qj


'/.ai

nago

yerrixog

/.al

(pd^agzog,

ovy/MfXEvog

diaigov/.ievog slg
ovx,

fJ-egi],

6 di d^eog aytvriTog /.al


eye

a7ia^i]g xal aiaigaTog'

aga GvvsoTcug

fiegcov.

ei e

iSia e/.aoTog avxwv, ovxog xov xov xooiiov


xcv yeyovoxcov yml

7ie7iOLr]'/.6xog

dvwxego)

vneg a
ei

eTcoiitjoe

xe y.al ey.oo^r^osv,

nol

exegog
od^elg

rj

ol

XoltvoI;

yg 6

/uev y.6oy.og acpaigr/.og aTioxeks-

ovgavov

Y.VY.)^oig

aTroxexkeioxaif 6 s xov xoauov noLrjxrig

40 avcoxegco

xwv yeyovoxcjv Tcagiyvjv avxov xrj xovxcv ugovoia, xig 6 xov exigov ^eov r^ xwv koiTuwv xonog; ovxe yag ev xto Koof^io) ioxlv, OTi exigov eoxlv ovie negl xov xoo/uov, vneg yag xoZxov
6 xov y.6o(.iov Ttoirixrig ^eg.
fiegl
ei

10

(j.7]xe

ev xcp

Y,6ofxii)

eoxlv

/tirixe

xov y.oofnov [l yag JiegX avxov nv vno xovxov YMceyexat],

710V eaxLv;

avwxegc xov
;

Y.6of.iov

xal xov S^eov, ev exsgq)

xotici)

Aal negl exegov

all'

ei {.Uv

eoxtv ev exegq) yal negl exegov, 15


'/,6of.iov

ovxe 7tegl

fjiiag eoitv ext

{oide yag

y,gaxel\ ovxe avxbg


[ei

dvvdftei (.leyag eoxiv {ev yag 7iegtwgiGf.Levq) xotk^ eoxlv).

de

ovxe ev

exegct)

yoof^K^ eoxlv

{ndvxa yag vno xovxov nenliqgcoxat)


xL noiel, exegov fiev ovxog ov 20

ovxe negl exegov {navxa yg vno xovxov y,axey^exai)^ yal ovy,


eoxLv, ov/, ovxog ev (p eaxiv.]
iq

eoxLv 6 yoOf.iog, avxog de avcoxegco cov xov noLiqxov xov y.oofiov,

ovK
M
r ^Vr

(jjv

e ovie ev

y6of.ici)

ovxe negl yoojnov; [dlX* eaxi xl exegov

nov

oxfj 6 yevof^ievog y,ax

xov ovxog;
\

dXX vneg avxov

42

^eog yal x xov


fiov
ei

S^eov.

yal xlg eoxai

xonog x vneg xov

y.oo-

xovxov nenlrjgcoyioxog,] dXXngovoel; yal ^riv ove ngovoel, 25 ei de [(.lyi noiel] ^lyjxe ngovoel (.tr^xe eoil xonog ^ri nenoirjY.ev.

avfJL7iXriQ)xixa

ego ovfjLTtlrigovvxeo
b
/utj^

zu.

cf.

Clem. strm.

2,

17 p. 468

P.

sXr\

yag av
ovdh

ovzcog,

htihv

S^sfiig,

fj.egixjg

ccfxagzavcv 6 S^eog,

xal av7i?.r]Q(ozi/c zov oXoV et h fxrj avfinXi^av 3 yivvrjzog A fxsQtj 5 hxdazov A corr. s dvwzsgwj'l/ A G vnhg Wil negl A 9 nagiy^iv avxov ego mBy}v avzov A xazs/ezai interpolata esse et pronomine inepto et 13 z6
eiys
zcc fiegrj

zov oXov

(xegi]

QCDziJid,

ELT}

molesta repetitione indicatur


\ xal [prius] ego
del
?/

14 dvwzg)/!/

-^

zotioj

ex corr.
25.

16 ovs ego ovze A.

Wil xoafxwL A 1720 et ioxiv

Wil

et

ego
26

21 dvcuxego)///

2225

dkl^ na7ilT}QO)x6zog deleui


sc ,utj

25 A]
ngovoTJi

in

mg. ov a
///)

26 ove ngovoeZ,

Gesner ovsv

et tj

noiel del.

Wil

10
f^TSQog av q

AOHNArOPOY
aaiLV, eig ovzog e ccQyT]g y.al fiovog 6 noirjzijg xov

9.

Ei

fiv

ovv Talg ToiavTaig ewoiaig


r^jiig

ani^Q'/.ov/.id^a,

avde
vo-

i^QcoTzr/.oy

av Tig aivac tov ymS^

ev6f.iLLev

loyov enel
?.oyLOjiiovg'

ai (pwval ziov ngocpr^TCV ttlozovolv


(.11^0)

ijf.twr

xovg

(e)
ovv.

'/Mi

vfxg (pilof-iccd^eGzaToig '/mI

lniozr.fxoveoTaTOvg

ovrag

dvr^/.oovg

yeyovevai
/ml
zcov

ovxe zcov
?.ol71cv

Mwoecog ovze
Tigocprizaiv,

zaiv
yiax

^Hoatov

'/ML

^laQe^iov

dt

b/.ozaGLv zcuv iv avzolg XoyiGf.udv, '/Lvr^Gavzog avzovg


10 Tiveif-iazog,
iLiazog

zov

-d'elov

a avr^qyovvzo e^eq^ojvr^Gav, GvyyQriGai.Uvov zov nveval


'/ml

cbg

av).zizr^g

aukov ifxnvsvGai

zl

ovv ovzoi;

^/.cQiog

^ebg

r^(.i6jv'

ov XoyiGd^r^Gezac ezsQog Ttgg avzov


'/Mi fiaza

ymI
ov'/.

Tiakiv

"lyvj d^sog

ngwzog
aGzac
(.lov.

zavza,

'/,al

n?.rjv

auov

aGZL ^aog,
15 /ML
(.LEX

oiiolcog'
ovv.

'^ajxnQOGd^av ajLiov ov-/ ayavazo


ayco b
*^6

allog d-abg
da

aua

^abg

'/mI

ov/ aGzi naqa% auov.


r^

/mI neqi zov juayad^ovg'

ovgavog

fnoi d^govog,

yrj

vnorj

noLOv
zcov

zcov

TTodcv

nolov or/ov oly.oour^Gaza


jnov
;

/liol,

zig 44

zoTTog zfjg '/.azanavoacg

'/Mzakainc

da vfxlv
s'/aiviov

au avzwv
a^azaGat
zr^v

L?Jcv

yevo/uavoig

ccy.QieGzaQOv

zag

20 nQO(fr]zaiag,
lijiiag

oucog txaz zov

7iQOGr\y.ovzog

).oyiG(.iov

'/ad"

aTci\QLav anoG'/avaGv^Gd^a.

10.

Tb
'/ML
I

fiav

ovv

^aoL
'/ml

fxrj

aivat,

ava zbv ayavrizov

-/cd
foi-

atiov
v(o

dooazov
loyq)

dnad^rj /ml a/Mzdkr^Tczov /ml dxujQT^zoVy


(pcozl
-/ml

fxovco

'Aal

'/MzaXaLiavj-iavov ,
dvay.dLrjyi]zcp

'/M}JLaL
,

'/al

25

nvavuazL

/ml

vvd[,iaL
lo.

naQLax6(xavov

vq)

oi

yayavr^zat zb

nv

(zov naQ^} avzov koyov xal La/a/oGfir^zccL

/mI Gvy/Qazalzat, d-abv dyovzag, r/Mvaig fuoL aaL'/zaL ** voovfiav

yag

'/mI

vibv zov

-d-aov.

xal

fj.rj

fj.OL

yaXolov ZLg vojuiGr] zb vlbv

alvaL z(p d-acp.

ov ydg log noir^zal /hv^otiolovolv ovav eh-

12)

cf.

Exod.

20,

23

13) les. 44, 6

14) les. 48, 10. 11

16) les. 66, 1

4 iv6,uiZ,ev Wil ivofjiiaev A 6 Je add. Wil 7 dvrjxoovg ego dvorjzova A 8 y^aatci A coit. up isgef^iov A IriQSfxiov a 14 bfioicog Otto Ofxotoa A 15 in mg. add. gojZov a 22 rbv p al. m. to A dyivvr^zov A 26 icc-aiTov ego LdvrovXdi zov avzovsi 27 lacunam statui, /Aa suppl.Wil

nPESBEIA UEPI XPIUTIAN^N


Tiovg TCv ccv&QjTiwv er/.vvvzeg zoug ^eoug,
i}

11

nQL zov ^eoi


ioxlv o viog

vmI Ttaroog y tteql tov viov


46 TOV d^Eov
yccQ
'Aal

7iECfQ0vrf/M(.iev,
v.al

AA

Xoyog tov naxQog iv lea


dl

eve^yela'

ngog avTOv
naTQog
y.ai

avrov

navTa

iyevezo, evbg ovzog tov

TOV vlov,

ovTog de tov

v\ov

iv

naTQi
'Aal

y-ol

naTQog

ev vico

evoTiqTi Aal vvd(,ieL nvV(.iaTog,

vovg

loyog tov TcaTQog o


vfxlv

vibg TOV
FTteiGiVj
jLia

d^eov,

al

de l

vnegolijv ovveoetog oaotisIv

6 Ttalg %l ovXeTai, egco


tco

ia gayetov ttqcotov yerrtj-

eivai

naTQi, ov%
cuVj et^ev

cog

yev6(.Lavov {e^ cxQyjig yceg o ^eog,


a'ilcog

vovg attog
wV),

avzbg ev eavTi^ tov Xyov,


^vf.i7iavTcov

XoyrAog 10
v.al yijg

alX'

cug

Twv vlrAtv
rAr]v,

anoiov cpvGacg

oxiag
TCQog
d-cv.

v7TO'AaLf.ieviov
To.

f.iaf.iLyf,ievwv

tv

Ttayv^iaQaoTeQov

'/.ovcpOTaQa,

en

avToTg lea

'Aal

evegyaia aivai, Tigoal-

ovvadai de

Tut loyco 'Aal


f.ia

to

TiQOCpriTi'AOv

nvav^a' AVQiog
eig

ydg^

cpriOLV, '^eATioev
'Aal

agy^v baiv avTov

egya avTOV

AavTOi
7ivavf,iK

avTo to evegyovv Tolg eAcpcjvovoi ngocprjTrAwg ayiov dnoggoLav aivai rpa(.iav tov i^eov, dnoggeov Aal enavaTig ovv
ov'a

(pag6(.iavov cog d'ATlva riXiov.


329 r

av dnogrioaL (Tovg)
ev

dyovTag

d-av Tcazega -Aal v\bv d^abv 'Aal 7ivatf.ia ayiov, aiTrj

Avvvrag avTwv Aal Trjv ev


^ai

evwoav dvvafiiv

/.al tt^v

Tjj

Ta- 20
eni

iaigaoLV,

d'AOvoag

d^eovg
iqf.icv

Aakovf-ievovg;

'Aal

ovo

TOVTOig TO d-aoXoyrAbv

lOzaTaL f^egog^ dlld

'Aal

7iXrj&og

dyyelwv

'Aal

XaiTovgycov (pafiav,

ovg b noir^Trig

'/.al

ri^LOvg-

50 ybg 'AOOf-iov 'S-abg td tov nag^

avTov Xoyov
'Aal

dievaiixa 'Aai ie-

Ta^av nagi Ta
TtoOfiov
11.
'/.al

tcc

OTOLX^la

aivat

Tovg

ovgavovg

/.al

Tbv 25

TO.

ev avTcJj y.al t^v tovtcov avTa^iar.


r^f-ig

El de d'Agiiog die^aijiu Tbv Aad^

Xoyov,

(47

^av-

14) Prou. 8, 22

11.

12 yija oyjcco

corruptum, temptaui gyfjg avoroi'/Jag

13

lscc

xal ivtgyeia] nominatiui recte se habent quoniam TtgoeXd^ojv quoque nominatiuus est; verba enim ngjTOV yevvrjfxa eivcci non de Q) pendent, sed 18 Tovq add. Wil 19 ayovtaq 14 7m A corr, np in. rec. de ovXerai xal prius] x in 20 avzov A corr. m. rec. A Xeyovzao a ego lll/yovxaa ovo' Wil ovx A ras. a 21 dxovauaa ^sova A corr. a

12
f.iaorjTe'

ASHNArOPOY
%va yctg
f.iri

zfj

yioivfj y,al

d?.6ycp

vvccnocpeorjd-e yvio-

H]i x^^^ ^^ zalrii^sg eldtvaL, uy.Qioloyovfxai'


avzoiv Tiv oy(.i6.za)v oig ngooeiof-iev,
ov',

hiel

'Aal

av^gwTiiy.olg ovolv
/nrj

a?J. ^EOfpaTOLg
'^

y.at

^eodiaxTOig,
zivag ovv

nsloat vfiag
oi

log

tisqI

ad^^cv e'xsLv waf-ied^a.


(.Lsd^a; ^heyo)

rifxujv

Xoyoi oig ivT^ecfoevXoyeiie Tovg


vf.tg,

v/luv

ayanzB xovg Eypqohg


tjv

v/ntov,

'/.aTaQCfiisvovg,

uQOOevxea^s vtieq

uoy.ovziov

onwg
enl

yevrja^e tiol tov

nazQog zov
enl

iv

Tolg oigavoig,
y,al

og zbv rjXiov gixei

avTOv dvaTeklei
ozov
(hg

noviqoovg

dyad-oig

y,ai

10 iY.aiovg xal ddiKOvg\


fusTcc

eTiitgeipaze

evzav^a tov Xoyov iay.ov~


xlvsg yaq
zdiv

Tiollijg y.gavyrig yeyovozog etil Tiaggr^alav dvayayelv,


7]

enl aOL?Jcp g)LloG6q)cov dnoXoyovuevov.

zovg vlXoyto^iovg dvalvovzwv vml

tag dixqiioViag ictXvv^


7]

zwv yal zag


'Aal TL
y.al

azvfj-oloylag oag)7jvi^6vza)v

twv z

ojncovvjna y.al
\

52

15 ovvjvvi^ia y.al yMzriyoQr\(.iaTa Aal a^iatiiaxa xal zl zb v7Co\Ai/Lievov

m.

3!

zb y.az7jyoQOVf.i6vov ** evalfiovag anoTeXslv ia zovzcov


Xnycov

Tcov TOiOVTiov

vmoxvovvzai zovg avpovzagj


'Aay.cog

ovzcog

SA/.eAad^aQfxevoL ecol rag xpvxag (hg dvzl tov fxioelv zovg sy-QOig

dyanv

/.al

dvzl zov,

zb juszQiojTazov,
-/.al

ayoqevetv Tovg
STiiovXevov-

20 TZQO/.azaQ^avzag kotogiag evloyelv,


ziov alg zb
Lijv

VTieg

t(J}V

Ttgosvy^aod^ai;

du zovvavziov

del

iazelovac

AaKCog za dnoggiqTa eavzovg ** Tavza fiezaXXevovzeg [Aal] aei xi

egydoaGd^aL STtL&vjnovvzeg Aay.ov,


Sei^LV egycov

zexv7]v

"koyon'

Aal ova enirif-iLv

zb

ngy^a

Ttf-noirjfxevoL.

naga

d^

evgoLze

25 av lcojzag y.al x^^i^QOzeyvag 'Aal ygatia, el Xoyci) xriv (ocpeleiav

nagiozv eloiv avvazot


zrig

zriv

nag zov

Xoyovj egycp

xriv

ano

jcgoaLgio etog

lucpeXeLav

entderAvviievovg'

ov

ydg

Xoyovg

Lai,ivrii.iovvovGiVj

dkXd

Tigd^eig dyad-dg 71iL'avvovoiv, nai-

G)

Matth.

5,

44. 45

10 iTtiargsipaze 13 d/Li(pio?Jag]
et Stephanus,

corr.

oli in ras. a
sufcit
cl.

11 ysycDvotog p m. rec. ex coniectura 16 lacunam statui, &l ins. p m. rec.

quod non

18 Etat in
08,

ras.

22 lacunam

statui,

suppleuerim keyovxeg
25 el in
ras.

xccl

Dem.

40 zorh

fihv Xoiogov/iievovg

xal

n?.vvovzag avtoig TaTioggrjTa

xal deleui

24 sigoits] v in

ras.

nPESBEIA UEPI XPJZTTANSiN


jLievoi
(J.i]

13

avTLTvnteLv
'/.al

'/.al

aQua^ofiievoi

/.ir]

Sr/MLsa^ai, To7g al~


ciyg

TOVOiv LavciL
54
7T.(i)v

Tovg tiXtjoiov dyanv


ei
f.iri

eavzovg.

12.

l^ga tolvvv,

sfpsGiri'ivai -d-ebv Tto

twv av^QOj^
;

yevBL ivojLiiCo/iiv ,

ovTwg av eavxovg i^exa^aiQO^isv


ytal

ovk

tTiv aLTielv,

aXX

STtel

neneiOfxeO^a ifpe^eiv navxbg zov ivrav- 5

d^a iov koyov tu) TisnotrjyiOTL ycal r^fiag

tov

y,6of.iov ^sipj

tov (.Utqiov xal cpiXvd^Qionov xal svAaxafpQOvriTOV iov aiqov/itsd^a,

ovdev TrjktxovTOv neiosG^ai

y,ay.6v

evTavd-a vo(.iitovTeg
i/.el

y.av trig ipvxrjg rif^g

acpaLocdvTal Jtveg,
/.al

cdv

Aoiiiiovi^sd^a
f-ts-

TOV TiQaov xal cpilav-d-gcoTiov

inLer/ovg iov Ttagcc tov

10

ydXov r/aOTov.
30 r

IlXazcov

jiiiv

ovv

Mho)
\

y.al

'^Paddjiiav^vv di~

Tidoiv

'/.al

yiolaGeiv TOvg novrjgovg


fj

^cpiq,

i^^elg e y.av

Mivwg
tovtov
tov

Tig

'/.av

^Paddf.iavd-vg

xav 6 tovtwv naTi]Q,


ycgloiv

ovdi
oi

q)ay.8v

iacpsvBeod^ai

Triv
'^

tov d^eov.

eid-^

i-iev

iOV

TOvTOv

vo/iiiLovTg

rpdyu)(j.ev

/al

Tiicofisv,

avgiov

yag 15

dno&vrja'/oiiiev' -/al tov d^dvaTov ad^vv

vnvov

-/al Xr^&Tiv Tid^epievoL

'^vTCvog

"/al

-S-dvaTog

dLv(.idove

TtiOTevovTai

dsooeelv

av^QionoL e tov ^iv Ivcavd^a ollyov /al f.u/QOv Tivog a^iov iov ksXoyicfjusvoi, vno fiovov s naganef-inoi-ievoi tov tov
56 ovTCjg

^ebv xal tov Ttag avzov


ri

"kbyov sldevai, Tig

tJ

tov naidbg 20
'/oi-

TTQog TOV TtaTega kvoTiqg, Tig

tov naTQog nqbg Tbv vibv

vovia, TL Tb

7ivevf.ia, Tig
,

r^

tiv togovtcov evcooig /at

iaige-

Gig evovfisvcov

tov
tj

nveifiaTog tov natdbg tov naTgog,


eItveIv

noXv

e '/al '/geiTTOva

loyq) Tbv i'/ax(.ievov iov eloTsg,

eav '/a&agol ovTeg dnb navxbg 7iaga7zef.i(p&cfiv ai'/iqaTog, 25


f-iexgi

TOGovTOv e g^ilavd^gcoTcoTaTOi cuGie


^

firj

jiiovov

GTegyeiv
'/al

Tovg cpiXovg (eav yag dyanTe

(pr^Gi^

\ovg dyancuvTag
Cor. 15, 32

a-

11) Gorg. p. 523 c 27)


cf.

15) les.

22,

13.

17)

H 672

Luc.

6, 32.

34
9 t?)v ^jvxtjv ego

5 XXo

ut uidetur, corr. a

olov ixet xoiov^

fieS^a {(jLia^ov)

Wil

13 zovzov] ex rovzwv corr.

m. 1

17 vnvog

xal d^vatoq ivfCCOVE


d-avdzco ivfxccoGLV

Wil vnvwL xal d-avdzcoi iv/bidovs A vnvo) xal apud Homerum niaTSvovTai] ai in ras. A m. 1 20 ovTcoq ego ov i'aaja A 19 TOV TOV Maranus tovtov A tovtov a 24 xgelTTOv A t^ in ras. a ixexo.uivwv A corr. m, 1 ixs^o-

fievov

Wil

14
velLrjze zolg
'i^fxeiq

AeHNArOPOY
avetCovoiv
vjulv,

rlva (.il&ov f'fee';), tolovtol de


/.Qid^rjvaL

ovTsg vmI tov tolovtov iovvzeg iov %va

ia-

cpvycofiev,

aTnOTOv/ue&a d-eooeelv;
juev

Tavra
5

ovv f.UAQa

cltco

lusydXiov xal ollya

ano noXXwv,
y.al

%va

[xri

tnl nXelov

vjulv evoyXoirifxev'
iLiL'jiQoj

xal yq %b iiiXi

tov

oQOv oxi/^dXovTsg
0XlfJ.d^0VGtV,
TTiv

(.leQBi

TOV TiavTog To

nv

ei

xalov 58

13.

i7Tl

e OL TloXXol TMV iTllKakoVVTCOV r^fMV

d^eTTjTa ov^ ovag tL ioTt ^av iyvioAOzeg^ diaa^elg xal

d&ecQiqTOL ovTsg tov (pvor/.ov xaiTov d-eoXoyr/.ov koyov^ ilietqovV'


10 Tg TT^v avoeecav d^viwv

vo^fp,

STCixalovaiv to

(xri

xai zovg
foi. 3

avTOvg Talg TioXeoi


ibe
71qI

-d-eovg ayeiv,

oyJipaod^e ^oi, avTo\yiQdxoQgy


ys
TiEQL

8KaTQwv,

xal TiQWTOv

TOV

fj,ri

-d-vecv,

Tovde TOV navTog


y.vloiqg

drj/LtLOvgybg

xal tkxttiq ^^ delTCii aL(j,aTog ovde

ovi

Trjg

dno

tcov

dvO-wv

y.al

d^vfiiaf-iccTcov
-/.al

evcolagj

15 avTog

d-vola

wv rj TeXeia evcoia^ dvevdeqg avTw /LisyloTT^j av yivajo'/,wiiiv

aTZQOOeiqg'

dkld
ovve- 60

zr/g

i^szeive

y,al

cpaiqtooev zovg ovQavohg y,al tt^v yijv xbvtqov lztjv ilgaoe, Ttg

Gvvi^yayev to vcog eig d^aldooag

y.al Le'/.giv6v

GKOTOvgj Ttg lyioofxiqoev aoTQOLg tov ald^ega


20

dnb tov xal eTiolrjoev nv


to
cpcog

oniga

ttiv yr(v

dvadkXsiv

Tig

STiolrjGev

Kc^a xal avd^goynov

enXaev.

ozav (pvv) t%ovTEg tov


7i07iTvovTa **

dri(j.Lovgybv -d-ebv (rbv) ovva-

Xowa

"Aal

eniTri(j.7j

%ai Tiyvji y.ad^

r^v

aysL

to.

ndvTa, eTzaigcofxev baiovg


TOfxrjg ext;

y^elgag

avTco,

noiag etl xgeiav ena-

25

xat Tovg (xev d^voirji

'Aal

evywXfjg dyavOi
avd^gajTioc,
/.al

Xoifj T 'AviGrj TS TcagatgiOTccoG

liGGOfisvoi, 0T xev Ttg vTiegaiTj

afxdgTjj.

25)

I 499

sq.

inde a inel 6s usque naQaxQwno* haec inserta sunt [cf. p. 8, 4] extant, siglo Al significaui 8 axLV b S-sba A^ 7 snel de A eneiri A^ 10 STCiicaXovoL A^ 12 wie AA^ 11 ayJrpaad-al A^ corr. m. 1 fxrj initio lineae repetit A Q^aXaGoav 15 ccVm aal kS 18 ovvriyays A^ Wil 22 la20 ex dvaaleZv coit. A xov addidi 21 ovv addidi cunam indicaui, e. g. suppleas xov xa/xov xal TCQoatxovxeqx^ 25 fvjfc1 avBLQexe
corr.

Wil

26

ea quae priore

illo

loco

quo

falso

Xfja

26 TtaQaxQOJTtojaLV A^

nPE^BEIA nEPI xpii:tians2n


TL

15
xal ngoo-

el

/LLOL

6Xo'/MVTCGtv ,

lv

f.iri

siTat 6

-d^eog;

(figEiVf
14.

eov dvalfia/.Tov d^voiav


*^0

xr^v loyixriv

TigoGaystv ?.aTQiav;

S TTEQL Tov

f-i^i

TiQOLevai

xt

Tovg

avTOvg Talg

noXeOLv d^eoig ayeiv Ttavv avtolg


rjfilv

evrjd-Tig
/urj

Xoyog' alX ovSs oi


5

enLY.aXovvreg dd-eoTriza, enel

TOvg avtovg otg Laoi


[fiiaTriv],

62 vofilCo/Lisv, ocplLv avTolg av(xq)iovovoiv tccqI d^etov


Idd'rjvaioi fxev
d(XLf.i6viOL
^

akX^

KeXeov xal JMevdveiQCLV lgvvTai dsovg, uda/.e-

6s

Msvskswv
ovo(.ia,

'/,al

d^vovoiv

ccvto^)

ymI

soQTccCovatVy

llislg

S ovs t6

dy.ovovreg [^'Ezroga] cpsgovoiv^ KeloL


//Lex '/,al]An6X).(jt)
\

331

rl4giGTalov, TOV avTov xat


SsaysvriVj vcp

vofxii^ovTsg,

Odoioi 10

ov

y.ai

q)6vog 'Olv/HTtiaatv sysvsTOf ^d/,iLot yLvcpcxyalg v.al TooovTOig y.a/.olg, dXyifxv

oavgov snl ToaavTaig


64 vML r^Gio\og /nrjsiav
tj

vioriv Ki).r/.eg, ^r/.elol (DiXiTZTCov tov

BovTaxlov

^Ovrioilaov L^fnaO^ovGioCj ]Af.iiXy,av Kagxiqovioi'


ri

STiiXsiipsi yis

ri(.Lsga

to nXijd-og v.aTaXsyovxct,

OTav ovv avTol 15


rifilv firi

avTolg iacpivaJGiv

Tregl

twv xut

avTOvg &siov, tL
Y.a.T

GvfJ.cpsgo/nsvoig SJirAaXovGLv; to s

AiyvTCTiovg
to.

f.iri

y.al

ys-

Xolov

rj

TVTtTOVzai

yag sv Tolg

isgoTg
y.al

GTr^^r^

'/.oltol

Tag
xai

Tzavrjyvgsig cog

snl tstsXsvttjxoglv

d^vovGiv

wg

-d^soTg.

ovsv -d-aviiiaGTOv

gl ys xal tcc -d^iqgia -d^sovg

ayovGiv xal Jt- 20


yoivcog sy.eisd-vt]

66 gwvrai sjiel dTtod-vrp/.ovGiv, xal d-drcTOVGiv sv leglg y.al rjuoTSXelg y.onsTovg sysigovGiv,

av toLvvv

riesig,

otl

firj

voig ^sosoifiev,

ccGscfxev,

naGat

(xsv TioXstg,

ndvTa s
tL

aGsovGiv ov ydg Tovg avzovg TiavTsg dyovGi


15.

d^eovg.

!^AX'

sGTtGav

TOvg

avzovg

dyovTsg.
v?^rj

ovv;

suel 25

ol TtoXkol ca/.glvai ov

vvdfievoi, tL fusv

tl s S^sog

n167

2)

Rom.

12, 1

13) Herod. 5, 47

14) ibid. 5, 114

ibid. 7,

ego 6b

A
g.

'AOL

A A

xalzoL

a,

latet

male tecta; e. tov [xrj Gesner del. Maranus


sX in ras. a

scribas xl 8\ d-valav

2 xriv

lacuna per particulam '^ai A xal rrjv a 3 Ttegl

^rj

neQlxov
riXisZa

k.

5 YoaCL] fidTi]v

ngoalaaiWil

6 ixavriv

7 dS-^vaiOL

8 de postea add. m. 1

MevsXscav]

corr^ p

"Exxoga

deleui

KsZol Bochart

Huet Otto xal yjOL


fXTjeiav
T]

10 dgiaxecov

corr.

7t6X?.oj] noXXoji

11 post 0eay8vr]v addas jiaxvnaXaiElq K^.eofirjrjv


vtorjv

aXxfiav xal rjalooa

AjixagvvsQ
corr.

fj,(plXoyov,

Mijoi Jrjioxijv, (Moipov) ego

16

La(p(i)voi'GLV

22 JI/l/eyeLgovaiv

16

AeHNArOPOY
ccvtcov,
r^f-ieig

oov de To ia fiaoov
loigy
i.^

TrQooiaot

xciiQ

ano

rrjg vlrjg

elco-

B'ABivovg v.al
y.cd

oi LaY.qivovTeq
v.ctl

vmI yioQiCovreg xh xo vor^xov


/.al

ayivr^TOv

xo yevrjxv, xo 6v

xh

ovy, ov,

xb aio^r^xvy ymI r/.doxoj avxcuv xo nqoarfAov


5

ovo(.i(x

arcoidovei
fiei'

xg, TCQOoeXevoofed^a

%al TTQOGxvvrjoo/Ltsv za aydX^iaxa ;

ydg xavxov

v?.7]

xal ^sbg,

ovo oviiaza xad^ evbg ngy^axog,


ieoxoi 7idfu\7ioXv den aXliqlcov
'Aal
ri

xovg Xiiyovg ymI xa ^hXa xbv XQ^^bv Aal xbv agyvqov ov rofiit.ovxeg S^soig
Accl

dosou^isv
ooov

et de

foi.

3;

xooovxov

xexvitT^g

rtgbg

xriv

xeyvriv
\

avxoi

10 TtagaGAevT], xi eyy.aXoviiie^a; cog yccQ 6 ASQaf.ievg vmI


vXri
jiiev

6 TnriXbg^ 68

TtqXog,

xe%vLxrig

de

y.Qaf.i6vg,
ij

/.al

b
xr^v

^ebg **
xeyyriv.

r^f-iiotoyog,

VTiaAOvovoa
nr^Xog 'Aab^
7]

de

avxco

vXrj

ngog

AA'

tag

eavxbv OAevr^ yeveod^ai

yojQig xeyvrig
rj(.iiovoyov

ddvvaxog,
15 did'AQiOLV

'Aal
'/.al

Ttavdeyjig vXtj

dvev xov ^eov xov

oxfjf.ia

v.al y.6o(.iov ov'a eXdi.iavev.

cog

di ov xbv

Aega/uGv ngoxi^uoxegov xov

egyaoaf.ievov avxbv eyof.iev ovde xdg

(pidlag Aal xgvaidag xov yaX'/,evGavxog^ dXX! ei xi negl SAeivag

de^ibv xaxd

xi]v xeyvrjv,

xbv xsyvixriv eTcaivov[.Lev


'/.agTiovf.iBvog,

'Aal

ovtg exiv

b xry enl xolg OAeveGi do^av

Aal snl xr^g vXr]g


i^

20 Aal xov d-Eov xijg diad^eoecog xcov 'AeAoof.irjuevcov ovy

^^'^

^V^

do^av
d^eg.

Aal

xrjv

xi^ir^v

di/.ala
xr^g

eyeiv

a^

drjfiiovgybg

avxfig

woxSj

ei

xa

eidrj

vXrjg

ayoijiiev

d^eovg, dvaiG^r^xelv

xov ovxwg ^eov do^opiev^ xa kvx


xsg.

v.al

cpd^agxd xu) didio) e^iGovv-

16. 'A.aLog
xfj

(.lev

ydg b

'/.oG/nog '/.al xo) (.leyed^ec (cog)

negU^
zovxov,
r^Q

25 yov 'Aal

diad^eoei xcov xe ev xio Xo^oj 'avaXm xat xayv negl


-/.al

xry dg/xov

xot

Gyj^f.iazi

Gcpaigr/jo

ovzc

dXX! ov

aXXa xov

xeyvixr^v

avzov ngoGAVvrjxeov.

ovde ydg ol ngbg v/ndg


vf.ig

acpiAvovfxevoi

vnijy.ooL

nagaXinovteg

xovg

agyovxag

24) [Plut.] epit. 1 6, 2 sq. p. 293 D.

3 dyvv7]Tov
v?.7],

A
Wil

11 lacunam indicauit et suppl. xal

fj

navE'/Jjg

6 fxev d-ebq

20 ovy

r]

vXrj

ego
cf.

v).rji

017 add. a
23
?.vt(c]
).v

21 ixaia
in ras. a
p.

eyaiv

24. 25

Wil ixaiav eyei A wq TiEQieyov ego


ojg

22 wre Otto
nsQLb'yiov

wo A

[Plutarch.] epit.

1,

6,

293 D.

xal ix Tov f/eyad^ovg

'xa/.oq.

ndvrwv yag xwv ofxoyevwv xo negieyov

xaXov

t^wov xal tvgov

nPEZBEIA UEPI XPIZTIANN


'aal

17

denoxa^ S^eganeveiv nag wv


trjg
ryjv

av^ cuv eoivzo^ ytal Ti'XOieVj eni

To 0/iiv6v

Kaiaycoyilg vficuv '/MzaipEiyovoLv,

aXXa

xr^v fxev

aaiXiKriv eOTiav^
332 r riY,ri(j.evriv,

alktog evTvxovveg

ccvif^^

-S^av^d^ovOL v.aXwg
o^rj.
v.al vfielg

vfxg de Tidvra iv noiv ayovot

rij

fxev

ol

aoLkeig eavzolg doxeltE zag xarayioyag aGilcytdg, 6

de y.6o(xog ov% ihg eo^-ihov zov


d-eog eoTiv
(.la

dsov yeyovev ndvza yag


6
y,6o(j.og

avzog avT(^, q)wg angooLTOv, KOOfAog zeleiog, nvevkoyog,


gvd-fxu),

vva/iiig

et

zolvvv

if^ifiisleg

ogyavov

-kl-

votf.ievov

ev

zov

agixodfXEvov

xal

nkiqooovza

zovg

q)d-6yyovg
Ttgoo/ivvco*

y.ccl

zo ovficpwvov
eni

enadovza

(.leXog,

ov zb ogyavov 10
6i

ove ydg

zojv

dyiviozaiv

nagaXiTiovzeg

72 dd-Xod^ezai zovg ynd^agiavagy


i!z,

zag xid-dgag oiecpavovoiv avzajv


zov
-d-eov,

cog 6
zf^)

nidzcov
ov

(prial^

zexvri

d^av(.iaCcov

avzov z6

Y,dXXog

xexvlzrj 7ig6oeL(j.r

eize ovoia y,al oco/na,

wg

ol cctto
zrjg 15

zov JlegcTrdzov,
YAViqoeiog

nagaXinovxeg ngoGKvvelv zov


'/ml

al'zLov

zov w/iiaxog -dsv eni x nxwxd


zq
ciTtad^sl

dod^evrj ozoix^Za
ziiv
Tiad^riziiv
juegri

Y.axanijixo(xev,

alO^egi Y.ax

avzovg
-S-eov

vlr]v ngooofioiovvzsg'

iixe

vvdjueig

zov

zov

y.oo^ov

vosi

zig,

ov zag

dvvaf.iig TtgooLOvzeg

S^eganevoixev,
xtjv vXt^v

akX zov
firi

7[0ir]xriv

avxwv xal

eGTtoxrjv.
-d-sov

ovx alxto

a 20

exei,

ove Ttagalmajv
TvXeov
rj

zov

zd oxotx^7a

^eganevo),
ei

oig lurjev

boov exelevod^i^oav e^sxiv

ydg
zrjg
'^ov

Y.al

xaXd
q)voi.

letv zfj zov Srjixiovgyov zexvrj,

fiagzvgel

de z(^

AXa Xvzd zfj loyq) zovzcp ymI nkdzcov

vkrjg

ydg

ovgavbv,

cprioi, '^ytal y,o(.iov

eTtojvofudxaiiisv, tioXXcjv fuev f.ieze- 25

24) Politic. p. 269

1 xal

eonorag] xal 6ean6 in

ras.

A m. 1
mg. soze
dnaS-st

wv av

(bv

Wil wv wv av

(pevyovoLV

A
a

superscr.

fievw

corr.

13 slte
18

xaxa a p m. rec.
ante

5 daxeiTs] sZ et s in ras. a
in

6 Sso-

rixvrji

ego dsQL

A
l'arjq

7iQoao(A.OLOvvxeq ego

itgooxvvovvrea
inserto

Wil in

sine

bfxoiwq

zw

A 17 aid-egi A quod seruat 19 voeZjJII A

20 ahw in ras. a 22 ri om. A add. m. rec. in mg. vosZ xia a yag A de 24 aQxvQEZ ixagxvQ K 23 dXXa h/ta ego aAA' avxa k. Plato 25 ercwvofxdxa^usv Plato inwvofKxxev A 2 Texte u. Untersuchungen IV, 2.

18
(jXtiy-

A&HyArOPOY
(/Ml) (.UV/MQIOJV TTCtQU TOV TlUTOOg,
(/Ml) oc/naiog'
el

UTUQ OVV
\

i] '/.e'/.OlVCJ-

74

vvivie

o&ev avKii

f.itzaokr^g

a/nolgro Tvyxdvecp

loi. 332

advvaTov.
xiyvr^gj

zolviv ^atfid^cov ibv ovoavor /ml tu ozoixela ti^g


cog
-i/eolg elcug

ov ngoG/.ircu avza
cur

tov in

avzolg

Trjg

hvosiog ),6yov,
TTQoasiTTco

olu

ai'd-owrtovg

dr^uiovQyoig,

nwg zavza
dno?.oyov~

dsoig;
uol id oayjwv
Tiaoeyetv
{dvdy/.r^ s

17. ^/.&xpaod- de

fuvov dy.QieozeQOvg
ovoudziovj
10
7ro(ijr^v

zovg ?.oytOjuovg

vmi
ozl

nsgl zwv

zL vsizegce,
cog

/ml tieql zwv h/ovwv,


elTieiv
l'oie

y^ig /ml
zavza

yeyovaOLV

Xoyii)

/al

vfuslg

d^Loloyczsooi' cog dv iv noLv /al vneo


ovyyLyvoLievoL)'
ffri/til

ndvzag zolg na)MLo'ig


avzcuv /.eyo-

ovv ^Oocpka

/ml "Otur^oov /ml '^Hoioov

eivaL zohg '/al yivr^ vmI ovo\.iaza ovzag zolg vre


fxavoLg dsolg.

/naozioal s /ml 'Hooozog'

'^^Hoiodov ydo

/al

l'''OLn]oov r^?A/Lr^p zezoa/ooLoLOL ezsGL

do/eco TtosovzeQovg i/not

yevld^ai

/al ov

TtheiooL'

ovzol de eloLv ol TioLr^oavzeg d^eo-

yovir^v '^'E)J,r^OL /al zolol dsoloL

zag encow^Lag ovzeg /al


.

zif-Lag

Z6 /ML zeyyag islovzeg /al el'aa avzvjv o qi.irivavzg

ai 6* el-

/6veg iieyoL
20
ziY.T]

(.ir^Tco)

nXaozL/^

'/al
\

ygacpL'/ri

vml dvdgLavzoTroLr^- 76

r^oavy

ove evofXLLovio' ^avgiov de zov ^auLOv /al

Kgdvrcb

ziovog zov ^L'/icoviov /al KXedvd-ovg zov

Kogivd-iov /al /ogrig

KoQivd-lag

yavo/iieviov

/al a/Laygacflag

uev

acged^slor^g

^avgiov %Tinov
zciog SV niva/i
25 ipavzocj

Iv rJii)

negiygdipavzog, ygaq^r/r^g de vrcb

Kgdloi

/.e/.ev/toiiiei'co

o/Lag dvdgbq /al yvvai-/.bg svaXsL-

dnb

de zr^g '/ogrq /ogo7T?Md-L'/r]g [svgedr^] [sgcozi/ag ydg

14) 2, 53

1.
'/.rfifsv,

2 xal a.ddi(\iTio/./.)V /xv;(al fiaxaglcv Ttagu roiyevvrjaavvog [xereidxc'.Q

ovv

rj

y.ey.OLVojvyy/A

ye

'/.al

Cjuarog, oS-ev tuvtoj


oyipaGd^ui

fjLexuo'/.rig

dfxolgoj yiyveod-UL ddivuzop Plato

10 /.yc Ducaeus

vzug hoc loco coli. Otto, post nXeioai (15) habet 15 xexQaxooLezeaL A zexQay.ooioLa ereoi sl /hov ngtovii16. 17, Q^aoyoviriv] yov in ras. a 17 vzeg] Qova Herodoti Codices
/.oyog
in ras. a
19.

A A

13 roig

18 sieu] u add. a

19 ti/mgtiktji

yga(pix?ji

20 dvQLavzonoLrjZiy.riL
tj

corr. a

22 yevo/utvwv ego inr/evo/atvcuv


ev^k-yi

A A

25 xoQ07t/.a&cxrfg ego

y,0Q07ia.).x^ixr,

r,

xogoTikaO^LXT] sigex^tj p

nPE^BEIA nEPI 'PimANS2N

19

Tivog txovoa TieQiaygaxpav aviov /.oi^uo^ievov ev zor/co zr^v oxidvy


eid-^

6 ncLTiiQ i^o&elg a7caQaXla/.Tq) oioq


zy] v

zj]

oOioziqzL (yjQafiov

S eiQyaCezo) dvay/.vipag

icegiygacpriv nriXi^ TiQooaveTikr'iQwoev'

bzvnogtzL xal vvv


'S

ev Kooiv^Ci) OiQazai), zovzoig e 8TiLyv6(.ievoL

JaiaXog Qsofkogog ^f?ug


TiQooe^evQOv,
zfj

avgtavzojcotrizirjv y,al nXaGTi'/,riv

o iniv

dr^

XQovoq oXiyog zooovzog zaig sIxool xal


^Qztfiidog
zo

tcsqI

zd eLcoXa ngayf^iazeia, wg exeiv elneiv zov I/mtov


S^eov,

zeyvLzriv
Trjg

zo

(.liv

yccg

ev

^E(peO((j

zTjg

'/ml

^A^r]vdg {(.idklov de lAd-rjlg'


ovzt
yciQ)

ddrilri

yg

log

ol

futazc-

y.czSQov

zo

drco rijg eXalag zo TtaXaiv

Aal z'^v lO

Ka^t]/navTqv ^'Evoiog elgydoazo (Aad^rjzr^g ^aidXov, 6 de Tlvd^iog

eqyov Qeocuoov ymI Trj?.xleovg


SO

'/.al
i]

6 ^TJlLog xal

r^

^!AQZf.ng

Texzaiov

/.al

i^yyekiwvog

ze^rrj,

e ev ^dfiq)

'^'Hga /al ev
ri

'Ldgyei ^/.liliog xslgeg /.al (Deliov


Lzri (i^)

zd XoLnd SLtoXa
^

^^(pQO~
15

ev

Kvidi^ ezega Qa^izeXovg zexvrjj 6 ev

EmdavqtiJ

l^oxXnjTriog l'qyov

Weilov.

GvveXvxa

(pavai,
el

ovev

avzwv

iccne^svyev zo ^tj

in

dvd-Qtonov yeyovevai.

zoivvv d^eot,

zL ov'A r^oav If dgx^g;


TL e eL

zi e eloLV vecozegoc ziov ttstioctj/ozcv;


-/.al

avzolg nqog zo yevend-ai dvd^Qtonwv


vXiq

zlx^rjg;

yrj

zaza xal Xl^ol /al


18.

/al neQLeoyog zexv^.

20

^EneX zoivvv (paL ztveg el/ovag fxev eivat zavzag, d^eovg


oig al eh/oveg, /al zag Ttgoooovg
erc

82 e ecp
333

ag zavzaig
|

ngooLaOLV

u vmI

zdg d^voiag
f-Lii

e/elvovg dvag)eQG&aL

'/al elg
r]

e/elvovg yi-

veod^aL
d^elv
(

eLvai ze ezegov zqotiov zolg d-eolg

zovzov ngooek-

;faA7rot e d^eoX (paivso&aL evagyelg) /a\ zov zavd-^ ovzcog 25

25)

131

//llaS-8la

'^jj/lod-elo

4 cauendum ne
dd-ril

rj

scribatur

5 I!/xT?ug ego

6 fxiXiawa

9 dSrjkr]

Wil

10 ovx) yccQ] d-o?.oyovvzeg

ego
12

11 ^'Evoloq Otto tvvoa A xo 7ia?Mi6v] temptaui sv dxQono/.et Tj hoc loco aliena 13 TexTalov Otto lExxaiov A ^gtEfiLQ 13. 14 xal ev agyel (sie) A ^ xal ev 'gyei Wesseling 14 xal ELcoXa confiisa et lacunosa, haud pauca intercidisse apparet ex uocabulo quod sequitur kxega, uerba xal xa Xoina ei(o?.a ante avva/.ovxa (pvai posuerim 16 Phidiae nomen huc corruptela translatum 15 ^ addidi esse uidetur 18 al A 19 6al A 22 xavxaiq avxova A Otto xovxoia A 2*

xal

20
i'x^Lv ze/.fiilQia

AOHNArOPGY
nagixovoiv zag
svlcov

idc?Mv evegyelag, cpeqe


dsriGOfiaL de

e^excLawfxev tr^v stiI tolg ovo/uaGi vva/niv avxwv.


vfj,(jjv,

(.ityiGTOL

avTOxgaTOQWv

ngo tov Xoyov


ov yag

aXr^d^fTig

naoef^ioi

XO/Lierq)

xovg loyiOfOvg Gvyyvvaitcc

nQ0'AEi(.iav6v

eleyxeiv
TTjg

TTiv

v\(^

udw)Mj dlX anolvoiuevog Tag Siaolag XoytOfiv ngoaiQeoewg fwv nagexco, ^xoLxe (* av) acp eavTwv y.ccl wg yg vfxlv naTgl zal STiovgavLOv aGiXeiav st,STaC6iv' TtccvTa y.EXslgoJTai avwdsv tt^v aGileiav elXiqcpoGLv ( acpriGt

GiMiog yag ipvyj ^v /f^^t d'eov\


10 ovtojg vl
giGTii)

tb ngoqiqTLxdv nvevfza), 84
)^oy(^ vhf) vooi\uev(p ajLis-

TW

^eo) /ml Tqi

nag avTOv
a>g cpaGiv,

Ttavxa VTtoTeTaATai.
ovY.

ixslvo toIvvv G/iexpctod^e fxoi


r^Gav ol d^eoi,
r^/UEg'

ngo

Tc5v akliv.

8^

ccgxTigj

a)S

ovtcoq

ysyovev avTOjv e'/MGTog

wg

yiyvofxsd^a

v.cd

tovto

nGw

avTolg v(xcpo)veiTai,
15
^

^Oi.irigov (.lev [yd.g'\

MyovTog

'^^^y.Eavov Tf, S^ev yivsoiv, y.al furjTega Tiq&vv,

Ogcphog

de,

og ymI

tcc

6v6{xaTa avziuv ngakog e^rjvgev

/,al Tccg

yeveGeig ie^rjXd^sv /ml oGa e/MGTOLg nlngayTccL elnev

/.al

nsTtl-

GTEVxaL Tiag

avTolg aXrid^iGxegov d^eoXoyelv,

c)

y,ai "Ofxr^gng tcc

20

noXXa yal negX -d-Ecov fiaXLGxa STiExaL, yal avxov yevcGLV avxwv i^ vaxog ovviGxavxog
'^^2/,av6g,

xiiV Ttgcoxrjv

OGJieg yiveGLg navxEGGL xexvKxaL


ycaT

tJv

yccg

vojg dgyj^

avTov Tlg oXoLg, ano de tov vaTog m.


aXkrjV xavgov), lcc fxeGOv de
'/,al

3:

iXvg TcaxeGxrjj ex de eyMxegwv eysvvTJi^rj tcoov dga/.cov ngoGTietpiy.vlav e'xwv y.ecpal'^v

Xeovxog

(^/.al

25 avTCJV d-Eov

ngoGcoTiov, ovofxa ^HQa/lrjg


o

Xgovog.

ovTog o 86
VTtb

'^HgaxXijg eyevvr^Gev vnegfJ-eyad^eg coov^

Gv/iL7i?yiqgovjLievov

iag TOV yeyevvrj/.oxog


ovv

e/.

TiagaxgLrjg eig dvo eggayri.

tb (Aev

yax

'/,ogvq)r^v

avxov

Ovgavbg

ELvaL

exeXlGd^ti,

xb

de

8) Prou. 21, 1

18)

201

= 302
A corr.
a
6 nagiyiv

1 (ptQB] f in ras. a

5 dnodvfxevoa
7

S av

addidi

avzol

14
ins.

^vf(p(x)velTaL

av syoizE Wil ego ^vfXipojveL A

post aaiXsLav ins. slXri(p6aiv

yag deleui

17 post neTiiazsvxaL

aaiXelav i^eid^eiv

avwd^sv

wo itag^ ifv Jtgi xal vlwi TtdvTa'^xexelgcorai 24 xal Xkrjv xavgov add. Zoega

nPE^BEIA UEPl XPI2:TIAN^N


KccTw ivsx^iv F'^' nQorjld^e de Kai ^eog Tig wio/iiaTog.
rfj
(.iLxd^eig

21

Ovqavog i
^'AxQonov,
Kvy,lc~

yevva

d^Tjlelag

^iv

KXwd^to

^cty^eoiv

avQag s ^ F.'Aa%6y%ELqag Kottov Pvyriv Bql(xqojv


tagcGEv, SKTieoslGd^ai avzdv

y.al

Ttag Bgovzrjv xat ^TeQourjV y,al ^.Agyiiv ovg Aal iqocxg Kazezag-

vno xwv naidwv

Trjg agxrjg (nad^wv.

6i6

y^al

ogyiG&tloa

ij

rij xovg

Tixvag syevvrjoev

^'AOtgovg d'
88

Ovgavuovag eyeivaTO norvta Faia,


Tizrivag sniv.kriGLv Tcaleovoiv,

ovg

rj

y-ccl

ovv'/,a TtGaod^iqv (.leyav

Ovgavbv ccGTsgoevia.
negl xovg Kax avTovg d-eovg xe aal 10

19. u4.vTYi agyri yevsGecog

x(^ navxL.

l'/.eivo

xoivvv x,aGTOv yag xwv xad^eolayriiiievcov, cog xr^v


ei

agyriv,

ovEcvai.

yag yeyovaGLv

ovy. ovzeg,
tj

tag ol Tiegl
xi,

avxwv

d-eoloyovvxeg XayovGiv, ovx eIgLv


dtiov,
7]

yag ayevrjxov

Kai bgxlv

ysviqxoVf

y.al

q)d^agx6v sGxiv.

zal ovy, iyco fiiv ovxagj


fj

txigcog e ol cpiXoGocpoL.

xl i6 ov del yevsGiv xe ovy, e%ov,

xi 15

xb yv6f.ivov

f,iiv,

ov Ss ovsTTOxe;
fiiev

negl vor^xov Aal alGd^iqxov

LaXey6f.ievog 6 IlXdxcov xb
90 idaGAeij xb de ovy. oV,
334 u
|

del oV, xb vor^rbv, dyeviqxov eivai

xb aiGd^rj\xbv, [yevrjxov] dgx6f.Levov etvai Aal


loyq)
'Aal ol

Ttavofievov.

xovxtj}
y.al

xii)

dnb

xrjg

^xog

eATivgcDd^^oe-

Gd^aixd ndvxa
laovxog.

naXiv eGeo^ai

cpaOLV,

exigav dgxr]V xov y,6Gfxov 20


f.iev

et de,

xalxoi iggov alxlov yax avxovg ovxog, xov


7]

dgaGxrjglov xal xaxdgxovxogj yad-b


y.al

ngovoia, xov de JiaGXOvxog


[de]

xgenofxevov, yad-bri

vXri,

dvvaxov

eGxivAalTCoovoovfxevov

1
yrj

xxio
a]

bvsx^'sv
ia

ego xdzoj xazsvsx&hv

zig iaojfxazog

Lobeck

[yfji

acu/xazoa

yi]i

Gomperz
4
'/{QOZTjv

azganov A 3 corr. a agyov A


2
11.

6e\

aoafxazoq OKern zgizog rjr] daojfzazog yvvr] A yvvr]v a ze A xozzvv A


9 ovvsxazt zi/xcogijacooLV
t]

zifXT^owoiv

aaad-rjv

otx ov, (pafi8v. exaozov yag z(ov ZEd-eoloyrifjLEvmv cog zrjv aQxijv ov voeZzai Dechair et Maranus infeliciter pro ov voecrai maluit ov 6eT elvac Otto in ceteris Dechairium secutus, zc navzL ixeZvo zoivvv (axsipaad-s) exaozov nav,

12 z(5 TcavzL h'xaazov 6h xcov yeyevvTjfisvcDV, <w? zrjv dgxv'^ sxelvo zoivvv xenzsov Gesner zo nv. zi txeZvo zolvvv,

(zu)v) Z)v zsd^o?.oyr]jLii:vwv ,

wg

ztjv

agxh'^i {yy)ovevaL ego temptaui, de

certa emendatione

desperans

12

ovsivai
^te

ayvvrjzov

14 yevvrjzbv

16 hv]
a, del.

et v in ras.

ov elvai a a
19

13

?/

17 aysvvij-

xov

18 ysvvTjzo/l/

yevvrjzov

Wil

ziSzoag

ego xal

Ol ccTto zfja

23 E del

Gzoo zcoi koycji A 22 xazdgxovzog ego xazagxoevov A Wil {xal ngovoovvza) xal ngovoovfievov ego

22
7il

AOHNArOPGY
xavTov jLulvai zov
ovoraoig,
y.6of.iov

(tog)

yv6f.ivov,

moq

i)

tovtcov

(.levei

ov (fvoei ovicov alJM


oi

yevoineva})';

tl

s rr^g
ctX)^

vXrjg y,gsiTTOtg

&ol

ti]v

Gvoraoiv i^ vazog txovzeg;


(fz

ovxe y.ax

avxovg vdwQ

Tlg niv dgx^j

yag nXtov xal


dsl de xat
tjj

(xovoeLLv tl av ovoTijvai [oznixeicov] vratzo;


vXrj TtyvLTOv
y.ctl

vh]g

rt^

Te%viTr)'
7]

rj

ncjg
;)'

Ixv

yevoizo

zct

ex-

zu7Tcufj.aTa ytogig T?^g vlr^'g

zov zexvizov

ovze nqeovzeQav

Xoyov

ey^Ei

eivai zr^v

vXtjv tov

dsov' zo yag TtoirjZiyv auiov

TTQOKazccgyeiv zcov yiyvofxeviov dvdyxri.


10

20.

Ei

jLiev

ovv

{.leyQi

zov cprjaL yeyovivai zovg d-eovg /ml


r^v

e vazog zr^v Gvozaiv exeiv zo arcl^avov

avzolg

zrig

^0-

loylag, enieeixcog ozl ovev yeviqTov o ov Kai iaXvzov, eni

zd XoiTid dv
fiiev

7i(XQeyev6(xriv

zcov

eyy.Xri(idziov.

ejiel

de zovzo
ozi 92

diazed-elyMOLv

avziov zd ocoi^iaza,

zov

f.isv

^Hgazlea

15

^eog Qd/.wv eXiyzog, zovg de '^E/.azoyxeigag


d-vyazegcc zov ^log, tjv
driiniqzoQog

sljiovzeg, y.al xr^v


/.ai Jrifxrizgog
liiiv
r^

ex zi^g (xrizgbg ^Paag

zov avzijg eTTaidoiTOir^oazo,

ovo

y.azd

cpvoiv
foi.

[elnov] t'xeLv ocpd^aljuovg xal enl zq) /uezcoTKi) ovo xal ngozo\fj.riV

33

yMzd zb bnioi^ev zov zgaxiqXov


ecpeloav avzfj zriv d^iqXrjv,

/t/f^og,

exeiv

de

zai

yjgaza^

20 dto Kcxl zrjv '^Peav (pori&eloav zo zrig

ncadog zegag
(.lev

cpvyelv ov/,
y.OLVCog 94

ev\d^ev fivGzr/Aug
^j

^d^riXa

de 0egoecp6vrj /al Kogtj yJ/Xr^zai, or^


zfj

ccvzri

ovoa

zfj

^d^iqvq

aTto zfjg y.ogr^g X^yo^-ierrj' zovzo de zd ngaxi^evza avzolg en


log ol'ovzat

dygieg

die^slv^lv&aoiv^ Kgovog fxev


y.al

wg

e^ezefiev

zd

25 aldola zov

nazgog

/Mzeggixpev avzbv

anb zov

dgfxazng yat

cug ezey.vo/.zovei

xazanivcov zcov naldwv zovg dgoevag, Zsvg de

OZL zov
6

f.iev

nazegct dijoag yMzezagtdgcoosVy y.ad^d %cu zovg vielg


Tiegl zrjg
ccgytjg eTzoXef-LYiaev y,al

Ovgavog, yal Tvgbg Tizvag

1
del.

(i)q

add.
6

Wil
?}

4 ovze ego ovs


ex
7/

yag ego te

k.

5 ozoi/sIcdv

Wil

corr.

12 yevvrjxov

A
7J6t]

13 7iagsyevduj]V

per

ras. corr.

15 conicio d-soq (xrd Xecov xal)

gaxwv

16

17 scrip-

turam
mg.
ui.

codicis

dedi, conicio

xal

/irifjirizgoq

7TQOG(a}yogev(S-el)ar]g

18 L7tov deleui
rec.

21 icpeiociv] el in ras. a
repetiit

quam coniecturam
origine tangitur

Lobeck,

23 xogai^q yevo/uh'rj p in sed historiola de nominis

akkccg

jid-i'jVT]

28.

