Sie sind auf Seite 1von 276

Generator Sets

4 - 30 kVA 3000 1/min 50 Hz 6 - 14 kVA 1500 1/min 50 Hz

Bedieningshandleiding Operation manual Bedieningsanleitung Manuel dutilisation Manual de operacin Istruzioni per luso Brugervejledning Anvndarmanual

Vetus Diesel Generatorsets Vetus Diesel Generator sets Vetus Diesel Generator Sets Vetus Diesel Gnrateurs Vetus Diesel Grupos Electrgenos Generatori Vetus Diesel Vetus Diesel Generator Sets Vetus Diesel Generatorsatser

GHS4 GHS6 GHS8 GHS13 GHS24 GHS30 GLS6 GLS14

Wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. We reserve the right to make any changes without previous notice. nderungen ohne vorherige Ankndigung vorbehalten. Sous rserve de modification sans avis pralable.

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones sin aviso previo. Ci riserviamo il diritto di effettuare variazioni senza preavviso. ndringer forbeholdes, uden videre forudgende bekendtgrelse. ndringar utan fregende varning frbehllna.

Bedieningshandleiding Operation manual Bedienungsanleitung Manuel dutilisation Manual de operacin Istruzioni per luso Brugervejledning Anvndarmanual
STM0139

blz. 4 page 34 Seite 64 page 94 pg. 124 pag. 154 side 184 sid. 214

Serienummers

Serial Numbers

Seriennummern

Numros de srie

Ruimte voor sticker met motorgegevens Space for sticker with engine data. Platz fr den Aufkleber mit den Motordaten. Emplacement pour lautocollant comportant les caractristiques du moteur Espacio para la pegatina con los datos del motor. Spazio riservato alladesivo con i dati del motore Plads til mrkat med motordata Utrymme fr mrke med motordata

Nmeros de serie

Numeri di serie

Serienumre

Serienummer

Gelieve hier de serienummers in te vullen indien de sticker met de serienummers ontbreekt. Dit vereenvoudigt de afwikkeling bij vragen aan klantenservice en bij vragen over reparaties of reserveonderdelen. Please fill in the Serial Numbers here if the sticker with serial numbers is missing. This will simplify procedures when consulting the Customer Services and when carrying out repairs and ordering spare parts. Bitte hier die Seriennummern eintragen, falls der Aufkleber mit den Seriennummern fehlt. Dies erleichtert und vereinfacht die Abwicklung bei Fragen an den Kundendienst und bei Fragen zu Reparaturen oder Ersatzteilen. Veuillez remplir ici les numros de srie si lautocollant sur lequel figurent les numros de srie manque. Ceci facilitera la procdure si vous avez des questions poser au Service aprs-vente ou pour les rparations ou pices de rechange. Motornummer: Motornummer: Nmero de motor: Motornummer: Engine Number: Numro de moteur: Numero del motore: Motornummer:

Srvase rellenar aqu los nmeros de serie en caso de faltar el adhesivo con los nmeros de serie. El mismo facilita el servicio a clientes con preguntas al departamento de atencin al cliente y en caso de preguntas sobre reparaciones o repuestos. Inserire qui i numeri di serie se manca ladesivo con i numeri di serie, per semplificare la procedura in caso di domande al servizio assistenza o su eventuali riparazioni o pezzi di ricambio. Udfyld venligst serienumrene her, ifald mrkaten med serienumrene mangler. Dette letter behandlingen af sprgsml til vores kundeservice og i forbindelse med sprgsml vedrrende reparationer og reservedele. Var god fyll hr i serienumren om mrket med serienummer saknas. Detta frenklar avvecklingen vid frgor till kundtjnst och vid frgor om reparationer eller reservdelar.

Generatornummer: Generatornummer: Nmero de generador: Generatornummer:

Generator Number Numro de gnrateur Numero del generatore Generatornummer:

..........................................................

..........................................................

Lees en let op de informatie in deze bedieningshandleiding. Hiermee kunt U ongevallen vermijden, uw recht op garantie behouden en uw generatorset in een uitstekende staat van onderhoud houden. Raadpleeg het Vetus Diesel Service- en Garantieboek voor de garantievoorwaarden. Deze generatorset is uitsluitend bestemd voor de toepassing zoals in de leveringsspecificatie is opgenomen en dient uitsluitend voor dit doel te worden gebruikt. Ieder ander gebruik geldt als in strijd met de bestemming. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade. Het risico daarvoor draagt uitsluitend de gebruiker. Bij gebruik volgens de bestemming behoort ook het opvolgen van de door de fabriek voorgeschreven bedrijfs-, onderhouds-

en reparatievoorschriften. De generatorset mag uitsluitend door personen bediend, onderhouden en gerepareerd worden die hiermee vertrouwd zijn en die met de gevaren bekend zijn. De in aanmerking komende voorschriften ter voorkoming van ongevallen en andere algemeen geacepteerde veiligheids- en bedrijfskundige voorschriften moeten in acht worden genomen. Eigenmachtige wijzigingen aan de generatorset sluiten de aansprakelijkheid van de fabriek voor de daaruit voortvloeiende schade uit. Eveneens kunnen handelingen aan het injectie- en regelsysteem de prestaties van de motor en de uitlaatgasemissie benvloeden. Het voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van het millieu is daardoor niet meer gegarandeerd.

Inhoud
Serienummers 1 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3

Onderhoud
Controle toerental / Afstellen brandstofpomp . . . . . . 17 Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Beschrijving van de generatorset


Identificatie van de generatorset . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Generatorpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Bedieningspanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

6 7 8

Winterstilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Storing zoeken, generator . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Bedrijfstoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Electrische schemas 12 Volt systeem . . . . 244 Electrische schemas generatoren . . . . . . . 258 Hoofdafmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Gebruik
Algemene richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Eerste inbedrijfstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Inlopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Bedrijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Stoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

9 10 11 12

Dagelijks onderhoud
Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Onderhoudsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Inleiding 1

Geachte clint, Vetus generatorsets zijn ontworpen voor toepassing in de scheepvaart. Een ruime keus aan varianten wordt aangeboden om aan elke specifieke eis te voldoen. Uw generatorset is afgestemd op inbouw in uw schip. Dit betekend dat niet noodzakelijkerwijs alle in deze handleiding genoemde onderdelen aan uw generatorset gemonteerd zijn. Wij hebben getracht de verschillen duidelijk te maken, zodat u de voor u generatorset relevante bedrijfs- en onderhoudstips makkelijk kunt vinden. Gelieve deze handleiding te lezen alvorens de generatorset in gebruik te nemen en de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen in acht te nemen. Voor eventuele vragen staan wij tot uw beschikking. Uw, Vetus den Ouden n.v.

Inleiding
Veiligheidsmaatregelen

Dit symbool vindt u bij alle opmerkingen omtrent de veiligheid. Volg deze opmerkingen zorgvuldig op. Geef de veiligheidsaanwijzingen door aan andere personen die de generatorset bedienen. Algemene regels en wetten met betrekking tot veiligheid en ter voorkoming van ongelukken dienen ook in acht te worden genomen.

Raak tijdens bedrijf van de generatorset nooit bewegende delen aan. Raak nooit hete delen van de motor en/of de generator aan en plaats nooit brandbare materialen in de nabijheid van de motor en/of de generator. Stop de generatorset altijd alvorens onderdelen van de motor en/of de generator te controleren of af te stellen. Stop de generatorset altijd voordat U het koelwater of het olieniveau controleert of bijvult. Open de dop op de expansietank NOOIT als de motor op bedrijfstemperatuur is. Voer onderhoudswerkzaamheden veilig uit door uitsluitend passend gereedschap toe te passen.

Beschrijving van de generatorset 2


Raadpleeg de tekeningen bij Hoofdafmetingen voor identificatie van de belangrijkste aansluitingen van de generatorset.

Identificatie van de generatorset Generatorpanelen

Raadpleeg de aparte handleiding van de motor voor identificatie van de specifieke motoronderdelen. Bij de Technische gegevens vindt u welk motortype bij welke generatorset is toegepast. Tevens is een overzicht gegeven van de bij de verschillende motoren behorende handleidingen.

Generatorpaneel voor GHS4SIK, GHS6SIK, GHS8SIK, GHS13TIK, GHS24TIK, GLS6SIK, GLS6TIK en GLS14TIK

Generatorpaneel voor GHS13SIK, GHS24SIK, GHS30SIK, GHS30TIK en GLS14SIK

Bedieningspanelen

Beschrijving van de generatorset


7 8 5 6 7 8

9 10 11 14 13 10 11 12 14 13

Bedieningspaneel voor GHS4

Bedieningspaneel voor GHS6, GHS8, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 en GLS14


8 9 10 11 12 13 14 Controlelamp laadstroom Controlelamp voorgloeien Controlelamp in bedrijf AAN druktoetsschakelaar Voorgloei druktoetsschakelaar START druktoetsschakelaar STOP druktoetsschakelaar

1 2 3 4 5 6 7

Urenteller Circuitbreaker Contactdoos Aansluitkast Controlelamp buitenwatertemperatuur Controlelamp oliedruk Controlelamp koelvloeistoftemperatuur

Gebruik
Algemene richtlijnen voor gebruik
Het gevolg geven aan de hierna volgende aanbevelingen zal resulteren in een langere levensduur, betere prestaties en in meer economisch gebruik van uw generatorset.

Algemene richtlijnen

Voer regelmatig alle aangegeven onderhoud uit, inclusief de Dagelijks voor het starten procedures. Gebruik het gehele jaar door anti-vries of koelvloeistof in het koelsysteem van de motor om deze zowel tegen corrosie als tegen vorstschade te beschermen. Raadpleeg de bij de motor behorende handleiding voor de juiste specificatie. Laat de motor nooit draaien zonder thermostaat. Gebruik een goede kwaliteit smeerolie. Raadpleeg de bij de motor behorende handleiding voor de juiste specificatie. Gebruik een goede kwaliteit dieselbrandstof die vrij is van water en andere verontreinigingen.

Stop altijd onmiddellijk de motor als het laadcontrolelampje oplicht. Vermijd dat de generatorset het maximale vermogen ononderbroken moet leveren.

10

Eerste inbedrijfstelling, Inlopen


Ingebruikname van de motor
Alvorens de motor voor de eerste keer wordt gestart dienen de volgende handelingen te worden verricht. Vul de motor met olie. Raadpleeg de bij de motor behorende handleiding voor de hoeveelheid, specificatie en plaats van de vulopening. Controleer het olieniveau met de peilstok. Vul het koelsysteem. Raadpleeg de bij de motor behorende handleiding voor de hoeveelheid, specificatie en hoe het koelsysteem te vullen. Overtuig U ervan dat de brandstoftank met dieselolie is gevuld. Gebruik uitsluitend schone watervrije,in de handel verkrijgbare dieselolie. Het brandstofsysteem is zelfontluchtend. Controleer de accu en de aansluitingen van de accukabels. Start de motor van de generatorset en laat deze ca. 10 minuten onbelast draaien. Controleer de motor en alle aansluitingen (brandstof, koelwater en uitlaat) op dichtheid. Controleer de door de generator geleverde spanning.

Gebruik
Inlopen
Om een lange levensduur van uw motor te bereiken dient gedurende de eerste 50 uur aandacht aan het volgende te worden besteed: Laat de motor op temperatuur komen alvorens de generator te belasten. Vermijd langdurig gebruik bij volle belasting van de generator.

Alleen bij stilstaande motor tanken. Mors geen brandstof. Voorkom onnodige vervuiling.

11

Gebruik
Controleer vr het starten de navolgende punten:
Motoroliepeil Koelwaterniveau Buitenboordkraan (koelwater) open Hoofdschakelaar tussen accu en generatorset aan Alle energieverbruikers uitgeschakeld

Starten

Na reparatie werkzaamheden
Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen gemonteerd zijn en of alle gereedschappen van de motor en/of de generator verwijderd zijn. Bij het starten met voorgloeien geen extra starthulpen toepassen (b.v. inspuiten met snelstart). Dit kan tot ongevallen leiden.

Starten, zonder voorgloeien -GH 4Druk de ON-toets kortstondig in; de controlelampjes In bedrijf, Oliedruk en Laadcontrole gaan nu branden. Druk de START-toets in en laat deze los zodra de motor aanslaat.

Starten
De generatorset kan zowel ter plaatse van het bedieningspaneel als ter plaatse van de generatorset worden gestart.

12

Starten

Gebruik
WAARSCHUWING
Laat de START-toets los als de motor niet binnen 10 seconden aanslaat. Wacht tot de startmotor volledig stilstaat alvorens nogmaals de START-toets in te drukken. Laat de startmotor nooit langer dan 20 seconden achtereen draaien. Indien ook na herhaalde startpogingen de motor niet wil aanslaan kan dit tot gevolg hebben dat er een grote hoeveelheid water in het uitlaatdemper/waterlock is verzameld. Teveel water in de uitlaatdemper kan weer starten van de scheepsmotor belemmeren, tap indien noodzakelijk eerst het water uit de uitlaatdemper af. De groen LED boven de ON-toets zal aan blijven, dit om aan te geven dat de motor loopt. Controleer of het laadcontrolelampje uit is. Het koelwater moet nu uit de uitlaat stromen; is dit niet het geval stop dan onmiddelijk de generatorset. Na enkele minuten kunnen de verbruikers worden ingeschakeld.

Starten, met voorgloeien -GHS6, GHS8, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 en GLS14Druk de ON-toets kortstondig in; de controlelampjes In bedrijf, Oliedruk en Laadcontrole gaan nu branden en de electrische brandststofopvoerpomp zal in werking treden. Bij een koude motor moet worden voorgegloeid. Druk de GLOEI-toets in en houdt deze ca. 10 seconden ingedrukt. Druk nu de START-toets in en laat deze los zodra de motor aanslaat.


1 2 3

WAARSCHUWING
Draai NOOIT de hoofdschakelaar (tussen accu en generatorset) uit, terwijl de motor draait.

13

Gebruik
Tijdens het draaien van de motor mogen geen van de 4 controlelampjes branden. Beveiligingen op oliedruk, koelwatertemperatuur en buitenwatertoevoer schakelen bij een storing de generatorset automatisch uit. Het laadstroomcontrolelampje zal aangaan als de dynamo niet meer laadt, maar de motor zal blijven draaien.

Bedrijf Stoppen
Stoppen, bij uitval van het electrische (12 Volt) systeem GHS4, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 en GLS14:
Bij uitval van het electrische (12 Volt) systeem zal de motor onmiddellijk stoppen.

Stoppen
Schakel alle stroomverbruikers uit. laat de generatorset nog ca. 1 minuut onbelast lopen. Druk de STOP-toets in tot het controlelampje In bedrijf uit gaat. Laat dan de STOP-toets weer los. De motor wordt nu gestopt.

GHS6 en GHS8:
De motor zal bij uitval van het electrische (12 Volt) systeem blijven draaien. De motor kan worden gestopt door het in drukken van de zwarte knop op de brandstofpomp. Indien de generatorset langere tijd niet gebruikt wordt verdient het aanbeveling de buitenboordkraan te sluiten en de hoofdschakelaar in de stand UIT te draaien.

WAARSCHUWING
Sluit ook altijd de buitenboordkraan indien tijdens het varen de generatorset niet gebruikt wordt.

14

Inleiding
Inleiding

Dagelijks onderhoud
De hierna volgende richtlijnen dienen voor dagelijks en periodiek onderhoud. Voer elk onderhoud uit op het aangegeven tijdstip. De aangegeven tijdsintervallen zijn voor normale gebruiksomstandigheden. Pleeg frequenter onderhoud onder zware omstandigheden. Verwaarlozen van het onderhoud kan leiden tot storingen en blijven schade aan motor of generator. Op garantie kan geen aanspraak worden gemaakt indien er sprake is van gebrekkig onderhoud.

15

Dagelijks onderhoud
Elke 10 uur of dagelijks, voor het starten
Motorolie peilen Controle koelvloeistofniveau * * *

Onderhoudsschema
Elke 400 uur, tenminste 1 x per jaar
Controle toerental / Afstelling brandstofpomp Controle klepspeling Brandstoffilter vervangen blz. 17 * *

Controle koelwaterfilter

Na de eerste 50 uur
Kopbouten natrekken Aftappen van water uit het brandstoffilter Motorolie verversen V- snaar of drijfriem controleren Controle toerental / Afstelling brandstofpomp Controle klepspeling * * * * blz. 17 *

Elke 800 uur, tenminste 1 x per 2 jaar


Reinigen warmtewisselaar Buitenboordwaterpomp controleren Koelvloeistof vervangen Generator * * * blz. 20

Elke 100 uur, tenminste 1 x per jaar


Aftappen van water uit het brandstoffilter Motorolie verversen V- snaar of drijfriem controleren * * *

*) Raadpleeg voor het uitvoeren van deze onderhoudswerkzaamheden de bij de motor behorende handleiding. Afhankelijk van het motortype zijn mogelijk niet alle genoemde onderhoudswerkzaamheden voor uw generatorset van toepassing.

16

Controle toerental / Afstellen brandstofpomp


Elke 400 bedrijfsuren.

Onderhoud
Het toerental van de generator daalt naarmate de belasting toeneemt. Stel daarom een generator als volgt af: Alle GHS generatorsets: Het toerental moet voor een onbelaste generator ca. 3100 omw/min (51,5 Hz) bedragen. Alle GLS generatorsets: Het toerental moet voor een onbelaste generator ca. 1550 omw/min (51,5 Hz) of ca. 1850 omw/min (61,5 Hz) bedragen. Laat de motor warm draaien (tot de koelvloeistoftemperatuur 60C of hoger is) alvorens het toerental te controleren en eventueel bij te stellen. Controleer het toerental met behulp van een toerenteller of op de electrische installatie met behulp van een hierop aangesloten frequentiemeter. Instellen van het juiste toerental kan worden uitgevoerd door de aanslagen op de brandstofpomp te verstellen.

Controle van het toerental


De frequentie van de netspanning is niet in de gehele wereld gelijk. De frequentie is of 50 Hz of 60 Hz. Bijvoorbeeld in Europa is de frequentie normaal 50 Hz en in de Verenigde Staten 60 Hz. De frequentie van de generatorset zal overeenstemmen met de frequentie van de walspanning in uw vaargebied. N.B. Indien u buiten u normale vaargebied uw boordnet op een walaansluiting wilt aansluiten dient er op te worden gelet dat zowel de spanning als de frequentie overeenstemmen.

17

Onderhoud

Controle toerental / Afstellen brandstofpomp


Elke 400 bedrijfsuren.

Raadpleeg een Vetus Farymann specialist!

B
Verzegeling

Verhogen van het toerental

Verlagen van het toerental

Afstellen brandstofpomp GHS4


Afstellen kan alleen intern in de brandstofpomp zelf worden uitgevoerd. Het verdient aanbeveling om afstellen, indien noodzakelijk, uit te laten voeren door een Vetus Farymann service specialist.

Afstellen brandstofpomp GHS6, GHS8, GHS13 en GLS6


Draai de beide borgmoeren los en verstel de instelschroeven tot het juiste toerental bereikt is. Draai de borgmoeren weer vast. Draai stelschroef A uit als het toerental verhoogt moet worden; draai stelschroef B uit als het toerental verlaagt moet worden.

18

Controle toerental / Afstellen brandstofpomp


Elke 400 bedrijfsuren.

Onderhoud

5
B
Verzegeling

A
Verlagen van het toerental Verlagen van het toerental Verhogen van het toerental

Verhogen van het toerental


VD00161

Afstellen brandstofpomp GHS24 en GLS14


Draai de beide borgmoeren los en verstel de instelschroeven tot het juiste toerental bereikt is. Draai de borgmoeren weer vast. Draai stelschroef A uit als het toerental verhoogt moet worden; draai stelschroef B uit als het toerental verlaagt moet worden.

Afstellen brandstofpomp GHS30


Draai de borgmoer los en verstel de instelschroef A tot het juiste toerental bereikt is. Draai de borgmoer weer vast.

19

Onderhoud
Algemeen
Reinigen van de generator De generator en de Automatische Spannings Regelaar (ASR) dienen zo schoon mogelijk te worden gehouden. Vele electrische storingen zijn het gevolg van opeenhoping van vuil. Verwijder opgehoopt vuil en stof in de generator, blaas hiervoor de generator door met olievrije perslucht. Zorg er voor dat er geen stof in de wikkelingen wordt geblazen. Zowel de binnen als de buitenzijde van de generator dienen altijd vrij te blijven van water,olie en vuil. Controleer of alle electrische aansluitingen correct vast zitten. Het lager is afgedicht en levensduur gesmeerd en behoeft geen verder onderhoud.

Generator
Elke 800 bedrijfsuren.

Alleen GHS8:
Sleepringen en koolborstels Controleer de sleepringen en de koolborstels op slijtage. Vervang versleten koolborstels door nieuwe van de juiste afmetingen en soort. Controleer of de koolbostels in het midden van de sleepringen lopen.

WAARSCHUWING
Werk nooit aan de generator terwijl deze draait. Indien het noodzakelijk is om de uitgangsspanning te controleren -met draaiende generator- dient dit uitsluitend te worden uitgevoerd door personen bekend met onder spanning staande apparatuur. De aansluitingen voeren netspanning en staan normaal onder spanning ten opzichte van aarde.

20

Klaarmaken voor de winter Klaarmaken voor de zomer

Winterstilstand

Klaarmaken voor de winter


Raadpleeg de aparte handleiding van de motor voor het uit bedrijf nemen van de motor gedurende de winter. Het is niet noodzakelijk specifieke werkzaamheden aan de generator te verrichten bij het begin van de winterstilstand.

Klaarmaken voor de zomer Raadpleeg de aparte handleiding van de motor voor het weer in bedrijf nemen van de motor aan het begin van het vaarseizoen. GHS4, GHS6, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 en GLS14: Het is niet noodzakelijk specifieke werkzaamheden aan de generator te verrichten bij het begin van het vaarseizoen. GHS8: Controleer de sleepringen op mogelijke corrosie, schuur ze schoon indien noodzakelijk. Gebruik hiervoor zeer fijn ( grofte 400 - 500 ) schuurlinnen. Verdere specifieke werkzaamheden zijn niet noodzakelijk bij het begin van het vaarseizoen.

21

Storing zoeken, generator

Algemeen
Bij het optreden van een storing dient u zich van het volgende te overtuigen alvorens de testen uit de tabel uit te voeren: De circuitbreaker IN staat. De generator geen mechanische schade heeft opgelopen. De niet is verontreinigd door gemorste olie, brandstof, vuil of andere chemicalin. Indien dit het geval is reinig of herstel dit alvorens te gaan testen.

De spanninsregelaar niet aan water blootgesteld is geweest, indien de spanningsregelaar nat is geworden, verwijder deze dan uit de aansluitkast en droog hem grondig alvorens weer te monteren.

22

Storingzoektabel GHS4, GHS6 en GLS6


1 Onbelast, geen spanning
Mogelijke oorzaak Verlies van remanent magnetisme. Oplossing Sluit kortstondig een 12 V accu aan op de condensatorklemmen om het veld te bekrachtigen. Controleer de weerstand van de wikkelingen. Voor weerstandwaarde zie Technische gegevens. Vervang de condensator. Controleer de weerstand van de wikkelingen. Voor weerstandwaarde zie Technische gegevens. Vervang de diode op de rotor.

Storingzoeken, generator
2 Onbelast, te hoge of te lage spanning
Mogelijke oorzaak Onjuist motortoerental. Oplossing Controleer het motortoerental en stel opnieuw af indien noodzakelijk.

Statorwikkelingen kortgesloten of slechte verbindingen.

3 Onbelast, spanning oscilleert


Mogelijke oorzaak De motor loopt onregelmatig ten gevolge van onvoldoende brandstof of een defecte of een ontregelde brandstofinjectiepomp. Oplossing Zorg voor toevoer van voldoende schone en watervrije brandstof, of Laat de brandstofinjectiepomp door een ter zake kundige specialist controleren en zonodig opnieuw afstellen of repareren.

Defecte condensator. Rotorwikkelingen kortgesloten of slechte verbindingen.

Onderbroken of kortgesloten diode.

23

Storingzoeken, generator
4 Belast, geen spanning
Mogelijke oorzaak Kortsluiting bij energieverbruikers. Oplossing Spoor de kortsluiting op en verhelp deze.

Storingzoektabel GHS4, GHS6 en GLS6


6 Belast, spanning oscilleert
Mogelijke oorzaak De motor loopt onregelmatig ten gevolge van onvoldoende brandstof of een defecte of een ontregelde brandstofinjectiepomp. Oplossing Zorg voor toevoer van voldoende schone en watervrije brandstof. Laat de brandstofinjectiepomp door een ter zake kundige specialist controleren en zonodig opnieuw afstellen of repareren. Herstel de verbindingen.

5 Belast, te hoge of te lage spanning


Mogelijke oorzaak Onjuist motortoerental. Oplossing Controleer het motortoerental en stel opnieuw af indien noodzakelijk.

Slechte electrische verbindingen.

7 Belast, generator wordt te warm


Mogelijke oorzaak Overbelasting. Oplossing Verlaag de belasting door een deel van de gebruikers uit te schakelen. Maak de luchttoevoer- en/of luchtafvoeropening vrij. Zorg er voor dat circulatie van warme lucht niet mogelijk is.

Luchttoevoer- en/of luchtafvoeropening is verspert. Warme lucht van motor en/of generator wordt opnieuw als koellucht aangezogen.

24

Storingzoektabel GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 en GLS14


1 Onbelast, geen spanning
Mogelijke oorzaak Verlies van remanent magnetisme. Oplossing Sluit kortstondig een 12 V accu aan om het veld te bekrachtigen; plus (+) aan X en min (-) aan XX of, plus (+) aan F1 en min (-) aan F2. Controleer de weerstand van de wikkelingen. Voor weerstandwaarde zie Technische gegevens. Vervang de spanningsregelaar (AVR). Controleer de weerstand van de wikkelingen. Voor weerstandwaarde zie Technische gegevens. Vervang de gelijkrichter (alleen GHS8).

Storing zoeken, generator


2 Onbelast, te hoge of te lage spanning
Mogelijke oorzaak Onjuist motortoerental. Oplossing Controleer het motortoerental en stel opnieuw af indien noodzakelijk. Stel bij tot de gewenste spanning. Vervang de spanningsregelaar (AVR).

Statorwikkelingen kortgesloten of slechte verbindingen.

Instelling van de spanning op de spanningsregelaar (AVR) onjuist. Spanningsregelaar (AVR) defect.

3 Onbelast, spanning oscilleert


Mogelijke oorzaak De motor loopt onregelmatig ten gevolge van onvoldoende brandstof of een defecte of een ontregelde brandstofinjectiepomp. Oplossing Zorg voor toevoer van voldoende schone en watervrije brandstof. Laat de brandstofinjectiepomp door een ter zake kundige specialist controleren en zonodig opnieuw afstellen of repareren. Stel de stabiliteit bij. Vervang de spanningsregelaar (AVR).

Spanningsregelaar (AVR) defect. Rotorwikkelingen kortgesloten of slechte verbindingen.

Defecte gelijkrichter.

Instelling van de stabiliteit op de spanningsregelaar (AVR) onjuist. Spanningsregelaar (AVR) defect.

25

Storing zoeken, generator


4 Belast, geen spanning
Mogelijke oorzaak Kortsluiting bij energieverbruikers. Defecte gelijkrichter. Spanningsregelaar (AVR) defect. Oplossing Spoor de kortsluiting op en verhelp deze. Vervang de gelijkrichter. Vervang de spanningsregelaar (AVR).

Storingzoektabel GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 en GLS14


6 Belast, spanning oscilleert
Mogelijke oorzaak De motor loopt onregelmatig ten gevolge van onvoldoende brandstof of een defecte of een ontregelde brandstofinjectiepomp. Oplossing Zorg voor toevoer van voldoende schone en watervrije brandstof. Laat de brandstofinjectiepomp door een ter zake kundige specialist controleren en zonodig opnieuw afstellen of repareren. Herstel de verbindingen. Stel de stabiliteit bij.

7
5 Belast, te hoge of te lage spanning
Mogelijke oorzaak Onjuist motortoerental. Oplossing Controleer het motortoerental en stel opnieuw af indien noodzakelijk. Stel bij tot de gewenste spanning. Slechte electrische verbindingen. Instelling van de stabiliteit op de spanningsregelaar (AVR) onjuist. Spanningsregelaar (AVR) defect.

Instelling van de spanning op de spanningsregelaar (AVR) onjuist.

Vervang de spanningsregelaar (AVR).

26

Storingzoektabel GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 en GLS14


7 Belast, generator wordt te warm
Mogelijke oorzaak Overbelasting. Oplossing Verlaag de belasting door een deel van de gebruikers uit te schakelen. Stel de spanningsregelaar bij tot de gewenste spanning. Maak de luchttoevoer- en/of luchtafvoeropening vrij. Zorg er voor dat circulatie van warme lucht niet mogelijk is.

Storing zoeken, generator

Te hoge spanning.

Luchttoevoer- en/of luchtafvoeropening is verspert. Warme lucht van motor en/of generator wordt opnieuw als koellucht aangezogen.

27

Technische gegevens
Type Algemeen
Nominaal toerental Geluidsniveau Geluidsniveau, met kast Max. temperatuur buitenwater Max. omgevingstemperatuur Max. hellingshoek in langsrichting Max. hellingshoek in dwarsrichting Gewicht, zonder geluidskast Gewicht, met geluidskast 68 dB(A) 75 dB(A) 65 dB(A) 3000 omw/min 75 dB(A) 78 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) @ 3000 omw/min 30C 40C 15 25 125 kg 220 kg 185 kg 295 kg 78 dB(A) 70 dB(A) 78 dB(A) 70 dB(A)

GHS4SI

GHS6.2SI

GHS8SI

GHS13SI

GHS13TI

GHS24SI

95 kg

120 kg 180 kg

200 kg 275 kg

345 kg 436 kg

Motorspecificaties
Merk Type Vetus/Farymann F1.03 M2.C5 M2.06 Vetus/Mitsubishi M3.09 M3.09 M4.17

Raadpleeg de bij de motor behorende handleiding voor de volledige motorspecificatie.

Handleiding voor motortype

: F1.03 M2.C5/M2.06/M3.09 M4.17 P4.19

: : : :

STM0061 STM0131 (Nederlands) STM0118 (Nederlands) STM0083

28

Technische gegevens
Type Algemeen
Nominaal toerental Geluidsniveau Geluidsniveau, met kast Max. temperatuur buitenwater Max. omgevingstemperatuur Max. hellingshoek in langsrichting Max. hellingshoek in dwarsrichting Gewicht, zonder geluidskast Gewicht, met geluidskast 78 dB(A) 70 dB(A) 3000 omw/min 1500 omw/min 85 dB(A) 85 dB(A) 73 dB(A) 73 dB(A) 72 dB(A) 72 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A) @ 3000 omw/min @ 1500 omw/min 30C 40C 15 25 315 kg 365 kg 330 kg 170 kg 315 kg 395 kg 430 kg 430 kg 245 kg 395 kg 73 dB(A) 57 dB(A)

GHS24TI

GHS30SI

GHS30TI

GLS6.2SI

GLS14SI

GLS14TI

295 kg 375 kg

Motorspecificaties
Merk Type Vetus/Mitsubishi M4.17 Vetus/Peugeot P4.19 P4.19 M3.09 Vetus/Mitsubishi M4.17 M4.17

Raadpleeg de bij de motor behorende handleiding voor de volledige motorspecificatie.

29

Technische gegevens
Type Generatorspecificaties
Merk Type * Vermogen, bij cos 0,8 Markon Stamford Stamford Stamford BWG830/ BCI162G BCI162E BCI182K SL105G 4 kVA 8 kVA 13 kVA 13 kVA 24 kVA 3,2 kW 6,4 kW 10,4 kW 10,4 kW 19,2 kW 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 3 x 400 V 1 x 230 V 14 A 27,5 A 46 A 3 x 15,4 A 85 A 50 Hz 2 2 2 2 2 2 Maximale aanloopstroom voor electromotor 1,5 x nominale generatorstroom Tussen 0,8 inductief en 1 Minimaal 4 % van het nominale toerental +/- 5% +/- 5% +/- 3,5% +/- 2% +/- 2% +/- 2% H IP22 IP44 Syncro BWG430 Markon BWG630/ BL105F 6,2 kVA 5 kW 1 x 230 V 22,5 A

GHS4SI

GHS6.2SI

GHS8SI

GHS13SI

GHS13TI

GHS24SI

Spanning Stroom Frequentie Aantal polen Overbelastingsvermogen Cos. Werkgebied Spanningsregeling Isolatieklasse Beschermingsgraad Beschermingsgraad in geluidskast N.B.

Alle bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op generatorsets voor een frequentie van 50 Hz. BWG830: Zelfregelende, zelfopwekkende wisselstroom generator met automatische spanningsregelaar (AVR).

*) BWG430, BWG630 en BWG615: Borstelloze, zelfopwekkende wisselstroom generator met condensatorregeling.

30

Technische gegevens
Type Generatorspecificaties
Merk Type * Vermogen, bij cos 0,8 Stamford BCI162G 24 kVA 19,2 kW 3 x 400 V 3 x 28,5 A Stamford BCI182K 30 kVA 24 kW 1 x 230 V 110 A Stamford BCI182H Syncro BWG615 Stamford BCI184E Stamford BCI164D

GHS24TI

GHS30SI

GHS30TI

GLS6.2SI

GLS14SI

GLS14TI

Spanning Stroom Frequentie Aantal polen Overbelastingsvermogen Cos Werkgebied Spanningsregeling Isolatieklasse Beschermingsgraad Beschermingsgraad in geluidskast N.B.

30 kVA 6,2 kVA 14 kVA 14 kVA 24 kW 5 kW 11,2 kW 11,2 kW 3 x 400 V 1 x 230 V 1 x 230 V 3 x 400 V 3 x 40 A 22,5 A 50 A 3 x 16 A 50 Hz 2 2 2 4 4 4 Maximale aanloopstroom voor electromotor 1,5 x nominale generatorstroom Tussen 0,8 inductief en 1 Minimaal 4 % van het nominale toerental +/- 2% +/- 2% +/- 2% +/- 5% +/- 5% +/- 5% H IP22 IP44

Alle bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op generatorsets voor een frequentie van 50 Hz.

*) BCI162G, BCI162E, BCI182H, BCI182K, BCI184E en BCI164D: Borstelloze, zelfregelende, zelfopwekkende wisselstroom generator met automatische spanningsregelaar (AVR).

