Sie sind auf Seite 1von 3

DNEVNA PRIPREMA ZA ČAS

ŠKOLA: JU OŠ „Vladislav Skarić“


NASTAVNIK: Senka Salčinović
LITERATURA: Zlata Maglajlija, Njemački jezik za deveti razred,
drugi strani jezik, peta godina učenja

RAZRED: IX
BROJ ČASA: 9
DATUM:

TEMA: Freizeit
NASTAVNA JEDINICA: Präteritum von sein und haben
TIP ČASA: Obrada novog gramatičkog gradiva
NASTAVNA METODA: Kombinovani metod

CILJEVI

ODGOJNI CILJ:

Podstaći učenike da korisno provode slobodno vrijeme, probuditi


želju u učenicima da se druže sa dobrim drugovima, da izlaze u kino,
naučiti učenike da cijene svoje vrijeme

OBRAZOVNO-
-FUNKCIONALNI CILJ:

Učenici usvajaju novo gramatičko pravilo, uvježbavaju ga i znaju ga


samostalno koristiti
CILJ OBLIK NASTAVNA
FAZA POJEDINAČNE AKTIVNOSTI NASTAVNOG SREDSTVA VRIJEME
FAZE RADA
Provjera Nastavnik na grafofoliji provjerava domaću frontalni grafofolija 5 min.
zadaće zadaću. RS 65/12
I Motivacija i Nastavnik učenika izvodi pred tablu. Učenik frontalni kartice sa 5 min.
aktiviranje izvlači kartice sa pitanjima i proziva učenike. pitanjima
predznanja Učenici odgovaraju na pitanja vezana za tekst.
Wo trainieren die Schüler? Müssen die
Schüler für Tests lernen? Haben sie
Akrobaten im Zirkus? Wen ziehen die
Artisten an?
II Učenici U 66/18 - Od dvije ponuđene rečenice učenik individualni udžbenik, 5 min.
nesvjesno bira jednu. Provjera na foliji. grafofolija
koriste novo
gramatičko
pravilo
III Učenici Nastavnik navodi učenike da prepoznaju novo frontalni tabla, 10 min.
zaključuju gramatičko pravilo i konjugiraju ga kroz lica u sveska
novo jednini i množini. Nastavnik pravilo i rečenice
gramatičko piše na tabli. Učenici prepisuju u sveske i rade
pravilo U 66/19 – Učenici pravilo pišu u tabelu.
Provjera na foliji.
IV Provjera da li RS 65/13- Učenici od tri ponuđena oblika individualni radna 5 min.
su razumjeli glagola biraju jedan. Provjera na grafofoliji. sveska,
novo pravilo grafofolija
V Učenici U 66/20 – Učenici u rečenie upisuju individualni udžbenik, 5 min.
uvježbavaju odgovarajući glagol u preteritu. Provjera na grafofolija
novo gram. grafofoliji.
pravilo
VI Učenici RS 65/14 - Učenici biraju između dva glagola individualni udžbenik, 10 min.
samostalno koja su učili i trebaju ga pravilno konjugirati. grafofolija
koriste novo Glagol treba upisati u preteritu ili u sadašnjem
gramatičko vremenu. Provjera na foliji.
pravilo
Domaća RS 66/15 Sätze das Präteritum ein! individualni radna
zadaća sveska