24 ccvroig
corr.

fV axgisq

ego hnu-

XQiea avxola

26 xaxaneivwv

TIPE^BEIA riEPI XPI^TIAN^N


OTL TT^v /.itjZeQa '^Peav

23
yc((.iov

anayooEiovoav avzov znv


avzog
'^

idioj/.e,

doa'Kaivr^g * avTr^g yavof-Levr.g /.cd

elg dQay.ovta f.iETaalojv


afUfiiaTL
ef.iiyri

owrjoag avrrjv
ort
Q)onecp6vr]

toj

y.a/.ov/nevfo

HQav.XeuoTi'/.o)
iq

[xov oxrj/iiccTog rrjg fii^swg ovf.io?.ov


Tjj

tov

'Eq/liov

gadog), eid^
xavir^v
avay/.ri

d^vyaiQl

efiiyr]

Laoccjuevog

y.al

iv

:>

dod'AOVTog oyji/naTLy

iqg Ttalg
i]

Jiovvoog avT(^'

ymv

xooovTov elnaiv
06 /Va mGXvoco/iiv

ri xb oevov

XQ'^iOxov Tr^g xoiccvxiqg iGiogiag,

^eovg

eivat xov Koovov, tov Jla^ xijv KoQrjv,


xcov

xovg XoiTTOvg;

ai

iad^loeig
y.al

owfiaxcov;

y.al

xig
d^eov

av dvyevvri- 10

d^Qionog yev.Qif.Levog
d^rjvai
^

iv

S-scooia yeyovcbg

vno

nLOxeioai exivav

\^()Qq:>evg'\

dv de Odvrig
xalxaL fniv
ioisiv,

dl?.riv yevi]v xe/.viooaxo

etvijv

vrivog e
i.

'iSQ^^gj

TtQOOidelv (pneQCudv ^'Eyipav,


\

335 u

r^g

dnb

ygaxog /.aXbv xe ngoacoTtov


(.ilgy]

tjv

xd S XoLTtd

cposQolo gd/.ovxog

15

ai'xsvog s^ d/.gov
ij

avxbv xov (Ddvtjxa

tSaixo,

^ebv bvxa ngwxoyovov (ovxog


[ri

ydg ioxiv 6 ez xov coov jiQoyv^eiQ),


Sgd'KOVTog
J;

ocufia]

]]

ox^jf^icc

tysiv

y.axanod^r^vai
el

xog yevoixo;
98 (dr^^^ov

ydg

/nrjsv

vnb xov ^log, oncog 6 Zevg dievrjVoxaoLv xwv (pavkoxdxcov


\

axcogr^-d^r^glcov

20

ydg

bn

ttoAv diahkooeiv el xcov yr/lvcov y.al

xcov

dnb

xr^g vkrjg dnoAgirof-ievcov

x6 ^slov)^ ovz elolv ^aoi.


/.lev

xl Ss y.al

ngooijiiev

avxolg^ cov y.Trjvwv

ly.r]v

l/f

ij

yevaoLg^ avxol

de d^rjoio/nogcpoi yai voeielg;


21.
eX^i'^'

Kaixoi

Gag/.ot~ig

(.lovov
y.al

ekyov a^xovg
y.al

y.al

ai(.ia 25

[onegf.ia?\^

y.al

nd^rj ogyrjg

e7ii^vi.iiag,

xoxe eai

krigov y.al yiXioxa Xoyovg xovxovg vo(.iltiv'


emd^vf^iia
y.al

ovxa ydg ogyii ovx


ev xco
-d^eoj,

gaBig

ove 7iaido7Toibv

07rgf.ia

eoxwoav xolvvv oagy.oEiElg, dlld y.gixxovg

f.iev d-v/tiov y.al

ogyr^g,

ha

f-ii]

lAd^r^vd /nev Xenrixai

"^

G/.vLojuerrj

z/tl

naxgi^ yXog de 30

30)

23

vovv xenrtjuevog ego vw uel ?.6yaj xtXQ7],uevog 11 lljijivav A exivciv a 18 tJ acSfU del. Wil 'Qifevq deleui 19. 20 dx(OQiGxoq Lobeck 21 no/.l iaXldaGeiv ego vnoLalldooeiv A 22 ai A 26 GTtsg/ua del. Wil 27 yakcuzcc ego ys/.wxoo A
9.

10 dv y.EXQijjLivoa

Wil

24
fiiv

AeH^iAFOPOY
aygiog
f]Qi^\ '^'Hga

a ^&ioQrJTaL
,

'

H(>/;

d'

ovy, e'xae otr^-

d^og %6Xov, a/^X ngoor^vdoL

TtgeLTZovg di IvTnqg
71qI islxog

\v
5 iyd)

710710 L,

Tj

q^llov

avdga iwxofxevov

o(pd-aXf.io~iLV oQcbjuai'
f.iiv

efibv ^ 6Xoq)VQeTaL t^toq*.

oqyij

yao ymI av^gcoTtovg a/iia^elg y.al o/Miovg Xayixi xovg xal Xvtttj er/.ovzag' oxav de 6 '^7iTqQ ccvqwv ze d^ecov
juev

xi odvQT^Tai
IxoIq

top viov
jllol

^r at iyojv, oxe

^(XQ7i7id6va cpD.Tazov avqcov

VTio TlaTQO/.XoLO

MevoiXLaao

a[.ir^vaL

10

dwarf] de ovQO/Lievog rov yuvvvov e^agTcaoai ^aoTtrjwv Jibg vlog^ 6 S* ovo" cp 7iail cc^vvi\
'^

100

rlg ovY.

av xovg

e7il

xolg xoiovxoig (.ivd^otg cpiXod-eovg,

(.iqcX- toi. 33

Xov S aS-eovg,
elg,

xfjg

d/aad^iag '/.axajLieucpOLxo; eaxioGav oaoxoeiiniqe ^AcpQodixr^ V7i6

alXa
'^

fj.ri

xixQwoy.eGd^M

ztiofxit^dovg
^

xo

15

0(jj(j,a

ovxd

/HS

Tveog vlog

v7veQd^v(A.og

JLO(.irir^g

vtio

^'yiqecjg xr^v xpvxriv

^wg
did

sfie

x<^^ov iovxa zJiog d^vydxrjg ^^cpgodixri


atoriKov ^gr^a
, .

aiev axiLiaCei, (piKesL o de

20 Of-if-iaxog
q)aivexai.
'^'Ojiir]g6,

6 sivog ev TioXe/toLg, 6 xgoa -/mkov eaipev vMx Tixdviov xov Jiog, doS^eveoxegog ^lOjHiqdovg
^jualvexo
^

wg oV

^Ldgrig

eyxeOTzaXog

oic67iiqaov

-d-ebg
*"

ov (icLLvexai'
^'u4geg

v de uol ymi /.uatcf>6vov xal go(.Liaicpve


^

xoXoiyovy
'ACLL

^geg,

goxoloiys,
xc

^'^'^yji

'^f>'^

d-ebv

xr^v i-ioiy^iav
'^'^(^

avxov dienet /ml

deo/id
102

25

ig de/ivia dvxe vMxedgad^ov, dfiq)t de deofiol


*^

xsxvrisvxeg eyvvxo Tiolvcpgovog

Tdcpaloroio^

ovde XL

y.ivrjoaL (.LeXeojv iqv.

1)

24

3. 4)

X
31

168. 169 [Plat. rep. 3 p. 388c]

8.

9)

H 433.

[Plat. ibid.]

11)

n
E

522

15)

376
d-

17. 18)

308. 309

434 19) E 858

21)

605

23)

2528)

296-298

1 geL

388 c

oj

apud Homei-um ulgel A ^gv/l/ ?Jy)V A fxoL apud Homerum

^^^

"'^

Plat. rep. 3 p.

9 /uolgat

10 dwaz/l/
14 in zizgw-

dvvciZEL a

13 }eazaif/.(poiTO ego xaTa/us/utpoizo

A
A

oxeoS^cov coiT. a

19 spatium dimidiae lineae in A, suppl. ak?M XLzgwoxei


l4.Qr]

z6 qv xal zov

Wil

23 dir/yeZ

24

discrjL

nPE2:BEIA HEPI XPi:f:TIAN2N

25

ov '/.aradlovOL tov nolvv tovtov aoei] Ir^QOv 7cqi tcov ^ewv;

OvQavbg

ezr^ivaTai,

eixai

Aal

'/MraTagTagovrai,
/.arcc tt^v (.idir^v

Kgovog^

enavioxavTCLi Tndveg, ^zv^ aTco^vrjO/.eL

r/d)y

Kai OvrjTOvg

amovg

si'jivvovGiv

egiooiv

allriliov,

sqwglv
^

av^gconujv
^

^Ivelag, tov vji ^^yxlor]

Te/.e di' ^Aq^godixi],


,

^'Idrig
01)71

ev Aviqf.ioloi d-cc gozio evvrid^elaa


t]

egcoiv^ ov tccloxovolv

yg ^eoi

'/,al

ov% aipSTai avTwv


lar^,

inc^v^ila**.
rjdrj

xaV GaQ/.a ^og Tiara ifeiav oixovof.iiav


ercLd^vf-iiag;
(.i

dovXog ioviv

10

'ov yag ntnoxe

we

d^eag egog ove yvvar/.og

dTf.iov EVI GTri^tGOi 7C6QL7TQ0Xv^lg ea/naGosv

ovd^
836 u

onoT

rigaGa^ir^v ^I^wvlrg aloxoio,


\

ovo" OTS TiEQ Aavaiqg y,al?AGq)iQOV

l^y.QLOiwvrjgy

ovo* OTE

0olvrAog xotgrig tyiIezIeltoIo,


^A%/.(j.i^vrig

15

ovo* bzE nsg ^Ei.iEh-g, oi^

hl

Oi^j],

ovd^ OTE dy\^iriT;gog y.aXXi7il,oyM(.LOLO avaGor^g,


ov^ bis TiEg AriTovg Egi'Kvdiogy ovs gev avTi\g
104 yEvriToq egtiv, cpd^agiog egtiv, ovdev Ix^ov d-Eov.
.

alT^ 'Aal

d-ri-

ZEVovGiv avd-gionoLg
'tJ

20

dcf-iax

id(.i7]Tia, ev olg eilriv iyaj

d^riGoav igaTiEtav alvioai d-Eog


'Aal

nsg wv

ovxoXovGLv
'^sld'iv
d*

ig aiav Trjv^ eovq)6govv ^svw, 25


CO

Aal Tovd* egcijLov oIaov.

OVAOVV

Y,gElTT(x)V

^'AUljTOg TOV d-EOV.

(XaVTL YMl GOCfE

YmI

6.

7)

820. 821

11-18) a 315-317.
24. 25) ibid. 8. 9

319. 321. 323. 325. 327

21. 22) Eurip. Ale. 1. 2

xaxaaXovaL ego xaraccXlovai A uel a 9 lacunam indicaui, suppleas e. g.


1

?)

8 Tcccaxovaiv] ov ex corr. A igwoiv, xal ovxsri d^sol eaovante ovs


ins.

tat

cf. p.

154, 4

11 (iE

e^cja

d(pexd7^mpev

sed punctis circumpositis deleuit


uel 0X6
dg

13 l^iovirja np

igrjLOviTja

18 OTcxe

Homeri Codices 21 dfii^zia A 24 6* ig alav] aicc in ras. a, yaZav Euripides quod nescio an lateat in scriptm-a codicis A ab Aretha
^evcov

falso correcta

26

AOHNArOPOY

TTgoetchg Tolg clXXoiq tcc eoi-ieva, ovv. luavTeiooj tov SQOjivov

Tov cpovov, a).Xa


''/Myco

y.al ey.veirag

avToxsigl zhv cpD.ov

t6 (Doloi d^tiov dipeveg oiua

ip.TCLLov sivaif (.Lavxr/.fi


5

gvov TeyvrJ
AtzoIIxo o Aloyvlog,

wg

tlfsvof-iaviu' '/.a/LSL
*^6

tov

avTog vuvtuv, avTg sv dolvfi Tcagwv, avzbg zdd^ elTztov, avzog sgzlv 6 v.zavtbv
d^
i/itov
.

zhv nalda zhv

22. L^AAc^ zavzcc fiev l'ocog TcXarTq Tcoir^zLy.n]^ q)voiy.og de tlq


10 sTi

avzolg /ml zoiovzog loyog' '"Zeig aqyr^g


"^'Hgri

ojg cprjOLv ^Efxne-

oy,'kr^g,

zs cpSQeoiog
t]

r^S*

i^'idcovsvg
.

Nrjoilg z,
al

a/.Qvoig zsyyet ygoivcoua oozsiov


zj

zoivvv Zeig fxev zh nvg, '^'Hoa e

yi]

y.al

o dr^o l^'icovevg

l(^o

yai zo vcoQ
15 dijg,
ctTch

NrJGzig,

ozoiyela

de zavza, zh tivq zh vcog o

ovSelg avzcxjv S-eogj ovze Zeug ovze "^'Hga ovze ]Ai6covevg'

yag

zrjg
KCil

vlr^g

dta/.gid^eiarig

vno tov

d-eov

r^

zovzcov ov-

zaolg z

yeveoig

^Tivg y.al vcog y.al


y.al
q^iJ.ir^

yala
.

y.al

r^egog rjyziov vipog,

(.lez

zoloiv

20 a ywglg Z7]g cpiXiag


yeofj-eva,
Ticog

ov

vvazat

(.leveiv

vnh zov

vsiy.ovg

avyrj

av

[ovv] eYnoi zig

zavza eivai d-eovg; agyi/.hv

f^i

(p.ia y.aza

zhv ^Euneoy.lea^
ajoze,

dgyoueva zd ovy/glf-iaza^ zh de
y.al zr^v

dgyy/.hv y.vgiov

edv

f.iiav

(avzrivy zov ze agyoh]O0f.Lev

/nevov y.al zov dgyovzog


25 zifiov zr]r v?^r]v zi^v
dyaviqz(j)
y.al

dvvat.iLv

d^wfxev

eavzovg loo-

cpd^agzriv

Aal gevGzr^v xal (lezah^zr^v zqi


d^eco.

didUtj y.al id

navchg Gvucpcovcp Ttoiovvzeg

Zevg

ri

Leovoa ovGia y.aza zovg ^zwizoig, "'Hga 6


el

aiqg, y.al
,

zov

ir

ovouazog

avzh avzj e7rLGvvdn:zoLzo Gvvey.q:covoviuevov

Uo-

3. 4.

11. 12.)

68) Aeschyl. frg. Emped. 34. 35 St.

350,

59

[Plat. rep. 2 p.

383 b]

18. 19) ibid. 78. 80

3 To] TOI

ex xpevdcazi corr.

m.

pr.
t'

9 (pvaixia

13

11 "Hqti rf] eiQTiXai A 21 ovv del. 7j in ras. a

12

tj

A
Wil

ztyyei xQOVvojfxa]

inixovgov

vcofii

A A

23 oIgte Gesner

wa A

avrtjv add.

Gesner

26 dysvvi^wi

UPE^BEIA UEPI
GEicV
c(Qa
ri

'PI2:TIANS2N
o\
f.iev

27

nooig.

aXXqi de ulXwg cpvoioXoyoiOLV

yag

Kpvrj

aQaevo&rjXvv top

^la keyovoiVj
xcci {tivog

oi Si y.aiQOv eig

ev'/.aoiav
a.l,X'

rgenovra lov yqovovy dio


tcov a7ih xi^q

Kqovov ucpvyEv.
ei

enl

f.iev

^zoag eoziv elnelv


atLOv
voj-iiLere^

eva rbv avo)i


r

Tcirco

d^ebv
rj

ayevrjTov

le

v.al

ovy-Agi/iiaTa

elg

Ttjg

vhjg alXay/i, ymI ib Tzveijua zov d^eov 6ia


aixr^g
Lir^

xijg vkrig

xexcQrjyibg

xaza zag TiagaXk^eLg


oco/iia
(.lev

aXXo Kai
xrjg

ccllo ovo^a.

(.lexaXayyaveiv (poae^

xa

vlrig

xov

i^sov

yeviqGexai, cpd^eioof-iiviov i xcov oioiyeUv


dvayyiT] oii.i(p0^aQ7]vaL

-/.axa.

xriv sxttvqiooiv

bfio

xolg

udsoi
cov

xa

ovo/^iaxa,

f.i6vov 10

uevovxog xov 7tvev(.iaxog xov d^eov.

ovv wiiccxov (pd^aqxi]

HO

rj

y.axa xr^v vXr^v TtaQakXccyiq,

xig

av xavxa maxeioai ^eovg;

TZQog de xoig keyovzag xov


yrjv,

(.lev

xr^v

jliev

ov?.Xaf,idvovGav

Kqovov ygbvov^ zriv de '^Peav e/, xov Kqovov '/.al anoxiyixovxov de yevvcovza ymi 15
xo/.irjv

oav^ tvd^ev
337 u

v.al (xy\xT^o
\

navxcov

vof.iiCexai,

'/MxavaXioy.ovxa,

/ml slvaLzr^v f.iev


d^rjXv,

xcov avay/.akov b^aiXiav

Tov ccQQEvog ngbg xb


jLia

xeiivovoav xal y.axadXXovoav GTieg-

sig (.ni]xQav y.al yevvcooav avd^Qcoriov ev eavxo) xrjv eTud^vf-tiav,

o eoziv l^g)QodLxrjj eyovza^ xr]v de (.laviav xov Kqovov xooTnqv

xaiQov (fd-eiQovoav

ef.iipvxcc

Kai aipvya, xa de

deG(.id

yal xov 20

TccQxaQOv XQOvov vnb yaiQwv XQSTTOf-ievov


TiQog xoivvv xovxovg cpafiev
el'xe

y.al dcpavij yivofievov,


(.lexa-

yQovog eozlv 6 Kgovog,


o/.bxog
y,al
r^

dXXet,

etxe yaigog,

xgenexai,

eiiB

rcayog

rj

ovola
d/.Lvr]-

vygd, ovdev avxcov

jiievec'

xb de d^elov

dd-dvaxov yal

xov

7.al

dvaXXoicoxov
-d-eog.

ovxe ccQa 6 Kgovog ovxe xb en


ei

avxio 25

eidioXov

negl de xov Zlioq,


fiiev

uev driQ eoxi ysyovcng ix


d^rjXv '^'Hga (dib y.al

Kgovovy ov xb
ddeX(f)ri

dgoev 6 Zevg, xb di
dXXoLOvxai,
el

y.al yvviq),

de y.aigog,
d-elov.

xgenexar
de (del

oixe di
inT)
xcov 30

(.lexaXXeL

ovxe (-lezarrinzei xb
evoyXelv,

xi

v/liIv

nXeov

Xeyovxa

ol afxeivov

x
X'^g

nag

eycdoxoig

nscpvGLoXoyriyoxcov o^idaxe,

nola negl

(pvGewg evor^Gav oi

5 dyavvijTov

vofilKerccL

dg ego

i'aa

A
Wil

19 rsxvoxzo-

viav
h

Wil

21 ex yevofxsvov corr. a

29 6h eT

v/jv stiI

Wil

et

ego
a

el n corr. vfxZv post evoyleiv add. Otto

30 a^ivov

corr.

31 noXa

Wil ^ ola

neQl

xrjg zuiv d^ecv (pvaecjg

28
ovyyQaxpa(.ivoi
6iii'i/.ovoap
iqg
t]

AGHNArOPOY
negl
r^

Ttjg

l^^rivg
ttiq
r^g

rjv

(fgovrjoiv dice
rjv

ndvrwv
e^
r^

112

qjaLVj

Tregl

loiog

(pioiv

aiwvog,

ndvzeg (fvoav
^OoiQidog
ov

Aal

narxeg

eiolv, XiyovGiv,

negl

To
5

oq)ayvTog
viov
tj

vn
rj

Tvgxjovog

tov

ddeXcpov
fieliq y,al

TiEQi

neX
avc

* *

Qqov tov

loig

tquola

%d

evQOvoa
Tai;

r/oTirjoev eig tacpriv,

jacpri

^^^^ ^^^ ^GiQiccyiii xaXsleldr] zrjg

yccQ (Kai) xoctco

neql %a

vlrjg TQecpo^evoi
ycal tcc

anoninTOvOiv tov Xoyq)


(iioQia

d-eioQritov S-eov,

rd ds OToixela

avTCv ^eonoiovoiv, dXXoTS aXXa ovoiiaxa


[,18V
I

avxolg Tt^ftoi. 3f

10 (.isvoi, Ty]v

TOV OLTOv (jTiOQav ^'OoLQiv (d^ev q)aol [ivOTiAwg


iq

enl

T7J

dvVQeOi twv fxeXwv

tcjv /mqtzwv e7tLXe\x^7]vaL

xfj

114

^'Ioll "^svQiq/.af.iev ovyxaLQOiusv)^

tov di
ttiv

Tr^g

dfunelov xaQnov
Tcal
iq

Jiovvoov

**'/,al I^e^iiXrjv avTr^v


'/.aiioi

finslov
(.lXXov

xegawov

riiv

TOV iqXlov (pXoya.


15

ys

ndvia

-d-eoXoyovOLv ol

Tovg fvd^ovg d-eonoiovvTeg, otz eldTsg ort oig d/iokoyovvzaL

vneq

z^o)'

-d-ewv,

xovg en

avxolg eXlyiovg saiovoiv,

tl

ri

Tavgog ymI o Kvxvog /.al r^ udnjSa nqbg y^v xal degay %v ^ nqog TavTag [iiaqd tov ^Log (-tl^ig jj yr^g xal degog; dXld anoninTOVTeg tov (.leyed-ovg tov d-eov /.al vtieqEvgwTtiq xal 6
20 xvifjaL T(^ Xoyit)

(ov

ydg e%ovOLv ovfxndd-siav


enl
xct

eig

tov ovgdviov
Aal

TOTiov)

ov

dvvdfiievoi,

eidri

Tijg vXrjg ovvTeTrpiaoiv

/.aTaniTiTOvieg Tag
et
Tial

tv otol^sIcov TQondg
rj

-d^eojioiovoiv, Ofxoiov

vavv Tig,

ev

enXevoev,
fj

dvTl

tov

xveQviqTov
f.iri

ayoi.

cog

S ovev nXaov vswg, y,av

ndoiv

?]oy.iqi.ievri,

sxovorjg

25

TOV xveQviqTrjv, ovi tcov otolx^Iwv ocpeXog dLaxytoo/Lirj[ievwv


dlxa
TTJg

Tiagd tov d^eov nqovoiag.

rj

te ydq vavg

yM&

eav-

1 post

1]

add. a a

7]v

Otto xtjv
in ras.

2 (paaiv

ij

a (paoi

TtSQl

TtsXcQov
rj

ez^ ^'QOV Gesner,

sed multo grauior latet corrup-

tela

loio a

IUI gl

>(J

A
inl

7 xal
rfj rj;

om.

avu) xdzct)

yag Wil
((og

Maranus rji A dv x^ ovyxofiid}^ xwv xagniv Wil


8 xov
s et

11 tnl
{<x)q)

dvsvQeoei xwv fxsXwv


dvevQboei

xwv

fxeXiv

xagniv ego 13 lacunam indicauit Wil supplens (pdoxovxeq uel tale quid 14 xalxoiye Gesner xal xi ydg A et A 15 xovq vd-ovq dXXriyoQOvvxeq^il xovq fzvS^ovq (dXXrj7] n corr. yoQOvvxeq xalxa axor/ela) d^Eonoiovvxeq ego 16 ^Xeyxovq ego Xoyova }l 18 xavxaq Gesner xavxa A 19 dnoninxovxea p m. rec. dnoninxovTaa A
(enl

xy

avyxofii)f^ xiv

24 ^

T^f

26

?^

in ras. a

nPESBEIA UEPl XPfZTIAN^N


Trjv

29
drutiLOVQ'/ov

ov

nlevoeltai r za

oiOLxela

xwglg tov

ov

xivrjdifJGezaL.

23.

EXnoLTe
Xoycj)

av ovv Gvvioei rravTag vnegexovisg'


eI
(.iri

tivl

ovv

x(7)

evia tiov eldcoliov ivegysi,

elolv

S-eol ecp

olg IdQvof-ied^a
ccTiivriTotg

xa ayaliuaia;
y.ai}^

ov yccQ eixog zag axpvxovg

ymI 5
zb

sixorag

eatzag loy^eiv xcoglg tov y,ivovvvog.


eS-vT]

fxiv

(JtJ

xaz zonovg /mI nleig Kai


zivsg y.ai av

yiyvto^ai zivag in
ov
fxriv

ovofiazi elStlcv svegyelag ovd^ '^fidg dvztleyo/,iv'


388

ei

n i\cpeXrid^r^av

slvm^d^r^oav ezegot, -ifsovg voov[j.ev


,

zovg

B(p

h'AazBga

svegyiqGavzag
/.al

dlla

y,al

^oyq) vofxiLszs 10

loxvEiv z SLioXa

zlveg o\

ivegyovvzsg STuazevovzeg av6^r]zaKa/ii6v.

twv zolg
jiiellovzL

6v6(,iaoiv,

in azgiig

avay/.a'lov de

(.loi

der/.vveiv

zlveg ol ini zolg

eldcoXoig ivegyovvzeg y.ai

ozL

f.iri

d-eoi, TtgoGxgiqGaad-al zigl

xal zwv
ol

ano

cpiloGoq)Lag (xag-

TvGiv.

ngcozog Galr^g diaigelj


eig

cog

za

i/.eivov dia/.giovvzeg 15

118 fJ.vrjiLiovevovGLv,
(xiv
y.al
f.iev

d^eov eig

alfnovag eig rlgioag.

aXla

d-eov

zbv vovv zov


rjgtoag

'/.6g(a.ov

ayet, aif.iovag de ovGiag voel i^t/tzorg

zag

y,ey^iogiG(.Levag

xpvyag zwv dvd-gionwvy ayad-ovg


Illdzcov de z akXa

zag dyaS-dg, y.a/.ovg de zag (pavXovg.


-/.al

inexcov

avzog

eYg

ze zov dyevrjzov d-eov yal zovg vtt^ zov 20

dyevYjZOv eig
y.al

y-oGfiiov

zov ovgavov yeyovozag^ zovg ze nXavrizag


/.al

zovg dnXavelg dGzegag,

eig dalf.iovag ze(xvei'

negl

wv

daifiovcov

avzbg

aTta^icov

leyecv zolg negl

avzcjv

eigr^yoGiv

ngoGex^LV d^ioi

'^negl de
t]

zwv allwv
yad^
S-etov
^/t'S)

daifiiovcjv elneiv

yal yvio-

vaL zriv yeveGLV fzel^ov


e'fxngoGd^eVy iyyovoig

neiGzeov de zolg eigrj/oGip 25

^ev

ovglv

wg

eq)aGav, Gaq^cog ye
S-ecov

nov

zovg eavzcv ngoyovovg elddzwv

ddvvazov ovv

naiolv

15) Aet. 1, 7, 21 p. 301 D. 8, 2 p. 307 D.

24 p.

30, 8) Plat.

Timae.

p.

40

d. e

14 Tioei A m. pr. not a 15 iccxQLovvTsg ego icciqovvteg xQiovvxs A dxQiovvrsq Otto 21 ayewrixov A 20 aysvvrixov A 25 TCiaxeov A 26 e nov Plato 27 ye amcv Plato kavzwv etiam Clern. strm. 5, 13 p. 697 eloLV Plato sloxcov etiam Clem.
3 ex avavovv corr. a

10 vofxit^STai

corr.

30

A0HNArOPOY
y.ai

anioielv, /.avjceq avev u/.6iiov


ycoGiVf
v6f.i(ij

dvay'/.aicov ccjiodd^LOJv Xi-

(xX?M cog olzela cpaoxovKjJV


TiLOTiVTtov.

nayyiXXuv enoinevovg
izeivovg
y.al
Tq(.uv
rj

zot

OLTCog ovv

'/.ax

yareaig

Tieol TovK-ov 5

tcov d^ECv ey^TVJ

y.al

Xayeo^o).

Fr^g zs

Aal Ov-

M
120
loi. 33

Qavov naleg ^QAeavog ze y,al Ti^^hg eyevviqd^rioavj zovtwv de 06Q\yog Kgovog ze y.al ^Fta y.al oooi ueza zoiziovj ez i Kqovov ze
y.al
.Pc'a^;

Zevg ^'Hga ze
I'tl

y.al

ndvzsg,

ovg louev ndvzag

ddelq)Ouc X6yf.ievovg aviiov

ze zovzcov

dlloig l.yyovovg
s^etTtwv,

do

ovv

zbv dtdiv

voj

y.al

loyco KaxaXaiiiavo/iievov negi-

10 vor^oag

^eov

y.al

zd sjciovfierjyoTa avzq

z6 ovzcog

ov, zd f.iovo(pveg, zd

aya^ov an avzov
y.al sy.elvov evey.ev

a7ioxe6(,ievov,
'^

oneQ eozlv

dXrid^eLaj y.al neql noizr^g ivdf.i(og ** yal

rieql
y.al

zbv Ttdvzojv
sxelvo aXziov

aoiXea ndvia eozlv


Tcdviiov
IT)

ndvza
'^

y.al y.al
y.al

negl devzaqov

y.al

zqLzov
,

devzegov e neql zd
e/.

evzeqa
yijg

zqizov neql zd zqiza

neol ztov

zcov aiod^r^zcov,
7]

ze

ovqavov,

Xeyo(,iev(x)v
r^

yeyovevat uelt^ov

y.ad^

eavzbv

zdXiqd^eg fia^elv evofiioev;

ovz eoziv elnelv.


zovzov

a%)^ inet ddvvcc


enof-ievcov

zov yevvdv
ytyvouevoLg
20 zovg

y.al

dnoAv'iy.eod'ai d-eovg evouioev


y.al
I'zl

zolg

zehtov

atvazojzeoov

(.lezaneloaL

nollovg daavioziog zovg


1]

{.ivd-ovg
y.al

naqaexoinevovg,
einelv
ecpi]

id
zi^g

zavza pieXCov

y,a^

eavzbv yvdJvai

neql

zcov dllcov dai(.i6vcov yeveoewg^ ovze ^ad^elv ovze e^einelv yavvd-

o&ai d-eovg
r^ye{.i(jbv

vvdf.ievog.

y.al

zb

elqr^(.ievov

avz(o 'o

Sri

jueyag 122

ev otqavo) Zeug,

eKavvwv nzr^vbv

ag^ia, nqcozog noqeie-

12-14) Pseudoplat.
Phaedr.
p.

epist. 2 p.

312 c

14. 15) ibid.

23) Plat.

246 e

1.

2 xaineQ

^oqxvg Plato

Hyovoiv Plat. 6. 7 Kqvov

l'afiev

ex elo [isv corr. a

10 i^ELTiwv Gesner i^emsZv

A ytod- in ras. m. pr. Paag Plato 7 ooovg Plato Tiavzag om. Plato 9 va> ego vovv A 12 lacunam indicaui, excidit slqr/xjg uel
4 Xeysod^oD'll
'^

y.al

tale quid et locus Platonicus

ad nqwztjv vvafiiv proprie pertinens

xal

xal wg a

xov p twv

14 EvxbQOv xal tqlzov ego ovo xal xqla

19 {aQ'irig xal) Ttkovg scripserim ezi Otto ro A 22. 23. ovze /btaS^eZv corrupta, ovze fxaiynv (yavvo&ai} ovze i^einsiv {(xrf) yevvod-ai d^sohg
d^sovg

Wil

23 vvdfxevog Gesner dvvakvova

nPE:^BEIA
Tai iazoofiujp navia
-d^ewv
l'XBL

HEPI XPirriAN^N
Tcj}

31

/.al Inijuelov/^ievog,

ds tnexaL oigari

T6 7tal dai/Liovcv

ov/.

enl zov
ovofxa

ario
t(

Kqovov Xeyof.Uvov
tioitittj

^Log'

toxi

yaQ

iv

tovt((J

tcuv o/.iv.

drjXol
39

y.al

avzbg 6 THdtcv (ort}


ty^cov,

erdgcij

orjuavTr/jp 7tqogi\

nelv avTv ovv,

toj

r^f.u6deL 6v6(.LaTi

ov%

(hg

llui

zov

^eov aAA'
zov d-BoVy
^

slg oaq)riviav ,

ocl ^ij

vvazbv

slg

ndviag

(peQiv

VMzd

dvva(.iLV

TiQOOSXQr^oazo,

erciyiaxt^'/OQr^oag

zb

ixeyag

'Lvu

diazeihr^

zov

ougdviov

cc7to

zov

xaf.i^6v,

zov
yrjg

dyavrjzov dfio zov yavrjzor, zov vsazegov


veojzeQOv de KqtjzcZv, ol i^tAleipav avzbv

f.iev
(.iri

otgavod xal
dvaigsd^rivai

vn

10

zov nazQog.

Tl e el ngbg vfig nvia loyov %ALvr^x6zag r] 7con]zcv f.ivrjf.iovViv 7] y,ai ezegag o^ag iSezdCeiv, zooovzov elnelv
24.

IxovTt'
124:

ei y,al

/.lij

noirjzal /ml q^ikdoocpoi eva fiev eivat eneyiol

viJO'AOv

OsoVj 7iQi de zovzcov


ol

uev wg negl

aif-tovcov^ ol i 15

cog Tiegl t'Ar^g,


i]f.ilg

de (og Tiegl

dvd^gwnwv

yavofievcov ecpgovovv,

ovy,

av

el/.oziog e^evrilazoifie^a, iaLgezr/.iu loyco

xal Jiegl

d^eov ymI vkrjg xal negl zrjg


(og

tovtwv avztov oviag

/.eygr^^evoL.

ydg

-d-ebv

(pa^itv
(.lev

/ml

vlbv zov Xoyov avzov

Aal Tivev/na

ciyLOV,

evovf.ieva

v.azd dvvafiiv ** xbv naxega

zov vlbv t 20

Tivev^a, ozL vovg Xoyog oocpia (6) vibg xov jiazgbg Kai

dnoggoLa

wg

cfjg

aTib

nvgbg xb
riegl

Tivivi-ia,

ovziog '/al exegag eivaL vvaavxrjg, /iilav

(j.ig '/axeLXri(X(.ied^a

xr(v

vlr^v eyovoag /al l

12 f^sv xi]v

dvxLd-eoVj ov% oxl dvxLo^ovv xi eoxL zf^ d^ei^

wg

zfj

cpLXla zb vel'/og

/axd xbv E(.Lnedo/Mci


avzov

'/al xfj rifieg^

vvB,

/axa

25

xd cpaLvo^ieva {eneX
(av} zov elvai,
xi^g

'/av ei avd^eixr^/eL xl
xf^

xw ^ew, enavoaxo
-/al Ioxvl

Iv-d-elor^g

xov -dsov vvdusL


\

ovGxaGswg), dkX^ oxc xip xov d-eov dyad-u) o '/axdovuerf/og

2628)

ijiel

ovOTCiOEOjg

transcripsit

Methodius

ap. Epiphan. 64, 20

7 zov d-sov, xaxa vvafiiv 5 li) A lioji a 4 oxi add. Wil ego xciTcc 6vvafj.iv zov d-ebv A 9 dyevvrjzov A 10 de yavvrizov A ^svrjXa14. 15 imyLVjoxwv A corr. a 17 ovx ego ze A p dal A 20 lacunam indicaui, suppleo iaigov/xsva 6h xaza zd^iv zovfie&a A 21 ozi xal A in ras. m. pr. slg 6 s om. A 27 av addidi ex

Epiph.

ex avz) corr.

32
loziv
l'oiiv

A&HNArOPOY
avTOJ
y.al

ovvvTtdgxov
ovtoq,

wo,

XQa
ojq

wfj.cai

ov

cxvev

ov/.
loi

{ovx

w^

fj.eQOvg

aXX

ymt avyyir^v avvnvTog

naQa/.oXovd^rif.iaTog, r^vco^evov v.al ovyy.Eyocoa/uevov cog to) tivql


^avd-L^
5

eivat y.al Tat ai^egi Tivavoj), ivavilov eozl zb negl zi^v

vlrjv e'xov nvaifia,

ysvofievov [usv]

vno zov

-d^sov

/m^o
enl
zfj

(yal)
vXrj
ycxQ

ol
Tcal
ri

XoLTtol V7i

avzov

yeyovaOLv ayy?^OL, ymI

zr^v

Tlg zfjg vlrjg eieoi TzsTiLOzevfxevov wlyr^Giv.

zovzwv

[zLov

ayyeXoyv]

oioTaoig

zto

-S-ec^
ry

iul ngovoia yeyovs zolg 128

VTi

avzov

iaA,6y,0GiLi7jf.iV0ig,

iv

zr^v iuev naviekt/Aj^v y,al ye~


zijv

10 vL/.r^v 6
87t

dsbg (excov) zcov nXojv ngovoiav,


cog

de inl ^.legovg oi

avzolg zaxS^ivzeg ayyeloL.


y.al zi^v

de zal eTtl

twv

avS^gcoTicov

avd-aiQezov

agezr^v y,al zrjv y,ayJav exovzcjv {eTzel ovy.

av ovz
el
fiT]

FZL/Lize

zovg
r^v

ayad-ovg ovz
y.al
ri

iyoXdKeze xovg novriQovg,


y.al
r^

EU

avzolg

y.ay.ia

dgezrl)
ol

[y,al]

ol itiiv

15 Tiovaloi Tiegl

a niozevoviai

vcp

v^cuv,

de anLOzoi evgiol

OKOvzai,
f4.6v

y.al

zb v.aza zovg ayyeXovg iv b/uolq) ya^aozr^y.ev.


rj

yao aXXoi [avd-aigazoL


eq)

yeyovaoiv vtvo zov


ieza^ev 6 S-aog,
/.al zrj

d-eov]
ol de

efiet- 13(

vav

olg avzovg e/iolrjoev y.al


y.al
zfj

evv6

gioav

Trjg

ovoiag vnoozaGEL
avzfj alcSv

dgxfj ovzog zs

20 ^^S vlrig y.al

z&v ev

agxcov xal ezegoi


juiqdev

zb ngwzov xotzo ozegeo)f.La {lozs de


ysLv,

zwv Ttegl rj^ag audgzvgov Xee/.elvot juev

a de zolg ngocpr^zaig

ey.n:eq)OJvr^zaL

lur^vvsLv),

eig e7iid^v(j,iav TtsGovieg Tiagd^ivcov y.al r^Tzovg Gagy.bg evge^evzegy

ovzog de aueArJGag
25 ysvofievog dioly.rjGiv. 4

y.al
ey,

novr^gbg negl zr^v


/nev

zwv neniGzev^evcov
zag Ttagd^evovg exov64, 21 et Phot.

ovv tmv

Tiegl

11)

ivavxiav

cod. 234 p. 293 b

ayyeXoi atfert Methodius ap. Epiphan. 11 25) libere usus est Methodius
1.

c.

5 nev om. Methodius 7 TtemaTSVfiavov xal add. Wil ex Methodio Phot. 7TE7tLGTsv/j.svoi Epiphau. TILGT EvofjLevov A zovTiov [zovTO cod. A]

Photius ZOVTO

Epiphan.

'^

rjv

yeyovsvai Epiphan. Phot.


xrjV fi&v navze).Ly.y]v xalyEviy.rjv 6
y.al

tjv ayyekmv om. Phot. Wil postea addito ex(i>v, "v rj A "vcc 9 iV ^
ri

Epiphanius

&t6g sycov T(v o?.(ov Tigovoiav y xb xvQoq To XQUToq anvTcov avToq dvTjQTrjjuavog Epiphanius Photius 11 s A T] a 13 ex ovts zifiTai et ovte xo/ML,eTai corr. a ut uidetor 14 xal deleui 16 iuxta lineam quae a xa^oT-qxev incipit, in yeyovaaLV desinit,
in

mg. add.

oloi a

17 av&algeTOi
corr. add.

d-aov
pr.

scholiastae deberi agnouit

Wil

20 rwv [alterum] ex

m.

25 ix in

ras.

nPEZBEIA UEPI PirriANSiN


340 u

33
xig sx i^tQovg
(.li^

Twv

Ol y,cc^ov^evoi 8yevvr\\drioav yiyavteg'

ei

EiQrjzaL Tragi tcov


Trjg Aoo/.iixrjg

yiyavTwv Kai nouiTCuq ^oyog,


snovQavloVj

^av(iiaar]Z,

** ocpiag ooov aliqd^Bia md^avot


zrig

iaq)6Qti diaX-

lazTotocv

'/.al

(.dv

ovorig

Tijg

e/ciysiov
5

xat

xcfTof

Tov aQXOVca xrig vlrjg

'^Yo(.iv

ipevdea jioXXa. Xeyuv eTVf.ioiOLV

oj^oTcc

25.

OVIOL TOivvv ol ayyaloi o\ EATieoovTeg tcov otgavcuv, neoi


sxovTsg
/ml
Trjv
'/ml

TOV aega
132

yrjvj

ov'/Jxl

eig

Tct

[i7iQ]ovQavia
ol

tnegxvipaL dvvdfisvoL,

ai tcov

yLyavuov \pv%aL
of-iolag

neql tov
aig 10

'/6o{.Lov eloL TiXaviof-ievoL

aif.ioveg^
ol

y.LvrjOSig ol fisv

tlaov ovoiaGsoiv,
ol

oi

aLjiiovegf

de alg
i'lrjg

exov

67i;Ldif.iLaig,

ayysXoLj

noLov[.ievoL.

de xfjg

ccqxcov,

ojg

eoTiv

e^

avTwv TCOV

yLVOf.ievo)v lelv,

evavvia

toj ayad-u)

tov deot euLTQO-

nevEL xai lolksl.

noXXa/L

fiot

nganiiov

SirjXd^s cpQOVTig,

15

eiTE Tvxcc elxe dal(.io)v

xa goxeia xoaiveiy

nagd
134

x
(.lev

eX7iLa
arc

/.al

Tvagd l/av
"

Tovg

oY/cov

evaTiLTtxovxag

aTccg &v, Tovg e avTvxovvTag ayet.


(eV)

To Tiag

eXnia zat
utiov xig

di/niv ev
i]

ngdxxeiv
xoiavxii

i]

ytaxcog ev

afpaoia 20

TOV Evgi7itd7]P e7ioLi]GVf xivog


'/iqoig,

tv

^cegiyeicov lol-

ev

fj

av
tj

TTtog

ovv Tacf eloogcovxeg


i^'

O^ecuv

yevog

Lvai keyw/iisv

v6(.ioii ;f^tJ/<^a;'

xovxo

'/ai

xov ^AoLOxoxeXit] d7iQov6iqxa ehcelv xd /axcoxegco xov 25


xijg

ovgavov enoir^oevy ym/xoi


jtgovoiag xov &ov

aiiov hi

Yar^g

i^^lv fievovor^g

6) Hesiod. theog.

27

1519) Eur.

frg.

901

23. 24) frg.

adesp. 99

3 suppleaa xal x^g ngoiprixrfc. male in p m. rec. post ao<pla<; add. xu) 8 vTiFg del. Wil d^eoXoyixriQ 16 Qorsia Dechair iotta A
18. 19 locus

insanabilis

20 st add. Gercko
a
2.

dcpaaia

corr.

23 siaoQon'TOG
Texte
u.

A uGOQuJvvua

24 klyoi-iEv

tl

A
3

Untersuchungen IV,

31
yif

ASHyArOPOY
7f

de uvayzijf /.av irtKjj av

f.n^
,

^^*A?y,

qwotoa
z^ig
71 1

TTolav lafia jcialvsi


liU.QOvg 7rQog

oid
,

d"

e.7ii

aXi^S^eiav
|

ou

nQog d^av,

xcQOvot^g

I
fo^- *

Tohg d^iovg

ymI tjv

),oi7icv

y.axu zo

v.olvov oidtdoscg

5 v6f.iov

Xyov TiQOVooiji^vojv.

dkl
/.al

ifiet al djio

Tovvavziov tiv&v-

13(

f.iazog ai/iioviy.al Aivifieig

vml evegyeiai zag azdy.zoig zavzag

tniffoodg /laQSXOVOLV
Aal /.aii tva
y,al /.al

i^dr^

zoig dv^Qionovg dXXov alXwg,


/.al /.oivcdg,

/.azd
zi]g

l'O^vr^,

ueoi/.wg
d^ela
ihr

y.azd zbv zT^g


l'vod^ev
y.ai

vh]g koyov

TTobg zd

vf.i7tai)eiagy

10 t^cdev /.ivoiaai, id
Ol

zovzb ziveg^

o^at ov jur/oai, ivojiitoav


dX)^ dKoyu) zvyr^ ayef.iv

zd^ei Zivi zo
/.cd

ndv zoczo iveozdvai,

o^ai

cpfO0&ai,

ov/ sLozeg ozi zcov

ttbqI

ziiv

zov

Tzavzog y6of.iov Gvozaotv ovdev uza/zov ovdi a7jrif.is7aiLivov, uLX


f'y.aoiov
IT)

avzLv

yeyovog

Xoyo),

dio

ovd^

z\v

('jQio/.ievijv

stt

avzolgytaoaaivovoi zd^iv, o s av&QWTTog y.axd


y.oza
y.al

juev

zov

tistioizi-

avzbg evzd/uog
ey^ovorj

l'yei

/al
zfj

z7^

/azd

Z7)v ylveoLv cpvoei

i-va y.al

xoivov

Xoyov /al

/azd

xi^v jiXaoiv iad^foei


Z8?^si
zijv

ov jiaQttaivovij zov In

avzTj vojliov

/al zio zov iov

Yo( y.al y.oivio f^ifvovzi, y.azd e

zbv Ytor lavzio Xbyov /al

20 zov iTTtyoviog aqyovzog

/al z(ov 7Taoa/.olov^ovvz(ov daif-tovcov


y.al

bvtQyeiav dXXog dXXtog q^tqezai


ti>

/tiuzai, y.oivbv navzeg zbv

avzolg l'yovieg XoyiO(.i6v.


2G.

Kai
uoiv

o\

(.itv

TTeol

zd
,

ei'dojXa
(n

avzovg VX'/ovzeg

oi ai-

uovf.g
2r

o\

7rQoetQriutvoi

yiooozezrj/ozag zu)
oi

avcb ziov

)to6io)v a'i'fiazi y.al

zavzu

7TQiXiyjLiojf.i8yoi'

F zolg 7roXXoig

dof.o/ovzeg &ol y.al zalg al/ooiv eTTOvo/tiaCo^uvoif (og t'aziv tx


zrjg

'/az
f.iv

avzovg lozooiag lvaiy av^ocoTioi yeyovaoiv,

xat 138

zov

aif.iovag aivat zoig STiiazevovzag zoig drofiaoiv 7iiozig

1.

2) Kiiri].. Cyi'l

:532.

::!

2 (fvovaciv olav
7
fjdrj

A xlxxovGa
11

tioIuv Enripides

;">

rdftov ego ro/nwi


21

yid cormpta

/J. /.oywi

corr. a

17 lyovai^f ego
sciipserini

kntyuvai
'',1X1})
7j

A
a

bTif/otot^i a

xoirdy

20 bTir/ovioq con'uitnni 22 uvioTq A 28 rov ego loha

nlanq

/}]

in ras.

nPJJl'IiEIA llblPl

XPITIANSiN
tu aldola,
\

35
o\

341

'i]

fy-doTOV

auTwv

ive^ytia.

01 f.itv a7iOTi/.ivovOL
ij

7CqI

%^v

'^Ptav,
\;/.ai
7}

o\ S
(.ifv

iyxomoiaiv
Iv

fvTef.ivoiotv, 01 71ql xi^v


eat

^.Aqxe^ilv.

Tavgoig cpovEvei Tovg ^6vovg\


ov yctg d^eov

yoQ

Tovg zalg (.layaiQaLg Kai xolg doiQaydXoig aiy.iCojiievovg avTovg


ksysiv
y.al

oa

eYdn]

aifiovciw.

v.ivsiv

hil id

naod

f)

(fvoiv

(hav o
6 da

ai(.iiov

avgl nogovvr] ym/m, tov volv


ojv

l'Xaxfji-

nQ(mov\

^hog xeXelcog dyaO^og


f.iev

diiwg aya^ojtoiog ioziv.


ecp

zov loivvv dXXovg

eivai zovg

bve^youviag^

iTtQiov 8

dvioTaod^ai Tag elzovag, izeivo f.ityiOT0v lexuiJQiov^ Tgcodg xal

ndgiov
140 q(.iag

7]

uiv NeqvXXivov el/.6vag tyei


v.al

o dviiQ

xiov

-/^' JO

zo de lldgiov ^^XuE^dvgov
ayogdg Kai o Taq)og

Ugom-iog' tov L^?.e^dvdgov


r^

tci Eni zijg

y.al

siyior.

0/

f.tv

ouv dXaineg
y.al

Xoi dvdqidvTeg tov

NsqvDJvov

y.6of.iri(.id

sIol drjfiooiov,
y.al

Kai TovToig KOGfislrai 7c6ltg, etg da avTwv

ygr^uaTiCeiv

Idod^ai vooovvxag rofiiCeTai, Kai ^vovol ze l


lig)ovaiv
y.al

avTo Kai nagia- l OTsq)avovGtv xqvO( tov dvgidvTa ol Tgioadelg.


tov rfgcorhog (tovtov
6^

6 S tov

^Xe^avdqov Kai

ovk d-

yvoiT QiipavTa f.avTov slg to jtvq jiegl Trjv ^Olvfiniav), o fur

Kai avTog XeyeTai ygru-iaTiteLv, t( e tov ".AXs^dvQOv


(j/ragi,

v-

elog dgiOTe, yvvai(.iavtg


S^aut.

Kai eogTal cog STitiwnp


llgcoTEtg y.al

uyovxai ^volac 20 TiozEgov ovv 6 NegvXXlvog Kai o


y](.ioTXtig

lAXe^avgog eliv
zrig vXTjg
7]

ol

TavTa evsgyovvzsg

Tiegl

zd

dydXf.iaza
Ti

ovOTaoig; dXX" ^ /uiv vX7j y^aXy.og ioTiv^ 8 %Zx6g vvazaL yaO^ avzov or jHza7ioL7]Gai jidXtv alg
7}
,

U2

{-zagov xr^f-ia t^aziv,


\

142 6z(i) ^'.A/iaoig; o de

zov 7roovLTcz7]ga o Tiagd tio '^Hgo- 25 NgvXXlvog Kai 6 ngwzEvg Kai 6 lAXi^av(og
\

dgog TL nXaov Tolg vooovoiv; d ydg


f.vi'igyeL

7]

eIkcov XiyEzai vvv 8vgy7v,

y.al

Uovzog Kai vooovvzog NgvXXivov,

6. 7) frg.

adesp. 455

19. 20)

39

25. 26)

Herod.

2,

172

sv

1X8V

yag a
620

2.

8 syaoTtrovGiv

6^

"QXEfiLV
16

obscura

3 xal

^avovg deleui
schol, Soph. Antig.
Fvj in

5 XysivaifxvMv grauiter corrupta

oxav
11 Ilgm-

Tfrotq]

ras.

(favoroir coU. Wil, ante


1!

A 15 airto Wil avza A ni^iiialfiifovaiv A 10


10 vegvX'/.ivov
iM
tVl

oAoaa
to in

XQ^ow post artzw corr. A zwi a

ISfQvllh'oq] VE in ras.

p al

28

tvt](iyfi

Maraniis n[(^,yt7

36
27.
77'

AeH\ArOPOY
oiv
;

fTQioia

/.liv

ai zr^g ipixijg

aloyoi /mI haltu.


f.isv

fiiaTweiQ TTSol

t/i'?

o^ag yAV7]0ig alkoi


fxaXiOTO. rov

alla udcoXa

U7C0 tilg
jfdox^i
5

t'Ai^g

il/^ovoif ICC 6 aiialg


ipi'xri

avanlazTovOLv vmI
vkr/.ov

TivoiOLv,

f^

TOVTO

ngoolaoiaa xal
v.al

hiiovy'AQctd^eioa TTvei/tiaTog,

ov

ngog za oigdvia

zov tovy.cxd-oXi-

zwv

TTOirizrjv

dXld
f(5g

/mzco

nQog za eniysia leTiovoa,

Y.wg elnslv,
yiyvo(J.tvr^.
'/.Lvrjoeig

(.lovov

ai/.ia

/mI oagB, ov/Jtl nvevfxa /Md^agov


zi^g xpvxrjg

al oiv

dloyoi avzai ymI Ivakf-iazcudeig dneigog loytov


de zov

elo)loLiavlg d7tozr/.zovoi cpaviaoiag*


il'i'X'^ij

ozav s dnaXi]
iggcofieviov,

10 Kai evdycoyog

arrj-KOog fxev v.ai

dd^ewQTizog de zov dkrj^og,

aneQtvor^zog

nazQog

y.al

nonjzov

ziov olcov, 8van:ooq>QayLG7jzaL xpevelg

negl avzr^g o^ag^


y.al

Ol Tceql TTiV vlrjV alfioisg,

/Jyvoi nsgl zag /.vloag

zo zwv

Isgeiwv alfxa ovzeg, anazriXol t avd-gczrwv, 7tgoo?M6vzeg zag


15

ipevdo^ovg zavzag xcov noXlcuv


avzolg
tag

ztjg xpvxijg yivriosig,


\

cpavraoiag
14^

djib zcov eliolcov y.al

dyaXudzcov imazevovzeg
,

avzcuv zolg vor^iuaoiv Eigeiv nagexovotv


log

y.al
7]

ooa

/.ad^

avzriv,

dd^dvazog ovoa, loyiy.wg y.iveizai


]]

ipvxrj

TigojiirivvovGa
zrjv

zd

^l.Xovza

d^egansvovaa zd eveozr^/.oza,

zovxiov

o^av

20 y.agnovvzai o\ aifAOvsg.
28.

yivay/.alov

iGcog

y.azd

zd

ngosigr^f-ilva

Tzegl

ziov

oi'Of.idzcv

6).lya eItceIv.
zf^

^Hgoozog ^sv ovv yal ^Xl^avgog o


\

xov (IhXinTTov iv
iT/J

ngog
ev

zrjv /tirjzeQa 87tiGzo?Sj


y.al

{e^dzEgoi i ev

foi. 3

"^Hliovnolei

y.al

l\liiJ.(pii

Qi\aig elg "koyovg zolg


ixeiviop dvd^gionovg avcov

25 *igVGiv dqnxd^ai keyovzaC) cpaol

nag

zovg yevsG&aL
}]Gav,
I

(lad^Eiv.

^Hgodozog'

'rjrj

zwv

ai

sl/.oveg
d^ecov dt 140

zoiovzovg dneei/.vvGdv ocpaag [avxovg] iovzag,


dni]).Xay(.Levovg.

no.ov

zo de

ngozegov zwv avgwv zoizojv

^eovg elvai zovg ev jilyvTTZCp dgxovzag, oixeovzag dfia zolg 30 dvd^g(7T0iGu>y xal zovziov del eva zov ygazeovza eivai' vozegov de avzrjg aGi/.evGai 'Qgov zov ^OGigeiug nalda, zov l^nAlfova

7 sijcnv
18.

Wil

elg

yyv

12 va7toa(fgayiasTai

24 ^///y/ 22 o add. a 19 /} (]jis) A 29 o/x^oviag Herodoti cod. Koiuanus couQ deleui TrdvTUQ Herodoti Codices 30 vararov Herodotus ovxeovTuq A et Herodoti codd. deteriores 20 filr post///. add. a

per ras. corr. p 27 uv-

nPE^BEIA TIEUI XPIi;TrANS2N


"E}.}.rivb(Ji

37
lv(p(va

ovofidCovoiv'

tovtov

y.at(X7iav(Javia

aai-

Xelaai vaxaiov

Alyvmov. "OiQig
oc re

e ioii z/covvoog /.az 'Ek/.al

Xda yliooav.
Jiovvoov
y.(xl

ouv aXJ.oi

lel^evraiog (L^nokliov o
tic;

^'loidog) (iainlelg

ulyvirtov 7iaQa de toviwv

'^'EXhjvag r^Xi^e
ycal ^'loiog]

%a ovoficaa zwv ^eiov.


avzog
'

[^^7i6XXwv o z/iovvoov
di y.aV.AQtt(.nv

[[godozog'

'l^7c6Xhova

Jiovvoov
amol.o{i

'/Ml

"liog Xeyovoiv eivai 7caldag, ytr^Tw e XQOcpov

y.ai)

ocoieigav

yevtifO^ai.
7i?j

ovg
^lev

ovv avd^giojiovg

yL-

yopoiag jvQokovg aoiXtag io^ovy


jieQi

ayvoia
ctqxi^g

zrig aXrjO^ovg

To Ofuov evoteiag^
i'^yor,

ny

dt xagiii
(tiev

xrjc,*

d-tovg oiiov 10

tcug yvvai^iv avziov

*iofg

vvv y.a^agovg ovg zovg

egoevag

7.al

zovg jtiooxovg oi 7iavig u^iyv7izioi ^vovoi, zag de


|

148 O^tjleiag ov 0(piv t^eozi veiVj

dXXa igai

eloi zrjg

loiog'

(zo

ydg

zrjg

^loiog) ayalfia sov yvvaiy.7Jiov ovxsgwv loziv, xazi^v


^

O^aiitg

o\ "ElXrjveg

lovv ygacpovoiv
i]

ziveg

av (.laXXov

15

lavza nioievifeiev Xtyovztg


3*3 r

oi

vmzu dia6oyj(v yerovg naig


lazoglav
\

7iaQd nazgogj log

zi]v \egioovvi]v, y.ai ziiv

diaex6f.ievoi;
eh/.og

ov ydg zoig oef-ivonoiovvzag L^ayogovg zd ei'idXa

avO^gw-

novg avzovg
7iegl ziv

yevtoiycti ^ftisoO^ai.

zoivvv '^Hgoozog tXeyav

^6iv (og negl dvd-gcTiwv \azogeiv ^lyvnzlovg, y.aizoi 20

Xiyovzi
r]y.ovov,

[zi7j

^Hgodzin]
el(.u

'^zd

fitv vvv (}ela

zmv
log

d(p}]yriiLidzcoVj
t]

oia

ovy,

7cg6d^v^og
[/in)]

nqyuo^aij
niozeveiv

e^o)

zd ovofiaza
Eei'

avzeiv (.wvva
87161

ildxioza

f.iv^07ioi(i>

de lAXe^avdgog

y.ai '^Eg/tirjg

6 Tgiof^ieyiozog B7iiyaXov(.Levog

p. 36, 26-3) Herod. 11-15) Herod. 2, 41

2,

144

4) cf.

Herod.
2,

2,

50

%-S) Herod.

2,

156

2123) Herod.

1.

2 aaiXeva

corr.

3.

4 ^AnoXXuyvIaioQ huc transtuli.

deleui lin.

4 aaiXelq ego acfi).sv<y A 6 o avxoq ^godotoa 5. 6 8 ccvroiaL xal aajTSigccv Herodotus avxoa tjqoSovoo leyei a ovv avd-go'movq ego oigavlova A 9 aavrolo giav A
(ha 6

aiXTja

A
a

11 fxhv vvv
yvvaix'^iov]

A
jJ

13.