31

Technische gegevens
Type Weerstandswaarden wikkelingen
Rotor Stator, Hoofdwikkeling per sectie Stator, Hulpwikkeling Rotor, Hulpwikkeling 1,8 0,6 2,8 10,53 0,28 0,74 11,9 0,28 1,77 1,9 0,36 1,9 0,64 0,20 20 0,21

GHS4SI
(BWG430)

GHS6.2SI
(BWG630)

GHS8SI
(BWG830)

GLS6.2SI
(BWG615)

GLS14SI
(BCI184E)

Generatorbeveiligingen
Hoofdstroom 16 A Automatische zekering (Circuitbreaker) 20 A 25 A 20 A 50 A

Type Weerstandswaarden wikkelingen


Rotor Hoofd(stator)wikkeling per sectie Hulpwikkeling, stator Hulpwikkeling, rotor

GHS13SI GHS13TI GHS24SI GHS24TI


(BCI162G) (BCI162E) (BCI182K) (BCI162G) 1,09 0,10 19 0,27 0,89 0,42 18 0,26 1,4 0,095 20 0,21 1,09 0,21 19 0,27

GHS30SI GHS30TI

GLS14TI

(BCI182K) (BCI182H) (BCI164D) 1,4 0,095 20 0,21 1,17 0,16 20 0,21 0,56 0,3 19 0,26

Generatorbeveiligingen
Hoofdstroom 50 A Automatische zekering (Circuitbreaker) 3 x 16 A 80 A 3 x 32 A 100 A 3 x 32 A 3 x 16 A

N.B. Alle bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op generatorsets voor een frequentie van 50 Hz.

32

Bedrijfsstoffen
Bedrijfsstoffen
Onder de bedrijfsstoffen worden verstaan: Motorolie Brandstof Koelvloeistof Raadpleeg de aparte handleiding van de motor voor specificaties en hoeveelheden van de bovenstaande bedrijfsstoffen.

33

Read and follow the information in this Operating Manual. This will prevent accidents, retain your right to Guarantee claims and keep your generator set properly maintained. For the Guarantee Conditions, see the Vetus Diesel Service and Guarantee Book. This generator set is exclusively intended for applications as stated in the delivery specifications, and should only be used for this purpose. Any other use is in conflict with its intended purpose. The manufacturer cannot accept any liability for damage as a consequence of this. Any risks are carried exclusively by the user. Use in accordance with its purpose also means following the operating, maintenance and repair instructions as stated by the

manufacturer. The generator set may only be operated, maintained and repaired by competent persons who are aware of the possible dangers. The relevant instructions for preventing accidents and other generally accepted safety and operating instructions must be taken into account. Any modifications made to the generator set by the user relieve the manufacturer of any liability to claims for damage as a consequence of this. Similarly, work on the injection and control system can effect the engine performance and exhaust emissions. Conformance with the legal definitions concerning environmental protection can then no longer be guaranteed.

34

Contents
Serial Numbers 1 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3

Maintenance
Speed control/Adjusting the fuel pump . . . . . . . . . . 47 Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Description of the generator set


Generator set identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Generator panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Operating panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

6 7 8

Winter Lay-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Fault Finding - Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Fuel, Oil and Coolant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 12-Volt System Wiring Diagrams . . . . . . . . . . 244 Generator Wiring Diagrams . . . . . . . . . . . . . . 258 Overall Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Operation
General guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Initial operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Running-in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Starting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Operating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Stopping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

9 10 11 12

Daily Maintenance
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Maintenance Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

35

Introduction 1

Dear Customer, Vetus Generator Sets have been specially developed for use in ships. A wide range of types are available to fulfil every specific requirement. Your generator set is designed for installation in your ship. This means that some of the components described in this Manual are not necessarily fitted to your generator set. We have tried to make the differences clear, so that you can easily find the operating and maintenance information related to your generator set. Please read this Manual before using the generator set, and follow the operating and maintenance instructions. We are always available to answer any questions you may have. Yours sincerely, Vetus den Ouden N.V.

36

Introduction
Safety Measures

You will find this symbol alongside all information concerning safety. Be sure to follow this information carefully. Inform other people who operate the generator set of this safety information. General regulations and laws concerning safety and the prevention of accidents should also be taken into account.

Never touch moving parts while the generator set is working. Never touch hot parts of the engine and/or generator set and never put inflammable materials in the vicinity of the engine and/or generator set. Always stop the generator set before checking or adjusting any part of the engine and/or generator set. Always stop the generator set before checking or topping-up the coolant or oil level. NEVER open the expansion chamber cap when the engine is at operating temperature Carry out maintenance work safely by using only the correct tools.

37

Description of the generator set 2


See the Overall Dimensions drawing for the identification of the most important generator set connections.

Generator set Identification Generator Panels

To identify specific engine components, consult the separate engine manual. Which type of generator set suits which type of engine is described in Technical Data. This also provides a summary of the manuals for the various engines.

Generator Panel for GHS4SIK, GHS6SIK, GHS8SIK, GHS13TIK, GHS24TIK, GLS6SIK, GLS6TIK and GLS14TIK

Generator Panel for GHS13SIK, GHS24SIK, GHS30SIK, GHS30TIK and GLS14SIK

38

Control Panels

Description of the generator set


6 7 8 5 6 7 8

9 10 11 14 13 10 11 12 14 13

Control Panel for GHS4

Control Panel for GHS6, GHS8, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 and GLS14
8 9 10 11 12 13 14 Charge current warning lamp Pre-heating warning lamp In operation warning lamp. ON push-button switch Pre-heating push-button switch START push-button switch STOP push-button switch

1 2 3 4 5 6 7

Operating hours counter Circuit breaker Contact box Connection box Outside water temperature warning lamp Oil pressure warning lamp Coolant temperature warning lamp.

39

Operation
General Guidelines for Use
Following the recommendations below will result in a longer operating life, better performance and more economical operation of your generator set.

General Guidelines

Carry out the maintenance described regularly, including the Daily Procedure before Starting. Use anti-freeze or coolant fluid in the engine cooling system throughout the year to protect against frost damage and prevent corrosion. See the engine manual for the correct specification. Never allow the engine to run without thermostat. Always use a good quality lubricating oil. Consult the relevant engine manual for the correct specification. Use a good quality diesel fuel that is free of water and other pollutants.

Always stop the engine at once if the Charge Current warning lamp lights up. Avoid the generator set having to provide maximum power continuously.

40

Initial Operation, Running-in


Initial Operation - Engine
Before starting the engine for the first time, carry out the following operations: Fill the engine with oil. Consult the relevant engine Manual for the quantity, specification and location of the filler opening. Check the oil level with the dipstick. Fill the cooling system. Consult the relevant engine Manual for the quantity, specification and how to fill the cooling system. Ensure that the fuel tank is filled with diesel fuel. Use only clean, water-free diesel fuel available commercially. The fuel system is self-bleeding. Check the battery and battery cable connections. Start the generator set engine and allow it to run for 10 minutes without load. Check the engine and all connections (fuel, coolant and exhaust) for leaks. Check the voltage supplied by the generator.

Operation
Running-in
In order to achieve a long operating life for your engine, take care with the following for the first 50 operating hours: Allow the engine to reach operating temperature before applying any load. Avoid long-term operation and generator full load.

Only refuel when the engine is stopped. Do not spill fuel. Prevent unnecessary pollution.

41

Operation
Check the following points before starting:
Engine oil level Coolant level Outboard tap (coolant) open Main switch between battery and generator set is ON All electrical equipment is switched off.

Starting

After repair work


Check that all safety equipment is fitted and all tools have been removed from the engine and/or generator. When starting with pre-heater plugs, do not use any extra starting aids (Quick-start sprays, etc.). This could cause an accident.

Starting without Pre-heating - GH 4 Press the ON button briefly; the In Operation, Oil Pressure and Charge warning lamps will light up. Press the START button and release it as soon as the engine fires.

Starting
The generator set is started from the control panel or at the generator set itself.

42

Starting

Operation
WARNING
Release the START button if the engine does not start within 10 seconds. Wait until the engine has stopped completely before pressing the START button again. Do not allow the starter motor to run for more than 20 seconds at a time. If the engine will not start after repeated efforts, a large quantity of water could collect in the exhaust silencer/water lock as a consequence. Excess water in the exhaust silencer can also prevent the engine starting. If necessary, drain water from the silencer. The green LED above the ON button will remain on, to indicate that the engine is running. Check that the Charge warning lamp is off. Cooling water should now flow from the exhaust, if this is not the case, stop the generator set immediately. The ships electrical equipment can be switched on after a few minutes.

Starting with Pre-heating - GHS6, GHS8, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 and GLS14 Press the ON button briefly; the In Operation, Oil Pressure and Charge warning lamps will light up and the electric fuel pump will start operating. If the engine is cold, operate the pre-heating. Press the Pre-heat button and keep it down for 10 seconds.. Press the START button and release it as soon as the engine fires.


1 2 3

WARNING
NEVER switch the main switch (between battery and generator set) OFF while the engine is running.

43

Operation
None of the 4 warning lamps should light up while the engine is running. Protection devices for oil pressure, coolant temperature and outside water supply will switch the generator set off automatically if a fault occurs. The Charge warning lamp will light up when the dynamo no longer charges, but the engine will continue to run.

Running Stopping
Stopping when the Electrical System (12 Volt) breaks down. GHS4, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 and GLS14:
When the electrical system (12 Volt) breaks down, the engine will stop immediately.

Stopping
Switch off all the ships electrical equipment. Allow the generator set to run for about 1 minute without load. Press the STOP key until the In Operation light goes off. Then release the STOP button. The engine has now stopped.

GHS6 and GHS8:


When the electrical system (12 Volt) fails, the system will continue to run. The engine can be stopped by pressing the black button on the fuel pump. When the generator set is not going to be used for a longer time, it is recommended that the outboard tap is closed and the main switch is turned to the OFF position.

WARNING
Always shut off the outboard tap if the generator set is not in use during sailing.

44

Introduction
Introduction

Daily Maintenance
The guidelines below apply to daily and periodic maintenance. Carry out maintenance at the time stated. The time intervals stated are for normal operating conditions. If conditions are poor, carry out maintenance more often. Failure to carry out maintenance can lead to breakdowns and permanent damage to engine or generator. No claim can be made on the Guarantee if maintenance has been neglected.

45

Daily Maintenance
Every 10 hours, or daily before starting
Check oil level Check coolant level

Maintenance Schedule
Every 400 hours, or at least 1x a year
Check engine speed (RPM)/Fuel pump adjustment page 47 Check valve clearance Replace fuel filter

Check cooling water filter

After the first 50 hours


Re-torque the cylinder head bolts Drain water from the fuel filter Change the engine oil Check the V-belt or drive belt

Every 800 hours, or 1x every 2 years.


Clean the heat exchanger Check the outboard water pump Change the coolant Generator page 50

Check engine speed (RPM)/Fuel pump adjustment page 47 Check valve clearance *) For carrying out this maintenance work, consult the manual for the engine concerned. It is possible that not all maintenance work described will be required on your generator set, this depends on the type of engine.

Every 100 hours, or at least 1x a year


Drain water from the fuel filter Change the engine oil Check V-belt or drive belt

46

Check engine Speed/Adjust Fuel Pump


Every 400 operating hours

Maintenance
The speed of the generator will decrease as the load increases. So adjust the generator as follows: All GHS generator sets: The RPM for a generator without load is about 3100 rpm (51.5 Hz). All GLS generator sets: The speed for a generator without load is about 1550 rpm (51.5 Hz) or about 1850 rpm (61.5 Hz). Allow the engine to run until it is warm (coolant temperature about 60 degrees C (140 deg. F) or higher) before checking the speed and adjusting, if necessary. Check the speed using a rev. counter, or use a frequency meter connected to the electrical installation. The correct speed can be set using the adjusting screws on the fuel pump.

Checking the Engine Speed


The frequency of the mains voltage is not the same all over the world. This frequency can either be 50 or 60 Hz. For example, the frequency in Europe is usually 50 Hz, while in the United States it is 60 Hz. The frequency of the generator set will be the same as the mains frequency in your cruising area. N.B.: If you want to connect your on-board network to a dockside connection outside your usual cruising area, take care to check that both voltage and frequency are the same as that for your generator set.

47

Maintenance

Check engine Speed/Adjust Fuel Pump


Every 400 operating hours.

Consult a VETUS FARYMANN Specialist!


Seal

Increasing the speed

Reducing the speed

Adjusting the GHS4 Fuel Pump


This can only be adjusted inside the fuel pump itself. When adjustment is required, it is recommended that you let it be done by a Vetus Farymann Service Specialist.

Adjusting the GHS6, GHS8, GHS13 and GLS6 Fuel Pump


Unscrew both lock nuts and adjust the set screws until the correct speed has been reached. Then tighten up the lock nuts again. Turn set screw A when the speed has to be increased; turn set screw B when the speed has to be reduced.

48

Check engine Speed/Adjust Fuel Pump


Every 400 operating hours.

Maintenance

5
B
Seal Increasing the speed
VD00161

A
Reducing the speed Reducing the speed Increasing the speed

Adjusting the GHS24 and GLS14 Fuel Pump


Unscrew both lock nuts and adjust the set screws until the correct speed has been reached. Then tighten up the lock nuts again. Turn set screw A outwards when the speed has to be increased; turn set screw B outwards when the speed has to be reduced.

Adjusting the GHS30 Fuel Pump


Unscrew the lock nut and adjust set screw A until the correct speed is reached. Retighten the lock nut.

49

Maintenance
General
Cleaning the generator The generator and AVR (Automatic Voltage Regulator) should be kept as clean as possible. Many electrical faults can be caused by dirt collecting. Remove any dirt and dust from the generator. Blow through the generator using oil-free compressed air. Take care no dust is blown into the windings. The inside and outside of the generator should always be kept free of water, oil and dirt. Check that all electrical connections are correctly and firmly fixed. The bearing is sealed and lubricated for life, so requires no further maintenance.

Generator
Every 800 operating hours.

GHS8 Only:
Slip Rings and Carbon Brushes Check the slip rings and carbon brushes for wear. Replace worn carbon brushes with new ones of the right type and size. Check to see that the carbon brushes run in the centre of the slip rings.

WARNING
NEVER work on the generator when it is running. If it is necessary to check output voltage - with the generator running - it should only be done by someone who is competent to work on live equipment. The connections carry mains voltage and are normally live in relation to Earth.

50

Preparation for Winter Preparation for Summer

Winter Lay-up

Preparation for Winter


Consult the separate engine Manual for taking it out of service for the winter. It is not necessary to carry out any specific work on the generator at the start of the winter lay-up.

Preparation for Summer


Consult the separate engine Manual for preparation for use again at the start of the summer cruising season. GHS4, GHS6, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 and GLS14: It is not necessary to carry out any specific work on the generator to prepare it for operation again. GHS8: Check the slip rings for possible corrosion, sand them clean if necessary. For this, use very fine 400 - 500 Grade) sanding cloth. Further specific work is not required at the start of the cruising season.

51

Fault Finding, generator

General
When a fault occurs, check the following before carrying out the tests in the Table: The circuit breaker is ON. The generator has not suffered any mechanical damage. It has not been affected by spilt oil, fuel, dirt or chemicals. If this is the case, clean or repair this before starting testing.

The voltage regulator has not been exposed to water. If the regulator is wet, remove it from the connector box and dry thoroughly before refitting.

52

Fault Finding Table GHS4, GHS6 and GLS6


1 No load, no voltage
Possible Cause Loss of residual magnetism. Solution Connect a 12 Volt battery for a short period to the capacitor clamps to regenerate the field. Check the winding resistance. See Technical Data for resistance values. Replace capacitor. Check the winding resistance. See Technical Data for resistance values. Replace the diode on the rotor.

Fault Finding, generator


2 No load, Voltage too high or too low
Possible Cause Incorrect engine speed. Solution Check engine speed and reset if necessary.

Stator windings short-circuit or poor connections. Faulty capacitor. Rotor windings short-circuit or poor connections. Interrupted or short-circuit in diode.

3 No load, Voltage oscillates


Possible Cause Engine runs irregularly due to lack of fuel, faulty or wrongly set fuel pump. Solution Ensure the supply of enough clean water-free fuel, or: Have the fuel pump checked by a specialist and repair or re-adjust as required.

53

Fault Finding, generator


4 Load, no voltage
Possible Cause Short-circuit in on-board circuit. Solution Trace the short-circuit and repair.

Fault Finding Table GHS4, GHS6 and GLS6


6 Load, voltage oscillates
Possible Cause Engine runs irregularly due to lack of fuel, faulty or wrongly set fuel pump. Solution Ensure the supply of enough clean water-free fuel, or: Have the fuel pump checked by a specialist and repair or re-adjust as required. Repair the connections.

Poor electrical connections.

5 Load, voltage too high or low


Possible Cause Incorrect engine speed. Solution Check engine speed and adjust as required.

7 Load, generator gets too hot


Possible Cause Over-loaded. Solution Reduce the load by switching off some of your electrical equipment. Clear the air inlet and outlet. Prevent recirculation of hot air.

Blocked air inlet or outlet. Hot air from engine is recirculating as cooling air.

54

Fault Finding Table GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 and GLS14


1 No load, no voltage
Possible Cause Loss of residual magnetism. Solution Connect a 12 Volt battery for a short period to regenerate the field; plus (+) to X and minus (-) to XX or, plus (+) to F1 and minus (-) to F2. Check the winding resistance. See Technical Data for resistance values. Replace the Voltage regulator (AVR). Check the winding resistance. See Technical Data for resistance values. Replace the rectifier (GHS8 only).

Fault Finding, generator


2 No load, Voltage too high or too low
Possible Cause Incorrect engine speed. Incorrect voltage setting of voltage regulator. Voltage regulator (AVR) faulty. Solution Check engine speed and readjust as required. Adjust to the correct voltage. Replace the voltage regulator (AVR).

Stator winding short-circuit or poor connections. Voltage Regulator (AVR) faulty. Rotor windings short-circuit or poor connections. Faulty rectifier.

7
3 No load, Voltage oscillates
Possible Cause Engine runs irregularly due to lack of fuel, faulty or wrongly set fuel pump. Incorrect Voltage Regulator (AVR) stability setting. Voltage Regulator (AVR) faulty. Solution Ensure the supply of enough clean water-free fuel. Have the fuel pump checked by a specialist and repair or re-adjust as required. Readjust the stability. Replace Voltage regulator (AVR).

55

Fault Finding, generator


4 Load, no voltage
Possible Cause Short-circuit in on-board circuit. Faulty rectifier. Voltage Regulator (AVR) faulty. Solution Trace the short-circuit and repair. Replace rectifier. Replace Voltage regulator (AVR).

Fault Finding Table GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 and GLS14


6 Load, voltage oscillates
Possible Cause Engine runs irregularly due to lack of fuel, faulty or wrongly set fuel pump. Solution Ensure the supply of enough clean water-free fuel. Have the fuel pump checked by a specialist and repair or re-adjust as required. Repair the connections. Readjust the stability. Replace Voltage regulator (AVR).

7
5 Load, voltage too high or low
Possible Cause Incorrect engine speed. Incorrect voltage setting on voltage regulator. Solution Check engine speed and readjust as required. Adjust to the correct voltage.

Poor electrical connections. Incorrect Voltage Regulator (AVR) stability setting. Voltage Regulator (AVR) faulty.

56

Fault Finding Table GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 and GLS14


7 Load, generator gets too hot
Possible Cause Over-loaded. Voltage too high. Blocked air inlet or outlet. Hot air from engine and or generator is being used again as cooling air. Solution Reduce the load by switching off some of your electrical equipment. Adjust the Voltage Regulator to the correct voltage. Clear the air inlet and outlet. Prevent recirculation of hot air.

Fault Finding, generator

57

Technical Data
Type General
Nominal speed Noise Level Noise Level, with cabinet Max. Temperature raw water Max. Ambient Temperature Max. Tilt lengthwise Max. Tilt crosswise Weight, without sound cabinet Weight, with sound cabinet 68 dB(A) 75 dB(A) 65 dB(A) 3000 RPM 75 dB(A) 78 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) @ 3000 RPM 30C (86F) 40C (104F) 15 25 125 kg 220 kg (276 lbs) (485 lbs) 185 kg 295 kg (408 lbs) (650 lbs) 78 dB(A) 70 dB(A) 78 dB(A) 70 dB(A)

GHS4SI

GHS6.2SI

GHS8SI

GHS13SI

GHS13TI

GHS24SI

95 kg (209 lbs)

120 kg (265 lbs) 180 kg (397 lbs)

200 kg (441 lbs) 275 kg (606 lbs)

345 kg (761 lbs) 436 kg (961 lbs)

Engine Specifications
Mark Type Vetus/Farymann F1.03 M2.C5 M2.06 Vetus/Mitsubishi M3.09 M3.09 M4.17

Consult the Manual for the engine concerned for complete engine specifications. Manual for engine type : F1.03 M2.C5/M2.06/M3.09 M4.17 P4.19 : : : : STM0061 STM0132 (English) STM0119 (English) STM0083

58

Technical Data
Type General
Nominal speed Noise Level Noise Level, with cabinet Max. Temperature, raw water Max. Ambient Temperature Max. Tilt lengthwise Max. Tilt crosswise Weight, without sound cabinet Weight, with sound cabinet 78 dB(A) 70 dB(A) 3000 RPM 85 dB(A) 72 dB(A) @ 3000 RPM 85 dB(A) 72 dB(A) 73 dB(A) 57 dB(A) 1500 RPM 73 dB(A) 57 dB(A) @ 1500 RPM 73 dB(A) 57 dB(A)

GHS24TI

GHS30SI

GHS30TI

GLS6.2SI

GLS14SI

GLS14TI

315 kg (694 lbs) 395 kg (871 lbs)

365 kg (805 lbs) 430 kg (948 lbs)

30C (86F) 40C(104F) 15 25 330 kg 170 kg (728 lbs) (375 lbs) 430 kg 245 kg (948 lbs) (540 lbs)

315 kg (694 lbs) 395 kg (871 lbs)

295 kg (650 lbs) 375 kg (827 lbs)

Engine Specifications
Mark Type Vetus/Mitsubishi M4.17 Vetus/Peugeot P4.19 P4.19 M3.09 Vetus/Mitsubishi M4.17 M4.17

Consult the Manual for the engine concerned for complete engine specifications.

59

Technical Data
Type Generator Specifications
Mark Type * Power, at power factor 0,8 Voltage Current Frequency Number of poles Overload Power Power factor Operating range Voltage Control Insulation Class Protection Grade Protection Grade in sound cabinet Markon Stamford Stamford Stamford BWG830/ BCI162G BCI162E BCI182K SL105G 4 kVA 8 kVA 13 kVA 13 kVA 24 kVA 3,2 kW 6,4 kW 10,4 kW 10,4 kW 19,2 kW 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 3 x 400 V 1 x 230 V 14 A 27,5 A 46 A 3 x 15,4 A 85 A 50 Hz 2 2 2 2 2 2 Maximum start current for electro-motor 1.5x nominal generator current. Between 0.8 inductive and 1 Minimum 4% of the nominal speed (RPM) +/- 5% +/- 5% +/- 3,5% +/- 2% +/- 2% +/- 2% H IP22 IP44 Syncro BWG430 Markon BWG630/ BL105F 6,2 kVA 5 kW 1 x 230 V 22,5 A

GHS4SI

GHS6.2SI

GHS8SI

GHS13SI

GHS13TI

GHS24SI

N.B.: All the information above is based on generator sets with a frequency of 50 Hz. *) BWG430, BWG630 and BWG615: Brushless, self-exciting alternating current generator with capacitor control. BWG830: Self-regulating, self-exciting alternating current generator with automatic voltage regulator (AVR).

60

Technical Data
Type Generatorspecifications
Mark Type * Power, at power factor 0,8 Voltage Current Frequency Number of poles Overload Power Power factor Operating range Voltage control Insulation Class Protection Grade Protection Grade in sound cabinett Stamford BCI162G 24 kVA 19,2 kW 3 x 400 V 3 x 28,5 A Stamford BCI182K 30 kVA 24 kW 1 x 230 V 110 A Stamford BCI182H Syncro BWG615 Stamford BCI184E Stamford BCI164D

GHS24TI

GHS30SI

GHS30TI

GLS6.2SI

GLS14SI

GLS14TI

30 kVA 6,2 kVA 14 kVA 14 kVA 24 kW 5 kW 11,2 kW 11,2 kW 3 x 400 V 1 x 230 V 1 x 230 V 3 x 400 V 3 x 40 A 22,5 A 50 A 3 x 16 A 50 Hz 2 2 2 4 4 4 Maximum start current for electro-motor 1.5x nominal generator current Between 0.8 inductive and 1 Minimum 4% of the nominal speed (RPM) +/- 2% +/- 2% +/- 2% +/- 5% +/- 5% +/- 5% H IP22 IP44

N.B.: All the information above is based on generator sets with a frequency of 50 Hz. *) BCI162G, BCI162E, BCI182H, BCI182K, BCI184E and BCI164D Brushless, self-regulating self-exciting alternating current generator with automatic voltage regulator (AVR).

61

Technical Data
Type Winding Resistances
Rotor Stator, Main Winding per section Stator, Auxiliary Winding Rotor, Auxiliary Winding 1,8 0,6 2,8 10,53 0,28 0,74 11,9 0,28 1,77 1,9 0,36 1,9 0,64 0,20 20 0,21

GHS4SI
(BWG430)

GHS6.2SI
(BWG630)

GHS8SI
(BWG830)

GLS6.2SI
(BWG615)

GLS14SI
(BCI184E)

Generator Protection
Main circuit 16 A 20 A Automatic Fuse (Circuit Breaker) 25 A 20 A 50 A

Type Winding Resistances


Rotor Main (stator) winding per section Auxiliary Winding, stator Auxiliary Winding, rotor

GHS13SI GHS13TI GHS24SI GHS24TI


(BCI162G) (BCI162E) (BCI182K) (BCI162G) 1,09 0,10 19 0,27 0,89 0,42 18 0,26 1,4 0,095 20 0,21 1,09 0,21 19 0,27

GHS30SI GHS30TI GLS14TI


(BCI182K) (BCI182H) (BCI164D) 1,4 0,095 20 0,21 1,17 0,16 20 0,21 0,56 0,3 19 0,26

Generator Protection
Main circuit 50 A N.B.: 3 x 16 A Automatic Fuse (Circuit Breaker) 80 A 3 x 32 A 100 A 3 x 32 A 3 x 16 A

All the above information is based on generator sets with a frequency of 50 Hz.

62

Operating Media
Operating Media
These are Engine oil Diesel fuel Coolant fluid Consult the relevant engine Manual for specifications and quantities of the liquids above.

63

Lesen und beachten Sie die Informationen in dieser Bedienungsanleitung. Dadurch knnen Sie Unflle vermeiden, Ihr Recht auf Garantie erhalten und Ihren Generator in einem ausgezeichneten Wartungsstand halten. Fr die Garantiebedingungen schlagen Sie bitte Kundendienst- und Garantiebuch von Vetus Diesel nach. im

auch die Einhaltung der von der Fabrik vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Reparaturvorschriften. Der Generator darf nur von Personen bedient, gewartet und repariert werden, die damit vertraut sind und denen die Gefahren bekannt sind. Die in Betracht kommenden Vorschriften zur Vermeidung von Unfllen und anderen allgemein akzeptierten sicherheits- und betriebsmigen Vorschriften mssen beachtet werden. Eigenmchtige nderungen am Generator schlieen eine Verantwortung der Fabrik bei dem daraus entstehenden Schaden aus. Ebenso knnen Manipulationen am Injektions- und Regelsystem die Leistungen des Motors und die Abgasemissionen beeinflussen. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Hinblick auf den Umweltschutz ist dadurch nicht mehr gewhrleistet.

Dieser Generator ist ausschlielich fr eine wie in der Lieferungsspezifikation angefhrte Benutzung bestimmt und darf ausschlielich zu diesem Zweck eingesetzt werden. Jede andere Anwendung gilt als mit dieser Bestimmung unvereinbar. Der Hersteller bernimmt keinerlei Verantwortung fr einen daraus entstehenden Schaden. Das Risiko dafr trgt ausschlielich der Benutzer. Zu einer der Bestimmung entsprechenden Anwendung gehrt

64

Inhalt
Seriennummern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3 1 2 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Beschreibung des Generators
Identifizierung des Generators . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Generatorpaneele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Bedienungspaneele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Wartung
Drehzahlkontrolle/Abstellen Benzinpumpe . . . . . . . . 77 Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

6 7 8

Winterstillstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Strungssuche Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Betriebsstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Elektrische Schaltplne 12-Volt-System . . . . 244 Elektrische Schaltplne Generatoren . . . . . . 258 Hauptmae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Anwendung
Allgemeine Richtlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Erste Inbetriebnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Einlaufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Betrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Stoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

9 10 11 12

Tgliche Wartung
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Wartungsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

65

Einleitung 1

Sehr geehrter Kunde,


Vetus-Generatoren sind fr die Anwendung in der Schiffahrt entworfen worden. Um jedem besonderen Wunsch Genge zu tun, wird eine groe Auswahl an Varianten angeboten. Ihr Generator ist fr den Einbau in Ihrem Boot eingestellt. Dies bedeutet nicht, da notwendigerweise smtliche in dieser Bedienungsanleitung erwhnten Einzelteile an Ihrem Generator montiert sind. Wir haben uns bemht, die Unterschiede deutlich zu machen, so da Sie die fr Ihren Generator relevanten Betriebs- und Wartungstips bequem auffinden knnen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfltig durch, bevor Sie den Generator in Betrieb nehmen, und beachten Sie die Gebrauchs- und Wartungsanweisungen. Fr eventuelle Fragen stehen wir gern zu Ihrer Verfgung. Ihre Vetus den Ouden N.V.

66

Einleitung
Sicherheitsrichtlinien

Dieses Symbol treffen Sie bei allen Anmerkungen zur Sicherheit an. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfltig und genau. Geben Sie die Sicherheitsanweisungen an andere Personen weiter, die den Generator bedienen. Allgemeine Regeln und Gesetze im Zusammenhang mit der Sicherheit und zur Schadensverhtung mssen ebenfalls bercksichtigt werden.

Berhren Sie whrend des Betriebs des Generators keine bewegten Teile. Berhren Sie keine heien Teile des Motors und/oder des Generators und entfernen Sie alle brennbaren Gegenstnde aus der unmittelbaren Umgebung des Motors und/oder Generators. Schalten Sie den Generator immer ab, bevor Sie Teile des Motors und/oder des Generators kontrollieren oder justieren. Schalten Sie den Generator immer ab, bevor Sie das Khlwasser oder den lstand kontrollieren bzw. l nachfllen. ffnen Sie die Kappe des Expansionstanks NIE, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist. Fhren Sie die Wartungsarbeiten auf sichere Art und Weise aus, indem sie ausschlielich dafr geeignete Werkzeuge verwenden.

67

Beschreibung des Generators 2


Ziehen Sie zwecks Identifizierung der wichtigsten Anschlsse des Generators die Zeichnungen bei Hauptabmae zu Rate.

Identifizierung des Generators Generatorpaneele

Ziehen Sie zwecks Identifizierung der spezifischen Motorbestandteile die gesonderte Bedienungsanweisung des Motors zu Rate. Unter Techische Daten finden Sie welcher Motortyp bei welchem Generatorsatz angewendet worden ist. Zugleich ist eine bersicht ber die zu den verschiedenen Motoren gehrenden Bedienungsanweisungen vorhanden.

Generatorpaneel fr GHS4SIK, GHS6SIK, GHS8SIK, GHS13TIK, GHS24TIK, GLS6SIK, GLS6TIK und GLS14TIK

Generatorpaneel fr GHS13SIK, GHS24SIK , GHS30SIK, GHS30TIK und GLS14SIK

68

Bedienungspaneele

Beschreibung des Generators


7 8 5 6 7 8

9 10 11 14 13 10 11 12 14 13

Bedienungspaneel fr GHS4

Bedienungspaneel fr GHS6, GHS8, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 und GLS14


8 9 10 11 12 13 14 Kontrollampe Ladestrom Kontrollampe Vorglhen Kontrollampe In Betrieb EIN-Drucktastenschalter Vorglhen-Drucktastenschalter START-Drucktastenschalter STOPP-Drucktastenschalter

1 2 3 4 5 6 7

Stundenzhler Stromkreisunterbrecher Kontaktdose Anschlukasten Kontrollampe Auenwassertemperatur Kontrollampe ldruck Kontrollampe Khlflssigkeitstemperatur

69

Bedienung
Allgemeine Bedienungsrichtlinien
Wenn Sie die folgenden Empfehlungen bercksichtigen, erreichen Sie bei Ihrem Generator eine lngere Lebensdauer, bessere Leistungen und einen wirtschaftlicheren Gebrauch.

Allgemeine Richtlinien

Fhren Sie regelmig alle angegebenen Wartungsarbeiten aus, einschlielich der Tglich vor dem Starten-Manahmen Verwenden Sie ganzjhrig Frostschutzmittel oder Khlflssigkeit im Khlsystem des Motors, um diesen sowohl vor Korrosion als auch vor Frostschden zu bewahren. Schlagen Sie fr die entsprechende Spezifikation in der zum Motor gehrenden Bedienungsanleitung nach. Lassen Sie den Motor nie ohne Thermostat laufen. Schlagen Sie fr die entsprechende Spezifikation in der zum Motor gehrenden Bedienungsanleitung nach. Verwenden Sie Dieselkraftstoff guter Qualitt, der von Wassereinschlssen und anderen Verunreinigungen frei ist.

Schalten Sie immer den Ladekontrollampe aufleuchtet.

Motor

aus,

wenn

die

Vermeiden Sie es, vom Generator stndig Hchstleistungen abzuverlangen.

70

Erste Inbetriebnahme, Einfahren


Inbetriebnahme
Bevor der Motor zum ersten Mal gestartet wird, sind folgende Manahmen durchzufhren. Fllen Sie den Motor mit l. Schlagen Sie in der zum Motor gehrenden Bedienungsanweisung nach, was die Menge, Spezifikation und Ort der Fllffnung betrifft. Kontrollieren Sie den lstand mit dem Peilstab. Fllen Sie das Khlsystem auf. Schlagen Sie in der zum Motor gehrenden Bedienungsanweisung nach, was die Menge, Spezifikation und das Befllen des Khlsystems betrifft. berzeugen Sie sich davon, da der Kraftstofftank mit Dieselkraftstoff gefllt ist. Verwenden Sie ausschlielich guten wasserfreien, im Handel erhltlichen Dieselkraftstoff. Das Kraftstoffsystem ist selbstentlftend. berprfen Sie den Akku und die Anschlsse der Akkukabel. Starten Sie den Motor vom Generator aus und lassen Sie diesen etwa 10 Minuten lang im Leerlauf drehen.

Benutzung
berprfen Sie den Motor und smtliche Anschlsse (Kraftstoff, Khlwasser und Auspuff) auf Dichtigkeit. berprfen Sie die vom Generator gelieferte Spannung.

3
Einfahren
Um eine lange Lebensdauer Ihres Motors zu gewhrleisten, mssen Sie in den ersten 50 Stunden den folgenden Punkten besondere Aufmerksamkeit schenken: Lassen Sie den Motor auf Temperatur kommen, bevor Sie den Generator belasten. Vermeiden Sie einen langanhaltenden Betrieb des Generators bei voller Belastung.

Nur bei abgeschaltetem Motor tanken. Vergieen Sie keinen Kraftstoff. Vermeiden Sie unntige Verschmutzungen.

71

Benutzung
berprfen Sie vor dem Starten die folgenden Punkte:
Stand des Motorls Khlwasserstand Auenbordhahn (Khlwasser) offen Hauptschalter zwischen Akku und Generator an Alle Energieverbraucher ausgeschaltet

Starten

Ttigkeiten nach Reparaturen


Kontrollieren Sie, ob alle Sicherheitsvorrichtungen montiert sind und alle Werkzeuge aus dem Motor und/oder dem Generator entfernt sind. Beim Starten mit Vorglhen keine gesonderte Starthilfe anwenden (z.B. durch Einspritzen mit Schnellstart). Dies kann zu Unfllen fhren.