14 xo

"laiog
19

suppleui ex Herodoto,
xi

riia add.
fjihv

et o in ras. a

xoiwv Wil
(bv

fxhv

xi

20 xalxoi Wil xal A s^w 22 s^tjyslaO^ai Herodotus


oi'v a

21 xc 'H()o6xcp deleui
i}

fzhv

vvv

Herodotus e^

23 fxovvov

Herodotus

ixi}

deleui

38
ovvcL7ix(jv

AH?iAr()VnY
th Yinv autolg ytvog vml cXoi
(.ivQini, 'Iva ^ir^ /.aO^

tviaiov xazaHyoifiiy

ove

?.6yog

an

/MTCi\keineT(XL
y.al

aotXeig 150

ovzag auzovg
r/lovoiv
5
fiiir

jUi)

vvof.uod^ai

O^eovg,
oi

oii

^iv avd^QWTtoi,

/mI

^lyvmiiov
oeXi]VYiv

koyuzaToi, oi ^eovg Xeyovteg

ai&eQa
ojQog
avTcov

yi^v

iJXlov

xovg

allovg

avt}Qi7iovg
drjloi de
/.at

^vrjTovg

pafiiCovoiv y.al leoa zovg racpovg avicov


ev
TO)

yMlL47iokl6na^^i^f-iara
zf}

IIsql

d^ewv.
'^iv

HooSorog de
e BoviQt
f.ioi.

(pr^i

fnvoiT^Qia'

noXei

(hg

avdyovat
dri

^'loi xi^v

loQxrjV,

tigriiai tiqotbqov

zvTtTovzai yao

juez

10 zi^v ^voir^v

navzeg /Mi Tioca,


dd^vazoi
el Ss

/^ivgideg y.dgza 7ioXXcd dvd^Qco(.lol

niov
f-l

zov de zvnzovzai tqotiov, ov


y.al
,

ooiov eoziv Xeyeiv


zai

i}Oij

zvnzovzai
'^

zd

7idd^ri
"^

eaziv

avziv fiivGzrjQia, olv&qojtioi.

6 avzog

Hooozog'

elol di /mi

a\ zacpai zov ovx ooiov Tioiov^ai


15

eni zoiovzii) 7CQuyuazi e^a-

yogeveiv zd ovofia, ev ^di ev zo) lego) zijg L^OTjvairig^ n7iiod^tv

zov

vr^ov,

Tiavzog zrjg

lAd^r^vairjg

ix6f.ievov

zoiyov.
(y.ai

lifivrj

6*

eoziv eyojLievri liO^ivr^ y.QTjTtldi


/.v'/ckip,

y.yo(Jf.irjiLievri

egyaofievr^} ev
rj

f-ieyed-og, cog ifiol do/.eei,

oor^ Tiao
'

ev Ji\Xii)

zgoyoei-

foi. 3

dijg

yMlsouertj.

ev de

zfj Xifivrj

zavzrj

zd

dEiy.i]Xa ziov Tiad^etv 15'^

20 avzov vvyzog (jioiovoi t) xaXeovGi fnvozrjoia

Alyvnzioi
y.al

kcci

ov jLiovov o zarfog zou ^Oioidog dtly.vvzai, d/J.d


^

zaQiyeia'

enedv orpioiv

/.o/iiio^t]

vexgog, dei/.vvaoi zoloi y.oiiloaoi 7iaQa'


zf^

der/fiiaza

ve/.gojv

Bv^iva

yoaq^fj

^ef^iif.irif.ieva'

'Aal

z^v

fiev

orcovdaiozdzrjV

avzeav (paolv elvai zov ovy ooiov


.

Tioiovftai

25 owof-ia enl zoioczo) Tigdyuazi ovo/LidCeiv


7) frg.

12
2,

811)
86

Herocl. 2, Ol

1320) Herod.

2,

170

2225) Herod.

1 l'iov

ego didiov

7 Tcud^rnxaxa

Otto

i.iaS-rj,u(xza

7i6).i

ii

dvdywoL
TtQtjy/iaTi

a,

ut uidetur ex dvayvco correctum


13 o

9 ntv

yuQ Herodoti
14 noiev/xai a

codd. deteriorr.

A wo

61 in ras.

m.

pr.

15 ovvofxa a

10 Ttavxoo rija

Tiavzoa zov Tfja Hero-

doti codd.

Athenagoras

Herodotus scripsit ni- lo rot ante Xl^jlvij pauca omisit r' Herodotus 17 xal iQyaofxivi] addidi ex Herod, evA hv Herodoti codd. 18 iyaS^oa u 20 tioiovgl xa addidi 1*J iy.riXa A ex Herodoto 21 xuQiyia A xd gr/eia a 22 STtedv A t (alterum) in ras. a 24 Ttoiev/uai a 25 ovvo(jia Herodoti codd. optimi xo ovvofjta deteriorr. illic scribendum xovvoijlu

IJPEIHIJIA IIEPI XnilTlANSiN


29.

31)

^AAa
"^

'/,aV EXXriviov o\ jibqI noiriaiv

/.al

lOtoQiav oofpnl

negi

fiv

Hga/.leovg

'^(JXezXiog,
irjv iiv

ovs

d^scov
'

oniv

r^deoat*

ovde TgccjisCav

Ol fiageOrizep

tneixa i nerpve xal aviov,


elxoTwg dt dvdrpag
5

"Jrpnov.

TOiOLTog wv

elyiOTCog (.lev i/iiaivEio,


7iQi

nvQccv

yMT6/MV0V

avTov.

di ^yio/.hrinLov 'Hoioog fiav

^narriQ avgcuv xe ^eiov re

Xcooar,
l'/iTave

an

OvXv(.i7iov de aloiv il>ol6eviL y.egavvvt


'

Arixidr^v ^oio} oiv d^ifiov ogiriov

Illvagog de

10

*AAa yJgdei Aal oocpia dedeiai.


154

txQa^te y.ay,eivov ayavogi ftiod^u) xgvoog tv xtgol (pavtig.

Xegl

aga Kgovivjv glipag


aXd^iov de

dt

df.iq:olv

d/tuivoav otegviv

YMd^eilEv
lo/Jojg,
ij

zegawg
/.al

eveO'Ki]ipe /tiogov.

I5

tnivvv d^eol riav,

ovxe

avd^go)7iiviog iigbg

xgioov ti^ov

\6

yigvoej de^uofia
f.ir]Tr]g

/AHiotov gorolgy
e'xsi,

(wg) ovT
ov naldeg

^qdovdg TOidade

[dvenideeg
^vijO'xov

ydg
7]

/.ai

/.gelxTov

eni^vfilag lo
y.ai
{.le

d^eiov)

ovte dne- 20

dvd^gwnoL yeyovoteg
eXdxxovg.

novijgol dt df^ia^lav iqoav


Ttol^Xd Xeyeiv
ol^, r]

xal
44 r ^^

%grif.idxijv

xi (de dei)
r^

Kdiogog
16\

Uolvdevxovg
X^^9
'^^^

fiivrif^iovevovxa

l^jn(pidgec,

tag

elnelv

yq)j

Tigonjv
/.al

avd^gioTioi
\lvib
(.lexd

e^ dvd^gojncov ysyovoieg d-eoi


xrjv

vof.ii^ovxaiy

onoxe

(.laviav

/.al

xd enl x^g 25

fiiavlag ndd^rj d^ehv

do^aLovai ysyovevat

3.

-i)

(f

28. 2U

iJ)

Hesiod. frg. 109


frg.

1115) Find. Pyth.

;j,

54.

55. 57.

58

1820) Eur.

324,

13

2 tjgaxltvo
9
fl'oio)

7.

8 it

ii^ttov

xt yojoaz' Dechair

6"

in

t'/vjoax'

Wil

(fi).ov

11 xegti

12 ayav ogia&oji IG
r}

14 xddvd-QOjni-

d-sltv Pindarus

15 evboxifuptv Pindarus

in ras. a

vwg Wil avTOiG


Euripides

avzol a

17 de^iafza

18 log om.

A
A

rolag

22 de el addidi tl olim insertum

23 dficpiaQeojo

40
^

AeUNAroPOY
7i6v%oi^ 7rlc(niig

Aal Tov 7iaida a virig


'

u^evuodtav tiuovv^tov
loG

osfivbg TlaXaif-iiJv vavTikoig yiex^^rjaeiai


tl

30.
5
^fcot

yao
i]

y.al cog

ujcotitvgtoi xal d^aooivyelg do^av to^ov elvc

-/.ai

-d^vyaTrjQ tijg

JeQxeiovg
d^aog

I^efniQaiiiigy

layvog

yvvri y.al
y.al

fitiairpovog,

eo^e ^vQia

ymI

zr^v

^6qxti

tag

neQiOTSQccg Aal rrv ^ef^i/Qa/mv oiovot ^vqol (t6 yccQ advvazovj


elg 7tEQiTEQav

furealev
f.dv

r^

yvviq'
ccQyJj

ftvd-og Tiaqa KTriala)^ xl

^av(.iaTOV
10

Tovg

hil

vmI

ziQavvii vno
[liieliivTqxal

tcuv

-/.ax

atrovg

/.Xri^r^vai

&ovg

^ivkla

d'

avxrjg y.al

nXdicov)'
'Sri

Toxe
drj

Sri

ey-axT] yeveri f-iegoTEwr

avd^Qohnov,

s^ ov
y,al

y.axaxXvGf-idg S7il jtQOxsQOvg yivux


y.al

avgag,

aalXevoE Koovog

Tizav

laTraxog ts,

15

ratrjg ihAva q>iQLOxa xal


avd'QL7iot

Ovqavov ovg iy.dleooav


ovrofiia divxeg,

Falav xe yal Ovqavov

ovvexa
xoig
6" B7Z

ol 7iQioTiOxoi l'oav fiegoTttov avd^QWTCiov

t7il xeyj^tj, 158


xi/^iijg

lyvL, cog

'

Hgaylea
r]

y.al

UsQOta, xoig
cpoo),

'

cvg udtoTiXriTnov ;

oig (xev ovv

[avTol] ol aQx6(.ievoi
ol
f,iv

/tu-

20 xeldooav

t^

avxol ol ccQXOVxsg,

ol di y.al

alol

/UTelxov xov ovofiaxog (yal 'yivxivovg cpilavd^Q0)7iia xcov Ifiexegcv 7iQoyvo)v Tigog xovg v7i'iqy.6ovg exvxe
ol de fXET
vof.iiLo0^cci.

d^eog)'

avxovg daoavioxcog TiageSe^avio.


oj

^KgiJTsg del xpaloxar ytal ydg xdcpov,


25

dva, elo

Kg'^xeg sxexxnjvavxo' ov

S"

ov d^dveg
\

7iiGX6iwvj Kalli/iiaxSf xalg yovalg xov /tibg dnioxelg


xdffot

auxov

xo)
7tri~

foi

34

yal vofilCcv BTHoyLaotiv xdXrj^eg yal xoig dyvoovOL

1) frg. adesp. p.

100

3) frg. adesp.

101

8) frg. 5

11) Plat. Phaedr.

244b

1217)

Sibyllin. 3,

108113

24. 25) Callim.

hymn.

in lou. 8. 9

4 Pseudoluc. de dea Syr. 14 scribendum xal 6ia rr/v /IfgxEXt rovQ (/ig xa.1 rag ne12 xal QiaxtQaq 6ia rrjv Sffilgccfiiv aiovoi ^vqoi 7 of-fir/Qa/iv A
6.

7 xal

iaSvgoi confusa

et lacunosa

cl.

Diodor.

2,

zote

6t]

Sibyllina

Ssxatrji yevefji

gavov ovg Maranus ovgavova


Sibyllina

19

?}

15 Ov14 aailevo A a 17 7tQO(pi:Qiozoi IxaXtoaev A 21 <piXav&Q)Tcia A corr. a avzol deleui

corr.

UPKZhEIA
Qvooeig rov Tsd^vrixoTcc
v/iOfiinv/jOxrj

tu: PI

\PllTfAN2y
'

41

/V

fiiv

ib avzQov Mnijg, tbv Peag

TOKOVj

av de

zr^v

oooov
aiiog
y.al

l'Srjg,

i/iiOAorg
^eug.

rot
7i

led^vrjxozij

ouy,

eldtog ort {.lovng

CLyh>r(iog

yaq miiaxoL
TiEQL

6i V7io zcov
'/Mi

noXXiov
i]

noirirwv leyofievoi

(.ivO^oi

Twv ^6iuv
ix)v

negiooTj
Inyoi),
rj

TiEl

avioig evaeeia (ov yao


yaveaeig, oi tow-

iloh

xpevdelg

ni

el alrjd^eJg ai

IGO leg, ai (.iiaKfOviai,

ca /.lonai, ai ixiofiatj oi sgauvoiy ot/ci


/.al

Holvy navodf-ieroi elvai, hrtl


zolg
(.lev

iytvovTO

ovy.

ovxeg,

zig yctQ

Tciozeveiv Xoyog, zoHg de dniozelv, hil zo Gt^ivozeQov

neol avTtv ztov noiziziov lozogrixozwv; ov yccQ av t


f.iioiyi\occv O^eol
zec

ovg evo- 10

oe/nvo7coitjoavzag zi]v vmz avvovg lOzoQiav, ovzoi

ndO-rj y,az
'iig
l^iev

aiziov eipevoavzo.

ouv

ovy.

eajiiev

dd^eot

^eov dyovzeg zbv

noirjTr^v
zrjv

zove zov navzbg xal zbv nag* avzov Xbyov, yazct dwa^iiv
efiriv,

el

yal

fii]

ngbg d^iav,

eXii\Xeyyzai.

31. ezi de y.al ZQorpdg 15

yal fii^eig loyorioLOvoiv di^eovg yad^ V*^^' ^''" ^^ f-noelv vofil^OLv fiezd Xyov yal olo^ievoL zo) elzzeo^at tj zvjg evozdoewg

dna^eiv

iqfLtdg

zov

lov

7]

Tiiygolg

yal djraQaLzriZovg

zfj

ztov

aiziiv v7iQoXfj zolg

dgxovzag nagaoyevaGeiVj

7caiCovzeg ozt dnod-tv Ticog ed^og


162 ziva
45 r

ngbg eiozag yal ovy hp rn-itov liiovov yazd


7igoo7To}.ef.ieiv zr^v

20

^eiov vofiov yal Koyov 7ragri\yolov^rjy


zfj
\

yaylav

dgezf^.

ovico yal Tlvd^aygag

(.lev

djna zgiayoGioig

ezaigoig y.azeq)leyri Tivgi, '^HgdyXeLZog de ya\ Jrif^ioygtzog, 6


jiiiv zr^g

EcpeoUov 7i6Xewg iqlavvazo, 6 de


fiefxtjvevai,

zr^g

^dr^gizcov eTiiya-

zr]yogovf.ivog

yal ^coygdzovg ^A-d^rjvaloi

d^dvazov 25

y.azeypwoav.

did zr^v

zwv
z(^

dll^ log iyelvoc ovdev %eigovg alg dgezrjg Xoyov 7ioXXiov do^av^ 0^6* r^fuv ovdev eTiiayozel Tigbg
i]

ogi^ozrjza iov

Tiagd zlvcov dygizog ?Ma(prjf.iia'


Tilr^v
(.lev

evdo^ovf.iev

ydg nagd

S^eff).

dlld yal
di

Tigbg

zavza aTiavzy^ooj zd
oida a7iohe- 30
y

eyyli'jf.iaza.

vf.uv

ovv yal

cov el'giqya ev

Xoyi\odai e/tiavzov.
6 log

ovveoei ydg Tidvzag v7ieg(pgovovvzeg

oig

wg ^gbg

Gzdd^f.iiqv

zbv d^ebv yavovl^ezai OTViog dvvTiai-

1
rec.

avzgov p

eorr.

avrXov

A
A

3 ayevvT^zoa

A
A

6.

7 egcurea

igcvTsa

12 xaz^

Wil ra

16 a x)^aoia

corr.

p m. 23 ezai-

goig

Wil hzigoia

30 vtv Stephanus vfisla

12

A(iH^Al'on^)y
y.al

iiog

aitniXfjTiiog
|ilr^^

c/motou

iqf.uv

aV avzio ytvoiio, Yoie

touTovg

ilg
tl

evroiav jinxe
(.lev

xov

oaxizaTov

e/i,6voo/Lievovg
1(34

afiiaQiijuaTog.

yuQ

eva zov
evr^v

evravifa liiov iiooeo^at


octQ/.l

i7i7ceiOf.it^a, /.av
5
]]

vnomevtiv

dovlevovTag

/mI aif.iaxi

y.eooig

rj

ini^v/iilag ildiTovg yevojtuvovg u/nagTelv


oig Xa).ovt.iev,
ol'a/.iVy

inel de

b(peoTi]yJvaL fiev oig ivvoovjuev^

(oTg noioi^iev)

/Ml vi'Axio

y.al liieO^'

r^itiegav
xf^

xov i^eov
i^futuv

Ttdvza de

cpujg

avTov ovxa /ml xd ev


xov evxavO^a
10 djiieivova

yMQiq

oov,
ezeqov

7i67iioi.ied^a (de)

dna/JMyevxeg ioi
d/JAveig

iov

iojGaoO^ai
^

(T^)

naod xov ev^ae


/mI ovv ^eo)
eywf.uv,

/mI ercovQdviovy ova eniyeLOv


/.al

idv

iitxd d^eov

diiad^elg xiiv iptyjiv ovx


7ivevf.ia fuevtujiievj
r]

i
fol

log aaQ/.eg /.dv

akL

log

ovgdvLov

avy\yiaxcc7ii7ixovxg xolg ?^ot7io'ig yeigova /.cd

dtd 7tvQ6g (ov ydg


'iva

xal

r^f-idg

(jjg

Tigoaxa

i]

VTiouvyiaj jidgeoyov y.al

dnol.oi-

15 (.ud^a
ei/.og

xal
i]f.idg

acpaviod^eir^txev,
ed^tXo/.a/.elv

enlaoav 6

d-eog),

errl

xoinoig ovv.

ov^

avxovg xm ueydlqt nagaidovai

y.o?MoO"riaouevovg i/.aoxrj.
32.

Toig uev ovv daviiaxbv ovev Koyouoielv


xojv

itegl i^iiiov

d
JO

Tiegl

ocpexegcov

Xeyovoi
ygr^v

d-ecuv
d^

{y.al

(ydg)
ei

xd

Tid^r^
eji
l(3fj

avTvjv ei/.vvovoi jLivoxrgia'

avxovg,

deivbv xo
rj

uelag

y.al

aiacpgcjg julywod^ai y.givetv eLu/.kov,


,

xov Jia

lufuori/.erai

ev.

^iz\xgog

f-iev

^Peag d^vyaxgog de Kogrjg Tienaii^

do7ioLr,f.ievov, yvvar/.l e i?]

lia de).(ffi ygojftevov,

xov xovxwv
y.al

Tioirjx^r
25 Inoir^oev
e/ulyr^,

Ogcpea, oxi

y.al

dvooLov VTteg xov Qveoxr^v


ydg oviog
y.al
xr^

(iiagov

xov A'ia'

y.al
-ife?.a)v

^vyaxgl y.axd

xg7jOf.i6v
rifiiETg

aoi/.evoai

[Qieoxr^g] e/.di/.i^d^rivai)-

de

xooovxov (xov negl xdg

iil^eig

d^didcpogoi tlvac djcexofievy tug

dvog

Tiaga

Wil

probabiliter,

possis

efciam

scribere

ivavzior

ytvoLXo p ytvoLZt A addidi 7 oida /nhv

4 LTitTitiafitd^a ego TisTttlaiS^a

6 olq noiovfitv

TttTielafitS^a 61

Wil

Ttf-Titlafit&u

A A

ntTttioixti^a

xal Gcsner xal

TttntLOfjLtS^a

Dechair
12

9 ^ addidi
/.lvoj/utv
ddt^.cp/}
s

10 7ia()a

ego

?/

Aaxa
udd.

A
Wil

eav ego

wo dv A

ego iivnvf/tv

19

yu(^t
rj

23 yvvaixl db zy Idln 26 aoi?.vaai d^e/.wv

yi corr. a

ego yvvaixi aaiXeva iS^ekojv

diadt/.(p7]

in

Oiiazijg
(a(poQOi

deleuit Dechair

27 zov ntQt zag /ulgeig add.

Wil

ddidifOQOi d

IIPK^HKIA
lirji leiv i](.uv

111:1*1

\nilTIAM2N
'0

43
(iXb7Uv\ fprjoi,

JiQog eni^vjniav i^elvai.

yao

^yvvalyca JiQog xb 87iii}v(.n^oaL (xvxi^g

ijdrj (.itf.iOixavy.tv

iv

t/)

y.aqdia

amov\

olg ovv

jiirjdiv

nXtov e^toziv
cfcog

oqclv

\]

ecp

a l'nlaotv zovg
/.al

offO^alfiolg 6 ^tog^
168 riStiog f.ioiXia,
t(p

i](.uv

aviovg tlvai,

olg lo ltlv
ficXQ^g
o

tvtqa rcov o\(p0^aXf.UV yeyovoicov,


7icdg

tvvoiag

av ovzot aniozr^d^eiev oiocpQOvtlv ov yaQ 7iQog dvdQwni'KOvg v6f.iovg o Xyog rifiuv, ovg av tig
'QLx^rioof.itvoig,

yEv6f.isvog 7cov7jo6g Aal

?m^oi

{iv dgxf] ^^ vf-Civ [dtTtoxr^g] d^eo-

dia/.TOv elvat tov


346 r ri(uv

yad^

^if^f^ag

loyov

S7iiOT0i(.irjv)j
\

a%K eOTiv
y.ai

v6f.iog

**

1]

diAaioovvrig (.utqov hiolr^oev


/.al

avxoig
fniv

zovg 10
y,ai

7iiXag tx^iv.

dia tovto

/.ad^

t)lLy.iav

jovg

viovg

O^vyaTtQag vooi(.itv, rovg de dtXcpovg txofiev


Toiig 7iQoerf/,6oi
fiiofitv.

y.al

ddtXq)ag /ml

%i]v tiov 7[aTeQC0V y.al firiiigiov Tif.ii]v a7iovty.al

ovg ovv ddeXcpovg xal ddelq'dg


rifiiv

%d XoL7id tov yevovg


y.al

roovfitv ov6f.iaTa, 7CqI 710II0V

dvvgioza

aia(pd^0Qa 15

avTiV

Tct

oco/naza

(.levatv,

7tdliv ^(.v Ityovzog tov


y.aTacpih'iGrj
,

Xoyov sav
y.ai

170 Tig id

TOVTO x dv\TaQ0v

otl riQtGtv avToj


(pilifi(.ia

tTiLfptQOVTog **

ovTO)g ovv d/.QLwoaG&aL t6


cog, ii

(.laXXov

S To TiQOG/.vvrjiiia elj
d^tli],

tiov (ilkqov

t7]

diavola 7iaQad^o).io20

eco 'tifig

T'fjg

alwviov Ti^tvTog
"Caiiig

^(ofig.

33.

^Ehtida ovv

alwviov
'^^^^

l'xovTtg, tcov iv tovto) Tvt


^^'X'fjs rjeiov,

iu) yaTacpQOvovfiitv fnixQ^


f.i6vrjv

''^^^

^^S

yvvar/.a

eyaOTog

iif-udv yjv

riydytTO
TavTijv

y.aTo.
(.lixQ^

Tovg v(p y^icov T^tif.it^^v


TiaLOTTOLrJGaai^ai.

vovg v6f,iovg
log

vo(.iitiv

y.al

ydg 6 ytCDgyog y.aTaaXcov

tig yr^v to. G7ieQf.iaTa afurjTov 7[qI' 25

172 (levsL ov/, e7iiG7reiQtoVj xal

7]f.uv i.ieTQ0v

STTC^vfiiag
y.al

t)

TtaioTioua,

tvQoig
y.ag
Tfi)

av 7io?^lovg

tcov

TiaQ

rj^uv

dvQag /al yvval-

xaTayriQaG/ovTag
^(0.
el

dydfiovg HtcIl tov jiiallov GvviotG^ai

de TO iv 7[aQ&vla /al iv vvovxia fitlvai (.laXlov

13) Matth.

5,

28

10. 11) cf.

Matth.

7.

12

indicaui

10 lacanam rov nctQ* avxov loyov ivto?.7j 18 lacunam indicaui ux^tcoaccad-at] ai in ras. m. pr A 20 '<^(orja add. a 23 ovrjv Wil ,ubv A

8 V in ras. a temptaui
,

ex aQ/Jj corr. a

dtnoxi^q cleleui

d-sov eanxriq xal

rj

44
jiaQioitjOt
ttJiLtyeiy
i([

AH^AVOPUY
O^tnij

10 dt

/titXQig

evvotag /mi k7iL^v(.ilag ehd^eiv


7io?^v

cor

zag tvvoiag
ov

fpevyof.itv,
(.ie}^tzjj

ngoieoav t tqya

/raQaitovfieO^a.

yaq {tv)

Aoycov AX^ tjcidtl^ei xal

di6cco/M?Ja tQyiv xa
5
icp^ tvi

i^/LitTSQa
\

**

ij

oiog iig tilxl^ri fieveiv

yj
foi>

ydft(j)'

6 ycto avTSQog
zrjv

tv7i(}t7irig

loa

nor/ela.

'og yccQ

av dnohmr],

(fiqol,

yvvcxl'/.a

avzov vmI
iqg

ycc(.n]ot^

allriv, f.ioi-

yzai, ovze diioXveiv Enizgencv


ovze hiiyaf.ieLV.
y.og^

enavot zig
z'7^g

zr)v

naQ^^eviav
i

6 yccQ mcoozsQCuv luuzov

nQOzioag yvvaieog eva avqa

/ML

ei zeOi^rjy.ev,

iioiyog iozLv 7iciQay.ty.aXv^i(.iivogy 7iaoa~ 174


ccgyi]

10

alvdw

ftiv zi]v

ytloa zov d^eov, ozl iv

t7i).aotv y.al jLiiav yvvaiy.a^ Xviov de zr^v occQKa TiQog ocxq/m


ziiv Vvciv

xar

nqbg
Ol
zrjg

(j.l^iv

zov yevovg xotvioviav,

34.

^?J.

zoiqvzoi {xai zl av eiTioifii zd djioQQr^za;)

a/.ovojiiev

zd

nagoi^aiag

^r)

7i6qvyi

zi^v

otocpQovd

o\

ydq

176

15

dyoodv ozrjoavzeg 7iOQveiag


(levoi zolg veoig 7cdoi]g

v.ai

y.azayojydg d^eof-iovg Tienoit]'


iiovrjg
y.al
f.i7je

cdoyqdg

zcov

dgoevwv

fpeio^ievoi

aooeveg ev dooeoi zd eivd ytazegyatof-ievoi^ ootjv

aefLivoiega y.ai eveieozega ocoiiiazaj Tiaviouog

avzd

glCorzeg^

aziuovvzeg
20 enl yrjg zd

/.al

zb Tioir^zov zov d^eov /.aXdv {ov ydg avzonoir^iov


y.al

xZAog, alld vrio yeigog


[e]

yrc^irjg 7[ef.iTi6fievov

zov ^eov), ovzoi

d avvioaoiv avzolg xal zovg ocpezegovg

leyovOL O^eovg,
zeg,

Iti

avziov

wg

oe/iivd

Aal zujv d^eojv d^ia avypvvo\ f.ioixol

zavza

rif.ig

Xoidogovvzai, y.a/Atovieg
oi

yal jcaide-

gaozai zovg eivovyovg xal fj.ovoyd/iovgj


25 zag
{y.al

Urjv iyvtov 'Cwv-

ydg ovzoi y.azanivoioi zov


y.al

i/iiTieodvza,

e?Mvvovzeg 6

loyvgozegog zov doO^eveozegov,


avd^gwTitztv^ zo

zovzo eozi GaQX(7jv d7izeo&ai


ovg
v(.ieig

y.eifievcov v6/iicoVj

y.al

o\ v^-iezegoi

57) Matth.
opp. 277

19, 9

1012) Matth.

19,

4-6

24)

cf.

Hesiod.

2 ^f yyo^f v] vy in ras.
iiidicaui

A
7

3 tV add.

Wil
11.

neXexrj

4 lacunam

5 nor/j-iai
[xoLVOJvlav ^

A
xazd

TXvae

Wil

12 conieci r^v oagxoc

TiQog

oagxa

zy]v evcoiv TiQoq filciv

tot yhovq [xotvioviav]


19 7toit]r6v
rj/uZv corr.

13 AA' ol a dXXov
V7i6 0^80 V

xal r/Wil ozi


22

Wil
25

21 de deleui
p.

A ut uidetur aJ rt a a|m ego avzcc A 23 ex


Wil

m.

pr.

45, 3 parenthesin agnouit

nPESBEIA HEPl XPI2TIANiN


347 r

45

jTQoyovot TKQog

noav

8i'/,aio\ovvriv

s^sraoavieg iO^T^xaTSy Traga

TOVTOvg avS-QCTiovg idCsod-ai,


178 ne(X7zo(.itvovg

(ug (.ir^de

zovg vq) vf^wv xazadixaig) oig


fnij

riyefxovag
(.iri

xcov

i&vwv i^aQxslp raig


y.a/.cog

ove Ttatofitvoig

naqex^Lv lavtovg ovi


anagy.el

axovovoiv
{toxi

etXoyeTv I'^sgtlv'
y.aioovvrj

ov yccQ

I/mlov

sivac

de i-

loa looig djiuleiv), dll^ dyaO^olg Aal dv^r/.dy.oig elvai


35. xlg (av) ovv

ngoyenai.
r^(.ig

ev q)oovcdv eitcol roiovTovg ovrag

dvdQOcpovovg eivat; ov ydg tozi ndoaodai ygacov dvO^gw/.iTj

7iLyiv
/.levoi,

ngoxegov anoy.xslvaol xiva.


(.ilv

xo Ttgoiegov oiv ipevdo-

** xo SIX6Q0V, /MV

xig avxovg tQrjxai el

Hoga/MOiv
tag

10

a leyovoiVj ousig eoxtv ovxwg dnr^gvd^Qiaoiiiavog


lbiv.

elnelv

y.alxoL yal dov?.oi eloiv riauv^ xolg

f.iev

y,al

nlsioig xo7g

S ilaxxovg, ovg ovxeoxt Xad^slv


Tj^ucv

dkXd

y,al

xovxcov nvEig /.ad^

xd xriXiyavxa ovi

yaxeif,>evoaxo.

ovg ydg Yoaoiv ov6*


xovxtov xig dv 15
17

lsiv

ydv
1]

r/caltog

(fovevojtisvov
r]

ifioiiievovxagj

/MxeiTtOL
180 anovrig

dvgncpoviav
i'

dv^gconooglav ; xig oix


\

xiov

nagi

xdg

onKiov dyioviag

yai id d^rjgiwv yal fidkioxa


Tijiielg

xdg
[xo]

vff

vfiwv dyoiiifvag Ijei;

dX)^

7rXiqolov eivat xo ielv

(fovevo^uvov

xov djinyxelvai

vo/.iiCovxg,

dnrjyogvGaf.iv
'iva (xri

xdg xoiavxag

d^eag.

mog ovv

ol

f.iride

ogcovxeg

eavxolg 20
yal
o't

ayog xai fniaofia

7Tgooxgnl.iaifid^a,

q)Oveveiv wd/iied^a;
Tcai

xdg xolg dulod^giioig xQfo^evag dvdgoq)ovaiv xe


vffl^ELv xvg e^auhjoecog
347
xc[i

loyov

^eo) cpa^isv, y.axd noiov (aV) dv-

goq^ovoluev loyov;
yAixd

ov ydg

xov avxov

vof-iiCeiv
\

[|WfV]

yal xo
dsai^ 25

yaoxgog ^luov eivai yal did xovzo avxov

f^isXetv xco
(.itj

yal (xdy rcagelriXvd^oxa eig xov iov cpoveveiv, yal


liiiv

s^xidevai

xo yevvTqd^Ev, log

xwv eyxi&avxcov xe/.voyxovovvxwv, ndkiv e

4. 5)

Luc.

G, 29.

28

A dvS^ganiovq Wil avxovG A ex ///uyiav ovv ego av A ovv a 9 ex noxzfh'aoei corr. a ro ex corr. add. m. pr. A 10 laciinara indicaui, siippleas e. g. xaztXiy/ovoi (liv suspectum ex SLgrfTai corr. a 13 ex Of<T corr. a 14 za] z in ms. a
2 xovTOva a zovzoia
corr.

16 dvQOipoviav p dvgocpavlav

A
23.

1(3.

17 ovyionovTiq corrupta, temptaui

ovx dxazua^x^zov
zov a z6
fi8v

ajtovjjv tifqI
ridf/j/

20

24 fxhv del. Wil

18 ex //^awv corr. a 19 zo deleui 24 r dy(Sgo(poi'oTf/8v ego dr^iJinfvV' 25 fzsi//Xtiv A 2G z add. Wil

40
10 iQacfbv avuiQUV*
Looiy
3().

AeHNArOPOY
a/./C
tii[.uv

/idvza uravxaxov ov

o/lioiol

y.ul

doi'Aavovveg
Tig
ccv

Tfo

/.6y(o

y.ul

y.azajiiaQTVQOvvcg
[S7il\

aviov.

ovv uvaoiuiv nerciOTevACg

otJf.iuoiv avccoit]-

oo/iievoig
T)

favTov

na(jaoxoi

xdcpov;

ov

yaQ

xwv

avzidv

Aal

dvaii\osd^ai

r^(.i(jJv

7r7[LoSaL xa oio/nuza /ml soOieiv avza cog


'/ml

ovz dvaozriGusva,

ajrowGsiv

f^iiv

vof.ilCeiv zriv y'^v


/.iri

zovg

llovg ve/.govg^ ovg a zig avzog ey/MZ^O^aipev avioi,


z^loeod^ai.

arrcti-

zovvavTiov
i^

(.lev

ovv
rj

slxog

zovg uiv

ilitjze

koyov

v(pt^iv zov evzavd^a


10 elvai olof-itvovg,
/.al oioi'

novr^gov

ygrjGzov iov
zo)

fn'ize

avdozaaiv
zi^v xpiyt^v 1^2

owanoki^vaS^ai s

GwuazL Aal

ivu7roolvrvo^uL

Xoyi'Cof.itvovg, jiiiqevog

av dirooytodai
T<ii d^aojy

zoli-ii'if^iazog'

zovg di ^yjtv dve^ezaozov loead^ai ^caqd


de
y,al

ovyy,okaoi\aod^aL

zo inovQyr^oav

O(of.ia

zalg d)^6yoig
ty^ei

oof^ialgz^g y.n'yjig /.al STtid^v/niaig 7i7TSiOfivovg, ovslg Xoyog


IT)

ovdt Tjv Qayvzdzojv zi auaozeiv.

el

de zo) ^rJQog viokvg doyel


Oid(.ia

zo aTiev ymI diaXvd^ev xal dcpaviodfv

ovozi^vai ndXiv,

VM/Iag

i-iev

ova av er/ozwg do^av dnocpegoi^ieO^a i zovg ov


eviqSelag'
oig yctQ
ajiazwjiiev f-avzovg koyoig

TTLGzevovzagy d},X
ui/.oviiev oveva'

ozl

lUvzol ov

/ad^

^]fiag

(xovov

dvaGzuj'

20 oezai

zd

Gi'jf-iaza^
\

alkd /mI

v.aza 7ToXXovg zcuv (fiXoGocpcov, ttejiitj

oleoyov hil zov

TraqovTog dei/vvetv, iia


^i

e^ayiovlovg zolg 7iqo-

foi

/eiLievoig e7TiGdyiv do/jdf.iev "koyovg^


ziov '/al zijg

tisqI vorjzcuv
r]

/al aiGi^r^-

zovnov ovGzaGtwg leyovzeg


zd,

ozi

7rQGvzeQa za

aoiofxaza zvjv Gcof-idzcov /al


2;')

vor^zd

TTooayei

zwv

aiG^r^zo)r

/av 7rQ(ozoig
\.uv
LfoVy

7Toi7ft7rz(fAv

zolg

alodrizolg,

ovvLGzaf.itviV

1/

z(ov

aGiof-idzcov

/azd

zr^v

eTTiGvvd^eGiv ziov voriziov GcofidalGOr^zcv)'

e/ e z(v

vorjztov

(z(ov

ov ydQ /tokvei /azd


zifi

zov TTvO^ayogav /al zov UKazcova yevof-uvrjg


0(f.iaziv
;jQ

iaAvGewg

zutv

e^ (v

zi^v

aQyi^v GvveGZTj, a7c6 ztov avziov

avzd /al
*

/rdXiv GiGZi^vai.
37.

L4ll^

dva/ELGd^co

(.lev

7iqI

zrjg

avaGzdGecog Idyog.

xa xa(ia)Q'rvQovvi}q ccvrov ego ov xaQzeaavzov XEG p ovx a^yovTto n man. alt. 3 ^7ri fiel. Wil 7
2 ov
7.

A
fir/

ancazfiih'/OfOii^ai

fxh'
al(l.

fit'jzs

iiolgo fiev

fit)

a,

ov xqcctoTvego fiTjTe A 12 rola dl-

ras.

a
f/^'

27 rcur ulihjTOJv ltTru siuc


yi^;

Siitl'nMus

IN't.riis

20 post ovjfidiujv

acltl.

rn Wil

nPE2:HEIA IIEPI XPIZTIAN^N


184 vf.iig
df:,

47
y^jr^atol

o)

navTa

tv

71c(l

cfvoei

/.ai

iiaidela

alu

(.ifXQLOi
(.iv

vmI (fildvO()(07r-OL Kai


Ey/.Xii](.iaxa^

Tijg aoi?.(ilag cc^ioLj

iaXekif^itito

Tcc

S7ciix6cL oiL y.al Oeooeelg y.ai enisittjV aoiXr/.riv

Y,eig

Aal rag ifw^ccg y.sxolaof^ievoi,

xecpaM^v sjci7}

vevoare.
jcEQi
/iiiv

rlveg yg xal r/.aioTeQOt lov dbovzai Tvyaiv


Tijg osQxijg t-^?

otziveg

vfUTtQag

tvx6(.ied^a %va jralg (.dv jraoa

jraxQog /.x to dLy.ciunaxov iadtXfloO^s x^v aoiXeiav, avhjv


dt:
'/.al

inldooiv
lafidvjj;

/.al

7]

aQyj)
{)'

v(.nov,

jrdvxwv

vTioy^i^QK^^i^'

yiyvorjQef^iov

(.leviovj

xovzo

txi

vmI JTQog
dt:

7]i^i(ov,

onojg

Aal

7]ovxiov

iov didyoi^iev , avxol

7idvxa ca Aexflsioutva 10

yTQOd^V/iUOg VTTTjQEXOll^ier.

10)

Tiniotlh

2,

5 vovjai Tvyi^Tv] rat r in nis

:i

7}

snbsfrr,

'ASHNATOPOY

UUt:i'Bb:lA a

TOY AYTOY HEPI ANA2TA2EQS


NEKP.QN
llavii doy^iaxi xal Xoyo) tfjg ev Tovxoig aXri&alag
E^of-itvii) ]8(

nagacfvezai
i>

zi

ipevdog'

Traacfverai
iq

ovv.

s^ vjco/.eif.Uviqg

TLvog

ccQxijS

'/.axa

(pvoiv oQ(Xioi.isvov

rrjg y.ax

avzo ontq sozlv


OTiogav
stzl

6'jiaOTOv alziagj

uXX^

vnb

xiov zriv '/,d^eoinov

diad
188

cpd^ooa TTJg

alrjd^eiag

TTif.ir]y,6TCov
s/.

onovdaL^ofXLvov.

toito

tozLp evqeiv ttqcotov (niv


zioLv Oxo?M'/,6zwv
1<^'

'/,al

ZTJg

zwv naXai zeug tteol zovzwv cpgovixeivwv nqog zs zovg eavzcov ttqsozQEcpoixlvtov zagaxrjg.

Gvzegovg ymI zovg ofioxQOvovg yevofxevrig diacpoQg, ovx rJKLOza


de i^ avzrjg zijg
zajv

zv

sv

f.i6Gq}

ovdev yaq
ov
zriv

dlrj^cv

oi

zoiovzoi

xazeXiTtov

dov/.ocpavzrjzov,

ovOLav zov d^Eov, ov


zoig
1.0

zr^v yviOiVj

ov z^v svtoysiav, ov z zovy.al

icps^rjg

y.ad^

siqiliov

enofisva
o\

zov

zrjg

evseiag

r^i-uv

vnoyoacpovza Xoyov
yivwanovoiv
zijv 7Tqi
j

aX}!

(.dv navzrj
oi

yml xad^ana^ anoi vrqog zo okovv

zovzwv
o\
oif^iai

dlrid^siaVy
y.al

avzolg icxCQf'Cpovaiv
EULzriEvovoiv.

tceql

zojv e/LKpavcov dnoqeiv

odev
ziov

eIv zolg tteql


zijg

zavza novovf-iEvoig

loycv

izzc7jv,

uev vhe
(.iev

dXrjd^Eiugf

zwv i

vieql zijg

20 aXr^S^Eiag' y.al ztov

vtieq z'^g uXr^d^Eiag


zcov

nqog zovg dniozovvdkrj^Eiag 7rQog

zag

71

zovg df.i(pidllovzag,

de tieqI zrJg

zovg Evyvco^ovovvzag xal ^ez^ Evvolag EXo/itEvovg zr^v dh'id^Eiav.

UV

EVExEv

XQzi

zovg

tieqI

zovTtov

i^Eza^ELV

id^slovzag

zijv

E/MOzozE
25 (.lEZQElV

7Too/.Ei(.iEvriv

yQELCiv

axoTTslv

/.al zctvzrj

zovg Xoyovg
JlQOg zo EOV
fol.

Z7JV ZE

[riEQi

ZOlKOV] zd^lV

(.lEiyaQ\(.l0CEiV

TifjujTov fihv in ras. ni. ]n\

A
21
//]

1)

post luviiv erasa sunt, xul

r//c,'

txilv)v TiQov

Tora

tmrwv A

xai

Wil

25 ne^l tovtojv de\eu\

nEPI ANASTASEns NEKPnN


/Ml
jiu)

49
agy^riv
X((JQccg-

ro)

0/.6LV

(elv)

zrjv

avtrjv

navioxe q)vldxTeLv

df-ulelv Tou 7iQoarf/.ovTog zofi


190
(,5g

zrig eniaHoirig exdoTC

yg ngbg dnosi^iv xal Ty]v g)voiy,rjV a/olov&lavy tcccvzoT TiQWTooTazovGiv Ol TieQi (xvxig Xoyoi Tcov vnig avzi'ig,
liisv

tag

e ngog

z6 XQeitodtOTeQOVy dveoTga/njueviog 01 vtceq auTTJg

TcZv

nsQL

avzrjg,
zfj
yfj

ovze yag ystogyog vvaiz

av ngoGr^xovTwg

/.azadlleiv

xd negf-iaza,
evalvai xi
f.u]

f.iri

Ttgoe^elojv zu zrjg dygiag

vXrig 7,ai (xd) xolg Kaxaallo(.ivoig rifiegoig


vojiisva,

aueg^aiv Ivfxaiq)agjiia7,wv
xo)

ovxe

laxgbg

xcuv

vyieivjv

eoiiisvqf d^egcLTteiag aifj.axL,


7^

xiiv

ivovGav KaKiccv ngo/,a^7]gag 10


/iu]v

xriv

eniggeovoctv enioxcov

ovze

6 zriv dlrjd^eiav didd-

0/.SIV

i&elcop negi

zrig

dlridslag liyiov Tteioai vvaix


zfj

dv xiva
acpogcv-

xpevdoo^iag xivog vnoiKOvgovorig


xolg loyoig dvziozazovor^g.

xtov d/.ovovxwv diavola xai

dib

ngogxo xgeiwdexegov

xeg yial

i^f-ieUg

ngoxdooof.iv eo^^ oie xovg vneg xrjg d/.rjd-slag 15


zijg dliqd^SLag' y.azd

Xoyovg zcov negi


Gai
Tcal

zov avzov e zgonov noir^-

vvv enl zcov zijg dvaGzdGeiog Xoycov otz dxgelov cpai-

vezai GKonovGi z6 eov.


jLiev

Kai ydg ev zovzoig evgiGytofxev zovg


e d/iicpidklovxag xat
l'Grjg

dniGzovvzag ndvzrj, xivdg


dfiogovvzag'
zo
e

xwv ye
af.i(pt-

xdg
192

ngtoxag vTiod^eGeig e^af-ievcov zivdg en


ndvzcov
e'xovzeg

zolg

20

dllovGiv
Tai;Ta

jiagaXoywzazov
ez

ozi

rcdGXOvGiv

ov^ r^vxivaovv

zcov rtgayjxdziov

349

dniGziag
ijv

d(pogfi7jv ov^ aizlav


ri

evgiGxovzeg eiTielv evkoyov, i

dniGXOvGiv
2.

ianogovGiv.
e ovzigI.

^yt07ti(.iev

JtdGa djiiGzia
eyyivofxevrj

juij

7Tgoxi^g(^S

'^cci

25

xazd XLva

o^av dxgixov
/tai x'^g

xiGiv

dlld

fiexd

zivog

alzlag loxvgdg

xaxd

xriv dkrid-eiav

aGcpakeiag zozs zov

elytoza G(pCei loyovy ozccv

aTZLGzov eivai oxf,'


oxsiv dv^gtoTTtv
i

avz zo ngyf.ia negi ov dniGzovGiv zo ydg zoi xolg ov/, ovglv arciGzoig aniovx vyiccivovGj] KQiGei negi
xgri

egyov

xr^v aXn]- 30

&eiav

XQf^^f^^^^^'

ov/ovv

xal xovg negi xrig avaGzaoecog

deZv addidi

zcc

add.

Wil

9 vysivjv 27

13 ante ry add. iv

Wil
corr.

25 ovziGL ego ovxcoa ei


cf.

Hemsterhuis sed

p.

64, 18

ccaa(pslag xdx Hemsterhuis post rote add. ydg a 31 zova ex xov

m.

pr.
u.

A
Untersuchungen IV,
2.

Texte

50
OLTiLTOvviaq
]]

AOHNArOPY
LaTioQOvvTag
fiiri

ngog xb

do/.ovv attolg a/.QitteqI

xwg

y,cu

xb

rolg

ay.oXaoioig y.6xaQio/iievov Tr^v


aX}^
i^

Taizr^g

ixg)eQLV

yv(x)i.ir^v,

f.ir^de(.LLag

alzlag e^anTstv ty^v tcov


iozlv eve^iKeyy.xov)
rr^v
]\

avd^fjwnwv yevaoiv (o
5
d-edij

dr]

/.al

?.iav

t^}

zr]V Tiv ovTtov

avaTL^evTag alzlav eig

xovds tov 66yxr^v

fxaTog

anoXeneiv vTioi^eOLv xal dia zavzrjg detKVvvai


avvaxov 6v
r^

ava-

194

oxaoiv ovafj.d'ev e'xovoav xo niGxov.


kav dsl^ai vvrid-CLV
t]

xovxo de noir^ovoiVy
irj

xqj d^EU)

aovXr^xov z

v6x,Q)^evxa 'imv ow/iazcov


10

y.al Ttdvzrj

diaXvd^evxa na?.iv ev-

ai
sav

y.al

ovvayayelv nqbg x\v ztov avxv avd-QVjTvwv ovGxaoiv.


xovxo
/.al
iLiij

dvvcovxai,

TtavGaod^cooav xrjg ad-eov xavxiqg


uri

aniGxlag

xov XaGcpT]fi7v a

^IfXLg'

oxi yg ovxe zb ave/.

vazov ksyovzsg a^^rjd-avovGiv ovze zo dovlr^zov,


GOf.iEvcv yV7^Gzai cpavsQov.

zwv

grj&rj-

15
E/.

Tb dhvazov
XOV
(xr^
f.iri

xlvl

yivwGy.sxai

y.az
tj

ahr^d^Eiav
et,

zolovzov

t]

yLvo'tG/.ELV

zb yEviqGofXEVov

zov dvvafj.LV ciqy.ovo ze yao


toi.

Gav

e'xelv

TTobg zb noir^Gat y.aXg zb Eyvw\Gf.iEvov.


clv

ayvoiov zi zwv yEVEGd^ai Seuvxwv ov/,


TtOLTiGat
vvYi&ELr^

ovz

iyxEiQTGac ovxe
o

xb Tiaganav

otveq ayvosl,

ze yivioG/.wv

20 yicckwg zb 7t0Lr^^rjG0(.iEV0V y.al rcod^EV yivoLz*


(XLV
uri

av

y.al nojgy

vvarj
19'
i

r]

(j.r^'

ohiog

e'xcov

Ttgbg zb noiiJGai zb yivwG/.of-iEvov


zr^v

aqy.ovGav excov,

ov'/,

av h/x^igr^GELEv
dvvafit-v,
d6h,av.

dgyyjv, eI owg)gO'

vol y.al zYjv llav ETiiGZETpaLzo GytenTOjg ovy.

iyxsLgy^Gag i dnEQL-

av etilzeXegelev zb
ovze

dXX

ovze ayvoElv zbv

25 S'Ebv vvazbv ztov uvaGzriGOfxevwv Gtofudzwv zr^v q}vGiv y.aza [ve]

tiegog

[oXov]
y.al

y.al

(.lgiov

f.iriv

onoi

x_cogEl

zwv

Xvo(.iEviov
y.al

ExaGzov

noiov zov gzolxelov fiegog EE/.zai zb ?.v^ev


dvd-gtoTioig

ywgr^Gav ngbg zb GvyyEvig, y.av ndvv Ttag


y.gizov ELvai o/.ij zb

aid-

zw navxl ndkLv 7rgoGq)vwg


cpvGig, e

r^vwfxivov.

w
zwv

30 yctg ovy, iqyvorjzo Ttgb zrjg oly.Eiag e/.ccGzov GVGzaGEwg ovze

yEvr^GOfXEvwv
jxaza, OVZE z

gzolx^uov
(.ligi]

ri

wv za zwv dvd^gwnwv gwIriipEGdai zb o^av

zovzwv, i^

wv

e(.le).Xev

Tigbg zr^v zov avd^gwnELOv

de i^Ezd zb La^vd^r^vac

Gwuazog GvGzaGiv, EvdrfKov wg ovzb nv dyvor^d-iqGEzai nov y.EXwgrj/.Ev

23 hvyELQrioaa

25 Tf deleui

26 oXov deleui

DEPI ANASTASESiS NEKPS2N


tKaOTOv
ycLQ
vLCil

51

(x)v

eilr^cfEv /iQog xriv ey.aorov ovf.Ln}.r^QioOLv.

ooov

/.lev

y.axa. tr^v

vvv ygarovoav

ttclq

Tqf.uv

ztov ngayfiarcov ra^iv


f.n^

TTjv 8cp

etegiv /.qlolv,
Tyjv

jusIlov to

tu

yav6(.ieva
Tr^v
l'oiqg

ngoyi-

vwo'/.Eiv
(plav^

ooov de ngog
'ACtxa

a^iav tov d^eot mal

covzov ootoj
tcc
/<i^

afXCpoTsqa

(fvoiv xal gaiov

in

ysv6(.isva fiQoyivtooy.eiv to y,ai LaXvd-ivia yLvc6o/,iv,

198
350 u

3.

Kai
/.irj

f^rjv

vmI

zriv

dvvafXiv cug eoxiv agzovGa


i\/.vvOLv
iq

ngog

rtjv

Twv
al

Gtofj.dT)v

avaoxaiv,
xrjv

tovtcov avTwv yeveoig,

yag

ovxa v.ax

ngioxr^v

ovoxaoiv enoir^ev xa xdiv


'y-al

av^gcucv otouaxa Aal rag xovxiov agxag,


ov av xixj] xgonov,
l'ai]g

dtaXvd^evxa xa^' 10

avaxii\oeL f.iexa

xijg l'arjg evfiiagsiag'

in
xcov

yag

atxcjt y,al

xovxo vvaxov.

y,al xiy Xoyo^

Xdog oviv,
ytav
i/.

Tidv i^ v^r^g vnod^iuvxal xiveg

xag ngcoxag ag^dg,

oxoiXEUov
(.idxiov.

log ngcxoiv

xa owfiaxa

xcuv avd^gamcov, y.av


xrjv

iy,

neg-

rig

yag ioxt dvvdfxecog


ovoiav
y.al

y,al

nag

avxolg vsvofiia- 15

fiavr^v

a/iiogcpov

(.logcpioai

y,al xr^v

dveideov xal diaf.iig7\

'KOGf-LT^iov

nol^olg

iacpogoig eideoiv y,oo^rjoai xal xa


y,al

xwv oxoLXEuov elg ev ovvayayelv dnXovv elg noXXa dielelv y.al xo


yal xq)
fiij

xo

Gnegfiia

ev

ov xal

dLagd^gwxov iagd-gwaai
avxrjg ioxiv yial xo dia- 20
y,al

Ceolat

oivac Cmtiv,

xijg

lElvf.ievov

evwoat xal xo

y,eif.ievov

dvaoxijoai

xo xed^vr^Kog

Li^onoirjoai

ndhiv yal xo q)d'agxdv fiexaaXelv


6

elg dcpS^agoiav,

xov avxov

dv

elr^

y,al xijg

avxrig

dvvd/Liecog /.al oog)iag y.al

200 xo Laxed-gvf.if.ievov (elg)

nXr^d^iq

Lcpwv navxoantov
y.al

bnooa

xolg

toiovxoig Gc6f.iaGiv inLxgi%eiv eicod-ev


y.ogovy
(.legeGL

xov

i/.

xovxiov dyeigeiv 25

tayglvat
y.al

(.lev

iyeid^ev
elg

evcoGac de 'nd?Av xolg olxeloig


x^'^Q^jf^f]

f-iogioig,

y,av

ev i^ iy.elviov
y.dv

^^pov, y.dv

elg

noXXd^

y.dv ivxevd^ev elg exega,

avxolg iy.eivoig Gvviay.axd xr^v


(pvGi/.'qv

Xvd-ev

inl xag ngcoxag agxdg ivex^fj


o
ri

elg
y.al 30

xavxag dvdXvGLV
351 r

xal f.id)uGxa xagdxxetv eo^ev xLvag

xwv inl

Gocfic^

-d-avfiaLouevcoVj

loyvgdg ovk ol^

onwg

r^yti"

11 dvaox'^aL\

7]

et ei in ras.

14 ngwzcov
rec.

tiqojtov a

15

ccv-

TOLO n man.

rec. ccvrrja
^/)]

16 ovaiav n man.

ovoav

ex xo coiT. a
addicli

^ in ras. a

'Qojvzl] oj

ex

con*. a

25. 26 ayelgsiv

xogov non

intellego

27 xclv (prius)

20 T(5l 24 elg add. a

4*

52
Ga/iieviv

AeHNTOPOY
zag

naga twv

noX'kcov cpegof-uvag ianogr^OELg.


iq

4.

ov-

TOi de ye cpaotv TiokXa juev oojjiiaTa riov ev vctvayioig

noxa-

^lg dvad-avccTcop IxS^vlv yeved-at TQOcpriv, no'kka tcjv sv


nokifxoLg d^vr^GAOvxiov
5 7tQay/j,dziv
rj

Y.az

allrjv ziv TQayvxiqav

ahlav

ytai

neoloTaoiv lacpr^q afxoLGOvvTwv Tolg 7iQOGTvyx(ivovOLV


tojv ovv

Ccooig TiQO/,eLO&ai ogav.


Tiov 'Aoi TOJV
TiXrjd^og

ovzwg avaliGY.oi-ievwv
ycccl

Gcofxd-

xavxa Gi/xukrjoovvTwv ^egcuv


Goj/naGiv

fiogliov eig

Oijcov

ia&QVTiToituvcov Aal did xijg XQOcprig


kvov/uevcov
,

nolv zolg twv

Tgecpojiievcv

tiqwtov

y.ev

xi^v

idy.qiGiv

10 xovxcov

cpaGlv
xcov

dvvaxov,

^rgog

de xavxi xo
dvd-Q(O7i0)v

devxegov dnogcoexoG/.rjd-evxwv

xegov,
^(pcov,

yag xd

Gi6(,Laxa

xcov

onoGa ngog
ioi^xcov

XQOcpijv dv&ocoTcoLg eTiLxr^eLa,

did

xijg

xov-

xcov

yaGXQog

xai xdlg xcov ^exetXvcpoxcov Gco\(xaGLV evov- 202

jiievcov,

dvdy/cr^v

eivau

naGav xd

(.LeQTj

xcov dvd-gioTicov,

onoGa

15 xoocpri

yeyovev xolg /^eTLlrjq)6GL Cqjoigj ngbg exega xcov dvd-gojxcov fxexa^v xovxoig xgacpevxcjv O^cov

ncov /Liexaxcogelv Gco/Liaxa,


xr^v

e^ cor exgdcpiqGav

xgocpr^v

diauogS'i.ievovxLov

slg

eyielvovg
'

xovg avd-gcoTTOvg cov eylvexo


ovGiv xdg ev kt/nolg
20 xovg
/,ax

xgocprj.

eixa xovxoig euixgayci)xey.vocpaylag


y.at

ytal fj.avlaig xoXfxrid'eiGag

^
-1

emovXr^v
/.al xr^v

ex&gcov vnb

xtov yevvriGafievcov

erje-

f-ievovg
yL'/.d

nalag

Mr^cKriv xgdrceUav eAsivr^v xal xd xgadrj xivccg

elrcva
'/.al

QveGxov xal xoiatxag

enLGvveigovGL

nag
fol. 3$j

'ED.rjGiv

agdgoig xaivovgyiq&elGag GVfucpogdg ex xe xovdv\vaxov


xijv

xcov /,axaG/,vd^ovGLVf cog vojliIlovglv,

dvdoxaGiv,
y,al

25

wg ov

vva/Lievfjov

xcov avxcov

^egcov

exegoig xe

exegoig

GvvavaGxrjvat Gco/tiaoiv^ dkX^ rjxot xd xcov ngoxegcov GvGxijvai


fiiri

vvaGd-aij (.lexeXrikvd^oxcov xcov xavxa Gv/HTilrjgotvxcov

f.igcov

ngbg exegovg, r^ xoixcov duododevxcov xolg ngoxegoig evecog e^eiv xd xcov vGxigcov.
30
5.

E^ol de o/.ovglv

ol

xolovxol ngcoxov /nev

xrjv

xov

Srj^iovgyrjGavxog /ml diOL/ovvxog xoe xo

ndv dyvoelv
naGav

dvva^ilv

xe '/al Gocpiav^ fi/uGxov Cojov cpvGec /al yivei xrjv rcgoGCfvi] %al

/axdXXrjhov GvvagfiWGavxog xgocpriv /al

[.irjxe

cpvGiv

ngbg

naga
t;

zolg noX/.olg

Wil
25
-xal

fiivovq]

et 6 in ras.