Starten ohne Vorglhen GH 4EIN-Taste kurz drcken; die Kontrollampen In Betrieb, ldruck und Ladekontrolle mssen nun aufleuchten. START-Taste drcken und diese loslassen, sobald der Motor anspricht.

Startvorgang
Der Generator kann sowohl vom Bedienungspaneel aus als auch am Generator selbst gestartet werden.

72

Starten

Benutzung
WARNUNG
Lassen Sie die START-Taste los, wenn der Motor nicht binnen 10 Sekunden anspricht. Warten Sie, bis der Anlasser vollstndig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie nochmals die START-Taste drcken. Lassen Sie den Anlasser nie lnger als 20 Sekunden auf einmal drehen. Falls nach wiederholten Zndversuchen der Motor nicht anspringen will, kann dies zur Folge haben, da sich eine groe Menge Wasser im Auspuff/Wasserlock sammelt. Ein Zuviel an Wasser im Auspuff kann wiederum das Starten des Schiffsmotors behindern. Lassen Sie erst, falls notwendig, das Wasser aus dem Auspuff ab. Die grne LED-Anzeige ber der EIN-Taste bleibt an, um anzuzeigen, da der Motor luft. Kontrollieren Sie, ob die Ladekontrollampe aus ist. Das Khlwasser mu nun aus dem Auspuff flieen; ist dies nicht der Fall, so schalten Sie sofort den Generator aus. Nach einigen Minuten knnen die Verbraucher erneut eingeschaltet werden.

Starten mit Vorglhen - GHS6, GHS8, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 und GLS14 EIN-Taste kurz drcken; die Kontrollampen In Betrieb, ldruck und Ladekontrolle mssen nun aufleuchten, und die elektrische Kraftstoffpumpe wird in Betrieb genommen. Bei einem kalten Motor mu vorgeglht werden. GLH-Taste drcken und diese etwa 10 Sekunden lang gedrckt halten. Nun START-Taste drcken und diese loslassen, sobald der Motor anspricht.


1 2 3

WARNUNG
Drehen Sie NIE den Hauptschalter (zwischen Akku und Generator) bei laufendem Motor ab.

73

Benutzung
Bei laufendem Motor drfen keine der vier Kontrollmpchen aufleuchten. Im Fall einer Strung schalten Sicherungen beim ldruck, der Khlflssigkeitstemperatur und der Auenwasserzufuhr den Generator automatisch ab. Die Kontrollampe fr den Ladestrom leuchtet auf, wenn der Dynamo nicht mehr ldt, aber der Motor luft weiter.

Betrieb Stoppen
Stoppen bei Ausfall des elektrischen (12 Volt-) Systems GHS4, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 und GLS14:
Bei Ausfall des elektrischen (12-Volt-)Systems stoppt der Motor sofort.

Stoppen
Schalten Sie alle Stromverbraucher ab, und lassen Sie den Generator noch etwa 1 Minute unbelastet laufen. STOPP-Taste drcken, bis die Kontrollampe In Betrieb erlischt. Danach STOPP-Taste wieder loslassen. Der Motor wird nun angehalten.

GHS6 und GHS8:


Bei Ausfall des elektrischen (12-Volt-)Systems dreht der Motor weiter. Der Motor kann durch Drcken des schwarzen Knopfes auf der Kraftstoffpumpe gestoppt werden. Falls der Generator lngere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, den Auenbordhahn zu schlieen und den Hauptschalter in die Stellung AUS zu drehen.

WARNUNG
Auch den Auenbordhahn immer schlieen, wenn beim Fahren der Generatorset nicht benutzt wird.

74

Einleitung
Einleitung

Tgliche Wartung
Die folgenden Richtlinien gelten sowohl fr die tgliche wie die periodische Wartung. Fhren Sie jede Wartung zum angegebenen Zeitpunkt aus. Die angegebenen Zeitintervalle gelten fr normale Betriebsumstnde. Fhren Sie unter schweren Umstnden hufigere Wartungsmanahmen durch. Eine Vernachlssigung der Wartung kann zu Strungen und bleibenden Schden an Motor oder Generator fhren. Bei mangelhafter Wartung verfallen die Garantieansprche.

75

Tgliche Wartung
Alle 10 Stunden oder tglich vor dem Start
Motorlstand messen Kontrolle Khlflssigkeitsstand * * *

Wartungsschema
Alle 400 Stunden, mindestens 1 x jhrlich
Kontrolle Drehzahl/Einstellung Kraftstoffpumpe Kontrolle Ventilspiel Kraftstoffilter austauschen Seite 77 * *

Kontrolle Khlwasserfilter

Nach den ersten 50 Stunden


Nietbolzen nachziehen Ablassen des Wassers aus dem Kraftstoffilter Motorl nachfllen Keil- oder Treibriemen berprfen Kontrolle Drehzahl u. Einstellung Kraftstoffpumpe Kontrolle Ventilspiel * * * * Seite 77 *

Alle 800 Stunden, mindestens 1 x alle zwei Jahre


Reinigung Wrmetauscher Auenbordwasserpumpe kontrollieren Khlflssigkeit austauschen Generator * * * Seite 80

Alle 100 Stunden, mindestens 1 x jhrlich


Ablassen des Wassers aus dem Kraftstoffilter Motorl auffrischen Keil- oder Treibriemen berprfen * * *

*) Schlagen Sie bei der Ausfhrung dieser Wartungsarbeiten in der zum Motor gehrenden Bedienungsanleitung nach. Je nach Motortyp treffen mglicherweise nicht alle erwhnten Wartungsarbeiten auf Ihren Generator zu.

76

Kontrolle Drehzahl u. Einstellung Kraftstoffpumpe


Alle 400 Betriebsstunden.

Wartung

Kontrolle der Drehzahl


Die Frequenz der Netzspannung ist nicht auf der ganzen Welt gleich. Diese Frequenz betrgt entweder 50 Hz oder 60 Hz. So ist die Frequenz in Europa normalerweise 50 Hz und in den Vereinigten Staaten 60 Hz. Die Frequenz des Generators mu mit der Frequenz der Uferspannung in Ihrem Fahrgebiet bereinstimmen. PS: Falls Sie auerhalb Ihres normalen Fahrgebietes Ihr Bordnetz an eine Uferspannung anschlieen mchten, mu darauf geachtet werden, da sowohl die Spannung als auch die Frequenz bereinstimmen.

Die Drehzahl des Generators sinkt in dem Mae, wie die Belastung zunimmt. Stellen Sie darum den Generator wie folgt ein: Alle GHS-Generatoren: Die Drehzahl mu bei einem unbelasteten Generator etwa 3100 U/min (51,5 Hz) betragen. Alle GLS-Generatoren: Die Drehzahl mu bei einem unbelasteten Generator etwa 1550 U/min (51,5 Hz) oder etwa 1850 U/min (61,5 Hz) betragen. Lassen Sie den Motor warmlaufen (bis die Temperatur der Khlflssigkeit ber 60 C liegt), bevor Sie die Drehzahl kontrollieren und eventuell einstellen. Kontrollieren Sie die Drehzahl mit Hilfe eines Drehzahlmessers oder auf der elektrischen Installation mit Hilfe eines hieran angeschlossenen Frequenzmessers. Das Einstellen der richtigen Drehzahl kann ausgefhrt werden, indem man die Anschlge auf der Kraftstoffpumpe verstellt.

77

Wartung

Kontrolle Drehzahl u. Einstellung Kraftstoffpumpe


Alle 400 Betriebsstunden

Fragen Sie einen Spezialisten von Vetus Farymann!

B
Versiegelung

Erhhung der Drehzahl

Senken der Drehzahl

Einstellen der Kraftstoffpumpe GHS4


Das Einstellen kann nur intern in der Kraftstoffpumpe selbst ausgefhrt werden. Es wird empfohlen, die Einstellung, falls notwendig, von einem Kundendienstspezialisten von Vetus Farymann ausfhren zu lassen.

Einstellung der Kraftstoffpumpe GHS6, GHS8, GHS13 und GLS6


Drehen Sie die beiden Sicherungsmuttern los und verstellen Sie die Einstellschrauben, bis die richtige Drehzahl erreicht ist. Sicherungsmuttern wieder festschrauben. Justieren Sie die Stellschraube A, wenn die Drehzahl erhht werden soll; justieren Sie die Stellschraube B, wenn die Drehzahl gesenkt werden soll.

78

Kontrolle Drehzahl u. Einstellung Kraftstoffpumpe


Alle 400 Betriebsstunden.

Wartung

5
B
Versiegelung Erhhung der Drehzahl
VD00161

A
Senken der Drehzahl Senken der Drehzahl Erhhung der Drehzahl

Einstellung der Kraftstoffpumpe GHS24 und GLS14


Drehen Sie die beiden Sicherungsmuttern los und verstellen Sie die Einstellschrauben, bis die richtige Drehzahl erreicht ist. Sicherungsmuttern wieder festschrauben. Justieren Sie die Stellschraube A, wenn die Drehzahl erhht werden soll; justieren Sie die Stellschraube B, wenn die Drehzahl gesenkt werden soll.

Einstellung der Kraftstoffpumpe GHS30


Drehen Sie die Sicherungsmutter los und verstellen Sie die Einstellschraube A, bis die richtige Drehzahl erreicht ist. Sicherungsmutter wieder festschrauben.

79

Wartung
Allgemein
Reinigung des Generators Generator und Automatischer Spannungsregler (ASR) mssen so sauber wie mglich gehalten werden. Viele elektrische Strungen sind die direkte Folge einer Ansammlung von Schmutz. Entfernen Sie angehuften Schmutz und Staub im Generator. Pusten Sie zu diesem Zweck den Generator mit lfreier Druckluft durch. Achten Sie darauf, da dabei kein Staub in die Wicklungen geblasen wird. Innen- wie auch Auenseite des Generators mssen stets von Wasser, l und Schmutz frei bleiben. Kontrollieren Sie, ob alle elektrischen Anschlsse korrekt fest sitzen. Das Lager ist abgedichtet und lebenslang geschmiert und bedarf daher keiner weiteren Wartung.

Generator
Alle 800 Betriebsstunden.

Nur GHS8:
Schleifringe und Kohlebrsten berprfen Sie die Schleifringe und Kohlebrsten auf Verschlei. Ersetzen Sie verschlissene Kohlebrsten durch neue von korrekten Abmessungen und Typ. Kontrollieren Sie, ob die Kohlebrsten in der Mitte der Schleifringe laufen.

WARNUNG
Arbeiten Sie nie bei laufendem Generator. Falls es zur Kontrolle der Ausgangsspannung notwendig ist, bei laufendem Generator zu arbeiten, darf dies ausschlielich nur von Personen ausgefhrt werden, die mit dem Umgang der unter Spannung stehenden Apparaturen vertraut sind. Die Anschlsse fhren Netzspannung und stehen normalerweise hinsichtlich der Erde unter Spannung.

80

Vorbereitung auf den Winter Vorbereitung auf den Sommer

Winterstillstand

Vorbereitung auf den Winter


Schlagen Sie in der gesonderten Anleitung fr den Motor nach, wenn Sie ihn whrend des Winters auer Betrieb nehmen wollen. Es ist nicht erforderlich, zu Beginn des Winterstillstands spezifische Wartungsarbeiten am Generator zu verrichten.

Vorbereitung auf den Sommer


Schlagen Sie in der gesonderten Anleitung fr den Motor nach, wenn Sie ihn zu Beginn der Fahrsaison wieder in Betrieb nehmen wollen. GHS4, GHS6, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 und GLS14: Es ist nicht erforderlich, zu Beginn der Fahrsaison spezifische Wartungsarbeiten am Generator zu verrichten. GHS8: berprfen Sie die Schleifringe auf mgliche Korrosion und, falls notwendig, reinigen Sie diese. Nehmen Sie hierzu ein sehr feinkrniges Sandpapier (Krnung 400-500). Weitere spezifische Wartungen sind zu Beginn der Fahrsaison nicht erforderlich.

81

Strungssuche, Generator

Allgemein
Beim Auftreten einer Strung sollten Sie sich von den folgenden Punkten berzeugen, bevor Sie die Tests aus der Tabelle durchfhren: der Stromkreisunterbrecher steht auf EIN der Generator weist keine mechanischen Schden auf er ist nicht verunreinigt durch schmutziges l, Kraftstoff, Schmutz oder andere Chemikalien. Falls dies der Fall sein sollte, so reinigen Sie ihn oder stellen Sie ihn wieder her, bevor Sie testen. der Spannungsregler ist nicht dem Wasser ausgesetzt gewesen. Falls der Spannungsregler dennoch na geworden ist, entfernen Sie die Nsse aus dem Anschlukasten und trokknen Sie ihn grndlich, bevor Sie ihn wieder montieren.

82

Strungssuchtabelle GHS4, GHS6 und GLS6


1 Unbelastet, keine Spannung
Mgliche Ursache Verlust von remanentem Magnetismus. Lsung kurz einen 12 Volt Batterie an die Kondensatorklemmen anschlieen, um das Feld zu strken. Widerstand der Wicklungen kontrollieren. Fr Widerstandswerte siehe Technische Daten. Kondensator ersetzen. Widerstand der Wicklungen kontrollieren. Fr Widerstandswerte siehe Technische Daten. Diode auf dem Rotor ersetzen.

Strungssuche, Generator
2 unbelastet, zu hohe oder zu niedrige Spannung
Mgliche Ursache falsche Drehzahl Lsung Motordrehzahl berprfen und, falls notwendig, neu einstellen

Statorwicklungen kurzgeschlossen oder schlechte Verbindungen. Defekter Kondensator. Rotorwicklungen kurzgeschlossen oder schlechte Verbindungen. unterbrochene oder kurzgeschlossene Diode.

2 unbelastet, Spannung schwankt


Mgliche Ursache Motor luft unregelmig infolge unzureichenden Kraftstoffs oder einer defekten oder verstellten Krafstoffeinspritzpumpe. Lsung Sorgen Sie fr die Zufuhr von ausreichend sauberem und wasserfreiem Kraftstoff, oder lassen Sie die Kraftstoffpumpe von einem sachkundigen Fachmann berprfen und, falls notwendig, neu einstellen oder reparieren.

83

Strungssuche, Generator
4 belastet, keine Spannung
Mgliche Ursache Kurzschlu durch Energieverbraucher. Lsung Kurzschlu beheben.

Strungssuchtabelle GHS4, GHS6 und GLS6


6 belastet, Spannung schwankt
Mgliche Ursache Motor luft unregelmig infolge unzureichenden Kraftstoffs oder einer defekten oder einer verstellten Kraftstoffeinspritzumpe. Lsung Sorgen Sie fr die Zufuhr von sauberem und wasserfreiem Kraftstoff. Lassen Sie die Kraftstoffeinspritzpumpe von einem sachkundigen Fachmann berprfen und, falls notwendig, erneut einstellen oder reparieren. Verbindungen ausbessern

suchen

und

5 belastet, zu hohe oder zu niedrige Spannung


Mgliche Ursache falsche Motordrehzahl. Lsung Motordrehzahl berprfen und, falls notwendig, erneut einstellen.

schlechte elektrische Verbindungen.

7 belastet, Generator wird zu warm


Mgliche Ursache berbelastung. Lsung Verringern Sie die Belastung durch ein teilweises Abschalten der Verbraucher. Machen Sie die Luftzufuhrund/oder Luftabfhrffnung frei. Sorgen Sie dafr, da die Zirkulation warmer Luft nicht mglich ist.

Luftzufuhr- und/oder Luftabfuhrffnung ist versperrt. Warme Luft von Motor und/oder Generator wird erneut als Khlluft gezogen.

84

Strungssuchtabelle GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 und GLS14


1 unbelastet, keine Spannung
Mgliche Ursache Verlust von remanentem Magnetismus. Lsung kurz einen 12 V olt Batterie anschlieen, um das Feld zu strken; Plus (+) an X und Minus (-) an XX oder, Plus (+) an F1 und Minus (-) an F2. Widerstand der Wicklungen berprfen. Fr die Widerstandswerte siehe Technische Daten. Spannungsregler (AVR) ersetzen Widerstand der Wicklungen berprfen. Fr die Widerstandswerte siehe Technische Daten. Gleichrichter ersetzen (nur bei GSH8).

Strungssuche, Generator
2 unbelastet, zu hohe oder zu niedrige Spannung
Mgliche Ursache falsche Motordrehzahl. Lsung Motordrehzahl berprfen und, falls notwendig, neu einstellen. Gewnschte Spannung einstellen. Spannungsregler ersetzen. (AVR)

Statorwicklungen kurzgeschlossen oder schlechte Verbindungen. Spannungsregler (AVR) defekt. Rotorwicklungen kurzgeschlossen oder schlechte Verbindungen. defekter Gleichrichter

Einstellung der Spannung auf dem Spannungsregler (AVR) ist falsch. Spannungsregler (AVR) defekt.

3 unbelastet, Spannung schwankt


Mgliche Ursache der Motor luft unregelmig infolge ungengenden Kraftstoffs oder einer defekten oder verstellten Kraftstoffeinspritzpumpe. Lsung Sorgen Sie fr die Zufuhr von ausreichend sauberem und wasserfreiem Kraftstoff. Lassen Sie die Kraftstoffeinspritzpumpe von einem sachkundigen Fachmann berprfen und, falls notwendig, erneut einstellen oder reparieren. Stabilitt neu einstellen. Spannungsregler ersetzen. (AVR)

Einstellung der Stabilitt auf dem Spannungsregler (AVR) ist falsch. Spannungsregler (AVR) defekt.

85

Strungssuche, Generator
4 belastet, keine Spannung
Mgliche Ursache Kurzschlu von Energieverbrauchern. defekter Gleichrichter. Spannungsregler (AVR) defekt. Lsung Kurzschlu suchen und beheben. Gleichrichter ersetzen. Spannungsregler (AVR) ersetzen.

Strungssuchtabelle GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 und GLS14


6 belastet, Spannung schwankt
Mgliche Ursache Motor luft unregelmig infolge ungengenden Kraftstoffs oder einer defekten oder verstellten Kraftstoff einspritzpumpe. Lsung Sorgen Sie fr Zufuhr von ausreichend sauberem und wasserfreiem Kraftstoff. Lassen Sie die Kraftstoffeinspritzpumpe von einem sachkundigen Fachmann berprfen und, falls notwendig, erneut einstellen oder reparieren. Verbindungen ausbessern. Stabilitt neu justieren.

7
5 belastet, zu hohe oder zu niedrige Spannung
Mgliche Ursache falsche Motordrehzahl. Einstellung der Spannung auf dem Spannungsregler (AVR) ist falsch. Lsung berprfen und, falls notwendig, neu einstellen. gewnschte Spannung einstellen. schlechte elektrische Verbindungen. Einstellung der Stabilitt auf dem Spannungsregler (AVR) ist falsch. Spannungsregler (AVR) defekt.

Spannungsregler ersetzen.

(AVR)

86

Strungssuchtabelle GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 und GLS14


7 belastet, Generator wird zu warm
Mgliche Ursache berbelastung. Lsung Belastung verringern durch teilweise Abschaltung von Verbrauchern. Spannungsregler auf die gewnschte Spannung einstellen. Luftzufuhr- und/oder Luftabfuhrffnung freimachen Sorgen Sie dafr, da die Zirkulation warmer Luft nicht mglich ist.

Strungssuche, Generator

zu hohe Spannung.

Luftzufuhr- und/oder Luftabfuhrffnung ist versperrt. warme Luft vom Motor und/oder Generator wird erneut als Khlluft gezogen.

87

Technische Daten
Typ Allgemein
nominale Drehzahl Geruschpegel Geruschpegel, mit Kasten Max. Temperatur Auenwasser Max. Umgebungstemperatur Max. Neigungswinkel in Lngsrichtung Max. Neigungswinkel in Querrichtung Gewicht, ohne Lrmschutz Gewicht, mit Lrmschutz 68 dB(A) 75 dB(A) 65 dB(A) 3000 U/min 75 dB(A) 78 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) @ 3000 U/min 30C 40C 15 25 125 kg 220 kg 185 kg 295 kg 78 dB(A) 70 dB(A) 78 dB(A) 70 dB(A)

GHS4SI

GHS6.2SI

GHS8SI

GHS13SI

GHS13TI

GHS24SI

95 kg

120 kg 180 kg

200 kg 275 kg

345 kg 436 kg

Motorspezifikationen
Marke Typ Vetus/Farymann F1.03 M2.C5 M2.06 Vetus/Mitsubishi M3.09 M3.09 M4.17

Schlagen Sie in der zum Motor gehrenden Anleitung die vollstndige Motorspezifikation nach.

Betriebsanleitung fr Motortyp

: F1.03 M2.C5/M2.06/M3.09 M4.17 P4.19

: : : :

STM0061 STM0133 (Deutsch) STM0124 (Deutsch) STM0083

88

Technische Daten
Typ Allgemein
nominale Drehzahl Geruschpegel Geruschpegel, mit Kasten Max. Temperatur Auenwasser Max. Umgebungstemperatur Max. Neigungswinkel in Lngsrichtung Max. Neigungswinkel in Lngsrichtung Gewicht, ohne Lrmschutz Gewicht, mit Lrmschutz 78 dB(A) 70 dB(A) 3000 U/min 85 dB(A) 72 dB(A) @ 3000 U/min 85 dB(A) 72 dB(A) 30C 40C 15 25 315 kg 395 kg 365 kg 430 kg 330 kg 430 kg 170 kg 245 kg 315 kg 395 kg 295 kg 375 kg 73 dB(A) 57 dB(A) 1500 U/min 73 dB(A) 57 dB(A) @ 1500 U/min 73 dB(A) 57 dB(A)

GHS24TI

GHS30SI

GHS30TI

GLS6.2SI

GLS14SI

GLS14TI

Motorspezifikationen
Marke Typ Vetus/Mitsubishi M4.17 Vetus/Peugeot P4.19 P4.19 M3.09 Vetus/Mitsubishi M4.17 M4.17

Schlagen Sie in der zum Motor gehrenden Anleitung die vollstndige Motorspezifikation nach.

89

Technische Daten
Typ Generatorspezifikationen
Marke Typ * Vermgen bei cos 0,8 Syncro BWG430 4 kVA 3,2 kW 1 x 230 V 14 A Markon BWG630/ BL105F 6,2 kVA 5 kW 1 x 230 V 22,5 A Markon BWG830/ SL105G Stamford BCI162G Stamford BCI162E Stamford BCI182K

GHS4SI

GHS6.2SI

GHS8SI

GHS13SI

GHS13TI

GHS24SI

Spannung Strom Frequenz Anzahl Pole berbelastungsvermgen Cos Arbeitsgebiet Spannungsregelung Isolationsklasse Schutzgrad Schutzgrad im Lrmschutzkasten

8 kVA 13 kVA 13 kVA 24 kVA 6,4 kW 10,4 kW 10,4 kW 19,2 kW 1 x 230 V 1 x 230 V 3 x 400 V 1 x 230 V 27,5 A 46 A 3 x 15,4 A 85 A 50 Hz 2 2 2 2 2 2 Maximaler Anlaufstrom fr Elektromotor 1,5 x nominaler Generatorstrom zwischen 0,8 induktiv und 1 mindestens 4 % der nominalen Drehzahl +/- 5% +/- 3,5% +/- 2% +/- 2% H IP22 IP44

+/- 5%

+/- 2%

PS: Alle oben erwhnten Daten beruhen auf Generatoren mit einer Frequenz von 50 Hz. *) BWG430, BWG 630 und BWG615: brstenloser, selbsterregender Wechselstromgenerator mit Kondensatorregelung BWG830: selbstregulierender, selbsterregender Wechselstromgenerator mit automatischem Spannungsregler (AVR)

90

Technische Daten
Typ Generatorspezifikationen
Marke Typ * Vermgen bei cos 0,8 Stamford BCI162G 24 kVA 19,2 kW 3 x 400 V 3 x 28,5 A Stamford BCI182K 30 kVA 24 kW 1 x 230 V 110 A Stamford BCI182H Syncro BWG615 Stamford BCI184E Stamford BCI164D

GHS24TI

GHS30SI

GHS30TI

GLS6.2SI

GLS14SI

GLS14TI

Spannung Strom Frequenz Anzahl Pole berbelastungsvermgen Cos Arbeitsgebiet Spannungsregelung Isolationsklasse Schutzgrad Schutzgrad im Lrmschutzkasten

30 kVA 6,2 kVA 14 kVA 14 kVA 24 kW 5 kW 11,2 kW 11,2 kW 3 x 400 V 1 x 230 V 1 x 230 V 3 x 400 V 3 x 40 A 22,5 A 50 A 3 x 16 A 50 Hz 2 2 2 4 4 4 Maximaler Anlaufstrom fr Elektromotor 1,5 x nominaler Generatorstrom zwischen 0,8 induktiv und 1 mindestens 4 % der nominalen Drehzahl +/- 2% +/- 2% +/- 5% +/- 5% H IP22 IP44

+/- 2%

+/- 5%

PS: Alle oben erwhnten Daten beruhen auf Generatoren mit einer Frequenz von 50 Hz. *) BCI162G, BCI162E, BCI182H, BCI182K, BCI184E und BCI164D: brstenloser, selbstregelnder, selbsterregender Wechselstromgenerator mit automatischem Spannungsregler (AVR)

91

Technische Daten
Typ Widerstandswerte Wicklung
Rotor Stator, Hauptwicklung per Abschnitt Stator, Hilfswicklung Rotor, Hilfswicklung 1,8 0,6 2,8 10,53 0,28 0,74 11,9 0,28 1,77 1,9 0,36 1,9 0,64 0,20 20 0,21

GHS4SI
(BWG430)

GHS6.2SI
(BWG630)

GHS8SI
(BWG830)

GLS6.2SI
(BWG615)

GLS14SI
(BCI184E)

Generatorsicherungen
Hauptstrom 16 A automatische Sicherung (Stromkreisunterbrecher) 20 A 25 A 20 A 50 A

Typ Widerstandswerte Wicklung


Rotor Hoofd(stator)wicklung per Abschnitt Hilfswicklung, stator Hilfswicklung, rotor

GHS13SI GHS13TI GHS24SI GHS24TI


(BCI162G) (BCI162E) (BCI182K) (BCI162G) 1,09 0,10 19 0,27 0,89 0,42 18 0,26 1,4 0,095 20 0,21 1,09 0,21 19 0,27

GHS30SI GHS30TI GLS14TI


(BCI182K) (BCI182H) (BCI164D) 1,4 0,095 20 0,21 1,17 0,16 20 0,21 0,56 0,3 19 0,26

Generatorsicherungen
Hauptstrom 50 A automatische Sicherung (Stromkreisunterbrecher) 3 x 16 A 80 A 3 x 32 A 100 A 3 x 32 A 3 x 16 A

PS: Alle oben erwhnten Daten beruhen auf Generatoren mit einer Frequenz von 50 Hz.

92

Betriebsstoffe
Betriebsstoffe
Unter Betriebsstoffen werden verstanden: Motorl Kraftstoff Khlflssigkeit Fr Spezifikationen und Mengen der oben erwhnten Betriebsstoffe schlagen Sie bitte in der gesonderten Bedienungsanleitung fr den Motor nach.

93

Veuillez lire et observer les informations contenues dans ce manuel de commande. Vous viterez ainsi des accidents, conserverez votre droit la garantie et garderez votre gnrateur en excellent tat. Pour les conditions de garantie, veuillez consulter le Service Vetus Diesel et le livret de garantie. Ce gnrateur a t exclusivement conu pour tre utilis comme indiqu dans la spcification de livraison et il ne doit en aucun cas tre utilis dautres fins que celles auxquelles il est destin. Le fabricant rejette toute responsabilit pour les dommages qui pourraient en dcouler. Les consquences incombent exclusivement lutilisateur. Par utilisation aux fins auxquelles lappareil est destin, on entend galement lobservation des prescriptions faites par len-

treprise en matire de fonctionnement, dentretien et de rparation. Le gnrateur doit tre exclusivement opr, entretenu et rpar par des personnes qualifies et conscientes des dangers. Les prescriptions en matire de prvention des accidents et autres mesures de scurit gnrales inhrentes aux entreprises doivent tre respectes. Toute modification apporte au gnrateur exclue la responsabilit de lentreprise pour le dommage qui en dcoule. Des interventions sur le systme dinjection et de rglage peuvent de mme influencer les performances du moteur et lmission des gaz dchappement. La conformit aux dispositions lgales relative la protection de lenvironnement nest de ce fait plus garantie.

94

Table des matires


Numros de srie 1 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3

Entretien
Contrle de rgime/rglage de la pompe carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Gnrateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Description du gnrateur


Identification du gnrateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Tableaux alternateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Tableaux de commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

6 7 8 9 10 11 12

Entreposage pour lhiver . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Dtection de pannes, gnrateur . . . . . . . . . 112 Spcifications techniques . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Consommables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Schma lectrique du systme 12 volts . . . 244 Schma lectrique des gnrateurs . . . . . . . 258 Dimensions principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Utilisation
Directives gnrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Premire mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Rodage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Dmarrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Arrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Entretien quotidien
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Schma dentretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

95

Introduction 1

Cher client, Les gnrateurs Vetus ont t conus pour tre utiliss dans la navigation. Un vaste choix de modles est propos afin de pouvoir satisfaire chaque besoin spcifique. Votre gnrateur a t prvu pour tre intgr dans votre bateau. Cela signifie que toutes les pices cites dans cette notice ne sont pas montes ncessairement sur votre gnrateur. Nous nous sommes efforcs de montrer clairement les diffrences, de faon ce que vous trouviez facilement les conseils qui correspondent lutilisation et lentretien de votre gnrateur. Veuillez lire ce mode demploi avant la premire utilisation du gnrateur et prendre en considration les indications dutilisation et dentretien. Nous nous tenons votre disposition pour dventuelles questions. Vetus den Ouden n.v.

96

Introduction
Mesures de scurit

Vous trouverez ce symbole avec toutes les observations concernant la scurit. Suivez scrupuleusement ces observations. Transmettez ces indications de scurit aux autres personnes qui utilisent le gnrateur. Les rglement et les lois gnrales concernant la scurit et la prvention des accidents doivent galement tre respects.

Ne jamais toucher les pices en mouvement durant le fonctionnement du gnrateur. Ne jamais toucher les pices chaudes du moteur et/ou du gnrateur et ne jamais laisser des matriaux inflammables proximit du moteur et/ou du gnrateur. Arrter toujours le groupe de gnrateurs avant de contrler ou denlever des pices dtaches du moteur et /ou du gnrateur. Arrter toujours le gnrateur avant de contrler ou de remplir leau de refroidissement ou le niveau dhuile. Ne JAMAIS ouvrir le couvercle sur la caisse dexpansion quand le moteur est sa temprature de fonctionnement. Excuter en scurit les travaux dentretien en utilisant exclusivement loutillage adapt.

97

Description du gnrateur 2
Consulter les plans cots des Dimensions principales pour lidentification des raccordements principaux du gnrateur.

Identification du gnrateur Tableaux alternateurs

Consulter la notice spare du moteur pour lidentification des parties spcifiques du moteur. Dans les Spcifications techniques est indiqu quel type de moteur sadapte quel gnrateurIl est en outre donn un aperu des manuels correspondants aux diffrents moteurs.

Tableau alternateur pour GHS4SIK, GHS6SIK, GHS8SIK, GHS13TIK, GHS24TIK, GLS6SIK, GLS6TIK et GLS14TIK

Tableau alternateur pour GHS13SIK, GHS24SIK, GHS30SIK, GHS30TIK et GLS14SIK

98

Panneau de commande

Description du gnrateur
8 5 6 7 8

9 10 11 14 13 10 11 12 14 13

Panneau de commande pour GHS4

Panneau de commande pour GHS6, GHS8, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 et GLS14
8 9 10 11 12 13 14 Lampe tmoin courant de charge Lampe tmoin pr-allumage Lampe tmoin en fonction Commutateur de touche MARCHE Commutateur de touche pr-chauffage Commutateur de touche DMARRAGE Commutateur de touche ARRET

1 2 3 4 5 6 7

Compteur horaire Coupe-circuit Prise de courant Bote de connexions Lampe tmoin temprature de leau extrieure Lampe tmoin pression dhuile Lampe tmoin temprature du liquide de refroidissement

99

Utilisation
Directives gnrales dutilisation
Lobservation des recommandations suivantes entranera une dure de vie plus longue, de meilleures performances et une utilisation plus conomique de votre gnrateur.

Directives gnrales

Excuter rgulirement tous les entretiens indiqus, y compris les procdures quotidiennes avant le dmarrage Utilisation possible toute lanne grce lantigel ou au liquide de refroidissement du systme de refroidissement du moteur qui protge la fois contre la corrosion et contre les dommages dus au gel. Consulter la notice du moteur pour connatre ses spcifications. Ne jamais laisser tourner le moteur sans thermostat.

Utiliser un carburant diesel de bonne qualit dpourvu deau et autres souillures. Arrter immdiatement le moteur quand lindicateur de contrle de chargement sallume. Eviter que le gnrateur fournisse la puissance maximale de manire ininterrompue.

Utiliser une huile de graissage de bonne qualit. Pour la spcification exacte consultez le manuel appartenant au moteur.

100

Premire mise en service, rodage


Mise en service du moteur
Avant que le moteur ne soit mis en marche pour la premire fois, les oprations suivantes doivent tre effectues. Mettez de lhuile dans le moteur. Consultez la notice du moteur pour la quantit, la spcification et lemplacement de lorifice de remplissage. Contrlez le niveau dhuile avec la jauge. Remplissez le systme de refroidissement Consultez la notice du moteur pour la quantit, la spcification et comment remplir le systme de refroidissement. Noubliez pas que le rservoir de carburant contient du gasoil. Utilisez exclusivement du gas-oil exempt deau, disponible dans le commerce. Le systme de carburant se purge de lui-mme. Contrlez les batteries et les raccordements des cbles de batterie. Dmarrez le moteur du gnrateur et laissez-le tourner vide environ 10 minutes. Contrlez le moteur et ltanchit de tous les raccordements

Utilisation
(carburant, eau de refroidissement et chappement). Contrlez la tension fournie par le gnrateur.

3
Rodage
Pour que votre moteur ait une longue dure de vie, veiller durant les 50 premires heures aux points suivants : Laisser le moteur venir temprature avant de solliciter le gnrateur. Eviter lutilisation prolonge du gnrateur sollicit plein rgime.

Faire le plein uniquement larrt du moteur. Ne renverser pas de carburant. Eviter toute pollution inutile.

101

Utilisation
Contrlez les points suivants avant le dmarrage :
Niveau dhuile du moteur Niveau deau de refroidissement Ouvrir le robinet deau extrieure (eau de refroidissement) Interrupteur principal entre batterie et gnrateur ouvert Tous les appareils consommateurs dnergie dconnects

Dmarrage

Oprations aprs rparation


Contrlez si tous les dispositifs de scurit sont monts et si tous les outils du moteur et/ou gnrateur ont t enlevs. Lors du dmarrage avec pr-allumage, ne pas utiliser daide supplmentaire au dmarrage (par ex. injection au dmarrage). Cela pourrait provoquer des accidents.