20 yvriaafj.ha)v add. a

20. 21 irje-

UEPI ANA^TAZEn^: NEKPS2N


-'i4

53

tviootv

y]

y.oaiv TtavToq ocouaTog levai di'/.cciojoccvzog fnlze


xf^

ngog
/M-d-

LaAQtGiv Tcov Ivco^tincov dnoQcog tyviog, a?JM /mI

exaOTOv cpvoei t(v yevo/Liivwv t6 qccv


7iiTQ7iovTog ccllo s '/.colvovTog '/mI

ii]

naxeiv

fiicpv/.ev
v.ai

ttolv

o ovkiTai

noog
eiQVj-

o ovleraL ovyxcoQovvtog
f.ivocg f^r^e
0'/.iq)d^ai
71.V

t]

fiSTaGigecpovrog,
iQecfOvxoyv
7]
7]

ngog e zolg
TQSCfOj^ievwv

rijv e/.aoTov

tcov

snef-ir]

i'vaf.uv

re

ymI

cpviv.

yaq uv eyvwoav ozi

o TTQOGcpeQSTal Tig

vnevooei

zrjg

l'^co^ev dv(xyy.rig, tovto

yivezai

tm

Ccpci)

TQO(pr, 7iQ0Gq)V7[g'

ahXa. xa ^/cV aiia toj


f,iQGi

ngoa-

Of-iilfiGaL Toig

neQinxvGGO(.ievoig xijg T^oiXlag


xe
v.a.i

(pd^tiQEG^ai 10

nsqiv'/.Ev ejiiovjusvd

diay(jOQOV(.ieva

rj

XQonov exsgov ia~

(poQOV(,ieva,

cog

firje
7]

-/.axa

QCtyh xr^v ngioxr^v y.al y.ax cpiGiv

vno(xeivaL neipiv,

tiov ye xijv elg xo xQecpofxevov Gvyy.gaGiv,


X7\v

cGneg ovv
352 r

ovde

nav xo neg^^ev yal

ngtoxr^v

e^auevov

Liexaoliiv xlg xgecfOf-ievoig fiogioig ngoGnsldusL n:dvxa)g, xlvcuv 15


iiev y.ax

avxijv xr^v yccGTsga xrjg ^gsTtxiyflg wd/usiog dnoKgi-

vo(.ieviv,

xwv ds
xijv

y.axd

xtjv

deixegav

t.iexaoh7]v
Tcai

y.al

xi]v

sv

rjnaxL yivoj-iivriv nexpiv dLaygivof-ieviov


206

ngbg exegov
nccGTig

xl f.iex(X'

xwgovvxwv o
xTJg

xov xgicpsiv

e/.eTiy.Ev vvctfXLV,

y.al avxTJg

SV

rlnaxi

yivoinevr]g

fiexaolrjg

ov

eig

xgo(piv 20

avd-gconoLg ywgovGTig, aAA' elg a Tiecpv/.BV nsgixxcofiaxa diay.givofxevrjg


rr]g

xe y.axaXeicp^EiGrig xgocpr^g sv avxolg sGd^ bis xoig

xg(pof.ivoig (xsgsGL ymI (.logioig

ngog exegov
rj

xi

iiexaahXovG7]g
y.al

yaxct

XTjv

STriygaretav xov nXeovduovxog

negixxsvoviog

cpS^elgeiv
6.

nwg

7}

ngog eavxo xgeneiv xo TilrjGidGav


ticcgl

elcod^oxog. 25

TToXXiig
y.al

ovv ovG7ig sv
avxijg

xolg

Uijoig xi^g g)VGi/.7Jg iaxgo(p7]g


ey.ccGxcp

q)ogg
ufpcov

ye

xijg

Tiaxd

cpvGLV

yevei

Aal
xTiv

x(7)

xgecpo(.iev(j)

Gtufiiaxt Gvve^a).}.axxofxsviqg, xgixxrjg

xaxa

s/mgxov Cqwv xgoq^iiv

yivof,tsvr^g

yad^agoecog
fi

y.al

ia-

ygloecog, el
ri

ndvxwg

q)d^eigeGd^ai

usv yal iaxcogslv

nscfvy.ev 30
elg xrv

ngbg exegov

xl jtiexadkXeiv

Tiv

bnoGOv d)J.6xQiov

4 ccXlo Wil a/J.ore

A
ras.

8 vjtevoaei] accentus et asi in

ras.

av dvdyxTjo

A 11 ^ Wil xal A Wil L,wiov A

tovto in

m.

pr.

9 Tii (alterum) a ro///

A A

12 gayvlll A 15 ex 7tQoa7ie).ci'C,eLV corr. r} A, in mg. 30 y] avTi xad^o a

28

Z,(Da)v

54
Tov Oijov TQOCfriV
octv de
va(.iLv
y.al

AOHNArOPOY
iuQ

ovy'AQad^r^vai (xq

dvva{.ievov ,

ov(.iaivov-

/Mi

(fvoiv

eivai tijv tov

TQe(povzog ocufj^azog dv-

xcuq tov TQB(fO{.ievov Ooov dvvctfxeiv /ml Tavzrjv Ihd^oviv

oav
5

nicpvY.ev 'QizriQiwv /,ai

y.a^aoS^uoav a/.Qicug zolg


yeviod^ai ngokrupiv slg

(pvi'/.olg

'/.ad-agoloig
7]v
dr^

elliy.QLveozarrjv

ovoiciV

zal

f.i6vrjv

ETrahr^d^Evcov
\

av zig Tolg ngayf^aoiv 208


fol.
35'.

10

anoalovoav nv otvooov clXXozqlov y.ai ^aeQOv elg ty^v tov TQeq)0{,iivov ^foov oviaoiv xal zov noXvv evLsivov oyKOv STiELOaxS^evza uQog Trjv Trjg yaazQog CLTtonXr^qwoLv alXa tclvtijv juev ovy, av Tig xori Tr^v Tr^g oge^ecog d^aQaneiav.
ovoj-idoeiev TQog)riv cog
af.i(pioi]TTqGiev
/,0f.ievT]v

Ivovd-UL

T(p

TQ6(^^ofev)

ocfiaTi

ovvtanXs'
/nageotv vmI

T6 /ML neQLulaTTO^evriv
Tr^v
iqv

noL toIq toctov

fj-ogloLg'

tTegcog e'xovoav ymI naqa. q)VGLv (p^eloeGx^ai /xsv


vvdjLieL, (pSslgeLv

zcLX^oiQ,

igocofieveoTega ovju/hi^t]

da ohv

15 evf.iageLa tt^v /.gaTrjd-eloav eYg t f-ioxS^r^goig


'/.al

e'AzgansG^aL yvfxovg
t]

q)agjiia/.c6Lg Tioiozrizag
Gi(.iazL

wg
/.al

(.ir^dev

oI'ksIov

cpilov zu) zge-

(pof-iavcp

cpegovoav.

tovtov
iy.

ze/f-irigLov f.ieyLGzov

zb

Tioklolg TCv zgecfofilviov Ci^wv


i]

tovzcov iTta/olovS-elv akyog


xfj

'ALvvvov

rj

^dvazov,

riv

vtzo Gcpogozigag oge^ecog

tgocp^
q)v-

20 y.aza^t,iLyi.Levov GvvEcpEX/.vGr^zai zl cpag/iia/.wdeg Aal

naga
y,al

Giv

ri

/.al '/idvTiog

cpd^agzL/ov av

eir]

tov Tgecpof-iivov gwTlg ol/.sloLg


tj]

l-iazog,

ye zgecpezaL /ner

tol TgBcp6(A,eva

vMTa

(fVGLv,
Tjj

g)d^ig6zaL i zolg IvavzioLg.

uneg ovv
cpvGLV

iacpoga tcov

(pvGeL
'^ccl

Laq)g6vzcov t(^0)v

rj

/.aza

owLv^griTaL Tgo-

25 (p^

zavzr^g ye avTijg ovze

nav oneg av ngoGevey/rjTaL t6


to lu ndorig neipEwg
/.-

L(^ov

ovT TG Tvxov 1/ TOVTOV Tx^v Tzgog t6 Tgecfof-ievor Giofia

ixsTaL Gvy/gaGiVy

uO^ avzo

f-iovov

210

/Md'agf.ievov /ml nTaE)^rf/,og


OJjiiazog
I

El?uygLvcog Tzgog ttiv tov

tiolov

evwGLv /mI zolg

Tgscpo/iievoLg /nagsoLv avagfuoGTov, evtj-

353

30 lov cog ovev zcov

nagd

cpvGLV evio^Eir]
/.al

noz av TOuTOig
dX)^ rjzoL /.az

OLg ovy,
avzijV

SGziv TQOcpri

ngoGcpvrig

KazdXXr^Xog,

dnoalovoav Wil unodU.ovaav


ovfxfxicji]

9 ineLO/y^ellHizd

inei-

oaxx^^vza a in mg. imoa'/iyza a

10 xavT-qv a

xamrn A

14 iggo)-

^eveozega A geoLv] egsa in

^^ ^^ ^^s.

17 ex zovzo corr.

29

/Jie-

ras.

m.

pr.

HEPI ANAZrA2:ES2Z NEKPQN


Ti^v '/,OL?uav

55
?y

diaxiogal tzqlv szeoov xiva yevvr^oai x^f-ibv (o/nov


7]

Le(pd^uQ(.iivoVj

GvoTav

STcl

TiXelov

ti'/,tl

Tiud-og

y]

voGov
r^

voiaTOv, ovvdiacpd^tLQOvoav xai ty^v xaza cpvOLV TQOcpr^v


auzi^v
710T6
tijv

xat

zrjg

zgoq^ijg

sof.tavriv
rj

odg/M.

al?M
t]

v.av anwod^'^

(paQiiid'/.oig

tigIv
(iisz^

izioLg tXziniv
ovTi

zalg
zrjg

(pvorAalg

dvvdfieL

vL'/.ri^ev,

oliyiqq

i^egovri

lar^g

wg

IxTqev (figov zolg '/.azu (pvoiv elorjVLTiov

did zo ngog xriv cfvoiv

dovyy.oazov.
7.
'

OXoyg 6s

-accv

avyxcoQrjai]

zig zr^v iz

zovzwv eloiovoav
y,ai7ieQ

zoocpriv {jiQOetQiqod^io

a zovzo ovvr)d-eozeQor),
yial

ovoav 10
ou-

Tiag cpvoiv, ia/.QLveod^ca


vovzcv
Tj

(.lezadXXeiv elg ev Zi
rj

zwv vyQcaovo

^riQaLvovzcov

7]

3^QjLiaiv6vzwv

xpiiovzcov,

ziog ez Ziov ovyxcoQTi^evzwv avzolg ysvT^oszal zl


(xev

nQOVQyov, zcov

dvLGza^iviov GWjudziuv

iy,

zjv

oIkslcov fnagcov tzccIlv gvv-

lozaftevcv,
(og f.ieQovg

ovSsvdg de zcov

alor^inavtov
rj

fiegovg ovzog ovi zijv 15


firiv

eniyvzog GyaGiv

zd^iv, ov

ove Tiaga/navoit]

zog Tidvzozs zoig zoeq^o/^avoig zov GCjnazog iLUQeGiv


GzcijA.tvov zdlg dvLGzafxevoig,
2

GvvavL"
Kriv

ovev GvvzeXovvzog azt nqog zo


xo^'^ig ov nvav(.Lazog.
\

ovx

d'i-.ucxzog

ov cplayinaTog ov

ova
tcccI

yciq

cv saiq^r^

noze z
zfj

zgecfOf-iavcc

ocu/aaza, srjd^i^GazaL

zozSy 20

Gvvavr]ori(.iavr^g
353

zcov

zQacpoi-iaviov
ei
\

avdaia

y.al

cf^oga

zrjg

wv
av.

azgaq)6zo xgeiag.
zrjg

anaiz

xai /naxgt oagy^bg (pd^dveiv

zr^v

zotavzrig zgocpr^g (.lazaoliiv vtio^oIzo zig,


zig

ov^ ovzwg
Tfjg

dvdyxri

aozai

zr^v

vawoTi

/.lezalrj^alGav

a/,

zoiGiu- 25

ccGs zgocpr^g
liicizi

odg/M ngoGTislaGaoav azagov zivbg dvS-gwTiov


alg zijv

nakiv

cog f-iagog

s/.aivov zalslv GVf^inlTJgcoGiVf zfp

f.ir^ze

avzr^v zijv TiQOGXa/udvovGav GdgACc


(.iiqze

ndvzoze (fvXdzzaiv

r]v

TigoGsilricpsv,
gaf.iaviv
fj

zr^v avcoS^siGav zavzr^v (x6vi(.iov eivai

xal na-

ngoGezaS^iq, 7ioXXr^v da /.al zyjv hii d-dzaga SaxsGd^ai

f.iazaolijVy

noza
rj

(.lav

novoig
tj

Tq

cpgovziGiv iacpogovuavrjv, aXXoza 30

de Xvnaig

ycaudzoig

vogolq GvvzrjKOfuavr^Vf *^ /Mi zalg a^

1 i] Wil xal A ov Ttv in mg. m.

IQ fisgoq Wil
pr.

18 ovhv a ovh
el
y.al

A
^S7i8i&'

19 ov xo^-fjo
ozi

A
S-

22 eneiT
ex
cp

ego

xav
e.

A
g.

24

fj.ezaiji?.rj&Laav

corr.

m.

pr.

25 7iQ0O7i6?Maci(xv]

Tts et cca

in ras. a

31 XvTtaig] v in

ras.

A
?]

lacunam

indicaui, suppleas

7toX?Mxig h siue quod proposuit Wil,

56
tyy.avoewg
i]

AeHNArOPOY
TiegixfJv^eog smyivo^ievaig dvG/.gaolaigj
oaQ/.l
fii]

ovu-

fiiTaaA?.0!.ieviov

/ml

TiLjue'/S^

tujv

[r^f-icov]

ev

TtJ)

fxlveiv

ansQ
fidoTig

eoxl t7]v TQoq)^v

d6X0f.ievwv.

tolovtwv de
tTi (.lW^ov

yevo(.ilvct)v f.ni

oagy.bg naS^rifxaziov^

noi.v y

elgoL Tig av

Tavxa 7Taoxovoav zy^v e^ avoiy.siwv TQe(po(.Uvr^v gccqym, vvv f.i6v eig oyy.ov ngoioioav /.al 7CLaivo(xevriv e^ wv TigooiiArjCpavj eixa
na).Lv

anomxovoav ov av

zvxfj tqojiov y.al Lieiovinevriv

7]

jnia
TIO.'

TLVL T(JV tUTigOOd-EV gi]&lGcdv

LZUdv
rj

T^

TlXsLOOlV ^lOVT^V S
7]

gaixivBiv zolg (.legeoiv


10 zr^v

a ovvdsiv

OTsysiv

d^dlrceLv nicpvy.Ev, 214

vno

zr^g

cpvoewg e^eihey^tvriv yMi zovzoig ngooTiecpv/.vXav


ttj

olg zr^v y,aza q)VOcv oive^eTcXr^oev KcoriV y.al zovg iv

twfi 7i6~
l^r^t/.eifoi.
Si

vovg.

dll^ {ovz yag y.a^ o

du

ygivoiLievcv tcuv

evayxog

zaGf-isvcov ovze y.azd vyxcogtjOLv nagaexd^tvzcjv zaiv

In

voig
I

yeyviivaGuevcv aXrj&ig scyvvvaL vvazav zo ngbg avztov

15 leyoiievov) ovy.

dv

ovyxga-d-eirj

noze zd

tojv

dvd-gojnwv Gcfuaza

zolg
zr^v

zi'^g

avz^g ovGi cpvGecog, y,dv

vu dyvoiag noze y.Xanwoi


f.iiavd-ct)Giv

aiG^r^Giv l

ezegov zivbg (.lezaoxovzag zoiovzov owf^iazog,


ivelag
7]

yav avTod^sv vn
oix)(j.azi'

^avlag ofiosidovg zivog

ei ye

^ir^

).ekr^^aoiv rifxdg

dv&gwnoeLdelg ZLveg ovzeg


'/.al

20 ^r^geg

7]

(.ityzr^v

l'xovzeg cpvGiv e avS-gcuncov


ol zo?.iurjg6z6goi

^rigiwv, oiovg

nkdzzeiv eicod-aoiv
8.

zwv

nocr^zcov.
tiooj

Kai

TL doL )JyLv nsgl zcZv fxrjEvl


(.lovrjV

ngog
d?J^o

zgocpr^v

dnoylrjQCOx^evzcov Gw/tidzcov
zififi

de zijv elg yfiv zacfr^v enl

zf^g (fvGeojg
e/.

fxe^iOLgafxevcov,
elg

onov ye

nrj^

zl

zwv

216

25 Oocv zolg
Gag,

zavzov eXovg

zgoqriv dne/Xiqgiooev o noLVzgoq)ri ylvrizai y.azd

xdv

[ev]

dlloLg zlgI zwv ezegoyevwv

cpvoiv;

et f.iev

ovv I'xovglv eL/.vvvaL odg/.ag dvd-gwnwv av^gcj-

gwOLv ano/lrigw^eloag, ovdev xwlvoei zag a).\r^K0' (payiag tLvai y.azd cpvGLV woneg dkXo zl zwv zfj cpvoeL ovy/.e30 y,(Jt)gr^(.ievwv y.ai zovg ye zd zoiavza MyeLV zo^^juwvzag zolg zwv
7[0Lg eig

(fikzdzwv ivzgvq^v 6wf.ia0LV

wg

ol/eiozkgoLg

tj

/.al

zovg ev-

2
TTJa
ras.

Tiifxe/.rji

p
7

TiTjfie/.rji

A A

j^/uqjv

del.

Wil

4 naarjg Wil
cc

A A
1]

dnoTiTvovaav corruptum

8 fzovrjv Maranus fzova,

in

9 ex avvdiv corr.
oirr'

10 i^eiXeyfitvrjv pc

icrjXsyfjisvr^v

15 ovx ego
yivrjxai]

in

A ras. A

25 yevovg propter hiatum Wil

2G iv deleui

nEPI ANAZTASEOZ JSEKP^N


vovTuxovq ocpioLv TOVTOig
ov^ elneiv tuayig,

57
i

avToiQ

tOTiav.

ei

tovto

uev
f.ie-

to i oaQ/.cv avd-QcoJicov av^gconovg


'/ml
t^

zaoxElv ex^iOTOv tl
Tiag (pvGLV gcooecog
ovY.

7ia(.if.ii(XQov

v.al

naoiqg tA^lfiov

xfa

nod^scog epayaozegov, z s

naga

cpvoiv
5

av noTE

xcoQuJGeiev elg TQocpr]v xdlg zavzifjg eo^evoig /.legsoiv

xort f.iOQioLg,
54 u

zb de

furi

%o)qovv elg ZQoq)rjv otz av evcod-elr] zov-

zoig a fxrji zgecpetv


ovyy.gad^eu] not*

necpvy.ev,

ove za zcov avd-Qwnwv oojiiiaza

av zolg

6(.ioioLg ocofiaoiv^ oig evtv elg zQocpr^v


zrjg

Ttaga (pvOLv,
ziva

/.av

TtoXXd-Kig dia

zovzcov

ijj

yaozgbg '/aza

niycQozdzTjv v(.icpOQdv'

ccTioxiOQOvvTa de zi]g ^Qe7CZL-/.r^g 10


cbv zr^v ngizriv
zvxj]

vvd/iiBCog y.at /Lvdf.ieva

ngog e/elva naXiv e


zovzoig
ecp*

218 eo/ev

ovzaoLV^ evovzai
e/.eld^ev

(.lev

ooov av ezaozov
/.ai

XQOvov,

de La/.gid^evza nd).iv ocpia

dwaf-iet zov

naoav

Cojov

cpvOLv

oiv zalg

ol/.eiaig

dvvdfieoL vyy,gLvavTog
y.at\}f],

evovzai 7igooq)vcg e/.aOTOV e/dozcp, v.dv fcvgl


xazaaanfjj y.av vtto ^iqgiwv
navTqd-rj,
7j

Y,dv

vdazi

15

ziov enczvxovziov Lqnov y,azaa-

y.av

zov navzbg oto^azog e/y.onev ngoialvd^ij zajv


evto^evza
de

a^Xcv

uegaiv'

nd?uv

dX?^7p.oig zrjv avzr^iV l^ei


y,al

Xcjgav ngbg zr^v zov avzov Oiofxazog dg^ovlav ze


y.al ziiv

Gvozaoiv

zov ve/.gcod^eviog

rj

y.al

ndvzrj dialvd^ewog avdzaoiv 2


ov/.

xat Cwtjv.

zavza

(.lev

ovv enl nXelov fnijxvveiv


zi^v

ev/aigov
e^ezaoiv
enl

Ofxokoyovfievr^v
9.

ydg e^ei

eTii/giOLv zolg ye
elg

f.ii]

iiii^Ox^i]goic.

IIol?Mv de ovzcv zcov


nccgaizovfiai
dr^

zr^v Ttgoy.eifevrjv

XQifloif.icozegcov,

vvv zovg y.azacpevyovzag


drjf,iLOvgyovg

zd zwv dvd^QWTtcv egya xat zovg zovzcov


Tiovg,

avS-gco- 25
tj

OL

zd ovvzgievza

zcliv

egycnv

7]

y,g6vci)

7ra?Muo^evza

xal akXcog diacp&agevza y.atvovgyeiv adwazoioiv, elza e b^ioiov


220 zolg y.egafxevGL xal

zey.zooc

dei/vvvai neigcof^evovg zb

'Aal

zov

d^ebv ^r]z
356 r

av

ovXrid^r^vai fxr^ze ovXrid-evza dvvrjd^rjvai ve/gcoGcxifia,

B^av

7]

v.al

diaXvd^ev dvaGZ7]Gai
lG)]g)

v.al

(,iri

Xoyi\t.of.ievovg bzi 30

did zovzcov (en

zolg

x^^Q^f^^oig

e^vgiLovGiv elg Beov,

oi'r'

A
corr,

8 avyxQcc&sirj Wil avyxgiS-sirj

l'rji

a 24

/jjrj

A
ex
s:t'

20 ex navTt
S corr.
Xoriq

21 fxr]xvviv] v in ras.
ras.

A
A

tj

28 xal] al in

zbxtoai]

in ras.

31

addidi

58

AOHNArOPY

oive^ioovvTsg zcov navzr] duavriKOTWv rag vvdfieig, (.lXkov de


/ML

TCv zavraig x()U}(.Uviov Tag

ovo lag

y.al

z zexvr^T zeig (pvoii]lL-

y.lg,

neql (xev ovv zotzcov onovtetv ovx avenizlf.irjzov'


log aXrid^cog

^iov yag
5
yeiv.

z6 zolg enLnoKalotg xal fxuzaioig avzi)J-

fxaAQi ye f.n)v F.vo^ozeoov '/Mi ndvzixw d/^iqd^eozaznv z

(f^oai zh Tcaq
6l

avS^QConoig avvazov jiaQo.

d^ei^

dvvazov.

ei

avzwv zoiziov wg ivdo^cov /al t ndvziov


6

zcov (.iiXQ(o ngooavri?^ov

^v e^r^zaofievwv ei/vvoiv
dSuvazov,
10
10.

koyog dvvazov,

wg

ovTt

dlXd

jiirjv

ovo* dnv?.7^T0v.

T6 yccQ dovlrjzov rj cog adr/ov [alz6\ ioziv dovlrizov 7] wg dvd^iov. -/al ndlcv zo at/ov r} 71qI avzov i^ecoQelzai zov avaozr^oouevov ri neQi dXXov ziva naq avzov. dX)^ ozL jLiev ovelg ar/eizai iwv e^tj&ev /ml zwv iv zolg ovotv
dQid^fxovfilvwv, TLQOrjlov.

ovz ydg

al vorjzal (pvoeig ix zrjg 222

15 zcov dvd-QLoniov dvaozdeiog ddLxrjd^euv ZL

av

ove ydg if-inoLOv

zavzaLg rcgog zo aLvaL, ov Xdog, ovx ^Qi^S ^ '^f^^ dvd^gcjTicv dvdozaoig' ov furiv ovi zcov dloyiov iq (piOLg ove zdtv
dxpvxojv ovi ydg eozaL fiezd ov ovSev adL'/ov,
el

ztjv

dvdozaOLv,

Ttegl de

zo

(urj

de /al elvai zig VTiod-olzo id navzog, otx

20 dv dLy.rjd^eLr>
el

zatza zaJv dvd^gionivwv Gwudziov dvaveo)d^evTwv'


zfj

ydg vvv vfreiTcovza

(pvoeL zcov dvd^gajTicv [ymi] rrjg zot-

zcov ygeiag

dvzcov evdetov

vno

ze 'Qv\yov r^y^eva /ml ovXeiav


-/al

foi.

navToiav ovev adi/elzai, ttoXv judlXav, dcpS^agzcov


ecov yevof^evcov yml
f-iTj/ezL

avev-

eo/nevcov zrjg zovzcov xQ^^cc?, eXev-

25 d-egcb-evza de ndorig Sovlelag,


(pcovi]g (,iezelyev,

ovz ddL/ri^r^oezai.
cog

ove ydg,

el

ipidaazo dv zov rnniovgyov


,

nagd

z l-

vMLOv e?Mzzovfieva tcov avd^gcoTitov


zezvx^y-ev dvaazdoecog.
cov

ozl

/ll^

zr^g avz'^g

zovzoLg

ydg ^ cpiaig

ov'/ LOrj,

zovzoig ove
oig
jiiriv

zo zekoQ luov 6 r/MLog


30 ov6e(.iia

ejiif.Lezgel.

zov

L/alov

'/.glaig^

X^Q^S ^^ zovzcov, nag ov ove f.ie/iixpLg dL/iag.

ovo* e'/elvo cpr^aai


'/ia

vvazdv

cog

negl avzov ^ecogelzai ZLg dL- 224


eozL Liev ydg ovzog
ey,

zov avLOid(.ievov dv^gcoTzov.


ac'j}.iazog,

ipvxrjg
iriV

/al

ovze

elg

xf.fvxrjv

ovza elg ocofia eyezac

4 inmolaloLQ] Xai in ras. a

10 avxo

attdii

ccvtj

del.

Wil

12 avTovT^ avTOLO

21

;<rt

del.

Wil

21.22 r^?

/gsiag egozala xgf^f^'-fJ^

HEPI ANAi:TAi:Ei2 NEKP2N


di'iav.
vcov'

59
zig

ovze

yceg

^i^v

ipvy^riv

adr/.ela^aL

cpriGet

owcpQOCti]v'

XqaTai yag zavTrj Givey.allcv


viv iv (pS^aQZU)
tzoXv
/.al
Tiad^riziT)

/.al ir^v

jraoovoav

ei yccQ

Tiaror/ovoa
/ml

Gif-iaxi /iiTjev

r^di'/.r]zaL,

/xa?.lov
d?^jC

dcp&OQztt)
Oid(.ia

dnad^el
xi'

ovLwoa
ei

ov/.

ddr/r]d^rJ0Tai.

ovs xb

ur/elxai

yuQ viv

(pd^aQZOv dcpd^dQXCtj ivov ** (ddr/riO^rj^aexai.


(pairj

ov

(.iriv

ovo i/elvo

xig

dv

tog

dvd^LOv tqyov xov ^eov xb iaXv^ev dvaoxr^ocxi


el

ac/na 'Aal

ovvayayelv
noti^oai

ydo xb xsloov ov/ dvd^iov, xovx toxi


y.al

xb

(pd^agzbv

ocofxa

jcai^iqxov,

noXv ^lULXov xb
11. ei 10

/gelxxov ov'/ dvd^tov, oneg iozlv aq)^^aQxov /al ana^eg.


i

ia

xcv

'/ax

cpviv

nQcoztv /al xaiv xovxoig enof-iivcov


avSrilov bxz /al dvvaxbv
l'oyov
iq

adef/xai xcuv e^ifizao(xevtov e/aoxov,


'/al
6 r

ovXiqxbv

/al

d'^iov

rov

di^f.iLOvoyr]Oavxog

xwv
\

Lalvd-evTwv

ocof.idxcv

dvdozaoig' Sid ydg xovxo)i> keix^'^ ipev'/al

226

Sog xb xovxoig dvzr/ei(xevov


xl
yctQ

xb xwv dftioxovvzcov Tiagdloyov. 15

Sei leyetv tzeqI xrjg h'/doxov xovxcov nqbg e/aoxov av-

xioxQ0(prjg y.al xrjg

ngog alhjXa owacpeiag,


'/al

ez

ye ei

Y.al

ow^
xb

dcpeiav elneiv

wg

exegoxrixl xlvl '/extogiOj.ievcoVf

ovxl de

y,al

dvvaxbv leyeiv ovlrizbv


eivaz dvvaxbv /al

rb

xut

S^eco

ovXr^zbv
;

ndvxwg
20

/axa

xt(v

xov ovlrid^evzog d^iav

Kai
vneg
olg
X

OXL

f.iv

exsgog 6 negl xijg dXrii)^aiag loyog, exegog de


el'grjxat

xi]g

dXrj&slag,

dia xtov Tzgolaovziov /nexgiwg


'/al

dteviqvoxav e/dxegog '/al noxe


'/colvez de Yocog
elgrifuevcov

ngbg xivag

e%sz xb

Xgi]Gij,iov'
'/al xfig

ovdiv

xr^g

xe yotvrjg docpalelag eve/ev

xwv

ngbg xd

XBLTiofxeva ovvatpeiag

an

avxtov 25

xovxow
dgxr^v.

'/al xtov

xovxoig ngoGrj/ovxcov ndliv noitjoaGd^az xrjv


f^iiv

ngoorf/ev de xqi

xb Tigwxsvsiv y.axa (pvGzv,

x([)

de

2 kijasTCii
l/J/ijj//ll/llGSTai

yag ego

kijoetai ye

in

mg. add.

oxi a
a,

6 aSixi^^^aezai]

ovo' d(p&dgt(o

dcxr/d^^ in ras.

in

mg. x6 oXoxXriQOv

ovxwq' el yag vvv (pd^agrci avvv ov'a dixeLzai, Tjkov ozi ovs acfd^agtwi avvov ov'/c dStxrjS-i^aETtti a. inde orta est per coniecturam lectio codicis c ovx dixeZzai, rjkov ozl ovo' dcpd^aQzov dcpS^ccgzcuL avvov dixrjd-ijaezaL in e[uibus neque rj?.ov ozl neque ei ovx ab Athenagora scripta sunt, supplet zy rpv'/J^ firjev r^lxrjzai, tum ea quibus nouum corpus descrizovtojv ego zaiv A batur, Wil 16 ksyeiv n corr. al. m. p Xsyet A
27 zji (alterum) ex zo corr.

'

6Q
TO oQKpoQeiv tov

A&HNArOPOY
7i()(x)T0v

ooTioialv T vmI TtQoccveiQyeiv Ttav

OTiw

ejii7iocv Y.al 7iQ6oavieg.

6 fiiv yag neql Tijg aXrji^aq 228Bi

Xoyoq avay/Mlog

ojv

naoiv
Tj]

dvd^QOJTioig
CpVBi TCal
xfj

nQog aocpakstav

y.cu

owxfi

jii'

TVQLaV 7tQWTOGTaT7 VMI


5 (pvaei
j (hg
(iiiv,

TCL^SL '/ML %1] XQBia'


xf]

wg
di,

iriv zaiv Tigayfidrcov yvcooiv naQeyofxevogj


cc/licc

zd^ei

ev TOVTOig yml
cog

Tovxoig vndgxiov cov ylveraL


y.al
d*

/Wiji/tT^Jg,

Ty XQsla
o/.ovGi

Tijg

docpaXslag
6

Trig ocoTTjolag zig yivc-

yivojisvog

ngo^evog.

vTreg Trjg

dlrj-d^eiag

cpvoei
,

T xai dvvd(AEi yMTaseOTeQog, elazTOv ydq xo t6 ipevdog e)Jy10 Xtv

TOV

Ti]v

d)^rd'ELav

y.Qaxvveiv'
e'xei Tr)v

yal xd^ei devtegog,

yaxa
i i^
foi

yaQ Twv ipevoo^ovvTcov


STtiGTrogg
e7t(pviq
y.al

lyvv

xpvodo\^la
Sri

Ttagacp&OQg'

dlld

xal

tovtwv

ovTcog ixovTcov TtgozaTZETaL 7io?^?My.Lg ymI yivezai noze /otw(^-

OTSQog

(hg

dvatgcv

y.al

TiQoiaviad-aiQCv tzjv evox^ovoav zioiv

15 ccTiLOzlav yal zlg olqzl

ngooiovOL
eycczsgog

zijv dfucpiollav

t]

ipsvdooig

^iav.
zr^v

y.al

ngg tv

f-iev

avacpegezai zlXog'

ydg
y.al
^

avoeEiav

ex.i zr^v

dvacpogav o za zb xpEvog sHyxcov


ov
(.irjv

6 zijv (xl7]^iav Kgazvvcov o


fiiev

yal yad^arcat, ev iolv^ alX


ziig

dvayxalog,

cog ecpiqv,

nL zolg TziazevovOL xal zolg


ylvazac y^gauoeozagog,
y,al

20 aXifi^Eiag y.al zrjg ilag aojnqglag cpgovzll^ovoiv, 6 a eotiv oze

xal ZLOiv
fiisv

y.al

Ttgog

ztvag

zavva

rifuv y.Ecpalauocdg 7igoLgriod^co

ngbg
,

V7i6f.ivTqaLV z(dv rjdrj

}.yd^evzcov'

Iziov de snl zb Tcgo/.L^vov


dvaoz(xO(og Xoyov

yal ELy.zeov

aXrjd^r]

zbv ngl
25 r^v y.al l
sl y.al
f.irj

zrjg
r^v

dno

z zrjg aizlag avzi, y.ad- 230


8y,ivov,

b Tigczog yeyovev avd^g(07iog o% ze fiez

/.azd

zbv

o/liolov

yeyovaoL zgonov,

cltio

z zijg yoL-

v^g

7i(xvz(t)v

dvS-gcoTKov cog (xv&gcoTcvjv


etzI

(pvO(jjg,

ezL de ciTzb zrjg

zov TioLTjGavzog

zovzoLg KgLG(x)g, yad-

Xgovov

y.al

y.ad^ ovg eTzolizevGazo v6f.iovgj

ogov eKaGzog eX'^GS r^v ovy av zig ajucpL-

30 G7iziqGLv LvaL LV.aiav.


12.

^Egzl de b (xev djcb

zrig

aizlag Xoyog, euv


i]

e7iLG/.07i(j-

(xev Tiozegov djiXcog y.al fxctzTqv


y,v'

yeyovev avd^gcjnog

zLVog eve-

de zivbg ev/.v, 7i6zqov ejil zoj yevofievov avzbv Krjv

32 TtAJ?]
c ccvro

).k(t)g

Wil

33 roj ego ro

xovro a

avzov

avTO xb a

DEPI ANArrA2ES2i: NEKPnN


xat ia^ivecv 'a^
/Mz /()fW,
1

61
l

r^v

syevETO q)voiv

ij

lu y^oelav xivog'
iq

6i

TiTOL

TTiv

avTov Tov noiTfJGavzog


y.al
\

al?.ov zivog
ri^iio/^ievcv.

xiv
dt]

avTU) nQOOTj/.ovxiov
'/.(XL

nkeiovoq

(pQOVTiog

xoLvoxBQOv O'AOTcovvTsg

EVQioy.O(.iBv oxi

nag

ev (pQovcuv
luv

xat

loyiTifj y.Qioei

nqbg xb noielv
{.laxriv,

xi yavovixtvog
r^xot-

ovdev

xaxa

nQod^eoLv IvEQyel noiel


oeiog
7]

akk^

xr^g

idlag evexev XQ^'


n^

icc

XQeiav aXlov xivog cur Tcecpgovxiyiev


oXy-fj f^tvi

6t

avxo xb

yivo/Lievov,
32 yivov(.uvog'

(pvor/^ xal oxogyr]

nqbg

xriv

avxov yevsoiv
'iva
\

Oiov {leysad^w
7iQoyei(.ievov)

yaq

slyovog xivog,

oacpsg
xr^v 10

yevr]xaL xb

avd-qioTCog

noiel

(.liv
7]

oi'KOv

6tcc

liav XQeLOLv, jcoLsi de ovol yal


luv ioxLv sveijgy
xijv

ycaf.i7]Xoig

xoig dlloig ^(poig,


G'/.inriv

eyaozo) xovxiov

c(Qf.i6(^ovoav

ova

aXka yaxa f.iev xb xelog i xovxOf yax de xb ngooexeg dia xr^v xovxwv cur Ttocslxai Sa '/at naJag ovxe ia TiBcpQOvxixev enifxiXEiav' XQsldv llav 0VX6 l I'xsqov xl xcov avxoj TiQoor^yovxcov alX
liag
e'vey,v XQ7]Ge(x)g

yaxu xb

(paivo/iievov,

15

eni xf uvcti xe
yevvco(.uvovgy
xfj

kccI

cafieveiv xad-oGov oiov xe xovg Ire

avxov
xr(v

xcov

naidiov

y,al

xcov

iyyovcov

dcadoxf^
d^vr^vbv

eavxov xeXevxriv

Tiagccf.ivd'ov/iisvog

yal xavxrj xb
f.iev

ana00(p6g,

d-avaxiLecv ol6(j,evog.
d-Eog

aXX xaixa

vrcb xovxcov

b [levxoi 20

ovx

av

f-iaxt/v

snolriGev xbv avd-QiOTtov

eoxi yag

oviv S oocplag eqyov jnaxaiov


ovev xwv V7i
u aXl^

ovxe id xgeiav llav

nav-

xbg yag eoxLV angooeTjg^ xc^ de firiSevbg eoinevco xb

uaganav
eTioliqoev 25

avxov yevofxevcov ovvxeXeoeiev av


avxov

elg xgeiav llav.


j

ove ia xiva xcov vre

yevoiLievojv egycov

avd-gcTTOv.
f-ieLtovcv

ovev yag xwv Xoycp


ovxe
xcov

y.al

ygloet ;f^w/tvwv ovxe xcov

y.axaeoxegcov

yeyovev

iq

ylvaxai

ngbg
^coijv

exegov x^e/ai/, dXX id xr(V llav avxcov xcov yevofievcov


xe yai
Laf.iov7Jv.

ove yag 6 Xoyog evgloy,ei xiv y^gelav


xcov
(.lev

xijg

xcov avd-gcoTicov yevioecog alxlav,

ad^avdxcov avevecov 30

ovxcov y.al (xriefxig

(.irfiafCog

nag

avd-gconcov ovvxeXelag

ngbg

xb eivai
34 xag

eo/iievcov,

xcov
\

e aXoycov aQXO^ievcov

'/.axu (pvoiv y.al

ngbg

ne(pvy.ev

ey,aoxov XQ^^^9 avS^gtonotg anonlTjgovvxcov

6 TfoiSL in
c

ras.

m.

pr.

8 avxov Wil avTOv

17 tci p corr.

To

oiov TS pc oi'ovrai

62
aX?J
r^v

AOHNArOPOY
ov/.

avzcov zovzoig ygi^oi^ai neqjvy.oztov'


y.al

^euig yao ovxe

ovT iozi To liQ/ov


/^'

r^yeunvovv vndyetv eig yor^oiv rolg


ccq-

iXuzTOOLV

zo

?.oyiy.hv

vnoTazzeiv aloyotg, ovoiv ngog zb


j-irjze

XELv avSTTizr^Seloic.

ovv.ovv et

avaizicog

'/.ai

/uazr^v

yiyovev
y.azd

avd^ownog (ovey yag zwv uno d^eov yevofAeviov


ye
zi]v

/licczcclov

zo TCOir^oaiTog
r^

yviofir^')

f.iT^z

yoslag tvey.ev airov xov

noLi^acLVTog

dU.ov xivbg
fj.ev

tcv

vno

d-eov yerofneviov noLTifxdxiov,

Evrfkov OTC y.azd

xbv tiqwtov /mI y.oivoxeoov ?.6yov l eav-

zbv

y.al xi^v
y.al

ifrt

ndorig xrjg r^LOVQyiag


iTcoir^OEv

d^ewoov^evr^ dyad^y.axd

10 xrjxa

ooqtiav

-d^sbg

dvd-QCjjiov ,

de

xov

7iQ0GXEGXQnv xolg yevojuevoig %6yov


vo(iIvol>v
Lcorjv,

id xr^v avxcuv xtov y~


eixa
7iavxB).(x)g
i]

ovy.

stzI

jul/.oov
^

e^anxof.uvr^v
y.al

oavvvf.ievr^v.
y.al

eQTzexoig

ydq

oifiatj

nxr^voTig y.al vrjy.xolg


xi^v

y.oivoTeoov elneiv TvoL xolg

dXoyoig

xoiavxriv

Lwr^v 23t

15 dnevsLf^ev ^og,
TioLrjxr^v

xolg de avxbv ev eavxolg dya/.fnaxocpoQotoi xov


y.al

vovv xe ovvenicpeQOfxevoLg

koyr/.rjg y.oloewg

/iie/iioi-

gafiivoig xi]v eig ael dLafio\v^v

djte/.hr^^QWGev

TtOLtjOag,

JVa
y.al

foi.

ytvcoy.ovxeg xov eavicv noirjX'^v y.al xrjv

xovxov dvvauiv xe

aocplav vofiio xe owenof-ievoL


20 aTiovwg^

y.al i/.rj

xovxoig Gvviaiwvi'^coOLv
Kwr^v
/tiav

Se

otg

xi]v

jigolaovGav

e/.gdxvvav

y.aljieg

ev

(pd^agxolg xal yrlivoig ovzeg GWfxaGLv.

buGa
cov

ydg

aWov
;

xov

ydoiv

yiyovev^

navGa^evwv
avxd
dv
^ir^de[j.Lav

e/.eivwv

eve/.ev

yeyovev,

TiavoexaL el/.oxwg
tafxevoi
fj-dxr^Vj

/.al

\xd yev6ueva\ xov eivac y.al ov/.

dv

(hg

ev

xolg
(xrjv

vno

d^eov yevofxevoig
y.al

25 xov fiaxaiov yjugav eyvxog'


Lriv y.ad-ojg nf.cpv/.ev

xd ye

avxb xb eivai
\

yevofxeva^

wg

avxr^g x'qg alxlag

x^ rfVGei

238

GweiXifiuixivrig y.al v.ax


(xiav

avxb fnovov x6 sivaL ^eojgovjuevrjg^ ovE'


x'^v

ovenoxe e^aLt* dv
xavxr^g

xb eivaL Tiavxe/.iog

dcpavitovGav
el goj-

aixlav.
30

e ev x(p elvai ndvxoxe


y.al

-d^ecgov/Lievi^gj

tsG^aL ndvxiog
a necpv/.ev,

xb yev6(j.evov Uoovj evagyovv xe


xovxtov

y.al

nao^ov

e/.axegov

e^ vjv

yeyovev xd

nag eavxov

d?./.'

ovy. ccvzdjv

ego

//Jl////ci

xwv

xjv in ras.

m.

pr,

>./'

ov rtyva

TovToiG a Tof Tola A 7 7/ p 7]x' ex riS' corr.


fxevrja

3 vnozdtzeLV c vnozdzzo;Jii

vnozdzzov a

I. 17 fXEfioiga/^avoia
del.

pc et n

corr. /ue/noiga-

23

zcc

ysvosva

Wil

DEPI ANAl^TAZEii^: NEHPSiN


GvveiocpsQOVTog
ojna?uug ev
f^

(53

y.ai

TYJg f.iiv

ipix^jQ
y.al

ovorjg xe

xal iaf^evoiorig

yayovev q)iOL

Lanovovorjg a nicpvy.av [nato ttqogy.al

(pvzev e Talg tov Gtf-iarog iniozaTslv ogiiialg xal

nlmov
(pv'Av
/Liaza

dsi zolg ^cqogt^xovoc yolvetv


GC(.iaTog

Kai ezQelv /.QixriQioig


(fvGLV

fiezQOig), TOV e

xivovf-ievov xaTcc

ngog a

Tti- 5

Kai Tag

anoAkrjQwd^eiGag
y.aTct

avTU)

ex^^iiievov
r^

fiszaolag,
rj

di tcov alJ.ojv tcov

Tag riXiKiag

y.ax

eiog

(.laye-

d-og TTiv avccGTaGiv.


.8

i6og yag zi fieTaolrjg xal navTcov vGTate tcov yaT

TOV
Ti

r]

avdoTaoig
^Enl

ij

iyslvov tov xQ^\vov negiovTOJv


10

ngog to
13.

y.QSiTTOv (.leTaoXiq,

de

TovToig Tsd-aQQrf/.oTeg
eavTiov

ov

f.ie7ov

rj

Tolg

tjti
(.ist

yvof.ievoig y.al Trjv

eTviGY-onoiVTeg qjvGiVj

zr^v ts

eveiag yal q)d^0Qag


rj'/iOVGav
riv

Co)r]v GTeQyo(.iev

wg

tu) jiagovTL i(p tiqog-

y.al Ti\v

ev

dcpd^aQGia diaf-ioviiv elnlLoiiisv eaUog-

ov

nagd

dvd^Qconcov dvanXaTTO(.iev (ozyiv ipeveGiv eavTovg 15

ovy.okovvTeg D.tciglv^ dTTlaveoTCcTa) e neniOTEVKa^ev exeyyvci)^


Tjj

TOV rjfLiLOvgyiqGavTog
rpt/rig

i}(.ig

yvcof-irj,

y.ad-

rjv

enoiiqGev

av-

d'Qwnov ez
Tzag'

dd-avaTOV zal
eucpvTov

Gcaf-iazog
ercl

vovv ts GvyxaTey.al (fvlaxfj

GASvaGsv avTO)

y.al voi-iov

gwtyjqkx
y.al

tv
y.al

avTOv iojtievwv,
ev eloTeg

e'fAcpgovi

e lq)

Ccoij

koyr/.fj tiqog- 20

MO

rjy.ovTcov,

wg

ov/,

dv toiovtov yaTeGy.etaGev Uoov


(.tri

TiccGi

Tlg

ngog

Lafxovr]v eyoG/iirjGeVj et
et toIvvv 6

Lafxevecv eovleTO
rjfiitovgyog eTtoirj^
y.al

TO yevofxevov.

tove tov jiavrbg

G6V dvd-groTtov enl tc^


vov

^(orjg ef.i(pgovog

fxeTaoxelv

yevo^ie-

^ewgv
tv^

Trjg

Te (.leyaXoTcgeneiag

avTOv xal

zrjg

enl naoi 25

Gocpiag
yvcoi^yjv

tovtcov -d-ecogia Gwiafieveiv ael zara r/^v eyeivov


7}v

aal y.ad^

etlrixev

(pvGiv,
rj

r^

(.lev

Trjg yeveGecog

ahla

niGTOvTai
'^S

Ti]v elg ael


^'^

iafiovTJv,

iaf^iovy] ttiv
eye

avaGTaGLv,
elgrif-ievcov

X^Qf-S ^^^^

iafnelveLev

dvd^gconog,

tv

evrjkov

wg

Tjj rrjg

yeveGewg ahla yal


n]

TJj yvwjnr^

tov noirjGav- 30

Tog delxvvTai oacptog

avaOTaGig.

ToiavTrjg e Trjg aiziag ovGrjg,

yad^

tjv

elg

TOve nagrj-

11

STil]
i

in ras. a

11.

12 tolq

ael

yivofzevoig

praetuleiim

IG skTiLGLv]

in ras. a

20 6h Wil rs

24

xdii

pc ro

25 nai

et

corr. ndarji

64
/.xctL

AHNATOPOY
tv
7]

/.ot.iov
'/.aif

avd-QConog, ccaoXov&ov

av t^ xv zoirntg /.ata

foi.

q)voiv

tQf.i6v e7i6(.ievov
zf] (xev

iao'/Jipaod^ai
xijg

loyov
rj

eTiezai i

Aaxli TijV i^evaGcv

alxla

ysvsGecoQ

xcov yevviqd^ivrj

xiov civd-Qtortcov cpvaig, rf] Ss (pvoei


5

xwv

yevofxevo)v

xov nocri-

avxog
xikog.

btcl

xomoig

diACiia Aqioig xovxoig xe

noL xo xov iov


eTZiO'/.enxiov

y.

e^r^xaGuevcv

de

i^f.uv

xcov jiooxexayiLiiviov

e^YJg xi]v xcov drO^QCoTiov cpiGtv.

14,

'^H xcov xr^g

akr^^elag

doyf.i(XTa)v

rj

xwv onatoovv

eig

s^exaoLv Ttgoakkofieviov anodai^ig x'^v


10 ETiLcpeQOvoa nioxiv
xcv xiOL o'/.ovvxa)v
Giviijg
rj

ccTilavrj xig leyo(j.evoig

ovv, e^wd-ev
7^

nc^ev

exeu

xr^v dqxr^v ovo* ix 242'


xrjg

dedoyixlvwv, ak)^ ix

'AOivrjg

xal (pv\

ivvolag

rj

xr^g Tiqog

xa Tiocjxa xwv devxegwv ay.oKovd^lag.


/iioviqg

yaQ negl xwv tzqwiwv sgxI doyf-iaxwv vml el


(pvGi'/.riv

vtco-

fivrJGSwg xrjg Xfjv


15 cpvGiv

avazLvovGrjg ewoiav
y.ai xr^g

7]

Ttsgl

xwv xaT
^

enofisvwv xlg nqwxoig

(pvGLxrjg

axolov^lag
ri

xal Set xr^g eni xovxoig xa^ewg,

dsi/.vvvxag xL xolg TiQwxoig


'/.ax

xolg 7iQOxxayjuevoig aycolov^al

alrjdsLaVy inl x(p


dfxeJ^eiv
r^

/HTqxe xf^g

dlri&slag

7]

xi^g

'Aax

avxr^v

dGcpa}.aiag

f.irixe

xa

xfj

(pvGEL x6xayf.iva '/mI uoQLGjiiiva GiyyXLv


20 taGnv.
od^ev,
olf-iaiy

xov cpvGLZov

iQfj.6v

[xqy^v]

l/mlov neol xwv noovisif.ievwv


el'xe

iGTiovda/.oxag Aal y.Qiveiv iLKpoovcog d^^ovxag

ylvetai xwv
fxiv

;;

dv&QWTiivwv GWfidxwv dvaGxaoig etxe


Tzelv
vaf.iLv

(ir^,

nqwxov
xi

imGxo^

xcfAwg xwv ngbg xijv xovde del^iv ovvxeXovvxcov xr^v vTcal

Tioiav

s/mgxov
tj

el'lr^xsv

xwQav ymI
xi 6"
(.liv

(xiv

xovxwv
'

25 71QWX0V

xi

evxeqov

tqlxov

inl xovxoig vGxaxov

foi.

xatxa de iaxa^afxivovg
yvwy.7]v

xgri

nQwxrjv

xd^ai

xriv

alxiav xr^g

xwv dvd-QCTiwv yevioewg^ xovx tGxiv


Aad^
Trjv
r^v

xr^v

xov rji.iiovQyrjGavTog
irci-

Ircoir^Gev

avd-gwnov, xavxri de ngoGcpvwg


(pvoiv,

Gvvdxpai

xwv yevo(.Uvwv dvd^gwnwv


id de x6
^r^

ovx cjg
\

t^fi

xd^ei

30 devxegevovGav,

vvaGd-ai /.axd xavxov

d(.icpoxeQwv

yevtGd-ai xrjv xqlgiv,


y,al

y.dv oxi i^idXiGxa


xriv xr^v

GvvvngxwGiv a^Xr^Xaig
id

ngbg to

7igoY.ei(.LSvov

Ygt^v
e/.

nagiywvxai vva^iv.

e xovxwv,

wg Tigwxwv /mi

rifiiovgyiag ixovxwv dgxijv,

8 ^

r/

icc

9 ^ dnosicio

sl

10 post Ttiativ add.

tjtio

17

t(x>

pc

x6

20 X()^v

XQV^^'^ ^

<i^l-

Wil

31 avvv7tgx<^<J'^v c gvvvtiuqxovolv

EPI ANA:^TA2:ES22:
ivagyiog dtL/.vvutvr^g
TT^g
tt^c,

NEKPnN

(35

avaoraaeios, ovdiv r^iTOv ymI ia zojv


TccvTiqg ttiotiv,

fioovoiag Xoycov Iotl haelv ti]v tteql

htyo)

de ia Tr^g kyidoToj tcov

avd^QWTiwi' 6rpEilo(.Uvrig 'Aaza dr/.aiav

KQiotv

TL(.irig

1]

r/.r^g

/ml zov y.aza xov avd^QCoriLvov iov Tslovg.


zip zgizq)
5

noXXol yag zov


juovcpzi^v

tilg

avaGidoecog Xoyov dia?Mf.idvovzg


alzlav, vo/niGavzeg zr^v

naoav snylgeioav
zijv
y.QiOLv.
(.lev

avaozaoiv yive-

od^aL
ex,

Slcc

zovzo de neQKpavwg el/.vvzaL xpevog


zovg aTtoS^v/^Gzovzag avd^Qco-

zov TicLvzag
f.ir]

dviozaod^ai

novg,

ndvzag de

/.Qiveod^ai zovg
zi'^g
ij

dvaozdvzag'
tjv

el

ydg ^vov
exgijv 10

zo YMza. zr^v y.oloiv dr/Miov


r^7tov
24G od^ai,

dvaozdoecog

aiziov,
(.irj^

zovg

i^riev i]jiiaQzr^/.6zag
/.of^if]

y.azogd^coGccvzag

dvioza-

zovz eozi zovg

veovg naldag'
di]

e cbv de ndvzag

dvlozao&aL zovg ze a?J^ovg /mI


60 r

/ml zovg yMzd zr(v ngcoTijv

riXi/iav zeXevzi'iOavzag yml avzol di'/,aiovGLVj ov


1^

dcd zriv y.giLv


zijv

dvdozcxGLg yivezai

yMzd. ngtuzov Xoyov,

dX}M did
yeveoeL

zov 15

dri^LOvgyr^Gavzog yvcjur^v /ml zi]v zwv drjULOvgyrid^evziov (pvGiv.


15.

lAgy.ovGrig

de /ml

f.i6vr]g

z'^g

enl

zfj

zwv av-

d^gioniov i^eiogovf.Levi]g

ah lag

del^aL zi]v dvdozaOLV yMzd cpvGL/.i]v

dycolovS^iav eno}.iivr^v zolg dia).vd^elGL Gcof.iaGLv,


TtQog
(.LTidev

di/MLOv LOcog

dno/vr^GaL zcov ngoze^evzcov

d/.olovd^cog de zolg 20

elgrifuepOLg '/alzdg

e^e/MGzov
fj.i^

zcov eTiOj-Levcov acpogjLLag

inodel^aL

zolg i
zriv zcov

avzwv ovvLdelv
yevof.ievGiv
lor^v

dvvaf.ievoLg vml
ercl

ngo
zijv

ye zcov avzrjv

akkov
ttigzlv.

did^gconcov (piOLV,

dyovGav
ad-a- 25

evvoLav yal zi]v


el

nagexovGav negl
r^

zijg

avaGzaoecog
e/,

ydg Tioa xOLvcdg


Tcal

zcov

dvd^gconcov (piGig

\pvyj]g

vdzov
e'xeL
jiii^ze

ZOV yMzd

zi]v yeveGLV avzf^


zrj

Gvvagf.LOG&evTog Gcofzazog
ticc^'

zr^v
zfj

GVGzaGLv yml UTjze

cpvoeL ZTJg tpvxijg

eavziiv

cpvGEL zov GCjouazog X^Q^G


ij

dne/Xr^gcxiGev d^eog zi)v zoi-

dvds yeveGLV

zr]v uoriv vml zov

Gv^uavza
,

lov,

aXXd zolg
/al

e/,

zovzcov rivcojuevoLg

dv^gcoTvoLg^ Yv
-/ml

e^ cbv rjvcovraL

llcoGi,

30

diaLcGavza elg ev zl

y.oivov yazaXr.^coGiv zeXog^ del,

ndv-

6 inriQHaav]
ag] 6 in ras.

et

in ras. a

dvaaraaiv ego alzlav


f|
adcl.

12 nal-

m.

pr.

A
ante ov

wv ego

igiJiv

igov a

14 xal

OL

xal a

wa

fjievoia

A A

?jva)vzai

Wil yevvwvtai
2.

30 ^vwfiivoig Wil yevvco31 dianoaavxa. ego ia-

i(6aavTsa

Texte u, Untersuchungen IV,

66
Tiog evog

AOHNArOPOY
ovzog s^ a/LKpoTegcv Ooov xov ymI naaxovzog oTioaa
iioa xov ocj/naTog iveoyoiviog ze
alod^rjTizijg
rj

Tidd^ri ipt^y^g /.al

y.al

ngdz-

TOVTog onooa
TCQog ev
5 'Iva

rrjg

Trjg

?Myix,ijg
s/,

eixaL

y.Qioswgy

XL

x6?.og

dvaq)QSod^ai

ndvxa xov
yevaoLQ,

xovxcov eiQfxov, -48

ndvxa /Mi did Ttdvxwv


ovjLifcai^eiav
Ctij,
,

ovvxqsxt] Tigog fulav

aQfxoviav

y.al

xrjv avxijv

avd-Q(x)7iov

dvd-gjnov cpvoig,
/.al
\

dvd-Qionov
xfj

avd^oojTTOV ngd^ecg ymI ndd^rj

log

y.al

xo

foi.