Dmarrage sans pr-chauffage GH 4


Appuyez brivement sur la touche ON ; les voyants lumineux en fonction, pression dhuile et contrle de charge vont maintenant sallumer. Appuyez la touche START et relchez-la ds que le moteur dmarre.

Dmarrage
Le gnrateur peut aussi bien tre dmarr lemplacement du panneau de commande que l ou se trouve le gnrateur.

102

Dmarrage

Utilisation
Avertissement
Relcher la touche START si le moteur ne se met pas en marche dans les 10 secondes. Attendre que le dmarreur soit compltement arrt avant dappuyer une nouvelle fois sur la touche START. Ne jamais faire tourner le dmarreur plus de 20 secondes de suite. Si aprs plusieurs tentatives de dmarrage le moteur ne se met toujours pas en route, il se peut quune grande quantit deau samasse dans le pot dchappement/waterlock. Trop deau dans le pot dchappement peut son tour entraver le dmarrage du moteur de bateau. Enlever dabord leau du pot dchappement. La diode verte situe au dessus de la touche ON doit rester allume ; elle indique que le moteur fonctionne.Vrifier que la lampe de contrle de charge est teinte. Leau de refroidissement doit maintenant couler de lchappement; si ce nest pas le cas arrter immdiatement le gnrateur. Au bout de quelques minutes, les appareils consommateurs peuvent t mis en marche.

Dmarrer avec pr-chauffage -GHS6, GHS8, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 et GLS14Appuyer brivement la touche ON; les lampes tmoins en exploitation, pression dhuile et contrle de charge sallument et la pompe lectrique dappoint du carburant se met en fonction. Il faut utiliser le pr-chauffage quand le moteur est froid. Appuyer sur la touche pr-chauffage et la maintenir enfonce pendant 10 secondes environAppuyer maintenant sur la touche START et la relcher ds que le moteur se met en marche.


1 2 3

AVERTISSEMENT
Ne JAMAIS couper linterrupteur principal (entre la batterie et le gnrateur) quand le moteur tourne.

103

Utilisation
Quand le moteur tourne aucune des quatre lampes tmoins ne doit tre allume. Les dispositifs de scurit pour la pression dhuile, la temprature deau de refroidissement et ladmission deau extrieure mettent automatiquement hors circuit le gnrateur en cas de drangement. Le tmoin de courant de charge sallumera si la dynamo ne charge plus mais le moteur continuera fonctionner.

Fonctionnment Pour arrter le moteur


Arrt en cas de coupure de courant (12 volts) GHS4, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 et GLS14:
En cas de coupure de courant (12 volts), le moteur sarrterra immdiatement.

GHS6 et GHS8:
Le moteur continuera tourner en cas de coupure de courant (12 volts). Le moteur peut tre arrt en appuyant sur le bouton noir situ sur la pompe carburant. Si le gnrateur nest pas utilis pendant une priode prolonge, il est recommand de fermer le robinet dadmission deau de mer et de couper linterrupteur principal.

Arrt
Dconnecter tous les appareils consommateurs de courant, laisser encore tourner vide environ 1 minute le gnrateur. Presser la touche STOP jusqu ce que la lampe tmoin en fonction steigne. Relcher alors nouveau la touche STOP. Le moteur est maintenant arrt.

AVERTISSEMENT
Toujours refermer galement le robinet ddadmission deau de mer si le gnrateur n'est pas utilis pendant la navigation.

104

Introduction

Entretien quotidien
Introduction Les directives suivantes servent lentretien quotidien et priodique. Effectuer chaque rvision la date indique. Les intervalles de temps indiqus sappliquent des conditions dutilisation normales. Effectuer des rvisions plus frquentes en cas de conditions difficiles. Ngliger lentretien peut mener des dfaillances et des dommages persistants du moteur ou du gnrateur. Le recours la garantie est exclu en cas de mauvais entretien.

105

Entretien quotidien
Toutes les 10 heures ou quotidiennement avant le dmarrage
Contrler le niveau dhuile du moteur Contrler le niveau du liquide de refroidissement * * *

Schma dentretien
Toutes les 400 heures, au moins une fois par an
Contrler le rgime/ rglage de la pompe carburant p. 107 Contrler le jeu des soupapes Remplacer du filtre carburant * *

Contrler le filtre deau de refroidissement

Aprs les 50 premires heures


Resserrer les boulons tte Vider leau du filtre de carburant Vidanger lhuile du moteur Contrler la courroie dentranement * * * *

Toutes les 800 heures, au moins une fois tous les deux ans
Nettoyer lchangeur thermique Contrler la pompe deau hors-bord Remplacer le liquide de refroidissement Gnrateur * * * p. 110

Contrler le rgime/ ajustage de la pompe carburant p. 107 Contrler le jeu des soupapes *

Toutes les 100 heures, au moins une fois par an


Vider leau du filtre de carburant Vidanger lhuile du moteur Contrler la courroie dentranement * * *

*) Consulter pour lexcution de ces activits dentretien la notice relative au moteur. Selon le type du moteur, il est possible que toutes les activits dentretien cites ne soient pas adaptes votre gnrateur.

106

Contrle du rgime / rglage de la pompe carburant


Toutes les 400 heures de fonctionnement

Entretien

Contrle du rgime du moteur


La frquence de la tension du secteur nest pas identique dans le monde entier. La frquence est de 50 Hz ou 60 Hz. Par exemple en Europe, la frquence normale est 50 Hz et aux Etats-Unis 60 Hz. La frquence du gnrateur correspondra la frquence de la tension en vigueur dans votre zone de navigation. N.B. Si en dehors de votre zone habituelle de navigation vous dsirez raccorder votre rseau de bord au rseau quai, il faudra vous assurer qu la fois la frquence et la tension correspondent.

Le rgime du gnrateur diminue au fur et mesure que la sollicitation augmente. Rglez donc le gnrateur comme suit : Tous les gnrateurs GHS : Le rgime doit tre pour un gnrateur non charg denviron 3100 t/min (51,5 Hz). Tous les gnrateurs GLS : Le rgime doit tre pour un gnrateur non charg denviron 1550 t/min (51,5 Hz) ou environ 1850 t/min. (61,5 Hz). Laisser tourner le moteur (jusqu ce que la temprature de liquide de refroidissement soit de 60C ou plus) avant de contrler le rgime et ventuellement de lajuster. Contrler le rgime laide dun compte-tours ou sur linstallation lectrique laide dun frquencemtre raccord dessus. Le rglage correct du rgime peut tre effectu en dplaant les buttoirs situs sur la pompe carburant.

107

Entretien

Contrle de rgime / rglage de la pompe carburant


Toutes les 400 heures dutilisation

Consultez un spcialiste Vetus Farymann !

B
Cachetage

Augementation du rgime

Diminution du rgime

Rglage pompe carburant GHS4


Le rglage ne peut tre effectu qu lintrieur de la pompe carburant elle-mme. Il est recommand, si ncessaire, de le faire faire par des spcialistes de Vetus Farymann.

Rglage de la pompe carburant GHS6, GHS8, GHS13 et GLS6


Desserrer les deux crous de blocage et rgler les vis de rglage jusqu ce que le rgime correct soit obtenu. Serrer nouveau les crous de blocage. Desserrer la vis de rglage A pour augmenter le nombre de tours et desserrer la vis de blocage B pour le diminuer.

108

Contrle du rgime / Rglage de la pompe carburant


Toutes les 400 heures de fonctionnement

Entretien

5
B
Cachetage Augementation du rgime
VD00161

A
Diminution du rgime Diminution du rgime Augementation du rgime

Rglage de la pompe carburant GHS24 et GLS14


Desserrer les deux crous de blocage et rgler les vis de rglage jusqu ce que le rgime correct soit obtenu. Resserrer les crous de blocage. Desserrer la vis de rglage A pour augmenter le nombre de tours et desserrer la vis de rglage B pour le diminuer.

Rglage de la pompe carburant GHS30

Desserrer lcrou de blocage et rgler la vis de rglage A jusqu ce que le rgime correct soit obtenu. Resserrer lcrou de blocage.

109

Entretien
Gnralits
Nettoyage du gnrateur Le gnrateur et le Rgulateur Automatique de Tension (ASR) doivent tre maintenus aussi propres que possible. De nombreuses dfaillances lectriques sont la consquence dune accumulation dimpurets. Eliminer les impurets et autres dpts accumuls dans le gnrateur ; pour cela insuffler dans le gnrateur de lair comprim exempt dhuile. Veiller ce quaucune substance ne pntre dans les bobines. Aussi bien le ct extrieur quintrieur du gnrateur doivent tre toujours exempts deau, dhuile et de salets. Vrifier que tous les raccordements lectriques sont fixs correctement. Le palier est tanche et graiss vie et ne ncessite aucun autre entretien.

Gnrateur
Toutes les 800 heures de fonctionnement

Seulement GHS8 :
Bagues de frottement et balais blocs de charbon Contrler lusure des bagues de frottement et des balais blocs de charbon. Remplacer les balais usags par des neufs dune dimension et dun modle appropris. Vrifier que les balais passent au centre des bagues de frottement.

Avertissement
Ne jamais travailler sur le gnrateur quand il est en marche. Sil est ncessaire de contrler la tension de sortie le gnrateur tant en marche - cela devra tre uniquement effectu par un spcialiste des appareils sous tension. Les raccordements sont normalement sous tension par rapport la terre.

110

Procdure dentreposage pour lhiver Procdure de prparation pour lt

Arrt pendant lhiver

Prparer pour lhiver


Consulter la notice spare du moteur pour la mise hors service du moteur durant lhiver. Il nest pas ncessaire dintervenir spcialement sur le gnrateur au dbut de larrt dhiver.

Prparation de remise en service pour lt


Consulter la notice spare du moteur pour la remise en service du moteur au dbut de la saison de navigation. GHS4, GHS6, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 et GLS14: Il nest pas ncessaire dintervenir spcialement sur le gnrateur au dbut de la saison de navigation. GHS8 : Contrler lventuelle corrosion des bagues de frottement. Les dcaper si ncessaire. Utiliser pour cela de la toile meri trs fine (paisseur 400-500). Aucun entretien particulier nest ncessaire au dbut de la saison de navigation.

111

Dtection de pannes, gnrateur

Gnralits
Si un drangement se produit, vrifier les points suivants, avant deffectuer les essais indiqus dans le tableau : Le coupe-circuit est actif Le gnrateur na subi aucun dommage mcanique. Lagrafe a-t-elle t souille par de lhuile ou du carburant dvers, par des impurets ou dautres produits chimiques ? Si tel est le cas, nettoyer ou rparer avant tout essai.

Le rgulateur de tension a-t-il t en contact avec leau ? Si le rgulateur de tension est humide, le retirer de la bote de connexion et le scher fond avant de le remonter.

112

Dtection de pannes GHS4, GHS6 et GLS6


1 Pas de tension, sans charge
Cause possible Perte de magntisme rmanent Solution Raccorder quelques instants une batterie 12 V aux bornes du condensateur pour activer le champ magntique. Contrler la rsistance des bobines. Pour la valeur de rsistance voir Spcifications techniques Remplacement du condensateur. Contrler la rsistance des bobines. Pour la valeur des rsistances voir Spcifications techniques. Remplacer la diode sur le rotor.

Dtection de pannes, gnrateur


2 Tension trop forte ou trop faible, sans charge
Cause possible Rgime du moteur incorrect. Solution Contrler le nombre de rgime du moteur et rajuster si ncessaire.

Court-circuit de bobines du stator ou mauvaises connexions. Condensateur dfectueux. Bobines du rotor en courtcircuit.

3 La tension oscille, sans charge


Cause possible Le moteur tourne irrgulirement par manque de carburant ou bien suite une pompe dinjection drgle. Solution Alimenter en carburant propre et exempt deau. Faire contrler par un spcialiste comptent la pompe dinjection de carburant. Si ncessaire, rgler ou rparer.

Diode interrompue ou en court-circuit.

113

Dtection de pannes, gnrateur


4 Pas de tension en charge
Cause possible Court-circuit sur les consommateurs dnergie. Solution Localiser le court-circuit et y remdier.

Dtection de pannes GHS4, GHS6 et GLS6


6 La tension oscille en charge
Cause possible Le moteur tourne irrgulirement par manque de carburant ou bien suite une pompe dinjection drgle. Solution Alimenter en carburant propre et exempt deau. Faire contrler par un spcialiste comptent la pompe dinjection de carburant. Si ncessaire, rgler ou rparer. Rparer les branchements.

5 Tension trop forte ou trop faible en charge


Cause possible Rgime du moteur incorrect. Solution Contrler le rgime du moteur et rgler si ncessaire.

Branchements dfectueux.

lectriques

7 Le gnrateur chauffe trop en charge


Cause possible Surcharge. Solution Diminuer la charge en supprimant une partie des appareils consommateurs dnergie. Dgager lentre et/ou la sortie dair. Faire en sorte que la circulation dair chaud ne soit pas possible.

Lentre et/ou la sortie dair est bloque. Lair chaud du moteur et/ou du gnrateur est aspir nouveau en tant quair froid.

114

Dtection des pannes GHS8, GHS13, GHS24, GHS 30 et GLS14


1 Pas de tension, sans charge
Cause possible Perte de magntisme rmanent. Solution Raccorder quelques instants une batterie 12 V pour activer le champ magntique, plus (+) sur X et moins (-) sur XX ou, plus (+) sur F1 et moins (-) sur F2 . Contrler la rsistance des bobines. Pour la valeur de rsistance voir Spcifications techniques. Remplacer le redresseur (seulement GHS8)

Dtection de pannes, gnrateur


2 Tension trop forte ou trop faible, sans charge
Cause possible Rgime incorrect du moteur. Solution Contrler le rgime du moteur et rgler si ncessaire. Rgler jusqu obtention de la tension souhaite. Remplacer le rgulateur de tension (AVR).

Bobines du stator en courtcircuit ou mauvaises connexions. Redresseur dfectueux.

Mauvais rglage de la tension sur le rgulateur de tension (AVR). Rgulateur de tension (AVR) dfectueux.

3 La tension oscille, sans charge


Cause possible Le moteur tourne irrgulirement par manque de carburant ou bien suite une pompe dinjection drgle. Solution Alimenter en carburant propre et exempt deau. Faire contrler par un spcialiste comptent la pompe dinjection de carburant. Si ncessaire, rgler ou rparer. Rajuster la stabilit.

Rglage incorrect de la stabilit sur le rgulateur de tension (AVR). Rgulateur de tension (AVR) dfectueux.

Remplacer le rgulateur de tension (AVR).

115

Dtection de pannes, gnrateur


4 Pas de tension en charge
Cause possible Court-circuit sur les consommateurs dnergie. Redresseur dfectueux. Rgulateur de tension (AVR) dfectueux. Solution Localiser le court-circuit et y remdier. Remplacer le redresseur. Remplacer le rgulateur de tension (AVR).

Dtection de pannes GHS8, GHS13, GHS24, GHS 30 et GLS14


6 La tension oscille en charge
Cause possible Le moteur tourne irrgulirement par manque de carburant ou bien suite une pompe dinjection drgle. Solution Alimenter en carburant propre et exempt deau. Faire contrler par un spcialiste comptent la pompe dinjection de carburant. Si ncessaire, rgler ou rparer. Rparer les branchements. Rajuster la stabilit.

7
5 Tension trop forte ou trop faible en charge
Cause possible Rgime incorrect du moteur. Solution Contrler le rgime du moteur et rgler si ncessaire. Rgler la tension souhaite.

Branchements lectriques dfectueux. Rglage incorrect de la stabilit sur le rgulateur de tension (AVR) Rgulateur de tension (AVR) dfectueux.

Rgulateur de tension (AVR) dfectueux.

Rglage incorrect de la tension sur le rgulateur de tension (AVR).

116

Dtection de pannes GHS8, GHS13, GHS24, GHS 30 et GLS14


7 Le gnrateur chauffe trop en charge
Cause possible Surcharge. Solution Diminuer la charge en dbrayant une partie des consommateurs de puissance. Ajuster le rgulateur de tension sur la tension souhaite. Librer lentre et/ou la sortie dair. Faire en sorte que la circulation dair chaud ne soit pas possible.

Dtection de pannes, gnrateur

Tension trop forte. Lentre et/ou la sortie dair est bloque. Lair chaud du moteur et/ou du gnrateur est aspir nouveau en tant quair froid.

117

Spcifications techniques
Type Gnralits
Nombre de tours thorique Niveau sonore Niveau sonore, avec carter Temprature maximum de leau extrieure Temprature maximum de leau environnante Angle dhlice maximum dans le sens de la longueur Angle dhlice maximum dans le sens transversal Poids, sans carter disolation sonore Poids, avec carter disolation sonoret 68 dB(A) 75 dB(A) 65 dB(A) 3000 t/min 75 dB(A) 78 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) @ 3000 t/min 30C 40C 15 25 125 kg 220 kg 185 kg 295 kg 78 dB(A) 70 dB(A) 78 dB(A) 70 dB(A)

GHS4SI

GHS6.2SI

GHS8SI

GHS13SI

GHS13TI

GHS24SI

95 kg

120 kg 180 kg

200 kg 275 kg

345 kg 436 kg

Spcifications du moteur
Marque Type Vetus/Farymann F1.03 M2.C5 M2.06 Vetus/Mitsubishi M3.09 M3.09 M4.17

Consulter le manuel relatif au moteur pour disposer des spcifications compltes du moteur

Manuel pour type de moteur

: F1.03 M2.C5/M2.06/M3.09 M4.17 P4.19

: : : :

STM0061 STM0134 (Franais) STM0125 (Franais) STM0083

118

Spcifications techniques
Type Gnralits
Nombre de tours thorique Niveau sonore Niveau sonore, avec carter Temprature maximum de leau extrieure Temprature maximum de leau environnante Angle dhlice maximum dans le sens de la longueur Angle dhlice maximum dans le sens transversal Poids, sans carter disolation sonore Poids, avec carter disolation sonoret 78 dB(A) 70 dB(A) 3000 t/min 85 dB(A) 72 dB(A) @ 3000 t/min 85 dB(A) 72 dB(A) 30C 40C 15 25 315 kg 395 kg 365 kg 430 kg 330 kg 430 kg 170 kg 245 kg 315 kg 395 kg 295 kg 375 kg 73 dB(A) 57 dB(A) 1500 t/min 73 dB(A) 57 dB(A) @ 1500 t/min 73 dB(A) 57 dB(A)

GHS240TI

GHS30SI

GHS30TI

GLS6.2SI

GLS14SI

GLS14TI

Spcifications du moteur
Marque Type Vetus/Mitsubishi M4.17 Vetus/Peugeot P4.19 P4.19 M3.09 Vetus/Mitsubishi M4.17 M4.17

Consulter le manuel relatif au moteur pour disposer des spcifications compltes du moteur

119

Spcifications techniques
Type Spcifications du gnrateur
Marque Type * Puissance pour cos 0,8 Markon Stamford Stamford Stamford BWG830/ BCI162G BCI162E BCI182K SL105G 4 kVA 8 kVA 13 kVA 13 kVA 24 kVA 3,2 kW 6,4 kW 10,4 kW 10,4 kW 19,2 kW 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 3 x 400 V 1 x 230 V 14 A 27,5 A 46 A 3 x 15,4 A 85 A 50 Hz 2 2 2 2 2 2 Courant de dmarrage pour le moteur lectrique 1,5 x courant du gnrateur entre 0,8 par induction et 1 au minimum 4 % du nombre de tours thorique +/- 5% +/- 5% +/- 3,5% +/- 2% +/- 2% +/- 2% H IP22 IP44 Syncro BWG430 Markon BWG630/ BL105F 6,2 kVA 5 kW 1 x 230 V 22,5 A

GHS4SI

GHS6.2SI

GHS8SI

GHS13SI

GHS13TI

GHS24SI

Tension Amprage Frquence Nombre de ples Capacit de surcharge Cos Zone de fonctionnement Rgulation de la tension Classe disolation Degr de protection Degr de protection dans le carter dinsonorisation

N.B. - Toutes les donnes ci-dessus sont bases sur des units de gnrateurs dune frquence de 50 Hz. *) BWG 430, BWG 630 et BWG 615: Gnrateur sans balais, courant alternatif auto-excit avec rgulation du condensateur. BWG 830 Gnrateur courant alternatif, auto-excit, avec rgulation automatique de la tension (AVR)

120

Spcifications techniques
Type Spcifications du gnrateur
Marque Type * Puissance pour cos 0,8 Stamford BCI162G 24 kVA 19,2 kW 3 x 400 V 3 x 28,5 A Stamford BCI182K 30 kVA 24 kW 1 x 230 V 110 A Stamford BCI182H Syncro BWG615 Stamford BCI184E Stamford BCI164D

GHS24TI

GHS30SI

GHS30TI

GLS6.2SI

GLS14SI

GLS14TI

Tension Amprage Frquence Nombre de ples Capacit de surcharge Cos Zone de fonctionnement Rgulation de la tension Classe disolation Degr de protection Degr de protection dans le carter dinsonorisationt

30 kVA 6,2 kVA 14 kVA 14 kVA 24 kW 5 kW 11,2 kW 11,2 kW 3 x 400 V 1 x 230 V 1 x 230 V 3 x 400 V 3 x 40 A 22,5 A 50 A 3 x 16 A 50 Hz 2 2 2 4 4 4 Courant de dmarrage pour le moteur lectrique 1,5 x courant du gnrateur entre 0,8 par induction et 1 au minimum 4 % du nombre de tours thorique +/- 2% +/- 2% +/- 2% +/- 5% +/- 5% +/- 5% H IP22 IP44

N.B. - Toutes les donnes ci-dessus sont bases sur des units de gnrateurs dune frquence de 50 Hz. *) BCI162G, BCI162E, BCI182H, BCI182K, BCI184E et BCI164D: Gnrateur sans balais, courant alternatif, auto-excit, avec rgulation automatique de la tension (AVR).

121

Spcifications techniques
Type Valeurs ohmiques des bobines
Rotor Stator, bobine principale par section Stator, bobine auxiliaire Rotor, bobine auxiliaire 1,8 0,6 2,8 10,53 0,28 0,74 11,9 0,28 1,77 1,9 0,36 1,9 0,64 0,20 20 0,20

GHS4SI
(BWG430)

GHS6.2SI
(BWG630)

GHS8SI
(BWG830)

GLS6.2SI
(BWG615)

GLS14SI
(BCI184E)

Protections du gnrateur
Courant principal 16 A Disjonction automatique (coupe-circuit) 20 A 25 A 20 A 50 A

Type Valeurs ohmiques des bobines


Rotor Bobine principale (de stator) par section Bobine auxiliaire, stator Bobine auxiliaire, rotor

GHS13SI GHS13TI GHS24SI GHS24TI


(BCI162G) (BCI162E) (BCI182K) (BCI162G) 1,09 0,10 19 0,27 0,89 0,42 18 0,26 1,4 0,095 20 0,21 1,09 0,21 19 0,27

GHS30SI GHS30TI GLS124TI


(BCI182K) (BCI182H) (BCI164B) 1,4 0,095 20 0,21 1,17 0,16 20 0,21 0,56 0,3 19 0,26

Protections du gnrateur
Courant principal 50 A 3 x 16 A Disjonction automatique (coupe-circuit) 80 A 3 x 32 A 100 A 3 x 32 A 3 x 16 A

N.B. Toutes les donnes ci-dessus sont bases sur des units de gnrateurs dune frquence de 50 Hz.

122

Consommables
Produits consommables
On entend par consommables : huile de moteur combustible liquide de refroidissement Consulter le manuel spar du moteur pour les spcifications et les quantits des matires consommables mentionnes plus haut.

123

Lase y tmese en consideracin la informacin detallada en el presente manual de operacin. De este modo ud. puede evitar accidentes, conservar su derecho a garanta y mantener su grupo electrgeno en un excelente estado de mantenimiento. Consulte el Manual de Servicio y Garanta Diesel de Vetus con respecto a las condiciones de garanta. Este grupo electrgeno se destina exclusivamente a la aplicacin como incluida en la especificacin de entrega y se debe utilizar exclusivamente para dicho fin. Cualquier uso diferente se considera en contraposicin al destino. El fabricante no se responsabiliza de los daos resultantes de tal uso, cuyo riesgo corre totalmente por cuenta del usuario. La utilizacin conforme a dicho destino incluye asimismo la observacin de las normas de funcionamiento, mantenimiento y

reparacin prescritas por la fbrica. El grupo electrgeno puede ser manejado, mantenido y reparado exclusivamente por personas familiarizadas con el mismo y conocedoras de los peligros. Se observarn las normas correspondientes para evitar siniestros as como otras normas de seguridad y funcionamiento generalmente aceptadas. Modificaciones personales aplicadas en el grupo electrgeno excluyen la responsabilidad por parte de la fbrica de los daos resultantes de las mismas. Del mismo modo, intervenciones en el sistema de inyeccin y regulacin pueden influir sobre las prestaciones del motor y la emisin de gas de escape. En tal caso ya no quedara garantizado el cumplimiento de las normas legales con respecto a la proteccin del medio ambiente.

124

ndice
Nmeros de serie 1 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3

Mantenimiento
Control del nmero de revoluciones / Ajuste de la bomba de inyeccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Generador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Especificacin del grupo electrgeno


Identificacin del grupo electrgeno . . . . . . . . . . . 128 Tableros de generador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Tableros de mando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

6 7 8 9 10

Parada de invierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Deteccin de fallos, generador . . . . . . . . . . . 142 Especificaciones tcnicas. . . . . . . . . . . . . . . . 148 Sustancias de funcionamiento . . . . . . . . . . . . 153 Esquemas elctricos del sistema de 12 Voltios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Esquemas elctricos de los generadores . . 258 Dimensiones principales . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Operacin
Directrices generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Primera puesta en funcionamiento. . . . . . . . . . . . . 131 Calentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Arrancar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Parar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Mantenimiento diario
Introduccin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Esquema de labores de mantenimiento. . . . . . . . . 136

11 12

125

Introduccin 1

Estimado cliente: Los grupos electrgenos Vetus han sido diseados para aplicacin en la navegacin. Se ofrece una amplia seleccin de variantes a fin de satisfacer cada necesidad especfica. Su grupo electrgeno est adaptado para su incorporacin en la embarcacin de usted. Esto implica que no todas las piezas del presente manual hayan sido montadas necesariamente en su grupo electrgeno. Hemos intentado aclarar las diferencias, para facilitarle encontrar los consejos de funcionamiento y mantenimiento de inters para su grupo electrgeno en particular. Srvase leer estas instrucciones antes de empezar a utilizar el grupo electrgeno y tome en cuenta las indicaciones respecto al uso y mantenimiento. Para eventuales preguntas estamos a su entera disposicin. Atentamente, Vetus Den Ouden N.V.

126

Introduccin
Medidas de seguridad

Este smbolo acompaa todas las observaciones referentes a la seguridad, obsrvense cuidadosamente dichas observaciones. Infrmese de las indicaciones de seguridad a otras personas que manejen el grupo electrgeno. Asimismo se observarn las normas generales y leyes referentes a la seguridad y para evitar accidentes.

Durante el funcionamiento no tocar nunca las piezas mviles. No tocar nunca piezas calientes del motor y/o el generador y no situar nunca materiales inflamables cerca del motor y/o el generador. Siempre parar el grupo electrgeno antes de controlar o ajustar las piezas del motor y/o el generador. Siempre parar el grupo electrgeno antes de controlar o rellenar el agua del sistema de refrigeracin o el nivel de aceite. No abrir NUNCA el tapn del depsito de expansin cuando el motor ha alcanzado su temperatura de funcionamiento. Realizar con seguridad las labores de mantenimiento utilizando exclusivamente herramientas adecuadas.

127

Especificacin del grupo electrgeno 2


Consultar las figuras en el apartado Dimensiones principales para la identificacin de las conexiones ms importantes del grupo electrgeno.

Identificacin del grupo electrgeno Tableros de generador

Consultar el manual de instrucciones del motor separado para la identificacin de los componentes especficos de motor. En Especificaciones tcnicas se ver cul tipo de motor se ha aplicado en cul grupo electrgeno. Adems se da un listado de los manuales correspondientes a los diferentes motores.

Tablero de generador para GHS4SIK, GHS6SIK, GHS8SIK, GHS13TIK, GHS24TIK, GLS6SIK, GLS6TIK y GLS14TIK

Tablero de generador para GHS13SIK, GHS24SIK, GHS30SIK, GHS30TIK y GLS14SIK

128

Tableros de mando

Especificacin del grupo electrgeno


7 8 5 6 7 8

9 10 11 14 13 10 11 12 14 13

Tablero de mando del GHS4

Tablero de mando del GHS6, GHS8, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 y GLS14
8 9 10 11 12 13 14 Piloto corriente de carga Piloto preincandescencia Piloto en funcionamiento Pulsador de accionamiento ON Pulsador preincandescencia Pulsador de arranque START Pulsador de parada STOP

1 2 3 4 5 6 7

Contador de horas Corta circuito Enchufe Caja de conexiones Piloto temperatura agua exterior Piloto presin de aceite Piloto temperatura refrigerante

129

Operacin
Directrices generales para la operacin
La observacin de las recomendaciones abajo indicadas resultar en una vida til ms prolongada, mejores prestaciones y una operacin ms econmica de su grupo electrgeno.

Directrices generales

Llevar a cabo con regularidad las labores de mantenimiento indicadas, inclusive los procedimientos Todos los das antes de arrancar. Utilizar durante todo el ao un producto anticongelante o refrigerante en el sistema de refrigeracin del motor para protegerlo tanto contra corrosin como daos por heladas. Consultar el manual de instrucciones correspondiente al motor para la especificacin correcta. No dejar nunca en marcha el motor sin termostato. Utilizar un aceite lubricante de buena calidad. Consultar las instrucciones correspondientes al motor para la especificacin correcta. Utilizar un combustible diesel de buena calidad sin agua y otras sustancias contaminantes.

Parar siempre de inmediato el motor si se ilumina el piloto de carga. Evitar exigir ininterrumpidamente al grupo electrgeno la potencia mxima.

130

Primera puesta en funcionamiento, Calentamiento del motor

Operacin

Puesta operativa del motor


Antes de arrancar por primera vez el motor, es preciso llevar a cabo los pasos siguientes: Rellenar de aceite el motor. Consultar el manual de instrucciones correspondiente al motor referente a la cantidad, especificacin y ubicacin de la boca de llenado. Controlar el nivel de aceite por medio de la varilla del nivel. Rellenar el sistema de refrigeracin. Consultar el manual de instrucciones correspondiente al motor referente a la cantidad, especificacin y la forma de llenar el sistema de refrigeracin. Cerciorarse de llenar el depsito de combustible con aceite diesel. Utilizar nicamente aceite diesel limpio disponible en los comercios sin agua. El sistema de combustible es autopurgante. Controlar la batera y las conexiones de los cables de batera.

Arrancar el motor del grupo electrgeno y dejarlo en funcionamiento sin carga durante unos 10 minutos. Controlar la estanquidad del motor y de todas las conexiones (combustible, agua de refrigeracin y tubo de escape). Controlar la tensin suministrada por el generador.

Calentamiento Para asegurar una larga vida til de su motor, es preciso tomar en consideracin los puntos siguientes durante las primeras 50 horas: Dejar llegar a su temperatura el motor antes de cargar el generador. Evitar el uso prolongado con carga completa del generador.

Repostar slo con el motor parado. No derramar combustible. Evitar contaminaciones innecesarias.

131

Funcionamiento
Antes de arrancar, controlar los puntos siguientes:
El nivel del aceite de motor El nivel del agua de refrigeracin Vlvula de agua exterior (agua de refrigeracin) abierta Interruptor principal entre batera y grupo electrgeno activado Todos los consumidores de energa desactivados

Arrancar

Tareas posteriores a una reparacin


Controlar si estn montados todos los dispositivos de seguridad y si se han retirado todas las herramientas del motor y/o el generador. Al arrancar con precalentamiento no aplicar medios auxiliares adicionales para arrancar (por ejemplo, inyectar con arranque rpido), lo cual puede llevar a accidentes.

Arrancar, sin precalentar -GH4Pulsar brevemente la tecla ON; se iluminarn los pilotos en funcionamiento, Presin de aceite y Control de carga. Pulsar la tecla START y soltarla en cuanto arranque el motor.

Arrancar
El grupo electrgeno se puede arrancar tanto a la altura del tablero de mando como a la altura del grupo electrgeno.

132

Arrancar

Operacin
PRECAUCIN
Soltar la tecla START si el motor no arranca en 10 segundos. Esperar la parada total del motor de arranque antes de volver a pulsar START. No dejar nunca en funcionamiento continuo el motor de arranque ms de 20 segundos. Si incluso despus de repetidos intentos de arranque el motor deja de arrancar, como consecuencia se puede haber reunido gran cantidad de agua en el amortiguador del tubo de escape/esclusa de agua. Un exceso de agua en el amortiguador del tubo de escape puede obstruir un nuevo arranque del motor de la embarcacin, si fuera preciso, primero vaciar el agua del amortiguador de escape. Seguir iluminado el LED sobre la tecla ON, indicando que el motor est en marcha. Controlar si est apagado el piloto de carga. Ahora el agua de refrigeracin ha de salir del tubo de escape; en caso contrario, apagar inmediatamente el grupo electrgeno. Pasados unos minutos se pueden activar los consumidores.

Arrancar, con precalentamiento -GHS6, GHS8, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 y GLS14Pulsar brevemente la tecla ON; se iluminarn los pilotos En funcionamiento, Presin de aceite y Control de carga y entrar en funcionamiento la bomba de suministro de aceite elctrica. Con el motor fro, es necesario precalentar. Pulsar la tecla preincandescencia y mantenerla pulsada durante unos 10 segundos. Ahora pulsar la tecla START y soltar en cuanto arranque el motor.


1 2 3

PRECAUCIN
No desactivar NUNCA el interruptor principal (entre batera y grupo electrgeno) mientras est funcionando el motor.

133

Operacin
Durante la marcha del motor no pueden iluminarse ninguno de los 4 pilotos. Las protecciones sobre la presin de aceite, la temperatura del agua de refrigeracin y el suministro de agua exterior desactivan automticamente el grupo electrgeno en caso de un defecto. El piloto de corriente de carga se iluminar cuando ya no est cargando la dnamo, el motor, por otra parte, seguir su marcha.

Funcionamiento Parar
Parar, en caso de fallo del sistema elctrico (12 Voltios) GHS4, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 y GLS14:
Si falla el sistema elctrico (12 Voltios) el motor parar de inmediato.

Parar
Desactivar todos los consumidores de corriente y dejar en funcionamiento sin carga el grupo electrgeno todava durante aproximadamente 1 minuto. Pulsar la tecla STOP hasta apagarse el piloto en funcionamiento. Entonces soltar otra vez la tecla STOP. Ahora se detiene el motor.

GHS6 y GHS8:
En caso de fallo del sistema elctrico (12 Voltios), el motor seguir funcionando. Se puede parar el motor al pulsar el botn negro en la bomba de inyeccin. Si no se va a utilizar durante un perodo prolongado el grupo electrgeno, se recomienda cerrar la vlvula de fuera borda y girar hacia la posicin desactivada (UIT) el interruptor principal.

PRECAUCIN
Tambin se cerrar siempre la vlvula de fuera borda si durante la navegacin no se utiliza el equipo generador.