3<

cpvoei

7TQOoi]/.ov

xelog.

el

de

/Lila

xig sGxiv

agfuovla xov

ti^ov

navxbg /al

ov/UTiad^sia, y.al xcuv i/ xlwxrjg q)vo[.ievo)v /al

10 xvjv Lct xov

ocofxaxog snixeloviievcov ,

ev eivat el '/al xb inl

noL xovTOig xiKog.


avxov Opov y.azd
zb zeXog.
Tidvzcov e^ d)v
15
zr^v

%v

de xeXog

eozai

/az

dlT^^eiav, zov

eavzov vozaoiv ovzog, ovneg eoziv zekog

zb avzb de Cioov eozat /ad-aQtjg, zwv avzajv ovziov

wg

fieocv zb

Cwov.

xd avzd de y.azd
7id?.Lv

xriv Idid-

Lovoav evwoiv tozai, ztov diaXvd-evzcov


zr]v

evwd^evzwv ngog

zov Cojov vozaoiv,

rj

de

zwv avzcuv ayd-gcontov ovoiaatg


zijv ztov

e^ dvdyy.rig eTzoixeviqv dei/vvotv

vs/gcod^evzwv

y.al

dtaevo)-

Xvd-evzwv owLiazcov avazaoiV zavziqg ydg xcoglg ovz


d^eirj

av

zd avzd

{.legri
rj

'/azd cfvoiv dkXrikoig ovz

dv ovGzalr^

zcov

20

g)iGLg. ei de /al vovg xal koyog dedozau avzwv dvS^gconcov zoig dv^gojTioig ngbg dtd/giOLV voYjzcif, ov/ ovGuov fAovov dlld

/al

zrig

zov dovzog dyad-zr^rog /al oocpiag /al dr/atoovvrjg,


sve/ev
ri

dvdy/ri, dLafievvzojv ojv


avzriv diatievetv zr^v ejzl
25 dia^eveiv

loyc/rj

dedozat,

ygiOLg,

aal
|

zovzoig dod^eloav /gloiv


xrig de^ajiievrjg avzriv

zatzrjv de

ddvvazov,

firi

aal xd ev oig eozi

diaf^evovorig cpvoeog.
avd-giTTog,
df^icpozegojv

de /al vovv /al Xoyov de^d(j,av6g eoziv


eavzr^v*
elg

ov

ipvxri

'/aS-^

dvd-gwTiov dga del zbv e

ovza

dia(.ievEiv

dei,

zovzov de dia/iieveiv ddv,u)J

vazov
30 ^
T^o^v

(.Ltj
j

dviozc/Lievov.

dvaozdoaiog ydg

yivo(.ievrig,

ov/ dv 250
de

dvd^gconiv cug dvd^gcTnov dia^ievoL cfvoig'


(j.r^

zrjg
ipvxrj
\

xwv
io\.

dv&gojTTcov q^iGewg

diafievovorjg, /ndzT^v
y.al

jLiev

r^

owr^g(.idzriv
z&Qt

uoiat
de zb
zijg

zfj

zov GJiiiazog Ivdela


ne7iedr(cai,

zoig zovzov ndd^eiv,


cjv

(j(xa

ngbg zb zvyydveiv

ogeyszai, zalg

ipvx'^g

r^vlaig

vnel/ov /al

/aAiva/w/ot'jtffJ^OJ^, f.idzaiog de

25

Tcc

Wil

TTJa

nEPI ANA2:TA^Em: NEKPSiN


6 povg, fxaraia de cpQovriig
-Aal dr/.aioovvrjg TiagaTriQrjaig
/.al
i^

67
y.al

naOYjg agsTtig aG/.r]Oig


Xiog
eiTieiv

/.al

voucov Seoig
iv

StaTa^ig ymI
yicei
r^

nv
de

otl

tceq

av&QcoTioig

owoav&Qwnovg
5

xalov,
(pvGig,

jiial?,ov
el

de /ml avTr] Ttov dvd-Qa>n(ov

yiveolg %e Aal

navTcov Aal navTaxoi^ev dTC?^7jlaTai tvjv egycov

Toi' d'eov '/Ml zcov

vn

e'AELvov

didofj.evwv

ogecov to judzaiov,

el

ndvTwg
16.

to)

Tfjg

\pvxrig

dTsleiTTjTq) ovvLaiwvl^eiv xriv xov

oiofxaiog diaf-iovr^v

/Mxa

ttiv olyceiav (pvLv.

SeviteoS^io
Uor^v

e inr^Selg al xr^v d-avdii^ vmI q)d^OQa dia6vofidLof.iv

'/.OTixo/iievrjv

La/novr^v,

XoyiCSfievog cog oix 10

eJg

xov TiQOGQirfiaxog o loyog, ovx ev


fiYie

xrig Lajuovrjg

xo juexgov,
xriv

oxi

xcv diaf.iev6vx(jjv

cpiGig /Uta.

uneg yag /axd


xr^v

52 ol'/eiav

cpvoiv

e/MOxov

xiov

dLafj.ev6vxa}v ey^ei
accI

iafnovr^v^

ovx^

enl xiov /ad-agcg dcfd^dgitov


xr]v

dS^avdxwv evgoi xig av


ovo lag xwv AgeLxzovcov
enl xcov
15

lodtnvciv

dtaiiiovr^v,

xuj /mqde

xctg

ovve^LOovod^ai xalg Aad^ vTtoaoiv iacpegovGaigj ovx

avS-giOTTiov xr^v ojualrjV exelvrjv /mI df.ixdXt]xov eniLrjxelv a^iov^

ave

Tj

XIOV juev i dgx^tg

yei'Ofxevwv dd^avdxcov xal iafLievovdxeXevxi'iXOjg,

xtov [f^ovtj] xfj yvojfxrj

xov noir^oavxog

xcov de

av-

d^gcoTiiov 'Aaxd fuev xt]v xpvx'fl^

dno
o

yeveoetog eyovxcv xriv af.ie~ 20

idkr^xov Lafnovi^Vy

-Aaxct

de xo

Gcoitia

ngoGla(.iav6vnov iz ^edvaGxaGecog ovlexac

xaol^g
biakoyog'

xr^v

dq)d'agGiav'
i]v

OTieg
\

xrjg

ngbg

dnoXeTiovxeg

xriv

xe didkvGiv xov Gcojuaxog


to)fj

cbg enojiievriv xfj f.iex


(.isxct

evdelag /al q)d-ogg

negtuevojuev Aal
xfj

xavxriv xrjv fiet' dq^d^agGiag elniLouev dia/aovriVy ovxe

25

xcov dloycov xeleivf^ Gwe^iGoivieg xijv ri/iiexegav xeXevxi]v ovxe


xfj
(.tri

xwv di^avdxtov
^coTjv olg

diaf-iovi]

xriv

xcov

av&gconiov

dtaf-iovriv,

iva

Id^couev xavxrj Gvve^LGOvvxeg


firi

'Aal xtjv xcov dvd^gcoTTcov

cpvGiv

xal

ngoorJAev.

ov xoivvv

enl

xovtijJ
xrjv

dvGxagaivsLv

a^tov,

et

xig

dvw\iaVia d^ecogelxac

nsgl

diaf^ovrjv,

ovd^

enetdri ;fw^t(7;U0g tpvx^]g

av&gconcov 30 dno xov GC/j.axog **


xcov

2 d-EGia a d^osLG
17
'^ccl

ex xdiv corr. a

Wil

xi}v

19 fxvy del,

Wil
L

ex dxeXevxriziJDv corr. a oilexca] 22 o add. a

ovX in ras. pr. ni. A xov in ras. m. pr. A


suppleas
e.

29 xoivvv]

in ras.

m.
2i

pr.

A
lacunam 5*

31

ot'd*

ante xov add. xoiv

indicaui,

g.

xovxov xe xwv

68
(.legiov

A0HNArOPOY
/mI ^ioqIiv talvGig xi^v ovveyfj diazoTTzei
dnoyivcO/.siv xqti xiiv avdazaaiv.
Cwifj^,

di

TOVT

ous

yccQ

enEtri ttiv 254

y.atd ovvalo^rjGiv l^wiiv La/.onTeiv doy.ovOLv ai '/.ard tov


q)vorA(Jjg
5 y.wv

vnvov

iyyivouevai nageosig tiov alo^iloecov

v.al

tojv q)ioi-

dvvd(.ieiov,

loo/uetgoig ygovov Laoxqfxaoiv vnvovvzcov tojv

dv&giTTCv yal rgonov Tiv

ndkiv ccvauoyovTcov,
riv

triv avTriv

7iaguiT0v/u^a Xeyetv Lwiqv' Trag


<f)6v

alzlav, olfxai, xivig dele/.

Tov S^avdrov tov vnvov ovo^dl^ovoiv, ovy w^


r^

xcov

Tigoyovtov

Tcaxegwv

cpvvzag

yeveaJ^oyovvTeg,

a/.^'

avxwv wg tv
xiov

10 o/noiiv 7iad^d)V Tolg t S^avovGi v.al icilg vtivovlv iyyivofiievcov,


evK(x ye
xr^g
7]

i]geiJ.Lag

/.at

xou fxiqevdg
(.irfie

eTcaio^dveoi^ai
xrjg

nagvxcv
^(org*

yivof.iePwv, fj.a?J.ov de

xov eivai vmI

llag
*

6t7tg

ovv

xr^v xiov

dvd^gancov
f-ieygi

l^ojtjv

xoGccvxrig yef.iovGav
/,ai

dvw/iiallag
15

dno yeveGSwg
TcgoainofAEv,
xr^v

LaXvGswg

iaAonxofievriv
avxriv
|

naGLV
^lOTJv,

olg

oi

Tiagatxovined^a
xrjg

xi]v

Xeysiv
eavxf^

ove

ene/.eLva

ia?.vGcog twr^v, rjxig


oq)Llof^6Vf

m.

GvvsiGdysi xriv

avdGxaGiv,

anoyivcoG/.iv

y.av enl

7C0G0V ia/.onxrixai xo) xcogiGf-icp xrjg xpvyj^g aTCo xov Gcofiaxog.


17.
ccvxT]

ydg xv dvd^gcunwv

tj

q)VGig arwd^v xal /.axd yvoj-

20

fiiriv

xoi 7toi7]Gavxog
eyi
xr^v

Gvy/.e/J.r^gojfievr^v
tcor^v
v.al

l'yovGa xr^v dvcjuccllav,

dvwf-iaXov

xi.v

ia^ovr^v,

noxe

f.iev

vnvoj

noxe d^avdxc
fXExaoXalg, ovv,

diav.OTixofAtvr^v v.ai xalg y,ad^ eyaGxr^v iqkiyJav


fj,g)aLvoiLiV(jv
r^

ivagywg

toilg

ngwxoig xwv vgxjurj

gov

STiiyivoinevcv.

xlg

dv eniGxtvGv

xfj

7iiga ddi-

25 ayfevog,

iv b(,iOLOfA.gl vmI diaTildGxoj xo) GTiegfuaxi xoGov- 256

xwv
y.al

y,al

xrikiAOvxcjv
y.al

d7ioy.7G^aL

tvd^iOJv **

rj

xoGavxriv irci(prifxl

GvvLGTafxh'cov

nriyvvfxevcov

oyyojv diaq)ogdvy oGxecov

vvgo)v y.al

xvSgwv,

ext de fVWv y.al Gag/.tov y.al GTiXdyf.tgcuv;

Xvcjv y.al xcov

"koinwv xov Gtofiaxog


xovxiov
xi

ovt ydg iv vygolg


ovx
(.ir^v

30

IVfc

Tolg

G7Tegf.iaGi
f,irpaivxai

eGxiv

IeIv

oiSev

xolg
7]

vriTcioig

xcov

xolg XEXeioig emyivofxevwv

xfj

11 rjQefiiaa a egri/Aiaa

rai pc dtaxoTirezai

24

iq

in ras. a

18 iccxonz?;. A 16 tJzio p corr. elria A byovaajll A 20 noi'^oavzog] not in ras. m. pr. A 25 diankdarwi n corr, m. al. ian/Mozoji A ianlarocKxvzrjv

azdii a

26 lacunam indicaui, suppleuerim dg/J]v

Wil

zjv zavzr]V

zojv zccvzr/i a

nEPI ANArrASEiiS NEKPSiN


TCv

69
zovioig zu zcov
f.iiv

TaXeliov

rikr/.ia

tu ztuv TiagririxoTOjv
rj

rj

yeyrjgaAOZiov.

akl

Aalzoi Z(ov elgr^fneviov zivcov

ovo

b^wg Tivwv de
Kai zag
zfj

ajuvQcog 8jii(faiv6vzcov zi]V (pvOL/.riv ayioXovd^iav

cpvosi zcov
jiiYi

dvd^Qconwv eniytvouivag f.uzaol^g,

bf^cog

loaOLv booi

zvcplcozzoiOLv

vnb

'/.avlag

7]

ad-vf-iiag negi zrjv

zovziov /.QLOLv^ ozi

el TiQCozov

f.iev

yevii^ai zcov onQf.taz(ov

258 'AazaolTjVy iag&Qcodevziov s zovziov y.aO^ I-'/mozov f^Ugog ycal

fiogiov Kai ngoeXd-ovziov elg q)wg zcuv y.vrii^evzwv tmyivazai jusv


J61

rj

y.az

zr^v

ngwziqv riXr^lav

av^rjig

yj

ze viaz

av\^r^Oiv

z-

leuoaig, zEkeuod^evziov de vcpeoig ziov (pvt/MV vvafxewv fxtxgi 10


yrjgcog,

eiza neTiovq/.ozcov zcov

o(x)jiidza)v

r^

diaXvig.

toOTteg
zijv

ovv enl zovziov, ovze zov OTtegiiazog


zjv

eyysygaf.if,ievrjv
^lorjg

eyvzog
zriv

dv&gioTiiov

(pvi]v

rj

fxogq)riv

oize zrig
tpiGi/iwg

eig

zag

Tigizag

dgydg
zriv

idlvoLv,
zeig

zcov

yLvo[.dviov
zcov
ex,

eig^og

Tiagex^i
260 eyovOL
Tiijg

niozLV

ot/,

aizojv
o

(paivoi.ievwv 15
zf^g
zr^v

zb

niGzov,

nolv
xccl

[xXXov
zi]V

loyog

cpvoi-

d'jiolov&lag dvLxvevcov

dliqd^eiav Tzizovzai

ava-

ozaoiv^ docpaXeozegog cov


d^.T^d'aiag.

Tigelzziov zrjg

neigag ngog nlozwocv

18.
ziiv

TcV

TTgc^r^v iq^lv elg

e^ezaoiv ngozed-evziov Xoycov


/iiev

y,al 20
e/,

dvdozaoiv Tiiazovjueviov ndvzeg


dgx^g'
ctgyri

eliv o^oyevelg, cog


tj

zr^g avzrjg g)vvTeg

ydg avzolg
dll^
ol

zcov ngcoziov

av-

d^gcjTiiov

ev.

r]f.iiOvgyLag

yaveoig'

(.lev

e^ avzrjg Aga-

zvvovzai
zfj

zrig Tigcoziqg agxr\g eB, iqGTteg ecpvav,


'Aal zco iip

ol de

nageno^svoi
^eot negl 25
/.ad^

ze (pvoei

zcov avd^gcoTvcov ez zijg zov


ri

ri^ag ngovoiag lafidrovoiv zr]v tclgzlv


iiv

f.iev

ydg alzla,
zfj

Aal l

tjv

yeyovaoiv dv^gcoTtoi, GvveCevy/^evr^

cpvoei zcov

dv3gco7iiov eA druLiiovgylag ejet zr^v Igxvv, b e zrjg iAatoGvvrjg

Xoyog,

Aad^ bv Aglvei d-ebg zovg ev


eA zot zovziov zelovg' de jLidllov
zijg

ri

AaACog eicoAozag dv~

d^giOTzovg,
rJQzr-vzai

cfvovzai juev
edetyf-ieviov

ydg eAel^ev, 30
de rj^iv zcov

ngovoiag,

Trgczcov cog

olov ze,

Aa^cdg dv eyi Aal did zcov vGzegcov del-

2 ovd* Joannes Rhosus ovS^

A
adcl.

12 tovtcov ego iovzcol


ort a

13

(pvi^v

Wil
ras.

t)riv

21 ante nvzeq

30 ix xov\ ix et ov in

reXovg a rf

yag add. a

70

ASHNArOPOY
y,aOT(iJ tcov

^ai To 7tQo/.iin6vov, Xlyu) di diu tijg ocpe.o^ivr^g


av^()0J7i(v
'/MTct

ixaiav y,Qioiv
\

Tifxr^q

iq

di/.rig

y.al

zov

y.aTCc
^ol-

Tov av^QtoTi Lvoi' iov xekovg,


xaz^tt

aviiov de tovtiov ngoTa^at tov


ye iaoy.6ifjaad^ai tov nsQl

cpiGLv r^yovfxevov xal uqojtov

5 Trig '/.Qioeiog

Xoyov, tooovtov /liovov vnfi\7i6wag (pQovTiL


ciQxrjg

rijg 262

nQOoriy,ovG)]g tolg TtgoELi^dvoig


noiTjTTjv TOV

ymI Tu^ecug ozi dal zovg


tJj

^ov TovSs TOV TiavTog naQcte^a^ievovg


ngovoLav,
JieQi

tovtov

aocpia

'Aal

di/MLOOvvy] tt^v tcov yevouevcv anavicov avaTidevat

(pvXa/.i\v TS y.at

ye Talg ilaig ao/aZg nagafneveiv

10 e&ekoLSv,
l-iifCE

Tctma e

tovtcov

cpoovovvTag

f^injev

i^yeld^ai
/j.r]6*
(.ii-

Tiv xaTcc yrjv

(.iiqTe

tcov /mt

ocqavov avsTciTQonevTov
y.al

ajiQovoiqTOv,
y,q6v TS
y.al

aXX

eni

nv acpaveg o^oiwg
yiviooy.eiv

(paivousvov

/naiLOv

n^xovGav
delTai yag

ttiv

naga tov
TTJg

noii^-

oavTog enLfAeXeiav,
15

navTa

tu.

yev6t,iEva

naga

TOV noiriavTog
y,al

enif,i?^alag,

liiog i h'/.aOTOv

yad^ h TiicpvKSv

Tcgog o

7teq:)U/.ev'

axgeiov yag otjuat (piloTLf.iiag to xara to ngoocpogov


ey.doTT]

ysvri

diaigeiv

vvv
f-iijv

rj

cpvoei

v.aTaXtyaLv
Xiyaiv^ 264 '^

i^sleiv.

b y

avdgwnog, negl ov vvv ngoy.UTai


cog e
-d^vrjTog

wg

f.iev

ivSerjg delzat TgocprJQ,


el

diadoyj,

wg de

20 "koyiy.og lxrig.

de tcov
f,iev

elgrj(.ievcov

e/caoTov eoTiv dvd^gcTia^)


tyjv ^corjv,

y.aTa cpvLv y.al deiTac

Tgo(pfjg

dia

deiTai e ia-

doxr^g Lct Triv tov yevovg diafxoviqv, delTau de


Tgocprlg y,al Trjg diadoyrig ewof-iov,
y.al TTig

diy.r^g

dta to

Trjg

avdy/.rj dr^nov, Trjg Tgocpiig


(pego(xevifig^

diadox^iS ^^l to ovva(j.cp6Tegov

enl tovto

25 q)egeG^at y.al tyiv dly.riv, Xeyia de

avvaf^q)6Tegov tov fz tpvxrjg


|

xal WfAaTog avd^gwnov,


nvTCv
od^ai
Triv
T(jv

y.al

tov

toiovtov dvd^gconov ylveo^ac


Triv t

^oi- ^

Tiengayf-ieviov
Tificoglav.
ei

vnodixov

enl TOvTOig deye-

Tif^iijv rj

de y.aTa tov ovvaf.ig)OTegov (pegei


i]

enl Tolg elgyaof-ieroig

dly.riv
to.

dr/.aicc y.gioig

y.al /.irjTe ttjv

30 xpvxijv juovrjv dal yofiioao&ai

eTtixeiga tcov

(.istcc

tov

ocjo(.ia~

Tog eigyaouevcv {dngoona^'^g yag avTiq y.a^ eavz^v tcov negl

Tag owfiaTiy.dg r^dovag

r^

Tgocpdg

y.al

d^eganeiag yivofievwv

tJ

16 d/Qelov Stephanus XQ^' ov A 16. 17 xcctcc yevrj ego xarccyeiv 17 iegivvv A cci et si suprascr. a 24 zoizo 22 xo add. a

Stephanus rovxov

25 de c dr

nEPi anai:ta2:eoz NEKPnis


7ikmf.ie)^ri[.iaT(ov) (.irixe

71

zh owfxa /.lovov (a/.Qixov ycto tovto /.a^


6

kavTO

vojiiov

y.al

di/.r^g),

de

sy.

xovxiov avdQO)nog xr^v ecp

e/MGTCp Tiv el()yaoftevcov


y.aTa Trjve Tr^v Ccor]v
CeTCii

avTip

dlxaraL /.qIoiv,
ovf.iaivov
lcp

tovto de ovxe
ocij-

evglo/.ei
zco

o Xoyog (ov yccQ

TO '/ar
/,al

a^lav ev

tkxqovtl

i to nolXoig juev
f^iexQi

a^eovg

nCioav avo(.iiav ymI xa/.iav ercLzrfievovzcLg

zaXevziig iazeXelv /.a/.cov

anaLQuzovg

y.al

zovvavziov zoig /Mta

noav

aQezi]v e^r^Tao(.ievov zov eavziov iov eTiiei^a^ievovg ev


Lrjv,

ovvaig

ev enr^geiaig, ev Gi/.ocpavziaig, ar/.iaig ze xal navjLier

zolaig ya/.onad^eiaLg) ovze de


266 azL zb
/iiazog,

d^avazov {ote yag

eoziv 10
oo)-

ovva/.iq)6zeQOv
]

ywQito(.ievrig fiev zr^g xpvyr^g

ano zov

(JKeavvv(.iivov
(jv

de

y.al

avzov zov owfxazog eig

e/.elva

TcdXiv e^
q)vijg
7j

ovv(poQ'il&rj /,al (.iridev ezi GcoCovzog zrjg


7]

ngoregag
evdr^15

/noQffrjg^

nov ys

zr^v f^vr^f^rlv ztov TienQay^ievayv),


,

kov Tiavzl zo
q)^aQibv zovzo
363 r

?,i7t6j.ievov
y.al

ozi

del

xaza zov anoozoXov zb


aq?0^agoiaVy

oxedaozbv
\

evdvaod^at

iva

Uiponoirjd^evzwv

e^ dvaozaGewg
y.ywgiGi.ievcov

ztov vey.giod^lvnov y.al


r^

ttcxIiv

evco&evzcov

zwv

y.al

ndvzi

dialslvfievcov,

e/MGTog

y.OjuiGrizai

dtzalwg a di zov ocof^azog enga^ev uze


20

dyad^a eize xa/.d.


19.

Ugbg

(.lev

ovv zovg o(.ioXoyovvxag

zijv

ngovoiav

y.al

zag ai'zdg i]fuv nagada^a^isvovg dgydg, eiza ztov OL/.euov vno-d-eGewv ov'A oid' oncog e/.7tlnzovzag,

zoiovzoig xgiqGaLz
ei

av zig
7ie~ 25

Xoyoig yal noXlai nXeloGi zovzcov,


Gvvziiiog xal

ye nXazvveiv e^eXoi zd

yaz

enidooi-iriv

elgr^f^ieva,

ngbg de ye zovg

gl ztov ngojTcov diaq^ego(.ievovg locog


-d^eGd^ai

av

e'xoi

y.alwg ezegav vrco-

TTQo zovzcv
y,al

dgyr]v,

Gvvdianogouvzag avzotg negl av


y.ay,al Gv(.inag

do^duovGiv

zoiavza GvvdiaG/.enzofievovg' aga ye ndvzrj


dv&gwTicov nagionzai
Lcoii

^dna^

rj

ztov

o log,
30

^6(pog de zig adi,g y.azay.iyvzai zr[g yijg dyvola y.al Giyfj y.gv-

nzwv avzovg

ze zovg dv&gcoTiovg

y.al

zag zovzcov ngd^eig,

rj

16) 1 Cor. 15, 53

19) 2 Cor. 5, 10

23 yQ7]0ttLx' npc ygi^aex

31 in

r}

corr.

72

A&HNArOPOY

Tiokv TOitiov c(oq)Ci?JoTQOv To o^d'Csiv oTi toIq eavTOv noLrifxaGiv Icfloir^y.ev 6


noirioag,
nccvrcov

nov otccooovv

ovtcv

t]

yifiiv 268

vo^evwv ecpoQog, t'gywv xe /ml ovlevf.iaxu)v


ydg
f47jjiiLa

y.oLTrlg.

et

i.n]daf.iov

xwv

dvd-owTioig 7ienoayf.dvcov

yivoLTO

5 AQioig,

ovev etovoi nXeiov tcv aLytov av^gcoTcoi' /^XXov de


dd-XiiTsgov ol
TCi

-/m/eIvcv TTod^ovoiv
'/Ml
rr^gy

Ttd^ri
t]

^ovkaycoyovvzeg
xr.g a)Ar^g

cpQOj'TiCovzeg evoesiag
6

/ml L'/MLOOvvrjg

dge-

de xrr^rwtJrjg

r]

xtr^oLcor^g

log agiorog^ doszi] de dvorjrog,


it]dov'qv

L/r^g de dneiXri yelcog

nXaTvgy to de noav ^eganeveLV

10

dyax^wv to
vojiiog

ueyLOzor,

dy^xa de v.olvov tovtcov dndvTcov


'^

-/al

^
toL

elg to Tolg a'/olaozoLg vml kdyvoig (p^ov

cpdycofxev [de]

/ML

Tilojfxev^

avQLOv ydg

dnod-vf^o/.oi-Lev

tov ydg tolovzov iov


el

Te'Aog

ovde

r^dov'^

-/mtu Tivag,

aXA'

dvaiod^rjola navzelTqg.
Idicov

de eoTL Tig
15

tw

noLr^octvTL Tovg dvd^gojnovg tojv

Tioirj^d-

vM/wg eiwfievcov 7] di/ctia /gioLgj t^tol vMzd tov nagdvTa iov ** ttovzoiv Izl twv '/M/.iav eicoxozwv t^ juezd ^dvazov ev itogioi-K dgeTr^v /.(XT aXXd /mz ovdezegov zcuv elgr^^ieviov /ML dialvoec Tvy%av6vzcov.
Twv
cpgovTig /ml GcuCezal
tcuv

nov

ev

t]

r^

eigelv

dwazov

GcpZofxevr^v
zi'V

tt^v

di/alav
Lcor^v

y.giGLV

ovze

ydg ol
dgeTjjg

20 OTtovdaloL '/azd

nagovoav
t
Trjg

cpagovzai zd Ti]g
naglri^iL

eTtiiELga ovte

liyjv

ol cpavXoL

Tr^g vM/.iag,

ydg
rj

),e-

yeiv OTi Gcp^of^evr^g


TTj

(fvGecog

ev

f^

viv eofiev,
8l/.t^v

ovd^

d^vrj-

cpvGig evsy/elv dia Te Tr^v Gv(.Li.LeTgov

nXeiovMv
av

t]

agv-

zegcov (pegouevr^v TiXrjUjLieIrjjiidTwv.


25

o te ydg (.ivgiovg enl fiivgloig


?]

dvekwv ddr/.wg
zq)

Xr^GTr^g

r^

dvvdoTrjg
dtTirjv

Tigavvog

ov/.

evi d-ccvd- 270

XvGELEv

Tr^v eTzl

TOVTOig

o t

(.cr^dev

negt d-eov do^d-

^wv dXrj&egj vgaL de


liiev

TidGT] y.al XaG(py]f.iLa

T dsla, YMzaXvcv de vo^iovg,

gvLwv /ml nagogv vgloag de naldag o^iov ytai


e(A.Tigy]GCig

yvval/Mg, vMzaG/Mipag de nokeLg ddl/.cog,


30 fLierd

de

ol'yiovg

twv evoi/.ovvTwv vml drjwGag yjugav vml


32

TOVTOLg

Gvva-

11. 12) les. 22, 13. 1 Cor. 15,

1]

add. a

11 df

om.

12 ex aTzoS^vr/Oxo/usv corr. a

16 L'/iaba xgioLq ego iuxgiaig

eoraL uel tale quid


(fBQOfJLBVCDV

22 ovd' ego otO-'

lacunam indicauit Wil supplens A 24 (pegobvt]v Wil

nspi AyAi:TAi:Em nekpqjs


(pavioag
di]f.ioig
/.al

73

kaovq

rj

/cai

ovjLinav

t-d^voi^j

nwg av

ev

(pd^aQTi T( otjiiaTi TiQg Tr^v TovzoLg ovj,i/iiTQOv agyceoeiev ltjv,

7iQoXaf,i(xvovTog tov ^avccTov zb


TL Tcuv elgyaofievcv
364 r

vmt

d^lav xal

f.ir]de

TVQog ev

z^g ^vrixr^g e^aQKOvor^g (pvoecug; ovx


Cioi^v
r]

ovv
ovze
5

yiai
I

Tr^v

Ttagocoav

xaz

d^lav deiy.vvxai
eoTt,

/.Qioig
xr^g

/j,6Td

^dvctTOv.

20. 7]T0L

yag navTeXrig
tc[)

oeoig

tcor o

d^dvcLZog GvvictkvoiA.ivrjg

Oiof.i(XTL xrjg xpvxfjg /,al

ovviacpd^ei-

QOfUvrig,

7]

f.Uv8i

(.lev

r;

xpvx'i]

y-cc^

lavxriv dlvzog

aOAeaozog
ove^xiccv

didcpd^OQog,

(pd^eiQBTaL

/.al

LaXvEzcLL zo ocoua,

FZi aiZov ovze fnviqfirjv

zwv

elgyaof-ievcov
(.lev

ovz

aLOd^r^Oiv
zrjg

avzfi TTad^iqfidziov.
d^Qionojv Ccorjgj
q)QOvzLg, ov

oevvvf.iivrig

ydq TiavzeXwg

zv erc zwv dv^wvzwv


ngiGig,

10

ovsfila g)aviqozat zcuv dvd-QioTiajv ov


/.az

zwv

dgszriv

rj

/.axlav eiw/.ozwv
zrjg

[rJ]

7tiGy,vy.}.ri&r]GzaL Ss
ZTj

ndliv zd
el s

avofiov

(^wrjg /.al

zwv zav-

ovvrcof.iivwv

dzonwv zb

Of.irjvog

zo zs zrjg dvofxlag zavzi^g 15

y.ecpdlaiov, dd^eoziqg.
272

q)&igoizo fxev zb ow(.La xal ywgoiri

^gbg zb ovyyeveg zwv l?,vfivwv sKaozov, f^ievot di r^ xpi'X'^ y.ad^ eavzijv wg acpdagzog, ovo ovzwg l /w'^av 7] xaz av~
zfjg

ygloig,

[xr]

ngoGovoiqg
d^ov /al

i/aiOGvvrig'

7il

(.iride

d^iiLzbv
fj

vnoXa(.idvLv
f.iri

/,

nagd

d-Ov yivGd^aL ztva ygiGcv,


zfj

20

7ig6GGZL zb Sl/mlov.

ov ngoGEGZi a

'/giGBL

zb i/aiov
r]

f.ir^

GipLofnevov zov ianga^ajuavov zijv t/aiOGvvrjv


6 ydg

zijv
eq)

dvoolg

(niav
Yi

ianga^d^Evog e/aGzov zwv yazd zbv iov


r^v,

ygiGig,

avd^gwnog

oi xpvx'q

/ad^ eavzr^v,

zb de GVfinav
21.

ln:lvy

6 koyog ovzog erc ovdvbg (pvXd^Ei zb l/aiov.


zii.iw/.ievwvj
jtiev

^wf.idzwv z ydg

dr/rid'iqGzat zb Gcd/.ia

xazog- 25 oacpwg ey.

zov

/oLvwvr^^GaL
(.iri

zfj

ifjvxf]
\

zwv enl

zolg

G7tovdaCof.ievotg
ZL/urjg

iUvL:n;6vwv,
'/al

/OivwvrJGac de
f,iev

zijg

inl zolg /aiog^wd^eiGL


zijv

Gvyyvw(.irig

zvyxdveiv noXka/ig
zr^v

ipvxriv

BTti

zlvwv
30

7i?.rjf.ij.ilr^udzwv

id

zov Gw/j,azog evecdv zs xal


zrjg

XQ^^f^'^^

e'/niTTzeiv e

avzb zb

Gw^a
ev
zf^

enl zolg '/azogd-wd^elGi /oivw/al


fxriv

viag, vTieg

wv zolg

Kwjj Gvv6Liqvy'/v novovg.

rj

/LtevsL

in ras. a

/ulsv
?)

add. a

13

?/

deleui

16

ccS-soxria

pc d&soztjToo

20 ex

corr.

28

Se,./

32 ad Ttovovg

in mg. add. naja ovh Sixov a

74
Kai
nXrif.i(.ieXri(.iaT(x)v

AHNATOPOY
y.oLvofxevcov ov Oiotcxai
Tt'j

ipvxfj

to lymiov,
Tcai

L ye f.i6vrj tivol

Iktjv vtieq cov

svoxlovvzog tov otj^iaxog


tlv.ovxog

TiQog

Tag oixslag
/Ltiv

oge^eig

lii

ynviqoeig
y,al

7i?.r]fxf^i?^rjav

Kai ovvaQTiayijV iaLOTQav ohAr^v^ alloTS i


noT
xctl

y,lo7ir^v,

noie de

i^aTcc

xiva

y.aTcc

ovvQOf.ir^v iv xagizog fxeqei


rj

d^EQanEiag

Trjg

tovtov GvoiaGscog.
eavTTjV vtieq

niog ovy, aixov ziiv


ty^si

xpvxriv yglvead^aL y.ad^


riiv eavTr^g cpvoiv

wv

ov^ ^^pztvovv
\

yMtcx

ovy OQS^iv ov yivrjOiv

ovy

oq^ir^v,
etil

oiov Xct- 27

yvsiag

ij

iccg
ei

rj

nXeove^lag [adiy.iag^ yal zcov


ztov

Tovroig adi~
ev.

10 y.rjindTiov;

yaq za nXeioza

zoiovzov ylvezai xayaiv

TOV

firj

yaza/.Qazelv zovg avd^QCjTtovg zcov evoyhovvziav nad-wv,


zrlg

evoyXovvzai de vno
zrjg Tiegi
rj

zov O(6f.iazog evdeiag xal ygelag yal

zovzo OTiovfjg xal d^eganelag (zovzojv yag eveyev jia

yzrjoig xal tiqo

zamr^g

r]

ygrioig, ezi de yafiog

xal oaaL ^aza


TTJ.tiy.fieXeg

15 zov
ycal

iov Tiga^eigy ev olg yal neql a d^ecogelzac z6 ze

zo

^ri

zoiovzov), nov dlxaiov ev oig TtQwzona^el z6 ooifxa


eq)

y.al zijv

ipty^v elyei Tcqbg Gv^nad^eiav yal xoivcovlav zwv


fx6vr]v, y.al

a xivelzai Ttga^eov, avzrjv y.Qiveod^ac


^ig xal zag riovag,
20
fir]
|

zag

(nev

ogez6
^^^^

ezi de (poovg

xat Xvnag^

ecp

vjv 7iv

fiezQLov VTtotyov,
ey,

ano zov

w(.iazog eyeiv zriv ydvqoiv, zag

de

zovzcov a/nagzlag yai zag enl zolg rif-iagzifj^evoig zi^wqiag


rpeqeod^ai
fiovrjv

enl

zijv xpvy^v
iii7]ze

zijv

firjzs
ij

deofievriv zoiovzov

ZLvog

oqeyof^evriv

fiiiqze

cpoovf^ievr^v

na%ovav

zi

zoiov-

zov
25
i^i)

xa^
(ovov

eavzrjv
I

otov ndoysiv necpvyev avd^qionog;

dXXct Kav
27(:

zov oco/iiazog, dv^qcoTiov de ^cofEv eivai zd nddr],

}^eyovTeg oqS^wg did


^ojiqv,

zo

(.liav
zfj

e djLKpozeqiov eivai zr^v zovzov


tpvy^fj

ov

diqTiov

ye y.al
zrjV

zavza

Tiqoriy.eiv

g)'rJGOiv,

onozav xad^aqcog
30 Tovzcv

Idiav avz'^g ercioyoncfxev (pvGiv.

ei

ydq

naorjg yad^dna^ zqo(pr^g eoziv dvevderjg, ovx av oqeyd^eiri noze


(JL)V

ovdafnwg deizai Tiqbg zo eivai, ovd^ av


fj,7]d^

6Q(.iy]0eiev

eni Zi zovzwv oig


Xvnrjd^eiri

olwg

iqilod^ai 7ieq)vyev'
ij

aA>l'

ovS" av

di

anoqiav

yqriiLidzcov

yzru-idzajv

cog

ovdev aizfj

7 TjVTiv*

ovv a

ICC

riv ^ovv

14 xzfjaia a xzioia

A
ras.

xal oaai a

mA

9 dLxiaa

^'

dixlcca a del.

Wil

18 xiveTxai ego eltai


oi;r'

20 (xtTQiov] Lov in

30 ovS' ego

UEPI ANASTA:^E0Z NEKPS2N


TiQOorjxovTiv,
et

75
ovav (poHxai
?.ijli6v

de

y.al

(pd^ogg

ion

/.geizTCov,

To

naQanav wg q)daQTix6p
ey.

eavrijg'

ov yctQ didor/.ev ov

ov voov ov TirJQiOiv ov Xcurjv ov nvg ov oliqQov,


nad-eiv

STiel f^r^6

tovtwv vvazal
t6

tl

laegv

f.ir^^

dlyeivov^ ovx 5

TiTOf-ievcv avzrjg
vdjLiecov.

naganav

ovze Gcojiazcv ovze ocofnazr/.cov v-

et

de zb z fid^rj zeug ipvyalg iiaCovzojg 7iQ0odnzeLv


e/.

azoTiov,
f.iajQLag
ZTJg

zo zag

zovzcov d/nagziag

y.al

zag enl zavzaig zi~


y.al

enl (xovag cpegeiv zag xpvx^g vTcegallovzwg dr/.ov

zoi x^sov y.Qioewg dvd^iov,


22.

Tlgog de zolg elgriinavoig


zi]v

ng

ovy,

azonov

z))v fxev

dge^ 10
zr^g

zi]v
S65

xal

y.ay.iav

/nirie

voTq&r^vac

dvvaod^ai ycoglg
yivcoo/.ofxev
y.a/.iav

enl

u \-\pvirig

(av&QWTTOV ydg dgezag


ztjv

eivau

zag dgezag,
y.eyo)-

278

Gneq ovv yal


giOLievr^g

zavzaig dvziyeifxevrjv
y.al

ou xpvx^^g

zov GWjuazog
7]

y.a^ eavzi)v
/novrig

ovarjg), zijv de

enl zovrj

zoig

zi/Lirjv

zcf-Kogiav

enl

cpegeo^ai

zfjg xpvyr^g;
i]

nwg
ov
x

15

av zig

y.al

votjoeiev enl xpvyrjg

(.lovrig

ardgelav

y.aQZSQiav, ovx
nnjocooecog
tj

exovorig

ov d'avdzov
alxlag

cpoov

ov zgav^azog

ov

trifxiag ovy.

ov zwv enl zovzoig dkyr^(.idzo)v

zrjg

zovzcov yayonad^elag; ntog de ey/.Qoueiav

y.al ocoq^goovvr^Vy
rj

ov-

de^ig elyovorjg aizijv enid^vuiag ngog

zQ0(pi]v

(.u^tv

7]

zag 20

ukXag '^dovag ze
xeifiievcov
(p6vy.zcov^

y.al

zegipacg ovd^

akXov zivog ovz


ngay.zecov ovd

eocud^ev evo-

yloZ'Vzog ovz^ e^oji^ev eged-luorzog ;

noig de q)Q6vrioiv, ov^

vno-

zf^

ngazzecov

yal

fxij

aigezcuv y.al

fiallov de

fj.rjdsf.tidg

evovorjg avzfj y.ivrjoecog zb

nagd-

nav
Xalg

Vj

(pvGLyr]g ogfir-g

enl zl ziZv ngayzeiov; nov de olcog xpv- 25


r]

Tj

ngbg
rj

d?J.7i?Mg dr/.aioovvri ngoGq)vrjg


ztov ezegoyevv,
ov'/.

ngbg

aX?^o zl zcov

ofioyevcov
lv

eyovGatg ovze nod^ev ovze di


d^iav
rj

ovze

ng
ngbg
zwv

dnoveifiwGL zb y.ai
d^ebv zifirjg,
rj

y.az

ava).oyiav lgov
rj

i^Tjgrifievrig zf^g elg

ovd^ aXlcog eyovGaig bg/.u]v

y.ivrjGiv

ygrjoLV idicov

ngbg dnoyrjv allozglcov,


dnox^g enl

zrjg juev 30

XgrjGecog

y.azd cpuoLV xal zijg


zrjg

zcov x(>?;(7^a^ necpv-

y.6zcov x^ecogovfievi^gy

de tpvxrjg fxr^ze deofievrjg zivbg fniqze

9 &sov] ^ in 4 firj* Wil otr' A nc dvgiav A 22 6e pc ^6 A iQEXjv A corr. a 25 6s pc 6al A

ras. pr. in.

16 dvQeiav
oi't'

23 ovo' ego

ovd^ a

76
XgfiG^aL ziolv
inivrig
rj

A&HNArOPOY
xivl necpvTiviag zat di zovxo
z'^g
{.ir^e

xi^q

leyo- 280
ipvxfjg
foi. 3

lLongaylag xcov juegdiv enl

ovxwg exavor^g

VQ\&rivaL vvaf.ievrig;
23. Kcxl (xiiv yia/.eivo navxiov naQaXoycoxaxov, xo xovg fiev
5 d-eoniod'evxag vo/novg
rj

eri

avd^gcoTiovg cp/geiv, xcov


di/triv

de voinlfxwg
xgejieiv xag

nagavo/Liiog 7i7igayf.i6V(ov xriv


sl

snl

{.lovag

xpvxccg.

yccg
xijg

xovg vo/aovg de^fxevog avxbg l^aix

av

i-

ycalcg

xal

nagavo(.iiag xr(v lzriv, ee^axo 6s xohg v6i.tovg


\pvx'*]

avd^gcjnog, ov
10 xcov
fi'Yl

'^f^^ lavxTi\v,
dL/.r]Vy

avd^gcoTzov Sei y,al xrjv vjieg

rit.L(xgxr^(.iivct)v

vtcoox^^

ol \pvxx(v v.a^ eavxTqv STtel


xcov

xpvxcclg

eS-iomoev S-eog anixiod^ai


f.iotXt.ag

ovev avxalg ngooxr^g

ri'jtovxiVj

otov

cpovov

/.XoTirig

agnayrig

v.aia

xv
xv

yevvrjodvxojv axi/niag viaoiqg xe xoLvwg xrjg 87i


rj

aLXK^ xal la^xlf^ia

xcov

uelag
oov
xal

yivo(.Uvrig
xriv

STiL&vfXLag.

ovxs yag xo

15 Tcaxiga

/Lirjxega

xpvxalg (.lovov

evag^Looxov,
ov

ov

Tzgoorjy^ovxcDv

avxalg xcov xolovxcov ovoucxtcov


1]

yag

ipvxccl

xpvxag yevvcJoai xriv xov naxgog


iqyoglav,

xrjg /iirjxgog

OL/.iovvxaL Ttgoo'^

akl^

avd-gcjojcovg avd^gcoTtoi'

ovxe ovv xo

ov (noix^v-

GHg enl
20 ev

ifjvxcov Xsx^ei'^

nox av

rj

vor^&eirj deovxcog,

ovk ovorig
ogl^ewg
otg de
yccf-iog'

avxalg

xi^g

y,axa xo agoev -/ml xfrjlv


r]

diacpogg ove ngbg 282


ogl^eig.

(.il^iv

xivbg eTCixi^ELoxrixog

ngbg

xavxYjV

de xoiavxr^g ovk ovorig, ove [xIBlv eivat


^l^ig

vvaxov

Tiag

olwg
de

OV'/,
'

eoxiv, ove Ivd-eoinog (,uhg,


ov/.

oneg eoxlv

evvb(.iov

^i^scog

ovorjg,

ove
oge^tv

xrjv
1]

nagavofxov ymI
jlu^lv sivac
y,%0Jiriv

xxjV

25 7r'

alloxQLcx

ywatzl

yivof-ievriv

vvaxov,

xouxo yag eoxu /nocx^la.


rj

al?J

ove xb
xpvxcclg

anayogeveiv
ove yag
rj
^ol. 3

xYjV

xov

Ttlelovog

em&vf.ilav

Tcgo\(pveg'

eovxat xovxcov cov o\ eo/uevoi t (pvor/r^v evsLav


/XeTzxeiv
30 ^i^ov
iq

y^gsiav
rj

eicod-aOLv

xal

hjGxeveiv,
xgocpr/v

olov
rj

x.gvbv
rj

t]

agyvgov

alXo

XL xcov

ngbg

oxenrjv

y^griOLv

emxri-

sicov aygslov yag a&avaxfp cpvoei

nv ottogov
Exod.
20, 13

xolg evseoiv

14)

Exod.

20, 12 Luc. 18,

20

18)

1 fxijh

Rhosus

fxi]ze

avzog Wil ovzoo


17 ipvxcca a

in ras. a

zcv add. a

A tpvxco A

11 xpvxalg] aia

nspi ana2:tai:e>s isekp^n


ooE'/iTOv
(hg
XQTi\oi(.iov.

77

aX)^

(.lev

svTelioxeQoq neoi xovxcov

loyog
voig
i)juiv
1]

cccpeiod^io

zolg GnovdaiozsQov ey.aoTOv o'/.oneiv ov).0(xi~

(piloTLfxoTSQOv Lctytovlteod^ai Tigbg zoig Lacpeoofxevovg,

e aQ'/.ovvzcv xjv

aQTiwg

eiginf-ievcov

y.al

tojv

ovf^Kpwvcog
5

TOVTOig xr^v cxvozaOLv niOTOv^iiviov zb zoXg avzolg eni nXelov


ivSiazQieiv ovr.iz
riEiv ztv

av exoL ycaigov

ov

yag zb

/nrjev

naga/uy.eifcc-

evovzcov elneiv Tcenoir^fied^ci gaottov, a?.la zb


cc

Xauodtog vnoeT^aL zolg ovveX&ovoiv


(pQOveiv
xocl
zjj

XQ^ neql Tijg avaozaoEcog dvvdfisi zcov nagoviojv ovu/^iezQrjoat zag stil
10

zovzo (psQovoag acpoQfxag,


24. 284 civ
el'rj

^E^r^zaof.ievcov s

noocog zcov Trgoze&evzwv vnoXoinov


iao/Jipaad^at koyov,
rjij

xat zbv

dnb zov zeXovg

fiev

zolg uqri^itvoig f.i(paiv6jLi6vov,

zoGavziqg de f.i6vov iniozaoiag

Kai

7iQ0d^rjY.r^g S66/j.vov, tag

f-iij

doxslv zi zcov

/luxqcjj

(^rrgoodsv)
zr^v

Eiqri^ivcv

d^vrif.i6vevzov

v.azaXinvza

naqaXdxpai

V7i6- 15

^eoLv
/.al

ri

zriv

e^

CLQxi]g yevo/iivrjv

iaioeoiv.

zovzcov ze ovv eve/.av


txot zooovzov

TCv eni zovzoig ey/.Xiid^r^oof.ieva)v

xaAwg av

8niori(.ir^vciod^ai
y.al
67 r

(xovov ozi ei

xort

zwv iz

(fvoetog oiviGzafievtov

zwv YMz zix^riv yivo(.ievcov olyeiov evMGzov ztXog sivai, lovzo nov y.al zrjg y.oivijg icdvzwv ivvolag l/.iaG/.oiGr^g rifxg y.al zwv SV 6g)\)^a?^iioig Gzgetpof-ievwv eTtif.iaQZVQOvvzwv. ydg rj
ov S^ewgov^sv ezsgnv zi zolg yewgyoGiv, ezegov de zolg lazgsvovGLV
v7io'/.ei[A.evov

20

zelog, y.al ttccIiv

alXo

(xev zl

zwv

Ix yijg q)vo-

jLievwv,

a?.Xo de

zwv

eji

avzijg ZQecpo(.ievwv tci)wv y.al y.azd ziva


el

286 cpvGixbv elgfxbv

yewwf-ievwv;
i]

de zovz*

eGzlv evagyeg yal del 25

Ttdvzwg zalg (piGi/.alg

zexvr/.alg dvvdf,iGL y.al zalg ex

zovzwv
Tcal

evegyslaig zb y.azd cpvGiv

eneG^ai zelog^ avdyyT] naGa

zo

zwv dvd^gwnwv zekog wg IdiaLoiGrig ov (pcGewg e^rjgfJGd^at zrjg zwv akkwv yoivotrizog' enel (.irfie d^SfiiLzbv zavibv vnod^eGd-ai zeXog zwv ze Ao/txr]g y.giGewg d^ioigovvzwv y.al zwv y.azd zbv
e(.i(pvzov

30

vofiov

y.al

Xoyov

evegyovvzwv

e'iiiq^govi

ze

Cwf^

y,al

ngoaS^ev sigrjjuevwv ego fxixgwv [accentu super (o eraso] 15 xaTalmovxa Wil I/Jllll!////Iigr]/Liavwv A juixgwv ^ijilv elgrifjLkvwv a
14
(jLixQ(xJ

x(XTa?u7i8Lv

A xaxaXmelv
18

xal a
a

17 eyxXri&Tjao/xtvwv ego syxXetaofxt-

vcDV

Ei] el in ras.

29

iitjs

f^rj

7S
dUj] XQW^tviov.
teloQj f^erehj yccQ

AOHNArOPOY
ovT

oiv TG akvnov

oly.eiov

tov-voig

av ehj

av xovxov Aal Tolg navTS/.wg avaiod^rjTovocv


r:

akl^

Ovi TlV tO OCO^a TQECpvXtOV


rj

TSQTtOVTWV U7t6?MLaig

xal nlr^d-og r^dovv


5 atekfj ^

Tcgizeveiv
aoexr^v.

avay/.ri

xbv

zTr^vcorj

lov,

elvai xbv

xar

v.xr^vcjv

yag ol^au xal

oo/.rj-

/ndtwv

ol'/.elov

xovxo xO.og, ova dv^oconcov dd-avdxq)


25.

ipvxfj y.al

^oyivifi XQLOei yoco^eviov,

ov

{.iriv

ouds pia/Motxr^g tp^X'^g

A6X(0Qioiuevrig
ovveoxTf/.ev

oi6f.iaxog'

ove yag

xi]v

^axsoov xovioiv s^ wv
r^

av^oionng

0/.07iovf.iev to)iiv

xeXog^ d'kKa xov Gvve-

10 Gxcxog e^ d/ncpolv'

xoiovxog yg nag 6 xovde xbv lov laycov


^corjg

avd-Qionog /mI dal xr^g xovxov

eivai xi xiXog ol/Mov.

el

I
fo\. d6

de xov ovva^tpoxioQv xb xeXog,

xovxo e ovxe Ccovxcov avxaiv

exi y,axd xovs xbv lov evge d-rjvac


riri

vvaxbv i

xccg

nol?M'Aig

oijd^eloag
f-ir^e

alxlag ovxe
\

(.irjv

iv

ywoLOtKi xvyyavovor^g xrig

15 yjvyj^g, xq)
?;

Gvveoxdvai xbv xoiovxov av&gioTiov ialvd^evxog 288


ri

xal ndvxTj OASaod-lvxog xov oto/iiaxog vmv

xpvxrj

iafievt]

y,ad^ eavxrjv, dvdy/,ri Tidoa v.ax

dXXr^v xivd xov owafucpoxegov

/ML xov avxov Ccpov voxaoiv xb

xwv

avd^QOJTtojv (pavr^vai xiXog.

xovxov

6^

i^ dvdy/.rjg
7]

e7iof,ievoVy

Sei

navxiog yeveod^ai

xaiv
y,al

20 vexQco&evxwv

/.al

ndvxr^ iaXvd^evTOJV ocj^dxoyv dvdoxaoLv

xovg avxovg dvd-owTiovg ovoxr^vai TidXiv

susir^ ye xb uev xelog

ov%

dnXwg ove
v6f.iogy

xcov

emxvyovxcov

dvd^QcoTiaiv

xijg

cpvoecog

xl^sxai
CioTjv

dXX^ avxwv e/.elviov xcov yaxd xr^v Ttgolaovoav

suo/.oxcoVj
fnij

xovg

avxovg vd^Qiunovg ovGxr^vai ndXiv

25 df-iiqyavov,

xwv avxwv

Giofxdiiov xalg avxaig ipvxaig


xriv

anoSoxavxx\Q,

d^h'xwv.
fxev

xb

avxb oco^ca
/.lovrjv

avxijv
xriv

xpvyriv

dnoXaelv alkwg

dvvaxovj y.axd
yevoftvr^g

de

avaoxaoiv dvvaxov
xal

yaQ

/ml

xb

xjj

(pvGEL

xwv avS-Qwycwv TiooGcpogov


tf.i(poovog

enayoXovd^el
30 '/gloewg ovy,

xelog.
ctv

xeXog

de

^wrjg

loyLy.ijg

d^doxoL XLg elnwv xb xovxoig aneqiGndGxwg


olg

290

ovvLaiwvlLeLv
GxaL l.6yog,
fxivwv
xfj

^d?uGxa yML nowxwg b (pvGi/bg GvviqQLioxe d-awgla xoz oviog yal xwv exelvw eoy/av ol nolXol xwv avd^gw-

dnavoxwg inaydXXeGd^aL'

1
jusriec

TOVTOig av

xovxolc av av p corr. om. A


sI'tj]

ft'

in ras. a

/ueteli]

[slrj

in ras.]

8 S-azsQOv] v in ras. m.

pr.

UEPI A]SA2TA2:Ei2: NEKPSiN


71C0V

79

ifUTta&eOTSQOv

/.al

ocpogoTegov zolg tf^e TigoOTie/iov^ozeg


ov yaQ dyivQol ri^v
/.OLvr^v

oToxoL TovTov diaTltOLv.


yilriQtoGiv

ctTto-

t Tilrjd^og tcov

anomnTovTwv
twv
ev
lii

tov 7iQOOr]y,oviog avy,al rijg

Tolg xekovg, lLaCovGiqg Trjg Int tovTOig i^eidoecog


GTCp
ovf.i(.iTQOv(.iivYig

Ixa1}

vTieq

xaxwg

io)j.ievojv Tif^rjg

rKrjg.

subscr:

liOHNArPOY UEPt ANASTAZESi^:

00 a

Index auctorum
Aeschylus:
[frg. 350,

5-9]
p.

26, 3. 6.

locus ex Plat.

rep. 2

383 b de-

eosdem uersus omittit Pseudoiust. coli, ad gent. 2] 25, 11. [0 605]


24. 21.
[il 433.
c]

sumptus est. Alexander:


37, 24.

434, ex Plat. rep.

xr';

Ilgog ttjv firjzsQa


II p. 331] 36, 22.

3 p. 388

24, 8. [JI 522] 24, 11.

iTiioTo).?: [cf.

FHG

[n
19,

672]
25.

13, 17 cf.

68,

7.

[Y

131]

[X
388
[cp

168.
c]

169, aliter Plat.


[d-

ApoUodorus: iv
12] 38, 7.

rd) IIsqI d^eiv [frg.

rep. 3 p.

24, 3.

296298]
23, 12.
.

24, 25.

28. 29] 39, 3.


7.

Callimaclius:
40, 24.

[hymn. in lou.

8.

9]

Orpheus:
Pindarus:
lectionis

20, 21. 21,

cf.

ind. rer. *^dei' et "^heroes

Ctesias: [frg. 5] 40, 8.

[Pyth.

3,

54.

55. 57.

58,

Empedocles
26, 18.
cf.

[34. 35] 26, 11. [78. 80]

eosdem uersus omittit eandemque


discrepantiam
2,

ind. rer. 'philosophi'.


[Ale. 1. 2]

exhibet

Euripides:

25,

21. [ibid.

Clem. protr.
Plato:

30
p.

p. 25] 39, 11.

8. 9] 25, 24. [Cycl. 332.


[frg.

333]

34, 1.
2.

[Pytb. 9, 64] 15, 10.


[Politic.
p.

324] 39, 17.


5,
5,

[frg.
[frg.

480] 6,

269

d]

17,

24.

[frg. 900]
[frg.

25. 28.

901] 33, 15.

[Phaedr.

244 b] 40, 11.


23.
p.

[ibid. p.

941]

246
:

e]

30,

[Gorg.

p.
7,

524
5.

a]

Hermes Trismegistus
Herodotus:
11.
[2,
[2,

37, 24. 37,

13, 11. [Tim.


p.
7,
cf.

28
312

c]

[ibid.

[2,

3] 37, 21. [2, 41]

40
9.

d. e]

29, 24.

[ibid. p.
e]

41

a]

50] 37,

4.

[2,

53]

18, 14.
[2,

[ep.

2 p.

30,

12. 14.

61] 38, 8. [2, 86] 38, 22.


26.
[2,
[2,

144]
170]
47.

Homerus.
2.

36,

156]

37.

6.

[2, [5,

38, 13.

172] 35, 25.

Scriptura sacra: [Exod. 20,


12.

3] 10,

[Exod. 20, 12]

76, 14.

[Exod.

114.

7,

167] 15, 13.

20, 13] 76, 18. [les. 43, 10. 11] 10,


14. [les. 44, 6] 10, 13.
[les. 66, 1]

Hesiodus: [tbeog. 27] 33, 6. [frg. 109] opp. 277 latet 44, 24. 39, 8.

10, 16. [Prou. 8, 22] 11, 14. [Prou.

Homerus: [B
35, 19.
[z/

820. 821] 25, 6.

[r39]
24, 15.

21, 1] 20, 8. [1 Cor. 15, 32

les.

23] 23, 30. [d 24] 24, 1.

22, 13] 13, 15. 72, 11. [Matth. 5, 28]

[E

31. 455] 24, 23. 24,


19.

[E 376]

43,

1.

[Matth.

5,

44,

45]

12,

6.

[858]
Piaton.

rep.

2 p.

[/ 499-501, ex 364 e locum de-

sumptum
14, 25.

esse docet uaria lectio]

[Matth. 19, 9] 44, 5. [Matth. 5, 46. Luc. 6, 32. 34] 13, 27. Uyiov apocryphum 43, 16. [1 Cor. 15, 53]
71, 15.

[5 301. 302] 20, 15. [Z 315317. 319. 321. 323. 326. 327,

latent uel latere uiden5,

tur [Matth.

39. 42. 19, 19 Luc.

Indices

nominum
40.

et reruru

81

6,

29. 30]
0,

13,
cf.

1.

[Matth.
[Matth.

5,

15, 51] 63, 8. [2 Cor. 5, 10] 71, 19.

Luc.
1, 4]

29,

Doctr. XII apost.


7, 12]

[Gal.

4.

9] 17,

16.

[1

Tim.
7.

2, 2]

2, 21.

45, 4.

47, 10. [1 Tim. 6, 16] 17,

cf.

ind.

43, 10. [Matth. 13, 25] 48, 6. 60, 12.

uerb.
Sibylla:

ovXayoJYStv evvov/Ja nag.


[3,

[Matth. 19,
20?]
76,

4 G]

44, 10. [Luc. 18,


58. 6.

laS 113]
[frg.

40,

12'.

12.

[Luc. 18, 27]


5, 19.

Sophocles:
Tragici:
40,
1.

spur. 1025] 6,
33, 23.
[frg.
[frg.

9.

[loann.

1, 3]

10, 26. [loann.

[frg. [frg.

99]

100]

17, 3] 13, 20. [loann. 17, 23j 11, 4.

101]

40, 3.

455]

[Rom.
13, 8.

1,

27] 44, 17.


12, 1]

[Rom.
15,
2.

8,
[1

18]

35, 6.

[Rom.

Cor.

prouerbia: 44, 14.

Indices iiominuni et reriim


deorum nomina
liQccoTfia: ''EktvTj ^A^aoreia
^d^rjvcc:
1,

10.

Clemens Pindarum ipsum legerunt]. Epidaurii simulacrum 19, 15.


^(pQOLTrj:

T^

[-id^TjVfc rf/

Xsyofiev^ 22, 22.

dno TTJg xoQtjg nomen mysticum


apud Ho1.

apud Homerum

24,

14.