134

Introduccin
Introduccin

Mantenimiento diario
Las directrices abajo indicadas se refieren al mantenimiento diario y peridico. Cada labor de mantenimiento se llevar a cabo en el momento indicado. Los intervalos de tiempo sealados se aplican en circunstancias normales de uso. Si las circunstancias son ms duras, el mantenimiento ha de realizarse con mayor frecuencia. La negligencia del mantenimiento puede llevar a fallos tcnicos y daos irreversibles del motor o generador. No se pueden reclamar derechos de garanta en caso de un mantenimiento defectuoso.

135

Mantenimiento diario
Cada 10 horas o a diario, antes de arrancar
Controlar el nivel del aceite de motor Controlar el nivel del refrigerante * * *

Esquema de labores de mantenimiento


Cada 400 horas, al menos 1 vez al ao
Control del nmero de revoluciones/Ajuste de la bomba de inyeccin Control de la holgura de vlvula Cambiar el filtro de combustible pg. 137 * *

Controlar el filtro del agua de refrigeracin

Al cabo de las primeras 50 horas


Apretar los pernos de cabeza redonda Vaciar el agua del filtro de combustible Cambiar el aceite de motor Controlar la correa en V o la correa motriz Control del nmero de revoluciones/Ajuste de la bomba de inyeccin Control de la holgura de vlvula * * * * Cada 800 horas, al menos 1 vez en 2 aos Limpiar el cambiador de calor Controlar la bomba de agua exterior Cambiar el refrigerante Generador pg. 137 * *) Para la realizacin de estas labores de mantenimiento, consultar el manual de instrucciones correspondiente al motor. Segn el tipo de motor, posiblemente no son de aplicacin a su grupo electrgeno todas las labores de mantenimiento. * * * pg. 140

Cada 100 horas, al menos 1 vez al ao


Vaciar el agua del filtro de combustible Cambiar el aceite de motor Controlar la correa en V o la correa motriz * * *

136

Control del nmero de revoluciones / Ajuste de la bomba de inyeccin


Cada 400 horas de funcionamiento.

Mantenimiento

Control del nmero de revoluciones


La frecuencia de la tensin de la red no es la misma en todo el mundo. La frecuencia es de 50 Hz o bien de 60 Hz. Por ejemplo, en Europa la frecuencia suele ser de 50 Hz y en los Estados Unidos de 60 Hz. La frecuencia del grupo electrgeno coincidir con la frecuencia de la tensin en tierra en su zona de navegacin. Nota. Si ud. desea conectar su red de a bordo a una conexin a tierra fuera de su zona de navegacin habitual, debe fijarse si coinciden tanto la tensin como la frecuencia.

El nmero de revoluciones del generador va bajando a medida que aumente la carga. Por ello se debe ajustar un generador como indicado a continuacin: Todos los grupos electrgenos GHS: El nmero de revoluciones para un generador sin carga ha de ser de aprox. 3.100 rev/min (51,5 Hz). Todos los grupos electrgenos GLS: El nmero de revoluciones para un generador sin carga ha de ser de aprox. 1.550 rev/min (51,5 Hz) o aprox. 1.850 rev/min (61,5 Hz). Dejar calentar el motor (hasta que la temperatura del refrigerante haya llegado a los 60C o ms) antes de controlar el nmero de revoluciones y, en su caso, ajustarlo. Controlar el nmero de revoluciones por medio de un cuentarrevoluciones o en la instalacin elctrica por medio de un medidor de frecuencia instalado en la misma. El ajuste del nmero de revoluciones correcto se puede llevar a cabo al reajustar los toques en la bomba de inyeccin.

137

Mantenimiento

Control del nmero de revoluciones / Ajuste de la bomba de inyeccin


Cada 400 horas de funcionamiento

Consulte con un especialista Vetus Farymann!

B
Precinto

Aumentar el nmero de revoluciones

Bajar el nmero de revoluciones

Ajustar la bomba de inyeccin GHS4


El ajuste slo se puede llevar a cabo de forma interna en la misma bomba de inyeccin. Se recomienda confiar la realizacin del ajuste, si ste fuera necesario, a un especialista de servicio Vetus Farymann.

Ajustar la bomba de inyeccin GHS6, GHS8, GHS13 y GLS6


Soltar ambas tuercas de seguridad y reajustar los tornillos de ajuste hasta conseguir el nmero de revoluciones correcto. Volver a apretar las tuercas de seguridad. Destornillar el tornillo de ajuste A si hace falta subir el nmero de revoluciones; Destornillar el tornillo de ajuste B si hace falta bajar el nmero de revoluciones.

138

Control del nmero de revoluciones / Ajuste de la bomba de inyeccin


Cada 400 horas de funcionamient

Mantenimiento

5
B
Precinto Aumentar el nmero de revoluciones
VD00161

A
Bajar el nmero de revoluciones Bajar el nmero de revoluciones Subir el nmero de revoluciones

Ajustar la bomba de inyeccin GHS24 y GLS14


Soltar ambas tuercas de seguridad y reajustar los tornillos de ajuste hasta conseguir el nmero de revoluciones correcto. Volver a apretar las tuercas de seguridad. Destornillar el tornillo de ajuste A si hace falta subir el nmero de revoluciones; Destornillar el tornillo de ajuste B si hace falta bajar el nmero de revoluciones.

Ajustar la bomba de inyeccin GHS30


Soltar la tuerca de seguridad y reajustar el tornillo de ajuste A hasta conseguir el nmero de revoluciones correcto. Volver a apretar la tuerca de seguridad.

139

Mantenimiento
General
Limpieza del generador El generador y el Regulador Automtico de Tensin (RAT) se han de mantener lo ms limpios posible. Numerosos fallos elctricos son el resultado de una acumulacin de suciedad. Eliminar suciedad y polvo acumulados en el generador, soplndolo con aire comprimido libre de aceite. Asegurar de no soplar polvo en los devanados. Tanto el interior como la parte exterior del generador han de permanecer libres en todo momento de agua, aceite y suciedad. Controlar si estn sujetas correctamente todas las conexiones elctricas. El cojinete est sellado y engrasado de por vida y no requiere ms mantenimiento. Slo el GHS8:

Generador
Cada 800 horas de funcionamiento

Anillos de enganche y escobillas de carbn Controlar si presentan desgaste los anillos de enganche y las escobillas de carbn. Reemplazar las escobillas de carbn desgastadas por nuevas de las dimensiones y el tipo correctos. Controlar si las escobillas de carbn pasan por el centro de los anillos de enganche.

PRECAUCIN
No trabajar nunca en el generador mientras ste est en funcionamiento. Si es necesario controlar la tensin de salida -con el generador en marcha- este control debe ser efectuado exclusivamente por personas familiarizadas con aparatos bajo tensin. Las conexiones llevan tensin de red y normalmente estn bajo tensin con respecto a tierra.

140

Preparacin para la poca invernal Preparacin para la poca estival

Parada invernal

Preparacin para el invierno


Consultar el manual separado del motor para la puesta fuera de servicio del motor durante el invierno. No es necesario realizar trabajos especficos en el generador al inicio de la parada invernal.

Preparacin para el verano


Consultar el manual separado del motor para la nueva puesta en servicio del motor al inicio de la temporada de navegacin.

GHS4, GHS6, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 y GLS14:


No es necesario realizar trabajos especficos en el generador al inicio de la temporada de navegacin.

GHS8:
Controlar si presentan corrosin los anillos de enganche, si fuera preciso, limpiarlos con un lijado. Utilizar para ello una lija muy fina (grano de 400-500). No se requieren otros trabajos especficos al inicio de la temporada de navegacin.

141

Deteccin de fallos, generador

General
Si se produce un fallo cercirese de lo siguiente antes de realizar las pruebas indicadas en la tabla: Que el corto circuito est en IN. Que el generador no haya sufrido daos mecnicos. Que el mismo no est contaminado por derrames de aceite, combustible, suciedad u otros qumicos. Si esto fuera el caso, limpiar o eliminar esta contaminacin antes de proceder a las pruebas. Que el regulador de tensin no haya sido expuesto a agua, si el regulador de tensin ha quedado mojado, sacarlo de la caja de conexiones y secarlo cuidadosamente antes de volver a instalarlo.

142

Tabla de deteccin de fallos GHS4, GHS6 y GLS6


1 Sin carga, sin tensin
Posible causa Prdida de remanente. Solucin Conectar momentneamente una batera de 12V en los bornes del condensador para potenciar el campo. Controlar la resistencia de los devanados. Para el valor de resistencia vanse las Especificaciones tcnicas. Reemplazar el condensador. Controlar la resistencia de los devanados. Para el valor de resistencia vanse las Especificaciones tcnicas. Reemplazar el diodo en el rotor.

Deteccin de fallos, generador


2 Sin carga, tensin demasiado alta o baja
Posible causa Nmero de revoluciones incorrecto del motor. Solucin Controlar el nmero de revoluciones del motor y reajustar si necesario.

magnetismo

Los devanados del estator estn puestos en cortocircuito o las conexiones son defectuosas. Condensador averiado Los devanados del rotor estn puestos en cortocircuito o las conexiones son defectuosas. Diodo interrumpido o puesto en cortocircuito.

3 Sin carga, oscila la tensin


Posible causa Marcha irregular del motor debida a insuficiente combustible o bomba de inyeccin de combustible averiada o desajustada. Solucin Asegurar el suministro de suficiente combustible limpio y sin agua, o. Dejar controlar la bomba de inyeccin de combustible por un tcnico especializado y, en su caso, mandar realizar su reajuste o reparacin.

143

Deteccin de fallos, generador


4 Con carga, no hay tensin
Posible causa Cortocircuito en los consumidores de energa. Solucin Detectar el cortocircuito y eliminarlo.

Tabla de deteccin de fallos GHS4, GHS6 y GLS6


6 Con carga, oscila la tensin
Posible causa Marcha irregular del motor debida a insuficiente combustible bomba de inyeccin de combustible averiada o sajustada Solucin Asegurar el suministro de suficiente combustible limpio y sin agua. Dejar controlar la bomba de inyeccin de combustible por un tcnico especializado y, en su caso, mandar realizar su reajuste o reparacin. Arreglar las conexiones.

5 Con carga, tensin demasiado alta o baja


Posible causa Nmero de revoluciones incorrecto del motor Solucin Controlar el nmero de revoluciones del motor y reajustar si necesario.

Malas conexiones elctricas.

7 Con carga, generador se sobrecalienta


Posible causa Sobrecarga. Solucin Reducir la carga al desconectar una parte de los consumidores. Liberar el orificio de entrada y/o salida de aire. Asegurar que no sea generador es aspirado de nuevo de aire caliente.

Orificio de entrada y/o salida de aire est obstruido. Aire caliente del motor y/o del generador es aspirado de nuevo como aire de refrigeracin.

144

Tabla de deteccin de fallos GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 y GLS14


1 Sin carga, sin tensin
Posible causa Prdida de remanente. Solucin Conectar momentneamente una batera de 12V para potenciar el campo; el positivo (+) en X y el negativo (-) en XX o, el positivo (+) en F1 y el negativo (-) en F2. Controlar la resistencia de los devanados. Para el valor de resistencia vanse las Especificaciones tcnicas. Reemplazar el regulador averiado. Controlar la resistencia de los devanados. Para el valor de resistencia vanse las Especificaciones tcnicas. Reemplazar el rectificador (slo GHS8).

Deteccin de fallos, generador


2 Sin carga, tensin demasiado alta o baja
Posible causa Nmero de revoluciones incorrecto del motor Ajuste incorrecto de la tensin en el regulador de tensin (RAT). Regulador de tensin (RAT)averiado. Solucin Controlar el nmero de revoluciones del motor y reajustar si necesario. Reajustar hasta la tensin deseada. Reemplazar el regulador de tensin (RAT).

magnetismo

Los devanados del estator estn puestos en cortocircuito o las conexiones son defectuosas Regulador de tensin (RAT) averiado. Los devanados del rotor estn puestos en cortocircuito o las conexiones son defectuosas Rectificador averiado.

3 Sin carga, oscila la tensin


Posible causa Marcha irregular del motor debida a insuficiente combustible o bomba de inyeccin de combustible averiada o desajustada. Solucin Asegurar el suministro de suficiente combustible limpio y sin agua. Dejar controlar la bomba de inyeccin de combustible por un tcnico especializado y, en su caso, mandar realizar su reajuste o reparacin. Reajustar la estabilidad. Reemplazar el regulador de tensin (RAT).

Ajuste incorrecto de la estabilidad en el regulador de tensin (RAT). Regulador de tensin (RAT) averiado.

145

Deteccin de fallos, generador


4 Con carga, no hay tensin
Posible causa Cortocircuito en los consumidores de energa. Rectificador averiado. Regulador de tensin (RAT) averiado. Solucin Detectar el cortocircuito y eliminarlo. Reemplazar el rectificador. Reemplazar el regulador de tensin (RAT).

Tabla de deteccin de fallos GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 y GLS14


6 Con carga, oscila la tensin
Posible causa Marcha irregular del motor debida a insuficiente combustible o bomba de inyeccin de combustible averiada o desajustada. Solucin Asegurar el suministro de suficiente combustible limpio y sin agua. Dejar controlar la bomba de inyeccin de combustible por un tcnico especializado y, en su caso, mandar realizar su reajuste o reparacin. Arreglar las conexiones. Reajustar la estabilidad.

7
5 Con carga, tensin demasiado alta o baja
Posible causa Nmero de revoluciones incorrecto del motor. Ajuste incorrecto de la tensin en el regulador de tensin (RAT). Solucin Controlar el nmero de revoluciones del motor y reajustar si necesario. Reajustar hasta la tensin deseada. Malas conexiones elctricas. Ajuste incorrecto de la estabilidad en el regulador de tensin (RAT). Regulador de tensin (RAT) averiado.

Reemplazar el regulador de tensin (RAT).

146

Tabla de deteccin de fallos GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 y GLS14


7 Con carga, generador se sobrecalienta
Posible causa Sobrecarga. Solucin Reducir la carga al desconectar una parte de los consumidores. Reajustar el regulador de tensin hasta la tensin deseada. Liberar el orificio de entrada y/o salida de aire. Asegurar que no sea posible la circulacin de aire caliente.

Deteccin de fallos, generador

Tensin excesiva.

Orificio de entrada y/o salida de aire est obstruido. Aire caliente del motor y/o del generador es aspirado de nuevo como aire de refrigeracin.

147

Especificaciones tcnicas
Tipo General
Nm.de rev. nominal Nivel sonoro Nivel sonoro, con caja Temperatura mx. agua exterior Temperatura mx. ambiente ngulo de inclinacin mx. longitudinal ngulo de inclinacin mx. transversal Peso, sin caja Peso, con caja 68 dB(A) 75 dB(A) 65 dB(A) 3000 rev/min 75 dB(A) 78 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) @ 3000 rev/min 30C 40C 15 25 125 kg 220 kg 185 kg 295 kg 78 dB(A) 70 dB(A) 78 dB(A) 70 dB(A)

GHS4SI

GHS6.2SI

GHS8SI

GHS13SI

GHS13TI

GHS24SI

95 kg

120 kg 180 kg

200 kg 275 kg

345 kg 436 kg

Especificaciones de motor
Marca Tipo Vetus/Farymann F1.03 M2.C5 M2.06 Vetus/Mitsubishi M3.09 M3.09 M4.17

Consltense las instrucciones correspondientes al motor para la especificacin completa del motor.

Instrucciones para motor tipo

: F1.03 M2.C5/M2.06/M3.09 M4.17 P4.19

: : : :

STM0061 STM0135 (Espaol) STM0126 (Espaol) STM0083

148

Especificaciones tcnicas
Tipo General
Nm.de rev. nomina Nivel sonoro Nivel sonoro, con caja Temperatura mx. agua exterior Temperatura mx. ambiente ngulo de inclinacin mx. longitudinal ngulo de inclinacin mx. transversal Peso, sin caja Peso, con caja 78 dB(A) 70 dB(A) 3000 rev/min 85 dB(A) 85 dB(A) 72 dB(A) 72 dB(A) @ 3000 rev/min 30C 40C 15 25 315 kg 395 kg 365 kg 430 kg 330 kg 430 kg 170 kg 245 kg 315 kg 395 kg 295 kg 375 kg 73 dB(A) 57 dB(A) 1500 rev/min 73 dB(A) 73 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A) @ 1500 rev/min

GHS24TI

GHS30SI

GHS30TI

GLS6.2SI

GLS14SI

GLS14TI

Especificaciones de motor
Marca Tipo Vetus/Mitsubishi M4.17 Vetus/Peugeot P4.19 P4.19 M3.09 Vetus/Mitsubishi M4.17 M4.17

Consltense las instrucciones correspondientes al motor para la especificacin completa del motor.

149

Especificaciones tcnicas
Tipo Especificaciones del generador
Marca Tipo * Potencia, con cos 0,8 Markon Stamford Stamford Stamford BWG830/ BCI162G BCI162E BCI182K SL105G 4 kVA 8 kVA 13 kVA 13 kVA 24 kVA 3,2 kW 6,4 kW 10,4 kW 10,4 kW 19,2 kW 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 3 x 400 V 1 x 230 V 14 A 27,5 A 46 A 3 x 15,4 A 85 A 50 Hz 2 2 2 2 2 2 Corriente de entrada mx. para electromotor 1,5 x la corriente nominal de generador. Entre 0,8 de induccin y 1 Mnimo el 4% del nm.de rev. nominal +/- 5% +/- 5% +/- 3,5% +/- 2% +/- 2% +/- 2% H IP22 IP44 Syncro BWG430 Markon BWG630/ BL105F 6,2 kVA 5 kW 1 x 230 V 22,5 A

GHS4SI

GHS6.2SI

GHS8SI

GHS13SI

GHS13TI

GHS24SI

Tensin Corriente Frecuencia Nmero de polos Potencia de sobrecarga Cos rea operativa Reglaje de tensin Clase de aislamiento Grado de proteccin Grado de proteccin en la caja sonora NOTA

Todos los datos arriba indicados se basan en grupos electrgenos para una frecuencia de 50 Hz. BWG830: Generador de corriente alterna autogeneradora autoreguladora con regulador automtico de tensin (RAT).

*) BWG430, BWG630 y BWG615: Generador de corriente alterna autogeneradora sin escobilla con reglaje de condensador.

150

Especificaciones tcnicas
Tipo Especificaciones del generador
Marca Tipo * Potencia, con cos 0,8 Stamford BCI162G 24 kVA 19,2 kW 3 x 400 V 3 x 28,5 A Stamford BCI182K 30 kVA 24 kW 1 x 230 V 110 A Stamford BCI182H Syncro BWG615 Stamford BCI184E Stamford BCI164D

GHS24TI

GHS30SI

GHS30TI

GLS6.2SI

GLS14SI

GLS14TI

Tensin Corriente Frecuencia Nmero de polos Potencia de sobrecarga Cos rea operativa Reglaje de tensin Clase de aislamiento Grado de proteccin Grado de proteccin en la caja sonora NOTA

30 kVA 6,2 kVA 14 kVA 14 kVA 24 kW 5 kW 11,2 kW 11,2 kW 3 x 400 V 1 x 230 V 1 x 230 V 3 x 400 V 3 x 40 A 22,5 A 50 A 3 x 16 A 50 Hz 2 2 2 4 4 4 Corriente de entrada mx. para electromotor 1,5 x la corriente nominal de generador Entre 0,8 de induccin y 1 Mnimo el 4% del nm.de rev. nominal +/- 2% +/- 2% +/- 2% +/- 5% +/- 5% +/- 5% H IP22 IP44

Todos los datos arriba indicados se basan en grupos electrgenos para una frecuencia de 50 Hz.

*) BCI162G, BCI162E, BCI182H, BCI182K, BCI184E y BCI164D: Generador de corriente alterna autogeneradora autoreguladora sin escobilla con regulador automtico de tensin (RAT).

151

Especificaciones tcnicas
Tipo Valores de resistencias de los devanados
Rotor Estator, devanado principal/seccin Estator, devanado auxiliar Rotor, devanado auxiliar 1,8 0,6 2,8 10,53 0,28 0,74 11,9 0,28 1,77 1,9 0,36 1,9 0,64 0,20 20 0,21

GHS4SI
(BWG430)

GHS6.2SI
(BWG630)

GHS8SI
(BWG830)

GLS6.2SI
(BWG615)

GLS14SI
(BCI184E)

Protecciones de generador
Corriente principal 16 A 20 A Fusible automtico (corto circuito) 25 A 20 A 50 A

Tipo Valores de resistencias de los devanados


Rotor Devanado (de estator) principal/seccin Devanado auxiliar, estator Devanado auxiliar, rotor

GHS13SI GHS13TI GHS24SI GHS24TI


(BCI162G) (BCI162E) (BCI182K) (BCI162G)

GHS30SI GHS30TI GLS14TI


(BCI182K) (BCI182H) (BCI164D)

1,09 0,10 19 0,27

0,89 0,42 18 0,26

1,4 0,095 20 0,21

1,09 0,21 19 0,27

1,4 0,095 20 0,21

1,17 0,16 20 0,21

0,56 0,3 19 0,26

Protecciones de generador
Corriente principal 50 A 3 x 16 A Fusible automtico (corto circuito) 80 A 3 x 32 A 100 A 3 x 32 A 3 x 16 A

Nota: Todos los datos arriba indicados se basan en grupos electrgenos para una frecuencia de 50 Hz.

152

Sustancias de funcionamiento
Sustancias de funcionamiento
Las sustancias de funcionamiento son las siguientes: Aceite de motor Combustible Lquido de refrigerante Consltese el manual de instrucciones separado del motor para las especificaciones y cantidades de las sustancias de funcionamiento arriba indicadas.

153

Leggere attentamente le informazioni contenute in questo manuale di istruzioni. Vi permetter di evitare incidenti, di mantenere il diritto alla garanzia e tenere il generatore in condizioni di manutenzione ottimali. Per le condizioni della garanzia consultare il Libretto di assistenza e garanzia Vetus Diesel Questo generatore indicato unicamente per lapplicazione indicata nella specifica di consegna e deve essere utilizzato esclusivamente per questo scopo. Qualsiasi altro uso si considera non conforme alla destinazione. Il fabbricante non pu essere ritenuto responsabile per il danno che ne deriva. Pertanto il rischio completamente a carico dellutilizzatore. In caso di uso conforme alla destinazione occorre altres rispettare le disposizioni di utilizzo, manutenzione e riparazione predi-

sposte dal fabbricante. Il generatore pu essere operato, mantenuto e riparato solo da persone che ne abbiano familiarit e che siano a conoscenza dei rischi. Si devono rispettare le disposizioni pertinenti in materia di prevenzione degli incidenti e altre disposizioni di sicurezza e di utilizzo generalmente accettate. Le modifiche apportate autonomamente al generatore escludono la responsabilit del fabbricante per i danni che ne derivano. Anche gli interventi sul sistema di iniezione e di regolazione possono influenzare le prestazioni del motore e le emissioni di scarico, non garantendo pi il rispetto delle norme ambientali.

154

Indice
Numeri di serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3 1 2 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Descrizione del generatore
Identificazione del generatore . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Pannelli del generatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Pannelli di comando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Manutenzione
Controllo numero dei giri / regolazione della pompa del carburante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Generatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

6 7 8 9 10 11 12

Rimessaggio per linverno . . . . . . . . . . . . . . . 171 Ricerca dei guasti, generatore . . . . . . . . . . . 172 Dati tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Prodotti per il funzionamento . . . . . . . . . . . . 183 Schemi elettrici sistema a 12 Volt . . . . . . . . 244 Schemi elettrici generatori . . . . . . . . . . . . . . . 258 Dimensioni principali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Uso
Indicazioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Prima messa in funzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Rodaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Accensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Arresto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Manutenzione giornaliera
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Schema della manutenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

155

Introduzione 1
Gentile cliente, I generatori Vetus sono ideati per essere usati nella navigazione. Offriamo una vasta gamma di varianti per soddisfare tutte le specifiche. Il vostro generatore adatto per essere montato sulla vostra barca, il che significa che non necessariamente tutte le componenti indicate nel presente libretto di istruzioni siano montate sul vostro generatore. Abbiamo tentato di chiarire le differenze in modo che possiate facilmente trovare le indicazioni su funzionamento e manutenzione che riguardano il vostro generatore. Leggere attentamente questo libretto di istruzioni prima di mettere in funzione il generatore e rispettare le disposizioni in materia di uso e manutenzione. Siamo a vostra disposizione per eventuali domande.

Cordiali saluti, Vetus den Ouden n.v.

156

Introduzione
Misure di sicurezza

Questo simbolo lo trovate accanto a tutte le indicazioni relative alla sicurezza. Seguitele con attenzione. Comunicate le indicazioni relative alla sicurezza anche a tutti coloro che comandano il generatore. Occorre rispettare anche le norme e le leggi generali relative alla sicurezza e alla prevenzione degli incidenti.

Durante il funzionamento non toccare mai le parti in movimento del generatore. Mai toccare le parti calde del motore e/o del generatore e mai mettere materiali infiammabili nelle vicinanze del motore e/o del generatore. Arrestare sempre il generatore prima di controllare o regolare le parti del motore e/o del generatore. Arrestare sempre il generatore prima di controllare il livello dellolio o del liquido di raffreddamento. MAI aprire il coperchio del serbatoio di espansione quando il motore ha raggiunto la temperatura di esercizio. Eseguire accuratamente le operazioni di manutenzione utilizzando solo gli attrezzi adatti.

157

Descrizione del generatore 2


Consultare i disegni nella sezione Dimensioni principali per lidentificazione degli allacciamenti pi importanti del generatore.

Identificazione del generatore Pannelli del generatore

Consultare il manuale separato del motore per lidentificazione delle componenti specifiche del motore. Nella sezione Dati tecnici si ritrova quale tipo di generatore adatto a quale tipo di motore. Inoltre viene presentato un elenco dei manuali relativi ai vari tipi di motore.

Pannello del generatore per GHS4SIK, GHS6SIK, GHS8SIK, GHS13TIK, GHS24TIK, GLS6SIK, GLS6TIK e GLS14TIK

Pannello del generatore per GHS13SIK, GHS24SIK, GHS30SIK, GHS30TIK e GLS14SIK

158

Pannelli di comando

Descrizione del generatore


7 8 5 6 7 8

9 10 11 14 13 10 11 12 14 13

Pannello di comando per GHS4

Pannello di comando per GHS6, GHS8, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 e GLS14
8 9 10 11 12 13 14 Spia corrente di carica Spia resistenza Spia in funzione Pulsante ACCESO Pulsante preaccensione Pulsante START Pulsante STOP

1 2 3 4 5 6 7

Contatore Interruttore di circuito Presa Scatola degli allacciamenti Spia temperatura dellacqua esterna Spia pressone dellolio Spia temperatura del liquido di raffredamento

159

Uso
Indicazioni generali per luso
Rispettare le seguenti raccomandazioni allungher la durata, migliorer le prestazioni e render pi economico luso del generatore.

Indicazioni generali

Eseguire regolarmente tutte le operazioni di manutenzione indicate, incluse le procedure giornaliere prima dellaccensione. Per tutto lanno utilizzare antigelo o liquido di raffreddamento nel sistema di raffreddamento del motore, per proteggerlo da corrosione e danni dovuti al gelo. Consultare il manuale del motore per le specifiche giuste. Mai far funzionare il motore senza termostato. Utilizzare un lubrificante di buona qualit. Consultare il manuale del motore per le specifiche giuste. Utilizzare un gasolio di buona qualit che non contenga acqua o altre impurit.

Arrestare immediatamente il motore se la spia di carica si accende. Evitare che il generatore debba fornire ininterrottamente la potenza massima.

160

Prima messa in funzione, rodaggio


Messa in funzione del motore
Prima di accendere il motore per la prima volta eseguire le seguenti operazioni: Riempire dolio il motore. Consultare il manuale del motore per la quantit, le specifiche e il punto in cui si trova il tappo di riempimento. Controllare il livello dellolio con lasticella apposita. Riempire il sistema di raffreddamento. Consultare il manuale del motore per la quantit, le specifiche e il modo in cui riempire il sistema di raffreddamento. Sincerarsi che il serbatoio del carburante sia pieno di gasolio. Utilizzare unicamente gasolio in commercio che non contenga acqua. Il sistema del carburante munito di aerazione. Controllare la batteria e gli allacciamenti dei cavi. Avviare il motore del generatore e lasciatelo girare senza carico per circa 10 minuti. Controllare il motore e che tutti gli allacciamenti (carburante, acqua di raffreddamento e scappamento) siano chiusi. Controllare la tensione fornita dal generatore.

Uso
Rodaggio
Per allungare la durata del motore occorre fare attenzione ai seguenti punti durante le prime 50 ore: Far riscaldare il motore prima di attaccare un carico al generatore. Evitate luso prolungato a carico pieno del generatore.

Riempire il serbatoio solo a motore spento. Non versare il carburante. Evitare linquinamento inutile.

161

Uso
Prima dellaccensione controllare i seguenti punti:
Livello dellolio Livello del liquido di raffreddamento Rubinetti fuori bordo (acqua di raffreddamento) Interruttore principale fra batteria e generatore acceso Tutti gli utenti spenti

Accensione

Dopo le operazioni di riparazione


Controllare che siano stati montati tutti i dispositivi di sicurezza e che tutti gli attrezzi siano stati tolti dal motore e/o dal generatore. Al momento dellaccensione con preaccensione non utilizzare altri ausili (ad es. iniezione con accensione rapida). Ci potrebbe provocare incidenti.

Accensione senza pre-accensione -GH 4Premere appena il tasto ON; le spie in funzione, pressione dellolio e controllo della carica si accendono. Premere il tasto START e lasciarlo andare non appena il motore si accende.

Accensione
Il generatore pu essere acceso sia dal pannello di comando che dal generatore stesso.

162

Accensione ATTENZIONE

Uso
Lasciare andare il pulsante START dopo 10 secondi se il motore non si accende. Aspettare finch il motorino di avviamento non si arrestato completamente prima di premere di nuovo il tasto START. Mai lasciare girare il motorino di avviamento pi di 20 secondi consecutivi. Se anche dopo ripetuti tentativi il motore non parte la conseguenza pu essere che una grande quantit dacqua si accumuli nel silenziatore di scarico /waterlock. Questo a sua volta pu ostacolare lavviamento del motore della barca. Se necessario far fuoriuscire lacqua dal silenziatore di scarico. Il LED verde sopra il pulsante ON rimane acceso per indicare che il motore acceso. Controllare che la spia di controllo della carica sia spenta. Lacqua di raffreddamento deve fuoriuscire dallo scappamento; se ci non succede arrestare immediatamente il generatore. Dopo qualche minuto si possono azionare gli utenti.

Accensione con pre-accensione - GHS6, GHS8, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 e GLS14 Premere brevemente il tasto ON; le spie in funzione, pressione dellolio e controllo della carica si accendono e la pompa di afflusso del carburante si aziona. Se il motore freddo occorre ricorrere alla pre-accensione. Premere il tasto pre-accensione e tenerlo premuto per circa 10 secondi. Adesso premere il tasto START e lasciarlo andare non appena il motore si accende.


1 2 3

ATTENZIONE
MAI spegnere linterruttore principale (fra batteria e generatore) mentre il motore in funzione.

163

Uso
Durante il funzionamento del motore nessuna delle 4 spie accesa. I fusibili sulla pressione dellolio, la temperatura dellacqua di raffreddamento e dellafflusso di acqua esterna spengono automaticamente il generatore in caso di guasto. La spia della corrente di carica si accende se la dinamo non carica, ma il motore continua a funzionare.

Funzionamento Arresto
Arresto, in caso di guasto del sistema elettrico (12 Volt) GHS4, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 e GLS14:
Se si guasta il sistema elettrico (12 Volt) il motore continua a funzionare.

Arresto
Spegnere tutti gli utenti lasciando funzionare il generatore senza alcun carico per circa 1 minuto. Premere il pulsante STOP finch non si spegne la spia in funzione. Lasciare andare il pulsante STOP. Adesso il motore spento.

GHS6 e GHS8:
Se si guasta il sistema elettrico (12 Volt) il motore continua a funzionare. Il motore si arresta premendo il pulsante nero sulla pompa del carburante. Se il generatore non viene utilizzato per un periodo prolungato si raccomanda di chiudere il rubinetto di fuoribordo e di mettere in posizione SPENTO linterruttore principale.

ATTENZIONE
Chiudere sempre anche il rubinetto fuoribordo se il gruppo generatore non viene usato durante la navigazione.

164

Introduzione
Introduzione

Manutenzione giornaliera
Le raccomandazioni seguenti si riferiscono alla manutenzione periodica e giornaliera. Eseguire ogni operazione di manutenzione al momento indicato. Gli intervalli di tempo indicati si riferiscono a condizioni duso normali. In condizioni di uso pi pesanti eseguire manutenzioni pi frequenti. Trascurare la manutenzione pu provocare guasti e danni permanenti al motore o al generatore Non si pu ricorrere alla garanzia se la manutenzione non stata eseguita correttamente.

165

Manutenzione giornaliera
Ogni 10 ore o tutti i giorni, prima dellaccensione
Controllo del livello dellolio Controllo del livello del liquido di raffreddamento * * *

Schema della manutenzione


Ogni 100 ore, almeno 1 volta allanno
Togliere lacqua dal filtro del carburante Cambio dellolio Controllo della cinghia trapezoidale o della cinghia di trasmissione * *

Controllo del filtro dellacqua di raffreddamento

Dopo le prime 50 ore


Controllo delle viti a testa Togliere lacqua dal filtro del carburante Cambio dellolio Controllo della cinghia trapezoidale o della cinghia di trasmissione Controllo del numero di giri / regolazione della pompa del carburante Controllo del gioco della valvola * * *

Ogni 400 ore, almeno 1 volta allanno


Controllo del numero dei giri / regolazione della pompa del carburante Controllo del gioco della valvola pag.167 * *

stituzione filtro del carburante

pag.167 *

Ogni 800 ore, almeno 1 volta ogni 2 anni


Pulizia dello scambiatore di calore Controllo della pompa dellacqua fuoribordo * * * pag.170

*) Per lesecuzione di questi lavori di manutenzione consultare il manuale del motore. A seconda del tipo di motore non necessariamente tutte le operazioni di manutenzione citate vanno eseguite sul vostro generatore.

Cambio del liquido di raffreddamento Generatore

166

Controllo numero di giri /regolazione della pompa del carburante


Ogni 400 ore di servizio

Manutenzione

Controllo del numero di giri


La frequenza della tensione di rete non uguale in tutto il mondo. La frequenza di 50 Hz o 60 Hz. Ad esempio, in Europa la frequenza normale 50 Hz e negli Stati Uniti 60 Hz. La frequenza del generatore corrisponde alla frequenza della tensione alla banchina nella vostra zona di navigazione. N.B. Se uscite dalla vostra normale zona di navigazione e volete allacciare la rete di bordo allallacciamento sulla banchina occorre fare attenzione che sia la tensione che la frequenza corrispondano.