16. 25, 6. TTjv iniS^vfxtav,

taxiv

'AaTjA 19, 9 cf. 22, 21.

lA(pQodixri 27, 19.

Cnidiae simula-

merum
Xog

23, 30.

(pQvrjaiv i nuv-

xtov ii^xovaccv cpaoLV 28,


l4d-rjv
1,

^yQav-

simulacrum rj Ka&TjBVj] 19, 11. tem19, 9. plum Saiticum ab Herodoto comme13.

crum 19, 15. Ff]', apud Orphicos 21, 1. 2. 6. apud Platonem 30, 4. apud
byllam 40, 15. dsQxexw: dea Syria 40, 5. driiJLrixriQ'. apud Orphicos 22,

7.

Si-

moratum
'Aicovsvg:
11. 13.

38, 15.

16. cf.

apud

Empedoclem

26,

Aiowaog'. apud Orphicos 23, 6


22].

[42,
7.

jiTtokkcv:

apud Aeschylum 26, 5. apud Hesiodum 39, 9. [apud Euripidem 25, 19]. apud Herodotum
36, 31. 37, 3. 6.
10.

apud Herodotum
xfjg djUTiskov

37,

2.

xbv

xagnov /Jlovvgov

28, 13.

^. jigiaralog 15,
19. 12. Pythii

simulacrum Delii

(Evoia: ^vkovorj ^Evoia [?] 1, 12). Qciog apud ''EQfi^g: 7j xov ^EQfxov
Orphicos
23, 4,
''Egfifjg

19, 11.
^QTjg:

TgiaIsidis

apud Homerum in Titanomachia 24,

24, 16. 21. 23.


20.

/uiyiazog

snixakov/nevog
et
1.

filius 37, 24.

^AQTSfxig: sacerdotes 35, 3.

dotum
19, 8.

37, 6.

apud HeroEphesiae simulacrum

Zeig:
28,

amores
17.

transformationes

23,

Minois et Rhada-

Deliae 19, 12.

manthi pater
24,
6.

13, 13.

jiax?.i^7ti6g:

40, 19. apud Hesiodum, ubi AtjTolrjg dicitur 39, 6. apud

25,

11.

apud Homerum apud Orphicos 22,


42, 21. 25.
20.
6,

16. 26.

23, 8.

19.

in

Pindarum
2,

39,

10

[cf.

Clem. protr.

30

p.

25,

ubi eaedem textus

Titanomachia 24, pidem 5, 26. 30.

Pindarici mutationes inueniuntur.

tonem

30, 7. 24. 31,

apud Euri2. apud Pla3. apud Calli-

neque igitur Athenagoras neque


Texte
u.

machum

[yoval xov Atog] 40, 26. 6

Untersuchungen

IV,

2.

S2

Indices

nominum

et

rerum
[cf.
.

apud Empedoclem 20, 10. 13. Stoicorum allegoria // ^sovaa ovaia [cf. Prob, ad Verg. ecl. p. 11, 7 Aet. 1, 3, 20 p. 287a 12 et m. p. 409, 3 Gud. p. 230, 29 homil. Clem.
4, 24. 6, 7

CLXOv anoQuv "Olqiv 28, 10


Cornut. 28
XL
p.

54, 15 xolovxov

xal TiaQ AiyvnxLOiq 6 Ct^xov/nexrjq

voq xal dvevQLaxofxevoq vno


^'laioq
Ts.

'OoLQiq

ifKpaiveL

Plut.

de

30 Lact. 1, 11] 7, 27. 26, 27. secundum physiologos driQ Kfv^g aQasv6&T]Xvg [cf. Philodem, de piet. p. 83] 27, 2. 26

Arnob.

3,

siue xaiQoq 27,

2.

28. liyafxefivwv

b xoZq noXkolq xal (fOQXLXoTq eize xaiq xaQ7CWV yevsoeci xal anogalq xal dQxoiq yaLQOvGL xd neQt xovq d^eovq xoixovq avvoixsLOvvxeq xal
et Os. 65 p. 377
. .

Zevq 1, 11. Zevq \4QiGzuLog 15, 10. "Hga: [42, 23]. apud Homerum 24, 1.

Xbyovxeqd-dnxeoQ^aL fzsvxov^'OoLQLV

apud Platonem 30, 7. apud Empedoclem 26, 11. 13. 15. secundum
Stoicos 6
urjQ
7,

oxe xQvnxexaL zy y^ TieiQOfisvoq 6 xaQTidq, aid-iq 6* dvaLOvaS^ai

xal draaiveod-aL oxe Xaozi^aewq


aQ'/ij

28. 26, 27.

cum

loue coniuncta et aeris partem femininam significans 27, 27 [cf. homil.

eorum

Firm. Mat. 2, 6 defensores uolunt addere physicam

rationern,

frugum semina Osirim


.

Clem.
loLQ
:

6, 8].

dicentes esse

.].

28, 5.

acclamatio 28, 12 [Firm.


.

Mat. 2, 9tunc. proclama evQi^xafisv


ovyxaiQOfzev].
4. 7. 13. 14.

apud Eerodotum 37 38, 9. rjv (pvaiv alwvoq


l'
rjq

OvQavoq: apud Oi-phicos 20, 28. 21, 1. 9. 22, 28. in Titanomachia 25, 2. apud Platonem 30, 5. apud Sibyllam
40, 15. 16.

i^

riq

ndvTsq scpvoav xal

Iloaeijv:
djv
7]

secundum Stoicos
1.

TLooeL-

ndvxsq eiaiv [allegoria notabilis, sine dubio per etymologiam qua Iciq ano xov isvai deriuatur comprobata cf. Marc. Aur. 4, 43 Tioza[xq
Tiq

Tcooiq 27,
1,

^EQsysvq Uo-

asLiv

13.

^Psa

41, 1

23, 1. 42, 22.

apud Orphicos 22, 16. 20. apud Platonem 30, 6.


35,
2.

8X

TJv

yivo/LivcDV
2.

xal

sacerdotes
27, 13.

zrjv

''Paav

yrjv

QevfJia.

laiov 6 alcv] 28,

KLQOL'. xd
5,

xwv KaiQCDv

fxvGxriQLa

Tv(p(6v: 28, 4.

5. 8.

^eQoeffOvri 22, 22. 23,

5.

[42,

22].

KQti- apud Orphicos 22, 22. 23,


42, 22. 27, 25. 27. 31. 2.

'^Qoq 28,

5.

apud Herodotum
dei:

36, 31.
cf.

Orphicorum

S^tjk

22, 22

apud OrKQovoq: phicos 22, 24. 23, 8. in Titanomachia 25, 2. apud Platonem 30, 6. apud Sibyllam 40. 14. zovq ).yovxaq xov Kqvov ygvov 27, 3. 13. 14. 22. xriv xtxvoxxoviav xov Kqvov xqotitjv xaigov 27, 19. 23. At]Xw: apud Herodotum 37, 7. 'OoiQiq: 28, 4. apud Herodotum 36,
31.
[cf.

19, 9. rrj 21, 1. 2. 6. 7.


23, 6 [42, 22].

Jiovvaoq "Egfx^q 23, 4. Zevq


8.

22, 16.' 26.

23,

19.

42. 21. 25.

KoQr] 22, 22. 23,


voq 20, 28. 21,
22,
16.
1.

8. 42, 22.
9.

Ovga^eQos-

22,

28. 'Pta

20.

23, 1. 42, 22.

<p6vtj 22, 22. 23, 5.

[42, 22].

allegoriae: 26,
lA'iJvevq 26,

9-29,2. "A&rjv2S,l.
11. 13. lifpQodizrj 27,
28,
13.

37,

2.

xa(fr]

'OaiQtax/j

28,

19.

Aiovvaoq

Firm.Mat. 2, 6 sepulcrum Osiridis


in

26, 27. 10. 13. 27, 2.


7,

Zevq 7, 27. 26. 2S/'HQa


22.
23.

hodieque

Aegypto
38.
14.

est],

apud
xov

28. 26, 27. 11. 13. 15. ''loLq 28, 2.

Herodotum

21.

xtjv

KQovoq

27,

3.

13. 14. 19.

Indices

nominum
1.

et

rerum

83

OoLQiq

28,

10.

Ilooeiiv

27,

''Exaxoyxeigeg: apud Orpbicos 21, 3.


22, 15.

Pia 27, 13. ciiltus deorum uarius apud uarios populos 1, 7 sq. 15, 5 sq.
mysteria
5, 5. 38, 8. 42,

^'Exxiq: beros liiensium


'^Elsvrj: ^EXivrj

1,

10.
10.

19. sacer-

jid^daxata

1,

deorum dotes fanatici 35, nominadeorumimagiueslS, 1820, 2. 29,3 12.34,23 36,20. theogonia 20, 1223, 24. deorum corpora 22,
1

sq.

^Egs/eig: ^Ege/eig Iloasiiv 1,13 [cf. CIA I 387 III 276. 805 Pseudoplut.
s.

vit.

Lycurg.

p.

843 b Hesycb.

u.

^Ege/eig Lycopbr. 158J.

1323
p.

[cf.

Plut. de

Is.

et Osir. 22

EvQioTtT]: 28, 17.

359 e Clem. protr.

2,

30

p. 26].

"E/j6va: apud Orpbicos 23, 11. 13.


''HQaxlfigx
39, 2. 22, 14.
3.

dei

affectibus subiecti 23, 25

26,
dei

8. 41, 6. 42, 21. 44, 21. 11,

1.

40, 18. apud Homerum apud Orpbicos 20, 25. 26.

bomines fuerunt 36, 2141, poetarum et pbilosopborum 12. sententiae de diis 5, 22 7, 29. 26, 929, 2. 29, 1531, 11. 31, 14. 39, 141, 12. 11, 1.
re uera

x6 '^HgaxXeicoxixdv

dfzfia
6.

simulacrum ligneum 5, 23, OeaysvTjg: beros Tbasiorum 15,


plar 42, 24
[cf.

11.

Ovsoxt]g: incesti et parricidii exem-

Lucian. de
4, 15.

sacrif. 5].

Qvsoxeia eiTiva

x XQayixa

nomina beroum

et ex bistoria

dsLTCva

Oveoxov

52, 22.

fabulari petita*)
l4yafxifj.v)v:
[cf.

^lanexog: apud Sibyllam 40, 14.


1,

^AyaefjLvwv Zsvg

11

'JW:
'Icu:

39, 25.

Lycopbr. 335 Stapbyl. ap. Clem.

^'lifixog:

protr. 2,

38
1,

p. 32].

"AyQavXog:

14.

l.'yQavXog

kd-tj-

1,

13.

apud Homerum 39, 5. apud Herodotum 37, 5. KdoxiQ: 39, 22. KsXeog: beros Atbeniensium 15,
[cf.

7.

"AfirjTO?: 25, 26.

Hesycb.
d].

Plut.

sympos. 4

p.

jike^avQog: beros Parianorum 35, 11.


17. 22. 26.

667

Centauri:

jifzlXxag: ex

Herodoto
39, 23.

15, 14.

rei

non

pbilosopborum exemplum existentis 56, 20 [dvvnaQcf.

^AfXipidQsmg

^iag

Ttagadsiy/iia

Sext.

Emp.

(AfKpiXoxog: beros Acarnamiml5,12).


livxivovg: 40, 21.
^Agyy^g:

Pyi-rb.
3, 41.

bypot.

1,

162.
2,

adu. matb.
adu. pbys.
Cic.

adu. log.
395.
1,

60.

apud Orpbicos

21, 4.
15, 10.

1,

49.

adu. etb. 251


105.
2. 5.

de

l'iQLaxaZog: beros

Ceorum
9,

xbv

deor.nat.

Tuscul.

1, 90].

avzov xal dia aal noXXo)


'Qovreg [Find. Pytb.
64].

vofjLi-

(KXeofxrjrjg:
15, 1>
cf.

beros Astypalaeensium
Paus.
6,

9,

6.

Plut.

^AxQonog: apud Orpbicos 21, 2. BQLCcQeiag: apud Orpbicos 21, 3.


BgovxTjg: apud Orpbicos 21, 4.
rvyi]g:

Rom. 28 Oenom.
230b

Cels. ap.Orig. 3, 33 p.

468 b
34
p.

ap.
s.

Euseb.

PE

5.

Suid.

u. KXeo(jLrj7]g.
2.

apud Orpbicos

21, 3. 15, 13>.


24,
14.

KX(o&(6: apud Orpbicos 21,

{^Tjioxrjg: beros
diOfii]6i]g:

Medorum

Koxxog: apud Orpbicos


Adxeoig: apud Orpbicos

21, 3.
3.

apud Homerum

KvxXojTieg: apud Orpbicos 21.


21,
2.

15. 20.

*)

Nomina ab Homero commemorata plerumque

omisi.

84

Indices

nominum

et

rerum
ille

Atvxo^ia: 40, 1. Ana: 28, 17. AvoavQoq: beros Samiorum


[cf.

nam
15, 11

non de Hyacintbo, sed de


est.

Acbille locutus
(pdvTjg:
[21,

apud Orpbicos 23,


^

12. 17.

Durid. ap. Flut. Lys. 18 Athen.


ej.

1].

15 p. 690

4>i).i7C7iog

o Bovxaxlov: ex Herodoto

MevbXeioQ:
15, 7
[cf.

heros

Lacedaemoniomm
ap.

15, 1?.

Isocrat. 10, 63 Paus. 3,

^OQxog: apud Platonem


<Pv/.ov6t]:

30, 6.
[?] 1, 12.

19,

Oenom.
Polyb.
5,

Eus.

b,

28

p.

^vXovor] 'Evod/a

223 b

18, 3. 10. 22. 3. 8

Liu. 34, 28].

Mexaveiga:
15,
7.

beroina

Atbeniensium

XQovog: apud Orpbicos 20, 25. *2xav6g: apud Platonem 30, 5. Orpbicorum numina: gyrjg 21, 4
'i4xQ07iog
21, 2.
4,

BgLocQEwg 21, 3
Fvyjjg apud Orpbi
3.

Miv)q\ apud Platonem 13, 11. 12.

BQovxtjg 21,

(Moxpog: beros Cilicum


NsQV/J.LVog:
21. 26.

15, 13). 10.

cos 21. S^Exaxoy/eiQsg 21,

22,15

beros Troadis 35,

"E/jdva 23, 11. 13. 'HgaxlTJg 20, 25


26.
22, 14.
21,

23,
3. 2.

3.

hkat&oi 21, 2
21,

Nfjazig:

apud Empedoclem

KoTxog
26, 10. 14.

Kvxlwnsg

Olinovq:

OliJioflovg f^l^eig 4,16.

AdxELg 21, bomines pro

ouum

20, 26. 23, 18

diis

culti:

duo
1,

cata
9
sq,

^OvT]ol?.aog: ex

Herodoto;15,
3.

14.

logi docte compositi extant


et 15, 6 sq. sed

na?MijJ.(ov: 40,

utroque loco Atbe

nvQOOog:
nsQOEvg:

1.

14.

40, 18.

nagoras non probare uolt bomines diuinis bonoribus a paganis esse


aifectos, sed uarios et diuersos deos
:

Uolvevy.rig: 39, 23.

JjQwxevg [Peregrinus]

beros Paria-

coli,

in

quem finem
Geis.

ii

catalogi

norum

35, 11. 17. 22. 26.

compositi sunt qui leguntur Cic. de


nat. deor. 3, 39 ap.

PaSa/LiavS-vg:

apud Platonem 13,11.13.

Origen.

2aQ7ir]6wv: apud
2eiJ.6?.r]:

Homerum
zrjv

24, 8. 11.

2,ue?.r]v avxrjv tt^v ayLUi-

5, 38 p. 606 e Lucian. lupp. trag. 42. de sacrific. 10 Minuc. Fei. 6

kov xal XEQavvbv


(pXoya 28, 13.
Se/jti^afxig:

xov
5. 7.

rjkiov

Tertull.

apolog.

24.

ad

natt.

8.

bominum

dea SjTia 40,

SxEQOTtTjg:

2xv^:
25, 3.

apud Orpbicos 21, 4. apud Hesiodum [tbeog. 396]

cultorum cataextat doctissimus bom. Clem, iogus rec. Clem. 10, 25. prae6, 22
pro
diis

terea

cf.

e,

g.

quae

afferri

possunt
3,

non omnia affero Cic de nat.


41
sq. Cels. ap. Ori-

TaQxaQog:

xa 8\ eofxa xal xov TaQxagov ygovov vtio xaiQiv xged<pav^yev6fxevov21, 21.

deor. 2, 62.

710 f/.vov xal

gen. 3, 34 p. 469 b Max. Tyr. 15, 7 Apul. de deoSocr. 15 Lucian. deor.


conc. 12 Paus. 1, 34, 2 [xaxa'kE^ai
de

TrjS-vg:

Tixvsg: 24, 20. 25.


21, 40,

apud Platonem 30, 5. 3. apud Orpbicos 6. 8. 22, 28. apud Sibyllam 14. [apud Platonem 30, 6].
1,

xal

u.ovg
xi/jidg

ly^o)

ysvofxtvovg
S^siv

xoxe

dvS^QJTtovg

oV

nag

'^'E'/J.rioi

r/ovai]

Hygin. 224

TvvaQScog:
^Yaxivd-og]:

12.

[qui facti sunt ex mortalibus

immor-

26, 1.

Aescbyli

locum

ex Piatone desumptum falso Atbenagoras ad Hyacintbum rettulit;

38 Boiss. quam uero baec duo catalogorum facile genera inter se confundi potuerint,
tales]

Aen. Gaz.

p.

Indices
(locetur Cic. de nat.
cf.

nominum
39,

et

rerum

85

deor.
2,

3.

KiXixeg: 15, 13.

11.

etiam Clem. protr.


jiya/bit/Livcv

40

p. 35.

Kvlog: 19, 15.


KoQivd^og: 19,
4.

Zsvg

1, 11,

'ygav-

Xoq

jiS-i]v 1, 13.

\4?J^av6pog 35,
'A(ii).xaq
15,

fiQTjxeg: 31, 10.

17.

22.

26.

14.

Aaxeai/uovioi:
Msfxcpig: 36, 24.

1,

11. 15, 7.

lAfjKfiQEjq

39,

23.

(l4fi(pi?,oxog

15, 12). livTivovg 4:0, 21.

liQiazaTog

(M^oi:
52, 21.

15,

13).

MrjdiXTj

T^dnet^a

15, 10. kaxkrjTtLog 40, 19. Arfioy.riq

15, 13. "E'axjq 1, 10. ''EXtvrj \46Qdareicc


1,

'OXvfxnia: 15, 11. 35, 18.

1,

10.

'EQS'/evq Iloaeijv

ndQLOV.
-2"^?:

35, 10. 11.

13. '^HgaxXrjg

40, 18. OeaysvTjg

38, 15.
19, 13.

15, 11. 'Iv(6 39, 25.

KdaxwQ

39,22.

Za^og:

^'a^ot

15, 11.

KeXeg

15, 7. {K}.eo7}6rig 15, 11).


1.
7.

ixsXol: 15, 13.

Aevxod-ea 40,
Mevs/.eiog 15,

^vaavrf^)? 15. 11.

K^)^: 40,

7.

MexvsiQa

15, 7.

Tpwag:

35, 9.

T^oadet?
historia

35. 16.

<Mo>og
XaifxcDV

15,

13).

iVe^vAAtvo? 35,
77a14.

10. 21. 26. "Ovrjolkaog 15, 14.

40,

3.

dvQOGog
18.

1,

AfzlXxag: 15, 14.


l4vrtVov?: 40, 21.
(JijioxTjg): 15, 13.
ylr(7av(^()og: 15, 11.

IleQaevg 40,
23.

Ilolvdavxijg 39,
17.

HQwzevg

35, 11.

22.

26.

Sefzi(ta/uig 40,

5,

7.

<Pi?.i7C7tog

Bovraxiov

15, 13.

4>vXov6rj

1, 12.

Mr]6ixrj

XQd7te'C,fx.

52, 21.

n^coxsvg: 35, 17.

nomina locorum ciuitatum gentium


lA&riQZxai: 41, 24.
liS^Tjvaloi
[19, 10].
:

^SfjiiQa^ig: 40, 5.

1,

13. 5, 3. 15. 7. 41, 25.

Imperatores

edictum Traiani
1,

4, 27.

8, 6. cf.

ind.

Ayi^TTTiOf:

17. 15,

17. 37, 12. 20.

graec. ooXoyelv.

38, 4. 20. AiyvTcxog 36, 29.

{lixaQvveg: 15, 12).


jifjiad-ovaioi 15, 14.

Hadrianus Antinoum pro deo haberi iussit 40, 21. edictum de Christianis 45,
1.

liQyog: 19, 14.

AvxoxQdxoQLV
jivxwviv)

MaQXco
Aovxiit)

AvQ7]XUp
AvqtjXIu)

(AaxvnaXaislg 15, 11). BovaiQig 38, 8.


Delphi: 19, 11.

xal

Ko[jl66( rsQfxavixolgHaQfzaxixoZg,

JnXog 38, 18
^EXevalg:
5, 5.

[19, 12j.

xb 4

6s
6.

(jLEyiaxov
v/biLv

(piXoaocpoig

1, 7.

TtaxQL xal vuo 20,


14, 11. fxsyiaxoi
9. 3.

"EXXrjveg: 18, 17. 52, 23.

avxoxQdxoQEg xQaxoQsg 4,
x6q(ov 20,
1, 7.

avxo-

fxiyiaxoL

avxoxgaaaiXecjv
.

'EniavQog: 19, 15.


^'E<psaog
:

fisydXoi

19, 8. ^EipeoLOL 41, 24.

v/u)v x(5v
3, 6. vfzslg

fxeytaxwv

aoi-

HXiovTioXig: 36, 24.

Xscav

ol aaiXeZg 17, 5.

OdLoi: 15, 10. ^^at: 36, 24.


'/Affrc:
1,

cf. 12,
2,

12.

x^v vfXEXEQav aciXelav


XTJg

11.

layvL
29.

aaiXeiag
2. 7. xtjv

6,

25

10. 15, 9.

cf. 4,

20, 8.

47,

aai2.

KcLQxridovLOi'. 15. 14.


/fffor. 15,9.

XiXTjv
xi]v

x(paXT]v

STiivsvaaxE 47,
17,
3.

aaiXiXTjv saxlav

xccg

86
xaxaywyaq
roig
1,
7.

Indices

nominum
vixq
1.

et

rerum

aai).ixq 17,

5.

cultus
legati:

deorum populres tolerantl,


xovg
V(f

19.

roig UQ'/ovzaq xal soTiozccg 17,


aQ-^ovraq
7j

vfiiv

xaxanefxnosd^vJv 45, 3.

41,

19.

r/

^Qyji

fjLkvovg riysfjLOvag

xwv

vfiiv 47, 8.

vfxeztQa

olxovfJLtvri

ludi 45, 18.


uita
Status imperii: ol fiev xaS-^ eva laovo-

ngoq

v/ug xal xov vfXbTSQOV


xrjv

oixov xal
47, 6.

aasiav
1,

4,

29

cf.

xal

vfxeZg

xal ol vofxoi

19

v6/j.(ov

fxovvxai, al 6s n6/.8ig
x/jg
l'Tjg

ngog d^iav
xal
rj
.
.

ovq
VOL

v/ueTg

xal oi i\u8TSQ0i itQoyo^8ed^rjxaxe 45, 1.

fj(.8Xc/ovai xi/utjg,

ngog Ttaav dixaioovvrjv


vfxsxigag
ixaioavvrjg
3,

xdaavxeg
xfjg

ov ngog
11.

avfxnaoa olxovfxsvrj Eigi^vTjg dnoXavovGLV


ludi 45, 16.

a^eiag
5.

2,

nag i/ulv xQivofiSvoi 3, 20. tb UQov vfxwv xal Tjfiegov xal xo TCQoq anavxa elgriVLxbv xal g)iXdvol

puerorum

prostitutio 44, 15.

nomina
jiyy).i)v: 19, 3.

artificum

S-gwTTOv

2, 3. 3, 8.

xalg nag' vijlwv eveg-

JalaXog:

19, 5. 11.

yeaiaig
xfj

"EvOLog: 19, 11.


2,
7.

vfxexga avvsoei

avviasL

Oeiogog: 19,
Klecivd-Tjg b

5.

12.

ndvxojv v7tEgxex 6, 25. 29, 3. xovg dXXovg ngov^ovavvsoei


.

Kogiv&iog: 18, 21.

xogt] Kogivd^ia: 18, 22.

xeg

8,

18.

ovvsasi nvxag irnegl* 'vTcego/.7]v

KgdxcDV b

2!ixv(vviog: 18, 21. 23.

(pgovovvxsg 41, 31.

Uga^LXsXrig: 19, 15.

ovvsa 8 wg
aai?.8(v

11, 7.

Savgiog
12,
12.

b ^dfxiog-. 18, 20. 23.

(piXooocpcDv

dnb
(piXo-

:EiJ.nLg\ 19, 5. 14.

(piXoaoipiag
og/j,w/j.EvoL

xal
3,

naisiag
vfx)v

naarjg

Texxatog: 19, 13.


Tr]?.sxXfjg: 19, 12.

I
heroum
xfjg

19.

x6

fxaO^hg xal (pi?M?.rjd-6g 4, 11.

vug

4>i6Lag: 19, 14. 16.

(pi?,0jua&8oxdzovg xal

7uaxrj/j.ov-

statuae deoruui et

axdxovg ovxag 10, 6. oaov avvsaei xal lo'/vi xrjg aoiXelag ndvxcov vneg^xExe, xoaovxov xal xw naav naielav dxgioiv ndvxwv xgaXEixs, ovx) xad^ exaoxov naieiag
ixegog

xb

xrjg ^d^tjvg

xb dnb

ekaiag:

19, 9.

ri

Ka^rihri

19, 11.

'A)M(^v6gog: Parii 35, 12. 19. 'AnoMV. Deli 19, 12. Delphis 19,
"Agxefxig:

11.
8.

DeU

19, 12.

Ephesi 19,

xaxogQ^ovvxeg wg
Ttdvxa
?.6yov

ovh ol

jiaxlrjniog: Epidauri 19, 15.


jicpgolxrj:

ev avxijg fxogiov dnoxefxofxevoL 7,1. Vfiag

Cnidi 19, 15.


19, 14.

xextvrjxoxag

"Hga: Argis

Sami

19. 13.

31, 12. v Ttaiv xal

imeg ndvxag

'^Hgax/.rjg: 5, 6.

xoTg 7fa?MLoTg avyyiyvo/usvoi 18,11.


0^1

Kgvog:
10. 13.

27, 26.

ufj.8ivov

xd nag' txdoxoig xwv


oi'axe 27, 30.

Negv/.)Jvog'. Alexandriae Troadi8 35,

ns(pvaioXoyTjx6x)v
X(vv
fjLtyioxcDv

xal (fL/.avS^gojnoxdev ni (pvoBL xal

gJXEvg: Parii 35,

11. 19.

Xjvxal (f.ofjia&eoxdxcDV aa.eojv


3, 6. (6

ndvxa

poetae et scriptores praeter


philosophos
'AXe^avgog:

naieia ygi^oxol xal /uaxgioi xal


(p.dvS-gconoi
.

xal

xr^g

aaikeiag

cum sacerdotibus Aegyp36, 23.

dgioi 47,

1.

tiorum conuenisse dicitur

Indices

nominum

et

rerum
prouidentia 33,

87
26

'^Epu^g

TgiafjLsyiOToq

/nEvog: genus
38. 1.

inixakovad ipsos deos refert


diis dubi-

plici

32,

11

34,

22.

cf.

TtQovoia;

angelorum hominum

de serie bestiarum 58.


cf.

EvQinldriQ: de
tauit,

paganorum

14sq. 61, 30sq. 67, 128q. 72, 3sq.


[sed
cf.

unum deuin credidit 5, 23. 'Hqootoq: cum sacerdotibus Aegyptiorum conuenit 36, 23. lAvd-onoiog
37, 23.

infra 'Stoici']

dd^varoq
28 sq. 76,
et

xqsIttcjv vorjTog ovala vnoaaig;

de anima immortali
31
cf.

[74,

dS-dvaxog

aT6?,evTi]zog]
[cf.
1
,

Hoiooq: iudicium Herodoti 18,14.12.


^OixriQOQ'.

uaticinii capaci 36, 18

Aristot.

iudicium Herodoti 18, 14.


sequitur 20, 18.

ap.
5,

Sext.
1,

adu. phys.

120 Aet,
di-

12.

Orpheum

Dicaearch. ap. Cic. de

'Op^fv?: theologiae Graecorum auctor


20, 16.

uin. 1, 5. 113 Posidon. ibid. 127J. de ideis cf. siog; de cognitione


et intuitione dei et intellegibilium

^ivXXa: a
40, 11.

Piatone commemorata

pro fine hominis constituto 66, 20.

2!o(poxk7JQ:

unum deum

caelestem

78, 32. 63,

25
p.

[cf.

praeter Philonem
8,

credidit 6, 8.

Cels. 7,

45

727 b.
p.

63

Albin. isag. 27

179].

p. 789 b quae ad

philosophi
liQiarora?.r]g: 6, 22. 7, 15. 33, 25.

Aristotelem referri

possunt uelut
tj

/i7](x6xQiTog:

fuga 41,
3. 13.

23.

Aiayogag:
auct.

5,

xaxd xb eivai aixia 48, 6. 62, 25 sq.. xd TiQcJJxa [cf. ind. gr.], ea quoque
Lea xal ivs^yeia 11, 13,

'Efxneoxkfjg:

26, 22. 31, 25.

cf.

ind.

Platonicis debentur in arte logica


Aristotelis fidis asseclis.

Epicurei: tanguntur 72, 13. 78,


''HQaxXiLTog: fuga 41, 23.

2.

Qixevg
22. 26.

[Peregrinus]

35,

11.

17.

QaXfig: 29, 15.

Ilvd^ayogag-.

Avaig:
06

6,

15.
6,

^OxpifjLog:

15.

46, 28. mors 41, nv&ayoQixOL 6, 18 [17, 8]. ol dnb xrjg 2Jxog, ^xwixoi: 7,
[17,
18].

22.

21.
4.

dno tov

IleQLTidxov: 17, 15.


21, 17. 29, 19.

21,

19.

26, 27.

27,

n?MT(ov:

6, 22. 17, 13.

31, 4. cf. ind. auct.

doctrina Platonicorum

de

incorpo-

ralibus intellegibilibus corporalibus

46, 22

30

cf.

ind. gr.

eUog

ini-

Stoicorum philosophiae notitia Athenagorae non praesto fuit. aut ex compendiis uelut Aetii collectione [7, 20 sq. 16, 24. 27, 4 sq.] illorum opiniones desumpsit aut ex
accurata

ovvd^eoig vorjzog.

communi
philosophia
dedi-

omnium

aliquo

modo
ex

ex

Platonicorum
scrimine dei
et

philosophantium notitia uelut de-

sumpta sunt quae A. docet de


15 sq.]
5,

monstrationem

prouidentiae

materiae [cf 21,


15,

mundi pulcritudine
deductam
[6,
7. 7,
[5,

et praestantia
6.

8 sq.

26 sq.

26,

25.

13 sq.

5 sq. 16, 24]

23, 22. 26,

16. 31, 17 cf. vtj;

de

siue spiritum et

mundi rectorem
[32,
5]

deo intellegibili 5, 10. 27. 10, 24. de tw 16, 3. 21, 16. 28, 8. 30, 9
;

13] et

materialem
et

siue sensus

ratione

discretos

63.

ovTi

5,

18. 8, 12. 16, 3. 21, 15;

de
31,
tri-

3
[cf.

siue
ind.]

dxokovd^iav
siue

elQfxv
uirtutes

daemonibus materiae addictis


23.

quattuor

33, 5.

36, 13

cf.

I'At?;

de

[75,

16 sq.] siue multas illas uoces

88

Tndices

nominum

et

rerum

quas Stoicrum esse in indice adnotaui, aut denique ex ipsa Platonicorum philosophia, quae illo

nouerunt quoniam a deo ipso discere noluerunt 5, 22. 23. 8, 122


[poetas et philosophos, diuinae reuelationis

tempore multa Stoicis debebat, cut e. g. xo TiQOoeyhQ x.oq


nQOoe'iriq\i

si-

instrumenta,
cf.

componere
Plutarch.

[cf.
[cf.

solebant Platonici;

(pvaixal

evvoicci

de

Is.

et

Osir.
1.

45
4

p.

369 b

Max,

Evvoia].

quod

animalia

ratione
de-

Tyr. 10,

3.

Gels. ap. Orig. 4,

carere et natura usui

humano
77,

stinata esse dixit 42, 14. 58, 21 sq.


61,

36 p. 529b. 6, 42 p. 663 e. 7, 28 p. 713d. 41p. 723d]. philosophorum de


resurrectione
opinio

in

32-62, 4. 62, 1315. hac re Athenagoras

29 sq.,

51

31.

Christia-

philosophi prouidentiam credentes


[Platonici et Stoici] 71, 21.
philo-

nus sicut Philo ludaeus [quod deus imm. 10 p. 479 de praem. et paen. 15 p. 422 de uit. contempl.
1 p.

473] Stoicorum doctric.

sophorum persecutiones cum Ghristianis comparatae 41, 22 sq. philosophi ex uita, non ex doctrina
iudicantur
3,

nam

[Origen.

Geis. 4,

74

Plut. de soll. an.

2 p.

p. 559 b 960b Por-

31 sq. [locus ex lustini


7 p.

apologia

1,

24 desumptus].

phyr. de abst.
[praeter
cf.

1,

1.

6]

Platonicae

Plutarchum
ap. Orig.
:

et

Porphyrium
'Haatag 10,

Ghristiani
8.

Gels.

c] praetulit.

ScoxQazrjg ex more scholastico nomen


pro

''leQSfxlag 10, 8.

exemplo ponitur
6,

9, 2.

mors

MojCTJg 10,

7.

41, 25.

4>i?J?moq:

13.
21.

XQLOXLavoi
dispu[cf.

2, 8.

3, 5.

25, 30.
8, 6.

philosophorum rixae 12,

edictum Traiani
41, 19. 45, 2.
4,

4,

27.

Ghr.

tationes dialecticae 12, 12

16

coram praeside prouinciae accusati


persecutiones
2,

Max.

Tyr.

7,

8].

philosophiae

11 sq.
inter-

capita 8, 15. tov (pvaixov xal xov ^soloyLXov Xoyov 14, 9 [cf. 27, 31.

31.

Ghristianorum serui
4, 10. 13.

rogati 45, 12.


3,

fama uolgaris de
12, 1.

Ghr.

xo S^eo?.oyixdv fie^og

11, 22]. phi-

4.

41, 18 cf.

losophorum [Pythagoreorum Piatonis Aristotelis] sententiae de deo 6, 13-7, 29; de mundo [Pythagoreorum Piatonis Peripateticorum
Stoicorum] 17,
tate
21,
riis

xoLVog

ovo/ua
4,

ol
15.

noV.oL
41, 15.
5.

xQia
preces

byxlrjfjiaxa

pro Salute Gaesaris 47,

imperium

Gaesaris a deo institutum 20, 8;

820;

[de aet-erni-

cum
20,

imperio
6.

diuino

compai'atur

1522,

Stoicorum] de deorum allego[Empedoclis Stoicorum physio[Piatonis


2;
26,

mundi

32, 11.
2,

Ghristiani Gaesari
11. 4, 29.

pie oboediunt leges de

matrimonio 43,
spectatio

23.

caeli-

logorum]
11;

929,

2;

de daemoni29,

batus uoluntarius 43, 27 sq.

ludo18.

bus [Thaletis Piatonis]

1531,

rum

defensa

45,

de animarum migratione [Pythagorae Piatonis] 46, 2730. philosophorum testimonia ueritatis


Ghristianae 21, 15. 29, 14.
et philosophi

abortus et infantium expositio 45, 21 sq. alterum matrimonium 44, 5.


patris matris fratris sororis appella-

poetae
diuina-

tiones 43, 11 sq. osculum


43, 16.
12,

fratemum
44, 5.

uerum deum
senserunt,

ol

anXoi
43,

12, 25. yfxaxa


1.

tione

quadam

sed non

514, 3

10. 16.

Indices

nominum
7.

et

rerum

89
3.

76, 10.

uita Christiana 13,

10.

ixvog diiog 6 dyavtjzog d^eog 41,

42, 10. 44, 24 sq. 47, 3.


(lisciplina et doctrina: 6 Aoyoc: 4,
[cf.

zov dyevT]zov d-eov 29, 20 cf. 16, 3. 6ta Zip dysv7]zct) xal diduo xal

5,

17].

12, 26.

20, 3.

o xa^'
11, 27. 17.

navzbg
27,
5.

ov/n(f(V(o

O-ecp
5,

26,
10.
7,

26.
7
9.

tJ^?
43,

XoyoQ 4, 12. 10, 4. 6 Xyog rjujv 5, 9.


6.

dyevTjzov xal dliov

zov
9,

dlLOv

d-sov

30,

TtQoaiQiOK; 12, 27. 20,

reuelatio

dyivTjzog xal

dnaS-Tjg xal dSial-

per prophetas 8, 15 sq.

10, 3 sq.

QEZog
11.

3.

zov ovgdviov
33, 8.
8. 9.

[cf.
.
.

6,

n, 14 sq.
doctrinae

32, 21. 33, 3. philosophica

28, 20.

36, 5]

diuinitus

reuelatae

ex-

dysvijzov 31,

zov dO-dvazov xal

positio et demonstratio: zov Xoyi-

dxivtjzov xal dvaXXoiJzov 27, 24.

Gfzov

rjfzjv

TTJQ

Ttiarscog

8,

24.

ovzs SzadXXsL ovze fxezamnzei


27, 29.

^juwv Tovg
yLOfJLOv
TTJg

/.oytOfxovg

10, 5.

Ao-

Ttdvza 6 S^sog iozLV avzog

TtgoaiQeaswg ^f/,(5v ovalav zov &sov, zrjv yviaiVj T^v sveQyeiav, xa rovtoig Bcpe^rjg xaS-^ slq^iov hnosva xal
20, 5.
TT]v

avz(p, (pcvg

Xsiog, nvevfia vvafiig

dnQoaizov, xoaog zeXoyog 17, 6.


61,

ao(pdg

navzbg dngoGer'ig
xal

21

23.
15.

dvevETjg xal

dnQoaerig

Tov
69,

xfjg

evoesiccg

tj/ulv cf.

vTtoyQd64. 8 sq.

14,

dveniehg

xqeZzzov

(povza loyov 48, 13


16.

15

cd TCQizaL vno&sasig 49,

20.

71, 23.

TtoXXol zov zrjg va-

zo S^hov 39, 20. ndvza (pig bvza 42, 7. zov fieye&ovg TOV S^sov 28, 19. ZTJg (xeyaXonQEiTiid-v/xiag

azdoscag

Xoyov

iaXafxdvovzsg

nelag xal
63, 25.
51, 4.

zrjg

enl

ndai aocpiag
ztjv

65, 5. cf. dxoXovB^ia diaXccfidveiv

zriv

d^iav xal

aocpiav

eiQ^og vvoia. demonstratio deus unus:


phica 8, 23 10,
27.

vvaf/ig xal ao(pia 51, 23.

philoso-

52, 31.

57, 13.

62, 18.

wd/^si

2; ex V.T. 10,331.
5,

xal
Tcoig

la/vi 31, 27,

zo naQ* dvQ-gojd-(p

deus describitur: intellegibilis


10, 24.
cf.

10.

dvvazov nagd
zo Zip
d-Sip

vvazv

16, 3.

21, 16.
vXri.

30, 9.

Xoyog vovg
12. 16,
8, 19.

28, 8.

58, 6.

ovXrfzbv ndv-

6v

5, 18. 8,

3. 21, 15.

zo z6

ziog

ovXfjd-bvzog d^iav 59, 19.


.
.

vvazv xal xazd zyv zov zyv

ovzwg &eLOv
13, 20. 16,

6 ovziag Q-sog

23.

zov dysvTjzov xal diiov xal dogazov


xal
aTtaS-rj
.

xal dxazdXrinzov xal


. .

zrjv yviSoiv ovalav zov d-eov evsgyeiav 48, 13. deus mundi creator et rector: 9, 410, 2. 14, 1621. dei opera
. .

ZTJV

dx(oQr]Zov

(piozl

xal xdXXei

clara dei ueri testimonia


6,

5,

13 sq.
dispo-

xal nvevfjiazL xal

vvd/biei dvsxSir]-

5 sq.

16, 24.

deus materiam in
et

y^zcp nsQiexfxevov 10, 22 25. a Piatone item atque a Christianis


describitur 30, 9 sq.
dyaS^cp 6
zoj zov d-sov xaza GVfxsrjxog iaziv

mundi ordinem
suit 11,

formam

avzip

xal

vvvitdQyov

(bg

XQoa

awpLazL ov avsv ovx sazi 31, 28 sq.


33, 13.

16, 1018, 6. 22, 5 7. 51, 15 sq. 52, 32. inoifjas Z8 xal ixoofxrjaev 9, 6. zov Siaxoa/j-rjaavza zo nv zovzo 8, 3. v^ ov ysysvt]zai xb nv xal

11-13.

tsXfiwg dyaS-og dlv dilcog


35, 7.
ztjv sjcI

6iaxex6ofz7]zai 10, 26.


XSiiov

ztov azoi-

dya^onoLog soziv
Tcdarjg
fiivfjv
zrig

iaxexoaixrjfieviov

28,

25.

SyjfziovQylag

S^scdqov9.

zolg vn
32, 9.

avzov

iaxexoafjtrjf^evoig

dyaS^zrjza xal oocpiav 62,

zfjg vXtjg

6iaxgi&eia7]g

vnv

90
zov &eov
zijv

Indices

nominam

et renirn

26, 16.

tl

firj

ovta xazcc
aTcoirjaev
xccl

angeli: a deo creati et prouidentiae

TiQiorrjv

avaxaaiv

secundi gradus
positi

[cf.

ngovota] praeu\

ta TJv dv&QojjiJV tag zovzwv a.Q'/aq 51,


xoaijLoq

aui/uata
9.

11,

21-26. 32, 518.

10.

voTjzal (fvasig 58, 14.


olai 66, 21.

vorjzl oi-

ot/ wq EOfitvov zov S^sov z6 tcoitjzov zov ytyovev 17, 6. za ovQavia 19. &eov xa?.6v 44,

OL xQsizzovsg 67, 15.

immortalitas 58, 1416. 61, 3032.

xal

zov

zovzwv

7toii]zi]v

36,

5.

zov
6

TjfJLLOVQyOV

ZWV

0?.)V

7, 12.

zovs

ZOV Ttavzog

rjfj,L0VQy6g

1416. 2629. daemones: et angeli infideles et gigantum ab angelis cum mulieribus procreatorum animae 31, 22 - 33, 12.
67,

14, 13.

6 Ttoirjzrjg xal ri^LOvgyog

prouidentiae
latriae

tertii

gradus

[cf.

ngo20.

xoofjLov 11, 23.

zovs ZOV
IS.
8,

Ttav-

voia] praepositi 34, 19

22.

idolo-

zog

TiOiTjzi^g 5,

23.

41, 13.

auctores

34,

2336,

70, 7.

Z( noLTizfj ziv o'/mv 31, 3.

philosophorum sententiae
31, 11.

29, 15

ZOV TtazQog xal Ttoiijzov zwv okwv b zov xoofjLOv noirjz^g 9, 36, 11. zov zov x6a(ji.ov 8. 12. 21. 10, 1.
7t7toiT]x6zog 9, 5.
r<5 TienoLTjxozi
6.

diabolus:

z6

tisqI

ztjv

vXtjv

eyov

nvei'^a 32,

7.

o r^c vXrig xal

zcv SV avz^ etjv


24. 25. 33, 5.

ag/wv

32, 20.

xal

7}[iag

xal zov xoGfiov 13,


ziv

12-14.

34, 20.

oiev

jjLbvojv

fzclzaiov

vno d^eov yevoxaza ys ztjv zov


24. 67,

origo

Tioirjoavzog

yvcj/biTjv 62, 5.

5 sq. 61,

22.

omnium speciemm

2332, 16. 48, 47. 4, 25. 26. 41, 2022. 60, 11. 12. [cf. e. g.Menandr. frg. 407 M. Aurel. 6, 36 Max. Tyr. 41, 4
et erroris: 31,

ma

naturas et fines in creatione deus


constituit 57, 14;
58,

Clem. Strom.

7,

89

p. 887].

animalium 56, 24. 25; hominis 34, 15 sq. 42, 1315.

homo: ^ alzia
saziv
fir]
Tj

zrjg

ysvsasiog

zom

zov TjfiiovQy^aavzog yvwTjV

43, 3. 4. 44, 10. 50, 3. 4. 60,


63, 31. 65,

24

XaS-^
3. 4.

S7tOlt]GSV

ccv&qojtiov

1769,

19. 59, 9.

64, 2sq.

26 sq.
78,

65, 15.

29 sq.

68, 19.

69,

2228.
1. 2.

50, 60, 2426. 31-63, 31. 64, 2628. 69, 26-28. rj xoivrj
dvO^QOJTtcov
ojg

prouidentia 72,

dv^QOjnojv

(pvaig

13 sq. 10, 27. 14, 21.


Tcv 52, 31;
filius dei:

zov

drj/uiovQ-

60, 26. 27. 64,

yriaavzog xal ioixovvzog ze zb


cf. ngovoLa. quid significet 11, 8

14.
vlog
8.

2023. 17, 8. zov ^eov 10, 28.


13,

31,

1922. vlog
2.
7.

11,

11,

5.

19.

13, 21.

6 nalg 11,

13, 20.

o nag* avzov ?.6yog

5, 19.

10, 26. 11, 24. 13, 20. 20, 10. 41, 14.

28-33. 65, 1769, ex cor19. 69, 2628. 78, 2129. pore et anima compositus 58, 32 59, 6. 62, 2963, 10. 63, 18. 65, 25-67, 8. 70, 2071, 20. 73, 16 mors i. e. sepa29. 77, 1. 78, 7 ratio animae a corpore 46, 10. 11. 67, 31. 68, 18. 71, 11-14. 72, 17. 73, 611. 78, 7. 8. 14-17. anima

i
I

?.6yog 43, 16. 46,


vofjLia 25, 9.

2.

d-sia olxo-

corpus regit 46, 13. 14. 63, 2

5.

homo secundae
quid
sit

et

tertiae

prouia>g

Spiritus sanctus:

11, 5

7.

dentiae subiectus 34, 16


[xsv ivsTjg

22.
wg
15

16-18. 13,2023.
Spiritus

17,7. 31,

19-22.
8,

SLzai ZQOcpTjg,
[cf-

per
10,

prophetas locutus

S^vrjzog

diaoxVQ

61
cf.

20.
i^

1522.
spiritu

8-11.

11,

14-18.
7,

sententia est Aristotelis;

Philon.

mundus

regitur

6, 7.

13.

de

incorr.

mund.

13

p.

495

Indices

nominum

et

reium

91
3. 3.

diLOv xaxa iaoyaq

i-^

dvd^QWTiajv
.

Xaazdvovaiv

dvd^QOJTioi

zrjg

xal ov?.evfidz(vv xgizrig 72, 2. supremum iudicium 13, 3 14,

(pvoEiOQ doQccTjg txccaza xal

twv
otcsq

Tov
ovx
VTjg,

ac/Ltaxog

xal rjv z^g


fie^jv

'^pvx^jg

iaTt?.azzovar]g

xcd

LO'/yat Xaslv iiixJv txaozog,

317. 43, 5. 6. 20. 21. 45, 22. 23. 46, 815. 60, 2730. 65, 516. 71, 2875, 9. 78, 70, 1871, 20. 33-79, 6.
42,

zovd^ Imavzi zw ysvei dwQTjaafit-

resurrectio: 46, 15

31.

multi de

re-

zo dO-vazov],
70,
19.

ajg

lxijg

20.

loyixbg hominis finis


da

surrectione

scripserunt 48, 7

10.

multi ad solum iudicium rettulerunt,

cognitio dei 62, 18. 63, 25. 66, 21.

sed

22

[cf.

vorzog].

78,

32

et uita
8.

TcaQcc zi

falso 65, 5 16. zag no/.Xwv (pEQOfxevag 6ia-

aeterna 58, 29. 65, 2567,

69,
ar-

noQTiaeig 52,
resurr.
4].

129

[cf.

Tertull. de

2830.

77,

1179,

6.

liberum

philosophi
51, 31,

dubitant

bitrium 32, 11 16. deus iudex: 6 f/.yccg ixaazi^g 13, 1042, 17.

48, 15

17.

etiam Stoici et
cf.

Platonici 49, 1921.


4, 21.

M. Aurel.

ndvzcDv zmv oTtojaovv 6v-

T)v

t]

yivo/Livcov stpoQog egyojv ze

Athenagoras: philosophus Platonicus fuit cf. ind. rer. WAzwv Zzw'lxoL 180 scripsit Supplicationem a. 176

Christianis

fundamenta habere

di-

cuntur [49, 20]. ut Theo [prog. p. 250 W.] S-saiv, quae legitima

cf.

Mommsen.

ap. Otton. p.

LXIX.
3,

dxQodaeojg forma

est [cf.p.243W.],

lustini certe

apologiam nouit, unde


[cf.

ita institui iubet ut

primo zo v-

pauca desumpsit

ovofxa

31sq.

lust. 1, 7 p. 24];

de

aliis

aucto-

gdiov demonstretur, ita A. primo hoc probat 50, 15 58,

vazov
9.

et zo

ribus Christianis

non

constat. sicut

distinguit orationem pro ueri-

lustinus, et ipse defensioni contra

tate et de

ueritate

[cf.

dlrid-eLo]

calumnias et expositionem breuem


doctrinae et disciplinae Christianae
[10,

314,

7.

31, 1934, 22. 42,


superstitionem

sollemnem Academicorum secutus qui post Philonem philosophicae Larissaeum d^eosi


dispositionem

2644,
contra
inseruit,

12] et multas disputationes

multum operae dabant:


ap. Stob.
.
.

cf.

Philon.

gentilium

ecl.

2,

7 p.

40

W.

wg

morem

secutus ludaeorum
loseph.
c.

apologetarum,
2,

cf.

Apion.
post

Orationem

145 sq. 172. 176 sq. 236 sq. de resurrectione


scripsit;'
illa

zb ngoadysLV sazl &eiazQOv ganeiav zu. fisv iv zo) tcqosxxofxloat za voaonoia zwv alzlcov [cf. 49, 10], za d' iv zip za naga-

Supplicationem

sed non

multo post, quoniam in

eam

commemorauit quasi
haberet 46, 31.
et philosophiae

in

manibus

est acroasis [77, 8]

axevaazLxa zfjg vyielag ivd^eZvai, ovzojg av xdnl z^g i7tiazi]f/.rjg sxsf .... Tteigzat za S^eganevzixa TtQOdyeiv if/Egig' zo /jlsv yag
.

philosophica ad homines paganos

operam dantes sed qua de causa


,

vne^aiQSZixbv zwv ipsvwg yeyevtjfibvwv 6o^(ov, 6i^ ag za xgiz^gia


voooTioiELzai zrjg ipv/^g, ngoadysi

in fidem Christianam recipi paratos


[77, 9]

habita

Stoici

kyor,
SsL

zb 6a zwv vyiwg syovawv


(jLSv

et Platonici,

prouidentiae

propu-

ivd^szixov. Albin. isag. 6 p. 150 H.

gnatores [71, 21]

communia cum

TiQwzov

Exxad^gaL zag

92
xpevetg

Index graecus

oSag
ol

rjv

vnoh]\pe(ov
vevoixlyMai

mode fluens, longe


interruptis [13, 15.
10. 19, 4. 9. 25.
1.

distans a Suppli-

oids

yuQ

laTQol

cationis artificiis oratoriis. sententiis


17. 15, 15.
16,

TIQOTEQOV Trig7lQOa(f8gObVJ]Q XQO(ffjQ aTio/Mvoai x6 aJixa ivaaS-ai,


el nrj

21, 13. 23, 4. 24,

XU

ifiTCodii^ovxa iv xovxoj xig


iJLExa

8.

15. 17. 21. 23. 25. 26, 3.


6.

25, 4.

21.

idD.eL

xo sxxa^QaL
et

24.

33,

6.

34, 1.

35, 10.

iTieyeiQSiv xal

rcQoy.a/.elo^aL

11. 19. 39, 3. 6. 10.

40, 1. 3. 7. 10],

xag (fvaixag ivvoiag xal xavxag ixxad-alQBLV xal svxgivsTg uno(faivsLV cbg rj/ccg.
stiI

uocabulis quaesitis, uerborum simi-

lium coaceruatione
2,

[1,

8.

18. 20.

xovxoig
xr^g

cog

11. 14. 3, 2.

6. 8,

15. 10, 22sq.


17, 7.

TZQOxaxeoxsvacfxevrig
eT

xpty^rjg

11, 25. 15, 20. 16,

3. 7. 15.

avx^ xu olxeXa

sfiTioisTv oy-

19, 20. 20, 16 sq. 23, 27. 25,2. 19.

fiaxa xaS-^ a. x8?.elovxc(l [= 64, 8 15] Plat. soph. 230 c. acroasi phi-

26. 26, 25. 27, 24. 31,

8. 34,

8 sq.

36, 10 sq. 41,

7.

42, 6. 46, 16. 47, 1],


17.
3,

losophicae aptae sunt et crebrae definitiones generales [49,

antithetis
20.
12,

[2,

5.

22. 23. 5,
34,

25 sq. 50,

13

14.

2527.

16 sq.
[13,

15 sq. 58, 10 sq. 64. 8 sq. 73, 6 sq.]


et

40, 26. 46, 4 sq.],

anaphoris

accuratae argumentorum disposi;

20 sq.

14,

16 sq. 15, 12. 23. 26. 19,


25, 4. 8.

sermo ipse uocabulis philosophorum propriis refertus, magno periodonim ambitu large et comtiones

18. 19. 23, 29. 24, 2. 13. 38, 4sq.


aliis.

39, 5.

41,

1.

2],

multis

Index graecus*)
*(Iov
'/.r/xo g:

xo ccov?.r]XOV
ij

7]

wg

de

Is.

et Os.

42

p.

36Sb

"Oaigig

ixv ioxLV aovhjxov


ciov 58, 10. 50, 8. 13.

et?

dvu-

ayaB^OTtoiog xal xo ovofxa no'/.Xd


cpQa'Qei, ovy^

Tjxioxa e

xgdxog ivegSTil

dyaB-OTiOLog'. b &sog xe?.ei)g dyaS^og (ov dilcjg dyad^oTcowg iaxiv


35, 7.
Ttag^
cf.

yovv xal dyaO^OTioiov. xr]V dyaS-oxrjg: ia


.
.

ndarjg

Sext.

Emp.

adu. eth. 70

XTJg t][jiiovQyLagd-eojQov(Xhvriv

dyadeus

xal

ID.dxwv owLOxag
xhsog,

S-6xr]xa

62, 9 [cf. Philon.

q.

OXL (fvoet

dyad^ov ioxiv 6

imm.
ri

s.

23

p.

289 eixig

jtd

lqolxo xig

dno xdjv ofiOLjv 8:tixe'/eiQrjxev. >$ yaQ ^SQfjLOv, (pt]olv, l'Siov iaxi
xo Q^eQfxaivsLV xal
SGXt xo tpvysiv,
l'iov

aixia ysvsascDg xoofxov, fxa&cov

nagd Mojvascog
Tj

d7toxgivoi\uai oxi

xpv/gov

l'iov

ovxw xal dyaS-ov

eaxL xo dyaS-onoiHv. xdyad-ov


i'wv

xov ovxog dyaS-oxTjg iaxl, ngeovxdxT] Xjv yaglxjv oioa kavx^]. xTjz xov vxog dyaS-oxtjXog 66, 22.

S ys S^sog'

dga eaxl &eoi


Plut.

dyalfiaxocpogeZv.
dya/.fiaxo(fogovoi
62, 15.
cf.

xoTg iv savxoTg

xo dya&OTioiELv

[haec apud Plalegunturj.

tonem ipsum non

Phil,

xov tioitjxtjv de opif. mund.

^)

Vocum

asterisco

notatarum non omnia exempla

attuli.

Index graecus
23
16
{o

93
ov ovhv dixov 58, nag^ olg ovefxia zov ixaiov
f/tj

p.

vovq) ZQOJiov

zn

d^eog

negl z6
19.

wv zov
koyiXTjg
grjaeiv

(pegoviog xal ayaXfxazo-

(fOQOVvzoq avzov.
TjV efJ.eX).ev

47

33 ^pvxrjg dyaXjuazo(fop.

xgioig, ove

/jiefxxpig

dixiag 58, 30.

clyaXjLicczajv

z6

S^soni-

doleaxf^^v: zolg dokeoxovaiv2,2Q. dd^dv azog: wg dO-dvazog ovaa


.

ozazov.

ipvxi] 36, 18.

*uyLv:

d^eov ayovzeg zov noirjzrjv

63, 18.

65, 25.

zove zov navzog 41, 13. za S-rjgia d-so ig ayovaiv 15, 20. vfig
Ttdvza
17, 4.

(fvaei 76, 31.

ix ipv/jig dd^avdzov d^avdzuj 78, 6.


inl z<Zv xai^agujg

d(p9^dgz)v xal d&avdzcjv 67, 14.

v TtoLV yovai zy ^o^y


h'va d^sov

zwvs^
67, 18.

dg'/J,g

yevofivwv dd-avdzojv

yei

5, 17.

10, 27.

zwv d&avdzcov dvevewv


T^ ziv dd^avdzwv
5, 1.

zovg ayovzag &e6v nazaga xal vlov S-sov xal nvevfxa ayiov 11, 19. zovg avzovg zaXg noleaL O^sovg
aysiv 14, 11.
15, 4.

ovziov 61, 30.


iafjLOvy 67, 27.

cc&eog: ovx iafxev d^eoi


10, 22.

7, 12.

ov zovg av-

41, 13.
IJL7]

dO-eovg xa?.ovfS(hg

zovg nvzeg ccyovai &sovg 15, 24. 25. zoTg ayovacv xal agna^ov-

vovg
<poi

11, 21.

negl d&ecov

sxsiv 12, 5.

noiTjzal xal <piX6oo-

aiv Tjfzg

2,

20.

aysoS-ai xal

(pe-

gead^ai 34, 11.

ovx eo^av dS^eoi 5, 22. 7, 11. zovg inlzoZgzoiovzoig fjLvd-OLgifiXod^bovg,


(jLciXkov B

*ayvoia:

ov ngog dyvoiag dyvoia zijg dXtjS-ovg negl z6 &8lov evoeeiag 37, 9. 'C,6(pog xig ad^ig xazaxaXvtai zfjg y^g dyvoia xal oiyy
v/btslg

dd^iovg 24,

13.

i^afzagz/josze 4, 12.

noXXovg dS-tovg xal naav dvo[jLiav xal xaxiav inizrjevovzag


71,
6.

xgoipdg xal i^eig dd^aovg


ZTjg

41, 16.
50, 11.

d&sov xavzrjg dmaziag

xgvnzojv avzovg zs zovg dv&gojnovg xal zag zoizwv ng^eig 71,30. adeia sine uerecundia: zoTg fiev in deiag igsivai xal /Jyeiv xal ygdnegl zov &lov d S-s/.ovaiv 8. 5. v6/uc (fvOEOjg xal ngog eva xaigov zov zrjg zexvonouag, ovx in deiag, (jLiyvvzai 4, 21. z6 in' deiag xal diacpgcag filyvvod-at cf. Luc. Tim. 14 ove in 42, 21.
<piv

d&eozijg:
5, 3.

inicprjfii^ovaiv rj/uiv dd^eo-

ZTjza 4, 15.

dd-eozriza
zjv

inexdkovv
z6
rtjg

15,

5.

inixa/.ovvzcov

Tj/uTv Z7]v

dS-ezrjza 14, 8.

dd^eozTjzog inixa'/.oTiv 6vofxaD.12.

z6 z^g dvofiiag zavzrjg xe<pdXaiov dS-eozrig 73, 16 [cf. Phil, de decal.


18 p
196
nriyri

ndvzcov dixr]/idSap. Sal. 14, 17].


dd-iofxovg
t]-

Zjv d&eozTjg.

deiag ygcvfxivovg
giovg ye ovzaq.
drj?.og uox
ziv
6, 5.
dr]),(j)v

zw

egcDzi xv-

dS-eOog:

xazayoiydg
.

nenon]fi6voi
:

ndot^g alo'/gg

philosophorum

oipiv

ovrjg 44, 15.

vojv zd (paivofzeva

dS^eaigrjzog: d/bta&elg xal dd^eojgrjzoi ovzeg zov (pvoixov xal zov

didcpogog uox
42,21.

pliilosopliorum

in

deiag xal diaifogojg /uiyvvoS-ai

(negl zag fii^etg)did(pogoi

^eoXoyixov Xoyov 14, 9. dS-eacf. gtjzog zov d?.7]S-ovg 36, 11. Plut. de Pyth. or. 21 p. 405 a roi^ iv
XoyoiQ dS^e(ijg7jZov xal dvdoxrjzov.

elvai 42, 27.

*dixog: z6 dixov
d-ecogetzai

ij

negl avzov

alad^TjZixog

uox

Platonicorum
t]

zov dvaazriaojxevov ?/ negl d'O.ov ziva nag* avzov 58, 11.

bnooa

zrjg alad-ijzixtjg

zrjg

Xoyi-

XTJg eizai

xgioecog 66,

3.

94

Index graecus
ro
cev

alo&TjTog uox Platonicorum

dv&Qwnov

64,

26.

xy
xrjg

xfjg

votjTOv aal xo aio&rjTv 16, 4. nsQi voTjTov yML aioS^rjTov 21, 16. Ttegl vorjziv xal alaS^rjZJV xal rrjg

yevsaewg alxia xal z^ yvwfxri xov


Ttoirioavzog 63, 30.

dno

alxiag

TOVTCDV ovoxdaecuq 46, 22, zu vorj-

xa nQOcr/H xaiv

cctaS-rjxJv 46, 24.

Gvviaxa/usvwv sx xdiv votjxwv xiv


atoO^rjXiv 46, 27.
7iQi7il7iX(ofiev

xav

tiqcoxoiq

TOLQ alo&Tjxolg 46,


aLGd^Tjxwv, yfjg xe

avx^g xaxf r/v xal 6i r]v o TCQwxog yiyovev dv&Qwnog o" xe fxex' ixetvov 60, 24. xoiaixrjg xrjg alxiag ovGTjg xaS^ rjv elg xvs TiaQfjxxai xov xafxov dv&Qwnog 63, 32. r] xrjg yevaewg alxia moxovxai
XTjv elg dsl diafiovtjv

25.

xwv sx xwv

63, 27.
xr^g

dg-

xal ovgcivov, Xeyofxtvcov ysyovevai


30, 15.
*

xovo7]g S xal fxovrjg

enl x^

ysvsoEi
zlvcc

xwv dvQ^Qwnwv d-ewQov-

alz La: rj xaz* ?J.r]V Qav alxiav 52. 4.


dl
T]v

xqu/vxS'
*

fjLSVTjg

alxiag si^ai xrjv dvdazaaiv

ri

logice ovS*

65, 18.

alxiav evQiOxovxeg sltceTv evloyov

al'zLog: Loaov alxiov xax avxovg


[Stoicos] ovxog,

dmaxovLV

ianoQOvGiv

xov
l

fihv

gaaxt]rj

49, 23. 49, 27.

fi8xd XLVOQ alzlag ca/vpg


Z(v sjuTtQoad-sv qtiQ-elcjv

giov

xal

xaxaQyojJLSVOV xaS-6

ngvoia,

xov

noyovxog xal
t]

alxKxiv 56, 8.
yjT]

6ia xag no/JMxig


cclxlag

Qrjd^laag

78, 14.

XQenofxevov, xad^b

vkrj

21,

21

metapliysice xco xqIxoj fxovcp xr]v

[cf, Phil, de opif. mund. 2 p. 2 dvayxaioxazv ioziv iv xolg ovai

naav
zsg
zrjv

inrJQSioav alzlav, vo/nlaav-

xo

fxhv

SLvai QaazriQLOv aiziov,


. . .

zt]V

dvdazaLV yiveo^aL 6ia


6.

zb 8 TcaS-r/zov
xog, le/.riQ^aGL
XTjv TtQovoiav.

bv {xbv xoadyevrj-

XQiOLV 65,

jUT]e/nig alziag

fiov) OL (pdoxovxsg
.

wg eaxiv

i^ciTtzsiv XTjv

xwv

vS^QOJTicov yeve-

vTtoxsfzvofisvoi
p.

LV 50,

3.

xoi d-ecp xtjv xdiv


5.

ovxcdv
xriv

de decal. 14

192

dvaxi&evxccg alxiav 50,


bGXL 6

xb

xb Qwv xov ndayovxog inixvsGXSQOV]. xb TtOLTlXlxbv aiXlOV TIQOxaxdgyeLv xwv yiyvouavojv dvdyxj] 22, 9el [jlvov xb xaxa x^v

elvainavxeXJg dcpavltovaav alxiav


C2,

29.

dno

xi^g

alxiag

Xoyog sav
anXcSg xal

87tioxo7t(ofj.sv
fj.dxi]V

tioxeqov

yayovsv dvQ-(jwove

xqIolv ixaiov
ai'xiov 65, 10.

xrjg

dvaaxdaewg

r^v

nog

i]

xivog evexev 60, 31.

yccQ 6

Xoyog avQiaxei xivd yQsiav


dvd^QioTiiov yevsosiog
xrig

alwv:
rjg

^'lLog

rjv

<pvaiv alwvog,
l' 2.
rjg

t^

zrjg xcv

al-

Tcdvzsg (pvaav xal

ndvTi^bg

xiav 61. 30.


xfjg

xax" avzo oneg


6.

zeg elaiv, /Jyovaiv 28,

iazlv axaazog alz tag 48,

av-

dxo/.ov&ia uox Stoiconim:

x^g alxiag

xf^

(pvoei avv8L?.rjju-

(jLBvrjg

xal xax'
i]v

avxo fxovov xo
cf.

eivai S^ewQovfivrig 62, 26


ri

29,

dnoei^LV xal xrjv (pvaixrjv dxokov&iav 49, 3, tzsqI xwv xaxa (pvOLV enofitvwv xolg TCQwxoLg xal xrjg
(pvatxrjg dxoXovS^iag 64, 15.
xrjv

alxia xaS^

xal

rjv

yeyo-

sl^ai

vaaiv dvS-Q(o7Coi,
(pioei

ovvst,8vyfj.evTj

x^

dvdoxaGLv xaxa

cpvOLxrjv

axo-

xwv
xrjg

dvd^QojTiwv ix
xrjv

6r]/j.iovQ-

Xovd-iav STtOfievrjv xolg ialv^tlOL


xrjg ngbg x GwfxaGLV 65, 19. TCQwza XWV evxEQwv dxoXovS-iag

yiag eyei
alxiav

loyyv 69, 26.

xriv

xwv dvd-QWTtwv

ysvs-

aewg, tot' eaxiv xrjv xov


yr]Gavxog yvw/HTjV xad^

tj/uiovq-

64, 12.

xi xolg

TtQwxoig

rj

xolg

tjv inoirj-

TtQOXExay/iivoLg

dxo/.ovS-el

xax

Index graecus
aXi^&eiav 64, 17.
6 Xoyoq ex rrjg
12.
15.

95
16.

59, 21.
dXT]d-(V

22. 60, 2. 8.

dvi/vsvwv (fv(jixfjg t^v cpvaixriv rrjv dXrid-etav 69, 17. dxoXovd-iav xal zag z^ (pvaei xwv
dxoXovd^lag
dvd^QWTiJV
STtiyLVO fitvag fXBxao-

ZOlOVZOl zwv xazbXmov dGvxo<pdvzTjZov, ov zrjv


OVSSV
OL

ovGiav zov ^eoij, ov ztjv yvwGiv, ov ZTjV ivt-Qyeiav, ov zd zovzoig


a(pe^f]g

Xdg 69, 8 [cf. M. Aur. 9, 1 vtcoGzdoEiv ze xcd fxezao?.)V xal


iao'/_<J)v

xad-'

eiQfibv enofxeva xal


rjfiTv
o^l

zov

zrjg

svGselag

vrcoygdf^yofxev

zoiovzwv].
2,

cf.

Sext.

Emp.

(povza

Xyov
.
.

48, 12.

adu. log.

276 dxokovd^iag svvoizr/v

o ZI xal voovfiev xal oQd^wg neni-

av BXiov
kafivei

evS-vg xal arnjLsiov votjolv


icc

Gzevxafisv

dXrjS-slag

Grjfieioig
8, 7.

dxoXovd-iav.

xal

Xoyoig TtagaGzfjGai
zfjg (pvGixfjg

Epict. ench. 51, 1 ziyccQ iaziv dnei^ig; zi

Xoyog ix
dvL'/vevcov

dxoXovS^lag
69, 17.

dxoXov^ia^
p.

zi f^d/r]; zc

zTjv

dXT^d-siav

dXrjd-8g; zi ipsvog;

Phil, de opif.
'

TiQog
sl

TiLGzcoGLv

dXi^&Eiag

69, 19.
zrjv

mund.
xal

6 zd^ig
SOZI

dxoXovS-ia

vvazog svqsZv xal vofjoai


8,
11.
zfjg
zfjg 7tQ0(pr]Zixfjg}
.

ELQfiog

TtQorjyovfxevwv

dXtj&siav

xoofiixfjg

zivwv xal h7tOfi8V)v. 45 p. 31 zrjg dxoXov&iag i^ofisvog xal zov hq[xbv Ziv sjtofievwv UQog zd rjyovcf. HQg. fxsva 6iaz?]Q)V. dxQLZog: dxQLZOv ydg zovzo xaO-^ kavz (coYTpus) vfzov xallxtjg 71, 1.
dXi]S-eia: dvS^Qcojtcov ovx vyLaivovo?^
xQiaei TtsQl zrjv aXi^S^siav XQ^I^^'
vcjv 49, 30
iJLtzd
.

(xal

dXrid-Eia TtiS-avov

33, 3.

V716Q

ooov iaXXazzovawv dXfjS^eiag doxvwg xal


aocpiag
.

zag ipvxdg iniivzeg 4,


fjirjsv

32.

Ttegl S-sov

72,

27.

o^dt,(t)V dXrjS^eg

ueritas diuinae jjroui6Ttl

dentiae zfjg

/usgovg {ngovoiag)

Ttgog dXijS^eiav, ov Ttgbg o^av, yo)-

z^g xazd zrjv


zPjg

dXi]d-siav do(paXeiag 49, 27.


dXt]S-elag
rj

zfjg

xaz* avzrjv dacpa-

zovg d^iovg 34, 3. ueritas apud Platonem [rep. 6p.508e] z6 dyad-bv dTt avzov dTtoxsofxegovarjg

mi

Xeiag 64, 18.


15.

xaz^ dXrjd-eiav 50,


ueritas

vov,

oTteg

iozlv dXi]&eia 30, 12.

64,

17.

66, 11.

Chri-

stimia: z^g dXTjd^ovg Ttegl z6 d-elov

dXX7]Xo(payia: ovsv xcjXvaei zag d?.Xr]Xo(payiag elvai xazd (pvaiv


56, 28.

svoeeiag 37,

9.

navzl yfxazi
T]

xal Xoyo)

zfjg

iv zovzo ig dXrjS^siag
1.
.

dXXcog:
uXXcog
t,ovGL

zr^v aoiXixrjv

eazlav, zrjv
S-avfzd-

ixovcp 48,

z)v zT/g dXrj.

ivzvxbvzeg

avzijj,

d^siag 6oy/udz(ov
8.

dnodei^ig 64,
6 zrjv dXi]-

cum
in

sine certo fine peregri-

dTtoyivojGxovoiv zijv Ttegl zov-

nantes
cf.

eam

inciderint

17,

3.

zcDv dXijd^eiav 48, 16.

Fiat. Theaet. p. 172 e ol dyjveg

&8iav XQazvvcDv 60, 18. 10. ozy^v dX^&siav Ldoxeiv eO-fiXoDV 49, 11. zovg /Liez^ evvoiag exofxsvovg
.
.

ovsTtoze z^v dXXayg, AA' del ztjv


Ttegl avzov.

dfiaO-T^g:

dfiad-elg

xal dS^ewgtjzoi

Zf/V dXi^d^siav 4:S, 22.


zjjg

snl iacpS-oga
7.

bvzeg

14. 8.

dvd-gcoTtovg dfza&eZg

dXt]d^eiag

48,

not zolg
zfjg d/.ijS-elag

niazevovGi xal zolg


xal
zfjg

xal Gxaiovg Xeyw zovg ogyf^ xal XvTt^ eixovzag 24, 5 cf. Wilamow.
Herakl. 2
p.
p.
.

liag

GiozrjQiag

(pQOvzi-

115
.

Plut. mul. uirt.


r]6ovrjv

"QovGLV 60, 20
fihv

Xoywv izzwv zwv


dXrjQ-eiag,

258 e

i^v

Tigog

xal

vTtsg
zrig

zfjg

zcv

de

dgyvgiov
dvd-gcDTtog.

daO^rjg

xal

dxgaztjg
48, 3

ueqI

dXri^eiag 48, 1922. 49,

Epictet. enchir.

96
[lnTTiq) OQ^ii TiQOi;
fJLSvy '/QTJzai.

Index graecus

anavza
r/

dvei-

Q-gojTiixoXg ovolv 12, 3

ov ngog

UV

ijliS-iOi

dfiaS^Tjg

dvQ^gwixixovg vofxovg 6 y.oyog vfiiv


43, 7.

doxy, OV nt(fQOVZlXEV.
(xfjLU&iu: xiq

oagxjv

dvxi^gcjTiiXJv 4A^ 27,

TOiovxoiQ
XTJg

ovx dv xovq ml xolq (fUo&eovg fj.vS-oig


. .

xgEwv

dvd^gcTtLXjv 45, 8.

dvS-gojTtivog:

xuiv

dvd^gojnlviov

TtovriQol L
fjLaxiDV

dfxa^lag xaxafxe/bKfoixo; 24, 13. dfia&iav tjaavxal xqtjt).dxxovg 39, 21.

Gojfidxwv 58, 20. 64, 22.

xov dv-

dfjLOLQtlv. xa(f7jg doi^ovvx)v2Jj. xcjv loyiXTJ; xQioecDg dfxoiQOvvxcDV


11, 30.
cf.

Q^gwmvov iov 65, 4. dvQ-gwnlvwg ngog ygvobv Eiyov 39, 16. dv&gcjTcoogla: xovxcov xig dv
xazEinoL ^ dvgoipoviav
*
ij

dvS-go)-

Phil, de gig. 2 p. 263


L

UQ* ovv ELxdg

OV xd dkXa evviyjvycDxai,
\pvx(i>y d/doigslv.

noogiav 45, dv&ga}7iog:

16.
eI'

ys xig dvd^gwnog
4,

pd

xe

xal '/egoala
rj

wv

^y

6ixt]V

S-rjgiiov
7

18.

cf.

tgrjfjLOV elvai

Tlieon.

progymn.
dvS^gojTtov

226

W.

ajg

dfio Q(pog:

nag' avxolg vevofjiiOfivrjv dfxogcpov ovaiav l, 16. dvdyeiv: inl naggrioiav dvayuyelv
xtjv

wfxwg xal
(XEvog

dvrj/.EJg avxo'/Eig

yevodiv.

v^gwnog

4 Macc. 12, 13 ovx


&g)7tog
jv,

t^eaS-rjg dv-

12, 11.

Q^rigiwbOxaxE,

xovg
avxiv 18

dvaiod-vxsLv: dvaia^xelv xov 6vxiog d-eov 16, 22. xoZg navxskwg


dvaia&Tjxovaiv 78,
2.
rj

ofxoiona&Eig

xal ix xiv

yEyovoxag
fiTJaat.

ozoiyEiwv

y/MZZOxo2,

Phil,

de somn.

p.

avakoyla: xb
eth. Nie.

xax^ d^iav
cf.

xax'

676

oao) xal xjv


jv

dkkwv dvB-gw-

dvci).oyiav i'aov 75, 28.

Aristot.

nog

tEvrjvoyivai ^cojv oxeT.

1131a 24 ix xov xax^ d^iav xovxo q/.ov x6 ydg


5 p.

Epict. 4,
yr'jGEig,

Lxaiov SV xaZg iavofiaig

6/j.o/.o-

xal ov bfxolo1, 120 dv S-i?.yg goj'Qelv oxl dvS^gwTiog ovx egxl {^rjgiov, d?X
"iojov
cf.

yovoi TcavzEg xax" dglav xivd slv ELvai, XTjv fxspxoi dqlav ov xrjv avxr^v XeyovoL ndvxeg vndgyeiv eoxLV dga x6 lxaiov dvd'/.oyov xi. 8 p. 1134a 5 Tj ixaioGvvT] eoxlv
.

rifjLEgov
tull.

3,

23, 4.

Ter-

apolog. 8 qui ista credis de


et facere.

homine, potes

homo

es

xa&'

7JV

6 lxaiog ?Jyexai
.
. .

ia-

vsfiTjxixog

xov

l'oov

xov xax*

dvci/.oyiav.

dvavEOVv: xwv
dveiEog:
xrjv

dvS^gojTiivwv aoj-

et ipse quod et Christiaiius. dvxLOQElv: ovy oxl dvxiogovv zl iozi Zi d^EO) wg tj7 <pi?.ia xb vElxog xaxd xbv^EixTCEoxlea xal xy ^f^iga vv^ xaxd xd (faLVOixEva 31, 24. dvxi&Eog: xrjv dvzl^EOV {diva/btiv)

/xdxiv dvavsojd-avxjv 58, 20.

31, 24.

dvELEOv xal dia-

dvxLGxazELv:

\VEv6o6oqiag xivbg

xoa/nTjXov 51, 16. cf Aet.

1, 9, 4 p. 308 D. ^AgiGzozEArig xal Tl/.dzojv x^v vXrjv OifiaxoEiTJ d/xogcpov

xoig ?.6yoLg dvxiGxaxovGi]g 49, 14. dvXLGxgo(pt] uox logicorum: X7jg

kxdoxov xovxwv ngbg ExaGxov avXLGxgocpJjg 59, 17.

dvEiEOv doyjifjLdxLOxov,

dvd-gojTZE log: xov dvd^gwnEiov a(ofiaxog 50, 33.

dvw^Ev:

dvjd-Ev xal

xaxd

yviofXTjv

dv&gwTiixog:
ELvai

dv&gcoTtixov dv xig
V/^cg

xov

xaS^
4.

Ev6i'C,Ev

xov TioirJGavzog 68, 19. dvcD^EV rr/V aGL/.Eiav Elkrjg^oGLV dv(od-v nojg eS^og xal ovx 20, 8.
v/niv
. .

Xoyov 10,

(oyfzaoiv) ovx dv-

i<p*

rjuwv fjivov xaxd ziva S-eTov

Index graecus
vfjLOv

97
ozav
aTtsiTtcjfxev

xal Xoyov 7iaQTixo?.ot&7jx


cf.

aTis iTiSLv:
yQ7'](xaGiv
2, 24.
cf.

zoZg

40, 20.

e. g.

Phil.

q. d.

imm.
xal
Tirjyag

33

p.

296 olg 6 d^eog

i7rivi(pi

cum ])ecwiia nos defecerit Dem. 3, 8 dnsiQTjxozojv


ei

STto/x^el

zag

c.yaS^ojv

yoTjuaGiv 4*u}xtwv.

ava)&ev.

ajie/.avveiv:
T7jv

6e

ndvzwv xal
Z(5v bq-

d^la:

oGov ngog

dgiav zov

Tiavzayod^ev dneXiazaL
ycv zov
. .

d-eov xal ZTjv zovzov ao(piav 51, 4. zo Zip S-Sip ovXrizov Ttdvzwg eivai vvazov xal xazd zijv zov ovXtj&Bvzog d^iav 59, 20. xaza vva^iv
Z7]v ifxrjv,

&eov zo /ndzaiov 67, 6. aTte Qivtjzog: dneQivotjzog zov nazQog xal notrjzov zwv okwv
36, 11.

ei

xal

(xt]

itQog dqiav,

dnegiGTiaGZog uox philosophorum:


duEQiGTidGzwg
Gvv6iai(ovi'C,eiv 78,

iki]?.eyxzai 41, 15.

cf.

M. Aur.

36 xaza vvaiv xal xaz" dqiav.

5,

30.

ovx iy^oiaaig

n<3g djioveifKGi

dnriQvS^QLaGfxevog:
ieZv 45, 11.

ovelg eoziv

z6 xax' d^iav ?} xaz^ dvaloylav LGOv 75, 28. al nleig TtQog d^iav
trjg
l'ar}g

ovzcjg dnriQvd^QiaGiJLbVog

wg
. .

eineZv

fiezexovai

zifXTJg

2,

5.

*dniGzia: nGa
ZOP ELxza

TtQog d^iav xexokdad-ai 4, 23.

ov

ocp^ezai z6 xaz' d^lav sv Z(p na-

zoze Xoyov, dzav avzo zo TiQya negl ov dniGzovGiv


.

aTtiGzia

G0JL,eL

Qovzi

l)

71,
5.

5.

fi

xaz* dcj.av
Stob. ecl.

dniGzov elvai ox^

49, 25.

xQioig 73,
7 p. 59

subiacet Stoicorum
cf.

dno:
dno
7,

rhetorice

circumscribit
3,
ol 31.

zovg
14.

definitio iustitiae:

2,

(filoGocflag

29,

W.

ixaioavv7]v

eTtiazr/fiTjv

QiGzozelrig
15.

xal
zfjg

dn

avzov
7,

aTiovefXTjziXTjv zrjg

d^lag sxdazu).
p.

ol

dno

'Szog

21.

Clem. paed.
Gvvrj
. . .

1,

64

136 ^ ixaLOd7Covejj.?]ZixTJ.

zov xaz^ d^iav exaGzco

[kxaGzov cod.] eGzlv


Marc. Aur.
GZ(p.

1, 16 z6 dnaQazQinzwg Tov xaz' d^iav dnovsufjzixdv exd-

dno zov Ubqlndzov 17, 15. zd dno zrjg dxgizov zwv nolXwv (p^jijirig 4, 13. dno 10 g uox philosophorum: zwv
21, 19.

27, 4.

ol

vXixwv ^vfzndvTwv dnoiov (pvGewg


. .

4,

10 xazd zo

lxaiov xal

vnoxeifxh'wv

ixtjv 11,

11.

wg dv
1,

VTCO ZLVog dnovsfxovzog zo


5, 30.

xaz^ dqiav.
27
p.

Phil. leg. alleg.

dnoxlriQOvv: dnov ye /bcrj^ dXko ZL zwv "C^wwv zoZg ex zavzov eldovg eig zQocprjv dnexXtjQwGev b
noirjGag
56,
25.

61 dTtovsfXTjZixrj zjv xaz d^iav IgzIv ri LxaiOGvvri,

zoZg

avzov ev

aoxvog:
tag

vtcsq dXriS^eiag doxvojg xal

xpv'/Jig

miidovreg 4,
o.

dyaXfiazocpo^ovGi xbv noir]Z7]v .... Z7]v eig del iaiiovtjv

eavzoZg

32.

cf.

Philon. q.

prob.

1.

s.

6 p. 450

vnriQEZovvzeg dxvojg.

dnexXriQWGev nocT^aag 62, 17. dnexXriQwGev d-ebg ztjv zoidve yeveGiv


7]

zrjv ^wrjv

zolg ex zov7ivwfxevoig
fiTj-

ana^arazit^ELV. zy zwv Tialwv


xal Z)v syyovjv diaoxfi
d-v7]z6v
61, 19.
.
.

zwv [anima
devl

et corpore]

zo

dv&QW7iOLg 65, 28.


^>w

neQl zwv

dTcaB^avazi'Qeiv

olofjLSvog

ngog

zQO(priV

dnox?.7j-

anaQaXkaxzog
coruni:
bfxoiozrjzi 19, 2.

uox

dTiaQalkdxzoj

Academioiaj; zy
2.

Qw&evzwv Gwfjidzwv 56, 23. Gagxag dv&Qwnwv dvS-Qwnoig eig gwGLV dnoxXrjgw&eiGag 56, 28. zag dnoxXtj^w&eiGag avzw eyo7

Texte

u.

Untersuchungen IV,

98
(Xkvov ixexaoXuq 03,
vrjv
icTiox'/.T/iJioaiv

Index graecus
6.

r/^v xol2.

dTtoGxevaadfitvoq. Cat. min. 29 xov

79,

haec

significatio

dcstinationis

diiiinae

nouicia esse videtur.

apud Stoicos

enini 7iox?.i]Q(oaig est electio per

casum, non per rationem aut uolun-

Kdxiovoq /og ov iiixobv dneoxsvuofJLbvov xr/q drj^aQyiaq. symp. 5, 2 p. 674 8 ovx ijxiaxa h xo xwv loyoyQUifwv xal noitjxwv tS-voq dpovxo tXv dnoaxsvdoaaS^ai xov
dydivoq.
p.

tatem directa

cf.

Fabric. ad Sext.

Fauorin. [Dio Chrys. 37]


R.

hypot. Pyrrh. 8,

Plut. de Stoic. rep. p. 1045 f;

79 Chrysipp. ap. sed

103

dneGXEvdoaxo

xtjv

xvQavvLa.

apud Platonicos inueniuntur quae conferri possint e. g. apud Procl.


in Plat. remp. p.
eviv'/hq
ttjq

dnoxavsG&aL:
cf.

ol tv avxfjq {nai-

deiaq) [jlqlov dnoxefxofxevoL 7, 2.

36,

12 z

firj

Phil,

de
.
.

eher. 2

p.

139

xr^v

a.7iox).i]Q(aoea)q

zfig

iJLEXbOJQOV

(fUOGOCplaV,

7]V (fJVGLO-

ex

xov xoofxov.
r/filv

27 tjv

ix xov

Koylaq xo XQaxiGxov eloq dnoxbxfX7]xai /bia&j]fjiaxixi^.

navToq
TCQoq

unox/.rjQov/Liiviov.

32

ovorjg clno xov

navxoq

6/jio?.oyiaq

dnoy^wQBLV.

dnoycoQOvvza

xT^q

iifxq xTjq (XTiox^.riQOJGewq

xov
207

S^QETtxixriq vvdfxbjq 57.

10 cf. 53, 16.

xoLioal i^ivaiv xal ov/buisoelad^ai.

dnQOVorixoq uox philosophorum:


xovxo xal xov ^Aqlgxox.t] dnQOvoTjxa elnelv xd xaxwxbQw xov

Philon.

q. det. potior, ins.

22

p.

hxaxtQo) xovxiov ovyysvlq vvafiiq


xJv
cf.

xaxa

xpv/rjv anoxex/.tJQcoxai.

ovQavov inolrjGev
XQOTCbvxov
fA.r]6^

33, 25.

dvEiti12.
.
.

ovyxkrjQOVv.
fjtev

dnQOVorjxov 70,
UTTQOGTtaS-rjq
.

dnoxQLveLv: xlvwv
xrjv

xax* avxTjV

UTtQOGTiaO-i^q:

yaaxtQa

xrjq &QiTixixfiq

dvvdcf.

xwv tceqI xdq GWfiaxLxdq tiovaq


.

(jLEwq dnox(}Lvo[jLiv)v 53,

16

57,

nX7]fiiLt8/.7]fxdxwv 70, 31.

10.

dnoninxetv.
/.ycp

xov dnoninxovxeq xov [xeybd-ovq xov &0v 28, 19. xo TcXfj&oq xiv dnoTCLTCxovxjv xov TtQoa 'xovxoq avxolq
dnoTcinxovOLV
8.

^ewQrjxov d^eov 28,

dgexri: (pvGixw ?.6yw ngoq xt]v d^eXTjV xriq xaxiaq dvxixeifXbVTjq 4, 25. xaxd xiva O^etov vo^iov xal ?.6yov
TtaQTjxoXovd^rjxe TtQOGnokefjLeZv xtjv

xaxiav
xaiq

x(i

aQSxf] 41, 22. xt^v xav-

(xaZq

dQbxaXq)

dvxixeifx,VT]v

xblovq 79, 3. cf. Procl. in Plat. remp. p. 68, 30 Seh. xb xwv xifuoQijv fj.6ysd-oq
T]?.lxov

xaxiav
12.

75, 13. av&al(jexov

xal

xtjv

dQbXTjv xal XTjv xaxiav

iyovxwv
tj

32,

iaxlv

xwv
xalq

xwv xax
xal

dgexrjV
17.

xaxiav
xtjv

xuxu

lxi]v

6(feiko(JLkvajv

eiwxxwv 72,
aQSxrjv
xt)v

73, 13.

dTtonsGovaaig [xpvyalq) x^q uQiaxtjq Clem. strm. 7, 46 p. 859 t,a)fjq.


val
fxrjv fXTje

xaxiav 75,

11.

(fQOVTjGiq
xriQTiGLq
rj

xal dixaioGvvrjq nagaxal ndarjq dQSXTJq doxr]evGbeiaq xal ixaio7.

aTConeaelv noze

xfjq

dgexr^q

alxi^osxai

ovvsQyJv
jtxcoxoq

fxd-

Giq

67,
1]

2.

Xiaxu
veoQ-aL.

TtQoq

xo

iccye-

Gvvrjq

XTJq dX/.rjq aQSxfjq 72,

xaxd nGav dgex/jv


remouere:

71, S.
. .

dQSxrj

dnoaxevd'QeLV
oxevdaai
3, 7.

dno-

dvrjxoq 72,
dgexriv
dgexTjq
78,

8. 5.

^(j.jv vofiaj xrjv

bnrjQetav

xov xax' iov ovev x^^QOvq slq


20.

xriv xad-^ rjq ijiriQSiav

dno-

oxevdorja&e

10, 21. cf. Plut. Galb.

13 xwv (pikwv ovo fxvovq xovxovq

xd xfjq dgdvd-Qwnov 72, XTJq dgexdq elvai yivwoxo^tv xdq dge41, 26.
b7ii'/eiQa

kyov

Index graecus
TccQ 75,12.
r]

99
7100 xovxiov
x7^g

quattuor uirtutes

ilvQelcc

aS^ai

dQyjjv

71,

27.

xaQTBQia, iyxQi'.zeia neu owcpQO22. 20.

(fQOVxiL

Ttgoarjxovarjg
aQyJjg

xoTg

Gvvr], (fQovtjaig, cxaioovvrj 75, IG.


19.

TiQoxei/bitvoig
70, 6.
XYfV
/.elv
firj

xal

xd^eojg
xtjv av-

x(U oxelv (delv

*UQ'/VUOx philosophorum: avxijKQxh yeveascog nsQl xovg xax avxovq


d-eovg xe xal X(o Tiavxl 21, 10.
r^v

Tidvxoxe (fv/MXxeiv dgxv^ dfZF-

xov TCQoa^xovxog xal

xrjg ent1.

a/.kovorig exdaxco yiDQag 49,

vda)Q

UQXV
xoig
.

'^"^'

20, 22. 12.

22, 4.
.

avTov xoTg 6?.otg locus comiptus 21, eTil zag ccQ/ag xwv
8, 2.

agy Lx g\

dgyixov

r]

(pi/.la

xaxd

xov 'EixTteoxlea 26, xov xvQiov 26, 23.

21.

xb agyixaS-^

oXJV TtaQayivof/tvoig
^9/.^? o xol-e
xrjg

eig tg

aoxeaaxog:
eavxrjv

^utvei

rj

Wvyrj

xov TtavTog
10, 1.

Tionj-

dXvxog daxeaaxog ddid8.

^eog

8, 23.

11, 9.

ovx
8,

(f&ogog 73,
d/.jjd^jv

i^ ccQ/TJg Tjoav oi S-eoi 20, 12.


(XbvoDV

aGvxo(pdvxTjxog:
OL

ovhv ydg xtv


xaxe?.i7iov

25. 19, 18. x(5v (jLev 6| dp/r^g yevo-

aS^avaxwv
. .

67, 18.

xoLOvxoL

xrjv 6^

aGvxocpdvxTjxov 48, 12,

aQ/Jig

iaiQSOiv 77, 16.


20. uc
xrjv

secundum
de xovxcov
6rjf/,iovQ-

dG(pd/.eia immunitas erroris nGa


:

StoicOS SXtQaV CCQ/JjV xov XOGfXOV

dTiLGXta

eyyivoijtevrj

zigIv

Xaovzog
<vg

21,

fxexd xivog alxiag ioyvQg xal xfjg

71 Qtxiov

xal

ex

xaxd
27.
xrjg

XTJV dXijS^eiav dG(pa).eLag 49,


eitl

yiag i'/VTcov

ccq/j'jv

64, 33.

xv

xi rixs

xrjg d?.rj9^eiag

ij

t| vXrjg vTiod-Jvxal xiveg xccg tiqcu-

xax avxrjv
18.

dG(pa?.elag dfxe/.eTv

xag dQxdg 51, 13. xdv ovvdiaXvd-hv inl xdg TtQcoxag d^'/ccg
.
.

64,

x^g xs xoivT^g aGipaleiag


xal
TtEQl
xrjg

evexev
24.

xwv

eigrjfxevwv

vex^^ xaxa xrjv (fvaixrjv slg xavxag dvdlvaiv 51, 29. xrig L,(i)r]g
xtjv stg

TCQog xa leiTtojUEva Gvva(p8iag 59,


xrjg

a?.rj&iag

koyog

xdg ngwxag d^'/dg 6id).vaiv 69, 14. xd xwv dvd-QcvnvDv acfxaxa xal xdg xovxwv dqydg

avayxalog
Tigog
60, 3.

wv

tiglv

dvd-QWTtoig
GcoxrjQiav

dG(pd?.eiav

xal

51, 10.

xrjg dG(pa/.eLag

xal
1,

t/^c goj-

T]

aTioei^Lg

P/et

xr]Qiag xolg yivojGxovGi yivfXEVog

X7]V aQ/rjv

ex

xr/g
?/

xoivfjg xal
xrjg

TtQo^evog 60,
eniyvcog itegl
xrjv

7.

Luc.

'iva

(fVGixfjg

evvoiag

UQog
iq

wv

xaxrjyrjd-ijg
act.

Xoywv

xd

TtQ(x)xa xJv

evxtQCJv dxoXovoc
fxsv

d-iag

64,

10.

{koyoi)

Ap. 21, 34. 22, 30 yvwvai xd docpa/Jg. 25, 26


dGifdlsLav.

avxfjg

xgaxvvovxai
r]G7TSQ

xrjg

TtQOJxr^g

doifaXeg xi ygdxpai.
).wg yivwGxexw.

2,

36 dG(paSal. 18,

dgx^? $
[ol

e(pvoav 69,
<hg

24.

sap.

Xdyoi) etolv bfioyevetg


xjv

ex

dG(fu?.wg eloxeg.
.

7, 23

nvev/Lia

XTJg avxfjg cpvvxeg dgxV'S-

avxoTg
ex

rj

dgxv 7^9 tcqwxwv dv&gwTiwv


yevsaig
69, 22.

eaiov aGipaXhg
uolgari

dfieQifjivov.

ex sermone

uocem
cf.

arri-

i^juiovQyiag

puere Stoici recentiores


2,

Epictet.

eiye xalg idlaig agyalg nagafisveiv

15,8 ov S-eXeig xrjv dgxrjv noirjoaL


d^BfjLeXiov,

ed^eloLSv 70,

9.

xovg

xdg avxdg
71, 22.

xal xov

^fiiv TcaQaE^afjievovg

dgydg

ipaG&at TtxsQov vyieg


xrjv
2,

xd XQifia axerj ovy vyitg^


3,

\pev6og naQacpvexai
xeifievTjg xivbg aQy^fjg

ovx ic vno-

xal ovzw XoLTtov eTtoixoofielvavxw


evxoviav,
xrjv

xaxd

(pvaiv

dG(pdXeiav\
xrjv

OQficfzevov 48,

5.

exegav vnoS-e-

5 (o

xnog) 6 negl 7*

avxwv

100
tovxiov
do(f/.Eiav
).i'.i>i,

Index graecus
7va
/utj'

ev

XTjv

d(f&aQGiav

07, 22. tr/v

iv d-

vnvoig

Tig

dvt^bxaoxoq

(f&aQGia

diafj.ovi]v 63, 14. rr/v (lex^

7iaQe).&otaa (favrala inq^ iv ol-

d(f0^a(jGiag diajuovrjv 67, 25.

vwasL

fXTjh (j.e).ayyo).vjvToq. 3, 16,

d(pd-aQX og:

d(p&dQXO) xal dnQ^el


10. difS^aQXQJv

9 t'AQiQ civ ovv TiaycHaiv tv v[jllv al xofAipul vTco?.7]^'SLg xal vvafxlv


TLva
/.siccv.

{GJfiaxL) 59, 4.

xal

nsQiTion'iOtjGd-e
4,

tiqoq dacpd-

dvevewv yevofjLbvojv 58, 23. (p&a^xbv dif&QXo) Gvvov 59, 6. ei fievoi


rj

2S

f-lra

ov S^slofxev

\pvyri xad-' kavxrjv (og dcfd^aQXog

zrjv fxovrjv

dedofAtvriv ijinlv docpd-

73, 18.

/.eiav eyvQCiV TiOLtlv ovo'

xeg

sXEvd-SQa xal (fiosi Marc. Aur. 3, 6 dxicpojg exTiovelv; <fv).aaoe xrjV xqloiv. fxovov onojg
do(pal)g
8,

xwv d&dvaxa

&v7]X(vv

dnoorvxal oi/.ojv xa

a(f0Q^ri\ ovo' 7^vxivaovv eyovxog ix xwv TCQayfxdxiov dniGxlag d(pOQ/j.7]v 49, 23. xdg i^ kxdoxov xwv el()7]fxbvjv dcfOQfJLag viioeiSai xoTg iq

avxwv
21.

GvvLelv

/utj

wafzivotg 65,
.

xrjv

sqexaaiv

noiriGy.

40 idv

d(ft/.7/^g

xrjv ariv V7i6?.r]-

YQTj TieQl xrig

xpiv tcsqI

xov

XvTiELV 08 oxovvxog,

avxbg iv xc dcfa/.EOxdxu) k'oxtjxag.

d dvaGxaGewg (pQoveZv xal tj7 dvvd/jiei xwv naQuvxwv ovfi(.lexQT^Gai xdg inl xovxo qeQOVGag
xe(pa?Miw6(J5g vTcoeigai
.

Athenagorae usus magis ad Stoicos quam ad libros sacros accedit.


aG(fa/,r,g\
b ).6yog ex xrjg (fvoixrig

difOQfjLag 77, 10.

aG L/.eia:
xal
XTjv

eyoixe

d' dv inovQdviov
7.

d(p

eavxwy

aG.Eiav

dxo/.ovQ-iag

dvi/vsvcuv

t?/V

tJ-

igexd^eiv 20.

&eiav
69, 18.

dG(faXiXQog

wv

xal

log:

XTjV

u,wrjv

xal xbv Gv/U7tavxa

XQSixxcov ..TiQog TCLOXCDGLV d/.T]S^eiag


no'/.v

lov 65, 29. 71, 29.

exaGxov xwv

xovxojv do(pa'/.tGxe-

xaxd xbv lov


TCQqig xal

73, 23.

dv&Qwnov

Qov xb 6oqaC,Hv 72, 1. draXevxrjxog: xc xfjg ipvyrjg dxediaXevxtjxoj 67, 7. xwv uev
.
.

TidS-T]

xal log xal xb

XI] (fVGei 7iQOG7fXov xsXog 66, 7. T^ X (fVGEL xal XW lw XWV dvd^QJ-

fj.evvxjv

dxelevxTjXcog 67, 19.


14.
Tioirj-

nwv
ngb
15.

69,

25.
rj

noa

ri

xzTJGig xal

aTf(>: dxsQ

ixrjg 2,

xavx7jg

yQTJGig, sxi 6s yd/Ltog


74,

dxLfjLOvv: dxi/Liovvxeg xal xb

xal OGai xaxd xbv lov riQd^eig

zbv xov S^eov

xa'/.ov 44, 19.

XW xov

lov xtkei 'low xal xolvw


64,
5.

avT

71

oiTjxog:
yfjg

xov inl
yeiQbg

ov yaQ avzoTtob}xb xd/.Xog. d/J.a vnb


yvcufATjg

/uevovxi 34, 18.

xov xaxd
70, 3.

xal

nefJLnfxevov

xb dvS^QWTiivov xeXovg 65, 4. xd naQeXri'/.v^oxa elg xbv


45, 26.
42, 3. 9. 46, 9.

lov
6.

xov &eov 44, 19. dipaaia: xb nag'


ev TCQdxxsLV
ij

xov ivxavxf^a lov 13,

i?.7iida

xal

Ixtjv

xwv

iv

xovxw xw

xaxojg ev

dcpaoia
cf.

xbv

EvQiTtlTjv bitoiriGev 33, 20.


p.
.

Plat. Phileb.

21 d elg dffaoiav
.

TtavxdnaGi
Sfxe/.rjxe

fxe

oixog 6

/.yog

xd vvv.

lw 43, 21. xbv lov xovxov 13, 15. xbve xbv lov 78, 10. 13. 71, 51. Xj nagovxi lw 63, 13. 72, 16. xbv ixeyofisvov lov xbv 13, 24. lov exeQOv 42, 9.

d(pS-a QGia: ivvGaGi^ai dcfS^aQGiav

(xexQiov

xal

(fi/.dv&QWTiov
,7.

xal

xb (fd^aQxbv (jttxaaXelv elg dif^aQoiav 51, 22. xaxd xb GWfxa 7tQ0G/Mfiav6vx(v ex /nexao/S/g
71, 16.

evxaxaipQvrjxov lov 13,


eixovg lov 13, 10.

xov

jiQdov xal (fi'/Mvd^Qwnov xal ini-

xbv xoiovxov

Index graecus
ioivreg iov 14,
i)
2.

101
de passiuo cf. Procl. ad 91, 27 xolg negl doxgoXoxc sSlxxearifxg

rwv e/KpQOvi

li/ujuioviog.

xal ^wy
20.
trJQ

Xoyixf^ 7tQoa7]xovzcov

remp.

p.

63,

ivozdoeojg rov iov


OQd^tTjra iov 41,

ylav yeyvfxvaoEvoig.

41, 18.
28.

nQoq

edlxzeaO^aL: olf/evoi
S-ai
t]

olg b log

wq

tiqoq ax^fxi^v

XTJg

hvaxdaeojg ditd^tiv
i]

xov

d^eov xavov(t,8Tcci 41, 32. 14, 2.

xov iov
xi^xovg
.

TiLXQOvg xal dnagat-

TOI??

xaru noav dgexi^v i^tjzao/bi8vov zbv lavzwv iov irtisi^a71, 8.

bvovg
(Tjg

o xzr^vajrjg
8.

ij

S^rjgi-

xovg dg/ovxag nagaaxevdasiv 41, 17. cf. Moer. p. 194, 13 sixxofievog 'Axzixol, ixfodiv
. .

log 72,

iov zekog 72,


iov
6
. .

13.

zov zolovzov zov xzT]vo)6rj

"EX?.rjvsg.

TjSVELv:
Xjv
5, 5.

xa iv ^EXevaTvL xal xa
drjfxevovxi fivazi^gia

xiv

zov xaz^ dgezriv 78, 4. 5. xQLVOfxhwv i^eraL^iaS^)


28. 3, 22.

Kalgwv

log

4, 7.

onwg

iJqe-

ialgeoig:
fiiv

fiov xal rjovx^ov iov idyoifisv cf. tvazaaig L,)t]. 47, 10.

xrjv sv x^ svojasi vvaxal xrjv iv xy xd^ei ialgeatv

11,

21.

xlg

Tj

x)V

xoaovxcDV
bvovfxivwv
regula

ovxoXelv uox
oiv 63, 16.

Atticistarum

xpev-

vcoGig
13, 23.

xal

ialgeoig

taiv kavzovg ovxolovvzeg iXnlcf.

Alciphr. 3, 5, 3

iaXafidvFiv

ex

artls

iXnlaiv dnazrjXalg ovxolovfjttvoi.

Max, Tyr. 10, 3 xaS-nsQ ai zlzS-ai Tovg naZag icc (xv^oloylag ovxoXovai.

fractare: xov yov iaXafidvovxeg


xijg

dvaaxdoecDg X665, 5. cf. Dion.


.
.

Chrys. 18 p. 481 R. oiSiva Xoyov

evg^asig og ov ielXyjnxai xal xavo-

ysXwgi

sEL ?.ijQ0v xal yslcoza o-

vog dv xgoTCov vnoo/oi xa ngog av-

yovg xovzovg
xrjg dns.rj

voixiQeiv 23, 27.

61-

xovdnsvS-vvai i]
/livcp.

fiifZTJaaGd-ai

ovXo-

ybXwg nXazvg
xrjv
. .

72, 9.

Epict. 2, 20, 14 zlveg


[xijg

naga-

y SV IX 6g uox Stoicorum:
XixTjv

navzE-

azixjzegov avzfjg

xoivcovlag)

xal yevixrjv

Ttgovotav

32, 10.

sxovaiv v/Liwv xcov xavxa 6ieiXr](p6X)v; uox prima in antiqua Aca-

ylyvead-ai: an' avzwv zwv i/dwv


yevoevoig 10,
yoviog 23, 10.
19.

demia usurpata
uidebatur
[cf.

est cui

inquirere

iv d^ecogla ye-

et in sirj iaXafidveiv
e.

idem

esse

g.

Aristot. rhet.

yv(aig:
Giv

Xfjv xiv

TtQayfidxwv yvw60,
5.

7caQ8x6fivog

p.

1359 b

3].

xr^v

yviaiv 48, 13.

iaiiiveiv: t,rjv xal iafiivsiv 61, elvai xs xal ia/xivEiv 61, 17. 63,

1. 1.

yvfzv dt,eiv: ovze xazd avyxcoQrjOLV TtaQaex^^vziov xwv en ixelvoig ysyvfxvaaevwv 7wque si ea qicae
contraresurrectionem dialectice, non
uere,

X)v fihv i^ dgxrjg ysvofzivcov dS-a-

vdxwv xal

6iafXEv6vz}v

dxe-

XevzTjxwg 67, 18.


fxdxrjv 62, 24.

ovx dv ia^ivoi
sl

z^g zwv dvS^gwTCcov

disputata

sicnt,

inquisitionis
14.
cf.

(fvoEig

(xri

iafievovGTjg 66, 31.

causa coneedwitur 56,


Cic.

Plut.

fit] diaiveiv iovXezo z6 yevofxevov

25

(jLsXsxrjg

evexev yvfivdt^cov

63, 22.

xov Xoyov elg (pavktjv vnoS^saiv. symp. 3, 1 p. 646 a ecScog ozi yvvaalag svexa xal L^rjZTJaecog xazaeXrjxev iv /nbocp xov Xoyov b

zriv dvdazaaiv rjg x^Qf-Q ovx dv LafislvsiEv dvd-gcoTiog 63,

29.

dvdyxr] ia/nevovzcov
Tj

wv
,

eve-

xev

Xoyixrj iozai xglui;


iafiivEiv
ztjv
.

xal

avzTjv

xgiaiv.

102

Index graecus
,a//

zavtijv h iajuaveiv ddvvarov


xfjq de^ccjutrtjQ uirijv OTjq (fvoecog.
.
.

Giv

r^g

ywQig ovx av
63,
14.

diafxeivsiev

diuuevoide^fitvoc
. . .

dvx^QOJTiog 63, 28.


Gi((

Z7jv iv d(fx^aQ-

b h

iafiovTjv

ztjv

f/.ez'

bOTlV vO-fJOJTtOC, OV

IpV'/Jj

UV^QO).

difd^aQGiug diafj.ovi]v 67, 25.


zoig Ttgbg diaovtjv 63, 22.

nccGi

nov CQa iaubveiv


zov
db
diaiiitveiv

sie ael

zovfx?)

id

uvvaxov

aviGTCi/utvov ccvuOTccGeojg
yivofj.bV7]Q

yg

utj

zijv zof ytvovg diaixovtfV 70, 22. iccnoQy} /xav iv. zwv fieza^v zov-

ovy.

llv

?/

xiv avi^Qoj-

zoig ZQUifSvzwv ^oJa>v ztjv i^


izQd(ff]GCiv zQ0(frjv

wv

Tijy WQ dvd^QWTiwv dtafzevoi (fvoig 6G, 23 30. dv rj tpvyjj iafxevjj

zwv

eig

icmoQ^Bvvexeivovg zoig dv&Qwnovg


(fd^el-

y.ai)^ favTt'jv

78, 16.

fxr^h

tjv ia6;;-

wv
6ia(f

eyevezo zQOcp^ 52, 17.


Q eiv uox medicorum:

(xevovxjv (fVGLg ^la 67, 12.

ozov zjv dicmtvvzcjv


diafjLOviy.
d-avcizoj
.

67, 13.

geGd^cii TiHfvxev eixoifievd

ze xal

^evi'C,ea&(o fxrjdelg el z?)v


.

iaywQovvxa
iacfOQOvfzeva

7j

ZQonov
12.
i]

iaxoTizofztVTjV

Zc^r^v

53,

ezegov (Gagxa)

ovofid'i^ouev 6iaiLiovr/v,?.oyi'C6fxEvog
(hg

nozs hv novoig
iayoj Qelv

(pgovziGiv ia-

oty Big zov Xoyog, ovy v

TiQOOQr/.uazog
zfjg

(fOQov(j.evijv 55, 30.

iauovrig

fxezQOv, ozi fitjdh


(piGig fxiu 67,
fjLa).ia

zwv

z ia/uevoviwv
et zig dvcD-

uox medicorum:

xaz^

avzTfV zr/v xoi/.lav diaywgei tiqIv

912.

ezegov ziva yevvrJGai yvfjidv 55,


(f^eigeGd^ai xal taywgeiv
^)

1.

x^ewQelzaL

negl

zr^v

zwv
zojv

necpv-

dvd-Q(7twv dca/btovi^v 67, 31.


dv&Q(7i(ov
syst
Z7]v
7j

xev 53, 30.

e/uovfxevd ze xal 6ia-

(fVGig

dvajLia?.ov

'QcrjV

aal
zrjv

ztjv

diauov7Jv

ywgovvza ^ zgnov ezegov iacpogovaeva 53, 11; quod in codice


extat

68,

21.

xazd

ol^tlav (fVGiv
byei

iaywgov^eva,
est.

sine

dubio

axaGzov zjv
zeg
. .

iasvovzcDV

falsum

i
o'/.ov

ZrjV lUjUOVt]V 67, 13.

GVVbcLGOVV-

ir^xeiv uox Stoicorum: zh Ttvevixa

//ov^7

oize z(] zwv dd^avazwv diazrjvzwv dv&QWTtwv diafxovjjv


oi'r'
. .

avzov
7.

irjxei i

zov xoGfxov
nr]-

27.

(pgovijGiv id

67,

27.

enl

zwv

xaS-agojg

dcpd^dgzwv

bvqol zig dv iGatov-

dirjxovGav 28, 2. xovGuv zijV Ttagd zov noujGav.

ndvzwv enl nv
.

Gav
vrjv

zrjv

diccfiOVTfV

....

oi'r'

87cl

zog eTiifxu.eiav

70, 13.

zwv dv&Q0J7iwv
xal

zrjV Ofia/.tjv

ixel-

"^LxaioGvvtj: eozi ixaiOGVvri iGa


iGoig dixeieiv 45,
5.
.

d/Liezd?.r]ZOv

emtrizeLV

dgiov 67, 15. 17.


y.azu
(jiev zrjv

zwv dv&QWTiojv ipvyjjv dno ysvtGeojg


dfxezd/.rizov iufxo-

iyvzwv
j.bvzrizw

ZT^v

ixaiovv. zov TjfxiovgyrjGavxog fxrjze noav (fVGiv nghg evojGir xgoiv navzog ow/biazog livai ri
.

vr/v 67, 21.

eT

zw

zfjg ipvyf/g

dze-

ixaiojGavzog 53,

1.

Ttdvzag avi-

GvviaiwviQsiv

ztjv

zov
ol-

Gojfxazog iafiovrjv y.azd zi]v

ixaiovGiv 65, 14. cf. Flut, de fort. 2 p. 97 fei xd ZTJg evov.

GzaG&ai

xeiav (fVGiv 67,

8.

id zrjv llav
"Qwtjv

y.lagegyazijgzvyTjgixaiovfxeveivai,
eozoj zvyrjg xal zu zT^g ixaioGVvrjg.
6

aizwv zwv

yevofjibvwv

ze

y.al ia/novi^v 61, 29.

zt/v eig del

iafjLOvriv 62, 17.

r}

[Av

zfjg

ysv-

GBwg

aizi'cc
tj

niGzoizai

zt^v eig del

6 yy. a uox philosophorum, imprimis Stoicorum: zd oyfjiaza zwv cpiXoaotpwv 6, 23. navzl oyuazi xal
?.6yw
zTjg

6iaf/,ovyjv,

de diaixovt] zijv

dvaGza-

ev

zovzoig

d?.7]^eiag

Index graecus
iyo/jtbvoj 48, 1.

103
v'/.rig

etc zrjv

zovs zov
vtioS^eiv
6oy/(x-

xul TceQL &EOV xul tcbqI


8,
.

etc.

oyfzazog
50, 5.

dnoH-pceiv

14.

EvQinlrjg

etiI

[ilv

ziv

TTEQL
13.

ZWV
cf.

7tQ0)Z(X)V

dve7iiozT]f/.6vojg ()vofxc(t,oiibvojv

zojv
1,
ZIVI

G-4,

Sext. liypot. Pyrrh.

{}8(v

KXTioQJV

inl de zov

13 yfxa eivai (faoi ziveq zi]v

xaz^ iniozrjjUTjv votjzov wg eozlv


d-eog 6oyixaziC,o}v 5, 27.

ngayfiazi ziv xaza zaq im'C,rjZov{A,iv)v

azTjijLCiQ

d^XcDv

xazS^SGiv.
(JKXZIDV O'ig

avy-

*66^a: inl zag o^ag


(fcov)

(ziv (piloG4.
r/

i^

avzdiv zcv 6oy-

bZQanfxriv
rj

7,

7toi7]ziv

TIQOGS/O/AEV,

OVX dvQ-tO(fd.-

(vrjfioveveiv

xal ezGQag o^ag


ix ziv zlgl 6o64,
11.
8,

S^QCDTiLxoTq

oiaiv,

clX/.d

iSezdteiv 31, 13.

zoig

xal

Q-soLxzoiq,
dei Matth. 5,

sequitur
44. 45.

xovvzojv

1]

EoyfjLsvcjv

mandatum
fCiZiov,

UQOGb'/Hv o^aig dvd-QJTtLvaig


21.

i^bzaoiv Tcoiijaao&ai iov,


zijq TiQOQ
.

oy-

xorjg4:,2S.

vrcavug opponuntur eniin decreta Cbristianorum diuina decretis Stoicorum quae non ad Cognitionen! tantum, sed quam maxime ad uitam pertinent. cf. Cic. acad. pr. 2, 27 (sapientia) neque de se ipsa dubitare debet neque de suis decretis, quae philosopbi uocant cy/uara, quorum nullum sine
. .

6o QvcpoQElv iucri: zi de {?.6yoj) zo oQVcpoQELV zov TCQizov ootzoleIv ZE xal TlQOaVELQyElV Ttv OTCGOV i\u7io(ov xal TtQOGavzEg 60, 1. ov/.aycoyElv: ol zd ndd^rj 6ov).ayojyovvzEg 72,
v7T(7iid^(o (JLOV

cf.

1 Cor. 9,

27

zo GifAa xal 6ov-

/.aywyi.

ov'/.EVEiv: ov/.Evovzag Gagxl xal

alazL 42,
46, 2.

4.

ovkEvovzEg zi koyo)

scelere

prodi

potent:

cum enim

decretum proditur, lex ueri rectique


proditur.

ovXog:

xdv

Gagxa

Q^Eog
tjrj

xazd
ov-

Senec. ep. 95, 12 decreta

d-Eiav OLXOVOfxlav kdy,

sunt quae muniant, quae securita-

?.6g sGziv imd^viiLag 25, 10.

tem

nostram

tranquillitatemque

^QaGzriQ iog: lggov

alzlov xaz*

tueantur, quae totam uitam totam-

que rerum naturam simul contiApul. de Plat. 1, 4 quae consulta, quae oyaza graece
neant.
licet dici,

avzovg ovzog, zov (jlev QaGzrjQiov xal xazaQXOf^ivov 21, 22. * vvafzig: zu) tj/ajei ovixazi ELC GacprivEtav xaza vva/ziv ngoG.
.

ad utilitatem bominum

E'/Qi]Gazo
zrjv
ifxrjv,

31

7.

uiuendique et intellegendi ac loquendi rationem extulerit. Pbil.


q.
zrjg

eI

xal

fxrj

xazd irafAiv UQog a^lav


20,
2.

41, 14.

i^EzaGcjuEv Z7]v inl zoZg


vvafxiv

deus imm. 19
(pv/.axTj

p.

28G ziv dge1,

ovfjLaGL

avziv

oyfxdzwv. leg. alleg.

16

p.

54

xcd
ztjc

6iaz7]Q'r]Gig

ziv

aylwv oyfxdzwv.
p.

de uita cont. 3

idv fxiav xcd zrjv avzriv zov ze UQ/OjUEvov xal zov aQ'/ovzog vgvve^lgovvvafjiiv Q-ifXEv 26, 24.
ZEg ziv

dolia oyaza. in partem contrariam


6y(j.a

475

zu.