Il numero di giri del generatore scende via via che il carico aumenta. Regolate il generatore nel modo seguente: Tutti i generatori GHS: Il numero di giri per il generatore senza carico deve ammontare a circa 3100 giri/min. (51,5 Hz). Tutti i generatori GLS: Il numero di giri per il generatore senza carico deve ammontare a circa 1550 giri/min. (51,5 Hz) o circa 1850 giri/min. (61,5 Hz). Far riscaldare il motore (finch la temperatura del liquido di raffreddamento non ha raggiunto i 60 C o pi) prima di controllare il numero di giri ed eventualmente regolarlo. Controllare il numero di giri per mezzo del regolatore di velocit o sullimpianto elettrico per mezzo del misuratore di frequenza ad esso collegato. Per regolare il giusto numero di giri modificando il numero di colpi sulla pompa del carburante.

167

Manutenzione

Controllo numero di giri/regolazione pompa del carburante


Ogni 400 ore

Consultare uno specialista Vetus Farymann!


Sigillo

Aumentare il numero di giri

Aumentare il numero di giri

Regolazione della pompa del carburante GHS4


La regolazione possibile solo dallinterno della pompa del carburante. Si raccomanda di far eseguire la regolazione, se necessario, da uno specialista del servizio assistenza Vetus Farymann.

Regolazione della pompa del carburante GHS6, GHS8, GHS13 e GLS6


Svitare ambedue i dadi di sicurezza e spostare la vite di regolazione finch non avrete raggiunto il numero di giri giusto. Riavvitare i dadi di sicurezza. Se il numero di giri deve essere aumentato svitare la vite A, se il numero di giri deve essere diminuito svitare la vite B.

168

Controllo numero di giri/regolazione pompa del carburante


Ogni 400 ore

Manutenzione

5
B
Sigillo Aumentare il numero di giri
VD00161

A
Diminuire il numero di giri Aumentare il numero di giri Diminuire il numero di giri

Regolazione della pompa del carburante GHS24 e GLS14


Svitare ambedue i dadi di sicurezza e spostare la vite di regolazione finch non avrete raggiunto il numero di giri giusto. Riavvitare i dadi di sicurezza. Se il numero di giri deve essere aumentato svitare la vite A, se il numero di giri deve essere diminuito svitare la vite B.

Regolazione della pompa del carburante GHS30


Svitare il dado di sicurezza e spostare la vite di regolazione A finch non avrete raggiunto il numero di giri giusto. Riavvitare il dado di sicurezza.

169

Manutenzione
Generalit
Pulizia del generatore Il generatore e il Regolatore automatico della tensione vanno tenuti il pi puliti possibile. Molti guasti elettrici sono la conseguenza dellaccumularsi di sporcizia. Togliere la sporcizia accumulata e la polvere dal generatore con un getto di aria compressa che non contenga olio, sincerandosi che nellavvolgimento non vada a finire della polvere. Sia linterno che lesterno del generatore devono essere sempre puliti, senza traccia di olio, acqua e sporcizia. Controllare che tutti gli allacciamenti elettrici siano eseguiti correttamente. Il cuscinetto chiuso ermeticamente e lubrificato sufficientemente per tutta la durata e non richiede altra manutenzione.

Generatore
Ogni 800 ore di servizio

Solo GHS8:
Anelli di traino e spazzole di carbone Controllare lo stato di usura degli anelli di traino e delle spazzole di carbone. Le spazzole consumate devono essere sostituite con delle spazzole nuove delle dimensioni e del tipo giusti. Controllare che le spazzole si trovino al centro degli anelli di traino.

ATTENZIONE
Mai lavorare al generatore mentre questo in funzione. Se occorre controllare la tensione in uscita quando il generatore in funzione - loperazione deve essere eseguita unicamente da persone che sanno come trattare apparecchiature sotto tensione. Gli allacciamenti che trasportano la tensione di rete e di norma sono sotto tensione rispetto alla terra.

170

Preparazione per linverno Preparazione per lestate

Rimessaggio per linverno

Preparazione per linverno


Consultare il manuale separato del motore per il rimessaggio del motore durante linverno. Non occorre eseguire operazioni specifiche sul generatore allinizio del rimessaggio per linverno.

Preparazione per lestate


Consultare il manuale separato del motore per la messa in funzione del motore allinizio della stagione di navigazione.

GHS4, GHS6, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 e GLS14:


Non occorre eseguire operazioni specifiche sul generatore allinizio della stagione di navigazione.

GHS8:
Controllare lo stato di corrosione degli anelli di traino, se necessario ripulirli con della carta vetrata molto sottile (400-500). Non occorre eseguire altre operazioni specifiche allinizio della stagione di navigazione.

171

Ricerca dei guasti, generatore

Generalit
Al verificarsi di un guasto sincerarsi di quanto segue prima di eseguire le verifiche della tabella: Il interruttore di circuito in posizione IN Il generatore non presenta danni meccanici Il generatore non inquinato con olio, carburante, sporcizia o altri agenti chimici. In tal caso ripulire e riparare la parte interessata prima di eseguire la verifica.

Il regolatore di tensione non stato esposto allacqua. Se si bagnato toglierlo dalla scatola degli allacciamenti e asciugarlo bene prima di rimontarlo.

172

Tabella di ricerca dei guasti GHS4, GHS6 e GLS6


1 Senza carico, nessuna tensione
Soluzione Allacciare brevemente una batteria 12 V ai fermi del condensatore per rafforzare il campo. Controllare la resistenza degli avvolgimenti in base ai valori standard, vedi la sezione Dati tecnici. Sostituire il condensatore. Controllare la resistenza degli avvolgimenti in base ai valori standard, vedi la sezione Dati tecnici. Sostituire il diodo sullelica.

Ricerca dei guasti, generatore


2 Senza carico, tensione troppo alta o troppo bassa
Soluzione Controllare il numero di giri ed eventualmente regolarlo.

Possibile causa Perdita del magnetismo rimanente.

Possibile causa Numero di giri del motore scorretto.

Avvolgimento di statore in corto circuito o collegamenti di cattiva qualit. Condensatore difettoso. Avvolgimenti del rotore in corto circuito o collegamenti di cattiva qualit. Diodo interrotto o in corto circuito.

Senza carico, tensione oscilla


Soluzione Favorire un afflusso sufficiente di carburante che non contenga acqua, oppure far controllare la pompa di iniezione del carburante a uno specialista e se necessario farla regolare o riparare.

Possibile causa Il motore ha un andamento irregolare dovuto alla presenza di combustibile insufficiente o a un guasto alla pompa di iniezione del carburante.

173

Ricerca dei guasti, generatore


4 Con carico, nessuna tensione
Soluzione Trovare il corto circuito ed eliminarlo.

Tabella di ricerca dei guasti GHS4, GHS6 e GLS6


6 Con carico, tensione oscilla
Soluzione Favorire un afflusso sufficiente di carburante che non contenga acqua, oppure far controllare la pompa di iniezione del carburante a uno specialista e se necessario farla regolare o riparare. Riparare i collegamenti.

Possibile causa Corto circuito degli utenti.

Possibile causa Il motore ha un andamento irregolare dovuto alla presenza di combustibile insufficiente o a un guasto alla pompa di iniezione del carburante Collegamenti elettrici fatti male.

Con carico, tensione troppo alta o troppo bassa


Soluzione Controllare il numero di giri del motore e se necessario regolarlo.

Possibile causa Numero di giri errato.

Con carico, il generatore si surriscalda troppo


Soluzione Ridurre il carico spegnendo alcuni degli utenti. Liberare lapertura di entrata e di uscita dellaria. Impedire la circolazione dellaria calda.

Possibile causa Sovraccarico. Lapertura di entrata e di uscita dellaria bloccata. Laria calda del motore e/o del generatore viene risucchiata come aria fredda.

174

Tabella di ricerca dei guasti GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 e GLS14


1 Senza carico, nessuna tensione
Soluzione Allacciare brevemente una batteria 12 V per rafforzare il campo; pi (+) a X e meno (-) a XX oppure, pi (+) a F1 e meno (-) a F2. Controllare la resistenza degli avvolgimenti in base. Ai valori standard, vedi sezione Dati tecnici. Sostituire il regolatore di tensione (AVR). Controllare la resistenza degli avvolgimenti in base ai valori standard, vedi sezione Dati tecnici. Sostituire il raddrizzatore (solo GHS8).

Ricerca dei guasti, generatore


2 Senza carico, tensione troppo alta o troppo bassa
Soluzione Controllare il numero di giri ed eventualmente regolarlo. Regolare la tensione desiderata. Sostituire il regolatore di tensione (AVR).

Possibile causa Perdita del magnetismo rimanente.

Possibile causa Numero di giri del motore scorretto. Regolazione errata della tensione sul regolatore di tensione (AVR). Regolatore di tensione (AVR) guasto.

Avvolgimenti dello statore in corto circuito o collegamenti di cattiva qualit. Regolatore di tensione (AVR) difettoso. Avvolgimenti del rotore in corto circuito o collegamenti di cattiva qualit. Raddrizzatore guasto.

7
3 Senza carico, tensione oscilla
Soluzione Favorire un afflusso sufficiente di carburante che non contenga acqua, oppure far controllare la pompa di iniezione del carburante a uno specialista e se necessario farla regolare o riparare. Regolare la tensione desiderata. Sostituire il regolatore di tensione (AVR). Possibile causa Il motore ha un andamento irregolare dovuto alla presenza di combustibile insufficiente o a un guasto alla pompa di iniezione del carburante. Regolazione errata della stabilit sul regolatore di tensione (AVR). Regolatore di tensione (AVR) guasto.

175

Ricerca dei guasti, generatore


4 Con carico, nessuna tensione
Soluzione Trovare il corto circuito ed eliminarlo. Sostituire il raddrizzatore. Sostituire il regolatore di tensione (AVR).

Tabella di ricerca dei guasti GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 e GLS14


6 Con carico, tensione oscilla
Soluzione Favorire un afflusso sufficiente di carburante che non contenga acqua, oppure far controllare la pompa di iniezione del carburante a uno specialista e se necessario farla regolare o riparare. Riparare i collegamenti. Regolare la tensione desiderata. Sostituire il regolatore di tensione (AVR).

Possibile causa Corto circuito degli utenti. Raddrizzatore guasto. Regolatore di tensione (AVR) difettoso.

Possibile causa Il motore ha un andamento irregolare dovuto alla presenza di combustibile insufficiente o a un guasto alla pompa di iniezione del carburante. Collegamenti elettrici fatti male. Regolazione errata della stabilit sul regolatore di tensione (AVR). Regolatore di tensione (AVR) difettoso.

7
5 Con carico, tensione troppo alta o troppo bassa
Soluzione Controllare il numero di giri del motore e se necessario regolarlo. Regolare la tensione desiderata. Possibile causa Numero di giri errato.

Regolazione errata della stabilit sul regolatore di tensione (AVR).

176

Tabella di ricerca dei guasti GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 e GLS14


7 Con carico, il generatore si surriscalda troppo
Soluzione Ridurre il carico spegnendo alcuni degli utenti. Regolare il regolatore di tensione al livello desiderato. Liberare lapertura di entrata e di uscita dellaria. Impedire la circolazione dellaria calda.

Ricerca dei guasti, generatore

Possibile causa Sovraccarico. Tensione troppo elevata. Lapertura di entrata e di uscita dellaria bloccata. Laria calda del motore e/o del generatore viene risucchiata come aria fredda.

177

Dati tecnici
Tipo Generalit
Numero di giri nominale Livello di rumore Livello di rumore, con scatola Temp. Max. acqua esterna Temp. ambiente max. Inclinazione max. longitudinale Inclinazione max in trasversale Peso, senza scatola sonora Peso, con scatola sonora 68 dB(A) 75 dB(A) 65 dB(A) 3000 giri/min 75 dB(A) 78 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) @ 3000 giri/min 30C 40C 15 25 125 kg 220 kg 185 kg 295 kg 78 dB(A) 70 dB(A) 78 dB(A) 70 dB(A)

GHS4SI

GHS6.2SI

GHS8SI

GHS13SI

GHS13TI

GHS24SI

95 kg

120 kg 180 kg

200 kg 275 kg

345 kg 436 kg

Specifiche del motore


Marca Tipo Vetus/Farymann F1.03 M2.C5 M2.06 Vetus/Mitsubishi M3.09 M3.09 M4.17

Consultare il manuale del motore per le specifiche complete del motore

Manuale per tipo di motore

: F1.03 M2.C5/M2.06/M3.09 M4.17 P4.19

: : : :

STM0061 STM0136 (Italiano) STM0127 (Italiano) STM0083

178

Dati tecnici
Tipo Generalit
Numero di giri nominale Livello di rumore Livello di rumore, con scatola Temp. Max. acqua esterna Temp. ambiente max. Inclinazione max. longitudinale Inclinazione max in trasversale Peso, senza scatola sonora Peso, con scatola sonora 78 dB(A) 70 dB(A) 3000 giri/min 85 dB(A) 85 dB(A) 72 dB(A) 72 dB(A) @ 3000 giri/min 30C 40C 15 25 315 kg 395 kg 365 kg 430 kg 330 kg 430 kg 170 kg 245 kg 315 kg 395 kg 295 kg 375 kg 73 dB(A) 57 dB(A) 1500 giri/min 73 dB(A) 73 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A) @ 1500 giri/min

GHS24TI

GHS30SI

GHS30TI

GLS6.2SI

GLS14SI

GLS14TI

Specifiche del motore


Marca Tipo Vetus/Mitsubishi M4.17 Vetus/Peugeot P4.19 P4.19 M3.09 Vetus/Mitsubishi M4.17 M4.17

Consultare il manuale del motore per le specifiche complete del motore

179

Dati tecnici
Tipo Specifiche del generatore
Marca Tipo * Potenza, cos 0,8 Markon Stamford Stamford Stamford BWG830/ BCI162G BCI162E BCI182K SL105G 4 kVA 8 kVA 13 kVA 13 kVA 24 kVA 3,2 kW 6,4 kW 10,4 kW 10,4 kW 19,2 kW 1 x 230 V 1 x 230 V 1 x 230 V 3 x 400 V 1 x 230 V 14 A 27,5 A 46 A 3 x 15,4 A 85 A 50 Hz 2 2 2 2 2 2 Corrente massima di avviamento per motore elettrico 1,5 x corrente nominale del generatore Fra 0,8 induttivo e 1 Minimo 4% del numero di giri nominale +/- 5% +/- 5% +/- 3,5% +/- 2% +/- 2% +/- 2% H IP22 IP44 Syncro BWG430 Markon BWG630/ BL105F 6,2 kVA 5 kW 1 x 230 V 22,5 A

GHS4SI

GHS6.2SI

GHS8SI

GHS13SI

GHS13TI

GHS24SI

Tensione Corrente Frequenza Numero di poli Potenza di sovraccarico Cos Campo di lavoro Regolazione della tensione Classe di isolamento Grado di protezione Grado di protezione nella scatola sonora N.B.

Tutti i suddetti dati si basano su generatori per una frequenza di 50 Hz. BWG830: Generatore a corrente alternata con autoregolatore e autooscillante con regolazione automatica della tensione (AVR).

*) BWG430, BWG630 e BWG615: Generatore a corrente alternata senza spazzole autooscillante con regolazione del condensatore.

180

Dati tecnici
Tipo Specifiche del generatore
Marca Tipo * Potenza, cos 0,8 Stamford BCI162G 24 kVA 19,2 kW 3 x 400 V 3 x 28,5 A Stamford BCI182K 30 kVA 24 kW 1 x 230 V 110 A Stamford BCI182H Syncro BWG615 Stamford BCI184E Stamford BCI164D

GHS24TI

GHS30SI

GHS30TI

GLS6.2SI

GLS14SI

GLS14TI

Tensione Corrente Frequenza Numero di poli Potenza di sovraccarico Cos Campo di lavoro Regolazione della tensione Classe di isolamento Grado di protezione Grado di protezione nella scatola sonora N.B.

30 kVA 6,2 kVA 14 kVA 14 kVA 24 kW 5 kW 11,2 kW 11,2 kW 3 x 400 V 1 x 230 V 1 x 230 V 3 x 400 V 3 x 40 A 22,5 A 50 A 3 x 16 A 50 Hz 2 2 2 4 4 4 Corrente massima di avviamento per motore elettrico 1,5 x corrente nominale del generatore Fra 0,8 induttivo e 1 Minimo 4% del numero di giri nominale +/- 2% +/- 2% +/- 2% +/- 5% +/- 5% +/- 5% H IP22 IP44

Tutti i suddetti dati si basano su generatori per una frequenza di 50 Hz.

*) BCI162G, BCI162E, BCI182H, BCI182K, BCI184E e BCI164D: Generatore a corrente alternata senza spazzole autooscillante con regolazione automatica della tensione (AVR).

181

Dati tecnici
Tipo Valori della resistenza degli avvolgimenti
Rotore Statore, avvolgimento principale, per sezione Statore, avvolgimento ausiliario Rotore, avvolgimento ausiliario 1,8 0,6 2,8 10,53 0,28 0,74 11,9 0,28 1,77 1,9 0,36 1,9 0,64 0,20 20 0,21

GHS4SI
(BWG430)

GHS6.2SI
(BWG630)

GHS8SI
(BWG830)

GLS6.2SI
(BWG615)

GLS14SI
(BCI184E)

Dispositivi di sicurezza generatore


Corrente principale 16 A Fusibile automatico (Interruttore di circuito) 20 A 25 A 20 A 32A

Tipoe Valori della resistenza degli avvolgimenti


Rotore Statore, avvolgimento principale, per sezione Statore, avvolgimento ausiliario Rotore. Avvolgimento ausiliario

GHS13SI GHS13TI GHS24SI GHS24TI


(BCI162G) (BCI162E) (BCI182K) (BCI162G)

GHS30SI GHS30TI GLS14TI


(BCI182K) (BCI182H) (BCI164D)

1,09 0,10 19 0,27

0,89 0,42 18 0,26

1,4 0,095 20 0,21

1,09 0,21 19 0,27

1,4 0,095 20 0,21

1,17 0,16 20 0,21

0,56 0,3 19 0,26

Dispositivi di sicurezza generatore


Corrente principale 50 A Fusibile automatico (Interruttore di circuito) 3 x 16 A 80 A 3 x 32 A 100 A 3 x 32 A 3 x 16 A

N.B. Tutti i suddetti dati si basano su generatori per una frequenza di 50 Hz.

182

Prodotti per il funzionamento


Prodotti per il funzionamento
Per prodotti per il funzionamento si intendono: Olio da motore Carburante Liquido di raffreddamento Consultare il manuale separato del motore per le specifiche e le quantit dei suddetti prodotti.

183

Ls og vr opmrksom p anvisningerne i denne brugervejledning. Herved undgr man ulykker samt risikoen for, at garantiretten forfalder. Samtidig bliver generatorsttet korrekt vedligeholdt. Jvnfr Vetus Diesel Service- og Garantibestemmelser for nrmere oplysninger herom. Dette generatorst er udelukkende egnet til anvendelse som angivet i leveringsspecifikationerne og br sledes kun anvendes til dette forml. Enhver anden anvendelse anses for at vre i strid med det oprindelige anvendelsesforml. Fabrikanten er sledes ikke ansvarlig for heraf opstede defekter, der er p brugerens eget ansvar. Ved korrekt anvendelse forsts ogs overholdelse af de af fabrik-

ken foreskrevne drifts-, vedligeholdelses- og reparationsforskrifter. Generatorsttet m kun betjenes, vedligeholdes og repareres af personer, som har forstand herp og som ved hvilken risiko, der er forbundet hermed. Alle relevante forskrifter for at undg uheld og andre generelt accepterede drifts- og sikkerhedsforskrifter br overholdes. ndringer, som brugeren selv har foretaget p generatorsttet, resulterer i, at fabrikanten ikke er ansvarlig for nogen som helst form for skade som flge heraf. Endvidere kan ndringer i injektions- og reguleringssystemet pvirke motorens ydeevne og udstdningsudslip. Herved er der ikke lngere garanti for, at de gldende miljbestemmelser overholdes.

184

Indhold
Serienumre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, 3 1 2 Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 Beskrivelse af generatorsttet
Identifikation af generatorsttet . . . . . . . . . . . . .188 Generatorpaneler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 Betjeningspaneler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189

Vedligeholdelse
Kontrol omdrejningstal/ Justering af brndstofpumpe . . . . . . . . . . . . . .197 Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200

6 7 8 9 10 11 12

Vinterstop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 Fejlopsporing, generator . . . . . . . . . . . . . .202 Tekniske specifikationer . . . . . . . . . . . . . . .208 Driftsstoffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 Elektriske skemaer 12 Volt system . . . . . .244 Elektriske skemaer generatorer . . . . . . . .258 Hovedml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266

Anvendelse
Generelle retningslinier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 Frste ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 Opvarmning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 Stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194

Daglig vedligeholdelse
Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 Vedligeholdelsesskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196

185

Indledning 1

Kre kunde, Vetus generatorst er fremstillet til anvendelse inden for skibsfarten. Det er muligt at levere en bred skala af muligheder, s vi kan imdekomme mere specifikke krav. Det leverede generatorst er beregnet til indbygning p Deres bd. Dette medfrer, at ikke alle i brugervejledningen nvnte dele ndvendigvis er monteret p Deres generatorst. Vi har forsgt at anskueliggre forskellene, s det er nemt at finde de drifts- og vedligeholdelsestips, der er relevante for Deres generatorst. Ls venligst denne brugervejledning igennem, inden generatorsttet tages i brug og overhold de nvnte anvendelses- og vedligeholdelsesforskrifter. De er altid velkommen til at kontakte os i forbindelse med eventuelle sprgsml. Med venlig hilsen Vetus den Ouden n.v.

186

Indledning
Sikkerhedsforskrifter

Dette symbol er anbragt ved alle bemrkninger vedrrende sikkerheden. Vr srdeles opmrksom herp. Oplys alle vrige personer, der betjener generatorsttet, om de gldende sikkerhedsforskrifter. Generelle sikkerhedsregler og forskrifter br altid overholdes, s man undgr ulykker.

Rr aldrig de bevgende dele, nr generatorsttet er i brug. Rr aldrig motorens og/eller generatorens varme dele og anbring aldrig brandfarlige genstande i nrheden af motoren og/eller generatoren. Stop altid generatorsttet i forbindelse med kontrol eller justering af motor- eller generatordele. Stop altid generatorsttet, inden klevand eller olieniveauet kontrolleres eller pfyldes. Luk ALDRIG lget p ekspansionstanken op, nr motoren er varmet op til fuld driftstemperatur. Udfr altid alt vedligeholdelsesarbejde med dertil egnet vrktj.

187

Beskrivelse af generatorsttet 2
Jvnfr illustrationerne under Hovedml for at f indblik i generatorsttes vigtigste tilslutningspunkter.

Identifikation af generatorsttet Generatorpaneler

Jvnfr den specifikke motorhndbog i forbindelse med identifikation af de enkelte motordele. Under Tekniske specifikationer kan man se hvilke generatorst, der er egnet til hvilken motortype. Endvidere finder man her en oversigt over hndbgerne til de enkelte motorer.

Generatorpanel til GHS4SIK, GHS6SIK, GHS8SIK, GHS13TIK, GHS24TIK, GLS6SIK, GLS6TIK og GLS14TIK

Generatorpanel til GHS13SIK, GHS24SIK, GHS30SIK, GHS30TIK og GLS14SIK

188

Betjeningspaneler

Beskrivelse af generatorsttet
6 7 8 5 6 7 8

9 10 11 14 13 10 11 12 14 13

Betjeningspanel til GHS4

Betjeningspanel til GHS6, GHS8, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 og GLS14


8 9 10 11 12 13 14 Kontrollampe opladningsstrm Kontrollampe frglder Kontrollampe i drift ON afbryder Afbryder til frglder START afbryder STOP afbryder

1 2 3 4 5 6 7

Timetller Circuitbreaker Kontaktdse Tilslutningsskab Kontrollampe udendrs vandtemperatur Kontrollampe olietryk Kontrollampe klevsketemperatur

189

Anvendelse
Generelle retningslinier under brugen
Overholdelse af nedenstende anvisninger resulterer for generatorsttets vedkommende i lngere levetid, bedre ydelse og hjere konomisk rendement.

Generelle retningslinier

Udfr regelmssigt den anbefalede vedligeholdelse inklusive de dagligt tilbagevendende procedurer inden starten. Brug frost- eller klevske i motorens klesystem for at beskytte motoren imod korrosion og frostskade. Jvnfr den til motoren vedlagte brugervejledning vedrrende den rette specifikation. Lad aldrig motoren dreje uden termostat. Anvend en smreolie af god kvalitet. Jvnfr den til motoren vedlagte brugervejledning vedrrende den rette specifikation. Anvend dieselbrndstof af god kvalitet, der ikke indeholder vand og andre urenheder.

Stands altid motoren med det samme, nr opladningskontrollampen lyser. Undg at generatorsttet konstant skal levere den maksimale spnding.

190

Frste ibrugtagning, Opvarmning


Inden motoren tages i brug
Inden motoren startes for allerfrste gang, br flgende handlinger udfres: Fyld olie p motoren. Jvnfr den vedlagte brugervejledning til motoren angende mngde, specifikation og pfyldningssted. Kontroller olieniveauet ved hjlp af pejlestokken. Fyld klesystemet. Jvnfr den vedlagte brugervejledning til motoren angende mngde, specifikation og pfyldning. Kontroller, at brndstoftanken er fyldt med dieselolie. Brug udelukkende en i handlen vrende dieselolie, der skal vre ren og vandfri. Brndstofsystemet er selvventilerende. Kontroller akkumulatoren og akkumulatorkablernes kontakter. Start generatorsttets motor og lad den kre i ca. 10 minutter uden belastning. Kontroller motoren og alle kontakter (brndstof, klevand og udstdning) for evt. uttheder. Kontroller den af generatoren leverede spnding.

Anvendelse
Opvarmning
For at sikre at motoren fr en lang levetid, br man vre opmrksom p flgende i lbet af de frste 50 timer: Lad motoren dreje sig ordentlig varm, inden generatoren belastes. Undg langvarig brug, hvis generatoren belastes maksimalt.

Hld kun brndstof p en stillestende motor. Undg at spilde brndstof. Undg undvendig forurening.

191

Anvendelse
Kontroller - inden starten flgende punkter:
Motorolieniveau Klevandsniveau Udenbordshanen (klevand) er lukket op Hovedafbryder mellem akkumulator og generatorst er tndt Alle energiforbrugende apparater er slukket

Start

Efter reparationsarbejder
Kontroller, at alle sikkerhedsanordninger er pmonteret, og at alt vrktj er fjernet fra motoren og/eller generatoren. Ved start med frglder br der ikke anvendes ekstra hjlpemidler (f. eks. indsprjtning med hurtigstart), hvilket kan resultere i ulykker.

Start, uden frglder - GH 4Start


Generatorsttet kan startes p bde betjeningspanelet og p selve generatorsttet. Tryk kort p ON-knappen; nu lyser kontrollamperne I funktion, Olietryk og Opladningskontrol. Tryk START-knappen i bund og slip den, nr motoren gr i gang.

192

Start

Anvendelse
ADVARSEL
Slip START-knappen, hvis motoren ikke gr i gang inden 10 sekunder. Vent til startmotoren er stoppet helt, inden START-knappen trykkes i bund en gang til. Lad aldrig startmotoren vre i gang i lngere end 20 sekunder ad gangen. Ifald motoren ikke gr i gang efter gentagne startforsg, vil der evt. samle sig en masse vand i udstdningsdmperen/waterlock. For meget vand i udstdningsdmperen kan resultere i, at skibsmotoren ikke vil starte. Pump hvis dette er tilfldet derfor frst vandet ud af udstdningsdmperen. Det grnne LED over ON-knappen er tndt for at vise, at motoren er i gang. Kontroller, at opladningskontrollampen er slukket. Klevandet skal nu strmme ud af udstdningen; er det ikke tilfldet, br generatorsttet afbrydes med det samme. Efter f minutter kan der atter tndes for strmbrugerne.

Start, med frglder -GHS6, GHS8, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 og GLS14Tryk kort p ON-knappen; nu lyser kontrollamperne I funktion, Olietryk og Opladningskontrol og den elektriske brndstoftilfrselspumpe vil g i gang. Er motoren kold, startes der med frglder. Tryk Frglder-knappen i bund i ca. 10 sekunder. Tryk nu p START-knappen og slip den, s snart motoren gr i gang.


1 2 3

ADVARSEL
Sluk ALDRIG p hovedafbryderen (mellem akkumulator og generatorst), hvis motoren stadig er i gang.

193

Anvendelse
Nr motoren er i gang, m ingen af de 4 kontrollamper vre tndt. Sikringer p olietryk, klevandstemperatur og vandtilfrsel udefra afbryder automatisk generatorsttet ved evt. defekter. Opladningskontrollampen vil lyse, hvis dynamoen ikke lader op, men motoren vil fortsat vre i gang.

Drift Stop
Stop, ved afbrydelse af det elektriske (12 Volt) system GHS4, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 og GLS14:
Ved afbrydelse af det elektriske (12 Volt) system vil motoren stoppe med det samme.

GHS6 og GHS8: Stop


Sluk for alle strmbrugere og lad generatorsttet kre i ca. 1 minut uden belastning. Tryk STOP-knappen i bund til kontrolampen I funktion gr ud. Slip STOP-knappen igen. Nu stopper motoren. Motoren vil fortsat dreje ved afbrydelse af det elektriske (12 Volt) system. Motoren kan standses ved at trykke p den sorte knap p brndstofpumpen. Hvis generatorsttet ikke anvendes i en lngere periode, br udenbordshanen lukkes, og br der slukkes p hovedafbryderen.

ADVARSEL
Luk ogs altid udenbordshanen, ifald generatorsttet ikke anvendes under sejlladsen.

194

Indledning
Indledning

Daglig vedligeholdelse
De i det nedenstende nvnte retningslinier glder for daglig og regelmsig vedligeholdelse. Foretag den pgldende vedligeholdelse p det angivne tidspunkt. De nvnte tidsintervaller glder for brug under normale forhold. Foretag grundigere vedligeholdelse under mere ekstreme omstndigheder. Mangelfuld vedligeholdelse kan medfre defekter og permanent skade p motor eller generator. Garantien dkker ikke, hvis der er tale om mangelfuld vedligeholdelse.

195

Daglig vedligeholdelse
Efter 10 timer eller dagligt inden starten
Motoroliekontrol Kontrol af klevskeniveau * * * Kontrol af omdrejningstal / Justering brndstofpumpe Kontrol ventilspillerum

Vedligeholdelsesskema
Efter 400 timer, mindst 1 x pr. r
side 197 * *

Kontrol af klevandsfilter

Udskiftning af brndstoffilter

Efter de frste 50 timer


Efterspnding af bolte Aftapning af vand fra brndstoffilter Udskiftning af motorolie Kontrol af tand- eller drivrem Kontrol af omdrejningstal/ Justering af brndstofpumpe Kontrol ventilspillerum side 197 * * * * *

Efter 800 timer, mindst 1 x pr. 2. r


Rengring af varmeveksler Kontrol af udenbords vandpumpe Udskiftning af klevske Generator * * * side 200

Efter 100 timer, mindst 1 x pr. r


Aftapning af vand fra brndstoffilter Udskiftning af motorolie Kontrol af tand- eller drivrem * * *

*) Jvnfr den til motoren vedlagte brugervejleldning i forbindelse med den nvnte vedligeholdelse. Alt efter motortypen er muligvis ikke alle nvnte vedligeholdelsespunkter relevante for Deres generatorst.

196

Kontrol omdrejningstal / Justering af brndstofpumpe


Efter 400 driftstimer.

Vedligeholdelse

Kontrol omdrejningstal
Netspndingsfrekvensen er ikke den samme overalt i verden. Frekvensen er 50 Hz eller 60 Hz. I Europa er frekvensen normalt 50 Hz og i USA 60 Hz. Generatorsttets frekvens vil passe til frekvensen inde p land i det omrde, hvor De sejler. OBS! Ifald De nsker et slutte nettet om bord til en tilslutning inde p land, br man kontrollere at bde netspnding og frekevens stemmer overens.

Generatorens omdrejningstal daler i forhold til en stigende belastningsgrad. Juster derfor generatoren sledes: Alle GHS generatorst: Omdrejningstallet skal for en ubelastet generator ligge p ca. 3100 omd/min (51,5 Hz). Alle GLS generatorst: Omdrejningstallet skal for en ubelastet generator ligge p ca. 1550 omd/min (51,5 Hz) eller ca. 1850 omd/min (61,5 Hz). Lad motoren blive godt varm (indtil klevsketemperaturen er 60C eller mere), inden omdrejningstallet kontrolleres og evt. justeres. Kontroller omdrejningstallet ved hjlp af en omdrejningstller eller p den elektriske installation ved hjlp af en herp tilsluttet frekvensmler. Indstilling af det rette omdrejningstal kan udfres ved at justere indstillingen p brndstofpumpen.

197

Vedligeholdelse

Kontrol af omdrejningstal /Justering af brndstofpumpe


Efter hver 400. driftstime.

Sprg en Vetus Farymann specialist til rds!

B
Forsegling

Forhjet omdrejningstal

Nedsat omdrejningstal

Justering af brndstofpumpe GHS4


Justering kan kun foreg inde i brndstofpumpen. Hvis det er ndvendigt, tilrdes det at lade en justering foretage af en Vetus Farymann servicespecialist.

Justering af brndstofpumpe GHS6, GHS8, GHS13 og GLS6


Lsn de to skruesikringer og juster indstillingsskuerne, til man pnr det korrekte omdrejningstal. Drej skruesikringerne fast igen. Drej indstillingsskruen A udad, hvis omdrejningstallet skal forhjes; Drej indstillingsskruen B udad, hvis omdrejningstallet skal nedsttes.

198

Kontrol af omdrejningstal /Justering af brndstofpumpe


Efter hver 400. driftstime.

Vedligeholdelse

5
B
Forsegling Forhjet omdrejningstal
VD00161

A
Nedsat omdrejningstal Nedsat omdrejningstal Forhjet omdrejningstal

Justering brndstofpumpe GHS24 og GLS14


Lsn de to skruesikringer og juster indstillingsskuerne, til man opnr det korrekte omdrejningstal. Drej skruesikringerne fast igen. Drej indstillingsskruen A udad, hvis omdrejningstallet skal forhjes; Drej indstillingsskruen B udad, hvis omdrejningstallet skal nedsttes.

Justering brndstofpumpe GHS30


Lsn skruesikringen og juster indstillingsskruen A, til man opnr det korrekte omdrejningstal. Drej skruesikringen fast igen.

199

Vedligeholdelse
Generelt
Rengring af generatoren Generatoren og den Automatiske Spndings Regulering (AVR) br holdes s rene som muligt. Mange elektriske afbrydelser skyldes ophobet snavs. Fjern ophobet snavs og stof i generatoren ved at blse generatoren igennem med oliefri trykluft. Srg for, at stvet ikke bliver blst ind i viklingerne. Hverken generatorens inder- eller yderside br komme i berring med vand, olie og snavs. Kontroller, at alle elektriske kontakter sidder ordentligt fast. Lejet er aflukket og smurt, s det ikke krver nogen ligeholdelse resten af generatorens levetid.

Generator
Efter hver 800. driftstime.

Glder kun for GHS8:


Slberinge og kulbrster Kontroller slberingene og kulbrsterne i forbindelse med slitage. Skift slidte kulbrster ud med nye af den rette slags og strrelse. Kontroller, om kulbrsterne i midten af slberingene drejer rundt.

ADVARSEL
Udfr aldrig arbejder p generatoren, mens denne er i gang. Hvis det er ndvendigt at kontrollere udgangseffekten, mens generatoren er i gang, br dette arbejde udelukkende udfres af personer, der har forstand p apparatur, der str under spnding. Kontaktpunkterne er strmfrende og str normalt under spnding (uden jordforbindelse).

200

Vinterklargring Sommerklargring
Vinterklargring
Jvnfr motorhndbogen, nr motoren skal kobles fra i vinterperioden. Det er ikke ndvendigt at gre generatoren specielt vinterklar inden vinterperiodens begyndelse.

Vinterstop
Sommerklargring
Jvnfr motorhndbogen, nr motoren igen skal tages i brug i begyndelsen af sejlsportsssonen. GHS4, GHS6, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 og GLS14: Det er ikke ndvendigt at udfre specifikke arbejder p generatoren ved sejlsportsssonens begyndelse. GHS8: Kontroller slberingene i forbindelse med evt. korrosion og slib dem rene om ndvendigt. Brug yderst fint sandpapir (finhedsgrad 400 - 500) til formlet. Det er ikke ndvendigt at tage andre specifikke forholdsregler i begyndelsen af sejlsportssonen.

201

Fejlopsporing, generator

Generelt
I forbindelse med defekter br man frst kontrollere nedenstende, inden man udfrer testerne i tabellen:

Circuitbreakerer skal st p ON. Der er ikke tale om nogen mekanisk skade p generatoren. Generatoren er ikke snavset til af spildt olie, brndstof, snavs eller andre kemikalier. Hvis dette er tilfldet, br generatoren renses inden testning. Spndingsregulatoren har ikke vret i berring med vand. Hvis spndingsregulatoren er blevet vd, tages den ud af tilslutningsskabet og trres den grundigt af, inden den monteres pny.

202

Fejlopsporingstabel GHS4, GHS6 og GLS6


1 Ubelastet, ingen spnding
Mulig rsag Tab af remanent magnetisme. Lsning Tilslut i en kortere periode en 12 V akkumulator p kondensatorklemmerne for at gre feltet kraftigere. Kontroller viklingernes modstand. For modstandsvrdierne: jvnfr Tekniske Specifikationer. Udskift kondensatoren. Kontroller viklingernes modstand. For modstandsvrdierne: jvnfr Tekniske Specifikationer. Udskift rotor-dioden.

Fejlopsporing, generator
2 Ubelastet, for hj eller for lav spnding
Mulig rsag Forkert motoromdrejningstal. Lsning Kontroller motoromdrejningstallet og juster pny, hvis det er ndvendigt.

Kortsluttede statorviklinger eller drlige tilslutninger.

Defekt kondensator. Kortsluttede rotorviklinger eller drlige tilslutninger.

3 Ubelastet, spndingen oscillerer


Mulig rsag Motoren lber uregelmssigt som flge af utilstrkkelig brndstoftilfrsel eller en defekt eller drligt fungerende brndstofinjektionspumpe. Lsning Srg for tilstrkkelig tilfrsel af rent og vandfrit brndstof eller lad brndstofinjektionspumpen efterse, justere eller reparere af en sagkyndig specialist.

Afbrudt diode.

eller

kortsluttet

203

Fejlopsporing, generator
4 Belastet, ingen spnding
Mulig rsag Kortsluttede energibrugere. Lsning Find frem til kortslutningen og ls problemet.

Fejlopsporingstabel GHS4, GHS6 og GLS6


6 Belastet, spndingen oscillerer
Mulig rsag Motoren lber uregelmssigt som flge af utilstrkkelig brndstoftilfrsel eller en defekt eller drligt fungerende brndstofinjektionspumpe Drlige tilslutninger. Lsning Srg for tilstrkkelig tilfrsel af rent og vandfrit brndstof. Lad brndstofinjektionspumpen efterse, justere eller reparere af en sagkyndig specialist. Kontroller kontakterne.

7
5 Belastet, for hj eller for lav spnding
Mulig rsag Forkert motoromdrejningstal. Lsning Kontroller motoromdrejningstallet og juster pny, hvis det er ndvendigt.

7 Belastet, generatoren bliver for varm


Mulig rsag Overbelastning. Lsning Nedst belastningen ved at frakoble en del af strmbrugerne. Srg for, at lufttilfrselsog/eller luftudledningsbningen ikke er blokeret. Srg for, at den varme luft ikke kan cirkulere.

Lufttilfrsels- og/eller luftudledningsbningen er blokeret. Varm luft fra motoren og/eller generatoren bliver suget ind som kleluft.

204

Fejlopsporingstabel GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 og GLS14


1 Ubelastet, ingen spnding
Mulig rsag Tab af remanent magnetisme. Lsning Tilslut i en kortere periode en 12 V akkumulator for at gre feltet kraftigere; plus (+) ved Xog minus (-) ved XX eller plus (+) ved F1 og minus ved F2. Kontroller viklingernes modstand. For modstandsvrdierne: jvnfr Tekniske Specifikationer. Udskift spndingsregulatoren (AVR). Kontroller viklingernes modstand. For modstandsvrdierne: jvnfr Tekniske Specifikationer. Udskift spndingsudligneren (kun p GHS8).

Fejlopsporing, generator
2 Ubelastet, for hj eller for lav spnding
Mulig rsag Forkert motoromdrejningstal. Forkert Indstilling af spnding p spndingsregulator (AVR). Defekt spndingsregulator (AVR). Lsning Kontroller motoromdrejningstallet og juster pny, hvis det er ndvendigt. Indstil, s den nskede spnding opns. Udskift spndingsregulatoren (AVR).

Kortsluttede statorviklinger eller drlige tilslutninger.

3 Ubelastet, spndingen oscillerer


Mulig rsag Motoren lber uregelmssigt som flge af utilstrkkelig brndstoftilfrsel eller en defekt eller drligt fungerende brndstofinjektionspumpe Forkert indstillet stabilitet p spndingsregulatoren (AVR). Defekt spndingsregulator (AVR). Lsning Srg for tilstrkkelig tilfrsel af rent og vandfrit brndstof. Lad brndstofinjektionspumpen efterse og om ndvendigt - justere eller reparere af en sagkyndig specialist. Juster stabiliteten.

Defekt spndingsregulator (AVR). Kortsluttede rotorviklinger eller drlige tilslutninger.

Defekt spndingsudligner.

Udskift spndingsregulatoren (AVR).

205

Fejlopsporing, generator
4 Belastet, ingen spnding
Mulig rsag Kortsluttede energibrugere. Defekt strmudligner. Defekt spndingsregulator (AVR). Lsning Find frem til kortslutningen og ls problemet. Udskift strmudligneren. Udskift spndingsregulatoren (AVR).

Fejlopsporingstabel GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 og GLS14


6 Belastet, spndingen oscillerer
Mulig rsag Motoren lber uregelmssigt som flge af utilstrkkelig brndstoftilfrsel eller en defekt eller drligt fungerende brndstofinjektionspumpe. Drlige tilslutninger. Forkert indstillet stabilitet p spndingsregulatoren (AVR). Defekt spndingsregulator (AVR). Lsning Srg for tilstrkkelig tilfrsel af rent og vandfrit brndstof. Lad brndstofinjektionspumpen efterse og om ndvendigt - justere eller reparere. Kontroller tilslutningerne. Juster stabiliteten.

7
5 Belastet, for hj eller for lav spnding
Mulig rsag Forkert motoromdrejningstal. Forkert indstillet stabilitet p spndingsregulatoren (AVR). Lsning Kontroller motoromdrejningstallet og juster pny, hvis det er ndvendigt. Indstil til den nskede spnding opns.

Udskift spndingsregulatoren (AVR).

206

Fejlopsporingstabel GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 og GLS14


7 Belastet, generatoren bliver for varm
Mulig rsag Overbelastning. Lsning Nedst belastningen ved at frakoble en del af strmbrugerne. Juster spndingsregulatoren, til man opnr den nskede spnding. Srg for, at lufttilfrselsog/eller luftudledningsbningen ikke er blokkeret. Srg for, at den varme luft ikke kan cirkulere.

Fejlopsporing, generator

For hj spnding.

Lufttilfrsels- og/eller luftudledningsbningen er blokeret. Varm luft fra motoren og/eller generatoren bliver suget ind som kleluft.

207

Tekniske specifikationer
Type Generelt
Nominalt omdrejningstal Lydniveau Lydniveau, med kasse Max. udendrs vandtemperatu Max. omgivelsestemperatur Max. hldningsgrad p langs Max. hldningsgrad p tvrs Vgt, uden lydisoleret kasse Vgt, med lydisoleret kasse 68 dB(A) 75 dB(A) 65 dB(A) 3000 omd/min 75 dB(A) 78 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) @ 3000 omd/min 30C 40C 15 25 125 kg 220 kg 185 kg 295 kg 78 dB(A) 70 dB(A) 78 dB(A) 70 dB(A)

GHS4SI

GHS6.2SI

GHS8SI

GHS13SI

GHS13TI

GHS24SI

95 kg

120 kg 180 kg

200 kg 275 kg

345 kg 436 kg

Motorspecifikationer
Mrke Type Vetus/Farymann F1.03 M2.C5 M2.06 Vetus/Mitsubishi M3.09 M3.09 M4.17

Jvnfr den til motoren medflgende hndbog vedrrende den njagtige motorspecifikation.

Brugervejledning for motortype:

F1.03 M2.C5/M2.06/M3.09 M4.17 P4.19

: : : :

STM0061 STM0137 (Dansk) STM0128 (Dansk) STM0083

208

Tekniske specifikationer
Type Generelt
Nominalt omdrejningstal Lydniveau Lydniveau, med kasse Max. udendrs vandtemperatur Max. omgivelsestemperatur Max. hldningsgrad p langs Max. hldningsgrad p tvrs Vgt, uden lydisoleret kasse Vgt, med lydisoleret kasse 78 dB(A) 70 dB(A) 3000 omd/min 85 dB(A) 85 dB(A) 72 dB(A) 72 dB(A) @ 3000 omd/min 30C 40C 15 25 315 kg 395 kg 365 kg 430 kg 330 kg 430 kg 170 kg 245 kg 315 kg 395 kg 295 kg 375 kg 73 dB(A) 57 dB(A) 1500 omd/min 73 dB(A) 73 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A) @ 1500 omd/min

GHS24TI

GHS30SI

GHS30TI

GLS6.2SI

GLS14SI

GLS14TI

Motorspecifikationer
Mrke Type Vetus/Mitsubishi M4.17 Vetus/Peugeot P4.19 P4.19 M3.09 Vetus/Mitsubishi M4.17 M4.17

Jvnfr den til motoren medflgende hndbog vedrrende den njagtige motorspecifikation.

209

Tekniske specifikationer
Type Generatorspecifikationer
Mrke Type * Effekt, ved cos 0,8 Syncro BWG430 4 kVA 3,2 kW 1 x 230 V 14 A Markon BWG630/ BL105F 6,2 kVA 5 kW 1 x 230 V 22,5 A Markon BWG830/ SL105G Stamford BCI162G Stamford BCI162E Stamford BCI182K

GHS4SI

GHS6.2SI

GHS8SI

GHS13SI

GHS13TI

GHS24SI

Spnding Strm Frekvens Antal poler Overbelastningseffekt Cos Arbejdsomrde Spndingsregulering Isolationsklasse Beskyttelsesgrad Beskyttelsesgrad i lydisoleret kasse

8 kVA 13 kVA 13 kVA 24 kVA 6,4 kW 10,4 kW 10,4 kW 19,2 kW 1 x 230 V 1 x 230 V 3 x 400 V 1 x 230 V 27,5 A 46 A 3 x 15,4 A 85 A 50 Hz 2 2 2 2 2 2 Maksimal strmtilfrsel for elektromotor 1,5 x nominal generatorstrm Mellem 0,8 induktiv og 1 Minimal 4 % af det nominale omdrejningstal +/- 5% +/- 3,5% +/- 2% +/- 2% H IP22 IP44

+/- 5%

+/-2%

N.B. Alle ovenstende oplysninger er baseret p generatorst til en frekvens p 50 Hz.

*) BWG430, BWG630 og BWG615: Brstels, selvmagnetiserende vekselstrmsgenerator med kondensatorregulering.

BWG830: Fuldautomatisk selvmagnetiserende vekselstrmsgenerator med automatisk spndingsregulator (AVR).

210

Tekniske specifikationer
Type Generatorspecifikationer
Mrke Type * Effekt, ved cos 0,8 Stamford BCI162G 24 kVA 19,2 kW 3 x 400 V 3 x 28,5 A Stamford BCI182K 30 kVA 24 kW 1 x 230 V 110 A Stamford BCI182H 30 kVA 24 kW 3 x 400 V 3 x 40 A Syncro BWG615 6,2 kVA 5 kW 1 x 230 V 22,5 A Stamford BCI184E 14 kVA 11,2 kW 1 x 230 V 50 A Stamford BCI164D 14 kVA 11,2 kW 3 x 400 V 3 x 16 A

GHS24TI

GHS30SI

GHS30TI

GLS6.2SI

GLS14SI

GLS14TI

Spnding Strm Frekvens 50 Hz Antal poler Overbelastningseffekt Cos Arbejdsomrde Spndingsregulering Isolationsklasse Beskyttelsesgrad Beskyttelsesgrad i lydisoleret kasse

2 2 2 4 4 4 Maksimal strmtilfrsel for elektromotor 1,5 x nominal generatorstrm Mellem 0,8 induktiv og 1 Minimalt 4 % af det nominale omdrejningstal +/- 2% +/- 2% +/- 5% +/- 5% H IP22 IP44

+/- 2%

+/- 5%

N.B. Alle ovenstende oplysninger er baseret p generatorst til en frekvens p 50 Hz. *) BCI162G, BCI162E, BCI182H, BCI182K, BCI184E en BCI164D: Brstels, fuldautomatisk, selvmagnetiserende vekselstrmsgenerator med automatisk spndingsregulator (AVR).

211

Tekniske specifikationer
Type Modstandsvrdier viklinger
Rotor Stator, Hovedvikling pr. sektion Stator, Hjlpevikling Rotor, Hjlpevikling 1,8 0,6 2,8 10,53 0,28 0,74 11,9 0,28 1,77 1,9 0,36 1,9 0,64 0,20 20 0,21

GHS4SI
(BWG430)

GHS6.2SI
(BWG630)

GHS8SI
(BWG830)

GLS6.2SI
(BWG615)

GLS14SI
(BCI184E)

Generatorsikringer
Hovedstrm 16A Automatisk sikring (Circuitbreaker) 20A 25A 20A 50A

Type Modstandsvrdier viklinger


Rotor Hoved(stator)viklinger pr. sektion Hjlpevikling, stator Hjlpevikling, rotor

GHS13SI
(BCI162G) 1,09 0,10 19 0,27

GHS13TI GHS24SI GHS24TI


(BCI162E) (BCI182K) (BCI162G) 0,89 0,42 18 0,26 1,4 0,095 20 0,21 1,09 0,21 19 0,27

GHS30SI GHS30TI GLS14TI


(BCI182K) (BCI182H) (BCI164D) 1,4 0,095 20 0,21 1,17 0,16 20 0,21 0,56 0,3 19 0,26

Generatorsikringer
Hovedstrm 50 A 3 x 16 A Automatisk sikring (Circuitbreaker) 80 A 3 x 32 A 100 A 3 x 32 A 3 x 16 A

N.B. Alle ovenstende oplysninger er baseret p generatorst til en frekvens p 50 Hz.

212

Driftsstoffer
Driftsstoffer
Ved driftsstoffer forsts: Motorolie Brndstof Klevske Jvnfr motorhndbogen med hensyn til specifikation og mngde af ovennvnte stoffer.

213

Ls och iakttag anvisningarna i denna anvndarmanual. Detta hjlper dig att frebygga olyckor, behlla dina garantirttigheter och bibehlla din generatorsats i utmrkt underhllsskick. Se Vetus Diesel Service- och Garantibok fr garantivillkoren. Denna generatorsats r endast avsedd fr den tillmpning som anges i leveransspecifikationen och fr endast anvndas fr detta ndaml. Allt annat bruk gller som stridigt med ndamlet. Tillverkaren tar sig inget ansvar fr skada till fljd av sdant bruk. Detta r helt fr anvndarens egen risk. Till ndamlsenligt bruk hr ven att flja de drifts-, underhllsoch reparationsanvisningar som freskrivas av tillverkaren.

Generatorsatsen fr endast kras, underhllas och repareras av personer som har kunskap om satsen och r bekanta med dess faror. Tillmpliga freskrifter fr att undvika olyckor mste iakttas, liksom andra allmnt accepterade skerhets- och anvndningsprinciper. Tillverkaren tar sig inget ansvar fr skada till fljd av ndringar som anvndaren sjlv har anbringat hos generatorsatsen. Vidare kan ndringar hos injekterings- och regleringssystemet pverka motorns prestanda och avgasutslpp. Uppfyllande av lagliga bestmmelser gllande miljskydd kan d inte lngre garanteras.

214

Innehll
Serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, 3 1 2 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 Beskrivning av generatorsatsen
Identifikation av generatorsatsen . . . . . . . . . . . .218 Generatorpaneler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 Manverpaneler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219

Underhll
Kontroll varvtal / Justering brnslepump . . . . . .227 Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230

6 7 8

Vinteruppstllning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Felskning, generator . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Driftsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 Elscheman 12 Volt-system . . . . . . . . . . . . .244 Elscheman generatorer . . . . . . . . . . . . . . . .258 Huvuddimensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266

Anvndning
Allmnna riktlinjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 Frsta driftsttning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 Inkrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 Igngsttning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 Avstngning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224

9 10 11 12

Dagligt underhll
Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Underhllsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226

215

Inledning 1

Bsta kund, Vetus generatorsatser r konstruerade fr tillmpning inom sjfarten. Ett brett urval versioner finns tillgngliga fr att uppfylla alla specifika krav. Din generatorsats r anpassad fr inbyggnad i din bt. Detta betyder att din egen sats inte ndvndigtvis omfattar alla delar som nmns i manualen. Vi har frskt att ange skillnaderna tydligt, s att du enkelt kan hitta de anvndar- och underhllstips som r relevanta fr din generatorsats. Var god ls hela manualen innan du brjar anvnda generatorsatsen och iakttag dess drifts- och underhllsanvisningar. Fr eventuella frgor str vi till ditt frfogande. Er, Vetus den Ouden n.v.

216

Inledning
Skerhetstgrder

Denna symbol str vid alla anmrkningar om skerheten. Flj dessa anvisningar noggrant. Se till att andra personer som ska anvnda generatorsatsen ocks har knnedom om skerhetsanvisningarna. ven allmnna regler och bestmmelser gllande skerhet och frebyggande av olyckor mste iakttas.

Vidrr aldrig rrliga delar medan generatorsatsen r igng. Vidrr aldrig motorns och/eller generatorns heta delar, och placera aldrig eldfngda material i nrheten av motorn och/eller generatorn. Stng alltid av generatorsatsen innan du kontrollerar eller justerar delar av motorn och/eller generatorn. Stng alltid av generatorsatsen innan du kontrollerar eller fylller p kylvatten eller olja. ppna ALDRIG locket p expansionskrlet medan motorn r vid driftstemperatur. Utfr underhllsverksamheter p ett skert stt genom att endast anvnda passande verktyg.

217

Beskrivning av generatorsatsen 2
Se figurerna vid Huvuddimensioner fr identifikation av generatorsatsens viktigaste anslutningar.

Identifikation av generatorsatsen Generatorpaneler

Se motorns separata manual fr identifikation av de specifika motordelarna. Under Tekniska data hittar du vilken motortyp som anvnds till vilken generatorsats. Vidare ges en versikt av de olika manualerna som hr till de olika motorerna.

Generatorpanel fr GHS4SIK, GHS6SIK, GHS8SIK, GHS13TIK, GHS24TIK, GLS6SIK, GLS6TIK och GLS14TIK

Generatorpanel fr GHS13SIK, GHS24SIK, GHS30SIK, GHS30TIK och GLS14SIK

218

Manverpaneler

Beskrivning av generatorsatsen
6 7 8 5 6 7 8

9 10 11 14 13 10 11 12 14 13

Manverpanel fr GHS4

Manverpanel fr GHS6, GHS8, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 och GLS14


8 9 10 11 12 13 14 Kontrollampa laddningsstrm Kontrollampa frgldning Kontrollampa i drift TILL tryckstrmbrytare Frgldning tryckstrmbrytare START tryckstrmbrytare STOPP tryckstrmbrytare

1 2 3 4 5 6 7

Timrknare Kretsbrytare Kontaktdosa Kopplingsskp Kontrollampa omgivande vattentemperatur Kontrollampa oljetryck Kontrollampa kylvtsketemperatur

219

Anvndning
Allmnna riktlinjer fr anvndning
Om du fljer nedanstende rekommendationer kommer din generatorsats att leva lngre, prestera bttre och vara mer ekonomisk i drift.

Allmnna riktlinjer

Utfr regelbundet allt angivet underhll, inklusive procedurerna Dagligen fre start. Anvnd hela ret frostskyddsmedel eller kylvtska i kylsystemet, till skydd mot bde korrosion och frostskada. Se motorns manual fr rtt specifikationer. Lt motorn aldrig lpa utan termostat. Anvnd smrjolja av god kvalitet. Se motorns manual fr rtt specifikationer. Anvnd dieselbrnsle av god kvalitet, fritt frn vatten och andra froreningar.

Stng alltid genast av motorn om laddningens kontrollampa tnds. Undvik att kontinuerligt krva den maximala effekten av generatorsatsen.

220

Frsta driftsttning, Inkrning


Driftsttning av motorn
Innan motorn startas frsta gngen mste fljande handlingar utfras. Fyll motorn med olja. Se motorns manual fr mngd, specifikationer och fyllnadsppningens placering. Kontrollera oljenivn med mtstickan. Fyll kylsystemet. Se motorns manual fr mngd, specifikationer och hur kylsystemet ska fyllas. Kontrollera att det finns dieselolja i brnsletanken. Anvnd endast ren, vattenfri dieselolja av ett handelsmrke. Brnslesystemet r sjlvluftande. Kontrollera batteriet och batterikablarnas anslutningar. Starta generatorsatsens motor och lt den lpa obelastad i ca 10 minuter. Kontrollera motorn och alla anslutningar (brnsle, kylvatten och avgas) p tthet. Kontrollera generatorns alstrade spnning.

Anvndning
Inkrning
Fr att frmja motorns livslngd br du under de frsta 50 timmmarna iaktta det fljande: Lt motorn uppn sin driftstemperatur innan du belastar generatorn. Undvik lngvarigt bruk vid full belastning av generatorn.

Tanka endast med motorn avstngd. Spill inget brnsle. Undvik ondig frorening.

221

Anvndning
Kontrollera fljande punkter fre start:
Motoroljans niv Kylvtskans niv Utombordskran (kylvatten) ppen Huvudstrmbrytare mellan batteri och generatorsats inkopplad Alla energifrbrukare avstngda

Igngsttning

Efter reparationsverksamheter
Kontrollera att alla skerhetsanordningar r monterade och att alla verktyg har avlgsnats frn motorn och/eller generatorn. Vid start med frgldning fr inga andra starthjlpmedel tillmpas (t.ex. injektion med snabbstart). Detta kan orsaka olyckor.

Start, utan frgldning -GH 4Igngsttning


Generatorsatsen kan startas bde frn manverpanelen och p sjlva generatorsatsen. Ge ett kort tryck p knappen ON; kontrollamporna I drift, Oljetryck och Laddningskontroll tnds. Tryck p knappen START och slpp den igen s snart motorn startar.

222

Igngsttning

Anvndning
VARNING
Slpp START-knappen om motorn inte startar inom 10 sekunder. Vnta tills startmotorn har stannat helt innan du ter trycker p START. Lt startmotorn aldrig lpa lngre n 20 sekunder i strck. Om motorn ven efter upprepade startfrsk inte kommer igng, kan detta leda till att det samlas en stor mngd vatten i avgasrrets dmpare/vattenls. Fr mycket vatten i dmparen kan i sin tur hindra skeppsmotorn frn att starta, tm vid behov frst ut vattnet ur dmparen. Den grna lysdioden ovanfr knappen ON fortstter att lysa, detta anger att motorn lper. Kontrollera att laddnings kontrollampa har slocknat. Kylvattnet ska nu strmma ur utloppet; stng genast av generatorsatsen om detta inte r fallet. Efter ngra minuter kan frbrukarna koppplas in.

Start, med frgldning -GHS6, GHS8, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 och GLS14Ge ett kort tryck p knappen ON; kontrollamporna I drift, Oljetryck och Laddningskontroll tnds och den elektriska brnslepumpen startar. Vid kall motor mste frgldning tillmpas. Tryck p knappen GLD och hll den intryckt i ca. 10 sekunder. Tryck nu p knappen START och slpp den igen s snart motorn startar.


1 2 3

VARNING
Stng ALDRIG av huvudstrmbrytaren (mellan batteriet och generatorsatsen) medan motorn lper.

223

Anvndning
Medan motorn lper fr ingen av de 4 kontrollamporna lysa. Skyddsanordningar fr oljetryck, temperatur kylvatten och tillfrsel utombordsvatten stnger vid strning automatiskt av generatorsatsen. Kontrollampan fr laddningsstrm tnds om dynamon inte lngre laddar, motorn fortstter dock att lpa.

Drift Avstngning
Avstngning, vid driftsstopp elsystem (12 Volt) GHS4, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 och GLS14:
Vid stopp i elsystemet (12 Volt) stannar motorn genast.

GHS6 och GHS8:


Vid stopp i elsystemet (12 Volt) fortstter motorn att lpa. Den kan stngas av genom att trycka p den svarta knappen p brnslepumpen. Om generatorsatsen inte kommer att anvndas under lngre tid br utombordskranen stngas och huvudstrmbrytaren sttas i FRN-lge.

Avstngning
Stng av alla strmfrbrukare; lt generatorsatsen lpa ytterligare ca 1 minut utan belastning. Tryck p knappen STOP tills kontrollampan I drift slcks. Slpp sedan STOPP-knappen. Motorn stannar nu.

VARNING
Stng ven alltid utombordskranen om generatorsatsen inte anvnds medan du seglar.

224

Inledning
Inledning

Dagligt underhll
Nedanstende riktlinjer gller fr dagligt och periodiskt underhll. Utfr varje handling vid den angivna tidpunkten. Angivna tidsintervall gller vid normala driftsfrhllanden. Under svra frhllanden mste underhll ske med kortare mellanrum. Frsummat underhll kan orsaka strningar och blivande skada hos motorn eller generatorn. Vid bristande underhll frfaller alla garantiansprk.

225

Dagligt underhll
Per 10 timmar eller dagligen, fre start
Kontrollera motoroljans niv Kontrollera kylvtskans niv * * *

Underhllsschema
Per 400 timmar, minst 1 x per r
Kontroll varvtal / Justering brnslepump Kontroll klaffspelrum Byt ut brnslefiltret sid. 227 * *

Kontrollera kylvattenfiltret

Efter de frsta 50 timarna


Drag t cylinderlockets skruvar Tm ut vattnet ur brnslefiltret Byt ut motoroljan Kontrollera kil- eller drivremmen Kontroll varvtal / Justering brnslepump Kontroll klaffspelrum * * * * sid. 227 *

Per 800 timmar, minst 1 x per 2 r


Rengr vrmevxlaren Kontrollera pumpen fr utombordsvatten Byt ut kylvtskan Generator * * * sid. 230

Per 100 timmar, minst 1 x per r


Tm ut vattnet ur brnslefiltret Byt ut motoroljan Kontrollera kil- eller drivremmen * * *

*) Se motorns anvndarmanual fr utfrande av dessa underhllsverksamheter. Beroende p motortypen r mjligen inte alla nmnda verksamheter tillmpliga fr din generatorsats.

226

Kontroll varvtal / Justering brnslepump


Per 400 driftstimmar.

Underhll
Generatorns varvtal sjunker med stigande belastning. Stll drfr in en generator s hr: Alla GHS generatorsatser: Fr en obelastad generator ska varvtalet uppg till ca 3100 rpm (51,5 Hz). Alla GLS generatorsatser: Fr en obelastad generator ska varvtalet uppg till ca 1550 rpm (51,5 Hz) eller ca 1850 rpm (61,5 Hz). Lt motorn vrmas upp (tills kylvtskans temperatur r 60C eller hgre) innan du kontrollerar och eventuellt justerar varvtalet. Kontrollera varvtalet med hjlp av en varvrknare eller genom att koppla en frekvensmtare till elsystemet. Rtt varvtal stlls in genom att frflytta anslagen p brnslepumpen.

Kontroll varvtal
Ntspnningens frekvens r inte likadan i hela vrlden. Frekvensen r antingen 50 Hz eller 60 Hz. I Europa r frekvensen t.ex. normalt 50 Hz och i Frenta Staterna 60 Hz. Generatorsatsens frekvens ska verensstmma med ntspnnningen till lands i omrdet dr du seglar. OBS. Om du utanfr ditt vanliga omrde vill koppla dit elnt ombord till ett uttag i land, mste du frst kontrollera att bde spnningen och frekvensen har rtt vrde.

227

Underhll

Kontroll varvtal / Justering brnslepump


Per 400 driftstimmar.

Kontakta en Vetus Farymann specialist!

B
Plombering

Hjning av varvtalet

Snkning av varvtalet

Justering brnslepump GHS4


Justering kan endast utfras invndigt i sjlva brnslepumpen. Vi rekommenderar att du vid behov lter justeringen utfras av en Vetus Farymann servicespecialist.

Justering brnslepump GHS6, GHS8, GHS13 och GLS6


Lossa de bda lsmuttrarna och justera stllskruvarna tills rtt varvtal uppns. Drag t lsmuttrarna igen. Vrid ut stllskruven A om varvtalet ska hjas; vrid ut stllskruven B om varvtalet ska snkas;

228

Kontroll varvtal / Justering brnslepump


Per 400 driftstimmar.

Underhll

5
B
Plombering Hjning av varvtalet
VD00161

A
Snkning av varvtalet Snkning av varvtalet Hjning av varvtalet

Justering brnslepump GHS24 och GLS14


Lossa de bda lsmuttrarna och justera stllskruvarna tills rtt varvtal uppns. Drag t lsmuttrarna igen. Vrid ut stllskruven A om varvtalet ska hjas; vrid ut stllskruven B om varvtalet ska snkas.

Justering brnslepump GHS30


Lossa lsmuttern och justera stllskruven A tills rtt varvtal uppns. Drag t lsmuttern igen.

229

Underhll
Allmnt
Rengring av generatorn Hll generatorn och det Automatiska Spnningsreglaget (ASR) s rena som mjligt. Mnga elstrningar orsakas av samlad smuts. Avlgsna smuts och damm ur generatorn genom att blsa ut den med oljefri tryckluft. Se till att du inte blser in damm i lindningarna. Bde in- och utsidan av generatorn ska alltid hllas fria frn vatten, olja och smuts. Kontrollera att alla elanslutningar sitter fast ordentligt. Lagret r frseglat och smort fr sin hela livstid, det krver inget vidare underhll.

Generator
Per 800 driftstimmar.

Endast GHS8:
Slpkontakter och kolborstar Kontrollera slpkontakterna och kolborstarna p slitage. Byt ut utslitna kolborstar mot nya av rtt format och typ. Kontrollera att kolborstarna lper mitt i slpkontakterna.

VARNING
Arbeta aldrig p generatorn medan den lper. Om utgngsspnningen mste kontrolleras med lpande generator fr detta endast utfras av personer med kunskap om spnningsfrande apparatur. Anslutningarna hller ntspnning och str normalt alltid under spnning gentemot jord.

230

Frdigstllning fr vintern Frdigstllning fr sommaren

Vintervila

Frdigstllning fr vintern
Se motorns separata manual fr anvisningar om hur motorn ska tas ur drift fr vintern. Generatorn krver inga specifika verksamheter vid brjan av vintervilan.

Frdigstllning fr sommaren
Se motorns separata manual fr anvisningar om hur motorn ska sttas i drift vid brjan av bruksssongen. GHS4, GHS6, GHS13, GHS24, GHS30, GLS6 och GLS14: Generatorn krver inga specifika verksamheter vid brjan av bruksssongen. GHS8: Kontrollera slpkontakterna p eventuell korrosion, slipa dem rena vid behov. Anvnd hrvid mycket fin smrgelduk (kornstorlek 400 - 500). Vidare krvs inga specifika verksamheter vid brjan av bruksssongen.

231

Felskning, generator

Allmnt
Kontrollera vid freliggande strningar frst fljande punkter innan du utfr testerna ur tabellen: Kretsbrytaren str p IN. Generatorn har inte lidit mekanisk skada. Den r inte nedsmutsad med spilld olja, brnsle, smuts eller andra kemikalier. Rengr eller terstll i s fall detta innan du pbrjar testen.

Spnningsreglaget har inte utsatts fr vatten, om det nd har blivit fuktigt mste det tas ut ur kopplingsskpet och torkas grundligt innan det monteras p nytt.

232

Felskningstabell GHS4, GHS6 och GLS6


1 Obelastad, ingen spnning
Mjlig orsak Frlust av magnetism. Lsning Koppla tillflligt ett 12 V batteri till kondensatorklmmorna fr att aktivera fltet. Kontrollera lindningarnas motstnd. Se fr motstndsvrdet Tekniska data. Byt ut kondensatorn. Kontrollera lindningarnas motstnd. Se fr motstndsvrdet Tekniska data. Byt ut dioden p rotorn.

Felskning, generator
2 Obelastad, fr hg eller fr lg spnning
Mjlig orsak Fel motorvarvtal. Lsning Kontrollera motorns varvtal och justera om det behvs.

kvarstende

Statorlindningar kortslutna eller dliga anslutningar.

Defekt kondensator. Rotorlindningar kortslutna eller dliga anslutningar.

3 Obelastad, spnningen svvar


Mjlig orsak Motorn lper oregelbundet till fljd av otillrckligt brnsle eller en defekt eller feljusterad brnsleinjekteringspump. Lsning Srj fr en tillrcklig mngd rent, vattenfritt brnsle, eller Lt en sakkunnig specialist kontrollera injekteringspumpen och vid behov reparera eller justera den p nytt.

Bruten eller kortsluten diod.

233

Felskning, generator
4 Belastad, ingen spnning
Mjlig orsak Kortslutning vid energifrbrukare. Lsning Spra upp och tgrda kortslutningen.

Felskningstabell GHS4, GHS6 och GLS6


6 Belastad, spnningen svvar
Mjlig orsak Motorn lper oregelbundet till fljd av otillrckligt brnsle eller en defekt eller feljusterad brnsleinjekteringspump. Lsning Srj fr en tillrcklig mngd rent, vattenfritt brnsle. Lt en sakkunnig specialist kontrollera injekteringspumpen och vid behov reparera eller justera den p nytt. terstll frbindelserna.

7
5 Belastad, fr hg eller fr lg spnning
Mjlig orsak Fel motorvarvtal. Lsning Kontrollera motorns varvtal och justera vid behov.

Dliga elfrbindelser.

7 Belastad, generatorn blir fr varm


Mjlig orsak verbelastning. Lsning Snk belastningen genom att stnga av en eller fler frbrukare. Rensa luftppningarna. Se till att cirkulation av varmluft inte r mjlig.