LSQg (piloGOtpiag

ndvz^ Siegztjxozwv zag


1.

wd/HEig, (lXXov e xal ziv zav-

xoivbv

zovzwv

zaig YQijJixEViov zag ovGiag 58,

andvzwv xcd

vfjiog eig 72, 10. cf.

xazd
zog

(fvGiv ELvai zt]v

zov ZQb(f ovzalg

GwfjLazog

vvafXLV

zov
3.
i]

SoytiiazitEiv uox
ccklog
c(/.?.cog

pbilosopborum:
avzdiv

ZQE(po(xivov "QiOOV vvdfAEGiv 54,

ioyfidziasv

zov

ExaGzov

ziv

ZQE(p6vzcov

104
TQe(pO(j.bvu}v
. .

Index graecus
diva/Lilv ze

xai

<fv-

oiv 53,

7.

6 vnsQ rT,g altjO^elaq

xal vvdfiEi nvEVfxazog 11, iv T^ EvwGEL vvafxiv xal


zfi

6.

r^v
iv

zrjv

{/.oyog) (fvasL re xal ivdfxei

xara-

zd^EL iai'gEGiv 11, 20.

eeotsQoq 60, 9. tjv tiqoq ztjv Tove el^iv ovvzeXovvTwv zt/v n^dg z6 vvafiiv 64, 23. xav
. .

xal

vlov

zov Xyov
20.

&e6v .. avzov xal

TivEv/ixa

dyiov, kvov/uEva fihv

xaza
&s6g

vvafjLLV 31,

Tidvza
. .

TiQoxel/uevov ztjv
vvdfxiv 64,
82.

i'ai]v

TcaQtxojvzcci

iozLV avzog avz(u


vafJLLg

et

uis

et

corporis uel omniiio res qnae

pars ui

loyog 17,

8.

nvEVjJia 6v-

xal kzigag

ELvai vvdEig xazE.i^fi/nE&a TtEgl


ZTjv
v?.T]v

quadam uturzivdiv fihv xaz^ avzr/v


yaazega zrjq d-Qsnzixfjg dvvafietog dnoxQLvofihwv 53, 16. dno'
zijv

31,
rep.

22.

p.

iyovGag xal l avzriq apud Platonem negl


509 b] 30,
12.

ngojZTjgvvdjUEiog ** [sequi poterat

yojQOvvza
i^
57,

zrjg d^Qsnzixrjg vvdfiecDg

apud
18

xal axLvfiEva HQog ixelva nuXiv

Stoicos ELZE dvvdfiEig zov d^Eov za


fjiigt]

wv

ZTjv TigczTjv

ea^sv Gvazccaiv

zov xoGfjiov voeI

zig 17,

11.

TiQog ezEQOv ZI fiszaycD-

cf.

Diog. Laert. 7,

147 zo /uigog

QOVVTCOV 6 ZTjV ZOV ZQbifELV ixbrjxev vvaLV 53, 19.

(p&sigsaS-ai

avzov z6 difjxov id ndvzojv o noXXalg ngoGriyogiaig ngoGovod(^Ezai

zayjiog

ijv

eggajiJLEveozQa ov/Lt/ui^^

xaza zag

vvdfiEig.

ZOV naav tcoov (fvGLV avv zalg olxeiaig wd/ueac ovyxgivavzog 57, 14. zoaovzwv
vvdfiEL 54, 14.

vG^dvaz og: zwv

iv vavayioig
52, 3.

t)

nozauolg vG&avdzcov
iyxavGEcog

EyxavGig uox medicorum:


?}

zalg i^

xal zt]?uxovz(ov vvdjueojv 68, 26. ovze GWfidzcov ovze Gcofiazixwv


6vvdfi(t)v Ib. 5.
rj

7iEgi\pv^E(og

imyivocf.

fivaig vGxgaGiaig 56, 1.

Plut.

(pagfxdxoig zlgIv
r/

de

tuend,

san.

10

GLzioig elzi'oGiv

zalg (pvGi-

dyvo(J5 dzL xal 6ia

xalg vvdfXEGL

VLy.rjd^sv 55, 6.

nage<pv-

p. 127 b ovx xnovg nvgszi


cf.

GEig zjv alG^TjGEiov xal

zwv
10.

zovGLV dv&gcDTcoi xal


xal id nEgiipvqEig.

iyxavGstg
TtEgixpv^ig.

Gixwv vvdfXEiov
(fVGLxdiv

68, 5.

vcfEGig

zwv
zalg

vvdfJLEJv
i]

69,

egat^ELV :
ixrjv

zig

zrjv yfjv

xevzgov

(fVGixalg

ZEyvixalg

vvd/nEGiv

TJgaGE 14, 17.


inl

xal zalg ix zovzcov ivEgyEiaig 77, 26. OVZE vvdfjLEL (jLEyag egzlv
9,
.

iS^EXoxaxELv:
ELXog
rj/Ltg

zovzoig

ovx

id-E?,oxaxElv ov6^ av-

17.

rig

EGZL 6vvdfjL)g xal zrjv

zovg Z( fiEydX) TtagaiSovat xokaG&rjGOfiivovg ixaGzy 42, 16.

dfxogcpov ovGLav fxogfpjGai ....

z^g avzfjg SGZi xal z6 6iaXE?.vfibvov hvjGai 51, 15. z^ zov B-eov vvdfXEi xal LG/VL 31, 27. zfjg avzrjg
vvdfXEwg xal Gocpiag 51, 23.
zriv

*slog uox philosophorum TiEgl &EOV xal TtEgl vlrig xal UEgl eIwv xal TtEgl xoG^ov 8, 15. ztjv Ttag^
:

avzolg

vevofJLLGfjLEvriv

d/j.og(pov

ZOV tifjLiovgy^Gavzog

z6e zb

ovGtav
xal
13.

f/.og(pJGai

xal

zijv

dvEiEOV

nv
13.

dvva/ULV ze xal Gocflav 52,

diaxoGfxtjzov
eleglv
ELrj

Tto/.kolg

xal
51,

31. 62, 18.


(fjzl

xal 6vvdfXEi 57, xal xdk/.EL xal nvEVfiazi


G0(pla:

iacpogoig
EL

xoGfiTJGai

xal dvvd/AEi dvExLTjy^zoj TiEgiyEfiEvov 10, 25.

S^EOvg 16,
zfjg

22.

z^g vXijg yoifiEv Gi/ia (jlev za eli]


S^eov
yEvrjGtezai,

ovzog zov vlov iv


vi(p evoztjzl

vXrig

zov
6h

nazgl xal nazgog iv

(fid^EigofzivcDV

zwv

GzoiyEiwv

Index graecus

105
p.

xaxa

hxnvQutaiv avayxrj GVfxo(xov rolg el'sai t (fd^aQTJvat


xr]v
8.

54

3/3a ag

an

avxov xo

alo^rjxv xal acDfxaxixov eixvag

ovofiaza 27,

10.

tisqI

tu

sit]

ZTJg vkrjg OT^ecp/uevoi 28, 7.

enl

xal koyovg xal sirj xal ofioioxrjxag dva?M/Ltdvei, xakxjjidxxsxai


d-iiTtSQ

xa

sl'dr]

xfjg vkrjg

avvxexi]xaGiv xal

iv

xrjQi

OipQayZeg

ovx

xaxaTiiTixovxeg zag xcv axor/elcuv

del
p.

ia/ukvovGi.

de

an. proer. 22

xQOTcag ^BonoLOvaiv 28,


ejrl

21.

X7]v
sl'-

1023c

rj

{lsa) dfjLtyrig

UQog xb
/ui/urjxijg.

x^ vhj xal xolg


71 eniaxev(xbvov

xijg

vhjg

ala^rjxov
(x>g

....

6 ^sog xtjg ltag

Seai

ioixrjoiv 32. 7.

naQasiy^axog ysyovs
xi

o xrjg vkrjg xal X(v iv avxy slwv

Albin. isag. 10 id xo

nav
xs

oifxa
vkrjg

a0x^^
est

32,
iis

20.

Athenagoras imus
qui
lsag
forslt]

avvvaafzd

elvai

sx

ex

Platonicis

c.remplaria esse dicebant,

xal xov avv avx^ si'ovg otcsq s^Ooiovxai xalg lsaig xal (jlsxsxsl
avxjv vacpQaaxov ^ XLvaxQonov
Phil. leg. alleg. 2, 4 p. 69 tcqoxs-

mas ex ltaig dcsumptas


hnpj'essas,

et

materiae

Aristotelica SLovg no-

tione philosophiae Platonicae im-

Qov

/HSV

SV xy s^rjfiSQ) xd ysvrj

mixta
cf.

et

deo

quam apud
Senec. ep.
elog,

ab lsaig clarius Platonem distincto. 58, 20 quid sit hoc

xwv

naS-(v xal xdg ltag slgydsl'Tj

tsxo, vvvl S xd

TtQoankdxxsL.
.

sliko (xavrjg:

al

dkoyoi
ipv'/rjg

xal

attendas oportet et Piatoni

IvakfiaxdtsLg Xfjg

xLvrjOSig

imputes,
est

non mihi, hanc rerum


. .

slwkofjiavslg dnoxixxovoi (pavxa-

alterum exemplar foima ab exemplari habet sumpta et operi imposita aliquam faciem statua: haec est slog', habet aliquam faciem exemplar ipsum quod intuens opifex statuam figurauit: haec Idaa est si
difficultatem
.

aiag 36,
*

9.

alterum

si'(kov: al x^g ipvxfjg dkoyoi xal


IvakfJiaxcosLS

usqI

xdg

oqag

XLvrjOSig
fisv

dkkox'
xrjg

dnb

dkka sl'wka xd vkrjg skxovai, xd s

avxaZg dvajikdxxovaiv xal xvovGiv


36, 2.

similiter Stoici distinxerunt


/xtj

aliam desideras distinctionem,eMog


in opere est, lsa extra opus, nee

(pavxaalag anb xov

vTid^/ov-

tantum extra opus


opus.

est

sed ante

Plut. de def. orac. 35 p. 429 a


d^id^fiog

okwg
av
(xri

ovx eoxi x6 nXfjd^og xad-dneQ elog vXrig x6 ev

yevofisvov ex xtjg aTieiQiag xov oQLOxov nfj /uhv nkelov nfj cJ' ekaxxov anoxe/iivrjxai ... x6 slog ovx vaLQsaig soxi Xfjg vktjg akka (jLOQcpri xal xd^ig vTioxei/ui'
.

dnb xov vndgxovxog, dkkd fj.rj xaxa xb vnaQ'/ov cf. Sext. Emp. adu. log. 1, 249 nokkal xwv cpavxacLJv TtQOOTCiTCxovoiv anb (/.rj VTcaQxovxog wansQ snl xdiv iis/irjv6x)v sviai Tcdkiv dnb indpxog
et
.

Xovxog fxsv sloiv, ovx avxb s xo Chrysipp. hndg/ov Ivdkkovxai.


ap.

Aet. 4, 12, 5 p. 402.

eadem
XQ^l^^
h;i
rf*

fere atque A.
[cf.

habet Plut. Brut. 37

vrjQ.

de an. proer. 3

p.

1013 c avxog

Dion.

2]

vyQbv
rj

fisv xi

xe yccQ

6 xafMog ovxog xal x(v

xal dnaxrjkbv

al'ad-rjaig,

^SQiv exaaxov avxov avvioxTjxsv sx xs ow/xaxixijg ovalag xal voij-

o^vxsQa

rj

idvota xivstv avxo xal

fxsxadkksiv dn^ ovsvbg vndgxov-

x^g

'

wv
fj

rj

sv

vkrjv xal vnoxei/nE-

xog enl naav lsav.

xrjQw /xsv
\pvx^

vov,

S (j.0Q<priv xal

eiog
Is.

x(5

ydg soixsv
dv&QiJXov,

rj

xvTtwGig,

^
xal

yevosvo) na^sa/s.

de

et Osir.

xb

n/.axxofisvov

106

Index graecus nexus pendet ex naturali causarum nexu [Alex, de an. 2 bfJLo'/.oyelxai ndvxa xd xad-^ eiaQfievTjv yr/vofZEva xaxd xd^iv xal dxoOvS^lav
yiyveGd^al

t6 Tt/Mtrov i'/ovoy TO avTO, Qaxa


noixi'?.).siv avTtjv accl
L

Gyriaxi'QeLV
6ij?.otoi

(ravTTjq

vTtclQyei,

al y.ara, tovg

vnvovg xgoTtal zwv

oveiQCDV ag XQbTtETai ro (favxaoTL-

xiva
. . .

xai

xi

xov iq

^Q'/Jjg QCc/eiag

navxoana
xlvrjoig
v6i]aig.

^(psifjg eyfiv iv ai-xolg

elgfibv

xal nd&r] xcd etwka yiv/nevov


XLVsToS-ai
S'dsl

yoTv
338

alxicov cpaGlv avx^v.

nscpvxsv'
7}

de nat. liom. 37 Aet. 1,


T).],
cf.

Nemes. 28, 4 p.

S^avxoj

(pavTcoia xig

Chrysipp. ap. Cic. de


elfxagfivTjv id est

falsissime Plutarchus haec Epicureis

diuin.

1,

125:

adscripsit

cf.

Usener. Epicur.

p. 225:

aut Stoicorum sunt aut ex

ordinem seriemque causarum cum causae causa nexa rem ex se gignat:

Stoicoriim doctrina deriuata. cete-

ea est ex omni aeternitate


av
xl

rum

cf,

etiam Phil, de praem. et


p.

fluens ueritas

paen. 3

411 ovxtxi

xrlg

oipscog

ngbg
ndvxa

xaXog

sempitema. el dva(p8geG&ai
.

yoQTjyeXv 6vvajUf:V?]g
yovTJg
.

xw

7tdS^i xrjg

Tidvxa xbv ix xovxcdv elg/uov, 7va


.

19 p. 427 XU 8ido)?M. xd xrjg vnaixiov twTjg xccxoTg xiL,ovGiv xal 60a ivaTiE/idcccvxo
.

GvvxgiyjQ
. .

ngbg ^lav
l^cotj,

dgfxoviav

dvS^gconov yevsGig,

dvS-goJjiov (pvGig, dvO^gojnov

aloygd elj/m [j.vxaXg Gccxxojusvoig, eviav 6s naS-wv


xpvyaZg
e'QrjlwxoGL xal slqtJvtjv xal
vr]v
ya).rj-

dvd^gojnov ngd^Eig xal ndS^?] xal


log xal xb
xs?.og 66, 4.
x^/

(pvGEi
T(J5v

ngoG^xov
cf.

(pvGixcSg yivo14.

iov (XExaxQbyovGLV.
7idGT]g naxpecog

ivov Ecgog 69,


Aurel. 12,

Marc.

sD.ixQ LV^ g: x6 uc xsxad-agi-Lkvov xal


elXixQLVig

23 xb ix naGjv xdjv

fiexas/.rjxg

ngog
.

xtjv

xov

noiov

log,

Gojfzaxog svcjglv 54, 28.

slvai:

iha^s nsQi xe xd Gxoiysla SLvai xal xovg ovgavovg XX X. 11, 25. siQfxog uox Stoicorum: xd xovxoig
ovg
.

ngd^EJV GVGxrjua, onEg iGxlv b idv iv xaigw navGT]xai, ovsv xaxbv naGysi xax^ avxb xoTxo xaQ^ o nenavxai' ovSe b

xaxanavGag iv xaigoj xbv elgfibv xjv xoTxov xaxMC iExid-rj. xaxd XLva <pvGixbv Eig/ubv ZfOJCov

s(fs^fjg xad-^ eiQiJLOv enfJLSva 48, 14.

yEvvwfievcov 77, 25.

xaSxbv xovxoig xaxd (pvGiv uQfxov knoevov iaGxtipaG&ai Xyov 64, 2. ixrjxs xd x^ (fVGSL
r]

ixoGxeiv:
52, 11.

xjv

xd Giofxaxa xatv
tojcDv

dv&gojnwv ixoGxrjS^vxwv

xsxayfjLSva xal LCoQiGfxtva Gvyyeiv


i]

x&EGfzog:
48, 6.

xj)v

sx&SGfOv Gnogdv

xov
19.

(f-VGlXOV
cf.

ELQfXOV

iaGTtccv

ndGrjg ixd^EGiOv xal


7}

nagd

64,
p.

Philon. de decal. 17
xijg vrcdg-

(fvGtv gojGEwg
cf.

194 ngosiTiwv negl

Phil,

de gigant. 8
cf.

ngd^Ecog 57, 3. p. 267 xdg


bixiXiag
svd-SGfjiog.
.
.

^(og xal xifiTJg

xov dal vnd.Qyov-

ixvixovg xal ixd-sGfzovg

zog, hrtfxevog xc xr/g dxo/.ovO^iag


FLQfxc

XE xal

fiiqEig.
:

xd TCQsnovxa xal negl XTjg x/.ijGSCog fr^i? TtaQ^yyeiXe. Marc. Aur. 3, 4 ygrj xb SLxf/ xal fidx7]v V X(J} SLQ/ilW XWV (paVXaGLWV 71EQLiGxaG&ai. logicus enim rationum

ixxaS^aigaiv

xivsg

ovxcog ix-

xExa&agfiEvoi eIgI xdg ipvxdgl2, 18. ovxjg dv savxovg igExaS^aigofxEv


13, 4.

ixxvnwfia:

ndg dv yivoixo ixxv-

Index graecus

107
wg ovx

/wQig ryg v?.r]C 7} zov xeyyixov 22, 7. uox desumpta e^t ex Plat. Tim. p. 50 d. 0^1 nvsvix(po)vsLv: 7i(J0(ffjTC(g
nio^-iaza
.

6 ).6yog vvaxov, eirj/.ov

dvvaxov 58,

7.

cf.

Aristot. top.

-41p. 100 a 30 dia).exxix6g avXXoyia^og o ig ivScDV ovV.oyitofievog

[jazL
TtEQL

iyO^to)

exTiecfCDVtjxaai
xcil tibqI
.
.

y.al

....
Tiaiv
oo(pOLg,

tvo^a h XU oxoivxa
7]

7}

Tov &eov
8, 17.

tjv xov
0*i

xolg

n'/.elaxoig
7}

7}

xolg
t]

&eOV
.
.

TCV

7lQO(f7]T(5v

xal

xovxoig
tj

naiv

xiv^ca-TOQ ccvzovq xov d^eiov


i^ecfw-

xoTg

nXelaxoig

xolg

fxd?.iGxa

Ttvfvuaxog a evrjQyovvxo
vrj'^av

yvcDQifjiOLg

xal ivdo^oig
tJ

10,

10.

x6 evsQyovv xoZg

ivt Qyeia: xalg (fvoixalg


yEiaig 77
?.(ov

xeyvixaig

sx(f(ovoi(ji

TtQOcfrjzixJg
cc

ayiov

wafEGL xal talg Ix xovxwv cveQ,

nvcia

11, IG.

xoTg 7iQ0(frixaig

27.

ac

xag
1.

tvlojv 8l6j-

ix7te(pc6vy]xaL 32, 22.

ivegyelag 20,
871

yiyvead^ai

iXavvead^aL
Tj

itexari :

^?Mi'Va&ca
2, 11.

XLvag

ovofiaxL slSoj/.ojv iveQ8.

xal (fBQeo^ciL xcd diwxEod-at

yeiag 29,

dno xovvavxlov
xivj'jGsig
.
.

xov s)MVveoS-ai alxla 5, 16. cf. 18, 48 iXavvoevayv xal vQit,ofi6V)v xal XL xaxjv oiyl nao'/ovxtov. Plut. Dem. 24 xolg b}.avvovoi xov JT]uoax)^er7]v ... ov TCQor'ixavxo X7)v xax^ avxov tV7J(f0i:

nvevfxaxog aifiovixal
ivsQyeiai 34,
0.

xal
. .

Dem.

xaxa

xrjv

daiovwv ivgysiav 34. 21. 35, 1. xov S^eov xtjv ivtQyeiuv 48, 13.

Cic.

TiQOOf'jyays
x?.ozi7jg'

xig
.

MavDuov
.

evd^vvwv

de

svvoiav

ex usu Peripateticorum eaxiv 6 VLog xov Q^eov Xyog xov naxgog av lse: xal svepyeia 11, 3. xcSv i'Xixcv dnoiov (fvaewg vnoxei.

sixs xal OTtovt/V vtto xov 67'jfzov 6ox(vr iXaiveod-ai 6ia oinTtrjiov.

fibV(i)v Sixrjv

in avxoig laa
11, 13.
. . .

xal ivl-Qysia elvca

^ /.7ilL,eLv:

XTji-

ev c.fpS^aQGia

Siaf^io-

vvfV ilmtofjisv ealcDg 63, 14.

ivsQysLv: ng ev (hv xaxd


noial
/Lidx7]v

av (fgovwv
riQod-SGiv
6.

ov-

ivagyal
.
.

iXnig: elnia
xeg 43,
21.

"Cwfig
e/.7tldi

aiwviov eyov.xov
(.lXXov

61,

xo

t,(Sov

GwasaS^ai
fiax7]V
7,01

xto d^sc 43, 28.

ov

xpevdetv

eavxovg ovxo-

vxsg e?.7tlaiv 63, 16.

iva7toa(p gayiZ,eo^ai uox Stoicorum orav evanoacpQaipv/Jj


:

yloT]xai xpsvetg negl ccvTTJg 60 ^ag


36, 12.
cf.

ivEQyovv xe xal ndayov a xov jfzaxog ivagxsv 62, 30. yovvxog xe xal ngdxxovxog 66, 2. xcv xaxa xov aucpvxov vo/nov xal ?.6yov ivEQyovvxiov 77, 31. xivag ol inl xolg aliXoig ivagyovvxeg 29, 13. ol xavxa ivEQyovvxag tisqI
nacpv-

Sext. Pyrrb. hypot. 2, 4

xa dydXfjiaxa
a
7j

35, 22.

xlvl xc /.oyoj

xTjg xaxakr^TiXLxTig

(pavxaoiag ovOTjg
xax^

avia X)v ELujkcov ivagyal 29, 4.


iv7jQyai xal t,ojvxog xal

dno

VTiccQ/ovxog

avxb
7,

xo xal
46.

VTiciQ/ov

6va7iofxefj.ayevrjg

aixwv Xayaxai vvv avagyalv, vooovvxog


.
.

eva7ieo(fQayiGf.itvrjg. Diogen.
i'vrfo

Nagv/./.ivov 35, 27. 28. ov

S^aoig

og pt'obabis, uox
ye
^itjv

Aristotelica

voovfxav xovg

i(p'
.
.

axdxBQa ivag.

evocoxsQov xal ndvxwv d?,r}d-t(Jxaxov x6 (fTJoai xo Trap' a.vQ^Qi'moig dvvaxov TiaQa


/xaxQcp
S^eip

yijGavxag, d?J.a

xivag ol ivaQ-

yovvxag dlXovg
xag,

ig7]xccxafxav 29, 10. 11.

(lav

alvai xovg

ivagyovv-

vvaxv 5S,

5.
.

sl 61*
. .

avxjv

i(p

exagcDV
35, 8.

xovxcDV

wg iro^iov

sixwglv

xag alxvag

dviGxaGO^ai

xo avagyovv

108

Index graecus
Ttovg

nQOipritixdiq toTq 6X(fwvovai ayiov Tivei/ua 11, 16. xivr^ouvxoQ uvTovg Tov &eiov nvevjjLazoq, a

zJv

ivoy/.ovvzwv
zrjg

7ca&<5v,

ivoy'/.ovvzaL 6e vTto

xov

Gtuxfjg

juazog iveiag xal ygeiag xal


TtsQl

ivTjQyovvTo ige<p(vi]aav 10, 10.

bvd-t (jLoq:

evS^ea/xog f^l^ig,
cf.

otcbq

toxlv yfxog 76, 23.

txS-eofJLog.

zovzo Gnovdrjg xal d^egneiag ivoyj.ovvzog zov goj74, 11. 12. fzazoc xal ngog zag olxeiag ogi^eig
r)

evvoia: x6
d^vfJLiag

(J-iXQig

ivvoiag xal tm1.

xivr/Gsig

t/.xovzog

74,

2.

ild-ELV

44,

uri'

elg

ov^

dk?.ov xivbg ovz

sgcjS^sv ivo-

evvoidv Ttoze tov

gaymatov

i/.sv2.

y'/.ovvxog
75, 21.

oW scw&fv ige^i^ovzog
Aristot. top.

otvovg

ufjLUQXi'ifiaTog

42,

cf.

r2

p.

117 a

iXQig ivvoiag xQiS^rjaovoig 43, 6. (v T6:g ivvoiag (pevyofisv, no).v


TiQOtSQOv x SQya naQaixovfjieS^a
44,
2.

34 ixaXXov ol vioi xwv ngeGvxi'


Qjv vTio
xat.

xwv

iTtiS^vfiiJv ivsyj.ovv-

Plut. de rat. aud. 12 p. 43 d


[XT^XL

iTil

xijv

avxrjv

yovoav

dv

naQb'/ovoav mQi xrig dvaaxdaecDg niaxiv 65, sc xalg xoiavxaig ivvolaig 24. ex usu dnrjQxoifjLsd^a 10, 3
svvoiav
y.al trjv 1'g7]v

xaxsTisiy^

xwv liwv ivoyX^ xal nd&og voarjfxa. 7}


. .

Marc. Aur.

7,

16 xb

r/yefjiovixbv

avzo eavxoj ovx ivoyltl.


t fjLEv

8,

47

id XL

xwv ixxog

XvTC^,

Sticorum
sunt
TivcvxcDv
fifjLg

quem
ivvoiag

Platonici
xrig

secuti
xoivrjg

ixelvo

GOi ivoy/.el,

d?j.a

ovx xb obv

xovxo nov xal


xal T)v iv

ixidaaxovorjg
6(pB^aX(jiolg

negl avzov xgifxa. 11, 18 ovy al ngd^eig avzwv ivoyj.ovaiv rjfxZv


.

tqe[cf.
.

d?J.d al rifiexegaL vTioki^xpsig.

(pofiivojv

iTiL/uaoxvQovvxwv

SV GZ ao ig uox philosophorum:
ofiSvoL

ol-

Diog. 7, 54
TtiQLa
(pTjGiv

XQVGimtog
Eivai
6^

xql-

al'od-rjGiv
rj

xal

xw dedixxsGd-ai rj xfjg ivGxaGBwg dnd^Hv rjfig xov iov


ex uitae firma
et
et

ng6?.rj\piv'

sgxl

TtQoXtjipig

stabili institutioyie
17.
cf.

evvoia (pvGiXTj
^ ix
. .

xwv
.

xax)-6/.ov] 77,20.
.
.

disciplina 41,

Epictet.

dnoeicig
el

sxei rrjv (xq/JjV

xrjg xOLvfjg

xal (pvGixrjg ivvoiag


vitofxvr^oewg xrjg

64, 12.

(jLOvtjg

noxs gol yevrjxai ga> Gxgaiprjvai ngbg xb ovXsG&ai agsGaL xivi, iGd-i oxi dnwleGag
encbir. 23 idv
xr]v

xrjv (pvGLxriv

dvaxivovGTjg evvOLav
p.

ivGxaGiv.

diss. 3,

22,

19 xb

64, 14.

cf.

Albin. prolog. 6

150

Tiyeovixv g6 6eZ xb oavzov xa-

Herrn. insyelgeLV xal TCQOxaslG&ai


sZ Tag (fVGLxdg ivvoiag xal xavzag ixxad-aigeiv xal evxQivelg dnoceterum cf. (faivEiv wg dg/dg. Tertull. de resurr. carn. 3 est quidem et de communibus sensibus

&agbv
xavxrjv.

TtoujGaL xal xtjv evGxaoiv


3,

14,

xwv

7igaxxo/u-

sapere in dei rebus,

sed in testiin adiutorium

monium
falsi.

ueri,

non
[xri

ngdxxsx 6e xaxd TcegiGxaoiv, x h xax" olxovoiiiav, x de xax GVfj.negL(fogv, x e xax^ svGxaGiv. Diog. 6, 103 aigeoiv xal xavxrjv (Cynicam) elvai iyxgivovxsg ttjv
[xhv Tcgorjyovjuevwg xai,

vwv XU

(piXoGOcpiav,

ivo'/?.Tv:
inl)

%va

inl tiXsTov vfiZv


5.

avGxaoiv iov

ov xa&d (paGl xiveg, Euseb. HE 5 pr. 4


dd-?>t]xwv

ivo'/()^oiri(jLSv

14,

zi

{eZ vlv

xwv evoeeiag
Clem. strm.
XTjv

xg ivGxd-

kiyovza ivoylelv 27, 30. ex usu philosophorum ix tov fiT] xazaxQazelv zovg dvd^Qco7i?.60v

Gsig xal xg 7io?.vxXi]xovg dvdgeiag.


3, 53 p. 536 ^Iwdvvov evGxuGiv xrv yvwGxixijV xov

Index graecua
iov xlq
fzifiTiezai.
icc

7,

59

p.

87

xdaeojg 79,

4.

//

x(v xyg uXrj-

noa

xov bniazi'ifxovoq tcqcc^ig evTtgayia, rj 6e dia xov dvsnioxriixovoq xaxonQayla xav tvaxaTj

&tiag oyfjidxiv ^ xoiv onwaovv elg i^ixaoiv ngoakkofzkvwv dnodei^ig 64, 9.

xiv nQOJtjV

rjfuiv

elg

aiv atot,^.

Gl p. 868 insl
TiccQccyeiv xr/g
rj

firjds

i^ixaaiv nQOxad^svxojv Xywv xal


XTjv

xov

^I)a7j(p

ivaxdyvvi^.

dvdaxaaiv maxovfxtvwv 69,

20.

osjg i'axvaEv

xov tOTCoxov

elg xrjv ngoxeifxivrjv

i^sxaaivl, 33.

i^ccyojv log uox Atticistarum: 7va i^aywvlovg xolg ngoxeifzkvoig fZTj eneiadystv oxcDfxev Xoyovg 46, 21.
cf. lex.
.

xaxd x/jV i^kxaoiv 64, 3 i^LGOvv: xd Kvxd xal (pUagxd


dilip

xu)

igiGovvxeg 16, 23.

cf.

gv-

Seguier.

p.

260 ^^aycoviwv:
x(/

vegiGovv.

Alaxlvrjg xtXQtjxai

Xa^ec inl

egcoO^av: avo&ev xal a^wd^ev xlvov(jat34,10. oirt* dXXovxLVogoW BGio-

xov dyaivog Xeyofxevwv loyCDV XCCI OV TlQOGTjXOVXCV tlx(Lv e^(


grja&ai.

&ev ivox^ovvxog ovx^ a^od-ev


L,ovxog 75, 22.
XTjg 53, 8.

igad^l-

x^g a^^wO-av dvdy58,


agcu-

iqdxovaxog: xov Xoyov

eS,axov-

X(Zv agcod^av xal xiv iv


igagiS^/xovfiavJv
.
. .

axov fisx Tcokk^g xQavyrjg ysyovoxog 12, 10. i^xdL,eiv: i^exdaexs avxcv xov
iov 3,
21.
4,
6.

xolg
13.
7j

ovGiv
.
.

dnoSaiqig

oix

&av nod-av aysi

xrjv agyriv 64, 10.

sgsxdawfiev

XTV inl xolg dvofzaoi vvafxiv av-

inaydX/.EGd-ai: Xf] S^aojgicf xov dnavGXwg inaydX?,G&aL ovxog


.
.

xwv
in

20,

2.

xivsg ol ivsQyovvxsg,
i^Tjzdxa/uev

78,

33.

usus
est.

singularis

et

sine

dxQieg

29,

12.

exemplo

6XQag

d^ag iqexd'C,eLv 31, 13. dxQiiaxBQOV xag ixelvojv i^exdoai


19.

ina/.Tjd-avaiv:

inakrj^avojv

xolg

ngdyfxaGLV si quis de rerum natura iiera dicturus est 54,


6.

nQ0(ptjX8iag 10,
d(p^

sxoixe

eavxiv xal xrjv

S* dv inovQaviov
7.

ineiGxvxXalv:
xaL
73, 14.

insiGxvxkrj&TJGat,)^g

ccoi?>si(xv i^sxdt,eiv 20,

vfiojv

ndXiv xd x^g dvoov

ovg

ngbg naav ixaioavvrjv


iO^i^xccxs 45,
1.

i^Exdaavxeg

xovg

*inaxt^ uox Academicorum


xcv xd

IlXd-

xaxd naav dQexrjv i^rjxaafxevov xov havxwv iov iniei^a^ievovg


[cf.

dXXa inx,a)v 29, 20. intjxoog: riiJioxaXaTg dyovxai


Giai xal aogxal

d-v-

xdg
8.

ipv'/ug

71,

xexokaG/nivoi 47, 4] pliilosojjhice inquirere


id-i-

wg
cf.

inrixoco

&)

35,

21.

in titulis

huius
bull,

saeculi

xovg

tisqI

xovxjv i^exdt.HV
23.

persaepe legitur,
hell. 3 p.

de

corr.

lovxag 48,
fzevcov

xad-^ o el xqlvo-

336

'^'Hga inrjxoa).
p.

p.

x(Dv svayyog i^ijxaa/xivwv

173 dfJ inrixo) UoGaijvi.


\Agxa(A.iL inrixoiOL.

239

12. 6ia ndvxcDV xojv ixixqco ngood-ev i^rjxaafztvcjv tixvvaiv 6 koyog dvvaxov 58, 8. ei aeixxai

56,

Le Bas-Wadd.
1173
d^auL

inscr.

de l'Asie Min.

IfiipgoaiXTji inrjxooji.

Newton Greek
. .

xiv i^t]xaafi6V)v

iqrjxaa/xevcDV ^fuv xiv


fiv)v 64, 6.

txaoxov 59, 12. ngoxsxay.

Inscr. 2,
etc. etc.

369 'AnoXXwvi
xrjg

intjxooj

e^TjxaGfzivwv

xwv

inidXXscv:

iniaXXovGr,g
2.

nQoxsS-ivxiov 77, 11.

axaGXii) yciugag 49,


noirjoaoS^cci

8,

noirjxal

e^bxaaig:
iov 4, 28.

i^ixaaiv
T/]?

xal (piXoGOifOL,

jg

xal xolg dXXoig


9.
cf.

inl xovxoig i^e-

inaaXov GxoxccGxixJg

. :

110
homil. Clem.
2,

Index graecus
7 ol

zwv

'E?.?.r)Vwv

x?,v 7iQ(6xr]v aixiav.

Plut.

Rom.

aQuQiv ol onovaixEQOL ix OToyaoojv tnia).lovzeq xoiq ^azolg jcsqI twv diqk)v cmecfr/vavTO. Clem. strm. 2, 22 p. 439 xal n/.dxajva zolq aizolg
(pi).ooo(fOL xal

ngoxsQov
aGi?.b(og

/uav

tavzoig
ncdag

olxexjv

4*avGxv).ov xal Accqev. .

xiag

TjTiLGzd/LiEx^a

yEvo-

(JLEVOL

^s

Ev
.
.

aizla
.

TCQog

GE

xal

iao'/.alg

dxovofXEv fjLEydXa

STiid/J.ovza 7taQaoz9]a(6jued^a 6yfzaaiv.


1,

TCEQL EavXJV.

80
(vg

p.

366 ^

'^E?J,i]vixrj

ETiiGxaGia: xooavxrjg juovov


11, 13.

etil-

<foGO(fia,

fi8v

zivsg,

xuzd

GxuGiag xal 7iQ0G&r,XTjg EOfXEVOV


ETtLGXTj /blT]:
IU
XTfV
ETllGXT^flTJV

TieQiitziOGLV ^7irio).og zfjg /.TjS^siag


dfjLi^

yh

m;ij

duv^wg z xal ov
Marc. Aur.
10,

1]

ndarig, yi'vEzai.

30

XEXvr]v 4, 1.

ETiLGxrifjiy

xal ZEyv^
etilgxtkjltiv

TOl-ZC i7lld?./.(V.

14,

22.

ETtl

xoc xax^

STtiazevsiv: STiiazevovzsg avzwv


Tolg ovofxaoiv 29,
fiaoiv 34, 28.
zcJjv

voT]xov

5, 27.
\pv/,T]
.

11.

al/uovag

ETCiGvyxsQavvvvai:
v?.ixov TCQOG/.uovGa

xov

eivai xovg STtiaxevovxag xoZg 6v6-

xal iniavy5.

iTciazsvovzsg

ccv-

xgaS-ELGa 7CVEVfxaxog 36,

zoZg voTjfiaaiv 36, 16. contra

ETCLGv (xalvELV. d-Eov xal xd imGVfxerjxoxa avxd) 30, 10.

usum cum
nagoras.

datiuo construxit Athe-

EniGVVEiQEiv: xal xoiavxag


Vag ETllGVVElQOVGL
52, 22.
.

rj

xi-

iniSLX^g: xov ngdov xal (pMvd^^OJTlOV

GVCfOQdg

Xal 8711SIXOVS iov 13,


o/xo/.oyovfjitvTjv

10.
s'/sl

enlxQL ig:
XTjv

ETtiGvvS^EGig
X(i)v

uox
. .

Platouicorum
Xd)V
dG(J)fJ.d-

enlxQLGLV 57, 22.

GVVLGXa^jLEVWV EX

i7tLGfj/uaivoS-ui: xaXwg dv P/oi

xaxd

xrjv

E71igvvx)-eglv xjv

zoGovzov
77, 18.

enLGTifJLrivaGd-aL

(jlovov

vorjxjv Gw/udxoov, ix e

xwv

votj-

X)v XJv aiG&r/zwv 46, 26.


vofj.it,)v

distin-

i7tLGxidt,eiv:

inLGxidGsiv

guuntur incorporalia [= l6Eai],mtellegibilia

zdlri^g
S7t

40, 27.

[=

el'j]],

uisibilia ita

laxoxelv:
2.

ijiiGxozsLg X( xeO^vtjovd'
Tj/uZv

ut quo quid longius ab


rali absit, eo plus

incorpo-

xoxL 41,

ovev inirj

materiae supercf.

Gxoxtlngbg OQd^oxtjza iov


QCr.

nagd
,

additum habeat.
leg. alleg. 1,

Eiog et Phil,
(jlexeg'/ev
(xe-

Tivcov uxQLXog /MG(p7]fj.ia 41

27.

13

p.

51 ov

WEVOOqia 6| tULGTlOBTlLGTtO Qg ijtSifVT] xal Tiagacf&OQg 60,


12.
GfjLOv
cf.

6 vovg Tcagd xov d^EOv, xovxov


xalDGL xcp d/.oyo)
yrjg
IJLEV
. . .

(jleqel

x^g

ipv-

48,

6 vjto xJv XTjv sxS-eSTil

xwv ydg
S^eov

yivofiEvcov

xd
xal

GTtOQav

iacfB^OQ xr^g

xal vnb
*

yiyvExai

dlriO^elag

xexLfiTjxoxcjv.

Matth.
'Agd-

L
6l

avxov, xd vTto d-Eov

fibv,

ov

13, 25.

iniaxaGd-ai:
le?ia?7i

xrjv

'^Ekevrjv

axeiav eTtiGxd/usvog TtgoGxvvBl He-

Adrasteam
significatio

esse ratus 1, 10.

haec

uolgaris

est

in

avzov E xd /uhv dgiGxa xal &EOV yEyovs xal l avxov x6 E Xoyov vTc &eov fzhv yiyovEv, ov id S^EOv e, dkXd ia xov ).oyixov xov dgyovxog xe xal
VTto
.

sermone
tiores e.

ionico,
g.

redit

apud recen2,

ao.Evovxog iv
owiGxafiEViv

rpvyi^.

apud Clem. strm.

ETCiGvvLGxaGS-ai: xoGavxrjv inixal


njjyvvfXEvwv

14

p.

435

Qa).f( vidq e7tiGxaf/.8va)

Index graecus
oyxcDV iaipoQccv G8, 27. de incoiT. mund. 7
sveia
fxvQLU
ij

lU
avvdcpeiav eltihv

cf.
r}

Phil,

sl xal

wg

hze18.

p.
ij

499

yuQ
ij

QOZrjZL ZIVI XB'/CQiafXtVOJV 59,

(fkoy/uog

xQVfiog

svdywyog:
ipv'/jl,

a.).).a

tjv slcoB-icdv iniov-

xal svdyojyog dvrjxoog xal uneiQog Xoyiov


aTtaXt}

viGzao&ai.
:

iQ(j(o/Lctv(ov

xzX. 36,

10.

cf.

Plut.

Tiiz

Qaywelv:

elza

xovzoig imhfiotg

Gryll. 4 p. 987 e veoaaolg h xal

TQaycpSovaiv

zag

iv

xal

axvfzvoig zovzujv

rjXixiav sva-

fxaviaig zoXfirjd^eioag zexvocpayiag

yujyoig xal uTiaXolg ovaiv

noXXa

xtL
TCJv

52, 18.
7ih]d^i] L^ititv

bTtiZQSxsiv:

navzoci-

xal drcazi^Xd liuyixaza xal vtioTtezzevuaza TiQoatptQOvzeg.


vi]?.og: evr]?.ov (hg 50,33. 54,29.
58, 8.

bnooa

zolg zoiovzoig ac/ua-

OLV inizQb'/^eiv ei'io&ev 51, 25. usus

i6r]Xov ozL 59, 12.

62, 8.

non uolgaris
:iL(p7]/j.lL,eiv:
rjficv

est.

SVljloV TCUVZl zb ksiTtOfXeVOV OZL


87ii(p7]/LiiL,ovaiv
cf.

zqlu

71, 15.

fjXov OZL

ab Athenagorae
zoj &ij)

iyxh'jfiaxa 4, 15.
p.
0^1

Pliilon.

elegantia alienum.

de decal. 21

198 in' dvS-QcoTiajv


ZTjv
Idiciv

evocslv: svo^ovfxev Tiag


41, 28.

BLxaiOTSQwv
prob.
lib.
s.

nkdvriv
q. o.

zolg ovQccvioig insipijfXLoav.

sv(j.dQ8La:
51, 11.

/llszcc

zrjg i'arjg

svfxaQsiag

p.

440 zolg

/xhv

avv evfxaQeia

54, 15.

dfjKpL&aXiai xal Z(p ovzl evnuzQi-

evvovxia uox Christianorum: zb


43, 29.

sv

aig

ovksiav azoXfxriouv inifxrize

Tiagd^evia xal ev vvov/la fxelvaL

(prjfziaai.

xovg svvov'/ovg xal

(jlovo-

71 r/SL^cc:

zt]v xpv/^v fxovijv

el xofjLLaaoQ^aL

fieza

zov
30.

aaj/jiazog

zu ini/^HQa zwv elQyaofx^vwv


(psgovzai
zcc

ydovg 44, 24. svassLa: (pQOvzl^ovzsg Evaselag


xal ixaioavvTjg
zfig
?}

zrjg d?.Xrjg

dgE-

70,
XTjv
rfjg

ovza ol gtiovoIol xaza.


<C,(oi]v

72,

cf.

2,

10 evaseazaza

naQOvaav
t,(ofjg

6iaxsLf/,evovg xal ixaLOzaza Tigog

ovzs fiev ol xaxiag 12, 21. 67t oTtzeveiv. xbv t]jj.LOVQybv d-ebv zov ovvsxovza xal S7to7ix6vovza
(favXoi
zcc zrjg

im/jiQcc

ZE zb d-Elov xal ZTJV v^EZEQav aGLXELav.


i-EOvg)

TtEQLGOt]
EVGeEia
tceqI
Eig

rj

tceqI
5.

41,

avzovg dyvoia

z^g dXrjd-ovg
Eiag 37,
10.
ZTjv

** 14, 22.

zb S^elov evce. rrjv EVGEEiav

fTiovQavLoq:
Af/av20,
7.

zijv

STiovQaviov aai-

E'/^EL

dvacpoQaVy oze zb ipEvog

zrjgfj,6v (oocpiag) ovorig

EXhyxoiv xal b zi]v dXi]S-Eiav XQa-

STiovQavLOv,

z^g 6s iTtiyelov xal


*

zvv(ov 60, 17.


tjfxlv

zbv

rrjg

svOEEiag
15.

xazd zov ccQxovza ztjg vkrjg 33, 4. iov movQaviov, ovx iTilysiov
.
.

vTioyQdipovza Xoyov 48,

E(pLGzdvai:7toii}zal xal (fiXoGocpOL

42, 10.

iQQ}[xsvog:
xal
a7tiQog

rjv

bQQCjfxevsazsQcc

ovfi/xiqy vvdfjLEi 54, 14.

dvijxoog

ovx EO^avdd-EOL ETlLGZiqGaVZEgTCEQl cf. M. Aurel. 3, 1 71eqI avzov zov EL rjT] s^axzEOv avzov,
S^EOv 5, 23.
E(fLGzdvELV.
-4

Xoywv

iQfjwfzsvwv
ziol zcv sz-

Ar ist. de gen.

et corr.

36, 10.

3 p. 314 a 34 tieqI ovEvbg ov^

szsQoyev^g: dXXoig
Qoyevwv
56, 26.

Eig STtEGZrjGEV E^) d^fjLOXQLZOV.

dkko zi z(Jv b/LtoyevcHv 7} zwv hzsQoyevwv 75, 27. szsQozr^g uox philosophorum eiye
:

EcpOQOg: 7ldvZ)V ZWV OTtWGOVV vT)v


cf.
i]

yevofiEvtjDV EcpoQog 72,

3.

Phil, de decal.

19

p.

196

xrig

112
iipoQOv
TO)V

Index graecus
dvd^Qion^iojv
dixrjq.

24.

sficpQOvi xe

33

p.

208

TTjv TiccQsd^ov avTi (^f w)

(XkVJV 77, 31.

xal ixy XQ^XkXoq "C^iorlq sfyKpQOt,)jj

lxrjv

xal xiv dvd-Qwnivmv stpoQOv


vfzg
(xi]

voq xal

/.oyixT/q xQioeojq

78,

29.

TCQayiidxoiv.

b((pQOVL lo)

*8/eiv: neloai

wq nsQt

dO-kov exeiv vvd/Asi^cc 12, 5 cf. Aristid. 49 p. 494 axonei tjra

Xoyix^ 63,. 20. XU xfjq dvofxov t,wrjq xal xwv xavxQ ovvenoibVJV dxnwv xo
xal
^(jjy

dxovcv
vIt]v

jq

sx)

tibqI xovtojv.
.
.

OfA.f]voq 73, 14.

id xjjv llav xdjv

yevofisvjv
61, 28.
fXbVOJV

L,(uriv

xe xal 6iafA0vi]v

exsQaq elvai vvdfzsiq

nsQt xriv
tieq! xtjv

id xi]v
^(OTjV,

avxwv
OVX

xjv yevo-

ixovoaq
TCEQL

31, 23.

x6

ETll

(XLXQOV

vX-qv h'xov TtvEVfxa 32, 5.

XoL
rrjv

oi dyyexbv dsQCi s/ovxsq xal

s^aTixo/uevr/Velxa navxeXJq aevvv-

f/bVT]v^2, 12.

i]xoi

navxsXrjq iaxi
6.

y^v

33, 8.

x)v tcsqI xccq nccQ-

oeaiq

xrjq L,wrjq

b d-dvaxoq 73,
xrjq

S^evovq a/ovxojv 32, 25.


^0)1]:

aevvv/u8V7]q

navxeXwq
73, 12.
. . .

xdiv

oiq xtjv
t,(Of]v

xaxd

(pvOLV

ovvs^e-

dv&Qwiia)V
&Q(67i(ov
ex^i
zr]V
rj

L)OJfjq

xjv dv-

nlrjoev

Ttovovq 56,
rfj
t,(o^

xal xovg sv zy <^(oy vneQ ojv xovq iv 11.


xal xov ovTtavxa
X(j}V

(pvaiq

dvd/xaXov
iafxovrjv

t^cjijv

xal

xtjv

avviiqvsyxev novovq 73,

68, 21.

xi]v

xwv dv&QW7twv

(pvaiv

32.

xrjv L,ojrjv
7/

xal

t,)i^v

67, 29. ^fvi^tad-j firjelq

iov 65, 29.


t,wri

dvd^Qwnwv
,

st xrjv

d^avdxio xal (pd^OQu iaxot,(jDrjv

xal

ovfjLTcaq

6 ioq 71

29.

7Cxo,a6Vi]v
VTjv

ovofidtfOfJLtv iafxo.

emeQ

X7jv

xwv

dvS^Qcnojv

l,cotjv
. .

67,
1.

10.

xrjv avveyri

^(oriv

xooavxTjq ysfzovaav dvco/xaliaq

68,

xriv STiexsiva xfjq iaXvoswq


rjxiq

xal iaxonxofz^vrjv
68,
14.
16.

ov na^aiL^wrjv xrjv

^(otjv

xovfxeQ^a xrjv avxrjv ?Jyeiv

dvdaxaoiv
d-bvxoq
7]

68, 17.

havx^ avvetadyei xrjv xi]v xov vexqu)^(or/v 57, 21.

ovs yccQ meir]

xal ndvxy iaXvd^bvxoq iXnia

xaxa avvala&Tjaiv 'Qwrjv iaxoitxsiv oxovaiv al xaxd xov vnvov


.

dvdoxaaiv xal
rj/Liq

^(o^q aiwvLOv syovxeq 43, 21. e^oj


xfjq

Tiagtaeiq xjv aloQ^^otojv


avxTjV TcaQaixov/LteS-a
7.

xtjv
3.

alcDviov xid-evxoq "Qwfiq

L,a)i]v
.

68,

43, 20.
L,a)07to LSiv: xo xed^vrjxog
t,(t)07ioifj'

inaiai^dveoO^ai

fir]6h

xov
13.

eivai xal XTjq liaq t^wtjq 68,


XTjV xoiavxTjv "Qcjriv
.

62,

14.

ovs

oat TcdXiv 51, 22. ijVioxeZv: ov ovv xd noiri^axa xal


v(p

rrjv

&axGQOV | wv avveaxrjxsv
iaxoTtovfiev
^>^}v
ij

ov
7.

xd)
cf.

TCvevfxaxL

rivioyelxai

dvd-Q)7ioq

xeXoq,
dfjLcpoLV

dlXd xov avveoxcHzoq f| 78, 9. xfjq xovxov ^a>^?


xiqv
t,(oi^v

Philon. de decal. 13 p. 6, oq 190 xov dyevrov xal dilov


. .

slval XL xeloq olxeXov 78, 11.

anavxa xov xoofzov rjvioyojv 0(oxriQLCjq doQaxoq ojv xaxFvS-vvsi.


205 6 rjvio/wv xal xvsQVJV xd oXa aojxr/Qiojq. de incorr. niund. 16 p. 503 txaoxa (poQ xal Ttdvxojvoia yv^aioq naxi^Q inixQOTievei
29
p.
. .

naQovaav
XTjv

59, 2. 72, 20. 73, 5.


"C^oji'iv

TCQokaovaav

62, 20. 78,


71,
4.

24.
XTjv

xaxd
{Jiex*

xrjve xr^v

t,)TJv

tveiaq xal cpS^OQq ^oji^v

axiQyofxtv

wq

xco
13.

7ia()6vxL

ioj

xal

Tjvioyov

xal xvfQvr'jXOV

TiQOorixovaav 63,
eiaq xal cpS-OQq

x^

fiex^ iv-

t,(oi[}

67, 24.

snl
63,

xo) ^wTJq e/ji(p()ovoq (JLexaoyelv

TjvioxsT xal nrjaXiovxst xd ovfinavxa. de praem. et paen. 5 p. 413 xQonov evvfxov noXecoq

xqtcov

Index graecus
xoGfJLoq Tjvio/eTvai re acozTjQicjg

113
22.

ovaiv 28,

ol

xovq /xv&ovq

xal xveQvrai.

Plut. de def. orac

{dXXriyoQOvvxeq xal x axor/eZa


Q-eonoiovvxeq 28, 15.

426b ovo' i?.svS-QOvg oiov ^noxovg rj xvsQvtixaq ovxaq. 7t?.Tjd^vvwai xo xb d^eZov: xilv
29
p.
.

S-eoGieia: xoGavta exovzeq ngbq


-toGteiav evtxvQa
5,
/ut]

13.

S^HOV XOLQ

ovfxccoi

7,

23.

X(p

d^eoGef:Zv:

?/

zov

d^eoGetZv

TCQoq xo S-siov sei

1, 22.

xy negl
19.

o^a

5,

16.

TiiGzsvovzai S-soGtdniGzovfjLsd^a &0Gozi


[At]

xo
xf/q

vxcjq

&HOV

svGsela 8,

eZv 13, 17.


eZv 14, 3.

dXri^ovq rcegl xb S^elov evae-

xoivojq ixelvoiq

eiccq 37, 10.

fjih'ovq

eioskoxaxa iaxeixal txaidxaxa UQoq xs xb

&0Gf0VflEV
S-e

15, 23.

^elov xal XTjv v/uexsQav aoiXelav xb eivai ev xb S-eiov 8, 1. 2, 10.


Xsyeiv xal yQ(peiv negl xov d-eiov

OGfTJq: emeSsixbzi ozi &0G8tq xal tTiiHxeZq xal


xpvxq xexoXaGjusvoi 47,
3.

xal xq
Q^eo-

S^eoGzvy^q: dnonxvGxoi xal


GxvyeZq 40,
4.

a
22.

d^s?.ovaiv 8,

5.

x<5v

dnb

XTJq

vkrjq

dnox^ivo/uevior xb ^tiov 23,

xb d-tlov xal dd^vaxov xal dxidvalkoiwxov 27, 24. ovx [xexadXXei ovxe /LtExaniTizei xb d^SL0v2~,29. dvfjtiehq xal xqslzxov
vijiov xal

d-e6(faxoq:x)v 6oy/udxo)v olq-ngoGbXOfXEV ovx dvd^QCTClXOZq OVGLV dXX S^EOcpdxoiq xal &EOidxxoiq
12,4.
S-EGTiit^Eiv:
ETiElfZTj

fmS^vfziaq xb &eTov 39, 20.

xaxa

\pvxaZq eS^egtiiX(Dv

GEv &Ebq djCEXEGS-ai

ovhv
cf.

xbv

xfiq

vXriq

Xoyov xal xov x^q


9.

avxaZqTtQOGr/XOVxiov olov fxoiXEiaq


(fovov xXoTtrjq xtX. 76, 11.
lon.

n^bq x d-eZa GVfznad-slaq 34, naQOQJv x d^ela 72. 28. d-soiaxxoq: xwv oyfjidxwv
civ

Ptd-

de decal. 33
xjj

p.

208

tJv

yg

olq

aQfxoxxov avxov
(JLEV

(pvGEiXE(pdXaia

ngoaexojuev ovx dvd-QwnixoLq ov-

Xiv EV ElEl vfXCDV aVZOTlQO-

dkX d-so(pdxoiq xal &Eo6i6dxxoiq 12, 4. d^eotdaxxov elvai xbv xad^ Tjfxq Xyov 43, 9.

G(7l(0q d-EGTiiGai.

S^ecoqeZv:
Xov^ 24,

^Lva
rf'

fir^

'Hga

d^ECDQfj-

xai *^"H()^

ovx

EX,aE
.

Gx^&oq /o.

^tokoyelv:

^0Q(p6a)q bq

nenl-

1.

xb &EL0V

VW

fj.voj

axsvxai nao' avxoZq dkrjd-eaxeQOv d^eoXoyeZv 20, 18. o\ negl avzwv

xal
ETil

?.6y) d^E(i)QOV(j.Evov 5, 11. rr/v

TcaGTjq xrjq

rjfiiovQylaq ^ej9.

d^eoXoyovvxeq 21, 13.

jrdvxa (xX-

QOVfXEVTjv dya&oxrjxa 62,

xfjq

Xov

tj

d^eoXoyovaiv ot xovq fxv&ovq

{dXXriyoQovvxeq^ 28, 14

exaoxov
tov (prjaai xb dni.
.

xwv

xsS^8oXoyr]f4.V)v 21, 11.


et
. .

S^eoXoyia:
ihavov
22, 11.
i]v

fisxQi
.

XQ^GEwq xwv xaxa (fVGiv t) t^(? dnoyq Eni xwv ygriGO^ai TtEcpvxxwv S^EWQOv/AEvrjq 75, 32. x^q Eni xy yEVEGEL xwv dv&Qwnwv d^EW^OVfiEvrjq

yeyovevai xovq &Ovq


avxoZq
xrjq

alziaq 65, 18.

zb ixov

?}

d^eoXoylaq

nEQl avzbv S^EWQEtxai xbv dvaGxrjGOfXEVov 7/ nEQl XXov xivd 58, 11.
31.
ft'

d-soXoyix 6q: xb ^eoXoyixbv


.

iiuiv

xiq

dvwfjLaXia

d-EWQEZzai

fXEQoq 12, 22.

xov (pvaixov xal


9.

nEQl

xtjv

xwv dv&Qwnwv

dia/nov^v

xov S^soXoyixov ?.6yov 14,

67, 30.

EV olq xal nEQl S^ewqeZf?]

S^EonoisZv:
(jLOQLa

oxoiyEZa

xal

xa

xai xo XE nX7]UfXEXEq xal xb

avxiv S-soTtoiovoiv 28, 14.

xoLOvxov 74,
ELvai

15.

zavzjjq ev

zw

xq xwv axor/sicDV XQonq OeonoiTexte u. Untersuchungen IV, 2.

ndvzoze

d^ewQOVfjLEvtjq 62, 29.

114
TTJg

Index graecus
aLzluq

xaz avto fxovov zo


'/.oyco

lg'Qelv.
67, 15.

LGaZovGav

zrfV

iafiovijv

SLvat &ea)(jovfxtvT]g 62, 27.

x)^S(o^T]z6g:

xov

d^scoQtjzov

Igo fiEZQog:

iGOfjLt-.ZQOig
5.

/qovov
yaS-^

^eov

28, 8.
t/;

diuGzy'juaGLV 6S,
S^eojQia

x^ecoQia:

xov vcog
tj/

xtcl

LGovouELGx^ai:
LGovofioivzai 2,
38, 5
/./
rj

OL
5.
jurj

/Av
cf.

ava
6,

Twv

ixslvcp dedoyfxivojv

dnavazwg
tovzcv
63,
26.

Thuc.

a7iayc(?.).EG&aL 78, 32.


S^scQici

fXEzd 7io).Xwv

avvdiafitvtLV dal

LGOVO/lELGd^ai.

bv d^tjQLO. yeyovjg 23, 10.

iGozi/Liog:
26, 25.

/.i]GO/j.Ev
.
,

aavxoig IgoxlTtOlOVVXEg S-E(

i^EWQog: yevofxevov S^ewQov ZTJgre


fiEya/.OTCQSTteiag
ETil

fJLO