Luftintag och/eller utslpp tppt. Varm luft frn motorn och/eller generatorn sugs p nytt in som kylluft.

234

Felskningstabell GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 och GLS14


1 Obelastad, ingen spnning
Mjlig orsak Frlust av magnetism. Lsning Anslut tillflligt ett 12 V batteri fr att aktivera fltet; plus (+) p X och minus () p XX, eller plus (+) p F1 och minus (-) p F2. Kontrollera lindningarnas motstnd. Se fr motstndsvrdet Tekniska data. Byt ut spnningsreglaget (AVR). Kontrollera lindningarnas motstnd. Se fr motstndsvrdet Tekniska data. Byt ut likriktaren (endast GHS8).

Felskning, generator
2 Obelastad, fr hg eller fr lg spnning
Mjlig orsak Fel motorvarvtal. Spnningen fel instlld p spnningsreglaget (AVR). Spnningsreglage (AVR) defekt. Lsning Kontrollera motorns varvtal och justera vid behov. Justera till rtt spnning. Byt ut spnningsreglaget (AVR).

kvarstende

Statorlindningar kortslutna eller dliga anslutningar.

7
3 Obelastad, spnningen svvar
Mjlig orsak Motorn lper oregelbundet till fljd av otillrckligt brnsle eller en defekt eller feljusterad brnsleinjekteringspump. Lsning Srj fr en tillrcklig mngd rent, vattenfritt brnsle. Lt en sakkunnig specialist kontrollera injekteringspumpen och vid behov reparera eller justera den p nytt. Justera stabiliteten. Byt ut spnningsreglaget (AVR).

Spnningsreglage (AVR) defekt. Rotorlindningar kortslutna eller dliga anslutningar.

Defekt likriktare.

Stabiliteten fel instlld p spnningsreglaget (AVR). Spnningsreglage (AVR) defekt.

235

Felskning, generator
4 Belastad, ingen spnning
Mjlig orsak Kortslutning vid energifrbrukare. Defekt likriktare. Spnningsreglage (AVR) defekt. Lsning Spra upp och tgrda kortslutningen. Byt ut likriktaren. Byt ut spnningsreglaget (AVR).

Felskningstabell GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 och GLS14


6 Belastad, spnningen svvar
Mjlig orsak Motorn lper oregelbundet till fljd av otillrckligt brnsle eller en defekt eller feljusterad brnsleinjekteringspump. Lsning Srj fr en tillrcklig mngd rent, vattenfritt brnsle. Lt en sakkunnig specialist kontrollera injekteringspumpen och vid behov reparera eller justera den p nytt. terstll frbindelserna. Justera stabiliteten. Byt ut spnningsreglaget (AVR).

7
5 Belastad, fr hg eller fr lg spnning
Mjlig orsak Fel motorvarvtal. Spnningen fel instlld p spnningsreglaget (AVR). Lsning Kontrollera motorns varvtal och justera vid behov. Justera till rtt spnning.

Dliga elfrbindelser. Stabiliteten fel instlld p spnningsreglaget (AVR). Spnningsreglage (AVR) defekt.

236

Felskningstabell GHS8, GHS13, GHS24, GHS30 och GLS14


7 Belastad, generatorn blir fr varm
Mjlig orsak verbelastning. Lsning Snk belastningen genom att stnga av en eller fler frbrukare. Justera reglaget till rtt spnning. Rensa luftppningarna. Se till att cirkulation av varmluft inte r mjlig.

Felskning, generator

Fr hg spnning. Luftintag och/eller utslpp tppt. Varm luft frn motorn och/eller generatorn sugs p nytt in som kylluft.

237

Tekniska data
Typ Allmnt
Nominellt varvtal Bullerniv Bullerniv, med skp Max. temperatur utombordsvatten Max. omgivningstemperatur Max. lutningsvinkel i lngdriktning Max. lutningsvinkel i tvrriktning Vikt, utan bullerskp Vikt, med bullerskp 68 dB(A) 75 dB(A) 65 dB(A) 3000 rpm 75 dB(A) 78 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) @ 3000 rpm 30C 40C 15 25 125 kg 220 kg 185 kg 295 kg 78 dB(A) 70 dB(A) 78 dB(A) 70 dB(A)

GHS4SI

GHS6.2SI

GHS8SI

GHS13SI

GHS13TI

GHS24SI

95 kg

120 kg 180 kg

200 kg 275 kg

345 kg 436 kg

Motorspecifikationer
Mrke Typ Vetus/Farymann F1.03 M2.C5 M2.06 Vetus/Mitsubishi M3.09 M3.09 M4.17

Se motorns manual fr fullstndiga motorspecifikationer.

Manual fr motortyp :

F1,03 M2.C5/M2.06/M3.09 M4.17 P4.19

: : : :

STM0061 STM0138 (Svenska) STM0129 (Svenska) STM0083

238

Tekniska data
Typ Allmnt
Nominellt varvtal Bullerniv Bullerniv, med skp Max. temperatur utombordsvatten Max. omgivningstemperatur Max. lutningsvinkel i lngdriktning Max. lutningsvinkel i tvrriktning Vikt, utan bullerskp Vikt, med bullerskp 78 dB(A) 70 dB(A) 3000 rpm 85 dB(A) 72 dB(A) @ 3000 rpm 85 dB(A) 72 dB(A) 30C 40C 15 25 315 kg 395 kg 365 kg 430 kg 330 kg 430 kg 170 kg 245 kg 315 kg 395 kg 295 kg 375 kg 73 dB(A) 57 dB(A) 1500 rpm 73 dB(A) 57 dB(A) @ 1500 rpm 73 dB(A) 57 dB(A)

GHS24TI

GHS30SI

GHS30TI

GLS6.2SI

GLS14SI

GLS14TI

Motorspecifikationer
Mrke Typ Vetus/Mitsubishi M4.17 Vetus/Peugeot P4.19 P4.19 M3.09 Vetus/Mitsubishi M4.17 M4.17

Se motorns manual fr fullstndiga motorspecifikationer.

239

Tekniska data
Typ Generatorspecifikationer
Mrke Typ * Effekt, vid cos 0,8 Syncro BWG430 4 kVA 3,2 kW 1 x 230 V 14 A Markon BWG630/ BL105F 6,2 kVA 5 kW 1 x 230 V 22,5 A Markon BWG830/ SL105G Stamford BCI162G Stamford BCI162E Stamford BCI182K

GHS4SI

GHS6.2SI

GHS8SI

GHS13SI

GHS13TI

GHS24SI

Spnning Strmstyrka Frekvens Antal poler verbelastningseffekt Cos Arbetsomrde Spnningsreglering Isoleringsklass Skyddsgrad Skyddsgrad i bullerskp

8 kVA 13 kVA 13 kVA 24 kVA 6,4 kW 10,4 kW 10,4 kW 19,2 kW 1 x 230 V 1 x 230 V 3 x 400 V 1 x 230 V 27,5 A 46 A 3 x 15,4 A 85 A 50 Hz 2 2 2 2 2 2 Maximal startstrm fr elektromotor 1,5 x nominell generatorstrm Mellan 0,8 induktivt och 1 Minimalt 4 % av det nominella varvtalet +/- 5% +/- 3,5% +/- 2% +/- 2% H IP22 IP44

+/- 5%

+/- 2%

OBS. Alla ovanstende data r baserade p generatorsatser fr en frekvens p 50 Hz. *) BWG430, BWG630 och BWG615: Borstfri, sjlvalstrande vxelstrmsgenerator med kondensatorreglering. BWG830: Sjlvreglerande, sjlvalstrande vxelstrmsgenerator med automatiskt spnningsreglage (AVR).

240

Tekniska data
Typ Generatorspecifikationer
Mrke Typ * Effekt, vid cos 0,8 Stamford BCI162G 24 kVA 19,2 kW 3 x 400 V 3 x 28,5 A Stamford BCI182K 30 kVA 24 kW 1 x 230 V 110 A Stamford BCI182H Syncro BWG615 Stamford BCI184E Stamford BCI164D

GHS24TI

GHS30SI

GHS30TI

GLS6.2SI

GLS14SI

GLS14TI

Spnning Strmstyrka Frekvens Antal poler verbelastningseffekt Cos Arbetsomrde Spnningsreglering Isoleringsklass Skyddsgrad Skyddsgrad i bullerskp

30 kVA 6,2 kVA 14 kVA 14 kVA 24 kW 5 kW 11,2 kW 11,2 kW 3 x 400 V 1 x 230 V 1 x 230 V 3 x 400 V 3 x 40 A 22,5 A 50 A 3 x 16 A 50 Hz 2 2 2 4 4 4 Maximal startstrm fr elektromotor 1,5 x nominell generatorstrm Mellan 0,8 induktivt och 1 Minimalt 4 % av det nominella varvtalet +/- 2% +/- 2% +/- 5% +/- 5% H IP22 IP44

+/- 2%

+/- 5%

OBS. Alla ovanstende data r baserade p generatorsatser fr en frekvens p 50 Hz. *) BCI162G, BCI162E, BCI182H, BCI182K, BCI184E och BCI164D: Borstfri, sjlvreglerande, sjlvalstrande vxelstrmsgenerator med automatiskt spnningsreglage (AVR).

241

Tekniska data
Typ Motstndsvrden lindningar
Rotor Stator, Huvudlindning per sektion Stator, Hjlplindning Rotor, Hjlplindning 1,8 0,6 2,8 10,53 0,28 0,74 11,9 0,28 1,77 1,9 0,36 1,9 0,64 0,20 20 0,21

GHS4SI
(BWG430)

GHS6.2SI
(BWG630)

GHS8SI
(BWG830)

GLS6.2SI
(BWG615)

GLS14SI
(BCI184E)

Generatorskydd
Huvudstrm 16 A Automatisk skring (Kretsbrytare) 20 A 25 A 20 A 50 A

Typ Motstndsvrden lindningar


Rotor Huvud(stator)lindning per sektion Hjlplindning, stator Hjlplindning, rotor

GHS13SI
(BCI162G) 1,09 0,10 19 0,27

GHS13TI GHS24SI GHS24TI


(BCI162E) (BCI182K) (BCI162G) 0,89 0,42 18 0,26 1,4 0,095 20 0,21 1,09 0,21 19 0,27

GHS30SI GHS30TI GLS14TI


(BCI182K) (BCI182H) (BCI164D) 1,4 0,095 20 0,21 1,17 0,16 20 0,21 0,56 0,3 19 0,26

Generatorskydd
Huvudstrm 50 A 3 x 16 A Automatisk skring (Kretsbrytare) 80 A 3 x 32 A 100 A 3 x 32 A 3 x 16 A

N.B. Alla ovanstende data r baserade p generatorsatser fr en frekvens p 50 Hz.

242

Driftsmedel
Driftsmedel
Med driftsmedel menas: Motorolja Brnsle Kylvtska Se motorns separata manual fr specifikationer och mngder av ovanstende driftsmedel.

243

Electrische schemas (12 Volt systeem) Wiring diagrams (12 Volt system)

Elektrische Schaltplne (12-Volt-System) Schmas lectriques (systme 12 volts)

10

244

GHS4

Esquemas elctricos (Sistema de 12 Voltios) Schemi elettrici (Sistema a 12 Volt)


1 2 3 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 15 Rood Geel Grijs Blauw Blauw (0,75) Paars Blauw (0,75) Zwart Geel (0,75) +12 V Start Stopsolenoid Temperatuuralarm Trafo, wikkelingseinde 1 Oliedrukalarm Trafo, wikkelingseinde 2 Massa Trafo, middenaftakking

Elektriske skemaer (12 Volt system) Elscheman (12 Volt system)


1 2 3 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 15 Rot Gelb Grau Blau Blau (0,75) Violett Blau (0,75) Schwarz Gelb (0,75) +12 V Start Stopsolenoid Temperaturalarm Trafo, Wicklungsende 1 ldruckalarm Trafo, Wicklungsende 2 Masse Trafo, Mittenabzweig

1 2 3 4,5,6 7 8 9 10 11 12,13,14 15

Red Yellow Grey Blue Blue (0.75) Purple Blue (0.75) Black Yellow (0.75)

+12 Volt Start Stop Solenoid Temperature Alarm Transformer, winding end 1 Oil Pressure Alarm Transformer, winding end 2 Earth Transformer, centre junction

1 2 3 4,5,6 7 8 9 10 11 12,13,14 15

Rouge Jaune Gris Bleu Bleu (0,75) Violet Bleu (0,75) Noir Jaune (0,75)

+ 12 V Dmarrage Solnode darrt Alarme de temprature Transfo, extrmit 1 de la bobine Alarme de pression dhuile Transfo, extrmit 2 de la bobine Masse Transfo, branchement mdian

10

GHS4

245

Electrische schemas (12 Volt systeem) Wiring diagrams (12 Volt system)

Elektrische Schaltplne (12-Volt-System) Schmas lectriques (systme 12 volts)

10

246

GHS4

Esquemas elctricos (Sistema de 12 Voltios) Schemi elettrici (Sistema a 12 Volt)


1 2 3 4,5,6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 15 Rojo Amarillo Gris Azul Azul (0,75) Morado Azul (0,75) Negro Amarillo (0,75) +12 V Arranque Solenoide de parada Alarma de temperatura Transformador, final de devanado 1 Alarma de presin de aceite Transformador, final de devanado 2 Masa Transformador, ramificacin media

Elektriske skemaer (12 Volt system) Elscheman (12 Volt system)


1 2 3 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 15 Rd Gul Gr Bl Bl (0,75) Lilla Bl (0,75) Sort Gul (0,75) +12 V Start Stopsolenoide Temperaturalarm Trafo, viklingsende 1 Olietrykalarm Trafo, viklingsende 2 Masse Trafo, midterforgrening

1 2 3 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 15

Rosso Giallo Grigio Blu Blu (0,75) Viola Blu (0,75) Nero Giallo (0,75)

+ 12 V Accensione Solenoide di arresto Allarme della temperatura Trafo, estremit dellavvolgimento 1 Allarme della pressione dellolio Trafo, estremit dellavvolgimento 2 Terra Trafo, diramazione centrale

1 2 3 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 15

Rd Gul Gr Bl Bl (0,75) Violett Bl (0,75) Svart Gul (0,75)

+12 V Start Stoppsolenoid Temperaturalarm Transformator, lindningsnda 1 Oljetryckalarm Transformator, lindningsnda 2 Massa Transformator, mittgren

10

GHS4

247

Electrische schemas (12 Volt systeem) Wiring diagrams (12 Volt system)

Elektrische Schaltplne (12-Volt-System) Schmas lectriques (systme 12 volts)

10

248

GHS6.2, GHS8

Esquemas elctricos (Sistema de 12 Voltios) Schemi elettrici (Sistema a 12 Volt)


1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15 Rood Geel Bruin Groen Groen Geel/Groen Blauw Paars Grijs Grijs Oranje Zwart +12 V Start Gloeien Dynamo R Contact Uitlaattemp.alarm Temperatuuralarm Oliedrukalarm Stopklep Stopklep Dynamo L Massa

Elektriske skemaer (12 Volt system) Elscheman (12 Volt system)


1 2 3 4 5,6 7 8 9 10 11 12 13,14,15 Rot Gelb Braun Grn Grn Gelb/Grn Blau Violett Grau Grau Orange Schwarz +12 V Start Glhen Dynamo R Kontakt Auspufftemp.alarm Temperaturalarm ldruckalarm Stoppklappe Stoppklappe Dynamo L Masse

1 2 3 4 5,6 7 8 9 10 11 12 13,14,15

Red Yellow Brown Green Green Yellow/Green Blue Purple Grey Grey Orange Black

+12 Volt Start Glow-plug Dynamo R Contact Exhaust Temperature Alarm Temperature Alarm Oil Pressure Alarm Stop Valve Stop Valve Dynamo L Earth

1 2 3 4 5,6 7 8 9 10 11 12 13,14,15

Rouge Jaune Brun Vert Vert Jaune/vert Bleu Violet Gris Gris Orange Noir

+ 12 V Dmarrage Allumage Dynamo R Contact Alarme de temprature dchappement Alarme de temprature Alarme de pression dhuile Soupape darrt Soupape darrt Dynamo L Masse

10

GHS6.2, GHS8

249

Electrische schemas (12 Volt systeem) Wiring diagrams (12 Volt system)

Elektrische Schaltplne (12-Volt-System) Schmas lectriques (systme 12 volts)

10

250

GHS6.2, GHS8

Esquemas elctricos (Sistema de 12 Voltios) Schemi elettrici (Sistema a 12 Volt)


1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15 Rojo Amarillo Marrn Verde Verde Amarillo/Verde Azul Morado Gris Gris Naranja Negro +12 V Arranque Incandescencia Dinamo Der Contacto Alarma temperatura de escape Alarmade temperatura Alarma de presin de aceite Vlvula de parada Vlvula de parada Dinamo Izq Masa

Elektriske skemaer (12 Volt system) Elscheman (12 Volt system)


1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15 Rd Gul Brun Grn Grn Gul/Grn Bl Lilla Gr Gr Orange Sort +12 V Start Frglder Dynamo R Kontakt Udstdningstemperatur alarm Temperaturalarm Olietrykalarm Stopventil Stopventil Dynamo L Masse

1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15

Rosso Giallo Grigio Verde Verde Giallo/verde Blu Viola Grigio Grigio Arancione Nero

+ 12 V Accensione Pre-accensione Dinamo R Spina Allarme della temperatura dello scappamento Allarme della temperatura Allarme della pressione dellolio Valvola di arresto Valvola di arresto Dinamo L Terra

1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15

Rd Gul Brun Grn Grn Gul/Grn Bl Violett Gr Gr Orange Svart

+12 V Start Gldning Dynamo R Kontakt Alarm avgastemp. Temperaturalarm Oljetryckalarm Stoppventil Stoppventil Dynamo L Massa

10

GHS6.2, GHS8

251

Electrische schemas (12 Volt systeem) Wiring diagrams (12 Volt system)

Elektrische Schaltplne (12-Volt-System) Schmas lectriques (systme 12 volts)

10

252

GHS13, GHS24, GHS30, GLS6.2, GLS14

Esquemas elctricos (Sistema de 12 Voltios) Schemi elettrici (Sistema a 12 Volt)


1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15 Rood Geel Bruin Groen Groen Geel/Groen Blauw Paars Grijs Grijs Oranje Zwart +12 V Start Gloeien Dynamo R Contact Uitlaattemp.alarm Temperatuuralarm Oliedrukalarm Stopklep Stopklep Dynamo L Massa

Elektriske skemaer (12 Volt system) Elscheman (12 Volt system)


1 2 3 4 5,6 7 8 9 10 11 12 13,14,15 Rot Gelb Braun Grn Grn Gelb/Grn Blau Violett Grau Grau Orange Schwarz +12 V Start Glhen Dynamo R Kontakt Auspufftemp.alarm Temperaturalarm ldruckalarm Stoppklappe Stoppklappe Dynamo L Masse

1 2 3 4 5,6 7 8 9 10 11 12 13,14,15

Red Yellow Brown Green Green Yellow/Green Blue Purple Grey Grey Orange Black

+12 Volt Start Glow-plug Dynamo R Contact Exhaust Temperature Alarm Temperature Alarm Oil Pressure Alarm Stop Valve Stop Valve Dynamo L Earth

1 2 3 4 5,6 7 8 9 10 11 12 13,14,15

Rouge Jaune Brun Vert Vert Jaune/vert Bleu Violet Gris Gris Orange Noir

+ 12 V Dmarrage Allumage Dynamo R Contact Alarme de temprature dchappement Alarme de temprature Alarme de pression dhuile Soupape darrt Soupape darrt Dynamo L Masse

10

GHS13, GHS24, GHS30, GLS6.2, GLS14

253

Electrische schemas (12 Volt systeem) Wiring diagrams (12 Volt system)

Elektrische Schaltplne (12-Volt-System) Schmas lectriques (systme 12 volts)

10

254

GHS13, GHS24, GHS30, GLS6.2, GLS14

Esquemas elctricos (Sistema de 12 Voltios) Schemi elettrici (Sistema a 12 Volt)


1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15 Rojo Amarillo Marrn Verde Verde Amarillo/Verde Azul Morado Gris Gris Naranja Negro +12 V Arranque Incandescencia Dinamo Der Contacto Alarma temperatura de escape Alarmade temperatura Alarma de presin de aceite Vlvula de parada Vlvula de parada Dinamo Izq Masa

Elektriske skemaer (12 Volt system) Elscheman (12 Volt system)


1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15 Rd Gul Brun Grn Grn Gul/Grn Bl Lilla Gr Gr Orange Sort +12 V Start Frglder Dynamo R Kontakt Udstdningstemperatur alarm Temperaturalarm Olietrykalarm Stopventil Stopventil Dynamo L Masse

1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15

Rosso Giallo Grigio Verde Verde Giallo/verde Blu Viola Grigio Grigio Arancione Nero

+ 12 V Accensione Pre-accensione Dinamo R Spina Allarme della temperatura dello scappamento Allarme della temperatura Allarme della pressione dellolio Valvola di arresto Valvola di arresto Dinamo L Terra

1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15

Rd Gul Brun Grn Grn Gul/Grn Bl Violett Gr Gr Orange Svart

+12 V Start Gldning Dynamo R Kontakt Alarm avgastemp. Temperaturalarm Oljetryckalarm Stoppventil Stoppventil Dynamo L Massa

10

GHS13, GHS24, GHS30, GLS6.2, GLS14

255

Electrische schemas (12 Volt systeem) Wiring diagrams (12 Volt system)

Elektrische Schaltplne (12-Volt-System) Schmas lectriques (systme 12 volts)

10

256

MP00GEN

Esquemas elctricos (Sistema de 12 Voltios) Schemi elettrici (Sistema a 12 Volt)


1 2 3 4 5 6 7 Rood Groen Bruin Geel Roze Paars Blauw 1 Rot +12 V 2 Grn Contact 3 Braun Gloeien 4 Gelb Start 5 Pink Laadcontrole 6 Violett Oliedrukalarm 7 Blau Temperatuur8 Wei alarm Uitlaattemp. alarm 11 Grau Stopklep 12 Schwarz Massa +12 V Kontakt Glhen Start Ladekontrolle ldruckalarm Temperatur-alarm Auspufftemp. alarm Stoppklappe Masse

Elektriske skemaer (12 Volt system) Elscheman (12 Volt system)


1 2 3 4 5 6 Rojo Verde Marrn Amarillo Rosa Morado 1 Rd +12 V 2 Grn Contacto 3 Brun Incandescencia 4 Gul Arranque Carga de la batria 5 Rose Alarma de presin 6 Lilla 7 Bl de aceite 8 Hvid Alarmade temperatura Alarma tempera- 11 Gr 12 Sort tura de escape Vlvula de parada Masa +12 V Kontakt Frglder Start Ladekontrol Olietrykalarm Temperaturalarm Udstdningstemperatur alarm Stopventil Masse

7 Azul 8 Blanco 11 Gris 12 Negro

8 Wit 11 Grijs 12 Zwart

1 2 3 4 5 6

Red Green Brown Yellow Pink Purple

7 Blue 8 White

11 Grey 12 Black

+12 V Contact Glow-plug Start Charge control Oil Pressure Alarm Temperature Alarm Exhaust Temperature Alarm Stop Valve Earth

1 2 3 4 5

Rouge Vert Brun Jaune Rose

6 Violet 7 Bleu 8 Blanc

11 Gris 12 Noir

1 Rosso + 12 V 2 Verde Contact 3 Grigio Allumage 4 Giallo Dmarrage Charge de la bat- 5 Rosa 6 Viola terie Alarme de pres7 Blu sion dhuile Alarme de temp8 Bianco rature Alarme de temprature dchappe11 Grigio ment 12 Nero Soupape darrt Masse

1 Rd + 12 V 2 Grn Spina 3 Brun Pre-accensione 4 Gul Accensione 5 Ros Controllo carica 6 Violett Allarme della pressione dellolio 7 Bl Allarme della tem- 8 Vit 11 Gr peratura Allarme della tem- 12 Svart peratura dello scappamento Valvola di arresto Terra

+12 V Kontakt Gldning Start Laddningskontroll Oljetryckalarm Temperaturalarm Alarm avgastemp. Stoppventil Massa

10

MP00GEN

257

Electrische schemas (Generator) Wiring diagrams (Generator)

Elektrische Schaltplne (Generator) Schmas lectriques (Gnrateur)

11

258

GHS4SI

Esquemas elctricos (Generador) Schemi elettrici (Generatore)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hulpwikkeling, rotor Gelijkrichter Hulpwikkeling, stator Condensator Hoofd(stator)wikkelingen Urenteller Circuitbreaker Contactdoos Laadtransformator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hilfswicklung, Rotor Gleichrichter Hilfswicklung, Stator Kondensator Haupt(stator)wicklung Stundenzhler Stromkreisunterbrecher Steckdose Ladetransformator

Elektriske skemaer (Generator) Elscheman (Generator)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 Devanado auxiliar, rotor Rectificador Devanado auxiliar, estator Condensador Devanados principales (de estator) Contador de horas Corto circuito Enchufe Transformador de carga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hjlpevikling, rotor Udligner Hjlpevikling, stator Kondensator Hoved(stator)viklinger Timetller Circuitbreaker Kontaktdse Opladningstransformator

A Bruin B Blauw

A Braun B Blau

A Marrn B Azul

A Brun B Bl

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Auxiliary winding, rotor Rectifier Auxiliary winding, stator Capacitor Main (stator) windings Hour counter Circuitbreaker Socket Charge transformer

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bobine auxiliaire, rotor Redresseur Bobine auxiliaire, stator Condensateur Bobines principales (de stator) Compteur horaire Coupe-circuit Bote de connexion Transformateur de charge

A Brown B Blue

A Brun B Bleu

1 Avvolgimento ausiliario, rotore 2 Raddrizzatore 3 Avvolgimento ausiliario, statore 4 Condensatore 5 Avvolgimento principale, statore 6 Contatore 7 Interruttore di circuito 8 Presa di corrente 9 Trasformatore di carica A Marrone B Blu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hjlplindning, rotor Likriktare Hjlplindning, stator Kondensator Huvud(stator)lindningar Timrknare Kretsbrytare Kontaktdosa Laddningstransformator

11

A Brun B Bl

GHS4SI

259

Electrische schemas (Generator) Wiring diagrams (Generator)

Elektrische Schaltplne (Generator) Schmas lectriques (Gnrateur)

11

260

GHS8SI

Esquemas elctricos (Generador) Schemi elettrici (Generatore)


1 Hulpwikkeling, rotor 2 Automatische spanningsregelaar (AVR) 3 Gelijkrichter 4 Smoorspoel 5 Hulpwikkeling, stator 6 Hoofd(stator)wikkelingen 7 Urenteller 8 Circuitbreaker 9 Contactdoos A Bruin B Blauw 1 Hilfswicklung, Rotor 2 Automatischer Spannungsregler (AVR) 3 Gleichrichter 4 Drosselspule 5 Hilfswicklung, Stator 6 Haupt(stator)wicklungen 7 Stundenzhler 8 Stromkreisunterbrecher 9 Steckdose A Braun B Blau

Elektriske skemaer (Generator) Elscheman (Generator)


1 Devanado auxiliar, rotor 2 Regulador automtico de tensin (RAT) 3 Rectificador Bobina reguladora 5 Devanado auxiliar, estator 6 Devanados principales (de estator) 7 Contador de horas 8 Corto circuito 9 Enchufe A Marrn B Azul 1 Avvolgimento ausiliario, rotore 2 Regolatore automatico della tensione (AVR) 3 Raddrizzatore 4 Bobina di induzione 5 Avvolgimento ausiliario, statore 6 Avvolgimento principale, statore 7 Contatore 8 Interruttore di circuito 9 Presa di corrente A Marrone B Blu 1 Hjlpevikling, rotor 2 Automatisk Spndings Regulator (AVR) 3 Udligner 4 Induktionsspole 5 Hjlpevikling, stator 6 Hoved(stator)viklinger 7 Timetller 8 Circuitbreaker 9 Kontaktdse A Brun B Bl

1 Auxiliary winding, rotor 2 Automatic Voltage Regulator (AVR) 3 Rectifier 4 Choke 5 Auxiliary winding, stator 6 Main (stator) windings 7 Hour counter 8 Circuitbreaker 9 Socket A Brown B Blue

1 Bobine auxiliaire, rotor 2 Rgulateur automatique de tension (AVR) 3 Redresseur 4 Bobine de self 5 Bobine auxiliaire, stator 6 Bobines principales (de stator) 7 Compteur horaire 8 Coupe-circuit 9 Bote de connexion A Brun B Bleu

1 Hjlplindning, rotor 2 Automatiskt spnningsreglage (AVR) 3 Likriktare 4 Strypspole 5 Hjlplindning, stator 6 Huvud(stator)lindningar 7 Timrknare 8 Kretsbrytare 9 Kontaktdosa A Brun B Bl

11

GHS8SI

261

Electrische schemas (Generator) Wiring diagrams (Generator)

Elektrische Schaltplne (Generator) Schmas lectriques (Gnrateur)

11

262

GHS6.2SI, GLS6.2SI

Esquemas elctricos (Generador) Schemi elettrici (Generatore)


1 2 3 4 5 6 7 8 Hulpwikkeling, rotor Gelijkrichter Hulpwikkeling, stator Condensator Hoofd(stator)wikkelingen Urenteller Circuitbreaker Contactdoos 1 2 3 4 5 6 7 8 Hilfswicklung, Rotor Gleichrichter Hilfswicklung, Stator Kondensator Haupt(stator)wicklungen Stundenzhler Stromkreisunterbrecher Kontaktdose

Elektriske skemaer (Generator) Elscheman (Generator)


1 2 3 4 5 Devanado auxiliar, rotor Rectificador Devanado auxiliar, estator Condensador Devanados principales (de estator) 6 Contador de horas 7 Corto circuito 8 Enchufe A Marrn B Azul 1 Avvolgimento ausiliario, rotore 2 Raddrizzatore 3 Avvolgimento ausiliario, statore 4 Condensatore 5 Avvolgimento principale, statore 6 Contatore 7 Interruttore di circuito 8 Presa di corrente A Marrone B Blu 1 2 3 4 5 6 7 8 Hjlpevikling, rotor Udligner Hjlpevikling, stator Kondensator Hoved(stator)viklinger Timetller Circuitbreaker Kontaktdse

A Bruin B Blauw

A Braun B Blau

A Brun B Bl

1 2 3 4 5 6 7 8

Auxiliary winding, rotor Rectifier Auxiliary winding, stator Capacitor Main (stator) windings Hour counter Circuitbreaker Socket

1 2 3 4 5

Bobine auxiliaire, rotor Redresseur Bobine auxiliaire, stator Condensateur Bobines principales (de stator) 6 Compteur horaire 7 Coupe-circuit 8 Bote de connexion A Brun B Bleu

1 2 3 4 5 6 7 8

Hjlplindning, rotor Likriktare Hjlplindning, stator Kondensator Huvud(stator)lindningar Timrknare Kretsbrytare Kontaktdosa

11

A Brown B Blue

A Brun B Bl

GHS6.2SI, GLS6.2SI

263

Electrische schemas (Generator) Wiring diagrams (Generator)

Elektrische Schaltplne (Generator) Schmas lectriques (Gnrateur)

11

264

GHS13SI, GHS13TI, GHS24SI, GHS24TI, GHS30SI, GHS30TI, GLS14TI

Esquemas elctricos (Generador) Schemi elettrici (Generatore)


1 Automatische spanningsregelaar (AVR) 2 Hulpwikkeling, stator 3 Hulpwikkeling, rotor 4 Diode(s) 5 Hoofd(stator)wikkelingen 6 Hoofd(rotor)wikkelingen 7 Urenteller 8 Circuitbreaker 9 Contactdoos 1 Automatischer Spannungsregler (AVR) 2 Hilfswicklung, Stator 3 Hilfswicklung, Rotor 4 Diode(n) 5 Haupt(stator)wicklungen 6 Haupt(rotor)wicklungen 7 Stundenzhler 8 Stromkreisunterbrecher 9 Steckdose

Elektriske skemaer (Generator) Elscheman (Generator)


1 Regulador automtico de tensin (RAT) 2 Devanado auxiliar, estator 3 Devanado auxiliar, rotor 4 Diodos 5 Devanados principales (de estator) 6 Devanados principales (de rotor) 7 Contador de horas 8 Corto circuito 9 Enchufe 1 Regolatore automatico della tensione (AVR) 2 Avvolgimento ausiliario, statore 3 Avvolgimento ausiliario, rotore 4 Diodo(i) 5 Avvolgimento principale, statore 6 Avvolgimento principale, rotore 7 Contatore 8 Interruttore di circuito 9 Presa di corrente 1 Automatisk Spndings Regulator (AVR) 2 Hjlpevikling, stator 3 Hjlpevikling, rotor 4 Diode(r) 5 Hoved(stator)viklinger 6 Hoved(rotor)viklinger 7 Timetller 8 Circuitbreaker 9 Kontaktdse

1 Automatic Voltage Regulator (AVR) 2 Auxiliary winding, stator 3 Auxiliary winding, rotor 4 Diode(s) 5 Main (stator) windings 6 Main (rotor) windings 7 Hour counter 8 Circuitbreaker 9 Socket

1 Rgulateur automatique de tension (AVR) 2 Bobine auxiliaire, stator 3 Bobine auxiliaire, rotor 4 Diode(s) 5 Bobines principales (de stator) 6 Bobines principales (de rotor) 7 Compteur horaire 8 Coupe-circuit 9 Bote de connexion

1 Automatiskt spnningsreglage (AVR) 2 Hjlplindning, stator 3 Hjlplindning, rotor 4 Diod(er) 5 Huvud(stator)lindningar 6 Huvud(rotor)lindningar 7 Timrknare 8 Kretsbrytare 9 Kontaktdosa

11

GHS13SI, GHS13TI, GHS24SI, GHS24TI, GHS30SI, GHS30TI, GLS14TI

265

Hoofdafmetingen Overall dimensions

Hauptabmessungen Dimensions principales

12

266

GHS4SI

Dimensiones principales Dimensioni principali

Hovedml Huvuddimensioner

12

GHS6.2SI, GHS8SI

267

Hoofdafmetingen Overall dimensions

Hauptabmessungen Dimensions principales

12

268

GLS6.2SI, GHS13SI, GHS13TI

Dimensiones principales Dimensioni principali

Hovedml Huvuddimensioner

12

GLS14TI, GHS24SI, GHS24TI

269

Hoofdafmetingen Overall dimensions Hauptabmessungen

Dimensions principales Dimensiones principales Dimensioni principali

Hovedml Huvuddimensioner

12

270

GHS30SI, GHS30TI

12

271

12

272

Vetus Diesel Generator Sets - 4 - 30 kVA 3000 1/min - 6 - 14 kVA 1500 1/min - 50 Hz

FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND - TEL.: +31 (10) 4377700 FAX: +31 (10) 4621286 - 4373474 - 4153249 - 4372673 - E-MAIL: DIESEL@ VETUS.NL
STM0139 01-02 Printed in the Netherlands
Nederlands / English / Deutsch / Franais / Espaol / Italiano / Dansk / Svenska

Das könnte Ihnen auch gefallen